festes d`agost - Ajuntament de La Pobla Tornesa

Transcripción

festes d`agost - Ajuntament de La Pobla Tornesa
2014
FESTES D’AGOST
LA POBLA TORNESA
POU DE LA FIGUERA
Salutació de l’alcalde
Com en anys anteriors aquesta SALUTACIÓ pretén ser el punt de començament de
les festes patronals del nostre municipi que celebrarem entre els dies 8 i 17 d’agost del
2014.
Com a preambul voldria DESTACAR el treball desinteressat de les associacions del nostre
poble per intentar fer un poble més solidari, compromés i defensor de la seua identitat:
el C.E la Pobla, el grup de Danses el Peiró, les Ames de Casa, el tabaleters i dolçainers,
la Unió Musical de la Pobla Tornesa, l’Associació de la Tercera Edat, l’Ampa de la
Pobla Tornesa, la Societat de Caçadors, l’Associació Cultural la Balaguera, l’ Associació
Tarlatana, el Club de Bicicletes, l’Associació de Joves, la Penya Taurina, la Cooperativa del
Camp, a tots ells l’agraïment de la Corporació Municipal.
També voldria en aquesta salutació, fer un breu repàs a algunes actuacions municipals
que volen millorar la qualitat de vida dels nostres veïns:
• Hem pogut ficar en marxa el clavegueram en una part del nucli de la Marmudella
(per aconseguir-ho a més de la xarxa d’impulsió que hem anat fent aquestos anys entre
l’estació depuradora i el peu del nucli, hem tingut que realitzar una estació de bombeig
i començar a fer pels carrers la xarxa principal i els engantxes als habitatges). Al llarg
d’aquest any i el proper continuarem afegint carrers a la xarxa i també el nucli de població
del Boqueró.
• Hem pogut fer una PLANTA POTABILITZADORA, al costat del Pou el Racó per millorar
el subministrament d’aigua potable, en un valor de 170.000 euros.
• Hem començat el NOU AJUNTAMENT, que tindrà un periode d’execució d’entre 3 i 4
anys.
• Hem fet unes xicotetes millores al POU DE LA FIGUERA, lloc emblemàtic de la nostra
població.
• També vull referir l’esforç de mantindre una borsa de treball en l’Ajuntament que
permet fer xicotets contractes de treball per fer tasques de manteniment al nostre poble.
3
Però sobretot voldria aquest any, destacar dos esdeveniments per al nostre municipi,
entenc que importants i que esperem puguem consolidar:
• El naixement de la Unió Musical de la Pobla Tornesa (un poble per mantindre la seua
identitat necessita escola, consultori mèdic, casa de la vila, però també una Banda de
Música, i això gràcies al treball desinteressat de un grup d’animosos joves s’ha aconseguit).
• Per un altra banda l’Ajuntament (amb la col·laboració d’Itaca) ha comprat un altra casa
per afegir a l’edifici de Casa de la Vila que estem construint, volem fer un Ajuntament
per al nostre municipi, per al segle XXI, però també dintre de la recuperació de la nostra
identitat recuperar el C/ Enmig, centre històric del nostre poble, per als poblatins (cal
recordar el que era la Pobla Tornesa al segle XVIII) i el que volem que siga en tota
una sèrie d’edificis que siguen patrimoni de tots els poblatins: la Casa de Cultura, la
Cooperativa del Camp, el Consultori Metge, l’Església, el Nou Ajuntament, la presó…
tots edificis per que els nostres veïns estiguen orgullosos del nostre poble, i tots aquestos
edificis UNITS per l’artèria principal del nostre poble.
Per acabar la salutació voldria agraïr a totes les persones que treballen activament per
aconseguir un poble més al gust de tots els nostres veïns, però també agraïr el treball
d’empresaris i emprenedors que en el seu treball i constància donen ocupació als nostres
veïns.
I agraïr finalment a la Penya Taurina la Sacsà i al C.E. la Pobla el seu treball, que possibilite
en gran mesura que les festes d’Agost es puguen realizar.
BONES FESTES D’AGOST 2014
La Pobla Tornesa, 1 de juliol de 2014
Carlos Selma Miguel
4
EVOLUCIÓ LIQUIDACIONS PRESSUPOST DE LA POBLA TORNESA
Any pressupostari
Ingresos
Despeses
Exercici 2010
1.386.613 euros
1.672.594 euros
Exercici 2011
1.121.454 euros
1.085.207 euros
Exercici 2012
1.103.088 euros
1.059.455 euros
Exercici 2013
1.143.294 euros
1.062.209 euros
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS EL INE (Institut Nacional Estadística)
1900
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
893
614
631
670
790
845
928
980
1106
1156
1165
1166
1164
1172
POBLACIÓ ESCOLAR EN EL AULARI DE LA POBLA TORNESA 2013-2014
NIVELL
NOMBRE ALUMNES
NIVELL
NOMBRE ALUMNES
I-3
22
14
12
14
16
3er
6
6
13
5
I-4
I-5
1er
2on
4t
5é
6é
TOTAL…………………………… 108 alumnes
DADES DEL MENJADOR ESCOLAR 2013
FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR 2012
Despeses……60.918
Funcionament menjador any
2013
euros
Ingresos…... 60.918 euros
Mitjana d’alumnes menjador any 2013
Gestió menjador escolar any 2013
Despeses personal i menús 60.918
(1 cuinera, 2 cuidadores)
Conselleria Educació……………6.622
Comensals………………...........42.456
Ajuntament…………………….11.840
50 comensals diaris
INTURCOSA
ESCOLA INFANTIL 2013
FUNCIONAMENT ESCOLA INFANTIL
Funcionament Escola Infantil any
2013
Despeses….…..…66.165 euros
Personal CHICCOS 66.165 euros
Ingresos…………66.165 euros
Menors atesos…………39.494
Ajuntament……………26.671
Mitjana d’alumnes escola infantil any 2013
Gestió escola infantil any 2013
30 alumnes
CHICCOS
5
INGRESOS I DESPESES EXERCICI 2013
DESPESES 2013 ( 1.062.209 euros)
6
Despeses personal
