Dossieur Club

Comentarios

Transcripción

Dossieur Club
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
1
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
ÍNDEX
Benvinguda / Bienvenida / Wellcome
3
Equips / Equipos / Teams
5
Reglament / Reglamento / Regulation
Català
Castellano
English
6
8
10
Horaris competició
Cadet Masculí
Cadet Femení
Infantil Masculí
Infantil Femení
Aleví Masculí
Aleví Femení
Benjamí Masculí
Benjamí Femení
12
13
14
15
16
17
18
19
Horaris / Horarios / Schedule
20
Mapa / Map
21
Contacte
22
2
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Benvinguts!
Benvolguts amics.
Després de l’èxit de participació de l’any passat, amb equips de les principals lligues europees,
així com dels principals equips catalans i espanyols, estem ja en disposició de presentar-vos una
nova versió del Torneig per a nois i noies de 10 a 15 anys (categories B, C i D, cadets, infantils i
alevins), així com una competició 5x5 per als més joves, amb nous equips i més participació
encara d’equips europeus!
Amb l’experiència que ens dóna l’organització del Torneig l’any passat, i amb un club amb més de
400 nens a les escoles de hockey, us convidem a disfrutar durant 3 dies a la ciutat de Sant Cugat
del Vallès, a 12 km de Barcelona, del millor hockey per als nostres joves.
Amb novetats i millors preus en les inscripcions pels clubs, amb més partits i més hores de hockey
per a tots, i més enllà dels 3 dies de Torneig, us proposem gaudir d’un Club, el Junior FC
Sport&Spa, amb activitats esportives de tot tipus per a totes les edats!
A més, disposarem d’un Village amb els millors proveïdors i marques de hockey i les majors
comoditats amb tots els serveis per a tota la família.
I, com no, actes i festes als vespres amb la millor música!!
Us esperem, doncs, al 3rd Summer Hockey U16 Tournament de Sant Cugat!
¡Bienvenidos!
Queridos amigos,
Después del éxito de participación del año pasado, con equipos de las principales ligas europeas,
así como de los principales equipos catalanes y españoles, estamos ya en disposición de
presentaros una nueva versión del Torneo para chicos y chicas de 10 a 15 años (categorías B, C y
D, cadetes, infantiles y alevines), así como una competición 5x5 para los más jóvenes, con nuevos
equipos y más participación todavía de equipos europeos!
Con la experiencia que nos da la organización del Torneo el año pasado, y con un club
con más de 400 niños y niñas en las escuelas de hockey, os invitamos a disfrutar durante 3 días,
en la ciudad de Sant Cugat del Vallès, a 12 km de Barcelona, del mejor hockey para nuestros
jóvenes.
Con novedades y mejores precios en las inscripciones para los clubs, con más partidos y más
horas de hockey para todos, más allá de los 3 días de Torneo, os proponemos disfrutar también
de un Club, el Junior FC Sport&Spa, con actividades deportivas de todo tipo para todas las
edades!
Además, dispondremos, como el año pasado, de un Village con los mejores proveedores
y marcas de hockey y las mayores comodidades con todos los servicios para toda la familia.
Y, como no, actos y fiestas por la noche con la mejor música!
Os esperamos, de nuevo, en el 3rd Summer Hockey U16 Tournament de Sant Cugat!
3
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Wellcome!
Dear hockey friends,
After last year participation success, with teams coming from the main European leagues, and
main catalan and Spanish teams, we present a new edition of the Tournament for girls and boys
from 10 to 15 years old (U16), as well as a 5x5 competition for the younger ones, with new teams
and the participation of more european teams.
With last year Tournament organization experience, and with a club with more than 400 children in
the hockey school, we invite to enjoy 3 days of the best hockey for your youngsters in Sant Cugat
del Vallés, a city 12 kilometers from Barcelona.
With novelties and the best inscription prices for your club, there will be more matches to play and
more hours of hockey for everybody. Besides the 3 days Tournament, you will be able to enjoy our
Club, Junior FC Sport&Spa, with all type of sportive activities for all ages!
Furthermore, there will be a Village with the best providers and hockey brands, and the best
services for all the family.
There will be other events and parties at night with the best music for all!!
We will be waiting you at the 3rd Summer Hockey Tournament of Sant Cugat!
