La Biblioteca Hemeroteca i Arxiu del AEP /CDHS disposa

Comentarios

Transcripción

La Biblioteca Hemeroteca i Arxiu del AEP /CDHS disposa
La Biblioteca Hemeroteca i Arxiu del AEP /CDHS disposa actualment d’uns 26000
(llibres i follets) així com d’unes 8000 capçaleres de premsa (diaris, revistes butlletins,
fanzines, circulars, etc) a més a més d’innumerables dossiers i de documentació d’arxiu
relacionats amb els moviments obrers des de la Primera Internacional fins els nostres dies.
(Documentació aquest ultima, que en aquest moment s’està començant a treballar i esperem
que comenci a donar resultats profitosos dintre d’un any ).
Ara be, retornant a l ‘apartat d’Hemeroteca i com aquesta informació la tenim en suport de
paper (fitxa tècnica) i en procés d’informatització, mentres tant poc a poc però sense
pauses transcriurem i donarem a conèixer en aquest apartat de Biblioteca de la nostra web
bona part de la documentació de la que som dipositaris i gestors amb el fi de ajudar a tots
aquells interessats per la història contemporània i els moviments socials. Amb el fi de que
des de el seu lloc d’origen es pugui desenvolupar un treball previ a la consulta del
document, en aquest cas amb l’apartat de “Premsa”
Dades més comunes : Nom de la publicació amb Negreta, Subtítol, editor, lloc d’edició,
format , any de publicació amb color Fucsia números que disposem de la publicació entre
guió (-) inclou tots els números entre si mateixos i en color Blau la ubicació topogràfica
dins de l’Hemeroteca de l’AEP /CDHS
També volem fer una crida a altres entitats, col·lectius, socis, amics e interessats per l’
història per què ens ajudin a completar cada una de les col·leccions de premsa, per disposar
cada dia més d’una millor i més gran hemeroteca sobre els moviments obrers i socials.
Referent a les reproduccions: serán per previ encàrrec i pressupost
Un cop han passat aquest dies infernals del mes de febrer de 2012 amb el robatori d’una
important relació de documents gràfics de la nostra entitat i esperant que tots ells siguin
retornats en algun moment o altre, per què el conjunt de les persones pugi gaudir dels
mateixos documents i de les històries que hi ha darrera de cada un d’ells.
Ara en un any que preparem i volem celebrar el 110 Aniversari d’una entitat com es la
nostra : Ateneu Enciclopèdic Popular que es vol reafirmar com un referent social de la
nostra societat, tan pel seu passat com per la seva visió del pervindré.
Sols ens resta demanar-hi la col·laboració en les seves múltiples facetes dels socis i amics
de l’Ateneu per superar aquest difícil etapa i retornar a una certa normalitat de treball n el
camp de l’idees
Manel Aisa
La Biblioteca Hemeroteca i Archivo del AEP-CDHS dispone de unos 26000 (libros,
folletos) así como de unas 8000 cabeceras de prensa (diarios, revistas, boletines,
circulares, etc) además de numerables dossier i documentación de archivo relacionada con
el movimiento obrero y social desde la Primera Internacional a nuestros días.
Ahora bien, como esta información en el mejor de los casos está en soporte de papel (ficha
técnica) y en proceso de informatización, mientras tanto, poco a poco pero sin pausas,
iremos transcribiendo y dando a conocer en este apartado de Biblioteca de nuestra web
buena parte de la documentación de la que somos depositarios y gestores, con el fin de
ayudar a todos aquellos interesados por la historia contemporánea y los movimientos
sociales. Con el fin, de que desde su lugar de origen puedan desarrollar un trabajo previo a
la consulta del documento en este caso “La Prensa”
Datos operativos más comunes: Nombre de la publicación en Negrita, Subtítulo, Editor,
lugar de edición y formato, año de publicación en color fucsia, números que disponemos
entre guión (-) incluye todos los comprendidos en el mismo, y en color azul la indicación
topográfica dentro de la Hemeroteca del AEP/CDHS.
También queremos hacer un llamamiento a otras entidades, colectivos, amigos e
interesados en la historia para que nos ayuden a ir completando cada una de las colecciones
de prensa, para disponer algún día de una gran hemeroteca sobre movimientos obreros y
sociales.
Referente a las reproducciones serán por previo encargo y presupuesto
Una vez han pasado estos días infernales del mes de febrero de 2012 con el robo por la
fuerza de una importante relación de documentos gráficos de nuestra entidad y esperando
que todos ellos sean devueltos en algún momento, para que el conjunto de las personas
puedan volver a contemplar éstos documentos, y saber de las historias que hay detrás de
cada uno de ellos.
Ahora en un año que preparamos y queremos celebrar el 110 Aniversario de una entidad
como es la nuestra: Ateneu Enciclopèdic Popular que se quiere reafirmar como un referente
social de nuestra sociedad, tanto por su pasado como por su visión del porvenir.
Solo nos resta pedir la colaboración en sus múltiples facetas de los socios y amigos del
Ateneu para superar esta difícil etapa y volver a una cierta normalidad de trabajo en el
campo de las ideas.
Aquest any 2016 es el 114 aniversari
Manel Aisa Pàmpols
Fitxes presentades unes 3359 de les 8000 aproximadament
Premsa: Revistes, diaris, Butlletins, circulars etc.
A : Rivista Anarchica, Milano, 43’5 x 32 cm.
1971 nº 1-8, 1972 nº9-16, 1973 nº 17-25, 1974 nº 26-34, 1975 nº 35-42, 1976 nº 43-51,
1977 nº 52-60, 1978 nº 60-69, 1979 nº 70-78, 1980 nº 79-87, 1981 nº 88-96, 1982 97-104,
1983 nº106-114, 1984 nº 115-124, 1985 nº 125-132, 1986 nº 133-141, 1987 nº 142-150,
1988 nº 151-160, 1989 nº 161-168, 1990 169-178, 1991 nº178-187, 1992 nº187-195, 1993
nº 196-204 (?), 1994 nº 205-213, 1995 nº 215-223, nº supl al 216 1996 nº 224-232, 1997 nº
233 238, 1998 nº 248,249, 1999 nº 253,254, 2000 nº supl al 262, 2006 nº 320,321, 2007 nº
322,324,326,329,330, 2009 nº 342,345, EA-5, 260, 261,262,263,744, 947
A Barna: Algo así como una agenda de Barcelona, Barcelona, 40x90 cm.
1995 nº 17,18,20, C-768
A la Calle: Órgano de la Federación Regional Sud-Este, Valencia, 21x14’8 cm.
1997 nº1, S/D (Julio, Agosto), C-851
A la Calle: Boletín contrainformativo de… , Gastéis (Alava)
2000 nº 16, C-978
A Cappella: Nieregularnik autororow, Sopot (Polonia),
1989 nº Agosto, C-901
A Corps Perdu: Revista anarquista internacional, Paris
2009 nº 1, C-988
A Desalambrar: para la creación de espacios libres, Buenos Aires, 20x28’3 cm.
1995 nº 1,2, 1996 nº 3-6, 1997 nº 7, 1998 nº 9,10, 1999 nº 11, C-858
A. Gallery: Athens, 31x15 cm.
1982 nº “During the first months of 1982...”, nº “A brief history of anarchism in Greece”
s.d. nº “A. Gallery”, C-351
A Galopar: Full Informatiu, Barcelona
1995 nº 7, 1997 nº 21,22, C-829
A Golpes: Nada puede crecer a base de golpes, Barcelona, irregular.
2001 nº abril, mayo, junio , s/n (agosto, septiembre), octubre, noviembre, diciembre, 2002,
nº octubre, noviembre, C-843
A Infos: Bulletin d’information, Mons-en Bareul (France), 29’6x21 cm.
1990 nº Julio,2-5, 1991 nº 7-17, 1992 nº 18-22, 23 (dos números en ingles y francés), 2429, 1993 nº 30-41, 1994 nº 42-50, S/N (octubre, noviembre), 1995 S/N (enero), C-814
A Infos: Internationale Bulletins libertáren, Moen (Alemania), 14’7x21 cm.
1992 nº 21-24, 1993 nº 25-29, 33,34, S/N (Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero), 1994
S/N (Marzo y Abril), C-860
A Infos: Information bulletin, Stockholm (Svezia)
1993 nº 2,3, 1994 nº 4, 6-8, 1995 nº 9-11, C-951
A Infos: Estado español. Boletín de controinformación realizado por el…., Zaragoza
1995 nº 1, C-975
A Infos: from Greece, Atenes (Grecia)
1991 nº 3, C-982
A Infos: Bulletín d’Information, Den Haas (Holanda)
1992 nº 8-10, 1993 nº 12,13, C-951
A Infos: Montevideo (Uruguay)
1995 nº 14, C-951
A Micro Pechado: Barcelona
2000 nº 1, 5, 2001 nº 9,10,13, 2002 nº 21,23,24,26,28,29,32, 2003 nº 37,39,42-44,
2004 nº 46, 50, 53,54,56, 2005 nº 57, 2006 nº 78, 2007 nº 90, C-963
A-News: Informative Bulletin by Atenas
1990 nº 1, 1992 nº 1, C-950
A Nosa Bisbarra: Viaña do bolo
1995-1996 nº 3, C-822
A / parte: Publicación contrainformativa, Barcelona, 41x31,5
1991 nº 0,1, 1992 nº 2,3,4, 1993 nº 5,6, C-743
A por ellos: Órgano de expresión del colectivo, Dos Hermanas (Sevilla), 21,5x15,7 cm.
1990 nº 0, C-851
A Rachas: Boletín de la…, Mérida (Badajoz), 21x15 cm.
1995 nº 100-98, 1996 nº 69, 0, 13, 1997 nº 11, 1, El cuarto (Diciembre), 1998 nº Abril,
Junio, 1999 nº 7, 33, 3, 2000 nº 96, 1004, 2001 nº Abril y Diciembre, 2002 nº Diciembre,
2003 nº Monográfico, 2005 nº Marzo, 2006 nº Irracional, C-807
A Rachitas: Mérida, 15x21 cm.
1999 nº Febrero y Diciembre, 2000 nº Junio y Diciembre, 2001 nº Abril, C-846
A Rachotas: Mérida (Badajoz)
2000 nº Diciembre, 2001 nº Abril, 2002 nº Junio, C-851
A Rajatabla: La Paz (Bolivia), 38x27 cm.
1979 nº 1, EJ-3
A los Requetes: ¡Requetés unámonos!, 33,5x22 cm.
1945 Hoja nº 21, C-290
A Saco: Boletín de expresión y combate de la…,
2003 nº15, C-891
A-Tak: Pismo anarchityczne, Krakow (Polonia)
2002 nº 5, C-951
A todo gas: Periódico de los obreros de feudo, 27,5x21,5 cm.
1970 nº 1-4 (Completo), C-141
A /Traverso: Piccolo gruppo in moltiplicazione, Bologna (Italia) 44x31 cm.
1972 nº abril, 1975 nº junio y septiembre, EE-5
A Les trinx-eres: Boletín contrainformativo, Agramunt (Lleida).
2001 nº 11, 13, 15-18, 21, C-978
AAPPL (Asamblea de Apoyo a las Personas Presas en Luchas): Abajo los muros de las
prisiones, Barcelona.
2000 nº Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, C-851
AEL: Portantveu de l’Associació d’Estudiants Lliures, Barcelona, 21’5x15’5cm.
1936 nº 6 (novembre) EL-5
AEF, L’ Force Ouvriere: Bulletin periodique des syndicats Brazzaville Francia 38x27 cm
1953 nº 1 EB-6
AERCU: Boletín de la Asociación Española de Relaciones Culturales con la URSS,
Valencia, 38’5x27’5 cm.
1937 nº 2 (15 diciembre) EI-3
AFB: Internal Bulletin Monthly organ of the Anarchist Federation of Britain, London,
26’5x20’5 cm.
1948 nº 3 (Novembre). C.218
AGEA: Òrgan de l’Associació General d’Assegurances, UGT, Barcelona, 35x25cm.
1936 Nº 58 (octubre 1936).EC-5
AIT: (Asociación Internacional de los Trabajadores) - varios idiomas -. Ed. CNT, París
31x21cm.
1953 nº8-10, 1954 nº1-3,5-7, 1955 nº8-13, 1956 nº 14-17, 19. (C.122)
ATS: Publicació de l’Associació de Teatre Selecte, Barcelona, 45’5x32’5 cm.
1934 nº 2-5, 1935 nº 6, EI-3
¡Abajo la Guerra!: Semanario de Combate Pacifista. Este periódico está redactado,
orientado y finanzado por un grupo de escritores libres. Barcelona 44’5x32’5 cm.
1933 nº 1.2.7, EI-1
Abasaire: Journal d’information et de combat des comunistas libertaires de l’aude,
Carcassone (France), 29,5x21 cm.
S.D. nº 1, C-230
Abejorro : Getafe (Madrid), 31,5x21,5 cm.
1979 nº 1, C-850
Abella: Arte-cultura-información, Sallent, 22x15,5 cm.
1928 nº 4 (mas especial Ignacio Iglesias), C-392
Abella d’or, L’: Almanaque, Barcelona, 22x11 cm.
Nº para 1930, nº para 1932, nº para 1933, C.777
Abolición Ley Peligrosidad Social: Por una compaña decidida para la…, 21,5x15,5 cm.
1977 s/n “La ley de peligrosidad y Rehabilitación social”, C-152
Abolition de l’esclavage salarie! Bordeaux, 28,5x20 cm.
1976 nº 1, 1977 nº 2, C-351
Abre los ojos, Madrid
2006 nº 2, C-975
Abrete de orejas zine: Bilbao 16x11’5 cm.
199(¿) s/n, C-913
Abril: Setmanari Nacionalista d’Esquerra, Barcelona, 40x30’5 cm.
1938 nº 1,4 ,5, 9, 10, 19, 20
EI-4
AC: Revista Trimestral Publicación del GATEPAC, Barcelona, Madrid, San Sebastián,
26x24 cm.
1932 Año II nº 7 (Julio /Septiembre), C-338
A.C.A.B.E.M. EL : Boletín contrainformativo, Barcelona, 30x21 cm.
1995 nº 3, C-767
Academia, La: Madrid, 41x29 cm.
1878 Tomo IV nº 1 (7 de julio )
ACÇAO DIRETA: Mensario anarquista, Rio de Janeiro (Brasil), 48x33 cm.
1950 Año V nº 67,69, 1951 Año VI nº 72 (Marzo y Abril), 1955 Año VIII, 1956 Año IX nº
109, EI-4
ACÇAO DIRECTA: Boletín da associaçao de grupos autónomos anarquistas, pelo
comunismo libertario, Lisboa (Portugal), 29’5x21’5 cm.
1975 nº 2, 1976 nº 3-7, 1977 nº 8-10, 1978 nº 11,12, 1979 nº 13-15, C-231
Acció: Periòdic d’Esquerra Republicana. Portaveu del Centre República Català, Badalona,
41x30 cm.
1910-1911 (nº 1 al 63 enquadernat), 1930 a 1932 (nº 531 al 560) enquadernat. FD-5
ACCIÓ L’: DEL, Barcelona, 32x22 cm.
1922 nº 163, 1923 nº 166, 1934 nº 35, C-582
Acció: Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, Barcelona, 32x22
cm.
1923 nº 166 (març) C.582
Acció: Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, Barcelona 30x21
cm.
1934 nº 35 (juny), C.582
Acció, L’ : Ezquerra Republicana de Catalunya, Terrassa, 50x35 cm.
1936 nº 8531-85335, 8537, 8538, 8540, 8542-8556, 8589-8609, 8611-8647, 8650, 8651, es
repeteixen els números 8610 a 8620 en diferents dies). 1937 nº 8652-8656, 8660-8672,
8734-8739, 8741-8750, 8912, 8937, EJ-5
ACCIÓ: Portavoz de la joventut obrera de…, 31,5x21,5 cm.
1971 nº , 1972 nº 4,5, C-129
Acció Catalana: Publicació setmanal, Barcelona,
1922 nº 2-14, 16-18, C.717
ACCIÓ al CARRER: Boletín Contrainformativo, Banyoles (¿)
1995 nº 3,5,7, C-828
ACCIÓ Catalana: Publicación semanal, Barcelona.
1922 nº 2- 14, 16-18, C-717
ACCIÓ DIRECTA: Barcelona
2000 (años), C-852
ACCIÓ POLITICA: Órgano del comité central de universidad popular, 31,5x21,5 cm.
1967 nº 3,4, 1968 nº 7, C-084
ACCIÓ SOCIAL OBRERA: Baix Emporda, 34x24 cm.
1978 nº 0,1, C-161
Acción, La: Semanario radical, Barcelona, 50x35 cm.
1909 nº 2-4, EJ-3
Acción, La: Diario de la noche. Sin relación con los gremios políticos, tiene por único
programa decir la verdad. Madrid, 62x44 cm.
1919 nº 1124 (1 abril), nº 1342 EB-3
Acción: Diario de la mañana. CNT, Barcelona, 46x59 cm.
1930 nº 39,43,45, EJ-3
Acción: Periódico del BOC, París/ Barcelona. 32x22 cm.
1934 nº 1 (29 diciembre), 1935 nº 5 (26 marzo), C.156
ACCIÓN: Al servicio de la confederación nacional del trabajo España, México, 41x30 cm.
1946 nº 2, EI-3
ACCIÓN L’: Revista mensual de estudios políticos y sociales, Paris, 27x21 cm.
1952 nº 3, C-297
Acción: Nacionalista Vasca, Euzko Abertzale Ekintza, Francia 30’5x23 cm.
1965 nº 3, C.648
ACCIÓN L’: Revista de estudios políticos y sociales, Paris, 21,5x13,5 cm.
1966 nº extraordinario, C-085
ACCIÓN L’: Periódico obrero de Barcelona y Comarca, Barcelona, Irregular,
1971 nº Abril, 4,6,7, 1972 nº 1,2, suplemento nº 4, Septiembre, Diciembre, 1973 nº 12,
Abril, 1974 nº 2, Diciembre, C-106
ACCION L’: Revista de estudios políticos y sociales, Paris, 21,5x13,5 cm.
1966, nº extraordinario, C-085
ACCION !: Irregular
1971 nº 1-4, 7-9, C-100
ACCION L’: Causa no empresa, El Monte (California), 43’5x28’5 cm.
1974 nº 15 (Año II), EB-6
ACCION L’: Barcelona, 21x14’5 cm.
1975 nº 1-5 nº 5 tiene un número extraordinario “El anteproyecto que a con inacción
presentamos...” y la 3ª edición “Por un sindicato de clase”, C-106
ACCIÓN:
1986 nº 0, C-828
ACCIÓN: Boletín de información, Barcelona.
1988 nº 0, 1989 nº 1, C-828
ACCIÓN ANARCO-SINDACALISTA: Barcelona, 29’5x21 cm.
1975 nº 1-4, 6, C-140
ACCIÓN ANARCO-SINDICALISTA: Bollettino d’informazione sulla C.N.T., Firenze,
Irregular.
1976 nº 1 (Diciembre), 1977 nº 2 (Abril), nº 3 (Junio), C-100
ACCIÓN ANARQUISTA: Santander.
1997 nº 7-14, 2000 nº 4,7, 2001 nº 8, C-910
ACCION COMUNISTA: Revista marxista independiente, Liege (Bélgica) 19x13 cm.
1965 nº 1-4, 1966 nº 5,6, 1967 nº 7,8, 1968 nº 9, 1969 nº 10,11, 1970 nº 12, 1971 nº 13,
1972 nº 14, 1973 nº 15, 1976 16,17, 1977 nº 18, C-050
Acción Cultural: Portavoz del Colegio del Porvenir y de las secciones del mismo “Los
hombres de mañana” y Juventud excursionista “Primavera”, Sabadell, 34x25 cm.
1927 nº 7 (junio). C.776
ACCIÓN DIRECTA: Madrid, 31’5x21’5 cm.
1972 nº 2-5, C-576
ACCIÓN DIRECTA: Grupo libertario, México D. F., 33x21’5 cm.
1977 nº 1, 1978 nº 2, C-564
ACCIÓN DIRECTA: Mataro, 31’5x21’5 cm.
1976 nº 1, C-161
ACCIÓN DIRECTA: Santa Coloma de Gramanet, 31’5x21’5 cm.
1978 nº 1,2, C-161
ACCIÓN DIRECTA: Barcelona, 21’5x16 cm.
1976 nº 0, 1977 nº 1-3, 1978 nº 4,6, C-161
ACCIÓN DIRECTA: Ciudad de Mallorca, 31’5x21’5 cm.
1977 nº especial Dragonera, C-161
ACCIÓN DIRECTA: Boletín informativo de la C.N.T., Logroño, 31’5x22 cm.
1977 nº 1, C-196
ACCIÓN DIRECTA: Boletín anarcosindicalista, Tenerife, 21x14’7 cm.
1994 nº 5, C-851
ACCIÓN DIRECTA: Zaragoza, 15x21 cm.
1998 nº 2, C-846
ACCIÓN DIRECTA: Vocero de la..., Oviedo (Asturias)
1998 nº s/d Abril, C-943
Acción Española: Editada en Madrid,
1932 nº 2,6,8,9,17, C.717
Acción Humanista: Por un socialismo humanista y pacifista Integral y libertario, editor
Vicente Montferrer, Dunes Francia, Manuscrito, 28x22 cm.
1954 nº 1, C.157
Acción Libertaria Gijón/ Vigo, 56’5x40 cm y 50x35 cm.
1911 nº 12, 16,23, 25,26, 28 EA-2
Acción Libertaria: Periódico semanal, Madrid, 56x39’5 cm.
1913 nº 12,14-20, 27, 28, EA-2
Acción Libertaria: Periódico semanal, Gijón, 49’5x35 cm.
1915 nº 9,11,12, 1916 nº 46, EA-2
ACCIÓN LIBERTARIA: Órgano regional del movimiento libertario español, Marsella
(France), 44x30 cm.
1944 nº 5, 1945 nº 12, 19, EI-3
ACCIÓN LIBERTARIA: Vocero de la organización anarquista F.A.C.A. , Buenos Aires,
34’5x29’5 cm. y 41x29 cm.
1949 nº 113 (Any XI), 1952 nº 137 (Any XX), 1956 nº 150 (Any XXIII), 1960 nº 170,
1962 nº 175, 177-179 (Any XXVII), 1963 180-182 (Any XXIX), 1964 nº 183,185, (XXXI),
1965 nº 187-190 (Any XXXI), 1966 nº 191, 192 (Any XXXI), 1967 nº 195,196 FC-1
ACCIÓN LIBERTARIA: Boletín interno del núcleo de Provenca, Marsella, 31’5x21’5
cm.
1963 nº 1, 1964 nº 2,3, 1965 nº 4, C-563
ACCIÓN LIBERTARIA: Portavoz anarquista de Espaňa, 31’5x21’5 cm.
1969 nº 1 (Octubre-Noviembre), 1970 nº Suplemento, C-142
ACCIÓN LIBERTARIA: Confederación nacional del trabajo, Irregular
1975 nº 1, 1976 nº 4,6,7,10, 11,12, 1977 nº extra, 14, 16,17, 18, 1978 nº Marzo, nº 19, nº
extra, 1979 nº 21-23, nº extra 1, nº extra 2, C-170
ACCIÓN LIBERTARIA: Órgano de la CNT, Gijón, 24x35 cm.
1976 nº 2 (extra Día Cultura), 1977 nº 7-9, 1978 nº 10-13, 1979 nº 14-23, 1980 nº 24-28,
1981 nº 29, 31-34, 1982 nº 35,40, 1983 nº 41-46, 1984 nº 48,49,51, 1985 nº 53-57, 1986 nº
58-62, 1987 nº 63-67, 1988 nº 68-72, 1989 nº 73,74,75 (a partir da esto nº C.G.T.), 76,78,
1990 nº 79-81, 1991 nº 82-85, 1992 nº 86, 87, 89, 1993 nº especial, C-563
Acción Libertaria CNT AIT Arahal (Sevilla)
1982 nº 1 (noviembre)
C.921
ACCIÓN LIBERTARIA: Publicación anarquista, Concepción (Chile)
1992 nº 5, C-867
Acción Libertaria CNT Regional Asturias y León Morea Ayer (Asturies)
2005 nº 1 (desembre)
C.927
Acción Naturista: Órgano de Regeneración Física y Moral, Madrid, 22x16 cm.
1919 nº1 (enero), 1925 nº 75-82, C.689
Acción Naturista: Órgano de las Sociedades Vegetariana Española y Naturista Ibérica,
Madrid, 23x15cm.
1920 nº 15-21 C.689
Acción Nueva: Periódico quincenal Maurista Obrero, Barcelona, 50x35’5 cm.
1918 nº 1,2, EK-2
ACCIÓN PACIFISTA: Por un socialismo humanista y pacifista integral y libertario,
Dunes (Francia), 28x22 cm.
1954-55 nº 2, C-157
ACCIÓN PROLETARIA: (A partir dal nº 9 es subtitulado:) “Órgano de la Corriente
Comunista Internacional), Valencia, 30x21, 31’5x21’5 y 41’5x30’5 cm.
1974 nº 1,2, 1975 nº 6, 1976 nº 7-11, 1977 nº 12-16, 1978 nº 17-22, 1979 nº 23-28, 1980 nº
29-34, 1981 nº 35, 36, 38-40, 1982 nº 41-46, 1983 nº 47-52, 1984 nº 53-58, 1985 nº 59-64,
1986 nº 65-70, 1987 nº 73,74,76, 1988 nº 77-80, 82, 1989 nº 83,85, 1999 nº 148, 2003 nº
173, 2004 nº 174-179, 2005 nº 180-184, (el 185 no va surtir) 186, 2006 nº 187-192, 2007 nº
193-198, 2008 nº 199-202, 204, 2009 nº 205-209, C-588
ACCIÓN REPUBLICANA: Por una democracia integral, Madrid, 31x22 cm.
1978 nº 4, C-353
ACCIÓN SINDICAL: Boletín informativo del sindicato metalúrgico de la U.G.T.,
Barcelona, 31x21 cm.
1963 nº Junio, C-535
ACCIÓN SINDICAL: Boletín de la CNT en Frankfurt au Main, Frankfurt (Alemania),
29’5x21 cm.
S.d. nº 2, C-154
ACCIÓN SINDICAL: España, 31’5x21’5 cm.
1967 nº 10, C-434
ACCIÓN SINDICALISTA: Barcelona, 32x23 cm.
1973 nº 120, 1974 nº 134,138 1975 nº 146-149, 151, 1976 nº 159, 163-165, C-543
ACCIÓN SOCIAL: Órgano de la M.L.E., Villeurbanne (Francia), 43x28cm.
1945 nº 1, EL-5
Acción Social Obrera: Órgano de los Sindicatos de la Provincia de Gerona Adheridos a la
CNT, Sant Feliu de Guixols, 55x38’5 cm.
1929 nº 69, 71,72, 74,76, 77, 1930 nº 87,92,100, 1931 nº 129-133, 136-143, 146-158, 161,
163,166,170-173,175-179,1932 nº 181,182,184,185,187,188,190-192, 199,201,202,204,
EJ-2
ACCIÓN SOCIALISTA: Circulo de Paris, Paris 32’5x24 y 43x28 cm.
1950 nº 1-6 (Año I), 1951 nº 7-14, 20 (Año II), 1952 nº 24-31, 34 (Año III), EK-5
ACCIÓN SOCIALISTA: Paris, 31x21 cm.
1957 nº 36-38, 1958 nº 40, nº 41, 1959 nº 42-47, 1960 n,º 49, 51-54,
C-332
ACCIÓN UNIVERSITARIA: Órgano universitario del F.L.P. 32x21 cm.
1962 nº 5, 1968 nº Mayo, C-543
Accions Revista d’arts Barcelona 30 x 30 cm
1983 nº 3
EI-7
A.C.E.C. : Boletín informativo de l’…, Barcelona.
1988 nº 29,30, 1999 nº 31-34, 2000 nº 35-38, 2001 nº 40, C-966
ACENTO CULTURAL: Revista mensual, Madrid, 27x19 cm.
1958 nº Noviembre y Diciembre, 1959 nº Enero, C-455
ACERCA DE LA SITUACIÓN ACTUAL: Barcelona, 32x22 y 36x25 cm.
1974 nº Febrero, Marzo, Agosto y Septiembre, 1975 nº Enero, Mayo, Junio, 1976 nº Julio,
Septiembre, Noviembre, Diciembre, 1977 nº Enero, C-575
Acero: 5º Cuerpo del Ejército, Frente del Este, 34’5x24 cm.
1938 nº 14 (diciembre) C.719
ACHAHID: La voix de revolution islamique, Paris (Francia), 27x21 cm.
1982 nº 7, 8, C-317
ACICATE: Barcelona, 32x22 cm.
S.d. nº 1, 1977 nº 2, 1978 nº 3,4, 1979 nº 5, 7, 1980 nº 8, 9, s.d. extra “Informe sexualidad”,
C-175
ACOMA: Paris (Francia), 22x13’5 cm.
1973 nº 4,5, PR-18
ACONTRA CORRENT: Magazine, Monteada.
1995 nº 4, C-828
Acracia: Revista Sociológica, Barcelona, 25x16’5 cm.
1886 nº 1-12, 1887 nº 13-24, 1888 nº 25-30, FG-2 colección completa. También
disponemos de edición facsímil
Acracia: Suplemento a Tierra y Libertad, Barcelona, 21’5x15’5 cm.
1908 nº 1-4, 1909 nº5-7, C.512
Acracia: Órgano diario de la CNT-FAI, Lleida, 54’5x38 cm.
1937 nº 169, 326, 327, 329, 330, 332, 333, 336, 384, 1938 nº 466, 473, 477, 481, 485, 489,
506, 509, 510. EJ-4
ACRACIA: Publicación Anarquista, Melbourne, 21x17 cm.
1978 nº abril, s.d. nº 33 (Agosto y Septiembre), C-231
ACRACIA: Órgano de las juventudes libertarias en Lleida, Lleida, 31’5x21’5 cm.
1981 nº 1,2, C-356
ACRACIA: Revista de pensamiento anarquico, 31’5x21’5 cm.
s.d. nº 0, C-161
ACRACIA: Publicación anarquista de habla hispana en Australia, Melbourne, 21x15 cm.
1991 nº 7, C-754
ACRACIA: Órgano de represión de las, Granada.
1999 nº 1, C-988
ACRACIA: Voz de Grácia Libertaria, Barcelona.
1997 nº Julio, C-828
ACRATADOR, el: Lucha de clase, Zaragoza, 22x16 cm.
1989 nº 0-2, 1990 nº 3-12, 1991 nº 13-18, 1992 nº 19-26, 1993 nº 27-34, 1994 nº 35-41,
1995 nº 42-49, 1996 nº 50-55, 1997 nº 56-59, 1998 nº 60-64, 1999 nº 65-67, 2000 nº 68-70,
2003 nº 77, 2004 nº 79-82, 2005 nº 89 s/n., 2006 nº 90-94, 2007 nº 96, 2008 nº 97,98, 2009
nº 99, C-829
ACRATANOIA: La Veu Ácrata de l’ Anoia, Igualada.
1997 nº 0-1, 1998 nº 2,4, C-828
ACTION: Journale realise au services des comites d’action avec le scutien de l’unef,et des
comites d’action lyceens, Paris, 54x37 y 37’5x27 cm.
1968 nº 4, 6, 9, 16, 20, 22, 25, FC-1
ACTION: Quarterly news bulletin, Polonia, 29x21 cm.
1990 nº 1, C-722
ACTION ANARCHO-SYNDICALISTE: Reconstrución de la C.N.T., Toulose (France),
29’5x21 cm.
1976 nº 1 (Mayo), 2 (Noviembre), C-231
Action Civique Non-Violente : París, 43x30 cm.
1962 nº 15 (octubre) EI-5
ACTION DIRECTE: Buletin mensuel du Syndicat industriel des metaux de la region
parisienne, Paris (France) , 32x24’5 cm.
1953 nº Enero, Febrero, Marzo y Abril, C-286
ACTION DIRECTE: Numero sauvage de l’Union mediterranee, Perpyna (France),
34’5x25 cm.
1976 s.n. (29 de Abril), C-218
ACTION LIBERTAIRE: Organe de la section Francaise de la, Paris (France), 43x30 cm.
1963 nº 1, 1964 nº 2-4, 1965 nº 5,6, EI-4
Action Sociale, L’ : Organe du Syndicalisme Libre, París, 44x31 cm.
1948 nº 40,43-46, EB-6
Action Syndícale, L’: Des techniciens et employes de l’Industrie, Federation des
Techniciens, Dessinateurs et asimiles de l’industrie (CGT), París 57x43 cm.
1938 nº 14, 1939 nº 15,16 EJ-3
ACTION SYNDICALE L’ : Bulletin interireur de la section du livre de Grenoble
C.G.T.F.O., Grenoble (Francia) 27x20’5 cm.
1951 nº 1, C-387
ACTION SYNDICALISTE L’: Organe de la..., Paris (Francia), 50x32’5 cm.
1946 nº 12,17, EJ-5
ACTITUD : Revista Alternativa i Controcultural, Tarrega.
1997 nº1-4, C-348
Actividad Academia Cots Barcelona 21,5x27,5 cm
1930 nº 55, 60
C.914
ACTIVITAT CIENTIFICA: Revista de difusión de l’activitat científica, Barcelona,
30x21 cm.
1991 nº2, 1992 nº 3, 1993 nº 5,6, 1994 nº 8, C-756 y C-771
Activitats Pedagógiques: Fundador Isidre Sans Jové, Barcelona, 21’5x 16 cm.
1936 nº 1 (novembre), nº 2 (desembre / gener 37), C.439
ACTUAL: Bulletín Contra-Informativo, Barcelona.
1996 nº 1-6, C-828
Actualidad, La: Libertad, Tolerancia, Progreso, Periódico Político, Barcelona, 44x32 cm.
1852 nº 11,12,15,25, 66-69, 80-86,88-90, EI-9
Actualidad, la Revista mundial de información gráfica Barcelona 28,5 x 19 cm
1909 n 160, 1912 n 206, 1912 n 365
C.996
ACTUALIDAD HISPAŇA: Montreal (Canada), 28x21 cm.
1971 nº Febrero y Marzo, C-078
ACTUALIDAD PROLETARIA: Órgano del comité de cantilla de la.., 32x21’5 cm.
1976 nº 3, C-129
Actualidades Pensa española Madrid
1909 nº 76 1911 nº septiembre
EH-5
Actualitats Revista d’ informació mundial Barcelona 30x21 cm
1924 nº 6,15,
C.453
ACTUALITE DE L’HISTORIE: Bulletin trimestral de l’institut français d’Historie
sociale, Paris (France), 20’5x13’5 cm.
S.D. nº 32, C-289
ACTUALIZACIONES PSICOANALITICAS: Madrid, 21x15 cm.
1993 nº 2,3, C-754
AD: Órgano Central del Partido Acción Democrática, Caracas, 43x28 cm.
1960 nº 110-113, 116, 118,132-135, 1961 nº 143,144,149-156, EB-6
ADARGA: Madrid.
1980 nº 1-5, C-169
Adelante: Revista semanal ilustrada de Ferrocarriles, Director Luis Mazzantini, Madrid,
27x19’5 cm.
1912 nº 47 (30 abril), C.778?
Adelante: Órgano del POUM de Lérida, Lérida 56x42 cm.
1937 nº 1-18, 34, 35,37, 39-48, 50-76. 78,79, 81-89, 91-99, 102-118, EJ-5
ADELANTE: Diario Socialista de la mañana, Valencia, 57x40’5 cm.
1937 nº 6, 1938 nº 391, EJ-2
ADELANTE: Boletín del P.O.U.M. en América, México, 27’5x22 cm.
1941 nº 1, 1942 nº 2, 1943 nº 3, C-542
ADELANTE: Órgano del, Mexico, 61x40’5 cm.
1946 Año IV nº 102-104, 1949 Año VII nº 157,159, 1950 Año nº 163, 165, 167, 171,
1951 Año VIII nº 174, 176, 1952 Año IX nº 194, EJ-2
ADELANTE: Órgano del PSOE. , Marsella (Francia), tamaño: 27x21’5 (nº 4), 49x29’5
(nº 8), 29’5x22 (nº 9), 30x21’5 (nº 23), 59x33 (nº 35) y definitivamente a partir del nº 36 el
tamaño es 59x44 cm.
1944 nº 2, 4, 5, 6 (incompleto), 8, 9, 1945 nº 14-18, 20, 21, 23-33, 35-43 (incompleto), 4450, 52-54, 56-62, 1946 nº 63-69, 71-85, 87, 92 (incompleto), 93-113, 1947 nº 114-151,
153-155, 157,158, 1948 nº 159-163, 165-170, 172-176, EJ-2
ADELANTE: Al servició de la emigración española, Paris (Francia) 48x28’5 cm.
1975 nº 2,3, EJ-5
ADELANTE: Portavoz de la Juventud Comunista Ibérica, Paris (Francia), 27x21’5 cm.
1971 nº 5-9, C-542
ADELANTE: Portavoz de la sección sindical CNT de editorial Bruguera, Barcelona,
27’5x21’5 cm.
1977 nº 1.2. C-158
ADELANTE: Portavoz de los trabajadores del banco de Barcelona, Barcelona, 21’5x15’5
cm.
S.D. nº 3, C-090
ADELANTE: Periódico anarquista de la cámara de Besaya, Torrelavega (Cantabria),
21x30 cm.
1997 nº 1-3, 1998 nº 4-6, 1999 nº 7 mas un numero extra del primero de Mayo, 8, 2000 nº
9, 10, C-846
ADESSO: Milá (Italia), 40’5x29 cm.
1959 nº 7, EB-2
ADIANTE: Órgane du, Perpinya (Francia), 27x22 cm.
1966 Año II nº 1 (Mayo), C-516
Administración Práctica, La: Suplemento especial para Catalunya, Barcelona, 24x16 cm.
1934 nº 2 , 1937 1-12,
C.788
ADOBE: Valladolid, 24x16’5 cm.
S.D. nº 1, C-158
ADOBE: Por una sociedad ecologista, Zaragoza, 34’5x25 cm.
1980 nº 0, C-198
ADONDE: Textos para debate, Barcelona, 28’5x21’5 cm.
1976 nº 1, C-563
Adoqui, l’ CNT AIT Tarragona Reús
1998 nº 10
C.921
Aeronáutica (Suplemento): Revista Profesional de Aviación, Órgano Oficial, Barcelona
44x33 cm.
1937 nº 3 (31 diciembre) 1938 nº 18 (Julio) EI-9
Aeronáutica: Revista Profesional de Aviación Órgano Oficial, Secretaria de Aviación,
Barcelona, Valencia, 34x23’5 cm.
1937 2,5,8,9, 1938 nº 15-20, C.774
AGAO DIRECTA: Una publicacao de, Portugal.
2001 nº Abril, C-862
Agenda MOC Barcelona
1978 nº 1-11, 1979 nº 12-41, 1979 extres nº 1-14, 1980 nº 42-62,1980 extres nº 15-20,
1981 nº 63,64,
C.928
Agi-Pro Boletín de Información interior de la delegación del CC del PC de España s/l.
1946 nº 15 de enero, nº 15 de febrero,
C.982
Agitación: Semanario de los trabajadores. Órgano de la Confederación Comarcal de
Benicarlo, CNT-AIT. Vinaróz, 50x35 cm.
1936 nº 37 (26 diciembre), EI-3
Agora: Cartelera del nuevo tiempo, Barcelona, 50x35’5 cm.
1931 nº 1 (1 desembre)
EJ-3
Agricultura i Ramaderia: Barcelona, 33x24’5 cm.
1933 nº 2 C.483
Agrupació Excursionista de Badalona: Badalona, 22x15 cm.
1931 nº 3,4, 1934 nº 22, 1936 nº 30, 1937 nº 34,36, 1938 nº 37, C.792
Agrupación Escultista: Agrupación escultista levántate anda, Barcelona, 19x13 cm.
1925 nº 69-72, C.003
Ahora: Diario Gráfico, Madrid, 36x27 cm.
1930 nº 14, 1931 nº 44-49, 54, 57-61, 66,67, 81, 86, 97, 99, 103-105, 108, 113-116, 118,
126, 128, 132, 154, 156, 186,190, 193-195,200,201,203-205, 221,222, 225, 227-229, 231,
233, 238, 242, 245,246, 264, 266, 276, 293, 307, 1932 nº 333,369-371, 374, 378, 423, nª
(primero Mayo), 435, 438, 440, 442, 454, 459, 466, 473, 499, 508, 516, 519, 531, 538,
542, 550, 581, 593, 614, 625, 627,628, 1933 nº 662, 684, 701, 747, 749, 764, 798, 943,
950, 1934 nº 1189, 1190, 1193, 1199, 1209, 1935 nº 1269, 1271, 1414, 1510, 1560?, 1936
nº 1676, 1677, 1734, 1740, 1769 ES-3
Ahora: Diario de la Juventud, Madrid, 36x27 cm
1937 nº 70, 174, 192, 237, 274, 278, 1938 nº 394, 2292, 2293, 2296, ES-3
Aire: Barcelona, 32x24 cm.
1937 nº 1-3, 1938 nº 4, EQ-3
Aireyu Federación Regional de Enseñanza de Catalunya Barcelona
1986 nº 1 (gener)
C.921
AKRACIA Guissona Lleida
1999 nº 4
C.910
Akracia Real Boletín de la Real Rosario Argentina 16,5 x 21,5 cm
2000 nº 4, C.843
Akrata, el el fanzine ke sale kuando le sale estudiantes @ CNt Guadix Granada 21x 29,7
cm
1994 nº 1,
C.850
Akratie Basel Alemania 21 x 15 cm
1975 nº 4, 1977 nº 8,
C.231
Aktion anarchistisches magazin Frankfurt
1986 nº 21, 1987 nº 25-27,29-31, 1988 nº 34,35,37,
C.949
Al Abordaje Órgano de expresión y combate de las Juventudes Libertarias Federación
Local Zaragoza 15 x 21 cm
1995 nº 7, 8, 1996 nº 12, 1997 nº 17,-19, 1998 nº 20-23, 1999nº 24-27, C.828
Al Abordaje Sección sindical CGT del banco Exterior de España Madrid 31 x 43,8 cm
1990 nº 0 1991 nº,2,3, 1997 nº mayo,
C.828
Al Carrer Joventuts llibertàries València
1999 nº 5, 2000 nº 6,7,2001 nº 8, 2002 nº 9
Al filo de la cuchilla Comando Rufino Barcelona
1990 nº 5, 1991 nº 6, 1992 nº extra 27 de mayo a 2 de junio
C.927
C.1014
Al Ajbar Diario Gráfico cultural en árabe 44x 30 cm
1947 un ejemplar.
EI-5
Al’ Arabi Oficina de la Liga de los Estados Arabes Madrid 27,5 x 19,5 cm
1983 nº 15-20, 1984 21-25, 1985 nº 27-31, C.317
Al Assifa Movimiento de liberación nacional de Palestina Al fatah. 32 x 22 cm
1971 nº 10
C.126
Al Margen Portavoz del ateneo Libertario Valencia
1991 nº 1305, 1992 nº2-4, 1993 nº 5-8. 1994 nº 9-11, 1995 nº 12-15, 1996 nº 16-19, 1997
nº 20-23, 1998 nº 24-27, 1999nº 28-31, 2000 nº 32-35, 2001 nº 36-39, 2002 nº 40-44, 2003
nº 45-48, 2004 nº 49-52, 2005 nº 53-56, 2006 nº 57, 59,60, 2007 nº 61-64, 2008 nº 69-72,
2010 nº 73-76, 2011 nº 77-80, 2012 nº 81-83, C.867 / 999
Al Nidal estudiants progressites marocains 27 x 21 cm
1974 nº 2,
C.501
Al Sol Asociación Naturista Valenciana Valencia 15,7x21,5 cm
1985 nº 2,4, 1986 nº 7,10, 1987 nº11, 1988 nº 17,19-21, 1989nº 22-24, 1990 nº 25-27, 1993
nº 29, 1996 nº 32,33,
C.912
Al tajo CNT Aranjuez 29,7 x 21 cm
1997 nº 2,
C.850
Al vent Revista de Terrassa 31 x 21 cm
1986 nº 90
C.516
Al Yamahiria Oficina popular de Al Yamahiria arabe Libia Popular Socialista madrid
1982 n º 1-20, 1983 nº 21-44, 1984 nº 45-68, 1985 nº 69-80,
C.307
Alacena CNT Sindicato de Enseñanza de Sabadell 31,5 x 21,5 cm
1984 nº 0,1, 1985 nº 2, C.453
Alacran, el CNT y colectivo alternativo Yecla Murcia 21 x 29,7 cm
1984 nº 0,
C.850
Alarma, la Reus
1901 nº 1-5, 7,
C.564 copia
Alarma Agrupación cultural y deportiva del cuerpo de bomberos de Barcelona
1959 nº 4,5, 8,
C.968
Alarma: Fomento Obrero Revolucionario (Núcleo M), París, 31x21 cm.
1964 nº 6, 1966 nº 9, 1968 nº 11, 1969 nº 12, 1970 nº 13-15, 1971 nº 16, 17, 19, 1972 nº
20-23, 1973 nº 24-27, 1975 nº 28,29, 1976 nº 31, C.578
Alarma taula antinuclear i ecologista Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1982 nº 1-5, 1983 nº 6, C.334
Alarma Fomento Obrero revolucionario París 44 x 30,5 cm
1977 nº 1
EL-5
Alba Roja Sindicato único de Trasbajadores CNT FAI Premià de Mar
1937 nº 1-8, Copía
C.930
Albaba: Portantveu del Sindicat d’art Tèxtil d’obrers en Generés de Punt. Mataró,
32’5x22’5 cm.
1933 nº 23,25, C.548
Albesòs Ateneu Llibertari del Besòs
2005 nº 1,2, 2006 nº 3-5,7,10-12
C.914
Alboradas: Órgano de la Asociación del Librepensamiento de Zaragoza, 32x22 cm.
1910 nº 3,5, C.667 y …
Alboradas: Periódico quincenal, Revista Literaria, Científica y de actualidades, Igualada,
32x22 cm.
1904 nº 1 (15 Julio) C.348
Alcalde, El: Antigua y práctica revista de administración local de los juzgados
municipales. Publicación quincenal, Madrid, 30’5x21’5 cm.
1931 nº 1384 (15 octubre) C.335
Alemania Ilustrada Gaceta de Munich Heraldo de Hamburgo Munich 35x 24 cm
1926 nº 3,4, 5,5, 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12, 13,13, 14,14, 15,15, 16 FF-3
Alerta Periódico al servicio de la revolución proletaria España Libre Barcelona
38x27,5 cm
1937 n 4, 7 7 en mal estat EI-1
Alerta Comité ecuatoriano de solidaridad con los pueblos de Chile y América Latina Quito
44,5x 32 cm
1978 n 34
EI-10
Alerta Portantveu de Terra Lliure
1984 n 2, 1985 n 6,
C.439
Alerte Atómique: Contre toutes les bombes, Mouvement contre l’armement atómique pour
le desarmement general et la paix per le desengagement, París, 27’5x21cm.
1964-65 nº 3 (décembre, janvier), 1977 nº (avril -mai) C.324
Algo: Publicación mensual, Lorain (Ohio), Ciclostil, 21x14cm.
1926 nº 2 (noviembre)
Alianza Órgano de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas Barcelona
1945 nº 1 Julio
C.114
Alianza Obrera: Órgano político de los obreros revolucionarios, 31’5x21’5 cm.
1973 nº 1, 3, C. 137
Alianza Obrera: Portaveu del POUM a Barcelona, 22x16 cm.
1974 nº 1,2, 1977 nº 8, 11, C.127
Alianza Sindical: Órgano de la Alianza Sindical de París (UGT-CNT-STV), París, 27x21
cm.
1965 nº 3, C.089
Alliance Latine, L’: Journal Hebdomadaire illustre. Órgane des inserts moraux et
económiques de la latinité et des colonies latines en Espagne, Barcelona, (Francés,
Castellano, Italiano) 64x44 cm.
1919 nº 5 (31 mayo) EI-2
Almanach de la Calotte: Editions de l’Idée Libre, Herblay (Seine- et -Loise), 22’5x17’5
cm.
Nº para 1956,1957, 1958,1959, 1960, C.354
Almanach de la Calote: Des amis d’André Lorulot, Levallois, 27x18 cm.
Nº para 1972 C.125
Almanach de la Campana de Gracia: Barcelona, 29x18 cm.
Nº per 1890, 1904, EJ-8, C.847
Almanach de L’Esquella de la Torratxa: Barcelona, 21x14 cm.
Nº per a 1902, 1903, C.779
Almanaque Democrático: Para el año bisiesto de 1864, por varios socios del Ateneo
Catalán, Barcelona, 21x13'5 cm.
nº para 1864.
Almanaque de “El Diluvio”: Barcelona, 21x13’5 cm.
Nº para 1926, 1927, 1932, C.847
Almanaque de Flechas y Pelayos: Semanario Infantil, San Sebastián, 20’5x17 cm.
Nº para 1939
Almanaque de “El Motín”: Madrid, 17’5 x 12 cm.
Nº para 1896 C.368
Almanaque Pentalfa: Barcelona, 15’5 x12’5 cm.
Nº para 1939 C.105
Almanaque de El Socialista: Madrid, 19x13 cm.
Nº para 1929 C.788
Alquimia Secció de CNT AIT de ASA
1978 nº 0 (marzo)
C.921
Alt Empordà: Periòdic Nacionalista adherit a la Lliga Regionalista, Figueres, 47x33 cm.
1919 nº 109 (9 maig) EJ-2
Altaveu: Reportatge setmanal de política i cultura, Barcelona, 45x33 cm.
1930 nº 1 (12 març). EI-4
Altavoz del Frente: Consignas Antifascista recopiladas por nuestra sección de agitación y
propaganda, Murcia, 14x11 cm.
1937 nº 2 C.499
Amanecer Órgano de la escuela de Militantes de Cataluña CNT FAI Barcelona, 27x19 cm
1937 nº 4,5,
C.193
Amanecer Portavoz de la regional Valenciana de CNT FL Alicente. Alicante
1975 nº 4, y nº s/d (falta portada ) C.828
Amanhá Revista Popular sde Orientaçao Racional Lisboa 21’5 x13 cm
1909 nº 1 (1 junio)
C.382
América Latina Edición de París , París 30’5x21 cm
1918 nº 19 (1 Noviembre) C.453
América Latina Hora de América Latina (Asociación para el Estudio y Solidaridad con
Latinoamerica) Madrid 29’5 x 21 cm
1978 nº 1 (mayo) C.501
América Latina Libertaria Boletín de Informaciones y contactos por la libre Federation
de los pueblos latino americanos, París 29’5 x 21 cm
1979 nº “Otro primero de mayo”, nº octubre,
C.430 y 669
América Roja: Organe de la Resistance Chilienne a L’Exterieur, 29’5 x 21 cm ciclostil.
1976 nº 1 (febrero) C.344
American OWL New York 28x21’5 cm
1979 nº 4-9,
C.339
Amerika Esperantisto American Esperantist Published Monthly by the Esperanto
Association of North América. Boston 23x15 cm Angles esperanto
1910 nº 4, 1920 nº 3-5, 1, 1921 nº 3,5, 1, 2, 1922 nº 4,5, 1-6 (Hi ha dos números 5
diferents) 1923 nº 1-5,
C.364
Ametralladora, la: Semanario de los soldados, San Sebastián 42x29 cm
1939 nº 115,118-120 EI-3
Amfora Butlletí dels Pomells de Joventut de Catalunya Barcelona 21’5x15’5 cm.
1923 nº 31 C.648
Amicale de la 26 Division Ex columna Durruti Boletín Interno Toulouse 29’5x21 cm
1981 nº 1,4, 1982 nº 5-8, 1983 nº 9,11, 1988 nº 30, 1989 nº 32-36, 1990 nº 37-42, 1991 nº
43-48, 1992 nº 49,50,52-54, 1993 nº 55-58,60, 1994 nº 61-66, 1995 nº 67-72, 1996 nº 7378, 1997 nº 79,84,
C.805
Amicale de la 26 Division Ex columna Durruti Boletín Interno Toulouse 30x21 cm
Encuadernat
1981-1986 (Volum Primer nº 1 fins 20), 1987-1990 (Volum segon 21fins 40) C.760
Amich del Poble, l’: Portaveu de la Joventut Carlista Manresa 44x32 cm
1906 nº 46
EI-3
Amich del poble català, L’: Butlletí oficial de l’assocació mutua de previsió y socors del
mateix nom, Barcelona 35’5 x 25 cm
1905 nº 17, 1906 nº 19 1911 nº 79
EI-4
Amichs Tintorers, Los:Periodich antistich literari y recreatiu Barcelona 23x17 cm
1884 nº 3 , 1885 nº 4,9,17, C.778
Amigos de Ludd, Los editado en Madrid y Arenas de San Pedro (Avila)
2006 nº 9
C.927
Amigo del Obrero, El: Semanario dedicado a la clase productora. Barcelona, 44 x 31 cm.
1898 nº 136 (1 enero) 1902 nº 363,364, 1903 nº 396-432, 1905 nº 520-526
EB-6 y
Amigo del Pueblo, El: Periódico Libre, Azuaga.
1933 nº 51,
C.667
Amigo del Pueblo, El: Portavoz de los amigos de Durruti, Barcelona, 64’5x45cm.
1937 nº 1,7, (facsímil).
EE-3
Amigo del Pueblo, El: Amigos Durruti, Pablo Ruiz, París, 49’5x32’5 cm
1961 nº De nuevo en la brecha, nº Ser o no ser, nº Superar la moral de derrota, nº Y
España Cuándo?.
Ejemplares sin numerar ni datar se toma como referencia la
cabecera editorial
EK-6
Amocc: Boletín técnico administrativo Asociación Mutual de Operadores de Cine de
Cataluña, Barcelona,
1936 nº 16 (junio), C.382
Analectos: Revista de Sociología, educación, ciencias, artes, humanismo. Montevideo
1954 nº 1 - 10 .
C.332
Anales de la Sección de Orientación Profesional de la Escuela del Trabajo: Escuela del
Trabajo Barcelona 25’5 x 19’5 cm.
1929 nº 2 (març)
FN-3
Análisis y Documentos: Acción Comunista ciclostil, 29’5 x 21 cm.
1968 nº 2 “J.P. Sartre habla sobre la revolución de mayo”, 1969? nº 7 “Pierre Broué: Notas
sobre la historia del partido Bolchevique”. 1970 nº 8 “Parlamento o consejos: Luccio Magri
Il Manifesto”.
C.382
Analyses et Documents: Fiches classes de Documentation sur l’actualite polítique
economique au service du Mouvement Socialiste, París ciclostil 28’5 x 23 cm.
1965 nº 98 (8 Julio)
C.282
Anapxikox, O: Athenes 30 x 21 cm.
1990 nº 40, 1991 nº 50 1993 nº 76,77,
C.743
Anarchia: Bolletino in Llengua Italiana di Collegamento della Alleanza Operaria
Anarchica e del Movimento Anarchico Mondiale, Torino, 16x25 cm y 17’5 x 25 cm.
1973 nº Relazione sui lavor dell ‘Incontro anarchico mondiale tentosi a Chateau du Loire
(Francia) il 21,22 iuglio 1973. 1974 nº Junio
C.113
Anarchie, L’ Paris, 50’5x 33 cm.
1926 nº 1,11,
EA-6
Anarchie, L: Journal de l’ordre Fondee en avril 1850 par Anselme Bellegarrigue Alliance
Ouvriera Anarchiste França/ Bélgica 29’5x 21 cm y 31 x 21 cm.
1965 nº 45,48, 1966 nº 53-55, 1967 nº 58,59,62, 1968 nº 63,1973 nº 95, 1974 nº 96, 1976 nº
108, 1977 nº 109,111, 1978 nº 115, C.230
Anarchism Lancastrium Manchester 13x 20 cm.
S/a. Nº 2 (25 marzo)
C.226
Anarchisme et Non-Violence París 21x 13’5 cm.
1968 nº 11,12, 1971 nº 24, 1972 nº 28-31,
C.540
Anarchismo catania 23 x 16 cm
1975 nº 1-6, 1976 nº 7-12,1977 nº 13,15-18, 1978 nº 19-24, 1979 nº 26-28, 1981 nº
33,36,371987 nº 57, 1988 nº 60 1990 nº 65 1991 nº 67 1992 nº 68,70, 1993 nº 71,72, 1994
nº 73, 74 C.945
Anarchismo’70 Edizioni de l’Antistato e Volontà Casena (Forli) 21 x 15 cm
1970 nº 1, 1971 nº 2, 1973 nº 3,
C.857
Nº 2,5,
Anarchist Sidney Anarchiste 20,5 x 16,5 cm ciclostil
1970 nº 1,
C.431
Anarchist Information Bulletin on Greece Anarchist coil Atenas
1992 nº1,2, 1994 nº 3,4
C.948
Anarchist Black Cross Bulletin Chicago Ilinois 28 x 21,5 cm
1972 nº 1,2, 1973 nº 3,-6, 1974 nº 7
C.232
Anarchist Black Cross Bulletin London Anarchist Black Cross London
1992 nº,2,3, s/d, 5, 1993 nº s/d n 9,
C.951
Anarchist Black Dragon! Anarchist black dragon collectiva Walla Walla Washington
1978 nº 3, 1979 nº 5,6, 1981 nº 8,9, 1982 nº 10, C.232
Anarchist International London 25 x 20,5 cm
1963 nº 3, 1965 nº 5,
C.431
Anarchist News Libertarian press service new York 28 x22 cm
1980 nº 1, 1981
C.232
Anarchist Worker Anarchis Workers association Hull Anglaterra 432 x 30,5 cm
1976 nº 28, 1977 nº 35
EI-2
Anarchiste d’echainé
Diversos números s/d. C.858
Anarchives Bulletin de la fédération Internationale des centres d’etudes et de
documentation libertaires FICEDL 21 x 14,5 cm
1979 nº 0,1, 1980 nº 5-8, 1981 nº 9,11,12(milan),12 (barcelona), 1982 nº13,14,
Editats a diferents ciutats, París, Marsella, Ginebra, Barcelona, Milan , Alemania C.044
L’Anarcho Bulletin mensuel édité en tribune libre 29,5 x 21 cm Niort
1974 nº,136, 138, 140-142, 1975 nº 143-152, 1976 nº 153, 1977 nº 167 1979 nº 182, 1980
nº 183. 185 C.144
L’Anarcho Bulletin mensuel édité en tribune libre 29,5 x 21 cm Limoges
1974 nº 139
C.542
Annales économies sociétés civilisations Paris 24 x 18 cm tip. Francés
1972 nº 3-6,
FB-2
Annals Centre d’estudis comarcals del Ripollès Ripoll 22 x 15,5 cm
1988 nº desembre C.405
Annals dels cursos tècnics de pedagogia Ateneu Politechnicum Barcelona 24 x 17 cm
1928-29 nº 1
C.491
Anoixth poli (Ciutat Oberta) Atenes 28 x 21 cm
1980 nº 1, 1981 nº 3, 1986 nº 5, 7,s/n. 1988 nº 13, 16,17, 1989 nº 19 1990 nº 25 1991 nº 26
C.962
Anselmo Lorenzo Portavoz del Cuartel de Sanidad Barcelona 32 x 22 cm
1937 nº 1
C.570
Anta Contrainformatiu local antifaxistes Terrassa
2004 nº 39, 40, 2005 nº 42, 43
C.978
Antapeia t(N Arrea(n,4 Grecia
1992 nº 1,2,
C.960
Antauen! Oficiala bulteno de beziersa stelo, Beziers, 24x16 cm
1922 nº 4,
C.888
Ante todo España exilio 20’6x16 cm.
1949 nº 4 /enero)
C.667
Ante la Situación Actual Liberación Barcelona 21’5x31’5 cm
1976 nº 1 (febrero)
C.914
Antena confederal CNT MLE Paris 27 x 21 cm
1955 n 1-9, 1956 nº 11-16, 1957 nº 18
C.516
Antenne, l’ Cercle international d’information critique Paris 26,5 x 21 cm
1984 nº 1
C.580
Anteproyecto declaración Línea política Círculos obreros comunistas 31,5 x 21,5 cm
1972 nº 1-10,
C.653
Anthropos Revista de documentación científica de la cultura Barcelona 27 x 20 cm
1983 nº 29-32, 1984 nº 51, 52, 1986 nº 57, 1987 nº 77-79, 1988 nº 80-91, 1989 nº 92-103
1990 nº 104-111, 113, 115, nº 2 extra 1991 nº 116-119 1992 nº 129-132, 136-139, 1993 nº
140-151, 1994 nº 152-159
EM-8 C.761 C.762 C.1047
Anticapitalista, el Plataformas y comisiones obreras anticapitalistas de Madrid 32 x 21,5
cm
1976 nº 1,
C.129
Anticrist, l’ Revista atea
1989 nº 2,
C.1014
Antidoto Sindicato de Sanidad de la CGT Barcelona
1997 nº 1
C.904
Antifaz del Norte, el apuntes para un aprendizaje anarquista Amorebieta 40 x 30 cm
1992 nº 1
C.759
Antimilitarismus information Frankfurt Berlin 21 x 14,5 cm
1981 nº 1,2 4-12, 1982 nº 1-7, 9-12,
C.312
Antu Mythes, l’ París 29,5 x 21 cm
1975 nº 6
C.342
Antipatia Barcelona
2009 4/5, 2010 nº 15 noviembre 2011 nº 21 juny
C.995
Antitese Centro de cultura libertaria Almada 29,5 x 21 y 24 x 16,5 cm
1984 nº 1, 1985 nº 2-4, 1986 nº 5-7, 19988 nº 8, 1989 nº 9, C.455
Antisistema periódico anarquista de Barcelona
2007 nº 1-3, 5-9, 2008 nº 10-20, 2009 nº 21-30,
C.975
Antorcha Revista teórica de la organización Marxista leninista de España
1974 nº extra julio C.555
Anuario social de España Barcelona 21 x 13,5 cm
1919/ 1920
C.847
Anuario de sociología de los pueblo Ibéricos Instituto de estudios sindicales sociales y
cooperativos Madrid 23,5 x 16,5 cm
1967 nº 1-3, 1968 nº 4
AÑ-4
Anue Revista Asociación Nacional de universitarios españoles Madrid 34x 24 cm
1973 nº 28
C.423
Año Zero Revista de comunicaciones anarquistas Almería
1989 nº 1 (septiembre)
C.921
Añurria BBVA de Euskalherria CGT
2009 nº 62, 63
C.1049
APEP Avance informativo Agencia de prensa España Popular. Delegación de Catalunya,
29’5 x 21’5 cm.
1975 nº s/d (5 mayo)
C.146
Arcuso: Organo de Meksikaj Esperantistoj, México, 22’5x16’5 cm. (Esperanto,
castellano)
1921 nº 3,4
C.888
Arguments: París 24x15’5 cm.
1960 nº 20, 1961 nº 23,24, 1962 nº 27,28, C.354
Arguments et Ripostes- Fiches: Supplément a “la documentatión socialiste”, París,
21x13’5 cm.
1959 nº 20-22,
C.289
Ariel: Revista de les arts, Barcelona,
1946 nº 1-8, 1947 nº 9-14, 1948 nº15-18, 1950 nº 19,20, 1951 nº 21-23, EH-1
Arquitectura i Urbanisme: Associació d’ arquitectes de Catalunya, Barcelona, 31’5x 23’5
cm.
1935 nº 5,6,8, 1936 nº 10, 11, C.682
Arte y Cultura: Liga Comunista Revolucionaria, España, 31’5 x21’5 cm.
1976 nº 1-6, 1977 nº 8-14, 17,18 C.090
Arte y Destreza: Semanario Gráfico de Información. Valencia, 30x21 cm.
1922 nº 6 (11- noviembre). C.792
Artes Gráficas: Boletín del sindicato de las artes gráficas, CNT-AIT, Barcelona, 34 x 24
cm.
1936 nº 1-4, 1937 nº 5-19, 1938 nº 20-22, C.571
Artesano, el: Sociedad Obrera el Artesano Barcelona 23,5x12 cm i 24,5x 17 cm
1914 nº 1-12, 1915 nº 13-24, 1916 nº 25-35, 1917 nº 37-48, 1918 nº 49-60, 1920 nº 7881,83-87, 1922 nº 88,89,91,94, 96-98, 1923 nº 100, 101,103,104, 106, 108 C.179
Artilleria Roja Periódico de Campaña redactado por el primer grupo de Cañones PSUC
Monflorite Huesca 35x24,5 cm
1937 nº 12 (12-5-1937)
C.564
Art News New York 28x21 cm
1993 nº 8,
C.825
Arts de la fusta Foment industrial i tècnic de les arts de la fusta de Catalunya Barcelona
27x22 cm
1933 nº 2,5,6,8,10, 1934 nº 12,13,
C.180
AS Info: Bulletin anarchism and syndicalism in castern and central europe Moscu 21x29,5
cm
1993 nº 1,2,
C.860
Asamblea Prensa libre de los barrios de la Trinidad, Torre Baró y Verdun. Barcelona
27,5x21 cm
1969 nº 2
C.126
Asamblea Publicación del sector de Bachilleres de la Organización Comunista Barcelona
ciclostil
1972 nº 1, 1973 nº 4,
C.106
Asamblea Periódico de la comisión de Barrio Carmelo Barcelona 20,5x16,5 cm
1976 nº 3
C.145
Asamblea Movimiento por la autonomía de clase Granada 25x17 cm.
1977 nº 4,
C.363
Asamblea Grupos autónomos de Barcelona 21,5x15,5 cm
s/d finales 70?, nº 0
C.286
Asamblea Obrera Órgano de los trabajadores de SEAT Barcelona 32x22 cm i 16 x 22 cm
1970 n2-4, 8, 10,11, 1971 15-19, 21-24,27-30,32-34, 37, 39-42,44,45,1972 nº 47,49, 51-53,
63, 1973 nº 67,68,70,73-78,80, 84, 87, 88,90,91,94,95, 1974 nº 100,101, 105, 108,
109,114, 116, 119,120,122,1975 nº 124,125,127,130, 137,140,
C.382
Asamblea Obrera Plataformas anticapitalistas de Zamora y campesinos de Zamora contra
el capitalismo. Zamora 32x21,5 cm
1974 nº 1
C.535
Asamblea Obrera Plataformas y comisiones obreras de empresas de Valencia 31,5x21,5
cm
1974 nº 5,6
C.087
Asamblea Obrera Corriente autonomia e independiente de clase Navarra
1976 n º1-5 y nº especial, 1977 nº especial , 7,
C.128
Asamblea Obrera Asociación obrera asambleista Madrid 31,5x21,5 cm
1977 nº 1
C.613
Asamblea Obrera del Metal
Barcelona 32x22 cm
1973 nº gener , nº abril,
C.541
ASO: Boletín de la Alianza Sindical Obrera de España, Perpinyà, 27’5x22’5 cm.
1963 nº 1 1964 2-5, 1965 nº 1,2, 1966 nº 1,2, C.087
ASO Alianza sindical obrera 32x21,5 cm
1966 nº s/d (en el mes de abril de 1964b un grupo...) C.091
ASR Libertarian Labor Review Anarcho syndicalist Chicago
1999 nº 27, 2000 nº 28
C.976
Aspa: Actualidades sociales y políticas de Alemania, Berlín, 30x21cm.
1942 Nº 116 (25-3-1942), nº119 (6-5-1942). Cajas b
Association Internationale des Travailleurs Service de Presse de ‘AIT 16x22 cm
1935 nº 173 (abril)
C.913
Assomoir, l’: La France Stalinienne París 29,5x21 cm
1978 nº 1
C.220
Asturias órgano de la CNT de Asturias , León y Palencia 16x10 cm
1947 nº 1 (5 marzo)
C.114
Asturias órgano de la CNT de Asturias , León y Palencia 21x14 cm
1963 nº 1,2,
C.114
Asturias: Boletín interno de la Confederación Regional del Trabajo de Asturias, León y
Palencia de la CNT de España, exilio (Francia), castellano, 60x45cm.
1964 Nº Especial (oct. 1964), 1965 nº especial (Jul.1965). EJ-3
Atalaya Semanario para todos Barcelona 16x22 cm
1942 nº 20 (25 abril)
C.913
Atalaya Tribuna Confederal de Libre discusión París 38x27,5 cm
1957 nº 1, 1958 nº 2-7, completa
EL-5
Atalaya Revista de Información París 27,5x22,5 cm
1971 nº 0, 1
C.257 y C. 563
Atalaya de la Falange Boletín informativo de la Guardia de Franco Madrid 29,5 x21 cm
1948 n agosto
C.821
Ateneo Ateneo Germinal Madrid 31,5x21,5 cm
1980 nº 6
C.197
Ateneo Ateneo Libertario de Usera Madrid 31,5x21,5 cm
1978 nº 1, 1979 nº marzo
C.161
Ateneo El Ateneo Libertario de S José Zaragoza 31,5x21,5 cm
1978 nº mayo
C.161
Ateneo El Ateneo Libertario de la Verneda Barcelona 21 x 15,5 cm
1979 nº 3, 5,6, 1980 nº 7 1981 nº 8 C.198
Ateneo Ateneo Libertario de Santa Coloma de Gramanet 44x 31,5 cm
1978? Nº 0
EE-5
Ateneo Español Ateneo Español Toulouse 27x21 cm
1966 nº 1, 1967 nº sd, 3, 1968 nº 4,5, 1969 nº 6,7, 1970 nº 8 C.092
Ateneo Libertario Ateneo Libertario Cantabria 29,5x21 cm
1977 nº 1
C.166
Ateneo Libertario Belvitge Gornal Ateneo Libertario Belvitge Gornal Barcelona
1978 nº juny, nº novembre C.159
Ateneo Obrero de Badalona, el Badalona 27x19 cm
1907 nº 229
C.582
Ateneo Obrero de Badalona, el Badalona 31,5x22 cm
1920 nº 270 (marzo)
C.582
Ateneo Tarraconense de la clase obrera Tarragona 17,5x27 cm
1879 nº 8
C.548
Ateneo Tarraconense de la clase obrera Tarragona 28x19,5 cm
1896 nº 2
C.289
Ateneo Teosófico de reparto gratuito a los señores socios del mismo Madrid 21,5x15,5 cm
1931 nº suplemento al nº 1, 8,
C.538
Ateneu, l’: Ateneu Igualadi de la classe Obrera Igualada 31x21,5 cm
1915 nº 51
C.210
Ateneu Ateneu Obrer del districte segon Barcelona 31 x22 cm
1914 nº 4,7,9,10, 1915 nº 15-17, 1919 nº 44, 1922 nº 57,58,61,63-68, 1923 nº 69-75, C.182
Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant Barcelona 21x16 cm
1936 nº 10, 13,
C.667
Aurora Social: Defensor dels interessos del Treball. Barcelona
1908 nº 43, 56
Auto Transport Federación Industrial de Auto Transportes dfe Catalunya y Mutualidad de
la FIATC Barcelona
1937 nº 80
C.930
Autogestion Solidaridad con los empobrecidos de la tierra Madrid
1998 nº 22,26, 2000 nº 36,
C.978
Avance: Diario de la mañana, Oviedo, 60x44 cm.
1934 nº 900 (3 octubre). EE-2
Avance CNT AIT Sección Aduanas Consignatarios Barcelona
1979 nº s/d
C.921
Avant Secció de preaprenentatge i perfeccionament Escola del Treball Barcelona 28 x 22
cm
1933 nº 2,
C.580
Avant Periòdic d’orientació revolucionaria París7 Barcelona 32 x 22,5 cm
1934 nº 2,
C.612
Avant... l’ organ de l’avantguardisme de la FJC de C Barcelona 26,5 x 19 cm
1935 nº 52, 53, 64, 1936 nº 73, 74,
C.1081
Avant: Òrgan del Partit Obrer d’unificació Marxista. Barcelona 62x44cm.
1936 nº 1,3,4,6,7,10,12, ED-5
Avant organ dels treballadores dels Laboratoris del Nord d’Espanya EC El Masnou 33 x
23 cm
1937 nº 8, 12,
C.535
Avant Alumnos Verge Aldama Nuestro trabajo Asocación de Padres, Barcelona 32 x 23
cm
1983 nº 13, 1984 nº 14, 1986 nº 17
C.496
Avant ¡ òrgan del comité Nacional de Catalunya del partit del Treball d’Espanya Barcelona
32 x 22 cm
1975 nº 3,4, 1976 nº 6, 7, 10, 12, 1977 n º13-15,
C.126
Avante Revista Mensual de pedagogia barcelona 24 x 17 cm
1929 nº 15, 1930 nº 35, 1933 nº 58
C.847
Avante Santa Coloma de Gramanet 31,5 x 21,5 cm
1972 nº agosto, nº octubre
C.134
Avante Sindicato Libre de la marina Mercante Barcelona 21 x 20 y 32 x22 cm
1977 nº 9, 1978 nº 11,12, 1979 nº 13, 15-18,
C.338
Avante CNT Ait Sección aduanas Consignatarios Barcelona
1979 n ºs/d
C.921
Avanzada, La: Semanario Jaimista, Madrid, 44x31cm.
1923 Año 1 nº2 (20 abril de 1923), nº 5 (11 de mayo de 1923), nº 8 (1 de Junio de 1923).
Avanzada estudiantil órgano de la resistencia estudiantil Chile
21x 15 cm
1980 nº 4
C.435
Avanzada de Madrid revista del comité local de la Liga Comunista Madrid 31,5 x 21,5
cm
1973 nº 1,
C.331
Avanzar Boletín de la secciones sindicales de la CNT AIT de Santa Coloma de Gramanet,
Sta Coloma de Gramanet 31,5 x 21,5 cm
1983 nº 1,
C.361
Avapxia Atenas
1990 nº 17-19,
C.950
Avenç, l’ Literari, artistic i científic revista mensual il·lustrada Barcelona
1891 nº 6, 10,
C.997
Avenç, l’ Joventuts d’esquerra Barcelona 38,5 x 27,5 cm
1924 nº 1,
EK-5
Avenç Periodic quinzenal Català independent Cornellka 31 x 21,54 cm
1927 nº 3,4 1928 nº 7,9,12,18, 19,21, 25-30, 1929 nº 31-33, 35,37,38,40 C.181
Avenç, l’ Barcelona
1976 n º0, 1977 nº 1-6, 1978 nº 7-11, 1979 nº 12-22, 1980 n º 23-33, nº 34-44, 1982 n º4555, 1983 nº 56-66, 1984 nº 67-69, 71-73, 75, 1985 nº 85
C.070, 270 y 419
Avenir Publicació setmanal de Nous Horitzons de Perfecció Barcelona 40,8 x 28,8 cm
1905 nº 1,2,
EI-5
Avenir, L’: Setmanari d’ Esquerres, Fundador Francesc Layret, Sabadell, 42x31’5 cm.
1924 nº 207 (13 setembre) EF-1
Avenir Cellule Nicolle. Section Montreuil Sud Federation Seine Nord Est Parti
Communiste Français Montreuil 31 x 21 cm
1960 nº desembre
C.387
Avenir Revista social de pensamiento anarquista Barcelona 32 x 22 cm
1982 nº 0 ,1,
C.168
Avenir social, L’: Revue mensuelle publies sous le patronage du PCE, Bruxelles
1928 nº 1-3, 6 C.712
Avenir Syndicaliste: Organe de la Fédération Générale autónome des Fonctionnaires,
agents et ouvriers de l’état et des services publics et de santé, FGAP, París, 37x27’5 cm.
1953 nº 14 (décembre) EK-6
Aversión Publicación anarquista
2011 nº 1,2, 2012 nº 3-6,
C.1018
Avi, L’: Periodich català, Barcelona,
1878 nº 1-10, 1879 nº 11-15, EQ-4
Avi, L’: Setmanari Satirich, Barcelona, 43x28 cm.
1906 nº 2-7,10-13, 1907 nº 39, EQ-4
Avis, du Travailleur de la Regie, L’: Numero special de “Nptre Lutte chez Renault”
CFTC, Billancourt, Francia, 27x21 cm.
1957 nº supl. Nº 66, 1958 nº supl. Nº76, C.548
Aviron Colliourenc Colliure 30x 21 cm
1993 nº XV
C.741
Avis du travailleur de la Regie, l’ numero special de Notre Lutte Chez Renault
Billancourt 27 x 21 cm
1957 nº suplement 30 setembre, 1958 nº suplement 31 de març C.548
Avispa Picotazo mensual intransigente Gijón
1999 nº 1-3, 2000 nº 4,5
C.968
Avui Diari d’avisos i noticies Reús
1935 nº 256,
EH-5
Avui Servei d’informació català Barcelona 32 x 22 cm
1972 ºn setembre, nº octubre, nº novembre/desembre, 1973 nº 16 febre, nº 27 març, nº
suplemet 15 maig, nº 5 juny, nº 30 julio, suplement, nº 30 setembre, nº 1 novembre, nº 9
novembre, nº 15 novembre, nº 22 novembre, nº 29 novembre, nº 22 desembre, extra, nº
Nadal, 1974 nº 20 gener, nº 20 febre, n 23 febrer, nº 25 març, nº 25 març extra, nº 10 maig,
nº 30 juny, nº 25 setembre, nº 31 octubre, nº 31 desembre, nº suplement desembre, 1975 nº
31 gener, nº febre, nº 31 març, nº maig extra, nº juliol, nº 30 setembre, nº 27 octubre, nº 31
octubre, nº 30 novembre, 1976 nº 35-39,
C.340
Avui Documents Servei d’informació català Barcelona 32 x 22 cm
1973 nº juliol, nº octubre, 1974 nº abril, 1975 nº novembre,
C.340
Axitación social Grupo axitación social Vigo Pontevedra
2004 nº 1,
C.976
¡Ay ¡mare! Director en Jefe Jano Violette Toulouse 27 x20,5 cm
1950 nº 1-3,
C.426
Aytonomedia anarquista Grecia
1995 nº 5
C.984
Ayer Revista de Historia contemporánea Madrid 13,5x21 cm
2002 nº 45 (El anarquismo español)
C.912
Ayuda A la Iglesia perseguida madrid 29 x 20,5 cm
1968 nº 3,
C.193
Azimut Federación local de Pontevedra CNT Pontevedra 31,5 x 21,5 cm
1977 nº 1, 1979 nº 2-4,
C.161
Azione Diretta organizzazione comunista Libertaria 33 x 23 cm ciclostil
1978 nº Contro il piano di ristrutturazione padronale, nº autonno 78-79 per affrontare una
difficile stagione di lotte
C.088
Azione Diretta Giornale operario di intervento anarcosindicalista Firenze 41,5 x30 cm
1976 nº febrero, nº marzo, nº abril, nº junio, 1-3, 1977 nº 2-11, 1978 nº 12, 1-5, EI-10
Azione Diretta Mensile di propaganda anarchica Breganzona Ticino Suissa 30,5 x 22 cm
1977 nº 22, 1979 nº 38,
C.231
Azione Diretta Mensile anarchico Rancate Suissa 30,5 x 22 cm
1981 nº 60,62, 1982 nº 65, 66
C.231
AZOA ANARCOSINDICALIS GRIEGO Atenas
1995 nº 1-35,1996 nº 36-38, 60,74-76, 1997 nº 77-2, 84, 86-101, 104-106, 108-111, 1998
nº 118-121, 123 124, C.859
Azul Falange española tradicionalista y de las JONS Córdoba
1938 nº 557
C.435
Bacalla, Lo: Barcelona 22x16 cm velografiat 22x16 cm
1903 nº 1-7
C.580
Bacenilla Cósmica, A: Órgano de la comisión proyate (No Pro-motora) de PENE Partido
de Esquizofrénicos y Neuróticos españoles Galicia? 31’5x21’5 cm
1977 nº 2 (mayo)
C.196
Badall de Gràcia, El: Revista d’informació general de la Vila de Gràcia, Gràcia,
Barcelona 32,5x24 cm
1979 nº 1-6, 1980 nº 7-10, 16-18,
C.108
Badallet Suplement Infantil per nenes i nens (El Badall de Gràcia) Barcelona 21’5x16 cm.
1979 nº novembre ,
C.108
Baifo, El: Tenerife 21’5x16 cm
1987 nº 1, 1988 nº 2,3, 1990 nº 4, 1991 nº 5, 1993 nº Mayo, 1994 nº6,7, 1996 nº 8,9,
C.570 y 754
BD Marga Acción Comunista? 31’5x21’5 cm.
1976 nº 4-6,
C.539
Baixeras: Publicación Pedagógica editada por los amigos del Grupo Escolar Baixeras,
Barcelona, 23’5 x16’5 cm.
1927 nº 3 (febrero) C.299
Baixeras: Assaig de recerca històrica, Barcelona, 22’5x 16’5 cm.
1934 nº 3, (desembre) 1935 nº 4 (Juliol). C.299 y 778
Bakunin: Órgano del Cuartel Bakunin, Barcelona, 32’5x 22’5 cm.
1937 nº 5 (20 febrero) C.593
Bakuninista Rivista teorico strategica federazione dei Comunisti Anarchici Modena 33x22
cm.
1977 nº 1
C.344
Balance Revista de política económica Madrid 31x21’5 cm
1972 nº 446, 1973 nº 449
C.584
Balance Cuadernos de historia del movimiento obrero Barcelona 29’5x21 cm
1991 nº1,3, 2001 nº 21,22, 2002 nº 17,18, C.767
Bancario: Órgano de la Federación Nacional de empleados de Banca, afecta a la UGT de
España. Madrid, 38x28 cm.
1931 nº 12 (septiembre/Octubre) nº 12 (Noviembre)
EK-4
Bandeira Vermelha:Orgao central do Partido Comunista Portugues (reconstruido),
Lisboa, 60x43 cm.
1977 nº 97, 1978 nº 109, 110
EJ-1
Bandera Federal, La: Valencia, 44x32 cm.
1894 nº 133 EI-1
Bandera Federal, La: Periódico de Alianza Republicano Socialista, Madrid, 56x40’5 cm.
1912 nº 136 EJ-5
Bandera del Poble Català: Barcelona, 26x20’5 cm.
1946 nº 4,5 C.126
Bandera Progresista, La: Órgano oficial de la Juventud Republicana Progresista de
Cataluña. Eco en esta provincia de la Unión Republicana Revolucionaria. Barcelona,
49’5x35 cm.
1895 nº 23 (30 noviembre) EJ-2
Bandera Roja: Portavoz de la Organización Comunista de España “Bandera Roja”
Barcelona, Ciclostil, 31’5 x 21’5 cm. Los últimos años en Offset
1968 nº 1,2 , 1969 nº 3-6, 1970 nº 7-10, 1971 nº 11-13, 1972 nº 14,15,17, 1974 nº 18,20-23,
1975 nº 24-28, 32,35,36, 1976 nº 37,38,40-42, 44-46, 1977 nº 50-53, 55-58, 1978 nº 87,89,
93, 97, 100, 109, C.331
Bandera Roja: Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España
(Reconstituido) Madrid, 29x21 cm.
1975 nº 1,2, 4-6, 1976 nº 7-9, 11-16, 1977 nº 19-24, 26-29, 1978 nº 32,33,35,36, 1979 nº
47, 49, C.034
Bandera Socialista: Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sección Mexicana de la
1º Internacional, México, 41x28’5 cm.
1977 nº 32,33, 1978 nº 68 EB-6
Bañolense, El: Semanario Republicano, Director Pablo Rodríguez Caxias, Bañolas, 39x31
cm.
1889 nº 163 (15 septiembre) EE-3
BAP Barcelona anarko Punk Barcelona
2003 nº 0
C.921
Barcelona Atracción: Revista mensual de la Sociedad de Atracción de Forasteros,
Barcelona, 27’5x 21’5 cm.
1928 nº 202,
Barcelona Cómica Barcelona 27 x18 cm
1894 n 50, 1897 n 6
C.927
Barcelona crítica: Editada en Barcelona, 44’5x 32 cm.
1890 Suplement al nº 166 EI-5
Barcelona Financiera: Revista Comercial, Barcelona, 32x22cm.
1928 nº 129 (25 diciembre 1928)
Barcelona Libertaria Jornadas Libertarias Internacionales Barcelona 44x32 cm
1977 n 1-3,
EI-10
Barcelona Teatral: Semanario de espectáculos. Suplemento Revista Gráfica Nacional
“Nueva España” 50x34 cm.
1942 nº 78, 1943 nº 121, EK-6
Barceloneta: Boletín del Casino Republicano. Aparecerá una vez al mes, Barcelona, 28’5
x21 cm.
1912 nº 2, 1913 nº 10,11, 1914 nº 10,11, C.721
Barretina, La: Setmanari humorístich, popular y català de bona mena. Deslligat de tot
partit politich. Sortirà cada divendres, Barcelona, 38’5x27’5cm. Tipografia.
1892 nº 18 (maig), 1896 nº 155,181,189,191,194-200, 1897 nº 209,216. EK-1
Barretina, La: Editada en Barcelona, 27x19cm.
1903 nº 1 (8 d’ agost). C.792
Barricada: Estudiants revolucionaris de batxillerat i pre universitàri, troskista, Barcelona,
31’5x21’5 cm. Ciclostil.
1970 nº 1 (maig) C.283
Barricada Comité central unificado de las Juventudes Comunistas Revolucionarias (IV
Intrnacional) Madrid
1978 nº1,3, nº especial noviembre, nº 4, 1979 nº 1, 1980 nº 2, 3, 8, nº “salvador vencerá,
1981 nº “depurar a los golpistas”, 1982 nº especial elecciones C.982
Barrikada La barricada cierra la calle pero abre el camino periódico libertario Montevideo
34 x 22,50 cm
1996 nº5,7, 1997 nº9, 1998 nº10,13, 2000 nº18,19
C.862
Barrikada de Papel sueltos de comunicación libertaria y anarcosindicalista Sevilla
43x31,5 cm
1987 nº0-2, 1988 nº3-10, 1989 nº14-16, 1990 nº17, 18, EB-1
Barrio Bielefeld Alemania
1992 nº 13
C.988
Barrio Chino Comisión obrera juvenil del Barrio Chino Barcelona 22 x 16cm ciclostil
1969 nº2
C.300
Barrio Chino express Squatters Barcelona 31,5 x 21,5 inglés y castellano
1985 nº1
C.455
Barrio Libertario Ateneo libertario Lavapies Latina Embajadores Madrid 44x 32 cm
1977 nº 0
EI-10
Barrios Colectivo barrios anarquista Valencia
2002 nº1,4-7, 2003 nº 3
C.865
Barris en lluita Partit socialista d’alliberament nacional Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1974 nº7
C.370
Barrutik Asociación de apoyo a presos y presas. Vitoria
1989 nº 0 1992 nº 22,23, 1993 nº 24, 1994 nº 25,
C.978
Basala Asociación de amistad y solidaridad con el pueblo Saharahui Barcelona
1976 nº3-5,
C.101
Base, La Comités de Base Barcelona
1971 nº 2 (maig)
C.114
Base Zero Anarquistas Alcañiz Teruel
1987 nº 0,1, 1988 nº2,3,
C.828
Basta Toulouse 29,5x 22,5 y 45 x 22,5 cm
1976 nº1,3,4,6, 1977 nº7,8, 1978 nº abril, nº Basta Toulouse,
C.220
Basta Colectivo Basta Madrid 24,5x17,5 cm
1977 nº 1
C.160
Basta Boletín Informativo CNT Banco Atlántico 21,5x 16 cm
1977 nº, 1,2
C.160
Basta Boletín de libre expresión CNT Banco Atlántico 22x 16 cm
1981 nº1
C.160
Basta ya Unión de sindicatos obreros de Sabadell CNT Sabadell 21x 15 cm
1988 nº1, 1989 nº7,9, 1990 nº10,
C.614
Bata Negra, la Facultat de Medicina Barcelona 31,5x 21,5 cm
1979 nº Mayo, nº junio
C.196
Bataille Democratique, la Parti communiste francais Paris 42,5x 30
1958 nº 25
EB-6
Bataille Sociales, la Force ouvriere de la region Parisiense París 42,5 x 29 cm
1955 nº Syndicalisme libre, nº Progrès et Liberté, 1959 nº salaries, menageres,
EB-6
Bataille Syndicaliste, la Comité de defense syndicaliste de la CGT París 41,5 x 30,5 cm
1946 nº12
EI-5
Batalla, la Barcelona 55x 38,5 cm
1924 nº39,47, 51, 52, 68, EJ-4
Batalla, La: Semanario Comunista Barcelona 55x38 cm y 62x44cm
1931 nº 33,37,42-44, 46 1932 nº116, EJ-4
.
Batalla, La: Órgano del Partido Obrero de Unificación Marxista, Barcelona, Castellano,
diario, 62x44'5cm. Segunda época.
1936 nº 14, 20, 21, 43, 59-67, 69, 71-74, 76-78, 82, 89, 98, 117, 119-123, 127, 130, 1937
nº 133, 148, 158, 160, 163, 236, EJ-4
Batalla, la POUM
1944 nº1 1945 nº2-4, 1946 nº6,7, 19, 1947 nº21-23, alguns exemplars son copía C.114
Batalla, La POUM en Francia París
1945 nº1-9 1946 nº10-29, 1947 nº 30-50, 1948 nº 51-68, 1949 nº69-81, 1950 nº 82-92,
1951 nº93-104, 1952 nº105-113, 1953 nº114-120, 1954 nº121-125, 1955 nº126-128, 1953
nº129-131, 1957 nº132-134, 1958 nº 135-138, 1959 nº139,140, 1960 nº141, 1961 nº142,
1962 nº143,144,1963 nº145, 1964 nº146,147, 1965 nº148-153, 1966 nº154-157, 1967
nº158-163, 1968 nº168-171, 1970 nº172-175, 1971 nº176-178, 1972 nº179,180, 1973 nº181
colección completa EJ-4
Batalla, La POUM /Madrid (Continuación de París)
1975 nº182, 1976 nº183,188, 1977 nº mayo, 189-191 1978 nº192-199, 1979 nº200-205,
1980 nº206-208
EJ-4
Batalla, la POUM segon congrés Barcelona
1976 nº185, 1977 nº186-188. 1978 nº192, nºsuplement
C.578
Batalla, la Voz Obrera periódico de AC CUM POUM proceso de unificación Barcelona
43x 29 cm
1978 nº setembre
EJ-4
Batalha, la Antigo orgao da confederacao geral do Trabalho Lisboa 43x 31 cm y 50,5 x
33,5 cm
1974 nº1-6, 1975 nº7-26, 1976 nº27-31, 1977 nº32-37, 1978 nº38-45, 1979 nº46-56, 1980
jnº57-68, 1981 nº69-78, 1982 nº79-90, 1983 nº91-102, 1984 nº103-107, 1985 nº 108-112,
1986 nº113-116, 1987 nº117-119, 1989 nº124-126, 1990 nº127, 1991 nº 133, 1992 nº135138, 1993 nº139-141, 1994 nº143-148, 1995 nº149,151,153, 154, 1996 nº155-160, 1997
nº161-166, 1998 nº167-172, 1999nº173-178, 2000 179-184, 2001 nº185-190, 2002 nº191196, 2003 nº 197-202, 2004 nº203-208, 2005 nº209-214, 2006 nº215-220, 2007 nº221-226,
2008 227-232, 2009 nº233-237, 2010 nº238-242,
EJ-2, FI-4
Batiment, le CNT sectikon francaise de l’ AIT Bordeaux 21x 15cm
1977 nº abril
C.431
Batisseur, Le: Publie par la Federation Nationale des Travailleurs du Batiment des
Travaux publics et des Materiaux de contruction, CGT FSM, París, 41’5x27’5 cm.
1952 nº 28 (mai) EK-6
Battaglia Comunista Partido comunista Internazionale Milano 44 x 30,5 cm
1978 nº10,11,
EI-3
Be Négre, El: Setmanari Satíric. Barcelona, 50x35cm
1931 nº 1-28, 1932 nº 29-80, 1933 nº81-104, 106, 108-114, 116-120,122-128,130, 133,
1934 nº 135-137, 140, 141, 143,150, 153, 159,168, 174, 1935 nº 186, 187,189,190-192,
195,196,198, 203, 207,208,212,214,220, 1936 nº 225, 239,
EL-2
Be Negre, el : Setmanari Satíric Barcelona 43,5x30 cm
1979 n 246, 1-9, 11,
EDB-4
B E D E S: Bureau d'études et de documentation éconómiques et syndicales. París, frances,
quinzenal, 21x27cm. Tipografía. EO-1
1949 nº 37, 1950 nº 38-40,50 1951 nº62,64,66-68.72,-78, 1952 nº79,84,85,87-89,91,94,
1953 nº96,97,100
Beek comic anarquista Sopot Polonia 21 x 29,7 cm
1991 nº8
C.860
Befreiung Anarchistische Zeitung Köln 30,5x 21,5 cm
1977 nº4
C.220
BEIPI Assocaiton d’etudes et d’informations politiques internacionales París 31 x 22 cm
1949 nº1,2,4,8, 12-14, 16, 1950 nº 17-22,24,26,30,35,37, 1951 nº suplement maig ,47-58,
1952 nº suplement gener, 59-78, 1953 nº80-100, 1954 nº101-121, 1955 nº122-142, 1956 nº
gener
FI-3
Beirut Associació catalunya Libano Barcelona 30 x 21 cm
1995 nº març
C.767
Belga Esperantisto Monata revuo Antverpeng 26 x 16,5 cm
1908 nº1,2,
C.670
Belga Katoliko Orgaan der Belga Katolika ligo Esperantista Bélgica
1911 nº 1 (maig)
C.670
Bellaterra Assemblea d’estudiants de ciències de la informació Bellaterra 27,5 x 21 cm
1981 nº 0 juny
C.068
Bellaterra Barcelona 34 x 24 cm
1924 nº 10
C.564
Bellota Mekanika Federación Regional extremaña de grupos anarquistas Badajoz
1991 nº 2 (mayo- junio) 1992 nº 2
C.850
Bellvitge último districto Hospitalet 30 x 22
1992 nº 1
C.759
BEN Bloc d’estudiants Nacionalistes,adherit a la FNEC Barcelona 311,5 x 21,5 cm
s/d nº en complir-se el quart any de la seva existència
C.129
Berriak Euskadi ta Askatasuna 22x 16,5 cm
1971 nº 7,8, 10,
C.151
Besos Obrero Comisiones obreras del sector Barcelona 32 x 21,5 cm
1969 nº 2,3, 1970 nº 4,6, 9,10,
C.126
Best Motivny Periódico Nihilista e iconoclasta
2004 nº 1, 2005 nº tres exemplares diferentes sin datos
C.904
Biayaiya Hoja anarquista de León 42 x 29,5 cm
1994 nº 1
C.742
Bibero, el L’ebin-CAM Equip Borrás d’investigació nutricional consell alimentari de la
Mediterrania , Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1982 nº 3, 1984 nº 5,
C.373
Biblia Tradukisto Sohan (Anglaterra) esperanto 21,5 x 13,5 cm
1908 nº 1
C.670
Biblion Revista Bibliografica mensual 35 x 24 cm
1932 nº 52,54-57, 1933 nº 58-60, 1935 nº 83,86-88, 90 ,92,93,1936 nº 94-98,
Dins Alemania ilustrada relligat FF-3
Biblioteca Obrera Movimiento Comunista de España ciclostil
1970 nº 1, 1971 nº 4
C.123
Biblioteca la Palestra Tribuna libertaria Buenos Aires 13 x 9 cm
1923 nº 5
C.178
Biblioteca Verde revista Catálogo Integral Barcelona 30 x21 cm
1993 nº 6
C.756
Bicho, el Boletín de libre expresión de los trabajadores del Banco central Hispano Sección
Sindical de CGT Madrid
1997 nº 14, 2000 nº 19, 2001 nº 20,21,
C.828
Bicicleta Boletín informativo del colectivo Internacionalista de comunicaciones libertarias
y ecológicas de trabajadores anarcosindicalistas Madrid /Valencia 29,5 x21 cm
1977 nº 0, 1977 nº 1-2, 1978 nº 3-11, 1979 nº 12-22, 1980 nº 23-34, 1981 nº 35-43, 1982 nº
44-47,
C.253-254
Bien Boletín de información sobre energía nuclear Barcelona 30,5 x 21 cm.
1978 nº 0, 1979 nº 4-6, 8,
C.168
Bifurca en Lucha Trabajadores anticapitalista de Moncada Bifurca Montcada
1975 nº abril
C.653
BIL Bulletin d’information et de Liaison periodique mensuel Bruxelles 30,5 x 21 cm
1978 nº 8
C.106
Bilten Anarko sindikalisticki Belgrad Servia
2005 nº 1
C.951
BIM Butlleti d’informació municipal del ajuntament de Valencia 29 x 21 cm
1981 nº 29,
C.388
Biocultura Sociedad naturista de cultura humana Buenos Aires 29,5 x 20,5 cm
1927 nº 2
C.593
Biófilos Prensa del pensamiento libertario en Colombia Bogota
1992 nº 2, 1993 nº 3
C.960
Biulleteni TEKS Moskva Moscú 25 x 17 cm
1911 nº 1
C.324
Bizantio Monata esperanto revuo eldonata en Konstantinopolo Constantinopla 28x19,5 cm
1921 nº 1
C.670
Bizimoduak Durangaldeko aldizkari anarkosindicalista CNT AIT Durango
2009 nº 1 2010 nº 4,
C.1007
Bla, Bla, Bla Ateneu Llibertari Estel Negre palma Mallorca 21x 15 cm
1994 nº 3,
C.768
Black circles West Somerville USA 28,5 x 21,5 cm
1975 nº 4, 1976 nº 5
C.219
Black Cross Chicago illinois 28x 21,5 cm
1973 nº 4
C.219
Black Flag Bulletin of the anarchist Black Cross Londrés 25x 20 cm y 31 x 21 cm
1971 nº 1-3,5-7, 9, 1972 nº 10-14, 1973 nº 15, 1-7, 1974 nº 8-16, 1975 nº 17-19, nº 1-5,
1976 nº 6-12, 1977 nº 13-15, 1,2, 1978 nº 3,4,6,7, 1979 nº 8-12, 1980 nº 13, nº 1,2, 1981 nº
6-9, 1982 nº 10, 1983 nº 3, 1984 nº 6, 1985 nº 135, 137, 138, 1986 nº 151, 152, 154 1991 nº
202 1993 nº 203, 1994 nº 205, 1995 nº 207, 1996 nº 208-210, 1997 nº 211, 212, 1999 nº
216, 217, 2000 nº 218, 2001 nº 220, 2002 221,222, 225, C.561 C.947
Black Out Settimanale metropolitano delle lotte autonome Milano 34,5 x 24,5 cm
1978 nº 6
C.220
Black & Red Detroit (Michigan) 22,5 x 13,5 cm
1968 nº 4
C.431
Black Rose Black Roses lectures and Learning Boston
1979 nº 4, 1980 nº 5
C.948
Black Rose Books Montreal 27x21 cm
1993 nº setiembre
C.753
Black Star An anarchist review. Milwaukee Wisconsin 27,5 x 21 cm
1976 nº 3,5,
C.564
Blame Collectif des lyceens anarvchistes clermontois Clermont Ferrand 29,5 x21 cm
1984 nº 12
C.483
Blatt Stadtzeitung für München 28 x 19 cm anarquista
1978 nº 120, 1979 nº 146,147, 155, 1980 nº 163, 1980 nº 187
C.219
BLICA: Bulletin de Liason Inter.-Comités d’action, París, 31x21 y 27x21 cm.
1968 nº 3,5-7,9, C.580
Bloc Bloc català d’estudiants Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1970 nº abril, 1971 nº 3,4, 1972 nº 1,
C.129
Bloc informa Bloc català d’estudiants 31,5 x 21,5 cm
1972 nº 1
C.129
Bloc Roig Seccions no obreres de germania socialista País València 31,5 x 21,5 cm
1973 nº 1, 1974 nº 2,3,1975 nº especial novembre, 1976 nº 5, nº especial març, 6,7, C.338
Block out Coordinamento nazionale lavoratori scuola Trento 32 x 22 cm
1981 nº noviembre, 1982 nº2-5,
C.220
¡Blop! Boletín informativo de la escuela Popular de Prosperitat Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1988 nº 1,
C.614
Bluf! Amsterdam 21x30,5 cm
1982 nº marzo, 1983 nº 87-90, 1987 nº 269, 1988 nº 301, C.810
Boar anarco sindicalismo Moscú 20,5 x 29 cm
1989 nº 1
C.860
Boas Coruña! Federación Anarquista Galega Coruña
2005 nº 0 (diciembre)
C.915
Boca es para gritar, la Barcelona
2003 nº 2, ,4, 2004 nº 5-7, 2005 nº 8, 9,
C.891
Bockas Boletín ackrata de kontrainformación Xixón 21 x 15cm
199? Nº 0
C.851
Bofi ! Federación autónoma de Colectivos Barcelona
1984 nº 1,2,
C.927
Bohemia Territorio libre en América La Habana 31 x 24 cm
1973 nº 26 (29 junio), nº 46 (16 noviembre) 1975 nº 11 (14 marzo) ,
C.315
Boikot Córdoba
1987 nº 1 nº s/d
C.850
Boites 18 de vitesses, Les: CGT RNUR FSM Francès ciclostyl
1958 nº (16-octubre), nº (22 novembre)
C.289
Bola Autonomía libertaria Santiago Compostela 21 x 15 cm
1995 nº s/d (marzo)
C.768
Bolchevique, el Órgano del comité de Barcelona de la organización tronquista (sección
española de la Liga Internacional de reconstrucción de la IV Internacional). Barcelona 21,5
x 32 y 29,5 x 21 cm
1974 nº 1, 1975 nº 8, 1976 nº 16
C.134
Boletim Da associaciçao de grupos autónomos anarquistas Portugal 29,5 x 21 cm
1975 nº Julio
C.108
Boletim Centro de estudos libertários Portugal 29,5 x 21 cm
1990 nº abril
C.727
Boletim de estudos operarios Instituto de ciencias sociais de Universidad de Lisboa 29 x
21 cm
1984 nº 5
C.453
Boletim de informaçao anarquista Centro cultura libertaria Almada Portugal 29,5 x 21
cm
1993 nº 0, 1994 nº 2, 1995 nº 3, 1996 nº 5, 1997 nº 6, C.743
Boletim oficial do grande oriente lusitano unido Supremo consejho da Maçoneria
Portugueza Lisboa 22,5 x 14 cm
1870 n,º 16, 1871 nº 23, 24, 26, 1873 nº 12, 1875 nº 5,9, 1876 nº 10, 11, 1879 nº 2,4,5,
1880 n,º 4,5, 1881 nº 1-3, 7, 1883 nº 11-13, nº abril, 1886 nº1-4, 1887 nº abril, 1893 nº 1-5,
1894 nº1 1897 nº febrero, nº marzo, nº abril, nº mayo, nº junio, nº julio, nº agosto, nº
septiembre, 1898 nº enero, nº febrero, nº marzo, nº abril, nº mayo, nº junio, nº julio, nº
agosto, nº septiembre, nº octubre, nº noviembre, nº diciembre, 1906 nº noviembre, nº
diciembre, 1907 nº enero, nº febrero, nº marzo, nº abril suplemento, nº julio, nº agosto
suplemento , nº septiembre, nº octubre, nº noviembre, nº diciembre, 1908 nº enero, nº abril,
nº octubre, 1909 nº enero, nº abril, nº julio, nº octubre, 1910 nº enero, nº septiembre, nº
octubre, nº noviembre, 1911 nº enero, nº abril, nº junio, nº septiembre 1912 nº enero, nº
febrero, nº marzo, nº abril, nº octubre, 1921 nº 14 abril (constituçao do grande oriente...),
1924 nº 2, 1925 nº 3,4,
C.544
Boletín Institución Libre de Enseñanza Madrid 17x25,5 cm
1880 nº 70, 74-79, 81-83, 85, 86,88, 90-92
C.913
Boletín Circulo de ultramarinos comestibles y similares Barcelona 22x31 cm
1928 nº 371
C.914
Boletín Circulo de ultramarinos comestibles y similares Barcelona 22x31 cm
1928 nº 371
C.914
Boletín Consejo Regional de Defensa de Aragón Fraga
1936 nº 1-11, 1937 nº 22,24,25,
C.206
Boletín de información y orientación orgánica del comité peninsular de la FAI Barcelona
29,5 x 22 cm
1937 nº 2
C.382
Boletín Colegio oficial de registradores de la propiedad Burgos Vitoria 24,5 x 17,5 cm
1937 ºn 1-4, 1938 nº 5-10, 1939 nº 11-13, 1940 nº 14
C.416
Boletín FET de las Jons Barcelona 21 x 15,5 cm
1939 nº 2
C.614
Boletín Comité de Relaciones de la Regional del Centro en Francia
1945 nº 5
C.184
Boletín: Centro de estudios socialistas de Euzkadi.
1946 nº1 (Nov. 1946) Exilio.
Boletín Gremio de maestros impresores Barcelona 29,5 x 21 cm
1947 nº 1
C.455
Boletín Confederación Nacional del Trabajp Comisón de Relaciones del Núcleo de Orleans
31 x 21 cm
s/d (años 40?) nº 2 mayo
C.539
Boletín Comisión de relaciones Internacionales Anarquistas París 31 x 21 cm
1953 nº 16,17, 19-24, 1954 nº 25-28, 1955 nº 29, 30 1956 nº 31,32,
C.666
Boletín Por la Unidad de la CNT de España México 34,5 x 24 cm
1955 nº 2-6, 1956 nº 7-9,
C.100
Boletín Asociación Libertaria de Cuba la Haban 32,5 x 21,5 cm
1955 nº 4
C.121
Boletín CNT de España en el exilio Servicio de Libreria del movimiento Toulouse 17 x 21
cm
1957 nº 4,5,
C.483
Boletín Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio Nucleo Caracas
1962 nº1,2,
C.145
Boletín Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho Barcelona 22x32 cm
1962 nº 1,2, 1963 nº 4
C.913
Boletín Comisión pro liberación de España Sección de la CNT de España en México 30 x
25 cm
1962 nº 1,2,
C.108
Boletín Departamento de ayuda del distrito Universitario de Barcelona 32 x 21,5 cm
1966 nº 1, gener
C.084
Boletín: De la agrupación de militantes de la CNT. México D.F. 28x 22cm.
1967 nº 1, 16 1968 nº 27, 28 C.286 y cajas B
Boletín Federación Ibérica de Juventudes Libertarias 27 x 21 cm
1968 nº 8
C.108
Boletín Unión de Trabajadores sindicalistas Madrid 31,5 x 21,5 cm
1968 nº 1,5,6, 1969 nº 7
C.373
Boletín órgano informativo de la coordinadora vallés Oriental CCOO 32 x 22 cm
s/d (anys 60?) nº 3,
C.301
Boletín LCR
1970 nº 1,2, anexo a 2, 3-11, 1971 nº 12-36 1972 nº 37-52, C.054 Hi ha números que tenen
continuació
Boletín Liga comunsita Revolucionaria 28 x 22 cm
1972 nº 1-5
C.054
Boletín De la Federación de grupos anarquistas de París 27 x 21 cm
1969 nº 1, 1970 nº 5
C.383
Boletín De la federación Local de París de la CNT de España en el exilio París 27 x21 cm
30,5 x 21 cm
1971 nº 6,7,
C.153 comprobar podria ser la caixa 133
Boletín de las comisiones obreras coordinadora alemana Frankfort 29,5 x 21 cm
1971 nº 6
C.133
Boletín Ateneo Cervantes Lyon 29,5 x 21 i 27 x 21 cm
1973 nº 11,12,
C.231
Boletín De los círculos de jóvenes revoluciones por una organizacion revolucionaria de la
Juventud 21,5 x 15,5 cm
1973 nº 2,3, 1974 nº 7,
C.331
Boletín Liga Comunista 32 x 22 cm
1973 nº 1-8, 1974 n 9, 11-14, 1975 nº 16, 18, 20, C.594
Boletín De los trabajadores de la ciudad Sanitaria Francisco Franco Barcelona 32 x 22 cm
1974 nº Marzo, nº 2,
C.133
Boletín Movimiento Comnunista de España 21,5 x 16 cm
1974 nº 8, 1975 nº 12,
C.126
Boletín Comité Espagne 21x 29,5 cm
1974 nº s/d.
