Untitled - Lasarte-Oria

Transcripción

Untitled - Lasarte-Oria
Territorio histórico: Gipuzkoa
Comarca: Donostialdea
Partido Judicial: San Sebastián
Superficie: 5,875 km2
Población: 17.889 habitantes
LASARTE-ORIA EZAGUTZEKO / CONOCER LASARTE-ORIA
Lurralde historikoa: Gipuzkoa
Eskualdea: Donostialdea
Auzitegi barrutia: Donostia
Eremua: 5,875 km2
Biztanleria: 17.889
LASARTE-ORIA
Mapa de situación
Kokaera Mapa
4
KOKAERA MAPA
Datu orokorrak /
Datos generales
_______________________
6
Lasarte-Oria bisitatzeko/
Lasarte-Oria para visitar 7
_______________________
Jaiak eta Jarduera
Kulturalak / Fiestas y
actividades culturales 10
______________________
Historia
/ Historia
________________________
12
LASARTE-ORIA BISITATZEKO
Lasarte-Oria Ezagutzeko
6
L asarte-Oriaren iparraldean Donostia eta Usurbil daude, hegoaldean Andoain, ekialdean Urnieta eta Hernani, eta mendebaldean Oria ibaia. Oriaren erriberaren hiruki-formako
zabaltze gisa eratuta dago.
Donostiatik hurbil dagoenez, kirol- eta ostalaritza-arloko ekitaldi eta azpiegitura ugari egin izan dira historikoki herrian.
Hipodromoa aipatu behar da; izan ere, administratiboki
Donostiako udalerrikoa izan arren, Lasarte-Oriaren hirigunearen ondoan dago. Hainbat ekitaldik (zaldi-lasterketen
denboraldiak, esaterako) gertuko herrietako eta urruneko
lekuetako zale asko erakartzen ditu.
Ezin dugu ahaztu hotel-azpiegitura egokia izateaz gain,
jatetxe ezin hobeak daudela –jatetxe horietako batzuk ospetsuak dira nazioartean–, eta horrek guztiak eragiten du
Lasarte-Oria kontuan hartu beharreko erreferente gastronomikoa izatea.
Herriko ekonomiari dagokionez, pneumatikoen, galdategiaren eta makineriaren industria nabarmentzen dira. Lasarte-Oria herri industriala izan da hein handi batean, baina
arestian adierazi dugunez, leku erakargarri asko ditu bisitariarentzat, bisitatzea eta ezagutzea merezi duten hainbat
leku baitaude herrian.
A escasos 10 minutos del centro de San Sebastián, LasarteOria es un municipio muy bien situado para poder acceder a
los atractivos que ofrece su entorno. Sus comunicaciones son
excelentes, tanto por carretera (N-1) como por ferrocarril.
SAN PEDRO PARROKIA
PARROQUIA DE SAN PEDRO
La iglesia de San Pedro data del siglo XVI. Fué construida
para evitar que los lasartearras tuvieran que desplazarse a
iglesias de otras localidades cuando habían de oir misa, lo
que al parecer estaba originando en la época un alejamiento
de la población respecto de los preceptos de la Iglesia.
Lasarte-Oria limita al norte con Donostia-San Sebastián y
Usurbil, al sur con Andoain, al este con Urnieta y Hernani y al
oeste con el río Oria. Se configura como un ensanchamiento
triangular a las riberas del Oria.
En 1.617 sufrió un incendio pero fué reconstruida. Las obras
fueron constantes a lo largo del siglo XVIII. Así, la casa rural se
levantó en 1.732 y la sacristía empezó a construirse en 1.768.
En 1.828 se montó una bóveda nueva de madera.
La cercanía a la capital donostiarra ha atraído historicamente
numerosos eventos e infraestructuras deportivas y hosteleras a la villa. Cabe destacar el hipódromo, que, si bien administrativamente perteneciente al término municipal de Donostia-San Sebastián, se encuentra enclavado junto al casco
urbano de la villa. Acontecimientos como la temporada de
carreras de caballos atraen a gran cantidad de aficionados,
tanto de localidades próximas como de puntos lejanos.
o podíamos olvidar la buena infraestructura hotelera, y meN
nos aún los excelentes restaurantes de la villa, alguno de los
cuales con relevancia a escala internacional, que convierten a
Lasarte-Oria en un referente gastronómico a considerar.
En cuanto a la economía de la localidad destacan la Industria
de neumáticos, fundiciones y maquinaria. Siendo Lasarte-Oria
una localidad eminentemente industrial, pero como hemos
explicado con importantes atractivos para el visitante, posee
algunos lugares que merece la pena visitar y conocer.
El edificio actual tiene 3 naves y ábside ligeramente poligonal. Desde el punto de vista arquitectónico, podemos considerarla una iglesia del siglo XVIII, con fachada neoclásica.
San Pedro Parrokia
San Pedro parrokia XVI. mendean eraiki zuten, xede jakin
batekin: lasartearrak meza entzutera beste herri batzuetako
elizetara joan zitezen saihestea. Dirudienez, eliza ez egoteak
herritarrak elizaren aginduetatik urruntze garaian murgiltzea
ekarri zuen.
1617an sute batek desegin zuen baina berriro eraiki zuten.
XVIII. mendean zehar etengabe burutu zituzten lanak elizan.
Apaizen etxea 1732. urtean eraiki zen eta sakristia 1768an
hasi zuten eraikitzen. 1828an egurrezko beste ganga bat
altxatu zuten.
Gaur egungo eraikinak 3 nabe eta abside poligonala, neurri
batean, ditu. Arkitekturaren ikuspegitik XVIII. mendeko eliza
dugu, aurrealde neoklasikoa duela.
KALE NAGUSIA
Kale honetan badira zenbait eraikin ohargarri. Konbentua jotzen, Kale Nagusiko
42. etxea dugu. Baliteke 1610ean dokumentatuta ageri den Garro etxe bera izatea, Erretore-etxea eta Ostatu izana. 1906an berreraiki zen.
Aipatzekoak dira, orobat, kale honetako 46. etxea, ingurumenezko balioa duena,
eta 49. etxea, Lasartetarren oinetxeko armarria duena. Armarri hori XIX. mendearen erdi aldera ekarri zen lehenago zegoen oinetxetik orain dagoen lekura.
KALE NAGUSIA
Varios edificios destacan en esta calle. Adosado al convento tenemos la casa del
nº 42 de Kale Nagusia. Podría tratarse de la casa de Garro, documentada desde
1.610, que fue Casa Vicarial y Hospedería. Fue reedificada en el año 1.906.
© Lasarte-Oriako Udala - Ayuntamiento de Lasarte-Oria / Zure Leku, S.L.
Coordina: Zure Leku, S.L. • Tel.: 943 404 114
También son de señalar el edificio del nº 46 de esta calle, de valor ambiental,
y el nº 49, que conserva el escudo de la casa solar de los Lasarte. El escudo
fue trasladado a su actual ubicación a mediados del siglo XIX, procedente de la
antigua casa solar.
Kale Nagusia >
Conocer Lasarte-Oria
Donostiako erdigunetik hamar bat minutura, Lasarte-Oria
oso ondo kokatuta dagoen udalerria da bere ingurunean
dauden leku erakargarrietara joan ahal izateko. Udalerri
horretako komunikabideak ezin hobeak dira, nola errepidez
(N-1), hala trenez.
7
Lasarte-Oria Ezagutzeko
Conocer Lasarte-Oria
DATU OROKORRAK
Lasarte-Oria Ezagutzeko
8
EL CONVENTO DE LAS MM. BRÍGIDAS
Ama Brigitatarren Komentua XVII. mendearen bukaeran fundatua izan zen, Miguel Antonio de Oquendoren kemenari
esker. Fundatu zenetik eta ia XVIII. mende osoan zehar, komentuak, bake eta lasaitasunaren gordelekua, zein LasarteOriatar guztiek giro barea bizi izan zuten. 1789an hasiera
izan zuen iraultza frantziarrak, Europa osoa aztoratu zuen.
Handik gutxira, Espainiak Frantziaren aurka hasi zuen guda
eta frantziarrek komentuari eraso zioten. Bertatik balioa
zuen guztia eraman zuten, balio artistiko handiko zenbait
artelan tartean zirela.Lekaimeak berak Baionara deportatuak
izan ziren, eta hilabetera askatu zituzten. Handik urtebetera,
bakea sinatuta, komentura itzuli ziren.
Fundado a finales del siglo XVII gracias al impulso de don
Miguel Antonio de Oquendo. Desde su fundación y a lo largo
de la mayor parte del siglo XVIII no sólo el convento, cuya
paz y quietud son proverbiales, sino todo Lasarte-Oria, vivió
un largo período de tranquilidad. Más la revolución francesa,
iniciada en 1.789, iba a convulsionar a toda Europa. Al poco
España entró en guerra con Francia y las fuerzas francesas
asaltaron en 1.794 el convento, llevándose todo lo que había
de valor, incluídas piezas de gran valor artístico. Las propias
monjas fueron deportadas a Bayona, donde no fueron liberadas hasta después de un mes. Hasta firmada la paz al año
siguiente no volvieron las monjas al convento.
Independentzia gudaren bukaera aldera, frantziarrek berriro eraso zioten komentuari. 1. Guda Karlistan ere bi urtez
(1837-39) utzi behar izan zuten komentua Ama Brigitatarrek eta 6 hilabetez (1875-76) 2. Guda Karlistan. Komentua
edertasun paregabekoaz horniturik, barroko estilokoa da.
Erlijio-arteko hainbat pintura eta eskultura dira bertan eta,
bereziki, 6x13 metroko oinplano obaleko kaperan.
Hacia el final de la Guerra de Independencia fué nuevamente
saqueado el convento por las tropas francesas. Durante la
1ª Guerra Carlista también tuvieron que abandonar las MM.
Brigidas el convento durante 2 años (1.837-39), así como en
la parte final de la 2ª Guerra Carlista durante 6 meses (1.87576). El convento es de una indudable belleza, de estilo barroco, y en el y en su capilla de planta oval de 6x13 metros se
guardan diversas pinturas y tallas de arte religioso.
Ama Brigitatarren Komentua
HIPODROMOA
HIPÓDROMO
Donostiaren jabetza diren lurretan kokatua badago ere, Hipodromoa, udalerri honen ondo-ondoan dagoelarik, metro
gutxi batzuen distantziara, eta Lasarte-Oriarekin izan duen
lotura historikoa dela-eta, ezin dugu aipatu gabe utzi.
Si bien se encuentra ubicado en terrenos pertenecientes a San
Sebastián, su situación contigua al municipio, del que apenas
le separan unos metros, y su vinculación histórica a LasarteOria, hacen que no debamos dejar de mencionarlo.
Hipodromoa da bisitariak edo lasertearrak gozatu dezakeen
erakargarri nagusietako bat, eta bertan uda guztietan zaldilehiaketa garrantzitsuak egiten dira, egutegi zabal eta garrantzitsu batean.
El Hipódromo es uno de los principales atractivos de los que
el visitante o el lasartearra puede disfrutar en la villa, y en
él todos los veranos se celebran importantes competiciones
hípicas en un amplio e importante calendario. A causa de la
1ª Guerra Mundial fueron suspendidas en Francia las competiciones hípicas.
Lehen Mundu Gerran, Frantzian galarazi egin ziren zaldilehiaketak. Espainia gerran sartu ez zen europar herrialde
eskasetako bat zen, eta Donostia errege gortearen udako
egoitza, eta, horren ondorioz, gatazkatik ihes zetozen pertsona aberatsen gordeleku bihurtu zen. Hori zela-eta, hipodromo bat eraikitzea erabaki zen, orduan itxitako europar
hipodromoen ordezkoak egiteko. 1916an inauguratu zen
Lasarteko Hipodromoa.
Adieraztekoa da, bestalde, zenbat zaletu sortu duten zaldi
lasterketek azken hamarkadetan Lasarte-Oriatarren artean.
Gaur egun Lasarteko Hipodromoa, egutegi zabaleko da eta
lehiaketa garrantzitsuak barne hartzen ditu. Horien artean,
abuztuaren 15ean ospatzen den Urrezko Kopa da azpimarragarriena, Ezinbesteko tokia da biltzeko, zaldi lasterketa
zaleentzat ez ezik, era honetako ekitaldien inguruen sortzen
den giro paregabea gozatu nahi duen edonorentzat ere.
Hipodromoan egiten da halaber urtero urtarrileko azken
igandean, “Lasarteko Nazioarteko Crossa”, “Donostiako
Nazioarteko Crossa” ere esaten zaiona, espezialitate horretako munduko atletarik hoberenak elkartzen dituen proba.
Siendo España uno de los pocos países europeos no beligerantes, y San Sebastián residencia de la Corte en verano,
se convirtió en asilo de personas acaudaladas que huían del
conflicto. Es por ello que se decidió la construcción de un
hipódromo que sustituyese a los europeos entonces clausurados. En el verano de 1.916 quedó inaugurado el Hipódromo
de Lasarte.
Es preciso señalar la gran afición a las carreras de caballos que
ha ido surgiendo entre los habitantes de Lasarte-Oria a lo largo
de estas décadas. Hoy en día el Hipódromo de Lasarte, con un
amplio calendario y con competiciones importantes, especialmente la Copa de Oro que se celebra el 15 de Agosto, es una
cita fundamental no sólo de todos los amantes del deporte
ecuestre, sino también de aquellos que quieren este singular
ambiente que surge alrededor de estos eventos.
El Hipódromo también es escenario el último domingo de
Enero de cada año, del “Cross Internacional de Lasarte”, también conocido como “Cross Internacional de San Sebastián”,
prueba donde se dan cita los mejores atletas del mundo de
la especialidad.
Hipodromoa
KONTZEJU ETXE ZAHARRA
Udaletxea da gaur egun. XVII. mendean, Hernaniko agintariek
orduan haien auzo zen Lasarte eraikin publiko batez hornitzea
erabaki zuten, eta horretarako etxerik egokiena San Pedroko
parrokiaren aurrean zegoena zela erabaki zen, Olajaunzarra
deitua, eta baita “Casa del barón” edo “Baroia-Enea” ere. Denboran zehar, hainbat berrikuntza eta konponketa-lan egin ziren
bertan. Lehen Karlistaldian, 1838. urtean, eraikinaren parte bat
erre egin zen, eta geroago berreraiki zen.
ANTIGUA CASA CONCEJIL
Actual edificio del Ayuntamiento. En el siglo XVII las autoridades
de Hernani pensaron en dotar a su entonces barrio de Lasarte de
un edificio público, para lo cual pensaron que la casa ideal era la
que estaba frente a la parroquia de San Pedro, conocida como
Olajaunzarra o también como “Casa del barón” o “Baroia-Enea”.
A lo largo del tiempo se realizaron varias reformas y reparaciones. Durante la 1ª Guerra Carlista, en el año 1.838, se quemó
parte del edificio, reconstruyéndose más tarde.
Conocer Lasarte-Oria
Conocer Lasarte-Oria
AMA BRIGITATARREN KOMENTUA
LASARTE-ORIA BISITATZEKO
9
Lasarte-Oria Ezagutzeko
LASARTE-ORIA BISITATZEKO
Las Fiestas Patronales de San Pedro
Las fiestas patronales de San Pedro se celebran todos los
años el 28, 29 y 30 de Junio y el 1 de Julio, siendo el día
grande el 28 de Junio. La noche del 28 de Junio las sociedades de la villa salen y tocan la tradicional tamborrada.
Lasarte-Oria Ezagutzeko
10
Sorgin-Dantza
La Sorgin-Dantza (literalmente “baile de brujas”) es un baile
popular del barrio de Oria. Considerada como una danza
burlesca, un tinte de ironía acompaña al juego peculiar de
esta danza mímica. Se trata de una comparsa carnavalesca
masculina dirigida por un capitán o Buruzagi. Los danzantes
forman dos filas paralelas: la fila de la izquierda la forman
las “sorginas” (“brujas”), hombres vestidos de campesinas;
a la derecha se colocan los “intxisus”, hombres vestidos de
pantalón y camisa blanca y tocados con un alto sombrero
cónico de cartón rojo. Sus saltos son bajos y rápidos y las
“sorginas” actúan de forma gesticulante.
Sorgin-Dantza Santa Ana egunean, uztailaren 26an, zein
San Pedroren omenezko herriko jaietan dantzatzen da. Jatorriari buruz, Sorgin-Dantza Orian jaio zen XIX. mendean
Brunet ehun-lantegiko langileen bultzadari esker. Nahiz
eta antzinako euskal dantzetan oinarriturik egon, eraldatze
prozesu baten ondorena da, kreaziozko ahaleginari esker.
Azken urteotan “Oriako Sorgin Dantzaren Lagunak” Elkarte
Kulturalaren lan eskergaren ondorioz, jarraitzen du dantza
hori luzaroan irauteko ahaleginak.
La Sorgin-Dantza se baila el día de Santa Ana, 26 de Julio, así
como durante las fiestas patronales de San Pedro. En cuanto a
sus orígenes, la Sorgin-Dantza nació en Oria gracias al impulso de trabajadores de la fábrica textil de los Brunet en el siglo
XIX, si bien basándose en antiguos bailes vascos que fueron
transformándose merced a su esfuerzo creativo.
En estos últimos años continua la labor de conservación de
esta danza tradicional a través del trabajo de la Sociedad
Cultural “Oriako Sorgin Dantzaren Lagunak”.
Artisautza Azoka
Uztaileko azkenaurreko igandean ospatzen da. Artisautza
postu asko dira egun horretan, jai horietan izaten diren jaki
postuekin batera. Giro handiko eguna izaten da.
Azokak
Astero: asteazkenetan Erribera Kalean, goizeko 8etatik
13etara.
Ibiltaria: larunbatero Dorre Parkean. Bertako produktuenazoka.
Egun horietan nabarmentzekoa da, era berean, SorginDantza. Herriak gogotik eta alai bizi dituen jai horietan,
nonahi izango dute festa eta algara bai lasarte-oriatarrek,
bai kanpotik datozen bisitari andanek
Santa Ana Jaia
Lasarten errotuen dagoen jaietako bat da. Jatorria antzinakoa dirudien arren, 50. hamarkadan suspertu zen Manuel
Sagardiaren bultzadari esker.
Antzezlana aire zabalean burutzen da, Okendo plazan.
Uztailaren 26an, gauean, irri tankerako emanaldi honetan,
bi erruztaturi leporatzen zaie Lasarte-Orian urtean zehar
gertatutako nahigabe guztien errudun izatea. Hori guztia
epaitegi baten aurrean, epailea, abokatu defendatzailea eta
fiskalak esku hartzen dutela. Era guztietako gaiztakeriak eta
agintekeriak leporatzen zaizkie (izan ere, sarritan, erruztatuak hainbat erakunderi gaitz horiek leporatzeko erabiliko
baitira). Ondorio jakin bat du ekitaldiak: bi erruztatuak sutan
erretzera kondenatuak izatea.
Así mismo, entre los numerosos actos programados para esos
días destaca también la Sorgin-Dantza. Son unos días de gran
animación festiva popular, en los que la diversión está garantizada tanto para los lasarte-oriatarras como para los numerosos visitantes que se acercan a disfrutarlas.
La Fiesta de Santa Ana
Es una de las fiestas más arraigadas de Lasarte. Si bien su
origen parece ser antiguo, es en los años 50 cuando, gracias
a Manuel Sagardia, recibe su definitivo impulso.
La representación se celebra al aire libre en la plaza de Okendo. La noche del 26 de Julio, en tono de parodia y ante un
tribunal con un juez, un abogado defensor y un fiscal, son
juzgados dos reos a quienes se les acusa de todo lo malo
acontecido en Lasarte-Oria durante el año. Se les inculparán
todo tipo de maldades y abusos de autoridad (pues muy a
menudo esos reos van a servir para imputar a distintas instituciones dichas faltas) que van a tener comoconsecuencia la
condena de ambos a la hoguera.
La Sorgin-Dantza
Sorgin-Dantza Oria auzoko dantza herrikoia da. Dantza
irrigarritzat hartua izan da: ironia ukituak dantza osoaren
nondik norakoa zipriztintzen du. Gizonez osatutako inauteri konpartsa da, kapitain batek edo Buruzagik zuzendua.
Dantzariek bi ilara paralelo osatzen dituzte: ezkerrekoan
sorginak, emakume baserritar jantzitako gizonak dira; eskuinekoan intxixuak: galtzaz eta alkandora zuriz jantzitako gizonak dira eta kartoi gorrizko kapela koniko luzeaz estaltzen
dute burua. Jauzi bereziak egiten dituzte, behetik eginikoak
eta azkarrak dira. Sorginak, berriz, keinuak eginez mugitzen
dira.
Feria de Artesanía
Se celebra el penúltimo domingo de Julio. Hay numerosos
puestos de artesanía, así como una feria de alimentación con
numerosos puestos, lo cual da lugar a una jornada de gran
animación.
Mercados
Semanal: los miércoles en Erribera Kalea, de 8 a 13 horas.
Itinerante: los sábados en el Parque Torre. Mercado de
productos autóctonos.
Conocer Lasarte-Oria
San Pedroren Omenezko Jaiak
Herriko jaiak urtero ospatzen dira, San Pedroren omenez,
ekainaren 28, 29 eta 30ean eta uztailaren 1ean. Egun nagusia ekainaren 28a da. Egun horretan, gauean, herriko elkarte gastronomikoak kalera irten eta ohiko danborrada jotzen
dute herriko kaleetan zehar.
JAIAK ETA JARDUERA KULTURALAK
11
Lasarte-Oria Ezagutzeko
Conocer Lasarte-Oria
JAIAK ETA JARDUERA KULTURALAK
HISTORIA
Hay que señalar, por otra parte, que las condiciones de trabajo eran muy duras, y sirva como ejemplo que la fábrica
textil empleaba a trabajadores de entre 8 y 75 años durante
jornadas de 14 a 16 horas.
El largo camino hacia la independencia
Lasarte-Oria Ezagutzeko
12
Udaletxe Zaharra
eta 133 Urnietakoan). Mende hasieran, aldiz, erdiak ziren
oztaozta. Esan beharra dago lan jarduerak gogorrak zirela
benetan. Horren erakusgarri honako datuok: ehun-lantegiak
8 eta 75 arteko langileak zituen, egunero 14 eta 16 ordu
bitarteko lan-jardunaldiak burutzen zituztela. Lasarte-Oriako
populazioak hainbat sute eta hondamendi pairatu zuen 1.
Guda Karlistan, 1837 eta 1838 urteen artean, izan ere guda
horien erdigunean izan baitzen zenbaitetan. Kontu bera gertatu zen, 2. Guda Karlistan (1873 eta 1874 urteen artean),
nahiz eta neurri apalago batean izan.
Erdi Aroaren bukaeran herriko lehen populazio gunea sortu zen, Lasarte familiaren dorretxearen (denbora pasa ahala
Okendotarrena izan zen) babespean.Lehen biztanle haiek bi
industria zituzten oinarri: errota eta burdinola. Oria auzoak
ondotik igarotzen den ibaiaren izena hartu du. Lasarte izenaren jatorriari dagokionez, ez datoz guztiok bat, baina baliteke
Lasarte familiarekin zerikusia izatea. Udaleko armarria, hain
zuzen ere, Lasartetarrena bera da. Mende luzeetan LasarteOria banaturik eta hainbat udalen lurretan izan da kokaturik, Hernani eta Urnietakoetan bereziki. Baita, neurri apalago
batean, Andoain, Usurbil eta Donostiakoetan ere. Hori horrela, 1736 urtean aitortu zuten, lehen aldiz, hiribildua gune
berezitua zela, Hernaniko udalak Lasarterako auzo-alkatea
izendatzea erabaki zuenean. Betiere, Hernaniko alkatearen
menpean. Beraz, XIX. mendearen erdialdean bi auzo osatzen zuten Lasarte: bata, Hernaniko udalaren menpekoa eta
bestea, Urnietakoarena. Bi herri horietako alkateek, zegokien
auzoalkatea izendatzen zuten. Aipatutako auzoak Mendaro
errekak banantzen zituen.
