e a súa comarca

Transcripción

e a súa comarca
Betanzos
e a súa comarca
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE BETANZOS (ACEBE). Marzo de 2006. Ano XIV / Nº 160. 15.000 exemplares de distribución gratuíta.
· Os Escolares gozan do
Entroido con orixinais disfraces
· Contos na Pedra anima as
noites dos venres no casco antigo
Os nenos e nenas de Infantil e Primaria do Vales Villamarín disfrutaron dunha xornada festiva na que
desfilaron con orixinais disfraces.
Páx. 38
O Ciclo de contacontos, Contos
na Pedra, continua este mes animando as noites dos venres nos
locais de hostelería do casco vello.
Páx. 6
· Betanzos toma as primeiras
medidas contra a gripe aviar
O Concello de Betanzos está a aplicar o Plan de Prevención recomendado por Sanidade aínda que non
foron detectados casos en España.
Páx. 8
Acebe traslada ó Concello
ALGUNHAS DAS QUEIXAS
dos comerciantes xurdidas das
reunións sectoriais
A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Acebe, CONTINUARÁ ESTE MES AS REUNIÓNS SECTORIAIS nas que os comerciantes, reunidos por zonas, expresan as súas inquedanzas e os problemas que lles afectan.
Das reunións celebradas o pasado mes, xurdiron unha
serie de propostas e tamén queixas que os comerciantes e
empresarios de diferentes zonas puxeron en coñecemento
dos directivos de Acebe. A Asociación XA PRESENTOU
VARIOS ESCRITOS Ó CONCELLO nos que solicita
diversas melloras suxeridas polos comerciantes que, na
súa maioría, se mostraron satisfeitos co desenvolvemento
destas xuntanzas.
Páx. 10-12
R e d a c c i ó n : [email protected] P u b l i c i d a d e : [email protected] A c e b e : [email protected]
Dr. R. Rguez. Pardo
ESPECIALISTA EN
ORTODONCIA
RENOVATE
Nova gama de
uniformes
resistentes aos
productos de
perruquería
Tlf. 981 773408
HORARIO
Martes y viernes
de 10:00 a 13:00 h.
y de 16:30 a 20:00 h.
P
Avda. J. García Naveira, 10-14, 2ºD
GRATUITO
e-mail: [email protected]
Pza. da Constitución, 11 baixo
(xunto ó Concello)
Miembro de la
Sociedad Española
de Ortodoncia
CONCIERTO CON
COMPAÑÍAS Y MUTUAS
BETANZOS · Telf. 981 773238
CENTRO DE
FISIOTERAPIA - SPA
Pablo Fernández Barros
Coleg. nº 746
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
MEDICINA GENERAL
ENFERMERÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
ALERGOLOGÍA
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
DERMATOLOGÍA
NEUROLOGÍA
FISIOTERAPIA
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGÍA
(Garganta, Nariz y Oidos)
PEDIATRÍA
PODOLOGÍA
PSIQUIATRIA
RADIOLOGÍA
TRAUMAT. Y CIRUGÍA ORTOPEDICA
FOTODEPILACIÓN
Hidroterapia
Recuperación Funcional
Afecciones Espalda
Traumas Deportivos
Rehabilitación cardiaca
y respiratoria
TRATAMIENTOS A
DOMICILIO
Lunes a viernes: de 8,00 a 23,00 h. / Sábados: de 9,00 a 14,00 h.
Rúa Travesa, 24-1º · Betanzos
C/Doctor Fariña · Bajo · Tlf.: 981770500 · Fax: 981770094
BETANZOS (A Coruña) · [email protected]
Tlf. 981 775 246
670 739 855
2
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
A formación como medio
de modernización
A formación é unha ferramenta de
con outras institucións tratando de adap-
modernización moi importante para os
tar, dentro do posible, os horarios ás
pequenos empresarios. Coñecer métodos
necesidades dos nosos socios para faci-
de xestión eficaz na empresa, como cap-
litar a súa participación.
tar novos clientes, como distribuir un
Nos meses de abril e maio temos pro-
escaparate de forma atractiva, aprender
gramada a celebración de dous cursos,
novas técnicas de venda ou de promo-
un sobre hábitos de xestión eficaz na
ción, coñecer as aplicacións informáticas
empresa e outro de captación de
específicas para o comercio... son algun-
clientes para o comercio, organiza-
has cuestións que os comerciantes deben
dos en colaboración co Consorcio
ter en conta á hora de afrontar o seu tra-
das Mariñas. Tamén estamos a estu-
ballo diario.
dar a posibilidade de ampliar esta
Os tempos cambian, o tipo de cliente e
oferta cun novo curso de escapara-
os hábitos de compra tamén cambian e é
tismo de alto nivel para o que esta-
preciso adaptarse ós novos hábitos dos
mos realizando os contactos preci-
clientes para non quedarnos atrás e evo-
sos para tratar de buscar os mello-
lucionar cara unha modernización efecti-
res profesionais para impartir as
va do noso comercio sen que eso nos
clases. Dende a directiva de
custe máis que o pequeno esforzo que
Acebe trataremos de volcarnos
supón a asistencia a cursos formativos.
na formación dos nosos asocia-
Para contribuir á formación dos nosos
dos e pedímosvos a vosa cola-
asociados estamos a preparar a convoca-
boración para que participedes
toria de varios cursos en colaboración
nestas iniciativas.
Un recuncho recuperado. Coa sustitución do
pavimento da calexa da Igrexa de Santiago recuperouse un fermoso recuncho da cidade. A retirada dos contedores de lixo que tanto afeaban este
entorno tamén é un acerto.
e a súa comarca
Betanzos
Publicación mensual de distribución gratuíta. 15.000 exemplares. DEPOSITO LEGAL ◗ C-155 / 92
EDITA ◗ Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos (ACEBE). DIRECTORA ◗ Carmen L. Villasol
REDACCION ◗ Rúa Arxentina 1 Telf./Fax: 981 77 45 74 · e-mail: [email protected]
PUBLICIDADE ◗ José Luis Pariente. MAQUETACION ◗ Isabel Souto Medín. COLABORADORES ◗ Berta Picado, Ana
Isabel Tomé, Mercedes, Marco Basteiro, Jesús Ramos, José Raimundo Núñez-Varela y Lendoiro, Mercedes Casanova.
COLABORADORES GRAFICOS ◗ J. Tomás, Arume, Blanco, Faraldo e Fersal.
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores.
Un pouco de sentido!. Na mesma calexa da Igexa de Santiago atopamos este mes a nosa “area”. As pintadas contra
o lateral do edificio de Facenda. Pedimos responsabilidade
para cos bens públicos e os edificios históricos. (mentres
faciamos as fotos, un home veu ouriñar contra unha parede
da igrexa. Sen comentarios...).
Novos enderezos electrónicos:
Redacción: [email protected]
Publicidade: [email protected]
XASTRERIA
CONFECCIONS
Saavedra Meneses, 26-28
Telf. 981 772308 • BETANZOS
V
G
Para buen café
CAFE CAPITOL
Teléfono 981 77 03 57 Plaza del Campo
·EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ·
Vázquez García, s.l.
ARENAS Y GRAVAS
PIEDRA DE MAMPOSTERIA
SERVICIO DE CONTENEDORES
PARA ESCOMBROS Y ARIDOS
EXCAVADORAS CON MARTILLO
MINI EXCAVADORA PARA
LUGARES O ACCESOS REDUCIDOS
Ctra. de Castilla, s/n · Telf. 981 77 42 91 · Móvil 619 31 80 50 · BETANZOS
FUNERARIA Y MUEBLES
MARIANO
Desde 1875
Servicios fúnebres de todas las
Compañías de Decesos
Muebles, Decoración y
Complementos
Nueva Exposición:
Rúa dos Ferreiros, 13
Tanatorio: Bellavista s/n
Local climatizado
Servicio propio y
permanente de floristería
Tlfs.: 981 772 362 - 981 771 468
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ACEBE
O Consorcio das Mariñas
organiza dous cursos para
empresarios asociados a Acebe
As clases impartiranse na aula de formación de Acebe durante
os meses de abril e maio e xa poden realizarse as inscripcións
Redacción
Betanzos
Os socios da Asociación de
Comerciantes e Empresarios de
Betanzos, Acebe, poderán asistir gratuitamente a dous cursos
de formación que organiza o
Consorcio das Mariñas en colaboración con Acebe e que se
impartirán entre os meses de
abril e maio.
O primeiro dos cursos incidirá
nos hábitos de xestión eficaz na
empresa e impartirase os días 3,
4, 5 e 6 de abril na aula de formación de Acebe, situada na
Rúa Arxentina número 1, baixo,
en horario de 20:30 a 22:30
horas.
O outro curso analizará as
diferentes fórmulas para a captación de clientes para o comercio e celebrarase os días 22 e 23
de maio en horario de 20:00 a
22:00 horas, tamén na aula de
formación de Acebe.
Estas actividades son gratuitas e teñen un número limitado
de prazas que se cubrirán por
rigorosa orde de inscripción,
polo que aqueles socios que
estean interesados en asistir
deberán anotarse canto antes
nas oficinas de Acebe, situadas
na Rúa Arxentina número 1
(detrás do edificio de sindicatos), ou ben a través do teléfono
981774574, de luns a venres en
horario de 10:00 a 14:00 horas.
Apostando pola
formación
A presidenta de Acebe, Mercedes Rosende indicou que estes
dous cursos se completarán proximamente con outras actividades formativas que se levarán a
cabo en colaboración con diferentes organismos e institu-
cións.
“Incidir na formación como
un medio de modernización e
de adaptación dos comerciantes
ós novos tempos vai ser un dos
obxectivos desta directiva a
curto prazo”, explicou Mercedes Rosende, quen destacou
tamén outras iniciativas relacionadas como a recente celebración dunha conferencia en colaboración coa Cámara de
Comercio na que se abordaron
aspectos relacionados coa
imaxe comercial e sobre como
obter máis rendibilidade no
comercio.
Por outro lado, Mercedes
Rosende adiantou que a Asociación está a preparar outros cursos para vindeiros meses, entre
eles, un de escaparatismo de
alto nivel para o que se están a
buscar os mellores profesionais
nesta disciplina para impartir as
clases.
3
Armarios
Betanzos
· Armarios a medida
· Suministro, colocación
de puertas y de todo tipo
de carpintería
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
Ven a ver nuestra amplia exposición en:
Prolongación Rosalía de Castro, 12 bajo (detrás del Ambulatorio)
Para consulta de presupuestos: Tlf. 981773404
O TRATO
inmobiliaria
P. Fafián Cortés
Gestor Inmobiliario y Graduado Social
- Compraventa de fincas
- Intermediación y alquiler
- Préstamos hipotecarios
- Refinanciación de deudas
- Gestiones de la propiedad
- Herencias y particiones
Rúa dos Ferradores 11, 1º (Soportales do Campo)
Tl/fax 981 77 40 66 · www.otrato.com
INDUSTRIAS CARABEL
ALUMINIO
CARPINTERÍA DE: ALUMINIO MADERA
PVC
ACERO INOXIDABLE
CORTE, PLEGADO Y PUNZONADO DE CHAPA
· Mamparas de baño
· Mamparas de oficina
· Cubretendales
· Muebles Metálicos
· Cubriciones de terrazas
SOMOS FABRICANTES
Camino de Abelares s/n · Las Angustias · Betanzos
Tlf.: 981 77 29 63 · Fax: 981 77 13 62
SUMINISTROS MEILAN
Avda. Castilla, 4 · Betanzos
FERRETERÍA J. MIRAMONTES
Rotonda de las Cascas · Betanzos
4
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
OPINION
Diferencias evidentes entre
el PSOE-BNG y el Partido Popular
MARÍA DOLORES FARALDO BOTANA
Popular, representado
El PSOE acude a Fitur
por mí, acudía por su
con una amplia DelegaPORTAVOZ DO PP DE BETANZOS
cuenta y no a cuenta
ción Municipal, según
del Concello, a Europolis, la
se desprende de las fotografías
Feria de la Ciudad, la mejor feria
publicadas en los diferentes
de Europa dirigida a las ciudamedios de comunicación. El
des, donde se exponen las últiPartido Popular preguntará en
mas tecnologías en todo tipo de
el próximo Pleno por el coste de
servicios municipales, aparcala expedición municipal a Fitur
mientos, parques infantiles,
(viajes y dietas). Aunque son
mobiliario, iluminación, maquipocas las esperanzas de obtenaria municipal, transportes,
ner una respuesta clara, ocurripiscinas, guarderías, césped
rá igual que los cientos de
artificial, gimnasio, pavimentos,
veces que pedimos las cuentas
ornamentación, cierres, etc.,
de la Cena Americana.
etc. La mencionada feria se lleva
Ciudades como A Coruña,
a cabo en Bolonia, por ser una
Ferrol, Santiago... acuden a
ciudad situada al norte de Italia
Fitur formando parte del Pabey alrededor se encuentran las
llón de Turgalicia. Betanzos
acude con stand propio. Esto sería comprensible regiones más desarrolladas de Europa, la Lomsi luego la información que se diera en el stand bardía italiana, Baviera en Alemania, regiones de
fuera novedosa, diversa, llamativa, etc. Pero nos Suíza, Austria, etc. los gobernantes de estas ciuencontramos que, después de pagar un stand dades y villas acuden a esta feria para la dotapropio, lo que encontramos en él es una vieja ción de sus concellos.
Vine tremendamente ilusionada de lo que vi, en
maqueta, todos los años la misma, unos pósters,
algunas ocasiones no es cuestión de gastar más
también los mismos, y unos cuantos folletos.
Las nuevas tecnologías y los sistemas interacti- dinero sino de tener ideas y saber como ejecutarvos están reñidos con nuestros gobernantes que las. Desde luego, toda la información recogida en
ni las conocen ni las quieren conocer. Esto tam- la feria, que fueron tres mochilas, nos servirá a
bién se puede observar en las fotos que salen los Populares, para elaborar múltiples y maravipublicadas en los periódicos. Nos tememos que llosos proyectos de cara a las elecciones municiel stand de Fitur sirve fundamentalmente para pales.
Se trata de una feria de máximo interés y formahacerse propaganda a nivel local, el Alcalde y
tiva a la que nunca han acudido los gobernantes
sus acompañantes.
La nota de prensa que se publica después de la de Betanzos porque, a parte de hacerse propaasistencia a Fitur de la delegación municipal ganda, no les interesa nada más. Me gustaría
debe de estar escrita en el ordenador y es la saber si tan siquiera saben que existe.
Como anécdota, regresamos el domingo por la
misma, o casi la misma, todos los años. Tiene
mayor repercusión en el turismo local la publica- terminal 4, llegamos a Santiago con tres horas de
ción en el Mundo de que Betanzos es uno de los retraso, pero las maletas y las mochilas con la
veinte municipios más bonitos de España que documentación llegaron el miércoles. Estaba
más preocupada por las mochilas que por mis
toda la actuación del Alcalde.
Mientras el Alcalde acudía a Fitur, el Partido maletas, pero al final sólo fue un susto.
“Nos tememos que
el stand
de Fitur sirve
fundamentalmente
para hacerse
propaganda a
nivel local, el
Alcalde y sus
acompañantes”
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas nesta sección.