251.398
23,66 %
Inversions
(Col.lectors, Nou Ajuntament, Avinguda Castelló, terrenys bombeig, planta
potatbilitzadora)
205.573
19,35 %
Bancs (amortitzar prèstec, interessos)
17.249
1,62 %
Associacions, Banda, Mancomunitat, Pacte Ceràmica…
29.591
2,78 %
Despeses corrents
• Festes............................................................................................................91.534
• Escola infantil.…………………………………….....................................66.165
• Menjador.......................................................................................................60.918
• Iberdrola……………………………………………………...……….....53.742
• Escombreries: arreplegar i tractament………………………………….......52.334
• Vials………………………………………………………………...…...34.838
• Reparacions i infraestructures…………………………………………......22.830
• Manteniment d’edificis…………………………………………..……......22.447
• Diputació per recaudació de tributs……………………………………......19.885
• Estudis i projectes..........................................................….……………......18.427
• Jardineria………………………………………………………………..13.292
• Events culturals, activitats………………………..……………….……....13.215
• Manteniment de piscina……………………………………..…………...13.096
• Lloguer terrenys……………………………………………………….....12.000
• Reparacions llum i ampliacions……………………….................................10.957
• Telefonia.........................................................................................................7.528
• Combustibles……………………………………………………………...7.073
• Material informàtic…………..……………………………………............4.927
• Altres treballs realitzats per empreses……………………………………....4.816
• Altres subministres…………………………..………………………….....3.622
• Treballs neteja…………………………………………………………......3.557
• Premsa, revistes, llibres…………........…………………………………......3.319
• Primes segurs………………………………………………………….......3.303
• Publicitat………………………………………………………………….2.774
• Altres despeses…………………………………………………………....2.706
• Material d’oficina………………………………………………………….2.606
• Seguretat……………………………………………………...…………..2.042
• Fontaneria……………………………………………….………………..2.036
• Varis………….………………………………………..…………………2.409
558.398
52,56 %
INGRESOS 2013 (1.143.294 euros)
Imposts directes
. Rústica……………..…………3.515
.Urbana....................................373.702
. Vehicles……………………..48.314
. IAE…………………........…169.389
594.920
52,03 %
. Obres…………………….….11.383
11.383
0,99 %
Taxes
. Aigua.......................................10.435
. Escombraries……………..….32.793
. Cementeri………………….....3.240
. Menjador, escoleta…………...81.950
. Piscina.....................................12.085
. Guals………………………...4.764
. Iberdrola, Gas Natural............108.549
. Telefonia…………...………....3.065
. Contribucions………………...8.530
. Recàrrecs………………...…..8.634
. Altres ingresos………………….121
274.166
23,98 %
Transferències corrents
. Estat…………………..……164.774
. Diputació……………………..5.317
. Generalitat…………………...41.230
211.321
18,48 %
Imposts indirectes
Ingresos patrimonials
Transferències capital
. Diputació Castelló….....….....48.750
Interessos
. Dels comptes…………………..210
2.537
0,22 %
48.750
4,26 %
210
0,02 %
7
“L’AUELA FILOSA” I “EL CAVALL DE SANT JAUME” (LA COVA)
PROGRAMA FESTES D’AGOST 2014
DIVENDRES 8 D’AGOST
22,00 hores. ACTUACIÓ “UNIÓ MUSICAL LA POBLA TORNESA” AL SALÓ
MULTIUSOS
DISSABTE 9 D’AGOST
18,00 hores. III MASTER CLASS DE SPINNING ORGANITZADA PER GIMNÀS
CLIMM DE CABANES EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL
20,00 hores. COMENÇAMENT FESTES, AMB ACTUACIÓ DEL GRUP DE DANSES EL
PEIRÓ ACOMPANYAT PER LA UNIÓ MUSICAL LA POBLA TORNESA I PREGÓ D’INICI
DE LES FESTES PER “FERRAN SANCHIS, amic del nostre poble” I A CONTINUACIÓ
APERITIU PER TOTS ELS VEÏNS
00,30 hores. BALL AMB L’ORQUESTRA “LIMITE”
Pregó 2013: César Jiménez
Inic
i de
fes
tes
201
3
9
DIUMENGE 10 D’AGOST
14,00 hores. DIA DE LES PAELLES AL POLIESPORTIU MUNICIPAL AMB LA
PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS VEÏNS QUE VULLGUEN
19,00 hores. GIMCANA POPULAR ORGANITZADA PER LA PENYA “L’ASOLL”
21,00 hores. SOPAR DE PA-I-PORTA ORGANITZAT PER LA PENYA “L’ASSOLL” I A
CONTINUACIÓ ÚLTIMA PROVA DEL GIMCANA
imcana
adors G
Guany
2013
Gimcana 2013
10
DILLUNS 11 D’AGOST
07,30 hores. MUNTATGE DE CADAFALS
09,00 hores. Eixida popular pel terme en bicicleta. Organitzada per l’Associació
Rabosa Bikers
10,30 hores. ESMORZAR POPULAR A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
13,00 hores. PROVA (Ramaderia La Espuela de l’Alcora)
17,00 hores. Inauguració EXPOSICIÓ BOIXETS. Casa del Metge, Organitzada per
l´Associació de Mestresses de la Llar La Carrasca.
18,00 hores. CONCURS DE RAMADERIES I BOUS DE VILA de la ramaderia LA
ESPUELA de l’Alcora (el concurs són 4 vaques i un bou)
19,45 hores. PROVA DEL BOU nº 7, guarisme 9 de la ramaderia CUBEROBUENDIA, bou de la Penya la SACSÀ.
24,00 hores. BOU EMBOLAT nº 7, guarisme 9.
01.00 hores. DISCOTECA MÒBIL (THE END DE CABANES)
Esm
Esmo
rzar po
013
pular 2
orz
ar p
opu
lar
201
3
11
DIMARTS 12 D’AGOST
13,00 hores. PROVA (Ramaderia Vte. Machancoses de Picassent –València-)
18,00 hores. CONCURS DE RAMADERIES I BOUS DE VILA de la ramaderia de
VICENTE MACHANCOSES de Picassent (el concurs són 4 vaques i un bou)
19,45 hores. PROVA DEL BOU nº 25, guarisme 0 de la ramaderia de SÁNCHEZ
-COBALEDA, bou de la Penya la SACSÀ.