Esan liteke 1848. urtean herriak industrializatzeari ekin ziola
Brunetarrek ehun-lantegia, 200 langiletik gora izan zituen,
abian jarri zutenetik. Hurrengo urteetan zenbait lantegi eta
galdategi lekutu ziren. Era horretan, Lasarte-Oria eraldatzen hasi zen, ezari-ezarian, baserri giroko hartatik lantegiz
inguratutako batera. Horrek, beste ondorio batzuez gain,
populazio kopurua haztea ekarri zuen berekin. 1860 urteko
erroldaren arabera, industrializazioa hasiberria zela, Lasarte-Oriak 583 biztanle zituen (450 Hernanikoa zen aldean,
Al amparo de la casa-torre de la familia Lasarte (que con el
tiempo pasaría a ser de los Oquendo) surgió a finales de la
edad media el primer núcleo poblacional de la villa, junto a
sus dos primeras industrias: el molino y la ferrería. El barrio
de Oria debe su nombre al río que junto a él corre. En cuanto
al origen del nombre de Lasarte no hay unanimidad, si bien
pudiera tener como origen a la familia Lasarte. Es precisamente el escudo de los Lasarte el que figura como emblema del municipio. Durante siglos Lasarte-Oria permaneció
dividida y perteneciente a diversos ayuntamientos, principalmente Hernani y Urnieta, si bien también en menor medida
Andoain, Usurbil y San Sebastián. Así vemos como el primer reconocimiento de la villa como nucleo diferenciado se
produce en 1.736 al acordar el ayuntamiento de Hernani el
nombramiento de un alcalde pedáneo para Lasarte, en todo
caso dependiente del alcalde de Hernani. De esta forma nos
encontramos como a mediados del siglo XIX Lasarte se componía de dos barrios dependientes el uno de la jurisdicción
de Hernani y el otro de la de Urnieta, cuyos alcaldes nombraban respectivamente su pedáneo en cada uno de aquellos.
Dichos barrios se hallaban separados por el arroyo Mendaro.
Con la puesta en marcha en 1.848 de la fábrica textil de
los Brunet, ocupando a más de 200 obreros, podemos decir
que comienza la industrialización de la villa.Posteriormente
diversas fábricas y fundiciones se irían estableciendo. De este
modo Lasarte-Oria irá transformándose, paulatinamente, de
rural en fabril originándose, a un tiempo, un espectacular
aumento de su población.
Independentziarako bide luzea
1867. urtean Lasarteko herritarrek bildutako zergak kudeatzea proposatu zuten, auzo-alkateen babesa zutela.
Hernaniko zein Urnietako udalek uko egin zieten jasotako
proposamenari eta kexuei, zein ondoren etorriko zirenei,
Foru Aldundiak jokabide pasiboa lagun zutela. Egoera horren aurrean gutun-adierazpen bat idatzi zioten Isabel II.a
erreginari, berezko esparrua sortu nahi zutela azaltzeko.
1868 urteko gatazkek ez zuten batere lagundu gaia Gortean
eztabaida zedin. Hala ere, izan ziren Lasartearren aldetik
saiakera gehiago. “Gloriosa” izenez ezagututako iraultzaren
itzalpean, 1. Errepublikaren jatorria izan zen bera, Batzorde
Iraultzailea eratu zen Lasarten. Berak, 1868 urteko urrian
erabakitakoarekin bat, herria udal esparru independentea
izendatzea erabaki zuen. Haatik, Urnietako udalaren kexuei
jaramon eginez, Gobernadore Zibilak Urnietako zein Lasarteko udalak desegin zituen, handik hil batera. Alkate bakarra izendatu zuen Urnieta eta berea zuen Lasarte auzorako.
Urte bereko abenduan, Urnietako udalak referenduma
egiteko deitu zuen Lasarte eta Oria guneetan. Nahiz eta
banantzearen aldeko botoek gehiengo zabalez irabazi, ez
zen aintzat hartu eta bere horretan jarraitu zuen egoerak.
Hurrengo hamarkadetan autonomia eskuratzeko edo banantzeko burututako beste zenbait saiakerek Urnieta eta
Hernaniko udalen ezetza jaso zuten.
En 1.867 el vecindario de Lasarte hacía una propuesta, respaldada por sus alcaldes pedáneos, para la administración de
los impuestos recaudados. Tanto el ayuntamiento de Hernani
como el de Urnieta rechazaron ésta y posteriores peticiones
y quejas del vecindario de Lasarte, ante la pasividad de la Diputación Foral. Ante ésto, los vecinos de Lasarte escribieron
una carta-exposición a la reina Isabel II solicitando la formación de un distrito propio. Mas las convulsiones políticas de
aquél año 1.868 impidieron que en la Corte fuera tratado el
tema. Sin embargo, no se agotaron ahí los esfuerzos de los
lasartearras. En efecto, al amparo de la revolución “Gloriosa”,
que dió origen a la 1ª República, en Lasarte se constituyó
una Junta Revolucionaria que declaró a la villa distrito municipal independiente, en acuerdo de Octubre de 1.868. Sin
embargo, ante las protestas del ayuntamiento de Urnieta, el
Gobernador Civil procedió un mes después a disolver tanto
el ayuntamiento de Urnieta como el de Lasarte, nombrando
un único alcalde para la villa de Urnieta y su barrio Lasarte.
En Diciembre de ese mismo año el ayuntamiento de Urnieta convocó un referendum en la zona que le correspondía de
Lasarte y Oria y, pese a ganar por amplia mayoría los votos favorables a la desanexión, no se tuvo en cuenta y las cosas permanecieron como estaban.
Otras tentativas de mayor autonomía o de segregación fueron rechazadas por los ayuntamientos de Urnieta y de Hernani en las décadas siguientes.
Zirkuitua
13
Lasarte-Oria Ezagutzeko
Conocer Lasarte-Oria
Así, según el censo de 1.860, es decir, al poco de iniciarse
la industrialización, la población de Lasarte-Oria era de 583
habitantes (450 en la parte perteneciente a Hernani y 133
en la de Urnieta) mientras que a principios de dicho siglo
apenas alcanzaba la mitad.
Conocer Lasarte-Oria
HISTORIA
1985eko urtarrilean Lasarte-Oriako Behin-behineko Udalak referendumera deitu zituen herritarrak. Abstentzioa handia izan zen,
izan ere, Andoain, Hernani eta Urnietatik baino banantzea ez
baitzuen barne hartzen. Etorkizunerako utzi zen Usurbil eta Donostiatik banatzea. Hala ere, 4740 herritarrek eman zuten aldeko
iritzia eta 75ek aurkakoa. 1985 urtearen bukaeran, Urnieta, Hernani eta Andoaingo udalbatzek Lasarte-Oria udal izatea erabaki zuten. 1986ko otsailaren 15ean Lasarte-Oriako Udalaren Batzorde Eragilea sortzeko ekitaldia burutu zen. Horren
presidente Ana Urchueguía anderea izendatu zen. LasarteOriak erdietsi zuen, azkenean, udal independentea izatea.
En Enero de 1.985 el Ayuntamiento Provisional de LasarteOria convocó una consulta popular con alta abstención debido a que contemplaba unicamente la desanexión de Andoain,
Hernani y Urnieta, dejando para el futuro los acuerdos con
Usurbil y Donostia. No obstante, 4.740 personas dijeron SI y
sólo 75 NO a la municipalización. A finales de 1.985 los Plenos de Urnieta, Hernani y Andoain acordaron la desanexión
de Lasarte-Oria. El 15 de Febrero de 1.986 se celebró la sesión constitutiva de la Comisión gestora del Ayuntamiento de
Lasarte-Oria, designándose como Presidente a Doña Ana Urchueguía. Lasarte-Oria ya era, al fin, municipio independiente.
Servicios
Pero serán las fuertes oleadas migratorias que va a recibir
Lasarte-Oria entre los años 1.950 y 1.970, que quintuplicarán su población, las que van a hacer imposible el mantenimiento de esa especie de diarquía anquilosada que formaban Hernani y Urnieta. Así, en 1.975 se crea una Gestora
Pro-Municipio de Lasarte-Oria con una amplia base popular
buscando la viabilidad del nuevo proyecto municipal, recogiendo más de 5.000 firmas pidiendo un municipio propio.
Tras las primeras elecciones municipales democráticas de
1.979 se constituyó el Ayuntamiento Provisional de LasarteOria, compuesto por concejales electos de Hernani y Urnieta
residentes en Lasarte. En 1.982 la Diputación se pronunció
por la inmediata constitución del Ayuntamiento de Lasarte y
pedía que se concluyera cuanto antes el expediente que se
estaba elaborando.
15
Udalbatza /
Corporacion municipal
_____________________________
16
Bulego administratiboak /
Oficinas
administrativas
_____________________________
17
Kudeaketak / Gestiones
_____________________________
18
Gizarte Zerbitzuak /
Servicios
Sociales
_____________________________
19
Justizia
/ Justicia
_____________________________
22
Prestakuntzaren eta
enpleguaren arloa / Área de
Formación y empleo
_____________________________
23
Gazteak eta jaiak departamentua / Departamento de
Juventud y Festejos
_____________________________
24
Kirola / Deportes
_____________________________
32
Parte-Hartze Saila /
Departamento de
participación ciudadana
_____________________________
33
Zerbitzuak/ Servicios
_____________________________
34
Ingurumena eta Kontsumoa /
Medio
Ambiente y Consumo 35
_____________________________
Kultura eta Hezkuntza /
Cultura y educación
_____________________________
36
Euskara / Euskera
_____________________________
39
Sanitateko Pertsonal
Zerrenda / Cuerpo Sanitario 40
_____________________________
Zerbitzuak
Konventua
Lasarte-Oriak 1950 eta 1970 urteen bitartean jasotako etorkin
andanak, biztanle kopurua halako bost hazi zen, erabakigarriak
izan ziren Hernani eta Urnieta arteko diarkia zaharkitu horri eustea ezinezko bihurtzeko garaian. Hartara, 1975ean Lasarte-Oria
udal izatearen aldeko Gestora eratu zen: herritarren babesa zuela, udal izateko bideragarritasun proiektua burutu zuen eta 5000
lagunen baino gehiagoren sinadurak bildu zituen udal propioa
eskuratze aldera. 1979ko lehen udal hauteskunde demokratikoen ondoren, Lasarte-Oriako Behinbehineko Udala sortu zen,
Lasarten bizi ziren Hernani eta Urnieta udaletan hautatutako zinegotziek osatua.1982an Aldundiak Lasarteko Udala sortzearen
alde agertu zen eta taxutzen ari zen espedientea lehenbailehen
bukatzea eskatu zuen.
ZERBITZUAK / SERVICIOS
Lasarte-Oria Ezagutzeko
14
LASARTE-ORIA
Conocer Lasarte-Oria
HISTORIA
UDALBATZA
Estitxu Alkorta Barragán
Boris Nogales Benito
PCLO
Ana Isabel Prieto Narciso
Juan José Castro Domínguez
Maria Luisa Zubiri Bustillo
OHIKO UDALBATZARRAK /
PLENOS ORDINARIOS:
Hilean behin, hileko bigarren asteartean, arratsaldeko
sei t”erdietan, irailetik aurrera hasita, ohartaraziz ezen,
jaiegunarekin edo jaizubiarekin egokitzen bada, hurrengo
asteazkenera atzeratuko dela.
Una vez al mes, el segundo martes de mes a las seis y
media de la tarde, comenzando a partir de septiembre, con
la advertencia de que si coincidiese en día festivo o puente
se trasladará al miércoles posterior.
PSE-EE-PSOE
Servicios
Jesus Mª Zaballos de Llanos
Iñaki Mirena Mugica Flores
Nerea Artamendi Erro
Txus Alonso Ocariz
Lourdes Acevedo Beldarrain
Martín Moreno García
Zerbitzuak
16
PP
Vanessa Vélez de Pablos
UDAL GOBERNUAREN OSAKETA /
COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL:
BILDU
• Pablo Barrio Ramírez
• Nerea Sánchez López
• Gorka Lizarraga Erro
• Alaitz Mendizabal Urdapilleta
• Tasio Arrizabalaga Azpiroz
Lasarte-Oria
Udaletxea
Teléfono
Fax
e-mail
Informazio-Zentralita / Información Centralita
943 376055
Alkatetza / Alcaldía
943 376178
Gizarte-zerbitzuak / Servicios Sociales
943 376179
943 370180
Udal-zerbitzuak / Servicios Municipales
943 376180
943 376193
Manuel Lekuona Kultur Etxea /
Casa de Cultura Manuel Lekuona
943 376181
943 376191
943 376192
Kiroldegia / Polideportivo Municipal
943 376182
943 376965
[email protected]
Enplegu-dinamizatzailea / Dinamizador de Empleo
943 376179
943 370180
[email protected]
Euskera Zerbitzua / Servicio de Euskera
943 376184
[email protected]
Idazkaritza / Secretaría
943 376185
[email protected]
Kontu-hartzailetza / Intervención
943 376186
[email protected]
Zerga-bilketa / Recaudación de impuestos
943 376187
Diruzaintza / Tesorería
943 376188
Obrak eta Hirigintza / Obras y Urbanismo
943 376189
Udaltzainak / Municipales
943 362442
Epaitegia / Juzgado
943 371629
Euskaltegia /
Centro de enseñanza de euskera para adultos
943 361621
Kontsumitzaile Bulegoa (KIUB) /
Oficina del Consumidor (OMIC)
943 361605
Garaikoetxea Ikastetxea / Escuela Garaikoetxea
943 370662
Landaberri Ikastetxea / Escuela Landaberri
943 365592
Sasoeta Ikastetxea / Escuela Sasoeta
943 361226
Jubilatuen Etxea / Hogar del Jubilado
943 363964
Zumaburu Ikastetxea / Escuela Zumaburu
943 362274
Eskola Jantokia / Comedor Escolar
943 366939
Atsobakar Zaharren Egoitza /
Residencia de Ancianos Atsobakar
943 366770
943 366951
Emakumeen Zentro Zibikoa /
Centro Cívico de la Mujer
943 363958
Kzgunea
943 360568
943 372659
[email protected]
943 374004
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Servicios
EAJ-PNV
ADSKRIBITU GABEKO ZINEGOTZIA /
CONCEJAL NO ADSCRITO
943 376190
[email protected]
17
943 376790
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zerbitzuak
BILDU
Pablo Barrio Ramírez (Alkatea / Alcalde)
Nerea Sánchez López
Gorka Lizarraga Erro
Alaitz Mendizabal Urdapilleta
Tasio Arrizabalaga Azpiroz
BULEGO ADMINISTRATIBOAK
Alkatearekin hitzordua
Alkatearekin hitzordua eskatu nahi izanez gero, instantzia
orria bete eta errejistroan utzi beharko da. Eskaeran ongi
zehaztu behar da tratatu nahi den gaia zein izango [email protected] korreo elektronikoan ere egin daiteke
hitzordu eskaria, hemen ere argi utziaz tratatu nahi den gaia
zein izango den.
Ezkontza zibilak
Alkatearen ordutegiko egun eta orduetan informazio zuzena jaso daiteke eta informazio idatzia eta eskaera orriak
lehen solairuan edo errejistroan jaso daitezke.
Servicios
Zerga bilketa
Zerbitzuak
18
Zergen eta beste udal eskubideen ordainketa.
Trafikoko isunen ordainketa.
Udal ogasunarekiko egunean egotearen ziurtagiria.
Ordainagiriak
Zatiketak eta Geroratzeak.
Zerga bilketaren inguruko kontsultak.
Diruzaintza
Bermeen aurkezpena eta itzulpenak.
Ordainketak.
Lapurreta edota behin betiko bajarengatik dagokion
ibilgailuen gaineko zergaren parte proportzionalaren
itzulpena.
IDAZKARITZA NAGUSIA
ESTATISTIKA:
• Udalerriko Bizilagunen Erroldan alta ematea eta helbidea
aldatzea, erroldako datuak aldatzea.
• Atzerritarren errolda berritzea.
• Erroldan ofizioz baja emateko espedientea abiatzeko
eskabideak.
• Hauteskundeetako zentsua kontsultatzea
ERREGISTRO OROKORRA:
• Zerbitzuetarako dokumentuak jasotzea
• Eskari-orrien eredu normalizatuak entregatzea
• Ediktuak iragarki-taulan ikusgai jartzea
• Telefonoa hartzea.
FEDE PUBLIKOA:
• Ziurtagiriak jaulkitzea
· Gobernu-organoen (Alkatetzaren, Udalbatzarraren)
erabakienak
· Erroldakoak
· Bizikidetzakoak
· Udalaren eskumeneko beste datu ofizial batzuenak
Bizi-agiriak
• Dokumentuak konpultsatzea
• Sinadura norberarena dela aitortzea
Horario
MARTES Y JUEVES............................... De 9.00 a 13.00
• Primer piso del Ayuntamiento
• Teléfono: ...............................................943 376 178
Cita con el Alcalde
Para pedir una cita con el Alcalde hay que rellenar una instancia y dejarla en el registro. En la solicitud hay que precisar
bien cuál es el tema que se quiere tratar.
En el correo electrónico [email protected] también
se puede realizar la solicitud de cita, ahí también dejando
claro cuál es el tema que se quiere tratar.
Matrimonios civiles
Se puede recabar información directa durante los días y horas que se correspondan con el horario del alcalde, y la información escrita y los impresos de solicitud pueden recogerse
en la primera planta.
Recaudación
Pago de tributos y otros derechos municipales.
Pago de sanciones de Tráfico.
Certificados de estar al corriente con la Hacienda
Municipal.
Justificantes de pago
Fraccionamientos y aplazamientos.
Consulta de expedientes recaudatorios.
Tesorería
Presentación y devolución de finanzas y avales.
Pago de facturas.
Devolución parte proporcional del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (robos y bajas definitivas)
SECRETARÍA GENERAL
ESTADÍSTICA:
• Alta en el padrón municipal de habitantes y cambio de
domicilio, modificación de datos padronales.
• Renovación padrón extranjeros.
• Solicitudes inicio expediente baja oficio padrón.
• Consulta censo electoral
REGISTRO GENERAL
• Recepción de documentos para los distintos servicios
• Entrega modelos normalizados de instancias
• Exposición de edictos en el tablón de anuncios
• Atención telefónica.
FE PÚBLICA
• Expedición de certificados
· De acuerdos de los órganos de gobierno (Alcalde,
Pleno)
· De empadronamiento
· De convivencia
· De otros datos oficiales de competencia municipal
Fes de vida
• Compulsa de documentos
• Reconocimiento de firma
Lehendakaria:.................................Gorka Lizarraga
Ordutegia: astelehenetik ostiralera: 09:00etatik
13:00etara/Lunes a viernes de 09:00 a 13:00h
Telefonoan:......................................... 943 376179
E-maila: [email protected]
ZERBITZU SOZIALAK, IMMIGRAZIOA
ETA EMAKUMEAREN ARLOA.
AREA DE SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACIÓN Y MUJER.
Zerbitzu sozialak zerbitzu publikoa gara, herriko pertsona
edota familia guztiei irekia. Gure asmoa da, orokorrean,
herritarren bizitza kalitatea eta ongizatea hobetzen laguntzea, eta partikularrean, gizartean bazterturik daudenei laguntzea, babesik gabeko egoeran dauden adingabekoak
dituzten familiei, eta mendekotasun egoeran edo arriskuan
daudenei.
Los servicios sociales somos un servicio público, abierto a todas las personas y/o familias del municipio, cuya pretensión
es contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de
los ciudadanos en general y en particular de aquellas que se
encuentren en una situación de exclusión social, de aquellas
familias que tengan en su seno menores de edad en riesgo
de desprotección y de aquellas otras que se encuentren en
una situación de dependencia o de riesgo de dependencia.
FUNTZIOAK
• Zerbitzu sozialen sistema orokorrerako ate nagusia izatea.
• Herriko gizarteko egoerak aztertzea eta premiei erantzutea.
• Eskubideen eta baliabideen inguruan informatzea eta
orientatzea.
• Beste zerbitzu eta administrazio batzuetara desbideratzea
eta haiekin koordinatzea.
• Ahultasunezko eta arrisku sozialeko egoerei aurre egitea.
• Premia egoeran dauden herritarrak artatzea.
Eskaerak baloratzea eta bideratzea.
• Geure prestazioak nahiz baliabideak eta beste administrazio batzuenak tramitatzea.
• Herritarrek beren ingurunean jarrai dezaten zerbitzuak nahiz programak planifikatzea eta sustatzea.
• Erabakiak hartzeko eta aldatzeko prozesuetan pertsonei
laguntzea.
FUNCIONES
• Ser la puerta de entrada al sistema general de servicios
sociales.
• Analizar las situaciones sociales del municipio y dar respuesta a sus necesidades.
• Informar y orientar sobre derechos y recursos
• Derivar y coordinarse con otros servicios y administraciones.
• Prevenir situaciones de fragilidad y riesgo social
• Atender a los ciudadanos en situación de necesidad
• Valorar y canalizar las demandas
• Tramitar prestaciones y recursos propios y de otras administraciones
• Planificar y promover servicios y programas para el mantenimiento de los ciudadanos en su entorno.
• Acompañar a las personas en sus procesos de decisión y
cambio
ZERBITZU SOZIALEN ARLOKO PROGRAMAK ETA ZERBITZUAK
PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL AREA
DE SERVICIOS SOCIALES
1. Informatzeko, baloratzeko, diagnostikatzeko eta
orientatzeko zerbitzua.
Herritarrak zuzenean artatzean datza, langile sozialekin aldez
aurretik hitzordua eskatuta egiten diren elkarrizketen bidez.
Bertan, planteatutako egoera entzuten eta pertsonarekin edota familiarekin eskaeraren oinarrian dagoen egoera baloratzen
da. Ondoren, kasu bakoitzerako egokienak diren zerbitzuen,
prestazioen eta programen inguruan orientatzen da.
1. Servicio de información, valoración, diagnostico y
orientación.
Consiste en la atención directa a los ciudadanos a través de
entrevistas con cita previa con las Trabajadoras Sociales, en
las que se escucha la situación planteada, se valora junto
con la persona y/o familia interesada la situación que motiva
su demanda y se orienta sobre los servicios, prestaciones y
programas más adecuados en cada caso.
2. Norbere ingurunean jarraitzeko zerbitzuak
Zailtasunak dituzten pertsonei, (ahalmen urritasuna, mendekotasuna, bazterketa, zailtasun ekonomikoak…) bere ohiko
ingurunean jarrai dezaten, prestazioak eta zerbitzuak erraztu,
kudeatu eta ematen zaizkie, eguneroko jarduerak egiteko zailtasunak arintze aldera. Hona hemen adibide batzuk:
2. Servicios de mantenimiento en el entorno.
Engloba todos los dispositivos que favorecen la permanencia
de la persona con dificultades (discapacidad, dependencia,
exclusión, dificultad económica….) en su entorno habitual, a
través de la facilitación, gestión y concesión de prestaciones
y servicios que palien las dificultades de la realización de las
actividades de la vida diaria, entre ellos:
2.1. Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua. Izaera sozialeko
zerbitzu publikoa da, bere kabuz moldatzeko zailtasunak dituzten familiei nahiz pertsonei zuzendua. Helburua da haien
ongizate fisikoa, psikikoa edota soziala lehengoratzea, izaera prebentiboa, asistentziala edota birgaitzailea duen programa indibidualizatu baten bitartez. Hartara, ahal den bitartean bere etxean bizi dadin lagunduko zaio, horretarako
behar duen babes profesionala etxeko ingurunean eskainiko
zaiolarik.
2.1. El Servicio de Ayuda a Domicilio, es un servicio público de carácter social dirigido a familias o personas con
dificultad para valerse por sí mismas, con objeto de restablecer su bienestar físico, psíquico y/o social mediante un
programa individualizado de carácter preventivo, asistencial
y/o rehabilitador, contribuyendo a que puedan vivir en su
hogar mientras sea posible, recibiendo el apoyo profesional
que requieren en el entorno doméstico.
Servicios
Ordutegia
ASTEARTE ETA OSTEGUNAK.... 09.00etatik 13.00etara
• Udaleko lehen solairuan
• Telefonoan: .......................................... 943 376 178
Gizarte Zerbitzuak
19
Zerbitzuak
KUDEAKETAK
Lasarte-Oria
Servicios
Zaharren Egoitza
Zerbitzuak
20
2.3. Eguneko Zentroaren helburua da zahar egoitza batean sartzeko beharrik ez izan arren, ohiko etxebizitzan
eman ezin diren arreta bereziak behar dituztenak artatzea.
Horretarako, mendekotasun graduren bat duten adinekoentzako eguneko programa bat prestatzen da, haien autonomia eta ohiko ingurunean jarrai dezaten bultzatze aldera. Eguneko egonaldietako zerbitzuaren bitartez betetzen
da helburu hori, zeina txertatua baitago Egoitzaren egitura
organizatiboan. Puntualki Egoitzako zerbitzuak, programak
eta langileak baliatu baditzake ere, espazio berezituak, langile espezifikoak eta bereak dituen programak dauzka.
2.4. Haurtzaroaren eta familiaren arloan, lehen mailako prebentzioko programak eta jarduerak garatzen dira, helburua
delarik babes beharra duten haurtzaroko egoerak antzematea. Bestalde, Esku-hartze Sozioedukatiboko eta Psikosozialeko Programa garatzen da, familiei lagunduz egokiak
ez diren ohiturak, portaerak, pertzepzioak, sentimenduak eta
jarrerak ordezka ditzaten, familiako eta auzuneko elkarbizitza
egokia lagunduko duten beste batzuen alde.
2.5. Etxeko Indarkeriaren arloan, arreta berezia eskaintzen
zaie genero indarkeriak, etxekoak edo familiartekoak kaltetutako herritarrei. Haien premiak asetzeko laguntza eskaintzen
zaie, bai baliabideei buruzko orientazioaren inguruan (aldi baterako ostatu emateak, aholkularitza juridikoa, arreta psikologikoa…) bai prestazio ekonomikoen inguruan.