Buzón
Apostar por la vida
Muchos medios de comunicación han publicado lo siguiente:
“En el año 1986 se practicaron en
España 477 abortos. En el año
2004, esta cifra ha ascendido a
84.985”.
Las cifras son de pesadilla y
esto me ha traído a la memoria lo
ocurrido en un pueblo de Galicia.
do lector
Una amiga mía estaba en tratamiento por una depresión y
advierte que está embarazada.
Va al médico y le explica lo que le
pasa y el doctor le avisa de que la
medicación que está tomando es
contraproducente para su embarazo y que el bebé nacerá con
taras físicas y psicológicas.
El disgusto que se lleva es enorme, se lo comenta a su marido y
Distribuidor autorizado
* CARPINTERÍA DE:
ALUMINIO
METÁLICA
PVC
* CUBRETENDALES
* MAMPARAS
* PERSIANAS
Coirós de Abajo, 15 · Coirós · Tlf. 981796346 · Fax: 981776260
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
a su familia y todos le aconsejan
que aborte, siendo el más interesado el propio médico (en este
caso era una mujer). Ella tiene
muchas dudas y, por fin, decide
llevar a término su embarazo con
un sufrimiento indecible por las
continuas influencias de su entorno para que interrumpa su embarazo. Llega el momento del parto
y nace una niña preciosa que
actualmente tiene cuatro años,
Agencia Social
Rouco
GRADUADOS
SOCIALES
Mediadores de Seguros de
AEGON y C.A.P.
Linares Rivas, 6
Telf. 981 77 02 05
BETANZOS
Non nos conformamos
GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE BETANZOS
Malia o que algúns digan con respecto ao noso Plan de Recuperación da cidade vella, o certo é que, dende a creazón da Concellería
de Casco Histórico, a realidade aporta unha serie de datos máis ca
esperanzadores tanto no número de licenzas de rehabilitación concedidas (xa informamos no seu día dese espectacular incremento
achegado ao 400%) como nas obras públicas executadas ou proxectadas (recuperación da calella da Igrexa de Santiago, dos soportais da Fonte de Unta, da rúa dos viños, iluminación de rúas e monumentos, traballos de instalación de gas e fibra óptica, nova pavimentación no Cantón e na Rúa Travesa...)
Obxectivamente, e sen ánimo de
incentivar un debate estéril, moito más
que “unha peonalización e pouco
máis”, como chegou a dicir a oposición
neste mesmo medio. Con todo, non
nos conformamos: somos ben conscientes do traballo realizado, pero
tamén de todo o que aínda resta por
facer. De aí que volvamos insistir, como
xa fixemos outras veces, que nesta
tarefa de recuperación e dignificación
da cidade monumental, é imprescindible a colaboración de todos, complementando esforzos e, no que ás
institucións públicas se refire, unha especial sensabilidade á hora de
aportar financiamento ou localizar infraestruturas con capacidade de
atracción. A este respecto, cabe recoñecer o esforzo da Consellaría
de Industria da Xunta (cofinancia as obras de peonalización da Rúa
Travesa), da área de Promoción Económica da Deputación da Coruña (colaborou co Concello tanto nos traballos de iluminación da
zona vella como nas obras do cantón) ou da propia institución provincial no seu conxunto con respecto ás obras de peonalización da
Rúa do Castro e Porta da Vila, a día de hoxe en fase de contratación.
Pero velaquí que, como diciamos, xunto ao financiamento de proxectos municipais é imprescindible dar exemplo e localizar infraestruturas ou dependencias de organismos oficiais naquelas zonas
que se pretende rehabilitar. A este respecto sería bo que a nova Oficina de Recadación da Deputación estivese situada no casco vello,
contribuíndo así a un proceso que, volvemos insistir, nos ten que
vencellar a todos e no que toda aportación é cativa.
Descoñecemos se nas bases para a adquisición do inmoble da
nova oficina vai haber referencias ao seu emprazamento ideal, pero
o que si temos claro é que o deputado provincial responsable da
área de facenda -ao cabo membro do goberno municipal de Betanzos- debe facer todo o que estea na súa man para que o compromiso da Deputación da Coruña co noso Casco Histórico sexa extensivo á totalidade das súas áreas de goberno e non só a unha parte
delas.
“Sería bo que a
nova Oficina de
Recadación da
Deputación
estivese
situada no
casco vello”
listísima y guapísima. Su felicidad
es total.
Cuando le va a enseñar la niña
a la “eficiente doctora”, ésta le
dice que estos niños tienen problemas de mayores... “sin comentarios”.
¿Cuántos casos como este
suceden cada día? ¿estos médicos merecen tal nombre? ¿volvemos a los tiempos de la selección
de personas según su utilidad?
¿no hay nada que hacer para que
no se den estas situaciones?
Rosa Pérez Téllez
A Coruña
As cartas dirixidas a esta sección non
deben superar 30 liñas mecanografadas e
deben ir acompañadas da fotocopia do DNI
e dun teléfono de contacto. O periódico non
se responsabiliza das opinións manifestadas
polos lectores nesta sección.
Buzón do Lector. Apdo. 49 Betanzos
C/Padre Francisco Blanco, nº 5, bajo
15.300 BETANZOS (A Coruña)
Tlf. 981 77 48 68
[email protected]
CLASES DE APOYO:
- PRIMARIA
- E.S.O
- BACHILLERATO
- UNIVERSIDAD: Álgebra, Cálculo, Estadística.
INGLÉS - INFANTIL - ADULTOS
DIBUJO TÉCNICO
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
Avda. Manuel Fraga Iribarne, 18
15300 BETANZOS (A Coruña)
Teléfono y Fax 981 77 42 18
5
6
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
O público encheu a Cervexería Zoki para presenciar a actuación de Carlos Blanco
Carlos Blanco nun momento da súa actuación na cervexería Zoki
“Contos na Pedra” anima as
noites dos venres nos locais
do casco histórico
As Concellerías de Xuventude, Casco Histórico e Comercio
preparan o ciclo “Música na Pedra” para o verán
Carlos Blanco, Quico Cadaval ou Candidó Pazó son algúns dos contacontos
máis sonados que figuran no cartel do ciclo “Contos na Pedra” que anima as
noites dos venres nos locais de hostelería do casco histórico dende febreiro
ata abril. Este é o segundo ano que as Concellerías de Xuventude, Casco Histórico e Comercio ofertan esta programación coa finalidade de impulsar a
actividade hosteleira na zona monumental. Nesta ocasión son oito as actuacións programadas. Varios hosteleiros doutras zonas de Betanzos solicitaron a
súa inclusión no programa, sen embargo, a oferta céntrase exclusivamente nos
locais do casco histórico. As tres concellerías están a preparar outra actividade
conxunta de cara ó verán e tamén orientada á animación do entorno monumental. Baixo o título “Música na Pedra” están a elaborar un cartel de actuacións musicais de diferentes xéneros (folk, pop-rock, blues, soul, jazz ou
rumba) polas rúas e prazas do casco histórico.
Quico Cadaval actuou na Adega do Pino
Manolo Lojo actuou no “Candil” ante o numeroso público que abarrotou o local
Os hosteleiros
satisfeitos
A iniciativa está a dar os froitos esperados, así o consideran os hosteleiros que ata
o momento acolleron tres das actuacións
programadas. Irene Basteiro, de O Candil,
mostrouse moi satisfeita coa actuación de
Manolo Lojo no seu local e constatou a
presenza de “moita máis xente do habitual
nas noites dos venres e moitos clientes
novos que nunca ou poucas veces viñeran
aquí”.
Pablo López, da Cervexería Zoki, tamén
se amosou favorable a este tipo de iniciativas como revulsivo para a captación de
clientes, de feito, el xa hai tempo que ofrece actuacións de contacontos, contratados
pola súa conta, para animar as noites de fin
de semana no seu local.
PRÓXIMAS ACTUACIÓNS DE CONTOS NA PEDRA:
(Ver GUÍA DO LECER na páxina 31)
e a súa comarca
O público encantado
En xeral, o público asistente disfruta con estas
actuacións, alomenos así o manifestan nos seus
comentarios. María, Susana e Carlos riron a
esgallo coas actuacións de Carlos Blanco e
Manolo Lojo. Acudiron os tres co seu grupo de
amigos: “vimos a propósito para ver as actuacións e, de feito, nun dos locais non entráramos
nunca e aproveitamos tamén para picar algo
porque a hora préstase. Para nós é unha forma
de diversión e tamén de coñecer outros ambientes e locais que non frecuentamos”, explican.
Carmen, que acudíu ás tres representacións na
cervexería Zoki, no Candil e na Adega do Pino,
mostrouse encantada de poder ter en Betanzos
a “artistas como Carlos Blanco ou Quico Cadaval” pero puntualizou unha “pega”: “a hora é
malísima, polo menos para min, deberían
empezar algo máis tarde porque saio de traballar ás oito e media e as actuacións empezan ás
nove co que non me da tempo a cear nin a nada
porque hai que espabilar para poder coller
sitio”.
981 77 45 74
Betanzos
Se tes unha empresa en Betanzos,
eres socio de Acebe
e tes páxina web,
CONTACTA CON NÓS
[email protected] / [email protected]
Disfrutar de calor gratis
es cuestión de suerte.
Nuevo Repsol Energy +, el gasóleo que
alarga la vida de tu caldera.
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
A Deputación crea o Premio Internacional
de Arte Gráfico “Jesús Núñez”
O certame é un recoñecemento á ampla traxectoria do artista betanceiro fundador
do Centro Internacional de la Estampa Contemporánea (CIEC)
Redacción
BASES
Betanzos
A Deputación da Coruña quere
converter a Betanzos “na capital
nacional do arte do grabado”. Así
o manifestou o responsable de
Cultura da institución provincial,
Celestino Poza, durante a presentación da primeira edición do Premio Internacional de Arte Gráfico
“Jesús Núñez”.
Celestino Poza destacou que este
galardón nace co obxectivo de
apoiar a creación no campo das
artes gráficas e como recoñecemento á dilatada traxectoria do
artista Jesús Núñez, fundador do
Centro Internacional de la Estampa Contemporánea (CIEC) de
Betanzos, a quen definíu como
“unha das figuras máis importantes do grabado en Galicia”.
Apoio institucional
O CIEC, que centralizará toda a
actividade relacionada co certame,
recibirá da Deputación da Coruña
·Cada artista poderá presentar unha soa obra, sen enmarcar, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas:
grabado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e
as súas derivacións.
De esquerda a dereita: Pedro Galileo, Jesús Núñez, Celestino Poza e Francisco
Díaz durante a presentación do premio de grabado
unha subvención de 114.000 euros
dos fondos provinciais para o desenvolvemento das súas actividades e outros 30.000 euros destinados á realización de obras na súa
sede.
Neste sentido, Celestino Poza
apelou á Xunta de Galicia para que
dende a administración autonómica “se preste a atención debida” ó
CIEC de Betanzos. Tamén se refe-
ríu ó apoio institucional Jesús
Núñez, quen subliñou que “sería
importante para exhibir o conxunto dos fondos do Centro de Grabado”.
A colaboración da Deputación co
CIEC completarase coa exposición “Artes Seriadas” que en breve
se inaugurará en Betanzos e posteriormente percorrerá diferentes
municipios da provincia.
·Otorgarase un primeiro
premio dotado con 6.500
euros e unha exposición na
Fundación CIEC e dous
accesits consistentes cada un
deles nunha beca de matrícula para o Máster da Obra
Gráfica da Fundación CIEC.
·As obras deberán enviarse
á Fundación CIEC: Rúa do
Castro, C.P. 15.300 Betanzos, indicando no sobre o
nome do galardón.
·O prazo de recepción de
obras será do 5 ó 30 de xuño
de 2006.
Tejidos
Complementos
SUR
TU ESTILO
A TU
MEDIDA
Disponemos
de modistas
Rúa Travesa, 47
Tlf. 981 77 17 53
BETANZOS
CENTRO DE DÍA
CASTELAO
PARA PERSONAS MAYORES
E
EQU IAL
H
C ENC
IST
S
A
- Transporte adaptado opcional
- Amplias instalaciones con todo lo
necesario para cada persona
AMABILIDAD Y CARIÑO PARA UNA BUENA ESTANCIA
C/ Mandeo, 35 bajo (Ctra. Paderne - Irixoa)-BETANZOS
Tel.: 981 77 39 93 - web: www.centrodediacastelao.com
e-mail: [email protected]
7
REF.: B1004. SADA.- Nuevo. Dos
dormitorios. Dos baños. Cocina equipada.
Garaje. Buenos acabados. 152.658 Eur.
REF.: B1023. EL TEMPLE.- Piso tres
dormitorios. Dos baños. Cocina equipada.
Calefacción. Garaje y trastero. 168.280 Eur.
REF.: B1016. BETANZOS.- Ático. Dos
dormitorios. Dos baños. Impecable.
Trastero. 111.428 Eur.
REF.: B1245. SADA.- Piso estrenar 90 m2.
Zona Las Brañas. Ascensor. Garaje.
Trastero. Muy soleado. 180.300 Eur.
REF.: B1072. BETANZOS.- Céntrico. Dos
dormitorios. Ascensor. Impecable. Vistas
despejadas. 120.000 Eur.
REF.: B1243. SADA.- Piso para reformar
70 m2. Exterior. Bien situado. 105.728 Eur.
REF.: B1115. A BARCALA.- 90 m2. Tres
dormitorios. Dos baños. Cocina roble. Buen
estado. 138.233 Eur.
REF.: B1128. MIÑO.- Vende piso en
construcción, entrega mayo 2006. Tres
dormitorios. Dos baños. Garaje. Trastero.
Vistas al mar y muy soleado. Piscina y zonas
comunes. 186.578 Eur.
REF.:B609. BETANZOS.- Dúplex céntrico
seminuevo 120 m2. Cuatro dormitorios. Dos
baños. Calefacción. Garaje. Dos trasteros.
180.300 Eur.
REF.: B1017. BETANZOS.- Dúplex
céntrico. Dos dormitorios. Dos baños.
Cocina equipada. Ascensor. 111.428 Eur.
REF.: B1025. STA. CRISTINA.- Piso 65 m2
a estrenar. Dos dormitorios. Dos baños.
Ascensor. Garaje. Trastero. 219.365 Eur.
REF.: B758.- BETANZOS.- Piso
seminuevo céntrico 102 m2. Tres
dormitorios. Dos baños. Cocina equipada
grande. Ascensor. Garaje. Trastero.
Amueblado. 156.263 Eur.
REF.: B1163. BETANZOS.- Piso seminuevo
77 m2. Zona casco antiguo. Dos dormitorios.
Dos baños. Calefacción. Ascensor. Dos
plazas de Garaje. 123.808 Eur.
R EF.:C380. SADA.- 130m2. Cuatro
dormitorios. Dos baños. Calefacción.
Terraza. Garaje. Trastero. Buen estado.
186.313 Eur.
REF.: B1250. SADA.- Piso céntrico
impecable. Tres dormitorios. Dos baños.
Calefacción. Ascensor. Garaje. Trastero
180.300 Eur.
REF.: C208. VILABOA.- 70m2. Tres
dormitorios. Totalmente reformado. Cocina
amueblada. 96.162 Eur.
REF.: B1142. SADA.- Centrico. Tres
dormitorios. Muy soleado. Vistas
despejadas. 72.122 Eur.
REF.: B1119. BETANZOS.- Ático. Dos
dormitorios. Cocina equipada. Calefacción.
