24 de març de 2011

Transcripción

24 de març de 2011
1 de març de 2013
Benvolguts amics,
Us comuniquem que el proper dimarts, dia 5 hem organitzat una sortida cultural per als
alumnes de 2n de Batxillerat, corresponent al segon trimestre del curs amb el programa
següent:
Per als alumnes de 2n de Batxillerat,
Modalitat H. i C. Socials,
Visita a la Borsa de Barcelona.
Visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC).
Per als alumnes de 2n de Batxillerat,
Modalitats C. Naturalesa i Tecnologia,
La radioactivitat i la gestió dels residus: visita
guiada al
centre de
desmantellament de la CN Vandellós I i d’ENRESA.
Tant la sortida con la tornada s’efectuaran des del Col·legi, arribant a casa a l’hora
habitual.
Rebeu una cordial salutació,
Xavier Olloqui
Coordinador de 4t ESO i Batxillerat
1 de marzo de 2013
Apreciados amigos:
Os comunicamos que el próximo martes, día 13 hemos organizado una salida cultural
para los alumnos de 2º de Bachillerato, correspondiente al segundo trimestre del curso
con el programa siguiente:
Para a los alumnos de 2º de Bachillerato,
Modalidad H. i C. Sociales,
Visita a la Bolsa de Barcelona.
Visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNHA).
Para los alumnos de 2º de Bachillerato,
Modalidad C. Naturaleza y Tecnología,
La radioactividad y la gestión de los
residuos: visita guiada al centro de
desmantelamiento de la CN Vandellós I i de
ENRESA.
Tanto la salida como la regreso se efectuarán desde el Colegio, regresando a casa a
según el horario habitual.
Rebicid un cordial saludo,
Xavier Olloqui
Coordinador de 4º ESO y Bachillerato

Documentos relacionados