Bezeroen Arreta Atención a Clientes Galdutako gauzak Objetos

Transcripción

Bezeroen Arreta Atención a Clientes Galdutako gauzak Objetos
ea
guirre
Iparra
Heros
Galdutako gauzak
Objetos perdidos
94 425 40 25
94 425 40 40
n
alare
Hu
Ga
rcía
ola
Art
SAN FRANTZISKO
Zabalburu
Lapu
de
rdi
Elis
eo
Ma
ñari
cua
Irala
www.metrobilbao.net
DK.
Fleming
Plaza
Zabálburu
Plaza
Alegre
Zezenplaza
de
do
rta
Sala
zar
J e n er
Campo
le a
ín
Amétzola Mach
Plaza Vista
lea
Garay
Labayru
Nagus
ia
Zumarka
del
a
Autonomia
desma
Kale
M.
ni
dó
rio
G
or
Grego
Recald
e
Aguirr
e
o
Iparra
Fernánd
ez
Zu
ma
rk
a
Egaña
Go
rdó
niz
ola
Alz
Jardíntxikerra
Plaza
nt
im Alhóndiga
a m Bilbao
i
z
de
Allende
Manuel
S. Fko.
Xavier
Plaza
obia
Zu
kaleArriquíbar
a
Echániz
Suhiltz Pl.
tin
gas
MoyuaLeLarreátegui
Bezeroen Arreta
Atención a Clientes
iatuaren
Zumar
C o n ch
o
ide k
Trenb
de
lo
Pab
Etxetxua
Plaza
Máxim
Revilla
la
rearen
laren
Henao
Pedro
Eguillor Pl.
Lizenz
ku
a
Jado Zabalgune
Plaza de Plaza
Federico
Moyúa
Arias Plaza
P.
Harak
de
Dokto
Areiltza
Díaz
Sa
s
ABANDO illa
c
Er
o
Jenera
María
Indautxu
Galdó
Henao
Recalde
Zurmar
kalea
Poza
la
cil
Er
Pa
se
al
e
guerra
an
Elc
Arana
Bolívar
Pérez
Egia
uez
t ín
Ajuria
Harok Montero
o
Rodríg
Urkixo INDAUTXU
Juan
San José Colón
Plaza Casa
Lopéz
guirre
Diego
o
Etorbi
dea
On
Elc
Jesusen
Binotza Pl.
Simón
Arte
Ederretako
Museoa
Casilda
Iturrizar
Parkea
Vo
la
n
Zumarkalea
o
red
o
an
mapa
zar
Ma
Zumarka
lea
ba
oi
to
Aba
nd
aris
Ev
A.
Juan
Etorbid
ea
Bezeroen Arretako Bulegoak
Oficinas Atención a Clientes
Plentzia
Neguan - Invierno
Astelehenetik ostiralera - De lunes a viernes
Sopela
Casco Viejo
Areeta, San Inazio, Ansio
Urduliz
Larrabasterra
Larunbat eta jai zubietan - Sábados y puentes
Berango
San Inazio
Bidezabal
09:00 – 15:00
Jai egunen osteko larunbatetan Bulego guztiak itxita
Algorta
Sábados, después de festivo, todas las Oficinas cerradas
Aiboa
Aste Santuan - Semana Santa
Neguri
Apirilak 17 - 21 de abril
Gobela
Todas las Oficinas permanecerán cerradas al público
Lamiako
Peñota
Pazko Astean - Semana de Pascua
Leioa
Portugalete
Abatxolo
Apirilak 22 - 25 de abril
Casco Viejo
San Inazio
Astrabudua
Sestao
Erandio
Abenduak 24 y 31 de diciembre
Casco Viejo
08:00 – 15:00
San Inazio