Ascensor. Garaje. Trastero. Impecable.
87.550 Eur.
REF.: B1178. PERILLO.- 82 m2. Tres
dormitorios. Dos baños. Garaje. Trastero.
Buen estado. 198.094 Eur.
REF.: B1014. SADA.- Apartamento
estrenar 50m2. Dos dormitorios. Ascensor.
Calefacción. Garaje. Trastero. Zona Las
Brañas. 111.187 Eur.
REF.:B1011. CAMBRE.- Chalet individual.
Seis dormitorios. Tres baños. Buen estado.
Piscina. 800 m2 de parcela. 348.587 Eur.
REF.: B970. BERGONDO.- Chalet
individual. Impecable. Cuatro dormitorios.
Tres baños. 400 m2 de parcela. Amueblado.
270.455 Eur.
REF.: B1019. DOS REGOS.- Adosado
totalmente reformoado. Chimenea. Cocina
de diseño. Amueblado.
REF.: B999. PADERNE-ADRAGONTE.
Vende casa de piedra con parcela de 450 m2.
Dos alpendres. Agua de traída. 123.800 Eur.
REF.: B942. PADERNE.- Casa de 250 m2
en parcela de 3.000 m2. Garaje para dos
coches. 235.236 Eur.
NECESITAMOS PISOS EN VENDA E
ALUGUER PARA CUBRIR AS
NECESIDADES DOS NOSOS CLIENTES
BETANZOS
C/ Dr. José Fariña, 1 Baixo
T 981 77 48 36 F 981 77 46 84
[email protected]
A CORUÑA
Marqués de Pontejos, 2
T/F 881 923 360
[email protected]
8
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Betanzos terá unha estación de
autobuses na zona do Parque
A Xunta asumirá a construcción que podería comezar este ano
Redacción
Betanzos
A Xunta construirá unha estación de autobuses na zona do Parque Pablo Iglesias, nas proximidades da estación do ferrocarril.
As obras mesmo poderían comezar este ano segundo avanzou o
alcalde de Betanzos, Manuel
Lagares, tras reunirse co Director
Xeral de Transportes, José Carlos
Baños.
Lagares propuxo ó Director
Xeral de Transportes a construcción dunha estación intermodal
que poida dar servicio tanto ó
transporte por estrada como ó de
ferrocarril. Esta idea formulouse
“con vistas ó futuro, tendo en
conta as melloras que vai haber
na liña Coruña-Ferrol: metro
lixeiro, transporte de cercanías e
Ave e o papel fundamental que
vai cubrir Betanzos”, segundo
indicou o alcalde.
O edificio construirase nunha
parcela situada entre o Parque
Pablo Iglesias e a vía do tren, que
é propiedade do Concello. Laga-
O Concello adopta as primeiras
medidas frente a gripe aviar
Estase a aplicar o plan de prevención indicado
por Sanidade malia que non hai casos en España
Redacción
res estima que as obras poderían
comezar este ano xa que se están
a axilizar o máis posible os trámites.
Cobertura comarcal
A estación dará cobertura a toda
a comarca e para o seu deseño o
Concello solicitará que se admitan suxerencias. Neste sentido, o
alcalde esixirá que “se busque un
PONGA SUS OPERACIONES INMOBILIARIAS
EN MANOS DE PROFESIONALES
API nº 196
✔ COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE:
PISOS - APARTAMENTOS · CHALETS - CASA DE CAMPO
LOCALES COMERCIALES · NEGOCIOS (TRASPASOS)
TERRENOS (FINCAS) · SOLARES
✔ ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
✔ HERENCIAS, PARTICIONES, MEDICIONES,
VALORACIONES, PERMUTAS, HIPOTECAS
CONFIE EN UN AGENTE DE LA PROPIEDAD COLEGIADO
ESTAMOS DE SU PARTE
Y NOS GUSTAN
LAS COSAS
BIEN HECHAS
DURANTE TODO EL AÑO LE AYUDAMOS EN:
Vehículos, matriculaciones y transferencias
Todo tipo de trámites administrativos para su empresa
Y TODO AQUELLO QUE NECESITE
CONFÍE EN UN GESTOR
ADMINISTRATIVO COLEGIADO
No dude en
visitarnos
A CORUÑA
C/Alcalde Abad Conde, 1- Bajo
Zona Los Rosales
Telf./Fax: 981 27 02 58
15001 A Coruña
Avda. Alcalde Pérez Ardá, 51-53B
Tlf.: 981 28 20 73 · 981 18 03 20
Fax: 981 17 75 91
15009 A Coruña
O Burgo · Culleredo
Arteixo
Avda. Acea da Ma, 6 · Bajo
Frente a Plz. Europa
Telf.: 981 651 717 · Fax: 981 661 826
15670 Culleredo · A Coruña
Travesía de Arteixo, 353 bajo
Telf./Fax 981 640 868
15142 Arteixo · A Coruña
Sada
Betanzos
Plaza de La Iglesia (nueva), 15
Telf./Fax 981 622 999
15160 Sada · A Coruña
Avda. de La Coruña, 9 Bajo
(Lugar Puente Nuevo)
Telf./Fax: 981 773 710 · 981 774 900
15300 Betanzos · A Coruña
deseño estético do edificio apropiado”.
A Xunta será quen se encargue
do estudo dos terreos, da redacción do proxecto e da construcción do edificio, para o que conta
con financiamento procedente de
fondos europeas. O Concello,
pola súa parte, cederá a parcela
para a edificación, autorizará as
obras e recepcionará a infraestructura unha vez que estea rematada.
Betanzos
As autoridades locais comezan a
tomar medidas de control das aves
que residen nos parques públicos
aínda que polo de agora non se ten
constancia de ningún caso positivo
en España. O Plan de prevención
consiste en vixiar a mortandade de
pombas e parrulos así como o confinamento doutros paxaros.
O Concelleiro de Medio Ambente, Ramón García, informou de que
“se están a tomar as medidas de
control indicadas por Sanidade
malia que para un total illamento
das aves precísase unha orde autonómica”.
Se fora preciso un total confinamento das mesmas ante a ameaza
de contaxio por gripe aviar durante
o período de migración tódolos
exemplares da Ría e dos parques
pasarían a confinarse no entorno do
Pasatempo en espera das instruccións das administracións competentes, segundo explicou o edil.
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
ELECTRÓNICA CÉSAR, S.L.
TODO EN ELECTRODOMÉSTICOS · SERVICIO TÉCNICO PROPIO
LAS MEJORES MARCAS A LOS MEJORES PRECIOS
Lavadora TAURUS
- 1200 Revoluciones
- Clase A
- 3 años de garantía
Televisor EXTRAPLANO 29” SAMSUNG
CW 29Z306 V
- Tubo plano
- 100 Hz.
Fondo 40 cm.
499
euros
299
Máquina de coser electrica
desde
euros
179
euros
euros
Congelador
ZANUSSI ZFC 320
320 L. de capacidad
Navegador GPS
329
euros
NAVMAN
desde
399
euros
Deshumificador ORBEGOZO
DH-1020
- 10 L.
85
euros
Plancha profesional.
Suela vitrocerámica
con revestimiento de cuarzo
REGALO: Mesa de placha
189
euros
*Precio válido salvo error tipográfico o fin de existencias
C/Ribera, 91 bajo · BETANZOS · Telf. 981 77 08 73
9
10
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
As reunións sectoriais de Acebe ¿E ti que opinas... ?
continuan durante este mes
A directiva de Acebe continuará durante este mes coa celebración de xuntanzas
con comerciantes de diferentes zonas e sectores para abordar as súas principais
preocupacións e os problemas concretos que lles afectan. Ata o momento fixéronse catro reunións nas que participaron unha trintena de comerciantes.
Redacción
Betanzos
As reunións sectoriais de Acebe
continuarán durante o mes de
marzo, segundo anunciou a presidenta do colectivo Mercedes
Rosende. A intención destas xuntanzas é a de tomar nota das preocupacións e dos problemas que
afectan ós empresarios locais
segundo as zonas nas que se ubican os seus negocios.
Ata o momento celebráronse
catro reunións nas que participaron trinta comerciantes de diferentes zonas e sectores. En xeral,
os asistentes mostran a súa satisfacción por esta iniciativa que
lles permite abordar diferentes
cuestións que ás veces non teñen
cabida nas asambleas por seren
temas moi específicos e que non
afectan á totalidade dos empresarios senón só a algúns concretos.
Sen embargo, das xuntanzas
dedúcense, segundo indicou a
presidenta, Mercedes Rosende,
que os comerciantes teñen unha
preocupación común: a imaxe de
Betanzos, a impresión que a cidade causa tanto nos habitantes
como nos visitantes. Este é un
dos temas no que máis inciden os
comerciantes de modo xeral.
Avisos por teléfono
O sistema que a directiva está a
empregar para a convocatoria das
xuntanzas é telefónico: avisando
a aqueles socios que, de forma
habitual, participan nas Asambleas ou que demostraron unha actitude de colaboración en anteriores iniciativas.
Sen embargo, a presidenta,
Mercedes Rosende, quere aclarar
que tódolos socios que desexen
participar nas reunións, e que non
foran avisados para asisitir,
poden facelo chamando eles mesmos á oficina de Acebe ó teléfono 981774574 en horario de luns
a venres de 10:00 a 14:00 horas:
“queremos que participe o maior
número de socios posible e nós
imos avisando ós que sabemos
que habitualmente asisten ás
asambleas pero todo aquel que
desexe participar pode facelo
aínda que non fora convocado
explícitamente”.
Jerónimo. Estanco Puente Nuevo
“Paréceme unha boa iniciativa. As reunións
para expoñer os problemas que nos afectan son
unha boa forma de participación aínda que hai
cousas das os comerciantes só podemos queixarnos e pouco podemos facer”
CONVOCATORIA DE NOVAS REUNIÓNS
As xuntanzas realizaranse os martes do mes de
marzo no local de Acebe (aínda que non está definido o número de reunións que se farán). As persoas
que desexen participar deben comunicalo antes ó
teléfono 981774574 (en horario de luns a venres de
10:00 a 14:00 horas) ou a través do correo electrónico: [email protected].
Outros comerciantes quixeron
dar a súa opinión pero sen que
figurasen as súas fotos. É o caso
de Ana González (Kelita) quen
afirma que lle gustou moito a
intención e que “prefire que
estos temas se traten en reunións
con xente da zona que non nas
Asambleas onde sempre se
acaba falando dos mismos
temas”, di. Miguel Dopico
(Bazar Uría) ve estas reunións
como unha forma de dar a coñecer os problemas de zonas como
a súa: “estamos moi cabreados
porque algúns estamos olvidados da man de deus”, afirma.
Mª del Carmen. Joyería Belmonte
“É unha boa forma de comunicar os nosos problemas, paréceme moi ben e levei unha boa
impresión da xuntanza que mantivemos”.
Elena. Calzados Eloga
“Estas reunións son máis efectivas que as
Asambleas, nas que máis que falar escoitamos,
deste xeito falamos todos e cada un explica os
problemas que lle afectan de forma concreta”.
Antonio. Cocinas y Baños Vert
“Creo que estas reunións son moi positivas,
sobre todo porque fomentan a unidade entre
comerciantes, permiten dar a coñecer situacións
para moitos descoñecidas e abrir canles para
solucionar problemas que son de todos”.
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
11
12
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
A directiva de Acebe transmite
ó Concello varias peticións
xurdidas das reunións sectoriais
A imaxe da cidade, unha das
principais preocupacións dos
comerciantes de Betanzos
Velaquí algunha das principais peticións
transmitidas polos comerciantes nas
reunións sectoriais
Redacción
Betanzos
A directiva de Acebe trasladou
ó Concello algunhas das reclamacións dos comerciantes xurdidas
das reunións sectoriais mantidas
durante o pasado mes. En concreto, presentaron un escrito ante o
Concelleiro de Comercio no que
piden que se manteña a localización dos postos de productos típicos de Betanzos que durante as
pasadas feiras se ubicaron nas
rúas do Casco Histórico por mor
das obras que se están a realizar
no Cantón Claudino Pita. A
afluencia de xente que a presenza
destes postos trouxo a estas rúas
é o motivo polo que os comerciantes piden que logo de que
rematen as obras estes postos
queden ubicados nas rúas da zona
monumental.
Tamén fixeron chegar ó Concelleiro as queixas dos comerciantes de diferentes zonas de Betanzos sobre a presenza de excrementos de cans nas rúas. En concreto piden que se obrigue ós
propietarios de cans a recoller os
excrementos, que se coloquen as
respectivas sinais advertindo
desta obriga e que se sancione a
aqueles que non a cumpran.
Outra das peticións formuladas
responde ás reclamacións de
empresarios da Rúa Venezuela,
Avda. de Castela e adxacentes,
ANE ISABEL
TOMÉ
A reubicación dalgúns dos postos da feira na Praza da Constitución por mor
das obras no Cantón Claudino Pita gustou ós comerciantes da zona
preocupados, sobre todo pola
renovación da imaxe da cidade.
Os comerciantes propoñen diversas medidas: crear espazos
amplos que den sensación de
liberdade e máis luz á rúa; suxiren cambios na iluminación da
rúa equiparándoa á da parte alta
da Avda. García Naveira; reclaman a mellora dos sumidoiros da
zona que a miúdo ocasiona problemas, o acondicionamento do
pavimento, nivelando as beirarrúas coa estrada, a ocultación do
cableado e outras medidas como
a colocación de bandas rugosas
na Avda. de Castela para que os
conductores aminoren a velocidade, etc.
Finalmente a directiva de Acebe
fixo chegar ó Concello unha solicitude dos empresarios asociados
ubicados na zona portuaria que se
queixan das dificultades de acceso dos camións a esta zona por
mor dos vehículos que estacionan
nunha das marxes do Paseo
Ramón Beade. Os empresarios
suxiren que os aparcadoiros se
trasladen ó recheo da zona da
estación do tren para que os
camións circulen con liberdade e
se facilite así o seu acceso ás
empresas emplazadas no Porto.
Establecimiento
autorizado
·ILUMINACIÓN: melloras na rúa Venezuela, sustitución das farolas actuais por unha iluminación máis
comercial; melloras na zona do Valdoncel, zona alta da
Avda. Jesús García Naveira e Avda. de Castela; queixas
dos comerciantes da zona da Ribeira e Valdoncel porque as farolas encenden media hora máis tarde que no
resto da cidade; reestructuración do cableado en todo o
casco urbán.
·TRÁFICO: control da velocidade dos coches que circulan polo casco urbán e restricción do acceso de
camións polo centro da cidade.
·FEIRAS: reestructuración e potenciación; buscar a
implicación da hostelería e buscar fórmulas para facelas máis atractivas; posibilidade de realizar unha Feira
de Comercio e de oportunidades.
·FESTAS: reorganización e modificación da Cabalgata
de Reis, Festas Patronais, carnavais, etc.
·APARCAMENTO: negociar coa empresa xestora as
tarifas de parking; posibilidade de estacionar os días
de feira na Praza de Andrade.
·COMERCIO: renovación da imaxe, fórmulas de atracción da mocidade, mellorar a calidade e estudar campañas de promoción con gran implicación monetaria.
·OUTROS:
-Solicitar ó Concello unha zona para depositar as
mercancías recollidas nas casas dos clientes (mobles,
electrodomésticos, escombros, etc.)
