Col·locada la primera pedra de l`IES Sant Marçal

Transcripción

Col·locada la primera pedra de l`IES Sant Marçal
actualidad
El consistorio solicitará
a Madrid la revisión
Revista municipal de l’Ajuntament de Marratxí
Marxo/Abril 2013 - Nº 45
1
catastral para reducir
la presión fiscal a
los vecinos
pag. 2
Col·locada la primera
pedra de l’IES Sant Marçal
“Avui posam la primera pedra d’una inversió segura i a
llarg termini. Tots els marratxiners en podem estar molt
contents i més si recordam que ha costat molt aconseguirho”. José Ramón Bauzá. President del Govern Balear.
Les obres del
desdoblament de
la Ma-30 podrien
començar abans
de l’estiu
DESDOBLAMIENTO DE LA Ma-30
ENTRE SON FERRIOL
Y LA CARRETERA DE INCA (Ma-13 A
³
13
30
aM
pág. 4
Consell de
Mallorca
Departament d'Urbanisme i Territori
Direcció Insular de Carreteres
A
“ Es preveu que el segon institut de Marratxí estigui enllestit
al gener de 2014 i suposarà la creació de 480 places escolars
a Marratxí” Rafel Bosch. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats.
013
Ma-3
Ma-30
“Aquesta primera pedra suposa assegurar un futur més
obert i competitiu pels joves del municipi”.
Tomeu Oliver Batle de Marratxí. - pág. 3
CARRIL BIC
3000 marratxiners
presentan su
candidatura al
ajuntament para
trabajar en BAUHAUS
pág. 11
pág. 2
Inauguració: divendres, 22 de març a les 20 hores
Horaris: de dimarts a dissabte de 18 a 20 hores (excepte dies festius)
Fins dia 11 d'abril de 2013
S'ESCORXADOR
[email protected]
Ctra. Sa Cabaneta-Pòrtol, s/n
Tel. +0034 971797382
Marratxí aprueba
un presupuesto
de 36 millones
Las cuentas garantizan todos los servicios para 2013
Especial
Fira del Fang.
tota la informació
i el programa
d’activitats
págs. 7,8 ,9
XXIX
untament
de arratxí
del 9 al 17 de març
Sant Marçal
2
economía
El consistorio
solicitará a
Madrid la
revisión catastral
para reducir la
presión fiscal a
los vecinos
Los presupuestos municipales
ascienden a 36 millones
y garantizan los servicios
municipales
El pleno municipal da luz verde a las cuentas de la corporación para el 2013
La petición solicitada
este año ha sido
denegada al no haber
transcurrido los cinco
años desde la última
actualización
El Ayuntamiento de Marratxí
está dando los pasos necesarios para llevar a cabo una actualización del valor catastral.
La última evaluación realizada
por el Ministerio de Hacienda,
en el año 2009, establecía
esta valoración en alrededor
del 50 % sobre el precio de
mercado de las viviendas. El
alcalde, Tomeu Oliver ha manifestado que “evidentemente
la tasación de las viviendas
difiere mucho actualmente de
la que se hizo en el año 2009”,
ya que el precio de las viviendas “se ha devaluado mucho
desde aquel momento” y añade que “conscientes de esta
situación” el Ayuntamiento
acaba de solicitar al Ministerio
una nueva revisión de dicha
tasación, que ha sido denegada para este año, al no haber
transcurrido el período mínimo
legal determinado por el Catastro en cinco años para solicitar dichas revisiones.
Aun así, Oliver, manifiesta que
el Ayuntamiento requerirá, enseguida que se haya cumplido
el plazo, la actualización del
catastro. Así a finales de año,
se solicitará de nuevo la revisión, para que de cara a 2014,
baje la presión fiscal en el recibo del IBI.
E
l pleno municipal
celebrado el pasado mes de Febrero
llevó a aprobación
inicial los presupuestos
municipales para 2013 que
ascienden a 36.283.000 millones de euros. Las cuentas
se aprobaron con el voto
favorable del equipo de gobierno PP, la abstención del
grupo de los IDMA y la votación en contra de los grupos PSOE y PSM-IV.
El alcalde de Marratxí, Tomeu Oliver, ha
declarado que se trata de un
presupuesto “muy estricto”
y “restrictivo”, el cual, marca
como prioridad “el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria”, la cual,
establece una regla de gasto
máxima de un 1,70 % sobre
las obligaciones reconocidas durante el pasado ejercicio de 2012. Según Oliver,
“se trata de un presupuesto
que continúa buscando la
austeridad, pero sin que
Marratxí renuncie a sus necesidades”. Según La regidora de Economía y Hacienda, Coloma Coll, desde el
Ayuntamiento se ha hecho
un esfuerzo “importante”
para mantener los mismos
servicios que se han estado
ofreciendo a la población
hasta día de hoy.
Plan de ajuste
Oliver recordó que
gracias al seguimiento exhaustivo del Plan de ajuste
llevado a término en 2012,
el último informe realizado
desde intervención revela que se ha cumplido con
creces el objetivo de contención de gasto, lo que supone
una previsión de superávit
en la liquidación del 2012
de 2,5 millones de euros. Según Oliver, el plan de ajuste
posibilita “llevar a término un saneamiento de las
cuentas municipales” lo que
permite hacer frente a las
obligaciones diarias sin que
sea necesario llevar a cabo
más operaciones de crédito
con entidades bancarias.
Recordemos
que
el plan de ajuste aprobado
en 2012 reflejaba una serie
de medidas encaminadas a
reducir el gasto corriente y
que el equipo de gobierno
viene realizando, igualmente, desde principio de legislatura; reducción de cargos
de confianza, eliminación
de alquileres, reagrupación
de áreas municipales, negociación a la baja de concursos públicos, etc.
El presupuesto, en
término generales, es un
presupuesto muy similar al
del ejercicio anterior que
prioriza que se mantengan
todos los servicios muni-
cipales, así como, todas las
subvenciones actuales, sin
aumento de los impuestos.
En este sentido, el
capitulo de inversión destinará 1.3 millones de euros
al mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones municipales como por
ejemplo, la rehabilitación
del Polideportivo del Figueral o la del Garrovers, así
como la reposición de material considerado como bienes de inversión, el mantenimiento de vías y parques
públicos, así como, de los
caminos rurales, que cuenta
este año con una partida de
40.000 euros
El presupuesto contempla un apartado económico de aproximadamente
10 millones para poder hacer frente a diferentes expropiaciones previstas en
diferentes puntos del término municipal.
EDITA: Ajuntament de Marratxi (www.marratxi.es) PRODUCCIÓ: Vir tual Think Comunicación (www.vir tualthink.es)
Redacció i fotografia: Depar tament de Comunicació Ajuntament Marratxí i Francesc Mar tí DL: PM 377-2012
actualidad
3
Col·locada la primera pedra de l’IES Sant Marçal
C
Es preveu que el segon institut de Marratxí estigui enllestit el gener de 2014
omença el compte enrere perquè
el nou Institu de Sant Marçal sigui
una realitat. El president del Govern, José Ramón Bauzá, el conseller de
Educació, Rafel Bosch, i batle de Marratxí, Tomeu Oliver, van posar la primera
pedra del nou centre educatiu de secundària, IES Sant Marçal.
La construcció d’aquest nou
centre educatiu suposarà la creació de
480 places escolars al terme municipal de
Marratxí, les quals es distribuiran en 16
unitats d’ensenyament secundari obligatori i una unitat de Programes de Qualificació Professional Inicial.
L’empresa Ferrovial Agroman
ha iniciat els treballs per convertir una
parcel·la de 9.158 metres quadrats en
l’IES Sant Marçal. Amb l’actuació que va
començar a finals de gener, el solar situat
a la urbanització de Sant Marçal passarà
a acollir el segon institut de Marratxí. Les
primers tasques han consistit en el tancament del solar, el moviment de terres, les
excavacions i la fonamentació del terreny
per aixecar l’estructura dels edificis.
Abans d’iniciar les obres es va
signar l’acta de replanteig amb responsables de l’IBISEC, de l’Ajuntament i de
l’empresa Ferrovial Agroman. A més, el
batle va signar el contracte de finançament amb el banc BBVA, un acord que
sorgeix gràcies al conveni amb el Govern
de les Illes Balears i que reserva una partida de 5’7 milions d’euros per a la construcció de l’IES Sant Marçal.
El president del Govern, José
Ramón Bauzá, va manifestar durant l’acte
de inauguració que, “Tots sabeu que
Marratxí és ca meva i que he estat batle d’aquest municipi, és a dir, sé perfectament que aquest institut ha estat molt
desitjat i molt esperat. I com és lògic,
ara em sent molt orgullós de veure que
aquest desig es converteix en realitat grà-
““ Amb l’inici de les obres es
culmina la feina feta per tot
l’equip de Govern actual i anterior,
quan José Ramón Bauzà era Batle
de Marratxí. Així es dona resposta
al problema d’escolarització que
pateixen el veïns d’un municipi
que ha crescut enormement els
darrers anys.” Tomeu Oliver
cies al compromís de les institucions que
presidesc”.
Amb l’inici de les obres, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universi-
Autoritats posen la primera pedra d’una inversió productiva per Marartxí, que suposa assegurar
un futur més obert i competitiu pels joves del municipi.
tats i l’Ajuntament de Marratxí ha donat
resposta al problema d’escolarització que
pateixen els veïns d’un municipi que ha
crescut enormement els darrers anys. A
més, es resol definitivament la situació
provocada per l’anterior executiu autonòmic el passat mes d’abril de 2011, quan
ESCOLETES MUNICIPALS
Les escoletes municipals (Escoleta de Ses Cases Noves i Escoleta Es Pont d’Inca Nou) obriran el seu termini de sol·licitud
de plaça previsiblement al mes d’abril (les dates exactes depenen de conselleria). Tota la informació es publicarà a la
pàgina web d’educació. Així mateix, les persones interessades podran obtenir informació a l’Àrea d’Educació (C/ Cabana,
57) i a les mateixes escoletes municipals.
Marratxí adquiere 17 MIL cartuchos
para atacar a la procesionaria del pino
Desde mediados del mes de Febrero, la Sociedad de Cazadoresde Pòrtol se
unió a la campaña para actuar por las zonas afectadas del municipio
El consistorio ha adquirido unos 17.000 cartuchos
de pequeño gramaje para
poder eliminar las bolsas
de procesionaria del pino
y se han puesto en marcha las tareas para exterminar la plaga en las
zonas públicas, rurales
y privadas del municipio. Se trata de la última
fase del ciclo vital de la
especie, y sólo se pueden destruir las bolsas de
procesionaria mediante la
retirada manual o con disparos.
La campaña de exterminación de la procesionaria con disparos empezó
en los patios de las escuelas públicas del municipio. Desde entonces,
El ayuntamiento agradece la colaboración de la Sociedad de Cazadores de Pòrtol
que colabora un año más para erradicar la plaga de procesionaria.
operarios del área de Medio ambiente han intervenido, bajo demanda, en
las viviendas particulares.
En este sentido, los ma-
rratxiners que tengan patios o jardines con bolsas
de procesionaria se tienen que poner en contacto con el área de Medio
ambiente en el teléfono
971 60 75 02.
Desde mediados del mes
de Febrero, la Sociedad
de Cazadores de Pòrtol
se unió a la campaña para
actuar por otras zonas
afectadas del municipio,
principalmente parques
con pinos y zonas de bosque, con el objetivo de
acabar con la plaga.
