Exemplar gratuït · revista d`informació local

Comentarios

Transcripción

Exemplar gratuït · revista d`informació local
Exemplar gratuït · revista d'informació local
Telèfons d’interès i farmàcies de guàrdia
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ambulància 24 hores
Associació de Comerciants
Bombers (urgències: 085)
Cambra de comerç de Sabadell
CAP Badia
CAP Barberà
Casal d'Avis Can Gorgs
Casal d'Avis Centre
Casal d'Avis La Romànica
Casal de Can Gorgs
Casal de Cultura
Casal de Joves - Fil Directe CEIP Can Llobet
CEIP Can Serra
CEIP del Bosc
CEIP Elisa Badia
CEIP Pablo Picasso
Consum Generalitat
Correus
Creu Roja
La revista del Comerç
juny 2005
Farmàcia
Galceran
Ferrer
Palmés
Blanca-Suades
Pagès
Losa
Casas
Sisquella
Budallés
Perelló
937 297 171
704 106 106
937 290 891
937 260 080
937 451 263
937 192 601
937 192 540
937 185 370
937 188 642
937 184 865
937 180 331
937 293 030
937 183 417
937 180 816
937 185 654
937 189 453
937 180 658
937 184 590
901 300 303
937 185 279
937 266 666
Deixalleria
Emergències
FECSA-ENHER
Fundació Barberà Promoció
Guàrdia Civil
Hospital Parc Taulí
IES Can Planas
IES La Romànica
Jutjat de Pau
Mossos d'esquadra (emergències trànsit)
Patronat Municipal d'Esports
Policia Local
Policia Nacional
Poliesportiu Can Serra
Poliesportiu Elisa Badia
Ràdio Barberà
Recollida d'estris vells i recollida de poda
RENFE
SABEMSA
Servei Local de Català
Taxis
937
112
900
937
937
937
937
937
937
o88
937
937
937
937
937
937
937
934
937
937
937
185 464
770 077
192 837
193 610
231 010
290 541
182 654
292 035
291 987
190 090
247 500
184 320
189 289
294 471
293 536
956 042
294 602
293 464
290 707
Adreça
juny
juliol
agost
Barberà- Ps. Dr. Moragas,184
Badia- Av. Burgos, 4
Barberà- Av. Generalitat, 41
Badia- Av. Costa Brava, 2
Barberà- Av. Generalitat, 92
Badia- Av. Mediterrani, 26
Barberà- V. San Oleguer, 2
Badia- Av. Costa Brava, 2
Badia- Av. Burgos 42
Barberà- Anselm Clavé, 8
6, 11, 16, 25, 26
7, 11, 17, 27
8, 18, 28
3, 13, 18, 23
4, 10, 20, 25, 30
1, 11, 21, 25
2, 11, 12, 22
4, 9, 18, 19, 29
4, 5, 15, 25
4, 14, 18, 24
2,6,16,19,23,29,30
7,16,21,30,31
8,16,22
9,12,16,17,23,30
10,14,26,28,30
1,9,15
2,9,11,25
2,13,23,27
2,3,5,18
4,20,24,23
29
3,6,8,12,13
18,20,24,27,28
2,30
5,6,11,13
15,19,20,21,25,27
1,6,9,13,14,26
4,6,7,10,13,
16,20,22,27,31
17,20,23,27
Índex
Índex
Editorial
Comerç i història
pàg. 4
El món interior de ...
pàg. 5
Consells dels nostres
professionals
pàg. 6
Notícies
pàg. 7
Ben vinguts
pàg. 8
Barberà opina
pàg. 9
Entitats de la ciutat
pàg. 10
La recepta
pàg. 12
La mediació familiar
pàg. 13
Nuevas tendencias
pàg. 14
Breus
pàg. 15
Edita:
Edita:
BARBERÀ COMERÇ URBÀ
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
CIF: G-62474820
Enric Granados, 30
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)
Tel./Fax 93 729 08 91
A/e: [email protected]
Web: www.detotapropteu.com
Disseny, maquetació i impressió:
ESPOTPUBLICITAT
www.espotpublicitat.com
Difusió: 5.000 exemplars repartits,
de forma gratuïta, per les bústies
dels veïns del municipi, així com
també a través dels comerços
associats, oficines o centres de
l’administració local i altres
dependències d’interès.
