regals fusta regals fusta

Transcripción

regals fusta regals fusta
01
del 2013
ES
R
ARB
I MO
L
GA
E RE
D
R
PAPE
LT M
ÉS
LI
MICI
O
D
AIAMENT A
ENV
Ç
SE
REGAL
FUSTA
2014
26
L
A
G
E
DE R
S
E
I
S
E
N
N
I
E
U I JOGURINTES
E
DAL
A
B
N
T
S
E
U
O
AQ
A ISSREGAALSBPERTCONLSETROUSIRTS
D S PER
FE
T
R S
E
E
B
O ABT
SS
I
D
LI
S PE
LL
S
AIXE
L
A
I
R
E
BC
T
S
A
E
M
D
L
A
N
R
SER
A
S
G
L
Ó
A
I
UMINAC MERCI IO
O
C
C
S
LANTE EI ESTA IÇ
SERV Y FEL S
ó.
rvei Estaci
ada per Se
it
ó.
ci
ed
ta
i
a
Es
ït
ei
ratu
a por Serv
Revista g
a y editad
it
tu
ra
g
Revista
8NY0S
E
S
AN
A
BON
EX L A MID
POR TAL UCTES
D
S DE
O
R
S
ME
É
M
T
L
O
00 P
70.0
CILI I M
RIL
Novembre
PAPER DE RE
JOGUIN
FUSTA OSBSAE
T A L L IDXEI S PE
CA
B
AM
L À S E R MATE
A
G
Ó
I
C
A
N
I
M
U
L
.
IL
ÀSTIC
PL
D
ES
RA
?
S
FRESADO
E
S
BO
S
X
E
POR
TALL AMB
LÀSER
BON ANY
EGAL
DE R
GE
2014
LAT
STA
BA
RICOLEM
S
T
ER TE
OB SAB
S
DI
EM
8 PLANTES COM
PER
NES
I
OGU
RT
OBE
S
ABTE TS
DISS R LO
B
S
L
A
I
E
I
E
V
R
R
E
S
E
T
S
A
E
M
Y
D
N
A
N
L
O
B
R
A
N
R
A
S
G
L
E
R
O
Ó
P
A
I
I
C
NA COMERC IO
DE
S
É
M
0
8
C
S
E
A
T
00 P
T
0
.
0
7
S
E
S
Ç
Y
N
A
I
I
E
L
OMIC
D
V
A
T
N
E
M
A
I
V
N
R
E
E
E ANY F GALS ANY NO
E
ÇA
AIXE
SE FELIÇ N
SE
2014
I
L
E
D
N
R
F
I
O RE
M
X
A
8
L
S
L
0
A
E
T
O
T
P S DANE
C
YS
DU
1
PROFESSIONAL
O PARTICULAR
PENSEM EN TU
2
Per a professionals fins al
20% de descompte
Acumula 1€ de descompte
per cada 10 € de compra
Garanteix un mínim del 10 per cent
de descompte en les teves compres
que pot arribar al 20 per cent
Acumula un euro de descompte per
cada 10 euros de compra i canvia’ls per
productes quan arribis als 50!
i
Demana-les al taulell d’ Informació
eva traençar la s
m
o
c
a
v
ió
lar: amb
stac
ent singu ar de
e Servei E
m
u
li
q
b
s
ta
y
s
n
e
a
n
ob
e 80
m com u
es pot tr
Fa més d
ens senti
elona on
i,
rc
stra hisu
a
v
o
B
n
A
e
.
la
d
a
dret
ia de
jectòri
in
rg
t
l’
e
n
r
e
e
s
l’
r
de
pra
t, creixen
la tradició
ora, d’em eguir evolucionan
lh
c
a
e
s
i,
s
t
e
r s
a to
nov
tot i per
riència pe ostres tallers, les
e
p
la
x
e
r
e
a
p
tr
nos
a aposta
mb els n
tòria, la
a decidid alsworld.com
l futur: a
tr
e
s
o
p
n
a
c
la
t
n
i
teri
rs
i mira
w.mwma en nosaltres.