Marc Salinas i Pujol
Tournament Director
4
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Equips / Equipos / Teams
Cadet M (U-16)
Cadet F (U-16)
Infantil M (U-14)
Infantil F (U-14)
Junior A
Junior A
Junior A
Junior A
DHC Hannover
Junior B
Junior B
Junior B
KHC Brugge
DHC Hannover
Junior C
Junior C
Portugal
HC Den Bosch
Bloemendaal
Bloemendaal
Honigvögel
KHC Brugge
Zagreb Hockey
Gooische
Xaloc HC
Rotterdam
Club de Campo
Laren
ATHC
Covadonga
Covadonga
Club de Campo
Castellfedels
Jolaseta
Honigvögel
Honigvögel
Catalonia
Xaloc HC
Jolaseta
Pozuelo
Club Egara
A.R.C
Jolaseta B
Xaloc HC
FCB
CDT
Pozuelo
Club Egara
Iluro HC
Club Egara
Xaloc HC
Línia 22
Aleví M (U-12)
Aleví F (U-12)
Club Egara
5x5 F (U-10)
Junior A
Junior A
Iluro HC
Junior A
Junior B
Junior B
5x5 M (U-10)
Junior B
Junior C
Junior C
Junior A
Junior C
Zagreb Hockey
Junior D
Junior B
Junior D
Club de Campo
Zagreb Hockey
Junior C
Giner de los Ríos
Covadonga
Club de Campo
Zagreb Hockey
Xaloc HC
Giner de los Ríos
Giner de los Ríos
Covadonga
ATHC
Honigvögel
Xaloc HC
Giner de los Ríos
Castellfedels
Xaloc HC
Club Egara
Xaloc HC
Club Egara
Club Egara
Club Egara B
Castellfedels
FCB
FCB
FCB
Catalonia
Iluro HC
Línia 22
Línia 22
Club Egara
Línia 22
-
-
FCB
-
-
-
Línia 22
-
5
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Reglament
Per regla general, s’aplicarà el reglament oficial de la federació Europea a totes les categories. 1. Cada club haurà de presentar a l’organització del torneig una relació dels jugadors que
composen cada un dels seus equips participants. Aquesta relació constarà de: número dels
dorsals dels jugadors/es, edat, capitans i porter. El document s’entregarà al Director del Torneig
una setmana abans de començar la competició.
2. Cada equip s’haurà de presentar al torneig amb dues equipacions: una amb colors clars, i
l’altra amb colors foscos. En principi tots els equips podran jugar amb la primera equipació però
per tal d’evitar possibles problemes, els equips hauran de tenir disponibles les dues equipacions
durant els 3 dies de torneig. 3. Cada jugador haurà de portar un número a la seva samarreta (el mateix per a les dues
equipacions).
L’IHT es juga amb modalitat Quick Hockey (partits concentrats). Això vol dir que:
4. Els partits començaran en l’horari establert per l’organització. En el supòsit que els equips no
estiguessin preparats, el temps de joc començarà a comptar, igualment, a l’hora establerta.
5. Els equips hauran d’estar presents i equipats al camp 10 minuts abans de que s’acabi l’anterior
partit i hauran de comunicar-ho a la Taula de cada camp a través de l’entrenador o capità. 6. En el cas que un equip no es presenti al partit, se l’esperarà un màxim de 10 minuts. Si un dels
equips no es presenta en aquests 10 minuts de temps, se’l sancionarà amb la pèrdua del partit per
una diferència de 3 gols (3-0 o 0-3). 7. El temps de partit no s’aturarà mai. I es sancionarà severament els equips que, de forma
deliberada, perdin el temps (Penalty Corner, fores de banda, llançament en forma de falta...). 8. En el supòsit que un partit hagi de ser suspès (durant el temps de joc) es valoraran dues
opcions: A.- Si el partit supera els 15 minuts de joc, es donarà per finalitzat amb el resultat vigent. B.- Si el partit no ha superat els 15 minuts de joc, es reprendrà en un altre moment, amb el
mateix resultat i mateix temps de joc. En el cas que el partit (en la seva totalitat de temps) s’hagi d’anular per mal temps, el resultat del
partit es resoldrà mitjançant una ronda de 5 shoot-outs (reglament EHL) en l’horari que estableixi
l’organització. 6
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
9. Les puntuacions, d’acord amb el resultat a cada un dels partits, seran les següents: Victòria: 2 punts Empat: 1 punt
Derrota: 0 punts
En cas d’empat entre equips a la classificació final, es valoraran els següents paràmetres per a
definir les posicions (en aquest ordre): 1. El resultat del partit dels equips empatats. 2. La major diferència de gols. 3. El major nombre de gols marcats. Si tenint en compte aquests 3 paràmetres els equips continuen empatats, es realitzarà una ronda
de 5 Shoot-out (reglament EHL) per tal de desempatar.
