1. Formula los siguientes óxidos: óxido de sodio dióxido de selenio

Transcripción

1. Formula los siguientes óxidos: óxido de sodio dióxido de selenio
1. Formula los siguientes óxidos:
óxido de sodio
dióxido de selenio
trióxido de difósforo
Na2O
SeO2
P2O3
óxido de níquel (III)
óxido de níquel (II)
heptaóxido de dicloro
Ni2O3
NiO
Cl2O7
óxido de manganeso (III)
óxido de cromo (II)
monóxido de carbono
Mn2O3
CrO
CO
óxido de plata
óxido de plomo (IV)
óxido de plomo (II)
Ag2O
PbO2
PbO
trióxido de teluro
dióxido de teluro
monóxido de teluro
TeO3
TeO2
TeO
óxido de potasio
óxido de calcio
óxido de mercurio (I)
K2O
CaO
Hg2O
2. Nombra los siguientes óxidos en las dos nomenclaturas estudiadas y di cuál sería la más común
para cada uno:
Li2O:
CaO:
Co2O3:
Stock:
óxido de litio
óxido de calcio
óxido de cobalto (III)
Sistemática: monóxido de dilitio
monóxido de calcio
trióxido de dicobalto
Au2O:
Stock:
óxido de oro (I)
Sistemática: monóxido de dioro
BaO:
óxido de bario
monóxido de bario
Mn2O3:
óxido de manganeso (III)
trióxido de dimanganeso
Cu2O:
CuO:
Au2O3:
óxido de cobre (I)
óxido de cobre (II)
óxido de oro (III)
Sistemática: monóxido de dicobre
SO:
Stock:
óxido de azufre (II)
Sistemática: monóxido de azufre
Cl2O7:
Stock:
óxido de cloro (VII)
Sistemática: heptaóxido de dicloro
Cl2O:
monóxido de cobre
SO2:
óxido de azufre (IV)
dióxido de azufre
Cl2O5:
óxido de cloro (V)
pentaóxido de dicloro
P2O3:
trióxido de dioro
SO3:
óxido de azufre (VI)
trióxido de azufre
Cl2O3:
óxido de cloro (III)
trióxido de dicloro
P2O5:
Stock:
óxido de fósforo (III)
óxido de fósforo (V)
trióxido de difósforo
pentaóxido de difósforo
Stock:
óxido de cloro (I)
Sistemática: monóxido de dicloro

Documentos relacionados