La comèdia romana

Transcripción

La comèdia romana
La comèdia de l’olla
Plaute
LA COMÈDIA DE L’OLLA
PLAUTE
LECTURA D’AULA
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
1
La comèdia de l’olla
Plaute
Aquest dossier està distribuït en dos tipus de tasques: A i B. Els EB han de dividir-se en
dos equips, uns faran sempre la part A i els altres la part B.
Tots començareu les activitats després d’haver fet la part de la lectura corresponent.
Totes les tasques (inclosa la lectura de l’obra) ha de fer-se a classe.
Recordeu guardar tot el que feu en el correu electrònic de TOT l’EB, ja que si deixeu la
informació en els ordinadors de l’INS podeu perdre la feina feta.
Per evitar problemes d’ocupació dels ordinadors, només podreu reprendre una tasca
inacabada del dia anterior quan hi hagi ordinadors lliures. Si no és així, heu de seguir amb
l’activitat que toca i deixar pel final la que no heu finalitzat.
L’Avaluació del treball es farà al final de la lectura i haureu d’entregar un dossier escrit i les
publicacions corresponents a la prestatgeria digital Carpe Diem:
http://phobos.xtec.cat/llibres/e3010335_1989/llibre/
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
2
La comèdia de l’olla
Plaute
Tabla de contenido
Tabla de contenido .............................................................................................................................................. 3
INICI A ESCENA III (PÀGINA 66) ........................................................................................................................... 4
La comèdia romana ......................................................................................................................................... 4
ACTE I ESCENES III i IV .......................................................................................................................................... 4
Plaute............................................................................................................................................................... 4
ACTE II ESCENES I i II ............................................................................................................................................ 5
Els teatres ........................................................................................................................................................ 5
ACTE II ESCENES III, IV, V, VI ................................................................................................................................ 5
Personatges ..................................................................................................................................................... 5
ACTE II ESCENES VII, VIII, IX I X ............................................................................................................................ 6
La història ........................................................................................................................................................ 6
ACTE III ESCENES I, II i III ...................................................................................................................................... 7
Plaute............................................................................................................................................................... 7
ACTE III ESCENES IV i V ........................................................................................................................................ 7
Creació literària ............................................................................................................................................... 7
ACTE III ESCENES VI, VII, VIII, ............................................................................................................................... 7
Fonts d’informació: ............................................................................................................................................. 8
ANEXES ................................................................................................................................................................ 9
ANEXES II ........................................................................................................................................................... 13
ANEXES III .......................................................................................................................................................... 16