El método de disparar
contra las bolsas de la
procesionaria es el más
efectivo para acabar con
la plaga. Lo más importante es que con este sistema sólo se ataca a las
orugas y ni los árboles ni
otros animales sufren las
consecuencias. Anteriormente se han realizado
otros tratamientos preventivos. Primero se colocaron feromonas para
capturar a los machos y
posteriormente se aplicó
un tratamiento biológico
que inhibe el crecimiento
de las orugas.
es va crear administrativament el centre
educatiu IES Sant Marçal sense fer la reserva pertinent als pressuposts de la comunitat per a la seva construcció, sense
un projecte per a la seva execució i amb
la intenció de crear un centre totalment
modular en menys de quatre mesos.
El metro Palma-Marratxí
començarà a circular
aquest mes de març
La nova línia de metro que connectarà l’estació Intermodal de Palma
amb el nucli d’Es Figueral en només 14 minuts començarà a circular la segona setmana de març.
La línia 2 del metro circularà per
la via del tren amb els combois de
què disposa Serveis Ferroviaris de
Mallorca i que es van adquirir en la
passada legislatura, aprofitant, així
mateix, els sistemes d’electrificació
El metro farà les següents aturades:
Estació Intermodal, Jacint Verdaguer,
Son Costa-Son Fortesa, Son Fuster, Verge
de Lluc, Es Pont d’Inca, Es Pont d’Inca
Nou, Polígon de Marratxí i Marratxí (Es
Figueral).
de la xarxa ferroviària entre Palma
i Inca. El nou metro farà totes les
aturades a les mateixes estacions
de la línia de tren que hi ha entre
l’Estació Intermodal i Es Figueral.
Des de l’ajuntament han felicitat a
la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori per la creació del
metro Palma-Marratxí i han recordat que l’equip de govern municipal aposta per fomentar i millorar el
transport públic de viatgers.
4
mobilitat
Les obres de l’enllaç de l’autopista
d’Inca amb Sa Cabana podrien
acabar a finals de març
El Consell de Mallorca
adjudica les obres
de dos trams del
desdoblament de
la Ma-30
Aquestes actuacions, , que
començaran abans de l’estiu, seran
finançades pel Ministeri de Foment i
tenen com a objectiu descongestionar
el trànsit dels accessos a Palma
Consell de
Mallorca
Departament d'Urbanisme i Territori
Direcció Insular de Carreteres
DESDOBLAMIENTO DE LA Ma-30
ENTRE SON FERRIOL
Y LA CARRETERA DE INCA (Ma-13 A)
³
13
30
aM
A
013
Ma-3
Ma-30
Plànol del projecte del tram III del
desdoblament de la Ma-30.
CARRIL BICI
Les
urbanitzacions
de les barriades de
sa Cabana no tenien
accés directe des de
l’autopista central. Els
únics accessos eren
des de la carretera de
Bunyola pel nord, a
través de l’entrada al
polígon de Son Castelló, habitualment congestionada; o des del
Pont d’Inca, per dins
el teixit urbà, per això
el creixement actual i
previst dels nuclis de
població de la zona
demanaven una millora de l’accessibilitat
dels vehicles.
Per donar solució a
aquest problema, el
Consell de Mallorca
executa un nou enllaç,
gràcies al qual els veïnats de la zona guanyen connectivitat i estalvien temps. De fet,
uns 20.000 veïnats de
diferents
urbanitzacions de Marratxí es
beneficiaran del nou
enllaç de l’autopista
central amb el camí
de sa Cabana.
El projecte, que va
començar al març de
2012, consisteix en
la dotació, a l’alçada
del punt quilomètric
2.650 de l’autopista
d’Inca, d’un nou enllaç
complet que aprofita
l’estructura de pas superior que hi ha. Complementàriament
a
l’obra, s’ha ampliat el
pont existent sobre el
torrent Gros, actuació
necessària per a permetre donar l’amplada
que cal a l’autopista
per implantar els nous
carrils d’acceleració
i desacceleració. El
pressupost total de
l’obra és de 1,8 milions d’euros més
654.777 euros del
projecte complementari.
Es preveu que les
obres acabin a finals
de març.
El plenari aprova una modificació
puntual de les normes subsidiàries
Per incloure-hi el nou vial entre l’autopista d’Inca i l’urbanització de Son Macià.
pendents de Marratxí, i amb
l’abstenció dels socialistes,
una modificació puntual de
les normes subsidiàries per
crear el vial entre l’autopista
d’Inca i l’urbanització de Son
Macià. La construcció de la
nova via ja estava contemplada al Pla Director Sectorial de
Carreteres de Mallorca, i, en
un primer moment, el Consell
insular n’assumirà el cost de
les obres.
D’altra banda, al mateix plenari el batle, Tomeu Oliver,
va anunciar que l’equip de
govern està negociant amb
AENA la possibilitat de construir noves rotondes d’accés
a les urbanitzacions que estan a davant de l’aeròdrom de
Son Bonet.
Departament d'Urbanisme i Territori
Direcció Insular de Carreteres
13
aM
13
aM
MEJORA DEL ENLACE
ENTRE EL EJE CENTRAL (Ma-13 + Ma-13 A )
Y LA Ma-30 Y NUEVOS ACCESOS A ALCAMPO
³
A
Ma-30
Al tram IV de les obres de
desdoblament de la Ma-30
que s’ha adjudicat a la UTE
Dragados, SA, i Melchor Mascaró, SAU, s’inclou un vial que
millorarà la connectivitat de la
urbanització de Son Macià.
En aquest sentit, al plenari del
mes de gener l’Ajuntament va
aprovar amb els vots del PP,
PSM-IniciativaVerds i Inde-
Consell de
Mallorca
Ma
-2
03
1
El projecte obrirà un accés directe de l’autopista d’Inca al camí de Sa Cabana i se n’aprofitaran uns 20.000 veïnats
de diferents urbanitzacions de Marratxí.
El Departament d’Urbanisme i Territori
del Consell de Mallorca ha adjudicat les
obres dels trams III i IV del desdoblament
de la Ma-30, actuacions que començaran
abans de l’estiu. La creació d’una segona
via de circumval·lació té com a objectiu
descongestionar el trànsit dels accessos a
Palma.
En concret el tram III, que preveu la
duplicació de calçada entre son Ferriol i la
carretera vella d’Inca (Ma-13a) i l’accés al
pla de na Tesa, s’ha adjudicat a la UTE FFC
Construcción, SA, i Amer e Hijos, SA, per
11.784.688 euros.
Al mateix temps, el tram IV, que millorarà
l’enllaç entre l’eix central (autopista d’Inca i
carretera vella d’Inca) i la Ma-30 i els nous
accessos al centre comercial, s’ha adjudicat
a la UTE Dragados, SA, i Melchor Mascaró,
SAU, per 26.868.942 euros.
El projecte del segon cinturó de Palma
es farà en quatre trams des de l’enllaç a
l’autopista d’Inca al Coll d’en Rabassa i
serà finançat íntegrament pel conveni de
carreteres subscrit amb el Ministeri de
Foment.
Una
vegada
adjudicades
aquestes
actuacions, les empreses constructores han
de redactar els projectes d’execució de les
obres.
Aquesta intervenció a tot els trams projecta
una nova via de gran capacitat, de doble
calçada, de dos carrils més els vorals
interior i exterior i la mitjana de 3 metres,
amb interseccions a diferent nivell, a més
del carril bici.
Plànol del projecte del tram IV del desdoblament
de la Ma-30.
CARRIL BICI
comerç i indústria
El área de Comercio e Industria
organiza un seminario
gratuito para potenciar
el negocio on-line
La charla versará sobre nuevas tecnologías, redes sociales,
aumento ventas on-line y presencia digital
El área de Comercio e Industria viene realizando diferentes acciones informativas enfocadas al desarrollo de las empresas locales
¿Cómo potenciar sus ventas en época de crisis? Esta es la premisa por la que el Área de Comercio e Industria del Ayuntamiento
de Marratxí organiza un seminario dirigido a empresas y empresarios del término municipal.
El seminario “Herramientas para potenciar sus ventas en épocas
de crisis”, tendrá lugar el próximo miércoles 6 de marzo de 2013 a
las 13h en el Centro Empresarial Cultural (junto a correos), en el
polígono de Marratxí y en el que se tratarán los siguientes puntos:
• Cómo puede potenciar su negocio mediante las redes sociales.
• Los aspectos más importantes que debe tener en cuenta para
aumentar sus ventas con la ayuda de su página WEB.
• Tener presencia digital no es suficiente, conozca la clave entre
el éxito y el fracaso de un proyecto empresarial en Internet.
• Ruegos y preguntas.
La ponencia será impartida por el Sr. Antonio del Hoyo, Vicepresidente en España de la multinacional americana Amarillas Internet, el mayor portal profesional del mundo con presencia en
más de 155 países, tendrá una duración estimada de 45 minutos
y contará con la asistencia del Alcalde, el Sr. Tomeu Oliver y el
regidor de Comercio e Industria, el Sr. Juan Femeninas.
Teniendo en cuenta lo interesante de la sesión para todas las
empresas de Marratxí y al haber plazas limitadas; se solicita
confirmación de asistencia al correo electrónico [email protected]
(preferiblemente) o al teléfono 971 79 46 43 en horario de oficina
(PIE).
El punto verde de Marratxí,
situado en el edificio
de la Deixalleria, amplia
su ámbito de actuación
a las empresas
Las empresas podrán aportar determinados residuos para que sean
gestionados desde la planta de reciclaje y tratamiento
El pasado mes de Enero,
una treintena de empresas
de Marratxí acudieron a la
reunión informativa organizada por el Ayuntamiento y la empresa Municipal
de Limpieza Marratxí XXI,
para dar a conocer los nuevos usos del edificio de la
Deixalleria como planta de
gestión medio ambiental y
de residuos.
La reunión de caràcter informativa dio a conocer qué
residuos y qué cantidades
pueden aportar como empresarios a Sa Deixalleria,
sin coste alguno para ellos,
ni para el Ayuntamiento. La
idea, según el alcalde, Tomeu Oliver, es “ayudar al
empresario con acciones
puntuales como ésta para
facilitar el día a día de su
actividad empresarial”. Por
su parte, el presidente de
la asociación de empresarios de Marratxí, Rafael
Lupiañez, valoró de forma
muy positiva la ampliación
del servicio para empresas
“gracias a la apertura del
servicio nos ahorraremos
el traslado hasta TIRME,
ya que, el acceso punto
verde de Marratxí estaba
restringido exclusivamente
La reunión con la delegación de ASIMA encabezada por su presidente,
Miguel Bordoy, trató sobre diferentes aspectos acerca la cultura
medioambiental en el mundo empresarial.
a los ciudadanos”.
La reunión contó con la
presencia del alcalde el Sr.
Tomeu Oliver; el regidor de
Comercio e Industria, el Sr.
Juan Femeninas; la regidora de Medio Ambiente,
la Sra. Catalina Pocoví; el
regidor de Vías y Obras,
el Sr. Sebastià Frau; y el
director financiero de Marratxí XXI, el Sr. Xavier
Narváez.
A raíz de la abertura de la
nueva planta de reciclaje
de Marratxí, una delega-
ción de la Asociación de Industriales de Mallorca, ASIMA, se entrevistó con el
alcalde y con los regidores
implicados, para conocer
en profundidad el funcionamiento de la Deixallería de
cara a impulsar la creación
de una planta de reciclaje en Son Castelló, en un
terreno de 8.000 m2 , ubicado en frente de la Torre
Asima, en el camino viejo
de Bunyola, que cederían
a EMAYA, buscando la colaboración pública-privada.
