zuIN 6

Transcripción

zuIN 6
ZUIN LAUDIO
ZURE UDALA
BARRUTIK
LAUDIO UDALA
URRIA 2013
T U AY U N TA M I E N T O P O R D E N T R O / L A U D I O / O C T U B R E 2 0 1 3
Jakinduriaren Liburutegia
Biblioteca de la sabiduría
LANA BULTZATZEA
1983KO UHOLDEAK
El empleo local
Inundaciones del 83
BASALARRINA
LAUDIO KIROL TALDEA
XXX / XXX
Residencial El Carmen
ÚLTIMAS
VIVIENDAS
Visite
to
o
l
i
p
o
s
i
p
el
2 dormitorios con garaje y trastero desde 204.000 €
3 dormitorios con garaje y trastero desde 228.000 €
Entrega inmediata
Promueve:
Vende:
c/Zumalakarregi, 54 (Llodio)
946 720 253
AURKIBIDEA / SUMARIO
LAUDIO UDALA
AYUNTAMIENTO
DE LAUDIO
010
(telefono finkotik, baina tarifa finkorik
gabe dei­­tzen dutenen­­tzat / para quienes
llamen de un fijo y no tengan tarifa
plana)
944 034 800
(telefono finkotik eta tarifa finkoaz –
deia doakoa izateko– edo eskukotik dei­­
tzen dutenen­­tzat / para quienes llamen
de un fijo con tarifa plana –así la llamada
será gratuita– o de un móvil)
www.laudiokoudala.net
UDALTZAINGOA
POLICIA MUNICIPAL
Antón Soraluce
944 034 882
GIZARTE ONGIZATE, OSASUN
ETA LANKIDETZA
BIENESTAR SOCIAL,
COOPERACIÓN Y SALUD
Juanan Urkijo
944 034 842
GARAPEN AGENTZIA
AGENCIA DE DESARROLLO
Asun Duñabeitia
94 403 49 84
HIRIGINTZA ETA INGURUMENA
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Jesús Cebolla
944 034 872
OBRA, ZERBITZU ETA
MANTENTZE LANAK
OBRAS, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
Jokin Arruti
944 034 862
EUSKARA
EUSKERA
Felix Muguruza
944 034 892
KULTURA, KIROLAK ETA JAIAK
CULTURA, DEPORTES Y FIESTAS
Xabier Ramirez
944 034 902
HEZKUNTZA, EMAKUMEA
ETA GAZTERIA
EDUCACIÓN,
MUJER Y JUVENTUD
Maria José Ikaran
944 034 852
OGASUNA
HACIENDA
Gerardo Elejalde
944 034 823
IDAZKARITZA
SECRETARÍA
Aran­­tza Lili
944 034 802
ALKATETZA
ALCALDÍA
Aran­tza Larrea
944 034 808
zuIN 2/3
ERREDAKZIOA
REDACCIÓN:
LAUDIO
UDALA
AYUNTAMIENTO
DE LAUDIO
JATORRIZKO DISEINUA
DISEÑO ORIGINAL:
Grafik Sarea Koop. e.
MAKETAZIOA
MAQUETACIÓN:
Cryn Creativos
INPRIMATEGIA
IMPRESIÓN:
Grafilur
PAPERA
PAPEL:
Offset reciclado 120g/m2
(Inapa)
PUBLIZITATEA
PUBLICIDAD:
946 720 857
[email protected]
6 GAI NAGUSIA / TEMA PRINCIPAL
Lana bultzatzea, lehentasun
El empleo local, una prioridad
8 NOLA DABIL / CÓMO FUNCIONA
Jakinduriaren Liburutegia
Biblioteca de la sabiduría
13 ERREPORTAIA / REPORTAJE
Los Arlotes
16 ARGAZKIAK / FOTOS
Uda eta Jaiak iruditan
Verano y fiestas en imágenes
20 ERREPORTAIA / REPORTAJE
1983ko uholdeak:
30 urte oroimenetan blai
Inundaciones del 83:
una riada de recuerdos
26 HISTORIA
Santuak eta Basalarrinako bilerak
Los santos y las reuniones
en Basalarrina
30 KIROLAK / DEPORTES
Laudio Kirol Taldea 2B mailan
El Club Deportivo Laudio,
en segunda B
XXX / XXX
ZURE
PUBLIZITATEA
DEI EGIGUZU
946LLÁ7M2A0NO8S57
D
TU PUBLICIDA
ZUIN
• 8 páginas
• Periodicidad quincenal
• 9000 ejemplares buzoneados
en los hogares de Laudio
y en puntos estratégicos
MUPI
• 8 espacios de alta
visibilidad disponibles en
la zona centro de Laudio
• Periodicidad quincenal
• Iluminación nocturna
ZUIN BEREZIA
• 32 páginas
• Periodicidad bimestral
• 9000 ejemplares buzoneados
en los hogares de Laudio
y en puntos estratégicos
ZURE PUBLIZITATEA LAUDION
XXX / XXX
AURKEZPENA
/ PRESENTACIÓN
zuIN
zuIN
XX/5
4/5
EDITORIALA
Lanaren alde lanean
Trabajando por el empleo
Laudioko langabezia datuak ez dira onak.
Arazo handia dugu esku artean, eta konponbidea bilatzeko garaian, ezinbestekoa da
enplegua sustatzearen alde ari diren eragile
guztiek parte hartzea.
Los datos de desempleo en Laudio hacen
necesario que en la búsqueda de soluciones a
dicho problema participen todos aquellos agentes que contribuyen de una manera u otra a la
generación de empleo.
Helburu horrekin jarri da abian herriko
Enplegu Mahaia, eremu sindikala, sozio-ekonomikoa, instituzionala eta hezkuntzakoa
ordezkatzen dituen organoa. Horiek dira
mahaiaren lau hankak. Proiektu honen helburua da lan merkatuaren egoera aztertzea
eta langabeziaren zenbakiak murrizteko egitasmo adostuak bideratzea.
Con ese objetivo ha visto la luz en nuestro
municipio la Mesa de Empleo local, un órgano
que, teniendo como base la participación de
todos los agentes que forman sus cuatro patas
(el ámbito socio-económico, sindical, institucional y educativo), busca analizar la situación del
mercado laboral de Laudio para, de una manera
concertada, tratar de presentar iniciativas encaminadas a paliar la cifra de desempleo.
Parte hartzeko foroa den heinean, herritar
ororentzat dago zabalik. Izan ere, hausnarketaren, eztabaidaren eta guztion ekarpenen
bidez, posible da akordioak eta konponbideak lortzea.
Hain zuzen ere, hori da abiatu berri den
enplegu mahaiaren filosofia. Horretaz gain,
lana eta promozio ekonomikoa sustatzeko
ahaleginean, ezinbestekoa izango da Garapen Agentzia ere, Laudioko Udalak helburu
horrekin sortu duen tresna.
2013an, Enplegu Mahaia martxan jartzearekin batera, ekintzailetzaren aldeko apustua egin du Garapen Agentziak. Enprende´t
programa sortu da, enpresen dinamizatzaile
izan nahi dutenei baliabideak eskaintzeko.
Eta, dagoeneko, Arza industrialdean kokatuko den Enpresen Haztegiaren proiektua
bideratuta dago.
Guztiak du helburu argi bat: langabeziaren
aurkako borrokan ezin gara lanik egin gabe
egon.
Como foro participativo que es, está abierto
a todo el que quiera participar, y es que sólo
desde la reflexión, el debate y las aportaciones
de todas y todos será posible alcanzar acuerdos
y soluciones. Precisamente, ésta es la filosofía
que la Mesa de Empleo local ha mantenido en
su recién iniciado trabajo.
La Agencia de desarrollo local es la herramienta con la que cuenta el Ayuntamiento de
Laudio para incidir en materia de empleo y
promoción económica. En esta labor, juega un
papel fundamental. Por eso, en este año 2013,
junto a la puesta en marcha de la Mesa de
Empleo, se ha apostado por el emprendimiento
como fórmula de salida al desempleo, se ha
puesto en marcha el programa Emprende’t en
Laudio, se ha dotado de más recursos a la misma, con la figura del dinamizador de empresas,
y ya contamos con un proyecto para instalar en
el edificio de Arza un vivero de empresas.
Todo con un objetivo claro: en la lucha contra
el desempleo, no podemos estar parados.
GAI NAGUSIA / TEMA PRINCIPAL
K
risi ekonomikoa gogotik
ari da astintzen Laudio,
langabezia datuek
erakusten dutenez.
EREek eta enpresen itxierek
ondorio gogorrak utzi dituzte,
eta langabeziaren aurkako
borroka lehentasun bihurtu
da herrian. Lana sustatzeko
politika eraginkor bat garatzeak
instituzio eta eremu horretako
eragile sozio-ekonomikoak
inplikatzea eskatzen du.
Horregatik, herritarrek,
elkarteek eta bestelako
eragileek enplegu mahaia
sortzea adostu zuten 2011ko
abuztuaren 29ko udalbatzan.
Lanaren aldeko herri hitzarmen
honek tresnak, eragile
ekonomikoak eta politikoak
koordinatzea du xede.
ENPLEGU MAHAIA
Esan bezala, lana sustatzeko politika publikoak eragile publikoen
eta pribatuen artean koordinatzeko
tresna gisa sortu zen enplegu mahaia.
Parte hartzea ardatz duen foro bat da.
Bertan, Udalak, sindikatuek, enpresaburuek eta herriko eragile sozial
eta ekonomikoek parte hartzen dute.
Hitzorduetara, udal ordezkariez gain,
beste erakunde hauen ordezkariak ere
agertu dira: Confebask, Arabako Merkatarien Ganbera, sindikatuak, Laudioko Udal Lanbide Heziketa Eskola,
Laudioko Lanbideko bulegoko zuzendaria, ASASAM eta APILL. Hurrengo
bilerari Arabako Diputazioko ordezkaria ere gehituko zaio.
Enplegu Mahaia abian jartzeko helburuz, bi bilera egin dira orain artean:
2012ko urriaren 29an eta 2013ko
ekainaren 27an. Aurreneko asanbladan, beharrezkotzat jo zuten Laudioko
erradiografia sozio-ekonomikoa egitea. Ildo beretik, ekintzailetzaren formula sustatzeko erabakia hartu zen
langabeziari aurre egiteko. 2025eko
Laudio irudikatzeko oinarri estrategikoen baitan aztertu zuten alor hori,
eta ekainaren 27ko bileran ondorioak
azaldu. Azken bilera horretan, beste
herri batzuetan izandako esperientzia
positiboak ere izan zituzten hizpide;
hezkuntza jardunaldiak eta enpresen
LANA BULTZATZEA,
LEHENTASUN
EL EMPLEO LOCAL,
UNA PRIORIDAD
beharretara egokitutako ikastaroak,
adibidez. Bestalde, herriko industrietan kontratuen %60 enplegu mahaiko
kideen artean banatzeko ideia proposatu nahi dute. Horregatik, udazkenean egingo den bileran herriko
enpresaburuek ere parte hartzea nahi
dute, eta gonbita ere egin diete haien
ikuspuntua azal dezaten.