-Creación dunha zona de carga e descarga na rúa
Venezuela.
-Creación dunha beirarrúa voladiza pola parte dianteira das vivendas do Valdoncel.
-Potenciación do mercado municipal.
EL MEJOR REVELADO
al mejor precio
Taller Propio
Abrimos los sábados por la tarde
PIEZA ANUAL
PRIVILEGE 2005
EL SUEÑO DE
ELENA
Méndez Núñez, 4 · Tlf. 981 77 06 30
BETANZOS
COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIADA Nº: 1-898
F O T O G R A F I A
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
TITULADOS MERCANTILES Y
VIDEO PROFESIONAL
Teléfono 981 772289
Rúa do Castro, 1
BETANZOS
EMPRESARIALES
COLEGIADA Nº: 825
C/ Venezuela, 20 bajo
15300 BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 44 79
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
13
14
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
O 19 de marzo celébrase o Día do Pai
Ser pai no século XXI
As diferentes instantáneas que nos chegaron da sociedade galega do século pasado,
presentan unha imaxe dos nosos pais e avós celebrando o 19 de marzo como unha
festividade meramente relixiosa que se transformou sustancialmente nas últimas
décadas.
Ana Isabel Tomé
Betanzos
Se revisamos con atención esas
fotos que nos acompañan en
calendarios, exposicións, etc.
resulta imposible atopar un pai
paseando o carrito do seu fillo no
entorno da fonte de Diana Cazadora, tanto porque era unha tarefa
que se asociaba coa muller como
porque ata non hai moito, os
homes que se vían obrigados a
realizar estas tarefas sentían vergoña.
Segundo sinalan os sociólogos,
os cambios políticos e socioculturais, entre o que cabe subliñar a
incorporación da muller ó mundo
laboral, alteraron os valores e
roles tradicionais de tal xeito que
xa non sorprende ver nas rúas dos
nosos pobos pais que non senten
apuro de darlle en público un
biberón ó seu fillo ou en vixiar os
seus xogos no Pasatempo.
Recoñecemento legal
Nos últimos anos, a participación do sexo masculino en diferentes tarefas é crecente co que a
vida familiar se ve alterada cunha
maior involucración dos homes
que disfrutan do paseo, coidado e
educación do seu fillo de xeito
público e activo.
Os pais traballadores non tiñan
recoñecido o permiso de paterni-
Betanzos
As familias que desexen solicitar praza no Colexio Vales
Villamarín de Betanzos para os
alumnos de Educación Infantil
e Primaria, xa poden pasar a
Redacción
Betanzos
A Asemblea Comarcal de Cruz
Vermella Española en Betanzos
presentou a memoria das actividades realizadas durante o ano 2005.
No acto, que contou coa presenza
de representantes de asociacións
betanceiras e voluntarios e persoal
colaborador da Institución, espuxéronse as liñas de actuación que se
desenvolven en Betanzos e nos
doce concellos que compoñen o
ámbito territorial desta Asemblea.
A través do repaso ás áreas de
socorros e emerxencias, intervención social, formación, Cruz Vermella Xuventude e campañas institucionais, destacouse a realización
de 47 servizos preventivos en
eventos de risco previsible (deportivos, concentracións multitudinarias, etc.), a realización de 13
accións formativas de carácter
social e sanitario en cinco concellos ou a decena de obradoiros en
centros educativos da comarca,
entre outros.
O acto estivo presidido por Antonio Abeijón, Presidente Provincial
e Mercedes Casanova, Presidenta
Comarcal, así como polos Concelleiros de Formación e Servizos
Sociais do Concello de Betanzos.
Nas súas intervencións destacaron
a presenza e a actividade constante
desta Institución, non só en Betanzos, senón tamén na comarca e a
necesidade de afrontar os novos
retos que se prantexan en ámbitos
como inmigración, infancia, etc.
Imaxe habitual das familias paseando pola Praza García Irmáns
dade como tal, tan só podían
ausentarse do seu traballo dous
días tras un parto.
A lexislación española incluíu
no ano 1999 a posibilidade de
que os varóns poideran ter uns
días de baixa para que unha parella poidera disfrutar de 16 semanas de prestación por cada fillo.
A Lei de Conciliación da Vida
Familiar recolle igualmente a
posibilidade de solicitar baixas
paternais para fillos non biolóxicos, tanto adpocións como acollementos temporais.
A Lei de Igualdade, aprobada o
pasado 3 de marzo en Consello
de Ministros, amplía os días de
permiso para os pais que pasan
de dous a dez. Así, inmediatamente despois do parto disfrutará
de dous días e os restantes se
repartirán entre o resto da baixa
da nai.
Malia que a porcentaxe de pais
que desfruta deste dereito é aínda
moi baixa, comparándoa cos
nosos veciños europeos, no pasado ano notouse un aumento das
cifras, especialmente na Función
Pública, que xa rondan o 4% nalgunhas comunidades como Euskadi, Navarra e Cataluña.
Galicia sitúase nun lugar intermedio pero sen acadar o 2% en
ningún sector ocupacional. Puxémonos en contacto coa oficina da
Seguridade Social e a dirección
do Inem en Betanzos e constatamos que nin nas empresas do
noso entorno, nin nas administracións que teñen sede no partido
xudicial de Betanzos se solicitou
ningunha baixa por paternidade.
O Vales Villamarín abre o prazo de
solicitude de prazas para o próximo curso
Redacción
A Cruz Vermella de
Betanzos fai balance do ano
recoller os impresos oficiais e a
relación de documentos que
deben acompañar a solicitude,
de luns a venres en horario de
nove da mañá a dúas da tarde.
O prazo para presentar as solicitudes abrangue dende o 16 de
marzo ata o 18 de abril. Segun-
do informaron fontes do centro,
antes do 10 de maio se publicará a relación de alumnos admitidos. A formalización de matrícula para os alumnos que sexan
admitidos levarase a cabo
dende o 20 ata o 30 de xuño
deste ano.
ARUME
Un momento da celebración do 50 aniversario do ingreso da Madre
Consolación na Orde das Agustinas
A Madre Priora do Convento
das Agustinas celebra os 50
anos do seu ingreso na Orde
O pasado 11 de febreiro, coincidindo coa Festividade da Virxe de
Lourdes tivo lugar en Betanzos un emotivo acto no que se conmemoraron os cincuenta anos do ingreso na Orde da Madre Priora do Convento das Agustinas, a Madre Consolación. No acto estivo presente
numeroso público e as principais autoridades locais. A misa foi oficiada por oito sacerdotes e a a Madre Consolación renovou así os votos
perpetuos que emitira hai 50 anos. Ó finalizar a misa, leuse unha Bendición que o Papa Benedicto XVI enviou para a ocasión. Numerosas
persoas se achegaron para saudar á Madre Consolación e entregarlle
diferentes agasallos.
¡VEN A DISFRUTARLA!
CALZADOS
Rúa do Castro, 13 · Tlf.: 981 77 05 02 · BETANZOS
ABRIMOS SÁBADOS TARDE
Avda. Castilla, 30 - 32
Telf.: 981775878 - Fax: 981775879
Venezuela, 22 bajo
Telf. y Fax: 981 774853
Venezuela, 12 bajo
981 770499
Avda. de Castilla, 45-53 bajo
Tel. y Fax: 981 770766
Avda. de Castilla, 51-53 entresuelo A
981 773279
Alcalde Beccaría, 7
CENTRO DE BRONCEADO
ESTÉTICA Y MASAJE
Rosalía de Castro, 10
981 772536
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Avenida de Castilla, 28 bajo izq.
620586498
MODA HOMBRE
Avda. Castilla, 29
Rosalía de Castro, 3
981 773310
PUBLIDIDADE
BETANZOS e a súa comarca
Marzo de 2006
15
16
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Eira Vella edita tres modelos de
postais literarias de Betanzos
Recollen no dorso anacos de poemas de Manuel María, Xosé
María Pérez Parallé e Manuel Amor adicados á cidade
O Vales Villamarín conta
con servicio de comedor
Os menús serán testados por dietistas
Redacción
Betanzos
A principios deste mes reanudouse o servicio de comedor para
os escolares que cursan estudios
no colexio Vales Villamarín de
Betanzos. Despois de varias xestións levadas a cabo pola Asociación de Pais e Nais de Alumnos e
a Directiva do centro, dase resposta a unha reiterada reclamación da comunidade escolar.
Redacción
Betanzos
A Asociación Cultural Eira
Vella e o Concello de Betanzos,
veñen de pór en circulación tres
modelos de postais literarias da
cidade nas que “non se pretende
resaltar a recoñecida monumentalidade de Betanzos, senón aspectos máis íntimos e recollidos
acordes cos textos literarios que
se imprimen ó dorso que xa son
en si un canto a Betanzos”, explicaron membros da Asociación.
O PP pide melloras para os
empregados municipais do
servizo de limpeza
Redacción
Betanzos
Os textos escollidos para estes
primeiros modelos de postais son
unha parte do “Canto a Betanzos”
de Manuel María, datado en
1955; un anaco de “Mariñanas
(Retábulo betanceiro)”, de Xosé
María Pérez Parallé, co que o
A empresa de catering Eurex,
especializada en servir menús
infantís, será a encargada deste
servicio. Eurex ven avalada por
varios anos de experiencia suministrando a 1400 nenos e nenas
de colexios da Coruña e do entorno. Os menús que se ofrecerán
serán testados por dietistas e os
alumnos poderán acudir de xeito
continuado ou esporádico.
autor gañou os Xogos Frorais
celebrados na cidade en 1960 e
un anaco do poema “A Betanzos”
de Manuel Amor Meilán, o máis
antigo, datado en 1887.
Este proxecto, que leva por título “literatura en postal” ampliara-
se máis adiante coa edición de
máis modelos que “contribuirán a
renovar de paso as tarxetas postais dispoñibles sobre a cidade
betanceira”, segundo indicaron
responsables da Asociación Cultural Eira Vella.
O Partido Popular de Betanzos
pide unha serie de medidas urxentes para mellorar as condicións de
traballo dos empregados do servizo
de limpeza do Concello: a dotación
de roupa de abrigo e de pequenos
contedores de rodas para recoller o
lixo.
“Os barrendeiros traballan dende
as oito da mañá cunha vasoira e un
polveiro a pesar das baixas temperaturas porque carecen de roupa de
abrigo. Pero o máis lamentable
aínda é que utilizan caixas de cartón para vaciar o lixo que recollen”, indicou a voceira popular,
María Dolores Faraldo quen recordou que “esta non é a primeira vez
que o PP ten que reclamar atención
para os empregados municipais”,
en alusión á reclamación que este
grupo fixo para mellorar os equipamentos da policía local.
Por outro lado, o PP propón que o
aparcamento na zona ora sexa gratuito nos lugares onde se están a
realizar obras de canalización do
gas ante as queixas recibidas polos
veciños destas zonas que atopan
dificultades para estacionar os seus
vehículos: “xa non hai moitas prazas de aparcamento e as obras de
canalización diminuíronas notablemente, o que crea serias dificultades ós veciños e un custe económico en aparcamento que non todo o
mundo pode asumir”, indican
dende o grupo popular.
Aparcamento no Campo
Os populares propoñen unha iniciativa para aumentar as prazas de
aparcamento: retirar as macetas da
Praza García Irmáns tres metros
cara dentro e crear unha zona de
estacionamento de duración limitada. O PP xa fixo esta proposta ó
Concello e non foi atendida, segundo explicou María Dolores Faraldo: “non se entende porque non se
crea esta zona de aparcamento e si
poden aparcar as motos os sábados
e domingos”.
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
17
18
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
A Asociación Sectorial
de Viticultores e
Adegueiros renova a
súa xunta directiva
A Gardería Municipal abre o
prazo de inscripción este mes
Eira Vella homenaxea a
Manuel María cunha
serie de actos culturais
Redacción
Betanzos
Redacción
Betanzos
A solicitude de prazas de nova admisión comeza o 15 de marzo
O vindeiro día 10 de marzo a
Asociación Sectorial de Viticultores e Adegueiros de Betanzos e
Comarca celebrará o acto de presentación de candidaturas para a
elección da súa xunta directiva.
A asociación convidará ese día
ós socios a un viño e pinchos no
Restaurante Os Arcos a partir das
nove e media da tarde. Neste
acto realizarase a presentación
dos candidatos que optan á dirección desta entidade. As eleccións
serán o día 31 deste mes.
Manos Unidas consegue
máis de 4.600 euros
para os seus proxectos
no terceiro mundo
Redacción
Betanzos
As actividades que Manos
Unidas de Betanzos realizou
durante o pasado mes de febreiro conseguiron acadar unha
recadación de 4.642 euros que
irán destinados ó seu proxecto
en Burkina Faso. As colectas
nas misas das parroquias de
Betanzos (nas que colaboraron
os párrocos Manuel Ares, José
Mato, Manuel Rodríguez e José
Manuel Iglesias) supuxeron
3.279 euros de recadación e as
vendas de doces de entroido
lograron 1.363 euros.
Redacción
Betanzos
A Gardería Municipal abrirá o
prazo de admisión de novos
alumnos para o vindeiro curso o
día 15 de marzo. A solicitude de
prazas poderá realizarse ata o 15
de abril cubrindo os impresos que
están a disposición dos pais e
nais na oficina de Servizos
Sociais do Concello.
Na actualidade, a Gardería
Municipal dispón de 65 prazas e
está atendida por oito coidadoras.
O seu horario é de 7:30 a 20:30
ininterrumpidamente de luns a
venres, ofrecendo servicio de
almorzo, xantar e merenda.
Segundo explicou a directora da
Escola o centro non pecha por
vacacións en ningunha época do
ano, só permanece pechado as
fins de semana e os festivos
nacionais e locais.
Excursións e festas
Os nenos e nenas da Gardería
realizan diferentes actividades de
aprendizaxe e xogos durante o
día pero, ademais, participan en
diferentes iniciativas propostas
tanto polas educadoras como
pola Asociación de Pais e Nais.
Recentemente, os pequenos
protagonizaron un simpático desfile polas rúas de Betanzos co
Os nenos e nenas da gardería municipal desfilaron disfrazados de anxos coas
súas coidadoras polas rúas de Betanzos
gallo do Entroido. Disfrazados de
anxos, con traxes elaborados nas
aulas e acompañados das súas
coidadoras percorreron as rúas da
cidade a pesar de que o tempo
non os acompañou. Despois celebraron unha festa no patio da
escola.
De cara ó verán a dirección do
centro ten organizadas varias
actividades. En concreto, o día 2
de xuño os nenos e nenas máis
maiores (de dous e tres anos)
acudirán acompañados tamén dos
seus pais e nais ó Acuario da
Coruña. Tamén no mes de xuño
teñen previsto realizar outra
excursión, esta vez só coas profesoras e máis cerca: pasarán a
mañá no Pasatempo e xantarán
no Parque.
A directora do centro explicou
que a actividade da Gardería é
moi completa e non se trata só
dun lugar no que se deixan os
nenos para que os coiden, senón
que reciben unha ensinanza axeitada á súa idade e comprensión e
realizan diferentes actividades
lúdicas e educativas.
A Asociación Cultural Eira
Vella de Betanzos ten programados un conxunto de actos
para render homenaxe ó poeta
Manuel María, falecido en
setembro de 2004 e ó que o
Concello lle adicou unha rúa
recentemente, polo significado
da súa persoa e obra para Galicia e pola súa continuada relación con Betanzos.