CONVENI PROTECCIÓ CIVIL
El Ajuntament autoriza a los residentes en
paro a recolectar y vender los frutos que
crecen en los solares municipales
El área de Medio Ambiente regula una ordenanza de
aprovechamiento forestal para los desempleados
Las áreas de Medi Ambient y Serveis Socials llevan a cabo esta iniciativa
después de la llegada de diversas peticiones por parte de ciudadanos de
Marratxí para poder optar a los pequeños aprovechamientos forestales
que se pueden derivar de las zonas verdes y solares municipales. Concretamente, la recogida y posterior venta de los frutos de los algarrobos,
almendros y árboles similares existentes en las mencionadas zonas.
El aprovechamiento de almendros y algarrobos deberá disfrutarse de
forma personal y directa, no pudiéndose ceder, realquilar o traspasar
bajo ningún concepto. Los cosechadores deberán justificar de forma documental el rendimiento obtenido de la recolección y venta de los frutos.
Anualmente se realizará una primera convocatoria dirigida únicamente
a los ciudadanos de Marratxí en situación de paro y, en caso de quedar
desierta, se dirigirá a los del resto de municipios.
Así mismo, los propietarios de terrenos privados que deseen ceder sus
terrenos para que sean explotados por los residentes en el municipio,
pueden contactar con el área de Medio Ambiente para tramitar su recepción.
5
L
’ajuntament cedeix dues bombes d’extracció d’aigua a la
entitat de Protecció Civil de
Marratxí. La cessió d’aquestes bombes es va produir a finals de febrer
i es va materialitzar amb la signatura d’un conveni per ambdues parts.
L’ajuntament venia desenvolupant
una tasca d’extracció d’aigua als
ponts de les urbanitzacions del terme els dies que per pluja intensa era
necessari. El consistori en aquest
moments no utilitza les esmentades
bombes donat que aquest servei es
realitza per l’empresa concessionària
FACSA. Així, la entitat Protecció Civil
de Marratxí necessita, per circumstàncies climatològiques o d’altra caire, un sistema d¡extracció d’aigua,
per aquest motiu les dues bombes de
l’ajuntament es cedeixen a aquesta
l’entitat.
6
ocupació
El SOIB destinarà
770.150 euros a la
formació d’aturats
de Marratxí
En 18 accions formatives per a 270
persones en atur
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, mitjançant el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) ha aprovat enguany diverses
convocatòries de formació per a 270 persones
de Marratxí en situació d’atur. En concret, s’han
aprovat 18 convocatòries de formació que
compten amb un pressupost de 770.150 euros.
En total, a les Illes Balears s’hi destinen 9,2 milions d’euros a 293 accions formatives de les
que s’hi podran beneficiar 4.395 treballadors
desocupats.
El 50% d’accions formatives d’aquesta convocatòria està destinat a la formació de joves
desocupats d’entre 16 i 30 anys. La directora del SOIB, Xesca Ramis, destaca que
“la convocatòria prioritza el col·lectiu de joves, amb l’objectiu de lluitar contra el fracàs i
l’abandonament escolar i de proporcionar una
acreditació amb validesa a nivell nacional que
ajudi els joves a la seva incorporació al mercat
de treball o a la tornada al sistema educatiu”.
Per primera vegada, el SOIB ha destinat el
85% de la convocatòria a impartir certificats de
professionalitat complets i el 15% restant a especialitats formatives transversals en idiomes.
En el cas de Marratxí, el SOIB ha dissenyat
un ampli ventall d’actuacions en l’àmbit formatiu que s’impartiran a diferents centres
col·laboradors.
Llistat de les diferents accions
formatives programades a Marratxí pel SOIB
Aerojet Center
Activitats de gestió administrativa
Aerojet Center
Activitats de gestió administrativa
Aerojet Center
Activitats de gestió administrativa
Centro de Formacion Marratxi
Activitats de gestió administrativa
Centro de Formacion Marratxi
Activitats de gestió administrativa
Centro de Formacion Marratxi
Activitats de gestió administrativa
Centro de Formacion Marratxi
Operacions auxiliars de serveis administratius
i generals
Centro de Formacion Marratxi
Operacions auxiliars de serveis administratius
i generals
Centro de Formacion Marratxi
Operacions auxiliars de serveis administratius
i generals
Hosteling Mallorca Formación
Prestació de serveis bibliotecaris
Hosteling Mallorca Formación
Prestació de serveis bibliotecaris
Hosteling Mallorca Formación
Prestació de serveis bibliotecaris
Hosteling Mallorca Formación
Confecció i publicació de pàgines web
Hosteling Mallorca Formación
Confecció i publicació de pàgines web
Hosteling Mallorca Formación
Confecció i publicació de pàgines web
SARQuavitae Can Carbonell
Atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials
Femxa Formación
Atenció sociosanitària a persones al domicili
Centro Ocupacional Isla
Activitats auxiliars en planters, jardins
i centres de jardineria
El área de Ocupación recibe 3.651
candidaturas de residentes para
trabajar en el centro BAUHAUS
El alcalde de Marratxí, Tomeu Oliver, hizo entrega de toda la información a la directora de recursos
humanos de BAUHAUS, Elisa Cámara
L
a bolsa de trabajo del centro BAUHAUS de Marratxí cerró el periodo de presentación de candidaturas el pasado 31 de enero. Durante
los dos meses que ha estado abierta, el área
de Formación y Ocupación del Ayuntamiento ha recibido un total de 3.615 mails
de residentes para los cerca de 150 puestos
de trabajo directo que la compañía ofrecerá en su centro.
Desde que se inició el plazo para el envío
de candidaturas, tanto el Área de Ocupación, Formación y Trabajo, como el Área
de Juventud y Educación han colaborado
con toda la población interesada en enviar
su candidatura en la confección de su Curriculum, ayudando en todo el proceso.
Poco antes de finalizar el plazo
de envío, el Área OFT, verificó todas las
condiciones; empadronamiento, formato,
plazo, etc....de cada mail recibido y los clasificó para hacer entrega a BAUHAUS, el
pasado 15 de Febrero. Así las candidaturas correctas suman un total de 3.443, teniendo en cuenta que una misma persona
podía optar a diversos puestos de trabajo.
Finalmente se ha obtenido el siguiente resultado;
- Vendedor especializado (530),
responsable de sección ( 413), responsable
de mercaderías ( 208), responsable de caja
( 236), reponedores ( 734), personal de refuerzo de fines de semana (174), personal
de mantenimiento ( 391), cajeras ( 757).
De manera adicional, el área ha
recibido un total de 1.772 mails de candidatos no residentes en Marratxí y BAUHAUS, por su parte, ha recibido un total
de 500 candidaturas más, a través de su
página web y de otras tiendas BAUHAUS.
Por otro lado, un total de 24 pe-
La presentación de candidaturas se inició el pasado en Noviembre, gracias a un convenio firmado por ambas
partes y con carácter preferente para los ciudadanos residentes en Marratxí.
queñas empresas y autónomos de Marratxí y otros 15 de otros municipios se han
interesado por los puestos de trabajo indirectos que también oferta la compañía
para realizar tareas de transporte, carpintería, construcción, instalaciones, limpieza y otros servicios.
El Ayuntamiento, a través del
alcalde, Tomeu Oliver, y de la regidora de
Ocupación y Formación, Catalina Bujosa,
hizo el traspaso de toda la información recibida a la dirección de recursos humanos
de BAUHAUS, por medio de su responsable, Elisa Cámara.
El alcalde de Marratxí, Tomeu
Oliver, ha subrayado el elevado número
de solicitudes recibidas y ha agradecido
Escola de formació
Curs de Monitor/a de Temps Lliure 2013
MT/ 70
BAUHAUS comenzará el proceso
de selección a finales de febrero
Pasqua - Marratxí 2013
 De dia 2 d’abril 4 de maig de 2013
DL
1
8
15
22
29
DM
2
9
16
23
30
DC
3
10
17
24
ABRIL
DJ
4
11
18
25
DL
DM
6
13
21
28
7
14
22
29
DC
1
8
15
23
30
MAIG
DJ
2
9
16
24
31
DV
5
12
19
26
DS
6
13
20
27
DG
7
14
21
28
DV
3
10
17
25
DS
4
11
18
26
DG
5
12
19
27
Horaris:
- Divendres:
De 16:00h a 20:00h
- Dissabtes:
De 09:30h a 13:30h
i de 15:00h a 19:00h
- Diumenges:
De 09:30h a 13:30h
- Dies 2, 3, 4, 5 d’abril:
De 09:30h a 13:30h
i de 15:00h a 19:00h
- Dia 4 de maig:
9.30 a 13.30
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
ÀREA DE JOVENTUT
C/ Cabana, 57
Tel. 971 607080
informaciojoves@marratxí.es
Horari: 8:15 a 14:00
PREU: 170€ (Pels joves que estiguin empadronats a Marratxí)/ 200€ ( No residents)/ 100€ voluntaris clubs d’Esplai de Marratxí
LLOC: Espai Jove Pla de na Tesa (c/ ca n’Agulla, 5)
Teniu des de dia 11 de febrer fins a dia 22 de març per a formalitzar la matrícula
Aquest curs té assignats 5 crèdits de lliure configuració per la UIB
per aquells alumnes que cursin estudis de pla antic
ENTITATS COL·LABORADORES
a los ciudadanos y a la multinacional alemana la confianza depositada en el Ayuntamiento como mediador en esta primera
fase del proceso, y ha reconocido el trabajo
realizado por el área durante todos estos
meses, “los trabajadores se han volcado en
este proceso” y ha añadido que “han prestado asesoramiento a todos los vecinos
que lo han requerido, además de llevar a
cabo toda la clasificación y verificación
posterior de C.V según el puesto solicitado”.
Por su parte, Elisa Cámara, responsable de recursos humanos de BAUHAUS España, asegura que “BAUHAUS
no podría haber encontrado un partner
mejor para la organización y gestión de la
bolsa de trabajo del nuevo centro en Marratxí” y ha agradecido al área de ocupación todo la ayuda prestada en los últimos
meses, gracias a la cual “hemos crecido
conjuntamente durante todo este proceso”.
La selección del personal para cada una de
las posiciones requeridas se iniciará a finales de febrero. El personal se irá incorporando paulatinamente a partir del mes de
marzo a la empresa y en junio la compañía
prevé que la plantilla del nuevo centro esté
al completo.
Durante estos meses, los candidatos seleccionados entrarán a formar
parte de la formación continua que BAUHAUS realiza en técnicas de venta, producto y filosofía de empresa. Algunas de
ellas se harán en otras tiendas, en función
de la posición a ocupar o bien, la llevarán
a cabo proveedores de BAUHAUS.
7
Fira del Fang 2013,
más que una feria de artesanía
Vigésimo novena edición de la feria con más identidad de Marratxí
S
in duda alguna, la
Fira del Fang es la
feria dedicada a la
artesanía local que
ofrece una experiencia al visitante que va
más allá de una simple visita, siempre que ésta se realice con los ojos bien abiertos
y deseosos de nuevas experiencias.
La Fira del Fang
arrancó en 1984 con el objetivo, que perdura a día
de hoy, de dar apoyo institucional a los artesanos ceramistas y de potenciar la
identidad de Marratxí como
pueblo con una gran tradición en la cerámica.
Y gracias a esta tradición, a día de hoy, la cita
se ha convertido en uno de
los referentes culturales más
destacados de nuestra isla.
(Foto 1)
Destacados; Fechas,
lugar y recorrido
La Fira del Fang
vuelve a realizarse en esta
vigésimo novena edición en
el mes de Marzo. En concreto la Fira se inaugurará
el próximo día 9 de Marzo
y cerrará sus puertas el domingo día 17.
