Aukerak eta trabak ESTATU BATUETAN, Nekazaritza

Comentarios

Transcripción

Aukerak eta trabak ESTATU BATUETAN, Nekazaritza
Aukerak eta trabak ESTATU BATUETAN,
Nekazaritza- Elikadura sektoreko enpresentzat
DATA
2014-11-13
ORDUTEGIA
9:00-11:30
IRAUPENA
2,5 ordu
LEKUA
Urola Kostako Udal
Elkartea (Urdaneta
bidea 6, Abendaño
Industrialdea,
Zarautz)
IZENA-EMATEA
Urola Kostako Udal Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Guipuzkoako Bazkundeak
nazioartekotzearekin loturiko jardunaldi informatibo bat antolatu dute, non Estatu Batuetara
esportatzeko kontutan izan behar diren arlo garrantzitsuenak azalduko diren. Nazioartekotze
prozesu baten prestakuntza txar edo ahul batek, eragozpen ugari ekar ditzake enpresa
esportatzaileei.
Saioa, nekazal-elikadura sektoreko enpresa batek bere produktuak Estatu Batuetara
esportatzeko, landu eta ezagutu beharreko hainbat gai jorratzera dago zuzendua. Helburu
nagusia, Estatu Batuak dituen berezitasunak ezagutzea delarik, eta eskaintzen dituen negozio
aukerak elikadura sektorean, esportazio prozesu arrakastatsu bat bermatzeko.
Gai-zerrenda
15
20
20
20
Zeintzuk dira elikadura produktuen mundu mailako joerak?
Gourmet produktuen definizioa.
Gourmet merkatuaren garrantzia eta tamaina Estatu Batuetan.
Merkatuaren bilakera eta estatu mailako azterketa Estatu Batuetan (ekialdea,
Kalifornia, Nevada)
Komertzializazio kanalak
Inportatzailea / banatzailea / brokerra / txikizkariak
Sustapenerako tresnak eta Feria garrantzitsuenak
Garraio logistikoa eta Incoterm baldintzak
Etiketatu araudia eta beharrezkoak diren erregistroak
10
15
Ohiko akatsak
Arrakasta kasuak
10
Galde-eskeak
20
20
Hizlaria
Jon Zabaleta. Enpresa Zientzietan lizentziatua. Gipuzkoako Merkatal Ganbera, NekazalElikadura sektorean espezializaturiko teknikaria.
Informazioa
Aintzane Ruesgas (Urola Kostako UdalElkartea) - 943 89 0808
[email protected]
Oportunidades y dificultades para las empresas
AGROALIMENTARIAS en Estados Unidos
FECHA
13-11-2014
HORARIO
9:00-11:30
DURACIÓN
2,5 horas
LUGAR
UrolaKostakoUdalElkartea
(Camino Urdaneta 6,
Polígono Abendaño,
Zarautz)
INSCRIPCIONES
La Mancomunidad Urola Kosta, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Cámara de Gipuzkoa han
organizado una jornada divulgativa relacionada con la internacionalización, donde se
presentarán los diversos aspectos que se deben tener en cuenta antes de comenzar un proceso
de exportación a Estados Unidos. Una mala o deficiente preparación de un proceso de
internacionalización, puede acarrear serias dificultades a las empresas exportadoras.
La sesión, está dirigida a empresas del sector agroalimentario que quieran exportar a Estados
Unidos o quieran mejorar su nivel de desempeño actual. El objetivo principal, es la de conocer
las especificidades que tiene para realizar negocios el país de una manera más exitosa.
Orden del día
15
20
20
20
¿Cuáles son las tendencias globales y los mercados para productos agroalimentarios
en el mundo?
Definición de los productos Gourmet
La importancia y volumen del mercado Gourmet en Estados Unidos
Evolución del mercado y el estudio de diferentes Estados ( zona Este, California,
Nevada).
Canales de comercialización
Importador / distribuidor / bróker / minorista
Herramientas de promoción y ferias más importantes
Logística del transporte e Incoterms
Normativa de etiquetado y registros necesarios
10
15
Errores más frecuentes
Casos de éxito
10
Ruegos y preguntas
20
20
Ponente
Jon Zabaleta. Licenciado en CC. EE. Y Empresariales. Cámara de Gipuzkoa, técnico en
Internacionalización, especializado en Agroalimentario.
Información
Aintzane Ruesgas (Urola Kostako Udal Elkartea) - 943 89 0808
[email protected]

Documentos relacionados

Esportazioa_Urola Kosta

Esportazioa_Urola Kosta Nola aukeratu nire produktua esportatzeko herrialdea? DATA

Más detalles