2.6. Prestazio Ekonomikoak. Baztertze pertsonalari nahiz
sozialari aurre egiteko beharrezkoak diren prestazio ekonomikoak arautzen dira, eta era berean, bizitza independente
bat garatzeko baliabide pertsonal, sozial eta ekonomiko nahikorik ez dutenen gizarteratzea bultzatzen da.
2.2. El Programa “Sendian” de apoyo a familias tiene
como objeto conceder a las familias que convivan con una
persona mayor dependiente unas ayudas que les permitan
prevenir desajustes familiares, proporcionar una convivencia
normalizada y prestar atención a la persona mayor.
2.3. El Centro de Atención Diurna, cuyo objetivo es cubrir las necesidades de quienes no precisando el ingreso
en una Residencia, requieren atenciones específicas que no
se pueden prestar adecuadamente en el domicilio habitual,
mediante la provisión de un programa de atención diurna
individualizada dirigido a personas mayores con diverso grado de dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual. Este objetivo se cubre con el
servicio de estancias diurnas, que se encuentra integrado en
la estructura organizativa del Centro Residencial, y que aún
pudiendo contar puntualmente con servicios, programas y
personal de la Residencia, dispone de espacios diferenciados, personal específico y programas propios.
2.4. En el ámbito de la infancia y la familia, el desarrollo de
programas y actuaciones de prevención primaria destinados
a la detección de las situaciones de infancia con necesidad
de protección y el desarrollo del Programa de Intervención Socioeducativa y psicosocial que consiste en apoyar
a las familias para posibilitar la sustitución de hábitos, comportamientos, percepciones, sentimientos y actitudes que
resulten inadecuados por otros que favorezcan la adecuada
convivencia en el medio familiar y comunitario.
2.5. En el ámbito de la Violencia Doméstica, se ofrece una
atención específica a los afectados por situaciones de violencia de género, violencia doméstica, intrafamiliar…, facilitando
apoyo a sus necesidades, tanto en orientación sobre recursos
(alojamientos temporales, asesoramiento jurídico, atención
psicológica ... ) como en prestaciones económicas.
2.6. Prestaciones Económicas. La regulación de las prestaciones económicas que resulten necesarias para prevenir el
riesgo de exclusión personal y social, así como para contribuir a la inserción de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para desarrollar una
vida independiente.
El mantenimiento de unas prestaciones económicas (Ayudas
de Emergencia Social y Ayudas Municipales de apoyo a
la Inclusión), cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas
de unidades de convivencia con ingresos insuficientes para
hacer frente a los gastos asociados a las necesidades básicas
y la inclusión social.
Gestión de otro tipo de ayudas económicas como las vinculadas a la dependencia (PECE, PEAP y PEVS), las pensiones no
contributivas (PNC) y las ayudas económicas para la adquisición de prestaciones tecnológicas.
2.7. Gestión de otros recursos como teleasistencia, tarjeta
de aparcamiento, estancias temporales de respiro, valoración discapacidad/dependencia, etc
Prestazio ekonomiko batzuei eustea (Larrialdi Sozialeko
Laguntzak eta Inklusioa laguntzeko Laguntza Munizipalak), haien helburua baita oinarrizko premiei eta gizarteratzeari lotutako gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik
ez duten elkarbizitza-unitateen oinarrizko premiak asetzea.
Beste laguntza mota batzuek kudeatzea, hala nola mendekotasunari lotuak (FIZPE, LPPE eta ZLPE), pentsio ez kontributiboak
(KGP) eta prestazio teknologikoak eskuratzeko diru-laguntzak.
2.7. Beste baliabide batzuk kudeatzea, hala nola teleasistentzia, aparkatze-txartela, arnasberritzeko aldi baterako egonaldiak, ahalmen urritasuna/mendekotasuna baloratzea, eta abar.
3. Ostatu emateko baliabideak.
Atsobakar Egoitza eta adinekoentzako etxebizitza komunitarioak.
3.1. Atsobakar Egoitzak ostatua, mantenua eta arreta integrala eta jarraitua eskaintzen dizkie mendekotasun egoeran
dauden adinekoei. Zerbitzu hauek, hain zuzen: ostalaritzakoa, sanitarioa, psiko-soziala, erabiltzaile eta senideentzat
informazioa, eta arreta nahiz parte-hartzea.
Zerbitzu hauek emanez, arreta integral indibidualizatua eskaintzen zaie erabiltzaileei, hartara, mendekotasun egoeran
dauden pertsonen ahalmen urritasun fisikoak, psikikoak
edota sozialak konpentsatzea ahalbidetzen du, zeren eta
arreta jasoko duten pertsonen eguneroko bizitzarako
jardueretarako eta haien garapen pertsonalerako beharrezkoak diren zerbitzuak emango zaizkie.
3.2. Etxebizitza Komunitarioak ostatu emateko eta elkarbizitzarako sistema bat dira, instituzionalizazioarekiko alternatiboa. Helburua da autonomoa den adinekoak ingurune
sozial normalizatu batean jarrai dezan, gizarteratze indibidual eta kolektiboa erraztuko baitio horrek.
Zerbitzu honen helburua da ostatu hartzeko alternatiba bat
eskaintzea adinekoei, hain zuzen ere kanpoko laguntza fisiko eta psikiko ohikorik behar ez izanik, beren etxebizitzan
jarraitzeko zailtasunak dituztenei, honako arrazoi hauengatik: etxebizitza egoera txarrean dagoelako, elkarbizitzako
arazoak dituztelako, etxebizitza utzi beharrean direlako,
baliabide sozial eta ekonomikorik ez dutelako edo erakunde
batean sartu nahi ez dutelako.
Jubilatuen Etxea
3. Recursos de alojamiento.
Residencia Atsobakar y viviendas comunitarias para personas
mayores.
3.1. La Residencia de Ancianos Atsobakar es un establecimiento que ofrece alojamiento, manutención y atención
integral y continuada a personas mayores en situación de
dependencia, incluyendo entre sus servicios los hosteleros,
los servicios de cuidados personales y atención personal individualizada, los servicios sanitarios, los servicios psico-sociales y los servicios de información/atención y participación
de las personas usuarias y las familias.
A través de la prestación de estos servicios, se ofrece una
atención integral individualizada a las personas usuarias,
que permite compensar las discapacidades físicas, psíquicas
y/o sociales de las personas con dependencia, prestando los
servicios de apoyo necesarios para las actividades de la vida
diaria y el desarrollo personal de las personas atendidas.
3.2. Las Viviendas Comunitarias son un sistema de alojamiento y convivencia alternativo a la institucionalización,
dirigido al mantenimiento de la persona mayor autónoma en
un entorno social normalizado que le facilite su integración
individual y colectiva.
El objetivo de este servicio es facilitar una alternativa de alojamiento a personas mayores que encontrándose en un estado
físico y psíquico que no necesiten de apoyo externo habitual,
tengan dificultades para mantenerse en su vivienda por mal
estado de la misma, por problemas de convivencia o que se
vean obligados a abandonarla, no tengan recursos familiares
o sociales, y no deseen ingresar en una institución.
Estas viviendas también pueden destinarse a personas que
presentando alguna discapacidad física o psíquica sean autónomas para la realización de las actividades de la vida diaria, por sí mismos o con ayuda de su cónyuge o persona en
situación convivencial análoga a la conyugal.
4. Servicios de Promoción de la participación activa y
programas preventivos.
Servicios
2.2. Familiak laguntzeko den “Sendian” Programaren helburua da mendekotasun egoeran dagoen adineko batekin
bizi diren familiei hainbat laguntza ematea, familiako desorekei aurre egiteko, elkarbizitza normalizatu bat izateko eta
adinekoei arreta eskaintzeko.
Gizarte Zerbitzuak
21
Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuak
PRESTAKUNTZAREN ETA ENPLEGUAREN ARLOA
4. Parte-hartze aktiboa sustatzeko zerbitzuak eta programa prebentiboak
Servicios
4.1. Emakumearen Zentro Zibikoa. Honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu: emakume talde eta kolektiboak sustatzeko, laguntzeko eta orientatzeko zerbitzuak, emakumeen mugimendu asoziatiboa bultzatzea,
berdintasunerako planak eta ekintzak bultzatzea,
emakumeak herriko bizitzan parte har dezaten sustatzea, eta kulturako eta aisialdiko hainbat proposamen.
Era berean, jarduera sozio-kulturalak egiten dira Emakumearen Nazioarteko Eguna (martxoak 8), eta Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna (azaroak 25)
ospatzeko.
Zerbitzuak
22
4.2. Ahalmen urritasuna duten Gazteen Aisialdirako
Kluba, ahalmen urritasuneko pertsonen integrazioa sustatzeko, programa bat eskaintzen duelarik jarduera ludikoekin,
kirol arlokoekin, ingurumenekoekin, adierazpide artistikoak
lantzekoekin, eta abar.
4.1. Centro Cívico de la Mujer. El centro ofrece servicios de
promoción, apoyo y orientación a grupos y colectivos de mujeres, promoción del movimiento asociativo de mujeres, impulso
de planes y acciones para la igualdad, fomento de la participación sociocultural de las mujeres en la vida municipal, así como
diferentes propuestas culturales y de ocio y tiempo libre.
Se realizan así mismo actividades socio-culturales para
celebrar el Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo) y el
Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (25 de
Noviembre).
4.2. Club de Ocio y Tiempo Libre para jóvenes con discapacidad, para la promoción y fomento de la integración
de la persona con discapacidad, que ofrece un programa de
actividades lúdicas, deportivas, medioambientales, de expresión artística, etc.
4.3. Promoción de Instituciones Sociales como el Hogar del
Jubilado, cuyo objetivo es lograr la integración social de las
personas que por razón de su edad abandonan el mundo
laboral incentivando la realización de actividades y actos lúdicos que le ayuden a encontrar nuevas alternativas.
4.4. Se distribuye así mismo a través de subvenciones públicas ayudas económicas a entidades que realizan actividades en el ámbito de los servicios sociales.
4.3. Erretirodunen Etxea bezalako erakunde sozialak sustatzea, adina dela-eta mundu laborala alde batera uzten
duten pertsonak gizarteratzeko. Bertan, jarduerak eta jolas
ekitaldiak egiten dira, alternatiba berriak aurki ditzaten.
4.4. Era berean, subentzio publikoen bitartez diru-laguntzak ematen zaizkie zerbitzu sozialen arloan jarduerak egiten
dituzten erakundeei.
JUSTIZIA
EPAITEGIAK. De Paz Asteasuain,1-behea.943 371 629
Probinzia Auzitegia. 1.sekzioa /
AUDIENCIA PROVINCIAL Sección 1
San Martín 41 Kalea................................. 943 000 711
Prokuradoreen Elkargoa /
COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES
Teresa de Calcuta plaza,1 entresuelo......... 943 471 889
Herritarren Arretarako Bulegoa /
OFICINA INFORMACIÓN CIUDADANA
Teresa de Calcuta plaza, 1......................... 943 000 700
Instrukzioko Epaitegiak / Juzgados de Instrucción
N°1............... 943 000 721
N°4............... 943 000 724
N°2............... 943 000 722
N°5............... 943 000 725
N°3............... 943 000 723
Lehen Auzialdiko Epaitegiak /
Juzgados de Primera Instancia
N°5............... 943 000 735
N°1............... 943 000 731
N°6............... 943 000 736
N°2............... 943 000 732
N°7............... 943 000 737
N°3 (de Familia).943 000 733
N°4............... 943 000 734
N°8 .............. 943 000 738
Adingabekoen Epaitegia /
Juzgado de Menores............................. 943 000 739
Lan-arloko Epaitegiak / Juzgados de lo Social
Nº1...............943 000 771
N°3...............943 000 773
N°2...............943 000 772
N°4...............943 000 774
Penal Arloko Epaitegiak / Juzgados de lo Penal
N°1............... 943 000 741
N°4............... 943 000 744
N°2............... 943 000 742
N°5............... 943 000 745
N°3............... 943 000 743
Administrazioarekiko Auzien Epaitegiak /
Juzgado Contencioso-Administrativo
N°1...............943 000 777
N°3...............943 000 779
N°2...............943 000 778
Guardiako Epaitegia /
Juzgado de Guardia............................... 943 000 720
Helbidea/ Dirección: Villa Mirentxu. Donostia etorbidea, 3 ........................... Tel: 943 376 179 - 943 376 183
Faxa/ Fax: ..................................................................................................................................................943 370 180
Helbide elektronikoa/ Correo electrónico:.............................................................................. [email protected]
Enpleguaren Arloa
Zerbitzu Sozialak, Immigrazioa, Kooperazioa, Enplegua eta Emakumea Departamentua txertaturik dago.
Arlo honi dagokio enpleguko proiektu munizipalak kudeatzea, langabezian dauden pertsonei zuzendurik daudenak.
Horretarako, zerbitzu hauek dauzka:
• Enplegu dinamizatzailea
• Arreta administratiboa
Bere jarduera-esparrutik, enplegu-sortzaile diren ekimenak
dinamizatu eta bideratu nahi dira, gizarte-dinamikatik sortuak direnak, hain zuzen ere. Asoziazionismoa eta elkarren
arteko kooperazioa sustatuko dira; enpresa berriak sortzeko eta daudenak mantentzeko nahiz hobetzeko proiektuak
bultzatu eta suspertuko dira; lan-munduan txertatzea eta
kualifikazio profesionala hobetzea sustatuko duten prestakuntza-ekintzak ere bultzatuko dira.
Hau guztia eskualdeko plangintza estrategikoaren eskeman
oinarrituko da, gure asmoa baita baliabide publiko eta pribatuak modu eraginkorragoan erabiltzea, eta eskualde, erkidego edota estatu mailan eskuragarri daudenak biltzeko
gestioak egitea. Hori lortzeko, baliabideak kudeatzen dituzten erakundeekin zuzenean elkarlanean arituko gara, bai eta
haiek sustatzen dituzten programa bereziekin ere. Gainera,
arreta berezia eskainiko diegu egitura ekonomikoko sektore
dinamiko eta aktiboenei, bereziki industriari, merkataritzari,
turismoari, ostalaritzari eta pertsonei nahiz enpresei zuzendutako zerbitzuei.
Horretarako, Ekonomia eta Enplegua Sustatzeko Eskualdeko Estrategiatik, enpleguko eta prestakuntzako urtekako
ekintzak planifikatuko dira, informazio eta orientazio partizipatibo jarraituan oinarrituko direnak, eta gainera, herritarrekin, gure udaleko beste teknikariekin eta gainerako
udaletakoekin koordinatuko direnak. Horren guztiaren osagarri, Lanbide Eskola munizipala
daukagu arloan, egin beharreko ekintza gehienak modu
eraginkorrean garatzeko.
Lanbide / Oficina de empleo
ÁREA DE EMPLEO
Integrada en el Departamento de Servicios Sociales, Inmigración, Cooperación, Empleo y Mujer corresponde a esta
área la gestión de los proyectos municipales de empleo, que
se dirigen a las personas en desempleo, contando para ello
con los servicios de:
• Dinamizador de Empleo
• Atención administrativa
Desde su ámbito de actuación se pretende dinamizar y canalizar
las iniciativas, generadoras de empleo, que surjan desde la dinámica social, potenciando el asociacionismo y la mutua cooperación, impulsando e incentivando los proyectos emprendedores
de creación de empresas, el mantenimiento y mejora de las ya
existentes, y promoviendo la inserción laboral y la realización
de acciones formativas que mejoren la cualificación profesional.
Todo esto sustentado en el esquema de planificación estratégica comarcal, actualmente en desarrollo, con el que aspiramos a
poder inducir un aprovechamiento más eficaz de los recursos,
públicos y privados, ya existentes y gestionando la captación de
aquellos otros de carácter provincial, autonómico o estatal que
estén disponibles, a través de la colaboración directa con los
organismos que los gestionen, o de los programas específicos
por ellos promovidos, con especial atención a los sectores más
dinámicos y activos de la estructura económica, especialmente
la industria, el comercio, el turismo, la hostelería, y los servicios
a las personas y a las empresas.
Para ello, desde la Estrategia Comarcal de Promoción Económica y Empleo se planificarán las acciones que, de forma
anual, se realicen en proyectos de empleo y formación, sustentados en la información y orientación participativa continuada y coordinada con los ciudadanos y los demás técnicos
de nuestro ayuntamiento y de los restantes ayuntamientos
de nuestra comarca
Complementariamente, en el área se dispone del edificio de
la Escuela de Oficios municipal, para el desarrollo efectivo
de la mayor parte de las acciones a realizar.
Servicios
Ahalmen urritasun fisiko edo psikikoren bat izan arren eguneroko eginkizunetarako autonomoak diren pertsonentzat
ere izan daitezke etxebizitza hauek, baldin eta bere kabuz,
edo ezkontidearen edo ezkontidearenaren pareko bizikidetza egoeran haiekin bizi den pertsona baten laguntzarekin
bizitzeko gai badira.
23
Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuak
GAZTEAK ETA JAIAK DEPARTAMENTUA
GAZTEAK ETA JAIAK DEPARTAMENTUA /
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y FESTEJOS
Ayuda a asociaciones y colectivos: estos programas
ponen a disposición de diferentes asociaciones de LasarteOria una serie de medios materiales y económicos para la
realización de sus actividades y proyectos.
Lehendakaria/ Presindente: .....................................................................................................Tasio Arrizabalaga
Ordutegia/ Horario: .............. astelehenetik ostiralera: 09:00etatik 15:00etara/Lunes a viernes de 09:00 a 15:00h
Servicios
24
Udal Gazte Txartela: Lasarte-Oriako Udalak aisiarako
eta astialdirako antolatutako jardueretan herriko gazteei
deskontuak eskaintzen dizkie; Gazteen Informazio Bulegoan
tramitatzen da.
Zerbitzuak
Kultur Hedapena: Musika-programazioa, besteak beste,
gazteei zuzendutako kontzertuak, zine-programazioa, eta
abar eskaintzen da.
Ikastaroak: Ikastaroen bidez, gazteen aisialdirako eskaintza sortzaile eta parte-hartzaile bat sustatu nahi da. Hiru
hilabeteko iraupena izan ohi dute eta denetariko gaien ingurukoak izan ohi dira: dantza (batuka, sabel dantza, dantza
latinoak,…), artea eta historia, erlaxazioa,…
FESTEJOS
Estas son las fiestas que se organizan en Lasarte-Oria a lo
largo del año:
Carnavales. Junto con varias comparsas hemos completado la programación de todo el fin de semana, con la
intención de animar el pueblo y vestirlo de color.
JUVENTUD
Oficina de Información Juvenil: Ubicada en la 3ª planta
de la Casa de Cultura cuyo objetivo fundamental es acercar
todo tipo de información a los jóvenes (Carné de alberguista, Gazte Txartela, estudios, trabajos, becas, viajes, concursos, ocio, etc...).
Fiestas de Barrios. Queremos ayudar con medios materiales y económicos todas las iniciativas emprendidas por los
barrios para la organización de sus fiestas.
Romería de Azkorte. Se celebra el primer domingo después del 3 de mayo.
Difusión Cultural: Se oferta una programación musical con
conciertos dirigidos al público juvenil, programación de cine... etc
Udal Gazte Txartela: Tiene como objetivo ofrecer a la
juventud lasarte-oriatarra decuentos en actividades de ocio
y tiempo libre organizadas por el Ayuntamiento, se tramita
en la oficina de Información Juvenil.
Cursillos: Por medio de los cursos se quiere promover
una oferta de ocio juvenil creativa y participativa. Los cursos
suelen tener una duración de tres meses, y abarcan todo
tipo de temas, como la danza (batuka, danza del vientre,
bailes latinos), el arte y la historia, la relajación, etcétera.
Azkorteko Erromeria. Maiatzaren 3aren osteko igandean ospatzen da.
San Joan Bezperako Jaia. Okendo plazan ospatzen da
ekainaren 23an. Ohiko suaz gain, hainbat euskal dantza ere
dantzatzen dira.
Víspera de San Juan. Se celebra en la plaza de Okendo
el 23 de junio. Además de la tradicional hoguera, se bailan
diversos bailes vascos.
Fiestas de San Pedro. Fiestas de Lasarte-Oria, que se celebran entre el 28 de junio y el 1 de julio. Se organizan todo tipo
de actividades garantizando la participación y el trabajo colectivo de todos los ciudadanos: conciertos musicales, actividades
infantiles, Sorgin Dantza de Oria, tamborrada, ...
San Pedro Jaiak. Lasarte-Oriako jaiak dira, ekainaren
28tik uztailaren 1era ospatzen direnak. Era guztietako jarduerak antolatzen dira herritarren elkarlana eta parte-hartzea bermatuaz: musika emanaldiak, haurrentzako ekintzak,
Oriako Sorgin Dantza, Danborrada,…
Fiestas de Santa Ana. Se celebran el 26 de julio. Las
actividades más destacadas son la parodia de Santa Ana y
la feria de artesanía.
Santa Ana Jaiak. Uztailaren 26an ospatzen da. Santa
Ana Parodia edo Artisau-azoka dira ekitaldi aipagarrienak.
Ciclo Kulturkale. Dos veces al mes, más o menos, se organizan diferentes conciertos, teatros, monólogos, etcétera, con
el objetivo de acercar a los ciudadanos una alternativa cultural.
Elkarte eta Kolektiboei Laguntza: Programa hauen
bidez, Lasarte-Oriako elkarte ezberdinen ekimenak, proiektuak bideratzeko baliabideak eskaintzen dira, bai materialak,
bai ekonomikoak.
Kulturkale Zikloa (KKZ). Herriko taberna eta establezimendu ezberdinetan hainbat kontzertu, antzerki, bakarrizketa,…
antolatzen dira hilean bitan, gutxi gorabehera, herritarrontzako
gertuko alternatiba kultural bat eskaintzeko asmotan.
Programación Navideña: En Navidades tanto el ayuntamiento como diversas asociaciones organizan diferentes
actividades:
Lasarte-Oriako maketa-lehiaketa: Gure herriko musika
taldeen lana eta esforzua saritzea du helburu maketa lehiaketa honek, apurka gero eta indar handiagoa hartu dezaten.
Gabonetako Programazioa : Hainbat jarduera ezberdina antolatzen dira gabonetan bai Udaletxearen, bai herriko
elkarte ezberdinen eskutik:
Gaztelekua: Lasarte-Oriako Gaztelekuak gure herriko
gazteek, era autonomo batean, orotariko jarduerak eta
proiektuak aurrera eramateko aukera eskaintzen duen espazio izan nahi du. Kolektibotasuna, partaidetza eta berdintasunaren printzipioetan oinarrituko den gune izango da.
Gaztelekua: el Gazteleku de Lasarte-Oria quiere ser un
espacio que ofrezca a nuestros jóvenes la posibilidad de llevar a cabo, con total autonomía, proyectos y actividades de
todo tipo. Será un espacio basado en los principios de igualdad, participación y colectividad.
JAIAK
• Santo Tomas eguna: abenduaren 21ean Okendo plazan.
Txistorra eta talo dastaketa, baserritar produktuak, haurjolasak,… antolatzen dira.
Hauxek dira Lasarte-Orian urtean zehar antolatzen diren jaiak:
Inauteriak. Hainbat konpartasarekin elkarlanean, asteburu osoko programazioa osatzen da, herria alaitu eta kolorez jantzi dadin.
• Olentzerori ongi etorria: abenduaren 24an Okendo plazan.
• Gabonetako Haur Parkea (GHP): gabonetako oporrak aprobetxatuaz, haur-parke erraldoi bat antolatzen da Mitxelingo
frontoian, txikienak dibertitzen jarraitu daitezen.
Auzoetako jaiak. Auzo ezberdinetako bizilagunek haien
jaiak antolatzeko dituzten iniziatibak baliabide material eta
ekonomikoz laguntzen ditugu.
• Erregeen Kabalgata eta ongi etorria: urtarrilaren 5ean herriko kaleetan zehar. Amaiera Okendo plazan.
Gaztelekua
• Día de Santo Tomás: el 21 de junio se organizan varias actividades en la plaza Okendo, con degustación de txistorra,
exposición de productos del caserío, juegos infantiles, etcétera.
• Bienvenida al olentzero: el 24 de diciembre en la plaza
Okendo.
• Parque infantil de Navidad: aprovechando las vacaciones
de Navidad se organiza un parque infantil gigante en el frontón de Mitxelin, para disfrute de los más pequeños.
• Cabalgata de reyes y bienvenida: el 5 de enero por las
calles del pueblo, finalizando en la plaza Okendo.
Servicios
GAZTERIA
Gazteen Informazio Bulegoa: Kultur Etxeko 3.solairuan
dago, eta bere eginkizun nagusia gazteei era guztietako informazioa helaraztea da (Aterpekide-agiria, Gazte Txartela,
ikasketak, lanak, bekak, bidaiak, lehiaketak, aisia, eta abar...)
