Literatuurlijst Sefardische Joden van Curaçao

Transcripción

Literatuurlijst Sefardische Joden van Curaçao
 Literatuurlijst Sefardische Joden
van Curaçao
publicaties verschenen vanaf
1964 tot 2015
1 Verantwoording
Verzameling van publicaties over Sefardische Joden op Curaçao,
uitgegeven tussen 1964 and 2015.
Ter gelegenheid van de viering van het 50 jarig jubileum van de “merger” van de
Congregraties Mikvé Israel en Emanuel en van het 40 jarig jubileum van de S.A.L.
(Mongui) Maduro Foundation, is een literatuuroverzicht opgesteld van publicaties
aanwezig in de collectie van de Mongui Maduro Library, met als onderwerp “De
Sefardische Joden op Curaçao.”
De vermelde publicaties zijn verschenen in de periode tussen 1964 en 2015,
geschreven door en/of over Sefardische Joden op Curaçao.
De keuze van de beginperiode is gemaakt naar aanleiding van het jaar van de
“merging” van de congregraties Mikvé Israel en Emanuel dat in 1964 plaatsvond.
Het betreft geen allesomvattende lijst en er kan ook geenszins beweerd worden dat wat
op deze lijst genoemd wordt, een compleet reëel beeld geeft van wat er daadwerkelijk
aan publicaties op dit gebied, aanwezig is in de collectie van de Mongui Maduro Library.
Er is getracht alle aanwezige bronnen zo minutieus mogelijk na te gaan, maar er
kunnen immers altijd publicaties aanwezig zijn die niet eerder gedocumenteerd zijn, of
grotendeels over andere onderwerpen gaan maar waarin toch, in één of andere context,
Sefardische Joden op Curaçao genoemd worden.
Er kan dus eerder gesproken worden van een lijst “in wording”, waarbij steeds weer
nieuwe titels en in de toekomst eventueel ook andere soorten bronnen toegevoegd
kunnen worden.
Voor deze literatuurlijst is de keuze beperkt gebleven tot het vermelden van boeken en
gedocumenteerde artikelen uit periodieken/tijdschriften, met uitzondering van artikelen
verschenen in lokale kranten, die aanwezig zijn in de documentatiemappen met Joodse
onderwerpen.
De lijst omvat niet alleen publicaties met uitgebreide informatie over Sefardische Joden
op Curaçao, maar ook publicaties waarin fragmenten over de Sefardische Joden
opgenomen zijn. In zo'n publicatie worden meer onderwerpen behandeld.
Hier en daar zijn er ook publicaties met een fictieve strekking aanwezig.
Voor het samenstellen van dit overzicht, is volstaan met het raadplegen van de
aanwezige catalogi van de Mongui Maduro Library en het doorzoeken van bepaalde
publicaties in de collectie.
2 Tenslotte is bij deze lijst, een bijlage opgenomen met vermelding van overig materiaal
over het desbetreffende onderwerp waarbij ook een aantal relevante titels van boeken
en artikelen, aanwezig in de collectie van andere bibliotheken.
Uiteraard kan ook bij deze bijlage niet gesproken worden van volledigheid.
De Mongui Maduro Library hoopt echter met dit overzicht in de huidige vorm, enigszins
een bijdrage te hebben geleverd aan eenieder met interesse in het onderwerp
“Sefardische Joden op Curaçao”.
Suggesties voor aanvullingen c.q verbetering zijn altijd welkom.
Maart 2015
De samenstellers: Rayna Van Gils-Bikker
Viola Statia
Redactie:
Esther van Haaren-Hart
3 Inhoudsopgave
Aanwezig in de collectie van de Mongui Maduro Bibliotheek
pag.
5 t/m 36
Niet aanwezig in de collectie van de Mongui Maduro Bibliotheek
pag. 37 t/m 46
4 Aanwezig in collectie
van de Mongui Maduro Bibliotheek
Abraham van der Mark, E.
Marriage and the family in a white Caribbean elite; the impact of descent for the ethnic
persistence of the Sephardic Jew in Curaçao. In: Anthropologica NS Vol. XXII, no. 1, 1980, p.119-134
Abraham van der Mark, E.
Marriage and concubinate among the Sephardic merchant elite of Curaçao (1993). In: The Domestic Domain & the Community : chapter III, p. 38
Acherman, Michelle
Pone lenga na papiyòt : Over Papiamentu, de Curaçaose Sefardim en hun taal / Michelle
Acherman. Amsterdam : Michelle Acherman, 1996.- 66 p. ; 30 cm.
Afstudeerscriptie Semitische Talen en Culturen.
Aizenberg, Isidoro
La comunidad judia de Coro 1824-1900 : una historia / Isidoro Aizenberg. Caracas : Biblioteca de Autores y Temas Falconianos, 1983. - 244 p. : ill. ; 22 cm.
Akkerman, Stevo
De reddende stempel van Jan Zwartendijk; vluchten voor de nazi's via Curaçao. In: Ñapa, 6-6-1998, p. 5
Alexenko, S.
Architect Alexenko probeerde de stenen te repareren. In: Ñapa, 17-10-1987, p. 5 – 6
Alleen
Alleen liberalen naar Curaçao. In: Nieuw Israelitsch Weekblad(NIW), 20 april, 2001, p. 5
Alvares Correa, H. M.
The Alvares Correa families of Curacao and Brazil : genealogical study / by H.M. Alvares
Correa. [S.l.] : [s.n.] ; The Hague : Végron, 1965. - 60 p. : ill., tab. ; 29 cm.
5 Alvares Vega, L. A.
Het Beth Haim van Ouderkerk : Beelden van een Portugees-Joodse begraafplaats = The Beth
Haim of Ouderkerk aan de Amstel : Images of a Portugese Jewish cemetery in Holland / L.A.
Alvares Vega ; vert.: D.M. Swetschinski, S. Herman ; foto's G.Th. Delemarre. - 3e uitgebr. dr. Schoorl : Uitg. Pirola, 1994.- 72 p. : ill. ; 23 x 25 cm.
ISBN 90-9007747-2
Arbell, Mordechai
Comfortable disappearance : lessons from the Caribbean Jewish experience / Arbell Mordechai. Jerusalem : Institute of the World Jewish Congress, 1998. – 33 p. : ill., foto’s, krt. ; 30 cm.
(Policy Study; no. 15)
ISBN 07932596
Arbell, Mordechai
The Jewish nation of the Caribbean : the Spanish-Portuguese Jewish settlements in the Caribbean
and the Guianas / Mordechai Arbell. Jerusalem ; New York : Gefen, 2002. - 384 p. : ill., krtn. ; 28 cm.
ISBN 965229279-6
Curaçao, the mother of the Jewish communities in the New World, p. 125-171
Arbell, Mordechai
Spanish and Portuguese Jews in the Caribbean and the Guianas : a bibliography / compiled by
Mordechai Arbell ; ed. by Dennis C. Landis and Ann P. Barry. –
Providence : John Carter Brown Library ; New York, 1999. – xxvi, 160 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 0-916617-52-1
Arbell, Mordehay
Los djudios de Espanya i Portugal en la filatelia mundial = The Spanish and Portuguese Jews in
the postage stamps / Mordehay Arbell ; ed. Moshe Shaul. Jerusalem : Semana, 1988. - 74 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 965-305-098-2
Curaçao op pagina 32
Bakkum, M.J.
La comunidad Judeo-Curazoleña de Coro y el Pogrom de 1855 / M.J. Bakkum. Estado Falcón : INCUDEF, 2001. - 127 p. ; 21 cm.
ISBN 980-333-221-X
Bakkum, M.J.
De Curaçaos-Joodse Gemeenschap van Coro, Venezuela, en de Pogrom van 1855 / M.J.
Bakkum. Leiden : [s.n.], 1993. - 80 p. : ill. ; 30 cm.
Beetz, Frederik B.
Feestelijk Curaçao. –
In: Nieuw Israelitsch Weekblad(NIW), 27 april, 2001, p. 4
6 Benjamin, Alan Fredric
Ethnic identities and classifying practices among Jews of Curaçao / by Alan Fredric Benjamin. Chapel Hill : [ ? ], 1996. - x, 242 p. : krt., tab. ; 28 cm.
Dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial
fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of
Anthropology
Benjamin, Alan Fredric
Jews of the Dutch Caribbean : exploring ethnic identity on Curaçao / Alan F. Benjamin. London ; New York : Routledge, 2002. - xii, 200 p. : ill., krt. ; 24 cm.
ISBN 0-415-27439-7
Bergsma, René
Inspired by the Snoa : 275 years / photogr. by René Bergsma. –
Curaçao : Synagogue Mikvé Israel-Emmanuel, 2008. – 56 p. : ill. ; 22 x 18 cm.
ISBN 978-99904-0-850-8
Böhm, Günter
Los sefardíes en los dominios holandeses de America del Sur y del Caribe : 1630-1750 / Günter
Böhm. Frankfurt / M : Vervuert, 1992. - 243 p. ; 23 cm.
ISBN 3-89354-544-1
Boodt, Jan P.
Aarzelende pijpen, ratelende tongen : Hollandse orgelbouw op Curaçao / P. Jan Boodt met een
voorw. door Rudi van Straten. –
Amsterdam : Caribpublising / SWP, 2015. – 247 p. : ill., foto’s ; 24 cm.
ISBN 9789088505638
p. 85 t/m 99
Bremmer, Marius
De afkomst van Charles Gomez Casseres. In: Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW), Jrg. 133, no. 1, 26 sept. 1997-24, 5757, p. 37.
Bremmer, Marius
Blije rabbijn met studieschuld. In: Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW); jrg. 133, no. 1, 26 sept, 1997-24, 24 elloel 5757, p. 35
Bremmer, Marius
Dansen met Joodse meisjes : twee byzondere gemeenschappen in Nederlands vrije haven. In: Van Boord, jrg. 9, december 2007, no. 39, p. 24-25
Bremmer, Marius
Geen schijnwerpers alstublieft : in memoriam Miriam "Maepi" Capriles. In: Ñapa, 9-6-2012, p. 5
7 Bremmer, Marius
“Een groter museum? Ai Dios!; de spil van het Joods Cultureel-Historisch Museum is Miriam
Capriles. In: Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW); jrg. 133, no. 1, 26 sept, 1997-24, p. 31
Bremmer, Marius
Joods op Curaçao, hoe kan dat nou? In: Knipselkrant van het Kabinet voor Ned-Ant. en Arubaanse zaken, no. 3024, 13-5 1989, p. 8
Bremmer, Marius
Joods Savannah werd in het zadel geholpen door Curaçao. In: Ñapa, 30-5-1998. p. 8 Bremmer, Marius
Kasteelvrouwe Ena Dankmeijer-Maduro waakt over landhuis Rooi Catootje. In: Ñapa, 9-3-1996, p. 3
Bremmer, Marius
Landhuis Rooi Catootje. Ena Dankmeijer verzamelt Judaica en Antilliana. In: Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW) jrg. 133, no. 1, 26 sept, 1997-24, elloel 5757, p. 34, 39.