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
3
La comèdia de l’olla
Plaute
INICI A ESCENA III (PÀGINA 66)
La comèdia romana
A. Heu de començar un dossier en paper en el què tot l’EB treballarà els diferents
exercicis. Creeu, avui, la portada, que ha de contenir: el nom de l’obra, el nom de
cadascú de vosaltres i el nom de la matèria.
Contesta a les següents qüestions en el primer full d’aquest dossier.
 En les pàgines 13 i 14 tens una breu descripció del que és la comèdia romana. Fes
un resum.
 Relaciona els trets de la comèdia romana que has après amb el cinema actual.
 En l'època romana el públic acudia al teatre com a una festa i no sempre resultava
fàcil que es mantingués callat. D'aquí la importància de la primera escena, que ha
de captivar l'atenció de l'espectador. Com s'aconsegueix captar immediatament
l'atenció de l'espectador? Tingues en compte el pròleg i la primera escena que has
llegit.
 Creus que el que passa en la primera escena es pot relacionar d’alguna manera en
la manera que té la televisió actualment de captivar l’atenció de l’espectador?
B.- Realitza un mapa conceptual on relacionis les característiques essencials de la
comèdia romana. Tens les dades més importants a les pàgines 13 i 14 del llibre i també a:
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/litterae/comoedia.htm
http://www.culturaclasica.com/literatura/teatro_romano.htm
Has de parlar, almenys de: origen, arguments, personatges, elements escènics i autors
més importants. Utilitzeu http://www.gliffy.com/
i pengeu-lo a la prestatgeria
(http://phobos.xtec.cat/llibres/e3010335_1989/llibre/). Tingueu en compte que si no creeu el
compte, no el podreu enllaçar.
ACTE I ESCENES III i IV
Plaute
A.- Realitza un power point amb informació sobre el nostre autor. Tens informació a les
pàgines 14, 15, 16, 17 i 18 del llibre i també a:
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/litterae/plautus.
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
4
La comèdia de l’olla
Plaute
No oblidis citar altres obres, trets generals de la seva obra, els personatges, etc.
B.- Realitza els següents exercicis al dossier de l’EB, tot llegint les escenes indicades i les
pàgines 14, 15 i 16 del llibre
 Per què, Plaute, escrivia en llatí col·loquial?
 A la pàgina 15 del llibre trobem l’afirmació “Plaute utilitza un llenguatge vigorós i
expressiu, que va des de l’obscenitat i l’insultmés groller...”. Busca exemples
d’aquest llenguatge en l’obra.
 Cita altres obres d’aquest autor
 Com es pot classificar l’obra de Plaute?
 Fes un resum del que hem llegit fins ara de l’obra dramàtica (el primer acte).
ACTE II ESCENES I i II
Els teatres
A.- Amb l’ajuda de la informació que trobaràs als anexes, crea un mural on es vegi
l’estructura d’un teatre romà. Hi has d’incloure el dibuix, el nom de les diferents parts i una
frase que expliqui per a què estava destinada la zona.
B.- Realitza un power point amb informació sobre el lloc on es representava el teatre romà.
Hi has d’incloure un gràfic, el nom de les diferents zones, una breu explicació de per a què
eres utilitzades...
Font: http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html
ACTE II ESCENES III, IV, V, VI
Personatges
A.- La comèdia llatina és una comèdia de tipus. Això vol dir que els seus personatges
tenen uns trets fixos que pretenen representar a tipus socials arquetípics i que la seva
caracterització és molt superficial, basada en l'exageració d'un o dos trets de caràcter
exagerats.
Realitza un mapa conceptual amb gifi (http://www.gliffy.com/) on relacionis tots els
personatges que es descriuen a la pàgina 55. Haureu de crear un compte, fer el mapa i
enllaçar-lo a la prestatgeria digital: http://phobos.xtec.cat/llibres/e3010335_1989/llibre/. Tingueu
en compte que si no creeu el compte, no el podreu enllaçar. Has de fer les relacions
familiars i afegir quin tret “arquetípic” el caracteritza.
B.- La comèdia llatina és una comèdia de tipus. Això vol dir que els seus personatges
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
5
La comèdia de l’olla
Plaute
tenen uns trets fixos que pretenen representar a tipus socials arquetípics i que la seva
caracterització és molt superficial, basada en l'exageració d'un o dos trets de caràcter
exagerats. Respon a aquestes qüestions al dossier de l’EB:
 Digues quins trets bàsics caracteritzen a cadascun dels següents personatges i
localitza passatges de l'obra en què es posin d'especial relleu o es *satiricen
