Feu clic aquí per descarregar-lo en format PDF

Comentarios

Transcripción

Feu clic aquí per descarregar-lo en format PDF
Programa
Electoral
300 propostes
per Abrera
Eleccions Municipals 2011
Maria Soler
la teva alcaldessa
Programa Electoral PSC Abrera 2011 1
EL TEU EQUIP
Estimo Abrera
i treballaré perquè sigui
un poble encara millor
Aquest és el Programa Electoral que el PSC d'Abrera
presenta a les properes Eleccions Municipals. És el
resultat del treball conjunt entre molts veïns i veïnes
que han aportat les seves idees, les seves propostes
i les seves il·lusions sobre l'Abrera dels propers anys.
És un programa amb més de 300 propostes que des
d'ara mateix es converteix en el nostre compromís amb
Abrera. El compromís de treballar fort perquè Abrera
sigui un poble encara millor.
Maria Soler, la teva alcaldessa.
Este es el Programa Electoral que el PSC de Abrera
presenta en las próximas Elecciones Municipales. Es
el resultado del trabajo conjunto entre muchos vecinos
y vecinas que han aportado sus ideas, sus propuestas
y sus ilusiones sobre la Abrera de los próximos años.
Es un programa con más de 300 propuestas que desde ahora mismo se convierte en nuestro compromiso
con Abrera. El compromiso de trabajar fuerte para que
Abrera sea un pueblo todavía mejor.
Maria Soler, tu alcaldesa.
Programa Electoral PSC Abrera 2011 3
JuntsPERSONES
per Abrera
Propostes prioritàries
1. NOU AMBULATORI.
Projecte de construcció d'un nou Ambulatori al centre del poble, a la
zona de la TEDSA, que garanteixi l'atenció sanitària als futurs creixements d'Abrera.
2. CENTRO LOGÍSTICO DE MERCADONA.
La implantación del Centro Logístico de Mercadona dará muchos puestos de trabajo para los vecinos y vecinas de Abrera. Contará con 700
trabajadores cuando esté a pleno rendimiento.
3. GENERACIÓ D'OCUPACIÓ.
Abrera gaudeix d'una ubicació immillorable a la xarxa viària catalana.
Ho aprofitarem per fomentar la implantació de noves empreses generadores d'ocupació als nostres polígons.
4. PROMOCIÓN ECONÓMICA
Mejoraremos el Servicio de Ocupación Local. Apostaremos por los planes de ocupación, las escuelas taller y la formación continuada. Creación de un Vivero de empresas y apoyo al comercio local.
5. PISOS PROTEGITS.
Sorteig de 21 pisos de lloguer i modificació del règim de compra a
lloguer amb opció a compra. Construcció de 38 noves vivendes a Can
Morral i 44 a Santa Maria.
6. NUEVA ESCUELA.
Se construirá entre la calle Esparreguera y la Travessera de Can Morral. Será la tercera escuela de Abrera.
9. REFORMA ESCOLA FRANCESC PLATÓN.
Les obres es desenvoluparan amb la màxima seguretat i coordinació.
Finalitzaran el novembre de 2012.
10. ESCUELA EN LA ZONA DE VILALBA.
Reclamaremos la construcción de una nueva escuela para los niños y
niñas de los barrios de Vilalba.
11. CAMPO DE FUTBOL DE CÉSPED.
Construcción de un nuevo campo de futbol de césped artificial, con
espacio para vestuarios y una amplia zona de aparcamientos.
12. AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL.
Ampliarem el Pavelló Municipal per millorar el servei i oferir espais a les
entitats esportives que l'utilitzen.
13. ANILLA DEPORTIVA.
Integrará los actuales y futuros equipamientos deportivos. Construiremos una pista polideportiva, unas pistas de pádel y un rocódromo.
14. PONT ENTRE EL NUCLI I ELS BARRIS DE VILALBA.
Reclamarem la construcció d'un pont urbà amb voreres i carril bici, que
travessi el Llobregat i comuniqui el nucli urbà amb la zona de Vilalba.
15. SUPRESIÓN DE LA C-55.
La C-55 es una carretera que nos estrangula como pueblo y nos ocasiona numerosos problemas. Eliminación de la carretera y conversión
en una calle del pueblo.
7. NOVA ESCOLA BRESSOL.
Construirem una nova Escola Bressol que ampliï l'oferta de places per
als més petits. Obrirà les seves portes el setembre de 2012.
16. SERVEIS SOCIALS.
Dotarem de més recursos econòmics els Serveis Socials per ajudar les
famílies que més ho necessiten. Millora de dependències per oferir un
millor servei als usuaris.
8. NUEVO INSTITUTO.
El actual Instituto pronto se quedará pequeño. Reclamaremos la
construcción de un nuevo lES para nuestro municipio.
17. INSTALACIÓN DE ASCENSORES.
Destinaremos 360.000 euros en ayudas para la construcción de ascensores en aquellos bloques de pisos que no tengan.
4 Programa Electoral PSC Abrera 2011
18. NUEVA RESIDENCIA GERIÁTRICA.
Proyectaremos la construcción de una nueva residencia geriátrica y
centro de día para la gente mayor de nuestro pueblo.
26. MEDI AMBIENT.
Promoure I'ús de les energies renovables, l'estaIvi energetic i el reciclatge de la materia orgànica. Preservar els espais d'interès natural.
19. NOU HOSPITAL DE MARTORELL.
Reclamarem la construcció d'un nou Hospital Comarcal a Martorell, accessible des d'Abrera i amb suficients places d'aparcament.
27. PIC-NIC EN CAN MORRAL.
Restauración de la Masía de Can Morral para convertirla en un equipamiento dedicado a la Cultura, a la Formación i al Medioambiente, con
un Museo del Pueblo. Habilitaremos un espacio de pic-nic.