EKINTZAILEEI BABESA
Laudioko Garapen Agentziak enpresaburu izan nahi dutenak laguntzearen aldeko apustua egin du. Erabaki
hori 2012ko urriaren 29ko bileran
egindako hausnarketaren ondorio da.
Finean, norberak lana sortzeko laguntza zerbitzua da. Orain arte Aiarako
enpresaburuen klubak egiten zuen lan
hori, Amurrioko Udalaren laguntzaz.
Alabaina, Aiarako enplegu plana dela
medio, 85.000 eurotako diru laguntzarekin, “Emprende`t en Laudio”
programa abiatu dute Laudion. Eta
Garapen Agentziako giza baliabideak
areagotu egin dituzte. Izan ere, enpresak eta ekintzaileak dinamizatzeko ardura ere hartuko du hemendik aurrera
Garapen Agentziak.
Oraintsu, enpresen haztegia sortze-
ko egitasmoa aurkeztu dute. Horren
bidez, ekintzaileei espazio edo gune
bat eskainiko diete haien proiektua
gauzatzeko.
LAN BALDINTZA DUINAK
EGOERA OKERRENEAN
DAUDENENTZAT
Langabeziak bereziki gazteei,
emakumeei eta 45 urtetik gorakoei
eragiten die Laudion. Gizatalde horietan dago langabe gehien. Horregatik,
2012 eta 2013an aurrekontuen zati
bat lan merkatutik kanpo geratzen
direnentzat gorde da. 2013ko lehen
hiruhilekoan irabazi asmorik gabeko
elkartearekin hitzarmena sinatu da.
Eta, sei hilabetetan zehar, Sartu Araba
programaren bidez, formazioa jaso
dute 4 herritarrek eta lana egiteko
aukera ere izan dute. Zehazki, Basurbil programaren barnean, herriko
basoak zaintzen eta txukuntzen aritu
dira lanean. Parte hartzeko baldintzak
Laudion bizitzea eta luzaroan lanik
gabe egotea izan dira. Lanpostua nori
eman erabakitzeko orduan, berriz,
emakumeen eta gizonezkoen arteko
berdintasun irizpideak bermatu dira,
eta ordain ekonomikoa ere jaso dute
lan egiteagatik.
zuIN 6/7
L
a crisis económica está
golpeando con dureza a
nuestro municipio y ello
tiene su reflejo negativo en
la cifra de desempleo que sufre
Laudio. Los EREs y cierres de
empresas hacen que la lucha
contra el desempleo deba ser
una prioridad. El desarrollo
de una política efectiva en
materia de fomento del empleo
requiere de la concertación
de las políticas desarrolladas
desde las instituciones
con los diferentes agentes
socioeconómicos involucrados
en el ámbito del empleo.
Con estas finalidades básicas de
participación y concertación social de
la ciudadanía y de sus asociaciones
y otras organizaciones nace la Mesa
de Empleo Local de Laudio como
desarrollo del acuerdo plenario del
29 de agosto de 2011 por el que se
acordó la puesta en marcha de la Mesa
de Empleo Local que canalizara la
consecución de un “Pacto Local por el
Empleo”, donde confluyan y se coordinen instrumentos y agentes políticos
y económicos del municipio, en aras a
conseguir el fomento del empleo local.
La Mesa de Empleo Local
Así, la Mesa de Empleo Local se
constituye como la herramienta que
permite coordinar a los distintos agentes públicos y privados, a la hora de
implementar las políticas públicas de
fomento del empleo. Un foro de participación, colaboración y seguimiento
en el que toman parte el ayuntamiento, los sindicatos, el empresariado,
y en general todos aquellos agentes
sociales y económicos que trabajen
de forma efectiva en el ámbito del
empleo de nuestro municipio. Han
acudido a la cita además de los grupos
con representación municipal, una
representante de CONFEBASK, un representante de la Cámara de Comercio
de Araba, representantes sindicales,
la escuela municipal de formación
profesional, el director de la oficina de
Lanbide en Laudio, una representante
de ASASAM y un representante de
APILL. A la próxima reunión se incorporará la Diputación Foral de Araba.
Desde su constitución se ha reunido
en dos ocasiones: El 29 de octubre de
2012 en su formato de asamblea de
empleo donde se planteó la necesidad
de una radiografía de la situación
socioeconómica y laboral de Laudio,
así como la apuesta por el emprendimiento como fórmula para salir del
desempleo. Como consecuencia de la
elaboración de las bases estratégicas
del Laudio de 2025, éste fue uno de
los aspectos que se ha analizado y del
que se dio cuenta en la reunión de la
Mesa de Empleo del 27 de junio de
2013. En esta última cita se abordaron
otras cuestiones o ideas a desarrollar
y con resultados positivos en otros
municipios donde se han llevado a
cabo, como pudieran ser las jornadas
educativas o cursillos adaptados a las
necesidades de las empresas o industrias tractoras del municipio “con el
compromiso de que luego contraten,
al menos, al 60% de los participantes”.
Es por ello que para la próxima reunión de otoño se va a invitar a varias
empresas tractoras del municipio para
que aporten su visión.
Apoyo a emprendedores
La Agencia de Desarrollo Local,
como consecuencia de la reflexión
de la asamblea de empleo del 29 de
octubre de 2012, ha apostado durante este último año por el apoyo
al emprendedor local, como mejor
forma de incentivar el autoempleo y
contribuir de esa manera a la reducción del desempleo. Lo había venido
haciendo a través del Club de Nuevas
Empresas de Aiara, en colaboración
con el ayuntamiento de Amurrio, pero
ha sido en 2013 como consecuencia
de los recursos provenientes del Plan
Comarcal de Empleo en su parte
especifica para Laudio (85.000 €) lo
que ha permitido la puesta en marcha
del programa Emprende’t en Laudio,
así como ampliar los recursos de la
Agencia de Desarrollo Local con la
figura del Dinamizador de Empresas
y Emprendedores. El recientemente
presentado proyecto de semillero de
empresas que permitirá contar con un
espacio para los proyectos de emprendimiento que surjan en nuestro municipio completa el impulso que se viene
dando desde la Agencia de Desarrollo
Local a este ámbito.
Empleo en condiciones dignas
para los más desfavorecidos
La situación de desempleo afecta de
manera especial a jóvenes, mujeres y
mayores de 45 años. Estos sectores de
nuestra población integran el mayor
número de paradas y parados de larga
duración. Por eso, tanto en los presupuestos de 2012 como en los de 2013
se han recogido partidas presupuestarias para el desarrollo de medidas
de empleo que incidan en aquellos a
los que la situación de crisis estaba
dejando fuera del mercado laboral.
En el primer trimestre de 2013 se ha
firmado un convenio con la entidad
sin ánimo de lucro y de inserción social Sartu Araba para el desarrollo de
un programa de empleo y formación
que ha permitido que inicialmente
6 vecinas y vecinos de Laudio hayan
podido acceder durante un periodo
de 6 meses a un trabajo remunerado
en tareas de mantenimiento forestal
en los montes de Laudio, dentro del
programa BASURBIL. Las premisas en torno al que ha funcionado el
programa se han basado en que los
participantes tenían que ser residentes
en Laudio, en situación de desempleo
prolongado, respetando el criterio de
igualdad entre hombres y mujeres y
con las mismas condiciones de retribución económica que las establecidas
por el convenio del sector.
NOLA DABIL / CÓMO FUNCIONA
JAKINDURIAREN
LIBURUTEGIA
L
audioko Liburutegia
Lamuza kaleko 19.
zenbakian dago.
Duela 32 urte hasi
zuen ibilbidea, Euskadiko
Irakurketa Publikoaren
Sarearen barnean.
Astegunetan goizez eta
arratsaldez irekitzen
dute. Goizez, 09:00etatik
14:00etara. Eta, arratsaldez,
16:00etatik 21:00etara.
Asteburuetan, berriz,
larunbatetan bakarrik
zabaltzen dute, 09:00etatik
14:00etara.
Eskaintzen dituen zerbitzuen artean,
informazio eta erreferentzia bibliografikoak nabarmentzen dira. Hala
nola, liburuak irakurri eta kontsultak
egiteko aukera, dokumentuak eramateko eskaintza, aldizkariak, DVDak…
Ekitaldi kulturalak ere egiten dira. Ho-
rien artean daude Bularretik mintzora
programa edo bisita gidatuak. Gainera,
Internet erabiltzeko beharrezko baliabideak ere jarri dituzte.
Bazkide egiteko aukera ere badago.
Horretarako, helduek nortasun agiria
edo pasaportea aurkeztu behar dute.
Umeek, berriz, nagusiekin bete behar
dute bazkidetza fitxa. Bata zein bestea
doako zerbitzua da.
21.550 liburu
Gaur egun, udal Liburutegian 21.550
liburu daude. Horietatik 6.000 euskaraz idatzita daude. Formatuari
dagokionez, 20.000 ale liburuak dira.
Gainerakoak, ikus-entzunezkoak.
Nagusiei zuzendutako liburu kopurua
16.000koa da. Haurrentzat, berriz,
5.500 liburu jotzen dira egokitzat. Horietatik, 5800 euskaraz daude, 15.500
gaztelaniaz eta gainerakoak beste hizkuntza batzuetan (ingelesa, frantsesa,
arabiera…).
2010. urtetik gaur arte, nabarmen handitu da euskarazko liburuen
kopurua. 2009an, liburu guztien %10
soilik zegoen euskaraz. 2010ean, %17,
2011an %21 eta 2012an %43. Azaldu
dutenez, 2013ko erronka argitalpenen
%45 euskaraz izatea da. Era horretan,
liburu bildumetan euskarak duen tokia
handitu egin nahi da, batez ere haur
literaturan.
3.400 bazkide
Laudioko Liburutegiak 3.400 bazkide
ditu. 2.120 adinez nagusiak dira, eta
1.280 haurrak. 2012. urtean, 1.575
herritarren artean 1.200 mailegu egin
zituzten, aurreko urtean baino 500
gehiago. Formatua aztertuta, %87 liburuak izan direla azpimarratu beharko
litzateke. Ikusi edo entzuteko dokumentuak %13 izan dira.