C.857
Boletín Comisión de cultura y propaganda Lyon 27 x 21 cm
s/d (años 70?) nº Madrid la bestia negra ciega y perversa, embiste C.431
Boletín Asociación de vecinos del distrito Vº 21,5 x 16 cm
1975 nº 1-3,
C.134
Boletín Para el reagrupamento de los marxistas revolucionarios
1975 nº1-3,
C.100
Boletín Comité de apoyo a Eva Forest Duran Garmendia y por la Libertad de todos los
presos políticos barcelona 31,5 x 21,5 cm
1975 nº 1,3,
C.653
Boletín para uso excvlusivo de militantes HOAC Logroño 31,5 x 21,5 cm
Años 70? Nº 1,
C.089
Boletín órgan o del sindicato de Oficios Varios CNT Barcelona
1976 nº 1,2, C.160
Boletín órgano del sindicato de oficios varios CFNT Barcelona
1976 nº 2
C.160
Boletín: Centro de estudios socialistas de Euzkadi.
1946 nº1 (Nov. 1946) Exilio.
Boletín Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho Barcelona 22x32 cm
1962 nº 1,2, 1963 nº 4
C.913
Boletín: De la agrupación de militantes de la CNT. México D.F. 28x 22cm.
1967 nº 16
Boletín LCR Liga Comunista Revolucionaria
1980 nº 17
C.982
Boletín Federación española de Esperanto Barcelona 15’3x22 cm
1986 nº 273-275, 277, 1987 nº 279,280,282,
C.913
Boletín Nuevos Horizontes cineastas independientes Barcelona
2001 nº2,3,
C.915
Boletín Condiesal Consejo de Fábrica Condiesel Barcelona
1976 nº 1, 1977 nº 4,7,9,12,13, 1978 nº 14,15,17,19,20, 1979 nº 24-27, 1980 nº 39-42, 44,
1981 nº 46,48,48, 1982 nº 52-57, 1983 nº 58, 1985 nº 65,67, 1986 nº 68-71, 1987 nº 72,74,
1988 nº 75,76, 1990 nº 80, 1991 nº 81-83, C.917
Boletín del Dispensario y hospital de niños pobres de Barcelona: Revista de
conocimiento y prácticas higiénicas, Barcelona, 32x22 cm.
1893 nº 7 (julio)
C.514
Boletín de Estudios Sociales LCR?
1973 nº 1,4,
C.982
Boletín Extraordinario del Colegio de Huerfanos de Ferroviarios 35x 24 cm
1930 nº 11 Mayo numerosas fotografias relligat dins Alemania Ilustrada FF3
Boletín de la Federación de Maestro nacionales de Cataluña Lerida, Barcelona 22x16
cm.
1921 nº 1 1926 nº 10, 1932 nº 14, 1934 nº 16
C.389
Boletín de la Fracción Troskista de la LCR Barcelona 31x21 cm
1972 nº 3, 1973 nº 7 nº 7 interno,
C.548
Boletín de los Grupos de Defensa Confederales en Venezuela: Caracas 28x22 cm
1962 nº 1, 1963 nº 2,3,6,
C.145
Boletín de Huelga Coordinadora unitaria de Comisiones Obreras del Bajo Llobregat 32x22
cm
1974 nº 2 (9 juliol)
C.300
Boletín de Huelga Interno de Sintermetal Órgano del comité de huelga 32x22 cm ciclostil
1973 nº 6 (22 mayo)
C.373
Boletín de Información: Para España y América del Sur, Madrid, 22x 13 cm.
1915 nº 10-14, 17-19, 25,26, 28, 30, 1916 nº 31,35, 1917 nº 51, 52, C.132
Boletín de Información Informes y notícias facilitadas por la CNT y la FAI Barcelona
Inglés, ciclostil 33x21’5 cm
1936 nº 12,14,15,20 1937 nº56, 49,
C.323
Boletín de Información Informes y noticias facilitadas por la CNT y la FAI Barcelona
Sueco, ciclostil 33x21’5 cm
1937 nº30,31, 43,44, 53,
C.323
Boletín de Información Informes y noticias facilitadas por la CNT y la FAI Barcelona
Alemán, ciclostil 33x21’5 cm
1936 nº 24,26-28, 1937 nº 43,45,55, 1938 nº 77 (incomplet)
C.323
Boletín de Información Exclusivo para autoridades Embajada Alemana Madrid ciclostil
28’5x21 cm
1943 nº suple al 71, 149,195, supl a 207 , 208
C.450
Boletín de Información De la Embajada de su majestad Británica Madrid Ciclostil 33x20
cm
1944 nº1105-1107,
C.197
Boletín de Información De la agrupación militar de excombatientes de la República
Española Toulouse 33x25 c m
1945 nº2, (1 febrero) C.596
Boletín de Información Delegación del Comité Central … Partido Comunista de España
1945 nº 25 diciembre,
C.982
Boletín de Información Instituto de cultura Hispánica Madrid 19’5x14 cm
1946 nº 2-4, 1947 nº 5-25,
C.549
Boletín de Información Del Gobierno de la República Española Ministerio de información
prensa y propaganda París 43x30 cm
1947 nº 1-3,5,6,8-10,16,19,20,22,23,25-27,29-31,33-35, EK-5
Boletín de Información World Federation of Trade Unions Federation Syndicale
Mondiale, Federación Sindical Mundial. París 29x21’5 cm
1948 nº 6(56)
C.297
Boletín de Información (Interno) CNT de España en el exilio Secretariado
Intercontinental Toulouse 26’5x21 cm
1954 nº 1 (abril Junio) nº1 (papel cebolla)
C.372
Boletín de Información De la CNT de España en el exilio Toulouse ciclostil 31x21 cm
1955 nº abril, noviembre, 1956 nº mayo
C.154
Boletín de Información República española ciclostil 27x20’5 cm
1958 nº 138 (octubre)
C.121
Boletín de Información: Asociación Española para el Fomento del Diálogo en Política.
Ciclostyl, 30x21 cm
1959 nº 1,3,
C.563
Boletín de Información Spanish Ex servicemen’s Association Londres 21’5x25’5 cm
1964 nº 25
C.914
Boletín de Información Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en el exilio Londrés
ciclostil 25x20 cm
1964 nº 1,2, abril, 3, octubre, noviembre (falta portada) 1965 nº 9-11 y número
extraordinario para la militancia libertaria
C.112
Boletín de Información Federación Ibérica de Juventudes Libertarias Bruxelles Ciclostil
1965 nº 1 /s/f) nº 2 (15 mayo)
C.153
Boletín de Información: Comité Nacional de Unión General de Trabajadores de España,
México, 33x 22’5 cm.
1965 nº1 (suplemento) 1966 nº 2, 3 C.382 y 535.
Boletín de Información Realizado por Compañeros españoles del Comité de Acción
Revolucionaria de Aubervilliers La Couneuve S Denis Ciclostil 31x21 cm
1969 nº junio, julio, octubre
C.120
Boletín de Información Embajada de los Estados Unidos de América Madrid 25’5x21’5
cm
1968 nº 68-75, 102, 1969 nº 1,23-25,27, nº s/f “Republicanos y democratas”, “El
bipartidismo”.
C.197
Boletín de Información Editorial Tierra y Libertad Caracas 21’5 x16 cm
1969 nº noviembre C.480
Boletín de Información Material de discusión de la CNT Grupo CNT de Barcelona
32x21’5 cm
1972 nº1
C.142
Boletín de Información Treballadors de BIC (Banco Industrial de Cataluña) 29’5x21 y
32x22cm ciclostil
1974 nº 1 1975 nº 2,3,
C089
Boletín de Información Campaña Leninista de ayuda al partido Barcelona 32x22 cm
ciclostil
1970 nº 1
C.312
Boletín de Información Delegación exterior de CCOO (DECO) Ciclostil 30x21 cm
1973 nº Enero, 59,
C.460
Boletín de Información Documentos de los partidos Comunistas y obreros Praga 20x14’2
cm
1981 nº 443(19) ,448(24), 1982 nº 452(2), 454(6),455(7),457(9),458(10), 470(22),471(23),
1983 nº(473(1),479(7),481(9),488(16), 493(21),494(22), 1984 nº 498(2), 501(5)-504(8),
506(10) 512(16),513(17), 515(19),517(21)-519(23), 1985 Nº 542 (22)
C.806
Boletín de Información Bibliográfica Cortés españolas Biblioteca Madrid 21x15 cm
1975-6 nº 12-3 (Julio a Julio)
C.294
Boletín de Información Católica Barcelona 26x18’5 cm Ciclostil
1937 nº 2 (15 mayo)
C.423
Boletín de Información Exterior Del movimiento libertario español Ciclostil 27x21 cm
1962 nº51-53, 1963 nº 55-59,
C.453
Boletín de Información de Legislación Laboral Madrid 24’5x17 cm
1966 nº4,5,8,
C.428
Boletín de Información Libertaria Delegación General del MCL en el exilio
Corresponsalía de Venezuela Movimiento Libertario Cubano, Caracas Ciclostil
35’5x21’5cm
1963 nº 4 (Julio)
C.089
Boletín de Información Órgano del Movimiento libertario Cubano en el exilio Miami
Ciclostil 35’5x21’5 cm
1977 nº octubre, 1978 nº marzo, agosto, 1979 nº febrero julio
C.229
Boletín de Información de Oficiales y Suboficiales Madrid ciclostil 32x22 cm
1972 nº noviembre
C.592
Boletín de Información de Oficiales y Suboficiales Barcelona ciclostil 32x22 cm
1972 nº noviembre
C.591
Boletín de Información orgánica Editado por la Regional nº 1 Bajo Languedoc Rosellon
ML CNT Perpinyà 30’5x24’5 cm
1944 nº1,2,
C.542
Boletín de Información y orientación Destinado a la militancia del movimiento libertario
español emigrado en África del Norte CNT Alger 32x22 cm
1946 nº suplemento 13 (25 septiembre)
C.114
Boletín de Información religiosa English edition Barcelona
1937 nº 3 (15 abril) copia incompleto C.363
Boletín de Informativo De la Oficina Central de colocación obrera y defensa contra el
paro. Madrid 24x18’5 cm
1932 nº 2 (julio)
C.792
Boletín de Informativo Comité anarquista de defensa y ayuda a la CNT FAI Buenos Aires
ciclostil 35x23 cm
1938 nº 8 (15 enero)
C.338
Boletín de Informativo Del Sindicato Nacional de actividades diversas Madrid ciclostil
31x21 cm
1950 nº 14 (septiembre)
C.193
Boletín de Informativo Comisión Continental de relaciones Anarquistas Montevideo
Ciclostil 36x23 cm
1953 nº 5, 1954 nº 7,8,
C.121
Boletín de Informativo Sindicato provincial de alimentación y productos coloniales
Barcelona ciclostil 31’5x21’5 cm
1954 nº 16 (12 agosto)
C.455
Boletín de Informativo Movimiento Republicano antifascista de Liberación Hispana París
ciclostil 26’5x21 cm
1954 nº 2 (octubre)
C.323
Boletín de Informativo editor Cipriano Damiano González Mecanografiado 31’5x21’5 cm
1961 nº agosto
C.092
Boletín de Informativo De la CNT núcleos zona Norte y Normandia París 56’5x43’5 cm
1961 nº Unique EJ-3
Boletín de Informativo CNT en México 34x22 cm
1963 nº Julio
C.373
Boletín de Informativo De la embajada del Japón Madrid ciclostil 31’5x21’5 cm
1964 nº 6 (junio) C.434
Boletín de Informativo Departamento de información de la Facultad de derecho Barcelona
ciclostil 31’5x22 cm
1968 nº (9 marzo)
C.084
Boletín de Informativo Instituto de estudios laborales Barcelona 21’5x30 cm
1968 nº1-5, 1969 nº6, 1970 nº 7-9, 1971 nº10, 1972 nº11,
C.558
Boletín de Informativo Noticias de la lucha obrera y antifranquista USO(Región París)
Acción Sindical de Trabajadores, Acción Comunista, Agrupación Anarquista, Juventud
Comunista Ibérica, París ciclostil 27x21 cm
1969 nº1,2
C.146
Boletín de Informativo Delegación exterior de CCOO (DECO) ciclostil 30x21 cm
1971 nº20,22-26,31, 1972 nº 33-51
C.460
Boletín de Informativo Barcelona 31’5x21’5 cm ciclostil
1971 nº 1 (marzo)
C.283
Boletín de Informativo Agrupación de comerciantes y vecinos del Parque Valle Hebrón
Barcelona ciclostil 31’5x22 cm.
1973 nº marzo, septiembre, octubre, 1974 nº febrero C.614
Boletín Informativo Estibadores del Puerto de Barcelona, Barcelona
1975 nº 0,1,3,4
C.916
Boletín informativo del seminario de derecho político: Universidad Salamanca. Director
E. Tierno Galvan, Salamanca, 24x16 cm, 2ª época
1968 nº 29,30
Boletín Interior: De la FIJL en el exilio, (Francia), 27 x 22 cm.
1953 nº1-7 1961 Nº81, 1962 Nº95-97, 1963 Nº 98
Boletín Interno: F.L. de Toulouse CNT-AIT 28x21cm
nº Abril1965
Boletín Interno: CNT de España en el exilio Secretariado Intercontinental, París, Ciclostil,
27x21cm
1959 nº 2, 1960 nº 3-5, 1961 nº 6-8, 1962 nº 9,10, 1965 nº abril, nº 15 de abril, nº Junio,
nº noviembre, 1966 nº enero, C.119
Boletín Municipal: Publicación Oficial, Intendencia Municipal, Buenos Aires, 28x20cm.
1947 Nº 8141 (12 de noviembre) C.721
Boletín Oficial Asociación del Arte de Imprimir: Madrid, 28x20 cm.
1933 nº 459 (febrero) C.746
Boletín Oficial de la Brigada n 1 Comité Local Barcelona, Barcelona 32x22 cm
1936 n 194 (abril)
EK-6
Boletín Oficial del ejército 21xs13 cm
1847 n 1-10
FH-2
Boletín Oficial Extraordinario de la Ciudad de Tarragona, Tarragona, 31x22 cm.
1868 nº 4 (10 octubre), C.779
Boletín Oficial de la Gaceta de Madrid: Madrid, 31’5x21’5 cm. Libertaria
1977 nº 2 marzo C.162
Boletín Oficial de la Junta Revolucionaria de Reus. Reus 32x22 cm
1868 n 3, 5, 6, 8, 10,13,16,17,19-21
C.779
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona: Barcelona, 40’5x31 cm.
1861 nº 291 (6 diciembre), 1896 nº 245 (11 octubre) 1923 nº 294 EI-3
Boletín Oficial de la Provincia de Lérida, Lérida, 39’5x30 cm.
1886 nº 74 (9 junio) EB-4
Boletín Oficial Revolucionario de la Provincia de Gerona: Junta Revolucionaria de
Gerona, Gerona, 41x31 cm.
1868 nº extraordinario (8 octubre), nº 122 (12 octubre), EL-5
Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales De la Provincia de Barcelona, Barcelona,
31’5x 22 cm.
1870 nº 80 C.217
Boletín de Orientación e información Confederación Nacional del Trabajo (Gran
Bretaña) London 25,5 x20,5 cm
1949 n 1-6, 8, 1950 n 9-12, 1951 n (16 setiembre) n s/d. (Responsabilidad del militante)
C.092
Boletín para el reagrupamiento de los marxistas revolucionarios Comité de enlace
(UCL AC POUM LO) ciclostil 21,5x15,5 cm
1975 n 2
C.312
Boletín de plataformas de Comisiones Obreras Barcelona ciclostil 31,5x21,5 cm
1971 n 1-6, 1972 n 7-10, 1973 n 11, 1974 n 12, 13 completa C.588
Boletín de Polémica Internacional Publicado por atención del bloque socialista este
boletín es de estricta circulación interna Bogota 21,5 x 16 cm
1976 n 1,2,
C.435
Boletín Primer Congreso de obras sindicales Barcelona 22x15,5 cm
1947 n “segunda sesión del pleno, n abril
C.614
Boletín de Prensa: Grupos socialistas de la república Mexicana, México DF 28x21,5 cm
1952 n 26/V
C.548
Boletín de Químicas Confederación Nacional del Trabajo Barcelona 31,5 x21,5 cm
s/f (1977?) n “Hacia un convenio provincial único del ramo”
C.160
Boletín Regional de Información Regional 7 MLE CNT en Francia Burdeos 27 x 21 cm.
Castellà
1947 nº 1,2,4-6,
C.1046
Boletín de la Regional de Aragón, Rioja y Navarra Confederación Nacional del Trabajo
Toulouse 27x21 cm ciclostil
1958 n 1 1959 n 2,
C.088
Boletín de la resistencia oriental América ciclostil 22x 16,5 cm
1975 n 23 (20 agost), n suplement “En el Exilio hay mucho que hacer” c.431
Boletín de la sección benéfica de invalidez y jubilación de la unión de tramoyistas de
Barcelona y su radio. Barcelona 20,5 x 13,5 cm
1945, n abril, 1946 n abril, 1947 n abril 1948 n abril, 1949 n abril C.543
Boletín de la Sección de excursiones y museo del Ateneo Enciclopédico Popular
Barcelona 27,5 x19 cm
1907 n 1-3,
C.071
Boletín de la Secretaria de Formación Sindicato Sanidad CNT AIT Barcelona 31,5 x
21,5 cm ciclostil
1978 nº 1,2,
C.197
Boletín de la Secretaria del Consejo privado de SAR el Conde de Barcelona, Barcelona
30,5 x21,5 cm
1961 n 1-3,
C.549
Boletín del Secretariado Internacional de la IV Internacional Posadista 23,5 x 16,5 cm
1978 nº 3, 1979 nº 4,5,
C.351
Boletín del secretarfiado latinoamericano de la Internacional Socialista Montevideo
28x 19,5 cm
1957 Vol 1 nº 11,12, Vol.II nº 1,5, 1960 nº 5
C.290
Boletín del Sector 4 Partido Comunista de España (Boletín del radio nº 1 del sector nº
4)
1945 nº 1 de agosto, nº 2 (diciembre)
C.982
Bokletín de Seguros: Comisiones obreras de seguros barcelona 22 x 16 cm ciclotil
1976 nº 46,47
C.285
Boletín 64
SDEUB –EATB (Sindicat democràtic d’Estudiants de la Univ. Barcelona Escola
Arquitectes tècnics de B) Barcelona 32 x 22 cm
Ciclostil
s/d. Nº 1,
C.285
Boletín del sindicato carteros Urbanos Comite Nacional Madrid 32 x 22 cm
1936 nº 6 (incompleto)
C.580
Boletín del Sindicato de la Industria de la Edificación Madera y Decoración ; CNT AIT,
Barcelona 34x25 cm.
1937 nº 10 1938 nº 16, 22
EK-4
Boletín del sindicato oficinas y despachos CNT AIT Barcelona 22,5 x 16,5 cm ciclostil
1978 nº 0
C.334
Boletín del Sindicato Único del Ramo Construcción Vidrio y Cerámica CNT AIT, Sevilla,
32x22’5 cm ciclostil
S/f(años 70?) nº sindicalismo hoy
C.197
Boletín Socialista Internacional Partido Socialista Uruguayo, 29x21 cm
1978 nº 23
C.351
Boletín de la Sociedad del Arte de Imprimir de Barcelona, Barcelona 31’5x21’5 cm
1911 nº 60
C.596
Boletín de la Sociedad Astronómica de Barcelona, Barcelona
1914 nº 43,
C.930
Boletín de la sociedad ateneísta de aire libre Ateneo de Madrid Madrid 30x 21 cm.
1993 nº 19,20, 1994 nº 21-23,
C.743
Boletín de la Sociedad Tipográfica de Barcelona, Barcelona 31’5x22’5 cm.
1882 nº 14 (22 enero) incompleto
C.596
Boletín de sociología de la educación LCR 31,5 x 21,5 cm
1973 nº estiu
C.134
Boletín del S O E Barcelona ciclostil 27,5 x 22 cm
1972 nº maig
C.373
Boletín de Solidaridad de SEAT Barcelona 32 x 22 cm ciclostil
1971 nº 3,7, 1972 nº 13, 1975 nº 22,
C.373
Boletín del Sub-comité Regional de Cataluña en el exterior Perpignà CNT? 31,5 x 24 cm
1946 nº 1 (mutilat)
C.562
Boletín Técnico administrativo de la Asociación mutual de operadores de cine de Cataluña
Barcelona 26 x 18 cm
1935 nº 2-5, 9, 1936 nº 12, 13,
C.776
Boletín de los Trabajadores de Banca de Barcelona órgano de Información interior
Barcelona 32x 22 cm.
1970 nº agosto
C.578
Boletín de la UCLA Unión de Colectivos librepensantes Acracia Linares Jaén
1997 nº mayo
C.829
Boletín por la Unidad de España Asociación democrática española canadiense. Toronto
28 x 21,5 cm.
1966 nº 9, 1967 nº 10,12, 1,3,4-8, 1968 nº 9-12, nº 1-7, 1969 nº 8,9, C.029
Boletín de Unión Cooperatista Barcelonesa. Barcelona, 27’5x 21’5 cm.
1936 nº 1 (enero),
C.196
Boletín de la Unión General de Trabajadores, UGT, Madrid, 27x19 cm.
1929 nº 1-12, 1930 nº 13-24, 1931 nº 25, 27-34, 36, 1932 nº 37, 45, 1933 nº 59, 1934 nº 62,
C.541
Boletín de la Unión General de Trabajadores UGT París 27 x 22 cm
1945 nº 3,
C.382
Boletín de la Unión General de Trabajadores de España en Francia Adherida a la
Federación sindical Internacional UGT Toulouse 27,5 x 21 cm i 32 x 24,5 cm
1944 nº diciembre, 1945 nº 2,4-24, 1946 nº 15-26, 1947 nº 27-38, 1948 nº 39-50, 1949 nº
51-62, 1950 nº 63-74, 1951 nº 75-86, 1952 nº 87-98, 1953 nº 99-109, 1954 nº 110-122,
1955 nº 123-134, 1956 nº 135-146, 1957 nº 147 -158, 1958 nº 159-170, 1959 nº 171-182,
1960 nº 183-194, 1961 nº 195-206, 1962 nº 207-218, 1963 nº 219-230, 1964 nº 231-242,
1965 nº 243-254, 1966 nº 255-266, 1967 nº 267-278, 1968 nº 279-289, 1969 nº 290-299,
C.901
Boletín de Unión Obrera del Arte de Imprimir Sección mixta de la Federación Gráfica
española. UGT. Barcelona 27x22 cm
1933 nº 1-4, 1934 nº5-10
C.563
Boletín de la Unión Patronal de las artes del libro de Madrid. Fundado por la Union de
Impresores Madrid 27,5 x 19,5 cm
1934 nº 89
C.596
Boletín de Veterinaria Barcelona? 24 x 16 cm Donació Valeri Powles
1927 nº 202
C.1030
Bolido, el Periódico semanal independiente Madrid 45 x 32 cm
1915 nº 2,3,5,9,12, 16,
EI-9
Bolido libertario, el Periódico informativo del sector de automoción CNT Barcelona 34 x
24,5 cm
1980 nº 1
C.160
Bolivia Movimiento de la izquierda revolucionaria Uniín democrática y popular Louvain la
Neuve Belgique 31,5x 21,5 cm
1981 nº especial dia nacional del MIR
C.501
Bolletí de l’amic del poble Català L’amic del Poble Català Barcelona 36 x 26 cm
1918 nº 172
EI-5
Bolletino Centro stampa comunista Roma 25 x 17,5 cm
1977 nº 5,6,
C.344
Bollettino Centro studi Libertari Pinelli Milan 14,4 x 20 cm
1979 nº 1, 1980 nº 2, 1981 nº 3,
C.857
Bollettino Centro studi Libertari Pinelli Milan 21x 15 y 30 x 21 cm
1992 nº 1, 1993 nº 3,4, 1995 nº 5,,6, 1996 nº 7, 8, 1997 nº 9, 10, 1998 nº 11, 1999 nº 12- 14,
2000 nº 15,16, 2001 nº 17,2002 nº 19, 20, 2003 nº 21,22, 2004 nº 23,24, 2005 nº 25,26,
2006 nº 27, 28, 2007 nº 29, 2007 nº 30 y supplemento, 2008 nº 31, 32, 2009 nº 33,34, 2010
nº 35,36, 2011 nº 37, 38, 2012 nº 39
C.754
Bollettino del Centro Documentazione anarchica CDA Torino 24 x 17 cm
1976 nº 1-10, 1977 n º1-4,
C.335
Bollettino del centro di documentazione anarchica CDA Torino 24 x 17 cm
1982 nº 1, 1983 nº 2,
C.335
Bollettino del comitato difesa anarchici Comitato difesa anarchici Torino 10,5 x 18 cm
1997 nº settembre
C.858
Bollettino contro Informazione organo di movimenti autonomisip di base Centro
informativo di politica alternativa 33 x 22 cm
1977 nº 5
C.220
Bollettino del coordinamento territoriales contro la repressione Empoli 28,5 x 20 cm
1971 nº 1,
C.219
Bollettino delle donne libertarie Organizzazione donne libertarie Livorno 33 x 22 cm
1977 nº 2,
C.373
Bollettino Informativo del 3º campeggio internazionale anarchico Carrara 33 x 22 cm
1955 nº Julio “Ildefonso Gonzales e Umberto Marzocchi” C.596
Bollettino d’informazione e di collegamento Centro ligure di documentazione sindicale
Ciclostil 33x 22 cm
1979 nº 3,
C.323
Bollettino Interno Federazione anarchica italiana Bologna 25x 17,5 cm
1949 nº 1,
C.548
Bollettino Interno Federazione anarchica italiana Bologna 35 x 24,5 cm
1956 nº 2 , 3, nº Seme anarchico
C.229
Bollettino Interno Unione sindicale italiana Macerata 33 x 22 cm
1981 nº 9,10,12, 1982 nº 13,
C.341
Bollettino Interno della FAI: Federazione Anarchica Italiana, Savona,33x22 cm.
1970 nº 16 (marzo)
C.229
Bollettino Interno della FAI: Federazione Anarchica Italiana Carrara 33 x 22 cm
1973 nº 11
C.229
Bollettino dei Lavoratori citroën Collectivo Citroen Milanp 23,5 x 22 cm
1978 nº 16,
C.218
Bollettino di Lotta comitato di quartiere di V Gordiani Ciclostil 33 x 22 cm
s/d nº 5,
C.430
Bollettino di Studi Iberici gaetano Salvemini Torino 29,5 x 21 cm
1989 nº marzo
C.727
Bolscevico, il Partito marxista leninista italiano Firenze 42 x 30,5 cm
1978 n º23,44,
EB-6
Bolxevic, el òrgan de la cel·lula del ex hotel Colom Partit Socialista Unificat de Catalunya
Barcelona 29 x 22 cm
1936 nº 12
C.593
Bomba, la :Periódico bilingüe Joco serio Barcelona 45 x 32 cm
1871 nº 3,38
EI-9, EI-4
Boreal poesía española en el Canada Montreal 28 x21,5 cm
1973 nº 1
C.334
Borinot, el Setmanari il·lustrat Barcelona 44,5 x 32,5 cm 26 x 21 cm
1924 nº 35, 1925 nº 90, 104,
EK-2
Boscater negre, el el centre l’ateneu Gavanenc Gava 43 x 31,5 cm
1988 nº 21
EB-1
Botijo, el Revista de enº 1,,2, cología urbana grupo de eclogía ateneo del Clot Barcelona
32 x 22 cm
s/d. Nº0
C.160
Botlletí del Ateneu Obrer del Districte II Portaveu de la societat del mateix nom.
Barcelona 32 x 22 cm
1909 nº 2,9, 1911 nº 31-34, 1912 nº 35,40-42,
C.182
Botlletí de la Societat Coral Orfeó Escolar: Barcelona, 22x14 cm.
1902 nº 2, nº s/f (soldats a la portada), nºs/f (retrat Bartomeu Robert), nº s/f (dues persones
a la portada). C.580
Bounty L’ammutinamento del pensiero mensile di cultura e política Roma 29 x 20,5 cm
1979 nº 0 , 1980 nº 1,2,4,
C.229
BRAGAROSA organo de expresión sexual de la Braga, Aguilar 31,5 x 21,5 cm
1981 nº 1
C.334
Brand Anarkistisk ungsocialistisk tidning irregular
1973 nº 1,2, 1974 nº 1, 1977 nº 1, 2, 7, 8, 1988 nº 23, 1992 nº 3, 1996 nº 1, 4,5, C.229
Branka Euskaldun sozialista aldizkaria ETA Bélgica
1965 nº 1, 1967 nº 3-5, 1968 nº 7,8, 1969 nº9, 1970 nº 10-12, 1971 nº 13, 14,
EH-1
Brasil socialista Organizar a resistencia dos trabalhadores construir o partido
revolucionario do proletariado. Lausanne 20 x 14,5 cm
1975 nº 3,
C.435
Braud Derniere : Journal du Sydam et des comites contre le danger nucleaire (Sud Ouest)
Braud 32 x 22 cm
1978 nº supl. X
C.427
Brazila revuo esperantista Elirante ciumonate. Apparecendo mensalmente. Brasil Río
22,5 x 15,5cm.
1908 nº 1,
C.670
Brazo y Cerebro Revista dedicada a la propaganda anarquica y revolucionaria New York
31 x 24 cm.
1912 nº 2
C.548
Bretxa Casal infantil i jovenil marianado Sant Boi 40 x 30 cm
1994 nº 14,
C.760
Brigada subversiva Mexico DF anarquista
1993 nº 10
C.984
Brigade, La: Organe du comité National d’Initiative pour l’envoi de brigades de travail en
Yugoslavie, París, 37x27 cm.
1950 nº 2 (seconde quinzaine mai) EK-6
Brigante, Il : Pagine anarchiche d’abruzzo Italia
1998 nº 4, 1999 nº 6,
C.951
Brisa Poesia narraciones y dibujos Madrid 16,5 x 15 cm
1986 nº 4, 1987 nº 5-7,
C.570
Brise Glace, le ; Paris 29,5 x 21 cm
1988 nº 1
C.338
Brochures de la Revolution proletarienne, les Paris 18 x 13,5cm.
s/d nº 2,
C.083
Brollador, el :associacions de veïns de Caldes de Malavella i de cassa de la selva. 28 x 22
cm
1978 nº 22, 1982 nº 45, 1983 nº 49,
C.434
Brollador, el Secció sindical de CGT a les entitats metropolitanas Barcelona
2002 nº13
C.865
Bruch, el la verdcad ni teme ni ofende Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1957 nº 61 La CNT esa desconocida Historia de 5 años C.454
Brum Surt cada tres setmanes Selva del Camp 30,5 x 22,5 cm
1932 nº 12-20, 1933 nº 21,-23,31,
C.181
Bulgarie libre et independante, la R.Editions europeenne 56x38 cm
1948 nº 10
EJ-3
Bulldozer Prisoner solidarity collective Bancroft Ontario Canada 21,5 x 17,5 cm i 25,5x
19 cm
1980 nº 1, 1981 nº 2,3, 1982 nº 4, 1983 nº 5,
C.219
Bulletin d'Information du Congres des Peuples contre l'Imperialisme. París, francés,
31x21cm. Ciclostil.
1948 Nº1,2, 1949 nº4 (C.793)
Bulletin d'information des groupes de liason internationale. Vanves (Seine) , Francés,
21x27cm. Ciclostil/Tipografía.
1949 Nº 1 (marzo 1949) nº 2 (mayo 49) (C.862)
Bulletin d'Informations helleniques: Carouge-Geneve, Francés, Quinzenal, 20'5x29'5cm,
ciclostil.
1949 nº 49-53, 55 (EO-1).
Bulletin d'informations syndicales: CGT. Francés, mensual, 21x29 cm. Tipografía.
1947 Nº 3-6, (C.862)
Butlletí: Del Centre Català, Barcelona, Català, 32x21 cm.
1886 nº 1 (octubre).
Butlletí Unió Professional de Dependents i Empleats de Comerç (UPDEC) Barcelona
1935 nº 11-13,
C.930
Butlletí d’acampada a Can Codina Sant Joan Despí 32,5x22,5 cm
1934 nº (22 de juliol)
C.613
Butlletí agricola Òrgan de la subdelegació agricol de la FJC de C Vendrell 44x31 cm
1935 nº 10 (juliol)
EL-4
Butlletí de l’agrupació científic excursionista Círcol Catòlic d’Obrers Mataró 22x15’5
cm
1926 nº 9 (juliol) C.788
Butlletí de l’agrupació cultural Ferroviaria Sant Andreu 21x15’5 cm
1934 nº 2 1935 nº4,8,11,1936 nº 16,19,23,24,
C.324
Butlletí de l’agrupació Cultural Francesc Aragó Barcelona Escola del treball 22x16 cm
1935 nº 92(desembre)
C.777
Butlletí de l’agrupació escolar Agrupament escolar de l’academia i laboratori de ciències
médiques de Catalunya Barcelona 24x17 cm
1932 nº Vol III
C.417
Butlletí de l’agrupació excursionista de Granollers Granollers 22x16 cm
1933 nº 10,11,
C.777
Butlletí dels amics del Front de la Llibertat Londrés 33x20 cm ciclostil
1946 nº 2 (maig)
C.121
Butlletí de l’assemblea d’okupes de Barcelona Barcelona 21x14 cm
1995 nº març
C.768
Butlletí de l’associació d’alumnes obrers de l’escola industrial de Vilanova i Geltrú
Portaveu de l’associació Vilanova i Geltrú 27x18’5 cm
1924 nº11, 1925 nº 24-26, 1926 nº 27-31,1928 nº 49, 1929 nº 56,57
C.582
Butlletí de l’associació catalana de Brigadistes a Nicaragua Barcelona 21x15 cm
1989 nº maig
C.742
Butlletí de l’Associació Choral Germanor Barcelona
1915 nº 13,14, C.930
Butlletí de l’associació per la defensa dels llocs sagrats ancestrals Barcelona 21x15 cm
1987 nº0-9,
C.614
Butlletí de l’associació d’estudiants de l’Ateneu Igualadí de la C.O: Igualada, 25x20cm.
1933 nº 12,14,21, C.776
Butlletí associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya Barcelona
1933 nº1-3,5, 1934 nº7,8, 8-11, 1935 nº 12-17,19, 1936 nº 20, 1937 nº 2-6, 1938 nº7 Hi ha
dos números 8 a 1937 comença de nou la numeració C.716
Butlletí de l’associació d’idealistes pràctics. Barcelona 22x16 cm
1933 nº juliol, setembre, octubre, 1936 nº maig, 1937 nº octubre C.580
Butlletí de l’associació Protectora de l’ensenyança catalana: Barcelona, 22x16cm.
1917 nº2,3, 1918 nº1-3,6-8,1919 nº1-3,6-9,1920 nº2,6-9 1922 nº 6-9 1923 nº1-6,8, 1930
nº1-3, 1931 nº 4-12, 1932 nº 13-21, 1933 nº 22-24,26-30, 1934 nº 31,33,35-37, 1935 nº
38,39,42-46, 1936 nº 49
C.554 y cajas B
Butlletí de l’Ateneu Democràtic Republicà del Dte. 1 Barcelona 28x22 cm
1933 nº 11,
C.720
Butlletí de l’Ateneu Igualadí de la classe Obrera Igualada 23,5x16 cm
1934 nº 27,30,31, 1935 nº 32,33,
C.638
Butlletí del Ateneu Obrer del Districte II: Portaveu de la Societat del mateix nom,
Barcelona, 32x22cm.
1909 nº2, 9, 1911 nº 31-34, 1912 nº 35, 40-42, C.182
Butlletí d’avicultura Sindicat d’avicultors de Catalunya UGT Barcelona 24,5 x17 cm
1937 nº3,4,
C.196
Butlletí de la Biblioteca Publica de Sant Andreu de Palomar Barcelona 24x16 cm
1913 nº 11,
C.417
Butlletí CNT FAI Igualada 22x17 cm Bilingüe
1937 nº 4 (23 gener)
C.596
Butlletí de Castelldefels, el revista mensual de l’Ajuntament de Castelldefels 30 x 21 cm
1985 nº 71, 1991 nº 138, 143,
C.323
Butlletí Centre Català Barcelona 30 x 21 cm
1886 nº 1, (1 d’ octubre)
658
Butlletí del Centre Excursionista Rafel Casanova Barcelona 24x17 cm
1924 nº 23, 1925 nº 3 ,
C.184
Butlletí del Centre Republicà de Salt Salt 32x22 cm
1922 nº3,
C.596
Butlletí del Cercle d’ultramarins queviures i similars Barcelona 31x21’5 cm
1936 nº 465-467
C.211
Butlletí del Circol Catòlic d’obrers Mataró 24x16’5 cm
1936 nº 58 (juliol)
C.788
Butlletí del Col·legi Oficial d’arquitectes de Barcelona Barcelona 24,5x17 cm
1932 nº9-11, 1933 nº 12-14, 21, 1934 nº 28-33, 1935 nº 45, 1936 nº 48,51,52, C.517
Butlletí Comissió de cultura i Esbarjo Barcelona 24x16’5 cm
1937 nº2,4,
C.788
Butlletí del comité de defensa Local Vilanova i la Geltrú 43’5 x32’5 cm
1936 nº 8 (30 juliol)
EI-5
Butlletí de la Conselleria de Sanitat i Assistència social Generalitat de Catalunya
Barcelona 24x17 cm
1937 nº 1 (març)
C.721
Butlletí cultura i esport Generalitat de Catalunya Barcelona
1932 nº 1-6, 1933 nº 8,9,11,
C.716
Butlletí del Departament d’agricultura Generalitat Catalunya Barcelona 24x17 cm
1936 nº3, 1937 nº 8
C.562
Butlletí de Dirigents Federació de Joves Cristians de Catalunya Barcelona 28x22 cm
1933 nº 12, 1934 nº 18,
C.290
Butlletí de Dirigents De cercle d’estudis obrers Barcelona 34x24’5 cm
1935 nº 7 (març)
EK-5
Butlletí de discussió Coordinadora Nacional del PTE sector minoritari Barcelona
1977 nº 1, 1978 nº2,3,
C.671
Butlletí d’Ensenyament CNT Barcelona 32x22 cm
1979 nº 0 (marzo)
C.160
Butlletí del Esbart Folk Lore de Catalunya Barcelona 24x17 cm
1923 nº 20 (gener)
C.516
Butlletí de la Escolà Municipal de Cecs: Barcelona, 23’5x17cm.
1919 nº 1-3, C.797
Butlletí de la Escolà Municipal de Deficients: Barcelona, 23’5x17cm.
1919 nº 2,3 1920 nº 1,2,
C.797 y C.812
Butlletí Escolar de les Escoles Mercantils Catalanes, CADCI, Barcelona 28x19cm.
1917 Nº 5 (5 abril 1917), 1920 nº 12 (15 abril 1920), C.778
Butlletí de FAEET Federació d’alumnes i exalumnes Escola del Treball Barcelona
23’5x17 cm
1931 nº 6,8,9, 1932 nº 10,11,12,1933 nº 23, 1934 nº 34, 1935 nº 49-54, 1936 nº 55-66, 1937
nº 67-77, 1938 nº 78,
C.554
Butlletí de la Federació Catalana de Futbol Asociación Barcelona 32x22 cm
1929 nº 6, nº s/d 1930 nº 11,17, 18
C.514
Butlletí del Foment Pedagògic defensor de l’ensenyança catalana Barcelona 23x16 cm
1919 nº 3, 1920 nº 4, 1921 nº 6, 1922 nº 8, C.582
Butlletí del Front de Lluita contra la tortura FLT Barcelona 31’5 x21’5 cm
1981 nº 0-2
C.196
Butlletí de la Generalitat de Catalunya Barcelona 27x21 cm
1931 nº 1, 3, 4, 1932 nº 2, i suplement
C.779
Butlletí del Grup Cultura (CAO) Premia de Mar 22x15’5 cm
1933 nº 3 C.788
Butlletí del grup Excurisonista de la Fraternitat Republicana de Terrassa Terrassa
21x14’5 cm
1926 nº 2-7, 1927 nº 8,10-13, 1928 nº 15-19, 1929 nº 20-23, 25, 1930 nº 26-31, 1931 nº 3235, C.660
Butlletí Industrial Linera: Cooperativa Obrera de Producció, Barcelona, 27x21’5cm.
1938 nº 14 (maig-juny 1938) C.788
Butlletí d’informació de la secció de Gimnàs i esports Ateneu Enciclopèdic Popular
Barcelona 29x 21 cm
1936 nº 4
C.72 bis
Butlletí d’informació Consell General de la Indústria Química Barcelona 21x16 cm
1938 nº 2 (juliol)
C.852
Butlletí d’informació POUM França 27x21 cm
1944 nº 1
(desembre)
C.517
Butlletí d’informació Servei d’informació Generalitat de Catalunya París
1947 nº 1,8,9,11-16, 1948 nº 18-20, 1955 nº 7, supl 7 nº8, supl.8 , supl.9, 1956 nº 15, 1957
nº 20,
C.501
Butlletí d’informació Servei d’informació Generalitat de Catalunya París
1976 nº 11 (abril)
C.501
Butlletí d’informació Regional Catalana a l’exili (CNT) 29,5x 21 cm
1975 nº 1, 1976 nº 2, 3,
C.154
Butlletí d’informació Consell Nacional del Partit del Treball de Catalunya Barcelona
31,5x22 cm
1978 nº 1,2,
C.671
Butlletí d’informació agrària Banc Mercantil de Manresa Manresa 31,5x21 cm
1977 nº 2,3,5-16, 18-22,24-37
C.144
Butlletí informatiu De l’agrupació cultural Catalana Chacubuco 31 x 23 cm
1950 nº 1 (abril/ Maig) Donació V Powles
C.1035
Butlletí Informatiu Sindicat tèxtil Radium Barcelona 32,5x22,5 cm
1980 nº 1-12, 1981 nº 13-24, 1982 nº 25-36, 1983 nº 37-48, 1984 nº 49-60, 1985 nº 61-72,
1986 nº 73-84, 1987 nº 85-96, 1988 nº 97-108, 1989 nº 109-120, 1990 nº 121-131, 1991 nº
133-144, 1992 nº 145-156, 1993 nº 157, 158, 161-168, 1994 nº 169-179, 1995 nº 181-187,
190-192, 1996 nº 193-203, 1997 nº 204-214, 1998 nº 215-226, 1999 nº 227-238, 2000 nº
239-246, 2001 nº 251-262, 2002 nº 263-272, 2003 nº 273-282, 2004 nº 283-294, 2005 nº
295-305, 2006 nº 307-314 2007 nº 321-330, 2008 nº 331-342, 2009 nº 343-354.
C.587, 766, 939
Butlletí de l’institut de Ciències econòmiques de Catalunya Barcelona 27’5x22 cm
1937 nº 1-5,
C.548
Butlletí Institut d’investigacions econòmiques Barcelona 27’5 x21 cm
1937 nº 2 (maig)
C.788
Butlletí Interior del POUM Destinat exclusivament als militans del Partit França 28x22,5
cm
1945 nº2-9,
C.517
Butlletí Interior Moviment Socialista de Catalunya Front Orgànic del socialisme català
Toulouse 26,5x21 cm
1946 nº 1, 1947 nº març, nºabril,nº juliol,
C.133
Butlletí Interior De l’Ateneu Escalenc d’art i cultura L’Escala
1981 nº 1-3,
C.168
Butlletí interior Informatiu d’ Òmnium Cultural Barcelona 21 x 21 cm
1981 nº 37,38 1982 nº 39-42, 1984 nº 47,48,50,51,1985 nº 61,63-68, 1986 nº 70-72, C.564
Butlletí interior del Moviment Socialista de Catalunya París 27x21 cm ciclostil
1950 nº 1 (març)
C.133
Butlletí intern De l’Ateneu Escalenc d’art i cultura L’Empordà
1981 nº 4-11, 1982 nº 12,13,
C.168
Butlletí d’investigacions Econòmiques Barcelona 27x21 cm
1937 nº 1 (gener)
C.608
Butlletí mensual d’estadística Generalitat de Catalunya Barcelona 24x18’5 cm
1935 nº 1-3, 5-9, 11, 12, 1936 nº 1,2, 4,5 1937 nº 12,1,
C.304
Butlletí Mensual de la Joventut de les Corts Barcelona 24x17 cm
1930 nº 7
C.612
Butlletí dels Mestres Suplement pedagògic de la revista Quaderns d’estudi de la
Mancomunitat de Catalunya. Barcelona 23,5 x15,5 cm
1922 nº 1-22, 1923 nº 23-30,32, 35-37, 40,41 1931 Nº 45-58, 1932 Nº 59-78, 1933 nº 7998, 1934 nº 99-104,114-118,1935 nº 119-135,138, 1936 nº 140-158, 1937 nº 160-170 1938
nº 171 C.564 i 565
Butlletí MF Moviment febrer 62 31’5 x21’5 cm
1962? Nº dedicat als problemes universitaris
C.123
Butlletí Municipal Cornellà de Llobregat 31x21 cm
1934 nº1-4,
C.348
Butlletí del Museu Social Barcelona 24’5x15’5 cm
1913 nº 19-24, 1914 nº 26,28-30 1915 nº 31-34, 1916 nº 37-39,42, 1917 nº 43, 44, 46-48
1918 nº 57 C.729 i 788
Butlletí Obert d’expressió CNT Barcelona 32x 22 cm
1978 nº 2,3,
C.160
Butlletí d’ocupació Generalitat de Catalunya Departament de treball 30 x21 cm Barcelona
1981 nº juny
C.191
Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya Barcelona 29’5 x 22 cm.
1933 nº 1-149, 1934 nº 1 -365 (nº extraordinari 26 de juny) (nº extra 26 desembre) 1935 nº
1-365 (números extraordinaris, 29 octubre i 10 desembre) 1936 nº 92-238,
ES-1, ER-2
Butlletí del Patronat de la Joventut Esparreguera
1907 nº 4-6, 1908 nº 8,9,
C.716
Butlletí Sindical UGT Ajuntament Hospitalet 21 x 15 cm
1994 nº 3,
C.754
Butlletí del Sindicat de Funicionaris de l’Ajuntament UGT Barcelona 21 x 28 cm.
1937 nº 2 (desembre)
C.548
Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, Barcelona 27’5 x 21’5 cm.
1935 nº 173-175, 179-182,184, 1936 nº 185-188
C.194
Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria Barcelona 21x 14 cm.
1934 nº 1-6, 1935 nº 1-6,
FB-2
Butlletí del Treball Política social de la Mancomunitat de Catalunya Barcelona 25 x 20 cm
1921 nº1,2,3,
C.1084
Butlletí de la Unió de Cooperadors d’Igualada, Igualada 24’5x17 cm.
1937 nº 3,5,
C.167
Butlletí de la Unió de Dependents de Curtits Barcelona 24’5 x 17’5 cm.
1932 nº 11, 13,
C.543
Butlletí de la Unió General de Treballadors UGT México 28 x 21,5 cm
1957 nº 1,
C.382
Butlletí de la Unió de Periodistes Mèxic 30,5 x 20 cm
1947 nº 1 (únic)
C.542
Buntarb Rusia 15 x 20,5 cm
1992 nº 16
C.860
« C » Órgano del sector norte de la JSU Madrid 27 x 20 cm
1937 nº 2,
C.589
Ca la dona Publicació feminista Barcelona 21 x 21 cm
2006 nº 51, 2007 nº56, 57, 2008 nº 60, 61,64 2009 nº 65,68
C.1078
Caballo Colectivo Caballo San Sebastián
Nº 3,
C.1014
Caballo Loco Boletín obrero de Bultaco Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1971 nº 1, 1972 nº 2, 1973 nº novembre C.141
Cabra, la Ateneu popular 9 barrios Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1984 nº 22,3, 1985 nº 4-6, 1986 nº 7,8
C.434
Cadenazo, el (yeah) Frente nacional de la Juventud Barcelona 27 x 20 cm
1978 nº 0
C.171
Cadernos acçâo directa Anarquista Sacavém Portugal
1987 nº4, 1988 nº 7, 1989 nº 11, 1991 nº 15,
C.911
Cadernos GEFP Ecología Grupo de estudos de fenomenos paranormais Amora Portugal
29,5 x 21 cm
1978 nº 1,
C.564
Cadesbandada Boletín Barcelona 32 x 22 dcm
1977 nº 5,
C.453
Cádiz Libertaria Información directa CNT AIT Cádiz
2002 nº extra octubre C.904
Cadran París Gran Bretaña 34 x 26 cm
1944 nº1,2,4, segunda guerra mundial C.776
Cafe, el : Semanario enciclopédico ilustrado Barcelona 34 x 25 cm
1859 nº 4-6, EK-2
Cafe Noir Coordination Libertaire de Lyon Lyon 28 x 38,2 cm
1981 nº 18
C.859
Cafèambllet El dret a la informació amenaçat Catalunya 36 x 30 cm
2014 nº 1
C.1085
Cahiers des Amis de Han Ryner Les Pavillons Sous Bois 22,5 x 15,1 cm
1950 nº 18, 19, 1953 nº 29, 1960 nº 59 1961 nº 60, 1961 nº 61, 63, 1965 76,77, 79, 1966 nº
82,
C.352
Cahiers des amis d’Aristide Lapeyre, les : L’association des amis d’Aristide Lapeyre
Bordeaux 30 x 21 cm
Cahiers Benjamin Péret Association des amis de Benjamin Peret Lyon
2012 nº 1,
C.1077
Cahiers du Cen. Do. Crin Centre de Documentation Crítuqe Internationale Paris 29,5 x
21 cm Frances
1980 nº 1
C.580
Cahiers du centre d’etudes et de recherches marxistes CERM París 26,5 x 20,5 cm
1965 nº 43
C.257
Cahiersx du Cercle Ernest Renan Pour libres recherches d’histoire du christianisme Paris
21 x 13,5 cm
1954 nº 1,
C.351
Cahiers de la Cinematheque Toulouse Lyon 31 x 21 cm
1978 nº 8
C.997
Cahiers du Communisme Parti Communiste Français París 23,5 x 14,5 cm
1945 nº 7, 1948 nº 10, 11, 1949 nº1, 1952 nº 9,11,12, 1953 nº 2, espe 4, 8-12, 1954 nº
3,11,12, 1955nº 7,8, 1956 nº 4, 10, 11, 1957 nº 3,5-8, 10,12, 1958 nº 2,5-7, 10, 1959 nº 1,2,
5, 1962 nº 7,8, 1971 nº 2,
EÑ-3
Cahier du Communisme de conseils Marseille 27 x 21 cm 29 x 21 cm
1969 nº 4, 1970 nº 5, 1971 nº 8, 1972 n º11,
C.315
Cahiers de Contre- Courant Cahiers mensuels d’etudes sociales, pacifistes et libertaires
Paris 21 x 14 cm
1951 nº 1, marc, nº abril, 1954 nº 53,-55, 1955 nº 57-61, 63, nº 19-21, 23, 1956 nº 24-26,
28, 30,31 , 33, 36, 37, 1957 nº 38-40, 42-45, 47-59, 1958 nº 63-68, 71, 72,74-76, 1959 nº
78-80 nº dcesembre, C.188
Cahiers de Discussion pour le socialisme des Conseils 27x 21 cm France
1962 nº 1,
C.315
Cahiers de Discussion pour le socialisme des Conseils Front Noir 27x 21 cm Paris
1962 nº 1, 1963 nº 2,3, 1964 nº 4,5, 1965 nº 6, 1968 nº espe novembre C.315
Cahier Élisée Reclus, les : Documents, informations discussions Bergerac França
2005 nº 53, 54,
C.984
Cahiers d’etudes révolutionnaires Marseille 26,5 x 21,5 cm
1964 nº 2,
C.358
Cahiers Fernand Pelloutier Fédération de l’éducation Nationale Paris 27 x21 cm
1949 nº 3, 1951 nº 19, 1954 nº 37, 38,41, 42, 44,
C.353
Cahiers des Groupes reconstruction Pour une culture sociale, pour un socialisme
démocratique Charenton 29 x 21,5 cm
1954 nº 6
C.358
Cahiers de l’Histoire, les Paris 25 x20 cm
1968 nº 96 (Histoire du mouvement anarchiste)
C.187
Cahiers de l’Humanisme libertaire Revue mensuelle d’études sociologiques Paris 32,5 x
25 cm.
1963 nº 91-97, 1964 nº 98-107, 1965 nº 108,110-118, 1966 nº 119-129, 1967 nº 130-139,
1968 nº 140-151, 1969 nº 152-162, 1970 nº 163-173, 1971 nº 174 183, 1972 nº 184-194,
1973 nº 195-204, 1974 nº205-207, 211, 212, 1975 nº 214-220, 1976 nº221 -228, C.743
Cahiers Internationaux. Revue Internationale du monde du travail. Association pour
l'étude des problèmes économiques et sociaux. París, Frances, mensuel, 24x15'5cm
1949 nº 12, 1950 nº15, 1951 nº24-27,29,30. EÑ-2
Cahiers du Mai documents, études, débats pour la poursuite du mouvement. Paris 31 x 22
y 43 x 31 cm
1968 nº 2,4,6,7, 1969 nº 8,11,12,14-16, 1970 nº 17-22, 1971 nº 26, 28, C.589 y EI-3
Cahiers Marxistes Léninistes Organe Théorique et politique L’ Union des Jeunesses
Communistes Paris 27 x 18 cm
1967 nº 15
C.257
Cahiers Max Nettlau Bulletin de recherches sur la théorie l’ histoire et la bibliographie du
mouvement anarchiste international Viry Chatillon França 29,5 x 21 cm 28,5 x 21 cm
Nº 0-4, s/n C.564
Cahiers du Mouvement Ouvrier Centre d’études et de recherches sur les mouvements
trotskyste et révolutionnaires Internationaux
2005 nº 27
C.1034
Cahiers du Musée Social, les Musée social Paris 24 x 16 cm
1950 nº 2,3, 5,6, 1954 nº 1,2,
C.352
Cahiers du Propagandiste socialiste, Les : Parti Socialiste SFIO Paris 24 X16,5 cm
1956edition spéciale nº 1
C.548
Cahiers Rationalistes, les Union Rationaliste Paris 20,5 x 13,5 cm
1956 nº 153, 1957 nº 164, 1959 nº 178, 1962 nº 200, 201, C.166
Cahiers Rouges, Les : Parti socialiste ouvrier et Raysan Paris 27 x 18,5 cm
1939 nº 3
C.358
Cahiers du Socialisme Libertaire: Revue mensuelle d'études sociologiques Francia
(Directeur G.Leval) 30x21cm
1956 nº 5,9,13, 1957 nº 16,19,21-23, 25, 27, 1958 nº 28-39, 1959 nº 41-43bis, 48 51, 51 bis
1960 nº 53-63, 1961 nº 64-73, 1962 nº75-85, 1963 nº 86-90, C094
Cahiers Socialistes, les Revue Indépendante du Critique sociale Bruxelles 21 x 13,5 cm
1947 nº 15, 1948 nº 20, 21, 1949 nº 24, 1950 nº 25-27, 1951 nº28, 30, 1952 nº 31, 32, 1953
nº 34, 35,
C.352
Cahiers du Témoignage Chrétien Paris 21 x 13,5 cm
1961 nº XLII Espagnols sans bâillon 1958-1961 C.066
Cahiers de Terre Libre, les Nimes 19,5 x 14,5 cm
1936 nº 9, 1937 nº 1,
C.019
Cahiers du Travail, les Organisation du travail 24 x 16 cm
1949 nº Aout- Septembre
C.289
Cahiers de l’unité Centre d’études historiques et sociales 21 x 13,5 cm
s/d (años 60) nº 1,
« Losovsky Conquête ou destruction des syndicats” C.435
Cahiers du vent du Ch’min Saint Denis 22 x 16 cm
1983 nº 3
C.354
Cahiers Psychologiques Archivio Famiglia Berneri Pistoia 17 x 11 cm
1981 nº 1
C. 226
Calabozos Comité Espagne Acracia Montpellier 29,5 x 21 cm
1974 nº 1,2, 1975 nº 3,
C.315
Calacuerda semanario satírico carlista Madrid 44 x 32 cm
1892 nº 40
EK-2
Calavera, órgano de expresión dulce, cariñoso marginal sexual y obrero 31,5 x 21,5 cm
s/d /años 70?) nº 1
C.160
Calderilla Premsa autónoma, treballadors Banco de Bilbao Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1978 nº 8, 12,
C.159
Calendonien, le Noumea (Nova Caledonia) 28 x 22cm
1950 nº 217-225, 235-249, 251-275, 285-295, 304-320, 1951 nº 321-328, 337,354,
391,392, 395, 1952 nº 495, 1953 nº 532, 588, 1954 613, 620,
C.358
Caliente El paso ocupado Torino 15 x 21,5 cm
1997 nº 2 C.859
Calle, La Revista gráfica de Izquierdas Barcelona 31,5x24 cm
1931 nº 1-8,10,12-40,42,45,46, 1932 nº49,53,57,58,60,64,65,68-70,(Pestaña, Bejarano,
Peiro) núm 23 (falta portada)
EJ-6
Calle, La: Cultura y prensa Madrid 31 x 25 cm
1978 nº 1. 1980 nº 108, 1981 nº 163
C.535
Calotte, la Journal mensual anticlerical illustre Herblay 33x 24,5 cm France
1935 nº 52-63, 1936 nº 64-75, 1937 nº 76-87, 1938 nº 88-94,98, 1939 nº 100-104, 106,108,
1947 nº 21, 1948 nº 27, 1954 nº 93, 1955nº 3,11, 1956 nº 14-17, 19,20,22, 1957 nº 23-27,
1958 nº 41,43,44, 1959 nº 46-55, 1960 nº 56-66, 1961 nº 67-77, 1962 nº 78-80,82,84-88,
1963 nº 89,90,92-98 1964 nº 100-102,104-110, 1965 nº 111-120, 1966 nº 121,123-125,
127, 129,130, 1967 nº 131-140, 1968 nº 141-148, 150, 1969 nº 151-160, 1970 nº 162164,166-170, 1971 nº 171-173, 175-180, 1972 nº 181-188,190 1973 nº 192-200, 1974 nº
202-205, 207-210, 1975 nº 211-212, 215, 216, 1978 nº 242, 1983 nº 291
EE-5
Camama de’n Calsas Donara al menos una barrallada cada semana Barcelona 38 x 27,5
cm
1895 nº 1388 (28 desembre)
EK-1
Camarada Journal Franco Portugues de lutas anti imperialistas e anti colonial París 30 x
21 cm
1972 nº especial
C.218
Camí Portantveu del SUEPL secció Magisteri Tarragona CNT 35 x 25 cm
1937 nº Refugis per als infants
C.593
Camina o revienta Plataforma Sindical de la EMT Madrid
1991 nº 10, 1994 nº mayo, 1995 nº junio, 1996 nº julio, 2001 nº diciembre
C.930
Caminando hacia la libertada México DF
1992 nº 3
C.984
Camino abierto Ateneo libertario de Santa Coloma de Gramanet 32 x 22 cm
1982 nº 0,1,
C.333
Campana de Cuba y actualidades, La Madrid 66x47 cm
1896 nº 59, 1897 nº 70
EÑ-5
Campana de l’Empordà, la òrgan de la coordinadora llibertària empordanesa 31,5 x 21,5
cm
1983 nº 0,1,
C.349
Campana de l’Empordà, la full de pensament i combat dels consells en el comunisme
llibertàri
2008 nº 1 (1-2-2008),
C.984
Campana de Gracia, la Barcelona bilingüe
1870 n 8,9,11-18, 23,24, 26-29, 31-34, 36, 1871 n 35-39, 41, 45-47, 51, 53-69, 1872 n 90119, 121,122, 124-126, 132, 1873 n 141-144, 148-151, 153-155, 159,160, 162,
192,193,195, 1874 n 214,215, 217,219,224, 1875 n 279,283,292, 1876 n 320,344, 357359,363, 1877 n 369,371,372, 378-380, 383-385, 390, 392,392,393,395, 411,417,420 423,
1878 n 434,439, 442, 444,446, 448-459,461-468, 470,471, 473-481, 483-491, 1879 n
493,494,496-507, 509-547 1880 n 548-552, 554,556,557,559-564, 566-571, 574-580,587591, 594, 1881 n 624 1883 n 747,749,750,753,756,757, 1884 n 761,763, 766-775, 777781, 784-786, 789, 791-794, 796-799, 801-803, 805 807, 1885 n 814-817, 819, 820,822,
1888 n 1018, 1890 n 1114, 1892 n 1204,1216, 1223, 1893 n 1237, 1895 n 1364, 1896 n
1418, 1433, 1438, 1897 n 1445-1455, 1457-1474, 1476-1493, 1898 n 1496, 1502,
1504,1506,1508-1511, 1519-1525, 1527,1528, 1532, 1533, 1536-1539, 1542, 1544, 1545,
1901 n 1651-1653, 1655, 1657, 1658, 1662, 1663, 1666-1669, 1671-1673, 1675, 1678,
1681, 1689, 1694, 11696, 1902 n 1705, 1706, 1710, 1711, 1715, 1732, 1734, 1735, 17411744, 1750, 1751, 1903 n 1779, 1904 n 1838, 1846, 1905 n 1861, 1878, 1906 n 1913, 1932,
1935, 1956, 1958-1961 1907 n 1967,1971, 1980-1982, 1984, 1987, 1988, 1991, 1996,
2001, 1908 nº 2017, 2019,2025,2026, 2033, 2042, 2044, 2045, 2047,2048, 2050 2053,
2058, 2059, 2061, 2062, 2064, 2067, 2068, 1909 n 2077-2081, 2084, 2095, 2098,2099,
2114, 2116, 1910 n 2134, 2136,2142, 2144, 2150, 2152, 2171, 1911 n 2194-2196,
2199,2206-2211,2219, 2222, 1912 n 2227, 2230, 2232, 2239, 2243, 2253, 2254, 2256,
2258-2262, 2273, 1913 n 2278, 2282,2284, 2286,2288, 2289, 2296, 2306, 2307, 23122318, 2320, 2326, 1914 n 2332, 2336, 234-2346, 2349, 2352,2353, 2357, 2358, 2361 23632366, 2370, 1915 n 2383-2388, 2390-2403, 2405,2407-2428, 2420-2431, 2434, 1916 n
2435, 2436, 2438-2463, 2465,2466, 2468, 2470-2475, 2477-2490, 1918 n 2544, 1920 n
2655, 2686, 1921 n 2704, 1926 n 2958
1930 nº 3172, 3174-3178, 3180 Hi ha alguns números més imcomplets AJ-8
Campaña de Cuba , la actualidades Madrid 66x47 cm
1896 n 59, (mal estat) 1897 n 70 EÑ-5
Camperol, el : Òrgan de la Federació Provincial de Treballadors de la Terra (FPTT)
Girona 50x34 cm.
1934 n 7 (20 marc)
EC-2
Campesina, La Hoja informativa de los espacios rurales liberados Sant Joan de les
abadeses Girona
1998 nº 4-6,
C.829
Campi qui pugui la guerra continua insumissió total Barcelona 21x 15 cm.
1991 nº 2, 1994 nº novembre 1995 nº octubre, 1996 nº 6,7, 1998 nº 8, 1998 nº 9, 1999 nº
10,
C.754
¡¡ Campo!! : Órgano del Comité Regional de Relaciones de Campesinos CNT-AIT,
Barcelona, 48x33 cm.
1937 nº 1,3, 5, 11-16, 19, 21, 24, 32, EI-2
Campo Abierto Triton colectivo por la reconversión de la Industria Militar Getafe
1996 nº1,2, 1999 nº 7,8, 2000 nº 9,
C.978
¡Campo Libre!: Órgano de la Federación Regional de Campesinos del Centro, CNT,
Madrid, 44x32 cm.
1937 nº 6 (28 de agosto), EI-5
Can Oriach Agrupación de vecinos de Can Oriach Sabadell 32 x 22 cm
1976 nº 94 extra huelga del metal
C.539
Canart Amis du chat Noir Turbulent (amb el suport de CNT Yvelines) St Quentin-enYvetines Francia
1997 nº 6
C.999
Canard de Mai, le Canard enchaîne París 42,5 x 29,5 cm
1968 nº junio
C.400
Canelobre: Revista del Instituto “Juan Gil Albert”, Alacant, 30x21 cm.
1984 nº1,2, 1985 3-5, 1986 nº 6-8, EI-5
Canenero Settimanale anarchivo Florencia 21,5 x 30,5 cm
1995 nº 18,19, 32, 35-37,41 nº esp diciembre, 1996 nº 0, 33, 39,40,42,43, 1997 nº 45
C.859
Cangaceiros, Os editado en Paris
1985 nº 1,2, 1987 nº 3
C.971
Canijin Boletín del centro alternativo de información sobre niños y jóvenes Madrid 21 x
15 cm
1993 nº 0-3, 1994 nº 4-6, 1995 nº 7-9, 1996 nº 10-12, 1997 nº 13, 1998 nº 14-16, 1999 nº
19-20, 2001 nº 21, 2002 nº 22-24, 2003 nº 25, 2004 nº 26, 27, 2005 nº 28, 2006 nº 29, 2007
nº 30, 2008 nº 31, 2009 nº 32,
C.940
Cantabria Regional Santander 33 x 21,5 cm
1976 nº s/d
C.159
Caña y el vendaval, la Frente de poesía libre y verdadera Paterna Valencia 21x 15 cm
1991 nº 1,
C.742
Cañón Krupp, El: Periódico metralla de la guerra civil. Barcelona 37x26cm.
1874 nº 2, n ºdisparo 16 (27 agosto)
EA-4
Cañon Rayado, El: Periódico metralla de la Guerra de África, Barcelona/ Madrid, 38x27
cm.
1859 nº 6 (31 de diciembre),
EA-4
Caos, el Vibraciones satíricas del politiqueo nacional Madrid 55x40 cm
1934 nº1-3,
EE-3
Caos Coordinación libertaria de México México 24,5 x 17,5 cm
1979 nº 1-5,
C.218
CAP Journal des prisonniers París 43x 29 cm
1976 nº 39, 1977 nº 45,49,50, 1979 nº 62,64,65, 1980 nº 66 EE.5
Cap Gros Mataró i Maresme Mataró 24 x 17 cm
1994 nº 19
C.768
Capital necesita tu voto, el CNT AIT 231 x 22 cm
1977 nº septiembre
C.174
Capsana Órgan del PSAN a la Ribera, Sueca València 22 x 16 cm
1978 nº 9
C.363
Car Comités Antiimperialistas revolucionarios 27 x 21 cm
1968 nº 8, 1969 nº 9, 13, 1971 nº 32,
C.151
Cara a Cara Sección de parados del sindicato de oficios varios de la CNT Terrassa
1983 nº sept/ oct
921
Cara Dura orgäo de divulgaçao do anarquismo Sao Paulo Brazil
1991 nº 2 C.948
Cara a España Partido socialista obrero español Grenoble 38,5 x 27,5 cm
1944 Nº 2,
EI-1
Carabanchel Obrero: Madrid, 27’5 x21 cm.
1972 nº 7 (mayo)
C.087
Caracol Movimiento de objetores de Conciencia Bilbao?
1979 nº 1-5, 1980 nº 6,7,
C.930
Carbonario, O: Semanario Republicano, Evora, Portugal,
S/f. Nº Julio Augusto Martins: “O Sindicalismo.” C.364
Carcajada, La: Barcelona 42x 30 cm.
1872 nº 7, 16
Carcajada, La: Más que radical y menos que comunista, Barcelona, 32x22 cm.
1931 nº 3 (Julio)
C.738
Carcere Informazione: Cooperativa Centro di Documentazione- Pistoia, Pistoia, Italia,
1978 nº 3-5,
C.431
Caribeen Correspondence: Workers control and self management, Kinsgton, Jamaica,
28x21’50 cm.
1978 nº 2
C.353
Carmelo, El: Boletín Interior de la Asociación de Vecinos del Carmelo, Barcelona, 32x22
cm.
1974 nº 9, C.134
Carnet Segells “Catalunya”: Edició genuïnament Catalana de propaganda racial,
Barcelona,
1933 nº 4 (27 abril)
C.327
Carrer, el Política arts literatura teatre cienma esports actualitats Barcelona 45 x 32,5 cm
1932 nº 20 1933 nº 33-36, 38
EI-3
Carrero de les Bruixes Publicació especialitzada en estudis Cerverins Cervera 31 x 21,5
cm
1982 nº 42
C.427
Carrilet centro social Almeda Cornella 32 x 21,5 cm
1975 nº 29
C.280
Carta Circular Comisión relacionadora del MLE Toulouse 29,5 x 21 cm
1974 nº 2
C.374
Carta y correo Organización de la resistencia (uruguayos) Varby Suecia. 21x 15 cm
1980 nº sobre el plebiscito
C.435
Carta de Londres: Departamento de Información Embajada de S M Británica, Madrid,
32’5x 20’5 cm.
1963 nº 50 (3 diciembre).
C.434
Cartas a la anarquía Bilbao
2003 nº 0, 2004 nº 1-4, 2005 nº 5-7, 2006 nº 8,
C.891
Cartas sobre Anarquismo: Carta... Miguel Jiménez Igualada, México, 21’5x 14 cm.
1971 nº 1-6,
C.201
Cartas y carteros Madrid 31 x 21 cm
1932 nº 40 (25 abril)
C.1035
Cartas Políticas: Joao Chagas, Lisboa, 22x15’5 cm.
1909 nº 21,24-26, 28-30,
C.178
Casa Regional Valenciana en París: Butlletí Interior, París, 27’5x 21’5 cm.
S/f nº 2
C.563
Casa Verda Butlletí, la Acció ecologista Agro València
1992 nº 71,74, 1993 nº 75-78,
C.750
Casal d’arrià, El butlletí intern de l’associació Rià Sirac France 30 x 21 cm
1991 nº 1, 1992 nº 7, 1993 nº 8,10, 1994 nº 12-14, C.743
Casal Català Tolosa Llenguadoc Toulouse 30 x 21 cm
1993 nº 180-185, 1994 nº 186-189 1995 nº 190
C.748
Cascabel Boletín interno del grupo de padres Col.legi Cascabel 27x 20 cm
1973 nº Octubre
C.283
Cascara amarga, la Sección sindical CNT Segresa Badalona
1990 nº 1
C.976
Cases de Colònies Associació catalana de cases de colònies L’Hospitalet 40 x 30 cm
1992 nº 6,
C.768
Casiopea Boletín Grupo de apoyo a la insumisión de Javier Ocaña Sánchez Madrid 21 x
14 cm
1994 nº 0
C.768
Caso Scala Comité de apoyo Barcelona 21,5 x 21,5 cm
1978 nº Basta de represión, nº Scala,
C.174
Casopis Ceskych Esperantistu: Oficiala organo de bohemaj Esperantisto kaj de Centro
Asocio Bohema Unio Esperantista. Austria, 21’5x 13’5 cm.
1908 nº 5, 1909 nº 6, 1912 nº 2, 1913 nº 1,3-5, 7 C.671
Castagne, la Mensual syndicaliste libertaire Toulousain CNT Toulouse 29,5 x 21 cm
1981 nº 2,
C.438
Castilla Libertaria: Boletín Interno, Portavoz de la Regional del Centro, CNT, París
27x21 cm.
1963 nº 1,5-7, 1965 nº 22 1966 nº 29,31,32, 1967 nº 34,35, 1967 nº 36, 42, 1968 nº 44-47,
C.157
Castilla Libre: Órgano de la Confederación Regional del Trabajo del Centro, CNT,
Madrid, 60x43’5 cm.
1937 nº 4,27,31, 35,36,40,42,46,51,58,75, 100, 101,103,106,126,131,204,207,235,282,
1938 nº 314,329,345, 347,432,433,456,476,515,543, 1939 nº 636, EK-2
Castilla Libre: Órgano de la Confederación Regional del Trabajo del Centro, Madrid,
15’5x 10’5 cm.
1947 nº 1 (25 marzo), nº 2 (25 julio)
C.114
Castilla Libre: Órgano de la Regional del Centro en exilio CNT, Orleáns, 27x21 y 31x21
cm.
1949 nº 2,3, 1950 nº 5, 6, C.539
Castilla Libre: Órgano de la Confederación Regional del Trabajo del Centro, Madrid, 21’5
x 15’5 cm.
1956 nº 1 ( febrero) C.114
Castilla libre CNT Madrid 31x21 y 42,5 x 30,5 cm
1976 nº 1,2, 1977 nº 3-10, 1978 nº 11-13, nº especial mayo, 1980 nº abril
EE.8
CAT Comisión autónoma de trabajadores Banca Catalana BIC Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1975 nº 1
C.373
CAT Candidatura asamblearia de trabajadores de Telefónica Valencia 31,5 x 21,5 cm
1981 nº junio
C.453
Catacombes: Confederation Nationale du travail section française de l’AIT Region
Parisienne, París, 29’5x 21 cm.
1980 nº 1
C.438
Catalan News: London, 32x20 cm.
1948 nº 1,2, 1949 nº 1, 1950 nº 1,6, C.788
Catalana: Revista setmanal, Barcelona, 19x11’5 cm.
1918 nº 9 ( 2 junio) C.344
Catalans! :El Magazine popular, Barcelona, 27x21 cm.
1938 nº 2,3,5-7, 9,11,14-29, 31 nº 18 i 20 en mal estat C.423
Catalonia: Revista bimensual, para dar a conocer en América la personalidad nacional de
los Países de lengua catalana, México, 27x21 cm.
1944 nº 1 (único) C.541
Catalònia Ateneu cultural Catalònia Hospitgalet 22x15 cm y 30 x 21 cm
1986 nº 3, 1991 nº20,22, 1992 nº 26,27, 1993 nº 31, 32, 1994 nº 33-36, 1995 nº 38-40, 1996
nº 41,42, 1997 nº46,47, 1999 nº 56
C.748
Catalunya: Revista, Barcelona, 24’5x17’5 cm.
1903 nº 4,7, 8,10, 11, 29 C.348
Catalunya: Revista setmanal, Barcelona 35’5 x 25 cm.
1914 nº 330 (28 de març)
C.348
Catalunya: Revista de Literatura Catalana, Barcelona 24 x 17 cm.
1921 nº 1-12, 1922 nº 13-19, 21-32, 1923 nº 33, 34, C.548
Catalunya: Publicació mensual catalana de Buenos Aires, 32x22’5cm.
1931 nº6, 9, 12, 1933 nº 32, 34 C.760
Catalunya: Portantveu de l’Escolà del Poble Nou de l’Ateneu Democràtic Regionalista,
Barcelona, 24x18 cm.
1931 nº 5, 6
C.582
Catalunya: CNT òrgan regional de la Confederació Nacional del Treball CNT, Barcelona,
Català, diari, 48x33cm i 56x40 cm.
1937 nº 1,22,46,53,55,89,146-149,213,231, 1938 nº 314
Catalunya: Portantveu de l’Aliança Nacional de Catalunya.
1944 nº 4 (març)
C.304
Catalunya Butlletí local d’Aliança Catalana, 16x11 cm.
1944 nº 3 (desembre)
C.289
Catalunya Mèxic D F 45 x 34 cm
1949 nº 164, 1952 nº 202, 203, 1954 nº 224, 1955 nº 225, 225, 227, 228, 231, 1957 nº 245,
250,
EE-3
Catalunya: Reproducció Integrà de (Diari) Treball, Mèxic, 29x21’5 cm.
1959 nº 259, 260, 263, 1960 nº 273, 275, 1961 nº 283 C.765
Catalunya Buenos Aires en Català
1962 núm. 103
C.760
Catalunya Revista d’Opinió Confederal CNT Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1976 n º 1,2, 1977 nº3,4, C.175
Catalunya Órgan regional de la Confederació Nacional del Treball CNt Ait Barcelona
31,5 x 21,5 cm
1978 nº 1-3, juny
C.175
Catalunya òrgan de la Confederació Regional del Treball. Barcelona CGT
1986 nº 1-4
C.593
Catalunya Confederació Nacional del treball Barcelona 31x 22 cm
1978 nº 4-7, 1979 nº 8, 9,9-24, 1980 nº 25-76, 1981 nº 77-87, 1987 nº 180,182, 184, 185,
187, 1989 nº 195, 197, 198, 202, EE-4
Catalunya CGT 40 x 29 cm
1990 nº 0, 1991 nº 1-5, 1993 nº 4, 1996 nº 0-3, 1997 nº 4,5, 1998 nº 10, 1999 nº 18-20,
2000nº 22-27, 2001 nº 28-33, 2002 nº 34-37, 2003 nº 38-48, 2004 n º49-59, 2005 nº 60-70,
2006 nº 71-81, 2007 nº 82-92, 2008 nº 93-103, 2009 nº 104-112, 2010nº 113-123, 2011 nº
124-134, 2012 nº 135-145, 2013 nº 146-155,
C.755, 903, 911, 976, 1048
Catalunya Artistica Setmanari il·lustrat d’arts y literatura Barcelona 20x27’3 cm
1902 nº 111 (31 Juliol)
C.914
Catalunya Literaria Revista il·lustrada d’arts lletres i ciencias Barcelona
1917 nº 1(7 gener)
C.930
Catalunya llibertaria Partit Sindicalista Barcelona 34,5x 24,5 cm i 29,5 x 21,5 cm
1978 nº 0, 1980 nº 2,
C.196
Catalunya Maritima editorial Catalana Barcelona 30,5 x 20,5 cm
1919 nº 3-6, 9, 17,
C.205
Catalunya Obrera Unió Sindical Obrera 32x 22 cm i 21 x 15 cm
1970 nº abril, nº supl. Maig, nº supl. Juliol nº supl octubre, 1971 nº supl gener, nº supl.
Febrer, 1972 nº febrer, març, 1974 nº supl. Gener, nº abril 1976 nº maig, juny, octubre,
1978 nº 1, 1979 nº 10,12,15, 1980 nº 0-3, 1981 nº 4,5,
C.085 i EI-10
Catalunya Radio radio associació de Catalunya Barcelona 27 x 21 i 29 x 23 cm
1932 nº 11, 1933 nº 56, 65, 1934 nº 99,103, 123, 126, 129, C.183
Catalunya resistent Butlletí interior de l’associació catalana d’ex presos polítics
Barcelona 30 x 21 cm
1992 nº 39, 1999 nº 17,18, 2000 n º 19,20, 22, 2001 nº 23-26, 2002 nº 27-30, 2003 nº
31,32,34, 2004 nº 36,38 nº extra desembre, 2005 nº 39-42, 2006 nº 43-46, 2007 nº 47, 48,
50, 2008 nº 51, 53, C.759
Catalunya Social: Òrgan d’Acció Social Popular, Barcelona, 27x 19’5 cm.
1921 nº 3,17,22, 1922 nº 46,59,64,65,70-72,74,79,83, 85 incomplet, 87, 1923 nº 95,113,
115, 117,126-128, 130,132, 135,137, 1924 nº 157,161,167,173, 185, 1925 nº 241, 1926
nº252, 1927 nº 343, 1928 nº 373, 382,384, 386, 387,390, 395, 1929 nº 396, 398, 401,402,
407, 414, 416, 417, 422,423, 430-433, 435,442-445, 1930 nº 446,447,450-454, 458,461463, 466, 470,482, 489, 497, 1931 nº 502,504,505,507-512, 514, 515, 543, 1932 nº 544,
593, 594, 1933 nº 596-599, 610,612-619, 630-644, 1934 nº 645-670, 672-679, 681-692,
1935 nº 693-719, 723-727, 730-743, 1936 nº 744-762, 764,767-771. EO-3
Cataluña Director Celso Gomis Barcelona 33 x 24, 5 cm
1908 nº 13, 15,
EB-4
Cataluña, la Barcelona 36 x 26 cm
1909 nº 92-94,(Juliol)
EI-5
Cataluña Diario de la Nueva España Barcelona 35 x 25 cm director Fernando Pintado
1918 nº211, 213,214, 216-218
EI-5
Cataluña carlista Órgano oficial de la junta regional carlista de Cataluña Barcelona 31,5 x
21 cm
1953 nº diciembre, 1954 nº enero, febrero, mayo a octubre,1955 nº enero, marzo, junio,
C.132
Cataluña Obrera UGT Barcelona 50 x 35,5 cm
1933 nº 1, 16,
EE-3
Catllar, el Setmanari nacionalista de Ripoll i comarca. Ripoll 31 x 21 cm
1920 nº 17-22, 25,26,27-29, núm 25 incomplet 1923 nº 12,14,22,25,29,31,35,37-39 C.564
CDA
Catllar de Ripoll, el Setmanari Nacionalista de Ripoll i Comarca Ripoll 31,5 x21,5 cm
1923N12, 14, 22, 25, 31, 35, 37, 38, 39,
C.564
(Catorce ) 14ª División Semanario del Frente CNT FAI 34 x 24
1937 nº 5,6,26,
C.564
(Catorce) 14 d’abril Unió de Republicans de Catalunya Barcelona 36 x 24,5 cm
1977 nº 2
C.430
Causa ML Partido Comunista Revolucionario de Chile Paris 43 x 28,5 cm
1979 nº 26
EB-6
Causa obrera, la federacion de comunistas Madrid 31,5 x 21,5 cm
1972 nº 3
C.285
Cavale, la Anarchist Black Cross anvers Bélgica
2008 nº 13
C.988
Cbododka mucba Moscu
1992 nº 18-25, 1993 nº 27-38,
EE-4
CDA Centro documentazione anarchica Torino 24 x 17 cm i 30 x 20 cm
1976 nº 14, 1977 nº 15,16, 1978 nº 17-20, 1979 nº 21,23, nº 24 C.335
CDA Centre Documentation Anarchiste Paris 21 x 15 cm
1992 nº 2, 1993 nº 3,4,
C.755
CDC Informacions Convergencia Democràtica de Catalunya Barcelona 28,5 x 21,5 cm
1976 nº 2-5, 7-9,11,12, 1977 nº 20
C.026
Cencerro, El: Boletín interno y gratuito Federación Local Le Soler de la CNT de España
en el exilio. 1965 nº3 (Febrero/ Marzo).
Centre republicà del districte II i Germanor Barcelonina, Barcelona
1916 nº 1 (setembre) nº Octubre
(C.930) C.719
Centro, el Dios patria Rey Madrid
1899 nº 708 1900 nº 729 EB-4
Centro de cultura social Sao Paulo (Brasil) 10,5 x 21,5 cm
1993 nº 25 C.858
Centro di documentazione il Picchio Rario Alice Bolletino Interno 35x24,5 cm
1977 nº 2
C.351
Centro de Estudios Pablo Iglesias: PSOE, UGT París 27x20cm.
1962 nº1, 1968 nº57-60.
Centro Republicano Español de México México 30x22 cm
1989 nº 129
C.778
CEP Dossier Comité Espagne Populaire Grenoble 18,5 x 13,5 cm
1975 nº 1
C.667
Cerchio, il Mensile d’informazione orizzontale Caseta 41x30 cm
1980 nº 5-7, EK-2
Cercles Univertitat de Barcelona
2005 nº 8,
C. 927
Cerdo,el Ibiza 21x29,7 cm
1988? nº s/d
C.850
Cervantes Revista de ciencias artes política y literatura Barcelona 20’5x27’3 cm
1929 nº 42 C.914
Cervantes Boletín Comisión relaciones CNT Orleans 32x21 cm
1955 nº 1
C.781
Challenge, The Bulletin of the Association ofPolitical Prisioners of Soviet Labor Camps
inc. New York 28x21,5 cm
1952 nº 8 (agosto)
C.562
Challenge The revolutionary communist newspaper New York 42x28,5 cm
1978 nº 51,52, EK-2
Chapeleiro, O Orgâo da classe e do operariado en geral. Lisboa 45,5x32,5 cm
1896 nº 1 (1 enero)
EK-2
Charco, El:La mierda nos invade Colectivo la Ricarda 21,5x16 cm
1977 nº 2 (15 octubre)
C.496
Charivari, le París (en francés) 43,5x 31 cm
1875 nº (17 gener)
EK-2
Charlas de orientación religiosa ante el micrófono de Radio Madrid Madrid 19x13 cm
1952 nº 33 (Marcos, Venancio sobre el comunismo) C.083
Charlie Hebdo Editions du Square París 35,5x29,5 cm
1971 nº 41, 1975 nº 230,266, 1977 nº 350, 1979 nº 455
EI-3
Charte, la FLN Clandestin rassemblement unitaire des revolutionnaries (Francés árabe)
30,5x21 cm
1974 nº especial 1 noviembre
C.344
Chasqui La comunicación en latinoamérica Quito 21,5x15,5 cm
1972 nº 1 (diciembre)
C.255
Chavales Estudiants 5è d’EGB d’una escola del Carmelo Barcelona 32x22 cm
Años 80 nº s/d.
C.134
Chiapas Solidaridad Col·lectiu de Solidaritat amb la rebel·lio zapatista Barcelona 30x21
cm
1994 nº 1,2,
C.742
Chile Combate Frente Patriotico Manuel Rodríguez Santiago Chile 21x15 cm
1988 nº 1
C.742
Chimie de l’ouvrier textile, La: Limoges 21x13,5 cm
1953 nº 2-10, 1954 nº 11-15, 17, 18, 1955 nº 19, 21-24, 1956 nº 25-28, 30, 1958 nº 34-36,
1959 nº 37-39, 1960 nº 40,41,
C.645
China reconstruye: Pekín, 30’5x23 cm.
1971 nº vol.XII nº 5, 1974 nº vol.XV nº9,
C.429
Chispa, la Santa Rosa (Canelones) 33 x 22,5 cm
1915 nº 28,29,
C.778
Chispa, La: PCE ML Pensamiento Maotseting Federación Centro, Madrid, 29’5x21’5 cm.
1970 nº 64
C.542
Chispa, La: Liga Comunista (Organización simpatizante de la IV Internacional) Barcelona
32x22 cm.
1973 nº 1-4, 1974 nº 7,8, setembre, 9-11, 1975 nº 12 y nº 11 de març. C.330
Chispa, La: Periódico local de Acción Comunista, Frankfurt 30x21 cm.
1971 nº 2,3, 1972 nº 5, nº s/f “Elecciones al consejo de empresa entre el 1 de abril ...” nº
“Elecciones al consejo de empresa este mes se celebrám en ...” nº “Los resultados. A pesar
...”
C.120
Chispa, La: Órgano de la resistencia, Partido Socialista, 29’5x21 cm. ciclostil
1976 nº 14, 20,
C.435
Choses d'Espagne Supplément Revue Anarchiste París 32x25cm
nº1 (19 aout 1936).
C.154
Choteo: Órgano del Sapagui, Jaca, 22x 16 cm.
1939 nº Octubre
C.779
Chronique: D’informations Internationals París, 29’5x21 cm.
1978 nº 28 (junio) 1975 nº diciembre, 1981 nº 63-69, 1982 nº 71-74,
593
C. 341,
Chronique des Revolutions de la Terre Bordeaux 27,5 x20,5 cm
1977 nº 1 (enero)
C.353
Chroniques Libertaires Centre de propagande et de cultura anarchiste Villeneuve Saint
Georges 29x21 cm
1986 nº 1,2, 1987 nº 3-6, 1988 nº 6, 1989 nº 8, 9,
C.593
CIA Conspiración Internacional anarquista ciclostil
1973 nº 1 grupos autónomos de combate, nº 2 Movimiento Ibérico de liberación C.870
CIA Bulletin International Anarchist Commission London Francés25,5 x 20,5 cm ciclostil
1959 nº 2 (mayo)
C.350
CIA Bulletin International Anarchist Edición e español Anglaterra 27x21 cm
1961 nº marzo
C.152
CIA Bulletin International Anarchist Comission London Londrés 25,5 x 20,5 cm
1959 nº 1-3, 1961 nº març
C.350
CIACH! Grodzisk Maz Polonia 20,2 x 26,5 cm
1994 nº 12
C.860
Ciencia Popular Obra de ciencia popular Barcelona 26,5 x 18,5 cm
1918 nº 14, 1919 nº 17
C.184
Ciencia Social Revista sociología, artes y letras Barcelona 26,5 x 18 cm
1895 nº 2
C.776
Ciencia Técnica Revolución ciclostil 31,5x21,5 cm
1972 nº 0
C.516
Cienfuegos Press Review of anarchist literatura Yorshire 21,5x 16,5 cm i 30 x 21,5 cm
1977 nº 3,4, nº s/d.
C.230
50 años bastan Campaña de contestación a la asamblea general del FMI y BM Madrid
1994 nº 3
C.978
Cine, el Barcelona 34x 25 cm
Años 20 nº extra dedicado a Raquel Meller
EL-4
Cinemazione Associzione Luze Negra Torino 34x22 cm
1985 nº s/d
C.092
Cipriano Organillo Universitario Barcelona
1917 nº 5
C.998
Circle A Anarchy in Atlenta 28x21,5 cm
1984 nº s/d (Circle a’s blossom around Atlanta punk scene), nº s/d Taking it to the streets as
1984 approaches: massive..)
C.570
Circulo tradicionalista de Sabadell 32 x 22 cm
1897 nº 15
EB-4
Circunstancias, las Decano de los diarios republicanos españoles Reus 54x40 cm
1916 nº 115
EK-6
Circular de la CNS: Delegación provincial sindical de FET y de las JONS, Barcelona,24 x
17 cm.
1940 nº1 (30-5-1940), nº1 extraordinario (junio 1940), nº2 (20 junio 1940), nº 2 extra (20
junio 1940), nº3 (10 julio 1940), nº 4 (20 julio 1940), nº 5 (10 agosto 1940), nº VII
(Septiembre 1940),nº VIII(Septiembre 1940),nº X (10 Octubre 1940), nº IX (Octubre
1940), nº XI (20 octubre 1940).
Circulars Partit Socialista Unificat de Catalunya (Sector Comorera), Barcelona, 27 x 20’5
cm.
1958 nº 26
C.440
Circulo Tradicionalista de Sabadell, Boletín Semanal, Sabadell 32x22 cm
1897 nº 15
EB-4
Circunstancias, Las: Decano de los diarios republicanos españoles, Reus 54x40 cm.
1916 nº 115
EK-6
CIRO Comisión Internacional de Relaciones obreras CNT Stockholm Suecia
1958 nº 2
C.867
CIT Órgano oficial de la confederación de la industria del Taxis. Barcelona 32x 22 cm
1934 nº 4
C.775
Cité Cellule Saint Just Parti Communiste Francais, 21x13’5 cm. ciclostil
1958 nº 6, 12, 1959 nº fevrier
C.352
Cité Libre: Montreal Canada, 21x14 cm.
1958 nº 20
C.313
Cité Nouvelle Parti Communiste Francais section Montreuil 21 x 13,5 cm
1958 nº 6, nº juin, nº 12, 1959 nº febrer
C.352
Citoyen, Le Journal du rassemblement des cituyens de Montreal St Lous 37x29 cm
1978 nº especial « sur les conseils de quartier »
EL-1(3)
Ciudad Condal, La Revista de teatro Barcelona 28 x 19 cm
1883 nº 44 (29 de marzo)
C.1017
Ciudad y Campo Órgano Confederal y anarquista de la 5º Zona de Cataluña Tortosa CNT
FAI Tortosa 62x43’5 cm
1937 nº 17,
EE-3
Ciudadanía: Semanario de fibre y de medúla, Barcelona 49’5x35 cm.
1918 nº 2
EJ-3
Ciudadanía Periódico Liberal, Barcelona 34’5x 24cm.
1922 nº 1,
EB-4
Ciudadanía: Diario Republicano Autonomista de avisos y noticias, Gerona, 56x39 cm.
1910 nº 102,
EF-1
Ciutadania: Setmanari d’esquerres, La Bisbal 45x32 cm
1932 nº 30
EK-3
Ciutat, La: Diari de matí, Barcelona 60x41 cm
1934 nº 1 (13 novembre), 1935 nº 51 (10 gener)
Ciutat Terrassa 23x19 cm
1909 n 9, 1910 n 10, 1911 n 15,
EK-2
C.786
Ciutat Vella, la veu de: Associació de Veïns casc antic Barcelona 30 x21 cm
1991 nº 3 , 7, 1992 nº 8,10, 1993 nº 11,12, 1994 nº 13, 14,
C.759
Civilisation Libertaire Cahiers d’etudes sociologiques. Bievres /Paris 32,5 x 24 cm
1977 nº229-234, 1978 nº 236, 238, 1979 nº 244,
C.230
Civisme Portaveu de la Federació de la secció preparatòria de la Universitat Industrial
Barcelona
1923 n 5 (5 de maig)
C.797
Cla i Català Setmanari Barcelona
1925 n1 (11 setembre)
C.190
Clam Comités de solidaritat amb els patriotes catalans Barcelona 30x21 cm
1982 n 14, 1983 n 16-18, 1984 n 23-26, 1985 n 31, 1986 n 32, 33,
C.350
Clameur, la París 38x28 cm
1937 n 16 (marc abril) s’edità al darrer full de Terre Libre
EI-4
Clamor público, El: Periódico político literario e industrial Madrid 48x34 cm
1844 n 19,24, 43,
EK-2
Claridad Unión General de Trabajadores Madrid 46x33,5 cm
1937 n 243 (1 enero)
EI-4
Claridad Partido Socialista Obrero Español Argel 46x30 cm
1945 nº 1,2,
EI-4
Clarín Boletín informativo de El Paisaje Castrocalbón León 21x15 cm
1981 n 180-183 1982 n 186, 187
C.333
Clarinet Es el periódic gironi de més circulació. Girona 30,5x21,5 cm
1932 n 56
C.246
Claror Publicació de l’Institut de cultura i biblioteca popular de la dona Barcelona
31,5x24,5 cm
1935 n 1,2,4-8, 1936 n 9-14,
C.221
Clarte Journal de la Cellule Jean Marie le Corre 31x21 cm
Años 60, n Union contré les ennemis de la republique
C.358
Clash: Normacen Petercem Fibre et mica Francia 20,5x13,5 cm
1966 n mayo
C.289
Clash: Newpaper for the resistance in Europe Amsterdam
1990 nº 0-1, 1991 nº 2-4, 1992 nº 5-7, 1993 nº 8, 9, 1994 nº 10,
C.973
Classe Giornale per il coordinamento dei medi Firenze Italia 41,5 x 30 cm
1980 nº 2,3,
EK-2
Claveguera Ateneu llibertari Poble Sec Barcelona 29 x 21,5 cm
1995 nº abril
C.767
Clavija libertaria, la. Portavoz del sindicato de comunicaciones CNT Barcelona 31,5 x
21,5 cm
1979 n 0
C.159
Cloaca, la: ¿Una visión intrascendente del arte?, Colectivo la Cloca Barcelona 25x17,5 cm
1976 n 1, 1977 n 2,3 ,
C.159
Cloaca Revista Trimestral Barcelona 30 x 22 cm
1980 nº 0
C.159
Clot Camp de l’arpa Associació de veins Clot Camp de l’arpa Barcelona 32 x22 cm
1977 nº 7
C.363
Club Muntanyenc Barcelonés Barcelona 22x16 cm
1932 n 11,
C.612
CMB Butlleti de relacions internacionals i de cooperació técnica de la corporació metro
politana de Barcelona Barcelona 30x 21 cm
1987 nº 1, 2,
C.061
CNT: AIT Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo de España, Madrid,
61’5x43’5cm.
1932 nº 2-5, 7, 9, 10, 12, 41, 1933 nº 45, 51, 58-60, 62-66, 70, 72, 75, 76, 79-83, 86, 88,
92-95, 100, 157,162,220,262, 294,301,310. 1934 nº 338,350. 1936 nº 364,502. 1937 nº
599,736. FC-1
CNT AIT FAI Service International d’information et de presse International press service
Barcelona 33x21,5 cm
1936 n 13
C.323
CNT: Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo. Barcelona, 55’5x40cm.
Tipografía.
1938 nº 3, 22, 106, 124, 148. FC-1
CNT Infos CNT AIT Union des syndicats de la region Parisienne París,
1993 nº marzo
C.901
CNT Missatgers Sección Sindical Missatgers de CNT Barcelona
1988 nº 3,4,
C.975
COAG Órgano de las Comisiones Obreras de artes gráficas. Barcelona 31,5x21,5 cm
ciclostil
1968 nº 1 (julio)
C.578
COAG Informa. Informativo de la Coordinadora de Organizaciones de agricultores y
ganaderos. Madrid 42x30 cm.
1985 nº26 (16 abril), 1986 nº 0, 1987 nº 3,5,11,12
EI-3 - EI-4
Cohete, El Periódico Revolucionario Abajo la dinastía Juntas supremas sufragio Universal
.ed. I López Barcelona 28’5 x 16 cm
1868 nº 4,-6, 11,
C.113
¡¡ Coidate!! Sindicato Único de Sanidad FL de Sindicatos CNT Pontevedra 32x22 cm
1979 nº 1 (mayo)
C.356
COJ Boletín de las Comisiones obreras Juveniles de Barcelona 21’5x 16 cm ciclostil
1968 nº 1-3, 1969 nº 4,
C.125
Colección Económica de Leyes Librería Castells Barcelona 16’5x12 cm
1933 nº Ley de jurados mixtos de 27 nov. De 1931, nº Ley de asociaciones patronales y
obreras.1944 nº 18 Ley de trabajo de mujeres y niños de 13 marzo de 1900 ... nº 40 Ley
descanso nocturno de la mujer obrera. ... 1945 nº 31 Ley de subsidios familiares de 18 de
julio de 1938 .. 1947 nº Ley de la jornada máxima legal de trabajo. 1948 nº ley de descanso
dominical de 13 de julio de 1940
C.364
Colectivización F Comarcal de León CNT AIT 32x22 cm
1977 nº 0
C.159
Colectivización Grupo anarquista Perú 20’7x29’7 cm
1993 nº 3, 1994 nº 4
C.859
Colectivo Revista Libertaria París 29’5x21 cm
S/f (años 70?) nº 1
C.353
Colectivo Anarquista London 30’5 x21’5 cm Ciclostil
1976 nº 1,2,
C.106
Coleres Groupe de femmes libertaires París 30x21’5 cm
1979? Nº 0,1, 1980 nº 2
C.593
Coll Valcarca Butlletí de l’Associació de veïns Barcelona 30x22 cm.
1977 nº 8
C.300
Colombia Libre De la resistencia a la democracia París 32x25 cm
1950 nº 9
C.797
Colombia en Lucha Núcleos de patriotas Revolucionarios en el exterior Madrid 21x14’5
cm
1980 nº 4
C.453
Columna de Baleares: Diario de Combate antifascista, Palma Mallorca, 28x22cm
(Facsímil). Edición del Facsímil - Librería Ripoll de Palma de Mallorca del nº1 al nº 10
(del 23 agosto al 3 Septiembre de 1936).
Columna de Foc, La: Fulla de subversió espiritual Barcelona 40x28 cm
1918 nº 1-3, 1919 nº 4-8, 1920 nº 9,10,
EJ-2
Comarca, La Periodic setmanal que no esta afiliat a cap Partit polític. Olot 22’5x16 cm
1914 nº 87 (10 octubre)
C.112
Combat: Juventut Comunista Iberica (POUM), Lleida 50x 35 cm
1936 nº 21,24-27,40-58, 71-74, 76,77, 84,85, 88-99, 101-110,112-114,116-120,122130,133-135, 1937 nº 136-140, 142,143, 146, 164, nº 24 imcomplert
EJ-4
Combat: Portaveu de les organitzacions que integren l’AOR, Rubi, 49x34’5 cm.
1937 nº 36, 64
EB-2, EI-5
Combat: De la resístanse a la revolution, París 42x29’5 cm.
1968 nº7454,7455, 7460,7461,7463-7469, 7471, 7473 EB-1
Combat Portantveu de la comissió coordinadora de forçes polítiques de Cataluna,
Barcelona,32x22 cm.
1974 nº 2, 1972 nº 4, 1974 nº abril
C.084
Combat, Le: Organe CGT du Comité d’entreprise Regie Nationale des Usines Renault
Billancourt, 27x21 cm.
1952 nº 18, 1955 nº 22
C.358
Combat Independant, Le Organe d’information de l’Union departamentale des syndicats
independants Travailo et Liberté Paris 27 x 21 cm
1957 nº 6
C.358
Combat Libertaire International Comisión aux relations Internationales de la Federation
Anarchiste Paris 29’5x20’5cm.
s.a nº 1
C.190
Combat Independant, Le: Organe d’information de l’Union Departamentale des
Syndicats Independants “Travail et Liberté” de la Región Parisienne, Paris 27x21 cm.
1957 nº 6
Combat Non Violent La Clayette, Francia 43’5x31 cm y 30’5x 22 cm.
1974 nº 41, 46, 47, 1975 nº63,67
EI-1
Combat Syndicaliste, le Organe officiel de la confédération Générale du Travai
Syndicaliste Révolutionaire Paris
1930 nº 29, 1935 nº 88, 1936 nº 153 1937 nº 228
EJ-3
Combat Syndicaliste, le Jeunesses syndicalistes revolutionnaires CNT
Paris 27 x 21 cm
1968 nº 3
C.141
Combat Syndicaliste, le Bulletin Interieur CNT AIT Toulouse 29,5 x 21 cm
1976 nº 2, 1979 nº esp agost , 7, 1980 nº 2,3, 1989 nº 5, 1990 nº 6
C.593
Combate, el Semanario defensor del obrero Amposta 38,5 x 28 cm
1916 nº 8
EI-4
Combate, el Madrid 58 x 39,5 cm
1930 nº 7
EE-2
Combate Asociación de excombatientes antifascistas revolucionarios La Habana 29 x 22,5
cm
1947 nº 1-7,
C.193
Combate: Instituto Internacional de estudios político sociales San José de Costa Rica 25,5
x 18,5 cm
1958 nº1-3, 1959 nº 4, 1960 nº 8, 1962 nº 22, 25,
C.352
Combate Boletín de la UGT de España Paris 27,5 x 21,5 cm
1966 nº 2,3, 1967 nº 5-7,
C.593
Combate Órgano de la Liga comunista revolucionaria 28 x 22 cm LCR
1971 nº1-6, 1972 n7-10, 1973 nº 11-17, 1974 nº 23, 25, 1975 nº 29-31, 33,35, 39,42, 1976
nº 43,44,46-65, 1977 nº 66-70 C.042 ,564, EL-2
Combate Organo de la Liga comunista Simpatizante de la IV Internacional 32 x 21 ,5 cm
1973 nº 15-20, 1974 nº 21-25, 1975 nº 26-33,35,36,38, 1976 nº 39-61, 1977 nº 62-71,7375,77,80,81,82, 1978 nº 83, 84,91, º979 nº 100,-102,
C.062
Combate Órgano de la Liga comunista revolucionaria Madrid 43 x 31 cm
1977 nº70-92, 1978 nº 93-123,124, 126,132,133, 1979 nº 137-139, 141, 145, 147,148,150155, 157, 158, 161-163, 165, 167, 169, 171-174, 1980 nº 176-183, 185, 187-194, 200-203,
206,207, 209-214, 1981 nº 216, 221, 227,233, 242,243, 252-254, 1982 nº 283, 290,291,
1983 nº 295,300,327, EL-2
Combate Edición especial para el extranjero LCR simpatizante de la IV Internacional paris
29,5 x 21 cm
1973 nº marzo, 1974 nº enero
C.134
Combate Libertaçao dos trabalhadores e obra dos própios trabalhadores Lisboa 45 x 31,5
cm
1974 nº 1-13, 1975 nº14-25, 29-33, 1976 nº 34-47, 1978 nº 48-50, 1978 nº 51
EL-5
Combate organo central de la Liga comunista IV Internacional madrid 42,5 x 32,5 cm
1978 nº 86,87,92 EL-2
Combate órgano en Castellano de la Liga Obrera Comunista Stockholm 41 x 28 cm
1975 nº 10 1976 nº 16
EB-6
Combate en Catalunya Liga Comunista IV Internacional
1977 nº març , nº abril (El gran teatre) nº abril (Dia 15 tots a la …), nº juyny , nº juliol,
C.982
Combate Socialista partido obrero internacionalista (IV Internacional) Madrid 30 x 21 cm
1991 nº 205,
C.759
Comedie de l’ouest Centre dramatique national rennes 20,5 x 18 cm
1966 nº 71 ( dedicado a García Lorca) C.348
Comentario Sociológico Confederación Española de Cajas de Ahorros Barcelona 15x21’5
cm
1973 nº 1-3, 1974 nº6-8, 1975 nº 11-13, FH-2
Comercio: Revista mensual, Barcelona, 27x19 cm.
1913 nº 1-3, 1914 nº 5-10, C.737
Comisión mixta del trabajado en el comercio de Barcelona Anales Barcelona 15,5 x
24,5 cm
1924 nº 3, 1925 nº 3,
C.802
Comisión obrera Comisiones obreras de Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1965 nº 2
C.286
Comisión obrera Boletín informativo de las CCOO de Madrid 31,5 x 21,5 cm
1970 nº 2
C.542
Comisión obrera Maquinista terrestre y marítima Barcelona 21,5 x 16 cm
1971 nº 12,
C.286
Comisión obrera Boletín de las comisiones obreras de Pegaso Madrid Barcelona,
Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1975 nº 1
C.312
Comisión obrera de Pegaso Barcelona 32 x 22 cm
1970 nº octubre, 1971 nº 12 febrero
C.301
Comisión de relaciones internacionales anarquistas CRIA Paris 21 x 31 cm
1953 19, 1954 nº 28, 1955 nº 29, 1956 nº 31,32,
C.807
Comisiones de estudiantes socialistas (CES) Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1968 nº 3
C.382
Comisiones Comisiones Obreras de Barcelona 32 x 22 cm
1972 nº 1
C.133
Comisiones de Maestros 29,5 x21 cm ciclostil
1972 nº 2, 1973 nº 7
C.125
Comisiones obreras Boletín de las Comisiones obreras de empresa de Sabadell 31,5 x 22
cm
1968 nº 1, 1969 nº 2,
C.300
Comisiones obreras de electricidad, fontaneria y calefacción Barcelona 29,5 x 21 cm y
31,5 x 21,5 cm
1972 nº 1,2,
C.138
Comisiones obreras Comisiones obreras de Barcelona 31,5 x 22 cm
1969 nº 1, 1970 nº suplement març 1
C.300
Comisiones obreras informan Barcelona 31,5 x 22 cm
1969 nº 1,
C.300
Comisiones obreras juveniles Barrio de Trinidad vieja Barcelona 21,5 x 16 cm
1968 nº diciembre C.125
Comisiones obreres Hoja informativa de la construcción vidrio y cerámica Barcelon1 31,5
x 21,5 cm
1968 Nº Por la renovación del convenio colectivo”, nº la farsa de Tarragona “ C.138
Comites de Soldados y Marinerosa Coordinadora de Madrid fr los CC de SS Madrid
1978/79? Nº especial
C.976
Comuna, A: Semanario Comunista Anarquista, Porto, 35x25 cm.