O primeiro dos actos de
homenaxe é unha mostra composta por un conxunto de
paneis que repasan a vida e a
obra do poeta, elaborada pola
Asociación Socio-Pedagóxica
Galega e que se completará
con outra bibliográfica e de
fotos do poeta en Betanzos e
con betanceiros que está a preparar a asociación. A exposición estará aberta do 3 ó 15 de
abril no Edificio Liceo.
Ademais, na semana do 3 ó 7
de abril terán lugar outros
actos: a proxección de “Peregrinaxes. Viaxando con
Manuel María”, unha conferencia de Manuel López Foxo
sobre “O sentimento da terra e
o amor na poesía de Manuel
María”, unha charla de Alfonso
Blanco e Lois Diéguez e un
recital poético.
Estes actos celebraranse no
Salón Azul do Liceo ás oito e
media da tarde.
As Concellerías de Xuventude e Normalización Lingüística
e a de Cultura colaboran na realización deste programa de actos.
TALLERES
Galipart, s.l.
FABRICA DE
PARQUETS
CORTIÑAN
BETANZOS
Telf. 981 78 04 03
15319 (A Coruña)
CACHAZA
SERVICIO OFICIAL
EXPOSICIÓN
VENTA
RECAMBIOS
TALLERES
Pza. do Peirao, 8
15300 · BETANZOS
Tlf./Fax 981771692
¿Le preocupa su futuro?
FINUCHA, echadora de cartas
Le descubre su futuro a través de las
cartas del Tarot y de las Runas
Si le interesa llame a los Tlfs: 981 775124 - 679591215
Nueva dirección: Plaza Alfonso IX, 33 - bajo - BETANZOS
MUEBLES CALVO
Cascas, 58
Ctra. Betanzos-Curtis
Telf. 981 77 11 59
BETANZOS
Exposición y oficinas: C/Rollo, 32 bajo · Tlf. 981 77 31 09 · BETANZOS
Almacén: Coirós de Arriba, nº 34 · Tlf. 981 79 60 29 · COIRÓS
Fontanería - Calefacción - Gas - Climatización
Aspiración Centralizada - Energía Solar
Climatización piscinas - Filtración y tratamientos del agua
Mobiliario y accesorios de baño - Mamparas
Columnas y cabinas hidromasaje - Aparatos sanitarios y grifería
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
19
20
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
8 de marzo, Día da Muller Traballadora
Tres xeracións de mulleres
traballadoras
Unha celebración xa clásica como é a do 8 de marzo,
Día da Muller Traballadora, sérvenos para ver que nos
últimos anos desapareceron moitas discriminacións e
obstáculos para o camiño cara a igualdade de oportunidades entre sexos. Como
exemplo e recoñecemento a aquelas mulleres que dende o día a día traballan en
defensa das súas capacidades e pola conciliación da vida familiar e laboral amosamos tres xeracións e tres puntos de vista diferentes en torno a esta conmemoración.
ANA ISABEL TOMÉ
BETANZOS
Mª Teresa Fernández.
“Perfumería Skay”.
42 anos entre perfumes
Terela rexenta un negocio familiar dende
os tempos nos que os comerciantes abrían
os domingos pola mañá porque había mercado. Viuva dende moi nova, afrontou coas
dificultades da época a educación dos seus
fillos sen descoidar o seu céntrico comercio. O emprego feminino cando ela se fixo
cargo da perfumería Skay, era insignificante e vencellado só a algunhas profesións
tradicionalmente femininas.
A taxa de paro feminino
segue a ser moi superior
á masculina
Os datos publicados polo Ministerio de Traballo a principios
do presente mes de marzo, poñen en evidencia un dos problemas estructurais do desemprego en España.
Tras catro meses de incremento da taxa de paro, no mes de
febreiro abandoaron as listas do Inem en Galicia 2083 homes
fronte ás 945 mulleres. O colectivo feminino supón o 62% da
nosa comunidade, un total de 110.639 galegas, mentres que os
homes galegos que demandan emprego son 6.734.
Se revisamos as cifras a nivel nacional atopamos que o paro
feminino nos últimos 12 meses incrementouse nun 1,83% mentres o desemprego masculino caeu ó 2,27%. (Contactamos coa
oficina do Inem de Betanzos para coñecer os datos a nivel local
e comarcal pero non nos foi facilitada esta información).
Con estas cifras na mesa, o Consello de Ministros aproba a
Lei de Igualdade, o pasado 3 de marzo, unha lei que inclúe
unha serie de propostas para diminuir a discriminación da
muller no mercado laboral e que pretende romper esta tendencia estructural.
Actos programados para conmemorar o Día da
Muller Traballadora en Betanzos e na comarca
BETANZOS
(Organiza Concellería de Servizos Sociais)
Claudia Mª Marques
“El Cantón Ropa Interior”.
No 5º aniversario de apertura
Cando Claudia abreu por primeira vez a porta
do seu negocio propio, o seu fillo maior cumpría
dous anos. O sector servicios é o que emprega
maior porcentaxe de mulleres e refuxio da iniciativa empresarial de moitas delas. Cinco anos
despois, representa a un amplo número de
mulleres que compatibilizan a maternidade coa
vida laboral. O apoio familiar -recoñece Claudia- resulta imprescindible no día a día para non
descoidar a atención dos fillos.
Tamara Barallobre.
“Dbebes”
3 meses despois da
inauguración
Con 26 anos de idade, esta xove licenciada
en Ciencias Políticas, abríuse paso no mercado laboral como titular da primeira tenda
especializada en bebés de Betanzos. Malia a
complementar o seu currículum cun Master,
non atopou demandas de emprego acordes
coa súa titulación, así que, como unha grande parte dos universitarios españois, optou
por reciclarse e acollerse ás Medidas de
Fomento do emprego que diversas administracións veñen poñendo en marcha.
· 7 de marzo. 20:30 h. Aula de Cultura. Representación teatral:
“A vida de Rosa, día tras día”, a cargo da compañía Mariclown.
· 8 de marzo. 20:00 h. Aula de Cultura. Representación teatral:
“Requiem do niño baleiro”, (drama, para maiores de 13 anos), a
cargo da compañía “Brétema” do IES As Mariñas de Betanzos.
·11 de marzo. Salas de Exposicións do Liceo. II Xuntanza de
labores artesanais. (Organizada en colaboración con mulleres do
barrio da Condesa) Participarán 500 mulleres de toda Galicia e de
fóra da comunidade que realizarán e exporán traballos de bolillos,
cestería, artesanía, corte e confección.
COMARCA
(Organiza Centro de Información á Muller de Coirós)
· 8 de marzo. 18:00 h. Edificio de Usos Múltiples de Coirós.
Charla-Coloquio: “Falando en Familia: o reparto de tarefas”, (con
agasallos e merenda para os asistentes).
·4, 11 e 25 de marzo. Aula Xuvenil do Concello de Coirós.
Cine Forum para mulleres
(Organiza Asociación de Mulleres de Xestoso-Cambás)
· 8 de marzo. Encontro en Brión-Santiago e proxección: “Prevenir
la violencia: construir la igualdad”). 90 persoas viaxarán coa
Asociación de Mulleres de Xestoso-Cambás para celebrar con elas o
Día da Muller Traballadora.
(Organiza Centro de Información á Muller de Curtis)
· 10 de marzo. 17:00h. Edificio de Usos Múltiples de Teixeiro
-Actuación de baile das nenas de “Faragullas”
-Presentación da Campaña de Corresponsabilidade no fogar
-Entrega de obsequios ós asistentes
-Proxección da película “Las chicas del calendario”
-Concurso de postres, degustación dos mesmos e chocolatada.
ROPA Y COMPLEMENTOS
MULTIMARCAS
Elégance-Boutique · Avda. J. García Naveira, 25 Bajo · Tlf. 981 774 503 · BETANZOS
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
21
22
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
PA D E R N E
Paderne impulsa a economía e
o comercio coa organización
dun mercado mensual
Expo-Mercado Paderne iniciarase o 9 de abril e celebrarase
cada segundo domingo de mes no Campo do Telleiro
Redacción
Paderne
O Concello de Paderne ven de
por en marcha unha nova iniciativa para promover a actividade
comercial do municipio.
Trátase dun mercado mensual,
que se celebrará o segundo
domingo de cada mes, e no que
terán cabida productos de diferentes sectores como textil, calzado, bisutería, complementos, alimentación, fogar, etc. Ademais,
cada mercado estará adicado á
exaltación dun producto gastronómico.
O primeiro Expo-Mercado
Paderne, celebrarase o vindeiro 9
de abril e, nesta ocasión, estará
adicado ó polbo. Estas feiras
mensuais terán lugar no recinto
do Telleiro, que tamén acolle en
xullo a celebración da feira multisectorial de Paderne.
Con esta iniciativa, ademais de
aumentar a actividade comercial,
o Concello pretende “fortalecer a
imaxe de Paderne, achegando ó
Redacción
Paderne
A parroquia de Viñas acollerá a
primeira edición da Festa da
árbore organizada polo Concello
de Paderne para o vindeiro 26 de
marzo.
O lugar elexido para esta celebración é a Praza de Fernando
Sueiro onde se van desenvolver
os actos programados que comezarán ás doce da mañá.
O programa abrirase coa actuación da Escola de Gaitas de San
Pantaleón, despois, o alcalde,
César Longo, dirá un pequeno
discurso e seguidamente, os
nenos e nenas do coro de Sa Pantaleón cantarán o Himno á Árbore.
Posteriormente realizarase unha
plantación de árbores no que participarán, ademais do alcalde, o
presidente da Asociación de
Veciños de Viñas, os maiores de
cada un dos lugares da parroquia
e os nenos e nenas que este ano
farán a súa Primeira Comunión.
Coa prantación de árbores pecharanse os actos desta primeira
Festa da Árbore. Para rematar, o
Concello ofrecerá ós asistentes
un viño da terra.
O Concello pide axuda á Xunta
para proxectos turísticos
Redacción
Paderne
Imaxe dunha das edicións da Feira multisectorial que organiza o Concello
Fomentar o turismo
Viñas acolle a primeira
edición da Festa da árbore
Concello máis visitantes”, segundo explicou o alcalde, César
Longo, quen indicou que no
Expomercado “tamén haberá
sitio onde tomar un viño ou
degustar racións de productos da
nosa gastronomía nun lugar agradable onde pasar un día de
domingo pola mañá coa familia e
veciños, nun espazo amplo con
grandes facilidades de aparcamento”.
Neste sentido, cabe sinalar que
TALLERES BRIGANTIUM
MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL ☎ 981 79 70 12
ALINEADO DE DIRECCIÓN
LIMPIEZA DE INYECCIÓN CON MÁQUINA
AMORTIGUADORES
REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE
PASTILLAS DE FRENO
CAMBIO Y EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS
SILENCIOSOS,
CONTINENTAL · MICHELIN · GISLAVED,...
REVISIÓN PRE - ITV
CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
ABRIMOS LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA
OBRE, S/N · PADERNE · Tlf./Fax: 981 797 227 · Móvil 606 983 383
o Concello ven de dar un novo
pulo á promoción turística, coa
edición de novas guías e folletos
turísticos ademais dunha renovada páxina web en tres idiomas
(galego, castelán e inglés) coa
que se pretende “atraer á maior
cantidade de xente posible e
potenciar as visitas a este Paraíso
entre Ríos, emblema do escudo e
orgullo dos habitantes”, destacou
o alcalde. A nova páxina web é:
www.concellodepaderne.com
O Alcalde de Paderne, César
Longo, ven de pedir ó Conselleiro
de Innovación e Industria, Fernando X. Blanco o financiamento para
varios proxectos de carácter comercial e turístico. En concreto solicitou á Dirección Xeral de Comercio
e Consumo a mellora e a dotación
de mobiliario urbán do recinto feiral do Telleiro o que permitiría contar coas infraestructuras necesarias
que a Feira anual require e permitiría un mellor aproveitamento deste
lugar para a celebración doutros
eventos comerciais.
Ademais, presentáronse dous proxectos á Dirección Xeral de Turis-
mo: un relacionado coa sinalización e outro coa recuperación e
potenciación do entorno do río
Mandeo. César Longo sinalou que
o turismo é un sector de gran
importancia no desenvolvemento
económico do municipio e destacou o “gran capital natural e ecolóxico de paderne, situado nun marco
xeográfico de gran atractivo”.
Os proxectos municipais neste
senso inclúen a rehabilitación e
conservación do Balneario do
Bocelo, dos muíños de Teixeiro e
das pontes e sendeiros que percorren este traxecto no entorno do río
Mandeo. O alcalde salientou a boa
acollida das propostas polo Conselleiro e agarda poder obter os cartos
precisos para levalas adiante.
José Pérez
Mosquera
CARNICERIA Y
SUPERMERCADO
2º Travesía J. García Naveira
Telf. 981 772301
BETANZOS
JUAN ROZO · Telf. 981 771760
EXPO MERCADO
PADERNE
9 DE ABRIL
e cada
2º DOMINGO de cada mes
(CAMPO DO TELLEIRO · PADERNE)
Patatas de siembra
HORTICULTURA · JARDINERÍA · PLANTAS · FERTILIZANTES · PATATAS · FITOSANITARIOS BAYER · SEMILLAS · PIENSOS · CEREALES
VICENTE DE LA FUENTE
COMERCIAL AGRÍCOLA
Avenida de Castilla, 4 y Paseo del Muelle s/n · Tlf. 981 770209 · Fax: 981 771206 · BETANZOS
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
23
COMARCA
BERGONDO
ARANGA
O PP denuncia o mal
estado da praia de Gandarío
Os nenos e nenas de
Preescolar na Casa de
Aranga e Irixoa
van á piscina
Propoñen que antes da Semana Santa se
proceda á limpeza do areal
Redacción
Aranga
Os nenos e nenas de Aranga e
Irixoa que asisten ó programa
Preescolar na Casa participan
na actividade denominada “psicomotricidade no medio acuático”, dirixida pola orientadora
do programa Pilar Porta Rodríguez e coa colaboración do técnico de deportes do Concello,
Neftalí Paraje.
Unha vez cada quince días
acuden á Piscina Municipal de
Redacción
Bergondo
Betanzos trasladados no microbús municipal de Aranga.
Con esta actividade preténdese que os nenos se familiaricen
con novos entornos e hábitats e
que incrementen o seu repertorio de habilidades motrices a
través do movemento na auga.
Ademais, deste xeito, aprovéitanse os recursos humáns e
materiais interconcellos dada a
escasa poboación infantil no
rural galego e incentívanse ás
familias para que organicen,
mediante os recursos reais do
seu entorno, actividades novidosas e de interese para os seus
fillos e fillas, segundo explicaron responsables deste programa.
Preescolar na Casa é un programa de formación de pais
dirixido a nenos e nenas de 0 a
3 anos promovido pola fundación Preescolar na Casa e coa
colaboración da Xunta.
O Partido Popular de Bergondo
ven de propoñer ó Pleno a limpeza e adecentamento da Praia de
Gandarío. Unha actuación que na
opinión dos populares “non
supón un esforzo económico de
gran releve polo que non se
entende a desidia e o abandono
do alcalde con este enclave do
municipio”, indicaron.
