Descarregar Revista nº 72 Primavera- Estiu 2012

Transcripción

Descarregar Revista nº 72 Primavera- Estiu 2012
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 1
cev
centre excursionista de valència
esportsculturaprimavera-estiu2012medi
ambientllibresexposicionsrefugisserveis
formacióesportsinformacióvoluntariat
www.centroexcursionista.orgambient
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 2
viaje seguro
somos especialistas en seguros de asistencia en viaje
C/. uruguay, 11 - oficina 510. 46007 valencia - Teléfono 96 369 28 61 - Fax 96 369 06 34
Página web: http://www.innovac.es - e-mail: [email protected]
2
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 3
Època V - Nº 72 – Primavera-Estiu 2012
Medalla d’Or de la Ciutat de Valencia
Premi “Ciutat Vella” al mèrit social
Placa d’Or 1992 al mèrit esportiu de la
Generalita Valenciana
Premi Voluntariat Ambiental de la Comunitat
Valenciana 2005
sumari
Edita: CENTRE EXCURSIONISTA DE VALÈNCIA
Plaça Tavernes de la Valldigna, núm. 4
Tels: 963 911 643 / 963 914 886 / 963 923 147
Fax 963 911 853 - 46003 València
EL CENTRE
E-mail: [email protected]
Web: http://centroexcursionista.org
Blog del Cev: http://centroexcursionista.wordpress.com/
El CEV en Facebook:
http://www.facebook.com/centroexcursionista
Horari de Secretaria: de 17 a 21 h de dilluns a dijous.
......................................................
4-7
Què és exclusiu en el Centre per als socis?
INFOCEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-17
Articles i notes d’interés.
Natura, voluntariat, esports, denúncies i cultura.
(divendres vesprada tancat).
Atenció exclusiva per als socis: els matins de 10 a 14 h.
Coordinació i gestió: Carmen Sanchis
CALENDARI D’ACTIVITATS
I CONDICIONS GENERALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Equip de Redacció:
Eva Cariñena · Laura González · Joan Grifoll · Pilar
Martínez · Enrique Peña
ASO Activitat Social Organitzada
Col·laboradors:
Pepe Alfonso · Emili Barberà · Joanma Bullón · Palmira
Calvo · Sonia Casas · Xavier Cava · Rafael Cebrián · J.
Ramón Esteban · Guillermo Fau · Carles Ferrís · Juan
M. Ferrís · Juan Carlos Franco · Javier García Vercher
· Mª José Grifoll · Carles González · José Miguel
Hernández · José L. Ibáñez · Ana La Casta · Miguel
López Pina · Gabriel Mañez · Pablo Martínez · Iván
Merino · Paco Mondaray · Kike Moreno · Ana Navarro
· Concha Ortega · Kike Peña · Javier Pérez · Clara Ros
· Jordi Salvà · Salvem el Botànic · Eva Samitier · José
Soler · Manolo Sánchez I. · José M. Talens.
.........................
20-25
Les excursions del Centre:
Terres i Pobles, Muntanya, Alta Muntanya...
Preus Activitats. [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
EVALL
..............................................................
27
Escola Valenciana d’Aire Lliure.
Cursos de muntanya, senderisme, Escalada en Roca, Btt,
monitor de temps lliure infantil i juvenil
Fotocomposició i impressió:
5.000 Exemplars
Dipòsit Legal: V-1758 - 1992
ISSN: 1885-0553
PORTADA: - Obra de l'artista Mercedes Balaguer
MITJANS, de la Mostra Artistes per la Natura 2012:
ÍNTIMA NATURA
· Organització Tècnica dels viatges i activitats:
“Iniciativas para la Promoción de Actividades de
Aire Libre, S. L. “ Plaça Tavernes de la Valldigna, 4 València. Agència de Viatges CVMm 422V
· Aquesta publicació es subministra amb caràcter
gratuït als socis i simpatitzants del CEV
· L’Equip de Redacció, així com els col·laboradors hi
participen voluntàriament per aconseguir aquesta
publicació
· Paper ecològic sense clor
Amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua.
CENTRES D’AIRE LLIURE
....................................
PAPERS DE MUNTANYA
.................................
28
29-31
Centre de Documentació i Informació de Muntanya.
Novetats llibres, mapes i guies.
IVEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-35
Institut Valencià d’Excursionisme i Natu ra.
Fulls per als socis: Actes Socials i Culturals.
Colles, Seccions i Comissions.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 4
el centre una entitat amb 66 anys
per l’educació, l’esport, la cultura…
En 1926 es fundà a València el “Grup Excursionista El
Sol”, després “Colla El Sol”, vertader antecessor humà
del Centre Excursionista de València.
Diversos components de la “Colla El Sol”, membres d’altres grups com la SAGEL (Societat Atlètic Gimnàstica
Excursionista Llevantina, suma de Penya Eolo i Peña
Alegre Russafa), també la “Penya Montdúver” i la “Penya
Drac Alat” d’escoltisme, es van unir. Açò va permetre al
Centre existir i ara ser sexagenari al haver sostingut la
seua legalització enfront del govern civil de la dictadura.
Som una Entitat sense ànim de lucre, independent,
formada per socis i sòcies que participen, treballen i
col·laboren en activitats i projectes, implicant-nos així
com a part de la nostra societat civil.
La seu del Centre Excursionista de València és un edifici del segle XVIII, rehabilitat al centre històric de
València, amb l’esforç de l’entitat. Aquesta seu social
compta amb 1000 m2 i trobareu:
Un resum dels objectius del Centre és el seu compromís
Per l’educació i l’esport en l’aire lliure
Per la conservació del medi ambient
Per la cultura i el patrimoni dels valencians
Per aconseguir els nostres objectius socials fem moltes
activitats, com ara:
La FunDaCió_CenTre exCursionisTa
Naix el 1995 amb la finalitat de donar suport als objectius del CEV. Tal i com trobem als seus estatuts: “La Fundació promou, desenvolupa i protegeix tota classe d’estudis, investigacions i activitats que tinguen relació amb
les preocupacions i els objectius socials i culturals del
Centre Excursionista de València”.
A través de la Fundació, el CEV rep donacions i ajudes
per als projectes i activitats socials que promou.
Exposicions fotogràfiques, documentals o pictòriques,
mostres culturals, conferències, projeccions, premis i
beques socials. Trobades socials i reivindicatives.
Cursos formatius, monogràfics i jornades educatives.
Excursions i activitats en la natura. Seccions i Colles
d’activitats esportives de muntanya, espeleologia, senderisme, biciexcursionisme... Programes de voluntariat
ambiental. Activitat infantil i juvenil. Tallers extraescolars i activitats per a col·lectius i grups.
Emili Barberà
4
El bar saló social, el Centre de Documentació i Informació de Muntanya (CEDIM) amb la llibrería i una biblioteca especialitzada, l’arxiu històric, la recepció i la secretaria, dos espais diferenciats per a mostres i exposicions, vàries sales multiusos i el saló d’actes.
Les Distincions rebudes pel Centre: L’Alta distinció amb
placa d'Or, 1992, al mèrit esportiu de la Generalitat
Valenciana (DOGV 8/10/1992), Medalla d’Or de la Ciutat
de València (Ajuntament de València 1992), Premi “Ciutat
Vella” 1996 al mèrit associatiu (Junta de Districte de
l’Ajuntament de València), Premi Turia al cinquentenari
del CEV en 1996. Premis Importante-Levante EMV (1992
i 1996), Premi de Voluntariat Ambiental de la Comunitat
Valenciana 2005 (Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat Valenciana).
Les donacions a la Fundació, suposen importants avantatges fiscals per a les persones, entitats i empreses que
fan l’aportació. Així, els donatius, donacions o aportacions realitzades en favor de les entitats beneficiàries de
l’activitat de mecenatge donen dret a practicar una
deducció als impostos del donant. Esta deducció és del
25% de l’import dels donatius, donacions i aportacions
realitzades en l'IRPF de les Persones Físiques i del 35%
en l’impost de Societats per a les Persones Jurídiques,
amb establiment permanent en Espanya.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 5
e!
r
T
n
e
C
L
e
e soCi D
Rafael Cebrián
Us necessitem a tots:
Socis, directius de
Seccions, membres de
l'Institut, professors
de les Escoles d'Aire
lliure, treballadors, monitors i educadors
d'activitats escolars, i
també –molt especialment–
a tu, que participes
en les excursions i
activitats, que lliges esta
revista, però que encara
no t'has fet l'ànim de
pertànyer a este projecte
col·lectiu que ha de ser la
teua casa per molts anys.
eL CenTre Per Dins
Les Colles i Seccions
Són els grups d’activitat voluntària del CEV, formats
exclusivament per socis/sòcies que practiquen un esport o activitat específica i que es reuneixen de forma periòdica per a organizar les seues actuacions.
La ProMoCió assoCiaTiva
El Grup Jove
Desenvolupa el programa educatiu d’activitats per a xiquets i joves que tenen entre 8 i 17 anys. Disposa d’un
equip especialitzat d’animadors juvenils, i manté reunions periòdiques a la seu del CEV a més d’un programa específic d’excursions i campaments.
Les QuoTes soCiaLs de 2012
Activitat Social Organitzada. ASO.
Prepara, organitza i guia el programa d’activitats
del CEV a través de les següents campanyes: La
Muntanya, Terres i Pobles i Senders d’Aventura. Té
un equip de guies que organitza i condueix les
activitats.
AL MES
Majors des dels 26 anys
27,00
9,00
Juvenils entre 14 i 25 anys
21,00
7,00
Infantils fins als 13 anys
24,00
8,00
9,00
3,00
La quota familiar s'aplica a qualsevol combinació familiar, una quota
especial per als infantils i juvenils a càrrec d'un soci de la categoria
“Majors”. Es considera grup familiar, aquell on almenys hi ha 1 adult
(a la categoria majors) i almenys 1 infantil o juvenil a càrrec seu.
Papers de Muntanya. Les Publicacions del Centre.
És el servei de publicacions del Centre a través del
que hem publicat fins ara 46 llibres. Difon les edicions
i promou la publicació de llibres relacionats amb l’àmbit excursionista, esportiu i cultural.
Escola Valenciana d’Aire Lliure. EVALL.
L’Escola organitza els cursos del CEV, així com monogràfics i jornades de formació específica. Té un claustre de professors especialitzats en cada àrea.
El Centre de Documentació i Informació de Muntanya.
CEDIM.
Obra de Mitjans
És el servei de consulta, informació i assessoria de
publicacions, llibres i mapes, refugis i albergs, cases
rurals, zones d’acampada, senders, vídeos, etc.
És un servei que organitza activitats lúdiques i educatives en la naturalesa per a grups, empreses,
col·legis, associacions i col·lectius en general.
QUOTA TRIMESTRAL
(Sempre amb 1 soci de la categoria Majors)
Promou els actes socials, culturals i mediambientals
de l’Entitat a través de comissions de treball formades per socis del CEV.
IPAAL.
5
CATEGORIES SOCIALS
Especial Famílies
L’Institut Valencià d’Excursionisme i Natura. IVEN.
Iniciatives per a la Promoció d’Activitats d’Aire Lliure.
Pablo Martínez
Fes-T
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 6
Què és exclusiu en el Centre
Ser [email protected]
T'inscriuràs en les nostres activitats amb descomptes importants que no tenen la resta de participants que no ho són:
associa't, protegix la teua butxaca.
[email protected]
Recolzem encara més la teua participació en moltes activitats
d'un dia per la teua adhesió als nostres objectius: més
estalvi assegurat.
Llig-nos
Disposaràs d'un descompte molt especial en tots
els llibres de l'editorial Papers de Muntanya que el
Centre ha publicat o publique en el futur: impos-
sible en qualsevol altre lloc.
Seccions
Podràs pertànyer a les Seccions esportives de l'entitat
(Muntanya, Espeleologia, Senders i Grup Jove) per a
participar en els seus projectes i usar el material social individual o col·lectiu per a les teues activitats: disfruta sense
inscriure't en programes organitzats.
Els teus
Accediràs a quotes familiars especials, molt baixes, perquè la resta de la teua família, a partir de
dos, puguen beneficiar-se de tots els avantatges
de pertànyer al CEV: disfruta´ls amb ells,
per molt poc.
6
Arbres monumentals. Cortes a S. Vte · P. Martínez
La ruta dels fornillers · Kike Peña
S. Espada. Camins de la Guerra · G.Fau
Més avantatges exclusius amb el Centre
u PRIMERS/RES. La prioritat d'inscriure't des del primer dia en què apareix qualsevol activitat en la nostra oferta sense
esperar a les dates previstes per al públic general a través de telèfon, secretaria o d'un e-mail: una preferència obligada
pel teu suport solidari.
u QUAN PUGUES. Un horari d'atenció ampliat que inclou els matins, en exclusiva, i una atenció preferent als socis en la
Secretaria per a inscripcions i altres gestions: primer sempre, sense cues.
u BOSSA DE TREBALL. La possibilitat de guiar les nostres activitats d'aire lliure, participar en el voluntariat ambiental i de
protecció del patrimoni cultural amb caràcter preferent, o ser professor en els nostres cursos, segons la teua formació i
capacitats: pots col·laborar, també treballar amb nosaltres, envia`ns el teu currículum.
u SEGURCEV. Segurs d'assistència en viatge per a les activitats esportives o turístiques, particulars o de grup, dels socis:
pagues el cost, sense recàrrecs, per estar amb nosaltres.
u REVISTA CEV. La revista CEV gratuïta, quadrimestral, amb notícies, opinió, informació i calendari d'actes en què pots participar, que t'anticiparem també en pdf a la teua bústia e-mail: informació preferent per a participar.
u ELS TEUS ESPAIS. La possibilitat de reservar aules, sales i salons, amb els seus mitjans, per a activitats o esdeveniments
organitzats per socis per a familiars i amics dins de la programació general en les condicions establides: per fi podràs celebrar-los amb l'amplitud suficient.
p
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 7
per als nostres socis?
Sis per cinc.
1ª Edició 2012 · 2ª temporada
Tindràs activitats gratuïtes, una cada cinc que realitzes en moltes de les nostres propostes: només per
als teus ulls socials.
Els socis i sòcies premiats als
Sis per cinc · 1ª Edició 2012
Serra Mariola · Emili Barberà
De l'1 d'Octubre del 2011 i el 31 de Gener del 2012
14 aCtivitatS JUAN CARLOS LAFARGA FERRER
11 aCtivitatS Mª JESUS MILLANS PANS
10 aCtivitatS Mª DELFINA MONTALVA GARCIA
8 aCtivitatS ANA ESPLUGUES RODENES
A més tots els socis premiats en les edicions Sis per Cinc 2012 optaran al PREMI DINAMITA de l'any (in memoriam del nostre difunt soci
Josep Clement). Per al 2012 s'atorgarà en La Gala de Premis, de
Novembre, als premiats entre l'1 Octubre del 2011 i el 30 de
Setembre del 2012.
7 aCtivitatS ARACELI SOLER MORATO
6 aCtivitatS FCO. JAVIER MORA LAVARA
MIGUEL A. JUSTICIA FERNANDEZ
LAURA MARTÍNEZ FERRER
FRANCISCO RUIZ GARCÍA
JAVIER VALAGUER MUÑOZ
CHARO MORAO VILLAFRIA
5 aCtivitatS VTE. JOSÉ FELIX BENACLOY
JUAN FCO PAREDES GARCIA
CARMEN RIUS CASTELLO
CONXA ORTEGA FRECHINA
CARLOS BAYONA SALCEDO
ELVIRA SAEZ BELLO
EUGENIA SOLER SALCEDO
B. MICAELA DE UGARTE TRENNE
ALICIA TORRES TORRES
JACQUELINE HABSCH LEMAIRE
Si has realitzat cinc activitats amb inscripció, activitats
organitzades o formatives difoses en la revista CEV
podràs inscriure't gratis en una activitat d'un dia del programa que apareix en esta Revista entre l'1 de Març al
30 de Juny de 2012.