aquests trets: *Euclión, *Estáfila, *Esróbilo, *Licónides, *Eunomia
 Els esclaus eren no només parteix del públic al que es dirigien les comèdies sinó
també protagonistes de les mateixes. Així doncs , és natural que l'obra estigui plena
de referències a les seves preocupacions i forma de vida. Escriu el que has après
sobre això en el que portes llegit de l’obra.
 Segur que no t'ha passat desapercebut quant els agrada jurar als personatges de
Plaute. Escriu els tres noms que més es repeteixen en aquests juraments i els déus
a què es dirigeixen.
ACTE II ESCENES VII, VIII, IX I X
La història
A.- Amb l’ajuda dels anexes (anexes II) respon aquestes qüestions al dossier de l’EB:
 Enumera dues diferències entre la comèdia i la tragèdia
 Quin, dels dos tipus de comèdia, és el que més triomfa a Roma?
 Com és el llenguatge que utilitza la tragèdia?
 Quines altres manifestacions dramàtiques tenen èxit?
 D’entre Plaute, Terenci i Sèneca, quin és el més antic?
 Cita dues obres de cada autor.
 Fes un resum del que has llegit fins ara de l’obra.
B.- Realitza una línia del temps time rime (www.timerime.com) amb el nom , l’autor, una
característica i una imatge significativa de les obres més importants del teatre llatí
(comèdia i tragèdia). Trobaràs informació a:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua/latin/spip.php?article11
http://mariadolores-culturaclasica.blogspot.com/p/teatro-latino-junto-con-la-epica-el.html
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
6
La comèdia de l’olla
Plaute
ACTE III ESCENES I, II i III
Plaute
A.- Crea una línia del temps amb dades sobre la vida de Plaute. Ubica-hi les obres amb el
títol, una característica essencial i una imatge, en aquesta línia. Trobaràs informació aquí
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua/latin/spip.php?article11
i sobretot a l’article “cronologia” del capítol “la comèdia de l’olla” de la prestatgeria Carpe
Diem.
B.- Amb la informació dels anexes (III) realitza un mural on es reflexin les obres més
importants de Plaute. Pots fer-ho, també, en forma de línia del temps.
ACTE III ESCENES IV i V
Creació literària
A.- Ja falta poc per acabar la lectura. Imagina com serà el final i escriu-lo. Ho has de fer, tal
com està l’obra, en gènere dramàtic. Recorda afegir acotacions, tenir en compte quins
personatges intervenen, el llenguatge adequat a cada personatge...
B.- Realitzeu una lectura expressiva de les escenes que heu llegit. Utilitzeu
http://vocaroo.com/ per enregistrar les vostres veus llegint, dramàticament les diferents
intervencions i, després, pengeu-ho a la prestatgeria digital.
ACTE III ESCENES VI, VII, VIII
Creació literària
A.- Aquest cop heu de realitzar una lectura expressiva del final de l’obra. Utilitzeu
www.vocaroo.com per enregistrar les vostres veus llegint, dramàticament, les diferents
intervencions. Aquesta gravació l’heu de penjar a la prestatgeria digital.
B.- Escriu un final alternatiu a la lectura. Ho has de fer, tal com està l’obra, en gènere
dramàtic. Recorda afegir acotacions, tenir en compte quins personatges intervenen, el
llenguatge adequat a cada personatge...
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
7
La comèdia de l’olla
Plaute
Fonts d’informació:
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/litterae/comoedia.htm
http://www.culturaclasica.com/literatura/teatro_romano.htm
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/litterae/theatrum.htm
http://sapiens.ya.com/jomicoe/teatro.htm#COMEDIAS
http://mariadolores-culturaclasica.blogspot.com/p/teatro-latino-junto-con-la-epica-el.html
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
8
La comèdia de l’olla
Plaute
ANEXES
NOTA: els anexes són en castellà. Caldrà traduir la informació necessària, ja que el treball ha de presentar-se
íntegrament en català.
EDIFICIOS
PARA
LA
CELEBRACIÓN
DE
ESPECTÁCULOS
A la amplia y numerosa población, ahora concentrada en grandes ciudades, había que ofrecerle
nuevas actividades lúdicas, en general para mayor gloria de sus líderes y divinidades. Para ello
se edificaron grandes construcciones que podían albergar a numerosos espectadores. Además,
el auge creciente de las artes, como el teatro, o del "deporte" empezaron a necesitar edificios
específicos para su práctica y explotación. Aparecen los teatros, los anfiteatros y los circos. Las
normas referentes al diseño arquitectónico de todos los elementos y sus proporciones las
describió Vitrubio -arquitecto e ingeniero romano, que vivió en época de Augusto- en su gran
obra
"De
architectura".

