2010 Autumn Tardor Otoño - Professionals Turisme de Barcelona

Comentarios

Transcripción

2010 Autumn Tardor Otoño - Professionals Turisme de Barcelona
44
Destination:
Barcelona
2010
Autumn
Tardor
Otoño
Barcelona World Race
sual
una
S’han
This autumn is the season for Barcelona in Europe. The capital
of Catalonia is getting ready to hit the streets with a selection of
works from the pictorial collection of the Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC): from October onwards you’ll be able to admire 33
life-size reproductions of works from different eras and in a variety
of styles in the streets in the city centre. This will be a great and
unique celebration of art that perfectly complements other events.
These include the new show by Cirque du Soleil as well as sporting
competitions whose highlights include the game between the Lakers
and the current European champions Barcelona. We shouldn’t forget
specific initiatives, such as the city’s preparations to make Christmas
one of the city’s key shopping periods. With the added temptation
of our gastronomy which, in autumn, is enriched by attractive local
produce, such wild mushrooms.
Yes, it is the season for Barcelona, and this includes its permanent
attractions which are always worth a visit. This is the case with
Barcelona’s streets which echo with the narratives of the crime
novels we’ll be telling you about in this issue. Characters including the
detective Pepe Carvalho, who are inextricably linked to Barcelona’s
recent history. Because Barcelona can be read in many different ways.
Because it is current yet it is also a reference point. Come and visit us.
It is the season for Barcelona.
Aquesta tardor, a Europa, és temporada de Barcelona. La capital de Catalunya prepara la presa del carrer per part del fons pictòric del Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC): des d’octubre, es pot admirar als
carrers més cèntrics de la ciutat 33 reproduccions a mida real d’obres
d’aquest museu, corresponents a diferents estils i èpoques. És la gran festa de l’art, probablement irrepetible, que coincideix amb altres propostes.
És el cas del nou espectacle del Cirque du Soleil, així com també de diferents competicions esportives, entre les quals destaca el partit dels Lakers
amb l’actual campió europeu, el Barcelona. I sense oblidar-se de propostes
concretes, com tot el que la ciutat prepara per fer del Nadal un dels grans
períodes de shopping a la ciutat. Amb l’afegit de la temptació de la nostra
gastronomia, que a la tardor s’enriqueix de peculiaritats ben atractives,
com la cuina de bolets.
És temporada de Barcelona, sí, però amb el conjunt d’atractius permanents de la ciutat com a teló de fons, que sempre mereixen una visita. És
el cas dels carrers barcelonins amb ressonància de novel·la negra, del qual
els en parlem en aquestes pàgines. Personatges com el detectiu Carvalho,
indissociables del que ha estat la història recent de Barcelona. Perquè Barcelona té moltes lectures. Perquè és actualitat, però també referent. Vingui
a visitar-nos. És temporada de Barcelona.
Este otoño, en Europa, es temporada de Barcelona. La capital de Catalunya prepara la toma de la calle por parte del fondo pictórico del Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC): desde octubre, se pueden admirar
en las calles más céntricas de la ciudad 33 reproducciones a tamaño real
de obras de este museo, correspondientes a diferentes estilos y épocas.
Es la gran fiesta del arte, probablemente irrepetible, que coincide con
otras propuestas. Es el caso del nuevo espectáculo del Cirque du Soleil,
así como también de diferentes competiciones deportivas, entre las que
destaca el partido de los Lakers con el actual campeón europeo, el Barcelona. Y sin olvidarse de propuestas concretas, como todo lo que la ciudad
prepara para hacer de la Navidad uno de los grandes periodos de shopping
en la ciudad. Con el añadido de la tentación de nuestra gastronomía, que
en otoño se enriquece de peculiaridades muy atractivas, como la cocina
de setas.
Es temporada de Barcelona, sí, pero con el conjunto de atractivos permanentes de la ciudad como telón de fondo, que siempre merecen una
visita. Es el caso de las calles barcelonesas con eco de novela negra, del
cual les hablamos en estas páginas. Personajes como el detective Carvalho, indisociables de lo que ha sido la historia reciente de Barcelona. Porque Barcelona tiene muchas lecturas. Porque es actualidad pero también
referente. Venga a visitarnos. Es temporada de Barcelona.
News from Turisme
Editorial
Seasonal Barcelona,
permanent Barcelona
Presentation to the Chinese travel trade
Turisme de Barcelona presented
the city’s tourism offering to some
50 members of the Chinese travel
trade at the Shanghai Expo as
part of the week devoted to the
Mediterranean. The consortium’s
promotional event was supported
by the Catalan Tourism Agency
and Turkish Airlines. During the
same week, the Expo, which
ends on 31st October, hosted
Barcelona Day on 2nd September,
with the city’s mayor heading
the institutional and business
delegation.
Turisme de Barcelona ha presentat l’oferta turística de la ciutat a una
cinquantena d’operadors turístics
de la Xina en el marc de l’Expo de
Xangai, concretament en la setmana
que el certamen ha dedicat a la
Mediterrània. L’acció promocional
del consorci ha comptat amb la
col·laboració de l’Agència Catalana
de Turisme i de la companyia aèria
Turkish Airlines. També en el context
d’aquesta setmana, l’Expo, que
acaba el 31 d’octubre, ha acollit el
Dia de Barcelona, el 2 de setembre,
amb l’alcalde de la ciutat al capdavant de la delegació institucional i
empresarial.
Turisme de Barcelona ha presentado la oferta turística de la ciudad a
unos cincuenta operadores turísticos
de China en el marco de la Expo
de Shangai, concretamente en la
semana que el certamen ha dedicado
al Mediterráneo. La acción promocional del consorcio ha contado con la
colaboración de la Agencia Catalana
de Turismo y de la compañía aérea
Turkish Airlines. También en el contexto de esta semana, la Expo, que
acaba el 31 de octubre, ha acogido el
Día de Barcelona, el 2 de septiembre, con el alcalde de la ciudad al
frente de la delegación institucional y
empresarial.
News from Tu
Barcelona, Best city with beaches in the world, according to “National Geographic”.
Sixth best gourmet destination stated by “Virtuoso” this year
...millor ciutat amb platges del món, segons ‘National Geographic’
...sisena best gourmet destination per Virtuoso
…mejor ciudad con playas del mundo, según ‘National Geographic’
…sexta best gourmet destination para Virtuoso
The Convention Bureau continues to attend the CIBTM
Exhibition in Beijing
Pere Duran i Vall·llossera
Director General de Turisme de Barcelona
Rambla de Catalunya, 123
08008 Barcelona
Tel.: 34 933 689 700
Info: www.barcelonaturisme.cat
[email protected]
Publishing committee: Gabriel Guilera (Director), Teresa Pérez, Verónica Rodríguez,
Josep Anton Rojas. Graphic design: Estudi Villuendas + Gómez Printed by:
Mundigraf D.L. B-3.066-2001 Cover: Barcelona World Race. Jean Marie Liot-FNOB
Inside: Espai d’Imatge, IMMB-Jordi Casañas, Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), J. Pareto, A. Rodríguez.
This summer, the Barcelona
Convention Bureau, which is part of
Turisme de Barcelona, took part in
the China Incentive, Business Travel
& Meeting Exhibition (CIBTM) in
Beijing. The Barcelona delegation,
which shared a space with the
city of Vienna, met with different
hosted buyers, representatives
from Chinese markets and other
continents who could be China’s
potential clients. The delegation
also carried out a number of trade
visits in the region.