Os responsables do PP local
consideran que a limpeza do
areal e do seu entorno debería
realizarse antes da Semana Santa
en beneficio dos veciños, hosteleiros e visitantes que percorren
este entorno turístico.
Por outro lado, a agrupación
local do PP reclama unha actuación urxente para adecentar o
local da asociación de veciños de
San Isidro que se atopa “nun
estado lamentable, coas ventás,
persianas e portas rotas”, indicaron.
CURTIS
A unidade móvil da ITV
estará en Curtis en abril
Redacción
Curtis
Unha unidade móvil da Inspección técnica de vehículos e tractores desprazarase en abril ó concello
de Curtis. O 11 e o 12 de abril esta-
rá no Campo da feira novo de Curtis en horario de 9:00 a 13:30 e de
15:30 a 18:00 horas; o 6 e 7 de
abril estará no Pavillón municipal
de Teixeiro en idéntico horario e o
10 atenderá neste mesmo lugar
pero só de 9:00 a 13:30 horas.
24
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
ABEGONDO
Abegondo acudirá ó
espectáculo sobre xeo que
se representa no Coliseum
Un grupo de escolares
do IES de Viós
participan nunha visita
cultural a Compostela
Redacción
Redacción
Abegondo
Abegondo
Un grupo de alumnos do IES de
Viós visitaron recentemente
Compostela nunha viaxe cultural
organizada pola Concellería de
Cultura, Educación e Xuventude.
Na visita estiveron acompañados
por José Antonio Santiso Miramontes, ex-alcalde de Abegondo
e membro do Consello de Administración da Compañía de Radio
Os mozos e mozas de Abegondo de entre 7 e 14 anos terán a
oportunidade de acudir ó espectáculo de xeo de máis sona
mundial que se representa no
Coliseum da Coruña: Diamonds
de Holiday on Ice.
A Concellería de Deportes,
Ocio e Turismo e a Concellería
Un momento da visita á Catedral de Santiago
Televisión de Galicia (CRTVG) e
por profesoras do instituto. Os
Os estudiantes estiveron tamén nas instalacións da CRTVG en San Marcos
estudiantes visitaron as instalacións da CRTVG en San Marcos,
onde presenciaron como se desenvolve unha xornada de traballo
na radio, visitaron os platós, a
sala de redacción e de control,
etc. Posteriormente desprazáronse á Catedral e subiron ás cubertas disfrutando das impresionantes vistas que ofrece este lugar
privilexiado. A guía que os acompañou na visita ó templo sorprendeunos con moitos detalles que
descoñecían, entre eles unha
curiosa anécdota: ata os anos 50
ou 60 o campaneiro e a súa familia vivían nunha das torres da
catedral e nela construiron un
cobertizo no que criaban porcos e
galiñas.
de Educación e Xuventude
organizan esta viaxe para o día
11 de marzo. O prezo é de 14
euros no que van incluidos os
gastos de entrada ó espectáculo
e o transporte.
As prazas son limitadas e
cubriranse por orde de inscripción. Segundo indicaron fontes
municipais precísanse un mínimo de 25 asistentes para que a
actividade poida levarse a cabo.
As obras de remate do
centro social de Orto
comezan este mes
Redacción
Abegondo
As obras para a finalización
da construcción do centro
social de Orto comezan este
mes de marzo, logo de que a
Deputación concedese o financiamento preciso, en total
60.000 euros. Os traballos pendentes consisten no pechamento exterior e interior do edificio,
construcción da cuberta e instalacións complementarias de
fontanería e electricidade. A
construcción deste centro é
unha demanda reiterada da
Asociación de Veciños de Orto.
e a súa comarca
Betanzos
SEGUROS
GESTIÓN
INMOBILIARIA
PRODUCTOS
FINANCIEROS
[email protected]
www.segurosmoar.com
C/Rosalía de Castro, 6 - 4º Izq. · 15300 BETANZOS · Telf. Fax: 981 77 39 91
Móvil: 686 462 743 · e-mail: [email protected]
C/ Jesús García Naveira, 35-37
Tlf. 981770025 · Fax: 981774198
INFORMACIÓN E
OPINIÓN Ó
ALCANCE DE
TODOS
981 77 45 74
[email protected]
15300 · BETANZOS
PULIDOS PRADO
* PULIDO Y BARNIZADO DE MADERA
* PULIDO Y CRISTALIZADO DE TERRAZO Y MÁRMOL
* COLOCACIÓN DE PARQUET Y TARIMA RODAPIE
CARPINTERÍA DE
MADERA PRADO
*
*
*
*
COLOCACIÓN DE PUERTAS
ARMARIOS EMPOTRADOS ACABADOS
ESCALERAS DE MADERA
BALAUSTRADAS DE MADERA
Angustias 6, Betanzos · Tlf. 981 77 12 86
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
25
26
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
MONFERO
COIROS
O Centro Catequético de
Xestoso-Cambás convoca
un concurso fotográfico
Coirós celebra o Día
Mundial da Poesía cun
concurso de poemas
Redacción
Coirós
Redacción
Monfero
O Centro Catequético de Xestoso-Cambás organiza un concurso
fotográfico incluido dentro do programa que dende hai varios anos se
leva a cabo nas parroquias coa
finalidade de recuperar a memoria
histórica.
O certame, que xa vai na súa séptima edición, está dotado con 1.000
euros que se repartiran entre 100
fotografías. Poderán presentarse
fotografías de calquera tamaño nas
que se reflicta o paso da historia e,
sobre todo, aquelas que plasmen
costumes, persoas ou acontecementos que transmitan vivencias
de antes. Tódalas fotografías serán
devoltas ós seus autores despois do
concurso e o Centro Catequético
poderá publicalas nos soportes e
medios que considere oportunos.
O prazo de presentación finaliza
o 19 de marzo. As fotos deben
enviarse por correo ó centro Catequético de Xestoso-Cambás, Lugar
Alvite, 3 C.P. 15315 - Val Xestoso,
indicando no sobre a referencia 7º
Concurso de Fotografía e incluindo
os datos persoais do autor: nome,
enderezo, título da fotografía e un
teléfono de contacto.
O Consello de Anciáns
celebra o sexto aniversario
Redacción
Monfero
O día 19 de marzo o Consello
de Anciáns de Xestoso-Cambás
cumpre seis anos e para a súa
celebración están a prepararse
varios actos.
Así neste día terá lugar a XIII
Xornada “Saber envejecer”,
baixo o lema “envejecer es obligatorio, crecer es opcional”, na
que se abordará a diferencia entre
envellentar e medrar. Posteriormente, oficiarase unha misa ás
doce e media en Alto Xestoso
durante a que se imporá a unción
a tódolos maiores e a continuación celebrarase a Festa da Familia.
Por outro lado, o Consello de
Anciáns ten previsto realizar
unha viaxe á Costa Brava, Barcelona e Andorra entre os días 28 de
marzo e 1 de abril.
O Consello de Anciáns de Xestoso-Cambás que agora cumpre
seis anos ten a particularidade de
ser o primeiro que foi legalizado
en España.
O Concello de Coirós convoca un concurso poético para
conmemorar o Día Mundial da
Poesía que se celebra o vindeiro 21 de marzo. No certame
poderán participar tódolos
habitantes do municipio. Só se
admitirá un traballo por participante, que será de temática
libre e orixinal.
O prazo de presentación dos
traballos remata o día 18 de
marzo e deberán entregarse na
Biblioteca Municipal, nun
sobre pechado indicando os
datos persoais. Estableceuse un
primeiro premio para a mellor
poesía seleccionada polo xurado, que será asignado polo
Concello. As obras quedarán en
poder do Concello.
Cine para nenos
Por outro lado, cabe destacar
que na biblioteca Municipal se
proxectará o vindeiro día 31 de
marzo a partir das cinco e
media da tarde unha película de
cine infantil, dentro dun programa de actividades para
nenos.
Estas iniciativas que organiza
mensualmente a Biblioteca
Municipal para o sector infantil
incluíu este mes tamén unha
actividade de contacontos, o
pasado 3 de marzo.
VILARMAIOR
A Asociación de Veciños
Armonía de Vilarmaior
celebra a Festa da Árbore
Organizan ademais unha cea de
confraternidade para a terceira idade
Redacción
Vilarmaior
O vindeiro 1 de abril celebrarase en Vilarmaior a Festa da
Árbore, organizada pola Asociación de Veciños Armonía en
colaboración co Concello.
A festa comezará ás catro e
media da tarde co recibimento
dos nenos e nenas do municipio
pola Directiva da Asociación. A
continuación, os nenos realizarán unha plantación de árbores
e despois terán unha sesión de
xogos, paiasos, etc. a cargo
dunha empresa de animacióne
terán unha merenda ás sete da
tarde consistente en chuscos de
pan do Tres e chocolate.
A festa continúa cunha misa e
un concerto interpretado polo
Orfeón Alcoa. Ademais, realizarase un acto simbólico para
anunciar o comezo das obras de
reparación do retablo da igrexa.
Cea e verbena
A partir das nove da noite
comezará unha cea consistente
en empanada, polbo á feira,
postre e café. O custe do prato é
de 12 euros. Os bonos para participar na cea deben adquirirse
previamente, solicitándoos por
correo electrónico ó enderezo
da Asociación: [email protected]
Para pechar a xornada festiva
haberá unha verbena a cargo da
Orquestra Sinonía de Vigo. As
actividades programadas pola
Asociación realizaranse na
Feira do Tres, baixo unha carpa
e haberá mesas e sillas para
sentarse.
Festa da Xuventude e
Cea da Terceira Idade
Por outro lado, o día 31 de
marzo, víspera da festa da árbore, a xuventude de Vilarmaior
celebrará unha festa na que
actuarán as orquestras París de
Noia e o Grupo América.
Paralelamente, a Asociación
de Veciños Armonía, que colabora coa xuventude na organización da súa festa, celebrará
unha misa ás oito da tarde despois da cal terá lugar unha cea
de confraternidade da terceira
idade da Parroquia de Vilarmaior.
VENDEMOS
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
Jesús Ángel Cadaveira Cadaveira
AGENTE SEGUROS
DLG. Nº 43284
J. Cadaveira Gómez
GESTOR INMOBILIARIO
CHALETS en Sada, nuevos a estrenar
- FINCAS con licencia directa para vivienda unifamiliar.
- CHALETS en Cortiñán y Santa Cruz, piscina, muy bien acabados, con terreno
- CASA antigua de piedra, 50m2 planta, con terreno anexo. 27.000 eur.
- PISO céntrico de 3 habitaciones, 1 baño, cocina, salón. Trastero, 2º sin
ascensor. 90.000 eur.
- CASA de piedra restaurada totalmente, interior y exterior. Terreno anexo, 7
ferrados. Monfero
- ATICO en C/prolongación Rosalía, 2 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, calefacción, ascensor y trastero. 115.000 eur .
- DUPLEX en Avda. Jesús García Naveira, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina-salón, terrraza todo el piso, calefacción, ascensor. 112.000 eur.
ALQUILAMOS
TENEMOS PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS con y sin muebles
C/ E. Pardo Bazán, s/n - 15300 BETANZOS
E-Mail: [email protected]
CONCELLO
DE IRIXOA
NAUTICA NOR OESTE
Todo tipo de barcos nuevos y de ocasión
en Campolongo (Pontedeume)
Junto a gasolineras
Tlf.: 981 43 35 53 - 619 26 25 05
LA CASA DE LAS GORRAS
PAQUETERIA - GRAN SURTIDO EN ZAPATILLAS
LA MAS ANTIGUA DE BETANZOS EN ESTA ESPECIALIDAD.
ABIERTA DESDE EL AÑO 1935
Plaza de la Constitución, 6 - Tlf. 981 77 21 58 - BETANZOS
Telf.: 981 770 352 · Telf./Fax: 981 770 370
Móvil: 639 747 434
LUGAMI
Artes Gráficas
Papelería
Estanco
Telf: 981 77 13 55
Santiago, 4 · Betanzos
TELÉFONOS
Concello:
Fax:
981 79 30 01
981 79 31 57
Xulgado
981 79 30 01
Centro Salud:
981 79 32 37
Farmacia
981 79 30 04
Colegio Público “Virxe da Cela”:
981 77 76 06
Guardia Civil
981 79 30 11
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
27
28
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
DEPORTES
TA E K W O N D O
Betanzos acollerá o Campionato
Galego cadete de taekwondo
M. Casanova
agardan que participen máis dun centenar de rapaces e rapazas procedentes
dos clubes de toda Galicia que competirán, non só por seren os mellores da
súa categoría, senón tamén por dar un
gran paso para clasificarse para o
Campionato de España que se celebrará en xuño.
Betanzos
O vindeiro 1 de abril, o Pavillón
Municipal de Betanzos acollerá, a partir das dez da mañá, o “Campionato
Galego Cadete de Taekwondo”, modalidade combate. A Federación Galega
de Taekwondo ven de conceder a organización desta proba ó Clube Kwon de
Betanzos.
Participarán deportistas de entre 12 e
16 anos, entre os que figuran varios
campións de España desta categoría,
ademais dun gran número de medallistas en campionatos nacionais, onde
Galicia é unha das potencias.
Os responsables do Clube Kwon
Doce deportistas locais
O Clube Kwon estará representado
por doce deportistas entre os que destaca Sandra Golpe, que xa foi campiona galega desta categoría o ano pasado, e bronce no galego xunior deste
ano. Ademais, Alba Corral e Alejandro
Trujillo obtiveron sendos bronces nese
galego xunior e poden estar entre os
primeiros das s úas categorías. Roslyn
Redondo, Aixa Vázquez e Carolina
Cordal obtiveron o terceiro posto na
edición anterior, polo que tamén contan entre os favoritos para estar no
podio. Completarán o equipo Ángel
García, Daniel Rodríguez, Inés Cordal,
Patricia Centoira, Bruno Comesaña e
Caio Almeida, que aínda que será o
seu primeiro cadete, algún deles xa
ven destacando en categorías infantís.
Deste xeito comezan os actos conmemorativos do 25 aniversario de constitución do Clube Kwon Betanzos que
se complementará con diversos eventos deportivos e culturais ó longo deste
ano.
FARALDO
K A R AT E - D O
FUTBOL 3ª DIVISIÓN
O Clube Shin Gi Tai
obtén bos resultados no
Campionato Comarcal
de Karate Do
Juancar sustituye a Vila al frente del equipo
El técnico de Carballo fue cesado tras tres temporadas dirigiendo el equipo
Tiempos de cambio son los que corren en el García
Hermanos. Hace tan sólo un par de semanas que la
junta directiva que preside Julián García tomó la decisión de cesar a Juan José Vila como máximo responsable de la plantilla después de tres temporadas como
entrenador del Betanzos.
Berta Picado
Betanzos
La decisión se pudo haber tomado la jornada anterior, pero no fue
hasta el lunes, 19 cuando la
derectiva anunció oficialmente el
cese del míster. "La alternativa
está en casa". Así fueron las palabras que el secretario del club,
Ángel Garrido, comentaba tras la
marcha de Vila. Así, el hasta
ahora segundo entrenador, Juancar, pasaba a hacerse mando del
equipo. La falta de licencia de
este último para dirigir al equipo
por lo que resta de temporada
hizo que llegase al banquillo otro
Productoss
Agricola
ferrolano. Sin duda, esta nueva
etapa viene plagada de aires nuevos. Nuevo esquema de juego y
vuelta de grandes jugadores a la
titularidad.
