ENCUENTROS CAIXAESCENA 2016 ENCONTRES

Comentarios

Transcripción

ENCUENTROS CAIXAESCENA 2016 ENCONTRES
ENCONTRES ENCUENTROS
CAIXAESCENA 2016 CAIXAESCENA 2016
ADREÇAT A PROFESSORS I EDUCADORS DIRIGIDO A PROFESORES Y EDUCADORES
CAIXAFORUM BARCELONA, DEL 5 AL 8 DE JULIOL
CAIXAFORUM BARCELONA, DEL 5 AL 8 DE JULIO
FES
TEATRE
CaixaEscena és un programa de l’Obra Social “la Caixa” que dóna suport
als professors de secundària i batxillerat, i a educadors i dinamitzadors
d’arreu del país que fan teatre als seus centres. Es tracta d’un acompanyament als seus projectes teatrals de la mà de professionals del
món del teatre. Es concreta en diverses activitats al llarg del curs com
ara els encontres de cap de setmana per a alumnes, els encontres d’un
dia i els intercanvis europeus. No s’ha d’oblidar la plataforma digital
(www.caixaescena.org) on es troben els cursos online, l’assessorament
i un ampli material educatiu en forma de documents descarregables,
vídeos divulgatius, càpsules musicals i altres propostes. La plataforma,
al mateix temps, permet que els participants es comuniquin en xarxa i
puguin compartir les seves enriquidores experiències.
I, per sisè any consecutiu (sempre amb bona acollida), es convoquen
els encontres de formació teatral per a professors i educadors, que són
el punt d’inici de la proposta temàtica del curs següent; proposta que
podran triar opcionalment per treballar amb els components del grup.
Teatre i educació poden esdevenir una compenetrada parella de ball.
D’aquesta manera, l’Obra Social “la Caixa” convoca, amb els Encontres
CaixaEscena 2016, a tots aquells que creuen en aquest idil·li.
Així doncs, professors d’educació secundària i batxillerat, i educadors
i dinamitzadors teatrals, junt amb professionals de l’àmbit teatral, uns i
altres educadors i artistes, compartiran la pista de ball del CaixaForum
Barcelona, durant quatre intensos dies.
HAZ
TEATRO
1
CaixaEscena es un programa de Obra Social “la Caixa” que da soporte
a los profesores de secundaria y bachillerato, y a educadores y dinamizadores de todo el país que hacen teatro en sus centros. Se trata de
un acompañamiento en sus proyectos teatrales de la mano de profesionales del mundo del teatro. Se concreta en varias actividades a lo
largo del curso como los encuentros de fin de semana para alumnos, los
encuentros de un día y los intercambios europeos. No hay que olvidar
la plataforma digital (www.caixaescena.org) donde se encuentran los
cursos online, el asesoramiento y un amplio material educativo en forma
de documentos descargables, vídeos divulgativos, cápsulas musicales
y otras propuestas. La plataforma, al mismo tiempo, permite que los
participantes se comuniquen en red y puedan compartir sus enriquecedoras experiencias.
Y, por sexto año consecutivo (siempre con buena acogida), se convocan
los encuentros de formación teatral para profesores y educadores, que
son el punto de inicio de la propuesta temática del curso siguiente;
propuesta que podrán escoger opcionalmente para trabajar con los
componentes del grupo.
Teatro y educación pueden convertirse en una compenetrada parella
de baile.
De este modo, Obra Social “la Caixa” convoca, con los Encuentros
CaixaEscena 2016, a todos aquellos que creen en este idilio.
Así pues, profesores de educación secundaria y bachillerato, y educadores y dinamizadores teatrales, junto con profesionales del ámbito
teatral, unos y otros educadores y artistas, compartirán la pista de baile
del CaixaForum Barcelona, durante cuatro intensos días.
2
EL MÓN SENCER ÉS EL MUNDO ENTERO
UN TEATRE
ES UN TEATRO
(W. SHAKESPEARE)
(W. SHAKESPEARE)
I quina serà la música que farà ballar als participants?
¿Y cuál será la música que hará bailar a los participantes?
Ni més ni menys que la d’un compositor de l’ànima humana: William
Shakespeare.
Ni más ni menos que la de un compositor del alma humana: William
Shakespeare.
El dramaturg anglès, de qui se celebren els 400 anys de la seva mort,
inspirarà aquesta dansa entre teatre i educació.
El dramaturgo inglés, de quien se celebran los 400 años de su muerte,
inspirará esta danza entre teatro y educación.
La intenció serà la d’ajudar als professors a apropar els seus alumnes a
un autor que parla, justament, d’inquietuds properes: l’amor, el desamor,
la traïció, l’amistat, la mort, el poder…
La intención será la de ayudar a los profesores a acercar a sus alumnos
a un autor que habla, justamente, de inquietudes próximas: el amor, el
desamor, la traición, la amistad, la muerte, el poder…
Tots els tallers miraran a l’autor, des de diferents punts de vista: la
dramatúrgia, la interpretació, el cant, el teatre d’objectes, el teatre
en anglès i el vestuari. Sempre des de la praxis i la reflexió. I de la mà
d’experimentats artistes i creadors.
Todos los talleres mirarán al autor, desde distintos puntos de vista: la
dramaturgia, la interpretación, el canto, el teatro de objetos, el teatro
en inglés y el vestuario. Siempre desde la praxis y la reflexión. Y de la
mano de experimentados artistas y creadores.
Al mateix temps, per primera vegada, s’organitzarà una jornada en la
qual els mateixos professors tindran l’oportunitat de presentar els seus
projectes; així com la de formar part d’un col·loqui entorn del teatre
i l’educació.
Al mismo tiempo, por primera vez, se organizará una jornada en la
que los mismos profesores tendrán la oportunidad de presentar sus
proyectos; así como la de formar parte de un coloquio en torno al teatro
y la educación.
Per altra banda, es presentaran alguns projectes interessants d’arreu
d’Europa.
Por otro lado, se presentarán algunos proyectos interesantes de tota
Europa.
I com a darrera novetat de la present edició: la possibilitat d’assistir a
l’assaig obert d’un espectacle en procés de creació entorn de Shakespeare i el posterior col·loqui participatiu.
Y como última novedad de la presente edición: la posibilidad de
asistir al ensayo abierto de un espectáculo en proceso de creación en torno a Shakespeare y el posterior coloquio participativo.
Vols ballar?
¿Quieres bailar?
