Guia d`idiomes - Biblioteca Marquès d`Olivart

Transcripción

Guia d`idiomes - Biblioteca Marquès d`Olivart
Página 32
FRANCÈS
♦
GUIA DE DOCUMENTS
D’IDIOMES
Giordano, Carlos. Collins pocket diccionario
francés-español, espagnolfrançais.
ANG
LÈS
CATALÀ
MULTILINGÜE
♦
ESP
A NY
OL
Diccionari de la llengua catalana:
multilingüe: castellà, anglès,
francès, alemany.
Y
AN
M
ALE
PORTU
GUÈS
HORARI
ÀRAB
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES:
Tardes de 4 a 9
CÈS
FRAN
DIMARTS I DIJOUS:
ITALIÀ
Matins de 10 a 1
DISSABTE: Matí de 10 a 2
Guia d’idiomes
Guia d’idiomes
Ajuntament de les Borges Blanques
Página 31
Página 2
♦
Diccionari escolar de la llengua catalana.
♦
Didac diccionari de català.
♦
El Meu diccionari visual.
♦
Elies i Busqueta, Pere. Nostre diccionari:
Guia d’idiomes
Guia d’Idiomes
diccionari il·lustrat Sopena
de la llengua catalana.
♦
Fabra, Pompeu. Diccionari
general de la llengua
catalana.
La biblioteca us informa que s’ha posat a la vostra disposició
una Secció d’Idiomes, amb l’objectiu de facilitar-vos l’estudi i
♦
Fabra, Pompeu. Diccionari
l’aprenentatge de qualsevol llengua. En aquesta secció, s’hi poden
manual de la llengua
trobar cursos en diversos formats (DVD, CDR, K7, llibre, quadern
catalana.
d’exercicis, etc.), gramàtiques, revistes i no-
♦
Gran diccionari infantil català (4 vols.)
vel·les en diferents llengües.
♦
Miracle, Joseph. Diccionari de la llengua
catalana.
La Secció d’Idiomes, situada al primer pis, disposa també d’un ordinador amb
♦
català-castellà, castellà-català.
connexió a Internet i amb gran quantitat
d’enllaços
a
webs
especialitzades
en
l’ensenyament-aprenentatge d’idiomes.
♦
Primer diccionari.
♦
Romeu, Xavier. Breu diccionari ideològic amb
La inauguració de la Secció d’Idiomes es farà el divendres 27
a les 7 de la tarda, amb una xerrada sobre la importància de
l’aprenentatge
d’idiomes
en
la
infància. Hi col·laboren els
Nadal i Serrahima, Joan. Diccionari manual
vocabulari català-castellà, castellà-català.
♦
Tarrida i Muntaner, Alfons. Diccionari Regina d'ús
del català: barbarismes, sinònims,
col·legis, les AMPES i les acadèmies d’idiomes de la nostra població. A
equivalències català-castellà, castellà-català,
la mateixa hora, tindrà lloc l’Hora del conte “Els idiomes del món”
gentilicis, vocabularis català-castellà de
a càrrec de les conta-contes Mònica Perelló i Montse Vidal. Projecte
vegetals i animals.
“Fomentem la lectura en família”.
Biblioteca Marquès d’Olivart
Guia d’idiomes
SUMARI
Página 30
Alemany
4
Anglès
5
Àrab, Aranès, Basc
7
Català
8
Bort, Núria. Diccionari bàsic català-anglès, anglès-
Espanyol
10
català.
Francès
13
Diccionari anglès pràctic català-anglès, anglès-
Hongarès, Italià
14
Japonès, Rus
15
español-inglés, inglés-español.
Txec, Xinès
16
Tu primer Vox de inglés.
Diccionaris Alemany i anglès
16
Diccionaris àrab
17
Diccionaris basc i castellà
18
Diccionaris català
19
DICCIONARIS INFANTILS
ANGLÈS
♦
♦
català.
♦
♦
Página 3
Ollero, Juan Antonio. Mi primer diccionario de inglés:
ÀRAB
♦
Alkuwaifi, Ahmad. Diccionari il·lustrat àrab-català.
♦
Vocabulario ilustrado español-árabe.
CASTELLÀ
♦
Diccionario manual ilustrado de la lengua española.
