Famílies Nombroses

Transcripción

Famílies Nombroses
www.fanoc.org
24
Desembre
de 2010
A FONS
REPORTATGE
¿Qué mundo
vamos a dejar
a nuestros hijos?
La familia
y algunos más
Si nadie tiene hijos,
¿quién nos cuidará
y pagará por nosotros?
Leopoldo Abadía
FANOC
1r Saló de Famílies
Nombroses del món
FANOC (Famílies Nombroses de Catalunya)
ENTREVISTA
Joan Margarit
Racó dels nens
Diverteix-te
PLAN+FAMILIA
Novetats ı Descomptes
FANOC
va organitzar el
1r Saló de
Famílies
Nombroses
del món
Més
de 10.000
assistents!
¿Recibes ya el boletín de FANOC?
Si quieres conocer los nuevos descuentos,
las salidas familiares que realizamos,
las actividades gratuitas para tu familia
y toda la actualidad sobre las familias
numerosas en Cataluña...
¡Envíanos tu correo electrónico y así
estarás siempre al día!
SUMARI
Editorial
La família,
la gran oblidada
T
othom està preocupat amb l'economia. El problema es que la famosa crisi financera s'ha sumat a una altra crisi, que ja es veia
venir de feia temps: la del sistema de benestar. Era previsible l'enfonsament de les pensions i de la seguretat social en un sistema,
com el nostre, que es fonamenta en el relleu de les generacions, el que
vol dir mantenir un nombre mínim de naixements: 2,1 per dona. Portem
trenta anys per sota d'aquest mínim (encara que les famílies nombroses
estem aportant més del necessari, sense cap compensació).
Per altra banda, tots els experts coincideixen en assenyalar la família com
la primera xarxa de suport social en moments de dificultats econòmiques.
L'aturat, els joves, els malalts, la gent gran...; les famílies fan una funció
impagable i, en termes de política social, són el millor estalvi que ens permet destinar recursos a altres necessitats.
El que ens ha de fer pensar és que, amb totes aquestes raons (i moltes
més, com la transmissió de valors o la lluita contra el fracàs escolar, que
sense la família no té cap solució possible), malgrat saber que el suport
a les famílies hauria de ser totalment prioritari (como a tota Europa tenen
clar), aquí no s'ha fet absolutament res durant molts anys. Ni per donar
suport a les famílies ja constituïdes ni per ajudar als que volen començar-la. Al contrari, sembla que és més modern i està mes aplaudit -no se
sap per què- la promoció de tot el que tregui valor a la família, de tot el
que perjudiqui la seva estabilitat i que l’impedeixi l'exercici de les seves
funcions pròpies.
La família és una dimensió pròpia de la naturalesa humana. El model
social que estem construint ignora aquesta realitat, sembla que l'àmbit familiar sigui inexistent per al món econòmic, polític, etc; i les conseqüències
les estem ara pagant entre tots. Haurem algun dia de demanar comptes
per l'empobriment de les futures generacions als qui han tingut responsabilitats públiques. Una incapacitat d'acció amb l'únic desig de mantenir-se
en el poder com sigui, sense el valor per a prendre mesures difícils però
necessàries, contentant tot tipus de minories i populismes, sempre en
busca del vot fàcil i l'aplaudiment falsament "progre".
Ara ens diuen que cobrarem menys pensió, que ens jubilarem més tard,
que haurem de pagar part de la sanitat... I les famílies, oblidades. Les
que ja hi són, lluitant pels seus fills i per atendre els seus grans, i les que
voldrien ser-hi, a les que no deixen de posar obstacles i dificultats per a
endegar un projecte familiar i tenir els fills que desitjarien. Com és possible
aquesta ceguera?
Hi ha hagut un canvi de Govern a Catalunya. Hauria de ser alhora un canvi
de mentalitat, de cultura. Fer de Catalunya un país familiarment responsable hauria de ser una prioritat urgent per a tots. Però només serà possible
amb un canvi radical en tots els àmbits de la societat. Ens juguem el nostre futur. El segle XXI hauria de contemplar, sens dubte, la revolució de la
família. Però la responsabilitat és nostre.
4 32
10
6
3
0
4
2
2 42
OPINIÓ
La veu de
les famílies
P.4
A fons
P.6
NOTÍCIES
Article destacat
Las actividades
extraescolares
pueden
sobrecargar
al niño
P.32
REPORTATGE
FANOC
1r Saló de FANOC
P.10
Noticies
P.12
ENTREVISTA
Joan
Margarit
P.20
ALTRES
ASSOCIACIONS
Espanya
P.22
RACÓ
DELS NENS
Diverteix-te
P.40
Europa
P.30
PLAN
Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)
Presidenta Emilia Tarifa Vicepresident Manuel Miró Secretari General Pau Saumell Tresorer Leopoldo Abadía Vocals Regina Molins, Remedios
Falaguera, Darío Durà, José Miguel Reig i Carles Nafría Director Executiu Raúl Sánchez Directora Àrea Social Maite Marín Directora departament de
socis Sandra Pachón Comunicació Esther Villa Relacions Corporatives Celene Gómez Administració Miquel Planiol Estudis Maria José Solé
Disseny Meanings ([email protected]) Maquetació Beto Anda Impressió GPG Producciones Gráficas
La reponsabilitat per les opinions emeses en els articles publicats corresponen exclusivaments als seus autors. S'autoritza la publicació dels articles
d'aquesta Revista indicant la seva procedència.
FAMILIA
Amb el suport de
OPINIÓ
La veu de
les famílies
La veu de les famílies
Si vols donar la teva
opinió sobre algún
tema relacionat
amb les famílies
nombroses, escriu-nos
a [email protected]
Com ser mare treballadora i
sobreviure a l’escolarització
dels fills
Fa 3 anys vaig tenir que prendre una
gran decisió: a quina escola anirien els
meus fills, i després de valorar pros i
contres, entre unes i altres vaig escollir
una a prop de casa i bastant nova que
oferia un horari relativament compatible amb el de la meva feina i que al seu
pla d’estudi contemplava la realització
de força sortides culturals i colònies.
Actualment aquesta escola ha canviat
l’horari lectiu i ha estat a punt de suprimir les colònies i sortides culturals.
Com a mare de família em preocupa
molt l’educació dels meus fills, però
mai m’hauria imaginat que portar els
fills a l’escola es pogués arribar a convertir en quelcom tan complicat.
Fa 2 anys l’escola va modificar l’horari
lectiu dels alumnes d’infantil, avançant
30 minuts la sortida d’aquest en relació als alumnes de primària. El resultat
d’aquesta modificació implica que els
pares amb fills als dos cicles van a buscar els petits a una hora i els grans a
una altra o els recullen tots dos a la mateixa hora, gràcies a un servei d’acollida proporcionat per la Generalitat però
que implica la pèrdua de contacte amb
els mestres d’infantil. És veritat que els
pares podem trucar a l’escola, però el
contacte directe fa molt.
Aquest any el meu fill petit ha començat P3, i la primera sorpresa amb la què
4
FANOC
em vaig trobar va ser “el període d’adaptació”, que consisteix en que els nens de P3,
per tal de familiaritzar-se amb el centre durant 3 o 4 dies, només han d’anar a l’escola
unes hores. Això complica molt la vida dels
pares i de les mares, sobretot si es treballa i tenen més fills. Representa que a les
9 del matí deixes els fills grans a l’escola,
o abans i es fa servir el servei d’acollida. A
mig matí portes al més petit de casa per a
tornar-lo a recollir al cap d’un parell d’hores
i finalment tornes a l’escola a les 5 de la
tarda per a recollir als grans. En total que et
passes 3 dies fent viatges a l’escola sense
parar i en exclusiva ja que difícilment tens
temps d’anar a la feina amb tant viatge
amunt i avall . Aquest fet també pot provocar que els que no s’adaptin els primers
dies siguin els fills més grans que potser tenen només 1 o 2 anys més que
els petits, i és comprensible, ja que
no poden entendre el perquè ells entren a l’escola i el seu germà va a
casa o amb la iaia.
Però l’aventura no acaba en
aquest punt, enguany l’horari acadèmic és totalment diferent al de l’any
passat: l’escola comença una setmana
abans, a finals de febrer els nens gaudeixen d’una setmana de festa i encara no
sabem si els nostres fills tindran o no de
sortides i colònies.
Els nens han començat una setmana
abans l’escola i la veritat és que ha anat
molt bé en el sentit que no hem tingut que
buscar amb qui deixem els nens mentre
estàvem treballant, del que m’haig de
preocupar ara és del que faré amb ells
la última setmana de febrer. És veritat
que s’està dient que es dotaran a les
AMPAS de recursos econòmics per tal
de realitzar activitats, però no sé fins a
quin punt això pot arribar a funcionar,
ja que actualment hi ha molts pares i
mares sense feina que aquesta setmana podran atendre els fills i això farà
que no s’apuntin gaires nens a les activitats organitzades per les associacions
de pares. Això en molts casos impedirà
aconseguir muntar casalet a bon preu
amb activitats realment interessants.
Cara als nens, crec que dona més
joc que segueixin a casa o vagin a un
casal aquesta setmana de setembre,
ja que encara alguns familiars estan
de vacances i poden donar un cop de
mà, fa bon temps per tal de fer activitats a l’aire lliure. Fins i tot he sentit
que durant el segon trimestre d’escola
és quan més rendeixen els nens i que
aquesta setmana de vacances sumada
a la Setmana Santa podria abaixar una
mica aquest rendiment.
El Pla educatiu de l’escola dels meus
fills contempla la realització de colònies
a final de cada cicle, és a dir, P5, 2on,
4rt i 6è. Però el mes de juny van informar als pares que a partir d’ara no es
farien més colònies ni sortides fora de
Autora: Sandra Pachón
Desembre de 2010
La veu de
les famílies
l’horari estrictament escolar, en to de
protesta, degut a que el Departament
d’educació havia suprimit la “jornada
intensiva del mes de juny”. Segons els
mestres, l’escola compensava el seu
còmput d’hores obligatòries de l’any
amb les colònies i sortides que s’organitzen al llarg del curs i aquest fet els
permetia fer jornada intensiva. Després de quasi tres mesos consolant
als nostres fills sobre aquest tema, el
Departament d’Educació ha tornat a
permetre aquesta jornada intensiva
sempre i quan tota la comunitat educativa estigui d’acord. Als pares no ens
ha quedat cap més remei que acceptar ja que de no ser així, els nostres
fills no podrien gaudir de les activitats
anteriorment esmentades.
El ser mare treballadora et complica
també una mica el fomentar la relació
pare-escola, és a dir, assistir a les reunions amb els mestres, assistir a les festes i exhibicions de l’escola i col·laborar
en sortides, tallers i activitats com a
punt de suport dels mestres. La última
reunió informativa a la que vaig assistir
va ser un dia a les 9:30 del matí i va durar dues hores. Com pots presentar-te
a la feina passades les 12 del migdia o
més tard si treballes lluny de l’escola?.
La veritat és que el ser mare de família
és tota una aventura en la que dia a dia
es plantegen reptes que s’han d’anar
superant; avui és la educació demà,...
ja ho veurem.
Maite Marín
Directora de l’Àrea
social de FANOC
El millor regal
pels nostres fills
Fa quinze anys que fa quinze anys…i
encara em continuo preguntant… quin
és el millor regal que els hi puc fer a
les meves filles… de 7, de 13 i de 15
anys. I és clar que quan comença el
nou curs escolar, un any més, comença un nou repte, una nova oportunitat
d’aprenentatge!
Com a pares continuem tenint clar
la importància d’educar els nostres fills
en principis? Com ho estem fent?
Sí! Si estàs en aquest moment tant
especial d’educar els fills, estàs en
el mateix moment que jo. No estàs
sola. No estàs sol. Som molts pares
Desembre de 2010
en aquesta situació. Personalment com
a mare de tres filles estic especialment
en aquests moments molt conscient de
la seva vital importància. D’una manera
natural, guiats pel sentit comú, molta intuïció i amb moltes ganes de fer "el millor",
els pares de les "criatures" hem anat nodrint a "esos locos bajitos" (com diu el Joan
Manuel Serrat en la seva cançó) sobre tot
amb molt d’amor.
Si estàs llegint aquest article vol dir que
compartim el mateix interès per l’educació
dels nostres fills, tenint com un dels objectius acompanyar-los a que desenvolupin
una personalitat que els capaciti a afrontar
els grans reptes de la vida.
Quin és el teu objectiu com a mare o
pare? Primer de tot hem de tenir clar quin
és el nostre sistema de valors per poder ser
exemple per als nostres fills. Segurament ja
ho hem estat fent d’una manera intuïtiva i
és una qüestió que ja hem parlat dins la parella. I si encara no ho hem fet d’una manera conscient potser seria un bon moment
de preguntar-nos com a pares: Quins són
els valors que volem viure i transmetre als
nostres fills?
És important clarificar primer què són el
valors. Hi han molts llibres que ho especifiquen. Et podria dir els meus valors són
tal i tal ... però m’agradaria convidar-te a
aquestes alçades de la lectura que continuem jugant una mica al "joc de les preguntes" Sona estimulant, oi? T’atreveixes?
Estem plens de respostes, per a preguntes
que potser mai no ens hem fet ! És de vital
importància que nosaltres com a pares tinguem un conjunt de valors familiars i que
els visquem i ensenyem als nostres fills.
Podem dir que hi ha alguns valors que són
universals?
Tenint en compte que els valors són personals, cada família adeqüem els valors
que són més adequats en cada moment.
Els que poden millorar la vida dels nostres
fills. Bé, continuem amb algunes preguntes
més, preparats?
On és el lloc més important per educar
en valors? A la llar? Dins la família? Sí, és
una tasca que s’ha de fer des de la nostra
llar que és on es creen els fonaments. La
institució bàsica. La primera “empresa”. En
família. A casa nostra.
Qui? Amb la millor intenció potser hi
ha pares que opten per delegar aquesta
responsabilitat. Nosaltres com a pares la
tenim. És a dir, com quan necessites fer
obres a casa i contractes a un electricista,
un lampista, etc., per a què ho facin. Així
també és el cas de pares que confien a al-
OPINIÓ
Ser mare de
família és tota
una aventura: avui
és l’educació... demà
ja ho veurem".
tres grans professionals per ensenyar
els valors bàsics als seus fills: professors de l’escola, monitors d’ esplais,
professors de música, professors de repàs, etc. Aquests professionals poden
ajudar a reforçar les idees dels pares
però en cap cas fer de substituts. Som
els pares que els hem de contagiar els
valors. Si en aquests moments hi ha un
buit de valors a la nostra llar, encara estem a temps de fer-los conscients per
tal d’evitar que els nostres fills viatgin
per la vida sense una brúixola que els
guiï i quedin emportats per les circumstàncies. Som nosaltres, mares i pares,
tu i jo, els qui hem de fer néixer i nodrir
els valors en els nostres fills.
Quan hem d’ensenyar valors al
nostres fills? A qualsevol edat, ara i
sempre. Deixar als nostres fills que
redescobreixin la importància de la
roda de valors universals després de
l’etapa familiar que estem vivint ara
amb ells, és privar-los d’un gran regal
que els hi podem fer perquè tinguin
una seguretat en ells mateixos al llarg
de tota la seva vida, autonomia, independència i confiança.
Com a pares els hi estem fent aquest
regal? És una necessitat que ens fem
preguntes continuament, i requereix
d’entrenament constant. Si has arribat
fins aquí m’agradaria acabar aquest
humil escrit, és clar, amb un petit joc
de preguntes: Quins són els teus valors/principis que guien la teva vida?,
Quins són els què has escollit viure a
casa sí o sí, ara i sempre?
Encara estem a temps de fer-los
aquest regal als nostres fills. M’agradaria convidar-te a que hi pensis, a
continuar jugant i sobre tot a gaudir
de cada petit pas. I què tal seria començar avui mateix?
Rosa Marrugat
Mare de família nombrosa i
especialista en coaching familiar
www.coaching-altitude.net
FANOC
5
OPINIÓ
A fons
Ande o no ande,
familia grande
Ser familia numerosa crea problemas, pero quizás es más fácil
solucionarlos porque hay más personas para resolverlos.
Jaume Nubiola, professor universitari.
Hace unos pocos meses fui a comprar una maleta muy
grande para llevar ropas, libros y papeles en estancias
largas en otros países. Me ofrecieron un maletón enorme
a buen precio y añadió la experta vendedora: «Esta es una
maleta tamaño familiar». Me llamó la atención el adjetivo
«familiar» para calificar aquel tamaño realmente grande y
me vino a la cabeza que probablemente en el mundo hay
millares de familias cuyas pertenencias caben todas en
ella.

Quizá como contraste, mientras llevaba la maleta vacía
hacia el coche, vino a mi memoria lo que escuché hace
unos años en la parroquia de Saint Peter, en Cambridge,
Massachusetts, durante una estancia de investigación
en Estados Unidos. Se trataba de un sermón en el que el
predicador intentaba persuadir a la audiencia de que todos
éramos personas con familia y que incluso quienes vivían
solos, tendrían al menos una mascota o unas plantas a las
que cuidar y que, por tanto, podrían ser considerados también como familias. Como los norteamericanos son gente
bastante precisa, identificaba a quienes viven aislados, pero
con perro, gato o similar, como «familias unipersonales».