3
PROGRAMA
DE TREBALL
Del 5 al 8 de juliol del 2016
De 10:00 h a 14:00 h
De 16:00 h a 20:00 h
Enguany, el programa d’activitats està format per un ampli ventall de
tallers, col·loquis i presentacions de projectes, així com presentacions
d’iniciatives europees en educació i teatre, propostes teatrals nocturnes
o projectes on es treballa la implicació dels joves en el procés de creació
d’un espectacle, entre d’altres.
PROGRAMA
DE TRABAJO
DIMARTS, 5 DE JULIOL
MATÍ
TALLER
ESCENES A LA
CARTA
GRUP A
TALLER
SHAKESPEARE EN
VERSIÓ ORIGINAL
GRUP B
DIMECRES, 6 DE JULIOL
TALLER A LA
PELL DELS
PERSONATGES
SHAKESPERIANS
GRUP C
TALLER
ESCENES
A LA CARTA
GRUP C
TALLER
SHAKESPEARE
EN VERSIÓ
ORIGINAL
GRUP A
Del 5 al 8 de julio del 2016
TALLER A LA
PELL DELS
PERSONATGES
SHAKESPERIANS
GRUP B
•
•
•
•
DIVENDRES, 8 DE JULIOL
COL·LOQUI TEATRE I EDUCACIÓ.
PRESENTACIÓ DE PROJECTES EDUCATIUS
EXPERIÈNCIES EUROPEES
NOVETATS CAIXAESCENA
TALLER ESCENES
A LA CARTA
GRUP B
TALLER A LA PELL
DELS PERSONATGES
SHAKESPERIANS
GRUP A
TALLER
SHAKESPEARE
EN VERSIÓ ORIGINAL
GRUP C
DINAR
De 10:00 h a 14:00 h
De 16:00 h a 20:00 h
Este año, el programa de actividades está formado por un amplio abanico de talleres, coloquios y presentaciones de proyectos, así como
presentaciones de iniciativas europeas en educación y teatro, propuestas teatrales nocturnas o proyectos donde se trabaja la implicación de
los jóvenes en el proceso de creación de un espectáculo, entre otros.
DIJOUS, 7 DE JULIOL
TARDA
TALLER
CANTANT
SHAKESPEARE
GRUP C
TALLER
SHAKESPEARE
AL TEATRE
D’OBJECTES
GRUP A
TALLER VESTINT
SHAKESPEARE
GRUP B
TALLER
CANTANT
SHAKESPEARE
GRUP B
MARTES, 5 DE JULIO
MAÑANA
TALLER
ESCENAS A LA
CARTA
GRUPO A
TALLER
SHAKESPEARE
EN VERSIÓN
ORIGINAL
GRUPO B
TALLER
SHAKESPEARE
AL TEATRE
D’OBJECTES
GRUP C
TALLER VESTINT
SHAKESPEARE
GRUP A
TALLER
CANTANT
SHAKESPEARE
GRUP A
MIÉRCOLES, 6 DE JULIO
TALLER EN LA
PIEL DE LOS
PERSONAJES
SHAKESPERIANOS
GRUPO C
TALLER
ESCENAS A LA
CARTA
GRUPO C
TALLER
SHAKESPEARE
EN VERSIÓN
ORIGINAL
GRUPO A
TALLER
SHAKESPEARE
AL TEATRE
D’OBJECTES
GRUP B
TALLER
VESTINT
SHAKESPEARE
GRUP C
• ESPECTACLE CABARET SHAKESPEARE
• COL·LOQUI ENTORN DE L’ESPECTACLE
• CANÇÓ DE CLOENDA I COMIAT
VIERNES, 8 DE JULIO
JUEVES, 7 DE JULIO
TALLER EN LA
PIEL DE LOS
PERSONAJES
SHAKESPERIANOS
GRUPO B
•
•
•
•
COLOQUIO TEATRO I EDUCACIÓN
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS
EXPERIÉNCIAS EUROPEAS
NOVEDADES CAIXAESCENA
TALLER ESCENAS
A LA CARTA
GRUPO B
TALLER
SHAKESPEARE
EN VERSIÓN
ORIGINAL
GRUPO C
TALLER EN LA PIEL
DE LOS PERSONAJES
SHAKESPERIANOS
GRUPO A
COMIDA
TARDE
TALLER
CANTANDO
SHAKESPEARE
GRUPO C
TALLER
SHAKESPEARE
EN EL TEATRO
DE OBJETOS
GRUPO A
TALLER
VISTIENDO
SHAKESPEARE
GRUPO B
TALLER
CANTANDO
SHAKESPEARE
GRUPO B
TALLER
SHAKESPEARE
EN EL TEATRO
DE OBJETOS
GRUPO C
TALLER
VISTIENDO
SHAKESPEARE
GRUPO A
TALLER
CANTANDO
SHAKESPEARE
GRUPO A
TALLER
SHAKESPEARE
EN EL TEATRO
DE OBJETOS
GRUPO B
TALLER
VISTIENDO
SHAKESPEARE
GRUPO C
• ESPECTÁCULO LE CABARET SHAKESPEARE
• COLOQUIO ENTORNO EL ESPECTÁCULO
• CANCIÓN DE CLOENDA I COMIAT
4
TALLERES
A LA PELL DELS PERSONATGES
DE SHAKESPEARE
ESCENAS A LA CARTA
L’obra i els personatges creats per William Shakespeare constitueixen
un impressionant retrat de l’ésser humà, en totes les seves variants;
mai abans ofert en un escenari.
con Didier Ruiz
A partir de las emociones y de un trabajo sobre las “pequeñas crisis”,
se propone un acercamiento a las escenas más duras de Shakespeare,
las más duras, las más asombrosas. Teatro humano pero también monstruoso, en el que buscaremos esos monstruos que habitan en nosotros.
A partir de un trabajo íntimo, nos acercamos a lo más universal.
¿Cómo los cuerpos, las voces, las palabras de cada uno construyen un
imaginario y nos cuentan una historia que deja de pertenecer solo a
aquellos que la cuentan?
TALLERS
Las escenas a partir de las que trabajaremos pertenecen a Romeo y
Julieta. Concretamente la escena 2 (del segundo acto) y la escena 3
(del cuarto acto).
ESCENES A LA CARTA
SHAKESPEARE EN VERSIÓN ORIGINAL
A partir de les emocions i d’un treball sobre les “petites crisis”, es proposa un acostament a les escenes més dures de Shakespeare, les més
dures, les més sorprenents. Teatre humà però també monstruós, en el
qual buscarem aquells monstres que habiten en nosaltres. A partir d’un
treball íntim, ens acostem al més universal.