Erabiltzaileen hizkuntza aukeraketari so, euskarazko liburuen eskaera igo
egin dela diote arduradunek. Zehazki,
2.575 liburu erabili dira, 2011n baino
1.239 gehiago. Hortaz, euskarazko
liburu mailegatuak %25 dira jada. Igoeraren arrazoia Bularretik mintzora programa dela uste dute kudeatzaileek.
‘Bularretik mintzora’
Bularretik mintzora kanpaina 2011n
abiatu zuen Udalak. Eusko Jaurlaritzako Euskara Sailaren diru laguntza
jasotzen du, eta oso baliagarria da
euskarazko
mailegatuak: %25
21.550 liburu daude
3.400 bazkide
6.000 euskaraz
zuIN 8/9
heziguneak liburutegiekin harremanetan jartzeko.
Era horretan, ikasleen heziketa hobetzeko elkarlana sortu eta harremanak sustatzea lortu nahi da; orain arte,
izan ere, lotura hori ekitaldi kulturaletan oinarritzen zen.
Euskara ardatz harturik, beraz, esan
liteke guraso eta haurrei zuzendutako kanpaina sistematizatua dela, 0-6
urte bitarteko umeen irakurzaletasuna
sustatzea helburu duena, liburutegiko
hezitzaileen laguntzarekin.
1.280 haur.
Bazkideen
% 38
haurrak
dira.
Eremu bakoitzeko eragileek beren
helburu eta zereginak dituzte. Euskara Sailak diruz laguntzen du kanpaina,
proiektua zabaltzearen arduraduna
baita. Liburutegiaren ekarpena, hortaz,
motxiletan eramateko liburuak prestatzea izan da. Bestalde, gune berezi
bat jarriko dute haurren bibliografia,
kartelak, gomendioak eta bestelako
informazioa eskura egoteko.
• Motxila ibiltariak
• Maleten mailegua
• Irakasle eta gurasoentzat formazio
saioak
• Irakurketa kluba
Ekintza horiekin jarraitzeko asmoa
agertu dute, orain arte arrakasta izan
baitute liburutegiko erabiltzaileen artean.
ALTZARIEN BERRIKUNTZA
Azken hilabeteetan egin diren aldaketen artean, haurrentzako gunearen egokitzapena dago. Zehazki,
liburuzainaren atzealdean mahaia eta
altzariak jarri dituzte. Eremua 0 eta
6 urte bitartekoek erabiltzeko izango
da. Gutxi gorabehera, inbertsioa 2.000
eurokoa izan da: Udalak 9 aulki, hiru
karro gurpildun, koltxoiak eta sofa bat
erosi ditu. Horrela, haurrek neurriko
altzariekin irakurtzeko aukera izango
dute, bai sofan eserita eta bai koltxonetan etzanda.
Programa honek hiru helburu ditu,
eta horietako bakoitza gauzatzeko
behar adina baliabide material:
• Etxean: guraso edo hezitzaileek
jarraitzeko aholku sorta, bibliografia gomendagarria, nola irakurri
azaltzen duten ikastaroen berri… Eta
liburuak mailegatuta eramateko maleta bete liburu.
• Eskolan: bibliografia gomendagarria,
aholku sorta eta egunerokoan haur
literatura sistematizatzeko ikastaroa.
• Liburutegian: formazio saioak, bibliografia gomendagarria eta etxera
zein eskolara eramateko liburu
maletak.
2013ko ekintzak
Ikastaroez gain, irakurleen kluba
ere abiatuko dute. Zehaztu dutenez,
proiektuaren azterketa egiteko datuak
pilatuko dituzte.
Umeak liburutegira hurbil daitezen,
heziguneekin duten lotura sendotuko
da. Hala, ikasleek hastean behin maileguan utzitako libururen bat eramango dute. Hurrengo egunean, haurrak
liburua eskolara eramango du, aste
bateko epean irakurri eta konta dezaten. Datuak bildu ahala baloratuko
dute kanpainaren bilakaera.
‘LAUDIO BARRENDIK’
Laudio Barrendik programaren bidez, Liburutegian Laudiori
buruz dauden dokumentuak digitalizatuko dituzte. Helburua
Laudioren ondare bibliografikoa ezagutaraztea da, materiala
eskura jartzea. Horretarako, Liburukliken (Euskal liburutegi
digitala) jarduna baliatuko dute.
Informazioa biltzeko, Laudioko Udaleko artxiboa eta
Euskara eta Kultura sailak lanean dabiltza. Baita San Roke
kofradia, Laudio BHI institutua eta Guardian enpresa ere.
Alabaina, proiektuak aurrera egin ahala norbanako, enpresa
eta instituzio gehiagoren laguntza jasotzea espero dute.
HELBURUAK
Laudioren inguruko informazio zerbitzua hobetzeko
asmoz, hauek dira bilketari eta banaketari jarri dizkioten
helburuak:
Ikastegia irailean jarri dute martxan. Ordutik, mahaietan elektrizitatea
erabiltzeko baliabideak eskaintzen
dituzte. Era horretan, ordenagailu eramangarriak eta telefono mugikorrak
kargatzeko aukera izango dute ikastera joaten direnen, eta Interneterako
konexioa ere bai. Sarerako konexioa
kable bidezkoa izango da. Ikastokian
42 pertsonarentzako lekua dago, eta
bakoitzak hiru entxufe izango ditu
eskura. Interneteko zerbitzua jartzeaz
gain, aulki berriak erosi dituzte, zarata
gutxiago egiten dutenak.
• Herri ondarearen irisgarritasuna, erabilgarritasuna eta
hedapena hobetzea: digitalizatuko diren argitalpen asko
bakarrak dira. Batzuk, jarduerarik ez duten enpresenak.
Beste batzuk, 1983ko uholdeetan kalteak jasandako instituzioenak. Laudiori buruzko informazioak ez du Liburutegian gune berezirik. Horregatik, digitalizatzearekin batera
Laudio Barrendik programarako sarbidea egokituko dute.
• Dokumentuen kontserbazioa hobetzea: liburu asko egoera txarrean daude. Digitalizazioari esker, argitalpenak
garraiatzeak sortzen dituen kalteak saihestuko dira, eta
kontserbazioa hobetu.
• Liburutegiaren irudia hobetzea: liburutegiko ondarea aspalditik desfasatua dagoelako kritika entzun da, Interneteko konexiorik ez dagoela edo altzariak zaharrak direla.
Pixkanaka, gabezia horiei buelta emango zaio; Liburuklik
eta Europeana programen bidez, besteak beste.
• Produkzio digitalaren sorkuntza erraztea: digitalizazioarekin, dokumentua osatzeko aukera egongo da.
ERREPORTAIA / REPORTAJE
BIBLIOTECA
DE LA SABIDURÍA
L
a Biblioteca de
Llodio/Laudio en
su actual ubicación
(c/ Lamuza 19)
inició su andadura hace
32 años. Pertenece a la
Red de Lectura Pública de
Euskadi. El horario de la
Biblioteca es de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 21:00. Los
fines de semana, abre solo
los sábados, desde las
09:00 hasta las 14:00.
Los servicios que presta son información y referencia bibliográfica,
consulta y lectura en sala, préstamo
de libros, revistas y DVDs… También
organizan actividades culturales como
la denominada Bularretik Mintzora
o visitas guiadas. Entre los servicios
hay que destacar el acceso a Internet.
Para hacerse socio de la Biblioteca
de Llodio, los adultos deben presentar el DNI, la tarjeta de identificación
de extranjero o pasaporte. En el caso
de los niños y niñas, tienen que acudir acompañados de un adulto para
rellenar la inscripción. Se trata de un
servicio gratuito.
ron únicamente el 10%. En 2010 el
porcentaje aumentó hasta el 17%, en
2011 se llegó al 21% y en 2012 hasta
el 42%. A lo largo de 2013 se espera
que alcance el 45%. De esta manera,
aumenta la presencia de la lengua
vasca en el total de la colección y se
da respuesta a la demanda cada vez
mayor de lectores que solicitan obras
en euskera. Esta demanda se aprecia
sobre todo entre el público infantil.
3.400 socios
La Biblioteca de Llodio tiene casi
3400 socios, siendo 2.120 adultos y
1.280 niñas y niños. Durante el año
2012, 1.575 usuarios han disfrutado
de 1.200 préstamos, casi 500 más
que el año anterior. Por soportes, la
mayoría de los préstamos, el 87%,
han sido libros, y el 13% restante documentos sonoros y audiovisuales.
En lo referente al idioma de las
obras escogidas, lo que llama la
atención es el aumento del préstamo de libros en euskera. Se han
prestado 2.575 (1.230 más que en
2011), lo que constituye el 25% del
total de los documentos prestados.
Este aumento se debe al programa
Bularretik mintzora.
‘Bularretik mintzora’
Esta campaña se inició en 2011.
Está financiada por el Departamento
de Euskera y subvencionada por el
Gobierno Vasco. Según han explicado, consideran muy importante
la relación entre las instituciones
educativas y la Biblioteca municipal.
De esta manera, se busca establecer una relación de colaboración y
cooperación para que el alumnado
de Llodio pueda completar su educación de la mejor manera posible,
of reciéndoles nuevas vías a la hora
de fomentar esa relación que hasta
ahora consistía en que la Biblioteca
organizaba actividades culturales y
las alumnas y alumnos de los colegios asistían.
Con el euskera como eje vertebrador, a modo de resumen, se
puede decir que se trata de una
campaña sistematizada destinada
a madres, padres y formadores de
los más pequeños, cuyo principal
objetivo es fomentar los hábitos de
lectura entre las niñas y niños de 0
a 6 años con sus madres, padres y
formadores, en colaboración con la
Biblioteca.
Esta campaña tiene tres sedes, y
21.550 ejemplares
Actualmente, el fondo de la Biblioteca lo constituyen unos 21.550
ejemplares, de los cuales 6.000 son
en euskera. De estos fondos, 20.000
son libros y el resto DVDs. Para el
público adulto están destinados unos
16.000 y para los niños y niñas unos
5.500. De ellos, cerca de 5.800 son
en euskera, 15.500 en castellano y
el resto es otros idiomas como el
inglés, francés, árabe…
Desde 2010 hasta ahora, la incorporación a los fondos de obras
en euskera ha ido en aumento. En
2009, del total de las obras adquiridas, las obras en euskera representa-
Nueva zona infantil para niños y niñas hasta 6 años
zuIN 10/11
se han diseñado opciones de formación y material clasificado para
cada una de ellas:
• En casa: con las madres, padres y cuidadores de los niños y
niñas: una lista de recomendaciones, una bibliografía adecuada, cursos en la Biblioteca sobre cómo leer, enseñar y contar y
maletas llenas de libros para llevarse en préstamo.