El Barcelona Convention Bureau, de
Turisme de Barcelona, aquest estiu ha
pres part, un cop més, en la fira China
Incentive, Business Travel & Meeting
Exhibition (CIBTM), que se celebra
a Beijing. La delegació barcelonina,
que durant el certamen ha compartit
espai amb la ciutat de Viena, s’ha
entrevistat amb diferents hosted
buyers assistents, representants del
mercat xinès i d’altres continents
que poden ser clients d’aquest. S’ha
aprofitat l’acció també per fer diverses
visites comercials a la regió.
El Barcelona Convention Bureau,
de Turisme de Barcelona, este
verano ha tomado parte, una vez
más, en la feria China Incentive,
Business Travel & Meeting Exhibition
(CIBTM), que se celebra en Beijing.
La delegación barcelonesa, que
durante el certamen ha compartido
espacio con la ciudad de Viena, se ha
entrevistado con diferentes hosted
buyers asistentes, representantes
del mercado chino y de otros
continentes que pueden ser clientes
de este. Se ha aprovechado la acción
también para hacer varias visitas
comerciales en la región.
Premium attends the Virtuoso Travel Mart for the second time
Turisme de Barcelona distributes
11.2 million promotional leaflets
every year
Every year, Turisme de Barcelona distributes 11.2 million
promotional leaflets about the city. In 2009, the consortium issued
this amount of leaflets, brochures and informative publications about
Barcelona, along with other organisations such as the transport
company TMB. These figures have never been previously released.
Barcelona’s promotional publications are distributed through two
channels. They are issued to outgoing markets for potential tourists
at the consortium’s promotional events with a view to attracting
visitors to Barcelona; and they are given to tourists once they have
arrived in the city to offer them tips about things to do during their
stay.
Turisme de Barcelona distribueix cada any més d’11,2 milions de
fullets promocionals de la ciutat. Durant tot 2009, el consorci va repartir
aquesta quantitat de fullets i suports informatius de Barcelona, juntament
amb altres organismes com TMB, en un càlcul que fins ara no s’havia
donat mai a conèixer.
Les publicacions promocionals de Barcelona tenen un doble circuit
de difusió. Per una banda, es lliuren als mercats d’origen dels possibles
turistes, en les accions de promoció del consorci, amb l’ànim de generar
visitants cap a Barcelona. Per una altra, es donen als turistes un cop ja
són a la ciutat, amb l’objectiu d’orientar-los en la seva estada.
Turisme de Barcelona distribuye cada año más de 11,2 millones de
folletos promocionales de la ciudad. Durante todo el 2009, el consorcio
repartió esta cantidad de folletos y soportes informativos de Barcelona,
junto con otros organismos como TMB, en un cálculo que hasta ahora no
se había dado nunca a conocer.
Las publicaciones promocionales de Barcelona tienen un doble circuito
de difusión. Por un lado, se entregan en los mercados de origen de los
posibles turistas, en las acciones de promoción del consorcio, con el ánimo de generar visitantes en Barcelona. Por otro, se dan a los turistas una
vez ya están en la ciudad, con el objetivo de orientarles en su estancia.
m Turisme
This summer, Turisme de
Barcelona attended the Virtuoso
Travel Mart in Las Vegas. This annual
convention is organised by Virtuoso,
the network of the world’s finest
travel agencies, which specialises in
personalised luxury travel focusing
on unique and exclusive experiences.
The members of the Barcelona
Premium programme taking part
included the Hotel Arts, the Casa
Fuster, the Hotel Claris, the Hotel
Mandarin Oriental, and the travel
agency Made for Spain.
Turisme de Barcelona ha estat present
aquest estiu, per segon any consecutiu,
en la Virtuoso Travel Mart, a Las Vegas, la
convenció anual organitzada per Virtuoso,
l’associació d’agents de viatges més
prestigiosa, especialitzada en viatges de
luxe personalitzats i centrats en experiències úniques i exclusives. L’acció s’ha
acompanyat de la presència de diferents
membres del programa Barcelona Premium: els hotels Arts, Casa Fuster, Claris,
Mandarin Oriental i l’agència de viatges
Made for Spain.
Turisme de Barcelona ha estado
presente este verano, por segundo
año consecutivo, en la Virtuoso Travel
Mart, en Las Vegas, la convención anual
organizada por Virtuoso, la asociación
de agentes de viajes más prestigiosa,
especializada en viajes de lujo personalizados y centrados en experiencias
únicas y exclusivas. La acción se ha
completado con la presencia de diferentes miembros del programa Barcelona
Premium: los hoteles Arts, Casa Fuster,
Claris, Mandarin Oriental y la agencia de
viajes Made for Spain.
Info: [email protected]
Enjoy the video of Barcelona on YouTube (www.youtube.com/visitbarcelona)
Gaudeix del vídeo de Barcelona a YouTube (www.youtube.com/visitbarcelona)
Visitbarcelona.com, the consortium’s new
2.0 website
Turisme de Barcelona has launched
visitbarcelona.com, a new website
designed to raise the city’s profile in the
virtual world using the 2.0 interactive
application. This new initiative, which
is based on the city’s cultural and
architectural heritage, will immerse
users in the world of social networks,
making them key participants rather
than mere bystanders, because the
website relies on them to update the
information it contains. Users can post
photographs and videos and write their
comments about Barcelona. The domain
name is www.visitbarcelona.com.
Turisme de Barcelona ha llançat visitbarcelona.com, un nou web de caràcter 2.0 pensat per
intensificar la promoció de la ciutat a través del món virtual. Amb l’objectiu d’endinsar-se de ple en
el món de les anomenades xarxes socials, s’ha posat en funcionament aquesta nova iniciativa, que
se sustenta sobre la base del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat, i en què l’usuari no és un
mer espectador, sinó un col·laborador important, ja que depèn d’ell que el web estigui actualitzat.
L’usuari pot penjar-hi fotografies, vídeos i escriure comentaris sobre la Ciutat Comtal. Podeu trobarla al domini www.visitbarcelona.com.
Turisme de Barcelona ha lanzado visitbarcelona.com, una nueva web de carácter 2.0 pensada para
intensificar la promoción de la ciudad a través del mundo virtual. Con el objetivo de adentrarse de
pleno en el mundo de las denominadas redes sociales, se ha puesto en funcionamiento esta nueva
iniciativa, que se sustenta en base al patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad, y en la que el
usuario no es un mero espectador sino un colaborador importante, puesto que depende de él que
la web esté actualizada. El usuario puede colgar fotografías, vídeos y escribir comentarios sobre la
Ciudad Condal. Podéis encontrarla en el dominio www.visitbarcelona.com.
Disfruta del vídeo de Barcelona en YouTube (www.youtube.com/visitbarcelona)
Special campaign about Columbus view-point at
‘El Periódico de Catalunya’
This Summer Turisme de Barcelona has highly
promoted the Columbus view-point with a special
ad at “El Periódico de Catalunya”. Our Consortium
offered to the audience, in fact, four free tickets to
visit the premises. The ticket included the elevator
taking visitors up to a 60 meters high vantage point
with breathtaking views. In order to obtain the tickets
the audience collected the cupons in the newspaper
for a week in a row. Christopher Columbus has been,
thus, one of the main celebrities in Barcelona this
Summer.
Aquest estiu Turisme de Barcelona ha donat a conèixer
el Mirador de Colom amb una campanya de promoció
amb El Periódico de Catalunya. El consorci ha ofert als
lectors d’aquest diari l’oportunitat d’aconseguir quatre
entrades per pujar al mirador, des d’on es gaudeix d’unes
privilegiades vistes de la ciutat a 60 metres d’alçada.
Per obtenir els passis, els lectors han hagut de reunir
els cupons que durant una setmana s’han publicat conjuntament amb aquest rotatiu. Colom ha estat,
d’aquesta manera, un dels protagonistes de l’estiu a la ciutat.