Barberà Comerç Urbà no es
responsabilitza de l'opinió dels seus
col·laboradors en els comentaris
publicats i posa a disposició un
telèfon per recollir l'opinió dels
lectors:93 7290891
Dipòsit legal: B-4390-2005
Amb el suport de:
Benvolgudes/ benvolguts,
ls tallers de mobilitat que ha
engegat el Pla de Ciutat ens
obliguen a ser proactius i
participar en el debat i anàlisi dels
punts febles i els punts forts de la
nostra ciutat en aquesta qüestió. Perquè
la ciutat pugui gaudir de mobilitat
sostenible és imprescindible l’existència
d’un comerç urbà de proximitat ben
estructurat, ordenat i amb una oferta
comercial equilibrada, capaç de satisfer
les demandes dels seus ciutadans, per
tal que aquests no es vegin obligats
a desplaçar-se per fer les seves compres. Reflexionant sobre les
oportunitats existents tan a nivell local com comarcal, ser el segon
municipi de l’estat estratègicament més ben comunicat per carretera,
justifica que la línia fèrria Mollet-El Papiol i la futura línia del TAV
comptin amb una estació per viatgers i mercaderies al terme de
Barberà del Vallès, així com una derivació soterrada de la línia
dels ¨Ferrocarrils Catalans¨ que enllacés la UAB, Badia i Barberà.
Cal reflexionar també sobre la conveniència que l’Aeroport de
Sabadell adeqüi les seves instal·lacions i les exigències als seus
usuaris en fer complir la llei de contaminació acústica. Una xarxa
de carreteres variants, per poder desviar el trànsit de pas que
pateix el nucli urbà i què assegurin la connectabilitat d’aquests
elements són algunes de les qüestions claus per potenciar aquest
punt fort de la nostra ciutat. Les amenaces o punts febles també
s’han de tenir en compte. Si la interpolar es fes i no fos soterrada,
evidentment fraccionaria la trama urbana i els veïns de la zona
nord del municipi ho serien més de Sabadell que de Barberà.
Guanyar com espai per a la ciutat la carretera N-150 al seu pas
pel nucli urbà i soterrar les vies del tren de la línia de Manresa,
tornen a ser qüestions claus per la cohesió urbana del municipi.
Una intervenció urbanística de calat, per tal de solucionar els
problemes d’aparcament, acabar la illa peatonal al voltant del
Mercat, executar el pla de senyalització comercial del centre, revisar
la senyalització direccional dels polígons industrials envers la
ciutat, així com donar un tractament més comercial al carrer Nemesi
Valls, són punts que juntament a la implantació d’un pla d’usos
comercials interessa resoldre, per tal de poder consolidar el comerç
de trama urbana.
Ferran Gómez
President de l’Associació de Comerciants
3
El casc antic (1a part)
a tornem a ser aquí, i des de
l’Associació d’Història de
Barberà del Vallès i l’Associació
de Comerciants ens fa molta
il·lusió presentar-vos la història i el
comerç de Barberà per barris.
La revista del Comerç
juny 2005
I començarem pel començament, és
a dir, pel nostre nucli històric, pel
nostre CASC ANTIC:
Tot i que les primeres restes de
poblaments i de zones habitades a
Barberà de les quals tenim
constància foren a la zona de Can
Llobateres, ja des de temps
prehistòrics, el municipi actual es
formarà a partir de dos nuclis
d’habitatges força separats: un d’ells,
el de l’actual casc antic. De l’altre,
ja en parlarem en una altra ocasió.
per als viatgers, i és per això que,
durant dos segles, aquest nucli inicial
anirà creixent, fins que l’any 1822
serà considerat ja com a poble.
Barberà, fins a començament del S.
XX, el constituïen una trentena de
masies, pairalies, torres i molins
disseminats per tot el terme
municipal, i uns quatre o cinc carrers,
entre ells el carrer Migdia (en altres
èpoques “Carrer Nou” o “Carrer de
Dalt”), el carrer Nemesi Valls (situat
al sud, i és per això que fins a
mitjans del S. XX va rebre el nom
de “Carrer del Sol” o “Carrer de
Baix”, entre d’altres), el carrer de
Sant Pere, el carrer de Barcelona...
El nostre casc antic es va anar
formant inicialment a partir d’un
reduït grup de cases a l’entorn de
l’anomenat Hostal Nou, fundat l’any
1619 i situat a la cruïlla entre el
camí de Barcelona a Manresa
(l’actual carretera N-150) i el camí
de Santa Perpètua a Sant Cugat del
Vallès.
