L`educació de la llibertat - Associació de Mestres Rosa Sensat

Comentarios

Transcripción

L`educació de la llibertat - Associació de Mestres Rosa Sensat
Informació bibliogràfica
Biblioteca Rosa Sensa t
41
L’educació
de la llibertat
1
2
Presentació
Des de la Biblioteca de l’Associació us volem presentar aquesta selecció
bibliogràfica sobre l’Educació de la llibertat
llibertat, que és el tema que encapçala la
42a Escola d’Estiu de Rosa Sensat.
La bibliografia s’inicia amb un apartat general sobre el que filòsofs, pedagogs,
mestres i pensadors han escrit sobre el concepte de llibertat i/o sobre l’educació
de la llibertat. La història de les idees filosòfiques i pedagògiques així com de les
pràctiques educatives ens proporciona nombrosos exemples sobre el
convenciment que l’educació és (ha de ser) el descobriment de la llibertat (segons
diu Enric Prats a la revista Perspectiva Escolar, núm. 316): «Cal destacar els textos
de filòsofs com Plató amb La República, Kant amb Sobre Pedagogia i Rousseau
amb L’Emili o de l’educació, que han estat els fonaments de moltes altres teories
posteriors.»
Els 9 capítols següents d’aquesta selecció fan referència a les ponències que es
desenvoluparan en el transcurs del Tema General de l’Escola d’Estiu: Llibertat i La
Institución Libre de Enseñanza, Llibertat i equitat, Llibertat i mercat, Llibertat i
seguretat, Llibertat i pensament crític, Llibertat i autonomia, Llibertat i vida
quotidiana, Llibertat i límits, i el Paper de l’educador en l’educació de la llibertat.
Pel que fa a l’ordenació dels apartats s’ha seguit la seqüència cronològica i, dins
d’aquesta, el criteri alfabètic per autors o, si escau, per títol. En tots aquests
apartats es referencien diferents tipus de documents: llibres, articles de revistes,
dvds i altres recursos electrònics que tenim disponibles en els diferents fons de la
biblioteca. Hi hem seleccionat els documents que considerem útils per a la
reflexió i també per a la pràctica educativa.
Volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat a elaborar
aquesta bibliografia. A Jordi Monés per la revisió de l’apartat general amb els seus
suggeriments i valuoses aportacions, a Montserrat Jubete que ens ha orientat en
la selecció de llibres i revistes sobre llibertat i límits, a Jordi Cots que ens ha
recomanat alguns títols per a l’apartat general, a Miquel Àngel Essomba, i als
ponents que ens han facilitat referències bibliogràfiques relacionades amb el
tema de la seva conferència.
Biblioteca Rosa Sensat, juny de 2007
3
…Volem que els nostres nens sàpiguen
com es diuen
i de quin poble són fills.
Que aprenguin a mirar, a saber,
a comprendre amb lent amor
que els homes no poden ser si no són
lliures.
Lliures en la difícil i merescuda llibertat.
Paraules de Marta Mata en ocasió de l’homenatge
dels mestres de Catalunya a Salvador Espriu el juliol
de 1981. En: Perspectiva Escolar, núm 57 (setembre
1981), p. 39
Pedagogs, filòsofs, mestres i pensadors que
han escrit sobre la llibertat
Bardina, Joan. El règim de llibertat dels escolars i altres escrits.
Vic: Eumo, 1989 (Textos Pedagògics; 20)
371.12(467.1Bar) BAR
Berge, André
André. La libertad en educación. Buenos Aires: Kapelusz,
1959 (Biblioteca de Cultura Pedagógica; 55)
T 370.3 BER
Berlin, Isaiah. Dos conceptos de libertad; El fin justifica los
medios; Mi trayectoria intelectual. Traducció, introducció i notes
d’Ángel Rivero. Madrid: Alianza, 2001 (Libro de Bolsillo; 4429;
Filosofía)
123 BER
Berlin, Isaiah
Isaiah. Sobre la libertad. Edició de Henry Hardy; amb un
assaig sobre Berlín i els seus crítics per Ian Harris; preparació
edició castellana Ángel Rivero. Madrid: Alianza, 2004 (Alianza
Ensayo; 258)
123 BER
Bobbio, Norberto
Norberto. Igualdad y libertad. Barcelona: Institut de
Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona,
1993 (Paidós Contemporáneo; 24)
UOC
4
Chomsky, Noam. L’educació: la millor eina per formar persones
lliures i amb criteri. Barcelona: Columna, 2005 (Columna Idees;
260)
370.47 CHO
Cousinet, Roger
Roger. La escuela nueva. Barcelona: Luis Miracle,
1967 (Nueva Biblioteca Pedagógica)
371.44 COU
Dewey, John. Democràcia i educació. Introducció i tria de textos
de Jaume Carbonell. Vic: Eumo, 1985 (Textos Pedagògics; 3)
Edició també en castellà a l’editorial Morata
370(Dew) DEW
Dewey, John. Experiencia y educación. Buenos Aires: Losada,
1967
370(Dew) DEW
Durkheim, Émile
Émile. Educació i sociologia. Pròleg d’Oriol Homs i
Ferret. Vic: Eumo, 1991 (Textos Pedagògics; 27)
370.47 DUR
L’Escola Nova Catalana. 1900-1939: objectius, constants
i problemàtica
problemàtica. Pròleg de Josep González-Agápito. Vic: Eumo,
1992 (Textos Pedagògics; 32)
371.44(467.1) ESC
Ferrer i Guàrdia, Francesc
Francesc. L’escola moderna: explicació pòstuma
i abast de l’ensenyament racionalista. Pròleg i notes Pere Solà.
Vic: Eumo, 1990 (Textos Pedagògics; 22)
371.42 FER
Ferrière, Adolphe. La libertad del niño en la escuela activa
(compilación de monografías). Traducció, pròleg i notes de
Rodolfo Tomás Samper. Madrid: Francisco Beltrán, 1928 (Actualidades Pedagógicas. Biblioteca Moderna de Filosofía y Ciencias
Sociales)
FH 371.44 FER
Foerster, Friedrich W. Temas capitales de la educación. Barcelona: Herder, 1960
T 370.3 FOE
Freinet, Célestin. Parábolas para una pedagogía popular. 3ª ed.
Barcelona: Laia, 1975 (Ediciones de Bolsillo. Ciencias Humanas.