¡Qué enorme el contraste entre una familia grande y una
familia unipersonal! Por supuesto, en una familia numerosa
hay de ordinario muchos más problemas que en la vida de
una familia pequeña o en la de una persona aislada, pero
casi siempre donde hay problemas hay también la posibilidad de ser feliz, de querer y de sentirse querido, de disfrutar con tantas cosas buenas de los demás, desde el cariño
de los abuelos que van perdiendo la memoria con el paso
de los años hasta la mirada de agradecimiento del niño
discapacitado o más lento en los estudios y que requiere
una atención especial. Leon Tolstoi comienza su maravillosa novela Anna Karenina con aquellas líneas tan famosas
que merece la pena recordar: «Todas las familias felices se
parecen, mientras que cada familia infeliz es infeliz a su
propia manera».
Más problemas y más soluciones
Decir esto no significa, por supuesto, afirmar que en una
familia grande no hay dificultades. Nada más lejos de la
realidad. En una familia numerosa hay más dificultades que
en una familia pequeña, pero hay también muchísimas más
6
FANOC
posibilidades para resolverlas. Desde el cuidado
de los más pequeños y de
los enfermos o ancianos
hasta el apoyo y la acogida
en las situaciones de crisis. ¡Cuántas familias jóvenes crecen y se multiplican
porque tienen unos abuelos
o una tía soltera o viuda que
ayuda en el cuidado de los
niños! ¡Cuántas familias, que
vieron con ilusión marcharse a
un hijo o a una hija para casarse,
lo acogen de regreso a los pocos
años al romperse aquella unión!
Una familia grande es algo permanente, algo para siempre, como
aquellos árboles frondosos de las
plazas de pueblo bajo cuya sombra
jugaban los niños y descansaban los
viejos por muchas generaciones.
La familia numerosa ayuda al ser
humano en su desarrollo, favorece su
plenitud, le hace más fácil ser menos
egoísta y, por tanto, ser más humano.
Quienes somos miembros de familias
numerosas hemos de sentirnos realmente orgullosos, porque una familia grande
es una verdadera escuela de humanidad
para todos, para sus miembros y para
todas las demás personas. Ser familia
numerosa crea problemas, pero quizás es
más fácil solucionarlos porque hay más
personas para resolverlos, y sobre todo, porque de ordinario las personas han aprendido
en esa escuela el servicio y la donación. Por
eso, he querido encabezar estas líneas con
una rima sencilla para que la guardemos en
la memoria y la recordemos cuando el egoísmo
nos susurre que nos olvidemos de los demás:
«Ande o no ande, familia grande».
www.familiasdemadrid.org
Desembre de 2010
A fons
OPINIÓ
lia
i
m
a
f
a
n
u
entre
e
u
s
t
s
a
n
e
r
t
o
n
o
n
a
c
l
"
m
!
e
l
e
rson a
ser hu más fáci l
e
l
p
i
a
n
a
u
d
a
u
i
l
Qué enorum
y
i
a
o sa itud, le hace
fa m
r
e
a
n
m
u
y
n
e
a
i
d
l
i
n
gr a
La fa mllo, favorece su pleno, ser más humano".
desa rro goísta y, por tant
e
ser meno s
FANOC
7
OPINIÓ
A fons
¿Qué mundo
vamos a dejar a
nuestros hijos?
En muchas conferencias, se levanta una señora y dice esa frase que a mí me hace tanta
gracia: "¿qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos?" Yo suelo tener una contestación,
de la que cada vez estoy más convencido.
Leopoldo Abadía, famoso economista y padre de 12 hijos y 40 nietos.
Me escribe un amigo diciendo que está muy preocupado por el futuro de sus nietos. Que no sabe qué hacer:
si dejarles herencia para que estudien o gastarse el dinero
con su mujer y que "Dios les coja confesados". Lo de que
Dios les coja confesados es un buen deseo, pero me parece que no tiene que ver con su preocupación.

En muchas conferencias, se levanta una
señora (esto es pregunta de señoras)
y dice esa frase que me a mí me hace
tanta gracia: "¿qué mundo les vamos a
dejar a nuestros hijos?" Ahora, como me
ven mayor y ven que mis hijos ya están crecidos y que se
manejan bien por el mundo, me suelen decir "¿qué mundo
les vamos a dejar a nuestros nietos?" Yo suelo tener una
contestación, de la que cada vez estoy más convencido: "¡y
a mí, ¿qué me importa?!" Quizá suena un poco mal, pero es
que, realmente, me importa muy poco.
Yo era hijo único. Ahora, cuando me reúno con los otros 64
miembros de mi familia directa, pienso lo que dirían mis
padres, si me vieran, porque de 1 a 65 hay mucha gente.
Por lo menos, 64. Mis padres fueron un modelo para mí.
Se preocuparon mucho por mis cosas, me animaron a
8
FANOC
estudiar fuera de casa (cosa
fundamental, de la que
hablaré otro día, que
te ayuda a quitarte la
boina y a descubrir que
hay otros mundos fuera
de tu pueblo, de tu calle
y de tu piso), se volcaron
para que fuera feliz. Y me
exigieron mucho.
Pero ¿qué mundo me dejaron?
Pues mirad, me dejaron:
1. La guerra civil española
2. La segunda guerra mundial
3. Las dos bombas atómicas
4. Corea
5. Vietnam
6. Los Balcanes
7. Afganistán
8. Irak
9. Internet
10. La globalización
Y no sigo, porque ésta es la lista que me ha salido de
un tirón, sin pensar. Si pienso un poco, escribo un libro.
¿Vosotros creéis que mis padres pensaban en el mundo
Desembre de 2010
A fons
OPINIÓ
Menos preocuparse por
Las cosas ya no son como
los hijos y más darles una
antes, la libertad es lo que
buena formación: que sepan
se lleva, que la autoridad de los
distinguir el bien del mal, que
padres es cosa del siglo pasado.
no digan que todo vale, que
Lo sé todo. Pero no vaya a ser
piensen en los demás, que sean
que como lo sabemos todo, no
generosos".
hagamos nada".
que me iban a dejar? ¡Si no se lo podían imaginar! Lo que
sí hicieron fue algo que nunca les agradeceré bastante:
intentar darme una muy buena formación. Si no la adquirí,
fue culpa mía.
Al acabar una conferencia la semana pasada, se me acercó
una señora joven con dos hijos pequeños. Como también
aquel día me habían preguntado lo
del mundo que les vamos a dejar
a nuestros hijos, ella me dijo
que le preocupaba mucho más
qué hijos íbamos a dejar a este
mundo.
Eso es lo que yo quiero dejar a mis hijos,
porque si me pongo a pensar en lo que va
a pasar en el futuro, me entrará la “depre”
y además, no servirá para nada, porque no
les ayudaré en lo más mínimo.
A mí me gustaría que mis hijos y los hijos de ese señor que
me ha escrito y los tuyos y los de los demás, fuesen gente
responsable, sana, de mirada limpia, honrados, no murmuradores, sinceros, leales .Lo que por ahí se llama "buena
gente". Porque si son buena gente harán un mundo bueno.
Y harán negocios sanos. Y, si son capitalistas, demostrarán
con sus hechos que el capitalismo es sano. (Si son mala
gente, demostrarán con sus hechos
que el capitalismo es sano, pero
que ellos son unos
sinvergüenzas).
Por tanto, menos preocuparse por los hijos y más
darles una buena formación: que sepan distinguir el
bien del mal, que no digan
que todo vale, que piensen en los
demás, que sean generosos. En estos puntos suspensivos
podéis poner todas las cosas buenas que se os ocurran.
Desembre de 2010
A la señora joven le sobraba sabiduría, y me hizo pensar.
Y volví a darme cuenta de la importancia de los padres.
Porque es fácil eso de pensar en el mundo, en el futuro, en
lo mal que está todo, pero mientras los padres no se den
cuenta de que los hijos son cosa suya y de que si salen
bien, la responsabilidad es un 97% suya y si salen mal,
también, no arreglaremos las cosas.
Y el Gobierno y las Autonomías se agotarán haciendo
Planes de Educación, quitando la asignatura de Filosofía y
volviéndola a poner, añadiendo la asignatura de Historia de
mi pueblo (por aquello de pensar en grande) o quitándola,
diciendo que hay que saber inglés y todas estas cosas.
Pero lo fundamental es lo otro: los padres. Ya sé que todos
tienen mucho trabajo, que las cosas ya no son como antes,
que el padre y la madre llegan cansados a casa, que mientras llegan, los hijos ven la tele basura, que lo de la libertad
es lo que se lleva, que la autoridad de los padres es cosa
del siglo pasado. Lo sé todo. Pero no vaya a ser que como
lo sabemos todo, no hagamos nada.
www.cotizalia.com
FANOC
9
FANOC
Notícies
Gran èxit del 1r Saló de Famílies
Nombroses de Catalunya
Més de 10.000 assistents van visitar el 1r Saló de Famílies Nombroses
celebrat a la Fira de Cornellà els dies 15 i 16 de maig del 2010
M
és de 22 empreses multisectoriales van participar en el
Saló oferint productes i serveis a baix cost en alimentació, automòbils, assegurances i productes de la llar, entre d'altres. Raúl
Sanchez, organitzador del saló, va destacar
que les famílies nombroses són una unitat
de consum "molt important".
El Saló organitzat per l'Associació de
Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)
amb motiu del seu vint aniversari, va comptar amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya. Una iniciativa pensada per ajudar
a les famílies amb més fills davant la crisi
i també un espai de trobada i de diversió
familiar. L’esdeveniment va tenir lloc a la Fira
de Cornellà el cap de setmana del 15 i 16
de maig, d’11 a 20 hores, i l'entrada va ser
gratuïta per a totes les famílies nombroses.
Els assistents van trobar més de 22 expositors amb empreses de diversos sectors
(alimentació, automòbils, assegurances,
productes de la llar, etc.) que van oferir els
seus productes i serveis a baix cost.
Els més menuts van gaudir de diversos
espais d'oci i tallers on van poder aprendre
alhora que es divertien. Els tallers van ser:
• Taller d’aerografia (Mapfre): es pintaven
els cascos de moto amb esprais de colors i
plantilles de dibuixos.
• Taller “Crea amb Fischer Tip” (Abacus):
amb fècula de patata i aigua es creaven
dibuixos i escultures molt originals.
• Taller de disfresses
(Disfrazalia): de fada,
d’estrella o de cavernícola, els nens van
10
FANOC
escollir una disfressa i en poc temps ja
estava feta.
• Taller de xapes (Fundació Catalana de
l’esplai): creaven xapes amb el seu propi
dibuix.
• Fotografies amb Mickey Mouse (Fantasy
Store): petits i grans es van poder fotografiar
amb el famós personatge.
També es van realitzar conferències sobre
temes d’interès pels pares, com “el millor
calçat pels nens” del Centre Podomèdic
Casals Castells, “dormir als nens de forma
creativa” de Dormir sin llorar, “el valor
d’educar el fills” de Family Four o “la importància de les cèl·lules mare” de Celvitae.
Durant el saló es va celebrar simultàniament
la VI Mostra Internacional de Cinema sobre
la Família, que organitza cada any l'associació Cinemanet i que aquest any va escollir
el recinte del saló. Es van projectar en
sessió contínua per a tots els assistents les
pel·lícules “La Ganadora” i “Los Increíbles”,
escollides pels seus valors i per estar protagonitzades per famílies nombroses.
El diumenge a la tarda es va lliurar el Premi
Cinemanet 2010, que en aquesta edició es
va concedir a Andrzej Wajda, director de la
pel·lícula "Katyn" i que va recollir en nom seu
l’actual Presidenta de FANOC, Emilia Tarifa.
Finalment, es va fer un sorteig d’obsequis
entre tots els assitents al saló
de 8 packs familiars pels cinemes filmax, 10 packs familiars d’entrada gratuïta a l’Illa
Fantasia, 1 teatre de
titelles de fusta i 2 cristalleries de 26 peces.
Desembre de 2010
Notícies
Desembre de 2010
FANOC
FANOC
11
FANOC
Notícies
Renault regala un curs
de conducció segura del
Racc a 10 socis de FANOC
FANOC participa en
el primer Parlamento
metropolitano
Fue organizado por el diario gratuito 20 minutos el pasado
7 de mayo en L'Hospitalet de Llobregat, con la
El passat 30 de setembre un
grup de socis de FANOC van aprendre
com conduir de forma segura el seu
automòbil en un curs de conducció
segura del Racc. Els assistents es van
escollir per sorteig i l’empresa Renault,
que forma part del Pla+Família, va ser
l’encarregada de regalar aquest curs
valorat en 300€ per persona.
El curs es va fer a l’escola del Racc
situada al Circuit de Catalunya
(Montmeló) i va durar de 9 del matí a
5 de la tarda amb el dinar inclòs.
Les pràctiques mostraven situacions
límit que es pot trobar un conductor circulant per carretera i la millor
forma de superar-les.
Un exemple va ser la simulació d’un
asfalt mullat on el conductor havia
de frenar per no xocar contra un obstacle. En aquest cas, els conductors
van poder aprendre la millor forma
de controlar el vehicle en cas de pluja
o gel.
representación de 15 alcaldes del área de Barcelona y 30
entidades ciudadanas.
La Asociación de Familias Numerosas de Catalunya, representada por Raúl
Sánchez, su Director Ejecutivo, reivindicó a los ayuntamientos más apoyo al
colectivo. Raúl Sánchez, agradeció que
los invitaran al Parlamento puesto que
hay 130.000 familias numerosas en Catalunya, que definió como "una especie
en peligro de extinción".
en cuenta el número de hijos," explica Díaz.
Finalmente, Raúl Sánchez anunció
que durante el primer Salón de Familias Numerosas crearán la etiqueta de "municipios amigables con las
familias". <
20 minutos
El Director le preguntó a la alcaldesa de
Esplugues, Pilar Díaz, si tienen en cuenta
estas familias en las tasas y qué podrían
hacer para apoyarlas. Díaz contestó que
nunca es suficiente el que se hace en
las políticas para las familias, porque
no tienen recursos y, a veces, tampoco
competencias. "Las familias con tres hijos tienen una bonificación del 15% en
el IBI. Las ayudas y becas las damos en
función de la renta per cápita, teniendo
Paraules com l’ESP, l’ABS i ASR
també van ser protagonistes, ja que
la majoria d’automòbils actuals disposen d’aquests sistemes, però molt
pocs conductors entenen i coneixen
el seu funcionament.
Es va remarcar molt el fet de què una
gran part dels accidents solen ser per
distraccions al volant; buscar un carrer amb el GPS, llegir un missatge del
mòbil o intentar resoldre una baralla
entre els fills, poden esdevenir una
situació de risc. <
12
FANOC
Desembre de 2010
Notícies
FANOC
premi a 20 anys de lluita
Una familia socia de FANOC gana
una estancia de 10 dias en Galicia
Además de divertirse, la familia también gozó del paisaje y la
gastronomía del lugar.
Cada año, gracias al programa
“Vacaciones en familia” de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) en colaboración con
las Comunidades Autónomas, una
familia asociada gana por sorteo
unas vacaciones gratuitas.
Este año, gracias a la Xunta de Galicia, la familia De Miguel-López,
socios de FANOC, han disfrutado de
diez días en pensión completa en
la Residencia Panxón, un acogedor
pueblo costero de Galicia.
La madre, Ana Belén Lopez, comenta que en la posada sus trillizos, Pablo, Alvaro y Paula de 9 años y Aitana de 2, se lo pasaron fenomenal ya
que “todo el personal fue majísimo
y muy atentos. El dia de nuestra llegada el avión se retrasó, llegamos
a la residencia a las 12.15h de la
Cualquier
cosa que
podamos hacer
los seis juntos es
fantástica".
Desembre de 2010
noche y nos habían dejado preparada
la cena en el comedor. Fue un detalle
a agradecer pues tienen unos horarios
muy estrictos”.
Además de divertirse, la familia también gozó del paisaje y la gastronomía
del lugar. “La playa era una maravilla,
llena de rocas, escuelas de surf y muy
salvaje. Era muy entretenida porque
mis hijos podían coger cangrejos, conchitas, pececitos. Además era muy ancha y de arena dura con lo que podían
jugar a futbol, volei, palas, etc. La comida también era deliciosa y probamos y
comimos todo lo que pudimos”
En la residencia Panxón se hospedaban
más familias numerosas, ya que en esa
época del año tienen preferencia las familias numerosas, por ello, también entretienen a sus huéspedes con monitores y animadores que realizan actividades y juegos.
Ana está muy satisfecha de su estancia y agradece este tipo de iniciativas:
“es una manera de conocer otros lugares de nuestra geografía y a la vez
un punto de reunión con otras familias.
