número 226 - Escola Pia de Terrassa

Comentarios

Transcripción

número 226 - Escola Pia de Terrassa
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:33 Página 1
número 226
maig-juny
2012
Publicació de l’Escola Pia de Terrassa
A reveure!
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:33 Página 2
DIA A DIA
Escola Pia Calassanci, una escola per reconstruir itineraris
educatius i socials de joves en risc
«M’agrada treballar amb les mans i trastejar amb les màquines. El meu somni és ser
mecànic», explica l’Alan, un jove de 17
anys. El curs passat, però, l'Alan no va aprovar l’ESO i no va poder entrar al Grau Mitjà
per fer-lo realitat. Encara no ha desistit i, per
això, agafa cada dia el tren des de Castelldefels a Barcelona, al barri del Raval, per
anar a classe. Allà es troba amb el Jerry, que
també espera poder fer de mecànic algun
dia. Ell arriba caminant des del centre d’acollida on viu, però fa un parell d’anys va fer
un viatge molt més llarg: des de la seva
Ghana natal, caminà dos anys per creuar el
desert i va navegar en pastera durant dies,
perseguint una oportunitat.
L'alumnat
Què tenen en comú l’Alan i el Jerry? Són
joves amb els seus itineraris educatius trencats i, ara, tots dos són alumnes a l’Escola
Pia Calassanci. Allà, com explica Joan Prat,
escolapi i professor, «és important oferirlos aquelles competències que els seran necessàries per a millorar la seva ocupabilitat
laboral i, en alguns casos, el trànsit a una
formació més especialitzada. Algunes competències són transversals, com les d’àmbit
relacional o laboral, i d’altres ja són clarament instrumentals, per a desenvolupar
una professió. Aquest itinerari demana
temps, ja que molts d’ells vénen de situacions de fracàs personal i escolar o de processos migratoris i els falta un procés
formatiu bàsic».
Valorar les pròpies capacitats
Javier Pérez, coordinador del Calassanci, explica que aquests nois i noies «no entren
en el carril ni se’n surten a l’escola tradicional perquè no poden aportar el que allà
s’espera. Aquí treballem les persones des
d’una vessant holística: els ajudem a fer
aflorar les seves capacitats i les valorem».
2
Són joves en risc d’exclusió, per raons econòmiques o socials, i arriben derivats dels
Serveis Socials, dels centres d’acollida o dels
seus instituts.
I tanmateix, com explica la Núria Pallí, una
de les seves educadores, són joves amb
moltes capacitats. Fins ara, però, no els les
han valorat, i això els té molt tocats. Necessiten suport i orientació». El seu company Javi García destaca que «em
sorprenen constantment. Viuen a nivells
molt diferents i han desenvolupat els seus
propis mecanismes per afrontar el present». Però tenen molt per a aportar a la
societat, tots el defectes i virtuts de la joventut: l’energia, la vitalitat, l'optimisme,
la possibilitat d’equivocar-se..., però també
la d'aprendre per seguir millorant».
Preparar-se per a la vida
Per això, «al Calassanci no treballem per
aprovar o per anar a la universitat. Preparem els joves per a la vida del dia a dia, perquè puguin relacionar-se amb el seu entorn
i per al món laboral. Quan arriben, treballem aspectes com la intel•ligència emocional per assolir una relació assertiva amb els
seus companys o amb els seus superiors»,
explica el Javier.
Els educadors, els seus acompanyants
A part d’aquests tallers, el Calassanci ofereix cursos de cuina, de cambrer, d’electricista, de mecànic de bicis o d’informàtica.
El seu objectiu és detectar els interessos i
capacitats innates que tenen. A partir d’aquí, se’ls ajuda a dibuixar un itinerari personalitzat, o bé formatiu, a través d’un
Programa de Qualificació Professional
Inicial –PQPI del Departament d'Ensenyament–, o bé laboral. No són per a ell
les aules ni les pissarres. Necessiten experiències.
Una de les claus és que els grups de classe
són reduïts i l'atenció dels educadors, professionals experts, molt personalitzada. Segons el Javier, és bàsic que «aquests
educadors frueixin educant. Han de tenir
una certa sensibilitat. Per a educar, cal escoltar i deixar-se tocar per l’altre».
Treballar per l'èxit
Els educadors de l'escola treballen per l’èxit.
Com ho mesuren ells? «Crec que tot va bé
quan veig que se’n surten en el terreny laboral, però també social, amb les eines que
els hem donat. Cal aprofitar cada moment,
fins i tot els espais més informals, per arribar a ells», explica la Núria. Per al Javier,
«l’èxit és que el jove sigui ell mateix, que
desenvolupi les seves capacitats personals
i les utilitzi per a treballar. Que recordi l’ensenyament rebut, els consells que li vam
donar i un lloc on se’l va apreciar».
Com recorda el Joan, «l’Escola Pia té per
objecte fer créixer les persones perquè esdevinguin autònomes, i creiem que l’educació és una de les millors eines per a
afavorir la inclusió social. Per això té sentit oferir iniciatives perquè les persones que
han tingut menys oportunitats puguin envigorir-se per traçar el seu propi itinerari,
tal com fem al Calassanci”. Segons el Javi,
«aquests són projectes necessaris com a
mecanisme de regeneració social. La societat
és com un organisme viu: necessitem cuidar
totes les parts per aconseguir millorar.»
En moments de crisi com l'actual, és
quan creixen les necessitats socials i, en
canvi, disminueixen els recursos. Per això,
si voleu saber més sobre els projectes del
Calassanci o donar-nos suport per als tallers (materials, instrumental...) o ofertes
laborals, podeu contactar amb nosaltres
a [email protected] Si voleu fer
una aportació econòmica, ho podeu
fer a través del número de compte
01280362590100006891 (Bankinter).
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:33 Página 3
DIA A DIA
Editorial
Pensant en la universitat
Raons que fan que la universitat sigui
una peça clau en el teixit social de cada
país.
Fer batxillerat i passar estones pensant en
la universitat formen una parella de fet que
persisteix fidelment unida en el nostre sistema educatiu. Unes vegades un d’ells es
deia Pre-universitari, COU o, com ara, primer i segon de batxillerat. L’altre membre
de la parella no ha canviat de nom des que
es va constituir la primera seu d’estudis superiors a la ciutat italiana de Bolonya l’any
1088, especialitzada en dret i medicina (és
per això que el pla d’homologació universitària a Europa porta el nom d’aquesta històrica ciutat, com a homenatge als cabells
blancs de la seva primera gran institució).
Pensem en la universitat, però a vegades no
tenim gaire clar per a què serveix la universitat i, sobretot, per a què serveix anar-hi a
estudiar. Consumim molt temps pensant
en la nota de tall, en les diferències entre
carreres, en quins estudis triar... Ens fan xerrades i hi fem visites, però en el fons se’ns
escapa una mica el gran “què” de la seva
existència.
Formalment, la universitat atorga graus
acadèmics i títols professionals indispensables per a exercir determinades professions,
o tan sols per a aspirar a exercir-les: advocats, metges, enginyers, arquitectes, logopedes..., tots han passat per la universitat i
han hagut d’assolir la qualificació adient
per a exercir la seva professió.
Aquest procés dura uns quants anys, ara un
mínim de quatre i un màxim de deu. Obtindràs un grau universitari a partir del qual
es pot seguir cap a postgrau o màster amb
una durada d’un o dos cursos més, i acabar
assolint el doctorat amb dos o tres cursos
més. Aquest és el disseny en el nostre país.
Tu no ho podràs escurçar (excepte en casos
molt comptats d’alt rendiment intel•lectual), però ho podràs allargar tant com vulguis o puguis, tu o a casa teva, i les normes
de permanència a la universitat t’ho permetin. I pots afegir anades a l’estranger
amb el programa Erasmus, o d’altres, i fer
de becari a altres universitats. Quan entres
en aquest camp, les possibilitats de personalització dels estudis són enormes.
