Oma 2014 EUSKERA_CASTELLANO .indd

Transcripción

Oma 2014 EUSKERA_CASTELLANO .indd
INFORMAZIO ZENTROA
Bertan dago Santimamiñeko haitzuloa, Ereñozar mendiaren oinetan dagoen leku eder honetan. Geure Historiaurreko mugarri bat, ezinbestez ikusi beharrekoa.
En este bello enclave, a los pies del monte Ereñozar
se esconde la cueva de Santimamiñe. Un hito de
nuestra prehistoria que no puedes dejar de visitar.
Omabeitia
Bolunzulo edertasun
handiko lekua da.
Bertan Omako erreka
karst barruan galtzen
da. Hemen 2 errota
zaharrean aurriak
ikusi ahalko ditugu.
Aurtenetxea
Mestraitua
San Pedro
El sumidero de
Bolunzulo es un
enclave de gran
belleza, donde el río
Oma se adentra en el
karst y donde existen
2 pequeños molinos.
Bolunzulo
Oma
Goieaskoa
Zearra
Om
a
Asko dira basoan ezkutaturik dauden
irudiak... gure begiek ikusi ahal dituztenak
baino gehiago...
Omako
basoa
Olakoerrota
Son muchas las figuras que se esconden
dentro del bosque....más de las que uno
puede ver....
Goikoerrota
Basobarri
Aparkalekua
Parking
Informazio gunea
Centro de información
Atsedengunea
Area recreativa
Ikuspegi panoramikoa
Vista panorámica
Errota
Molino
Kobazuloa
Cueva
Baseliza
Ermita
PR-180. Oma-Basondo
Ibilbidearen hasiera/amaiera:
Inicio/fin del recorrido
Lezika (Basondo)
Distantzia / Longitud:
6km
Malda / Desnivel:
200m
Iraupena (g.g.b.) / Tiempo estimado:
2h
CENTRO DE INFORMACIÓN
Centro de información de Santimamiñe y el Bosque
Pintado de Oma situado junto al aparcamiento de
Lezika (Basondo-Kortezubi).
- Horarios:
15 de abril-14 de octubre y Semana Santa:
10:00-14:00 - 15:00-19:00.
15 de octubre-14 de abril: 9:30-15:30.
- Visitas guiadas:
18 de julio - 7 de septiembre (viernes, sábados y
domingos): 12:00 y 17:00.
Podrán ser en euskera y castellano.
Reservar previamente en 94 465 16 57.
Existe la posibilidad de realizar el recorrido de forma
autoguiada o libre.
- Tarifas:
General: 3 euros.
Reducida: 1 euro. Desempleados/as, jubilados/as,
estudiantes y discapacitados/as.
Gratuita: menores de 6 años.
El itinerario debe realizarse caminando: el tránsito para vehículos motorizados no está permitido en todo el
recorrido (6km / 200m / 2h + el tiempo que queramos dedicar a la visita del bosque).
Accesibilidad: no está acondicionado para la visita en silla de ruedas o carros de bebé y exige unas mínimas
condiciones físicas, por el fuerte desnivel que presenta en algunos tramos.
Baso
margotua
Lezika
Oma
1
2
3
Basondo
4
5
Gonbit egin nahi dizuegu Basondo eta Omako
Os invitamos a pasear por los valles de Basondo
haranetatik ibiltzeko eta Urdaibaiko ibilbiderik
y Oma y recorrer uno de los itinerarios más
erakargarrienetako
Ingurune
atractivos de Urdaibai, donde la prehistoria
magiko honetan, Historiaurrea naturarekin
se mezcla con la naturaleza, donde el bosque
nahastu, eta baserriarekin batera bizi da; eta
natural convive con el paisaje del caserío, en un
bertan dugu gordeta gure eskualdeko ale
entorno mágico, que esconde a su vez una de
artistikorik
las joyas artísticas de la comarca… el bosque
bat
egiteko.
zoragarrienetako
bat: Omako
basoa.
pintado de Oma.
Lezika (Basondo) jatetxe aurretik abiatuko da
Este recorrido parte frente al restaurante Lezika
ibilbidea. Pista zabala laster pinu artera sartuko
(Basondo-Kortezubi),
da eta hala joango da apurka gorantz harik eta
amplia pista entre pinos que no abandonaremos
Basobarriko bidegurutzera iritsi arte. Hortik
hasta llegar al cruce de Basobarri, desde donde
Omako basorantz jaitsiko gara. Basoa geure
descenderemos al bosque de Oma. Un pequeño
kasa bisitatu ahal izango dugu, artelanaren magia
itinerario numerado nos muestra la mágica obra
ezagutzera emango digun zenbakiz markatutako
de Ibarrola.
ibilbideari jarraituz.