La 2a Edició de 2012 premiarà amb el Sis per Cinc als
socis i sòcies que participen en les activitats compreses
entre l’1 de Febrer i 31 de maig 2012
Arbres Monumentals. Cortes de Arenoso. P. Martínez
MILAGROS OLMOS ROMERO
7
u ARTICEV. L'ús preferent dels espais d'exposició per a les obres (pictòriques, fotogràfiques, etc...) dins de la programació general per als socis: una promoció que oferim als nostres creadors per ser part del nostre projecte ciutadà.
u INSTAL·LA’T. Un descompte exclusiu en els nostres Centres d'Aire Lliure de El Sequer i Mas de la Costa, incloent el grup
d'amics que organitzes amb tu: disfruta'ls amb privilegi.
u BEQUES I PREMIS. La possibilitat de concórrer a premis i beques socials reservats únicament a socis: reconeixem el millor
entre el que és bo.
u CEDIM. Pots sol·licitar el prèstec de llibres, guies, mapes, i revistes del nostre Centre d'informació i documentació de
Muntanya, i accedir al nostre arxiu històric en les condicions estipulades per la seua Comissió: el que tenim també és teu.
u FEDERAR-SE. L'obtenció de targetes federatives amb els seus corresponents segurs segons l'especialitat esportiva que
practiques: les gestionem per a tu, directament, sense costos.
u ROCÒDROM. L'ús del Rocòdrom del Complex Esportiu de La Petxina, gràcies al nostre Conveni amb la Fundació
Esportiva Municipal et costarà el 50% menys, un euro per sessió, dimarts i dijous, gràcies al nostre [email protected] Pots
organitzar-te amb altres socis en dies diferents avisant la secretària: prepara la teua tècnica i el teu físic amb nosaltres.
una zona wifi
social:
s en la nostra seu ca
ci
so
a
r
pe
a
iv
us
cl
ex
gues en la teua sa
ti
es
an
qu
is
at
gr
ga
nave
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 8
infocev
infocev
Al mes de març, la Universitat de Valencia va convocar a
les Entitats de Voluntariat Ambiental, per a partcipar dins
del programa de "Tallers de dinamització del Voluntariat
Universitari", amb la intenció de motivar als alumnes per a
participar i coneixer les activitats i als de dimanitzadors de
les entitats de voluntariat.
El Centre, va estar representat per Toni Parada, responsable i coordinador de voluntariat mediambiental del CEV,
que va acudir el dissabte 10 de març a l'espai d'experiències d'entitats, per a explicar qui som i quines activitats
desenvolupem.
En esta sessió, vam compartir el taller amb Greenpeace i
el servici de Voluntariat Ambiental de la Universitat de
València. Cada ponent va exposar les activitats més rellevants que s'organitzen des de les entitats. En concret Toni
va exposar la labor que porta realitzant el voluntariat
ambiental del Centre Excursionista des de 1992 dins dels
projectes de prevenció d'incendis forestals i de recuperació de l'entorn natural i cultural, els senders didàctic, la
recuperració i rahabilitació de paratges naturals, etc.
Greenpeace va exposar una breu història de la seua organització així com les accions de protesta que du a terme el
seu voluntariat. El servici de Voluntariat de la Universitat
de València comentá les activitats que realitzen des del
campus de Burjassot en el camp de la difusió de la nostra
cultura natural, amb les senders didàctics del campus, així
com en la difusió de bones pràctiques ambientals referents al reciclatge i la reutilització.
Una experiència que valorem com molt positiva i motivadora, que propícia l'intercanvi i coneixement de cara als
estudiants, futurs voluntaris, així com la difusió i experiències entre les distintes associacions i organitzacions del
nostre territori. Des d'estes pàgines la nostra enhorabona.
8
fotos: Miguel López Pina
TaLLers De DinaMiTzaCió DeL voLunTariaT universiTari
Al febrer, dedicarem un cap de setmana, el 18 i 19, al Dia
de l'arbre. Una trobada de les Famílies per a celebrar
este dia tan especial i contribuir a la recuperació dels boscos valencians. Pares, mares i fills, tots junts amb els
monitors del Centre van plantar els d'arbres a les zones
assenyalades per serveis forestals, als voltants de l'alberg
El Sequer, que el CEV gestiona en l'Alt Túria, prop de la
població de Benagéber.
La jornada com podeu veure va ser molt fructífera i la paella inclosa també. Ara toca mimar-los perquè cresquen…
Fotos Joan Grifoll
un Día en FaMiLia aMb Les arbres
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 9
infocev
infocev
CaMPaMenTs esTiu 2012
C
om tot sabeu, l’estiu passat fèrem el campament de
muntanya i famílies al Pirineu Francés, amb molt
bona acollida per part dels participants, i passarem jornades de muntanya realment inoblidables. I per primer
any, el ‘campa infantil’ no es va organitzar al mateix lloc
que el dels majors, sino molt més a prop de València, a
Bronchales, en la Serra d’Albarracín.
Enguany teniem dos propòsits, tornar a reunir ambdós
campaments al mateix lloc i continuar amb una oferta
d’instal·lacions estables i a ser possible (no sempre ho és),
amb aigua calenta per a les dutxes. També voliem baixar
una miqueta el nivell de les activitats de muntanya, atés
que l’any passat, alguns assistents no pugueren participar
d’algunes activitats pels forts desnivells propossats.
Així que, enguany tornem a un dels campaments on hem
gaudit algunes de les jornades muntanyenques d’estiu
més encisadores i que tots recordem amb molta estima,
La Vall d’Echo, al Pirineu Aragonés, al campament de La
Tejería. Amb muntanyes com el Bisaurín, el Castillo
d’Acher o la Mesa de los Tres Reyes, que si bé no arriben
als tres mil metres, si presenten desnivells d’envergadura, i paisatges de pel·lícula (com el d’Aguas Tuertas) però
amb itineraris un poc menys exigents que l’any passat A
més, el itineraris per a famílies i menuts, i per al campament infantil són dels millors del Pirineu, amb una xarxa
de senders que enllaça les valls d’Echo, Ansó i JasaAragüés, en els que no falten monuments romànics, calçades romanes i fins i tot dòlmens prehistòrics.
I què dir de les instal·lacions. Cuina i menjador de construcció, saló-bar a cobert i fins i tot una cambra amb lliteres per a previndre esdeveniments meteorològics.
¿Podem demanar alguna cosa més? Clar que sí, la vostra presència, sense la qual no tindriem res.
Us esperem a la Vall d’Echo…, i les muntanyes també.
José Miguel Hernández
9
50 anys DeL gruP esCoLTa xiii
El Grup Escolta XIII, o millor dita els veterans del XIII, estan de celebració, al novembre del 2011 es va complir el 50
Aniversari de la seua fundació. Així que durant 2012 estaran molt presents amb multitud d'actes i celebracions en el CEV.
Naturalment tots els dimarts 13 sopen junts des de fa anys, però ara a través de la Comissió Del 50 Aniversari van hi ha organitzar una Exposició
documental, que podrem disfrutar en la seu social del Centre entre juliol i
octubre d'enguany, la cita de commemoració ja esta fixada, ens trobarem
amb ells el 16 d'octubre per a celebrar tots junts l'aniversari. Els que són
estos personatges?...
En 1968, el Grup XIII va aterrar en el Centre Excursionista, quan estàvem
en el local de Cavallers 21. Com quasi sempre passa per problemes amb
el seu local habitual. Al voltant de 200 persones entre els 12 i 18 anys, van fer créixer al CEV i van suposar d'alguna forma
la primera secció infantil i juvenil del Centre, fins a eixe moment inexistent. Però ells mateixos ens contaran tot en la mostra documental que estan preparant.
D'aquells temps ens van quedar personatges imprescindibles, com Santiago Herrero, soci des de 1969 i vicepresident
del Centre des de 1973; Jorge Garau soci des de 1990, o Mario Jiménez des de 2001. La nostra invitació a la resta
perquè tornen després de 50 anys a “fer entitat”, el millor regal que ens podrien fer, la millor contribució social.
De moment el 26 de maig s'acostaran d'excursió tradicional a la Font de la Prunera, en la nostra volguda Calderona.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:56 Página 10
infocev
infocev
xx anys De La Marxa Per La CaLDerona
Rafa Cebrián
Les noves CiTes aMb raFa, eLs DiMarTs
10
Hem disfrutat de les projeccions de
Rafael Cebrián en esta primera etapa de
les Cites amb Rafa en el Centre.
Començàrem amb El Camí de l'Inca a
Machu Picchu, i hem recorregut les
“Muntanyes,
Paisatges naturals i Patrimoni cultural en
els Balcans” des d'Eslovènia, passant
per Croàcia fins a Romania.
Al maig, com el primer dimarts és festiu, ens reunirem el
dia 8, és a dir, el segon dimarts, amb la projecció
TURQUÍA: NATURALEZA Y PATRIMONIO. SENDERISMO POR LAS MONTAÑAS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO, LA COSTA LICIA y ESTAMBUL. Ací teniu un
avanç del que ens mostrarà Rafa, expressat per ell:
“Turquía es el compendio de una larga y densa historia
escrita sobre una heterogénea geografía y encuentro
entre dos mundos distintos y secularmente enfrentados.
Puente entre Asia y Europa, con orillas que bañan el mar
Negro, el Egeo y el Mediterráneo, el variado mosaico de
sus tierras, de altas montañas, fértiles valles, mesetas, llanuras y la resplandeciente complejidad de un dilatado litoral de míticos mares, ha sido desde la cuna de florecientes
civilizaciones. Abruptas montañas penetran en el mar para
dibujar con su relieve la sinuosa costa mediterránea, en la
que se alternan pedregosas calas, resplandecientes bahías y suaves y doradas playas entre acantilados y profundas aguas de cristalina transparencia. La erguida barrera
de los Montes Tauro, con sus 3.000 metros de altitud, flanquea con su muralla estas tierras peninsulares y las separa de la árida meseta de Anatolia. Un camino de 350 kilómetros de longitud discurre a lo largo del litoral, por montañas que se adentran en el mar por salientes proas y cortantes acantilados. La inglesa Kate Clow, instalada en
Antalya, marcó una ruta junto al mar para hacer solamente a pie, un Sendero de Gran Recorrido”
I després, ja passarem al programa de tardor, per a setembre ens està preparant un cicle dedicat als paisatges volcànics: Açores, Islàndia, Canàries i El Siroua (El Marroc),
variat i interessant, no? Però haurem d'esperar a conéixer
en profunditat la proposta en la revista de tardor/hivern.
Això sí, la cita sempre és en el Saló social del CEV a les 20
hores.
La Marxa per la serra Calderona per al 2012 suposa el
20 aniversari, ni més ni menys...
XX anys de marxes, que es diu ben prompte. La Colla
de Sendes ja l'està preparant per al mes d'octubre, i,
com no podia ser d'una altra forma, vol celebrar l'esdeveniment tornant al municipi de Serra, que va veure nàixer les marxes.
El Centre venia denunciant la situació d'abandó de la
Calderona, cada estiu alguna cosa es cremava. Mentre
estàvem editant la revista d'octubre d'aquell any, amb
diversos articles dedicats als incendis, i un especial
sobre la Serra Calderona, la serra començà a cremar-se
en el més fort dels incendis que mai havia patit.
Canviàrem la portada d'aquella Revista, la núm. 12, que
podeu veure ací. Portaceli cremant-se, i el 4 d'abril de
1993 ens reunirem per primera vegada per a organitzar
la I MARXA PER LA SERRA CALDERONA, amb el lema:
“PER A QUE EL FOC NO ENS DEIXE LES MUNTANYES
FOSQUES, VINE A LA MARXA DE LA SERRA CALDERONA”. En aquella ocasió vam recórrer el GR 10 per
tota la zona cremada en el terme de Serra, 9.000 hectàrees de paratges desolats resultat del terrible incendi
de setembre de 1992, que podeu veure en les imatges.
Después, a l’estiu de 1993, va nàixer el Voluntariat de
Prevenció d’Incendis Forestals del Centre.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 11
infocev
infocev
arTisTas Per La naTura 2012 Con MiTjans
Para la creación de esta
muestra, me he inspirado en
la Naturaleza, con la que
quiero plasmar, una vez más,
mi postura de no copiar la
realidad, que se pueden
crear otros mundos y otros
paisajes capaces de transmitir el mismo placer visual que nos produce al contemplar
algo bello.
Espero poder transportar esa recompensa placentera al
ojo sabio del espectador.
Mercedes Balaguer Mitjans
Mercedes Balaguer és la nostra flamant Artistes per la
Natura 2012, el seu nom artístic és MITJANS,
“MEDIOS”, els mitjans per a crear, el mitjans per a aconseguir, la mediació,… Quan esta revista arribe a les vostres mans, l'obra ja estarà exposada quasi un mes, i el
28 de març ens haurà reunit al seu voltant… Però la
podreu disfrutar fins a finals d'abril, inclús en la portada
i il·lustracions d'esta revista.
L'artista ha estat a l'altura d'un repte plantejat fa un
any i l'obra trasmet, com sempre ha sigut, la personal
visió del nostre fràgil entorn. Entre les seues peces
arbòries, la sensibilitat destaca per damunt de tot, una
percepció distinta, i al mateix temps alegre, de la naturalesa. Dibuixos precisos de siluetes negres d'arbres i
elements vegetals, imatges de l'entorn que representen el temps l'ideal i la realitat, conjunts difícils i de
vegades arriscats, gammes cromàtiques reforçant
sempre allò que més li interessa. De Merche ens sorprén, sobretot, la il·lusió pel treball en èpoques gens
fàcils, i la seua capacitat de trasmetre en el seu propi
estudi, allò que ha adeprés per ella. És, en definitiva,
una aproximació als elements del paisatge entés com
l'elaboració mental realitzada a través de la tècnica,
els materials, en definitiva els MITJANS…
Una de les obres serà donada a la Fundació Centre
Excursionista en esta XVIII edició d'Artistes per la
Natura que -a pesar dels temps que corren- hem pogut
mantindre amb l'ajuda de La Caixa. Però sobretot, ha
estat el compromís i il·lusió de Merche. Gràcies Mitjans
per la teua creació per al CEV: Íntima Natura.
Mitjans al seu taller
HisTòries De segLe xx a Través DeL Cine, seCCió De
MunTanya
L'activitat HISTÒRIA DEL SEGLE XX A TRAVÉS DEL CINE,
sorgix com una iniciativa de Javier García Vercher a petició de diversos membres de la Secció de Muntanya, per
les moltes preguntes que hi havien en les eixides a la muntanya o en les reunions dels dijous. Com a llicenciat en
Geografia i Història, Javier va proposar a la directiva de la
Secció fer una repassada dels grans processos i esdeveniments històrics del segle XX ordenats cronològicament.
En cada sesió, a través d'una xicoteta introducció al tema
que corresponga, es comenten les preguntes que ixen i,
després, posen una pel·lícula que té alguna relació amb el
tema. En finalitzar es planteja un debat.
Les pròximes pel·lícules programades, per a abril i part
de maig, són: “EASY RIDER” - “GOOD BYE, LENIN” “EL SENYOR DE LA GUERRA” - “HOTEL RWANDA” “GUERRERS… però per a saber les dates exactes consulteu el Blog de la Secció de Muntanya la setmana
anterior i podreu conéixer-les amb més exactitud:
http://secciomuntanyacev.blogspot.com
11
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 12
La gaLa De
PreMis
del Cev
2011
LA COMMEMORACIÓ DELS GUARDONS ASSOCIATIUS DEL CENTRE, QUE AL 2011 COMPLIA 65 ANYS
ENTRE ELS VALENCIANS COM A L’ENTITAT DEGANA DE L’EXCURSIONISME VALENCIÀ.
Ací teniu la nostra Gala 2011 des de les imatges i els seus protagonistes:
Ens reunirem tots els socis i sòcies, la vesprada del 25 de
novembre, al voltant dels premis socials per a retre homenatge als homes i dones que s’han distingit per diferents motius,
i per a reconéixer molts valors cívics que són el millor patrimoni de la nostra societat.
12
EL PREMI DINAMITA 2011, PRIMERA EDICIÓ
Un premi nou, que la Junta Directiva ha instituit per primer any i que es
basa en la proposta d’activitats sis per cinc, per a qui més ha participat
a les propostes organitzades pel Centre. En record de Josep Clement
Bensa, Dina o Dinamita, per als amics, porta el seu nom per a crear un
espai anual que mantinga la seua memòria social.
En aquesta primera edició s'atorgà al soci que més activitats va realizar
entre l'1 maig del 2010 i el 30 de setembre del 2011: Juan Carlos
Lafarga Ferrer.
El premi està representat per un taulell artesanal que el nostre soci
Vicent Monlleó ha creat especialment per al guardonat i que des d’ara
serà la seua imatge.