William Shakespeare no es solo el dramaturgo más importante del
mundo, el más representado en todo el planeta incluso hoy en día. Es
también, y a título muy justo, uno de los fundadores de la lengua inglesa.
amb Didier Ruiz
Com els cossos, les veus, les paraules de cadascú construeixen un
imaginari i ens expliquen una història que ja no pertany només a aquells
que l’expliquen?
Les escenes a partir de les quals treballarem pertanyen a Romeu i Julieta. Concretament l’escena 2 (del segon acte) i l’escena 3 (del quart acte).
SHAKESPEARE EN VERSIÓ ORIGINAL
amb Ferran Audí
William Shakespeare no és només el dramaturg més important del món,
el més representat en tot el planeta fins i tot avui en dia. És també, i a
títol molt just, un dels fundadors de la llengua anglesa.
Al segle XVI les llengües “vulgars” van tenir un auge espectacular a
tota Europa en ser objecte per primera vegada, en detriment de les
llengües “cultes” com el llatí, d’obres literàries fonamentals per al futur
desenvolupament de la cultura occidental i, per extensió, de la cultura
a tot el món. La invenció de la impremta i el teatre serien fonamentals
per a la difusió d’aquestes obres i llengües.
Shakespeare va versionar en una llengua anglesa en ple desenvolupament per a l’escena isabelina i jacobina obres clàssiques del llatí i
del grec en les seves tragèdies romanes, italianes i provinents d’altres
llengües romàniques per a les seves tragèdies i comèdies italianes,
per no parlar dels seus drames històrics basats en les cròniques de
Holinshed, entre moltes altres fonts.
Les seves obres es van publicar pòstumament en el que coneixem com
l’edició “First Folio”, de la qual se’n conserva una única còpia original a
la Llibreria del Congrés dels Estats Units.
Prendrem com a referència aquella edició, i concretament l’obra A
Midsummer Night’s Dream; i practicarem les tècniques de producció
i interpretació pròpies de l’època isabelina per explorar la riquesa, el
ritme, la música i l’herència de Shakespeare que encara palpita (i amb
quina força i dinamisme!), en l’anglès actual.
con Ferran Audí
En el siglo XVI las lenguas “vulgares” tuvieron un auge espectacular en
toda Europa al ser objeto por primera vez, en detrimento de las lenguas
“cultas” como el latín, de obras literarias fundamentales para el futuro
desarrollo de la cultura occidental y, por extensión, de la cultura en todo
el mundo. La invención de la imprenta y el teatro serían fundamentales
para la difusión de estas obras y lenguas.
Shakespeare versionó en una lengua inglesa en pleno desarrollo para la
escena isabelina y jacobina obras clásicas del latín y del griego en sus
tragedias romanas, italianas y provenientes de otras lenguas romance
para sus tragedias y comedias italianas, por no hablar de sus dramas
históricos basados en las crónicas de Holinshed, entre otras muchas
fuentes.
Sus obras se publicaron póstumamente en lo que conocemos como la
edición “First Folio”, de la que se conserva una única copia original en
la Librería del Congreso de los Estados Unidos.
Tomaremos como referencia esa edición, y concretamente la obra A
Midsummer Night’s Dream; y practicaremos las técnicas de producción
e interpretación propias de la época isabelina para explorar la riqueza,
el ritmo, la música y la herencia de Shakespeare que todavía palpita (¡y
con qué fuerza y dinamismo!), en el inglés actual.
amb Manel Barceló
La vigència del seu llegat l’ha convertit en un autor imprescindible arreu
del món. La seva obra ha estat traduïda a tots els idiomes i adaptada a
totes les formes de comunicació. És popular fins i tot entre les persones
que mai han vist representada la seva obra; hauríem d’anar a comunitats
molt aïllades per trobar algú que no sàpiga qui és Hamlet o qui són i
per què moren Romeu i Julieta.
La primera feina proposada és superar aquesta barrera de popularitat.
Per interpretar un personatge de Shakespeare prescindirem de la figura
il·lustrada que l’identifica i ens centrarem en què diu i en com s’expressa,
sigui poesia o prosa.
Quins mecanismes tenim per fer nostres aquells grans parlaments i poder-los servir i transmetre al públic? L’eina és el nostre propi llenguatge,
entès com una tríada composta de paraula, respiració i gest. Aquesta
combinació il·lumina el text i li extreu tota la veritat emocional. Llavors,
podrem servir-nos dels consells del mateix Shakespeare.
Et prego que recitis aquests versos tal com jo els he dit: fent-los lliscar
sobre la llengua… sigues mesurat en tot.
CANTANT SHAKESPEARE
amb Anna Alborch
L’univers que va crear William Shakespeare amb la seva obra dramàtica
ha estat motiu d’inspiració per a artistes de totes les èpoques i, és clar,
també per a músics de totes les èpoques. Molts dels seus personatges,
així com la seva mirada sobre temes universals de la literatura, han traspassat l’obra dramàtica de l’autor i han generat nous materials escènics.
En aquest taller ens aproparem a l’univers de William Shakespeare, fent
servir la música i el cant com a eina de joc.
A partir de textos i cançons de l’autor i d’altres de posteriors inspirats
en la seva obra, com Mendelssohn, William Byrd, Leonard Bernstein o
Cole Porter, treballarem diferents músiques d’èpoques, gèneres i estils
diferents.
I sense oblidar els exercicis d’entrenament i la tècnica de cant, ens
aproparem al dramaturg anglès amb la música.
EN LA PIEL DE LOS PERSONAJES
DE SHAKESPEARE
con Manel Barceló
La obra y los personajes creados por William Shakespeare constituyen
un impresionante retrato del ser humano, en todas sus variantes; nunca
antes ofrecido en un escenario.
La vigencia de su legado lo ha convertido en un autor imprescindible
en todo el mundo. Su obra ha sido traducida en todos los idiomas y
adaptada a todas las formas de comunicación. Es popular incluso entre
las personas que nunca han visto representada su obra; tendríamos
que ir a comunidades muy aisladas para encontrar a alguien que no
sepa quién es Hamlet o quiénes son y por qué mueren Romeo y Julieta.