Bremmer, Marius
Madurodam, 40 jarig stadje eert Curaçaose oorlogsheld. In: Ñapa, 22-8-1992, p. 1
Bremmer, Marius
Madurodam, vijftig jaar monument voor een Antilliaanse oorlogsheld. In: Ñapa, 22-6-2002, p. 1
Bremmer, Marius
Maritiem sprookjeshuwelijk op Curaçao : Ena Dankmeijer-Maduro krijgt zilveren anjer. –
In: De Blauwe Wimpel, jrg. 65, 19 september 2010 no. 9, p. 340-343
Bremmer, Marius
Miriam Capriles al 25 jaar kloppend hart van Joods historische Museum: “Mijn huis is een
grabbelton, mijn tuin een depot voor planten. In: Ñapa, 10-2- 1996, p.1,2
Bremmer, Marius
Nieuwe hoop voor het behoud van Beth Haïm. In: Ñapa, 23-3-1996, p. 3
Bremmer, Marius
Rabbi Feintuch: “Mijn happiness hangt af van het gevoel van mijn gemeenteleden”. In: Ñapa, 20 apil 1996, p. 3
8 Bremmer, Marius
Speurtocht gaat terug tot 1480-: Charles Gomes Casseres ging op zoek naar zijn “roots” .
In: Ñapa, 16-3-1996, p. 1, 4
Bremmer, Marius
Sprookjeshuwelijk op Curaçao voor marineofficier Emile Dankmeijer.In:Ñapa, 22-4-2006.
Bremmer, Marius
Zout bloed in Antilliaans-Joodse aderen. In: Ñapa, 31-8-2002, p. 3
Brockman , Linda
Curaçao Jews celebrates community’s 350th birthday. –
In: The Jewish Star Times, may 9, 2001, p. 16-17
Brown, Stanley
Fiesta di Hudiunan . –
In: C93, ana 1, 26 di mei, 2001, p. 10
B’simantob
B’simantob : Joodse bruiloften op Curaçao
In: Ja Curaçao : alles over trouwen op Curaçao, 2009, 1ste jrg. no. 2, p. 32, 33
Buddingh', Bernard R.
Otrobanda “Aen de Oversijde van deese haven' : De geschiedenis van Otrobanda, stadsdeel van
Willemstad, Curaçao van 1696 tot 1755 / Bernard R. Buddingh'.Curaçao : De Curaçaosche Courant, 2006. – ill., tab., krtn. ; 31 cm.
ISBN 99904-0-726-6
p. 49, 189 t/m 203, 216 t/m 218, 231
Buddingh', Bernard R.
Van Punt en Snoa : ontstaan en groei van Willemstad, Curaçao vanaf 1634, Willemstad tussen
1700 en 1732 en de bouwgeschiedenis van de synagoge Mikvé Israël-Emanuel 1730-1732 /
Bernard R. Buddingh'. 's-Hertogenbosch : Aldus, 1994. - 251 p. : ill. ; 30 cm.
Proefschrift TU Delft
ISBN 90-70545-28-4
Building
Building up the future from the past : Studies on architecture and historic monuments in the
Dutch Caribbean / ed. by Henry E. Coomans, Michael A. Newton, Maritza Coomans-Eustatia. Zutphen : Walburg Pers, 1990. - 268 p. : ill. ; 26 cm.
(UNA Publications; 34)
ISBN 906011-702-6
p. 41 t/m 48, 115 t/m 121
9 Cappelle, E. van
Van grafsteen tot naaidoos : Joods Historisch Museum de moeite waard. In: Ñapa 13-3-1999, p. 1
Choir
Choir Booklet Mikvé Israel-Emanuel. Curaçao : Congregation Mikvé Israel-Emanuel, [ ? ]. - [13] bl. : muz. ; 18 x 22 cm.
Chumaceiro
A.M. Chumaceiro Az. : praktizijn - journalist - publicist : onpartijdig pionier op Curaçao / onder
red. van Henny E. Coomans en Maritza Coomans-Eustatia. Bloemendaal : Stichting Libri Antilliani, 1998. - 608 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 90-775238-04-5
Commemorating
Commemorating Snoa’s 275 years of continuous use : the eve of 29 Nisan 5767/April 16th,
2007.Curaçao : Drukkerij “De Curaçaosche Courant”, 2007.- 20 p. ; 21 cm.
Commemorating
Commemorating 350 years, 1651-2001 : Mikvé Israel-Emanuel, Curaçao N. A. Speciale uitgave Amigoe 22-28 april 2001, 19 p.
Commemoration
Commemoration Shabbat Service on the occasion of the Two Hundred Fiftieth Anniversary of
the Synagogue of United Congregation Mikve Israel-Emanuel Curaçao Netherlands Antilles 19
March 1982-25 Adar 5742. Curaçao : Mikve Israel-Emanuel, 1982. - 39 p. ; 18 cm.
Congrecación
Congrecación Mikve Israel-Emanuel conmemora en Curazao, 250 años de la sinagoga. In: Caribbean Aviation News/ Noticiero Aeronautico Caribense, vol.2, abril 1982, no. 2, p. 18
Conmemoración
Conmemoración 350 años Congregación Judía en Curaçao : 1651-2001. In: Caribbean Aviation & Tourism News, vol. XXI, march 2001, no. 3, p. 4
Conmemorativos
Conmemorativos de los 350 años de la sinagoga Mikvé Israel-Emanuel con presencia
del príncipe Willem Alexander. –
In: All Night, ed. 35, 28 april-4 may, 2001, p. 9-18
Cras, S.
Nos snoa a duna lus na Tel Aviv. In: Independiente, aña 9, ed. 39, juni 1993, p. 41-43, 45, 46
10 Cuales, Sonia M.
De plaats van de Joden in de historische ontwikkeling van Curaçao / Sonia M. Cuales. Leiden : [s.n.], 1978. - 33 blz. ; 30 cm.
Candidaats-scriptie
Curacao
Curacao celebrates 250th anniversary of synagogue. In: Antillen Review, vol. 2, no. 3 April/May 1982, p. 24-25
Curaçao
The Curaçao Museum Guide / photogr. Carlo Wallé. Curaçao : Association of Museums & Heritage of Curaçao, 2004. – 18 p. : ill. ; 21 cm.
Folder
Curaçao
Curaçao : Willemstad : monumentenstad. Amsterdam : Gary Schwartz ; 's-Gravenhage : SDU, 1990. - 124 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 90-6179-118-9
p. 23 t/m 24, 76 t/m 77, 82, 98
Curazao
Curazao y Venezuela : unidas por el Caribe / Carlos González Batista … [et al.]. Curaçao : Bancaribe Curaçao Bank, [s.a.]. - 214 p. : foto’s ; 23 cm.
ISBN 978-980-7284-00-4
p. 149
Daal, Luis H.
Antilliaans verhaal : geschiedenis van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St.Eustatius en St.
Maarten / door Luis H. Daal en Ted Schouten. Zutphen : Walburg Pers, 1988. - 160 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 90-6011-579-1
p. 51 t/m 53
Dankmeijer-Maduro, Ena
The Jewish Community of Curaçao / Ena Dankmeijer-Maduro. –
Curaçao : S.A.L. (Mongui) Maduro Foundation, 1999. – 3 p. ; 30 cm.
(Speech on the occasion of the 34th Annual AJL Convention in Boca Raton, Florida, June 20-23,
1999)
11 Dijs, Natasha Maritza van der
The nature of ethnic identity among the people of Curaçao / Natasha van der Dijs ;
forew. by Frits Goedgedrag. [Curaçao] : De Curaçaosche Courant, 2011. - 537 p. ; 25 cm.
Met lit.opg.
Proefschrift
ISBN 978-99904-1-420-2
p. 89 t/m 105, 245 t/m 261
Ditzhuijzen, Jeannette van
Curaçao: geen discriminatie, wel volop werk; over de Joodse migratie uit Oost-Europa na 1926. In: Ñapa, 1-10-2011, p. 7
Ditzhuijzen, Jeannette van
Ena : een leven tussen boeken / Jeannette van Ditzhuijzen ; [foto's uit de collecties van de S.A.L.
(Mongui) Maduro Bibliotheek… [et al.]. –
[Curaçao] : De Curaçaosche Courant, 2010. – 106 p. : foto's ; 24 cm.
Met lit. opg.
ISBN 978-99904-1-25
Ditzhuijzen, Jeannette van
Een sjtetl in de tropen : De Asjkenazische gemeenschap op Curaçao / Jeannette van Ditzhuijzen ;
[red.: Ingrid Smeets]. Amsterdam : KIT Publishers, 2010. - 246 p. : foto’s ; 25 cm.
Met lit. opg., index
ISBN 978-94-6022-044-9
Ditzhuijzen, Jeannette van
A shtetl under the sun : the Ashkenazic community of Curaçao / Jeannette van Ditzhuijzen ; [ed.:
Ingrid Smeets ; transl. from the Dutch Paul Towles ... et al.]. Amsterdam : KIT Publishers, 2011. – 246 p. : foto’s ; 25 cm.
Met lit. opg en index
Vert. van: Een sjtetl in de tropen : de Asjkenazische gemeenschap op Curaçao. - Amsterdam :
KIT Publishers, 2010
ISBN 9789460221576
Dol, Theo
Ron Gomes Casseres: relatie bank en klant verandert. In: Ñapa, 29 -1-2011, p. 10
Dushi
Dushi Willemstad / samengest.: Ko van Geemert ; [groot deel van de foto's gemaakt door Ko van
Geemert ; met bijdragen van Carel de Haseth ... et al.]. –
[Amsterdam] : Lubberhuizen, 2013. - 271 p. : ill., foto's ; 22 cm.
ISBN 9789059373594
p. 70 t/m72
12 Emmanuel. Isaac Samuel
History of the Jews of the Netherlands Antilles / Isaac S. en Suzanne A. Emmanuel. Cincinnati : American Jewish Archives, 1970. - 2 dln. - 1165 p. : ill. ; 26 cm. Emmanuel, Isaac Samuel
The assistance of the Sephardic communities of Amsterdam and Curaçao till the Holy Land and
Safed (Tekst in Hebreeuws, 26 p.). Jaar: onbekend
Emmanuel, Isaac Samuel
The Jews of Coro, Venezuela / by Isaac S. Emmanuel. Cincinnati : American Jewish Archives, 1973. - 63 p. : ill. ; 23 cm.
(Monographs of the American Jewish Archives; VIII)
Ezratty, Harry A.
500 Years in the Jewish Caribbean : The Spanish and Portuguese Jews in de West Indies / Harry
A. Ezratty. Baltimore : Omni Arts, 1997. - vi 115 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 0-942929-07-1
Folberg, Neil
And I shall dwell among them : Historic synagogues of the world / photographs by Neil
Folberg ; essay by Yom Tov Assis. New York : Aperture, 1995. - 176 p. : ill. ; 31 cm.
ISBN 0-89381-640-X
p. 72,79, 80 t/m 81
Fonk, Hans
Curaçao Architectural Style / Hans Fonk ; text: Ruud van der Neut ; transl. : Wendy van OsThompson ; ed. ass. : Nicole Henriquez en Anko van der Woude. –
Curaçao : Curaçao Style, 1999. – 192 p. : photo’s ; 26 x 26 cm.
ISBN 90-804721-2-3
p. 26 t/m 27, 33, 60 t/m 67, 74
Fouse, Gary C.
The story of Papiamentu : a study in slavery and language / Gary C. Fouse. Lanham ; New York ; Oxford : University Press of America, Inc., 2002. - ix, 262 p. ; 21 cm.
ISBN 0-7618-2323-9
p. 109 t/m 124
Frank, Ben G.
