Sujeto y Predicado

Transcripción

Sujeto y Predicado
Vés al contingut principal
No heu entrat (Entrada)
Idioma
Ubicació i Contacte
Amb la participació de
la Unió Europea
i el Fons Social Europeu
Totes les Notícies Generals
Admissió 17-18
per CAPORALIA FP DEL CENTRE - dilluns,
5 juny 2017, 20:20
L'ALUMNAT PO
CENTRE EN EL
HORARI:
1ª Hora, fins a 8:05
En el primer esplai,
En el segon esplai,
ADMISSIÓ
(assistents,normativa,...)
Clica ací per saber l'HORARI
D'ATENCIÓ de caporalia per a
l'admissió
Calendari Admissió i matrícula FP
(GM, GS, FPB, FPB2) Curs 2017-18
(sol·licituds del 25 de maig al 6 de
juny de 2017)
En altres moments l'al
centre.
Omet RÀDIO L
RÀDIO
LAURON
Ràdio
(Po
(Pun
Omet Menú principal
Menú principal
OFERTA EDUCATIVA DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL
DE L'IES LAURONA PER AL CURS
2017-18
FP BÀSICA (Assistent d'Admissió
FPB)
Omet INFORMA
INFORM
PAU 20

Electricitat i Electrònica
Serveis Administratius


CF Grau MITJÀ (Assistent
d'Admissió GM)
Instal·lacions de
Telecomunicacions
Gestió Administrativa
CF Grau SUPERIOR (Assistent
d'Admissió GS)
Manteniment Electrònic
Electromedicina Clínica
Administració i Finances

AMPA

CF Grau SUPERIOR
SEMIPRESENCIAL (Assistent
d'Admissió FP Semipresencial)
Administració i Finances
Totes les Notícies
Generals

Incidències Generals

Incidències TIC
Calendari Admissió ESO i
BATXILLERAT Curs 2017-18
(sol·licituds del 22 de maig al 31
de maig)
Instruccions sobre la documentació
a aportar
Currículum ESO
Currículum BATXILLERAT

Proves d'Accés
Cicles

Avís Legal
Proves Accés a Cicles Formatius
per CAPORALIA FP DEL CENTRE - dilluns,
5 juny 2017, 20:19
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la
Direcció General de Formació Professional
i Ensenyaments de Règim Especial, per la
Fes-hi CLI
Cale
Omet XARXA L
XARXA
Enllaç a
cons
Omet TRANSPO
2017/18
TRANSP
ESCOLA
2017/1
Sol·
Condicio
transpor
Ajudes i
Omet HORARI
CONSERGERIA
HORARI
DE
CONSER
de dilluns a
a2
divendr
19
Omet HORARI

ACCÉS ITACA PARES
qual es convoquen Proves d'Accés als
Cicles Formatius de Formació
Professional

17 de maig al 31 de maig de
2017.

"VAGA" D'ALUMNAT

TENIM DOTACIÓ
INFORMÀTICA DE
CENTRE
INTEL·LIGENT
INSCRIPCIÓ(fora de termini): del
de dilluns
de 9h
Omet PROCEDI
Recordeu que les EXEMPCIONS s'han
ESO/BAT 2017
d'indicar en la sol·licitud i poden justificarse fins el 5 de juliol, llevat dels casos
d'exempció per experiència laboral que
PROCED
s'han de justificar fins el 31 de maig.
La inscripció a la prova d'accés és un
procés distint al d'admissió, amb la prova
s'obté el requisit acadèmic d'accés, NO
S'OBTÉ PLAÇA. L'alumnat que el curs
2017-18 vulga cursar un cicle formatiu
HA DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ (del 25 de
maig al 6 de juny)

REGLAMENTDE
RÈGIM INTERN
(actualitzat)
HORARI
SECRET
Mostres de les proves de cursos anteriors
HORARI d'orientació continguts prova
ADMISS
ESO/BA
2017/2
Presen
sol·l
de 22 a
Resoluci
Calendari
Sol·lici
Sol·licitud
Omet ADMISSI
Més informació a la web de conselleria