Pedagogía; 11)
371.45 FRE
5
Freire, Paulo. L’educació com a pràctica de la llibertat i altres
escrits. Pròleg de Jaume Botey. Vic: Eumo, 1987 (Textos
Pedagògics; 13)
371.4(Fre) FRE
Fromm, Erich
Erich. La por a la llibertat. Barcelona: Edicions 62, 1965
(Llibres a l’Abast; 29)
123 FRO
Galí, Alexandre; Herrera de Galí, Josefa. Activitat i llibertat
en educació. Barcelona: Atenes, 1932 (Biblioteca Pedagògica
Atenes. Sèrie Primera)
Quaderns dels cursos lliures de Pedagogia
FH 371.44 GAL
James, William
William. Causeries pédagogiques. Pròleg de M. Jules
Payot. 4a ed. Lausanne: Librairie Payot; París: Librairie F. Alcan,
1917
FH 370 JAM
Kant, Immanuel
Immanuel. Sobre pedagogia. Pròleg de Joan Carles Mèlich
i Sangrà. Vic: Eumo, 1991 (Textos Pedagògics; 26)
370(Kan) KAN
Kant, Immanuel
Immanuel. Ideas para una historia universal en clave
cosmopolita y otros escritos sobre filosofía de la historia. Madrid:
Tecnos, 2006 (Clásicos del Pensamiento; 36)
1(Kan) KAN
Kerschensteiner, Georg. La educación cívica. Traducció i pròleg
de Luis Sánchez Sarto. Barcelona: Labor, 1934 (Biblioteca de
Iniciación Cultural. Sección 2. Educación; 354)
FH 172.1 KER
Korczak, Janusz. Com estimar l’infant, seguit d’El dret de l’infant
al respecte. Pròleg d’Antoni Tort. Vic: Eumo, 1999 (Textos
Pedagògics; 40)
372.1 KOR
Locke, John
John. Pensaments sobre l’educació. Pròleg de Pere Solà i
Gussinyer. Vic: Eumo, 1991 (Textos Pedagògics; 29)
370(Loc) LOC
Maceda, Pío
Pío. Educación y libertad en la sociedad de la información. Barcelona: Laertes, 2007 (Laertes; 94)
370.47 MAC
6
Mallart i Cutó, Josep
Josep. L’educació activa. Pròleg de Joan Mallart
i Navarra. Vic: Eumo, 1998 (Textos Pedagògics; 38)
371.44 MAL
Manacorda, Mario Alighiero
Alighiero. Marx y la pedagogía moderna.
Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1969 (Libros Tau; 29)
371.49 MAN
Mata, Marta; Fullat, Octavi; Casasses,Oriol. La llibertat en
l’educació. Barcelona: Editorial Franciscana, 1966 (Criterión;
32)
261.7 MAT
Mill, John Stuart. Sobre la libertad. Edición Dalmacio Negro
Pavón. 2ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 1997 (Austral. Ciencias/
Humanidades; 183)
1(Mil) MIL
Monés i Busquets-Pujol, Jordi; Solà, Pere; Lázaro, Luis
Miguel. Ferrer Guardia y la pedagogía libertaria: elementos para
un debate. Introducció de Jaume Carbonell. Barcelona: Icaria,
1977 (Icaria 13-20; 11)
371.42 MON
Montessori, Maria
Maria.. La descoberta de l’infant. Traducció d’Andreu
Coca. Pròlegs de Maria Antònia Canals i Jordi Cots. Vic: Eumo,
1984 (Textos Pedagògics; 1)
371.4(Mon) MON
Montessori, Maria
Maria.. El método de la pedagogía científica: aplicado a la educación de la infancia en las ‘case dei bambini’ (casa
de los niños). 2a ed., traduïda de la 3a ed. italiana, corregida i
ampliada. Barcelona: Araluce, [193-?]
FH 371.4(Mon) MON
Neill, Alexander Sutherland. Summerhill. Traducció de Jordi
Monés i Pujol-Busquets; pròlegs de Miquel Tresserras i Erich
Fromm. Vic: Eumo, 1986 (Textos Pedagògics; 6)
Edició també en castellà a l’editorial Fondo de Cultura Económica
371.4(Nei) NEI
Pestalozzi, Johann Heinrich
Heinrich. Com Gertrudis educa els fills.
Introducció de Bernat Sureda. Vic: Eumo, 1986 (Textos
Pedagògics; 8)
371.4(Pes) PES
7
Plató. La República o el estado. Edició de Miguel Candel. 39ª ed.
Madrid: Espasa Calpe, 2006 (Austral. Ciencias/Humanidades;
296)
1(Pla) PLA
Plató
Plató. Protàgoras; De la República; De les Lleis. A cura de Carles
Miralles. Vic: EUMO, 1988 (Textos Pedagògics; 16)
370(Pla) PLA
Rawls, John. Sobre las libertades. Barcelona: Paidós: Institut de
Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona,
1996 (Pensamiento Contemporáneo; 9)
123(Raw) Raw
Recuero Astray, José Ramón
Ramón. La libertad en Rousseau y Kant:
de la teoría a la práctica. Madrid: Biblioteca Nueva, 2004 (Ensayos)
123 REC
Rogers, Carl; Freiberg, H. Jerome. Libertad y creatividad en la
educación. 3a ed. revisada i ampliada. Barcelona: Paidós, 1996
(Paidós Educador; 36)
370.46 ROG
Rousseau, Jean–Jacques. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos.
Estudi preliminar, traducció i notes d’Antonio Pintor Ramos. 5a
ed. Madrid: Tecnos, 2005 (Clásicos del Pensamiento)
1(Rou) ROU
Rousseau, Jean-Jacques. Emili, o, de l’educació. Pròlegs de
Josep González-Agàpito, Salomó Marquès i Alain Verjat i Massmann. Vic: Eumo, 1985 (Textos Pedagògics; 5)
370(Rou) ROU
Russell, Bertrand
Bertrand. Sobre educación: especialmente en los años
infantiles. Madrid: Austral, 1998 (Ciencias/Humanidades; 448)
370(Rus) RUS
Santullano, Luis. La autonomía y libertad en la educación.
Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1928 (La
Nueva Educación; 2)
FH 370.3 SAN
8
Schmid, J. R. El maestro-compañero y la pedagogía libertaria.
Barcelona: Fontanella, 1973 (Libros de Confrontación. Pedagogía; 1)
371.49 SCH
Sensat, Rosa
Rosa. Vers una nova escola. Pròleg de Josep GonzàlezAgàpito. Barcelona: Eumo, 1996 (Textos Pedagògics; 34)
371.44 SEN
Spencer, Herbert
Herbert. L’educació: intel·lectual, moral i física. Pròleg
de Jordi Monés. Vic: EUMO, 1989 (Textos Pedagògics; 21)
370(Spe) SPE
Spranger, Eduard
Eduard. Las ciencias del espíritu y la escuela. Traducció
i pròleg de Juan Roura i Parella. Buenos Aires: Losada, 1942
(Biblioteca del Maestro; 9)
371.4(Spr) SPR
Steiner, Rudolf
Rudolf. La filosofía de la libertad: fundamentos de una
concepción moderna del mundo: resultados de una observación
introspectiva según el método de las ciencias naturales. Madrid:
Rudolf Steiner, 1986
Thoreau, Henry David
David. Walden o la vida als boscos. Barcelona:
Símbol Editors, 2006 (Viatges i Viatgers; 5)
371.4(Tho) THO
Tolstoi, Lev N. Qui ha d’ensenyar a qui i altres articles pedagògics.
Selecció, traducció i notes d’Elena Vidal; pròleg de Gerard Jacas.
Vic: Eumo, 1990 (Textos Pedagògics; 25)
371.4(Tol) TOL
Llibres i escrits sobre mestres i pedagogs
15 personajes en busca de otra escuela: Basil Berstein,
Élise Freinet, Paulo Freire, Ivan Illich, André Inizan, André Lapierre,
Michel Lobrot, Mario Lodi, Lucio Lombardo Radice, Gaston
Mialaret, Jean Piaget, George Snyders, Bogdan Suchodolski,
Francesco Tonucci, René Zazzo. Edició a càrrec de Fabricio
Caivano i Jaume Carbonell. 2a ed. Barcelona: Laia, 1986
371.4 QUI
9
Benejam i Arguimbau, Pilar. «Marta Mata i Garriga. La tradició
d’una pedagogia basada en la llibertat, la igualtat i el compromís
cívic.» En: Perspectiva Escolar, núm. 309 (novembre 2007), p.