Però la universitat, tan sols serveix per a
atorgar titulacions professionalitzadores?
És com una formació professional de més
nivell i prou? L’objectiu de la universitat
sols és fer professionals competents? Anar
a la universitat em farà un bon treballador?
No, no només això. És molt més. La universitat conserva, crea, transmet i encomana
coneixement. És un motor de canvi econòmic i social. Tots els canvis que hi ha hagut
en el món des del 1088 s’han connectat de
prop o de lluny amb la universitat, per què
no sols pretén crear i transmetre coneixements teòrics i pràctics, sinó que en el fons
el seu objecte de desig és transformar la realitat, transformar les persones. Aquest és
el seu gran objectiu i el que li hem d’exigir!
Per aquesta raó la universitat és una peça
clau en el teixit social de cada país.
Llegia un article de la degana de la Facultat
d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya, Teresa Vallès, en què reflexionava sobre el futur de la universitat i
la seva funció amb les següents paraules:
«La universitat hauria d’aspirar a formar
professionals competents socialment compromesos. Universitaris conscients del seu
deute amb les oportunitats que la societat
els ha donat. Professionals proactius i emprenedors, promotors d’un clima de treball
cordial i potenciador dels talents de cadascú. I un cop superat l’individualisme
curt de mires que pretén el guany a qualsevol preu, contribuir a l’únic i autèntic benefici: el de tots.» (La Vanguardia, 18-09-11,
pàg. 29).
Per a això serveix anar a la universitat! Per
a això cal que hi vagis! Per a això t’ajudem
des de l’escola perquè ho aconsegueixis. No
sols pel títol o per la feina i l’estatus social
que podràs assolir. La universitat completa
i ennobleix un procés alquímic, iniciat a
l’escola, en el qual no es pretén transformar
el plom en or, sinó un “estudiant” en “persona”, de la mateixa manera que l’alquímia,
en el fons, per al que servia era per a transformar el buscador en un savi. La universitat és un camí de coneixement però,
sobretot, ha de ser un camí de transformació i compromís. La teva autotransformació responsable.
Anar a la universitat sols per poder contemplar l’orla amb la teva fotografia i el
títol emmarcat penjat a la paret vol dir que
has desaprofitat una de les grans oportunitats que la vida et posa al davant. I pèrdues d’aquesta mena no són ni intel•ligents
ni sostenibles, ni ens les podem permetre.
Aprofita-ho per tu.
Aprofita-ho per tots.
Joan Vilardebò
Orientador d’Infantil i Batxillerat
Cristina Roca
Bona feina!
Tornem a ser al final d’un altre curs. I en
fer-ne la revisió, valorem la feina feta. No
cal dir que la revisió ha de contemplar un
esperit crític que ens permeti detectar els
punts febles o els punts millorables. L’enquesta que heu respost durant aquest
mes de juny i altres eines ens permeten
fer aquest exercici. Però, tot i no tenir els
resultats a punt, m’aventuro a dir que ha
estat un curs en què s’ha fet una bona
feina.
Tots els alumnes, els mestres i professors
i totes les famílies han posat els mitjans
que han tingut a l’abast per tal de garantir aquesta bona feina.
No fa gaires dies que en el comiat dels
alumnes de segon de Batxillerat els comentava la recepta de l’èxit. Val a dir que
no és pas meva. Va ser el doctor Josep
Call qui la va explicar el passat mes de
desembre en el lliurament dels premis
CIRIT. Hi ha 3 ingredients imprescindibles. El primer, el Talent. Talent entès com
la capacitat cognitiva, les habilitats, les
competències, els gust i la inquietud pel
saber. El segon ingredient, la Il•lusió. Ens
cal la passió intensa en allò que volem, el
desig, l’energia, l’alegria. I per últim, l’Esforç. Per moltes capacitats i ganes, si no
hi ha treball, constància, dedicació i paciència, els nostres projectes no acabaran
de triomfar.
En aquest mateix número, hem pogut
llegir el nom d’alguns dels alumnes que
han estat premiats als diferents certàmens en què han estat presentats els
seus treballs. Al setembre us n’acabarem
de donar la informació completa. I no cal
posar en dubte que tots ells hi han posat
el seu talent, la seva il•lusió i el seu esforç,
com també han fet tots els nostres alumnes que, tot i no rebre un reconeixement
públic, nosaltres, els seus mestres i les
seves famílies, sí que els el reconeixem i
valorem.
Gràcies a tots ells. La seva feina és un esperó per a tots nosaltres.
Cristina Roca
3
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:33 Página 4
DIA A DIA
Dissabte de Rams i Vetlla Pasqual
Tot i ser unes dates que molta gent aprofita per passar uns dies fora de casa, enguany la participació tant a la celebració
del Dissabte de Rams com a la Vetlla Pasqual ha estat força reeixida.
Dóna goig ser testimoni d’una comunitat
que dissabte rere dissabte es troba a l'església de l'escola per compartir la seva fe
a l'entorn de l'eucaristia. No hi falten representants de qualsevol edat, ni tampoc
una colla de músics amb un director o directora –segons sigui el dia-, així com el
treball d’un equip que està al cas de si cal
portar unes flors –de les quals pot gaudir
durant la setmana tothom qui s’espera al
vestíbul de l’edifici– o de si s’han de rentar les tovalles o fer-ne unes de noves, o
de si cal fer un ciri Pasqual amb empremta personal. Dóna goig també poder
gaudir, des de principis de curs, de l’acompanyament d’un nou escolapi, l’Eduard Pini, que ha arribat a casa nostra
després d’estar nou anys a Cuba.
En fi, els dissabtes de 2/4 de vuit a 2/4
de nou del vespre són un espai amb unes
persones i amb un objectiu –compartir i
viure una mateixa fe–, que deixen la
porta oberta a tothom que hi vulgui participar.
Josep Mª Tarrés
Col•laborador de la Pastoral.
4
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:34 Página 5
DIA A DIA
Celebració de la 24a Jornada Pedagògica
Més de 500 professors de l’Escola Pia de Catalunya van participar en la Jornada Pedagògica 2012, a Terrassa.
El passat dissabte 5 de maig es va celebrar la 24a Jornada Pedagògica a la nostra escola sota el títol «Treball d’equip. Joc d’emocions». Docents i personal d'administració de les 19 institucions educatives de l’Escola Pia de Catalunya, acompanyats pel secretari
general, Joan Vila, i el Provincial, Jaume Pallarolas, van participar en aquesta trobada de formació i germanor que se celebra cada
any, des de en fa ja 24, en una ciutat diferent del territori.
De la jornada caldria destacar les magnífiques ponències de Valentí Giró i Jordi Garriga.
Valentí Giró és llicenciat en Ciències Empresarials i membre
d'Axialent, una consultoria internacional que ajuda les organitzacions a alinear la cultura amb la seva estratègia de negoci.
L’any 2004 va participar en l'expedició catalana al majestuós
K2 (8.611 m), amb el professor de Sarrià Manel de la Mata, per
la seva via més difícil, la Magic Line. Va aprofitar aquesta fita,
que va marcar un abans i un després en la seva vida, per explicar
la importància del treball en equip i el joc de les emocions. Va
assegurar que «importa el camí, no només el cim. Importa
el com, de quina manera, amb quina companyia» encetem
un projecte, sigui esportiu o educatiu, «per a nosaltres, fer el
cim és obrir la via». I és important fer-ho amb «responsabilitat,
honestedat i competència». «Per què estic aquí on estic? Si el
perquè és sòlid, s'aguanten el fred i les temperatures baixes.»
Jordi Garriga, mestre i pedagog (URL), és director d’e-Motiva Barcelona, empresa consultora de recursos humans especialitzada en
gestió estratègica del compromís, valors, clima, cultura i lideratge.