PLA DE
CONVIVÈNCIA


PLA DE FOMENT DE
LA LECTURA


Llistat d'alumnes que han de
realitzar la prova en un altre centre:
7 de juny de 2017
Llistes provisionals d'admesos: 7 de
juny de 2017
Llistes definitives d'admesos i
exclosos: 14 de juny de 2017
A les proves cal assitir amb
document identificatiu vàlid
(DNI, Passaport,...)
ADMISS
2017/2
Calendai d
FPB i CF
Omet CALENDA
2017/2018
PROJECTE
EDUCATIU DE
CENTRE

PROVES GRAU MITJÀ: 19 de
juny de 2017.
09:00-10:00
Llengua i
Literatura

CALENDARI
ACADÈMIC 20162017
10:10-11:10
Ciències Socials,
Geografia i
Història

11:20-12:20
Matemàtiques
PLA D'EMERGÈNCIA
2015/2016
12:30-13:15
Ciències naturals

15:00-15:45
Anglés
LLIBRES DE TEXT I
LECTURA
2016/2017
16:00-16:45 TICD


IMPORTANT:
INFORMACIÓ A LES
FAMÍLIES SOBRE EL
BANC DE LLÍBRES
Atenció Pares 201617

Protocol Sanitari
Omet Categories de cursos
Calenda
Omet LITERAT
LITERA
JOVENI
: ENGA
XA
Omet Calendar
Calenda
PROVES GRAU SUPERIOR: 20 de ◄ Mes anter
2017Mes seg
juny de 2017
09:00-10:15
Llengua i
Literatura
10:25-11:10
Anglés

CALEND
ESCOLA
2017/2
11:20-12:35
Matemàtiques
12:45-13:30
Tractament de la
Informació i
Competència
Digital
dl dt
5 6
dc
Avu
dimec
juny 7
12 13
14
19 20
21
26 27
28
Omet Esdeveni
Categories de
cursos

GLOBAL


Anglés


Administratiu

16:00-17:15
Específica: Apartat
b1
Esdeven
pròxims
17:30-18:45
Específica: Apartat
b2
Examen de
Química .Tem
(Quantitat d
reacció quím
iC..
Avui
Qualificacions provisionals (grau
mitjà i superior): 28 de juny de
2017
Termini d'entrega documentació
justificativa (grau mitjà i superior):
del 17 de maig al 5 de juliol de
2017, els dos inclosos.
Qualificacions definitives i entrega
de certificats (grau mitjà i
superior): 7 de juliol de 2017

Biologia i Geologia
EXAMENS EXTRAORDINARIS 2016-17

Electrònica
per CAPORALIA FP DEL CENTRE - dijous,
1 juny 2017, 18:01
EXÀMENS EXTRAORDINARIS (19,20 i

Castellà
21 juny)
2n CFGS Manteniment Electrònic
2n CFGS Administració i Finances

Formació en Centres
de Treball (FCT)
presencial
2n CFGS Administració i Finances
semipresencial/distancia

2n Batxillerat
Lliurament
activitats vo
tema 6.3r ES
Avui
Lliurament
activitats vo
FQ. 4t ESO
Avui
Examen de
Química. Tem
químic i reac
4t ESO
Avui, 10:45
» 12:05
Examen de
Tema: Sistem
nerviós.3rES
Avui, 12:05
» 13:00
Examen de
Química . Te
3(Composici
matèria). 2n
Avui, 13:05
» 14:10
Formacio i
Orientació Laboral
(FOL)

Dibuix

Educació Física

Francés

Filosofia

Física i Química
Telecomunicacions
1r CFGS Manteniment Electrònic
Vés al calend
Omet ACCÉS A
LEGISLACIÓ
1r CFGS Electromedicina Clínica

