Caravana Internacional de Cotxes Vetustos

Comentarios

Transcripción

Caravana Internacional de Cotxes Vetustos
51a
Caravana Internacional
de Cotxes Vetustos
Girona - Costa Brava
Del 2 al 5 d´octubre de 2014
51
Caravana de Cotxes
a
Vetustos
Girona-Costa Brava
Del 2 al 5 d´octubre de 2014
COMITÈ D’HONOR:
COMITÉ DE HONOR:
Molt Hble. Sr. Artur Mas i Gabarró
President de la Generalitat
Muy Hble. Sr. Artur Mas i Gabarró
Presidente de la Generalitat
Excm. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de la ciutat de Girona
Excm. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de la ciudad de Girona
Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich
Alcalde de Fornells de la Selva
Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich
Alcalde de Fornells de la Selva
Sr. Salvador Vidal i Reboll
President honorífic del Motor Club Girona
Sr. Salvador Vidal i Reboll
Presidente honorífico del Motor Club Girona
COMITÈ D’ORGANITZACIÓ:
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN:
President en funcions del Motor Club Girona
Ernest Plana i Larrousse
Presidente en funciones del Motor Club Girona
Ernest Plana i Larrousse
Director de la Prova
Josep M. Escandell i Daranas
Director de la Prueba
Josep M. Escandell i Daranas
Responsable de Seguretat Vial
Ernest Plana i Larrousse
Responsable de Seguridad Vial
Ernest Plana i Larrousse
Logística:
Paco Artigas Claret
Logística:
Paco Artigas Claret
Assistència:
Jordi Puig Barcons
Asistencia:
Jordi Puig Barcons
Coordinadors:
Xavier Olcina Servole
Josep Sibils Ensesa
Pere Rodríguez Delgado
Coordinadores:
Xavier Olcina Servole
Josep Sibils Ensesa
Pere Rodríguez Delgado
Comissaris:
Juan Antonio Tapia Manso
Josep M. Escandell i Daranas
Ernest Plana i Larrousse
Comisarios:
Juan Antonio Tapia Manso
Josep M. Escandell i Daranas
Ernest Plana i Larrousse
HONORARY COMMITTEE:
Organitza:
Right Honourable Mr. Artur Mas i Gabarró
President of the Generalitat
Motor Club Girona
His Honour. Mr. Carles Puigdemont i Casamajó
Mayor of the City of Girona
Patrocina:
Mr. Mateu Parera-Nieto i Perich
Mayor of Fornells de la Selva
Mr. Salvador Vidal i Reboll
Honorary President of Motor Club Girona
Ajuntament
de Fornells
GLASURIT CLASSIC COLORS
La solució de color pel seu cotxe clàssic
4
BIENVENIDA
Seáis bienvenidos a la “Caravana Internacional de Cotxes Vetustos Girona
Costa Brava 2014”
Esta es la 51 edición, el segundo año de otra mitad de siglo de acvidad
de los Vetustos, museo de automóviles de otra época, que el más joven de
ellos cuenta en su haber ochenta y tres años de angüedad, de elegancia
y buen hace en un plácido recorrido, de varios días, por erras catalanas.
Esta bienvenida, dulce y amarga, dulce por el reencuentro con anguos
amigos que comparmos afición, recuerdos y vivencias, amarga por ser
yo, el vicepresidente, el que ene que daros la tradicional bienvenida,
función que tradicionalmente ha hecho el Presidente; estos úlmos años
el amigo Josep Maria Bregante Ventura, que malogradamente nos ha
dejado para siempre, movo por el que esta edición se la dedicamos a su
memoria, como pequeña muestra de amistad y gratud, por los muchos
esfuerzos personales en apoyo y a favor de la tradicional connuidad de la
Caravana Internacional de Cotxes Vetustos Girona Costa Brava.
Gracias Josep Maria, por tu buen hacer, por tu amistad y por haber sido
el motor de nuestra endad en estos úlmos años; mi respeto y mi más
sincero agradecimiento.
Ernest Plana Larrousse
Presidente en funciones
5
LA L EDICIÓ DE LA CARAVANA INTERNACIONAL
DE COTXES VETUSTOS GIRONA COSTA BRAVA – 2013
“Mig segle de glamour”
LA L EDICIÓN DE LA CARAVANA INTERNACIONAL
DE COCHES VETUSTOS GIRONA COSTA BRAVA – 2013
“Medio siglo de glamour”
La 50a edició de la Caravana Internacional de Cotxes Vetustos Girona Costa Brava (inclosa en el cens de
festes locals d’interès turísc per la Generalitat de Catalunya, segons resolució de data 10 d’octubre de
l’any 1996), es va celebrar els dies 3, 4, 5 i 6 d’octubre de 2013. Mig segle de “glamour” i passió entorn
del vehicle automòbil d’altres èpoques. Aquesta Caravana concentra automòbils, construïts fins l’any 1939,
de les marques Hispano Suiza, Rolls Royce, Bentley, Nash, Pakard, Triunf Gloria, Crysler Royal, Opel, Ford i
Mercedes Benz que com un verdader museu va recorre més de quatre-cents quilòmetres per les comarques
del Gironès, la Selva, l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany i la Garrotxa, essent l’admiració de tots.
La 50ª edición de la Caravana Internacional de Coches Vetustos Girona Costa Brava (incluida en el censo de
fiestas locales de interés turísco por la Generalitat de Catalunya, según resolución de fecha 10 de octubre
del año 1996), se celebró los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2013. Medio siglo de “glamour” y pasión entorno
al vehículo automóvil de otras épocas. Esta Caravana concentra automóviles, construidos hasta el año 1939,
de las marcas Hispano Suiza, Rolls Royce, Bentley, Nash, Pakard, Triunf Gloria, Crysler Royal, Opel, Ford y
Mercedes Benz que como un verdadero museo recorrieron más de cuatrocientos kilómetros por las comarcas
del Gironès, la Selva, el Ampurdán, el Pla de l’Estany, y la Garrotxa, siendo la admiración de todos.
6
E “Vetustos” estaciEls
onats a la plaça del Vi
o
d
de la ciutat de Girona,
m
moments previs a la
ssorda oficial de la 50a
eedició. Els “vetustos”
ssempre causen admira
ració.
LLos “Vetustos” estacionados en la plaza del Vi
n
de la ciudad de Girona,
d
momentos previos a la
m
ssalida oficial de la 50ª
eedición. Los “vetustos”
siempre causan admisi
ración.
ra
Inici de la sorda oficial de la 50a Caravana. A la fotografia i d’esquerra a la dreta reconeixem al Sr. Salvador
Vidal, President honorífic del M.C.G., al Sr. Carles Puigdemont, alcalde de Girona; a la Sra. Marta Solano, Cap
Provincial de Trànsit de Girona; a la Sra. Pura Gil i al Sr. Josep M. Bregante, president del Motor Club Girona.
Inicio de la salida oficial de la 50a Caravana. En la foto y de izquierda a derecha reconocemos al Sr. Salvador
Vidal, Presidente honorífico del M.C.G.; al Sr. Carles Puigdemont, alcalde de Girona; a la Sra. Marta Solano,
Jefa Provincial de Tráfico de Girona; a la Sra. Pura Gil y al Sr. Josep M. Bregante, presidente del Motor Club
Girona.
7
Estacionant a la localitat
de Tossa de mar.
Preparats pel suculent
dinar del “Cimitomba”.
Estacionando en la
localidad de Tossa de
Mar. Preparados para
el suculento almuerzo
del “Cimitomba ”.
Per S’Agaró, instantània de l’Hispano Suiza, de l’any 1923, del Sr. Javier Núñez, parcipant vingut de la ciutat
de Segovia. Va quedar com el primer classificat de la 50a edició de la Caravana Internacional de Cotxes
Vetustos Girona Costa Brava.
Por S’Agaró, instantánea del Hispano Suiza, del año 1923, del Sr. Javier Núñez, parcipante venido de la
ciudad de Segovia. Quedó como el primer clasificado en la 50ª edición de la Caravana Internacional de
Coches Vetustos Girona Costa Brava.
El Rolls Royce, model Wrayt, de l’any 1938, de la família Bellmunt, a l’entrada de la urbanització “La Gavina”
de S’Agaró.
El Rolls Royce, modelo Wrayt, del año 1938, de la familia Bellmunt, en la entrada de la urbanización “La
Gavina” de S’Agaró.