Durante toda una
semana los visitantes podrán recorrer los diferentes
espacios que ofrecerá el recinto ferial situado, por segundo año consecutivo, en
la explanada de la Verónica
de Sant Marçal. Un lugar
mucho más espacioso que el
anterior y que cuenta con la
aprobación de expositores y
visitantes.
En el recinto po-
dremos distinguir una gran
carpa, de aproximadamente
650m2, dividida en diferentes zonas; la zona ex-
positiva; donde se podrá
visitar la exposición Premi
Benet Mas del artista, Antoni Vich, dedicada a los hornos tradicionales, la parte
expositiva común dedicada
este año al Torno, la exposición de la Escuela Municipal de Cerámica, la sala
de proyecciones, la zona de
demostraciones y actuaciones, el stand del Ayunta-
miento, así como el área de
bar. (Foto 2)
Por otro
lado, encontramos una carpa de conferencias y talleres
de 200 m2. El espacio estará dividido en dos zonas; la
primera con sillas y un gran
escenario, para conferencias
y charlas, y justo detrás, aislada visualmente, encontraremos la zona de talleres,
donde los más pequeños realizarán
sus prácticas con el
Fang.
Ya en el
espacio exterior
encontraremos todos los stands de
venta, que este año
suman un total de
37. De ellos, 12 locales, 21 Mallorca
y 4 de la península, donde hallaremos piezas de todo tipo, desde las
más tradicionales como les
“graixoneres” o els “siurells”
hasta piezas de vanguardia
en decoración o accesorios.
Una mezcla de estilos donde modernidad y tradición
conjugan a la perfección a
precios asequibles. (Foto 3)
El “Torn” el gran
protagonista
El tema monográfico de la fira dará
a conocer el “Torn”
o “Roda de Terriser”. Uno de los
elementos más importantes vinculados a la tarea de los
artesanos tradicionales del Fang. En
estos veintinueve
años de existencia
de Fira, la parte didáctica ha tenido
una gran relevancia. Este año no
iba a ser menos y
será en la figura
del Torno dónde
se ponga el énfasis
como herramienta
tradicional dentro
del proceso creativo de la cerámica.
Así, tanto la exposición que se podrá visitar
en el Museo del Fang, con
motivo de la Fira, como
los talleres de los escolares
versarán sobre este instrumento. El Museo albergará,
además de la colección permanente; una exposición
del patrimonio etnológico
de las “ollereis” y “gerreries”,
una muestra de todo el utillaje, instrumentos y objetos
que tradicionalmente se han
utilizado para la ceración
de la Terrissa; el polvo que
se utiliza para preparar la
tierra antes de la cocción,
destacando de entre todos
los utensilios, el “Torn”. La
exposición del Museu tiene
su continuidad en el stand
Benet Mas, donde Toni Vich
desarrolla la temática de la
cocción y el horno. (Foto 4)
No hay que perderse los talleres de reproducción de un Talaiot a escala 1:100, los talleres de
torno para padres e hijos,
así como los documentales.
(Ver programa).
Recorrido en tren
Ya para acabar el
recorrido no olvidarse de
que cabe la posibilidad de
realizar un recorrido con
el trenecito que el Ayuntamiento ha habilitado, al
igual que el año pasado, de
forma gratuita para poder
acceder al Museo sin nece-
PROGRAMA D’ACTIVITATS
XXIX FIRA DEL FANG
Divendres, dia 8 de març
• A les 19.30 h. Inauguració de l’exposició: “El
torn: la roda i les eines tradicionals” al Museu
del Fang de Marratxí (sa Cabaneta).
Dissabte, dia 9 de març
• A les 11.00 h. Inauguració de la fira: parades
de venda dels artesans. Exposició i mostra
dels participants. Exposició Espai Premi Benet
Mas. Visita de les autoritats al recinte firal.
• A les 11.30 h. Actuació dels Xeremiers de Marratxí i ball dels Gegants de Marratxí.
Diumenge, dia 10 de març
• A les 11.00 h. Actuació del grup Terra Roja.
Ballada popular.
• A les 17.30 h. Kalemba Percussió a càrrec
d’Espai Jove de Pòrtol.
Dimarts, dia 12 de març
• De 17.00 a 18.30 h i de 18.30 a 20.00 h. Dos
tallers de reproducció d’un talaiot a escala
1:100. Edat mínima a partir dels 8 anys (poden
participar també amb els pares/mares) màxim
20 participants. Activitat del Museu Arqueològic de Son Fornés. Inscripcions a l’estand de
l’Ajuntament.
• A les 18,30 h. En commemoració del dia internacional de la dona treballadora es passarà
el documental “Las últimas alfareras del Rif”
i “Les artesanes del fang de Marratxí”. Sala
d’Audiovisuals.
Dimecres, dia 13 de març
• A les 17.00 h. Visita itinerari a la Fira del Fang
a càrrec de l’Escola Municipal de Ceràmica de
Marratxí.
• De 18.00 a 19.00 h. Experiència Taller de
Torn per a infants i pares. Vine tu i la teva família i experimentaràs com funciona un torn de
terrisser.
Dijous, dia 14 de març
• De 17.00 h. a 18.30 h. Experiència Taller de
Torn per a infants i pares.
• A les 18.30 h. En commemoració del dia internacional de la dona treballadora es passarà
el documental “Las últimas alfareras del Rif”
i “Les artesanes del fang de Marratxí”. Sala
d’Audiovisuals.
Divendres, dia 15 de març
• De 9.00 h. a 13’00 h. Programa en directe
des de la Fira del Fang “El Faristol” de IB3 Ràdio. Presentat per Àngela Seguí.
• De 17 a 18.30 h. Experiència Taller de torn
per a infants i pares.
Dissabte, dia 16 de març
sidad de coger el coche, que
se podrá estacionar en la
gran zona de aparcamiento gratuita habilitada el la
misma explanada.
El “trenecito” realizará entre semana
el recorrido hasta
el Museo del Fang
y el fin de semana,
además, enlazará
con la estación del
Figueral. La última
salida se realizará a
las 18h. (Foto 5)
• A les 17.00 h. Mostra d’Escoles de Ball Mallorquí, organitzada per Aires des Pla de Marratxí.
• A les 20.00 h. Acte de cloenda i lliurament del
Premi Benet Mas i del Premi al I Concurs de
Cartells de la XXIX Fira del Fang.
• Guanyador del Premi Benet Mas: Antoni Vich
de la Teulera Can Vich.
• Guanyador del Concurs de Cartells: Andreu
Llambies.
Diumenge, dia 17 de març
• A les 11.30 h. Mostra de Ball del grup Aires
des Pla de Marratxí.
• A les 18.45 h. Concert extraordinari a càrrec
de la Banda Municipal de Música de Marratxí.
Església de Sant Marçal.
8
- El fil de la Història –
Per Biel Massot i Muntaner
Origen i evolució de la nissaga
ollera dels Amengual, de Pòrtol
S
empre que arriba la Fira
del Fang i de forma inevitable, alguna cosa
interior se’m remou per
intentar, d’una o altra manera, apropar-me un poc més al
microcosmos oller que dóna
caràcter al poble de Pòrtol i ha
suposat la seva activitat més característica al llarg del temps. Ja
fa una sèrie d’anys que, acompanyat de les excel·lents fotografies realitzades per l’amic
Miquel Mut, vaig publicar una
primera aproximació a la història de l’olleria d’aquesta part
han conformat –i en una sèrie
de casos encara conformen- el
panorama de les famílies dedicades al noble ofici de la roda.
Per motius de cronologia i diversificació, avui m’interessa
destacar especialment la família Amengual, establerta a Pòrtol i sa Cabaneta, perquè foren
els primers que es dedicaren al
món del fang al poble oller per
excel·lència i que encara duren,
després d’haver-se extès de manera prolífica tant pel poble inicial com també pel germà i veïnat de sa Cabaneta. De les altres
liars que encara avui mantenen
la tradició”(2)
Aquesta darrera informació
concorda amb la situació de
“mestre Bartomeu Amengual,
oller” dins els Estims de Marratxí d’inicis del segle XVIII,
on consta que tenia “cases i un
forn” a Pòrtol (3).
Sigui com sigui, no fou fins fa
dos anys que vaig poder confirmar(4) que la primera parella
corresponent al llinatge Amengual es va establir a Pòrtol a finals del segle XVII. A Marratxí
hi havia altres Amengual, en
Josep Amengual i Martorell era
fill de Bernat i Margalida i havia
nascut a Santa Maria del Camí
l’any 1666. Es casà -en data i
lloc encara no determinats; tot
i que no era a Marratxí- amb
Caterina Oliver i Busquets, del
lloc de Santa Eugènia, on va
néixer el 1669 (6), filla de Guillem i Francina, i, ben aviat, el
novell matrimoni passà a viure
al lloc de Pòrtula, provinent de
l’antiga alqueria que en aquells
moments tot just s’havia donat
en establiment. D’aquella parella varen néixer Margalida (7),
I, pel que fa a les altres famílies descendents, tot seguint
el text del pregó ja esmentat,
podem veure que, d’aquella
mateixa soca inicial, al cap
de tres generacions, BernatJoaquim Amengual Company,
germà de Martí-Marçal d’on
descendeixen els actuals Vent
de Pòrtol, es casà amb Margalida Barrera Canyelles i inicià el
que seria la branca Bernadí; fet
que es produí a finals del segle
XVIII. I encara, aquesta branca
Bernadí, tornà brostar al cap
de dues generacions i, ja dins
Quadre genealògic dels AMENGUAL, ollers de Pòrtol i sa Cabaneta
Bartomeu-Josep AMENGUAL MARTORELL (Sta Maria del Camí) = Caterina OLIVER BUSQUETS (Sta Eugènia)
(situats entre els primers establidors de l’antiga possessió de Pòrtula, futur Pòrtol, (s.XVII-XVIII) )
Bernat AMENGUAL OLIVER
Bartomeu-Josep AMENGUAL POU
Martí-Marçal AMENGUAL COMPANY
Bernat-Joaquim AMENGUAL COMPANY
Branca can Vent
Branca can Bernadí
Bartomeu AMENGUAL RAMIS
Bartomeu-Bonaventura AMENGUAL BARRERA
Isidre-B.
Bartomeu
Bernat
Bartomeu AMENGUAL NADAL
A.PASQUAL
AMENGUAL PASQUAL
AMENGUAL PASQUAL
Branca Can Bernadí – Sa Cabaneta
Br. Isidre
Branca can Bernadí - Pòrtol
Bartomeu
Bernat
Jaume AMENGUAL BESTARD
Bartomeu
A.AMENG.
A. AMENGUAL
Bartomeu
A. RAMIS BernadíPO
AMENGUAL RUBI
Sa Penya
Bartomeu AMENGUAL SERRA
Jaume
A.SERRA
Bartomeu
AMENG.
RIPOLL
Jaume
A. SERRA
Bartomeu
A.GARAU
Isidre
A.AMENGUAL
Jaume
Es Porxet
A.SERRA
Esperança,
Antònia
Antoni
Maria
AMENGUAL MESQUIDA
i Catalina
CANYELLES
AMENG.
A. GARAU
Miquel
A.SERRA
de Marratxí (1), en algun moment també coneguda com ‘el
poble de les olles’ o, fins i tot,
com “la ciutat de la Pua” en humorística referència a la proliferació de les figueres de moro
de la contrada, malauradament
avui quasibé desaparegudes. En
aquell treball establia la importància de la pervivència en el
temps dels llinatges Amengual
i Serra que, més envant juntament amb els Barrera, Palou,
Rigo, i més recentment amb
els Canyelles i Vich, són els
pròpiament característics que
Catalina
A.SERRA
famílies, lògicament, també
m’interessa l’apropament individual i cronològic, però per
qüestió de temps i dedicació cal
anar-hi per parts.
