Guia de l`Església de Sant Feliu de Llobregat

Comentarios

Transcripción

Guia de l`Església de Sant Feliu de Llobregat
Guia de l’Església
de
Sant Feliu de Llobregat
2016
Versió actualitzada a 15-5-2016
El logotip corporatiu del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, està format per una
representació gràfica que evoca formes pròpies d’aquesta Església particular i la
seva iconografia, i amb imatges representatives de les comarques que formen part
de la Diòcesi. (Cf. Decret episcopal 12/10. Sant Feliu de Llobregat 31 de juliol de
2010).
Índex
ORGANISMES DIOCESANS
8
DELEGACIONS I ALTRES SERVEIS
17
CENTRES DE FORMACIÓ
25
PREVERES I DIAQUES
27
VICARIES
Vicaria del Llobregat
Arxiprestat de Bruguers
Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat
Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat
Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts
Arxiprestat de Montserrat
33
35
37
43
47
53
57
Vicaria del Penedès - Anoia - Garraf
Arxiprestat de Garraf
Arxiprestat de Vilafranca del Penedès
Arxiprestat d’Anoia
Arxiprestat de Piera - Capellades
63
65
71
79
83
ADRECES
Clergat
Instituts de Vida Consagrada i
Societats de Vida apostòlica
Índex de poblacions i parròquies
87
89
97
105
3
Notes
Les dues xifres separades per un guió que segueixen
els noms indiquen, respectivament, l’any de naixement
i l’any de nomenament o jubilació.
Abreviatures i símbols
●
*
**
Ad
AP
c
Cap
Dc
DP
Emm.
Enc.
Excm.
Fr.
Gmà.
Gna.
Mn.
Mons.
P.
Pquia.
R
Sr.
Sra.
V
Número de congregació religiosa
Extradiocesà
No sacerdot
Adscrit
Administrador parroquial
Celebra habitualment
Capellà
Diaca
Diaca permanent
Eminentíssim
Encarregat
Excel·lentíssim
Frare
Germà
Germana
Mossèn
Monsenyor
Pare
Parròquia
Rector
Senyor
Senyora
Vicari
Guia de l’Església
2016
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Casa de l’Església
Carrer d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
Fax 93 632 76 31
De dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h
[email protected]
www.bisbatsantfeliu.cat
Estadística
Superfície diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
Altres dades, a 31/12/2015:
Arxiprestats
Parròquies
Esglésies i oratoris
Congregacions masculines
Congregacions femenines
Preveres diocesans
Preveres extradiocesans
Diaques permanents diocesans
Diaques permanents extradiocesans
Preveres diocesans difunts
1.610,7 Km 2
Població diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
1.003.658 habitants
Població per arxiprestats (01/01/2015)*
Bruguers
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Montserrat
Garraf
Vilafranca del Penedès
Anoia
Piera-Capellades
249.542
90.217
154.609
85.854
146.916
148.195
70.305
26.398
31.622
*Dades de Població a data 01/01/2015, segons l’INE (Instituto Nacional de Estadística)
6
9
122
165
12
26
91
16
19
1
1
Excm. i Rvdm. Sr. Cortés Soriano, Agustí
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Nasqué el 23 d'octubre de 1947 a València.
Cursà els estudis eclesiàstics al Seminari Metropolità de València. Es llicencià en teologia per la
Facultat de Teologia Sant Vicenç Ferrer de València. L'any 1993 es doctorà en teologia a la
Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Fou ordenat sacerdot el 23 de desembre de 1971. En
el seu ministeri sacerdotal, entre 1972 i 1974, fou vicari a Quart de Poblet; de 1973 a 1984, capellà
del Col·legi Sant Josep de la Muntanya de València; de 1974 a 1976, rector de Quart de Poblet i
professor a l'Institut Lluís Vives de València; de 1976 a 1978, director del Secretariat Diocesà de
Pastoral Juvenil; l'any 1978, vicari de Sant Antoni de Pàdua de València; de 1978 a 1984, secretari
particular del qui aleshores era arquebisbe de València, Mons. Miquel Roca Cabanellas; de 1986
a 1997, rector del Seminari Metropolità de València; de 1997 a 1998, canonge penitencier de la
catedral de València; i entre 1990 i 1998, professor de teologia a la Facultat Teològica, a l'Institut
Teològic per al Matrimoni i la Família i a l'Institut de Ciències Religioses de València.
Fou nomenat bisbe d'Eivissa el 20 de febrer de 1998 i rebé l'ordenació episcopal el 18 d'abril de
1998.
El 12 de setembre de 2004 inicià el seu ministeri com a primer bisbe de la diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat, a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.
A la CEE és vicepresident de la Comisión episcopal de seminarios y universidades i president de
la Subcomissió d'universitats.
A la Conferència Episcopal Tarraconense és el bisbe delegat de la Pastoral Familiar i, des de la
reunió dels bisbes catalans del passat 30 de setembre i 1 d'octubre de 2008, encarregat del
Secretariat Interdiocesà de Pastoral de santuaris, pelegrinatges i turisme de Catalunya i les Illes.
Secretari particular
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere
70-04
7
Cúria de Govern
Vicaria del Llobregat
Casa de l’Església
Carrer d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
Fax 93 632 76 31
De dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h
[email protected]
www.bisbatsantfeliu.cat
Vicari Episcopal
Mn. Domingo Ferrerons, Josep Maria
Tel. 93 632 76 30
Fax 93 632 76 31
[email protected]
Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf
Bisbe
Vicari Episcopal
Excm. i Rvdm. Sr. Cortés Soriano, Agustí
Mn. Milà Vidal, Pere
Tel. 93 632 76 30
Fax 93 632 76 31
[email protected]
Secretari Particular
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere
Tel. 93 632 76 30
Fax. 93 117 20 03
[email protected]
Secretari general i Canceller
Moderador de la Cúria
Vicaria General
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere
Tel. 93 632 76 30
Fax 93 632 76 31
[email protected]
Vicari General
Adjunta a la Secretaria General
**Sra. Majado Bruña, Mª Jesús
47-04
70-04
66-04
Secretariat diocesà d’Associacions
i Fundacions
Delegació Episcopal per a
les qüestions administratives
matrimonials
Director
Notaris
Departament d’informàtica
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere
Mn. Serra Oller, Joan Manuel
Mn. Hernández Taulé, Ricard
Tel. 93 632 76 30
Fax 93 632 76 31
[email protected]
64-14
Secretaria General
Adjunt Secretaria Particular
Mn. Duaso Izquierdo, Manuel, DP
Mn. Berdoy Alemany, Jaume
Tel. 93 632 76 30
Fax 93 632 76 31
[email protected]
55-14
Mn. Fernàndez Garcia, Antonio
75-16
[email protected]
**Sr. Oliveros Huesa, Javier
[email protected]
70-05
63-04
69-10
Departament de noves tecnologies
**Sr. Javier Oliveros Huesa
Mn. Torrente Bruna, Josep
Mn. Moragues Pastor, Josep Vicenç
8
ORGANISMES
ORGANISMES
DIOCESANS
DIOCESANS
Cúria de Justícia
Casa de l’Església
Carrer d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
Fax 93 632 76 31
[email protected]
Dimecres, dijous i divendres, de 10.00h a 13.00h
Vicari Judicial
*Mn. Sols Lúcia, Albert
46-12
Jutges Diocesans
Mn. Fernàndez García, Antonio
*Mn. Carbonell Bergès, Armand
[email protected]
75-12
65-12
Ministeri Públic
Promotor de Justícia i Defensor del Vincle
*Mn. Sánchez Núñez, Rafael, DP
[email protected]
53-12
Secretaria del Tribunal
Notaris
Mn. Serra Oller, Joan Manel
Mn. Salas Valle, Joan Lluís, DP
63-12
67-15
Auxiliar de Secretaria
Mn. Salas Valle, Joan Lluís, DP
[email protected]
67-14
9
Consell del Presbiteri 2014-2017
President
Excm. i Rvdm. Sr.
Cortés Soriano, Agustí
Membres Nats
Mn. Berdoy Alemany, Jaume,
Vicari general
Mn. Sols Lúcia, Albert
Vicari judicial
Mn. Domingo Ferrerons, Josep M, Vicari episcopal
Mn. Milà Vidal, Pere
Vicari episcopal
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere, Secretari General
i Canceller
Garraf
Mn. Martín Fernández, Fermí
59-14
Vilafranca del Penedès
Mn. Rovirosa Cendrós, Joaquim
38-14
Anoia
Mn. Ruiz Ramon, Josep Ramon
73-14
Piera–Capellades
Mn. Bosch Vendrell, Ramon M.
66-14
Representants funcionals
Secretariat del Consell del Presbiteri
Delegats i Cúria
Mn. Armengol Siscares, Xavier
54-14
Mn. Muñiz Pérez, Carles, secretari
75-14
Mn. Moragues Pastor, Josep Vicenç, adjunt 69-14
Mn. Palau Valero, Daniel, adjunt
72-14
Preveres seculars emèrits
Mn. Alonso Càmara, Lluís
34-14
Membres Elegits
Instituts de vida religiosa i Societats de vida
apostòlica
P. Dalmau Ribalta, Bernabé, OSB
44-14
P. Roca Mas, Josep, SF
38-14
Representants territorials
Membres designats pel Sr. Bisbe
[email protected]
Bruguers
Mn. Puig Mas, Joan
38-14
Sant Boi de Llobregat
Mn. Fernández García, Antonio
75-14
Sant Feliu de Llobregat
Mn. Guinot Gómez, Vicenç
69-14
Sant Vicenç dels Horts
Mn. Palau Valero, Daniel
72-14
Montserrat
Mn. Grané Calvo, Jaume
47-14
Mn. Roig Cisteré, Manuel
Mn. Roca Roig, Antoni
Mn. Peñafiel Maireles, Joan
Mn. Torrente Bruna, Josep
Mn. Moragues Pastor, Josep Vicenç
Mn. Muñiz Pérez, Carles
10
44-14
47-14
52-14
66-14
69-14
75-14
ORGANISMES
DIOCESANS
Col·legi de Consultors
President
Excm. i Rvdm. Sr
Cortés Soriano, Agustí
Mn. Berdoy Alemany, Jaume
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere
Mn. Grané Calvó, Jaume
Mn. Armengol Siscares, Xavier
Mn. Roig Cisteré, Manuel
Mn. Bosch Vendrell, Ramon M.
Mn. Alonso Cámara, Lluís
Mn. Roca Roig, Antoni
Mn. Guinot Gómez, Vicenç
47-05
70-05
47-05
54-05
44-10
66-11
34-15
47-15
69-15
11
Santa Església Catedral
Titular: Sant Llorenç
Encarregat: Mn. Domingo Ferrerons, Josep M.
Pl. Vila, 2B
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. despatx: 93 666 12 26
Tel. sagristia: 607 014 718
[email protected]
http://www.bisbatsantfeliu.cat
Horari de despatx
Dilluns i dimecres, de 18.00 h a 19.30 h (excepte
vigilies i festius)
Horari de misses
De dilluns a divendres: 11.30 h (Cs) i 20.00 h
Dissabtes: 11.30 h (Cs) i 20.00 h
Vigílies: 20.00 h
Festius: 09.00 h, 12.00 h, 13.15 h (excepte agost) i
19.00 h (Cs)
Horari de confessions:
De dilluns a dissabte de 19.00 a 20.00 h
Diumenge: de 10.00 a 12.00 h i de 17.00 a 19.00 h
F
Fundació Laurentius
President
Excm. i Rvdm. Sr.
Cortés Soriano, Agustí
**Sr. Torras Ferret, Joan, gerent
64-11
**Sr. Perernau Borralleras, Ramon, tresorer 48-11
**Sr. Ossó Ollé, Enric, secretari
58-11
Mn. Domingo Ferrerons, Josep M.
Mn. Armengol Siscares, Xavier
Mn. Escolà Gené, Francesc X. DP
**Sr. Armengol Calvet, Jaume
**Sr. Medina Beye, Jordi
**Sr. Ossó Ollé, Enric
**Sr. Obiols Gras, Salvador
**Sr. Perernau Borralleras, Ramon
**Sr. Torras Ferret, Joan
55-15
54-11
39-11
49-11
64-11
58-11
50-11
48-11
64-11
[email protected]
12
ORGANISMES
DIOCESANS
Consell Pastoral Diocesà
President
Delegació de Pastoral de la Salut
**Sra. Márquez Muriel, Mari Carmen
Excm. i Rvdm. Sr.
Cortés Soriano, Agustí
Pastoral social de Catequesi
**Sra. Vives Casas, Rosa
Membres Nats
Pastoral diocesana d’Adults. Àmbit moviments
**Sr. Castelló Estany, Josep F.
Mn. Berdoy Alemany, Jaume
Vicari general
Mn. Domingo Ferrerons, Josep M. Vicari episcopal
Mn. Milà Vidal, Pere
Vicari episcopal
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere Secretari general
i Canceller
Pastoral diocesana d’Adults. Àmbit parroquial
**Sr. Carrasco Gómez, Miquel
Pastoral diocesana de Joves. Àmbit moviments
**Sr. Berga Llopis, Sergi
Pastoral diocesana de Joves. Àmbit parroquial
**Sra. Fabrés Casals, Gemma
Secretariat del Consell
**Sra. Molins Marsans, M. Carme, secretària
**Sra. Quintana Cortès, Maria
**Sra. Ghiringhelli Baleyron, Eugènia
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere
Instituts de vida religiosa i Societats de vida
apostòlica
Gmà. Ruiz Gutiérrez, Santiago
Gna. Burguete Musgo, Begoña
Gna. Sanz Roldán, Maria Cruz
[email protected]
Membres Elegits
Àmbit de la Pastoral Social
**Sra. Rubio García, Ana M
Representants territorials
Pastoral diocesana de la família. Acollidors de
promesos
**Sr. Carrera García, Salvador
**Sra. Rosdevall Villareal, Montserrat
**Sra. Vélez Blasco, M. Carmen
Bruguers
**Sr. Noè Campderrós,Pere
Sant Boi de Llobregat
**Sra. Quintana Cortès, Maria
Sant Feliu de Ll.
**Sr. Baqués Cid, Salvador
Sant Vicenç dels Horts
**Sra. Ghiringhelli Baleyron, Eugènia
Montserrat
**Sra. Molins Marsans, M. Carme
Garraf
**Sra. Pons Freixes, Roser
Vilafranca del P.
**Sr. Doménech Martí, Joan
Anoia
**Sra. Jabalera Parcerisas, Montserrat
Piera-
Pastoral diocesana de la família. Àmbit moviments
**Sr. Prats Segarra, Llorenç
**Sra. Zaragoza Formiga, Maria
Àmbit de la tercera edat
**Sr. Macías González, Cristóbal
Capellades
Representants funcionals
Col·lectiu de professors de religió i moral Catòlica
**Sra. dal Maschio Eisele, Monika
Secretariat del Consell del Presbiteri
Mn. Muñiz Pérez, Carles
Àmbit de la economia diocesana
**Mn. Rufas Martínez, Josep M., DP
Diaques permanents diocesans
Mn. Pujol Pons, Pere, DP
Membres designats pel Sr. Bisbe
**Sr. Gonzalo Pascual, Lluís
**Sr. Torrents Andreu, Joan
**Sr. Inarejos de las Heras, Francisco
13
Bruguers
Càritas
Comunitat
Neocatecumenal
Vicaries i Arxiprestats
Vicaria del Llobregat
Arxiprestats
Bruguers
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Montserrat
Vicari Episcopal
Mn. Domingo Ferrerons, Josep Maria
Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf
Arxiprestats
Garraf
Vilafranca del Penedès
Anoia
Piera-Capellades
Vicari Episcopal
Mn. Milà Vidal, Pere
14
ORGANISMES
DIOCESANS
Arxiprestos
Fins a setembre de 2019
Mn. Puig Font, Josep
Mn. Roca Roig, Antoni
Mn. Ribas Matamoros, Xavier
Vilafranca del Penedès
Sant Vicenç dels Horts
Bruguers
Fins a gener de 2017
Mn. Pausas i Mas, Josep
Garraf
Mn. Mora i Bartrès, Gaspar
Sant Feliu de Llobregat
Mn. Bullit Guasch, Joan Ramon
Montserrat
Fins a setembre de 2017
Mn. Bosch Vendrell, Ramon M.
Mn. Catasús Pallerola, Carles
Mn. Peñafiel Maireles, Joan
Piera-Capellades
Anoia
Sant Boi de Llobregat
15
DELEGACIONS
ALTRES SERVEIS
Delegacions i Altres Serveis
17
D
Delegacions
Casa de l’Església
Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
Fax 93 632 76 31
Delegació Diocesana de Catequesi
Delegació Diocesana de Pastoral
de Joventut
Consell de la Delegació
Gna. Novallón, Marta, hcsa
**Sra. Vives Casas, Rosa
**Sra. Herrera, Judith
**Sra. López Ibáñez, Francisca
**Sra. Torres, Eva
[email protected]
Delegada diocesana
Sra. Campmany Bajona, M. Isabel
[email protected]
Delegat diocesà
Mn. Muñíz Pérez, Carles
Consell de la Delegació
Mn. Moragues Pastor, Josep-Vicenç
**Sra. Lajara García, Mercè
Mn. Tres Bosch, Jordi
**Sr. González Gil, Joan-Josep
**Sra. Roig Marcè, Clara
**Sra. Sánchez González, Oriol
**Sra. Almirall Fuster, Elisenda
**Sra. Badia Virumbrales, Anna
*Mn. Alcides Aguilar, Juan
**Sra. Climent Borgoñoz, Meritxell
**Sra. Llopart Ventura, Anna
**Sr. Ruiz Gil, Carles
75-09
69-05
61-05
80-06
81-09
86-10
89 -10
88-13
94-13
Bruguers
**Sr. Ardiaca, Antoni
**Sra Costa, Margarita
**Sra. Domínguez, Montserrat
43-05
57-05
68-10
Sant Boi de Llobregat
**Sra. Torres, Eva
Sant Feliu de Llobregat
**Sra. Campmany Bajona, M. Isabel
-15
-15
-15
59-10
Sant Vicenç dels Horts
**Sra. Salvans Suriol, Eulàlia
-15
-15
-15
-15
-15
-15
Animador de la Fe dels Minyons Escoltes i
Guies de Catalunya
Demarcacions del Baix Llobregat, Garraf i Alt
Penedès
-13
Consiliari d’Esplais de la Diòcesi de Sant Feliu
de Llobregat
Mn. Roig Marcè, Mn. Agustí
71-12
54-05
Coordinadors per Arxiprestats
Comunitat d’Acompanyants
**Sra. Llop Casamada, Montserrat
**Sra. Bombi Ordabàs, Montserrat
**Sra. Campoy Gurrea, Joana
**Sra. Almirall Fuster, Elisenda
**Sr. Gonzàlez Gil, Joan Josep
**Sra. Roig Marcè, Clara
**Sr. Villalonga Malús, David
59-13
83-15
18
Montserrat
Gna. Tobella, Antonia M.