Concurso de maquetas musicales de Lasarte-Oria: Este
concurso de maquetas tiene como objetivo premiar el trabajo
y el esfuerzo de los grupos musicales de nuestro pueblo, para
que cada vez cuenten con un apoyo más amplio
El Departamento de Juventud, Fiestas y Deportes tiene dos objetivos fundamentales: por una parte, facilitar las iniciativas juveniles, ofreciendo a todos nuestros jóvenes una alternativa cultural, juvenil,
enriquecedora y participativa. Y por otra, dentro de una
política juvenil integral, desarrollar los servicios necesarios,
organizar actividades y fortalecer los puntos de encuentro.
Entre las actividades correspondientes a este departamento hay que destacar:
25
Zerbitzuak
Gazteria, Festak eta Kirola sailak bi helburu nagusi ditu: Lasarte-Oriako gazteen ekimen eta iniziatibei bide ematea batetik,
horrela gure herriarentzako alternatiba kultural gazte, aberasgarri eta parte-hartzaile bat eskainiaz. Eta bestetik, gazte
politika integral baten baitan, beharrezko zerbitzuak garatzea, jarduerak antolatzea eta topalekuak sendotzea. Departamentu honi dagozkion ekimenen artean, nagusiki
honako hauek aipa daitezke:
Adarra Kalea....................... B3
Andapa Kalea..................... B4
Andatza Plaza................B2-B3
Antonio Mercero Plaza........ C3
Antxota Kalea................B2-B3
Antxuenea Plaza................. B4
Aralar plaza...................B2-B3
Arrambide Kalea................. B5
Arranbide parkea................ B5
Askatasunaren parkea......... C3
Askorena Plaza................... B4
Asteasuain Kalea...........B2-C2
Atsobakar etorbidea.......B2-C2
Atsobakar parkea...........B2-C2
Azkorte bidea.................A6-B6
Basaundi bailara................. B6
Basotxo plaza..................... A3
Beko Kale bidea............ B3-B4
Beko Errota Kalea.......... B3-B4
Berria Plaza ........................ B6
Bista Eder........................... B5
Blas de Lezo Kalea............. C3
Brigida Plaza ...................... B3
Buenos Aires Aldapa.......A3-B3
Buruntza Bidea........ A8-B7-B8
Buruntza Kalea.................... B3
Buruntzaspi bailara............. B8
Buztindegi........................... A2
Brunet parkea..................... B8
Caddie plaza....................... B2
Donostia etorbidea.........B2-B3
Dorre etxeko rotonda.......... B3
Dorre parkea....................... C3
Erekondo parkea................. A5
Erribera kalea...................... C4
Froilan Elespe Parkea........... B1
Ganbo kalea....................... B4
Gaztaintzulo................. A2-A3
Geltoki kalea..................C2-C3
Goikale............................... B4
Golf Plaza......................B2-C2
Gona Gorri.......................... A3
Green Plaza........................ B2
Hernani bidea............... A2-A3
Hipodromo etorbidea.....B3-C3
Ibai ertzeko pasealekua....... C3
Illarraltzueta bidea.............. A3
Industrial Rekalde............... A1
Iñigo de Loyola Kalea.....C2-C3
Irubide bailara..................... A2
Isla plaza.......................B4-C4
Iturrigoxo kalea................... B6
Jaizkibel plaza..................... B3
Juan de Garay Kalea.......C2-C3
Juan XXIII plaza.................. C3
Kalbario bidea..................... B3
Kale Nagusia..................B3-B4
Kontzeju Txiki Plaza............. B4
Largonea kalea................... B3
Larrekoetxe bidea................ A3
Loidi kalea.....................B3-B4
Loidi parkea........................ B4
Mugako ibilbidea................ B2
Okendo plaza...................... C3
Ola kalea.......................B3-C4
Oria bailara......................... B7
Oria etorbidea...........B6-B7-B8
Oriamendi plaza.................. B2
Osina Kalea................... A2-A3
Oztaran bailara.................. B5
Oztaran parkea..............B4-B5
Oztaran plaza...................... B5
Pablo Mutiozabal................ C3
Plazaolako trenbide zaharra......A6
Pepenea.............................. A3
Pintore Kalea.................C2-C3
Pinutegi Kalea................A2-B2
Sagardotegi kalea..........B3-C3
San Francisco Kalea............. B5
San Marcial Plaza................ B3
Santa Ana Karkaba.............. C3
Sasoeta ibilbidea............B2-B3
Somoto parkea...............B2-B3
Somoto zeharbidea........B2-B3
Telleri kalea......................... C3
Tellerigaina kalea................ A3
Teresategi..................... A2-A3
Tribunak kalea..................... B6
Txartel Kalea..................B5-B6
Uistin kalea......................... C3
Uistin zeharbidea................ C3
Urbanización Goiegi.......B2-B3
Urbanización Miracampos... A5
Urdaburu plaza................... B2
Urko plaza.......................... B2
Urnieta bidea.................A4-B4
Uzturre plaza...................... B3
Zabaleta bailara.................. A3
Zapategi kalea...............C2-C3
Zelaialde kalea...............B6-B7
Zirkuitu ibilbidea............B5-B6
Zubieta plaza...................... C3
Zumaburu kalea.............B4-C4
Zumaburu parkea...........B4-B5
KIROLA
• GIMNASIO BORDA Aralar plaza, 3 .............943 361 128
GOLFA /GOLF
• BIGOLF........................ Urdaburu plaza, 1 behea .943 376 540
Herritarrentzat jarduera fisikoak sustatu / Promoción de
actividades físicas para la población.
Servicios
Zerbitzuak
Buruntza Aldaz. Areto Futbola .......... 943 370 685
C.D. Lasarte-Oria................................ 943 363 178
• Atletismoa, Gimnasia Erritmikoa, Judoa, Tenisa eta MahaiTenisa.
Caddíes Club
• Golf.............................................................. 943 362 729
Intza
• Pilot.............................................................. 943 365 765
Ostadar ................................................. 943 360 433
• Futbola, Tenisa, Pala, Futbol Aretoa, Bolak, Atletismoa,
Txirrindularitza eta Errugbya.
Saiatuz Txirrindulari Kirol Taldea
....................................................................... 943 362 997
Senshu
• Karatea......................................................... 943 360 047
Sport Calva
• Calva............................................................ 943 362 879
Texas Futbol Taldea
BESTEAK / OTROS
ZALDIKIDE CENTRO ECUESTRE
• Hipodromo etorbidea, 74............................. .616 518 597
YOGA / YOGA
ASOCIACIÓN DE YOGA SANATHANA DARMA
Zumaburu, 12 behea......................................... 629 836 09
ERABILERA LIBREKO INSTALAZIOAK /
INSTAL. DE USO LIBRE
ISU. Areto Futbola
Buruntzazpi Txirrindularitza Eskola
DONOSTIAKO HIPODROMOA / HIPÓDROMO DE
SAN SEBASTIÁN
• Arrapide pasealekua (Zubieta), 11................. 943 373 239
* Aldagelak eta dutxak dauzka / Dispone de vestuarios y duchas.
KIROL TALDEAK /GRUPOS DEPORTIVOS
Buruntzazpi.......................................... 943 370 685
• Ehiza eta Arrantza
duchas ni de vestuarios.
UDAL KIROLGUNEA /
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
• Atari zabaleko instalazioak: futbol-zelaia eta atletismoinstalazio modularra / Instalaciones Descubiertas: Campo de
Fútbol e Instalación modular de Atletismo.
Ikastetxeetako kanpoko instalazioak herriko kirol elkarteek erabiltzea kudeatu / Gestión de la utilización de instalaciones exteriores de centros de enseñanza por entidades
deportivas del Municipio.
* Ez daukate ez dutxarik, ez aldagelarik / No disponen de
HÍPICA Y EQUITACIÓN /
HIPIKA ETA ZALDIKETA
• Estalpeko instalazioak: tenis-pistak, frontoia kiroldegia,
kirol anitzeko pista eta bola-tokia / Instalaciones Cubiertas:
Pistas de Tenis, Frontón Polideportivo, Pista Polideportiva y
Bola-Toki.
Kirol-txapelketak antolatu eta lankidetzan jardun / Colaboración y organización de competiciones deportivas.
• Atari zabaleko tenis-pista / Pista de tenis descubierta*.... Bitarte
• Atari zabaleko saskibaloi-kantxa / Cancha de baloncesto
descubierta*.................................................... Buruntz-Azpi
* Ez dauka ez dutxarik, ez aldagelarik / No dispone de
duchas ni de vestuarios.
• Geltoki, 27 ................................................... 943 376 182
Udaleko kirol-elkarteekin lankidetzan jardun / Colaboración con entidades deportivas del municipio.
Buruntzaldea Igeriketa Kirol Taldea
• Igeriketa
• Dutxak eta aldagelak dauzka erabiltzaileentzat / Dispone
de duchas y vestuarios para los usuarios.
• Estalpeko trinketa / Trinkete cubierto* Villa Mirentxu
Udaleko Kirol Instalazioak kudeatu eta sustatu / Promoción y gestión de las instalaciones Deportivas Municipales.
32
• Udararako solarium naturala, erabiltzaileek sarbidea libre
dutelarik / Solarium natural de cara al verano con acceso
libre para usuarios.
Estalpeko trinketa
KIROL INSTALAZIOAK/UDAL INSTALAZIOAK / INSTALACIONES MUNICIPALES
Udal Kiroldegia / Polideportivo Municipal
• Beko Kale bidea, 3 ...................................... .943 376 182
• Bulegoa irekia / Oficina abierta al público: astelehenetik ostiralera / lunes a viernes: 10,00 a 12,30h. y 17,00 a 19,00 h.
• 45 x 25 metroko pista balioanitza, zoru sintetikoa duena,
harmaila teleskopikoekin eta gortina bereizleekin horniturikoa / Pista Polivalente de 45 x 25, con pavimento sintético, dotada con gradas telescópicas y cortinas separadoras.
• Igerileku girotua, 25 x 12,5 metroko eta 5 x 12,5 metroko
bi ontzirekin / Piscina climatizada con dos vasos de 25 x
12,5 metros y 5 x 12,5 metros.
• Gizon eta emakumeentzako saunak / Saunas para Hombres y Mujeres.
• Muskulazio-makinekin eta halterofilia-aparatuekin hornituriko aretoa / Sala dotada con máquinas de musculación y
aparatos de halterofilia.
• Gimnasioa eta tatamia, bakoitza 150 m2ko azalerarekin /
Gimnasio y Tatami con una superficie de 150 m2 cada uno.
• Erreboteko kristala eta aireztapen gehigarria duten bi squash
/ Dos Squash con cristal de rebote y ventilación adicional.
• Rokodromo irekia / Rocódromo abierto.
• Padel pista estalia / Pista de pádel cubierta
ENTRENATZAILE PERTSONALA / ENTRENADOR
PERSONALIZADO
• Areto kardiobaskularra eta ziklismo indorreko aretoa /
Sala Cardiovascular y sala de ciclismo indoor.
GORKA IPINZA. Geltoki, 25...................... 943 372 797
....................................................................... 607 797 205
• Goizez eta arratsaldez irekita izango den kafetegia /
Cafetería abierta mañana y tarde.
• Atari zabaleko frontoia / Frontón Descubierto*
Michelin fabrikaren ondoan / junto a fábrica Michelin
Servicios
FUNTZIOAK / FUNCIONES
GIMNASILEKUAK / GIMNASIOS
• GIMNASIO AEROBIC SAITO
Jaizkibel plaza, 9 behea .943 363 346
• Estalpeko frontoia eta saskibaloi-kantxa / Frontón Cubierto y Cancha de Baloncesto* .......................... Oria etorbidea
33
• Loidibarren frontoia / Frontón Loidibarren* ....... Beko kale
Zerbitzuak
UDAL KIROL ZERBITZUA /
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
Beko Kale bidea, 3 (Kiroldegia / Polideportivo)
Tel.: ........................................................943 376 182
Fax:........................................................ 943 376 965
KIROLA
• Saskibaloiko eta areto-futboleko kantxa eta ariketa
fisikoen zirkuitua / Cancha de Baloncesto y Fútbol-Sala y
Circuito Ejercicios Físicos*......................... Atsobakar parkea
• Skate Park*........................................ Urbanización Goiegi
Igerilekua
Parte-hartze saila
Lehendakaria:............................. Alaitz Mendizabal
Ordutegia: ................... astelehenetik ostiralera 9-13
Agintaldi berri honetan Udalak egin duen apustu nagusietako bat herritarren parte-hartzea oinarritzat hartu izana
da, eta Udal barnean izan den aldaketarik handiena horrek
bultzatu du; sail berri bat sortu da, Parte-hartze saila. Lan
egiteko beste modu eraldatzaile bat jarri nahi da martxan,
eta horretarako sortu berri da herritarren eta Udalaren artean zubi lana egingo duen lanabes hau.
Egunerokotasunean herritarrekin lanean arituko da ekimen
berria, eta zuzeneko komunikazioa nahiz elkarlana izango
ditu tresna nagusi. Herriko arlo ezberdinetako arazoak identifikatzeko, lantzeko eta batzuetan irtenbideak elkarrekin
gauzatzeko ere balioko du.
[email protected]
www.lasarte-oria.partehartzea.org
En este nuevo mandato, una de las mayores apuestas realizadas por el Ayuntamiento ha sido basarse en la participación
ciudadana, y el mayor cambio dentro del consistorio se ha
dado en este sentido; se ha creado un nuevo departamento,
el departamento de Participación. Se quiere poner en marcha
una nueva forma de trabajar, y es para esto por lo que se ha
creado esta nueva herramienta; una herramienta que actuará
como puente entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.
Este nuevo departamento trabajará con l@s ciudadan@s en el
día a día y sus herramientas más importantes serán la comunicación directa y el trabajo en común. También servirá para
identificar los problemas, para trabajarlos y en algunos casos
incluso para encontrar y ejecutar las soluciones entre tod@as.
INGURUMENA ETA KONTSUMOA
Udaleko sail balioanitzenetako bat da Zerbitzu Publikoen
Saila. Askotariko lanak egiteko ardura du, hala nola bide
publikoak zaintzea, eraikin publikoen eta ondare-eraikinen
mantentzea, hilerria, tutoretzapeko etxebizitzak, ikastetxeak,
parke eta lorategien mantentzea eta garbiketa, seinaleztapena, saneamendua, uren banaketa-sarearen mantentzea, argi
publikoak, eskailera mekanikoak, eta abar.
Hiri-hondakin solidoen bilketaz ere arduratzen da.
Servicios
Zerbitzuak
34
Hiribus-zerbitzua zerbitzu sortu berria da, eta Zerbitzuen
sailaren mende egongo da zuzenean. Udalaren web-orrian
kontsultatu ahalko dira autobusaren ordutegi eta geltokiak.
Informazioa eta kontsultak:
web-orria eta Postontzi birtuala
Ingurumen, Kontsumo, Merkataritza eta Osasun Departamentua: 943-376 055
Toki Agenda 21en postontzi berdeak: Udalean, Jubilatuen Egoitzan, Kultur Etxean, Polikiroldegian eta Gizarte
Etxean daude.
Información y Consultas:
Página web: también Buzón virtual
Departamento de Medio Ambiente, Consumo, Comercio
y Sanidad: 943-376 055
Buzones verdes de Agenda Local 21: instalados en Ayuntamiento, Hogar del Jubilado, Casa de Cultura, Polideportivo y Centro Cívico.
Proiektuak, ingurumenari buruzko legeak, azterketak,
informazio orokorra.
Tfnoa: 943-376 189
El departamento de Servicios Públicos es uno de los departamentos más polivalentes del ayuntamiento. Es el encargado
de realizar trabajos tan variados como el cuidado de las vías
publicas, la limpieza viaria, el mantenimiento de los edificios
públicos y patrimoniales, el cementerio, las viviendas tuteladas, los centros escolares, el mantenimiento y limpieza de
parques y jardines, la señalización, el saneamiento, el mantenimiento de la red de distribución de aguas, el alumbrado
publico, las escaleras mecánicas…etc.
Por otra parte es el encargado de la recogida de los residuos
sólidos urbanos.
Recogida de basura y contenedores del reciclaje
Se realiza diariamente en los puntos Z o en contenedores
soterrados distribuidos por todo el municipio.
Recogida de voluminosos
El depósito de voluminosos se realiza los miércoles de
20:00 a 00:00. En caso de ser festivo el jueves, el depósito
se adelante al martes. Los lugares de depósito son los puntos Z o los aledaños de los contenedores soterrados.
Una actividad de nueva creación es el servicio de autobús
urbano que dependerá directamente del departamento
de servicios. Los horarios y las paradas del autobús podrán
consultarse en la página web del ayuntamiento.
AGENDA LOCAL 21
Proceso participativo para aplicar a nivel municipal los
principios de Desarrollo Sostenible.
INGURUMENARI BURUZKO
INFORMAZIOA
Zabor-bilketa eta birziklatze-edukiontziak
Egunero egiten da Z guneetan edo udalerri osoan dauden
lurperaturiko edukiontzietan
Gauza handien bilketa
Gauza handiak asteazkenetan laga ahalko dira, 20:00etatik 00:00etara. Osteguna jaieguna bada, asteartean laga
beharko dira. Z guneetan edo lurperaturiko edukiontzien
ondoan utzi beharko dira betiere.
TOKI AGENDA 21
Garapen Iraunkorrarekin zerikusia duten printzipioak udalerrian ezartzeko prozesu parte-hartzailea da.
KONTSUMOA
Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoa:
943 36 16 05.
Informazio eta orientazio doako zerbitzua erabiltzaile eta
kontsumitzaileentzako. Udalak herritarrei eskaintzen die zerbitzu hau kontsumitzaile eta erabiltzaile bezala dituzten eskubideak babesteko. Honako funtzio hauek betetzen ditu:
1. Herritarrei informazioa ematen zaie kontsumitzaile eta
erabiltzaile gisa dituzten eskubideak nola defendatu behar
dituzten jakiteko, bai erosketak egiterakoan eta baita
zerbitzuak erabiltzerakoan.
INFORMACIÓN AMBIENTAL
Proyectos, normativa ambiental, estudios, información
general.
Tfno: 943-376 189
CONSUMO
Oficina Municipal de Información al Consumidor:
943 36 16 05.
Servicio gratuito de información y orientación al consumidor y usuario que el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos
para una mayor protección de sus derechos como usuarios
y consumidores donde:
Servicios
Presidentea/ Presindente: ......................................................................................................................Ana I.Prieto
Ordutegia/ Horario: ............................ astelehenetik ostiralera: 09:00 - 14:00etara/lunes a viernes de 09:00-14:00h
1. Se informa a los ciudadanos sobre cómo defender sus
derechos de consumidores y usuarios en la compra de
bienes y en la utilización de servicios.
35
2. Se reciben quejas, denuncias y reclamaciones de consumidores y usuarios.
2. Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kexak, salaketak eta
erreklamazioak jasotzen dira.
3. Se remiten a entidades u organismos corrrespondienes.
3. Dagokion entitate edo organismoari bidaltzen zaio.
4. Se media, buscando soluciones por acuerdo entre las
partes, en las quejas y reclamaciones.
4. Kexa eta erreklamazioetan bitartekotza egiten da irtenbide gisa aldeen arteko akordio bilatu nahian.
5. Se realizan y promueven actividades de educación y
formación en materia de consumo.
5. Kontsumoaren gaian hezkuntza eta formakuntza ekintzak egin eta sustatzen dira.
OMIC. Bekokale bidea, 3 (nuevo Ambulatorio, tercera
planta, parte trasera).
KIUB Bekokale bidea, 3 (Anbulatorio berria, hirugarren
solairua, atzeko aldean).
Oria ibaia
Zerbitzuak
ZERBITZUAK
KULTURA ETA HEZKUNTZA
KULTURA ETA HEZKUNTZA
CULTURA
MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEA
MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEA
Geltoki, 18..................... 943 376 181 / 943 376 191
Faxa:......................................................... 943 376 192
e-maila: .......................... [email protected]
Weba: ..........................................www.lasarte-oria.org
Kultur Etxea Udaleko Zentro Publiko bat da eta bertanhainbat
kultura-jarduera garatzen dira, elkarteen jarduna sustatzen da eta
musika, antzerki, zinema, plastika, jolas, arte eta literaturaren esparruko jarduerak garatzen dira. Egoera jakinetan beste jarduera
batzuetarako ere erabil daiteke. Kultur Etxearen helburua da Udal
Ondare bat sortzea zerbitzu iraunkorra eta bermatua eskaintzeko
eta zerbitzu horren bidez Lasarte-Oriako herritarren gizarteeta
kultura-baldintzak hiru esparrutan hobetzeko:
La Casa de Cultura es un Centro Público Municipal destinado
al desarrollo de actividades culturales, la promoción de la
vida asociativa y el desarrollo de los ámbitos musical,teatral,
cinematográfico, plástico, lúdico, artístico y literario; pudiéndose, circunstancialmente, destinar a otro tipode actividades distintas a las señaladas. El Objetivo de la misma es la
creación de un Patrimonio Municipal que preste un servicio
permanente y garantizado dirigido a la mejora de las condiciones sociales y culturales de los ciudadanos de Lasarte-Oria
en tres ámbitos:
1) El desarrollo de actividades en forma individual o colectiva
dirigidas a cubrir necesidades en el terreno de la comunicación, la información, el aprendizaje, el tiempo libre y la
creación.
2) Udalaren nahiz elkarte sozio-kulturaren jarduerak unitate
kultural batean garatzeko behar diren baliabideak eta azpiegitura eskaintzea.
36
3) Azpiegiturarekin bat etorriz, Lasarte-Oria kultura-irradiazioaren zentro bihurtuko duen programazioa prestatzea.
2) La prestación de la infraestructura y los recursos necesarios para la realización de actividades tanto municipales
como de Entidades Socio-Culturales en una unidad cultural.
Urtean zehar antolatzen duen KULTUR PROGRAMAZIOAN honako jarduera hauek azpimarra daitezke:
3) La consecución de una programación, acorde a la infraestructura, que sitúe a Lasarte-Oria como centro de irradiación cultural.
Artisautza Azoka: ekainean egiten da eta bertan parte
hartzen duten artisauek euren gaiak ikusgai jartzen dituzte
eta kasu batzuetan parte hartzeko aukera ematen dute, artisautza berreskuratzeko ahaleginean.
A lo largo del año realiza una PROGRAMACIÓN CULTURALestable en la que se pueden destacar:
Zerbitzuak
Servicios
1) Komunikazioaren, informazioaren, ikaskuntzaren, aisiaren eta sormenaren esparruan dauden beharrei erantzuna
emateko jarduerak banaka edo taldean garatzea.
Kultur Hedapena: Biztanle-mota guztiei zuzenduta
antzerki, dantza, zine eta musikako programazio oparoa
antolatzen da. Programaren berri www.lasarteoriasarean.
eu webgunea, facebook, twitter eta hilean argitaratzen den
agendaren bidez ematen da.
Literatur Lehiaketak: Euskaraz nahiz gaztelaniaz idaztea
sustatzen da haurren zein helduen modalitateetan.Kultur
Argitalpenak: Helburua da Lasarte-Oriarekin zerikusia duen
historia berreskuratu eta hedatzea, eta horretarako urtean
liburu historiko bat argitaratzen da.
Kultur Argitalpenak: Helburua da Lasarte-Oriar ekinzerikusia duen historia berreskuratu eta hedatzea, eta horretarako urtean liburu historiko bat argitaratzen da.
Ikastaroak Eskaintza: Sormenezko aisia sustatu nahi
da. Hainbat ikastaro eskaintzen dira (dantza, egurra lantzea,
literatura-tailerra).
Elkartegintzaren sustapena: programa honen bidez
kulturaren arloko kolektibo eta elkarteei oinarrizko baliabideak eman nahi zaizkie elkarte-jarduera ahalik eta ongien
garatu ahal izan dezaten, kulturako jardueren programazioan
parte hartzea sustatuz.Eskusoinu Jaialdia: Helburua da eskusoinu-taldeak elkartzea kalitatezko ikuskizuna eskaintzeko.
Feria de Artesanía: Se celebra en julio y reúne tanto a
artesanos de muestra como de participación, tratando de
recuperar la artesanía popular.
Festival Internacional de Masas Corales: Se programa en
el mes de octubre una coral internacional de contrastada calidad.
Abesbatzen Nazioarteko Jaialdia: Urrian kalitatea
egiaztatu duen nazioarteko abesbatza bat ekartzen da.
Dantzari txiki Eguna: Se realiza en junio, y reúne en
un día festivo a formaciones infantiles de euskal dantza que
recorren las calles del municipio.
Dantzari txiki Eguna: Ekainean egiten da, eta dantzari
txikiek euskal dantzak egiten dituzte herriko kaleetan.
KULTUR ETXEKO ZERBITZU IRAUNKORRAK
Dantza Aretoa: Hainbat adinetako haurrei, gazteei eta
helduei zuzendutako ikastaroak egiten dira.