El primer trabajo propuesto es superar esta barrera de popularidad. Para
interpretar un personaje de Shakespeare prescindiremos de la figura
ilustrada que lo identifica y nos centraremos en qué dice y en cómo se
expresa, ya sea poesía o prosa.
¿Qué mecanismos tenemos para hacer nuestros esos grandes parlamentos y poderlos servir y transmitir al público? La herramienta es nuestro
propio lenguaje, entendido como una tríada compuesta de palabra,
respiración y gesto. Esta combinación ilumina el texto y le extrae toda
la verdad emocional. Entonces, podremos servirnos de los consejos del
mismo Shakespeare.
Te ruego que recites estos versos tal como yo los he dicho: haciéndolos
resbalar sobre la lengua… sé mesurado en todo.
CANTANDO SHAKESPEARE
con Anna Alborch
El universo que creó William Shakespeare con su obra dramática ha
sido motivo de inspiración para artistas de todas las épocas y, evidentemente, también para músicos de todas las épocas. Muchos de sus
personajes, así como su mirada sobre temas universales de la literatura,
has traspasado la obra dramática del autor y han generado nuevos
materiales escénicos.
En este taller nos acercaremos al universo de William Shakespeare,
utilizando la música y el canto como herramienta de juego.
A partir de textos y canciones del autor y de otros de posteriores inspirados en su obra, como Mendelssohn, William Byrd, Leonard Bernstein
o Cole Porter, trabajaremos distintas músicas de épocas, géneros y
estilos diferentes.
Y sin olvidar los ejercicios de entrenamiento y la técnica de canto, nos
acercaremos al dramaturgo inglés con la música.
SHAKESPEARE AL TEATRE D’OBJECTES
SHAKESPEARE EN EL TEATRO DE OBJETOS
VESTINT SHAKESPEARE
VISTIENDO SHAKESPEARE
A les obres de Shakespeare, els somnis ens transporten a terres llunyanes i fantàstiques, com també els fantasmes ens manifesten les
nostres pròpies pors.
En las obras de Shakespeare, los sueños nos transportan a tierras lejanas y fantásticas, como también los fantasmas nos manifiestan nuestros
propios miedos.
Com representaries aquest univers de somnis i fantasmes que podem
trobar en algunes de les seves obres de capçalera? T’imagines explorar
l’univers shakespearià sense utilitzar ni una sola paraula? ¿Cómo representarías este universo de sueños y fantasmas que podemos encontrar en algunas de sus obras de cabecera? ¿Te imaginas
explorar el universo shakesperiano sin utilizar ni una sola palabra? Quan es rep l’encàrrec de crear el vestuari per a una obra de teatre,
s’entra en un remolí d’emocions entre les quals la il·lusió del treball en
equip és una de les més potents. Formar part d’un grup de persones
unides durant uns mesos en la gestació del prodigi d’un muntatge és
una de les experiències més gratificants que es pot imaginar. Aquest
és el valor afegit a la creació: el treball en equip.
Cuando se recibe el encargo de crear el vestuario para una obra de teatro, se entra en un torbellino de emociones entre las cuales la ilusión del
trabajo en equipo es una de las más potentes. Formar parte de un grupo
de personas unidas durante unos meses en la gestación del prodigio de
un montaje es una de las experiencias más gratificantes que se puede
imaginar. Este es el valor añadido a la creación: el trabajo en equipo.
Mitjançant el teatre d’objectes i ombres, descobrirem que a partir de la
nostra imaginació i tot jugant com nens, podrem expressar tot allò que
les paraules evoquen de manera divertida i sorprenent. Només fan falta
ganes de deixar-se sorprendre i imaginar nous sentits a tot allò que ens
envolta per aconseguir que, més tard, tot allò que haurem descobert,
ens acompanyi amb un somriure al rostre.
Mediante el teatro de objetos y sombras, descubriremos que a partir
de nuestra imaginación y jugando como niños, podremos expresar todo
aquello que las palabras evocan de modo divertido y sorprendente. Solo
hacen faltan ganas de dejarse sorprender e imaginar nuevos sentidos en
todo aquello que nos rodea para conseguir que, más tarde, todo aquello
que habremos descubierto, nos acompañe con una sonrisa en el rostro.
Un altre valor és el desenvolupament d’una forma d’“imaginació pràctica” que ens permet descobrir en els objectes un altre ser, intuir-hi un
altre comportament, donar-los altres oportunitats diferents del que la
lògica ens permet veure. Aquests dos temes seran l’eix troncal des del
qual desenvoluparem el taller. Vestir a Shakespeare amb pocs recursos
exigeix complicitat, generositat, imaginació, passió i humor.
Otro valor es el desarrollo de una forma de “imaginación práctica”
que nos permite descubrir en los objetos otro ser, intuir en ellos otro
comportamiento, darles otras oportunidades diferentes de lo que la
lógica nos permite ver. Estos dos temas serán el eje troncal desde el
que desarrollaremos el taller. Vestir a Shakespeare con pocos recursos
exige complicidad, generosidad, imaginación, pasión y humor.
En aquest taller també treballarem les possibilitats expressives dels
nostres cossos i de tot allò aparentment banal, provocant la transformació poètica dels desitjos, anhels i ambicions de l’ésser humà, representat
en l’obra de Shakespeare en un joc escènic. En este taller también trabajaremos las posibilidades expresivas de
nuestros cuerpos y de todo aquello aparentemente banal, provocando
la transformación poética de los deseos, anhelos y ambiciones del ser
humano, representado en la obra de Shakespeare en un juego escénico. Treballarem de manera pràctica i teòrica diverses escenes; a partir
de continguts com l’anàlisi de personatges, el color, la composició,
l’harmonia, les formes bàsiques, els materials, les transformacions, les
tècniques de tractament tèxtil…
Trabajaremos de modo práctico y teórico varias escenas; a partir de
contenidos como el análisis de personajes, el color, la composición, la
armonía, las formas básicas, los materiales, las transformaciones, las
técnicas de tratamiento textil…
Tot o res? Possible o impossible?
¿Todo o nada? ¿Posible o imposible?
JORNADA
DE TEATRE
I EDUCACIÓ
JORNADA
DE TEATRO
Y EDUCACIÓN
Dijous al matí s’aturarà l’experimentació dels tallers temàtics per dedicar
un temps a la reflexió entorn del teatre i l’educació; així com la possibilitat de compartir experiències dels mateixos companys.