1925 nº 100 (190) -8 de febrero-. EI-9.
Comunas Comunas Revolucionarias de Acción Socialista Asturias
31,5x21,5 cm y 29,5x21 cm
1970 nº6,8, 1971 nº 9, 1972 nº 15 C.134
Comunicación Portavoz de los estudiantes nocturnos de Caspe. Barcelona 31,5x21,5 cm
1972 nº 2 (mayo)
C.089
Comunicación y lucha Comisiones obrera de telefónica Barcelona 32x22 cm
1972 nº3, 1973 nº 6,7, 20,23, nº separata nº 3, C.593
Comunidad: Boletín de la Comunidad Anarco Solidaria Inter. Regional. Región
Argentina, Buenos Aires.
1973 nº 1, 2, C.388
Comunidad Stockholm 22,5x18 cm y 30,5x21,5 cm
1977 nº,3-6, 1978 8-11, 1979 nº14-16, 1980 nº17-22, 1981 nº 23-27, 1982 mnº 28-33, 1983
nº 34-39, 1984 nº 40-45, 1985 nº46-50, 1986 nº 51-56, 1987 nº57-62, 1988 nº 63-67, 1989
nº 68-70, 1990 nº72,73, C.357
Comunida (ObusNha) Anarcosindicalisme Moscú (Ruso)14x 20’5 cm y 20’7x29’5 cm
1989 nº35, 36, 38, 1990 nº 47 1992 nº 48
C.860
Comunidad Ibérica: Director Fidel Miró, México, 22’5 x 16’5 cm.
1962 nº1, 1963 2-7, 1964 nº8-13, 1965 nº 14-19, 1966 nº 20-25, 1967 nº 26-31, 1968 nº
32-37, 1969 38-43, 1970-71 nº 44-50. Colección completa C.678-679.
Comunidades Instituto de estudios sindicales sociales y cooperativos Madrid 23,5x16,5
cm
1966 nº 1, 2 , 1967 nº 4-6, 1968 nº7-9, 1969 nº10-12, 1970 nº 13-15, AÑ-4
Comunismo: Órgano teórico de la Oposición Internacional en España, Oviedo /Madrid,
22x16, 25 x17’5 cm.
1931 nº 3, 7, 1932 nº 8, 1934 nº 38 C.301- 612.
Comunismo Grupo Comunismo, després Liga Comunista Revolucionaria LCR ETA VI
Asamblea. Ciclostil
1970 nº1,2, 1971 Nº Enero, 2,3, 1972 nº 4,5, 1973 nº7, 1974 nº 8,9,10 (dos número 8
diferentes)
C.143
Comunismo Grupo comunista Internacionalista Bruxelles Castellano Ciclostil 29,5x21 cm
1981 nº6-8, 1982 nº9-11,
C.341
Comunista, el : Partido Obrero de Unificación Marxista Valencia 56x40 cm
1937 nº 21
EE-3
Comunista, el Organo central del Movimiento Comunista (Marxista Leninista) de España.
MC (m-l) 27,5x19 cm
1968 nº2,3, 1969 nº 6
C084
Comunista Organo del Comité de Seat del PSUC Barcelona 32x22 cm
1970 nº1,2, 1971 nº5,6, 1973 nº 9,
C.151
Comunista, el Órgano del Comité Organización de Izquierda Comunista de españa Gijpn
Ciclostil 32x12,5 cm Ciclostil
1976 nº 1 (4 octubre) C.129
Comunista El: Partido Comunista Internacional Paris 29,5x21 cm
1978 nº10-12, 1980 nº36-38, 1981 nº41-43,45-50, 1982 nº 51-56,
Comunista Libertario, el: Grupo Editoriale Umanita Nova Roma
1945 nº5, 10, 13,
EK-2
EB-6
Con delirios de grandez Montón de hojas calientes anarquistas Burgos
2001 nº s/d
C.921
Concejo Revista de los concejos comuneros Barcelona castellana
1987 nº 12,
C.1035
Conceller: (Edición de la mañana), Barcelona, 60x40’5 cm.
1857 nº 161 (9 marzo), EE-3
Concentración juvenil internacional Boletín FL de Lyon 22 x 28,2 cm
1960 nº s/d.
C.859
Conciencia de clase: Clandestinidad Ciclostil, 31’5 x22 cm.
1972 nº 2,3, C.541
Conciencia Libre ¡Guerra a la hipocresia y a la Ignorancia! Valencia
1896 nº extra (24 octubre) 1898 nº 8
EI-4
Conciencias Libres Boletín de difusión ácrata Vilanova i la Geltrú
1988 nº 0, 1989 nº 1,3-5,7-10, 1990 nº 11,12,14-16, 1991 nº 17, 1992 nº 18, 1993 nº 21-24,
1994 nº 25, 1996 nº 27-34, 1997 nº 35, 1998 nº 37,38, 1999 nº 39-41, 2010 nº 2, 2011 nº
5,7,
C.829
Concordia París 27 x 21 cm
1962 nº 3-10,
C.514
Confederació Confederació Nacional de Treballadors dels Paisos Catalans Barcelona 30 x
21 cm
1984 nº 1
C.466
Confederació, La Confederació Sindical de Catalunya Barcelona
1991 nº 1,2, 1993 nº 9, 1994 nº 11, C.917
Confederació, la Sindicat treballadors de l’ensenyament Barcelona 30 x21 cm
1993 nº Octubre
C.742
Confederación: Órgano provincial de la Confederación Nacional del Trabajo, Murcia,
44x32 cm.
1938 nº 515, 520, 525, 559, 562, 564, 567, 570, 574, 575, 578-581, 599, 1939 nº 606, 626,
636, 637, 658
EA-2
Confederación órgano de la Federación Local de la CNT Murcia Albacete Múrcia
1976 nº 1, 1977 nº 2, 1978 nº 5, nº julio, EI-5
Conflicto Papeles por la guerra cocial Madrid 29x 41 cm
2000 nº 2,3, 2003 nº 5,
C.843
Confluenciaq Hacia una revolución por el socialismo Roma Stockholm 44 x 32 cm 29,5 x
21 cm
1979 nº 0-2, 1980 nº 3,4,
C.738
Confrotación Comisión relacionadora de las agrupaciones confederales y afinidades
libertarias en el exterior Toulouse Paris 29,5 x 21 cm
1977 nº1-3, 1978 nº 4-8, 1979 nº 9-15, 1980 nº 16-20, 1981 nº 21-26, 1982 nº 27-32, C.047
Confrontation Anarchiste : Toulouse, 27x21 cm. Ciclostil
1972 nº 12 Suplement a Espoir nº 565 C.671
Confrontation Internationale: Revue Internationale de Discussion, Paris, 26x18 cm.
1949 nº 2, 4,
C.417
Confrontations Organisation Socialiste Libertaire Lausanne Suissa
1990 nº 8, 9, 1995 nº 29
C.950
Congres International de Fédérations Anarchistes: Bulletin de la Comissión
Préparatoire, Paris, 27x21 cm.
1967 nº 3,-6, 1968 nº 7-11, C.372
Congreso de los Gitanos, El: Periódico Lunical, satírico y a veces serio, Madrid, 38x28
cm.
1869 nº 4 ( 8 marzo), EI-5
Congreso de Sociología Urbana, 4º: LCR?, ciclostil, 32x22 cm.
1977 nº1-6,8-12, 14,16-19,21
C.301
Consecuente, El: Órgano del Partido Republicano Histórico de Sant Martí de Provensals y
Defensor de los Intereses Morales y Materiales de la Localidad, Sant Martí de Provensald,
43’5x30’5 cm.
1892 nº 12 (16 octubre)
EI-4
Conselleria d’Economia: Butlletí trimestral, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 30’5x
23’5 cm.
1936 nº 1
C.211
Consejo General de los Colegios Médicos de España Madrid 27,5 x 19,5 cm
1940 nº 1 (abril 1940, donació Valerie Powles) C.1078
Consejo Ibérico de Liberación: Servicio de Información, Movimiento Libertario
Española, Movimiento Libertario Portugués. 43x30 cm.
1963 nº Julio.
EJ-1
Considerat, El: Setmanari polític i social, Barcelona 55x38 cm.
1932 nº 1 (18 novembre)
EI-2
Consigna: Revista pedagógica de la sección Femenina de FET y de las JONS, Madrid,
26’5 x20 cm.
1945 nº 57 (octubre),
C.783
Construcción Sindicato Construcción CNT Zaragoza
1977 nº 10
C.921
Consueta, el Barcelona 21,5 x16 cm Velograf (teatre)
1936 nº 43-47, 1937 nº 48-55, 57-63, 66, 67, 1938 nº 68-73, 75-80, C.1022
Conquête du Pain:Journal- Revue des Idees Libertaires, París, 42’5x 32’5 cm.
1935 nº 27 (12 de abril)
EA-5
Conquista del Estado, La: Semanario de lucha e información política. Fundado por
Raimundo Ledesma Ramos., 64x44 cm.
Nº para 1941 Dedicado al año 1931
EH-2
Consecuente, El: Órgano del partido Republicano Histórico de San Martín de Provensals y
Defensor de los intereses Morales y Materiales de la Localidad, Sant Martí de Provensals
(Barcelona), 43’5 x 30’5 cm.
1892 nº 12 ( 16 octubre), EI-4
Continente: Editada en Montevideo, 39x29 cm y 19’5x 29 cm.
1959 nº 1, 3, 8, 1960 nº 11,12,
Contra Abusos Butlleti Informatiu de la coordinadora contra abusos de poder Barcelona
1997 nº s/d.
C.976
Contra el Estado Secciones Sindicales de la CNT en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social Alcala de Henares Madrid
1991 nº octubre, 1993 nº marzo,
C.921
Contra el Poder Coordinadora de colectivos lucha autónoma Madrid
1997 nº 1, 1998 nº 2 1993 nº 3,
C.978
Contrat Social, Le: Revue historique et critique des faits et des idées, París, Francés,
27x18cm Bimestral/semestral.
1957 nº1-5, 1958 nº1-6, nº 1959 nº1-6, nº 1960 nº 1-6, 1961 nº 1,2,4,6. 1962 nº1-6, 1963
nº1-3,6. 1964 nº 2-5. 1965 nº 1-6. 1966 nº 1-5. 1967 nº 1-3,6. 1968 nº 2-4. (C.633-634635)
Convenio del Metal Hoja Informativa Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1976 nº 2,.3,
C.092
Convergence 84 pour l’egalite France 42 x 29,5 cm
Años 70? Nº s/d.
EL-5
Convicción, la Periódico Monárquico Barcelona 24 x 16 cm (donació V Powles)
1870 nº 248 (2 de septiembre)
C.1035
¡Coño! Editadco por conspiración GARI Paris 22 x 15, 5 cm
1975 nº Julio ,
C.359
Cooperativa “La Nueva Obrera” Circular informativa Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1960 nº 97,102,1961 nº 113-115, 1963 nº 139,140 1964 nº 141-146, 148, 1968 nº 197,
C.185
Coordinadora contra abusos del poder Barcelona
1991 nº 0
C.829
Coordination anti nucleaire de Bruxelles, Bruxelles 29,5 x 21 cm
1978 nº 8
C.106
COP OUT Sidney Australia 28,5 x 22,5 cm
1978 nº 3,
C.430
COPEL en lucha Madrid 29,5 x 21 cm
1977 nº novembre
C.159
Cor del poble, el Setmanari d’esquerra catalana Barcelona 50 x 25 cm
1912 nº 15 (exemplar en mal estat)
EK-2
Cor del poble, el revista mensual Sant Andreu del palomar barcelona 27 x 18,5 cm
1929 nº 8
C.582
Cornella Acrata FL. CNT Cornella 21 x 15 cm
1981 nº 0-2, 4,
C.159 i 742
Corona, La: Periódico Liberal, Barcelona, 40x31cm.
1864 nº 670, 1866 nº 115 (5 marzo ) nº 382 (31 Julio ) EK-2 i cajas B
Corona del Sur revista de poesía para España y América Málaga 20,5 x 15 cm
1983 nº 40
C.392
[email protected] Colectivo Pluma Venezuela
1991 nº 15, 16 1992 nº 20, 1993 nº 21-24, 1994 nº 26, 1995 nº 27,28, C.1029
Correo, el UNESCO Paris 31 x 22,5 cm
1962 nº marzo, 1964 nº octubre, 1965 nº diciembre, 1967 nº mayo, diciembre, 1973 nº
mayo, noviembre, 1974 nº marzo, septiembre, 1975 nº febrero, abril, mayo, agosto, C.434
Correo de los bulos, Editorial Lluerna Son Amoixa Campo concentración
1939 nº 2,3, (copia)
C.496
Correo Catalán, el Hoja extraordinaria Barcelona 49,5 x 33 cm
1939 nº (27 enero)
EK-2
Correo Español, el: Diario Tradicionalista Madrid
1907 n 5558 (19 de junio)
EB-6
Correo español, el Portavoz oficial de la comunidad española Montreal 43 x 29 cm
1981 nº (7 febrero)
EB-6
Correo español Publicado por un grupo de trabajadores en escandinavia pertenecientes al
frente de liberación popular Oslo Noruega 21 x 15 cm
1963 nº 1,2, nº suplemento agosto
C.084
Correo Laboral Revista de la Coordinadora de vocalías laborales de las AA VV de
Barcelona, 38x25 cm.
1976 nº 3 (10 agost)
EJ-10
Correo Libertario, el CNT Barcelona
1977 nº 0-4, 1978 nº 5,6, 1979 nº 7-10 nº agosto, 1980 nº 11-13 nº octubre,1981 nº 14,15 nº
mayo, nº agosto, nº noviembre, 1982 nº 16,17, C.169
Correo Libertario, el CGT Barcelona
1994 nº 34, 2001 nº 41,43,45,47, 2002 nº 48-53, nº septiembre, 2003 nº 54-59, 2004 nº
60,61, 2005 nº 62-65, 2006 nº 67,68 2007 nº 70-74, 2008 nº 75-78, C.169
Correo Libre, el Trabajadores de gráficas Correo Catalán Barcelona 22,5 x 16 cm
1976 nº 1,2,
C.170
Correo del pueblo,el órgano central del partido del Trabajo de España 32 x 22 cm
1975 nº 1,4-8, 12-16, 18-20,22-24, 1976 nº 25-28, 30-33, 36-73, 1977 nº 74-83, C.063
Correo del Sol, el centre pilot d’aprofitament de recursos naturals Barcelona 28 x 20,5cm
1981 nº 0
C.198
Correo de Tortosa Órgano de la comunión tradicional en la provincia de Tarragona ,
Tortosa 33 x 45 cm
1897 nº 22 (28 de enero 1897)
EI-5
Correo de Ultramar Periódico universal fundado en 1842 Paris 80x 56 cm
1881 nº 24 de agosto,
EI-5
Correspondance socialiste internationale Paris 24 x 15,5 cm
1950 nº especial agosto, nº 1,2, 1951 nº 5-7,9, 1953 nº 26,30,32,33, C.352
Correspondencia del Diablo, La Barcelona 42’5 x 29 cm
1872 nº 14 (31 noviembre)
EI-4
Correspondencia Internacional Revista Semanal Madrid 26’5 x 21 cm.
1936 nº 30, 1937 nº 1
C.516
Correspondencia de Prensa Internacional Argenteuil (Francia) 28x 22’5 cm.
1977 nº 2, 3, 8,
C.091
Correspondencia Socialista Òrgan de discussió interna de la Convergencia Socialista ,
Barcelona 21’5 x 15’ 5 cm.
1975 nº 1 (març) nº 2 (mayo)
C.382
Corrossió psicològica Ateneu llibertari de Granollers, Granolletrs
1988 nº 0
C.829
Cospir/ Azione Un foglio per respirare insieme, Torino 35x 25 cm
1977 nº (mayo)
C.429
Costa Brava Revista Quincenal, L’Escala (Girona)
1919 nº 1-4,
C.413
Costa de Llevant, La: Setmanari il·lustrat Catalanista, 27x 22 cm.
1911 nº 12 (19 març)
C.792
Costa de Ponent: Vilanova i Geltrú, 44’5 x 31’5 cm.
1917 nº 2, 3
EL-5
Costa Rica Kommitten Samca Costa Rica Kommiten Stockholm 34’5 x 23 cm
1983 nº s/f. “Argentino detalla todos los hilos de la agresión”. C.413
Countercurrent, The: Against all fascism everywhere, Boston, 42 x 29 cm.
1940 Vol II nº 2, 1943 Vol III nº 8-10, Vol. IV nº 2, 3, 6, 1944 Vol. V nº 7, 12 EA-4
Counter Information Glasgow 30 x 21 cm
1993 nº 38, 1994 nº 41, 1995 nº 43, 1996 nº 46,47, 1997 nº 48,49 nº 2000 nº 55, 2001 nº 56,
C.753
Coup de Griffe CNT-FAU París
1999 Nº especial luttes
C.951
Courant Alternatif Organisation Communiste Libertaire.Reims 30,5 x 21,5 cm
1984 n 41, 1985 n 45, 48,50,1986 58, 1989 n 85-91, 1990 92-96, C.483
Courant Alternatif Organisation Communiste Libertaire.Reims 29x20 cm
1990 n 1-4, 1991 n5-7, 1993 n 29, 31 1997 n 72, 2007 nº 167,170, C.943
Courrier du combat syndicaliste, le Toulouse
1985 nº enero
C.867
Courrier de l’éducation libertaire, le
1980 nº 13, 1981 nº 14,15,
C.440
Courrier des Entreprises PSU Paris 27 x 21 cm
1968 nº 1
C.358
Courrier de Saint Ouen, le Section de Saint Ouen du Parti Socialiste Saint Ouen 27 x 21
cm
1954 nº 8,
C.548
Coyote libertario, el Colectivo gráfico clemente volador Badalona 31,5x 21,5 cm
Años 70? Nº Capítulo primero
C.166
Coyuntura Internacional México 21 x 14,5 cm
1978 nº 8,9,
C.435
CPCA Centre de propagande et de culture anarchiste París 21 x 14,5 cm i 31 x 21 cm
1978 nº 1,2, 1979 nº 3-5, 1980 nº 6-10, 1981 nº 12,13, 1982 nº 14-18, 1983 nº 19-22, 1984
nº 23-27, 1985 nº 28-31, 1986 nº 32,33,
C.436
Crash Barcelona 27 x 19 cm
1978 nº 1,3, 1979 nº 9,
C.315
Crapouillot París 31 x 25 cm
1939 nº special septembre 38 C.656
Creación Metálica Boletín del Sindicato del metal CNT Jérez de la Frontera 31,5 x 21,5
cm
Años 80 nº s/d.
C.160
Crit Escuelas Pías (de la calle Balmes) Barcelona
1972 nº 2 (mayo) C.914
Criticon Semanario Humorístico Barcelona 50 x 35 cm
1937 nº 1,3-6, 12,14-16,
EI-4
Critique Paris 21,5 x 13 cm
1970 nº 281, 1972 nº 296, 300,301, 1973 nº 317, 1974 nº 320, 323, 325, 326, C.783
Critique Socialiste Revue théorique du PSU pour une théorie et une pratiqué
révolutionnaires. Paris 29,5 x 21 cm
1973 nº supl au 11,
C.543
Croce nera Anarchica Pescara (Italia)
2005 nº 8
C.948
Crocenera Bolletin o anarchico di contrainformazione Torino 25 x 17,5 cm
1981 nº 4-7, 9-11, 1982 nº 18, 1984 nº 34
C.218
Crocenera anarchica Bolletino de la crocenera anarchica Milano 33 x 22 cm
1969 nº 2
C.218
Crom órgano oficial de la confederación regional Obrera Mexicanan Mexico 29 x 33 cm
1927 nº 53, nº septiembre
C.570
Cronaca souversiva Giornale anarchico Milan
1990 nº febrero
C.949
Crònica: Associació instructiva d’obrers i empleats municipals, Barcelona 28x22 cm.
1933 nº 9,12, 1934 nº 23,28, 1935 nº 34, C.246, EI-6
Crónica Revista Semanal 38x23,5 cm Madrid
1930 n 17 nº 75,99, 1934 nº 227,238,248,255, 257-259, 261, 1935 nº 275,
EI-5
Crònica: Publicació mensual dedicada a divulgar l’orientació, vida i desenvolupament de
l’entitat essent el llaç de convivència entre tots els associats. Quinta de Salud la Alianza.
Barcelona, 27’5x21’5 cm.
1932 nº 241, 1937 nº 294-296, 1938 nº 297,298, C.184
Crònica Mensual d’actualitat Barcelona 28x 20,5 cm
1984 nº 22,
C.450
Crónica de Albacete Periódico semanal Albacete 30x 21 cm
1994 nº 543, 545,
C.768
Crónica de información laboral Centro de estudios sociales Barcelona 29,5 x 20,5 cm
1984 nº 23, 1985 nº 32-34,
C.290
Crónica Obrera información para los refugiados españoles de la CNT en Inglaterra
Londres 33 x 20,5 cm
1943 nº 15,
C.120
Crònica Parlamentaria de la USC Unió Socialista de Catalunya Barcelona 35,5 x 25 cm
1933 nº 2,3,
EK-3
Crónica Social Diario católico de avisos y noticias terrassa
1925 nº 5180
EJ-3
Crónica de Valls, la Semanario Comarcal Valls 55 x 40
1911 nº 325
EE-3
Crónica de la vida de Esplugues; esplugues 30x 21,5 cm
1983 nº 400-402,
C.433
Crónicas de la agencia de prensa España Popular delegació de Catalunya 27,5 x 22
cm
1974 nº 51
C.146
Croniques del orfeo Manresa Manresa 15 x 21,5 cm
1911 nº 15
C.113
Cronista, el Diario liberal conservador Madrid 50 x 34,5 cm
1882 nº 2228, 2229,
EJ-2
CRRA Boletín interno de los militantes andaluces CNT AIT 27 x 21 cm
1950 nº 5,
C.539
Crudezas, Barcelona 57,5 x 42 cm
1935 nº 38
EJ-1
Cruz Roja española Boletín oficial de la brigada de Barcelona, Barcelona 32x 22 cm
1937 nº 211, 215, 1938 nº 220, 222, 223, 225,
C.592
Cruz Roja española Comité de Paris Boletín inerior de información Paris
1976 nº 20, 1977 nº 21,
C.426
C.S.I. Correspondance Socialiste Internationale Paris 31,5 x 24,5 cm
1959 nº 94,99, 100,
C.562
Cu Cut Barcelona 26 x 18 cm
1902 nº 2, 1903 nº 66,77,94, 102,103, 1906 nº 205-240, 1907 nº 241-293, 1908 nº 294-346,
1909 nº 397, 1910 nº 427 1913 nº 2, 4, 1914 nº 11,12,15,16,18-22, 30, FE-3, C.196
Cuadernillos de Frente Libertario París 20x 7’5 cm.
1975 nº 1 (julio)
C.095
Cuaderno: Trosquistas, 31’5 x 21’5 cm. ciclostil
1972 nº 5,
C.372
Cuaderno Sindical Coordinadora nacional oposición sindical obrera Barcelona 29,5 x 21
cm
1975 nº 5
C.416
Cuadernos: Del congreso por la libertad de la cultura. Impreso en Francia Director
F.Bondy Redactor Jefe Julián Gorkin. 25X19cm
1953 nº 1-3, 1954 nº 4-9, 1955 nº10-15.1956 nº 16-21. 1957 nº 26 (sept./oct). 1958 nº30-33.
1959 nº34-39. 1960 nº40-45. 1961 nº 48, 50, 53-55. 1962 nº 65, 66 1963 nº 71 (abril) 1964
nº85,90. 1965 nº 99-100. EÑ-1
Cuadernos de Cultura libertaria Provo Barquisineto (Venezuela)
1993 nº 1, 1994 nº 2,
C.970
Cuadernos al debate Comité de Formación y Propaganda CNT AIT Girona
1979 nº 2-4,
C.921
Cuatro vientos, los revista Literaria Madrid 24,5 x 18 cm
1933 nº 1-3,
C.722
Cuba Diario de la Mañana La Habana 60 x 44 cm
1909 nº 165
EI-5
Cuba libertaria grupos de apoyo a los libertarios y sindicalistas independientes en Cuba
Paris
2006 nº 6
C.988
Cuenco, el Asociación cultural comunicación Madrid 30 x 21,5 cm.
1978 nº A (enero)
C.455
Cuenco Nuevo, el revista semanal 18,5 x 12 cm
1919 nº 11 “Eñ canto nupcial de los esclavos por R Cansinos Assens C.104
Cultura Agrupación de alumnos y ex alumnos de la escuela Municipal de artes del distrito
VIII Barcelona 25 x 17,5 cm
1916 nº 1-11, 1917 nº 12-17,
C.509
Cultura Agrupació d’alumnes i ex alumnes de l’escola municipal d’arts del districte VIII
Barcelona 25 x17,5 cm
1921 nº 1-9, 1922 nº 10-21, 1923 n º22-30, 32, 33, 1924 nº 34,-36, 1926 nº 45-51, 1927 nº
52-62, 1928 nº 63-74, 1929 nº 75-86, 1930 n º87-98, 1931 nº 99-110, 1932 nº 111-113,
120,121, 1935 nº 152, 154, 156-158, 1936 nº 162,163, 166,167, 1937 nº 168-170, C.509
Cultura: Aparece en domingo alterno, Biblioteca Popular Castellonense, Villanueva
Castellón, 32x22cm.
1933 Nº 13 (julio 1933) C.788
Cultura: Portantveu de l’Associació d’Alumnes de l’Escolà del Treball de Valls, Valls,
28x19cm.
1931 Nº26 (febrer 1931) C.788
Cultura Adherits a l’associació del magisteri particular de Catalunya i Balears Barcelona
25x17 i 22 x 16 cm
1933 nº 14-16, 19, 20,22, 1934 nº 26, 1935 nº 34-36, 1936 nº 41,42, C.113
Cultura Agrupació artística catalana Barcelona 21,5x15,5 cm
1937 nº 2
C.549
Cultura Valls 26,5 x 21 cm
1993 nº setembre
C.741
Cultura y acción Órgano de la regional de Aragón Rioja y Navarra CNT Alcañiz 45x33
cm
1937 nº 60 (31 de marzo)
EK-2
Cultura y Acción CNT exilio 16x10,5 cm
1947 nº 2, 3,
C.114
Cultura y Acción MLE CNT en Francia de Valance d’Agen Francia Manuscrito 31x 20
cm
1947 nº 1 (dos ejemplares diferentes)
C.211
Cultura y Acción Órgano de la CNT de Aragón Rioja y Navarra
1955 nº abril, 1956 nº 2, 1957 nº junio, nº agosto, 1962 nº en ests hora C.114
Cultura y Acción Confederación Nacionall del Trabajo Valle del Ebro 31,5 x21,5 cm
Ciclostil
1977 nº 1 (1 marzo)
C.159
Cultura y Acción Centro estudios libertarios Ramón Acin Zaragoza 30 x 21 cm
1992 nº 1, 1993 nº 5, 1994 nº 6,7, 1996 nº 9,
C.743
Cultura Ferroviaria Órgano de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria CNT
15,5x11 cm
1947 nº 2, 1948 nº 2,3,5,6,
C.114
Cultura libertaria Fundación Isaac Puente Vitoria 21 x 15 cm
1984 nº 1-4, 1985 nº 5,6,1986 nº 7-9, 1987 nº 10,11, 1988 nº 12-14, 1989 nº 15, 16, 1990 n
17,18, 1991 nº 19,20, 1992 nº 21,
C.459
Cultura Nacional Partit Socialista Unificat de Catalunya Barcelona 21 x 13,5 cm
1954 nº 1, 1955 nº 2,3,
C.514
Cultura Obrera Revista Informativa Reportejes y sucesos de actualidad mundial Circulo
cultural Español Frankfurt am Man 29,5 x 21 cm.
1971 nº 52,53, 55,
C.220
Cultura obrera Un día de lluita i reflexió Costitx Mallorca
2004 nº 3, 2005 nº 4-9, 2006 nº 10-14, 2007 nº 15-20, 2008 nº 21-26, 2009 nº 28,29,31,32,
2010 nº 33,35-38, 2011 nº 39,41,43, C.910
Cultura Popular Ateneu Popular Lisboa 21x15,5 cm
1919 nº 1-3,
C.347
Cultura Proletaria Periódico de ideas, doctrina y combate New York 56x 38 cm
1938 nº 543 1945 nº 902,917,919, 1946 nº 923,941,942,943,952, 1947 nº 974,975,977979,981-984,986,987,989,990-1002,1004,1005,1007-1019,1021, 1948 nº 1025-1052, 1054,
1056, 1057,1059-1063, 1065-1076, 1949 nº 1077, 1079-1086,1089,1090,1092, 1093,
1095,1096, 1099-1112, 1114-1126, 1128, 1950 nº 1130,1131, 1137-1140, 1142-1144,
1147, 1148, 1150 1154, 1155, 1159,1160, 1162, 1165 1167, 1169-1173, 1175, 1176-1180,
1951 nº 1182-1190, 1192-1207,1209-1211, 1213-1215, 1217, 1219-1225,1227,1229,
1231,1232 1952 nº 1234, 1241-1247, 1953 nº 1249-1255,
EA-5
Cultura rebelde CNT Estudiantes Madrid
2004 nº Mayo
C.904
Cultura i Treball Institut d’alumnes i ex-alumnes de l’escola elemental del treball i
anexes. Barcelona 24,5 x 17 cm
1920 nº 1,2 1923 nº 6,7,
C.596
Culture in K publicació autònoma d’opinió i divulgació Barcelona 29,5 x 20,5 cm
1994 nº 1
C.741
Coure di cane Rivista contro gli Obblighi della Scuola Prato 29,5 x 21,5 cm
1977 nº0, 1977 n 1-4, 1979 nº 5,6, 1980 nº 7,8,
C.229
Cúrate Portavoz del Instituto Internacional de Fisiatria Barcelona 24x 17 cm
1934 nº 1,
C.778
Cúrate Portavoz del movimiento citro trofoterapeútico Internacional Perpinya 40x28 cm
1963 nº 7,8, 1964 nº 11
EB-4
Cúrate Instituto de trofoterapia Barcelona 22 x 16 cm
1971 nº 2,3
C.185
Curiositats de Catalunya Barcelona 21,5 x 11 cm
1936 nº 4-6, 31
C.211
Currante Hoja anarcosindicalista CNT Extremadura Cáceres 42 x 29,7 cm
1993 nº 1,
C.850
Current Sociology La sociologie contemporaine La Haye (Holanda) i Paris 22,5 x 15 cm
1971 nº 1,2,
C.810
Czarny Krzyz Anarchistycznego Crarnego Polonia
2003 nº 22
C.984
D’Aci i d’Allà Barcelona 17x24’3 cm
1923 nº 68 (agost)
C.913
Daily Worker London
1938 nº 2648 (16 juliol)
EH-5
Dana Esperantisto Oficiala organo de la centra dana esperantista ligo Copenhague 25x18
cm
1908 nº abril
C.888
Dando la varita Kasa Libertaria Los Baños Kolectivo Kordoba Okupa Córdoba
1995 nº 1
C.975
Danlando Esperantista gazeto, Copenhague 22x14’5 cm
1912 nº 1 (Julio)
C.888
Danubo Organo de la Rumanaj Kaj bulgaraj esperantistoj Bucarets 24x16 cm
1911 nº 5,6,
C.670
Datos y cifras: Publicación bimestral sobre materias económicas y sociales México 27 x
19,5 cm
1957 nº 3, 1958 nº 5, 1960 nº 16-18, 20, 21, º96º nº 26 C.776
De l’art de la forja Revista del gremi de serrallers i ferrers de Barcelona 27’5x21 cm
1921 nº 16-18, 1935 nº 125
C.180
De Raaf Anarchsites stencil stapel werk Amsterdam 20’7x29’7 cm
1987 nº 68,71, c.860
Dealbar A ideia e como a gota d’agua pode refletir a imensidade Sao Paulo 47’5x33’5 cm
1968 nº11,12,
EI-3
Debat Gai Butlleti del Front d’alliberamnet Gai de Catalunya ciclostil 32x22 cm
1976 o 77? Nº 1
C.613
Declaració/ Declaración Comité del metal de la Lliga Comunista revolucionaria (Cuarta
Internacional) Barcelona Bilingüe 31’5x21’5 cm
1977 o 78? Nº 1
C.418
Défendre la vérité Bulletin Hebdomadaire du mouvement paix et liberte París 15x10’5 cm
1952 nº 17,21,22,38,40, 1953 nº 62,86,97,99,102, 1954 nº 124,130,132,133,140-142, 1955
nº 147,148,155,157,158,161, 1956 nº 163,164,166,168
C.794
Defensa, la Òrgano de La Unión Ultramarina Barcelona
1906 n 23
C.997
Defensa, la:Bisetmanari de Vilanova i Geltrú 35x24’5 cm
1929 nº 303 (27 abril) EA-4
Defensa, la Periódico Independiente Barcelona 56x38’5 cm
1932 nº1, EK-2
Defensa Andresense, la Consagrado a la defensa de los intereses morales y materiales del
pueblo de San Andrés de Palomar. San Andrés 38x28 cm
1889 nº2 (10 febrer ) C.776
Defense, la Solidarité Justice Liberté París 42’5x28’5 cm
1957 nº suple 396 (octubre)
EB-2
Defense de l’Home Revue Mensuelle París 22’5x15 cm
1948 nº 1-3, 1949 nº 4-15, 1950 nº16-27, 1951 nº 28-39, 1952 40-51, 1953 nº 52-62, 1954
nº 63-74, 1955 75-86, 1956 87-98, 1957 99-110, 1958 nº111-122, 1959 nº 123-134, º960 nº
135-146, 1961 nº 147-158, 1962 159-170, 1963 171-182, 1964 nº 183-194, 1965 nº 195206, 1966 nº 207-218, 1967 219-230, 1968 nº 231-241, 1969 nº 242-251, 1970 nº 252-260,
1971 261 -270, 1972 nº271-280, 1973 nº 281-290, 1974 291-299 1975 nº 300-310, 1976 nº
311-314, colección completa C.214, 215 EG-3
Demanin Bulletin de Jeunesses Libertaires de Bordeaux 21x13’5 cm
1945 nº 1-3, 1946 nº 4
C.093
Demain Hebdomadaire París 42x29’5 cm
1955 nº 1, 1957 nº 56,59,62,69,90,98,99, 101,
EB-6
Democracia Obrera Grupos autónomos en lucha contra el capital y la autoridad Madrid
31’5x21’5 cm
1973 nº noviembre C.582
Democracia Obrera Boletín para la constitución del Comité Obrero contra la represión en
la URSS y los Países del Este Ciclostil 32x22 cm
1976 nº 0 (abril) C.138
Democracia Obrera Periódico local de Organización Comunista Sevilla 31’5x21’5 cm
1975 nº1-4
C.338
Democracia Obrera Portavoz Local de Organización Comunita Barcelona ciclostil 30x
20’5 cm
1976 nº1,2,
C.338
Democrata, el: Semanario Liberal Manresa 52x37 cm
1917 nº 533,536,540
EK-2
Democrata, el Centro Democrático español en Sydney 26x21 y 27’5x21’5 cm ciclostil
1971 nº 37,39,41, 1972 nº 45,46, 1973 nº 59,66, 1974 nº 67,68, 1975 nº 78,81-83, C.152
Democrata Nacional, el Periódico político Barcelona 43’5x31’5 cm
1903 nº 12 (16 febrero) EB-4
Democrata Combattante Revue mensuelle de politique internationale París 26x20’5 cm
1953 nº 2 (febrero)
C.562
Desorden Social Boletín anarquico Madrid
1999 nº 0, C.921
¡Despertad!: Semanario órgano de la Federación Regional Marítima afecta a la
Confederación Nacional del Trabajo, Vigo, 51x33’5 cm.
1928 nº 27,29,31, 1929 nº 33,34,36-41, 51,59,62,65, 67,74,80, 1930 nº 86, 93, 96,97,100,
106, 108, 110-113, 115,116, 123-125, EI-4
Despertar: Boletín interno de la Confederación Nacional del Trabajo de España en el
exilio. Cultura e información social. Toulouse, castellano, semanal, 56'5x45'5cm.
1961nº1-7. EK-2
Devantera, La: Quinzenari Catalanista, Associació Popular Catalanista, Barcelona, 45x32
cm.
1903 nº 2-17, 1905 n 60,62,63,
EI-6
Dezoito 18 de março, O: XXVI Aniversario da Communa de Paris, Associacáo dos
Trabalhadores, Portugal, 38x26’5 cm.
1897 nº único.
Dia, El: Diari de Tarrasa,(després Diari Catalanista Republicà) Tarrassa, 35’5 x50 cm.
1935 nº 4813 1936 nº 5223,5224,5226-5235, 5237-5242,5275-5288, 5290-5316, 53195228 Hi ha la mateixa numeració 5316 (24 i 25 novembre) EJ-5
Dia, El: Òrgan del Partit Socialista Unificat - Radi Terrassa,
1936 nº 1-13, 1937 nº 191, 1938 nº 341 (incomplert), 413.
EJ-5
Día de Igualada, El: Diario Político, Igualada, 44’5x32 cm.
1930 nº 130-133, 136-138, 220,223, 224, EB-4
Diálogo Frankfurt
1973? Nº 3, 1974 nº 6
EL-5
Diálogo Revista de información y opinión Montreal 28x21 cm
1981 nº 4,5
C.426
Diálogo de las Españas México
1958 nº 2, 1959 nº 3, y suplemento agosto C.121
Diari Universitat Catalana d’estiu Prada 29,5x21 cm
1982 nº 1, 2, 4-6,8
C.350
Diari de Barcelona Portantveu d’Estat Català Barcelona 32x23 cm
1936 nº 190
C.596
Diari Escola d’estiu Bellaterra 32,5x22 cm
1977 nº 4 Julio,fins 8 juliol i nº 11 juliol
C.145
Diari del Migdia Barcelona 31x23 cm
1931 nº 1 (14 febrer)
C.584
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Barcelona 29,5x22 cm
1936 nº 239-366 (26 d’agost fins 31 desembre) 1937 nº 1 fins 365 (1 gener fins 31
desembre) 1938 nº 1 fins 365 (1 gener fins 31 desembre) 1939 nº 1 fins 26 EG-1 EH-1,
C.197
Diari del Poble: Òrgan del Comitè Antifeixista, Igualada. 44x32 cm.
1936 nº 13, 19, 22, 23 EI-3
Diari de Tarragona Confederación Nacional del Trabajo CNT Tarragona 50x35 cm
1937 nº 100 (25 abril)
EI-4
Diari de Vilamar: Republicà d’Infants. Vilamar de Calafell. Institució de la Comissió de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, 28x21’5 cm.
1922 nº 2, 4-14, C.776.
Diario del Comercio Sociedad Cooperativa Barcelona 58x 44 cm.
1937 nº 15603, 15604,
EI-4
Diario Gráfico Barcelona
1936 nº 6172 (19 juliol) nº 611, 6213, 6297, 1937 nº 6533
EH-5
Diario de la Guerra Independiente Barcelona 32,5x44 cm
1898 nº 9,10,22,24,33,
EK-6
Diario Liberal, El: Político literario de avisos y noticias, Barcelona 48’5 x 33’ 5 cm.
1880 nº 26, (25 de agosto)
EJ-5
Diario de la Marina Portavoz de la Regional Catalana del transporte marítimo CNT AIT,
Barcelona 43’5 x 32 cm.
1937 nº 6829, 6926,
EI-4
Diario de la Marina Edición de la Mañana La Habana 58x 41 cm
1909 nº 140-172-175
EG-2
Diario de la Marina Edición extraordinaria de Rotograbado La Habana Cuba 58x41 cm
fotos
1927 nº 10 marzo, nº 17 marzo, nº 24 marzo, 1929 nº 3 de marzo,
EG-2
Diario Oficial Exposición Internacional de Barcelona, Barcelona 34x 24 cm.
1929 nº3,4 22-24, 26-28, 41, 43, 1930 nº 49, 51,52,56 EL-2 (9)
Diario Oficial Del Ministerio de Defensa Nacional, Valencia 27x 19 cm.
1937 nº 236-314 (encuadernado)
FD-3
Diario Republicano Barcelona 55 x 38 cm.
1893
nº 23 ( 26 de abril)
EE-2
Diario de las Sesiones de Cortes Madrid 31’5 x 22’5 cm.
1837 nº 2-30, 32-55, 1848? Nº apèndix al nº 43 “Dictamen sobre el proyecto de ley
autorizando al gobierno para adoptar medidas a fin de mantener el orden público”
y C.348
Diario de Valencia Valencia 64x47 cm.
1911 nº 232 (7 de noviembre)
FC-3
EE-3
DIC: Setmanal, Barcelona, 28x20’5cm.
1933 nº 82, 97, 98,109-113, 1935 nº 191,195, 199, 201-207, 209, 211, 212, 215, C.113 FD3
Die Spanische Revolution: Organ der arbeiterpartei Für marxistische Einheit (POUM),
Barcelona, 39’5x28 cm 43’5x20 cm.
1937 nº 2(copia) nº3 (copia), nº 4, 6 (marzo), 6 (mayo). EK-5
(Dieciocho) 18 de março, O ; XXVI Aniversario da Comuna de París Associaçao dos
Trabalhadores Lisboa,
1897 nº Unico Viva a Comuna!!
EK-3
Diciembre Semanario de Izquierdas, Valencia 45’5 x 32 cm.
1931 nº 4, 5, 8,
ED-5
Diente Libre, El: Es de leche pero muerde, Uttran /Nacka Suecia, 27’5 x 21 cm.
1980 nº 0-3, 1981 nº1, 4,5
C.120
Difesa Proletaria Bolletino dei Nucli Telefonici Milano 30x21 cm
1980 nº 8 (30 octubre)
C.501
Difesa Sociale Instituto italiano di igiene previdenza ed assistenza Roma 29,5 x22 cm
1925 nº 11
C.690
Difusión libertaria Boletín contrainformativo Palma Mallorca
2001 nº s/d.
C.988
Difusión de textos libertarios 21,5x 16 cm
1979 nº 3 (Chomsky/ Mintz)
C.079
Digame Actualidades Humor espectáculos caricaturas Madrid 58,5x44,5 cm
1940 nº 35
EE-3
Diluvio el Almanaque Barcelona 23x16 cm
Para 1920, para 1933
C.775
Diluvio, el Diario Republicano Barcelona 46,5 x33,5 cm
1936 nº 174-176, 178-181, 183, 192,196, 267,291-293, 297, 305, 1937 nº 29, 33, 42,
81,82,100, 199,294, 1938 159(incomplet),222, 231-238, 241(incomplet) 242, 244 246,248,
249 incomplet 1939 nº 2,4,5,8-11, 12-16, 18 EI-2
Dinámica Social: Revista del Centro de Estudios económico sociales, Buenos Aires, 29’5x
23 cm.
1950 nº 3, 4, 1951 nº 5,
C.385
Dinamisme: Portantveu de la Federació Catalana de Treballadors, Aigua, Gas i Electricitat,
UGT, Barcelona, 35x25 cm.
1937 nº 9 (desembre)
EK-5
Dinamita cerebral órgano de expresión y combate FIJL Sevilla 21,5x15,7 cm
1992 nº 2
C.851
Dinastía, La: Diario político, literario y mercantil, Barcelona, 23’5x16 cm.
1885 nº 1003 (20 de junio) 1270 (27 nov D. V Powles) 1899 nº 6868
C.614
Diógenes: Revista Trimestral, Publicada bajo los auspicios del Consejo Internacional de
filosofía y ciencias humanas y con el concurso de la UNESCO, Buenos Aires, 23x16 cm.
1952 nº 1, 1953 nº 2,
EO-2
DIRE Documents d’information de Reflexion et d’ecologie Coligny Francés 30x21 cm
1986 nº 51
C.061
Direct Action Anarchist Federation of Britain London
1946 nº 9, 1947 nº 6, 1949 nº 1, 1963 nº 10, 1966 n 1,
C.435
Direct Action Toronto Canada 27,5 x 21 ,5 cm
1978 nº 3
C.435
Direct Action For workers’ direct control of industry papero f the sybdicalist worker’
Federation Manchester 31,5x22 cm i 29,5x 21 cm.
1980? 1,2, 1981 nº 4,7,9, 10,12, 1985 nº 26, 1988 nº 50,51,53, 1989 nº 61
C.435
Direct action movement London 29,5 x 21 cm
1981 nº Octubre, 1993 nº suplement maig.
C.218
Direct Action Pamphlets Syndicalist Workers Federation London 21x13,5 cm
1962 nº 1,
C.299
Directe Butlletí de la federació pro legalització Televisions locals de Catalunya Barcelona
30 x 21 cm
1994 nº 2
C.746
Direkte aktion Internationale Arbeiter assoziation (FAU)Hamburg/Frankfurt 31x21,5 cm
1977 nº 1, 1978 nº 6,7,9-11, 1980 nº 24, 1981 nº 26-28, 30, 1986 nº 60,61, 1987 nº
63,65,66, 1989 nº 73-78, 1990 nº 79,80, 82,83, 1991 nº 87, 1993 nº 100,101, 1994 nº
103,104, 107, 1995 nº 111, 1997 nº maig, 122, 1999 nº 133, 2000 nº maig 2001 nº 147,
2002 nº 149-152,154, 2003 nº 155,157-160, 2004 nº 161 2006 nº 173,177, 2007 nº
183,184, 2008 nº 185 EK-4 y C.943
Dirigentes obreros Profesionales agrupados Madrid 30x 21 ,5 cm
1977 nº 10 (CNT)
C.475
Discusión, La Diario democrático Madrid 44x 33 cm
1865 nº 151 EK-3
Discusión, al Diario republicano -No más tiranos. Madrid 61x42 cm
1868 nº 2
EK-3
Diseños LCR-ETA (VI) 21,5x15,5 cm
1976 nº 1
C.614
Disertiamo Gruppi anarchici riuniti a Campiano. Italia 35x24 cm
1981 nº 1
C.427
Disertore, il: Foglio di collegamento Della solidarietà antimilitarista suplemento di
senzapatria Verona 21x10 cm
1996 nº 4, 1997 nº 7, 1998 nº 13, 17, C.859
Disidencia Revista anarquista de estudios crítica y alternativas sociales Madrid 31,5x21,5
cm
1978 nº1,2,
C.163
Disidencia Ateneo libertario de Alzira 21,5x16 cm
1983 nº s/d.
C.374
Disidencia Boletín antiautoritario Coruña 21x 14,7 cm
1997 nº 0-2,
C.851
Disloque, El: Revista Semanal Ilustrada de Espectáculos, Habana, 47x30’5 cm.
1916 nº 38, 39,
EK-6
Dispensen: El Manantial del WC, Comisión Autónoma de Trabajadores del BIC(Banc
Industrial de Catalunya), Barcelona, 32x22 y 24x17 cm.
1976 nº 5, 6, 1977 nº 7
C.163
Dissenso Est/Ovest Rivista trimestrale di dibattito politico Todi Italia 34x24 cm i 31,5 x 22
cm
1977 nº 1, 1978 nº 3, 1979 nº 4,
C.387
Dissent A quartely of socialist opinion New York 23x15,5 cm
1956 nº 1, nº especial noviembre, 1957 nº 4, 1958 nº 3, 1960 nº 1, 1963 nº2, 1964 nº 3,
1978 nº maig/juny
FB-2
Divulgación sociológica Ediciones Mar Barcelona 22,5x 16,5 cm
1977? Nº1-25
C.011
Doble 5 News Butlletí informatiu 21,5 x 15,5 cm
1992 nº 4,8, 1993 nº 9,10,12,
C.754
Doctrina de Sapience, le Cahiers d’enseignements de philosophie et d’histoire Saint Andre
Les Verges Francia 30x21 cm
1975 nº1, 1977 nº3, 1978 nº4, 5,
C.296
Document CPAP Comité permanent d’action pour la Palestine de Toulouse 20,5x12,5 cm
1968 nº gener, nºmaig, nºjuny, 1969 nº març, nº5,
C.099
Document d’estudi i discussió Partit socialista d’alliberament nacional (provisionals)
Barcelona 31,5x21,5 cm ciclostil
1974 nº 3
C.370
Document Fédéraliste Comité pour une fédeération Européenne et Mondiale. París 28 x
21 cm
1947 nº 5, 1948 nº 6, 7,
C.1035
Document Rouge et Noir Organisation revolutionnaire anarchiste París 18x13,5 cm
(años 70?) nº 1
C.004
Documentación española Agencia Efe Madrid 23,5x15 cm
1971 nº 21
C.499
Documentation antireligieuse Aux editions de l’idee libre Herblay Francia 21x13,5 cm
1935 nº54, 1936 nº55, 1939 nº 69 (abril)
C.368
Documentation Française, la Présidence du conseil secrétariat général du gouvernement
Paris 31x21 cm
1949 nº 90, 92, 94, 1950 nº 96, 1951 nº113,114, 118, 1952 nº 120, 121, 124,126, 127, 130,
1954 nº 149, 150, 1955 nº 162, 1956 nº 174, 1957 nº 180, 1959 nº 203, 206, C.450
Documentation Française, la Notes documentaires et études Paris 30,5x21 cm
1947 nº 600, 609, 1948 nº 948, 980, 1949 nº 1158, 1162, C.450
Documentation Syndicale Bulletin hebdomadaire Réservé aux militants syndicalistes
libres. París 27x21 cm
1949 nº 5,-8, 26, 1950 nº 19
C.689
Documenti della sinistra Italiana Ciclostil 29,5x21 cm
1974 nº 1 (enero)
C.353
Documento Informativo Frente de Unidad estudiantil latinoamericano (Europa)31,5x21,5
cm ciclostil
1970 nº 2 El MIR frente a las elecciones presidenciales chilenas C.335
Documentos Centro de estudios sociales Rafael Barret Rosario Argentina 34x22 cm
ciclostil
1985 nº 2 (enero)
C.589
Documentos: Partido Comunista de España (Marxista Leninista) 29,5x21 cm ciclostil
1973 nº 6 (marzo)
C.285
Documentos Unión comunista de liberación 22x16 cm ciclostil
1974 nº 1, (Documentos aprobados y definitorios de línea) 1975 nº 1 (Aportaciones para la
discusión y formación de militantes), nº 3, 1976 nº 4, C.125
Documentos API Barcelona 29,5x21 cm ciclostil
1973 nº 2-7, 1974 nº 8
C.300
Documentos y estudios sobre la República Española México París
1967 nº5, 1968 nº 6, C.092
Documentos Históricos Ediciones de la Asociación Libertaria de Cuba La Habana
20x13,5 cm
1944 nº 1 (Ricardo Mella La tragedia de Chicago)
C.107
Documentos Históricos de España Servicio de propaganda España FACA Buenos Aires
28,5x 20 cm
1937 nº 2 (facsímil) 1938 nº 10,
C.939
Documentos informativos Instituto de estudios laborales Barcelona 21,5 x 30 cm
1972, nº 12-14, 1973 nº 15-17, 1974 nº 18-20, 1975 nº febrero
C.558
Documentos de Lucha Popular Bandera Roja 32x22 cm
1974 nº 3
C.330
Documentos’80 Instituto de documentación y prensa Barcelona 26,5 x 21,5 cm
1979 nº 1 (Adolfo Suárez, todos los cargos del presidente) C.451
Documentos Sociales CIB Centro de información Bibliográfico Barcelona 15,5 x 11 cm
1932 o 35 nº 5 (Jordi Arquer Primero de Mayo).
C.370
Documentos socialistas UGT de España grupo de trabajo Toulouse 21x 13 cm
1959 nº 2
C.086
Documentos de Táctica OIC Barcelona 21 x 15,5 cm
1977 nº (30 octubre)
C.083
Documents Anarchistes Revue de documents historiques sur le mouvement anarchiste
Français pour la Région Rhône Alpes Lyon 27x21 cm
1967 nº1,2, 1968 nº3-5,
C.282
Documents d’estudi i discussió Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels països
Catalans Barcelona 32x22 cm
1969 nº 1(noviembre)
C.370
Documents et études sur la République espagnole México paris 19 x12 cm
s/f Cahier nº 4
C.092
Documents Europeens París 26,5x20,5 cm
1950 nº 2,4, C.671
Documents du Mouvement Communiste International Paris 29,5x21 cm
1975 nº 5, 1976 nº 7
C.389
Documents et Nouvelles d’Espagne PSOE-UGT Toulouse 27x21,5 cm
1952 nº novembre,
C.305
Documents du Temps Présent Revue illustrée d’information 30x21 cm
195.? Nº 1 (La Franc-maçonnerie)
C.564
Documents de Treball Convergència Democràtica de Catalunya 32x22 cm
1975 nº 2
C.330
Domingo Semanario nacional Madrid 58x44 cm
1939 nº 140 (22 octubre)
EC-5
Domingo Semanario Nacional, director Luis Antonio de Vega, Madrid, 51x33 cm.
1943 nº 319 “La verdadera batalla de Onamendi” 1945 nº 459, 1946 nº 502 “Cual fue la
responsabilidad de Don Niceto” 1948 nº 595 “El asesinato de José Canalejas”, nº 601
“Martínez Anido Gobernador de Barcelona”, nº 602 “El asesinato Eduardo Dato”,
1962 nº 1314, 1321-1323, 1334, 1346-1349, 1963 nº 1350, EI-10
Dominicales, Las Semanario Librepensador Federación de Librepensadores en España,
Portugal y América Iberia Madrid 62x43 cm
1904 nº 151 (15 enero)
EJ-3
Domino Negro, El: Semanario detectivesco de actualidad, Madrid, 27’5 x20 cm.
1915 nº 33,35, C.190
Don Quijote: Periódico Republicano Radical, Ateneo Republicano, Gandia, 44x32 cm.
1911 nº 2 (28 mayo). EK-2
Dona Catalana, la Revista de modes i de la Llar Empresa Col·lectivitzada(a partir del 36)
Barcelona 30,5x21,5 cm
1933 nº 395, 1935 nº 524, 1937 nº 629 1938 nº 680,681
C.221
Dones Lliures Barcelona 30x21 cm
1991 nº 1, 1992 nº 2, 1994 nº octubre, 1995 nº hivern
Dones Lliures València
2000 nº març, nº 2,
C.741
C.853
Dones en Lluita Coordinadora Feminista de Barcelona 32x22 cm
1978 nº7,8, 1980 13-15, 1981 nº 0,1, 1982 nº 2-5, 1983 nº 6,7,
C.174
Donna Proletaria Periodico femminile di Rivoluzione Comunista Milano 29,5x21 cm
1980 nº 5
C.501
Doña Orlanda Colectivo por la Liberación sexual Zaragoza.
1998 nº 3,4, 1999 nº febrero
C.1014
Dos diez! Publicació de suport a la lluita dels conductors i les conductores d’autobusos
TMB CGT Barcelona
2008 Nº març, abril, abril,
C.984
Dos de Janer, El: Artes 27,5x22 cm
1918 nº 2,4-12, 15,16,
2 quarts de 10 Barcelona
1974 nº 3,
C.299
C.425
Dossier L’Aurora Obrera Torelló 32x 22 cm
1981 nº 1
C.196
Dossier Moviment d’objectors i objectores de consciencia MOC Barcelona 30x 21 cm
1981 nº març
C.341
Dossier API Agencia Popular Informativa Barcelona 29,5 x 20,5 cm
1972 nº 1,3, 1973 nº 4,5,7,8, 1974 nº 9,11,12,
C.087
Dossier Caso « Erat » 21,5x 15,5 cm
1981 nº 222, (En huelga de hambre desde el 5 de enero de 1981).
C.222
Dossier Lucha de clases Militantes de CNT i UGT Barcelona 32x 22 cm
1978 nº 1,2,
C.163
Dossier des Lutas Portugal 29x 20,5 cm
1977 nº1,2,
C.296
Dossier du Mois, le Périodique européen de Langue française Bruxelles 27,5 x 20,5 cm
1965 nº 17 ( Franco et son régime)
C.632
Dossier Mujeres Libres Valencia 21,5 x 15,5 cm
1977 nº 1 (el divorcio)
305
Dossier Scala Comité de apoyo Caso Scala Madrid
1981 nº desde la prisión de Segovia, nº continuación
C.222
DPI Barcelona ciclostil 31º,5 x 21,5 cm
1977 nº 2
C.416
Drama del Horror Barcelona 21,5 x 30 cm
1984 nº 3,
C.850
Drapeau Agrarien, Le Organe du Parti Agrarien Bulgare 56x38 cm
1948 nº 1 (junio)
EJ-3
Drapeau Noir Mensuel du Groupe Proudhon de l Fédération Anarchiste Paris 22x14 cm
1982 nº 4,5,
C.313
Drapeau Rouge, le Parti Communiste de Belgique Bruxelles 43x 31,5 cm
1980 nº 1921
EB-1
Drecera Societat obrera anarcosindicalista de St Andreu CNT Barcelona 21x 14 cm
1988 nº1,2, 1989 nº 3,
C.671
Droits de l’Home, Les París 60x45 cm
1898 nº 278 (15 octubre) 1899 nº 404, 407, 408,
Droits de l’Home,Les París 63x45 cm
1911 nº 19, 1912 nº 64
EJ-5
EJ-3
Druïda Menorca 21 x 21 cm
1979 Nº tardor
C.438
DS Dossier Semanal Madrid 29 x 21 cm
1979 nº 1
C.281
Duende, El: (periódico) Madrid 1º época 25x33 cm.
1914 nº 25 (19-4-1914) EA-4
Duende, El Periódico semanal independiente Barcelona 46x32 cm
1924 nº 2
EB-4
Duende, El: (periódico) Madrid, 2ª y 3ª época, 25 x33cm.
1933 Nº 27, 35, 38,
EA-4
Duende Negro,el Movimiento anaquista Luis Olea Santiago de Chile 21,5 x 16,5 cm
1994 nº4, 1995 nº 5, 1996 nº 5
C.859
Duonmonata Tutmonda Esperanta Revuo Leipzig 24x17,5 cm
1909 nº 1 1910 nº 9,10
C.812
Durruti Portavos del Cuartel CNT FAI Barcelona
1937 nº 4,7-13, 15-19 (copías)
C.427
Ebano : Santa Isabel de Fernando Poo 44 x 32 cm.
1957 nº 5007
EK-3
ECA Boletín de divulgación socio cultural agrupación cultural arte ecologia. Barcelona
21,5 x 15,5 cm
1979 nº 0
C.430
ECCO Socialista Orgáo do centro operario de propaganda socialista Porto 47x 32 cm
1982 nª 1
EK-2
Echanges Echanges et mouvement París Hilversum
1974 nº3, 1975 nº 4-6, nº desembre, nº suplement al 8, 1977 nº9, 1978 nº 13-16, 1979 nº
17-19, 1980 nº 21-23, 1981 nº 24-27, 1981 nº 28, 1982 nº 29,31,32, 1983 nº 33-38, 1984
nº39, 42,43, 1985 nº 44-46, 1986 nº47-49, 1987 nº 50-53, 1988 nº54-57, 1989 nº 58-62,
1990 nº 63-65, 1991 nº 66-68, 1992 nº 69-73, 1993 nº 74-76 1994 nº77-80, 1996 nº 81-83,
1997 nº84,85, 1998 nº 86-89, 1999 nº90-92, 2000nº 93-95, 2001 nº 96-99, 2002 nº100-103,
2004 nº 104-107, 2004 nº 108-111, 2005 nº112-115, 2006 nº 116-119, 2007 nº 120-123,
2008 nº 124-127, 2009 nº128-131, 2010 nº132, 134,
C.809 /854 /915
Echo, The Tadataka Hirayama Tokushima Jaoón 36 x 26 cm ciclostil
1962 nº 2,
EI-3
Echo Gryffe La librairie La Gryffe Lyon 28,5 x 21 cm
1993 nº 2,3,
C.743
Echo du mail,l’ Cellule mail Partí Communiste francais París 31 x 21 cm
1957 nº enero
C.358
Echo des metallos Renault, L’: Edité par les cellules du Parti Communiste Français des
usines Renault. Billancourt (France) 42x30 cm.38x28 cm.
1955 nº2,3, 1956 nº 11, 12, 14, 1957 nº20, 1958 nº22 1959 nº 29, EC-5
Echo syndicaliste L’union departamentale Force Ouvriere des sindicats de salaries de la
Loire Inf. Nantes 27,5 x 21,5 cm ciclostil
1951 nº7
C.358
Eclair CEM, l’ Journal de la section Syndicale Travaillerus de la CEM soyez unis CGT
FSM Lyon 27 x 21 cm
1953 nº 20, 1955 nº esp. 1959 nº oct, nº nov, 1960 nº enero, nº febrero, nºmarzo, nº mayo,
nº julio, 1962 nº marzo 1964 nº enero, nº mayo, nº julio, nº septiembre, n,º octubre, 1965 nº
marzo, nº mayo, nº julio, nº septiembre, nº diciembre, 1966 nº enero, abril, nº mayo, nº
junio, nº julio, nº oct, nº diciembre, 1967 nº enero, nº febrero nº abril, nº mayo, nº junio, nº
julio , nº, septiembre, nº oct, nº nov, 1968 nº febrero, nº marzo, nº abril, nº junio, nº
noviembre, nº diciembre, 1969 nº enero, nº febrero, nº marzo, nº abril, nº mayo, nº junio, nº
septiembre, nº octubre, nº noviembre, nº diciembre, 1970 nº enero, nº mayo, nº julio, nº
septiembre, nº octubre, nº diciembre,
C.666
Eclectico, O : Quinzenario de educacao moral física psíquica artística e social. Lisboa
38x26,5 cm
1919 n 1-8,
EK-2
ECO Boletín informativo (llibertari)
1962 nº març
C.114
Eco de Andraitx, el Andraitx Balears 31 x 21,5 cm
1951 n agost
C.781
Eco de Badalona, el Semanario independiente y de información Badalona 45x33 cm
1935 nº 29,34,46,48,
EI-7
Eco de Euterpe Periódico dedicado a los señores concurrentes a los jardines de es ta musa
Barcelona 20x14 cm
1859 n 1-44, 1860 n 45-90, 1861 n 91-136, 1862 n 137-179, 1863 n 181-207, 209, 211,
212, 215-218, 220,1864 n 224-246,248-268, 1865 n 269-295, 1866 n 297-326, 1867 n 327348, 1868 n 351-361, 1869 n 362-372, 1870 n 373-378, 1871 n 379-388, 1872 n 389-400,
1873 n 401-407, 1874 n 408-419, 1875 n 420-431, 1876 n 432-435, 437-444, 1877 n 445455, 1888 n 552
FH-2
Eco de las Barricadas Hoja democrática Madrid 40,5 x 28 cm
1854 n 2,3, 25
EI-5
Eco Bisbalense, El: La Bisbal 43,5x31,5 cm
1891 n 308, 329
EB-4
Eco Juvenil: Organización Juvenil española Hogar Asturias. Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1970 n 15, 1971 n 16,17, 1972 n 23,
C.141
Eco Liberal: Periódico defensor de los intereses del distrito II y de Barcelona en General
Barcelona 35x25 cm
1917 n 5,
EA-4
Eco de Sitges, el: Òrgan del comitè de defensa de Sitges, Sitges 44x30,5 cm
1936 n 2620
(13 d’agost)
EB-6
Eco de la Treballada Magatzem de coses i cosetes per passar-hi estones i estonetes
Barcelona 21,5x16 cm
1913 n 13-16 el núm 16 incomplert
C.348
Ecole Emancipée Paris 27 x21 cm
1969 n 13,
C.344
Ecologie Hebdo Agence de presse ecologie (apre) Montargis Francia 29,5 x 22 cm
1977 n 251
C.281
Ecologista, el Madrid 28 x 20 cm
1980 n 4, 8,9,
C.413
Ecology & Anarchism Londres 30,5 x 21,5 cm
1978 n 1, 2, 1983 n 3,
C.196
Ecomedia Bulletin Toronto’s anarchist Br-Weekly Toronto Canada
1988 n 16,17, 1989 n 44, 46, 1990 n 67,68, 77-86, 1991 n 91-96, 101-105, 109,110, 1992 n
111-114,
C.948
Economia: Butlletí mensual del Departament d'economia de la Generalitat de Catalunya
1937 nº 1-3 1938 n 4
C.738
Economía i finances Revista quinzenal d’informació i divulgació Barcelona 32x22 cm
1918 nº 10,11, 1924 n 22, 1925 n 20, 21
C.113
Economía y finanzas La voz de Galicia 30x21 cm
1994 n 18, 23,42,
C.763
Economista, el Revista semanal fundada en 1886 Madrid 30,5x 21 cm
1969 n 4159, 4161, 4163,4167, 4172,4173, 4177, 1970 n 4185, 4189,4190, 4192, 4193,
4195, 4197-4201, 4204, 4205, 4225, 1971 n 4264,4268, 4271,4284, 1972 n 4285, 4286,
4298, 1973 n 4345, 1974 n 4405,
C.586
Ecos Libertarios Boletín interior del MLE en Francia Regional IX Tours 28x22,5 cm
1946 n 11,
C.301
Ecos del Rhone Centro español de cultura y acogida de Lyon Lyon Ciclostil 29,5 x 21 cm
1973 n 5,7,
C.282
Ecos de Utopia: Publicación ácrata Moratalaz Madrid
2000 nº 5, 2002 n 8, 9,
C.865
Ecos de Utopia: Publicación ácrata Los obreros de la noche Gijon
2004 n 2
C.904
Ediciones Lucha Comunista Partido obrero revolucionario Troskista Sección española de
la IV Internacional posadista Madrid 20,5 x 14,5 cm
1980 n 5 (Afganistán el imperialismo)
C.105
Ediciones Lucha Obrera (Posadistes) Madrid 22 x16 cm
1970 n 9
C.105
Ediciones Revista Marxista Posadistes ciclostil
1973 n febrer, 1974 n 21 novembre, 1975 n 27 abril, 30 setembre, 22 novembre, 30
novembre, 1976 n 23 gener, n 16 novembre, n 6 desembre, 1977 n 23 gener, n 16 febrer, n
26 març, n 10 abril, n 26 abril, n 19 juny, n 26 juny, n 3 juliol, n 7 novembre, 1978 n 9
febrer, n12 març, n 18 abril, n 23 juny, n 24 juliol, n29 setembre, C.104, C.105
Edma Cahiers mensuels de l’encyclopedie du monde actual Lausanne 19,5 x 14,5 cm
1972 n 77,
C.156
Educació i Història Societat d’historia de l’educació dels Països de llengua Catalana
Barcelona
1994 nº 1 (dedicat a Ferrer i Guàrdia i l’escola moderna)
C.976
Education Bulletin des travailleurs et usagers des secteurs sante, sociaux et de l’education
CNT section française Bordeaux ciclostil 29,5 x 21 cm
1977 n 1,
C.346
EEETEPEH (Exegersi) Atenas Grecia
1991 nº 3-8, 1992 nº 9,11,12, 1993 nº 13-17, 1994 nº 18, 19,
C.949
Egaux, Les Suplement a Masses París 13x 9 cm
1947 nº1-6,
C.395
Egi Billa Publicación de Católicos Vascos. París 21x 13,5 cm
1956 nº 17, 1957 nº 24-26, 29, 30,
C.648
Egipta Esperantisto Organo de Egipta Esperanto Asocio Alexandria 24,5 x 17,5 cm
1922 nº 1
C.888
Egiz Publicación de Sacerdotes Vascos, 27x21 cm
1950 nº 1-10, 1951 nº 11-17, 1952 nº 18 (colección completa) C.501
Ego Cahiers individualistes anarchistes trimestriels Marseille 21,5 x 16 cm
1968 nº3, 1969 nº 4-6, 1970 nº 7,8, 1973 nº 12,
C.612
EHO Esperantista Berlín 29x 20 cm
1908 nº 28
C.670
EIA Euzko Ikasle Alkartasuna París 27 x 21 cm
1949/59 (curso) nº 5
C.297
Eina Centre d’estudis nova cultura Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1979 nº 0
C.333
Eina Revista de crítica llibertària Reus 31,5 x 21,5 cm
1979 nº marc
C.173
Eina, l’ Unió de Pagesos Baix Llobregat Barcelona 39,5 x 28 cm
1983 nº juny, 1984 nº4, 1986 nº 17, 18, 1987 nº 22,
EI-3
Eina alternativa Secretaria D’acció social de la CGT Girona
1999 nº 1
C.988
Eina informativa, l’ Escoltes catalans Barcelona 29,5 x 21 cm
1983 nº 15,
C.453
Eina llibertària, l’ CNT de Barcelona
2002 nº 3,
C.865
EINA Pagesia, l’ Unió de Pagesos Baix Llobregat i Maresme Barcelona 39,5 x 29 cm
1985 nº octubre
EI-3
Einheitsfront, Die Organ der allem. Arbeiter Union einheits organisation, 47x 31,5 cm
1925 nº25,
EE-5
Eixample, L. La Gaceta local en Casa Barcelona 40 x 29 cm
1992 nº 1,7,
C.753
Eixo Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos A Coruña
1986 nº 10,12
C.930
Ejército, el Libertaria Valenciaa 21,5 x 15,5 cm
1981 nº s/d (la bandera de España) C.175
Ejército del Ebro Periódico del ejército del Ebro 47 x 32,5 cm
1938 nº 4, nº extraordinario de operaciones,
EB-1
Ejército Popular, el Portavoz de la escuela popular de Instructores de guerra Barcelona 27
x 22 cm
1937 nº 1,4,
C.721
Ejército Popular Periódico del combatiente Barcelona 49x 23 cm
1938 nº 2,5,11,18,
EI-1
Ejército del pueblo Comité pro ejército popular regular Barcelona 34,5x24,5 cm
1937 nº 5,
EB-1
Ekaitz Beltza Kontrainformación kontra el pensamiento uniko panfleto anarkopunk
Durango
2005 nº 19,
C.942
Ekinaren Ekinaz Euskal Herrian Basauri Vizcaia
1996 nº 0, 2, 1998 nº 6, 2000nº invierno, 2001 nº otono, nº invierno, 2002 nº 2002, 2006 nº
23, C.865
Ekintza Órgano del CAT Bilbao
1986 nº mayo,
C.930
Ekintza Zuzena Colectivo anarquista Iraun Bilbao 29,5 x 21 cm
1988 nº1 , 1989 nº2,3, 1990 nº 4-7, 1991 nº8,9, 1992 nº 10, 11, 1993 nº 12,13, 1994 nº
14,15, 1995 nº 16-18, 1996 nº 19, 20, 1997 nº 21,22, 1998 nº23,24, esp LSD, 1999 nº 25,
2000 nº 26,27, 2001 nº 28, 2002 nº 29, 2003, nº 30, 2004 nº31, 2005 nº 32, 2005 nº 32,
2006 nº 33, 2007 nº 34, 2008 nº 35, 2009 nº 36, 2010 nº37
C.751 y 977
EktoE Nomoy (fuera de la ley) Unión de anarquistas Grecia
1991 nº 11-14, 1992 nº 15, 1994 nº 17
C.950
ELA STV Movimiento socialista de Euskadi 29,5 x 21 cm
1971 nº s/d (Burgos...)
C.156
ELAN poétique, litteraire et pacifiste Linselles (France) 24,5 x16 cm
1980nº 84, 1981 nº 86
C.612
Electricidad EC,la Butlletí del comité de Taller UGT CNT Sabadell 27x 19 cm
1937 nº 2
C.589
Electro, l’ Parti communiste Français 27 x21 cm
1959 nº Le role du peuple, nº Ne Laissons pas Faire, 1967 nº Au seuil de cettee nouvelle
anne, 1968 Après les événements graves de la Tchécoslavaquie, 1969 nº Depuis un certain
temps nous assistons devant ...,
C.358
Elefante Blanco, el Revista anarquista Sevilla 21,5 x 15,5 cm
1977 nº 1,
C.172
Elementos de crítica y orientación FAI 22 x 15 cm
1982 nº1,2, 1983 nº 3-6, 1984 nº 7, 1985 nº 8,9, 1986 nº 10,11,
C.171
Elements Groupement de recherche et d’etudes pour la civilisation Europeene Paris
1973 nº 3
C.429
Elevación Publicación ecléctica Buenos Aires 26,5 x18 cm
1929 nº 2,
C.690
Elkartasuna CNT de Euskadi 28,7 x 41 cm
1984 nº extra diciembre
C.846
Emancipación órgano quincenal del secretariado femenino del POUM Barcelona 43,5 x 32
cm
1937 nº 1
EI-3
Emancipación Agrupación anarquista Alberto Ghiraldo Mar del Plata 44x 34 i 40,5 x 29,5
cm
1963 nº 6, 1965 nº 10, 1966 nº 12,
EI-3
Emancipación Oposición Sindical Obrera OSO Sevilla 21’5x31’5 cm
1971 nº 1 (noviembre)
C.913
Emancipación Boletín de la OSO de Alemania Munchen
1972 nº 4,7,
C.142
Emancipación Hoja informativa de la oposición sindical obrera de SEAT Barcelona
1972 nº noviembre, 1973 nº 6,
C.146
Emancipación órgano del comité de Pueblo nuevo Verneda PSUC Barcelona 31,5 x 21,5
cm
1972 nº extra
C.312
Emancipación Comité Local de la Oposición sindical obrera (miembro del FRAP) 15,5 x
21,5 cm
1973 nº enero, 1974 nº mayo, nº 5,
C.146
Emancipación Confederación Nacional del Trabajo AIT Sabadell 31,5 x21,5 cm
1977 nº 1,
C.173
Emancipación Madrid 28 x 21 cm
1977 nº 0-2, 1978 nº 3-6
C.173
Emancipación Raval libertario Barcelona
1997 nº 1,
C.930
Emancipación obrera CNT Valencia 23,5 x 16,5 cm
1978 nº 2
C.163
Emancipador mental México DF 17 x 21,7 cm
2000 nº 2
C.858
Emancipation Anarchist association of the americans Wash
1982 nº 42
C.950
Emancipation, l’ Bulletin Mensuel de la Fédération des syndicatss des membres de
l’enseignement Laique France 25 x 12 cm
1935 nº 388
C.776
Embajada de España Oficina de relaciones públicas Republica Española México 27 x 20
cm
1962 nº 49
C.535
Empiurema Revista de Creación Oriola
1985 nº 0-3, 1986 nº 4, 6,
C.483
Employes : Force ouvrière órgane du syndicat FO des employes de commerce de la RP,
París, 32x24 cm.
1957 nº 3 (juin) EK-6
Empordà Federal: Terra de llibertat... UFNR, Figueres,
1914 nº 153, 1915 nº199, 1930 nº 702, 1932 nº 792 EJ-2
En Pie de Paz Barcelona 31’5x42 cm
1986 nº 0-3, 1987 nº 4-8, 1988 nº 9,11, 1989 nº12-15, 1990 nº 16,17, 19, EH-4
Endavant Rubí 49,5 x35 cm
1928 nº 319,322, 1929 nº 325,, 1930 nº 387, 401,403-407, 410,411, 415,425, 426,1931 nº
431,441,454,459,461,463,476, 1932 nº 482,485, 1933 nº 557, EI-4
Endavant Moviment socialista de Catalunya Perpinyà a partir de 1965 a Toulouse
1945 nº 1,3-18, 1946 21-24, 1946 nº 25-28, 1947 nº 29,30,32-34, 1948 n 35,36 1949 nº
37-40, 1950 nº 40, 1941 nº 41-49, 1952 nº 50-56, 1953 nº 57-63, 1954 nº 65-72, 1955 nº
73-78, 1956 nº 80-84,86,87, 1957 nº 88-94, 1958 nº 95-101,103, 1959 nº 104-112, 1960 nº
114-119, 1961 nº 120-125, 1962 nº 126-132, 1963 nº 133-137, 1964 nº 138-144, 1965 nº
145-149 1966 nº 150-152, 1967 nº 153,154, EL-4 C.128
Endavant Moviment socialista de Catalunya Perpinyà Butllet interior edició de Catalunya
17x14 cm
1945 nº 9-14,
C.114
Endavant Moviment socialista de Catalunya (organització d’Amèrica) 29,5 x 20 cm
1946 nº 1
C.590
Endavant Moviment socialista de Catalunya a l’interior Barcelona
1946 nº 1,3, 1947 nº 4 1948 nº juliol, nº agost, setembre
C.114
Endavant Moviment socialista de Catalunya París 28x22 cm
1950 nº oct-nov.
C.114
Endavant Moviment socialista de Catalunya (Reservat exclussivament als militants del
MS de C) París 27x21 cm
1952 nº 3,
C.133
Endavant Partit Comunista obrer de Catalunya 23,5x16,5 cm
1974 nº1,2, 1975 nº 5,7, 1976 nº 9-11,
C.129
Endavant Partit Comunista obrer de Catalunya Barcelona 32x22 cm 34,5 x24,5 cm
1977 nº 3,16,18, 1978 nº 19,21-23,25,26, 1979 nº 28-31, 1980 nº 32, 1981 nº 33, 1985 nº
8-13, C.435
Endavant Coordinadora Dels comitès de Joves del Barcelonés Barcelona 32x22 cm
1976 nº 2
C.301
Endavant Butlletí editat per la Junta sindical i treballadors del Banc Industrial de
Catalunya Barcelona 31x21 cm
1976 nº juny
C.283
Endavant PSC PSOE Barcelona 31x24,5 cm
1987 nº 1,5-7, 1988 nº 8
C.612
Enemic del poble, un Fulla de subversió espiritual Barcelona
1917 nº 1-9, 1918 nº 10-14, 1919 nº 15-18, C.184
Enlace Boletín de la sección provincial de centros de enseñanza. (Volumen encuadernado)
Barcelona .21x15cm
1953 nº36 (Octubre) al nº 71(Junio 1957)
Entalto Colectivo Unitario de Trabajadores de Tuzsa Zaragoza
1986 nº 2-5,1987 nº 7,11,13,14, 1988 nº 15-19, 22 1989 nº 23,26,28, 1990 nº 29-32, 1991
nº 38, 1993 nº 60-63,66,67, 1994 nº 68-77, 79, 1995 nº 80,82,89 C.916
Eriçó, l’ Moviment d’Objetors de Conciencia Barcelona
1984 nº 1,
C.930
Esbart Verdaguer Barcelona
1948 nº desembre, 1949 nº febrer, 1950 nº octubre
C.773
Escandalo, El: Barcelona 45x33 cm
1925 nº 11 1926 nº 50 EB-2
Escaparate libertario, el F L de Madrid Sindicato de Comercio CNT Madrid 30,5x 21 cm
1977 nº 2,3,
C.163
Esclat! Portaveu de la Penya Fox Barcelona 22x16 cm
1935 nº 38
C.779
Escoba, la: Sindicat Serveis publics i urbans CNT Valencia 24,5x17 cm
1981 nº 27-29, 1982 nº 30,32
C.175
Escola, La Fulla estudiantil Orgue de les escoles de Barcelona, 25x17 cm
1907 nº1,2,
C.779
Escola, del’: Barcelona 21’5x13’5 cm
1916 nº 2 (febrer)
C.562
Escola Arxiu de les escoles Domènech de Barcelona 22 x16 cm
1921 nº 4,5,
C.582
Escola Revista quinzenal pedagogia sociología i arts, Lleida 27x19 cm
1932 nº 7,
C.788
Escola Revista mensual editada pels alumnes de l’institut Escola de la Generalitat de
Catalunya
1936 nº 2 (maig)
C.555
Escola i Familia Federació catalana de centres d’ensenyament Barcelona 42x29,5 cm
1983 nº 1,3-6, EB-4
Escola Lliure: Butlletí de la Federació d’ensenyament CNT del Pais València
1986 nº especial estiu “Aprenentatge llibertari
C.517
Escola Lliure: Butlletí de la Federació d’ensenyament CGT València
1994 nº 20
C.755
Escola Lliure: Full Informatiu de la secció d’ensenyament de Barcelona
1998 nº 0 , 2000 nº abril / juny
C.829
Escola Normal Butlletí de l’escola Normal de la Generalitat Barcelona 21’5x15’5 cm
1933 nº 1-4, 6,
C.423
Escola Nostra, l’: Comité diocesà de l’Escolà católica, Barcelona, 24x17 cm.
1933 nº 4 (novembre) C.778
Escola Proletaria: Federació Catalana de Treballadors de l’Ensenyança UGT Barcelona
44x32 cm.
1937 nº 10 (1 de agosto)
EB-6
Escopiu a la cloaca pelada dels cretins Ciclostil 32x22,5 cm
1983 nº 0
C.426
Escuela Libertaria Sindicato enseñanza Granada CNT 31,5x21,5 cm
1977 nº 0 C.163
Escuela Libertaria Sindicato enseñanza de Madrid
1998 nº 1
C.829
Escuela y Liberación Boletín de Plataformas de enseñantes Barcelona 31’5x21’5 cm
1973 nº 2 /febrero)
C.085
Escuela Moderna Revista pedagogía y administrativa de Primera enseñanza Fundada por
Pedro de Alcantara Madrid 23x15’5 cm
1928 nº,4,5,8,11, 1929 nº 1-5,7,9-11, 1930 nº2,4,9,10, 12, 1932 nº 7, 11, 1934 nº 508-519,
C.797 y FE-3
Escuela Moderna México 29’5x 20 cm
1944 nº 7 (enero)
C.632
Escuela Moderna, La Boletín bilingüe Italiano español por una sociedad más justa y
humana. Ville St Michel Canada 26’5x21 cm y 28 x22 cm
1964 nº 2, 1965 nº 6,7, 1967 nº 19, 21, 1968 nº 22,
C.061
Escuela Moderna Belgica 28x21’5 cm
197? Nº 1
C.125
Escuela Privada, la Plataformas de enseñantes anticapitalistas ciclostil 31’5x21’5 cm
1974 nº 5 (junio)
C.087
Escuela y Revolución Plataformas de enseñantes anticapitalistas 31’5x21’5 cm
1974 nº 1 (abril)
C.087
Escuela Roja Revista del frente de enseñanza de la organización comunista Bandera Roja
Barcelona 30x21 cm
1972 nº 7, extra(mayo)
C.090
Escut, l’: Setmanari defensor dels interessos generals d’aquesta vila i sa comarca,
Montblanch 44 x 32 cm
1916 nº 24 (27 maig)
EL-5
Esforç Federació Catalana d’empleats de Banca i Borsa Barcelona 35x25 i 50’5x35’5 cm
1932 nº 4,11, 1933 nº 15, 1935 nº 36
EI-4
Esforç Portaveu del Grup Benèfic recull literàrio pedagògic Barcelona 22x16 cm
1936 nº 11 (maig)
C.778
Esfuerzo: Juventudes libertarias, Barcelona, castellano, 27x21'5cm.
1937 Nº1 (termidor) . (C.590)
Esfuerzo: Boletín de la comisión de relaciones de París. Castellano, 27x21cm. Ciclostil.
Colección completa
1964 nº 1(diciembre)- 1972 nº 17 (marzo).
Esfuerzo Comun Ildefonso Sánchez Romeo Zaragoza 23’5x 17 y 30x21 cm
1972 nº 146, 1973 nº 160, 163,170, 172,173, 175-179, 1974 nº 181-184, 186, 187, 192-196,
199-201,203 1975 nº 204-208, 211,212, 216,217, 1976 nº 227,235, 239 242, 1977 nº 246,
247 250
C.247
Esguard, L’ Publicació Catalana de Joventut, Montcada, 28x22 cm
1931 nº 3 (desembre)
C.671
Eskina Esperantisto Gazetato por propagando de Esperanto al eskimuloj, Canada,
14x10’5 cm
1907 nº 1
C.888
Eslabon Trabajadores Independientes de Balay
1992 nº 18 (febrero)
C.927
Eskuela Livre Sindicato de la enseñanza de la Confederación Nacional del Trabajo
Valencia 31,5 x 21,5 cm
1981 nº 2,
C.163
Espagne, l’ Pour la liberté pour la démocratie pour la concorde Paris
1948 nº 174, 1949 nº 191
EB-6
Espagne antifasciste, L’ CNT AIT FAI Barcelona París 47x31 y 53’5x 37 cm
1936 nº 4(30 agosto),nº4 (1 septiembre)13, 14, 20, 22,
EI-2
Espagne Antifasciste, L’ Organe tri mensuel au service de la révolution espagnole
Bordeaux 38’5 x28 cm
1937 nº 20, 3, 4, 7-9,
EK-5
Espagne en Lutte Comité Initaire de Soutien aux Peuples d’Espagne Lyon 30x21’5 cm
1977 nº 1
C.089
Espagne en Lutte Comité Espagne revolutionaire Toulouse 29’5x20’5 cm
1978 nº 1, 1979 nº 2,
C.334
Espagne Libertaire París 21x15’5 cm
1974 nº 00, (special ex MIL)
C.363
Espagne Nouvelle, l’: Bulletin Hebdomadaire d’Information édité par le Secrétariat de
Documentation Ouvriere (SDO) Nimes 31 x 21 cm Ciclostil
1937 nº 5 (2 marzo)
C.211
Espagne Nouvelle, l’: Bulletin Hebdomadaire d’Information Paraissant Tous les Lundis
Secretariat de Documentation Ouvriere Nimes 28’5x 19 y 56x37’5 cm
1937 nº (12 abril), 1-3, 5-29 32,33, 1938 nº34-39,42-45,50, 51, 56-60, 1939 nº 62, 64,65,
67-69, C.211 EE-4, EE-7 nº 20 y 21 incompleto.
Espagne Portugal Grece Confédération Mondiale du Travail Bruxelles 29,5 x 21 cm
1971 nº 13,
C.372
Espagne Républicaine, l’Hebdomadaire politique et littéraire Toulouse 59x43 cm
1945 nº 1,3-22, 24, 1946 nº 28,31, 32, 37-49, 51, 52, 54-64, 66-68,70-74,79, 1947 nº80,
82,84, 86,90,91,94, 111, 121-123, 1948 nº 136, 137,141, 142, 144-148, 152,153, 156, 158171,
EE-7
Espagne Révolutionnaire Bulletin d’informations du Collectif Espagne Revolutionnaire
París 21x 15 cm
1977 nº 00, 01,
C.151
Espagne Socialiste, l’ Organe Franco Espagnol Comité d’action Socialiste pour l’Espagne
Intérieur au Parti SFIO et a l’Internationale Ouvrière Socialiste Paris 44x30 cm
1937 nº 1-4, 7, 8
EI-3
Espagne 62 La lutte Continue Comité d’aide a la résistance espagnole Paris 27 x 21 cm
1962 nº junio
C.438
Espai obert Barcelona 29 x 21 cm
1992 nº 0,1, 1993 nº 2,4, 1995 nº 5, 1998 nº 0-2,
C.753
España Semanario de la vida Nacional Madrid 35x25 cm
1917 nº 115 (5 abril)
C.431
España: Órgano defensor de las esencias históricas de nuestra patria y de los principios
fundamentales de un Estado Unitario, autoritario y corporativo, Barcelona 38x27’5 cm.
1935 nº 3 (15 marzo)
EI-3
España Una grande Libre. 36x 27 cm
1938 nº 1 enero, nº 9-12,
EH-2
España: Diario de Información Mundial, Tánger, 47x32’5 cm.
1940 nº 568,603
EI-4
España Boletín de Información de Izquierda y Unión Republicana al servicio de la
Federación Republicana Democrática Española, Perpinya, 43’5 x 30 cm.
1945 nº 2, 1946 nº 13,
EI-3
España: Revista de Información cultural económica y social sobre España, Ginebra, 30x21
cm.
1969 nº 1-3 (fotocopiado)
C.543
España y América Comercial: Periódico Independiente para el fomento de las relaciones
entre España y las Repúblicas Americanas, Madrid, 56x40 cm
1918 nº 313 (22 junio)
EK-6
España Antifascista: Semanario al servicio del Frente Popular Españo, Burdeos, 56x 38
cm.
1937 nº 5 (12 junio)
EB-2
España Combatiente: Boletín del Consejo Central, París, 56x38 cm.
1948 nº Julio
EJ-1
España Crítica: editorial España Crítica, Madrid, 29x21 cm.
1982 nº 1-9, 12,14, 15, 17, 19,20
C.369
España Errante: Órgano oficial del exilio español, La Habana 32x22 cm.
1960 nº 3 (junio)
C.590
España Fuera de España Boletín de orientación e información CNT, Londres, 25’5 x20
cm.
1962 nº 5, 1964 nº 24,
C.152
España Hoy: Publicación Independiente de Información General, Renteróa 44’5 x34’5 cm.
1958 nº 2-5
EJ-2
España Libre: Buenos Aires, 42x28’5 cm.
1945 nº 3-5,7,
EB-4
España Libre: Órgano del comité de relaciones de la confederación Regional del Centro
en Francia CNT AIT, París
1945 nº 1-6, 1946 nº7, 12,13,16,17,22, 27,29,37,38,42-45, 1947 nº 54,62,76-78,80,8284,86,93,94, 1948 nº 97-100,102,107,113,119-123, 128,130-138,140,142,143, 1949 nº 144163,165-169,171-184, 1950 nº 185-188,190-218, 1951 nº 219-227,229-239,241,243-258,
1952 nº 258,260-274, 276-279, 282,284-293, 1953 nº 295-328, 1954 nº 329-362, 1955 nº
363-382,384-386, 388-392 (dos ejemplares diferentes con el número 389), 1956 nº 393418, 1957 nº 420-444, 1958 nº 445-470, 1959 nº 471-496, 1960 nº 497-520, 1961 nº 521534,
EJ-1
España Libre órgano de sociedades hispanas confederadas de los Estados Unidos de
América Nueva York 44,5 x 29 cm
1949 nº 2,3,7-10, 12, 13, 15,18-23, 25-27,29-32, 34-37,39-52,1951 nº 13, 1952 nº 16,39,
1953 nº 4,6,15,24-32, 34-39, 1954 nº 6,32,34,35, 1955 nº 4,13,15, 18, 1957 nº 11,12, 1961
nº 5,8,11,12,1962 nº 1-3, 9,13,15,16, 1963 nº 8,12, 1964 nº 1-12, 1965 nº 1,2, 4-12, 166 nº
1-5, 7-12, 1967 nº 1-6, 1968 nº 1,2,5,6,1969 nº1-4, 1970 nº 2-5, 1971 nº 1-5, 1972 nº 1,4,6,
1973 n3,5,6, 1974 nº 1-5, 1975 nº1 ,3, 1976 nº 2,4 1977 nº3,
España Monárquica: Órgano de un grupo monárquico catalán, Barcelona 50x35 cm
1930 nº 4 EK-2
España Naturista Boletín organo del Comité de la Confederación Vegeariano Naturista
Españoa y ortaoz de las Sociead Grupo Vegetariano Naturista, Málaga 22x 16 cm.
1928 nº 2
C.794
España Nueva Diario de la Noche Fundador Rodrigo Soriano Madrid 59x 44 cm
1919 nº4962, 1920 nº5042
EI-7
España Nueva: Periódico de combate y de orientación nacional, Barcelona 50 x35 cm.
1924 nº 3-8,
EK-2
España Nueva Semanario Republicano Independiente, México 38x29 cm.
1946 nº 17-19,21,24,28-31, 1947 nº 64,65,71-73, 75,78, 80, 91,92,94-99, 101-103, 1948 nº
107,109-117,119,120,122-124, 126-154, 1949 nº 159-168, 177-207, 1950 210-244, 248,
249, 1951 nº 253-289, 295-297,
EÑ-10
España y la Paz Revista del Consejo Español de la Paz, París 22x 15’5 cm
1972 nº Junio
C.543
España Republicana Editado por Unión e Izquierda Republicana exiliados en África del
Norte. Adheridos a la Junta Española de Liberación. Argel 43’5x28’5 y 42’5 x 30’5 cm.
1944 nº4, 1945 nº 7, 9, 12, 13, 15, 1946 nº 31,
EE-8
España Republicana Buenos Aires 42x30 cm
1947 nº 881,883,885, 1948 nº 891-894,896,898, 904,906-935 Contiene algunos errores la
numeración 945 en lugar de 925 1949 nº 936-939,941-952, 954-963, 965969,971,972,974-976, 1950 976-984, 986-997, 999-1012, 1951 nº 1013, 1015, 1016, 10181021, 1023-1028, 1031-1037, 1039-1044, 1952 nº 1048-1055, 1058, 1061,1062,10641068, 1953 nº 1069, 1071-1082, 1084-1090, 1954 nº 1091-1111, Los números2000 y 2001
en lugar de 1100 y 1101 1955 nº 1112-1114, 1118-1122, 1129, 1131, 1956 nº 1135, 1136,
1965 nº 1246, 1966 nº 1249, 1250
EJ-9
España Republicana La Habana 38x29 cm.
1963 nº 537,539,540,543,544,548,550-552, 554,555, 1964 nº 557,564,575-579, 1965 nº
580-583,586,587,589-591, 593,594,596-602, 1966 nº 603-614,616-624, 1967 nº
625,626,628-631,634,635,645, 1968 nº 647, 649,653,656,657,659,662,663, 1969 nº 671,
1970 nº 695-697, 1971 nº 717,
EI-5
España teatral: Cinematográfica Revista Popular Ilustrada, Barcelona 32x22 cm.
1922 nº 18-20,26-28, 32-38,
EI-4
Español, El Semanario de la política y del Espíritu
Madrid, 60x43 cm
1946 nº 209, 1947 nº 223
EC-5
Español, El Madrid 44x31 cm
1964 nº 66 (18 enero) “Violenta denuncia La CNT contra III República” EC-5
Espartaco Grupo espartaquista Liga Comunista Internacional Mexico
2001 nº16, 2002 nº17
C.826
Especial Elecciones Sindicales, UGT de Catalunya Barcelona, 46x31’5 cm.
1978 nº3-6
EB-4
Espectacle, l’ Boletín del sindicato de espectáculos públicos de Barcelona CNT Barccelona
34,5 x 25 cm
1978 nº0
C.170
Espectáculo: Semanario gráfico del Sindicato Industria del Espectáculo CNT, Barcelona
29x24 cm.
1937 nº 1-3, 6,
C.183
Esperanta Revuo pri kimerco kaj industrio, París 24x15’5 cm.
1914 nº 1
C.670
Esperanta Biblioteko Internacia Esperanto Verlag Möller & Borel, Berlin 14’5 x 10 cm
1909 nº 1-3,7-9, 12,17, 1910 nº 18,20
C.438
Esperanta Bulteno: Monata organo de la esperantistoj en la Platriveraj Respublikoj,
Buenos Aires 27x18 cm.
1916 nº 1
C.670
Esperanta Folio de AFJ La Nigra Flago Monata organo de AJ K I de M en Japanio,
Anarkista Federacio Japana Japana Filio de Internacio de Militrezistntoj, Shinjiku Ku
(Tokio) 26’5x 19 cm. ciclostil.
1959 nº 1 , 1960 nº 1
C.439
Esperanta Gazeto duonmonata Organo de la Okcidenta Esperanto Societo y de la
Teziutlanja Societo de Esperantistoj, Guadalajara México 19’5 x 15 cm.
1909 nº 14
C.888
Esperanta Intrusito, La: London, 21x14 cm.
1910 nº Vol 4 nº 38 (septiembre)
C.847
Esperanta Penso: Monata revuo organo de esperantistaj laboristoj anoj de Esperanto
ekskursa Societo, Santiago de Chile, 25’5 x 19 cm
1911 nº 3,
C.670
Esperanta Revuo Pri Komerco Kaj Industrio París 24x15’5 cm
1914 nº 1 (febrero)
C.670
Esperanta Skarabaro Organo de la grupo de Sama Nomo, San José de Costa Rica 22x16
cm.
1906 nº 1 (enero)
C.888
Esperantia Bulteno Informilo de la Barcelona delegeteco de UEA Barcelona, 23x14’5 cm
1918 nº 1,
C.670
Esperantido Monata gazeto internacia por la Ligo de la Popolon kay la progreso homara,
Berna 32x22’5 cm.
1919 nº 1
C.670
Esperantista Català, L’: Kataluna esperantisto òrgan de la federació catalana
d’esperantistes, Barcelona, 23x16 cm.
1924 nº 2 (abril) C.732
Esperantiste, L’: organe propagateur et conservateur de la langue Internationale
“Esperanto”, Louviers, 28x18 cm.
1906 nº 10, 1908 nº 6, C.670
Esperantistische Mitteilungen Esperantaj scligoj Berlín, 25x14’5 cm
1904 nº 1 (febrer)
C.670
Esperantisto Leipzig Alemania
1910 nº 7
C.1029
Esperantisto, la Organo de esperanta Universitato Popola Krakovo, Vieno,Bazileo 42x29
cm
1920 nº 8-10
EH-2
Esperanto Revista mensual Ibero americana Santander 22x15’5 cm
1900 nº 4 (la fecha es errónea en realidad es un ejemplar de 1902)
C.670
Esperanto Oficiala Organo de la Universala Esperanto asocio Geneve 50x35 cm
1908 nº 44 (20 enero) 1909 nº 49,51-53, 60-68, 1910 nº 69, 71, 73-91
EK-6
Esperanto Pomocny jazyk mezinarodni Praga 23’5x14 cm
1912 nº 11
C.670
Esperanto l’ Monata bulteno de la genta esperanto grupo Gand 24 x 16 cm
1913 nº 1 (enero)
C.670
Esperanto Fulla de Propaganda publicada per l’Ateneu Enciclopèdic Popular Barcelona
28x22 cm
1920 nº 1 (gener)
C.670
Esperanto Internacia revuo eldonata de la universala esperanto asocio Geneve 29x22 cm
1935 nº 413-424, 1936 nº 425
C.722
Esperanto Universala esperanta asocio Roterdam 27x49 cm
1968 nº 751, 1975 nº 838, 1977 nº 854,
C.612
Esperanto Actualites Supplement a “Franca esperantisto” Union Française pour
l’esperanto París 27x21 cm
1975 nº 13 (diciembre)
C.423
Esperanto Bucherwarte Berlín 23x15 cm
1919 nº 1 (octubre)
C.888
Esperanto Bucherschau Mitteilungen Ubre das gesamte Esperanto Schrifttum, Dresde,
29’5x22’5 cm
1919 nº 1 (enero)
C.670
Esperanto et Croix Rouge Societé Française Esperanto Croix Rouge París 21x13’5 cm
1910 nº 1 (febrero)
C.888
Esperanto Folio Paska? 21x17 cm manuscrito,
1912 nº 7 (abril)
C.888
Esperanto Internacia Internacio esperanto ligo Inglaterra
1936 nº 1-3, 1937 nº 4-15, 1938 nº 1-9,12,
C.717
Esperanto Kamerad Der Offizielles organ des Esperanto Jugendgruppe Kiel, Kiel 22’5x
14 cm
1912 nº 1
C.888
Esperanto Kolektanto, La Sendependa, internacia gazeto, Viena 15x11 cm
1922 nº 1
C.888
Esperanto Lega Rondo, Bayern 18x11 cm
1918 nº 29,30
C.888
Esperanto Mitteilungen Heransgegeben vom Esperanto Verein für Steiermark, Graz,
21x17 cm
1919 nº 3, 1920 nº 4,5, 9, 10,
C.670
Esperanto News, The A semi monthly newspaper for the propagation of esperanto in the
United States and Canada New York 24’5 x15 cm
1908 nº 1 (mayo)
C.670
Esperanto Praktiko Unterhaltungs und Fortbildungsblatt für Esperantisten deutscher
Zunger Berlin 23 x 16 cm
1919 nº1,2,
C.670
Esperanto Spritulo Folioj por sêrco Kaj satiro Haida (Bohemia) 27’5x21 cm
1923 nº 1
C.660
Espero, la Organ för esperantorörelsen i sverige utgiven av gefle esperantoforening
officielt organ for svenska esperanto Förbundet Stockholm 29’5 x 22 cm
1914 nº1, 1918 nº 6, 1919 nº 10, 1920 nº 3-12, 1921 nº 1,4-10,
C.660
Espero Teozofia Revuo de la Teozofia esperanta ligo París 21’5 x 13 cm
1913 nº 1 (marzo)
C.670
Espero Teozofia organo de la Teozofia esperanta ligo París 24’5 x 13’5 cm
1921 nº 2 (noviembre diciembre)
C.670
Espina , la Centro social anarquista Gijón
1995 nº 1
C.1018
Espoir Francais l’: Vichy actuallement en zone libre 26x 20,5 cm
1943 nº abril, nº junio
C.562
Espoir Cellule Paul Langevin section Renault Partí communiste francais 21 x 15,5 cm
1958 nº (25 febrero) 1959 nº (18 junio)
C.354
Espoir Cellule víctor Dejeante Parí communiste francais París 30,5 x 20,5 cm
1957 nº (a la veille du 2 janvier 1956...)
C.358
Espoleta Asociación cultural libertaria Vecinache o teu Carneiro Coruña
1989 nº2,3,
C.865
Espresión libertaria Federación obrero d’igualada 14x 21 cm
2000 nº1 2001 nº6,7,
C.843
Espurna, l’ Revista fejocista Portantveu dels grups San Miquel i Aubada Barcelona 24 x
17 cm
1933 nº 6 extra
C.564
Espurna, l’: Comitè nacional de Catalunya de la Lliga Comunista Barcelona 32 x 22 cm
1975 nº14, 14, nº (6 de maig), 15-17, nº (11 setembre) nº (11 septiembre) nº (10 setembre),
1976 nº(11 setembre), nº octubre
C.330
Espurna l’ POUM València 41 x 32 cm
1980 nº2
EK-5
Espurna, l’ Centre moral de Sant Martí Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1982 nº12, 1983 nº16, 18,
C.440
Espurna,l’ Sindicat únic d’oficis varis de Terrassa CNT Terrassa
2002 nº1,2,
C.865
Espurnall Internacional Col.lectiu espurnall Barcelona
1987 nº0 1988 nº1,2, 1989 nº3-6, 1990 nº7,7,8, 1991 nº9 1992 nº10-12, 1993 nº13,14, 1994
nº15, 1995 nº16, 1996 nº17,18,
C.968
Esquella de la Torratxa, l’ Periodich satirich humoristich Il·lustrat i literari Barcelona
1879 nº 1-49, 1880 nº 50-102, 1881 nº 103-142, 144-155,1882 nº 156-166, 1891 nº 668,
1894 nº 782-833, 1898 nº 1000, 1014, 1901 nº 1147, 1190, 1902 nº 1199, 1214,1223,
1237,1243,1247,1248, 1904 nº 1347, 1905 nº 1373, 1906 nº 1409,1430,1460, 1907 nº 1478,
1908 nº 1514,1517-1566, 1909 nº 1567,1586,1609, 1910 nº 1640, 1911 nº 1701,1915 nº
1924, 1927, 1916 nº 1952, 1917 nº 2000, 1920 nº 2147, 1921 nº 2222, 1924 nº 2368, 1927
nº 2481, 2512, 1928 nº 2533, 2543,1930 nº 2658, 2673,2684, 1931 nº2688, 2691,
2679,2737-2739, 1933 nº 2802, 1934 nº 2855, 2872, 2881, 2887,2888, 2890, 1935 nº 2896,
2903, 2905, 2908 1936 nº 2975-2995, 1937 nº3005,3013,3018, 3019,3021-3026,30283030, 3033, 1938 nº 3095
FC-3 EL-3
Esquerda, l’: Federació d’ensenyament de Catalunya de la CGT Barcelona
1989 nº 4,5, 1990 nº extra abril, 1994 nº primavera,
C.829
Esquerra de Catalunya Front Electoral democràtic Coalició Electoral “Esquerra de
Catalunya” ERC-EC-PTE 47x31’5 cm
1977 nº 1-8,
EB-4 EJ-2
Essepiccuerre Collettivo político lavoratori Comunali Milano 33x21,5 cm.
1977 nº octubre
C.430
Essor de l’esperanto L’ Journal trimestriel d’information au service de l’esperanto
Carcasona 49,5x32 cm
1951 nº 6,7, 1953 nº 15, 1954 nº 17, 19
EK-2
Estado de Excepción Hoja Informativa Madrid 31x20,5 cm
1970 nº 3,4,
C.134
Estafeta Literaria Madrid
1956 n 48
EB-3
Estampa Revista Gráfica Madrid 36x27’5 cm
1928 nº 18,22, 1929 nº 75,83, 1930 nº 111,116,138,139,141-155, 1931nº 157-182, 184-206,
1932 nº 209,210,212,213,217,220-222,224, 246, 249,251,252,256,260, 1933 nº 261,263312, 1934 nº 332,333,338,339,341,345-347, 349 352-355, 1935 nº 374-376,381,
397,403,404, 1936 nº 416-444,446,449-453, 459,466 1937 nº 467,495,496, EV-1
Estat Català, l’ Publicació de orientació nacional Federació Democrática Nacionalista
Barcelona 30x22 cm
1922 nº 3 (15 desembre)
C.779
Estat Català Butlletí Interior del Partit d’Estat Català Avignon 27’5 x 22 cm
1955 nº 1-8, 1956 nº9-20, 1957 nº 21-31, 1958 nº 32-44, 1959 nº 45-47, C.046
Estat Català, Barcelona 32’5x22’5 cm
1976 nº 1 (agost)
C.373
Este & Oeste Edición especial para América Latina del Boletín de la Asociación de
estudios e Informaciones políticas Internacionales París 31x22 cm
1965 nº 63, 66, 67, 77, 79, 801966 nº 84,86, 1967 nº 105, 1968 nº 113, 1973, nº 170 C.644
Estel: Portaveu de l’agrupació escolar de l’Institut Montserrat, 25x19 cm.
1934 nº 4-6, 1935 nº 7-9,11, 12, 14-16, 1936 nº 17-20, i extra aniversari. C.721
Estel Roig EntesA DE L’Esquerra Catalana Nacionalistes d’esquera Barcelona 43’5x31’5
cm
1985 nº1 (enero) EB-4
Esterisme Organe du Nouvelaage Mondiale Nice Levens 50x32 cm
1962 nº 9 (marzo)
EE-3
Estiba,la Voz de los puertos Barcelona 38x29 cm
1979 nº 1, 1980 nº2,3, 1981 nº 4 1985 nº 5, 1985 nº 7(especial)-12, 1986 nº 13-22, 1987 nº
23-32, 1988 nº 33-42, 1989 nº 43-51, 1990 nº52-55,
EF-3
Estibadores Portuarios CNT FL Valencia 32x22 cm
1977? nº 1
C.163
Estilo Órgano interno del Sindicato Español Universitario Barcelona 37x28 cm
1949 nº abril
EI-3
Esto Organo por Esperanto Stockholm Spagna 29’5x21 cm
1981 nº 4 (maig)
C.428
Estiuada l’ Periòdic Nacionalista sortirà cada divendrés d’ Istiu Sant Hilari de Sacalm
54x38,5 cm
1911 n 40 (21 Juliol), 1914 n 79 (21 d’agost)
EH-5
Estonto, la Monata revuo de la esperantista societo de Lernantojh Bucarets 21’5 x16’5 cm
1909 nº 1 (incompleto)
C.670
Estoy Harto Boletín del grupo de trabajadores de Banesto Barcelona 25x18 i 32x22 cm
1976 nº 3,4, 1977 5-13, 1978 nº 14-18, 1979 nº 19-23, C.125
Estrategia Obrera USO Asturias 31’5x21’5 cm
1970 nº enero/febrero
C.085
Estrella Negra Moscu (Russia) 15x21 cm
1993 nº1,2,
C.860
Estrella Roja Organiozación Comunista de España (Bandera Roja) barcelona 32x22 cm y
30 x21 cm
1970 nº1-6, 1971 nº7-17, 1972 nº 18-30, 1973 nº 31,34-40, 1974 nº 42,46, 1975 nº 47,48,51
C.097
Estrobo Asociación Sindical de Estibadores (ASEP) Las Palmas
1978 nº 4,
C.930
Estudantes pelo comunismo Portugal 30x21 cm
1977 nº 16, 1978 nº 19,20 1979 nº 26 C.636 hi ha tres núm 19 diferents
Estudiants en Lluita Partit Socialista d’alliberament dels Països Catalans Barcelona
32x22 cm
1974 nº 1,2, complert C.130
Estudio Boletín Interior Centro de estudios sociales y económicos París ciclostil 27x 21 cm
1963 nº1,2, 1967 nº8
C.136
Estudio Centro d estudios sociales y económicos París
1986 nº extraordinario, núm. Especial desembre
C.136
Estudios Revista Ecléctica publicación mensual, Valencia, 24x17cm y 26x19cm.