20. ATENCIÓN SANITARIA NOCTURNA.
Queremos que nuestro ambulatorio ofrezca atención sanitaria toda la
noche y disponga de más servicios y especialistas, sobretodo pediatras. Pediremos actividades de rehabilitación ambulatoria.
21. POLICIA LOCAL.
Millora dels recursos humans, tècnics i professionals de la Policia Municipal. Dotació de nous mitjans motoritzats. Millora de les instal·lacions
i aposta per una policia de proximitat.
22. PLAN DE MEJORA DE CALLES.
Iniciaremos un programa de mejora general de las calles del núcleo urbano y de los barrios. Implicará el reesfaltado de calzadas agrietadas,
la señalización y el arreglo de aceras en mal estado.
23. MILLORA DE PARCS INFANTILS.
Renovació dels parcs infantils del carrer Sant Ermengol, Les Moreres
i La Florida. Millora del parc del passeig de l'Estació, prop de la zona
de la TEDSA.
24. MEJORA DE ESPACIOS URBANOS.
Proyecto de mejora de la Plaza de la Iglesia, el aparcamiento del Torrentet, el Barrio antiguo y la calle Cardoner. Mejoraremos la plaza Rafael Casanovas, la Doctor Trueta y el acceso al Cementerio municipal.
25. MÉS PER ALS NOSTRES BARRIS.
Millora dels Casals Socials i de les zones esportives de tots els barris. Renovació dels aparells infantils de diversos parcs. Renovació de
l'enllumenat. Ampliació de camí que uneix els barris de Vilalba.
28. PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC.
Potenciarem el nostre patrimoni històric amb la millora de la Plaça de
l'Església i Safareigs municipals, estudi del castell de Voltrera i recuperació de l'entorn històric de Sant Hilari.
Junts per Abrera
Propostes prioritàries
29. CASAL DE JOVES.
Dinamizaremos el Casal de Joves como espacio de encuentro de todos los jóvenes de Abrera. Contará con una programación estable de
talleres y actividades.
30. MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC
Negociarem amb ATM, Hispano Igualadina i MonBus una millora de
les freqüències de pas i parades de les línies d'autobusos. Millora del
servei del Bus urbà.
31. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Fomentaremos la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La revisión del Plan General, la Comisión de la Festa Major Jove y el
Consell de les Dones serán ejemplo de ello.
32. NOVES TECNOLOGIES.
Pressionarem a Telefònica perquè millori l'accés a Internet als barris.
Nova pàgina Web que permeti la realització de tràmits electrònics.
Demanarem a la Generalitat de Catalunya
que compleixi tots els compromisos amb Abrera.
Programa Electoral PSC Abrera 2011 5
Persones
Educació
L’Educació no admet retallades.
Demanarem a la Generalitat que
compleixi els seus compromisos.
Reclamarem la construcció d’una nova Escola de primària al
barri de Can Morral. Serà la tercera Escola d’Abrera.
Reforma de l’Escola Francesc Platon Sartí. Les obres es realitzaran
amb la màxima seguretat i coordinació.
Demanarem que la quarta Escola d’Abrera es construeixi als barris de
Vilalba. Reclamarem a la Generalitat que respecti aquest compromís.
Reforma Escola Francesc Platon
Necessitem que es construeixi un nou Institut d’Educació
Secundària. L’Ajuntament ja ha cedit els terrenys per fer-ho possible.
Construirem una nova Escola Bressol municipal amb més de 100
places per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Obrirà les portes el 2012.
Continuarem subvencionant la meitat del cost del llibres de text
als nens i nenes del nostre poble.
Ampliarem el període de Casal d’Estiu per tal d’adaptar-lo a les
necessitats dels pares. Tornarem a organitzar el Casal de la Setmana Blanca si
és necessari.
Assumirem el cost del Bus escolar que utilitzen els nens i nenes dels
barris més allunyats.
La crisi afecta les nostres famílies. Ampliarem la dotació econòmica de
les ajudes per a menjador i llibres de text de les Escoles d’Abrera.
Projecte de la Tercera Escola
El Consell Escolar Municipal serà un àmbit de reflexió conjunta entre tots
els agents responsables de l’Educació a Abrera.
Continuarem donant suport econòmic i logístic a les AMPAS de tots
els Centres Educatius del poble.
Col.laborarem en el projecte de Diversificació Curricular de
l’Institut per tal de reduir el fracàs escolar.
Fomentarem el programa Abrera Educa per tal d’ajudar a pares i mares
en la tasca d’educar els seus fills.
L’Escola de Música compta amb un magnífic equipament al Centre Polivalent.
Apostarem perquè pugui desenvolupar més i millors activitats.
Fomentarem l’Escola d’Adults millorant les seves instal·lacions i equipantla amb aparells informàtics i de projecció.
Nova Escola Bressol
6 Programa Electoral PSC Abrera 2011
Treballarem amb el Consorci de Normalització Lingüística per
millorar el coneixement del català. Fomentarem les Parelles Lingüístiques.
La implantación del Centro Logístico de Mercadona dará muchos
puestos de trabajo a los vecinos y vecinas de Abrera. Contará con 700
trabajadores cuando esté a pleno rendimiento.
Firmaremos convenios con las empresas existentes y de nueva implantación
para que los puestos de trabajo sean preferentemente para vecinos y
vecinas de nuestro pueblo.
Potenciar el apoyo a los nuevos emprendedores en el momento
de crear una empresa.
Favoreceremos la implantación de pequeños talleres en
nuestros polígonos destinados a emprendedores. En Can Vilalba
industrial permitirán la implantación de pequeño comercio.