• En la escuela: bibliografía adecuada, una lista de recomendaciones, cursos sobre cómo sistematizar la literatura infantil en el
currículum diario.
• En la Biblioteca: sesiones de formación, bibliografía adecuada,
maletas de libros que pueden llevarse en préstamo tanto a casa
como a la escuela.
Cada grupo de agentes implicados tiene sus objetivos y tareas
que llevar a cabo. El Departamento de Euskera financia la campaña, y hasta ahora ha sido el responsable de difundir el proyecto.
La Biblioteca se ha ocupado de preparar los libros que las niñas
y los niños van a llevar en las mochilas lectoras. Se preparará un
rincón especial donde estará al alcance de todos la bibliografía sobre niñas y niños pequeños, carteles, folletos de recomendaciones
y diversa información.
Además de los cursos que se imparten en la Biblioteca, se realizarán también las sesiones de club de lectura y se recabarán los
datos para poder hacer una observación sistematizada del proyecto.
Para que las niñas y los niños se acerquen a la Biblioteca, se
creará un lazo entre la Biblioteca y las escuelas, a través de las
“mochilas escolares”. Una vez a la semana, una niña o un niño de
cada clase puede llevarse en préstamo un libro de la Biblioteca en
una pequeña mochila. Al día siguiente, la niña o el niño lleva el libro dentro de la mochila a la escuela. Ese libro permanecerá en la
escuela una semana para observarlo, leerlo y contarlo. Se realizará
una evaluación permanente al proyecto. Según apuntan, tratarán
de recabar y reflejar tanto datos cuantitativos como cualitativos
para observar cómo transcurre la campaña.
Actividades para el 2013
• Motxila ibiltariak
• Préstamo de maletas
• Formación (profesorado, padres y madres)
• Club de lectura
• Estas actividades están teniendo una amplia aceptación entre
los usuarios de la Biblioteca.
RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO
Entre los cambios que se han realizado en los últimos meses, está la adecuación de una zona infantil. Concretamente se
ha colocado detrás de la mesa del bibliotecario una mesa y su
correspondiente mobiliario. La zona se ha creado para las niñas
y niños que no superen la f ranja de 6 años de edad. La inversión
a rondado los 2.000 euros, y el Ayuntamiento ha comprado 9 sillas, 3 carros con ruedas, colchonetas y un sofá. De éste modo, se
pretende que los más jóvenes tengan un mobiliario a su medida
para disfrutar de la lectura, bien sentados en el sofá o tumbados
encima de las colchonetas.
Por otro lado, la zona de estudios está en marcha desde septiembre. A partir de ahora, las mesas constan de tomas de electricidad para poder estudiar con ordenadores portátiles, cargar los
móviles o acceder a Internet. La conexión se realizará por cable, y
cada estudiante tendrá opción de utilizar tres enchufes. El aforo
de la zona de estudio será de 42 personas. A parte de la mejora
de la electricidad, los estudiantes notarán una confortable diferencia, ya que se han comprado sillas más cómodas y que no hacen
tanto ruido.
‘LAUDIO
BARRENDIK’
La Biblioteca se embarca en un proyecto de digitalización de la colección local
llamado Laudio Barrendik. Se trata de dar
a conocer el patrimonio bibliográfico de
Llodio y, a través de él, difundir y poner a
disposición de todo el mundo esa información mediante Liburuklik (Biblioteca Digital
Vasca).
Para lograr recopilar la mayor información posible, se cuenta inicialmente con la
ayuda del propio Ayuntamiento (Departamento de Cultura, Euskera, Archivo). Así
como la asociación Cof radía del Señor Sant
Roque, el Instituto de Llodio y la empresa
Guardian. Sin embargo, conforme vaya
avanzando el proyecto y se vaya difundiendo, se espera lograr la colaboración de más
instituciones, empresas y personas.
OBJETIVOS
Con el fin de lograr una mejora de los
servicios de información y difusión de documentos de contenido local, los objetivos
de Laudio Barrendik son:
• Lograr un mejor acceso, uso y difusión
del fondo local: varias de las publicaciones que se van a digitalizar tienen la peculiaridad de ser únicas, debido a que bien
provienen de empresas que ya han cesado
su actividad, o de instituciones cuyos
archivos se destruyeron en las inundaciones de 1983. La información bibliográfica
de Llodio no posee físicamente un espacio diferenciado dentro de la Biblioteca.
Cuando esté digitalizada la colección local
se va a poder acceder a la misma de manera unitaria, al estar englobada dentro
de Laudio Barrendik.
• Mejorar la conservación del fondo de
documentos: varios libros están bastante
deteriorados y la consulta de los mismos
empeora su estado. Gracias a la digitalización, se va a evitar el aumento del deterioro por su traslado, uso y consulta, y se va
a mejorar su conservación.
• Mejorar de la imagen de la Biblioteca:
desde hace unos años, la Biblioteca recibe
críticas por la obsolescencia del fondo,
la falta de conexión a Internet y la antigüedad de su mobiliario. Poco a poco se
van a ir abordando estas deficiencias, y
la inclusión de contenidos de Llodio en
Liburuklik y Europeana sería un impulso
para cambiar esa imagen de Biblioteca
anclada en el pasado.
• Facilitar la creación de nuevos contenidos
en entornos de producción digitales: con
la digitalización, se logrará dar acceso a
información que en origen se encontraba
disgregada, y podría ser utilizada para
crear o unificar esa historia.
XXX / XXX
ERREPORTAIA / REPORTAJE
zuIN 12/13
LOS ARLOTES,
Laudioko bizitzaren isla
L
os Arlotes” taldeak
50 urte beteko ditu
aurten. Aitortu behar
da, dena den, “Los
Arlotes”-en lehen taldea
1951an sortu zela. Lehen
talde hau 1961ean atera
zen azken aldiz herriko
jaietan. Honen ondoren
desagertu zen eta 1962an
ez ziren atera. Gerora,
1963an oraingo taldea
eratu zen eta ordurik hona
etengabe aritu dira.
Santi Ibarluzea taldekidearen hitzetan, mende erdia baino gehiago
daramate Laudion Arloteek: «1963.
urtea baino lehenago sortu zen.
1966an banantze bat suertatu zen
eta ‘Los Arlotes’ utzi zutenek, 1906an
sortu zen eta gerora desagerturik zegoen ‘Rakatapla’ taldea berrosatzeari
ekin zioten».
Sortze garaiaz honela darrai: «Izan
ere, garai hartan gauza guztiak egiteko
eskatu behar zen baimena». Horregatik, orduko alkate zen Jose Maria
Urkijori eskaera bat helarazi behar
izan zioten abesteari berriz ekiteko.
«Onartu egin zuen»
Honen kariaz, elkartearen historia bilduko duen liburua prestatzen
dabiltza. Era berean, kantutegi eguneratu bat argitaratzeko asmoa ere
badute.
Mauro Gutiérrez, Migel Anjel González, Santi Ibarluzea, Juan
Antonio Gaya eta Sabino Aramendi
arloteetako batzuk baino ez dira.
Guztira, 44 lagunek osatzen dute
taldea. «Ofizialak horiek gara, baina
badira beste 15 edo 20 lagun elkarte-
kideak ez direnak. Gu bezain arloteak
dira, baina ez dira txokoaren parte»,
azaldu du Migel Anjel González
lehendakariak.
Partaideen artean emakumeak eta
gizonak daude. Ibarluzearen esanetan, baina, emakumezkoak ez dira
kantuan animatzen: «Guk etortzeko
esaten diegu, baina ez dute nahi». Antzina ez zegoen aukera hori: «Elkartera zetozenean, ezin zuten lanik egin.
Ez zitzaien harrikoa egiten ere uzten,
gonbidatu gisa soilik etorri zitezkeen».
Gaur egun, ordea, denetarik egiten
dute. Elkarren artean inoiz ez omen
dute arazorik izan. Mauro Gutiérrezek, esaterako, 50 urteko ibilbidetik
zerbait nabarmentzekotan giro ona
aipatzen du.
Jende gehienak festarekin lotzen
ditu. Ez da kasualitatea: «Deitzen gaituzten toki guztietara joaten gara. San
Blasetan, Agate Deunaren bezperan,
Santa Luzian, San Roke jaietan… Beti
jaietan kantatzen dugu». Alabaina,
beste agertoki batzuk ere badituzte.
Horien artean daude hainbat ezkontza, JEZ enpresa, Ugao, Okondo eta
beste zenbait herri... Edo Araba Euskaraz eta antzeko ekimenak. Azken
horretan, kontzertua eskaintzeaz
gain, Elkarrek Donostian dituen
estudioetan Araban Bagare kantaren bertsioa grabatu zuten Laudio
Ikastolarentzat.
Asteartero entseguak egiteko geratzen dira. «Txokoan ordu eta erdiz
elkartzen gara. Abuztuan, Gabonetan
eta aste santuan ez», adierazi du
Santi Ibarluzeak.
Taldearen izenak ez du sekreturik.
Mauro Gutiérrezek pentsatzen du
norbaiti ‘arlote piura’ zeramala esan
ziotelako jarri izango zutela izena.
Lelotzat , Ruperto Urkijoren letra
bat dute: «Diotena diotela, hementxe
gaude».
Ruperto Urkijo, erreferente
Abesten dituzten kanta gehienak Ruperto Urkijorenak dira. Dena
dela, oraintsu, antzinako bilbainadak lantzeari ekin diote. Hala ere,
Ibarluzearen ustez, Urkijo bezalakorik ez dago: «Inguruko leku eta
pertsonaiei buruzko gauzak kon-
ERREPORTAIA / REPORTAJE
tatzen dituelako gustatzen zaigu».
Mauro Gutiérrezek, berriz, herriko
bizitza poeten gisa idatzi zuelako
atsegin du.
Horren adibide da kartzelan
bukatzeko arriskuaz mintzo den
abestia. «Duela urte asko, Arloteak
idi eta karroza batekin jaitsi ziren Bilbora: Orduko alkateak Bilbora deitu
zuen Arloteak ikusiz gero txakurtegian sartzeko eskatuz». Abestiak
gertaera hori kontatzen du.