En el cas de la classificació per clubs, s’aplicarà la mateixa puntuació que la dels partits. 10. En el supòsit de targeta vermella a algun jugador o membre de l’Staff, el comitè d’arbitratge es
reunirà amb el director del torneig per a decidir si es sanciona a la persona implicada. 11. Durant el partit, ni Staff ni jugadors podran protestar les decisions arbitrals. 12. L’ús de canyelleres, protector bucal i de màscares en els penalty corners serà obligatori. 13. A les categories Aleví i Infantil, les penalitzacions de "Penalty Corner" es substituiran per un
Shoot-Out que llançarà el jugador a qui se li hagi practicat la falta, o el qui hagi provocat la sanció. 14. Sancions:
S'aplicarà el reglament habitual de sancions de la Federació Europea de Hockey aplicat al temps
de joc de la competició: -Targeta Verda: 1 minut d'exclusió del terreny de joc
-Targeta Groga: 3 minuts, com a mínim, d'exclusió del terreny de joc -Targeta Vermella: Exclusió del partit. 15. Penalty-shoot Out:
El Penal Shoot Out s'ha d’efectuar amb 8 segons. El temps es controlarà entre els arbitres i un
ajudant o director tècnic. Si el porter comet alguna infracció es concedirà Strock. El penal Shoot
Out s'aplicarà segons aquesta normativa a les categories Cadet, Infantil i Aleví.
7
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Reglamento
Por regla general, se aplicará el reglamento oficial de la federación Europea en todas las
categorías.
1. Cada club deberá presentar a la organización del torneo una relación de los jugadores que
componen cada uno de sus equipos participantes. Esta relación constará de: número de los
dorsales de los jugadores/as, edad, capitanes y portero. El documento se entregará al Director del
Torneo una semana antes de empezar la competición.
2. Cada equipo deberá presentarse en el torneo con dos equipaciones: una con colores claros, y
la otra con colores oscuros. En principio todos los equipos podrán jugar con la primera equipación
pero para evitar posibles problemas, los equipos deberán tener disponibles las dos equipaciones
durante los 3 días de torneo.
3. Cada jugador deberá llevar un número en su camiseta (el mismo para las dos equipaciones).
El IHT se juega con modalidad Quick Hockey (partidos concentrados). Esto significa que:
4. Los partidos comenzarán en el horario establecido por la organización. En el supuesto de que
los equipos no estuvieran preparados, el tiempo de juego empezará a contar, igualmente, a la
hora establecida.
5. Los equipos deberán estar presentes y equipados en el campo 10 minutos antes de que acabe
el anterior partido y deberán comunicarlo a la Mesa de cada campo a través del entrenador o
capitán.
6. En el caso de que un equipo no se presente al partido, se le esperará un máximo de 10
minutos. Si uno de los equipos no se presenta en estos 10 minutos de tiempo, se le sancionará
con la pérdida del partido por una diferencia de 3 goles (3-0 o 0-3).
7. El tiempo de partido no se detendrá nunca. Y se sancionará severamente a los equipos que, de
forma deliberada, pierdan el tiempo (Penalty Corner, fueras de banda, lanzamiento en forma de
falta...).
8. En el supuesto de que un partido tenga que ser suspendido (durante el tiempo de juego) se
valorarán dos opciones:
A.- Si el partido supera los 15 minutos de juego, se dará por finalizado con el resultado vigente.
B.- Si el partido no ha superado los 15 minutos de juego, se retomará en otro momento, con el
mismo resultado y tiempo de juego.
En caso de que el partido (en su totalidad de tiempo) se tenga que anular por mal tiempo, el
resultado del partido se resolverá mediante una ronda de 5 shoot-outs (reglamento EHL) en el
horario que establezca la organización.
9. Las puntuaciones, de acuerdo con el resultado en cada uno de los partidos, serán las
siguientes:
Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto
Derrota: 0 puntos
8
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
En caso de empate entre equipos en la clasificación final, se valorarán los siguientes parámetros
para definir las posiciones (en este orden):
1. El resultado del partido de los equipos empatados.
2. La mayor diferencia de goles.
3. El mayor número de goles marcados.
Si teniendo en cuenta estos 3 parámetros los equipos siguen empatados, se realizará una ronda
de 5 Shoot-out (reglamento EHL) para desempatar.
En el caso de la clasificación por clubes, se aplicará la misma puntuación que la de los partidos.
10. En el supuesto de tarjeta roja a algún jugador o miembro del Staff, el comité de arbitraje se
reunirá con el director del torneo para decidir si se sanciona a la persona implicada.
11. Durante el partido, ni Staff ni jugadores podrán protestar las decisiones arbitrales.
12. El uso de espinilleras, protector bucal y de máscaras en los penalty corners será obligatorio.
13. En las categorías Alevín e Infantil, las penalizaciones de "Penalty Corner" se sustituirán por un
Shoot-Out que lanzará el jugador al que se le haya practicado la falta, o el que haya provocado la
sanción.
14. Sanciones: Se aplicará el reglamento habitual de sanciones de la Federación Europea de
Hockey aplicado al tiempo de juego de la competición:
-Tarjeta Verde: 1 minuto de exclusión del terreno de juego
-Tarjeta Amarilla: 3 minutos, como mínimo, de exclusión del campo
-Tarjeta Roja: Exclusión del partido.