Musika Eskola: Musika-heziketa praktikoa eskaintzen
zaie adin guztietako musikazaleei. Bokazio eta gaitasun berezia egiaztatzen duten ikasleak ikasketa profesionaletarako
prestatzen eta bideratzen dira. Musika-eskolan haurtzarotik
bultzatzen ditugu neska-mutilak musika ikastera, eta oso
garaiz hasten dira mundu horretan murgiltzen.
Escuela de Música: Ofrece una formación práctica en música dirigida a aficionados-as de cualquier edad, sin perjuicio
de su función de orientación y preparación a estudios profesionales de quienes demuestren una orientación y preparación
a estudios profesionales de quienes demuestren una especial
vocación y aptitud. En la escuela tratamos de fomentar desde
la infancia el conocimiento y apreciación de la música, iniciando
a los/as niños/as, desde edades tempranas en su aprendizaje.
Liburutegia: Haurrei, gazteei eta helduei zerbitzu bereizia eskaintzen die. Gainera, taldean lan egiteko eta bilerak
egiteko gelak ere badaude. Ipuin-kontalarien saioak eta
irakurketa sustatzekoak ere antolatzen dira.
Biblioteca: oferta un servicio diferenciado para niños,
jóvenes y adultos, contando además con aulas de trabajo
en grupo y salas de reuniones. Se organizan actividades de
cuenta-cuentos y promoción a la lectura.
Hitzaldi Aretoa: 130 pertsonarentzako lekua du, eta
instalazio hauetan dagoen bilera-gelarik handiena da.
Sala de Conferencias: Con una capacidad para 130 personas, es la sala de reuniones más amplia con la que cuentan
estas instalaciones.
Erakusketa Aretoa: Era guztietako erakusketak egiteko
erabiltzen da: pintura, eskultura, eta abar.
Sala de Exposiciones: Utilizada para la realización de
exposiciones de todo tipo, pintura, escultura, etc.
37
Auditorioa: Zine-emanaldiak eskaintzen dira (ostegunetan eta igandeetan) haurrentzat eta helduentzat, eta
zinemazaleentzat emanaldi bereziak ere antolatzen dira
Auditorioan egiten dira, halaber, Kultura eta Gazteria departamentuek antolatzen dituzten antzerkieta musika-emanaldiak eta herriko kultura-elkarteek antolatzen dituztenak
Auditorio: Utilizado para la realización de la programación de
cine (jueves y domingo), con sesiones infantiles y de adultos, así
como específicas para los cinéfilos. El auditorio además es el lugar
donde se desarrolla la programación teatral y musical que ofertan
tanto el departamento de Cultura como el de Juventud, así como
las diferentes asociaciones culturales del municipio.
HEZKUNTZA
Difusión Cultural: Organización de una programación
de teatro, danza, cine y música dirigida a todos los sectores
de la población. Se realiza una difusión de la misma mediante la web www.lasarteoriasarean.eu, facebook, twitter y la
publicación de una agenda mensual.
Programa honekin, eta herriko ikastetxeekin lankidetzan, osatu egin nahi da natura ezagutu, errespetatu eta gozatzearen
esparruko eta garapen iraunkorraren aldeko heziketa hartarako antolatutako hainbat jardueraren bidez, eta eskola-umeei
zuzendutako hainbat ekitaldi ere antolatu nahi dira.
Concursos Literarios: Fomento de la escritura con modalidades infantil y de adultos tanto en euskera como en castellano.
Eskola Agenda 21: Ikastetxeetan urte osoan burutzen
den egitasmoa garapen jasangarria bultzatzeko. Ikasleak
euren ikastetxearen eta udalerriaren ingurumen-kalitatean
eragina duten arazoetan parte hartzen, erabakiak hartzen
eta inplikatzen ahitzea helburu du programa honek.
Ediciones Culturales: El objetivo es rescatar y difundir la
historia relacionada con Lasarte-Oria, para ello se realiza la
edición anual de un libro histórico.
Cursillos Oferta: Que trata de promocionar un ocio creativo.
Se ofertan diversos cursos ( Danza, Talla de madera,Taller Literario).
Fomento del asociacionismo: Desde este programa se trata
de dotar a las asociaciones y colectivos culturales de recursos básicos para el óptimo desarrollo de su vida asociativa, potenciando la
participación en la programación de actividades culturales
Festival de Acordeones: Festival de acordeones que trata de reunir a formaciones en torno al acordeón ofreciendo
un espectáculo de calidad.
SERVICIOS PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA
Sala de Danza: En la cual se realizan cursillos dirigido a
diferentes edades, infantil, juvenil y adultos.
Servicios
KULTURA
Eskusoinu Jaialdia: Helburua da eskusoinu-taldeak
elkartzea kalitatezko ikuskizuna eskaintzeko.
EDUCACIÓN
Con este programa se pretende completar en colaboración
con los Centros Escolares del municipio la formación en cuanto al conocimiento, respeto y disfrute de la naturaleza así
como la educación en un desarrollo sostenible a través de una
serie de actividades orientadas a tal fin y organizar una serie de
actos de carácter lúdico destinado a los escolares.
Agenda 21 Escolar: Programa anual que se realiza en los
Centros Escolares para fomentar el desarrollo sostenible. Trata de habituar a los alumnos a participar, tomar decisiones e
implicarse en los asuntos que afectan a la calidad ambiental
de su Centro y su municipio.
Aurrematrikulazio-kanpaina. Urtero egiten da informaziokanpaina bat hezkuntza-eskaintzari buruzko informazioa
emateko eta herriko ikastetxeetan eskolatzea ahalik eta handiena izan dadin lortzeko.
Campaña de prematriculación. Al objeto de informar
de la oferta educativa y tratando de que la escolarización en
centros del municipio sea la mayor posible se realiza anualmente una campaña de información.
Elkarteentzako laguntzak. Guraso-elkarteak sustatzea
da helburua eta laguntzak ematen zaizkie garatzen dituzten proiektuei eta egiten duten lanari (IGEak, Euskal Astea,
Antzerkia...)
Apoyo asociacionismo. Se trata de impulsar a las diversas
asociaciones de padres a través de aportaciones a los proyectos
y tareas que éstas desarrollan (APAs, Euskal Astea, Teatro...)
Zerbitzuak
Lehendakaria:....................................................................................................................................... Boris Nogales
Ordutegia: ......................................................................................... astelehenetik ostiralera 09:00etatik 14:00etara
KULTURA ETA HEZKUNTZA
EUSKARA
As. Filatélica y Numismática Lasarte-Oria
Blas de Lezo, 13...................................... 943 361 817
Padres de Familia Danok-Kide
Blas de Lezo, 11-13 ................................ 943 362 916
Asoc. Artistas Aficionados “Antxota”
Urko plaza, 2-5º B.................................. .943 371 657
Revista Lasarte-Oria Blas de Lezo, 11... 943 365 899
Erketz Euskal Dantzari Taldea
Aptdo. de Correos, 68........................... .615 794 951
Ttakun K.E..Geltoki, 8 ...................... .....943 366 858
Okendo Zinema Taldea. Txartel kalea 17 4ºB....627 911 544
Semblante Andaluz Golf Plaza, 2- Bajo .943 364 459
Sendoki K.B.Kale Nagusia, 3 ................ .943 361 473
Zabaleta Auzolan.Larrekoetxe bidea 3-2º..943 365 085
Zero-Sette Akordeoi Orkestra
Aptdo. de Correos, 24............................ 943 372 752
IKASTETXEAK
DANTZA IKASTEGIAK / ACADEMIAS DE BAILE
AMAIA GONZÁLEZ CABALLERO
Plaza Jaizkibel , 8 trasera..... 606 974 060
LASARTE ORIAKO UDAL EUSKALTEGIA
Bekokale bidea, 1 ................ 943 361 621
MUNTTERI AEK EUSKALTEGIA Geltoki, 17 ........................... 943 372 863
38
HAURTZAINDEGIAK /
GUARDERÍAS INFANTILES
Zerbitzuak
Servicios
EUSKARA / EUSKERA
GUARDERIA MUNICIPAL ANDRE JOAQUINA ENEA
Kalbario bidea, 2.................. 943 367 238
HIZKUNTZA IKASTEGIAK /
ACADEMIAS DE IDIOMAS
ELDUAIEN MEKA LEKU STRATFORD Pablo Mutiozabal, 2, 1 ......... 943 372 781
Ola kalea, 8.................... 943 373 195
Caddie plaza, 1 .................. ..943 377 715
IKASTETXEAK / COLEGIOS
C.E.I.P. GARAIKOTXEA LANDABERRI
Atsobakar etorbidea, 3......... 943 370 662
SASOETA HERRI IKASTETXEA
Kalbario bidea, 4 ........... 943 361 226
ZUMABURU HERRI IKASTETXEA
Zumaburu, 13................. 943 362 274
INFORMATIKA IKASTEGIAK /
ACADEMIAS DE INFORMÁTICA
ZITEK Goikale, 12 behea................. 943 363 106
INSTITUTOAK / INSTITUTOS
I.E.S. LANDABERRI B.H.I Pintore, 2.............................. 943 372 890
LASARTE-USURBIL INSTITUTUA B.H.I.
Buenos Aires aldapa, 1 ..943 372 852
IRAKASKUNTZA IKASTEGIAK /
ACADEMIAS DE ENSEÑANZA
MEKA LEKU ZITEK
Ola kalea, 8................... 943 373 195
Goikale, 12 behea................ 943 363 106
LIBURUTEGIAK / BIBLIOTECAS
Casa de Cultura Manuel Lekuona Geltoki, 18 ........................ .943 376 181
PINTURA IKASTEGIAK /
ACADEMIAS DE PINTURA
ESTUDIO DEL PINTOR Plaza Urko, 1 ..........943 367 731
HAINBAT ZERBITZU / OTROS SERVICIOS
BERRITZEGUNEA Arranbide, 17 ....................... 943 372 099
C.E.P. ZUBIETA
Learritza pasealekua (Zubieta), 52 behea .
............................................ 943 372 931
C.E.P.A. LASARTE
Bekokale bidea 1................ 943 37 64 43
COMEDOR ESCOLAR MUNICIPAL Geltoki, 27 ......................... .943 366 939
KZ GUNEA Oriamedi plaza, 2 ................ 943 023 660
EUSKARA BATZORDEA / COMISIÓN DE EUSKARA
Kale Nagusia, 22 (Udaletxea) ............Tel.: 943 376 184
E-maila: [email protected]
Lehendakaria:................................. Boris Nogales
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, aldez aurretik ordua eskatuta / Lunes a viernes, previa petición de hora.
Administrazioa: udalean euskara erabiltzeko plana
abian da, eta bere helburuak dira euskara gero eta gehiago
erabiltzea Udalak bizilagunekin dituen harremanetan, baita
ere beste administrazioekin dituen harremanetarako eta baita ere Udal barruan lan egiteko hizkuntza izatea.
Administración: Plan del uso del euskera en el Ayuntamiento cuyos objetivos son que el euskera sea cada vez más
lengua de servicio en las relaciones con los ciudadanos, de
comunicación con el resto de administraciones y de trabajo
en el propio Ayuntamiento.
Hezkuntza: haur eta gazteek eskola bidez gero eta euskaldunago atera daitezen lau ikastetxeek hizkuntza normalizatzeko dituzten planak koordinatzen dira eta plan horiek
aberasteko beste programa batzuk diruz lagundu egiten
dira, hala nola, pertsonaia ospetsuen bisitak, ahozkotasuna
eta bertsolaritza indartzeko programa...
Educación: para que las nuevas generaciones sean
cada vez más competentes lingüísticamente se coordinan
los planes de normalización lingüística de los cuatro centros
escolares y se crean diversos programas para enriquecerlos
(visita de personajes euskaldunes famosos, programa para
fortalecer la verbalización y el bersolarismo...)
Heduen euskalduntzea eta alfabetatzea: helduek
euskara ikas eta erabil dezaten Udaleko Euskaltegia dugu
eta bere zerbitzua euskara ikasten hasi, jarraitu edo osatu
nahi duten 16 urtez gorakoei zuzendua dago. Zerbitzu hori
Muntteri AEK Euskaltegiak ere eskaintzen du. Ikasmaila eta
ordutegi guztiak eskaintzen dira. Lasarte-Orian erroldatutako guztiek dute euskaltegiko matrikularen prezioaren
%40ko beka jasotzeko aukera. Bekak %75 arte iristen dira,
0 eta 5 urte arteko haurra duten gurasoen, enpresetako langileen eta eskola orduz kanpoko jardueretako monitoreen
kasuan.
Euskaldunización y alfabetización de adultos:
para que los adultos aprendan y hablen euskera se dispone
del Euskaltegi Municipal cuyo servicio está dirigido a mayores de 16 años que quieran iniciar, profundizar o completar
el aprendizaje del euskera. Este servicio también lo oferta
el Euskaltegi Muntteri de AEK. Se ofrecen todos los niveles
y horarios.
Komunikabideak: Diruz laguntzen dira Txintxarri aldizkaria, gazteen Irakutrezin aldizkaria, ikastetxeetako Esazu
eta Irrintzi aldizkariak eta haurrei eta gazteei zuzendutako
aldizkarien urte erdiko harpidetzak.
Enpresak eta merkataritza: “Euskararekin zeu irabazle”
programaren bidez merkataritzaren hizkuntzazko eskaintza
hobetzea eta euskaraz erosteko eskaera eta ohitura gehitzea sustatzen da. Horretarako, merkatariei hainbat zerbitzu
eskaintzen zaizkie (itzulpenak, hiztegi sektorialak, kartelak,
errotuluetarako diru-laguntzak, plan integralak…) eta erosleei erosketak euskaraz egitera sustatzeko kanpainak antolatzen dira. Horretaz gain, enpresa handiei ere diru-laguntzak
eskaintzen zaizkie enpresa barruan euskara gehiago erabiltzeko planak egin ditzaten.
Kultura: Hainbat jarduera sustatzen dira, hala nola,
Bertsoeskola, haurrentzako Euskarazko Zinea, Euskarazko
produktuen katalogoa…
Aisla eta denbora librea: aisiako eta denbora libreko
euskarazko eskaintza eta eskaera hobetu eta gehitu nahi
dira, bereziki haurren eta gazteen artean. Horretarako, diruz
laguntzen dira Udako Txokoak, Gazteen Kanpalekuak, Kuadrillategi programa eta abar.
Informazio gehiago: www.buruntzaldea.org
Todos los empadronados en Lasarte-Oria tienen la opción de
ser becados hasta con el 40% del importe de la matrícula
del euskaltegi. Las becas aumentan hasta el 75% en el caso
de padres/madres con hijos entre 0 y 5 años, comerciantes y
monitores de actividades extraescolares.
Medios de comunicación: Se subvencionan las revistas Txintxarri, Irakutrezin para jóvenes, Esazu e Irrintzi de los
centros escolares y las suscripciones de medio año de las
revistas infantiles y juveniles.
Servicios
Alboka Abesbatz. Aptdo. Correos, 34 ...943 370 856
Oriako Sorgindantzaren Lagunak
Pablo Mutiozabal, 2-1º................................................
39
Zerbitzuak
KULTUR ELKARTEAK / ASOCIACIONES CULTURALES
A.E.K. Euskaltegia.Geltoki, 17................943 372 863
Empresa y comercio: por medio del plan “Euskararekin zeu irabazle” (Con el euskera ganas tú) se fomenta la
mejora de la oferta lingüística del pequeño comercio y el
aumento de la demanda y el hábito de compra en euskera. Para ello se ofertan servicios a los comerciantes (traducciones, diccionarios sectoriales, carteles, subvenciones para
rótulos, planes integrales…). También se ofrecen servicios y
subvenciones a las empresas medianas y grandes para que
desarrollen planes que fomenten el uso del euskera.
Cultura: Se promocionan actividades como la escuela de
Bertsolaris, el Cine Infantil en euskera, Catálogo de Productos en euskera…
Ocio y tiempo libre: se pretende aumentar el uso del
euskera en el ocio y el tiempo libre, en especial entre la población infantil y juvenil. Para ello se subvencionan actividades como los Txokos de Verano, los Campamentos Juveniles,
el programa Kuadrillategi, etc.
LASARTE-ORIA
Más información: www.buruntzaldea.org
SANITATEKO PERTSONAL ZERRENDA / CUERPO SANITARIO
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 8.00etatik 20.00etara
Larrialdiak:
• Helduak: Astelehenetik ostiralera 8:00etatik
20:00etara eta larunbatetan eta jaiegunetan 9:00etatik
21:00etara.
• Pediatria: Astelehenetik ostiralera 8:00etatik 17:00etara.
ALBAITARIAK / VETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA LASARTE
Nagusia, 69............................943 360 29
Servicios
BELAR-DENDAK / HERBORISTERÍAS
Zerbitzuak
40
ARRESKI Nagusia, 13.......................... 943 361 407
BITXILORE Nagusia, 44 tras. .................. 943 377 959
ORBELA OSASUN ZENTROA Nagusia, 3............................ 943 366 447
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN / DIETETIKA
ETA ELIKADURA
DIETETICA MUÑOZ
IRULEGUI, IZASKUN NATURHOUSE Hipodromo etorbidea, 14..... 943 372 780
Geltoki, 8, 1º B..................... 943 364 883
Nagusia, 19 ......................... 943 376 663
SEBAS GOÑI Geltoki, 21, 4º D .................. 943 364 384
ERREHABILITAZIO ZENTROAK /
CENTROS DE REHABILITACIÓN
MATIA FUNDAZIOA LASARTE Juan de Garay, 4................. .943 376 502
FARMAZIAK / FARMACIAS
ACHA-ORBEA ECHEVARRIA M.C.
Hipodromo etorbidea, 6...... .943 363 549
DE MIGUEL BARCO, MAIALENNagusia, 32 ........................ .943 371 151
FARMACIA ORUE Jaizkibel plaza, 2................... 943 362 652
FARMACIA RODRIGUEZ OÑATIVIA Nagusia, 42 ......................... 943 361 774
FARMACIA URBISTONDO San Francisco, 1.................... 943 366 567
GIL MARTIN, F Nagusia, 24.......................... 943 360 708
FISIOTERAPEUTAK / FISIOTERAPEUTAS
IBAIONDO FISIOTERAPIA Ola, 12................................. 943 370 306
ILLARRAMENDI, ASIER Hernani bidea, 4 .................. 679 488 905
XULE FISIOTERAPIA ZENTRUAJuan XXIII plaza, z/g ............. 635 700 286
NOELIA CALERO Ganbo kalea, 1-1 etxabea..... 943 249 126
HORTZ KLINIKAK / CLÍNICAS DENTALES
ANA ISABEL URRETA Nagusia, 8, 1º A ................. ..943 373 211
CLINICA CANO Geltoki, 10-12............. .........943 361 586
CLINICA DENTAL ALDAZ Ola, 10 ................................ 943 366 377
CLINICA DENTAL DANOS Oriamendi plaza, 2............... 943 362 059
CLINICA DENTAL SASOETAOriamendi plaza, 3 behea .....943 370 888
CLINICA DENTAL URDANETAPablo Mutiozabal, 2 ............. 943 366 079
GOMARA LOPEZ, M.J Nagusia, 19, 1º A ............... ..943 364 712
HORTZ-PROTESIAK / PROTÉSICOS DENTALES
LABORATORIO URBADENT S.L.
Zirkuitu ibilbodea, 10............ 943 366 927
Beko Kale bidea, 1............................ Tel.: 943 007 960
Horario: De lunes a viernes de 8.00 a 20.00h.
Urgencias:
• Adultos: De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h. y
sábados y festivos de 9:00 a 21:00 h.
• Pediatría: De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.
KIROMASAJEA / QUIROMASAJE
SARASOLA, ANA Pablo Mutiozabal, 2.............. 943 370 589
OSASUN ZENTROAK / CENTROS DE SALUD
CENTRO DE SALUD LASARTE-ORIA
Hipodromo etorbidea, 7 ...... .943 007 960
MASAJEAK / MASAJES
IIÑIGO MASAJISTA Asteasuain, 2 behea tras....... 943 365 971
JOSEAN DIAZ DE GUEREÑU Urko plaza, 1 behea ............. 605 759 635
KIMA
Nagusia, 44 ........................ 943 366 197
KIRO Uistin, s/n ............................ 943 049 432
MAITE IRAZUSTA
Nagusia, 27, 1º A................. 636 585 574
MASAJISTA RAKEL Urko plaza, 2 behea.............. 943 365 671
MEDIKUAK (MEDIKUNTZA OROKORRA) /
MÉDICOS (MEDICINA GENERAL)
MUTIOZABAL BEREZA, P Pablo Mutiozabal, 2 ofi. 2...... 943 361 434
MEDIKUNTZA ESTETIKOA / MEDICINA ESTÉTICA
CENTRO MÉDICO Y ESTÉTICO M.B.
Ola, 14 ................................ 943 360 690
ERABILGARRIA GIDA/ GUÍA ÚTIL
Beko Kale bidea ............................... .Tel.: 943 007 960
CENTRO DE SALUD DE
LASARTE-ORIA
LASARTE-ORIA
LASARTE-ORIAKO OSASUN
ZENTROA
OPTIKAK / ÓPTICAS
LIZARRI OPTICA IRIGOYEN Hipodromo etorbidea, 8 ....... 943 366 482
Largonea, 1 ......................... 943 371 047
OSTEOPATÍA / OSTEOPATIA
ANDONI SEGURADO
MANUEL IÑIGO
NOELIA CALERO Beko kale bidea, 10 1ºA....... 645 712 619
Pintore, 7, behea .................. 943 370 710
Ganbo kalea, 1-1 etxabea.... .943 249 126
Telefono Interesgarriak /
Teléfono de Interés
______________________________
42
Garraiobideak /
Transportes de viajeros
______________________________ 42
_______________________________
Elkarteak
/ Asociaciones
44
PARAFARMAZIA / PARAFARMACIA
Elizak eta parrokiak/
Iglesias y parroquias
______________________________
44
PODOLOGOAK / PODÓLOGOS
Zerbitzuak eta profesionalak
Servicios
y profesionales
______________________________
45
PARAFARMACIA LASARTE Pablo Mutiozabal, 4…….943 369 679
AMAIA OLONDRIS
URBAL Hipodromo etorbidea, 12 ..... 943 367 089
Nagusia, 47.......................... 943 376 336
TERAPEUTAK/ TERAPEUTAS
JOXEAN DIAZ DE GUEREÑUUrko plaza, 1 behea ............. 605 759 635
ZAHARREN EGOITZAK /
RESIDENCIAS DE ANCIANOS
RESIDENCIA ATSOBAKAR Atsobakar etorbidea, z/g...... 943 366 770
Hornidurak / Suministros
______________________________
46
Automobilaren Gida /
Guía del Automóvil
______________________________
46
Merkataritza Gida /
Guía
Comercial
______________________________
47
Gremioen Gida / Guía Gremios 50
______________________________
Industria/ Industria
______________________________
51
Hostalaritza eta Turismoa /
Hostelería y Turismo
______________________________
54
TELEFONO INTERESGARRIAK
GARRAIOBIDEAK / TRANSPORTES DE VIAJEROS
TAXI GELTOKIA / PARADA DE TAXI
• Hipodromo Etorbidea, 2 ...................... Tel.: 943 361 954
AUTOBUS-LINEAK / LINEAS DE AUTOBUSES
• EUSKOTREN AUTOBUSAK.
Easo Plaza, s/n (Donostia)........................ Tel.: 902 543 210
........................... www.euskotren.es
DONOSTIA - URBIL - USURBIL - ORIO ZARAUTZ GETARIA – ZUMAIA
• Astelehenetik Ostiralera-Lanegunetan / Lunes a ViernesLaborables
• Zarautz – Donostia: (Autobusak Zarautzetik Urbilera 25
minutu behar ditu / El trayecto desde Zarautz a Urbil tarda
25 minutos).
• Donostia – Zarautz: (Autobusak Donostiatik Urbilera 20 minutu
behar ditu / El trayecto desde Donostia a Urbil tarda 20 minutos).
• Orio – Donostia: 10:30/16:30 / 19:30 (Autobusak Oriotik Urbilera 15 minutu behar ditu / El trayecto desde Orio a
Urbil tarda 15 minutos)
• Donostia – Orio: 09:10 /15:10 / 18:10 (Autobusak Donostiatik Urbilera 20 minutu behar ditu / El trayecto desde
Donostia a Urbil tarda 20 minutos)
• Zumaia – Donostia (Urbiletik pasaz / pasando por Urbil):
20:30 / 21:00 (Autobusak Zumaiatik Urbilera 40 minutu behar ditu / El trayecto desde Zumaia a Urbil tarda 40 minutos).
• Donostia – Zumaia (Urbiletik pasaz / pasando por Urbil):
06:55 / 20:15 / 21:00 / 22:15 (Autobusak Donostiatik
Urbilera 20 minutu behar ditu / El trayecto desde Donostia
a Urbil tarda 20 minutos).