Garriga va assegurar que «no es pot ensenyar a treballar en
equip, però se’n pot aprendre. I per aprendre, s'ha de viure:
gaudir i patir», i va afegir que «el concepte de veritat l'hem anat
rebent del que ens han dit pares, escola, llibres..., i tot ens ha preparat per tenir la raó objectiva» en la vida professional i personal.
Però, segons ell, «la realitat objectiva no importa a ningú. Importen les percepcions [...]. Jutgem els altres per les seves accions i a
nosaltres mateixos, per les intencions». D'un projecte, va remarcar
que els equips, «si és seu, ho faran bo. És millor que sigui seu que
no pas que sigui bo. L'aprenentatge vivencial es basa en les 4 F:
fets (facts), sentiments (feelings), descobriments (findings) i futur
(future)». A treballar en equip ens hi hem de posar «sense excuses,
sense justificacions i sense retards».
La Jove Orquestra de l’Escola Pia de Terrassa va estrenar una
versió orquestral de la cançó «Viva la vida» de Coldplay, escrita
especialment amb motiu de la Jornada Pedagògica. Aquesta
peça lligava molt especialment amb l’esperit de la jornada pel
seu missatge positiu.
El grup de músics que hi va participar estava format per 25
alumnes de l’escola. Aquest curs l’orquestra s’ha obert al
Cicle Superior de Primària, i per aquest motiu hi havia representades sis promocions d’alumnes.
L’actuació va anar precedida per una breu presentació a càrrec
del seu director, Alberto Arbej, que va fer un resum de la llarga
trajectòria d’aquesta experiència musical, creada ara fa 12 anys.
Els assistents a la jornada van rebre amb gran entusiasme la interpretació, i una vegada finalitzada tothom va destacar la qualitat de l’execució.
5
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:34 Página 6
DIA A DIA
Recicla cultura, l’antídot és l’educació
Enguany, coincidint amb la diada de Sant
Jordi i sense oblidar la situació de crisi que
vivim actualment, la nostra escola va
tenir l’oportunitat de participar per primera vegada en una Fira del Llibre de caràcter solidari anomenada «Recicla
Cultura». Aquesta activitat, duta a terme
en col•laboració amb l’entitat Servei Solidari de l’Escola Pia de Catalunya, consistia a portar llibres de casa que
estiguessin en bon estat però que ja no
féssim servir per tal de donar-los un preu
simbòlic i posar-los a la venda dins de la
mateixa escola. La veritat és que l’acollida
d’aquesta activitat va ser molt bona, tant
per part de les famílies en la donació i
compra de llibres, com dels alumnes de l’etapa de Secundària, que ens van ajudar en
la recollida, classificació i venda. Vam recollir un total de 510 euros que han
estat donats al Servei Solidari, i amb ells
es podran becar cursos de català, castellà i alfabetització per a persones que
estan en risc d’exclusió social. Esperem
que aquesta proposta tingui continuïtat els
pròxims anys, ja que creiem que és una
acció educativa que ens apropa a les diferents realitats de la nostra societat.
YLE exams a 6è de Primària
El passat dia 29 de maig, durant tot el matí
i per segon any consecutiu, més de cinquanta nens i nenes de sisè de Primària
d'anglès es van presentar a l'examen de
Cambridge que els acreditava amb el
títol d’YLE (Young Learners). Els examinadors eren de la institució britànica que
fa els mateixos exàmens arreu del món.
Aquesta prova l'hem estat preparant al
llarg del Cicle Superior dins la nostra programació anual. Per tant, els nens i nenes
ja estaven familiaritzats amb el model de
prova. La part d'expressió oral, l'hem anat
treballant conjuntament amb la professora
nadiua auxiliar de conversa.
La prova consistia en quatre parts diferenciades: comprensió oral (listening)
comprensió escrita (reading), expressió
escrita (writing) i expressió oral (speaking). Aquesta última part es va fer de
manera individual.
Les titulacions les rebrem cap a finals de
juny. Sort a tothom!
Dept. d’Anglès de Cicle Superior
6
Alumnes durant la prova de comprensió escrita
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:34 Página 7
DIA A DIA
Premi Sant Josep de Calassanç
En la 24a Jornada Pedagògica que es va celebrar a la nostra escola el passat dissabte
5 de maig es va fer el lliurament del premi
Sant Josep de Calassanç, que aquest any
ha arribat a la seva 21a edició. El guardó va
recaure en l’equip de professors format per
Alberto Pérez Arbej, Jaume Gironès,
Carles Llongueras, Anna Aulet i Mariona
Barutel per la dinamització de la música a
la nostra escola.
En nom de tota l’Escola Pia de Terrassa
volem fer arribar la nostra sincera enhorabona. Un premi molt merescut! Moltes
gràcies per la vostra bona feina.
Guanyadores de la Final Nacional de Cros Escolar
El passat diumenge 22 d'abril, 10 noies
de l'ESO van representar l'escola en la
Final Nacional de Cros dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya. La competició va
tenir lloc al Vendrell, a la platja de Comaruga, en un circuit molt ràpid on les atle-
VIROLAI
tes van haver de superar 1500 metres.
L'èxit va ser rotund: tant les infantils
(Núria Galan, Aina Cazorla, Marta Alcaraz, Laia Tort i Judit Meler) com les
cadets (Berta Galan, Gigi Prat, Neus
Vintró, Raquel Bonastre i Maria Barba)
es van proclamar campiones per equips.
A més a més, les germanes Galan van
pujar al podi, en assolir totes dues la tercera posició de la general.
L’enhorabona a totes elles! I us animem
a participar en la propera edició.
19
Escola Infantil 0-3 anys
[email protected]
www.ei-virolai.cat
C/ Sant Domènec, 15-Telèfon i Fax 93 780 82 79
7
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:34 Página 8
DIA A DIA
Encara no coneixes les cases de l’Escola Pia Catalunya?
La nostra institució us dóna a conèixer les seves dues cases de característiques ben diferents.
Pineta i Claverol us esperen!
La CASA DE PINETA, situada en un entorn singular on poder
viure experiències úniques, està ubicada al cor del Pirineu aragonès, a les portes del Parc Nacional d’Ordesa-Mont Perdut. Us
ofereix un ventall divers d’activitats: senderisme, esports d’aventura, cultura, tradició o, simplement, un lloc on desconnectar
de la quotidianitat.
PINETA és la casa ideal per a grups, famílies, associacions… Una
casa amb capacitat per 300 persones, la més gran de tot el Pirineu, que us ofereix mitja pensió o pensió completa i un equip
humà a la vostra disposició.
La RECTORIA DE CLAVEROL es troba dalt d’un turó al costat
de la Pobla de Segur i del pantà de Sant Antoni. El Pallars Jussà
us ofereix una gran varietat d’excursions, i la casa pot ser un
bon lloc on allotjar-vos.
CLAVEROL és una casa amb 32 places, pensada per a grups. Us
ofereix dret a cuina i les claus de la instal•lació perquè pugueu
marcar el vostre propi horari.
Les nostres tarifes estan pensades per facilitar-vos la visita. Entrant a les nostres webs o trucant-nos, podreu informar-vos-en
més detalladament.
Des de l’Escola Pia apostem per la convivència i el creixement personal. Poder fer-ho en indrets com els que us oferim pot ser una
bona oportunitat.
No es pot explicar, ho heu de viure! Veniu a PINETA i a CLAVEROL!
www.alberguepineta.org
www.claverol.org
Informació i reserves: 934410044 (ext 270)
15è concert Jazz & Cava
El passat divendres dia 1 es va fer el tradicional concert Jazz & Cava, que enguany
ha arribat a la seva quinzena edició, amb
l’assistència d’un gran nombre d’espectadors.
La música de jazz va sonar al gran escenari
que forma la façana principal de l’escola.
Allà, pares, alumnes i mestres vàrem gaudir
del concert ofert pel Groove Jazz Quartet,
format per Guim G. Balasch, saxo alt; Xavi
Algans, piano; Ramon Grimalt, contrabaix i
Adrià Font, bateria.