(continuación de Generación Consciente)
1928 nº 64 (diciembre), 1929 nº 65-76, 1930 nº 77-88, 1931 nº 89-92, 94-100, 1932 nº 101112, 1933 nº 113-124, 1934 nº 125-136, 1935 nº 137-143, 1936 nº 149-157, 159, 1937 nº
160-163, 165. C.212, 213, 597,780
Estudios Revista eclectica Barcelona 30 x20,5 cm
1994 nº 0-2,
C.779
Estudios Mensuario de Cultura La Habana 29’5x22’5 cm
1950 nº 2, 3, 6,
C.183
Estudios: Para hombres libres, Dreux, 22x13’5 cm
1949 nº 1 (Primero Mayo). C.828
Estudios de Asia y África El colegio de México México DF 21x13,5 cm
1989 nº 79, 1990 nº 81,
C.759
Estudios Confedérales: Boletín de información CNT AIT París 26x21cm
1964 nº 1 1965 nº 2-4,
C.137
Estudios Gallegos Lenguaje finanza turismo Madrid 31x21 cm
1915 nº 8 (mayo)
C.793
Estudios de Planificación familiar Bogota 17x24 cm
1972 nº5, 7, 9-12, 1973 nº1-9-11, 12, 1974 nº 1,4-6,9-12, 1975 nº 2-12, EÑ-3
Estudios de Población Bogota 17x24 cm
1976 nº 2, 3, 5, 7, 8-12, 1977 nº 1-12, 1978 nº 1-12,
EÑ-4
Estudios Sindicales y cooperativos Madrid 24x16 cm
1967 nº 1-4, 1968 nº5-8, 1969 nº 10-12, 1970 nº 13-16, 1971 nº 17-20, 1972 nº21-24, 1973
nº 25-28, 1974 nº 31, 1975 nº 34,35,
AÑ-4
Estudios Sociales Revista de divulgación México 19’5x14’5 cm
1945 nº 1-4, 6-12, C.719
Estudis Portantveu de la Cooperativa Obrera la Lealtad Comissió de cultura Barcelona
21x15 cm
1933 nº 5-7,9-11, 1935 nº 37, C.660
Estudis Revista de l’Associació cultural Reus 26’5 x 18’5 cm
1935 nº 22 1936 nº 26
C.542
Etat Masacre! L’ Comité Italie Toulouse 27x21 cm
1972 nº enero
C.430
Etcetera Correspondencia de la guerra social Barcelona 25,5x18,5 cm
1983 nº0, 1984 nº 1-4, 1985 nº5-7, 1986 nº 8-10, 1987 nº 11, 1988 nº 12, 1989 nº 13,14,
1990 nº15,16, 1991 nº 17,18 1992 nº 19,20 1993 nº 21,22, 1994 nº 23, 24, 1995 nº25,26,
1996 nº 27,28, 1997 nº 29,30, 1998 nº 31, 1999 nº 32,33, 2000 nº 34, 2001 nº 35, 2002 nº
36, 2003 nº 37, 2004 nº 38, 2005 nº 39, 2006 nº 40,
C.825
Eterna Lenteja, La Periódico semanal festivo Camp de Concentración de Barcares
(Francia) 26’5 x 21 cm
1939 nº 1
C.136
Ética: Revista de Educación individual, filosofía, Literatura, Arte y Naturismo, Barcelona,
24x17 cm.
1927 nº 3-5, 9,11, 1928 nº extra (enero), 1929 nº extra (enero) C.304
Ética: Revista Anarquista, Valencia, 24x17 cm.
1935 nº 1,2,
C.757
Etoile Esperantiste, L’ : París, 32’5x23’5 cm.
1908 nº 2,3, C.670
Etudes : Revue du Socialisme Pluraliste, Institut IMRE MAGY de Sciences Politiques,
Bruxelles, 23 x15’5 cm.
1961 nº 2,3, 1962 nº 1-3, 1963 nº 1,4, C.803
Etudes Anarchistes: París, 26x20’5 cm. Trimestral,
1948 nº 1, 1949 nº 2-5, 1950 nº6, 1952 nº 7, C.346
Etudes Historiques: Revue d’histoire vivante, Société des Etudes Historiques, París,
21’5x13 cm.
1948 nº 1-4, 1949 nº 5-8, C.801
Etudes et documents Centre de Documentation Internationale París 21x13’5 cm
1950 nº1
C.545
Etudes Matérialistes: Analyses et documents, Marsella, Francés 27’5x18 cm. Ciclostil.
1948 nº 20-21, nºJul. Nº sept, nº Oct. Nº 28, 1949, nº 36-37, 1952 nº 73, 1953 nº74-77,
1954 nº 78-81, 1955 nº 82, 1956 nº 88, EO-1
Etudes sociales et syndicales, les: París 27x21 cm
1955 nº 1-11, 1956 nº 12-19, 1957 nº 23-29,31,32, 1958 nº 37, 1959 nº 48, 1964 nº 107,
108, 1965 nº 112 C.556
Etudes Socialistes París 18 x13 cm
1947 nº,3,4, 11,12, 15,16,
C.613
Eulàlia Institut Tècnic Eulàlia Sarria Barcelona 25’5 x 18’5 cm
1933 nº 9 desembre 1934 nº 11 febrer1936 nº 3 (juny) y nº s.d
C.591
Europa Salvaje, La París Londrés 31x21 cm
1970 nº 0 Estudio sobre el mov. De huelgas salvajes en Europa en la segunda mitad del
siglo XX.
C.427
Eutsi Resiste Vitoria
1988 nº2,3, 1989 nº 4, 1993 nº junio
C.829
Euskadi Información Asociación de defensa de las víctimas de la represión contra el
MLNV Donosita
1989 nº 60-62, 64, 1990 nº febrero, nº 66, 67, 1991 nº 75 C.916
Euzkadi Bilbao 56x39 cm
1934 nnº 6777, 1937 nº 7628, 1938 nº 7669,7808,7918, 7931,7939, EJ-3
Euzkadi Butlletí Informatiu del Secretariat de l’Assemblea de Catalunya 22x16’5 cm
1975 nº 1 (1 Juny)
C.108
Euzkadi en Catalunya Editado por un grupo de refugiados vascos Barcelona
1936 nº 3 (diciembre) 1937 nº 24 (mayo)
EK-2
Euzkadi Confederal CNT
1967 nº 1,2,
C.145
Euzkadi Confederal Euskañ Langilleen deia 19x14 cm
1973 nº 3, 1975 nº 4,
C.516
Euzkadi Confederal CNT de Euskadi Bilbao 33 x 21,5 cm
1977 nº 0,1, nº octubre
C.591
Euzkadi Confederal CNT Bilbao 45x 31 cm
1978 nº 1, nº extraordinRIO Primero de mayo solidaridad Metacal EI-4
Euzkadi o Lemoniz Barcelona 32 x 21 cm
1981 nº febrero
C.196
Euskadi Libertaria Confederación Nacional del Trabajo Bilbao 43,5x 31,5 cm
1978 nº 0
EI-10
Euzkadi Obrera órgano del Partido Comunista de Euzkadi 31 x 21 cm
1972 nº 8, 1973 nº 5, 1974 nº 1,3,5, C.382
Euzkadi Roja Partido Comunista de Euzkadi París 45x 31 cm
1947 nº 54-57, 59, 61-65, 67, 70 1949 nº 110-119, 1950 nº 123-126
EI-4
Euzkadi Sioux Hau bizi modu petrala et terror de lo cotidiano San Sebastián 42x29 cm
1979 nº 7,
EB-1
Euzkadi Socialista Comité central socialista de Euzkadi en Francia
1964 n 1,2, 1971 nº 45
C.776
Euzko Deia La voz de Euzkadi La voix des Basques París
1936 nº 1-10, 1937 nº 11-88, 1938 nº 89-140, 1939 nº 141-175, 176-192, 1940 nº 193-205,
1945 nº 228, 1946 nº 233, 235, 249,1947 nº 270,275, 276, 1948 nº 282,289,292,293,296299,301, 1949 nº 302-318, 1950 nº 319,321.330, 1951 nº 331-342, 1952 nº 343,344,346349,351-354, 1953 nº 355-357, 359-366, 1954 nº 367-378, 1955 nº 379-385,387-390, 1956
nº 391-400, 1957 nº 403-414, 1958 nº 416-419,421-423, 425,426, 1959 nº 427-438, 1960 nº
439-449, 1961 nº 450,452-459, 1962 nº 466,467,469, 1963 nº 470-472, 475, 1964 nº 478481, 1965 nº 483, 484, 486, 1966 nº 488,490,491, 1967 nº 497, 1969 nº 510, 1970 nº 513,
517, 1972 nº 524 EH-1 C.654 C.655
Eveil Catalan, L’ Littéraire et Régionaliste Perpignan
1922 nº 10 (15 maig)
EK-6
Evolució Portantveu Femení Barcelona 22x27 cm
1931 n 1,2, 8,16, 18,20,
C.777
Evolution Ouvriera,l’: Bulletin Ouvrier d’information et de Documentation económique
polítiqué et sociales, París 27,5 x 21 cm
1958 n 1
C.720
Excursionisme Barcelona 45x33 cm
1928 n 14, 1930 n 43
EI-7
Excursions Ateneu Enciclopèdic Popular Barcelona 21x14 cm
1915 1-8, 1916 n 9-20, 1917 21-32, 1918 n 33-44, 1919 n 45-55, 1920 n 56-681921 n 6980, 1922 n 81-92, 1923 n 93-102, 1924 n 103-109, 1925 n 110-121, 1926 n 122-125, 1927
n 126-134, 1931 n 135-142, 1932 n 143-147, 1933 n 149-154, 1934 n 155-158, Nova
entrada de Butlletin donació de Josep Bòria 154 i núm 144 centre excursionista sabadell
C.072
Exèrcit del poble Comité pro exèrcit popular regular 34x24,5 cm
1937 n 6
EB-4
Exigenia Publicación Universitaria de discusión abierta 31,5x 21 cm
1969 n 1 ,2
C.084
Exil et liberté: Organe de l’ Union pour la défense des peuples opprimes, París, 37x28 cm.
1954 nº 3, 1955 nº 20, 1956 nº 23, 1957 nº 40, 1958 nº 49, EB-6
Exilio: Regional nº3 afecta a la CNT, Boletín Interior de la Confederación Nacional del
Trabajo, MLE en Francia, Aynes, 58x44 cm.
1944 nº 16-20, 1945 nº 1-3, 1946 nº 25,27, 29, 31-34 1947 nº 40-43
EB-2, EJ-3
Exilio: Amigos de SIA, Orleáns, 27x21 cm.
1940? Nºs/f (contiene gráficos) C.797
Exilio Amigos de SIA Orleans 27 x 21 cm Ciclostil
Nº 1950? s/n (Misión de SIA) C.539
Exóticas Nuevas Fanzine del Laboratorio informal de actividades diversas Barcelona 21 x
15 cm
1983 nº 2 primavera C.483
Expediente al Estado Boletín de Información sindical federación de Servicios Públicos de
CNT Córdoba
1998 nº 23 1999nº 26
C.829
Expo Castellet 85 Diari Temporari de la Casa Pairal, Museu Català de les arts i tradicions
populars Perpinyà 27 x 21 cm
1985 nº 3
C.612
Exposiçao Operaria em 1889 , A Journal Publicado pela caixa económica operaria
Lisboa 45 x 32 cm
1889 nº unic (Mayo)
EK-2
Exposición Internacional de Barcelona Diario Oficial Barcelona 24x31,5 cm
1929 nº 3,4, 22-24, 26-28, 41,43, 1930 nº 49,51,52,56,
C.913
Expresiones Sindicato de la Metalurgica de la CNT Barcelona 29,5 x 21 cm
1980 nº 0, 1, 1981 nº 2,3, C.168, 671
Express Ajuntament Sant Just Desvern 30 x21 cm
Nº 1989 nº 66
C.753
Express emigrtante Publicación Libertaria española Wetzlar 43 x 31 cm
1980 nº suplement Local de Wetzlar 1981 nº 1,2, C.738
Expressió Col·lectiu Llibertari Sant Joseph Calassanç (nocturn ) Barcelona
1980 nº 4 (maig/ juny)
C.921
Extensió d'ensenyament tècnic: Mancomunitat de Catalunya, Barcelona, Català,
22'5x16'5 cm.
nº8 (algebra part II), nº10 a(Logaritmes),, nº10 B (logaritmes taules)
Extremadura Libre Órganode la CNT 16 x 10,5 cm
1947 nº
1 (1 mayo)
C.114
Extremadura Libre CNT AIT Cáceres 42,5 x 29 cm
1978 nº 0, 2001 nº 0-2, 2002 nº 3-5, 2003 nº 6, 7, 2006 nº 11, 2007 nº 14 EL-5
Fabbrica Terrtorioi Foglio operario della zona di Viale Monza 41,5 x 30 cm
1975 n 1 (mayo)
EB-4
FAC Nouvelle Organe des cellules de la facultat de droit Paris 30,5 x 21 cm
1948 n 15
C.548
Facetas International comunication agency Washington 25 x 17 cm
1979 n 1,2, 1980 n 1, 3
C.783
Facts on Spanish Resistance London 25,5 x 20,5 cm ciclostil
1971 nº 1 Unamuno’s last lecture Catalan Manifesto…, nº 2 José Peirats What is the CNT?.
C.416
FAEET Federació d’alumnes i exalumnes de l’Escola del Treball, Barcelona
1937 nº novembre
C.942
Faglig Chilestotte (Solidaridad con Chile) Oslo Noruega 21x 14,5 cm
1979 n 2
C.282
FAI Órgano revolucionaqrio de la Federación Anarquista Ibérica Barcelona 50x 35 cm
1933 n 5 1934 n 1-3, 1935 n 9 algunos en mal estado
EB-5
Faits, textes & portraits Aux editions de l’idee libre” Herblay (Seine-et-Oise) 21x 13,5
cm
1929 n 20,
C.368
Falc, la: Agrupació antics alumnes de l’escola Catalana Barcelona 21 x15,5 cm
1920 n 14
C.580
Falling Wall Review Edited Jerfeny Mulford Bristol 24,5 x 18 cm
1976 n 5
C.614
Familia, la Revista moral, instructiva y recreativa del hogar doméstico Barcelona
23,5x16,5 cm
1919 n 3, 10-12, 1920 n 10-12, 1921 n 1, 6, 8,11, 1922 n 9, 1923 n 1,2, 1924 n 1,5-7, 11,
1925 n 12, 1926 n 1,7, 1927 n 6, 1928 n 10, 1930 n 11 C.181
Familia Philips, Familia Philiz, Philips, Mejoras no hay Treballadors de Philips
Tendència Plataformas Barcelona 32x 22cm
1972 nº abril, nº nadal, nº “El que es pobre o pasa apuros..”, nº 1 “Historia del vampiro
Antonio”, nº 2 , nº 4, nº 5,
C.141
Fanzine Ajuntamednt de Castelló 32x21,5 cmm
1990 n Primavera estiu
C.722
Fanzine Incendiario de Ideas Subersivas Valencia
2003 nº 7,
C.927
FAP zine anarcopunk Llodio 15 x21 cm
2001 n 1, 2002 n 3,
C.843
Farigola, la Grup escolar La Farigola Barcelona
1932 nº 1,
C.924
Farigola Revista lliure del Poblet Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1982 n1-3, 1983 n1 4-6, 1984 n 7,8, 1985 n 9, 1986 n10, 1987 n 11, 1988 n 12,
C.334
Faro, El: Revista Decenal de Seguros y de Bomberos, Barcelona, 32x22 cm.
1897 nº13 (30 mayo).
Faro, el Periódico socialista Obrero Vall d’Uxo
1904 n1, 1905 n 2-4,
EJ-3
Faro,el Periódico Republicano Democrático Amposta 34x50 cm
1916 n 180
EJ-3
Faro,el Juventudes socialistas Vall d’Uxo 27x19 cm
1930 n extraordinario dedicado a la conmemoración del XXV aniversario de la Juventud
Socialista de Vall d’Uxo
C.541
Faro Barcelona 31,5 x 22 cm
1947 n 5
C.671
Faro libertario, el CNT AIT Fernán Nuñez
1997 n 30, 1998 n 31
C.865
Farol,el Semanario Satírico Independiente Zaragoza 32 x 22 cm
1903 n 361
EE-2
FASA en el foso, la: Sección Sindical de CNT en Eavisa/Renault Valladolid
1988 nº 1,2,
C.975
Fascismo Democracia Una falsa alternativa Barcelona 44 x 32 cm
1977 n único
EJ-4
Fascismo en el Uruguay Partido Comunista Uruguayo 21,5 x 15,5 cm
1978 nº 2
C.349
Fauna Activa Kolectivo anarkista liberación animal Zaragoza
1999 nº 0 C.865
FDGB Revista órgano sindical de la República democrática Alemana Berlin 29x20,5 cm
1982 nº 2
C.427
FE
Semanario de loa Falange facsímil 38 x 27 cm
1933 nº 1, 1934 nº 2-15,
EJ-2
FE Madrid 41 x 31 cm
1934 , nº 4,7, 8,
EB-4
FE Doctrina nacionasindicalista San sebastián 20,5 x 17,5 cm
1937 nº 4, nº diciembre
C.176
Febo Semanario de cultura naturista y desnudismo integral Barcelona
1933? Nº 15
C.924
Fedayin, el Frente Popular democrático de liberación de Palestina 31,5 x 21,5 cm ciclostil
1969 nº 1,2,
C.342
Federació de la Mondo, la Esperanta bulteno eldonata por propagandi la prindipojn de la
Unismo Fremantle (Australia) 29x22 cm
1923 nº 1
C.670
Federación Girona 43,5 x 32 cm
1885 nº 27
EB-4
Federación semanario político Barcelona 38,5 x27,5 cm
1897 nº 17,19
EA-4
Federación (anarquistas) 31,5 x21,5 cm
1975 nº 1,2,
C.582
Federación, la Organización libertaria trabajadores Bajo Llobregat 22x 16 cm
1975 nº 2
C.198
Federación Grupo Federación (Madrid) Ginebra 21,5 x 15,5 cm
1976 nº 7
C.198
Federación Federación estatal de Banca y ahorro FEBA Comisiones Obreras 30x21 cm
1978 nº 1, 4,
C.416
Federación Confederación Nacional del Trabajo Oviedo 43x31 cm
1978 nº 0,1
EI- 10
Federación, la Agrupación anarquista Manlleuenca Manlleu
1996 nº 8-10, 1997 nº 13-21, 1998 nº 20-25, 1999 nº 26-28, 2000 29,30,32, C.829
Federación Igualadina, la Organo de las secciones federadas en Igualada Eco del
Proletariado Igualada 32x21,5 cm
1883 nº 1-47, 1884 nº 48-99, 1885 nº 100-126, 128,
C.778
Federal, el Boletín de información del Partido Republicano Federal español en Francia.
Perpinyà 44x 28 cm
1945 nº 1-5, 1946 nº 6-8,
EK-4
Federalista, El: Diario Republicano de la Tarde, Madrid, 45’5 x32’5 cm.
1873 nº 4 (18 de octubre)
EB-6
Federalista, El: Centro Democrático Federalista, Barcelona, 31x 21’5 cm.
1885 nº 1-129,
FC-3
Federalista, El: Barcelona, 44’5 x 32 cm.
1892 nº 6 , 1895 nº 40, EK-2
Federalista, El: Barcelona, 27x 18’5 cm.
1901 nº 2,3,
C.549
Federalista, El: Periodich setmanal, Barcelona, 44x 31’5 cm.
1903 nº28, 48, EK-2, EK-3
Federalista, El: Periodich setmanal, Barcelona, 44x31’5 cm.
1904 nº 3,6, 10, 11, 13, 14, 19-22, 24, 26-29, 35, 36,1905 nº 53, 78, 81, 83,84,86, 91, 95,
EK-2
25 i 29 incomplers i 95 en mal estat
Federaliste, Le: Órgane du Federaliste Integral, Federalisme, regionalisme, syndicalisme,
París, 21x 31’5 cm.
1933 nº 27, 1934 nº28-30, 1936 nº 37,
C.166
Fédération, la París 24x15,5 cm
1949 nº 48,53,58, 1950 nº 64,66-68, 71, 1951 nº 72,73,75-80,82, 83, 1952 nº 84-88, 1953 nº
102-107, 1954 nº 108,112, 1955 nº 123, ,130, 1956 nº 134,137,138,
C.646
Federazione Comunista Anarchica Bolletino Interno Modena
1975 nº 1 (29 octubre) pel Circolo Kronstadt C.450
Federazione Comunista Anarchica Reggio Emilia Bologna 31 x 21 cm
1976 nº juny
C.450
Femina Paris 35 x 28 cm
1915 nº 325 Bis (21 janvier, special sur la guerre)
EC-7
Feminal Barcelona
1909 nº 22
C.997
FELN Frente Español de Liberación Nacional (PSOE) Madrid 21,5 x 14,5 cm
Años 70? Nº s/d (los estudiantes en la lucha)
C.114
Femmes Assotiation des femmes pour la paix et la defense des libertés humaines creesous
l’egide de l’association française des amis de la liberté. Paris 27,5 x 22 cm
1953 nº 5,
C.548
Fent Camí Marxa de la Llibertat Barcelona 28 x 21 cm
1976 nº 2 (dia 7)
C.370
Fervojisto, la Oficiala organo de Internacia Asocio de la Esperantistoj Fervojistoj
Dumonata fekrevuo pri fervojo, tramvojo kaj aeronautiko. Chescoslovaquia 27 x 19 cm
1923 nº 1
C.670
Fervoja esperantisto organo de Internacia asocio de la esperantistaj fervoristoj Paris 24x
15,5 cm
1910 nº 1 (desembre)
C.670
Fest Zeitung Il Deutschen esperanto- kongresses Dresde 31 x 23 cm
1907 nº único
C.670
Fet a mà Ateneu llibertari de Valls, Valls 21 x 15 cm
1993 nº 1,
C.742
Fête,la Francia 29,5 x 21 cm
1970 nº 1 (18 novembre)
C.580
FETE Revista de Trabajadores de la enseñanza UGT Madrid
1979 nº 12,
C.614
Fets del dia Banca Catalana, Banc industrial de Catalunya departament d’estudis
Barcelona 29x 21 cm
1980 nº 20 desembre, nº 21 desembre, 1981 nº 18 i 19 gener, nº del 7 de març fins 31
desembre) 1982 nº 3 gener fins 30 de març
C.498
Feuille Anarchiste, la organe des hommes libres Paris 28 x22 cm
1967 nº 1-3,
C.548
Feuille anarcho syndicaliste, la Confedération Nationale du Travail Saint Ouen 29,5 x 21
cm
1976 nº 2,
C.613
Feuilles Libres Agence independante d’information Toulouse 29,5 x 21 cm
1976 nº 1,2, 1977 nº 3-24,1978 nº 25-36, 1979 nº febrer C.132
FEUU Federación de estudiantes Universitarios del uruguay 21 x 14,5 cm
1978 nº 1,4 el número 1 incompleto
C.281
Fichas De investigación económica y social Buenos Aires 28,5 x 20 cm
1966 nº 10
C.570
Fichas de Formación Libertaria Ediciones FOIL Barcelona 20,5 x 14 cm
1977 nº 1-5, 1978 nº 1, 3,6,7,
C.003
Fith Estate Detroit Michigan 39,5 x 29,5 cm
1976 nº Vol.12 nº 1, 1977 vol.12 nº 7-12, 1978 Vol.13 nº 1-7, 1979 nº vol. 14 nº 1-6, 1980
vol 15 nº 1, 2, 1986 nº 3, 1987 nº 2, 1988 nº 2, 1993 nº 3, 1996 nº1, 1997 nº 2, 1998 nº 1,
EI-4
Fil Directe Sindicat periodistes de Catalunya Barcelona 32 x 23 cm
1994 s/d,
C.742
FILO Rosso ROMA 33 X 23 CM
1977 Nº 1, 1978 Nº 2-5,
C..374
FILO Rosso Peruigia Giornale umbro per l’iniziativa proletaria Perugia 35 x 25 cm
1977 nº novembre desembre
C.374
Final del principio, el Movimiento okupa Renteria 32 x 21 cm
1993 n º diciembre C.753
Finestral Ateneu Popular del Berguedà i Col·lectius llibertàris. Berga 21.4 x 30,7 cm
1979 nº,6,7,
C.850
Finestreta llibertària, la sector d’administració local de CGt Catalunya Barcelona 21 x
29,7 cm
2001 nº 1,
C.843
FIOP Fulls d’informació i orientació política. PSAN Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1975 nº 2
C.283
Firmes!: Requetes de Cataluña, Barcelona, 31x21’5 cm.
1952 nº 1-3,5,6, 1953 nº 8-20, 1954 nº 21-31, 1955 nº 32-39, 1956 nº 48, 1957 nº 59,60
C.132
Flaca, La: Barcelona, 41x30 cm.
1869 nº 24(6 de octubre del primer año del último entorchado de D.Juan Prim), 27,1870 nº
37,38,41-43, 45-48,50,57,59,64,65,67, 1871 nº79-81,83,84,87,94,95 1873 nº 81, EI-1
Flama: Barcelona, Federació de Joves Cristians de Catalunya 42x32 cm.
1934 Nº 110, 1935 Nº 154,157,162, 164,167,1936 Nº 205 EK-5 i C-B.
Flama: Federació de Joves Cristians de Catalunya, Caldes de Montbui, Ciclostil d’alcohol,
32x22 cm.
1934 nº 5,6 (maig). C.580
Flames Noves Barcelona
1928 nº 25 (10 febrer)
C.997
Flash Point Libertarian Socialist Canada 27,5 x 21,5 cm
1979 nº s/d. 1980 nº suplemento febrero C.562
Flecha roja Estudiantes marxistas leninistas Universitat de Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1970 nº 1,2, 1971 nº 4,6,
C.129
Floppa Revista de la CCB Facultad de Biologicas Barcelona 31,5 x 21,5 cm ciclostil
1976 nº 3,
C.382
Floreal Eevista Infantil publicada bajo el signo de la Escuela Nueva Unificada Barcelona
1937 nº 1007
C.914
Fluido Suindicato agua, gas electricidad CNT Barcelona 22 x 16 i 31,5 x 21,5 cm
1977 nº 1-3, 7, 8, 1978 n º19, 1979 n º 12-14, C.163
Fluganta Skribilo Stenografia Monata Gazeto, París 31x21’5 cm
1913 nº 1, 1918 nº 19, 1919 nº 23,24, 1920 nº 25, 27
C.888
Flûte, La Fraternite des Policiers de la Communaute Urbaine de Montreal , Montreal
37x29’5 cm
1981 nº 14 (febrero)
EK-2
FMI 50 años bastan Asamblea general de4l FMI y BN Madrid 42 x 32,5 cm
1994 nº 2,
C.742
Foc Nou Ateneu obrer districte nove Barcelona 28 x 22 cm
1938 nº 4,
C.719
Foc Nou Òrgan de la Joventut del casal de Catalunya a París Paris 27 x 21 cm
1961 nº 11, 1962 nº 12,15, 1963 nº 16-18, 1964 nº 19, 20, C.353
Focus Fundació societat cultura Barcelona 29,5 x 21 cm
1981 nº 0,
C.435
Fogli Critici Periodico libertario dei lavoratori del credito assicurazioni. Milano 28,5 x 21
cm
1979 nº 2,
C.373
Fogliaccio, il: Foglio delle Lotte sociali Roma 34,5 x 22 cm
1981 nº novembre
C.282
Follcorc Revista del col·lectiu Foll Corc. Ciutadella Menorca
1990 nº 2,3, 1992 nº 6, C.829
Folletos discusión libertaria Centro de estudios libertarios Barcelona 20,5 x 10 cm
1979 nº 1, 1980 n º2,
C.163
Folletos Jocistas JOC Madrid 21 x 14 cm
1959 nº 3, Manifiesto de la JOC Internacional
C.541
Foment: Diari Nacionalista Republicà, Reus 54x38 cm
1917 nº 151
EI-6
Foment del Treball Nacional Confederación de organizaciones empresariales de
Cataluña. Barcelona 29,5 x 21 cm
1978 nº 13, 15, 1979 nº 26, 27,
C,614
Fondeur, Le: Cellule catelas filles par les Nazs n 1944, Parti Comuniste Français Secion
Renault Fancia 27x21 cm Ciclostil,
1954 nº (27 julio)
C.548
Fontardion Portavoz da CNT da Capela CNT Capela 31,5 x 21,5 cm
1977 nº 0
C.162
Foraster, Lo: Alamanach, Barcelona 21x 15 cm.
1872 nº Almananch, C.390
Fornal: Barcelona, 35x25 cm.
1932 nº 2 (23 gener). C.113
Foro del Desarme: Consejo Mundial de la Paz, Helsinki, 29’5x21 cm.
1982 nº 1,4, 1983 nº 6-8, 1984 nº 3-8, C.613
Foro Internacional: El Colegio de México, México, 22x12 cm.
1961 nº 6 (Octubre) 1963 nº 13, C.797
Fortuna, la Barcelona 44 x 30 cm
1964 nº s/d, 1965 nº s/d, 1968 nº s/d
EL-5
Forum Barcelona 28x 22 cm
1950 nº octubre
C.373
Forum Col.lectiu La Ploma Barcelona 30,5 x 21,5 cm
1982 nº mayo/ junio
C.334
Fossoyeurs du vieux monde Francia 24,5 x17,5 cm
1979 nº2
C.913
Fotos: Semanario gráfico Nacional sindicalista San Sebastián 39x25 cm
1939 n 104, 105, 112, 116,118,121,124, 139,140, nº especial 20 Noviembre 1940 n
152,156-160,164, 170,183 , 1946 nº472, EN-2
Fourth International: Fourth International Publishing Association, New York, 27’5x21’5
cm.
1948 nº juny, nº jul.liol, C.818
Fragua Social: Diario de Información Regional del Trabajo de Levante. Órgano de la
Confederación Regional del trabajo de Levante CNT-AIT. Valencia, 48x32 cm.
1936 nº 77,94,101,107, 1937 nº 115,134,136, 149, 181, 183, 189, 197, 202, 205, 210, 263,
268, 272, 274, 280, extra(18 julio), 283-291, 294-296, 298-300, 302-308, 310-318,
321,322, 328, 329, 331, 332, 336-340, 342,343, 346-350, 352, 355-357, 359, 361, 363-368,
370, 372, 374-376, 378-380, 382-391, 393-395, 401, 405, 411,415, 1938 nº 454, 464,
533,548, 595, 599, 608, 638, 640, 656, 695, 700-705, 714,715. EQ-3
Fragua Social Confederación Nacional del Trabajo Caracas 48x32,5 cm
1961 n 2,3,
EI-1
Fragua social órgano del comité regional de Levante CNT (clandestinidad)
1945 nº 3,5, 1946 nº10, 15,16,18,19, 1947 nº 22,
C.114
Fragua social órgano del comité regional de Levante CNT (clandestinidad) 21x 14 cm
1963 nº 21
C.114
Fragua Social órgano CNT País Valencia Portavoz CNT Valencia 31,5x21,5 y 42x39 cm.
1976 nº1-3, 1977 nº 5-9, 1978 nº10-12, 1979 nº13-18, 1980 nº19-25,
EE-8
Fragua Social Órgan de la Confederació Regional del Treball de Llevant CNT València
30x21 cm
1994 nº 2-9, 1995 nº juny, 1996 nº maig, 1997 nº esp juliol, nº esp setembre, nº 18 1998 nº
21,22, 1999 nº 23,26-28, C.768
Fraile, El: Publicación para el pueblo suplemento mensual de la Revista Católica de
cuestiones sociales Madrid 32x22 cm
1912 n 10,
C.669
Franca Esperantisto Paris 24,5 x18,5 cm
1908 n 1,1910 nº 5 1912 n 3, 1920 n 1-5,
C660
Franca Esperantisto Oficiala organo de UFE (Unuigo Franca por Esperanto) París 21 x
13,5 cm
1973 nº 279,281, 1975 nº291,292,295,1976 nº300, 301, 1977 nº 302,304,306, C.423
France Esperanto Bulletin d’information esperantista Publio par un comité d’amis de
l’esperanto París 24x 16 cm
1915 nº1 1918 nº18,
C.670
France Esperanto Monata organo de francaj esperantistoj París 26x18 cm
1922 nº 1
C.670
France Libre, la Liberté egalité fraternité London 24,5 x 18,5 cm
1940 nº 1
C.671
France Nouvelle Partí Communiste Francais París 43,5 x 29,5 cm
1951 nº 281
EB-6
France postal esperantista,la Organe trimestriel de l’association esperantista du personal
des PTT de France et des colonies París 24,5x16 cm
1922 nº 4
C.670
Frassati Full del grup 24 Barcelona Sagrera 22x 16 cm
1936 nª s/d.
C.776
Frateco Eldono de la generala esperanza laborista Klubo en Hago Holanda 33 x 25 cm
1908 nº 2
C.670
Fraternidad órgano comité nacional enlace UGT CNT
1946 nº 1, 1947 nº 2
C.114
Fraternidad republicana Semanario político Manresa 39x 28,5 cm
1903 nº. 6
EK-5
Fraternidad Republicana La República como estado libre, neutral y garante de toas las
tendencias sociales Tarragona 51 x 36 cm
1910 nº 154
EJ-3
Free winged Tagle Orkney Inglaterra 32 x 22,5 cm
1979 nº1
C.496
Freedom Anarchist pamphlets London 31,5 x 22 cm
1959? Nº1-3, 6-8, 1960 nº vol 21 nº 37, 1967 vol 28 nº 22, 1975 nº vol 36 supl. 34-35, nº
38-39, 1977 nº vol 38 nº6, 1978 vol 39 nº 12, 1981 nº vol 42 nº18, nº23, nº24, nº25, 1984
vol 45 nº7, 1994 vol 55 nº22, 1995 vol 56 nº17, 1984 nº24, 1982 nº 1-5,7-10,13,14,1983
nº25, 1984 nº1,3, C.564 950
Freedem Socialist The Freedom socialist Party Seattle 45 x 30 cm
1979 nº3
EB-6
Freie presse An –archia Verlag Wetzlar 30x 21 cm
1976 nº 11, 1978 nº12,13, 1979 nº 14, 1981 nºs/d.
C.613
Freiraum Anarchistische Zeitung Munich 21 x 29,7 cm
1987 nº 19,20, nº estiu 1988 nº 21, 1989 nº23,24, C.948
Frente, el Portavoz de la 26 División (Durruti) Bujaraloz 31.5x22 cm
1937 nº 90,94, 102, 103, 105, 1938 nº 110 algunos en mal estado EI-3
Frente Organo del Secretariado General Permanente de la Confederación 28,5x21 cm
Frente de liberación Popular Front Obrer de Catalunya Euzkadi Socialisten Batasuna
1963 nº 1,
C.280
Frente Órgano de la Junta Local del Frente de Madrid Frende Sindicalista Revolucionario
Madrid 31,5 x21,5 cm
1968 nº 1,3,
C.286
Frente Democrático Portavoz de los comités antiimperialismo de Barcelona 31,5x22 cm
1969 nº 1 (noviembre)
C.087
Frente de Liberación Popular FLP 22x14 cm
Años 60? Nº 2
C.280
Frente Libertario Órgano de las Milicias Confederales Madrid 49,5x35 cm
1937 nº 144,167,241,246,
EJ-5
Frente libertario CNT París 38 x 28,5 cm
1970 nº 0-4, 1971 nº 5-15, 1972 nº16-26, 1973 nº27-37, 1974 nº 38-46, 1975 nº 47-57,
1976 nº58-68, 1977 nº 69-71 colección (2) completa EJ-1 EK-5
Frente Libertario London ciclostil 26,5 x 21 cm
1939 nº 793
C.134
Fronte Popolare Rivista di lotta politica culturale Milano Iatlia 43,5 x 31 cm
1977 nº 126-129, 14-142, 1978 nº 143-157, 159 ,160, 162-189, EK-3
Frontières: Revue de politique extérieur Francia Paris .38x28 cm.
1937 nº Especial Espagne (Juillet 1937) EI-9
Fructidor Setmanari Republica Federal Vilafranca del Penedes 50 x35 cm
1937 nº 1509 (2 gener)
EI-3
Fruïcions Associació Obrera de Concerts Barcelona 31 x 22 cm
1927 nº 5,6, 1928 nº 10,11,13,15,17, 1929 nº 22,23,25,27-32 1930 nº 39 1931 nº 55,56,
1932 nº 58,
C.193
Fuelle, el Federación Ibérica de Juventudes Libertarias Salamanca León
2008 nº 2,3, 2009 nº 5, 2010 nº 6, 2011 nº 7,8,
C.988
Fuera de Banda Barcelona 29,5 x 21 cm
1982 nº 0
C.168
Fuerza Consciente Revista ilustrada dedicada a la propaganda anarquista y revolucionaria
New York / Los Angeles 31 x 24 cm
1913 nº 1-5, 1914 nº 6
C.548
Fuerzas aereas Boletínb de información estado mayor 2º sección Barcelona 27 x 21 cm
1938 nº 11-23, 25-27 en mal estado falta portada mejor no consultar C.591
Fuga, la Deserción y exodo entre fronteras Málaga 24 x 16,5 cm
2002 nº0
C.1084
Fuga, la Asamble alibertaria de apoyo a Presos Girona
2003 nº s/n
C.904
Full Taula antinuclear i ecologista 31,5 x 21,5 cm
Anys 70? Nº 1,
C.413
Fulle, el Cercle Ramón Llull Barcelona 45 x 32,5 cm
1983 nº 12,13,
EB-4
Full antirepressiu Publicació mensual Barcelona
2002 nº 0
C.978
Full de barri / hoja de Barrio Centro de comunicación directa Barcelona 42 x 29,5 cm
1983 nº 0-3, 4-6,
EI-4
Full de combate Comité de Catalunya de LCR ETA VI Barcelona 32 x 22 cm
1976 nº 14 febrero, nº 23 febrero,
C.363
Full Escolar Molins de Rei 22,5 x 16 cm
1936 nº 7
C.612
Full de l’esquerra, el reagrupament socialista esquerra republicana de Catalunya
Barcelona , 29,5 x 21 cm
1984 nº 1 (25 març)
C.450
Full d’informació i avisos Barcelona 32x22 cm
1966 nº X
C.613
Full d’informació opinió i debat CNT CGT Generalitat Barcelona
1989 nº 2,
C.829
Full Informatiu de Catalunya partido Comunista de España (Internacional) Barcelona
32 xs 22 cm
1979 nº 6, 8,
C.356
Full Informatiu de la Coordinadora de les Jornades d’historia de l’educació als països
Catalans Girona 29,5 x 21 cm
1980 nº 1 (maig)
C.328
Full Oficial: Del Consell Municipal d’Igualada, Igualada, 32x21cm.
1936 nº 3,4,6-9, 18, 1937 nº 19, 1938 nº 164,196,197, C.211
Full Oficial del Comité del Front Popular i Organitzacions Obreres Sabadell 49,5 x35 cm
1936 nº 12
EI-3
Full Oficial del dilluns de Barcelona, Barcelona 62 x44 cm
1933 nº 372 1936 nº 553-556, 563-567, 570-573, 575, 576, 1937 nº 577-609, 611-623
1938 nº 630, 634, 638-650, 653-659, 661, 1939 nº 681
EI-8
Full de session Saló Imperial Barcelona 29 x 21 cm
1994 nº 1
C.767
FULLA Assamblea de Parlamentaris Barcelona 32 x 22 cm.
1917 nº 1-8 C.413
Fulla esperantista Publicació periódica per la propaganda de la llengua auxiliar
internacional Barcelona 28 x 21,5 cm
1920 nº 1
C.670
Fulla Informativa de l’associació Associació de veïns La Sagrera Barcelona 22 x 15,5 cm
1973 nº 7
C.283
Fulls Nucli d’estudiants de Front Nacional de Catalunya a La Universitat Catalana d’est5iu
Prtada. 30 x21 cm
1974 nº 1,2 ,4—6,
C.126
Fulls Front Nacional de Catalunya 31,5 x 21,5 cm
1975 nº 2,3,
C.126
Fulls acratics Barcelona 21,5x 15,5 cm
1976 nº 0-2, 1977 nº 3,
C.168
Fulls Empordanesos setmanals d’alternativa verda Alternativa verda L’Escala 31,5 x
21,5 cm
1985 nº 0-5,7-9, 1986 nº 10-28, 40,41, 49-52, 55-61 1987 nº 62,63, 65-86
C.089
Fulls especials SIC Servei d’informació català Barcelona 32 x 22 cm
1974 nº noviembre, desembre, 1975 nº febrero
C.340
Fulls d’ historia local L’Escala
1989 a 2002 nº 1 al 85
C.970
Fulls d’informació Bloc d’esquerra d ‘alliberament Nacional 29,5 x 21 cm
1980 nº 1-5,
C.580
Fulls d’informació Nacional Irregular
1970 nº maig, setembre, 1971 nº abril, maig, 1972 nº abril, maig
C.285
Fulls de poesía Barcelona
1998 nº 0 setembre C.978
Fulls verds de comunicación Els verdsdel Nordest L’Escala
1997 nº 2,3,4,
C.978
Fulmo Duonmonata gazeto Sabadell Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1910 nº 1, 1911 nº 16
C.538
Fundación Antonio Machado Colliure
1984 nº 5, 1985 nº 6 1987 nº febrero, 1989 8, 1992 nº diciembre
Nouvelle serie 1993 n º1, 1994 nº 2, 1995,nº 3, 1996, nº 51997 nº 5 suplement, nº 7 1998
nº 6, 1999nº 7 , 2000nº 8, 2003nº 11 2004 nº 12,
C.843 , 924
Fundamento Parkurbo Esperanto Munchen 22,5 x 16 cm
1913 nº 1,
C.538
Fuori dalle linee Foglio quiotidiano di agitazione degli operari Fiat in Lotta. Firenze 58 x
42,5 cm
1974 nº 2,4
EJ-3
Fuori dalle Linee Fiornale per il coordinamento internazionale delle avanguardia operarie.
Torí 50 x 35 cm.
1973 nºMaig
·EJ-3
FUSIL, EL
1933 Nº 2
ÖRGANO OFICIAL DEL SENTIDO COMUN MADRID 31,5 X 22 CM
c.562
Fusilis, els Periodice Político que sabe donde se halla Barcelona
1885 nº 7
EH-5
Futuro Juventudes socialistas revolucionarias. París 27 x21 cm
1964 nº 5, 6,
C.087
Gaceta de Cataluña: Barcelona 42x32 cm
1928 nº 1300 (29 abril) La lucha fraticida de Mejico
EK-6
Gaceta de Chamberi El barrio es nuestro Madrid 21,5x16 cm
1977 nº 0 (febrero)
C.162
Gaceta de Derecho Social Madrid 27 x21 cm
1975 nº anexo (mayo/junio) 51, 52, 54, 55, 1976 nº 57-67, 1977 nº 68-73, 76, 77, 1978
nº82, 83, 86-88, 1979 nº 92,94 C.513
Gaceta Literaria La Ibérica Americana Internacional Madrid 62x43 cm
1927 nº 21 (noviembre)
EJ-3
Gaceta de Madrid Madrid 45x32
1896 nº 283 (9 octubre),
EK-3
Gaceta de Madrid Madrid 30x21,5 cm
1933 nº 222 (10 agosto)
C.217
Gaceta Minera y Comercial Cartagena 31x23 cm
1895 nº 613 (15 enero)
C.778
Gaceta Musical Federación de Sindicatos Musicales de Cataluña Barcelona 25x18 cm
1929 nº 2, 1930 nº 8, 9,
C.187
Gaceta Oficial de la República Española Gobierno de la República Española París
27x21,5 cm
1947 nº 19
C.306
Gaceta de los Tribunales Catalanes Revista de Jurisprudencia Barcelona 1903
1903 nº3,4,7-14, 16
C.356
Gaceta Austral Montevideo 25 x16 cm.
1965 nº 21-26,1966 27-31, 1967 35-37, 1968 nº38,39, 43 1971nº 57 C.563
Gakoa Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical Vitoria
1985 nº 19,20
C.930
Galeote, El: Grito Rebelde México
1923 nº 1 (18 junio ) copía
C.136
Garbanzo, El: Periódico de primera necesidad
1872 nº 10
Gaseta de la Unió Catalanista Joventut Catalanista Barcelona 27 x 20 cm
1916 nº 272, 274,278, 280,281, 282,
C.1085
Gasolina y fuego publicación anarquista Barcelona
2003 nº 1
C.1014
Gasteizko Komite Antinuklearrak Vitoria 29,5 x 21 cm
1981 nº La bat5alla del sol
C.174
Gauche Europeene Mouvement socialiste pour les Etats Unis d’Europe Paris 27 x21 cm
1953 nº 1-4, 6, 8, 1954 nº 12-16, 18, 1955 nº 22, 23, 1956 nº 31, 32, 1957nº 37,45, 46, 1958
nº 47-52,
C. 650
Gaurko iraultza Elkartasunera agitania sozialeko fanzineanarkista Donostia
1998 nº 6, 1999 nº 7
C.1014
Gava Verd Alternativa Verda Gava 31,5 x 21,5 cm
1985 nº 0, 1, 1987 nº 12,
C.092
Gay Hotsa Órgano del movimiento de liberación Gay del País Vasco. 31,5 x 21,5 cm
1978 nº 2,
C.174
Gazeta, la Órgano de difusión de las ideas anarquistas Caracas 21,5 x 16 cm
1992 nº 1, 1993 nº 3 1994 nº 5
C.742
Gazeta de Roquetes, la Butlletí informatiu de l’associació de veïns Nou Barris Roquetes
31 x 21 cm
1987 nº maig
C.338
Gazeta de Vich Vic 50 x 35 cm
1935 nº 4525
EE-3
Gazetinu, su Suplement de Anarkivio Guasila Italia
2001 nº 0, 2, 2002 nº 5, 6,
C.960
Gazeto de la Deka Kongreso Paris 27 x 18 cm
1914 nº 6-8,
C.847
Gazette de la Rue de Rosny, La: Parti Comuniste Français - Section de Monteuil, 27x21
cm.
1958 nº Agosto C.548
GE Joventut Catalana Barcelona 23,5 x 17 cm
1931 nº 35, 1932 nº 40,
C.612
Gedeón: Es el periódico de menos circulación de España, Madrid, 28’5x21 cm.
1905 nº499-527, 1906 nº 528-578, 1909 nº 726, 1911 nº 827, FC-3, EI-5
Gemma Revista mensual ilustrada promotora de nuevos valores literarios
1981 nº 56-59, 1982 nº 61
C.334
Gemma Revista Internacional de literatura Aranguren 30, 5 x 21 cm
1990 nº 160
C.334
Generación Consciente: Revista ecléctica, Alcoi/ Valencia, 23’5x17cm.
1923 nº 1-6, 1924 nº 7-17, 1925 nº 18-29, 1926 nº 30, 31 (ejemplar incompleto) n 37,1927
nº 41-52, 1928 nº 53-63, a partir de éste número paso a llamarse “Estudios” C.184, FE-3
Generación Consciente y divulgaciones científicas Revista de educación individual
Buenos Aires 27x18 cm
1929 n1,2, 7, 1930 n 13,
C.297
Generación Roja Juventud comunista Ibérica Barcelona 28x21 cm
1937 n 1 Mayo
C.579
General, la CNT Comité d’empresa Hospital General Barcelona 22 x16 cm
1977 n 2,3,
C.198
Generalitat de Catalunya Presidencia Comisariíta de Propaganda comunicat de
Prensa editon Francaise. Barcelona 27,5 x 21 cm
1937 n 244 (20 agost)
C.363
Generalitat de Catalunya Presidencia Comisariíta de Propaganda comunicat de
Prensa
Edición castellana Barcelona
1937 n 205, 206 (copía)
C.363
Generalitat de Catalunya Presidencia Comisariíta de Propaganda comunicat de
Prensa Englisg edition. Barcelona
1937 n 216, 1938 n 219, 220 (copía)
C.363
Gente Menuda Suplemento Infantil, anexo a las noticias Barcelona 29 x23 cm
1928 nº 30-36,
C.342
Geranium enrichi, le Mensuel d’information antinucleaire du can Golfech Valence
d’Agen 43,5 x 28,5 cm
1980 nº 8
EK-5
Gerarchia Ressegna mensile della rivoluzione fascista Milano 26 x 18 cm
1939 nº 10
C.483
German Pola Esperantisto Deutsch polnische Monatsschrift zur propaganda der
hislssprache esperanto. Polonia
1919 nº 2,3, desembre, nº 1,2,
C.670
Germana Esperantisto Oficiala Organo de la Germana esperantista societo. Berlín
24x18,5 cm
1909 nº 4,10, 1910 nº 4 (74) 1912 nº Eldono B , nº 5 B, 1923 nº 1,
C.670
Germana esperanto Instruisto Semajna gazeto por esperanta instruado kaj propagando
Magdeburg 20 x 13,5 cm
1911 nº 50
C.538
Germania Revista de Confraternidad Hispano Alemana Director Luis Almerich Barcelona
27x 18’5 cm.
1915 nº 1-20, 1916 nº 21-24,
FD-3
Germanor: Revista dels catalans de Xile, Centre Català, Santiago de Xile, 26x18 cm.
1923 nº 256, 258-260, 262-265, 1950 nº 553-556, C.187
Germen Mèxic Culiacan
1996 nº 1,2, 1997 nº 4,
C.988
Germinabit: Circular de la Unió Escolania de Montserrat, Montserrat 27x21 cm.
1956 nº Nadal, C.777
Germinador: Portantveu de l’agremiació de Cafés Bars, Restaurants econòmics, Tavernes
i similars de Barcelona, Barcelona, 28x22 cm.
1936 Nº 9 (abril). C.118
Germinal Semanario Republicano Sociológico Madrid 37x28 cm
1897 nº 28,31, 32
EE-5
Germinal Periodich dels dissaptes, Sabadell 43 x 32 cm.
1904 nº 35 (9 d’abril)
EJ-3
Germinal Diario Radical de la mañana director Emiliano Iglesias, 60x45 cm.
1915 nº 3 (9 octubre)
EE-9
Germinal Confederación Nacional del Trabajo CNT Elche, 44x 32 cm.
1937 nº 9 (2 de enero)
EI-4
Germinal Portavoz del Movimiento Libertario en Túnez, Ciclostil.
1944 nº 9, 1945 nº 12,
EB-4
Germinal Federazione Anarchica Giuliana, Trieste 50x35 cm
1956 nº Único 20 años de la Revolución Española
EA-2
Germinal Giornale Anarchico Trieste 35x25 cm
1975 nº 38, 1977 nº40, 1980 nº 43,44, 1982 nº 47, 1984 nº 49, 1985 nº 50, 1986 nº 51, 1987
nº 52, 1989 nº 54 1992 nº 58, 59, 60 1993nº 61-63, 1994 nº 64-66, 1995 nº 67-69, 1996 nº
70-72, 1997 nº 73-75, 1998 nº 76,77, 1999 nº 79-81, 1999 nº 79.81, 2000 nº 86,87 2002 8890, 2003 nº 91-93, 2004 nº 94-96, 2006 nº 100, 2007 nº 103-105, 2008 nº 106-108, 2009 nº
109, 2011 nº 115
EA-3
Germinal Ateneo Libertario de Coll Blanch La Torradda y Sta Eulàlia L’Hospitalet de
Llobregat 22,5 x 16 cm
1978 nº maig, juny
C.162
Germinal Órgano de expresión del Ateneo de Estudios Sociales, Cádiz 21’5 x 15 cm
1979 nº 0-3,
C.162
Germinal Circule Anarchiste d’Amiens, 38’5 x 28’5 cm.
1981 nº 3,6-10, 1982 nº 13, 16
EI-1
Germinal Colectivo Germinal Madrid 29,5 x 21,5 cm
1983 nº 1, 1984 nº 2-4,
C.363
Germinal Revista de estudios libertarios Azuqueca de Henares (Guadalajara)
2006 nº 1 (abril)
C.927
Gernika: Cahierss colectifs de cultura humaniste.Tres idiomas,(Euskera, Castellano,
Francés).
1948, nº 1-4, 1949 nº 5-7,9, 1950 nº 10-13, 1951 nº 14-17,+ suplemento al 15, 1952 nº 1821, 1953 nº 22-25,
EH-1
Gestion Directe Federation anarchiste Paris 28 x21 cm
1979 nº 2, 6,
C.370
Gestudentaj Interesoj Tuthomaraj: Oficiala organo de la Univer. Idea Societo Internacia
de progresema gestudentaro, Moravia, 23’5x15 cm.
1910 nº 1 (número de prueba).
C.888
Gil Blas El Federalista Diario Republicano Federalista, Barcelona 56x38 cm
1895 nº extraordinario (13 mayo)
EE-2
Ginesta Llibreria Catalonia, Barcelona,24’5x18’5 cm
1929 nº 2
C.793
Girona CGT Federació Intercomarcal de Girona CGT de Catalunya
1999 nº 1,
C.904
Gisdatigo Fau IWA (in esperanto) Berlín
1995 nº 3, 1997 nº 6,7, 1998 nº 8,
C.950
Gladiador del librepensamiento órgano DE LA Federación Nacional de Librepensadores
Barcelona 38,5 x 55 cm
1917 nº 112, 1918 nº 123,
EJ-3
GLAL Grup de lluita per l’alliberament de la Lesbiana Barcelona 32 x22 cm
1980 nº 0
C.174
Globo, El Diario ilustrado político científico y literario Madrid
1884 nº 3252 (20 septiembre)
EI-6
Glumark Kolentanto Esperantajojn kolektanta internacia Klubo Nancy 26,5 x 21 cm
1956 nº 2
C.660
Goiz Argi Eusko langile alkastasuna Donosti 29,5 x 21 cm
1976 nº 304
C.283
Golpe de Estado, El: Preservativo contra todos los pretendientes de España, Daremos el
golpe de Estado todos los jueves, Barcelona, 37x27cm.
1870 nº2, 3, EK-3, EJ-2
Golpe al Estado Kolectivo de Resistencia autoritaria Madrid
1992 nº 0, 1995 nº 1,
C.850
Goorgh Bordeaux
1992 nº 12,13,
C,960
Gora: Euzkadiko Herrikoi Mugimenduaren alde, Al servicio del movimiento popular
Vasco, Bilingüe, 27’5x21’5 y 31’5x21’5 cm, Ciclostil.
1969 nº 1, 1971 nº 10,
Gorg Revista Bibliográfica Valencia 24 x 17 cm
1969 nº 3, 1971 nº 21,
C.517
Gràcia Festa Major Periódic editat per El Badall Barcelona 43x31 cm
1980 n 0 (agost)
EI-3
Gràcia Lliure Ateneu llibertari de Gràcia Barcelona 32x 22 cm
1978 n 1-3, 2005 (3 època) n 0, 1, 2006 n 3
C.162
Gracia Justicia: Órgano extremista del humorismo nacional, Madrid, 38x30 cm.
1931 nº 17, 1932 nº 19, 1933 n 95, 1936 n 217,
EI-6
Gráficos Comisiones Obreras Madrid 21 x 14,5 cm
1976 nº 5,
C.129
Grafología Revuo Intermita esperanza gazeto por vulgarigo de la grafologio Barcelona 21
x15,5 cm
1913 n 1 (gener)
C.538
Grama Coordinadora de Juventud Santa Coloma de Gramanet 34 x 24,5 cm
1972 nº 43, 44, 1974 nº 63,64, 67,68 ,1975 nº 81, 1976 89, 1978 110
C.306
Gran Coñon, el Casa de jóvenes Basilea (Suiza)
1980 nº 2
C.976
GRAND Hall, le : Parti Communiste Français. Section Renault Cellule Aragón 31 x 21
cm
1952 nº 4 Noviembre 1955 nº2, 8 març, 9 juny,21 setembre, 29 setembre, 7 desembre,
1956 nº 24 maig, 12 setembre, 26 novembre, 18 desembre, 1957 nº 23 gener, nº 22 febrer nº
5 juny, nº 6 setembre, 31 noviembre, nº 12 desembre, 1958 nº 8 gener, nº 16 juliol, nº 1
setembre, nº 18 setembre, 1959 nº gener, nº 16 gener, nº 1 novembre, 1960 nº 9 febrer , nº
11 febrer, 1961 nº 5 gener
C.666
Grappe, La Écol de garçoms de sambles Sambles (Francia)
1935 nº2
C.913
Grilo, La Grupo Girona Espero, Girona 15’7x21’5 cm
1984 nº 6, 1986 nº 9, 1987 nº 14, 1988 nº 15, 1989 nº 16 1990/91 nº 18
C.913
Gudari Euskal Kulturaren Alde'K biali digu argitaratzako .París 30x20cm.
1966 nº3 (6 febrero), nº 6 (20 marzo )
Guerra Aerea: Editoriale Aeronáutica, Roma, Italiano, 52x43cm.
Nº s/f (años 30) fotos Francia, Japón, China, etc. Nº Catalogna Documentario Fotografico
dell’ Assedio aereo (1937?) EC-5
Guerra social Valencia
1918 nº 1,15, 1919 nº 5,
EI-5
Habat: Moscu 21x29cm
1988 nº 1, 1989 nº 2,
C.860
Hablan los mudos Besos, Barcelona 29’5x21 cm
1976 nº 21 (noviembre)
C.106
Hacia la anarquia Figueres 31,5x21,5 cm
1978 nº 0 (maig)
C.427
Hacia el Socialismo Partido Comunista de España (Internacional) Ciclostil 21x15 cm
1973 nº1,2, 1974 nº 3, 4,1975 nº5-7, 1976 nº8 ,
C.687
Harry Walker en Lucha Asamblea de trabajadores de Harry Walker Ciclostil Barcelona
30x21 cm
1971 2,-4, 6,
C.471
Hautsi Euzkadi ta Askatasuna 24x16 cm
1973 nº “Editorial: La campaña de verano...”, 1978 nº “Güero bi parteton...” C.151
Heckners Lese Und Abundgblatt fur Esperantisten Dresde 23,5x15’5 cm
1912 nº1 (nov.)
C.888
Hejs Interna Bulteno organo de Hejs Sabadell 21x14’5 cm
1977 nº 109
C.350
Helia Bogota 28’5x20’5 cm.
1905
nº 3 (20 novembre)
C.190
Helios: Revista Vegetariana Naturista,Valencia, 18x12cm.y 21’5x15’5 cm
1917 nº 14-19, 1918 nº 20-31, 1919 nº 32-43, 1920 nº 44-55, 1921 nº 56-67, 1922 686-79,
1923 nº 80-91, 1924 nº 92-103, 1925 nº104-115, 1926 nº 116-127 suplemento al nº 127, ,
1927 nº 128-139 1928 nº 140,141,143,145,150, 151, 1929 nº152-154,156-158,160,163,
1930 nº 164,165,167-175, 1931 nº 176-180, 183, 185-187, 1932 nº 188,189,191,193-199,
1933 nº 201, 202,204,209-211, 1934 nº 212-223, 1935 nº 224-23, 1936 nº 236-243,246,247
1937 250,251, 257 1938 260,270 Hi ha Dues col·lecions C.691-692, 775. FB-2,
Helios Boletín de expresión de las JJLL de Bourges y Grupos Juveniles del Cher. 31x21 y
27x21 cm ciclostil exilio
1954 nº extraordinario 1956 nº 5,6,
C.539
Helix Vilafranca Penedes 22,5x22 cm.
1929 nº1-7, 1930 8-10 C.741
Hemen CNT de Euskadi FL de Bilbao Secretaria Prensa y Propaganda Bilabo
1985 nº 5 (setiembre)
C.921
Heraldo de Cataluña Semanario ilustrado defensor de los intereses de este principado
Barcelona 31 x 21 cm
1918 nº 119,
C.1018
Heraldo de España Al servicio de la democracia en españa París 57x38 cm
1946 nº 12 (7 diciembre)
EJ-5
Heraldo de Madrid Edición de la Noche Madrid 48,5x33,5 cm
1936 15740 (13 agosto)
EE-3
Here and Now Anarchy Glasgow 29,5 x 21 cm
1993 nº 13,14,
C.741
Hereje, O: Memmento homo, qui carno es et carnem manducatate Imperador Vitelo.
Lisboa 46x32 cm
1889 nº único (30 germinal anno 98)
EK-2
Hermandad Boletín Hermandades División Azul Barcelona 31x21’5 cm
1956 nº 8 (octubre/Noviembre)
C.450
Heroldo de Esperanto Duonmonata Internacia organo de la Esperanto Movado Bruxelles
45x30 cm
1975 14,15,17,18, 1976 nº 2,7,8,10,11,15,1979 nº 3, 1980 nº4,5,
EI-2
Heures Claires Hebdomadaire publié par l’Union des Femmes Françaises. París 43x28’5
cm
1962 nº supl. Ai nº259 (10 febrero)
EB-2
Hidroxyzine Complex Bilbao 14’7x10’5 cm
1999? Nº s/d
C.913
Hiedra Asamblea ecologista de Zaragoza
1989 nº 2, 1990 nº3, 1991 nº 11, 1994 nº24, 1996 nº 26, 1997 nº 27,28, 1998 nº 29,
C.967
Hierro Órgano del 2º Batallón de enlace, Barcelona 31,5x21,5 cm
1938 nº 2 (septiembre)
C.596
Higia Revista d’higiene i divulgació sanitaria Barcelona 26x 18 cm
1935 nº 1-12, 1936 nº 13-24, 1937 nº 25-36, 1938 nº 39,40
FD-4
Hijas del Estado órgano para el debate anarquista Sur de America
2005 nº 2, 2006 nº 6,
C.988
HIKA EMK i LKI Bilbao
1991 nº0-15, 1992 nº 16-32, 1993 nº 35-42, 1994 nº 43-52, 1995 nº 53-59,62,63, 1996 nº
64-68,70-73, 1997 nº 76-80,82-84, 1998 nº 86,
C.979,980,981
Hilaturas, Las Junta sindical de empresa Fabra y cotas Barcelona
1976 nº 3,4
C.984
Hilo Negro Boletín informativo del sindicato Único UGT Burgos
1996 nº 10, 1997 nº 11
C.829
Hilo Rojo órgano del Partido Comunista (para preparar el partido Comunista de la próxima
revolución), Barcelona 30x21 cm
1994 nº 1,2,
C.742
Hina Brileto, La Ciumonata gazeto por Esperanto, China, 19’5x14 cm
1916 nº 1,4,
C.888
Hispana Esperantisto Zamenhofa kaj Andaluzia Federacioj, Madrid, 22’5 x 15’5 cm
1917 nº 1-12, 1918 nº 13-24, 1919 nº 25-35, 1920 nº 36-44, 1921 nº 45-48, 50-53, 1922 nº
54-61, 1923 nº 62,
C.538
Hispana Revuo Esperanta ilustrata monata gazeto Madrid 26,5x19,5 cm
1908 nº 1 (julio) C.660
Hispania Literatura y arte Barcelona 32x23 cm
1900 nº 30,42,
C.564
Hispania: Boletín interno de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos.
París, Castellano, 27x20'5cm i 32'5x24'5cm. Trimestral Segunda época Colección completa
1961 nº 1(nov./dic.)- 1989 nº99 (abril/ mayo). 1990 nº 1(enero ) - 1994 nº 15(marzo/
abril).C.348 y EÑ-1
Hispania Revuo Esperanta, ilustrata monata gazeto Madrid, 26’5x 19’5 cm
1908 nº 1 (Juliol)
C.660
Hispano Oliveti Proletaria Liga Comunista Revolucionaria Barcelona 31,5 x21,5 cm
1973 nº 4
C.596
Historia Internacional Madrid 28,5x21,5 cm
1975 nº1, 2, 5-7,9, 1976 nº11,12,16,
C.560
Historia Libertaria Madrid 27x21 cm
1978 nº 1, 1979 nº 2-6 completa C.169
History Workshop Pamphlets n Oxford 24x18 cm
1973 nº 9
C.431
Ho volem totGermania socialista Pais Valencià 31,5x21,5 cm
1975 nº 1-5, 1976 nº 6-10
C.338
Hoja de la Ecología Social, La Ecologistas en Acción Alaides Alozaina (Málaga)
2002 nº 4
C.921
Hoja Oficial del Lunes de Barcelona, Barcelona, 43’5 x 31 cm.
1936 nº 567,568, 570-573, 575, 1937 nº 577,580-582, 584, 586-624, 626-628, 1938 nº
629-631, 633,635-639, 641-656, 658-663, 665, EI-8
Hoja Oficial de Tarrasa, Tarrasa, 32’5x 21’5 cm.
1939 n º 2 (18 Julio) , nº extraordinario nº 3 (agosto) C.217
Hoja Popular, La: Apéndice a “La defensa de la sociedad”, Madrid, 27x18 cm.
1875 nº 28, 1876 nº 39, 41, C.582
Hoja Secretaria de Jurídica Sindicato de la Construcción CNT Barcelona 31 x 21,5 cm
1978 nº1
C.298
Hoja Sindical Partido socialista de los trabajadores de Argentina Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1979 nº2
C.501
Hoja Suplemento a “Soli”: Federación Local Barcelona, 55x38 cm.
1919 nº 2 (3 marzo), EE-3
Hojas de Afinidad Anarquista Llibertaris Universidad Complutense Colegios Mayores
Madrid ciclostil
1976 nº 1 ,2 copía
C.198
Hojas de información revolucionaria Llibertaris 21,5 x 15,5 cm
1976 nº 1
C.162
Hojas Libres 38,5 x 28 cm
1947 nº enero
EL-5
Hojas Libres Barcelona 32 x 22 cm ciclostil
1973 nº 17-19,
C.133
Hojas Libres Confederación Nacional del Trabajo Juventudes Libertarias Molina de
Segura 31,5 x 21,5 cm
1979 nº 18,20,
C.162
Hojas Libres Agencia Independiente de información Barcelona
1975 nº 156, 157, 1976 nº 158-181
C.132
Hojas Literarias Julián Gustems Barcelona 21 x 15 cm
1994 nº Julio, nº agosto, nº 7 (septiembre)
C.742
Holanda Pioniro, La: Oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista “La Estonto
estas nia” Ámsterdam, 24’5x16 cm
1908 nº 1 (octubre)
C.538
Homaro Monata Revuo, Madrid, 16’5x11 cm
1912 nº 1
C.888
Hombre de América Fuerte y libre, Buenos Aires
1940 nº 3, 4,
C.901
Hombre y Sociedad Publicación para la difusión del socialismo libertario Santiago Chile
1999 nº 7, 2006 nº 20,
C.862
Hombres Libres, Los: Periódico vibrante y sincero, Madrid, 33x24 cm
1923 nº 3 (1 diciembre)
EF-2
Homeco Duonmonata Internacia Literatura esperanto revuo, Bulgaria 21x 14’5 cm
1925 nº 1
C.888
Homek Moviment per una societat alternativa (anarquista) Gdank Polonia 20,7 x 28,5 cm
1991 nº 7
C.860
Homme Libre, L’: Fils de la terre Recherches d’une Psychologie Liberatrice, Saint
Etienne (Loire) 27x 21 cm
1978 nº 74-76,
C.387
Homme et la Vie, L’: Mouvement de Síntesis Culturelle, París,
1946 n 1 ,3-6, 1947 nº 11
EI-3
Homo Kaj KosmoAstronomia observatorio de la Kroata naturesciencia societo, Zagreb,
20x14 cm
1973 nº 2
C.350
Honorata, la: Periodich Catalanista humorístich Il·lustrat, Barcelona 32x22 cm
1885 nº 1 (10de juliol) facsímil
C.788
Hora, l’ Setmanari d’ avancada Barcelona 32,5 x 22,5 cm
1930 nº 1 1931 nº 2-13, 15, 16,18-20, 22, 28,29, 38,44, EI-1
Hora, L’ POUM Barcelona 49,5 x 34,5 cm
1935 nº 26, 36, 39,
EJ-2
Hora, L’ POUM Barcelona 54,5 x 38,5 cm
1937 nº 1, 5
EJ-2
Hora, l’ Front de la llibertat Perpinyà 19,5 x 14,5 cm
1945 nº 1, 2,
C.555
Hora, la Semanario de los estudiantes españoles Madrid 53 x 31,5 cm
1948 nº 7-9, 1949nº 10,14, 17,
EK-1
Hora de Madrid Partido Comunista de España Madrid
1969 nº 8, 16,
C.129
Hora de Madrid Partido Comunista de España Madrid
1976 nº noviembre, 1977 nº s/d
EL-5
Hora de Mañana, la Información crítica pensamiento. Barcelona 29x21 cm
1979 nº 0, 1980 nº 1-3, 1981 nº 4
C.579
Hora de Mañana, la Boletín del centro de estudios socio culturales Barcelona 21 x 30 cm
1995 nº 1, 1996 nº3,4, 1997 nº 5-7,
C.579
Hora Nova Vic 34,5 x 24,5 cm
1937 nº 98
C.596
Hora obrera Butlletí d’informació i opinió dels treballadors de Gáfiques Roman CNT
Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1977 nº 1,2,
C.162
Hora Sindicalista Portantveu de la Federació Catalana del Partit Sindicalista Barcelona
49,5 x 35 cm
1936 nº3
EE-3
Hora Socialista, l’ Partit Socialista de Catalunya Barcelona 34 x 23,5 cm
1977 nº1,4,
C.459
Horitzo El Raval St Antoni Barcelona 28 x21,5 cm
1984 nº 2,3,
C.496
Horitzons Secció cultural esportiva de l’associació d’empleats de la societat general
d’aigües de Barcelona, Barcelona 27,5 x 21,5 cm
1935 nº 1-7, 1936 nº 8-13,
C.608
Horizontal, el Proyecto cultural libertario TEA Medellín Venezuela
2003 nº 3,4,
C.904
Horizonte Boletín del estudio libre de Bellas artes patrocinado por las JJLL Barcelona 24 x
17 cm
1937 nº 2
C.192
Horizonte Arte literatura y actualidades Sevilla 34 x 28 cm
1938 nº julio
EI-9
Horizonte Unión de Juventudes Comunistas de España 36x 27 cm
1965 nº 11
EL-5
Horinzonte Unión de Juventudes Comunistas de España Bruxelles 30 x22 cm
1969 nº 1,2, 1970 nº 6, 9, 1971 nº 4,9, 1972 nº 2,4,5,7, 9,1973 nº 4-6, 1975 nº 1,3-5, 1977
nº especial febrero C.136
Horizonte Trabajadores Vidal Serra Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1978 nº 1,2, 1979 nº4-6,
C.162
Humanidad, La Semanario de lucha política Madrid 58x43,5 cm
1919 nº 6-12,
EB-2
Humanidad Libre Valencia
1902 nº 1,3 (copía)
C.564
Humanidad Libre CNT AIT Línea de la Concepción 31,5x21,5 cm
1978 nº 1
C.162
Humanismo Órgano de la CNT FAI de la Local de Ripoll 34,5x25 cm
1937 nº 16 (16 enero)
C.596
Humanismo y Acracia Órgano de expresión humanista y libertario Cuenca
2002 nº 6
C.1014
Humanitat, la Barcelona 60x45 cm Ezquerra Republicana de Catalunya
1931 nº 2,8,9,14,19,20,28,33,39,41, 1932 nº 122,315,321-324, 326,327,329-335, 337,338,
353-357, 1933 nº 358,359, 370-393, 395-420, 429, 432-434, 437,438, 442-448, 454457,459-463, 477, 521,523-527, 530-539,552,554-556, 565, 566, 593, 608-611,614-618,
626, 629,630,632, 641-647, 662-664, 1934 nº 669-769, 771-821, 823-898, 900-906, 1935
nº 907, 908, 912-916,918,919, 921-926, 928, 930-932, 937, 940, 941, 943-945, 947- 951,
953-957, 959, 960, 962, 963, 965-972, 974-983, 999-1041, 1044-1064, 1066-1068,10701107, 1109-1121, 1124-1174,1176-1201,1936 nº 1202-1241, 1243-1245, 1247-1330, 13331353 1455,1356,1371,1372, 1375-1379, 1382, 1383, 1385, 1387-1390, 1392, 1393, 1397
1401, 1403, 1409, 1413, 1414, 1425, 1439, 1443, 1452, 1476, 1483, 1491, 1494, 1496,
1502, 1512, 1937 nº 1517, 1532, 1534, 1537, 1543, 1549, 1564,1566, 1574, 1577, 1582,
1588, 1608, 1614, 1652,1689, 1691, 1730, 1740, 1744, 1767, 1802, 1810, 1812, 1814,
1820, 1938 nº 1852, 1857,1884,1890, 1906, 1935, 1947, 1666(15 juny), 2009,2021, 2028,
2032, 2041, 2044, 2045-2048, 2052, 2062-2064, 2067,2069,2070, 2073,2075, 2079,2080,
2085, 2088, 2091,2093, 2098, 2100,2103-2106,2108, 2111, 2212,2114-2118, 2120-2122,
2124, 2125, 2129, 2132, 1939 nº 2138-2140,2142-2146, 2148, 2149, 2151, 2152, 2154
(últim 21 gener) EY-1y 2
Humanitat, La Butlletí interior d’Esquerra Republicana de Catalunya adherida a
Solidaritat Catalana Montpelier 56x45 cm des de 1947 a París i Perpinyà
1945 nº 22 1946 nº 58 1947 nº 73,79,80, 1948 nº 81,83,85-96,98-103, 1949 nº 104107,109-118, 1950 nº 119-123, 1950 nº 124, 1951 nº 125-128, 1952 nº 129,130 1953 nº
132, 133,
EE-3
Humanitat, La Organ d’Esquerra Republicanan de Catalunya Barcelona 28x21,5 cm
1945 nº 2-6, 1946 nº 7-18, 1947 nº 19
C.541
Humanitat, la Suplement Mèxic 30,5x22,5 cm Esquerra Republicana de Catalunya
1962 nº octubre, 1963 nº 2
C.125
Humanitat, la Esquerra Republicana de Catalunya Barcelona 32x 22 cm
1976 5,7,
C.370
Humanite,L’: Partit Communiste Français París 60x42 cm
1975 nº (22 setembre) nº (30 setembre) nº (21 octubre)
EJ-1
Humanite Rouge,l’ Quotidien des communistes marxistes leninistes de France París
46x35 cm
1969 nº 25 suplement, nº supplement a nº 335
EA-5
Humeurs Solidarite Ouvriere Bruseles 22x34 cm
1987 nº 4
C.860
Hungara Esperantisto Oficiala organo de la hungarlanda esperanta societo Kaj de la
propaganda komitato de la linguo internacia Hungria 23,5x15,5 cm
1920 nº 2, 3, 11, 12 1921 nº 1,
C.670
Hungara Revuo Eldonis la Propaganda Komitato de la Linguo Internacia Budapest
42,5x29 cm
1919 nº enero, nº febrero,
EK-3
Hungara Studento Esperanto Diak-lap Budapest 21,5x15 cm
191. nº 1
C.670
Iberia Barcelona 38x27,5 cm
1915 nº 1, 28, 1916 nº 56, EA-4
Iberia Boletin de la organización CNT Tanger (Argel)
1938? Nº 1 (14 de febrero)
C.976
Iberia Esperantista Revuo Barcelona 24x16,5 cm
1931 nº 1 (gener-Febrer) nº 2
C.660
Ibérica Por la libertad New York 27,5x21 cm
1954 nº4,6,10,12, 1955 nº 3,6-12, 1956 nº 1-12, 1957 nº 1-12, 1958 nº 1-12, 1959 nº 1-12,
1960 nº 1-12, 1961 nº 1-12, 1962 nº 1-12, 1963 nº 1-12, 1964 nº 1-12, 1965 nº 1-12, 1966
nº 1-12, 1967 nº 1-12, 1968 nº 1-7, 10-12, 1969 nº 1-12, 1970 nº 1-12, 1971 nº 1-12, 1972
nº 1-12, 1973 nº 1-12, 1974 nº 12, C.533 y C.534
Iberien Nachritchten Iberia Libertaria Köln Alemania 30,5x21,5 cm
1976 nº 9 desembre?
C.296
IBERO Ignacio Barrado, París 21x13,5 cm
1948 nº primero?
C.185
Idea Libre, la Revista sociológica Madrid 40x28 cm
1895 nº 56, 1896 nº 90
EK-5
Idea Libre Periódico mensual de Ideas y crítica Buenos Aires 29x40,5 cm
1926 nº 1 EB-4
Ideación Boletín del grupo “Impulso” Buenos Aires 34x22 cm
1986 nº 2, 1987 nº 5
C.541
Ideal, el Semanario órgano del Partido Republicano Palma de Mallorca 32x44 cm
1910 nº2, 1911 nº 89, 1912 nº142, EJ-3
Ideal, el Diario Republicano Lerida 42x64 cm
1916 n 4886 (27 de julio)
EK-6
Ideal Guayaquil (Ecuador) 29,5x20 cm
1929 nº 2 (abril)
C.563
Ideal Casa Antúnez Boletín de Información del Hogar Social Barcelona 31x22 cm
1964 nº11-13, 1967 nº 34
C.516
Ideal de Aragón, El Periódico Republicano Federal Barcelona 50x35 cm
1932 nº 56 (mayo)
EI-4
Ideari Política Economía social ciencia art Barcelona 26x19 cm
1929 nº 2
C.614
Ideas Portavoz del movimiento libertario de la Comarca del Bajo Llobregat CNT AIT FAI
L’Hospitalet 44x32 cm
1936 nº 1, 1937 nº 2-32, EJ-3
Idee Libre, l’: Revue mensuelle de cultura individuelle et de renovation sociale Conflans
Hono Rine 22,5x14 cm
1925 nº 24, 1926 nº 12, 1946 nº 14, 1953 nº 4, 1956 nº 6, 1957 nº6,7, 1958 nº 3, 1959 nº 5,
1962 nº 1,2,4,5, 1964 nº 2, 1965 nº 13, 15,17-20, 1967 nº 33,35-39, 41, 1968 nº 42-47,4951,
1969 nº 52,54-57, 59, 61 1970 nº 62,66-70, 1971 nº 72-76, 1972 nº 78-81, 1973 nº 84-88,
1974 nº91,92, 1975 nº95-97, 1976 101, 1978 nº 116 1988 nº 178, 1989 nº 179-182, 183 bis,
1992 nº 200, a partir de 1965 la numeración es continuada. C.195 y 588
Ideia, A Orgâo anarquista especifico de expressâo Portuguesa Meudon (Francia) y Lisboa
21x14,5 y 24 x 19,5 cm
1974 nº 1, 1976 nº5, supl 5, supl 6, 1977 supl 7 1978 nº 10,11, 1979 nº 12,13,15, 1980 nº
16-19, 1981 nº 20-23, 1982 nº 24-27, 1983 nº 28-31, 1984 nº 32-35, 1985 nº 36-39, 1986
nº 40-43, 1987 nº 44-47, 1988 nº 48,49, 1989 nº50-53, 1990 nº 54, 1991 nº 55 nº marzo,
1992 nº junio, 1993 nº junio, 2001 nº 56, 2002 nº 57, 2003 nº 58,59, 2004 nº 60, 2005 nº61,
C.421 y 549
Ider Presse Toute l’information sur l’Espagne París 26 x 21 cm
1948 nº 16 (abril)
C.501
Idiot International l’: París Londres 42,5x28 cm
1970 nº 2 nº especial marzo, 1971 nº 17
EI-2
Idisto Katolika l’ Revuo per la lingua helpanta ido dicala orgao dil uniono katolik idista
França
1924 nº 87,88, 1925 nº 107, 108, 1926 nº 109-112, 1928 nº 139-144, 1929 nº 145-156,
C.997
Idisto Katolika l’ Ligilio inter de la membri dil uniono katolik idista França
1938 nº 4-6, 1939 nº 7-12, 1940 nº 13-15, 1949 nº 16-19, 1951 nº 20-23, C.997
Idisto Katolika l’Oficial organo dil Unione Katolik idista (UKI) França
1951 nº 1-4, 1952 nº 208-211, 1953 nº 212-215, 1954 nº 216-219, 1955 nº 221 1956 nº 224
1957 nº 229, 1960 nº 242 ,243 C.997
IDO Monatal organo por lo lingue internaciona Zurich
1928 nº 1
C.997
Igualada Radical Quincenal republicano Igualada 44x32 cm
1909 nº 2
EI-3
Igualadi, L’: Setmanari República Autonomista Igualada 44x32 cm
1912 nº 33 (28 juliol)
EI-3
Igualadino, El: Órgano de la Fraternidad Republicana Igualada
1905 nº 44,45,49,69, 1906 nº 86-91,94,,99,105,112,130,132-134, 1907 nº 136138,141,147,149, 1908 nº 233, 1909 nº 256,259 EI-3
Ilegal Gijon Madrid
2002 nº 2,
C.1034
Illa Crua actualitat i alternatives Barcelona 30 x 21 cm
1992 nº 1, 1993 nº 7, 11, 1994 nº 16, 1997 nº 47, 1998 nº 59
C.755
Illustrated London News, The: London, semanal, 36x25 cm.
1934 nº october 13, 1937 nº January 23, January 30, March 27, 1938 nº January 1, January
8, January 15, February 12, February 26, March 5, March 26, April 9, April 16, April 30,
May 18, June 11, June 18, June 25, November 26, Falta el número de la revista por que a
todos estos ejemplares les faltan las primeras páginas que son de publicidad. En la
mayoría de ejemplares hay fotos de la guerra civil española poco vistas en España.
EH-3
Illustrated London News, The The war completely and excluswively illustrated Lonfdon
37 x 26 cm
1942 nº 5359, 5371, 5372,
EL-1(1)
Illustre du petit Journal l’ París 37x 28 cm
1937 nº especial Mois de guerre civile en Espagne EB-2
Ilustració Catalana Revista setmanal ilustrada Barcelona 35x24
1906 nº 137, 1914 nº572
C.438
Ilustración española y americana Madrid 37x 21 cm
1871 nº 1 -36, 1872 nº 1- 47, 1873 nº 1-47, 1876 nº 1 , suplemento al nº4 , nº7,
FC-4
Ilustración , la Revista Hispano Americana Barcelona 36,5 x 27 cm
1889 nº 451
EL-1(3)
Ilustración Iberica CNT Barcelona 31,5x24,5 cm
1938 nº1,3,
C.196
Ilustración Obrera, la Instrucción y Amenidad Barcelona 32 x 23 cm
1904 nº2-8 1905 nº 47-73
C.560 y 778
IM Boletín interno del carlismo Partido Carlista Madrid 32x 22 cm
1972 nº 17, 1973 nº 30, 1974 nº 32-34, 37,38,1975nº mayo, nº 43, nº especial noviembre,
1976 nº46, nº especial febrero, nº marzo, nº abril, 1978 nº junio, nº julio, C.100
Imaginario Fundació Salvador Seguí Valencia
1999 nº0
C.853
Iman, El Revista enciclopédica ilustrada Barcelona 26,5x 19 cm
1929 n 77 (febrer)
C.450
Imatge Centre Internacional de Fotografia de Barcelona 40 x 23 cm
1979 nº setiembre EI-3
Imatges Setmanari gràfic d’actualitats Barcelona 34x25 cm
1930 num. presentació , n 1-15,17,19-22, 24
EK-6
Imparcial, el Diario Liberal Madrid 60,5 x 40 cm
1895 nº 10088
EE-3
Imperio Arriba España Zamora 38x28 cm
1940 nº 18 julio Primer año del triunfo
EI-4
Impetu Organo de la Delegación provincial del Frente de Juventudes Barcelona 31x24 cm
1941 nº 1, 1945 nº 16
C.196
Impostal, el Periódico mensual del colectivo impostal difusión interna Barcelona 32x22
cm
1981 nº 1-6, 1982 nº 7-18, 1983 nº 19-30, 1984 nº 31-40, 1985 nº 41, 42, C.168
Imprecor selección Correspondencia de prensa Internacional Liga comunista
revolucionaria /ETA VI 31,5 x 21,5 cm
1975 nº 2, 1976 nº 3
C.596
Impulso, l’: Bollettino anarchico quindicinale organo Gruppi anarchici d’azione proletaria
Livorno 33 x 42,5 cm
1952 nº 5
EK-5
Impulso Portavoz del grupo cultural Reclús Toulouse 50x32,5 cm
1945 nº 5, 24,
EJ-1
Impulso Revista libertaria Wetzlar Alemaia
1973 nº1, 1974 nº 8, 10-17, 1978 nº 18, 1979 nº 20-22, 1980 nº 23,
C.142
Impulso Grupos anarquistas de Madrid
2013 nº 1
C.1007
Impulso Libertario Órgano de expresión del Grupo Impulso Valencia 31,5 x 21,5 cm
1979 nº 5
C.165
Incontro, l’: Periodico independiente Torino 58x 43 cm
1979 nº 9, 1980 nº 1,
EK-2
Increvable anarchisme Francia 29,5 x 21 cm ciclostil
Años 70, nº 002, nº003, nº005, nº006
C.438
Independencia diario Republicano federal Barcelona 22 x 16 cm
1871 nº 293, 1872 nº (3 de junio),
C.720
Independencia Proletaria Organización independencia proletaria 32 x 22 cm
1976 nº 2-7,
C.330
Independent News Bureau d’informations Franco Britaniques París 31 x 21 cm
1938 nº 19, 31, 33
C.593
Índice Madrid 29 x 25,5 cm
1966 nº 213-215, 1967 nº 216-226, 1968 nº 227-238, 1969 nº 239-260, 1970 nº 261-281,
1971 nº 282-300, 1972 nº 301 -320, 1973 nº 321-343, 1974 nº 344-366, 1975 nº 367-388,
1976 nº 389-402,
C.637,638,640,641,642,643
Índice Bibliográfico Ciencias de la educación Madrid 29 x 20,5 cm
1987 nº 1-4,
C.763
Indio del Jarama Escuela de poesía Arganda del Rey 21 x 14 cm
1993 nº9-12, 1994 nº 13-18,
C.749
Individuo, l’ treviolo Italia 35 x 29cm
1979 nº unico octubre, especial Ferrer i Guardia nº único (diciembre) 1980 nº unio julio
(especial Virginio de Martñin)
C.233
Indolencia Publicación Libertaria Barcelona 39,5 x 27,5 cm
1981 nº 1,2, 1983 nº 3 1986 nº junio, nº julio,
EL1 (3)
Industria i comerc Manresa 31,5x21,5cm
1931 nº 21
C.184
Industrial Textil Portaveu de la cambra de directors majordoms i contra mestres de l’art
textil sindicat obrer Barcelona 27 x 21,5 cm
1921 nº 12, 1922 nº 3-5,7-12, 1923 nº3,4,6,7,1924 nº 8, 9, 1925 nº 1,3,4,7,
C.182
Infiltración, La L’Escala (Girona)
2005 nº1,2, 2006 nº 3,
C.914
Informanto, La: Internacia Esperanto Informa Oficejo, Magdeburg, 20x13’5 cm.
1911 nº 1 (Enero), C.670
Information Bulletin of the POUM: (Workers party of Marxist Unification), Barcelona,
32’5 x21’5 cm. Ciclostil.
1936 nº septiembre ? C.350
Informations Roumaines Bulletin Quotidien París 27x 21 cm
1952 n 6 de junio , 1953 n 41, 1954 n 4,
C.564
Informations Sociales Union Nationale des casses d’allocation familiares París 24x15,5
cm
1949 nº16, 1950 nº8,14,17,24, 1951 nº 3,4,8,12,16,18,22,23, 1952 nº 5,8,9,10,11,15,16,
1953 n º11,14,
C.645
Informatiu CNT CNT F.L. Martorell 32x 21,5 cm
1983 n s/n, 1988 n 1-3, 1992 n 4,5, 1993 n 6, 1994 n setembre, n 8, 1995 n 9, 10, 1997 s/d
1998 n octubre, 1999 n maig, juny , C.348, 753
Informatiu Dona, l’ Centre d’informació i assessorament per a dones de l’area d’afers
socials i joventut de l’ajuntament de Barcelona 35 x22 cm
1991 n 1 1992 n 5,6, 1993 n 9, 1994 n 12, 1995 n 13, C.724 y C.760
Informatiu sindical Federació d’ensenyament de Catalunya Barcelona
1987 n 6
C.850
Informatore di Parte, l’ Trimestrale del comunisti anarchici di Firenze 33x23 cm
1979 n2-4, 1980 n esp n 6
C.315
Informatzen CNT Bilbao
2006 nº 1,2, 2007 n 9,11,12,
C.929
Informe Representación sindical Bancotrans Barcelona 24x17 cm
1976 n marc, n abril, n juny, n jul, n agost, n setembre
C.173
Informe CIEHS Centro de investigación y estudios históricos y sociales Madrid
1979 n 01,n 02, n, dicienbre 1980 n 3, n s/n “el paro”, 1981 n junio, n noviembre C.222
Informa dossier premsa per us restringit i privat Marketing i estudis Barcelona 31,5x21,5
cm
1975 n 15 maig
C.578
Informe especial Instituto de asuntos Internacionales de la Juventud. New York 27,5 x 21
cm
1962 núm único
C.562
Informe sobre la lucha de los obreros de Iberia. Comisión Obrera de Iberia Barcelona
32 x 22 cm
1973 n junio
C.141
Informes de Barcelona Barcelona 32,5x22 cm
1978 n 3,
C.596
Informes de la China Buenos Aires 23x15,5 cm
1965 n 1,2, 1966 n 3,4,7,8, 1967 n 9-13, 1968 n 18,
C.801
Informes de las comisiones de trabajo marxista revolucionarios
1978 n 2,
C.982
Informes de Pedagogia Liga comunista revolucionaria Barcelona 32x 22 cm
1976 n 1, 1977 n 2-13, 1978 n 14,15,20,
C.152
Informes sobre población Planificaqción familiar Asocaicón Colombiana para el estudio
de la población Bogotá 15,5 x 24 cm
1969 n 2, 1970 n 3,4, 1971 n,7,8,10, 1972 n 12, 1973 n 14, 1974 n 16, 1975 n 17,18, EÑ-4
Informilo De la Barcelonaesperanto Societo Barcelona 25 x 18 cm
1923 n 18,
C.660
Informilo Jornalo, dedicitaq al sercado de vojoj, delantoj al realigo de interjoma frateco,
Moscú 25x17,5 cm
1917 n 1
C.670
Informilo Melbourne 27 x 21 cm
1913 n gener- marc
C.660
Infos & Contacts Journal regional d’informaqtions sociales, ecologiques, libertaires
Ginebra
1975 n 14,
C.950
Inhabilidade Associacao de soccorros mutuos inhabildade Lisboa
45x33 cm
1912 n 1
EK-2
Iniciales: Revista ilustrada de Educación Individual. Barcelona, 25x17’5 cm.
1929 nº 2,5-9, 1930 nº 1,3-5, 1932 nº3-12 1933 n 1-11,1934 n1-11,
34 10,11, 1935 nº 1-12,1936 nº1-5, 1937 n 1,2, C180 C.929 Hi ha alguns exemplars
fotocopiats
Inmunodeficiencia mental Pais vasco? 30 x 21 cm
1977 nº 2,
C.1078
Inny Komix sopot Polonia 20,5 x 29,5 cm
1991 nº juny
C.860
Inny Swiat Miele Polonia
2002 nº s7d, nº 15, 2003 Nº 17
C.950
Inprecor Correspondencia de prensa Internacional Bruxxelles 31,5 x 21,5 cm
1974 nº 1, 14 /15, 1975 nº 2, 19, 1976 nº 3, 43,44, 46, 63, 1977 nº especial febrer C.335
Inquietud escola superior de Belles arts de Catalunya Bloc de propaganda Barcelona 28 x
22 cm
1937 nº 17-23,
C.608
Inquietud: Periódico de Ideas, Agrupación Inquietud, Montevideo, 40x 29’5 cm.
1949 nº 53,54,
EA-5
Inquietud Escola graduada de nens menarguens sistema Freinet 21,5 x 14 cm Menarguens.
1935-36 nº 6,
EI-4
Inquietudes: Publicación mensual anarquista, New York, 27’5x18’5 cm.
1927 nº 3,
C.217
Inquietudes: Suplemento de Tierra y Libertad, México, 32x33 cm.
1944 nº 1, 1945 nº 2-5,
C.347
Inquietudes: Revista de las Juventudes Libertarias, FIJL, Bordeaux, 31’5x24 cm.
1947 nº 1-6,
C.120
Inquietudes: Publicación de la FIJL en Inglaterra, FIJL, Londres, 25x20 cm.
1962 julio/agosto C.217
Inquietudes Juveniles: Portavoz de la FIJL en Gran Bretaña, London, 25x20’5 cm.
1947 nº 1-4,6, 1957 nº 13 1959 nº 1, C.108
Inquietuds editat a Eivissa
1996 nº 1,
C.830
Inquisición, la Estudiants de 3er de disseny Barcelona 31,5 x 21,5 cm ciclostil
Anños 70? Nº s/d.
C.165
Insecurite sociale. Paris 21 x 15 cm
1982 nº 2
C.374
Inserto, l’: Scritti per una psicología alternativa. Firenze 23,5 x 16 cm
1978 nº 7
C.233
Instalaciones Boletín de los obreros de Standard en Cataluña 31,5 x 21,5 cm
1974 nº 2,
C.124
Instant, l’: diari de la nit Barcelona 60 x 41 cm
1936 nº 480,481,565,
EC-5
Instantaneo De Cañano Elche
1983 nº 17,
C.830
Instaurare Hoja volante de la acción social popular barcelona 35 x 25 cm
Años 20? Nº 3,
C.792
Institut Escola Generalitat Barcelona 24,5 x 17 cm
1932 nº 2-8, 1933 nº 9-15, 1934 nº 16-18, 1935nº 19, 20, 1937 nº 21,22, C.580
Instituto Tecnológico del Vendedor: Colegio Oficial de Agentes Comerciales, Barcelona,
43x28 cm.
1933? Nº s/d. EK-6
Ínsula: Revista Bibliográfica de Ciencia y Letras, Madrid, 43x31 cm.
1948 nº 30, 1949 nº 37-39, 41,45,47, 1950 nº 50, 52-57,59, 1951 nº 66-69, 71,72, 1952 nº
77, 1953 nº 91,96, 1954 nº 97-102, 105, 1955 nº 109, EG-3
Insumikao asamblea por la insumisión alternativa libertaria Segovia
1995 nº 4, 1996 nº 8, 9, 1997 nº 10, 11, 1998 nº enero
C.850
Insumisión Kolectivo autónomo antimilitarista Madrid
1988 nº 1
C.1014
Insumisión totalAteneu llibertàri Gràcia barcelona 21 x 15 cm
1993 nº s/d.
C.742
Insurge, L: Journal de l’Organisation Révolutionnaire Anarchiste.
1968 nº 8 (junio). EB-2
Insurge,l’ : Amis de l’insurge Lyon 42x26,5 cm
1946 nº 54,55, 1947 nº 62,63, 66-68,71, 1948 nº76, 78, 1949 nº79-83, 1950 nº84,85, EK-3
Insurge du Crassier, L’ : Journal de l’UIS CFDT Longwy Francia 44x31,5 cm
1979 nº 1,2,
EB-4
Insurges, Les Organisation Communiste Libertaire París 45x32 cm
1979 nº 1 (noviembre)
EB-1
Insurrecte, L’ : Grup de defensa de la terra Martorell 21,5x16 cm
1983 nº 0 (novembre)
C.425
Insurrection: Organe d’expression de groupes et d’individus autonomes d’action, 22x 15’5
cm.
1979 nº (junio),
C.295
Insurrection anarchist magazine London
1988 nº 4,5, 1989 nº 6,
C.949
Insurreiçao cadernos Porto Portugal
1995 nº Julio, 1997 nº 11, 12,
C.960
Integral salud y vida natural barcelona 28 x 21 cm
1982 nº 32, 1983 nº 50, nº1 extra
C.334
Inteligencia: Mensário da opinâo mundial, Sâo Paulo, 22’5x 15’5 cm.
1936 nº 15 1937 nº 27, 28, 1938 nº 42, 1939 nº 50
EO-2
Intercom CERC Barcelona 30 x 21 cm
1994 nº 1-4,
C.742
Interferences Eteins la radio je ne sauri Jamais… París
1978 nº 9
C.295
Interformazioni Centro di Documentazione “Il Picchio” Bologna 30x21’5 cm
1977 nº febrero
C.429
Interlopes Groupe de Liberation Homosexual Lyon
1978 nº 3,4,
C.438
Intermita Sciigo. Regiono Kristiania Morge Kristiania 24x14,5 cm
1912 nº 1
C.670
Internacia Bulteno Duonmonata Informilo pri la milito, Dresde 23 x 16 cm
1914 nº 1-6, 1915 nº 7,8, 10
C.670
Internacia Komerca Revuo Monata organo ilustrata por Komerco, industrio ka internacio
ekonomio, Zurcí 23x15 cm
1919 nº 1 (septiembre)
C.888
Internacia Komerco Monata Komerca Gazeto de esperanto triumfonta, Lausana,
50’5x40’5 cm
1923 nº 1 (marzo)
EJ-3
Internacia Linguo Esperantida Monata Gazeto Internacia por la Ligo de la Populon K la
Progreso Homara, Bern (Suiza) 32x22’5 y 27’5x 21 cm.
1919 nº 1,2, 1920 nº4, 5, 7, 8, 1921 nº 3, 1922 nº 3,4,
C.660
Internacia Medicino Oficiala organo de la Tutmonda Esperanta Kuracista Asocio “Texe”,
Dresde, 22’5x15’5 cm
1911 nº 1 (Enero)
C.888
Internacia Pedagogía Revuo Oficiala organo de la Internacia Asocia de Instruistoj
Moravia (Austria) 20’5x13’5 cm.
1908 nº 1 (noviembre)
C.888
Internacia Polica Bulteno De la Internacia Policasocio, París 23’5x15’5 cm
1911 nº 1 (abril)
C.888
Internacia Popolo Canton 23’5x18 cm
1916 nº 1
C.888
Internacia Revuo Medicina Monata organo en esperanto deutsch inglish español français
italiano etc París 26x17 cm
1906 nº 1 (gener)
C.670
Internacia Socia Revuo Monata esperanta gazeto París 27x21,5 cm
1908 nº 1 (enero)
C.660
Internacional, La: Madrid 46,5x33 cm
1919 nº 2,4,
EK-5
Internacional, A: Comité Ejecutivo dos Partidarios da ISV. Lisboa, 41’5 x 29 cm.
1925 Nº 45 (agosto).EE-1
Internacional, La: Organe de la Ligue Communiste para la emigración española en
colaboración con la Liga Comunista Revolucionaria París 29’5x 21 cm
1972 nº 1, 1973 nº 2, nº especial (setembre) 1974 nº 6,7,
C.134
Internacional Sindical Roja, La Comité ejecutivo de la ISR París 26,5x18 cm
1931 nº 20
C.613
Internal Bulletin Libertarian League New York 28x21’5 cm
1957 nº 2,3,
C.121
International, L. Journal des interets communs des peuples civilises París 32,5 x22,5 cm
1843 nº 4
C.549
International review International communist current New York 29,5 x 21 cm
1975 nº 3, 1979 nº 17, 18, C.339
International Socialist Bibliography Supplement tot he socialist International
Informations Londrés 33 x 20,5 cm
1954 nº 4,7,-9, 1955 nº 8,
C.290
International Socialist review International socialist review publishing association New
York 26 x 21 cm
1973 nº 6,7,
C.636
Internationale, Die Organ des Internationalen Kommunisten Deutschlands IKD
Amsterdam 32x23,5 cm
1949 nº 3
C.545
Internationale Nexialiste París 30x21 cm
1976 nº1, 1977 nº 2
C.496
Internationale situationniste Internationale situationniste París 24x15’5 cm
1958 nº1,2, 1959 nº 3, 1960 nº 4,5, 1961 nº 6, 1962 nº 7, 1963 nº 8, 1964 nº 9, 1966 nº 10,
1967 nº 11, 1969 nº 12,
C.892 C.323
Internationalisme Organ van de Internationale Kommunistische Stroming in Belgüe
Brusell Bélgica 27’5x21’5 cm
1978 nº 25 (octubre)
C.351
Internationaliste,l’: Organe de la Gauche Communiste París 55’5x37 cm
1947 nº 9
EB-2
Internationell Solidaritet Sveriges arbetares central organisation Stockholm 21x12,5 cm
1977 nº 16,17, 1978 nº 18, 19 (dedicat a la CNT)
C.232
Internazionale: Quindicinale anarchico 54,5x37,5 cm
1966 nº 1-18, 1967 nº 1-4,7-19, 21-24, 1968 nº 1-24, 1969 nº 1-24, 1970 nº 1-24, 1971 nº 124,1972 nº1-24, 1973 nº 1-22,1974 nº 1-20, 1975 nº1-21, 1976 nº 1-22, 1977 nº 1-23, 1978
nº 1-22, 1979 nº 1-17, 1(diciembre), 1980 nº 1-4, 1981 nº7-12, 1982 nº 1-12, 1983 nº1-12,
1984 nº 1-11, 1985 nº 1-12, 1986 nº 1-7,9,11,12, 1987 nº 1-9, 1988 nº 1-3,5-7,10-12, 1989
nº 5-8,10-12, 1990 nº 1,2,5,6, 1993 nº 2
EE-10
Interpretación del anarquismo Editorial Tierra y Libertad Caracas 22x15’5 cm
1969 nº 1 (novembre) C.104
Interprete,l’: México? 23,5 x15,5 xm
1954 nº noviembre, nº diciembre, 1955 nº agosto nº setiembre, nº noviembre, nº diciembre,
C.354
Interprete, el Un análisis de los objetos y ñas actividades de los comunistas México 23 x
16 cm
Años 60 nº 172
C.439
Interrogations: Revista Internacional de investigación anarquista París 21x13,5 cm
1974 nº 1, 1975 nº 2-5, 1976 nº6-8, 1977 nº 9-12, 1978 nº 9-12, 1979 nº 17, 18,
C.682
Interrupter,L’: Francia ciclostil 29’5 x21 cm
1977 nº 2 (marzo)
C.341
Intersyndicaliste,l’: Groupes de salaries pour l’economie distributive Marseille 42x28’5
cm
1982 nº suplement a 202 (estiu), nº 1,
EI-2
Intervention Communiste Marseille 29,5x21 cm
1973 nº 2
C.356
Interviu extra 15 años de interviu
1991 nº mayo
C.822
Intuición Revista mensual de ideas sociología y crítica constructiva New York
1930 nº 1 (enero)
copía
C.667
Intransigente, El: Semanario Republicano Lerrouxista,Barcelona,Castellano,50x35 cm.
1909 nº 1 (24 marzo)
Cajas B
Invariance Brignoles Francia 30x11 cm
1971 nº 1
C.348
Invertebrados Okupación Barcelona ? 21 x 15 cm
1995 nº 2,
C.1081
Investigación Liga Comunista Revolucionaria 31,5 x 21,5 cm
1975 nº 1, 11, 21,
C.596
ION Revista del Sindicato Nacional de Industrias Químicas Barcelona 21x 30 cm
1943 nº18,19, 1951 nº 120 C.435
Ipazia Circolo Bakunin Roma 21x29’5 cm
1999 nº 0-2,
C.858
Ira incontida periódico libertario Maringa Brasil
1995 nº 1,
C.948
Iraultzen LAB Bilbao
1987 nº junio,nº julio, nºoctubre-diciembre, 1988 nº enero -julio, nº octubre, nº diciembre,
1989 nº 19-26, 1990 nº 27-29, 31,32, 1992 nº 46,47,51, 1993 nº 53-55,
C.916
IRL (Informations Rassemblées à Lyon) Lyon 28x19 cm
1974 nº 1-4, 1975 nº 5-8, 1976 nº 9-11, 13, 1977 nº 15-17,1978 nº 18-23, 1979 nº 24-31,
1980 32-36, 1981 nº 37-42, 1982 nº 43-47, 1983 nº 48-50,52, 1984 nº 53-57, 1985 nº 58-60,
1987 nº 71,75, 1989 nº 82, 1991 nº 87
C.257
Irradiador, l’ Ateneu Enciclopèdic Popular Barcelona
1997 nº 1,2,4, 1998 nº 5,6,
C.830
Irreverente, el Barcelona 68x44 cm
1918 nº 8 (30 octubre)
EB-3
Is Journal Unaa publicacion International socialists Gran Bretaña London 30 x2 1cm
Años 70? Nº hacia un movimiento de base Andreas Nagliati C.353
ISK Mitteilungsblatt des internationalen sozialistischen Kampf Bundes Herausgegeben
Vom Vorstand Göttingen Alemania 22 x 15 cm
1926 nº 1-12, 1927 nº 1-12, 1928 nº 1-12, 1929 nº 1-12, 1930 nº 1-12, FB-2
Isyan Impuls Wetzlar Alemania 43 x30,5 cm
1981 nº 1
EK-5
Itaca òrgan d’expressió dels col·lectius llibertaris dels barris de Sant Andreu Sagrera i
Poligón Horta 16,5 x16,5 cm
1977 nº germinal, nº floreal, nº messidor, nº ventós, nº vendemiari C.166
Itaca Ateneo Libertario de Castellón Castelló 21 x 30 cm
1988 nº 40 1989 nº 47, 48, 1990 nº 49, C.846
Italia Esperantisto Organo de l’Grupo esperantista de Palermo, Palermo 24x17 cm
1910 nº 1,
C.670
I’ve got anarco-sxe. Valladolid
2001 nº 1
C.1049
Izartu! Faxismoaren aurkakp Buletina
2005 nº 4, 2006 nº 5
C.976
Izquierda Comunista Órgano del Comité Nacional de Círculos obreros comunistas
31,5x21,5 cm
1973 nº 1,2, 1974 nº 3-7, C.097
Izquierda comunista Órgano de izquierda comunista de España 31,5x21,5 y 22 x 15,5 cm
1974 nº8,9, 1975 nº 10-15, 1976 nº 16-19,
C.097
Izquierda Republicana Ateneo Salieron México 40x30,5 cm
1947 nº 32
EI-3
Izquierdas, Las: Madrid 56x40 cm
1918 nº 1 (15 setiembre) EJ-3
Iztok Revue periodique des Pays de l’est Paris 24 x 18 cm
1980 n º1,2, 1981 nº 3,4,1982 nº 5, nº extra setembre, 1983 nº 6,7, 1984 nº 8, 9, 1985 nº 10,
11, 1986 nº 12, 13, 1987 nº 14, 1988 nº 15, 16, 1989 nº 17, 1990 nº 18, 19, 1991 20 C.296
Jaap Bulletien Oslo 29’5x21 cm
1981 nº 4
C.427
Jakin Bigarren Aldia País Vasco
1978 nº 6, 8, 1979 nº 9-12, 1980 nº 13, 16, 1982 nº 24,
C.738
Jamaican Esperantist, The: Monthly Review of Esperanto propaganda in Jamaica,
Jamaica 19x13 cm
1907 nº1 (enero)
C.888
Jardinería i Horticultura Revista per aficionats i professionals Barcelona 26’5x20’5 cm
1933 nº 1-5
C.197
Jeune Europe Organe bimensual d’information et d’action europeenne. París 41x29 cm
1954 nº 20,29
EB-2
Jeune garde des travailleurs, la París 31’5x24 cm
1956 nº 1,
C.455
Jeune Libertaire Bulletin Interne Groupe JL de Perpignan Perpinya 26’5x21 cm
196? Nº 2
C.440
Jeune Poesie Europeene Mensuel de creation et d’information poétique culturelle et
artistique Luxemburg 29’5x21 cm
1960 nº6,7, (junio, julio)
C.438
Jeune Taupe Pour une intervention comuniste París 30x 21 cm
1974 nº 1-3, 1975 nº 4-8, 1976 9-12, 1977 nº 13-18, 1978 nº 19-23, 1979 nº 24-29, 1980 nº
30-34, 1981 nº 35-38,
C.550
Jeunes Libertaires Bulletin Interieur París 27x21 cm
1953? Nº agost(“La Republique nous appelle...” ), nº “Il est regrettable de voir en France”,
nº “Circulaire nº3”, 1954 nº 7, 9,10, 1955 nº11,13,15, 1956 nº 16, 18, 1957 nº19,21-23,
1958 nº 24-28, 1959 nº29-34, 1960 nº 38,39, 1961 nº 42, 1963 nº 45, 1964 nº 47-49, 1965
nº 50, C.346
Jeunesse Hebdomadaire socialiste des jeunes París 43x32’5 cm
1945 nº 26 (6 abril) EB-2
Jeunesse Anarchiste Organe de la Federation Française des Jeunesses Libertaires París
43x30 cm
1946 nº 1, 1947 nº 3,
EI-5
Jeunesse Emancipation Bulletin d’expressions culturelles et libertrices, Grenoble ciclostil
31x21 cm
196? Nº 1,
C.373
Jornada Órgano de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Caracas 39x29 cm
1963 nº 35 (1 Mayo)
EB-6
Journal Natsopa (National society of operative printers graphical and media personnel)
London 41’5x28’5 cm
1976 nº vol6 nº 3 (marzo)
EB-6
Journal Action Chômage Moviment action chômage (Francia) 43’5x28 cm
1981 Vol.2 nº 2-5, 1982 vol.3 nº1,3, EI-10
Journal des Cires Molles, Le Toulouse 29’5 x21 cm
1973 nº 1 (26 abril), 4,
C.222
Journal du comité de la Paix du departement 18 Fabrica Renault 27x21 Francia.