1.- Teatro romano.

Su origen es griego, pero se diferencia de éste
en que tiene planta semicircular, y no circular.
Esta modificación se realiza para conformar
una sola estructura entre la escena y el
graderío. La decoración de todo el conjunto es
lujosa: mármoles, columnas, inscripciones... en
especial en la escena, donde se aplica todo el
diseño de órdenes de los arquitectos romanos.
Constructivamente, la estructura los teatros podían tener dos formas de
diseñarse: directamente al suelo o conestructura de sustentación. Por lo general se ubicaban en
zonas adecuadas para que gran parte de la grada se acomodase directamente sobre el suelo,
esto es, en las laderas de montañas o cerros. Las partes que no se podían beneficiar de esta
situación se estructuraban con pilares de hormigón romano y pasillos abovedados. Lo normal
es que la zona más alta de las gradas, la summa cavea, siempre se acomodase sobre una
estructura
artificial.
Las formas de diseñar la estructura también variaron: primeramente se hacían muros radiales
abovedados que conformaban espacios interiores vacíos, más tarde de utilizaron galerías
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
9
La comèdia de l’olla
Plaute
circulares también abovedadas que además servían de pasillos, y por último se utilizó
una mezcla de
estos
dos
sistemas.
Para su estudio podemos establecer tres zonas bien definidas: la scaenae, la orchestra, y la
cavea.
o
La scaenae.
El conjunto del escenario y todos los elementos y salas necesarias para
el funcionamiento correcto de las representaciones. Estaba sobre
un podium que
la
elevaba
de
la orchestra.
Podemos dividirla en varias partes:

Proscaenium. Espacio donde actuaban los
actores, situado sobre el podium entre la orchestra y la scaenae frons.
La parte más cercana a la orchestra, y en ocasiones algo más elevada,
se denominaba pulpitum. Su superficie solía estar cubierta de madera. Bajo él se sitúa
el hiposcaenium, cámara oculta para mecanismos y decorados. En su alzado de la orchestra se
levanta
una
fachada
denominada frons
pulpiti.
Podemos
decir
que
es
el
escenario
donde
se
mueven
los
actores.
Durante los siglos se fijaron diversas formas en su diseño:

Planta rectilinea, sin exedras ni nichos y con la frons pulpiti sin
decoración o con pilastras.

Planta con exedra central, semicircular y con otros dos entrantes
menores rectangulares a sus lados.

Planta con tres exedras, semicirculares que eran intercaldas con
cinco entrantes rectangulares intercalados.

Scaenae frons. Es el muro monumental que delimitaba el proscaenium en
su parte posterior y, sin duda, elemento más espectacular de la scaenae. Se componía de uno o
varios órdenes superpuestos con sus columnas y entablamientos, coronados un un tejado
inclinado con doble función: de protección y acústica. En él se abrían tres puertas, una central
o valva regia y dos laterales o valva hospitalarium.

Postcaenium. Es el conjunto de dependencias situadas detrás de
la scaenae frons, vestuarios, pasillos, camerinos...

Parascaenium. Dependencias situadas a los lados de la scaenae frons. En
ellas se abrían dos puertas itinera versurarum que comunicaban directamente con
el Proscaenium.

Porticus postscaenium. La fachada exterior de la escena, con órdenes de
arcos ciegos y en ocasiones formando un patio posterior.
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
10
La comèdia de l’olla
Plaute
La orchestra.
Espacio semicircular situado entre la scaenae y la cavea. En su origen
griego, además de circular, era el sitio donde se colocaba el coro que
acompañaba
las
representaciones.
Su zona curva está rodeado por unas gradas -Poedria- destinadas a los
grandes personajes de la ciudad: procuradores, senadores, jueces... Se
accedía por unos grandes pasillos abovedados laterales -aditus- sobre
los cuales se ubicaban unos espacios para espectadores especiales
llamados tribunal.
En su frente, delimitándola en su zona recta, se levantaba el frons pulpiti que es la fachada del
podium de la scaenae. Se componía de exedras y nichos decorados con pilastras. Además solían
tener
escaleras
de
acceso
a
la
scaenae.
o
o
La cavea.
o
Es el graderío donde se acomoda el público que asite a las obras. Su
estructura general lo divide en tres zonas horizontales en altura, cada
una de ellas reservada a un tipo de espectador: la imma cavea,
la media cavea y la summa cavea.