8
Cassà de la Selva - Tel. 972 462 750 - www.sibils.es
Tel. 972 23 62 12
Fax 972 40 00 58
Crta. Santa Coloma, 85
GIRONA
www.giracc.com
9
LA DIADA DE SANT CRISTÒFOL A BANYOLES
LA FIESTA DE SAN CRISTÓBAL EN BANYOLES
Aquest any la Comissió de Festes de Banyoles per la diada de celebració de la tradicional ofrena a Sant Cristòfol va decidir que el “Penoner” fos el nostre soci Sr. Xavier Bonet i Saura, així que el Motor Club Girona va
fer costat a la família Bonet, tot escortant el vehicle i el penó.
El dia escollit va ser el dissabte dia 12 de juliol i el recorregut, tot sornt un grup de vuit cotxes de Fontcoberta,
tots engalats amb rams de flors; vetustos, clàssics, esporus i americans, escortant al Ford A del “penoner”,
el Sr. Bonet i senyora, es traslladaren a la localitat de Banyoles, lloc de la concentració i posterior recorregut
fins a l’església, on entraren el penó, mentre els vehicles estacionaren a la plaça major de la Vila.
Este año la Comisión de Fiestas de Banyoles para la celebración de la tradicional ofrenda a San Cristóbal
decidió que el “Pendonista” fuese nuestro socio el Sr. Xavier Bonet Saura, así que el Motor Club Girona apoyó
a la familia Bonet, acompañando al vehículo y al pendón.
El día escogido fue el sábado día 12 de julio y el recorrido, saliendo un grupo de ocho coches de Foncoberta,
todos engalanados con ramos de flores; vetustos, clásicos, deporvos y americanos, escoltaron al Ford A
del “pendonista”, el Sr. Bonet y señora, se trasladaron a la localidad de Banyoles, lugar de la concentración
y posterior recorrido hasta la iglesia, donde entrando el pendón, mientras los vehículos estacionaban en la
plaza mayor de la Villa.
Instantània dels vehicles, el
primer amb el penó, moments
abans d’iniciar la sorda.
Instantánea de los vehículos,
el primero con el pendón,
momentos antes de iniciar la
salida.
10
Els primers a sorr direcció Banyoles, tot acompanyant la família Bonet.
Los primeros en salir dirección Banyoles, acompañando a la familia Bonet.
Sorda del penó i penoner de l’acte religiós a l’església de la localitat.
Salida del pendón y pendonistas del acto religioso en la iglesia de la localidad.
11
Vista parcial de la plaça Major amb diversos cotxes parcipants a la festa.
Vista parcial de la plaza Mayor con diversos coches parcipantes en la fiesta.
Músics, penoner i carrilet arribant a la plaça Major, on s’inicia la sorda cap al pavelló d’esports, lloc on la
família Bonet ofereix un refrigeri als parcipants, i a mig poble de Banyoles.
Músicos, pendonista y el “carrilet” llegando a la plaza Mayor, donde se inicia la salida hacia el pabellón de
deportes, lugar donde la familia Bonet ofrece un refrigerio a los parcipantes, así como a medio pueblo de
Banyoles.
12
2
(O//,%
%5(GHO&,148$17(1$5,
+,67Ñ5,$GHO0272
2&,&/,60(LO¶$87202%,/
/,60(*,521Ë
$1<60272
25&/8%*,521$
±
3¬*
35(8¼
&20$1'(67
7HO
13
“XVI Fira de Fornells de la Selva”
12 i 13 d’abril de 2014
“XVI Feria de Fornells de la Selva”
12 y 13 de abril de 2014
Els dies 12 i 13 d’abril passat igual que s’ha fet els úlms quinze anys, el Motor Club Girona parcipà a la
setzena “Fira de Fornells de la Selva”, localitat de la seu de la nostra entat. La coincidència amb la festa del
Ram va mínbar un xic el nombre de vehicles parcipants, però de cap manera la va deslluir.
Los días 12 y 13 del pasado mes de abril igual que en los úlmos quince años, el Motor Club Girona parcipó
en la décimo-sexta “Feria de Fornells de la Selva”, localidad de la sede de nuestra endad. La coincidencia
con la fesvidad de Ramos redujo un poco el número de vehículos parcipantes, pero de ninguna manera la
deslució.
14
Instantània d’una bellesa
vesda de l’època del seu
vehicle.
Instantánea de una belleza
vesda de época.
Els
l primers
i
vehicles
hi l van arribant
ib
i estacionant,
i
ell públic
úbli tardaria
d i un xic
i
més.
Los primeros vehículos van llegando y estacionando, el público tardaría un
poco más.
Girona Custom Motorcycles, s.l.
c/ Sant Roc, 5 - 17190 Salt (Girona)
Tel. 972 22 21 96 - Fax 972 23 27 79
www.gironacustom.com
[email protected]
15
Reial Capella del Regomir
Real Capilla del Regomir
A la revista anual del Motor Club Girona, editada cada mes de setembre, és normal que es faci referència a
la “Diada de Sant Cristòfol” festa del sant patró dels conductors ja que, any rere any, venim col·laborant amb
la Fundació Mutual de Conductors de Barcelona, i que se celebra cada 10 de juny a la localitat de Barcelona,
amb la benedicció dels automòbils davant la històrica capella del Regomir, dedicada a Sant Cristòfol, però
mai hem escrit res sobre la mateixa, cosa que havíem de corregir i aprofitem la revista d’aquest any per ferho.
En la revista anual del Motor Club Girona, que se edita cada mes de sepembre, es normal que se haga
referencia a la “Diada de Sant Cristòfol” (san Cristóbal) fiesta del Santo Patrón de los conductores ya que, año
tras años, venimos colaborando con la Fundació Mutual de Conductors de Barcelona, y que se celebra cada
10 de julio en la localidad de Barcelona, con la bendición a los automóviles frente a la histórica capilla del
Regomir, dedicada a San Cristóbal, pero nunca hemos escrito nada sobre la misma, cosa que teníamos que
corregir y aprovechamos la revista de este año para hacerlo.
La referència històrica més anga que hem localitzat, sobre la capella, data de l’any 1530, amb mou de
la col·locació de la primera pedra, amb un breu text en català, que transcrivim íntegrament tot respectant
l’ortografia de la seva època.
16
La referencia histórica más angua que hemos localizado, sobre la capilla, data del año 1530, con movo de
la colocación de la primera piedra, cuyo breve texto, en catalán, transcribimos íntegramente respetando la
ortograa de su época.
«Dilluns a VIH de Agost MDXXX, lo R. S. don Joan Miralles archebisbe de Thessalla,
benehi la primera pedra de ia present capella, presents los Magnifichs M. Francesch
Climent de Corella, conseller, M. Este Fonoll, obrer; y dona LXXX die sde perdó a quants
benefactors e LXXX a quants saludaran S. Christophol.»
Consten referències anteriors de l’edifici, construït aprofitant les angues muralles i dedicat a torre de defensa
que formava part del Castell de Regomir, del que només resta aquesta capella. Aquest castell era l’encarregat
de la defensa d’una de les quatre portes de la ciutat (la més propera al mar), i sota l’arc del portal de la casa
del número 9 del Regomir (nom rebut de la composició de la paraula rec i Mir –comte de Barcelona–), exisa
a l’any 1503, un retaule dedicat a Sant Cristòfol.
Constan referencias anteriores del edificio, construido aprovechando las anguas murallas y dedicado a torre
de defensa que formando parte del Casllo del Regomir, del que solo resta esta capilla. Este casllo era el
encargado de la defensa de una de las cuatro puertas de la ciudad (la más próxima al mar), y bajo el arco del
portal de la casa del número 9 de la calle del Regomir (nombre que recibe de la composición de las palabras
rec y Mir –acequia y Mir, conde de Barcelona–), exisa en el año 1503, un retablo dedicado a San Cristóbal.
17
En el barri barcelonès del Regomir, es trobaven els serrallers i tenien la seva seu gremial al carrer del
mateix nom. Abans se celebrava la seva festa amb data del dia 10 de juliol, data en què tradicionalment els
barcelonins prenien el primer bany de la nova temporada, el començament oficial de l’esu. Era tradició que
els joves regalessin ventalls a les dames i aquestes en compensació, un xiulet de vidre als seus galans.
En el barrio barcelonés del Regomir se concentraban los “serrallers” (cerrajeros) y tenían su cede gremial
en la calle del mismo nombre. Antaño celebran su fiesta en fecha del día 10 de julio, fecha en la que
tradicionalmente los barceloneses tomaban el primer baño de la nueva temporada, es decir el comienzo
oficial del verano. Era tradición que los jóvenes regalasen abanicos a las damas y éstas en compensación, un
silbato de cristal a sus galanes.