El concert, variat i divertit, començà amb
un rítmic blues improvisat les notes trepidants del qual va arrencar Guim Balasch
amb el seu saxo des de gairebé la porta del
carrer del Col•legi. Després el grup va anar
desgranant un darrere l’altre la resta de
temes, tots ells versions de grans clàssics.
Cal destacar entre ells Moanin, de Boby
8
Timmons, Blue Bossa i Sunny side of the
Street, de The Pogues, tocada i cantada per
Guim Balasch, Caravan, de Duke Ellington,
Just Friends, de Chet Baker i, per acabar,
una potent versió de The Preacher, tocada
i ballada entremig del públic.
Acabat el concert, vàrem prendre una copa
de cava mentre es comentava l’actuació de
la nit amb els mateixos intèrprets, tot fent
propòsits ja per al concert de l’any vinent.
Jaume Bel
Membre de l’APA
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 10:19 Página 9
DIA A DIA
Festa de la Primavera.Tots per la Marató!
Dia 20 de maig. Són les 9 del matí. Tots els
voluntaris ja s’han reunit al teatre per començar a preparar aquesta festa tan desitjada. Tots s’aixequen amb moltes ganes i
van a buscar el material necessari per a fer
les activitats. Durant la següent hora, tots
treballen per fer d’aquest dia un èxit. Al
voltant d’aquest lema: «Que ningú es
quedi fora de joc», es proposen quatre
activitats:
-Cotxets que volen moure’s: consisteix en
un circuit de cotxes i monopatins.
-Objectes amb rodes que no paren de
moure’s: motos i plataformes amb rodes
han de seguir un camí marcat a terra.
-Pilotes de diferent grandària botant contínuament: consisteix a fer botar les pilotes
de maneres molt diferents, guiats pels voluntaris i voluntàries.
-Treu a ballar els gegants: pots portar la
Daina, el Trapella i Sant Jordi.
A més a més, hi ha dues paradetes molt
especials: una és la de Terrassa per la Marató, on pots fer una medalla per a la cadena humana que es realitzarà a l’entorn
de la Torre del Palau el dia 27 de maig (dia
de la Marató), i l’altra és la taula de donatius i on es compra la xocolata per la Marató. També podem gaudir del bar, portat
pels alumnes de 4t d’ESO, els guanys del
qual aniran destinats al viatge de final de
curs.
La festa cada cop té més participants, i els
alumnes, pares i professors d’aquest centre
es mostren orgullosos de l’esperit de companyonia que s’hi respira.
La quantitat de diners recollida ha estat
565’63 €.
La pluja no ens ha espatllat el matí. L’acte
solidari ha continuat endavant i la música
no ha deixat de sonar. Petits i grans han
gaudit d’aquest dia tan especial, i el pati
s’ha omplert de gom a gom.
Una festa divertidíssima, que esperem que
cada any es pugui repetir.
Moltes gràcies a tots els col•laboradors!
Xènia Romeo, Diana Cuervo i Judit Prat
Alumnes de 4t d’ESO, i reporteres de l’acte
9
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:34 Página 10
DIA A DIA
EGARLUX participa a la Fira d’Empreses Simulades
El passat mes de març, des del dia 21
fins al 23, es va celebrar a Barcelona la
10a Fira Internacional d’Empreses Simulades, que es duu a terme biennalment
a la capital comtal.
Donat que som el curs pioner d’Activitats
de Gestió Administrativa a la nostra ciutat
i hem tingut el privilegi de poder crear
l’empresa des dels seus inicis, hem preparat
aquesta Fira amb molta cura, il•lusió, optimisme i motivació, tant per part de l’equip
docent com de l’alumnat.
Les tasques prèvies a la Fira van ser repartides entre els diversos departaments de
l’empresa. El departament de Màrqueting
va ser l’encarregat de la preparació i el disseny de l’estand, tant de la imatge corporativa com de la imatge personal dels
alumnes/comercials i de l’obsequi promocional per als nostres clients. Tots vam
elaborar, per grups, les propostes de promocions exclusives per a la Fira, i se’n va
fer la presentació a tot el col•lectiu. Això
10
ens va permetre escollir per votació les més
atractives comercialment, que després es
van fer arribar a les altres empreses simulades i van ser una de les nostres cartes de
presentació a la Fira. També es va elaborar
un protocol d’actuació compra/venda en
què ens marcaven les pautes a seguir per
tal d’aconseguir que tot l’equip actuéssim
amb criteris homogenis i amb un bon nivell
d’atenció als nostres clients.
A partir d’una programació de visites a
totes les empreses assistents a la Fira, vam
poder posar en pràctica els coneixements
adquirits tant de compres com de vendes.
Aquest és un dels aspectes més bàsics de
la Fira, ja que permet el comerç i la negociació en directe i facilita l’intercanvi
personal. Amb la seixantena d’expositors
d’aquesta Fira vam poder gaudir d’una gran
diversitat cultural i personal, ja que hi havia
persones de totes les edats i una gran varietat de productes nacionals i internacionals (mobiliari, il•luminació, serveis, alimentació, artesania, oci, turisme...), amb
l’exposició i degustació d’alguns dels seus
productes.
Durant la Fira també es podia assistir a la
sala d’actes, on algunes de les empreses
feien la seva presentació. Nosaltres també
vam fer-hi la nostra.
Es van assolir els objectius previstos amb
un resultat molt positiu. Aquesta experiència ens ha enriquit tant en el terreny
personal com en el professional i ens ha
mostrat els dos vessants comercials:
expositor/venedor i visitant/comprador.
Després hem continuat treballant amb
l’elaboració i tramitació de les comandes
de la Fira per mantenir el bon servei als
nostres clients.
Volem animar tothom qui es vulgui preparar per incorporar-se al difícil món laboral
a participar d’aquest curs de formació que
tenim a la nostra ciutat.
Carme Leon, Pilar Mateo i Anna Toda,
en nom de tots els integrants d’EGARLUX
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:35 Página 11
DIA A DIA
Estades de bàsquet i futbol
El cap de setmana del 2 i 3 de juny, uns 170
alumnes van viure les tradicionals estades
esportives a Santa Maria del Collell, prop
de Banyoles.
Durant el dissabte i el diumenge, els participants i les participants van poder gaudir
d’activitats esportives a l’aire lliure com el
bàsquet, el futbol, la piscina, així com d’un
seguit de proves atlètiques relacionades
amb els Jocs Olímpics.
Al vespre, després del repartiment dels premis per la bona feina feta durant el curs,
tothom va poder provar diferents jocs de
nit, de més lúdics a més terrorífics, depenent de l’edat.
En definitiva, un parell de dies magnífics, a
la natura, envoltats dels amics i amigues,
convivint plegats i gaudint de l’esport.
11
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:35 Página 12
DIA A DIA
Exploradors de llibres, curs 2011-12
Un any més la nostra escola ha participat
en el projecte Exploradors de llibres que organitza el Grup d'Animació a la Lectura del
Secretariat de l'Escola Pia de Catalunya, encapçalat per l'escolapi Sadurní Tudela.
El projecte es va engegar, com cada curs, el
passat mes d’octubre, i durant els mesos
de maig i juny ens hem trobat amb els exploradors de Primària i Secundària de l’escola per opinar sobre els llibres que s’han
hagut de llegir, comentar-los i votar.
L’Exploradors de llibres és un concurs en el
qual participen diverses escoles pies de Catalunya.
Cada participant ha llegit, de forma totalment voluntària, quatre, cinc o sis llibres diferents dels que es proposen per a cada
nivell.
Aquesta trobada de final de curs té com
a principals objectius votar els llibres donant-los una puntuació i fer entrega als
nois i noies del diploma acreditatiu de
participació.
A la nostra escola els llibres més puntuats
han estat:
TERCER: Las aventuras de la familia
Melops, de Tomi Ungerer.