Favoreceremos la implantación de empresas de todos los sectores
industriales que dinamicen, diversifiquen y den ocupación.
Creación de un Vivero de empresas para autónomos y emprendedores
con el objetivo de fomentar la existencia de nuevas actividades
empresariales.
Crear un banco de datos sobre características y disponibilidad de
nuestros polígonos para facilitar la implantación de empresas generadoras
de empleo.
Apuesta por el comercio local mediante normativas urbanísticas
que potencien la existencia de bajos comerciales en los ejes cívicos
del pueblo.
Completaremos la urbanización del suelo industrial de Abrera tanto en
el Polígono Barcelonés, como en Can Sucarrats y Can Vilalba.
Facilitaremos la apertura de nuevos negocios y comercios
simplificando los trámites y acortando los tiempos de autorización.
Apoyaremos el Servei d’Ocupació Local para que ayude y oriente a las
personas desocupadas a encontrar trabajo.
Fomentaremos la adjudicación de nuevos puestos de venta en
el Mercado Municipal para que se convierta en un espacio
dinamizador del comercio de Abrera.
Mejoraremos el sistema de información sobre empleo tanto en el núcleo
urbano como en los barrios.
Apostaremos por los planes de ocupación, las escuelas taller y la
formación continuada para quienes buscan trabajo.
PERSONES
Ocupación
La lucha contra el paro es una prioridad.
Crearemos ocupación y ayudaremos a las
personas desocupadas a encontrar trabajo.
Apoyaremos a la Associació d’Empresaris i Comerciants
d’Abrera y a la Associació de Comerciants del Mercat
Municipal.
Nuevo Centro Logístico de Mercadona
Programa Electoral PSC Abrera 2011 7
Persones
Servicios Sociales
La crisis ha afectado a nuestras familias. Aumentaremos los
recursos de los Servicios Sociales para poderlas ayudar de
manera rápida y efectiva.
Mejora de las instalaciones de Servicios Sociales para
ofrecer una mejor atención a los usuarios.
Ampliación de las ayudas a las persones que más lo
necesitan. Garantizaremos una distribución justa y transparente
de las mismas.
Continuaremos trabajando con Cáritas y Cruz Roja en el reparto
de alimentos. Fomentaremos la existencia de un grupo de
voluntarios para estas tareas.
Proyecto de construcción de una nueva Residencia y Centro
de Día para nuestros mayores.
Máximo apoyo a los programas de atención a los mayores
(Casal d’Avis, Residencia Geriátrica, Centro de Día,
Teleasistencia y Atención Domiciliaria).
Salud
La salud no admite recortes.
Pediremos a la Generalitat que
cumpla sus compromisos.
Proyectaremos la construcción de un nuevo Ambulatorio en el
centro del pueblo, en la zona de la TEDSA, para dar respuesta a futuros
crecimientos.
Mejora del Ambulatorio de Abrera para que gestione mejor las visitas,
ofrezca una atención sanitaria 24 horas e incorpore mayor número de
especialistas, sobretodo en pediatría.
Apostaremos por una atención sanitaria de proximidad mejorando el servicio
de los Ambulatorios de Can Vilalba y Santa Maria.
Pediremos que Abrera pueda acoger actividades de rehabilitación
ambulatoria para evitar desplazamientos.
Exigiremos a la Generalitat que construya un nuevo Hospital en
Martorell en un espacio bien comunicado con Abrera y con aparcamiento
suficiente.
Mejorar el servicio de urgencias de las Farmacias y apostar por
conseguir una farmacia de guardia permanente.
Pondremos todos los medios técnicos necesarios para la
implantación de la Ley de la Dependencia.
Desarrollaremos programas de fomento de la salud como Tot l’Any
Salut, en los que implicaremos a todas las entidades del pueblo.
Apostaremos por el Centre Obert como espacio de atención
personalizada a los chicos y chicas que más nos necesitan.
Apoyar la creación de una asociación para familiares y enfermos de
Transtorno Mental Severo para luchar contra el riesgo de exclusión
social.
Trabajaremos a favor de la plena igualdad entre hombres
y mujeres con la ayuda de las asociaciones Dones i Futur y
Abrera contra la Violència de Gènere.
Implementaremos el Protocolo de Atención a las víctimas
de Violencia machista, que coordina todos los agentes
implicados en la prevención, detección y tratamiento de la violencia
de género.
Creación del Consell de les Dones, con el objetivo de fomentar
la participación de las mujeres y trabajar contra la discriminación
por razón de sexo.
Continuaremos trabajando en programas de ayuda a la infancia, a
la adolescencia y a la familia, como Abrera Educa, Cabalbaix,
Servicio de Atención Domiciliaria y Xec-Servei.
También programas de información destinados a evitar el
consumo de drogas, la práctica del sexo sin protección,
la ludopatia, eI alcoholismo y el tabaco.
8 Programa Electoral PSC Abrera 2011
Apoyaremos a las entidades que trabajan sobre temas de salud, como la
Asociación de Fibromialgia y Fatiga crónica de Abrera.
Endureceremos las sanciones a los propietarios de perros que estén
obligados a llevarlos atados y a los que no recojan los excrementos de los
animales.
Apoyaremos a la associación Amics acollidors dels Animals en su
tarea de controlar las colonias de gatos urbanos.
Controles efectivos de desratitzación y desinsectación.
Desarrollaremos programas específicos contra el mosquito tigre y la
procesionaria.
Incrementar la frecuencia de las inspecciones sanitarias en los
establecimientos públicos, especialmente en control de alimentos y
bebidas.
Aumentar la frecuencia de limpieza de los jardines, parques y
calles de Abrera.
PERSONES
Seguretat
Millora dels recursos humans, tècnics i professionals de la Policia
Municipal. Dotació de nous mitjans motoritzats.
