Peer Gynt d`après E

Transcripción

Peer Gynt d`après E
Peer Gynt d’après E. GRIEG
In the wedding
The Abduction of the Bride
You can tell men by the style of their mounts
Halling
Peer Gynt and the woman in green
Springar
In the hall of the Moutain King
The death of Ase
Arabian dance
Dance of the Moutain King’s Daughter
Morning mood
Anitra’s dance
Peer Gynt Serenad
Peer Gynt at the statue of Memnon
The Spipwreck
Solveig’s song
P.G. home coming, stormy evening on the
sea
Solveig sings in the hut
Whitsun hymn O Blessed Morning
Solveig’s Cradle Song
LYSEY, ARTISTA DE L’INSTANT PRESENT
Lysey és una jove artista francesa que dibuixa sobre fragments de música clàssica o contemporània.
La seva mà agafa l’instant d’un fragment de música i segueix el ritme en una total improvisació.
D’aquesta manera, l’obra creada no és retocada mai més.
Mentre crea, es troba en l’instant present; ja no té cap més pensament; és un veritable deixar anar, ja
que tots els seus sentits experimenten un desvetllament, cosa que li permet estar en vertadera
harmonia amb la música.
El lligam que Lysey li dóna a la música i al dibuix neix amb una gran naturalitat, ja que el fet d’escoltar
la música li procura tal emoció que ha sentit la necessitat d’exterioritzar-la i alliberar-la sobre el paper,
tot donant-li forma amb una sensibilitat que li és pròpia.
La primera vegada que Lysey va ser envaïda per la música a través del dibuix, van sortir personatges
que s’han convertit en els seus companys de treball i no l’han abandonada més; i a cada nova
creació, poblen l’espai i es retroben en un moviment d’harmonia i dansa.
En aquest brollar gràfic sobre fons musical, Lysey vol aportar el testimoniatge universal que és
possible viure l’instant present, tot expressant les seves emocions més profundes del temps d’un
instant.
LYSEY, ARTISTA DEL INSTANTE PRESENTE
Lysey es una joven francesa que dibuja sobre fragmentos de música clásica o contemporánea. Su
mano capta el instante de un fragmento de música y sigue el ritmo en una total improvisación. De
este modo, la obra creada no es retocada más.
Mientras crea, se encuentra en el instante presente; ya no tiene ningún pensamiento más; es una
verdadera relajación ya que todos sus sentidos experimentan un alumbramiento, hecho que le
permite estar en una verdadera armonía con la música.
El lazo que Lysey da a la música y al dibujo nace con gran naturalidad, ya que el hecho de escuchar
música le causa tal emoción que ha tenido la necesidad de exteriorizarla y liberarla sobre el papel,
dándole forma con una sensibilidad que le es propia.
La primera vez que Lysey fue invadida por la música a través del dibujo surgieron personajes que se
convirtieron en sus compañeros de trabajo y desde entonces no la han abandonado más; a cada
nueva creación, pueblan el espacio y se reencuentran en un movimiento de armonía y danza. En este
surgimiento gráfico sobre fondo musical, Lysey quiere dar testimonio universal de que es posible vivir
el instante presente, expresando sus emociones más profundas del tiempo de un instante.
18 al 31 de octubre
C/San Antoni dels Sombrerers 5, Born, Barcelona
Tel: ++34 933 107 131 / ++34 605 829 931