La relació entre el sant i els automobilistes sembla que ve d’Itàlia,
a començament del segle passat el van converr en el sant patró
dels conductors. Pel que respecta al nostre país, i seguint la moda
d’altres països europeus, la celebració ens vingué de les mans dels
pintors Sanago Rusiñol Prats, Ramon Casas Carbó i Miquel Utrillo
Morbius, impulsors de les tertúlies, sopars i reunions d’art del
centre anomenat “Els quatre gats”. I així a l’any 1907, diuen que
Sanago Rusiñol fou el primer conductor que va rebre la benedicció
en front de la capella dedicada a Sant Cristòfol, en el Regomir de
Barcelona, el seguiren uns altres nou automòbils, considerant-se el
primer acte en aquest sent i que ràpidament es va propagar per
Espanya, només interromput durant la Guerra Civil.
Dibuix d’una tertúlia “Dels Quatre Gats”.
Disngim a: Manolo Hugué, Joaquim Mir,
Sanago Rusiñol, Ramon Casas, Ricard
Canals, Pablo Picasso i Pere Romeu.
La relación entre el santo y los automóviles parece que procede de
Italia, donde a principio del siglo pasado lo convireron en santo
patrón de los conductores. Con respecto a nuestro país, y siguiendo
la moda de otros países europeos, la celebración nos vino de la mano
Dibujo de una tertulia “Dels Quatre Gats”.
de los pintores Sanago Rusiñol Prats, Ramon Casas Carbó y Miguel Disnguimos a: Manolo Hugué, Joaquim
Utrillo Morbius, impulsores de las tertulias, cenas y reuniones de Mir, Sanago Rusiñol, Ramon Casas, Ricard
arte del centro llamado “Els quatre gats”. Y así en el año 1907, Canals, Pablo Picasso y Pere Romeu.
dicen que Sanago Rusiñol fue el primer conductor que recibió la
bendición frente a la capilla dedicada a San Cristóbal, en el Regomir de Barcelona, le siguieron otros nueve
automóviles, considerándose el primer acto en este sendo y que rápidamente se propagó por España, solo
interrumpido durante la Guerra Civil.
D’aquests primers deu vehicles que circularen i van rebre la benedicció, aquest 10 de juliol de l’any 1907, no
ens n’ha quedat cap referència, l’únic que podem afirmar és que a la província de Barcelona no ens consta
cap automòbil matriculat a nom dels referits Sanago Rusiñol, Ramon Casas i Miquel Utrillo, en aquells anys.
Sí coneixem el cotxe que Sanago Rusiñol va tenir posteriorment, un de fabricació francesa, de la marca
Voisin (fabricant d’avions, que construïa automòbils entre els anys 1919 – 1930), model C-12 amb matrícula
B-9.828, vehicle que va adquirir de segona mà l’any 1927 (afirmació que podem demostrar pel fet que en el
registre del M.C.G., ens figura que el primer propietari va ser J. Planas, amb domicili al carrer de les Corts 633
de Barcelona). A baix podem apreciar, en fotografia de poca qualitat però de l’època, l’automòbil en qüesó.
18
De estos primeros diez vehículos que circularon y recibieron la bendición, aquel 10 de julio del año 1907,
no nos ha quedado ninguna referencia, lo único que podemos afirmar es que en la provincia de Barcelona
no nos consta ningún automóvil matriculado a nombre de los referidos Sanago Rusiñol, Ramon Casas y
Miguel Utrillo, en aquellos años. Sí conocemos el coche que Sanago Rusiñol tuvo posteriormente, uno de
fabricación francesa, de la marca Voisin (fabricante de aviones, que construyó automóviles entre los años
1919 - 1930), modelo C-12 con matrícula B-9.828, vehículo que adquirió de segunda mano en el año 1927
(afirmación que podemos demostrar por el hecho que en los registros del M.C.G., nos figura que su primer
propietario fue J. Planas, con domicilio en la calle de las Cortes 633 de Barcelona. Abajo podemos apreciar,
en fotograa de poca calidad pero de la época, el automóvil en cuesón.
Placa d’idenficació i logo,
d’un Voisin.
Chapa de idenficación y logo,
de un Voisin.
Quin automòbil degueren ulitzar aquests reconeguts arstes durant la primera benedicció d’automòbils
a la capella dedicada a Sant Cristòfol aquell dia del mes de juliol de l’any 1907? M’inclino a pensar que era
un Hispano Suiza, de quatre cilindres (el de sis no sorria fins l’any següent). El perquè d’aquesta elecció?
Fàcil, Ramon Casas Carbó va ser el primer publicista que la marca Hispano Suiza havia escollit per donarse a conèixer i la benedicció d’automòbils era una novetat a qui la premsa va dedicar força nta i la marca
barcelonesa no deixà passar l’oportunitat del reclam publicitari.
¿Qué automóvil ulizaron estos reconocidos arstas durante la primera bendición de automóviles en la
capilla dedicada a San Cristóbal aquel día de julio del año 1907? Me inclino a pensar que era uno de la marca
Hispano Suiza, de cuatro cilindros (el de seis no saldría hasta el año siguiente). ¿El porqué de esta elección?
19
Fácil, Ramon Casas Carbó fue el primer publicista que la marca Hispano Suiza había escogido para darse a
conocer y la bendición de automóviles era una novedad a quien la prensa dedicó bastante nta y la marca
barcelonesa no dejó pasar la oportunidad del reclamo publicitario.
Durant la festa de la benedicció i fins als anys 70, el carrer es cobria
amb un olorós enramat de matacavall (llenscle) i els conductors
rebien junt a l’aspersió, com a garana de la protecció, una
medalla, un ram d’espígol i una rosa de roba.
Durante la fiesta de la bendición y hasta los años 70, la calle se
cubría con un oloroso enramado de matacavall (lensco) y los
conductores recibían junto a la aspersión, que les garanzaba
la protección, una medalla, una rama de espliego y una rosa de
ropa.
El número de vehicles que parciparen en aquesta bonica tradició
va ser molt variat amb el pas del temps i així veiem que dels 10
del primer any, es va passar a més de 390 automòbils que l’any
1925 van rebre la benedicció davant la, llavors, Reial Capella del
Regomir (Alfons XIII n’havia sigut vocal). L’any següent, 1926, es
van comptabilitzar 348 vehicles.
El número de vehículos que parciparon en esta bonita tradición fue muy variado con el paso del empo
y así vemos que de los 10 del primer año, se pasó a más de 390 automóviles que el año 1925 recibieron la
bendición frente a la, entonces, Real Capilla del Regomir (Alfonso XIII había sido vocal). Al año siguiente,
1926, contabilizaron 348 vehículos.
Aquesta tradició s’ha manngut gràcies a l’esforç de
la Junta d’Obres de la Reial Capella i d’alguns veïns
del barri.
Esta tradición se ha mantenido gracias al esfuerzo
de la Junta de Obras de la Real Capilla y de algunos
vecinos del barrio del Regomir.
La Mutual de Conductors, amb la col·laboració de
la nostra entat, el Motor Club Girona, dirigida pel
President d’Honor el Sr. Salvador Vidal i Rebull, es
va sumar a aquesta tradició i organitza una caravana
amb més de quaranta cotxes de diferents èpoques
autènques joies de museu que, sornt de la plaça
de Sant Jaume, lloc d’exposició amb anterioritat,
desfilen i reben la tradicional protecció del nostre
Sant Patró.
20
Vehicles parcipants a la “festa dels conductors, diada de
Sant Cristòfol” a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Vehículos parcipantes en la “fiesta de los conductores, fiesta
de San Cristóbal” en la plaza de San Jaime de Barcelona.
La Mutual de Conductores, con la colaboración de nuestra endad, el Motor Club Girona, dirigida por el
Presidente de Honor el Sr. Salvador Vidal Reboll, se sumó a esta tradición y organiza una caravana con más
de cuarenta coches de diferentes épocas, auténcas joyas de museo que, parendo de la plaza de Sant
Jaume, lugar donde se exponían con anterioridad, desfilan y reciben la tradicional protección de nuestro
Santo Patrón.
Els vehicles de l’època es concentren a la plaça de Sant Jaume. En aquesta fotografia retrospecva podem
veure el Rolls Royce de l’any 1927, propietat del Sr. Vidal, soci número 2 del Motor Club Girona, que
tradicionalment va ser el cotxe pilot de la caravana i festa dels conductors, diada de Sant Cristòfol.