**Sra. Pallàs, Carmen
**Sra. Pérez, Isabel
**Sra. Martín Martínez, Gemma
**Sra. Colom, Mercè
44-05
47-05
Garraf
**Sra. Also Torrents, Rosa M.
**Sra. López Ibáñez, Francisca
58-12
Vilafranca del Penedès
**Sra. Tallada, Montserrat
**Sra. Alsina, Montserrat
64-05
Anoia
**Sra. Canals, Mª Assumpció
48-05
Piera-Capellades
**Sra. Jabalera Parcerisas, Montserrat
67-05
[email protected]
Delegat diocesà
Mn. Hernández Taulé, Ricard
[email protected]
69-10
Consell de la Delegació
** Sr. Joan Folqué
** Sra. Rosa Giménez
Administració Econòmica
60-14
Consell de la Delegació
Mn. Sans Martínez, Genís, DP
58-14
Delegació Diocesana de Pastoral
de la Salut
[email protected]
Ecònom
Mn. Escolà Gené, Francesc Xavier, DP
Delegat diocesà
Mn. Artigas Manetas, Xavier, DP
[email protected]
39-04
Delegat diocesà
Mn. Sobrevia Vidal, Xavier
Consell d’Assumptes Econòmics
55-12
Consell de la Delegació
Gmà. López, Angel
**Sr. Gasol Brach, Miquel
**Sra. Márquez Muriel, Mari Carmen
**Sra. Alemany, Blanca
President
Excm. i Rvdm. Sr. Cortés Soriano, Agustí
Ecònom
Mn. Escolà Gené, Francesc Xavier
39-04
Vocals
Mn. Armengol Siscares, Xavier
Mn. Rufas Martínez, Josep Maria, DP
**Sr. Parent Fité, Jaume
**Sr. Andreu Galofré, Josep Maria
**Sr. Martínez García, Manuel
**Sr. Miró Amat, Enric
54-06
45-10
-05
-05
-05
-16
Delegació Diocesana de Pastoral
de Santuaris, Pelegrinatges i
Turisme
[email protected]
Delegat diocesà
P. Mayol Fàbregas, Joan M., OSB
62-14
Delegació Diocesana de Mitjans
de Comunicació
Departament de Patrimoni
[email protected]
[email protected]
Delegat diocesà
Mn. Armengol Siscares, Xavier
54-06
Delegada diocesana
**Sra. Gómez Olmos, Amparo
Adjunt a la Delegació
**Sr. Torras Ferret, Joan
64-07
Delegació Diocesana de Pastoral
Sacramental i Litúrgia
71-14
[email protected]
Arxiu Històric
[email protected]
19
Delegat diocesà
Mn. Aymerich Miñarro, Xavier
66-05
Consell de la Delegació
P. Dalmau Ribalta, Bernabé, OSB
Mn. Travé Travé, Florenci, DP
**Sra. Escolà Casas, Montserrat
44-05
58-06
66-05
DELEGACIONS
ALTRES SERVEIS
Delegació Diocesana d’Ecumenisme
i relacions interreligioses
Servei Diocesà per al Catecumenat
Delegat Diocesà per les Causes dels
Sants
Delegació Diocesana de Pastoral
Vocacional
Delegat diocesà
Mn. Pérez Marquès, Àlvar
Delegat diocesà
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere
[email protected]
[email protected]
58-07
Delegació Diocesana de Missions
Secretària
Gna. Úbeda Yémenes, Emilia
Delegat diocesà
Mn. Roig Cisteré, Manuel
Consell de la Delegació
Mn. Muñiz Pérez, Carles
Mn. Roig Marcè, Agustí
Gna. Montells Tubau, Mercè
Gna. Domene Alcaraz, Ana M
Gna. Úbeda Yémenes, Emilia
[email protected]
Secretària
**Sra. Picó Sánchez, Aurora
Equip de la Delegació
**Sra. Picó Sánchez, Aurora
Gna. García Gutiérrez, Victoria
44-05
-16
[email protected]
Delegat diocesà
Mn. Duaso Izquierdo, Manuel, DP
[email protected]
Consell de la Delegació
Gna. García García, M. Dolors, OP
Gna. Gamisans, Reixachs, Teresa, CCV
Gna. Vall, Concepció, OMM
Gna. Guarch Yanes, Enriqueta, OSB
57-11
Consell de la Delegació
**Sr. Forns Santacana, Antoni
**Sra. Puigmarti Esteve, Montserrat
Secció de la Vida:
Mn. Sobrevia Vidal, Xavier
-07
-15
-15
Delegació Diocesana per al Diaconat
permanent
40-05
-05
[email protected]
Delegat diocesà
Mn. Gómez del Perugia, Josep M., DP
Comissió permanent
Mn. Jiménez Colàs, Miquel Àngel, DP, Secretari
Mn. Pujol Pons, Pere, DP, Vocal al CPD
[email protected]
Consiliari
Mn. Bullit Guasch, Joan Ramon
65-14
Consell de la Delegació
**Sra. Fernández Coca, Mercè
**Sra. Temporal Oleart, M. Pilar
**Sra. Ferré Ponsà, Rosa M.
Delegació Diocesana de Família
i Vida
Delegats diocesans
**Sr. Guardiola Monserrate, Josep Maria
**Sra. Ripollès Bosch, Maria Dolors
75-07
83-07
-07
-12
-14
Delegació Diocesana d’Ensenyament
-12
40-05
Delegació Diocesana de Vida
Consagrada
Delegat episcopal
P. Henríquez Farreras, Josep M. OSB
70-07
-05
-05
Delegació Diocesana d’Evangelització
i Apostolat Seglar
[email protected]
67-12
Delegat diocesà
Mn. Torrente Bruna, Josep
-05
-05
65-13
20
66-14
Casa de l’Església
Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 27 46 - 93 652 57 70
[email protected]
www.caritassantfeliu.cat
[email protected]
Consell
Mn. Torrente Bruna, Josep
Mn. Domingo Ferrerons, Josep M.
Mn. Jiménez Colás, Miquel A., DP
Mn. Pujol Pons, Pere, DP
**Sra. Solé Tey, Mercè
**Sr. Vega Pérez, Ramiro
**Sra. Ribas Yuste, Alba
66-14
55-07
51-07
61-07
-07
-10
87-13
Delegat episcopal
Mn. Roca Roig, Antoni
Director
**Sr. Torrents Andreu, Joan
Secretariat d’Animació Bíblica de la
Pastoral
Sots Directora
**Sr. Marquès Vidal, Conxa
Mn. Ruiz Ramon, Josep Ramon
Mn. Moragues Pastor, Josep Vicenç
Mn. Marín Torné, Joan Ramon
Mn. Benarik, Sandor
Mn. Artigas Manetas, Xavier, DP
**Sra. Lozano, Pilar
**Sra. Melero, Marisa
**Sra. Nicolau, Olga
**Sr. Pou, Antoni
**Sr. Roure, Damià
**Sr. Velasco Arias, Javier (Coordinador)
Secretària general
**Sra. Rubio García, Ana M.
Consell de Càritas Diocesana
**Sra. Pol Pons, Rosa Maria
**Sr. Aroyo Sánchez, Josep
**Sr. Carbonell Pujol, Ramon
**Sr. Fonts Sagristà, Miquel
**Sr. Moreno Rueda, Joan
Mans Unides
Casa de l’Església
Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
[email protected]
www.mansunides.org
President-Delegat
**Sr. Oró Navarro, Josep M.
-15
Consell de Mans Unides-Sant Feliu
**Sra. Gisbert Estorach, M. Teresa
**Sra. Duran Recasens, Anna M.
Consiliari
Mn. Grané Calvo, Jaume
47-15
21
47-14
DELEGACIONS
ALTRES SERVEIS
Càritas Diocesana
Equip de Pastoral Social i Obrera
Altres Serveis
Servei religiós en centres funeraris
Tanatori de Piera
Av. Barcelona, 1
08784 Piera
Tel. 93 775 55 52 - 902 365 954
www.pomfusa.com
Tanatori de Castelldefels-Gavà
Ferrocarril, s/n (Pol.Camí Ral)
08850 Gavà
Tel. 93 93 633 34 10
www.altima-sfi.com
Tanatori del Prat de LLobregat
Camí de Cal Met Natrus, s/n
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 478 08 31
www.altima-sfi.com
Tanatori de Cubelles
Av. Garraf, 8 B, local 13
Pol. Les Salines
08880 Cubelles
Tel. 93 895 12 14
www.altima-sfi.com
Tanatori de Sant Boi de Llobregat
Saragossa, 6 (Pol.Salines)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 60 20
www.altima-sfi.com
Tanatori de Sant Feliu de Llobregat
C/ . El Pla, 168 (Pol. El Pla)
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 09 24
www.funerariasantfeliu.com
Tanatori d’Esplugues de Llobregat
Sant Gabriel, 78
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 08 95 - 902 07 69 02
www.memora.es
Tanatori de Sant Joan Despí
C/. de la Fontsanta, s/n
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 652 60 20
www.altima-sfi.com
Tanatorio de Martorell
Av. Montserrat, s/n
08760 Martorell
Tel. 93 775 55 52 - 902 365 954
www.pomfusa.com
Tanatori de Sant Just Desvern
Narcís Monturiol, s/n
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 372 90 82
www.altima-sfi.com
Tanatori de Molins de Rei
Rector Colom, 1
08750 Molins de Rei
Tel. 902 076 902
www.memora.es
Tanatori de Sant Pere de Ribes
C/. Ensenyament, 7
08192 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 01 28
[email protected]
Tanatori d’Olesa de Montserrat
Ctra. BV.1201, Km. 4
Recinte del Cementiri de Can Singla
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 775 55 52 - 902 365 954
www.pomfusa.es
Tanatori de Sant Sadurní d’Anoia
Pol. Ind. Can Ferrer II, s/n
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 34 84 - 93 891 03 16 - 619 784 818
www.serveisfunerarisesteve.com
Tanatori de Pallejà
Camí de Roca d’Adroc, s/n
08780 Pallejà
Tel. 93 652 60 20
www.altima-sfi.com
Tanatori de Sant Vicenç dels Horts
Av. Mil·lenari, s/n
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 44 60 - 93 652 60 20
www.altima-sfi.com
Tanatori del Penedès (Vilafranca)
Vial de les Clotes, 18
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 01 05
www.altima-sfi.com
22
Servei religiós en centres
penitenciaris
Tanatori de Sitges
Josep Bascós i Carbonell, 5
08870 Sitges
Tel. 93 894 03 66
www.altima-sfi.com
Centre penitenciari Brians
Mn. Fabró Gibert, Josep M.
P. Roy Gaudo, Jesús-Pío, OM
Mn. Jiménez Colàs, Miquel Àngel, DP
Mn. Tres Bosch, Jordi
Tanatori de Vallirana
Xile, 7-9
08759 Vallirana
Tel. 93 652 60 20 - 607 292 120
www.altima-sfi.com
47-92
60-97
51-10
80-14
Servei religiós en centres hospitalaris
Tanatori de Viladecans
Ctra. de Barcelona C-245, s/n
(al costat del cementiri)
08840 Viladecans
Tel. 93 637 68 11
www.altima-sfi.com
Arxiprestat de Bruguers
Hospital de Viladecans
Institut Català de la Salut
Av. Gavà, 38
08840 Viladecans
Tel. 93 659 02 50
Fax. 93 659 06 12
[email protected]
Tanatori de Vilanova i la Geltrú
Vilanoveta, 12
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 13 34
www.altima-sfi.com
*Mn. Vilaplana Moltó, Rafael
Mn. Payà Sánchez, Sebastià, DP
Sales de Vetlla
67-13
51-07
Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat
Tanatori de Corbera de Llobregat
Carrer del Cementiri, s/n
08757 Corbera de Llobregat
Tel. 93 652 60 20 - 607 292 119
www.altima-sfi.com
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Germans de Sant Joan de Déu
(Servei Atenció Espiritual i Religiosa)
Camí Vell de la Colònia, 25
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 63 50 i 93 661 52 08
Fax. 93 652 00 51
[email protected]
www.parcsanitarisantjoandedeu.org
Tanatori de Lavern
Plaça de l’Església, s/n
08739 Lavern (Subirats)
Tel. 93 892 01 05
www.altima-sfi.com
Gmà. Martín Rodrigo, Ramón, OH
**Sra. Giménez Martínez, Laura
**Sr. Boix Ferrer, Josep Antoni
Tanatori de Sant Andreu de la Barca
Josep Pla, s/n
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93 775 55 52 - 902 36 59 54
www.pomfusa.com
Complex Assistencial Salut Mental Benito
Menni
Dr. Antoni Pujadas, 38
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 99 99 i 93 640 24 00
Fax.93 640 02 68
[email protected]
www.hospitalbenitomenni.org
Gna. Cuadron, M. Luisa
23
Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat
Mn. Fernández García, Alonso-Esteve
**Sr. Roberto Narvaiz García (coordinador)
Hospital Moisès Broggi
Jacint Verdaguer, 90
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 553 12 00
[email protected]
Mn. Guinot Gómez, Vicenç
Arxiprestat de Garraf
Hospital Residència Sant Camil
Consorci Sanitari Garraf
Rda. Sant Camil, s/n
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 938960025
Fax. 938961287
[email protected]
[email protected]
www.hrsantcamil.es
69-10
Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu
(Servei Atenció Espiritual i Religiosa)
Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobreat
Tel. 93 280 40 00 / 93 253 21 00 / 605 695 280
Fax. 93 203 39 59
[email protected]
www.hsjdbcn.org
P. López Pérez, Àngel I., Ml
P. Delgado, Heliodoro, Ml
**Sra. Verherbugghen, Marlene
Gmà. Martín Rodrigo, Miguel, OH
**Sra. M. Asunción Solé Closas
Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat
Consorci Sanitari Garraf
Rbla. Sant Josep, 21-23
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938931616
Centre Serveis Sociosanitaris
Sant Joan de Déu
(Servei Antenció Espiritual i Religiosa)
Via Augusta, 66-70
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 64 12
Fax. 93 470 64 13
www.sjdsse.cat
Mn. Llagostera Illa, Arcadi
Fundació Privada Hospital de Sant Joan
Baptista
Cardenal Vidal i Barraquer, 2
08870 Sitges
Tel. 938940002
[email protected]
www.hospitalsitges.cat
Gmà. Dasí Aranda, Ricardo, OH
**Sra. Laura Giménez Martínez (coordinadora)
Arxiprestat de Montserrat
Mn. Pausas Mas, Josep
Hospital Sant Joan de Déu
Av. Mancomunitats Comarcals, 1-3
08760 Martorell
Tel. 937742020
[email protected]
Mn. Maroto Cifuentes, Rafael
Arxiprestat de Vilafranca del Penedès
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Espirall, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938180440
Fax. 938180453
[email protected]
www.csap.cat
58-12
Hospital Sagrat Cor
Germanes Hospitalàries
Serveis de Salut Mental i Sociosanitaris
Av. Comte de Llobregat, 117
08760 Martorell
Tel. 937752200
Fax. 937765589
[email protected]
Mn. Luna Torres, Pere
24
48-07
FORMACIÓ
Centres de Formació
Aula d’ISCREB a Sant Boi de
Llobregat
Hospital Sant Joan de Déu
Docència
(Adscrit a la Universitat de Barcelona UB)
L’hospital acull estudiants de la UB dels
ensenyaments de Medicina, Odontologia,
Infermeria, Farmàcia i d’altres, com també la seu
de la Unitat de Pediatria del Departament
d’Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Radiologia i
Medicina Física de la UB).
http://www.hsjdbcn.org
Complex assistencial Benito Menni
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús
Dr. Antoni Pujadas, 38
08830 Sant Boi de Llobregat
Informació: 93 640 20 46
Centre Monàstic d’Estudis
Teològics
Escola Universitària d’infermeria Sant Joan de
Déu (Adscrita a la Universitat de Barcelona)
Santa Rosa, 39-57, 2a planta
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 280 09 49
Fax 93 600 61 12
[email protected]
FORMACIÓ
Centre d'estudis eclesiàstics, dependent del
Monestir benedictí de Santa Maria de
Montserrat, incorporat al Pontifici Ateneu de
Sant Anselm de Roma.
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel. 93 877 77 65 i 93 877 77 66
Fax. 93 877 77 62
26
PREVERES - DIAQUES
Preveres i Diaques
Preveres i Diaques
Mn. Benarik, Sandor
Mn. Sicília Sansi, Sergi
Nous Diaques
Mn. Jiménez Colás, Miguel, DP
Mn. Pujol Pons, Pere, DP
Mn. Manich Bou, Albert M., DP
Preveres emèrits
Mn. Alonso Cámara, Lluís
Mn. Aragonés Rebollar, Josep M
Mn. Arana San Emeterio, Ignasi
Mn. Aymerich Costa, Enric
Mn. Bertran Cassola, Jordi
Mn. Boguñà Casals, Jaume
Mn. Bonet Riera, Lluís
Mn. Casas Vaqués, Josep
Mn. Cortada Anoll, Josep
Mn. Déu Martí, Joan
*Mn. Escala Mitjans, Joan
Mn. Español Gutiérrez, Gonçal
Mn. Gasull Castells, Magí
*Mn. Gras Civit, Isidre
Mn. Mañé Montserrat, Jesús
Mn. Mestre Saura, Francesc
Mn. Moreno Blázquez, Alejandro
*Mn. Nicolau Pous, Francesc
Mn. Puig Llonch, Narcís
Mn. Raventós Escofet, Josep
*Mn. Roig Simón, Vicenç
*Mn. Royo Milan, Vicenç
Mn. Rossell Taberner, Joan
Mn. Sabaté Carrasco, Josep
Mn. Sala Arnó, Francesc de Paula
Mn. Santacana Capella, Mateu
Mn. Simó Tarragó, Manuel
Mn. Soler Soler, Joan
Sacerdots que viuen a la
Residència Sacerdotal
Sant Josep Oriol
(23/03/2014)
(23/11/2014)
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel.Fax. 93 321 62 46
(20/10/2013)
(23/03/2014)
(18/10/2015)
Mn. Aragonés Rebollar, Josep M
Mn. Aymerich Costa, Enric
Mn. Bertran Cassola, Jordi
Mn. Bonet Riera, Lluís
Mn.Casas Vaqués, Josep
*Mn. Nicolau Pous, Francesc
Mn. Puig Llonch, Narcís
Mn. Sabaté i Carrasco, Josep
Mn. Soler Soler, Joan
34-14
26-12
30-06
36-10
34-12
32-10
33-13
30-06
28-11
28-05
29-12
37-16
29-07
36-14
32-13
27-05
36-13
3030-06
30-14
31-10
4031-14
32-07
26-12
33-15
39-15
34-10
Preveres a d’altres diòcesis
Mn. Orpinell Marco, Francesc Xavier
Vicari Episcopal de l’Armada
Arzobispado Castrense de España
(Madrid)
Mn. Sotil Baylos, Francesc Xavier
Seminari Redemptoris Mater (Roma)
Necrologi
29
26-12
36-10
34-12
33-13
30-07
3030-06
32-07
34-10
PREVERES - DIAQUES
Nous Preveres
Necrologi
Preveres diocesans difunts durant l’any
2013
† Mn. Armengol Bellmunt, Lluís Anton
Prevere de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,
Delegat diocesà d’Ecumenisme i rector emèrit de la
parròquia de Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú.
Va morir el 15 d’octubre de 2014 als 71 anys d’edat.
† Mn. Puig Massana, Lluís
Prevere de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i
rector de les parròquies de Sant Joan, de Mediona i
Santa Maria de Mediona (Sant Pere Sacarrera)
Va morir l’1 de juny de 2013 als 82 anys d’edat.
Diaca permanent diocesà difunt durant
l’any 2014
† Mn. Artola Palos, Ramon
† Mn. Tort Chércoles, Albert
Prevere jubilat de la Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat i capellà de la Residència Sol Ponent,
de Sant Andreu de la Barca. Va morir el 13 de juny
de 2013 als 90 anys d’edat.
Diaca permanent de la Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat. Diaca adscrit a la parròquia de Santa Maria
de la Geltrú, de Vilanova i la Geltrú. Va morir el 23 de
maig de 2014 als 69 anys d’edat.
Preveres diocesans difunts durant l’any
2014
Prevere diocesà difunt durant l’any
2015
† Mn. Domingo Roig, Albert
† Mn. Martí Ramoneda, Miquel
Prevere de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i
adscrit a les parròquies de Santa Maria i de la
Santíssima Trinitat, de Vilafranca del Penedès.
Va morir el 9 de gener de 2014 als 86 anys d’edat.
Prevere jubilat de la Diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat. Va morir el 7 de novembre de 2015
als 94 anys d’edat.
† Mn. Corral Urdiales, Marciano
Prevere diocesà difunt durant l’any
2016
Prevere de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
El seu darrer nomenament va ser el de Vicari de la
parròquia de Santa Maria, de Castelldefels. Va morir
el 7 d’octubre de 2014 als 77 anys d’edat.
† Mn. Joan Mata Munné
Prevere de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i
rector emèrit de les parròquies de Santa Maria, de
La Llacuna i Sant Pere, de Màger. Va morir el 22
d’abril de 2016 als 90 anys d’edat.
† Mn. Corbera Palau, Pere
Prevere de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i
rector de la parròquia de Sant Pere, de Sant Pere
de Ribes. Va morir el 13 d’octubre de 2014 als
71 anys d’edat.