16-32
Catalunya Europa: una mirada pedagògica
pedagògica: Montessori,
Decroly, Piaget, Freinet ahir i avui. Vic: Eumo, 1987
371.4 CAT
«Comment penser l’école de demain: des auteurs classiques face aux penseurs d’aujourd’hui» [Diversos articles]. En: Le Monde de l’Éducation, n. 338 (juliol-agost 2005),
p. 6-96
Los grandes pedagogos: Platón, Vives, los Jesuitas, Comencio,
Locke Rollin, Rousseau, Pestalozzi, Humboldt Kerschensteiner,
Decroly, Claparède, Dewey, Montessori, Alain. Estudis realitzats
sota la direcció de Jean Château. Mèxic: Fondo de Cultura
Económica, 1974
371.4 GRA
El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo
XXI
XXI. Coordinació de Jaume Trilla. Barcelona: Graó, 2001 (Graó.
Historia de la Educación; 159)
371.4 LEG
Pedagogías del siglo XX
XX. Barcelona: Cisspraxis, 2000
Conté:
Maria Montessori, Francesc Ferrer i Guàrdia, John Dewey, Francisco Giner de los Ríos, Célestin Freinet, Alexander Sutherland
Neill, Antón S. Makarenko, Jean Piaget, Lorenzo Milani, Paulo
Freire, Lawrence Stenhouse
371.4 PED
Quinze pedagogs: la seva influència, avui. Direcció de Jean
Houssaye. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya: Proa,
1995 (Textos Universitaris; 1)
Conté:
Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Friederich
Fröbel, Paul Robin, Francesc Ferrer, Rudolph Steiner, John Dewey,
Ovide Decroly, Maria Montessori, Anton S. Makarenko, Adolphe
Ferrière, Roger Coussinet, Celstin Freinet, Alexander Sutherland
Neill, Carl Rogers
371.4 QUI
10
Vídeos i DVD
Francesc Ferrer i Guàrdia, una vida per la llibertat
[Enregistrament vídeo]. Guió i realitzador Agustí Corominas i Casals. Barcelona: Ajuntament, Institut d’Educació: Sant Joan Despí: Televisió de Catalunya, 2003. 1 vídeo
V 371.42 FER
La mestra, Rosa Sensat
Sensat:: e
ell Masnou 1873 - Barcelona
1961 [Enregistrament vídeo]. Guió: José Pica, Mercè Llimona.
Masnou: Ajuntament del Masnou, 1998. 1 vídeo
V 371.44 MES
Educació de la llibertat en el marc
de la Institución Libre de Enseñanza
Llibres
Cacho Viu, Vicente
Vicente. La Institución Libre de Enseñanza. Madrid:
Rialp, 1962
371.41 CAC
Catàleg de l’exposició bibliogràfica commemorativa del
centenari de la «Institución Libre de Enseñanza»
Enseñanza»: organitzada amb motiu de la celebració de la III Setmana de l’Educació
al segle XXI, dedicada a la «Institución Libre de Enseñanza». Barcelona: Diputació Provincial, 1978
371.41(064) CAC
Cossío, Manuel Bartolomé
Bartolomé. Una antología pedagógica. Selecció
de Jaume Carbonell i Sebarroja. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia, 1985 (Clásicos de Educación)
371.41 COS
Cuesta Escudero, Pedro. La escuela en la reestructuración de
la sociedad española (1900-1923). Madrid: Siglo XXI, 1994
(Historia)
37(46)«1900/23» CUE
Delgado, Buenaventura. La Institución Libre de Enseñanza en
Catalunya. Barcelona: Ariel, 2000 (Ariel Practicum)
371.41(467.1) DEL
11
En el centenario de la Institución Libre de Enseñanza
Enseñanza.
Madrid: Tecnos, 1977
371.41 ENE
Giner de los Ríos, Francisco
Francisco. Antología pedagógica de Francisco Giner de los Ríos. Selecció de Francisco Giner de los Ríos,
Francisco J. Laporta. Madrid: Santillana, 1977 (Aula XXI)
371.41 GIN
Giner de los Ríos, Francisco
Francisco. Ensayos. 2ª ed. Madrid: Alianza,
1973 (El Libro de Bolsillo Alianza)
371.41 GIN
Guerrero Salom, Enrique; Seage, Julio; Quintana de Uña,
Diego. Una pedagogía de la libertad: la Institución Libre de
Enseñanza. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1977 (Divulgación Universitaria)
371.41 GUE
Jiménez-Landi Martínez, Antonio
Antonio. La Institución Libre de
Enseñanza y su ambiente. Madrid: Editorial Complutense: Ministerio de Educación y Cultura: Universitat de Barcelona: Universidad de Castilla-La Mancha, 1996. 4 vol.
371.41 JIM
Millán Sánchez, Fernando. La revolución laica de la Institución
Libre de Enseñanza a la escuela de la República. València:
Fernando Torres, 1983 (Ciencias Sociales Fernando Torres)
37(46)«1931/33» MIL
Molero Pintado, Antonio. La Institución Libre de Enseñanza: un
proyecto español de renovación pedagógica. Madrid: Biblioteca
Nueva, 2000 (Memoria y Crítica de la Educación)
371.41 MOL
Otero Urtaza, Eugenio Manuel
Manuel. Manuel Bartolomé Cossío:
pensamiento pedagógico y acción educativa. Madrid: Centro de
Publicaciones del MEC: CIDE, 1994 (Investigación)
371.41 OTE
Xirau, Joaquim
Joaquim. Manuel B. Cossío y la educación en España.
Barcelona: Ariel, 1969 (Horas de España)
371.41(Cos) XIR
12
Articles de revistes
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza
Enseñanza. 2a època,
núm. 1 (1987). Madrid: Institución Libre de Enseñanza, 1987
Sumari: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda
=CODIGO&clave_revista=214
Cuesta Escudero, Pedro
Pedro. «La Institución Libre de Enseñanza,
hoy». En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 38 (febrer 1978), p. 4347
«Institución Libre de Enseñanza 1876-1976» [Diversos articles]. En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 22 (octubre 1976), p.
3-22
Viñao Frago, Antonio
Antonio. «Un modelo de reforma educativa: los
institutos escuelas (1918-1936)». En: Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza, núm. 39 (octubre 2000), p. 63-88
Web
Fundación Francisco Giner de los Ríos
[Institución Libre de Enseñanza]
http://www.fundacionginer.org/
Inclou una extensa bibliografia sobre la Institución Libre de
Enseñanza, documentació, el Boletín…, l’Arxiu Virtual de la Edad
de Plata de la cultura espanyola contemporània, etc.
Llibertat i equitat
Llibres
Apple, Michael W. Educar «como Dios manda»: mercados, niveles, religión y desigualdad. Barcelona: Paidós, 2002 (Temas de
Educación; 58)
370.47 APP
Bonal, Xavier; Rambla, Xavier; Ajenjo, Marc
Marc. Les desigualtats
territorials en l’ensenyament a Catalunya. Barcelona: Mediterrània, 2004 (Polítiques; 43)
379.4(467.1) BON
13
Calero, Jorge; Bonal, Xavier. Política educativa y gasto público
en educación: aspectos teóricos y una aplicación al caso español. Barcelona: Pomares-Corredor, 1999 (Educación y Conocimiento)
370.47(46) CAL
Carbonell i Paris, Francesc
Francesc. Educar en temps d’incertesa:
equitat i interculturalitat a l’escola. Palma de Mallorca: Lleonard
Muntaner, 2004 (Andreu Ferret; 1)
370.47 CAR
Converses Pedagògiques a Catalunya (2002: Bellaterra)
Bellaterra).