1955 nº febrero
C.548
Journal Libertaire des Luttes de clases Bruxelles 26x19 cm
1974 nº 2
C.545
Journal du Peuple, el París 60x45 cm
1899 nº 44, 49
EJ-5
Journal des poetes, le Mensuel de creation et d’information poétique Bruxelles 43x27’5
cm
1957 nº 2 (febrero)
EB-6
Journal du Rhône, Le: Francia 37’5x27’5 cm
1968 nº 27 (mayo)
EB-6
Jove Atlántida Publicació catalana de cultura integral Ateneu Enciclopèdic Popular
Barcelona 34x24 cm
1923 nº 1,2,
C.72 bis
Jove Guardia Organ central de la Joventut Comunista de Catalunya Ciclostil 32x22 cm
1972 nº març octubre, 1974 nº 1-3, 6,7, 1975 nº 1-4, (algúnsexemplar fotocopiat) 1976 nº 7,
C.136
Joven Comunista, El Revista de las Juventudes de Izquiera Comunista en Castilla 29’5x21
cm
1977 nº 2
C.671
Joven España, la República Ibérica Unión de los Republicanos Confederación Ibero
Americana, Madrid 34’5x49’5 cm
1887 nº Programa (13 noviembre)
EJ-3
Joven Guardia Organo del Comité Nacional de la Juventud Comunista de España
(Marxista Leninista) 29’5x21 cm
1972 nº 1 (noviembre)
C.543
Joven Guardia Internacional Órgano de la Internacional Revolucionaria de la Juventud
Barcelona 29’5x21 cm ciclosil
1976 nº 4, 12,13, 1978 nº 14, 15, 17, 19, 20, 1979 nº 21,22-24,nº suplemento al 24, 1980
nº 26, 27, 29, 31, 1981 nº 33, 1982 nº38, 39
EL-2 y C.125
Joven Guardia Internacional Comité Peruano Internacional Revolucionaria de la
Juventud Lima 42’5x30’5 cm
1981 nº 0 (1 enero), nº especial (12 enro), nº 2 (setiembre)
EB-6
Joven Guardia Internacional Asamblea de jóvenes por la IRJ Barcelona
1985 nº 2,4,
C.982
Joven Revolucionario Federación de Juventudes comunistas revolucionarias 31,5x21,5
cm
1976 nº 1-5, 1977 n 6-9 (II época) nº 1,2, 1978 nº 3
C.283
Joven Revolucionario Órgano mensula del comité central de las juventudes
revolucionarias socialistas sección española del comité internacional de las juventud de la
cuarta Internacional 21,5x16, 5cm
1976 nº 8-12, 14, 15, C.089
Jovent Joventut comunista de Catalunya Barcelona 31,5x 21,5 cm
1977 nº 1
C.535
Jovent d’ara: Barcelona, 22x15cm.
1924 nº 1 (15 març) C.793
Juventud Comisión nacional de las Juventudes socialistas Unificadas Madrid
1946 nº gener
C.982
Joventut Catalana: Revista setmanal d’art, literatura, modes, esports, dansa, actualitats,
Barcelona, 25x18’5 cm.
1924 nº,5 (4 desembre),7(18 desembre) 1925 nº 25 (23 abril) C.417
Joventut nou horitzó: Portantveu, Sant Martí de Provensals, Barcelona, 19’5x13 cm.
1934 nº Febrer, C.582
Joventut teatral: Barcelona, 25x17’5 cm.
1910 nº 39 C.313
Joves en Lluita Juventuts Revolucionaries catalanes 31’5x21’5 cm ciclostil
1976 nº8-10, 1977 nº 11, 1978 nº 13-15,
Jubilat aixeca el cap! Coordinadora de Jubilados y pensionistas de vocalias de las AAVV
de Barcelona y Comarcas Barcelona 23’5x17 cm
1978 nº 2 (juny)
C.418
Juia Libertaria, la La Juia Libertaria de Marbella Málaga
1999? Nº 0
C.921
Juifs en Europe de l’Est, Les Recueil d’information concernant les Juifs en Europe de
l’Est París 21’5x13’5 cm
1963 nº 11 (Febrero)
C.689
Juillet Revue Internationale du POUM Barcelona Francés
1937 nº 1 (junio)
C.612
Juin 36 Organe du Parti Socialiste Ouvrier et Paysan París 44x30’5 cm
1939 nº 66 (8 octubre)
EB-2
Juliol Joventut Socialista Unificada de Catalunya Barcelona 37’5x27’5 cm
1936 nº 1,4, 1937 nº19, 24,47, 1938 nº 84?, 87,
EI-4
Juliol Portantveu de la Delegació del CE de la JSU de Catalunya París 55x38 cm
1947 (dins Juventud) nº25 (25 novembre), 1948 nº 26-28, 31, 33,
EA-2
Jumelage Opuvrier Paysan Lettre mensuelle aux anarchistes chrétiens París 21x13’5 cm.
1957 nº 2
C.545
Juna Esperantisto Monata Gazeto por Junuloj Instruistoj kaj Esperanto lernantot París
1907 nº 12, 1908 nº9, 1913 nº 11,12, 1914 nº 4,
C.671
Juneco Oficiala organo de la franca Federacio de la Junaj esperantistoj París 23’5x16’5 cm
1909 nº 1,2, 1910 nº 9,
C.670
Junge Unionist, Der Blatt Für die Jugendlichen Mitglieder der.. Berlin 31’5x23’5 cm
1925 nº 5 (junio)
EI-4
Portaveu dels alumnes de la mútua escolar Blanquerna Barcelona 21’5x15’5 cm
1929 nº2-10, 1930 11-13, 1931 nº 14-21, 1932 nº 22-26, 1934 nº 1, 1935 nº 2,3,6, 1936 nº
8,9,
C.618
Jurado, El: Diario Republicano Federal, Madrid, 53x35’5 cm.
1872 nº 134 (12 abril)
EJ-3
Justice: Organe de la Fédération de la Seine- Maritime de la Ligue des Droits de l’Home.,
Rouen, 38’5x28 cm.
1962 nº 77, 1965 nº 85,86, 1966 nº88, 89, 1968 nº 93, 94,96, 1969 nº 98 EK-2
Justicia: Periódico semanal de Defensa y Estudios Referentes a la Guerra. Barcelona
64x45cm.
1917 nº 33 (6 enero). EJ-10
¡Justicia!: Semanario Nacional Independiente. Editor Eduardo Ortega Gasset, Madrid,
31x25 cm.
1923 nº 6,8, EI-6
Justicia: Órgano de la Federación Catalana de la UGT y Portavoz de los Principios
Socialistas Unión General de Trabajadores. Barcelona, 54’5x38’5 cm.
1929 nº 43,47 EJ-2
Justicia: Justice, Spanish Edition Published by the International Ladies Garment Workers
Union. New Jersey, 44’5x28’5 cm.
1952 nº 6 (junio) EI-4
Justicia Federal, La: Diario Republicano democrático, Madrid, 44x31cm.
1873 nº 47,48, EK-5
Justícia i Pau: Servei Informatiu, Barcelona, 21x15
1993 nº 48-50
C.754
Justicia social, laRevista republicana Madrid 28x19 cm
1869 nº 9 (30 septiembre)
C.721
Justicia social Setmanari Socialista Barcelona, 55x38’5 cm
1924 nº 14, 19, 40, 1925 89-91, 1934 nº 161-166, 169,
EJ-5
Justicia Social Órgano de la Un ión Socialista de Catalunya Barcelona 71x49’5 cm
1935 nº 12, 1936 nº 41,
EJ-5
Juventud Órgano de la comisión Nacional de Unificación FJS Madrid 47x34 cm
1936 nº 7, 17,
EI-4
Juventud Informationsorgan über Die Spanische Jugend ... París 31 x21 cm
1937 nº 42 (20 agost)
EK-5
Juventud Portavoz de la Juventud Combatiente Toulouse
1944 nº 2 (5 octubre fotocopiat)
C.564
Juventud Obrera: Órgano de la Juventud Comunista Ibérica (POUM), Barcelona, 32
x22’5cm.publicació clandestina
1937 nº 7-11, 13-15, 17-22, C.144
Juventud Obrera Boletín interior de lka Juventudes del POUM en Francia París 27 x 21
cm
1947 nº 13 (15 octubre)
C.297
Juventud Obrera Suplemento del boletín de militantes de la JOC Madrid 35 x 25 cm
1959 nº 29, 1961 nº 54, 55, 1962 nº 68, 1963 nº 73,75, 1965 nº 100, 101, 1966nº 102,
103,111, 1967 nº 116 1977 nº 120,125, 1978 nº 131-135, 138-141, 1979 nº 142,145, 148150, 1980 nº 151-155,
EI-4 y EL-1 (3)
Juventud Revolucionaria: Editada por Jóvenes libertarios en el exilio, 27x21 cm.
1964 nº 1 (abril) C.539
Juventud Revolucionaria: Juventudes revolucionarias de España 31 x 21,5 cm
1974 nº1, 1975 nº 2-5, 1976 nº 10, 11, 13(19-IX) 16, 1977 nº supl.16, 17, 19,20, C.283
Juventud Roja Portavoz de la Unión de Juventudes Comunista de España en Alemania
s/d “A la juventud erspañola en Alemania”
C.576
Juventudes Libertarias Montevideo 28,5 x 20 cm
1953 nº 2
C.541
KAE (Kultura Asocio Esperantista) Associació cultural esperantista Sabadell
1986 nº 1, 1992 nº 22
C.976
K 8 Information Republique democratique du Vietnam Organe d’information de la 8
emem zone militaire Francés 24,5 x32 cm
1950 nº 10 de febriere
C.562
Kalegorria Pediorismo de investigación y denuncia social. Navarra Eibar Barcelona els
últims en català 24 x 30 cm
2001 nº 1,5, 2002 nº 7, 9-11, 18 2003 nº 19-22, EP-1
Kallejero Publicacfión anarquista Madrid 21,5 x 15,7 cm
Nº 3
C.851
Kamen Revista di poesia e filosofía Milano 21x15 cm
1993 nº 3 (mayo)
C.754
Kanal secció sindical de la CGT a Tvc Barcelona
1999 nº 1
C.904
Kanonada, al secció sindical de la CGT a Aigues del ter sindicat de quimiques Barcelona
2003 nº 3
C.904
Kanora arte y literatura Calarca-(Colombia) 22,5x16 cm
1986 nº diciembre 1987 nº 16,17, C.304
Kaos Coordinadora anti-Otan de San Fdo Coslada Madrid
1984 nº 2
C.976
Kaos Agencia de noticias alternativas Valencia
1988 nº 12 (diciembre)
C.850
Kaos Bolletin Informatiu del Colectivo alternativo de Sabadell 21x15 cm
1990 nº 1 (gener) 1991 nº 2
C.727
Kaos Hoja anarquista de contrainformación Huesca 21 x 14,7 cm
1990 nº 0, 1993 nº 11,
C.851
Kaos revista de información y denuncia anti-otan Coordinadora anti-otan de S/ Fdo /
Colsada Madrid
1984 nº 2
C.976
Kapinatyöläinen Suomen Anarkosybdikalistiem Helsinki 14,7 x 21 cm
1989 nº1,2,
C.858
Karlsruher Stadtzeitung Karlsruhe 23 x 16 cm
1986 nº 38
C.859
Karne de Psikiatriko Documentos psicotrópicos Ateneu Llibertari de Sant Barcelona
1987 nº 1,
C.830
Karretilla, la CIJA Centre Ilicitano de jóvenes anarquistas Elx Alacant
1994 nº 1,3, 1995 nº 6,7, 1996 nº especial febrero, 8, 9, n º especial noviembre, 1997 nº 10,
C.850
Kastelló papers Bruts Castello
1992 nº 12, 13, 1993 nº 18, 19, 24, 1995 nº 35,
C.1048
Kataluna esperantisto Monata Gazeto oficiala organo Federacio Cataluña esperantista.
Barcelona 22x16 cm
1910 nº1, 8, 1913 nº2 1921 nº 1 1926 nº 20
C.548
Kataluna esperantisto Katuluna Esperanto Asocio Barcelona
1985 nº 243, 1986 nº 246,247, 1987 nº 249, 250, 1991 nº 274, 275, C.548
Kataluña Katoliko Chiumonata organo de la Cataluña ligo katolikaj esperantistoj tiu revuo
aperas sub episcopa aprobo. Barcelona 21x13,5 cm
1911 nº 1 (abril)
C.670
Katolika Mondo Sendependa oficiala organo por tutmondak interesoj katolikaj Austria
47x31,5 cm
1921 nº 1
EK-3
Kaukaza Esperantisto Duonmanata literatura kaj propaganda gazeto Tiflis 26x17,5 cm
1910 nº 1 (marzo)
C.670
Kautsi Euzkadi ta Askatasuna, 24x16 cm
1973 nº “La campaña de verano...”, 1978 nº güero al parteton...”
Keinu Autonoms Euskadi
1979 nº 1,2
C.151
C.930
Kesse Revista del Cercle d’estudis històrics i socials Guillem Oliver Tarragona 29,5x21
cm
1994 nº 16 (desmebre) 1995 nº 17, 1996 nº 18,19, 1997 nº 23, 1999 nº 29, 30, 2000 nº 31
2002 nº 32, 33 2003 nº 34, 35, 2004 nº 36,37, 2005 nº 38, 2006 nº 40,41, 2010 nº 44,
C.765
Kgu Archiv Material der Kampfgruppe gegen unmenschlichkeit bei Benutzung bitte
Berlín 29,5x21 cm
1953 nº 19, 1954 nº37-39,
C.562
Kick it Over Toronto 27,5x20,5 cm
1983 nº 8
C.416
Kikiriki Folletín Infantil de el Hogar y la moda. Barcelona 12,5x18,5 cm
1926 nº 4 (enero)
C.847
Kinby Boletín informativo y de formación profesional Barcelona 27,5x21,5 cm
1960 nº abril 1968 nº 77
C.427
Kite, The: Anti-prision Solitary confinement abolition Project Vancouver 41,5x28,5 cm
1979 nº summer
EE-1
KO La revista indigna dels Països Catalans Barcelona 34x24 cm
1979 nº 000, nº00, 1980 nº 0
C.168
Korneyà Anticarcelària Comissió Pro presos CNT AIT Cornellà i Comarca
2006 nº 4 (febrero)
C.929
L'Avi: Setmanari Satirich, Barcelona,
1907 nº64 (27 Novembre)
L'Espagne Socialiste: Organe franco-espagnol illustré du comité d'action socialiste pour
l'Espagne (CASPE). París 43x30 cm
1937 nº9 (Aout).
L'Esquella de la Torratxa: Barcelona. 30x22cm
1937 nº 3022 (23 juliol) dedicat als fets de maig del 37 .
La Academia Calasancia: Órgano de la Academia Calasancia de las Escuelas Pías,
Barcelona, 24x16 cm.
1896 nº111-114, 1897 nº115-120,122-128,130-134.
La Publicité: Encyclopédie du monde actuel, París, 20x14cm.
1970 nº57 (Juillet)
Labor Prensa e Información Confederación Mundial del Trabajo Bruseles 33x21,5 cm
ciclostil
1973 nº114
C.084
Labor Action Independent Socialist Weekly New York 44x29 cm
1950 nº 2 enero, 27 marzo, 3 abril, 17 abril, 24 abril, 1mayo, 8 mayo, 19 junio, 26 junio, 3
julio, 10 julio, 24 julio, 7 agosto, 21 agosto, 4 septiembre, 11 septiembre, 18 septiembre, 25
septiembre, 4 diciembre, 11 diciembre,1951 nº 16 abril, 23 abril, 30 abril, 1955 nº 20 junio,
27 junio, 4 julio, 11 julio, 18 julio, 27 julio, 4 agosto, 8 agosto, 15 agosto, 22 agosto, 29
agosto, 5 septiembre, 12 septiembre, 17 septiembre, 24 septiembre, 31 aseptiembre, 7
noviembre, 14 noviembre, 21 noviembre, 28 noviembre, 5 diciembre, 12 diciembre, 19
diciembre 26 diciembre, 1956 nº 2 enero, 9 enero, 16 enero, 23 enero, 30 enero, 5 febrero,
13 febrero, 20 febrero, 27 febrero, 5 marzo, 12 marzo, 19 marzo, 26 marzo, 2 abril, 9 abril
16 abril, 23 abril, 30 abril, 7 mayo, 14 mayo, 21 mayo, 28 mayo, 4 junio, 11 junio, 18 junio,
25 junio, 2 julio, 9 julio, 16 julio, 23 julio, 27 julio, 3 septiembre, 10 septiembre, 17
septiembre, 24 septiembre, 1 octubre, 8 octubre, 15 octubre, 22 octubre, 29 octubre, 5
noviembre, 12 noviembre 19 novbiembre, 26 noviembre, 24 diciembre, 1957 nº 2
diciembre 16 diciembre, EG-3
Labor In Exile Monthly organ of the International Center of the Free Trade Unionists in
Exile. París 31 x 24 cm
1953 nº 48, 1959 nº 101
C.562
Labour Monthly: Magazine of International Labour London
1938 nº August
C.1023
Laborista, El: Órgano oficial del Partido Laborista Español. Madrid, 40x27cm
1931 nº1 trata de Manifiesto y programa provisional.
EL-5
Laborista Movado Monata Organo de Anarkistaro en Japanio 38x26,5 cm Japón
1925 nº 9 (1 abril) EB-6
Laboristo Organo por Esperantistoj Sen^statanaj Estocolm 31x22 cm
1936 nº 25-27 , 1937 nº 6
C.211
Laboro Esperanta monata bulteno de Tutmonda labora Societo París 21 x 13 cm
1907 nº 1 (agosto)
C.670
Laboro Monata organo de Portugala Laborista Esperanto federacio Lisboa 22,5x16,5 cm
1920 nº1,2,
C.670
Labrador, el Madrid? 21,5x31 cm
1868 nº II (14 octubre)
C.638
Ladrillu CNT FR de Asturias Sindicato de Construcción Asturias
1978 nº s/d
C.921
Lagrimas de Lagartija La fotonovela menos sangrona y más arárquica Colectivo
Pocamadre México 28x21,5 cm
1978 nº 1,2,
C.140
Lagun Onak Boletín de Información Burdeos Ciclostil 26x21 cm
Principio década de los 70 nº 10 (4º Aniversario)
C.792
Lahn Dill Bote: Zeitung fur Mittelhessen Wetzlar 43x 30,5 cm
1980 n 0, 3-5, 1981 n 6-10,
EI-2
Lahn Dill Umwelt Bote Wetzlar 30x21,5 cm
1980 n 5, 1981 n 6
C.583
Lambda revista Gay Casa Lambda Barcelona 30x 21 cm
1994 nº 14,
C.767
Lan Deya Sindicato de Trabajadores Vascos (STV-ELA) Bayonne 31x21 cm 21 x 14,5 cm
1966 nº LD 30, 1969 nº 43, 1976 nº 13, C.535
Lan Deya Sindicato de Trabajadores Vascos (STV-ELA) Bilbao 29x20,5 cm
1976 nº extra III -gn Kongresoa
C.523
Land und Freiheit Nachrichteu und Informationen Hamburg
1995 n 15,
C.950
Langabezia Coordinadora Nacional de Trabajadores en Paro de Euskadi Vitoria
1983 nº s/d (monográfico)1984 nº s/d, 1985 nº s/d 1986 nº s/d, 1991 nº 5-8, 1992 nº 9-11,
1993 nº 12,13, 1994 nº 15-17, 1995 nº 18,19, 1996 nº 20,22, 1997 nº s/d
C.918
Langile Ekintza Organo de los comités obreros 30x21 cm País Vasco Ciclostil
1972 nº desembre 1973 nº 2-6 (inclús suplement al núm 4)
C.085
Langile Erresistentzia Coordinadora Unitaria de Izquierda Sindical ESK CUIS Bilbao
1986 nº 16-18, nº octubre, nº 33, 1987 nº 34-36, 38, 40-42, 1988 nº 43,44,46-48, nº especial
julio, nº 49,49, 1989 nº 50-52, nº especial abril, 1991 nº abril, nºmayo, nº julio, nº agosto,
1992 nº enero, nº febrero, nº agosto, nº setiembre, nº noviembre, 1993 nº febrero, nº abril,
nº mayo, 1994 nº abril, nº mayo, nº agosto, nº octubre, 1995 nº febrero, nº noviembre,
C.917
Lankide Liga de educación y cultura Mondragón 26,5x19,5 cm
1982 nº 250 (maig)
C.426
Lanterne Noire, La Revue de critique anarchiste Meudon la Foret Francia 24x16 cm
1974 nº 1, 1975 nº 2-4+ suplemento , 1976 nº 5-7+ suplemento al nº 5, 1977 nº 8, 8 supl. ,
9, 1978 nº10,11
C.512
Lanza Colectivo anarquista Barrio Dehesa de la villa adherido a la CNT Madrid
2000 n 0, 1,
C.865
¡Lanza tu ataque¡ Kolectivo anarquista barrio Dehesa de la villa adherido a la CNT
Madrid
2000 Nº0,1,3,
c.865
Lapicero Loco, el: Nacemos pobres pero moriremos llenos de deudas. Anarquistas
Madrid21,5x15,5 cm
1979 n 0
C.165
Latigo, el CNT Cartagena 31,5 x 21,5 cm
1982 n 7
C.334
Latinoamérica Libre: Frente de unidad estudiantil latinoamericano, 32x22 cm.
Sin año nº extraordinario “Al guerrillero heroico”
C.344
Latómia: Colectanea Masónica Publicada por la Logía Unión número 9, Mantua Carpena,
Madrid, 24x17 cm.
1932 nº 5932, 1933 nº 5933
EO-2
Lavanderia Kaos Grupos libertarios Valdepeñas 21,5 x 16 cm
1988 n 6,7, 1989 n 8, 1990 n 9
C.722
Laûte Esperantista cercle esperantiste de l’Agenais Loroque Timbaut Francia 21 x15 cm
1977 nº 2(20) 1979 nº 18(36)
C.423
Lavoro Liberato Comitato di Lotta Milano 36x25 cm ciclostil
1977 nº (24 de marzo) nº Junio “Già che si siamo perchè…, 1978 nº 3,4,
Lavoratori Notizie, un Suplemento Umanita Nova Pisa 30x20 cm
1992 n 34,35, 1993 n 9,
C.753
Lavoro Liberato Comitato di lotta Milà 36x25 cm
1977 n 24 de marzo
EB-4
Lavoro Liberato Comitato di Lotta sip Milano 28 x21 cm
EB-4 y C.430
1977 n junio, 1978 n 3,4,
C.430
Lechuza Barcelona
2004 nº abril, nº mayo
C.988
Lecturas Revista literaria popular Zaragoza 21x16 cm
1939 nº 17, 18,
C.210
Lecturas Populares Cenit Editoria Cenit Madrid 32x22 cm
193.? Nº 4 (Mary H Vorse “Huelga!”).
C.325
Lectura sindicales Boletín para uso interno por el IADSL Washington 27,5x21,5 cm
1967 nº 1, 1968 nº 3,
C.290
Lee y lucha Juventudes libertarias Zamora
1997/99? Nº “contra el sistema penitenciario”, nº “Historia de las JJLL”, C.927
Leftward Toronto 27,5x21 cm
1983 nº 1-3,
C.425
Left Bank Distribution Seattle 30 x 21 cm
1991 n noviembre
C.759
Lefte Ideación anarchische Queceta 29,5 x 20 cm
1993 n 0
C.743
Leftward Toronto Canada 27,5 x 21 cm
1983 n 2
C.425
Legalidad, La Periódico político literario y mercantil Villafranca 22 x 15,5 cm
1868 nº 3-7,
C.570
Legislació i Jurisprudencia de Catalunya Academia de Jurisprudència i legislació de
Catalunya Barcelona
1934 nº maig-desembre, 1935 nº abril
C.713
Leninista, El Butlletí del PSUC Comité Local Barcelona 35x25 cm
1936 nº 1,3, 1937 n 5-7,
EA-4
Leonteo Grupo Libertario Leonteo Sevilla 21x 14,7 cm
1996 n 1
C.851
Lerrouxista, el Órgano de los radicales de Hostafranchs Barcelona 28x22 cm
1934 nº1-3, 1935 nº4,5,
C.775
Les amis de la Liberté: Cahiers mensuels de Liason. París, Mensual, 21x27cm.
Tipografía.
1950 nº1 , 1951 nº6, 1952 nº 10-17, 1953 nº 20-22,24-31, 1954 nº 32, 1955 nº 50-55, 1956
nº 59-67 1957 nº74-79.
Les amis de la Liberté: Supplement gratuit. París, Francés, 59x42 cm. Tipografía
1956 nº s.d. s.n. “Du Rapport secret de Khrouchtchev a la revolta de Poznan. La verité est
en marche.” (1956?) (EA-5).
Les amis de Gustave Courbet: Paris-Ornans, 21x14 cm.
1948 nº3,4
Lesa Revista de la electricidad EC Construcciones electro-Mecánicas Sabadell 27,5 x 19,5
cm
1937 nº 2
C.196
Letra A, la Buenos Aires 35 x11 cm
1990 n 1 1991 n 2 1992 n 4 1993 n 5, 6,
C.949
Letras Imágenes Libertarias Federación Independiente de estudiantes 27x21,5 cm ciclostil
1964 nº noviembre (centenario Unamuno)
C.530
Lettera ai Compagni Federazione Italiana Associazioni Partigiane Roma 41,5x30 cm
1975 nº 1 (enero)
EI-3
Lettre des Objecteurs: CSOC (Comité de Soutien ...) , Lyon, 29’5 x21 cm.
1972 nº 13, C.427
Lettre du CDES,la Bulletin Centre documentation et d’etudes sociales Toulouse
1990 nº 7-11, 1991 nº 12-16, 1992 nº 17-22, 1993 nº 23-25, 1994 nº 26-29, 1996 nº 41
C.921
Lettre du CIRA París 21x 14,5 cm
1979 nº 2
Lettrisme: Centre de Créativité, París, 27x21 cm.
1971 nº 25,26 C.348
Levante: (Falange), Valencia, 37x27 cm.
1957 nº extraordinario (inundaciones Valencia), EC-7
Leviatán: Revista mensual de hechos e ideas, Director Luis Araquistain, Madrid, 24x18’5
cm y 22x15’5 cm.
1934 nº 1-3, 5-8, 1935 nº 9-19, 1936 nº 20-26, C.639
Liaison Libertaire París 29,5 x 21 cm ciclostil
1976 nº 1 1977 nº 2
C.234
Liber: Establiments col·lectivitzats Liber. Comissió de Cultura i Esbarjo, Barcelona, 23’5
x16’5cm.
1937 nº 2 (febrer), C.614
Libera: Giornale dei Libertari Autogestiti Modanesi, Milano, 28’5 x20’5 cm.
1992 nº 16, 1993 nº 18,19 C.753
Libera: Informativo do Circolo de Estudios Libertarios Ideal Pérez, Río Janeiro,
Portugués, 30x22 cm
1993 nº 27, 28, 1995 nº 45-55, 1996 nº 56-58, 60-67, 1997 nº 68-72, C.614
Libera Federacio: Organo de Anarkista Federacio Japana, 38’5 x 27 cm. Japonés.
1965 110-115, 1966 nº 116-125, 1967 nº 126-136, 1968 nº 137-146, 1969 nº 147. EB-6
Libera Volo: Órgano de Federación Anarkista, Kiota, Japón, Japonés, 35x 21’5 cm.
1991 nº 22, 26, 27, 33, C.765
¡Liberación¡: Sociología, Economía, Arte, Literatura, Revista Anarquista, Barcelona, 24
x17 cm.
1935 nº 1, 3, 4, C.580
Liberación: Órgano del Movimiento de Liberación Española, México, 27’5 x 21’5 cm.
1960 nº 25 (Febrero), C.152
Liberación Movimiento comunista de España 22x16,5 cm ciclostil
1973 nº1, 1974 nº2, 1975 nº 3,
C.330
Liberación Hacia la organizacvión unitaria de la clase obrera y del pueblo Barcelona
30,5x21 cm
1975 nº1,2, 1976 nº3-6, 1977 nº 8
C.300
Liberaj Flugfolioj Praga 23 x14,5cm.
1921 nº 4
C.670
Liberal, El: Semanario político Liberal Monárquico, Mataró 44x32 cm.
1908 nº 32 (8 de agosto)
EE-3
Liberal, El: Madrid, 48x44 y 48x33 cm.
1912 nº 12601, 1937 nº 20130, EA-4
Liberal, El: Círculo Liberal Democrático, Capellades 44x32 cm.
1913 nº 19 (noviembre)
EE-3
Liberal, El: Se publica diariamente en Madrid, Barcelona, Bilbao, Múrcia y Sevilla,
Barcelona 58’5x44 cm.
1909 nº 2993-2996 1921 nº 8514, 8170, 1922 nº 9138, EK-2
Liberal: Bilbao, 53’5x 41 cm.
1937 nº12600, 12613, 12617,
EK-2
Liberation Ouvriere: Francia, 27x21 cm. Ciclostil
1950 nº 10 (octubre)
C.289
Liberazione: Revista Mensile di política e letteratura, Firenze, 21’5x15 cm.
1955 nº 4,5,
C.814
Liberazione: Periodici settimanale, Todi (Italia) 33’5x24’5 y 35’5x24’5 cm. Ciclostil
1978 nº 2, 3, 1979 nº 4-10,
C.387
Liberdade, A: Folha Socialista Independiente. Lisboa, 46x32 cm.
1896 nº 1 (23 agosto)
EK-2
Liberacana Ligilo Liberacana Frakcio de SAT Toulouse 27x21 cm Ciclostil
1970 nº 4-8. 1971 nº 9
C.591
Liberacana Ligilo Liberacana Frakcio de SAT París /Farsta (Suecia) 27x21 cm i 29,5 x21
cm ciclostil
1971 nº 1, 1972 nº2-9, 1974 nº16-18, 1975 nº 19-21, 1976 nº 22-26, 1977 nº 27-29, 1980 nº
37, 1981 nº 38,40, 1982 nº 41,42, 1983 nº 44-46,1984 nº47-49,1985 nº 50-51, 1986 nº5255, 1987 nº56-59, 1988 nº60-63, 1989 nº 64,65,67, 1990 nº 69-71, 1991 nº74, 1994 nº 7780, 1995 nº 81-84, 1996 nº 85-88, 1997 nº89-92, 1998 nº 93, 1999 nº abril
C.591
Liberco Boletín sindicato de oficios varios CNT Barcelona 20,5 x 14 y 22,5 x 16 cm
1977 nº Mayo, noviembre,
C.164
Liberilibri Biblioteca sociale “La Pecora Nera” Verona
1997 nº 3
C.999
Libero Libero International Kobe Japón
1974 nº 0, 2 ,
C.289
Libero Accordo Torino 49x35 cm
1972 nº único (març) EJ-3
Libero Pensiero Pisa 40,5 x 30 cm
1990 nº setiembre
C.743
Liberons Nous Journal de la Cellulle alegot du Parti Communiste Français section Renault
París Ciclostil
1955 nº desembre, 1956 nº maig 1957 nº octubre
C.548
Liberta, la Numero unico per commemorare il cinquantenario del sacrificio di Francisco
Ferrer Perugia Italia
1959 nº únic (13 d’octubre)
C.867
Liberta della Cultura Bolletino dell’Associazione Italiana per la Libertá della cultura
Roma 32x5x22 cm
1961 nº 78 C.289
Libertad, La Diario demócrata independiente de Vitoria 59x42 cm
1909 nº 6398
EJ-3
Libertad Órgano del Partido Republicano de Unión Federal Radical Figueras 32,5x22,5
cm
1919 nº 244 (13 diciembre)
C.720
Libertad Periódico discrecional sin censura gubernativa al servicio de la guerra y la
revolución Barcelona 48,5 x 34 cm
1937 n 2,3,
EI-4
Libertad Boletín Regional de Bretaña Movimiento Libertario español en Francia Rennes
28x22 cm i 43x 30 cm
1945 n 1-3, 11, 23, 1946 n 36,44,45, 1947n 58,61-72, 74-79, EA-5
Libertad Para España por la República Paris 43,5 x 28 cm i 56x38 cm
1947 n 4,6-17, 1948 n 19-25, 28-40,42-45, 1949 n 47-62, 64, EA-2
Libertad Órgano del comité local de Sta Coloma de Gramanet del PSUC 32x 22 cm
1973 (cinc exemplars còpia) C.543
Libertad Boletín de los grupos autónomos de trabajadores Construcción Madrid
1975 nº 1,3,
C.088
Libertad Órgano de la Federación Comarcal del Vallés Oriental CNT Sabadell 21,5 x 16
cm
1976 n 1
C.165
Libertad Federació Catalana del Partit Sindicalista Barcelona 22x 16 cm
1977 nº 1-3,
C.165
Libertad Asociación de expresos y represaliados políticos Madrid 31,5x 21,5 cm
1978 nº 9
C.353
Libertad Sección sindical Banco Hispano Americano CNT Madrid 24,5 x 17 cm
1980 nº 11,
C.165
Libertad Coordinadora de ayuda y solidaridad a los presos anarquista Madrid 29,5x 21 cm
1987 nº 1-7, 1988 nº 8-10,
C.671
Libertad Grupo Libertad Buenos Aires 20,7 x 28 cm
1997 nº 4 1998 nº 8, 1999 nº9,10, 2006 nº39, 2007 nº 40-42,
C.860
Libertad, La Agrupaciones anarquistas Manlleu Torelló Barcelona 15x 21 cm
1998 Nº1-3, 1999 nº 4-8, 2000 nº 10,13-15, 2001 nº 16-21, nº noviembre, 2002 nº abril,
julio
C.830
Libertad para España PCE Bruxelles 42,5 x 31 cm
1965 nº febrero, marzo, mayo, junio, julio, setiembre, octubre noviembre,diciembre,1965 nº
1,2,5-9,12, Quinzenal en cada mes son por lo general dos ejemplares
EK-4
Libertada para nuestros cuerpos Boletín sobre medios para el control de la Natalidad
London 29,5 x 21,5 cm
1976 nº primavera
C.334
Libertades democráticas, las: Barcelona 47,5 x 33 y 34 x 23 cm
1868 nº 27 noviembre, nº 6 (6 diciembre)
EA-5
Libertades democráticas Boletín patrocinado por la Unión de juventudes por el
socialismo
1978 nº 25 noviembre
C.435
Libertador, El: Órgano de la Federación Librepensadora Española y Defensor de la Mujer,
Barcelona, 54x33 cm.
1910 nº 10 (17 diciembre)
Libertaire, le Hebdomadaire Anarchiste Union Anarchiste Paris 62 x 44 cm
1923 nº 250, 253,258, 1925 nº 410, 7,21, 1931 nº 336, 1937 nº 558, ED-5
Libertaire, le Federation Anarchiste Paris 60 x 43 cm
1945 nº 4, 1946 nº 26,30,37,38,42,46, 1947 nº 63,67,77,79,85,86,101,105,107-109, 1948 nº
112-118, 121,124,126, 127, 133,138,140, 141,143,144,151,152,156, 159, 162, 1949 nº 164,
165, 167-169,174,175,191-193,196, 1950 nº 212,217,227,233,240,248, 1951 nº 2532,257,
265,266, 268-274, 281-284, 286-289, 291-293, 295, 1952 nº 296 ,301,303306,308,309,318,320 328, 340, 1953 nº 369, 1954 nº especialñ (4 junio) nº 392, 393,404,
1955 nº 436,443, 444, 1956 nº 480, nº especial 14 julio,
ED-5
Libertaire, le organe anarchiste Liège 41 x 27 cm
1967 nº 3, 1968 nº 4,
EB-2
Libertaire, le Unión Federale anarchiste Paris 56x 38 cm
1968 nº 1-3, 1969 nº 4, 1970 nº 5, 1971 nº 6-8, 1972 nº 10,
ED-5
Libertaire, le Revue de synthese anarchiste Le Havre 38x 27 cm y 43x 30 cm
1978 nº 1,2, 1979 nº 7,10,12, 1980 nº 13,15, 1981 nº 16,18,19 1985 nº 54-61, 1986 nº 6271, 1987 nº 72-81, 1988 nº 82-91, 1989 nº 92-101, 1990 nº 102-105, 107-111, 1991 nº 112-
121, 1992 nº 122,124,125,129-131, 1993 nº 133-141, 1994 nº 142-151, 1995 nº 152-158,
160,161, 1996 nº 162-171, 1997 nº 172,
EI-7
Libertaire, le Tokyo 21x 15cm
1977 nº 6,11,12,1, 1978 nº 2-5,7-12, 1, 1979 nº 2-12, 1 1980 nº 2-7, 9-12, 1, 1981 nº 28,10-12, 1, 1982 nº 2-9, 1983 nº 4-8,11,12, 1987 nº 2,3, 1989 nº 2,4-6, 1990 nº 1 C.636
Libertárias Revista de cultura libertaria Sao Paulo Brasil
1997 nº 1
C.976
Libertario, El Semanario anarquista Madrid 44x31cm
1933 nº 61, 62, 67, .
EE-3
Il Libertario Settimanale anarchico federazione Anarchica Italiana Milano 60 x 43 cm
1946 nº 55, 1948 nº 128, 154, 1949 nº 171,197, 1950 251, 1951 nº 293,-300, 307, 308, 1952
n º21-23 1953 nº 28, 30,31, 1954 nº 35, 36,39, 1955 nº 63, EI-2
Il Libertario Quindicinale anarchico Milano 54 x 37
1960 nº 1,1-4, 1961 nº 5-12, 14,
EJ-3 Hay dos numero 1 diferentes
Il Libertario mensile politico e sindicale FAI Gruppo Roma Centro. 35 x 23 cm
1978 nº 1, 1979 nº 1-7,
C.590
Il Libertario mensile político e sindicale Roma 35 x 23 cm
1978 nº Marzo nº Mayo,
C.590
Libertario 8 x 26 cm
1978 nº marzo
C.013
Libertario, el Federación Libertaria Argentina Buenos Aires 40 x 29 cm
1985 nº 1-4, 1986 nº 5-8, 1987 nº 9-11, 1988 nº 12-14, 1989 nº 15, 1990 nº 17-19, 1991 nº
20, 1992 nº 24, 1993 nº 25,26, 1994 nº 28,29, 1995 nº 33, 1996 nº 34, 1997 nº 38, 1998 nº
42, 43, 1999 nº 44,45, 2000 nº 48, 49, 2004 nº 55,56,2005 nº 58, 59, 2006 nº 60, 61, 2008
nº 66,
EB-4
Libertario, el Vocero de la expresión libre de ideas y propuestas de acción Caracas
1995 nº 1, 1997 nº 7, 2000 nº 17, 2002 nº 28-30, 2004 nº 36,37,40, 2006 nº 46-48, 2008 nº
52, 2011 nº 64, 2012 nº 67,
C.999
Libertario, el CNT La Habana 43 x 30 cm
1960 nº 11,
EK-3
Libertarios y represión democrática Comité de Solidaridad presos Libertarios
Barcelona 26,5 x 22 cm
1978 nº 1-3,
C.165
Liberte, la Combattants Internationaux du Nambó republique dem ocrátique du Vietnam
33 x 24,5 cm
1949 nº 21,
C.562
Liberté : Social, pacifiste, libertaire, Paraissant tous les mois, París, 42’5x30 cm.
1958 nº 1-36, 1959 nº 37-49, 1960 nº 50-61, 1961 nº 62-73, 1962 nº 74,76-80,82-85, 1963
nº 86-94,96-98, 1964 nº 99-103, 105-110, 1965 nº 111-120, 122, 1966 nº 123-134, 1967 nº
135-142,144, 145, 1968 nº 146-154, 1969 nº 155-161, 1970 nº 165, EE-7
Liberté : Anarchistisches magazin, Wien, 29’5 x 21 cm.
1980 nº 3,4, 1981 nº 5-8, 1982 nº9, 10, 1983 nº 11, 12, 1984 nº 1-4, C.325
Liberté de l'Esprit: Cahiers mensuels destines a la jeunesse intellectuelle. Editor: Claude
Mauriac, París, Francés, Mensual, 28x21 cm. Tipografía.
1949 nº1, 1950 11-13,15, 1951 nº20,22-24,26, 1952 nº 34,36, 1953 nº 38,41 (EO-1)
Liberté Syndicale, La: Organe Indépendant pour un syndicalisme libre, París, 56x43’5
cm.
1949 nº 4,7, EJ-3
Libertes: Hebdomadaire politique du socialisme Fonde le 1er Janvier 1941 dans la
clandestinité “L’Union des Travailleurs fera la Paix du Monde”, París, 42’5 x29’5 cm.
1945 nº 65,71, EB-2, EB-6,
Libertin: Suplemento de “Nueva Humanidad”, Barcelona, 25x17’5 cm.
Nº 1-4, 7-9, falta año C.211
Liberto Ateneu Llibertari Lleida
1991 nº 0
C.850
Liberty: Not the daughter but the mother of order, Proudhon, New York, 35x 27 cm. y
17x15’5 cm.
1892, nº 237, 1893 nº 278, 1906 nº 391, 395, 1907 nº 397,399-402, 1908 nº 403, C.152
Libre Concurso: Revista quincenal de pedagogía, ciencia y sociología, Barcelona, 24’5x
17’5 cm.
1903 nº 3, C.667
Libre pensamiento Taller de debate confederal CGT Madrid 30 x 21 cm
1988 nº 1, 1989 nº 4,5,1991 nº 6, 1992 nº 10, 11, 1993 nº 12-14, 1994 nº 15-16, 1995 nº
19, 1996 nº 21, 1997 nº 24, 1999 nº 29, 30, 2000 nº 32-34, 2001 nº 35-36, 2004 nº 45, 46,
nº diciembre, 2005 nº 49, 2006 nº 50-52, 2007 nº 55, 2008 nº 57 nº marzo, 58, 2010 nº 64,
65, 2011 nº 67 C.848-982
Libre Pensador, el : Periódico quincenal órgano de la Juventud Democrático Libre
Pensadora, Barcelona, 38’5 x 27’5 cm.
1886 nº 2 , 3, EA-4
Liga Patriótica, La: Diario Altruista Órgano de la Clases pobres de la República, Habana
(Cuba). 60x45cm.
1909 nº 123 (16-octubre) Habla sobre Ferrer i Guardia.
Linguo Kosmopolita: Monata gazeto por la Teoria Konformigo de la Linguo Internacia
Esperanto. Ginebra, 24 x 16 cm.
1912 nº1-3,
C.670
Litova Stelo El donata de Litova Esperanto Asocio, Kaunas (Lituania) 32x24 cm
1922 nº 2,3, 1923 nº 7,8
C.888
Litoral Agrícola, El Federació de Sindicats agricoles del litoral, Vilassar de Mar, 24’5x17
cm
1935 nº 74
EL-5
Llama proletaria, la Organo de los sindicatos únicos de la CNT AIT Terrassa CNT 22 x
16 cm
1981 nº 0,1,4, 1982 nº 2 de maig ,21,29, C.198
Llama proletaria, la Organo de los sindicatos únicos de la CNT AIT Terrassa
1997 nº1-5,
C.198
Llamada, La: Grupo autónomo Telefónica, Barcelona 32 x 22 cm
1981 nº 2,
C.282
Llamp, el Portaveu català republica independent de les comarques de la Castellania i del
Priorat 31,5x 21 cm i 33,5 x 22,5 cmç
1921 nº 4,8, 1922 nº 16,18,20, 26-28,30-32, 34,35 1923 nº 37,41-43, 45, 47,48,50-52,
54,56-58, 1924 nº 61,62,65,67,6970,72,73,78,80,84, 1925 nº 85,86,89,90, 93, 96, 1926 nº
109-111, 113,121,122, 126,127,132, 1927 nº 137-140,145, 148,1928 nº 160, 177,179, 1929
nº 181, 1930 nº 205, 210,211, 1931 nº 241,242, 244, 247, 1932 nº 263,264,272274,275,
1933 nº 278,279,281,286,
EE-1
Llamp, El : Al sservei de la nació Catalana Revista d’opinió debat, Barcelona 26 x 20,5
cm
1985 nº 19-22, 26,30,34,37,39 1986 nº 41,42,44,47,50
C.632
Llançadora, la Cooperativa popular de teixidors a mà secció cultura. Gracia Barcelona
22,5 x 16 i 27 x 19,5 cm
1935 nº 13,1,8, 1936 nº 24, 1938 nº 48,
C.582
Llar Xixón Asturias 15 x 21 cm
1995 nº 7-9, 1996 nº10.-15, 1997 nº 17-19,21, 1998 nº22-31, 1999 nº 32,33, C.849
Llavor Escola Nacional Graduada de nens Vilanova i la Geltgru 22 x 14 cm
1935 nº 1,3,
C.330
Llavor Nova Portaveu dels auxiliars de Farmacia Barcelona 24 x 17 cm
1934 nº 4, 1935 nº 9, 10,
C.776
Lleida me la sua Lleida
1993 nº 1,
C.850
Lletra A Assemblea llibertària del baix camp Reus 30,5 x 21 cm
1982 nº 3, 1983 nº 6,especial, 8,9, 1984 nº 10,14, 1986 nº 16-18, 1987nº 19-23, 1988 nº 2426, 1989 nº 27-29, 1990 nº 30-32, 1991 nº 33,34, 1992 nº35, 36, 1993 nº 37-39, 1994 nº
40-42, 1995 nº 43-45, 1996 nº 46-48, 1997 nº 49-51, 1998 nº 52,53, 1999 nº 54-56, 2000 nº
57,58, 2002 nº 59, 2003 nº 60,61. 2005 nº 63, 2007 nº 66, 2009 nº marzo,
C.824
Lletres Butlletí del llibre català Barcelona 27 x 20 cm
1978 2,
C.570
Lleura i cultura Federació d’ateneus de Catalunya Barcelona
1986 nº 1, 1987 nº 2, 1988 nº 3, 1989 nº 4-6, 1990 nº 7,8,10, 1991 nº 11-13, 1992 nº 15,
17,18, 1993 nº 19-21, 1994 nº 23, 1996 nº 28,29, 1997 nº 32,
C.746
Llibertari CNT Girona ,31,5 x 21,5 cm
1979 12,15, 1980 nº 17, C.164
Llibertaria Info guia Vinarós Castelló
2001 nº 3,3,4,
C.988
Llibertat Organ dels catalanistas republicans i defensors dels interesso
s del districte II Ateneu Nacionalista Llibertat (carrer Aldana 5 Locals Olympia)
1932 nº 1 (octubre)
C.1031
Llibertat , la Deutschsprachiges organ der vereinigten sozialistischen partei von
Katalonien PSUC Barcelona 45 x 32,5 cm en alemany
1937 nº2-10,
EA-4
Llibertat Òrgan oficial antifeixista del consell municipal Mataró 46 x 31 cm
1937 nº 314
EB-6
Llibertat Secció sindical del BIC CNT Barcelona
1977 nº 0,1,2. 4,5,
C.198
Llibertat Associació catalana de expresos politics i socials Barcelona 30,5 x 21 cm
1976 nº 1,3, 1977 nº 4-6, 1978 nº 9, C.383
Llibertat Associació catalana de expresos politics(resistens antifeixistes) Barcelona 30,5 x
21 cm
1987 nº 30,
C.383
LLibertat! Publicació de suport als i les preses politiques
2003 nº 0, 2005 nº 3,5, C.978
Lliga Sardanista de Catalunya: Butlletí, Barcelona,24x19cm.
1933 nº3,5, 1934 nº 9,14,, 1935 nº19, 20,21,26. C.802
Lliure San Boi Ateneo Libertario de Sant Boi 21 x 30 cm
1995 nº 0, 1996 nº 1-4, 1997 nº 5,6, 1998 nº 7,8, 1999 nº 9,10, 2000 nº 11, C.977
Llogater Portaveu Unió de llogaters de Catalunya Barcelona 28 x 21,5 cm
1933 nº1
C.246
Lluita Federació de Dependents de Catalunya Barcelona 46,5 x 34 cm
1925 nº 35,
EI-1
Lluita Portaveu del Centre Democràtic Republicà Rubí 32,5 x 22,5 cm
1932 nº 134,138,139, 141,142,144-147,
EB-4
Lluita Federació de dependents i tècnics del comerc i de la industria de Catalunya
Barcelona 38x 28 cm
1932 nº81-83, 1935 nº111,
EI-1
Lluita Òrgan al Vallés Oriental del POUM i JCI Granollers 45 x 32,5cm
1937 nº 1
EA-4
Lluita Portantveu dels traballadors Catalans a Franca Prís 60x 43 cm
1945 nº2,4,6,9,12,17,20-28,31, 1946 nº32,64,66-78, 80,81, 1947 nº82-95,105-109,
113,114,118,121-129,131-133, 1948 nº134-150, 152,153, 155-171,173-185, 1949 nº186195, 197-236, 1950 nº237-270,
EB-5
Lluita PSAN 32 x 22 cm ciclostil
1970 nº4-11, 1971 n,º12-19, 1972 nº20-29, 1973 nº30-37, 1974 nº38,39, 41-44, 1975 nº 4555, 1976 nº56-61, 1977 n,º64,66-68, 1978 nº71,73
C.046
Lluita Partit socialista d’alliberament nacional dels apisos catalans (provisional) Barcelona
32 x 22 i 42 x 38 cm
1974 nº40,41, 1975 nº42-47, 1976 nº 48-53, 1977 nº54-59, 1978 nº60-63,65, 1979
nº70,72,75, 1980 nº76-80, 1982 nº99,102, 1983 nº103,105, 1984 nº111-113, 1985 nº115,
116,
C.363
Lluita Pel socialisme i la independència dels Paisos Catalans 33x 23,5 cm
1979 nº 2,3,7, 1980 nº 8, 1982 nº24, 1983 nº25, 26,28-30, 1984 nº31, 35, 1985 nº37,39,
1986 nº41-43,45,46 1987 nº53
C.1023 y c.323
Lluita autónoma estudiants de la Universita Autónoma de Barcelona Bellatera
1977 nº2,3,5-7,
C.286
Lluitem!...: Periòdic República Autonomista, Vilafranca del Penedes,44 x 32cm tipografia.
1910 nº4 (5 febrero)
Lofornis Cuadernos Literario de colaboración Barcelona 21x14,5 cm
1982 nº XII, XIII, 1984 nº XX, XXI,
C.387
Lorena Stelo Francorienta Federacio Nancy, 25x16,5 cm Esperanto.
1909 nº 5 (mayo)
C.670
Loro, El Periódico Ilustrado Joco Serio Barcelona 41x30,5 cm
1880 nº 10 (31 enero), 1881 nº 12 (26 marzo)
EA-4
Loro Indiscreto, el: Revista del Pueblo Barcelona 32x22 cm ciclostil
1972 nº 1,2, 1973 nº 4, 1974 nº marzo, nº octubre, C.133
Lotta Anarchica Voce del campeggio Internazionale anarchico supplemento a Seme
Anarchico Torino 35x25 cm
1954 nº 10 (octubre)
EB-4
Lottananza Barcelona 28x20,5 cm
1980 nº 4
C.425
LPE Libertad para España Portavoz democrático de los Trabajadores españoles emigrados
en Europa Occidental Bruxelles 42,5x31 cm
1967 nº 9, 13, 17-20, 1968 nº 23,26
EK-4
Lucha: Director Marcelino Domingo, Barcelona, 58x39 cm 59’5 x 54’5 cm.
1917 nº 219, 318, 378, 1918 nº 570, 1920 nº 833
EA-2
Lucha: Publicación Cristiana Social Anticlerical de Cultura Progresista y Regeneradora,
Sabadell, 46x33 cm.
1932 nº 2-11,
EC-2
Lucha: Boletín Unión Sindical Obrera. (Emigración). 30x 21 cm.
1970 nº 4
C.087
Lucha: Periódico Marxista- Leninista, Barcelona, 29’5 x 21 cm.
1971 nº 1,2, 1972 nº 3-8, 1973 nº 9,10, 1974 nº 16, 1975 nº 25, C.135
Lucha: Periódico Obrero, Barcelona, Ciclostil.
1976 nº 28,31,
C.135
Lucha Antiimperialista: Órgano de expresión para Cataluña de los Comités
Antiimperialistas y UEV, Barcelona, 27’5x 21’5 cm. Ciclostil.
1968 nº 2 (Julio)
C.084
Lucha de Clases: Diario Socialista del Norte y Portavoz de la UGT, Bilbao, 53’5x 40’5
cm.
1937 nº 1936, 1956, 1980
EJ-5
Lucha de Clases: Órgano Comunista Internacional (sección Española de la IV
Internacional), Lyon, 50’5x 33 cm.
1945 nº 1, 1946 nº 7,
EI-3
Lucha de Clases: Órgano de Formación Económico Política de los grupos de Acción y
Unión Proletaria, 27x21 cm y 29’5x 21 cm. Ciclostil.
1966 nº 15, 1967 nº 16, 1968 nº 19
C.135
Lucha de Clases: Barcelona, 22x16 cm y 29’5x 21 cm. Ciclostil.
1970 nº 1,2, 1971 nº 3, 1972 nº 5,6, 1973 nº 7,8, 1974 nº 10-13, 15,
C.135
Lucha Comunista Partido Obrero Revolucionario (Troskista Posadista) sección española
de la IV Internacional Posadista Madrid 32x22 cm
1980 nº 20 (mayo)
C.388
Lucha Electoral: La Coruña, 38x 27’5 cm.
1872 nº 2 (4 abril)
EK-5
Lucha Estudiantil: Comités de Lucha universidad Popular, Organización Estudiantil
Federación de Comunistas), Madrid, 31’5 x 21’5 cm. Ciclostil.
1972 nº 1,
C.613
Lucha Estudiantil: Plataformas anticapitalistas Estudiantes del Bajo Llobregat, 31’5x 21’5
cm. Ciclostil.
1976 nº 1 (mayo)
C.087
Lucha Juvenil: Federación Jóvenes Comunistas de España, Madridm 28x22 cm.
1978 nº 21,
C.435
Lucha de Liberación de los Pueblos Oprimidos: Órgano del Comité Central del Partido
Comunista de España (Internacional) Barcelona?, 22x16 cm.
1970 nºabril, nº julio, nº septiembre, 1976 nº 4, 1977 5,6,
C.226
Lucha Libertaria: (Ex “Voluntad”) Federación Anarquista Uruguaya, Montevideo,
40’5x29’5 cm.
1957 nº 171-177, 1958 nº 178-188, 1959 nº 189, 190, 1960 nº 200,
EI-4
Lucha Obrera Barcelona 60x45.5 cm
1923 nº 11 (15 diciembre)
EJ-5
Lucha Obrera Publicado en interés de los trabajadores. México 46,5x32,5 cm
1943 nº especial agosto, 1944 nº 15, EB-2
Lucha Obrera Partido Obrero Revolucionario Trotskista Sección española de la IV
Internacional Ciclostil 32x21,5 cm
1970 nº 140, 1971 nº 149, 156,
C.134
Lucha Obrera Plataformas y comisiones anticapitalistas de empresa Tarragona Ciclostil
31,5x21,5 cm
1975 nº 5 (enero)
C.125
Lucha Obrera Órgano de expresión de los trabajadores de CISPALSA Barcelona 32x21
cm Ciclostil
1972? Nº ¡Todos unidos¡
C.653
Lucha Obrera Boletín de las Comisiones obreras de Zona Franca, Barcelona 32x22 cm
ciclostil
1972 nº 1 (diciembre)
C.312
Lucha Obrera Revista de la CO de Mevosa Barcelona 32x22 cm Ciclostil
1973 nº febrero, nº5,6,
C.653
Lucha Obrera Por la creación de un Frente Marxista Revolucionario (Acción Comunista)
Bochum RFA 21x15 y 42,5x30,5 cm
1973 nº 16, 1974 nº 19,21, 1975 nº 24, 25, 27, 28, 1976 nº 30
EL-5
Lucha Obrera Revista de la mesa de Unificación de la Izquierda Revolucionaria.
Barcelona 32x22 cm
1977 nº1-8, 1978 nº 9-13,
C.108
Lucha Obrera Órgano de la F Comarcal de Montsià i Baixebre CNT 31,5x21,5 cm
Ciclostil
1978 nº 1-5,
C.164
Lucha Obrera Revista de las Plataformas de Lucha Obrera Madrid 32x21,5 cm
1980 nº 9-11, 1981 nº 13, hi ha dos número 11 diferents
C.545
Lucha permanente Decir la verdad es revolucionario Frente Sindicalista Revolucionario
Barcelona ciclostil 31,5x21,5 cm
1974 nº 2, 1975 nº 3, 1976 nº4, 6, 7
C.133
Lucha Popular Portavoz del Frente de Barios de la Organización Comunista Bandera Roja
Barcelona 30x21 cm ciclostil
1972 nº 1 (junio)
C.590
Lucha Social Semanario Sindicalista Revolucionario CNT Lleida
1922 nº 115 (julio)
C.388
Lucha Social Colectivo Peninsular de Libre información San Sebastián 31,5x 21,5 cm
1978 n 1-3, 1979 n 4,
C.198
Lucha Socialista Izquierda Socialista (Ex Fracción disidente del MIR) Frankfurt 35x25 cm
1979 nº 6
EB-6
Lucha y teoría Barcelona 32x22 cm
1974 nº1, 1975 nº 2-4, 1976 nº 5-7, completo C.130
Lucha de los Trabajadores de la Seguridad Social Comisión de Trabajadores de la
Seguridad Social Barcelona 29,5x21 cm
1973 nº enero
C.152
Lucha Urbana Comisión Obrera de Barrio de Barcelona Ciclostil 22x16 cm
s/f (años 70) nº 1
C.023
Luchador, El: Periódico Republicano Radical, Barcelona, castellano, 35x25cm.
1919 Nº 1 (octubre). EB-2
Luchador, El: Periódico de sátira, crítica, doctrina y combate, Barcelona, castellano,
55x38'5cm.
1931 nº 23,29,36,39,48, 1932 nº 53,55,57-60,62,64,65, 68-76,78,79,81,83-88,90,91, 1933
nº 92-106,108, 110,111,114,117,119,121. Hi ha mes exemplars incomplets EA-5
Luchador, El: Boletín Interno de la FL de GGAA de Toulouse. Castellano, mensual
27x21cm y 29'5x21 cm. Ciclostil. Colección completa
1968 nº1 (oct.1968) -1976 nº92 (mayo/junio 76).(C.264-265-266)
Lumen A vida e o ideal Crítica sociología arte Lisboa 21,5 x 14 cm
1912 nº 8 (Hi ha un article sobre l’escola moderna) C.1035
Lumen: Revista científico-filosófica de estudios psicológicos. Tarrassa, Castellano,
Mensual, 24x17cm.
1918 nº Septiembre, nº octubre, nº noviembre, nº diciembre, (C.590)
Lumturo, la: Per esperanta politika gazeto tutmonda por la interesoj … Bremen 30x22 cm
191.? Nº 1
C.660
Luna Primera revista cultural del exilio en España 30x 22 cm
1939-1940 nº 1 al 30 completa facsimil FC-3
Luna Fanzine feminista La Laguna tenerife
1999 nº 6,7, C.1014
Luna de Madrid madrid 36 x 27 cm
1984 nº 11,13,
EL(1) 1
Lunes de El Imparcial, los: Madrid 42x31 cm
1920 nº 19168, 1922 nº 198641923 nº 19972,201116,20176, 20182, 20184,20194, 22204
EL-4
Lunula Revista de arte y literatura del Ateneo Obrero de Gijón
1999 nº 13
C.976
Lurra ta Askatasuna Federación Anarquista Ibérica Villareal Castellón
1993 nº extra
C.921
Lusco e Fusco CNT AIT Santiago Compostela (A Coruña)
1984 nº 0,
C.921
Luta Popular Movimento reorganitzativo do partido do proletariado Lisboa
1974 nº 23
EI-4
Lutte, la Bulletin de discussion politique et syndicale París 27x21 cm
1950 nº 8
C.669
Lutte, la Pour l’unite de la nation par la revolution sociale París 50x32 cm
1950 nº 4
EB-2
Lutte, la Organe bi mensuel des communistes français indépendants París 46x37,5 cm
1951 nº 28
EB-2
Lutte de classe Pour la reconstruction de la quatrieme Internationale Mensuel Troskyste
París 24x16,5 cm
1972 nº 5, 1973 nº 7,10-14, 1974 nº 16,19,23,
C.424
Lutte de classe, la Paris 31x21 cm
1956 nº2, 1957 nº 7
C.548
Lutte de classe Groupe de liaison pour l’action des travailleurs París 29,5 x 21 cm
1977 nº marc, nº maig-desembre, 1978 nº gener-març,
C.125
Lutte de classe, la Organe de l’Union Communiste (Trotskyste) París 45x27,5 cm
1947 nº 89
EB-2
Lutte Ouvriere Pour que Mai 68 féconde et régènere le mouvement ouvrier. París 43x29,5
cm
1968 nº4,8,19,
EB-2
Lutte Ouvriera Travaillerus français et emmigres, tous ensemble!. França 29,5 x 21 cm
1970 nº 3
C.349
Lutter! Union des Travaillerus Communistes Libertaires (UTCL) París 26,5 x 20,5 cm
1984 nº 8
C.860
Luttes PSU Section du Veme Arondissement París 27x20 cm
1968 nº 3
C.548
Luttes et des rires de femmes ,des Tribune d’echange et de Liaison des femmes Montreal
Quebec 26,5 x 20,5 cm
1980 nº 4
C.334
Lux-Charitas: Do Sarau da Associaçao da Imprensa. Cofre de Socorros a Viuvas e
Orpháos, Lisboa, 28x22 cm.
1897 nº s/f C.788
Luz, La: República Democrática Federal, Igualdad, Justicia, Moralidad, Orden, Barcelona,
31’5x 22 cm.
1870 nº 4 (17 enero). C.342
Luz: Semanario Democrático, Órgano de la Sociedad “La Luz de la Verdad”, Gracia,
26’5x18 cm.
1890 nº 2 (9 marzo), C.613
Luz: Revista Literaria Instructiva. Órgano de la Asociación de Matarifes de Barcelona,
Barcelona, 27x21’5 cm.
1902 nº 1-10, 1903 nº 11-16, 18, 19, C.222, FE-3,
Luz: Diario de la República, Madrid, 46x32’5 cm.
1932 nº 17-81, 83-309, 1933 nº 310-331, 333, 334-368, 370-408, 457,474,512, 571, 576,
582, 583, 594 1934 nº 637,649,667, 706,707,710-737,739-742, 744-783, 785,789-821, 824828,830, 831, 833 EE-2
Luz Negra Libertarios de Horta y Carmelo Barcelona 31,5 x21,5 cm
1978 nº1
C.165
Luz Roja Presencia en renfe del Partido obrero de Cataluña 32x22 cm
1980 nº 1
C.435
Luz y Vida Portavoz del grupo Espartaco, Gironella (facsímil)
1932 nº 1-5, 1933 nº 6-25, 27, 28 C.921
Lyceens Gardent la parole, les Comites d’action des lycees de Marseille Marseille 29,5 x
22,5 cm
1970 nº1
C.580
Ma ! Revue Anarchiste Geneve 30x21 cm
1985 nº2-5, 1986 nº 6-10, 1987 nº 11-15, 1988 nº16 C.459
Macondo Santa Coloma de Gramanet 42x31 cm
1978 nº 0, 1
EB-4
Macrocosmo Revista espiritista naturista Cenaculo El progreso del Alma Barcelona
1935 nº 30 (diciembre)
C.924
Madeja política, La: Barcelona 31x44 cm.
1874 nº 33,37,40, 44,48,50 EB-6
Madre del Cordero, la Barcelona 32x22 cm
1976 nº 1 (único) diciembre
C.165
Madrid Cuadernos de la Casa de la Cultura Valencia 31x24 cm
1937 nº 2 (mayo) C.787
Madrid Cómico Periódico semanal literario festivo ilustrado, Madrid 35’5x24 cm
1887 nº 250 (2 diciembre)
EI-1
Madrid en Pie Movimiento Comunista de España Madrid 29’5 x 21 cm
1975 nº 13, 1977 nº 14
C.280
Maghres an Nidal Guerville Francia 38x28 cm
1976 nº5 (octubre)
EB-6
Magisteri Català, el Federació de Mestres nacionals de Catalunya Barcelona 28x22 cm
1932 nº 15 (15 de setembre)
C.614
Magisterio Español, El: Periódico de Instrucción pública, Madrid, 24 x15 cm.
1926 nº 7473, 7551, 7588, 7591, 7594, 7598, 7606, 7616, 7621, 7631, 7648, 1927 nº 7653,
7655, 7660, 7663, 7670, 7700, 7741, 7746, 7766, 7852, 7858, 7859, 7862, 7869-7871,
7874, 7878, 7881, 7883, 7886, 7892, 7898, 7910, 7912, 7913, 7918, 7919, 1928 nº 7937,
7941, 7952, 7954, 7960, 7964, 7984, 7986, 8007, 8016, 8046, 8112, 8114, 8116, 8120,
8124, 8128, 8130, 8136, 8140, 8142, 8152, 8182, 8184, 8187-8189, 1929 nº 8284, 8290,
8295, 8343 FN-3
Todos encuadernados en un mismo volumen no correlativos
Mai 68 Notre lutte continue Journal des comités d’action etudiants travaillerus Marseille
28’5x21’5 cm
1968 nº 2 (desembre)
C.614
Mai Enrera: Butlletí del lub Excursionista de Gràcia. 24x 17 cm.
1927 nº25, 1932 nº 87 1935 nº 126, 1936 nº 129 1937 nº 141, 143,
C.612
Mai no morirem Butlletí Interior del Casal Català d’Angulema 27x21 cm
1960 nº 27
C.152
Maig del 78 Revista informativa del MEC Barcelona
1978 nº 0 (febrer)
C.930
Mainada, La: Barcelona 16x22 cm.
1921 nº 2,3,5-8,10-13,15,16
C.847
Mainada Impremta del grup Escolar l’Escolà normal de la Generalitat Barcelona, 22 x14
cm.
1936 nº6 (maig/ Juny).
C.612
Malgranda Revuo Svedujo 21’5x14’5 cm Esperanto
1946 nº 1
C.847
Mambrú Contrainformaciónm antimilitarista Zaragoza
1988 nº 21-23, 1992 nº 43, 1993 nº 44,
C.930
Manifesto, Il Mensile diretto da Lucio Magri e Rossana Rossanda Edizioni Dedalo Roma
28x27’5 cm
1969 nº 2,3,
C.383
Manifiesto En lucha por la revolución socialista Marxistas Leninistas Unión de Marxistas
Leninistas 31’5x21 cm
1973 nº 4, 1976 nº 19, 1977 nº28,
C.129
Manifiesto, el Unión de Juventudes Comunistas de España Madrid 37x31’5 y 43x31’5 cm
1978 nº 1-3, 5, separata “Hagamos cumplir la constitución” 1979 nº 6, 7, 10, 14,
EB-6
Mano oculta, La Madrid 44x31’5 cm
1869 nº 11 (8 abril)
EC-2
Manos Limpias Semanario Republicano de lucha civil Madrid 57x42 cm
1934 nº 4 (25 septiembre)
EI-2
Manresa Editado por FET y de las JONS Manresa 43’5x32’5 cm
1956 nº 2131 (24 diciembre)
EB-6
Manxa Guadiana Grupo literario Ciudad Real 22 x 16 cm
1983 nº 22, 1984 nº 23-26, 1985 nº 27-31, 1986 nº 32-35, 1987 nº 36-39, 1988 nº 40, 1989
nº 45-47, 1990 nº 48 1991 nº 55, 1992 nº 56-59, 1993 nº 60-63, 1994 nº 64-66, C.374
Mañana: Portavoz del Partido Sindicalista en Cataluña, Barcelona, castellano, 60x44'5cm.
y 45x32 cm.
1937 Nº 1, nº 5, 1938 nº 419, 420, 1939 nº422, 425, 427, 429, 431, 434, 437. EI-2
Mañana Tribuna Democrática Española, París 32x 22 cm.
1965 nº 1-10, 1966 nº 11-16 + suplemento (octubre).
C.512
Maquinista Obrera: órgano de los Trabajadores de Maquinista por la Organización de
Comisiones Obreras. Barcelona 15’5 x 22 cm.
1972 nº 6 (13 marzo)
C.140
Maresma Asociación Vecinos Maresma Barcelona 29’5x21 y 32x22 cm
1974 nº junio, julio, 1975 nº enero
C.146
Maresme Verd Coordinadora ecologista del Maresme Mataró 32’5x22’5 cm
1983 nº 2, 1984 nº 3-10, 1985 nº 16,17,20,21, 1986 nº 22,
C.593
Margarida i altres herbes Col·lectiu per l’aniquilació de tota classe de Pol·lució (País
València) 31’5 x21’5 cm
1977 nº 2,3,
C.324
Margarita, la Eco de la Juventud Carlista de Barcelona 32x24 cm
1870 nº 7 (18 junio)
C.721
Marge Homosexualites Marginalite París 37’5 x 28 cm
1976 nº 11 (octubre)
EA-4
Marginados, Los Domus Pacis Valencia 27x20 cm
1977 nº2, 1978 nº 6-8,
C.171
Marinada Publicació Mensual Palamós 24’5 x17 cm
1914 nº 2, 3, 10, 1916 nº 29,
C.166
Marsellesa, la Periódico de Unión Republicana Barcelona 44’5x32 cm
1892 nº 5 (9 abril)
EI-4
Mas Lejos Crítica Ideas Documentación social y económica Barcelona
1936 nº1-9,
EF-1
Martell, el Ateneu Mataró 31’5x21’5 cm
1980 nº 1, 1981 nº2, 3 ,6, 1982 nº 8, 9, 13, 1983 nº 14-18, C.165
Martello, Il Centro di Documentazione di Modena Modena 33x22 cm
1978 nº 4,
C.373
Martillo Organo de la Industria siderometalúrgica de Cataluña CNT AIT Barcelona
21x14’5 cm
1946 nº 4 (1 junio)
C.114
Marxa Moviment Socialista de Catalunya 29’5x21 cm
1971 nº gener, novembre,
C.301
Masses París 22’5x14 cm
1939 nº 2,3,
C.645
Masses Socialisme et liberté París 24x15’5 cm
1946 nº 1-6, 1947 nº 7-11, 1948 nº 12,13,
C.050 y 645
Masses Information Recueil mensuel de textes et de documents París 27x21 cm
1952 nº 10,11, 1953 nº 9-12, 1954 nº 3,
C.385
Masses Ouvrieres Les editions Ouvrieres París 20x13’5 cm
1962 nº 182, 183, 1966 nº 229, 1967 nº 237,243, 1968 nº253, 1969 nº258,260, C.802
Mástil Campamento Volante Francisco Franco Falange Oviedo 35x50 cm
1945 nº 18
EH-2
Match!, the Anarchist Monthly Tucson (Arizona)
1974 nº 2 (Vol.5) EB-4
Materiales para la lucha ideológica 29’5x21 cm
1976 nº 1 (noviembre )
C.501
Materiali per l’Intervento Milano 33x22 cm
1981 nº 2 (Noviembre)
C.431
Materialismo e Liberta Periódico di azione e studi Libertari Milano 33’5x24 cm
1963 nº 1, (enero)
C.344
Matí, el Barcelona 50x34 cm
1929 nº 166, 1930 nº212,213,224,397, 399,403,404,409,426,427,439,454, 477, 1931 nº
608, 620, 750,755, 777, 812, 1932 nº 818, 1933 nº 1231,1284, 1934 nº 1670, 1735, 1935 nº
1783, 1936 nº 2110,2127, 2137,2152, 2159,2171, 2182, 2192, 2206,2211, 2213,
ED-2
Matiner, el Diari del Matí fet a la nit Barcelona 27x21 cm
1927 nº (7 maig)
C.721
Mató, El Ateneu Popular del Clot Barcelona 34’5<19’5 cm
1978 nº 1 (maig)
C.300
Matrona Moderna, la Órgano de Publicidad científica Gorgole Barcelona 27’5 x22 cm
1928 nº 9 (febrero)
C.847
¡Maura no! Semanario Republicano Radical Valencia 50x34 cm
1914 nº 4 (11 julio)
EA-2
Mazo, el Acción Comunista 31’5x22’5 cm
1976 nº 3 (junio)
C.285
Merche, La Journal gratuit Toulouse 32x24 cm
1970 nº 3 bis
C.580
Mediterráneo Revista Ilustrada de Turismo Barcelona 31,5x22 cm
1926 nº 6, 1927 nº 13, 18, 1928 nº 77, 79 C.810
Meilleurs Oeuvres des auteurs rationalistes Aux editions de l’idee Libre París 21x13,5
cm
1935 nº 22
C.179
Meksika Revuo Monata Jurnalo de la Akademio Zamenhof Mexic 19x14 cm
1907 nº 2 agosto
C. 670
Meksika Stelo Guadalajara Mexico 19x14,5 cm
1910 nº 20 (julio) C.670
Mendigoxale Semanario Nacionalista Bilbao 35x25 cm
1932 nº 2 (26 marzo)
EI-4
Mensagero, El Diario de la tarde militar, político literario y comercial Madrid 45x31 cm
1840 nº 750-752, 764, 769,772, 773, EK-6
Mentalismo Revista de Psicología trascendental y ciencias afines, Barcelona 27,5x21,5 cm
1912 nº3, 4, 8, 1913 nº 9, 11, 13-15, 20 1914 nº 21, 24, 25 nº 14 Incomplet C.423
Mentidero El: Semanario Satírico Madrid 32,5x22,5 cm
1915 nº 111 (6 marzo) 1920 nº 372, 375, 382,
C.582
Mercantil Valenciano, el Diario político Independientye Valencia 60x50 cm
1933 nº22493 1937 nº 23746, 23925,
EB-5
Mercure de France Societet du mercure de France París 22,5x14,5 cm
1903 nº 158, 1906 212 1913 nº 391
C.806
Meridià : Setmanari de literatura, art i política, Tribuna del Front Intel·lectual Antifeixista,
Barcelona, 50x35 cm. Col·lecció completa.
1938 nº 1-51, 1939 nº 52,53, EI-2
Meridional O Mensario Algarvio Faro (Portugal 45x33,5 cm
1979 nº5,6,
EJ-2
Mestre Titas, El: Setmanari Popular d’Acció Social Catolich Tradicionalista, Barcelona,
43x32 cm.
1910 nº 40 ( 4 octubre), EK-6,
Mestre Titas, Lo: Setmanari Escolar Carlí, Portaveu del Requeté, Manresa,
1897 nº2-4, 9-15, 20-22, 24-27, 1898 n 29-66, 68-78,80, 1899 nº81-89,91-102, 1907 nº 220, C.712, EI-10
Metal Órgano mensual de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industrias
Metalúrgicas, Méxic 34,5x23,5 cm
1963 nº 6, 1964 nº 4,
C.690
Metralla: Barcelona,45x33cm.
1908 nº 74, 75, 77-82, Núm. Desé Extraordinari Novembre 1909 nº 100, 103,108,109,112,
1910 nº 2-10, 1911 nº 11-18,21-23, 28 EF-2 y cajas B
Metralla Barcelona 35x50 cm
1919 n único (23-11-1919)
EF-2
Metroperaio Per una informazione di classe Suplemento a contro informazione Milano,
29’5x21 cm
1982 nº junio
C.272
Mi Revista Barcelona 31x 21 cm
1913 n 22
C.771
Mi Revista: Ilustraciones de actualidad. Pensar alto, sentir hondo y hablar claro. Barcelona
1936 nº 2,4, 1937 nº 8-14, 16-19, 21, 24, 26, 1938 nº 32,35-37, 42, 43, 46, 47, 50-52, 54
C.772
Migranto, La: Oficiala Ligio de la Esperantistaj Naturamikoj Antwerpen (Bélgica) 20’5x
15 cm.
1968 nº2(37)
C.313
Mil Fuegos devorando al poder esporádico libertario Montevideo 22x35 cm
1999 n 6
C.858
Milana Esperantisto Oficiala organo de la Milana esperantista Rondo Milán 20,5 x 13,5
cm
1913 n 1 (gener)
C.670
Mili KK Casal de la Pau Barcelona
1987 n 1 ,2
C.830
Milicia Obrera Circular 31,5 x21,5 cm ciclostil
1972 n 1 (desembre)
C.087
Miliciano Rojo, el: editado por las milicias del cuartel Carlos Marx PSU UGT Barcelona
45x32,5 cm
1936 n 20,21,
EI-4
Militando: Por una sociedad anarquista Sydney South 21x17 cm
1975 n 2
C.324
Militant órgano del comité confederal de la USO de Catalunya 31,5x21 cm
1971 n mayo
C.085
Militante,el Organización Revolucionaria de Trabajadores ciclostil
1973 n 4, 1975 n separata al 5, 6,7, 1976 n 10,11,1978 n 12-14,
C.715
Militante Autonomia organizada Madrid
1983 nº 1-4, 1984 nº 5-10, 1985 nº 11-16, 1986 nº 17, 18, 20-22, 1987 nº 23-28, 1988 nº
29-34, 1989 nº extra enero, 35, 37-40, 1990 nº 41, 43, 1991 nº 47-52, 1993 nº 53-58, 1993
nº 59-61, 63,
C.916
Minerva: Portaveu del C.E. Minerva, Barcelona, 22x16’5cm.
1923 n 10, 1926 nº41,50, 1936 nº152,153, C.612
Minerva: Butlletí Mensual Ateneu Martineç, Barcelona, 24x17cm.
1921 nº 1-6, 1922 nº 7-14 Segunda época 1926 nº 3-9, 1927 nº 10, 12-21, 1928 nº 22-33,
1929 nº 34-45, 1930 nº 47-57, 1931 nº 58-69, 1932 nº 71, 72, 74, 1933 nº 83,86, 1934 nº8890, 93, 96, 98, 100, 1935 nº 101,102, 105, 107, 108, 1936 nº 110. C.638 y 711.
Miniatura sección especial para niñas 30x23 cm
1937 n 8,
C.738
Minoria Kritica Boletín antiautoritario y de libre pensamiento León 21x14,5 cm
1995 n 1,
C.851
Ministerio de Hacienda y Economía: Boletín Oficial del Comité Industrial Sedero.
Barcelona 30x22cm.
1938 nº15 (marzo).
Minus Int’l newletter Publisher by the 70’s front Hong Kong ciclostil 29,5 x 22 cm
1979 n 5
C.593
Minuta Liga Comunista 32x22 cm Ciclostil
1973 n 2 , 1976 n apéndice sobre le referéndum ,
C.596
Minutas Liga Comunsita Barcelona 32 x 22 cm Ciclostil
1975 nº nov, nº des, 1976 nº 1-3, ,5, C.596
Minyo,el Orfelinat Ribas Barcelona 16x 22,5 cm ciclostil d’alcohol
1935 n 19 (25 juliol 35)
C.612
Mirador Setmanari de literatura art i política, Barcelona 55x38 cm
1929 nº 36, 1930 n 52-56,58,59,66,68,69,71,72,74,75,82,85,89,91,92,94 1931 n 100119,121-126, 128-134, 136-140, 143-152, 1932 n 153-175, 177,178,181,185,186,189, 190,
192, 193, 196-204, 1933 n 205-218, 250, 255 1934 nº261-263,267,269,271,275,276,278,
281, 287,289,290, 296,301, 317, 1935 nº312,314, 315,320-324,328, 331,333,340,343, 345,
348,352, 353,357, 1936 nº 359-361,363,364,366,368-378,394,400, 1937 n 406,408-410,
423 EL-4
Miranda, La Associació cultural Capellades 32 x 21,5 cm
1994 nº 83
C.747
Miranda Confederal CNT Miranda de Ebro
2000 nº 0, 2001 nº 1, 2002 nº 2-8,
C.865
MIRBAL: Noticiari Infantil, Barcelona, Bilingüe, 31x31cm.Edita junta infantil
d'organització,
1937 nºs/n
Mise a Piede Groupe information asiles Toulouse 31,5 x 22,5 cm
1977 nº 1,3, 1978 nº4-6,
C.091
Miserables, los Eco de los que sufren hambre y sed de Justicia Barcelona 32 x 22 cm.
1914 nº 51,53, 1915 nº 57, 71,77 1916 n1º113,115,119 1917 nº extra (nov) EA-2
Misiva Fulls d’informació Tarragona 23 x 16 cm
1994 nº 6,8,
C.768
Misión Revista quincenal del Hogar, la Parroquia y la Escuela
1939 nº 60,62, 1940 nº 64,65,67,70,81, 86
EI-3
Mission Imposible Bulletin de Liaison communiste Libertaire París 21 x 29,5 cm
1978 nº 1
C.860
Mistoufe, la: Journal local d’information et d’expression libertaire Dijon Franca
1989 nº 2,3,
C.948
Mitteilungen des sachsischen landes verbandes Esperanto Dresden 24,5 x 18,5 cm
1909 nº1
C.660
Mitteilungen An die Mitglieder Gesellschaft Esperanto Dresden 24,5 x 18,5 cm
1909 nº4, 9,
C.660
Mitteilungen Des Rheinisch Westfalischen Esperanto Verdandes. Esperanto gruppe Essen
28 x21 cm
1912 nº 1
C.660
MOC Informatiu Casal de la Pau Barcelona
1986 nº 101987 nº 12,13,
C.930
Mocador Movimiento d’objetores de consciencia Barcelona
1987 nº1-3, 1988 nº 4,5, 7-9, 1989 nº 10,11, 1990 nº 12-15, 1991 nº 16-19, 1992 nº 20-22,
1993 nº 23-26, 1994 nº 27-30, 1995 nº 31-33, 1996 nº 35
C.803
Modena Libertaria Suplemento de Sicilia Libertaria Ragusa Italia
2006 nº 3
C.948
Moderna Humoro: Monta ilustrita gazeto por Humoro, Serco, satiro Kaj arto en esperanto
Leipzig 23x15,5 cm
1911 nº 1
C.670
Modulo Abierto Cruz negra anarquista.
2005 nº primavera, 2006 nº invierno
C.943
Molifuge informa Movimiento de libertad y futuro de Guinea ecuatorial madrid 31,5 x
20,5 cm
Años 70 nº s/d Un pueblo que lucha en silencio
C.370
Molinero, el Ateneo libertario de Monzzon y Comarca Monzón Huesca
1998 nº 2, 1999 nº 4
C.910
Molinet New art center Sta Coloma de Gramanet 40 x 30 cm
1995 nº abril
C.768
Molotov Boletín mensual de resistencia y contrainformación Madrid
1987 nº 0,1, 1988 nº 2,3, nº especial, 8,9,9,1990 nº 23,27, 1991 nº 35, 1992 nº marzo, nº
abril nº 5,6, nº 8, 15, 1993 nº septiembre, nº 28, 1994 nº 29-31, 33,35,36, nº especial
septiembre , nº 38-42, 1995 nº 46,47,49-51, nº junio, nº 54,56,56,5 57,58,60, 1996 nº 61-64,
67-70, 72,74,76,77, 1997 nº 78,80-84, 86,88,89-91,94,95, 1998 nº 103,104,106, 107,109,
C.826
Molotov Periódico de contrainformación Madrid
2000 nº 0-6, 2001 nº 11,16-19, 2002 nº 20-22, 25, 26, C.866
Momento Barcelona 29x22 cm
1953 nº 94, 100
C.455
Moments La revista del nostres Temps Sindicat de dibuixants professionals... UGT,
Barcelona.
1936 nº 1 (Desembre).
C.571
Monarquía, la Madrid 43,5 x 32 cm
1912 nº 89
EB-4
Monarquia Federal,la Semanario Carlista Valencia 43,5 x 31,5 cm
1895 nº 17,26,
EK-2
Monarquía Popular: En un lugar de la mancha 35x24,5 cm
1948 nº 10,11
EI-4
Monde esperantiste, le Société Française pour la propagation de l’esperanto. París 32,5x
23,5 cm.
1909 nº 4,7,9,1910 nº 11-13, 1911 nº 6, 1912 nº 11,12, 1913 nº 1-6, 1915 nº 12, 1,3, 1916
nº 4,6,8, 1917 nº 3,
C.776
Monde Nouveau Organe regional du moviment libertaire región sud Marseille 45 x 28 cm
1946 nº 3,4,
EB-4
Mondo, la propaganda jhurnaldo oficiala organo de hina esperanto asocio. Shangai 24x
15,5,cm
1911 nº 1
C.670
Mondo Operario Rassegna mensile di politica economia cultura Roma
1957 nº 9-11, 1958 nº 2-5, 8,10-12, 1959 nº 4-6,
C.729
Mondragón mon amour Iñaki Martínez Salazar Bilbao 10,3 x10 cm
Años 90 nº s/d.
C.913
Monitor de primera enseñanza, El: Revista de Pedagogía Administrativa ( A partir del nº
1 de 1899)Revista semanal de enseñanza, Barcelona,,22'5x15 cm encuadernado.
Año XIX nº1(5 enero 1878)fins nº 51 (21 diciembre 1878) todos los núm.incluídos en un
mismo volumen
Año XXI nº 1(3 enero 1880) fins nº52 (25 diciembre de 1880) todos incluidos
Año XXV nº 1(5 enero 1884) fins nº 52 (27 diciembre 1884) tots incluits
Año XXX nº 1 (1 enero 1889) fins 51 (19 diciembre de 1889) Tots incluits
Año XXXI nº 1(2 enero 1890) fins nº 51(18 diciembre de 1890) tots incluits
1893 nº 33 (17 agosto) C.189
Año XXXV nº1 (4 enero 1894) fins nº 52 (24 diciembre de 1894) tots incluíts
Año XXXVI nº 1 (3 enero 1895) fins nº 51 (19 diciembre de 1895) tots incluits
Año XXXVII nº 1 (2 enero 1896) fins nº 53 (31 diciembre de 1896) tots incluits
Año XXXVIII nº1(7 enero 1897) fins nº52(30 Diciembre de 1897) tots incluits
Año XL nº 1 (4 enero 1899) fins nº52 (28 diciembre de 1899) tots incluits
Año XLI nº 1 (4 enero 1900) fins nº 52 (24 diciembre de 1900) tots incluits FN-3
Monja Enana, La: Moviment de crítica radical Barcelona
1995 nº 2,
C.987
Montruo, el Leganés Madrid
2003 nº 5, 2004 nº 2004,
C.988
Montaña Centre Excursionsita de Catalunya, Barcelona, 24x17 cm.
1968 nº 114, 117,118, 1969 nº 119,120,124,
C.574
Montaña Republicana, La: Periódico Democrático Obrero, Manresa, 42x32’5cm.
1904 nº 134 (23 de enero)
EK-3
Montejura: Madrid, 35x25 cm.
1961 nº 8,11, 1962 nº 17,18,20,
EJ-3
Monthly Review: An Independent Socialist Magazine, New York/ Barcelona, 21’5x 13’5
cm.
1970 nº1, 1972 nº 3, 1973 nº 9, 2,3,5, 1977 nº 1-8, 1978 nº 9-11,12, nº1-6, 1979 nº 7-12, nº
1-4 1980 nº nº 1 (separata) 8,11, También lleva numeración de Volumen C.383 C.892
Montserrat: Butlletí del Santuari, Montserrat, 21’5x16’5 cm.
1927 nº 11, 1928 nº 13-16,18, 1929 nº 26,27, 1931 nº 54, 1932 nº 71, 1933 nº 77,85,86,
1935 nº 110, 1936 112,117,
C.807
Mordicus Paris
1990 nº 0,1, 1991 nº 2-6, 1992 nº 8, 1993 nº 9-11, 1994 nº extra C.972
Mortero, el Sindicato único CGT Palencia 21x30 cm
1998 nº 10-12, 1999 nº 13, 15, 2000 nº 19 C.846
Mosca-tell Publicació aperiódica malaltisa, plasta Terrassa
1995 nº 5 C.976
Mosca Verde, la: Anarteneo Casa Verde Las Palmas
1996 nº 1 (abril)
C.850
Moscú Noticias: Juventud Socialista Unificada y por el Comité Provincial de Socorro Rojo
Internacional, Comité Central, Valencia, 34x24 cm.
1937 nº Julio, nº Extraordinario en Homenaje a la URSS,
EI-10
Mostra: Pour une Occitània experimentale, Tribune Critique de la Mostra del Larzac,
Lodeve, 32’5x22’5 cm.
1976 nº 3
C.429
Mot, el Revista de S Pere de Torelló 27x22 cm
1981 nº 0-3,
C.329
Motin, el: Periódico satírico semanal, Semanario político, Madrid, 38’5x27 cm, 43x32 cm,
2x22 cm.
1883, nº 15 (15 octubre), 1909 nº 5 (4 febrero), nº 39 (2 dic), 1911 nº 37 (14 septiembre),
1912 nº 39,40, 48,52, 1917 nº 42,43, 1918 nº 1, 19, 1919 nº 1 (2 enero), 1923 nº 1 (1 enero,
dedicado a José Nakens).
C.570, EJ-3
Motín, el Boletín libertario de difusión intermitente Madrid
1999 nº 0 (septiembre)
C.910
Motín: Almoloya (México)
2006 nº 15 (mayo)
C.950
Mouvement jeune nation Courrier d’information París 27x21 cm
1975 nº 35
C.289
Movilización Órgano de Banca del PORE Barcelona 32,5x 22 cm
1975 nº 7 (29 septiembre)
C.125
Moviment socialista de Catalunya Reservat exclusivament pels militants MSC França 27
x 21 cm
1955 nº maig, nº juny
C.133
Movimen to di liberazione in Italia, Il Instituto Nazionale per la Storia del Movimento di
Liberazione in Italia Milà 15,5, x 23,5 cm
1952 nº 17-21, 1953 nº 26, 1954 nº 28-33, 1957 nº 47, C.802
Movimento Operario, O Boletim da uniâo operaria nacional Lisboa 22,5x15 cm
1917 nº 2,3,
C.189
Movimento 25 de abril Comissâo coordenadora do programa do MFA Lisboa 43x30,5 cm
1975 nº 13,14,16-19,21,22
EK-2
Movimiento Periódico del movimiento anarquista del Perú Cuzco 33x21,5 cm
1987 nº 18, 1990 nº 26,27
C.667
Movimiento intersindical Coordinadora unitaria de trabajadores Barcelona 31,5x21,5 cm
y 23,5 x17 cm
1985 nº 1,3,
C.416
Movimiento sindical Mundial Revista de la FSM México 24x15,5 cm
1965 nº 6
C.542
MRG Report Minority rights group London 29,5 x 21 cm
1972 nº 9 (abril)
C.431
M U Facultad de filosofía y letras Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1973 nº 3
C.087
Muchachas: Unión de Muchachas Madrileñas (JSU), Madrid, 37x26cm.
1937 Nº 8, (4-9-1937) EI-5
Muebt Sección sindical hacienda CGT CAT
1991 nº especial (10 octubre)
C.904
Muela del Juicio, la Portavoz y arma de combate de los tordurantes y juiciosos Uttran
Suecia 29,5 x 21 cm
1981 nº 0, nº 00,
C.281
Mujer, la Buenos Aires 29x20 cm
s/f 189.? Nº 32
C.786
Mujer Órgano expresión del area de la mujer CGT Madrid 30x 21 cm
1990 nº 1
C.741
Mujer Feminista Organización de Mujeres de la Unión Comunista Comités Obreros
Madrid
1983 nº, 0,1, 1984 nº 13,
C.930
Mujer y Madre Revista femenina de la lucha contra la Mortalidad infantil Barcelona 21 x
16 cm
1932 nº 130
C.589
Mujer Moderna, La: Revista quincenal feminista, Barcelona/ Manresa, 32’5x22’5cm.
Tipografía.
1904 nº5, 1905 nº25. C.582
Mujer que vive de su trabajo Escuela de la Obrera Barcelona 34,5x24 cm
1908 nº octubre
C.290
Mujeres Antifascistas españolas Unión de mujeres españolas París 30x22,5 cm
1949 nº 27,30,32,
C.217
Mujeres Libertarias Madrid 30x21 cm
1986 nº 0, 1988 nº 5 1991 nº 9,10, 1992 nº 11,12, 1993 nº 14, C.741
Mujeres Libertarias Fanzine Libertario Morelos México
1999 nº 3,
C.862
Mujeres Libres Barcelona 50x35 cm
1937 nº s/d nº8-10,
EE-3
Mujeres Libres Portavoz de la federación Mujeres Libres de España en exilio. Londres
25,5x20,5 cm
1964 nº 1, 1965 nº 2,4-6, 1966 nº7, 1967 nº 11,12,14,15, 1968 nº 17,18, 1969 nº19-21, 1970
nº 22-25, 1971 nº 26-28, 1972 nº29-33, 1973 nº 34,35, 1974 nº 37-39, 1975 nº 40-44, 1976
nº 45-47,
C.043
Mujeres Libres Zurich 29,5x21 cm
1976 nº (1936-1937), nº (portada Cipriano Mera)
C.078
Mujeres Libres Barcelona 34,5x 24 cm
1977 nº 1-3, 1978 nº 4,5,
C.164
Mujeres Libres Begles France 30x21 cm
1992 nº 0
C.741
Mujeres preokupando Revista de contrainformació feminista Barcelona
2000 nº 3
C.995
Mulher e a Criança, A: Revista Mensal Orgáo da Liga Republicana das Mulheres
Portuguesas Lisboa 25’5 x 17’5 cm
1909 nº 1-9, 1910 nº 10-19, 1911 nº 20-24,
FE-3
Mumia News The Chicago Committee ti free Mumia Abu Jamal Chacago USA 21,5 x 28
cm
2000 nº 2
C.860
Munchena Esperantisto Ciumonataja Seugoj por Esperantistoj , Munich 17x 18’5 cm.
1904 nº 1 (abril)
C.670
Mundial Revista Popular La Habana 27x 20 cm
1921 nº 10 (9 de marzo)
C.776
Mundillo, El Revista Literaria Libre Emigrante Frankfurt (Main) 29’5 x 21 cm
1981 nº 1
C.217
Mundo Socialismo y Libertad Mexico 29 x20 cm
1943 nº 1-6, 1944 nº 7-10, 1945 nº 11-13,
C.555
Mundo Socialismo y Libertad, Chile 29x20 cm.
1948 nº 3,4, 1949 nº 5, 1951 nº 21-23, 1952 nº 24-26 y nº julio sin numerar C.720
Mundo Bancario Portavoz de la Organización en Banca Partido Comunista de España,
Madrid, Ciclostil, 21’5 x 15’2 cm.
1976 nº Junio
C.129
Mundo al día, El: Cahiers mensuels de cultura Ediciones “Universo” Toulouse 28x 22’5
cm.
1952 nº 1,2
C.297
Mundo Gráfico Madrid 30 x 22 cm
1923 nº 604, 1930 nº 960,991,992,994,995,997,998, 1000, 1931 nº 1002-1005, 1007-1010,
1012-1018, 1020-1026, 1028,1029, 1032,1034—1037, 1039-1041, 1043,1045,1048-1050,
1052, 1932 nº 1053-1055, 1058-1061, 1063 -1084, 1076,1077,1079-1092, 1094-1098,
1100-1104, 1933 nº 1106-1116, 1118, 1120,1121, 1127,1128, 1131,1135,1136, 1139, 11411148, 1150-1154, 1156, 1934 nº 1157-1163, 1165,1166, 1170-1176, 1178-1180,
1182,1184, 1185, 1187,1188,1190,1191,1194,1196,1198-1203, 1205-1207, 1935 nº 12091216, 1218-1223, 1227,1229-1237, 1239,1242, 1243-1245, 1248-1259, 1936 nº 12621268, 1270-1273, 1275,1276, 1278-1280, 1282,1283, 1285-1289, 1291,1292,1294,1295,
1298,1299, 13007, 1937 nº 1314, 1325, 1326,1339,1350
EV-2
Mundo laboral Barcelona 47,5 x 31,5 cm
1978 nº (28 septiembre) y nº 7 1979 nº 24-26,32,34,36
Mundo Militar, el Madrid 27x19,5 cm
1915 nº 276 1916 nº 295, 307,309,311
EJ-2
C.570
Mundo Musical órgano del sindicato musical de Cataluña. Barcelona 26,5 x 18,5 cm
1928 nº marzo
C.183
Mundo Nuevo Revista proletaria revista de Combate, Buenos Aires 20x14’5 cm.
1932 nº 2 (julio)
C.721
Mundo Obrero Órgano del Partido Comunista de España SE de la PC Madrid
1931 nº extra 1º de Mayo
EB-2
Mundo Obrero Órgano central del Partido Comunista (SEIC) Madrid
1936 nº 197,204, 236, 318, nº extra Rev. Rusa, 1937 nº 344, 349, 405 EK-2
Mundo Obrero Editado por la delegación del CC del PC de España Madrid
1946 nº (16 de febrero)
C 035
Mundo Obrero Boletín del Partido Comunista de España en Francia PCE Toulouse /París
1946 nº1,12,27,29,34,35,41, 46, 1947 nº 47, 52,53,56,57,62, 71, 75, 76, 79-84, 86-88, 9094, 95,97 1948 nº 98,101,102,113, 120, 124,126-134, 136-147, 149, 1949 nº 151-158, 160162, 164-202, 1950 nº 203-209 (incompleto), 211-220, 222-238, EB-5
Mundo Obrero: Órgano del comité Central del partido Comunista de España Madrid
1945 nº sept, nº oct, nº nov, 1946 nº mayo, mayo, nº junio, nº 7 Jul, nº 18 Jul, nº 28 Jul,
1953 nº extra (noviembre), 1954 nº 4,5,12-14, 1955 nº 5,6,14, 1956 nº 5,6,10, 1957 nº extra
(setiembre) 1958 nº 4, 1960 nº 11,12, 1961 nº 19,21,23, 1962 nº 9,22, 1963 2,7,17-19,
1964 nº 1,2,6,7,10,11,14-19, 1, 1965 nº 13,14,16,18,19 , 1,2, 1966 nº4,5,7,8,11-13,19-23, 13, 1967 nº4,11,18,20,22,3, 1968 nº 5,8, 1969 nº 15-17,20,22, 1970 nº 1,2,4,7,15,20, 1971 nº
1,2,4-24, 1972 nº2-21, 1973 nº1-23, 1974 nº1-23, 1975 nº 1-5, C.035
desde 1963 la numeración empieza cada año en el mes de Noviembre, hasta 1967.
Mundo Obrero Órgano del Comité central del Partido Comunista de España 32x22’5 cm
40x27’5 y 43x31’5 cm Madrid
1975 nº 6, 7-14,16-18,20-23, 26-32, 35-43, 1976 nº1-27,30-47, 1977 nº1-52, 1978 nº 1-27,
29,36,37,40,42,44,46-48, nº 1-11.13, 15,16,18-22, 1979 nº 65, 70, 89, 91, 92, 100, 103,
118, 125, 126,128,129, 163, 171, 184, 237,285,311,338, 1980 nº 349,393 C.036 y EA-2
Mundo Obrero Órgano de la comisión política del Partido Comunista Español Madrid
23,’5 x21’5 cm.
1963 nº 1 (diciembre) C.144
Mundo Obrero Órgano del Partido Comunista de España (Internacional) Madrid 21’5x16
y 27x21 cm ciclostil.
1968 nº Primera quincena, nº Segunda Quincena 1969 nº suplemento (setiembre) 3-5, 1970
nº 6-10,
C.090 y 385
Mundo Obrero órgano Central del Partido Comunista de España (VIII-IX Congreso)
29x22’5 cm.
1970 nº 1-4, 1971 nº 1, 13-15, 17, 18, 21, 1972 nº 1,3.-8,10-12, 14, 15, 18, 19, 1974 nº 8,10,
1975 nº 1,2, 1976 nº 2-5,
C.143
Mundo Obrero Órgano del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español 28x22
cm.
1973 nº 9,13, 1974 nº 9, 1975 nº 3, 4, 6, 7, 1976 nº 6, 1977 nº 2, C.134
Mundo Obrero Revolucionario Órgano del Partido Comunista de España (Marxista
Leninista) 30’5x21’5 cm
1964 nº 2,3,
C.146
Mundo Obrero Rojo Órgano Marxista leninista del Comité Central del partido Comunista
de España (Internacionalista). 21’5x 16 cm
1969 nº diciembre, 1970 nº enero, junio, 1971 nº marzo, 1972 nº febrero- junio, octubre,
noviembre, 1973 nº 1-11, 13,15-30, nº especial 10 de junio, nº especial 23 junio, 1975 nº
32,33,
C.101
Mundo Obrero Rojo En Cataluña Órgano Central del Partido Comunista de España
(Internacional) 32x 22 cm.
1974 nº 15 de noviembre
C.101
Mundo Obrero Rojo Órgano Central del partido Comunista de España 32x22 cm.
1975 nº 34, 35
C.101
Mundo Obrero Semanal
1972 nº 9,24,28,38, 1981 nº 125,128,201
EA-2
Municipio Libre Boletín de difusión libertaria San Salvador del Valle (Vizcaya)
1978 nº 0,1,
C.891
Municipio Libre, El: FL Gava CNT Gava 22x16 cm
1979 nº 1 (Noviembre)
C.165
Muntanya: Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya Barcelona 24x17 cm
1970 nº 648,650-652, 1971 nº 653, 654, 1981 nº 717,718,
C.574
Muntanyenc, El: Camprodon 31x22 cm.
1928 nº 4 (26 febrer)
C.847
Mussol,El 31’5x21’5 cm
1970 nº 3, 1971 nº 5 C.285
Muy Deficiente Hoja Informativa CNT Estudiantes Madrid
1995 nº 3, 6, 1999 nº 12, 13, nº especial navidad? C.850
Muy Deficiente Grupo de estudiantes libertarios (GEL) Valladolid
2005 nº 5, 2006 nº 6
C.850
Muy Frágil Revista Literaria Barcelona 30x30 cm
1993 nº abril
EJ-1
Nacio, La Barcelona 29x 23 cm.
1988 nº 1,2, 1989 nº 9-14,16
C.782
Nació Catalana, La: Quinzenari catalanista. Pàtria i Llibertat, Associació Popular
Regionalista, Barcelona, 43x32 cm.
1898 nº 11,16, 17, 1899 nº 21-25,29,40,42,43,44,1900 nº 46, 49,50,52, 1901 nº 53,55,58,
61, 63-66,68,69, 1902 nº 72, EI-3
Nació Catalana, La: Barcelona, 45 x32’5 cm.
1934 nº 87 (22 setembre) EB-4
Nació Catalana Clandestinitat Catalunya 31 x 22 cm
1945 nº 9 (Donació V Powles ) C.1078
Nación, La: Diario de la noche, Madrid, 60x41 cm.
1928 nº 919 (24 septiembre), 1930 nº 1381, 1386, 1387, 1590 1934 nº 2791
EH-1
Nación, La: Periódico semanal Independiente, Barcelona, 43x32 cm.