En relació a la nissaga Amengual, anys després del primer
treball, el 2002 en concret, ja
estava en condicions d’establir
la hipòtesi en relació al fet que
Bartomeu Amengual, esmentat
a la documentació de 1722 com
‘oler’ de Pòrtol, era el que podríem anomenar ‘primer pare’
“del qual procedien, sens dubte,
moltes de les branques fami-
Pere-Antoni
A. MOLL
Bernat
A. SERRA
Bartomeu
A. FRAU
Bartomeu
A.CRESPÍ
Pere
AMENG.
RAMIS
Elionor
A. FLORIT
Bernat
AMENG.
MATAS
altres ubicacions i no dedicats
específicament a l’olleria(5),
però Bartomeu Amengual i
la seva esposa Catalina Oliver
es perfilaven com els iniciadors d’aquesta nissaga que, de
nouvinguts al nostre poble, va
esdevenir ben esponerosa dins
el món de les olleries marratxineres i va asseure les bases del
que a dia d’avui són tots els tallers de llinatge Amengual, cinc
a Pòrtol i tres a sa Cabaneta.
En aquests moments, després
de noves i profitoses recerques,
em plau d’afegir que Bartomeu
Elisabet
A.BESTARD
Bartomeu
Antoni A. BESTARD
A. SERRA Ca madò Bet
Can Bernadí - SC
Bernat
Joan
Catalina
A.SERRA Francesca A. SERRA A.SERRA
Cas Canonge
PALOU A : BernadíSC Pastorets
Bartomeu
(Antoni) i
i Bernat
Coloma-M.
Maria
Andreu
AMENG. CANYELLES AMENG.
ISERN
PALOU
REYNÉS
CAPÓ
AMENG.
© BMM, II 2013
Francina Rosa, Bernat, Guillem, Bartomeu Marçal i Antoni Macià.
Bartomeu Amengual va morir
a Pòrtol mateix l’any 1722, als
56 anys. Catalina Oliver traspassà, també a Pòrtol, el 1752.
Tením així que, tot seguint els
descendents d’aquests Bartomeu i Caterina per línia directa, arribam als actuals hereus
de l’olleria de can Vent i als que
s’han dispersat i mesclat amb
altres famílies com la de can
Quelet, es Forn, can Jaume, can
Monjo Fondo o can Pere d’Inca.
el segle XIX, Isidre Amengual
Pasqual -germà de Bartomeu
que continuà la branca Bernadí- donà lloc a la branca dels
Isidres mentre un altre germà,
Bernat, posà el fonament de la
branca Bernadí de sa Cabaneta,
que arriba fins avui i d’on posteriorment sortiran les branques
de Madò Bet dels Siurells i la de
la família Isern Amengual que
es dediquen a l’artesania dels
pastorets. Tornant a la triple
branca Bernadí/Isidre encara una generació després, un
fill de Bartomeu i nebot
9
d’Isidre i Bernat, de nom
Bernat Amengual Amengual,
formà la branca de sa Penya a
finals del segle XIX. Finalment,
d’aquesta, ja a finals del segle
XX, sorgí la branca de cas Canonge i des Porxet.
Veim, d’aquesta manera, que els
descendents d’aquella parella
inicial, després de deu generacions, mantenen viva la secular
tradició del fang a través de vuit
tallers artesanals que segueixen
funcionant a dia d’avui. Es tracta dels següents:
Olleria CAN VENT (Pòrtol):
Jaume Amengual Serra, juntament amb el seus parents Antoni Mesquida Amengual i Bartomeu Amengual Ripoll.
Olleria CAN BERNADÍ (Pòrtol): Pere Amengual Ramis,
ajudat per la seva esposa Coloma Florit Horrach i la seva filla
Elionor Amengual Florit.
Olleria SA PENYA (Pòrtol):
Bartomeu Amengual Crespí,
ajudat pel seu fill Bernat Amengual Matas.
Olleria
CAS
CANONGE
(Pòrtol):
Dels
germans
Bartomeu i Bernat Amengual
Reynés. L’esposa d’aquest,
Antònia Amengual Canyelles,
es dedica als siurells.
Taller ES PORXET (Pòrtol):
Integrat per les germanes Esperança, Maria i Catalina
Amengual Garau, filles d’Isidre
Amengual Amengual (de ca
n’Isidre i sa Penya).
Gerreria i siurelleria CAN
BERNADÍ NOU (sa Cabaneta):
Regida per Maria Amengual
Capó, amb alguna mà puntual
del seu pare Joan Amengual
Serra i de sa mare Maria Capó
Canyelles.
Siurelleria CA MADÒ BET (sa
Cabaneta): de Coloma Canyelles Palou, amb alguna mà
puntual de sa mare, Francesca
Palou Amengual, filla de Madò
Bet dels Siurells.
Taller de pastorets ANDREU
I ANTÒNIA (sa Cabaneta):
d’Andreu Isern Amengual i la
seva esposa, Antònia Campaner Gayà.
Notes
(1) Biel MASSOT i MUNTANER /
Miquel MUT i SUREDA: Pòrtol, guia
d’olleries. (Ajuntament de Marratxí
1989)
(2) Biel MASSOT i MUNTANER:
Marratxí. Guia dels pobles de Mallorca (Consell Insular de Mallorca / Grup
Serra, 2002)
(3) Estims de Marratxí (inicis del
s.XVIII, c.1728?). Arxiu Municipal de
Marratxí, signatura 2835.
(4) Biel MASSOT i MUNTANER:
Dels orígens de Pòrtol i dels seus habitants. Pregó de les festes del Carme.
(Full de 4 pàgs. editat per la Parròquia
del Carme, de Pòrtol, 16 de juliol de
2011)
(5) De fet, des de 1578 a 2013 tenim
registrat el naixement de més de 600
persones que tenen Amengual com
a primer llinatge, conjunt resultant
d’una part del fruit dels 380 matrimonis de primer llinatge Amengual que
trobam entre 1631 i finals del passat
any. Per les relacions establertes fins
ara hom pot assegurar que la gran
majoria d’aquests marratxiners són
descendents de la parella Bartomeu
Amengual = Caterina Oliver.
(6) Agraesc l’ajut en la confirmació
d’aquesta data a l’amic Josep Sagristà
i Moner. Per altres altres aspectes relacionats amb l’escrit, també agraesc
l’ajut de l’amic Antoni Pocoví, juntament amb l’anterior assidus investigadors de l’Arxiu Diocesà de Mallorca,
així com a l’amiga Rosa de Aguilar,
encarregada de l’esmentat arxiu.
(7) Per lògica hi havia d’haver una
primera filla que tengués per nom
Margalida, tot seguint el constum
d’imposar-li el nom de la padrina
paterna. Però encara no hem trobat
la seva partida baptismal, en canvi
confirmam la seva existència a través
del registre de matrimonis i del de defuncions. El seu naixement deuria ser
anterior a l’arribada dels seus pares a
Pòrtula, on ja devien habitar el 1698
quan va néixer la segona filla.
Horaris FIRA
Fira i Museu del Fang
Dilluns a divendres
de 10 a 13.30h
i de 16h a 20h. /
dissabtes i diumenges
de 10h a 20h.
(no es tanca els migdies)
Demostracions
expositors
Dissabte i diumenge
de 10.30h a 19.30h
Dilluns I dimarts
de 16.30h a 19.30h
Tallers I
demostracions
per escolars
Dilluns a divendres
de 10h a 13h.
Experimentació amb el torn.
Reivindica el protagonisme dels antics forns de llenya
E
Antoni Vich guanya
el premi Benet Mas
l ceramista Antoni
Vich ha guanyat el
premi Benet Mas
amb el projecte anomenat “El Forn Tradicional
dels Ollers”, que exposarà
a la Fira del Fang. L’artesà
de Ceramiques Can Vich ha
volgut reivindicar el protagonisme que va tenir fins a
la dècada dels 80 el foc de
llenya a l’hora de coure les
greixoneres i les peces de
fang. Amb maquetes, fotografies i altres documents
el ceramista de Pòrtol ens
mostrarà cóm era el procés
de coure la ceràmica tradicional als antics forns de
llenya. Amb el projecte “El
Forn Tradicional dels Ollers”,
Antoni Vich ha guanyat els
2.500 euros en què hi està
valorat el premi. El premi
Benet Mas es va modificar
al 2011, des de llavors consisteix en una proposta artística que ha d’anar relacionada amb la ceràmica i que
s’exposa en un gran estand
que tothom pot visitar.
A nivell complementari al
Toni Vich reivindica el protagonisme del Forn tradicional a les olleries al seu
projecte guanyador del premi Benet Mas.
projecte d’Antoni Vich, durant els dies de la Fira, al
Museu del Fang s’hi mostra-
ran les eines de tractament
de l’argila.
Una creació del pintor Andreu Llambies
Cinc àmfores sobre un fons de
colors ocres per anunciar la Fira
E
l pintor Andreu Llambies ha
estat el guanyador del primer
concurs de cartells de la Fira
del Fang. la seva creació ens
mostra cinc àmfores com a referent
tradicional de la ceràmica. Les
figures estan presentades sobre un
fons de colors ocres que simbolitza
el color de la terra de fang. El cartell
s’ha distribuït per comerços i locals
de Marratxí, per donar a conèixer i
animar a tothom a visitar la Fira.
El concurs de cartells ha estat una
de les novetats de la Fira d’enguany.
Hi han pogut participar tots els
marratxiners majors d’edat. El
guanyador, Andreu Llambies, ha
rebut un premi de 300 euros tal i com
es va establir a les bases.
La regidora de Fires i Festes, Antònia Coll, el guanyador del premi Benet Mas, Antoni Vich, el batle, Tomeu Oliver,
el creador del cartell de la Fira del Fang, Andreu Llambies, i el regidor de cultura, Xisco Ferrà.
carnestoltes
10
Rua Marratxí 2013
E
RUETA ESCOLETES
MUNICIPALS
Més de 650 persones i un total de 20 comparses participen a la
Rua de Marratxí 2013, la 1era de l’Illa
l passat diumenge 3
de febrer Marratxí va
inaugurar la temporada de Carnaval a Mallorca. Un total de 20 comparses, amb tràilers, camions
i diferents vehicles, i més
de 650 persones varen desafiar el fred i van desfilar
oferint al públic animats
balls i vistoses coreografies. El recorregut va anar
del camp de futbol de Son
Caulelles (Pòrtol) en direcció a Sa Cabaneta pel Camí
de n’Olessa per finalitzar a
la plaça de Sant Marçal just
davant de l’església, on les
Mestresses de casa de Sa
Cabaneta van repartir xocolata i coca de patata per
als més de 1.500 assistents
que esperaven ansiosos el
veredicte del jurat, format
enguany pel batle, Tomeu
Oliver, la regidora de Fires
i festes, Antònia Coll, el regidor de Cultura, Xisco Ferrà, així com per quatre representants de diferents centres educatius de Marratxí.
El batle, Tomeu Oliver, va destacar l’alta participació i la implicació de la gent a la Rua, i va agrair
la col·laboració de Protecció Civil pel bon desenvolupament de la desfilada i de la festa posterior. Oliver va
destacar la participació,
per primera vegada en la
Rua, dels Xeremiers de
Marratxí i els Dimonis, en
Cucarell i en Tallanassos.