24,00 hores. BOU EMBOLAT nº 25, guarisme 0
01,00 hores. ACTUACIÓ DEL GRUP DE MÚSICA JOVE “LA KINKY BAND”.
La Kinky Band
Bou
s 20
12
13
DIMECRES 13 D’AGOST
13,00 hores. PROVA (Ramaderia de Hermanos Benavent de Quatretonda –
València)
18,00 hores. CONCURS DE RAMADERIES I BOUS DE VILA de la ramaderia de
HERMANOS BENAVENT de Quatretonda –València- (el concurs són 4 vaques i un
bou)
19,45 hores. PROVA DEL BOU nº 25, guarisme 9 ramaderia MARTELILLA, bou de
la Penya la SACSÀ (aquest bou s’embolarà el divendres 15 d’agost)
21,30 hores. SOPAR DE PA-I-PORTA I A CONTINUACIÓ ACTUACIÓ DEL MAG
“YUNQUE” (a partir de les 23 hores)
A l’acabar Discoteca Mòbil al pinar de la piscina organitzada pel Bar de la Piscina
Nº 25, G. 9, Ramaderia: Martelilla
Sop
013
rta 2
-i-po
pa
ar de
13
DIJOUS 14 D’AGOST
13,00 hores. PROVA (Ramaderia de German Vidal de Cabanes)
18,00 hores. CONCURS DE RAMADERIES I BOUS DE VILA de la ramaderia de
GERMAN VIDAL de Cabanes (el concurs són 4 vaques i un bou)
19,45 hores. PROVA DEL BOU nº 55, guarisme 8 ramaderia NÚÑEZ DEL CUVILLO,
bou de la Penya la SACSÀ
24,00 hores. BOU EMBOLAT nº 55, guarisme 8
01,00 hores. BALL AMB L’ORQUESTRA “ATLÀNTIC”
Bous 2013
14
Nº55,
G. 8, R
amade
ria: Nu
ñez de
l Cuvillo
DIVENDRES 15 D’AGOST
11, 00 hores. Inauguració I MOSTRA DE BONSAIS. Casa de Cultura. Organitzada
per l ´Escola Estudi de Bonsài Pascual Costa.
12,00 hores. MISSA EN HONOR DE LA MARE DE DÉU D’AGOST.
18,00 hores. Darrera Jornada Liguilla de Futbol 7. Organitzada per l’Associació
de Joves la Pobla Tornesa
18,30 hores. HOMENATGE A LA GENT GRAN AL RESTAURANT LA FONT SECA,
AMB ACTUACIÓ I BERENAR
21,00 hores. BOUS ALTERNATIUS PER ALS XIQUETS A LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT
22,30 hores. ACTUACIÓ DEL GRUP DE MÚSICA PER A TOTS ELS PÚBLICS
“MONTANTO”
00,30 hores. BOU EMBOLAT nº 25, guarisme 9, MARTELILLA, provat el dimecres
per la vesprada.
A L’ACABAR EL BOU, VAQUES de la ramaderia de JAIME TÁRREGA, fins a les 3,00
de la matinada.
Homenatge a la gent gran 2013
Orqu
estra
Mon
tanto
15
DISSABTE 16 D’AGOST
13,00 hores. PROVA (Ramaderia Hermanos Miró de la Ribera de Cabanes)
17,00 hores. Demostració de Bonsáis a càrrec dels alumnes de l´Escola Estudi
Pascual Costa.
18,00 hores. CONCURS DE RAMADERIES I BOUS DE VILA de la ramaderia
HERMANOS MIRO de la Ribera de Cabanes (el concurs són 4 vaques i un bou)
00,30 hores. BALL AMB L’ORQUESTRA “CENTAURO”.
05,00 hores. DISCOTECA MÒBIL AL PATI DE LES ESCOLES (ILDUM DE CABANES)
Orquestra Centauro
16
DIUMENGE 17 D’AGOST
17,00 hores. ESPECTACLE PER ALS XIQUETS A LES ESCOLES “JUGANT, JUGANT”
PER L’EMPRESA WANDA PARC
21,30 hores. FINAL DE FESTES AMB LA PIROTECNIA MARTÍ DE BORRIANA
A l’acabar el CORREFOCS, SOPAR DE COLLES al Carrer de Baix la Vila, TOMBET
MONUMENTAL (cal apuntar-se a l’Ajuntament)
Fina
l de
Fest
es
Final de
Festes
17
ARTICLE
Una altra vida és possible
Arribem, un any més a les festes d’agost, tradicionalment dedicades a l’Assumpció de
la Mare de Déu. Per tots els qui vivim ací i els qui, en aquests dies, ens visiten comença
un temps de festa, de vacació més intens, en mig d’un temps de vacances, de dies de
convivència més intensa i, encara que en vacances busquem moments de tranquil·litat,
de dies de molta moguda.
Les festes ens les podem plantejar únicament com un moment de diversió, distracció,
entreteniment i d’evasió, o ens les podem plantejar com un moment de relació més
desinteressada i gratuïta entre uns i altres, entre els més propers i els més distants i entre
els qui estem en contacte més assidu i els que ens veiem més esporàdicament...
Les festes, vistes des d’aquest component humà poden ser considerades com un espai
on -des del diàleg, el compartir una cervesa, o la taula o estar junts per veure els bous o
un espectacle per la nit...- es pot assajar una altra forma de viure on la gratuïtat, l’atenció
als altres, l’acollida i el posar-nos en el lloc dels altres han de tindre un pes substancial.
Aquestos dies poden ser un assaig que ens pot servir també en la vida de cada dia i ferla més humana, perquè de res serveixen unes festes que siguen només un punt i seguit,
uns moments d’evasió, de descontrol o d’una convivència passatgera.