30
Preveres i diaques extradiocesans per diòcesi
Barcelona
*Mn. Escala Mitjans, Joan
*Mn. Nicolau Pous, Francesc
*Mn. Portabella d’Alos, Lluís
*Mn. Roig Simón, Vicenç
*Mn. Sols Lúcia, Albert
*Mn. Sánchez Núñez, Rafael, DP
Cuenca
*Mn. Armesto Miró, José María
PREVERES - DIAQUES
Oriola - Alacant
*Mn. Vilaplana Moltó, Rafael
Osma-Soria
*Mn. Rivera Jiménez, Rubén Dario
Segorbe-Castellón
*Mn. Dólera Cruset, Juan Antonio
Sigüenza-Guadajara
*Mn. Vila Morera, Ramón María
Tarragona
*Mn. Carbonell Bergès, Armand
Terrassa
*Mn. Alonso Roig, Valentí
Tortosa
*Mn. Royo Milan, Vicenç
Vic
*Mn. Gras Civit, Isidre
Zacatecoluca (El Salvador)
*Mn. Aguilar Somoza, Juan Alcides
31
VICARIES
Vicaries
VICARIA
LLOBREGAT
Vicaria del Llobregat
35
Arxiprestats
Arxiprestos
Bruguers
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Montserrat
Mn. Ribas Matamoros, Xavier
Mn. Peñafiel Maireles, Joan
Mn. Mora Bartrès, Gaspar
Mn. Roca Roig, Antoni
Mn. Bullit Guasch, Joan Ramon
Vicari Episcopal
Mn. Domingo Ferrerons, Josep Maria
36
Arxiprestat de Bruguers
(12 parròquies)
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Bosch
Sant Climent 8 (Col·legi Sant Lluís)
Camí Ral, 13 (Col·legi Bosch)
08859 Begues
Tel. 93 639 00 11 i 93 639 01 85
Fax. 93 639 10 49
[email protected]
www.begues.manyanet.org
Arxiprest: Mn. Ribas Matamoros, Xavier
Esglésies i oratoris
Capella Sant Josep Manyanet
Sant Climent, 8
08859 Begues
Tel. 93 639 00 11
BEGUES
Església de Sant Cristòfol
Alacant, 8
08859 Begues
310
Ferran Muñoz, 27
08859 Begues
Tel. 93 639 03 29
[email protected]
Despatx: Dimarts, de 17.00 a 19.00h
Mn. Vargas Salas, Juan Antonio, R
CASTELLDEFELS
Santa Maria
79-15
Pl. Església 8
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 12 90
[email protected]
www.parroquiacastelldefels.org
Despatx: dilluns, dimecres i divendres
de 18.00 a 20.00 h
Institut de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Sagrada Família de Belley,
Germans de la
●535
Institum Fratrum a Sancta Família de bellicio, SF
Casa de convivències
Agricultura 8
08859 Begues
Tel. 93 639 05 45
[email protected]
www.fsfbelley.net
Sagrada Família, Fills de la
Filii Sacrae Familiae Iesu, Mariae et ioseph, SF
345
Mn. Sobrevia Vidal, Xavier, R
Mn. Sala Arnó,Francesc de P., Ad
Mn. Sánchez García, Javier, Ad
*Mn. Armesto Miró, José Maria, Ad
Esglésies i oratoris
●534
Església Nostra Senyora del Carme
Arenys 2-6
08860 Castelldefels
Centre d’Espiritualitat Josep Manyanet
Morella, 14
08859 Begues
Tel. 93 430 16 06 (Fundació Pere Tarrés)
Fax 93 419 62 68
Església de Santa Eulàlia de Bellamar
Eucaliptus 9-11
08860 Castelldefels
37
65-12
26-12
70-14
48-10
VICARIA
LLOBREGAT
Sant Cristòfol
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Església de la Mare de Déu de Montserrat
Doctor Marañón 25
08860 Castelldefels
Mn. Sánchez García, Javier, Enc.
Maristes, Germans
70-14
Institutum Fratrum Maristarum a Scholis, FMS
●526
Comunitat marista del Prat
Riu Llobregat , 86 - 3r. 2a.
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 478 80 08
[email protected]
www.maristes.cat
Oratori Residència Geriàtrica Costa Daurada
Solmar Residencial
Passeig Bellavista 160-164
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 68 64
Esglésies i oratoris
EL PRAT DE LLOBREGAT
Mare de Déu de la Mercè
Capella de l’aeroport de Barcelona - El Prat
Planta d’arribades de la T-1 (al costat de l’oficina
de turisme)
Oberta al públic tots els dies, de 6:00 a 22:30h
Més informació: Tel. 93 632 76 30
579
Sarajevo 6-10
08820 El Prat de Llobregat
Correspondència: Pl. Església s/n.
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 14 13 - 619 066 559
[email protected]
Despatx: dilluns i dimarts, de 18.00 a 20.00 i
divendres de 12.00 a 13.00 h
*Mn. Rivera Jiménez, Rubén Darío, R
Mn. Travé Travé,Florenci, DP, Ad
Sant Pere i Sant Pau
Pl. Església, s/n
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 02 20
[email protected]
Despatx: dilluns i dimecres de 18.00 a 20.00h
divendres, de 10.00 a 12.00h
34-87
58-94
Mn. Torrente Bruna, Josep, R
Mn. Muñiz Pérez, Carles, V
Mn. Español Gutiérrez, Gonçal, Ad
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Carmelites Missioneres
Centre de promoció social “Francesc Palau”
Cadaqués, 2-16, 2a. planta
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 36 61
[email protected]
www.cpsfrancescpalau.cat
Sant Cosme i Sant Damià
●33
66-15
75-07
37-06
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Carmelites Missioneres
Residència de religioses
Av. Montserrat, 132, 5è 2a
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 58 37
[email protected]
581
Riu Llobregat, 100
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 12 89
[email protected]
Despatx: divendres, de 18.00 a 20.00 h
*Mn. Portabella d’Alós, Lluís, R
582
Col·legi Mare de Déu del Carme
Dr. Robert, 5-9
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 06 65
Fax. 93 478 65 79
[email protected]
www.escolamdcprat.com
36-05
38
●33
Sant Pere
●40
Raval de Molins, 36
08850 Gavà
Tel. 93 662 02 79
[email protected]
Despatx: dilluns i dimecres, de 17.30 a 19.30 h
Esglésies i oratoris
Mn. Ribas Matamoros, Xavier, R
Mn Artigas Manetas, Francesc X., DP, Ad
Mn. Agustí Sanchís, Agustí-Germà, DP, Ad
Mn. Lorca González, Josep, DP, Ad
Capella de Sant Jordi
Av. Pompeu Fabra 48
08820 El Prat de Llobregat
GAVÀ
412
Rafael Casanova, 1
08850 Gavà
Tel. 93 662 29 76
[email protected]
Despatx: divendres, de 18.00 a 19.00 h
Mn. Gómez Garrido, Manuel, R
59-99
Agustines Missioneres
Residència de religioses
Riera de les Parets, 22
08850 Gavà
Tel. 93 662 45 60 i 93 638 07 12
[email protected]
www.agustinasmisioneras.net
●18
Col·legi de la Immaculada Concepció
Pl. Església, 1
08850 Gavà
Tel. 93 662 04 36
Fax 93 638 07 82
[email protected]
www.immaculadaconcepcio.org
Esglésies i oratoris
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Sagrada Familia de Belley
Germans de la
61-09
60-11
45-87
46-93
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Capella del col·legi Mare de Déu del Carme
Dr. Robert, 5-9
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 06 65
Sant Nicasi
413
VICARIA
LLOBREGAT
Immaculada Concepció,
Missioneres de la
Residència de religioses
Serra del Cadí, 2-4 3r. 1a.
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 96 98
[email protected]
●535
Institutum Fratrum a Sancta Familia de Bellicio, FSF
Col·legi Sagrada Família i Residència de
Religiosos
Rbla. Pompeu Fabra, 126-130
08850 Gavà
Tel. 93 638 18 33
Fax 93 638 18 03
[email protected]
[email protected]
www.safagava.edu
Ermita de la Mare de Déu de Bruguers
Ctra. Begues, Km. 4,6
08850 Gavà
Tel. 93 662 26 82
Santa Teresa de Jesús
414
Pi i Margall, 60
08850 Gavà
Tel. 93 662 03 60
[email protected]
Despatx: divendres de 18.00 a 19.00 h
Mn. Ribas Matamoros, Xavier, R
39
61-09
Pi i Margall, 20 2n. 1a.
08840 Viladecans
Tel. 93 658 68 44
[email protected]
www.sagradafamiliaurgell.org
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
Sant Climent
645
Església, 20
08849 Sant Climent de Llobregat
Tel. 93 658 12 41
[email protected]
Despatx: dimarts i dijous, de 19.45 a 21.00 h
Mn. Puig Mas, Joan, R
Mn. Boguñà Casals, Jaume, Ad
Mn. Gómez del Perugia, Josep M, DP, Ad.
Col·legi Sagrada Família
Estrella, 1
08840 Viladecans
Tel. 93 658 08 99
Fax. 93 658 00 77
[email protected]
www.sagradafamiliaviladecans.com
38-05
32-10
53-05
Esglésies i oratoris
Esglésies i oratoris
Església de la Mare de Déu de Montserrat
Av. Roureda, 44
08840 Viladecans
Tel. 93 637 36 90
Despatx: dilluns de 17.30 a 18.30 h
Ermita de la Mare de Déu del Roser
Ptge. de Coma Garriga
Polígon, 9 - Parcel·la 90
08849 Sant Climent de Llobregat
Ermita de la Mare de Déu de Sales
C. Sales, 124
08840 Viladecans
Capella del Cementiri
C. del Cementiri, s/n
08849 Sant Climent de Llobregat
Santa Maria Magdalena
VILADECANS
Sant Joan
Grup Sant Jordi, 21, 1r 1a
08840 Viladecans
Tel. 93 637 27 71 i 649 630 448
[email protected]
[email protected]
770
Sant Joan, 16
08840 Viladecans
Tel. 93 637 25 03
Fax. 93 637 25 03
[email protected]
Despatx: dimarts i divendres, de 17.00 a 20.00 h
Mn. Puig Mas, Joan, R
*Mn. Aguilar Somoza, Juan Alcides, V
Mn. Payà Sánchez, Sebastià, DP, Ad
Mn. Castaño Santos, Joan Josep, DP, Ad
www.santamariamagdalenaviladecans.blogspot.com.es
Despatx: divendres, de 18.00 a 19.00 h
Mn. Esteve Cañameras, Frederic, R
*Mn. Aguilar Somoza, Juan Alcides, V
38-82
83-14
51-91
59-97
62-15
83-14
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Sant Gabriel, Germans de
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Sagrada Família d’Urgell,
Germanes de la
Residència de religioses
771
Institutum Fratrum instructionis
Chistianae a S. Grabiele, SG
Col·legi Sant Gabriel
Av. Germans Gabrielistes, 22 (Ap. 24)
08840 Viladecans
Tel. 93 658 17 50
Tel. Comunitat: 93 637 17 44
●117
40
●541
Fax. 93 637 51 56
[email protected]
[email protected]
www.santgabriel.cat
Santa Maria de Salas
772
Av. Can Batllori, 1
08840 Viladecans
Tel. 93 658 56 34 i 93 637 52 49
[email protected]
Despatx: dilluns i dijous, de 19.30 a 21.00 h
Mn. Bravo Nieto, Celestí, R
Mn. Esteve Cañameras, Frederic, AP
*Mn. Aguilar Somoza, Juan Alcides, V
28-63
62-15
83-14
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Carmelites de la Caritat de Vedruna
Residència de Religioses
Av. Generalitat, 64
08840 Viladecans
Tel. 93 659 11 08
[email protected]
●32
VICARIA
LLOBREGAT
Esglésies i oratoris
Ermita de Santa Rosa de Lima
Flor de Taronger, 2
08840 Viladecans
Servei Religiós en centres hospitalaris
Hospital de Viladecans
Institut Català de la Salut
Av. Gavà 38
08840 Viladecans
Tel. 93 659 02 50
Fax. 93 659 06 12
[email protected]
*Mn. Vilaplana Moltó, Rafael
Mn. Payà Sánchez, Sebastià, DP
67-13
51-07
41
Arxiprestat de Sant Boi de Llobregat
(8 parròquies)
Arxiprest: Mn. Peñafiel Maireles, Joan
www.mariaauxiliadora.net
Despatx: dimarts a dijous, de 18.30 a 20.00 h
P. Calavia Calavia, Miguel Ángel, SDB, R
P. Villares Fernández, Manuel, SDB, V
45-15
57-07
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Salesians
Societas S. Francisci Salesii, SDB
●540
Parròquia Maria Auxiliadora. Comunitat
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 02 24
Fax 93 630 29 54
[email protected]
www.salesians.cat
SANT BOI DE LLOBREGAT
Mare de Déu de Montserrat
635
VICARIA
LLOBREGAT
Escola Salesiana Mare de Déu dels Dolors
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 11 06
Fax. 93 630 29 54
[email protected]
www.santboi.salesians.cat
Centre obert Don Bosco
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 30 07 - 634 131 552
[email protected]
www.donbosco.santboi.net
Mossèn Jacint Verdaguer, 151
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 22 45
[email protected]
Despatx: dissabtes, de 17.00 a 19.00 h
Sant Antoni Maria Claret
Mn. Marín Torné, Joan Ramon, R
Maria Auxiliadora
60-15
640
Ronda Sant Ramon, 66-68
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 28 61
[email protected]
[email protected]
www.parroquiaclaret.info
Despatx: divendres, de 17.00 a 18.30h
634
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 22 86
Fax 93 630 29 54
[email protected]
[email protected]
Mn. Rovira Oliveros, Pere, R
*Mn. Vila Morera, Ramón María, Ad
43
61-12
63-15
Orde Hosp. Germans Sant Joan de Déu
Esglésies i Oratoris
Ordo Hospitalarius S. Loannis de Deo. OH
Cúria Provincial
Doctor Antoni Pujadas 40
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 630 30 90
Fax. 93 654 36 09
[email protected]
www.santjoandedeu.net
Ermita de Sant Ramon
08830 Sant Boi de Llobregat
Sant Baldiri
641
Pl. Mossèn Jaume Oliveras, 7
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 12 02
[email protected]
www.parroquiadesantbaldiri.org
Despatx: dijous, de 17.30 a 19.30 h
Mn. Fernàndez García, Antonio, R
Mn. Manich Bou, Albert M., DP, Ad
●542
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Germans de Sant Joan de Déu
Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 63 50 i 93 661 52 08
Fax. 93 652 00 51
[email protected]
www.pssjd.org
75-14
51-15
Esglésies i oratoris
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Carmelites de la Caritat Vedruna
Col·legi Sagrat Cor “Vedruna”
Lluís Castells, 20
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 03 18
[email protected]
www.vedrunasantboi.cat
●32
Germanes Hospitalàries
Comunitat Benito Menni
Doctor Antoni Pujadas 20
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 99 99 i 93 640 24 00
Fax 93 630 29 78
[email protected]
●48
Esglesia del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
Dr. Antoni Pujadas 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 63 50
Gmà. Martín Rodrigo, Ramón, OH
Capella de l’Hospital General del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
Camí Vell de la Colònia, 25
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 63 50
Gmà. Martín Rodrigo, Ramón, OH
Església del Complex Assitencial en Salut
Mental Benito Menni
Sant Benito Menni, 2
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 24 00
Benito Menni
Complex Assistencial en Salut Mental
Doctor Antoni Pujadas 38-40
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 99 99
Fax.93 640 02 68
www.hospitalbenitomenni.org
Església de la Llar Josep
Abat Escarré 48
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. i Fax 93 640 04 64
Església del Col·legi
de les Carmelites de la Caritat Vedruna
Lluís Castells 20
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 03 18
44
Servei religiós en centres hospitalaris
Esglésies i Oratoris
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
(Servei atenció Espiritual i Religiosa)
Camí Vell de la Colònia, 25
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 63 50
Capella dels Locals Parroquials
Pau Casals, 9 (Molí Nou)
08830 Sant Boi de Llobregat
Gmà. Martín Rodrigo, Ramón, OH
**Sra. Giménez Martínez, Laura
**Sr. Boix Ferrer, Josep Antoni
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Sagrat Cor (Colònia Güell)
Benito Menni
Complex Assitencial en Salut Mental
Doctor Antoni Pujadas, 38
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 24 00 i 93 652 99 99
Bosc Joaquim Folguera, 5 bxs.
08690 Santa Coloma de Cervelló
Tel. 93 640 29 36
Fax 93 640 29 36
[email protected]
Despatx: dimecres, de 17.00 a 18.30 h
Mn. Rovira Oliveros, Pere, R
642
Santa Coloma
Pl. Euskadi, s/n (Barri Camps Blancs)
08830 Sant Boi de Llobregat
Rectoria: Camps Blancs 5 2n 2a
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 630 57 02
[email protected]
[email protected]
www.parroquiasantjosepobrer.com
Despatx: dijous: de 18.00 a 19.30 h (hivern) i
de 19.00 a 20.00 h (estiu)
691
Església, 15
08690 Santa Coloma de Cervelló
Tel. 93 634 03 27
[email protected]
Despatx: dimecres de 19.30 a 20.30 h
Mn. Fernàndez García, Antonio, R
Mn. Peñafiel Maireles, Joan, R
47-02
Sant Pere Apòstol
643
Pau Casals, 9 (Ciutat Cooperativa Molí Nou)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 14 32
[email protected]
Despatx: dilluns i dimecres, de 19.30 a 21.00 h
P. Solà Bohigas, Salvador, CMF, R
P. Olomí Batlle, Ramon, CMF, V
61-14
37-99
44-05
45
75-14
VICARIA
LLOBREGAT
Gna. Cuadron, M. Luisa
Sant Josep Obrer
360
Arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat
(10 parròquies)
Arxiprest: Mn. Mora Bartrès, Gaspar
EL PAPIOL
Santa Eulàlia
565
Mossèn Rull, 8
08754 El Papiol
Tel. 93 673 01 21
[email protected]
www.bisbatsantfeliu.cat/p/565
Despatx: dijous de 18.30 a 20.00h (excepte vigílies
i festius), del 1/set al 15/jul
Mn. Hernández Taulé, Ricard, R
Mn. Aymerich Miñarro, Xavier, Ad
69-15
66-09
Esglésies i oratoris
Ermita Mare de Déu de la Salut
08754 El Papiol
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Sant Vicenç
Sant Mateu
344
Carme 30-32
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 473 85 50
[email protected]
Despatx: dilluns i divendres, de 18.00 a 19.30 h i
hores convingudes.
Pl. Església, 1
08755 Castellbisbal
Tel. 93 772 02 80
[email protected]
www.bisbatsantfeliu.cat/p/344
Despatx:divendres, de 18.00 a 20.00h
(excepte vigílies i festius), del 1/set al 15/jul
Mn. Hernández Taulé, Ricard, R
Mn. Aymerich Miñarro, Xavier, Ad
394
Residència: Pl. Sardana 7-8 entl. 8a
08950 Esplugues de Llobregat
69-15
66-09
Mn. Elias Cao, Carles, R
54-00
Instituts de Vida consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Esglésies i oratoris
Ermita de Sant Vicenç del Castell
08755 Castellbisbal
Sagrada Família de Natzaret
Missioneres filles de la
Residència de religioses
Josep Rodoreda, 18
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 89 59
[email protected]
47
●114
VICARIA
LLOBREGAT
CASTELLBISBAL
Orde Hosp. Germans Sant Joan de Déu
Col·legi Natzaret Esplugues
Milà i Pi, 29
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 01 21
Fax 93 473 44 52
[email protected]
www.natzaret.org
Santa Maria Magdalena
Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo, OH
Hospital Materno-infantil Sant Joan de Déu
Pg. Sant Joan de Déu 2
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. Hospital: 93 280 40 00 i 93 253 21 00
Fax Hospital: 93 203 39 59
Tel. Comunitat: 93 253 21 59
Fax. Comunitat: 93 204 61 18
[email protected]
www.hsjdbcn.org
395
Pl. Pare Miquel d’Esplugues, 1
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 01 38
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.parroquiasantamagdalena.org
Despatx: dilluns de 09.00 a 10.30, dimarts i
dijous, de 19.00 a 20.30 h
Mn. Armengol Siscares, Xavier,R
Mn. Mora Bartrès, Gaspar
Capellà Monestir Mont-Sió
Tel. i Fax 93 372 14 53
●542
Esglésies i oratoris
Capella del Cementiri Parroquial
Andreu Amat, 24
08950 Esplugues de Llobregat
Església de l’Hospital Materno-infantil
Sant Joan de Deu
Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 253 21 59
54-95
39-93
Oratori del Centre Sociosanitari Sant Joan de
Déu
Via Augusta 66-70
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 64 12
Instituts de Vida Consagrada
i societats de Vida apostòlica
Dominiques
●11
Monestir de la Mare de Déu del Mont-Sió
Església 82
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 00 45
[email protected]
Legionaris de Crist
Congregatio Legionarium Christi, LC
Highlands School Barcelona
Manuel Florentín Pérez, 26
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 418 09 00 i 93 252 51 88
[email protected]
www.highlandsbarcelona.es
●543
Leuca, Filles de Santa Maria de
Hospital de Sant Joan de Déu
Pg. Sant Joan de Déu 2
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 280 40 00
[email protected]
●142
Servei religiós en centres hospitalaris
Hospital Materno-infantil de Sant Joan de Déu
(Servei Atenció Espiritual i Religiosa)
Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 280 40 00
Gmà. Martín Rodrigo, Miguel,OH
**Sra. Solé Closas, M. Asunción
Centre Serveis Sociosanitaris Sant Joan de Déu
(Servei atenció Espiritual i Religiosa)
Via Augusta 66-70
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 471 64 12
Fax. 93 470 64 13
Gmà. Dasí Aranda, Ricardo, OH
**Sra. Laura Giménez Martínez
48
Col·legi Sant Miquel Arcàngel
Infantil, Primària i Secundària
Pintor Carbonell, 4
08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 34 50 / 93 668 36 04
Fax. 93 680 28 32
[email protected]
www.molins.manyanet.org
MOLINS DE REI
633
Església, 5 B (Sant Bartomeu de la Quadra)
08750 Molins de Rei
Correspondència: Pl. Església, 1
08750 Molins de Rei
Tel. Rector: 93 668 18 39
Fax 93 668 18 39
[email protected]
Despatx: veure Parròquia de Sant Miquel (Molins
de Rei)
Mn. Aymerich Miñarro, Xavier, R
Mn. Jiménez Colás, Miguel Ángel, DP, Ad.