Este verano Turisme de Barcelona ha dado a conocer el Mirador de Colón a través de una campaña de
promoción con El Periódico de Catalunya. El consorcio ha ofrecido a los lectores de este diario la oportunidad de conseguir cuatro entradas para subir al mirador, desde donde se disfruta de unas privilegiadas
vistas de la ciudad a 60 metros de altura. Para obtener los pases, los lectores han tenido que reunir los
cupones que durante una semana se han publicado juntamente con el rotativo. Colón ha sido, de esta
manera, uno de los protagonistas del verano en la ciudad.
MEMBER’S CORNER
The European Athletics Championships bring 42.4 million euros to the city
The 2010 European Athletics Championships, held in
Barcelona from 26th July to 1st August, had an economic
impact on the city of 42,420,000 €. The competition,
which was one of the highlights of Turisme de Barcelona’s
Barcelona Sports programme, attracted 475,000 spectators.
The main sectors that benefited from the Championships
were accommodation, bars and restaurants and services,
which had a direct turnover of 35,350,000 €. The economic
estimates carried out by Turisme de Barcelona were based
on the different facilities and amenities directly associated
with the city’s tourism industry. The revenue generated by
media coverage of the event must also be added to these
calculations.
El Campionat Europeu d’Atletisme Barcelona 2010, celebrat
del 26 de juliol a l’1 d’agost, ha suposat un impacte econòmic
de 42.420.000 € per a la ciutat. La competició, que aquest any
ha format part del calendari del programa Barcelona Sports de
Turisme de Barcelona, va atraure un total de 475.000 espectadors. Els principals sectors destinataris de l’activitat generada
per l’Europeu han estat l’allotjament, la restauració i els serveis,
que haurien facturat 35.350.000 € de forma directa. L’estimació econòmica, efectuada pel consorci de promoció turística,
s’ha realitzat sobre els equipaments directament vinculats amb
la indústria turística de la ciutat. A aquest càlcul d’impacte
econòmic s’haurà d’afegir la valoració de la cobertura mediàtica
del campionat.
El Campeonato Europeo de Atletismo Barcelona 2010, celebrado del 26 de julio al 1 de agosto, ha supuesto un impacto
económico de 42.420.000 € para la ciudad. La competición,
que este año ha formado parte del calendario del programa
Barcelona Sports de Turisme de Barcelona, atrajo a un total de
475.000 espectadores. Los principales sectores destinatarios
de la actividad generada por el Europeo han sido el alojamiento, la restauración y los servicios, que habrían facturado
35.350.000 € de forma directa. La estimación económica, efectuada por el consorcio de promoción turística, se ha realizado
sobre los equipamientos directamente vinculados con la industria turística de la ciudad. A este cálculo de impacto económico
se tendrá que añadir la valoración de la cobertura mediática del
campeonato.
Focus
5
1
8
6
9
2
7
4
3
T
E
E
R
T
S
E
TH
S
ART
T
I
H
Some 30 copies of works from the Nacional Art Museum
of Catalonia are on display in the city’s streets
www.elmnacprenelcarrer.cat
Barcelona feels proud of its culture and this is why the local community enjoys sharing it
with its visitors. To mark the 75th anniversary of the Museu Nacional d’Art de Catalunya (www.
mnac.cat), the city is going one step further and has decided to display some of its treasures
in the streets. As the result of an agreement with HP, which has been established in Barcelona
for 25 years, and in association with Turisme de Barcelona, art lovers are in luck because they
can take a stroll through the Catalan capital’s busiest, most popular central streets and admire
some of the key works of Catalan painting.
The project will place 33 works from the MNAC collection throughout the city. They will
cover different styles and periods, from Romanesque to modern art, and touching on Gothic,
Renaissance and baroque. Some of the works are taken from the Thyssen Collection. The
works, which will be large enough in scale to highlight their spectacular, unique character, will
be displayed in four of Barcelona’s ten districts: Ciutat Vella, the Eixample, Gràcia and SarriàSant Gervasi. This distribution will make it possible to go through the city from the mountains
L’art surt al carrer. Una trentena de còpies d’obres del
MNAC s’exposen a la via pública. Barcelona se sent orgullosa
de la seva cultura i, per això, als barcelonins els agrada compartir-la amb els visitants. Aprofitant la commemoració del 75è
aniversari del Museu Nacional d’Art de Catalunya (www.mnac.
cat), la ciutat fa un pas més i decideix treure al carrer part de les
joies que s’exposen al MNAC. Gràcies a un acord amb HP, que
commemora 25 anys a Barcelona, i amb la col·laboració de Turisme de Barcelona, els amants de l’art estan d’enhorabona, perquè
ja és possible recórrer els carrers més populars, concorreguts i
cèntrics de la capital catalana tot contemplant bona part de les
peces cabdals de la pintura catalana.
El projecte consisteix a ubicar per tota la ciutat 33 obres del
fons del MNAC, que inclouen diferents estils i èpoques, des del
romànic a l’art modern, passant pel gòtic, el renaixement i el barroc, que inclou la col·lecció Thyssen. Les peces, de dimensions
prou grans perquè se n’exalci l’espectacularitat i excepcionalitat,
es reparteixen per quatre dels deu districtes de Barcelona: Ciutat
Vella, Eixample, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. Aquesta distribució permet recórrer la capital de mar a muntanya o a la inversa
seguint les passes de la història de la pintura, com si deu segles
d’art haguessin pres vida i s’haguessin instal·lat als carrers,
botigues i edificis. Es poden establir quatre rutes que s’aglutinen
entorn de vies especialment significatives tant pel nombre de
visitants que reben cada dia, com per l’oferta d’oci, cultural,
gastronòmica i comercial. Un d’aquests itineraris gira entorn del
to the sea, or in the opposite direction, tracing the history of painting, as if ten centuries of art
had come to life and taken root in the streets, shops and buildings. Four routes have been set
out around the streets and avenues that are particularly significant in terms of the numbers
of visitors they receive every day, as well as their leisure, cultural, gastronomic and retail
offering. One of them centres on the Passeig de Gràcia, and another on the Avinguda Diagonal.
The third route goes along the Rambla de Catalunya and the fourth is based in the old town
with its Gothic landmarks and narrow streets steeped in history.
The range of works is broad enough to give us an insight into the way artistic trends have
changed over the years. It is also interesting to see how the paintings interact with the
passers-by and their new setting, away from their usual location inside the MNAC’s galleries.
Most of the works on display are by Catalan artists, but there are examples by world-renowned
artists, including Picasso, Dalí, Ramon Casas, Joaquim Mir, Marià Fortuny, Velázquez, ToulouseLautrec, Tintoretto and Francisco de Zurbarán. The works can be followed chronologically, or
by groups of artists and artistic movements, although the reproductions of these paintings will
be so closely enmeshed with the daily hustle and bustle of the city that they will become part
of Barcelona’s urban landscape, like just another attraction.
The works haven’t been arranged at random. At number 80 on the Passeig de Gràcia you
can see Bartolomé Bermejo’s Descent of Christ into Limbo (1475), which has been placed
here because it is near the Amatller Institute, which is home to other works by the artist.
Many of the exhibits are associated with the shops on the Barcelona Shopping Line. This is
the case with the Headpiece for the magazine Pèl & Ploma (1899), by Ramon Casas, which
is on display in the window of Vinçon (96, Passeig de Gràcia), because the painter lived in
the same building. Another work by Casas, The Corpus Christi Procession Leaving the Church
of Santa Maria del Mar (1896-1898), can be seen on one of the outer walls of the church.