El seu perímetre actual estaria format
per: la carretera N-150 i el carrer de
Santa Bàrbara (copatrona del poble,
en altres èpoques el carrer s’havia
anomenat, entre altres noms, “Carrer
Major”), que correspondrien al Camí
Ral (o Real) a Barcelona; la Ronda
de Santa Maria (que unia el poble
amb l’Església Romànica i on hi
havia la Creu del Pedró), el carrer
Monturiol i la Ronda de la Indústria.
L’Hostal Nou i les casetes del seu
voltant seran un lloc de pas obligat
Des del punt de vista comercial,
Barberà tingué funcions relacionades
(Fotografia cedida per Barberà Confort)
amb l’allotjament de viatgers que
passaven per la carretera, amb
l’abastiment de provisions per als
viatgers i la cura dels vehicles
utilitzats. Però, de tot això, ja en
parlarem a la propera edició d’aquesta
revista.
En el següent quadre us presentem
informació d’interès sobre els
comerços del Casc Antic que
pertanyen a l’Associació de
Comerciants de Barberà (1a part).
A reveure!
Mª Teresa Sánchez Costa
Associació d’Història de Barberà del
Vallès
Comerços que pots trobar al casc antic
Any de
4
Nom comercial
fundació
Adreça
Telèfon
Descripció
Beep Barberà
2003
Nemesi Valls, 22
937190295
Informàtica i telecomunicacions
Can Cabanyes
1930
Nemesi Valls, 36
937180236
Xarcuteria Cansaladeria
Comercial Ana
1972
Nemesi Valls, 21
937182018
Productes de perruqueria i aparells
Cuerpo Vital
1998
Nemesi Valls, 44 1r 4t
937187223
Centre Naturopatia i Acupuntura
El Pollerín
1990
Ronda Sta. Maria, 113 Loc 2
937290163
Rostisseria
Beethoven
1981
Sant Pere, 58
937188855
Frankfurt Bar
Gab
1981
937190629
Moda Dona
Gamero
2004
Santa Bàrbara, 6
649797626
Papereria Llibreria
Hermanos j.j
1994
Pça. Cooperativa, 3 Local 2
937180179
Granja Bar
Joieria Arcadio
1986
Anselm Clavé, 43
937186884
Joieria Rellotgeria
La Copi
1991
Santa Bàrbara, 32
Santa Bàrbara, 14 Bis
937292420
Copisteria Estudi de Disseny
“El món interior de...”
Nom, Judith Morella
EDAT, 26
COMERÇ, Merceria Tintoreria Astoria
Nom, Juan José Martín
EDAT, 64
COMERÇ, Frutos Secos El Paseo
El teu viatge ideal
El Nord d’Espanya. País Basc, Cantàbria, Galícia...
L’Amazones.
Una frase feta
Dime con quién vas y te diré quién eres.
La paciència és l’art de la ciència.
El millor moment per llegir
Al matí.
Quan trobo el moment.
El teu menjar preferit
Abans tots! Conill amb cargols.
Les patates fregides.
Què portes al bolso/butxaca
El mocador, el moneder i les claus del cotxe.
Només el moneder i les claus.
Primavera o tardor
Totes dues.
Tardor.
Cinema en pantalla grand o DVD a casa
Cinema.
Pantalla gran, cinema.
Internet o pàgines grogues
Ni l’un ni l’altre.
Internet.
Passeig per la montanya o a la vora del mar
Per la montanya.
T’encanta...
Cantar i caminar.
Montanya!
Els gossos!!!
5
La revista del Comerç
juny 2005
Educació: saber escoltar
ovint se senten comentaris
catastrofistes sobre l’educació,
com ara que els nens d’avui
en dia no són com els d’abans, que
s’estan perdent els valors, que el
paper de l’escola ha canviat, que
els pares no tenen temps per als
seus fills...
És cert que la vida actual no té res
a veure amb la de fa vint anys però
això no s’ha de veure com un camí
sense sortida.
Einstein havia dit que un problema
sense solució, és un problema mal
plantejat. Per això penso que és
possible trobar una solució si
Consells dels nostres professionals
Educació: saber escoltar
busquem altres maneres de plantejar
la situació.
Actualment, com diria Salvador
Cardús, vivim en la societat de la
comunicació amb problemes
d’incomunicació. Les ganes que tots
tenim de dir-hi alguna cosa van
acompanyades de la pèrdua de
capacitat d’escoltar. I personalment
crec que escoltar és la clau per
treure’n l’entrellat.
Quan al centre ve a visitar-me un
pare per parlar amb mi sobre el
problema del seu fill com per
exemple, que ha suspès 6
assignatures a l’institut, sempre
demano poder parlar amb l’alumne.