Esglésies i oratoris
Capella Sant Isidre
Menéndez Pelayo 16
08750 Molins de Rei
66-08
51-13
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Esglésies i oratoris
Sant Joan Baptista
Capella de la Mare de Déu del Roser
Carretera de la Rierada, s/n
08750 Molins de Rei
Sagrament, 15
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 685 31 71
[email protected]
www.web-satjoni.com
Despatx: dilluns, dimecres i divendres,
de 18.00 a 19.30 h (només dies feiners)
Capella de Sant Francesc d’Assís
Sol, s/n (Vallpineda)
08750 Molins de Rei
Sant Miquel
513
Pl. Església 1
08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 18 39
Fax. 93 668 18 39
[email protected]
www.parroquiasantmiquel.molinsderei.net
Despatx: dilluns i divendres, de 18.00 a 20.00 h
Mn. Aymerich Miñarro, Xavier, R
Mn. Soler Soler, Joan, Ad
Mn. Hernández Taulé, Ricard, Ad
Mn. Jiménez Colás, Miguel Ángel, DP, Ad.
Filii Sacrae Familiae Iesu Mariae et Ioseph, SF
Mn. Domingo Ferrerons, Josep M., R
Mn. Sicília Sansi, Sergi, V
55-15
85-14
Sant Llorenç
655
Pl. Vila, 2 B
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 12 26
[email protected]
www.parroquiasantllorenc.net
www.facebook.com/parroquiasantllorenc/
Despatx: dilluns i dimecres, de18.00 a 19.30 h
(excepte vigílies i festius)
66-09
34-09
69-15
51-13
Mn. Domingo Ferrerons, Josep M., R
Mn. Sicília Sansi, Sergi, V
Mn. Pulido Gutiérrez, Joan-Pere, Ad.
* Mn. Nicolau Pous, Francesc, Ad
Mn. Sedó Mestres, Jaume, DP, Ad
P. Jáñez Sarmiento, Ernesto, SP ad V
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Sagrada Familia, Fills de la
656
●534
Enc. Capella Mare de Déu de la Salut (Nord) i
Capella Col·legi Verge de la Salut
49
55-15
85-14
70-05
30-54
32-89
41-75
VICARIA
LLOBREGAT
Sant Bartomeu de la Quadra
Instituts de Vida consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Sant Pere Ad Vincula
Congregatio a Sancto Petro in Vinculis, SP ad V
Bon Salvador, Institut de les filles del
Col·legi, comunitat i residència per a la
gent gran
Armenteres, 37-39
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. Comunitat 93 666 09 27
Tel. Col·legi 93 666 17 13
Tel. Residència 93 666 42 58
Fax Col·legi 93 685 17 18
[email protected]
www.bonsalvador.com
●31
Carmelites de Sant Josep
Residència per a gent gran “El Carme”
Miguel de Cervantes, 14
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 31 11
Fax 93 666 09 64
[email protected]
www.carmelitasdesanjose.com
●36
Congregació de Sant Pere ad Vincula
Dalt, 19
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 10 72
Fax 93 668 18 70
Col·legi Verge de la Salut
Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 18 69
Fax 93 668 18 70
[email protected]
www.vergesalut.com
Esglésies i Oratoris
Capella de la Casa de l’Església
Armenteres 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
Capella del Bon Salvador
Armenteres, 37-39
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 09 27
Casa noviciat
Pg. Maria Molina, 44
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 31 90
Fax 93 666 09 64
Dominiques de la Presentació
de la Santíssima Verge
Casa de l’Esglèsia
Armenteres, 35, 5è
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 517 20 12
[email protected]
●73
Mercedàries Missioneres, Religioses
Residència de religioses
Sant Llorenç, 6
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 87 52
[email protected]
●104
Capella Mare de Déu del Carme
Miguel de Cervantes, 14
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 31 11
Capella Mare de Déu de la Salut (Nord)
Brugarolas, 29
08980 Sant Feliu de Llobregat
Capella Col·legi Verge de la Salut
Dalt, 25
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 10 72
Ermita de la Mare de Déu de la Salut
Afores
08980 Sant Feliu de Llobregat
Col·legi Mare de Déu de la Mercè
Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 10 79
Fax. 93 685 43 20
[email protected]
www.lamercesantfeliu.cat
50
●543
SANT JUST DESVERN
SANT JOAN DESPÍ
Sants Just i Pastor
662
Pl. Església 4
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 371 12 97
Fax 93 473 68 14
[email protected]
justipast[email protected]
www.santjust.org/parroquia
Despatx: dimarts i dijous, de 18.00 a 20.00 h
Pl. Església, 1
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 373 02 16
[email protected]
www.parroquiasantjoandespi.com
Despatx: dimarts i dimecres, de 19.45 a 21.00 h
Mn. Guinot i Gómez, Vicenç, R
Mn. Mora Bartrès, Gaspar, Ad
Mn. Serra Oller, Joan Manel, Ad
69-07
39-02
63-10
Mn. Rius Adell, Joaquim, R
Mn. Galicia Asesio, Àngel, Ad
Capellà Llar Mare de Déu de Lourdes
Esglésies i oratoris
Església de Santa Maria del Pla del Vent
Jovent 5
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 372 14 53
[email protected]
[email protected]
Despatx: dijous, de 20.00 a 21.00 h
●666
Mn. Mora Bartrès, Gaspar, Enc
39-02
44-07
29-88
Instituts de Vida consagrada
I Societats de Vida apostòlica
Capella Mare de Déu del Bon Viatge
Carrer Torrent d’en Negre, 6
08970 Sant Joan Despí
Servei religiós en centres hospitalaris
Hospital Moisès Broggi
Jacint Verdaguer 90
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 553 12 00
[email protected]
Mn. Guinot Gómez, Vicenç
664
Ancians desemparats, Germanetes dels
Llar Nostra Senyora de Lourdes
Ptge. Montseny, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 371 14 00 i 93 371 15 26
Fax. 93 473 39 81
[email protected]
www.hermanitas.net
●22
Adoratrius esclaves del Santíssim
Sagrament i de la Caritat
Col·legi Madre Sacramento
Electricitat, 16
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 371 11 64 - 626 241 342
[email protected]
www.madresacramento.com
●17
Esglésies i oratoris
69-10
Església Mare de Déu de Lourdes
Ptge. Montseny, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 371 14 00
51
VICARIA
LLOBREGAT
Sant Joan Baptista
Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts
(10 parròquies)
Arxiprest: Mn. Roca Roig, Antoni
Tel. 93 650 15 54
[email protected]
Despatx: dimecres, de 17.00 a 19.00 h
Mn. Palau Valero, Daniel, R
72-14
Esglésies i Oratoris
Capella de Santa Rosa
Font del Prat, 33
Urb. Puigmontmany
08758 Cervelló
Santa Maria
Pl. Església, 1
08757 Corbera de Llobregat
Tel. 93 650 13 51
[email protected]
Despatx: dimarts, de 17.00 a 19.00
CERVELLÓ
355
Mn. Palau Valero, Daniel, R
Esglésies i Oratoris
Major, 23
08758 Cervelló
Tel. 93 660 04 34
[email protected]
www.parroquiasantesteve.net
Despatx: dimarts, de 17.30 a 19.00 h
Mn. Tirado Lara, Francesc, R
Mn. Figueras Jové, Josep, Ad
Mn. Duaso Izquierdo, Manuel,DP, Ad.
Església Monestir de Sant Ponç de Corbera
Antic Monestir de Sant Ponç de Corbera
08758 Cervelló
Ermita Sant Cristòfol
Urb. Sant Cristòfol
08757 Corbera de Llobregat
53-15
47-14
65-08
Esglésies i Oratoris
LA PALMA DE CERVELLÓ
Església Santa Maria de Cervelló
Camí de Santa Maria
08758 Cervelló
Santa Maria
Església, 3
08756 La Palma de Cervelló
Tel. 93 672 00 79
Fax. 93 672 00 79
[email protected]
CORBERA DE LLOBREGAT
Sant Antoni Abat
72-12
365
Sant Antoni, 34
08757 Corbera de Llobregat
53
564
VICARIA
LLOBREGAT
Sant Esteve
370
Despatx: dimecres, de 17.00 a 18.45 h
Mn. Figueras Jové, Josep, R
SANT VICENÇ DELS HORTS
47-14
Sant Antoni de Pàdua
Esglésies i Oratoris
Pl. Carme Llinàs, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 16 55
[email protected]
[email protected]
www.santantoni.santvicenc.salesians.cat
Despatx: dimarts i dijous, de 18.45 a 19.45 h
Capella del Cementiri
Roquetes, s/n
08756 La Palma de Cervelló
PALLEJÀ
Santa Eulàlia
P. Gutiérrez Díez, Faustí, SDB, R
P. Cusidó Ferràs, Ramón, SDB, V
563
67-10
36-14
Esglésies i Oratoris
Capella Residència Verge de la Mercè i Sant
Francesc d’Assís
Pau Claris, 37 - 47
08780 Pallejà
Tel. 93 666 09 49
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida Apostòlica
Diví Pastor, Caputxines de la Mare del
Residència MDP Novicitat.
Pg de les Masies, s/n
08780 Pallejà
Tel. 93 663 04 07
Fax 93 663 03 58
[email protected]
46-15
43-13
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida Apostòlica
Pg. Jaume Balmes, 4
08780 Pallejà
Tel. 93 663 03 29
[email protected]
Despatx: dimecres, de 18.00 a 19.30 h
*Mn. Vilaplana Moltó, Rafael, R
Mn. Moreno Blázquez, Alejandro, Ad
683
Franciscanes Missioneres de Maria
Residència de religioses.Obra social
Llacuna, 40, Bxs
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 63 02
Fax.93 656 38 70
[email protected]
●81
Salesianes de Sant Joan Bosco
Filles de Maria Auxiliadora
Residència de religioses. Inserció
Ap. 69
Rbla. Lanzarote, 10 bxos
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 20 35
[email protected]
●121
Centre Obert i centre diari, Centro Amigos
Llacuna, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 63 58
Fax. 93 656 63 58
[email protected]
●68
Col·lectiu de Cultura Popular. Unitat Escolar
Compartida. Formació Ocupacional
Linares, 2
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 18 06
Fax. 93 656 59 60
[email protected]
54
Tel. 93 656 20 06
[email protected]
www.siervasdesanjose.org
●540
Sant Vicenç Màrtir
Pl. Sant Jordi, 4-6
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 02 01
[email protected]
www.vidaparroquial.es
Despatx: dijous i divendres, de 18.00 a 20.00 h
Ordre Hospitalaria Germans
Sant Joan de Déu
●542
Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo, OH
Residència de religiosos
Lugo, 28
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 31 51
[email protected]
www.ohsjd.es
Mn. Roca Roig, Antoni, R
Mn. Castells Roca, Vicenç Ramón, DP, Ad
Doctrina Cristiana, Germanes de la
Col·legi La Immaculada
Rafael Casanova, 44-46
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel i Fax. 93 656 02 02
[email protected]
www.laimmaculada.es
Capella de Sant Antoni
Barcelona,2
08620 Sant Vicenç dels Horts
Oratori Mare de Déu del Carme
Llacuna, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 63 58
Ermita Sant Roc
Av. Sant Roc, s/n
08620 Sant Vicenç dels Horts
684
TORRELLES DE LLOBREGAT
Sant Martí
752
Pl. Església, 5
08629 Torrelles de Llobregat
Tel. 93 689 07 21
[email protected]
www.parroquiatorrelles.com
Despatx: dijous, de 17.00 a 19.00h
67-13
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida Apostòlica
Sant Josep, Serventes de
Llar Butinyà
Burgos, 66
08620 Sant Vicenç dels Horts
●70
Esglésies i Oratoris
Girona, 2 - bxos (porta lateral petita)
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 676 99 10
[email protected]
Despatx: dijous, de 18.00 a 19.30 h
*Mn. Vilaplana Moltó, Rafael, R
47-15
54-08
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida Apostòlica
Esglésies i Oratoris
Sant Josep
685
VICARIA
LLOBREGAT
Salesians
Societas S. Francisci Salesii, SDB
Centre d’educació Secundària
Salesians Sant Vicenç
Rafael Casanova, 132
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 20 58
Fax. 93 656 23 52
[email protected]
www.santvicenc.salesians.cat
●99
Mn. Vargas Salas, Juan Antonio, R
Mn. Déu Martí, Joan, c.
*Mn. Roig Simón, Vicenç, c.
55
79-15
2831-
VALLIRANA
Sant Mateu
763
Església, 26
08759 Vallirana
Tel. 93 683 11 94
[email protected]
www.parroquiavallirana.com
Despatx: dimecres de 18.00 a 19.30 h
Mn. Tirado Lara, Francesc, R
Mn. Duaso Izquierdo, Manuel, DP, Ad
53-15
65-08
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida Apostòlica
Dominiques de l’ensenyament
de la Immaculada Concepció
Col·legi Verge del Roser
Pl. Sant Domènec, 1
08759 Vallirana
Tel. Comunitat 93 683 15 34
Tel. Col·legi 93 683 28 46 - 606 429 630
Fax. 93 683 27 23
[email protected]
[email protected]
www.dominiquesvallirana.com
●74
56
Arxiprestat de Montserrat
(17 parròquies)
Arxiprest: Mn. Bullit Guasch, Joan Ramon
CASTELLVÍ DE ROSANES
Sant Miquel
353
Sant Isidre, 2
08769 Castellví de Rosanes
Tel. 93 779 00 10
[email protected]
[email protected]
Despatx: diumenge a les 13.15 i hores
convingudes
Mn. Maroto Cifuentes, Rafael, R
Mn. Benarik, Sandor, V
Mn. Gras Civit, Isidre, c.
58-14
85-15
36-
Esglésies i oratoris
Capella dels Àngels
C/ Àngels, 4
08769 Castellví de Rosanes
COLLBATÓ
Pl. Església, 4
08293 Collbató
Tel. 93 777 01 36
[email protected]
Despatx: dissabtes, de 10.00 a 12.00 h
ABRERA
Sant Pere
270
Mn. Martorell Morro, Bernat, R
Pg. Església, 9
08630 Abrera
Tel. 93 770 00 57
[email protected]
[email protected]
www.parroquia-de-sant-pere-d-abrera.com
Despatx: dimecres, de 17.00 a 19.30 h
Mn. García Baca, Francisco, R
Mn. Aymerich Costa, Enric, Ad
363
56-14
Esglésies i oratoris
Ermita de la Mare de Déu de la Salut
08293 Collbató
EL BRUC
80-14
36-13
Sant Pau de la Guàrdia
La Guàrdia, s/n
08294 El Bruc
Tel. 93 777 01 36 (Collbató)
[email protected]
57
441
VICARIA
LLOBREGAT
Sant Corneli
Correspondència: Cfr. Sant Corneli de Collbató
Despatx: veure Collbató
[email protected]
[email protected]
Mn. Martorell Morro, Bernat, R
56-14
Despatx: dijous de 19.00 a 20.00 h i
hores convingudes
Santa Maria
313
Mn. Maroto Cifuentes, Rafael, R
Mn. Benarik, Sandor, V
Parròquia, 2
08294 El Bruc
Tel. 93 777 01 36 (Collbató)
[email protected]
Correspondència: Cfr. Sant Corneli de Collbató
Despatx: veure Collbató
Mn. Martorell Morro, Bernat, R
Esglésies i oratoris
Ermita de Santa Magdalena del Puig
08790 Gelida
Església de Sant Pere del Castell
08790 Gelida
56-14
Capella del Santíssim
c/ de l’Església, 1 bis
08790 Gelida
ESPARREGUERA
Santa Eulàlia
392
Capella de les Monges
Mn. Jaume Via, 21
08790 Gelida
Pl. Santa Eulàlia, 7
08292 Esparreguera
Tel. 93 777 10 98
[email protected]
Despatx: dimecres de 17.00 a 18.30 h i
hores convingudes
Mn. Bullit Guasch, Joan Ramon, R
LA BEGUDA ALTA
Immaculada Concepció
67-05
305
Pl. de la Beguda Alta, s/n
08782 La Beguda Alta
Tel. 93 772 52 26
[email protected]
Despatx: veure Masquefa
Esglésies i oratoris
Capella de la Mare de Déu de la Plana
Àngel Guimerà, s/n
08292 Esparreguera
P. Henríquez Farreras, Josep M. OSB, R
Ermita Santa Maria del Puig
Ctra Olesa, s/n
08292 Esparreguera
57-10
MARGANELL
Santa Cecília
GELIDA
Sant Pere
58-14
85-15
485
Església s/n
08298 Marganell
Tel. 93 777 01 36 (Collbató)
[email protected]
Despatx: hores convingudes.
425
Major, 1-3
08790 Gelida
Tel. 93 779 00 10
Mn. Martorell Morro, Bernat, R
58
56-10
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida Apostòlica
Capella de Sant Joan
Pere i Puig, 61
08760 Martorell
●3
Crist Salvador
Pl. Pompeu Fabra, s/n
08760 Martorell
Tel. 93 775 39 18
[email protected]
[email protected]
Despatx: dimecres, de 19.00 a 20.00 h
Esglésies i oratoris
Monestir de Sant Benet
08199 Montserrat
Mn. Maroto Cifuentes, Rafael, R
Mn. Benarik, Sandor, V
MARTORELL
Santa Maria
Germanes hospitalàries
Hospital Sagrat Cor
Serveis de Salut Mental i Sociosanitaris
Av. Comte de Llobregat, 117
08760 Martorell
Tel. 93 775 22 00
Fax 93 776 55 89
[email protected]
[email protected]
www.hospitalsagratcormartorell.org
44-13
85-15
58-08
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Mercedàries Missioneres, Religioses
Residència de religioses
Mur, 52
08760 Martorell
Tel. 93 775 53 17
[email protected]
58-09
85-15
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
490
Església, 1
08760 Martorell
Tel. 93 775 00 89
[email protected]
Despatx: dimarts, de 18.00 a 19.30 h
Mn. Roig Cisteré, Manuel, R
Mn. Benarik, Sandor, V
Mn. Maroto Cifuentes, Rafael, Ad.
489
●48
Servei religiós en centres hospitalaris
●104
Hospital Sagrat Cor
Serveis de Salut Mental i Sociosanitaris
Av. Comte de Llobregat, 117
08760 Martorell
Tel. 93 775 22 00
Fax. 93 776 55 89
Col·legi La Mercè
Mur, 36-40
08760 Martorell
Tel. 93 775 01 10
Fax 93 776 55 58
[email protected]
www.lamercemartorell.cat
Mn. Fernández García, Alonso-Esteve
Sr. Narvaiz García, Roberto (Coordinador)
59
VICARIA
LLOBREGAT
Benedictines
Monestir de Sant Benet
08199 Montserrat
Tel. 93 835 00 78
Fax. 93 828 42 29
[email protected]
www.monestirsantbenetmontserrat.com
Esglésies i oratoris
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Hospital Sant Joan de Déu
Av. Mancomunitats Comarcals 1-3
08760 Martorell
Tel. 93 774 20 20
[email protected]
www.hmartorell.es
Benedictins
Ordo S. Benedictí, OSB
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel. 93 877 77 65 (porteria)
Tel. 93 877 77 77 (informació)
Fax. 93 877 77 62
[email protected]
www.abadiamontserrat.net
Mn. Maroto Cifuentes, Rafael
MASQUEFA
Sant Pere Apòstol
Esglésies i oratoris
494
Sant Pere, 9
08783 Masquefa
Tel. 93 772 52 26
[email protected]
Despatx: dilluns i dijous, de 17.00 a 18.00 h
P. Henríquez Farreras, Josep M. OSB, R
Basílica de la Mare de Déu de Montserrat
08199 Montserrat
Centre de Coordinació Pastoral:
Tel. 93 877 77 66
[email protected]
57-10
Esglésies i oratoris
Ermita de l’Àngel
Camí de l’Àngel, s/n
08691 Monistrol de Montserrat
Ermita de Sant Pere i Santa Creu
08783 Masquefa
OLESA DE MONTSERRAT
Capella Mare de Déu del Roser
Major, 88
08783 Masquefa
Santa Maria
MONISTROL DE MONTSERRAT
Mn. Fernández García, Alonso-Esteve, R
523
50-01
Instituts de Vida Consagrada i
Societats de Vida Apostòlica
Montserrat, 24
08691 Monistrol de Montserrat
Tel. 93 835 00 06
[email protected]
Despatx: dijous, de 17.00 a 19.00 h
Mn. García Baca, Francisco, R
544
Pl. Nova, 21
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 00 91
[email protected]
www.parroquiaolesa.cat
Despatx: dimecres i divendres, de 18.00 a 20.00 h
Capella del Cementiri
08783 Masquefa
Sant Pere Apòstol
●504
Escolàpies Filles de Maria, Religioses
Residència de religioses
Mercè, 5
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 08 85
[email protected]
80-14
60
●76
Col·legi Ntra. Sra. de Montserrat
Paula Montal, 6
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 02 96
Fax. 93 778 21 73
[email protected]
www.escolapiesolesa.org
Mn. Grané Calvo, Jaume, R
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
●88
Filipenses Missioneres de l’Ensenyament
Religioses
●77
CEI Nostra Senyora del Carme i
Residència de religioses
Pl. de la Pau, 5, bxs
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. Comunitat 93 653 05 02
Tel. Col·legi 93 653 09 13
[email protected]
[email protected]
www.rfilipenses.com
Esglésies i oratoris
Capella de les Filles de la Caritat
Santa Oliva, 34
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 04 90
Sant Vicenç de Paül
Companyia filles de la Caritat de
Residència infantil La Immaculada
Mossèn Narcís Prat, s/n
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93 653 01 02 i 93 682 14 13
Fax. 93 653 33 36
[email protected]
Església de la Residència de Santa Maria
de Montserrat
Colom, 149
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 38 61
Església de les Religioses Escolàpies
Paula Montal, 6
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 02 96
Esglésies i oratoris
Església del Santíssim Salvador
Indústria, 135
08640 Olesa de Montserrat
Capella de Santa Madrona
Av. Constitució, s/n
08740 Sant Andreu de la Barca
Ermita de Sant Salvador de les Espases
08640 Olesa de Montserrat
Església de San Llop
Penedès, 24
08740 Sant Andreu de la Barca
SANT ANDREU DE LA BARCA
Sant Andreu
47-90
Capella de la Residència Sol Ponent
Mossèn Narcís Prat, s/n
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93 653 09 12
631
Pl. Església, 9
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93 653 01 15
[email protected]
Mn. Gras Civit, Isidre, c.