A travel guide to the Jewish Caribbean & Latin America / by Ben G. Frank. Gretna, Louisiana : Pelican, 2005. - 560 p. : ill. ; 22 cm.
Curaçao p. : 97-137
ISBN 1-58980-078-8
13 Geschiedenis
Geschiedenis van de Antillen : Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, Sint Maarten / Luc
Alofs...et al. ; redactie Leo Dalhuisen... et al.]. Zutphen : Walburg Pers, 1997. - 176 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 90-6011-981-9
p. 84
Geschiedenis
Geschiedenis van Joods Curaçao. In: Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW); jrg. 133, no. 1, 26 sept. 1997-24 elloel 5757, p. 34
Gibbes, F.E.
De bewoners van Curaçao, vijf eeuwen lief en leed 1499-1999 / F.E. Gibbes, N.C. RömerKenepa en M.A. Scriwanek. – 1e ed. –
Curaçao : Stichting Curaçao 1499-1999, 1999. – 251 p. : ill., krtn. ; 27 cm.
ISBN 99904-0-327-9
Gibbes, F.E.
Habitantenan di Kòrsou, sinku siglo di pena i glora 1499-1999 / F.E. Gibbes, N.C. RömerKenepa en M.A. Scriwanek; tradukshon di hulandes na papiamentu: Lucille Berry-Haseth. –
promé ed. –
Kòrsou : Fundashon Curaçao 1499-1999, 1999. – 241 p. : ill., krtn. ; 27 cm.
ISBN 99904-0-328-7
p. 96-97, 98, 132
Goldish-Capriles, Josette
The Girls They Left Behind : Curaçao’s Jewish Women in the Nineteenth Century / Josette
Goldish-Capriles.Waltham, MA : Hadassah-Brandeis Institute, 2002.- 26 p.
Working paper; with references and bibliography.
Digital copy.
Goldish-Capriles, Josette
Once Jews : stories of Caribbean Sephardim / Josette Capriles Goldish. –
Princeton, NJ : Markus Wiener, 2009. - xi, 334 p. ; ill. ; 23 cm.
ISBN 978-1-55876-494-1
Goldish-Capriles, Josette
Shon May : renaissance woman of Curaçao = Shon May : muhé renasentista di Kòrsou / Josette
Capriles Goldish; [ed.: Lucille Berry Haseth and Diane Henriquez ; transl.: Nils de Paula]. –
Curaçao : Port’i Heru Publications, 2011. – 205 p. ; foto’s ; 24 cm.
Tekst in het Engels en Papiaments
ISBN 978-99904-1-476-9
Goldish-Capriles, Josette
A silver wine cup and much more. In: Kristòf; jrg XIII no. 2, p. 26 t/m 36
14 Gomes Casseres, Charles
Het begin van regionale scheepvaart. In: Ñapa, 31-3-2001, p. 5
Gomes Casseres, Charles
Beknopte geschiedenis van de joden van Curaçao. In: Ñapa, 17-3-2001, p. 5
Gomes Casseres, Charles
Beknopte geschiedenis van de joden van Curacao / Charles Gomes Casseres ; [bew. door Ron
Gomes Casseres]. - [Curacao : Eigen beheer, 2014]. - 26 p. ; 30 cm.
Oorspr.dr. 2000
Gomes Casseres, Charles
Beknopte geschiedenis van de Joodse gemeente van Curaçao / Charles Gomes Casseres. Curaçao : C. Gomes Casseres, [198?]. - 10 bl. ; 30 cm.
T.b.v. het NOS-programma "Geschiedenis van de Nederlandse Antillen".
Gestencild
Gomes Casseres, Charles
Bewoond Scharloo : jeugdherinneringen uit de late dertiger jaren / Charles Gomes Casseres. Curaçao : Amigoe N.V., 2000. - 123 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 99904-0-369-4
Gomes Casseres, Charles
Bida na Kòrsou den komersio, ekonomia i finansa durante i dirèkt despues segundo guera
mundial / Charles Gomes Casseres. - 12 p. ; 30 cm.
Presentá na okashon di Eksposishon Anne Frank, 27 di óktober, 1996.
Fotokopie
Gomes Casseres, Charles
Brief History of the Sephardim of Curaçao (Netherlands Antilles) / Charles Gomes Casseres. Curaçao : [s.n.], 1991. - 27 p. ; 30 cm.
Fotokopie
Gomes Casseres, Charles
A capsule history of the Jews of Curaçao. In: Gedenkboek, 10th anniversary B’nai B’rith Curaçao 2389 (1962-1972), p. 23-26
Gomes Casseres, Charles
Curaçao: moedergemeente van de Amerikas. In: Nieuw Israelitisch Weekblad; 15-11-1985, p. 135, 137, 139, 140
Gomes Casseres, Charles
Curaçao´s oldest industry. Kristof, Año X, N° 2, 1996: 45-46
15 Gomes Casseres, Charles
Curaçaose Joden in de vrije beroepen. In: Ñapa, 12-4-2001, p. 4
Gomes Casseres, Charles
Five stones Emmanuel never saw. In: Kristòf, jrg. IX, no. 3, 1994, p. 1-11
Gomes Casseres, Charles
In achttiende eeuw : Joodse gemeente belangrijkste op westelijk halfrond. –
In: Ñapa, 24 -3-2001, p. 4
Gomes Casseres, Charles
In memoriam Dr. Maurits Goudeket / Charles Gomes Casseres. In: De Curaçaosche Courant, jrg. 177, no. 20, 19 mei 1989, p. 2
Gomes Casseres, Charles
Istoria kortiku di hudiunan di Kòrsou / Charles Gomes Casseres. Kòrsou : [s.n.], 1990. - 40 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 99904-905-0-3
Gomes Casseres, Charles
Manrique Capriles & Sons 1922-1992 : nasementu, kresementu i desaroyo di un empresa di
famia tipikamente Kurasoleño / Charles Gomes Casseres. Kòrsou : [s.n.], 1992. - 11 p. ; 21 cm.
Gomes Casseres, Charles
Manrique Capriles & Sons 1922-1992 : ontstaan, groei en ontwikkeling van een typisch
Curaçaos familiebedrijf / Charles Gomes Casseres. Curaçao : [s.n.], 1992. - 6 p. ; 21 cm.
Gomes Casseres, Charles
The New World’s first Jewish Congregation; the Jews of Curaçao. In: The Jewish Digest, January 1976, p. 65-69
Gomes Casseres, Charles
Oprichting van de Vrijzinnige Israëlitische Gemeente ‘Emanuel’. In: Ñapa, 7-4-2001, p. 4
Gomes Casseres, Charles
Punda Punda : zijn mensen en winkels in de jaren dertig van de vorige eeuw / Charles Gomes
Casseres. Curaçao : Uitg. Amigoe, 2004. - 156 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 99904-0-611-1
16 Gomes Casseres, Charles
The riddle of the dates; an anthology of historical writings on the first settlement of Jews in
Curaçao. In: Mikvé Israel-Emanuel Bulletin, dec. 1979, p. 4-11
Gomes Casseres, Ch.
Toneelliefhebber Jeosuah de Jacob Naar bouwde Pietermaai 4 als woonhuis: Befaamde Teatro
Naar stond op de plek waar later Roxy kwam.
In: Kompas, nov/dec 1995, p. 22, 23
Gomes Casseres, Charles
Van autobussen naar mode-artikelen en medicijnen. In: Ñapa 31-1-1992
Gomes Casseres, Charles
Waaigat: de "kleine zee" van Punda; een panorama vanuit het raam. In: Ñapa, 3-10-1998, p. 8
Gomes Casseres, Jane
Generation to generation : the continuing story of Congregation Mikvé Israel-Emanuel 19632000 / Jane Gomes Casseres. Amsterdam : Drukkerij Arno van Orsouw, 2003. - 255 p. : ill. ; krt. ; 23 cm.
Publication on the occasion of the commemoration of the 350th anniversary of Congregation
Mikvé Israel-Emanuel.
ISBN 99904-0-387-2
Gomes Casseres, Ronald
Curaçao's Jews, slaves and the slave trade : a monograph / by Ronald Gomes Casseres. Curaçao : Eigen beheer, 2014. - 52 p. : ill., tab. ; 24 cm.
Gomes Casseres-Salas, Ruth
Joy of Ruth’s cooking : family recipes developed with love over 60 years and enjoyed by
Charlie, three sons, three daughters-in-law, six grandchildren, and five great grandchildren / Ruth
Gomes Casseres-Salas ; comp. by : Benjamin Gomes Casseres ; drawings by: Rachel and Sarah
Gomes Casseres. –
[Curaçao] : cop. Ruth Gomes Casseres, 2009. – 43 p. : ill. ; 20 cm.
Some recipes have appeared in “Recipes from the Jewish kitchens of Curaçao.
González, M.F.
Mikvé Israel-Emmanuel. In: (ALM) Trade wind; spring 1980, p. 15
17 Gonzalez Batista, Carlos
Antillas y tierra firme : historia de la influencia de Curazao en la arquitectura antigua de
Venezuela / Carlos Gonzalez Batista. Curazao : Isla, [1990]. - 351 p. : ill. ; 27 cm.
ISBN 980-259-382-6
p. 77 t/m 79, 210, 213, 277
Gonzalez Batista, Carlos
Archivo histórico de Coro : documentos para la historia de las Antillas Neerlandesas /
Carlos Gonzáles Batista. Coro : UNEFM, 1997. - 328 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 980-333-111-6
González Zubiría, Fredy
Emigrantes holandeses de Curazao a Riohacha en el siglo XIX : historias de vida y genealogía de
Danies-Pinedo-Weeber / Fredy González Zubiría. –
Barranquilla, Orígenes, 2011. – 105 p. : foto’s ; 24 cm.
Met lit. opg.
ISBN 078-958-57158-0-6
Gorsira, Elyane
Les Sephardims de Curaçao. In: Bulletin de l’Alliance Française, janvier 1974, no. 48-50, p. 2-36
Goudeket, M.
Geschiedenis der Joden in de Nederlandse Antillen. In: Levend Joods Geloof, februari 1971
Gubbay, Lucien
The Sephardim : their glorious tradition from the Babylonian Exile to the present day / Lucien
Gubbay and Abraham Levy. London : Carnell Limited, 1992. - 224 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 1-8577-9036-7
p. 70
Guidebook
Guidebook : the historic Synagogue of the United Netherlands Portuguese Congregation "Mikvé
Israel-Emanuel" of Curaçao / ed. by Simeon L. Maslin ; photogr. Fred Fischer. Curaçao : [s.n.], 1964 (5725). - 33 p. : ill. ; 20 cm.
Guidebook
Guidebook : the historic synagogue of the United Netherlands Portuguese Congregation
"Mikvé Israel-Emanuel" of Curaçao / photogr. by L. Ron Hubbard & Rene Maduro. - 2nd ed. Curaçao : [s.n.], 1974 (5735). - 33 p. : ill. ; 22 cm.
18 Harrison, D.H.
Jews of the Caribbean. In: San Diego Press Heritage, oct. 12, 1990. p. 13, 14, 20
Hartog, Johan
Amerikaanse-joodse families hebben Curaçaose voorouders : banden tussen Curaçao, New York,
New Orleans en Charleston. In: Ñapa, 24-6-1995, p. 9
Hartog, Johan
Curaçao : short history / J. Hartog ; [transl. from the Dutch: Virginia Gideon Oenes] ; 4th
enlarged edition. Aruba : De Wit, 1979. - 79 p. : ill., foto's, krt. ; 21 cm.