Converses Pedagògiques a Catalunya, juny 2002: de la societat
de la informació a la societat de l’educació: qualitat, participació
i equitat. Coordinat per Margarida Massot. Madrid: Fundación
Santa María: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
Facultat de Ciències de l’Educació, 2002
37(06)(467.1) CON
La escuela y la nueva ordenación del territorio
territorio:: los retos
de la institución escolar
escolar. Barcelona: Octaedro-Fies, 2004
(Recursos; 74)
379.4 ESC
L’estat de l’educació a Catalunya 2005: anuari 2005
2005.
Direcció de Xavier Bonal. Barcelona: Fundació Jaume Bofill:
Mediterrània, 2006 (Polítiques; 53)
37(467.1) EST
Fernández, Alfred; Nordmann, Jean-Daniel
Jean-Daniel. El estado de las
libertades educativas en el mundo. Madrid: Santillana Educación, 2002 (Santillana Documentos)
37(100) FER
Política educativa i igualtat d’oportunitats: prioritats i
propostes
propostes. Coordinadors Xavier Bonal, Miquel Àngel Essomba,
Ferran Ferrer. Barcelona: Fundació Jaume Bofill: Mediterrània,
2004 (Polítiques; 42)
379.4(467.1) POL
Rawls, John. Teoria de la justicia. 2ª ed. Madrid: Fondo de Cultura
Económica, 2002 (Sección de Obras de Filosofía)
347.9 RAW
14
Sen, Amartya Kumar
Kumar. Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta,
2000 (Documento)
UOC
Sen, Amartya Kumar
Kumar. Nuevo examen de la desigualdad. Madrid:
Alianza, 1999 (El Libro Universitario. Ensayo; 104)
342.7 SEN
Transformar la enseñanza: excelencia, equidad, inclusión y armonía en las aulas y las escuelas
escuelas. Barcelona:
Paidós, 2002
370.46 TRA
Articles de revistes
«Una autonomia per l’equitat» [Diversos articles]. En: Perspectiva Escolar, núm. 313 (març 2007), p. 2-82
Bonal, Xavier
Xavier. «El balance público-privado en el sistema de enseñanza español: evolución y efectos sobre las desigualdades
educativas». En: Educar, núm. 29 (2002), p. 11-29 [Consulta: 14
de juny de 2007]. Disponible a:
<http://selene.uab.es/_cs_gr_saps/publicacions/bonal/
Educar.pdf>
Bonal, Xavier. «Una evaluación de la equidad del sistema educativo español». En: Revista de Educación, núm. 330 (gener/abril
2003), p. 59-82
Bonal, Xavier; Essomba, Miquel Àngel; Ferrer, Ferran
Ferran.
« Política educativa e igualdad de oportunidades: una aportación
desde Cataluña». En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 344 (març
2005), p. 82-87
«Las desigualdades educativas» [Diversos articles]. En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 353 (gener 2006), p. 50-78
Dyson, Alan
Alan. «L’equitat com al camí a l’excel·lència?: possibilitats
i reptes en l’educació inclusiva». En: Aloma, núm. 5 (1999), p. 91106
«¿Equidad en la educación?» [Diversos articles]. En: Revista
iberoamericana de educación, núm. 23 (maig/agost 2000), p. 9186 [Consulta: 14 de juny de 2007].
Disponible a: <http://www.rieoei.org/rie23.htm>
15
«Equidad y calidad en educación» [Diversos articles]. En: Revista de Educación, núm. 319 (maig/agost 1999), p. 7-113
Essomba, Miquel Àngel. ««Diversidad y educación en el Reino
Unido: derrota de la equidad». En: Aula de Innovación Educativa,
núm. 150 (març 2006), p. 71-75
Ferrer Esteban, Gerard; Castel Baldellou, José Luis; Ferrer Julià, Ferran
Ferran. «Las desigualdades del sistema educativo a
través del estudio PISA 2003». En: Revista de Educación, núm.
extraordinario (2006), p. 399-428 [Consulta: 14 de juny de
2007]. Disponible a:
<http://www.revistaeducacion.mec.es/re2006/re2006_22.pdf>
Humblet, Perrine
Perrine; Vandenbroeck, Michel
Michel. «L’equitat en joc».
En: Infància a Europa, núm. 11 (novembre 2006), p. 30-32
En castellà a Infancia en Europa, núm. 11 (2006)
Mata, Marta
Marta. «Calidad y equidad en el sistema educativo actual».
En: Idea La Mancha, vol. 2, núm. 3 (2006), p. 11-19
Tedesco, Juan Carlos; Porter, Luis
Luis. «Políticas de subjetividad
para la igualdad de oportunidades educativas: un diálogo entre
Juan Carlos Tedesco y Luis Porter». En: Redie. Revista Electrónica
de Investigación Educativa, vol. 8, núm. 1 (2006) [Consulta: 14
de juny de 2007]. Disponible a:
<http://redie.uabc.mx/contenido/vol8no1/contenidoporter2.pdf>
Torres Santomé, Jurjo
Jurjo. «Educació infantil, equitat i justícia social: des de la Llei orgànica de qualitat de l’educació». En: Infància,
núm. 130 (gener/febrer 2003), p. 31-37
En castellà a Infancia, núm. 77 (2003)
Capítols de llibres
Chomsky, Noam. «La llibertat com a pont cap a la igualtat». En:
L’educació: la millor eina per formar persones lliures i amb criteri.
Barcelona: Columna, 2005 (Columna Idees; 2005), p. 200-206
370.47 CHO
Eizaguirre Marañón, Marlen
Marlen. «El reto de la educación para todas
las personas: calidad, equidad y voluntad política social». En: El
derecho a la educación en un mundo globalizado, tomo 1.
Donostia: Erein, 2006, p. 69-91
370.25(06) CON
16
Web
Seminari d’Anàlisi de Polítiques Socials de la Universitat
Autonòma de Barcelona
http://selene.uab.es/_cs_gr_saps/catala/xgeneral2.htm
Aquesta pàgina web inclou més articles sobre el tema de
desigualtats educatives escrits per Xavier Bonal. Recull tant
articles de revistes especialitzades i capítols de llibres, com articles d’opinió en la premsa diària.
Llibertat i mercat
Llibres
Bilbeny, Norbert. Democracia para la diversidad. Barcelona: Ariel,
1999
321.8 BIL
Coscubiela, Joan
Joan. Educació: dret o mercat? Barcelona: Fundació
Jaume Bofill, 2005 (Debats d’Educació; 4) [Consulta: 14 de juny
2007]
Disponible a: http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/
publicacions/404.pdf
370.47 COS
Eliard, Michel
Michel.. El fin de la escuela. Madrid: Grupo Unisón Producciones, 2002 (Ensayo)
370.47(44) ELI
Escuela pública y sociedad neoliberal
neoliberal.. 2ª ed. Màlaga: Miño
y Dávila Editores, 1999 (Educación, Crítica & Debate)
371.03 ESC
Gimeno Sacristán, José. Poderes inestables en educación.