Cualquier cosa que podamos hacer los
6 juntos es fantástica y gracias a esta
iniciativa lo hemos podido disfrutar al
máximo”. <
FANOC rep
la medalla
d’honor de
Barcelona
L’Associació de Famílies
Nombroses de Catalunya
(FANOC) va rebre, el passat
24 de novembre, la medalla
d’Honor 2010 de la ciutat
comtal com a reconeixement
de la seva tasca professional
i social.
El Consell Plenari de
l’Ajuntament de Barcelona,
celebrat el passat 23 de
Juliol, va atorgar la Medalla
d’Honor 2010 de Barcelona a
FANOC coincidint amb el seu
20è Aniversari.
L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, va entregar la Medalla
d’Honor a La Presidenta de
FANOC, Emilia Tarifa, qui va
declarar que “després de 20
anys treballant pel col·lectiu
s’ha de seguir lluitant per
acabar amb els obstacles i
prejudicis que encara afecten
a les famílies nombroses de
Barcelona i Catalunya.”
Els guardonats ho són per la
seva trajectòria i també com a
símbol i com a representants
d'una ciutadania compromesa
amb els valors de la
solidaritat, la convivència, el
desenvolupament sostenible, el
diàleg i la cultura de la pau.
FANOC
13
FANOC
Notícies
Caja Navarra apoya a las Familias Numerosas
Los Clientes que procedan del entorno de la Asociación de Familias Numerosas
de Cataluña (FANOC) dispondrán de condiciones especiales al abrir una cuenta.
Caja Navarra a través de su
iniciativa "Tú eliges: tú decides"
apoya dos proyectos sociales de la
Asociación de Familias Numerosas
de Cataluña (FANOC). Los proyectos
son: El banco de material infantil y
el servicio de información y asesoramiento a familias numerosas.
Si eres cliente de Caja Navarra
puedes elegir nuestros proyectos
de una forma fácil, a través de su
página web (www.cajanavarra.es)
y de esta forma, estarás apoyando
a FANOC.
Si no eres cliente tienes condiciones especiales para abrir una
cuenta y todos los beneficios de
Caja Navarra irán a los proyectos
de FANOC.
Hablamos con Sergi Mercade que
trabaja en el Área Social de Caja
Navarra, para que nos explique
todas estas ventajas y condiciones
especiales para todas las familias
asociadas a FANOC. <
servicios en banca
Sergi
Mercade
"Decidirás el destino del
100% de la obra social,
beneficiándote de condiciones financieras ventajosas".
¿Qué ventajas tiene ser cliente de
Caja Navarra?
Decidirás el destino del 100% de la obra
social, beneficiándote de condiciones
financieras ventajosas.
¿Cuál es la filosofía de la iniciativa
“Tú eliges, tú decides”?
En Caja Navarra dejamos que el 100%
de la obra social la elijan los clientes.
Eso se hace siguiendo 2 principios
básicos para Caja Navarra, el de
transparencia y el de participación.
Siguiendo el principio de transparencia
vamos a notificar a final de año a cada
cliente el beneficio que Caja Navarra
ha hecho con ellos. Y de ese beneficio,
siguiendo el principio de participación,
el 30% se destinará directamente al
proyecto que el cliente haya elegido.
¿Qué ventajas tendrán nuestros
socios al abrir una cuenta en esta
entidad?
Los Clientes que procedan del entorno
de FANOC dispondrán de condiciones
especiales al abrir una cuenta en Caja
Navarra, ya que vamos a intentar
mejorar las condiciones que el cliente
tenía con su otra entidad.
Asimismo el 30% del beneficio que
genere Caja Navarra con ese cliente
irá destinado al proyecto de FANOC.
Por ejemplo si genero un beneficio de
300€ anuales, 100€ irán destinados al
proyecto de FANOC.
Carme Porta
visita la seu de
FANOC
El passat 13 de Setembre, la
Secretària
de
Família
del
Departament d'Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya, Carme Porta, juntament
amb la Responsable d’Actuacions
de Suport a les Famílies, Elena
Boira, van visitar la seu de FANOC.
Durant la visita també va estar present la Presidenta de FANOC, Emilia
Tarifa, i altres membres de la junta
14
FANOC
directiva que van exposar temes rellevants per al benestar de les famílies
nombroses, com els descomptes en la
targeta T-10, les polítiques per a con-
ciliar la vida familiar i laboral o la
puntualitat en rebre les prestacions
per a fill a càrrec de 0 a 6 anys per
a les famílies nombroses. <
Desembre de 2010
FANOC
Notícies
Diversió en família a la Gimcana FANOC-MAPFRE
El passat 13 de novembre FANOC va organitzar la Gimcana FANOC-MAPFRE per celebrar el seu XX
Aniversari. La jornada la va organitzar l'empresa Código BCN amb el patrocini de Mapfre.
Un total de vint equips, cada un
d’ells format per una família nombrosa,
van gaudir d'un innovador joc de pistes
que es va desenvolupar pels voltants
de la Torre Mapfre, que va ser el punt
d’inici de la Gimcana.
Les famílies també van treure el seu costat
més artístic en un repte que consistia en
crear un poema de quatre versos dedicat a
la Gimcana FANOC-MAPFRE.
Dos exemples de poemes:
Los Pirris
La gimcana consistia en dos objectius:
superar una sèrie de reptes i descobrir
un lloc incògnita i arribar a aquest lloc
abans que la resta d’equips.
Un dels primers reptes per a les famílies era la realització d’una fotografia
original i divertida on aparegués un
membre de l’equip i la Torre Mapfre.
En aquest repte les famílies van deixar
anar la seva imaginació.
En la Gincana de FANOC
hemos corrido y pasado calor
La fita de Marina nos ha costado
pero al final nuestro hijo mayor, algo
mareado, la ha encontrado.
De vuelta nos faltaba el diagrama
y una china muy amable nos la ha
resuelto de buena gana.
Ya estamos aquí, cansados y contentos,
para irnos a comer bien dispuestos.
Rica per a tota la família o una consola
Nintendo Wii amb el joc del wii sport
i wii sport resort. El premi que van
escollir va ser la wii i per tant, l’estada
a Costa Rica va ser pel segon equip
guanyador, l’equip Squirrel Force.
Tots dos equips juntament amb el tercer, Masnou Forever, van rebre tres
trofeus de Gaudí i tovalloles de platja
de l’empresa Mapfre, patrocinadora de
l’esdeveniment.
La resta d’equips participants també
van rebre regals, gorres i samarretes de Mapfre i entrades gratuïtes pel
CosmoCaixa i CaixaFòrum.
L’entrega de premis es va realitzar en el
punt final de la gimcana, el lloc incògnit, que va ser l’Arc de Triomf. <
Els Nafrikis
Un dissabte de novembre
amb les famílies nombroses
Mapfre ha fet una gimcana
on hem après moltes coses.
Com quatre versos són pocs
per mostrar l’agraïment
Ara en direm quatre més:
“que ens retrobem l’any vinent!”
1r cl asificat
Els Nafr ikis
2n cl assifica
Squirre l For t
ce
Aquest últim poema pertany a l’equip guanyador, Els Nafrikis, que va poder escollir
entre una estada d'una setmana a Costa
3r classificat
M asnou Forever
FANOC estrena nou logo
Hem actualitzat el logotip que ens identifica com a imatge corporativa. Es manté
la línea del disseny anterior, amb el qual
s’ha identificat l’associació des de fa 20
Desembre de 2010
anys. El redisseny vol ser l'expressió d'una
nova etapa per a les famílies nombroses de
Catalunya, amb un major reconeixement
social del nostre col·lectiu. <
FANOC
15
FANOC
Notícies
Un juez declara ilegal
el precio del agua en Barcelona
El Juzgado Contencioso Administrativo nº 12 de Barcelona ha declarado nulas las facturas de
agua que desde 2006 reclamaba AGBAR a David Molina -con su esposa Yolanda y sus tres
hijos menores.
"El precio que la Sociedad
General de Aguas cobra en contraprestación del servicio que proporciona a los ciudadanos de Barcelona es
ilegal". Esta frase está en la sentencia
de un juez contencioso, que ha dictaminado que una familia debe ser
indemnizada por el corte del suministro,
que también se le debe reponer de inmediato. Además, el magistrado señala que
el proceso por el cual se lleva a cabo la
supresión del servicio es irregular. El fallo
es recurrible.
El pleito se origina en dos facturas que
Agbar cargó a una familia y que
ascendían a más de 6.500
euros. Estas personas viven
en un piso de promoción
pública de 35 metros en
Trinitat Vella; los cónyuges estaban
en paro y tienen tres hijos; uno de
ellos minusválido. Su consumo
medio era de 50 a 60 euros y
el desmesurado incremento vino
causado por un escape en el
sótano de su casa. Hoy siguen sin
agua, han vivido una temporada en
la casa de unos familiares y ahora
unos vecinos les dejan su suministro.
La familia solicitó ayuda a la Associació
de Famílies Nombroses de Catalunya
(FANOC), que designó al abogado Pau
Saumell para defender su caso.
Según la sentencia, el 6 de febrero de 2006 Agbar libró a la Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus una relación de
3.571 propuestas de corte de suministro, entre las cuales estaba la de esta
familia. El 9 de marzo se les interrumpió
el servicio y el 26 se les envió el aviso de
corte por impago de 6.597,85 euros.
El titular del juzgado contencioso administrativo 12 de Barcelona, Eduard
Paricio Rallo, ha emitido sentencia en
la que condena a la antigua Societat
General d'Aigües a restablecer de forma
16
FANOC
inmediata el servicio a los demandantes y anula la parte de la deuda que
corresponde a la cuota de servicio.
Además, la entidad metropolitana y la
compañía deberán indemnizarlos.
El magistrado inicia su relato con una
reflexión sobre la concesión del servicio de aguas, y al respecto requirió
a la Administración y a la compañía
toda la documentación que tuvieran.
Dice que es un servicio local, pero
que "resulta que no hay contrato de
concesión" e incluso añade que "estamos delante de una concesión nula
por falta de del procedimiento previo
exigible; lo cual tienen "importantes
repercusiones materiales, pues hoy
por hoy la gestión del servicio de abastecimiento de aguas a la ciudad de
Barcelona y la actuación de SGAB (hoy
Agbar) en tanto que concesionaria del
servicio son actuaciones ilegítimas".
En cuanto al precio de los recibos,
precisa que las tasas que se incluyen
en ellos (canon y alcantarillado) no
están afectadas en el litigio, pero sí
el resto, porque se trata de un precio
"que está tramitado como una tarifa
privada", por lo cual el precio que se
cobra en contraprestación del servicio
proporcionado a los ciudadanos de
Barcelona "es ilegal", de tal suerte que
cabe anular esta cuota y el IVA.
El magistrado señala que en el trámite seguido por la Entitat Metropolitana
para cortar el suministro hay un "fallo
generalizado de las garantías procedimentales" porque actúa sin indagar
las causas del corte. <
La Vanguardia
Desembre de 2010
Notícies
FANOC
Noves sortides familiars de FANOC
Aquest any FANOC ha organitzat noves sortides per a gaudir
en família.
Les dues sortides noves van ser
al Museu de la Xocolata i a Catalunya
en Miniatura i el Bosc Animat.
un autèntic mestre xocolater. Una activitat
original, divertida, dolça, sorprenent i amb
molta xocolata.
Sortida al Museu de la Xocolata
De la mà d'un professional de la xocolata, els participants van tenir l'oportunitat
d'aprendre a treballar la xocolata i de dissenyar i crear les seves pròpies piruletes.
Van poder combinar la xocolata amb fruita
seca, pinya, gerds, mores... només va ser
necessari deixar volar la imaginació.
Els socis de FANOC van gaudir creant
i posteriorment degustant delicioses
piruletes de xocolata
El passat 25 d’abril FANOC va organitzar la sortida al Museu de la Xocolata
on les famílies van gaudir d’un preu
especial en el taller de piruletes de
xocolata. El preu d’aquest taller és de
16 euros per persona però aquell dia
els nens que s’havien inscrit en l’activitat van disposar d’entrada gratuïta.
En el taller de piruletes de xocolata els
nens es van convertir per un dia en
Desembre de 2010
Per acabar durant el tast van descobrir els
orígens del cacao, com es conrea, com es
fabrica i com es treballa.
Sortida a Catalunya en Miniatura
i el Bosc Animat
Dissabte 4 de setembre els socis de FANOC
van gaudir de preus reduïts a Catalunya
en Miniatura i van aventurar-se pels
circuits del Bosc Animat.
Inaugurat el Maig de 1983, Catalunya
en Miniatura és el complex turístic i
cultural en miniatura més gran del
món i l'únic a Espanya.
Els visitants van poder conèixer els
monuments, els edificis i les realitzacions més representatives
del Principat i a més endinsar-se
en la realitat cultural i folklòrica de
Catalunya.
Per altra banda, tots aquells que es
van inscriure van poder gaudir dels
circuits d’aventura del Bosc Animat
on van descobrir el bosc d’una forma
diferent, des de l’alçada. <
FANOC
17
FANOC
Notícies
Galeria fotogràfica
Activitats familiars 2010
18
Zoo
de Barcelona
Dissabte 27 de Març va ser la sortida
al Zoo de Barcelona amb entrada
gratuïta pels menors de 18 anys i
entrada reduïda als adults.
Tibidabo
Dissabte 19 de Juny l’entrada al
Tibidabo va ser gratuïta per als
menors de 16 anys i els adults van
gaudir d’entrada reduïda.
Parc aquàtic
Illa Fantasia
Dissabte 4 de juliol i el cap de
setmana 28 i 29 d’Agost tots els nens
que feien menys d’1,40 van entrar
gratis al parc i els pares van tenir un
descompte del 50%.
Poble
Espanyol
Diumenge 24 d’Octubre les famílies
associades van gaudir d’una jornada
al Poble Espanyol amb espectacle
de circ, tallers i moltes activitats
més; els nens fins els 12 anys van
gaudir d’entrada gratuïta i els adults,
d’entrada reduïda.
1er Concurs
de Fotos de
FANOC
16 famílies sòcies de FANOC
van enviar les seves fotografies
i van entrar en el sorteig de dos
bonificacions de 200 i 100 euros en
una estància amb Interhome i una
estància gratuïta per a tota la família
a Kim’s Camping de Palafrugell.
FANOC
Desembre de 2010
Notícies
FANOC
Cada any FANOC realitza sortides familiars amb preus exclusius pels socis i també activitats participatives
com el concurs de fotos. Sabem que per a una família nombrosa resulta complicat sortir tots junts, per això
sempre intentem aconseguir la gratuïtat en l’entrada.
Activitats en família
gratuïtes o semigratuïtes".
Jornades d’oci on grans
i petits es diverteixen en
família".
Desembre de 2010
FANOC
19
FANOC
Entrevista
Joan
Margarit
Entrevista a:
Icona de la poesia catalana i castellana,
arquitecte i catedràtic jubilat, neix el 11 de
maig del 1938 a Sanaüja, a la comarca de
la Segarra.
El 1962 coneix Mariona Ribalta amb qui es
casa i amb qui té les seves filles Mònica,
Anna i Joana, i el seu fill Carles.
Margarit s’havia donat a conèixer com
a poeta en castellà el 1963 i el 1965.
A partir del 1980, inicia la seva obra
poètica en català.
Des del 1975, viu amb la seva família a
Sant Just Desvern, on també hi ha l’estudi
d’arquitectura que comparteix amb Carles
Buxadé, amic i soci, des del 1980. Des del
1968, és catedràtic, jubilat actualment, de
Càlcul d’estructures de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona.
El 2009 rep el Premio Nacional de Poesía
2008 del Ministerio de Cultura per Casa
de Misericòrdia i el Premi Nacional de
Literatura 2008 de la Generalitat de
Catalunya també per Casa de Misericòrdia.
Com es definiria com a poeta? I com a
pare de família nombrosa?
Em nego a definir-me. Quan es fa una
biografia es pot veure si és bona o dolenta per si es trosseja o no la vida de
la persona. No es pot dir: primer capítol,
aquest senyor era poeta; segon capítol,
aquest senyor era enginyer; tercer capítol,
aquest senyor era pare, etc. Un biografia
d’aquest tipus és dolenta ja que tot està
relacionat i no separat.
Si no tens una vida, no pots escriure i si
tens una vida, ho hauràs de fer tot alhora:
viure i escriure poemes.
Jo, quan miro enrere em veig a mi escrivint poemes envoltat de criatures. Ara havia de donar de sopar a una, ara banyar
l’altra, sempre es feia tot a l’hora.
Ara, moltes coses han quedat enrere,
alguns fills viuen fora, estic jubilat, etc.,
però una cosa que sempre em queda és
la poesia.
Com és el seu dia a dia?
El meu dia a dia ara és bàsicament passejar i llegir, també parlar amb la meva dona
amb la que visc i ens entenem molt bé.
La poesia és vida i per tant, sempre has
de tenir una vida per a poder poetitzar.
Poeta, arquitecte, catedràtic i pare de
família nombrosa ¿Com és possible
Quina es la relació actual amb els seus
fills i néts?
20
FANOC
Té algun nou projecte a la vista?