Diccionaris danès, francès, gallec i grec
20
♦
Diccionario escolar Sopena color de la lengua española.
Diccionaris hongarès, italia, japonès i llatí
21
♦
Diccionario manual de sinónimos y antónimos.
García-Pelayo y Gross, Ramón. Pequeño Larousse en
Diccionaris multilingüe, neerlandés
22
♦
Diccionaris portugués, romanès i rus
22
Diccionaris suec, Llibres de lectura
23
Revistes d’anglès per a adults
25
Llibres d’idiomes infantils
26
color.
3. I DIC Elies i Busqueta, Pere. Canigó diccionari
català-castellà, castellà-català.
♦
Primer diccionario.
CATALÀ
♦
Arimany, Miquel. Diccionari escolar català.
♦
Diccionari de la llengua catalana Institut
Revistes d’anglès per a nens
29
d'Estudis Catalans.
Diccionaris
30
♦
Diccionari de la llengua catalana.
Biblioteca Marquès d’Olivart
Guia d’idiomes
Página 4
Página 29
ALEMANY
♦
Thrasher, Barbara Paulding. Cinderella.
♦
Thrasher, Barbara Paulding.
Jungle book.
♦
♦
red riding hood.
Alemán para viajar.
♦
♦
♦
conversa català-
♦
♦
Whitney, Norman. Sara says no!
♦
Zion, Jane S. Big bird's yellow
book.
♦
CD’S).
Zion, Jane S. Cookie monster's
blue book (llibre + K7).
♦
♦
Tiitsman, Katrin. Oscar's bridge
to reading book (llibre + 2 K7).
Schneider, Hilde. El Nuevo
alemán sin esfuerzo. (1 llibre + 4
Thrasher, Barbara Paulding.
Snow White & the seven dwarfs.
Fáluba Kálmán. Guia de
alemany.
Thrasher, Barbara Paulding. Little
Zion, Jane S. Prairie dawn's purple
book (llibre + K7).
Tell me more alemán. 1+2+3:
principiante, intermedio,
avanzado. (3 CDR + manual
d’instruccions).
♦
REVISTES PER A NENS
Vocabulario básico del
alemán: más de 4000
palabras y expresiones
♦
♦
I love English junior (revista + CD).
Today I love English (revista + CD).
organizadas por temas.
Biblioteca Marquès d’Olivart
Guia d’idiomes
Página 28
♦
Página 5
Moore, Inga. Six dinner Sid: a reading,
listening and activity book for young learners
ANGLÈS
of English.
♦
Morton, Lone. Get dressed, John!:
♦
Vesteix-te, Joan!
♦
♦
anglès-català (false friends).
Morton, Lone. Goodnight
everyone: Bona nit a tothom.
♦
Pop English:
Bulger, Anthony. El Nuevo
inglés sin esfuerzo. (1 llibre +
curso infantil de
4 K7’S).
inglés (4 DVD + 4
♦
quaderns d’activitats).
♦
Allué, Fina. Diccionari de paranys de traducció
Coney, Andrew. Verbos
ingleses Espasa: la mejor
Posner, Pat. Little red, riding
guía de verbos
hood.
♦
para estudiantes
Rabley, Stephen. Maisie and the
de inglés de
dolphin.
♦
todos los niveles.
Risk, Mary. Happy birthday!:
♦
Per molts anys!
♦
identificarlas y resolverlas de
Risk, Mary. I want my banana!: Vull el meu
una forma eficaz.
plàtan!
♦
♦
Risk, Mary. What's for supper?: Què hi ha per
Dificultades del inglés: cómo
♦
Ducourant, Arlette. Inglés de la
sopar?
calle: desenvuélvase con
Schimpff, Jill Wagner. Open Sesame picture
soltura ante las situaciones
dictionary autor.
más cotidianas.
♦
Solé Vendrell, Carme. Summer.
♦
Southgate, Vera. The Princess and the pea
preparation for the TOEFL test
retold for easy reading.
(1 llibre + 4 CD’S + 1 CDR).
♦
Biblioteca Marquès d’Olivart
Gear, Jolene. Cambridge
Guia d’idiomes
Página 27
Página 6
♦
How english Works: a
grammar practice book with
answers.
♦
♦
+ K7)
♦
Iglesias Barba, María Isabel.