1909 nº 1 (5 de junio) EI-6
Nación Árabe Boletín informativo comité solidaridad con la causa árabe , Madrid 24,5 x
17 cm
1994 nº 23, 24
C.1084
Nación Canaria Órgano de la Confederación Canaria de Trabajadores CCT Sta Cruz de
Tenerife 38,5 x 29 cm
1978 nº 2-6,
EL-5
Nada Cuadernos Internacionales Barcelona
1978 nº 1, 1979 nº2,3, y suplemento al 3,
C.172
Nahia Portavoz de la CNT de Bilbao
1987 nº 1-3,5,6, 1988 nº 7
C.830
Nahual, El Periódico crítico satírico dedicado a defendernos de los políticos y de la política
México 28x 21,5 cm
1977 nº 1,3, 1978 nº 5-7,
C.141
Nanterre socialiste Organe d’informations municipales et politiques Section de Nanterre
du Parti Socialiste París 27x21 cm
1954 nº 1
C.548
Naquera Pucano Calo Barcelona 31,5 x21,5 cm
1983 nº0
C.356
Naranjero, el Boletín del anarco sindicato de CNT AIT Barcelona
2006 nº 1
C.988
Narebo, El: Revista de expresión urbana Barcelona 31,5 x21,5 cm
1979 nº1
C.333
Nation Georgienne, la Paris 30,5x 23 cm
1957 nº 19 (Novembre)
C.690
Nation Roumaine, la Organe du conseil des partit politiques roumains. Paris 50x33,5 cm
1951 nº 66,67,71,73,74,76,77, 1952 nº 96,97,102,103, 1953 nº 104-107,109-111,
114,117,118,120,125 1969 nº 248
EB-6
Nation Socialiste, la Mouvement communiste démocratique et national Paris 44x29,5 cm
1957 nº1-3, 1958 nº4,5,7,12,
EB-6
Natur Vida Ateneu naturista cultural i lúdic Barcelona
1999 nº1, 2000 nº 2 2001 nº 3,4, 2002 nº 5,6, 2003 nº 7, 2004 nº 8 2005 nº 9 2006 nº 10
2007 nº 11,12, C.968
Natura Barcelona 24x17 cm
1903/04 nº 1-24, 1904/05 nº 25-48 (relligat) C.669
Natura Portavos de la asociación natura Barcelona 23,5x 16,5 cm
1913 nº 27-33, 1914 nº 34-37,
C.689
Natura Publicació gratuita de la Casa Santiveri Barcelona 21,5 x 14,5 cm
1923 nº 59, 1924 nº 60, 1925 nº 62
C.689
Natura Centro excursionista Natura Barcelona 21,5x15,5 cm
1930 nº 56
C.779
Natural Hoja libertaria de la salud
1997 nº 1
copia
C.852
Naturalista, el órgano de la cooperativa vegetariana internacional Barcelona 32x22 cm
1912 nº1,
EJ-2
Naturisme Butlletí del club català de naturisme Barcelona 21,5x15,5 cm
1980 nº 1-5, 1981 nº 6-11, 1982 nº 12-17, 1983 nº 18-23, 1984 nº 24-29, 1985 nº 30-34,
1992 nº 72,
C.428
Naturismo Lliga vegetariana de Catalunya Barcelona 21,5x16 cm
1918 nº1-3
C.689
Naturismo Revista mensual de divulgación vegetariano naturista Barcelona 20,5x15,5 cm
1920 nº1,2,4-8, 1924 nº 55,
C.689
Naturistnytt Norsk Naturistforbund Oslo Noruega 14’7x21 cm
1985 nº66,67, 1986 nº 1,3,4, 1987 nº 1,2, nº setiembre, 1988 nº 1-5, 1989 nº 1-5, 1990 nº 13, 1991 nº 1-3,
C.912
Nau, la Diari del Vespre Barcelona 58x42 cm
1928 nº 114, 126,146,147,224, 1929 nº 459,477, 566,568, 708,709,711-718, 1930 nº 790,
1931 nº 850,859, 1932 nº 1315, EI-4
Nàufrag, el O el RAI de la Medusa Publicació del grup Taca de Sant Andreu de Palomar.
Barcelona 21,5 x 16 cm
1987 nº 0000, nº 000, nº 00, nº0, 1988 nº 1-4,7,9
C.614
Naval, la Portavoz de la sección de la Federación del Transporte, pesca e industrias
marítimas de España UGT ITP Barcelona 50x35 cm
1937 nº 16
EJ-2
Naval Berria Colectivo autónomo de trabajadores Sección Sindical CAT AESA Bilbao
1985 nº24,25, 1986 nº 32, 35, 37, 1987 nº 42
C.927
Navarra Obrera Comisiones Obreras de Navarra 31x21 cm
Años 70? Nº 2,
C.338
Naxpt Our road. Revue mensuelle Bulgare Sidney 27x21 cm
1970 nº 3,4, 1981 nº 10, 1983 nº 6,7, C.353 y 362
NDF Niños drogados por Frank Sinatra colectivo de acción y contrainformación. Germinal
SAL Zaragoza Barcelona 21x30 cm
1984 nº 4, 1985 nº 6, 1986 nº 7, 1987 nº8,9,
C.830
Nebelhorn Literatur Kunst Politik Graz (Germany) 29,5x21 cm
1978 nº 10
C.353
Necesitas Vitaminas Ateneo libertario Sevilla 30x21 cm
1993 nº 12,
C.759
Necessitats del Cervell Portaveu de la secció sindical de la CGT a l’ajuntament de Reus
CGT 21x 30 cm
1999 nº 0
C.846
Nederland Esperanto orgaan ter verbreiding van de neweldhulptaal esperanto in
nederland Rótterdam 24,5 x 16 cm
1919 nº 46
C.670
Nederlanda Katoliko Nimega (Holanda) 21x13 cm Esperanto
1919 nº 4-6,8, 1920 nº 9, 2-4,
C.670
NEF, la: Cahier Trimestriel París 20x17,5 cm
1969 nº 37, 1970 nº 39, 1972 nº 48
C.912
Negation París 29,5x 21 cm
1973 nº 2,
C.429
Negra, la Confederación General del Trabajo CNT CGT Euskadi 26x 18 cm
1989 nº 36
C.722
Negra, la Barcelona 21x15 cm
1994 nº noviembre
C.742
Negra, la Publicación anarquista Madrid
1990 nº 666, 1991 nº B-52, 1992 nº 1492, 1994 nº Octubre/diciembre C.865
Negra Flor del pensamiento, la Secretaría de acción social y juventud CGT Cornellà.
1995 nº1,2,
C.830
Negra Tormenta S Acción Social FL Barcelona CNT, Barcelona
1988 nº 1
C.930
Negrillo, el Boletín de debate y opinión desde la colectividad libertaria Noitiña (Sobredo
León)
1996? Nº1-3, 1997 nº 4-7, 1998 nº 8
C.830
Nervio: Crítica, Artes, Letras, Buenos Aires, 26’5x18 cm.
1933 nº 30 (diciembre), C.721
Nervio Editado por la FIJL en África del Norte 22x14,5 cm
1947 nº3, 1948 nº 7,
C.182
Nervio: Portavoz de la Regional Andalucía-Extremadura. Director Francisco Olaya
Morales, CNT-AIT, París, castellano, mensual, 45x28 cm y 49'5x32'5cm. Colección
completa
1958 a 1960 nº 1(junio 1958)- nº19 (enero 1960). EE-8
Nervio, G. Boletín estrictamente interior, Grupo Nervio, París 27x21cm. Ciclostil.
1964 Nº 1 (abril),1965 nº 2(enero), nº 3 (julio). C.117
Nervio órgano de difusión y combate Regional andaluza FIJL 44,5x32 cm y 31,5 x 22 cm
1980 nº piloto, 1981 nº 1,2,
EE-5
Network, The Information bulletin in European Stalinism New York 28x 21,5 cm
1944 nº 11, 1945 nº 3-5, 7-9,
C.644
Network Public service workers Manchester 29,5 x21 cm
1993 nº 2,
C.743
Neurona subversiva, la Juventudes libertarias Alicante 21x14,7 cm
1991 nº 0 (s/d)
C.851
Nevipens Romani Noticias gitanas en defensa de los derechos humanos contra el racismo
y la discriminación Barcelona 40x30 cm
1993 nº 157, 167
C.763
New Formulation, the an anti-authoritarian review of books New York
2004 nº 2
C.904
New International, The an organ of revolutionary marxism New York 23x 15 cm
1951 nº 151, 1952 nº 152,154-156, 1953 nº 157-162, 1954 nº 163-165, 1955 nº 167-169,
1955 nº 170, 1956 nº 171,172, 1957 nº 174,
C.448
New Leader, the New York
1947 nº 4 (25 january) section 1, nº 4 (25 january) section 2.
EB-4
New-Zealand Esperantist, The: Group Esperantist of Taranaki, Taranaki, New Zelanda,
25’5x 19’5 cm.
1907 nº 1 (marzo) C.660
News Exchange: Bulletin quotidien de nouvelles détaillées, Bruxelles, 33’5x21’5 cm.
1958 nº 206 (9 novembre) 1959 nº 105 (5(juin), 171 (22 setembre) C.717
News From Berind the Iron Curtain: Free Europe Comitee, New York,
1952 nº 11, 1953 nº 2,12, 1954 10-12, 1955 nº 1-6, 8-12, 1956 nº 1,8, C.714
News From Spain: News Bulletin Published By the executive committee of the spanish
socialist labour party(PSOE) Toulouse 27x20cm
1956 nº (30 June), nº (July 3,)
News from libertarian Spain Industrial workers of the world New York 28 x21,5 cm
1977 nº noviembre, 1978 nº 2,3,5,6, 1979 nº1, 1980 nº 1, C.234
News From Nowhere Canadian anarchist journal Edmonton, Alberta 24 x15 cm
1973 nº 2
C.425
News From Nowhere An anarchist newsletter published monthly by the freedom
collective Fremantle (Western Australia) 29,5 x 21 cm
1981 nº 1
C.425
News from Poland Federacja Anarchistyczna Katowice (Polonia)
1992 nº B, 1993 nº A, 1996 nº 1,
C.948
Next sep, The: 29,5 x 21 cm
1981 nº 1
C.427
Ni Dios ni amo, caura libertaria FL de Coria del Río CNT Coria del Río 31,5 x 21,5 cm
1979 nº 1,2,
C.165
Ni Dios, ni Estado, ni Jamón anarcosxe hc punk zine
2002 nº 1
C.988
Ni Dios Ni amo Escuela de artes y oficios Josep Serra i Abella Hospitalet
2000 nº 3
C.1014
Ni fronteras ni Bandera anarko punkzine Pamplona Navarra
1999 nº 4,
C.1014
Ni Hablar: Madrid 30x 21 cm
1994 nº 7
C.768
Ni Rejas ni fronteras Grupo pro-presos de las Juventudes Libertarias de Madrid FIJL 21x
30 cm
1996 nº 1,2, 1997 nº 4, 1999 nº 5, 2000 nº 6,7, 2001 nº 9, 2002 nº 10-12, C.846
Nia, La: Monata gazeteto, Celanta interesi kaj helpi la studeman esperantiston, Inglaterra,
20x12 cm.
1921 nº 3, 10, C.670
Nia Bulteno: Organo de Ibera Ligo de Esperantista Senstatanoj, Barcelona, 25x17 cm.
1935 nº 3 (desembre) C.847
Nia Folieto: Revista de Esperanto, Bélgica, 21’5x18’5 cm.
1919 nº 3 (noviembre) C.670
Nia Voceto Ilford (Essex Anglaterra) 20x16 cm Esperanto
1964 nº 8
C.580
Nicaragua Comité de empresa de J Deere Madrid 31,5 x21,5 cm
1984 nº 3,
C.113
Nicaragua en Lucha Comité de solidaritat de Catalunya amb el poble de Nicaragua
24x16,5 cm
1979 nº 2, 1980 nº 4,
C.453
Niemt’al piu Questo giornmale non giornale, e libertario, indiano,confronto, anarchico,
comunicazione, rifiuto, negazione, parliamone. Palermo 33x22 cm
1978 nº3,4,
C.234
Nightwatch The world’s leading revolutionary nagazine New York Chicago 28x21,5 cm
1974 nº 3, 1976 nº Nughtwatch final Issue,
C.390 y C.613
Nigra Flago, la Organo de anarkista federació Japana Japón 38x27 cm
1959 nº 44,46-48, 1960 nº 50
C.562
Nihil Unione degli anarchici Sardi Orani (Italia) 19,7 x 29 cm
1996 nº 1, 1997 nº 2,
C.860
Niñas Salvajes Liberto incendiario Burgos?
2002 nº s/d
C.988
Nirvana Populi Revista poética Segovia 21x 10 cm
1983 nº 2, 1983 nº 4, 1984 nº 7, 1991 nº 29, 1992 nº 30
Niu Artístic Barcelona Gracia 27x20 cm.
1918 nº 7,8, 1919 nº 14 (donació V Powles)
C.416
C.800
NN Amsterdam Holanda 43x30,5 cm
1988 nº 7-9,11,12,17,19 1989 nº 20,22,35,37,39-44, 46,47, 1990 nº 48,49,51-54, 56,57, 5963, 65,66,69-72, 1991 nº 73-77,79, 86-90, 93,94, 96-100, 1992 nº 101-03, 105,106,108114, 116-119, 121, 122,124-126, 1993 nº 127,128,130-147, 1994 nº 154,159,167,171, 1995
nº 176,184-186,188,189, 192-200, EL-6
No dejes hacer a los demás lo que puedas hacer tu Trabajadores detenidos (caso ERAT)
de SEAT Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1979 nº apreciados compañeros nos decidimos…
No hay derecho Colectivo autónomo de los trabajadores de la Seguridad social
Barcelonaq 22 x 16 cm
1979 nº0-2, 1980 nº3,6,7, 1981 nº 8-10, 1982 nº11-14, 16-27, 1983 nº 28-39,41-46, 48-67,
69-73, 1984 nº75-105, 1985 nº 106-117, 119-121, 1986 nº junio, nº 128, 1987
nº132,135,136, 1988 nº140,141, 147, 1998 nº 222, 2000 nº239 2001 nº novembre,
C.830 ,915
No limits Madison USA 41 x 29 cm
1977 nº1,4-6,
EB-4
No nos han vencido Libertaria Argentina
1996 nº2
C.984
No Pasaran Butlletí del col.lectiu antifeixista “al enemigo ni agua” Barcelona 30 x21 cm
1993 nº0-7, 1994 nº 9-18, 1995 nº19-22, 1996nº23, 1997 nº24, 1998 nº26-28, nº especial
diciembre, 1999 nº30-32, 2000 nº33,34,
C.742
No Pasaran Paris 21x 15 cm
1992 nº1, 1993 nº4,8-12, 1994 nº 13,14,16,18,19,21,22, 1995 nº23-26, 28-30,32, 1996
nº35,36,40,42, 1997 n.43,44,46-52, 1998 nº53,60, 1999 nº63, 2001 nº88, C.959
No Pasaran Solidaires, égalitaires, libertaires París
2001 nº1-4, 2002 nº6-9, 12,13,15, 2003 nº17,19,22,23,25, 2004 nº26,27,29,33, 2005 nº36,
C.951
No ya kuló Ateneu llibertari del Vallés Oriental Granollers
1989 nº s/d.
C.850
No Veas Semanario Humorístico Madrid 28 x 21 cm
1937 nº1 (22 mayo)
C.564
Noche, La: Diario Durante la guerra civil la administración corría a cargo de la CNT,
Barcelona, 47x31 y 40x31’5 cm.
1936 nº 3198, 3362, 3458,3477, 1937 nº 3510, 3511, 3536, 3581,3582, 3667, 3671, 1938 nº
3592, 3594, 3607, (en algún momento del año 38 la numeración vuelve hacia atrás). EK-5
Noir & Rouge Cahiers d’etudes anarchistes revolutionnaires Groupes anarchistes d’action
revolutionnaire París 21x 15,5
1959 nº14, 1960 nº15,16, 1961 nº19, 1962 nº21,22, 1963 nº24,25, 1964 nº26-28, 1965 nº
29,30, 1965 nº31,32, 1966 nº33-36, 1967 nº37,38, 1968 nº39-43, 1969 nº44,45, 1970 nº46,
C.109
Noir & Rouge Nouvelle gauche quebecoise Québec 23x 15 cm
1969 nº1, 1970 nº3,
C.540
Noir & Rouge Lyon 29,5 x 21 cm
1986 nº dossier (set.oct)
C.671
Noir and Rouge Montreuil 29,5 x 21 cm
1993 nº30, nº suplemento 30
C.741
Nonviolence et société Mouvement Internacional de la reconciliation internacional des
resistants a la guerre Bruxelles 29,5 x 21 cm
1977 nº 6,7,
C.440
Nonviolenza Giornale di studio recerca applicazione dell’anarchismo nonviolento
Alessandria
1978 nª (11 diciembre), 1979 nº (5 enero)
C.455
Norda Gazeto Federation des groupes esperantistas du Nord de la France Saint Omer 27,5
x 18,5 cm
1909 nº3
C.660
Nordalbinger Esperanto Mitteilungen Nordalbinga esperanto Ligo Lübeck Alemania
24,5 x 19 cm
1922 nº 2
C.660
Normanda esperanza bulteno Groupe esperantista rouennais Rouen Francia 29,5 x 21 cm
1974 nº29,30, 1975 nº31-34, 1976 nº37,38, 1977 nº39
C.590
Nostre Butlletí, El: Portantveu de l’Agrupació de Venedors de Llibres d’Ocasió del
Paral.lel, Director Folch i Pagès, Barcelona, 24x17 cm.
1934 nº 1 (setembre), C.792
Nostre Ideal Club Palamós. Portanveu, Palamós 22x16cm
1936 nº 4 (abril)
Nostre terra, la: Revista mensual de literatura art i ciència, Barcelona, 25x18’5 cm.
1932 nº 51, 1933 nº64,65
C.721
Noticiari de l’Ateneu Enciclopèdic Popular Ateneu Enciclopèdic Popular Barcelona 28 x
22,5 cm
1920 nº 6-8, 1921 nº 10-12, 18,19, 1922 nº 21, 25-29, 1923 nº 34-38, C.072
Noticiari Català Santiago de Chile 38x 27 cm
1947 nº 259-264, 1948 nº 265-276, 1949 nº 279-284, 287, 288, 1950 nº 291-298, 1952 nº
329,330
EI-3
Noticiari Tècnic i informatiu Escola de Treball de la Generalitat de Catalunya Barcelona
24,5 x 17,5 cm
1936 nº 2,3,
C.555
Noticiari de la Cooperativa de Consum del CADCI: Tots per un i un per tots, Barcelona,
27x19cm.
1924 nº4 (Juliol)
Noticiario Grupo Pirelli Educación y descanso Barcelona 31,5 x 20 cm
1940 nº 17
C.548
Noticiario católico inglés 30,5 x 21,5 cm
1943 nº 24
C.669
Noticiario obrero interamericano Publicación de la organización Regional
Interamericana de Trabajadores México DF 40 x 30 cm
1956 nº 8, 1959 nº 20,26 1973 nº 228
EL-5
Noticias, las UGT Barcelona 22 x 16 cm
Nº juliol
C.114
Noticias de actualidad Casa Americana Madrid 24 x 16,5 cm
1960, nº abril, junio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 1961 nº enero, febrero,
mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre, 1962 nº 12,16, 1963 nº 1,
C.801
Noticias de la British broadcasting corporation Radio Londres en castellano 33 x 21 cm
1944 nº 11-13,
C.197
Noticias de la IPCTT Personal de correos telégrafos y teléfonos Geneve Suiza 25 x 18 cm
1978 nº 4,6,
C.535
Noticias de 1818 edición especial 175 aniversari Ron Pujol Barcelona 40 x 30 cm
1993 nº gener
C.763
Noticias obreras hermandad obrera de acción católica Madrid 29 x 21 cm
1979 nº 756,757,759-774, 1980 nº 775-795, 797, 798, 1981 nº 799-803, 805-822, 1982 nº
823,824,
C.272, 273
Noticias del Pais Vasco durante el estado de excepción
1975 nº 1 (28 mayo) nº 1,2,nº 2-3, 5,6, 12, nº suplemento julio 1976 nº 9 marzo (especial
Vitoria), nº 16 marzo
C.125
Noticias de parte Nenhuma Lisboa
1993 nº 1, nº novembre/ desembre
C.951
Noticias sin censura policiaca equipo de información democrática 24,5 x 17 cm
1977 nº 2, 1979 nº 15
C.354
Noticiero, el Fondo de cultura económica México 13’7x21’7 cm
1942 nº 19,32,36-47, 1943 nº 1-7,
C.913
Noticiero, el Sindicato del ramo metalúrgico IG Metal Frankfurt 29,5 x 21 cm
1963 nº desembre, 1964 nº 4-9,1965 nº 3-6, 8-12, 1966 nº 1-11, 1967 nº 1-7, 9-12, 1968 nº
2-8,
C.542
Noticiero Español, El: Periódico ilustrado, literario, comercial y de noticias Belemi
(Estados Unidos del Brasil), 33’5 x 24 cm.
1900 nº 50,51,
C.290
Noticiero Gaditano, El: Diario de Información y de intervención política, Cádiz 60x41
cm.
1920 nº 239 (16 agosto)
EK-6
Noticiero del Movimiento sindical libre Departamento de asuntos internacionales
Washington 28 x 21,5 cm
1981 nº4,8,11,12,1982 nº 3,4,6,12, 1983 nº 1-5, º984 nº 2-9, C.689
Notiziari CDP Centro di documentazione di Pistoia Pistoia Italia
1991 nº 120-122, 1992 nº 124-125,
C.970
Notiziario del GIA Gruppi Iniziativa anarchica Torino 33 x 22 cm
1969 nº marzo
C.690
Notizie radicali Partito radicale Roma 42,5 x 29 cm
1980 nº 30
EB-6
Notre Action CFTC CSIC Section Syndicale França 27,5 x 21,5 cm
1953 nº febrero, nº junio
C.549
Notre Lutte au 18 Syndicat Renault des travailleurs de l’automobile Billancourt 27 x 21
cm
1956 nº s/d
C.548
Notre lutte chez Citroen CFTC Paris 27 x 21 cm
1957 nº mayo
C.548
Notre lutte chez Renault CFTC Usine O Billancourt 27 x 21 cm
1955 nº 23 novembre, 1957 nº 4 maig, 1958 nº abril, nº 22 novembre, 1959 nº 17 abril,
1960 nº 22 abril C.548
Notre lutte chez Renault Bulletin du syndicat Renault des travaillerus de l’Automobile
Billancourt 27 x 21 cm
1954 nº 36-39, 1955 nº 40-44, 461956 nº 48-50,52, 1957 nº 53,56-62, 64-70 1958nº 7275,77,78,81,82,83 especial 3 desembre, 15 desembre, 1959 nº 86-90, 94-96,98, nº especial
13 octubre 1960 nº 99-104, 106,108-112, 115-118, 120-124, 1961 nº 126,127,129,130,
134,134,136,137, 1962 nº 171968 nº 248,
C.666
Nou Horitzó Portantveu dels treballadors del Ban de Bilbao Editat pel Comité d’Empresa
UGT, Barcelona Bilingüe, 28x22 cm.
1937 nº 6
C.776
Nous Horitzons: PSUC, México 22’5x15’5 cm.
1963 nº 3, 1965 nº5,6, 1966 nº 8, 1967 nº 9-12, 1968 nº 13-15,1969 nº 16-18, 1970 nº 1921, 1971 nº 22, 23, 1972 nº 24,25, 1973 nº 26, 27, 1974 nº28,29, 1975 nº 30, 1976 nº 31,
32, 1977 nº 33
C.051
Nous Horitzons FNH Barcelona 28 x20 cm
1993 nº 130
C.753
Nous Horitzons Director Andreu Claret Barcelona 27 x 20 cm
1979 nº 56-58, 1980 nº 59-68, 1981 nº 67-77, 1982 nº 78-81, 1983 nº 84-86, C.1051
Nouveau Régime París 28 x 21 cm
1956 nº 1,
C.548
Nouveau Socialiste, le PSOE (Historico) Toulouse 45 x 30 cm
1976 nº 88.
EK-5
Nouvelle critique, la Paris 28 x 21,5 cm
1969 nº 24, 1971 nº 47
C.257
Nouvelle Espagne, la Boletín de información Paris 56 x 43,5 cm
1945 nº 1, 1946 nº 3,9,12,14, 26,39,45, 1947 nº 48,51-56,
EE-3
Nouvelle Espagne Antifasciste Nueva España Antifascista Paris 54x 37,5 cm
1938 nº 17-21, 24, 25,
EJ-5
Nouvelle Gauche Organe du movement uni dela nouvelle gauche Paris 45 x 30 cm
1956 nº 1-6, 1957 nº 24,25,
EB-2
Nouvelle Revue socialiste, la Revue mensuelle du moviment socialiste international Paris
1927 nº 17-20, 1928 nº 22-25,
C.712
Nouvelle tribune, la CGT Force Ouvriere Paris 28,5 x 22,5 cm
1953 nº supplement novembre
C.289
Nouvelles, Les Gropue de echo Nyogo Ku Kobe Japón 25 x 18 cm
1972 nº 1
C.548
Nouvelles du CIO Paris 32,5x 25 cm
1951 nº 1, 1952 nº 2, 1953 nº 12, 1,4-7,
C.689
Nouvelles CSN Service de l’information Montreal 27 x 21 cm
1981 nº 113,
C.431
Nouvelles d'Espagne: Bureau d'information du Parti Socialiste ouvrier Espagnol Toulouse,
27x21cm.
1955 nº 1,2, 1956 nº3-11, 1957 nº 12-20, 1958 nº2131, 1959 nº 32-42, 1960 nº 43-53, 1961
nº 54-60, 62, 63, 1962 nº 64- 68 bis, 71, 73, 74 1963 nº 75, 76, 78, supl,79, supl (Le
president Kennedy Cuba et l’Espagne por R.Llopis),84,85, 1964 nº89, 1967 nº 123.
Nouvelles de Grèce Bulletin d’informations politiques économiques et culturelles Paris
43,5 x 30 cm
1951 nº 78
EB-6
Nouvelles internationales Bulletin hebdomadaire edite par la CGTFO Paris 27 x 21 cm
1955 nº 61
C.289
Nouvelles Internationales du Mouvement syndical Libre Comité pour un mouvement
syndical Libre New York 31 x 23,5 cm
1947 nº 7-9,11,12, 1948 nº 2,4-9,11,12, 1949 nº 1-5,7-12, 1950 nº 3-5,7,8,10-12, 1951 nº 1,
1953 nº 1, 1955 nº 11,12, 1956 nº1-8,10-12, 1957 nº 1-3, 1958 nº 12, 1959 nº 4,6,7,11,
1960 nº 5,9,11, 1962 nº 7,1963 nº 1, 1964 nº 12, 1965 nº 6,8,12, 1966nº 2,5,6,10,12, 1967
nº 3,5,7-12, 1968 nº1-12, 1969 nº 1-12, 1970 nº 1-12, 1971 nº 1,
C.690
Nouvelles du Mouvement Syndical libre AFL-CIO Francia, 31x23cm.
1965 nº 1-12, 1966 nº 1-12. 1967 nº1-12. 1970 nº 1-12.
Nouvelles de Nulle Part Bulletin d’information libertaires est Ouest Paris 21 x 29,7 cm
1990 nº 0
C.860
Nouvelles Perspectives Centre d’information du conseil mondial de la Paix. Helsinki 29,5
x 21 cm
1983 nº 4
C.585
Nouvelles Syndicales Bulletin d’information de la section syndicale de Saint Cloud CGT
Paris 31 x20,5 cm
1958 nº 2
C.548
Nouvelles Yugoslaves, les Agence Yougoslave d’information Paris 29 x 23 cm
1955 nº 165, 1956 nº 191,
C.689
Nova Escola verge Aldama Barcelona 30 x21 cm
1992 nº 4,
C.753
Nova Badia Centre Cultural Badia 30 x 21 cm
1994 nº 64
C.747
Nova Catalunya, La: Revista Mesadera, Habana, 23’5x 15’5 cm.
1919 nº 215
C.328
Nova Era: Portantveu del Partit Socialista Català, México, 47’5 x 35 cm.
1944 nº 1,2, 1945 nº 6-8, 1946 nº 9, EB-2
Nova Era: Portantveu del Partit Socialista Català, Méxic, 35’5 x23’5 cm
1947 nº 1,2,
EB-2
Nova Europa: Internacia tribuno de malgrandaj nacioj, Praga, 38’5x27’5 cm.
1921 nº 5, EK-3
Nova Falç, La: Publicació de l’organització Docialista d’Alliberament Nacional, Perpinyà,
29’5 x20’5 cm
1978 nº 6-8, 1982 nº 43, 1983 nº 46
C.324-424
Nova Galiza: Boletín quincenal dos escriptores gallegos antifascistas, Barcelona, 44’5x 32
cm.
1937 nº 9 (setembre) EJ-4
Nova Iberia Commissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya Barcelona 36 x
26 cm
1937 nº 1
EL-1(1)
Nova Revista, La: Director Josep Mª Junoy, Barcelona, 26x17’5 cm.
1927 nº 2-12, 1928 nº 13, 14, 16-19, 21-23,
EO-2
Nova Sento: Esperanta Gazeto de Bilbao, Órgano de la Vaska Esperantistaro, Bilbao
24’5x17’5 cm.
1910 nº 7 (gener)
C.660
Nova Tempo: Internacia Revuo Komunaj Kulturlaboroj Kaj Mondrilatoj, Wien (austria),
30’5 x 23 cm.
1919 nº 1 (octubre)
C.483
Nova Tronada, la Butlletí de l’assemblea llibertaria del Vallès Oriental Granollers
1997 nº 5
C.830
Novedades parteluz Madrid 40 x 29,5 cm
1994 nº 1
C.763
Novela Con regalo, la revista semanal literaria 18,5 x 13,5 cm
1926 nº 2
C.298
Novela política, la Madrid 22 x 14,5 cm
1930 nº 1-3, 9,
C.023
Novelas del corazón Barcelona 22 x 16,5 cm
s/d (principios siglo XX) nº 4, 10, (Los misterios de Montjuich. Novela de amor y
revolución” “Los héroes del pueblo”
C.368
Novelas y cuentos revista literaria Madrid 32 x23 cm
1932 nº 184 (Luis Amado En error Judicial El proceso Sacco y Vanzetti) C.400
Noves arts Societat Noves arts Barcelona 15’2x22’5 cm
1919 nº Homenatge a L Planell
C.913
Noves Remenses CNT-AIT L’Escala 31,5 x 21,5 cm
1977 nº 0
C.164
Novos Horizontes Publicaçao mensal operaria de propaganda e de critica Lisboa 26,5 x 19
cm
1906 nº 1-6, 1907 nº 7-12, 1908 nº 13,14,
C.428
Now and after San Francisco 28 x 21,5 cm
1978 nº 3
C.614
Noy de la Mare, Lo: Editat a Barcelona, 16’5 x 22 cm.
1866 nº 1-30, 1867 nº 31-33 en facsímil tenim els anys de 1925 i 1926 C.382
Nuestra Bandera Partido Comunista de España València
1937 nº 1,2, (facsimil)
C,975
Nuestra Bandera Revista mensual de orientación política, económica y cultural Toulouse
18x13,5 cm
1945 nº 1-3,1946 nº4,6,
C.679
Nuestra Bandera: Revista mensual de orientación política, económica y cultural. París,
Madrid 21x13cm
1945 nº suplemento al nº 2, 1945 nº 2, 1948? nº28 (junio /julio ) 1949 nº 2 1957 nº 19,
1960 nº 27,1961 nº 32, 1963 nº 37 1964 nº 39 1965 nº 41,44,45,1966 47-52, 1967
nº53,54,56,1968 nº 57,58, suplement, 1969 nº60-62, 1970 nº 63-65, 1971 nº66,67,1972 nº
68-69 1973 nº 70-72, 1974 nº 73-77, 1975 nº 78-80,82 esp, 1976 nº 83,84, 1977 nº86-90,
1978 nº91-96, 1979 nº 97-101 1980 nº 102-105, 1981 nº 106-109 1982 nº 110-115, 1983 nº
116-121, 1984 nº 123-126,1985 nº 128-132, 1986 nº 133-137, 1987 nº 138 683- 686 975,
982 y cajas B
Nuestra Bandera revista política y teórica del partido Comunista de España PCE (VIII-IX
Congreso) 21x13,5 cm
1971 nº1-3, 1972 nº 4, 5, 1973 nº7, 1974 nº8 1976 nº 10
C.146
Nuestra Clase Comisiones Obreras de Barcelona
1969 nº 1, 1970 nº2-4 y suplemento
C.141
Nuestra Clase Comité Obrero de Josa (pro-Organización de clase) Barcelona 29,5 x21 cm
1973 nº 1 (noviembre)
C.133
Nuestra Clase Liberación ciclostil 21,5x15,5 cm
1976 nº noviembre, 1977 nº marzo
C.300
Nuestra Clase Revista Obrera de la Unión de Marxistas Leninistas 29,5x 21 cm Ciclostil
1977 nº 42
C.539
Nuestra clase al día Madrid 24,5x17,5 cm
1980 s/n La escalada fascista 1981 s/n “Ante la crisis del PSUC” nº 78 ,93, C.588
Nuestra Lucha Boletín de información y orientación sindical Bilbao 31,5x21,5 cm
1972 nº 3,4
C.338
Nuestra Lucha PSUC Zona Franca Barcelona 31x21,5 cm
1972 nº 3,6, 1973 nº 1
C.146
Nuestra Lucha Movimiento comunista de España 29,5x 21 cm Ciclostil
1970 nº 1-5, 1971 nº 6,7, 1972 nº 9-11, C.280
Nuestra Lucha Partido Socialista Puerto Riqueño Rio Piedra 22,5x15 cm
1975 nº 10
C.435
Nuestra Palabra Semanal Vocero del Movimiento de Acción Sindical Cuba 35,5x21,5 cm
1960 nº 10,11,13-15, 17-20 ,
C.121
Nuestra Prensa Barcelona 24,5x17,5 cm ciclostil
1976 nº marc, maig, octubre, novembre,
C.373
Nuestra Unión Trabajadores de editorial bruguera después portavoz de la OITEBSA
23,5x16,5 cm Barcelona
1976 nº 1, 1977 nº 2, 1979 mnº 10, 1980 nº 11,14,1981 nº 15, 18, 1982 nº 19,20, 1983 nº
21,22, 1984 nº 23, 1985 nº 24,
C.164
Nuestra Voz: Órgano de la Asociación Obrera del arte Fábril y Textil de Barcelona y su
radio, Barcelona 22’5x 31 cm.
1928 nº 4 (agosto) C.548
Nuestra Voz Revista mensual de los empleados de Banca Madrid 23,5x17 cm
1955 nº 2
C.535
Nuestra Voz Asociación de vecinos Turo de la Peyra Vila Piscina Ramón Albo Barcelona
28x21,5 cm
1973 nº s/d
C.312
Nuestra Voz Junta sindical de SPM Transportes de Barcelona 32x22 cm
1976 nº 4
C.613
Nuestra Voz Revista de los Obreros de Harry Walker Polinya 25,5x21,5 cm
1977 nº 1
C.372 y 976
Nuestras Tareas Comité Regional del Centro del Partido Comunista de España Madrid
1945 nº 1, 1946 nº mayo
C.982
Nuestro Ejército: Revista Militar, Barcelona 34’5x 24’5 cm.
1938 nº 5,6
C.570
Nuestro Programa: Órgano de la Asociación de la Dependencia Mercantil de Barcelona y
de la Federación Nacional Española de Dependientes. Barcelona 55x38’5 cm.
1905 nº 81 (agosto) EJ-2
Nuestro Sindicalismo (Anarquistes) 31,5x21,5 cm
1976 nº 1
C.582
Nuestro Tiempo: Revista mensual ilustrada, Madrid, 23’5x 16 cm.
1901 nº 9, 10, 1902 nº 20, 21
C.765
Nueva Cultura: Información crítica y orientación intelectual. Aliança d’intel·ectuals per a
defensa de la cultura, Valencia 34x 25 cm.
1937 nº 1, 4,5,
C.570
Nueva Cultura Ediciones agora Rennes Francia
1946 nº 1 (enero )
C.891
Nueva Época Sociedad Naturista Vegetariana de Barcelona 29,5x21 cm
1973 nº 2, 1976 nº 23,30, 1977 nº 33, 1978 nº 50,51
C.613 y EL-5
Nueva España Revista Gráfica Nacional Barcelona 33x24 cm
1940 nº 20, 1941 nº 31
C.191
Nueva España Portavoz libertario CNT exilio
1958 nº 1 (dos ediciones exilio e interior), nº s/n Edición exterior para los emigrantes
C.690
Nueva España Antifascista Órgano de los españoles residentes en Francia y Portavoz del
antifascismo Internacional París 53,5x37 cm
1937 nº 1,3, EJ-5
Nueva Galicia Portavoz de los antifascistas gallegos Madrid 27x21 cm
1937 nº 1 (17 mayo)
C.564
Nueva Era, La: Revista mensual de doctrina e información. POUM, Barcelona, 28x22 cm.
1936 nº 1-6, 1937 nº 7
Nueva España: Revista Gráfica Nacional, Barcelona, 52x35cm.
1940 nº 11, 20, 1941 nº 31 C.191 (B)
Nueva España Antifascista: La Nouvelle Espagne Antifasciste Órgano de los españoles
residentes en Francia y Portavoz del antifascismo Internacional, parís 53’5 x37 cm.
1937 nº 1, 3 ,
Nueva Galicia: Portavoz de los antifascistas Gallegos, Madrid, Bilingüe, 27x 21 cm.
1937 nº 1 (17 mayo)
Nueva Generación: Portavoz de la emigración Obrera Española en París. Adherida a la
Alianza Sindical. Agrupación de emigrados económicos españoles. París. 27’5x 22 cm.
1967 nº Febrero, nº abril, C.423
Nueva Humanidad: Semanario Racionalista Barcelona 50x34cm.
1933 nº 2 (17 marzo) nº 4 (31 marzo)
Nueva Política, La: Fundador Rufino Carpena Montesinos, Barcelona,32x 24 cm.
1931 nº 1, EK-3
Nueva República: Portavoz de los Jóvenes Republicanos de Izquierda, Madrid, 34’5 x
24’5 cm
193 6 nº 1 (4 diciembre) C.588
Nueva República: Periódico Independiente, París, Bilingüe, 40x28 cm.
1957 nº 13, 14, 1958 nº 15, 16,
Nueva Vida: Revista Quincenal de divulgación. Barcelona, 27’5 x 20 cm.
1934 nº 2 (enero), C.776
Nuevo Aragón: Diario de la mañana, Caspe, 44’5x33 cm.
1937 nº 3 (22 enero) EJ-2
Nuevo Ambiente Cervera
1913 nº 23,34,35, 1914 nº 44,45,47, 51,58,59, 1915nº 60, C.793
Nuevo Orden: Revista al servicio de las Fuerzas Armadas. Portavoz de las Fuerzas de
orden público. Barcelona, 32x 24’5 cm.
1938 nº 8 (15 diciembre) C.439
Nuevo Aragón, Diario de la Mañana Caspe 44,5 x 33 cm
1937 nº 3 (22 enero)
EJ-2
Nuevo Claridad: Voz marxista de los socialistas y la juventud Madrid 44x32 cm
1979nº39,51,EB-4
Nuevos, Los: Revista semanal de arte, crítica y ciencias sociales, Barcelona, 27’5x 22 cm.
1916 nº 1-10, C.548
Nunci, Lo: Fara, La menos, Una crida cada semana Barcelona, 40x 29 cm.
1878, nº 27 (14 abril), 1879 nº 89 (25 maig), 1881 nº 193 (7 maig), EA-4
Nuria Times, The: Administración Prisión Provincial Guadalajara. London, Ciclostil,
32x22cm.
1944 nº (abril) C.207
Nürnberger Esperanto- Trichter: Leitfaden für Schnell- und Massenkurse von ^sattat,
Berlin, 32x 23’5cm.
Sin facha Esperanto-Flugblatt nr. 7
C.670
Ñaka Ñaka: Organización de Clase, Empresa Bultaco, Barcelona. Ciclostil. 29’5x21 cm.
1974 nº 1, 2
Objetif Solidarité Internationale, París 30x21 cm
1972 nº 1 (marzo)
C.580
Objetion Journal des comités de lutte des objecteurs Toulouse 31x22’5 y 27’5x 18’5 cm
1976 nº 50, 51, 55, 1977 nº 60,73, 1978 nº 76, 1979 nº99, 100, 102 1980 nº 110,111, C.429
Objections Bulletin de Liaison antimilitariste Lyon 30x21 cm
1981 nº1,5,6,1982 nº 8,11,12,16,24,25, 1983 nº 30,34,37,40-43,45 1984 nº 50
C.819
Obra, la Publicación anarquista Buenos Aires 58x40’5 cm
1947 nº 60, 1951nº 80, EI-4
Obra,la Portavoz de la Construcción Colectivo por la autonimía de la clase obrera
Barcelona 22’5 x16 cm
1977 nº2-5,
C.087
Obras Públicas, Las Asociación de Contratistas de Obras Públicas de Catalunya
Barcelona
1929 nº extra mayo
C.930
Obrero, El Semanario de intereses morales y materiales Barcelona 24x16’5 cm
1865 nº 41
C.548
Obrero, el Comisiones obreras de San Adrian del Besos 31’5x21’5 cm
1969 nº1, 1970 nº 2
C.087
Obrero, El PORE Terrassa Ciclostil
1975 nº 6, 1976 nº abril
C.125
Obrero agrícola, El Asociación agricultura Ganaderia Madrid 27x19 cm
1909 nº 3 (31 de marzo)
C.614
Obrero Español, el Órgano de la CGRT en Lengua española París 62x43 cm
1949 nº1,1-8, 1950 nº 9,12-20 hay dos número 1, diferentes. EE-3
Obrero Gráfico, el Órgano de la Federación Gráfica Española Madrid 20x14 cm
1919 nº22-26, 1923 nº50, 1924 nº53-55, 1925 nº56-60, 1926 nº 60-63, 1927 nº 64-66, 1928
nº 67-69, 1929 nº70-73, 1930 nº 74, 1931 nº 78, 1933 nº84-86, 1935 nº92, 1936 nº94
289 y 516
Obrero Municipal, El Órgano de obreros y empleados del ayuntamiento Barcelona
1919 nº88, 89, 97, 98, 100, 101 1921 nº 133,
EI-4
Obreros y soldados órgano de los Comités de Soldados del 3 er Regimiento de infantería
de la I División del ejército Popular Cuartel Lenin Barcelona 1937 29’5x21’5 cm
1937 nº 1
C.613
Obrers en Lluita Barcelona Col.lectiu de obrers en Lluita
1976 nº 1,2, 1977 nº 5 1978 nº 7, 1982 nº 12, 1983 nº 13-15,18,19,
Observateur Politique economie et litteraire l’ París 28x21 cm
1950 nº 37, 1951 nº59
C.562
Obxecion, A: Colectivo pacifista autónomo Sabntiago 21,5x15,5 cm
1979 nº 1,
C.413
C.125
OC Revista literaria de l’institut d’estudis Occitans Tolosa 14’2x22’7 cm
1957 nº203, 1960 218, 1961 nº222, 1962 nº223-225, 1963 nº229,230 1964 nº 231
C.812
Occident Publicazione del Centro di Cultura Internazionali Genova, Oran 20’5x15 cm
1949 nº1-3, 1950 nº4-6,
Occitania Libertaria Federación Anarquista Comunista d’Occitania París 30x21 cm
1972 nº 4, 1974 nº 6, “nº 2en Congrés International de Federacions Anarquistas París agost
1971” (Abril-maig 1974)
C.295
Ocell de Foc Palau de la Dansa Barcelona 21x16 cm
1932 nº 8
C.776
Octubre Barcelona 38x34’5 cm
1935 nº 2 EJ-3
Octubre Cuadernos Marxistas Leninistas Barcelona ciclostil 31’5x21’5 cm
1972 nº 1 marzo
C.539
Octubre En lucha por la revolución socialista 31’5x21’5 cm ciclostil
1973 nº6
C.129
Octubre Liga de la Juventud Comunista 32x 2 2cm
1976 nº1,1, 1977 nº 3-13,15, 1978 nº 20,
C.145
Octubre Sirval Edición del comité Luis de Sirval Valencia 55x38’5 cm
1935 nº úmero único EK-2
Odio al capitalismo Lugo
1988 nº1,2, 1989 nº 3-6, 1990 nº7-10, 1991 nº11,12,
Oeste Rojo Sector 4 del PC Madrid
1945 nº 0, 1946 nº 1,
C.916
C.982
Ofensiva Órgano del comité Provincial de Zaragoza del Partido Comunista de España
Zaragoza 30x21’5 cm
1970 nº 4,
C.301
Ofensiva Estudiantil Plataformas de estudiantes anticapitalistas Barcelona 31’5x21’5 cm
1975 nº3
C.084
Ofensiva Proletaria Plataforma de Trabajadores anticapitalistas de Barcelona 30x21 cm
1973 nº1, 2, 4,1974 nº5-8, 1975 nº9, 10, 12, 1976nº 12-15, 17, 18 C.130
Officiel du chomage, L Le seul journal qui ne demanda qu’a disparaitre París 30x20’5 cm
1975 nº2,3,
C.562
Oficiala Gazeto Esperantista Organo de la lingua Komitato kaj de la Konstanta Komitato
de la Kongresoj París 24’5x16’5 cm
1908 nº 1 (junio)
C.670
Oficina Prensa Euzkadi París 26x 21 cm bulletin d’ information diari
1948 nº 2,4,5, 207,242, 309,310, 357,358, 361-369,372-378, 380-398,400-423, 1949 nº
424-430, 432-530, 532-603, 605-629, 631-636-673,1950 nº 674-686, 688-709, 711,712,
714, 716-796, 798-830, 832-856, 858-902 904-920, 1951 nº 921-1051, 1053-1057,10591171,1952 nº 1173-1178, 1180, 1182,1183, 1185-1189, 1191 ,1193,1194, 1196-1212,12141220,1222-1233, 1235,1237-1245,1247-1256, 1258-1276, 1278, 1281-1297, 1299-1306,
1315,1317—1370, 1374,1375, 1377-1413,1953 nº 1414-1451, 1453-1495, 1496-1500,
1502-1512, 1515-1522, 1524, 1526-1538, 1540-1582, 1584-1645, 1954 1646—1661, 16631696, 1699, 1701-1704, 1706-1728, 1730-1737, 1739-1778, 1781-1784, 1787-1862, 18641883, 1955 nº 1884-1888, 1891, 1892, 1894, 1895, 1897-1919, 1921-1931, 1933-1935,
1937-1977, 1979-1988, 1990-1994, 1996-1999,2001-2009, 2012-2018, 2024, 2029-2042,
2046-2055, 2057, 2058, 2060, 2062-2064, 2066, 2068,2071, 2073, 2074, 2076, 2077,
2079,2080,2084,2100, 2104-2109,2117, 1956 nº 2121, 2123-2126,2129-2152, 2156,2161,
2221, 2260-2263, 2266, 2279,2280, 2282-2314, 2316-2319, 2321,2323,2324,2326-2329,
2332,2334,2336, 2337, 2339-2347, 2349-2351, 2355-2357, 1957 nº 2358-2362,2364-2366,
2368-2372, 2375, 2377-2381, 2383-2386, 2389, 2391-2393. 2403, 2417, 2419, 2435, 2436,
2442,2447, 2451,2478, 2497, 2499, 2505, 2514-2517, 2519, 2524-2528, 2530-2548, 25512557, 2563-2585, 2587-2591, 2593, 1958 nº2595-2605, 2607-2614, 2616-2642, 2644-2704,
2706-2749, 2751-2784, 2786-2829,1959 nº 2830-2940, 2960-3008, 3010-3027, 3031
,3033-3041, 3043-3065, 1960 nº 3066- 3122, 3124-3127, 3129-3208, 3216-3296, 1961
nº3297-3523, 1962 nº 3524-3664, 3658-3660, 3669—3679, 3682-3728, 3730-3751, 1963
nº 3752-3763, 3765-3898, 39003915, 3918-3955, 3957-3964, 1966 nº 4511-4515, 45694575, 4577-4584, 4586-4591, 454594, 4677,4679, 1968 nº 5013, 5017-5034, 5036-5042,
5074, 5095, 5097-5101, 5103-5107, 5109-5113, 5115, 5117, 5119-5126, 1969 nº
5134,5135, 5138-5142, 5147,5148, 5156, 5158,5159, 5161,5162, 5164, 5165, 5167, 5168,
5175, 5179, 5180, 5182, 5185-5192, 5194-5200, 5202,-5241, 5246-5249, 5251-5271,
5283,5284, 5286, 5290-5296, 5301-5306, 5310,5311, 5323-5327, 5329-5331, 5333-5351,
5353-5358, 1970 nº 5359-5365, 5367-5385, 5410,5411, 5424, 5444, 1972 nº 6819-6822,
6933-6937, 6968, 1973 nº 6280, 6181, 6183-6188, 619i0,6191, 6268, 6269, 6273, 6274,
1974 nº 6276-6280, 6283-6304, 6306-6352, 6355-6379, 6381-6384, 6386-6423, 64256440, 6442-6467, 6470-6485, 1975 6496-6498, 6503-6524, 6526-6535, 6537-6539, 65416559, 6560-6564, 6566-6576, 6578, 6580-6605, 6607, 6608, 6611-6615, 6617-6632, 66386648, 6650-6654, 6657-6696, 6699-6706, 6708-6716, 1976 nº 6717-6743, 6745-6788,
6791-6796, 6798-6803, 6805-6819, 6821-6859, 6861, 6867-6897, 6900-6912, 6914,
EM-1,2,3, y C.286
Oficina Prensa Euzkadi París 26x 21 cm bulletin d’ information Euzko Deya suplemento
semanal
1948 nº 98-103,108,109, 1949 nº110,112-128,130-153, 155-159 EM-1,2,3,
Oficio Circular Phalange española Tradicionalista y de las JONS Guardia de Franco
Madrid 31,5x21,5 cm
1947 nº 17,23,
C.450
Oiseaux,les PCF Federation Seine Nord Est Section Drancy París 21x15’5 cm
1956 nº oct.
C.548
Okultismo Esperanto Propaganda Flugiolio pri Ocultismo Alemanya 21’5 x18 cm
1913 nº1,
C.670
Olivetti Obrera Comité Olivetti del PSUC Barcelona 31’5x21’5 cm
1972 nº 1(Febrero)
C.542
Olivo del Buho Ateneo Libertario Granada 21x29,7 cm
1986 nº 1
C.906
Olla, l’ Bullirà cada dijous Barcelona 28x19 cm
1898 nº II (març)
C.289
Olmo Sindicato Gastronómico CNT AIT Madrid
1978 nº 0
C.865
Olot Olot 29x21 cm
1910 nº únic
C.190
Oloti,l’ Defensor dels interessos de la comarca Centre Catalanista Olot 24x17 cm
1890 nº 117 (16 marzo)
C.746
Ondo de Esperanto, la Moscu 26’5x17’5 cm
1910 nº 8, 1914 nº 1(61) nº7-9 (67-69)
C.660
Oomoto Monata gazeto esperanta, Japón, 18’5x12’5 cm
1928 nº 23, 35
C.888
Opción Libertaria Boletín de discusión al servicio de todos los libertarios, ciclostil,
29’5x21 cm
1973 nº1,2, 1974 nº 3,
C.122
Opción Libertaria Órgano de GEAL (Grupo de estudios y acción libertaria) Montevideo,
26’5x18 cm
1988 nº 5-7, 1989 nº 10, 1990 nº 12,13, 1995 nº 24, 2004 nº 41,
C.562
Open Road Vancouver Canada 42’5x28’5 cm
1977 nº2-4, 1978 nº5,-8, 1979 nº9,10, 10/, 1980 nº11, 1981 nº12, 1982 nº13,14, 1983 nº 15,
1984 nº extra preview, nº summer, nº 16, 1986 nº 18, EI-2
Operaie della casa Rivista dell autonomia feminista Venezia 32,5x23,5 cm
1977 nº 4
EB-6
Operario Forestale l’: Bolletino di controinformazione e di collegamento delle Lotte,
Cosenza, Italia, Ciclostil 33x22 cm.
1978 nº 1 (15 marzo).
C.373
Opinió, L’: Surt cada dissabte, Barcelona 49x35 cm.
1928 nº 20, 21, EB-2
Opinio, L’: Setmanal Socialista, Barcelona, 35x 22’5 cm.
1930 nº 121-123, 126, 128,129, 1931 nº 133,134, 137, 141, 142, C.596
Opinió, L’: Diari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Barcelona 58x46 cm
1931 nº 23, 25, 40, 53, 62, 63, 1932 nº 212, 245, 1933 nº 616,700, 1934 nº 1039,1041, EB2
Opinió Socialista, l’ Partido Socialista Obrero Español Barcelona 31’5x21’5 cm
1968 nº 1, juny, octubre, 1969 nº gener-maig ( gener i febrer incomplerts) 1971 nº gener,
abril, 1972 nº febrer, 1975 nº novembre 1976 nº 1, 1977 nº extra (gener), 1978 nº 9-11
C.145 y EK-5
Opinión et l’action des metallurgistes de la region Lyonnaise Lyon 27’5x20 cm
1969 nº 13
C.289
Opinión Comunista, la Suplemento para Madrid del “En Lucha” Madrid 42x31 cm
1978 n º1-6,9-19,23, 23, 25-28, 1979 nº 30,33-35,
dos nº23 diferentes EB-2
Opinión Pública, la Periódico político eIndependiente Madrid 40x27 cm
1851 nº 166 (7 noviembre)
EI-1
Oposiçao Portuguesa Movimiento democratico de Liberación de Portugal y sus colonias
Caracas 39’5x29 cm
1967 nº 46 (mayo)
EB-2
Or i Flama Centro Moral instructivo de Gracia Barcelona 24x17 cm
1930 nº 81 (setembre)
C.189
Ora, l’ Milano 35 x 26 cm
1944 nº 23, 24,
(31 (diciembre)
C.1017
Oratjol, l’ Barcelona 21’5x15’5 cm
1935 nº 3 (maig)
C.612
Orbita literaria Literatura arte y comics Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1980 nº 2
C.455
Orchilla Revista de poesia Sta Cruz de Tenerife 21x15 cm
1984 nº 3, 1985 nº 4, 10, 12, 1986 nº 16-18, 1987 nº 34, C.590
Ordre Naturel, l’ Clameurs libertaires antiscientifiques edició de Henri Zisly París
1905 nº único (noviembre) copía
C.930
Ordre social, l’ Organe du Cercle Elesée Reclus Nice 28’5x20 cm
1959 nº 7 (abril)
C.342
orebro fria press Orebro Suecia 29,5 x 21 cm
1978 nº 2
C.144
Oreig Barcelona 22’5x16’5 cm
1922 nº 4 (Juny)
C.582
Orfeo Català Butlletí Barcelona 21 x 21 cm
1981 nº 90
C.298
Orfeo Català Noticiari Barcelona 27x22 cm
1935 nº 8,9, 1936 nº 11, C.298
Orfeo Català Portantveu dels Catalans de Mèxic , Mèxic 27 x20 cm
1962 nº 3,6,9, 1963 nº 10-12,14-17, 20, 1964 nº 23 C.1048
Organisation libertaire organisation Anarchiste revolutionnaire Marsella
1969 nº 5
C.999
Organise For class struggles anarchism magazine of the anarchist Communist Federation
Londres 21 x 29,5 cm
1996 nº 43, 1997 nº 45-47, 1998 nº 48, 2000 nº 52
C.860
Organització Revista Técnica de comptabilitat i administració portantveu de les
aspiracions del comptable Barcelona 27x19’5 cm
1936 nº 130-134, 1937 nº 135-146, 1938 nº 149
C.550
Organización Obrera, La: Federación Obrera Regional Argentina (FORA) Adherida a la
Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). Buenos Aires, 57’5x40’5cm
1930 nº 6 (julio).EI-4
Organización Obrera, La: Órgano de la Federación Obrera Regional Argentina del 5º
Congreso, Buenos Aires 41x29’5cm.
1956 nº 138,139, 1959 nº 144, 1960 nº 146, 1965 nº 148 EK-6
Organización Obrera: Federación Obrera Regional Argentina del 5º Congreso. Buenos
Aires, 33x25’5cm y 42x28’5 cm.
1970 nº 11,13, 1971 nº 15,16, 1972 nº 18, 1973 nº20, 1974 23,24 EK-6
Organización Revolucinaria de Trabajadores informa ORT 31, 5 x 21,5 cm
1977 nº 4 (febrer), Nº 5 (febrer) nº 3 (25 abril), nº 4 (26 abril), nº 5 (26 abril), Nº 6 (28
Abril)
C.346
Organo de los estudiantes Libertarios de Cataluña Barcelona 31’5x21’5 cm ciclostil
1973 nº 0
C.221
Oriente Occidente Nouvelles du projet majeur relatif a l’appreciation mutuelle des valeurs
culturelles de l’orient et de l’Occident UNESCO París 27x20’5 cm
1958 nº 1-6,
C.541
Orientació Sindicat Mercantil Barcelona 25x35’2 cm
1937 nº 2 (abril)
C.914
Orientación Juvenil Joventut Socialista Unificada Barcelona 27’5x21’5 cm
1938 nº 7
C.324
Orientacions Front Universitari de Catalunya Barcelona 32x22 cm
1945 nº 8, 1946 nº 16, 17, C.372
Oriente Órgano Confederal y Anarquista de la Comarca de Tortosa CNT FAI Tortosa
50x35 cm
1937 nº 15
EI-4
Origenes Revista de arte y literatura La Habana 23’5 x 21 cm
1953 nº 34
C.108
ORT Informa ORT Francia Suiza 29’5x21 cm
1971 nº noviembre, 1972 nº enero, marzo C.280
Ortiga, l’ boletín DE mujer y salud Barcelona 30 x 21 cm
1989 nº 1
C.671
Ortiga l’ Agrupació l’ortiga Barcelona
1996 nº 1, 1997 nº 2, 1998 nº 3, 2000 nº 4,
C.1018
ORTO Revista de Documentación Social Valencia 24x17 y 24x18’5 cm
1932 nº 1,5-10, 1933 nº 13,14, 17-19, C.255
Orto (antes ideas ) revista de pensamiento libertario Barcelona 27 x 21 , 5 cm
1984/85 nº 21-30, 1985/86 nº 31-40, 1987/88 nº41/50, 1988/90 Nº 51/60, 1990/91 nº 61/70
1992 /93 Nº71/81, 1994 nº 82-86, 1995 nº 88-93, 1996 nº 94, 96, 97, 1997 nº 99-103, 1998
nº104-108, 1999 nº 109-113, 2000 nº114-118, 2001 nº 119-121 2002 nº 128-130 2003 nº
133, 134, 2005 nº 137-139, 2006 nº 140-142, 2007 nº 146, 147, 2008 nº 148, 150, 2009 nº
152
C.573/ 904/ 920/ 1012
Oruga, la para la gente que se arrastra. Barcelona 15 x 21,5 cm
1985 nº 6, 1986 nº 11,
C.830
OENAETHZ(ospastes) Anarquista Grecia 35 x 49,5 cm
1984 nº maig
C.860
Our Generation Against nuclear war Canada
1961 nº 1(Vol.1), 1965 nº 3(VolIII), 1966 nº 2 (Vol IV), 1967 nº 4(Vol IV) nº1,2, (Vol V),
1968 nº 4 (vol V), 1970 nº 1-3 (Vol VII), 1971 nº 4(Vol VII) nº 1 (VIII) 1972 nº 2-4 (Vol
VIII), 1973 nº 1-4 (Vol IX), 1974 nº 1-4 (Vol X), 1975 nº 1 (Vol XI) 1976 nº 2-4 (Vol XI),
1977 nº 1,2 (Vol XII), 1978 nº 3,4, (Vol. XII), nº 1 (Vol XIII), 1979 Vol 2-4, (Vol XIII),
1980 nº 1-3, (Vol. XIV) 1981 nº 4 (Vol XIV) nº 1 (Vol XV)1982 nº 2,3, (Vol XV), 1983 nº
4(Vol XV) nº 1 (Vol XVI), 1984 nº2 Vol (XVI), 1988 nº 1 (Vol XX) 1989 nº2 (Vol XX) nº
1 (Vol XXI)
C.672-674
Outil, L’ Des trevaillers París 31x15’5 cm
1971 nº 2, 1972 nº3, 5,
C.344
Outta Control Belfast anarchist collective Belfast 33 x 21,5 cm
1981 nº 18
C.427
Oveja negra Colectivo para una alternativa noviolenta Madrid 21,5 x 15,5 cm
1985 nº 29
C.304
Oveja Negra, la CNT Euskadi Vitoria 25,5 x 18,5 cm
1986 nº 7,9-13, 1987 nº 15-23, 1988 n º 24-31, 1989 nº 32-35,
C.535
Oveja Negra Juventudes anarquistes por la libertad Barcelona
2000 nº 3, 2001 nº 4,
C.854
Oveja Negra Juventudes anarquistes por la libertad Badalona
2000 nº 2
C.910
Oveja Negra Juventudes anarquistes por la libertad Sant Cugat del Vallés
2004 nº 5
C.910
Oveja Negra Colectivo Libertario Corunha
2003 nº 11
C.904
Ovelha Negra Núcleo pro confederaçao operaria brasileira de la AIT Belém Brasil 32 x
46,2 cm
1991 nº Novembre
C.860
Ovella Negra, l’ Marina alta València 21,5 16 cm
1978 nº 2
C.198
Ovella Negra Eivissa
1993 nº 1
C.850
Oxigeno Revista de Información ecologista Federación de amigos de la Tierra Madrid
30x21 cm
1979 nº 1, 1980 nº 2, 1981 nº 3
C.298
Ozono Ediciones Felmar Madrid 29’5 x21’5 cm
1977 nº 17-19, 22, 24, 25, 27, 1978 nº 30-33, 35, 37-39 1979 nº 41, 44, 48, C.579
Pais, El: Diario Republicano, Madrid, 60x42 cm.
Nº4535 (Hoja extra) La concentración democrático Republicana. 1909 nº 8100, 8101
(dedicados al caso de Ferrer i Guardia)
EI-5
Paix et democratie Hebdomadaaire d’informations politiquees Vincennes Francia 30x22
cm.
1951 nº 50, 1952 nº 53, 54, 58, 88, 96, 1953 153-155, 1955 nº 232, 235-237, 1956 nº 274
C.377
Pagine Libere: Rivista del sindicalismo Italiano, Roma 24x27 cm.
1949 nº 1-4.9, 11, 12,
C.775
Pajarito, el Sección Sindical de CNT ISSA
1980 nº s/d
C.921
Panorama Democrate Chretien: Mensuel de l’UEDC, Roma (en francés).24x17 cm.
1968 nº 4 (junio/ julio)
C.720
Panoramas Contemporáneos Ediciones populares, Barcelona 24’5 x 17 cm.
1931 nº 1-4, 6, nº14, 19 s/f
C.412
Pao Nosso ... (anticlerical) Porto 21x12 cm.
1910 nº 1-23
FB-2
Papeles Populares Ediciones Daleduro, Barcelona 15’5x11 cm
1975 nº 1(abril)
C.199
Papeles de Son Armadans Revista dirigida por Camilo José Cela, Madrid, Palma de
Mallorca, 19’5x14’5 cm
1964 nº100, 1965 nº 113-117, 1966 nº 118-126,128, 129, 1967 nº 130,132-141, 1968 nº
143-153, 1969 nº 154-165, 1970 nº 167-177, 1971 nº 178-189, 1972 nº 190-201, 1973 nº
202-213, 1974 nº 214-225, 1975 nº 226-237,
AO-4
Paraula, La: Butlletí del cos docent, Escola Municipal de Sords-Muts, Barcelona,
25x16’5cm.
1920 Nº 1 (Febrer).C.797
Paraules: Revista mensual d’arts I de literatura, Sabadell, 34x26cm. segona època.
1923 Nº 1 (gener ) EA-4
Paris Livre: Organe mensuel du Syndicat Force Ouvrière du livre et industries annexes de
la Región Parisienne, París
1953 n º5, 9, 1954 nº 2, 6, C.289
Parizano, La: Organo de la pariza. Grupo de Sat-Amikaro (Suplement de Sat-Amikaro),
Courbevoie, 29’5x 21cm esperanto, ciclostil.
1974 nº 301, 1975 nº 310, 1976 nº 314, C.578
Patria: Diario Monárquico de la tarde, Barcelona, 31x22cm.
1919 nº5 (6 septiembre)
Patria Órgano oficial del comité de la Unión patriótica del Distrito VII, Barcelona 38’5x
28 cm
1927 nº 4
EB-4
Patria: Diari Independent d’avisos i noticies, Manresa 50x35 cm.61x43cm
1923 nº 672, 1927 nº 2079?, 1933 nº 4027
EK-2
Patriota, El: Organo de los comités revolucionarios antiimperialistas UEV, Bélgica, 27’5
x21’5 cm
1969 nº junio
C.087
Patufet, En: Empresa Col·lectivitzada CNT UGT Barcelona 21x14’5 cm.
1937 nº 1718, 1721, 1723, 1732, 1737,1742, 1743, 1938 nº 1783, 1795, 1796, 1800, 1806
C.211
Paysan, Le: Federation des Travaillerus de l’Agricultura et des forets de France et d’outre
mer, CGT, París, 62x43 cm.
1951 nº 17,46, EJ-10
Paysans en Lutte: Bulletin pour l’action des Travaillerus de l’Agricultura, París, 27’5x
20’5 cm.
1974 nº 13,
C.430
Paz y Tregua: Boletín Oficial del Cuerpo de Somatenes Armados de Cataluña, Barcelona,
32x22 cm.
1906 nº 12 (diciembre) 1920 nº 6, 8-10, 1923 nº 1-10, EB-4
Peace News: For Nonviolent Revolution, Nottingham, London, 29’5x 21 cm.
1967 nº 1594,1602-1605,1977 nº 2050, 1979 n1 2091,2092, 1980 2125, 1981 nº 2145,1983
nº 2194, 1984 nº 2235, 1985 nº 2236, 2238-2241, C.427 , EB-6
Pedagogía Racional: Boletín de Enseñanza Científica, Órgano del Colegio Modelo de
INTA, Sant Feliu de Llibregat, 27x15’5 cm.
1907 nº 307 (diciembre).
C.788
Pekín Informa: Pekín, Castellano, 28’5x22 cm.
1969 nº 16 (23 abril) IX Congreso Nacional del P C Chino 1970 nº 16 (22 abril) C.351
Pel & Ploma: Barcelona, 32x22 cm.
1899 nº 1-30
EK-2
Pensamiento Crítico La Habana Cuba 15x20’3 cm
1969 nº 33
C.913
Pensee Socialiste, La Les Cahiers du Travailleur Paris 26’5 x 21’5 cm
1947 nº 15 (junio)
C.548
Pentalfa : Órgano de la escuela de enseñanza trofológica naturista del mismo nombre,
Barcelona 21x 14 cm.
1926-1927 nº 1-12, 1927 nº 1-24, 1928 nº 1-24, 1929 nº 1-24, 1930 nº 1-24, 1931 nº 1-24,
FB-2
Pentalfa : Revista de naturismo trofológico e higiene científica, Barcelona 21’5 x 14,
32x22 cm.
1927 nº16,21,22, 1928 nº 1-4, 9,10, 1931 nº 18, 19, 1932 nº 132-154,156, 1933 nº 163-172,
174-179, 1934 nº180-183, 185, 195- 197, 199,200-203, 208, 211, 214, 215, 220-222, 1935
nº 230, 240, 241, 1936 nº 234, 272-274, 279, 280, 282, 283, 285, 1937 247, 248, 250,251,
253, 259-262, 264,266-268, 270, (hay saltos en la numeración de los años 1936 y 1937)
C.191
Peña Cultural Barcelonesa Comisión de educación física y deportes Circular Deportiva,
Barcelona 21’5x15’5 cm
1960 nº 2 (septiembre)
C.304
Pequeña Antología de Teatro de Pío Baroja Colección “casí tan viejo como el Hombre
CNT Terrassa, 29’5x21’5 Ciclostil.
1977 nº 001 (Julio Agosto)
C.117
Perfil y Fondo Col·lectiu de Treballadors del Gravat Premià de Mar
1981 nº 2,
C.930
Petit Journal, Le: Supplément Illustré,Francia, 50x30cm.
1891 nº 35 (25 de julio), nº 51 (14 noviembre), 1893 nº 157 (25 noviembre) (Bomba Liceo),
1894 nº 165 (15 enero ) (sólo portada), nº 185 (4 junio) (Six anarchistes fusillés a
Barcelone), 1897 nº (21 agosto) asesinato Canovas, 1898 nº 391 (15 mayo) La guerra
Hispano Americana, 1901 nº549 (26 mayo) (Emeutes à Barcelone) 1913 nº (27 abril)
Atentado Alfonso XIII, 1917 nº (20 mayo) Le Generals pont.
EL-4
Petit Journal Bayone 25 x 18,5 cm
1977 nº 92
C.233
Petit Manuel du Chomeur Coordination des comités de chomeurs Paris 29,5 x 20,5 cm
s/d años 70 ? nº 1, C.555
Petit Parisien, le Supplement littérature Ilustre Paris 44 x 31 cm
1891 nº 115, 126
EL-4
Petite Gironde, la Journal Republicain Regional París 49 x 74 cm Frances
1914 nº 15513-15522, 1915 nº 15882-15835, 15885-15887, 1916 16058-16060, 16107,
16124-16127, 16130-16131, 1917 16446-16455, 1918 nº 16831, 16943-16950, 1919 nº
17009 17065-16073
EH-5
Petite Republique socialiste, la París 60 x 45 cm
1899 nº 8377, 8453,8455, 8456, 8459-8461, 8478,8486, 8488-8490, 8492-8495, 8498,
8499, 8506, 8511, 8513-8515, 8518-8522, 8526, 8550, 8556, 8578, 8581, 8586, 8587,
8593, 8616, 8617, 8621, 8623, 8635, 8640-8642, 8649, 8656, 1900 8671, 8691, 8699,
8701, 8703, 8735, 8740, 8744,8746, 8758, 8760, 8788, 8789, 8791-8797, 8833,8871, 8894,
8898,8889, 8902, 8905, 8908, 8909, 8911, 8912, 8916, 8924, 8986-8936, 8939, 8940 ,
8944, 8945, 8959, 8982, 8996, 9011, 1901 nº 9045, 9050, 9060, 9063, 9065, 9099, 9103,
9104, 9110-9112, 9114, 9115, 9125, 9136, 9141, 9145-9147, 9150, 9155, 9165, 9167,
9173, 91741 9176, 9178, 9181, 9223, 9245, 9246, 9319, 9372, 9384, 1902 nº 9423, 9426,
9433, 9434, 9437, 9454-9458, 9482, 9488, 9493, 9496, 9498, 9499, 9502, 9503, 9506,
9508-95115, 9517-9519, 9521, 9522, 9524
EJ-5
Petits Cahiers, Les Federation Libertaire region du sud 15 x 11 cm
1945 nº 1-4,
C.156
Petrogrado revuo Ciusesajna eldono Petrograd Leningrado 36 x 22,5 cm
1918 nº 1
C.324
Peuple, Le : Organe officiel de la confédération Générale du Travail, CGT, París, 60x43
cm.
1939 nº 6771, 1951 nº 342, 345, 346, 351, 353-355, 378, 384, 387-389, 1952 nº 396 EJ-10
Peuple et poésie : Savigne /Orge, Francia, 27x21cm..
1948 nº 19
C.289
Pfelasterstrand Zeitung für Stadtindianer, Franfurt 29’5x21 cm
1977 nº 5,8, 14,
C.429
Philatelic Esperanto Published every little while in behalf or the Esperanto Speaking
Collectors of the Worls. USA 18x13 cm.
1908 nº 4 (junio)
C.888
Phycis Revista de ciencias naturales Barcelona 14’6x26’2 cm
1918 nº 9
C.914
Piula, la Setmanari regionalista amb ninots Barcelona 28 x 22 cm
1916 nº 9,10,12,13, 27
C,590
Pizarra libertaria, La Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza Granada
1992 nº 5,
C.921
Pla de Bages ,el diari de Manresa. Manresa 47 x 31,5 cm
1924 nº 5940 1928 nº 7168
EI-3
Plan De la nueva Política Madrid
1934 nº 4
EI-3
Plan Meta campi qui pugui col·lectiu antim ilitarista de Mallorca
1985 nº 2-4,
C.830
Plana, la Col·lectiu llibertari Vila Plana 31,5 x 21,5 cm
1979 nº en el programa de govern, nº avui és una mica difícil, nº postser perque tots quan,
nº dedicada al colectivo libertario de villaplana”, nº encetem el tema de delincuencia”
C.349
Plana obrera, la Plataformas de trabajadores anticapitalistas de Castelló 31,5x 21.5 cm
1974 nº 1,
C.084
Plana de Vic, La semanario dedicado al fomento de los intereses morales y materiales de
la comarca. Vic 55x 38,5 cm
1901 nº 99 1902 nº 132,134-136,
EE-3
Planete verde Madrid 31,5 x 21 cm
1991 nº 9
C.753
Plata,el Montevideo 45 x 31,5 cm
1915 nº 2
EJ-2
Plataforma Associación nacional de universitarios españoles Madrid Barcelona 30 x 21,5
cm
1975 nº 1-4, 1976 nº 6,7,10
C.281
Plataforma organo de los Trabajadores de RENFE, Barcelona 32 x 22 cm
1976 nº 2,
C.590
Plebe, A Pela libertade com o an arquismo Sao Paulo 47,5 x 32,5 cm
1951 nº 31
EA-5
Plein Phare edite par les cellules Berliet du partit Communiste Français Lyon 28,5 x 22
cm
1958 nº 3
C.545
Plenilunio Grupo Libertario Nerva Huelva
1999 nº 0, 2000? Nº11, 13, 18
C.921
Pliego,el Ateneo Sanlucar de Barrameda
1990 nº 10,
C.961
Pliego de Literatura Fundación municipal de cultura de castrillon Piedrs Blanca Asturias
21,5 x 15,5 cm.
1986 nº 1
C.590
Pliego de Murmurios Sabadell 21,5 x 10,5cm
1982 nº 9, 14-93,1991 nº 108 1992 nº 111,
C.591
Pliegos de Poesía gentge de letras Buenos Aires 39 x 290 cm
1985 nº 1, 1986 nº 2,3, 1987 nº 4,
EB-1
Ploma llibertària, la Ateneu llibertària de Badalona Badalona
1996 nº 0-2,
C.830
Pluma, la semanario batallador Barcelona 35,5 x25 cm
1916 nº 6
EA-4
Pluma, la partido obrero revolucionario de España Sección de la IV Internacional 32 x22
cm
1977 nº 1
C.300
Pluma, la Coordinadora de col·lectius per l’alliberament Gai Barcelona 32x 22 cm
1978 nº 0-3, 1979 nº 4, 1980 nº 5,
C.157
Pluma Afilada, la Boletín copntracultural de estudiantes Asamblea Instituto Sin Isidro
Madrid
1999 nº1, 8,
C.976
Pluma rojinegra, la Boletín anarcosindicalista de CNT Enseñanza Zaragoza
Años 90 nº 2,
C.854
Plus Loin París 28 x 22 cm
1935 nº 125, 1937 nº 146
C.246
Poble, El: Acció Republicana a Catalunya L’Hospitalet de Llobregat 45x32,5 cm
1933 nº 33 (26 agost)
EI-3
Poble Comissio d’activitats civiques (Maresme, La Selva i Gironés) Ciclostil
1971 nº 3,4,
C.578
Poble Català, El: Barcelona, 62x45cm.
1905 nº 44, 1907 nº 425, 1909nº 1622 1910 2115, 1911 nº 2134, 2224 (dedicat a Ferrer i
Guardia)1917 nº 4469 EF-2 i (B)
Poble Català, el Portantveu de Comunitat Catalana de Mèxic Mexico 35x23,5 cm
1950 nº 12-14 els dos primers fotocopiats 1951 nº 2, 1953 nº 24,26,27 EI-1
Poble Català, el Partit Socialista de Catalunya Reagrupament Barcelona 32x23 cm
1977 nº 0 (Gener)
C.590
Poble D’OC Tribune revolutionnaire Occitane Peypin 43 x29,5 cm
1979 nº33,34, 1980 nº 36, 1981 nº 39-41,
EE-1
Poblet, el Ateneu llibertari del Poble (Sagrada Familia) Barcelona 31,5x21,5 cm i 22x16
cm
1981 n 0-4, 1982 n 5 núm 4 està incomplert
C.198
Poc a Poc CNT Sallent 31 x 21 cm
1987 nº 1,2, 1988 nº 3
C.590
Podaj Dalej Varsovia Polonia
1995 nº 5
C.960
Podem ¡ Col.lectiu Crisi Barcelona
2009 (17 de marc)
C.987
Poder Obrero Órgano del Front Obrer de Catalunya 31,5x21,5 cm Ciclostil
1968 nº3-5, 1969 nº suplement gener, nº6,7,
C.123
Poder Obrero FOC Barcelona 32x22 cm
1971 nº 1 (desembre)
C.542
Poder Obrero Poder Obrero Chileno Spanga (Suecia) 30x21 cm
1982 nº 15 (Febrero)
C.501
Poesía española Madrid 30,5x21 cm
1969 nº 194,197-200,203, 1970 nº 211
C.342
Poesía del Sur José repiso Moyano editor Málaga 22,5x16,5 cm
1986 nº 1 (Octubre)
C.184
Poesía más poesía Indio del Jarma Arganda del rey 20,5x15 cm
1993 nº 3-6,
C.749
Poésie et révolution Numéro spécial de Front Noir Paris 21x13,5 y 24 x 16 cm
1967, nº setiembre, noviembre, nº 2,
C.344
Poing Noir Journal d’expression Libertaire Paris 32,5 x23,5 cm
1975 nº 15, 17, 1976 nº 23-25, 1977 nº 27-29, C.333
Pola Esperantisto Organo de Societo “Esperanto en Leopolo Nakladem Towarzystwa
Lwow (Polonia) 28,5x20,5 cm
1906 nº 1 (julio)
C.483
Pola Esperantisto Monata Gazeto por Propagando de Esperanto, Varsovia, 25x17’5 cm.
1912 nº 8 (65) -agosto- 1922 nº 1,2, 1923 nº 5
C.660 y C.888
Polémica Barcelona 29 x 21 cm
1981 nº 1, 1982 nº 2-6. 1983 nº 7-9, 1984 nº 10-14, 1985 nº 15-19, 1986 nº 20-26, 1987 nº
27-30, 1988 nº 31-35, 1989 nº 36-39, 1990 nº 40-43, 1991 nº 44-46, 1992 nº 47-51, 1993 nº
52-54, 1994 nº 55, 1995 nº 56-59, 1996 nº 60-63, 1997 nº 64,65, 1998 nº 68,69, 2000 nº 7072, 2001 nº 73-75, 2002 nº 76,77, 2003 nº 78-80, 2004 nº 81,82, 2005 nº 83-86, 2006 nº 8789, 2007 nº 90,91, 2008 nº92-94, 2009 nº 95,96, 2010 nº 97,
C,415, 811,906
Polica Revuo Monata organo de esperantistaj policistoj Budapest 23,5x16 cm
1908 nº 1 ( setembre)
C.670
Política: Periódico político y literario, Barcelona 31x22 cm.
1933 nº 1 (25 septiembre) EG-2.
Política: Semanario Republicano de Izquierda, Madrid, 62x42cm,
1935 nº8 (28 marzo)
Política: Boletín de Información Interna de Izquierda Republicana. Comité Regional.
Toulouse, París. 32x24’5 cm.
1945 nº 8, 11,13, 1947 nº 21 incomplert , 26,27,30,32-35, 1948 nº 37, 40-44, 48, 50, 51,
53, 57-61, 1949 nº 62-78, 1950 nº 79, EL-5
Política Órgano del Consejo Nacional de Izquierda Republicana París 27x21 cm
1951 nº maig, octubre-diciembre, 1952 nº enero-agosto, 1952 nº octubre-diciembre, 1953 nº
enero-abril, agosto, septiembre, 1960 nº novembre, diciembre,1961 nº enero C.121
Política: Ideas para una América nueva. Caracas, Castellano, mensual, 20'5x16'5cm.
1960 nº 10,11. 1961 nº13-15,18. 1962 nº21-23. 1964 nº34. 1965 nº38-40, 43,44. 1966 nº4547, 49, 51, 54-56. 1967 nº 57,63-65. 1968 nº69-72. 1969 nº73,74. EO-1
Política Comunista Organización Comunista de españa (Bandera Roja) 29,5x21 y 21x
14,5 cm
1973 nº 1 1974 nº 1 (suplemento) 2-4. 1974 nº 4 1975 nº 4, nº suplemento 4, 5, suplemento
5, 1976 nº 6, 7, 1977 nº 8, 1980 nº 2, suplemento 2,
C.555
Política economía ciencia Madrid 24,5 x 18,5 cm
1934 nº enero, nº febrero ,
C.455
Política obrera Argentina 33 x 21 cm ciclostil
1978 nº 288, 1979 nº (30 marc)
C.501
Politicien, le Madrid 29,5 x 21 cm
1985 nº dossier especial (Qual será el futuro de la OUA)
C.144
Policisto, la Tutmonda nepolitika organo de la policistaro kaj de la ordo Budapest 41,5 x
29 cm
1922 nº2-4,
EK-3
Politics, New York 27,5 x 21,5 cm
1945 nº junio , 1946 nº octubre
C.562
Politique Hebdo París 30,5 x 24 cm
1971 nº 1 1973 nº 99, 100,
C.584 y EI-3
Pollo Urbano, el Zaragoza 29,5 x 21 cm
1977 nº 1,3,
C.157
Polonia Popular Publicado mensualmente por Comité de Polonia Popular New York 29,5
x 19,5 cm
1944 nº 4
C.289
Pomar Convivencia Centro Social de Pomar Badalona 21,5 x 15,5 cm
1973 nº 7
C.106
Ponent Colectivo de animación cultural del Barrio de San Marcelino Valencia 24,5 x 17,5
cm
1978 nº 3,
C.175
Pont Blau Literatura Arts Informació Mèxic Català 23,5 x 17,5 cm
1952 nº 1, 1954 nº 19-22, 24, 1958 nº 69, 1959 nº 76-79,
C.590
Ponton, Lo: Periodich més Cuhent que un Vitxo, Barcelona, 35x26 cm.
1870 nº 2, 3, 5-34, 1871 nº 35-38, EA-4
Popola Cinio, el Dumonata Gazeto Eldonata de Cina esperanto ligo Pekin 26 x 19 c,
1964 nº 2,4-6, 1965 nº 1,2,4, 1966 nº 6 , extra, 1967 nº 2, 6, 1968 nº 3, 7, C.187
Populaire, le Du Bas Languedoc Touergue et Roussillon organe du Parti Socialiste SFIO
Montpelier 58x 44 cm
1944 nº 7
EK-2
Popular, el Diario de los intereses de Cataluña Barcelona 50 x 33,5 cm
1841 nº 133, 181,
EK-2
Popular, El: Semanario Independiente, Barcelona, 51x36 cm.
1917 nº 30 (10 noviembre), EJ-10
Popular Film Sociedad General Española de Librería Diarios revistas y Publicaciones
Barcelona
1926 n 5,11, n extra (24 diciembre) 1934 nº 395, 397, 399
EC-2
Por Avión: Selecciones de la Prensa Inglesa, Londres,
1944 nº 4-6, 8-13,24-26, 1945 nº 32-33, 35-36,38-44, 47-51, 1946 nº55-64, 68-72, 75, 76,
1947 nº77-79, C.281
Por la Indigenoj: Esperanta bulteno eldonata de la Internacia Oficejo Por Proteklado de la
Indigenoj, Ginebra, 31’5x 24’5 cm.
1923 nº 2 (abril) C.888
Por la libertad: Boletín de información. Editado por un grupo de hombres libres,
Barcelona, 32x22cm.
1917 nº 2 (14 julio) C.342
Por uma Medicina Popular: Portigal, 30’5x21’5 cm.
1975 nº 3
C.545
Por Nuestro Hospital Coordinadora de Sanidad del distrito IX Barcelona, ciclostil
31’5x21’5 cm
S/f (años 70) nº “vida mía, después de derribar el hospital te ...” C.166
Por el Partido Organización Revolucionaria de Trabajadores,
1975 nº 1,2, 1976 nº 3,4,6, 1978 nº 6-9,
C.716
Por la Patria y por la Verdad Revista Comercial y política, Madrid, 26’5x19 cm
1918 nº 42, 48, 53,
C.113
Por la Unión de los Trabajadores Grup de vigilants de la Residencia Sanitaria Francisco
Franco Barcelona 32x22 cm
1977 nº 1
C.133
Prat Libre: Confederación Nacional del Trabajo-AIT, el Prat 31,5 x21,5 cm
1977 nº 3, 9, 1978 nº 10,
C.157
Practica di disobbedienza Fulla akrata de Vilaboi del Llobregat. Sant Boi
1997 nº 1
C.930
Prege Portantveu de la Caixa de Pensions I rettirs d’empleats de gas I electricitat Barcelona
28x21’5 cm
1937 nº4, 1938 nº 5 C.184
Pregonero, el Ayuntamiento de Córdoba 42x 29 cm
1985 nº 39, 40
EJ-1
Premsa Lliure Órgano del Sindicat de Treballadors de Barcelona 32x22 cm
1980 nº (15 gener)
C.440
Premsa en Lluita Diari dels treballadors de premsa de Barcelona en Vaga 42x29,5 cm
Barcelona
1977 nº 1 (23 abril) nº 1 (23 abril), nº 2 (25 abril) nº 2 / 3 (25 abril) , nº5, 8, 9, EE-1
Premsa en Lluita En solidaridad con los trabajadores del Grupo Mundo) barcelona
42x29,5 cm
1980 nº (18 gener)
EE-1
Premsa en Lluita Diari dels treballadores de premsa de Barcelona Comité per la llibertat
d’expressió Barcelona 42x29,5 cm
1983 nº (23 abril)
EE-1
Prensa, La Diario Independiente de la tarde Barcelona 54x38’5 cm
1919 nº 85 (30 agosto)
EI-5
Prensa Bolchevique Órgano de la comisión estudiantil de la OT en el Vallés organización
Troskista 31,5x21,5 cm
1974 nº 2
C.090
Prensa Bolchevique Órgano de la comisión estudiantil de Catalunya del Partido Obrero
Revolucionario de España Sección de la Liga Internacional de Reconstrucción de la IV
Internacional Barcelona 31x21,5 cm
1974 nº1, 1975 nº 2,3,5,7, 1976 nº 8
C.090
Prensa libre Sindicato de información y artes gráficas Valencia 31x23,5 cm y 27,5x 19,5
cm
1977 nº 1, nº noviembre
C.175
Prensa libre estudiantil Organización democrática de estudiantes antifascistas 31,5 x 21
cm
1978 nº 26
C.090
Prensa Obrera Órgano semanal del comité central de la Liga Obrera comunista (sección
española del comité Internacional de la Cuarta Internacional) 29,5 x 21 cm
1976 nº 4,7-9, 17-19,24,26, 1977 nº 48, 50,
C.090
Prekoziddua Nacionalizma i rata Zagreb
1994 nº febrero
C.743
Presencia Tribuna libertaria París 21x13,5 cm
1965 nº 1, 1966 nº 2-6, 1967 nº 7-9, 1968 nº 10, 1974 nº enero,
Presencia México 23,5x 17 cm y 21,5 x 13,5 cm
1949 nº 5,6, 1950 nº 7,8,
C.538
Presència Catalana Institut cátala d’art i cultura París 27x21 cm
1952 nº 1,
C.093
Presencia Obrera Front Obrer de Catalunya Barcelona ciclostil
C.674
1964 nº 4 ,6, 1965 nº 7 ,12, 1966 nº s/d marzo
C.084
Presente, el Periódico literario mercantil industrial de avisos y noticias Barcelona 32x 44
cm
1852 nº 44
EL-4
¡Presente! Agrupación de juventudes antimarxistas de España Barcelona 49,5 x 35 cm
1936 nº 12
EA-5
Presenza anarchica: A cura del gruppi anarchici Riuniti di Massa e Carrara. 40,5 x 30 cm
y 29x 20,5 cm
1974 nº 1, 1975 nº 5, nº especial (agosto) 1977 nº noviembre
EJ-2
Presenza anarchica Contro ogni tipo di strumentalizzazione Gruppi anarchici Riuniti
Carrara 28,5 x 20,5 cm
1977 numero unico
C.542
Presos a la calle Federación Local de Barcelona CNT 32,5 x 22,5 cm
1978 nº 1,2, 1979 nº julio
C.158
Presos a la calle Boletín informativo COPEL Múrcia 32x 21 cm
Finales 70? Nº 3
C.196
Presos/as humillación tortura y muerte Federació llibertària de la Conca del Besos
Barcelona 21x29,7 cm
2001 nº s/d
C.843
Presos en lucha Federación Ibérica de Juventudes Libertarias de Palencia Grupo anarquista
Prometeo
2001 nº mayo
C.975
Presos Políticos LCR-ETA (VI) 32x22 cm
1974 nº 2, 1975 nº 3, nº diciembre,
C.339
Preuves Les idees qui changent le monde París 25x17,5 cm
1973 nº 14,
C.912
Previsión obrera, la Inventario Balance Barcelona 33 x 24 cm
1909 nº 31 diciembre, 1917 al 18 nº 12, 1920 al 21 nº 15 1921 al 22 nº 16, 1923 al 24 nº
18, 1924 al 25 nº 19, 1934 nº 29, 1935 nº 30, 1936 nº 31, (hi ha una circular 19-1-1937) ,
1937 nº 32, 1939 nº 34, 1940 nº 35, 1941 nº 36 , 1942 nº 37, 1943 nº 38 1944 nº 39
C.992
Previsión Popular, la Propagador de instituciones de previsión ahorro mutualismo seguros
en general y cooperatismo. Barcelona 54,5 x 38,5 cm
1932 nº 2
EJ-1
Previsión Rassegna Internazionale polemica di cultura umanística e sociale. Acireale Italia
31x 21,5 cm
1959 nº 12,
C.344
Primacia Revista cultural informativa Rubí 30x21,5 cm
1986 nº 6, 1989 nº 19, 1990 nº 22,
C.747
Primaveral 21,5x16 cm velografiat
1908 nº 1, nº 1(16 febrer), nº 2, 3,
C.580
(Primer) 1 de Gener Butlletí contrainformatiu Ateneu Llibertàri l’estaca Manresa
1995 nº1-3, 1996 nº 4,
C.850
Primer @, de Especial món del còmic Barcelona 40x30 cm
1990 nº 38
C.763
Primera Letra Revista de inform-acción directa de la CNT AIT Zaragoza
1988 n º1,
C.830
Primo Maggio Saggi e documenti per una storia di classe Milán Italia
1982 nº 18 1983 nº 19,20, 1984 nº 21,
C.984
Pritemps París 44,5x 31 cm
S/f (años 70 ?) nº Italie
EB-6
Pro presos Pro COPEL 31,5 x 21,5 cm
1977 nº 1,
C.158
Pro vida Instituto naturista Pro vida La Habana Cuba
1937 nº 200 (mayo)
C.924
Proa Director J Salvat Papasseit Barcelona
1921 nº 0 y nº bis EL-5
Proa Obreros soldados y marinos todos somos proletarios CNT Barcelona 44x32’5 cm
1937 nº 1 (24 mayo)
EI-5
Proa Portaveu del Partit Estat Català Penpinya
1945 1-3 facsimil
EB-6
Proa Federación Ibérica de Juventudes Libertarias Penpinyà 27x21 cm
1947 nº 10
C.130
Proa La ofensa hecha a uno es la ofenda hecha a todos Federación Obrera de
construcciones y reparaciones navales autónoma. Montevideo 40,5x29 cm.
1951 nº 17
EE-2
Proa Literaria Ediciones Proa Barcelona 20,5 x 13,5 cm
1983 nº 1
C.453
Problemes du communisme: United State Information Agency, Washigton, francés, Bimensual, 26x18cm. Tipografía.
1954 nº 2,3. 1955 nº 1-4, 6, 1956 nº 1-6. EÑ-2
Problemi del Socialismo: Editado en Roma, 22x14 cm.
Nuova serie 1965 nº 5, 1966 nº 6-8, 11-13, 1967 nº 14,16-22,24,25, 1968 nº 26-29,35-37,
1969 nº 38-43, 1970 nº 44,46,47, Quarta Serie 1976 nº1-4, 1977 nº5-8, 1978 nº 9-12, 1979
nº 13-16, 1980 nº 17
EO-3
Procedente del Ejército, El: Órgano de la Unión Nacioal de Procedentes del Ejército y
Armada, Barcelona, 33x22 cm.
1930 nº 3,27,
C.778
Proceso: Semanario de Información y Análisis, México, 27’5x21 cm.
1979 nº 117 (29 enero)
C.430
Processed World San Francisco
1985 nº 14, 1987 nº 18,19, 1988 nº 21,23,1989 nº24, 1990 nº 25, 1991 nº 26,27 1992 nº 30,
C.971
Producció: Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya, Barcelona,
31x23 cm.
1936 nº 1, 4, 8,
C.222
Productor, O: Dedicado á classe dos torneiros de Metal, Lisboa 32x22 cm
1897 nº único (19 setembre)
C.184
Productor, El: Barcelona 55x40,5 cm
1926 nº 10, 11, 13, 15,
EA-5
Profesiones y Empresas revista de educación tecnológica y profesional Madrid 21x15 cm
1987 nº 4 (julio/ Agosto)
C.350
Programa, El: Semanario Republicano Federal del Bajo Ampurdan, San Feliu de Guixols,
45x33 cm.
1905 nº106, 110, (30 desembre)1910 nº 351 (27 agost)
EI-9
Programa: Revista de Doctrina Socialista, México, 29z19’5 cm.
1952 nº 1,2, 6-10, 1953 nº11-15.
C.613
Programa Comunista, El: Órgano del Partido Comunista Internacional París 24x16 cm
1980 nº34-36, 1981 nº 37,38,
C.343
Programa Comunista, El: Órgano del Partido Comunista Internacional Lyon 30x21 cm
1992 nº 42 (setembre)
Progrès Barcelona
1905 nº 1,4,5,7, copía
C.343
C,339
Progrés: Periodich Nacionalista Radical, Barcelona, 31x23 cm.
1905 nº 12 (octubre). C.555
Progreso, el Diario Liberal Barcelona 55x38,5 cm
1868 nº 7,9,11-15, 18,21,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,44,50, 60,62,64,68,70,72,76,82,
EE-3
Progreso, el Diario Autonomista de Unión Republicana Barcelona 60x45 cm
1906 nº 2, 179, 1907 nº 271-274, 1909 nº 1125, 1917 nº 3706,3719, 1918 nº3813 1920
nº4448,4454, 1930 nº 7171, 7172,7175-7180
EJ-5
Progreso: Número dominical, (Redacción Alejandro Lerroux y Claudio Frollo), Madrid,
21’5x14’5 cm.
1901 nº 109 (5 mayo). 1909 n 3, 1910 n 30,34,36,37,40, C.580
Progreso: Oficiala organo di la delegitaro por adopto di linguo helpanta internacia e di sa
komitato konsakrata ad la propafado, libera diskutado e konstanta perfektigado di la linguo
internacia, París, 22’5x14’5 cm.
1908 nº 1 (marzo), 1913 nº 65 (junio) C.660
Progreso: Oficiala organo di la delegitaro por adopto di linguo helpanta internacia e di sa
komitato konsakrata ad la propafado, libera diskutado e konstanta perfektigado di la linguo
internacia, París,
1951 nº1, 1955 nº 176,178
C.660
Progreso: Sciigoj de la revelo Rejna-Vestfala- Esperanto-Ligo. Hagen (Alemania),
29’5x21’5 cm.
1913 nº 2 (abril/ mayo), C.483
Progreso, el Barcelona 54,5x 38,5 cm
1917 nº (29 de julio)
EJ-2
Progreso: Monatliche mitteilungen des westdeustschen esperanto- verbände, Köln
(Alemania), 26x19’5 cm.
1919 nº 8 (octubre) C.483
Progreso, La: Cêhoslovaka organo esperantista, ceskoslovensky list esperantsky, Plzen
(Checoslovaquia) 27’5x20’5 cm.
1919 nº 5,6, 8, 9, 1922 nº4, C.483
Progreso París
1951 nº 1, 1955 nº 176,178
C.660
Progreso Obrero Órgano de la Unión Obrera del Puerto Valencia 52x 36 cm
1914 nº 96-109,
EB-2
Prohibido prohibir (bajo multa de 5 pts) Ciclostil 31,5 x 21,5 cm
1973 nº1
C.158
Projektil Anarchistisches magazim Dortmund 29,5x20,5 cm
1991 nº16
C.742
Proletaire del’est, le:Organe du mouvement communiste Independant Nancy 46 x 32 cm
1955 nº31
EB-2
Proletariado militante Movimiento comunista libertario Barcelona 31,5 x21,5 cm
1975 nº1,2, (complert)
C.125
Proletario órgano del comité obrero de Tarrasa Sabadell y Comarca Front Obrer de
Catalunya 21,5 x 15,5 cm
1968 nº 3-5,
C.574
Proletario Portavoz de los obreros revolucionarios de Barcelona para la construcción de
secciones rojas en las fábricas 21,5 x 15,5 cm
1970 nº1,2,4, 1971 nº5
C.574
Proletario Portavoz de los obreros revolucionarios del bajo Llobregat para la construcción
de secciones obreras rojas en las fábricas 21,5 x 16 cm
1970 nº 1, 1971 nº 3,5,
C.574
Proletario Periódico de los obreros revolucionarios de Barcelona 21,5 x 15,5cm
1971 nº mayo, nº9 (junio) nº suplemento, nº octubre
C.574
Proletario Portavoz de los obreros revolucionarios del Vallés para la construcción de
secciones rojas en las fábricas. 21,5 x 16 cm
1970 nº1
C.574
Proletario Obreros revolucionarios de Vizcaya
1971 nº 2,
C.982
Proletario Portavoz de los trabajadores en lucha por la Alianza obrera Fracción troskista de
la LCR 21,5 x 16 cm
1971 nº 10-12, 1972 nº 13-24, 1973 nº 25-34,
C.574
Proletario Liga comunista revolucionaria , 32 x 22 cm ciclostil
1973 nº 1
C.574
Proletario Órgano de la Línea comunista en el Movimiento obrero Barcelona 32x 21,5 cm
1973 nº 3,,4,1974 nº 6, 1975 nº 13,15, nº(11 setembre)
C.574
Proletario Comitato proletario Casa Firenze 44,5 x 31,5 cm
1980 nº 1
EB-6
Proletario construcción Portavoz de los militantes y simpatizantes del Ramo de la Lliga
Comunista Revolucionaria Barcelona
1976 nº 4,5,
C.300
Proletario en la Enseñanza 31,5 x 21,5 cm
1973 nº 1,2,
C.543
Proletario Metal Liga comunista revolucionaria ETA VI y fracción bolchevique leninista.
Barcelona 31,5 x21,5 cm
1974 nº junio
C.596
Prólogo Boletín mensual de información bibliográfica Barcelona 41,5 x 27,5 cm
1936 nº 1
EE-5
Prometeo Richerche e battaglie della rivoluzione socialista Milano
1977 nº 28,29, 1978 nº 1,
C.295
Prometheus órgano de la Asociación de Idealistas prácticos Portavoz de las aspiraciones
de la Juventud Moderna. Barcelona 22,5 x 16 cm
1930 nº 3, 1932 nº 20,23,
C.580
Prometheus: Órgano de la Asociación de Idealistas prácticos. Portavoz de las aspiraciones
de la Juventud Moderna, Madrid, 22x16cm, 2ªèpoca.
nº2 (Noviembre Diciembre 1933) nº 3 (Enero Febrero 1934)
Promos Barcelona 21x 28,5 cm
1963 nº 18,20,21,1964 nº 24-32, 1965 nº 33-35,37-40, 1966 nº 41-43, 45-48, C.890
Propaganda democrática Publicaçao quincenal para o povo Lisboa 16,5 x 11 cm
1886 nº 1-6, 1887 nº 7-30, 1888 nº 31-36,
C.021
Protesta, La: Periódico de lucha ciudadana, Barcelona, 56x38cm. IV época.
1923 nº 1,5-13, 15-36,1924 nº 37-42,44-46,48-51, 54, 56, -59,69, nº45 (2 -3-1924).
1930 nº 1 (17-5-1930) dedicado a la Semana Trágica con fotos.
1931 nº 38
EE-4 y Cajas B
Protesta, La : Publicación anarquista, Buenos Aires 52x 35’5 cm . Tipografía.
1926 nº 5288, 5319 (suplemento), 1936 nº 7841, 7842, 1938 nº 7866-7868, 7871, 7873,
7874, 1939 nº 7875-7877, 7881-7885, 1940 nº 7889, 7890, 1947 nº 7946, 7947, 7951,
1948 º 755, 7957, 1949 nº 7982-7984, 1955 nº 8007, 1956 nº 8011-8023, 1957 nº
8025,8028-8030, 8032-8036,1958 nº 8039-8052, 1959 nº 8053-8055-8061, 1960 nº 8062,
8064, 8066, 8068, 1962 nº 8081, 1963 nº 8088, 8091, 1964 nº 8095, 8097, 1965 nº
8098,8100, 8101, 1966 nº 8103 8105 (8096), 1967 nº 8106, 8108, 1969 nº 8113, 1971 nº
8117, 8119, 8120, 8122-8124, 1972 nº 8125-8135, 1973 nº 8137-8146, 1974 nº 8147-8153,
8155, 8156, 1975 nº 8157-8163 1976 nº 8164, 1986 nº 8169-8172. EQ-2
Protesta, la: Publicación anarquista suplemento quincenal Buenos Aires 28’5 x 20 cm.
1929 nº 313 1930 nº 324. C.297
Publicaciones de Actualidad: Revista mensual de Hacienda, Banca, Industria, comercio y
seguros, Madrid, 23'5x16'5 cm. (Editorial Arco). Año II
1922 nº 12,
Publicaciones de la dirección general de Ganaderia e industrias pecuarias Ministerio
de agricultura Madrid 23x15,5 cm
1934 nº 10
C.438
Publicaciones de teoría comunista Círculos obreros comunistas 32 x 22 cm ciclostil
1972 nº 2
C.653
Publicacions d’acció educativa Per a l’educació la higiene i el bon gust a la llar
Barcelona 22,5 x 16 cm
1933 nº 1,3,
C.555
Publicidad, La Pim!, ¡Pam!, ¡Pum! Barcelona 56x39 cm
1899 nº (1 Enero)
EI-7
Publicidad, La Periódico mercantil y de utilidad para Todos Granada 43x32 cm
1888 n 2278,
EH-5
Publicidad, La Barcelona
1898 nº 817 1908 nº 10487. 10672,106761909 nº 10977, 10981, 1912 nº 11875-11877,
1913 nº 12422, 1916 nº 16 de mayo, 1917 nº 13759 1918 nº 14228, 14246, 11919 nº 16
julio 1920 nº 14610,
EH-5
Publicidad, La Barcelona
1922 nº 759
EH-5
Publicitat, La: Diari, Barcelona 57’5 x 42 cm.
1922 nº 15193, 1923 nº 15396, 15426, 15473,15493, 15506, 15583, 15590, 1924 nº 15614,
15731, 15774, 15775, 15862,15864, 15873, 1925 nº 15849, 15906, 15913, 15955, 15956,
15997, 16095,16097, 16102, 1926 nº 16160, 16165, 15167,15168,15171,15172,
15247,15252, 1927 nº 16482, 16497, 1928 nº 16821-16823, 16825, 16911, 16994, 1702617028, 17031, 1929 nº 17180, 17184, 17237,17238, 17245, 17292-17295, 17300, 17304,
17315, 17329, 1930 nº17481,17512, 17516, 17563, 17587,17588, 17590, 17592,
17594,17596, 1931 nº 17688-17690, 17695,17696, 17698, 17700, 17709-17712, 17714,
17722,1723, 17725, 17728, 17729, 17735, 17741, 17743, 17745, 17748-17760,
17776,1932 nº 17976, 181013, 18114, 18184, 18206, 1933 nº18227, 18229, 18268, 18269,
18272, 18276, 18405, 18414, 18424, 18446, 18906, 18928, 18931, 1934 nº 18954, 18962,
18972, 186030, 18631, 18664, 18665, 18667 18669-18672, 18679, 18683, 18684, 18687,
18688, 18691, 18692, 18694-18697, 18699, 18709, 18711,18712, 18719, 18720,
18722,18723, 18725, 18727-18737, 18740, 18767, 1935 nº 18771,18774, 18776, 18794,
18799-18801, 18803-18811, 18815, 18816, 18820, 18824, 18828, 18831, 18837, 18838,
18840-18842, 18847, 18849, 18851, 18860, 18861, 1865, 18871-18875, 18877, 18882,
18887, 18899, 18902, 18904, 18906, 18909-18912, 18931, 18946, 18947, 18950, 18951,
18963, 18964, 18971, 18974, 18978-18981, 18983-18985, 18992, 18995, 19008, 19009,
19011,19027,19029, 19030, 19035-19037, 19039, 19051, 19065, 1936 nº 19082-19084,
19091, 19092,19095-19097, 19103, 19122, 19144, 19164, 19165, 19167, 19200, 19228,
19244, 19247, 19262, 19265, 19268, 19275, 19282, 19289, 19310,10311, 19313, 19318,
19336, 19349, 19359, 19362, 19378, 19383, 1937 nº 19415, 19420, 19425, 19462, 19463,
19473, 19476, 19478, 19487, 19493, 19506, 19510, 91512, 19515, 19517, 19518, 1952419529, 119534, 19536, 19540-19543, 19545, 19548, 19549, 19553, 19556, º9562, 19563,
19568-19571, 19573-19575, 19577-19580, 19584-19586, 19590 19593-19595, 1959819605, 19607, 19607, 19614, 19616, 19617, 19620-19631, 19637, 19638, 19640, 1964219644, 19647-19649, 19651, 19659, 19664 19666, 19670, 19671, 19782, 19688-19695,
19697-19706, 19709-19721, 19723-19729, 1938 nº 19731-19746, 19752-19755, 1975919761, 19763-19766, 19769, 19771-19774, 19776-19785, 19787-19788, 19790, 1979819800, 19823, 19826, 19856, 18994, 19903, 19908, 19909, 19911, 19913, 19915-19918,
19938, 19939, 19941, 19942, 19944-19946, 19948, 19949, 19951, 19953-19958, 1996019971, 1981, 19986-19990, 1993, 19997, 20000-20003, 20005, 20007-20013, 20015,
20017-20021, 20024-20034, 20037-20040, 1939 nº 20043-20046, 20048. 20049, 20051,
20053, 20056-20058. EX -1,2,3
Durant l’any 1931 la numeració es repeteix varies vegades, i a partir d’ octubre 1934 serà
clausurat fins desembre del mateix any al seu lloc sortirà ”Mirador” Hi ha més exemplars
no complets.
Publicitat Pro-Assegurances socials Caixa de pensions per a la vellesa i d’estalvis
Barcelona 22,5x16 cm
1935? Nº 1,2,
C.189
Puça i el general, La GANVA Barcelona 21,5 x 16 cm i 28x 21 cm
1979 nº 0,1, 1980 nº 2-extra estiu, 11,12, 1981 nº 13-23. 1982 nº 24-31, 1983 nº 32-36,
1984 nº 37-42, 1985 nº 43-47, 1986 nº 47,49, 1987 nº 50-53, 1988 nº 54-56, 1989 nº 57,58,
1990 nº 59, C.587
Puchero, el Revista del INB J de Austria Barcelona 31,5 x21,5 cm
1978 nº 2
C.175
Pueblo, El: Periódico político y literario, defensor de las clases jornaleras. Cádiz 49x35
cm
1898 nº 273,275
EK-2
Pueblo, el Diario Republicano de Valencia Valencia 68x45 cm
1919 nº 9796, 9973-9978, 1920 nº 10195 1937 nº 15178
EH-1
Pueblo, el Semanario independiente defensor de los intereses morales y materiales de este
pueblo y su comarca. Mollet del Vallés 32x22,5 cm
1912 nº 28,30,33,41,
C.669
Pueblo, el Diario del partido sindicalista Valencia 38x44,5 cm
1938 n º233
EJ-5
Pueblo, el Portavoz en el exterior del Consejo Nacional de Izquierda republicana Narbona
42x 31,5 cm
1946 nº 2-7, 1947 nº 8-21,
EK-4
Pueblo, el Órgano oficial del comité Central del Partido Comunista Revolucionario de
Chile Santiago de Chile 28x21 cm
1977 nº 93, 1978 nº 98, 1980 nº 109
C.501
Pueblo Catalán, el Periódico democrático progresista y de la coalición republicana
Barcelona 50x35 cm
1884 nº 20
EE-3
Pueblo y Cultura ciclostil 31,5 x 21,5 cm
1973 nº 1
C.363
Pueblo Libertario poesía París 21x15 cm
1984 n1,2, 1985 nº3-6, 1986 nº 8-11, 13, 1987 nº 14,15, 1988 nº abril/mayo, nº 28, 1989
nº 30
C.590
Pueblo Libre: Órgano de la Federación Local de Sindicatos Únicos. Portavoz de la CNTAIT. Sueca, 31’5x 21’5cm.