Another example of the symbiosis between the urban landscape and the works from the
MNAC on display in the street is Fra Angelico’s Virgin of Humility (1433-1435), which can be
seen in the window of the Palau Robert (107, Passeig de Gràcia), because the windows of this
building have the same shape as the painting. This makes this initiative a great opportunity to
discover more details about the works of art and to see their connection to the city. Others
simply merge with their surroundings creating a magnificent temporary mirror effect, such as
Tintoretto’s Portrait of a Gentleman, which will be placed opposite a menswear shop at number
576, Avinguda Diagonal.
The 33 works from the MNAC on display in the street will transform the Catalan capital into a
true open-air museum with works on such diverse themes as the Batlló Majesty (12th century);
El Greco’s Saint Peter and Saint Paul (1595-1600); Tiepolo’s The Minuet (1756); Francesc
Gimeno’s Woman Sleeping (1899); Joaquim Mir’s Terraced Village (1909); Anglada Camarasa’s
Granadina (1914); Salvador Dalí’s Portrait of my Father (1925); and Picasso’s Woman in Hat and
Fur Collar (1937). A real treat for the eyes.
passeig de Gràcia, un altre al voltant de l’eix de l’avinguda Diagonal, el tercer se centra en la rambla de Catalunya i el quart té com
a base el casc antic, dominat pels monuments gòtics i els carrers
estrets plens d’història.
L’oferta d’obres és prou extensa com per fer-se una idea
de com el pas dels anys ha fet canviar els cànons artístics.
També és interessant comprovar com les pintures interactuen
amb els vianants i amb el nou escenari on s’ubiquen, fora del
context habitual de les sales del MNAC. La majoria de les peces
s’atribueixen a artistes catalans, però n’hi ha que representen la
pintura més universal. En aquest sentit, s’hi poden veure treballs
de Picasso, Dalí, Ramon Casas, Joaquim Mir, Marià Fortuny,
Velázquez, Toulouse-Lautrec, Tintoretto i Francisco de Zurbarán.
El seguiment de la col·lecció es pot fer a nivell cronològic, per
autors o per moviments artístics, tot i que les reproduccions
d’aquests quadres conviuran de forma tan estreta amb el brogit
del dia a dia que formaran part del paisatge urbà de Barcelona,
com un atractiu més.
La ubicació de les obres no s’ha fet de forma aleatòria. Al
número 80 del passeig de Gràcia es pot observar el Davallament
de Crist als Llimbs (1475), de Bartolomé Bermejo, que s’ha collocat aquí perquè és a prop de l’Institut Amatller, on es conserven
altres obres d’aquest artista. Moltes de les peces van lligades a
les botigues del Barcelona Shopping Line. És el cas, per exemple,
de Capçalera per a la revista Pèl & Ploma (1899), de Ramon Casas,
que és a l’aparador de Vinçon (passeig de Gràcia, 96), perquè
la casa del pintor era en aquest mateix edifici. Hi ha una altra
obra de Casas, Corpus. Sortida de la processó de l’església de
Santa Maria (1896-1898), que s’ubica, precisament, en una de les
façanes del temple. Una altra mostra d’aquesta simbiosi entre
el paisatge urbà i les obres del MNAC que surten al carrer és la
Mare de Déu de la Humilitat (1433-1435), de Fra Angelico, que es
col·loca a la finestra del Palau Robert (passeig de Gràcia, 107),
perquè les finestres d’aquest edifici tenen la mateixa forma que
la d’aquesta obra. Per tant, aquesta iniciativa també és una bona
ocasió per conèixer més detalls sobre les peces d’art i resseguir el rastre que van deixar a la ciutat en ser creades. D’altres,
simplement, es fusionaran amb l’entorn creant un magnífic joc
de miralls temporal, com el Retrat de cavaller, de Tintoretto, que
s’ubicarà a Diagonal, 576, davant d’una botiga de roba d’home.
En conjunt, les 33 obres del MNAC que es reprodueixen a la via
pública converteixen la capital catalana en un autèntic museu a
l’aire lliure, amb obres de temàtica tan diversa com la Majestat
Batlló (segle XII); Sant Pere i Sant Pau (1595-1600), d’El Greco;
El minuet (1756), de Tiepolo; Dona dormint (1899), de Francesc
Gimeno; Poble escalonat (1909), de Joaquim Mir; Granadina
(1914), d’Anglada Camarasa; Retrat del meu pare, de Salvador Dalí
(1925), i Dona amb barret i coll de pell (1937), de Picasso. Tot un
regal per als ulls.
26
22
20
18
23
19
21
24
25
15
13
12
16
11
10
14
ET
of art
en set
ers
DIAGONAL
1. Jean-Honoré Fragonard
Jean-Claude Richard, Abbot of SaintNon, Dressed ‘a l’espagnole’
Av. Diagonal 467
RAMBLA CATALUNYA
12. Master of Taüll
Detail of the Apse from Sant Climent
in Taüll
Rbla. Catalunya 126
2. Anonymous
Altar Frontal from Avià
Av. Diagonal 590
13. Francesc Gimeno
Woman Sleeping
Rbla. Catalunya 121-123
3. Jacopo Robusti, known as «Tintoretto»
Portrait of a Gentleman
Av. Diagonal 576
14. Francisco de Zurbarán
Saint Francis of Assisi according to
Pope Nicholas V’s Vision
Rbla. Catalunya 115
4. Doménikos Theotokópoulos,
known as «El Greco»
Saint Peter and Saint Paul
Av. Diagonal 568
15. Mariano Fortuny
The Spanish Wedding
Rbla. Catalunya 105
5. Circle of The Master of Pedret
Detail of the Apse from Santa Maria
in Àneu
Av. Diagonal 536
agonal.
wn
6. Pere Serra
Madonna of the Angels and Saints
Av. Diagonal 409
ries.
owned
lousey, or
gs will
e part
7. Jaume Huguet
The Consecration of Saint Augustine
Av. Diagonal 407 bis
8. Henri de Toulouse-Lautrec
May Belfort
Via Augusta 2
9. Anonymous
Detail of the Batlló Majesty
Av. Diagonal 478
urch
17. Diego Velázquez
Saint Paul
Rbla. Catalunya 61
18. Joan Ferrer Miró
Public Exhibition of a Picture
Consell de Cent 290
19. Anonymous
Altar Frontal from La Seu d’Urgell or
of the Apostles
Rbla. Catalunya 40
21. Giovanni da Fiesole, known as
«Fra Angelico»
Madonna of Humility
Pg. Gràcia 107
11. Joaquim Mir
Terraced Village
Còrsega 323
into a
ntury);
16. Bernat Martorell
Altarpiece of Saint Vincent
Mallorca 232
PASSEIG DE GRÀCIA
20. Salvador Dalí
Portrait Of My Father
Còrsega 310
10. Francisco de Zurbarán
Immaculate Conception
Av. Diagonal 448
f this
ity to
ers
ch as
umber
22. Hermen Anglada Camarasa
Woman From Granada
Pg. Gràcia 110
sa’s
t and
de les
ntre
és la
que es
07),
a que
a bona
tres,
joc
o, que
ome.
a la via
seu a
stat
eco;
esc
dor Dalí
ot un
17
El arte sale a la calle. Una treintena de copias de obras del
MNAC se exponen en la vía pública. Barcelona se siente orgullosa de su cultura y, por eso, a los barceloneses les gusta compartirla con los visitantes. Aprovechando la conmemoración del 75
aniversario del Museo Nacional de Arte de Catalunya (www.mnac.
cat), la ciudad da un paso más y decide sacar a la calle parte de las
joyas que se exponen en el MNAC. Gracias a un acuerdo con HP,
que conmemora 25 años en Barcelona, y con la colaboración de
Turisme de Barcelona, los amantes del arte están de enhorabuena,
porque ya es posible recorrer las calles más populares, concurridas
y céntricas de la capital catalana contemplando buena parte de las
piezas capitales de la pintura catalana.