Escoltar el que ell em diu o allò que
no diu (escoltar els silencis) és la
base per començar a actuar. Sense
aquest diàleg constant és quasi
impossible arribar a l’objectiu que
busca el pare: aprovar.
Si els nens o joves d’avui dia no
entenen perquè han d’anar a l’escola,
no saben quin és el futur que els
espera o simplement els fa por
créixer, per ells és més fàcil quedarse aturats i no avançar.
No tinc la recepta perfecta per
aconseguir l’èxit, però si que sé
quins són els ingredients
imprescindibles: escoltar i
acompanyar. Primer escoltar les
seves pors, inquietuds i després
acompanyar-los i guiar-los en el seu
trajecte. Si hem aconseguit motivar,
despertar l’alumne, aconseguir que
entengui una equació de segon grau
no serà més difícil.
MERCÈ MAS GARCIA
CENTRE D’ESTUDIS BARBERÀ
Consell de Cent, 50
Tel. 93 719 20 48
Notícies
Formació professional de Grau Mitjà de Comerç i Màrqueting
a l’IES Can Planas
lloc i preu, i també administrar i
gestionar un petit establiment comercial.
Des d’aquest sector, els tècnics de
comerç són el grup professional més
sol·licitat.
’estudi coordinat pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental
sobre necessitats formatives i els
perfils professionals més sol·licitats
a la nostra demarcació, conclou que
el comerç és el que més llocs de
treball ha creat els últims anys.
Competències professionals
Per primera vegada a Barberà del
Vallès es podrà accedir a aquesta
formació professional de grau mitjà i
obtenir així, el títol oficial de tècnic o
tècnica en comerç. Aquesta formació
s’impartirà a l’IES Can Planes durant
el curs acadèmic 2005/06, i a més
comptarà amb 410 hores de pràctiques
en centres de treball.
Organitzar i controlar les operacions
d’emmagatzematge de productes.
Realitzar les activitats de promoció del
punt de venda.
Realitzar les operacions de venda de
productes i/o serveis.
Administrar i gestionar un petit
establiment comercial.
L’objectiu del curs és capacitar els
alumnes per executar els plans
d’actuació establerts per a la
comercialització de productes i/o
serveis que el mercat demana, en les
millors condicions de qualitat, temps,
IES CAN PLANAS
Folch i Torres, 1
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 05 41
Curs d’aparadorisme i de manipuladors d’aliments
de formació per als seus associats.
En aquest primer trimestre ha finalitzat
un curs d’aparadorisme i un de
manipuladors d’aliments. El
d’aparadorisme, amb una durada de
40h, ha estat concedit per la CTAC, i
han participat 14 treballadors autònoms.
Valorant la feina feta al curs d’aparadorisme.
La professora ha estat la Sra. Laura
Vernis, professional en actiu amb una
àmplia i interessant trajectòria.
arberà Comerç Urbà aposta per
la professionalització del comerç
i amb aquest objectiu programa cursos
El curs de manipuladors d’aliments ha
estat concedit per l’IDFO, amb una
durada de 20h i han participat 15
persones.
Les classes s’han impartit a la seu de
l’Associació de Comerciants de Barberà.
Grup d’alumnes del curs de manipuladors
d’aliments
Avet
Educativos
Joguines educatives
Material didàctic
Jocs d’exterior
Psicomotricitat
Mobiliari escolar
venda a particulars!!
Avet Educativos S.L.
Tel. 93 718 83 62
Dr. Ferràn, 1 · 08210 Barberà del Vallès
[email protected]
catàleg 05/06
www.aveteducativos.com
7
Nous
Benvinguts!
associats
Centre núvies
Vestidos de novia y ceremonia
HORARIO
De lunes a viernes
Mañanas de 9.30 a 13.30 h
Tardes de 16.30 a 20.30 h
Sábados todo el día
Ctra. Barcelona, 278 · Tel. 93 729 19 45
HORARIO
De lunes a sábado
Mañanas de 9.30 a 13.30 h
Tardes de 17.00 a 20.30 h
Lunes mañana cerrado
Moda caballero
Sport – Vestir
La revista del Comerç
juny 2005
Pintor Murillo, 60 · Tel. 93 718 96 22
SEGUROS
F. NADALES
HORARI
De dilluns a divendres
Matí de 10 a 13 h
Agència d’assegurances
Tarda de 17 a 20 h
Tramitació de crèdits hipotecaris i al consum Dissabtes tancat
Marquesos de Barberà, 64 · Tel. 93 718 73 07
Asesoria contable, fiscal, laboral y jurídica
HORARIOS
Mañanas de 9 a 13 h
Tardes de 16 a 19 h
Sábados cerrado
Av. Generalitat, 68 esc. A, entl. 3a · Tel. 93 718 58 38
La Palma Barberà:
de dilluns a divendres
de 8h a 14h i de 17h a 20,30h
dissabte
de 8h a 15h i de 17h a 20,30h
diumenge
de 8h a 15h
Diumenge a la tarda oberta
La Palma Sabadell de 17h a 20,30h.