El jueves por la mañana se detendrá la experimentación de los talleres
temáticos para dedicar un tiempo a la reflexión en torno al teatro y la
educación; así como la posibilidad de compartir experiencias de los
mismos compañeros.
amb Xavier Bobés
con Xavier Bobés
amb Mariel Soria
con Mariel Soria
Col·loqui sobre teatre i educació:
Coloquio sobre teatro y educación:
Per poder tractar diferents aspectes entorn del binomi teatre i educació,
ens dividirem en petits grups que debatran, inicialment per separat, un
tema que posteriorment serà compartit per tothom. El col·loqui pot suposar una ocasió interessant per contemplar un paisatge d’inquietuds,
dubtes, il·lusions, encerts, fracassos i reptes.
Presentació d’experiències teatrals:
Es convida a tots els professors que vulguin compartir les seves experiències teatrals del curs que ja ha acabat, a fer-ho públicament (allò
que en altres edicions s’explicava entre passadissos, que enguany pugui
ser escoltat per tothom).
Les intervencions s’hauran de preparar i reservar prèviament.
S’aconsella acompanyar els comentaris amb un breu recull d’imatges
en format PowerPoint.
Es disposarà d’un temps limitat de cinc minuts.
Les reserves es faran a [email protected] i la data límit de
reserva és el 26 de juny del 2016.
Alguns projectes a Europa:
El creador teatral expert en joves Didier Ruiz, i la pedagoga teatral
Montse González ens exposaran diverses experiències de teatre amb
adolescents que s’estan duent a terme en països d’Europa com França
i Anglaterra.
Para poder tratar diferentes aspectos en torno al binomio teatro y
educación, nos dividiremos en pequeños grupos que debatirán, inicialmente por separado, un tema que posteriormente será compartido
por todo el mundo. El coloquio puede suponer una ocasión interesante
para contemplar un paisaje de inquietudes, dudas, ilusiones, aciertos,
fracasos y retos.
Presentación de experiencias teatrales:
Se invita a todos los profesores que quieran compartir sus experiencias
teatrales del curso que ya ha terminado, a hacerlo públicamente (lo que
en otras ediciones se contaba entre pasillos, que este año pueda ser
escuchado por todo el mundo).
Las intervenciones se deberán preparar y reservar previamente.
Se aconseja acompañar los comentarios con una breve recopilación de
imágenes en formato PowerPoint.
Se dispondrá de un tiempo limitado de cinco minutos.
Las reservas se harán en [email protected] y la fecha límite
de reserva es el 26 de junio del 2016.
Algunos proyectos en Europa:
El creador teatral experto en jóvenes Didier Ruiz, y la pedagoga teatral
Montse González nos expondrán varias experiencias de teatro con
adolescentes que se están llevando a cabo en países de Europa como
Francia e Inglaterra.
ASSAIG OBERT
PARTICIPATIU
ENSAYO ABIERTO
PARTICIPATIVO
CaixaEscena està preparant un petit espectacle sobre el món de Shakespeare, amb tot d’ingredients atractius perquè els joves visquin amb
intensitat l’experiència del teatre (en aquesta ocasió, com a públic).
CaixaEscena está preparando un pequeño espectáculo sobre el mundo
de Shakespeare, con todo de ingredientes atractivos para que los jóvenes vivan con intensidad la experiencia del teatro (en esta ocasión,
como público).
L’espectacle serà la nova creació de la companyia Egos Teatre, que
presentaran en la propera edició.
Abans que arribi a la mirada adolescent, es vol organitzar un assaig
obert coincidint amb els encontres, perquè ens interessa l’opinió dels
professors que coneixen la idiosincràsia i les inquietuds dels joves.
És per això que després d’assistir a l’assaig obert s’encetarà un col·loqui
on tothom pugui tenir l’oportunitat d’aportar la seva visió sobre l’obra
de Shakespeare i el muntatge que hauran vist per primer cop.
La companyia, al mateix temps, explicarà el procés de creació en el
qual estan immersos.
El espectáculo será la nueva creación de la compañía Egos Teatre, que
presentarán en la próxima edición.
Antes que llegue a la mirada adolescente, se quiere organizar un ensayo
abierto coincidiendo con los encuentros, porque nos interesa la opinión de
los profesores que conocen la idiosincrasia y las inquietudes de los jóvenes.
Es por esto que después de asistir al ensayo abierto se empezará un
coloquio donde todo el mundo pueda tener la oportunidad de aportar
su visión sobre la obra de Shakespeare y el montaje que habrán visto
por primera vez.
La compañía, al mismo tiempo, explicará el proceso de creación en el
que están inmersos.
5
INSCRIPCIONS
CONDICIONS
ECONÒMIQUES
La inscripció es realitzarà entre l’1 i el 17 de juny, tots dos inclosos, a través del formulari
disponible a caixaescena.org (www.caixaescena.org)
Preu d’inscripció: 150 €
Les persones interessades en participar-hi han d’enviar el formulari correctament emplenat
amb totes les dades que s’hi demanen.
50 % de descompte per a clients de CaixaBank
i usuaris registrats a CaixaEscena
A partir del 20 de juny, l’organització facilitarà, per correu electrònic, a les persones inscrites,
el dossier amb tota la informació logística del programa.
Opcions de pagament:
INSCRIPCIONES
•
Pagament online:
•
Sol·licitud de pagament per clients CaixaBank o
usuaris CaixaEscena (75€)
La inscripción se realizará entre el 1 y el 17 de junio, ambos incluidos, a través del formulario
disponible en caixaescena.org (www.caixaescena.org)
•
•
Sol·licitud de pagament per no clients CaixaBank (150€)
Las personas interesadas en participar deben enviar el formulario correctamente cumplimentado con todos los datos que se piden.
Pagament en efectiu per transferència al CC ES28 2100 0900
9902 1112 4266, indicant el vostre nom i cognom en el concepte
i enviant còpia del comprovant a [email protected]
A partir del 20 de junio, la organización facilitará, por correo electrónico, a las personas
inscritas, el dossier con toda la información logística del programa.
La inscripció només es considerarà efectiva quan es confirmi l’ingrés
de la matrícula.
L’import de la inscripció només es reintegrarà en cas d’absència
per causa justificada o en cas d’anul·lació de l’esdeveniment per
part de l’organització.