Així, aprofitem les festes per aprofundir el nostre coneixement dels amics, dels veïns,
d’uns o d’altres... per a replantejar la nostra relació amb els altres per a que siga més
amistosa... o per comprendre més i millor les necessitats dels demés que potser podrien
ser motiu de desavinences... o per què no, per posar en qüestió determinades addiccions
que ens treuen llibertat o ens impedeixen ser nosaltres mateixos, amb el millor que
tenim dins...
Amics, si creiem realment que un altre món és possible, potser que comencem a assajar
una altra vida possible que aquestos dies de festa ens possibiliten: més proximitat als
altres, més sobrietat en les celebracions, més atents i més amables els uns amb els
altres, més coneixement mutu, més amistat, més comprendre la situació de l’altre, més
compartir de veres i més solidaritat… en definitiva, més vida!
A tots, bones festes!!!
Manuel Martin Nebot,
Rector de la Parròquia.
18
LES FESTES D’ABANS
Qualsevol veí/veïna pot participar en la recopilació fotogràfica de festes així com d´altres activitats anuals, només heu d´enviar les fotos a l´Associació
Cultural La Balaguera ([email protected]) o a l´Ajuntament de la Pobla Tornesa (lapoblat.secretaria @cv.gva.es). Moltes gràcies.
19
FOTOS ACTIVITATS
3
g 201
innin
ss Sp
Dia del Soci “Associació Cultural La Balaguera”
er Cla
Mast
Trobada D
ol
çaina i Taba
l 2014
20
14
eis 20
ada R
lc
Cava
FOTOS ACTIVITATS
Sant
Joan
Sant A
2014
ntoni
2014
a
bla Tornes
sical La Po
Unió Mu
a 2014
Sta. Cecíli
Sant Silvestre 2013
21
FOTOS ACTIVITATS
C
Carne
stolte
14
es 20
tolt
arnes
urs
Conc
4
4
à 201
Fideu
Associació de Jovens
La Pobla Tornesa
s 201
Boixets
Associació de Mestresses de la Llar La Carrasc
a
Boixets
Associació
22
Llar La Carrasca
de Mestresses de la
Partit fu
tbol ve
lls - jov
ens 20
13
FOTOS BOUS FESTES D’AGOST 2014
Dim
art 1
2
Ram
ade
ria S
án
, G.
, Nº 7
9
chez
ia
d
s 11
Buen
Dillun
beroria Cu
e
d
a
Ram
Dijous 14
Ramaderia
N
uñez del C
-Co
bale
da,
Nº 2
5, G
.0
uvillo, Nº 55
, G. 8
Divendres 15
Ramaderia Martelilla, Nº 25, G. 9
23
NAIXEMENTS INSCRITS EN EL REGISTRE CIVIL DE LA POBLA TORNESA DES
DE JULIOL 2013 FINS JUNY 2014
• Manel García Castell……………………………......... 28 de juliol de 2013
• Gemma Granell Bachero……………………….......... 9 d’agost de 2013
• Hugo Barberá Ros………………………………......... 10 d’agost de 2013
• Ángel Sanchis Muñoz……………………………....... 23 d’agost de 2013
• Ireth Marmaneu Valls………………………............... 25 de setembre de 2013
• Lola Martí Roures……………………………............. 29 de setembre de 2013
24
• Ander Bernat Alcón…………………………….........
1 d’octubre de 2013
• Adrián Razvan Calin……………………………........
16 d’octubre de 2013
• Gemma Martínez Lázaro………………………........
31 de desembre de 2013
• Diego Baset Casanova…………………………........
13 de gener de 2014
• Carla Monferrer Bagán...........................................
21 de gener de 2014
• Unai Climent Castellet…………………………........
22 de gener de 2014
• Pau Valero Bertran……………………………….......
26 de gener de 2014
• Ariadna Domínguez García…………………….........
4 de febrer de 2014
• Aitana Tomás Castellet ..........................................
22 d’abril de 2014
• Victoria Sales Queral..............................................
20 de maig de 2014
EL COST D’UNA INSURRECCIÓ
S. Castellet Casanova.
Els veïns de la Pobla Tornesa, no es van mantindre al marge d’aquell moviment revolucionari
que a meitat del segle XVIII es va produir contra la aristocràcia, i que va ser l’inici d’un important
canvi social i econòmic per al país. L’oposició dels veïns de la Pobla Tornesa per tal d’alliberar-se
d’unes carregues econòmiques pròpies d’un règim feudal1, i el temor per part dels barons del
poble de perdre els seus privilegis, va desencadenar una sèrie d’altercats i plets entre el veïnat
i els senyors, que no va ser un camí de roses, precisament per als activistes que van anar per
davant.
De totes les reivindicacions que van haver hi2 per tal d’alliberar-se d’aquell escarni i misèria
en què estava el poble3, el cas del pagament dels atrassos de la Peita, va ser un dels mes
reivindicatius dut a terme per part dels veïns, i el més inhumà a l’hora d’aplicar la condemna
per part del baró.
Tot pareix indicar que l’oposar-se a pagar-li als barons D. Manuel i D. Bonaventura Vallès4 la
peita5, va començar a l’any 1753, sent aleshores l’encarregat de cobrar-la Manuel Pauner, puig,
“En dicho año cincuenta y tres (aunque se hizo el libro de Pechas) ya parece que se resistieron
los vecinos al pago del repartimiento” 6. Front a la resistència del pagament d’aquest impost, el
baró D. Bonaventura va traslladar el cas a la Real Audiència de València, i el dia 26 de març de
1762, la Reial Justícia va condemnar al veïnat a pagar-li al baró “las quatrocientas cincuenta y
siete libras por los devengados por razón de Peíta hasta fin de Diciembre de 1759”7 .