1ste dr.: 1967
p. 56 t/m 65
Hartog, Johan
Curaçao : Van kolonie tot autonomie / door J. Hartog. Aruba : D.J. de Wit, 1961. - 2 dln. : ill. ; 25 cm.
(Geschiedenis van de Nederlandse Antillen; 3)
Dl. 1 : Tot 1816 (p. 111,166, 302, 332-243, 396-400, 583)
Dl. 2 : Na 1816-1916 (p. 790, 808, 854-861,882-883,1058-1063)
Hartog, Johan
Het verhaal der Maduro's en foto-album van Curaçao 1837-1962 : Uitgegeven ter gelegenheid
van het honderd vijfentwintigjarig bestaan van S.E.L. Maduro & Sons N.V. / samenst. en tekst
Joh. Hartog. Aruba : D.J. de Wit, 1962. - 239 p. : ill. ; 27 cm.
Havinga, C.
Filigrain sieraden. In Ñapa, 31-8-2002, p. 5
Hees, Rob P. J, van
Schoonheid van erfgoed, kennis van behoud / Rob P. J. van Hees en Timo G. Nijland ; [tekstred.:
Rob Vermeulen ; foto’s: Peter Boere … et al.]. –
Delft : TNO, 2012 – 183 p. : foto’s ; 17 cm.
ISBN 978-90-5986-401-6
p. 153
Heiligers, Bernadette
Shon May Henriquez: "ethiek nodig voor vooruitgang"; gewoonten en veranderingen in de
twintigste eeuw. In: Ñapa 29-5-1999, p. 1-3
19 Helm, Rien van der
Nederlandse Antillen en Aruba / [fotogr.: Rien van der Helm ; ill.: Jan Egas en Harry Pelssers]. –
Houten : Van Reemst, 2006. – 243 p. : ill., krtn. ; 22 cm.
(Capitool Reisgidsen)
ISBN 90-410-3382-3
p. 101 t/m 105
Henriquez, May
Ta asina o ta asana ? : abla, uzu i kustumber sefardí / May Henriquez. Kòrsou : [s.n.], 1988. - 122 p. ; 22 cm.
ISBN 99904-0-820-1
Hond, L.M. den
Kroniek van het verblijf van de FAMILIE JESURUN op het eiland Curaçao van 1660 tot 1980 /
verzameld en geschreven door L.M. den Hond, echtgenoot van E. Jesurun. [S.l.] : [s.n.], 1993. - 42 p. ; 30 cm.
Fotokopie
Hoyer, A.R.
Asina Korsow a nase : historia di Korsow i cuadro : W.M. Hoyer 1862-1953 / red. pa A.R.
Hoyer. Kòrsou : [s.n.], 1975. - 62 p. : ill. ; 22 cm.
p. 38, 39
Huisman, Piet H.
Sefardiem : de stenen spreken = speaking stones / P.H. Huisman. Son en Breughel : Huisman, 1984. - 133 p. : ill. ; 30 cm.
Huisman, Piet H.
Sephardim : the spirit that has withstood the times / Piet Huisman [; ed. Bart de Vries ; transl.
from the Dutch]. Son en Breughel : Huisman, 1986. - 96 p. : ill. ; 21x26 cm.
Vertaling van Sefardiem : de stenen spreken = speaking stones.
ISBN 90-9001386-5 geb.
Hyman, Clarissa
The Jewish kitchen : recipes and stories from around the world / Clarissa Hyman ; [special
photogr. by Peter Cassidy]. –
London : Conran Octopus, 2003. – 160 p. : ill. ; 26 cm.
ISBN 1-84091-292-8
p. 72 t/m 75
Impresionante
Impresionante. In :La Union, anja 62, no. 12, p. 1
20 Joden
Joden in de Cariben / onder red. van Julie Marthe Cohen ; auteurs: Aviva Ben-Ur ... [et al.] ;
tekstred.: Mary Holthuis en Sophie Josephus Jitta ; vert.: Language Company, Asker Mulder ;
potretfotogr.: Julie Marthe Cohen … [et al.]. Zutphen : Walburg Pers, 2015. - 240 p. : ill., foto's, krt. ; 29 cm.
Dit boek is verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Joods
Historisch Museum, 29 januari - 14 juni 2015.
Jewish
The Jewish cemetery Beth Haim Curaçao . Curaçao : Mikvé Israel-Emanuel, 2001. - 64 p. : ill., krtn. ; 17 cm.
(Guidebook)
Jewish
Jewish communities of the world / ed. by Avi Beker… [et al.]. –
Jerusalem : Institute of the World Jewish Congress, 1980. – 256 p. : ill. ; 24 cm.
Lerner Publication
ISBN 0-8225-9822-1
Jews
The Jews and the expansion of Europe to the west, 1450 to 1800 / ed.: Paolo Bernardini and
Norman Fiering. New York : Berghahn Books, 2001. - xv, 567 p. : ill., krt. ; 24 cm.
(European expansion and global interaction)
ISBN 9781571811530
Chapters: The Jews of Dutch America / Jonathan I. Israel p. 335-349.
The Jews in Suriname and Curaçao / Wim Klooster p. 350-368
Jews
The Jews in the Caribbean / ed.: Jane S. Gerber. Oxford : The Littman Library of Jewish Civilizitation, 2014.- 409 p. : ill., foto's ; 25 cm.
Samenvatting van de internationale conferentie : The Jewish Diaspora of the Caribbean,
gehouden in Kingston, Jamaica, van 12 to 14 Januari 2010
Met bibliografie en index
ISBN 9781906764142
p. 29-43, 85
Joden
De Joden op Curaçao. In: Ñapa, 19 maart 1982 ; compleet (met o.a. gesprekken met Ron Gomes Casseres, René
Maduro, Rabbijn Aaron Peller, Jochanan S. Taytelbaum, Suzanne Perlman, Morris Gandelman,
Charles Gomes Casseres en Miriam Capriles; artikelen over de Snoa, Beth Haim, de synagoge,
de fusie tussen Mikvé Israel en Emanuel, de Spanish-Portuguese congregation in 1982 en tot
slot “A brief historical sketch” en enkele recepten van Ruth Gomes Casseres.
p. 1-8
21 Joodse
Joodse gemeenschap 350 jaar op Curaçao. –
In: De Curaçaosche Courant, 27 april 2001, no. 17, p. 1-3
Joodse
Joodse netwerken in de multiculturele Nederlands West-Indische samenleving, 1600-1900 :
internationale en lokale aspecten van een oorspronkelijke sociaal-economische organisatievorm / Menasseh ben Israel Instituut voor joods sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische
studies. Amsterdam : Menasseh ben Israel Instituut voor joods sociaal-wetenschappelijke en
cultuurhistorische studies, 1996. - 33 p. ; 30 cm
Met lit. opg., bijl.
Jordaan, Han
Slavernij & vrijheid op Curaçao : de dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch
handelsknooppunt / Han Jordaan. Zutphen : Walburg Pers, 2013. - 320 p. : ill., krt., tab. ; 24 cm.
Eerder verschenen als proefschrift Universiteit Leiden
Met bijl., lit.opg. en reg.
ISBN 9789057309236
Judaica
Judaica. In: Philatelic Journal; vol. 27, nr. 4, 1991
Judaism 101
Judaism 101 / [coördinatie: Michèle Russel-Capriles ; Nederlandse tekst: Laureen Schenk ;
foto's: Foto Studio Tramm … et al.]. Curaçao : Gemeente Mikvé Israel-Emanuel, 2001. - tekst Papiamentu 14 p., tekst Nederlands 17
p. : ill. ; 30 cm.
Serie artikelen toegezonden aan alle media voorafgaande aan de Herdenkingsweek (22-28 april)
van het 350-jarig bestaan van de Gemeente Mikvé Israel-Emanuel.
Judeo
Judeo- Caribbean currents : music of the Mikvé Israel-Emanuel synagogue in Curaçao / Gideon
Y. Zelermyer (hazzan) and Raymond Goldstein (piano) ; arr.: Raymond Goldstein ; comment.:
Edwin Seroussi. –
Jerusalem : The Center for Research on Dutch Jewry [etc.], 2009. – 78 p. ; 13 cm. + cd.
(Anthology of music traditions in Israel; 22)
22 Juifs
Les Juifs d’Espagne : histoire d’une diaspora 1492-1992 / préface: Edgar Morin ; direction:
Henry Méchoulan. –
France : Liana Levi, 1992. – 4, XII, 723 p. : ill. ; 22 cm.
(Ouvrage publié avec le concours de Séfarad 92 – France sous l’égide de la Fondation du
judaïsme français Librairie Europiéene des Idées”)
Met bibliogr. en index
ISBN 2 86746 0786
p. 629-643
Kamphuis, Mariëtte
The Jewish cemetery Beth Haim Curaçao / Mariëtte Kamphuis. [S.l. : s.n.], 2001. - [64] p. : ill. ; 17 cm.
Kaplan, Yosef
The Curaçao and Amsterdam Jewish communities in the 17th and 18th century. In: American Jewish History, vol. 62, no. 2, dec. 1982, p. 193-211
Karner, Frances P.
The Sephardics of Curaçao : a study of socio-cultural patterns in flux / Frances P. Karner ; forew.
by H. Hoetink. Assen : Van Gorcum, 1969. - [vi], 84 p. ; 20 cm.
(Anjerpublikatie; 11)
Kere
Kere den Arte / photography: Prince Victor ... [et al.]. Curaçao : Port’i Heru Publications, 2004. - 32 p. : ill. ; 21 cm.
Kievit, C.W. de
De geschiedenis van de Joden in Curaçao / C.W. de Kievit. Hellevoetsluis : Oktober, 1995. - 17 p.
Fotokopie
Klooster, Wim
Brazilian Jewish emigration to the Caribbean and the contraband trade, 1654-1800 / Wim
Klooster. –
Washington : [Eigen beheer], 1997. – 21 p. ; 30 cm.
Klooster, Wim
Contraband trade by Curaçao's Jews with countries of idolatry, 1660-1800 / Wim Klooster. In: Studia Rosenthaliana : tijdschrift voor joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland, vol.
31, No. 1-2 (1997), p. 58-73
23 Klooster, Wim
Illicit Riches : Dutch trade in the Caribbean 1648-1795 / Wim Klooster. –
Leiden : KITLV Press, 1998. – x, 287 p. : ill., krt., tab. ; 24 cm.
(Caribbean Series ; 18)
ISBN 90-6718-123-4
p. 65 t/m 68, 76, 135, 137
Kosher
Kosher Calypso. –
In: Jewish Telegraph, september 1981, p. 5
Kritzler, Edward
Jewish pirates of the Caribbean : how a generation of swashbuckling Jews carved out an empire
in the new world in their quest for treasure, religious freedom – and revenge / Edward Kritzler. –
New York …[etc.] : Doubleday, 2008. – xi, 324 p. ; 22 cm.
ISBN 978-0-385-51398-2
Lange, Nicholas de
Atlas van de Joodse wereld / Nicholas de Lange ; [vert. uit het Engels en bew. door E.W. van der
Poll...[et al.] ; eind-red. Graham Speake]. Amsterdam : Agon, 1990. - 240 p. : ill., krtn. ; 31 cm.