El President del Centre, Juan Manuel Ferrís, va presentar la
Gala, organitzada amb el suport de l’Obra Social de La Caixa
i de la Fundació Centre Excursionista.
Comptàrem amb la col.laboració inestimable de socis i sociès
que la fan posible: Palmira Calvo, José Miguel Hernández i
Rafael Cebrián, que van parlar a l’acte de nosaltres i dels
demés guardonats. Eva Cariñena, Eva Molina, Pilar Martínez,
Nati Pertusa i Carmen Sanchis coordinaren l’acte. Els fotógrafs
foren J. Ramón Esteban i Juan Carlos Franco. Jorge Sanchis
que es va encarregar de tota la part audiovisual. Ximo Viñuelas
i Paco Martínez dels treballs previs per a que tot això eixira.
RECONEIXEMENT ESPECIAL ALS 60 ANYS EN L’ENTITAT
L'any 1951 tingué dos guardonats: Amparo García Isidra i José Soler
Carnicer. Amparo no va estar amb nosaltres pels seus 97 anys i li fèrem
arribar el nostre reconeixement.
Afortundamente comptarem amb la inestimable presència de José Soler
i la seua família, disfrutant dels seus records i experiència, ja que a més
de soci del CEV, és un reconegut escriptor que col·labora amb esta revista, com podeu veure en la pàgina 16, amb la seua columna “Años y
Leguas”. Palmira Calvo ens va glossar el personatge i els seus 60 anys
amb el Centre.
Els premiats al Concurs fotogràfic “Excursió per la Llum”, en
la XVIII edició, dotats des de 200, 300 i 400 euros i diploma,
varen ser:
Primer Premi, Juanjo Miguel Serra, soci del Centre i membre
de la Colla de Seders. El jurat va decidir atorgar per unanimitat el primer premi a la fotografia La Tardor, per considerar-la
la millor imatge, tant pel tractament del color i les textures, la
seua composició i cromatisme, com per la forma senzilla de
transmetre l'assossec d'un bosc caducifoli a la tardor on apareix l'element humà practicant l'activitat que ens dona la principal raó de ser a la nostra societat.
El Segon Premi fou per a Julián Negredo, per la fotografia
Reflejos de la Albufera, i el Tercer, per a Daniel Ferrer Tena,
per la fotografia Catedrals-3. Estes són les millors fotografies
d’entre les 68 obres seleccionades del centenar que ens varen
presentar a esta concorrida edició.
L’insignia d’Or fou per a Enrique Torres, un dels magnífics muntanyers del
Centre, destacat membre de l'Expedició Groenlàndia 1970, i que està amb
nosaltres des de 1961. Són cinquanta anys de permanència ininterropuda
al Centre. Rafa Cebrián ens va dirigir unes paraules sobre el nostre amic.
Com expressàvem en les imatges del seu homenatge: tot un orgull!.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 13
Fotos de J. Ramón Esteban i Juan Carlos Franco
Lliurament d’Insignies de BRONZE, els 15 anys al Centre, 1996.
Els guardonats foren:
Carlos Gimeno Bohigues, Mª José Grifoll De Vicente, Eduardo De
Alfonso González, Antonio Doménech Carbo, José Martínez
Monedero, Rosa Mª Lafuente Ventura, Silvia Tarazona García, Ana
Belén Calvo Ruiz, Salvador Blanco Cots , Mª Isabel González
Crespo, Álvaro Vilanova Giner, Marina Sancho i López, Juan
Gascón Atienzar, Arnau Hernández Orrit, Inma Guitart Perarnau,
Vicente Ramón Moreno Orts, José M. Mata Berenguer, Ignacio
Espejo Cervello, Ángel Montero Sánchez, David Guillamon
Mercade, Juani Ruiz Cerda, Mª Pilar López González, Ángel Flores
Martínez, Juan Vte. Romero Cervera, José L. Rodrigo Peyro, José
C. Arias Antunez.
En nom dels guardonats ens va parlar Salva Blanco, soci i
directiu.
Els socis de 1986, insígnies d’Argent, 25 anys al Centre
Els guardonats foren:
Miquel Domenech Pastor, José Felix Hernandez Mora, José
Verdeguer Balaguer, Héctor Soto I Calatayud, Ximo Damia
Jimenez, Francisco Infer Llorens, José Benet Blanes, Concha Benet
Campos, Elena Cebrián Calvo, Vicente Fornas Carrasco, Luis
Vicente Barcelo Vila, Marisa Ruiz Rechach, Vicente Gómez Casals,
Vicente Inat Carbonell, Manuel José Lozano Bosch, Gonzalo
Latorre López.
En nom dels guardonats ens van parlar Ximo Damià i Concha
Benet.
Després tots junts vàrem disfrutar d'un refrigeri en la seu social
acompanyats dels familiars i amics.
Gràcies per fer d’este acte un reconeixement de molts valors cívics que són el millor patrimoni de la nostra societat.
13
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 14
infocev
infocev
saLveM eL boTÀniC
reCuPereM CiuTaT: La LLuiTa Per un PaisaTge
Nota de la redacció: Des d'estes pàgines volem fer un reconeixement i homenatge a la lluita de Salvem el Botànic, més de 16
anys d'incansable labor cívica que ha donat els seus fruits. Hem intentat fer un resum sobretot a través d'imatges i alguns comentaris dels protagonistes, ja que l'espai en esta Revista nos ens permet reproduir integrament la labor realitzada any rere any.
Postal El Flaco
Abraçada Jesuites 17 de juny de 1995.
F
14
a més de setze anys que va nàixer la plataforma
Salvem el Botànic, recuperem ciutat. Va ser el 6 de
març de 1995. El divendres 30 de setembre, amb la inestimable col·laboració del Jardí Botànic de la Universitat
de València, celebràrem al saló d’actes del propi Jardí i al
carrer beat Gaspar Bono l’acord –encara no plasmat en
un paper– entre l’Ajuntament de València i Antonio
Mestre per traslladar l’ edificabilitat que el promotor
immobiliari té aprovada en els terrenys de l’antic pati del
col·legi de Jesuïtes a un altre solar de la ciutat. Tot un èxit
després de tants anys de lluita.
Deixem darrere molts dies de penes i altres, uns pocs, de
glòria. Deixem moments amargs i sentències que ens han
fet suar sang per aconseguir els diners. Però el llarg recorregut ha valgut la pena. Tant de temps –setze anys en són
molts– ens han servit per conèixer la solidaritat d’una ciutadania necessitada de confiança en si mateixa, en la seua
capacitat per canviar les coses.
Durant estos setze anys hem contat amb la impagable
ajuda del Centre Excursionista de València. Han sigut 800
setmanes amb reunions tots els dilluns, celebrades gràcies a l’hospitalitat del CEV. Un agraïment que sempre
semblarà curt.
16 ANYS DE HISTÒRIA
Però fem un poc de història. Salvem el Botànic va nàixer
com resposta ciutadana al projecte de construcció de
tres grans edificis de 20 pisos als terrenys de l’antic pati
del col·legi de Jesuïtes de València.
Una cadena humana abraçava l’illa de Jesuïtes en un acte
de protecció del paisatge i d’amor a la ciutat. Va ser un
dels molts actes amb els que Salvem el Botànic va reivindicar la capacitat de la ciutadania per a dir la seua, encara
que fóra en contra del poders (econòmics i polítics) establerts. A partir d’eixe moment, l’activitat de Salvem el
Botànic va ser frenètica
En febrer del 97 presentàrem a l'Ajuntament les al·lega-
Solar de Jesuites 1995.
cions al Pla General d'Ordenació Urbana de València per
tal d'ampliar el Jardí Botànic, una proposta que enviem
en novembre a Luxemburg, a la Comissió Europea.
DEL PRIMER ÈXIT A L'HOTEL ENVIDRAT
L'Ajuntament i els promotors signen un conveni per a
l'ordenació del terrenys afectats. Dos dels promotors
donen el vist i plau a la permuta de l’edificabilitat que
tenen aprovada als terrenys de Jesuïtes: Lladró i Onofre
Miguel. Ara tan sols en resta Antonio Mestre, propietari
de l’única parcel·la edificable en eixos terrenys.
L’Ajuntament de València es compromet a fer un jardí
sobre el solar alliberat: serà el Jardí de les Hespèrides.
Al 99 es presenta el projecte del Grand-Hotel Crystal
Palace, un gran edifici envidrat al que la Conselleria de
Cultura nega l'autorització, i que a nosaltres ens mou a
redactar un informe sota el nom d'Anàlisi d'un nou abús.
NOU SEGLE, VELL OBJECTIU
El 17 de maig de 2001 s'inaugura per fi oficialment el
Jardí de les Hespèrides, després de m és de vuit mesos
acabat. El 15 de novembre, el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat impugna la desautorització de la
Conselleria de Cultura a la construcció de l'anomenat
hotel de les jardineres. El TSJ permet a Antonio Mestre
la construcció del seu gran hotel.
El 15 de desembre de 2002, centenars de ciutadans
abracen de nou l'illa de Jesuïtes demanant Un espai lliure i afirmant que Jesuïtes no és lloc per a cap hotel. La
mobilització dóna els seus resultats. El 4 de març de
2003 la Universitat sol·licita al Consell la declaració del
seu Jardí Botànic com a Bé d’Interès Cultural (BIC), coincidint oportunament amb la iniciativa que la Coordinadora estava desenvolupant amb esta finalitat en
forma d'aportació a la Conselleria de Cultura d'un esborrany d'expedient declaratiu totalment redacta t, llest
per a tramitar.
Postal de Juan Peiró
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 15
El 17 de febrer de 2006 el Consistori ofega amb pintura
negra les reivindicacions retolades sobre la tanca de
Jesuïtes i, de seguida, reimplantem en blanc la consigna
+ JARDÍ, que hem conservat fins avui. Tres mesos després
l'Ajuntament es veu obligat a confirmar la suspensió de llicència de l'hotel en raó de l'expedient declaratiu. I per fi,
el 29 de setembre de 2006, la Conselleria de Cultura
declara BIC el Jardí Botànic en la categoria de Jardí
Històric. Un èxit agredolç, atesa la inclusió de l'edificabilitat hotelera, i amb això, l'inici d'un nou litigi judicial i l'exigència d'un planejament especial realment protector,
com després vindria a detallar la Modificació de la Llei de
Patrimoni promulgada en febrer del 2007.
Encetem 2009 amb males notícies judicials. El 9 de gener
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat anul·la
l’article del Decret declarant BIC el Botànic i que limitava
a 5 les altures d’un possible edifici als terrenys de
Jesuïtes.
L’any 2010 va ser el nostre aniversari. Feia 15 anys que
estàvem donant la llanda i encara estàvem vius.
Acomiadàrem 2010 amb una Passejada a favor del
Botànic. No volíem que la nostra reivindicació caiguera
en l’oblit.
15
campanya per explicar la situació. Però volíem anar més
enllà. Volíem reivindicar els valors paisatgístics d’eixa
part de la ciutat que nosaltres defensàvem. Per això
encetàrem una campanya a la que posàrem el nom de Un
paisatge de postal, postals per a un paisatge. Tocàrem a
la porta d’un grapat de fotògrafs professionals que es
mostraren encantats amb la idea. I posàrem en marxa el
projecte.
Passejada. 18 desembre 2010.
DE LA SENTÈNCIA A LA PERMUTA
L’inici de 2011 no va ser massa prometedor. El Suprem
ens condemnava a pagar les costes processals i donava
la raó a Mestre en la seua pretensió de construir un gran
hotel al solar de Jesuïtes.
Com fer front a eixos pagaments, si Salvem el Botànic
tan sols es manté gràcies a les quotes dels seus membres? La solució, una vegada més, estava en la solidaritat
de la ciutadania. Vàrem fer bons d’ajuda i encet àrem una
Ha costat 1 6 anys, però al final s’ha imposat la protecció
del patrimoni, el rescat d'un paisatge únic com és el conjunt format pel Botànic i Jesuïtes, i els interessos de la
ciutat han estat per damunt de l’especulació urbanística.
Per eixe motiu teníem ganes de celebrar-ho, i volíem ferho amb austeritat però amb alegria. La festa va ser el 30
de setembre.
Clar que fins ara no hi ha res per escrit. L’alcaldessa ha
anunciat que cedirà a la universitat de València els nous
terrenys alliberats, el Jardí de les Hespèrides i l’Alqueria
que hi ha al carrer Gaspar Bono. Salvem el Botànic confia
en el compromís del Consistori, en la irreversibilitat de la
decisió anunciada, però es mantindrà vigilant fins que tot
això siga una realitat. Hem esperat este moment 16 anys,
no és qüestió que per uns mesos tot el treball es qu ede
en no res. València no s’ho pot permetre.
Salvem el Botànic, recuperem ciutat
Postal de Jesús Ciscar.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 16
infocev
infocev
años y leguas
por José Soler Carnicer
De nuestras raíces
eL Hijo DeL Wagner
unio de 1957. Salvador de la Flor y yo llegamos a Bejís
a media tarde. Íbamos con la finalidad de visitar el nacimiento del Pàlancia y subir luego a la Peñaescabia. Aunque
en el Centre habíamos cogido el 1:50.000, entramos en el
bar “El tren pita” para refrescarnos un poco e informarnos
sobre el terreno para dormir en algún sitio.
J
- Vayan por el acueducto romano, la fuente de los Cloticos
y luego a las casas del Molinar, allí pregunten por el hijo del
Wagner –nos dijeron en el bar.
Aquello de “el hijo del Wagner” despertó mi curiosidad y
en cuanto llegamos al Molinar preguntamos por él al primero que encontramos, el cual resultó ser el mismo que
buscábamos. La tarde había caído y el Hijo del Wagner tras
informarnos por la ruta a seguir para el Peñaescabia, nos
invitó a entrar en su casa pues comenzaba a refrescar.
- Yo voy mucho por allí a pintar, mañana os señalaré el camino dijo mientras nos enseñaba unos bonitos cuadros que
colgaban en el comedor de la casa.
16
La cordialidad establecida rápidamente culminó con la invitación a pasar la noche en su casa.
- Oye –le preguntó Salvador- eso de Hijo del Wagner de
dónde te viene. ¿Tu padre era músico?
- No, mi padre era pintor.
- ¿Paisajista como tu? – le pregunté yo.
- ¡O no! –sonrió el Hijo del Wagner-. Era pintor de brocha
gorda.
Pintaba interiores, comedores, alcobas para recién casados. En estas, con una trepa que llevaba escondida para
que nadie la viese, pintaba unas ramas de almendro en flor
que les gustaban a todos en el pueblo y lo felicitaban, a lo
que él contestaba diciendo que “algun día seré tan famoso como el Wagner”. Y por eso acabaron llamándolo
“Wagner”, pues ya sabéis que en los pueblos se nos conoce más por el apodo que por el nombre y por eso yo soy el
Hijo del Wagner.
-Ya –comenté-, pero Wagner fue músico, no un pintor.
- Claro, eso lo sabemos tu, yo y todos los melómanos, pero
mi padre murió sin saber que Wagner no fue un famoso
pintor …
Información e inscripciones:
CENTRE EXCURSIONISTA DE VALÈNCIA
Pl. Tavernes de Valldigna, 4 (Junto al Mercado de Mosen Sorell) · 46003 Valencia
Tels.: 96 391 16 43 - 96 391 48 86 Fax: 96 391 18 53
E-mail: [email protected]
Web: http://centroexcursionista.org
Blog del Cev: http://centroexcursionista.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.com/centroexcursionista
La “sLogan-Manía” De Los
aÑos 60 y 70
T
odavía se ven en la luneta trasera de los coches algunas
pegatinas con “sloganes” turísticos, pero a comienzos
de los años 60 y 70 del pasado siglo, fue una auténtica avalancha y raro el coche que no llevaba una o varias. Y como
la moda ya pasó, quiero recordar algunas que se podían
ver por las calles de nuestros pueblos,
La idea nació en el Centro de Iniciativas Turísticas de San
Sebastián y aquella primera pegatina decía simplemente
“Sonría, por favor”. Fue muy bien acogida, pese a ser copia
de una que ya circulaba por Francia, y pronto sucedió lo de
siempre, todos se consideraron obligados a tener un “slogan” propio acorde con su geografía, historia y costumbres.