La imma cavea es la zona situada más abajo, la
más cercana al escenario. El público de esta zona es de la alta sociedad
de la época y por lo general solo hombres, aunque en algunas
ciudades se admitían a mujeres, también de alta alcurnia. Suele ser la zona que más filas de
gradas posee, ya que, al ser la que tiene un radio menor, en cada una caben menos
espectadores.

La media cavea está dedicada al público en general y situada a
continuación de la imma cavea. Como en esta, lo normal era que solo se admitiesen hombres.
En caso de que el teatro no tuviese unas dimensiones suficientes para la construción de la
summa cavea, también las mujeres y niños asistían a las representaciones en esta zona.

La summa cavea situada en la parte superior del escenario, albergaba a las
mujeres y los niños. Los teatros más pequeños suprimían esta zona, ya que implicaba la
ejecución de unas estructuras más complicadas, además del espacio necesario.
Estas zonas solían separarse entre sí con unos muretes perimetrales de 1,20 m. de altura
llamados baltei, que limitaban los pasillos horizontales o"praecinctios" que comunicaban las
escaleras y las puertas. Sobre la última de las zonas de grada, la summa o media cavea, según el
caso, se construían pasillos porticados "porticus" al interior que ramataban el conjunto del
graderío.
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
11
La comèdia de l’olla
Plaute
Verticalmente, también podemos establecer varias partes:
Scalaria o escaleras para acceder a las distintas gradas. Terminan en los
pasillos o "praecinctio" que comunicaban con los "vomitorium", puertas y pasillos de entrada o
salida de las gradas.

Las cunei o cuenus, son las zonas en forma de cuña en que se dividen las
gradas por efecto de la compartimentación que ejercen las escaleras.