QUART: Les aventures d’un ratolí de
biblioteca, de Salvador Comelles.
CINQUÈ: La meva vida com estrella de
cine, de Janet Tashjian.
SISÈ: Les bruixes, de Roald Dahl.
1r i 2n d’ESO: El secreto del fuego, de
Henning Mankell.i El noi del vestit, de
David Walliams.
Donem, doncs, la nostra enhorabona a tots
els participants en aquest projecte i esperem tornar a trobar-nos el proper curs amb
nous llibres i moltes ganes de llegir.
Recordeu: LLEGIR PER GAUDIR I CRÉIXER.
12
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:35 Página 13
INFANTIL
L’anglès a Infantil
Amb l’objectiu principal de motivar l’alumnat a aprendre i comunicar-se en anglès, a
l’etapa d’Educació Infantil treballem estructures quotidianes molt habituals per
millorar la comprensió oral (salutacions
bàsiques) i incorporem rutines mitjançant
centres d’interès com ara els numbers, colours, house, family, animals, food, etc. D’aquesta manera, mitjançant la llengua
anglesa, ajudem al desenvolupament integral dels alumnes (intel•lectual, afectiu, social i motor).
L’anglès, a Infantil, té continuïtat durant els
cursos de P4 i P5, i té com a nexe d’unió
de totes les propostes el personatge de
Mister Hat, un barret que parla anglès i ens
presenta cada dia nous continguts i activitats. Al llarg de cada sessió, Mister Hat
ens apropa noves paraules i expressions a
través de jocs motors, cançons, contes i un
seguit de propostes que ens aporten les
TAC (Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement). És important valorar positivament l’ús de les TAC en l’aprenentatge de
l’anglès, ja que permeten a l’alumnat es-
coltar l’entonació i accentuació d’una persona nativa, la qual cosa permet una millor
immersió en la llengua anglesa.
Sabent la importància que té escoltar una
persona de parla anglesa, aquest any hem
tingut l’oportunitat de comptar amb la
Holly, una noia d’Anglaterra que, a través
de contes i cançons, ha donat un complement a les estones d’anglès amb Mister
Hat. La Holly ha visitat els nens i les nenes
d’Infantil un cop a la setmana i el resultat
ha estat molt satisfactori.
13
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:35 Página 14
PRIMÀRIA
Ara va de música !
Aquests dies de final de curs són el punt
culminant de molts dels projectes treballats durant aquests darrers mesos relacionats amb la música. El primer que us
volem comentar és la cantata «El ratolí
electrònic» que els alumnes i les alumnes
de 3r van interpretar el passat 30 de maig
al teatre Principal, conjuntament amb quatre escoles més de Terrassa. Aquest és un
projecte compartit amb altres mestres de
Música de dotze escoles de la nostra ciutat
sota la direcció de Rosa M. Ribera. Curiosament, aquesta obra va ser estrenada el
24 de maig de 2006 al claustre de l’Escola
Com ja és tradició, la Jove Orquestra de l’escola ofereix als
alumnes d’Infantil i Primària un concert amb un recull de les
peces que han treballat al llarg de l’any. S’aprofita aquest
14
Pia d’Igualada en el marc del lliurament
dels Premis a la Creativitat que atorga cada
any l’Escola Pia de Catalunya. En aquella
ocasió, va ser interpretada per una petita
representació d’alumnes de totes les escoles pies; també hi va haver alumnes de Terrassa.
concert per a explicar alguns aspectes relacionats amb els instruments que formen l’orquestra, els compositors o les obres.
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:35 Página 15
PRIMÀRIA
El mes de juny també és un bon moment per fer balanç de la
feina feta a Tocata Cantata i a l’Orquestra de Percussió. La millor manera ha estat oferir un concert a la sala d’actes, on totes
les formacions musicals de l’escola han ofert a les famílies i
amics les peces treballades.
Una de les activitats que ja va sent estrella en acabar l’etapa
de Primària és el musical La nit de Sant Joan. Aquest projecte,
que implica al complet el Departament d’Educació Artística de
Primària (Plàstica i Música), permet als alumnes la possibilitat
de participar i actuar en un musical la temàtica del qual està
molt relacionada amb l’edat dels alumnes de 6è. Enguany, per
anar escalfant motors, han preparat, a més, una flashmob que
podeu veure a la pàgina web de l’escola. L’objectiu del ball és
el de transmetre les ganes de viure, de gresca i d’alegria davant
l’arribada de l’estiu.
15
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:36 Página 16
ESO
Escalada i orientació al parc de Vallparadís
El passat dilluns dia 31 de maig, els alumnes de l’optativa d’Educació Física de 1r
d’ESO van anar al parc de Vallparadís a
practicar dues activitats per acabar de
dominar els continguts treballats a l’escola.
La sortida matinal va començar amb
l’activitat d’escalada. Els alumnes van
completar diferents recorreguts de diversa dificultat mentre els seus companys els asseguraven des de terra.
La segona activitat va ser una cursa d’orientació. Els nois i noies havien de trobar
vuit fites amagades pel parc amb l’ajut
d’un mapa. Van tenir una hora per a completar tot el recorregut. La cursa va estar
molt igualada i un cop acabada es va fer
el repartiment de premis. Quina orientació més bona i quins intrèpids escaladors!!!
La importància de la Seguretat a Internet
Dimarts 29 de maig, els alumnes de 1r
d’ESO van assistir a la xerrada «Seguretat
a Internet» que van oferir els Mossos
d’Esquadra. Aquesta activitat pretenia ser
la cloenda de tot el temari treballat a la
matèria de Taller en Valors durant el
segon i tercer trimestres.
Els Mossos ens van explicar d’una ma-
16
nera molt clara i entenedora que Internet
és una molt bona eina d’informació, comunicació i de relació amb els altres,
però que també és una eina que comporta riscos si no se sap utilitzar adequadament. Plegats, a través de les seves
paraules, d’una presentació i d’alguns
anuncis, vam reflexionar i vam valorar
maneres i alternatives per a navegar per
Internet i utilitzar tot el que hi ha a la
xarxa. En definitiva, pensem que tot el
que hem anat treballant al llarg d’aquests
mesos ens ajudarà a enfrontar-nos als
nous reptes tecnològics.
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:36 Página 17
BATXILLERAT
Un treball premiat: «El graffiti a Terrassa»
Al llarg d’aquest curs he tingut la responsabilitat de fer el seguiment d’un treball de
recerca interessantíssim i que mereix la
meva valoració de l’excel•lència. Es tracta
de l’estudi titulat «El graffiti a Terrassa», que va portar a terme el nostre
alumne Xavier Miranda Martínez, de
segon de Batxillerat. L’estudi ens ofereix
una sistemàtica catalogació dels graffitis
locals així com un exhaustiu estudi cartogràfic que ens descobreix i fixa la seva ubicació a cadascun dels districtes de la ciutat,
intentant esbrinar, a més, si els continguts,
tècniques i estils d’aquest tipus d’obres
tenen o no a veure amb les seves localitzacions.
En el seu treball s’ha justificat i desenvolupat un catàleg de tots els graffitis estudiats, aportant dades formals, tècniques i
qualitatives, mitjançant una taula de valoracions plenament justificada i raonada.
Ha tractat també la diferència entre la pro-
ducció del graffiter espontani i la dels autoritzats, per tant, ha tocat la part més
controvertida d’aquesta classe de producció artística: el graffiti, és art o vandalisme?
Aquesta feina d’investigació i de catalogació és una aportació interessantíssima a la
historiografia artística local, i més tenint en
compte que es tracta d’una manifestació
plàstica urbana de caràcter efímer i, per
tant, susceptible de perdre’s, fet que justifica que hagi estat reconegut i guardonat
amb el segon premi pel Centre de Recursos
Pedagògics de Terrassa.