Millora de les instal.lacions de la Policia Municipal d’Abrera per tal de
poder donar un millor servei.
Augmentar el nombre d'efectius al carrer per tal de donar major cobertura a
tot el municipi.
Apostar per una policia de proximitat que faci serveis a peu en zones estratègiques
com ara places, parcs infantils i espais propers a les Escoles.
Ambulatori d'Abrera
Fomentar la creació d’agents cívics voluntaris que recullin informació sobre
anomalies que es puguin observar al nucli urbà i als barris.
Treballar conjuntament amb el grup de voluntaris de Protecció Civil en
tasques de protecció i seguretat del nostre poble.
Millorar la col·laboració amb altres cossos policials i de seguretat. La Junta de
Seguretat Local és el marc adequat per la presa de decisions en aquesta
matèria.
Millora de la sensació de seguretat ciutadana no només a través de I’augment
d’efectius policials, sinó tambié mitjançant mesures com millorar la iI.luminació
de carrers i parcs.
Revisions periòdiques i actualització dels Plans d’Emergencia municipals
(Pla Básic, Pla exterior Solvay, Incendis forestals, Nevades, Inundacions, Matèries
perilloses, Plans d’evaquació, Plans d’emergència).
Caminada de la Gent Gran
La prevenció de les conductes incíviques s’inicia a l’Escola: col·laborarem en
programes de foment del civisme i d’educació vial a les escoles.
Realitzarem campanyes informatives sobre emergències a la llar: risc elèctric,
fugues de gas, accidents domèstics i prevenció de robatoris.
Apostamos por una Abrera social,
preocupada por la crisis y las consecuencias del paro entre
nuestras familias.
Cotxe Policia Local
Programa Electoral PSC Abrera 2011 9
Persones
Cultura
Joventut
Continuar la restauració de la Masia de Can Morral per tal de
convertir-la en un equipament dedicat a la Cultura, a l’Ensenyament i al
Mediambient, amb un Museu del Poble.
El preu de l’habitatge é s un greu problema per als nostres
joves. Continuarem apostant per la promoció de pisos protegits,
especialment de lloguer amb opció a compra .
La Biblioteca d’Abrera s’ha convertit en un magnífic recurs cultural.
Potenciarem aquest equipament i els seus programes d’activitats.
Dinamitzarem el Casal de Joves com a espai de trobada de
tots els joves d’Abrera. Comptarà amb una programació estable
d’activitats i tallers lúdics i culturals que interessin els joves.
Millorarem la Sala Municipal per tal de convertir-la en un equipament
modern i adaptat a les necessitats escèniques actuals.
Potenciarem el nostre patrimoni històric amb la millora de la plaça de
l’Església i els Safareigs municipals, l’estudi del Castell de
Voltrera i la recuperació de l’entorn històric de Sant Hilari.
Fomentarem l’activitat lúdica i cultural a la Casa de Cultura, a la Sala
Municipal i a l’Auditori del Centre Polivalent.
Fomentarem l’activitat cultural a l’aire lliure tant al nucli urbà
com als barris amb activitats dedicades a totes les edats.
Recuperarem el Premi d’Investigació Local per tal de fomentar la
recerca i el coneixement cultural, històric i mediambiental d’Abrera.
El Concurs de Teatre o els Setembres Musicals continuaran
dinamitzant la vida cultural del nostre poble.
El Carnestoltes, Sant Jordi, la Festa Major o la Festa de Reis,
formen part de la nostra tradició cultural. Continuarem recolzant-los.
Donarem suport económic i d’infraestructura a les entitats del poble
perquè participin en la programació cultural d’Abrera.
Comunicació
Donarem més publicitat a les activitats del poble amb cartelleres més
grosses situades en punts estratègics molt concorreguts.
Millorarem la informació municipal amb una nova pàgina web que
doni informació sobre les activitats i permeti fer tràmits.
Donarem una resposta ràpida a les peticions veïnals i a les associacions
i entitats del poble.
El Pla Local de Joventut serà un instrument transversal que
articularà i donarà coherència a les polítiques adreçades als joves
d’Abrera.
Crearem c anals permanents de comunicació amb els
Joves per tal que participin en la programació juvenil del poble. La
Comissió de la Festa Major Jove n’és un bon exemple.
Continuarem donant suport al Punt d’lnformació Juvenil La
Garsa, que avui compta amb més i millors instal·lacions.
Ens preocupa el futur dels joves. Organitzarem activitats per
orientar-los en la tria d’estudis i sortides professionals.
Fomentarem programes de formació per ajudar-los a cercar feina.
Les Aules d’Estudi del Casal de Joves i la Biblioteca ampliaran
els seus horaris en època d’exàmens per afavorir l’estudi.
El Casal de Joves també te vocació educativa. Continuarem apostant
per la Tarda Jove, dedicada a l’educació sexual dels nostres joves.
Treballarem temes com les drogues i la violència.
Organitzarem una Fira Jove bianual dedicada a la joventut del
nostre poble. Serà un espai de trobada de tots els joves d’Abrera.
Foment de l’oci alternatiu. Creació de les Nits d’Esports
Musicals, per fomentar la pràctica de l’esport entre els joves.
Col·laboració amb Ràdio Abrera per fomentar el voluntariat
radiofònic.
 El Carnestoltes, Hallowing, Cap d’Any o l’aniversari del
Casal tenen molt d’èxit entre els joves. Els donarem suport.
Recolzarem els col.lectius de joves d’Abrera i fomentarem la
constitució d’associacions juvenils.
Apostarem per Ràdio Abrera. Millorarem la seva infraestructura per tal
de convertir-la en un mitjà informatiu de qualitat.