Oorspronkelijke titel: Atlas of the Jewish World
ISBN 90-5157-079-1
Langenfeld, Els
The past : A present for our future : 30 years S.A.L. (Mongui) Maduro Foundation / Els
Langenfeld ; transl. by Wendie Shaffer. –
Curaçao : S.A.L. (Mongui) Maduro Foundation, 2004. – 95 p. : ill., tab. ; 21 x 21 cm.
ISBN 99904-0-537-9
Langenfeld, Els
Tussen dood en recht : de Tempel : van begraafplaats tot Openbaar Ministerie /
door Els en Henk Langenfeld. –
Curaçao : Stichting Curaçao Style, 1999. – 199 p. : ill., krt. ; 30 cm.
Lannoy, A. de
Mikvé Israel. In: El Mundo (del turismo) ; 6-3-1980, p. 12
Lansen, Oscar E.
Victims of circumstance : Jewish enemy nationals in the Dutch West Indies 1938-1947. In: Holocaust and Genocide Studies, winter 1999; p. 437-458
24 Lebbing, Nancy
Jewish history lives on.
In: Tania magazine, issue. no. 2 (2003), p. 10 – 13
Levenson, Gabriel
Three historic Jewish communities in the Caribbean : filmstrip guide / slides and script by
Gabriel Levenson ; prod. by Samuel Grand. New York : Union of Hebrew Congregations, Department of Audio-Visual Aids, 1974. –
29 p. ; 23 cm.
Incl. film
Lim, Hanny
Ook illusies sterven / Hanny Lim. Curaçao : Tamaris Universal, 1981. - 44 p. ; 22 cm. (fictieve strekking)
Lima, Blanca de
The Coro and La Vela Railroad and Improvement Co., 1897-1938 / Blanca de Lima. [Coro] : Centro de Investigaciones Históricas "Pedro Manuel Arcaya", 1995. - 148 p. : il, retrs. ;
18 cm.
ISBN 9789803330798
Liba, Moshé
Holokousto, durante i despues / Moshé Liba ; trad. pa Paul Commenencia. Kòrsou : Fundashon pa Planifikashon di Idioma, 2009. - 48 p. ; 21 cm.
ISBN 978-99904-2-284-9
Lima, Arthur de
The De Limas of Frederick Street / Arthur De Lima. Trinidad : Inprint Caribbean, 1981. - 170 p. ; 20 cm.
Malka, Jeffrey S.
Sephardic genealogy : discovering your Sephardic ancestors and their world / Jeffrey S. Malka. Bergenfield, N.J. : Avotaynu, 2002. - xxii, 449 p. : ill., graf., krt. ; 26 cm.
Met bijl., lit. opg. en index
ISBN 1886223149
p. 47, 235, 236
Maduro, René
Over zijn liefde voor de synagoge van Curaçao. –
In: The Point , april 2001, p. 5-6
Marchena, Sandra de
Salas 1700 to 1999 / comp. by Sandra de Marchena
Miami : [s.n.], 1999. – 265 p. : fam. trees ; 28 cm.
25 Maslin, Simeon J.
1732 and 1982 in Curaçao.
In : American Jewish History, vol. 62, no. 2. Dec. 1982, p. 157-164
Maslin, Simeon J.
Curaçao synagogue celebrates 250th annivesary. –
In: Ammi, summer 1982, no.18, p. 5-9㍏
Maslin, Simeon J.
The scandal and challenge of Caribbean Jewry.
In: Jewish digest, Yhe, vol.XI, no.8, mei 1966, p. 41 t/m 51
Medina,Virgilio
Elias David Curiel : vida y obra : prologo seleccion y notas / Virgilio Medina. –
[S.l.] : [s.n.], [?]. – 208 p. : ill. ; 22 cm.
Mikvé
Mikvé-Israel-Emanuel. In: Donde en Curaçao; en diciembre 1981, p. 10-13
Mikvé
Mikvé-Israel-Emanuel. In: Tradewind, May-June 1982, p. 26-27.
Monsanto, Christel
Roots Karibense = Caribische wortels / Christel Monsanto. Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2009. - 127 p. : ill., krt. ; 24 cm.
(Voorouders van verre ; dl.4 Nederlandse Antillen)
ISBN 978-90-5802-071-0
p. 62 t/m 66, 84 t/m 86
Nacion
"La Nacion" : The Spanish and Portuguese Jews in the Caribbean / catalogue ed. David
Shaham. Tel Aviv : Beth Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora, 1981. [44] p. : ill. ; 22 cm.
Catalogue of exibition Beth Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum of the Jewish
Diaspora, Tel Aviv, Spring 1981
Tekst in het Engels en Hebreeuws
Newton, Michael A.
Architektuur en bouwwijze van het Curaçaose landhuis / Michael A. Newton. Delft : Delftse Universitaire Pers, 1986. - 309 p. : ill., stat., krt. ; 30 cm.
(Monografieën van de Werkgroep Restauratie; 2)
ISBN 90-6275-232-2
p. 32, 33, 87, 89, 91
26 Odyssey
Odyssey of the exiles : the Sephardi Jews 1492-1992 / ed. by Ruth Porter and Sarah HarelHoshen ; [text production by Nava Polani and Zipora Rosenne ; English transl.: Chaya Galay,
Richard Flantz and Raphael Posner ; photogr.: Jacob Brill]. –
Tel Aviv : Beth Hatefusoth / Ministry of Defense Publishing House, 1992. – 207 p. : foto’s, krt. ;
28 cm.
Met bibliografie
(Series of books on Jewish communities around the world)
ISBN 965-05-0654-3
p. 64-65
Onrust, Ger Jan
Even terug naar de 19e eeuw; Bibliotheek Mongui Maduro: veel interessant materiaal. In: Ñapa 20-2-1999, p. 6
Oord, Ad van den
Een gemeenschappelijke strijd : Tilburg, Suriname, Aruba en de Antillen in de Tweede
Wereldoorlog :Commissie Wereldoorlog II in de West te Tilburg / Ad van den Oord, Jules
Rijssen en Ted Schouten. Tilburg : Commissie Wereldoorlog II in de West, 2007. - 144 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 978-90-9021817-5
p.107, 108, 127, 128, 129
Osorio Osorio, Alberto
Los Osorio Sefaradies : rutas y legado / Alberto Osorio Osorio. Panama : [s.n.], 1991. - 317 p. : ill. ; 28 cm.
Our
Our Snoa 5492-5742. Curaçao : Congregation Mikvé Israel-Emanuel, 1982. - 81 p. : ill., krtn. ; 21x22 cm.
To commemorate the 250th anniversary of the consecration of Synagogue Mikvé Israel-Emanuel.
Ouwehand, Eef
Curaçao: enjoy, the secret, unmarked, beloved & stylish Curaçao / photogr.: Eef Ouwehand ;
text: Kristel Slagter en Kelly van der Kwast. [S.l.] : Divas Publishing, 2010. - 330 p. : foto’s. ; 16 x 16 cm.
ISBN 978-99904-1-305-2
p. 178 t/m 187
Ouwehand, Eef
Curaçao Banda riba : the secret, unmarked, beloved & colorful / [photographs : Eef Ouwehand and
Kristel Slagter ; text Priscilla Joy Lotman and Kristel Slagter ; ed.: Kristel Slagter]. –
[S.l.] : Divas Publishing, 2014. – 331 p. : ill., foto’s, krt. ; 16 cm. + extra losse krt.
ISBN 9789990418620
p. 102 t/m 111
27 Palm-Mendez Chumaceiro, Ilse
De geschiedenis van het Maduro Wapen : een reconstructie aan de hand van brieven / Ilse PalmMendez Chumaceiro. –
[S.l.] : [S.n.], 1999. – 5 p. + 2 dln. brieven: dl. 1 – 43 p., dl. 2 – 45 p. : ill. ; 31 cm.
Palm–Mendez Chumaceiro, Ilse
Inventaris van de collectie Joshua Mozes Levy Maduro / Ilse Palm-Mendez Chumaceiro.[S.l.], Eigen beheer, 2009. - 78 p. ; 30 cm.
Perlman, S.
Curaçao’s Jewish Cultural Heritage in the Jewish Socio-Historical Museum.
In: Gedenkboek, 10th anniversary B’nai B’rith Curaçao, 2389 (1962-1972); p. 14-20
Perlman, S.
Expositie Judaica op Curaçao. In: Culturele Kroniek, jrg 4, no. 1, mei 1964, p. 4-7
Pioniers
Pioniers in het toerisme = Pioneronan di turismo / onder red. van: Oscar van Dam en Hans
Vaders ; vert. Papiamentu: Frank Elenburg. –
Curaçao : Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA), [2007]. – 89 p. : ill. ; 30 cm.
In het Nederlands en Papiamentu
p. 31/32, 37/38
Plasa
Plasa Jojo Correa 2-4, 1917-2002. Curaçao : Maduro & Curiel's Bank, 2002. - 42 p. : ill. ; 22 x 24 cm.
ISBN 99904-0-436-4
Published on the occasion of the renovation of Plasa Jojo Correa 2-4 Head Office
Porter, Ruth
Odyssey of the Exiles : the Sephardi Jews 1492-1992 / ed. Ruth Porter, Sarah Harel-Hoshen. Tel Aviv : Beth Hatefutsoth / Ministry of Defence, 1992. - 207 p. : ill. ; 29 cm.
(Jewish Communities around the World)
ISBN 965-05-0654-3
Postal, Bernard
American Airlines Tourist's Guide to Jewish History in the Caribbean / by Bernard Postal and
Malcolm H. Stern. New York : American Airlines, [ ? ]. - 98 p. : ill. ; 15 cm.
Pruneti Winkel, Pauline
Scharloo : a nineteenth century quarter of Willemstad, Curaçao : historical architecture and its
background / Pauline Pruneti Winkel. [Florence?] : Ed. Poligrafico Fiorentino, 1987. - 381 p. : ill., krt. ; 30 cm.
28 Recipes
Recipes from the Jewish kitchens of Curaçao. Curaçao : Sisterhood of Mikvé Israel-Emanuel, 1982. - 88 p. : ill. ; 23 cm.
Renkema, W.E.
Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw / W.E. Renkema. Zutphen : Walburg Pers, 1981. - 400 p. : tab. ; 25 cm.
ISBN 90-6011-028-5
p. 107 t/m 111
Römer, René A.
De Curaçaose samenleving / René A. Römer. Curaçao : Amigoe N.V., 1998. - 104 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 99904-0-252-3
p. 18, 19
Römer, René A.
Ons samenzijn in sociologisch perspectief : een introductie in de Curaçaose samenleving /
door R.A. Römer. Curaçao : G.C.T. van Dorp, 1964. - 48 p. ; 21 cm.
p. 15, 16
Römer, René A.
Otrobanda : Het verhaal van een stadswijk / René A. Römer. Curaçao : Fundashon Kas Popular, 1994. - 61 p. : ill. ; 21x30 cm.
Uitgave t.g.v. 3de lustrum FKP
ISBN 99904-0-085-7
p. 29
Römer, René A.
De sociale geschiedenis van Willemstad / R.A. Römer. Curaçao : Universiteit van de Nederlandse Antillen, 1990. - 34 p. ; 29 cm.
(UNA Cahier; 35)
p.10, 18,19, 27 tm 29
Römer, René A.