1937 nº 35 (8 de mayo). C.715
¡PUM!: Semanario Libre, Feliz e Independiente, Barcelona, 27x19’5 cm.
1930 nº 13 (3 de agosto), C.828
Punkarcito Punk Lauzin leonés autónomos radical León
1990 nº 3
C.850
Punta, La: Semanario Independiente de la vida local Sitgetana y sus irradiaciones, Sitges,
40x28 cm.
1930 nº 321 (12 enero), EI-5
Punta Europa Madrid , 23,5 x 17 cm
1956 nº 10
C.1084
Puntal, el Revista de Canarias Las Palmas 30,5 x22 cm
1980 nº 3
C.373
Puntal y la llave, el Ateneu maig 37 Barcelona
2004 nº 1
C.995
Punto y coma arte y cultura Barcelona 42x31 cm
1978 nº 1
EJ-2
Punto de encuentro Montevideo 22 x 17 cm
1993 nº 13,
C.754
Punto de fuga de la cárcel a la calle Lugo
2007 nº 1-3, 1-4 2008 nº 6, 2009 nº 8 se repite la numeración del 2007
Punto Negro, El Madrid 34x25
1871 nº 4 (No tiene título tan solo un punto bien negro)
C.976
C.590
Punto de vista Unión General de Trabajadores de Suecia Handen 26x 18,5 cm
1970 nº 1
C.370
Pupitre libertario, el CNT estudiantes en la UPNA Pamplona
1998 nº 3, 1999 nº 4
C.852
Pura Verdad, la Revista de compresión Pasadera California 27,5 x 21 cm
1982 nº 3,6,8-10, 1983 nº 1-8,
C.496
Pure Holocaust Zine Tepic México 16,8x21,5 cm
1997 nº abril C.859
Purna Sección sindical CNT personal laboral del MEC Zaragoza
1989 nº 8, 1995 nº1,3,4, 1996 nº 6,8,9, 1997 nº 10,12-14, 1998 nº 15, 2000 nº 31 2005 nº 2,
2006 nº mayo C.830
[email protected] Funzine Arrasate Guipuzkpa
1985 n º2, nº desembre , 1987 nº 3
Puzz Milano 30,5x20,5 cm
1974 nº 15,16, 1975 nº 17,18
C.917
C.234
Pyrene revista mensual de las artes y de las letras Olot 29,5 x 23 cm
1954 nº 48
C.1017
Quaderns de Ponent: Revista de llengua i Literatura 26 x 16cm
1983 nº3/4 (Hivern).
Quin Kacau Col·lectius Assemblearis d’Univeristat Barcelona
1991 nº novembre, 1992 nº març i maig,
C.930
Raccolte Libertarie: Selezioni periodiche a cura degli anarchici toscani, Livorno, 31’5x
21’5 cm.
1946 nº 4
C.548
Radio, la Saratou Rusia 34x 27 cm
1913 nº 1,
C.732
Radio, la Setmanari d’humor noticies i programes Barcelona 50x 35 cm
1932 nº 10, 15-18,
EI-4
Radio Barcelona Publicació setmanal Barcelona 26x 19 cm
1925 nº 23,24, 1934 nº 499, 505, 507, 526,1935 nº 551,1937 n 658, 659, 663, 673, 678,
C.183
Radio Bronka radio libre y libertaria Barcelona
2003 nº setembre, 2004 nº març, 2005 nº 0, 1, 2006 nº 2,
C.904
Radio Catalana Barcelona 27 x 21 cm
1925 nº 1,2,10,12, 13, 15,
C.316
Radio Klara Valencia
2000 nº març, nº maig
C.1007
Radio Lliure Butlletí Informatiu València 21,5 x 15,5 cm
1978 nº Primer,
C.196
Radio Macuto órgnao de los trabajadores de Lavis Barcelona 32 x 22 cm
1972 nº 1, 1973 nº 2, nº extra (3) febrer, nº extra 4 febrer, 5 1974 nº 7, C.142
Radio Nacional: Revista semanal de radiodifusión, Madrid, 32’5x 24’5cm.
1940 nº 84 ( 6 de junio, extraordinario dedicado a Levante). C.417
Radio Radicale Firenze 33 x 22 cm
1977 nº 2
C.440
Radis Noir, le Journal d’information et d’expression populaire Noyon Franca 21 x 15 cm
1978 nº 2 C.608
Radium: Boletín mensual de la antigua casa Riba, Barcelona, 21’5x 15’5 cm.
1932 nº septiembre, octubre, 1933 nº Julio, C. 590
RAE (Revista Americana de Educación). La Plata, Argentina, 27x18 cm.
1946 nº 2,3, 1947 nº 4,5, 1948 nº9
EÑ-1
Rafagas Revista de prosa y poesia Madrid 21,5x 15,5 i 30 x20,5 cm
1983 nº9,10, 1986 nº 20, 21, 1987 nº 22-38, C.426
Rafagas Poesia selecta Manuel Lozano Paris 21 x 15 cm
1992 nº suplemento, 14, 15, 1993 nº 16-22, nº suple. Agosto, nº suple. Setiembre, nº suple.
Octubre C.754
RAIA Bruxelles 29,5 x 21 cm
1985 nº 1, 1986 nº enero,
C.332
Raier, LoAssociació Cultural Tremp 30 x 21 cm
1994 nº setembre
C.747
Raig Solidaritat d’obrers de Catalunya Barcelona
1978 nº 3
C.363
Rail Enchaime, Le: Journal des cheminots communistes libertaires, Paris Ciclostil 29’5 x
21 cm
1973 nº 1 (abril) C.542
Raison, La: La libre pensée. Organe d’Action Laïque et de propagande rationaliste, Paris,
55’5x 42’5 y 43x30 cm.
1959 nº 33,36,37, 1960 nº 46, 1961 nº 59, 1962 nº 65,66, 1963 nº 71, 1964 nº 81, 1965 nº
90,92-96, 98-100, 1966 nº 101,102,104-107, 1967 nº 113-119, 1968 nº 121-129, 1969 nº
130-134. 136-140, 1970 nº 142-151, 1971 nº 153, 157-162, 1972 nº 163-165, 171,172,
1973 nº 173,175-181, 1974 nº 183, 184, 186,188 1975 nº 195,197-200, 1976 nº 202, 204,
205, 207-211, 1977 nº 212-218, 220, 1978 nº 222-231, 1980 nº 249, 1983 nº 274, FI-1
Raison Militante, La: Organe officiel d’éducation et d’action de la Fédération Nationale
des Libres Penseurs de France et de l’Union Française, Nantes, 60x 43 cm.
1947 nº 3
EI-2
Raisons de la Colère, Les Revue de critique anarchiste Meudon la Foret 25,5 x 18,5 cm
1979 nº1
C.580
Raixa Mallorca Literatura 26 x 18 cm
1953 nº1,2,
C.1023
Rambla, La Semmanari Català Barcelona 39x27 cm
1867 n 12 (14 d’abril) EC-5
Rambla, La: Barcelona
1925 nº 1 (2 octubre) C.590
Rambla, La: Setmanari d’esports i d’actualitats, Barcelona, 58x42 cm.
1930 nº 6 1931 nº 47,54,55,64,65,74,75,77,80,81,81,Hi ha dos exemplars diferents dates
1932 nº 105,107,109,150,153, 1933 nº 176, 190,196, 1934 nº 234, 237238,240,241,250,252-254, 257, 260, 268, 270, 1935 nº 234,237,238, 240, 241,248,260,
1936 nº 464, 484, 488, 489, 490, 493, 501, 502,505,508-511, 514, 526, 538, 544,551,555557, 562, 568, 572, 574,575, 580, 583-587, 589-592, 605 1937 nº 621, 694,
727,770,787,845, 1938 nº 1193. a partí de 1934 “Ciutadania”, després a partí de Juliol del
36 “Diari catalanista de les Esquerres” i a 1938 “Portaveu del PSUC” FE-1
Rao i Follia Associació antics alumnes Academia Prat Barcelona 44,5x32 cm
(novembre) EB-1
Rassemblement, Le: Hebdomadaire du Rassemblement du Peuple Français, París, 43’5 x
29’5 cm.
1951 nº 217,218,226,229,232,236-239 1952 nº240,244,257, 260,267, 1954 nº 352, EJ-10
Rassemblement Ouvrier : Organe Central des Groupes d’enterprise, París, 43’5x29’5 cm.
1949 nº 107 1950 nº 119, 144-147. EJ-10
[email protected] Berlin
1989 n 3
C.950
Ravachol: Périodique anarchiste révolutionnaire d’étude et de propagande édite par le
groupe Ravachol , Francia, Ciclostil 30’5x21’5 cm.
1960-61 nº 1 (Hivern) Inclou « Manifeste du Groupe Anarcho-Comuniste Révolutionnaire
GACRR Ravachol »
C.346
Ravage neent geen blad voor de mond Amsterdam
1996 n 201-206,209-215
EL-6
Raval-va Rervista independent de comunicació barrial Barcelona 30x21 cm
1994 n 2,4,6, 1995 n 8,10,11
C.756 i 771
Rayo que no cesa, el Boletín de contrapsicología y antipsiquiatria
2002 nº 4
C.978
Razón, La: Semanario Maurista (durante la 1º Guerra mundial) -Propaganda Francófila-,
Barcelona, 38’5x27’5cm y 27x20 cm
1915 nº 11, EB-4
Razón, La: (propaganda francófila), Madrid, 27x20 cm.
1918 163, 165, 166, C.667
Razón, La: Diario de la mañana, Barcelona, 50x44 cm.
1928 nº 1,2, 1931 nº 1006 EE-2
Razón, La: Anuario, Buenos Aires, 29’5x22’5 cm.
Nº para 1930, AE-4
Razón, La: Editado en Amsterdam, 30x21 cm.
1976 nº 5,9-12, 1,2, 1977 nº 5-7, 9-12, 1-3,1978 nº 4,5, C.057
Razón y Fe Revista Hispanoamericana de cultura Madrid 23x15,5 cm
1946 nº enero, 1947 nº marzo, 1948 nº febrero
C.781
Reacció Setmanari Tradicionalista Barcelona 51x35 cm
1914 nº 7
EJ-3
Reacción Semanario de lucha política Barcelona 55x38,5 cm
1931 nº 3,14-16,18,20-22, 1932 nº 23,24,31,34,36-45,48-51, 1933 nº 67,68,73,77,81,8492,94-103,
EE-3
Reagir :Groupes d’action Pour l’economie distrivutive París 56x38 cm
1958 nº 16,17 1959 nº 18
EJ-1
Realidad Revista de cultura y política PCE París 32x22 cm
1970 nº enero, 18,20, 1971 nº 21, 1972 nº 22-24, 1973 nº 25,
C.146
Realidades de Arabia Saudi Embajada de Arabia Saudi madrid 27,5x21,5 cm
1981 nº 183, 1982 nº 184-195, 1983 nº 198-207, 1984 210,211,
C.309
Realite Russe, La: Bulletin d'information. París, francés, 27x21cm. Ciclostil.
1951 nº 16,17 1953 nº40, 1954 nº43, 1955 nº49-51, 1956 nº56, 1957 nº57 EO-1
Realites Perspectives Bulletin d’information du comité central d’entreprise París 27x21
cm
1968 nº 17
C.295
Rebel Wolker Anarcho syndicalist Federation Sydney
1987 nº11 (44)
C.951
Rebelde O Orgao Communista Anarchista Lisboa 32x23 cm
1889 nº (20 abril)
C.564
Rebelde, El: órgano de combate y expresión aanrquista França 32x25 cm
1945 nº 2
EK-3
Rebelde, O Pela aboliçao do salariato pelo comunismo libertario Lisboa 29,5x21 cm
1975 nº 1
C.333
Rebelde, El Queretaro México 33x 21,5 cm
1976 nº 1
C.334
Rebelde, El: Órgano de Combate y Expresión Anarquista, Francia, 32x25 cm.
Nº2 (enero 1945). EK-3, C.574
Rebelde, El: Boletín Interior de la Regional de Andalucía - Extremadura. CNT-AIT.
Toulouse, 50’5x32’5 cm.
1961 nº 1-6, 1962 nº7-14, 1963 nº 15-20, 1964 nº 21-26, 1965 nº 28-32, 1966 nº 33-38,
1967 nº 39-42. 1968 nº 43,44. (falta el número 27) EE-8
Rebelde en la clandestinidad ,el Movimiento de Izquierda Revolucionaria París 21 x 15,5
cm
1975 nº suplemento al 109 1976 nº 106, 126
C.347
Rebeldía, La: Periódico Revolucionario de Unión Republicana, Barcelona, 49x35’5 cm.
1906 nº 11,12,14,15,17, 1907 nº 19-31, 35-40, 42-44, 46,49,51, 53-56, 58, 60-63, 65-69,
1908 nº 71, 102, 105, 111, 116-119, 122,123, 1909 nº 129,134, 135,141, EB-7
Rebeldía, La: Periódico Revolucionario de Unión Republicana, Barcelona, 50x35cm.
1907 nº38 (18 mayo)
Rebelión Periódico Libertario decenal Madrid
1907 nº 2, 1910 nº 6,7,
C.564 y EJ-2
Rebelión Periódico político comunista 29,5x 21 cm
1970 nº4
C.137
Rebelión Anarquistas Tenerife 21,5x 15,5 cm
1978 nº 2, 1979 nº maig
C.158
Rebelión CAMPI Granada 21x 15 cm
1992 nº 0,1, 1993 nº2,3,
C.742
Rebelión Boletín del grupo apoyo mutuo anarquista Barcelona 21x 30 cm
1994 nº11,12, 1997 nº junio
C.830
Rebelión Control Madrid
1931 nº 3
EK-2
Rebelles Collectif Rebelles París 22 x15,5 cm
1982 nº especial (marzo)
C.580
Rebost Butlletí d’informació de la cooperativa d ‘alimentació CNT Barcelona 21,5 x 15,5
cm
1982 nº0, 1983 nº1-5, 1984 nº6-8, 1985 nº9,10,
C.370
Rebrousse Poil, le Mensual d’action non violente de reflexion et de contr information
Laussane 30x 21 cm
1978 nº 1,2,4,6,7,10, 1979 nº 14,16,22,23, 1980 nº 24,26,28,29,33-35, 1981 nº 36,3841.44.45, 1982 nº 49-52,56,57, 1983 nº 60,61,64,70, 1984 nº 71,72,74,80, 1985 nº 89,90,
C.823
Recerca autònoma Butlletí informatiu València 21x 15 cm
1994 nº0-4, 1995 nº 5-7, 1996 nº 8,9, 1997 nº10-12, 1998 nº 13,
C.848
Recherches Libertaires Michel Hirtzler París 27,5 x 22 cm
1967 nº 4 1972 nº 9,
C339 y 484
Reconquista de España Órgano de Unión Nacional de todos los españoles
1943 nº 25 copia
C.113
Reconquista de España Al servicio de la junta suprema de Unión Nacional Toulouse
1944 nº 35,42,44, ejemplares en mal estado EJ-1
Reconquista de España órgano de la Junta suprema de Unión Nacional Francia
1944 nº,32,32,34
C.113
Reconquista de España Suplemento extraordinario del comité de Unión Nacional de la IV
Región Marsella
1944 nº agosto copia
C.113
Reconstrucción: MLE Gran Bretaña, Londres, 33x20 y 25’5x20’5 cm. Ciclostil
1946 nº 3, 4, 6, 1947 nº 9, 10, 1948 nº 12,
C.570
Reconstrucción: Órgano del movimiento libertario español en Gran Bretaña, Londres,
28’5x 22’5 cm.
1948 nº 2-4,6,
C.570
Reconstruïn; Barcelona/ Montpelier, 21’5x16 cm.
1975 nº 0 (Primer Trimestre)
C.126
Reconstruir: Por el Socialismo y la libertad, Buenos Aires, 41x29 cm.
1948 nº 27, 32, 34, 1949 nº 35,38,40,44, 1950 nº 49, 1951 nº 57,1957 nº 79, 82,83, 1958
nº85,86,88, 1959 nº 90
EB-6, EK-4
Reconstruir: Revista Libertaria, Buenos Aires, 23x16cm.
1960 nº 4,6-9, 1961 nº11,13-15, 1962 nº 19, 1963 nº 24-27,1964 nº 18-31, 1966 nº 41,42,
1967 nº 46, 47, 50, 1968 nº 53-56,1972 nº 81, 1973 nº82-87, 1974 nº 88, 89,91-93, 1975 nº
94-99, 1976 nº 100, 101,
C.677
Recull Setmanari d’informació local Blanes 32 x 22 cm
1934 nº 589
C.373
Recull de comentaris noticies documentació 27,4 x 19,5 cm
1966 nº 1
C.123
Recull Blanes 33,5x 24 cm
1976 nº 1273
Recull literari París 27x 21 cm
1957 nº 1-4, 1958 nº 5,6,
C.450
C.046
Red Secretaria de acción social de CGT Aragón Zaragoza
1989 nº 2,
C.830
Red and Black: editor J Grancharoff Sydney South, Australia, 20x14 cm.
1967 nº 3, (invierno) C.234
Red and Black revolution Workers Solidarity movement Dublín
2002 nº 6
C.951
Red eye Berkeley California 28,5 x 21,5 cm
1978 nº 1
C.295
Red Libnertaria Red libertaria apoyo mutuo
2002 nº 1,
C.865
Red Menaje, the A libertarian socialist newsletter Toronto 27,5x10,5 cm
1977 vol 2 nº1, 1978 nº 2, 1979 vol 3 nº 1, 1980 vol3 nº 5, EL-5
Red Nacional de ferrocarriles Consejo Nacional Ferrocarriles Barcelona 33 x 21 cm
1938 º cirucular nº 2, (27-5-1938) (donació V. Powles)
C.1081
Redención Alcoi 54,5x 38,5 cm
1923 nº 114,116,125,
EA-5
Redención órgano del patronato central de nuestra señora de la merced para la redención
de penas por el trabajo Madrid 57x 45 cm
1944 nº 260
Reflejos de el motín Semanario literario Madrid 32 x 22 cm
1927 nº 10,39,
C.738
Reflexes París 29 x 20 cm
1988 nº 15, 1989 nº 23,24, 1990 nº 31, 1992 nº 36, 1993 nº 39,
C.750
Reflexión-a Juventudes libertarias Alicante 21x14,7 cm.
1996 nº 1, 1997 nº 4, 1998 nº5-7,
C.851
Reflejos Unión General de Trabajadores Barcelona 24 x 17 cm.
1937 nº 2,3,9, 1938 nº 10-12,
C.596
Reforma escolar de Barcelona, la Barcelona 32 x 22 cm.
1907 Nº (15 de julio)
EI-4
Refractaire, le Journal de l’association Les amis de Louis Lecoin París 43 x 28,5 cm
1974 nº 1,3,5, 1975 nº 12-16, 1976 nº 17,20,22, 1977 nº 26-29,31-34, 1978 nº 37,39, 1979
nº 44-46,51, EK-2
Refractario, el Boletín contra la dominación Valladolid
2006 nº 3 C.942
Réfractions Recherches et expressions anarchistes Lyon
2000 nº 6
C.976
Refractor Gripo refractor de apoyo a los presos anarquistas Madrid 30x39 cm
1999 nº 7
C.846
Regeneració Revista mensual de naturisme societat vegetariana naturista de Catalunya
1921 nº 1-12, 1922 nº1-12, 1923 nº 1-12, 1924 nº 37-39, 1925 nº 41-49, 1926 nº 50-59,
1927 nº 60-70, 1928 nº 71-78, 1929 nº 85-87,91-93, 1930 nº 95-106, 1931 nº 107-111,113118 1932 nº 119-123, 125-130, 1933 nº 131,133,135-137, 140-142, 1934 nº 146,147,149,
151-154, 1935 nº 161, 162, 1936 nº 167-170, 172, 1937 nº 175,
C.693
Regeneración: Escrito por trabajadores y para los trabajadores (Anselmo L.Figueroa). Los
Ángeles California, Castellano, 55'5x44'5cm.
1913 Nº 122 (1 enero) (EF-1)
Regeneración: Órgano de la FAM(Federación Anarquista Mexicana). Periódico de ideas y
de combate Fundado por Ricardo Flores Magón.México, castellano, 47x31'5cm.
1946 nº54, 1947 nº 61, 1949 nº66, 1950 nº72,73, 1952 nº80, Tercera época 1952 nº 1-3,
1953 1-12, 1954 nº 13, 1956 nº 27, 1957 nº 31, 1958 nº33,35,36, 1963 nº79, Etapa (IV)
1972 nº6, 1974 nº12,13, 1975 nº14-18, 1976 nº20-23. 1977 nº24,28, 29, 1978 nº 29, 30-31.
1979 nº34(sept). EK-2
Regeneración Biblioteca social recontruir México DF 17,2 x 21,5 cm
1992 nº 0
1993 nº 1
C.858
Regió 7 informatiu intercomarcal Manresa 42 x 29 cm
1979 nº 62 (estatut de Sau) EB-6
Región, La Orense 39x29 cm
1975 nº 1025 (exaltación de Juan Carlos I)
EB-1
Regionalista, lo: Associació popular regionalista Barcelona 39 x 27 cm
1895 nº 3,5,6,1896 nº 7-30, 1897 nº 31-39, 1898 nº 40-43,
EA-4
Regionalista, lo: Associació popular regionalista Girona 39x 27 cm
1897 nº1-3, 8-10,12, 13, EA-4
Regnbue avis Dinamarca 39,5 x 28 cm
1977 nº s/d
EI-3
Reino Madrid 40 x 27 cm
1957 nº 1-7, 1958 nº 8
EJ-2
Rekong Carrara 25 x 17,5 cm
1981 nº 4,
C.370
Relampago, el Abajo los borbones Viva la soberania de la nación 44 x 31 cm
1867 nº 6
EK-5
Release Newsletter London 29,5 x 21 cm
1977 nº 1
C.496
Relleu St Julia de Vilatorta 31 x 21,5 cm
1982 nº 36 1983 nº 41,42,
C.433
Renacer órgano de expresión de militantes anarquistas 22 x 16 cm
nº 1, 1985 nº 2, 3, 1987 nº 4,5, 1988 nº 6 C.332
Renacimiento Sevilla 33 x 24 cm
1989 nº invierno,
C.724
Renaixement: Adherit a la Unió Catalanista, Barcelona, 27x19cm.
1912 n 90, 1914 nº extra (5 d’abril), n 188 (9 juliol) EE-3 i caixes b
Renaxensa Periodich de literatura ciencias z arts Barcelona 32x21,5 cm
1871 n 19 (novembre)
C.217
Renaixement Revista de la joventut nacionalista de Catalunya Barcelona
1915 nº 241, 242,
EE-3
Renaxensa , la Diari de Catalunya Barcelona 58x44 cm
1903 n 9244
EE-2
Renovación Sociología arte ciencia pedagogía racionalista San José de Costa Rica 31 x 21
cm
1911 nº 19,20,
C.793
Renovación Sociología arte ciencia Vilassar de Dalt
1911 nº1,2,
C.221
Renovación Se publica los jueves Barcelona 56x 44 cm
1919 nº3
EJ-5
Renovación Revista Mensual Gijón 25 x 17,5 cm
1916 nº 1-4,
C.548
Renovación Asociación Profesional de camareros de Barcelona adherida a la
Confederación Sindicatos libres de España, Barcelona 27 x 21,5 cm
1928 nº32
C.582
Renovación Semanario Republicano defensor de los ideales de libertad y justicia
Barcelona 48x 35 cm
1932 nº 7, 1933 nº 56, 1934 nº 294, 302, 320,
EJ-2
Renovación Diario al servicio del pueblo Barcelona 57,5 x 44 cm
1937 nº 963
EE-3
Renovación Portavoz del Partit República Democràtic Federal en Cataluña Barcelona 38 x
27 cm
1937 nº 1228, 1230, 1232, 1238, 1241,1242, 1244, 1938 nº 1256, 1259,1261, 1265-67,
1269-1274, 1278, 1284, 1286, 1288,1289, 1292-1294, 1296, 1298-1302, 1304-1311, 13131315, 1317,1318,1320,1323-1327, 1385-1388,1390, 1392, 1395-1397, 1399, 1401, 1407,
1411-1416, 1418, 1420-1234, 1237, 1238, 1240-1241, 1243, 1245-1248, 1939 nº 1454,
1455,
EK-4
Renovación Juventudes socialistas Oran (Argelia) 59,5 x 43,5 cm
1945 nº 40-49, 51, 53, 56,
EA-5
Renovación Federación Juventudes Socialistas de España en Francia Toulouse 43 x 29,5 y
55,5 x 45 cm.
1945 nº 2,4,,8,11,16-19, 21, 23, 24, 1946 nº 27, 36,38-43, 45-48, 50,52-57, 59,60,62-70, 72,
1947 nº 73, 75,79,80, 82, 85, 88,90,92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106-115, 117, 118-121,
1948 nº 122, 123, 127, 131, 134, 135, 137-140, 1949 nº 141, 142, 143, 146-158, 1950 nº
159,160,
FE-1
Renovación Boletín interior de la Federación de Juventudes Socialistas de España en el
exilio Toulouse 27 x 21 cm
1953 nº enero
EK-3
Renovación Federación de Juventudes socialistas en España en el exilio Toulouse 45 x
29,5 cm.
1955 nº3 1956 nº 4,5, 1957 nº 7 1958 nº9, 1959 nº 10-13, 1960 nº 14-16, 1961 nº 17 1962
nº 19, 1963 nº 22,23, 1964 nº 26-33, 1965 nº 36, 37, 39, 44, 1966 nº 45-48, 50, 51, EK-3
Renovación Federación Nacional de Juventudes socialistas de España Miembro de la UIJS
Toulouse 36,5 x 27 cm.
1968 nº 17, 20,21,
EB-4
Renovación Órgano Cultural para la defensa del libre pensamiento México 21,5x 14,5 cm.
1962 nº 46, 1963 nº 57,
C.185
Renovación Órgano de la Federación Nacional de Juventudes socialistas de España Madrid
31,5 x 21,5 cm.
1971 nº mayo, junio, 1976 nº noviembre
C.130
Renovación española Revista semanal ilustrada Madrid 32,5 x 23 cm.
1918 nº 2,4-7, 10-13, 15-18, 21 34, 36,
C.556
Repicament Setmanari cultural i humoristico redactat per estudiants Barcelona 23 x 16 cm
1918 nº 1-7, 1919 nº 8, 9, 11, 12, 14, 17, 1920 nº 20-30, C.775
República: Comarcal del Partit Republicà Radical, Reus,43x30cm. Segona època,
1931 nº4 (26 setembre)
República, La: Barcelona, 49x35cm.
1930 nº 41 (18 octubre)
Ressò, el Joventut Nacionalista del Centre autonomista Prat de Llobregat 27x21,5 cm
1920 n 2,3,
C.348
Ressò Ateneu Popular de Ponent Lleida 24,5 x17,5 cm.
1983 n 18, 1989 73
C.440
Ressò, El Setmanari independent portaveu del Distircte VII Sans Barcelona
1924 n 26
C.771
Ressó de Ponent Ateneu Popular de Ponent Lleida 29,5 x 21 cm.
1993 n 109, 1995 n 127, 1999 n 172-174, 2000 n 180, C.440
Ressorgir Per una política al servei del països Catalans Perpinyà 28x22,5 cm
1970 nº 1-3,
C.217
Resurgence organ of the resurgenge youth movement EEUU 27,5 x 21,5 cm
1966 nº 6 , nº 9 best of silence best of sound
C.440
Resurgir Sindicato de la industria hotelera cafetera y anexos de Barcelona y radio.
Barcelona 31 x 22 cm
1933 nº 21
C.183
Retaguardia, La: Revista Científica Literaria pirotécnica musical ilustrada, Madrid, 27x19
cm
1894 nº 2-4, C.809
Retalls Llibertaris Sindicat d’oficis varis CNT O)lot 29,5 x 42 cm
1999 nº 2, 2002 nº gener (monogràfic)
C.846
Reten, el Boletín infor,mativo cenetista de Gall y tal CNT (empresa gallital) 21,5 x 16 cm
1978 nº 3, nº s/f
C.158
Reus Semanario de la ciudad Reus 35x25 cm.
1953 nº 40,42-48, EI-5
Réveil Anarchiste, Le: Genéve, 38x28 cm. Continuation de Le Réveil CommunisteAnarchiste
1927 nº 709-734, 1928 nº 735-760, 1930 nº 787-810, 1931 nº 835, 1932 nº 839-864, 1933
nº 865-884, 886, 1934 nº 892-894, 896,898,899, 1936 nº 951,953-955, 958, 1937 nº 964,
965,969,976, 1938 nº 992,995-997, 1002-1012, 1939 nº 1014-1037, 1940 nº 1038-1054,
1947 nº 1055-1061, 1948 nº 1062-1068, 1949 nº 1069-1072, 1074, 1075, 1950 nº 10761079, 1957 nº 1080-1082, 1084-1088, 1958 1092-1099, 1959 nº 1100, 1102, EK-7
Réveil Anarchiste, Le: Fédération Libertaire des Montagnes, La Chaux de Fonds, Les
Breuleux, Francia, 29’5x 21 cm.
1981 nº 6, 1982 nº 8,9,11, 1983 nº 13, 14,
C.347
Réveil Communiste-Anarchiste, Le: Genéve 39x25 y 47x32 cm. Continuation de Le
Réveil Socialiste-Anarchiste
1914 nº 389, 1915 nº 401-425, 1916 nº 426-443, 445-449,451, 1917 nº 452, 454-477, 1918
nº 480,482,489, 492,494,497,498, 1919 nº 504-524, 526-528, 1920 nº 529-537,
539,540,542-545, 550,551,553,1921 nº 555,556,558,560,565-569,571-579, 1922 nº 580587, 590-604, 1923 nº 606,607,609,610,612,618,622,627,629,1924 nº631,633-639,
649,653,654, 1925 nº 662,664,665,667,668,672,675-677,682
EK-7
Réveil Libertaire, Le: Bi Mensuel d’Education Individuelle et d’Action Sociale, Lyon,
44x30 cm.
1923 nº 3, 4,
EA-5
Reveil Rationaliste, Le : Organe périodique du mouvement rationaliste et humaniste
International Jumet (Belgique) 36x27 cm
1962 nº 18,21,22, 1963 nº 23,25 EB-4
Réveil Socialiste-Anarchiste, Le: Parait tous les quinze Jours, Genève, 39x28 cm.
1910 nº 282, 286,288, 1912 nº 346, 1913 nº 351, EK-6
Review: Publisher by the study centre for Jugoslav Affaire London 24,5x16 cm
1961 nº 2
C.562
Review of libertarian politics and alternative lifestylles Lewishan (Australia)
1980 nº octubre
C.951
Révision Revue d’études révolutionnaires éditée par un groupe de Jeunes Révolutionnaires
Paris 23,5x15,5 cm
1938 nº 1, 5, C.417
Revisión Juicio Scala Comité de apoyo CNT Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1981 n º provocación, nº libertad,
C.222
Revista: Orfeo Gracienc, Barcelona, 26’5 x 18 cm.
1917 nº1-3, 1918 nº 4, 1932 nº 150, 1936 nº 182, C.112-113- 296
Revista: (anarquista), Sudamericana, 21’5x16’5 cm.
1980 nº junio, C.440
Revista, La: Quaderns de publicació quinzenal, 27’5x22 cm.
1917 nº 49 (Octubre), C.190
Revista, La: Quaderns de Mil nou-cents trenta-tres, Barcelona, 28’5x21’5 cm.
1933 nº Any XIX (Gener/Juny)
FE-3
Revista Anyal Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l’industria Barcelona
13’5x20’5 cm
1914 nº Juliol
C.916
Revista de la Associació de Cultura: Caldes de Montbui, 24x17 cm.
1931 nº 7, C.608
Revista del Ateneo Obrero de Barcelona. Órgano de esta asociación, Barcelona 30x22
cm.
1891 nº 1-12, 1892 nº 13-24, 1893 nº 25-36, 1894 nº 37-48, 1895 nº 49-60, 1896 nº 61-72,
1897 nº 73-84, 1898 nº 85-96, 1899 nº 97-108, 1908 nº extra enero, 1910 nº 239,240, FC-3
y C.464
Revista del Ateneo Obrero Manresano: Manresa, 27’5 x21’5 cm.
1928 nº 1
C.613
Revista Barcelonesa de Conocimientos médicos. Publicada por Agustín Bassols y Prim,
Barcelona 23x14’5 cm.
1913 nº 7, 1914 nº 6, C.779
Revista Blanca Sociología ciencia y arte Madrid 26x18 cm
1900 nº 37-60, 1901 nº 61-84, 1902 nº85- 108, 1903 nº 109-120 FE-3, C.777
Revista Blanca Sociologia ciencia y arte Barcelona 27x19 cm
1923 1-24, 1924 nº 15-24, 1925 nº 51-62, 1926 nº 66-70, 72-86, 1927 nº 87-104, 1930 nº
181, 1931 nº 193, 196-199, 1932 nº 211,212, 214-216, 219-221, 223-230, 1933 nº 231-235,
1935 nº 335, 347, 349,355, 358,362, FE-3, y C.804
Revista de Capacitación: Policía Republicana Española en el exilio. Junta Nacional de
seguridad y vigilancia, Toulouse, 20x14’5 cm.
1945 nº extra (diciembre)
C.596
Revista de Capacitación sindical Juntas central de la UGT de España en Francia Grupo
González Peña 27,5 x 21 cm
1947 nº 1-7, 1948 nº 8,9,
C.542
Revista Cartófila Cercle cartófil de Catalunya Barcelona 22 x 15,5 cm
1984 nº 2, 1985 nº 3, 1986 nº 5,6 ,
C.430
Revista del Casal de “La Principal”: Vilafranca del Penedes, 26’5x18’5 cm.
1931 nº 1
C.788
Revista de Catalunya: Institut de les lletres catalanes Barcelona, 25x18 y 23x16’5 cm.
1925 nº 7, 8, 11, 1928 nº 45, 1938 nº 83
C.417
Revista del Centre de Lectura de Reus: Reus,
1920 nº 1,2,6,8-11,15,16,18,19,22, 1921 nº 24,25,29,30,34,35,37,39-42,46, 1922 nº 47-70,
1923 nº 71-89, 91,92, 1924 nº 100.102,107,110-118, 1925 nº 119-142, 1926 nº 143-150,
153-164, 1927 nº 165-172,174,175, 1928 nº 177, 181,185, 1929 nº 191,192,196, 197,200,
1930 nº 205, 206, 209-212, 1931 nº 219-221, 1932 nº 228-230, 1933 nº 237-239, C.712-713
Revista del centre de lectura de Reus, Reus 30 x24 cm
1994 nº 10
C.747
Revista de Creación Puertollano 24,5 x 17 cm
1993 nº 2
C.742
Revista CTC Suplemento La Habana 28,5 x 22 cm
1951 nº mayo (un drama terrible)
C.334
Revista de la economía social Universitat Barcelona 22,5 x 15 cm
1987 nº 2,3, 1988 nº 6
C.749
Revista española de medicina y cirugía de guerra Inspección general de sanidad militar
del cuartel general de S E el Generalisimo Valladolid 24,5 x 17 cm.
1939 nº 10
C.183
Revista de Formación de AST 32 x 21,5 cm. ciclostil
1969 nº 2
C.543
Revista Geográfica Española: Director V. Salas, Burgos, 24x19 cm.
1938 nº 1 (mayo), C.538
Revista gerontología Barcelona 30 x 21 cm.
1993 nº 4,
C.760
Revista de Girona órgano de asociación literaria Gerona 26 x18 facsímil enc
1876 a 1895
Revista de Girona, Girona 30 x21 cm
1989 nº 136, 137, 1990 nº 138-140, 192 nº 150,154,155, 1993 nº 156-161, 1994 nº 162-167,
1995 nº 168,169
C.726 C.752
Revista Hispánica de Bucarest: Rumania, Tres idiomas Castellano, Rumanés y Francés,
31’5x 23 cm.
1929 nº 5 (agosto) C.669 C.998
Revista d’ Igualada Associació revista d’Igualada
2007 nº 26 (articles Martí Borrás i Jover) d’Antoni Dalmau 2008 nª 29, 2009 nª 32,33,
C.1033
Revista de índices Centro de investigación y estudios históricos y sociales Madrid 29,5 x
21 cm y 21 x 15 cm
1980 nª 2,3,
C.222
Revista información farmacéutica. Barcelona 21,5 x 15,5 cm
1928 nº 8,9,12, 1929 nª 1,3, 11,
C.781
Revista Informativa Ocupantes Institut Albeniz 30 x 21 cm.
s/f nº 3
C.170
Revista del Instituto de ciencias sociales Diputación Provincial Barcelona 23,5 x 16,5 cm
1964 nª 3, 1966 nº 7, 8, 1968 nº 11, 1969 nº 14,
AÑ-4
Revista Internacional Corriente comunista internacional Valencia 28 x 21,5 cm
1977 nº8, 11, 1978 nª 13-15, 1979 nº 16-18, 1979 nº 19, 1980 nº 20-23, 1981 n º 24-27,
1982 nº 28-31, 1983 nº 32,33, 1984 nº 36,37, 1985 nº 40,41, 1986 nº 44-46, 2003 nº 115,
2004 nº 116-119, 2005 nº 120,121, 123, 124, 2006 nº 124-127, 2007 nº 129-131, 2008 nº
132-135, 2009 nº 136-139, 2010 nº 140-143, 2011 nº 144-146,
C.345, C.963
Revista Internacional de Ciencias sociales 25x15 cm
1905 n 1 (647 pág)
FH-2
Revista Internacional del Trabajo Oficina Internacional del Trabajo Madrid /Ginebra
1932 Vol V. nº 4-6, Vol VI nº 2-6, 1933 Vol.VII nº 1-6, Vol. VIII 1-6, 1934 Vol. IX nº 15, Vol.X nº 1,2, 5, 1935 Vol XI nº 3, 1936 Vol XIV nº 5,6, 1937 Vol XV nº 1-6, Vol.XVII
1-6, 1938 Vol XVII nº 4-6, VolXVIII nº 1,2,5, C.925,926,927
Revista Jurídica de Catalunya: Acadèmia de Jurisprudència i legislació de Catalunya,
Barcelona, 24’5x16’5 cm.
1936 nº Vol. XLII, C.543
Revista Jurídica de Catalunya Barcelona 23,5 x 16,5 cm
1977 nº 2,4, 1979 nº 2,
C.781
Revista de Legislació Social: Publicació de l’Oficina del Treball Lex, Barcelona, 21’5x
15cm.
1935 nº 1 (juliol) C.779
Revista de Literatura Facultat de filologia Universitat Barcelona 25 x 18 cm
1977 nº 0
C.455
Revista Marítima: Publicació mesal Portaveu de l’Institut Català de la Marina, Barcelona
24x17 cm.
1932 nº 2,10, C.180
Revista Marxista Latinoamericana Órgano del SI de la IV Internacional Montevideo 23
x 15,5 cm
1966 nº 11, 1967 nº 13,
C.806
Revista Médica: Editada a Barcelona, 24x 17 cm.
1925 nº 16,19-22, 1926 nº 33,34, 1927 nº 37,38 C.782
Revista Musical Catalana Orfeó Català Barcelona 28x20 cm
1928 nº 300, 1929 nº 301-311
C.914
Revista Nueva: Editada en Barcelona, 26’5x21 cm.
1924 nº 1-26 34-38,40, 1925 n 41-69 FE-3 (Encadarnats els primers 25 número, el núm.18
li mancan pàgines )
Revista d’Olot Publicació mensual il·lustrada Olot, 28 x 22 cm.
1928 nº 29 (maig)
C.112
Revista Olotina Publicació Bisetmanal Portaveu del Bacionalisme de la Comarca
Adherida a la Unión Catalanista Centre Autonomista Oloti. Olot 44x 32 cm.
1906
nº 187 (27 d’ agost)
EL-5
Revista de Pedagogía: Editada en Madrid, 22’5x 16 cm.
1923 nº 13, 1924 n 33,34, 36, 1928 n 76, 1935 nº 158, 164, 1936 nº 170, 175, C.777
Revista Pedagógica Suplemento pedagógico a “El Maestro Español” Madrid, 24x15 cm.
1926 nº 3,-6, 8, 1927 nº 3-6 (corresponden a los últimos meses del año) 9-13, 15,17-19,
FN-3
Revista de Política Social: Órgano del movimiento corporativo español, Madrid, 24x 17
cm.
1928 nº 12 (desembre)
FE-3
Revista de S’Agaró: Publicació de Turisme, Sant Feliu de Guíxols, 31x23’5 cm.
1935 nº 1 (estiu)
C.176
Revista de Sanidad de Guerra: Jefatura de la Sanidad del ejército, 26x18cm.
1937 nº2,4-8, 1938 nº 9-13, C.005 y
Revista social, la Órgano de la Unión Obreros Manufactureros de España Manresa
1872 n 16 agost (copia)
EL-5
Revista Social Eco del Proletariado Madrid 43,5x31,5 cm
1882 n 67 (14 setiembre)
EK-5
Revista Social: Economía social y cuestiones obreras, Barcelona 23’5x16cm.
1902 nº 2, 1904 nº 2, C.417
Revista Social: Boletín de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, Comercio e
Industria en Cataluña y de las Comisiones Mixtas del Trabajo en el Comercio de Barcelona,
Barcelona, 24’5x17cm.
1928 nº 8-11, 1929 nº 12-15, 1930 nº 16-18, C.680-682
Revista Social Suplemento Mensual: Comisiones Mixtas de Trabajo y Comités Paritarios
de Cataluña, Barcelona, 23’5x16’5cm.
1928 nº 1-12 FD-4
Revista Socialista , la Madrid 21x 13 cm.
1903 n 1-24,
FG-2
Revista técnica de la Guardia Civil publicación Mensual Madrid 23,5x16,5 cm.
1936 n 313 (marzo)
C.189
Revista de los Tribunales y de Legislación Universal: Madrid, 23x15 cm. Encuadernada
1931 nº 1 -52, 1932 nº 1 -53, 1933 nº 1-52, 1935 nº 1-52, FE-3
Revista Vegetariana Lliga Vegetariana de Catalunya Barcelona 24x17 cm
1908 nº 2, 1909 nº10, 11,
C.774
Revista Vegetariana Naturalista Barcelona 22,5x15,5 cm
1909 n 1-10, 1910 n 11-22, 1911 n 23-34, 1912 n 36,41,43, 1913 n 48, 1915 n gener, n
marc, 1916 n febrer, n novembre, n desembre, 1917 n febrer, n abril, FB-2 i C.774
Revivre Organe des forces unies de la Jeunesse patriotique Palies 38x28 cm
1944 n 8,
EK-2
Revolcon, El Colectivo libertario antirepresivo Barrio del Pilar Madrid 43,5x30,5 cm
1979 n 2 (22 abril)
EI-10
Revolta Òrgan de l’organització de la Universitat Autònoma de Barcelona Partit Socialista
Unificat de Catalunya 31,5x21,5 cm
1971 n 6 (1 d’agost)
C.453
Revolea Leiria Portugal 29,5x21 cm
1980 n 12
C.234
Revolta Ateneu llibertari de Vilanova i la Geltrú 31,5 x21,5 cm
1981 n 0
C.198
Revolta Moviment comunista de Catalunya Barcelona 42,5 x28,5 cm
1984 n 10
EE-5
Revolta, A Informativo anarko punk Florianópolis Brasil
1993 n 1,
C.951
Revolta, Col·lectiu anarquia Ingrats (KAI) Martorell
1999 nº 2, 2000 nº 3,4 2001 nº 5,8,9, 2002 nº 11-13, 2003 nº 14,15, 2004 nº 16,17, 2005 nº
18, C.843
Revolta Joventuts comunistes revolucionàries Barcelona
1977 nº 2,3, 1978 nº 0,
C.982
Revolta cercle de Joves revolucionaris (membres de la Federació de Joventuts comunistes
revolucionaries)
1977 nº 0,1, 2,3, 1978 nº 0
C.982
Revolte! Organ des Subrealisten Hamburg
1976 nº 15-17, 1977 nº 18-20, 1978 nº 22, 1979 nº 23-25, 1980 nº 26,27, 1981 nº 28,29
C.972
Révolté, le: Groupe Libertaire Bakounine de la Fédération Anarchiste Perpinya 29,5 x 21
cm
1975 nº 2
C.346
Révoltes une équipe de militants de la fédération nationale des Auberges de jeunesse et du
mouvement ajiste Wallon Paris 21,5 x 14 cm
1957 nº 5, 1958 nº 7, 1959 nº 12, 1960 nº 13, 1961 nº 14,15,
C.226
Révoltes Pour la construction de l’organisation révolutionnaire de la jeunesse. Paris 38x 28
cm
1968 nº 17,
EB-2
Révoltes logiques, les Cahiers du centre de recherches sur les idéologies de la révolte.
Paris 23,5 x 15,5 cm
1975 nº 1, 1976 nº 2,3, 1977 nº 4,-6, 1978 nº 7, nº spécial Les Lauriers de Mai. C.673
Revolució comunista Òrgan del C Central del FSF 32x 22 cm
1968 nº 4
C.084
Revolución, La: Periódico Oficial de la Junta Superior de Galicia,
1846 nº 1 (17 abril)
C.196
Revolución: Diario del pueblo, Madrid, 61x43 cm.
1868 nº 2, 4, 5, EA-5
Revolución, la Viva la libertad Tortosa 44 x 32 cm
1868 nº 5
EB-2
Revolución Federación de Juventudes radicales de Barcelona 50,5 x 35 cm
1913 nº 2,
EI-2
Revolución Federación de juventudes radicales de Barcelona y su comarca Barcelona 55 x
39 cm
1918 nº 82, 84, 85, 87-90,92-97, 99-102, 104-106,1919 nº115 EI-2
Revolución: Órgano de la Federación Local de Juventudes Libertarias de Madrid, Madrid,
32’5x23’5 cm.
1937 nº 3 (21 abril) C.596
¡Revolución!: Órgano de los Sindicatos de la CNT, Madrid, 35x25 cm.
1934 nº6 (enero) C.564
Revolución Boletín de la sección española de la IV Internacional Le Havre 50 x 32,5 cm
1948 nº2
EI-4
Revolución Órgano del Secretariado general de la Organización Izquierda Comunista de
España, 31x21’5 cm. Ciclostil (Primeros números)
1975 nº 2-4, 1976 nº 7-21,23, C.128
Revolución Española: Periódico semanal libertario, París, 42’5 x 27 cm.
1944 nº 3, 1945 nº 6 (10 febrero)
EL-5
Revolución mundial Corriente comunista internacional México
2006 nº 91-93,
C.966
Revolución Socialista Agrupación Barcelona FUDE 27,5 x 21 cm.
1967 nº 4,5,
C.590
Revolución Socialista organización Comunista lucha de clases Barcelona 30 x 20,5 cm
1974 nº 1, 1975 nº 3,
C.338
Revoluçao Partido revolucionario do proletariado brigadas revolucionarias. Parede
(Portugal) 41 x 31,5 cm
1974 nº 6
EJ-4
Révolution Afrique Amérique latine Asie, Paris 21,5 x21,5 cm
1963 nº3,4, 1964 nº 5-9,
C.512
Révolution! Ce monde inquiet sent la poudre! Paris 42,5x 32 cm
1972 nº 13,
EI-2
Révolution, la Jeunes Libertaires Toulouse
2004 nº 32,33,
C.911
Revolution Africaine: Editado en Algeria.
1965 nº 133,143-145, 147-152, 1966 nº 153-160, 162-166, 168-175, 177-183, 185-188,
190. Existen dos números 183 con diferentes fechas EB-4
Revolution Espagnole, La: Editon française. Parti Ouvrier d’Unification Marxiste
d’Espagne, Barcelona, 28x22 cm.
1936 nº 5, 7, 9, 10, 1937 nº 12, 13, C.596
Révolution Prolétarienne, La: Revue syndicaliste révolutionnaire Fondée par Pierre
Manette en 1925, Paris, 29’5x 21 cm.
1935 nº 209, 1936 nº 227-229, 231-237, 1937 nº 238, 240-242, 247, 248, 253, 255,258,
261, 1938 nº 262,264-267, 270,271, 275,276,278-285, 1939 nº 286-293, 295-297, 1947 nº
302-304,306-310, 1948 nº 311-322, 1949 nº 328,330,331, 333, 334, 1950 nº 336, 338, 342,
344, 1951 nº 349-354, 356, 357, 1952 nº 363,366, 1953 nº 371-373, 378, 1954 nº 381, 383386, 388, 389, 1955 nº 391-394, 396, 398-400, 1956 nº 402, 405-407, 409, 410, 1957 nº
414, 418, 420, 422, 1958 nº 424-426, 4228-431, 433, 1959 nº 435-441, 443-445, 1960 nº
446-448, 450-452, 454-456, 1961 nº 457, 460-465, 1962 nº 470, 471, 473-476, 478, 1963
nº 479-485, 1964 nº 490, 491, 495, 497-500, 1965 nº 503, 504, 506, 508-511, 1966 nº 512519, 1967 nº 524, 529, 1968 nº 542, 1971 nº 568,569, 1980 nº 658
FC-4
Révolution Surréaliste, la Librairie Gallimard paris 29x 20 cm facsimil
1924 nº 1 (Décembre) fins 12 (19 décembre 1929) EF-2
REVOLUTIONARY STRUGGLE New York 27,5 x 21 cm
1979 nº 4
C.425
Révolutions et idéologies Pour le pouvoir international des conseils ouvriers 29,5 x 21 cm
1973 nº 7
C.539
Revue, la Alliance de la fonction publique du Canada Otawa 26,5 x 20 cm
1982 nº 1
C.356
Revue Anarchiste Fédération anarchiste Paris
1977 nº 2,3, 1978 nº 4, 1979 nº 5,
C.436
Revue des comités d’entreprise et des comités techniques paritaires dans la fonction
publique Confédération Générale du Travail Paris 24x 15,5 cm
1949 nº 17,18,21, 1950 nº 25-28, 31,32, 1951 nº 34,35,38,39, 41-45, 1952 nº 46,48, 50,5356, 1953 nº 63-67,69, 1954 nº 71,73,74,77,78,80, 1955 nº 83-85, 90
Revue Internationale, la París 22,5 x 18 cm
1946 nº 4, 8,11, 1947 nº 12,14-16, 18
C.692
Revue Internationale Courant communiste InternaTIONAL Paris 29,5 x 21 cm
1976 nº 8
C.440
Revue Internationale du Socialisme Milán 21,5 x 13 cm
1964 nº 1,3-6, 1965 nº 8,9,11,12, 1966 n º 13-18, 1967 nº 19-24, 1968 nº 25-27, EÑ-3
Revue du Liban, la et de l’orient Araqbe Beyrouth Liban 38 x 27,5 cm
1972 nº 715 EL-1(1)
Revue Neuchateloise Neuchâtel nSuissa 24,5 x 17 cm
1971 nº 55, 56, L’anarchisme dans les montagnes C.440
Revue de Presse: Partido Comunista de España (Internacional), Argel, 27x21 cm. Ciclostil
1985 nº 7 (Noviembre)
C.496
Revue de la Presse Anarchiste Internationale: Groupe Eugéne Varlin de la Fédération
Anarchiste, París, 29’5x 20’5 cm.
1981 nº 2
C.234
Revue Socialiste, La: Revue mensuele de Culture politique et sociale, París, 25x16’5 cm.
1949 nº 27,29,30, 1950 nº 31,37-41, 1951 nº 43-50, 1952 nº 53-55, 1953 nº 64,69-71, 1954
nº 75-78, 81,82, 1955 nº 90,91, 1956 nº 98, 1960 nº 132-136, 1961 nº 144-146, 1962 nº
149-152, 155, 1964 nº 170,171,174,176,177, 1965 nº 185,186, 1966 197, 1967 nº 201
EO-2
Revue Syndicaliste, La: Cercle Syndicaliste de France, Paris, 27x21’5 cm.
1948 nº 8, 1949 nº 16-18, 1950 nº 26-29, 31, 1951 nº 32-37, 39-43, 1952 nº 45, 1953 nº 5658, 60,61,63-66,
C.650
Revuelta grupo revuelta Igualada 21 x 15 cm
1990 nº 1,2 1991 nº 3-8, 1992 nº 9-12, 1993 nº 13-15, 1996 nº 16, 1995 nº 17 C.722
Revuelta Publicación anarquista Uruguay
1996 nº1 (20 Noviembre 60 años después muerte Durruti)
C.1023
Revuo, La Internacia Monata Literatura Gazeto, París 24x15’5 cm
1906 nº 1, 1909 nº 11(35), 1910 nº 5(41)- 4(52)
C.324
Revuo Esperanta Psikistaro Bureau Internacional du Spiritisme, Waltwilder per Bilsen
(Belgujo) 22’5 x 15 cm
1913 nº 1 (1 gener)
C.660
Revuo Esperanto Internacia Oficiala organo de Universala Esperanto Asocio Genève/
Birmingham 20x14 cm.
1955 nº 590(1)-601(12)
C.732
Revuo Internacia Monata Gazeto por la vivo Internacia kaj por la Lingvo Esperanto,
Bystrice-Hostun Moravujo Austrujo 20’5x 13’5 cm.
1902 nº 1-a (Novembre)
C.660
Revuo Internacia de Stenografio Organo de la Internacia Esperanto Stenografio Sieto,
Hilversum (Holanda) 21 x 13’5 cm
1904 nº 1 (gener/ febrer)
C.660
Revuo Katolika Aldono al katolika mondo, Graz Alemania 28’5x20’5 cm
1923 nº 1 (maig)
C.483
Revuo Orienta, La: Monata organo de japana esperantistaro Tokio, 22x15’5 cm.
1923 nº 1 (gener)
C.670
Rezo Zero Bruxelles 30,5 x 21,5 cm
1978 nº 68
C.430
Ritme Agrupació sardanista de Barcelona Entitat cultural obrera Barcelona 22 x 16 cm
1938 n º 8,9,11,12,
c.185
Ritme butlletí per als socis i dels socis agrupació cultural folklòrica Barcelona 31,5 x 21,5
cm
1982 nº 273, 1983 274,
433
Risveglio anarchico il Ginebra 38,5 x 27 cm
1926 nº 693, 699, 707, 708, 1927 nº 709-734, 1928 nº 735-742, 744-749, 751-754, 756-759
1929 nº 760, 762-768, 1930 nº787, 788, 790-812 1931 nº 816, 830, 1932 nº 839-856, 858863, 1933 nº 865-889, 1934 nº 890-903, 905-914, 1935 nº 915-926, 934-936, 939, 1936 nº
940,942, 948-963, 1937 nº 964-982, 986, 989, 1938 nº 990, 992,-997, 999-1014, 1939 nº
1020 1940 nº 1046
EI-1
Risveglio socialista anarchico Ginebra 38,5 x 27 cm
1910 nº 277, 280, 281, 1911 nº 299 EI- 1
Risveglio comunista anarchico , il Ginebra 38,5 x 27 cm
1915 nº 392,394-396, 415-425, 1916 nº 426-433, 435-451, 1917 nº 452-477 1918 nº 478,
484, 486-487, 489-491, 493 495, 496 500, 5021919 n º504-525, 527, 528 1920 nº 532,
537,538,540, 547,548,553, 1921 nº 557,559 ,561-564, 570 576 1922 nº 580-587, 589-605
1923 nº 606-612, 614, 617-620, 629, 630 1924 nº 631, 634-636, 640, 641, 643,645,652656, 1925 nº 657,659-662,665-667,669, 672-675 677, 678, 681, 1926 nº 686 EI-1
Rheinische esperanto zeitung Officielles organ des esperanto societo Koln Colonia
1910 nº 1 (novembre) C.483
Ridiculos, Os Bi semanario Humoristico Lisboa 50 x 41,5 cm
1912 nº 687, 688, 748 EE-3
Riflard, Le: Gropue montreuil rosny de la Fe3deration Anarchiste Montreuil 38,5 x 27,5
cm
1981 nº7, 1982 nº 8
EB-4
Rigma, To avapxiikn ... 30,5 x 21 cm
1978Nº,4 1979 nº5, 6,
C.455
Ripollès, el : Revista de les valls del Ter i del Freser Ripoll 31 x 22 cm
1978 nº 35, 36, 1979 nº 55,
C.373
Risorgimento socialista Roma 58 x 41 cm
1951 nº 19, 23,
EJ-3
Risposte Ouvriere, la Organe de combat des trevaillerus française contre les diviseurs de
la classe ouvriere et la demagogie des valets de l’etranger. Paris 27 x 21cm
1955 nº 1,
C.548
Risveglio, il : Siena 29 x 20,5 cm
1976 nº febrer , nº 2, 1977 nº1-3,
C.341
Rive Gauche Paris 35,5 x 27 cm
1968 nº 21,22,
EB-2
Rivendicazione sociale, la Anarchici oggi comani sempre m Torino 35x 25 cm.
1963 nº juny
C.431
Roqueta, sa: Agrupació Hispana d’escriptors a les Illes Balears. Palma Mallorca
1981 nº 12, 1983 nº 16, 1984 nº 17, 19, 1985 nº 20,-23, 1987 nº 25, C.334
Rosa de Foc (continuació de Rosa de Fuego)
2005 nº 26
C.843
Rosa de Fuego Órgano de expresión de Mujeres Libres de Cataluña Prat de Llobregat,
Barcelona 21 x 30 cm
2000 n º 6,7, 10, 11, 2001 nº 14, 15, 2004 nº 22, 23,2005 nº 25 C.843
Rosa Negra Revista libertaria por el hombre y la civilización tesalónica
1991 n º 1
C.960
Rosa dels vents, la CSA Can Vies Barcelona
2006 nº 0, 1,especial, 2007 nº 2,3, 2008 nº 5, 2009 nº 6,
C.975
Rosa dels vents, la CSA Can Vies Barcelona Nova época
2009 nº 1, 2010 nº 2,3, 2011 nº 4, 2013 Nº7 C.975
RosalindaCompostela Pontevedra 32,5 x 22,5 cm
1980 nº 0, 1, 1981 nº s/d, (mestre i alumne a la portada) C.117
Rosella Publicació de l’escala Amella de l’Ametlla Ametlla 25 x 17,5 cm
1935 nº abril C.788
Rosso Di Rabbia Nucleo per l’autonomia proletaria Biella 32,5 x 22 cm
1978 nº2,4, 1979 nº 5,
C.440
Rrollo, el Producciones editoriales Barcelona 26,5 x 19 cm
1975 nº 1
C.396
Rubi en Lucha Rubi 31,5 x 21,5 cm ciclostil
1971 nº desembre
C.496
Rubi Obrero Unión sindical Obrera de Catalunya Rubi 32 x 22 cm
1972 nº gener
C.283
Rubikk Ateneu llibertari Rubi 25,5 x 18,5 cm
1992 nº 2
C.742
Rubiños 1860Periódico bimestral de información bibliográfica y cultural Madrid 32 x 23
cm
1982 nº 1,3, 1983 nº 4,5,
C.438
Rue, la Revue culturelle et litteraire d’expresión anarchiste Paris 24 x 14 cm
1971 nº 12, 1974 nº 18
C.687
Ruggito del topo , il Foglio di lotta dei precari della Scuola Milanop 33,5 x 23,5 cm
1982 nº 0
C.372
Ruido Ibérico Órgano de expresión de los trabajadores Banco Ibérico Barcelona 31,5 x
21,5 cm
1977 nº 4,5,6,
C.483
Rundbrief Koordinationsstelle Ziviler Ungehorsam” Kassel 21x 15 cm
1983 nº 3,
C.312
Ruptura CNT (Congreso de Valencia) barcelona 44 x 32 cm
1980 nº 0
EK-5
Ruptura Raja, quiebra, desgarro, sepuración , ...
2007 nº 2, 2008 nº 3,4, 2009 nº 5, 2010 nº 6
C.987
Rusc Obrer,el CNT de Badalona
2002 nº 1
C.921
Russian Affairs Institute for Russian Sdtidies of the Rand School of social science New
York 27,5 x 22 cm
1944 nº 4,
C.562
Russian State party Newsletter on contemporany communism New York 28 x 21 ,5 cm
1946 nº 7,8, 1947 nº 2,3,
C.562
Ruta Boletín interior de la FIJl en Francia Marsella, Toulouse 47 x 28 y 60x 43 cm.
1945 nº 2-11, 13-22, 24,25, 25 bis, 27 1946 nº 28-57 bis, 59-65, 67-73, 1947 nº 74-120,
1948 nº 121-171 1949 nº 172-223, 1950 nº224-251 nº 19 de julio, 254, 254 bis, 255-274,
1951 nº276-303 nº 19 de Julio, 305-326, 1952 nº 327-361, 1953 nº 362-368,
EB-3
Ruta: Publicación ácrata bimestral, Caracas, castellano, 24x16'5 cm. Ciclostil, segunda
época. Colección completa
nº1 (mayo 1970) “Una opinión ácrata sobre la violencia” nº2 (julio 70) “El
anarcosindicalismo en España”. Nº3 (abril 71) “El anarquismo: sus posibilidades”. Nº 4
(julio 71) “Las utopías: de la Arcadia a 1984”. nº5 (sept.71) “Iniciación al anarquismo”.
Nº6 (nov.71) “El protoanarquismo”. Nº 7 (enero72) “para una monografía de escritores
anarquistas españoles”. Nº 8 (marzo 72) “Más allá de la autogestión: El Kibbutz”. Nº9
(mayo 72) “París 1968.La revolución frustrada”. Nº10 (oct.72) “Marxismo y anarquismo”.
Nº11-12 (dic.72) “Comunistas y anarquistas frente a frente”. Nº 13 (mayo 73) “1873-1973.
Un centenario Olvidado. El Cantón de Cartagena”. Nº 14 (jul.73) “Las utopías II.
Inmersión en el pesimismo”. Nº 15 (setp.73) “El mito del Partido”. Nº 16 (dic.73)
“Bakunin, hoy”. Nº 17 (febr.74) “Un idioma para todos: El Esperanto”. Nº18 (abril 74)
“Contestación y anarquismo”. Nº 19 (junio 74) “Los prolegómenos de la CNT. Anselmo
Lorenzo”. Nº20 (sept.74) “Kropotkin. Su impacto en el anarquismo”. Nº21(nov.74) “II
Kropotkin. La Sociedad fue primero”. Nº 22 (marzo 75) “Anarquismo individualista en la
sociedad de consumo”. 23 (mayo 75) “Blanqui o la pasión revolucionaria”. Nº 24 (sept.75)
“Kotoku Osugi Yamaga. Tres anarquistas japoneses”. Nº25 (nov.75) “Bakunin &
Nechaev”. Nº 26 (febr.76) “Valeriano Orobón Fernández”. Nº 27 (abril76) “Centenario de
Barret”. Nº 28 (junio 76) “Bakunin a un siglo de su muerte”. Nº29 (oct.76) “Ortodoxia y
heterodoxia”. Nº 30 (dic 76)” España ácrata. Inventario al día”. Nº 31 (abril 77) “Godwin y
Proudhon”. Nº32 (sept.77) “La negatividad del anarquismo” .nº 33 (dic.77) “Rudolf
Rocker: El Socialismo anti.absolutismo”. Nº34 (marzo 78) “La ciencia y el anarquismo”.
Nº 35 (junio78) “Felipe Alaiz”. Nº 36 (Nov.78) “Avelino González Entrialgo”. Nº37
(Febr.79) “El anarcosindicalismo. Sus orígenes. Su estrategia”. Nº 38 (mayo 79) “La
servidumbre voluntaria”. Nº 39 (nov.79) “Los nacionalismos”. Nº40 (marzo 80) “Apoteosis
de la acción. Ramón Vila Capdevila”. (C.527)
Ruta Federación Ubérica de Juventudes Libertarias Barcelona 44,5 x 32 cm
1979 nº Pilot-1-4, 1980 nº5-10, 1981 nº 11, 12, 1982 nº 13-15, EE-5
Ruta Inssstituto politécnico Virgen del Pilar Zaragoza 31,5 x 21,5 cm
1980 nº 1,
C.198
Ruta FIJL Barcelona 29,5 x 21 cm
1988 nº 1-5, 1989 nº 6-8,
C.671
“Ruta Nova”: Periòdic Independent, Barcelona, 32x22cm.
1919 nº9 (15 abril). C.721
Ruta Soler Cuadernos de cultura vertical madrid 22,5 x 16 cm
1976 nº 0
C.347
Saba Nova Setmanari de cultura i patriotisme Rubi 33x23 cm
1932 nº 705,707,712,726,7227,729,732,733,739,743,747-750,754, 1933 nº760, 765,778,
782, 783, 1935 nº 910,912, 1936 nº 913-941, C.812
Saba Poética Espluges de Llobregat 22,5x16 cm
1983 nº 11, 1985 nº14-16, 1986 nº 17,18, 1987 nº 19,20, 1988 nº 21,22, 1989 nº 24, 1990 nº
25,
C.438
Sabadell: Falange Española Tradicionalista de las JONS, Sabadell 44x32 cm.
1950nº 1209,1210, 1952 nº1499,1500
EB-6
Sabazio Archivo Massimo Consoli Roma 21x29,5 cm (anarquismo)
1998 nº 30, 1999 nº 31
C.858
Saber Revista catalana de Cultura barcelona
1980 nº 4 (juny)
EL-4
Sabotage Groupe Libertaire Frayhayt Quebec Canada 21,5x28 cm
2000 nº 1 (abril)
C.860
Sabotaje Órgano de la CNT AIT de Cornellà Espluegues i Sant Just.
1982 nº 0-4,
C.168
Sabotaje Madrid 29x22 cm
1987 nº 5, nºnoviembre, nº diciembre, 1988 nº 6,7, 1989 nº 8 1990 nº 9, 1991 nº 10, 1993 nº
11,
C.722
SAC Carta Informativa Estocolmo 21x15 cm
1993 nº /s/f (mayo)
C.754
SAC Kontakt SAC Stockholm 29,5x20,5 cm
1981 nº 7, C.431
Sacristia, A: Belem Portugal 36x26,5 cm
1880 nº1,2,
EK-2
Saeta, la: Peródico semanal festivo literario e ilustrado Barcelona 28x20 cm
1891 n 47,1893 nº 135, 138 (13 julio) C.771
Sagrera Butlletí de l’associació de veïns La Sagrera Barcelona 26,5x20,5 cm. i 31x21 cm.
1976 nº 21, 1977 nº extra (abril/maig)
C.539
Sáhara Libre Frente Polisario 21x16 cm ciclostil
1975 nº 3,4, 1976 nº 5,6, especial, 8, 10-12, 17,18 1977 nº 33,42, 1978 nº 50-54,56,68,69 nº
especial, 1989 nº especial setiembre,
EB-6 C.101
Saida Quincenario de información y crítica Madrid 27x20,5 cm
1978 nº 14,16,19,
C.417
Saioak Liga Comunista revolucionaria 29,5x21 cm
1970 nº 2, 1971 nº 3 C.124
Salamandra, la Gia bimestrale ora entrato nell’irregolarita Milano Italy 22x10 cm
1977 nº 2,3,
C.210
Salud, La: Revista quincenal Barcelona 25x17,5 cm
1892 nº 34, 1893 nº 2, 1894 nº 39, 45-47,
C.184
Salud, la: Revista Mensual de Medicina natural Barcelona 22x16 cm
1923 nº 16,
C.179
Salud Revista de Higiene y Sanidad Madrid 34x24 cm
1933 nº1, 1936 nº 36, C.191
Salud Compañero Grupos anarquistas de la zona centro Madrid CNT
1974 nº 1
C.114
Salud y Cultura Buenos Aires
1924 nº,45,-47
C.732
Salud y Vida De la Juventud Barcelona 26x20 cm
1929 nº21, 22, 26-28, 1930 nº 31,33-39, 1932 nº 54,59-64, 1933 nº 64, 65, 67,1934 nº 77,
80-83, 86, 1935 nº 87, 90, 92, 93, 1946 nº 1,5-7
C.793
Santa Fe: Semanario del Campamento de las Milicias Universitarias, Santa Fe del
Montseny, 40x28 cm.
1944 nº 1-6, 1945 nº 8-13, 16 EQ-3
Sardana, La: Portaveu del foment de la sardana de Barcelona, 25x19 cm.
1929 nº 51 C.721
Sardana, La: Revista quinzenal, L’Escala,
1900 nº 1-3, C.466
Sardanístiques: Fulla mesal de la Joventut Sardanista de Calella. Calella, 21’5x16 cm.
1930 nº 70
Sarriá: Periódico defensor de los intereses de nuestro pueblo. Barcelona, Sarriá, 35x25 cm.
1925 nº 48, 50, C.417
Seis dedos Centro de documentación por la autonomía de clase Barcelona
1979 nº 1, 1980 nº 2 y nº suplemento al 2,
C.918
Semáforo: Revista del Comité Ejecutivo de Espectáculos públicos de Valencia y provincia.
UGT-CNT, Valencia, 31’5x21’5cm. Tipografía.
1936 nº1, 1937 nº 5, 10, 14, 15. C.571
Semaine a Lausanne, La: Editeur León Martinet, Laussanne, 27x12 cm.
1913 nº 243 (mayo),
Semana cómica Barcelona 27x18 cm
1888 nº 32-48,50-55, 57-61,73-83, 1890 nº157, 1894 nº 28,
EB.6
Semana Popular, La: Ilustrada, Barcelona, 41x29cm. Año III
1892 nº 92 (28 de abril)
Semanario Gráfico Embajada de los Estados Unidos de América Madrid
1945 nº 96
C.998
Sembrador, El: Publicación quincenal, Confederación Nacional del Trabajo, Igualada,
44x32 cm.
1932 nº 69, 85, C. EE-4
Sembrador: Órgano Comarcal de las Juventudes Libertarias del Ter y Freser, CNT-FAI,
Puigcerdà, 35x25 cm.
1936 nº 22, 1937 nº 40, 43, C.211
Sembrador Federación Obrera de Igualada Igualada 32x 22 cm
1981 nº 1, 1991 nº desembre, 1992 nº setembre, 2002 nº abril,
C.198
Sembrar Butlletí Informatiu de la FC d’Osona CNT AIT Vic 32 x 22 cm
1978 nº 1-3,
C.164
Seme anarchico Federazione Anarchica Italiana Torino 35 x 25 cm
1960 nº 12, 1963 nº 5-8, 1967 nº 3
C.590
Seme anarchico Gruppo anarchico Bresciano Brescia 29,5x 21 cm
1980 nº 0,1, 1993 nº 17, 1994 nº 21 1995 nº 2, 1997 nº 3,
C.166
Sempre Avant: Redactat il·lustrat i imprès pels alumnes de l’aula “El Valles” de les
escoles nacionals de Ripollet, 23x16 cm.
1937 n 8, 10, 1938 n 11-13, C.582
Sempre Avant ! Portantveu de l’Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant, Barcelona, 16x 22
cm.
1935 nº 4, C.582
Semisto, la Eldono de esperantista societo “Aplech” Sabadell 22,5x 16,5 cm
1922 nº 29, 1923 nº 32,
C.324
Semo Monata gazeto Barcelona
1910 nº 1-8,
C.711
Senda Libertaria Boletín General (CNT Congrès de València) Madrid 31,5 x 21,5 cm
1983 nº 1
C.466
Senderos Unión excursionista de Cataluña Barcelona 23,5 x 16,5 cm
1969 nº 121
C.517
Senyera, La: Ciutadania, esports, joventut, noticies, Palamos, 32x22cm.
1930 Nº12 (8-desembre) C.792
Serrucho confederal, el Portavoz de Madera y Corcho F L Madrid 35x 24,5 cm
1978 nº abril
C.164
Servei Català d’informacions Paris? 30 x 21 cm
1948 nº 15
C.1079
Servei Informatiu Comissió General Justicia i Pau Barcelona 21,.5 x 16 cm
1982 nº 10, 1983 nº 11,
C.372
Service espagnol d’Information textes et documents barcelona 44 x 32 cm
1938 nº 20, 28,
EK-5
Service de Presse AIT Stockholm 36 x 22,5 cm
1948 nº 1,2,
C.323
Service de presse Informations Ministere de l’information Franquiste Perpinya 31 x 21
cm
1965 nº febrer C.089
Servicio Español de información Textos y Documentos Barcelona 45 x 33 cm
1938 nº 334-345, 348-364, 365-372, 374-383, 385-423, 437-441, 443-446 ED-5
Servició de información de la República Española Ministerio de Información
Propaganda y archivos París 27 x 21 cm
1960 nº1, 1961 nº extraordinari , nº (gener-febrer) nº 1 (14 abril) C.121
Service de Noticias FST (adherida a la CISC) Madrid ciclostil 31,5 x 21,5 cm
1964 nº 2, 1965 nº 3,
C.578
Servicio de Prensa resumen de prensa internacional sobre Españam Frankfurt 21 x 14,5
cm
1964 nº 28-34, 38-40, 43-45, 1965 nº 50,52—95, 1966 nº 97-103, 105-143, 1967 nº 144146, 148-155, 157 -190, 1968 nº 191-201, 203 -240, 1969 nº 241-243, 245, 246, 248 -256,
258, 259, 262-266, 268-290, 1970 nº291-325, 328-341, 1971 nº 342-377, 1972 nº 378-399,
1973 nº 400-424, 426-447, 1974 nº 448-498 1975 nº 499-503, 505 -512, 514-530, 535-538,
541-546, 1976 nº 547-570
C.155
Servir al pueblo MCE 31,5 x 21,5 cm
1972 nº 1-10, 1973 nº 12-22, 1974 nº 23-34, 1975 nº 36-46, 1976 nº 47-57, 59-67, 1977 nº
68-75
C.060
Servir al pueblo MCE Madrid 40,5 x 28,5 cm
1978 nº 91,99-101, 103, 108-111, 113 1979 nº 118,125, 133, 1980 nº 148, 153-155, 1981
nº 157, 159 1983 nº 217, 1984 nº 219,237, 238, 1985 nº 239, 1986 nº 261, 263 EL-2
Servir al pueblo barcelona 32 x 22cm
1973 nº 1 C.060
Sestao Confederal Portavpz de la federación Local de CNT de Sestao 31,5 x21,5 cm
1977 nº 1,
C.164
75 , el (setantacinc) Periodic radical Barcelona 32 x 22 cm
1915 nº 9
C.562
Set Dies Ol Observador Barcelona 40 x 27 cm
1992 nº 11
SINC Servei d’informació Nacional Català Londres
1968 nº 76, 1969 nº 110
C.776
Sindicalismo Órgano de la Federación Sindicalista Libertari Barcelona 5 x 38,5 cm
1933 nº 22, 1934 nº 59,72,
EB-6
Sindicalismo: Boletín de Orientación Libertaria. s/l.(Francia) 27x21cm
1966 nº1-6
C.145
Sindicalismo Revista Independiente Madrid 28x21 cm
1975 nº 1-9, 1976 nº 10-14, 1977 nº 15-18
colección completa C.172
Sindicalismo de clase Barcelona 30x 21 cm.
1975 nº 1
C.153
Sindicalista, El: Órgano del Partido Sindicalista, Fundador Ángel Pestaña, Madrid, 47x33
cm y 43’5 x 31 cm.
1936 nº 24 (14 de marzo), nº 179 (30 diciembre). EI-3
Sindicalista, el Partido Sindicalista 21,5 x 15,5 cm
1946 nº 1
C.588
Sindicalista, el Partido Sindicalista Fundado por Angel Pestaña Madrid 42 x 31 cm
1977 nº extra julio, nº 1. 1978 nº 2,3,
EI-10
Sindicat: Portaveu del Sindicat Agrícola de Cervera i sa comarca, Cervera, 25x16’5 cm.
1933 nº 146 (31 gener), C.777
Sindicat Comarcal CAS Vilafranca del Penedès
1985 nº8-10,
C.930
Sindicat de Treballadors d’Aigua, Gas i Electricitat: Butlletí Mensual, UGT,
Barcelona, 27’5 x 21’5 cm.
1937 nº 3,4, C.719
Sindicato Obrero Unitario Boletín Informativo del SOU en Seat Barcelona 25,5 x19 cm
1977 nº1
C.382
Sindicato de Oficios Varios CNT Tenerife 31,5x21,5 cm
1978 nº 1,2,
C.160
Sindicato textil Confederacion Nacional del Trabajo Barcelona 21x 15,5 cm
1980 nº 4, C.168
SINEWS Newsleiter of the spanish information plus supplements and organising an
anarchist syndicalist Network 28 x 21 cm
1989 nº 5-15 C.727
Sinistra, la Quotidiano di opposizione Milano 43x 29 cm
1979 nº 0, nº00, 1980 nº 27-31, EI-1
Sinistra Europea: Rivista di politica Estera, Roma, 29x 20’5 cm.
1958 nº 26,30, C.792
Sintesis: Boletin mensual de la colectividad Cros Industria Quimica, Barcelona, 27x 19 cm.
1937 nº 2,4,5, 1938 nº 10
C.588
Sintonia: Actualidad de Radio, Barcelona, 31x21cm.
1948 Nº 7, 24, 38
Social Natura: El universo, la tierra y el hombre. Barcelona.
1921 nº 3,5-9,
C.738
Socialismo y Revolucion: Organo de combate de la AREL y portavoz del exilio
antifranquista, Belgica, 32’5 x 22’5 cm.
1963 nº 6, 1964 nº 9 C.542
Socialist International Information: London, Ciclostil, 33x20’5 cm.
1954 nº15-20, 1955 nº 16
C.395
Socialista, el Organo del partido Obrero Madrid 55,5 x 38 cm.
1918 nº 8229 (1 junio)
EJ-5
Socialista, el Organo del Partido Socialista Obrero Espanol, Madrid, 58’5 x 43 cm.
1930 nº 6753, 1932 nº 7384, 1933 nº 7698, 7701-7771, 1934 nº 7772-7934, 1937 nº 8406,
1938 nº 8902, 8925, 1939 nº 9018
EJ-5
Socialista, El Partido Socialista Obrero, Barcelona 46’5 x 33’5 cm.
1939 nº 186 (4 de enero) EI-4
Socialista, El Organo de la Federacion de Africa del Norte Partido Socialista Obrero
Espanol Argel, 42’5x29 y 44x 22’5 cm.
1944 nº 11 + extra, 1945 nº 12-14, 18-39, 41, 42, (el nº 19 en mal estado) 1946 nº 49,50,
117
EI-3
Socialista, El Organo oficial del Partido Socialista Obrero Espanol y Portavoz de la UGT
Toulouse /Paris 49’5 x 32 cm.
1944 nº 5246 (1), 1945 nº 5252-5290, 1946 nº 5291-5340, 1947 nº 5341-5392, 1948 nº
5393-5444, 1949 nº 5446-5497, 1950 nº 5448-5546,5548, 1951 nº 5549 -5596, 1952 nº
5597 -5648, 1953 nº 5649-5699, 1954 nº 5700-5728, 5730-5751, 1955 nº5752-5803, 1956
nº 5804-5855, 1957 nº 5856-5907, 1958 nº 5908-5859, 1959 nº 5960-6001, 6003-6012,
1960 nº 6013-6042, 6044-6051, 6053-6056, 6058,6059,6062-6064, 1961 nº 6065-6097.
6099- 6109.
EA-6
Socialista espanol, el Organo de la federacion Socialista Espanola y portavoz en Francia
de la USE Le Socialiste espagnol Paris 29,5 x 21 cm
1960 nº 125-130, 1961 nº 131-133
C.297
Socialista, le PSOE Paris 43 x 29,5 cm
1961 nº 1,2, 1962 nº 3-54, 1963 nº 55-106, 1964 nº 107-158, 1965 nº 159-208, 1966 nº 209260, 1967 nº 261-310, 1968 nº 311-358, 1969 nº 359-408 1970 nº 409-459, 1971 nº 460509, 1972 nº 510-543,1973 nº 545-555, completa
EE-1
Sociedad y cultura LCR ETA (VI) IV Internacional
1974 nº 1-7, 1975 nº 8-13, 1976 nº 14-23, nº especial
C.117
Sociedad y Juventud Lliga de la Joventut comunista Barcelona 32 x 22 cm
1977 nº 1,
C.300
Societat Frederich Soler Butlleti Setmanal Barcelona 22 x 16 cm
1903 nº 15, 22, C.184
Socorro Rojo (POUM): Organo del Comite Central , Barcelona
1936 nº3, 1937 nº 4, EI-5
Socorro Rojo Frente Unido de Solidaridad FUS de Catalunya, 29’5x21 cm
1974 nº especial (octubre) C.333
Socorro Rojo; Frente Unido de Solidaridad FUS Pais Valenciano, 31’5x21’5 cm.
1974 nº maig C.333
Socors Catala: Butlleti Portantveu del Comite de Solidaritat amb Alvar Valls,Carles
Sastre, J.LL Perez i Montserrat Tarrago.
1977 nº1-3, 1978 nº 6, 7, C.330
Soil of Liberty: Fut out by North Country Anarchits and Anarcha-Feminists, Mineapolis,
28x 21’50 y 21’5x18 cm.
1975 nº 1, 1976 nº 1-5, 1977 nº1-3,5, 1978 nº 12, 1979 nº 1,
C.296
Soja: Butlleti del Sindicat obrer de Joyeria i Argenteria UGT, Barcelona, 21’5 x 15’5 cm.
1936 nº 9
C.596
Sol, El: Partido Comunista Espana (E E de la IC), Madrid, 60x43’50 cm.
1937 nº 6184 (31 de mayo)
EC-5
Sol, El: Montevideo, 40’5x29 cm.
1959 nº10-13,
EB-6
Sol, el PSU (Uruguay) Varby Suecia 29,5 x 21 cm
1979 nº 1, C.501
Sol, el Periodico para medico independiente Alajuela (Costa Rica) 50 x 35 cm
1959 nº 53,54, EK-2
Sol Ixent Donara dos reflexes al mes Sant Feliu de Llobregat
1912 nº 7 (8 desembre) C.930
Sol Ixent Setmanari Portaveu del centre regionalista Badalona 31,5 x 22 cm
1918 nº 409, 419, 1919 nº 458
C.582
Sol Negro Boletin de difusion del libre pensamiento Tenerife
2003 nº 5 C.988
Sol y Sombra Semanario taurino ilustrado Madrid 20 x 28 cm.
1899 nº 126 C.914
Soldado, el : Union democratica de soldados Madrid 24,5 x 17 cm.
1976 nº 10, 12, C.280
Solidaria, la Portaveu de cultura llibertaria a la comarca de l’anoia Capellades 31,5 x 21,5
cm.
1979 nº 1, C.170
Solidaria Informacion libertaria Sant Andreu del Palomar
1997 nº 1, C.830
Solidaridad Asociacion Internacional de Trabajadores de la Seccion de Madrid copia
1870 nº 1-47, 1871 nº 48,49
C.927
Solidaridad Órgano de los Sindicatos de Levante afecto a la Confederación Nacional del
Trabajo Valencia 55x37,5 cm.
1931 núm. 17 EJ-1
Solidaridad Órgano de la Asociación Libertaria de Cuba La Habana 60x46 cm
1947 nº 4,5 i suplemento (Julio) EJ-3
Solidaridad: Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo. Regionales Zonas Norte y
Normandia. AIT, Paris, castellano, 56x45cm.
1961 nº 1-5 EH-5
Solidaridad Federacion Obrera Regional Uruguaya Montevideo 27,5x19 cm
1950 n 227, 1951 n 231, 1952 n 254, 1956 n 246, 1957 n 251, n julio/agosto, 1961 n 265,
1962 n 268-270,1963 n 271, 1964 n 273,274, 1965 n 276, 277, 1966 n 278, 1967 n 279,
1968 n 280, 1969 n 280, 1970 n 281, C.186
Solidaridad Al servicio del Movimiento Obrero 31,5x21,5 cm. Ciclostil
1971 n 1, 1972 n 3-6, 1974 n 10, 1975 n 11, 1976 n 13, C.124
Solidaridad Suplemento de Información y correspondencia al servicio del movimiento
obrero 31,5x21,5 cm. ciclostil
1973 n 1,2,7, C.124
Solidaridad Comisión Pro Presos CNT UGT Toulouse 28x19 cm
1972 n extra (noviembre) C.222
Solidaridad Boletin de Socorro Rojo 31,5x21,5 cm ciclostil
1978 n 17 C.588
Solidaridad Boletin de Socorro Rojo 31,5x21,5 cm ciclostil
1978 n 8,10,11, C.588
Solidaridad FL de sindicatos únicos CNT AIT Montcada La Llagosta Barcelona
1982 nº 0 (maig) C.921
Solidaridad Sindicato Unico de Trabajadores CNT Pontevedra 30x21 cm
1988 n s/d. 1989 n 5 C.727
Solidaridad LCR Londres
1975 n 1 C.982
Solidaridad con los Presos: Comites de apoyo a la coordinadora de presos en lucha
(COPEL) 31,5x21,5 cm
1977 nº 2, C.141
Solidaridad Gastronomica La Havana 30,5x23 cm. (llibertaria)
1960 n 4,7,10, 1961 n 1,2, C.290
Solidaridad Humana Ediciones BAI Barcelona 49x35 cm
1932 n 2-5 L’ultima es còpia EI-4
Solidaridad Ibérica Antifascista órgano de expresión de SIA Valencia ciclostil 21,5x16
cm.
1978 nº 0, nº setembre, C.164
Solidaridad Obrera: Órgano de las Sociedades Obreras, Barcelona 47’5x33cm. y
48’5x33’5cm.
1907 nº 4 (9 de noviembre), 1908 nº 16 (1 de mayo), 1910 nº24 (22 de octubre), nº41 (18
noviembre), 1911 nº 59? (17 de marzo) EF-4
Solidaridad Obrera: Periódico Sindicalista. Órgano de la Confederación Regional del
Trabajo de Cataluña, Barcelona, 55x38’5cm. Tercera epoca.
1913 nº 22 (16 de octubre), 1917 nº 443(16 enero), nº 444 (17 enero), 1918 nº 723 (21
enero), nº 726 (24 enero), nº extra (28 junio), nº 842 (7 agosto), nº848 (13 agosto), nº 849
(14 agosto), nº 852 (18 agosto), nº 853 (19 agosto), nº 854 (20 agosto), nº 855 (21 agosto),
Nº 856 (22 agosto), nº 938 (8 noviembre) 1920 nº 1040 (5 enero)
EF-4
Solidaridad Obrera: Organo de la Confederacion Regional del Trabajo de Cataluna y
Portavoz de la Confederacion Nacional. Barcelona, 60x44’5cm. Quinta epoca.
1923 nº 1 (6 marzo), nº2 (7 marzo), nº4 (9 marzo), nº6 (11 marzo), nº32 (12 abril), nº47 (29
mayo), nº 89 (17 junio), nº 95 (24 junio), nº101 (1 julio), nº 111 (13 julio), nº112 (14 julio),
nº149 (29 agosto) Nº 194 (1 diciembre) 1924 nº 213 (5 enero) EF-4
Solidaridad Obrera: Organo de la Confederacion Regional de Galicia y portavoz de la
CNT, La Coruna.
1924 nº 73,74,75 (octubre), nº 77,79,80 (Noviembre), nº 81,83 (diciembre). EF-2
Solidaridad Obrera: Órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Asturias y
Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo. Gijon, 50x35cm.
1926 nº31 (19 febrero).
EF-2
Solidaridad Obrera: Órgano de la Confederación Regional Levantina. Portavoz de la
Confederación Nacional del Trabajo. Valencia, 55x38’5cm.
1932 nº 41 (2 enero), nº 43 (16 enero), nº44 (23 enero), nº 68 (23 julio).
EJ-5
Solidaridad Obrera: Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo de Cataluña.
Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo de España, Barcelona, sexta época
47x34cm. 54x40cm. 48’5x33cm.
1930 nº 9, 11-15, 28, 32, 36, 37, 44, 45, 47-54, 1931 nº 85, 96, 113, 127, 128, 130-165,
167, 168, 170, 171, 218-220, 222, 223, 226, 232, 235, 237, 245, 263, 266, 271, 275, 276,
279, 281, 291, 293, 299, 305, 306, 314, 341, 344, 1932 nº 359, 364, 377, 383,384,386, 392,
393, 396, 398, 400, 403, 407, 409, 414-416, 418,419,424,425,427-429,431-436, 438-440,
442-451, 454, 455, 458-460, 466, 500, 503, 508, 513-518, 520, 523, 525, 527-532, 536,
539,540, 543,544, 548, 549, 551-555, 564,565, 567-573, 582, 583, 585, 589, 590-592,
600,601, 1933 nº 606, 611, 613-616, 618, 620, 621, 624, 626, 628-631, 637, 639, 643, 645647, 658, 660-662, 664, 674, 677, 692, 709, 712, 713, 715-720, 722, 723, 726, 728, 732,
744, 746-748, 753,754, 762-764, 767, 769, 770, 775, 776, 780, 782, 784, 786, 791, 798,
803, 816, 823, 825, 828, 830, 833, 1934 nº 850, 854, 875, 903, 927, 933, 934, 1935 nº 944,
955, 996, 997, 999, 1003, 1008, 1016, 1019, 1026, 1029, 1037, 1043, 1044, 1057, 1059,
1068, 1076, 1077, 1090, 1108, 1936 nº 1187?, 1203,1207, 1241,1272, 1325, 1329,13311370, 1372,1375,1376, 1378-1382, 1384,1387-1389, 1391-1400, 1402-1407, 1409-1472,
1937 nº 1474-1476, 1478-1482, 1485, 1486, 1488, 1489, 1491-1504, 1506-1576, 15791581,1583-1585, 1589-1594, 1596,1601,1603-1657, 1659-1671, 1674-1716, 1718-1723,
1726, 1729-1731, 1738, 1739, 1741, 1742, 1744-1748, 1750-1752, 1756,1758, 1761,
1763,1765, 1767-1769, 1771,1772, 1938 nº 1773-1776, 1778-1796, 1798, 1800, 1803,
1805-1809, 1811-1817, 1819,1821-1852, 1854-1894, 1900, 1901, 1903-1905, 1907-1911,
1915, 1917, 1923-1927, 1932, 1936, 1941, 1942, 1944, 1952, 1953, 1956, 1959, 1962,
1965, 1967, 200, 2010, 2013, 2015, 2016, 2027, 2032, 2036, 2037, 2039, 2042, 2044, 2045,
2053, 2057-2059, 2061-2069, 2071,2072, 2074-2079, 2081-2083, 1939 nº 2085-2087,
2089, 2091-2093, 2096, 2098, 2104, 2105. EF-4 a EF- 9. Algunos ejemplares en muy mal
Estado
.
Solidaridad Obrera Portavoz de la militancia cenetista en el exilio Mexic.60,5x40,5 cm
1945 nº69,81,82, 1946 nº 87,93,101, 1947 nº104, 107, 1948 nº 109,113, 1949 nº 116118,120,1950 n º122, 1951 nº 125, 1952 nº 130, 1953 nº 133, 1955 nº 141, 1956 nº 148,
1957 nº 156, 164,1958 n 169, 1959 n 174,177, 178, 1960 n 182, 1961 n 183, 185,186, 1962
n 188-192, 1963 nº 193-197, 1966 nº Maig, EL-4
Solidaridad Obrera Organo del Movimiento Libertario Espanol emigrado en Africa del
Norte Argel 63x45 cm
1944 nº 5, 1945 nº 7,10,13,15-17,19,20,22,23, 1946 nº 24-26, 31,33,36,38,40-42, 1947 nº
47,48,50-53, EL-4
Solidaridad Obrera Órgano de los confederales y libertarios de Unión Nacional y sus
Brigadas de guerrilleros Toulouse
1944 n 15,16,18,20, C.467
Solidaridad Obrera CNT Paris
1944 nº 19-27, 1945 nº 28,29,31-36, 38-54, 1946 nº 55-99, 1947 nº 100-148, 1948 nº 149200,1949 nº 201-222,224-253, 1950 nº 254-305, 1951 nº 306-357, 1952 358-409, 1953 nº
410-458, 1954 nº 459-511, 1955 nº 512-563, 1956 nº 564-614, 1957 nº 615-666, 1958 nº
667-718, 1959 nº 719-771, 1960 nº 772-823, 1961 nº 824-867 FB-4
Solidaridad Proletaria Órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña
Barcelona 24x62 cm
1924 nº 4 (noviembre) EI-4
Solidaritat Socors Roig Internacional Barcelona 27,5x21,5 cm
1937 nº 1 (Juliol) C.593
Solidaritat Solidaritat d’obrers de Catalunya 21,5x15,5 cm Barcelona
1968 nº Octubre, 1969 nº Gener, nº Juny, C.084
Spagna contemporanea.Torino 16,7x 24 cm
1992 nº 1,2, 1993 nº 3,4, 2000 nº 17,18, 2001 nº 19, 20, 2002 nº 21, 22, 2003 nº 23,24,
2004 nº 25,26, 2006 nº 29, 30, 2007 nº 31,32, 2008 nº 33, 34, C.814/902/912/956/984
Spain Spanish Press Services ltd. London 27x21 cm
1937 nº 10,12,13, 1938 nº 14-16,18,20-40, 45-61,63-65 1939 nº 66-79.81-85,88,90-93,95
1940 nº 106 C.581 y 582
Spain Semi Monthly publication of Spanish civil war events, USA,
1939 nº Volume IV nº1- and 2. (April 15, May 1 de 1939) Falta portada y contraportada
EI-7
Spain: Spanish press services ltd. London, 27x21 cm
1940 nº 106 C.582
Spain and the World London 51x 35 cm
1938 nº 28 (21 enero) EJ-5
SPAIN AND THE WORLD: Spain 1936/39 Social revolution counter revolution.
London, 21x15cm.
1990 nºVol.1 No5
Spanish News Bulletin The Issued by the United Socialist party of Catalonia PSUC
Barcelona 33x22 cm
1937 nº Febrer, nº6 (25 th) nº special 26 febrer, nº 9 (maig) C.720
Spanish ex servicemen’s association (1939-1945) Boletin de Informacion London
25,5x20,5 cm
1962 nº13-16 1963 nº 18, 22, 23, C.344
Spanish Revolution, The: Partit obrer d’unificacio Marxista, Barcelona
1937 nº1,6,7, C.363
Spartacist Central Commitee of the Spartacist league New York 27,5 x 21 cm
1968 nº 12 (set-oct) C.425
Spartacist Recista de Marxismo revolucionario New York 27,5x21 cm
1977 nº 4,5, 1979 nº7, 1980 nº 8, 1984 nº 14, C.425
Spartacus Cahiers Mensuels Paris 18x13,5 cm
1936 nº1,2, 1937 nº 4,6, 1938 nº 9, 1939 nº 19 C.083
Spartacus Cahiers Mensuels Paris 18x13,5 cm
1946 nº 1-8,11, 1947 nº 13,16-18, 1948 nº 23,25, y segunda serie nº 6,12, 1951 nº 31, 1958
Nº 34 1968 nº32 1969 nº 36 1970 nº 38 1971 nº 40 1975 nº 68, 1975 (serieB) nº64, 1976
(serie B) nº 66,71,74, 1977 nº75,82,1977 (serie B) nº78, 82, 86, 1978 (serie B) nº
89,90,92,94,98,100, 1978 nº50, 1979 (serie B) nº103,105,108 1981 (seie A) nº18, 1982
(serie B) nº112, 1982 nº 25, C.367 y C.433
Spectacula Portavoz del sindicato de Espectaculos Publicos UGT Barcelona 32x22 cm
1937 nº 2 (marzo) C.571
Spectator Londres
1959 nº 6855 Informe econòmic i politic de l’Espanya franquista C.982
Spettatore Internazionale, Lo Instituto Affari Internazionale Roma 21,5x15,5 cm
1966 nº 1 (enero) C.352
Spinster Spinster Collective London 20,5x14,5 cm
1978 nº1 C.425
Sprint Edicion exportiva de Aymare Toulouse? 27x21,5 cm
s/f (anos 60?) no extraordinari “Manana Llega…” C.426
Spritulo Internacio monata gazeto Leipzig 29,5x21 cm
1908 nº 1 (1 Agosto) C.483
Squatter’s Handbool London 21,5 x 15 cm
1974 nº julio C.350
SRA Federation Bulletin for anarchist agitators Social Revolutionary anarchist
federation Mountain view California 28x21,5 cm
anos 70? Nº 3B, 39, C.232
Standard Personal de Standard Electrica Madrid 19’7x27’3 cm
1929 nº 23 C.914
Standard Electrica SA Boletin informativo de la representacion sindical 21,5x16 cm
1976 nº novembre C.124
Standard ITT Boletin informativo de los trabajadores en Catalunya 28x22 cm
1976 nº 5 C.124
State addersarg (Adversary) Anarchist alliance of cotearva USA Grey Lynn,
1991 nº 17 1992 nº 21 C.867
Station Gaiete Gazette publiee par le depot mondial Lausanne 43x30,5 cm
1977 nº 1-3, EA-4
Studento Unua Internacia Monata revuo de Studentoj Esperantistoj Esperanto 22x14,5 cm
1909 nº 1 (setembre) C.324
Studi Sociali: Rivista di libero esame. Montevideo/Buenos Aires, Italiano, Bimensual, 41
x29'5 cm. Tipografia.
1930 nº 4,6,8, 1931 nº10,12,14,15, 1932 nº16-22, 1933 nº 23-28, 1934 nº 29-31,33-36,
1935 nº37-40 SERIE II 1936 Nº 2,4, 1937 Nº 5-8, 1938 nº 9-12(2 numeros 12) 1939 nº
13,16,ºSERIE III 1943 nº 3, 1945 nº 5,6.
EK-5
Studi Storici Instituto Gramsci editore Roma 21,5x14,5 cm
1969 nº2, 1972 nº 3,
C.672
[email protected] Almada Portugal 21x15 cm
1994 nº enero C.754
[email protected] Lisboa 30x21 cm
1978 nº 2, 4-6, C.580
Sucesos Los Diario Politico Ilustrado Madrid 43x30cm
1867 nº 348 1869 nº795 EJ-2
Sucesos, Los Revista semanal ilustrada Madrid,
1883 nº 13 (28 enero) EK-6
Sucesos, Los: Periodico Ilustrado, Madrid, 28x20cm.
1905 nº 92 (2 diciembre) 1909 nº 284 (7 agosto) 1911nº 409 (16 diciembre) 1913 nº 506(8
Novembre), nº 509 (29 novembre), 1914 nº 532 (9 maig) nº 539 (27 Junio) (Proceso
Ferrer), 1915 nº578 (27 marzo) (Tárrid a del Mármol) C.183, 453 y cajas B
Suda Kruco, la Organo de la Australiaj esperantistoj Melbourne Esperanto inglés
1920 nº 2 C.324
Suda Stelop, La Revuo socia Kultura literatura Primovada Organ saveza esperantista
Jugoslavije Belgrad 29x20,5 cm
1966 nº 6, 1967 nº 5 C.593
Sudacas Una voz abierta de los latinoamericanos en Cataluna Barcelona 21x 15 cm
1989 nº 2 1995 nº 15 C.727 y 767
Sumario Revista de Informacion y comunicacion empresarial Barcelona 28,5 x 21 cm
1994 nº 2 C.753
Sueno del idiota, el: Creacion grafica y literaqria Barcelona 27,5 x 21 cm
1978 nº s/d C.1017
Sugarra Langile abertzale iraultzaileen Alderdia 17x 12,5 cm
Anos 70? Nº 1 C.146
Suicidio autonomo Estudios para una compresion de la muerte voluntaria Barcelona
2004 nº1 C.978
Sumendi Asociacion por la autogestion de la salud Bilbao.
1990 nº 7, 1991 nº 10,11, 1992 nº1 (monografico) 1993 nº 15, 1994 nº 17, 1999 nº 6,
C.978
Suno Hispana, la organo de la hispano esperantistas Valencia 22 x 16 cm. esperanto
1907 nº 46 1909 nº 61,63-72 1924 nº 80-88, 91, 1925 nº 92-97,101,102 C.324
y 717
Superacio Quaderns setmanals Vilanova i la Geltru 22 x 14,5 cm
1939 nº 1-3, C.092
Superacion Federacion Iberica de Juventudes Libertarias Ariege 28x 22 cm
1947 nº 1-3, C.100
Suplemento, El: Diario Independiente de ultima hora, Barcelona, 56x38 cm.
1914 nº9 (1 septiembre). EJ-3
Suplemento de accion : Coordinadora de sectores de las Comisiones Obreras de
Barcelona, Ciclostil,
1973 nº octubre, 1974 nº Julio. C.106
Suplemento del Boletin de Informacion del MLE-CNT en Francia: (Estrictamente
Interior), Francia, 50x33 cm.
1945 nº Actas Reunion Plenaria extraordinaria del C.N. del MLE-CNT en Francia,
celebrada del 30 septiembre al 2 de Octubre de 1945. EK-6
Suplemento del Boletin “9 Barrios” de la Asociacion del Sector Torre Baro-VallbonaTrinidad: AVV del Sector, Baro, Vallbona, Trinidad, Barcelona 32x22 cm.
1973 nº “Las pesimas condiciones de vida ...” C.134
Suplemento del Boletin Oficial de los Requetes de Cataluna: Barcelona, 33x23 cm.
194.? Nº “Testamento politico de S M Carlos VII”. C.108
Suplemento a la Escuela Moderna: Revista pedagogica y administrativa de primera
ensenanza. Fundada por D.Pedro de Alcantara Garcia. Madrid, 22’5x15 cm.
1923 nº 2725, 1928 nº 3272, 3280, 3305, 3288 C.210
Suplemento especial de Cultura CNT AIT Barcelona 42,5 x 31.5 cm
1985 nº 1-4, EE-4
Suplemento a la Independencia 22 x16 cm
1871 nº Discurso E Castelas, nº Discurso Salmeron, nº discurso F Pi y Margall, nº discurso
Salmeron, nº discurso Baldomero Lostau C.192
Suplemento Literario Solidaridad Obrera CNT Paris
1954 nº 1-12, 1955 nº 13-24, 1956 nº 25-36, 1957 nº 37-48, 1958 nº 49-60, 1959 nº 61-72,
1960 nº 73-84, 1961 nº 85 -96, EQ-8
Suplemento mensual Revista Social Barcelona 24 x17 cm
1928 nº 2-9,11,12, 1929 nº 15, 16 21-23, C.342
Suplemento de el obrero balear Agrupacio de socialistes de Balears a Catalunya
Barcelona 55,5 x 40,5 cm
1937 nº 2 (1 maig) EJ-2
Suplemento de la Revista Blanca: Madrid, 47x33’5 cm.
1899 nº 8-10, 12,15, 16, 18,20-22, 24-28, 30,32, 1900 nº 35, 40,41,44-48,50-85, 1901 nº
86-96, 98-105, 107-129, 132-137, 1902 nº138-140 EI-9
Suport: Periodic popular, Socors Roig Internacional (Seccio Catalana), Barcelona, 55 x
38’5 cm.
1935 nº 1 (9 desembre), 1936 nº 2,3, 1937 nº 6, EJ-3
Suspenso es intolerable, el Sabadell 32x 21 cm.
1977 nº s/d La hora de la verdad, nº la hora de la verdad. C.1017
Sutegi Organo de la USO Euskadi 31,5 x 21,5 cm. ciclostil
1975 nº febrero C.084
SV Sosialistisk Valgforfbund Oslo 33,5 x 25 cm
Anos 70? s/d………… C.427
Svensk varldssprakstidning Estocolm esperanto
1953 nº 3, C.997
Svisa espero Monata oficiala organo de la svisa esperanza societo Ginebra 23,5 x 18 cm
1909 nº 7,8, C.324
Svobodna Mysl Praga
1996 nº 8 C.960
Svododka Le Journal de la Federation anarchiste Bulgare Sofia 29,7 x 41,5 cm
1992 nº 708, 1999 nº s/d C.860
Syndicaliste exile Centre Internacional des syndicalistes libres en exil Paris ciclotil 27x21
cm
1950 nº 17-19, 1951 nº 21,22, 25, 29, 1952 nº 36, 38-40, 1953 nº 41-51, 1954 nº 52, 56,57,
1955 nº 63, 64, 1959 nº 104, 1960 nº 105, c.385
Syndicaliste Girondin, le Force ouvriere de la Gironde Bordeaux 43,5 x 30,5 cm
1954 nº 9 EB-6
Syndikalismen: SAC Stockholm 28 x 41 cm
1977 nº especial dedicat a la CNT C.860
Syndikalisten Stockholm 22,5 x 18 cm
1975 nº 1, 1976 nº 2, 1980 nº 1, C.455
Syndique du livre, le Syndicat unifie du livre de Bruxelles 44 x 28 cm
1959 nº 8,9, EB-1
Synthesis aqn anti-authoritarian newletter for citizen worker self management ideas and
activities San Pedro California 28 xd21,5 cm ciclostil
1976 nº 2,3, 1977 nº 5, 1978 nº 6,7, 1981 nº 8, 9, 1982 nº 10,11, C.341
Szabad Magyar Munkas Szabad magyar szarszervezeti kozlony Paris 27 x 21 cm ciclostil
1953 nº 46, 52, 1954 nº 54, 57, C.385
Tacora, El Tacna Chile 44x62 cm
1888 nº 1618 (23 de junio) EC-2
Tagast Art I cultura Berga 24x16’5 cm
1931 nº 15 (marc) C788
Tajo Coordinadora de Trabajadores de El Corte Ingles Barcelona 22x16 cm
197.? Nº 0 C.167
Tajo en lucha, EL Comisiones obreras de Empresas y plataformas anticapitalistas de
Construccion Barcelona 31’5 x21’5 cm ciclostil
197.? Nº 1, 1975? Nº s/d. C.286
Talaia Revista bi mensual Sardanyola Ripollet 26x19’5 cm
1931 nº 8 C.184
Talego La revista no periodica que sale cuando puede Euskadi 31x26’5 cm.
1978 nº 1 EB-4
Talego Colectivo Pro Presos Donosti 21’5z15’5 y 24’5x16’5 cm
1981 nº 1-3, C.171
Taller Escuela de artes aplicadas Barcelona 29’5 x 21 cm.