Servei, tradició i qualitat des de 1951
8
Com veu l’evolució urbanística de Barberà?
José Antonio
Carmen
Graciela
El cambio que se ha producido está
bien. Es bueno que se construyan
pisos nuevos y que la ciudad crezca,
pero a mi particularmente me gustaba
más cuando Barberà era más
pequeña.
Creo que en cuestión de comercios
hace falta más tiendas dedicadas a
la ropa juvenil.
Me gustan los cambios que se han
hecho. Han dejado el centro del
pueblo muy bien pero en las afueras
no se ha hecho nada, las calles están
muy sucias, la limpieza es insuficiente.
El centro se limpia cada día pero si
paseas por otras calles están llenas
cacas de perro y ramitas de árboles.
Ha crecido mucho la inmigración y a
veces ésta no es lo suficientemente
respetuosa. Hay demasiados
comercios de los que denominamos
“chinos” que nos perjudican a todos,
a todos los niveles.
Joan
Juan
Neus
Llenceria Neus
Can Paixano
Crec que la previsió d’obres i el
creixement de la ciutat no estan ben
planificats. Hi ha molt poques places
d’aparcament per a la totalitat de la
ciutat. Això ens perjudica, ja que
podrien venir a fer compres persones
d’altres poblacions i els costa fer-ho,
perquè no tenen facilitats per aparcar.
Barberà ha crecido mucho en todo
los sentidos, vivienda, comercio e
industria. Ha aprovechado muy bien
sus cualidades y ha rentabilizado sus
espacios. Se ha modernizado,
transformado y evolucionado. Creo
que estamos viviendo una buena
salud patrimonial.
Hay cosas que están bien pero otras
no me gustan en absoluto. Las plazas
de aparcamiento están fatal y los
pivotes de las aceras, personalmente,
no me gustan nada. Debido al
crecimiento de población que estamos
teniendo la oferta en los servicios
del Casal del Cultura es escasa.
Nadons
Puericultura
Positivos, pero tendrían que ir
acompañados de más servicios para
la sociedad. Faltan guarderías,
colegios, más capacidad a nivel de
ambulatorio. Incluso un hospital, un
teatro, cines...son necesarios. Las
zonas de aparcamiento son bastante
limitadas, creo que es importante
ampliarlas.
Mª Carmen
Isabel
Anna Mª
Ha evolucionat molt, però no tots els
canvis són del meu gust. Penso que
encara no hi ha prou ajudes per la
joventut, que no tenen les
oportunitats suficients en tots els
àmbits.
Barberà
opina
Carmen
González
Moda
Buena, muy buena. Ha mejorado
mucho, ya no tenemos que salir a
comprar fuera de Barberà. Todo y
que el aparcamiento está fatal. Lo
que no me gusta es como ha quedado
Dr. Moragas, ya que si te encuentras
un servicio de urgencia y vas
conduciendo te ves obligado a
seguir su ritmo, porque no tienes
espacio por dónde apartarte.
9
Entitats de la ciutat
Els joves i la tradició
La revista del Comerç
juny 2005
El grup de joves del Casc Antic també
s’ha afegit durant anys a festes de
tota la ciutat com la cavalcada de reis
o la passada de Sant Antoni, on
aprofitaven per lluir els seus carros i
estris antics. Sent un grup d’amics,
alguns més joves que uns altres, són
capaços d’organitzar festes que
gaudeixen milers de persones i per
col·laborar se’ls hi afegeixen mig
centenar de veïns imprescindibles per
tal de tirar endavant les activitats.
10
El grup de joves del casc antic és una
entitat barberenca que funciona des
de fa més de 20 anys. Amb l’objectiu
de fomentar les antigues tradicions i
fer ciutat, des del barri amb més caliu
de Barberà han convertit en habituals
festes tradicionals que estaven quasi
perdudes.
Qui no recorda les activitats entorn
al Nadal o les nits de quinto, així com
les seves sortides a peu, en bicicleta
i fins i tot en moto.