61
●88
VICARIA
LLOBREGAT
Sant Vicenç de Paül
Companyia Filles de la Caritat de
Casa d’Empara
Santa Oliva, 34
08640 Olesa de Montserrat
Tel.93 778 04 90
[email protected]
[email protected]
Despatx: dimecres i divendres, de 18.00 a 20.00 h
(excepte vigílies i festius)
SANT ESTEVE SESROVIRES
Sant Esteve
653
Pl. Doctor Tarrés, 12
08635 Sant Esteve Sesrovires
Tel. 93 771 34 34
[email protected]
Despatx: dimarts, de 17.30 a 18.30 h
P. Henríquez Farreras, Josep M. OSB, R
57-10
Esglésies i oratoris
Església de Sant Joan Baptista
Sant Joan Samora
Ctra. B 224, Km. 21,75
08791 Sant Llorenç d’Hortons
SANTA MARIA DE VILALBA DE
LLOBREGAT (ABRERA)
Santa Maria
713
Pl. Església, 2
08630 Santa Maria de Vilalba de Llobregat
(Abrera)
Tel. 93 193 50 25
[email protected]
Despatx: dijous, de 18.00 a 20.00 h
Mn. Fabró Gibert, Josep M., R
45-13
62
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf
63
Arxiprestats
Garraf
Vilafranca del Penedés
Anoia
Piera-Capellades
Arxiprestos
Mn. Pausas Mas, Josep
Mn. Puig Font, Josep
Mn. Catasús Pallerola, Carles
Mn. Bosch Vendrell, Ramon Maria
Vicari Episcopal
Mn. Milà Vidal, Pere
64
Arxiprestat de Garraf
(12 parròquies)
Arxiprest: Mn. Pausas i Mas, Josep
CUBELLES
Santa Maria
385
Pl. Santa Maria, 1
08880 Cubelles
Tel. 93 895 00 30
[email protected]
Despatx: dilluns, de 19.00 a 21.00 h
Mn. Lluís Corominas, Joaquim, R
37-96
OLIVELLA
Sant Pere i Sant Fèlix
CANYELLES
Pl. Constitució, 1
08818 Olivella
Tel. 93 894 92 97
[email protected]
Despatx: hores convingudes
334
Major, 3
08811 Canyelles
Tel. 93 894 86 26 (Església Sant Joan, de Sitges)
[email protected]
Despatx: dijous, de 18.00 a 19.00 h
Mn. Moragues Pastor, Josep Vicenç, R
Mn. Català Güell, Ramon, R
Esglésies i oratoris
69-11
Capella del Cementiri d’Olivella
Camí del cementiri, s/n
08818 Olivella
CASTELLET I LA GORNAL
Sant Pere Apòstol
351
SANT PERE DE RIBES
Pl. Rectoria de Castellet, s/n
08729 Castellet i la Gornal
Tel. 977 67 05 58
[email protected]
Despatx: dimecres, de 19.30 a 21 h (a Santa
Margarida i els Monjos)
*Mn. Alonso Roig, Valentí, R
29-62
Sant Pere
673
Pl. Marcer, 9
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 01 97
[email protected]
www.parroquiastpere.ya.st
Despatx: dimarts i dijous, de 17.00 a 18.30 h
67-14
Esglésies i oratori
Mn. Martín Fernández, Fermí, R
Ermita de Sant Esteve de les Masuques
08729 Castellet i la Gornal
65
59-15
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Santa Magdalena
545
Santa Eulàlia de les Roquetes 794
Instituts de Vida consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Camils. Ministres dels malalts
Velázquez, 49
08812 Les Roquetes ( Sant Pere de Ribes)
Tel. 93 816 55 91
[email protected]
[email protected]
Despatx: dimecres i divendres, de 18.00 a 19.00 h
●505
Ordo Clericorum Regularium Ministrantium infirmis,MI
Hospital residència de Sant Camil
Rda. Sant Camil, s/n
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 00 00 i 93 896 00 25
Fax. 93 896 12 87
[email protected]
www.hrsantcamil.es
Mn. Martín Fernández, Fermí, R
59-06
SITGES
Esglésies i oratoris
Sant Bartomeu i Santa Tecla 722
Església Vella de Sant Pere
Camí del Cementiri, 5
08810 Sant Pere de Ribes
Pl. Ajuntament, 20
08870 Sitges
Tel. 93 894 03 74
[email protected]
Despatx: dimarts i dissabtes, de 11.00 a 13.00 i
dijous, de 20.00 a 21.00 h
(excepte festius i vigílies)
Capella de Sant Josep i de Sant Pere
Residència d’ancians Redós de Sant Josep
i Sant Pere
P. Claret, 2
08810 Sant Pere de Ribes
Mn. Mañé Montserrat, Jesús
Mn. Pausas Mas, Josep, R
Mn. Moragues Pastor, Josep Vicenç, V
Mn. Català Güell, Ramon, Ad
Església dels Religiosos Camils
Hospital residència Sant Camil
Rda. Sant Camil s/n
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 00 25
48-08
69-08
29-72
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Escolapis
●515
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris
dei Scholarum Piarum, SchP
Escola Pia de Sitges
Hort Gran, 8
Tel. 93 894 95 34
Fax. 93 894 77 46
[email protected]
www.sitges.escolapia.cat
Servei religiós en centres hospitalaris
Hospital/Residència de Sant Camil
Consorci Sanitari Garraf
Rda. Sant Camil, s/n
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 00 25
[email protected]
Immaculada Concepció,
Missioneres de la
Residència de Religioses
Cardenal Vidal i Barraquer, 2
08870 Sitges
Tel. Comunitat: 93 894 07 91
Fr. López Pérez , Àngel l., MI
P. Delgado, Heliodoro, MI
**Sra. Verherbugghen, Marlene
66
●40
Esglésies i oratoris
VILANOVA I LA GELTRÚ
Immaculada Concepció
Pl. Immaculada, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 14 79
[email protected]
Despatx: dilluns i dimecres, de 17.30 a 19.00 h
i hores convingudes
69-08
Església dels Pares Escolapis
Hort Gran, 8
08870 Sitges
Tel. 93 894 95 34
Mn. Pérez Marquès, Àlvar, R
Mn. Llagostera Illa, Arcadi, Ad
Santuari de la Mare de Déu del Vinyet
Pg. Dr. Benaprés, 43
08870 Sitges
Tel. 93 894 01 23
Escolapis
●515
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei
Scholarum Piarum, SchP
Escola Pia de Vilanova
Rbla. Samà, 114-116
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 08 75
Fax. 93 815 81 67
[email protected]
www.vilanova.escolapia.cat
Ermita Santíssima Trinitat
Ctra. De les Costes, Km. 166,6
08870 Sitges
Servei religiós en centres hospitalaris
Sant Vicenç de Paül,
Companyia filles de la Caritat de
Fundació Casa d’Empara
Rbla. Josep Tomàs Ventosa, 20
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 811 51 64
Fax 93 814 46 71
[email protected]
www.casaempara.cat
Hospital Sant Joan Baptista
Fundació Privada
Cardenal Vidal Barraquer, 2
08870 Sitges
Tel. 93 894 00 02
[email protected]
www.hospitalsitges.cat
Mn. Pausas Mas, Josep
Esglésies i oratoris
410
Capella Casa d’Empara
Filles de la caritat Sant Vicenç de Paül
Rbla. Josep Tomàs Ventosa, 20
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 811 51 64
Pl. de l’Església, 6
08870 El Garraf (Sitges)
Tel. 93 894 03 74
[email protected]
Despatx: veure Parròquia Sant Bartomeu i Santa
Tecla (Sitges)
Mn. Pausas Mas, Josep, R
Mn. Travé Travé, Florenci, DP, Ad, Enc.
58-08
24-95
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Capella Sant Sebastià
Av. Dels Balmins, s/n (Cementiri Municipal)
08870 Sitges
Santa Maria de Garraf
785
Mn. Llagostera Illa, Arcadi, Capellà
48-08
58-10
67
●88
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Església de Sant Joan Baptista
Pl. Sant Joan Baptista, s/n
08870 Sitges
Tel. 93 894 86 26
Despatx: dimarts de 19.30 a 20.30 h
o a hores convingudes
Mn. Moragues Pastor, Josep Vicenç, Enc.
Sant Antoni Abat
790
Serveis religiós en centres hospitalaris
Hospital comarcal de Sant Antoni Abat
Consorci Sanitari Garraf
Rbla. Sant Josep, 21-23
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 16 16
Pl. Arxiprest Llorenç Garriga, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 03 24
[email protected]
Despatx: dimecres de 20.00 a 21.00 h
Mn. Milà Vidal, Pere, R
Mn. Moure de Paz, Josep Lluís, DP, Ad,
64-13
29-85
●40
Sant Joan Baptista
792
Mn. Pañella Baró, Agustí, R
68-03
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Col·legi El Cim
Pl. Cotxes, 3
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 02 80
[email protected]
www.elcimvilanova.cat
Santa Teresa de Jesús, Companyia de
Col·legi Santa Teresa
Rbla. Principal, 71
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 06 17
Fax 93 893 10 74
[email protected]
www.vilanova.escolateresiana.com
24-97
Joan Llaverias, 18
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 08 54
[email protected]
[email protected]
www.santjoanbaptista.cat
Despatx: dilluns i divendres de 19.30 a 20.30 h
Instituts de Vida consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Immaculada Concepció,
Missioneres de la
Residència de religioses
Santa Eulàlia, 2 - 2n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 71 12
[email protected]
Mn. Llagostera Illa, Arcadi
Franciscans
Ordo Fratrum Minorum, OFM
Col·legi Sant Bonaventura
Pl. Franciscans, 4
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 65 11
Fax. 93 810 61 39
[email protected]
www.sanbonaventura.cat
●131
Esglésies i oratoris
Església de Sant Bonaventura
PP. Franciscans
Pl. Franciscans, 4
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 65 11
Esglésies i oratoris
Capella de Sant Sebastià
Sant Sebastià, 5 B
08800 Vilanova i la Geltrú
Capella Mare de Déu de la Mercè
Lourdes, 7
08800 Vilanova i la Geltrú
Capella Hospital comarcal
de Sant Antoni Abat
Rbla. Sant Josep, 21-23
08800 Vilanova i la Geltrú
68
●519
Santa Maria de la Geltrú
793
Rectoria 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 05 85
[email protected]
Despatx: dimarts, de 17.30 a 19.00 h
Mn. Milà Vidal, Pere, R
64-13
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Clarisses de la Divina Providència
Residència de religioses
Correu, 41
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 43 50
[email protected]
●9
Col·legi Divina Providència
Providència, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 06 14
Fax 93 814 33 22
[email protected]
www.divinaprovidencia.cat
Esglésies i oratoris
●795
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Església de Sant Pere del Tacó
València (barri del Tacó), 30
08800 Vilanova i la Geltrú
[email protected]
Església de la Divina Providència
Providència, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 06 14
69
Arxiprestat de Vilafranca del Penedès
(30 parròquies)
Arxiprest: Mn. Puig Font, Josep
Despatx: dimecres de 20.00 a 21.00 h
Mn. Luna Torres, Pere, R
48-87
Esglésies i oratoris
Església de l’Immaculat Cor de Maria
Pl. de la Font, s/n
08793 Avinyó Nou (Avinyonet del Penedés)
[email protected]
280
Sant Sebastià dels Gorgs
279
48-07
45-10
CASTELLET I LA GORNAL
350
Ctra. de Muntanyans, s/n
08732 Sant Marçal (Castellet i la Gornal)
Tel. Rector 93 811 46 02
[email protected]
Despatx: hores convingudes
44-13
Església Santa Margarida
c/ de l’Església, s/n
08793 Cantallops (Avinyonet del Penedès)
*Mn. Dólera Cruset, Juan Antonio, R
50-12
Esglésies i oratoris
443
Santuari de la Mare de Déu de Muntanyans
08732 Sant Marçal (Castellet i la Gornal)
Església, s/n
08793 Les Gunyoles (Avinyonet del Penedès)
Tel. Rector: 93 890 01 95
[email protected]
Capella del Cementiri
c/ del Cementiri, s/n
08732 Sant Marçal (Castellet i la Gornal)
71
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Sant Marçal
Esglésies i oratoris
Sant Salvador
48-87
Mn. Luna Torres, Pere, R
Mn. Rufas Martínez, Josep M., DP, Ad
08793 Cantallops (Avinyonet del Penedés)
Tel. 93 899 30 77
[email protected]
Despatx: hores convingudes
Mn. Ruiz Elias, Albert, R
Mn. Luna Torres, Pere, R
08798 Sant Sebastià dels Gorgs
(Avinyonet del Penedés)
Tel: 93 899 21 48
[email protected]
Despatx: veure Sant Cugat Sesgarrigues
AVINYONET DEL PENEDÈS
Sant Pere d’Avinyó
●776
Sant Pere de la Gornal
430
[email protected]
www.parroquiescastellvi.cat
Despatx: dijous, de 18.00 a 20.00 h
Església, 6
08729 Castellet i la Gornal
Tel. 93 890 43 46
[email protected]
[email protected]
www.santperedelagornal.blogspot.com
Despatx: dissabtes de 19.00 a 20.00 h
Mn. Roig Marcè, Agustí, R
Esglésies i oratoris
Mn. Berdoy Alemany, Jaume, R
Mn. Sans Martínez, Genis, DP, Enc.
Capella del Cementiri
08732 La Múnia (Castellví de la Marca)
47-09
58-09
Esglésies i oratoris
EL PLA DEL PENEDÈS
Santuari de la Mare de Déu de Montserrat
Nucli de Clariana, s/n
08729 Clariana (Castellet i la Gornal)
Santa Magdalena
352
Mn. Casas Soler, Eduard, R
Capella de Sant Martí Sadevesa
Camí de Sant Martí
08775 Torrelavit
Capella del Cementiri
08775 Torrelavit
83-12
Esglésies i oratoris
FONT-RUBÍ
Ermita de la Mare de Déu les Vinyes
08732 Castellví de la Marca
Sant Pere i Sant Fèlix
Ermita de Sant Andreu – Cal Morgades
08732 Castellví de la Marca
Santa Maria
56-10
Esglésies i oratoris
El Maset dels Cosins, 1
08732 Castellví de la Marca
Tel. 93 891 82 32
[email protected]
[email protected]
www.parroquiescastellvi.cat
Despatx: veure La Múnia (Castellví de la Marca)
Mn. Roig Marcè, Agustí, R
573
Pl. Església, s/n
08733 El Pla del Penedès
Tel. 93 898 81 04
[email protected]
Despatx: dimarts de 16.00 a 19.00 h
CASTELLVÍ DE LA MARCA
Sant Sadurní
83-12
404
Font-rubí de Dalt, s/n
08736 Font-rubí
Tel. 93 892 06 46
[email protected]
Despatx: a Santa Maria de Bellver (Guardiola de
Font-rubí)
541
Quatre Cantons, 17
08732 La Múnia (Castellví de la Marca)
Tel. 93 891 82 32
[email protected]
Mn. Puig Font, Josep, R
72
41-07
442
Esglésies i oratoris
Pl. Anselm Clavé, 1
08736 Guardiola de Font-rubí
Tel. 93 897 91 47 i 93 892 06 46
[email protected]
Despatx: dissabtes, de 16.00 a 17.30 h
Mn. Puig Font, Josep, R
Església Sant Valentí
Camí del Cementiri, s/n
08794 Les Cabanyes
OLÈRDOLA
41-07
Sant Jaume
Esglésies i oratoris
Pl. Església, s/n
08734 Moja (Olèrdola)
Tel. 93 892 06 46
[email protected]
Despatx: dijous de 17.00 a 20.00 h
Església de la Mare de Déu del Roser
Pl. Anselm Clavé 3
08736 Guardiola de Font-rubí
Capella Sant Pau de Grabuac
08736 Grabuac (Font-rubí)
Mn. Puig Font, Josep, R
Capella Sant Vicenç del Morrocurt
08736 Guardiola de Font-rubí
Esglésies i oratoris
LA GRANADA
Capella Sant Esteve
Pl. Església, s/n
08734 Moja (Olérdola)
Sant Cristòfol
41-80
431
Sant Miquel
Pl. Església, 1
08792 La Granada
Tel. 93 897 41 02
[email protected]
Despatx: dilluns, de 18.00 a 19.30 h
Mn. Rovirosa Cendrós, Joaquim, R
512
542
Moreneta, s/n
08734 Olèrdola
[email protected]
Despatx: hores convingudes
38-10
Mn. Berdoy Alemany, Jaume, R
Mn. Salas Valle, Joan Lluís, DP, Ad., Enc.
47-12
67-12
Sant Pere
672
LES CABANYES
Sant Valentí
314
Barri Rectoria, s/n
08799 Sant Pere Molanta (Olèrdola)
[email protected]
Despatx: hores convingudes
Bisbe Torras i Bages, s/n
08794 Les Cabanyes
Tel. 93 892 34 56 i 93 892 06 46
[email protected]
Despatx: divendres de 18.00 a 20.00 h
Mn. Puig Font, Josep, R
Mn. Berdoy Alemany, Jaume, R
Mn. Salas Valle, Joan Lluís, DP, Ad., Enc.
41-07
73
47-12
67-12
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Santa Maria de Bellver
Esglésies i oratoris
Esglésies i oratoris
Església Mare de Déu de Montserrat
Av. Principal, s/n
08734 L’Arboçar (Avinyonet)
Oratori el Cenacle
08739 Ordal (Subirats)
Oratori del Cementiri Parroquial
08739 Ordal (Subirats)
Capella del Cementiri
Cementiri, s/n
08799 Sant Pere Molanta (Olèrdola)
Capella Casa Ravella
08739 Ordal (Subirats)
OLESA DE BONESVALLS
PACS DEL PENEDÈS
Sant Joan
Sant Genís
543
Barri Rectoria, 4
08796 Pacs del Penedès
Tel. 93 897 41 02
[email protected]
Despatx: dimecres, de 17.00 a 18.00 h
Església, 1
08795 Olesa de Bonesvalls
Tel. 93 898 40 16
[email protected]
Despatx: dimecres, de 17.00 a 19.00 h
Mn. Vargas Salas, Juan Antonio, R
*Mn. Escala Mitjans, Joan, c.