Hurgando en la memoria he recogido un puñado de ellas,
agrupándolas según su índole. La primera son las afirmativas: “Alicante, la millor terra del món”, “Valencia, jardín de
flores”, “Polop, oasis de la Costa Blanca”, “Cullera, eterna
primavera”, “Santa Pola, caricia levantina”, “Jàvea, amanecer de España”, “Utiel, viña de España”, “Liria, ciudad de
la música”, “Parcent, paraíso entre montañas”, “Denia,
puerta de la Costa Blanca”.
En el segundo bloque he recogido las que prometían algo:
“Altura, conóceme y volverás”, “El Perelló, recreo del pescador”, “Salud ideal con agua de Benasal”, “Torás, si me
visitas volverás”, “Benidorm, primavera constante”, “Playa
Puebla de Farnals, paraíso residencial”.
El tercer bloque pregonaba las fiestas: “Requena, donde la
vendimia es fiesta”, “Abril, Moros y Cristianos en Alcoy”,
“Visite usted Valencia en Fallas”, “Yo vengo de Monserrat,
sanfermines en Agosto”.
Este cuarto bloque es muy variado: “Alcoy, siete siglos de
Historia”, “El Saler, mon amour”, “Jàtiva, histórica y monumental”, “En la ciudad me quemo y en Andilla me oxigeno”
Y por último los vernáculos: “Xá, de Corbera i dolces”,
“Carcaixent, bresol de la toronja”, “E festa i trevall, Bocairent·, “Serra, joia d´Espanya per paisatge i per muntanya”,
“Xè i de Valencia qué”, “Vilamarxant, sol i pi, dones boniques i bon vi”.
Indudablemente hubo muchos más, pero con los expuestos
creo haber retratado bien el carácter de nuestras gentes, mejor dicho ha sido un autorretrato al que yo nada he añadido.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 17
en el record…
a viCenTe Ferrís garCía, soCi Des De 1948
E
l pasado día 25 de febrero, a
los noventa y dos años, falleció
Vicente Ferrís García, uno de nuestros socios más antiguos, un personaje singular que tuvo importante parte activa en varias secciones
de nuestro Centre desde que
ingresó en el año 1948. Hizo
excursionismo de montaña, acampada, escalada y espeleología; y
fue Presidente desde 1955 a 1958,
una época difícil por cierto, en la que tuvo que afrontar
–y resolver con éxito- una escisión en nuestra Sociedad
que pudo haber tenido serias consecuencias. En 1998
recibió la insignia de Oro con el Centre, y en 2008, el
Diploma por los sesenta años de permanencia, al igual
que su esposa Gloria Malonda, que había ingresado
también en 1948, y fue precisamente en el Centre
donde se conocieron.
Fue un hombre polivalente: además de su carrera de
Leyes, profesor de Latín y de Griego, un enamorado de
la Naturaleza, de la Literatura y de la Música. Los que en
aquel entonces éramos jóvenes, asistíamos a reuniones
informales en su casa, hablando de libros y de montaña,
y haciendo música en un pequeño coro dirigido por él.
Nos acompañaba Gloria, su esposa, con quien compartió siempre ilusiones e inquietudes.
El lunes 27 por la tarde, tuvo lugar la despedida de Vicente
en el cementerio de Xiva, donde ya reposaban los restos
de Gloria y de dos de sus hijos. También en esta ocasión
fue Carel, la hija más joven, quien pronunció las palabras
finales, asumiendo el sentir de todos los hermanos:
A mon pare, profesor de llatí y grec, fiscal, amant de la
muntaya, de la fotografía, de la lectura, del cine…, i una
gran persona:
PARE, he aprés tantes coses de tú que no sé molt bé per
on començar. Des de ben menuda, junt a la mare y amb
els meus germans y germanes ens has ensenyat la
importancia per preservar la Natura i l’Amor a la muntaya. Sempre gaudint, allà on anàssem, ja fora excursió
amb el Centre, a Argüisuelas, Xiva, Sinarcas o qualsevol
punt de la terra.
De més joveneta les llargues converses de filología y
cine aconseguiren el meu amor per la llengua y el cine.
Ah! Se m’oblidava…, sempre amb la màquina penjada al
coll…, y la música de bon matí: Raimon, música grega,
Mozart, Vivaldi…
L’ Amor a la lectura, els tebeos, els llibres, tantes i tantes coses…
T’estimem i sempre estaràs present en nosaltres.
Nuestro actual President Juan Manuel Ferrís, y Carmen
Sanchis, expresaron sus condolencias a los familiares en
nombre de la entidad, condolencias que también manifestamos desde aquí, con un profundo sentimiento de
amistad y recuerdo.
Palmira Calvo- Rafa Cebrián
17
En la Gala de 2008
un Tris aDeu en PriMavera a La bona aMiga MunTanyera CarMen Ferrer
Quan un muntanyer mor, la terra trista
ferida, obri el solc, puix vol ser mare
l'acarona mol fort i fa collita
de flors de mil colors i mil fragancias.
Quan un amic mor, mos queda al viure
la tristor i el record, flor de solage
puix no la rega la font que du el sonriure
si no l'aigua salobre de les llagrimes.
Mentres tancàvem l'edició d'esta revista ens ha arribat
la trista notícia, Carmen ens ha deixat després d'una
llarga malaltia. Sòcia del Centre, persona afable i excursionista activa, vam poder disfrutar de la seua companyia i amistat, sobretot en les activitats de Terres i
Pobles. Des d'estes pàgines nostre xicotet record en
nom de tots i totes.
sempre et duren en el nostre record
i quant puxem al cim de la muntanya
alcarem els nostres ulls, mirant al cel
per voret entre els nuvols dibuixada.
Conxa Ortega
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 18
CONDICIONS GENERALS DE L’ACTIVITAT ORGANITZADA I DE L’EVALL
HORARI DEL CEV
Actualment l’horari d’informació i inscripcions al CEV és de dilluns
a dijous de 17 a 21 h. (Divendres vesprada tancat).
Atenció Exclusiva per als socis: els matins de 10 a 14 h.
INSCRIPCIONS PER ALS SOCIS
Com ets soci, ja no cal que consultes la data des de la qual s’obri
l’inscripció, pots inscriure’t a totes les activitats i cursos.
Les activitats subvencionades pel Conveni amb l’Ajuntament
de València, són les úniques que tenen un sols preu, degut a les
seues condicions especials. Utilitza el teu [email protected]
· CLASSIFICACIÓ DE LES MARXES, en funció de la duresa i dificultat:
* Sense dificultat. Passeig.
** Muntanya senzilla, desnivells menuts i mitjans. Camins.
*** Terreny més difícil, desnivells mitjans. Llarga duració.
**** Terreny difícil, grans i forts desnivells, requereix experiencia en muntanya.
A
Alta Muntanya, Alpinisme.
LLOC HABITUAL D’EXIDA:
DESCOMPTES ESPECIALS PER A MEMBRES D’ALTRES
ENTITATS:
Quotes d’inscripció especials en Refugis i Albergs del CEV, així
com als cursos de formació per a:
· Membres de Entitas Esportives relacionades amb els esports de
Muntanya, Espeleología, Bicicleta de muntanya, Submarinisme,
Esquí de fons i Piragüisme.
· Membres d’Entitats juvenils educatives de Temps Lliure-Aire
Lliure.
· Membres d’entitats amb conveni amb el CEV.
* L’organització tècnica de les activitats d’aquesta revista està realitzada per “Iniciativas para la Promoción de Actividades de Aire Libre,
S.L.” Plaça Tavernes de la Valldigna, 4 de València. Agència de viatges CVMm 422.
18
PER A L’ACTIVITAT ORGANITZADA, ASO. TOTES LES
ACTIVITATS excepte especificació contraria en la fitxa
d’activitat:
· INCLOUEN: Autobús · Allotjaments descrits · Assegurança d’assistència en viatge · Guíes del Centre.
· CAL PORTAR: Motxilla d’atac, botes de muntanya, cantimplora,
impermeable, ulleres de sol, gorra, protector solar, roba en funció de l’excursió i epoca de l’any.
· Excursió d’un día: Entrepans per esmorzar i dinar.
· Excursió de 2 o més díes: Manutenció en funció del règim de
allotjament descrit en cada activitat.
1. En les activitats, s’abonarà el 30% en el moment de la inscripció, en concepte de reserva de la plaça. El cost total de l’activitat es pagarà com a
màxim 48 hores abans del seu començament. Si no es compleix aquest requisit la plaça passaria automàticament a una de les persones en llista d’espera.
2. En tot moment el participant pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, i tindrà dret a la devolució de les quantitats que haguera abonat,
tant si es tracta del preu total com de la paga i senyal que haguera realitzat,
però haurà d’indemnitzar l’organització pels conceptes que s’indiquen a
continuació:
• Abans de 15 dies, 3 Euros per despeses d’anul·lació.
• Entre 15 i 11 dies 5% del total + despeses fixes.
• Entre 10 i 5 dies 15% del total + despeses fixes.
• Entre 4 i 1 dies 25% del total + despeses fixes.
• Menys d’1 dia, el 100% del total.
L’organització estudiarà de forma particular els casos en els quals la renúncia
es produesca per una causa de força major, justificada de forma suficient.
En cas que el viatge implique una contratació especial amb Companyies
Aèries, Marítimes, Estacions d’Esquí, Serveis a l’estranger, etc, les despeses
d’anul·lació s’establiran d’acord amb les obligacions adquirides.
3. No presentar-se a l’eixida, sense anul·lació prèvia, comportarà la pèrdua
de l’import total de l’activitat.
4. En cas que la organització es veiera obligada a modificar de forma significativa algun element essencial del programa, el participant podrà optar
entre rescindir, sense penalització, la seua participació o acceptar les modifi-
Us recordem que el lloc habitual d’eixida per a viatges i excursions
del Centre és l’anomenada ROTONDA DEL GULLIVER, és a dir, on
el Pont de l’Àngel Custodi enllaça amb Eduard Boscà.
(Veure al plànol).
PER ALS CURSOS: EVALL
· Els menors de 18 anys han de presentar l'autorització paterna.
· Per a rebre el certificat cal assistir amb aprofitament d'un mínim
del 80% de les classes teòriques i pràctiques, exceptuant els cursos de monitor i animador, als quals l'assistència mínima és d'un
85%. L'escola no emetrà cap certificat una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització del curs.
cacions i la seua repercussió en el preu. L’opció triada haurà de ser confirmada pel participant en el termini de 3 dies, d’altra manera s’entendrà que
s’anul·la la plaça sense despeses.
5. Si una vegada iniciada l’activitat no pogueren atendre’s una part important
dels serveis ofertats, l’organització adoptarà altres solucions alternatives i
adequades per a la seua continuació, sense cap suplement de preu, o bé
pagarà la diferència que es poguera produir. Si les solucions adoptades foren
inviables o no acceptades pel participant d’una manera raonable, es facilitarà un mitjà equivalent de transport i tornada al punt d’origen.
6. L’organització podrà anul·lar l’activitat sense altra obligació que reemborsar les quantitats pagades pels participants en el cas de no cobrir-se el grup
mínim establit, i també per altres causes de força major alienes a l’organització, anormals o imprevistes.
7. Els preus estan calculats a març de 2012 i per als programes previstos; en
consequència, queden pendents de modificació, en funció de les variacions
que puguen produir-se i que siguen alienes a aquesta organització. Aquestes
variacions seran notificades als participants dins del termini i en la forma
escaient, i aquests tindran dret a renunciar a la realització de l’activitat si ho
consideren oportú.
8. Totes les activitats incloses en aquest programa tenen subscrita una assegurança de responsabilitat civil. Les activitats que inclouen el desplaçament
fora de la ciutat de València tenen subscrites, a més de l’anterior, una assegurança d’assistència en viatge i accidents. Les condicions específiques
podeu sol·licitar-les a la secretaria del Centre.
9. Qualsevol import, a l’espera de devolució per anul·lació d’activitat o per
altre motiu, caducarà als tres mesos de la data d'exida de l'activitat.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 19
calendari
d’activitats
2012
març_abril_maig_juny
MARÇ
Des de l'1 al 27/04
3
4
6
10
11
24
25
24-25
26, 29 i 31
28
Del 29/3 al 8/4
31
Artistes per la natura 2012
Íntima Natura. Mercedes Balaguer MITJANS
Cicle Redescobrir Cavanilles
Les Planes: entre Dénia i Xàbia
Cicle Muntanyes valencianes
El Benicadell (1,104 m.)
Els Dimarts, cita amb Rafael Cebrián. Croàcia, la Iugoslàvia de Tito.
Cicle Carrers i places històriques
Ademús. Al Cor del Racó
Les Rodanes de Vilamarxant
Cicle Carrers i places històriques
Elx - Patrimoni de la Humanitat
Serra de Quatretonda. Senda del Molló
Cicle Excursionisme en Família
Taller de catxerulos a la Marina
L'Escola de pares a la Natura
Artistes per la natura 2012
Acte de conmemoració "Artistes per la Natura"
Entre el Rif i l'Atlas
Rumors d'Aigua-La Cabrentà
IVEN
TERRES I POBLES
LA MUNTANYA
IVEN
TERRES I POBLES
LA MUNTANYA
TERRES I POBLES
LA MUNTANYA
LA MUNTANYA
FAMILIA
IVEN
TERRES I POBLES
TERRES I POBLES
pàg. 33
pàg. 20
pàg. 20
pàg. 33
pàg. 20
pàg. 20
pàg. 20
pàg. 20
pàg. 20
pàg. 20
pàg. 33
pàg. 20
pàg. 20
Els Dimarts, cita amb Rafael Cebrián. Romania: Els Carpats.
Camins i Tresors de Segovia
Els Cireres en Flor
Ares del Maestrat-Barranc dels Molins-La Mola d'Ares
"Artistes per la Natura"
Alborache i el riu Buñol
La Murta, la Creu del Cardenal y el Cavall Bernat
IVEN
TERRES I POBLES
TERRES I POBLES
TERRES I POBLES
IVEN
LA MUNTANYA
LA MUNTANYA
pàg.
pàg.
pàg.
pàg.
pàg.
pàg.
pàg.
Exposició d'Arxiu Históric.
Servei d'Extensió Universitària
Cicle Redescobrir Cavanilles
"40 Aniversario Cara Sur Aconcagua 1972"
Multiactivitat a la Natura
Els Serrans Javalturia
El Tossal del Baile
Els Dimarts, cita amb Rafael Cebrián. Turquía: Naturaleza y patrimonio.
L'Escola de pares a la Natura
Escola de muntanya
Iniciación a la Escalada en Roca
Almonecir, una fortalesa musulmana al cor d'Espadà
Exposició d'Arxiu Históric.
Inauguración "40 Aniversario Cara Sur Aconcagua 1972"
Passejant per Talayuelas
Cicle Excursionisme en Família
Especial escalada - Els Serrans
Cicle Muntanyes Valencianes
Pic de l’Ave (949 m.) Dos Aguas
Cicle Indrets de la Calderona
Sant Esperit. Els origens del C.E.V.
El Campillo de Gestalgar
IVEN
EVALL
TERRES I POBLES
LA MUNTANYA
IVEN
FAMILIA
EVALL
TERRES I POBLES
IVEN
TERRES I POBLES
LA MUNTANYA
LA MUNTANYA
TERRES I POBLES
LA MUNTANYA
pàg. 33
pàg. 27
pàg. 22
pàg. 22
pàg. 33
pàg. 23
pàg. 27
pàg. 23
pàg. 23
pàg. 23
pàg. 24
pàg. 24
pàg. 24
pàg. 24
L'Albufera - Una passejada en barca
Homenatge a la pilota Valenciana: arrels del poble valencià
Cicle Muntanyes valencianes
Andilla, Peña Parda (1.312 m.)
Cicle Indrets de la Calderona
Racons historics. Moriscs i ibers
Cicle Excursionisme en Família
Vall de Gallinera i platja de Piles
Gemelos (3,176) i Veteranos (3,134)
Les Cales de Llebeig i Moraig
L'Escola de pares a la Natura
TERRES I POBLES
TERRES I POBLES
LA MUNTANYA
TERRES I POBLES
LA MUNTANYA
ALTA MUNTANYA
TERRES I POBLES
FAMILIA
pàg. 24
pàg. 24
pàg. 24
pàg. 25
pàg. 25
pàg. 25
pàg. 25
pàg. 23
ABRIL
3
Del 5 al 9
14
21
Fins al 27
28-29
29
Cicle Redescobrir Cavanilles
Artistes per la natura 2012
Cicle Excursionisme en Família
Cicle Muntanyes Valencianes
33
21
21
21
33
22
22
MAIG
Des del 2/5 al 29/6
Del 3 al 13
5
6
8
Del 8 al 12
Del 8 al 20
12
17
19
19-20
20
26
27
19
JUNY
2
9
10
16
16-17
Del 22 al 24
23
Del 26 al 30
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 20
3 de Març de 2012
TERRES I POBLES. CICLE REDESCOBRIR CAVANILLES.