Entre les festes més característiques
d’aquest grup hi ha les revetlles. I la
més sonada no és la de Sant Joan,
que també la celebren al carrer.
La darrera setmana de juliol organitzen
la Revetlla de Sant Jaume. Enguany
la festa s’allargarà tres dies. Començarà
el divendres 22 amb un espectacle
pirotècnic i un concert per joves i
continuarà dissabte de bon matí. Cap
a les vuit s’haurà d’estar llevat per
poder agafar la bicicleta i sortir camí
del Castell. En marxa popular
s’arribarà al bosc on es faran un parell
de voltes i es tornarà cap al Casc Antic
tot gaudint del bon temps.
La tarda de dissabte estarà dedicada
als més menuts, a partir de les cinc hi
haurà un espectacle infantil i un concurs
de dibuix.
Al vespre una tradició molt mediterrània,
compartir el sopar al carrer amb els
veïns i tancar la nit amb ball. La música
també estarà present per tancar la
revetlla, diumenge les havaneres seran
la traca final de la festa més tradicional
del Casc Antic.
David Rua
Periodista
La receta
Que tal una cena de amigos?
Buñuelos de bacalao
Pica-pica caprichoso
Ingredientes para cuatro personas:
1/2 kg de bacalao
1/4 kg de harina
2 huevos
1 sobre levadura
2 dientes de ajo
Perejil
Leche
Prepararemos unas cuantas bandejas
con varios productos:
Preparación:
Remoja el bacalao pero sin que llegue
a estar desalado del todo, ya que
perdería su característico sabor;
desmígalo y añade todos los
ingredientes, excepto la leche que la
iras incorporando luego hasta conseguir
una pasta homogénea y esponjosa. Fríe
en aceite bien caliente.
Brochetas de boquerón
Ingredientes:
Boquerones en aceite
Aceitunas rellenas de pimiento
Pimiento morrón
Aceite de oliva y de girasol
Preparación:
Envuelve cada aceituna con un
boquerón, y clávalas en palillos
intercalando los rollitos con tiritas de
pimiento morrón.
Truco
Para que el aceite no se cuaje a la hora
de conservar las brochetas os
recomendamos mezclar aceite de oliva
y girasol a partes iguales.
Receta cedida por:
Pesca salada Maite
Mercat 11 Setembre, parada 5
Tel. 647 43 82 70
12
Bandeja de quesos
Ingredientes:
Queso Brie
Queso Cammembert
Cocas italianas
Mermelada de albaricoque
Las cocas italianas y la mermelada de
albaricoque son una manera divertida y
sabrosa de tomar estos quesos.
Bandeja de Carpaccio Viñallonga de pies
de cerdo con foie.
Bandeja de embutidos
Ingredientes:
Jamón de bellota
Butifarra blanca
Butifarra de huevo
Bull negro
Bull blanco
Longaniza de la casa
Fuet de la casa
Receta cedida por:
Xarcuteria Viñallonga
Mercat 11 de setembre ,
paradas 10 y 11
Tel, 93 729 27 79
Viñallonga
Piña rellena de crema y
merengue
Ingredientes para cuatro personas:
2 piñas baby
4 huevos
100 g de azúcar para la crema
200 g de azúcar para el merengue
45 g de maicena
1/2 litro de leche
Preparación:
Corta la piña por la mitad, sácale el
centro y trocea el resto. Con las yemas,
el azúcar y la maicena haz una crema;
cuando este fría mézclala con los trozos
de piña y reserva. Monta las claras a
punto de nieve y ve añadiendo el azúcar
hasta crear un buen merengue. Usa la
manga pastelera para crear una bonita
tapa de merengue sobre la piña rellena.
Enciende el grill del horno, cuando esté
bien caliente introdúcele la piña, ¡pero
vigila! con un minuto tiene suficiente
para tomar buen color.
Receta cedida por:
Fruites i Verdures Raquel
Mercat 11 de setembre,
paradas 1 y 2
Tel. 93 729 19 53
Mediación: gratuidad de la mediación
n el artículo dedicado a
Mediación Familiar vamos a
comentar la posibilidad de
solicitar la misma sin que
suponga coste alguno para los
ciudadanos. Se trata de un
reconocimiento individual y se
concede en función de la capacidad
económica.
Todas aquellas personas que
posean unos ingresos inferiores al
doble del salario mínimo
profesional pueden solicitar que
les sea designado mediador de
oficio.