554
Mn. Rovirosa Cendrós, Joaquim, R
79-15
38-11
Esglésies i oratoris
Esglésies i oratoris
Capella de la Mare de Déu del Roser
Can Lleó
08731 Sant Martí Sarroca
Capella de l’Antic Hospital de Cervelló
Santa Marta, 19
08795 Olesa de Bonesvalls
Església de la Mare de Déu de Montserrat
La Bleda
08731 Sant Martí Sarroca
Capella de la Mare de Déu dels Dolors
c/. del Cementiri, s/n
08795 Olesa de Bonesvalls
PONTONS
Santa Magdalena
ORDAL
Sant Esteve
Barri Església, s/n
08738 Pontons
Tel. 93 892 06 46 - 638 985 231
[email protected]
[email protected]
Despatx: veure Parròquia Sant Genís (Torrelles
de Foix)
551
Pl. Església, 2
08739 Ordal (Subirats)
Tel. 93 817 92 33
[email protected]
Despatx: dimecres, de 19.00 a 20.00 h
Mn. Roig Marcè, Agustí, R
580
Mn. Raventós Surià, Miquel , R
83-15
74
41-07
Casa de Colònies de Penyafort
08738 Pontons
Tel. 93 898 70 15 i 93 898 70 13
Esglésies i oratoris
Capella de la Immaculada
08731 Sant Martí Sarroca
Esglésies i oratoris
Ermita Sant Pere “Ad vincula”
Barri de la Torre de Vernet, 17
08731 Sant Martí Sarroca
Ermita de Sant Joan de la Muntanya
08738 Pontons
Ermita Sant Joan de Lledó
Pla de Sant Joan - Pol. 49
08731 Sant Martí Sarroca
PUIGDÀLBER
Sant Andreu
585
SANT PAU D’ORDAL
Sant Andreu, 1
08797 Puigdàlber
Tel. 898 81 04
Sagristà: 93 898 80 87
[email protected]
Despatx:veure El Pla del Penedès
Sant Pau, 8
08739 Sant Pau d’Ordal (Subirats)
Tel. 93 899 30 77
[email protected]
Despatx: hores convingudes
56-10
Mn. Ruiz Elias, Albert, R
SANT CUGAT SESGARRIGUES
Sant Cugat
651
Santa Fe
48-07
Mn. Rovirosa Cendrós, Joaquim, R
670
38-10
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Av. Castell, 99
08731 Sant Martí Sarroca
Tel. 93 892 06 46 - 638 985 231
[email protected]
[email protected]
Despatx: divendres, de 18.00 a 20.00 h, a la
Capella de la Immaculada i dissabtes, abans i
després de la missa de vigília (hivern: 19.00 /
estiu: 20.00)
Mn. Raventós Surià, Miquel, R
799
Pl. Església, 1
08792 Santa Fe del Penedès
Tel. 93 897 41 02
[email protected]
Despatx: veure La Granada
SANT MARTÍ SARROCA
Santa Maria
44-07
SANTA FE DEL PENEDÈS
Pl. Església 2
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Tel. 93 899 21 48
[email protected]
Despatx: dimarts de 20:00 a 21:00 h
Mn. Luna Torres, Pere, R
671
Santa Margarida del Penedés 710
Pl. Església, 2
08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 00 51
[email protected]
Despatx: dimecres de 20.00 a 21.00 h
Mn. Alonso Roig, Valentí, R
41-07
75
67-14
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Mn. Casas Soler, Eduard, R
Sant Pau
Esglésies i oratoris
Tel. 93 892 06 46
[email protected]
www.parroquiesdevilafranca.org
Despatx: dilluns, dimecres i divendres,
de 19.00 a 21.00 h
Residència sacerdotal: Pl. Santa Maria, 6
08720 Vilafranca del Penedès
Església de Sant Domènec de la Ràpita
Av. Del Penedès, 5
08730 Santa Margarida i els Monjos
Santuari de la Mare de Déu de Penyafel
Afores, s/n
08730 Santa Margarida i els Monjos
Mn. Berdoy Alemany, Jaume, R
Mn. Roig Marcè, Agustí , V
Mn. Puig Font, Josep, Ad
Mn. Sans Martínez, Genís, DP, Ad
TORRELLES DE FOIX
Sant Genís
751
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
El Raval, 63
08737 Torrelles de Foix
Tel. 93 897 11 77 - 638 985 231
[email protected]
[email protected]
Despatx: dimarts, de 18.00 a 20.00 h
Mn. Raventós Surià, Miquel, R
41-07
Santa Maria de Foix
403
Carme, Orde del
Monestir de la Mare de Déu del Carme
Ap. 175
Ctra. Sant Martí Sarroca, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 06 17
Fax 93 817 35 96
[email protected]
Sagrada Familia, Fills de la
Filii Sacrae Familiae lesu Mariae et loseph, SF
Barri Cusconar, s/n
08737 El Terme (Torrelles de Foix)
Tel. 93 892 06 46 - 638 985 231
[email protected]
[email protected]
Despatx: veure Parròquia Sant Genis (Torrelles de
Foix)
Mn. Raventós Surià, Miquel, R
●5
●534
Col·legi Sant Ramon de Penyafort
Ferran, 1
08720 Vilafranca del Penedés
Tel. 93 890 18 28
Fax. 93 817 17 87
[email protected]
www.vilafranca.manyanet.org
41-07
Esglésies i oratoris
Esglésies i oratoris
Església de Sant Francesc
Sant Pere, 3
08720 Vilafranca del Penedès
Santuari de la Mare de Déu de Foix
08737 Torrelles de Foix
Església de la Mare de Déu de Fàtima
Amàlia Soler, 72
08720 Vilafranca del Penedès
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Santa Maria (Basílica)
47-07
83-09
41-98
58-07
773
Església del Monestir
de la Mare de Déu del Carme
Cra. Sant Martí Sarroca, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 06 17
Mn. Luna Torres, Pere, Capellà.
Santa Maria, 12
08720 Vilafranca del Penedès
76
48-78
Església dels Pares de la Sagrada Família
(Capella del Col·legi Sant Ramon)
Ferran 1
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 18 28
Tel. 93 892 24 95
[email protected]
Col·legi Vedruna Sant Elies
Carme 12-14
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 02 42
[email protected]
www.vedrunasantelies.cat
Capella Residència Inglada Via
Hermenegild Clascar, 15
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 03 94
Mn. Cortada Anoll, Josep
Santa Anna, Germanes de la Caritat de
Residència Mare Ràfols
Molí d’en Rovira, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 04 40 i 93 890 12 49
Fax 93 890 46 10
[email protected]
Capella de la Mare de Déu dels Dolors
Pl. Jaume I, 9
08720 Vilafranca del Penedès
Capella de Sant Joan
Pl. Sant Joan, 1
08720 Vilafranca del Penedès
Residència Sant Josep
Molí d’en Rovira, s/n
08970 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 24 27
[email protected]
Ermita de Sant Pau
Muntanya de Sant Pau, Pol. 28
08720 Vilafranca del Penedès
Capella de Penyafort
Molí de Baix s/n.
08738 Pontons
Residència Betània
Molí d’en Rovira, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 04 40 i 93 890 12 49
Fax. 93 890 46 10
[email protected]
774
Font, 45
08720 Vilafranca del Penedès
Residència sacerdotal: Pl. Santa Maria, 6
08720 Vilafranca del Penedès
[email protected]
www.parroquiesdevilafranca.org
Despatx: a Santa Maria (Tel. 93 892 06 46)
Mn. Puig Font, Josep, R
Mn. Roig Marcè, Agustí, V
Mn. Berdoy Alemany, Jaume, Ad
Mn. Sans Martínez, Genís, DP, Ad
Esglésies i oratoris
Església de la Mare de Déu de Montserrat
Baltà de Cela, 41
08720 Vilafranca del Penedès
Església de la Mare de Déu del Pilar
Residència Mare Ràfols
Molí d’en Rovira, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 04 40
41-91
83-09
47-07
58-08
Instituts de Vida consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Carmelites de la Caritat de Vedruna
Residència de religioses
Espirall, 41 - 3r 1a
08720 Vilafranca del Penedès
Capella del Remei
Font 45
08720 Vilafranca del Penedès
●32
77
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Santíssima Trinitat
●125
Serveis Religiós en centres
hospitalaris
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Espirall, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 818 04 40
08720 Vilafranca del Penedès
Fax. 93 818 04 53
[email protected]
www.csap.cat
Mn. Luna Torres, Pere
48-88
VILOBÍ DEL PENEDÈS
Santa Maria de Vallformosa
761
Mn. Lluís Panyella, 2
08735 Vilobí del Penedès
Tel. 93 897 86 72 i 93 892 06 46
[email protected]
Despatx: dissabtes, de 18.30 a 20.00 h
Mn. Puig Font, Josep, R
41-08
Esglésies i oratoris
Ermita de Santa Maria de Vallformosa
Ctra. De Vilafranca a Guardiola de Fon-rubí, s/n
08735 Les Vinyes de Vallformosa
(Vilobí del Penedès)
Capella de Sant Pere de Bellver
c/ del Pujolet de Bellver, 6
08735 Vilobí del Penedès
78
Arxiprestat d’Anoia
(11 parròquies)
Arxiprest: Mn. Catasús Pallerola, Carles
MEDIONA
Sant Joan
663
Església, 6
08773 Mediona
Tel. 93 898 51 55 i 93 891 02 65
[email protected]
Despatx: hores convingudes
Mn. Pausas Mestres, Francesc, R
51-13
Esglésies i oratoris
Capella de les Cases Noves de Can Pardo
08773 Mediona
Santa Maria de Mediona
(Sant Pere Sacarrera)
LAVERN
Pl. Església, s/n
Sant Pere Sacarrera
08773 Mediona
Tel. 93 898 51 55 i 93 891 02 65
[email protected]
Despatx: hores convingudes
470
Pl. de l’Església, s/n
08739 Lavern (Subirats)
Tel. 93 899 30 77
[email protected]
Despatx: hores convingudes
Mn. Ruiz Elias, Albert, R
Mn. Pausas Mestres, Francesc, R
Esglésies i oratoris
44-07
Església de Santa Maria de Mediona
Castell de Mediona
08773 Mediona
Tel. 93 743 13 05
Esglésies i oratoris
Capella de Sant Josep de Can Cartró
Verge dels Pobres s/n
08739 Lavern (Subirats)
[email protected]
51-13
●468
MONISTROL D’ANOIA
Santa Maria
Capella de Sant Sebastià de Ca l’avi
●469
08739 Lavern (Subirats)
[email protected]
524
08770 Monistrol d’Anoia (Sant Sadurní d’Anoia)
Tel. 93 891 02 65
[email protected]
Despatx: hores convingudes
Capella Casa d’Espiritualitat Santa Maria
08739 Lavern (Subirats)
79
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Sant Pere
711
Mn. Catasús Pallerola, Carles, R
Mn. Ruiz Ramon, Josep Ramon, V
SANT PERE DE RIUDEBITLLES
67-99
73-00
Sant Pere
Esglésies i oratoris
Major, 37
08776 Sant Pere de Riudebitlles
Tel. 93 899 51 78
Fax 93 899 51 78
[email protected]
Despatx: dilluns, de 18.00h a 19.30h
Església de Sant Benet d’Espiells
08770 Monistrol d’Anoia
Església de Santa Creu de Creixà
Can Canals-La Fortesa
08784 Sant Jaume Sesoliveres (Piera)
Mn. Catasús Pallerola, Carles, AP
Mn. Ruiz Ramon, Josep Ramon, Ad
SANT JAUME SESOLIVERES (PIERA)
Sant Jaume
661
Capella Sant Jeroni
Camí de San Jeroni, s/n
08776 Sant Pere de Riudebitlles
SANT QUINTI DE MEDIONA
Sant Quintí
51-02
Església de Sant Joan Baptista
●658
Sant Sebastià, 8
Can Canals de Mas Bover
08784 Sant Jaume Sesoliveres (Piera)
Tel. 93 891 02 65
[email protected]
Despatx: 1r, 2n i 3r divendres, de 17.00 a 18.30 h
Mn. Pausas Mestres, Francesc, R
Mn. Ruiz, Ramon, Josep Ramon, V
51-11
73-00
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida Apostòlica
Església de Santa Maria de la Fortesa
Església, 3
08784 Sant Jaume Sesoliveres (Piera)
Mercedàries Missioneres religioses
Comunitat. Inserció.
De la Bòria, 5
08777 Sant Quintí de Mediona
Tel. 93 899 91 23
SANT LLORENÇ D’HORTONS
665
●104
SANT SADURNI D’ANOIA
Pl. Rectoria s/n
08791 Sant Llorenç d’Hortons
Tel. 93 771 60 53
Fax. 93 771 60 53
[email protected]
Despatx: dimarts, de 19.30 a 20.30 h
Mn. Ruiz Ramon, Josep Ramon, R
680
Pl. Església, 1
08777 Sant Quintí de Mediona
Tel. 93 899 82 79
[email protected]
Despatx : divendres de 18.00 a 20.00 h
Esglésies i oratoris
Sant Llorenç
67-13
73-00
Esglésies i oratoris
Padró, 5
08784 Sant Jaume Sesoliveres (Piera)
Tel. 93 776 30 44 i 93 891 02 65
[email protected]
[email protected]
Despatx: dijous, de 18.00 a 20.00 h
Mn. Fons Esteve, Josep M., R
674
Sant Sadurní
Pl. Doctor Salvans, 1
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 02 65
[email protected]
Despatx: dimarts i dijous, de 19.00 a 21.00 h
73-11
80
682
Mn. Catasús Pallerola, Carles, R
Mn. Ruiz Ramon, Josep Ramon, V
Mn. Fons Esteve, Josep M., Ad
Mn. Pausas Mestres, Francesc, Ad
Capella de la Maternitat de la Mare de Déu
Els Casots, s/n
08739 Subirats
67-99
73-00
51-02
51-12
TORRELAVIT
Instituts de Vida Consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Carmelites de la Caritat de Vedruna
Col·legi El Carme
Santa Joaquima, 1
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 04 18
Fax 93 891 33 24
[email protected]
www.elcarme.cat
Santa Maria de Lavit
Sant Marçal de Terrassola
●32
750
08775 Torrelavit
Tel. 93 899 50 30
Fax 93 899 50 30
[email protected]
Despatx: divendres, de 19.30 a 20.30h
Mn. Ruiz Ramon, Josep Ramon, R
Esglésies i oratoris
73-12
Esglésies i oratoris
Capella Santa Joaquima del Casal d’avis
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Capella del Col·legi del Carme
Santa Joaquima 1
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 04 18
Església de Sant Josep Obrer
●749
Can Rossell
08775 Torrelavit
Tel. 93 899 50 30
[email protected]
Despatx: veure Santa Maria de Lavit i Sant Marçal
de Terrassola
SUBIRATS
Mn. Ruiz Ramon, Josep Ramon, Enc
Sant Pere
Oratori de Mas Castells
Mas Castells, s/n
08775 Torrelavit
723
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Santuari Mare de Déu de la Fontsanta
08739 Subirats
Tel. 93 891 02 65
[email protected]
Despatx: veure Sant Sadurní d’Anoia
Mn. Catasús Pallerola, Carles, AP
67-15
Esglésies i oratoris
Església de Sant Joan Baptista
de Torreramona
08739 Subirats
Mn. Catasús Pallerola, Carles, Enc.
73-01
67-98
81
Arxiprestat de Piera-Capellades
(12 Parròquies)
Arxiprest: Mn. Bosch Vendrell, Ramon Maria
Instituts de Vida consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Diví Pastor, Caputxines de la Mare del
Col·legi
Divina Pastora, 6
08786 Capellades
Tel. 93 801 01 82
Fax 93 801 09 78
[email protected]
www.mdpastor.info/escoles/capellades
dd
●68
Esglésies i oratoris
Capella Mare de Déu del Pilar
Carrer del Pilar, 13
08786 Capellades
CABRERA D’ANOIA
315
Església de la Mare del Diví Pastor
Divina Pastora, 8
08786 Capellades
Tel. 93 801 01 82
08718 Cabrera d’Anoia
Tel. 618 938 382
[email protected]
[email protected]
www.parroquia.cat
Despatx: veure Vallbona d’Anoia
Mn. Bosch Vendrell, Ramon M., R
Mn. Tres Bosch, Jordi, V.
CARME
Sant Martí
66-09
80-12
Sant Martí, 17
08787 Carme
Tel. 93 801 02 57
[email protected]
Despatx: dimecres de 18.00 a 20.00 h
CAPELLADES
Santa Maria
335
Ramon Godó, 4
08786 Capellades
Tel. 93 801 02 57
[email protected]
Despatx: divendres de 18.00 a 20.00 h
Mn. Aguilar Campdepadrós, Josep Ll., R
Mn. Pujol Camprubí, Adolf, Ad
341
Mn. Aguilar Campdepadrós, Josep Ll., R
Mn. Pujol Camprubí, Adolf, Ad
Esglésies i oratoris
Ermita del Santuari de la Mare de Déu
de Coll-Bas
08787 Carme
62-15
44-98
83
62-15
44-03
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Sant Salvador
Església de Santa Bàrbara
Font de la Reina, 28
08786 Capellades
ELS HOSTALETS DE PIEROLA
Sant Pere
MÀGER
Sant Pere
572
08779 Màger (La Llacuna)
Tel. 618 93 83 82
[email protected]
Despatx: veure La Llacuna
Església, 18
08781 Els Hostalets de Pierola
Tel. 618 93 83 82
[email protected]
[email protected]
www.parroquia.cat
Despatx: dijous, de 18.00 a 19.00 h
Mn.Bosch Vendrell, Ramon M., R
Mn. Tres Bosch, Jordi, V
Mn. Mestre Saura, Francesc, Ad
Mn. Escolà Gené, Francesc Xavier, DP, Ad
Mn. Pujol Pons, Pere, DP, Ad
Mn. Bosch Vendrell, Ramon M., AP
66-00
80-10
27-00
39-09
61-14
Capella Sant Josep de les Rofes
C/ de la Capella, 78
08779 Les Rofes (La Llacuna)
Ermita Sant Antoni
Cami de les Vilates. Pol. 9
08779 Les Vilates (La Llacuna)
ORPÍ
471
Sant Miquel
Pl. Major, 13
08779 La Llacuna
Tel. 618 93 83 82
[email protected]
[email protected]
www.parroquia.cat
Despatx: hores convingudes
Mn. Bosch Vendrell, Ramon M, AP
Mn. Tres Bosch, Jordi, Ad
Mn. Aguilar Campdepadrós, Josep Ll.,R
Mn. Pujol Camprubi, Adolf, Ad.
66-12
80-12
62-15
44-09
Esglésies i oratoris
Església de Santa Càndia
Santa Càndia s/n
08787 Orpí
745
Castell, 25
08789 La Torre de Claramunt
Tel.93 801 02 57
[email protected]
Despatx: dijous, de 18.00 a 19.00 h
Mn. Aguilar Campdepadrós, Josep Ll., R
Mn. Pujol Camprubi, Adolf, Ad
552
Pl. de l’Església, 1
08787 Orpí
Tel. 93 801 02 57
[email protected]
Despatx: veure Carme
LA TORRE DE CLARAMUNT
Sant Joan Baptista
66-12
Esglésies i oratoris
LA LLACUNA
Santa Maria
482
PIERA
Santa Maria
Sant Cristòfol, 30
08784 Piera
Tel. 618 93 83 82 i 93 778 90 58
[email protected]
[email protected]
www.parroquia.cat
62-15
44-03
84
571
Despatx: dilluns, de 17.30 a 19.30 h
SANTA MARIA DE MIRALLES
Mn. Bosch Vendrell, Ramon M., R
66-93
Mn. Tres Bosch, Jordi, V
80-10
Mn. Mestre Saura, Francesc, Ad
27-05
Mn. Escolà Gené, Francesc Xavier, DP. Ad 39-88
Mn. Pujol Pons, Pere, DP, Ad
61-14
Santa Maria
Pl. Santa Maria, 1
08787 Santa Maria de Miralles
Tel. 93 801 02 57
[email protected]
Despatx: veure Carme
Instituts de Vida consagrada
i Societats de Vida apostòlica
Mn. Aguilar Campdepadrós, Josep Ll., R
Mn. Pujol Camprubí, Adolf, Ad
●54
Esglésies i oratoris
Ermita del Castell de Santa Maria de Miralles
08787 Santa Maria de Miralles
Esglésies i oratoris
VALLBONA D’ANOIA
Capella de Sant Bonifaci
Sant Bonifaci, 62
08784 Piera
Església de Sant Sebastià d’El Bedorc
Major, 3
08784 Piera
[email protected]
www.parroquia.cat
Sant Bartomeu
754
Pl. Església, 1
08785 Vallbona d’Anoia
Tel. 93 771 23 84
[email protected]
[email protected]
www.parroquia.cat
Despatx: dimarts, de 17.30 a 18.30 h
● 569
Mn. Escolà Gené, Francesc Xavier, DP, Enc 39-88
Església de la Mare de Déu de la Mercè
de Ca n’Aguilera
Església, s/n
08784 Piera
[email protected]
www.parroquia.cat
62-15
44-09
Mn. Bosch Vendrell, Ramón M., R
Mn. Tres Bosch, Jordi, V
Mn. Mestre Saura, Francesc, Ad
Mn. Escolà Gené, Francesc Xavier DP, Ad
● 342
66-09
80-10
27-00
39-09
VILANOVA D’ESPOIA
Capella Sant Sebastià
Sant Sebastià, 11
08784 Piera
Sant Salvador
Oratori de Can Soteras
Torre Can Soteras
08784 Piera
Pl. Església, 1
08789 Vilanova d’Espoia (La Torre de Claramunt)
Tel. 93 801 02 57
[email protected]
Despatx: veure Capellades
Oratori Rectoria Parròquia Santa Maria
Sant Critòfol, 30
08784 Piera
Mn. Aguilar Campdepadrós, Josep Ll., R
Mn. Pujol Camprubi, Adolf, Ad
85
780
62-15
44-09
VICARIA PENEDÈS
ANOIA - GARRAF
Cor de Maria, Missioneres filles del
Residència d’ancians Sant Bonifaci
Sant Bonifaci, 64-66
08784 Piera
Tel. 93 778 83 08
[email protected]
www.santbonifaci.cat
511
87
ADRECES
Adreces
Clergat
Cortés Soriano, Agustí
Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe
Armenteres 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
Armengol Siscares, Xavier
Parròquia Santa Maria Magdalena
Pl. Pare Miquel d’Esplugues, 1
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 01 38
Armesto Miró, José Maria
Parròquia Santa Maria
Pl. Església, 8
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 12 90
Aguilar Campdepadrós Josep Lluís
Parròquia Santa Maria
Ramon Godó, 4
08786 Capellades
Tel. 93 801 02 57
Artigas Manetas, Francesc X.