Geografia i Història

Informàtica

Llatí-Grec

Lliurament
activitats vo
tema 6.3r ES
EXÀMENS EXTRAORDINARIS (28,29 i Demà
30 juny)
Examen de
1r, 2n, 3r i 4t ESO
Química .Tem
(Quantitat d
1r Batxillerat
reacció quím
B..
Demà
1r FP Bàsica Serveis Administratius
Examen de
1r i 2n CFGM Gestió Administrativa
Química. El s
periòdic.3r E
1r CFGS Administració i Finances
Demà, 13:15
presencial
» 14:10
1r CFGS Administració i Finances
Examen de
semipresencial/distància
de FQ. 2nES
2nESOC.
1r i 2n FP Bàsica Electricitat i Electrònica divendres ju
» 12:05
1r i 2n CFGM Instal·lacions de
GRADUACIÓ DE 2n BATXILLERAT i 2n
CFGS 2017
per DIRECCIO DEL CENTRE - dimecres,
31 maig 2017, 16:35
El divendres 26 de maig fou l'acte
de graduació de l'alumnat de 2n
de Batxillerat i 2n de CFGS
d'Administració i Finances.
A l'alumnat, professorat i
ACCÉS A
LLIBRES
LEGISLA
CODIS EL
FES-H
Omet Usuaris e
Usuaris
(darrers 5 m
Matemàtiques

Música

Religió

Tecnologia

Tutoria

familiars moltes felicitats per la
graduació, alhora que donar-vos
les gràcies per tota la tasca
organitzativa de l'esdeveniment.
També agrair-vos el recolzament,
perquè amb ell fem possible que
l'IES Laurona continue sent una
institució educativa de
referència.
Fer una menció especial a la feina
de l'AMPA que permeté que l'acte
acabés de manera redona.
A l'alumnat que va a les PAU
2017 recordar-vos que el centre
posarà a la vostra disposició un
autobús per anar-hi (a càrrec de
l'alumnat com altres anys). Què
el treball i la sort us
acompanyen!!!
Valencià
Per veure les fotos de l'acte FESHI CLIC ACÍ.

PROFESSORAT
Tots els cursos ...
PREMIS EXTRAORDINARIS 2015/2016
per DIRECCIO DEL CENTRE - dimecres,
31 maig 2017, 14:50
Des de l'IES Laurona volem
felicitar a Andrea Marín i Diego
Gimeno de 1r ESO A pel premi
extraordinari al rendiment
acadèmic d'Educació Primària.
També felicitar a les famílies i al

Usua
col·legi Sant Vicent per la tasca
ben feta.
Per veure les fotos de l'acte, FESHI CLIC ACÍ!
ATENCIÓ, ATENCIÓ: RESOLUCIONS
SOBRE EL TRANSPORT ESCOLAR
2017/2018
per DIRECCIO DEL CENTRE - dimecres,
24 maig 2017, 10:05
Ajudes individuals i
condicions
d'usuari/usuària per al
servei de transport
escolar per al curs
2017/2018




Les sol·licituds que s'entreguen al
centre són les de l'alumnat que
estarà matriculat a l'IES Laurona
durant el curs 2017/2018.
El termini ordinari és des de
25/V/2017 a 27/VII/2017, ambdós
inclosos.
El termini extraordinari és de 10
dies hàbils (dissabtes inclosos)
comptats a partir de la data de
matriculació.
Novetat: l'alumnat que durant el
curs 2016/2017 va sol·licitar l'ajuda
individualitzada de transport podrà
demanar un esborrany de sol·licitud
al centre i, si les dades són
correctes, el signarà i lliurarà en
secretaria com a sol·licitud per al
curs 2017/2018 sense aportar cap
més justificació. En cas
d'incorporació d'un nou membre de
la unitat familiar, per aquest caldrà
presentar la sol·licitud i tota la
documentació necessària.
Per a més informació d'ajudes
individuals, FES-HI CLIC ACÍ!!!
Sobre la condició de
beneficiari/autoritzat, FES-HI
CLIC ACÍ!!!
Temes anteriors ...
Categories de cursos
GLOBAL
5
Informació General
2
Direcció
1
Plans d'Estudis
3
Orientació
Activitats Extraescolars
3
Anglés
4
Administratiu
2
Biologia i Geologia
1
Electrònica
26
Castellà
1
Formació en Centres de Treball (FCT)
1
Formacio i Orientació Laboral (FOL)
1
Dibuix
5
Educació Física
1
Francés
1
Filosofia
1
Física i Química
1
Geografia i Història
1
Informàtica
6
Llatí-Grec
4
Matemàtiques
9
Música
7
Religió
Tecnologia
Tutoria
Valencià
PROFESSORAT
Formació del professorat
Documents
Cerca cursos:
No heu entrat (Entrada)
1
1
1
3
2
4
5

Documentos relacionados