Para ello debe dirigirse a la sede
del Colegio de Abogados de
Sabadell existente en la primera
planta del edificio de los Juzgados
situado en el Eix Macià de la
referida ciudad.
Bien de forma independiente o
bien en el mismo momento en que
se tramite la solicitud para que se
reconozca el derecho a Justicia
Gratuita y, por tanto, que sea
designado un Abogado de Oficio,
puede solicitarse que se designe
un Mediador de Oficio, para lo cual
se requiere la misma
documentación que en el primer
caso.
implicadas tenga derecho a que se
le nombre mediador de forma
gratuita y la otra no, en estos casos,
el ciudadano que no tenga ese
derecho deberá abonar la mitad de
la tarifa fijada por la Generalitat,
en concreto por el Departament de
Justícia, en el caso concreto.
Efectuada la solicitud y reconocido
el derecho a la gratuidad, el Centre
de Mediació Familiar de Catalunya
procederá a la designa de un
Mediador dentro de la jurisdicción
de los solicitantes, para mayor
comodidad de los mismos.
En el caso de que sea la autoridad
Judicial quien derive a las partes
litigantes, si éstas aceptan, a
mediación, tengan derecho o no a
Justicia Gratuita, las tarifas que
deberán abonar serán las
establecidas por el Departament
de Justícia, a pesar de que sus
ingresos individuales superen el
doble del salario mínimo.
Comisión de Mediación del Ilustre
Colegio de Abogados de Sabadell
Puede ocurrir que una de las partes
Asesoría:
Fiscal
Laboral
Contable
Jurídica
Administración de fincas
Inmobiliaria
Seguros en general
Tel. 93 729 37 26 · Fax 93 729 37 86
Paseo Doctor Moragas, 157, local 1 · 08210 Barberà del Vallès
13
La innovación llega a Barberà
y así se rompe la celulitis.
·Resultados sobre la silueta.: La piel
de naranja será alisada.
2 Ionización.
“ Fundir” biológicamente la celulitis.
·Principio de acción: Penetración de
los activos adelgazantes gracias a
los sérums.
·Resultados sobre la silueta: Las
grasas se funden, se eliminan
centímetros.
¿Necesitas perder unas cuantas tallas?
uestros profesionales y
comercios se están adaptando
a las nuevas tendencias e
innovaciones para poder atender a
un publico que cada día esta más
informado y es más exigente. Es
una realidad que el interés por
nuestro aspecto físico va en aumento
y cada día son más las personas,
tanto femeninas como masculinas,
que confían en sus asesores de
imagen para encontrarse mejor.
Por este motivo llega a nuestra
ciudad un nuevo método
revolucionario que hasta hace bien
poco sólo se podía encontrar en
14
Centros Médicos especializados y en
el que veras los resultados desde la
primera sesión.
Recupera la silueta con la
Dermo - Lipo - Aspiración
Un nuevo tratamiento adelgazante
que el que podrás perder hasta
cuatro centímetros en doce sesiones
y que consta de tres acciones en
un solo gesto.
1 Pinzado-rodado.
“Romper” físicamente la celulitis.
·Principio de acción: Al pasar el
Masajeador Iónico, la piel es aspirada
3 Estimulación
Drenar y reafirmar estimulando
·Principio de acción: Se estimula
individualmente cada músculo.
·Resultados sobre la silueta: Se
favorece la eliminación de toxinas y
grasas. Aumenta la firmeza de los
tejidos.
La salud es importante; encontrarse
bien consigo mismo es la base
primordial para que nuestra salud
este en optimas condiciones y
nuestro aspecto físico es una parte
importante en este sentido. Este
nuevo tratamiento lo encontraras en:
Jairo Sol
Centro de estetica
Breus
Centro deportivo Atenas y Do-san
en el Campeonato de España de contact
Se celebró en Sant Boi de Llobregat el
campeonato de España de contact en
las categorías infantil, júnior, y senior.
Entre los combates hubo una destacada
actuación de los alumnos del Centro
deportivo Atenas y de la Escuela de
Artes Marciales Do-san de Barberà.
Entre ellos destacó Damian Vives
quedando campeón en una categoría y
sub-campeón en la otra. Del deportivo
Atenas, los pequeños consiguieron 3
campeones, 1 sub-campeón y 4
quedaron en la tercera posición.
Respecto del Do-san, trajeron 3
campeones y 2 subcampeones.
Los más mayores también dieron la
talla consiguiendo 1 campeón, 2
subcampeones y un tercer clasificado.