LES PLANES: ENTRE DÉNIA Y XÀBIA.
PEDESTAL DEL MONTGÓ I BALCÓ DEL MEDITERRÀNI.
COMARCA: La Marina Alta.
GUIA: RAFAEL CEBRIÁN
4 de Març de 2012
LA MUNTANYA. CICLE MUNTANYES VALENCIANES.
EL BENICADELL (1.104 m.) - Els origens del muntanyisme valencià
COMARCA: La Vall d’Albaida.
GUIA: PEPE ALFONSO
10 de Març de 2012
TERRES I POBLES. CICLE CARRERS I PLACES HISTÒRIQUES
ADEMÚS - Al cor del Racó.
COMARCA: Racó d’Ademús.
GUÍA: CLARA ROS ESCÁNEZ
20
11 de Març de 2012. Diumenge, eixida a les 8’00 h.
LA MUNTANYA.
LES RODANES DE VILAMARXANT
Un sorprenent racó per descobrir
COMARCA: Camp del Túria.
GUIA: IVÁN MERINO.
MARÇ
ASO
activitat social
organitzada
ACTIVITATS DE MARÇ A JUNY 2012
24 de Març. Dissabte, eixida a les 8’00 h.
TERRES I POBLES. CICLE CARRERS I PLACES HISTÒRIQUES
ELX - Patrimoni de la Humanitat
COMARCA: Baix Vinalopó.
GUIA: CLARA ROS ESCÁNEZ
24 - 25 de Març, Recepció: dissabte, a les 17 h., a l’alberg
EXCURSIONISME EN FAMÍLIA
TALLER DE CATXERULOS A LA MARINA
COMARCA: La Marina
GUIES: ANA NAVARRO - JORDI SALVÀ.
Del 29 de març al 8 d’abril de 2012
ENTRE EL RIF I L'ATLAS. De la kàbila a la ciutat imperial
GUIAS: Pepe Alfonso i Hamid el Hasnaoui
PROGRAMA: València - Algeciras - Tánger - Chefchaouen - Medina
de Chefchaouen - "Ciutat blava del Rif" - Jebel Bouachem - Parc
Nacional de Talassemtane - Moulay Idriss - Volúbilis (visita a la ciutat romana) – Fes - Medina de Fes - Meknes - Ifrane i Azrou visita
als boscos de cedres, llac Afnourir i el naixement de l'Oum Er'Rbia
- Asilah, la "Perla de l'Atlàntic" – Tánger – València.
31 de Març
TERRES I POBLES
RUMORS D’AIGUA - La Cabrentà
COMARCA: La Canal de Navarrés i la Costera.
GUIA: JOSE MANUEL TALENS
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 21
Activitats de Març a Juny 2012
ASO
activitat social
organitzada
ABRIL
CEV
Del 5 al 9 d’abril de 2012. EIXIDA: Dijous, 5 d’abril, a les 8 h.
TERRES I POBLES
CAMINS I TRESORS DE SEGOVIA
GUÍA: JOAN GRIFOLL
DIFICULTAT DELS RECORREGUTS: */** (senzilla)
Són tantes les meravelles que amaga Segovia, que hem tingut
que seleccionar algunes per a poder viure uns dies inoblidables.
PROGRAMA
Día 5.- 8 h. Eixida de València. Visita a la Granja de San Ildefonso
i nit a Segovia.
Día 6.- Excursió per la "Senda dels Peixcadors", a la vora del riu
Cega. Dinar a Cuéllar (opcional menú). Vesprada: visita al Castell
de Coca.
Día 7.- Desplaçament al Port de Navafría: Ascensió al Pic del
Nevero (Guadarrama). Excursió (passejada) a la “Cascada de El
Chorro”. Dinar de pic nic a l’àrea recreativa de El Chorro.
Vesprada lliure per a visitar Segovia.
Día 8.- Desplaçament a la població de Riaza: excursió per l’antic
camí de Riaza a Riofrío. Desplaçament a Sepúlveda, Dinar. Per la
14 d’Abril. Dissabte, eixida a les 8’00 h.
TERRES I POBLES
ELS CIRERERS EN FLOR – La presència de la primavera
COMARCA: La Marina Alta.
GUIA: JOSE MANUEL TALENS.
DIFICULTAT: **
HORES DE MARXA: unes 3 h.
ITINERARI: Benissivà – La Carrotja – Alpatró – Benissivà.
vesprada, excursió pels Estrets del Riu Duratón (senda dels Dos
Rius) i temps lliure per a visitar Sepúlveda.
Dia 9.- Visita a l’Alcàsser de Segovia. Dinar i tornada a València.
INCLOU: Allotjament en hotel, en habitacions dobles i règim de
MP. Desplaçaments inclosos en el programa. Assegurança d’accidents i assistència en viatge. Guies del CEV. Activitats programades. NO INCLOU: Dinars. Extres a l’allotjament. Entrades a
museus, exposicions o monuments. Transports no inclosos en el
programa. NOTA: Malgrat la senzillesa dels itineraris excursionistes, és necessari l’ús de botes de muntanya, a més de roba
d’abric, xaqueta impermeable i cantimplora.
CEV
Pilar Martínez
21 d’Abril. Dissabte, eixida a les 8’00 h.
TERRES I POBLES
ARES DEL MAESTRAT - BARRANC DELS MOLINS - LA
MOLA D´ARES. Paisatges del record: el medi i l’home.
COMARCA: Alt Maestrat.
GUIA: RAFAEL CEBRIÁN
DIFICULTAT: **/***.
HORES DE MARXA: 5-6 h.
ITINERARI: Ares del Maestrat – Barranc dels Molins – Ares
(dinar) – La Mola d´Ares.
21
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 22
MAIG
Joanma Bullón
activitat social
organitzada
ASO
Activitats de Març a Juny 2012
5 de Maig. Dissabte, eixida a les 8’00 h.
LA MUNTANYA. CICLE EXCURSIONISME EN FAMÍLIA
ALBORACHE I EL RIU BUÑOL
22
COMARCA: Foia de Buñol
GUIES: ANA LA CASTA - ANA NAVARRO.
DIFICULTAT: */**
HORES DE MARXA: 2 h.
PROGRAMA: Dissabte, 28: Recepció de famílies a l’alberg Torre
de Alborache. Jocs temàtics, tallers i vetllada. Diumenge, 29:
Excursió pel Sender Verd del Riu Bunyol
INCLOU: Guia i Monitor/Animador de Temps Lliure. Allotjament
en MP, des del sopar de dissabte fins al desdejuni de diumenge.
Assegurança d’assistència en viatge. Material d’animació.
NO INCLOU: Desplaçament, que es farà amb vehicles particulars.
L’esmorzar de diumenge, que serà d’entrepà per a l’excursió
TERRES I POBLES
ELS SERRANS JAVALTURIA - El Sabinar d’Alpuente
COMARCA: Els Serrans.
GUIA: JOANMA BULLÓN.
DIFICULTAT: **/***
HORES DE MARXA: 6 h.
ITINERARI: Alpuente (Museu Paleontològic) - Les traces fòssils
dels dinosaures “les icnites” del llogaret Corcolilla – Savines centenàries de la Canyada Pastors (La Almeza - La Torre) - Llogaret
de La Torre - Pineda de Montesinos y Carrascal de Losilla de Aras
- Losilla.
Pilar Martínez
28 - 29 d’Abril. Recepció: dissabte, a les 17 h., a l’alberg
Pilar Martínez
6 de Maig. Diumenge, eixida a les 8’00 h.
29 d’Abril. Diumenge, eixida a les 8’00 h.
LA MUNTANYA. CICLE MUNTANYES VALENCIANES
LA MURTA, LA CREU DEL CARDENAL I EL CAVALL BERNAT
COMARCA: La Ribera Alta
GUIA: PEPE ALFONSO
DIFICULTAT: *** / HORES DE MARXA: 5 h.
ITINERARI: Aparcament del parc - Pas del Pobre - Creu del
Cardenal - Cavall Bernat - aparcament.
LA MUNTANYA
EL TOSSAL DEL BAILE - La Serra del Toro
COMARCA: Alt Palància.
GUIA: JOAN GRIFOLL.
DIFICULTAT: ***
HORES DE MARXA: 4’30 - 5 h.
ITINERARI: El Toro – Coll Beltrán – Corral de La Canaleta – Tossal
del Baile – Mallada del Porc - Coll Beltrán – El Toro.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 23
Gabriel Mañez
Carles Ferrís
activitat social
organitzada
ASO
Activitats de Març a Juny 2012
19 de maig. Dissabte, eixida a les 8’00 h.
TERRES I POBLES
PASSEJANT PER TALAYUELAS- Gran nevada de flors en
Talayuelas
8, 10 i 12, Maig. Curs 2.
L'ESCOLA DE PARES EN LA NATURA.
GUIES: Equip de Guies, Monitors i Animadors del CEV.
PROGRAMA: 2 xerrades teòriques d'una hora i mitja als locals del
CEV, de 19 a 20,30 h. Una activitat pràctica en dissabte, al matí,
aproximadament entre les 9 i 15 hores, realitzant un recorregut
en la muntanya, adaptat a les famílies.
LES ACTIVITATS INCLOUEN: Assegurança d'assistència en viatge
i RC · Monitors especialitzats del CEV · Documentació.
PROVÍNCIA: Cuenca
GUIA: JOSÉ MANUEL TALÉNS
DIFICULTAT: */** / HORES DE MARXA: 3 h.
ITINERARI: València - Canó Geològic - Talayuelas - Font del "Pie
Malo" - Rierol - Plana dels alborços - Àrea recreativa L'Olla - La
Laguna - València.
NO INCLOU: Desplaçament, que es farà amb vehicles particulars.
Farem 4 cursets l'any, la resta de dates previstes són:
Curs 3: 26, 28 i 30, Juny.
Curs 4: 23, 25 i 27, Octubre.
CEV
23
19 - 20 de Maig . Recepció: dissabte, a les 17 h., a l’alberg
Rafael Cebrián
LA MUNTANYA. CICLE EXCURSIONISME EN FAMÍLIA
ESPECIAL ESCALADA - ELS SERRANS
12 de Maig. Dissabte, eixida a les 8’00 h
TERRES I POBLES
ALMONECIR, la fortalesa musulmana en el cor d'Espadà.
COMARCA: Alt Palància
GUIA: RAFAEL CEBRIÁN.
DIFICULTAT: **/***
/ HORES DE MARXA: 3 a 4 h.
ITINERARI: Coll de La Nevera – El Rápita – Algímia d'Almonecid –
Castell d'Almonecir – La Vall d'Almonecid.
GUIES: CARLES FERRÍS I MAJO GRIFOLL
DIFICULTAT: */**
PROGRAMA: Dissabte, 19: Recepció de famílies a l’alberg El
Cerrao de Sot de Chera. Jocs temàtics, tallers i vetllada. Diumenge,
20: Activitat d’iniciació a l’escalada a l’Hoya de Cherales. Ruta senderista per les muntanyes de Chulilla, per a qui no vullga escalar.
INCLOU: Guia i Monitor/Animador de Temps Lliure. Allotjament en
MP, des del sopar de dissabte fins al desdejuni de diumenge.
Assegurança d’assistència en viatge. Material d’animació.
NO INCLOU: Desplaçament, que es farà amb vehicles particulars.
L’esmorzar de diumenge, que serà d’entrepà per a l’excursió.
NOTES: A l’hora de fer la inscripció caldrà triar entre senderisme o
escalada per a organitzar els grups. Per a l’activitat d’escalada es
comptarà amb la col·laboració especial de la Secció de Muntanya
del CEV.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 24
organitzada
ASO
Activitats de Març a Juny 2012
activitat social
Concha Ortega
Pilar Martínez
JUNY
20 de Maig. Diumenge eixida a les 8’00 h.
LA MUNTANYA. CICLE MUNTANYES VALENCIANES
PIC DE L’AVE (949 M.) - Dos Aigües
2 de Juny. Dissabte, eixida les 9’30 h.
Emili Barberá
COMARCA: La Foia de Buñol.
GUIA: PEPE ALFONSO
DIFICULTAT: *** / HORES DE MARXA: 5 h.
ITINERARI: Dos Aigües - Font i cova del Forgacho - Pic de l’Ave
- Dos Aigües.
24
26 de Maig, Dissabte eixida a les 8’00 h.
TERRES I POBLES. CICLE INDRETS DE LA CALDERONA
SANT ESPERIT. ELS ORÍGENS del C.E.V.
LLOC DE REUNIÓ: Aparcament del Port de Catarroja.
GUIA: RAFAEL CEBRIÁN
DESPLAÇAMENT: Cotxes particulars.
DINAR: Després de la passejada (sobre les 15 h. aproximadament), continuarem amb la festa, dinant amb els membres de la
l'Associació. NOTA: El dinar està inclós en el preu.
9 de Juny. Dissabte eixida a les 8’00 h.
TERRES I POBLES. HOMENATGE A LA PILOTA VALENCIANA: Arrels del poble valencià
COMARCA: La Costera
GUIES: RAFAEL CEBRIÁN I JOAN GRIFOLL
DIFICULTAT: */** / HORES DE MARXA: Entre 2 i 3 hores.
ITINERARI: Recorregut per determinar en la comarca de La
Costera. Visita al Museu de la Pilota de Genovés. Dinar opcional a
Genovés. Per la vesprada s’assistirà a una partida de pilota dins del
calendari oficial de competició de la Federació de Pilota
Valenciana.
Emili Barberá
Pilar Martínez
COMARCA: Camp de Morvedre.
GUIA: JOAN GRIFOLL
DIFICULTAT: ** / HORES DE MARXA: 2’30 - 3 h.
ITINERARI: Sant Esperit - Alt de la Creu - La Rodona (o el Xocainet)
- Sant Esperit.
TERRES I POBLES.
L’ALBUFERA - Una passejada en barca
27 de Maig, Diumenge, eixida a les 8.00 h
LA MUNTANYA
EL CAMPILLO DE GESTALGAR- La Serra dels Boscos
COMARCA: Els Serrans
GUIES: Manolo Sánchez i José Luis Ibáñez
DIFICULTAT: **/*** / DESNIVELL: 430 m.
HORES DE MARXA: 5.30 / 6 hores.
ITINERARI: Gestalgar – La Ceja – Cueva de los Diablos – Abrigo
de Las Clochas – Font de La Teja – Pintures rupestres de Las
Clochas – Pla de la Zarza – Casicas de Turís – Gestalgar.
10 de juny. Diumenge, eixida a les 8’00 h.
LA MUNTANYA. CICLE MUNTANYES VALENCIANES
ANDILLA, PENYA PARDA (1.312 m.)
COMARCA: Els Serrans.
GUIA: PEPE ALFONSO
DIFICULTAT: **/***
HORES DE MARXA: 4’30 - 5 h.
ITINERARI: Andilla - Penya Parda – Osset - Andilla.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 25
16 de Juny. Dissabte, eixida a les 8’00 h.
TERRES I POBLES. CICLE INDRETS DE LA CALDERONA
RACONS HISTÒRICS. Moriscs i íbers
Del 22 al 24 de juny
ALTA MUNTANYA · Pirineu Aragonés
GEMELOS (3.176) I VETERANOS (3.134). Dos “tresmils”
desconeguts
GUIA: JAVIER PÉREZ
Divendres, 22: Recepció de participants a San Juan de Plan.
Trasllat al refugi de Viadós. Sopar i pernocta
Dissabte, 23: Ascensió als pics Gemelos i Veteranos. Tornada al
refugi, sopar i descans.
Diumenge, 24: Excursió per la Vall de Chía. Dinar i tornada a
València.
DIFICULTAT: A
INCLOU: Guia CEV i assegurança específica d’alta muntanya.
NO INCLOU: Manutenció. Desplaçaments, que es faran en vehicles particulars.