Com cada any la
banda municipal de Marratxí va obrir la desfilada,
amb els músics disfressats
de mariachis i mexicans.
El primer premi, dotat
amb 600 euros, va ser per
la comparsa “La Mar de Joves”, formada per 60 joves
de Marratxí amb disfresses
molt elaborades d’inspiració marina.
Foto nº 1.
El segon premi, de 450 euros, va ser
per la comparsa “Tots a l’aigua”, un
enginyós grup format per un tractor
amb un remolc i per més de 30 persones desfilant a peu i unides per una
gran lona que simulava l’aigua de la
mar plena de banyistes nedant sincronitzadament.
Foto nº 2.
El tercer premi, de 300 euros, va anar
a parar a la comparsa “Trogloditas”,
formada per unes 90 persones. El
premi local, de 300 euros, el va aconseguir la comparsa “El Gato con Botas”, amb uns 25 components, que
circulaven sobre un camió caracteritzat com un gran
castell ple de moixos amb botes.
Foto nº 3 y 4º.
“Dijous 7 prepararem la sortida de tots els alumnes de l’escoleta Es Pont d’Inca Nou cap al centre
de dia Brot de Gíngol. Però el mal temps, pluja
i calabruix a l’hora de la sortida no va permetre
que anéssim a visitar als padrinets i mostrar-lis
les nostres disfresses. Enguany anàvem de fruits
perquè les nostres classes són arbres. Hi havia
Aglans, figues, olives, ametlles, taronges i llimones. Així que amb tota la companyia dels pares,
mares, i familiars varem fer la festeta de carnestoltes dins el centre. Els globus, la música i el bon
ambient varen dispersar els núvols negres que no
ens havien deixar sortir. Donem les gràcies des
d’aquí a tots els familiars que varen venir i que ens
acompanyaren tot el dematí.
Divendres 8 va sortir un altre dia tapat, amb núvols que tornaven amenaçar pluja, i esperant fins
al darrer moment, a la fi vàrem poder sortir. En estar defora un poc d’aiguaneu no ens va espantar
gens i vàrem començar la nostra petita passejada.
Acompanyats per la policia que va garantir la nostra seguretat en tot moment, varem fer una volteta
curta al llarg del carrer Gabriel Maura. I acabàrem
a l’escola de grans, CEIP Ses Cases Noves. Enguany varem preparar una berenada conjunta, i
en acabar de berenar vàrem tornar a partir cap a
l’escoleta on acabàrem la festa de carnestoltes.
Agraïm a totes les mans adultes que varen venir a
participar de la festa de Carnestoltes i al CEIP Ses
Cases Noves per la bona rebuda que varem tenir
les nostres famílies i els més petitons.
Festes i ruetes per tot Marratxí
Sa Rua es va celebrar el
passat diumenge 3 de
febrer, però d’altres entitats i associacions no
van renunciar a festejar
els darrers dies de disbauxa abans de la Quaresma. Al Figueral van
tenir la seva rueta, que
va acabar amb una gran
festa de carnaval. A Pòr-
tol s’organitzà la rueta
pels carrers del poble. A
Sa Cabaneta, l’agrupació
Terra Roja va oferir una
ballada de carnestoltes al
Parc d’Es Campet.
Les escoles i els centre
d’educació infantil de
tot Marratxí també van
sortit al carrer a festejar
el carnaval amb les seves
ruetes. El Club d’Esplai
Utopia-Jovent d’Es Pont
d’Inca va fer un passacarrers de carnestoltes
pel Pont d’Inca Vell. I al
Cafè Nou de Sa Cabanetaes va fer un sopar dels
darrers dies i una festa
de carnaval, igual que
a molts d’altres establiments i bars.
A Pòrtol s’organitzà la rueta amb un recorregut pels carrers del poble i una gran festa
a la Plaça de Can Flor. Foto: Associació de Veïnats La Pua de Pòrtol.
societat
Celebració de l’Enterrament de la Sardina
11
BENEÏDES A PÒRTOL
El passat 12 de Febrer La gran sardina fou cremada enmig de plors i crits de dolors.
Tres representants de l’associació des Turó ens conten com viuen aquesta celebració
- ANITA RAMIS (PÒRTOL)
Fa 20 anys que es fundà es Turó a Pòrtol,
associació de gent gran, no record si va ser el
segon o el tercer any que varem decidir fe la festa
de la sardina,l’enterrament, millor dit. Record
que varem tenir molt d’èxit, i des de llavors el
fem cada any. Ve gent de tot Marratxí o de fora
vila també.
Abans fèiem una volta al poble i després crema’m
la sardina a la plaça, menja’m coca, sardina, pa
i vi. I quan hem menjat anem al salo del cine
a ballar. És una festa molt maca. Jo li tinc molt
d’estima, voldria poder anar uns anys més amb
les meves netes.
- ANTONIA AMENGUAL MIRALLES (PÒRTOL)
Hace 20 años que creamos y montamos la sardina,
recuerdo que las primeras que la hicieron, fueron
con Fernando y Juan, después se fue Fernando y
quedamos Juan y yo, y la hicimos unos cuantos
años más. Luego Juan se fue y quedamos Teresa ,
Pedro y yo, casi desde hace ocho años atrás.
- BÀRBARA PALOU (PÒRTOL)
Nos lleva mucho trabajo, cuando la tenemos
hecha paseamos por el pueblo, es muy emotivo
ver la gente llorando de luto detrás.
L’enterrament de la sardina, és una festa que es
celebra el darrer dia de carnaval. Fa 8 anys que
participo a la festa que organitza l’associació
de gent gan “Es Turò” de Pòrtol. Cada any
vaig vestida de dol a la comitiva. Per a mi, es
un moment molt divertit i emotiu. Som molt
aficionada a fer glosses, i un any vaig fer una
dedicada a l’enterrament de la sardina que ja va
sortir publicada a la revista d’Aula.
La tradició popular de les beneïdes per la festa de Sant Antoni,
no podia faltar a Pòrtol i un any més organitzat per La Comissió
de les Beneïdes de Sant Antoni, es va celebrar a la plaça de
L’Església, aquesta popular festa.
L’arribada a la plaça va estar presidida per un gegant de
l’Ajuntament acompanyat per una colla de xeremiers.
Poc a poc varen anar passant les carrosses que rebien la benedicció del Diaca Andreu Carrió, davant la imatge del Sant Patró
dels animals.
Després de les carrosses varen desfilar els cavalls, per acabar
l’acte en la benedicció dels animals dels particular que havien
omplit la plaça, un dels animals mes curiosos fou una Iguana.
Per Miquel Bocsh. http://marratxialdia.blogspot.com.es/
L’escriptora novell B.B. Castro publica
la novel·la “Los Tintados”
nous funcionaris
El passat 25 de gener va teni lloc l’acte formal de
presa de possessió de cinc nous funcionaris que
han aconseguit la seva plaça a l’Ajuntament en els
següents càrrecs: Alejandra Montroi Ibañez, com a
Secretària Municipal. Luís Seguí Mas, com a tècnic
auxiliar d’informàtica. Antoni Ledesma Martí, com
a Inspector en cap de la Policia de Marratxí. María
Dolores Maya Jordan, com a tècnica de l’Àrea de
Joventut. Joan Pere Catalá Roig, com a monitor de
ceràmica.
Constituïda la nova Junta Local de l’Associació
Espanyola contra el Càncer de Marratxí
La Junta Local de Marratxí de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer (AECC) es
va presentar en un acte públic a la sala de
Plens de l’Ajuntament. La presidenta és
Carmen Ripoll Torres, que estarà acompanyada d’altres vuit persones que s’han
repartit els càrrecs de vicepresident, tresorer i vocals. La missió principal de la
nova Junta Local de l’AECC és la de recaptar fons per a la lluita contra el càncer i recolzar la prevenció i divulgació de la malaltia.
La presidenta de l’AECC a les Balears, Teresa Martorell, i el vicepresident, Emilio Blanco,
varen assistir a l’acte de presentació. També varen estar presents el batle de Marratxí,Tomeu
Oliver, i el Director General de Gestió Econòmica i Farmàcia del Govern de les Illes Balears, César Vicente Sánchez. www.aecc.es
Es tracta de la primera incursió en la literatura de la autora resident
a Marratxí. “Los tintados” ,que es publicarà al Març, és la primera
entrega d’una saga de ciència-ficció que estarà formada per quatre
llibres. B.B. Castro va presentar el seu llibre al centre cultura de
S’Escorxador de Marratxí en un acte presidit pel batle de Marratxí, i
amb l’assistència del regidor de cultura, entre altres regidors, usuaris dels Espais Joves, amics i familiars.
“Torrades” y “foguerons” llenan
el municipio de fiesta
Las asociaciones de vecinos, de gent gran, entidades culturales, educativas, partidos políticos, asociaciones de comerciantes, etc han ido organizado sus tradicionales “foguerons” y
“torrades” en diferentes barrios y zonas de Marratxí. Se trata de
unas celebraciones muy animadas a las que acuden año tras
año un gran número de personas y donde la música, la fiesta y
los momentos en compañía de los vecinos se disfrutan al máximo entre xues, risas y fuego.
12
gent gran
LA RESTA D’ESCRITS PREPARATS PER LA GENT GRAN ES PUBLICARAN AL PROPER NÚMERO PER MANCA D’ESPAI.
Aquest any la comparsa de Gent Gran ha decidit participar amb el
lema de Gent Gran, la gent més dolça, perquè pensem que ho som,
som les persones que donem rialla a les famílies, estimem i ens deixem
estimar per tothom del nostre entorn i ens agrada donar “dolçor a
la vida”. Així dons, varem crear a l’aula unes piruletes i caramels de
colors i varem ballar durant tota la rua de Marratxí en primera fila.
JUANI DELGADO, quien mejor
para hablarnos del carnaval,
que una vecina i alumna canaria, afincada en Pla de la Tesa
desde hace 22 años.
Los canarios decimos: “Ponte
tu mejor disfraz....entra en el
Carnaval, que es para ti, venga
ya, a cantar, a bailar y a reír...”
Meses antes de estas fechas,
quién entra en cualquier casa
(humilde o de mejor posición),
la encuentra llena de colorido:
telas de todos los colores por
aquí, sombreros de hilos, agujas, tijeras, todo lo necesario
para confeccionar los disfraces,
y toda la familia cooperando y
transformando con alegría, lo
que luego se lucirá con mayor
ilusión.
Y no nos olvidemos de la música tan parrandera y los pasos
de baile que vamos aprendiendo y practicando durante todo
el año para que nos salga todo
bien esos días y después: “dale
al cuerpo lo que te pida, que
camina el carnaval...que lo tienes que gozar antes de que se
despida, con careta o antifaz, te
tienes que disfrazar, te digan lo
que te digan...”
¿Y las torrijas con miel de carnaval...? ¡Este tema para otra
ocasión!
FCA. LUISA PALOU RAMÓN, ens
conta les seves experiències
viscudes al carnaval.
Cuando era pequeña, me disfrazaba en jueves de carnaval,
lo hacia de payesa andaluza. Y
de mayor, cuando estaba casada fui a una fiesta de carnaval
en una casa particular y me
disfrace de niña de colegio, con
ricitos, y mi marido de hombre mayor con una camisa de
dormir y una gorra. He participado tres veces en la rua de
carnaval de Palma y una vez a
La Cabaneta con mi nieto, que
iba disfrazado de Darh Vader.
PILAR VALENCIA, nos explica
su infancia en el barrio de las
delicias en Zaragoza.