innovado
w
s
w
le
ic
e
n
rt
li
a
n
,
cions
otiga o
s confiar
amb la b
les gràcie
m
e
n
virtualitat
o
d
més, us
Un cop
I
A
I
C
N
À
T
CONS
ITAT
R
A
L
U
G
SIN
s
. Hoy, no
ayectoria
tr
su
lu
zó
l
de ser e
ció empe
tradición
ervei Esta
S
la
la
e
u
a
n
q
co
y,
s
año
todo
gular:
s de 80
iento sin
o y para
ara
Hace má
establecim
ar de tod
tr
n
n
riencia p
u
e
co
o
n
xp
e
m
e
e
co
se pued
lle, nuestra
a
sentimos
ta
e
ri
d
s
n
to
o
ro
is
d
h
st
e
nuestra
arcelona
: con nu
e
d
ro
tu
ía
esfu
rg
u
gar de B
e
p
l
la en
cidida a
irando e
emplear
uestra de
ndo y m
n
e
ci
y
om
e
vez, de
s
.c
cr
d
re
,
rl
o
o
innovad
terialswo
lucionand
artículos
w.mwma
os.
w
s,
tr
seguir evo
w
e
n
so
e
o
io
n
lin
cc
uevas se
enda on
ar en
n
ti
fi
n
s
la
la
co
n
s,
re
d co
gracias
virtualida
os las
ta por la
os dam
s,
á
m
z
Una ve
3
PROGRAMA D´ACTIVITATS
Tallers per nens
Et re
el pu
DECORA UN
ARBRE DE
POREX
30 d
Hora
15€
PECES
NADALENQUES
AMB PASTA DE
MODELAR
Tallers per nens
Els tallers
taller fam
per nen.
Cre
nad
14
Hor
15€
DILLUNS:
18, 25 Novembre
2, 9 Desembre)
Els tall
familia
Materi
DIMARTS:
19, 26 Novembre
3, 10 Desembre
Cada taller consta de 4 sessions d´1 h
setmana. A les instal.lacións de Serve
A LA BOTIGA
egalem un arbre de nadal per que
uguis decorar en el nostre taller.
de novembre i 7 de desembre
ari de 11 a 13 h
s es realitzaran a la 2a planta de Servei Estació. Es tracta d´un
miliar on els nens hauran d’ anar acompanyats d´un adult. Preu
Material inclòs..
OBERT
EN DIES
DE FESTA
RES
ND
DIVE
6
4 de desembre
rari de 11 a 13 h
lers es realitzaran a la 2a planta de Servei Estació. Es tracta d´un taller
ar on els nens hauran d’ anar acompanyats d´un adult. Preu per nen.
ial inclòs.
PINTURA I
RESTAURACIÓ
DIMECRES:
20, 27 Novembre
4, 11 Desembre
hora i mitja a la
ei Estació.
BRICOLATGE
I MUNTATGE
DIJOUS
21, 29 Novembre
5, 12 Desembre
38€
per taller
NGE
13
E 20
MBR
DESE
ea les teves pròpies peces
dalenques amb pasta de modelar
DIUME
DIUMENGE
8
DESEM
BRE 201
3
15
22
13
DESEMBRE 20
DIUME
NGE
DESEM
BRE 201
3
HORARI 11-15
ESPECIAL
16-20
5
Nadal diferent
Nadal... SERVEI ESTACIÓ
Mai havies pensat en un arbre de Nadal fet amb metacrilat?
O amb porex? Fusta? Cartró niu d’abella! Doncs sí, nosaltres
ho podem fer gràcies al nostre servei de tall. Podem fer això
i moltes altres figures nadalenques més. Pots veure la nostra
exposició a la planta 2 de Servei Estació de Barcelona i encarregar el que vulguis a la planta 0. O bé comprarho directament a través de la nostra tenda online
www.mwmaterialsworld.com
FORMES EN DM I CARTRÓ
IL.LUMINACIÓ NADALENCA
6
¿Nunca habías pensado en un árbol de Navidad hecho con metacrilato? ¿O
con porex? ¿Madera? ¡Cartón nido de abeja! Pues sí, nosotros lo podemos
hacer gracias a nuestro servicio de corte. Podemos hacer esto y otras muchas
figuras navideñas más. Puedes ver nuestra exposición en la planta 2
de Servei Estació de Barcelona y encargar lo que quieras en la planta
0. O bien comprarlo directamente a través de nuestra tienda online
www.mwmaterialsworld.com
FORMES EN POREX
IMPRESSIÓ I ADHESIUS
FORMES EN METACRILAT
7
Gaudeix del nostre
espai exterior, tot just al
centre de Barcelona i aprofita
tots els seus avantatges.