Gramática sucinta de la lengua
♦
♦
Inglés para viajar.
♦
Mooney, Kenneth. Inglés fácil
♦
Howe, D. H. People and things.
Doctor Know-it-all. The Brave little
taylor (K7).
♦
Howe, D. H. Peter and his book.
Paretas i Cabré, Gemma. Singing
John and Paul go to school. The
in the rain: spellbound by a
bird and the bread. Two stories
musical. Cinema original a l'aula.
(K7).
Sánchez Benedito, Francisco.
♦
Howe, D. H. Po-po.
♦
Howe, D. H. Sam's ball. The fox
Gramática inglesa.
♦
and the store. The bird and the
Sánchez Benedito,
glass. The big race. The man in the big car (2
Francisco. Gramática inglesa:
llibres + 2 K7).
ejercicios complementarios.
♦
Tell me more inglés. 1+2+3:
♦
Howe, D. H. The Bird and the bread.
♦
Howe, D. H. The Bottle imp.
principiante, intermedio, avanzado.
♦
Howe, D. H. The World around us.
(1 DVD-R + manual d’instruccions).
♦
Inglés con Los Lunnis no lectores (2 llibres + 1
♦
♦
Howe, D. H. Nine stories about people. Four
clever people (2 llibres + K7).
para la E.S.O.
♦
Howe, D. H. Doctor know-it-all. The brave little
Taylor.
inglesa.
♦
Harris, Maureen. Ernie and Bert's red book (llibre
CDR + 1 CD).
Viajar en ... Inglés.
Woolard George C. Popular jokes in English.
A b c.
Biblioteca Marquès d’Olivart
♦
Inglés con Los Lunnis prelectores ( 1 llibre + 1
CDR + 1 CD).
♦
Light, Gin. Rock star-new discovery.
Guia d’idiomes
Página 26
Página 7
ANGLÈS PER A NENS
♦
Apsley, Brenda. Picture dictionary.
♦
Blip and Blab: Episodes 1, 2 and 3 (DVD).
♦
Blip and Blab: Episode 4, 5 and 6 (DVD).
♦
Blip and Blab Episode 7, 8 and 9 (DVD).
♦
Blip and Blab: Episode 10. DVD
♦
Cameron, Joan. The Tinder box retold for easy
ÀRAB
♦
Balañà i Abadia, Pere. Lèxic usual
català-àrab, àrab-català.
♦
Schmidt, J. J.
El
Árabe sin esfuerzo.
reading.
♦
Campbell, Rod. Alphabet.
♦
Cellman, Carol. Open
ARANÈS
Sesame transition book (llibre +
K7)
♦
Civardi, Anne. The New
baby.
♦
Clark, Dorothy. Grandpa's
handkerchief a reading,
listening and activity book for young learners
of English.
♦
Endreça el teu col·legi: un llibre de paraules en
♦
450 mots que cau saber entà començar a
liéger escríuer e parlar er occitan dera Val
d'Aran.
BASC
català i anglès amb sorpreses a cada pàgina.
♦
Endreça la teva masia: un llibre de paraules en
català i anglès amb sorpreses a cada pàgina.
Arrigaray, C. de. Euskel-irakaspidea o sea gramática
♦
Escott, John. Newspaper boy.
del euskera.
♦
Fitzsimmons, James. A b c.
Biblioteca Marquès d’Olivart
Guia d’idiomes
Página 8
Página 25
CATALÀ
♦
10 exàmens de nivell B de català.
♦
10 exàmens de nivell C de català
♦
10 exàmens de nivell D de català.
♦
1000 exercicis per al nivell C.
♦
Badia i Pujol, Joan. Curs català per a tothom
ortografia, gramàtica, vocabulari.
♦
Badia i Pujol, Joan. Nivell B llengua
catalana.
♦
Badia i Pujol, Joan. Nivell C llengua
catalana.
♦
Berengueras, Joan
Ramon. Quadern de lectura
progressiva Nivell bàsic 1 (1 llibre
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Beaumont, P. de. Aladin et la lampe merveilleuse.
Beaumont, P. de. Le Roman de Renard.
Bihoreau, Dominique. Le Tour du monde en 80 jours.
Blaaberg, Hanne. Contes du jour et de la nuit.