Madrid: Morata, 1998 (Pedagogía)
370.46 GIM
Gómez Llorente, Luis
Luis. Educación pública. Madrid: Morata, 2000
(Razones y Propuestas Educativas; 5)
371.03 GOM
17
Halliday, John
John. Educación, gerencialismo y mercado. Madrid:
Morata, 1995 (Pedagogía Manuales)
370.3 HAL
Laval, Christian. La escuela no es una empresa: el ataque
neoliberal a la enseñanza pública. Barcelona: Paidós, 2004
(Paidós Controversias; 1)
370.47 LAV
Laval, Christian
Christian. Per què l’escola no és una empresa? [en línia].
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2005 (Debats d’Educació; 3)
[Consulta: 14 de juny de 2007]. Disponible a:
<http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/
403.pdf>
Miñara, Carlos; Gregorio Rodríguez, José
José. La educación en
el contexto neoliberal. [en línia].
http://www.unal.edu.co/red/pdf/eduneoliberal.pdf. [Consulta:
14 de juny de 2007].
Montes, Pedro. El desorden neoliberal. 2ª ed. Madrid: Trotta,
1996 (Estructuras y Procesos)
330.1 MON
Navarro, Vicenç
Vicenç. Bienestar insuficiente, democracia incompleta.
4a ed. Barcelona: Anagrama, 2004 (Argumentos; 283)
323.1 NAV
Navarro, Vicenç. El subdesarrollo social de España: causas y
consecuencias. Madrid: Anagrama, 2006 (Argumentos)
323.1 NAV
Reinventando la educación
educación: nuevas formas de gestión de las
instituciones educativas. Barcelona: Paidós, 1996 (Paidós Estado y Sociedad; 38)
370.47 REI
Torres Santomé, Jurjo. Educación en tiempos de neoliberalismo.
Madrid: Morata, 2001 (Pedagogía)
370.47 TOR
Touraine, Alain
Alain. ¿Qué es la democracia? Madrid: Temas de hoy,
1994 (Ensayo)
323.1 TOU
18
Articles de revistes
«La educación en tiempos de postmodernidad
postmodernidad». En: Kikirikí,
núm. 49 (juny/agost 1998), p. 11-44
Essomba, Miquel Àngel
Àngel. «Política educativa en el Reino Unido:
el ‘mercado’ de Blair». En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 355
(març 2006), p. 80-84
Gómez Llorente, Luis
Luis. «El riesgo de la privatización encubierta».
En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 362 (novembre 2006), p. 9297
Laval, Christian
Christian. «Christian Laval: la escuela no es el laboratorio
de una empresa». En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 346 (maig
2005), p. 44-50
Llorente, María Ángeles. ««Un instrumento de resistencia al
neoliberalismo». En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 360 (setembre 2006), p. 100-103
Maturana, Humberto
Humberto; Gutiérrez, Humberto
Humberto. «Educación, desarrollo y mercantilismo: consecuencias para la sociedad». En:
Kikiriki, núm. 84 (març/abril 2007), p. 7-9
«Públic i privat en els serveis per a la infància» [Diversos
articles]. En: Infància a Europa, núm. 11 (2006), p. 3-35
En castellà a Infancia en Europa, núm. 11 (2006)
Puelles Benítez, Manuel de
de. «¿Desescolarizados y felices?» En:
Cuadernos de Pedagogía, núm. 356 (abril 2006), p. 98-102
«Sentido y función de la escolaridad» [Diversos articles]. En:
Cuadernos de Pedagogía, núm. 356 (abril 2006), p. 88-102
Viñao Frago, Antonio
Antonio. «La escuela en una sociedad neoliberal».
En: Infancia, núm. 61 (maig/juny 2000), p. 29-32
Viñao Frago, Antonio. ««Neoliberalismo a la española: límites,
contradicciones y realidades». En: Cuadernos de Pedagogía,
núm. 270 (juny 1998), p. 75-80
19
Articles a diaris
Navarro, Vicenç
Vicenç. «La educación en España». En: El País, 9
d’octubre de 2002 [Consulta: 14 de juny de 2007]. Disponible a:
<http://www.elpais.com/articulo/cataluna/educacion/Espana/
elpepuespcat/20021009elpcat_8/Tes>
Navarro, Vicenç. «La polarización social y educativa en Cataluña».
En: El País, 5 de maig de 2007 [Consulta: 14 de juny 2007].
Disponible a:
<http://www.elpais.com/articulo/cataluna/polarizacion/social/
educativa/Cataluna/elpepuespcat/20070508elpcat_5/Tes>
Navarro, Vicenç
Vicenç. «El retraso educativo del país». En: El Periódico
de Catalunya, dimecres 12 de maig de 2004 [Consulta: 14 de juny
de 2007]. Disponible a:
<http://www.vnavarro.org/papers/periodisticos/retraso.pdf>
Capítols de llibres
Fernández Enguita, Mariano
Mariano. «Estado, mercado y profesión».
En: ¿Es pública la escuela pública? Barcelona: CISSPRAXIS,
2002 (Compromiso con la Educación), p. 319-339
371.03 ESP
Fernández Enguita, Mariano
Mariano. «Estado, mercado y profesión, o
cómo reunir lo peor y lo mejor de cada casa». En: Los retos de la
enseñanza pública. Madrid: Akal, 2001, p. 147-161
371.03 RET
Webs
Vicenç Navarro
http://www.vnavarro.org
Biografia i bibliografia del professor Vicenç Navarro
20
Llibertat i seguretat
Llibres
Berman, Paul
Paul. Terror y libertad. Barcelona: Tusquets, 2007 (Ensayo; 67)
355.01 BER
Chomsky, Noam
Noam. Poder i terror: reflexions posteriors a l’11-092001. Barcelona: La Magrana, 2003 (Els Orígens; 76)
355.01 CHO
L’estat del món 2005: redefinir la seguretat mundial. Dirigit per
Michel Renner, Hilary French, Erik Assadourian. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya: Angle, 2005
577.4(058) EST
Un mundo más seguro
seguro: la responsabilidad que compartimos:
informe del grupo de alto nivel sobre amenazas, los desafíos, y
el cambio. [New York]: Naciones Unidas, 2004 [Consulta: 14 de
juny de 2007]. Disponible a:
<http://www.un.org/spanish/secureworld/report_sp.pdf>
Nacions Unides. Secretari General
General. Un concepte més ampli
de la llibertat: desenvolupament, seguretat i drets humans per
a tothom: informe del Secretari General de les Nacions Unides.
Barcelona: Associació per a les Nacions Unides, 2005.
Disponible a: www.unescocat.org/ct/docs/infsecgral2005.pdf
Ramonet, Ignacio
Ignacio. Guerras del siglo XXI: nuevos miedos, nuevas
amenazas. Barcelona: Random House Mondadori, 2002 (Arena
Abierta)
355.01 RAM
Ridao, José María
María. La elección de la barbarie: liberalismo frente
a ciudadanía en la sociedad contemporánea. Barcelona: Tusquets,
2002 (Kriterios; 7)
321.8 RID
Ridao, José María
María. Paz sin excusa sobre la legitimación de la
violencia. Barcelona: Tusquets, 2004 (Kriterios; 17)
172.4 RID
21
Sáez Ortega, Pedro
Pedro. Guerra y paz en el comienzo del siglo XXI: una
guía de emergencia para comprender los conflictos del presente.