Los vehículos de época se concentran en la plaza de San Jaime. En esta fotograa retrospecva podemos ver el
Rolls Royce del año 1927, propiedad del Sr. Vidal, socio número 2 del Motor Club Girona, que tradicionalmente
fue el coche piloto de la caravana y de la fiesta de los conductores, fiesta de San Cristóbal.
CONCESSIONARI OFICIAL
DE COTXES I MOTOS
DE LA MARCA SUZUKI
PER A LA PROVÍNCIA DE GIRONA
21
22
“Trobada de vehicles i motos
Clàssics de Serra de Daró”
21 d’abril de 2014
“Encuentro de vehículos y motos
Clásicos de Serra de Daró”
21 de abril de 2014
Vista d’alguns dels esporus i grans turismes parcipants.
Vista de algunos de los deporvos y grandes turismos parcipantes.
VEHICLES I REMOLCS
Tel. 972 46 92 13
Fax 972 46 80 63
Crta. Sant Feliu, Km 5
QUART
www.modelautocash.com
23
Panoràmica d’alguns del variats vehicles parcipants.
Panorámica de algunos de los variados vehículos parcipantes.
ÉÉs habitual la parcipació de motocicletes i de tractors clàssics en aquesta trobada.
Es habitual la parcipación de motocicletas y tractores clásicos en este encuentro.
24
Vista parcial del pavelló, a l’hora d’esmorzar, que estava a arrebossar de parcipants.
Vista parcial del pabellón, a la hora del desayuno, que estaba a rebosar de parcipantes.
Tel. 972 49 88 81
Fax 972 40 00 58
Crta. Sta. Coloma, 85
GIRONA
www.modelmoto.com
25
ARQUEOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL
La arqueología, (de origen griego y compuesta de
«ἀρχαίος» archaio, viejo o anguo, y «λόγος»
logos, ciencia o estudio, es una ciencia auxiliar
de la historia, y en nuestro caso, de la historia del
automóvil.
Camprodon municipio del Ripollès
“Caravana Internacional de Cotxes Vetustos Girona
Costa Brava 2014”. Esta edición, la 51, dentro de su
inerario visita Camprodon, localidad de la comarca
del Ripollès de la provincia de Girona, movo por el
cual se ha decidido praccar un poco de arqueología
de nuestra especialidad, el automóvil de principios
del pasado siglo y que comprenda el espacio entre
los años 1900 y 1930 en la citada comarca y de
manera concreta en la encantadora población de
Camprodon.
Las carreteras en el Ripollès de los
primeros años del siglo En la seguridad vial no solo es el vehículo, está la
carretera, los fenómenos atmosféricos y el hombre.
Las Carreteras: A primeros del siglo , España
contaba con 36.300 kilómetros de carreteras. En
el año 1924 tenia 55.719 kilómetros, pero estas
vías de comunicación solo estaban pensadas para
la circulación de peatones, animales de carga y
carros de tracción animal. Sus firmes eran de erra
prensada y en el mejor de los casos de piedra
parda.
En la fotograa se puede apreciar el firme de la carretera,
de piedra parda, que nos da una idea del estado de las
mismas en el primer cuarto del siglo pasado.
26
Habrá que esperar a la segunda mitad de la década
de los años 20 para que se desarrollen los “Firmes
Especiales” (Real Decreto-Ley de 9 de febrero
de 1926 que desarrolla 7.000 kilómetros en la
red general) que no eran más que tratamientos
superficiales de mezclas bituminosas, hormigones y
adoquines. De la opinión de una escritora viajera, la
norteamericana Dorothy Giles que en la primavera
del año 1928 recorrió la carretera nacional de
La Junquera a Girona (hoy N-II), nos queda la
siguiente opinión “la carretera era excelente, sin
macadán, pero construida con una fuerte erra
roja, bien blanqueada, y pasaba a través de los
campos” (Giles, 1929: 67). Bien por la carretera,
pero habría de mazar que se trataba de una de
las pocas con “firme especial” y además no había
pasado mucho empo de su adecuación, a la par
del hecho sorprendente de adelantarse, a los países
de nuestro entorno, en que las curvas se modifican
con la incorporación del peralte, técnica que sólo se
había empleado en circuitos de velocidad.
Las restantes carreteras eran de “Firme Ordinario”,
es decir de macadán al agua. Este po era el firme
de las mejores carreteras de la comarca del Ripollès;
las otras simples caminos de piedra parda o erra
prensada; es decir carreteras de segundo, tercer
orden y simples caminos (Clasificación según la Real
Orden del Ministerio de Fomento de fecha 12 de
febrero del año 1878). Estas vías de comunicación,
en temporales de lluvias intensas se converan en
auténcos barrizales.
Deplorable estado de la carretera entre las localidades
de Ripoll y Ribas de Freser, en el mes de noviembre del
año 1914. La carretera era de erra prensada, y en
temporadas de mucha agua, en ciertos puntos, pasaba
lo que nos muestra la fotograa.
Por Real Decreto de 29 de octubre de 1920, entra
en vigor el Reglamento provisional de policía
y conservación de carreteras (provisional que
llegó en vigor hasta la década de los años 80 de
la pasada centuria). Me encantan los reglamentos
provisionales de nuestra legislación, pues suelen ser
los de más larga vida y sin apenas modificaciones
(otro ejemplo de ello, quizás el más notorio,
fue la Ley Provisional 2/1870 de 17 de junio y el
Reglamento de 13 de diciembre del mismo año,
que con alguna modificación de la Ley de 8 de junio
de 1957 duró hasta la entrada en vigor de la Ley
20/2011 del Registro Civil). Con respecto a “la Vall
de Camprodon” la carretera (solo una) no variaba de
las restantes del Ripollès, y el resto eran caminos. La
Vall (el valle) era un callejón sin salida, es decir no
había enlace con la comarca limítrofe del Vallespir
(Francia). Proyectos de enlazar las poblaciones de
ambos lados de los Pirineos no faltaron, el primero
de la época de la ocupación Napoleónica (1811).
En el año 1906 se incluyó en el plan de estudios de
las carreteras, una de Camprodon a Setcases y otra
de Argelaguer a Molló pasando por Tortellà. Otro
proyecto, del año 1922, no se inició hasta 1934 y se
paralizó por la Guerra Civil, pero con el trazado y el
firme inicial de Camprodon hasta la línea fronteriza,
Coll d’Ares (1.513 m altud), pero no enlazó con la
carretera francesa porque a esta úlma le faltaba
un tramo de unos 4 kilómetros. Esta vía tuvo una
importante y dramáca función en la rerada y
exilio al final de la Guerra Civil. Habría que esperar
hasta el año 1960 para que Obras Públicas iniciara
un nuevo proyecto de adecuación y pavimentación
de la carretera. La inauguración del paso fronterizo
se realizó el 1 de agosto de 1964, es decir, este año
2014 ha cumplido cincuenta años.
Fotograa de la carretera, más bien un camino
pedregoso, en el paso de Coll d’Ares, en el año 1933. Este
punto fronterizo separa las comarcas del Ripollès y del
Vallespir.
La normava para los automóviles,
a principio del siglo El Real Decreto de fecha 17 de sepembre del
año 1900 modifica las anteriores legislaciones
existentes, de poca eficacia, antes de su entrada
en vigor, y entre otras obligaciones estaba la de
la matriculación (muestra del poco cumplimiento
de la ley es el hecho que en el año de entrada en
vigor, el de 1900, sólo se matricularon tres vehículos
automóviles en España). El primero en Palma de
Mallorca, y la úlma provincia que se sumó a las
matrículas de los automóviles fue Huelva en el año
1912. Esta legislación nos define un automóvil como
“todos los carruajes movidos por fuerza mecánica”;
además de establecer, entre otras obligaciones,
el mecanismo de marcha hacia atrás a todo
automóvil de peso superior a los 250 kilogramos.
La matriculación solo afectaba a los vehículos
de más de 150 kilogramos de peso. Los de peso
inferior no precisaban matrícula provincial y sólo
eran registrados en los respecvos ayuntamientos,
esto hace que sea imposible poder contabilizar
exactamente los vehículos –con sus marcas y
modelo–, que podían exisr en una provincia
determinada, y con la suma de todos, el conjunto
Permiso de conducir vehículos automóviles: El de la izquierda
es el permiso de conducir considerado como el primero que
exisó, un simple cerficado de la autoridad competente,
corresponde al fabricante de automóviles alemán Karl Benz
y es del año 1887. El segundo corresponde a uno español
expedido por el Gobierno Civil, en este caso de Jaén, en
el año 1913 y de acuerdo a la normava del año 1900.