El proyecto consiste en ubicar por toda la ciudad 33 obras
del fondo del MNAC, que incluyen diferentes estilos y épocas,
desde el románico al arte moderno, pasando por el gótico, el
renacimiento y el barroco, que incluye la colección Thyssen. Las
piezas, de dimensiones lo suficientemente grandes para que se
ensalce su espectacularidad y excepcionalidad, se reparten por
cuatro de los diez distritos de Barcelona: Ciutat Vella, Eixample,
Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi. Esta distribución permite recorrer la
capital de mar a montaña o a la inversa siguiendo los pasos de la
historia de la pintura, como si diez siglos de arte hubieran tomado
vida y se hubieran instalado en las calles, tiendas y edificios. Se
pueden establecer cuatro rutas que se aglutinan alrededor de vías
especialmente significativas tanto por el número de visitantes que
reciben cada día, como por su oferta de ocio, cultural, gastronómi26
ca y comercial. Uno de estos itinerarios gira alrededor del paseo
de Gràcia, otro alrededor del eje de la avenida Diagonal, el tercero
se centra en la rambla de Catalunya y el cuarto tiene como base el
casco antiguo, dominado por los monumentos góticos y las calles
estrechas llenas de historia.
La oferta de obras es lo suficientemente extensa como para
hacerse una idea de cómo el paso de los años ha hecho cambiar
los cánones artísticos. También es interesante comprobar cómo
las pinturas interactúan con los peatones y con el nuevo escenario
en el que se ubican, fuera de su contexto habitual de las salas del
MNAC. La mayoría de las piezas se atribuyen a artistas catalanes,
pero algunas representan la pintura más universal. En este sentido,
se pueden ver trabajos de Picasso, Dalí, Ramon Casas, Joaquim
Mir, Marià Fortuny, Velázquez, Toulouse-Lautrec, Tintoretto y Francisco de Zurbarán. El seguimiento de la colección se puede hacer a
nivel cronológico, por autores o por movimientos artísticos, aunque
las reproducciones de estos cuadros convivirán de forma tan
estrecha con el fragor del día a día que formarán parte del paisaje
urbano de Barcelona, como un atractivo más.
La ubicación de las obras no se ha hecho de forma aleatoria. En
el número 80 del paseo de Gràcia se puede observar el Descendimiento de Cristo al limbo (1475), de Bartolomé Bermejo, que se ha
colocado aquí porque está cerca del Instituto Amatller, donde se
conservan otras obras de este artista. Muchas de las piezas van
ligadas a las tiendas del Barcelona Shopping Line. Es el caso, por
ejemplo, de Cabecera para la revista Pèl & Ploma (1899), de Ramon
27
23. Ramon Casas
Headpiece for the magazine Pèl &
Ploma
Pg. Gràcia 96
24. Giandomenico Tiepolo
The Minuet
Pg. Gràcia 87
25. Gonçal Peris Sarrià
Altarpiece of Saint Barbara
Pg. Gràcia 82
26. Bartolomé Bermejo
Descent of Christ into Limbo
Pg. Gràcia 80
27. Pablo Picasso
Woman in Hat and Fur Collar (MarieThérèse Walter)
Pg. Gràcia 70
28. Josep de Ribera o Jusepe de
Ribera, known as «Lo Spagnoletto»
The Martyrdom of Saint Bartholomew
Pg. Gràcia 5
CIUTAT VELLA
29. Ramon Casas
Ramon Casas and Pere Romeu in a Car
Av. Portal de l’Àngel 20
30. Ramon Casas
Ramon Casas and Pere Romeu on a
Tandem
Montsió, 3
31. Lluís Dalmau
Virgin of the Councillors
Pl. Sant Jaume
32. Master of the conquest of
Majorca
Mural paintings of the conquest of
Majorca
Montcada, 15
33. Ramon Casas
The Corpus Christi Procession
Leaving the Church of Santa Maria
del Mar
Pl. Santa Maria del Mar
Casas, que está en el escaparate de Vinçon (paseo de Gràcia, 96),
porque la casa del pintor estaba en este mismo edificio. Hay otra
obra de Casas, Corpus. Salida de la procesión de la iglesia de Santa
Maria (1896-1898), que se ubica, precisamente, en una de las fachadas del templo. Otra muestra de esta simbiosis entre el paisaje
urbano y las obras del MNAC que salen a la calle es la Virgen María
de la Humildad (1433-1435), de Fray Angelico, que se coloca en la
ventana del Palau Robert (paseo de Gràcia, 107), porque las ventanas de este edificio tienen la misma forma que la de esta obra.
Por lo tanto, esta iniciativa también es una buena ocasión para
conocer más detalles sobre las piezas de arte y reseguir el rastro
que dejaron en la ciudad al ser creadas. Otras, simplemente, se
fusionarán con el entorno creando un magnífico juego de espejos
temporal, como el Retrato de caballero, de Tintoretto, que se ubicará en Diagonal, 576, delante de una tienda de ropa de hombre.
En conjunto, las 33 obras del MNAC que se reproducen en la
vía pública convierten la capital catalana en un auténtico museo
al aire libre, con obras de temática tan diversa como la Majestad
Batlló (siglo XII); San Pedro y San Pablo (1595-1600), de El Greco;
El minuet (1756), de Tiepolo; Mujer durmiendo (1899), de Francesc
Gimeno; Pueblo escalonado (1909), de Joaquim Mir; Granadina
(1914), de Anglada Camarasa; Retrato de mi padre, de Salvador Dalí
(1925), y Mujer con sombrero y cuello de piel (1937), de Picasso.
Todo un regalo para los ojos.
32
28
29
30
31
33
City News
Barcelona, the perfect setting for a crime novel
Characters such as Carvalho, Méndez and Petra Delicado, are some of the city’s most distinctive inhabitants
Barcelona is one of Europe’s crime novel capitals. Great
writers have portrayed the city, following in the footsteps
of detectives, police officers and criminals who are among
the main characters of crime fiction. These stories take
place in real settings that readers can visit and recognise
while feeling part of these narratives. There are a number
of places that have made Barcelona a magnet for lovers of
this literary genre, but one stands out above all the others.
The former Barrio Chino, which grew up in the shadow of
the port, which is one of the most important in Europe in
terms of passenger and goods ships. The constant comings
and goings of people from around the word have meant that
this part of the Raval has inspired some of the most thrilling
crime novels. The leading exponent of the genre was the
writer Manuel Vázquez Montalbán, who created Pepe
Carvalho, arguably the city’s most charismatic detective.
There are other noteworthy characters, including Inspector
Méndez, from the pen of Francisco González Ledesma,
and Inspector Petra Delicado, by Alicia Giménez Bartlett,
and not forgetting other writers such as Andreu Martín and
Teresa Solana. Some of these characters have also been
brought to life in another type of fiction: film.
Pepe Carvalho is one of the crime novel’s leading
characters who has had the greatest impact on Barcelona’s
streets, bars and restaurants. His adventures cover the
entire city, from the mountains to the sea, but he is mostly
to be found in the Raval, the district where there is a square
dedicated to the memory of Vázquez Montalbán. Strangely
enough, Carvalho lives uptown in a house in Vallvidrera,
but every day he comes down to La Rambla, were he has
his office, near the current Colom fronton court. You can
follow in Pepe Carvalho’s footsteps as you walk down Carrer
Ferran, visit the Boqueria Market or cross the Via Laietana
and head towards the Ribera district and the Born. There is
one distinctive feature in Montalbán’s work: gastronomy.