Madrid: Fundación Hogar del Empleado, 2002 (Guías Didácticas
de Educación para el Desarrollo)
172.4(01) SAE
Torralba Roselló, Francesc
Francesc. ¿Un altre món és possible?: educar
després de l’onze de setembre. Barcelona: Edicions 62, 2003
(Llibres a l’Abast; 381)
355.01 TOR
Articles de revistes
Benítez Manaut, Raúl
Raúl. «Avances y límites de la seguridad
hemisférica a inicios del siglo XXI». En: Revista Cidob d’Afers
Internacionals, núm. 64 (desembre/gener 2004), p. 49-70
Cabrera Rodríguez, Flor; Campo Sorribas, Jaume
Jaume. «Risc i
seguretat en el context educatiu: un debat necessari en el marc
d’una educació orientada al desenvolupament de la ciutadania».
En: Temps d’Educació, núm. 27 (2n semestre 2002), p. 159-174
«Del 11-S al 11-M
11-M: cómo aprendimos a afrontar el horror y a
defender la convivencia». En: Cuadernos de Pedagogía, núm.
344 (març 2005), p. 62-65
Jares, Xesús R. ««Educar en la verdad y la justicia: un año después
del 11 de septiembre». En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 316
(setembre 2002), p. 68-72
Rajan, S. Ravi
Ravi. «Seguridad y ciudadanía: pensamientos improvisados sobre los sucesos del 11-S». En: Ecología Política, núm. 23
(2002), p. 13-17
Web
Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa
http://www.upf.edu/bib/web/frame/idx_generic.htm?opcio=/
bib/dret/osce.htm
Dossier electrònic elaborat per la biblioteca de la Universitat
Pompeu Fabra, que recull documents de l’Organization for Security
and Co-operation in Europe (OSCE) en matèria de seguretat i
cooperació internacional.
22
Llibertat i pensament crític
Llibres
Baumann, Zygmunt
Zygmunt. Els reptes de l’educació en la modernitat
líquida. Barcelona: Arcàdia, 2007
370.47 BAU
Bobbio, Norberto
Norberto. Igualdad y libertad. Barcelona: Paidós: Institut
de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona,
1993
UOC
Chomsky, Noam
Noam.. Sobre democracia y educación. Barcelona: Paidós, 2005 (Paidós Estado y Sociedad; 128, 129)
370.47 CHO
La formación en valores en sociedades democráticas
democráticas.
Coordinadors Miquel Martínez, Guillermo Hoyos. Barcelona: Octaedro, 2006
171 FOR
Franch, Joaquim
Joaquim. Vers un medi educatiu. Barcelona: Nova Terra,
1973 (Quaderns d’Educació; 1)
371.49 FRA
Fromm, Erich
Erich. La por a la llibertat. Barcelona: Edicions 62, 1965
(Llibres a l’Abast; 29)
123 FRO
Giroux, Henry A. Los profesores como intelectuales: hacia una
pedagogía crítica del aprendizaje. Barcelona: Paidós; Madrid:
MEC, 1990 (Temas de Educación; 18)
370.47 GIR
Jonas, Hans. El principio de responsabilidad. Barcelona: Herder,
1995
171 JON
Kincheloe, Joe LL. Hacia una revisión crítica del pensamiento
docente. Barcelona: Octaedro, 2001 (Repensar la Educación;
12)
370.47 KIN
23
Lodi, Mario
Mario. El país errado: (diario de una experiencia pedagógica).
Barcelona: Laia, 1973
371.49 LOD
Mclaren, P. L. Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas
de oposición en la era postmoderna. Barcelona: Paidós Educador,
1997
370.47 MCL
Morin, Edgar. La mente bien ordenada: repensar la reforma,
reforzar el pensamiento. Barcelona: Seix Barral, 2000 (Los Tres
Mundos)
370.47 MOR
Morin, Edgar. Els 7 coneixements necessaris per a l’educació del
futur. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 2000
370.46 MOR
Nuevas perspectivas críticas en educación
educación. Barcelona: Paidós, 1994 (Paidós Educador; 116)
370.3 NUE
Planteamientos de la pedagogía crítica
crítica: comunicar y transformar. Barcelona: Graó, 1994 (Biblioteca de Aula; 3)
370.47(46) PLA
Postman, Neil. Fi de l’educació: una redefinició del valor de
l’escola. Vic: Eumo, 2000 (Interseccions; 24)
37(04) POS
Rawls, John. Sobre las libertades. Barcelona: Paidós: Universitat
Autònoma de Barcelona. ICE, 1996 (Pensamiento Contemporáneo; 9)
123(Raw) Raw
Romero Izarra, Gonzalo. De dentro a fuera (y viceversa): narraciones con dolor de fondo: un material de trabajo complementario
para educadores inquietos. Madrid: Ediciones de la Torre, 2000
(Proyecto Didáctico Quirón)
1(01) ROM
Torres, Carlos Alberto
Alberto. Educación, poder y biografía: diálogos
con educadores críticos. Mèxic: Siglo XXI Editores, 2004
370.46 TOR
24
Articles de revistes
Chomsky, Noam; Luna, Francisco; Campo, Alejandro. «El
consumismo impone un gran estrés en las relaciones padres e
hijos.» En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 364 (gener 2007), p.
52-57
Hurtado, J.; Llopis, E. «En defensa de una educación crítica al
alcance de todos.» En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 365
(febrer 2007), p. 46-49
«Pedagogía crítica de la autonomía para la formación de
educadores críticos
críticos.» [Diversos articles]. Coordinado por
Raúl de Prado Núñez. En: Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, núm. 50 (agost 2004), p. 19-134
Puig i Rovira, Josep M. ««Pensamiento crítico y educación moral.» En: Aprender a pensar, núm. 11 (gener/juny 1995), p. 1222
Llibertat i autonomia
Llibres
Arendt, Hannah. La condición humana. Introducció de Manuel
Cruz. Barcelona: Paidós, 1993 (Paidós Estado y Sociedad; 14)
901 ARE
Bárcena, Fernando; Mèlich, Joan-Carles. La educación como acontecimiento ético: natalidad, narración y hospitalidad.
Barcelona: Paidós, 2000 (Papeles de Pedagogía; 46)
370.47 BAR
Bornas Agustí, Xavier
Xavier. La autonomía personal en la infancia:
estrategias cognitivas y pautas para su desarrollo. Madrid: Siglo
XXI, 1994 (Educación Siglo veintiuno)
370.46 BOR
Bornas Agustí, Xavier. El desenvolupament de l’autonomia
personal. Vic: EUMO, 1992 (Interseccions)
370.46 BOR
25
Duch, Lluís. La educación y la crisis de la modernidad. Barcelona:
Paidós, 1997 (Paidós Educador)
370.47 DUC
Duch, Lluís; Mèlich, Joan-Carles
Joan-Carles. Ambigüitats de l’amor: antropologia de la vida quotidiana, 2.2. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2004 (Biblioteca Serra d’Or; 321)
301.42 DUC
Lévinas, Emmanuel
Emmanuel. Etica e infinito. 2a ed. Madrid: A. Machado
Libros, 2000 (La Balsa de la Medusa; 41)
1 LEV
Meirieu, Philippe
Philippe. Maria Montessori: peut-on apprendre à être
autonome? París: Éditions PEMF, 2001 (L’Education en Questions)
371.3(Mar) MON
Los niños Libres de Evoléne
Evoléne.. Madrid: Castellote, 1977
371.49 NIÑ
Santullano, Luis. La autonomía y libertad en la educación.
Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1928 (La Nueva Educación; 2)
FH 370.3 SAN
Silveira Barbosa, M. Carmen. Rutines, activitat a l’escola.
Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2002 (Temes
d’Infància; 43)
372.1(01) SIL
Articles de revistes
«Comment leur donner confiance?» [Diversos articles]. En:
Le Monde de l’Éducation, núm. 350 (setembre 2006), p. 20-38
Fabrés, Montserrat. «En el dia a dia res no és banal, res no és
rutina». En: Infància, núm. 154 (gener/febrer 2007), p. 14-17
En castellà a Infancia, núm. 100
Kamii, Constance. «La construccció de l’autonomia en l’educació
infantil». En: Infància, núm. 144 (maig/juny 2005), p. 5-8
Mèlich, Joan-Carles; Bárcena, Fernando. «La palabra del
otro. Una crítica del principio de autonomía en educación». En:
Revista Española de Pedagogía, núm. 214 (setembre/desembre
1999), p. 465-484
26
Tardos, Anna; Szanto-Feder, Agnès. «Què
«
és l’autonomia des
de la primera edat?» En: Infància, núm. 105 (novembre/desembre
1998), p. 5-11
En castellà a Infancia, núm. 62
Capítols de llibres
Savater, Fernando. «La disciplina de la libertad». En: El valor de
educar. 2a ed. Barcelona: Ariel, 1997 (Ariel; 168), p. 89-111
Videos i DVD
Falk, Judit. Autonomia i dependència [Enregistrament vídeo].
Barcelona: Escola d’Estiu Rosa Sensat, 1988. 2 vídeos
V 372.2(439) FAL
Majem, Tere; Òdena, Pepa. La panera dels tresors [Enregistrament vídeo]: una activitat per al primer any. Barcelona:
Associació de Mestres Rosa Sensat, 2005 (Temes d’Infància.
DVD; 2). 1 DVD
DVD 793:372.1 MAJ
Tardos, Anna; Szanto, Agnès; Csatari, Iren. Moverse en
libertad [Enregistrament vídeo]. Budapest: Instituto Emmi Pikler;
Buenos Aires: Asociación Internacional Pikler, 1999. 1 vídeo
V 372.2(439) TAR
Web
Associació Internacional Pikler-Loczy
http://www.aipl.org/
Llibertat i vida quotidiana
Bosch, Eulàlia
Eulàlia. Educació i vida quotidiana: històries breus de
llarga durada. Vic: Eumo, 2003 (Interseccions; 29)
37(04) BOS
Camps, Victòria. Virtudes públicas. 3ª ed. Madrid: Espasa-Calpe,
1991 (Espasa Mañana)
172 CAM
27
Camps, Victòria; Giner, Salvador. Manual de civisme. Epíleg
d’Alexandre Gombau Arnau. Barcelona: Columna, 2005 (Columna Idees; 18)
172.1 CAM
Claxton, Guy. Vivir y aprender: psicología del desarrollo y del
cambio en la vida cotidiana. Madrid: Alianza, 1987 (Alianza
Psicología; 19)
370.46 CLA
Díez Navarro, M. Carme
Carme.. La oreja verde en la escuela: trabajo por
proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil. Madrid: De la
Torre, 1995 (Proyecto Didáctico Quirón; 54)
372.1(01) DIE
Mèlich, Joan-Carles
Joan-Carles. Del extraño al cómplice: la educación en la
vida cotidiana. Introducció d’Octavi Fullat. Barcelona: Anthropos,
1994 (Pedagogía de la Investigación y de la Comunicación; 3)
370.45 MEL
Ritscher, Penny; Staccioli, Gianfranco
Gianfranco. Viure l’escola. Barcelona: Rosa Sensat, 2006 (Temes d’Infància; 54). Inclou 1 disc
òptic (DVD)
372.1 RIT
Terricabras, Josep Maria. Atreveix-te a pensar: la utilitat del
pensament rigorós en la vida quotidiana. Barcelona: La Campana, 1999 (Obertures; 2)
153.4 TER
Articles de revistes
Alzola, Nerea
Nerea. «El perquè de la vida quotidiana a l’escola».
En: Infància, núm. 85 (juliol/agost 1995), p. 4-7
En castellà a Infancia, núm. 35
Ferrero, Avelina. ««La vida cotidiana en la escuela la construimos
entre todos». En: Infancia, núm. 99 (setembre/octubre 2006),
p. 24-26
Molinari, Luisa. ««La cultura dels iguals: pràctiques socials i vida
quotidiana a parvulari». En: Infància, núm. 155 (març/abril
2007), p. 24-30
28
Montaner Lorente, Coral; Molina Galvañ, Dolo. «La vida
cotidiana en las aulas y los centros». En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 336 (juny 2004), p. 51-82
Poch, Antoni; Heras, Gemma, Làzaro, Quim. «La vida quotidiana: ens ho passem bé fent de mestres de primària». En:
Perspectiva Escolar, núm. 238 (octubre 1999), p. 9-17
«El valor de la quotidianitat» [Diversos articles]. En: Guix
d’infantil, núm. 11 (gener/febrer 2003), p. 5-24
Llibertat i límits
Llibres
Brazelton, T. Berry
Berry. El saber del bebé. Barcelona: Paidós, 1989
136.7:301.42 BRA
David, Myriam; Appel, Geneviève
Geneviève. La educación del niño de 0
a 3 años: experiencia del Instituto Loczy. Col·laboració d’Emmi
Pikler. Madrid: Narcea, 1986 (Primeros Años)
372.2(01) DAV
Dolto, Françoise
Françoise. La causa de los niños. Buenos Aires: Paidós,
1986 (Ideas y Perspectivas 14)
136.7 DOL
Dolto, Françoise
Françoise. La causa de los adolescentes. Barcelona:
Paidós, 2004 (Guías para Padres; 77)
Eisenberg, Nancy
Nancy. Infancia y conductas de ayuda. Madrid: Morata,
1999 (El Desarrollo en el Niño. Brunner; 24)
136.7:301.1 EIS
Falk, Judit; Tardos, Anna. Movimientos libres actividades autónomas. Barcelona: Octaedro: Associació de Mestres Rosa Sensat,
2002
613.95 FAL
Phillips, Asha
Asha. Saber dir no: per què és important dir no als teus
fills. 2a ed. Barcelona: Empúries, 2001 (Biblioteca Universal
Empúries; 151)
136.7:301.42 PHI
29
Pikler, Emmi
Emmi. Moverse en libertad: desarrollo de la motricidad
global. Madrid: Narcea, 1985 (Educación Hoy)
152.3:372.2 PIK
Nash, Paul
Paul. Libertad y autoridad en la educación. Mèxic: PaxMéxico, 1968
T 370.3 NAS
Nitsch, Cornelia
Cornelia. Límites a los niños: cuándo y cómo. Barcelona:
Medici, 1998
136.7:301.42 NIT
Rodrigáñez Bustos, Casilda
Casilda. Poner límites o informar de los
límites [en línia]. [Sl.]: La Mimosa, 2005 [Consulta: 14 de juny
de 2007]. Disponible a:
<http://www.nodo50.org/educarnos/descargas/poner_limites__casilda.pdf>
Shaffer, Rudolph H
H. Decisiones sobre la infancia: preguntas y
respuestas que ofrece la investigación psicológica. Madrid:
Visor, 1994 (Aprendizaje Visor; 96)
136.7:301.42 SCH
Wild, Rebeca
Rebeca. Calidad de vida: educación y respeto para el crecimiento interior de niños y adolescentes. Barcelona: Herder, 2003
+++falta?+++
Wild, Rebeca
Rebeca. Educar para ser: vivencias de una escuela activa.