Un empate y una derrota es el
balance de los dos partidos de
Juancar como primer entrenador.
El primer partido de estrendo
para Juancar fue ante el Laracha
en un complicado partido ante el
tercer clasificado.
1 Betanzos - Fabril 2
De partidos difíciles iba la cosa.
Y esta semana pasada los brigan-
Betanzos
tinos recibieron en el García Hermanos al líder de la Tercera, el
Deportivo B. El nuevo entrenador del Betanzos no pudo estrenarse ante su aficción con una
victoria en el primer partido que
jugaban los brigantinos en el García Hermanos con Juancar al
mando de la plantilla y terminaron cayendo ante el Fabril por 12.
Madera de líder fue la mostrada
por los hombres de Tito Ramallo
en el García Hermanos, que sin
mostrar el juego vistoso al que
tiene acostumbrado, sacaron su
Calendario
12.03.06: Viveiro - Betanzos
19.0306: Betanzos - Caselas
26.03.06: Céltiga - Betanzos
02.04.06: Bouzas - Betanzos
Especialistas en:
AGRICULTURA ECOLÓGICA
FLORES
SEMILLAS
ABONOS
FITOSANITARIOS,
C/Ribera, 51, 3º · BETANZOS
Pza. Alfonso IX, Nº 10
Telf. 981 77 09 52 - BETANZOS
BULBOS
etc.
CARRETERA DE CASTILLA, 28 - BAJO-IZQ.
TELF. 620586498 l BETANZOS
Direccion. Alicia Torres Gomez Ingeniero Tecnico Agricola
·
O Clube Shin Gi Tai de Betanzos
obtivo unha boa clasificación no
Campionato Comarcal de Karate
Do celebrado na cidade. Estes
foron os resultados do equipo: en
Kata Individual na categoría benxamín feminino: 1º Icía Carro, 2ª
Carmela Fachal, 3º Carmen Feijoo
e 4º Ana Rosa Pato. En benxamín
masculino Alex Carro foi primeiro,
Daniel García cuarto e Ignacio
García quinto. En alevín feminino
e masculino os deportistas betanceiros fixéronse cos dous primeiros
postos: 1º Leticia Rodríguez e 2º
Iria Mato e 1º Rubén Barreiro e 2º
David García. En infantil feminino
venceron Lucía Naya e Inés Martínez. En xuvenil feminino Inés
Arias quedou terceira e en xuvenil
masculino David Seijo foi primeiro. En Kata por equipos mixta o
Clube tamén ocupou os primeiros
postos da clasificación e en Kumite
(Combate) venceu Inés Arias.
PRESUPOSTO SEN COMPROMISO
AGRICULTURA CONVENCIONAL
BONSAIS
lado más efectivo y acabaron
haciéndose con el partido con un
resultado ajustado. El primero en
dar con los tres palos fue Xisco
cuando corría el minuto 15 de
partido, ocasión que no desaprovechó subiendo el primer gol
para su equipo con un disparo
desde la frontal del área.
Tras la reanudación el Betanzos
logró llegar tímidamente con más
asiduidad a la meta de Makay,
pero sin sacar fruto de sus intentos. En el 78 de partido los de
Tito Ramallo tuvieron la suerte a
su favor con un penalti señalizado por el árbitro de Varela sobre
Iago que se encarga este mismo
de transformar.
El 0-2 daba la tranquilidad a los
coruñeses, pero el Betanzos
seguía buscando el estrenarse en
el marcador. Lo hicieron en el
minuto 85 con un gol de Michi. A
un minuto del final Xoel mandó
un disparo sobre el larguero
LIMPEZAS XERAIS E DE MANTEMENTO EN COMUNIDADES,
GARAXES, PARTICULARES, LOCAIS, OFICINAS, ETC.
LIMPEZAS ESPECIAIS DE REMATE DE OBRA
LIMPEZA DE CRISTAIS
O Agro
PLANTAS
Redacción
TLF. 616 883 729
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
PUBLICIDADE
VENTOSA E HIJOS S.A. ·
Concesionario Oficial Citroën
Avda. Fraga Iribarne, s/n. · Tel.: 981 77 24 11· Betanzos
SERVICIO ASISTENCIA 24 HORAS
676 97 85 55 - 676 97 85 56
29
30
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
COUSAS
Engalánate Betanzos
Esta sección pretende recoñecer o esforzo dos betanceiros por mellorar a estética da cidade. Cada mes
destacaremos aqueles detalles gráficos que nos parezan máis significativos tanto de comerciantes, como de
cidadáns ou tamén das institucións, relacionados coa decoración, ornamentación, ou simplemente co coidado
da imaxe de establecementos, rúas, fachadas, etc.
Tamén destacamos o coidado na preparación do escaparate
de Balbina, situada nos Soportais do Campo. O seu
propietario cambia o escaparate tres veces por semana.
Destacamos a fachada de Peluquería Onda, situada
na Rúa Nova polo seu coidado e conservación.
Tamén queremos destacar a Panificadora Betanzos, situada
na Avda. Jesús García Naveira, que tódolos meses renova o seu
escaparate con elementos moi singulares e foi un dos poucos
que atopamos adornados con elementos de entroido.
A quen corresponda
A imaxe que ofrece unha cidade tanto para os seus habitantes como para os que a visitan é
algo que cómpre coidar e que non sempre se fai. Ademais da responsabilidade dos gobernantes
todos temos un papel importante que xogar neste sentido: demostrar a urbanidade suficiente
para coidar o patrimonio e os bens comúns. A quen corresponda...
Ó final da Rúa Nova atopamos outro solar vaiado pero no que
tamén se deposita lixo...
Este é o aspecto que presenta un solar situado na rúa Valdoncel, nunha das entradas á cidade
e a poucos metros do Campo, convertido nunha escombreira dá unha moi mala imaxe
ademais de ser un foco de lixo. Os comerciantes da zona tamén piden que se tomen medidas.
A escaleira que dá acceso á Praza de
Alfonso IX, tamén presenta un aspecto
descoidado. A súa proximidade ó centro e
o seu frecuente uso especialmente trala
estrea do anovado Parque de Alfonso IX
merece un adecentamento.
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
31
GUIA DO LECER
GUÍA DO LECER
EXPOSICIÓNS
Selección da obra gráfica de Diana Aitchison. Do 1 ó 31 de marzo.
Sala de Exposicións Temporais da Fundación CIEC.
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:00 h.
“Cartografía do descoñecido”: exposición de Alexandra
Domínguez. Do 1 ó 31 de marzo. CIEC Galería
Exposición de artesanía. Do 2 ó 10 de marzo. Sala de exposicións
do Liceo. Organiza: Coral Polifónica de Betanzos
Concentración de Palilleiras. 11 de marzo. Sala de exposicións do
Liceo.
C O N TA C O N T O S
PROGRAMA CONTOS NA PEDRA 2006
10 de marzo, 21:00 h., Tasca Fonte de Unta. David Amor
24 de marzo. 21:00 h., O Picho Carolo. Carlos Pache
31 de marzo. 21:00 h., Cafetería A Banca. Pepo Suevos.
7 de abril. 21:00 h., Cervexería Estrella Galicia. Cándido Pazó.
Organizan: Concellería de Xuventude e Normalización
Lingüística, Concellería de Comercio e Casco Histórico
CONCURSOS
CONCURSO FOTOGRÁFICO “E TI...¿COMO O VES?”
Para rapaces e rapazas de entre 12 e 18 anos de Abegondo,
Bergondo, Betanzos, Cesuras, Coirós e Oza dos Ríos, presentando
ata 4 fotos. Premio: unha cámara dixital. Prazo: ata o 15 de marzo.
Lugar: Servizos Sociais de Betanzos ou nos Concellos
participantes. Organiza: Concellería de Servizos Sociais. Plan de
Prevención de Drogodependencias. Información: 981773700
CONCURSO DA FILLOA E DA ORELLA
Data: sábado 11 de marzo ás 18:00 h. Lugar: Casa da Xuventude.
Hai que inscribirse con antelación e presentar un mínimo de 12
filloas e 12 orellas. Organiza: Asociación de Mulleres Rurais
SENDEIRISMO
Ruta: Aranga. · Data: 12 de marzo
Organiza: AA.VV. Rosalía de Castro
Inscripcións: ata o 11 de marzo na Cafetería
Milenium (Rosalía de Castro, 12)
Ruta: Río Arenteiro (Carballiño) · Data: 2 de abril
Organiza: AA.VV. Rosalía de Castro
Inscripcións: do 27 de marzo ata o 1 de abril na
Cafetería Milenium (Rosalía de Castro, 12)
CURSOS
DANZA ORIENTAL
Horario: luns e mércores en dous turnos: de 19:00 a
20:00 h. e de 20:00 a 21:00 h.
Lugar: Casa da Xuventude de Betanzos
Organiza: Asociación Juvenil Brigantium
CURSO BÁSICO DE PRIMEIROS AUXILIOS
Horario: do 1 de abril ó 6 de maio, sábados de
10:00 a 14:00 horas
Organiza: Cruz Vermella Española
Inscripcións: Oficina de Cruz Vermella de Betanzos
Plaza Alfonso IX. Tlf. 981771727
OBRADOIRO DE CURTAMETRAXES
Datas: 18, 19 e 25 e 26 de marzo
Horario: de 10:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 19:00 h.
Idades: de 15 a 30 anos.
Inscripcións: Prazas limitadas. Desde o 1 de marzo
na Casa da Xuventude de Betanzos. Tlf. 981774089
T E AT R O
Obra: “A vida de Rosa, día tras día”. Data: 7 de marzo.
Hora: 20:00 Lugar: Aula Municipal de Cultura.
Compañía: Mariclown.
Obra: “Requiem do niño baleiro”. Data: 8 de marzo.
Hora: 20:30 Lugar: Aula Municipal de Cultura.
Compañía: Brétema Teatro (IES As Mariñas).
Obra: “Carambola, cóncavo convexo”. Data: 12 de
marzo. Hora: 20:30 Lugar: Aula Municipal de Cultura.
Compañía: Lagarta Lagarta
Obra: “Casado de día, solteiro denoite”. Data: 18 de
marzo. Lugar: Aula de Cultura. Compañía: Teruca Bouza
do Seixo. Organiza: Coral Polifónica de Betanzos
MUSICA
ENCONTRO DE CORAIS
Data: 11 de marzo. 20:00 h. Lugar: Aula de Cultura.
Participan: Coral Polifónica de Tapia de Casariego
(Asturias), Coral da Asociación de Mulleres “A Xeca”
de Vilaboa-Culleredo e Coral Polifónica de Betanzos.
CONCERTO DA BANDA MUNICIPAL
Data: 25 de marzo. 20:30 h.
Lugar: Igrexa de san Francisco
CONCERTO
Data: 26 de marzo. Lugar: Aula de Cultura
Organiza: Coral Polifónica de Betanzos
P R E S E N TA C I Ó N L I T E R A R I A
Data: 17 de marzo. Hora: 20:30 h.
Lugar: Salón Azul do Liceo
Libro: “Betanzos na Historia”, de Xesús Torres
Regueiro. Presentación a cargo do Presidente da Real
Academia Galega Xosé Ramón Barreiro.
EDICIÓN ESPECIAL DO RASTRO DE
ANTIGUIDADES (DIA DO PAI)
18 e 19 de marzo no Edificio Liceo
VENDO LOCAL 75 m 2
C/Plaza de los Angeles
B e t a n z o s
981782750 · 617400950
Avda. Los Mayos 11 A CORUÑA, Telf.: 981 92 90 70
C/ Torre, 87 · Bajo · A Coruña · Tlf.: 981 903 250
C/ Cruz Verde, 7 · Bajo · BETANZOS · Tlf.: 981 772 801
32
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
TENDENCIAS
VIDEO
ESPECIAL OSCARS 2006
EN SUS ZAPATOS
por JESÚS RAMOS
“Crash” dio la gran sorpresa
de la noche al ganar el
Óscar a la mejor película
La 78ª edición de la ceremonia de entrega de los Óscar nos ha deparado una gran
sorpresa final. Cuando todos esperábamos escuchar de boca de Jack Nicholson el
nombre de “Brokeback Mountain”, lo que oímos fue el de “Crash” como ganadora
del Óscar más importante de la noche: el de mejor película.
El director se adentra en
las barriadas de Nairobi
para contar una historia de
corrupción con implicaciones internacionales de
grave índole moral, con
referencias a la falta de
escrúpulos de las compañías farmacéuticas y a la explotación del
tercer mundo. La película empieza con el asesinato de una activista humanitaria esposa de un alto diplomático de la embajada británica. La sospecha de que su esposa le ocultaba algo, le conduce a
investigar por su cuenta, a pesar de que sus pesquisas pronto se
revelan peligrosas él seguirá hasta el final.
INMERSIÓN LETAL
Los otros premiados
Una imagen de “Crash”
MEJOR ACTOR Y ACTRIZ PRINCIPAL
-Philip Seymour Hoffman, se llevó, por su
fantástica recreación de Truman Capote, el
galardón como mejor actor y Reese Witherspoon por su papel en “La cuerda floja” como
mejor actriz.
MEJOR ACTOR Y ACTRIZ SECUNDARIOS
-George Clooney, por “Syriana”, un thriller
político sobre el mundo del petróleo consiguió
el Óscar al mejor actor secundario y Rachel
Weisz por “El jardinero fiel”, como mejor
actriz secundaria.
PREMIOS TÉCNICOS
-”King Kong” y “Memorias de una Geisha”
se llevaron los óscar menores (los técnicos),
tres cada una.
LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN
-Finalmente, la película de animación inglesa
“Wallace y Gromit: la maldición de las verduras”, consiguió el Óscar al largometraje de animación.
Maggie y Rose son hermanas pero no tienen
nada en común, solo el
número de calzado. Maggie vive de su aspecto
físico y es incapaz de
mantener un trabajo más
de unos días. Rose trabaja
como abogada en un bufete de prestigio pero su vida amorosa es un
desastre. Un día a raíz de una traición amorosa ambas hermanas
discuten y se despiden bruscamente. Sus vidas transcurrirán entonces por caminos muy diversos.
EL JARDINERO FIEL
La película dirigida por el también guionista Paul
Haggis, un film coral sobre el racismo en la ciudad
de Los Ángeles, se llevó tres estatuillas (película,
guión original y montaje) quitándole protagonismo
a la gran favorita de la noche: “Brokeback Mountain”, que, aunque también llevó tres (banda sonora,
director y guión adaptado), se quedó al final sin el
más importante.
Podemos decir que el film del taiwanés Ang Lee,
fue uno de los perdedores de la noche junto a
“Munich” de Steven Spielberg, que se fue de vacío,
y “Buenas noches y buena suerte” de George Clooney.
El resto de premios fueron
todos muy previsibles exceptuando el de película extranjera
que, por sorpresa se lo llevó la
Sudafricana “Tsotsi”.
Películas recomendadas por Video Club SUMAR
La Ceremonia
Esta ceremonia no va a pasar a la historia, porque
sus premios han sido todos “muy cantados” y, sobre
todo, demasiado repetidos, hasta cuatro películas
consiguieron tres Óscar: “Crash”, “Brokeback
Mountain”, “King Kong” y “Memorias de una
Geisha”. Además, creo que la academia no se ha
querido “coger las manos” y no se ha atrevido a
darle el Óscar a la mejor película a “Brokeback
Mountain” por su temática homosexual, temiendo
la reacción de la puritana e hipócrita sociedad americana.