El Glaciar, in the Plaça Reial; Casa Leopoldo, Can Lluís and
Quo Vadis, in the Raval; and Senyor Parellada, on Carrer
Argenteria, are some of the bars and restaurants where
Carvalho tucked into a good meal. As well as strolling
through and eating at the same places as the famous
detective, you can take a dip at Barceloneta beach, which
the detective also enjoyed, drink from a fountain near the
church of Santa Maria del Mar and take the metro to the
Avinguda Paral·lel.
Inspector Méndez is another fictional character who
frequents the Raval. He lives on Carrer Nou de la Rambla
and is a regular at the London Bar, which dates back more
than a century. The detective’s stamping ground includes
Montjuïc Hill; the music hall El Molino, which is currently
being renovated; the Sant Antoni Market, with its secondhand book market; and the Poble Sec district, which is a
melting pot of cultures. Inspector Petra Delicado lives in
Poblenou, and frequents different places in Barcelona and
its outskirts, including Sant Cugat del Vallès. You’ll find her
in the Plaça de Sant Felip Neri and the district of Horta.
Teresa Solana is one of the authors who sets her novels
uptown. Her characters’ exploits take place in the area
above the Avinguda Diagonal. They include the detective
Eduard, who buys his bread from the bakery Foix de Sarrià.
The bookshop Negra y Criminal, at number 5, Carrer la Sal,
5, is one of the best places in Barcelona to dip into this
world, taking part in literary discussions accompanied by a
nice glass of wine and a plate of mussels. Every winter, the
shop organises BCNegra, the city’s crime fiction festival.
Barcelona, escenari de novel·la negra. Personatges com
Carvalho, Méndez i Petra Delicado, habitants ben especials
de la ciutat. Barcelona és una de les capitals europees de la
novel·la negra. Grans escriptors han retratat la ciutat, seguint les
passes de detectius, policies i criminals que han protagonitzat
un gran nombre d’històries de ficció. Són relats que, tanmateix,
passen a escenaris ben reals, que els lectors poden recórrer i
reconèixer tot sentint-se partícips d’aquestes narracions. Hi ha
diversos elements que han fet d’aquesta ciutat un pol d’atracció
per als amants d’aquest gènere literari, però en destaca un per
sobre de tots: l’antic Barri Xinès, nascut a l’empara del port, un
dels més importants d’Europa pel que fa al trànsit de persones
i mercaderies. L’anar i venir continu de ciutadans d’arreu ha fet
que aquesta zona del Raval hagi inspirat alguns dels relats de
novel·la negra més excitants. I, entre tots, sobresurt l’escriptor
Manuel Vázquez Montalbán, qui va crear el que potser és el
detectiu més carismàtic de la ciutat: Pepe Carvalho. Però n’hi ha
d’altres exponents, com l’inspector Méndez, sorgit de la ploma
de Francisco González Ledesma, i la inspectora Petra Delicado,
d’Alicia Giménez Bartlett, sense oblidar d’altres escriptors, com
Andreu Martín i Teresa Solana. Alguns d’aquests personatges
també han pres vida en un altre tipus de ficció: el cinema.
Un dels protagonistes de la novel·la negra que va deixar més
marcada la seva presència als carrers i locals de Barcelona va ser
Pepe Carvalho. Les seves aventures permeten recórrer la ciutat
de muntanya a mar, però amb una parada especial al Raval, on,
actualment, Vázquez Montalbán té una plaça dedicada a la seva
memòria. Carvalho, curiosament, viu a la part alta, en una casa
de Vallvidrera, però cada dia baixa a la Rambla, on té el despatx,
molt a prop de l’actual frontó Colom. Caminar pel carrer Ferran,
visitar el mercat de la Boqueria o travessar la Via Laietana cap al
barri de la Ribera i el Born permet resseguir les passes de Pepe
Carvalho. Però, si un element va destacar l’obra de Montalbán, és
la gastronomia. El Glaciar, a la Plaça Reial; Casa Leopoldo, Can
Lluís i Quo Vadis, al Raval, o Senyor Parellada, al carrer Argenteria, són alguns dels bars i restaurants on Carvalho satisfeia el
gust per un bon àpat. Però no només es pot passejar i menjar
als mateixos escenaris que el famós detectiu, sinó que també li
agradava banyar-se a la platja de la Barceloneta, beure aigua en
una font vora l’església de Santa Maria del Mar o agafar el metro
fins a Paral·lel.
Un altre dels personatges de ficció que es mou pel Raval és
l’inspector Méndez, que viu a l’actual carrer Nou de la Rambla,
on és un assidu del London Bar, local centenari. No és estrany
descobrir la petjada del detectiu per la muntanya de Montjuïc,
el teatre El Molino, que ara la ciutat està recuperant; el Mercat
de Sant Antoni, centre d’intercanvi de llibres, o el Poble Sec, un
altre barri de fusió de cultures. Pel que fa a la inspectora Petra
Delicado, que viu al Poblenou, es mou més per diferents indrets
de Barcelona i els afores, com Sant Cugat del Vallès. Se la pot
veure a la plaça de Sant Felip Neri o el barri d’Horta. Però qui sí
que situa les històries a la part més alta de la ciutat és Teresa Solana, els personatges de la qual tenen vivències de Diagonal cap
amunt, com el detectiu Eduard, que compra pa al Foix de Sarrià.
La llibreria Negra y Criminal, al carrer la Sal, 5, és potser un dels
millors indrets de Barcelona on amarar-se de tot aquest món,
participant en tertúlies acompanyades d’un bon vi i musclos.
Cada hivern organitza BCNegra, la trobada de novel·la negra de
la ciutat.
Picasso Looks at Degas
The Mellow Beach Club opens its doors
The Museu Picasso will be hosting the exhibition Picasso Looks at Degas from 15th October
2010 to 16th January 2011. This exhibition will examine, for the first time, the links between
two of the most important artists of modern times by exploring their most characteristic traits
through drawings, pastels, paintings, sculptures and prints.
El Museu Picasso acull del 15 d’octubre de 2010 al 16 de gener de 2011 l’exposició Picasso davant
Degas, que vincula per primera vegada aquests
dos artistes i n’explora els trets més característics repassant els dibuixos, pastels, pintures,
escultures i gravats.
El Museu Picasso acoge del 15 de octubre
de 2010 al 16 de enero de 2011 la exposición
Picasso ante Degas, que vincula por primera
vez estos dos artistas y explora sus rasgos más
característicos repasando sus dibujos, pasteles,
pinturas, esculturas y grabados.
Info: www.museupicasso.bcn.es
Barcelona, escenario de novela negra
Personajes como Carvalho, Méndez y Petra Delicado,
habitantes especiales de la ciudad. Barcelona es una de las
capitales europeas de la novela negra. Grandes escritores han
retratado la ciudad, siguiendo los pasos de detectives, policías y
criminales que han protagonizado un gran número de historias de
ficción. Son relatos que, aun así, pasan en escenarios bien reales,
que los lectores pueden recorrer y reconocer sintiéndose partícipes de estas narraciones. Hay varios elementos que han hecho
de esta ciudad un polo de atracción para los amantes de este
género literario, pero destaca uno por encima de todos: el antiguo Barrio Chino, nacido al amparo del puerto, uno de los más
importantes de Europa con respecto al tránsito de personas y
mercancías. El ir y venir continuo de ciudadanos de todas partes
ha hecho que esta zona del Raval haya inspirado algunos de los
relatos de novela negra más excitantes. Y, entre todos, sobresale
el escritor Manuel Vázquez Montalbán, que creó el que quizás es
el detective más carismático de la ciudad: Pepe Carvalho. Pero
hay otros exponentes, como el inspector Méndez, surgido de
la pluma de Francisco González Ledesma, y la inspectora Petra
Delicado, de Alicia Giménez Bartlett, sin olvidar otros escritores,
como Andreu Martín y Teresa Solana. Algunos de estos personajes también han tomado vida en otro tipo de ficción: el cine.