Front a d’aquesta resolució, el poble va seguir mantenint-se ferm en no complir amb aquesta
1
A(rxiu) B(aronia) C(asalduch) V(allès). Lligall 14. Sobre el tanteo de la Puebla. 1768. Setembre, 14. Madrid. Petició de l’Ajuntament
de la Pobla Tornesa per a que D. Buenaventura Vallés presente els títols acreditatius de la Jurisdicció. “Dn. Carlos por la gracia de Dios Rey de
Castilla, de León, de Aragón…a Vos Dn. Buenaventura Valles vecino de la Villa de Castellón de la Plana salud y gracia… sabet que ante los del
nuestro consejo se presento la petición del tenor siguiente= Muy I. Sr. Francisco Marín en nombre del Consejo, Justicia, Regimiento, Procurador
Sindico General, Diputados , y Personero del Común de la Villa de la Puebla Tornesa…Digo que de dicha Villa su Jurisdicción, y Señorío se
intitula Dueño y Señor D. Buenaventura Valles…y con este título (de cuya validación por ahora proceden) no solo han usado, y usa dicho Dn.
Buenaventura la regalía de la Jurisdicción, sino que exige y han exigido, todos sus Ascendientes en sus tiempos de los vecinos, sesenta libras
anuales, por razón de Pecha, las rentas del Horno de Pan cocer, la de las Hiervas, y Pastos, la mitad del Diezmo del Trigo, y otros granos, que
produce su terminó, también el de los Ganados…rentas y derechos que exige …tengan título alguno ni le hayan manifestado jamás, ni menos
el de la Jurisdicción…”
2
3
Després del cas de la Peita, el poble també es va amotinar en contra del privilegi que tenia el baró d’imposar a l’Alcalde i al Jutge.
Ibídem. “…han causado sus Ascendientes y causa dicho Don Buenaventura, a dicha Villa, y Vecinos muchas molestias, vejaciones,
y perjuicios, oprimiéndolos de pagar con el mayor rigor despachando ejecuciones, para el embargo, y venta de bienes, de cuyos molestos procedimientos, ha resultado aniquilar a muchos, reduciéndoles a la mayor miseria, y mendiguez.”
4
D. Bonaventura Vallès de Casalduch i Ferrer, va ser Cavaller de l’Hàbit de Sant Joan, Capità del Regiment de Dragons de Numància,
i Baró i Senyor de la Pobla Tornesa i la Serra d’en Galceran.
5
ALCOVER i MOLL Diccionari Català – Valencià - Balear. La peita era el tribut que es pagava al rei o al senyor territorial a raó dels bens
seents que es posseïen.
6
7
A.B.C.V. Lligall 9, nº,12. 1767. Gener, 19 . La Pobla Tornesa. Revisió dels Llibres de la Peita.
A.B.C.V. Lligall 9, nº. 12. 1762. Març, 26. València. “Se condena a la Villa de la Puebla Tornesa, que dentro de quince días, y con
Apedimento de Ejecución pague a Dn. Manuel y Dn. Buenaventura Valles las cuatrocientos cincuenta y siete libras por los devengados por
razón de Peíta hasta fin de Diciembre de 1759.
25
obligació, però D. Bonaventura per tal de cobrar i demostrar que era l’amo i senyor, el primer
que va fer, va ser confisca-li al poble les 34 lliures que com a propi traïa la vila de l’arrendament
de la tenda8. Malgrat això el veïnat va continuar sense pagar, i desprès d’un llarg i costos
litigi en què es van fer tot tipus de reclamacions per mig dels apoderats de l’ajuntament9,
finalment no van tindre altre remei que pagar, ja no sols els atrassos, sinó també els costos que
va ocasionar el cas.
Sabem que el dia 9 de juliol de 1768, es van personar a l’arxiu municipal del poble el notari
Tomàs Pérez i el jutge encarregat del cas D. Vicente Català de Monzonís, i després de revisar els
llibres de la peita, van acordar mútuament la quantitat proporcional que tenien que pagar cada
contribuent10. Tot seguit es va fer pública tal determinació i van ser avisats personalment tots els
deutors, per a que en el termini de quinze dies li abonaren al senyor la quantitat corresponent.
A l’hora de pagar, els que eren afins al baró, -van ser molt pocs- o van redimir en diners, uns
altres en gra, i als que es van resistir, els van confiscar els béns. D’aquesta insubmissió els
activistes que més resistència van ficar i els que més van lluitar, a part dels components del
consistori, van ser la família de Baptista Castellet i la seua dona Bàrbara Puig, als quals, a més a
mes, d’embargar-los els béns, van ser arrestats i tancats a la presó.
L’EMBARGAMENT
Mitjançant l’escriptura notarial que a instància de l’Ajuntament es va fer per a que hi hagués
constància dels incidents11, sabem que el dia 22 de setembre de 1768, va aplegar a la Pobla
Tornesa, al voltant de les deu del mati, l’alcalde major de Castelló D. Vicente Català de Monsonís
jutge delegat, el notari Tomàs Pérez, dos agutzils anomenats Juan Santiago i Ildefonso Serrano,
i la Tropa Militar a executar el cobrament que “A pedimento e instancia de D. Buenaventura
Valles Barón y Dueño de esta Villa, para cobrar de los vecinos y terratenientes, lo que supone se
le está debiendo de Pechas atrasadas”12 .
El primer que va fer el jutge quan va aplegar al poble –es van allotjar tota la comissió al Palau- va
8
A.B.C.V. Lligall 9, nº 12. Condena a la Puebla Tornesa a pagar la Peíta. “Ocurre que de Orden de la Real Audiencia, y a instancia de
D. Buenaventura Valles Dueño de dicha Población, por la Escribanía de Cámara de D. Blas Aparicí, se ha embargado el producto de la Tienda
con pretexto de que debería hacerse el pago de dicha cantidad que pide.”
9
A(rxiu).H(istoric).P(rotocols). Nt. José Galindo. 1767. Juliol, 3. Sala Capitular de La Pobla Tornesa. “Poder el Consejo Justicia y Regimiento de la Puebla Tornesa a Don Agustín Gerola, Agente vecino de la Villa de Madrid. “…Vicente Roig alcalde ordinario, Manuel Castellet
y Miguel Casanova regidores, Francisco Lázaro Procurador general a Don Agustín Gerola que está ausente a este otorgamiento…para que en
nuestro nombre…siga todos los pleitos y causas civiles y criminales movidos y por mover…”.