Donarem suport als grups musicals locals, cedint-los espai
per assajar i incorporant-los a la programació estable del Casal de
Joves.
Pressionarem a Telefònica perquè millori la qualitat de l’accés a
Internet als nostres barris.
L’Esplai d’Abrera compta amb noves instal·lacions a l’edifici de
la Sala Municipal. Fomentarem la seva activitat.
10 Programa Electoral PSC Abrera 2011
Construcción de un nuevo campo de futbol de césped artificial. Cuenta con
espacio para vestuarios y una amplia zona de aparcamientos.
Ampliaremos el Pavellón Municipal para mejorar el servicio y ofrecer espacios a las
entidades deportivas que lo utilizan.
Aprovación del Proyecto de Anilla Deportiva de Abrera que mejorará los
equipamientos deportivos existentes y definirá las necesidades de futuro de nuestro pueblo.
PERSONES
Deportes
Mejora de la Piscina de verano con nuevas playas y césped renovado. Las reformas
estarán listas este mismo verano.
Ampliaremos la actividad deportiva del municipio con la construcción de una pista
polideportiva, unas pistas de pádel y un rocódromo.
El Centro Acuático Municipal se ha convertido en un referente para la práctica
del Deporte. Mejoraremos el servicio, reduciremos listas de espera e incorporaremos nuevas
actividades como Pilates y Spinning.
Proyecto de Anilla Deportiva
Mejoraremos los Frontones Municipales para que se fomente la práctica de este deporte
en el municipio de Abrera.
Continuaremos abriendo las pistas de las escuelas para que los niños y jóvenes puedan
jugar fuera del horario escolar.
Mantener, potenciar y mejorar las instalaciones deportivas de los barrios más alejados, como son
el campo de futbol de Can Vilalba, y las pistas de Les Carpes, Santa
Maria, Sant Miquel y Ca n’Amat.
Incorporación de nuevos deportes destinados a todas las franjas de edad. Potenciar
el deporte infantil y el deporte femenino .
Fomentaremos la actividad deportiva entre nuestros mayores, dinamizando los Circuitos de
Salud instalados en nuestro pueblo.
Proyecto Campo de Futbol de césped
Daremos más apoyo económico y de infraestructura a las entidades deportivas para
que puedan desarrollar sus actividades.
Participación
Apostaremos por la Participación Ciudadana en las grandes decisiones. El proceso de revisión
del Plan General de Abrera constituye un buen momento para ello.
Crearemos nuevos órganos de participación. El Consell de les Dones y la Comisión de
Jóvenes para la organización de la Fiesta Major Jove son buen ejemplo de ello.
Aplicación de los resultados obtenidos en procesos participativos como el Reglament de
Participació Ciutadana, el Pla Estratégic d’Abrera o la Agenda 21.
Proyecto de ampliación del Pavellón
Programa Electoral PSC Abrera 2011 11
territori
Urbanisme
La supressió de la c-55 i el Pont de Can
Vilalba són dos projectes prioritaris.
Lluitarem perquè siguin una realitat.
Continuarem apostant per l'habitatge protegit. Sortejarem 21 pisos
de lloguer i convertirem els pisos de compra en lloguer amb opció
a compra. Seran per a veïns i veïnes d'Abrera.
La urbanització de la segona fase del poligon barcelonès és prèvia a la
implantació del nou Centre Logístic de Mercadona. Seguirem
aquest procés amb l'atenció necessària.
Construirem 38 nous habitatges de protecció oficial a Can Morral
i 44 a Santa Maria de Vilalba. Seran una realitat el 2012.
Aprovarem la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana que
dibuixarà l'Abrera dels propers anys. Els solars buits i la zona de
la TEDSA són espais d'urbanització preferent.
Supressió de la carretera C-55 i conversió de la mateixa en un carrer
del poble. Demanarem a la Generalitat que les obres s'iniciïn el més aviat
possible.
Construcció d'un pont sobre el riu Llobregat que comuniqui el
nucli urbà i els barris de Vilalba.
Destinarem 360.000 euros en ajudes per a la instal·lació d'ascensors.
Exigirem a la Generalitat que compleixi els seus compromisos.
Renovació dels parcs infantils del carrer Sant Ermengol, Les
Moreres i La Florida. Millora del parc del passeig de l'Estació,
prop de la zona de la TEDSA.
Projecte de millora de la Plaça de l’Esglesia, aparcament del
Torrentet, Barri antic i carrer Cardoner. Millorarem la plaça
Dr. Trueta i el camí d'accés al Cementiri Municipal.
Millora de l'enllumenat públic del nucli urbà. Canvi de
llumeneres als carrers de Vilalba que no s'hagin renovat.
Eliminació progressiva de línies elèctriques i telefòniques
per a més seguretat i prevenció d'incendis.
12 Programa Electoral PSC Abrera 2011
Construirem una nova conducció d'aigua des de la depuradora fins
al dipòsit de Sant Ermengol per millorar la dotació d'Abrera i evitar el risc
d'avaries.
Ampliarem el dipòsit de Ca n'Amat per millorar la dotació d'aigua
d'aquest barri. També millorarem la pressió de l'aigua al nucli de
Santa María de Vilalba.
Millorarem l'aspecte dels nostres poligons tant a nivell de voreres,
franges enjardinades i calçada com en relació a l'aparcament de
camions i la neteja els caps de setmana.
Exigirem al Ministeri de Foment que acabi les obres pendents al barri
del Rebato. Es preveu que s'acabin l'estiu de 2011.
Millorarem totes les entrades a Abrera des de l'Autovia, tant
pel carrer Manresa com per la rotonda de la SEAT i el Rebato. Aquesta
última tindrá una rotonda dissenyada pels veïns del barri.