Además de saber leer y escribir; saber conducir su vehículo,
debía conocer las disposiciones vigentes sobre las normas
de tránsito por las vías públicas. La obtención del permiso
afectaba a las personas con edades comprendidas entre los
18 y los 67 años. Los no emancipados, los menores de edad
y las mujeres deberían contar con la autorización paterna o
en su caso la marital.
27
de ellas en el país. El órgano público competente
para la expedición de los permisos de circulación
y los permisos de conducir eran las Jefaturas de
Obras Públicas provinciales, dependientes de sus
p vos Gobiernos Civiles.
respec
vehículos automóviles, es decir el 31 de diciembre
de 1929 se matriculó el GE-3.908, uno de la marca
Sizaire (Sizaire-Frèeres, fabricación francesa, entre
1923/29) que solo construyó 900 unidades), y que
debía ser de los úlmos fabricados, cuyo tular fue
Josep Serra de la localidad de Agullana (Girona).
La comarca del Ripollès, a primeros
del año 1930 contaba con menos
de dos centenares de vehículos
automóviles matriculados con
las siglas que corresponden a la
provincia de Girona; a los que
hay que sumarle 20 más que
tenían la matrícula provincial de
Barcelona. La mayoría de estos
vehículos estaban en manos de
profesionales del mundo del
transporte, autobuses, furgones de
recaderos y algún camión. Pueden
parecer pocos vehículos, y así es,
pero hay que tener en cuenta que
bl
la matrícula provincial solo era obligatoria
para llos
automóviles de 150, o más kilogramos de peso;
motocicletas y triciclos, de peso inferior así como
los ciclomotores quedan fuera de esta obligación, y
circulaban con autorización, si es que la tenían, de
sus respecvos ayuntamientos.
El permiso de conducir, de un residente de la localidad de
Camprodon, para vehículos automóviles solo era obligatorio
para la conducción de aquellos que sobrepasasen los
150 kilogramos de tara. El presente permiso de conducir
expedido por la Jefatura de Obras Públicas, canjeado en
los años 30 del pasado siglo, sustuyó al modelo anterior
que expedía el Gobernador Civil, expedido en el año 1927
y de 1ª clase, habilitaba para la conducción de todo po
de vehículos automóviles (el equivalente al poseedor de
los actuales pos AM, A1, A2, A, B, BTP, B+E, C1, C1+E, C2,
C2+E, D1, D1+E, D, D+E).
28
En Camprodon, a 1 de enero del año 1930, nos
constan 14 vehículos matriculados, con la GE, a
nombre de personas de este término municipal, a
los que hay que añadirles 5 más con el indicavo
de la provincia de Barcelona. Chocante es el
poco número de automóviles, de aquellos años,
propiedad de personas con domicilio en Camprodon,
si lo comparamos con cifras actuales en que tan solo
en el año 2013, en Camprodon, se matricularon 15
turismos y 6 todoterreno. En aquellos años solo las
clases más pudientes podían permirse el lujo de
contar con un turismo.
Los automóviles matriculados en la
provincia de Girona con tulares con
residencia en Camprodon en las tres
primeras décadas del siglo En números de porcentajes, vemos que los vehículos
de matrícula de la provincia de Girona son: el 30,77%
de construcción italiana, otro 30,77% de fabricación
española; el 15,38% de construcción francesa y otro
23,07% norteamericana.
En la provincia de Girona, entre el año 1900 y primero
de enero del año 1930, se habían matriculado 3.908
Con respecto a los que pasaron a manos de personas
de Camprodon, pero de segunda mano, cinco en
total, fueron un camión de la marca Renault, un
turismo de la marca Delahaye y otros, uno de cada,
de la marca Studebaker, Lancia y Buick.
Cinco automóviles con matrícula provincial de
Barcelona, de cinco marcas diferentes. Adjuntamos
los logos de las tres marcas que no figuran expuestas
anteriormente.
¿Quienes eran los tulares de estos 19 vehículos
automóviles matriculados y de que marcas y
nacionalidad eran?
De los catorce vehículos automóviles con matrícula
provincial de Girona (Gerona) de ocho marcas
diferentes. Adjuntamos los logos de cada una de las
mismas.
Matrículas de Barcelona:
Matrícula
Fecha
Matricula
Marca
fabricante
Modelo
País
Titular
Camión
Fr.
Eduard
Güell
Fr.
Juli Clomer
B-752
1905/08
Renault
B-7.111
oct 1921
Delahye
B-27.001
27/10/1921
Studebaker
Turismo
USA
Rosa Blanch
B-38.474
1929
Lancia
Turismo
In.
Eloy
Cuadrado
B-42.225
1929
Hispano
Suiza
Turismo
USA
Eloy
Cuadrado
Matrículas de Girona:
Matrícula
Fecha
Matrícula
Marca
fabricante
Modelo
País
Titular
GE-368
10/10/1920
Fiat
Ómnibus
35Hp
In.
Camilo
Güell Coma
GE-496
oct 1921
Fiat
Torino
In.
Alfonso
Rigat
GE-503
27/10/1921
Fiat
Ómnibus
20Hp
In.
Camilo
Güell Coma
GE-663
31/03/1923
Scat
Turismo
In.
Alfonso
Rigat
GE-839
nov 1923
Hispano
Suiza
Òmnibus
Es.
Camilo
Güell Coma
GE-1.178
oct 1924
Peugeot
Turismo
Fr.
Josep Badía
GE-1.209
nov 1924
Hispano
Suiza
Ómnibus
Es.
Camilo
Güell Coma
GE-1.225
nov 1924
Studebaker
Turismo
USA
Eloy
Cuadrado
GE-1380
junio 1926
Buick
Turismo
USA
Eloy
Cuadrado
GE-2.095
dic 1926
Hispano
Suiza
Ómnibus
Es.
Camilo
Güell Coma
GE-2.286
14/05/1926
Chevrolet
USA
Francesc
Suriñach
GE-2.593
25/10/1927
Hispano
Suiza
Es.
Camilo
Güell Coma
GE-2.943
11/05/1928
Berliet
Fr.
Josep
Basagañas
GE-3.635
28/06/1929
Chevrolet
USA
Camilo
Güell Coma
Ómnibus
Ómnibus
De los catorce vehículos con matrícula de la provincia
de Girona, siete son del po ómnibus (lo que hoy
llamamos autocares o autobuses) propiedad de
la empresa de transporte de viajeros de la familia
Güell, que también eran los propietarios del hotel
Güell (las cocheras estaban en los bajos del mismo
hotel), de la actual plaza de la Vila y del poste de
suministro de combusble.
Con respecto a los otros siete automóviles, dos, un
Fiat y un Scat, figuraban a nombre de Alfonso Rigat,
propietario del Gran hotel Rigat, (anteriormente,
en 1906, llamado “Fonda y Café de los Pirineos”, de
propiedad de Antonio Rigat, y más anteriormente
“Casa Borra”), siempre en la plaza del Dr. Robert que
además hacían servicio de alquiler con conductor;
hoy hotel Camprodon, lugar de hospedaje de los
parcipantes de la 51 edición de la Caravana
Internacional de Cotxes Vetustos Girona Costa
Brava, en una de las noches de la edición de este
año, el 2014. El Peugeot era del Dr. Josep Badía,
médico de Camprodon. El Buik y el Studebaker de
Eloy Cuadrado, que además hacia servicio de alquiler
con conductor, junto con otros dos de matrícula de
Barcelona, y de los dos restantes, pese haber hecho
gesones, nada podemos aportar.
29
anterioridad había pertenecido a los Grandes
Almacenes de Barcelona, y posteriormente fue
adquirido por Eduard Güell de la localidad de
Camprodon. Pese a haber sido matriculado en la
provincia de Barcelona, la relación de este vehículo
automóvil con Camprodon venía de lejos y era
debida a que el propietario de los citados almacenes
era Dionisio Conde, uno de los impulsores del paseo
Maristany.
Fotograa de la plaza de la Vila, antes de España y más
anteriormente Constución, en la que se aprecia la
salida de un desfile de vehículos automóviles, turismos,
en Camprodon, en la primavera o principio de verano
del año 1929 o 1930; con movo de la celebración de
la Fiesta de la Vejez (para algunas de estas personas
mayores era la primera y única ocasión de montarse y
pasear en un turismo).
El Delahaye, que había obtenido la matrícula B-7.111,
fue primera propiedad del financiero Manuel Girona
(uno de los impulsores del ferrocarril a Sant Joan de
les Abadesses), con domicilio en la calle Madurell 15
de Barcelona, que después pasó a la tularidad de
Juli Colomer, residente en Camprodon.