A.H.P. Nt. José Galindo. Caixa 51, p. 141. 1768. Juny, 7. Casa Capitular de la Pobla Tornesa. Poder el Consejo Justicia y Regimiento a Don
Francisco Marín y Don Miguel Barragán procuradores de los reales consejos. (Agustín Soliva alcalde ordinario, Manuel Casanova y Blas Bernal
regidores, Manuel Castellet procurador general, Tomas Casanova y Raymundo Bernat diputados, y José Bernal sindico personero) Para tanteo
del señorío y jurisdicción “ quien les exige algunas contribuciones entre ellas una llamada Peyta”
10
A.B.C.V. Lligall 9, nº. 12. 1768. “Doy fe: Que habiéndose ejecutado por su Merced con mi asistencia, la operación arithmetica de
sacar las cantidades que los contribuyentes en la Peyta deben satisfacer, según lo acordado en Ayuntamiento del día de hoy resulta debe de ser
en la forma siguiente:” (Degut al poc espai que disposem, e cregut ometre el capbreu de propietaris)
11
A.H.P. Nt. José Artola. Caixa 23, p. 57, pg. 32, v. “De todo lo cual los contenidos Síndicos Personero y Diputados, requirieron a mí
el infrascrito Escribano los recibiera Escritura pública testimonial para futura memoria , y utilidad de sus derechos, la que así les fue autorizada
12
26
A. H. P. Nt. José Artola. Caixa 23, p. 57, pg. 31, v.
ser publicar un edicte en què comunicava “Que todos los vecinos tuviesen sus puertas abiertas,
porque la que encontrase cerrada se desarrajaría”, a continuació i sense cap mirament, van
començar a requisar als rebels, tot allò útil que tenien a les cases. A la jornada següent, dia
23, va manar pregonar el mateix bando, i el dia 25 desprès d’haver tret de les vivendes dels
insubmisos el gra, va pregonar “Que todos los que quisiesen poner puja en los trigos que se
habían sacado de las casas de los deudores, que acudiesen para el día de hoy que se había de
rematar”. El dia 27, el dit comissari, vista la poca quantitat de blat i gra que va requisar de les
cases dels amotinats, va tornar amb els agutzils a les vivendes “y a mandado sacarles más trigo,
o les ha hecho pagar más dinero”.
Davant d’aquestes extralimitacions i saquejos, l’alcalde del poble Gaspar Torà, es va presentar
acompanyat de dos testimonis davant del comissari, i li va demanar un llistat de tots els veïns
que li havien pagat, i la quantitat que cadascun d’ells li havia abonat, tant del deute de la peita
com dels costos ocasionats pel components de la comissió. El comportament que va tindre el
comissari front a la petició de l’autoritat del poble, va ser d’allò més denigrant, puig sense cap
mirament, va ordenar traure fòra de la sala als dos testimonis i desprès li va contestar que “no
le quería dar dicha nota”.
En l’acta notarial que van manar fer els representants de l’Ajuntament per a que hi hagués
constància en temps esdevenidors, també es fa ressò del brutal espoli que va haver , dient que
en la casa “Donde no ha encontrado trigo se ha llevado garrofas, y donde ni uno ni otro, ha
mandado registrar las arcas; Y que á algunos testigos les ha dejado sin un grano de trigo para
poder comer.” Del abús de poder que va fer el comissari protegit dels agutzils i la tropa, també
consta “ que habiendo pedido algunos de ellos testimonio de las cantidades que se les hacia
pagar y porque, se les denegó a todos, y en su vista han pagado con protestas de usar de sus
derechos en la superioridad…”.
El moment més tens de la estada del comissari a la Pobla Tornesa per tal de cobrar i acabar
amb la sublevació, va ser a l’hora que el delegat i els dos agutzils, es van presentar a la casa on
vivia el matrimoni Baptista Castellet i la seua dona Bàrbara Puig amb la diligència d’arrestarlos i d’executar l’embargament13. El veïnat estava tan exaltat que el mateix rector del poble
Mn. Vicente Gual, “temeroso de que si Su Merced insistía en querer ejecutar apremio no
sucediese alguna conmoción por hacer reto de muchos hombres y mujeres que había por la calle
acercándose a dicha casa, acordó en prevenirse de un Crucifijo para salir a exortarles a la menor
necesidad que advirtiera, porque estaba bien sabedor de que ay muchísimos que no quieren
de ninguna suerte pagar, aun que tienen dinero, o trigo” 14. Quan el comissari juntament amb
13
Ibídem. “en la que se le previene prenda a Bautista Castellet, y a su mujer, les embargue sus bienes, y les mande conducir a las
Cárceles de esta Villa (Castelló) donde permanecerán con separación”
14
A. B. C. V. 1768. Juliol, 11.La Pobla Tornesa. “ Tomas Pérez escribano ...al presente hallado en la Villa de la Puebla Tornesa. Doy
Fe y legal testimonio. Que siendo poco después de lo ocurrido en la diligencia de embargo en la casa de Bautista Castellet y como las nueve
horas del día de hoy habiéndose conferido en esta de morador del Sr. D. Vicente Catalá de Monsonis Alcalde Mayor de la Villa de Castellón de
la Plana, Juez de comisión, Mn. Vicente Gual Presbítero Cura párroco de dicha Villa de la Puebla le comunicó en mi presencia platicando sobre
lo ocurrido con dicho Castellet y su familia, que había estado con bastante cuidado dicho cura luego que entendió de la resistencia haría al
27
els agutzils van anar a la casa del matrimoni amb l’ordre d’arrestar-los, tancar-los a la presó15, i
embargar-los els béns16, es van trobar que no hi havia ningú a la vivenda pel que va ordenar la
seua busca i captura. Tot seguit va obrir la porta i va començar a requisar els béns de la família
que consistien en, la mateixa casa17, dos burros vells, dos bacons mitjancers, quatre barcelles
de blat i divuit de blat centenós , una caixa de pi dins la qual va trobar dos llençols de llenç vells
i una basquinya d’estam18, una caldera mitjana, una pastera amb tots els atifells, i les finques
propietat de la família que eren, un freginal amb oliveres, el Bancal del Millars, una vinya a la
partida de les Vinyes, i la finca denominada la Cantimplora19.