El exterior de los Teatros está directamente relacionado con la orografía del terreno en la que se
construyó: si las gradas apoyan sobre una ladera o no. En cualquier caso el exterior,
generalmente, está compuesto por una sucesión de órdenes de columnas y arcos -en el primer
piso- o pilastras con arcos ciegos -en los superiores- que son reflejo del interior, tanto de
la cavea como
de
la frons
scaenae.
En los teatros se representaban obras clásicas y políticas, necesarias para la adecuada
"educación" del pueblo.
Actualmente en España existen más de 20 teatros
romanos ya excavados, y trazas de la existencia de otros
tantos, desgraciadamente perdidos por la evolución de las
ciudades
en
las
que
se
ubican.
Otros, en peor estado, son: teatro de Acinipo en Ronda la
Vieja, Málaga; teatro de Baelo Claudia en Tarifa, Cadiz;
teatro de Caesar Augusta en Zaragoza,; teatro
de Carteia en San Roque, Cadiz; teatro de Gades en Cádiz;
teatro de Pollentia en Alcudia, Islas baleares; teatro
de Urso en Osuna, Sevilla.
Teatro
romano
de
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
Carthago
Nova
12
La comèdia de l’olla
Plaute
ANEXES II
TEATRO
LATINO
Junto con la épica, el teatro es el género literario más antiguo de la literatura romana. Tiene su origen
en Grecia donde surge en conexión con el culto al dios Dionisos. Lo que hacen los romanos es adaptar
los esquemas dramáticos griegos.
En Roma el origen del teatro y de las representaciones dramáticas regladas debe vincularse a la
helenización general de la cultura romana tras la primera Guerra Púnica. Según la tradición la primera
representación dramática se debe a Livio Andrónico, a quien en el 240 a .d.C. se le encargó la puesta
en escena de una tragedia y una comedia para celebrar los Ludi Romani.
El período de esplendor del teatro romano se extiende durante los siglos III-II a.C.
Tanto en Grecia como en Roma es un género poético, se trata de una poesía dramatizada.
Los subgéneros teatrales más importantes que se dieron en Roma fueron: la tragedia y la comedia.
Comedia: ofrece temas ligeros, frecuentemente cómicos o burlescos, que buscan la sonrisa del público.
Estos temas tienen que ver con la vida diaria. Sus personajes son seres cotidianos, siendo menor el
peso del elemento mítico. Puede llegar a usar un lenguaje vulgar, incluso obsceno. También se utiliza
para
ofrecer
una
visión
crítica
de
la
sociedad.
Dentro de la comedia podemos distinguir:
-Fabula palliata: Comedia latina de asunto griego. Se llama así porque los actores se cubrían con el
pallium, manto griego.
-Fabula togata: comedia sobre temas y personajes romanos. Los actores vestían la toga.
En Roma triunfó la Paliata, en cambio la togata no tuvo éxito. Los comediógrafos traducían o adaptaban
obras griegas. La comedia latina se inspira fundamentalmente en la Comedia Nueva Griega.
Tragedia: Pone en escena los grandes problemas de la condición humana: el destino, el tema de la
libertad, el concepto de culpa...La tragedia romana es imitación de la griega. Los protagonistas son
sobre todo héroes del ciclo troyano. Los personajes son siempre héroes y dioses, es decir, están
relacionados
con
el
mito.
El
lenguaje
es
solemne
y
elevado.
En
la
tragedia
podemos
distinguir
entre:
-Fabula cothurnata: de tema griego, es decir, adaptaciones o traducciones de obras griegas(recibe su
nombre
por
el
calzadocoturnosque
llevaban
los
actores)
-Fabula pratexta: de tema romano. Ponía en escena episodios de la historia nacional roman (se llama
así
por
la
túnica,
llamada
praetexta,
que
llevaban
los
magistrados).
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
13
La comèdia de l’olla
Plaute
Además de estos subgéneros teatrales, existían otras manifestaciones dramáticas populares:
-Las atelanas: representaciones basadas en la improvisación. Los actores, a partir de una trama, iban
dialogando sobre temas jocosos y burlescos. Los personajes solían ser fijos: Buccus( charlatán),
Dossenus
(jorobado),
Maccus
(
glotón).....
-Versos
fesceninos:
diálogos
en
verso
de
contenido
satírico
o
licencioso.
-El mimo: actores y actrices representaban situaciones cómicas cargadas de erotismo.
-Pantomima: pieza dramática, basada en la danza y en la mímica, que era representada por un solo
actor
que
encarnaba
los
diferentes
personajes
de
la
obra.
AUTORES:
COMEDIA: los principales comediógrafos romanos son Plauto y Terencio, ambos autores de Palliatas y
pertenecientes
a
la
época
arcaica.
PLAUTO: S. II aC. : De todas las comedias que escribió se conservan 21, entre las que destacamos:
-Anfitrión: relata cómo Júpiter, enamorado de Alcmena, suplanta a su esposo Anfitrión, haciéndolo creer
que
es
éste
que
ha
vuelto
de
la
guerra.
-Aulularia( la comedia de la olla): narra las peripecias y sufrimientos de un viejo avaro que encuentra