Disfruta de nuestro espacio exterior en el mismo
centro de Barcelona y aprovecha todas sus ventajas.
8
TERRASSES I JARDINS
TOTS ELS COMPLEMENTS
Si vols personalitzar la teva terrassa, balcó o jardí, ja sigui un espai reduït o gran, pregunta pels
nostres especialistes en el punt d’ informació de
Servei Estació. Et podem orientar en el disseny
del teu espai exterior.
Al Pati també pots trobar productes acabats per
al teu espai exterior: pedres, separadors, fonts,
mobiliari, gespa artificial… Passeja per l’espai
exterior, inspira’t i compra o encarrega allò que
necessitis.
Si quieres personalizar tu terraza, balcón o jardín, ya sea
un espacio reducido o grande, pregunta por nuestros especialistas en el punto de información de Servei Estació. Te
podemos orientar en el diseño de tu espacio exterior
En el Pati también puedes encontrar productos acabados
para tu espacio exterior: piedras, separadores, fuentes, mobiliario, césped artificial… Pasea por el espacio exterior, inspírate y compra o encarga aquello que necesites.
IL.LUMINACIÓ EXTERIOR
AVETS D’ ESPINELVES
I, és clar, si vols donar un toc diferent a la
teva terrassa o jardí, les llums exteriors no hi
poden faltar. Segur que trobaràs més d’una
idea i t’inspiraràs visitant la nostra exposició
d’il•luminació.
Ja no cal que vagis a la reconeguda i històrica
Fira de l’ Avet d’Espinelves, amb més de 30 anys
de tradició. Si en vols un d’aquesta entranyable
població, nosaltres te’ls portem d’Espinelves a
Servei Estació!
Y, está claro, si quieres dar un toque diferente a tu terraza
o jardín, las luces exteriores no pueden faltar. Seguro que
encontrarás más de una idea y te inspirarás visitando nuestra exposición de iluminación.
Ya no es necesario que vayas a la reconocida e histórica
Feria del Abeto de Espinelves, con más de 30 años de tradición. Si quieres uno de esta entrañable población, nosotros
te los traemos a Servei Estació!
ACCÉS
VISTES A LA CASA BATLLÓ
Accedeix al Pati per la primera planta de Servei
Estació i meravella’t amb les magnífiques vistes
de la emblemàtica Casa Batlló de Barcelona.
Només les podràs gaudir des del nostre espai
exterior!
Accede a el Pati por la primera planta de Servei Estació
y maravíllate con las magníficas vistas de la emblemática
Casa Batlló de Barcelona. ¡Sólo las puedes disfrutar desde
nuestro espacio exterior!
1
a
Planta
9
Desde MOTIP DUPLI nos es grato presentarles la línea AQUA, su
novedoso compuesto de pintura pone a disposición de sus clientes la
línea de pintura en aerosol más respetuosa con el medio ambiente. Sus
nuevas formulaciones han reducido hasta en un -90% los disolventes
sustituyéndolos por agua.
Sus nuevas incorporaciones técnicas posibilitan reducir hasta en un -30
% la niebla de pulverizado.
Hemos certificado la línea AQUA bajo norma DIN EN 71-3 adecuada
para la pintura de los juguetes.
Nuestra pintura AQUA deja un agradable aroma a vainilla.
Es una pintura apta para interior y exterior , resistente a los rayos UV,
con un brillo duradero.
Permite el pintado directo del poli estireno.
AQUA facilita los trabajos de decoración y bricolaje gracias a que puede
ser limpiada con agua en los primeros 20-25 minutos.
Con todo ello hacemos de AQUA un perfecto compañero para los
trabajos decorativos en el interior de nuestras casas, desterrando
la idea de que el aerosol solamente puede ser utilizado en exteriores.
Acérquese con AQUA al universo de la decoración con aerosol, comparta con sus hijos el placer de dar color a los objetos más cotidianos
transformándolos en pequeñas joyas llenas de vida y de luz.
10
METACRILATS
De tota mena, de tots colors, de diferents gruixos. Per crear, imaginar, dissenyar...