CONDICIONES
ECONÓMICAS
Precio de inscripción: 150 €
50 % de descuento para clientes de CaixaBank
y usuarios registrados en CaixaEscena
Opciones de pago:
•
•
6
Pago online:
•
Solicitud de pago para clientes CaixaBank o usuarios
de CaixaEscena (75€)
•
Solicitud de pago para no clientes CaixaBank (150€)
Pago en efectivo por transferencia en el CC ES28 2100 0900
9902 1112 4266, indicando vuestro nombre y apellido en el
concepto y enviando copia del comprobante en [email protected]
aportada.com
La inscripción solo se considerará efectiva cuando se confirme el
ingreso de la matrícula.
El importe de la inscripción solo se reintegrará en caso de ausencia
por causa justificada o en caso de anulación del evento por parte
de la organización.
7
+
INFORMACIÓ
ADDICIONAL
INFORMACIÓN
ADICIONAL
•
És imprescindible venir amb roba còmoda.
•
Es imprescindible venir con ropa cómoda.
•
Les classes s’impartiran en llengua castellana.
•
Las clases se impartirán en lengua castellana.
•
El preu d’inscripció inclou la matrícula del curs i l’accés a les
activitats complementàries del CaixaForum
(excepcions i Nits d’Estiu).
•
El precio de inscripción incluye la matrícula del curso y el
acceso a las actividades complementarias del CaixaForum
(excepciones y Noches de Verano).
•
El nombre de places és limitat i la inscripció es realitzarà per
rigorós ordre de recepció de la documentació.
•
El número de plazas es limitado y la inscripción se realizará
por riguroso orden de recepción de la documentación.
ELS FORMADORS
LOS FORMADORES
MANEL BARCELÓ
8
Actor, director, dramaturg i guionista. Com a actor ha tocat tots els
gèneres: comèdia, drama, comèdia musical, cabaret… Ha treballat sota
la direcció de Ramon Simó, Carme Portaceli, Xavier Albertí, Magda Puyo,
Sergi Belbel, Stavros Doufexis, Pavel Khomsky, Penny Cherns, Luca
Valentino, Jordi Prat i Coll, Rafa Calatayud i Jordi Casanovas, entre
d’altres. En televisió ha intervingut en sèries com Alatriste (Bocanegra),
El día más difícil del Rey (Tejero) i Gavilanes. En cinema ha actuat sota
la direcció de Manuel Huerga, Ventura Pons i Woody Allen. Durant
vint-i-cinc anys va representar l’espectacle de monòlegs La tigresa
y otras historias de Dario Fo, amb el que ha actuat en teatres de tota
Hispanoamèrica, relació que ha seguit mantenint amb altres espectacles
unipersonals. La seva primera trobada amb Shakespeare va ser fent el
Mr. Ford de Las alegres casadas de Windsor, sota la direcció de Carme
Portaceli i immediatament després Tant per tant, Shakespeare sota les
ordres de la directora britànica Penny Cherns. A Ricard II en el paper
protagonista el segueix Romeu i Julieta (Capulet), i els unipersonals
Shylock de Gareth Armstrong i Los Villanos de Shakespeare d’Steven
Berkoff, ambdós espectacles amb fragments de les seves obres. Ha
obtingut les distincions Premi Ciutat de Barcelona i Honra do Festival
de Almada (Lisboa) per Shylock, el Premi Butaca per Què va passar
quan la Nora va deixar el seu home i els premis Aplaudiments Sebastià
Gasch per Quatre i repicó i Cabaret per la guerra de Bòsnia.
www.manelbarcelo.com
www.manelbarceloactor.blogspot.com.es
DIDIER RUIZ
FERRAN AUDÍ
Director artístic de La compagnie des Hommes fundada el 1998.
Comença un treball amb textos de diferent naturalesa, teatrals però
també epistolars o de tradició oral. S’interessa especialment per la
temàtica de la recerca, dels retrats, dels records i de les col·leccions,
que desenvolupa a través de diferents espectacles, sobre l’escenari o
no, tant a França com a l’estranger. Se centra en explorar i descobrir
la petita història que engrandeix a cadascú. Desenvolupa una relació
de fidelitat amb un equip de comediants, d’escenògrafs, il·luminació,
càmeres, compositors, fotògrafs, que acompanya el seu treball des de
fa anys a La compagnie des Hommes.
Actor de cine, televisió, ràdio i escena des del 1985 principalment a
Espanya, Regne Unit (on va residir 12 anys) i França. Productor d’espectacles en viu des del 1986, i a partir del 2003 també de projectes
audiovisuals. Director de teatre des del 1987 principalment a Espanya
i també a Noruega des del 1997. Guionista per a teatre i cinema des
del 2001.
És director de cinema des del 2007, destacant: The Frost (llargmetratge), 2 Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català i altres premis
internacionals a Europa i EUA, Teresa and the Undead (curtmetratge)
i BrickSkin (curtmetratge), seleccionat per al Gaudí per al Millor Curtmetratge; així com altres premis a Noruega i EUA.
Director artístico de La compagnie des Hommes fundada en 1998.
Empieza un trabajo con textos de diferente naturaleza, teatrales pero
también epistolares o de tradición oral. Se interesa en especial por
la temática de la búsqueda, de los retratos, de los recuerdos y de las
colecciones, que desarrolla a través de diferentes espectáculos, sobre
el escenario o no, tanto en Francia como en el extranjero. Se centra
en explorar y descubrir la pequeña historia que agranda a cada uno.
Desarrolla una relación de fidelidad con un equipo de comediantes,
de escenógrafos, iluminación, cámaras, compositores, fotógrafos, que
acompaña su trabajo desde hace años en La compagnie des Hommes.
Ha estat professor d’Art Dramàtic principalment a França (École Florent
de París) i Espanya (Col·legi de Teatre i ESCAC, entre d’altres). Actualment és professor a l’Institut del Teatre de Barcelona.
Membre del Col·legi de Directors de Catalunya i de l’Acadèmia del Cinema Català. Membre de la Junta del Cercle de Cultura de Catalunya i de
Pro-ficció (Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya). També
és membre fundador d’ADA (Associació per al Desenvolupament de
l’Audiovisual), entitat dedicada a la creació transversal i internacionalització de les indústries culturals. Alhora, és membre de British Equity
i del Directors Guild of Great Britain.
Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.
Actor de cine, televisión, radio y escena desde 1985 principalmente en
España, Reino Unido (donde residió 12 años) y Francia. Productor de espectáculos en vivo desde 1986, y a partir de 2003 también de proyectos
audiovisuales. Director de teatro desde 1987 principalmente en España y
también en Noruega desde 1997. Guionista para teatro y cine desde 2001.