CAL PORTAR: Equip complet de muntanya amb piolet i crampons (segons condicions).
REUNIÓ INFORMATIVA: Dimecres, 13 de juny, a les 20 h.
CEV
Carles Ferrís
COMARCA: Camp del Túria.
GUIA: JOAN GRIFOLL
DIFICULTAT: ** /
HORES DE MARXA: 3 - 3’30 h.
ITINERARI: Marines Vell – Aljub Panizares – Aldea morisca de l’Olla
– Castell del Reial – Olocau (per la vesprada: Puntal dels Llops).
Gabriel Mañez
Pilar Martínez
CEV
activitat social
organitzada
ASO
Activitats de Març a Juny 2012
16 i 17 de Juny Recepció: dissabte, a les 17 h., a l’alberg
LA MUNTANYA. CICLE EXCURSIONISME EN FAMÍLIA
VALL DE GALLINERA I PLATJA DE PILES
GUIES: JORDI SALVÀ I TOMÁS ALEDÓN
DIFICULTAT: */**
HORES DE MARXA: 2 h.
PROGRAMA: Dissabte, 16: Recepció de famílies a l’alberg Mar i Vent,
de Piles. Jocs temàtics, tallers i vetllada. Diumenge, 17: Excursió pel
Sender de La Carroja, des d’Alpatró fins a Benissivà.
INCLOU: Guia i Monitor/Animador de Temps Lliure. Allotjament en
MP, des del sopar de dissabte fins al desdejuni de diumenge.
Assegurança d’assistència en viatge. Material d’animació.
NO INCLOU: Desplaçament, que es farà amb vehicles particulars.
L’esmorzar de diumenge, que serà d’entrepà per a l’excursió.
23 de Juny. Dissabte, EIXIDA a les 8’00 h
TERRES I POBLES
LES CALES DE LLEBEIG I MORAIG - SENDERS PELS
PENYA-SEGATS DE LA MARINA ALTA
GUIA: CARLES FERRÍS.
DIFICULTAT: **/*** / HORES DE MARXA: 4 h.
ITINERARI: Cala de Moraig (Benitatxell) - Cala de Llebeig - Cala
Portet (Moràira) - Moràira - Teulada.
25
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 26
Les inscripcions a les activitats
Ser [email protected]
[email protected]
associa't, protegix la teua butxaca.
És una aportació en el teu benefici de l'entitat per a aplicar al
preu d' inscripció a les activitats que organitzem. En cada
revista del CEV determinarem les que són susceptibles de la
seua aplicació.
T'inscriuràs en les nostres activitats amb descomptes importants que no tenen la resta de participants que no ho són:
Les activitats subvencionades pel Conveni amb l'Ajuntament de València (en blau) tenen un únic preu degut a les seues condicions especials obertes a tots els ciutadans de Valencia. Per això el Centre, per al programa d’activitats de 2011 i 2012, ha creat el [email protected]
Dates
Activitats
Campanya
Camins i tresors de Segovia
Els cirerers en flor
Ares del Maestrat.
Alborache i el riu Buñol
La Murta, la Creu del Cardenal
Terres i Pobles
Terres i Pobles
Cicle redescobrir Cavanilles
Cicle Excursionisme en Família
La Muntanya
Els Serrans de Javalturia
El Tossal del Baile
L'escola de pares a la Natura
Almonecir
Talayuelas
Especial escalada
Pic de l'Ave (949 m.)
Sant Esperit. Els orígens del C.E.V.
El Campillo de Gestalgar
Cicle redescobrir Cavanilles
La Muntanya
L'Albufera
Homenatge a la pilota Valenciana
Andilla, Peña Parda (1.312 m.)
Racons historics. Moriscs i ibers
Vall de Gallinera i platja de Piles
Gemelos (3.176) i Veteranos (3.134)
Les Cales de Llebeig i Moraig
L'escola de pares a la Natura
Terres i Pobles
Terres i Pobles
Cicle Muntanyes Valencianes
Cicle Indrets de la Calderona
Cicle Excursionisme en Família
Alta Muntanya
Terres i Pobles
Preu
ABRIL 2012
5-9
14
21
28 -29
29
335
33
33
44
33
€
€
€
€
€
285
14,5
14,5
18'50
14,5
€
€
€
€
€
335
17,5
17,5
22
17,5
€
€
€
€
€
Ser [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
33
33
24
33
33
44
33
33
33
€
€
€
€
€
€
€
€
€
14,5
14,5
14,0
14,5
14,5
18'50
14,5
14,5
14,5
€
€
€
€
€
€
€
€
€
17,5
17,5
16,0
17,5
17,5
22
17,5
17,5
17,5
€
€
€
€
€
€
€
€
€
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
33
33
33
33
44
150
33
24
€
€
€
€
€
€
€
€
14,5
14,5
14,5
14,5
18'50
125
14,5
14,0
€
€
€
€
€
€
€
€
17,5 €
17,5 €
17,5 €
17,5 €
22 €
150 €
17,5 €
16,0 €
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ser [email protected]
[email protected]
[email protected]
MAIG 2012
26
5
6
8;10;12
12
19
19-20
20
26
27
Terres i Pobles
Terres i Pobles
Cicle Excursionisme en Família
Cicle Muntanyes Valencianes
Cicle Indrets de la Calderona
La Muntanya
JUNY 2012
2
9
10
16
16-17
22-24
23
26;28;30
SOCIS SIMPAS
Les dates d'Inscripció en general per a totes les activitats PER A SOCIS estan OBERTES DES DE LA PUBLICACIÓ D'ESTA REVISTA.
1 mes abans de la data d'eixida PER A SIMPATITZANTS.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 27
evall
Sonia Casas
Sonia Casas
escola valenciana d’aire lliure
L'EVALL és l'àrea del Centre dedicada a la formació, entesa
per nosaltres com la manera correcta d'adquirir coneixements
sobre els esports a la natura, l'animació i l'educació ambiental.
L'Escola prepara una completa programació de cursos relacionats en les activitats que el Centre ofereix, tant de caire
esportiu, com mediambiental, de coneixement i conservació
del patrimoni cultural i natural, així com d'animació juvenil i
turisme actiu.
L’EVALL és una Escola reconeguda i homologada com a escola de
formació d’animadors juvenils de temps lliure per la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència (ordre 31/7/1985) i per Institut Valencià
de la Juventut IVAJ (de 28/1/86).
La programació següent de cursos té la finalitat de millorar la qualitat de formació dels Monitors i Animadors Juvenils.
La programació prevista per als mesos de febrer fins juny de 2012,
amb diferents edicions de cada curs, és la següent:
MULTIACTIVITAT A LA NATURA *
Servei d'Extensió Universitària - 3 crèdits
del 3 al 13 de maig de 2012
ESCALADA EN ROCA NIVELL I
del 8 al 20 de maig de 2012
- ANIMADOR JUVENIL
- FORMADOR DE FORMADORES
- ANIMACIÓ EN ROCÓDROMS
- TÉCNIQUES DE MULTIACTIVITAT AMB CORDES PER A L’ANIMACIÓ EN EL TEMPS LLIURE
- ESCALADA EN ROCA NIVELL I
- ESCALADA EN ROCA NIVELL II
- INICIACIÓ AL MUNTANYISME *
- ALTA MUNTANYA NIVELL I
- ALTA MUNTANYA NIVELL II
- INICIACIÓ A L'ESPELEOLOGÍA HORITZONTAL *
- INICIACIÓ AL SENDERISME *
- INICIACIÓ A LA BICICLETA DE MUNTANYA BTT *
- MULTIACTIVITAT A LA NATURA
- ESPAIS NATURALS I EXCURSIONISME *
- INTERPRETACIÓ DEL PAISATGE A LA CALDERONA *
- FOTOGRAFÍA ALS ESPAIS NATURALS *
- ACTUACIÓ DAVANT EMÉRGENCIES DE LA SALUT AL MEDI
NATURAL *
- INICIACIÓ AL DESCENS DE BARRANCS DE LA SECCIÓ
D’EXPLORACIONS SUBTERRÀNIES DEL CEV
- INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGÍA VERTICAL DE LA SECCIÓ
D’EXPLORACIONS SUBTERRÀNIES DEL CEV
¡¡ INFORMA'T A LA SECRETARIA DEL CENTRE DE QUALSEVOL
CURS QUE T'INTERESSE !!
*LA MATRÍCULA DELS CURSOS DE LA UNIVERSITAT ÉS PER
INTERNET, a través de la pàgina web del portal del alumne
https://webgesy.uv.es/portalumne/ (Automatricula).
Apunta’t els primers dies, ja que hi ha molta demanda !!!!
Si tens cap duote, pots adreçar-te a la seu del CEV i t’ajudarem a fer l’inscripció.
SERVEI D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Carrer Amadeu de Savoia 4, planta baixa – 46010 VALÈNCIA
Tlf: 96 398 3800 / Fax: 96 398 31 41
Correu-E: [email protected]
CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’EVALL
• Els menors de 18 anys han de presentar l'autorització paterna.
• Per a rebre el certificat cal assistir amb aprofitament d'un mínim del 80%
de les classes teòriques i pràctiques, exceptuant els cursos de monitor i
animador, als quals l'assistència mínima és d'un 85%. L'escola no emetrà
cap certificat una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització
del curs.
• Els cursos de l'EVALL es regeixen per les Condicions Generals de contractació del CEV (inscripcions, anul·lacions...)
• Es consideren membres d'altres entitats, amb inscripcions especials, els
membres d'associacions esportives relacionades amb els esports de
muntanya, espeleologia, BTT, submarinisme, esquí de fons i piragüisme
i membres d'entitats juvenils de Temps Lliure i entitats amb conveni amb
el CEV.
cursos
SERVEI D’EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS
Carrer Amadeu de Savoia 4, planta baixa – 46010 VALÈNCIA
Tlf: 96 398 3800 / Fax: 96 398 31 41
Correu-E: [email protected]
27
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:57 Página 28
centres d’aire lliure_altres instal·lacions
el seQuer aLTo Turia
28
Cedida al CEV per la Conselleria de Medi Ambient,
Aigüa, Urbanisme i Vivenda i l’Ajuntament de Benagéber
(Municipi Turístic).
SITUACIÓ: En la carretera Utiel-Tuéjar, a 23,5 quilòmetres
d’Utiel i a 4 quilòmetres de Benagéber, 850 m d’altitud.
Telèfon: 676589472. Només els dies d’apertura del
refugi ( no és un telèfon de reserves). Les reserves es
realitzen en les oficines del CEV: 963911643)
CARACTERÍSTIQUES: 52 places en habitacions de 4, 6
i 8 en lliteres amb matalasset (cal dur sac de dormir o
roba de llit). Cuina, nevera de gas, llum elèctrica, menjador, vàters, dutxes, aigua, estufes de llenya. Parament
de menjador. Farmaciola bàsica. Aparcament.
ACTIVITATS:
Senderisme:
- GR 7 Chelva-Chorros de Barchel-Benagéber.
- PRV 41 Titaguas-Zagra-Benagéber.
- PRV 114 Sequer-La Atalaya-Sequer.
Descens de Barrancs:
- Barranc del Bercolón-Barranc de la Hoz-Barranc del
Regajo-Barranc de Barchel.
Mas De La CosTa PenyagoLosa
La instal·lació és una antiga Escola rural de la República,
cedida per a la seua gestió per l'Ajuntament de Llucena
i rehabilitada pel CEV en 1994. És base del Voluntariat
Ambiental del CEV durant tots estos anys en les tasques de prevenció d'incendis en el massís.
SITUACIÓ: En un lloc privilegiat, la vessant Sud del
Penyagolosa, a 950 m. d'altitud i uns 9 Km de la població, per camí de muntanya asfaltat. Aparcament a 500
m del refugi per senda.
CARACTERÍSTIQUES: És un allotjament recomanable
per a grups amb experiència en muntanya. Compta amb
24 places en habitacions de 4 i 12 en lliteres amb matalasset (cal dur sac de dormir o roba de llit). Cuina, nevera
de gas, llum eléctrica (12 volts), menjador, vàters, dutxes,
aigua calenta, estufes de llenya. Parament de menjador.
Farmaciola bàsica.
Bicicleta de muntanya:
- Sequer-Villanueva-Sinarcas-Pico Ranera-Sequer.
- Sequer-La Muela-La Pardala-Fte. Muñoz-Sequer.
- Sequer-Fte. Tornajos-Villar de Tejas-Atalaya-Benagéber-Sequer.
Activitats nàutiques:
- En l’embassament de Benagéber (a 9 km de El Sequer), es
poden practicar un fum d’activitats: Piragüisme, windsurf,
esquí nàutic, pasetjar en el "Barco Solar", etc.
Altres activitats:
- També es pot gaudir passejant per un dels millors boscos que
tenim hui a la comunitat, visitar un mina romana de ferro, acostar-se a visitar el nucli antic de Requena,… Molt a prop del
Sequer teniu un xicotet rocòdrom d’iniciació.
QUOTES D´OCUPACIÓ “EL SEQUER”
Allotjament Allotjament
SEQUER
+ desdejuni
@
ci
8,90
€
10,10 €
so
Ser
Membres
altres entitats*
9,50 €
11,10 €
Simpatitzants
10,10 €
11,80 €
Pensió
Completa
Consultar
Consultar
Consultar
* Els membres d´altres entitats deuran presentar documentació
confirmant a quina entitat pertanyen.
ACTIVITATS:
Senderisme:
- Sender Didáctic al voltant del Mas de la Costa.
- PR.V.79 Llucena-Mas de la Costa-Penyagolosa.
- Mas de la Costa-Mas de Sabater-Mas de la Costa.
Bicicleta de muntanya:
- Mas de la Costa–Sant Miquel de les Torrecelles-Mas de La Costa.
RESERVES: Ara mateix els socis i simpatitzants poden fer reserves mitjançant el telèfon amb contestador de Jesús i Eloïsa al
Cau de l’Art, telèfon 964381070, deixant el seu missatge amb un
telèfon de contacte.
LES QUOTES D’OCUPACIÓ SÓN:
10 euros per nit per Ser [email protected] i 12 euros per als simpatitzants,
amb un mínim de 6 places per obrir l’allotjament, i amb un mínim
de dos nits.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:58 Página 29
COL·LECCIÓ PAPERS DE MUNTANYA
1. Fuentes Cartográficas del Montañismo. Jorge Cruz Orozco
2. Montañas Valencianas II. Rafael Cebrián Gimeno
3. Montañas Valencianas III. Rafael Cebrián Gimeno
4. Guia de Escaladas en Montanejos. Ernesto López y Pilar
Berlanga
5. Montañas Valencianas IV. Comarcas Alicantinas I. Rafael
Cebrián Gimeno
6. Rebaños Azules de Animales Prehistóricos. Poemas de
montaña. Trini Bonell
7. Descripción y Dibujos de la Sierra Calderona. Antonio
Domenech Campos
8. Everest 91. València al sostre del món. AA.DD.
9. Crónica Montañera. José Soler Carnicer
10. Montañas Valencianas V. Comarcas Alicantinas II.
Rafael Cebrián Gimeno
11. Penyes de Guaita, guía d’escalada. AA.DD.
12. La Cabecera del Palancia SRV-80. Vicente Peñafort Brussel
13. Montañas Valencianas VI. Comarcas Alicantinas III.
Rafael Cebrián Gimeno
14. Rutas en bicicleta de montaña por el patrimonio cultural y
natural de la CV I. Macizo del Caroig. José M. Almerich
15. Cumbres y Parajes de la Comunidad Valenciana. Antonio
Domenech Campos.
16. Rutas en bicicleta de montaña por el patrimonio cultural
y natural de la CV II. Aitana. José Manuel Almerich
17. Rutas en bicicleta de montaña por el patrimonio cultural
y natural de la CV III. Serranía. Rincón de Ademuz.
José Manuel Almerich
18. Montañas Valencianas VII. Sierra de Espadán. Rafael
Cebrián Gimeno
19. Topo Guía GR 10. AA.DD.
20. Rutas en bicicleta de montaña por el patrimonio cultural
y natural de la CV IV. Alto Palancia. Alto Mijares. José
Manuel Almerich
21. Rutas en bicicleta de montaña por el patrimonio cultural
y natural de la CV V. Els Ports. José Manuel Almerich
22. Montañas Valencianas VIII. La Cabecera del Palancia.
Rafael Cebrián Gimeno
23. Rutas en bicicleta de montaña por el patrimonio cultural y
natural de la CV VI. Sierras Litorales. José M. Almerich
24. Senderos Valencianos II. Carpeta. VV.AA.
25. Rutas en bicicleta de montaña por el patrimonio cultural
y natural de la CV VII. Requena-Utiel. Valle de Ayora.