Sempre estic en el mateix projecte, en el
projecte que comentava: poesia i vida. Jo
“visc i escric” dia rere dia. Sempre he escrit i segueixo fent-ho. Em vaig treure la
carrera d’arquitecte sobretot per guanyarme la vida.
compaginar-ho tot?
Amb passió. Per a tot el que fas has de
tenir passió, perquè sense la passió la
vida seria molt avorrida. Això és quelcom
que no s’ensenya ni a la universitat, ni a
l’escola, ni enlloc.
Si has nascut amb passió potser patiràs
una mica més a la vida que aquell que
no en té, però el resultat final serà molt
més positiu.
Desembre de 2010
Entrevista
La meva filla gran viu a Madrid on té
una feina molt complicada que ha de
viatjar molt, aleshores ens veiem un
cop cada quinze dies aproximadament,
amb ella tinc una relació intel·lectual
bastant intensa.
El meu fill Carles, és músic i la música és
un motiu d’unió i de relació important entre els dos.
Els meus dos néts com que viuen en el
mateix poble que jo, a Sant Just Desvern,
entren i surten de casa meva quan volen,
és la casa de tots.
Algun dels seus fills a heretat el seu do
com a poeta?
Això no se sap mai. El tema de l’herència
Desembre de 2010
a vegades resulta empipador perquè algun cop veus alguna cosa en els teus fills
que no t’agrada i després descobreixes
que ho han heretat de tu.
Potser podríem considerar que el meu
fill Carles ha heretat el meu sentit més
artístic.
Va tenir dificultats pel fet de ser família
nombrosa?
Vaig tenir una filla gran que ara té 45
anys, després vaig tenir una filla al cap de
3 anys que va morir només néixer. Després va venir Joana, que era deficient i va
morir als 31 anys i després vaig tenir un
fill adoptat, en Carles, que ara té 40 anys.
En total he tingut quatre fills i he viscut
tres d’ells.
FANOC
Si alguna recança tinc és la de no haver
tingut més. En el seu moment és evident
que porten molta feina, però quan ets
jove tant és tenir tres com quatre, pots
dedicar-te igual a ells. Un cop la dedicació
als fills és assumida, no importa el número de fills que tinguis.
Un dels seus poemaris més coneguts és
Joana, dedicat a la seva filla. Per què va
decidir escriure aquest llibre?
Joana ha estat molt important a la meva
vida ja que va ser una persona que era
tot amor i no tenia cap dels problemes
que tenim els éssers humans “normals”
com les vessants egoistes i la malícia en
general. Ella ha estat una lliçó importantíssima per mi i si jo tinc algun punt de
bona persona és gràcies a ella.
FANOC
21
ALTRES
ASSOCI
ACIONS
Espanya
VII Congreso Nacional
de Familias Numerosas
“Familias numerosas,
soluciones de futuro”
Familias numerosas de toda España se reunieron en Madrid para reivindicar
su aportación a la sociedad. En España hay 450.000 familias numerosas;
el 92 % de ellas considera que están penalizadas por el número de hijos.
22
FANOC
Desembre de 2010
Espanya
C
ientos de familias numerosas
de toda España se reunieron
el sábado, 30 de octubre, en
Madrid, en el marco del VII
Congreso Nacional de Familias
Numerosas, organizado por la Federación
Española de Familias Numerosas para
analizar la situación y necesidades de las
familias con 3 ó más hijos.
que tienen y la percepción que tienen al
respecto. Según una encuesta elaborada
por la FEFN y en la que han participado
900 personas, el 92 % de las familias
considera que están penalizadas por el
número de hijos, el 8% cree que perciben
prestaciones “justas” y sólo el 0,2 %
opina que tienen excesivos beneficios.
Con el lema “Familias numerosas, soluciones de futuro”, el Congreso pretendió
poner de manifiesto el valor de las familias numerosas, la importante contribución que hacen al conjunto de la sociedad a través de los hijos, especialmente
valiosa en el actual contexto de crisis
demográfica, en el que está en duda la
sostenibilidad del sistema de pensiones
y el mantenimiento del estado del bienestar para las próximas generaciones.
El binomio familia/trabajo fue uno de los
principales temas del Congreso, objeto
de debate en una Mesa Redonda titulada
“Hijos, ¿freno o motor para el desarrollo
profesional?” en la que profesionales de
diversos ámbitos, padres y madres de
familia numerosa, debatieron si tener una
extensa familia supone grandes renuncias y dificultades en lo laboral, o si, por
el contrario, es un incentivo para el desarrollo y el progreso en el trabajo.
Los principales temas de debate fueron
precisamente los elementos clave del
futuro: “Trabajo y Familia”, como “protagonistas del cambio”, título de la conferencia inaugural que tuvo lugar a cargo
de Jaime Pereira, Consultor experto en
Gestión de Personas.
También se analizó la situación de estas
familias en España, el estado de la política familiar, el grado de protección social
Desembre de 2010
Hijos y Trabajo
La intención fue poner de manifiesto
que el hecho de tener hijos no siempre
es bien visto en el entorno laboral y las
propias mujeres lo apuntan como un
obstáculo para el desarrollo y proyección
profesional. “Esto es así porque no existe
un entorno laboral y social favorable a la
maternidad, porque falta conciencia al
respecto. Aunque se ha avanzado bastante, estamos a años luz de cómo se
mira en Europa a las familias con muchos
ALTRES
ASSOCI
ACIONS
hijos y cómo se facilitan las cosas a los
hombres y mujeres que han querido tener
grandes familias sin perder oportunidades laborales”, explica la Presidenta de la
FEFN, Eva Holgado.
Según la “Encuesta de Fecundidad y
Valores en la España del Siglo XXI”, del
Centro de Investigaciones Sociológicas,
en nuestro país, el 58% de las mujeres
españolas piensa que tener un hijo supone un obstáculo en su vida profesional
y el 20,9% de las mujeres que han sido
madres piensa que ésta fue la causa que
limitó su promoción o ascenso, porcentaje que alcanza al 32% de las madres que
tienen entre 30 y 44 años.
La Mesa Redonda “Hijos, ¿freno o motor
para el desarrollo profesional?” conttó
con la participación de David Suriol,
padre de 4 hijos, empresario, escritor
y “amo” de casa; y tres mujeres, profesionales de diversos ámbitos y madres
también de familia numerosa, que abordaron desde sus propias experiencias la
cuestión de las relaciones familia-trabajo. Se trata de Carina Spilzka, Directora
de ING en España, madre de 3 hijos;
Mercedes Alonso, abogada de familia y
política, con 3 hijos; y Carolina Montoro,
profesora universitaria y madre de 4
hijos.
FANOC
23
Principales reivindicaciones
de las familias numerosas
01
Prestación universal por hijo a
cargo para todas las familias, sin
límite de renta, como existe en la mayoría de los países de Europa y tal y como
prometió el Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, en la campaña electoral de 2004. Las prestaciones
actuales, condicionadas a rentas inferiores a 17.000 euros (tres hijos), dejan
fuera a más del 90 % de las familias.
02
Reforma del sistema de pensiones bajo la premisa “Más hijos
= más pensión”. La FEFN pide que se
contabilicen los hijos como un activo de
cada ciudadano, para que pueda ver
compensada su aportación al conjunto
de la sociedad y haya un reparto más
justo del sistema de pensiones: repartir el dinero que cada contribuyente ha
aportado a lo largo de su vida activa, de
forma equitativa, de acuerdo a la mayor
o menor contribución que haya hecho
cada ciudadano a través de sus hijos. Se
demanda también la “cotización demográfica”, en el sentido de que el tiempo
dejado de trabajar por cuidado de hijos
sea contabilizado como tiempo trabajado
a efectos de la Seguridad Social, igual
que se hacía con el periodo dedicado a
cumplir el Servicio Militar.
03
Eliminación de cualquier forma de
discriminación a las familias por
hijos en el consumo de suministros básicos, como el agua o la luz. Actualmente,
las familias numerosas están castigadas
24
FANOC
en las tarifas eléctricas y en el agua, por
un sistema injusto, que penaliza el consumo total del hogar sin tener en cuenta
el número de miembros que viven en
ese hogar. Algo parecido ocurre con el
impuesto de matriculación, que es más
caro para los monovolúmenes, que son
los coches que necesariamente tienen
que utilizar las familias con 3 ó más hijos
para poder cumplir la ley en cuanto a la
seguridad de los niños en los coches.
04
Rebaja del IVA de los pañales
hasta el 4% para que dejen de
ser considerados un artículo de lujo. Este
producto, básico en los dos primeros
años de vida de un niño, actualmente
está gravado con un 18% de IVA, el tipo
máximo que se aplica también a la hostelería. Aunque el precio final oscila por
factores como la edad del bebé y marca
de los pañales, la media se sitúa en torno
a los 800 euros al año. En el caso de las
familias numerosas, con tres o más hijos,
este desembolso económico, de unos 70
euros mensuales por niño, se prolonga
durante varios años. En familias con partos múltiples, el coste se eleva enormemente, ya que tienen que multiplicarlo a
la vez por dos o por tres.
05
Transporte público gratuito hasta
los 12 años mediante la creación
de una Tarjeta Infantil para usar en la
red de transporte metropolitano. Esta
iniciativa tiene un objetivo educativo de
respeto al medio ambiente, a través de
la promoción del transporte público, y
resulta también una importante ayuda
a las familias en el contexto de la crisis
económica.
06
Cumplimiento íntegro de la Ley de
Familias Numerosas. Se ha mejorado notablemente, sobre todo en la parte
de los descuentos en transporte por carretera gracias a la demanda interpuesta
por la Federación Española de Familias
Numerosas, ganada en el Supremo y que
obligó a modificar el Reglamento de la
Ley de Familias Numerosas. Renfe y grandes grupos de transporte de viajeros por
carretera ya acumulan los descuentos que
corresponden a las familias numerosas;
también han desarrollado este derecho
algunas autonomías, aunque es una asignatura pendiente todavía en muchas otras.
07
Ampliación de la baja de maternidad, hasta 6 meses, al menos a
partir del tercer hijo, y en general, apoyo a
la maternidad como un bien social fundamental y para que ninguna mujer vea limitado su derecho a ser madre por razones
económicas, sociales y laborales. Hace
escasos días, la Unión Europea ha pedido
una baja de maternidad de un mínimo de
20 semanas en todos los estados miembros, para mejorar las relaciones madre
e hijo y la situación socio-laboral de las
mujeres en el momento de tener un hijo.
08
Creación de una excedencia de
maternidad, de 1 año de dura-
Desembre de 2010
II Premios Familia Numerosa “José Ramón Losana”
Los Premios Familia Numerosa “José
Ramón Losana” se crearon en el año
2006 para reconocer la labor de aquellas entidades públicas y privadas que,
en el marco de su actividad, están apoyando a la familia y, en especial, a las
familias numerosas.
Se bautizaron así en memoria del anterior
presidente de la Federación Española de
Familias Numerosas, José Ramón Losana,
quien dedicó muchos años de su vida a
mejorar la protección y los derechos de
estas familias. Se entregan del Congreso
Nacional de Familias Numerosas, que se
celebra cada dos años.
Dividido en cuatro categorías: Medio
de Comunicación, Empresa, Organismo
Público y Reconocimiento Individual.
• Revista “Yo Dona”, una revista de
actualidad muy volcada en la mujer
desde una perspectiva global, ya que
presenta la maternidad en armonía con
el desarrollo personal y profesional de las
mujeres. Esta publicación ha dedicado
varios espacios a la realidad de las familias y de las familias numerosas.
• InfoJobs, como empresa comprometida
socialmente con las familias numerosas,
consciente de que es un colectivo especialmente sensible ante el problema del paro.
InfoJobs ha donado a las familias numerosas 20.000 accesos gratuitos al servicio
de pago para la búsqueda de empleo, y ha
impartido sesiones formativas gratuitas a
madres de familia numerosa, las que más
dificultades tienen a la hora de encontrar
un trabajo.
10
ción, remunerada con un 50% del salario.
La actual legislación ampara a los padres
y a las madres para poder abandonar un
empleo durante un tiempo, con reserva
del puesto de trabajo, para dedicarse al
cuidado de un hijo; sin embargo, este
permiso no está remunerado, lo que en la
práctica equivale a no tener nada, porque
muy pocas familias pueden prescindir de
un salario durante meses.
Universalización de la “paga” de
los 100 euros, para que llegue a
todas las madres con hijos de 0 a 3 años,
tal y como prometió el Gobierno en campaña. Actualmente, sólo la perciben las
mujeres que trabajan fuera de casa, independientemente de su situación familiar,
económica, etc., y se discrimina a las
amas de casa y a las mujeres que están
en paro.
09
11
Protección de la maternidad para
que no quede impune ni una sola
forma de discriminación contra la mujer
embarazada o madre. Según un estudio
de la Fundación Madrina, 9 de cada
10 embarazadas sufre mobbing o acoso
laboral y en el 25 % de los casos las presiones acaban en despido; dicho de otro
modo, una de cada 4 mujeres pierde su
trabajo a causa del embarazo.
Desembre de 2010
Prestación por nacimiento del tercer hijo, universal y directa, igual
que la que existe por parto múltiple. El
nacimiento del tercer hijo, que ayudará
a compensar la pirámide de población,
debería ser considerado y compensado
económicamente por el Estado.
12
Mantenimiento de la condición
de familia numerosa hasta que
• Xunta de Galicia, por la voluntad
política demostrada en el desarrollo de
iniciativas a favor de las familias, como
la futura Ley de Apoyo a la familia; por
su disposición a dialogar y a recoger
las sugerencias de las propias familias,
a través de sus representantes en las
Asociaciones; y por apoyar y fomentar el
ocio y las vacaciones en familia a través
de diversos programas.
• Vicente del Bosque, por representar
y defender los valores familiares, como
padre de familia numerosa; por ser ejemplo de principios muy propios de estos
hogares: esfuerzo, afán de superación,
trabajo en equipo…; y por la cercanía y
humanidad que ha demostrado y que le
han hecho ganar el cariño de la sociedad
española.
el último de los hijos cumpla el límite
de edad establecido por la ley (21 años
ó 25 si están estudiando) y ampliación
de este límite para que se corresponda
con la realidad actual de los hogares
españoles. Según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), más del 70 % de
los jóvenes de 25 años sigue viviendo
con sus padres. La pérdida de la condición de familia numerosa perjudica
a los hijos menores, que no pueden
disfrutar de los beneficios que sí tuvieron sus hermanos (becas, entre otras
cosas).
13
Creación de un Ministerio de la
Familia u organismo específico, independiente de otra cartera, con
dotación presupuestaria propia para
desarrollar una adecuada política de
apoyo a la familia.
FANOC
25
ALTRES
ASSOCI
ACIONS
Espanya
Davant la desaparició
del xec-nadó
La Federación Española de Familias Numerosas creu que no es pot deixar desateses a les
famílies quan són les úniques que poden dinamitzar l'economia.
"Treure les ajudes
a la natalitat és
hipotecar el futur
del país".
La Federació Espanyola de
Famílies Nombroses lamenta la desaparició del xec-nadó, considerant que
una vegada més, la família és la gran
perjudicada, la qual més pateix la
crisi i la qual paga les conseqüències
de la mala gestió política.
L'entitat que representa a les famílies
nombroses critica que en un context
com l'actual, en el qual milers de
llars amb fills estan patint el drama
de l'atur, “no pot ser que les famílies
siguin les que “paguin” dels errors
polítics, les quals hàgin d'afrontar les
conseqüències de mesures preses en
el seu moment amb poc encert, buscant més la rendibilitat política que
satisfer les necessitats socials des
d'un plantejament raonable i viable”.
Això és el que va ocórrer -recorda la
FEFN- amb els famosos 400 euros
o el xec-nadó, anunciades com a
26
FANOC
grans mesures i rebudes amb aplaudiments pels ciutadans, però que han
passat factura al Govern i han desaparegut al poc temps. “Es demostra
que van ser fruit de la improvització
i el desig d'acontentar als ciutadans,
a l'electorat, però el pitjor és que els
perjudicats d'aquests vaivens són els
propis ciutadans i especialment les
famílies”. I això és el més greu, apunta la Presidenta de la Federació, Eva
Holgado, qui destaca que “no es pot
deixar desateses a les famílies, quan
són les úniques que poden dinamitzar
l'economia; no donar suport als què
tenen fills, no donar suport a la natalitat és hipotecar el futur del país”,
comenta.
L'entitat familiar recorda que “el xecnadó va ser una d'aquestes mesures
més efectistes que efectives, una mesura molt impactant, però no la mesura
de protecció a la família més adequa-
da perquè era un suport aïllat, no
anava acompanyada d'altres mesures amb projecció o continuïtat, com
les prestacions per fill que existeixen
a Europa. Ara resulta que cal retallar i es fa duent-se per davant les
il·lusions de moltes famílies, que en
un moment com l'actual, s'agafen a
aquests 2.500 euros com un clau,
perquè és l'única ajuda familiar que
hi ha. No es pot fer política social d'aquesta forma, posant i treient d'un cop les ajudes”, critica la
Presidenta de l'entitat familiar.