Recolzem la proposta d’ANDA de soterrament parcial de l’A2
per tal que disminueixi el seu impacte acústic i visual.
Conversió de la C55 en un carrer del Poble.
territori
Movilidad
Apoyaremos la construcción de un Puente urbano que permita comunicar
la zona de Vilalba con el núcleo urbano.
Ampliar a tres carriles el acceso desde la Autovía a la rotonda de
la SEAT para mejorar la circulación en horas de tráfico intenso. Estudiaremos
soluciones que mejoren el acceso a dicha rotonda desde la Avinguda Ca n'Amat.
La conexión de Ca n’Amat con Abrera a través de la calle Ter mejorará la
comuncación de este barrio con el pueblo. Será una realidad durante el 2012.
Pisos de Protección Oficial
Pediremos a la Diputación que construya rotondas en las entradas de los barrios
de Les Carpes y Santa María. También se construirá una en C an Vilalba
para separar la entrada de coches al barrio de la de los camiones al polígono.
Potenciar el uso del Bus Urbano. El puente del Cuarto Cinturón y la apertura
de la calle Ter en Ca n’Amat permitirán más frecuencia de paso y paradas.
Negociar con ATM, Hispano Igualadina y MonBus la prestación de más y
mejores servicios de transporte en las líneas que unen Abrera con Esparreguera
y Martorell, y con Igualada y Barcelona.
Desplazamiento de la actual Parada de Taxi al lado del Mercado Municipal.
Nueva parada del Bus urbano también en este sitio.
Medidas de reducción del exceso de velocidad mediante rotondas en
aquellos puntos que la anchura de la calle lo permita y pasos elevados en todo el
término de Abrera.
Proyecto de mejora de la Plaza de la Iglesia
Revisión de la direccionalidad de las calles, t anto en el núcleo urbano
como en los barrios, de manera que sean más seguras y mejor adaptadas a las
necesidades.
Eliminación de barreras arquitectónicas en aquellos puntos que ofrezcan
dificultades. La seguridad del peatón es prioritaria.
Continuar la tarea de reordenación de los estacionamientos en las calles
del centro del pueblo para ganar en seguridad y capacidad de aparcamiento.
Mejora de la señalización horizontal y vertical en todo el municipio. Mejor
indicación de calles, plazas y equipamientos municipales.
Fomentar el tránsito a pie o en bicicleta en todo el núcleo urbano. Fomentar
la conexión mediante carril-bici entre barrios, entre barrios y el núcleo urbano, y
entre el pueblo y el resto de municipios.
Mejora de parques infantiles
Programa Electoral PSC Abrera 2011 13
territori
Medi Ambient
Continuarem la restauració de la Masia de Can Morral per convertir-la en un
equipament cultural, educatiu i mediambiental.
L’àrea de Can Morral es convertirà en una zona dedicada al medi ambient. Crearem
una zona de pic-nic i fomentarem l’ús dels horts urbans.
Ampliar i fomentar el trànsit a peu i en bicicleta a través del camí perimetral que
uneix els barris de Can Vilalba, Santa Maria i Les Carpes.
Restauració Masia de Can Morral
Apostar per la implantació de les energies renovables al nostre municipi posant
en marxa el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible d’Abrera.
Vetllarem perquè la urbanització de la segona fase del poligon barcelonès
sigui respectuosa amb el Medi ambient i el Torrent Gran.
Impulsar la Deixalleria, com a espai de recollida selectiva de residus, i com a punt
d’informació mediambiental.
Millora de la distribució de contenidors de Residus Sòlids Urbans i Recollida
Selectiva a tot el municipi.
Implantar la recollida de la Fracció Orgànica a tot el poble, també als barris.
Posarem en marxa un sistema de recollida de restes de poda als barris per tal de
garantir la seva recollida i posterior reciclatge.
Manteniment i difusió dels camins rurals del municipi per a vianants i ciclistes per
tal de fomentar el coneixement de l’entorn rural d’Abrera.
Senyalització de camins rurals
Vetllarem pel manteniment de zones verdes i parcel.les privades.
La política mediambiental es desenvoluparà en el marc de l’Agenda 21 Local.
Fomentarem la col·laboració amb associacions naturalistes locals com ANDA i amb
l’entitat SEO/BirdLife de seguiment d’ocells al riu Llobregat. Realitzarem projectes
conjunts.
Completar les franges de seguretat contra incendis a tots els barris per augmentar
la seva seguretat.
Fomentarem l’ús de la bicicleta mitjançant un carril bici que uneixi els barris entre ells,
i els barris amb el nucli urbà.
Conservació deis connectors biològics i naturals de les rieres i el riu, així
com de tots els espais d’interès natural del municipi
El Torrent Gran és un important pulmó verd. Mantindrem i recuperarem el seu recorregut
i potenciarem el seu coneixement entre la població d’Abrera.
Torrent Gran
14 Programa Electoral PSC Abrera 2011
barris
Can Vilalba i Sant Miquel
Mejora de la Zona deportiva de Can Vilalba con el cubrimiento de la pista, mejora del
campo de fútbol y construcción de una grada.
Renovación del parque infantil y de las pistas de petanca del Casal Social. Mejora del
parque de la calle Madrid.
Lucharemos para que se construya un puente urbano de comunicación entre los barrios de
Vilalba y el núcleo urbano.
Renovación del alumbrado público. Tercera Fase del cambio de luminarias.
Programa de mejora general de las calles de Can Vilalba. Implicará el reesfaltado de
calzadas agrietadas, la señalización y el arreglo de aceras en mal estado.
Mejorar el camino perimetral que une los barrios de Can Vilalba y Santa Maria para fomentar
el tránsito a pie y en bicicleta.
Mejora zona deportiva de Can Vilalba
Más presencia policial en la calle para dar mayor sensación de seguridad.