En barres quadrades, varilles, semiesferes, tubs, boles massisses, quadrats, safates
i múltiples peces per a tots els usos… Tot el metacrilat que et puguis imaginar el
trobaràs a la planta 0 de Servei Estació. I al mostrador central pots encarregar que
te’l tallin a la mida que necessitis. També el trobaràs a www.mwmaterialsworld.
com on, a més, hi ha una acurada descripció dels usos, manipulació, característiques tècniques…
De todo tipo, de todos los colores, de diferentes gruesos. Para crear, imaginar, diseñar... En
barras cuadradas, varillas, semiesferas, tubos, bolas macizas, cuadrados, bandejas y múltiples
piezas para todos los usos… Todo el metacrilato que te puedas imaginar lo encontrarás a la
planta 0 de Servei Estació. Y al mostrador central puedes encargar que te lo corten a la medida
que necesites. También lo encontrarás en www.mwmaterialsworld.com donde, además, hay
una cuidadosa descripción de los usos, manipulación, características técnicas…
11
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
S
E
N
I
E ST NADAL
E
U
AQ
R
I
U
R
T
S
N
O
C
R
E
P
S
L
A
G
RE
Pistola Tèrmica PROXXON
3 Boquilles 500W. 220-240v
42,65€
Taula de tall PROXXON
Thermocut 220-240v
Mini Tepant PROXXON
220-240v 5000-20000 rpm
115,95€
69,95€
Serra de calar de taula PROXXON
85W. Capçal Regulable
Serra Circular de Taula PROXXON
Ks230. 85W. 220-240v. 5000 rpm
158,50€
128,15€
12
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
Tornavís SD Slide WORX
Tambor 6 Bits 4v. li-On
Trepant Martell H3 WORX
12v. Lion Maletí 1 Bateria
58,95€
149,85€
Trepant Tornavís WORX
2 Bateries 16v.
158 Acc
Trepant Tornavís WORX
12v. li-On Maleta
184,50€
104,95€
Serra Circular WORX
10v. Maletí amb 3 Discs
152,95€
Trepant Tornavís WORX
20v. li-On 2 Bateries+Maleta
Multieina WORX
Sonicrafter
250w. 220v-240v
199,65€
149,95€
Serra de Taula WORX
650w. 220-240v
202,50€
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
13
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
Serra Calar B&D
600w Guia de Tall
Multilijadora B&D 220W
Autoselect 4 en 1
94,50€
101,95€
Llima Elèctrica B&D
350W 900 - 1400 rpm
91,95€
Multievo B&D 5en 1
14,4v -14mm
Inclou Trepant i Bateria
Tornavís Gyro B&D
Velocitat Variable. 3,6v
60,95€
112,95€
Dremel Multi 4200 Sense Clau
75w. 75 Acc - 4 Complements
175€
Dremel TRIO Fresa, Talla, Lija
220-240 v. 10000-20000 rpm
145€
Moto Saw 2 en 1
Estacionaria de 70w
1500-2250 rpm
Dremel Soldador VERSATIP
Gas Butà. Edició Especial
119,50€
49,50€
Dremel Multi 3000
45Acc 130w.
Edició Especial
99,95€
14
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
S
EINES
NADAL
EINES
NADAL
Medidor Làser 15m
PLR Bosch
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
Gue Pen Bosh
3,6V. Càrrega Micro USB
Barra 7 mm
59,95€
EINES
NADAL
EINES
NADAL
Multi Lijadora de Rodet
250w 1600/3000 rpm
144,95€
39,95€
Multi Detector Bosh PMD7
Metalls / Cables Eléctrics
49,95€
Pistola Pintar Parets
BoschPFS 105e 375 w
Pintura Plàstica
149,95€
Multi Tallador
Bosch Xeo 3,6v.
Tall Màxim 6mm
56,95€
Grapadora Bosch PTK
3,6v. 4mm- 10mm
76,50€
Pistola Pintar
Bosch PFS 55 280W
86,95€
Tornavís Bosch PSR
12 puntes 3,6v.