La Federació Espanyola de Famílies
Nombroses demana una profunda
reflexió sobre la necessitat de protegir a la família lluny de plantejaments efectistes, amb una política
integral basada en mesures que
siguin viables, que tinguin continuïtat en el temps i suposin un respatller veritable per a les famílies. <
Desembre de 2010
Espanya
ALTRES
ASSOCI
ACIONS
El recorte se lleva por delante
la ayuda de 500 euros
Además del cheque-bebé, se ha reducido a casi la mitad la única ayuda familiar “especial”, que sólo
percibían los hogares con ingresos inferiores a 11.264 euros.
La desaparición del cheque-bebé,
prestación de 2.500 euros por nacimiento de un hijo no ha sido la única
medida de carácter familiar incluida en
el drástico recorte del gasto social
aprobado por el Gobierno socialista.
El “tijeretazo” aplicado a diferentes
conceptos sociales, se ha llevado por
delante también una prestación de
500 euros que existía para familias con
escasos recursos e hijos menores de 5
años. Se trata de la prestación por hijo
de 291 euros al año, que en el caso de
tener menores de 5 años se elevaba a
500 euros al año, entendiendo que
en esta franja de edad, en la que la
escolarización no es aún obligatoria,
los gastos son mayores.
A través del nuevo Decreto, el Gobierno
ha decidido eliminar este supuesto y
dejar la prestación familiar por hijo a
cargo en una única prestación de 291
Desembre de 2010
euros por hijo de 0 a 18 años, una ayuda
que sigue siendo totalmente residual, ya
que el límite de ingresos establecido es tan
bajo (11,264 € con un hijo) que deja fuera
a más del 90 % de las familias.
La Federación Española de Familias
Numerosas considera “vergonzoso” este
recorte, hecho en un contexto que ha favorecido que pasara totalmente desapercibido. “Es algo que se ha ocultado y lo grave
es que se trata de un recorte en una partida
que es absolutamente ridícula, que suponía
al Gobierno un porcentaje de gasto ínfimo,
porque son muy pocas familias las que
perciben estos 500 euros al año”, apunta la
Presidenta de la Federación, Eva Holgado.
A su juicio, “una vez más se vuelve a quitar a los que menos tienen, porque estas
pocas familias que reciben los 500 euros
son familias muy necesitadas, a las que
les hará mucho daño que les reduzcan la
ayuda a 291 €, que es casi la mitad”.
La Federación Española de Familias
Numerosas considera este recorte
un nuevo ejemplo de la política social
del Gobierno, centrada en quitar a las
familias que más lo necesitan; “es un
despropósito y una vergüenza porque
hablamos de prestaciones ridículas,
que, lejos de subir, cada vez se recortan
más”. Frente a ello, pide una profunda
reflexión, apelando a la responsabilidad
de todas las fuerzas políticas y agentes
sociales, para que denuncien públicamente este hecho, ya que tienen que
velar especialmente por los sectores
más indefensos de la población y por
las familias, que son fundamentales
para aportar capital humano y dinamizar la economía: "Si quitamos los
apoyos públicos a las familias con hijos
perdemos la primera red de solidaridad
social de este país y perjudicamos a
quienes más aportan para mantener
en el futuro nuestro sistema de bienestar" apuntan desde la entidad. <
FANOC
27
ALTRES
ASSOCI
ACIONS
Espanya
La caiguda de la natalitat
demostra la falta de suport
a la família
La Federación Española de Familias Numerosas considera greu que aquest primer descens en 10
anys es produeixi quan més cabdal humà es necessita.
La Federación
Española de Familias
Nume­­rosas (FEFN) ha
rebut sense molta sorpresa
les dades de natalitat publicades per l'INE, que indiquen un descens
del 5%, pel que fa a 2008, sent la
primera vegada en 10 anys que es
produeix una caiguda en el nombre
de naixements en el 2009. Al seu
judici, aquestes dades són la mostra
evident que “en el nostre país no s'està
atenent a la família com mereix, no
s'està atorgant a la natalitat la suficient
importància i ho pagarem, tot i duu
anys advertint de les conseqüències de
tenir una població envellida”
Segons el parer d'aquesta entitat familiar, que representa a 1 milió de llars
amb 3 o més fills, un descens de la
natalitat és una circumstància negativa
en qualsevol moment, però molt més
enmig d'una crisi econòmica com la
què s'està vivint. “L'economia, l'ocupació, van trigar en recuperar-se i hem
d'anar invertint a mitjà i llarg termini en
capital humà, que és fonamental perquè funcioni el sistema econòmic.
La família és l'única capaç de dinamitzar l'economia, és la qual manté
activa la maquinària econòmica i social, la qual consumeix, la qual aporta
als futurs treballadors i cotitzadors,
en definitiva, la qual manté viva la
societat”, apunta la Presidenta de la
Federació, Eva Holgado.
28
FANOC
L'entitat familiar considera una irresponsabilitat no prendre's de debò la política familiar, ja que “en molt poc temps
tindrem el problema afegit de tenir una
població envellida, 1 treballador per cada
2 dependents i, per descomptat, no hi
haurà suficients aportacions per a sostenir les pensions de tota la generació del
'baby-boom', tots els ciutadans que ara
tenen entre 30 i 45 anys”.
Per aquesta raó, la Federació de Famílies
Nonmbroses creu que el Govern no pot
mirar cap a un altre costat; ha de prendre's de debò aquesta qüestió i fer una
aposta forta i valenta per a donar suport
a la família, fomentar la natalitat i protegir als què ja tenen fills, perquè “són els
què estan fent l'esforç, els quals se sacrifiquen, perquè volen, però en benefici
futur de tota la societat”.
Segons el parer de la FEFN, la clau està a
establir prestacions econòmiques directes
i mesures de conciliació reals, com les què
existeixen a França, el país que està al capdavant de la UE en índex de fertilitat (2 fills
per dona) i que ha aconseguit recuperar
la natalitat mantenint la taxa d'ocupació
femenina, el què significa que “les dones no
han de triar entre treball i família, sinó que
poden
compaginar ambdues coses perquè conten amb
el respatller econòmic, social i laboral
adequat. A Espanya,
les dones volen el mateix,
però aquí no existeixen oportunitats,
no es dóna el marc
idoni per a què sigui així”,
apunta Holgado.
En aquest sentit, la
Presidenta recorda que
“pràcticament no hi ha
prestacions familiars i les
poques que hi ha desapareixeran en breu, el xec-nadó, que
desapareixerà en uns mesos i l'ajuda
de 500 euros anuals per fill menor de
5 anys que tenen les famílies amb rendes baixes. En quant a poder disposar
d'una excedència, al no ser remunerades, és una mesura poc real, perquè
suposa deixar de percebre un sou i
això és quelcom que avui, amb milers
de llars amb un dels seus membres a
l’atur, ningú es planteja”. <
Desembre de 2010
Espanya
Apoyan que
los hijos coticen
para la pensión
Se trata de una propuesta de la FEFN a la Comisión
del Pacto de Toledo, que ha sido apoyada por todos los
grupos políticos.
La La Federación Española de
Familias Numerosas (FEFN) ha recibido con gran satisfacción el respaldo de los grupos políticos a la
demanda de “cotización demográfica”, que planteó esta entidad hace
unos meses ante la Comisión del
Pacto de Toledo, con objeto de reconocer a quienes están aportando
futuros cotizantes al sistema.
La petición de la FEFN, resumida en
el lema “Más hijos, más pensión”,
fue recogida por CIU en una iniciativa que ha sido apoyada por PP,
PNV y ERC-IU-ICV, mientras el PSOE
también se muestra a favor, aunque
mantiene una postura de cautela
sobre el desarrollo de la medida.
La idea es acabar con la penalización laboral y económica que
conlleva la maternidad/paternidad; “sería un reconocimiento a
las personas –fundamentalmente
mujeres- que interrumpen su trayectoria laboral por cuidado de hijos,
teniendo en cuenta que esos hijos
se aportan al conjunto de la sociedad y son los que van a cotizar y
mejorar la sostenibilidad financiera
del sistema de pensiones”, explica
la Presidenta de la Federación de
Familias Numerosas, Eva Holgado.
La propuesta presentada por CIU,
vista en la Comisión del Pacto
de Toledo pero aún pendiente de
concretar, reconoce el esfuerzo o
renuncia laboral o profesional que
Desembre de 2010
en distinta medida supone para una
mujer el tener hijos, y el hecho de
que este esfuerzo personal redunde en
beneficio de toda la sociedad, ya que
aporta cotizantes al sistema; máxime
en un momento de debilidad del sistema de pensiones debido al envejecimiento de la población.
Apoyo político
Por ello, CIU, PP, PNV y ERC-IU-ICV consideran adecuado que si una mujer no
ha cotizado los 15 años que se exigen
como mínimo para poder cobrar pensión contributiva, por cada hijo que
tenga, se le compute un tiempo como
cotizado. Proponen seguir el modelo de
Francia, que computa 2 años por cada
hijo, y lo aplica a mujeres con un mínimo de 3 hijos.
El apoyo político a la demanda de
la Federación Española de Familias
Numerosas ha sido casi unánime, ya
que de momento ha sido respaldada de
forma explícita por los grupos mencionados, mientras el PSOE no ha manifestado su oposición, pero considera
que habría que hacer un estudio sobre
el coste de la medida.
ALTRES
ASSOCI
ACIONS
Ayuda para
encontrar
trabajo
La FEFN e InfoJobs firman un
convenio de colaboración.
La Federación Española de
Familias Numerosas (FEFN) e
InfoJobs, el portal de empleo líder
en España, han firmado un acuerdo
de colaboración para desarrollar
acciones de apoyo a las familias
numerosas con miembros en situación de desempleo, conscientes de
las dificultades añadidas que tienen
estos hogares a la hora de buscar
trabajo y también por las consecuencias que tiene en estas familias
el hecho de que los padres se queden en el paro.
Gracias al acuerdo suscrito por estas
entidades, 20.000 familias numerosas tendrán la posibilidad de acceder de forma gratuita al servicio de
pago del portal de empleo, (Servicio
Premium), dirigido a personas que
buscan empleo de forma urgente, y
que ofrece una serie de ventajas añadidas frente a los servicios gratuitos
de la web.
Otra acción del compromiso de
InfoJobs con este colectivo fue la
celebración de unas jornadas de formación sobre búsqueda de empleo.
El curso de formación en Barcelona
se impartió el 6 de Octubre en el
Hotel NH Numancia de Barcelona de
10h a 13h y fue totalmente gratuito
para los más de 20 socios de FANOC
que se inscribieron. <
La FEFN confía en que la medida prospere y sea una realidad en breve, para
dar una mayor protección laboral y
social a las mujeres a la hora de tener
hijos, y se reconozca a la vez la aportación de las familias numerosas en un
país cuyo índice de fertilidad no llega
al 1,5 y tiene una tasa de dependencia
que va camino de duplicarse. <
FANOC
29
ALTRES
ASSOCI
ACIONS
Europa
V Congreso Europeo de
Familias Numerosas en Italia
Del 31 de julio al 2 de agosto de 2010 se celebró el V Congreso Europeo de Familias Numerosas
en la Riviera Romagnola italiana, organizado por la Confederación Europea de Familias
Numerosas (ELFAC) y la Asociación Italiana de Familias Numerosas (ANFN).
Bajo el lema “Las Familias
Numerosas, esperanza para Europa”
durante el congreso se trataron
diferentes temas que afectan a las
familias numerosas europeas. Entre
ellos, destacaron, las diferencias
entre la política social y familiar, la
situación demográfica de Europa en
el presente y cómo la UE trabaja las
diferentes políticas familiares.
Durante el Congreso participaron
ponentes importantes y conocidos
de Italia y otros países. Una familia
numerosa de cada país miembro de
ELFAC fueron invitadas a pasar una
30
FANOC
semana en diversos eventos con familias numerosas italianas.
El domingo 1 de Agosto en la sala de
conferencias del Hotel Toledo de Rimini
(Italia) se celebró la Asamblea General
Ordinaria de la Confederación Europea
de Familias Numerosas (ELFAC) con la
asistencia de la Junta Directiva y otros
representantes de las diferentes asociaciones que pertenecen a ELFAC.
Después de un discurso de bienvenida
de Regina Maroncelli como representante de la asociación organizadora del
congreso (ANFN), cada representante tuvo la oportunidad de informar
sobre la situación y la actividad de
su asociación. Posteriormente, se
trataron los diferentes temas de la
agenda, como la nueva página web
de ELFAC, que está todavía en construcción, el desarrollo de la tarjeta
europea de familias numerosas, la
participación en la Familyplatform,
un proyecto de la Unión Europea, y
las próximas actividades previstas.
Finalmente, se definieron los objetivos de la Confederación para el
año 2011. <
Desembre de 2010
Europa
ALTRES
ASSOCI
ACIONS
Veinte semanas de baja
por maternidad
La Confederación Europea de Familias Numerosas (ELFAC) hizo una campaña por el voto positivo.
El Parlamento Europeo aprobó
el pasado 20 de noviembre el
aumento de la baja mínima por
maternidad en Europa de las actuales 14 semanas a 20, lo que supone 2 semanas más de lo inicialmente propuesto por la Comisión
Europea, la institución que tiene la
iniciativa legislativa en Europa.
Este importante avance para los
derechos de la mujer en Europa ha
sido posible gracias a los 375 votos
a favor que ha recibido el texto de la
propuesta en la Eurocámara, frente
a los 208 en contra de eurodiputados que se han opuesto por diferentes razones, entre las que destaca
el argumento de que en la crisis
actual este nuevo gasto a las arcas
Desembre de 2010
públicas de los diferentes sistemas de
seguridad social no es lo más recomendable, tesis defendida sobre todo por
los representantes de Alemania, tanto
conservadores como socialistas.
Además del aumento de los días de
baja las mujeres trabajadoras que sean
madres tendrán derecho al cien por cien
del sueldo que recibían antes de producirse el parto, de tal modo que no se
verán afectadas por reducción alguna de
ingresos, y por tanto de discriminación,
por el hecho de ser madres.
La aprobación de la propuesta se ha
producido hoy en Estrasburgo en primera lectura, por lo que el texto tendrá
que volver al Consejo de Ministros de
Empleo de la Unión Europea y de nuevo
a Estrasburgo en segunda lectura.
En todo caso cabe recordar que
los países europeos tienen libertad
para establecer la baja por maternidad que consideren oportuna,
siempre que sea por lo menos igual
al mínimo decidido en el ámbito
comunitario. En el caso de España
la actual baja maternal retribuida
es de 16 semanas y la ampliación
a 20 tendría un coste aproximado
de 988 millones de euros, según
cálculos de la Eurocámara.
Entre las novedades que incorpora
esta reforma, que aún no es definitiva, está un permiso de dos semanas remuneradas para los hombres
que sean padres. <
ABC
FANOC
31
NOTICIES
Article
destacat
Expertos recomiendan
un uso responsable de las
actividades extraescolares
para no sobrecargar al niño
32
FANOC
Desembre de 2010
Article
destacat
cen a poner las “nuevas” normas e ir
dejando de lado algunos de los hábitos
vividos durante el verano”, ya que hay
que ir preparando a los hijos para la
vuelta a su rutina.
on la vuelta de la actividad escolar
los niños, además de sus obligaciones educativas, se ven sometidos
a diferentes tareas extraescolares
que, según la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria (SEPEAP) y la
Asociación Española de Pediatría
de Atención Primaria (AEPap), pueden sobrecargar de obligaciones al
niño y limitar su tiempo de descanso y juego.
“Se recomienda que se piense en
el hijo, y con la cabeza; hay que
hacer un uso responsable de este
esfuerzo extra y pensar que ellos
necesitan tiempo para descansar
y para jugar, no sobrecargándoles de obligaciones. Los padres no
se deben plantear el desarrollo de
estas actividades como una carrera
contra reloj”, advierten.
El doctor Antonio Redondo Romero,
pediatra de AP y director de la web
de la SEPEAP, advierte que es el
momento de que “los padres empie-
Los niños
pueden
llegar a tener cierto
nerviosismo cuando
les toca volver al
colegio".
Desembre de 2010
En este sentido, señala que es necesario volver a instaurar hábitos y horarios,
“siendo conveniente que se pongan en
marcha unos días antes de que llegue
el primer día de su escolarización y, a
poder ser, de mutuo acuerdo”. Es el
caso de la hora de despertarse, donde
“éste se debe ir instaurando de forma
progresiva, para que el organismo se
vaya acostumbrado al nuevo despertar
dos o tres días antes del comienzo”.
“Una vez se ha iniciado el curso es conveniente acordar, y en los adolescentes
negociar, los horarios de estudio y descanso en casa. Se hace necesario crear
un ambiente de estudio tranquilo, con
silencio, respetando la necesidad de
cada cual”, añade Redondo.
Por otra parte alertan de que los niños
también sufren estrés con la vuelta al
colegio ya que, “de la misma forma que
en los adultos se plantea el famoso
síndrome postvacacional al volver a
sus puestos de trabajo”, los niños
pueden llegar a tener cierto nerviosismo y estado de ansiedad cuando
les toca volver al colegio. No obstante, en una o dos semanas la mayoría
de los alumnos se suelen adaptar a la normalidad escolar,
partiendo del supuesto de
que tanto el ambiente escolar como el familiar sean
adecuados.