Juan Antonio Gayaren esanetan, bologintzaz ere ardurdatu dira
Arloteak: «Kantatzeaz gain Aiarako
Kuadrilako kirol autoktonoena den
Aiarako boloa elikatu dugu, 1980an
Ruperto Urkijo bolo kluba sortu zen
arte». Horregatik, arloteen kantutegian maiz azaltzen dira boloaren
inguruko aipamenak, Goazen Gardeara abestian kasu.
Ospakizun urtea
50. urtemuga ospatzeko ekitaldi
sorta martxoaren 27an hasi zuten,
Ruperto Urkijo jaio zen egunean.
Lamuza plazan kokatuta dagoen
estatuaren aurrean kantatu eta
lore batzuk jarri zizkioten.
Ekainean, Etxebarriko txakolindegia ezagutzera joan ziren. Izan
ere, sortzaileak kanta bat sortu
zuen toki haren omenez. Ondoren,
Areatzan izan ziren, han dagoen
plaka bisitatzeko. «Letra okerra
zuen abesti bat zuzendu genuen. ‘En
el monte Gorbea’ jarria zuten, baina
‘Luciano y Clara’ izena darama kanta
orijinalak!». Omenaldia bainutegian
bukatu zuten, termetan gozatzera
joateko ohitura baitzuen Ruperto
Urkijok. «Gorbeiako gurutzea zapaltzea baino ez zitzaigun falta izan!»,
diote umoretsu.
Diotenez, denbora honetan guztian adina da Arloteengan aldatu
den gauza bakarra. Aurrera begira,
jai guztietan presente egotea eta
Rupertoren pasarteak kantatzen
jarraitzea espero dute. Horregatik,
herritarrei eskaera bat egin diete:
«Ez dugu oparirik nahi, baina Ruperto
Urkijoren letraren bat etxean dutenek
fotokopia bat ateratzen uztea gustatuko litzaiguke, gure helburu bakarra
Ruperto Urkijoren obrak ezagutaraztea delako».
LOS ARLOTES,
reflejo de la vida
de Laudio
E
l grupo “Los
Arlotes” cumple
este año su 50
aniversario. Se
debe tener en cuenta, sin
embargo, que el grupo
original se creó en 1951.
Este primer grupo salió
por última vez en las
fiestas de 1961 luego
desapareció y no salió en
1962. Posteriormente,
en 1963 se reorganizó el
grupo actual que no ha
cesado en su actividad
hasta la actualidad.
En palabras de Santi Ibarluzea,
miembro de “Los Arlotes”, llevan
en Llodio más de medio siglo: «Se
creó antes de 1963. En 1966 hubo una
escisión, y aquellos que dejaron “Los
Arlotes” refundaron el grupo “Rakatapla” que aunque creado en 1906,
en aquellos momentos estaba desaparecido».
Sobre esta época sigue así: «En
aquellos tiempos había que pedir
permiso para todo. Se le hicieron
peticiones al señor alcalde, José María
Urquijo, para poder salir Los Arlotes
de nuevo. Lo autorizó».
Con este motivo están preparando
un libro que recopilará la historia de
la asociación. También publicarán
un cancionero actualizado.
Mauro Gutiérrez, Miguel Ángel
González, Santi Ibarluzea, Juan
Antonio Gaya y Sabino Aramendi
son cinco de los 44 arlotes que
forman el grupo. «Naturalmente,
zuIN 14/15
oficiales somos 44, pero hay otras 15 o
20 personas que son igual de arlotes
que nosotros pero no pertenecen a la
sociedad», apunta Miguel Ángel
González, el presidente.
Entre los participantes hay mujeres y hombres. Al principio no podían acudir las mujeres. «Si venían a
la sociedad, no podían venir a trabajar
ni fregar, solo de invitadas. Ahora ya
hacen de todo. Nunca ha habido aquí
ningún problema con las mujeres»,
añade Mauro Gutiérrez, y destaca el
buen ambiente que ha reinado a lo
largo de toda la historia y también
hoy en día.
Mucha gente los relaciona con la
fiesta. No es casualidad: «A donde
nos llaman, ahí vamos. San Blas,
Santa Águeda, Santa Lucía, San
Roque… Siempre cantamos en fiestas».
Pero también han actuado en bodas,
empresas como JEZ o pueblos como
Ugao-Miraballes u Okondo. O, en
el Araba Euskaraz… Con motivo del
último certamen de dicha fiesta,
además de ofrecer un concierto,
grabaron en los estudios de Elkar de
Donostia una versión de la canción
Araban Bagare para la ikastola de
Laudio.
Todos los martes quedan para ensayar. «Nos juntamos en la sociedad
hora y media para cantar. Excepto en
agosto, navidades y Semana Santa.
A las mujeres les decimos siempre
que vengan, pero no quieren», señala
Santi Ibarluzea.
como ‘Vamos a Gardea’.
El nombre del grupo no guarda
ningún secreto. «Seguro que dirían…
‘¡que pintas de arlotes tienes!’. Y de
ahí», ha explicado Gutiérrez. Tienen
como himno una letra de Ruperto
Urquijo: «Que digan lo que digan ya
estamos aquí».
Año de celebración
Ruperto Urquijo, referente
La mayoría de las canciones que
cantan son de Ruperto Urquijo,
aunque hace poco han empezado
a preparar algunas bilbainadas de
antaño. «Nos gusta Urquijo, porque
relata zonas, personajes… de Laudio», afirma Ibarluzea. Para Mauro
Gutiérrez, Urquijo cuenta la vida
de Llodio cantando; «escribía como
poeta».
Ejemplo de ello es la letra que dice
‘En Bilbao a la perrera no nos han
de meter’. «Hace muchos años, el
alcalde llamó a Bilbao para decirles
que metieran a la perrera a los Arlotes
que bajaban de Llodio en la carroza
de bueyes», cuenta Santi Ibarluzea.
Además de cantar, Los Arlotes
también se han preocupado de
mantener «el deporte autóctono por
excelencia de la cuadrilla de Ayala, el
bolo-ayales hasta el año 1980 que se
crea el club Bolatoki Ruperto Urquijo», explica Juan Antonio Gaya. Por
eso, también está presente en el
repertorio de Los Arlotes canciones
que hacen alusión al juego de bolos,
Empezaron a celebrar el 50
aniversario el 27 de marzo, día en
el que nació Ruperto Urquijo: «Le
cantamos unas canciones y le pusimos
unas flores en la estatua de Lamuza».
En junio hicieron una excursión
para conocer el txakolí de Etxebarri,
ya que Ruperto Urquijo le dedicó
a la zona una canción. También
visitaron Areatza, lugar donde le
pusieron una placa al poeta laudioarra. «Corregimos la placa que tenía
el título de la canción mal puesta: el
original es ‘Luciano y Clara’ y tenían
escrito ‘En el monte Gorbea’. Luego
nos fuimos al balneario donde él iba a
tomar las aguas termales. Para finalizar el día, fuimos a comer al barrio
Iturriotz de Dima. ¡Solo nos faltó subir
a la cruz de Gorbeia!».
En todo este tiempo solo ha
cambiado la edad de Los Arlotes.
De cara al futuro, esperan seguir estando presentes en todas las fiestas
y relatando lo que Ruperto escribía.
Por eso, han hecho un llamamiento
a la ciudadanía para recopilar todas
las letras posibles del artista laudioarra: «No queremos que nos regalen
nada, pero nos gustaría que nos las
dejasen para sacar fotocopias, porque
la única finalidad que tenemos los
Arlotes es que la gente conozca la obra
de Ruperto».
Argazkia: www.aiaraldea.com
UDA IRUDITAN / VERANO EN IMÁGENES
Argazkiak: www.aiaraldea.com
Uda hemengo familietan igarotzen duten haur sahararrei ongi
etorria egiteko EAEn antolatutako “Oporrak bakean” jaia.
Fiesta realizada a nivel de la CAV para dar la bienvenida a los y
niñas saharauis que pasan el verano entre diferentes familias.
Argazkia: www.aiaraldea.com
Laudio Kirol Taldea 2B mailara igo zela
eta, herriko plazan harrera egin zitzaien.
Recibimiento del Club Deportivo
Laudio tras la victoria que supuso
el ascenso a la categoría 2B.
Argazkia: www.aiaraldea.com
Aretako jaiak.
Fiestas de Areta.
Ugarteko jaiak.
Fiestas de Ugarte
Euskal Herriko Joaldunen Eguna,
Tuntturo zanpantzar taldeak antolatua
Fiesta de los zanpantzarres de todo
Euskal Herria organizado por el
grupo laudioarra Tuntturro.
Argazkia: www.aiaraldea.com
zuIN 16/17
Argazkia: www.aiaraldea.com
ESAITen mendi martxa Laudiotik igaro zen unea
El momento que pasó por Laudio la marcha de montaña
organizada por ESAIT a favor de la selección vasca.
Argazkia: www.aiaraldea.com
Udalak antolatutako mural
tailerrean herriko hamaika horma
margotu dituzte gazteek.
Dentro del taller de muralismo
la juventud ha pintado varias
paredes del municipio.
Pirritx, Porrotx eta Marimototsek plazan eskainitako emanaldia.
Espectáculo realizado por Pirritx, Porrotx y Marimotots en la plaza.
Argazkiak: www.aiaraldea.com
Argazkia: www.aiaraldea.com
Latiorroko jaiak.
Fiestas de Latiorro.
Laudio eta Bilbo lotu zituen,
lehenbizikoz, I. Burdin Hesia lasterketak.
La carrera denominada Cinturon
del Hierro unió por primera
vez Laudio y Bilbo.
JAIAK IRUDITAN / LAS FIESTAS EN IMÁGENES
Argazkia: www.aiaraldea.com
Pregoiaren ekitaldia abuztuaren 14an.
Acto del pregón el 14 de agosto.
Argazkiak: www.aiaraldea.com
Txupinazo egunean plaza jendez lepo bete zen.
La plaza se lleno el día del chupinazo.
Argazkia: www.aiaraldea.com
Txosna Batzordeak estilo askotako
kontzertu ugari antolatu ditu.
La comisión de txosnas ha of recido
muchos conciertos de varios estilos.
Pirulo Txouren kontzertua.
Concierto de Pirulo Txou.
Jaietako kuadrillen kalejira.
Kalejira de las cuadrillas.
Argazkia: www.aiaraldea.com
zuIN 18/19
Argazkia: www.aiaraldea.com
Berakatz Eguneko sokadantza.
Sokadantza del día de ajos.