José Manuel Almerich
26. Rural Turia I. En torno al Turia, paisajes rurales por descubrir. VV.AA.
27. Rural Turia I. Rural Turia, recursos y parajes del río
Blanco. VV.AA.
28. Montañas Valencianas IX. La Tinença de Benifassà.
Rafael Cebrián Gimeno
29. Rural Turia II. Caminos tradicionales del Rincón de
Ademuz. AA.DD
30. Rural Turia II. Agrorutas del Rincón de Ademuz. AA.DD
31. Terres i Pobles: Excursiones en Familia 1. 18 rutas por
los parajes naturales de la CV. Carlos Ferrís Gil.
32. GR 37 Vías Pecuarias. La Serranía. Teresa Casquel Tomás.
33. La Arquitectura del Agua. Fernando Sendra Bañuls
34. Rural Turia III. Caminos Tradicionales de la Serranía
al Camp de Turia. AA.DD
35. Rural Turia III. Agrorutas de la Serranía al Camp de
Turia AA.DD.
36. Senderos Valencianos I. Carpeta. AA.DD.
37. Terres i Pobles: Excursiones en Familia 2. 20 rutas por
los parajes naturales de la CV. Carlos Ferrís Gil
38. Por las Cumbres de la Comunidad Valenciana.
50 montañas escogidas. Rafael Cebrián Gimeno.
39. Terres i Pobles: Los Castillos de Montaña en la CV 1,
Rafael Cebrián Gimeno.
40. Terres i Pobles: Excursiones en Familia 3. rutas por la
sierra Calderona. Carlos Ferrís Gil.
41. Terres i Pobles: Excursiones en Familia 4. paseos a pie y
en bici por la ciudad y la huerta de Valencia. Carlos
Ferrís i J. M. Almerich.
42. Caminos de Trashumancia I. Teresa Casquel.
43. Caminos de Trashumancia II. Teresa Casquel.
44. Terres i Pobles: Los Castillos de Montaña en la CV 2,
Rafael Cebrián Gimeno.
45. Terres i Pobles: Excursiones en Familia 5. Paseos a pie y
en bici por la Albufera y el litoral de Valencia.C. Ferrís Gil.
46. Caminando por el Alto Mijares. Rafael Cebrián Gimeno
47. Terres i Pobles: Los Castillos de Montaña en la CV 3,
Rafael Cebrián Gimeno.
“Papers de Muntanya” Servei de Publicacions del CEV posa a la teua disposició la principal col·lecció de llibres de muntanya de la nostra Comunitat, 47 editats fins ara. Documents imprescindibles per a gaudir de les nostres Serralades i
Cims de la mà dels principals autors que en matèria de Patrimoni Cultural i
Natural són autèntics especialistes. Les nostres publicacions tracten al mateix
temps l’esport a la muntanya i la revalorització del nostre paisatge sense oblidar
els nostres pobles i les seues gents. A través de fotografies, cartografia i descripcions es poden identificar fàcilment els recorreguts del nostre País.
Los Castillos
de montaña
1
en la Comunidad Valenciana
LOS CASTILLOS
DE MONTAÑA
EN LA
COMUNIDAD
VALENCIANA
Autor: Rafael Cebrián
Gimeno
Rafael Cebrián Gimeno
papers de
muntanya
Socis: 14 €
Simpat. al CEDIM: 15 €
PVP: 17 €
Socis: 15 €
Simpat. al CEDIM: 17 €
PVP: 18 €
2ª Edició
EXCURSIONES EN FAMILIA 5
20 rutas por los parajes naturales
de la Comunidad Valenciana
Autor: Carles Ferrís Gil
Socis: 14 €
Simpat. al CEDIM: 15 €
PVP: 16 €
ISBN: 978-84-934561-3-9
GR-37.VÍAS PECUARIAS
DE LA SERRANÍA
Autora: Teresa Casquel
Socis: 12 €
Simpat. al CEDIM: 13,50 €
PVP: 15 €
ISBN: 84-933110-0-6
SENDEROS
VALENCIANOS I
Socis: 8 €
Simpat. al CEDIM: 9 €
PVP: 11 €
ISBN: 84-933110-4-9
CAMINOS DE
TRASHUMANCIA
Autor: Teresa Casquel
Socis: 14 €
Simpat. al CEDIM: 16 €
PVP: 17 €
- ELS PORTS
- EL MACIZO DEL CAROIG
- AITANA
- REQUENA-UTIEL. VALLE DE AYORA
- SERRANÍA, RINCÓN DE ADEMUZ
- ALTO PALANCIA. ALTO MIJARES
Autor: José Manuel Almerich
Iborra
Socis: 10,50 €
Simpat. al CEDIM: 12 €
PVP: 14 €
2ª Edició
POR LAS CUMBRES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
50 montañas escogidas
Autor: Rafael Cebrián
Gimeno
Socis: 16,50 €
Simpat. al CEDIM: 18 €
PVP: 20 €
ISBN: 84-933110-6-5
MONTAÑAS
VALENCIANAS IX
La Tinençà de Benifassà
Socis: 11,50 €
Simpat. al CEDIM: 13 €
PVP: 14,50 €
ISBN: 84-931611-6-0
4ª Edició
RECURSOS Y
PARAJES DE RÍO BLANCO
Varis autors
Socis:11,50 €
Simpat. al CEDIM: 13 €
PVP: 14,50 €
ISBN: 84-931611-5-2
CAMINANDO POR EL
ALTO MIJARES
Autor: Rafael Cebrián
Gimeno
Socis: 17 €
Simpat. al CEDIM: 18 €
PVP: 19 €
29
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:58 Página 30
papers de muntanya
CEDIM - CEVCENTRE DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ DE MUNTANYA
El CEDIM, és un espai documental que té una biblioteca especialitzada en excursionisme, natura, muntanya i altres
temes relacionats, i una cartoteca amb mapes temàtics excursionistes, IGN i de l'Institut Cartogràfic Valencià.
També hi ha una hemeroteca amb les principals col·leccions de revistes en muntanya i un arxiu històric i fotogràfic
adreçat a investigadors i especialistes.
HORARI CEDIM:
De dilluns a dijous de 17 a 21 h.
SOCIS:
v Servei de prèstec de llibres, videos, mapes i revistes. IMPRESCINDIBLE DEIXAR CARNET DE SOCI.
v Descomptes en la nostra llibreria al voltant d’un 10 %.
Per a més informació, t'has de subcriure per correu electrònic i rebràs les notícies publicades a la web al teu mail. Ho pots
fer en: www.centroexcursionista.org/rss.php
Tesoros arTísTiCos De esPaÑa
voLÚMenes i y ii
30
Autor: Cayetano Enríquez de
Salamanca
Donació: José Luís Ibáñez Leiva
Edita: Club Internacional del Libro
Espanya té una gran riquesa cultural,
envoltada per molts tresors artístics
de gran bellesa. El mar, les seues
arborades places, els castells, les
torres, els enlluernadors museus, les
pintures, les figures, les escupltures,
els palaus i les catedrals són sens
dubte vertaders tresors.
També són els seus pobles, els que li
donen sentit a la cultura i l'art a Espanya, i per descomptat, les ciutats,
que són com la llum, infinita, blava i esplendorosa.
Totes les regions d'Espanya que apareixen en eixos dos volums
són verdaderament fantàstiques i sorprenents, per la diversitat de
la seua història, i el barreig d'estils i races.
En resum, Espanya és una festa per als sentits que podem descobrir en estes pàgines a través dels seus tresors artístics més valuosos, que ens ajuden a conéixer els llocs més apartats i insòlits del
nostre país.
CLauDia i L’esPeriT De La MunTanya
Autora i donant: Maria Josep Picó i
Garcés
Edita: Andana editorial.
Un llibre per pares i xiquets que
necessiten retrobar-se a la muntanya
per descubrir els valors que formen
part del món rural. L’autora, Maria
Josep Picó com a periodista ambiental ens ofereix una historia d’una
xiqueta que marxa de la ciutat inesperadament, per a pasar uns dies a la
muntanya, un territori desconegut i
ple de sorpreses. Els dies que passa
Claudia a la muntanya li permeten
descobrir i compartir la forma de vida dels seus habitants, així
como conèixer la biodiversitat i els problemas ambientals. Aquest
llibre es una porta oberta per a reflexionar sobre els valors i coneixements que ens proporcionen els paisatges rurals, i com els habitants de les ciutats necessitem tornar als nostres origens per a
gaudir del contacte més intim amb la natura, per a respetar-la més,
entenent millor els problemes ambientals del nostre territori i
comprometent-se amb la protecció del nostre entorn.
gr - 109 asTurias inTerior
Autor: Antonio Alba Montilla
Donació: Carlos Ferris
Edit. Prames, S.A
El recorregut pel qual transita esta ruta
discorre pel cor d'Astúries, a mitja altura
entre les abruptes cimes de la serralada i
el mar Cantàbric, unes vegades pels fons
de les valls, davall una atapeïda coberta
vegetal acompanyats de les cristal·lines i
netes aigües dels seus rius, altres vegades per les elevades crestes, on els voltors giren a la nostra altura a la cerca dels
corrents d'aire que els conduïsquen als
llocs d'aliment. Discorre per una natura
en excel·lent estat de conservació,
reducte d'algunes de les espècies més
emblemàtiques de la nostra fauna, sent
el paisatge amb les seues esquerpes muntanyes, els boscos, la
fauna i les gents, l'autèntic Paradís Natural.
gr-48 senDero De sierra Morena
Autor: diversos autors
Donació: Carlos Ferris
Edita: Asociación para el Desarrollo
Integral de Sierra Morena (ADIT)
El recorregut discorre a través de 590
km per les províncies de Huelva, Sevilla,
Còrdoba i Jaén, partint de la localitat de
Barrancos en la veïna Portugal.
Per a conéixer i interpretar millor aquest
recorregut s'han editat 4 topoguies
corresponents a cadascuna de les províncies per on passa la senda.
Ens permet conéixer un territori on
encara conviuen espècies tan escasses
com el linx ibèric, el llop, el voltor negre
i l'àguila imperial i pobles amb història
en què l’esser humà ha sabut mantindre
els valors naturals integrats en la seua pròpia forma de vida.
Cadascuna d'estes guies inclou una introducció genèrica de les
províncies, la definició de les etapes, material cartogràfic, així com
ressenyes culturals, paisatgístiques, ornitològiques i etnogràfiques, junt amb la relació d'allotjaments, restaurants, empreses i
oficines de turisme de la zona. Els trams estan dissenyats per a la
seua realització a peu, amb bicicleta o a cavall, en funció de la dificultat i la distància.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:58 Página 31
papers de muntanya
Fauna verTebraDa. Paisaje Protegido
serra del Maigmó i serra del sit
Autor: Ramón García Pereira i
Associació Amics Vall de
l'Avaiol.
Donació: Ramón García Pereira
Edita: Asociación para el
Desarrollo Integral de Sierra
Morena (ADIT)
La Serra del Maigmó té per fi una
guia completa sobre la flora i
fauna vertebrada d'esta singular
serra alacantina ideal per al senderisme i l'observació de la natura. Ramón i l'Associació de
l'Avaiol han realitzat un minuciós
treball d'investigació, catalogació
i fotografia de la fauna dels termes de Petrer, Castalla i Ibi. La
guia s'ha dissenyat des del rigor científic però amb una intenció
didàctica que serà molt útil a excursionistes, escolars i amants de
l'ecologia. El volum i qualitat de les 474 fotografies, 183 taules
d'espècies, 17 mapes i 139 il·lustracions són un bon exemple que
han treballat amb rigor i voluntat perquè la guia siga una ferramenta útil i educativa per a sensibilitzar sobre la protecció d'estes serres alacantines.
at per
Llibre recoman
PaisaTges ForTiFiCaTs: Torres, Muralles i
Castells a les Terres valencianes
Autor: José Manuel Almerich.
Donació: Edicions Bromera.
Edita: Edicions Bromera.
Les fortaleses valencianes, de diferents
orígens i distintes èpoques, constitueixen
una part important del nostre llegat històric, i l’arquitectura de la defensa forma
part del nostre paisatge. Som terra de
castells, de roca i de frontera, conseqüència de la diversitat de cultures i de
l’aïllament de grups socials a vegades
amb un sentiment ben fort de territorialitat i defensa de la llibertat davant els continus atacs, ràtzies i invasions.
Des dels poblats íbers fins a les fortaleses cristianes, la història
del poble valencià ha sigut una història de conquestes i reconquestes, de temors i de sobirania, de la lluita constant per defensar el territori, un territori complex i segmentat, anhelat per les
cultures que es van disputar el control de la costa i de les muntanyes de l'interior.
Paisatges fortificats és una obra d'una utilitat extraordinària per a
conéixer aquesta diversitat patrimonial i paisatgística, sovint desconeguda, que ens caracteritza com a valencians.Un recorregut
suggeridor i evocador, un viatge pels escenaris més insòlits i atractius, des de les esglésies i les ermites fortificades fins a les ciutats
emmurallades, passant per les torres de guaita i els castells enfilats a la roca. Una obra imprescindible que ens trasllada als orígens
de la nostra personalitat com a poble i com a societat.
“MesTa 95. Diario De un viaje TrasHuManTe”
1a Edició 2011
Autor: Eduardo Saiz.
Donació: Llibrería Patagonia.
Editorial: Castella Tradicional.
Este és el preciós diari de camp que Eduardo Saiz Alonso va realitzar en la primavera de 1995, mentres
acompanyava els ramats transhumants que des d'Extremadura es dirigien fins a les muntanyes lleoneses
dels Pics d'Europa.
Es tracta d'un document d'extraordinària bellesa, tant pels seus dibuixos com pels seus textos, que relata
el succeir diari d'un gran ramat de 2.600 ovelles merines, recuperant l'aventura del viatge mil·lenari pels
vells camins ramaders, a través de diversos paisatges i cultures, de la cañada real Lleonesa Oriental, tal com
es va fer durant segles.
Un document de gran valor sobre una de les activitats més antigues, sàvies i plenes d'encant de la nostra
història rural.
noveTaTs aL CeDiM
PAISATGES FORTIFICATS – TORRES, MURALLES I CASTELLS A LES TERRES VALENCIANES. José Manuel Almerich. Edicions Bromera 2011
PAISATGES FORTIFICADOS – TORRES, MURALLAS Y CASTILLOS EN TIERRAS VALENCIANAS. José Manuel Almerich. Edicions Bromera 2011
TESOROS ARTÍSTICOS DE ESPAÑA VOL. 1 y 2. Club Internacional del Libro 1996
FAUNA VERTEBRADA – PAISAJE PROTEGIDO SERRA DEL MAIGMÓ i SERRA DE SIT. Ramón García Pereira y Asociación Amigos del Valle
de l’ Avaiol 2011
GR-48 SENDERO DE SIERRA MORENA – Provincia de Sevilla. ADIT 2011
GR-48 SENDERO DE SIERRA MORENA – Provincia de Huelva. ADIT 2011
GR-48 SENDERO DE SIERRA MORENA – Provincia de Jaén. ADIT 2011
GR-48 SENDERO DE SIERRA MORENA – Provincia de Córdoba. ADIT 2011
GR-109 ASTURIAS INTERIOR. Prames, S.A 2011
MONTES Y GANCHEROS DE LA COMARCA DEL RINCÓN DE ADEMUZ. Samuel Ruibi Herrero 2006
CLÀUDIA I L’ESPERIT DE LA MUNTANYA. Andana Editorial 2011
LOS RELATOS DE LA FÉNIX [2009-2010]. La Fénix Troyana , Chelva 2011
31
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:58 Página 32
iven
institut valencià d’excursionisme i natura
aCTiviTaT soCioCuLTuraL
És un Institut creat en el CEV per a coordinar i impulsar els
actes socials i les activitats culturals i mediambientals relacionades amb l’excursionisme i els esports de muntanya que es
practiquen en l’entitat des de fa 66 anys. Va vore la llum el
1993 a fi d’estimular la participació cívica i potenciar el seu
compromís amb la societat valenciana en aquells aspectes
relacionats amb l’excursionisme i el patrimoni natural i cultural.