NOTICIES
cada niño tiene su medida del tiempo. Siempre evitar las dichosas
comparaciones”, advierte.
Por otra parte, recuerdan que la
familia es la que educa y no los
profesores, por este motivo aconsejan a los padres estimularles y ser
positivos. “Una buena comunicación entre padres e hijos, aspecto
primordial en esta etapa escolar, va
a ser la base para poder conocer
sus capacidades, limitaciones, ilusiones, habilidades y expectativas
en este periodo”.
“Hay que hablar con ellos de la nueva
situación, transmitirles confianza,
pedirles su colaboración y comprensión, y demostrarles lo orgullosos y
seguros que se está de ellos. Así se
sentirán arropados y serán capaces
de enfrentarse a las dificultades que
se les puedan presentar, potenciando su autoestima”, concluye. <
Europa Press
Hay algunos alumnos que van a
tardar algo más;
“con éstos hay
que tener
paciencia
y tranquilidad, sin
exigirles
mucho y ofrecerles
algo
más de margen de tiempo
para recuperar
el ritmo, ya que
FANOC
33
NOTICIES
Sobre la
família
La mitad de los abuelos dedican
seis horas diarias a sus nietos
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) alerta de que la mitad de los jubilados
españoles que son abuelos cuidan de sus nietos, y lo hacen no solo diariamente sino que en cada
jornada emplean unas seis horas como media.
Estar con
sus nietos
les hace sentir más
vivos y útiles".
La SEGG explica que si bien la
atención de los niños de la familia es
una actividad muy apetecible para los
abuelos, tener esa carga de trabajo no
lo es, especialmente en los casos que la
tarea les es impuesta de una manera
más o menos velada.
Por eso, la SEGG ha sacado a la luz el
decálogo del abuelo canguro, diez consejos para facilitar el equilibrio entre echar una
mano a los hijos
y mantener
su propia
vida:
“Haz lo que puedas”, le aconsejan
porque “cuidar de los nietos debe
ser una actividad placentera, nunca
una carga”; debe aprender a decir
no “ante tareas en las que no te
veas capaz, o si tienes otros planes
o compromisos”; que no descuide
su salud y por supuesto sus revisiones médicas; debe establecer
unas reglas básicas y una
comunicación fluida con
los hijos; debe reservar
un tiempo y un espacio para sí mismo; no
puede descuidar el ejercicio y la dieta adecuada; la
culpabilidad por no hacer
lo mismo que antes está
prohibida; debe adecuar las
actividades con los nietos a
su capacidad, no a la de los
niños porque son físicamente
muy exigentes; “pon límites”,
le dicen los geriatras, porque
“estar con el abuelo no significa
que el nieto haga lo que le dé la
gana”; y finalmente, “disfruta
de tu nieto y de los momentos
compartidos con él”.
Los geriatras sostienen que si los
abuelos cumplen con este decálogo,
“estar con sus nietos les hace sentir
más vivos y útiles y, además de combatir la soledad, es una oportunidad
para vivir una segunda paternidad”.
Para el presidente de la SEGG,
Pedro Gil Gregorio, “los sentimientos de tristeza, soledad y aburrimiento se rebajan entre los abuelos
cuidadores” porque pueden aportar
a los nietos muchas cosas: tiempo,
paciencia, experiencia, tolerancia y
un sentimiento de familia. <
La Voz de Galicia
34
FANOC
Desembre de 2010
Sobre la
família
NOTICIES
"Hi ha alguns ‘signes
evidents’ per detectar si
un nen està sent
assetjat en el col·legi".
Creure al nen, recolzar-lo
i animar-lo a plantar cara
Creure el que diu el nen, fer-lo sentir que no està sol, ensenyar-li comportaments assertius per
ignorar bromes sense importància i animar-lo a no cedir són algunes de les claus que l'Institut
Madrileny de Formació (IMF) brinda als tutors perquè puguin afrontar un possible assetjament
escolar o "bullying" dels seus fills.
IMF explica que si el nen
cedeix, “l’acosador” continuarà i el
problema s'allargarà. “Hem d'ensenyar als petits a respondre a l'assetjament, mostrant-nos ferms però no
agressius”, assegura l'organització.
Així mateix, per detectar si un nen
està sent assetjat en el col·legi,
l'organització indica que alguns
“signes evidents” són que el noi
arribi a casa amb les seves coses
“trencades o danyades”, que presenti “talls inexplicables, contusions i esgarrapades”, que tingui
“pocs o cap amic” i que expressi
“por d'anar al col·legi, viatjar en
l'autobús escolar o participar en les
Desembre de 2010
activitats organitzades amb els seus
companys”.
A més, pel IMF són també signes que el
nen trigui “més temps del normal a arribar al col·legi, hagi perdut l'interès pel
col·legi o comenci a tenir males notes”,
que es mostri “especialment trist/a,
d'humor canviant, plorós o deprimit”,
que es queixi “amb freqüència de maldecaps, d'estómac o altres dolències
físiques”, tingui problemes per dormir
o pèrdua d'apetit.
Quant a la detecció dels acosadors,
“hi ha determinats trets que ho delaten” i, segons el IMF, els més comuns
són “individus impulsius, impetuosos
i dominants, que es frustren amb
facilitat”, a els qui “els falta empatia i generalment tenen dificultat
per seguir les regles i veuen la violència com alguna cosa positiva”.
“En general els nens que intimiden
tendeixen a ser físicament més
forts que altres companys del seu
entorn, però un factor determinant
sol ser la característica de la família de l’acosador, doncs sol emmalaltir en el seu entorn de falta de
calidesa i participació per part dels
pares o en altres casos els pares
són excessivament permissius,
entre altres factors”, explica. <
Europa Press
FANOC
35
NOTICIES
SECCIÓ
Sobre ladins
Apartat
de la secció
família
Libros recomendados
¿Mi hijo? ¡Ni caso!
Ten autoridad
Lo que hacen tus hijos
en Internet
Bárbara Sotomayor y Alberto Masó
Leonardo Cervera
Rondas 2010
"Nuestros hijos son lo mejor de nuestra vida y, en parte, de ellos
depende nuestra felicidad. Cuando surgen problemas raídamente
buscamos remedios porque no los queremos ver sufrir; pero cuando el conflicto es la falta de autoridad, no sabemos cómo abordarlo: nos cuesta pensar que el problema proviene de la falta de un
planteamiento familiar. Este libro está destinado no sólo a padres
jóvenes que se inician en la maravillosa aventura de formar una
familia, sino también a todos aquellos que creen que esta fantástica aventura no se acaba nunca. La familia es la mejor escuela de
amor y todas las contrariedades que puedan surgir, incluso la falta
de autoridad, siempre tienen solución, porque el amor lo puede
todo: la falta de autoridad es una llamada de atención, detrás de la
cual se esconde algo que los padres hemos dejado en el tintero".
Adán
y Eva
Juan Valls Juliá
Ayaan Hirsi Alí y Anne Gray
"Éste es un libro que interesa a padres jóvenes, abuelos,
futuros padres y educadores de niños menores de 8 años. El
objetivo, contenido y límites de este trabajo vienen definidos
por una actitud: la confianza, aspecto clave en el desarrollo
de todas las facetas de la personalidad del niño. El educador
debe actuar con simpatía, rapidez y una actitud permanente
de confianza y amor. El aprendizaje temprano es la revolución
pendiente. El educador ha de ser modelo para el niño pero,
¿cómo darle las oportunidades para imitar el modelo?, ¿cómo
darle la información correcta? El lema propuesto es: Prevenir
es mejor que curar. El autor expone lo que piensa, lisa y llanamente, salpicándolo de anécdotas vivas, mucho más ilustrativas que cien consideraciones".
FANOC
"Mientras que nosotros utilizamos Internet, nuestros hijos
viven Internet. La mayoría desconocemos qué hacen cuando navegan. ¿Son peligrosas las redes sociales? ¿Cuánto
tiempo debe pasar un niño conectado a ellas? ¿A partir de
qué edad es recomendable que empiecen a conectarse?
¿Internet puede ser adictivo? ¿Podremos defender a nuestros hijos del Ciberacoso? ¿Es bueno espiar lo que hacen en
la Red? Multitud de preguntas que encuentran un lugar en
esta amena obra". El autor recomienda enseñar a los hijos
a utilizar la red de manera consciente y sensata. Internet
tiene además su propio decálogo de comportamiento, unas
reglas que comparten los mismos principios de buena educación que el mundo real, pero adaptadas a la red.
El desarrollo
total del niño
Rondas 2010
36
Círculo de Lectores. 2010
Galaxia Gutterberg. Círculo de Lectores.
"A pesar de sus diferencias, Adán, un hijo de emigrantes
marroquíes, y Eva, una adolescente judía, pronto descubren que tienen mucho en común. Ambos estudian en un
selecto colegio de Herengracht en Amsterdam, y, aunque
por motivos distintos, son objeto de burla de sus compañeros, pues son muchos quienes creen que los judíos son
inmundos y beben sangre, y que los musulmanes roban
todo lo que pueden. A través de una historia repleta de
belleza e ingenuidad, Ayaan Hirsi Alí nos recuerda que la
intolerancia se esconde en las habitaciones de nuestras
casas, y nos invita a contemplar el mundo con otra mirada,
con la inocencia y la curiosidad de Adán y Eva".
Desembre de 2010
REPORTATGE
La familia y
algunos más
Las pensiones nos preocupan. Cómo se entiende, pues, que ejercer la
maternidad con deseo y responsabilidad sea un castigo. Si nadie tiene
hijos, ¿quién nos cuidará y pagará por nosotros?
REPOR
TATGE
Maternitat
L
eo con atención
las propuestas
que circulan para
que, dentro de 10
años, no se queden sin pensión
los jubilados. La lista es: bajar
las pensiones, reformar el sistema de pensiones, endurecer la presión fiscal,
elevar las cotizaciones
sociales por jubilación, alargar la edad
de jubilación, con-
gelar las pensiones. Ante este horror,
medio perdida, hay otra posible vía:
aumentar la natalidad.
Choca. Los debates sobre cuántos hijos
tenemos y si es necesario o no tenerlos
son inexistentes. «Nunca le prestamos
suficiente atención a la demografía
porque es a tan largo plazo», admite Dominique Strauss-Kahn, director
del Fondo Monetario Internacional. El
mismo fondo se caracteriza por su
debilidad hacia los frutos inmediatos.
La norma general de una sociedad a
merced de la inmediatez y la especulación. Pero mirar el mundo a tan corto
plazo nos convierte en miopes.
Darle vueltas a la catástrofe malthusiana o recuperar para la polémica movimientos como Sin Hijos por Elección
nos ata al pasado. El debate sobre la
natalidad, aquí, tiene que pasar por la
maternidad. Y la paternidad. Por cómo
esa opción personal debe ser acompañada y aplaudida porque, de lo contrario, se derivan pérdidas. El progreso y la
demografía van de la mano.
Puede que una discusión de tanta trascendencia sobre nuestro futuro como
sociedad no salga del perímetro de una
pirámide porque en el centro de ella se
encuentra el papel de las mujeres, más
del 50% de la población. La sociedad,
ese término bajo el que anidan las
empresas, las administraciones, las
parejas, la familia, los amigos, castiga
a la madre. ¿Se le puede exigir 40 años
de cotización y, al mismo tiempo, que
se ocupe de los hijos? ¿Ser madre ha
¿Se le puede exigir a la madre
40 años de cotización y,
al mismo tiempo, que se ocupe
de los hijos?".
38
FANOC
Maternitat
Maternidad
La maternidad
El interés
político por las
familias es "nulo"
es una decisión,
un proyecto de vida y
de mundo".
de ser sinónimo de trabajo precario o
de estancamiento profesional?
Estar embarazada -estar embarazados,
como dicen muchas parejas jóvenes- ya
no se considera una enfermedad ni una
vergüenza que haya que esconder bajo
amplios vestidos. El paso necesario
para la salud de la sociedad y de la
economía que nos permite vivir a todos
es considerar la maternidad como un
bien colectivo, no un lastre empresarial
o social, que pagan los empresarios o
pagamos todos con nuestros impuestos
como si se tratara de nuevos móviles
para sus señorías.
Hablar de maternidad no consiste en
hundirnos otra vez en las trincheras
entre las personas que apoyan la interrupción del embarazo y las que lo
rechazan. Tampoco, recuperar propuestas como las del cheque-bebé (2007),
con nula repercusión en la natalidad.
Pero algo hay que hacer. Por primera
vez en 14 años, la cifra de nacimientos bajó en Catalunya en el 2009. En
España, la natalidad cayó un 5% por
primera vez en una década. Más preocupante aún es el dato de la reducción del número de mujeres en edad
fértil.
No es una carrera hacia los antiguos
planes de familias numerosas. Ni otra
para producir soldados. La maternidad
es una decisión, un proyecto de vida y
de mundo que no tendrá el reconoci-
Desembre de 2010
REPOR
TATGE
Según el informe 'La familia en el
Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado (PGE)
para 2011' que ha realizado el
Barómetro de la Familia en el
Centro de Investigación y Estudios
de la Familia estas "son las
que más van a sufrir la política
presupuestaria de 2011".
miento proporcional a su peso social y
económico mientras lleve parejos datos
como el de la OCDE: alargar la baja
maternal es perjudicial para la carrera
de la mujer.
La maternidad y la paternidad, argumentan algunas empresas y administraciones, resultan caras. La inversión
de futuro, y disculpen el término economicista, no cuenta. Se oculta el capital
humano. Se escatima el progreso con
el inmovilista proceso de producción.
No entran en juego, en serio, fórmulas
como el trabajo en casa, el máximo rendimiento de las nuevas tecnologías, la
búsqueda de la excelencia y la productividad, así como de la diversificación
del mercado laboral.
Una modernización necesaria para no
desplazar a madres y padres y, por lo
tanto, no desperdiciar el talento. Lo
contrario sí que lo pagaremos caro. En
el 2050, uno de cada tres españoles
tendrá más de 65 años. ¿Y no podemos
dedicar 20 semanas a los recién nacidos, a nuestro futuro? ¡Qué miopes!
En el 2020, España será uno de los países
más viejos del mundo: el 20% de la población tendrá 65 años o más. La baja tasa de
natalidad (1,4) y el aumento de la esperanza de vida causan el envejecimiento.
Eva Peruga
Defensora del lector de
El Periódico de Catalunya
Además, destacan la necesidad
de revisar las prestaciones
por maternidad, paternidad y
riesgo durante el embarazo y la
lactancia, ya que "en España hay
más de 7 millones de mujeres
que son madres y sería necesario
ampliar la prestación por
maternidad remunerada".
Por otro lado "es un claro mensaje
de desinterés político" el suprimir
la ayuda de 2.500 euros por
nacimiento de hijo, además
de reducir las ayudas para los
menores de tres años, así como
los programas de gratuidad del
segundo ciclo de educación infantil
y las ayudas al transporte escolar,
según el estudio.
Todo esto supone un aumento
de las dificultades para conciliar
la vida laboral y familiar, ya que
según el informe, "no se valora ni
se reconoce el papel de las mujeres
que son madres", algo que además,
resulta "discriminatorio" para
aquellas familias monoparentales
que están encabezadas
principalmente por mujeres.
En cuanto a las pensiones de
carácter familiar, el estudio
concluye que "son de escasa
cuantía y ninguna de ellas llega al
Salario Mínimo Interprofesional",
pues "la mayoría de las
pensiones de viudedad no
superan los 600 euros".
Todos estos aspectos hacen al
Barómetro de la Familia recordar
que mientras todas estas medidas
en otros países son de carácter
universal, en España se consideran
políticas de lucha contra la pobreza.
Europa Press
FANOC
39
EL RACÓ
DELS NENS
Diverteix-te
La recepta
Pizzotortillas
Ingredients
½ kg de patatas
8 huevos
1 cebolla grande
Sal y pimienta
4 cucharadas
de tomate frito
Queso para fundir
Jamón york, atún, gambas,
pimientos, anchoas, champiñones, aceitunas
7 difere‘ ncies
´ cies a les imatges
Troba les 7 diferen
Instruccions:
En la imatge inferior hem fet algunes modificacions respecte el primer dibuix. Ets capaç de trobar les 7 diferències?
Preparació:
1. Espada de Bob Esponja. 2. Mancha en la piel de Patricio.
3. Piedras al lado del ancla. 4. Remo derecho. 5. Bota
izquierda de Arenita. 6. Plantas blancas. 7. Cremallera de
Arenita.
Respostes:
Para comenzar, los primeros pasos son como los de la tortilla
española: pelamos patatas, picamos cebollita bien finita, freímos sin que queden muy hechas, batimos unos huevos, salamos al gusto y mezclamos en un bol. Es importante que no
seamos rácanos con el huevo, es mejor que quede la mezcla
jugosita. En este momento yo uso uno de mis trucos que es
añadir un buen puñado de patatas chips, que luego le proporcionan jugosidad a las tortillitas.