Bradford, Barbara Taylor. Quand le destin bascule.
Clark, Mary Higgins. Recherche jeune femme aimant
danser.
Daudet, Alphonse. Lettres de mon moulin.
Davis, Don. Le Monstre de Milwaukee.
Gardien, Dorothée. Malgré les apparences.
James, P. D. Meurtres en blouse blanche.
Lamb, Charlotte. Le Visiteur de l'ombre.
Lashner, William. Veritas.
Le Carré, John. Un Pur espion.
Mourad, Kenizé. De la part de la princesse morte.
Porée-Kurrer, Philippe. La Fiancée du lac.
Remachel, Henri. Les Trois mousquetaires.
Sabatier, Robert. Les Allumettes suédoises.
Simenon, Georges. Les Mémoires de Maigret.
Milou, Charles. L'Affaire Saint-Fiacre.
Steel, Danielle. Une Autre vie.
Tournier, Michel. Vendredi ou La vie sauvage.
Verne, Jules. De la terre à la lune.
Villiers, Gérard de. Manip à Zagreb.
Zola, Émile. La Curée.
+ 1 CD).
♦
Berengueras, Joan Ramon.
REVISTES
Quadern de lectura progressiva
♦
Nivell bàsic 2 (1 llibre + 1 CD).
♦
Catalonia Today.
Berengueras, Joan Ramon.
♦
I love english today (revista + CD).
Quadern de lectura progressiva Nivell bàsic 3 (1
♦
Speak up (revista + CD + DVD + llibret sobre la
llibre + 1 CD).
Biblioteca Marquès d’Olivart
pel·lícula).
Guia d’idiomes
Página 24
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Página 9
Howard, Audrey. Echo of another time.
Howard, Audrey. Shining threads.
Huxley, Aldous. Brave new world.
Korda, Michael. Curtain.
Morris, Margery. The Lovely Lady and other stories.
Le Carré, John. The Secret pilgrim.
Le Guin, Ursula K. The Dispossessed.
Mitchener, Diana. Pony trek adventure.
Norman, Hilary. Shattered stars.
Orwell, George. Animal farm.
The Penguin book of English short stories.
Phillips, Julia. You'll never eat lunch in this town
again.
Pilcher, Rosamunde. Flowers in the rain & other
stories.
Purcell, Deirdre. A Place of stones.
Puzo, Mario. The Fourth K.
Radice, Francis. Crime stories.
Ritchie, Harry. Here we go a summer on the Costa
del Sol.
Sanders, Lawrence. McNally's caper.
Schulz, Charles M. As the sportsman.
Smith, Murray. Stone dancer.
Soap opera the reader by Team Drama.
Wymer, Norman. Oliver Twist.
Yorke, Margaret. Almost the truth.
♦
vocabulari, exercicis.
♦
♦
♦
♦
♦
Balzac, Honoré de. El Pare Goriot.
Barrès, Maurice. Los Desarraigados.
Beaumont, P. de. Notre-Dame de Paris.
Beaumont, P. de. Les Misérables.
Biblioteca Marquès d’Olivart
Català sense distàncies curs
d'autoaprenentatge.
♦
Català-Multimèdia nivells B i C (1
CDR).
♦
Diàleg multimèdia 3 (1 CDR).
♦
Digui, digui... curs de català per a estrangers.
♦
Digui, digui... Curs de català
per a no-catalanoparlants
adults. (10 VD + 14 K7).
♦
El Català és fàcil!: curs de
llengua catalana.
♦
Nivell D llengua catalana.
♦
Nivell llindar per a la llengua
catalana.
♦
FRANCÈS
Català per a oposicions normes,
Som-hi! català per a adults 2on
nivell.
♦
Som-hi! català per a adults.
♦
Tió, Jaume. Curs de català per a
estrangers.
Guia d’idiomes
Página 10
Página 23
SUEC
ESPANYOL
Nosell, Dan. Diccionari català-suec.
♦
Calleja, Seve. Escritura fácil para
la E.S.O. redacción y comentario de
LLIBRES DE LECTURA
textos.
♦
ALEMANY
González Hermoso, A. Español
lengua extranjera: curso práctico.
Nivel 1, 2, 3 (en 3 vols.).