Es director de cine desde 2007, destacando: The Frost (largometraje), 2
Premios Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català y otros premios internacionales en Europa y EE.UU., Teresa and the Undead (cortometraje)
y BrickSkin (cortometraje), seleccionado para el Gaudí para el Mejor
Cortometraje; así como otros premios en Noruega y EE.UU.
Miembro del Col·legi de Directors de Catalunya y de la Acadèmia del
Cinema Català. Miembro de la Junta del Cercle de Cultura de Catalunya
y de Pro-ficció (Asociación de Productores Audiovisuales de Cataluña).
También es miembro fundador de A.D.A. (Asociación para el Desarrollo
del Audiovisual), entidad dedicada a la creación transversal e internacionalización de las industrias culturales. A su vez, es miembro de British
Equity y del Directors Guild of Great Britain.
Actor, director, dramaturgo y guionista. Como actor ha tocado todos
los géneros: comedia, drama, comedia musical, cabaret… Ha trabajado
bajo la dirección de Ramon Simó, Carme Portaceli, Xavier Albertí, Magda Puyo, Sergi Belbel, Stavros Doufexis, Pavel Khomsky, Penny Cherns,
Luca Valentino, Jordi Prat i Coll, Rafa Calatayud y Jordi Casanovas,
entre otros. En televisión ha intervenido en series como Alatriste
(Bocanegra), El día más difícil del Rey (Tejero) y Gavilanes. En cine ha
actuado bajo de dirección de Manuel Huerga, Ventura Pons y Woody
Allen. Durante veinticinco años representó el espectáculo de monólogos La tigresa y otras historias de Dario Fo, con el que ha actuado en
teatros de toda Iberoamérica, relación que ha seguido manteniendo
con otros espectáculos unipersonales. Su primer encuentro con Shakespeare fue haciendo el Mr. Ford de Las alegres casadas de Windsor,
bajo la dirección de Carme Portaceli e inmediatamente después Tant
per tant, Shakespeare bajo las órdenes de la directora británica Penny
Cherns. En Ricard II en el papel protagonista le sigue Romeo y Julieta
(Capuleto), y los unipersonales Shylock de Gareth Armstrong y Los
Villanos de Shakespeare de Steven Berkoff, ambos espectáculos con
fragmentos de sus obras. Ha obtenido las distinciones Premio Ciutat
de Barcelona y Honra do Festival de Almada (Lisboa) por Shylock, el
Premio Butaca por Què va passar quan la Nora va deixar el seu home
y los premios Aplaudiments Sebastià Gasch por Quatre i repicó y
Cabaret per la guerra de Bòsnia
Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona.
www.manelbarcelo.com
www.manelbarceloactor.blogspot.com.es.
Ha sido profesor de Arte Dramático principalmente en Francia (École
Florent de París) y España (Col·legi de Teatre y ESCAC, entre otros).
Actualmente es profesor en el Institut del Teatre de Barcelona.
9
ANNA ALBORCH
Fundadora de la companyia EGOS teatre, participa com a actriu en tots els seus espectacles
des del 2007. Ha treballat també amb altres companyies com Dei Furbi, Albena Teatre, Kaktus
Music, Cia Lazzigags, Producciones Eventime, Cia Flyhard i l’Auditori de Barcelona.
Fundadora de la compañía EGOS teatro, participa como actriz en todos sus espectáculos desde
2007. Ha trabajado también con otras compañías como Dei Furbi, Albena Teatre, Kaktus Music,
Cia Lazzigags, Producciones Eventime, Cia Flyhard y L’Auditori de Barcelona.
Com a docent, imparteix classes de veu, cant i teatre musical en cursos i tallers, i classes de teatre
per a nens i adolescents. Ha participat a les tres últimes edicions dels Encontres CaixaEscena
per a secundària i als tallers online.
Como docente, imparte clases de voz, canto y teatro musical en cursos y talleres, y clases de
teatro para niños y adolescentes. Ha participado en las tres últimas ediciones de los Encuentros
CaixaEscena para secundaria y en los talleres online.
És llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona en l’especialitat de teatre
musical i llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València.
Es licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona en la especialidad de
teatro musical y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia.
EXPOSICIONS
CAIXAFORUM
EXPOSICIONES
CAIXAFORUM
MING, L’IMPERI DAURAT
Fins al 2 d’octubre del 2016
Art i cultura de la dinastia Ming, que va dominar la Xina durant un dels
períodes més emblemàtics de la seva història, conegut pels seus avenços
artístics, socials i econòmics.
MING, EL IMPERIO DORADO
Hasta el 2 de octubre de 2016
Arte y cultura de la dinastía Ming, que dominó la China durante uno de
los períodos más emblemáticos de su historia, conocido por sus avances
artísticos, sociales y económicos.
ALT-ARCHITECTURE. COMISART
Del 29 de juny al 25 de setembre
La tercera exposició de la convocatòria Comisart, “alt-architecture”, acosta
a obres que qüestionen les pràctiques arquitectòniques.
ALT-ARCHITECTURE. COMISART
Del 29 de junio al 25 de setiembre
La tercera exposición de la convocatoria Comisart, “alt-architecture”,
acerca a obras que cuestionan las prácticas arquitectónicas.
XAVIER BOBÉS
Director/manipulador i creador escènic. Es defineix com a autodidacte. Apassionat de la poètica
del teatre visual, investiga amb tot tipus de propostes escèniques fusionant múltiples disciplines
artístiques: treball corporal, teatre d’ombres, projeccions audiovisuals, manipulació d’objectes…
Col·labora amb altres creadors executant idees i imatges evocades pels directors dels projectes,
executant com a intèrpret accions en escena, ja sigui en solitari com amb altres intèrprets.
Director/manipulador y creador escénico. Se define como autodidacta. Apasionado de la poética
del teatro visual, investiga con todo tipo de propuestas escénicas fusionando múltiples disciplinas
artísticas: trabajo corporal, teatro de sombras, proyecciones audiovisuales, manipulación de objetos…
Colabora con otros creadores ejecutando ideas e imágenes evocadas por los directores de los proyectos, ejecutando como intérprete acciones en escena, ya sea en solitario como con otros intérpretes.
Ha creat set espectacles de teatre visual i objectes. Actualment està de gira amb el seu últim
espectacle “Cosas que se olvidan fácilmente”, estrenat al Festival Grec 2015. Aquest últim espectacle ha rebut el premi de la crítica de Barcelona al millor espectacle en la modalitat Noves
Tendències 2015.