• Larunbat, Igande eta Jaiegunetan / Sábados, Domingos
y Festivos.
• Zumaia – Donostia (Urbiletik pasaz / pasando por Urbil):
6:30 – 21:30 / 23:00 / 00:00 / 04:00 Larunbat / Sábados,
7:30 - 21:30 Igande eta Jaiegunetan / Domingos y Festivos
(Autobusak Zumaiatik Urbilera 40 minutu behar ditu / El
trayecto desde Zumaia a Urbil tarda 40 minutos).
• Donostia – Zumaia (Urbiletik pasaz / pasando
por Urbil): 8:00 – 22:00/ 22:30 / 01:00 / 05:00 / 06:00
Larunbat / Sábados, 8:00-22:00 / 22:30 Igande eta
Jaiegunetan / Domingos y Festivos (Autobusak Donostiatik
Urbilera 20 minutu behar ditu / El trayecto desde Donostia
a Urbil tarda 20 minutos).
ALSA AUTOBUSAK
www.alsa.es
............................. Tel.: 902 422 242
DONOSTIA – IRUÑEA (PAMPLONA)
• Donostia – Lasarte-Oria – Andoain – Villabona – Irura – Tolosa – Lizartza – Arribe-atallu – Betelu – Lazata
– Azpirotz – Lekunberri – Arruitz-bentak – Latasa
– Irurtzun – Gulina – Erice deiza – Sarasa – Añezcar –
Berrioplano – Aizoain – Berriozar – Iruñea (Pamplona)
• Astelehenetik Igandera / Lunes a Domingo
Lasarte Oria – Iruñea (Pamplona): 09:40/ 18:40
Lasarte Oria – Donostia:13:20 / 15:50 / 20:05
PESA AUTOBUSAK
• Zubiberri bidea, 16 (Donostia).................... 902 10 12 10
..................................www.pesa.net
[email protected]
• Astelehenetik Ostiralera-Lanegunetan / Lunes a ViernesLaborables
• Lasarte-Oria – Bilbao: 07:10 / 16:40
• Bilbao – Lasarte-Oria: 08:30 / 16:30
• Larunbatetan / Sábados
• Lasarte-Oria – Bilbao: 07:40 / 16:40
• Bilbao – Lasarte-Oria: 08:30 / 17:00
• Igande eta Jaiegunetan / Domingos y Festivos
• Lasarte-Oria – Bilbao: 09:40 / 19:10
• Bilbao – Lasarte-Oria: 09:00 / 17:00
TSST AUTOBUSAK
• Apaor, 2 (Zubieta) ............................. Tel. 943 361 741
...................................www.tsst.info
LASARTE/ORIA - DONOSTIA / SS
• Lanegunetan / Laborables
• Lasarte Oria (Kotxategiak) – IBAETA - Donostia: 5:05
/ 5:35 / 6:05 / 6:35 / 6:45 - 21:15 (15 min.) / 21:45 / 22:15
• Lasarte Oria (Kotxategiak) – AMARA - Donostia:
7:25, 7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 11:45, 12:05*, 12:45,
14:55*, 15:25, 16:25, 16:55*, 17:45, 19:15, 19:45, 20:15
• Donostia (Askatasunaren Ib) - IBAETA - Lasarte/Oria:
5:30 / 6:00 / 6:30 / 7:00 – 21:45 (15 min.) / 22:15 / 22:45
• Donostia (Av Libertad) – AMARA - Lasarte Oria:
7:35* / 8:35* / 9:05* / 9:20 / 9:35* / 9:45 / 10:00 / 12:15 /
13:15 / 14:15 / 15:30 / 17:15 / 18:15 / 19:15 / 20:15
• Larunbatetan / Sábados
• Lasarte Oria (Kotxategiak) – IBAETA - Donostia: 6:10 /
7:10 / 7:40 / 8:10 / 8:40 / 8:55 – 21:15 (15 min.) / 21:45 / 22:15
• Lasarte Oria (Kotxategiak) – AMARA - Donostia:
8:25 / 9:25 / 12:45
• Donostia (Av Libertad) – IBAETA -Lasarte/Oria: 6:00 /
7:00 / 7:30 / 8:00 / 8:30 – 21:45 (15 min.) / 22:15 / 22:45
Donostia (Askatasunaren Ib) – AMARA -Lasarte/Oria: 13:15
• Jaiegunetan / Festivos
• Lasarte Oria (Kotxategiak) – IBAETA - Donostia: 7:30
-16:30 (30 min.) / 21:15 (15 min.) / 21:45 / 22:15
• Donostia (Askatasunaren Ib) – IBAETA - Lasarte Oria: 8:00
– 16:00 (30 min.) / 16:45 – 20:45 (15 min.) / 22:15 / 22:45
LASARTE/ORIA - OSPITALEAK
• Lanegunetan / Laborables
• Lasarte/Oria - Ospitaleak: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:45,
12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:00.
• Ospitaleak – Lasarte/Oria: 7:45, 8:45, 9:45, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15.
LASARTE/ORIA - ANDOAIN
• Lanegunetan / Laborables
• Lasarte Oria (Sasoeta) – Andoain: 5:15 (Kotxategietatik / de Cocheras) / 5:45 – 22:00 (15 min.) / 22:30
• Andoain (Karrika) – Lasarte/Oria: 5:20 / 6:20 / 6:45 –
21:00 (15 min.) / 21:30 / 22:00 Nota: 12:30, 19:00, 19:30,
20:00 Amaratik / por Amara
• Larunbatetan / Sábados
• Lasarte Oria (Sasoeta) – Andoain: 6:00 – 7:00 (Kotxategietatik / de Cocheras) 06:15 -22:00 (15 min.) / 22:30
• Andoain (Karrika) – Lasarte/Oria: 6:20 / 6:45 / 7:15 /
7:45 / 8:15 – 21:00 (15 min.) / 21:30 / 22:00
• Jaiegunetan / Festivos
• Lasarte Oria (Sasoeta) – Andoain: 7:10 (Kotxategietatik / de Cocheras) 8:15 / 8:40 / 9:15 / 9:40 / 10:15 – 16:45
(30 min.) – 21:15 (15 min.) / 21:45 / 22:00 / 22:30
• Andoain (Karrika) – Lasarte/Oria: 7:15 / 8:15 – 15:45
(30 min.) – 21:00 (15 min.) / 21:30 / 22:00.
LASARTE/ORIA - Villabona - Irura - TOLOSA
• Lanegunetan / Laborables
• Lasarte Oria (Sasoeta) – Tolosa: 5:45 - 21:00 (30 min.) / 22:00.
• Tolosa (Sta. Clara) – Lasarte Oria: 6:30 - 20:00 (30 min)
/ 20:45 / 21:15 / 21:45 / (22:45 Lasarteraino / hasta Lasarte)
• Larunbatetan / Sábados
• Lasarte Oria (Sasoeta) – Tolosa: 6:00 (Kotxategietatik /
de Cocheras) / 6:15 / 7:15 - 21:00 (30 min.) / 22:00.
• Tolosa (Sta. Clara) – Lasarte Oria: 6:30 - 20:30 (30
min.) / 21:15 / 21:45 / (22:45 Lasarteraino / hasta Lasarte)
• Jaiegunetan / Festivos
• Lasarte Oria (Sasoeta) – Tolosa: 7:30 (Kotxategietatik
/ de Cocheras) / 8:15 – 16:15 (60 min.) / 17:00 – 21:00 (30
min.) / 22:00.
• Tolosa (Sta. Clara) – Lasarte Oria: 8:00 -16:00 (60
min.) – 20:30 (30 min.) / 21:15 / 21:45 / (22:45 Lasarteraino / hasta Lasarte)
LASARTE/ORIA - ZUBIETA - USURBIL
• Lanegunetan / Laborables
• Lasarte Oria (Tajamar) – Zubieta - Usurbil: 7:00, 8:00,
9:00, 10:00, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30.
• Usurbil - Zubieta – Lasarte Oria: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45,
19:45, 20:45.
• Larunbatetan / Sábados
• Lasarte Oria (Kotxategiak) – Zubieta: 8:10 / 12:40 /
15:00 / 21:30.
• Zubieta – Lasarte Oria: 08:15(T) / 12:45 / 15:15(T) / 21:35(T).
• Jaiegunetan / Festivos
• Lasarte Oria (Kotxategiak) – Zubieta: 11:15 / 13:25 /
15:25 / 21:30.
• Zubieta – Lasarte Oria: 11:25(T) / 13:30(T) / 15:30(T) / 21:35(T).
LASARTE/ORIA - ASTEASU
• Lanegunetan / Laborables
• Lasarte Oria (Sasoeta) – Asteasu: 06:15(T) / 06:45*(T) /
07:15(T) / 12:20 / 13:35* / 14:05*(T) / 18:20 / 20:05(T)
• Asteasu – Lasarte Oria: 06:50 / 07:25*(T) / 08:00 /
09:20 / 12:50 / 14:00*(T) / 14:50 / 18:50 / 20:35
• Larunbatetan / Sábados
• Lasarte Oria (Sasoeta) – Asteasu: 07:15(T) / 09:30(T) /
10:30(T) / 11:30(T) / 12:30(T) / 16:00 / 20:30(T)
• Asteasu – Lasarte Oria: 08:00 / 10:05(T) / 11:05(T) /
12:05(T) / 13:05(T) / 16:35(T) / 21:10(T).
• Jaiegunetan / Festivos
• Lasarte Oria (Sasoeta) – Asteasu: 10:10 (Kotxategietatik / de Cocheras) / 13:45 / 16:40 (Kotxategietatik / de
Cocheras) / 20:30(T)
• Asteasu – Lasarte Oria: 10:35 / 14:35 / 17:05(T) / 21:10(T)
(T) TRASBORDOA EGINEZ / CON TRANSBORDO
* ASTEGUNETAN / SÓLO DÍAS LECTIVOS.
Guía Útil
KIUB / OMIC........................................... 943 361 605
LANBIDE LASARTE-ORIA........................ 943 366 032
LANBIDE LASARTE-ORIA........................ 943 368 278
KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.943 376 182
MANUEL LECUONA KULTUR ETXEA /
CASA DE CULTURA MANUEL LECUONA .... 943 376 181
LARRIALDIAK / URGENCIAS................................. 112
43
Gida Erabilgarria
UDALETXEA / AYUNTAMIENTO ........... 943 376 055
LASARTE-ORIAKO OSASUN ZENTRO /
CENTRO DE SALUD DE LASARTE-ORIA .... 943 007 960
OSPITALEA / HOSPITAL........................ 943 006 000
GURUTZE GORRIA / CRUZ ROJA ......... 943 103 022
BAKE EPAITEGIA / JUZGADOS DE PAZ . 943 371 629
UDALTZAINGOA / POLICIA MUNICIPAL.943 362 442
POSTETXEA / CORREOS........................ 943 361 908
GARRAIOBIDEAK / TRANSPORTES DE VIAJEROS
ZERBITZUAK ETA PROFESIONALAK / SERVICIOS Y PROFESIONALES
HIRIBUSA - AUTOBUS URBANO
Ordutegia /Horario: www.tsst.info
AUTOBUSAK (AUKERAKO GARRAIOAK) /
AUTOBUSES (TRANSPORTE DISCRECIONAL)
Autocares Luis Car
Uzturre plaza, 1........... 943 366 316
TRENAK / TRENES
• EUSKOTREN
Easo Plaza, s/n (Donostia)............................... 902 543 210
........................... www.euskotren.es
• Astelehenetik Ostiralera / Lunes a Viernes
• Lasarte-Oria – Hendaia: 06:29 – 22:29 (30 min.)
• Hendaia – Lasarte-Oria: 06:47 / 07:03 – 22:33 (30
min.)
• Larunbat, Igande eta Jaiegunetan / Sábados,Domingos y Festivos
• Lasarte-Oria – Hendaia: 07:29 – 22:29 (30 min.)
• Hendaia – Lasarte-Oria: 08:03 – 22:33 (30 min.)
• Larunbatetik Iganderako gaua / Noches de
Sábado a Domingo
• Lasarte-Oria – Hendaia: 23:59 / 01:59 / 03:59 / 05:59.
• Hendaia – Lasarte-Oria: 01:03 / 03:03 / 05:03 / 07:03
AIREPORTUAK / AEROPUERTOS
Informazioa / Información: .... 902 404 704 / www.aena.es
• Hondarribia aireportua / aeropuerto (Donostia)
• Loiu aireportua / aeropuerto (Bilbao)
ELKARTEAK/ ASOCIACIONES
ELKARTEAK / ASOCIACIONES
PARTAIDE IKASTOLAK
Zirkuitu ibilbidea, 33............ 943 377 760
INGURUGIROA /MEDIO AMBIENTE
EKOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Caddie plaza, 1 Pl. 1 Pta. 2.. 943 364 462
KIROL ELKARTEAK/ SOCIEDADES DEPORTIVAS
Guía Útil
OSTADAR KIROL FUNDAZIOA
Geltoki, 25........................... 943 360 433
SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA
Basaundi bailara, 9............... 943 370 685
SOCIEDAD DEPORTIVA INTZA
Nagusia, 8............................ 943 361 534
Gida Erabilgarria
44
KULTURA ETA AISIRAKO ELKARTEAK/
SOCIEDADES RECREATIVAS Y CULTURALES
ASOCIACION DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ
Golf plaza, 1, 2º behea.......... 943 363 699
CASA DE EXTREMADURA VIRGEN DE GUADALUPE
Uzturre plaza, 5 ................... 943 372 375
HOGAR DEL JUBILADO Nagusia, 40 ........................ .943 364 685
PEÑA TAURINA PALOMO LINARES
Erribera, 11........................... 943 362 706
SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA SAUSTATXO
Uzturre plaza, 8.................... 943 364 942
SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA UBE
Andatza plaza, 5.................. 943 371 983
SOCIEDAD GASTRONOMICA DEPORTIVA LASARTEARRA
Erribera, 10........................... 943 362 997
TTAKUN KULTUR ELKARTEAGeltoki, 4 ............................. 943 371 448
XIRIMIRI ELKARTEA Aralar plaza, 7...................... 943 366 533
AISIA / TIEMPO LIBRE
ASOCIACION CATOLICA DANOK KIDE
Blas de Lezo, 13.................... 943 371 616
OSTARTE
Zumaburu, 15 (Parrokia) ...... 943 361 179
ELIZAK ETA PARROKIAK / IGLESIAS Y PARROQUIAS
ABOKATUAK / ABOGADOS
CLEMENTE MORAN, JOSE MANUEL
Zumaburu, 5 behea............... 943 367 575
HAN HEMENKA KUDEAPLAN
Mugako ibilbidea, 1 ofic. 1.... 943 366 811
OLAIZOLA-JAUREGI
Zapategi 1, bajo .................... 943 372 291
.................................................943 372 294
RUIZ-CAPILLAS EGUREN, LEOPOLDO
Zumaburu, 5 behea............... 943 367 575
ZABALA HUICI, CRISTINA Zirkuitu ibilbidea, 3, 1º A............943 246 093
................................................. 637 707 076
AHOLKULARITZAK / ASESORÍAS
ASESORIA ARTEA Uzturre plaza, 8 ................... 943 360 148
ASESORIA BIOS Nagusia, 51 behea................ 943 365 065
ASESORIA BIRMINGHAM Nagusia, 47 ......................... 943 371 802
ASKI 88 S.L Nagusia, 1 Entr. ................... 943 371 508
BETELU Aralar plaza, 6 behea............ 943 364 886
GORKA ASESORES Loidi, 8................................. 943 360 140
OLAIZOLA ALCALDE ASESORIA
Zapategi, 1 .......................... 943 376 619
ONDARRE ASESORES S.L Oriamendi,3…………......... 943 360 261
ASESORIA ELKOAR
Zirkuitu ibilbidea, 12……..943 364 373
ASESORIA MARIA CARMEN AZCONA.. Nagusia, 4………943 373 391
PROYECTOS ASESORIA Y SERVICIOS
Oria etorbidea, 6.................... 943 368 108
ALDIZKARIAK / REVISTAS
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA S.A.L. Zirkuitu ibilbidea, 2 local 15...... 943 371 545
............................................ 943 373 400
ARKITEKTOAK / ARQUITECTOS
URBALAN
Errekalde etorbidea, 59 edif. Aguila .943 368 829
ASEGURU ARKEKARITZAK /
SEGUROS (Corredurías)
CARASA CILVETI LACORT Y CIA Nagusia, 47 ......................... 943 371 802
MUGICA & ABURRUZA CORREDURIA DE SEGUROS
Nagusia, 36.......................... 943 363 449
PIKABEA Uzturre plaza, 8.................... 943 371 118
ASEGURUAK / SEGUROS
AXA SEGUROS LAGUN ARO SEGUROS
MAPFRE SEGUROS GES SEGUROS VITALICIO SEGUROS WILLIS IBERIA
Geltoki, 2 ............................. 943 360 144
Nagusia, 21 ......................... 943 360 416
Geltoki, 8 ............................. 943 360 268
Pablo M utiozabal, 2, 1º........ 943 365 899
Aralar plaza, 4...................... 943 376 584
Iñigo de Loyola, 8................. 943 367 343
BANKUAK ETA AURREZKI KUTXAK /
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
ELIZAK / IGLESIAS
BANCO GUIPUZCOANO Nagusia, 8 ........................... 943 361 947
BANCO SANTANDER Nagusia, 32......................... .943 364 640
BANCO POPULAR Beko Errota, 1....................... 943 364 643
BANKOA
Pablo Mutiozabal, 1.............. 943 364 338
BBVA Pablo Mutiozabal, 2 ............. 943 376 029
CAJA LABORAL
Nagusia, 20 ..........................943 362 073
KUTXA Hipodromo etorbidea, 4........ 943 361 711
KUTXA Nagusia, 43.......................... 943 366 690
LA CAIXA
Nagusia, 38.......................... 943 306 090
CAJA RURAL DE NAVARRANagusia,36........................... 943 371 844
CONVENTO MADRES BRIGIDAS
Nagusia, 30.......................... 943 361 791
PARROKIAK/ PARROQUIAS
CASA PARROQUIAL
Nagusia, 46, 1º A.................. 943 362 176
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU
Zumaburu, 15....................... 943 361 179
PARROQUIA SAN PEDRO Geltoki, 1 ............................. 943 361 604
DELINEATZAILEAK / DELINEANTES
AIZPURUA ARRIZABALAGA, M.A
San Marcial plaza, 3 ............. 943 372 496
San Pedro Parrokia
FINKA-ADMINISTRATZAILEAK /
ADMINISTRADORES DE FINCAS
BARDAJI BETELU MILLA INMOBILIARIA
Nagusia, 2 behea ................. 943 367 938
Aralar plaza, 6 behea ........... 943 364 886
Oriamendi plaza, 2 behea..... 943 371 600
GESTORIAK / GESTORÍAS
BETELU Aralar plaza, 6 behea............ 943 364 886
GESTORIA MARTIN - ASYGES Hipodromo etorbidea, 1........ 943 370 303
GIZARTE ZERBITZUAK /
SERVICIOS SOCIALES
KONFIA S.L. LANBIDE-LASARTE Iñigo de Loyola, 17 behea .... 943 368 561
Iñigo de Loyola, 6................. 943 368 278
HIGIEZINEN AGENTZIAK / INMOBILIARIAS
INMOGES LAYSE PROSAKI
RK INMOBILIARIA
URGOLF Nagusia, 12 behea................ 943 376 662
Aralar plaza, 4 behea ........... 943 368 685
............................................ 616 828 257
San Marcial plaza, 5 ............. 943 366 424
Nagusia, 44 behea ............... 943 364 830
Mugako ibilbidea, 1, 1º ofi. 5 .. 943 372 400
INGENIARITZAK / INGENIERÍAS
404 INGENIEROS
C2I INGENIEROS
EPTISA CINSA ERAIKI S.L.U. IPYESA
JEMA JORGE LIZARRIBAR INGENIERIA
Oria etorbidea, 8-10 edif. Brunet ofi. 201.943 372 000
Oria etorbidea, 10 ofi. 505 ... 943 374 007
Mugako ibilbidea, 1 ofi. 6...... 943 372 951
Golf plaza, 1......................... 943 365 797
Oria etorbidea, 2 local 2........ 943 372 103
Zirkuitu ibilbidea, 10............. 943 376 400
Oria etorbidea, 8-10 ofi. 508.943 374 052
IRRATIAK / EMISORAS DE RADIO
RADIO BAHIA GUIPUZCOA
Errekalde etorbidea, 1, 2º, 53A 943 377 717
RADIO MARCA
Errekalde etorbidea, 1............. 943 367 70
MERKATARITZA AGENTEAK /
AGENTES COMERCIALES
NORMITEX GESTIONOria etorbidea, 8-10, 5ª Pl. ofi. E8...........943 377 272
NOTARITZAK / NOTARÍAS
LASARTE-ORIA Mugako ibilbidea, 1, 1º, 4ª puerta .943 363 464
PATENTEAK ETA MARKAK /
PATENTES Y MARCAS
MARKALA
Basaundi bailara, 12............. 943 366 151
PUBLIZITATE AGENTZIAK /
PUBLICIDAD (Agencias de)
PUBLIBROCK Nagusia, 6............................ 943 370 690
TAXIAK / TAXIS
ALTUNA ARRUTI, JOSE RAMON Pablo Mutiozabal, 2.............. 639 684 110
TAXIS DE LASARTE Hipodromo etorbidea, 2........ 943 361 954
TOPOGRAFOAK / TOPÓGRAFOS
INTEK S.L.
Golf plaza 4......................... 943 371 353
TXAKUR TREBAKUNTZA / ADIESTRAMIENTO CANINO
IKASTXAKURZubieta................................. 663 688 925
TXAKUR-HAZTEGIA / CRIADERO CANINO
CRIADEROS IKASTXAKUR Miracampo urbanizazioa, 1... 607 164 492
Guía Útil
GAUEKO ZERBITZUAK / SERVICIOS NOCTURNOS
• Ostiraletan / Viernes
• Donostia (Zubieta kalea) – Lasarte Oria: 22:45 / 00:00
– 07:00 (60 min.)
• Lasarte oria (Kotxategiak) – Donostia: 23:30 – 06:30
(60 min.)
• Larunbatetan / Sábado
• Donostia (Plaza Gipuzkoa) – Lasarte Oria: 22:45 /
23:30 / 00:00 – 07:00 (60 min.) Lasarte Oria (Kotxategiak)
– Donostia: 23:10 / 23:30 / 00:00 / 00:30 – 07:30 (60 min.)
45
Gida Erabilgarria
GARRAIOBIDEAK / TRANSPORTES DE VIAJEROS
HORNIDURAK / SUMINISTROS
IBERDROLA (DONOSTIA) Mikeletegi pasealekua, 1-3 .. 943 005 700
* Bezeroaren harreta zerbitzua / Teléfono del cliente..... 902 201 520
HERRIKO ARGI ZERBITZUA / SERVICIO DE ALUMBRADO
MUNICIPAL Kale Nagusia, 56.................. 943 376 180
URA / AGUA
UDAL UR ZERBITZUA / SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
Kale Nagusia, 56 ............................................ 943 376 180
* Matxurak / Averías
............................................ 943 376 180
TELEFONIA
EUSKALTEL
........................................................ 1717
EROSKI MÓVIL
............................................ 902 540 340
JAZZTEL
................................. 1565 / 902 946 946
MOVISTAR
.......................................................... 609
ORANGE ........................................................ 1414
SIMYO ........................................... 902 22 20 10
TELEFÓNICA
* Informazioa / Información.................................................... 11818
* Matxurak / Averías ........................................................ 1002
* Bezeroaren harreta zerbitzua / Atención al cliente ................. 1004
VODAFONE
........................................................ 1444
YOIGO
........................................................ 1707
AUTOMOBILAREN GIDA / GUÍA DEL AUTOMÓVIL
AUTOESKOLAK / AUTOESCUELAS
AUTOESCUELA IZARRA Geltoki, 11............................ 943 377 005
AUTOESCUELA LASARTE Nagusia, 5............................ 943 370 692
AUTOESCUELA MUGICA Ganbo, 1 ............................. 943 362 275
Guía Útil
Gida Erabilgarria
ANIMALIAK / ANIMALES DE COMPAÑÍA
ZOO-MANIA Zumaburu, 3......................... 943 118 197
ANTENAK / ANTENAS
AGF INSTALACIONES
............................................ 600 450 456
ARGAZKIGINTZA / FOTOGRAFÍA
ETXARRI QUIMEN FOTOGRAFIA
EZTIPHOTO Nagusia, 17.......................... 943 361 484
Geltoki, 6............................. 943 362 985
Plaza del Golf,4..................... 943 900 565
ARRANDEGIAK / PESCADERÍAS
AHORRAMAS LASARTE Nagusia, 36-38..................... 943 363 588
BIONA ARRANDEGIA Geltoki, 25............................ 943 361 084
PESCADERIA ARES MAR Nagusia, 35.......................... 943 371 946
BAZARRAK / BAZARES
ESTACION DE SERVICIO ALLERRU
Ctra. N-1, Dir. Madrid-Irún km. 451... 943 366 572
ESTACION DE SERVICIO LASARTE-ORIA
Zirkuitu ibilbidea, 8............... 943 361 395
BAZAR ABREU Geltoki, 2.............................. 943 365 846
BAZAR IZASKUN ARRUTI Andapa, 1............................. 943 366 963
FENIX DE ORO Geltoki, 14 ........................... 943 377 983
MULTICENTRO Nagusia, 11..............................................