Con respecto al Studebaker, un turismo, taxi de
siete plazas, del modelo President con matrícula
B-27.001, su primer tular fue Josep Solà, de la
ciudad de Barcelona; fue adquirido, en el año 1928,
por Rosa Blanch, de Camprodon. Como curiosidad
cabe indicar que es el único, que sepamos, que
connua en la localidad, éste en concreto se puede
apreciar en el “Centre d’Estudis la Rerada”, calle
Valencia, 56, del Sr. Alejandro Cuadrado, nieto de la
referida Rosa Blach y Eloy Cuadrado.
Fotograa de la misma plaza en el año 1898, podemos
apreciar la existencia de dos empresas de transportes,
la de J. Güell que realizaba el servicio con un coche de
caballos y la de Transportes de Pedro Tresserras, con
sede central en Olot, que en estas fechas con un hipo
móvil tenía la concesión de enlace con el ferrocarril,
a la par de despacho y enlace con sede en Barcelona.
Hoy Transportes Treserras es una de las empresas de
Transportes más importantes del país y su cede central
actual está en el municipio de la Vall de Bianya (Girona),
pero desde sus inicios, en el año 1879 está vinculado a
la localidad de Olot. Nos consta que en 1906 también
exisa, en Camprodon, una tercera empresa de
transporte de viajeros, la Protectora.
Respecto a los automóviles
con matrícula de Barcelona
El más anguo de los automóviles a nombre de
un vecino de Camprodon, fue un camión de la
marca Renault (Fr), con matrícula B-752, que con
30
Los otros dos restantes, matrículas B-38.474 y
B-42.225 también eran de la familia Cuadrado, el
primero un Lancia matriculado a nombre de Eloy
Cuadrado pero con otro domicilio, éste en la calle
San Pablo, 9 de Barcelona, y el úlmo, uno de
segunda mano, los dos desnados al servicio de
alquiler con conductor.
Servicios para los automovilistas
en la década de los años 20 en Camprodon
El único poste de distribución de gasolina que exisa
era el de Camilo Güell Coma, que se encontraba,
en la entonces plaza de la Constución, 9, que
hoy, pasando por plaza de España, es la actual
plaza de la Vila. En el mismo lugar se encontraba
la fonda Comerç (comercio) de la familia Güell,
posteriormente hotel Güell, y las cocheras de
la línea de ómnibus de Camprodon a Sant Joan
de las Abadesses, la estación de ferrocarril más
próxima. En la siguiente fotograa, del año 1953, se
puede observar el ómnibus de la marca Berliet, de
construcción de este año, matrícula GE-19 (placas
provisionales de transporte, por venir del carrocero)
y posteriormente matriculado con las definivas
GE-8.178. A su lado derecho, se puede apreciar el
surdor de suministro de combusble, en la acera
delante del citado hotel.
Aparte del citado distribuidor, se podía adquirir
gasolina en el Gran hotel Rigat (hoy hotel
Camprodon), que además contaba con un servicio
de alquiler de automóviles (taxis). Le constaba la
propiedad de un Fiat Torino GE-503, y un Scat GE663.
También se podía adquirir combusble en el Garaje
de José Badía, que tenía un servicio de lubricantes
para automóviles.
Como taller de reparaciones, tanto para autos,
ciclos, motos, y para neumácos, así como para
soldaduras, había que acudir al de Eloy Cuadrado.
Este taller prestaba un servicio de alquiler de
autos con conductor. Contó con un surdor de
combusble, pero fue posterior al espacio empo
de este arculo, empezó a funcionar en el año 1933.
Otro taller de reparaciones, de automóviles y
maquinaria, era el de Mariano Morer, situado en
la calle Nueva, 16. Este taller, fundado por Mariano
Morer Roger en el año 1905, sigue en acvo hoy en
día, administrado por los descendientes del citado,
lo que hace que sea el más anguo o uno de los más
anguos de la provincia.
Además, en la citada plaza de la Constución,
Sebasán Delós tenía una enda de accesorios,
neumácos y lubricantes.
Como hospedaje, a más del citado Gran hotel Rigat,
exisa la fonda Comercio (posteriormente hotel
Güell), en la actual plaza de la Vila, y la fonda Rovira
en la plaza del Dr. Robert, 18.
Otros automóviles vinculados con Camprodon
Camprodon cuenta con un patrimonio cultural de
interés, el Monasterio de San Pedro (románico del
siglo ), El Puente Nuevo (románico del siglo ),
la Iglesia de Santa María (mezcla de eslos entre
el románico, el góco y el barroco) y además un
extraordinario paseo, el Paseo Maristany, que toma
su nombre del promotor Francisco C. Maristany
Garriga, iniciado hacia 1880 y finalizado hacia 1927,
que el arquitecto Bernardino Martorell urbanizó con
unos terrenos para zona residencial, inicialmente
con el nombre de Paseo del Prado, y que está
considerado como uno de los más hermosos de
Cataluña, y una de las primeras urbanizaciones
turíscas, en este caso para las clases burguesas
pudientes catalanas, básicamente de Barcelona y
cinturón, entre las que citamos a Bartomeu Robert
Yarzál, popularmente conocido como el Dr. Robert;
la familia García-Nieto, la Fradera, los Conde,
Martorell, y unos cuantos más. Todas estas familias
de “esuejants” (veraneantes) hacían aumentar de
forma notable en número de vehículos automóviles
en esta población y nos consta que los Maristany,
tenían el B-15.221 un Talbot y un Lincol B-19.119;
los Martorell un Obsmobile matrícula B-5.129; los
Conde un B-16.786 de la marca Lincol; los Robert
un Fiat matrícula B-10.084. Otro factor de progreso
automovilísco de la localidad y la comarca era que
ulizaban con frecuencia el servicio de automóviles
de alquiler, taxis, generalmente entre Camprodon
y la estación de ferrocarril de Sant Joan de les
Abadesses.
31
Camprodon como desno turísco daba respuesta
a las demandas de la entonces pujante burguesía
industrial catalana, que acudía a las estaciones
balnearias y termales y a centros veraniegos, a
imitación de la clase burguesa francesa y de otros
países europeos. En la finca ”El Robledal” del Paseo
Maristany, en el año 1936, al estallar la Guerra Civil,
se estableció la sede del Gobierno de la II República
y de su presidente Juan Negrín López (su esposa e
hijos residían en este lugar desde el año anterior).
Dos instantáneas del Paseo Maristany, una en
primavera y la otra en otoño.
colleras, en galeras, en carromatos, tal cual tartana
y acémilas. En la celeridad no había diferencia
ninguna. En los coches viajaban solo los poderosos;
las galeras eran el carruaje de la clase acomodada;
viajaban en ellas los empleados que iban a tomar
posesión de su desno, los corregidores que
mudaban de varas; los carromatos y las acémilas
estaban reservados a las mujeres de militares, a los
estudiantes, a los predicadores cuyo convento no
les proporcionaba mula propia. Las demás gente no
viajaba, y semejantes los hombres a los troncos allí
donde nacían, allí morían.”
El servicio público de viajeros, mejor y más rápido era
el incipiente ferrocarril, pero éste no llegaba a todas
partes, movo por el cual se había ido creando como
una tela de araña de diferentes líneas de servicios
de hipo móviles que facilitaban el transporte de una
Servicios públicos de viajeros en la comarca
del Ripollès en los primeros 30 años del siglo El paso del hipo móvil, también conocido como
diligencias, ómnibus de tracción animal, al ómnibus
automóvil no fue inmediato, más bien fue un lento
proceso que duró diversos año y en nuestro país,
por la conjunción de diverso movos (penuria
económica, escasez de neumácos y combusble,
retraso industrial, guerra civil y larga posguerra,
propició que aquel primivo servicio perdurara
algunos años más) unas cuatro décadas, movo por
el que convivieron, los hipo móviles y los automóviles,
tanto por vías urbanas como interurbanas.
En el siglo la movilidad de las personas era bien
reducida y los servicios de transportes escasos. Es de
interés el arculo del periodista y escritor Mariano
José de Larra (24/03/1809 † 13/02/1837), que nos
ofrece una descripción del parque de vehículos que
prestaba el servicio de transporte público de viajeros
a principios del siglo , sin olvidar la adscripción de
cada po por clases sociales:
“Hace años, si se le ocurría a usted hacer un viaje,
empresa que se acomea entonces solo por movos
muy poderosos, era preciso recorrer todo Madrid
preguntando de posada en posada por medios de
transporte. Estos se dividían entonces en coches de
32
Fotogra
de un controll d
de Carabineros
a d
b
((Cuerpo policial
l l
creado el 9 de marzo de 1829, con funciones de vigilancia
de costas y fronteras y el resguardo fiscal. En 1833 pasó
a llamarse Carabineros de la Real Hacienda. En 1842 el
Cuerpo estaba totalmente despresgiado e inoperante;
se le cambió el nombre por el de Carabineros del Reino.
