Habilitació d`un parking provisional al carrer Bruc pels

Transcripción

Habilitació d`un parking provisional al carrer Bruc pels
L’Ajuntament ha habilitat un aparcament provisional situat al carrer Bruc, 68,
al costat del CEIP Folch i Torres, perquè els vehicles puguin estacionar des de
les 8 del vespre de divendres 18 fins a les 8 del matí de dilluns 21.
L’accés al carrer Bruc s’haurà de produir a travès dels carrers Sant Gabriel i
Sant Jordi ja que l’accés des del carrer Sant Antoni Maria Claret restarà tan·
cat al trànsit amb motiu de la Festa Major. Durant aquests dies els trams dels
carrers Sant Gabriel, Sant Jordi i Bruc més pròxims al parking seran de doble
sentit (vegeu plànol). En aquests trams es mantindran les places d’estaciona·
ment.
uc
P
ACCÉS AL
C. BRUC TALLAT
C. Br
ant G
abrie
l
c. R. S. Irlaa l’aparca·
Durant el matí de dilluns, ja podran tornar a estacionar els vehicles
ment ubicat a la confluència de la rambla del Carme amb el carrer Sant Antoni
Maria Claret, que aquests dies ha quedat fora de servei a causa de la instal·
lació de l’escenari central de la Festa Major.
C. S
Núm. 1.028. Setembre 2009. COMUNICACIÓ, 500. Imprès en paper reciclat
Habilitació d’un parking provisional al
carrer Bruc pels actes de la Festa Major
C. St. J
ordi
www.esplugues.cat
VIA PÚBLICA
El Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento provisional situado en la calle
Bruc, 68, junto al CEIP Folch i Torres, para que los vehículos puedan estacio·
nar desde las 8 de la tarde del viernes 18 hasta las 8 de la mañana del lunes
21.
El acceso a la calle Bruc deberá producirse a través de las calles Sant Gabriel
y Sant Jordi ya que el acceso desde la calle Sant Antoni Maria Claret perma·
necerá cerrado al tráfico con motivo de la Fiesta Mayor. Durante estos días los
tramos de las calles Sant Gabriel, Sant Jordi y Bruc más próximos al parking
serán de doble sentido (ver plano). En estos tramos se mantendrán las plazas
de estacionamiento.
uc
P
ACCESO AL
C. BRUC CORTADO
C. Br
ant G
abrie
l
c. Rvehículos
. S. Irla
Durante la mañana del lunes, ya podrán volver a estacionar los
en el
aparcamiento ubicado en la confluencia de la rambla del Carme con la calle
Sant Antoni Maria Claret, que estos días ha quedado fuera de servicio a causa
de la instalación del escenario central de la Fiesta Mayor.
C. S
Núm. 1.027. Setembre 2009. COMUNICACIÓ, 500. Impreso en papel reciclado
Habilitación de un parking provisional en la
calle Bruc por los actos de la Fiesta Mayor
C. St. J
ordi
www.esplugues.cat
VIA PÚBLICA

Documentos relacionados