La Sociedad Curazoleña (Una interpretación sociológica) / René A. Römer ;
trad. Jacqueline de Vreese-Römer. Curaçao : Universiteit van de Nederlandse Antillen, [1983]. - 50 bl. ; 24 cm.
p. 22, 23
29 Römer, René A.
Een volk op weg = Un pueblo na kaminda : een sociologisch historische studie van de Curaçaose
samenleving / door R.A. Römer. Zutphen : Walburg Pers, 1979. - 144 p. ; 23 cm.
ISBN 906011-184-2
p. 11,12, 18,19
Rojas Crasto, Romulo
Extractos y comentarios del Almanaque-guía de Curazao, 1875. In: Presencia Sefardí. In: Escudo; no. 57 (2a epoca,oct-diciembre 1985, p. 13-17
Rosenthal, D.
Jews of the Caribbean; fleeing Europe, they found snug harbor. In: Daily News, Sunday December 12, 1993
Fotokopie, niet genummerd
Rosenthal, D.
Sephardic tradition on Curaçao. In: The New York Times travel, nov. 10, 1996, section 5, p. 1, 8-9
Rotschild, Walter L.
A history of the Jewish Community of Aruba / Walter L. Rotschild. –
Aruba : Rabbi W.L. Rotschild, 1998. – 211p. : ill. ; 30 cm.
Rules
Rules and regulations : governing the use of the cemetries of congregation "Mikve Israel Emanuel". –
Curaçao : [s.n.], 1967. - 4 p. ; 17 cm.
Rupert, Linda M.
Creolization and contraband : Curaçao in the early modern Atlantic world / Linda M. Rupert. Athens, Georgia : The University of Georgia Press, 2012. - 347 p. : ill., foto's, krt. ; 23 cm.
Met lit.opg. en index
ISBN 9780820343068
p. 44 t/m 56, 65,66, 93, 94, 95, 97, 99, 103, 104, 125, 134, 138, 139, 140, 142, 186, 189, 192,
212, 223, 229, 230 t/m 239
Rupert, Linda M.
Roots of our future : a commercial history of Curaçao / Linda M. Rupert. Curaçao : Curaçao Chamber of Commerce & Industry, 1999. – xiii, 286 p. : ill., krtn. ; 23 cm.
ISBN 99904-913-1-3
p. 24 t/m 25, 52 t/m 54, 136 t/m 141, 151, 165 t/m 169, 182, 195 t/m 196, 210 t/m 211, 254 t/m
255
30 Russel-Carpriles, Michèle
Como comienza la cosa : de Portugal hacia Amsterdam y Curaçao. In: Caribbean Aviation & Tourism News, vol. XXI, march 2001, no. 3, p. 9+23
Russel-Carpriles, Michèle
The cradle of Judaism in the Americas : 350 years of Jewish life in Curaçao. In: Tradewind,1982, p. 26- 27
Russel-Carpriles, Michèle
La cuna del Judaísmo en las Américas; 350 años de vida Judía en Curaçao. In: Tradewind, 1982, p. 28- 29
Russel-Carpriles, Michèle
Znoa : de una casa de madera para una sinagoga monumental. In: Caribbean Aviation & Tourism News, vol. XXI, march 2001, no. 3, p. 16+22
Sacred
The sacred music of the sabbath and festival liturgy : a selection of transliterations of the
responses and hymns of the service / comp. by Elisheva van der Voort. - 3rd ed. Curaçao : Mikvé Israel-Emanuel, [1988]. - 63 p. ; 23 cm.
S.A.L.
The S.A.L. (Mongui) Maduro Foundation : Library &Museum – 6th ed. Curaçao : S.A.L. Maduro Foundation, Landhuis Rooi Catootje, 2009. - 10 p. : ill., foto’s ; 21 cm.
Sasso, Dennis C.
Pioneers in the New World : Sephardic Jews in the Caribbean and Central America / Dennis C.
Sasso. [S.l.] : [s.n.], [1990?]. - 21 p.
Schellekens, Jack
De zee, handel en scheepvaart / samengest. door Jack Schellekens ; [red.: Ron Heijer en
Markelo]. –
Amsterdam : SWP/ Carib Publishing, 2012. – 106 p. : foto’s ; 25 cm.
Met lit.opg.
(Serie: De rijke geschiedenis van Curaçao)
ISBN 978-90-8850-286-6
p. 47 t/m 51
Schenker, Irene
De Joodse kultuur op Curaçao. In: Bon bini bode, oktober 1991; p. 11,12
31 Scriwanek, Maximiliaan
De Momón cyclus : 175 jaar Maduro entrepeneurs op Curaçao / Maximiliaan Scriwanek ;
[research: M. A. Scriwanek en H. A. van der Kwast]. –
Curaçao : Maduro Holding NV, 2012. – 119 p. : foto’s, krt. ; 27 cm.
Met lit. opg.
ISBN 978-99904-1-693-0
Sefardíes
Los sefardíes : vínculo entre Curazao y Venezuela. Caracas : Museo Sefardí de Caracas, 2002. - 104 p. : ill, krtn. ; 36 cm.
(Catálogo de la exposición "Los Sefardíes. Vínculo entre Curazao y Venezuela" del 21 de abril
hasta el 2 de junio de 2002)
ISBN 980-07-8159-5
Sefaraditas
Los Sefaraditas : lazo de unión entre Curazao y Venezuela / trabajo preparado por el Dr. Ricardo
de Sola con motivo del viaje de estudio a Curazao, de los participantes al curso de Historia Judía,
dictado por la Sra. Anita Glass Olamy. Caracas : [s.n.], 1991. - 84 p. : ill. ; 28 cm.
Saleh, Jaime M.
Koninkrijksgemeenschap in verscheidenheid : toespraken en artikelen van prof. mr. Jaime M.
Saleh / Jaime M. Saleh ; red. en samenst.: Nancy S. Guttenberg-van der Wal ; [met een voorw.
van Pieter van Vollenhoven] . Curaçao : Caribpublishing, 2014. - 229 p. : ill., foto's ; 27 cm.
Bijl.: Curriculum vitae van Prof. mr. Jaime M. Saleh
ISBN 9789088505546
p. 61, 63
Senior-Gomez, Wendy
Senior : for love of family / Wendy Senior Gomez. Trinidad : [s.n.], 1996. - 68 p. : ill. ; 28 cm.
Sermons
Sermons and addresses delivered on the occasion of the 250th anniversary of the Synagogue of
Congregation Mikvé Israel-Emanuel, Curaçao, N.A. Adar 24-25, 5742 - March 19-20, 1982. Curaçao : Congregation Mikve Israel-Emanuel, 1982. - 35 p. ; 22 cm.
Shalom
Shalom Madurodam / red.: Madurodam B.V. ; fotogr.: Euro Color Creative BV en Palphot Ltd.
Herzlia ; tekst: Yoni Shapira en Marianne de Nooijer. Den Haag : Madurodam B.V., [2000]. - 32 p. : ill. ; 23 cm.
In het Nederlands en Engels.
32 Shengold
The Shengold Jewish encyclopedia / ed. by Mordecai Schreiber, Alvin I. Schiff and Leon
Klenicki. - 3rd ed. Rockville, Maryland : Schreiber Publishing, 2003. - 301 p. : ill., krt. ; 29 cm.
ISBN 1-887563-77-6
p. 65, 193
Plasa
Plasa Jojo Correa 2-4, 1917-2002. Curaçao : Maduro & Curiel's Bank, 2002. - 42 p. : ill. ; 22 x 24 cm.
ISBN 99904-0-436-4
Published on the occasion of the renovation of Plasa Jojo Correa 2-4 Head Office.
Short
Short history of 145 years Maduro. In: Maduro Newsletter (Maduro Holding) 1982, no. 2, p. 18-20
Soetendorp, Awraham
Niet verbroken is de ketting. –
In: Levend Joods Geloof, 2001, no. 5, p. 5
Sola, Ricardo de
Los sefarditas : lazo de union entre Curazao y Venezuela / Ricardo de Sola. –
Caracas : [Eigen beheer], 1991. – 84 p. : ill., foto’s, krt. ; 28 cm.
Met lit. opg. en index
Sola-Ricardo, Irma de
Judios Curazoleños y el Libertador.
In: Boletin Bolivariano; mayo/junio/julio 1983, p. 7-9
Swerling, Norman P.
Romemu Exalt : the music of the Sephardic Jews of Curaçao / ed. & annot.
by Norman P. Swerling. Delaware : Tara Publications, 1997-5758. - 104 p. : ill. ; 29 cm.
Met cd
ISBN 0-933676-79-4
Swirc, Maurice
Altijd mazzel : een wereldreis langs joodse gemeenschappen / Maurice Swirc. Amsterdam : Boom, 2010. – 388 p. : ill.; 22 cm.
ISBN 978-90-8506-8150
Synagoge
Synagoge Mikvé-Israel Emanuel. In: Donde en Curaçao; diciembre 1981, p. 10-13
33 Synagoge
Synagoge Mikvé-Israel Emanuel. In: Curaçao Holiday; vol. XXII, no. 1, 1982, p. 1, 20
Synagoge
Synagoge Mikvé-Israel Emanuel.
In: Tradewind: may-june 1982, p. 26-27
Synagoge
Synagoge Mikvé-Israel Emanuel; viering 250 jarig bestaan Joodse synagoge. In: Sticusa Journaal, jrg. 12, 1982, no. 83, p. 7
Synagogues
Synagogues in Venezuela and the Caribbean : past and present / editors: Pynchas Brener and
Marianne Kohn Beker ; photogr.: Thea Segall. Caracas : Editorial Boker, 1999. - 219 p. : ill. ; 31 cm.
ISBN 980-6313-15-1
p. 140 tm 151
This
This is my story : 350 Years in dushi Kòrsou. Curaçao : 350th Interactive Project Committee, 2001.- [58 p.] : ill. ; 31 cm.
Twentyfifth
Twentyfifth Anniversary State of Israel. Curaçao : Jewish Community, 5733 (1973). - 40 p. : ill. ; 27 cm.
250th
250th anniversary of Curaçao synagogue. –
In: World Jewish congress: news & views, vol.VI, april 1982, no. 4 , p. 14
Velden, Bastiaan D. van der
Ik lach met Grotius, en alle die prullen van boeken : een rechtsgeschiedenis van Curaçao. Amsterdam : SWP / Carib Publishing, 2011. - 367 p. : ill. ; 24 cm.
Met lit. opg.
ISBN 978-90-8850-162-3
p. 110 t/m 112, 211 t/m 220, 224 t/m 232
Ven, Colet van der
Slagschaduwen : erfenis van een koloniaal verleden / tekst Colet van der Ven ; fotograf.: Adriaan
Backer ; [red.: Irene Geerts]. –
Amsterdam : KIT Publishers, 2011. – 159 p. : foto’s ; 25 cm.
Met lit.opg.
ISBN 978-94-6022-136-1
p. 86, 87
34 Veranderend
Veranderend Curaçao : collectie essays opgedragen aan Lionel Capriles ter gelegenheid van zijn
45-jarig jubileum bij de Maduro & Curiel’s Bank N.V. / onder red. van Henny E. Coomans …
[et al.] ; met medew. van Lionel (Chicu) Capriles en Michèle Russel-Capriles. –
Bloemendaal : Stichting Libri Antilliani, 1999. – 823 p. : ill., krtn. ; 29 cm.