El sendero continúa su descenso al valle de
Bisitaz gozatu ostean Omako haranerantz jaitsiko
Oma, un paisaje de encanto, donde el caserío ha
gara. Paisaia xarmagarri honetan baserriak bere
sabido mantener su esencia. El arroyo de Oma,
nortasuna zintzo gordetzea lortu du. Garai
motor de un gran número de ferrerías y molinos,
batean burdinola eta errota asko bultzatu zituen
recorre aquí sus últimos metros, justo antes de
Omako errekak azken metroak egiten ditu bertan,
adentrarse en el interior del karst de Ereñozar,
Bolunzuloko iturburutik Ereñozarreko karstera
en la surgencia de Bolunzulo. Aquí se conservan
barneratu aurretik. Bertan 2 errota txikiren
los restos de 2 pequeños molinos.
hondarrak ikusiko ditugu. Oma eta Basondo
Un bidegorri
haranak lotzen dituen bidegorritik abiapuntura
Basondo, y nos guía en nuestro camino de
bueltatu ahal izango gara, Lezikara.
vuelta a Lezika.
A TENER EN CUENTA
o
100
EL RECORRIDO
Ibilbide guztia oinez egin behar da: ez dago baimenduta ibilgailu motorizaturik ibiltzea. (6km / 200m / 2h +
basoa ikusten eman nahi dugun denbora).
Irisgarritasuna: Omako basoko ibilbidea ez dago egokituta gurpil-aulkiekin edo haur-kotxeekin ibiltzeko; eta
gutxieneko forma fisikoan egon behar da, leku batzuetan aldapa pikoak daudelako.
300
200
IBILBIDEA
KONTUAN HARTU BEHARREKOA
6
Lekeitio
Lezika
Basondo
INFORMAZIO ZENTRUA
INFORMAZIO ZENTRO bat dago Santimamiñe eta
Omako baso margotuari buruzko argibideak emateko,
Lezikako aparkalekuaren ondoan.
- Ordutegiak:
Apirilak 15 - urriak 14 eta Aste Santua:
10:00-14:00 - 15:00-19:00.
Urriak 15 - apirilak 14: 9:30-15:30.
- Bisita gidatuak:
Uztailak 18 - irailak 7 (ostiral, larunbat eta igandeak):
12:00 eta 17:00.
Euskaraz edo gaztelaniaz izaten dira.
Aurrez hitzordua hartu: 94 465 16 57.
Bisita forma libre eta autogidatuan egiteko
aukera da dago.
- Tarifak:
Orokorra: 3 euro.
Murriztua: 1euro. Langabeak, erretiratuak eta ahalmen
urrikoak.
Doako sarrera: 6 urtetik beherakoak.
e
Berm
Santimamiñe
KORTEZUBI
EZAGUTU Omako basoa
FORUA
Bilbao
GERNIKA-LUMO
DESCUBRE el bosque pintado de Oma
BASONDO
OMA
HELBIDEA
Basondo auzoa z/g
48315-Kortezubi (Bizkaia)
Tlf.: 94 465 16 57
[email protected] www.bizkaikoa.bizkaia.net
NOLA HELDU
Gernika-Lumon, ingurabidean, BI 638 errepidetik
joko dugu, Lekeitioko norabidean, Barrutiako
biribilguneraino. Gero, BI 2238 errepidetik egingo
dugu aurrera, eta, Idolikiz auzoa igaro ondoren,
eskuinerantz joko dugu BI 4244 errepidetik. Errepide
honen amaieran dago Lezikako aparkalekua.
DIRECCIÓN
Basondo auzoa s/n
48315-Kortezubi (Bizkaia)
Tlf.: 94 465 16 57
[email protected] www.bizkaikoa.bizkaia.net
COMO LLEGAR
En Gernika-Lumo, cogemos la circunvalación,
dirección Lekeitio, por la BI 638 hasta la rotonda de
Barrutia. Continuamos por la BI 2238 y tras pasar
el barrio de Idokiliz tomamos el desvío a la derecha
por la BI 4244, hasta el fin de la carretera, en el
aparcamiento de Lezika.
donde
une los dos
tomamos
una
valles, Oma y
6
BASOAN
1982an…
Urte honetan, haranaren sakoneko bere baserritik ikusten zuen basoak erakarrita, Agustin Ibarrolak
obra hau margotzeari ekin zion. Perspektibari aurre eginez, lerro horizontal soil batez (35. ir.) lehen
irudia sortu zuen, kolore bakarra erabiliz, zuria. Irudiz betetako basoa bururatu zuen… eta, denboraren
poderioz, gauzatu egin zuen.