En la Restauración se adscribió al Ministerio de Guerra
a efectos de organización y disciplina. En 1929, con
movo de su centenario se le concedió la Gran Cruz
de la Orden Civil de Beneficencia con disnvo negro
y blanco, por su buen hacer y sacrificio. Por la Ley del
15 de marzo de 1940, desapareció y sus funciones y
componentes se integraron a la Guardia Civil, en esto
tuvo mucho que ver el hecho que dos tercios de los
Carabineros lucharon al lado de la República), del año
1919, de un ómnibus de tracción animal o diligencia,
de las úlmas en desaparecer en Cataluña. Se trata de
la que hacía la línea de Ripoll a Puigcerdà en el paso
de la collada de Toses (Girona). Esta línea de viajeros,
de tracción animal, dejó su funcionamiento en el
verano del año 1921 al tomar el relevo los vehículos
automóviles.
localidad a otra y a las estaciones de ferrocarril más
próximas. En el Ripollès, comarca que nos ocupa en
el presente estudio, exiseron líneas de ómnibus, en
principio de tracción animal, hipo móviles, que poco
a poco fueron siendo sustuidas por el ómnibus
automóvil, esto obligaría a la administración a la
regulación y dictar normas en la materia, de la que
hay que destacar el R.D. de 4 de julio de 1924 (crea
las juntas provinciales de transportes mecánicos
en cada provincia) que introduce el sistema de
concesiones para las líneas regulares de viajeros,
previa a los discrecionales de viajeros y mercancías
que vendría en años posteriores.
Gracias a la amabilidad del Sr. Josep María Güell
Rous, biznieto de Josep Güell, nieto de Camilo Güell
Coma e hijo de José María Güell Güell, (éste úlmo
fue alcalde de Camprodon y tuvo una importante
contribución en que se adecuara la carretera al
Coll d’Ares y se habilitara el paso fronterizo) que
nos ha facilitado una fotograa de un ómnibus
(suponemos que el primero que se matriculó con
residencia en Camprodon), de su bisabuelo y que
podemos observar y analizar a connuación:
De la observación de la misma vemos que en su
parte posterior figura el nombre de “José Güell
Camprodon”, y en el lateral la inscripción “Caminos
de Hierro del Norte”. Respecto a José Güell de
Camprodon queda perfectamente idenficado,
y es el primero, que sepamos, de una familia
con tradición como empresarios del mundo del
transporte de viajeros (anterior al año 1898). El
vehículo en cuesón no se le aprecia matrícula, lo
que nos hace suponer que la fotograa se hizo poco
antes de ser matriculado, y si lo comparamos con la
publicidad de un ómnibus de la marca Fiat, modelo
18 Bl con motor 36 cv (construido entre los años
1914 y 1921) vemos que es práccamente idénco;
a lo afirmado se puede añadir que el primer ómnibus
de la empresa de la familia Güell fue uno de la citada
marca, matriculado en fecha 10 de octubre del año
1920 con la matrícula GE-368. Nos consta, además,
que este ómnibus prestó un servicio de carácter
provisional y de urgencia en la localidad de Ripoll,
con parada frente al Gran Hotel Santa María, debido
a que las riadas del 9 y 10 de octubre del año 1919
habían hundido el puente del ferrocarril y se tardó
algunos años en restaurarlo. Todo coincide y nos
permite afirmar que los Güell, que venían prestando
un servicio de viajeros en coche de caballos de
Camprodon a Sant Joan de les Abadesses y viceversa
a finales del siglo . De información verbal con el
Sr. Miquel Tresserras, biznieto de Pedro Tresserras,
conocemos que exisó una colaboración entre las
dos empresas, Tresserras contaba con la concesión
del ferrocarril, pero estaba más interesado en el
transporte de mercancía, y Güell tenía el coche de
caballos para viajeros. Posteriormente la concesión
con el ferrocarril pasó a manos de Josep Güell y
en el año 1920 se transforman y desarrollan esta
acvidad de servicio público de viajeros con el
empleo de automóviles y que perduró hasta el año
1992 en que fueron absorbidos por otra empresa
de transportes, la TEISA (Transportes Eléctricos
Interurbanos S.A.). Transportes Güell matriculó un
total de 26 vehículos del po ómnibus (autocar) en
los 72 años de existencia, siete de ellos pasaron a
prestar servicio en TEISA.
Lass dudas nos vienen con respecto a la segunda
inscripción de caminos de Hierro del Norte, esta
era una de las muchas compañías de ferrocarriles
que exisan antes de la creación de RENFE, que
las unificó bajo su denominación. José Güell
debía tener la concesión para enlazar Camprodon
con la estación de ferrocarril de Sant Joan de
les Abadesses (un trayecto de poco más de 14
33
kilómetros); estación inaugurada el 17 de octubre
de 1880 con la finalidad de transportar la hulla de
las minas de Ogassa y Surroca, y además viajeros
(después de 22 años y 6 intentos) al cinturón
industrial de Barcelona. Esta línea de ferrocarril
pasó a manos de la compañía Caminos de Hierro
del Norte en el año 1886; desapareciendo al crearse
RENFE, y en año 1980 se cerró el tramo de Ripoll
a Sant Joan de les Abadesses. La concesión de la
empresa de ferrocarriles de Caminos de Hierro del
Norte la tenía Pedro Tresserras, transporsta de
Olot, con diferentes sedes locales, una de ella era la
de Camprodon.
Cada ómnibus que tenía concedida la autorización de
transporte de viajeros, y además, paquetería entre una
localidad y la estación de ferrocarril de Caminos de
Hierro del Norte, llevaba similares colores y letrero en
este sendo. Si comparamos la presente fotograa de
un ómnibus hipo móvil con el ómnibus automóvil de la
empresa Güell, se aprecia el notable parecido, salvando
la diferencia en el sistema de la tracción.
Fotograa de la estación de ferrocarril de Sant Joan de
les Abadesses, en fecha del día 2 de julio del año 1911,
aparte de las tartanas, se aprecia un ómnibus hipo
móvil; ningún vehículo automóvil.
34
Aparte de esta línea, antes referida, nos consta
una línea de Ripoll a Vic, de la familia Sirvent que
funcionó con hipo móviles hasta que en el año
1917 (el ferrocarril la había dejado obsoleta), Felip
Mir Sirvent la dio de baja. Manuel Mir Prat, hijo del
anterior connuó con el negocio familiar, pero con
dos vehículos automóviles, po ómnibus, matrícula
GE-466 y GE-467, un Hispano Suiza y un Lancia,
matriculados el mismo día de mediados de julio del
año 1921; posteriormente, en 1926 adquirirá un
G.M. matrícula GE-2.125. En estas fechas hacían la
línea de Ripoll a Puigcerdà; línea que fue perdiendo
importancia a medida que el ferrocarril avanzaba (el
10 de agosto de 1919 se inauguró el tramo de Ripoll
a Ribas de Freser; en 1922 de esta úlma población
a Puigcerdà, lugar que en el año 1929 se inauguró
la conexión con Francia), como curiosidad, esta
línea de ferrocarril cuenta con el túnel de ferrocarril
convencional de más altud de España, el de Toses
(1.494 m). Este mismo transporsta, cambió el
nombre de la empresa por la de Transportes Garaje
Ripollès, y hacía la línea de Ripoll a la Pobla de Lillet,
Solsona y Ribes de Freser. Durante un empo había
cubierto la línea de Ripoll a Camprodon lo que
movó un conflicto con la concesión en exclusiva
que tenía la empresa de Güell, que hizo valer su
derecho. Nos consta que en el año 1906 exisa
una línea de carruajes, hipo móvil, con el nombre
de “La Protectora” de la localidad de Sant Joan
de les Abadesses a Camprodon y viceversa. Cave
pensar que desaparecía con la entrada en servicio
del ómnibus de José Güell. Los Güell prestaban un
servicio público con hipo móvil previo a hacerlo
con vehículo automóvil esto es un indicio que
posiblemente la referida empresa “La Protectora”
fuese el antecedente a la posterior modernización,
realizada en octubre del año 1920, con un ómnibus
automóvil, la línea de Camprodon a Sant Joan de les
Abadesses y viceversa.