Cuando éramos pequeños
como no teníamos tantos recursos en las familias de mi
barriada, nuestros padres nos
hacían los disfraces con ropas
que no servían, ponían parches
de ropa de colores cosidos e
íbamos de payasos con la cara
pintada. Paseábamos por las
calles cercanas y lo pasábamos
muy bien, pues nos daban algún caramelo o chocolate.
DOLORES TORRES, también nos
explica sus recuerdos en su
pueblo de Oliva, Granada.
En carnaval nos íbamos todas
las chicas al campo a poner un
puchero de hinojos y hacíamos
buñuelos. Por la tarde arrancábamos palmito, después venían
los chicos y aunque algunos
Al finalitzar el trajecte varem gaudir d’una bona xocolata i coca
que ens preparaven amb somriure veïnes de Marratxí on hi havia
companyes d’aula, que cada any el preparen amb molt de gust.
Hem aprofitat el carnaval per fer record d’anècdotes, tradicions i
experiències viscudes en alguns moments de la vida dels nostres
alumnes.
eran parejas… ¡no sabéis lo
bien que lo pasábamos!
De esta amistad salían novios,
todo era precioso. Al pensar
en esto, recuerdo también la
Romería, ¡cuando conocí a mi
marido, cuanto me acuerdo de
él!
PAULA PUEBLA, nos explica lo
que hacían y todavía hacen por
estas fechas en Guadalajara.
En mi tierra el día de Santa
Águeda mandan las mujeres en
el pueblo. Se iban todas a una
casa deshabitada y hacen migas, gachas y churros con chocolate y se pasaba muy bien.
Cuando era pequeña, como
no había lo de ahora, cada una
traía algo, el aceite, la harina,
el chocolate, cosas para comer
y se cocinaba entre todas. Los
chicos se asomaban por la chimenea para ver que comida
hacíamos, y nos tapaban la chimenea para que el humo de la
cocina se quedara dentro.
MARIA CASTRO, hace memoria
y relata su infancia en su pueblo de Granada
El último día de carnaval, toda
la gente del pueblo se iba al Río
Genil y “trabábamos el Diablo”.
Esto consistía en atar un árbol
que se llama retama, que tiene
muchas ramas. Cada persona
lo cogía de una rama y le ponía un nudo alrededor de esas
ramas.
También cogidos de la mano
cantábamos y bailábamos todos contentos, diciendo: “¡este
año el Diablo no se escapa!”
ANTONIA CAÑAS, relata la tra-
dición de Córdoba para los
Carnavales y la que ella vive
desde “gent gran” actualmente.
En Córdoba, en el carnaval
hay una calle que se llama
S.Agustín que se corta todas las
tardes durante los carnavales,
para que empiecen a desfilar
hombres y mujeres disfrazados
y te lo pasa muy bien, imitan
a los artistas, se disfrazan de
monjas y curas, durante toda la
semana.
MARGARITA VIDAL, nos habla
su infancia en Mallorca.
El último domingo de Carnaval, unas cuantas amigas nos
disfrazábamos casi siempre
de payesas, el típico traje Mallorquín y solíamos ir a la calle
cantando, la gente solía darnos
caramelos. En las casas que no
querían darnos caramelos, llamábamos y salíamos corriendo
para que a la mañana siguiente
no fueran a casa de nuestros
padres para delatarnos. También por las noches, si las puertas tenían pomo, poníamos una
cuerda en él y desde lejos tirábamos de la cuerda para que la
dueña saliera, y esta no veía a
nadie en la puerta, entraba y
enseguida volvíamos a tirar, así
unas cuantas veces, al no haber
luz en la calle no nos veían y
eso nos resultaba muy divertido. Recuerdo que cuando mis
padres se enteraron, no me dejaron disfrazar más, como tenia
trece años, mi madre decía que
eso a mi edad no estaba nada
bien.
CARMEN ESTEVE recuerda con
sonrisa que cuando ella era pequeña, su padre se disfrazaba
de señora viuda y se presentaba
en las casas de las vecinas, gastaba bromas y nadie le conocía.
PEDRO GONZALEZ PEÑA, reflexiona recordando los carnavales en Burgos, se disfrazaban
algunas personas, sobre todo en
los bailes estaba muy arraigado
en aquellos tiempos. Piensa
que en aquellos tiempos eran
muy diferentes los carnavales,
antes la gente tenía miedo de
los ladrones, había mucha gente que se aprovechaba de las
mascaras y del momento para
hacer entuertos. Hoy en día ha
cambiado mucho, mis nietos se
visten, y se hacen mucha ropa
para ello.
PILAR CAMACHO, nos cuenta
uno de sus disfraces de propia
creación.
Mi hijo mayor me pidió un disfraz, y como tenía poco tiempo,
decidí hacer un disfraz ecológico. Cogí una sábana blanca de
algodón, e hice un agujero en
el centro para que le pasase la
cabeza, cogí las hojas de la enredadera de un vecino, quedo
tan bonito que cuando fue a un
local con un amigo, le dijeron
que se presentara a un concurso, pero el no quiso porque solo
quería divertirse.
PURI CARAYOL, nos cuenta sus
aventuras cuando se disfrazaba.
En carnaval se ríe mucho y
todo está permitido, pues recuerdo un año con una amiga
que nos vestimos de la Pantoja
y de su madre. Fue muy divertido, ella era la Pantoja y yo su
madre. Recuerdo que revolu-
cionamos toda la escalera de
casa y los pisos, fuimos a una
fiesta y lo pasamos de miedo.
MERCEDES FERNANDEZ, en mi
aldea, no se usaban disfraces,
porque no teníamos dinero
para confeccionarlos nada. Me
acuerdo que las amigas un día
me dijeron de disfrazarme y se
me ocurrió ponerme ropa de
mi abuela, que era toda negra
y un pañuelo en la cabeza, lo
pase muy bien porque no me
reconocieron.
TERESA MARTINEZ, explica el
carnaval de su juventud en Cataluña.
Hacíamos muchos muñecos
con camisas llenas de paja y
un sombrero, se bailaba dando
vueltas del muñeco y el corría
detrás de nosotras. También
hacíamos unos dulces muy
buenos con calabaza, cerezas y
fresas.
MAGADALENA LLABRÈS, recuerda su infancia.
En Santa Eugenia, cuando era
pequeña, lo pasaba muy bien
en carnaval, porque todas las
amigas nos disfrazábamos de
cosas que teníamos guardadas
en los armarios, nos íbamos a
pasear por todo el pueblo. Por
la noche, siempre hacían una
comedia los chicos del pueblo,
también rifaban algo, como
una ensaimada, si sacábamos
el premio, ¡hacíamos un buen
convite! Esto si era un buen día
de carnaval.
MARIA GRIMALT, hace memo-
ria de las niñas del colegio.
Una vez, cuando era muy joven, con la asociación de “mestreses de casa”, nos disfrazamos
de niñas, fue muy divertido.
Todas juntas nos hacíamos los
vestidos y fuimos todas a “Ses
tres germanes” a pasarlo bien.
Si no recuerdo mal, nos dieron
un premio, pero lo mas bonito
fue lo que nos divertimos mucho juntas.
JERONIMA FERRIOL, nos explica un bonito viaje en tiempo de
carnaval.
El día 20 de febrero de 1992,
hice un viaje a Venecia y allí
encontramos los carnavales, es
una cosa que se tiene que ver,
porque es difícil de contar, hay
muchos detalles.
A la llegada con las barcas, estaba todo lleno de gente, las
mujeres y los hombres llevaban mascaras, vestidos y pelucas muy bonitas. Nosotros lo
veíamos todo en paseo con las
góndolas y con música. Después fuimos a comer a un hotel
precioso, y por la tarde tomamos un café en la plaza de San
Marcos.
En general fue un viaje de ensueño, me gustaría que todo el
mundo lo pudiera ver.
MARIA POVEDA, nos explica su
visión de la rua de Marratxi.
Tengo 80 años y he participado
en varios carnavales de donde
vivo, pero no de donde nací.
Me he disfrazado de vieja colegiada, de payaso entre otras cosas, ahora me cansaba mucho,
pero recuerdo que lo pasaba
muy bien.
Hace años que no salgo, pero
como la rua para delate de mi
casa, veo todas las carrozas.
Me encanta ver a los niños
disfrazados de muchas cosas.
Este año ha ganado el pulpo,
era muy bonito, los niños son
felices y los papas también. Así
que hasta el año que viene, si
Dios quiere.
IGNACIA BERMUDEZ: Los jó-
venes del pueblo de Salobre
(Albacete) llevan un bastón
con un trapo enredado en la
punta manchado de barro y si
encuentran a gente que no esta
disfrazada por la calle les manchan la cara.
También a los niños, que no se
disfrazan los adultos les atan
un caramelo en la punta de un
palo y estos tienen que saltar a
cogerlo, al mismo tiempo vienen los jóvenes por detrás y les
manchan.
A.PIZÀ: Los jóvenes en Mallorca, en época de carnaval cogían
las ortigas y corrían detrás de
las chicas para darles en las
piernas.
MARIA VIDAL: en Establiments
en tiempo de carnaval se hacia
“la bulla”, consistía en tirar macetas llenas de barro a las casas
señoriales.
MARIA CANTALLOPS: jo sempre
m’he disfressat amb les meves
companyes, érem totes dones menys un home que també anava disfressat de dona.
Anàvem a veure als militars, a
riure d’ells. Els hi feien pensar
que érem tot dones, i es presentava al moment l’home que
amb la cara pintada no el reconeixien, rèiem molt.
juventut
MARROCKXI
Com ja sabeu, s’apropa el Marrockxi, un
dels esdeveniments musicals més significatius del municipi, destinat a un públic
divers i que sap apreciar la bona música.
L’equip de Joventut s’ha reunit prèviament
amb els participants del Marrockxi per
fixar una data, trobar un lloc al municipi
d’interès i elaborar els horaris. També s’ha
aprofitat per dividir els diferents grups que
es presenten en dos dies, un per a cada estil. El primer dia (divendres) podreu veure
grups amb un estil més variat com per
exemple pop, funk, blues, rock... Aquest seran DIAMOND TRICK, VINILO, 2,8, QUEEN’S
ORANGE, ANYWAY, EIMA i SUPERKONG. El
segon dia (dissabte) es crea una reunió del
rock més hard, heavy y punk del municipi
amb grups mítics com DRÁSTICA, ROÑA,
ILOGIC, TE CORRS, RIOTCATS, LA PERRA
PARDA i DESTROYS ’R’ US.
Vos hi esperam a tots a la plaça de Sant
LLatçer del Pla de na Tesa els dies 12 i 13
d’abril.
13
14
E
deportes
La V Gala de l’esport, ret
homenatge a figures destacades
dins l’esport marratxiner
l passat mes de
Desembre es va
realitzar la cinquena Gala de l’Esport
de Marratxí, la qual va
servir per fer l’entrega
simbòlica de les subvencions
corresponents a l’any 2012. En
total, l’àrea d’esports
ha destinat 47.000
euros als clubs i 6.000
euros als esportistes
individuals. A més, es
va presentà el llibre
“No me digas que no se
puede” d’Antoni Martorell, un recull d’històries
de superació protagonitzades per persones
amb discapacitat que
han aconseguit èxits en
camps com l’esport o la
música.
La Gala es va realitzar
al Auditori del centre
de formació de Son
Llebre d’Es Pla de
na Tesa i va comptar
amb l’assistència del
regidor d’esports de
l’Ajuntament de Marratxí, Jaume Llompart,
del Director General
d’Esports, Javier Morente, així como un
nombre destacat de
regidors del consistori
municipal.