ISBN 90-75238-06-1
p. 21 t/m 47, 56 t/m 67, 82 t/m 84, 244 t/m 261
Visser, Marjan de
Heritage revealed : a conservation and value assessment of historic houses in private ownership
as seen from the perspective of the owners as well as the professional community : a research on
three case studies in Curaçao / Marjan de Visser. –
Amsterdam : [Eigen beheer], 2011. - 105 p. : foto's, tab. ,graf. ; 30 cm.
Afstudeerscriptie Masters of Museology bij de Reinwart Academie Amsterdam
p. 45 t/m 55
Weinstein, Rochelle
Stones of memory : revelations from a cemetery in Curaçao / by Rochelle Weinstein. In: American Jewish Archives, 44, 1 (1992); p. 81-140
White, Libby K.
The New Christian Founders of Jewish America : Iberia to the Caribbean and beyond / Libby K.
White. –
[S.l.] : [S.n.], 1999. – 7 p. ; 30 cm.
Speech on the occasion of the 34th Annual AJL Convention in Boca Raton, Florida,
June 20-23, 1999
Wolfert, Sinaya
Curaçao celebrations & events / Sinaya Wolfert ; [ transl.: Imperial Translation BV]. –
[Zwolle] : Eigen beheer, 2011. – 200 p. : foto’s ; 31 cm.
ISBN 978-90-810998-0-6
p. 162 t/m 167
Wolfert, Sinaya R.
Curaçao : religions, rituals & traditions / photogr. by : Sinaya R. Wolfert ; tekst : Jeannette van
Ditzhuijsen…[et al.]. Amsterdam : KIT Publishers, 2009. - 224 p. : foto’s ; 30 cm.
ISBN 978-94-6022-0463
p. 148 t/m 163, 182 t/m 189
Wooning, Karin
Beth haim: een boeiende geschiedenis. In: Ñapa, 30-11-2002, p. 8
35 Wooning, Karin
Ondernemen is altijd met nieuwe dingen bezig zijn; 80 jaar Manrique Capriles & Sons. In : Ñapa, 2-11-2002, p.53
Yerushalmi, Yosef Hayim
Between Amsterdam and New Amsterdam: the place of Curaçao and the Caribbean in early
modern Jewish history / Yosef Hayim Yerushalmi.
In: American Jewish History, vol. 72, no. 2 (1982); p. 172
ANDER MATERIAAL
Marchena Sandra R. de
CD-roms van families: Abinum de Lima, Alvares Correa, Capriles, Cardoze, de Castro, da Costa
Gomez, Namias de Crasto, Curiel, Gomes Casseres, Jesurun, Levy Maduro.Lopez Penha, de
Marchena, Mendes Chumaceiro, Moreno(Henriquez), Morón (Henriquez Morao), Naar, Penso,
Pereira Brandao, Pinedo, Joshua Piza, Senior, de Sola, Salas, Salom Delvalle, (Semah de)
Valencia.
Documentatie mappen betreffende (39) Joodse onderwerpen
Documentaires:
L’Chayim Kòrsou: a musical celebration commemorating 350 years of Jewish life in Curaçao.
2 video’s part 1+ 2
Guided
A guided tour of the Jewish cultural historical Museum of Curaçao. [S.l. : s.n.], 19..?. - video (ca. 30 min.)
Documentaire. – Engels gesproken
Hilhorst, Marion
Mi Lombrishi : 350 jaar Joodse gemeenschap op Curaçao / Marion Hilhorst. [Hilversum] : NIK Media , 2001. - 1 - video (60 min.)
Televisie-opname - Nederlands gesproken
Periodieken:
Mikve Israel – Emanuel
Mikve Israel – Emanuel Bulletin
Snoa Bulletin
sept. 1963- 1981
1982 – 1992
1993 – 2007 (vanaf 2008
ook digitaal aanwezig)
36 NIET aanwezig in collectie
van de Mongui Maduro Bibliotheek
Abraham, Levy Benshimol
Los Sefardíes : vínculo entre Curazao y Venezuela / by Levy Benshimol, Abraham. –
Caracas : Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel, 2002. - 103 p. : il. ; 36 cm. + guía de
estudio.
Exposición documental Los Serardínes: vínculo entre Curazao y Venezuela, (2002 : Caracas)
ISBN: 9800781595.
Abraham-van der Mark, Eva
Continuity and change in the Afro-Caribbean family in Curacao in the twentieth century / Eva
Abraham van der Mark. In: Community, Work & Family, 6, no. 1 (2003): 77-88
Aizenberg, Isidoro
De María a Josefina : exogamia y supervivencia judía en la comunidad sefardita curazoleña y sus
comunidades satélites / Isidoro Aizenberg y Blanca de Lima. In: Revista Tiempo y Espacio, n° 61, enero-junio 2014, p. 241-266
Aizpurua, Ramón.
Coro y Curazao en el siglo XVIII : tierra firme / Ramón Aizpurua. In: Revista de Historia y Ciencias Sociales, año IV, vol. IV, n° 14, 1986, p. 229-240
Aizpurua, Ramón.
Curazao y la costa de Caracas : introducción al estudio del contrabando de la provincia de
Venezuela en
tiempo de la Compañía Guipuzcoana, 1730-1780 / Ramón Aizpurua. Caracas : Academia Nacional de la Historia, 1993. - 417 p. ; 24 cm.
(Colección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela; 222)
Arabs
Arabs and Jews in the development of the Colombian Caribbean 1850-1950. In: Immigrants & Minorities, v16 n1-2 (March-July 1997), p. 57-79
(Fellow and Lecturer in Politics, Senior Lecturer in History, Institute of Latin American Studies)
Araúz, Celestino Andrés
El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII / Celestino
Andrés Araúz Monfante. – Tomo 1. Caracas : Academia Nacional de la Historia, 1984. - p : ill. ; 23 cm.
(Colección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela; 168)
37 Birmingham, John C.
New light on "new light" : what does the letter say? / John C. Birmingham.
Richmond, Virginia : Virginia Commonwealth University. Department of Foreign Languages,
[ca. 1976]. - 17 p. ; 30 cm.
Böhm, Günther
Manuel De Lima, fundador de la masonería chilena : antecedentes familiares : la familia de
Lima / Günther Böhm. In: Revista Maguén-Escudo, n°51 (segunda época), abril-junio 1984, p. 30-39
Böhm, Günter
Las primeras sinagogas Sefardies en Sud America y en la area del Caribe / Günter Böhm. In: Sefardica (Bueno Aires), no. 9 (1992); p. 193-205
Brada, Willibrordus M.
Sasportas / door W. M. Brada. In: La Union (5.VI.1974)
Carciente, Jacob
Presencia sefardí en la historia de Venezuela / Jacob Carciente ; prólogo, Santos Rodulfo
Cortés. Caracas : Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, 1997. - 194 p. ; 23 cm.
Includes bibliographical references and index
(Biblioteca popular sefardí ; no. 14)
ISBN 9800739467
Carrier, James G.
Jews of the Dutch Caribbean : exploring ethnic identity on Curaçao / James G. Carrier. In: The Journal of the Royal Anthropological Institute, jrg. 9 nr.1 (2003) p. 183-184
Cohen, Mario
Los que abrieron las puertas : los judeosefardíes arribados a América Latina en el siglo XIX /
Mario Cohen. In Revista Maguén-Escudo, n° 133, octubre-diciembre 2004, p. 15-23
Cohen, Masja
De asjkenaziem en de sefardiem van Curaçao: een antropologisch onderzoek naar joodse
identiteit / Masja Cohen. Amsterdam : Universiteit van Amsterdam , 1999. - 57 p. ; 30 cm.
Doctoraalscriptie Culturele Antropologie, Universiteit van Amsterdam,
De keerzijde der bladen is niet bedrukt,
Met lit. opg., samenvatting en vragenlijst
38 Cortissos, Rudi S.
Liberale Nederlandse sfeer trok Joden naar Curaçao / door Rudi S. Cortissos. In: Knipselkrant van het KABNA, 2669 (1982), p. 2
Ook verschenen in: Nieuw Israëlitisch Weekblad, 15 januari 1982
Cortissoz, S.
The Maduro Family / S. Cortissoz. In: Los Muestros (Brussels) (Mar. 1992); p. 21-23
Cunill, Pedro
Geohistoria del Caribe Neerlando-Venezolano / Pedro Cunill. In: Tierra Firme :Revista de Historia y Ciencias Sociales, vol. X, nº 39. 1992, p. 225-241
Drescher, Seymour
The role of Jews in the transatlantic slave trade / S. Drescher. In: Immigrants & Minorities, 12, 2 (1993), p. 113-125
Dutch
The Dutch intersection : the Jews and the Netherlands in modern history / ed. by Yosef
Kaplan. Leiden ; Boston : Brill, 2008. - xv, 520 p. : ill. ; 25 cm.
Chapters: Patrocinio and authority : assessing the metropolitan role of the Portuguese nation of
Amsterdam in the eighteenth century / Evelyne Oliel-Grausz
The persistence of images : reproductive success in the History of Sephardi sepulchral art /
Studemund-Halévy, Michael.
Encyclopedia
Encyclopedia of world cultures / David Levinson … [et al.]. New York, N.Y. : G.K. Hall & Co., 1991-1996
Enrique, Antonio
Beth Haim : (un cementerio de coral) / Antonio Enrique. Granada, [España] : Antonio Ubago, 1995. - 73 p. : ill., foto’s ; 20 cm.
Enthoven, Victor ,
Dutch crossings / Victor Enthoven. In: Atlantic Studies, 2, no. 2 (2005) p. 153-176
Felice Cardot, Carlos
Curazao hispánico : antagonismo flamenco-español / Carlos Felice Cardot. Caracas : Academia Nacional de la Historia, 1973. - xv, 550 p.: ill., 26 pl. ; 23 cm.
Galindo, Dunia
Espacio público y poder político en Armonía y Alegría: dos sociedades culturales de mujeres
en el siglo XIX / Dunia Galindo. In: Revista Iberoamericana. vol. LXX, n° 206, enero-marzo 2004, p. 183-196
39 Gamus, Paulina
Diálogo de los hermanos Ricardo y Oswaldo De Sola : un paseo por doce siglos de historia /
Paulina Gamus. In: Revista Maguén Escudo, n° 124 (Segunda época), julio-septiembre 2002, p. 38-44
Gelfand, Noah L.
A people within and without : international Jewish commerce and community in the seventeenth
and eighteenth centuries Dutch Atlantic world / Noah L Gelfand. New York : New York University, 2008. - ix, 228 p. ; ? cm.
Proefschrift New York University, 2008
Goldish-Capriles, Josette
La migración y asimilación de los judíos sefardíes del Caribe en el siglo XIX / Josette GoldishCapriles. In: Revista Maguén Escudo, n° 124 (Segunda época), julio-septiembre 2002, p. 21-28
González- Batista, Carlos
Conversiones judaicas en Coro durante la época española / Carlos Gonzáles. In: Revista Croizatia, vol. 1, n° 1, enero-junio 2000, p. 15-22
Goslinga, Cornelis Ch.
Los holandeses en Venezuela = De Nederlanders in Venezuela / Cornelis Ch. Goslinga.[Caracas] : Asociación Holandesa de Venezuela, 1992. - 171 p. ; 23 cm.
ISBN 9802595438
Graizbord, David L.
Through the sands of time : a history of the Jewish community of St. Thomas, U.S. Virgin
Islands, and: Jews of
the Dutch Caribbean: Exploring Ethnic Identity in Curacao / David L. Graizbord. In: American Jewish History, 92, no. 1 (2004), p. 115-120
Halevy, Schulamith C.