Argazkia: www.aiaraldea.com
Baserritar Eguneko azoka.
Feria del día del baserritarra.
Argazkia: www.aiaraldea.com
Kuadrillen arteko bazkaria.
Comida popular de las cuadrillas.
Kofradiaren bazkaria.
Comida de la Cofradía.
Rakataplak antolatutako 36.
Tortilla eta Untxi Txapelketa.
El XXXVI concurso gastronómico
de tortilla y conejo organizado
por Rakatapla.
XXX / XXX
ERREPORTAIA
/ REPORTAJE
1983ko
uholdeak:
30 urte
oroimenetan
blai
Inundaciones
del 83:
una riada
de recuerdos
1
983ko abuztuaren
26a Laudio goitik
behera aldatu
zuen eguna da.
Odoloste egunaren
bezpera zen, ostirala.
Herria jaietan zegoen.
Arratsaldeko 16:00ak ziren
euria gogor eta gogoz
botatzen hasi zuenean.
Ordutik aurrerakoa aski
ezaguna da: uholdeek
herria suntsitu zuten. Eta
jendeak, auzolanean eraiki.
Tanta hotza
Nola Laudion hala eskualdean,
kalte ugari eragin zituen “tanta
hotza” izenarekin ezagunagoa den
fenomenoak. Bereziki, Euskal Herriko ipar isurialdea harrapatu zuten
uholdeek, eta 500 eta 600 litro inguru bota zituen metro koadroko.
Egun horretan uholdeak izan zirela, gauza jakina da hori, baina askok
eta askok ez dakite bat ez, bi uholde
gertatu zirela. Lehena 16:00etan
hasi zen, Nerbioiko ibaiadarrek gainezka egin zutenean. Aldaikoerreka
eta Larrazabal errekek ur gehiegi
zeramatenez, Zumalakarregi etorbidea urez bete zen. Hain zuzen ere,
bi erreka horiek izan ziren uholdeen
iturburuak, ez Nerbioi ibaia.
Euriteen ondorioz, ordea, Nerbioi
ibaiak ere gainezko egin zuen, eta
urak bete-betean iritsi ziren herriraino. Argindarra eta telefonoa
eten egin ziren. Datuek esaten dute
21:30ean Nerbioi ibaiaren ur maila
bere ibilgua baino lau metro gorago
zegoela.
Goizaldeko ordu bietan atertu zuen. Hainbat pertsonak kalera
ateratzea erabaki zuten. Horietako batzuek haien denda edo lonjak
ikustera. Ordu bat ere ez zen igaro
izango, eta berriz hasi zuen euria goian-behean. Orduan jazo zen
zuIN 20/21
bigarren uholdea; arrisku eta kalte
gehien eragin zituena: 6 hildako.
Urak maila gorena 07:00etan hartu zuen: ohi baino 5,5 metro gorago
iritsia zen, hain zuzen ere. Ordutik
aurrera beheraka joan zen.
Sei hildako
Batez ere, herriko zubiak eta erdigunea hondatu zituen uholdeak.
Baita sei lagun lurperatu ere. Araceli
Pozo laudioarra eta lau guardia zibil:
Miguel Salgado, Luis Postigo, Pedro
Narbona eta Alejo Garcia. Seigarren hildakoa Juan Jose Castillo izan
zen, egoera ikusita autoa Malkuartun utzi eta Landaluzerantz oinez
etxeratzea erabaki zuen herritarra.
Haren gorpua La Peñan (Basauri)
azaldu zen, desagertu eta hamazazpi egunera.
Auzolana
Hurrengo egunetan elkartasuna eta auzolana izan ziren herrian
nagusi. Gutxi gorabehera, 2.000
boluntario aritu ziren hango eta hemengo txokoak garbitzen.
Eliza bilakatu zen janarien eta
edarien biltoki. Udaletxean, berriz,
egunero egiten ziren koordinazio bilerak, hurrengo orduetako zereginak
adosteko. Gasteiztik, Nafarroatik
eta Espainiatik ere etorri zen jendea
laguntzera. Tartean, animaliak lurperatzeko are kamioiak.
Odoloste eguna bertan behera
geratu zen. Gardeako baserri batean
afaltzeko prestatzen ari ziren odoloste sortak ibaiak eraman zituen.
Hala, usaina jasanezina zela-eta, bi
orduz behin garbiketa txandak egin
behar izan zituzten hainbat lagunek. Batzoki, Azul eta La Estacion
tabernek ere sekulako kalteak jasan
zituzten. Baita industrialdeak, zubiek eta herriko dendek ere. Esaten
dutenez, kalteak ia 20.000 milioi
pezetara heldu ziren.
Uholdeak igaro eta gero hasi ziren
Laudio konpontzeko lanak. Ibaiertza atontzen urte mordoa eman
zuten. Festek inoiz utzi duten ajerik
luzeena.
ERREPORTAIA / REPORTAJE
Las inundaciones
derribaron el municipio, las ciudadanas
y ciudadanos lo reconstruyeron.
E
l 26 de agosto
del 1983 cambió
de arriba abajo
Laudio. Era viernes,
víspera del Día de las
Morcillas. El pueblo
estaba sumergido en las
fiestas patronales. Eran las
16:00 cuando comenzó
a llover sin parar. Lo que
sucedió a partir de ahí
es bastante conocido: las
inundaciones derribaron
el municipio. Y las
ciudadanas y ciudadanos
lo reconstruyeron.
La gota fría
El fenómeno meteorológico que
hundió Laudio es conocido como la
gota fría. Las precipitaciones afectaron especialmente a la zona norte
del País Vasco. En Laudio, se calcula
que cayeron entre 500 y 600 litros
de agua por metro cuadrado.
Lo que no es conocido, es que
ese día se sucedieron dos inundaciones. La primera comenzó a las
16:00 horas, cuando los riachuelos
que desembocan en el río Nervión
se desbordaron. Concretamente,
fueron los ríos Aldaikoerreka y Larrazabal los que arrasaron la avenida
Zumalakarregi, y no el río Nervión.
Debido a las fuertes lluvias, el
río se salió de su cauce e invadió el
pueblo. Los y las laudioarras se quedaron sin luz y teléfono. Y es que se
calcula que a las 21:30 de la noche el
nivel del agua estaba cuatro metros
más alto de lo habitual.
Escampó a las dos de la madrugada. Mucha gente decidió salir a
la calle para observar la situación.
Algunos para conocer el estado de
sus tiendas y lonjas. No obstante, la
paz meteorológica apenas duró una
hora, puesto que comenzó de nuevo
a llover. Fue esta segunda tromba
de agua la que causó más daño; un
total de seis muertos.
Según señalan los expertos, el
zuIN 22/23
agua alcanzó un nivel máximo de
5,5 metros. Ocurrió a las siete de la
mañana del día siguiente, el 27 de
agosto del 1983. A partir de ahí, el
nivel del agua fue descendiendo.
Seis muertos
Las inundaciones hicieron desaparecer los puentes y el centro de
Laudio. También la vida de seis
personas. Araceli Poza y cuatro
guardias civiles: Miguel Salgado,
Luis Postigo, Pedro Narbona y Alejo
García. La sexta persona que murió
fue Juan José Castillo, un vecino
del barrio de Landaluze que decidió
abandonar el coche en Malkuartu
ante aquella situación. Castillo optó
por bajar a pie a su casa, pero se lo
llevó el río. Su cuerpo apareció en el
barrio La Peña de Basauri diecisiete
días después.
Trabajo comunitario
Durante los días siguientes mucha
gente salió a la calle para of recer
ayuda y reconstruir el pueblo.
La solidaridad y la entrega de las
personas fueron inmensas. Así lo
demuestra la cif ra de voluntarios
que participaron en la limpieza y
reconstrucción de la zona: 2.000
personas.
La iglesia se convirtió en refugió y
almacén de alimentos y bebidas. En
el ayuntamiento, se centralizaron las
reuniones para coordinar y organizar el trabajo comunitario. Llegaron
a Laudio numerosas personas de
Vitoria, Navarra y otros lugares del
estado español para ayudar en los
rescates y tareas de limpieza.
Ante ésta situación, se suspendieron los últimos días de las fiestas
de San Roque. En total, se calcula
que los daños de las inundaciones
alcanzaron los 20.000 millones de
pesetas. Los bares Batzoki, Azul y La
Estación quedaron destruidos. Pero
los mayores daños se registraron en
los puentes, en las fábricas y en las
tiendas del pueblo.
Después de que la lluvia amainase, comenzaron los trabajos de reparación. A partir de ahí, se iniciaron
las obras para acondicionar el río.
Es por eso que, sin lugar a duda,
las inundaciones del 1983 fueron
la resaca más dura y larga que han
dejado las fiestas de Laudio.
ERREPORTAIA / REPORTAJE
Uholdeek herria suntsitu zuten,
jendeak auzolanean eraiki.
LIPMESA (QUINTON HAZELL ESPAÑA,
S.A. DIV. LIPMESA) ENTREPRESAREN
LANGILERIAREN EGOERA KONTUTAN
HARTUZ, LAUDIO UDALAREN ADIERAZPEN
INSTITUZIONALA. ONARTUTA, 2013KO
ABUZTUAREN 26KO OSOKO BILKURAN,
TALDE POLITIKO GUZTIEK HORREN ALDEKO
BOTOA EMANDA: BILDU, EAJ, PSE-EE, PP
ETA OMNIA.
LIPMESA (QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A.
DIV. LIPMESA) entrepresaren langileriaren
eskaera dela eta, Udalbatza honek zera
adierazi eta ebatzi du:
LIPMESA (QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A.
DIV. LIPMESA) entrepresaren langileriari
elkartasun osorik eta ahaidetasun sendoena.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LLODIO ANTE LA SITUACIÓN
DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
LIPMESA (QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A. DIV.
LIPMESA). APROBADA EN EL PLENO CELEBRADO
EL 26 DE AGOSTO DE 2013, CON EL VOTO
FAVORABLE DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS,
BILDU, EAJ/PNV, PSE-EE, PP Y OMNIA.
Ante la solicitud de los trabajadores de la
empresa LIPMESA (QUINTON HAZELL ESPAÑA,
S.A. DIV. LIPMESA) este Ayuntamiento-Pleno
acuerda y declara:
Su más firme apoyo y completa solidaridad
con los trabajadores de la empresa LIPMESA
(QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A. DIV. LIPMESA).
LIPMESA (QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A.
DIV. LIPMESA) entrepresaren ekintza Laudio
Udal mugartean jarraitzea aho batezko
ebazpen sendoa.