Ana Fernández
Professora de Batxillerat
Alumnes de Batxillerat d’Arts premiats als “Jocs Florals
cap a Europa”
Berta Cazorla i Sara Julià van ser premiades amb un viatge, per a elles i un
acompanyant, a Brussel•les
El divendres 25 de maig va tenir lloc a
l’Auditori Municipal de Terrassa el lliurament dels premis del concurs Jocs Florals
cap a Europa als joves i a les persones majors de 60 anys que han estat seleccionades pel jurat d'aquest certamen intergeneracional. Sis alumnes de Batxillerat de la modalitat d’arts de l’escola
(Beatriz Ballesteros, Roc Monturiol, Sara
Julià, Berta Cazorla, Berta Vergés i Víctor
Monzó) van quedar entre els setze finalistes del concurs, en el qual s’havien presentat un total de 65 obres. Dues de les
seves il•lustracions, en concret les de Berta
Cazorla i les de Sara Julià, van quedar entre
les sis premiades amb un viatge, per a elles
i un acompanyant, a Brussel•les els dies 10
i 11 de juliol per gentilesa de l'oficina del
Parlament Europeu a Barcelona. Les seves
il•lustracions també han estat publicades
en l’edició de les narracions guanyadores.
Enhorabona a tots els finalistes i especialment a les guardonades.
Bon viatge a Brussel•les!
Roba Home, Dona, Nens i Pre-mamà.
NOVA COL·LECCIÓ PRIMAVERA – ESTIU
NOVA ADREÇA : Plaça Vella, 19 - 08221 TERRASSA - Telèfon 93 733 38 08
17
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:36 Página 18
BATXILLERAT
Cangur 2012: David Castells en la dotzena posició de
tot Catalunya
Com ja us vam informar en el darrer número de la revista, alguns alumnes de la
nostra escola van participar el passat mes
de març a la prova Cangur de matemàtiques 2012, un concurs per a estudiants de
secundària, batxillerat i formació professional que es realitza simultàniament
a centres d'arreu del món. Organitzada
internacionalment per l'associació Le Kangourou sans Frontières i promoguda localment des de 1996 per la Societat Catalana
de Matemàtiques, l'any 2011 van participar a la prova Cangur més de 26.000
alumnes de Catalunya, el País Valencià i les
Illes Balears. Arreu del món, van ser prop de
sis milions, procedents de 42 estats, principalment europeus, però també americans i asiàtics. En l’edició d’aquest any els
nostres alumnes han obtingut uns resultats força bons, i s’ha de destacar la dotzena posició de David Castells, de 1r de
Batxillerat E, en la seva categoria, nivell
3, en què van participar 3996 alumnes
de tot Catalunya.
L’acte de lliurament dels premis de les proves Cangur 2012 va tenir lloc el dimarts 29
de maig a la sala d'actes del Rectorat de la
UAB, al campus de Bellaterra.
Enhorabona a tots els que hi van participar
i especialment al David i a la seva família.
Us animem a tots a gaudir de les matemàtiques i us convidem a participar-hi en l’edició del proper any.
Marc Rodà, setè a la fase estatal de l’Olimpíada Internacional de Física 2012
Marc Rodà, alumne de Batxillerat de l’escola, en la modalitat de ciències i tecnologia, queda setè a la fase estatal de l’Olimpíada Internacional de Física 2012.
En Marc va participar, entre els dies 20 i 23 d’abril, a la fase estatal també permet fer turisme!
de l’Olimpíada Internacional de Física, que es va celebrar a Bilbao. Enhorabona de nou al Marc i a la seva família. Aprofitem per desS’havia guanyat el dret a participar-hi després de superar, el passat itjar-li molta sort i molt d’èxit.
10 de febrer, la fase catalana. Doncs bé, ara ha quedat en una http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/?id=11806
magnífica setena posició en la fase estatal, i ha obtingut el Diploma d’or, una distinció reservada als nou millors classificats.
Gràcies a aquest gran resultat, el Marc podrà participar a la
fase següent, ja de caràcter internacional de l’Olimpíada, que
se celebrarà a Tallin (Estònia) del 15 al 24 de juliol de 2012.
Ell i quatre estudiants més d’altres zones de l’estat, formaran part
de la representació espanyola en aquesta fase. Al llarg del mes de
maig, el Marc ha viscut les seves primeres experiències mediàtiques: una entrevista per al diari La Torre i una entrevista per al
Canal Terrassa TV.
Com sempre us diem, la ciència és divertida i, en aquest cas,
Neus Duran obté una menció als Premis Arnau de Vilanova
La nostra companya de 2n de Batxillerat Neus Duran Llargués ha
estat distingida amb una menció a la XXXI edició dels Premis
Arnau de Vilanova per a treballs de recerca.
Aquests premis estan pensats per a treballs de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania
o qüestions relacionades amb aquestes matèries. La Neus, amb
el seu treball «La moral en els nadons: un caràcter innat o adquirit» ha estat guardonada amb una menció especial entre
els molts treballs presentats. El lliurament de premis (tres premis i dues mencions) va tenir lloc el dimecres 16 de maig al
Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Barcelona. Enhorabona
a la Neus, i també a la seva família.
18
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:36 Página 19
BATXILLERAT
Festa de cloenda de la promoció 2010-2012 de Batxillerat
La nit del dijous 31 de maig es va celebrar la festa de comiat dels alumnes de 2n de Batxillerat.
Final de trajecte per a una altra promoció d’alumnes de l’escola,
molts dels quals han estat amb nosaltres des de molt petits i
altres, els dos darrers però intensos cursos. Arriben al saló d’actes de carrer Col•legi, que presenta un aspecte impressionant
esperant més de 400 persones (alumnes, pares, professors i
algun germà o avi infiltrat). És un moment especial per a tothom i les emocions hi tenen un paper principal. Per a ells es
tanca una etapa i se n’obrirà una altra el curs vinent, ja lluny
de l’escola, plena de reptes, d’il•lusió i també d’incertesa davant
d’allò que no es coneix.
S’inicia l’acte amb els nostres presentadors, la Carlota Sellarès
i l’Albert Forga, que donen pas als principals protagonistes de
la nit, els alumnes, que van entrant per grups tutoria al saló
d’actes on ja hi ha pares i professors. L’acte inclou xerrades de
representants dels alumnes, del professorat, de l’AMPA i de la
direcció de l’escola. Els alumnes van rebent l’anuari de la promoció, la tradicional foto a les palmeres de Can Colapi (o de la
Pia) i un pin de l’escola. I com a punt culminant de la festa, es
fa el lliurament dels premis als tres millors treballs de recerca (Sergi Julià, Laura Pérez i Daniel Sànchez) i als tres millors expedients de Batxillerat d’aquesta promoció (Marc
Rodà, Clara Mata de la Barata i Marcel Algueró). En ells volem
que se sentin reconeguts tots els que han fet una bona feina al
llarg d’aquest dos anys, cadascun en funció de les seves circumstàncies i possibilitats. Per finalitzar, un sopar fred sota les
entranyables palmeres (aquest any sí, sense la pluja que els dos
darrers cursos ens havia obligat a quedar-nos a l’interior), compartint una agradable estona amb els alumnes i els seus pares.
De mica en mica es va buidant l’escola. Els pares tornen a casa
(suposem!) i els alumnes, no (n’estem segurs!). Els espera una
llarga nit. Alguns professors ens quedem comentant-ho tot plegat, cansats però contents. Es fa tard, cal tancar l’escola, la qual,
encara que sembli mentida, de tant en tant també descansa.
Som l’Escola Pia de Terrassa, i això significa molt més que uns
currículums, unes aules, unes classes. Significa moltes coses
bones (esperem que la majoria) i també algunes coses que no
ho són tant (esperem que les menys possibles). Significa un estil
de fer les coses, d’entendre aquest món, una manera d’afrontar
la vida i de formar persones que tinguin la capacitat de millorar
el món on vivim i que ho vulguin fer. Deixeu les aules, però no
deixeu de formar part de l’Escola; volem i esperem que continueu formant sempre part de la nostra / la vostra Escola. I esperem que això ho sentiu amb orgull, amb un orgull ben entès,
amb l’orgull de qui s’estima el lloc on ha crescut i les persones
que han intentat ajudar-lo a créixer.