Desprès de traure els béns de la casa del matrimoni i ficar-los en depòsit, el jutge de la comissió
es va presentar a la casa d’Agustí Soliva un altre dels rebels que també la va trobar tancada20,
la va obrir i va traure tot allò que hi havia de valor, i acte seguit va continuar fent la mateixa
operació en totes les cases que va trobar tancades.
El dia 27 per la nit desprès de dipositar tot el que es va requisar, en mans del llaurador Blai
Castellet, es va donar com a finalitzat l’acte de l’embargament, i al dia següent tots els membres
que formaven la comissió van tornar a Castelló deixant a la majoria dels habitants de la Pobla
Tornesa en la total desolació.
pago de la peíta, temeroso de que si su Merced insistía en querer ejecutar apremio no sucediese alguna conmoción por hacer reto los muchos
hombres y mujeres que habían por las calle acercándose a dicha casa, y acordó en prevenirse de un Crucifixo para salir a exortarles a la menor
necesidad que advirtiera, porque estaba bien sabedor de que hay muchísimos que no quieren de ninguna suerte pagar, aun que tiene dinero,
o trigo..”
15
Ibídem. Castellón de la Plana, año de 1768. Autos formados de oficio por D. Vicente Catalá de Monsonis Abogado de los Reales
Consejos Alcalde Mayor, y teniente de Consejos por S. Majestad de la mesma para las prisiones y embargo de Bienes de Bautista Castellet, y su
mujer Vecinos de la Villa de la Puebla, en virtud de comisión para este fin por los Señores de la Real Audiencia de este Reyno.”I
16
Ibídem. 1768. Setembre, 21. “En la Villa de Castellón de la Plana a los veinte y un día del mes de Setiembre de mil setecientos sesenta y ocho años …Que debiendo pasar su Merced en el día de mañana a la Villa de Puebla Tornesa con comisión de los Sr. De la Real Audiencia
para continuar las diligencias del apremio y pago contra los deudores de Peytas al Varón de la misma en la que se le previene prenda a Bautista
Castellet, y a su mujer se le embargue sus bienes, y les mande conducir a las cárceles de esta Villa donde permanecerán con separación …(no
fueron encontrados).
17
18
19
La vivenda on vivia aquest matrimoni correspon a l’actual casa nº 5 del Carrer del Mig.
La basquinya era una falda negra de llana fina de merí ,que portaven les dones en dies de festa.
A.B.C.V. Lligall 9. Nº, 12. Embargo de bienes. Acto continúo el expresado Señor Juez de comisión hallándose en la casa de Bautista
Castellet, hizo embargo de los bienes siguientes: Primeramente de una casa de una navada sita en dicha Villa de la Puebla que alinda con el
Mesón de ella y casas de Tomás Beltrán de lados y por delante con casa de Blas Castellet.= Otrosí de dos mulos viejos, el uno pelo pardo, y el
otro castaño.= Otrosí de cuatro barchillas de trigo seisa. = Otrosí de una arca de pino usada y dentro dos sabanas de lienzo casero usadas.=
Otrosí: Unas basquiñas de estambre.= Otrosí: De dos cerdos medianos.= Otrosí de diez y ocho barchillas de trigo centenoso.= Otrosí: De una
artesa con todos sus adherentes.= Otrosí: De una caldera mediana.= Otrosí: De una heredad con algunos olivos, de tierra blanca de un jornal
y medio en corta diferencia, partida nombrada del Frechinal, que alinda con tierras de los herederos de Abdón Tarrega, y Rio.= Otrosí: De un
Bancal, llamado el Millars de cuatro jornales en poca diferencia, que alinda con tierras de Vicente Gabarrell por dos partes.= Otrosí: De una
heredad de tierra blanca llamada la Cantimplora de cuatro jornales o lo que sea que alinda con el Rio y Camino Real que va a Cabanes.= Otrosí:
De una viña de un jornal en corta diferencia Partida de les Viñes que alinda con Rambla y tierras de francisco Lázaro: Todos los cuales bienes
expresó el referido Gaspar Torá eran los bienes que poseían los referidos Bautista Castellet y su consorte sus suegros. Y dicho Señor Alcalde
mayor como a propios de estos les dio en depósito, y comanda a Blas Castellet labrador vecino de la misma, el que hallándose presente se dio
de ellos por entregado…”
20
A.B.C.V. Ibídem. “...que sale a la calle de la Casa de habitación de Agustín Soliva Alcalde Ordinario primero que é encontrado cerrada, como igualmente otra puerta que tiene a las espaldas, y habiendo llamado golpeando a una y a otra, a fin de hacerle saber el inmediato
antecedente auto, nadie me ha respondido comprendiendo por no sentir ningún rumor dentro de ella no había gente alguna, y aunque he
hecho algunas diligencias indagando su paradero averiguar…
28
De Baptista Castellet i la seua dona Bàrbara Puig, sabem que el 4 d’octubre d’aquell mateix any
1768, estaven tancats a les presons de Castelló separats la ú de ‘ altre, i que després van ser
alliberats amb el previ avís de que “en lo sucesivo no perturben la administración de justicia, ni
fomenten disensiones, si que sean obedientes a sus preceptos, pena que se les castigará con el
mayor rigor,”21. Quan els van traure, els van condemnar a pagar “las costas que han causado en
la resistencia al pago”, despesa que degué redimir el veïnat, puix així es deduís de les escriptures
d’agermanament que van fer molts veïns per tal d’ajudar econòmicament a pagar als costos
que va comportar el cas22.
Del baró D. Bonaventura tenim notícia que un any desprès va cobrar del poble, “... sesenta
libras por la pensión de la peyta del año que ha fenecido de mil setecientos sesenta y ocho,
que corresponden a dicho Señor, y las restantes ciento una libra, siete sueldos y onze dineros a
cuenta de los atrasos que de dicha peyta esta deviendo de pensiones la expresada Villa.”23. El
día 4 de desembre de 1771 va fer testament24 i va morir a principis del mes de febrer de 1772,
puig el dia 27 d’aquest mes es va fer l’inventari dels seus béns25.