Uno de los protagonistas de la novela negra que dejó más
marcada su presencia en las calles y locales de Barcelona fue
Pepe Carvalho. Sus aventuras permiten recorrer la ciudad de
montaña a mar, pero con una parada especial en el Raval, donde,
actualmente, Vázquez Montalbán tiene una plaza dedicada a su
memoria. Carvalho, curiosamente, vive en la parte alta, en una
casa de Vallvidrera, pero cada día baja a la Rambla, donde tiene
su despacho, muy cerca del actual frontón Colom. Andar por la
calle Ferran, visitar el mercado de la Boqueria o atravesar la Via
Laietana hacia el barrio de la Ribera y el Born permite seguir los
pasos de Pepe Carvalho. Pero, si un elemento destacó la obra de
Montalbán, es la gastronomía. El Glaciar, en la plaza Reial; Casa
Leopoldo, Can Lluís y Quo Vadis, en el Raval, o Señor Parellada,
en la calle Argenteria, son algunos de los bares y restaurantes
donde Carvalho satisfacía su gusto por un buen ágape. Pero no
sólo se puede pasear y comer en los mismos escenarios que el
famoso detective, sino que también le gustaba bañarse en la playa de la Barceloneta, beber agua en una fuente cerca de la iglesia
de Santa Maria del Mar o coger el metro hasta Paral·lel.
Otro de los personajes de ficción que se mueve por el Raval
es el inspector Méndez, que vive en la actual calle Nou de la
Rambla, donde es un asiduo del London Bar, local centenario.
No es extraño descubrir la huella del detective por la montaña de
Montjuïc; el teatro El Molino, que ahora la ciudad está recuperando; el Mercado de Sant Antoni, centro de intercambio de libros, o
el Poble Sec, otro barrio de fusión de culturas. Con respecto a la
inspectora Petra Delicado, que vive en Poblenou, se mueve más
por diferentes lugares de Barcelona y de las afueras, como Sant
Cugat del Vallès. Se la puede ver en la plaza de Sant Felip Neri o
en el barrio de Horta. Pero quien sí que sitúa sus historias en la
parte más alta de la ciudad es Teresa Solana, los personajes de la
cual tienen vivencias de Diagonal hacia arriba, como el detective
Eduard, que compra pan en el Foix de Sarrià. La librería Negra
y Criminal, en la calle la Sal, 5, es quizás uno de los mejores
lugares de Barcelona donde empaparse de todo este mundo, participando en tertulias acompañadas de un buen vino y mejillones.
Cada invierno organiza BCNegra, el encuentro de novela negra de
la ciudad.
Edgar Degas. Dancers in the Classroom. c. 1880. Oil on canvas.
© Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts
The fashion designer Custo Dalmau, the interior designer Bruno
Reymond and the chef Pedro Monge have created the Mellow
Beach Club, Barcelona’s first beachfront lounge club. Located
under the distinctive sail-shaped Hotel W, in the new Nova Bocana
beachfront area, it offers fine dining and good music.
De la mà del dissenyador de moda Custo Dalmau, l’interiorista Bruno
Reymond i el xef Pedro Monge ha pres vida el Mellow Beach Club, el
primer club de platja de Barcelona. Situat als peus de l’hotel W, erigit a
la Nova Bocana amb forma de vela, ofereix bon menjar i bona música.
De la mano del diseñador de moda Custo Dalmau, el interiorista Bruno Reymond y el chef Pedro Monge ha tomado vida el Mellow Beach
Club, el primer club de playa de Barcelona. Situado a los pies del hotel
W, erigido en la Nueva Bocana con forma de vela, ofrece buena comida
y buena música.
Info: www.mellowbeachclub.com
Catalunya. El Peix. Tardor de 1915. Oli sobre tela.
Cirque du Soleil are back with Varekai
The Catalan capital plays host to the Canadian troupe once again
It is becoming a tradition that, every autumn, Barcelona plays host to a new production by Cirque du Soleil.
The show Varekai opens on 5th November and will run until 2nd January. The popular troupe’s big top will be
staging a fantasy-filled production that perfectly blends the dramatic arts and acrobatics. Varekai bears the
distinctive hallmark of the director Dominic Champagne and transports the audience to an extraordinary world
steeped in magic, from deep within a forest to the summit of a volcano. The word Varekai means “wherever” in
the Romany language of the gypsies and this production pays heartfelt tribute to the nomadic soul, spirit and
art of the circus tradition.
Cirque du Soleil have set the benchmark in the circus world and the troupe has always chosen Barcelona
as one of the main destinations on its tours. The white big top that has accompanied it around the world
since 1984, when it was founded by a group of street performers, is a symbol of quality entertainment.
The cosmopolitan atmosphere that has imbued Cirque du Soleil and its artistic values fits in perfectly with
the tastes of Barcelona audiences. Varekai is a new opportunity to enjoy this perfect communion between
performers and the public.
Cirque du Soleil torna amb Varekai. La capital catalana acull una vegada més la companyia canadenca. Ja
comença a ser una tradició que, a la tardor, Barcelona rebi una nova proposta artística del Cirque du Soleil. En aquest cas,
el 5 de novembre arriba l’espectacle Varekai, que es podrà veure a la ciutat fins al 2 de gener. A dins de la carpa d’aquesta popular companyia s’escenificarà un muntatge ple de fantasia, que representa la fusió de l’art dramàtic i l’acrobàcia.
Varekai porta la marca del director Dominic Champagne i transporta els espectadors a diferents indrets amarats de màgia,
des de les profunditats del bosc fins a la part més alta d’un volcà. De fet, en la llengua romaní dels gitanos, varekai vol dir
“en qualsevol lloc”, per la qual cosa es converteix en un sentit homenatge a l’esperit nòmada, l’ànima i el cor artístic de
tots els que contribueixen a donar vida al món del circ.
Cirque du Soleil ha esdevingut un referent dins del panorama circense mundial i la companyia sempre ha triat Barcelona
com una destinació fixa en les seves gires. La carpa blanca que l’acompanya a tot arreu des de 1984, quan es va fundar
per un grup d’artistes de carrer, és ja un símbol de l’anomenat entreteniment de qualitat. A més, el caire cosmopolita que
ha anat impregnant el Cirque du Soleil i els seus valors artístics encaixen perfectament amb els gustos dels espectadors
barcelonins. Varekai és, per tant, un nova oportunitat perquè es produeixi aquesta comunió perfecta entre artistes i públic.
Cirque du Soleil vuelve con Varekai. La capital catalana acoge una vez más a la compañía canadiense. Ya empieza a ser una tradición que, en otoño, Barcelona reciba una nueva propuesta artística
del Cirque du Soleil. En este caso, el 5 de noviembre llega el espectáculo Varekai, que se podrá ver en la ciudad hasta el 2 de enero. Dentro de la carpa de esta popular compañía se escenificará un montaje
lleno de fantasía, que representa la fusión del arte dramático y la acrobacia. Varekai lleva la marca del director Dominic Champagne y transporta a los espectadores a diferentes lugares empapados de magia,
desde las profundidades del bosque hasta la parte más alta de un volcán. De hecho, en la lengua romaní de los gitanos, varekai quiere decir “en cualquier lugar”, por lo cual se convierte en un sentido homenaje
al espíritu nómada, el alma y el corazón artístico de todos los que contribuyen a dar vida al mundo del circo.