69,95€
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
NADAL
EINES
15
T
A
M
U
C
S
E
C
V
P
DE COLORS,
LLEUGER, RESISTENT,
I FÀCIL DE MANIPULAR
Trobaràs totes les combinacions i colors que desitgis d’aquest material a
la nostra tenda online www.mwmaterialsworld.com. De color groc, blau,
gris, negre, vermell i verd en 3 mm. I, és clar, el clàssic blanc, en diferents gruixos. És un material molt apreciat a la indústria de la retolació i
cartelleria a causa de la seva lleugeresa, resistència i fàcil manipulació.
Si entres a la nostra pàgina web… allà t’ho expliquem tot!
Encontrarás todas las combinaciones y colores que desees de este material en nuestra tienda online www.mwmaterialsworld.com. De color amarillo, azul, gris, negro,
rojo y verde en 3 mm. Y, está claro, el clásico blanco, en diferentes gruesos. Es un
material muy apreciado en la industria de la rotulación y cartelería debido a su ligereza, resistencia y fácil manipulación. Si entras en nuestra página web… ¡Allí te lo
explicamos todo!
+INFO AL WEB
m
Elsials deIÓ
r TAC
e
t
a ES e.
Diferents, formats, gruixos i color
TOTS ELS MATERIALS AL WEB:
www.mwmaterialsworld.com
16
in
l
n
ao
S
I
E
V
ER
ar
rotulació
impressió digital i offset
publicitat i màrketing
foto pòster decoratiu
A
C
I
F
E
enquadernacions
À
D
.
R
.
Ó
I
.
G
I
C
E
C
Ó
E
V
I
S
R
C
E
A
A
V
S
C
S
I
É
NiOplastificats
M
N
U
M
O
C impressió vinils
marcs
plànols
gran
format cartelleria
om
32
cio.c
9324 rveiesta
3
3
l
T. 9 ca@se
ercia
fi
cgra sor Com
s
Asse 85 867
2
617
mapes
estampació
realitat augmentada paper amb
en 3d resina càrrega fèrrica
bastidors impressió 3d
impressió suports rígids
vinils antilliscants publicitat dinàmica
instal·LACIÓ I MUNTATGE
17
M
O
PR
A
L
D
Packs de12
A
N
E
D
llibr
CIÓ
es*
15€
Les nostres lletres, la nostra música, les nostres festes populars,
els nostres personatges il•lustres, els nostres símbols. La nostra
història, vaja! Il•lustrada per Pilarín Bayés, la trobaràs ara també
en packs promocionals de 12 llibres a un preu exclusiu de 15
euros el pack. I, com sempre, totes les Petites Històries, en venda
en exclusiva a la planta 1 de Servei Estació de Barcelona. I en vuit
idiomes diferents!
18
Les nostres lletres, la nostra música, les nostres festes populars, els nostres
personatges il•lustres, els nostres símbols. ¡Nuestra historia, en definitiva! Ilustrada por Pilarín Bayés, la encontrarás ahora también en packs promocionales
de 12 libros a un precio exclusivo de 15 euros el pack. Y, como siempre, todas
las Pequeñas Historias, en venta en exclusiva en la planta 1 de Servei Estació
de Barcelona. ¡Y en ocho idiomas diferentes!
*
Fins a exhaurir existències
Hasta final de existencias
CABLE HDMI HIGH
SPEED CON ETHERNET
1,5 M.