Acuerdo firme y unánime manifestando el interés
municipal en que la actividad laboral y económica
de la empresa LIPMESA (QUINTON HAZELL
ESPAÑA, S.A. DIV. LIPMESA) continúe dentro del
término municipal de Llodio.
Ahalik eta hedapen zabalena lortzeko,
honako Adierazpen Instituzional hau Arabako
Foru Aldundira, Eusko Jaurlaritzara eta
LIPMESA (QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A.
DIV. LIPMESA) entrepresaren Komite eta
Zuzendaritzari helaraztea.
A efectos de su máxima difusión, la presente
Declaración Institucional será notificada a la
Diputación Foral de Alava, Gobierno Vasco,
así como al Comité de Empresa y Dirección de
LIPMESA (QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A. DIV.
LIPMESA).
Laudion, 2013ko abuztuaren 20a
En Laudio/Llodio, a 20 de agosto de 2013
HISTORIARI SO
Santuak eta
Basalarrinako bilerak
Los santos y las reuniones
en Basalarrina
Juan Carlos Navarro Ullés
Gure arbasoengan kristautasunak jaiotzetik izan duen eragina sekulakoa izan da.
Bereziki, Erdi Aroan.
San Migelen arkangelua (irailak 29) eta San Martin (azaroak
11) bezalako erlijio ikurrak herriko
zenbait lekutan egiten ziren ekitaldi politikoen parte ziren. Besteak
beste, hauteskundeetako ordezkariak aukeratzeko prozesuetan,
karguak hartzeko zin-egiteetan eta
ediktuen argitalpenetan.
Juan G. Atienzak idazten zuenaren arabera, San Migel gizakien bide zuzena zein zen esaten
zuen epailetzat hartzen zuten. Eta
ongiaren eta gaizkiaren garaipenak proportzionalak izateko esku
hartzen zuen. Bestetik, San Martinekiko zaletasuna Galiziatik iritsi
zen, Santiago, San Jorge edo San
Migel santuena baino lehenago.
San Martin soldadu izatetik fraide
izatera igarotako hungariarra zen.
397 urtean hil zen, Tourseko (Frantzia) gotzaina zela.
Bi santu horiek, Migel eta Martin, oso maiz aipatzen dira Arabako
Ermandadearen bizitza politikoare-
kin zerikusia duten dokumentuetan;
herrien bilgunea izan zen erakunde
hori, eta 1417an eman zituen aurreneko pausoak, Juan II.a erregearen agintaldian, eta zabalduz joan
zen urteekin, “herri, lur eta eskualde horietan delitu larri ugari” egin
zirelako, eta elkar hartzen zuten,
armarrian ageri den idazkiak dioen
bezala, “Gaizkileen aurrean justizia
handitzeko”. Laudioko harana 1491n
sartu zen ermandadean, errege katolikoen jarrera gogorragatik.
zuIN 26/27
Ez dago santu horiek eta ekitaldi publikoak lotzen dituen
harreman zuzenik; egun horiek data seinalatua zutenez egutegia, egun horietarako deitzen zituzten, eta, hala, erlijioaren
garrantzia errazago gogoratzen zen.
Herri gehiena nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi zen.
Urtean zehar oso okupatuta zeuden; “igandeetan eta gordetzeko festetan” hartzen zuten atseden apurren bat, eta, hein
batean, egun horiexek izaten zituzten ekitaldi erlijiosoetarako eta deialdi publikoetarako ere.
Asko dira era horretako bilerak. 1502an, Isabel I.a Gaztelako erregina katolikoak Araba eta ermandadeetan, Laudion
barne, alarde bat egiteko agindu zuen aldizkari militarrean
“Datorren Sant Migel egunerako”.
1576ko San Migel egunean kargu publikoak hautatzeko egin ziren bozketetan, Juan Sobrino de la Plaza aukeratu
zuten alkate eta Lauidioko Haraneko epaile. Era berean, Prokuradore Nagusia eta Santa Katalina egunean (azaroak 25)
Arabako Batzar Nagusietan Laudioko ordezkaria nor izango
zen erabaki zuten. Horretarako, ordea, San Martin egunerako akreditazioak aurkeztea ezinbestekoa zen izendapena ez
baliogabetzeko.
Hala dio Laudioko Haraneko alkate eta ordezkarien izendapena jasotzen duen liburuak. “En el campo y Junta de Baçalarrin, lugar acostumbrado para hacer las Elesçiones de oficios
Públicos y tratar las demás cosas convenientes al servicio
de Dios nuestro señor y bien y utilidad del dicho Valle, día de
Señor San Miguel de septiembre que se contaron a veinte y nueve días del mes de septiembre de mil y seiscientos
y quince anos, estando juntos y congregados la Justicia y
regimiento del dicho Valle y escuderos hijosdalgo del según
tenían de costumbre para efecto de elegir y nombrar alcaldes y regidores y otros oficios públicos que ay en el dicho
Valle...»
Ia 400 urteetan, 1615etik 1874 urtera, ospatu ziren horrela hauteskundeak. Elizako kanpaiak jo eta “mendizaleak”
bidaltzen zituzten –udaltzain gisakoak izaten ziren, eta herria osatzen zuten lau auzoetako bakoitzak, Goienuri, Larra,
Larrazabal eta Olarte, bereak izaten zituen izendatuta- han
eta hemen barreiatuta zeuden auzokideei abisu ematera.
Non zegoen
Batzalarrina?
Felix Mugurutza Montalbán
Hori da laudioarrok geure historiari begira izan dugun hutsune handienetakoa:
gure batzarrak egiteko toki historikoa non
zen ez dakigu. Hainbat balizko leku iradoki
izan da, zorionez, gaur egun badakigu non
zen: Batzalarrina mahaia eliza ondoko iturritxoa dagoen tokian zegoen. Beti bezala,
dokumentazio historikoari esker jakin izan
dugu.
Estanislao Urquijo Landaluce (18161889) aiarar ahaltsua izan zen gure herriko lehenengo markesa. Eta 1876. urtean
Laudiora etorri zen unetik, herriaren itxura
erabat aldatu zen bere karguz eta aginduz
egindako obrekin. Horien artean, ur edangarria herriaren erdigunera ekartzearena,
zegoena oso kutsatuta zegoelako. Horretarako Iñarrondo errekatik ura hartu zuen
eta, zeramikazko hodi batzuen bitartez,
eliza ondoko iturri berrira ekarri zuen. Hor
iturria egin zuen, animalientzako aska errege-bidearen ondoan (egun liburu-denda
bat dagoen tokian) eta, ibaiaz bestaldean,
gutako askok ezagutu dugun jantziak ikuzteko toki bat, tren geltokiaren aurrean.
Plazatxoko iturria oraingoaren tokian
zegoen baina beranduago itxuraz aldatu
zuen: jatorrizkoa barruan dago, geroko harri landuekin “forratuta” dago, aingeru irudi
batzuekin apainduta eta....
Herritar gehienak harrizko mahai baten inguruan batzen
ziren, Basalarrinako zelaian. Bertan, bozketa bidez kargu
bakoitzerako aurkeztutako ordezkariak hautatzen zituzten.
Alde batetik, Oñaztarren bandokoak eta bestetik Ganboarrenak. Alegia, Anuntzibaitarrak eta Ugartetarrak, harana gobernatzen zuten bi familia handienetako kideak. Erabakitzen
ziren postuak honako hauek ziren: alkata, epaile arrunta, bi
erregidore, prokuradore nagusia, ermandadeko alkatea eta bi
lagun leialak.
Eta iturri hori egiteko proiektuan honako ohar argigarri hau azaltzen da: “en la
plazuela de la Iglesia, en el sitio que ocupa
la mesa de elecciones forales” (1854). Zer
esanik ez, “forales” hitzak lehentsuago desagertuta zeuden ‘foru zaharren araberakoa’, ‘hauteskunde tradizionalak’ esanahia
du. Lekuz aldatuko zen seguru asko, (oraindik aipatzen delako 1874. urtean) erabat
galdu zen arte, funtziorik ez zuelako.
Bando bakoitzaren buruak haren hautagaitza aurkezten
zuen. Izena paper batean idatzi eta zilarrezko txintxarri batean sartzen zen. Ondoren, kobrez eginiko pitxer batean sartzen zuten, haur batek bi boletako bat aukeratu eta eskribau
batek publiko egiten zuen. Dokumentuetan jasotzen denez,
hurrengo igandeko meza nagusian izaten zen zin-egitea.
Amaitzeko, gogora dezagun eliza zaharra
iturri horren aurrean zegoela. Alde zaharrena, egungo errepidearen aldera dagoena
da. Egun ikusten duguna (Herriko Plazaren
aldera dagoena, kanpandorrea eta abar),
XVIII. mendearen erdialdean eraiki zen.
HISTORIARI SO
¿Dónde estaba
la mesa de
Batzalarrina?
Felix Mugurutza Montalbán
Esa es la cuestión que más ha oscurecido la historiografía de nuestro pueblo, ya que se perdió por completo la referencia de la ubicación del lugar de reuniones del pueblo.
Se ha especulado con diversas ubicaciones pero, a día de
hoy, ya lo sabemos con certeza: la mesa juntera de Batzalarrina estaba en el lugar que hoy ocupa la fuente frente al
pórtico de la iglesia. Duda resuelta, una vez más, gracias a
la documentación histórica.
El ayalés Estanislao Urquijo Landaluce (1816-1889) fue
el primero de los marqueses de Urquijo. Cuando arribó
a Llodio en 1876 acometió infinidad de obras que cambiaron la fisonomía del pueblo. Entre todas ellas, la de
canalizar agua potable desde el arroyo de Iñarrondo hasta
la fuente de la plaza de la iglesia. El sobrante iba a parar
a un abrevadero en pleno camino real (en donde hoy se
ubica una librería) y luego a un lavadero al otro lado del
río, en frente de la estación y que muchos hemos conocido.
La fuente de la plazoleta no es la que vemos hoy porque
su núcleo original está forrado con posteriores piedras de
sillería y los angelotes, etc., encargo también hecho por el
marqués.
Y en el proyecto para hacer aquella primera fuente y
hablando de su ubicación exacta, se cita “en la plazuela
de la Iglesia, en el sitio que ocupa la mesa de elecciones
forales” (1854). Por supuesto, ese “forales” habla de las
elecciones antes de la entonces reciente abolición de los
fueros, es decir, de los sistemas basados en la tradición.
Luego probablemente aquella mesa cambiaría de ubicación (vemos que aún se cita aún en 1874 de más arriba)
hasta que se perdió definitivamente al quedar desligada de
su función.