Pg. Joan Maragall, 10, Esc. A - 4rt. 2a
08850 Gavà
Tel. 93 638 29 33
Aguilar Somoza, Juan Alcides
Parròquia Sant Joan
Sant Joan 16
08840 Viladecans
Tel. 93 637 25 03
Aymerich Costa, Enric
Residència Sant Josep Oriol
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel. 93 321 62 46
Agustí Sanchís, Agustí-Germà
Pge. Rambles, 17
08850 Gavà
Tel. 93 633 67 48
Aymerich Miñarro, Xavier
Parròquia Sant Miquel
Pl. Església, 1
08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 18 39
Alonso Càmara, Lluís
Llar Sant Josep
Riera Basté, 48
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 04 64
Benarik, Sandor
Parròquia Crist Salvador
Pl. Pompeu Fabra, s/n
08760 Martorell
Tel. 93 775 39 18
Alonso Roig, Valentí
Parròquia Sant Pere Apòstol
Rectoria de Castellet, s/n
08729 Castellet i la Gornal
Tel. 977 67 05 58
Berdoy Alemany, Jaume
Parròquia Santa Maria (Basílica)
Santa Maria, 12
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 06 46
Aragonès Rebollar, Josep Maria
Residència Sant Josep Oriol
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel. 93 321 62 46
Arana San Emeterio, Ignasi
Residència El Carme
Miguel de Cervantes, 14
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 31 11
Boguñà Casals, Jaume
Parròquia Sant Climent
Església, 20
08849 Sant Climent de Llobregat
Tel. 93 658 12 41
89
ADRECES
Bertran Cassola, Jordi
Residència Sant Josep Oriol
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel. 93 321 62 46
Bonet Riera, Lluís
Residència Sant Josep Oriol
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel. 93 321 62 46
Català Güell, Ramon
Pintor Sisquella, 9 Esc. A -1r 2a
08870 Sitges
Tel. 93 894 03 74
Catasús Pallerola, Carles
Parròquia Sant Sadurní
Pl. Doctor Salvans 1
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 02 65
Bosch Vendrell, Ramon Maria
Parròquia Santa Maria
Sant Cristòfol, 30
08784 Piera
Tel. 618 93 83 82 i 93 778 90 58
Bravo Nieto Celestí
Av. Dr. Fleming, 9, Esc.I, 7è 2a
08840 Viladecans
Tel.93 637 52 49
Cortada Anoll, Josep
Residència Inglada Via
Hermenegild Clascar, 15
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 03 94
Bullit Guasch, Joan Ramon
Parròquia Santa Eulàlia
Pl. Santa Eulàlia, 7
08292 Esparreguera
Tel. 93 777 10 98
Cusidó Ferràs, Ramon
Comunitat Salesiana
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 02 24
Calavia Calavia, Miguel Ángel
Parròquia Maria Auxiliadora
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 22 86
Dalmau Ribalta, Bernabé
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel. 93 877 77 66
Déu Martí, Joan
Raval Parruca, 5.
08629 Torrelles de Llobregat
Tel. 93 689 04 49
Carbonell Bergès, Armand
C/ dels Nens del Vendrell, 11-19 Es. B, Bxs. 3a.
43880 Sant Salvador (El Vendrell)
Tel. 659 194 473
Dólera Cruset, Juan Antonio
Miquel Ribas Llopis, 1
08870 Sitges
Tel. 93 811 46 02
Casas Soler, Eduard
Parròquia Santa Magdalena
Pl. Església, s/n
08733 El Pla del Penedès
Tel. 93 898 81 04
Domingo Ferrerons, Josep Maria
Catedral-Parròquia Sant Llorenç
Pl. de la Vila, 2 B, 3r.
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 12 26
Casas Vaqués, Josep
Residència Sant Josep Oriol
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel. 93 321 62 46
Duaso Izquierdo, Manuel
Casa de l’Esglèsia
Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
Castaño Santos, Joan Josep
Pompeu Fabra, 6 - 1r. 2a.
08840 Viladecans
Tel. 660 281 769
Elias Cao, Carles
Pl. Sardana, 7-8-Ent. 8a.
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 473 85 50
Castells Roca, Vicenç Ramon
C/ Barcelona, 8
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 676 82 67
90
Escala Mitjans, Joan
Raval, 6
08795 Olesa de Bonesvalls
Tel. 93 898 42 65
Galicia Asesio, Àngel
Residència Mare de Déu de Lourdes
Bonavista, 89 - 1r.
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 371 72 76
Escolà Gené, Francesc Xavier
Abat Oliba, 7
08784 Piera
Tel. 93 776 22 24
García Baca, Francisco
Parròquia Sant Pere
Pg. Església, 9
08630 Abrera
Tel. 93 770 00 57
Español Gutiérrez, Gonçal
Jacint Verdaguer, 16-18 - 4t. 3a.
08902 Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 331 36 71
Gasull Castells, Magí
Fundació Asil Hospital de la Garriga
Llerona, 2 (cant. Sant Francesc, 46)
08530 La Garriga
Tel. 93 871 40 06
Esteve Cañameras, Frederic
Parròquia Santa Maria Magdalena
Grup Sant Jordi, 21, 1r 1a
08840 Viladecans
Tel. 93 637 27 71
Gómez del Perugia, Josep M.
Parròquia Sant Climent
Església, 20
08849 Sant Climent de Llobregat
Tel. 93 658 12 41
Fabró Gibert, Josep Maria
Parròquia Santa Maria
C/ Església, 1
08630 Santa Maria Vilalba de Llobregat (Abrera)
Tel. 93 193 50 25
Gómez Garrido, Manuel
Parròquia Sant Nicasi
Rafael Casanova, s/n
08850 Gavà
Tel. 93 662 29 76
Farrando Boix, Bonaventura
Escorxador, 8 - 1r. 1a.
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 816 59 16
Grané Calvó, Jaume
Parròquia Sant Andreu
Pl. Església, 9
08740 San Andreu de la Barca
Tel. 93 653 01 15
Fernández Garcia, Alonso-Esteve
Parròquia Santa Maria
Pl. Nova, 21
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 00 91
Gras Civit, Isidre
Residència Sol Ponent
Mossèn Narcís Prat, s/n
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93 653 09 12
Fernàndez García, Antoni
Parròquia Sant Baldiri
Pl. Mossèn Jaume Oliveras, 7
08830 Sant Boi de Llobregat
Te. 93 640 12 02
Figueras Jové, Josep
Parròquia Santa Maria
Església, 3
08756 La Palma de Cervelló
Tel. 93 672 00 79
Gutiérrez Díez, Faustí
Comunitat Salesiana
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 02 24
Fons Esteve, Josep M.
Parròquia Sant Sadurní
Pl. Doctor Salvans, 1
08870 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 02 65
91
ADRECES
Guinot Gómez, Vicenç
Parròquia Sant Joan Baptista
Pl. Església, 1
08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 373 02 16
Henríquez Farreras, Josep M.
Parròquia Sant Esteve
Pl. Doctor Tarrés, 12
08635 Sant Esteve Sesrovires
Tel. 93 771 34 34
Marin Torné, Joan Ramon
Parròquia Mare de Dèu de Montserrat
Mossèn Jacint Verdaguer, 151
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 22 45
Hernández Taulé, Ricard
Parròquia Sant Vicenç
Pl. Església, 1
08755 Castellbisbal
Tel. 93 772 02 80
Maroto Cifuentes, Rafael
Parròquia Crist Salvador
Pl. Pompeu i Fabra, s/n
08760 Martorell
Tel. 93 775 39 18
Jáñez Sarmiento, Ernesto
PP. Sant Pere “Ad vincula”
Dalt, 19
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 10 72
Martín Fernández, Fermí
Parròquia Santa Eulàlia de les Roquetes
Velázquez 49
08812 Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)
Tel. 93 816 55 91
Jiménez Colás, Miguel Ángel
C/ Margarita Xirgu, 27
08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 70 17
Martín Rodrigo, Miguel
Hospital Matern-Infantil Sant Joan de Déu
Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 253 21 59
Llagostera Illa, Arcadi
Ptge. Ntra. Sra. del Carme, 35, 2n. 1a.
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 14 79 i 93 815 28 08
Martín Rodrigo, Ramon
Hospital General del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu ( Serv. At. Espiritual i Religiosa)
Camí Vell de la Colònia, 25
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.93 640 63 50
Lluís Corominas, Joaquim
Parròquia Santa Maria
Pl. Santa Maria, 1
08880 Cubelles
Tel. 93 895 00 30
Martorell Morro, Bernat
Parròquia Sant Corneli
Pl. de l’Església, 4
08293 Collbató
Tel. 93 777 01 36
Lorca González, Josep
Segle XX, 23-27, 1r 3a
08850 Gavà
Tel. 93 662 43 65
Mayol Fàbregas, Joan M.
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel. 93 877 77 66
Luna Torres, Pere
Sant Julià, 14 - 1r. 2a.
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 01 95 i 93 897 00 50
Mestre Saura, Francesc
Parròquia Santa Maria
Sant Cristòfol, 30
08784 Piera
Tel. 93 778 90 58
Manich Bou, Albert M.
Mediterrani, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 12 16
Milà Vidal, Pere
Parròquia Sant Antoni Abat
Pl. Arxiprest Llorenç Garriga, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 03 24
Mañé Montserrat, Jesús
Residència El Redós de Sant Josep i Sant Pere
P. Claret, 2
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 32 49
92
Mora Bartrès, Gaspar
Església, 70
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 372 14 53
Pañella Baró, Agustí
Ptge. Trobador Cercamon, 10 bxos 2a
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 08 54
Moragues Pastor, Josep-Vicenç
Esglèsia Sant Joan Baptista
Pl. Sant Joan Baptista, s/n
08870 Sitges
Tel. 93 894 86 26
Pausas Mas, Josep
Parròquia Sant Bartomeu i Santa Tecla
Pl. Ajuntament, 20
08870 Sitges
Tel. 93 894 03 74
Moreno Blázquez, Alejandro
Av. València, 55, 5é, 1ª
08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 28 29
Pausas Mestres, Francesc
Parròquia Sant Sadurní
Pl. Doctor Salvans, 1
08870 Sant Sadurni d’Anoia
Tel. 93 891 02 65
Moure de Paz, Josep Lluis
Sant Francesc, 45
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 898 93 80
Payà Sánchez, Sebastià
Vicenta Escoda, 32
08840 Viladecans
Tel. 93 658 81 40
Muñiz Pérez, Carles
Parròquia Sant Pere i Sant Pau
Pl. Església, s/n
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 02 20
Peñafiel Maireles, Joan
Parròquia Sant Josep Obrer
Camps Blancs, 5 - 2n. 2a.
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 18 40
Nicolau Pous, Francesc
Residència Sant Josep Oriol
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel. 93 321 62 46
Pérez Marquès, Àlvar
Parròquia Immaculada Concepció
Pl. Immaculada, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 14 79
Olomí Batlle, Ramon
Parròquia Sant Pere Apòstol
Pau Casals, 9 (Ciutat Coop. Molí Nou)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 14 32
Portabella d’Alós, Lluís
Parròquia Sant Cosme i Sant Damià
Riu Llobregat, 100
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 12 89
Orpinell Marco, Francesc Xavier
Vicari Episcopal de l’Armada
Arzobispado Castrense de España
Cuartel General de la Armada
Montalbán, 2
28014 Madrid
Tel. 91 379 52 82
Puig Font, Josep
Parròquia Santa Maria (Basílica)
Santa Maria, 12
08720 Vilafranca del Penedès
Tel.93 892 06 46
93
ADRECES
Puig Llonch, Narcís
Residència Sant Josep Oriol
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel. 93 321 62 46
Palau Valero, Daniel
Parròquia Sant Antoni Abat
Sant Antoni, 34
08757 Corbera de Llobregat
Tel. 93 650 15 54
Puig Mas, Joan
Parròquia Sant Joan
Sant Joan, 16
08840 Viladecans
Tel. 93 637 25 03
Roca Mas, Josep
Col·legi Sant Ramon de Penyafort
Ferran, 1
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 18 28
Pujol Camprubí, Adolf
Parròquia Santa Maria
Ramon Godó, 4
08786 Capellades
Tel. 93 801 02 57
Roca Roig, Antoni
Parròquia Sant Vicenç Màrtir
Pl. Sant Jordi, 4-6
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 02 01
Pujol Pons, Pere
Església, 30
08781 Els Hostalets de Pierola
Tel. 93 779 70 21
Roig Cisteré, Manuel
Parròquia Santa Maria
Pl. Església, 1
08760 Martorell
Tel. 93 775 00 89
Pulido Gutiérrez, Joan-Pere
Casa de l’Església
Armenteres 35
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 76 30
Roig Marcè, Agustí
Parròquia Santa Maria
Santa Maria, 12
08720 Vilafranca del Penedés
Tel. 93 892 06 46
Raventós Escofet, Josep
Parròquia Sant Esteve
Pl. Església, 2
08739 Ordal (Subirats)
Tel. 93 817 92 33
Roig Simon, Vicenç
Rafael Casanova 14, 3r.1a
08629 Torrelles de Llobregat
Te. 93 689 15 98
Raventós Surià, Miquel
Parròquia Santa Maria
Santa María, 12
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 06 46
Rossell Taberner, Joan
Parròquia Sagrat Cor (Colónia Güell)
Bosc Joaquim Folguera, 5, Bxs.
08690 Santa Coloma de Cervelló
el. 93 640 29 36
Ribas Matamoros, Xavier
Parròquia Sant Pere
Raval de Molins, 36
08850 Gavà
Tel. 93 662 03 60 - 93 662 02 79
Rovira Oliveros, Pere
Parròquia Sant Antoni Maria Claret
Ronda Sant Ramon, 66-68
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 28 61
Rius Adell, Joaquim
Parròquia Sants Just i Pastor
Pl. Església, 4
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 371 12 97
Rovirosa Cendrós, Joaquim
Parròquia Sant Cristòfol
Plaça Església, 1
08792 La Granada
Tel. 93 897 41 02
Rivera Jiménez, Rubén Dario
Pl. Església, s/n
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 619 066 559
Roy Gaudo, Jesús-Pío
Pl. Castella, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 318 14 94
94
Royo Milan, Vicenç
Residència d’ El Carme
Miguel de Cervantes, 14
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 31 11
Sans Martínez, Genís
Amàlia Soler, 156- 2n. 4a.
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 43 46
Santacana Capella, Mateu
Av. Garraf, 33, bxs. 1a.
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 08 14
Rufas Martínez, Josep M.
Sant Domènec 39
08859 Begues
Tel. 93 639 20 25
Sedó Mestres, Jaume
Armenteres 3 1r 1a.
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 14 76
Ruiz Elias, Albert
Parròquia Sant Pau
Sant Pau, 8-1r
08739 Sant Pau d’Ordal (Subirats)
Tel. 93 899 30 77
Serra Oller, Joan Manuel
Parròquia Sant Joan Baptista
Pl. Església, 1
08970 Sant Joan Despí
Tel 93 373 02 16
Ruiz Ramon, Josep Ramon
Parròquia Sant Sadurní
Pl. Doctor Salvans, 1.
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 02 65 i 93 771 60 53
Sicília Sansi, Sergi
Parròquia Sant Llorenç
Pl. de la Vila, 2 B
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 12 26
Sabaté Carrasco, Josep
Residència Sant Josep Oriol
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel. 93 231 62 46
Simó Tarragó, Manuel
Verge de Sales, 14 (casa)
08840 Viladecans
Sala Arnó, Francesc de P.
Parròquia Santa Maria
Pl. Església, 8
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 12 90
Sobrevia Vidal, Xavier
Parròquia Santa Maria
Pl. Església, 8
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 12 90
Salas Valle, Joan Lluís
Parròquia Sant Miquel
Moreneta s/n.
08734 Olèrdola
Solà Bohigas, Salvador
Parròquia Sant Pere Apòstol
Ciutat Cooperativa Molí Nou
Pau Casals, 9
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 14 32
Sánchez García, Javier
Parròquia Santa Maria
Pl. Església, 8
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 12 90
Sánchez Núñez, Rafael
Pl. Sants, 12 Esq. 5é 3ª
08014 Barcelona
Tel. 93 431 83 38
95
ADRECES
Soler Soler, Joan
Residència Sant Josep Oriol
Joan Güell, 198-200
08028 Barcelona
Tel. 93 321 62 46
Villares Fernández Manuel
Parròquia Maria Auxiliadora
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 02 24
Sols Lúcia, Albert
Via Augusta, 293 4t 1ª
08017 Barcelona
Tel. 93 203 38 96
Sotil Baylos, Francesc Xavier
Seminario Redemptoris Mater
Via della Tenuta della Maglianella, 88
00166 Roma (Itàlia)
Tel. 00390 666 181 690
Tirado Lara, Francesc
Parròquia Sant Mateu
Església, 26
08759 Vallirana
Tel. 93 683 11 94
Torrente Bruna, Josep
Parròquia Sant Pere i Sant Pau
Pl. Església, s/n
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 02 20
Travé Travé, Florenci
Av. Dr.Gallart i Monés, 13-15 - 3r. 2a.
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 07 09
Tres Bosch, Jordi
Parròquia Santa Maria
Sant Cristòfol 30
08784 Piera
Tel. 93 778 90 58
Vargas Salas, Juan Antonio
Parròquia Sant Cristòfol
Ferran Muñoz, 27
08859 Begues
Tel. 93 639 03 29
Vila Morera, Ramón María
Parròquia Sant Antoni Maria Claret
Ronda Sant Ramon, 66-68
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 28 61
Vilaplana Moltó, Rafael
Parròquia Santa Eulàlia
Pg. Jaume Balmes, 4
08780 Pallejà
Tel. 93 663 03 29
96
Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida apostòlica
Masculins
Escola Pia de Vilanova, EI, EP, ESO i BATX.
Rbla. Salvador Samà, 114-116
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 08 75
Fax. 93 815 81 67
[email protected]
www.vilanova.escolapia.cat
Monestirs
Ordo S. Benedicti, OSB
●504
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel. 93 877 77 65 (Porteria)
93 877 77 77 (Informació)
93 877 77 66 (Centre Coordinació Pastoral)
Fax 93 877 77 62
[email protected]
www.abadiamontserrat.net
Franciscans
Ordo Fratum Hinorum, OFM
Casa Provincial. Ministeris Sacerdotals
Santaló, 80
08021 Barcelona
Tel. 93 209 23 88 i 93 209 20 90
[email protected]
Col·legi Sant Bonaventura, EI, EP i ESO
Pl. Franciscans, 4
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 65 11
Fax 93 810 61 39
[email protected]
www.santbonaventura.cat
Ordes i congregacions religioses
Camils, Ministres dels malalts
●505
Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, MI
Hospital residència de Sant Camil
Rda Sant Camil, s/n
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 00 00 i 93 896 00 25
Fax 93 896 12 87
[email protected]
www.hrsantcamil.es
Escolapis
●519
Legionaris de Crist
Congregatio Legionarium Christi, LC
Residència de religiosos
Vergós, 33
08017 Barcelona
Tel. 93 203 58 68
●515
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei
Scholarum Piarum, SchP
Casa Provincial
Rda. Sant Pau, 80
08001 Barcelona
Tel. 93 441 00 04
Fax. 93 329 69 70
[email protected]
www.escolapia.cat
●523
Highlands School Barcelona
EI, EP, ESO i BATX.
Manuel Florentín Pérez, 26
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 418 09 00 i 93 252 51 88
[email protected]
www.highlandsbarcelona.es
Maristes, Germans
Escola Pia de Sitges, EI, EP, ESO i BATX.
Hort Gran, 8
08870 Sitges
Tel. 93 894 95 34
Fax 93 894 77 46
[email protected]
www.sitges.escolapia.cat
Institutum Fratrum Maristarum a Scholis, FMS
Comunitat marista del Prat
Riu Llobregat, 86 - 3r 2a.
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 478 80 08
[email protected]
www.maristes.cat
97
●526
ADRECES
Benedictins
Sagrada Familia de Belley,
Germans de la
Col·legi Sant Ramon de Penyafort
EI, EP i ESO
Ferran, 1
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 18 28
Fax 93 817 17 87
[email protected]
www.vilafranca.manyanet.org
●535
Institutum Fratrum a Sancta Familia de Bellicio, FSF
Casa de convivències
Agricultura, 8
08859 Begues
Tel. 93 639 05 45
[email protected]
www.fsfbelley.net
Salesians
Col·legi Sagrada Familia, EI, EP, ESO i BATX.