12,99€
7,99€
AURICULARES HIFI
18,99€
7,99€
CABLE HDMII2160P HIGH SPEED
CON ETHERNET 1,5 M
AURICULARES FUSION
19
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
S
E
N
I
U
G
O
J ST NADAL
UE
RUIR
AQ
T
S
N
O
C
R
E
P
S
L
A
REG
El Tren dels
números
21,95€
Transport
d´Automòbils
32,95€
Cub Gran
de peces
Planxa Bàsica
25x25 cm
34,95€
11,95€
Els meus Primers
Vehicles
24,95€
Juga amb
Lletres
33,95€
Planxa Bàsica
38x38 cm
13,45€
20
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
Mecano
Boogy Car ( 5 Models)
10 Models
( 5 Models)
25 Models
28,95€
29,95€
40 Models
15 Models
67,95€
32,30€
42,95€
50 Models
83,50€
7 Models
20 Models
Set Super Construccio
22,95€
39,95€
JOGUINES
20,45€
36,95€
Tipper Truck
NADAL
( 3 Models)
( 5 Models)
24,95€
JOGUINES
Side Car
Formula1 Car
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
82€
NADAL
JOGUINES
NADAL
21
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
Lego
Mini Caza
Mini Deportiu
5,95€
5,95€
Super Robot
20,95€
Au
Helicòpter Transport
11,45€
11,45€
Bungalow
24,95€
Rei de la Carretera
Casa a l´Arbre
20,75€
27,95€
Camió i Remolc
Reis de la Carretera
15,95€
20,95€
22
JOGUINES
NADAL
Aventures en Avió
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
50,90€
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
104,95€
114,95€
19,95€
Mini Tot Terreny
9,95€
Moto de
Cros
29,95€
NADAL
11,15€
Màquina
Excavadora
Gran Cotxe Carreres
64,95€
19,95€
Pick/Up
Remolcador
63,55€
42,95€
19,95€
JOGUINES
Mini Camió
Remolcador
Avió a Reacció
Tot Terrrny
de Carreres
JOGUINES
NADAL
Camió de
Assistencia
Mini Camió Remolcador
114,95€
11,15€
JOGUINES
NADAL
NADAL
Bòlid Campió
Camió de Transport
de Troncs
Retrocarregadora
JOGUINES
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
23
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
Space Needle
NADAL
JOGUINES
NADAL
Salomon Gauggenhein
19,95€
JOGUINES
Opera de
Sydney
39,95€
34,95€
Architecture
RC
Nincon Air
Alumi-Mini Sky 180 mm
Avion Planador
Rglider 55 cm
JOGUINES
54,95€
Porta de
Brandenburg
59,95€
NADAL
La Casa Blanca
89,95€
Farnsworth House
24,95€
NADAL
Fallingwater
39,95€
Burj Khalifa
JOGUINES
20€
10€
Nincon Aiir
Alumax 535 mm
Nincon Air
Copter TV News 145 mm
22,50€
35€
Grafite 180g
Ultra ressistent 180 mm
Nincon Air
EVO 190 mm
35€
65€
24
JOGUINES
99,50€
Nincon Air
Guardia Civil 180 mm
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
Mini Helicòpter
Quadrone
Mini Helicòpter
Phoenix 190
JOGUINES
NADAL
Nicon Air
Quadrone
80€
65€
NADAL
60€
Cotxe Ninco Parakrace
Masher Monster
50€
Cotxe Ninco
Parakracer
35€
Cotxe Ninco
Roller
Cotxe Ninco Parakrace
MT18
20€
35€
Cotxe Ninco Parakrace
Meton Monster
50€
Tanc Ninco
Combat Figthers
65€
Moto Supermotard
35 mm
20€
Racer Taxi
Ninco
Solar Car
Ninco
20€
20€
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
25
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
Space Fleet
Solar 7 en 1
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
JOGUINES
Educatiu
Robot Solar
14 en 1
23,45€
NADAL
27,50€
Kit Educatiu c-01146
Solar 6 en 1
29,50€
Aranya Solar
13,45€
Kit Educatiu c-01117
Solar 6 en 1
20,45€
Braç Robot
Controlat per cable
65,50€
Robot Tot Terreny
RC Transformer
50,95€
Kit Infrarrojos
Moon Walker
67,95€
26
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
Cotxe Solar
3 Uni.
17,50€
Kit Educatiu Solar
Escorpio Robot 3 en 1
22,75€
Kit Educatiu Solar
Dy Blue
16,75€
Cotxe 4x4
Funciona amb Aigua i Sal
27,65€
Cotxe Marlyn
Funciona amb Aigua i Sal
20,45€
Kit Educatiu
Hidro Power 10 Experiments
86,95€
Kiy Educativo
Cotxe Hibrid
Dinamo i Solar
37,95€
Kit Educatiu Solar
Amb So i Moviment
Kit Educatiu
Wind Power
22,50€
89,95€
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
27
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
Cub de 500 TIPS
17,25€
Cub de 250 TIPS
8,45€
Cub de 100 TIPS
5,95€
Caixa S