Recordemos, para finalizar, que aquella mesa se encontraba justo en frente de la antigua iglesia (la parte más
antigua es la que da hacia la calle Nerbioi. Los añadidos
hacia la Herriko plaza, la torre etc. se construyeron no
hace tanto: a mediados del XVIII.
L
a tenaz influencia del
cristianismo, desde
su nacimiento y
especialmente en la Edad
Media, intervino, sin ninguna
duda, en la vida cotidiana
de nuestros antepasados.
Juan Carlos Navarro Ullés
Símbolos religiosos como el del Arcángel San
Miguel (29 de septiembre) o San Martín (11 de
noviembre), fueron mediadores en muchos de los
actos políticos que se celebraban en los lugares
más variopintos de los pueblos, formando parte,
entre otros, en los procesos electorales de sus dirigentes, en el juramento de cargos o en la publicación de edictos.
Escribía Juan G. Atienza que San Miguel «fue
considerado como un juez que decidía el camino recto de los humanos, y que intervenía para
proporcionar el triunfo de los que se tenían por
buenos f rente al mal» Por su parte, la devoción a
San Martín, –húngaro de procedencia que pasó
de soldado a monje y murió en el año 397 siendo
obispo de Tours, en Francia–, se introdujo en la
península Ibérica por Galicia, antes incluso que la
de Santiago, San Jorge o San Miguel.
A estos dos santos, Miguel y Martín, se cita
profusamente en la documentación relacionada
con la vida política de la Hermandad de Álava,
una agrupación de pueblos que dio sus primeros
pasos en 1417, bajo el reinado de Juan II, y fue
remodelándose a través de los años porque «en
esas dichas villas e sus tierras e en las Comarcas
de ellas se habían cometido e perpetrado muchos
e enormes e grabes delitos», y se unían, como
dice la leyenda de su escudo de armas, «en aumento de la justicia contra malhechores». El Valle
de Llodio entró a formar parte de esta hermandad
en 1491, por una controvertida disposición de los
Reyes Católicos.
No hay una relación directa entre los santos
citados y los actos públicos que se celebraban en
sus conmemoraciones, solamente se convocaban
para esas fechas por el hecho de que la festividad
se situaba en un punto clave del calendario, y la
importancia religiosa podía ser recordada con
facilidad.
Aquel pueblo, labrador y ganadero en su mayoría, durante todo el año estaba muy ocupado;
apenas descansaba los “domingos y fiestas de
guardar” que, en parte, destinaba a los actos puramente religiosos y convocatorias públicas.
zuIN 28/29
Son múltiples los ejemplos de
estas reuniones: En el año 1502, la
reina Isabel I de Castilla, “la Católica”, ordenaba que la provincia
de Álava y sus hermandades, la de
Llodio incluida, «hiziesen su alarde
–revista militar– para el día de Sant
Miguel primero que biene»
En las votaciones de cargos públicos del día de San Miguel de 1576,
Juan Sobrino de la Plaza fue elegido
Alcalde y Juez Ordinario del Valle de
Llodio, y en ellas también se designó el Síndico Procurador General,
concejal que representaba al pueblo
en las Juntas Generales de Álava a
celebrar poco después, en la festividad de Santa Catalina (25 de noviembre), y que debía presentar sus
credenciales con antelación, el día de
San Martín, como los demás procuradores de la Provincia porque en
caso contrario serían sancionados.
Así se recoge en uno de los libros
de “Elesçiones de Alcaldes y Rexidores deste Valle de Llodio”: «En
el campo y Junta de Baçalarrin,
lugar acostumbrado para hacer las
Elesçiones de oficios Públicos y
tratar las demás cosas convenientes
al servicio de Dios nuestro señor y
bien y utilidad del dicho Valle, día
de Señor San Miguel de septiembre
que se contaron a veinte y nueve
días del mes de septiembre de mil
y seiscientos y quince anos, estando
juntos y congregados la Justicia y
regimiento del dicho Valle y escuderos hijosdalgo del según tenían
de costumbre para efecto de elegir y
nombrar alcaldes y regidores y otros
oficios públicos que ay en el dicho
Valle...»
Se convocaron aquellas elecciones,
las de 1615 al igual que las de años
anteriores y posteriores durante
casi 400 años hasta 1874, tocando
las campanas de la iglesia y enviando a “montaneros” –algo así como
alguaciles nombrados para cada
uno de los cuatro barrios en que se
dividía el pueblo, los de Goienuri,
Larra, Larrazabal y Olarte–, a dar el
aviso verbal a los vecinos que vivían
desperdigados.
La mayor parte del pueblo se
reunía junto a una «mesa de piedra,
bajo del árbol de la campa llamada
de Basalarrin» (1764), y se decidía,
por sorteo, entre los dos candidatos
presentados para cada cargo, uno
por el bando “oñacino” y otro por
el “gamboíno”, que en Llodio era
lo mismo que decir “Anuncibai” o
“Ugarte”, las dos principales familias que dominaban el Valle. Los
puestos eran los de un Alcalde y
Juez Ordinario, dos regidores, un
Procurador General, un Alcalde de
Hermandad, y dos fieles.
El cabecilla de estos bandos proponía su candidato, el nombre escrito
en papel se metía en un “cascabel”
de plata que se depositaba en un
jarro de cobre, un muchacho sacaba
una de las dos bolas, y el escribano
hacía público el nombre del elegido.
El domingo inmediato siguiente,
durante la misa mayor, «a Cruz
parada y al tiempo de la procesión»
que se realizaba alrededor de la
iglesia de San Pedro de Lamuza,
ante la puerta principal y al lado del
cementerio, juraban «en forma de
que harían bien y fielmente goardando a dicho Valle sus libertades
y exenciones y privilegios y goardar a dicha república, acudiendo a
todo lo necesario, [...] y que harían
con rectitud sus oficios como eran
obligados. Y a las fuerças del dicho
juramento prometieron de lo dicho
ansi cumplir y hacer»
ROPA & COMPLEMENTOS DE PRIMERAS MARCAS · LEHEN MARKETAKO JANTZIAK & OSAGARRIAK
P R Ó X I M A A P E RT U R A E N O C T U B R E
Zumalakarregi, 56 · 01400 Laudio-Llodio · facebook.com/Vendettaoutlet · tel. 94 602 22 67
XXX / XXX/ DEPORTES
KIROLAK
Laudio
Kirol
Taldea
2B
mailan
El Club
Deportivo
Laudio,
en segunda
división B
zuIN 30/31
L
audio Kirol Taldea zentzu
guztietan igo da mailaz.
2B mailan jokatzeko
igoera fasea irabazi
ondoren, garaipenekin abiatu
dute aurtengo liga. 2012/2013
denboraldiko liga irabazi
ondoren, ekainaren 28an jokatu
zuten 2B mailara igotzeko
fasea. Mila pertsona inguru
bildu ziren Ellakuriko zelaian
partida ikusteko. Zaleak alde
zituela, 1-0 garaitu zuen Mar
Menor taldea, eta, ondorioz,
2B mailan lehiatzeko txartela
eskuratu.
Errege kopan, fin
Udan denboraldi-aurrea prestatzen ibili ostean, sasoiko iritsi dira
zuri-gorriak ligara. Izan ere, Errege
kopan Real Union taldea egokitu
zitzaien. Irailaren 4an jokatu zuten,
eta 3-1 irabazi zieten irundarrei.
Bigarren kanporaketan Ecija taldearen kontra jokatu behar izan zuten.
Partida irailaren 11 n jokatu zen,
laudioarrek 0 eta 2 garaitu zuten
eta, ondorioz, hurrengo txandara
pasatuko dira.
Aurtengo taldea honako jokalari hauek osatzen dute: Jose Carlos
Gonzálezek, Sergio Herrerak, Gorka
Martinezek, Mikel Juarisitk, Gaizka
Bergarak, Oier Larrainzarrek, Andoni
Lomberak, Ander Larruzeak, Ander
Artabek, Ander del Alamok, Joseba Agirrek, Mikel de Gregoriok, Alex
Casadok, Gorka Erañak, Joseba del
Olmok, Jarein Domingezek, German
Beltranek, Raul Salcedok, Kepa del
Olmok, Ander Lambarrik, Gorka Luarizek eta Mikel Muniozgurenek.
E
l Club Deportivo Laudio
ha subido de categoría
en todos los sentidos.
Después de ganar el
playoff de ascenso a la división
2B, han comenzado la liga con
varias victorias. La temporada
pasada, fueron primeros
en la liga regular, y jugaron
28 de junio en Ellakuri el
partido definitivo que les dió la
oportunidad de ascender a la
segunda división. En el campo
de fútbol del Laudio y en la
plaza se reunieron alrededor
de 1.000 personas para dar
ánimos a los futbolistas. El
partido contra Mar Menor
finalizo con el 1-0 a favor de
los laudioarras. Por lo tanto, el
club logró subir de categoría
en la temporada 2013/2014.
Buen inicio en la Copa del Rey
Tras el verano y la pretemporada,
los rojiblancos han llegado en buena
forma al inicio de la temporada. El 4
de septiembre debutaron contra el
Real Unión en el primer partido de
la Copa del Rey, superando al contrario por 3-1. El segundo contrincante fue el equipo de Écija. El partido se jugó el 11 de septiembre, y los
laudioarras vencieron 0 a 2, por lo
que pasan a la siguiente ronda.
La plantilla de este año está formado por Joseé Carlos González,
Sergio Herrera, Gorka Martínez,
Mikel Juarisiti, Gaizka Bergara, Oier
Larrainzar, Andoni Lombera, Ander
Larruzea, Ander Artabe, Ander del
Alamo, Joseba Agirre, Mikel de Gregorio, Alex Casado, Gorka Eraña,
Joseba del Olmo, Jarein Domíngez,
Germán Beltrán, Raúl Salcedo, Kepa
del Olmo, Ander Lambarri, Gorka
Luariz y Mikel Muniozguren.
EXPERTOS EN REFORMAS
EN COMUNIDADES
• DISEÑO Y PROYECTO TÉCNICO
• GESTIÓN DE PERMISOS MUNICIPALES
• ASESORAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
• EJECUCIÓN DE LA OBRA
• ENTREGA EN EL TIEMPO ACORDADO
SOMOS ESPECIALISTAS Y POR ESO TENEMOS
EL MEJOR PRECIO. COMPRUÉBELO
94 672 08 32
Virgen del Carmen, 25 - 01400 LLODIO / Álava
[email protected]

Documentos relacionados