ALKAR TAILERRAK Nagusia, 59 ......................... 943 361 520
AUTOS BLEGA (Peugeot) Nagusia, 58 ........................ .943 372 700
DEBELAIZ TALLERES Oria etorbidea, 4 local 3........ 943 366 671
DIFRENAUTO
Oria etorbidea, 8-10 pab. 15... 943 370 149
GARAGE USLA Jaizkibel plaza, 2 .................. 943 370 203
MENDARO AUTOAK
Zirkuitu ibilbidea, 12............. 943 371 548
TALLER JAIZKIBEL Ola, 14................................. 943 363 626
TALLER LEKUONA
Oria etorbidea, 13 pab. 45 ... 943 365 925
TALLERES ITV 2000 Pintore, 9 behea ................... 943 366 246
TALLERES IZARRA LASARTE Nagusia, 48.......................... 943 362 357
TALLERES MECANICOS ELBONagusia, 68 ......................... 943 370 191
TALLERES USURBIL Zumaburu parkea, 18..... 943 362 463
KAMIOI KONPONKETA TAILERRAK /
TALLERES DE REPARACIÓN DE CAMIONES
BISUTERIA ETA OSAGARRIAK /
BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS
AUTOMOBILAK (Ordezko piezak)/
AUTOMÓVILES (Recambios)
VULCANIZADOS LASARTE Pintore, 7 behea ................... 943 365 256
AUTO KONPONKETA TAILERRAK /
TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVIL
46
GASOLINA ZERBITZUGUNEAK /
ESTACIONES DE SERVICIO
ALTZARIAK / MUEBLES
INCHAUSTI DECORACION Errekalde etorb, 63............... 943 364 240
IZARI BI Oria etorb., 8-10 edif. Brunet ofi. 42.943 360 496
MUEBLES AZPEITIA
Blas de Lezo, 1...................... 943 361 870
MUEBLES EDUARDO MENDOZA Oria etorbidea, 8-10 edif. Brunet ofi. 22 .943 360 512
MUEBLES GABIRONDO Jaizkibel plaza, 2................... 943 364 007
MUEBLES OTAEGI
Geltoki, 13............................ 943 370 048
MUEBLES REKALDE KIT Errekalde etorb, 63 behea..... 943 373 233
MUEBLES ZUBI
Geltoki, 21............................ 943 362 467
MUEBLES ELBUME
Oria etorbidea, 8-10 edif. Brunet ofi. 24 .. 943 377 007
AUTOELECTRICIDAD ONDARRETA
Oria etorbidea, 8-10 local 47... 943 360 322
AUTOMOBILAK (Salmentak) /
AUTOMÓVILES (Ventas)
ALDIKAR AUTOAK Oria etorbidea, 6................... 943 376 515
AUTOMOVILES GOMEZ Nagusia, 63.......................... 943 372 143
AUTOS BLEGA (Peugeot) Nagusia, 58.......................... 943 372 700
BEREZIKAR (Renault y Dacia) Oria etorbidea, 8 .................. 943 368 082
COCAR
Oria etorbidea, 6 ................. .943 376 555
EASO MOTOR Oria etorbidea, z/g pab. 2...... 943 376 637
KUAUTO (Fiat-Lancia) Zirkuitu ibilbidea, 12 ............ 943 360 947
SERVIAUTO ULIA Oria etorbidea, 8 .................. 943 286 100
TALLER LEKUONA
Oria etorbidea, 13 pab. 45 ... 943 365 925
ZUBIETA MOTOR Oria etorbidea, 4 local 6 ....... 943 360 009
TALLERES MECANICOS SAN JOSE OLAIZ S.L.
Zirkuitu ibilbidea, 6 .............. 943 361 857
KARROZERIAK / CARROCERÍAS
CARROCERIAS AMIRI Zirkuitu ibilbidea, 12...... 943 372 996
CARROCERIAS DANI
Zirkuitu ibilbidea, 12 ............ 943 371 440
CARROCERIAS ORIA Erribera, 3............................. 943 373 388
CARROCERIAS ZUMABURU Erribera, 8............................. 943 365 844
PNEUMATIKOAK (Salmenta eta Konponketa)/
NEUMÁTICOS (Venta y Reparación)
LUA
Nagusia, 44 tras.................. 943 245 760
BITXITEGIAK / JOYERÍAS
JOYERIA IZARRA
JOYERIA IZARRA Geltoki, 19............................ 943 371 384
Juan XXIII plaza, z/g ............. 943 364 945
BIZIKLETAK (Konponketak) /
BICICLETAS (Reparación)
CICLOS JADESO Geltoki, 14 ........................... 943 361 614
BURDINDEGIAK / FERRETERÍAS
SUKOA
Nagusia, 35 ......................... 943 361 195
DEKORAZIOA / DECORACIÓN
ALTUNA DECORACION APAL-SAMU DECO 42 JOSE MARI ITURBE
PK 454 Nagusia, 4 behea ................. 943 362 157
Antxota, 1............................ 943 360 260
Nagusia, 42 behea................ 943 362 659
Geltoki, 25............................ 943 364 190
Errekalde etorbidea, edif. Irubide.943 362 792
EDERGINTZA-ARETOAK /
SALONES DE BELLEZA
PELUQUERIA Y ESTETICA MAITE ERQUIZIA
Blas de Lezo, 5 ..................... 943 370 254
SALON DE BELLEZA AGATE Nagusia, 51.......................... 943 370 549
ELEKTRIZITATEA / ELECTRICIDAD
LAGUNAK ELEKTRIZITATEA Geltoki, 6 behea................... 943 371 077
EKIPO ELEKTRONIKOAK (Konponketa) /
EQUIPOS ELECTRÓNICOS (Accesorios y Reparación)
ELECTROSAT 2000 Nagusia, 38 tras.................... 902 027 236
EMAZTEGAIAK / NOVIAS
IZAGIRRE, NORA Geltoki, 2, 1º Ezk.................. 655 704 587
ESKULANAK / MANUALIDADES
ESTUDIO DEL PINTOR Plaza Urko, 1........................ 943 367 731
ESTANKOAK / ESTANCOS
ESTANCO BARBE ESTANCO LASARTE 2
ESTANCO Nº 3
RAZQUIN
Nagusia, 19.......................... 943 361 613
Geltoki, 15............................ 943 362 492
Nagusia, 32.......................... 943 362 056
Zumaburu, 9......................... 943 363 046
ESTETIKA / ESTÉTICA
ESTETICA IGOA
ESTETICA MAITE Pablo Mutiozabal, 7.............. 943 373 487
Uistin.................................... 943 370 845
ESTILISTAK / ESTILISTAS
ESTILISTA JAVIER ERRAZQUINPintore, 5.............................. 943 370 311
ETXETRESNA ELEKTRIKOAK /
ELECTRODOMÉSTICOS
BIDEO LAGUNAK
Donostia etorbidea, 2............ 943 363 164
............................................... 943 373 134
ELECTRICIDAD ARREGUI Nagusia, 39 .....................943 361 080
......................................... 943 372 521
MILAR IRULEGUI S.L.
Beko Errota, 2....................... 943 364 450
SUGATE SUKALDEAK Pintore, 5.............................. 943 361 471
ETXETRESNA ELKETRIKOAK (Osagarriak eta Konponketa) / ELECTRODOMÉSTICOS (Accesorios y Reparación)
ESLASET S.A. Uzturre pza., 7 behea ........... 943 360 233
REPARACIONES ARRUPE Uistin, 5 ............................... 943 361 057
EZKONTZAK (Antolaketa) / BODAS (Organización)
EVENT MUSIK
Goiegi urbanizazioa, z/g ....... 649 880 307
FRUTA-DENDAK / FRUTERÍAS
FRUTERIA RUIZ ACIAGA Geltoki, 16 .......................... .943 361 304
IÑAKI ARGOTE
Sagardotegi, 4 ..................... 943 365 208
SU FRUTERIA
Uistin, 5....................................................
SU FRUTERIA
Nagusia, 5................................................
SU FRUTERIA
Ola, 4.......................................................
GORTINAK / CORTINAS
DECO 42 JOSE MARI ITURBE
Nagusia, 42 behea ............... 943 362 659
Geltoki, 25............................ 943 364 190
GOZOTEGIAK / PASTELERÍAS
BARRENETXE
GOXOGI LABE GOXO OGI BERRI OGI-BERRI ORIA
SAN MIGUEL
Geltoki, 17............................ 943 361 266
Geltoki, 6 ............................. 943 370 848
Jaizkibel plaza, 8 behea ....... 943 371 201
Pablo Mutiozabal, 3 behea.943 364 121
Hipodromo etorbidea, 3.....................
Nagusia, 46..............................................
Ola, 4 .................................. 943 361 095
HARATEGIAK / CARNICERÍAS
ADURIZ DE LASARTE
Loidi, 3 ......... 943 362 451 / 943 371 479
BALERDI HARATEGIA Geltoki, 19 ..................... 943 376 585
BALERDI HARATEGIA Nagusia, 36-38............... 943 370 446
BALERDI HARATEGIA Nagusia, 50 .................. .943 363 611
CARNICERIA ARALAR Aralar plaza, 1...................... 943 365 591
CARNICERIA ECHEZARRETA
Hipodromo etorbidea, 2........ 943 361 379
CARNICERIA JUSTO
Zumaburu, 7......................... 943 362 968
Guía Útil
ELEKTRIZITATEA / ELECTRICIDAD
GAS NATURALA / GAS NATURAL
NATURGAS (Bilbao) Pio Baroja plaza, 3................ 944 035 700
* Bezeroaren harreta zerbitzua / Atención al cliente...... 902 123 456
* Zerbitzu teknikoa eta matxurak / Asistencia técnica y averías.. 900 400 523
47
Gida Erabilgarria
BUTANO GASA / GAS BUTANO
REPSOL
* Bezeroaren harreta zerbitzua / Atención al cliente...... 901 100 100
* Zerbitzu teknikoa eta matxurak / Asistencia técnica y averías .901 121 212
MERKATARITZA GIDA / GUÍA COMERCIAL
MERKATARITZA GIDA / GUÍA COMERCIAL
Nagusia, 39.......................... 943 372 668
Iñigo de Loyola, 12............... 943 578 822
Nagusia, 41.......................... 943 363 912
Jaizkibel plaza, 11................. 943 365 156
Hipodromo etorb., 8.............. 943 361 885
HAUR JANTZIAK / MODA INFANTIL
EL AJUAR DEL BEBE
BOBOLI C.C Mugako ibilb., z/g ................ 943 372 437
Urbil..................................... 943 369 763
ILEAPAINDEGIAK / PELUQUERÍAS
ADATS ORRAZTEGIA
Geltoki, 3.............................. 600 523 988
AGUEDA PASCUAL
Pablo Mutiozabal, 4 ............. 943 360 920
BIDESKA ILEAPAINDEGIA Nagusia, 6 behea.................. 943 362 458
GURU ESTILISMO
Nagusia, 18.......................... 943 360 482
JUAN IGNACIO ILEAPAINDEGIA
Geltoki, 19............................ 635 707 544
NEUS
Pablo Mutiozabal, 9, 1º C ..... 943 361 691
PELUQUERIA AMETZ Andatza plaza, 4 .................. 943 372 581
PEL. ELISABETH Hipodromo etorb., 10............ 943 361 597
PEL. HERMANAS MARKINA Nagusia, 1 tras...................... 943 371 135
PELUQUERIA Mª LUISA Iñigo de Loyola, 4 ................ 943 370 980
PEL. MANI´S
Urko plaza, 1 behea.............. 943 361 953
PELUQUERIA MARBELL Jaizkibel plaza, 2................... 943 364 200
PEL. MARIAN San Marcial pza., 3 behea..... 943 364 006
PELUQUERIA MAY
Goikale, 2............................. 943 371 759
PEL. MIXTA LUCIA
Nagusia, 67.......................... 943 371 908
PELUQUERIA MONTSE Juan XXIII plaza, z/g.............. 943 366 093
PELUQUERIA NINA
Zumaburu, 3 behea............... 943 366 286
PELUQUERIA OLGA G. Uzturre plaza, 5.................... 943 362 460
PEL. PILAR MORENO
Zumaburu, 9 behea............... 943 367 416
PELUQUERIA SUSANA Zubieta plaza, z/g ................ 943 373 383
PELUQUERIA Y ESTETICA MAITE ERQUIZIA
Blas de Lezo, 5 ..................... 943 370 254
RICCIO PELUQUEROS Nagusia, 25 behea................ 943 361 466
LA PETITE ESTILISTAS Pablo Mutiozabal,4............... 943 507 742
PELUQUERIA ANA ETA SOI Zumaburu trasera 3 bajo....... 943 374 210
SAFIRANagusia,18........................... 943 374 211
ILEAPAINDEGIAK (Gaiak) /PELUQUERÍAS (Artículos de)
SALAZAR PROFESIONAL Geltoki, 15............................ 943 360 211
INFORMATIKA
MARTINDARENA S.L.L. Zirkuitu ibilbidea, 2 pab. 35 .. 943 377 777 ............................................ 943 374 000
MARTINEZ MULTIMEDIAUzturre plaza, 2 behea (Sasoeta) 943 360 591
IZOZTUAK ETA FRUTAK / CONGELADOS Y FRUTAS
CONGELADOS ICEBERG Nagusia, 41.......................... 943 361 376
JAIOBERRIEN GAIAK / ARTÍCULOS DE BEBES
TTIPI-TTAPA
Hipodromo etorbidea, 10...... 943 243 566
JANARIA / ALIMENTACIÓN
ALIMENTACION ARGOTE Sagardotegi,4....................... 943 365 208
ALIMENTACION ARSUAGA Oztaran plaza, 1................... 943 361 705
AUTOSERVICIO ABURUZA Nagusia, 45 ......................... 943 362 452
AUTOSERVICIO SAN MIGUEL Ola, 6 .................................. 943 362 160
COMESTIBLES BUENOS AIRESLarrekoetxe bidea, 3.............. 943 370 937
JANARI EKOLOGIKOA / ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
MANTTANGORRI PRODUKTU BIOLOGIKOAK
Nagusia, 62 ......................... 943 377 945
LORADENDAK / FLORISTERÍAS
PANADERIA ISABEL SAN MIGUEL LOREZAINTZA / JARDINERÍA
ALTUNA DECORACION Nagusia, 4 behea ................. 943 362 157
IMAZ COLOR Oria etorbidea, 8-10 local 14..... 943 360 544
PINTAMIL Pablo Mutiozabal, 6.............. 943 361 180
BUENETXE
ORMAZABAL
............................................ 943 377 020
Zumaburu, 7......................... 943 361 535
JARDINERIA MANUEL PAGOLA ALKORTA
Goikale, 21........................... 606 304 006
LOTERIA
GERRICA-GOITIA, Mª JESUS Nagusia, 32.......................... 943 362 034
LURRINDEGIAK / PERFUMERÍAS
PERFUMERIA MAIANE Uistin, z/g............................. 943 370 846
MARKOAK / MARCOS
JANTZIGINTZA / CONFECCIONES
DOSFER ENMARCACIONES Oria etorbidea, 2 local 7........ 943 332 091
OLA
Ola kalea,4........................... 943 507 948
JOSTAILU-DENDAK / JUGUETERÍAS
ARITZA
MERCERIA MAYA
MERCERIA OLMI URRUZOLA VALEN CONFECCIONES NOGUES Nagusia, 21.......................... 943 361 403
CONFECCIONES VERUSCHKA Nagusia, 35.......................... 943 362 172
JUGUETERIA DR
Nagusia, 1............................ 943 364 211
KAFEA / CAFÉ
CAFES M. BERASATEGI Hipodromo etorb., 1.............. 943 361 316
KOADERNAKETAK / ENCUADERNACIONES
ENCUADERNACIONES AIZPURUANagusia, 65 behea tras.............. 943 371 344
KOLTXOIAK / COLCHONES
JOSE MARI ITURBE
Geltoki, 25........................... 943 364 190
KOPIA-DENDAK / COPISTERÍAS
BIZKER IMPRESION DIGITAL
COPILASARTE
KALKOS
Geltoki, 9 ............................. 943 362 061
Nagusia, 34 behea 1............. 943 366 930
Pintore, 7.............................. 943 376 424
KUTXA ERREGISTRATZAILEAK / CAJAS REGISTRADORAS
ANTONIO BENITO
Aralar plaza, 1...................... 943 371 313
LENTZERIA / LENCERÍA
ALAZNE
ARITZA MAYA LENTZERIA
SASOETA
Nagusia, 5............................ 943 363 246
Juan XXIII plaza, z/g ............. 943 362 353
Hipodromo etorb., 8.............. 943 363 665
Uzturre plaza, 5 ................... 943 370 588
LIBURU-DENDAK / LIBRERÍAS
EKAIN LIBURU DENDA LIBRERIA CARRETERO LIBRERIA MAITE RAZQUIN ZUMABURU Pablo Mutiozabal, 2.............. 943 366 228
San Marcial pza., 2............... 943 362 993
Geltoki, 6.............................. 943 372 791
Zumaburu, 9......................... 943 363 046
Nagusia, 46.......................... 943 371 386
MERTZERIAK / MERCERÍAS
Juan XXIII plaza, z/g.............. 943 362 353
Hipodromo etorbiddea, 8...... 943 363 665
Nagusia, 46 ......................... 943 370 950
Nagusia, 42 ......................... 943 362 979
Pintore, 1............................. .943 361 519
MINTZALEKUAK / LOCUTORIOS
LOCUTORIO AMALUR LOCUTORIO KONK LOCUTORIO LASARTE
LOCUTORIO ORI@NET MODA
ALAZNE ALBA ANAIAK NOVEDADES BOUTIQUE KISKET BOUTIQUE YONE FEMME
INQUIETUD LEIZE
NOGUES ROMA II Nagusia, 2............................ 943 573 597
Pablo Mutiozabal, 9.............. 943 368 286
Nagusia, 44 tras.................. .943 373 395
Urko plaza, 3 ....................... 943 368 098
Nagusia, 5 ........................... 943 363 246
Nagusia, 65 bajo.................. 943 574 450
Nagusia, 25 ......................... 943 362 386
Nagusia, 41 ......................... 943 365 672
Hipodromo etorb., 2 ............. 943 370 101
Nagusia, 65.......................... 943 368 610
Nagusia, 49 ......................... 943 370 290
Sagardotegi, 2...................... 943 368 288
Nagusia, 21.......................... 943 361 403
Hipodromo etorbidea, 2........ 943 366 299
MUSIKA (Tresnak) / MÚSICA (Instrumentos)
TIRIKITRAUKI Oria etorb., 8-10 ofi. 303 .....943 372 817
OINETAKOAK / CALZADOS
ASMAE MK ZAPATA DENDA ZAPATERIA ITURBE MEGACALZADO Golf pza., 7 behea tras.......... 943 365 747
Ola, 4 .................................. 943 361 095
PINTURAK / PINTURAS
SUKALDEKO ALTZARIAK / MUEBLES DE COCINA
A. ITURBE Beko Errota, 11..................... 943 360 778
CLOVER
Geltoki, 23 ........................... 943 363 374
Errekalde etorbidea, 59 edif. Aguila .943 370 423
EDER
MAX Nagusia, 48 ................... 943 362 870
NOVA COCINAS
Nagusia, 4 behea ................. 943 247 167
......................... 686932710 / 655737853
OYARBIDE MUEBLES Y DECORACION
Errekalde etorbidea, edif. Irubide... 943 360 688
SUGATE Pintore, 5.............................. 943 361 471
IZARI-BI
Oria etorbidea,8 ................... 943 360 496
SUPERMERKATUAK / SUPERMERCADOS
AUTOSERVICIO ABURUZA Nagusia, 45.......................... 943 362 452
EROSKI
Iñigo de Loyola 3-5-7..... 943 368 832
EROSKIUrbil............................... 943 376 644
SUPER BM LASARTE Uzturre plaza, 16............ 943 363 622
SUPER BM LASARTE Kalbario bidea s/n.......... 943 373 919
CARREFOUR EXPRESS Plaza Juan XXIII, 2............... 902 20 20 00
TAPIZTEGIAK / TAPICERÍAS
JOSE MARI ITURBE
JUMAR TAPICERIA
Geltoki, 25............................ 943 364 190
San Francisco, 2 ................... 943 361 925
TAROTA / TAROT
AGUSTINA HERRERO
Nagusia, 44 tras................... 652 739 588
TEJIDOS / EHUNAK
GARMENDIA OIHALAK Uistin, 11.............................. 943 376 947
TEJIDOS FERNANDEZ Nagusia, 2 ........................... 943 361 607
TELEBISTA ETA BIDEOA (Osagarriak eta Konponketa) / TELEVISIÓN Y VIDEO (Accesorios y Reparación)
TECNICELL Oriamendi plaza, 1 behea .... 943 376 096
TELEFONO MUGIKORRAK / TELEFONÍA MÓVIL
TOP DIGITAL (Vodafone) Hipodromo etorbidea, 1 behea .943 376 444
TELEKOMUNIKAZIOA / TELECOMUNICACIÓN
Guía Útil
CARNICERIA LARRAÑAGA
CARNICERIA LILIAN
CARNICERIA OKELA
JUAN MARI HARATEGIA
OKELA HARATEGIA TINDATEGIAK / TINTORERÍAS
49
TXAKUR-ILEAPAINDEGIA /PELUQUERÍA CANINA
Gida Erabilgarria
MERKATARITZA GIDA / GUÍA COMERCIAL
Geltoki, 3 behea .................. 943 367 193
Hipodromo etorb., 2.............. 943 361 684
Nagusia, 34 ......................... 943 365 626
C.C.Urbil............................... 943 371 033
LEIMA
Hipodromo etorbidea, 6 ...... 943 247 034
TOP DIGITAL (Vodafone) Hipodromo etorbidea, 1 behea .943 376 444
OINETAKOAK (Konponketak) / CALZADOS (Reparación)
TINTORERIA PLIS PLAS Geltoki, 19 ........................... 666 559 002
CALZADOS LEDER MAITERIK ZAPPA GUAY Nagusia, 42.......................... 943 361 550
Nagusia, 19......................... .943 363 913
Blas de Lezo, 3...................... 943 371 107
OKINDEGIAK / PANADERÍAS
BARRENETXE
BIKAIN BIKAIN
DENDABERRI LABE GOXO LABE GOXO OGI BERRI OGI-BERRI DIEGO OGI-BERRI Geltoki, 17 ........................... 943 361 266
Jaizkibel plaza, 3 .................. 943 372 254
Zumaburu, 3 tras................... 943 372 183
Zirkuitu ibilbidea, 15 ............ 943 366 439
Jaizkibel plaza, 8 behea ....... 943 371 201
Nagusia, 15.......................... 943 366 176
Pablo Mutiozabal, 3 behea .943 364 121
Hipodromo etorbidea, 3
Nagusia, 28.......................... 943 369 501
CANNES
Plaza Green, 2 ................... .943 576 313
URRE-EROSKETA / COMPRA DE ORO
LUIOME
Mayor 27-29........................ 943 369 991
PUERTAS Y ARMARIOS LASARTE S.L.Nagusia, 58 B ...................... 943 377 011
BEROKUNTZA / CALEFACCIÓN
DUCAL Oriamendi plaza, 3................... 943 362 794
GUESA
Avda. Errekalde, 33 1ºdcha... 943 374 025
JUAN IRAOLA E HIJOS Iñigo de Loyola, 8 behea....... 943 360 500
........................................... 652 774 679
LINTERNERIA ILLARRETA Geltoki, 21..................... 943 363 147
MIGUELO FONTANERIA Iñigo de Loyola, 5 ................ 630 057 247
SANPIGAS
Nagusia, 69 behea............... 943 360 165
URBEGI
Antxuenea plaza, 5-6 behea ...943 371 901
ELEKTRIZITATEA / ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD ARREGUINagusia, 39.................... 943 361 080
...................................... 943 372 521
ELECTRICIDAD GAZTE ............................................ 652 775 587
ELECTRICIDAD JOXEAN C.B. Tellerigaina, 18 .............. 629 401 119
ETXAURREAK (Berriztatzeak) /
FACHADAS (Restauración de)
PROLINOR S.L. Zirkuitu ibilbidea, 3 pab. 31... 943 365 109
SISTEMAS TECNOLOGICOS DE RESTAURACION S.L.