A reveure nois i noies de la promoció 2010 – 12. Molta sort.
Josep Lluís Cerrudo
Director Pedagògic de Batxillerat
19
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:36 Página 20
Coneguem:
Fanny Montserrat
Per acabar aquest curs, tenim la Fanny, mestra de Primària
a l’escola. Ella és una persona de caràcter molt alegre, activa, treballadora, organitzada, extravertida, col•laboradora
i una gran companya.
Tot va començar un 19 d’abril de 1963. Vaig néixer a Terrassa, a
l’antiga Clínica del Remei. Els meus pares, l’Eduard i la Fina, feia
poc que havien perdut un fill d’accident i de segur que el meu
naixement va ajudar-los a guarir una mica la pena. Des d’aquell
moment, vaig formar part d’una família fantàstica! Plena de valors i d’ajuda al proïsme! A casa vivíem el pare, la mare, l’avia
Maria i el meu germà Eduard. Em van posar de nom Fàtima, era
una promesa de la mare. Però mai vaig sentir aquest nom al
meu entorn; fora de l’escola i a les llistes oficials, sempre em
van dir Fanny. Sembla ser que feien una radionovel•la que la
protagonista se’n deia. «I la nena tan petita i amb un nom tan
llarg, millor Fanny, és més curt!», va dir l’avia. Així doncs, ja coneixeu l’origen del meu nom, per als que no ho sabíeu, clar!
Vaig anar a l’escola als 4 anys a fer parvulitos al Sagrat Cor de
Jesús o Madres Misioneras Agustinas, més conegudes com les
Monges del Gas. La veritat és que aquest darrer nom no sé d’on
venia. Allà vaig cursar els estudis d’EGB, que van ser anys molt
feliços i divertits. El més terrible era posar-se cada dia aquell
maleït uniforme! Recordo a les “sors” amb grata satisfacció, jo
sóc d’una generació en què les monges ja eren “modernes” i
que fins i tot alguna anava de carrer. Crec que elles van ser les
culpables del meu futur. Volia ser mestra!
En acabar, vaig seguir el BUP i el COU a la que seria la meva segona llar, que no podia ser altra que Can Colapi, com deien a
casa. Ja hi havia anat de sempre el meu germà i altres familiars.
Haig de dir que vaig tenir un disgust terrible que els pares haguessin pres aquesta decisió; jo volia anar als Carmelitans. Perquè hi anaven les meves amigues, clar. També haig de dir que
els pares, en veure el meu disgust ho van intentar, però era
massa tard. El meu destí ja estava encaminat...
Vaig anar a la Pia, on vaig fer nous amics i companys que avui
encara tinc. I entre classe i classe de COU vaig conèixer el Balta,
que més tard va ser el meu marit. En acabar, vaig estudiar Magisteri, però no vaig deixar mai l’escola. Primer fent esplais, després fent substitucions i més tard, ja a Infantil, de tutora de P4.
Guardo molt bons records i amics d’aquells anys. Alguns, malauradament, ja no hi són. L’any 1990 vaig casar-me amb el
Balta. El 1994 va néixer el nostre primer fill, la Maria. El curs
1996-97 va ser el meu primer curs com a tutora a Primària, i va
coincidir amb el naixement de la Georgina. El curs següent,
1998-1999, vam tornar a ser pares. Aquesta vegada d’un xicot,
en Balta JR. Així va ser com vam passar a ésser cinc a casa! Bé,
5 i un gat, la Kila. Som una família que ens agrada fer coses plegats i sobretot gaudir de les sobretaules parlant del dia. M’agrada molt tenir amics a casa, tant nostres com dels nostres
fills, xerrar amb ells i conèixer les seves inquietuds. Moltes vegades ho veuen com un desavantatge i altres com un gran avantatge. Molts d’ells són exalumnes i els conec bé. De fet em fa
il•lusió veure com creixen i els meus fills també. Penso que tot
es complementa i tots hi sortim guanyant.
20
Sempre he tingut molt neguit per provar coses noves i sobretot
no parar mai quieta. Podem dir que és una virtut o un defecte.
Gaudeixo molt esquiant, amb trencada de cama inclosa, caminant amb els amics, llegint mentre prenc el sol, cuinant plats
sofisticats, restaurant mobles i fent la migdiada al sofà els caps
de setmana d’hivern. Però el que més m’agrada és estar amb
els meus i fer coses amb ells.
Com ja sabeu, aquest curs he tingut la gran satisfacció de celebrar els meus “25 anys” com a mestra a l’escola, però si ho
comptem bé, en fa 35 que no em moc d’aquesta fantàstica
casa. I per molts anys! Faig la millor feina del món, fer de mestra. Tinc la sort de poder treballar en el que més m’agrada, al
costat dels nens i nenes, i compartir els meus neguits i passions
per l’educació amb els millors companys que es poden tenir.
Gràcies a tots vosaltres per fer-me sentir amb ganes de venir
a treballar dia a dia!
Fanny Montserrat
Mestra de Primària
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:36 Página 21
Escoltem contes a la Mediateca
El conte del mes d’abril va anar a càrrec
de Paula Grau, Marina Diaz, Anna Ortiz,
Míriam Romeo, Clàudia Simon i Emma
Viñals, de 6è de Primària, i portava per
títol «El concurs de música».
Va ser un conte en què la música va tenir
un paper molt destacat. Voldria ressaltar
que, a part del guió, aquesta vegada també
es van inventar les lletres de les cançons, i
ja podeu imaginar la feinada que això els
va ocasionar!
Les actrius van ser per una tarda unes
autèntiques estrelles musicals. Les Five
duru-duru liles girls, que és com s’anomenava el grup, van guanyar un concurs de música, amb medalles, copa i
xec d’un milió d’euros inclòs! Va ser una
història molt maca en la qual l’amistat
d’aquestes cinc noies va prevaldre per
sobre de tot i les va portar a l’èxit. Decorats, instruments musicals, canvis de
vestuari, actrius que tenien més d’un
paper i cançons, tota aquesta combina-
ció va fer que fos un conte molt àgil,
entretingut i que, com sempre, tots els
assistents passéssim una estona molt
agradable.
L’últim conte del curs va anar a càrrec
de París Asensio, Irene hernández, Martí
Codina, Jan Chaler, Queralt Ciurana,
Hugo Muñoz, Paula Mulvany, Martina
Costa, Paula Rodríguez, Lluna Riera, Júlia
Codina i Cèlia Codina.
Amb el conte titulat «La volta al món en
15 dies», totalment inventat per ells, els
nostres actors ens van fer fer una passejada
per diferents ciutats del món com ara París,
Moscou, Nova York, Barcelona, etc., i val a
dir que molt entretinguda.
El vestuari s’adaptava a cada ciutat que visitaven i també algunes paraules de vocabulari que van anar introduint al llarg del
viatge. Va ser, doncs, un conte molt instructiu.
Felicitem, per tant, tots aquests nois i noies
per la seva magnífica feina, pel fabulós treball en equip que han realitzat i per l’entusiasme que hi han posat en tot moment.
Esperem que el curs vinent puguem seguir
gaudint d’aquestes estonetes amb tots
aquests nois i noies que demostren tenir
tant de talent i que fan que «L’escoltem
contes» sigui una activitat molt apreciada
per tots nosaltres. Bon estiu a tothom!!!
21
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:37 Página 22
Llegint L’ESCOLA
Els passats dies 21,22 i 23 de març es va
celebrar la Fira Internacional d’Empreses
Simulades a Barcelona. Els nostres alumnes
del SEFED hi van participar amb un estand
dedicat a la seva empresa simulada Egarlux, tal com us informem a la pàgina n.10
d’aquesta revista.