Residència de Religiosos
Rbla. Pompeu Fabra, 126-130
08850 Gavà
Tel. 93 638 18 33
Fax 93 638 18 03
[email protected]
[email protected]
www.safagava.edu
Sagrada Familia, Fills de la
Filii Sacrae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph, SF
Societats S.Fransci Salesii, SDB
Parròquia Maria Auxiliadora. Comunitat
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 02 24 - Fax. 93 630 29 54
[email protected]
www.salesians.cat
Escola Salesiana Mare de Déu dels Dolors
EI, EP i ESO
Salvador Allende 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 11 06 - Fax 93 630 29 54
[email protected]
www.santboi.salesians.cat
●534
Centre d’Espiritualitat Josep Manyanet
Morella, 14
08859 Begues
Tel. 93 430 16 06 (Fundació Pere Tarrés)
Fax. 93 419 62 68
Centre Obert Don Bosco
Salvador Allende, 6
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 30 07 - 634 131 552
[email protected]
www.donbosco.santboi.net
Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Bosch,
EI, EP i ESO
Sant Climent, 8 (Col·legi Sant Lluís)
Camí Ral, 13 (Col·legi Bosch)
08859 Begues
Tel. 93 639 00 11 i 93 639 01 85
Fax 93 639 10 49
[email protected]
www.begues.manyanet.org
Centre d’educació Secundaria
Salesians Sant Vicenç, ESO, BATX. i FP
Rafael Casanova, 132
08620 Sant Vicenç del Horts
Tel. 93 656 20 58
Fax 93 656 23 52
[email protected]
www.santvicenc.salesians.cat
Col·legi Sant Miquel Arcàngel, EI, EP i ESO
Pintor Carbonell, 4
08750 Molins de Rei
Tel. 93 668 34 50 / 93 668 36 04
Fax. 93 680 28 32
[email protected]
www.molins.manyanet.org
98
●540
Sant Gabriel, Germans de
Institum Fratrum instructionis
Christianae a S. Gabriele, SG
●541
Residència de Religiosos
Lugo, 28
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 31 51
[email protected]
www.ohsjd.es
Col·legi Sant Gabriel, EI, EP, ESO, BATX. i FP
Ap. 24
Av. Germans Gabrielistes, 22
08840 Viladecans
Tel. 93 658 17 50 Comunitat: 93 637 17 44
Fax. 93 637 51 56
[email protected]
[email protected]
www.santgabriel.cat
Sant Pere Ad Vincula
Congregatio a Sancto Petro in Vinculis, Sp ad V
●543
Congregació de Sant Pere ad Vincula
Dalt 19
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 10 72
Fax 93 668 18 70
Orde Hospitalària Germans de Sant Joan de
Déu
●542
Ordo Hospitalarius S. Ioannis de Deo, OH
Col·legi Verge de la Salut, EI, EP, ESO i BATX.
Constitució 3
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 18 69
Fax 93 668 18 70
[email protected]
www.vergesalut.com
Cúria Provincial
Doctor Antoni Pujadas, 40
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 630 30 90
Fax 93 654 36 09
[email protected]
www.santjoandedeu.net
Hospital Matern-infantil Sant Joan de Dèu
Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. Hospital: 93 280 40 00 i 93 253 21 00
Fax. Hospital: 93 203 39 59
Tel. Comunitat: 93 253 21 59
Fax Comunitat: 93 204 61 18
[email protected]
www.hsjdbcn.org
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Germans de Sant Joan de Déu
Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 63 50 i 93 661 52 08
Fax. 93 652 00 51
[email protected]
99
ADRECES
Centre Serveis Sociosanitaris
Sant Joan de Déu (Serv. Att. Espiritual i Religiosa)
Via Augusta, 66-70
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 64 12
Fax. 93 470 64 13
Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida apostòlica
Femenins
Congregacions religioses
Monestirs
Adoratrius Esclaves del Santíssim
Sagrament i de la Caritat
Casanova, 65
08011 Barcelona
Tel. 93 453 53 36
Fax 93 451 95 28
Benedictines
Monestir de Sant Benet
08199 Montserrat
Tel. 93 835 00 78
Fax 93 828 42 29
[email protected]
www.monestirsantbenetmontserrat.com
●3
Carme, Orde del
Monestir de la Mare de Déu del Carme
Ap. 175
Ctra. Sant Martí Sarroca, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 06 17
Fax 93 817 35 96
[email protected]
●5
Clarisses de la Divina Providència
Col·legi Divina Providència
Providència, 1
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 06 14
Fax 93 814 33 22
[email protected]
www.divinaprovidencia.cat
●9
Col·legi Madre Sacramento, EI, EP i ESO
Electricitat, 16
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 371 11 64 - 626 241 342
[email protected]
www.madresacramento.com
Agustines Missioneres
Residència de religioses
Riera de les Parets, 22
08850 Gavà
Tel. 93 662 45 60 / 93 638 07 12
[email protected]
www.agustinasmisioneras.net
●18
Col·legi de la Immaculada Concepció
EI, EP, ESO i BATX.
Pl. Església, 1
08850 Gavà
Tel. 93 662 04 36
Fax. 93 638 07 82
[email protected]
www.immaculadaconcepcio.org
Residència de religioses
Correu, 41
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 43 50
[email protected]
Dominiques
Monestir de la Mare de Déu del Mont-Sió
Església, 82
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 00 45
[email protected]
●17
Ancians desemparats, Germanetes dels
Llar Nostra Senyora de Lourdes
Ptge. Montseny, 2
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93 371 14 00 i 93 371 15 26
Fax 93 473 39 81
[email protected]
www.hermanitas.net
●11
●22
Bon Salvador de Caen,
Institut de les filles del
●31
Col·legi, comunitat i residència per a gent gran
EI, EP, ESO i BATX.
Armenteres, 37-39
08980 Sant Feliu de Llobregat
100
Tel. Comunitat. 93 666 09 27
Tel. Col·legi. 93 666 17 13
Tel Residència. 93 666 42 58
Fax. Col·legi 93 685 17 18
[email protected]
www.bonsalvador.com
Residència per a gent gran “El Carme”
Miguel de Cervantes, 14
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 31 11
Fax. 93 666 09 64
[email protected]
www.carmelitasdesanjose.com
Carmelites de la Caritat de Vedruna
●32
Col·legi Sagrat Cor “Vedruna”, EI, EP i ESO
Lluís Castells, 20
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 03 18
[email protected]
www.vedrunasantboi.cat
Carmelites Missioneres
Residència de religioses
Av. Montserrat, 132, 5è 2a
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 58 37
[email protected]
Col·legi El Carme, EI, EP i ESO
Santa Joaquima, 1
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 04 18
Fax 93 891 33 24
[email protected]
www.elcarme.cat
Centre Promoció social “Francesc Palau”
Cadaqués, 2-16, 2a. planta
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 36 31
[email protected]
www.cpsfrancescpalau.cat
Residència de religioses
Espirall, 41 - 3r. 1a
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 24 95
[email protected]
Col·legi Vedruna Sant Elies, EI, EP i ESO
Carme, 12-14
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 02 42
[email protected]
www.vedrunasantelies.cat
●36
101
Cor de Maria, Missioneres filles del
Residència d’ancians Sant Bonifaci
Sant Bonifaci, 64-66
08784 Piera
Tel. 93 778 83 08
[email protected]
www.santbonifaci.cat
●54
Diví Pastor, Caputxines de la Mare del
Col·legi i Església Mare del Diví Pastor
EI, EP i ESO
Divina Pastora, 6
08786 Capellades
Tel. 93 801 01 82
Fax 93 801 09 78
[email protected]
www.mdpastor.info/escoles/capellades
●68
ADRECES
Col·legi Mare de Déu del Carme, EI, EP i ESO
Dr. Robert, 5-9
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 379 06 65
Fax 93 478 65 79
[email protected]
www.escolamdcprat.com
Residència de Religioses
Av. Generalitat, 64
08840 Viladecans
Tel. 93 659 11 08
[email protected]
Carmelites de Sant Josep
Casa noviciat
Pg. Maria Molina, 44
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 31 90
Fax 93 666 09 64
●33
Filipenses Missioneres de l’ensenyament,
Religioses
●77
CEI Nostra Senyora del Carme, EI, i
Residència de religioses
Pl. de la Pau, 5, bxs.
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. Comunitat 93 653 05 02
Tel. Col·legi 93 653 09 13
[email protected]
[email protected]
www.rfilipenses.com
Residència MDP. Noviciat
Pg. de les Masies, s/n
08780 Pallejà
Tel. 93 663 04 07
Fax 93 663 03 58
[email protected]
Doctrina Cristiana, Germanes de la
Col·legi La Immaculada, EI i EP
Rafael Casanova, 44-46
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel i Fax. 93 656 02 02
[email protected]
www.laimmaculada.es
●70
Dominiques de l’Ensenyament
de la Immaculada Concepció
Col·legi Verge del Roser, EI, EP i ESO
Pl. Sant Domènec, 1
08759 Vallirana
Tel. Comunitat. 93 683 15 34
Tel. Col·legi. 93 683 28 46 - 606 429 630
Fax 93 683 27 23
[email protected]
[email protected]
www.dominiquesvallirana.com
●74
Dominiques de la Presentació
de la Santíssima Verge
Casa de l’Església
Armenteres, 35 - 5è
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 517 20 12
[email protected]
●73
Escolàpies Filles de Maria, Religioses
Residència de religioses
Mercè, 5
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 08 85
[email protected]
●76
Franciscanes Missioneres de Maria
Residència de religioses. Obra social
immigració
Llacuna, 40, Bxs.
08620 Sant Vicenç del Horts
Tel. 93 656 63 02
Fax 93 656 38 70
[email protected]
●81
Germanes Hospitalàries
Hospital Sagrat Cor
Serveis de Salut Mental i Sociosanitaris
Av. Comte de Llobregat, 117
08760 Martorell
Tel. 93 775 22 00
Fax. 93 776 55 89
[email protected]
[email protected]
www.hospitalsagratcormartorell.org
●48
Comunitat Benito Menni
Doctor Antoni Pujadas, 20
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 99 99 i 93 640 24 00
Fax. 93 630 29 78
[email protected]
Benito Menni. Complex Assistencial en Salut
Mental
Doctor Antoni Pujadas, 38-40
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 99 99
Fax. 93 640 02 68
www.hospitalbenitomenni.org
Co·legi Ntra. Sra. de Montserrat, EI, EP i ESO
Paula Montal, 6
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 02 96
Fax 93 778 21 73
[email protected]
www.escolapiesolesa.org
102
Residència de religioses
Sant Llorenç 6,
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 87 52
[email protected]
●40
Col·legi Mare de Déu de la Mercè, EI i EP
Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 10 79
Fax. 93 685 43 20
[email protected]
www.lamercesantfeliu.cat
Residència de Religioses
Cardenal Vidal i Barraquer, 2
08870 Sitges
Tel. Comunitat 93 894 07 91
Residència de religioses
Santa Eulàlia, 2 - 2n.
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 71 12
[email protected]
Comunitat. Inserció
De la Boria, 5
08777 Sant Quintí de Mediona
Tel. 93 899 91 23
Sagrada Família de Natzaret,
Missioneres filles de la
Residència de religioses
Josep Rodoreda, 18
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 89 59
[email protected]
Col·legi El Cim, EI, EP i ESO
Pl. Cotxes, 3
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 02 80
[email protected]
www.elcimvilanova.cat
Leuca, Filles de Santa Maria de
Hospital de Sant Joan de Déu
Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 280 40 00
[email protected]
●142
Mercedàries Missioneres, Religioses
Residència de religioses
Mur, 52
08760 Martorell
Tel. 93 775 53 17
[email protected]
●104
●114
Col·legi Natzaret Esplugues, EI, EP, ESO i BATX.
Milà i Pi, 29
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 01 21
Fax. 93 473 44 52
[email protected]
www.natzaret.org
Sagrada Familia d’Urgell,
Germanes de la
Residència de religioses
Pi i Margall, 20 - 2n. 1a.
08840 Viladecans
Tel. 93 658 68 44
[email protected]
www.sagradafamiliaurgell.org
Col·legi La Mercè, EI, EP, ESO i BATX.
Mur, 36-40
08760 Martorell
Tel. 93 775 01 10 - Fax 93 776 55 58
[email protected]
www.lamercemartorell.cat
Col·legi Sagrada Familia, EI, EP i ESO
Estrella, 1
08840 Viladecans
Tel. 93 658 08 99
Fax. 93 658 00 77
[email protected]
www.sagradafamiliaviladecans.com
103
●117
ADRECES
Immaculada Concepció,
Missioneres de la
Residència de religioses
Serra del Cadí, 2-4 - 3r. 1a.
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 96 98
[email protected]
Salesianes de Sant Joan Bosco.
Filles de Maria Auxiliadora
Residència de religioses. Inserció.
Rbla. Lanzarote, 10 bxos (Ap. 69)
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 20 35
[email protected]
Santa Teresa de Jesús , Companyia de
Cúria Provincial
Nàpols, 351 - 1r
08025 Barcelona
Tel. 93 208 23 24
Fax 93 476 37 55
[email protected]
www.stjteresianas.org
●121
Centre Obert i centre diari, Centro Amigos
Llacuna, 1
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 63 58
Fax 93 656 63 58
[email protected]
●131
Col·legi Santa Teresa, EI, EP ESO i FP
Rbla. Principal, 71
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 06 17
Fax 93 893 10 74
[email protected]
www.vilanova.escolateresiana.com
Col·lectiu de Cultura Popular. Unitat Escolar
Compartida. Formació Ocupacional
Linares, 2
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 18 06
Fax 93 656 59 60
[email protected]
Societat Vida Apostòlica
Sant Josep, Serventes de
Llar Butinyà
Burgos, 66
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93 656 20 06
[email protected]
www.siervasdesanjose.org
●99
Sant Vicenç de Paül,
Companyia filles de la Caritat de
Casa d’Empara
Santa Oliva, 34
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 04 90
[email protected]
Santa Anna, Germanes de la Caritat de
Residència Mare Ràfols
Molí d’en Rovira, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 04 40 i 93 890 12 49
Fax. 93 890 46 10
[email protected]
●125
Residència infantil La Immaculada
Mossèn Narcís Prat, s/n
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93 653 01 02 i 93 682 14 13
Fax 93 653 33 36
[email protected]
Fundació Casa d’Empara
Rbla. Josep Tomàs Ventosa, 20
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 811 51 64
Fax 93 814 46 71
[email protected]
www.casaempara.cat
Residència Sant Josep
Molí d’en Rovira, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 24 27
[email protected]
Residència Betània
Molí d’en Rovira, s/n
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 04 40 i 93 890 12 49
Fax. 93 890 46 10
[email protected]
Institut secular
Fraternitat Jesús Càritas
Informació : Anna Maria Cortadella Morral
Tel. 93 685 02 29
[email protected]
104
●88
ÍNDEX POBLACIONS I PARRÒQUIES
57
71
71
71
58
37
57
58
73
83
65
83
83
47
37
71
65
72
72
72
57
53
57
53
53
65
58
105
Esplugues de Llobregat
394 Sant Mateu
395 Santa Maria Magdalena
Font-rubí
404 Sant Pere i Sant Felix
442 Santa Maria de Bellver
Gavà
412 Sant Nicasi
413 Sant Pere
414 Santa Teresa de Jesús
Gelida
425 Sant Pere
Granada, La
431 Sant Cristòfol
Hostalets de Pierola, Els
572 Sant Pere
Lavern (Subirats)
470 Sant Pere
Llacuna, la
471 Santa Maria
Màger (La Llacuna)
482 Sant Pere
Marganell
485 Santa Cecília
Martorell
489 Crist Salvador
490 Santa Maria
Masquefa
494 Sant Pere
Mediona
663 Sant Joan
711 Santa Maria de Mediona
(Sant Pere de Sacarrera)
Molins de Rei
633 Sant Bartomeu de la Quadra
513 Sant Miquel
Monistrol d’ Anoia (Sant Sadurní d’Anoia)
524 Santa Maria
Monistrol de Montserrat
523 Sant Pere
Olèrdola
512 Sant Jaume
542 Sant Miquel
672 Sant Pere
Olesa de Bonesvalls
543 Sant Joan
Olesa de Montserrat
544 Santa Maria
47
48
72
72
39
39
39
58
73
84
79
84
84
58
59
59
60
79
79
49
49
79
60
73
73
73
74
60
ADRECES
Abrera
270 Sant Pere
Avinyonet del Penedès
280 Sant Pere d’Avinyo
443 Sant Salvador
279 Sant Sebastià dels Gorgs
Beguda Alta, La (Masquefa)
305 Immaculada Concepcio
Begues
310 Sant Cristòfol
Bruc, El
441 Sant Pau de la Guàrdia
313 Santa Maria
Cabanyes, les
314 Sant Valentí
Cabrera d’Anoia
315 Sant Salvador
Canyelles
334 Santa Magdalena
Capellades
335 Santa Maria
Carme
341 Sant Martí
Castellbisbal
344 Sant Vicenç
Castelldefels
345 Santa Maria
Castellet i la Gornal
350 Sant Marçal
351 Sant Pere Apòstol
430 Sant Pere de la Gornal
Castellví de la Marca
352 Sant Sadurní
541 Santa Maria
Castellví de Rosanes
353 Sant Miquel
Cervelló
355 Sant Esteve
Collbató
363 Sant Corneli
Corbera de Llobregat
365 Sant Antoni Abat
370 Santa Maria
Cubelles
385 Santa Maria
Esparreguera
392 Santa Eulàlia
Olivella
545 Sant Pere i Sant Fèlix
Ordal (Subirats)
551 Sant Esteve
Orpí
552 Sant Miquel
Pacs del Penedès
554 Sant Genís
Pallejà
563 Santa Eulàlia
Palma de Cervelló, La
564 Santa Maria
Papiol, El
565 Santa Eulàlia
Piera
571 Santa Maria
Pla del Penedès, El
573 Santa Magdalena
Pontons
580 Santa Magdalena
Prat de Llobregat, El
579 Mare de Déu de la Mercè
581 Sant Cosme i Sant Damià
582 Sant Pere i Sant Pau
Puigdàlber
585 Sant Andreu
Sant Andreu de la Barca
631 Sant Andreu
Sant Boi de Llobregat
634 Maria Auxiliadora
635 Mare de Déu de Montserrat
640 Sant Antoni Maria Claret
641 Sant Baldiri
642 Sant Josep Obrer
643 Sant Pere, Apòstol
Sant Climent de Llobregat
645 Sant Climent
Sant Cugat Sesgarrigues
651 Sant Cugat
Sant Esteve Sesrovires
653 Sant Esteve
Sant Feliu de Llobregat
655 Sant Llorenç
656 Sant Joan Baptista
Sant Jaume Sesoliveres (Piera)
661 Sant Jaume
Sant Joan Despí
662 Sant Joan Baptista
Sant Just Desvern
664 Sants Just i Pastor
Sant Llorenç d’Hortons
665 Sant Llorenç
Sant Martí Sarroca
670 Santa Maria
Sant Pau d’Ordal (Subirats)
671 Sant Pau
Sant Pere de Ribes
673 Sant Pere
794 Santa Eulàlia de les Roquetes
Sant Pere de Riudebitlles
674 Sant Pere
Sant Quintí de Mediona
680 Sant Quintí
Sant Sadurní d’Anoia
682 Sant Sadurní
Sant Vicenç dels Horts
683 Sant Antoni de Pàdua
684 Sant Josep
685 Sant Vicenç Martir
Santa Coloma de Cervelló
360 Sagrat Cor (Colònia Güell)
691 Santa Coloma
Santa Fe del Penedès
799 Santa Fe
Santa Margarida i els Monjos
710 Santa Margarida del Penedès
Santa Maria de Miralles
511 Santa Maria
Santa Maria de Vilalba de Llobregat (Abrera)
713 Santa Maria
Sitges
722 Sant Bartomeu i Santa Tecla
410 Santa Maria de Garraf
Subirats
723 Sant Pere
Torre de Claramunt, La
745 Sant Joan
750 Sant Marçal de Terrassola i
Santa Maria de Lavit
Torrelles de Foix
751 Sant Genis
403 Santa Maria de Foix
Torrelles de Llobregat
752 Sant Martí
Vallbona d’Anoia
754 Sant Bartomeu
Vallirana
763 Sant Mateu
Viladecans
770 Sant Joan
771 Santa Maria Magdalena
65
74
84
74
54
53
47
84
72
74
38
38
38
75
61
43
43
43
44
45
45
40
75
62
49
49
80
51
51
106
80
75
75
65
66
80
80
80
54
55
55
45
45
75
75
85
62
66
67
81
84
81
76
76
56
85
56
40
40
76
77
85
67
68
68
69
78
107
ADRECES
Vilafranca del Penedès
773 Santa Maria (Basílica)
774 Santíssima Trinitat
Vilanova d’Espoia (La Torre de Claramunt)
780 Sant Salvador
Vilanova i la Geltrú
785 Immaculada Concepció
790 Sant Antoni Abat
792 Sant Joan Baptista
793 Santa Maria de la Geltrú
Vilobí del Penedès
761 Santa Maria de Vallformosa

Documentos relacionados