09:00 – 15:00
Et
xe
ba
rri
Abenduak 26 de diciembre - Urtarrilak 2 de enero
San Inazio
09:00 – 15:00
La Casilla
Uztailean - Julio
Astelehenetik ostiralera - De lunes a viernes
Guztiak / Todas
Ar
iz
Gurutzeta/Cruces
Abenduak 22, 23, 29, 30 de diciembre
Casco Viejo
08:00 – 20:00
San Inazio
09:00 – 19:30
Sa Cas
Ba ntu co
Bo sar txu Vie
jo
lu rat
et e
a
Ansio
Lutxana
De
us
to
M
In
am
da
ut
M
xu és
oy
u
Ab a
an
do
Barakaldo
Gabonetan - Navidad
Sa
n
Bagatza
In
Sa
az
rri
io
ko
Urbinaga
08:00 – 20:00
09:00 – 19:30
Sa
n
Kabiezes
Bezeroen Arretarako Bulego guztiak itxita egongo dira
Areeta
Santurtzi
08:00 – 20:00
09:00 – 19:30
Basauri
08:00 – 15:00
Abuztuan - Agosto
Astelehenetik ostiralera - De lunes a viernes
Casco Viejo, San Inazio
08:00 – 15:00
Ostirala 1, San Inazio soilik
Viernes 1, solo San Inazio
09:00 - 15:00
gui
aste
Gall
dio
az
ag
oit
ia
s
ore
Zu
g
afl
Mir
eta
utxu
lián
e
rbid
Ipa
ros
za
s
Lo
ea
Etorb
id
a k
aia
os
Chop
Ere
ag
Los
637
BI-
ea
bid
tor
sE
po
ho
bitx
eg
e
urr
bela
gan
Go
e
ai
eka
Err
ga
laurre
e
irr
Ag
o
im
ax
M
xe
Et
cio
SANTA ANA
Santa Ana
Plaza
Ib
ai
bi
an
ne
La
ng
ile
ria
Etxebarri L1
Otxarkoaga
Basarrate
San Adrian
Alto de Miraflores
Bolueta
i
Larraskitu
Legizamon
Kukullaga
Doneztebe
Etxebarri L1
A-
8
N-634
e lo
Karmelo
Garabi
Begoña
Parada Pl.
Arta
Zu
e
ubid
Neg
bala
o Za
tiag
San
a
el
ob
G
ba
rri
a
M
Agirre-Aperribai
Peñaskas
La Peña
Ibaia
Arizgoiti
Pagoeta
Cartografía:
[email protected]
Ariz
Urbi
L2 Basauri
Arizgoiti
tza
oa
sC
Lo
idea
Etorb
rte
atza
Zug
ea
rbid
Eto
rte
LAS ARENAS AREETA
or
ay
tat
irib
Arteaga-San Martin
tza
ga
a
Areeta
Ib
Aranoltza
Ve
n
ea
bid
eta
nd
La
a
xo
ot
rri
Arno
Ma
llo
na
O rt
Gortazar
Ju
s
La
Ar
aH
LEIOA
ROMO
s
de
ce
M
a
Mend
Be
M
en
d
iaren .
uko
T ra
Zu
Barr
e
Ara nkale
teg
Belo izar
s
Den tikale
da
Arte rikale
k
Goie ale
nkale
Za Erron
da
ba
lbi
de
So
lo k
oe
txe
i
He
Clau
c
ñari
Íz
ar
o
Kris
to
rib
e
Er
o
rn
an
re
Za
aia
M
Aga ua
r re
Ma
eo
A.
Miribilla
Monte Caramelo
Rekaldeberri
xu
Elis
B
Beras
tegui
B
n
Bi ailé
k
n
Sala
zar
ricio
o M
au
Brun
de
Zabala
Ga
rcía
Garay
ar
Uríz
iki
San Antonio
Monte Arraiz
ut
Juan
la
iño
Zub
Ba eroa
ion
a
Ira
Zubia
Plaza
nt
Kir
ik
ra
n
alare
Jener
M.
A
rto
la
ha
Recalde
Irala
d
o
Br
ou
ar
P.