En la localidad de Sant Joan de les Abadesses, a
más de las líneas citadas, se contaba con la de
Francisco Badía con servicio a Olot; la de Domingo
Planas de Ripoll a Olot con parada en Sant Joan de
les Abadesses. Éste úlmo, con domicilio en Olot,
contaba con una flota impresionante de vehículos
para aquella época, cuatro de la marca Fiat, con
matrícula GE-327, GE-328, GE-478, GE-506; un
Renault matrícula GE-477 y un Hispano Suiza GE1076; todos matriculados entre el año 1920 y 1924.
Otra línea era la de Miquel Cassá y la de Domingo
Espadalé (Minguet) que hacían servicios de recadero
con un furgón de la marca Overland, matrícula GE803 del año 1923, y de ómnibus de 14 plazas con
el matriculado en marzo GE-1299, de la marca
Ford que prestaba servicio entre la estación de
Sant Joan de les Abadesses y Olot, pero sin parada
intermedia. Este úlmo también le figura una razón
social como recadero en Sant Joan les Fonts, lugar
de domiciliación de un furgón de la marca Overland.
No sería justo no hacer una referencia a los
transportes Capdevila de Ripoll, empresa que hoy
día sigue en acvidad y que a primeros de marzo
del año 1929, como mínimo tenía un ómnibus, el
GE-3.898.
Posiblemente, pese a nuestro esfuerzo en tratar de
localizar los vehículos automóviles de Camprodon,
alguno se nos ha escapado, especialmente si tenían
matrículas diferentes a las provinciales de Girona
y Barcelona. Con respecto al resto de la comarca
del Ripollès, nuestra invesgación no ha sido tan
detallada por escapar a la capacidad de este arculo
que en ningún momento ha pretendido ser del todo
exhausvo.
1921. Los primeros vehículos de transportes de viajeros
de la empresa Mir de la localidad de Ripoll, un Lancia y un
Hispano Suiza.
HOTEL CAMPRODON
Plaça Doctor Robert, 3 - 17867 CAMPRODON (Girona)
Tel. 972 74 00 13 - Fax 972 74 07 16
www.hotelcamprodon.com - [email protected]
35
36
ITINERARIO
“51 CARAVANA INTERNACIONAL DE COCHES VETUSTOS
GIRONA-COSTA BRAVA 2014”
Memorial Josep M Bregante
JUEVES DÍA 02102014
9.00 a 10.00 horas: Santpedor (localidad próxima a Manresa, provincia de Barcelona), en el Ramón Park
Hotel**** (Tel. 93 832 08 50), Camí de la Juncadella s/n, concentración, entrega de la documentación
desayuno.
10.15 horas: Salida por la BV-4511 dirección Vic. Incorporación a la C-25 dirección Vic/Girona. Incorporación
a la C-17 dirección Ripoll, St. Quirze de Besora, seguir por la N-152 Ripoll. Incorporación a la N-240 dirección
Sant Joan de les Abadesses, por C-38 Sant Pau de Segúries i Camprodon. Visita paseo Maristany.
13.30 horas: Salida y exposición de los vehículos. A las 14.00 horas almuerzo en el Restaurante “El Pont
9”. Por la tarde visitas a lugares de interés (monasterio y puente Románico, Museo de la rerada y zona
turísca). Tiempo libre, cena y pernoctación en el Hotel Camprodon Pl/ Doctor Robert, 3 (Tel. 972 74 00
13). Recorrido 101 Kilómetros.
VIERNES DÍA 03102014
9.05 horas: Salida dirección Molló por la C-38, Coll d’Ares. Parada y concentración. Seguir por la D115 a Prats
de Molló – la Preste. Visita localidad.
12.45 horas: Salida dirección Le Tech, derecha por D44 dirección Le Grau, La Forge – Del – Mitg seguir por D3
dirección Saint-Lorent-de-Cerdans, Coustouges, entrada a Espanya por GI-503 Tàpis, Maçanet de Cabrenys,
Darnius, por GI-502 dirección La Jonquera, N-II, incorporación a la GI-602 dirección Campmany. Visita a las
bodegas Rigau Ros (Grup Oliveda S.A.), museo de los grifos, degustación de vino.
14.00 horas: Salida por GI-602 a Mollet de Peralada. Almuerzo en el Restaurante Ca la María. Recorridos 101
kilómetros.
17.00 horas: Salida dirección a Roses por GI-602, Sant Climent Sescebes, derecha por GIV-6024 dirección
Masarac, Mollet de Peralada GI-6021, GI-603 Garriguella, C-252, Vilajuïga, Pau, GI-610, incorporación
a la C-68 dirección Roses. Estacionar en el Hotel Terraza****. Visita a la Ciudadela, empo libre, cenar y
pernoctación. Recorridos 33 kilómetros. Total recorridos segundo día: 125 kilómetros.
SÁBADO DÍA 04102014
9.15 horas: Salida por C-68 dirección Figueres, incorporación N-II dirección Girona; Bàscara, Medinyà,
incorporación a la C-66, C-255, Campdorà, Pont Major, Girona. Estacionamiento y visita a la ciudad. Almuerzo
en el restaurante “Casa Marieta” Pl. Independència, 5 a las 14,15 horas. Recorridos 60 kilómetros.
17.15 horas: Salida por Av. Jaume I, N-IIa, incorporación N-II dirección Figueres, incorporación a la C-68
dirección Roses. Estacionar a l’Hotel Terraza****.
Cena de clausura de la 51 edición de la Caravana. Recorridos 60 kilómetros.
Total recorridos tercer día 120 kilómetros.
DOMINGO DÍA 5102014
Desayuno y regreso individual al lugar de procedencia de los parcipantes.
Fin de la 51 edición de la Caravana Internacional de Coches Vetustos Girona Costa Brava 2014.
37
TOT RECORDANT
RECORDATORIO
La noche del 18 al 19 de marzo del presente año 2014 en el municipio de Albarracín
(Teruel), nuestro presidente el Sr. Josep M. Bregante Ventura, con solo 63 años de
edad, nos deja para siempre. Fue socio anguo, de segunda generación, vocal
y presidente del Motor Club Girona. Empresario, presidente del grupo Acebsa
(Aislantes Conductores Esmaltados y Barnices, S.A.) con sede en la población de
Riudellots de la Selva (Girona), empresa especialista en producción de hilo de
cobre, puntera a nivel nacional y europeo; esta había sido fundada por su padre,
Josep Maria Bregante Castellá en el año 1946.
Josep Maria Bregante Ventura fue socio anguo, de segunda generación, vocal
y presidente del Motor Club Girona; apasionado aficionado a los vehículos
automóviles de otra época, había heredado una magnífica colección, a la par que
aumentado, joyas de museo del automóvil con las que era habitual parcipante de
la “Caravanas Internacionales de Cotxes Vetustos Girona-Costa Brava”, afición que
le vino de su padre, vocal del M.C.G., y director de la primera Caravana de Cotxes
Vetustos, la del año 1964. Con su defunción perdemos nuestro más esmado
avalador a la par que amigo.
Dedicamos esta edición la “51 Caravana Internacional de Cotxes Vetustos
Girona-Costa Brava 2014”, en memoria de Josep M Bregante Ventura.
La Sra. Pilar Sargatal i Esgleyas,
vídua de Salvador Claret i Naspleda,
ens deixà el dia 20 d’abril d’aquest any
a l’edat de 99 anys.
Cada vegada que veieu la meva imatge
no vull pas que us serveixi
per entrisr-vos
sinó molt al contrari,
per alegrar-vos i confortar-vos en salut,
per poder seguir la recta final
marcada en la meva esperança
pe poder-nos tornar a reunir.
Salvador Claret i Naspleda
Primer President del M.C.G.
L’amic Ralf Kosildo Aularell, president del
Clàssic Motor Club Vall d’Aro, creador de
l’arxiu històric del seu nom i col·laborador del
Motor Club Girona en diverses acvitat, ens
deixà el dia 16 de juliol d’aquest any, als 50
anys a la localitat de Platja d’Aro.
38
AGRAÏMENT
El Motor Club Girona expressa el seu agraïment a tots els organismes oficials
i empreses privades que han col·laborat i fet possible l’organització de la
51a Caravana Internacional de Cotxes Vetustos.
Local d’entitats, Pl. Catalunya, 1 • 17458 FORNELLS DE LA SELVA • Tel. 972 20 58 30 - 607 271 129
www.motorclubgirona.com - [email protected]
Fotos i arcles no signats: J.M. Escandell - Imprimeix: Impremta Pagès
39

Documentos relacionados