Desprès de l’òbit, la seua viuda Dª. Manuela de Vega i Villalva li va encomanar al rector de la
Pobla Tornesa, que li digués misses per a bé de la seua ànima, celebracions a les quals la majoria
dels veïns no van fer acte de presència. El no assistir el veïnat a les misses per a demanar el
perdó dels seus pecats, va ser l’últim tribut que va rebre D. Bonaventura Vallés de Casalduch del
poble. En aquest cas no va cobrar, ni en diners, ni en grà, ni en béns dels seus vassalls, l’únic
que va recaptar va ser el menyspreu, l’odi, i el desamor que sentien contra ell per tot el que els
va fer passar.
21
A.B.C.V. Ibídem. “Diligencias por lo respectivo a la criminalidad resultante contra Bautista Castellet y Bárbara Puig consortes pónganse en libertad apercibidos que en lo sucesivo no perturben la administración de justicia, ni fomenten disenciones, sí que sean obedientes a
sus preceptos, pena que se les castigará con el mayor rigor, se les condene en las costas que han causado en la resistencia al pago, se levanta
el embargo de sus bienes, y para todo se libre la correspondiente certificación.
22
A.H.P. Nt José Artola. Caixa 23, p. 57, pg 3 v. 1768. Setembre, 27. La Pobla Tornesa. Obligació José Roig i altres a favor de Blai
Castellet i Manuel Castellet. “Sépase por esta escritura pública que por su tenor nosotros Joseph Roig, Bautista Molina, Isidoro Baset y Vicente
Baset labradores y vecinos de la presente Villa de la Puebla Tornesa, todos juntos de mancomún a voz de uno, y de cada uno de nos dé por si…
otorgamos que nos obligamos a pagar a Blas Castellet y Manuel Castellet también labradores, y nuestros convecinos que están ausentes, e ó a
quien sus derechos representase, todas las costas, gastos, y diligencias que hiciesen, y ocurrieren, en el Pleyto, ó Pleytos que los antedichos…
hubiesen movido… en defensa de los derechos de esta Villa y su común, contra el Barón y Dueño de ella, según nuestra posibilidad respective…
Y para su cumplimiento obligamos nuestras personas, y bienes habidos y por haber…”
Ibídem. “Obligación de Francisco Lázaro segundo de este nombre, Manuel Bernal, Miguel Casanova de Ambrosio, y Joseph Pauner.”
Ibídem. “Obligación de Jaime Sans herrero, Agustín Soliva segundo de este nombre, Joseph Peris y Joseph Palau labradores.”
Ibídem. “Obligación Joseph Torá, Joseph Andreu, Agustín Torá y Joseph Lázaro labradores.”
Ibídem. “Gaspar Torá, Ramón Bernat, Antonio Ofrecio, Joseph García y Vicente Dols agricultores.”
Obligación de José Roig, Bautista Molina, Isidoro Baset y Vicente Baset labradores y vecinos de la Villa de la Puebla Tornesa…a pagar a Blas
Castellet y Manuel Castellet…todas las costas, gastos y diligencias que hicieren y ocurrieren en el Pleito…E defensa de los derechos de esta Villa
y su Común, contra el Barón y Dueño de ella.
23
A.H.P. Nt. Bernardo Vicente. Caixa 90, p. 244. 1769. Octubre, 16. Castelló. Carta de pago de Dn. Buenaventura Valles a favor de
la Puebla Tornesa.
24
A.H.P. Nt. Bernardo Vicente. Caixa 91, p. 246. 1771. Desembre, 4. Castelló. Testament D. Buenaventura Valles. “Estando enfermo
en la cama, de enfermedad, que Dios nuestro Señor se ha servido enviarme…”
25
A.H.P. Nt. Bernardo Vicente. Caixa 91, p. 247. 1772. Febrer, 27. Castelló. Inventarios de la Herencia de D. Buenaventura Valles.
29
BAN
Amb motiu de la celebració de les FESTES D’AGOST del nostre poble dels dies 8 al 17 d’agost de 2014,
es realitzaràn els tradicionals BOUS DE CARRER, pels carrers de Dalt la Vila, Baix les Cases i la Plaça
de l’Ajuntament, és desig de l’Ajuntament que presidisc que les festes es desenvolupen amb la més
absoluta normalitat.
És per això que amb la finalitat d’evitar qualsevol contratemps que poguera ocòrrer durant la
celebració dels bous de carrer i en compliment d’allò que disposa el Decret 24/2007 de 23 de Febrer,
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana
(Bous al Carrer), DOCV 27-02-2007, debem advertir als veïns de la Pobla Tornesa, i també a les
persones que ens visiten durant les festes que hauràn de complir el següent:
DECRET 24/2007 de 23 de febrer
Article 32. Prohibicions
1.
No es permetrà la participació en cap classe de festejos taurins tradicionals als menors de 16
anys, que únicament podran acudir com a espectadors.
2.
No es permetrà la participació de persones que mostren falta de condicions físiques per a
intervindre en la festa.
3.
Es respectarà la integritat física dels animals, i es prohibirà la crueltat i el maltractament dels
Graus, l’ús de Pals, garrots, rostes, llançament d’objectes i cotes contra aquests, així com qualsevol
altra pràctica que supose la tortura per als animals.
4.
Els organitzadors podran sol.licitar l’auxili del director de la festa quan es produïsca resistencia
al compliment del que disposen els apartats anteriors.
L’Ajuntament sol.licita la màxima col.laboració dels veïns i persones que ens visiten per al
compliment d’aquest ban i no es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se el seu
incompliment.
Agraïnt la vostra col.laboració, vos desitge BONES FESTES 2014.
Fotos: Javier Fraga, Penya La Sacsà, Silvia Segura, Carla Cazador, Pako Monserrat Ibáñez, Jose
Vicente Edo, Carlos García Carpio i Lara Carceller.
Portada: Amat Bellés
Text històric: Salvador Castellet
Text: Manuel Martin (Rector de la Parròquia)
30
L’alcalde
Carlos Selma Miguel
1 de juliol de 2014
MOLÍ AL CARRER CALVARI
PILONS DEL TERME

Documentos relacionados