G
or
iag
Tx
Santutxu
Mazustegi
70
nt
gi
Karm
Sa
Sa
Erripa
Heros
Zumar
kalea
guirre
Iparra
Recal
de
Aguirre
o
guirre
Iparra
dó
ni
z
de
Allende
Manuel
Grego
rio
Areiltza
niz
rdó
Txurdinaga
E-
ka
Go
Máxim
a
Revill
la
rearen
Dokto
de
Díaz
María
ta
Conc
Aba
nd
Harako
Zurma
rkale
a
ea
Etorbi
d
Arana
o
st
u
tra
ea
Zurbaran Arabella
Casco Viejo
Mas
Es
a
ta
ao
ilb
Abando
de
bi
or
Fi
Ma
pid
ETXEZURI
Parque Tecnológico
de Zamudio
Et
ade
o
Am
Briñas
eB
arte
i
gu
rre
Sabin
ad
a
ea
ca
Luis
od
Mendi
Bid
la
bay
ón
rvi
ko
aia
ma
G u rt u
Ne
re
Zu
Zum
i
ea
uzoa
tza A
el
ata
AO
Estr
ha
Buen Pastor K.
B ar
ren
a
Moyua
Termibus
M
Santutxu
Santiago
Lasalle
Pl.
ta
rie
lle
s
de
ren
RI
BILBAO
San Mamés
Iturribide
Zabalbid
e
Atxuri Enkarnazio ATXURI
Geltokia Plaza Sordoiga
Arte.
Sakroaren
Museoa
Enkarnazio
Parkea
O
BILBO MeategBIiare
ZAHARRA
n
El Somo
Kirol
Jauregia
Puente
de
Bizkaia
Meazabal
Uribarri
Indautxu
Bizkorta
ka
bidea
Ba s o
Itsasadarra
Harrobi Vit
oLa
ria LlanaO
Plaza
lan
o Ga
Ca
steiz o
an
Ol
Saralegi 6
San
Luis
Plaza63
AR
de
LB
BI
Za
ia
Zaramillo
Tutulu
Castrejana
Juan
XXIII
Plaza
C
a l de
bi
de
Ka
Ca
rlo
to
Olabeaga
ka
era
Miribilla Parkea
us
Fi
rk
Hir
Arta
er
Ciudad Jardin
Erribera
Begoñako
Andra Mariaren
ua
De Basilika
ag gi
pr
ad asusteBEGOÑA
it
u
Errib
Jua
n
LAB
Alonsotegi
ab
n
Z
ar
Iturribide
Irauregi
So
Xenpel
ad
ko
en
Bihotza
Deusto
De
Altamira
m
Itu
Katedrala árrag
rri
Gerrik
a
bid
Dorre
de
e
Santiago Zumárraga
Plaza
Lasao
F i SOLOKOETXE
a n as
a rr
nt
ZABALA
aia
ITURRALDE
Casco Viejo
ta
Urizar
Pl.
o
ntz
Gor isko Pl.
te
Kon
tze
z
m
bidea
boretxe
Pol
ak
rri
a
id
Zu
ZAZPIKALEAK
SAN FRANTZISKO Mariaren
Fra
Barria
Plaza
Playa de
Las Arenas
Rí
ma
p
Itxaro
rdi
barrie
DK.
Fleming
Plaza San
Zabalburu
Lapu
Samundi
Posta
Gudua
IRA
rt
Hu
Zabálburu
Plaza
ra
o
ad
ok
Is a si
Ber
ga
o
a
ín
Mach
de
lb
Bi
An dr és
Mozart
Pl.
S. Nicolás
Eliza
Bide
Camp
Abando
Geltokia
Zu
ira
ale
Am
Etxebarria
Parkea
Zing
del
a
ag
éz
lea
a
Sarriko
rbidea
Zubieta
rreguí Eto
alaca
Guridi
m
Musikariaren Zu
rbará
Plaza
n
San
Nicolás
Plaza
a
Ametzola
Abando
io
Ametzola Parkea
Tiboli
Amétzola
Biribila
Plaza B
Nax
Labayru
rk
Zumarka
Etb.