Mejora del servicio sanitario en el Ambulatorio de Can Vilalba con la implantación de
médicos especialistas, sobretodo en pediatría.
Presionaremos a Telefónica para que de una mejor cobertura de Internet en los barrios.
Los pasos peatonales son esenciales para la movilidad de las personas. Continuaremos
construyéndolos.
El polígono industrial de Can Vilalba proporcionará naves pequeñas para uso comercial
cerca del Casal y construirá una rotonda que impedirá la entrada de camiones al barrio.
Construcción de pasos elevados para reducir la velocidad en algunas calles.
Mejora de la señalización, con indicadores de calle, parques y equipamientos municipales.
Daremos soporte económico y logístico a las Asociaciones de Vecinos de estos barrios.
Fomentaremos la actividad en los Casales Sociales.
Renovación parque infantil de Can Vilalba
Habilitación de una nueva parada de Bus escolar en el barrio de San Miquel.
Progresiva mejora del Bus urbano en frecuencias, paradas y horarios. El puente del Cuarto
Cinturón nos permitirá hacerlo.
Mejora de la limpieza y mantenimiento de calles, parques y jardines públicos.
Adaptar el número y ubicación de contenedores a las necesidades. Implantación de la
recogida de la fracción orgánica y de recogida de restos de poda.
Plan anual de limpieza de zonas verdes y parcelas privadas. La limpieza de estos
espacios será una de nuestras prioridades.
Aplicación del Plan de Prevención de Incendios Forestales. Plan de evacuación y de
autoprotección de urbanizaciones.
Mejora de servicios en el Ambulatorio
Programa Electoral PSC Abrera 2011 15
barris
Les Carpes i Can Torres
Renovación de aparatos infantiles en los parques de la Tortuga
y calle de la Rosa. Mejora del parque de calle Penedés y
mantenimiento del de Can Torres.
Ampliación del camí del Suro para hacerlo transitable a pie o en
bicicleta.
Plan de mejora general del estado de las calles con el
objetivo de mejorar los asfaltados, aceras y señalización del barrio.
Más presencia policial en estos barrios mediante patrullaje a pie o
en coche.
Estem en contra de la implantació
d'una planta de residus a Ullastrell
que augmenti el trànsit de camions
per aquests barris.
Santa Maria
Construcció de 44 vivendes de protecció oficial. Les 24 primeres
iniciaran les obres el juny de 2011.
Construcció d’una rotonda a l’entrada de Santa Maria per tal
d’augmentar la seguretat.
Millora del parc de Santa Maria amb nous aparells infantils.
Millora de la zona esportiva i les pistes de petanca. Millora de
l’accés entre el mirador i la pista esportiva.
Projecte de millora de la pressió de l’aigua a tot el nucli de Santa
Maria de Vilalba.
Prestaremos apoyo económico y logístico a la Associación de
Vecinos del barrio. Fomentaremos las actividades en el Casal
Social.
Pla de millora general de l'estat dels carrers amb l'objectiu
de millorar l'asfaltat, les voreres i la senyalització del barri.
Presionaremos a Telefónica para que de una cobertura de Internet de
calidad en todos los barrios.
Regulació de l'excés de velocitat mitjançant passos elevats i
bandes reguladores, especialment al carrer del Castell de Voltrera.
Projectarem una via de circumval·lació per tal d'evitar accidents.
Mejora de los accesos al barrio. Exigiremos a la Diputación la
construcción de rotondas en las carreteras de Olesa y Ullastrell.
Ampliació del Camí del Suro per tal que sigui transitable a peu o
en bicicleta.
Aplicación del Plan de Emergencias de Catalunya. Haremos
pruebas de sirenas cada medio año. Continuaremos realizando franjas
de seguridad para evitar el peligro de incendios.
Mantindrem les ajudes per a la instal.lació d’ascensors en
aquells edificis que no en disposin.
Plan anual de limpieza de zonas verdes y parcelas privadas.
La limpieza de estos espacios será una de nuestras prioridades.
Més presència policial. Aposta per un model de proximitat que no
només vagi en cotxe sinó també a peu.
Adaptar el número y ubicación de contenedores de residuos
a las necesidades. Implantación de la recogida de la fracción
orgánica y de los restos de poda.
Pressionarem a Telefònica perquè doni cobertura d'Internet de
qualitat a Santa Maria.
Progresiva mejora del Bus urbà en frecuencias, paradas y horarios. El
Puente del Cuarto Cinturón nos lo permitirá.
Regulación de aparcamientos, sentido de circulación de
calles y medidas contra el exceso de velocidad, como pasos
elevados.
Mejora de la señalización, con indicadores de calle y señalización de
parques y Casal.
Mejora de la limpieza y mantenimiento de calles, parques y
jardines públicos.
Los pasos peatonales constituyen elementos esenciales de movilidad
para las personas y es necesario que estén iluminados y urbanizados.
16 Programa Electoral PSC Abrera 2011
Progressiva millora del Bus Urbà pel que fa a freqüències, parades i
horaris. El pont del Quart Cinturó ens hi ajudarà.
Major vigilància dels gossos als carrers i parc de Santa Maria.
Sanció de conductes incíviques.
Continuarem prestant el nostre recolzament a l’Associació de Veïns
de Santa Maria. Fomentarem l’activitat al Casal Social tant per
a joves com per a la gent gran.
Adaptar el número de contenidors a les necessitats. Implantació
de la recollida de la fracció orgànica i de la poda.
Més neteja i manteniment de carrers, parcs i jardins públics.
Programa de manteniment del Pla de Prevenció d'Incendis
Forestals. Pla d'evaquació i d'autoprotecció.
barris
Ca n’Amat
Mejora de la conexión entre Ca n'Amat y el núcleo urbano a través de la prolongación
de la calle Ter.