Una vez todo bien mezclado, lo vertemos en un vaso de
batidora y batimos a velocidad media hasta que nos quede
una masa como para hacer tortitas. En una sartén hacemos
tortillitas redondas (tamaño una botella de agua grande) y de
grosor un dedo. Las hacemos al gusto pero siempre que quedan jugositas por dentro.
Ponemos a precalentar el horno a 200º durante un mínimo
de diez minutos, que más o menos es el tiempo que nos llevará colocar el resto de ingredientes.
Una vez hechas las bases de las pizzolletas, aplicamos
tomate frito en toda
su superficie, espolvoreamos por encima
el queso para fundir,
y luego aplicamos
los ingredientes que
más nos apetezcan.
En este caso hemos
hecho unas con
york, aceitunas y
pimientos asados
en lata; y otras con
atún y gambitas.
Antes de introducirlas en el horno,
debemos comprobar que está bastante caliente
y si tenemos esa posibilidad aplicamos la función Grill. El
tiempo en el horno debe de ser poco, como mucho 5 minutos,
pero los suficiente para que se funda el queso con el resto de
ingredientes y que la tortillita no se nos seque por dentro y
pierda su jugosidad.
www.pequerecetas.com
40
FANOC
Desembre de 2010
Diverteix-te
EL RACÓ
DELS NENS
Manualitat
Manualitat: flor de paper
Instruccions:
01
02
03
04
05
Material necessari
Paper pinotxo de diferents colors
Tisores
Un neteja-pipes o un filferro
embolicat amb cinta aïllant
de colors).
01
Posa sis fulles de paper
pinotxo una a sobre
l’altre (també en pots
posar més, si vols una
flor més “plena”).
02
Retalla el munt per tal
que tingui 30 cm d’amplada (això et donarà una
flor d’uns 23 cm; si la
vols més petita, retalla a
menys amplada).
03
Començant per dalt, fes
doblecs d’uns 4 cm per
formar un ventall.
04
Fixa el centre del ventall
amb el neteja-pipes.
Després, trena els extrems
del neteja-pipes per formar una tija central.
05
Retalla les vores del paper.
Si ho fas amb tisores de
ziga-zaga, aconseguiràs
que et surti la flor amb les
vores ondulades.
Doblega el ventall per la
meitat a l’alçada del neteja-pipes, i separa cada
capa de paper, des de fora
cap a dins. Aquesta operació és la més delicada
i s’ha de fer amb molta
cura, ja que el paper es
pot trencar molt fàcilment.
Edat: a partir de 4 anys
Temps de realització: 30 minuts
Dificultat: baixa
www.jouscot.com
Desembre de 2010
FANOC
41
PLAN
FAMILIA
Novetats
Descomptes
Guia
er a ampliar
la dia a dia p
Fanoc trebal
tatges per
serveis i avan ació us
la oferta de
u
tin
n
socis. A co
s que
als nostres
se
re
p
em
noves
am
mostrem les
+f ília
orat en el Pla usius
s’han incorp
cl
ex
s
descompte
per a oferir
socis.
pels nostres
de novetats
i descomptes
_01
Hostal
Antic Espai
Els esplèndids allotjaments de la
històrica mansió L'Antic Espai es
troben en una estructura còmoda i
dotada de tots els serveis; conserven
intacte l'irresistible encant de
començaments del segle XX, en una
zona elegant i animada del centre
de Barcelona.
L'hostal ofereix als associats entre
un 15% i un 20% de descompte
depenent de l'època de l'any.
Els mesos de novembre, desembre,
gener i primera quinzena de febrer
s'augmenta la oferta.
Per a més informació podeu trucar al
933 041 945 o consultar el seu web:
www.anticespai.com
_02
_03
Berga
Resort
Ridolaina
Ridolaine es un centre de recursos i
gestió d'activitats, situat a la Cerdanya
és una casa de Colònies que ofereix
ofertes i descomptes als socis en
les seves activitats durant vacances,
ponts, caps de setmana i festius:
•programes d'esport i aventura
•activitats esportives
•futbol
•esquí
•hípica
•piragüisme
•bàsquet
•piscina
•mountain bike
•vollei
•escola de natura
•escola mediambiental
•tallers: dansa, malabars,...
•ascensió en globus
Berga Resort, the Montain &
Wellness Center, camping amb spa
del Pre-Pirineu català que ofereix
descomptes del 5%, 10% o 20%
segons la temporada i duració de
l’estància.
Reserves al 938 211 250 o en
[email protected], cal
enviar la còpia del carnet de soci
per e-mail o al fax 938 222 388.
Més informació al web
www.bergaresort.com
Per a més informació truqueu al
973 293 003
42
FANOC
Desembre de 2010
PLAN
FAMILIA
TS
NOVETA
DESCOMPTES
Novetats
Descomptes
_04
Homair
Vacances
Es tracta d’una cadena de campings
de nivell d’arreu d’Espanya. Ofereix
en temporada baixa (abans del
03/07/11 i després del 28/08/11)
la gratuïtat en els gastos de gestió
(de 10 a 25 euros) i un 15% de
descompte sobre els preus del
catàleg. Temporada alta (entre el
03/07/11 i el 28/08/11) els socis es
beneficiaran d'un 5% de descompte
sobre els preus del catàleg.
Per reservar és necessari que fanoc
us faciliti un codi.
Per a més informació consulteu a
www.homair.es o bé al 900 993 342.
_05
MAPFRE
VIDA
Fanoc ha realitzat un acord amb
la companyia MAPFRE que ens
ofereix una Assegurança de vida
en condicions molt avantatjoses
i exclusives per a les famílies
nombroses associades a FANOC, amb
descomptes que oscil·len entre un 25%
i un 40% sobre els preus estàndard,
depenent de l'edat.
Es tracta d'una assegurança
anual renovable que garanteix
un capital al beneficiari designat
si l'assegurat mor, per qualsevol
que sigui la causa, durant la
vigència del contracte; amb la
finalitat de la protecció de la
seva família davant un fet greu
i imprevist com és la defunció,
proporcionant un capital que permetria
a la família afrontar les conseqüències
econòmiques que en aquestes
situacions es produeixen (hipoteques,
estudis dels fills, etc...).
Desembre de 2010
Però a més, l’assegurança pot
complementar-se, i és recomanable
que així sigui, amb altres garanties,
com la defunció accidental o la
defunció per accident de circulació,
que permeten obtenir capitals
addicionals d'indemnització a
preus molt baixos. I també la
Invalidesa absoluta i permanent
per poder donar
cobertura a
una possible
minusvalidesa
que impedeixi el
treball i per tant
minvi els ingressos
de la família.
Per gaudir
d'aquestes
condicions
o ampliar
informació,
podeu
contactar
amb la Srta. M.
Carmen, en el
telèfon
934 761 343 o
bé al correu
electrònic:
mavives@
mapfre.
com.
FANOC
43
SECCIÓ
PLAN
FAMILIA
Apartat dins
de la secció
Descomptes
s
descompte
descuentos
dicounts
promotion
rabatte
slevy
alennukset
kortingen
LLUM: A més, IBERDROLA posa a la disposició d'aquestes famílies les ofertes
de llum que millor s'adapten a les seves
necessitats:
• Les llars amb potència contractada
menor o igual a 10 kW poden gaudir
dels avantatges del Bo Social.
• Les llars amb potència contractada
major a 10 kW poden gaudir de descomptes de fins a un 20% en el fix de
la seva factura de la llum i del 5% en
el consum durant 12 mesos.
 901 20 20 20
& www.iberdrola.es
Garimont empresa dedicada a la
instal·lació de cisternes amb doble
descàrrega per a economit­zar la
despesa en aigua. Preu de 80
euros per la instal·lació i compra de
la cisterna.
 666 643 917
[email protected]
Aguamás purificador i descalcificador d’aigua per a la teva casa
amb un 10% de descompte pels
socis.
 933 770 402
& www.aguamas.es
ests Reserva Self-storage 10% de
e tots aqu
d
ir
d
u
a
g
em descompte en qualsevol fórSi voleu
tges que h
mula de lloguer d’espai com a
ta
n
a
v
a
ls
e
.
s
serveis i d
e
magatzem i en embalatge.
s
re
amb emp
 900 250 90
aconseguit
s
te
n
a
u
Q
.
OC..
cis de FAN
Platón Selección de
C
Feu-vos so
art de FANO
p
in
rm
Personal 20% de desfo
s
més famílie
compte per contractació o
.
m
re
nd
més força ti
substitucions de personal
s!
ie
per servei domèstic o
íl
m
fa
0
0
s de 4.0
é
m
assistencial.
m
o
s
Ja
 932 417 507
676 303 201
LLAR
Iberdrola ofereix condicions avantatjoses en gas i llum:
GAS: regala a les famílies pertanyents
a la Federació Espanyola de Famílies
Nombroses el 100% del terme fix del
gas durant tot un any en contractar
el nostre Servei Manteniment Gas,
amb el qual tindran cobertes totes les
necessitats de manteniment de la seva
instal·lació i aparells de gas, fent que
funcionin de forma més eficient.
44
FANOC
Alares els socis gaudiran de condicions
especials en ajudes personal, selecció de
personal sanitari, servei domèstic, etc.
 902 011 011
& www.alares.es
Pentatoldo empresa que instal·la toldos
ofereix als associats a FANOC un 20% de
descompte en productes a la campanya
d’hivern i un 15% en productes la resta de
l’any.
 935 118 050 - 933 310 254
Solocartuchos.com ofereix als associats
un 10% de descompte preferencial
sobre tarifa. És necessari certificar que
pertanys a FANOC i un codi promocional que et facilitarà l’Associació.
Saloni empresa de material de construcció, ofereix als socis un 20% de
descompte en productes ceràmics i
un 10% de descompte en la resta de
productes.
 932 150 040
& www.saloni.com
C&B sleeping/Massó produeix matalassos per a la màxima comoditat i ofereix el 25% de descompte en els seus
productes als associats a FANOC.
C/ Gran Vía, 698 (al final d’una botiga
de roba que es diu TR3S). Obert al
migdia.
& www.cqmasso.com/descanso
Hogarden empresa de venda online
de productes per a la llar, s’ha incorporat al Pla +Família, per a oferir a les
famílies nombroses associades un descompte del 8% exclusiu en els seus
productes.
& www.hogarden.com
ENTITATSBANCARIES
BBVA avantatges en productes financers i assegurances. Dirigir-se a qualsevol oficina de BBVA.
Catalunya Caixa plans específics per
a les famílies nombroses. Dirigir-se a
qualsevol oficina de Caixa Catalunya.
OCI
Cinesa entrades a preu de Dia de
l’Espectador, de dilluns a divendres no
festius. Indispensable presentar el carnet de FANOC.
& www.cinesa.es
Cinemes Filmax els socis tindran l’entrada gratis per al quart i cinquè membre de la família. Cinemes Ànec Blau i
Gran Via II. Venda d’entrades.
 902 180 193
CaixaFòrum promocions especials i
cada mes entrades gratuïtes per als
seus espectacles i exposicions a la seu
de Barcelona (cal reservar entrada).
Desembre de 2010
Apartat dins
Descomptes
de la secció
& www.caixaforum.org
Illa Fantasia parc aquàtic a Vilassar
de Dalt amb el 50% de descompte en
el preu de les entrades als socis de
FANOC. Trobada familiar anual a preu
molt baix.
 937 514 553
& www.illafantasia.com
CosmoCaixa trobada anual de famílies
associades a preu especial. Descompte
en l’entrada (preu 2 euros) i en les activitats (preu 1,5 euros). A més promocions especials i regals.
& www.lacaixa.es/cosmocaixa
Hípica Peufort descomptes i preus
especials en packs amb activitats més
allotjament per a grups de famílies
nombroses. Nens majors de 3 anys.
[email protected]
Zoo de Barcelona trobada familiar un
cop a l’any, organitzada per FANOC, a
preu especial per als socis. Existeix un
abonament anual familiar per un preu
de 70 €.
& www.zoo­barcelona.com
Fundació Pere Tarrés descomptes en
colònies infantils i per a famílies en
l’allotjament a cases i albergs.
 934 301 606
& www.peretarres.org
El Poble Espanyol (El Poble dels Nens)
ofereix a les famílies associades a
Fanoc tarifa familiar d’entrada d’un
dia 20 euros (2 adults+fills menors de
12anys). Abonament familiar anual
39 euros (2 adults+fills menors de 12
anys, vàlid l’any 2010). Cada mes, una
temàtica. Cada diumenge familiar, un
espectacle i un taller. I, un cop cada
mes, una gran festa familiar!
 935 086 300
& www.poble-espanyol.com
Port Aventura preu d’entrada per
família 110 euros (el matrimoni y fins
a 6 fills menors de 21 anys). 60 euros:
Preu d’entrada al Carib Aquàtic. 50%
de descompte en la segona habitació
d’hotel.
 902 20 22 20
& www.portaventura.es
Tibidabo gràcies a Fanoc les famílies
nombroses poden obtenir el Carnet
Desembre de 2010
Tibiclub familiar amb accés al parc durant
un any sense importar el nombre de fills
per 120 euros i una quota d’inscripció de
20 euros. Trobada anual a preu especial.
& www.tibidabo.es.
SK Kayak ofereix als socis de FANOC descomptes del 20% en excursions familiars
en Kayak. A partir de 4 anys. Menors de 8
anys entrada gratuïta.
 627 433 332
[email protected]
Vilabowling la bolera ofereix descomptes
exclusius per a Fanoc. Les tarifes inclouen
calçat necessari per a jugar.
 627 433 332 - 938 147 155
& www.vilabowling.com
Museu de la Xocolata ofereix un 20% de
descompte en l’entrada i en les celebracions de les festes d’aniversari.
& www.pastisseria.cat/es/PortadaMuseu
Lloret Turisme ofereix 50% de descompte
per a adults i nens fins a 12 anys gratuïts
en diversos punts turístics.
& www.lloretdemar.org
Codigo BCN ofereix un 25% de descompte
als associats en els jocs de gimcana que
organitzen per descobrir els racons de
Barcelona.
& www.codigobcn.com
Bosc Vertical ofereix un 15% de descompte a tots els socis en les seves activitats.
& www.boscvertical.com
TELEFONIA
Movistar ofereix quota connexió
gratuïta; quota UNO FAMILIAR
gratuïta; SMS a Movistar: 20% de
descompte; Servei Mesurat: 12%
de descompte sobre servei nacional
i 35% sobre servei internacional;
Servei GPRS/UMTS tarifa plana
Internet Plus: 35€ i Tarifa Plana
Internet Premium: 52€, quota
mensual Blackberry Movistar
Profesional: 17€ per línea. Per a
poder gaudir d’aquests avantatges
has de descarregar-te el formulari que
surt a: www.familiasnumerosas.org
(telefonia/estatal) i enviar-lo per fax
al: 680 077 917.
& 902 12 12 11
[email protected]
PLAN
SECCIÓ
FAMILIA
HOTELSVACANCES
Hotelopía hotels a tota Europa, 10%
de descompte sobre les tarifes dels
hotels.
& www.fefn.hotelopiaclub.com
Interhome ofereix el 10% de descompte en els allotjaments vacacionals a
tota Europa.
 902 302 306
& www.interhome.es
HG Hoteles ofereix el 10% de descompte en règim d’allotjament en
els seus hotels del Pirineu, Balears,
Canàries i Sierra Nevada.
 902 205 902 - 639 725 788
& www.grupohg.com
[email protected]
Cal Xolva un 5% de descompte en
l’Allotjament Rural Independent Cal
Xolva.
& www.xolva.cat
GHT Hoteles descompte del 10% en el
total de la factura. A més, importants
gratuïtats i descomptes per a nens.
 937 662 072
& www.ghthotels.com
Hotels Husa descomptes del 10% al
15% a tots els socis de FANOC. Central
de reserves 902 100 710 i donar un
codi que us facilita l’associació.
& www.husa.es
Continental Hotels Group descompte
del 25% la 1a habitació i del 50% a la
segona. Hotels localitzats a Espanya.
& www.expressbyholidayinn.es
Good Travel del 8 al 12 % en els seus
productes i plans de viatge.
& www.goodtravel.es
Central de Viajes descompte per als
socis del 5% al 7% en els seus plans de
vacances. Tarifes reduïdes en el lloguer
de vehicles.
 902 443 443
& www.centraldeviajes.es
Halcón Viajes preus i promocions
espe­cials als socis de FANOC.
 902 195 604
Iberostar la cadena hotelera ofereix
FANOC
45
Apartat dins
PLAN
SECCIÓ Descomptes
de la secció
FAMILIA
descomptes de fins el 8% i un bo regal
acumulable amb altres ofertes.
 902 99 55 55
& www.iberostar.com
Kim’s Camping S.L. 10 % de descompte pels socis de FANOC. I un 5 % pels
caps de setmana.
 972 301 156
& www.campingkims.com
Viajes Eroski ofereix a les famílies
nombroses associades un descompte
del 7 % sobre els preus dels viatges
que apareixen en els catàlegs de
vacances de Viajes Eroski i del 5 %
sobre els productes d’altres catàlegs.