Ha creado siete espectáculos de teatro visual y objetos. Actualmente está de gira con su último
espectáculo “Cosas que se olvidan fácilmente”, estrenado en el Festival Grec 2015. Este último
espectáculo ha recibido el premio de la crítica de Barcelona al mejor espectáculo en la modalidad
Nuevas Tendencias 2015.
cosasqueseolvidanfacilmente.org
playgroundvisual.com
vimeo.com/playgroundvisual
cosasqueseolvidanfacilmente.org
playgroundvisual.com
vimeo.com/playgroundvisual
URBANI(S)TES
Dimecres 6 de juliol, a les 19 h
Recorreguts pels voltants del CaixaForum des de l’experiència de qui l’habita.
URBANI(S)TAS
Miércoles 6 de julio, a las 19 h
Recorridos por los alrededores del CaixaForum desde la experiencia de
quien lo habita.
FINESTRES AL MÓN
Fins al 28 d’agost del 2016
Un acostament a la realitat de països de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina
a través de curtmetratges protagonitzats per persones que viuen en
circumstàncies adverses i que lluiten per tirar endavant. Places limitades
VENTANAS AL MUNDO
Hasta el 28 de agosto del 2016
Un acercamiento a la realidad de países de África, Asia y América Latina
a través de cortometrajes protagonizados por personas que viven en
circunstancias adversas y que luchan por salir adelante. Plazas limitadas
MARIEL SORIA
Dibuixant d’historieta, il·lustradora, dissenyadora de vestuari. Com a historietista ha publicat
a revistes nacionals i estrangeres, i a periòdics com La Vanguardia, El Periódico de Cataluña i
L’Avui. És la creadora del personatge Mamen que es publicava a la revista El Jueves, a més d’altres
sèries com Sam Balluga, Quel·lo, Federica, Night and day, Phyton Trip, etc. Com a dissenyadora
de vestuari ha treballat amb directors com Ramon Simó, Magda Puyo, Carme Portaceli, Mario
Gas, Albert Boadella, Pavel Khomsky, Luca Valentino, Mar Gómez, Manel Barceló, entre d’altres.
La seva relació com a figurinista amb espectacles de Shakespeare inclou títols com Shylock,
Ricard II, Romeu i Julieta i Los Villanos de Shakespeare.
Dibujante de historieta, ilustradora, diseñadora de vestuario. Como historietista ha publicado
en revistas nacionales y extranjeras y en periódicos La Vanguardia, El Periódico de Cataluña y
L’Avui. Es la creadora del personaje Mamen que se publicaba en la revista El Jueves, amén de otras
series como Sam Balluga, Quel·lo, Federica, Night and day, Phyton Trip, etc. Como diseñadora de
vestuario ha trabajado con directores como Ramon Simó, Magda Puyo, Carme Portaceli, Mario
Gas, Albert Boadella, Pavel Khomsky, Luca Valentino, Mar Gómez, Manel Barceló, entre otros.
Su relación como figurinista con espectáculos de Shakespeare incluye títulos como Shylock,
Ricard II, Romeo y Julieta y Los Villanos de Shakespeare.
JOSEPH BEUYS
Tot l’any
Instal·lació: “Es compta darrere l’os” – Espai de dolor, 1983.
Places limitades
JOSEPH BEUYS
Todo el año
Instalación: “Se cuenta detrás del hueso” – Espacio de dolor, 1983.
Plazas limitadas
NITS D’ESTIU
NOCHES DE VERANO
CAIXAFORUM
BARCELONA
CAIXAFORUM
BARCELONA
CABOSANROQUE. MURAL SONOR
CABOSANROQUE. MURAL SONORO
Dimecres 6 de juliol, a les 22 h
Festa d’inauguració de les Nits d’Estiu. Un concert vertical amb més
de 30 màquines sonores.
Miércoles 6 de julio, a las 22 h
Fiesta de inauguración de las Noches de Verano. Un concierto vertical
con más de 30 máquinas sonoras.
CAIXAFORUM BARCELONA
CAIXAFORUM BARCELONA
AQUEST SÍSIF
ESTE SÍSIF
Com arribar-hi?
¿Cómo llegar?
Dimecres 6 de juliol, a les 20 h
Espectacle d’humor, seriós, acadèmic, sobre el mite de Sísif, a càrrec
de l’actor Arnau Vilardebó.
Miércoles 6 de julio, a las 20 h
Espectáculo de humor, serio, académico, sobre el mito de Sísif, a cargo
del actor Arnau Vilardebó.
FGC
FGC
MICROSHAKESPEARE
MICROSHAKESPEARE
Autobusos
Autobuses
Dimecres 6 de juliol, a les 20 h
Interpreta els clàssics de Shakespeare amb el teatre d’objectes. Una
coproducció de Laitrum Teatre i The National Theater of London.
Miércoles 6 de julio, a las 20 h
Interpreta los clásicos de Shakespeare con el teatro de objetos. Una
coproducción de Laitrum Teatre y The National Theater of London.
Línies 13 i 150, amb parada davant del CaixaForum
Línies 9, 27, 50, 65, 79, 91, 109 i 165, amb parada a pl. d’Espanya
Línies D20, H12, V7, L72, L80, L81, L86, L87 i L95, amb parada
a pl. d’Espanya
* Reserva prèvia a la recepció del CaixaForum
* Reserva previa en la recepción del CaixaForum
Bicing
Bicing
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Metro
Línies 1 i 3, amb parada a pl. d’Espanya
Línies L8, S33, S4, S8, R5 i R6, amb parada a pl. d’Espanya
Gran Via – Pl. d’Espanya (estació núm. 96)
Rius i Taulet (estació núm. 237)
caixaescena.org
© Fotografies CaixaEscena: Cathy Loughran
caixaescena.org
© Fotografías CaixaEscena: Cathy Loughran
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Metro
Líneas 1 y 3, con parada en Pl. d’Espanya
Líneas L8, S33, S4, S8, R5 y R6, con parada en Pl. d’Espanya
Líneas 13 y 150, con parada delante del CaixaForum
Líneas 9, 27, 50, 65, 79, 91, 109 y 165, con parada en Pl. d’Espanya
Líneas D20, H12, V7, L72, L80, L81, L86, L87 y L95, con parada
en Pl. d’Espanya
Gran Via – Pl. d’Espanya (estación núm. 96)
Rius i Taulet (estación núm. 237)

Documentos relacionados