3,75€
Caixa L
Caixa Pirata
13,95€
Caixa XM
15,55€
7,80€
Unit
més de 1000
construccions diferents
39,50€
28
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
Banc de Treball
en maletiíBosch
37,80€
Trepant Bosch
16,20€
Batedora Braun
13,80€
Conjunt d´assecadora
més raspall
17,60€
Planxa Braun
17,60€
Cinturó de Perruqueria
Braun
22,00€
Carro Fregona Vileda
Conjunt Neteja Vileda
21,60€
10,80€
Kit per fer Fofuchas
Varis Models
17,95€
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
JOGUINES
NADAL
29
26,95€
85,45€
Bolso Rígido Porta
Herramientas 16’’
Mochila Porta
Herramientas
Con Ruedas
Fatmax
Clavadora Eléctrica
Stanley Tre650
80,75€
Set 7 Piezas Maleta
Nylon Stanley
31,75€
Herramientas Set
Multiusos 3 Piezas
31,75€
Destornilladores
Fatmax Extreme
Juego 16 Piezas
30
27,95€
EL TEU ARMARI, A LA TEVA MIDA
Planta 0 Reformes Interiors
Armaris de dormitori o de paret fets
a mida, amb tots els acabats que es
requereixin, adaptables a tot tipus
d’espais… Amb diferents colors, qualitats. I amb l’assessorament dels nostres
experts. Reforma la teva casa o el teu
lloc de treball a les Reformes Interiors
de Servei Estació. Demana el teu pressupost segons les teves necessitats i
informa’t també sobre totes les altres
feines i instal•lacions que podem oferirte per millorar els teus espais.
Armarios de dormitorio o empotrados hechos a
medida, con todos los acabados que se requieran,
adaptables a todo tipo de espacios… Con diferentes colores, calidades. Y con el asesoramiento
de nuestros expertos. Reforma tu casa o tu pues-
to de trabajo en las Reformas Interiores de Servei
Estació. Pide tu presupuesto según tus necesidades
e infórmate también sobre todas los otros trabajos
e instalaciones que podemos ofrecerte para mejorar tus espacios.
PRESSUPOST SENSE
COMPROMÍS Tel. 933 932 494
interiors@servei estacio.com
Aquest Nadal
regala SERVEI
Aquest Nadal segur que l´encertes amb la targeta
regal de SERVEI ESTACIÓ. Pots carregar el valor que
desitgis. I no cal que la gastis d´un sol cop!
Demana-la a Informació
Estas Navidades, seguro que aciertas con la tarjeta regalo de
SERVEI ESTACIÓ. Puedes cargar el valor que desees. Y no tienes
que gastarla de golpe!
Pídela en información
31
EN EXC
LUSIVA
SOSTENIBLE
AMB EL MEDI
AMBIENT
A
+ DE 1.000 POSSIBLES
CONSTRUCCIONS
DE
7 A 99
ANYS
686 peces
24
Ponts Grans
150
Briks Grans
60
Briks Petits
32
Ponts Petits
300
Briks Petits
120
Briks Petits
UNIT, UN JOC ÚNIC
Únic. Simple i complexe alhora,
per gaudir creant construccions
fins allà on et permeti la teva
imaginació. N’hi ha més de 1.000
possibles combinacions! UNIT és
un joc elaborat amb un material
tan comú com el cartró, amb sis
simples models de peces (dues
d’elles, amb forma d’arc), pots
fer múltiples connexions i erigir
totes les formes que vulguis. Segueix les senzilles instruccions… i
a construir!
Si desitgeu rebre Info Servei Estació a casa, adreceu un correu
electrònic a la següent adreça: [email protected] / Si usted
desea recibir Info Servei Estació en casa, puede enviarnos un correo
electrónico a: [email protected] / If you want to receive Info
Servei Estació at home, please contact [email protected]
www.serveiestacio.com
Barcelona
Aragó, 270-272 08007
Tel. 933 932 410
Fax. 932 160 048
Girona
Sèquia, 20 17001
Tel. 972 20 40 62
Fax. 972 20 55 22
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona, 29-33 08901
Tel. 93 337 33 04
Fax. 93 261 15 98
Sant Adrià de Besòs
Rafael de Casanova, I 08930
Tel. 93 381 28 91
Fax. 93 381 28 91
Declinem tota responsabilitat que derivi d’ un error de tipografia. Preus vàlids fins a esgotar existéncies o fins al 31-1-2014
SERVEI ESTACIÓ vol col·laborar amb vostè a preservar el medi ambient. Per això, recomanem que dipositi aquest fulletó, un cop utilitzat, en un contenidor de paper per reciclar.

Documentos relacionados