La gala va tenir moments molt emotius,
a destacar els cinc
homenatges
que
l’ajuntament va oferir a
les persones que han
destacat enguany dins
l’esport marratxiner o
bé han dedicat tota una
trajectòria i una vida
professional a l’esport
dins el municipi . Les
persones que varen rebre el seu homenatge
durant la Gala van ser
les següents.
Homenatges:
• Paco Monzón, retirat.
S’ha encarregat de la
gestió del bar del poliesportiu d’Es Figueral
Foto de família de tots els premiats amb membres del consistori i del
Govern Balear.
durant els darrers 35
anys.
• Beby Arco, entrenadora Club Costa i Llobera
de gimnàstica rítmica,
i Maria Castro, que ha
estat seleccionada per
la Federació Espanyola
de gimnàstica rítmica.
• Benjamí “A” de
l’Sporting Sant Marçal,
que s’ha proclamat
campió de Balears en
la seva categoria.
• Miguel Ángel Cabrero, president del Pla de
Na Tesa Atlètic, que ha
mort aquest any.
Joan Bestard, una joven promesa del tiro
que apunta a lo más alto
El ‘colombaire’ marratxiner representa a la Societat de Caçadors de Pòrtol y, entre otros logros, ha
sido tercer podium en el Campeonato de Europa de Tiro a Pichón
redacción Diario de Marratxí,
www.diariodemarratxi.eS.
Con apenas cinco años de edad
ya acompañaba a su padre a cazar y cuenta que los días de caza
se despertaba al alba, antes que
su propio padre, nervioso y emocionado por iniciar la jornada. A
los 10 años, Joan Bestard ya estaba practicando tiro. Y a los 14
años obtuvo el esperado permiso de armas para poder practicar
la caza. Ahora tiene 16 años y
aunque sólo lleva tres años compitiendo, este joven marratxiner
ya tiene en su haber nada menos que el tercer puesto en el
Campeonato de Europa de Tiro
a Pichón y el segundo puesto,
por equipos, en el Campeonato
de Baleares. Ha sido campeón
balear de tiro individual por dos
veces consecutivas y también
campeón del Recorrido de Caza
de Baleares.
Joan Bestard estudia 4º curso de
ESO en el IES Marratxí y, a pesar de la dedicación y las horas
de entrenamiento que requiere
la práctica del tiro, comenta que
lo compagina a la perfección
con sus estudios. Dedica los fines de semana a la práctica de
este deporte y cuenta que para
el campeonato de Europa sí tuvo
que realizar un esfuerzo extra;
esfuerzo que, por otro lado, tuvo
su recompensa.
El pasado domingo 24 de febrero, el joven ‘colombaire’ viajó a
Valencia para participar en el
Campeonato de España que se
celebró en el campo de Tiro de
Cheste, donde competía frente a
cerca de 300 tiradoes.
El 8 de marzo, Bestard, participará en la tirada de recorrido que
organiza Safari Club Balear en
la finca de Capocorb, dónde espera lograr un buen puesto en la
clasificación.
Joan Bestard representa a la Societat de Caçadors de Pòrtol y
se entrena habitualmente en el
Campo de Tiro de Cala Figuera.
Además, es un enamorado de la
caza y practica su afición siempre que puede.
Su padre, Pedro Bestard, tirador
también laureado que ha sido primer clasificado en el Campeonato de Baleares, le ha transmitido
esta afición, que también compartía su abuelo. “Si mi abuelo
me viese ahora, se sentiría muy
orgulloso”, expresa. Y aunque todavía es muy joven, ya tiene muy
claro que intentará que sus descendientes, la próxima generación, también se apasionen por
la práctica de este deporte.
L’equip de 1ª balear
del CV Pòrtol, el Podes i
Tales es proclamà campió
de la lliga regular
El passat dissabte 16/02 l’equip de 1ª balear del CV
Pòrtol, el Podes i Tales es proclamà campió de la lliga
regular després de guanyar per 1-3 dins la pista de
l’Eivissa. Els portolans depenien d’ells mateixos per
aixecar la copa de campions de la lliga regular. Els números dels al·lots del Club Volei Pòrtol a la lliga regular
són espectaculars, de 12 partits n’han guanyat 11, uns
excel·lent resultats d’un equip que l’any passat jugava
a categoria nacional i va haver de renunciar a la mateixa per motius econòmics. Han demostrat que l’equip
marratxiner és el millor equip masculí de voleibol de
les Illes Balears.
Ara comença un play off amb els 4 primers classificats, els dos primers tindran accés a disputar la fase
d’ascens a 1ª nacional (categoria que estaven l’any
passat). El sistema de competició del play off és de
lliga a dues voltes.
1era EsportFesta
de Marratxí, jornada
inoblidable per grans i petits
A la web municipal teniu el reportatge fotogràfic de la
jove fotògrafa Marratxinera, Xisca Comas Llabres, de la
1era EsportFesta de Marratxí
La V Gala de l’esport de Marratxí es va completar
amb la realització de la 1era EsportFesta
Marratxí, que va tenir lloc al Camp Municipal
de Son Caulelles, el passat 29 de desembre.
Durant la mateixa els nins i els adults varen
poder gaudir d’una jornada plena d’activitats
esportives organitzades per l’àrea d’esports de
Marratxí amb la col.laboració del Consell de
Mallorca, els Espais Joves de Marratxí i un gran
nombre de clubs esportius del municipi. Bàquet,
fútbol, tir amb arc, volei, jocs esportius, ping
pong, etc varen captivar a tots els participants.
Nueve jugadores del
Básquet Marratxiner,
preseleccionados para la
Selección balear
El Básquet Sa Cabaneta y el Básquet Pla están de
enhorabuena. La Federación Balear de Básquet ha
dado a conocer esta semana las concentraciones de
seguimiento y preselección de los jugadores y jugadoras que conformarán las selecciones Infantil y Mini de
Baleares 2013. Siete jugadores del Pla y dos de Sa
Cabaneta están incluidos en las listas de selección.
Concretamente, en categoría Infantil Masculino ha
sido preseleccionado Marc Aguiló. ( del Básquet Pla)
En categoría Mini Masculino entrarían Francesc Llabrés, Iván Menéndez y Raúl Vázquez ( del Basquet
Pla) y Javier Alberola ( del Basquet Sa Cabaneta)
Y en categoría Mini Femenino, Natasha Quesada, Aina
Vaquer y María Segovia (del Basquet Pla) y en categoría infantil Mercè Díaz ( del Bàsquet Sa Cabaneta).
cultura
El grupo artístico
Dama Valèria
expone su “Univers
de Paraules” en
s’Escorxador de
Marratxí
15
VICTUS. Albert Sánchez Piñol
LA BRUIXA DE PEDRA. Miquel Fañanàs
STONER. John Williams
LAS CORRECCIONES. Jonathan Franzen
SI UNA NIT PENSES EN MI. Guillem Frontera
EL COLOQUIO DE LOS PÁJAROS. Peter Sis
A
rt Creatiu es el grupo de arte independiente con el que Fàtima Novas y Margalida
González deciden dar el paso, en el año
2011 de mostrar sus creaciones, inspiradas en
la fuerza del mundo de las sensaciones íntimas y las esencias que mueven el ser humano,
transformándolas en su fuente de creación. Esto
motiva su integración en la corriente artística del
‘Consciencialisme’, movimiento de denuncia y
crítica social a través del arte.
El nombre adoptado por este grupo artístico,
‘Dama Valèria’, homenajea a la primera mujer
que aparece con identidad propia en las Baleares. La tumba de Valeria, data del siglo V-VI y se
encuentra en los restos del poblado paleocristiano de Son Peretó, cerca de Manacor.
La exposición se podrá visitar hasta el próximo
8 de marzo, todos los días laborables, entre las
18.00 y las 20.00 horas.
Concierto Benéfico por Nadia Nerea
La Banda Municipal de Música de Marratxí ofrecerá un
concierto benéfico que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Conservatorio de Palma por Nadia Nerea, una
niña de 6 años con una grave enfermedad degenerativa
(lo que se conoce como “Síndrome de Tricotiodistrofia”).
Esta enfermedad genética genera numerosos problemas
en los niños, tales como: cabellos escasos, asma, sordera, enanismo, osteoporosis o osteoclerosis, entre muchos
otros.
La esperanza de vida de Nadia es de 10 años, y juntos
podemos acabar con ese fatídico pronóstico y darle una
vida mejor, una vida como la tuya o la mía.
La entrada será gratuita, si bien hemos abierto una cuenta corriente para quienes quieran colaborar
con la investigación de esta enfermedad.
Banco Mare Nostrum (Sa Nostra): 0487 2185 17 2000004070
16
vía pública
Brigada de Vías y Obras del Ayuntamiento
RESUMEN DE ACTUACIONES
Durante los últimos meses,
la brigada de Vías y Obras del
Ayuntamiento ha llevado a
cabo diferentes actuaciones
de mantenimiento y mejora
en las vías públicas. En otras
actuaciones, se han adecuado
dos paradas de autobuses
que presentaban deficiencias.
Una en Camí de Muntanya a la
altura del IES y otra en el Camí
de Son Sales a la altura de Son
Daviu. Foto 1
Frente a la Escuela
Vieja de Pòrtol, se han
realizado una serie de mejoras;
18 policies
de la Unitat
d’Incidències
patrullen a peu
per Marratxí
L
un total de 23 toneladas de
asfalto para reparar baches
en las diferentes vías públicas.
Y se han repuesto más de
10.000 metros de cable del
alumbrado público que había
sido sustraído. Foto 3
En el Camí de Can
Frontera se ha mejorado la
señalización, tanto vertical
(señales) como horizontal
(pintura). En estos momentos
se
está
mejorando
el
alumbrado de la zona dels
Caülls; cambiando las tapas
reflectoras
que
estaban
es zones amb una major afluència de persones i vehicles, com l’Avinguda Antoni
Maura d’Es Pont d’Inca o el Carrer Major
de Pòrtol, compten, des del mes de gener, amb dos
agents de la Policia de Marratxí que hi patrullen
a peu, seguint el model de Policia de Barri que es
va començar a implantar al municipi en la passada legislatura. Es tracta d’una policia propera i
accessible, orientada a la prevenció i resolució de
conflictes. Els seus integrants patrullen a peu pels
nuclis del municipi i pels eixos comercials, regulant el trànsit si és necessari i vigilant les entrades
i sortides d’alumnes dels centres escolars.
Els agents formen part de la Unitat d’Incidències,
integrada per 18 policies, que patrullen pels carrers de Marratxí de dilluns a divendres, en horari
de matí i horabaixa, a les hores de més activitat
ciutadana. Als agents se’ls ha assignat un recorregut permanent i habitual per facilitar un contacte
més directe entre el ciutadà i el policia.
se han colocado tres farolas
nuevas, se ha arreglado la
acera y se han colocado dos
bancos. Por lo que respecta
al interior de la Escuela se ha
procedido a la conexión de
las fecales a la red general, así
como la construcción de un
muro entre el patio del colegio
y las viviendas vecinas. Foto 2
Durante el 2012 se
han realizado reparaciones en
aceras instalando un total de
360 m2 de baldosas nuevas.
Asimismo, se han utilizado
totalmente
quemadas
y
cambiando todas las lámparas.
A destacar también en el
cruce de la calle Farinera con
Antonio Maura se ha retirado
una muy antigua recogida
de aguas pluviales, que
estaba totalmente obsoleta
y provocaba además mucho
ruido. Foto 4
Es tracta d’una policia de proximitat, orientada a la prevenció
i resolució de conflictes.

Documentos relacionados