Return to Judaism: the circumcisers of Curaçao / Mordechai Arbell. In: Shofar. Vol. 18, no. 1 (fall 1999), Special issue : Crypto-Judaism
Israel, Jonathan I.
Empires and entrepots : the Dutch, the Spanish Monorachy and the Jews, 1585-1713 / Jonathan I.
Israel. London, Ronceverte : Hambledon Press, 1990. - XIII, 457 p. ; 24 cm ; 24 cm.
Met index
ISBN 1852850221
Chapters: 5 and 14
40 Kayserling, Meyer
The earliest rabbis and Jewish writers of America / Meyer Kayserling. In: Publications of the American Jewish Historical Society, vol. 3, p. 13-20
Lampe, Armando
Yo te nombro libertad: Iglesia y estado en la sociedad esclavista de Curazao (1816-1863)
/Armando Lampe. Nijmegen : [s.n.], 1988. - 184 p. : ill., krt. ; 24 cm.
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam
Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels en Nederlands.
Lansberg, Iván
Los sefardíes: contrabandistas de la libertad / Iván Lansberg. In: Revista Maguén Escudo, n° 124 (Segunda época), julio-septiembre 2002, p. 29-37
Leone Leoni, Aron di
La communita Sefaradite di Recife e Curaçao e i primi insediamenti ebraici nel nuovo mundo /
Aron di Leone Lioni. In: Rassegna Mensile di Israel, 51 (1985), p. 47-81
Levy Benshimol, Abraham
Moisés Frois Ricardo: mohel itinerante del Caribe / Abraham Levy Benshimol. Revista Maguén-Escudo, n° 125 (Segunda época), octubre-diciembre 2002, p. 24-31
Liba, Moshé
Contribución sefardí al idioma papiamentu / Moshé Liba. In: Revista Maguén-Escudo, n° 147, abril-junio 2008, p.30-35
Lima, Blanca de
Amor y mujer: esponsales y dotes judías en el Coro del siglo XIX / Blanca de Lima y Isidoro
Aizenberg. In: Revista Montalbán, n° 42, 2008, p. 83-108
Lima, Blanca de
Bodas judías en el Coro del siglo XIX / Blanca de Lima y Isidoro Aizenberg. In: Tierra Firme : revista de Historia y Ciencias Sociales, vol. XXV, nº 100. 2007, p. 597-614
Lima, Blanca de
El café coriano y la Casa Senior : 1900-1930 : ensayos históricos / Blanca de Lima. In: Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, segunda etapa, nº 13, 2001, p. 139-155
Lima, Blanca de
Cambio cultural y expresiones antisemitas en Coro: año 1900 / Blanca de Lima. In: Revista Maguén-Escudo, n° 118 (Segunda época), enero-marzo 2001, p. 39-47
41 Lima, Blanca de
Coro: fin de diáspora : Isaac A. Senior e hijo : redes comerciales y circuito exportador, 1884 1930 / Blanca de Lima. Caracas : CEP FHE , 2002. – 225 p. ; cm.
(Colección Monografías es arbitrada)
ISBN 9789800020142
Lima, Blanca de
La crisis del café coriano y la firma Isaac A. Senior e hijo, 1896-1900 : ensayos históricos /
Blanca de Lima. In: Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, segunda etapa, nº 10. 1998, p. 127-146
Lima, Blanca de
Dolor y amor, ángeles y plañideras: cementerio judío de Coro / Blanca de Lima. In: Revista Apuntes, vol. 8, n° 1-2, 2005, p. 56-69
Lima, Blanca de
Exportaciones corianas: el grano de oro,1875-1935 / Blanca de Lima. In: Tierra Firme : Revista de Historia y Ciencias Sociales, año 19, vol. XIX, nº 74. 2001, p. 285300
Lima, Blanca de
El Ferrocarril Nacional La Vela-Coro: presente y pasado / Blanca de Lima. In: Revista de Historia, año 9, vol. 9, nº18, julio-diciembre, 2004, p. 11 – 28
Lima, Blanca de
El legado de una comunidad: los sefarditas de Coro / Blanca de Lima. In: Revista Maguén-Escudo, n° 120 (Segunda época), julio-septiembre 2001, p. 25-42
Loewe Ron.
From Moscow to Curacao: orthodoxy, evasion, and competition in Jewish life / Ron Loewe. In: Reviews in Anthropology, 33, no. 3 (2004), p. 299-315
Loker, Zvi
Juan de Ylan, merchant, adventurer and colonial promotor : new evidence / Zvi Loker. In: Studia Rosenthaliana (Amsterdam), 17, 1 (1983), p. 22-31
Lovera de-Sola, Roberto José
Curazao, escala en el primer destierro del Libertador / Roberto Lovera. Caracas, Venezuela : Monte Avila Editores, 1992. - 129 p. ; 20 cm.
Met lit. opg.
(Documentos, Colección Documentos)
ISBN 9789800104965
42 MacMullan, Eugene C.
Curacao, Papiamentu, slavery and the Sephardim : the role of the Sephardim in the establishment
of Papiamentu / Eugene C MacMullan. North Branford, Conn. : E.C. MacMullan, 2000. - 120 p. : ill. krt. ; 29 cm.
Magallanes, Manuel Vicente
Tucacas, colonia de los judíos / Manuel Vicente Magallanes. In: Revista Maguén-Escudo, n° 125 (Segunda época), octubre-diciembre 2002, p. 46-53
Méchoulan, Henry
Los judíos de España : historia de una diáspora, 1492-1992 / Henry Méchoulan. Madrid : Editorial Trotta : Fundación Amigos de Sefarad : Sociedad Quinto Centenario, 1993. 668 p. : ill., krt. ; 23 cm.
(Colección Estructuras y procesos, serie historia)
ISBN 9788487699610
Chapter: Los judíos sefardies de Curaçao / Charles Gomes Casseres
Mikvé Israel-Emanuel
Mikvé Israel-Emanuel, Curaçao, N.A. : commemorating 350 years, 1651-2001. CuraNow (Complete Internet Solutions). E Book
Notes
Notes on the Jews of North America as found in divers manuscripts and archives in Holland and
Curaçao. [S.l. : s.n., s.a.]. - 8 p. ; 28 cm.
Osorio, Alberto
El Caribe “mare nostrum” judío / Alberto Osorio. In: Revista Maguén-Escudo, n° 121 (Segunda época), octubre-diciembre 2001, p. 23-45
Osorio, Alberto
La sinagoga portuguesa de Ámsterdam. La sinagoga sefardí de Curazao / Alberto Osorio. In: Revista Maguén-Escudo, n° 149, octubre-diciembre 2008, p. 12-18
Paldiel, Mordecai
Saving the Jews : amazing stories of men and women who defied the ‘final solution’ / Mordecai
Paldiel. Lanham : Taylor Trade Pub., 2011. – 160 p. ; cm.
ISBN 9781589797345
Chapter: One way ticket to Curaçao via Japan, sheltering and hiding / Jan and Anna Puchalski
Peller, Aaron L.
United Netherlands Portuguese Congregation / by Aaron Peller. Willemstad, [Curaçao] : [s.n.], 1982. - 30 p. ; cm.
43 Price, J. L.
Culture and society in the Dutch Republic during the 17th century / J. L. Price. –
London : B. T. Batsford Ltd., 1974. - 260 p.
ISBN 9780684135892
Spinoza’s sister is buried in Curaçao’s Beth Haim Cemetery p. 179
Reinharz, Shulamit
Jewish intermarriage around the world / Shulamit Reinharz and Sergio Della Pergola . New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, 2009. - 221 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9781412810166
Chapter: The girls they left behind : Curaçao's Jewish women in the nineteenth century / Josette
Goldish Capriles
Rojas Castro, Romulo
Extractos y comentarios del Almanaque-Guia de Curazao, 1875, Presencia Sefardi / por Romulo
Rojas Castro. In: Mague/Escudo (Caracas), 57 (Oct.-Dec. 1985); p. 13-18
Rupert, Linda M.
Trading globally, speaking locally : Curaçao's Sephardim in the making of a Caribbean / Linda
M. Rupert. In: Jewish Culture and History; vol. 7, no. 1-2 (2004), p. 109-122
Russel-Capriles, Michele
The cradle of Judaism in the Americas : 350 years of Jewish life in Curaçao / Michele RusselCapriles. Article in San Diego Jewish Press Heritage, december 22, 2000
Săvulescu-Voudouris, Monica
Identitatea iudaică după cel de al doilea război mondial : un studiu pilot = Jewish identity after
the Second World War : a pilot study / Monica Săvulescu-Voudouris and Camil Fuchs. București : Editura Hasefer, 1999. - 139 p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 9789739235730
"The three countries selected for the study were Holland, Romania and Curaçao"- p. 14
Schorsch, Jonathan
Jews and blacks in the early modern world / Jonathan Schorsch. –
Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XIII, 546 p. : ill., fig. ; 23 cm.
Met lit opg. , woordenlijst en index.
ISBN 0-521-82021-9
44 Sephardim
Sephardim in the Americas : studies in culture and history / ed.: Martin A. Cohen and Abraham
J. Peck. Tuscaloosa : University of Alabama Press, 1993. - ix, 500 p. : ill. ; 24 cm .
(Judaic studies series )
Chapter: Stones of memory : revelations from a cemetery in Curaçao / Rochelle Weinstein.
Sourdis Nájera , Adelaida
El registro oculto : los sefardíes del Caribe en la formación de la nación colombiana, 1813-1886 /
Adelaida Sourdis Nájera. Bogotá, D.C. Academia Colombiana de Historia 2001. - xvi, 191 p. il. 21 cm.
(Colección Germán Arciniegas, n. 1)
ISBN 9789588040233
Surowitz-Israel, Hilit
"May God enlarge Japheth" Portuguese Jews in the early modern Atlantic world / Hilit SurowitzIsrael. [Gainesville, Fla.] : University of Florida, 2012. - 258 p.
Proefschrift University of Florida, 2012
10th
10th anniversary. B'nai B'rith Curaçao 2389, 1962-1972. [Curaçao]: B'nai B'rith. Curaçao Lodge no. 2389. [1972]. - 1 vol.(ongepagineerd): ill. ; 28 cm.
Toleration
Toleration within Judaism / Martin Goodman […et al.]. Oxford : Littman Library of Jewish Civilization, 2013. - x, 235 pages ; 21 cm.
(Littman library of Jewish civilization)
ISBN 9781906764173
Chapter: Islets of toleration among the Jews of Curaçao / Corinna R. Kaiser
Wilson, Samuel M.
Title statement Caribbean diaspora : Sephardic Jews were an important link between Europe and
colonial America / Samuel M. Wilson. In: Natural History, 3 (1993); p. 54-58
Wolf, Manfred
Vrijgeleide voor de overleving / Manfred Wolf. In: Het Beste uit Reader's Digest, jrg. 27, nr. 315 (december 1983) p. 96-99
Women
Women and change in the Caribbean : a Pan-Caribbean perspective / ed. by J. Momsen. Chapter: Marriage and concubinage among the Sephardic merchant elite of Curaçao / Eva
Abraham van der Mark p. 38-49
45 ANDER MATERIAAL
Jewish Treasures of the Caribbean
Exhibition and book by Wyatt Gallery, 2014
https://vimeo.com/87747488
46 

Documentos relacionados