Biarritz
ma
Vista
n
Salazar Jeneralare Plaza
Alegre
Ibarruri
Zezenplaza
Dolores
Ugalde
AMETZOLA
E
Larram torbidea
endi A
ita
Zuma
rkale
a
400 m.
nales
dez
Egaña
Autonomia
o
ola
Alfredo
Kraus
Plaza Entreca
red
Zu
zar
obia
tin
gas
Ma
Etxetxua
Plaza
Fernán
Zu
Echániz
Suhiltz Pl.
S. Fko.
Xavier
Plaza
t
ibi
Ur
Alz
200
laren
os
n
ue
rb
ide
Azkari
Ernesto
Erkoreka
Plaza
Venezuela
Plaza
s
re
Ai
Bilbao
ia
iatuaren
Plaza
Alhóndiga
i Bilbao
am
Pío
Baroja
Plaza
Lizenz
kaleArriquíbar
a
im
e
Justizia
Jauregia
Nagus
Pedro
Emb. Etxebarriako
Eguillor Pl.
Zumar
nt
Kale
al
de
Trau
ko
Embalse
Gorostitza
ku
El Tope
a
desma
o
kiko
elto
ko G
Jen
Latorre
Plaza
Jardíntxikerra
0
Galdó
s
Jenera
Autonomia
Sa
ar
te
Done
Bikendi Pl.
an
Autonomía
o
id e k
Trenb
de
lo
Plaza
Egia
Pab
urtu
Bas
Aita Donostia
Plaza
Bolívar
Pérez
Henao
Elc
Galdó
s
Indautxu
rte
Pérez
Simón
la
se
MoyuaLeLarreátegui
Federico
Moyúa
Arias Plaza
cil
Er
Poza
ita
Termibús
ez
Pa
Jado Zabalgune Ibáñ
ez
Plaza de Plaza
Haroko Montero
Rodrígu
Víctor
Chábarri Urk INDAUTXU
ixo
Plaza
Torres
Quevedo
Plaza
ABANDO illa
c
El Regato
Er
Zubitxu
San
José Colón
Plaza Casa
Lopéz
ib
San Mamés
BASURTU
Basurtuko
Ospitale
Diego
Ur
San Mames
Zelaia
Henao
o
Ka ia
Palacio
Barrain
cúa Ibaigane
Ajuria
guerra
Juan
an
On
Elc
Casilda
Iturrizar
Parkea
Jesusen
Binotza Pl.
Olab
Arte
Ederretako
Museoa
al
ek
ua
Gorostitza
Uribarri
A
Power
Iruña
Euskalduna
jauregia
Plaza
rsundi
Trenbide
La Constancia
Urib URIBARRI
arr
i
Ze
Et
h.
o
o
rd
Tiboli
Blas
eaga
za
Etxe
Deustuko
zu
ri
Unibertsitatea
Lehendakariaren Etorbidea San Pío X
Maurice
Plaza
ArMATIKO - LORURI Ravel
t at
a
e
d
i
a
b
e
d
i
b
r
z
r
Eto
Eto
am
rtsitate
Ri
in a
ca
Unibe
La Salbe
Itsasadarra
Ca
Otero
Plaza
st
a
a
i
a
U
e
ñ
d
t K
os
rio
e
n
u
Guggenheim
Ca
rtu
Br
rre
ra
Eto
m
Museoa
Erribe
gu
ca
CASTAÑOS
rbi
po
i
Embalse
rru
de
Moraza
Vo
r
a
o o Chu arra
Ur
markale
u
M
k
Z
atiko
l
Plaza
Loiolako tikaza
o
an
io
b
b rist
a
i
l
i
r
t
o
o
tu
ín
B Eva
B
o
Pa
red
zar
se
Euskadi
Le Iturripe
Ma
Luis
Deusto
ga
Mandaria
al
Le
Celso
Neguerela
Plaza
Agirre
San Inazio
ide
a
Zu
Er
re
p
Zorrotza
el
Eg
irle
ta
rte
ob
La Paz
Av
an
z
Er
re
Basterretxe
ZUGAZARTE
G
Ametzaga
JOLASETA
Los T
ilos
Gobela
Le
4
Retuerto
Pika
Can
Gurutzeta /
Cruces
nto
El Abra
Etorbide
Burtzeña
- S
a
da
al
ta
Aizerro
xan
Itsasoa
Usunagabekoa
370
Gorbeia
Art
a
bide
Arteaga
San Pablo
Ibaia
2.000 m.