El director del projecte, Jordi Cadevall, ens
ha fet arribar aquesta foto amb alguns dels
nostres alumnes llegint la revista Escola a
l’estand de la Fira.
Com podeu veure, estan tots molt elegants, l’experiència va ser molt enriquidora
i s’ho van passar molt i molt bé.
Enhorabona a tots pel vostre projecte. Us
desitgem molta sort!
Aquí teniu una foto de l’última sortideta
que van fer un grup d’amics per celebrar
l’arribada de la primavera i gaudir del
solet. Són Marc Barquinero, Aran Montero, Pau i Marta Tost, Sergi i Jordi Prat
Gerard i Edgar i Arnau Jover, tots ells de
Primària, acompanyats pels seus pares.
L’Eva Pujol ens explica que uns quants
van anar des de la Casa Nova de l'Obac
fins al Turó Roig passant per la Casa Vella
de l'Obac, el Pou del Glaç i la font de la
Portella, una ruta de fàcil accés per a
totes les edats. La resta, desprès del seus
corresponents partits esportius, van fer
cap al restaurant La Pastora per poder
dinar tots junts.
En acabar, es van fer tots plegats aquesta
foto amb la nostra revista que ens ha fet
arribar l’Eva.
Aquesta foto tan maca ens l’ha enviada la Marisa Rodríguez, mare
del nostre alumne Carles Coll, de P3 A. A la classe d’en Carles han
estat treballant Gaudí, i el passat dia 3 de març, ell, els seus pares i
el seu germà Àlex varen anar al Parc Güell, a Barcelona. A la visita
els van acompanyar també els seus tiets i les seves dues filles, les
cosines del Carles i l’Àlex, la Marta i la Júlia. La Marta, que fa P3 com
en Carles, també havia estudiat Gaudí aquella setmana. Ells volien
veure allò tan bonic que havia fet el senyor Gaudi. Ens comenta la
Marisa que estava ple de gent, amb molts turistes, però que s’ho
varen passar molt bé. Els va agradar moltíssim el drac i els passadissos de roca, amb els seu amagatalls i llocs per on enfilar-se.
A l’hora de berenar, van anar al pati que hi ha a dalt per poder
gaudir de les fantàstiques vistes de Barcelona. La Marta va explicar
a la resta de la família que la tècnica que havia fet servir Antoni
Gaudi per fer els mosaics es deia trencadís. En acabar, en Carles
es va fer aquesta foto tan divertida amb el famós drac que, tot
sigui dit, els va encantar. Estem molt contents, Carles, que el drac
d’en Gaudí hagi vist la nostra revista!
22
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:37 Página 23
Aquests nens tan eixerits de la foto són els germans Albéniz: la Judit,
de 6è, el Pau, de 4t, el Daniel, de 1r, i el Miquel, de P3, en una sortida
familiar del passat 18 de desembre al zoo de Barcelona. Tots plegats
van anar a la jornada organitzada per AFANOC (Associació de Famílies amb Nens amb Càncer), que amb el lema «Posa’t la gorra»
va preparar moltes activitats com tallers de papiroflèxia, titelles, pintura, braçalets, concerts, espectacles o màgia dins del recinte. Comprant la gorra podies entrar gratuïtament al zoo. Entre joc i joc, van
trobar una estoneta per fer-se la foto amb la revista l’Escola i amb
un convidat molt especial, un goril•la que, segons el Xavi, pare dels
nens, es va estar molt quiet a l’hora de fer-la.
El dia 3 de juny a PortAventura es va fer una altra trobada. L’entrada va servir per recaptar fons per a aquesta associació que desenvolupa una immensa tasca de suport a les famílies durant les
llargues hospitalitzacions, amb biblioteques, sales de jocs, voluntaris, pallassos, mags, cases d’acollida, mestres, psicòlegs i assistents socials.
I ara va de música! Aquesta foto és del grup musical Altercat, un
grup de rock català preocupat pels conflictes de la societat d’avui
dia. El grup compta amb alguns exalumnes i un alumne de l’escola, entre d’altres, i va néixer l’hivern de 2010. El desembre passat van gravar la seva primera maqueta amb el CD titulat Desig
d’un somni, que es va publicar el mes de març. Des de la revista
us desitgem molts èxits.
La foto és feta al local d’assaig, i com podeu veure han quedat
tots molt guapos llegint la nostra revista.
El grup té una pàgina web a través de la qual els podreu conèixer
millor i sentir-los. Val la pena! La web és: www.altercat.cat
Els membres del grup són Miquel Núñez, Albert Borràs, Jaume
Nart, David Castells (alumne), Roger Castells (exalumne), Xavi
Borràs (exalumne), Toni Llonch (exalumne) i Òscar Jorba (exalumne).
El passat dia 12 de maig, el famós i simpatiquíssim cantautor Miquel Abras va fer
una espectacular actuació al Centre Cultural de Terrassa. En Miquel, molt conegut a
la nostra ciutat per la seva cançó
«Crida», que va ser utilitzada pel lipdub
des de la Taula Local de la Discapacitat,
va presentar el seu nou disc, titulat Equilibris impossibles.
En acabar el concert, la Nuri Pérez d’Administració, la Carme Garcia, professora de
Secundària amb la seva família i jo mateixa
vàrem poder compartir una estoneta amb
ell i ensenyar-li la nostra revista.
Li desitgem molt d’èxit en la seva gira!!!
http://terrassa.escolapia.cat
Publicació de l’Escola Pia de Terrassa
Departament de Comunicació i Participació
Consell de Redacció:
Josep Lluís Cerrudo, Glòria Lirón, Marta Michavila, Mireia Riba,
Cristina Roca, Susanna Soler, Teresa Surrallés, Llorenç Vergés,
Joan Vilardebò..
Publicitat: Marta Michavila
Imprimeix: Serafí, Indústria gràfica publicitària
Apol·lo, 107 · Polígon Industrial Colom II
08228 TERRASSA (Barcelona)
Coordinació: Marta Michavila
D.L. B.38.402/1981
Per a publicitat a L’ESCOLA
truqueu al telèfon 93 788 54 54
23
47314_Revista_Escola_226:Revista l'Escola 2010 18/06/12 08:37 Página 24
DIA A DIA
10a pujada a la Mola
El passat diumenge 15 d’abril es va fer la
tradicional pujada a la Mola organitzada
per l’APA. En aquesta edició va destacar la
nombrosa participació de pares, fills i professors de l’escola. El lloc de trobada va ser
l’aparcament del restaurant Cavall Bernat,
on es va repartir el regal d’aquesta edició,
unes pales de platja amb l’anagrama de
l’escola que van tenir un gran èxit entre la
canalla, que va fer un munt de partits
mentre esperàvem que hi fóssim tots.
La pujada amb cotxe fins als dipòsits va ser
extraordinàriament organitzada gràcies a
uns pares que coneixien bé al camí. A partir
d’aquest punt, va començar la caminada,
que va fer que el grup s’anés estirant fins
al cim segons l’edat dels participants.
Quan vam ser tots a dalt, vàrem fer la foto
OCI
Les vuit diferències
El nostre dibuixant Josep Pérez ens ha fet
aquests dos dibuixos per a la nostra revista.
A primera vista els dos dibuixos semblen
iguals però si ens hi fixem bé veurem
com entre l’un i l’altre hi ha ni més ni
menys que vuit diferències ben notòries.
Quant tardes a trobar-les?
Ja les has trobat?
Bé. Ara et proposem que posis una mica
de color als dibuixos. Veuràs com queden
molt millor ! Bon estiu!
24
de grup amb la revista de l’escola, i vàrem
menjar la tradicional coca i xocolata. Un
nombre important de participants va anar
a veure les mules, que van tenir molt èxit
entre els excursionistes més petits.
Montse Català
Membre de l’APA

Documentos relacionados