 902 158 735
& www.viajeseroski.es
Hight Tech Hotels Madrid, Barcelona,
Bilbao, Màlaga, València, Salamanca i
Sevilla.
 902 283 686
& www.hthoteles.com
Hotel Zarauz Zarautz (Guipúscoa).
 943 830 200.
Apartaments el Calón Almería.
 622 22 53 14
[email protected]
Hotels Costa Blanca Benidorm.
 902 165 454
[email protected].
Hotel Manolo Cartagena (Murcia).
 968 330 060
[email protected]
Hotels Riversun Touristic Canàries.
10 % de descompte.
[email protected]
Apartaments rurals el Grial Navas del
Rei (Madrid) 10 % de descompte
 676 397 767
& www.elgrial.es
46
Balneari Archena Murcia.
 902 333 222
[email protected]
Travelkids agencia especialitzada en grans
viatges amb nens. Els associats han de
fer la reserva a la seva agencia habitual i enviar fotocopia del carnet al fax al
934880084 per a obtenir el descompte.
Pinapark Campamentos
 954 416 102
[email protected]
Hotel Reina Cristina Granada
 958 253 211
[email protected]
Morillo de Tou centre de vacances a Osca
y Saragossa. Descompte 10%.
 974 500 793 - 976 200 496
Medinalogo realitza un 8% de descompte.
 983 802 666
Posades de Valdelarco diferents cases de
turisme rural situades per Andalusia i fan
descomptes.
 672 383 118
[email protected]
Campus Cerdanya ofereix un 10% de descompte directe en qualsevol de les estàncies. No acumulable a altres descomptes. Un
15% de descompte a les seves vacances
familiars d’Agost “Family&Sport Camp”. No
acumulable a altres descomptes.
& www.campus-cerdanya.com
Hostal Antic Espai situat en el centre de
Barcelona, l’hostal ofereix als associats
entre un 15% i un 20% de descompte
depenent de l’època de l’any. Els mesos de
novembre, desembre, gener i primera quinzena de febrer s’augmenta la oferta.
& www.anticespai.com/es
Turisme rural Aventures Duraton
Navares de les Coves (Segòvia).
 921 121 776
 625 354 685 - 662 435 517
[email protected].
Berga Resort - The Mountain & Wellness
Center ofereix descomptes del 5%, 10%
o 20% segons la temporada i duració de
l’estància.
 938 211 250
[email protected], cal que
enviar la còpia del carnet de soci per e-mail
o al fax 938 222 388.
Hoteles Playas Senador Marbella,
Cádiz, Granada.
 950 335 335
[email protected]
Ridolaina centre de recursos i gestió d’activitats, ofereix descomptes de fins un 40%
en colònies i activitats els festius.
 973 293 003
FANOC
Homair Vacances ofereix descomptes
del 5% (temporada alta) i del 15% (temporada baixa).
 900 993 342
& www.homair.es
VEHICLES
Kia i Grup Quadis Kia d’un 7% o la
campanya del mes, més un 1% de descompte. Xec de 30 euros de descompte per a les revisions del vehicle. Cal
contactar amb Sr. Jaume Batalla.
 675 626 112
[email protected]
Seat ofereix avantatges en la compra
del Seat Alhambra.
& www.seat.es
Concessionari Difisa descomptes que
van fins el 21% en vehicles nous de les
marques Alfa Romeo, Fiat i Lancia pels
socis de FANOC.
Ctra. De Terrassa, 159 (Sabadell).
 937 275 209
FIAT GROUP ofereix descomptes
especials en models Alfa Romeo, Fiat
i Lancia.
& www.fiat.es
Solmobil concessionari amb descomptes del 14,6% en la compra de vehicles
nous.
 93 7206 160
[email protected]
Renault descomptes especials en tres
models (Espace, Grand Scénic i Dacia
Logan Brak).
 902 333 500
Land Rover la marca automobilística
Land Rover recolza a les famílies
nombroses amb un descompte del
12,6 % amb dos models: Discovery 3 i
Freelander 2.
& www.landrover.es
Grupo Marthe tarifes especials als
socis de FANOC en el lloguer de furgonetes i turismes.
 902 02 60 60
& www.grupomarthe.com
Hyundai ofereix a les famílies nombroses associades un descompte addicional d'entre l'1 i el 2 %, sobre els preus
Desembre de 2010
Apartat dins
Descomptes
de la secció
de les seves campanyes i ofertes. Per
beneficiar-se d'això, cal presentar el
carnet de soci i fotocòpia del llibre de
família en qualsevol concessionari
Hyundai.
 902 24 69 02
Mercedes-Benz descompte del 14 %
en el model Viano, de 7 i 9 places.
 902 19 74 29
ALIMENTACIÓ
Caprabo ofereix la tarja Client Or a tots
els socis de FANOC i un 6% de descompte
sobre la compra més gran de cada mes i el
repartiment gratuït a domicili (per compres
superiors a 100€). A més dues canastretes
en la campanya “Benvingut Nadó” a partir
del tercer.
 902 226 060
Sorlidiscau el supermercat Sorlidiscau
crea una tarja client gratuïta que es diu
SuperMaduixa que entrega als socis de
FANOC un Xec-Descompte quatrimestral
pel 2% de les compres.
 935 610 300
& www.sorlidiscau.es/index_es.aspx
Makro tarja diària per comprar
al Makro (Zona Franca,
Badalona, Barberà i Tarragona)
presentant el carnet de
FANOC a atenció al client de
Makro.
& www.makro.es
Boccata ofereix un descompte del 20%
a les famílies nombroses associades en
alguns dels seus locals de Boccata España.
Llistat a www.fanoc.org
Condisline 5% de descompte en els
productes Condis sempre que compreu
a internet
& www.condis.es
TapasBar ofereix un menú infantil
(primer plat, segon i postre) per
només 3 euros pels nens de tres a
deu anys tots els dies de la setmana,
PLAN
SECCIÓ
FAMILIA
a partir de les 13h.
Consulta els restaurants:www.
fanoc.org
EDUCACIÓ
Editorial Bayard descomptes del 12 al
20% de descompte en la subscripció
dels seus llibres i revistes.
 902 411 411
& descarregueu el formulari a
www.fanoc.org
La Gaceta ofereix un 30% de dte. en
els preus de subscripció als socis de
FANOC.
 902 196 269
Autoescola Freedom ofereix un xec
regal de 150€+material didàctic gratis
per a bescanviar per classes pràctiques
de cotxe. Per sol·licitar aquest xec contacta amb Fanoc.
(l’autoescola té seus a Lesseps i
Urquinaona)
Apartat dins
PLAN
SECCIÓ Descomptes
de la secció
FAMILIA
 93 415 14 10
[email protected].
Educa-system ofereix descomptes en
les clas­ses particulars pels teus fills.
Una hora de classe gratis i el 50%
de descompte sobre el preu de la
matrícula.
 902 501 123 o bé
& www.educa-system.com
Institut Internacional de Sofrologia
Caycediana escola que té com a objectiu l’estudi de la consciència per tal
d’aplicar-lo en àmbit pedagògic per a
reforçar les capacitats intel·lectuals.
Dte. del 25% en els seu curs per a
estudi­ants.
 934 511 636
& www.sofrologia.com
Childtopia jocs educatius via on-line
per als nens. Accés gratuït per als
socis.
& www.childtopia.com
CEU la Fundación Universitaria Abat
Oliva de CEU ofereix descomptes en
la reserva de matrícula i en el import
mensual dels estudis.
 91 514 05 82
& www.ceu.es
Cuentos personalizados descompte
d’un 10% de descompte per la compra
d’un llibre personalitzat.
 696 134 414
& www.cuentopersonalizado.com
& vwww.fabricadecuentos.com
MODA
Zapatito Inglés15 % de descompte en
totes les compres realitzades en la botiga
on line www.123zapatitoingles.com , que
ofereix roba, calçat i complements per a
nens i majors. Per accedir al descompte,
en el moment de la compra cal indicar, en
l'apartat d'Observacions, "Pla+Família-15
%"i acreditar la condició de família nombrosa associada, enviant escanejat el carnet
de soci i el DNI a l'adreça.
[email protected]
Gocco tendes de roba especialitzada en
nens ofereixen un 15% de descompte en
totes les seves botigues excepte outlets i El
Corte Inglés.
& www.gocco.es
Neck& Neck del 10% al 15% de descompte
en la roba per a nens. El descompte s’aplicarà a totes les 150 botigues d’Espanya.
& www.neckandneck.com
Orchestra el 10% de descompte en totes
les botigues de roba per a nens amb el carnet de FANOC.
& www.orchestra.fr
Fantasy Store la botiga de productes
Disney fa descomptes exclusius pels
socis de Fanoc: disfresses 5%, complements: 10%, roba de nadó i nens: 10%
de descompte.
 934 641 763
[email protected]
Bóboli el 10% de descompte en tots
els seus productes amb el carnet de
FANOC.
& www.boboli.es
SALUT
Clinicum Salut ofereix als associats de
FANOC descompte de fins a un 38%
en l'assegurança de salut, un 25% de
descompte al tercer fill (menor de 25
anys) i un 50% de descompte al quart
fill i successius. També ofereix un 30%
de descompte en l'assegurança dental,
3,5€ persona/mes i gratuït als menors
de 8 anys.
& www.clinicum.es
Asisa la companyia d'assegurances
s'ha incorporat al Pla+Família i ofereix
assistència sanitària en condicions
molt avantatjoses.
& www.asisa.es
Instituts odontològics fluoracions i
radiografies gratuïtes. Extraccions i higienes bucals a preu de 20 euros. 20%
dte. A la resta de tractaments.
JAUME BATALLA 675 626 112
CONDICIONS ESPECIALS
PER ALS SOCIS DE FANOC
ADRECES DE AR MOTORS,S.L.:
Cabrera de Mar
Carretera N-II, Km. 643 - 08349
Sant Boi
Riera Roja, 26 - 08830
Molins de Rei
El Plà, 37 - 08750
Barcelona
Ciutat d'Asunció, 38-40 - 08030
Motors, 144 - 08038
Apartat dins
Descomptes
de la secció
 902 119 321
Mapfre assegurança de salut per a
tota la família exclusiva pels socis al
preu més baix del mercat.
 934761343
& www.mapfre.com
Nou descompte també en assegurança de vida d'entre un 25% i un 40%.
Contactar amb la Srta. M. Carmen
 934 761 343
[email protected]
Caser assegurança de salut amb prima
sense tenir en compte l’edat ni el sexe
de l’assegurat i més econòmica a partir
del 5è fill. Inclou servei dental franquiciat i la cober­tura psicològica fins a 20
sessions a l’any.
 902 550 202
& www.familiamassegura.es
Adeslas assegurança de salut amb
lliure accés a la Clínica Universitària de
Navarra. Inclou cobertura dental.
 902 550 202
& www.familiamassegura.com
Aegon Salud fins el 30% de descompte segons els membres familiars en
Salut Premier Gold i Avanza. Isabel
Fernández.
 617 314 606
Caixa de Previsió Energia la mútua
d’assistència sanitària ofereix condici-
ons especials per a les famílies sòcies de
FANOC.
 672 066 911
Celvitae és una companyia dedicada a la
conservació de la sang del cordó umbilical
(SCU) dels recents nascuts. Les famílies
nombroses associades, poden beneficiarse d’importants descomptes.
 902 006 550
[email protected]
Centre Médic-psicològic i pedagògic
sentits es un centre mèdic que ofereix als
associats a FANOC un 20% de descompte
en els seus serveis.
 93 298 29 86
Néctar Seguros de Salud cobertura
sanitària amb un estalvi del
30%. Quadre mèdic amb 20.000
professionals i clínics de prestigi
(Teknon, La Zarzuela), proves
diagnòstics i altres beneficis addicionals.
 902 110 443.
Sanitas ofereix a las famílies nombroses
associades fins a un 30% de descompte al
contractar una pòlissa de salut.
 902 550 202
Centre Podomèdic Casals Castells (CPCC)
el centre ofereix als socis un 10% de descompte en totes les visites i un 20% de
descompte en tots els productes d’ortopèdia (plantilles, peces de silicona).
PLAN
SECCIÓ
FAMILIA
& www.centrepodomedic.com
Asisa condicions exclusives per a les
famílies nombroses associades en les
assegurances de salut i vida, amb un
estalvi de més de 1.800 euros. Àmplia
cobertura sanitària, sense límit temporal d'hospitalització, grans descomptes
en cirurgia de miopia, etc.
 902 550 202.
Previsora General aquesta companyia,
especialitzada en productes personals,
com salut, vida i invalidesa, t'ofereix descomptes de fins al 30% i un
producte exclusiu per a treballadors
autònoms, que, a part de garantir uns
ingressos familiars en cas de mort
o incapacitat, permet al titular de la
pòlissa i al cònjuge beneficiar-se d'uns
avantatges fiscals únics, per ser PG
una mutualitat de previsió social.
 902 550 202
& www.familiamassegura.es
Farmàcia Franquesa Massó ofereix
un descompte directe sobre el preu de
compra d'un 10% en tots els productes
parafarmàcia que no tinguin una oferta
especial (llets, papilles, gel, xumets,
etc), dermofarmàcia femenina i masculina, y tots aquells productes de la
farmàcia que no siguin medicaments.
Aribau 18 Barcelona
 933 174 684
& [email protected]
Apartat dins
PLAN
SECCIÓ Descomptes
de la seccióRecordeu que quinzenalment
FAMILIA
ull
enviem un butlletí electrònic que rec
informació de les nostres activitats, nous
descomptes, entrades
gratuïtes, etc. Si voleu rebre'l només cal
que ens faciliteu el
ASSEGURANCES
Reale descomptes exclusius en l’assegurança de la llar d’un 19% i del cotxe
que pot arribar fins el 60% segons la
modalitat contractada (tercers bàsic,
tercers amb vidres, tot risc amb franquícia).
 902 550 202
& www.familiamassegura.es
Arag ofereix condicions exclusives
en una assegurança d’assistència al
conductor i defensa legal per 69,12€ a
l’any (prima familiar) que pot comptar
amb indemnitza­ció per retirada de
carnet de conduir, gestió d’infraccions
de tràfic.
 902 550 202
& www.familiamassegura.com
esports
Club Ciudad Diagonal (Barcelona) des-
re correu electrònic.
vost
compte del 50% en la Matrícula d’entrada
i quota mensual a pagar per una família
(independentment del nombre de fills)
120€ al mes.
 934 739 671.
& www.clubciudaddiagonal.com
Vallpark Tennis Club (Barcelona) fa
descomptes sobre la quota “Soci Total
Familiar” a tots els socis de fanoc.
 932 126 789
& www.vallparc.com
ALTRES
Legalitas descompte del 20% sobre el
preu de venda al púbic del servei Legálitas
Protección Familiar, un servei d’assessorament legal en temes relacionats amb la llar,
els conflictes laborals o l’automòbil.
 902 011 100
& www.legalitas.es
Fundació Adecco facilita la reinserció
laboral a les famílies nombroses sobretot
a les mares de família.
 93 255 24 11 (per Girona, Lleida
i Barcelona)
 97 725 49 97 (per Tarragona).
Ergo Laboris empresa de riscos laborals ofereix als associats de FANOC
molts avantatges.
 902 417176
[email protected]
Data Becker de venda online de
programes i consumibles, ofereix a
les famílies associades un 15 % de
descompte en la compra dels seus
productes.
& www.databecker.es
Invenntia botiga de mobiliari infantil
a mida, ofereix als socis de FANOC un
15% en tots els seus productes.
& www.invenntia.com
MRW gràcies a FANOC les famílies
nombroses poden fer un enviament
mensual gratuït fins a 25 quilos amb
servei de transport urgent nacional. Si
l’enviament supera el pes permès cada
pont addicional haurà de ser abonat
pel client amb tarifa reduïda, a un
72,37% sobre les nostres tarifes (5,23
+ 16% IVA). Actualment els enviaments
gratuïts de MRW costaran 1 euro de
donació per a Acció contra la gana, un
projecte solidari.
& www.mrw.es
C
pels socis de FANO
20
11
SORTIDES
FAMILIARS
Cosmo
Caixa
FEBRER
GENER
Museu
de la Xocolata
22 i 23 de gener
13 de febrer
DE FANOC
Zoo de Barcelona
26 de març
ABRIL
Tibidabo
30 d’abril
MARÇ
MAIG
Museu
Mines de Gavà
14 i 15 de maig
Espectacle
i música
JUNY
JULIOL
AGOST
Illa
Fantasia
3 de juliol
i 21 d’agost
OCTU
BRE
Poble
Espanyol
SETEM
BRE
Catalunya en
Miniatura
17 de setembre
NOVEM
BRE
Aquàrium
Cinema
familiar
DESEM
BRE
La Junta Directiva,
els treballadors i els voluntaris
de l’Associació de Famílies
Nombroses de Catalunya
(FANOC) us desitja un
Bon Nadal i un 2011 ple
d’alegries en família
Eloie Palazuelos Gutiérrez,
14 anys
Guanyador del V Concurs de
Christmas de la FEFN
Associat a Hirukide.

Documentos relacionados