Equipo de participantes en el Campeonato de
España de contact
A la Copa de la Generalitat disputada
a Balenyà van quedar tercers, perdent
la segona posició a la tanda de penaltis.
I a més, al XXVII Torneig de la ciutat
de Barberà van quedar primers en el
partit d’'exhibició.
Des de Barberà Comerç Urbà recolzem
i felicitem a l’Associació de Minusvàlids
de Barberà pels èxits aconseguits.
Trobades del Club de Vòlei
Barberà Comerç Urbà
Els passats dies 7, 16 i 28 de maig el
Club de Vòlei Barberà Comerç Urbà va
realitzar les primeres Trobades de
voleibol amb els equips que l’entitat
té en els diferents centres de primària
de la ciutat.
Els grups del CEIP Can Llobet, CEIP
Can Serra i CEIP El Bosc van poder
posar en pràctica tot allò que van
aprendre durant els últims mesos
d’activitat.
En format de partits 4x4, els jugadors
dels diferents centres van poder jugar
els uns contra els altres, en matxs
simultanis a les diferents pistes que
es van organitzar en les instal·lacions
de cada centre. Amb una alta
participació, tant per part del nens com
per part dels pares, les
Trobades van acabar amb obsequis
per a tothom.
Excel·lent tenporada per a
l’Associció de Minusvàlids de
Barberà
L’Associació de Minusvàlids de Barberà
del Vallès es va constituir l’21 de juliol
de 2003. La temporada de competició
de Hockey en cadira de rodes elèctrica
2004/05 ha estat la primera
de competició, aconseguint fites més
que satisfactòries. Han aconseguit portar
a Barberà del Vallès el Campionat
d’Espanya per a la Copa de Su Majestad
el Rey. Han estat classificats en 3a
posició a la lliga a falta d’21 punt per
quedar 2ns.
L’Associació de minusvàlids
al Campionat d’Espanya
A Torrelaguna van disputar el III Torneig
Nacional Open de Karate tradicional i
van aconseguir 4 campions, 2
subcampions i 6 tercers classificats. I
a València van participar al IX Open
Internacional Copa Valenciana
Kyokushinkai –'96 Karate Knock Down
(contacto), aconseguint 2 subcampions.
Moment de la Trobada al CEIP El Bosc
Suma d’èxits de l’esportiu Shi Kan
El primer cap de setmana de maig,
l’esportiu Shi-Kan va participar al segon
Campionat d’Espanya de Clubs de
Karate Tradicional de la Confederació
Mundial de Karate. La prova es va
disputar a Alfaro (La Rioja) i es va
celebrar en les modalitats de Kunite
Shobes (combat) i Kata (tècnica). En
aquest campionat van pujar onze
vegades al podi sumant ni més ni
menys que dos primeres posicions,
tres segones i sis terceres.
També, el 21 de maig es van desplaçar
a Torrelaguna i a València.
L’equip de Karate a Torrelaguna
Alto nivel en el Gimnàs Bunkai
El Gimnàs Bunkai se trajo a Barberà el
3er puesto en el Cpto de España de
Aerobic Deportivo de la real federación
de gimnasia celebrado los días 27, 28
y 29 de mayo en Estepona, Málaga.
Yasmina de Haro, actual campeona de
Catalunya de la categoría absoluta de
aerobic deportivo, se alzó con el 3er
puesto en éste campeonato de España.
Su hermana Jordana quedó finalista
conquistando una meritoria 5a plaza.
Así mismo, el sábado 28 de mayo
participó en Mollerusa (Lérida), en el
Cpto. de Fisicoculturismo - Copa Catalana
de la Federación Catalana de
Fisicoculturismo, Antonio Cañete, que
conquistó el 2º puesto en la categoría
de 70-75 Kg.
Además, el sábado 4 de junio se celebró
el Cpto de Catalunya de Fitness y
Fisicoculturismo de la Federación
Catalana de Fisicoculturismo, dónde
cuatro atletas del Gimnàs Bunkai
obtubieron el 6º puesto en la categoría
70-75 Kg de culturismo y un 1er, 2º y
3er puesto en la categoría de Fitness
femenino sub 18.
Demostración de las deportistas del Gimnàs Bunkai
15

Documentos relacionados

La Nit del Teatre - Ajuntament de Barberà del Vallès

La Nit del Teatre - Ajuntament de Barberà del Vallès gaudir del ball amb el grup Scorpions. El regidor de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, Josep Casas, va ser qui va fer el lliurament dels premis als guanyadors del torneig de petan...

Más detalles