una olla llena de monedas de oro. La trama de la comedia son las preocupaciones del avaro para que
nadie sepa que la tiene, ve ladrones por todas partes. En esta obra está inspirado El Avaro de Moliere.
-Miles gloriosus( el soldado fanfarrón), Plauto se burla de un soldado que se cree el más valiente y un
extraordinario conquistador de mujeres. Un soldado fanfarrón, enamorado de una esclava a la que ha
raptado, es burlado por el esclavo de un joven que está enamorado de la chica. Al final la esclava y su
joven
enamorado
logran
unirse
y
el
soldado
queda
en
ridículo.
- Asinaria( la comedia de los asnos). Cuenta la historia de un viejo verde que quiere ayudar a obtener
los favores de una prostituta para lo que vende unos asnos propiedad de su esposa.
- Los gemelos: dos gemelos son separados al nacer, cuando son adultos se reencuentran y todo el
mundo
los
confunde.
Los
cautivos.
Características
de
las
comedias
de
Plauto:
-Inspiradas
en
la
Comedia
Nueva
griega,
fundamentalmente
en
Menandro.
-Superan en comicidad a las griegas, destaca la vis cómica, el objetivo es conseguir la risotada fácil del
público.
-Personajes tipo : jóvenes alocados que buscan engañar a su padre y unirse con la joven a la que aman
en secreto; viejos libertinos y calaveras, a veces rivales de sus hijos en asuntos amorosos ; doncellas
honestas,
avaros,
soldados
fanfarrones,
traficantes
de
esclavos,
cortesanas.
Esclavos astutos y mentirosos que ayudan a sus jóvenes amos. El esclavo suele ser el rey de las
comedias
de
Plauto.
-Argumento
lleno
de
situaciones
de
enredo,
engaños
y
confusiones.
-Es
un
teatro
popular,
lenguaje
popular
y
coloquial.
-Las comedias suelen ir precedidas de un prólogo que explica el argumento y trata de captar la atención
del
público.
-Se
alternan
partes
recitadas
(
Diverbia)
con
partes
cantadas(Cantica).
TERENCIO (S. II a C.): se conservan seis comedias; de las que destacamos: Andria ( la muchacha de
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
14
La comèdia de l’olla
Plaute
Andros), Hecyra( la suegra) Adelphoe( los hermanos), el Eunuco, El torturador de sí mismo.
Sus comedias también están inspiradas en obras griegas. No tienen la comicidad de las obras de
Plauto.
Terencio hace una comedia psicológica, los personajes no son caricaturas sino auténticos retratos.
Es una comedia sentimental y moralizante. El lenguaje es más puro y refinado que el de Plauto.
No
logró
conectar
con
el
público.
TRAGEDIA:
SÉNECA (S. I a. C.) : pertenece a la época posclásica. Escribió nueve tragedias concebidas para ser
leídas o recitadas; entre ellas: Medea, Agamemnon, Phaedra( Fedra). Todas la tragedias son de tema
mitológico.
En ellas expone su filosofía estoica, sus personajes están al servicio del fatalismo estoico.
Muestra
su
descontento
por
la
situación
política
de
su
tiempo.
Escritas
en
un
estilo
retórico,
son
de
una
gran
solidez
formal.
El modelo de la mayoría de estas obras son las tragedias de Eurípides.
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
15
La comèdia de l’olla
Plaute
ANEXES III
Cronología
Las comedias de Plauto van ordenadas en los manuscritos alfabéticamente8 y es difícil el
problema de su cronología relativa. Criterios seguros de datación —que han sido con todo también
puestos en duda por la crítica— son las noticias expresas de las didascalias del manuscrito Ambrosiano, que se conservan sólo por el Stichus (200) y el Pseudolus (191). A partir de estas dos fechas
fijas, son utilizados luego criterios de otros tipos, por ejemplo, algún dato expreso, como el de la
referencia al Epidicus en Bacchides 214, o datos históricos, que no pueden ser, sin embargo, referidos de manera segura a un determinado acontecimiento y suelen ser interpretados en formas muy
distintas y hasta contradictorias por los diversos críticos. Otros criterios de clasificación son de
carácter literario —uso más o menos amplio de cantica—, motivo por el que se suele clasificar el
Miles, donde no aparecen, entre las comedias de la primera época y es considerada la Casina por la
riqueza de sus partes líricas como la última de las comedias conservadas por la tradición. Se llega así
a una datación aproximada, que resume E. Paratore9 como sigue: Mercator, Asinaria, Miles y
Cistellaria son de la primera época, anteriores al Stichus; Amphitruo, Menaechmi, Curculio, Rudens,
Aulularia, Persa, Poenulus, Mostellaria, Epidicus pertenecen al período medio de la actividad
literaria plautina (primer decenio del siglo II a. C.) y son anteriores al Pseudolus; Pseudolus,
Bacchides, Trinummus, Captivi, Truculentus y Casina son obras, en fin, de la última época.
INS La mar de la Frau
Realitzat per: Alícia Casals
16

Documentos relacionados