NEGURI
Le
San Pablo
BI-
1.500
Elorrieta
Ola
N-637
DE
1.000
500
Llano
Acacias
ibid
Larrondo
Zangroiz
Enekuri
Kareaga
ta
ioa
Kantauri
Lutxana
Ansio
de
Arriluzeko
Portua
Areeta
Zuhatzu
Neguri
lan
El Mostajo,
iza
b
Ga
Ugarte
ko
La
Basozabal
Outeiro
Arteagabeitia
Autobus-terminala
Terminal de autobuses
*Kabiezes:
2014an inauguratuko da - Próxima inauguración 2014
La Arboleda
As
San Bartolomé
Zuloko
Aiboa
Iba
do
lin
EuskoTren
Geldo
Sotxusbarri
ua
N-6
AIBOA
E to
rbid
ea
S. Esteban
Pando
34
Barakaldo
e
S. Cristobal
Puerto
Gastanaga
Deportivo
Ibaia
O
FEVE
xe
S. Isidro
Rodilana
Landetxo
Bagatza
Renfe aldiriak
Cercanías -Renfe
Parcocha-Barrionuevo
Asua-Lauroeta
At
a
Elkano
Elguero
gorta
Aireportua/
Aeropuerto
Arriaga
ort
et
do
Ar
ko
txa
San Ignazio
h
Plaza
Etxeburu
elle de Al
Erandio
Altzaga
Ko
go
on
o
acio
Ign
San
Ibaia
N
Metro-linea
Línea de Metro
NERVIÓ
Galindo-Salcedillo
Trapagaran
Contramu
ne
os
op
La Campa
Urbinaga
an
Are
ea
Ayuntamiento
Tartanga
Erandio Landa
i
C
Sestao
Metro-lineaz
aldatzea
Valle de
Trápaga /
Transbordo entre líneas de Metro
0
Ereag
Vista Alegre
zp
Al
rbid
np
ako H
ondart
Astrabudua
Larrinaga
Ortuella
Sinbologia
Simbología
Eto
ea
rbid
Eto
Kabiezes*-BasauriUrioste
ia
ea
s
2
Zabaloetxe
L
en
a
ng
DE
Ar
en
err
Ala
Leioa
Abatxolo
lH
Monte Berriaga
o
op
Ch
Plentzia-Etxebarri
Portu
Zarra
Ar
Los
ea
rbid
Eto
1
ka
Aketxe
Portugalete
La Florida
Txikia
Plaza Urbanización
s
Lo
RÍ
Eu
PUERTO VIEJO
orta
Alg
Metro-lineakBalparda
Líneas de Metro
Tranbia
Are
Garbe
Sakoneta
Lamiako
A
La Reineta
Tranvía
oeta
San Mames
Santimami
Peñota
El Villar
Nocedal
Villaond
Algorta
do
n
txo
Batzamasu
L2 Kabiezes
Eto
u
lsid
Sa
bai
Arearri
Amestola
Goiherri
Elexalde
Bid
te
on
/ E
-70
Artatza
eb
San Nicolás
de Bari
m
lla
Vi
Areeta
a
e
rbid
i
arr
Arti
Kantarepe
Zabalondo
Embalse
Oleta
Plentzia L1
Trin
id
Etxebarrilarra ad
15
Leioa
400 m.
Lan
den
Abasota e
Gobe
Santurtzi
A-8
metro bilbao
Los Pinares
200
Muturre
Fu
e
0
Negurigana
de
El Abra
Goiherri
Sarriena
BI-3
7
Gobela
Am
ezt
i
Telletxe
Plentzia L1
La Avanzada
A-8
E-70
ide
a
za

Documentos relacionados