♦
Es español 1. Nivel inicial (2 VD
♦
♦
♦
Fyfield, Frances. Schatten im Spiegel Kriminalroman.
In Afrika ist immer August.
Hackl, Erich. Abschied von Sidonie Erzählung.
+ guia didàctica).
♦
ANGLÈS
Es español 1. Nivel inicial: audio del alumno
(CD).
♦
Es español 1. Nivel inicial: beginner level.
Cuaderno de recursos y
ejercicios: resource and activity
book (llibre + CD).
♦
Es español 1. Nivel inicial:
cuaderno de recursos y
ejercicios (llibre + CD).
♦
Es español 1. Nivel inicial: curso
multimedia de español (2 CDR +
guia didàctica)
Biblioteca Marquès d’Olivart
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Archer, Jeffrey. As the crow flies.
Armstrong, Campbell. Agents of darkness.
Auel, Jean M. The Plains of passage.
Bradbury, Ray. The Martian chronicles.
Brink, André. An Act of terror.
Campbell, Bebe Moore. Brothers and sisters.
Christie, Agatha. Poirot investigates.
Christian, Carol. Dear Mary Ann.
Courtenay, Bryce. Tandia.
Defoe, Daniel. The Life and adventures of Robinson
Crusoe.
De Guise, Elizabeth. Came forth the sun.
Durrell, Lawrence. Clea.
Erskine, Barbara. Midnight is a lonely place.
Greenwood, Ed. Spellfire.
Hiaasen, Carl. Strip tease.
Higgins, Jack. The Eagle has flown.
Guia d’idiomes
Página 22
Página 11
MULTILÍNGÜE
♦
Corbeil, Jean-Claude. Diccionario visual español, inglés,
francés, alemán, italiano.
Diccionari europeu català, alemany, anglès, castellà,
francès i italià.
Diccionari visual Oxford català, castellà, anglès, francès.
del alumno (1 CD + 2 K7).
♦
Es español 1. Nivel inicial: libro
del profesor.
♦
Es español 2. Nivel intermedio
(2 VD + guia didàctica).
NEERLANDÈS
♦
Es español 2. Nivel intermedio:
curso multimedia de español (2
Duez, Ann. Diccionari català-neerlandès.
PORTUGUÈS
Es español 1. Nivel inicial: libro
CD-R + guia didàctica)
♦
Es español 2. Nivel intermedio: audio del
alumno (CD).
Seabra, Manuel de. Diccionari català-portuguès.
Prat i Turu, Clara. Diccionari portuguès-català, catalàportuguès.
♦
Es español 2. Nivel intermedio: intermediate
level. Cuaderno de recursos y ejercicios:
resource and activity book (llibre + CD).
♦
ROMANÈS
Es español 2. Nivel intermedio:
cuaderno de recursos y ejercicios
(llibre + CD).
Diccionario Rumano rumano-español spaniol-român.
♦
RUS
libro del alumno (1 CD + 2 K7).
♦
Bank, Svetlana. Diccionari català-rus Katalonskij-russko
slovar'.
Szmidt, Dorota. Diccionari rus-català Russko-catalonskij
slovar'.
Biblioteca Marquès d’Olivart
Es español 2. Nivel intermedio:
Es español 2. Nivel intermedio:
libro del profesor.
♦
Es español 3. Nivel avanzado (2 VD + guia
didàctica).
Guia d’idiomes
Página 12
Página 21
HONGARÈS
♦
Es español 3. Nivel avanzado:
curso multimedia de español (2
CD-R + guia didàctica)
♦
Es español 3. Nivel avanzado:
audio del alumno (1 CD + 2 K7).
♦
Es español 3. Nivel avanzado: cuaderno de
recursos y ejercicios (llibre + CD).
♦
ITALIÀ
Es español 3. Nivel avanzado: libro del
profesor.
♦
Fáluba, Kálmán. Diccionari català-hongarès.
Fáluba, Kálmán. Diccionari hongarès-català.
Ambruzzi, Lucio. Nuovo dizionario spagnolo-italiano e
italiano-spagnolo.
Arqués, Rossend. Diccionari català-italià.
Arqués, Rossend. Diccionari italià-català.
Fornas Prat, Jordi. Diccionari italià-català, català-italià.