Berak egindako eskailera zarpail batez lagunduta,
margotzeari ekin zion, ehunka pinuren material
gogorrez eratutako oihalari. Pixkanaka,
irudiak sortu zituen, gure kultura, sentimendu
kolektiboak, jendartea… inspirazio-iturri gisa
hartuta.
Behaketa puntua
Punto de observación
3
Artelana ezagutzeko bideak
Caminos para la visita
Zuhaitzen eremua
Zona de arbolado
Lehen lanak zuri-beltzean izan ziren; gero,
gorria eta beltza azaldu ziren… eta, azkenik,
beste koloreak. Izan ere, Ibarrolak bi hamarkada
inguru eman zituen basoa pintatzen, batzuetan
bakarrik, besteetan lagunduta… 2000. urtean
egin zituen azken pintzeladak, eta gure
lurraldeko obrarik ikusienetako bat utzi zuen
legatu gisa, Land Arten ale zoragarri bat.
Errekastoa
Arroyo
Basoko sarrera eta irteerak
Entradas y salidas al bosque
BASOKO IRUDIAK
Ostadarra eta tximista baso barruan harrapatuta daude… bila itzazu.
10
Jendarteko gizon-emakumeak, iraganekoak eta oraingoak,
basoko totemen artean agertzen eta desagertzen. Eta
pinuen artean jolasten ari diren basoko haurrekin bizi
dira, adibidez, sorginaren semearekin. Izan ere, irudiak
berpiztu egiten dira… zuri esker.
El arco iris y el rayo, quedaron atrapados dentro del bosque… buscalos.
9
musua
el beso
Hombres y mujeres de esta sociedad, hombres del
pasado y del presente, aparecen y desaparecen entre los
tótems del bosque.Y conviven con los niños, como el
hijo de la sorgiña, que juegan entre los pinos.Y es que las
figuras recobran vida….gracias a ti.
tximista
el rayo
ostadarra
el arco iris
1
marrak eta
erritmoak
rayas y
ritmos
Basoak musu bat ematen
digu agurtzeko, maitasun
erakusgarririk soilena.
El bosque nos da la bienvenida
con un beso, la más sencilla
muestra de cariño.
pertsonaiak
personajes
haurrak
niños/as
EN EL BOSQUE
animaliak
animales
En 1982…
Fue en este año cuando, atraído por el bosque que contemplaba desde su caserío, en el fondo del
valle, Agustin Ibarrola, comienza a pintar esta obra. Desafiando a la perspectiva, con una simple línea
horizontal (Fig. 35), crea su primera figura, donde utilizó un solo color, el blanco. Él había imaginado el
bosque lleno de figuras… y con el tiempo se hizo realidad.
Acompañado de una rústica escalera que él
mismo fabricaba se enfrentó a un lienzo de
materiales robustos, compuesto por cientos
de pinos, donde poco a poco fue plasmando
las figuras inspiradas en nuestra cultura, los
sentimientos colectivos, la sociedad…
Sus primeras obras fueron en blanco, luego
aparecen el rojo y el negro… y finalmente los
otros colores. Y es que Ibarrola estuvo cerca
de 2 décadas pintando el bosque, a veces sólo,
otras en buena compañía... En el año 2000 daba
sus últimas pinceladas, dejando como legado
una de las obras más visitadas de nuestro
territorio, una joya del Land Art.
begiak
ojos
40
39 eta 40 puntuen artean, bideak ibaira
jaisten du. Bertan daude basoko lanik
ezezagunenetako batzuk, hala nola Ibarrolak
ibai ondoan ikusten zituen animaliak, Maria
Luzen izenpe-marra, eta emazteari eskaini
zion maitasun-adierazgarririk minenetako
bat, “maite zaitut”.
El camino que desciende al río, entre los puntos
39 y 40, esconde algunas de las obras más
desconocidas del bosque, como los animales
que Ibarrola solía ver junto al río o la Rúbrica
de María Luz, desde donde se puede leer una de
las más entrañables muestras de cariño, que el
artista quiso dedicar a su mujer, “te quiero”.
marra
línea
LAS FIGURAS DEL BOSQUE
Pasieran ibili, aurkitu, jolastu, atsegin hartu… Omako
basoa lan eskerga da, milaka pintzeladen emaitza,
hamaika irudiz osatua. Zerrenda honetan, lan
horietako asko jaso ditugu, begirapuntudunak, baina
basoan askoz gehiago daude, ikusi eta aurkitu nahi
duzun beste. Gozatu askatasunez eta irudimenez
beteriko obra honetaz.