Zirkuitu ibilbidea, 2 pab. 32 .. 943 372 365
Guía Útil
IGELTSEROTZA / ALBAÑILERÍA
Gida Erabilgarria
50
ALBIZU IGELTSERITZA San Marcial pza, 5............... .650 422 603
ANGEL CAGIDE
Goiegi urbanizazioa, 31........ 608 575 853
ANGEL CARRILLO
San Francisco, 22, 1º............. 943 360 439
BERNARAS ALTUNA, J.J. Pablo Mutiozabal, 6 ............. 607 457 411
CONSTR. LOPETEGUI Y OTEGUI
Buenos Aires aldapa, 25 ....... 943 362 190 ........................................... 615 756 039
CONSTRUCCIONES ARIMA 2000
Jaizkibel plaza, 6 behea ....... 943 361 964
IGLEZABAL S.L.
Nagusia, 62 ......................... 610 467 117
ILLARRETA Geltoki, 21............................ 943 363 147
IRGON Green plaza, 2...................... 677 528 034
JOSE AIZPURUA UNANUE S.L.
Nagusia, 14.................... 943 373 879
....................................... 620 800 186
ITURGINAK / FONTANERÍAS
FONTANERIA CANDI San Marcial plaza, 5, 4º C.... .943 364 843
FONTANERIA JOKAR
Ola, 12 Entlo......................... 943 363 932
FONTANERIA LASARTE Goikale, 2 behea................... 943 361 254
FONTANERIA RAUL LAPORTE CORRAL
Urdaburu plaza, 1-10 behea.. 943 360 033
FONTANERIA VICTOR Nagusia, 5 ........................... 943 365 738
FONTANERIA ZULAICA Nagusia, 3, 2º E.................... 943 371 717
JUAN IRAOLA E HIJOS Iñigo de Loyola, 8 behea....... 943 360 500
............................................ 652 774 679
LINTERNERIA ILLARRETAGeltoki, 21...................... 943 363 147
LOPERA SANTIAGO, EMILIO ....................................... .943 370 081
LOS SERRANOS
Zumaburu, 5 tras................... 943 366 681
MARITXALAR, AITOR
Urnieta bidea, 19.................. 609 485 840
MARTIN GALAN, JUAN Nagusia, 1, 4º B.................... 689 045 235
MIGUELO FONTANERIA Iñigo de Loyola, 5................. 630 057 247
OLAZABAL
Asteasuain, 1 ....................... 943 300 466
OZTARAN S.L. San Francisco, 4 behea ......... 943 373 389
REDONDO
Jaizkibel plaza, 8 .................. 943 371 845
SANPIGAS Nagusia, 69 behea................ 943 360 165
KRISTALDEGIAK / CRISTALERÍAS
CRISTAL. AÑORGA TXIKI Oria etorb., 4 local 10 .......... 943 371 733
CRISTALERIA DEL ORIAUistin, 11 (pza. zubieta) ...943 362 352
LEUNKETA ETA BERNIZADURA /
ACUCHILLADO Y BARNIZADO
BARNIZADOS BENITO HNOS. HERNANDO San Francisco, 4 .................. .943 362 969
Zirkuitu ibilb., 5, 3º B ........... 629 851 033
PLADURRA / PLADUR
ALSAN TABIQUERIA, S.L Zirkuitu ibilbidea, 16............. 667 416 330
CARLAS PLADUR San Francisco, 20 ................. 676 145 124
DECORACIONES Y AISLAMIENTOS URBARTE
Golf plaza, 4 ........................ 943 368 028
SARRAILDEGIAK / CERRAJERÍAS
CERRAJERIA JOSEMA
Nagusia, 65 ......................... 943 119 900
ZAHARBERRITZE LANAK / REFORMAS
CLOVER
Geltoki, 23............................ 943 363 374
CONSTRUCCIONES ARIMA 2000
Jaizkibel pza., 6 behea ......... 943 361 964
ILLARRETA
Geltoki, 21 ........................... 943 363 147
JOSE AIZPURUA UNANUE S.L
Nagusia, 14 .................. 943 373 879
....................................... 620 800 186
LAYSE Aralar plaza, 4 behea............ 943 368 685
............................................ 616 828 257
NORCUS S.L.
Tilbunak, 12......................... 943 372 656
PEREZ G. SERRANOS Zumaburu, 1 ........................ 943 364 177
REFORMAS JOSE RAMON JORNEDO
Loidi, 26 .............................. 943 373 091
REFORMAS NOGALES Blas de Lezo, 16, 2º D .......... 943 363 233
ZURGINDEGIAK / EBANISTERÍAS
JOSE AZPEITIA E HIJOS
Oria etorb., 8-10 local 4 ...... 943 215 959
ZURGINTZA / CARPINTERÍA
CARP. CABALLERO LEON Erribera, 3 ............................ 943 366 083
CARP. I. URRUZOLA Oria etorb., 4 behea ............. 943 371 200
CARPINTERIA MEDI S.L Oria etorbidea, 4 .................. 943 366 027
ZURLAN PUERTAS Y VENTANAS
Aralar plaza, 2 behea ........... 943 363 275
ZURGINTZA METALIKOA / CARPINTERÍA METÁLICA
CARPINTERIA DE ALUMINIO ALCAR
Pol. Ibai-ondo, 4 semis. 5-A.943 377 868
....................................... 609 555 601
CARPINTERIA JESUS MARI Zirkuitu ibilb., 25 .................. 943 373 086
VENTANAS SAN MIGUEL Zirkuitu ibilb., 10................... 943 362 457
AIRE GIROTUA / AIRE ACONDICIONADO
LINKE SULAN Oria etorbidea, 8-10 ...............943 363 597
Oria etorbidea, 8-10 pab. 17....943 366 903
ARGITALETXEAK / EDITORIALES
ETOR-OSTOA S.L. Caddie plaza, 1C ofi. 3 ............943 371 518
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA S.A.L.
Zirkuitu ibilbidea, 2 local 15 ....943 371 545
...............................................943 373 400
ARGIZTAPENA / ILUMINACIÓN
ARTESANIA IZARRA
Oria etorbidea, 16 ...................943 365 604
ARRAIN-KONTSERBAK / CONSERVAS DE PESCADO
CORPA
Oria etorbidea, 2 local 8...........943 361 855
ARTE ERRESTAURATZAILEAK / RESTAURADORES DE ARTE
RESTAURACION DE OBRA DE ARTE
Oria etorbidea, 2 local 7...........629 264 843
ARTE GRAFIKOAEN HORNIKUNTZAK /
SUMINISTROS ARTES GRAFICAS
INTERGRAF S.A.
Zirkuitu ibilbidea, 16 local 3 ....943 372 912
ARTE GRAFIKOAK / ARTES GRAFICAS
AMBAR ANTZA HERZA Zirkuitu ibilbidea, 2 behea 11 .943 366 465
Zirkuitu ibilbidea, 2..................943 370 738
Zirkuitu ibilbidea, 16................943 376 077
ARTEZKETAK / RECTIFICADOS
MITRA LASARTE Zirkuitu Ibilbidea, 2 pab. 3-4 ....943 363442
ATEAK ETA ARMAIRUAK / PUERTAS Y ARMARIOS
PUERTAS Y ARMARIOS LASARTE S.L.
Nagusia, 58 B..........................943 377 011
ATE METALIKOAK / PUERTAS METÁLICAS
TALLERES LLANOS
Uistin, 5, 9ºA ..........................943 365 552
AUTOAK MARGOTZEKO PINTURAK /
PINTURAS PARA AUTOMÓVIL
SEICAR, AUXILIAR DE CARROCERIAS
Zirkuitu ibilbidea, 16 local 6.....902 361 200
AUTOMATIZAZIOA / AUTOMATIZACIÓN
NIASA NET Y ASOCIADOS Oria etorbidea, 2 ....................943 366 016
AUTOMOZIOARAKO ORDEZKO PIEZAK /
RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN
FADEKAR GIPUZKOA
REPUESTOS SADAR
Oria etorbidea, 8-10
edif. Brunet 302.......................943 360 087
Iñigo de Loyola, 10..................943 370 351
BALEZTAK / BALLESTAS
BALLESTAS MENDI Oria etorb., 8-10 local 43 ........943 360 277
EBAKETA-ERREMINTAK / HERRAMIENTAS DE CORTE
SUMINISTROS VIRMA S.L. Nagusia, 66............................943 372 411
EDUKIONTZIAK / CONTENEDORES
M.B.E. SOTKON Oria etorb., 8-10 ofi. 409..........943 376 545
EHUNAK / TEJIDOS
TELARRA TEXTIL Oria etorbidea, 8-10 pab.11.....943 370 700
ELEKTRIZITATEA (Instalazioak) /
ELECTRICIDAD (Instalaciones)
ELECTRICIDAD GAZTE Ganbo, 1.................................652 775 587
ELECTROMONTAJE HIRU S.L. Arrapide pasealekua (Zubieta), 75..943 474 125
ELKOR ELECTRICIDAD Oria etorbidea, 8-10 pab. 54-55....943 366 677
EME+M Nagusia, 32, 4º C ....................656 827 209
INCOMAN Antxota, 2 ..............................943 373 198
MONTAJES ELECTRICOS BURUNTZA
Oria etorbidea, 8-10................943 360 514
MONTAJES ELECTRICOS TXIMISTA
Zapategi, 11, 2........................943 362 564
ELEKTRIZITATEA (Materiala) /
ELECTRICIDAD (Material de)
ELECTRICIDAD ARREGUI Nagusia, 39 ..................... 943 361 080
......................................... 943 372 521
SETALDE Pol Ibaiondo,2 .........................943 366 244
ELEKTRONIKA / ELECTRÓNICA
ELECTRONICA ELANSHA Oria etorbidea, z/g local 22......943 371 399
GET GLOBAL ELECRONIC S.L.
Errekalde etorbidea, 1 pab. 9...943 373 033
KELAN ELEKTRONIKA S.A. Nagusia, 52............................ 943 360 105
LINKER SYSTEM S.L.
Oria etorbidea, 8-10 edif. Brunet..943 011 291
SODELEC, S.L.
Zirkuitu ibilb., 2 pab. 29...........943 366 216
TELESONIC
Zirkuitu ibilbidea, 2 pab. 8........943 370 553
ERAIKUNTZAK / CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES ARIMA 2000
Jaizkibel pza., 6 behea.............943 361 964
CONSTRUCCIONES IRURETA S.L.
Oria etorbidea, 8-10
edif. Brunet ofi.503..................943 371 741
CONSTRUCCIONES OZIO S.L.
Green plaza, 9 behea ..............943 370 185
ERRODAMENDUAK / RODAMIENTOS
RODAMIENTOS URIBE S.L. Oria etorbidea, 8 local 44 ........943 374 099
ERROTULAZIOA / ROTULACIÓN
ROTULOS RENEDO
Erribera, 8 behea tras...............943 365 544
ESKULANGINTZA / ARTESANÍA
ARTESANIA IZARRA
Oria etorbidea, 16 ...................943 365 604
ETIKETAK / ETIQUETAS
JECI LABEL ETIQUETAS
Zirkuitu ibilbidea, 16 ...............943 376 411
Oria etorbidea, z/g...................943 376 401
ETXEGINTZA MATERIALAK /
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Guía Útil
ATEAK ETA ARMAIRUAK /
PUERTAS Y ARMARIOS
INDUSTRIA / INDUSTRIA
FARMAZIAK ERA PARAFARMAZIAK (Banatzaileak )
FARMACIA Y PARAFARMACIA (Distribuidores)
51
NUEVA TERRAIN Oria etorbidea, 8-10 pab. 16 .943 361 392
ANTONIO ARREGUI S.L Oria etorbidea,6..................... 943 366 473
LOMHIFAR
Oria etorbidea, 8-10 pab. 52....943 364 925
FRUTAK ETA BARAZKIAK (HANDIZKARIAK) /
FRUTAS Y VERDURAS (MAYORISTAS DE)
* Merkabugati
Arrapide pasealekua (Zubieta), 75
FRUTAS ALDEMART Merkab., Pto 4 ........................943 376 254
FRUTAS BALLARIN Merkab., Pto 19 ......................943 376 269
FRUTAS BETI ONA Merkab., Pto 17.......................943 376 267
FRUTAS CELORRIO Merkab., Pto 15 ......................943 376 265
FRUTAS DIAZ DE ILARRAZA
Merkab., Pto 13.......................943 376 263
FRUTAS EULATE Merkab............ 943 360 601 / 943 376 257
FRUTAS GALINO 2000 S.L. Merkab., Pto 3.........................943 376 251
Gida Erabilgarria
GREMIOEN GIDA / GUÍA DE GREMIOS
INDUSTRIA / INDUSTRIA
IKERLAT POLYMERS S.L. Zirkuitu ibilbidea, 2 local 28.....943 164 724
GAI KLINIKO KIRURGIKOAK /
MATERIAL CLÍNICO QUIRÚRGICO
BIOMET REMAC S.L. Oria etorbidea, 8-10
edif. Brunet .............................943 273 709
Oria etorbidea, 8-10................943 367 423
GARABIAK (Salmenta eta Alokairua)/
GRÚAS (Venta y Alquiler)
GRUAS Y TRANSPORTES ORIA
S.L Nagusia, 72 .......................943 366 036
GARBIKETA ENPRESAK / LIMPIEZAS (Empresas de)
LIDOINSA Nagusia, 4, 1º B ......................943 373 378
Guía Útil
GARRAIOAK / TRANSPORTES
Gida Erabilgarria
52
ARELUR
Oria etorbidea, 8-10 ofi. 205-1....943 367 777
Arrapide pasealekua (Zubieta), 79....943 367 581 AZKAR S.A.
.............................................. 943 335 007
BILDUTRANS S.L
Zubieta Garraio Zentroa ..........943 373 737
GOIKOTRANS GARRAIOAK Oria etorbidea, 8-10 ofi. 407 ...943 376 506
INEXTRANS LOGISTICA Caddie plaza, 3 .......................943 370 911
LABUR Beko kale bidea, 2, 4º B...........943 361 333
MUDANZAS CARRASCO Green plaza, 8, 2º....................609 427 737
REDONDO MORALES, GREGORIO
Tellerigaina, 1..........................943 365 182
TRANSPORTES HNOS. PAINO
Zubieta Garraio Zentroa...........943 373 170
TRANSPORTES J. GOITIA S.L.
Oria etorbidea, 8-10, ofi. 308 ..943 362 626
TRANSPORTES MARTINEZ SOUTO
Arrapide pasealekua (Zubieta), 77...943 361 531
TRANSPORTES ORTE Blas de Lezo, 11
TRANSPORTES ZARAUZ Erribera, 11..............................943 362 819
TUDEFRIGO
Oria etorbidea, 8-10,
edif. Brunet ofi. 506 .................943 371 987
TRANSJOKINSA
Zirkuitu ibilbidea,2 pab 21.......943 377 056
GARRAIO LASTERRAK /
TRANSPORTES URGENTES
AEROFER GIPUZKOA TAXIND
TRANSPORTES AITOR
ZUZEN EXPRESS Errekalde etorbidea, 1 .............943 361 143
Zubieta Garraio Zentroa...........943 336 565
Urdaburu plaza, 1 behea .........943 366 758 ...............................................639 939 910
Errekalde etorbidea, 1..............943 104 804
GUTUN-AZALAK /SOBRES
SOBRIC S.L. Oria etorbidea, 3 local 4...........943 366 111
Loidi, 3....................................943 362 451
...............................................943 371 479
HERRIKO ARGIAK / ALUMBRADO PÚBLICO
SICE Oria etorbidea, 8 local 50.........943 366 065
HERRILANETARAKO MAKINAK /
MAQUINARIA PARA OBRAS PÚBLICAS
URIA URIA J.A. Jaizkibel plaza, 12, 3º E............609 735 481
KOSMETIKA (Banaketa) / COSMÉTICA (Distribución)
DISTRIBUCIONES ANA CALVO
Uistin, 15 tras..........................943 366 737
KRISTALETARAKO XAFLAK /
LÁMINAS PARA CRISTALES
BASCONOR
Oria etorbidea, 8-10
edif. Brunet ofi. 304..................943 365 446
KROMATUAK / CROMADOS
HODIAK, OSAGAIAK ETA BALBULAK /
TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VALVULERÍA
INGUICROM S.L. INELEC HUTS-PONPAK / BOMBAS DE VACÍO
CARPINTERIA DE ALUMINIO ALCAR
Pol. Ibai-ondo, 4 semis. 5-A.. 943 377 868
......................................... 609 555 601
ISU
Nagusia, 46 tras......................943 366 495
VENTANAS SAN MIGUEL Zirkuitu ibilbidea, 10................943 362 457
DIMARPE SAFEM
Oria etorbidea, 6 .....................943 372 686
Nagusia, 62.............................943 362 940
IKUSENTZUNEZKO PRODUKZIOAK /
PRODUCTORAS AUDIOVISUALES
DIGITALAK Zirkuitu ibilbidea, 2pab. 16-17 9. 43 360 304
ILEAPAINDEGIAK GAIAK (Handizkariak) /
PELUQUERÍAS ARTÍCULOS (Mayoristas)
SALAZAR PROFESIONAL Geltoki, 15 ..............................943 360 211
INDUSTRI HORNIDURAK /
SUMINISTROS INDUSTRIALES
BURGOR TOOLS S.L. San Marcial plaza, 1.................943 364 070
INFORMATIKA / INFORMÁTICA
ADUR SOFTWARE PRODUCTIONS SDAD COOP
Zirkuitu ibilbidea, 2 pab. 1 .......943 371 849
ALPES INFORMATICA S.L.Zirkuitu ibilbidea, 2 pab. 27......943 366 010
...............................................943 366 606
FITBAK S.L. Errekalde etorbidea, 59............943 367 098
MARTINDARENA S.L.L. Zirkuitu ibilbidea, 2 pab. 35......943 377 777
...............................................943 374 000
RAMIREZ EGAÑA J.M. Oria etorbidea, 10 ...................943 371 477
SERVICIOS INFORMATICOS KIFER
Antxota, 1 ofi. 2 ......................943 366 060
INFORMATIKA (Software) / INFORMÁTICA (Software)
TRUCK MULTIMEDIA S.L. Geltoki, 11...............................943 361 757
IRAGAZGAIZTEAK / IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIONES IERI
Oztaran plaza, 3 .....................943 373 149
ISOLAMENDUAK / AISLAMIENTOS
AISNORSA
ALSAN TABIQUERIA Oria etorbidea, 8-10 pab. 41 ...943 366 279
.............................................. 609 427 662
Zirkuitu ibilb., 16......................667 416 330
JANARIA (Banaketa) / ALIMENTACIÓN (Distribución)
ALDIKA Zirkuitu ibilbidea, 19-20
pab. 2......................................943 377 089
JOLAS MAKINAK / MÁQUINAS RECREATIVAS
Nagusia, 48 ............................943 361 509
Zirkuitu ibilbidea, 10................943 362 598
LEIHOAK / VENTANAS
LEUNKETAK / PULIMENTACIÓN Y PULIDOS
PULIMENTOS BAT Nagusia, 32.............................670 410 164
LOREAK ( Handizkariak ) / FLORES (Mayoristas)
MUSKIL
Merkabugati, Arrapide
pasealekua (Zubieta), 75..........943 376 253
MAKINAK SALTZAILE AUTOMATIKOAK /
MÁQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS
Ctra. Txiki-Erdi, z/g........... 943 372 112
SANEAMENDUAK / SANEAMIENTOS
SANEAMIENTOS GOIZ
Zirkuitu ibilbidea, 14 ...............943 362 557
SERIGRAFIA / SERIGRAFÍA
SERILAN Oria etorbidea, 4 Entlo. 2.........943 372 111
SOLDAKETAK / SOLDADURA
KEMPOMAT S.L. Mugako ibilbidea, 1 behea ......943 370 011
STANDAK (DISEINUA ETA MUNTAIA ) /
STANDS (Diseño y Montaje)
GRIN Oria etorbidea, 8 local 51.........943 376 464
SU-ITZALGAILUAK / EXTINTORES
SULAN
Oria etorbidea, 8-10 pab. 17.....943 366903
SURF ARTIKULUAK / SURF (Artículos de)
ZIPS Oria etorbidea, 16 behea nº 8 ..............................943 373 199
TELEKOMUNIKAZIOA / TELECOMUNICACIÓN
TINKAKETA, LOTURA ETA MUNTAKETA GAIAK /
MATERIAL DE FIJACIÓN, UNIÓN Y MONTAJE
DANAK S.L. Nagusia, 75 behea...................943 372 410
MUDANZAS CARRASCO Green plaza, 8, 2º....................609 427 737
TRANSPORTES AITOR Urdaburu plaza, 1 behea..........943 366 758
...............................................639 939 910
MUNTAIA MEKANIKOAK /
ENSAMBLAJE Y MONTAJE MECÁNICO
TALLERES PROTEGIDOS GUREAK
Oria etorbidea, z/g pab. 1.........943 364 654
OILASKO-GRANJAK / POLLOS (Granjas)
GRANJA ESPARZA Nagusia, 64 ............................943 361 349
ORGA JASOTZAILEAK / CARRETILLAS ELEVADORAS
INCOMAN PENTSUAK / PIENSOS
PIENSOS AZCORTE Errekalde etorbidea ................943 376 456
TOLDOAK / TOLDOS
TOLDOS SOLE ACQUA
Nagusia, 27 behea..................943 249 765
TORLOJUAK / TORNILLOS
ALMACENES INDUSTRIALES LASARTE
Oria etorbidea, 4 .................... 943 364 218
UREZTAKETAK (Sistemak eta Osagaiak) /
RIEGOS (Sistemas y Accesorios)
ZELAI EDER S.L.L Uistin, 13 atico .......................658 706 479
53
Goikale, 21..............................943 372 286
PETROLIOA ETA ERATORRIAK /
PETRÓLEO Y DERIVADOS
CEPSA WURTH ESPAÑA S.A.
Antxota, 2...............................943 373 198
Zirkuitu ibilbidea, 12..............943 364 237
PINTURAK (Handizkariak ) / PINTURAS (Mayoristas)
KOOPERATIBAK / COOPERATIVAS
COOPERATIVA DE CONSUMO MICHELIN
Uistin, 5 ..................................943 364 647
MICHELIN
MUDANTZAK / MUDANZAS
MARKOAK / MARCOS
DOSFER ENMARCACIONES Oria etorbidea, 2 local 7...........943 332 091
PLAMA Zirkuitu ibilbidea, 12 ............. 943 371 300
PLASTICOS BI LAGUNAK Zirkuitu ibilbidea, 16..............943 364 041
Oria etorbidea, 8-10
edif. Brunet 7...........................943 361 748
Aralar plaza, 1 behea...............943 362 843
PNEUMATIKOAK / NEUMÁTICOS
METALEZKO EGITURAK / ESTRUCTURAS METÁLICAS
Erribera, 4................................943 365 099
KOLTXOIAK / COLCHONES
COLCHON LAXY
EDERRA COM & MEDIA Hipodromo etorbidea, 14 behea ....943 374 070
LINEA 3000
Oria etorbidea, 8-10
local 301.................................943 456 176
ORIA TELECOMUNICACIONES
Golf plaza, 3 behea..................943 376 063
JUFER IMAZ COLOR PINTURAS AIZPURUA PINTURAS ALKORTA
GESMAK-JOKOAK S.L. Oria etorbidea, 6 .....................943 360 172
PLASTIKOZKO ETA PAPEREZKO POLTSAK /
BOLSAS DE PLÁSTICO Y PAPEL
Guía Útil
GAI KIMIKOAK / PRODUCTOS QUÍMICOS
HARAKINTZAK / CÁRNICAS
ADURIZ DE LASARTE Oria etorbidea, 8-10 local 14 .943 360 544
Nagusia, 48 ..........................943 362 153
Oria etorbidea, 8 pab. 31 ...... 943 372 199
PLASTIKOAK / PLÁSTICOS
Gida Erabilgarria
FRUTAS GOMEZ URBIRIAMerkab., Pto 16.......................943 376 266
FRUTAS GOYO
Merkabugati............................943 376 258
FRUTAS IMAZ S.L. Merkab., Pto 9.........................943 376 259
FRUTAS LANDETXA Merkab., Pto 14.......................943 376 270
FRUTAS SAN JUAN Merkabugati............................943 376 264
FRUTAS TXIKI S.A. Merkab., Pto 5 ........................943 376 255
FRUTAS URKIZU Oria etorbidea, 8-10 ...............943 366 914
FRUTAS VILLASTRIGO Merkabugati ...........................943 376 262
HIJOS DE JOSE RICART Merkab., Pto 11.......................943 376 261
MERKA BUGATI Merkabugati ...........................943 376 402
NEREA FRUITS S.L. Merkab.i, Pto 6........................943 376 256
REDIS FRUTAS Merkab., Pto 10.......................943 376 260
SU FRUTERIA Merkabugati ...........................943 376 252
INDUSTRIA / INDUSTRIA
Zerbitzuak
56
Servicios

Documentos relacionados