El Español es fácil:
Inicial A: Aprende a relacionarte en español.
Inicial A: El artículo y el adjetivo.
Inicial B: cómo expresar opiniones.
Intermedio A: Claves de una carta.
Intermedio A: Instrucciones, consejos y
advertencias.
Intermedio A: Usos de ser y estar.
Intermedio B: Conversar es fácil.
Intermedio A: Demostrativos, posesivos y
ordinales.
Intermedio B: Perífrasis verbales.
Intermedio B: demostrativos, posesivos y
ordinales.
Intermedio B: Tiempos verbales (1).
Avanzado A: Tiempos verbales (2).
Biblioteca Marquès d’Olivart
JAPONÈS
Japonés: diccionario español-japonés, japonésespañol.
Torres i Graell, Albert. Diccionari bàsic català-japonès,
japonès-català.
LLATÍ
Diccionari bàsic llatí-català fet a partir del Diccionari
llatí-català d'Enciclopèdia Catalana.
Diccionari llatí-català d’Enciclopèdia Catalana.
Diccionari llatí-català de Columna.
Llatí: llatí-català, català-llatí: diccionari il·lustrat de
Vox.
Peris i Juan, Antoni. Diccionari de locucions i frases
llatines.
Guia d’idiomes
Página 20
Página 13
Pey i Estrany, Santiago. Diccionari de sinònims, idees
♦
Lagartos, Ma. Luisa. Entre amigos
afins i antònims.
1: curso de español para
Raspall i Juanola, Joana. Diccionari pràctic de sinònims.
extranjeros. Nivel elemental. (3
Romeu, Xavier. Breu diccionari ideològic amb vocabulari
llibres + 2 K7).
català-castellà i castellà-català.
Sabater i Siches, Ernest. Diccionari ideològic.
DANÈS
♦
Lengua fácil para la E.S.O.
♦
Mirecki, Guillermo. Ortografía fácil para la E.S.O.
♦
Sánchez, Mercedes. Spanish made simple: The
easiest and most effective course to learn
Brockdorff, Henrik. Diccionari català-danès.
Spanish at your own pace.
FRANCÈS
FRANCÈS
Castellanos i Llorenç, Carles. Diccionari
català-francès, francès-català.
Diccionari bàsic català-francès, francès-català.
García-Pelayo y Gross, Ramón. Dictionnaire françaisespagnol, [español-francés].
Le Petit Robert 1 dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française.
GALLEC
♦
Bulger, Anthon. El Nuevo
francés sin esfuerzo. (1
llibre + 3 K7’s).
♦
Castellanos i Llorenç, Carles.
Diccionari de paranys de traducció
Franco Grande, X. L. Diccionario galego-castelan e
vocabulario castelan-galego.
GREC
francès-català (faux amis).
♦
Francés para viajar.
♦
Grammaire du français: cours de
civilisation française de la Sorbonne.
Golobardes, Guadalupe. Diccionari grec-català.
Pabón y Suárez de Urbina, José Manuel. Diccionario
manual griego-español.
Biblioteca Marquès d’Olivart
Guia d’idiomes
Página 14
♦
♦
Página 19
CATALÀ
Monnerie-Goarin, Annie. Le Français au présent:
Aguiló, Marià. Diccionari Aguiló: materials lexicogràfics
grammaire français langue étrangère.
aplegats per Marià Aguiló i Fuster (4 vols.).
Tell me more français: 1+2+3: débutant,
Alcover, Antoni M. Diccionari català-valencià-balear (10
intermédiaire, confirmé. (1 DVD-R + llibret
vols.).
d’instruccions).
HONGARÈS
Coromines, Joan. Diccionari etimològic i complementari
de la llengua catalana (10 vols.).
Diccionari 62 doble català-castellà, castellà-català.
Diccionari 62 manual de la llengua catalana.
Diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia Catalana.
♦
Viajar en ... húngaro
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d'Estudis
Catalans.
Diccionari de la llengua catalana
ITALIÀ
multilingüe: castellà, anglès, francès,
alemany.
Diccionari de neologismes d’Edicions 62.
♦
Carrera Díaz, Manuel. Curso de lengua italiana 1,
Parte teórica.
♦
Carrera Díaz, Manuel. Curso de lengua
italiana 2, Parte práctica.