15. Penalty-shoot Out: El Penal Shoot Out se efectuará con 8 segundos. El tiempo se controlará
entre los árbitros y un ayudante o director técnico. Si el portero comete alguna infracción se
concederá Strock. El penalty Shoot Out aplicará según esta normativa a las categorías Cadete,
Infantil y Alevín.
9
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Regulation
The official rules of the European federation will apply in all categories.
1. Each club must provide the tournament organizers a list of players that make up each of the
participating teams. This relationship will include: number of dorsal players, age, captains and
goalkeeper. The document will be delivered to the Tournament Director a week before the
competition starts.
2. Each team must come to the Tournament with two kits: one with light colors and one with dark
colors. All teams will play the first kit but to avoid possible problems, teams must have two kits
available over the three days of tournament.
3. Each player shall wear a number on his shirt (the same for both kits).
The IHT is played with Hockey Quick mode (concentrated matches). This means:
4. The matches begin on the schedule established by the organization. In the event that teams
were not prepared, the playing time will start, also, at the set time.
5. Teams must be present and equipped in the field 10 minutes before the end of the previous
game and must inform the Bureau of each field through the coach or captain.
6. If a team is not present at the match, it will wait up to 10 minutes. If one team does not show up
in these 10 minutes of time, it will be sanctioned with the loss of the match by a margin of 3 goals
(3-0 or 0-3).
7. The game time will never stop. He was severely penalize teams that deliberately waste time
(Penalty Corner, you were in band-shaped, release missing...).
8. If a match has to be suspended (for playing time) two options were assessed:
A. If the score exceeds 15 minutes, it will be finished with the current result.
B. If the match has not exceeded 15 minutes, it will resume later, with the same result and
playtime.
If the match (in full time) has to be cancelled due to bad weather, the match result will be
resolved by a round of 5 shoot-outs (EHL regulation) on the schedule established by the
organization.
9. The scores, according to the results in each of the matches, shall be:
Win: 2 points
Draw: 1 point
Defeat: 0 points
In case of a tie between teams in the final standings, the following parameters were assessed to
define the positions (in this order):
1. The result of the match of the tied teams.
2. The greater goal difference.
3. The highest number of goals scored.
10
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
If considering these 3 parameters teams are still tied, a round of 5 Shoot-out (EHL regulation) will
be held to break the tie.
In the case of classification by clubs, the same score as that of the parties will apply.
10. In the case of red card to any player or member of staff, arbitration board committee will meet
with the tournament director to decide whether the person involved is punishable.
11. During the game, players can’t complain Staff or arbitration decisions.
12. The use of shin guards, mouth guard and masks in the corners penalty is mandatory.
13. In “Alevi” and “Infantil” categories, the penalties of "Penalty Corner" is replaced by a Shoot-Out
that will launch the player that has performed the offense, or the one that as caused the penalty.
14. Penalties: the usual rules of sanctions by the European Hockey Federation applied to the
playing time of the competition shall apply:
-Green card: 1 minute exclusion from the field
-Yellow card: 3 minutes, at least exclusion field
-Red card: Exclusion of the game.
15. Penalty Shoot-Out: will be made with 8 seconds. The time is controlled between the referees
and an assistant or head coach. If the goalkeeper commits any offense, a Strock shall be granted.
The penalty shoot-out under this regulation apply to the “Cadet”, “Infantil” and “Alevi” categories.
11
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Cadet Masculí (U-16) - Field 1
12
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Cadet Femení (U-16) - Field 1
13
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Infantil Masculí (U-14) - Field 2A
14
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Infantil Femení (U-14) - Field 2A
15
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Aleví Masculí (U-12) - Field 2B
16
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Aleví Femení (U-12) - Field 2B
17
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Benjamí Masculí (U-10) - Field 3
18
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Benjamí Femení (U-10)- Field 3
19
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Horaris / Horarios / Schedule
Divendres / Viernes / Friday
21:30: Cerimònia de presentació
21:30: Ceremonia de presentación
21:30: Opening ceremony
Dissabte / Sábado / Saturday
Durant el dia
Activitats aquàtiques
Torneig de pàdel / tennis per a pares i acompanyants
Durante el día
Actividades de agua
Torneo de pádel / tennis para padres y acompañantes
During the day
Water Activities
Paddle & tennis tournament for parents
Diumenge / Domingo / Sunday
14:30: Acte de clausura del torneig i entrega de premis
14:30: Acto de clausura del torneo y entrega de premios
14:30: Closing ceremony and awards
20
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Mapa / Mapa / Map
21
International Hockey Tournament
Sant Cugat del Vallés, 2015
iht-bcn.com
Contacte / Contacto / Contact
JUNIOR FC
Passatge Sant Mamet 3-5
08195 Sant Cugat del Vallés
0034 93 674 13 59
22