Barcelona: Herder, 2005
370.46 WIL
Wild, Rebeca
Rebeca. Libertad y límites, amor y respeto: lo que los niños
necesitan de nosotros. Barcelona: Herder, 2006
370.46 WIL
Articles de revistes
«L’autorité» [Diversos articles]. A: Cahiers Pédagogiques, núm.
426 (setembre/octubre 2004), p. 8-57
Carbó, Josep M. ««La funció educativa dels límits». En: Àmbits de
Psicopedagogia, núm. 10 (hivern 2004) p. 14-18
«De l’enfant roi à l’élève client» [Diversos articles]. En: Le
Monde de l’Éducation, núm. 317 (setembre 2003), p. 30-47
30
«Disciplina en llibertat». En: Escola Catalana, núm. 350 (maig
1998), p. 6-32
Drouin-Hans, Anne-Marie. «L’educació al cor de l’autoritat». En:
Aloma, núm. 19 (desembre 2006), p. 273-281
«Permis d’interdire» [Diversos articles]. En: Le Monde de l’Éducation, núm. 328 (setembre 2004), p. 22-43
Piastro, Julieta. «Una revisió dels conceptes de responsabilitat i
autoritat en l’educació a la llum de Hannah Arendt». En: Aloma,
núm. 19 (desembre 2006), p. 261-271
«Posem límits?» [Diversos articles]. En: Guix d’Infantil, núm. 9
(setembre/octubre 2002), p. 6-27
Tardos, Anna; Dehelan, E.; Szeredi, L. «L’integration des règles de vie par l’attitude des éducateurs». En: Vers l’Education
Nouvelle, núm. 404 (1986), p. 52-56
Tardos, Anna; Vasseur-Paumelle, Anne. ««Regles i límits a la
llar d’infants: adquisició de les actituds socials». En: Infància,
núm 156 (maig/juny 2007), p. 16-21
Thió de Pol, Carme
Carme. «Les activitats quotidianes a l’escola des
d’una perspectiva pedagògica». En: Infància, núm. 149 (març/
abril 2006), p. 15-19
Capítols de llibres
Camps, Victòria. «La libertad y sus límites». En: Los valores de la
educación. 2ª ed. Madrid: Anaya, 1994 (Hacer Reforma), p. 5771
171(01) CAM
Maturana, Humberto
Humberto; Santos Guerra, Miguel Ángel
Ángel. «Obediencia y libertad». En: Conversando con Maturana de educación.
Archidona: Aljibe, 2003 (Biblioteca de Educación), p. 59-64
37(04) CON
Wallon, Henri
Henri. «Las disciplinas mentales». En: La evolución psicológica del niño. Barcelona: Crítica, 1977, p. 67-85
136.7 WAL
31
Winnicott, D. W
W. «Decir “no”». En: Conversando con los padres:
aciertos y errores en la crianza de los hijos. Barcelona: Paidós,
1993, p. 35-51
136.7:301.42 WIN
Paper de l’educador en l’educació de la llibertat
Llibres
Arendt, Hannah; Finkielkraut, Alain
Alain. La crisi de la cultura.
Barcelona: Pòrtic, 1989 (Pòrtic Assaig)
008(04) ARE
Cifali, Mireille; Andre, Alain
Alain. Écrire l’expérience – Vers une
reconnaissance des pratiques professionnelles. París: PUF, 2007
Delors, Jacques
Jacques. Educació: hi ha un tresor amagat a dins: informe
per a la Unesco de la Comissió Internacional sobre Educació per
al segle XXI. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 1996
370.46 EDU
Dewey, John. Democracia i educació. Introducció i tria de textos
de Jaume Carbonell. Vic: Eumo, 1985 (Textos Pedagògics; 3)
Edició també en castellà a l’editorial Morata
370(Dew) DEW
Cousinet, Roger
Roger. La escuela nueva. Barcelona: Luis Miracle,
1967 (Nueva Biblioteca Pedagógica)
371.44 COU
Freinet, Célestin
Célestin. La educación por el trabajo. Traducció de
Margarita Michelena. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1967
(Biblioteca de Psicología y Psicoanálisis)
Freinet, Célestin
Célestin. Parábolas para una pedagogía popular. 3ª ed.
Barcelona: Laia, 1975 (Ediciones de Bolsillo. Ciencias Humanas.
Pedagogía)
371.45 FRE
Korczak, Janusz. Com estimar l’infant, seguit d’El dret de l’infant
al respecte. Pròleg d’Antoni Tort. Vic: Eumo, 1999 (Textos Pedagògics; 40)
372.1 KOR
32
Meirieu, Philippe
Philippe. Aprender, sí. Pero, ¿cómo? Madrid: Octaedro,
1992 (Recursos Octaedro)
370.46 MEI
Meirieu, Philippe. Carta a un joven profesor: por qué enseñar hoy.
Barcelona: Graó, 2006 (Micro-macro Referencias. Formación
Profesional del Profesorado; 9)
371.11 MEI
Meirieu, Philippe; Develay, Michel
Michel. Émile, reviens vite... ils
sont devenus fous. 4ª ed. París: ESF, 1997 (Pédagogies)
370.46 MEI
Meirieu, Philippe. Frankenstein educador. Barcelona: Laertes,
1998 (Laertes Psicopedagogía; 87)
370.46 MEI
Meirieu, Philippe. El mundo no es un juguete. Barcelona: Graó,
2007 (Micro-macro Referencias; 11)
Meirieu, Philippe. La opción de educar: ética y pedagogía. Barcelona: Octaedro, 2001 (Recursos; 40)
370.46 MEI
Meirieu, Philippe. El pedagog i els drets de l’infant: història d’un
malentès? Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2003
(Temes d’Infància; 44)
342.7 MEI
Meirieu, Philippe. La pédagogie entre le dire et le faire. París: ESF
éditeur, 1995
Meirieu, Philippe
Philippe. Referents per a un món sense referents.
Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2004 (Referents; 1)
370.46 MEI
Rancière, Jacques. El maestro ignorante: cinco lecciones sobre
la emancipación intelectual. Barcelona: Laertes, 2003 (Laertes:
Psicopedagogía; 104)
370(Ran) RAN
Reboul, Olivier. Los valores de la educación. Barcelona: Idea
Books, 1999 (Idea Universitaria)
171 REB
33
Vasquez, Aïda; Oury, Fernand. De la classe coopérative à la
pédagogie institutionnelle. París: François Maspero, 1971 (Textes
a l’Appui; 18)
T 370.46 VAS
Articles de revistes
«Educar ciutadanes i ciutadans per a la llibertat». En: Perspectiva Escolar, núm. 316 (juny 2007)
Web
Philippe Meirieu
http://www.meirieu.com
Web de Philippe Meirieu on recull tota la seva bibliografia,
biografia, blog, recomanacions de llibres, actualitat. Els documents es poden descarregar en format pdf.
Biblioteca Rosa Sensat
Juliol de 2007
34
Association Internationale Pikler (Loczy)
l'ASSOCIATION INTERNATIONALE PIKLER (LÓCZY)
Bienvenue sur
notre site
Welcome on our
WEB site
mise à jour:
octobre 2007
updated :
October 2007
http://www.aipl.org/13/12/2007 12:00:08
ENTREE
EINGANG
ENTRY
ENTRADA
Willkommen auf
unserer WEB-Page
Bienvenido al nuestro
sitio
Letzte Modifierung :
Oktober 2007
Última puesta :
octubre 2007

Documentos relacionados