Cirque du Soleil se ha convertido en un referente dentro del panorama circense mundial y la compañía siempre ha elegido Barcelona como un destino fijo en sus giras. La carpa blanca que lo acompaña a
todas partes desde 1984, cuando se fundó por un grupo de artistas de calle, es ya un símbolo del denominado entretenimiento de calidad. Además, el cariz cosmopolita que ha ido impregnando el Cirque du
Soleil y sus valores artísticos encajan perfectamente con los gustos de los espectadores barceloneses. Varekai es, por lo tanto, un nueva oportunidad para que se produzca esta comunión perfecta entre artistas
y público.
Barcelona lights up for Christmas
The city is boosting its retail offering with a festival of light
Every year, Barcelona continues to strengthen its position as a Christmas destination and the
ideal place for a short break where you can do shopping that is so essential at this time of year.
Turisme de Barcelona and the Barcelona Hotel Association have worked together for many years
to make the Catalan capital a tourist destination with an international reputation that attracts
visitors who want to enjoy the festive season to the full. In order to boost its attractions, the
city’s buildings will be lit up to accompany locals and visitors alike as they walk through its most
popular shopping streets and to enhance the festive spirit of the Christmas season. Tourists will
receive a map of Barcelona showing its main Christmas attractions, and prizes will be awarded
to the hotels with the best Christmas decorations.
Barcelona will also be hosting the festival of light LumoBCN’10, from 16th December 2010 to
6th January 2011. Artistic light displays will be projected onto the façades of the city’s landmark
buildings and unique spaces. Discovering the traditional Santa Llúcia Market, following the
Three Kings’ Parade and shopping on the Barcelona Shopping Line will become a true Christmas
experience.
Barcelona s’il·lumina per Nadal. La ciutat reforça l’oferta comercial amb el festival de llum.
Barcelona es consolida any rere any com a destinació per passar el Nadal o, simplement, per fer-hi una
escapada per fer les compres preceptives d’aquesta època de l’any. Turisme de Barcelona i el Gremi
d’Hotels de Barcelona han unit esforços des de fa anys per convertir la capital catalana en un referent
internacional turístic per a aquells a qui els agrada gaudir de les festes nadalenques en la seva plenitud.
Amb la voluntat de potenciar-ne els atractius, els edificis s’il·luminen per acompanyar els barcelonins
i els visitants en el seu recorregut pels carrers més comercials i per exalçar l’esperit festiu d’aquestes
dates. Els turistes rebran un plànol de les festes nadalenques a Barcelona i els hotels amb la millor decoració nadalenca seran premiats.
A més, de forma paral·lela, se celebrarà el festival de la llum, el LumoBCN’10, del 16 de desembre de
2010 al 6 de gener de 2011. Es tracta d’una mostra urbana d’il·luminacions artístiques projectades a
les façanes d’edificis emblemàtics i espais singulars de la ciutat. Descobrir, així, el tradicional mercat
de Santa Llúcia, seguir la cavalcada de Reis o anar de compres pel Barcelona Shopping Line serà una
autèntica experiència nadalenca.
Barcelona se ilumina por Navidad. La ciudad refuerza su oferta comercial con el festival de
luz. Barcelona se afianza año tras año como destino para pasar la Navidad o, simplemente, para hacer
una escapada para realizar las compras preceptivas de esta época del año. Turisme de Barcelona y el
Gremio de Hoteles de Barcelona han unido esfuerzos desde hace años para convertir la capital catalana
en un referente internacional turístico para aquellos a quienes les gusta disfrutar de las fiestas navideñas en su plenitud. Con la voluntad de potenciar sus atractivos, los edificios se iluminan para acompañar
a los barceloneses y los visitantes en su recorrido por las calles más comerciales y para ensalzar el
espíritu festivo de estas fechas. Los turistas recibirán un plano de las fiestas navideñas en Barcelona y
los hoteles con la mejor decoración navideña serán premiados.
Además, de forma paralela, se celebrará el festival de la luz, el LumoBCN’10, del 16 de diciembre de
2010 al 6 de enero de 2011. Se trata de una muestra urbana de iluminaciones artísticas proyectadas en
las fachadas de edificios emblemáticos y espacios singulares de la ciudad. Descubrir, así, el tradicional
mercado de Santa Llúcia, seguir la cabalgata de Reyes o ir de compras por el Barcelona Shopping Line
será una auténtica experiencia navideña.
Coming Soon
New intercontinental flights
Barcelona Airport has continued to increase its international connections since the launch of its
new terminal, T-1. Qatar Airways operates daily flights between Doha, a major international hub, and
Barcelona, while Pakistan International Airlines fly to Islamabad, Lahore, Karachi and Chicago from
Barcelona. Air Canada has also launched two new connections between Barcelona and Toronto and
Montreal, which depart three times a week.
Barcelona World Race
7th October
31st December
Palau Sant Jordi
L’aeroport de Barcelona continua guanyant connexions internacionals d’ençà que va estrenar la terminal T-1.
Qatar Airways uneix diàriament Doha, important hub internacional, amb Barcelona, mentre que Pakistan International Airlines vola a Islamabad, Lahore, Karachi i Chicago des de Barcelona. Així mateix, Air Canada opera
dues noves connexions entre Barcelona i les ciutats de Toronto i Montreal, tres cops a la setmana.
The Brandery
17th October
26th – 28th January
The Pope consecrates the
central nave of the Holy
Family Church
7th November
Info: www.aena.es
Robert Capa
Moll de la Fusta
Barcelona Triathlon
Vila Olímpica
El aeropuerto de Barcelona continúa ganando conexiones internacionales desde que estrenó la terminal
T-1. Qatar Airways une diariamente Doha, importante hub internacional, con Barcelona, mientras que Pakistán
International Airlines vuela a Islamabad, Lahore, Karachi y Chicago desde Barcelona. Asimismo, Air Canada
opera dos nuevas conexiones entre Barcelona y las ciudades de Toronto y Montreal, tres veces a la semana.
Gerda Taro
Miliciana republicana
FC Barcelona - Lakers
Fira de Barcelona
End Page
Gastronomic autumn
In autumn, Catalan cuisine offers a mouthwatering array of
dishes. They represent the essence of local gastronomy as they
are firmly rooted in the land, with garden produce (pumpkins,
aubergines, artichokes and peppers), the forest (wild
mushrooms and chestnuts), and game (from wild boar to hares
and quails), and not forgetting the sea (prawns, cuttlefish, sole
and grouper). A feast for the tastebuds and the senses.
La cuina catalana de tardor és per llepar-se els dits. Els
plats de temporada representen l’essència de la gastronomia
local, ja que estan molt vinculats a la terra, amb productes de
l’hort (carabasses, albergínies, carxofes i pebrots), del bosc
(amb bolets i castanyes) i les peces de caça (des de senglars
fins a llebres i guatlles), sense oblidar el mar (amb gambes,
sípies, llenguados o meros). Tot un festival del gust i dels
sentits.
La cocina catalana de otoño está para lamerse los dedos.
Los platos de temporada representan la esencia de la gastronomía local, puesto que están muy vinculados a la tierra, con
productos de la huerta (calabazas, berenjenas, alcachofas
y pimientos), del bosque (con setas y castañas) y las piezas
de caza (desde jabalís hasta liebres y codornices), sin olvidar
el mar (con gambas, sepias, lenguados o meros). Todo un
festival del gusto y de los sentidos.
06
For further information Per a més informació Para más información: www.barcelonaturisme.cat

Documentos relacionados