Musu emateko gonbidapena
Hemendik erronbo zuzena da
Hemendik bata zabaldu egiten da eta
bestea uzkurtu lerromakurra osatuz
Kurba, kontrakurba, ahurtasuna, konbexutasuna, laua
57 talde gisa
Tximista harrapatuta, tximista apurtuta
Horizontala, diagonala, bertikala, ostadarraren
okerduraren kode kontzeptuala
Naielen ostadarra
Alde bertikaletik egindako ostadarra
Ibili gabe mugitzen diren ibiltariak
Urdin berdexka irudien barruan eta kanpoan
Marra bertikal eta diagonaletatik giza keinura
Gure garaiko pertsonaia kolektiboak
Erraldoi gorria
Bikotea gorriz eta urdinez
Motorzaleak
Begi handia…
Zuk bezala begiratzen dute
Iraganeko eta oraingo begiak
Bizitzak nik baino begi gehiago ditu,
lekuz aldatu eta ikusmena biderkatu arren
Grecoari omenaldia
Irudien eta minimalaren marren elkar bizitza
Burua minimalaren urdinekin
Neska arrosa
Haur honen zatiak eta bestearen
zatiak beste bat sortzen dute
Izaki mitologikoa izan nahi ez duen pertsonaia
Sorgin baten semea flotatzen
Ematen duena baino haur gehiago daude
Sorginen haurrak
Minimalaren konposizioa urdinez
Minimalaren marra urdinak
Minimalaren erritmo berde eta horia
Minimalaren erritmo berdexka
Minimalaren erritmo urdin eta morea
Perspektibaren legea suntsitzen duen dimentsio biko lerroa
Zirkulua… hemendik barne-hutsa da
Puntillismoaren mundu atomikoaren oroitzapena
Haitzuloetako sua
Espazioak ixten dituzten zirkuluak eta parentesiak
Aurrera egin eta koloreak elkarren arteko
harremanean jartzen ditu, eta zirkulu gehiago daude
Saski baten modura txirikordatutako
eta mugatutako espazioa
Negatiboa-positiboa engranajean
Erdiko zuhaitzaren kurbadura optikoa
Negatiboa-positiboa arrabolean
Negatiboa-positiboa zuhaitzaren berezko
eta margotutako kolorearen artean
Malévich pintorea gogoratzeko koadroa
Lerro zuzenak horizontalean eta diagonalean, enborraren
kurbaduraren gainean
Pasear, descubrir, jugar, disfrutar…. El bosque
de Oma es una gran obra, fruto de un sinfín de
pinceladas, compuesta por decenas de figuras. En
este listado recogemos algunas, las que cuentan con
punto de observación. Pero el bosque esconde más,
tantas como quieras ver y descubrir. Disfruta de la
explosión de libertad e imaginación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Invitación al beso
Desde aquí es un rombo rectilíneo
Desde aquí uno se expande y otro
se contrae en curvilíneo
Curva,contra curva, concavidad, convexidad, plano
A modo de equipo 57
El rayo atrapado, el rayo roto
Horizontal, diagonal, vertical, clave conceptual
de la curvatura del arco iris
El arco iris de Naiel
Arco iris desde el lado vertical
Paseantes que se trasladan sin andar
Azul verdoso dentro y fuera de las figuras
De las rayas verticales y diagonales al gesto humano
Los personajes colectivos de nuestro tiempo
El gigante rojo
La pareja en rojo y en azul
Los motoristas
El ojo grande…
Miran igual que tú
Ojos del pasado y del tiempo presente
La vida tiene más ojos que yo aunque me
cambie de sitio y multiplique mi visión
Homenaje a El Greco
Convivencia de las figuras y de las rayas del minimal
Cabeza con azules del minimal
La niña rosa
Parte de este niño y parte del otro
da uno más
Personaje que no quiere ser mitológico
El hijo de una sorgiñe flotando
Hay más niños de lo que parece
Niños de las sorgiñes
Composición en azules del minimal
Rayas azules del minimal
Ritmo verde y amarillo del minimal
Ritmo verdoso del minimal
Ritmo azul y violeta del minimal
Línea bidimensional destruyendo la ley de la perspectiva
El círculo…desde aquí es un hueco
Evocación al mundo atómico del puntillismo
El fuego rupestre
Son círculos y paréntesis que encierran espacios
Avanza y relaciona los colores entre sí
y hay más círculos
Espacio acotado y trenzado
como un cesto
Negativo-positivo en engranaje
Curvatura óptica del árbol central
Negativo-positivo en rodillo
Negativo-positivo entre el color
natural del árbol y el pintado
Cuadros en recuerdo al pintor Malévich
Líneas rectas en horizontal y diagonal sobre curvatura del
tronco

Documentos relacionados

urdaibai - Turismo Euskadi

urdaibai - Turismo Euskadi XV. mendean eraikitako Madariaga Dorretxeak Euskadiko Biodibertsitate Zentroa hartzen du. Bi helbururekin sortu da zentroa: batetik, ondare naturalaren aniztasuna, eginkizunak eta aberastasuna erak...

Más detalles