Qualsevol soci pot formar part de les comissions de treball,
formades per voluntaris que són coordinades per un portaveu
elegit d'entre ells.
PreMis i guarDons.
arTisTes Per La naTura i eL PreMi CavaniLLes
exCursió Per La LLuM
És el concurs fotogràfic del CEV. L’organitzem tots els anys,
habitualment després de l’estiu, com a concurs de fotografies que recull les millors imatges de la natura i del món
rural. Els premis varen ser de 400 euros per al primer premi,
300 euros per al segon premi i de 200 euros per al tercer
premi.
Les obres seleccionades al XVIII Concurs de Fotografia
“Excursió per la Llum” s’exposarem al Centre del 18
d’Octubre al 30 de Novembre.
32
s
s
Primer Premi, a la fotografia de Juanjo Miguel Serra.
Títol: LA TARDOR.
Segon Premi, a la fotografia de Julián Negredo.
Títol: REFLEJOS DE LA
ALBUFERA.
Avançàvem en la Revista
anterior que enguany el
Premi Cavanilles s'ajornava,
però ara vos confirmem que
segurament d'any, encara
que intentarem recuperar-ho
per a continuar reconeixent
el treball fet per associacions
i persones del món de l’excursionisme, per la conservació i difusió del nostre patrimoni cultural i natural.
Fins ara, cada any per gener,
celebràvem un sopar amb el
lliurament del premi i l'obra
seleccionada de la Mostra
Artistes per la Natura, ara
hem aconseguit mantindre
amb Artistes per la Natura i hem editat un catàleg de l'obra
gràcies a la col·laboració de l'Obra Social de la Caixa. La mostra este any està representada per Mercedes Balaguer MITJANS, com podeu llegir a la pàgina 11 de la revista. Com ja
sabeu, la Mostra pretén fer realitat la conjugació d’excursionisme i cultura amb la participació d’artistes que creen la seua
obra especialment, i sempre amb la distinció dels valors de la
natura, de la seua conservació, difonent la necessitat de lluitar
pel patrimoni cultural i natural. Una de les obres serà una
donació per al fons de la Fundació Centre Excursionista.
exPosiCions i aCTes soCiaLs
S’encarrega de planificar i organitzar el calendari d’expo sicions, conferències, premis, el concurs fotogràfic, les festes i
els actes de reconeixement social. Al Centre cada any s’orga nitzen més de deu exposicions diferents de totes les temàtiques que promoguem.
MeDi aMbienT
s
Tercer Premi, a la fotografia de Daniel Ferrer Tena. Títol:
CATEDRALS – 3.
Treballa tots els temes relacionats amb conservació del
mediambient, en matèria de denúncies relacionades amb
degradació de les nostres muntanyes. Participa a través de
diferents fòrums associatius en tot allò relacionat amb el turisme rural i l’educació ambiental.
Per al mes de maig comencem les inscripcións per a les activitats del Estiu.
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:58 Página 33
iven
institut valencià d’excursionisme i natura
La gaLa De PreMis DeL CenTre
La Gala dels premis és l’encontre anual del Centre
Excursionista de València i dels seus socis on reunim els diversos guardons associatius. Un acte especialment social, per a
retre homenatge als homes i dones que s’han distingit per
diferents motius i reconéixer molts valors cívics que són el
millor patrimoni de la nostra societat. Es varen lliurar els premis del Concurs fotrogràfic i els premis socials el darrer 25 de
Novembre, podeu veure una selecció d'imatges i la informació
en les pàgines 12 i 13 d’esta revista.
CALENDARI D’ACTES SOCIALS
I EXPOSICIONS
... I EN UN FUTUR
arxiu HisTòriC
Classifica i cataloga documents històrics de l’Entitat mitjançant
donacions i préstecs de socis i simpatitzants. Col·labora en el
muntatge d’exposicions retrospectives i disposa d’un fons
fotogràfic i bibliogràfic molt interessant.
una nueva exPosiCión De arCHivo HisTóriCo
A principios de 1972 partieron
de Valencia hacia la cordillera de
los Andes, la Expedición Valenciana a los Andes 1972 del
Tupungato al Aconcagua, donde
realizaron diversas ascensiones
a las cumbres del sector andino
chileno-argentino.
Destacó por su significación la
ascensión a la cara Sur del Aconcagua por la “vía de los franceses” por la cordada formada por Miguel Gómez †, Ángel Tebar,
Amadeo Botella† y Toni Martí, dicha ascensión realizada en lo
que hoy se denomina “estilo alpino”, elevó a su cenit en ese
tiempo y en años posteriores, la capacidad y compromiso del
alpinismo español.
Adelantada a su tiempo para lo que era el nivel alpinístico español, traspasó el umbral y se adentró, o se aventuró, mejor dicho,
en la senda apuntada por Desmaison, Bonatti y otros de afrontar en el estilo alpino de dificultades y compromiso, las grandes
paredes e itinerarios de las grandes cumbres en los Andes e
Himalaya.
En este año 2012, se cumple el 40 aniversario de dicha ascensión y desde el Archivo Histórico del CEV, queremos recordarlo
y celebrarlo con todos los honores y reconocimientos que se
debe a tal acontecimiento.
Estamos preparando una exposición conmemorativa de tal
expedición que estará expuesta en la sede del CEV en los
meses de mayo y junio y que culminará con un acto especial,
recordatorio de las personas que lo protagonizaron y a los que
ya no están con nosotros como Miguel Gómez y Amadeo
Botella.
Comisión Archivo Histórico
MARÇ
S'inicia la Mostra “Artistes per la Natura 2012” amb l’obra de
l’artista Mercedes Balaguer Mitjans: ÍNTIMA NATURA. Fins al
27 d’abril.
6, dimarts. Els Primers Dimarts, cita amb Rafael Cebrián:
Croàcia la Iugoslàvia de Tito. Muntanyes i patrimoni cultural
vorellant l'Adriàtic: Dalmàcia. Els Alps Dinàrics. 20 hores Saló
social CEV.
28, dimecres: Acte de conmemoración Artistas 2012:
Mitjans. A les 19,30 hores a la saló d’actes del Centre.
ABRIL
3, dimarts. Els Primers Dimarts, cita amb Rafael Cebrián:
Romania: Els Carpats. Boscos profunds, fauna salvatge, tradicions i patrimoni en l'Europa de l'Est. 20 hores Saló social CEV.
Fins al 27. Seguéix l’Exposició “Artistes per la Natura”
MAIG
8, dimarts. Cita amb Rafa abans de l'estiu, esta vegada el 2n
dimarts, que el 1r és festa. Projecció TURQUÍA: NATURALEZA
Y PATRIMONIO. SENDERISMO POR LAS MONTAÑAS DEL
LITORAL MEDITERRÁNEO, LA COSTA LICIA y ESTAMBUL. A
les 20 horas al Saló social CEV.
Des del 2. Exposició d’Arxiu Históric “40 Aniversario Cara
Sur Aconcagua 1972”. Inauguració dijous 17, a les 20 horas al
Saló social CEV.
Des del 30. Inici de les convocatories del Voluntariat Medi
Ambiental del CEV per als programes d’estiu.
JUNY
Fins al 29. Seguéix l’exposició d’Arxiu Históric “40
Aniversario Cara Sur Aconcagua 1972”
JULIOL
Des del 6. Exposició documental Conmemoració del 50
Aniversari del Grup Escolta XIII. A la seu social del CEV.
www.centroexcursionista.org
33
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:58 Página 34
colles, seccions i comissions
"vieTnaMbi-si"
Eva Samitier
Sección de Exploraciones Subterráneas del CEV.
Eva Samitier
34
Mercados, prima de riesgo, índice de confianza del consumidor, tasas bancarias, recortes… últimamente han aparecido
multitud de palabras que hasta hace muy poco tiempo no
habíamos escuchado nunca, o sonaban muy remotas. A parte
de enriquecer nuestro vocabulario, poco más contribuyen a
nuestro bienestar, sino más bien todo lo contrario, nos acongojan y hacen que andemos por el mundo como si nos faltara
el aire.
Pues bien, desde la Sección de Exploraciones Subterráneas
del Centro Excursionista de Valencia, como siempre hemos
hecho ante cualquier tipo de acontecimiento, hemos dicho:
“tierra trágame”, y no en un sentido literal, qué va, nosotros
solitos decidimos meternos bajo tierra. Pero no penséis que es
una técnica como la del avestruz para no ver la que se avecina, no todo lo contrario, todo lo contrario. Aunque parezca
contradictorio, nos metemos bajo tierra para coger aire y respirar mejor. Que sí, que sí, nosotros preferimos palabras como
reto, fuerza de voluntad, compañerismo, sensación de libertad, confianza… Y todo esto lo experimentamos haciendo
Espeleología. Y te dirás, eso no es para mí, es muy difícil y
arriesgado, pero ¿cómo lo sabes si no lo has probado?
En la Sección tenemos muchos años de experiencia en la formación de personas para disfrutar de este deporte-ciencia, y
cuando conozcas al equipo humano que integra este grupo,
seguro que decides quedarte y te conviertes en un
“Cavernoso” como nosotros, además, el nivel lo decides tú,
hay infinitas simas y cavidades con diferentes niveles de dificultad, así que ves decidiendo ¿cuál es el tuyo?. En pocos
sitios como este, te ofrecerán la posibilidad de descubrir nuevos lugares donde las personas no han estado aún, y ponerles
el nombre que más te plazca. Y todo esto, sin tener que ir a
lugares lejanos, muy cerquita de tu casa.
Así que no lo pienses más y pásate un miércoles por el Centro,
a partir de las 21h y nos conoces. ¡QUE NO TE LO CUENTEN,
VIVELO TU!
Cuando le dije a mi madre que me iba a Vietnam empezó a
hacer pucheritos, como si pensara que marchaba a un país de
esos que sirvieron de modelo para hacer las huchas del
Domund… ya sabéis, las que representaban una cabeza de un
chino, un negro y de un “ponipayo” con las que de críos solíamos hacer novillos una mañana al año en aras de la solidaridad con todos los niños del mundo.
Cuando añadí -con esa falta de empatía que siempre me reprocharon las mujeres que me dejaron- que iba a recorrer el país en
bici, no pudo ya reprimir un llanto rotundo por su único hijo y me
preguntó si tenía testamento….Coñ…, madre!! –le dije- soy
notario, sería casi de mal gusto espichar sin uno de esos….
Afortunadamente para mi madre (y para mí) Vietnam es hoy
una nación segura para el viajero sin mayores peligros que las
enfermedades tropicales, el caótico tráfico, alguna serpiente
despistada y quizá uno que otro policía al que se le han olvidado las ordenes de no molestar a los extranjeros con alguna
figura “paratributaria” inventada para la ocasión. En fin, una
de esas contradicciones en vías de desarrollo en la que convive un partido comunista que todavía venera a Ho-Chi-Min con
una población que tiene un negocio en la planta baja de cada
casa y que no le hace ascos a comerciar con los productos de
las marcas multinacionales…donde el vehículo que sustituyó a
la bicicleta es la moto “escooter”….donde a las seis de la
mañana es hora punta, se come a las once y se sobrevive hasta
las cuatro de la tarde, cuando las temperaturas bajan hasta los
confortables treinta y tres grados Celsius…donde todo el
mundo saluda con un “hello” sonriente con tal disciplina que
da que pensar en que esta gente derrotó a los jemeres camboyanos, los chinos, los franceses y los norteamericanos…
donde la suavidad del paisaje contrasta con la dureza de las
condiciones de vida…donde tienen una cerveza pasable “BiaHa-Noi” pero se la beben caliente…donde entierran a sus
muertos en su parcela de cultivo, en medio de la plantación de
arroz….donde veneran a sus dioses con ofrendas de chocolatinas “Choco-Pie”, como si los dioses no supieran que las
mejores son las campurrianas…en definitiva, un buen lugar
para tomar perspectiva y…..volverte a casa.
Paco Mondaray, soci del CEV i membre de la Sección de
Muntanya.
Paco Mondaray
“Tierra TrÁgaMe”
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:58 Página 35
colles, seccions i comissions
gruP jove
Secció infantil i juvenil del CEV
CròniCa DeLs iniCis D'una seCCió en eL CenTre: La nova
ProPosTa De bTT
CoMissió De voLunTariaT MeDi aMbienTaL
[email protected]
Accés: Socis i simpatitzants.
Activitats: Voluntariat forestal, activitats de formació i educació
ambiental, nidificació, patrimoni, etc
CoLLa De senDers
Reunió 1r i 3r dimecres de mes a les 20 h.
Blog de Senders: http://colladesenders.blogspot.com/
Accés: Ser soci i formar part de grups de treball.
President: Miguel Ortiz. Activitats: eixides de remarcatge i manteniment del senders GR i PR. Excursions a altres senders senyalitzats. Organitzen amb l’IVEN la Marxa per la Calderona.
seCCió De MunTanya
Reunió dijous a les 20:30 h.
Blogspot: http://secciomuntanyacev.blogspot.com
Accés: Ser soci i tindre la targeta federativa de muntanya.
President: Javier García Verguer. Activitats: escalada en roca i
gel, esquí de muntanya, expedicions, ascensions i alpinisme.
seCCió D’exPLoraCions subTerrÀnies
Reunió dimecres des de les 21 h.
Página Web: http://www.sesdelcev.org
Accés: Ser soci i tindre la targeta federativa d’espeleologia.
Presidenta: Arantxa Gea. Activitats: exploracions subterrànies,
descens de barrancs, Bio-espeleologia, expedicions i prospeccions, neteja de cavitats i trobades d’espeleòlegs.
seCCió De bTT
Reunió 2n dimecres de mes a les 20 h.
Guillermo Fau
Accés: Ser soci
Activitats: eixides amb la bici de muntanya i talles específics.
Kike Moreno
Desenvolupa el programa educatiu d'activitats per a xiquets i
joves que tenen entre 8 i 17 anys.
Tot va començar amb una proposta d'excursió de Kike Moreno.
Ara ja s'han realitzat diverses i -a més amés- la primera reunió
per a crear una nova Secció del Centre. Sí, una nova Secció de
Bicicleta de Muntanya del CEV. L’1 de febrer, s’aplegaren 20
socis i sòcies amb l'objectiu d'estudiar les possibilitats, proposar
activitats i establir un marc de comunicació entre tot el grup.
Es va fixar una reunió mensual, el segon dimecres de cada
mes, a les 20 hores, perquè no coincidisca amb la reunió de la
Colla de Senders, i, de forma inmediata, ja es varen organitzar
les rutes dels següents caps de setmana. Encara que està per
concretar, existeix la intenció de realitzar dos eixides mensuals, una dissabte, i un altra diumenge, amb la idea fer diferents eixides, tant des de València com des d'altres punts, amb
vehicle i –inclús- moure alguna ruta de cap de setmana. També
es va proposar la realització de jornades o tallers de temes de
mecànica de BTT per a aquelles persones interessades a millorar els seus coneixements sobre el ciclisme de muntanya.
El diumenge 26 de Febrer, i amb destí La Cañada, un grup de 13
persones, van realitzar la primera activitat en dos opcions: una
més senzilla i curta (uns 35 Km., esta opció la van completar 7
ciclistes) i una altra més tècnica i prolongada (uns 50km., amb 5
ciclistes). I per finalitzar, i celebrar-ho, esmorzaren junts en el
berenador de La Presa.
La següent reunió ja s'ha produït, el 8 de març, així que es van
planificar entre altres les activitats per a abril, però només és
una previsió, així que contacta amb la nova secció. Ací teniu un
avanç d’abril.
• Diumenge 1. Montes de la Cañada. Nivell 3,45km - desnivell
300m. I s'eixirà des del Parc Capçalera a les 9:30h.
• Dimecres 4. Reunió de secció a les 20:00h en el CEV: Cap de
setmana 14 i 15, possible eixida de dos dies, per concretar.
• Dissabte 21. La Rodana, Riba-roja. Nivell 3, 35km - desnivell
500m. S'eixirà des de Pàrquing Poliesportiu Riba-roja a les
9:30h.
• Diumenge 29. La Via Verda, Villalonga-Gandia.
35
CENTRE EXCur 72.qxd:2012 04/04/12 11:58 Página 36

Documentos relacionados