1977 nº 3 (abril ) C.382
Talleres AFA en Lucha Asamblea de trabajadores de talleres AFA Barcelona 31x21 cm
1976 nº 1, nº s/d. C.471
Talpa, la Organo del collettivo Rosso 31x21 cm
1975 nº 1 (febrero) C.061
Tam Tam Bulletin du Syndicat Departamental CNT AIT, St Ouen l’Aumore, Francia
1993 nº 1 C.901
Tango de Moda, el Revista de musica popular Barcelona 30x22 cm
1931 nº 144 (11 julio) C.190
Tanjug Agence Telegraphique Nouvelle Yougoslavie Paris 30x21’5 cm
1949 nº 71,100, 1950 nº 118,119,125,200, 219-223, C.073
!Tarari! Madrid 27x20 cm,
1936 nº 167 C.548
Tarea Centro de accion Popular Montevideo 18’5x18’5 cm
1965 nº 2 (agosto) C.372
Tareas Partido Comunista de Espana Delegacion del CC Madrid
1946 nº 1 C.982
Tarragona Federal Setmanari Republica tarragona 50x36 cm
1919 nº 487 (15 febrer) EB-6
Tartempion Albi Francia 39’5x29 cm
1977 nº 6 (novembre) EK-5
Tas Tas Agencia de noticias contrainformativas Vitoria
1987 nº 1 (mayo) C.930
Tea Circulo de periodistas de Tungurahua Ecuador 29x20 cm
1970 nº junio C.438
Teatre Catala Barcelona 27’5x21’5 cm
1932 nº 6,7, C.382
Teatralia Revista Dramatica Barcelona 16x22 cm
1909 nº 10-24, 28-32, 39,40,44-47, 1910 nº 56,70,72,74, C.801
Teatre Català, el Barcelona
1912 nº 7, 9, 10, 20, 23, 39, 1913 nº 48, 52, C.913
Teatro, el Director Jose de Perojo Bilbao 30x23’5 cm
1901 nº 11, 1903 nº 28, 1904 nº 47, 49 C.847
Teatro Espanol, el Semanario ilustrado de espectaculos arte y literatura Barcelona 22x32
cm
1898 nº 5, 11, 17, 20 C.914
Tecnica i Treball Associacio d’alumnes del Treball de Tarragona 27’5x20 cm
1934 nº 24 C.184
Tecnicos administrativos: organo de los tecnicos administrativos de SEAT Barcelona
32x22 cm. ciclostil
1974 nº 6,7, C.453
Telaranoa Asamblea antimilitarista Villena (Alicante)
1993 nº 4,5, 1994 nº 6,7, s/n(8), -10, 1995 nº especial (estiu), no suplement novembre, 1996
Nº 11, C.755
Telecomunicacion CNT Federacion de Palma CNT 31,5x21,5 cm ciclostil
1977 nº 2-4, C.167
Telefonica Proletaria Organo de los militantes y simpatizantes de la liga Comunista
revolucionaria Barcelona 21,5x16 cm. ciclostil
1974 nº 3 (abril) C.596
Temoignages Societe anonyme les Illustres Francais Paris 30’5x21’5 cm
1933 nº 1 (mayo) C.353
Temoignages Association revolutionarire des miliciens d’espagne Nimes 50x32’5 cm
1939 nº 1,2, EE-4
Temoins Zurich 20’5x13’5 cm
1956 nº 12,13, C.426
Temporal, el Periodico literario y de anuncios del popular establecimiento de ropas La
Democracia La Habana 40x28’4 cm
1876 nº 2 EC-2
Temporary Horarding RAR London 45x31’5 cm
1977 nº 4 EB-1
Temps, el: El nostre pitjor enemic es la manca d’unio Barcelona 49x35 cm
1934 nº 42 (27 octubre) EL-4
Temps, el Associacio protectora de l’ensenyanca catalana Barcelona 49x36 cm
1934 nº 10 (marc) EL-4
Temps Modernes, Les: Revue mensuelle, Paris, Frances, 22'5x14'5cm.
1948 nº 29, 1949 nº 40, 45, 48-50. 1950 nº 5, 53-57.1951 nº 64-67, 69-70, 73. nº 1952 nº
75-78, nº 81,83-85. 1953 nº 87-90, 92, 95-97. 1954 nº 98,99, 101,102. 1956 nº 123. nº
1959 nº 164. 1962 nº 188, 194 (incompleto). 1964 nº 222. 1965 nº 224. 1967 nº 250. 1968
Nº 262, 269, 270. 1969 nº 280,281. 1970 nº 292. 1971 nº 296, 298. 1972 nº 307, 308, 309
incompleto. 1974 nº 336,339. 1975 nº 353. 1976 nº 359. EN-2
Temps Nouveaux, Les: Paris
1907 nº SUPPLEMENT LITERAIRE A nº 32 (7 Decembre) C.757
Temps de revolta Bloc d’esquerra d’alliberament nacional Barcelona 42x31’5 y 231x14’5
cm
1980 nº 1-4, EB-4
Tercer Mundo Informacion Grupo accion tercer mundo Barcelona 31’5x21’5 cm
1972 nº 5 (junio) C.344
Tercera Republica Portavoz del Consejo de Gobierno de la III Republica Argel 32’5x24’5
cm
1963 nº1, 1964 nº 6,7,1969 nº 76, 1970 nº 98,100 C.542
Termica en lucha, la Sant Adria Barcelona 30x21 cm
1973 nº 1
C.543
Terra, la Unio de Rabassaire de Catalunya Barcelona 50x35 cm
1924 nº 51 (15 marc) EI-4
Terra e Liberdade Grupos anarquista da Regiao Portuguesa, Amora Seixal
1991? Nº 1, C.901
Terra Lliure Unio de Rabassaires (Federacio de Sindicats agricoles) Barcelona 60x42 cm
1936 nº 1 (desembre) 1937 nº 2, EI-4
Terra Lliure Butlleti de relacio ideologica Paris
1949 nº1, 1950 nº 2-6, 1951 nº 7,8, 1952 nº 9-12, 1953 nº 13,14, 1954 nº 15, 1955 nº 1619, 1956 nº 20, 20, 21 C.120
Terra Lliure Butlleti Interior dels Catalans Llibertaris Paris 28x22’5 cm
1962 nº1,2, 1963 nº3, 1964 nº 4,5, 1965 nº 6,7, 1967 nº 7,8, C.120
Terra Lliure CNT Paris
1971 nº 1-4, 1972 nº 5-8, 1973 nº 9-12, 1974 nº 13-18, 1975 nº 19-22, 24,1976 nº 25-34,
1977 nº 35-44, 1978 nº 45-53, 1979 nº 54-59, 1980 nº 60-65, 1981 nº 66-71, 1982 nº 72-77,
1983 nº 78,79, 1984 nº 80,81, C.120
Terre Libre Organe Federaliste Libertaire Paris 38x28 cm
1935 nº 17, 1937 nº 30 EI-4
Terre Libre Federation Anarchiste de Langue Francaise Nimes 56x38 cm
1937 nº 35 1938 nº 51 EJ-4
Terres Catalanes: Perpinya 42,5x28 cm
1971 nº 1 -4, 1972 nº 5 -8, 1973 nº 9,11,12, 1974 nº 13,14,16, 1975 nº 17-20, 1976 nº21-23,
1977 nº 26, 1978 nº 29,30, EB-4
Terrorista e lo Stato Numero unico anarchico Catania Italia
1979 nº diciembre C.911
Tertulia Literaria Santa Coloma de Gramanet 32 x 22 cm
1972 nº 2 (julio) C.136
Tesao Colectivo anarquista Braucaleone Sa Paulo Brazil 20,7 x 29,5 cm
1994 nº 3 C.860
Testimonios Revista de coordinacion libertaria Mexico DF 27 x 21 cm
1986 nº 3, 1987 nº 4, 1990 nº 5 C.579
Tetuan Colectivo Libertario de Tetuan Madrid 21,5 x 15,5 cm
1982 nº 2-4, 1983 nº 6,7, 1984 nº 9,10, 1986 nº 12-14, C.349
Tetuan Boletin de informacion y critica anarquista Tetuan Madrid 39,2 x 29,5 cm
1987 nº 1,3, 1989 nº 0, 1, C.349
Textil Hoja informativa de los trabajadores textiles de Barcelona Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1972 nº junio C.542
Tibidabo Escola Freinet de Barcelona, 22 x16 cm
1937 nº 1,2, 1938 nº 4,(Malaga) 4 (La Mandra), 6-9 C.613
Tiburon, El: Libreria Espanola, Barcelona 33 x 22 cm.
1864 nº 2 (Almanaque) 1865 nº 3 (almanaque) 1872 nº (almanaque para 1872) C.778
Tiempos de Lucha Sindicato de seguros Federacion Local Barcelona CNT Barcelona 32 x
22 cm
1981 nº 1-3 1982 nº 4, C.167
Tiempos Nuevos: Revista quincenal de Estudios Socialistas Municipales, Madrid,
27’5x22cm.
1934 nº 13 (octubre). C.720
Tiempos Nuevos: Revista quincenal de Sociologia, Arte, Economia. Barcelona, 24x17cm.
1934 nº 3-6,8, 1935 nº 10, 11, 13, nueva numeración nº 1-3, 5, 1936 nº 2-4,6-9, 1937 nº 110, 1938 nº extra , 12 C.490
Tiempos Nuevos: Revista Mensual, Toulouse, 23x15’5cm.
1945 nº 1-7, 1946 nº 8-10, C.185
Tiempos Nuevo Federacion anarquista Iberica 22 x 15 cm 44 x 32,5 cm
1979 nº 1,2, 1980 nº 3-16 nº 15 bis, nº noviembre, 1981 nº 17-20, 1981 nº 21-33, 1982 nº
34-52, 1983 nº 53-69, 1984 nº 70-73 nº 75-79, 1985 nº 80-87, 1986 nº 88-90, 1987 nº
mayo, nº julio, nº diciembre, 1988 nº mayo C.171 y EE-5
Tiempos Nuevo FAI Catalunya Barcelona 40 x 30 cm
1994 nº 1,2, EI-3
Tiempos Salvajes edita en lka insolvencia Madrid 28 x 21 cm
2003 nº 1, 2004 nº 2, 2005 nº 5,
C.1078
Tientos Sindicato Nacional de escritores espanoles Malaga 21,5 x 15, 5cm
1982 nº 12, 1983 nº 13, 1985 nº 20 C.349
!Tierra! Periodico Libertario Habana 37’5 x 56 cm.
1912 nº 469 EK-2
!Tierra! Periodico de Ideas, Nueva York 45’5 x 30’5 cm.
1930 nº 8 (20 agosto) EE-5
Tierra, La Economia agricultura politica, Madrid, 61’5 x 43 cm.
1931 nº 103, 108, 109, 195, 196, 1932 nº 293 1935 nº 1269 EI-4
Tierra, Mi : CNT, Paris, 55x45cm y 50x33’5 cm.
1987 nº 12, 1988 nº 13,14, 1989 nº 15, C.917
Tierra del Fuego Grupo Tierra de Fuego Las Laguna Tenerife
2006 nº 7 C.927
Tierra y Libertad Anarco comunista Gracia Barcelona 37,5 x27,5 cm
1888 nº 6 (agosto) EA-7
Tierra y Libertad Barcelona 55x33,5 cm
1906 nº 3 (29 noviembre) 1907 nº 25 (6 junio) 1910 nº 32 (13 Octubre) 1915 nº extra (24
marzo) nº 252 (24 marzo) ,nº 281 (10 noviembre) 1917 nº 351(9 mayo) nº (28 noviembre)
nº 359 (8 agosto) nº 367 (5 diciembre) EA-7
Tierra y Libertad Barcelona 54x39 cm
1923 nº 11 (2 mayo) EA-7
Tierra y Libertad Federación anarquista Ibérica Barcelona 50x35 i 59x39 cm
1931 nº 7,13,22,26,32,44,45,1932 nº 46,48,50-61,63,65,66,69,70,74-78,83, 86,87,89-94,
1933 nº 105,107,123,125,129,130,132,134,144, 1934 nº 146,150, 161,166,173,173-177,
EA-7
Tierra y Libertad Barcelona Semanario anarquista 56x38,5 cm
1935 nº 3-6. 10, EA-7
Tierra y Libertad Semanario anarquista Valencia 55 x 38 cm
1935 nº 3,8,9, 13 EA-7
Tierra y Libertad Barcelona 49x 33 cm
1936 nº 2,5, EA-7
Tierra y Libertad Semanario anarquista 54,5x38,5 cm
1936 nº 10,14,16,19,24,39,41, 1937 nº 50, 1,6,10,18,28,30,37,39,40,41,48 extra nº 8
(mayo) 1938 nº 50, 2, 4,6,15,19,22,23,27,31,33,34,41-43, 45,46,50 1939 nº 1,3 EA-7 hi
ha més exemplar però amb molt mal estat
Tierra y Libertad Organo peninsular de la Federacion anarquista Iberica. Barcelona 17x
12 cm
1946 nº 1,2, 1947 nº 4,5, (copias) C.114
Tierra y Libertad Organo de la Federacion anarquista Iberica
1955 nº1, 1956 nº 2, nº noviembre, 1957 nº febrero, 1958 nº marzo C.114
Tierra y Libertad Mexico 60,5x40,5 cm.
1944 nº 1-13, 1945 nº 14-36, 1946 nº 37-58, 1947 nº 59-79, 1948 nº 80-94, 1949 nº 95-107,
1950 nº108-118, 1951 nº extra febrero, nº 120-122, nº extra junio no 123-125, nº dic. 1952
Nº 128-138, 1953 nº 139-145, 1954 nº 146-154, 1955 nº 155-161 , 1956 nº 162-168, 1957
nº169-178, 1958 nº 179-188, 1959 nº 189-199, 1960 nº 200-211, 1961 nº 213-224, 1962 nº
225-235, 1963 nº 236-247, 1964 nº 248-259, nº 260, 262-264, nº especial abril, nº 265-275,
1966 nº 276-288, 1967 nº 289-300, 1968 nº 301-311, 1969 nº 312-323, 1970 nº 324-331,
1971 nº 341-352, 1973 nº 353-362, 1974 nº 363-371, 1975 nº 372-381, 1976 nº 382-390,
1977 nº 391-398, 1978 nº 399-408, 1979 nº 409-416, 1980 nº 417-426, 1981 nº 427-435,
1982 nº 436-441, 1983 nº 442-447, 1984 nº 448-453, 1985 nº 454,455, 1986 nº 456-458,
1987 nº 459, 1988 nº 460
FA-2, FA-3.
Tierra Libre, la Federacion Anarquista Iberica Sevilla
1994 nº 2,3, C.921
Timon Sintesis de orientacion politico social Barcelona23x15,5 cm
1938 nº 1,3,5,6, C.549
Tinta Subversiu Col・lectiu LLibertari Algun dia FIJL Castello
1996 nº 1 (noviembre) C.921
Tio Cuc , el Ex diputat a tots per el rebolledo defensor de la chusma i de la chent de tro
Alacant 43x32 cm
1927 nº 194
EL-4
Todos a una Boletin de colectivos Barcelona 21x27’8 cm
1982 nº 1-3, 1983 nº 4,5, 1984 nº 6, 7, 1985 nº 8,9, 1986 nº 10,11,
Tomaquera, la Comite anti-Urani d’Osona Torello 45x32 cm
1980 nº1-4,
EL-5
Tomasa, La Setmanari Catala Barcelona 26x19 cm
1890 nº 84, 1893 nº 228,
C.776
Tope Coctel INB Torres i Bages Barcelona 30x21 cm
1981 nº 4 (abril) C.170
Tormenta Radical, la Barcelona 44x32 cm
1910 nº 2-4, EK-5
Tornasol Colectivo cordobes de Poesia Cordoba 21,5x 16 cm
1984 nº 3 (octubre) C.483
Torronyau, l’ Repicara cada setmana al menos Manresa 38x26,5 cm
1885 nº 5 , ( 29 d’agost), nº 39 (24 d’abril) EH-5
Torxa Sindicato de los Trabajadores por la unidad de clase Valencia
1988 nº 1-3, 1989 nº 7,8, 1992 nº febrero C.930
Trabajadores Sanitarios Boletín de trabajadores de Puerta de Hierro, la Paz 1o de octubre
Madrid 31,5 x 21,5 cm
1975 nº 3, C.136
Trabajadores Textiles Barcelona
1974 nº 2,3, C.541
Trabajadores Unidos HOAC Alemania Holanda editado en Francfurt 30x 21 cm
1971 nº 9, 1973 nº 25, C.373
Trabajo, el Manresa 21,5 x 14 cm
1924 nº 63 C.172
Trabajo Organo del centro obrero semanario socialista de doctrina literatura y noticias.
Monovar 43,5 x 31, 5 cm
1932 nº 83 EA-4
Trabajo Portavoz de la Federacion Comarcal Soriana afecto a la Confederacion Nacional
del Trabajo. CNT-AIT Soria 44 x 31,5 cm
1933 nº 90 EA-4
Trabajo, el Diario del trabajador 31,5 x 21,5 cm
Anos 50 no 1 “Dedicado a la Nueva Ley de educación” C.539
Trabajo y Libertad Plataformas unitarias de Barrio. Granada 31,5 x 21,5 cm
1975 nº mayo Informe critico sobre las jornadas de lucha obrera y popular en Granada)
C.089
Trabajos Boletín informativo Instituto Lationoamericano de relaciones internacionales
Paris 27x21 cm
1966 nº 1,2, 1967 no 3, C.358
Traca, la Valencia 31 x 21 cm
1937 nº 1184 (24 de abril) EL-5
Tracteur Libre, le FMS Section syndicale LATIL Suresnes 27x 21 cm
1955 nº desembre C.690
Tradición Santander 24 x17 cm
1933 nº 14, 1934 nº 25,36, C.207
Tradicionalista, el Setmanari Catolic Girona 50,5 x 35 cm
1905 nº 100 EL-2
Trafico empresarial, el Madrid 21 x 14 cm
1994 nº 11 C.768
Traffico Bolletino del settimo meeking anticlericale e del tour Carrara
1990 nº suplemento al 25 de Umanita Nova C.1010
Trait d’union, le Bulletin est edite en supplement Regional de La Lutte Lothiers par Luant
France
1951 nº 1 C.358
Trait d’union Libertaire Association des federalistes anarchistes Paris 26,5 x 21,5 cm
1928 nº 1 C.351
Trait d’Union Syndicaliste, le Pour une union des militants defenseurs de l’independance
syndicale Paris
1953 nº 11, 13, 6-18 1954 nº 25, C.690 C.358
Tralla, La: Setmanari satirich, Barcelona, 46x33 cm
1903 nº 1 (31 octubre), 1905 nº (23 setembre) nº 101-104 1906 nº 112,122,129,143, 1922 nº
1-17,19-29,33 1923 nº 36-48,50,56,59-64,66,69, EE-3
Tralla Boletín de los trabajadores de EYSSA Barcelona 32,5 x 22,5 cm
1978 nº enero, no mayo, C.157
Tralla del Llussanes, La: Revista Olost de Llussanes, 32’5x22’5 cm.
1933 nº 9 (24 juny) C.112
Tramontana, La Periodich vermell Barcelona 37,5 x 27 cm
1881 nº 1-15, 17-25, 27-34, 38-44, 1882 nº 48,64, 1884 nº 166,167, 169, 171, 173, 1885 nº
208-210, 212, 219,220,224,225, 230,234, 1886 nº 240,284,286-289, 1887 nº 290-294,
303,305, 317,318,323-332, 334-342, 1888 nº 343—394, 1889 nº 395-402, 404,406-409,
411-414, 416-426, 428-431, 434-439, 442-444, 1890 nº 447-478, 480-489, 491 1891 nº
492-543, 1892 nº 544-596, 1893 nº 597-642, 1895 nº 643-693, 1896 nº 694-717, EE-6
Tramontana, La Periodich vermell Barcelona 44x 32 cm
1903 nº 2,4, 1907 nº 9 EE-6
Travailleru Européen, Le Organe mensuel des travaillerus Europeens Groupement
d’ouvriers París 27,5 x 21 cm
1956 nº3,4, 1957 nº 9
C.358
Travailleur Libertaire, le Saint Genis Laval 23,5 x 16 i 26 x 17,5 cm
1957 nº 1,3, 1958 nº 1,2,4,6,
C.596
Treball L’andreuenc 27 x 18,5 cm
1930 nº 5
C.580
Treball diari dels treballadors de la ciutat i del camp Barcelona
1936 nº 1-25 (facsímil) ER-1
Treball Diari dels treballadors de la ciutat i del camp. Organ del partit Socialista Unificat
(Adherit a la Internacional Comunista), Barcelona, 51x34cm.
1936 nº 2,3,5, 6, 12 incomplert, 14,15,17, 19-21,24, 27,28, 30 32,63, 68,72, 77, 78, 86,87,
91,92,94,96,112,113, 132, 1937 nº 146,151,153, 158,159, 168-170, 174, 178, 180,182,185,
188, 189, 191, 192, 195, 197,198, 204, 209,210,219, 240,244, 246,263, 269, 276, 278,281,
284, 286-289, 291, 293, 323, 330,350-352,356,359-361,364,366,369-371,379,384,386,448,
1938 nº 524, 554, 570, 617, 639, 712, 1939 nº 773 (22 gener). EB-8
Treball: Editat per la delegacio del CC del PSUC, (Comorerista) Barcelona, Catala,
24’5x16cm. Tipografia quinzenal. C.048
1946 nº 7,20-22, 1952 nº 101, 105,106, 108-112, 1953 nº 115-127, 1954 nº 128,129, 132.
Treball: PSUC, Barcelona, 27x20’5 cm 31’5x21’5cm.
1953 nº 152,153. 1954 nº 154, 1955 nº 163,169, 1956 nº 178, 1957 nº 179,182,183, 189,
1959 nº 203, 204, 206,209, 1960 nº 212,214,216,219,220,1961 nº 221-225, 1962 nº 235,
1964 nº 252,257,260, 1965 nº 266,269, 1966 nº 271,272,274-276, 278-280, 1967 nº 284,
285, 287, 288, 291,292, 1968 nº 293,295-297, 299-301,303, 1969 nº 304-307,309-312, 314,
1970 nº 315,317-325, 1971 nº 326-330,333,334,336, 1972 nº 337-350, 352-358, 1973
Nº 359-371, 373-379, 1974 nº 380-393, 395-404, 1975 nº 405-431, 1976 nº 432-449,
setmanal 450-461 i extra, 1977 nº 462-466, no 468-508, 1978 nº 510-516,518-524, 526535, 537-547, 549, 551-556, 1979 nº 565, 567, 573, 575, 576, 578, 580, 584, 593, 594,
602, 1980 nº 610, 612, 613, 617,622-624,632,643, 1981 nº 658, 659,661,663-665, 667-676,
678-683, 686,688-696, 698-702, 1982 nº 703-720,722, 725, 726,728-730,732,734-736,
1983 nº 747 C.048- EC-1
Treball: PSUC, Barcelona, Catala/castella, 25x16’5cm. Tipografia
1973 nº 16-20.
Trebol Negro colectivo libertario Trébol Negro Gasteiz
2004 nº 2,3, 2005 nº 4,7,8, C.975
Tremp Unio de Joventuts cooperatistes de Catalunya. Barcelona 44x32,5 cm
1937 nº 6 EI-4
Trenc d’alba Revista d’informacio i animacio cultural Sants Hostafranchs La Bordeta
29x20,5 cm
1982 nº 1, 5,6, 1983 nº 7-12, 1984 nº 13-18, 1985 nº 19-24, 1986 nº 25, C.433
Tresvel Tsibrus de Frou Uvieu Oviedo
1984 nº 1,2, C.455
Trevailleur Libertaire Lyon 23,5 x 16 cm
1958 nº 1, C.781
Triangles Boletin Kent (Inglaterra) 25 x 20 cm
1958 nº 22 C.579
Tribuna, La: Diario Independiente, Barcelona, 40x60 cm. 40x32 cm.
1903 nº 146, 1907 nº 2744, 2837, 2867, 2877, 1908 nº 2980, 2983, 2999, 3037,3106, 3160,
3186, 3227, 1909 nº 3357, 1910 nº 3721, 1913 nº 4570, 4615,4721, 1915 nº 1175, EB-3
Tribuna, La: Diario Independiente, Madrid, 45x 31 cm.
1912 nº 76,77, 1914 nº 970 1919 nº 2697 EI-9
Tribuna: Circular de OCPD Barcelona 43 x 30,5 cm
1947 nº16,18-20, 22, 23, 25-33, 1948 nº 35,36, 39, EK-3
Tribuna Revista socialista internacional Mexico 27,5 x 21 cm
1948 nº 1-3, 1949 nº 4-14, 1950 nº 15-24,
C.449
Tribuna Instituto nacional de enseñanza media Balmes barcelonma 32 x 22 cm
1976 nº 1
C.124
Tribuna Boletin de informaciones y de opinion Politica obrar Argentina Paris 33 x22 cm
1978 nº 23 C.501
Tribuna artística Barcelona 34 x 24 cm
1914 nº 3 C.757
Tribuna de los Ateos Unión FRD Sthees Bellenaves (Franca)
1980 nº 1,2, 1985 nº 16
C.315
Tribuna de Barcelona, La: Diario Independiente, Barcelona, 50’5x 33’5 cm.
1914 nº 4353 (4 de marzo) EE-2
Tribuna Confederal y libertaria: Bordeaux, Narbonne, 20x14’5 cm.
1973 nº 0, 1, C.217
Tribuna Libertaria Portavoz de la Idea anarquista 31,5x21,5 cm
1975 nº 9, 10 C.122
Tribuna Libertaria Portavoz socialista libertario formato irregular
1970 nº 1-3, 1971 nº 4, 1972 nº 5,6, 1974 nº 7,8, C.122
Tribuna Libre Semanario republicano, Sagunto 46x 32 cm
1907 nº 20-22, EJ-2
Tribuna Libre Confederal: Boletin mensual al servicio de los amigos de la unidad de la
CNT de Espana, Valence (Francia), 45x30 cm.
1958 nº 3, 4, EL-4
Tribuna Obrera: Semanario de ideologia sindicalista, Barcelona, 50x35 cm.
1931 nº 1 (24 octubre) EE-3
Tribuna del partido Partit Socialista Unificat de Catalunya Barcelona 22 x 16 cm
1974 nº 1-3, 1975 nº 4-7, C.142
Tribuna del Partido Partido Comunista de Espana (Internacional) Barcelona 32x 22 cm
1975 nº 1-3, 1976 nº 4,6, 1977 nº 10 C.088
Tribuna Roja: Organización Comunista (Bandera Roja) Barcelona 32x21,5 cm
1971 nº extra, nº 2, 1972 nº Oct, 1973 nº 17
C.106
Tribuna Sindical Comisión de Trabajo sindical de la Liga Comunista Revolucionaria
Barcelona 27 x21 cm
1977 nº 1 C.517
Tribuna Socialista, la Agrupación socialista de Barcelona, Barcelona 51x36,5 cm
1931 nº 23, 28, EI-4
Tribuna Socialista Revista de critica marxista Izquierda del POUM Paris 21,5 x 14 cm
1975 nº 1, 1976 nº 2-4, 1977 nº 5 C.545
Tribuna Socialista Agrupación socialista madrileña PSOE Madrid 29,5 x 21 cm
1976 nº enero C.129
Tribuna de teoría comunista organización de izquierda comunista de España 31,5 x21,5
cm
1974 nº 2, 1975 nº 3, 5, 1976 nº 6 C.085
Tribune anarchiste Group anarchiste du Lycee Michelet 27x21 cm Franca
1970 nº 2 C.580
Tribune anarchiste communiste Bulletin des anarchistes communistes du mouvement
revolutionnaire Paris 27 x20,5 cm
1970 nº 4, 1973 nº 10 1977 nº 21, 22, 1978 nº 23,24, 1979 nº 27,28 1980 nº 29,30, 1981 nº
31,32, C.580
Tribune du Midi, al Association La Parole Toulouse 22 x 30,5 cm
1977 nº 00(estiu) C.144
Tribune socialiste parti socialiste Unifie Paris 36x29 cm
1970 nº 460-465, 467-470, 472-478, 1971 nº 479-495, 502-504,506-519 1972 nº 520-531,
533 -559 1973 nº 560-591,1975 nº 672 EE-2
Tribune Syndicaliste Revue de libre discussion Paris 26,5 x 18,5 cm
1953 nº 2,3, C.358
Tribuno, el Madrid 44x29,5 cm
1822 nº 23 (13 de abril) EI-4
Tribuno, el Semanario republicano Federal Las Palmas de Gran Canaria 50 x 33 cm
1909 nº 25 (27 noviembre) EJ-3
Tricoco (COCO) Coordinadora de tribus comunas y cooperativas Barcelona 21,5 x 16 cm
1978 nº cómo va la coordinación, C.428
Tricontinental organización de solidaridad de los pueblos de África Asia y América Latina
La Habana 21x 15,5 cm
1969 nº 38, 39 C.343
Trinchera, La: Semanario Jaimista, Radicalismo e intransigencia, Barcelona, 50’5x35 cm.
1912 nº 5 (3 agosto), 1930 nº 8 (24 abril), EI-4
Trinchera, La: Semanario de Juventudes, Barcelona, 52x35 cm.
1920 nº 11 (15 mayo), EK-2
Trinchera, La: Semanario Jaimista, Radicalismo e intransigencia, Barcelona, 50’5x35 cm.
1930 nº 8 (24 abril), EI-4
Trinchera, La: 27 Division, ejercito del Este, Frente de Aragon, 43x33 cm.
1938 nº 36 (6 gener), EI-4
Trinchera: Órgano oficial del Frente Sandinista de Liberacion Nacional, Nicaragua,
26x20’5 cm.
1978 nº s/f. “El pueblo Nicaraguense ha revelado al mundo su indiscutible ...” C.315
Trincheras: Semanario del soldado. Editado por la JSU (Juventudes Socialistas
Unificadas), Barcelona, 34’5x25 cm.
1938 nº 12 (25 julio) C.579
Trinxat’s Fanzin alternatiu de Cerdanya Bellver de Cerdanya Girona
1988 nº 1,
C.830
Trobat Col·lectiu Trobat Barcelona
1983 nº 5, 1984 nº 7, 1985 nº 9, 1986 nº 10, 11, 1987 nº 12, 1988 nº 13, 1989 nº 14,15,
1990 nº 16, 1991 nº 17 C.940
Trobat Circular informativa Barcelona
1983 nº 5, 1984 nº 7, 1985 nº 9, 1986 nº 10,11, 1987 nº 12, 1988 nº 13, 1989 nº 14,15, 1990
Nº 16, 1991 nº 17 C.940
Tronada,la Publicacio llibertaria del Valles Oriental Granollers
2005 nº 1,2, C.914
Tropos Creacion arte cultura Madrid 22 x19 cm
1973 nº 6 C.535
Tros de Paper, Un Barcelona 43 x 31 cm
1865 nº 32 (24 desembre) 1866 nº 46 (1 abril) EK-1
Tufillo, El: Telefonica Barcelona 29’5 x 21 cm
1979 nº 3,4 C.117
Tulipan Negro, el Correo antiautoritario internacional Barcelona 44,5x 32,5 cm
1977 nº único 1, EK-5
Tunel, el Ateneo del Barrio Delicias Valladolid
1978 nº 1 C.891
!Tururut!
Semanario humoristico de actualidades, Barcelona 29’5 x 21’5 cm
1953 nº 4,5,7,11,12,15,16,18,19, 23,24,32-34, C.172
Tut monde Espero Cataluna esperantisto Barcelona, 24’5 x 17 cm
1910 nº 28,32 C.778
Tut-Tut Estudiants d’Institut 21’5 x15’5 cm. Ciclostil
S/d. S/n. (Els anònims) anys 70 mitjans? C.172
Tutti a Comiso Coordinamento leche autogeione contro la construzione della base
missilistica de Comiso, Catania 34’5 x 24’5 cm
1983 nº 1 (junio) EE-4
Tutto Squat Il giornale malaudrino degli squatter di Torino
2008 nº s/d C.998
Txani Revista llibertaria del Bages Manresa 32,5 x 21,5 cm
1979 nº 0, 1, C.157
Txispa Expresion plagio y contrabando libertario Valencia
2001 nº s/d C.921
UDC Unio democratica de Catalunya Barcelona 32,5x22,5 cm
1933 nº 6 C.580
UGO Unio General obrera de Catalunya Barcelona 44x32 cm
1934 nº 1 (10 nov) EE-5
UGT Boletin interior del grupo departamental Marsella 27,5 x21,5 cm.
1945 nº 2-5, C.570
UGT Portavoz del secretariado regional de Cataluna Francia 21,5x15,5 cm.
1947 nº 2 C.114
UGT Union General de Trabajadores de Espana en Francia Paris 60x43,5 cm
1948 no 35 EA-5
UGT Union General de Trabajadores de Espana Toulouse
1956 nº nov., 1957 nº agosto,
UGT Butlleti Interior del secretariat de Catalunya adherida a la confederacio
d’organitzacions sindicals lliures. Perpinya 28,5x22 cm en catala
1958 nº 1-5, 1959 nº 6-10, 1960 nº11-13, 1961 nº 14-16, 1962 nº 17, nº sept, nº oct, C.549
UGT Grupo departamental de la Union General de Trabajadores del Sena Paris 27x 21 cm.
1966 nº 10 C.590
UGT Unión General de Trabajadores de España Toulouse 32,5 x 25 cm. y 25 x 17,5 cm.
1969 nº 300,301, 1970 nº 302-312, 1971 nº 313-319,321, 1972 nº 324 ,327-333, 1973 nº
335-338, 1974 nº 344,348,354 (fotocopiat), 1975 nº 355,359,364, 1976 nº366,373,377,
1977 nº 391-394, 1978 nº 396,400, C.901
UGT Federación de comunicaciones del estado español Unión General de Trabajadores
Madrid 33x 23 cm
1977 nº 6 C.535
UGT Informations: Bureau d'information et documentation de l'Union Generale des
Travailleurs d'Espagne. Toulouse Francia 27x21cm.
1964 nº 86-96, 1965 nº 97-107, 1966 nº 108-111,113-115, 1967 nº 116-121, 126 (fot)1968
Nº 132, 137 (fot) C.543 y cajas B
UHP: Diario de la noche, Portavoz de la UGT de Lerida, Organo del PSU adherido a la
Internacional Comunista, Lleida, 41’5x31’5 cm. y 55x39 cm.
1936 nº 14, 105, 109, 118, 1937 nº 341-347, 352,365, 372-377, 380-382, 389,390, 1938 nº
451-453, 456, 461, 463, 465, 466, 474, 483, EK-1, EL-4
UHP: Diari de la nit, Organ del Partit Socialista Unificat de Catalunya (IC), Tarrega,
27x19’5cm.
1938 nº 3 (21 marc) C.439
UHP: Organ del PSU i de la UGT, Vic, 50x35 cm.
1937 nº 6, 8, 1938 nº 10, 16, EE-3
UHP !Unios hermanos proletarios! Treballadores de UGT y CNT Madrid 32x22 cm.
1978 nº 1 , 1979 nº 2 C.198
Ucrania Libre Instituto informativo editorial Ucranio Buenos Aires 23x16,5 cm
1953 nº 2 , 1954 nº 4, C.777
Ulica Alianza negra (anarquista) Gdansk Polonia 20,7 x 29,5 cm
1992 nº 8 C.860
Ultima Hora Informacio critica reportatge Barcelona
1936 nº 178, 236-238,244,252,261,267,322,325,331 1937 nº 376, 382, 389, 455, 493, 518,
524, 543, 555, 579, alguns exemplars molt fatigats
EJ-5
Ultima Hora Confederacion general del Trabajo CGT Almeria
1996 nº 10, 1997 nº 11-13, 15-17, 19, 20, 1998 nº 21,27,28 C.850
Ultimos sucesos en la carcel de Carabanchel Comunidades parroquiales del a zona norte
Madrid
1977 nº 1 (28 febrer) C.169
Umbral: Semanario ilustrado, Barcelona, 47x31cm. Coleccion completa. Anarquismo
1937 nº 1-20, 1938 nº 21- 59, 1939 nº 60,61 ( dos números 61 diferentes, el último 21 de
enero del 39) EE-9
Umbral: Portavoz de la Liga Democratica Espanola. Montreal, 28x21’5cm. Ciclostil.
Coleccion completa
1959 nº s.n.,1. 1960 nº 2-12, 1961 nº 12-18. C.029
Umbral: Revista mensual de arte, literatura y estudios sociales, Paris, castellano, mensual,
31’5x24’5cm. Colección completa.
1962 nº 1-11, 1963 nº 12-24, 1964 nº 25-36, 1965 nº37-48, 1966 nº 49-60, 1967 nº 61-72,
1968 nº 73-84, 1969 nº 85-95, 1970 nº 96-101 C.077-078
Unidad y Lucha Órgano del comité central del Partido Comunista Obrero Español PCOE
Madrid 34,5x24,5 cm 39 x 27 cm
1977 nº 1,3, 1978 nº 4-9, 11-13, 1979 nº 14-20, 1980 nº 21-24, 26, 1981 nº 27-32, 1982 nº
33-37, 1983 nº 1-3,5-9, 1985 nº 138-141, no supl nº0 1986 nº supl 1 , nº 142 EL-2
C.089 C.351
Unificació Tribuna libre de expresión cenetista México 47 x 35 cm
1956 nº 1,
EK-5
Unim Butlletí de la cambra de viatjant corredor i rfepresentatnt de Catalunya defensor dels
intreressos de totsa els profgessionals Barcelona 27 x 21 cm
1934 nº 13, 14, 16, 1935 nº 25,
C.113
Unió Portaveu de l’entitat Unió d’empleats de l’escorxador Barcelona 31 x 22 cm
1936 nº 164-174,
EH-1
Unió Portaveu de la UGT de Catalunya UGT Barcelona 29,5 x 22 cm i 45 x 28,5 cm
1977 nº6-9, 1978 nº 10,11,1979 nº 13-15, 1980 nº 16,
EL-5, 580
Unió Excursionista de Catalunya Barcelona 24x 17 cm
1937 nº agosto, nº setembre
C.1052
Unió Federal Setmanari Nacionalista Republicà MMataró Arenys de Mar 44 x 32 cm
1912 nº 46,50,63, 1913 nº 103, 125, EL-4
Unió industrial Sindicat de l’element directiu, tècnic i auxiliar del genere de punt de
Catalunya … Barcelona 27,5 x 20 cm
1937 nº8
C.582
Unió de pagesos Unió de Pagesos de Catalunya 40 x29 cm 39 x 27,5 cm
1984 nº 3, nº febrero
EI-3
Unió al parlament Europeu Unió democrática Catalunya Barcelona 30 x 21 cm
1994 nº 8
C.760
Unión Periódico liberal democrático autonomista Barcelona 49,5 x 34,5 cm
1915 nº 41
EJ-3
Unión Empleados de Matadero de Barcelona, Barcelona 31 x 22 cm
1928 nº 68-79, 1929 nº 80,
EH-1
Unión Unión General de Trabajadores Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1971 nº marzo, nº mayo, nº julio,
C.108
Unión Unión General de Trabajadores 21,5 x 16 cm
1975 nº julio, 1976 nº setiembre, octubre, nº 3, 1977 nº 4, C.108
¡Unión¡ boletín político fundado en 1943 por Adolfo l Reguilon (Severo Eubel de la Paz)
para la resistencia. 31,5 x 21,5 cm
1978 nº 5
C.372
Unión acción autogestión Confederación Nacional del Trabajo 32 x 21 cm
1979 nº 2
C.170
Unión des Cercles d’etudes syndicalistes Bulletin d’informatión París
1949 nº 2,4-7, 10-12, 16, 18, 1950 nº 19-27,29,33 , 36, 37,39 ,40, 1951 nº 42-45, 48-56,5862, 1952 nº 64-82, 85, 1953 nº 86-107, 1954 nº 108-118,
C.649
Unión española 32 x 21,5 cm
1960 nº octubre, 1961 nº agosto, septiembre, noviembre,
C.549
Unión Ferroviaria, la órgano de la sociedad de obreros, agentes y empleados de los
ferrocarriles. Madrid 40 x 28 cm
1911 nº 25,
EE-5
Unión Ferroviaria Boletín del grupo ferroviario en Francia París 17 x 20,5 cm
1946 nº 14,
C.516
Unión ILUSTRADA, LA Semanario de información gráfica Málaga 21,3 x 29 cm
1931 nº 1128
C.914
Unión Joven: Portavoz del Comité Local de Sabadell de La Joventut Comunista de
Catalunya, Sabadell 32x22 cm.
1974 nº Abril, 1975 nº abril.. C.333
Unión Ilustrada, la Semanario de información grafica Málaga 21’3x29 cm
1931 nº 1128 (10 mayo) C.914
Union y Lucha: Órgano de los Trabajadores de Hispano Olivetti, Comision Obrera de
Hispano Olivetti, Barcelona, 32 x22 cm ciclostil
1972 nº 6, 9, 14, 16 (5 desembre), 16 (11 desembre), 1973 nº extraordinari (Juny)
C.114
Unión y Lucha Periódico para la creación extensión y fortalecimiento de Comisiones
Obreras, Valencia 31,5 x 21’5 cm.
1972 nº 2 (agosto) C.301
Union Obrera Organo Oficial de la Corporacion General de Trabajadores Union de
Sindicatos Libres, Barcelona 54x 38 cm.
1922 nº 61, 68,69,77-79, 91, 1923 nº 98, 104, 110, 113, 116, 118, 121, 124, 128, 129, 131,
134, 138, 1924 nº 147, 149,158,163, 177, 1930 nº 438, 1931 no 489, Durante un par de
años el periódico se editara en Madrid siguiendo la numeración y cambiara el
subtitulo EE-9
Union Obrera Portavoz de la Confederación Nacional de Sindicatos Libres de Espana
Madrid, 54x 40 cm.
1925 nº 190, 192, 200, 219, 220, 1926 nº 270, EE-9
Unión Obrera Periódico de la clase obrera de Tarrasa, Terrassa 21,5 x 15,5 cm
1968 nº 1, 1969 nº 2,
C.590
Union Obrera Por la construcción del Sindicato de clase Portavoz de la Asamblea Sindical
de Barcelona, Barcelona 32x22 cm. ciclostil
1974 nº 5,6, 1975 nº Julio, nº 13 (diciembre), 1976 nº 15, 16 1977 nº Octubre, nº s.d
(declaración de principios) C.101
Union Obrera Por la Construccion del Sindicato de Clase todo dentro de las asambleas,
nada fuera de ellas Union Obrera (PCE Internacional) Valladolid, 32x 22 cm Ciclosti
1976 nº 1 (octubre) C.088
Union Ouvriere Pour l’Abolition de l’esclavage salarie, Bordeaux, 40x 28’5 cm.
1974 nº 1, 1975 nº 2-11, 1976 nº 12-19 (Coleccion completa) EK-5
Union Pacifiste Organe de l’Union Pacifiste de France et de la Ligue d’action Pacifiste
Reumies. Section Francaise, Paris 27x21 y 32 x 25 cm.
1966 nº 2,3, 1967 nº 11-15, 17,18, 1968 nº 19,20,22-29, 1969 nº 30,32,33,36,39,40, 1970 nº
41-45,48-51, 1971 nº 60-62, 1972 nº 63-73, 1973 nº 74-84, 1974 nº 85,87-89,91-95, 1975
Nº 96-105, 1976 nº 106, 108-116, 1977 nº 117-127, 1978 nº 128-138, 1979 nº 139-148,
1980 nº 150-160, 1981 nº 169-171, 1982 nº 175,176,178 1987 n 233, 2003 no 407, 2007 nº
446
EC-8
Union Proletarienne, L’ Union Proletarienne Paris
1984 nº 4-6, 1985 nº7, 1986 nº 8 C.972
Union del Pueblo,La: organo del Comite Central del Partido del Trabajo de Espana PTE,
Madrid, 41x29 y 43x 30 cm.
1977 nº 1-5, 9-12, 14, 15, 17-23, 25-33 1978 nº 34-47, 69,72, 1979 nº 92 EL-5
Union Sindical: Organo de la Union Sindical Uruguaya, Montevideo 41x59 cm.
1928 nº 10 (24 enero) EK-2
Unione: Du-Monsal gazette por amikos de lingue medial. Langue Moyenne-MiddleLanguage. Mittler- Sprache- Jazyk Sredni. Nuremberg, Interlingua, 22’5x 14’5 cm.
1926 nº 2 (marc-abril) C.324
Unique, L’: Orleans, Francia, 27’5 x22 cm.
1946 nº 8,9, 1947 nº 19,21, 1948 nº 28-35, 1949 nº 36-44, 1950 nº 45-53, 1951 nº 54-61,
1952 nº 62-69, 1953 nº 70-78, 1954 nº 79-90, 1955 nº 91-102, 1956 nº 103-110, C.668-669.
Unir: Le Circulaire periodique d’information Union Interlinguiste de France Section
Francaise de l’Union Mondiale por l’Interlingue, Paris, 30 x 21 cm.
1973 nº 49, 51 C.387
Unir: Le Circulaire periodique d’information Union Interlinguiste de France 29’5 x 21 cm.
Saint Cyr L’Ecole, Francia.
1973 nº 50,51 C.387
Unitat Dialeg Independentista, Barcelona, 31’5 x 21’5 cm.
1982 nº 2 (abril) C.671
Unitat i Lluita Organizacion revolucionaria de Estudiantes Barcelona 32 x 22 cm
1972 nº 1,2 1973 no 4, no supl 10 d’abril C.285
Unitat i Lluita Confederacion de sindicatos unitarios de trabajadores Barcelona 30 x 20,5
cm
1981 nº 1, C.372
Unitat Popular Candidatura d’unitat popular pel socialisme Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1977 nº junio C.363
Unite syndicale, l’ Tribune libre du mouvemnet syndical Paris 37 x 27,5 cm
1953 nº 7 EK-3
Universal Grafico, el Diario ilustrado de la tarde
1932 nº 3625,3626(Mañana) nº 3626, 3627 (tarde) Trata sobre el General Sanjurjo EJ-1
Universidad y comunismo Comité de dirección política del sector estudiantil de la
organización de izquierda comunista de España. 31,5 x 21,5 cm
1974 nº 1, 1975 nº 2,3, 1976 nº 4,5, C.085
Universidad Popular FRAP 31,5 x 21,5 cm
1974 nº enero “Acerca de la proclamación del FRAP” C.153
Universidad Roja desde el punto de vista de la historia,... 31,5 x 21,5 cm
1970 nº 1,2, 4, C.136
Universidad Roja Liga Comunista revolucionaria ETA VI Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1974 nº 1,2, C.133
Universita Popolare, l’ Bollettino Scuola Moderna F Ferrer, Milano (Italia)
1916 nº 6 (junio) C.930
Universitas Utgitt av studenttinget i Oslo Noruega 41,5 x 29 cm
1973 nº 1-8, 10,11, EE-1
Universitat Organ del comite d’estudiants del PSUC Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1969 nº 1, 1970 nº3, 4,6-8, 1971 nº 5-7, 1,2, 1972 nº 1-4, 1973 nº 3-7, 5-7, 9-12, nº supl.1,
Nº supl nº 3, nº supl 2, nº supl 4, C.142
Universitat PSUC Comissio universitaria Barcelona 32 x 22 cm
1974 nº 1-6, 1975 nº 7,8, 1976 nº 9 C.129
Universitat Documents PSUC Barcelona
1974 nº 1 (desembre) copia C.129
Universitat Catalana federation Universitaire International Barcelona 28 x 19,5 cm
1934 nº 22, C.582
Universitat Roja LCR ETA VI a les universitats de Barcelona 31,5 x 21,5 cm
Anos 70 nº s/d “la ensenanza un nuevo frente de lucha...” C.135
Universitat Roja Lliga Comunista Revolucionaria (4a Internacional) Barcelona 31,5 x
21,5cm
1976 nº 1, C.135
Universo Internacia revuo por la belo Alemanya Wolfenbuttel 24 x 16,5 cm
1909 nº 1 C.324
Universo Internacia revuo por la belo Alemanya (Dresde)
1909 nº Jaro, nº Kajero C548
Universo Sociologie science art Toulouse
1946 nº 1, 1947 nº 2-12, 1948 nº 13, C.255
Uno Tribuna libre Confederal CNT Bourg Les Valence Drome 45,5 x 30 cm
1958 nº 1-7, 1959 nº 8-13, 1960 nº 14-16 i supl.16 Col·leccio completa EL-5
Unzertrennlich Autonomes Blatt Berlin /Bremen 31,5 x 46,7 cm
1987 nº 6 C.860
UPA Agencia de informacion Madrid
1988 nº 1-12, 1989 nº 13-18,20,21,23-34, 36,39-49, 1990 nº 51,55,59-62,69-72, 80-88,
1991 nº 89-104,106-117,120-127,129 1992 nº 129-159, 1993 nº 161- 175, 177-179,
183,184,1994 nº 185,187,190-202 C.956/957,
UPDEC Unio professional de dependents i empleats de comerc Barcelona 26,5 x 18,5 cm.
1934 nº 3, C.788
Uronia Un intento de expresión anarquista Madrid 21,5 x 16 cm. i 31,5 x 21,5 cm.
1976 nº 4, nº junio, 1977 nº 13, C.170
URSS en Construction l’ Editions d’etat des Beaux Arts Moscu 42 x 29,5 cm
1937 nº 9-12 1938 nº 3,4, EK-2
Uruguay Informations Comite de defense des prisionniers politiques en Uruguay Paris 21
x 15 cm
1978 nº 23 (enero 12) C.372
Usera Edicions ecologia Barcelona 41,5 x 29,5 cm
1977 nº “El pacto de la Moncloa dictadura nuclear”1978 “Cubelles fora la térmica
assassina”, 1980 nº 7 EB-1
Uss’m Follik Libre d’information regionale Strasbourg 32 x 22,5 cm
1976 nº supl a 91 “Greve a general Motors” C.430
Usurpa Assemblea d’okupes de Barcelona
1996 nº 2-4, 1998 nº 5, C.830
Utopia Revista Anarquica 31,5 x 21,5 cm
1975 nº 1,
C.141
Utopia CNT Valladolid 31,5 x21,5 cm
1977 nº 0
C.167
Vanguardia Sector 4 del PC Madrid
1945 nº 2 C.982
Velada, La: Semanario Ilustrado, Barcelona,33x24cm.
1893 nº 43 (25 marzo 1893) nº 45 (8 abril 1893)
!Veran Ustedes! Periódico original, escrito con mucha sal y muchisima intencion para dar
la desazon a Canovas y a Pidal.. Madrid 36x27cm
1885 nº 39 (6-11-1885).
Verde Olivo: Organo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, La Habana, 29x22 cm.
1966 nº 20 (22 mayo) C.193
Verite, La: Revue Trostkiste, Paris, 26’5x 20’5 cm.
1951 nº Suplement a 271,1959 nº 516, 1960 nº 519,520, 1961 nº 522, 1964 nº 527,528,
1965 nº 530, 1966-67 nº 535,538, 1970 nº 548,550, 1971 nº 551, C.715
Verite, La: Journal Ouvrier de Liaison Seule la verite Est Revolutionaire, Marseille, 29’5x
21 cm. Ciclostil
1971 nº 5-9, C.333
Verneda Unida Associacio de veins La Verneda Alta Barcelona 22x32 cm
1978 nº desembre 1979 nº marc, C.913
Verso Libertario Publicacion de poesia libertaria y de critica social Tatanka Barcelona
1984 nº 0 C.921
Vertical: Portaveu de la Federacio Local de Sindicats UGT Comissio Propaganda,
Sabadell, 49’5x 34’5 cm.
1937 nº 172-247 EI-1
Vertice: Revista Nacional de la Falange Espanola Tradicionalista y de las JONS, 35’5x28
cm.
1937 nº7,8, 1938 nº11, 1939 nº 19, 20,23, EC-7
Veu del Barri, La:Figaro, 32x22 i 35x23 cm.
1932 nº 2-10, C.514
Veu del Camp, La: Setmanari Catala, Reus, 41x56 cm.
1916 nº 175 (21 maig) EI-6
Veu del Camp Catala, La: Ciclostil ,
1972 nº 2, 35,37, 1973 nº 38-41, 43,44, 1974 nº 48, 1975 nº 54-56, 58, 1976 nº 59,61, 1977
Nº 65, C.332
Veu del Carrer Federacio associacio de Veins Barcelona 40x 30 cm
1991 nº 1, 1992 nº3,4, 8-11, 1993 nº 12-20, 1994 nº 21-28, 1995 nº 29-37, 1996 nº
38,39,41,42, 1997 nº 44-49, 1998 nº 50-54, 1999 nº 55-60, 2000 nº 61-65, 2001 nº 66-70,
2002 nº 71-76, 2003 nº 77-82, 2004 nº 83-87, 2005 nº 89-93, 2006 nº 94-98, 2007 nº 100104, 2008 nº 105-109, EP-4
Veu de Catalunya Setmanari Popularr Barcelona 32x22 cm
1892 nº 1-28, C.373
Veu de Catalunya, la : Diari d’avisos i noticies Barcelona 44,5 x30 cm
1899 nº 150, 390,391, 1036, 1902 nº 1408 1904 nº 1850, 1906 nº 2702, 1907 nº 2788, 2878,
1909 nº 3680, 3793, 1910 nº 3931, 4174, 1911 nº4203, 4277,1912 nº 4645, 4677,4833 1914
Nº 5190,5193, 1917 nº 6631,6534,1921 nº 7818, 1922 nº 8063, 8229, 1923 8497,1924 nº
8769, 1925 nº 9091, 9092, 1927 nº9556, 9571, 1928 nº 10072, 1930 nº10605,
1933 nº 11572,11575, 11669,11679,11690, 1934 nº 11728, 11854, 11856,11948, 11955,
11960, 11965-11968, 11982, 11984, 11986,11987, 11989, 11991,11992, 12000, 12009,
1935 nº 12030, 12057, 12067, 12071, 12112, 12122, 12123, 12157, 12217, EK-3
Veu de Catalunya, La: Diari Antifeixista, CNT-AIT, Barcelona, Catala, diari 44x30cm.
1936 Nº 12375 (18-2-36), nº 12411 (31-3-36), nº12494 (8-7-36),nº12496 (10-7-36), nº
12500 (15-7-36), nº12507 (24-7-36), nº 12508 (25-7-36), nº12511 (29-7-36), nº 12512 (307-36), nº 12513 (31-7-36), nº 12574 (11-10-36), nº 12576 (13-10-36), 12577(14-10-36),
12578 (15-10-36) 12582 (20-10-36), 12584 (22-10-36), nº 12588 (27-10-36), 12589(2810-36) ,12593 (1-11-36), 12601 (11-11-36), 12606(17-11-36), nº 12608 (19-11-36), 12613
(25-11-1936) 12618, (1-12-36), nº 12620 (3-12-36), nº 12621 (4-12-36) nº 12640 (26-1236), Nº 12642 (29-12-36)1937 nº 12650 (1-1-37) Nº 12651 (8-1-37) EI-7
Veu del Cel,la Full informatiu del ecologistes llibertari de CNT CGT Barcelona 29,5 x
21cm
1989 nº 2,4, 1990 nº 6 C.722
Veu del Circol, La: Periodic del Circol Catolic d’obrers de Mataro, 44x32 cm.
1916 nº79 EB-2
Veu del Diumenge,la Suplement grafic de la Veu de Catalunya Barcelona 43x 30 cm.
1934 nº 1-5, 7-25, EH-5
Veu de l’Exili Catala i Republica J Vinyes Decines (Francia)
1981 nº 1-4, 1982 nº 5-8, 1983 nº 9-14, 1984 nº 15-21, 1985 nº22-26, 1986 27-31, 1987 nº
32-36, 1988 nº 38-41, 1989 nº 44-44, 1990 nº 47, 1991 nº 51 C.349
Veu Gracienca, la: Portaveu de Gracia i Sant Gervasi Barcelona 34x24 cm
1923 nº 35 C.776
Veu del Raval, la Associacio per a tots els veins i comerciants Barcelona 30 x 21 cm
1993 nº 0,1, 1994 nº 2-10, 1995 nº 11 C.743
Veu Rebel,la Butlleti informatiu radio Llibertaria Valencia
1992 nº 1,2, 1995 nº 2, C.850
Veu de St Marti,la Periodic quinzenal independent Barcelona 32,5 x 22,5 cm
1924 nº 83, 1928 nº 145 C.348
Veu dels Treballadors, la Moviment comunista d’Espanya Barcelona 31,5x21,5 cm
1975 nº 1, 1976 nº 3,5, 1977 nº 6, C.142
Veu dels verds de l’Escala Alternativa verda L’Escala (Girona) 21x14,5 cm
1987 nº 1 ,2 C.350
Veu del Vespre,la Barcelona 44x30 cm
1933 nº 172 1934 nº 220, 440, 444, 488, EB-4
Via Fora Publicacio del Moviment Marxista dels Paisos Catalans 41x27,5 cm
1978 nº 0-2, EB-2
Via Fora Publicacio per a la gent culturalment activa promotora cultura popular Barcelona
23,5x15 cm
1987 nº 13, 1990 nº 25, 1992 nº 35 C.917
Via Libre Publicacion mensual de critica social Buenos Aires 21,5x15 cm.
1921 nº 23 C.313
Via Libre Confederacion Nacional del Trabajo y Federacion Anarquista Iberica Badalona
45x32,5 cm
1937 nº 16, EI-3
Vibora, el: Barcelona 27,5 x 21 cm
1979 nº 1,2, 1980 nº 3-16, especial amor, 1981 nº 17-25, especial USA, especial el golpe
1982 nº 26-38, especial música, 1983 nº 39,40,42,44,45,47-50, C.840/841
Vibración Portavoz de las Juventudes del Partido Agrario Espanol de Cataluna 38,5x58 cm
1935 nº 5 marc EK-2
Vibracions Comarcal de l’Alt Emporda CNT Figueres 31,5x21,5 cm
1976 nº 1 C.593
Vicaria, a (La Galera) Collettivo libertario Carceri Palermo 33x23,5 cm
1978 nº desembre ‘ chi siamo’ perche questo giornale EB-6
Victoria, la Quarta Internacional Catalana Barcelona 50x35 cm
1932 nº 2,20,28-32,34-38,40,42-44, 47, 1933 nº 72,73, EL-4
Victoria Columnas Confederales Torres Benedito y CNT Columna Iberica Juventudes
libertarias de Levante Alfambra
1937 nº 45,65,74, C.984
Vida Revista de Cultura etnica y social Barcelona 27x18,5 cm
1906 nº 50,55 C.548
Vida als Barris Federacio d’associacions de veins de Barcelona, 47,5x31 cm
1980 nº s/d. EB-2
Vida Femenina Boletin del Instituto de la mujer que trabaja Barcelona 31x21 cm
1923 nº 4 (30 abril) C.745
Vida Naturista órgano de la Sociedad Vegetariana Naturista de La Coruña 21x15’5 cm La
Coruña
1927 nº 6 (1o de mayo) C.764
Vida Nostra Butlleti Portaveu de l’Esola Coral Martinenca Orfeo Martinenc Barcelona
26x15’5 cm
1928 nº 5,8, 1929 nº febrero,22,23, 1930 nº27,29,34,36,37, 1931 nº 39,42-47,50 1932 nº
52,53,55,56,58-60,621933 nº 63-66,68-70,72,74 1935 nº 85-87,92-94, C.720
Vida Nova Pineda 32 x 22 cm
1917 nº 63 C.517
Vida Nova Monpelier
1957 nº 12,13, 1963 nº 29, 1968 nº 43,44, 1969 nº 45-47, 1970 nº 48-50, 1971 nº 51-53,
1972 nº54-56, 1973 nº 57-59, 1974 nº 60, 61, 1975 nº 65, 1976 nº 66-67, 1977 nº 69-71,
1978 nº 72-74, C.680 i 681
Vida Nueva Periodico independiente Madrid 66x46 cm.
1898 nº 5, 1899 nº 67 EE-9
Vida Nueva Barcelona 54 x 37 cm.
1900 nº 1, EJ-3
Vida Nueva Periódico de la Escolar Republicana Radical. Barcelona 45x32 cm
1916 nº 3-5, 1917 nº 9-11, 14, EB-2
Vida Nueva Diario de la noche tribuna de las izquierdas espanolas Madrid 62x41 cm
1922 nº 83 EJ-3
Vida Nueva Semanario de la unidad moral de Iberia Barcelona 50x35 cm
1924 n 2-6, 9, EA-5
Vida Nueva Naturismo practico integral Rosario Argentina 23x15 cm
1926 nº 5 C.776
Vida Nueva De altos estudios sobre dietetica ciencia de la nutricion e higiene y naturismo
práctico integral Rosario Argentina 23 x16 cm
1948 nº 14 C.776
Vida Nueva CNT FAI Vilanova i Geltru 45x32,5 cm
1937 nº 22, EI-5
Vida Nueva CNT Tarrasa Terrassa 50x35 cm
1936 nº 3 1937 n º339 EJ-4
Vida Obrera Portavoz de la CNT de Gijon 31x21 cm
1977 nº 3,5,6, 1978 nº 19, C.163
Vida Obrera Organo de la regional Astur Leonesa CNT 43,5 x 32 cm
1981 nº 2-4, 6, 1982 nº 7, EI-10
Vida Sindical Periodico de los trabajadores Barcelona 55x39 cm
1926 nº 1, EB-2
Vida Sindical Boletin del sindicato de CCOO de Seguros 28 x21 cm
1978? No 10 C.1035
Vida Social Agricola Barcelona edicion especial para Baleares
1935 nº 1-3, 1936 n 1 C.453
Vida Social Femenina Boletin del Instituto de la mujer que trabaja
1929 nº 7, 1933 nº 10, 1936 nº3,9,12, 1937 n º14-16, C.193
Vida Socialista Madrid 27x19 cm
1910 nº 1, C.383
Vida y Trabajo Boletín racionalista Madrid 40,7x 28 cm
1933 nº 7-9, EK-6
Vidrio, El Federacion Espanola de viidrieros cristaleros y similares Gijon 50,5 x 34,5 cm
1919 nº suplemento al 3, EI-5
Vie Claire, La: Revue mensuelle independante, apolitique, sans attache confessionnelle,
Mandres les Roses, 32’5x25 cm.
1970 nº 265, 1971 nº 267, 268 1975 nº 315 (desembre) C.440
Vie Intellectuelle, La: Revue mensuelle, Les editions du CERF, Paris, 22’5x14 cm,
18’5x11’5 cm.
1948 nº 10,11, 1949 nº 1-6, 8-12, 1951 nº 1-12, 1952 nº 1, 3-5,8-12, 1953 nº 2-4, EO-2
Vie Mutualiste, La: Editada en Marseille, 27x20 cm.
1976 nº 5 (junio) C.570
Vie Ouvriere, la Revue bimensuelle Paris 20 x 13,5 cm
1909 nº 1-6, 1910 nº 7-11,13-30, 1911 nº 31-54, 1912 nº 55-57-78, 1913 nº 79-81,8398,100 C.525/ 526
Vie Ouvriere, la Combat que les ennemis de la CGT defend les salaries dt la democratie
Paris 43 x 30,5 cm
1948 nº 214, 215, EB-6
Vie syndicale, la organe mensuel du syndicat national des indirectes Paris 27 x 22 cm
1951 nº suplement au 60 C.671
Viejo topo Barcelona 28x 21 cm
1976 nº 1-3, 1977 nº 4-10, 12-15, 1978 nº 16-18, 22-26, 1979 nº 29-32, 36,37, 1980 nº
42,43,45, 1981 nº 54-57, 60-63, 1982 nº 68,69, C.291 /292
Viejo topo Barcelona extras 28 x 21 cm
1976 nº 1-3,5, 1979 nº 7, 1980 nº 8-10, 13-15 C.288
Viento del Este Asociación de amistad Hispano China Barcelona 32 x 22 cm
1976 nº 0, nº sept, nº octubre, nº noviembre, 1977 nº Agosto C.1035
Viento libertario Comite sindical SEAT CNT Barcelona 21,5 x 16 cm
1979 nº 0, 1,3,4, 1980 nº 5, 1981 nº 18, C.167
Viento del Pueblo Órgano de la federación Local de sindicatos CNT Figueres 32 x 22 cm
1977 nº 1 , 1978 nº 2,3,5,6, nº s/d CNT de Figueres c/ Fages de … C.165
Vientos del pueblo Órgano de análisis y propaganda informativa Oaxaca México
2006 nº noviembre C.988
Viet/ nam: Bulletin, Stockholm, 31x 22’5 cm.
1972 nº 2, 1973 nº 1-3, C.440
Vietnam Courier Democratic republic of vietnam Hanoi 39 x 27 cm angles
1969 nº 219 EB-1
Vietnam Courier Hanoi 26 x18,5 cm
1973 nº 2-14, C.440
Vietnam Lliure: Organ del comite catala de Solidaritat amb el Poble Vietnames,
Barcelona, 31x21’5 cm.
1968 nº 1 (febrer) C.440
Views & Comments Published by the libertarian league New York 28x 21,5 cm I 22,5 x
15,5 cm
1955 nº 1-9, 1956 nº 10-18, 1957 nº 19-25, 1958 nº 26-32, 1959 nº 33-35, 1960 nº 37-39,
1961 nº 40,42, 1962 nº 43, 1964 nº 46 C.122
Vila Besos Grup escolar B Carles Aribau Barcelona 22,5 x 16 cm impressio sistema Freinet
1935 nº 2 C.612
Vila i Ravals Organ de premsa d’esquerra independent de Castello 32,5 x 22 cm
1980 nº setembre, nº novembre, nº desembre, 1981 nº gener –fins maig, 1982 nº Primavera,
Nº Hivern, C.1035
Vilajoana: Alumnes Escola Sords-Muts. Barcelona, 25x17’5cm.
1923 Nº 2 (febrer).
Vilata Revista mensual del Baix Bergueda Gironella 31,5 x 22 cm
1983 nº 27 C.433
Villanueva y Geltru: Semanario Local, Falange, Villanueva y la Geltru. 2a epoca.
1947 nº 79, 99, 1953 nº 371. C.810
Vincle Publicacio mensual catalana Paris 28 x 21,5 cm
1955 nº 26 C.501
Vindicacion feminista Barcelona 29,5 x 21 cm
1976 nº 1-3, 1977 nº 7,9,12, 13, C.431
21/27 Vingt et une / Vingt –sept Paris 27 x 21 cm
1964 nº 8 main basse sur l’Espagne C.211
Vintraj sportoj por Esperantistoj Suecia 20,5 x 16 cm
1911 nº 17-24, C.324
Viola Circoli proletari e dell’Hinterland Milano 42 x 30 cm
1976 nº meno uno, 1977 no 3 EA-2
Viole Giornale del circoli del proletariato Giovanile di Milano 50 x 35,5, cm
1977 nº 3, EA-2
Virolai revista espiritual de la mare de deu de montserrat Buenos Aires
1948 nº 90 C.997
Virolet Suplement il・lustrat d’en patufet Barcelona 30 x 21 cm
1922 nº 1 EB-4
Virus antimilitaristisches Monatsmagazin Zurich 21 x29,5 cm
1981 nº 43 C.860
Vis a Vis Plataforma suport a presos i preses Barcelona 29 x 21 cm
1993 nº 1, 1994 nº 2, 1995 nº 3, 1996 nº 4,7, 1997 nº 8-10, 1998 nº 12, 1999 nº13-15, 2000
Nº 16, 17, C.742
Visca la terra Periodic anarquista comunista revolucionari de parla catalana 31 x 22 cm
1981 nº 1, 1982 nº 2-4, 1983 nº 5-7, 1984 nº 8-11, 1985 nº 12-16, 1986 nº 17-23, 1987 nº
24, C.349
Visca la terra Organ de premsa Verds social ecologistes pel comunisme llibertari. L’escala
1998 nº 1 C.830
Visión obrera Grupo obrero de estudio y redacción Rennes Suissa 29,5 x 21 cm
1969 nº 8, C.370
Visions de guerra i de rerarguarda serie A Retrospectiva Barcelona 20 x 25 cm
1937 nº 1,2,6,7, C.211
Visions de guerra i de rerarguarda serie B Actualitats Barcelona 20 x25 cm
1937 nº 1-13, 15, 16, 1938 nº 17-19, C.211
Vispera, la espana 32 x 22,5 cm
1951 nº 3,5, C.669
Vitamina Ermuto Ateneo Libertarioarea Ermua
1999 nº 5, 2000 nº 8, 2001 nº 11-13, C.999
Vitet, el Maulets Barcelona 21,5 x 15,5 cm
Anys 80? Nº 7, 9, C.1035
Viure Lluita i alternativa ecologista El prat 29,5 x 21 cm
1982 nº 1, C.1035
Viure en Catala Coordinadora dels grups de defensa de la llengua Barcelona 30 x21 cm
1983 nº 1, 1984 nº 3-5, 1985 nº 6-9, 1986 nº 10, 11, 1987 nº 12, C.1035
Vives: Grup Escolar Luis Vives, Barcelona, 24x17cm.
1936 Nº 1 (gener) C.792
Vivir con salud revista decana del naturismo espanol Barcelona
2005 nº 285-287, C.967
Vivre dans le vieux Lyon Comite populaire du vieux Lyon 21 x 13,5 cm
1971 nº Il a trop de bruit chez nous C.430
Vivir en Sociedad Barcelona publicación anarquista
2007 nº 2 C.975
Vivir sin trabajar Boletín anti trabajo Barcelona
2007 nº maig C.975
Vizcaya Obrera: Editado en Bilbao?, 31x21 cm.
1969 nº 8 (diciembre) C.541
[email protected], la la hoja sin amo anarquista Rosario Argentina
1990 nº 16 C.948
Voce, al Bollettino dell ‘anarco sidicalismo Associazione International dei Lavoratori
Grupo Michele Bakunin Torino Italia 20,8 x 33 cm
1969 nº s/d C.858
Voce, La: Degli Emigrati Mensile libertario, Bochum, (Alemania), 30x21’5 cm.
1976 nº 1,2, C.387
Voce Della Giustizia, La: Estimale di affermazione del diritto i di formazione della
conscienza giuridica dei cittadi, Torino, 49x35 cm.
1951 nº 20, EB-2
Voce Socialista, La: Organo del Partido Socialista Democratico Italiano, Roma, 58x42 cm.
1952 nº 1-11,13-15, 17, 19, 25, EJ-10
Vocero disidente, el Boletin contra informacion Barcelona
1999 nº 5,6, 2000 nº 7,8,10-13,15, 2001 nº 17-20,22-26, 2002 nº 27-34, 36, 2003 nº 38,4042,44-46, C.966
Voie, La: Section Sindicale CGT du 26-53, Francia, 27x20’5 cm.
1961 nº 2,5, C.548
Voie, la Bulletin d’action communiste Lagny 27 x21 cm
1969 nº 26 C.341
Voie communiste, la organe mensuel de l’opposition communiste Paris 43 x29,5 cm
1963 nº 33, EB-6
Voie Libre Federation Anarchiste Paris 29,5 x 21 cm
1978 nº 5-8, 1979 nº 9, 11, 13,14, C.339
Voix de la Paix, la Resistance a la guerre et a l’oppression Rouen 50 x 32 cm
1956 nº 48,51,53, 1959 nº 86-94, 1960 nº 95-99, 102, 103, 1961 nº 104,105, 107,108,110,
111, 113, 1962 nº 114-116, 118-120,122, 124, 125, 1963 nº127,129-135,137, 1964 nº 138145, 147, 148, 1965 nº 150-153, 155-161, 1966 nº 162, 164-168, 1967 nº172,177-183,
1968 nº 184-192, 194, 1969 nº 195-197, 199-204, 1970 nº 205, 208, 209,211, 213, 214,
1971 nº 215, 216 C.583 EI-2
Voix du centre dramatique national du nord Tourcoing 18 x 13 cm
1966 nº 19 (dedicado a Garcia Lorca) C.348
Voix de la cota, la Parti communiste Francais Section Montreuil 27 x21 cm
Anos 50? Nº octubre C.545
Voix Libertaire, la Organe mensuel des federalistes anarchistes paris 45x 31 cm
1928 nº 1,2,5, 1929 nº 9, 3 EA-5
Voix des Parents, la Famille et Lycee Paris 44 x 31 cm
1955 nº 59 EB-6
Voix du militant, la Edite par les amis de La Lutte Argenteuil 31 x 21 cm
1951 nº 1, 4, C.545
Voix du Peuple,la Edite par les comites d’action revolutionnaire paris 31o x 21 cm
1951 nº 2 C.545
Voix sociale des morillons, la Federation anarchiste groupe Montreuil Rosny 29,5x 21 cm
1982 nº 2 C.431
Voix de Tillemont, la Section de Montreuil Cellule R Lefevre Parti Communiste Francais
Montreuil 21 x 13,5 cm
1956 nº 2 C.545
Voix de l’usine Renault, la Edite par les syndicat CGT des travailleurs de la regie renault
Billancourt 43 x 30 cm
1956 nº 4, 1959 nº 18 EK-3, EB-6
Volades novelles Sant Andreu Barcelona
1929 nº 2,3, 1930 nº 4,5,8,10-14, 1931 nº 16,20,22-29, C.997
Volca, el Comite catala contra la constitucio espanyola 30 x21 cm
1978 nº 1 C.1035
Volem Viure sense capitalisme Barcelona
2009 nº s/d
C.1048
Volkswohlfahrt Socorro Popular Nacional socialista Almeria 311,5 x 22 cm
1980 nº s/d C.1035
Volonta Movimento anarchico Italiano. Napoli 21,5 x 15,5 cm Genova
1946 nº 1-6 1947 nº7-12, 1,4, 1948 nº 7-12, 2, 1949 nº 8-10,12, 3,6, 1950 nº 9,11,12,5,
1951 nº 6-8, 11,12,1, 1952 nº 4,5, 8, 1953 nº 12,4-10, 1954 nº 2,6,7, 1955 nº 9-11,4-7, 1956
Nº 8-12, 1,2, 1957 nº 5-12, 1958 nº 1-12, 1959 nº 1,3-11, 1960 nº 1-12, 1961 nº 1-12, 1962
Nº 1-6, 1963 nº 3,5,7-10,12, 1964 nº 1-11, 1965 nº 3-12, 1966 Nº 1-12, 1967 nº 1-12, 1968
Nº 1-12, 1969 nº 1-6, 1970 nº 1-6, 1971 nº 1-6, 1972 nº 1-6, 1973 nº 1-6, 1974 nº 1-6, 1975
Nº 1-6, 1976 nº 1-6, 1977 nº 1-6, 1978 nº 1-6, 1979 nº 1-5, 1980 nº 1-4, C.656 657 658
659 660 los diez primeros números son copia
Volonta Revista anarchica trimestrale Milano 20 x 14,5 cm
1981 nº 1-3, C.660
Volonta Laboratorio di richerche anarchiche Editrice A Milano 12,5 x 19 cm
1996 nº 2 nº especial 50 años C.859
Volonte anarchiste Collection de formation Anarchiste Paris 20,5 x 14 cm
1977 nº1, 1978 nº 2-6, 1980 nº 12, 1981 nº 14, C.540
Volonte populaire, la Pacifiste esperantiste et sociale Paris 27,5 x 22,5 i 44 x 31 cm
1956 nº 1-5, 1958 nº 19 nº eso, 1959 nº 21-24, 1961 nº 26, EQ-4
Voltor Negre Fanzine anarkik Tarragona 29,5 x 21,5 cm
1992 nº 1-3 1995 nº 4, 1996 nº 5, C.767
Voltor Pelut , el Fanzine volatil antimilitatisme i kontra-informacio Girona
1988 nº 0 C.830
Voluntad Madrid 34 x 25 cm
1920 nº 7,8,10, 18, 19 EL-1(3)
Voluntad Federacion Iberica de Juventudes Libertarias Orleans 31 x21 cm 27 x 21 cm
1947 nº 3,6,7, 1948 nº 8-11, C.141
Voluntad Publicación anarquista Montevideo 40,5 x 29,5 cm
1951 nº 11-113, EI-4
Voluntad Publicacion anarquista Montevideo 39,5 x29 cm
1956 nº 1-5, 1957 nº 6-8,10-12, 14-17, 1958 nº 18, 20-29, 1959 nº 30-35, 39, 1960 nº
43,49,50, 52, nº 55,56,1962 nº 69,73,75, 1963 nº 79,85,86, 1964 nº 90, 1965 nº 101 EQ-4
Voluntad 32 x 21,5 cm
1972 nº 1, C.431
Voluntad Revista Anarquista Ateneo libertario de Ponferrada 21,5 x 15,5 cm
1981 nº 2 C.175
Voluntad Por la Comunidad de la especie Humana Barcelona 30,5 x 21 cm
1986 nº 1-4, C.590
Voluntad Trabajadores gráficos anarquistas Buenos Aires
1985 nº 1,2, 1986 nº 3,4
C.976
Voluntad Circulo Castilla Leon Barcelona 30 x 21 cm
1990 nº 5, 1991 nº 6, 1992 nº 7, C.759
Voluntariat Butlletí del congrés català del voluntariat Barcelona 29,5 x 21,5 cm
1995 nº 1,
C.767
Voluntario de la Libertad, El: Periodico politico de costumbres e intereses locales,
Villafanca, 43x32 cm.
1869 nº 15 (6 de junio) EJ-2
Volunter for Liberty, The: Organ of the International Brigades, Barcelona 35x25cm,
32x24’5 cm.
1938 nº 3, 7-13,15,16,19,20,23,25,28-33, 35, EI-4
Volunter for Liberty, The: Organ of the International Brigades:
1949 Fotocopia del facsimil fet el 1949 a New York pels veterans de la Abraham Lincoln
Brigade C.717
!Volvere!: Dios Patria Rey Portavoz de las Juventudes Carlistas, Madrid, 32x22cm.
1948 nº 3 (mayo).1953 nº 104, 111, 114, 115, 1954 nº 124, 131, 133, 136, 137, C.124
Volveremos: CNT Boletin de Informacion, Confederacion Nacional del Trabajo en
Venezuela, Caracas, 33x24 cm.
1964 nº extra (1o mayo) C.516
Vortice: Doctrina e Informacion, Barcelona 28x21 cm.
1962 nº 1,2, 1963 nº 3,4, C.325
Vota PSUC Ja ens coneixes. PSUC Poble Sec Barcelona 44 x 30 cm
1979 nº 0
C.1035
Voz: Periodico Juvenil del Circulo “Navarra”, OJE, Barcelona, 31’5x21’5 cm.
1970 nº 1, 1971 nº 2, 1972 nº 3-5, C.141
Voz Anarquista Grupo editor Aderente ao MLP Internacional Anarquista FAI AIT
Almada Portugal 42 x 30 cm
1975 nº 3,7, 1976 nº 13, 14, 1978 nº 36,37, 1979 nº 38-45, 1980 nº 46-50,52, 1981 nº 5358, 1982 nº 59-63, 65,66, EI-7
Voz anticapitalista Kolectivo barricada anticapitalista
2003 nº 1, C.978
Voz de Aragon, la: Diario grafico independiente Zaragoza 42,5 x 31 cm
1935 nº 2961, 2979, EB-4
Voz del artista, la Agrupacion sindical de artistas de circo variedades y folklore de
Barcelona 28 x 22 cm
1976 nº 3, C.546
Voz del auto, la LCR IV Internacional Bilbao 29,5 x 21 cm
1980 nº 1, C.1035
Voz de los Barrios, Barrios obreros zona norte Barcelona
1973 nº 3-6, 1974 nº marzo “el capitalismo sigue asesinando, no s/d “Hace un ano” C.136
Voz de los Barrios Periodico de la organizacion de lucha Nueve Barrios Barcelona
1976 nº 1,3,4, C.085
Voz de Bruselas Publicacion Ibero americana bilingue, Bruselas 36’5 x 27’5 cm
1931 nº 3 EK-3
Voz del campo, la partido Comunista de España 30 x22 cm
1963 nº 2 copía 1965 nº 4,
C.146
Voz del campo canario 31,5 x 21,5 cm
Años 50? Nº 1
C.555
Voz de Canarias Libre , la Emisora del movimiento para la autodeterminación y la
independencia del archipielago Canario (MAPAIAC) Barcelona 32 x 22 cm
1977 n º 1-3,
C.590
Voz del censurado,la Colexctivo libertario lucha social Alcobendas Madrid 21 x 30 cm
1999 ºn 4
C.846
Voz de CLUEA, la: Valencia 27x21’5 cm.
1937 nº 15 (abril) C.290
Voz de la CNT AIT, La: Organo de la CNT de Espana en el exilio, Buenos Aires, 40’5x29
cm
1958 nº 5 (Julio) EI-4
Voz del Comercio, la Sindicato del comercio CNT Madrid
1978 nº 0 C.1014
Voz Comunista, la Portavoz de la Oposicion de Izquierda del Partido Comunista de
España 31x21’5 cm Ciclostil
1973 nº 1, 1974 nº 5, 1976 nº 14, 16, 19,20, 1977 nº 21,22, C.129
Voz Comunista, la órgano del comité central del Partido comunista de los trabajadores
antes OPI
1977 nº1,2, n4 (septiembre), nº 4 (noviembre), Nºpacto social, nº Ganar los estatutos para la
izquierda, 1978 nº 7-9,11, 15 ,16, 1979 nº març
C.1040
Voz Confederal, La Portavoz de los Sindicatos de la CNT de Cataluna, Barcelona,
50’5x35’5 cm. 44x32 cm.
1934 nº 2-6, 10, 1935 nº 1,4-7, EK-2
Voz confederal, la federación Confederación nacional del Trabajo AIT Barcelona 22 x 16
cm
1978 nº 0 C.165
Voz Confederal, La: Organo de la Regional de Euzkadi CNT
1946 nº 2,3, 1947 nº 6 C.114
Voz Confederal, La: Organo de la Regional de Euzkadi CNT 21x 14 cm
1963 nº 1,
C.114
Voz Confederal de Rubi, la Federacion Confederacion Nacional del Trabajo AIT Rubi
29,5 x 21 cm des de el número 20 CGT
1980 nº 0-2, 1981 nº 3-8. especial 27 maig, 1982 nº especial ANE, 11, 1987 nº 14-16, 1988
Nº 17-18, 1989 nº 19-21, 1990 nº 22, , C.165
Voz de Cordoba, la Diario independiente Cordoba 42x 29 cm
1981 nº 0 EI-3
Voz de España, la órgano adherido al partido Unión patriótica nacional Barcelona 44 x 32
cm
1924 nº 7 EB-4
Voz de España, la Propaganda republicana dels feixistes Barcelona
1938 nº 1-3, 31-33,39,47-50,52,59,67,76,79,80, 92-95,97-99.107,108, 121, 141-147,150,
1939 nº 151,152,160, C.717
Voz de España, La: Por Dios, por España y por Franco. San Sebastián, 47x31cm.
Tipografía.
1937 nº305,344. 1939 nº 782,814. EI-4
Voz de España, La: (antes “Voz de Madrid”) Organo de la Federacion de Espanoles
Residentes en Francia. Paris, 56’5x45’5cm. Tipografia.
1945 nº 34, 1946 nº 87, 1947 nº 100-102,106,107,110,116,117,120. 1948 nº 122-125, 127,
128, 130, 132. 1949 nº 133-135,137,138,140. 1950 nº 142-147. 1951 nº 148-155. 1952 nº
156-162. EI-6
Voz de la FAI de Cataluña, la FAI 21,5 x 15,5 cm
1981 nº 1, C.165
Voz de la FAI FAI IFA 31,5 x 21,5 cm
1979 nº 0 , no s/d (5 diciembre) C.165
Voz del Gueto organo de expresion del ateneo libertario de la Verneda. Barcelona
1994 nº 1 C.830
Voz de Ibiza, la Ibiza 42x 32 cm
1929 nº 1990 EI-5
Voz de la Joven guardia roja, la Revista de la joven guardia roja de Espana 31,5 x 21,5
cm
1976 no 1,2, 1977 no 12, C090
Voz del ladrilleto, la Vocero del sindicato de obreros ladrilleros y resistencia adherido a la
CGt Anarquistas Santiago Xile 38,5 x 27,5 cm
1945 nº 3 EI-3
Voz Libertaria Ateneo libertario Francisco Ituralde Ferrol A Coruna
2000 nº 2, C.959
Voz del movimiento calvinista reformado en España Sabadell 31,5 x 21,5 cm.
1980 nº 1 C.372
Voz de la mujer periódico comunista anarquice Buenos Aires
1896 nº1-8, 1897 nº 9, C.984
Voz Obrera Accion comunista Carnieres Belgica 39,5 x 27 cm.
1968 nº 1-3, 1969 nº 4, EL-5
Voz Obrera Accion comunista Manheim RFA 29,5 x 21 cm
1969 nº 5-8, C.140
Voz Obrera Accion comnista Frankfurt RFA 21x 15 i 29,5 x 21 cm
1973 nº 19-24, 1974 nº 26,27,31, 1976 nº 50,53, C.140
Voz Obrera Accion comunista Barcelona 29,5 x 21 i 31,5 x 21,5 cm
1970 nº 9-12, 1971 nº 13-15, 1972 nº 16-20, 1973 nº 21-25, nº 26-29, 31,32,34, 1975 nº 3538,40-43, 1976 nº 44,45,50-53,55-57, 1977 nº 58,59,62,68, 1978 nº 69, C.140 i EL-2
Voz obrera, la partido Obrero Revolucionario de España Liga Internacional de
reconstrucción de la IV Internacional 31x 21,5 cm
1975 n º 1-4 nº “especial dirigido a los trabajadores de Griferia Buades”, nº especial
dirigido a los obreros de astilleros Palma”
C.283
Voz Obrera Portavoz comisiones obrera Murcia
1980 nº 1,
C.746
Voz del Obrero, la Boletín Grupo Mundo Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1978 nº 2
C.165
Voz del Paro, La Asamblea de Parados Montcada i Reixac La LLagosta
1976 nº 1, C.930
Voz de los presos políticos de la cárcel Modelo (Barcelona) 33,5 x 23,5 cm
Anys 70? Nº 8
C.165
Voz proletaria Partido Obrero revolucionario de España Barcelona
1975 nº 7,7,
C.090
Voz proletaria de Seat Órgano del partido Obrero revolucionario de España PORE
Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1974 nº 1
C.090
Voz del Pueblo,la Diario Democrático Madrid 36,5 x 27 cm
1855 nº 71
EI-3
Voz del Pueblo,la Semanario antifascista (anarquista) 45 x 32 cm
1936 nº 22
EI-3
Voz del pueblo canario, la Periódico del Movimiento de Izquierda revolucionaria del
Archipielago Canario (MIRAC PUCC) 31,5 x 21,5 cm
1982 n1 esp. Octubre
C.545
Voz de Sayago,la Publicación independiente de la coordinadora de pueblos del bajo Duero
Zamora 41 x 29 cm
1994 nº 1,
C.742
Voz sin amo, la Institut cultural popular de Sant (Ateneu Llibertari) 32,5x 22,5 cm i 29,5 x
21,5 cm
1977 nº con esta editorail pretendemos”, nº L’aparició del nostre portaveu”, nº Amnistia
Total desde las elecciones”, 1978 nº “el próximo día 1 de diciembre”, 1980 “un colectivo
de personas del barrio”, 1981 nº Hemos cumplido ya un año de ayuntamiento” C.166
Xiana Revista de mujeres, Ajoblanco, Barcelona
1978 nº 1 (agosto- Octubre) EI-5
Yesca Semanario del Comite Central del Partido de los Trabajadores Madrid 31,5 x 30 cm
1979 nº 0-3, 6 EB-2
Youth of Ukraine, The: Ukrainian Socialist Youth, London, 29x 21 cm.
1952 nº 1, C.779
Z Magazine Boston USA
1991 nº 1,4,5,7-9,11,12, 1992 nº 7,8,11, 1993 nº 1,3,4,6, C.973
Zapa Historias para no dormir
Anos 70 nº 1 “El mercado”, nº 2 “ !Aquí hay que liarla!”, nº 3 “El barrio”, C.136
Zaranda Revista libertaria de Andalucia Sevilla 29x21 cm
1979 nº 0 C.165
Zazpiak Bat: Eskual Etxea. Bordeaux 27x21cm.
1966 nº5, 1967 nº 6,7.
ZB Wiener alternativen Wien Austria 29,5 x 21 cm
1977 nº 7 C.426
Ze Curioso ADC Sao Paulo 20,5 x 15 cm
1953 nº 3, 1954 nº 7, 11 C.352
Zitzania Col·lectiu de contrainformació Barcelona
1998 nº 0-2,
C.830
Zizaña Boletín de expresión comunicación antiautoritario Logroñoa 15 x 21 cm
1994 nº 0-2, 1995nº 3-5, 1996 nº 6,7, 1997 nº 8,
C.830
Zona Abierta Madrid 23,5 x 16,5 cm
1974 nº 1,2, 1975 nº 3,4, 1976 nº 5-8, 1977nº 9-13, 1978 nº 1978-17, 1979 nº 18-22, 1980
nº 23, C.869, 892
Zona Universitaria Coordinadora d’estudinats universitaris de Barcelona 28 x 21 cm
1979-80 nº 1,
C.516
Zorro, el Barcelona 31,5 x 21,5 cm
1974 nº 3, 1975 nhº 5, 1976 nº 6,7, 1977 nº 8, 9, nº el zorro se presenta a oposiciones
C.165
Zuda, La: Butlleti del Orfeo Tortosi, Tortosa,
1915 nº 23, 28, 30, 1917 nº51 1918 nº 66, 67, 1920 nº83-90, 1921 nº 91,92,94-96, 99-102,
1925 nº142, 143, 1926 nº 146, C.716
Zumbon Confederación Nacional del Trabajo AIT Toulouse 32 x 24 cm
1966 nº 1
C.217
Zut Stampa alternativa Roma
1976 nº abril “Di questo” 1977 nº gener “Nevermore work”, nºabril nella rivoluzione, EI-3
Zutik Euskadi Ta Askatasuna 31 x 21,5 i 29,5 x 21 cm
1967 nº 48, 1969 nº 65, 86,
C.108
Zutik Askatasuna ala hil (Militar V) 23 x 15,5, cm
1970 nº 57-60,
c.108
Zutik Euzkadi ta askatasuna
1971 nº 54, 1973nº 55, 1975 nº 68,
C.108
Zxuzen
1972 nº 1
CIRCULARES
-Circular: Confederación Nacional del Trabajo, comisión de relaciones Región
Parisina, Paris ciclostil
1955 nº 1 (11 marzo), nº 48 (16 sept.) nº 1 (4 dic.) 1956 nº Carta C. (26 sept) nº 1(28 sept)
C.530
-Circular Confederación Nacional del Trabajo, comisión de relaciones Zona Norte
Paris ciclostil
1961 nº 6 (25 Jul) C.531
-Circular Asociación Internacional de Trabajadores Toulouse Ciclostil
1963 nº 1 (agost) C.531
-Circular Confederación Nacional del Trabajo Comité Nacional En un lugar de
España ciclostil
1966 nº 3 (26 mar) C.531
-Circular Asociación Internacional de Trabajadores Secretariado Francia Ciclostil
1972 nº 1 C-informativa 1 (mar), nº C-de organización 1 (mar) C.522
-Circular Confederación Nacional del Trabajo Comité Nacional Secretariado
Permanente Madrid ciclostil
1981 nº 1 (3 ene) C.518
-Circular Confederación Nacional del Trabajo comision de relaciones Zona Norte
Paris ciclostil
1971 nº 1 (26 dic) 1972 nº 2 (22 ene), nº 3 (3 mar) nº (25 mayo) nº 5, nº 7 (27 oct), nº 8 (12
nov), nº carta-c. (21 dic),1973 nº 12 (20 mayo),nº Carta-c (22 mayo), nº 13 (11 sept), nº 1
(12 nov), nº 2 (1 dic), nº carta-c. (1 dic), nº 3 (1 dic), 1974 nº 4 (15 ene), nº 5(5 feb), nº
carta-c. (15 feb) nº carta-c. (25 feb), 1976 nº carta-c. (22 ene), nº 1 (2 feb), nº 2 (28 feb) nº
carta-c.(20 mar) nº 3 (7 mayo), nº 4 (2 jun) , 1977 nº 1 (2 abril) nº carta-c. (2 abril), nº 2 (21
mayo), nº 3 (18 jun), nº 1 (10 sept) nº carta-c. (27 dic), 1978 nº 1(15 ene), no 3 (30 abril) no
5 (6 mayo), nº 6 (16 sept), nº 7 (25 oct) nº carta-c. (23 dic), 1979 nº 1 (6 ene), nº 2 (17 feb),
Nº V!Carta-c. (3 mar), nº carta-c. (7 sept), nº carta-c. (12 nov), nº carta-c.(30 dic), 1980 nº
carta-c.(29 mar), nº carta-c.(4 jun), nº carta-c.(24 jun), nº carta-c.(13 sept), nº 1 (nov), nº 2
(13 dic), 1981 nº 3 (8 ene), nº 4 (8 ene) nº 6, no 8 (2 oct), 1982 nº carta-c. (23 jul), nº 5 (6
nov), 1983 nº 10 (10 jun) C.522 y 520
-Circular Confederacion Nacional del Trabajo FL Montreal, Montreal Mecanografiado
1964 nº c-informativa 3 (1 ene), nº 4 (mayo) C.530
-Circular Grupos de Presencia Confederal y Libertaria Comision de Relaciones
Toulouse Ciclostil
1969 nº 1 (28 jun), 1970 nº carta-c.(12 ene), nº carta-c. (8 mar), nº carta-c.(25 mayo), nº 1
(1 jul) nº carta-c.(1 oct), 1971 nº carta-c.(10 ene), nº carta-c. (12 feb), nº c-convocatoria(30
mar), nº 1 (19 jul), nº 2 (20 oct), nº 3 (9 dic), nº 4 (29 dic) 1972 nº 2 (26 mar), nº 6 (18
abril), 1974 nº 4(10 ene), nº 5 (10 mar), nº 6 (3 mayo), nº 9 (17 dic), 1975 nº 10 (20 mar), nº
11 (19 jun), C.530
-Circular Comisión organizativa de la conferencia del Movimiento Libertario Español
Toulouse Ciclostil
1974 nº 1 (13 abril), nº 2 (11 jun) C.530
-Circular Movimiento libertario español en Francia CNT Comité Nacional Toulouse
ciclostil 26,5 x 21 cm
1945 nº 20 (17 ene), nº carta-c. (27 jun) C.413 y 530
-Circular Movimiento libertario espanol en Francia CNT Comité Nacional Toulouse
ciclostil
1945 nº 42 (8 agos), nº 43 (9 agos), nº 44, nº 45 (5 sept), nº 46, nº 48 (18 sept), nº 49 (19
sept) nº 50 (21 sept), nº 52, nº 53 (10 oct), nº 54 (1 nov), nº 55 (12 nov), nº 56 (15 nov), nº
57 (8 nov), nº 60 (19 nov), nº 63 (20 dic), nº 64 (29 dic) 1946 nº 66 (9 ene) , 1947 nº 125 (3
mayo), 1948 nº Carta-c.(11 nov), nº 35 (10 nov), nº 36 (12 nov), C.497 y 530
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1951 nº 4 (22 dic), 1952 nº 8 (28 feb), nº 9 (14 mar), nº 2 (18 ago), nº 3 (18 ago)nº 4 (6
sept), nº 5(6 sept), nº8 (28 sept), nº 12 (4 dic), 1953 nº 20 (8 jun), nº 6 (25 sept), nº 8 (30
sept), nº 9 (30 sept), nº 13 (2 ene), nº 14 (12 feb), nº 15 (28 feb), nº 16 (8 mar), nº 17
(mar), nº 8-carta(30 sept), nº 10 (18 sept), nº 11 (3 dic), 1954 nº 13 (2 ene), nº 14 (11 ene),
Nº 15 (16 ene), nº carta circular (7 feb), nº 17 (27 mar), nº carta-c. (4 mar), nº 18 (9 abril),
nº19 (1 mayo), nº carta-c. (12 mayo), nº 20 (1 jun), nº 21 (1 jun), nº carta-c.(12 jun), nº
cartac.(14 jun), nº 22 + anexo (15 jun), nº 23 (17 jun) nº carta-c.(5 jul), nº carta-c.(11 jul),
nºcarta-c. (28 agos),nº 1 (10 sept), nº 5 (26 nov), nº 6 (27 nov), nº 7 (28 nov), nº carta-c.(29
nov), 1955 nº 8 (24 feb), nº 9 ( 1 mar), nº 14 (9 mayo) nº 16 (25 mayo), nº 17 (28 mayo), nº
18 (31 mayo), nº 19 (30 mayo), nº 21 (16 jun), nº carta-c. (3 sept), nº carta-c.(21 sept)
C.479 ,528, 530
-Circular Confederacion Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1955 nº 3(2 oct), nº 4 (7 oct), nº 5 (25 nov), 1956 nº 6 (15 ene), nº 7 (16 ene), nº carta-c(17
ene), nº 8 (20 feb), nº 9 (20 feb), nº 12 (8 mar), nº 13 (10 mar), nº 14 (2 abril), nº 15 (10
abril), nº anexo 15, nº carta-c.(23 abril), nº 18 (4 jun), nº carta-c.(18 jul), nº 1 (ago), nº 2 (10
sept), nº 3 (sept), nº 4 (25 sept), nº 5 (5 oct), nº 7 (14 nov), nº 8 (26 nov), nº 9 (8 dic), nº
catrta-c (15 dic), nº 10 (15 dic), 1957 nº 11(16 ene), nº 12 (24 ene), nº 13 (2 mar), nº 14 (2
mar), nº 15 (5 mar), nº 16 (24 mar), nº 17 (27 mar), nº anexo 17 (29 mar), nº 18 (30 mayo),
nº 19( 6 jun), nº 20 (17 jun), nº 21 (20 jun), nº carta-c.(23 sept), nº 1 (25 sept), nº 2 (25
sept), nº carta-c.(14 oct), nº carta-c.(16 oct), nº 3 (18 oct), nº 4 (15 nov), nº 5 (25 nov), nº
carta-c (30 nov) nº 6 (10 dic), 1958 nº carat-c.(16 ene), nº 9 (5 mar), nº c.interna (7 mar), nº
11 (22 mar), nº 12 (28 mar), nº 13 (28 mar), nº 14 (17 abril), nº c.interna(21 abril), nº 17 (14
mayo), nº c.reservada (20 mayo), nº 18 (22 mayo), nº 19 ( 9 ago), nº carta-c(20 sept) nº
carta-c(23 sept) nº 20 (8 oct) nº anexo al 20, nº 22 (28 nov), nº 23 (3 dic), nº 7 (28 dic)
C.530, 484., 482
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1959 nº 25 (30 ene), nº 26(2 feb), nº 27 (5 mar), nº 28 (4 mar), nº 29 (6 mar), nº 1(13 mar),
Nº 2 (26 mar), nº 4 (29 abr), nº 5 (8 mayo), nº 6 (16 mayo), nº 8 (20 jun), nº 9 (22 jun), nº
11(14 agos), nº carta-cir (15 agos), nº 11 (23 Oct), nº 13 (4 nov), nº 14 (25 nov), nº 15 (11
dic) 1960 nº 17 (4 ene), nº 1 (12 ene), nº 2 (25 ene), nº 3 (29 ene), nº 4 (12 feb), nº 5 (26
feb), nº7 (20 mar), nº 8 (26 mar), nº 9 (29 mar), nº 10 (4 abr), nº 11 (18 abr), nº 12 (6 mayo)
nº supl 12, nº 13 (8 jun) , nº 15 (14 jun), nº 16 (21 jun), nº 17 (15 jul), nº 1 (agost) nº carta
cir (4 agost) nº 2 (15 sep), nº 4 (24 sept), nº 5 (25 sept), nº 6 (24 nov) nº 7 (9 dic) nº 8 (s/d)
1961 nº 9 (31 ene) nº 12 (17 feb), nº 15 (3 abr) nº anexe 1,2,3,4,, nº 16 (20 abr) nº 17 (30
mayo) nº 18 (1 jun), nº 19 (5 jun) nº 21 (11 agos), nº 1 (13 oct), nº 2 (7 nov), nº 3 (10 nov),
nº 4 (20 nov) + anexe 1,2,3,4, nº 5 (2 dic), nº 8 (20 dic), 1962 nº 20 (29 sep), nº 2 (14 oct),
nº 3 (15 oct), nº 4 (14 oct), nº (31 oct), nº 6 (9 nov), nº 7 (15 nov), nº 8 (30 nov), nº 9 (8
dic),1963 nº 12 (25 feb), nº 13 (26 feb), nº 15 (30 abr), nº 16 (5 mayo), nº 17 (8 mayo), nº
18 (27 mayo),nº 20 (28 jun), nº 22 (3 agos), nº 25 (13 sept), nº 26 (21 sept), C.482 C.531
carta circular 4 agost del 60 en C.530
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1965 nº Carta convocatoria (30 abril) nº carta-informe (octubre), nº Carta informe (30
noviembre), C.531
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1966 nº carta circular (27 abril) 1967 nº carta circular informe (febrero) C.530
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1969 nº carta circular informativa (2 mayo), nº 21(7 mayo), nº 22 (3 junio) 1970 nº 7 (10
junio) nº carta circular (23 noviembre) 1971 nº 16 (31 mayo), nº 17 (2 junio), nº 17 (25
julio) nº 18 (31 agosto), nº 1 (28 octubre), nº carta circular (7 Noviembre), nº 2 (11
noviembre) nº Carta circular (30 noviembre), nº carta circular (2 diciembre) C.480, 520 y
522
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1972 nº carta circular (21 enero), nº carta circular(13 febrero), nº 3 (8 marzo), nº carta
circular (12 marzo), nº carta circular (18 abril), nº 4 (2 mayo), nº 5 (10 mayo), nº 6 (agosto),
nº carta circular (1 setiembre), nº 7 (25 octubre), nº 8 (26 octubre), nº carta circular (30
octubre) nº 9 (18 noviembre) nº carta circular(28 noviembre) C.522
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1973 nº 10 (16 enero), nº 13 (27 mayo), nº carta circular (29 abril) nº 14 (1 junio) nº carta
circular (19 junio) nº carta circular (20 junio) nº carta circular (20 diciembre) nº 2 (28
diciembre) nº 3 (27 diciembre) C.480 y 522
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1974 nº 4 (5 enero) , nº carta circular (22 enero), nº carta circular (27 febrero), nº carta
circular (28 febrero) nº carta circular (26 marzo) nº carta circular (28 mayo), nº carta
circular (18 marzo), C.480 y 522
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1975 Carta circular (17 julio), nº 2 (26 octubre) , 1976 nº4 (14 enero), nº 5 (4 febrero), nº
carta circular (4 marzo) nº carta circular (5 marzo) nº carta circular (18 junio) nº 7 (3 abril)
nº carta circular (30 julio) nº carta circular (14 octubre) C.479 ,518,520,521 comprobar
ubicacion en ficha
-Circular Confederacion Nacional del Trabajo de Espana en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1977 nº 8 (17 enero), nº carta circular (17 enero), nº 9 (23 enero), nº carta circular (24
enero), nº carta circular (3 febrero), nº carta circular (22 febrero), nº carta circular (4 abril)
nº carta circular ( 9 mayo) nº carta circular (16 septiembre), nº 11 (6 octubre), nº carta
circular (16 diciembre) nº carta circular (27 diciembre), nº carta circular (28 diciembre)
C.520 y 518
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1978 nº 1 (9 enero), nº carta circular (21 enero), nº carta circular (13 febrero)+ anexo, nº
carta circular (21 marzo) + anexo, nº carta circular (1 mayo) nº carta circular (3 junio) nº
carta circular (7 julio) nº carta circular (26 agosto), nº carta circular (13 septiembre) nº carta
circular (8 diciembre) C.520 y 518, 522
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1979 nº carta circular (16 enero), nº carta circular (9 mayo) nº carta circular (19 julio) nº
carta circular (10 setiembre) C.520 y 522
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Toulouse Ciclostil
1980 Carta circular (18 enero), nº carta circular (2 febrero), nº 4 (13 febrero), nº carta
circular (26 febrero), nº carta circular (2 mayo), nº carta circular (17 agosto) nº 1 (26
octubre) nº 2 (27 octubre) nº 3 (5 noviembre) nº 5 (22 noviembre), nº 6 (16 diciembre) nº 7
(17 diciembre), nº 8 (26 diciembre), nº 9 (26 diciembre), nº 10 (26 diciembre) C.518, 520
y 521 comprobar ubicacion en ficha
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España en el exilio. Secretariado
Intercontinental Paris Ciclostil
1981 nº 11 (8 enero) nº 12 (17 enero), nº 13 (25 enero), nº 14 (4 febrero), nº carta circular
(24 marzo) nº 15 (6 abril), nº 16 (15 abril), nº carta circular (6 mayo) nº carta circular (15
mayo) nº 17 (17 mayo), nº 18 (29 mayo) nº carta circular (21 junio) nº 19 (28 agosto) nº 20
(10 septiembre) nº 21 (30 octubre) nº 22 (7 noviembre) nº 23 (27 diciembre) C.518 y 520
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España Regional del exterior (Exilio
confederal) Paris Ciclostil
1982 nº 24 (23 enero), nº 25 (16 febrero), nº 26 (7 marzo) nº 27 (20 marzo) nº 28 (7 abril)
Nº carta circular (12 abril) nº 29 (24 abril) nº 30 (22 mayo) nº carta circular (10 julio), nº 31
(20 junio ) nº 32 (9 septiembre) nº 33 (18 septiembre) nº 1 (5 diciembre) C.518 y 520
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España Regional del exterior (Exilio
confederal) Paris Ciclostil
1983 nº 3 (20 abril), nº 4 (21 junio) nº 5 (9 septiembre), nº carta circular (17 septiembre) nº
6 (28 septiembre) nº 8 (5 noviembre), nº 9 (19 noviembre) nº 10 (18 diciembre) C.518 ,
519 y 520
-Circular Confederación Nacional del Trabajo de España Regional del exterior (Exilio
confederal) Paris Ciclostil
1985 nº 2 (9 enero) C.520
-Circular FIJL En el exilio comisión de relaciones Toulouse ciclostil
1956 nº 9 (7 abril) C.484
-Circular FIJL En el exilio comisión de relaciones Secretaria de C y Propaganda
Toulouse ciclostil 27x21 cm
1956 nº 2 (9 diciembre) 1957 nº 3 (4 enero), nº 4 (14 enero), nº 5 (8 febrero), nº 6 (29 abril)
Nº 9 (2 agosto) C.353
-Circular FIJL En el exilio comisión de relaciones Secretario Toulouse ciclostil
27x21 cm
1957 nº 10 (10 septiembre) nº 12 (23 agosto) C.353
-Circular FIJL En el exilio comisión de relaciones Toulouse ciclostil
1958 nº 11 (27 septiembre) C.482
-Circular Comision de relaciones de la FIJL Paris ciclostil
1973 nº 1 (mayo) nº 2 (10 julio) C.467
-Circular Movimiento libertario español comité departamental Lot Garonne Agen
Francia Ciclostil
1944 nº carta circular (1 noviembre) C.530
-Circular Movimiento libertario español en Francia CNT comité departamental Tarn
& Garonne Montauban
1945 nº 44 (6 septiembre), nº carta circular (1 octubre) nº 45 (1 octubre) nº 46 (23 octubre)
Nº carta circular (24 octubre) C.467
-Circular Comisión relacionadora del núcleo Alto Garona (CNT) Toulouse ciclostil
1960 nº 4 (25 marzo) C.482
-Circular Confederación Nacional del Trabajo comisión de relaciones del nucleo Alto
Garona Toulouse ciclostil
1963 nº 4 (16 febrero) C.531
-Circular Confederación Nacional del Trabajo Comisión de relaciones del Núcleo Alto
Garona Gers Toulouse ciclostil
1965 nº carta circular (19 mayo), nº convocatoria (7 noviembre) C.531

Documentos relacionados

FEMINISMOS Y NEOMATTUShNISMOS

FEMINISMOS Y NEOMATTUShNISMOS '" RoNsrN, Francis (r98o), La grèae d¿s uentres, propagande nëo-mahl¡usienne et bøisse de lø natalité en France (xrN-xÍ siècles). AIT¡ier Montaigne, Pa¡ís; del mismo autor véase también nla classe ...

Más detalles