Remodelación integral del parque infantil del Módulo de las elecciones. Mejoraremos
también dicho módulo para uso del barrio.
Abriremos un proceso participativo sobre el uso de los 19.751 m2 de equipamientos
que el Polígono Barcelonés cederá al barrio.
Máximo control sobre las obras del Polígono Barcelonés. Velaremos para que se
minimicen todos los impactos visuales y acústicos con el barrio.
Plan de mejora general del estado de las calles con el objetivo de mejorar los
asfaltados, aceras y señalización del barrio.
Millora del Casal de Les Carpes
Más presencia policial mediante patrullaje a pie o en coche.
Construiremos un nuevo depósito de agua que doblará la capacidad del actual.
Ampliación a tres carriles del acceso desde la Autovía a la rotonda de la
SEAT para mejorar la circulación. Estudiaremos soluciones que mejoren el acceso a dicha
rotonda desde la Avinguda de Ca n'Amat.
Continuaremos trabajando con la Junta de Vecinos para resolver los problemas del
barrio.
Presionaremos a Telefónica para que de una cobertura de Internet de calidad en todos
los barrios.
Los pasos peatonales son esenciales para la movilidad de las personas. Terminaremos
su construcción.
Mejora de la señalización del barrio, con indicadores de calle y señalización de parques
y Casal.
Millora del Parc de Santa Maria
Adaptar el número y ubicación de contenedores de residuos a las necesidades.
Implantación de la recogida de la fracción orgánica y de los restos de poda.
Regular la velocidad de los vehículos en la urbanización mediante pasos elevados.
Analizaremos los casos de dificultad circulatoria priorizando la seguridad.
Programa anual de mantenimiento del Plan de Prevención de Incendios
Forestales. Continuaremos realizando franjas de seguridad para evitar el peligro
de incendios.
Plan anual de limpieza de zonas verdes y parcelas privadas. La limpieza de
estos espacios será una de nuestras prioridades.
Progresiva mejora del Bus urbà. La prolongación de la calle Ter y su conexión con la calle
Barcelona permitirá acortar trayectos, más paradas y mejor servicio.
Mejora de la limpieza y mantenimiento de calles, parques y jardines públicos.
Connexió del carrer Ter a Ca n'Amat
Programa Electoral PSC Abrera 2011 17
SOM el teu equip
1
Maria Soler
És la nostra alcaldessa. Durant aquests quatre anys ha demostrat ser una persona treballadora, honesta i molt propera. Estima Abrera
i li encantaria continuar treballant pel nostre
poble. No ho farà sola. L'acompanya un equip
d'homes i dones d'Abrera, molt preparat, estretament vinculat amb la vida asociativa del municipi i amb moltes ganes de treballar per fer
d'Abrera un poble cada dia millor.
18 Programa Electoral PSC Abrera 2011
2
3
4
Lupe Marcos
Paco Sánchez
Antonio Merino
Viu al nucli urbà.
Regidora de l'Ajuntament.
Expresidenta de l'AMPA de
l'Escola Francesc Platon.
Viu al nucli urbà.
President de l'AMPA de l'Escola
Ernest Lluch i President de
l'Ateneu Magarola.
Viu al nucli urbà.
Ha estat regidor de
l'Ajuntament d'Abrera durant
aquesta legislatura.
5
6
Montse Navarro
Jesús Naharro
Veïna de Les Carpes.
Regidora de l'Ajuntament.
Exsecretària de la Junta de
Veïns de Les Carpes.
Veí de Santa Maria de Vilalba.
Membre Junta de Veïns de
Santa Maria de Vilalba.
Pertany a la Colla de Diables.
8
9
Montse Redondo
Juan Medina
Veïna de Can Vilalba.
Presidenta de l'associació
Dones i Futur.
Veí del nucli urbà.
President de la cooperativa de
vivenda social d'Abrera.
7
Josep Solà
Viu al nucli urbà.
Regidor de l'Ajuntament.
Membre fundador d'Abrera
contra la Violència de Gènere.
10
Teresa Pegalajar
Veïna de Can Vilalba.
Exmembre de la Junta de
Veïns de Can Vilalba.
11
12
13
14
Juan Luís Ribes
María Carmen Ruiz
Paco Bajo
Benilde Romero
Veí de Ca n'Amat.
Regidor i Expresident de la
Junta de Veïns de Ca n'Amat.
Veïna del nucli urbà.
És membre de l'executiva local
del PSC d'Abrera.
Veí del nucli urbà.
Forma part de l'Agrupació del
PSC d'Abrera.
Veïna de Les Carpes.
Membre de la Junta de Veïns
de Les Carpes.
15
16
17
José Amarelle
Antonia López
Veí del nucli urbà.
Voluntari de Protecció Civil.
Membre de l'Ateneu Magrarola.
Veïna del nucli urbà.
Presidenta de las Juventudes
Rocieras de Abrera.
18
19
20
Manuel López
Teresa Morral
Manuel Gallardo
Veí del nucli urbà.
Primer alcalde democràtic.
Fill Predilecte d'Abrera.
Viu al nucli urbà.
Regidora de l'Ajuntament
d'Abrera durant dinou anys.
Félix Chico
Viu al nucli urbà.
Ha estat alcalde d'Abrera durant vint-i-quatre anys.
Som un grup de
persones compromeses
amb Abrera que
treballarà per tirar
endavant grans
projectes de poble.
Viu al nucli urbà.
Primer Secretari del PSC.
Exsecretari General del Metall.
Programa Electoral PSC Abrera 2011 19
VOTA
JUNTS PER ABRERA
www.mariasoler.cat

Documentos relacionados