♦
Carrera Díaz, Manuel.
Diccionari escolar català-castellà
castellano-catalán.
Diccionari visual DUDEN.
Eos diccionari terminològic català.
Franquesa, Manuel. Diccionari de sinònims Franquesa.
Gran diccionari 62 de la llengua catalana.
Gran diccionari de la llengua catalana d’Enciclopèdia
Manual de gramática
Catalana.
italiana.
López del Castillo, Lluís. Diccionari català bàsic.
♦
Fáluba, Kálmán. Guia
de conversa català-italià.
Mainat i Jou, Víctor. Diccionari de sinònims i contraris.
Mascaró, Joan. Diccionari català invers amb informació
morfològica.
♦
Pavia, Luigi. Gramática sucinta
Nadal i Serrahima, Joan. Diccionari manual catalàcastellà, castellà-català.
Biblioteca Marquès d’Olivart
Guia d’idiomes
Página 18
Página 15
BASC
de la lengua italiana con ejercicios de
traducción y trozos de lectura.
Gereño, Xabier. Gran diccionario general castellano-
♦
euskara, euskara-castellano.
principiante, intermedio, avanzado. (3
López-Mendizábal, Isaac. Diccionario vasco-castellano.
CDR + manual d’instruccions).
♦
CASTELLÀ
Albertí, Santiago. Diccionari castellà-català
♦
Viajar en ... Italiano.
♦
Vocabulario básico del italiano más de 4000
palabras y expresiones organizadas por temas.
Coromines, Joan. Diccionario crítico
♦
d’instruccions).
Diccionario de sinónimos y antónimos.
ideas afines.
Tell me more italiano. 1+2+3: principiante,
intermedio, avanzado. (3 CDR + manual
vols.).
Diccionario español de sinónimos, equivalencias e
Turull, Isabel. Diccionari de paranys
de traducció italià-català (falsi amici).
i català-castellà.
etimológico de la lengua castellana (4
Tell me more italiano. 1+2+3:
JAPONÈS
Galende, Juan Carlos. Diccionario general de
abreviaturas españolas.
Lema diccionario de la lengua española.
♦
Bernabé, Marc. Japonès en
Miracle, Josep. Diccionari català-castellà, castellà-català.
vinyetes: curs bàsic de japonès a
Moliner, María. Diccionario de uso del español.
través del manga.
Real Academia Española. Diccionario de la lengua
española.
RUS
Santamaría, Andrés. Diccionario de sinónimos,
antónimos, ideas afines y parónimos.
♦
Biblioteca Marquès d’Olivart
Púlkina, I. El Ruso gramática práctica I.
Guia d’idiomes
Página 16
Página 17
Collins diccionario español-inglés, inglés-
TXEC
español.
Colomer, Jordi. Nou diccionari anglès-català,
♦
Viajar en ... checo
català-anglès.
Diccionari anglès pràctic: català-anglès,
XINÈS
anglès-català.
Diccionari anglès-català d’Enciclopèdia Catalana.
Diccionario inglés-español, español-inglés.
♦
Ceinos, Pedro. Manual de escritura de los
caracteres chinos.
DICCIONARIS
ALEMANY
Espasa Harrap's diccionario plus: español-inglés,
English-Spanish.
Nou diccionari anglès-català, català-anglès.
Oxford advanced learner's dictionary of current English.
Phrasal verbs.
Webster's third new international dictionary of the
english language (3 vols.).
Davies, Helen. Diccionario de alemán para principiantes.
Diccionari bàsic català-alemany, alemany-
ÀRAB
català.Diccionari català-alemany d’Enciclopèdia Catalana.
Diccionari alemany-català d’Enciclopèdia Catalana. Guàrdia,
Roser. Diccionari alemany-català, català-alemany.
Alkuwaifi, Ahmad. Diccionario ilustrado árabe-español.
Esteve Palà, Montserrat. Diccionari visual
català-àrab.
ANGLÈS
Kaplanian, Maurice G. Alhambra
diccionario árabe-español, españolárabe.
Carbonell Basset, Delfín. An English and Spanish dictionary
of slang and unconventional language.
Biblioteca Marquès d’Olivart
Yale [árabe-español].
Guia d’idiomes

Documentos relacionados