No quiero decir que “Crash” no mereciese el premio, sino que la cobardía y el miedo de los académicos impidió a Ang Lee el reconocimiento que la
Academia le debía, por “Sentido y sensibilidad”.
Resumiendo, una ceremonia entretenida, con buen
ritmo, un presentador, Jon Stewart, que cumplió lo
esperado de él, aunque sin la gracia de Billy Cristal
o Woopy Goldberg, y una gran sorpresa final,
“Crash”, que,seguramente, dará mucho que hablar,
recibida con grandes aplausos tanto en las butacas
del Kodak Theatre como en la sala de prensa.
VIDEO Y
FOTOGRAFIA
Telf. 981 77 16 10
C/ Venezuela, 10
15300 BETANZOS
Cuatro buscadores de
tesoros descubren en las
profundas aguas del
océano un antiguo galeón. Su alegría se ve
empañada por varias
cuestiones: deben ser
discretos hasta que tengan el equipo para sacar
a la superficie el tesoro,
pues tienen competencia, y la mala suerte ha querido que la carga de unos narcotraficantes acosados por la guardia costera haya ido a parar justo en el
mismo punto donde se hundió el barco.
PLAN DE VUELO:
DESAPARECIDA
Kyle Pratt, ingeniera aeronáutica y
madre de familia, aún trata de hacerse a la idea de la muerte de su marido. Debe viajar a Estados Unidos
con su hija Julia en el mismo avión
que traslada el féretro de su marido
fallecido. Tras echar una cabezada
en el gran avión de varios pisos en
el que viaja, Kyle se despierta y no
encuentra a su hija. Las azafatas dan
aviso por megafonía y nadie parece haberla visto, los pasajeros no
la recuerdan, registran todos los recovecos del aparato pero, por lo
visto, la niña no figura siquiera en la lista de pasajeros. La tripulación y los pasajeros empiezan a pensar que sufre alucinaciones.
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
GUÍA INMOBILIARIA
■ FINCAS HÉRCULES
(Tlf. 981 776477)
Se venden fincas edificables en diferentes
zonas.
Betanzos, 50m2, tercero sin ascensor,
48.081 .
Betanzos, ático de dos dormitorios,
75m2, plaza de garaje y ascensor. 108.182 .
Cambás, 1.000 ferrados a 330,56 /ferrado.
Coirós, finca para dos parcelas de
2.000m2, 99.768 .
San Mamed (Paderne), finca edificable
de 3.800m2, 33.056 .
Xan Rozo (Betanzos), finca edificable de
2.616m2, 63.106 .
Piadela, finca para cuatro parcelas,
3.460m2, 156.263 .
Viuxa-Cortiñán (Ayuntamiento de Bergondo), finca de 5.200m2, edificable en
600m2, 90.152 .
Ambroa (Irixoa), fin de semana de 47m2
con finca de 3.924m2, 132.223 .
Betanzos, ático de 64m2, dos dormitorios, cocina americana, baño, plaza de garaje y trastero, 114.192 .
Feás (Aranga), casa para restaurar con
finca de 1.500m2, 51.086 .
Betanzos, casco antigüo, dos casas para
restaurar, 40 y 44m2/planta, 48.081 .
Betanzos, se alquilan y venden plazas de
garaje.
Se alquilan pisos, amueblados y sin
amueblar.
Betanzos, se venden bajos comerciales.
■ O TRATO
(Tlfs. 981774066)
VENTA: Mera (Oleiros). Apartamentos a
150 metros de la playa, bajo, primero y
segundo, desde 45 a 63 m2 de superficie y
con garaje.
VENTA: Rodeiro (Oza dos Rios). Finca
rústica de 815 m2, con fin de semana de piedra, pozo de barrena, electricidad y posibilidad de ampliación.
VENTA: Armea (Coirós). Parcela edificable de 1000 m2. Excelente situación y
accesos, traída de aguas. Muy cerca de
Betanzos (zona Talay) finca total ya delimitada con cierre de bloque.
VENTA: Coirós. Finca de 2.145 m2 edificable en parcelas de 1.000 m2 . Muy bien
situada y con buenos accesos, llana, diáfana y
muy soleada.
VENTA: Cortiñán (Bergondo). Chales
individuales con parcelas de 580 m2 y 540
m2 , semisótano, planta baja y planta alta,
construcción 1ª calidad.
VENTA: Betanzos. Apartamento en calle
Plateros (zona monumental), totalmente
reformado, de 50 m2 aproximadamente.
VENTA: Betanzos: Fin de semana de
55 m2 en A Condesa. Nuevo, con 200
m2 de terreno.
VENTA: Betanzos. Apartamento seminuevo, calle del Hórreo, sobre 40 m2 , altura 4º,
ascensor, plaza de garaje y trastero.
ALQUILER: Entreplanta para oficina,
despacho profesional o consultorio en Avenida Jesús García Naveira. Diáfano de 100 m2
aproximadamente. Renta: 420, 71 /mes.
■ FONTELA 2000
(Tlfs. 981773710 ·
981774900)
Piso 1º con patio, 80m2 útiles, seminuevo, céntrico, soleado y con vistas.- Garaje
y trastero.
Piso 3º con ascensor, calle Venezuela,
90m2 útiles, exterior y con vistas.
Ático de77 m2 útiles en casco histórico,.
dos plazas de garaje. Exterior y soleado.
Pisos, 1º, 2º y 3º, reformados, céntricos,
60m2 útiles, soleados y con vistas.
Piso 3º sin ascensor, 95m2 útiles, desván
de 20m2, zona A Condesa.- Plaza Garaje.
Piso 5º con ascensor, reformado, calle
Venezuela, 95m2 útiles.
Piso 5º sin ascensor, zona centro, esquinado, todo exterior.- 83m2 útiles; buen
precio.
Apartamento dúplex en Rúa Alfolí,
68m2 útiles, todo exterior y con vistas.Se vende casa en Nuestra Señora, para
reformar, planta ba y dos plantas alta, con
una superficie total de 140m2.- soleada y
con vistas.
Se vende casa en Tiobre, seminueva,
sótano, planta baja y ático, 300m2, con
terreno de 2.434m2, soleada y con vistas.
Se vende casa para reformar con finca
de 7.500m2, en Viladesuso-Piadela.
Se vende finca de 1.300m2 con casa en
ruinas, a 2km. de Betanzos.
Casa de piedra restaurada en Cullergondo. 280 m2. lareíra de cantería. hórreo.
terreno de 2000 m2.
Oza de los Ríos. Casa de planta baja.
Con 3 habitaciones, 3 baños. Terreno de
6000 m2
Casa Cortiñan. 274 m2. 5 habitaciones ,
3 baños. garaje 55m2. garaje escaleras de
madera. finca de2000 m2 cerrada
Oza Mandaio casa de piedra restaurada.
180 m2. terreno de 4800m2 . 5 habitaciones 2 baños.
Casa nueva en Coiros. 116 m2. 3 habitaciones, 2 baños. 2 cocinas amuebladas.
Terreno de 1400 m2.
Casa-negocio en Montouto 260 m2.
4habitaciones. 3 baños.,almacén, bar, cocina, etc.
Casa en Cabrui-Mesía 170 m2., 4
habitaciones, 2 baños. Finca cerrada de
2000 m2
Casa para restaurar en Montesalgueiro
de 100 m2. terreno de 2180 m2
Casa en Santiago de Ois, Coirós.
Superficie de 90 m2 p.p.,2 habitaciones, 2
baños. Terreno cerrado de 7000 m2
Oza de los Rios, Cines. Casa de piedra
restaurada de 3 habitaciones, 2 baños.
Terreno de 200 m2
■ J. CADAVEIRA
(Tlfs. 981770352
639747434)
PISO, 3 habitaciones, baño, cocina,
slaón 110 m2, 2º sin ascensor en Betanzos,
84.000 eur.
BAJO en obra. En zona Cruz Verde. 120
m2. Bien Situado.
BAJO reformado en La Coruña, C/Tren
y C/Enrique Dequit.
ATICO totalmente exterior, 3 hatitaciones, 2 baños, cocina, salón, terraza corrida
a estrenar. Zona Avda. Castilla en Betanzos.
CASA de aldea con 15 ferrados en Oza
de los Ríos, lista para vivir, muy soleada.
CASA de aldea con 2000 m2 con posibilidad de más terreno en Rodeiro (Oza de
los Ríos).
APARTAMENTO alquiler zona ctra.
Castilla, nuevo exterior, 2 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza, plaza, trastero, calefacción, ascensor (330 eur.) sin
muebles.
TERRENO en Montouto detrás de La
Flor.
BAJO en el Burgo con entrada a 2
calles.
SE ALQUILAN fincas en Collantres.
BAJO cubierta, 2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón, ascensor, calefacción, trastero y amueblado. Prolongación
Rosalía de Castro.
PISOS Y DÚPLEX a estrenar y céntricos
TENEMOS casas de piedra arregladas y
sin arreglar, zonas de Betanzos, Abegondo
e Irixoa.
BAJO, muy céntrico, Prolongación
Rosalía, Algueró Penedo, etc.
VENDEMOS chalets en Santa Cruz de
Mera, Cortiñán. Acabados, con piscina
SE VENDE casa de piedra en Monfero
(A Illa), reformada totalmente y terreno
anexo.
BAJO comercial en Sada, zona La Chaburra, exterior. Alquiler o venta.
SE ALQUILA apartamento de 2 habitaciones, 1 baño, cocina, salón ascenor, calefacción, semiamueblado. 330 eur. Prolongación Rosalía de Castro.
CASA en Paderne nueva, con terreno y
totalmente cerrada y soleada.
FINCAS urbanas con licencia directa en
Xan Rozo (Betanzos).
SE VENDE fin de semana con terreno
de 1500 m2 cerrado con piscina. Urge
venta.
SE ALQUILAN plazas de garaje en
varias zonas de Betanzos con trastero.
■ FINCAS DO CASTRO
(Tlfs. 981773636)
BETANZOS PROMOCION MANDEO.
53 Vivendas de 1, 2, 3, e 4 durmitorios con
praza de garaxe e anexo, en construcción. Boas
Vistas.
CARRAL NOVA PROMOCION (PORTICO CARRAL), de 2 e 3 durmitorios. Boa situación, con praza de garaxe e anexo, locais comerciais. A mellor relación prezo calidade do mercado.
BETANZOS PIADELA. CHALETS de 166
m2, máis 30m2 de garaxe, 2 plantas, 3 durmitorios, 2 baños, cociña e salón. Vistas a Cecebre.
222.375 Eur.
CAMBRE (SANTA MARIA) PENOUBIÑA
Chalet de 310 m2 l.l40 m2 solar, alumbrado,
asfaltado, cociña amoblada, comedor, salón, 4
durmitorios, armarios empotrados, 4 baños, sala
de plancha, calefacción, zoa de xardín, garaxe
techado para varios coches, a estrear.
352.850,00 Eur.
ALUGASE: NAVE-ALMACEN no Polígono Industrial de BERGONDO de 540,40 m2 de
superficie, 7,50 metros de Altura. Dispón de 3
baños e duchas, 130m2 de oficinas e tódolos
servizos.
BETANZOS: ALUGASE Baixo en Galerias
Pintor Seijo Rubio de 26 m2 de superficie, dispón de dous escaparates, un exterior e outro
dentro das Galerias, 265,00 Eur.
PISO en Rúa do Rollo de 155 m2, 3 durmitorios, cociña, salón e comedor amoblados,
Ideal para despacho e vivenda, 601,01 Eur.
PISO en C/Alexander Boveda de 110 m2. 3
durmitorios, 2 baños, cociña, salón, comedor,
armarios empotrados. Moi soleado. 365,00 Eur.
BETANZOS: Véndese amplo piso amoblado
de 102 m2, 3 durmitorios, 2 baños, salón comedor, cociña, armarios empotrados, calefacción,
praza de garaxe e trasteiro, 156.263 Eur. Posibilidade de venta sen mobles.
MONTOUTO: Véndese casa con negocio
de Cafetería, ampla zona de aparcamento e
1.400 metros de terreno.
BETANZOS Os Remedios, casa para rehabilitar de planta baixa 2 pisos e baixo cuberta con
doble fachada. 75.000,00 Eur.
BETANZOS: Véndese en Rúa do Ouro,
pisos para rehabilitar no casco histórico de 2 e 3
durmitorios desde 49.523 Euros.
SADA: Baixo de 119 m2 útiles, con fácil
acceso, a poucos metros da avenida principal.
96.102 Eur.
BETANZOS: Bellavista, baixo de 412 m2 de
superficie, 28 mtrs. de fachada e 4 mtrs de altura
libre, dispón de saída de fumes, pódese dividir,
consultar prezo.
CESURAS: Santalla de Provaos. Fin de
semana de 64 m2 sen rematar, con finca pechada de 1.308 m2 e acceso por dous frentes. Bos
servizos. 66.112 Eur.
33
■ RIALEDA
(Tlf. 981774836)
REF.: B1021. SADA.- Apartamento estrenar
con cocina americana. Dos dormitorios. Garaje
y trastero. 133.000 Eur.
REF.: B1026 STA. CRISTINA.- Piso 70m2.
Dos dormitorios. Dos baños. Ascensor. Garaje.
Trastero. 216.365 Eur.
REF.: B1170. MERA.- Piso 70 m2. dos
dormitorios. Un baño. Calefacción. Garaje y
trastero. 180.359 Eur.
REF.: B1180. EL TEMPLE.- Piso seminuevo
70 m2. Dos dormitorios. Un baño. Calefacción.
Ascensor. Garaje. Trastero. 144.243 Eur.
REF.: B1304. LA BARCALA.- Piso 90 m2.
Tres dormitorios, dos baños, calefacción,
ascensor, dos plazas de garaje, trastero. Está bien
conservado. Vistas despejadas. 141.238 Eur.
REF.: B1265.BETANZOS.- Piso bien situado,
dos dormitorios, cocina independiente, garaje,
trastero. Soleado. 150.000 Eur.
REF.: B1203. SADA.- Piso 105m2. Muy bien
situado. Cuatro dormitorios. Dos baños. Cocina
reformada. Calefacción. 108.183 Eur.
REF.: B950. MIÑO-BEMANTES.- Chalet
estrenar 132 m2. en parcela de 600 m2. Tres
dormitorios. Dos baños. Calefacción.
204.344 Eur.
Ref.: B1003. MARIÑAN.- Casa adosada 240
m2. en tres plantas. Cuatro dormitorios.Un
baño. Aseo. Parcela 300 m2. 124.183 Eur.
REF.:
B668.
ABEGONDO
(CULLERGONDO).- Casa rehabilitada 250
m2 en parcela de 1.800 m2 con lareira, hórreo,
bodega, alpendre. 240.000 Eur.
REF.: B669. BETANZOS.- Vende estupendo
chalet de 340 m2 en parcela de 2.000 m2.
Cinco dormitorios. Tres baños. Cocina
amueblada. Calefacción. Garaje. Caseta
independiente. Vistas. Soleado. 294.500 Eur.
REF.: B979. PADERNE.- Casa seminueva en
parcela de 2.000 m2. Cuatro dormitorios. Dos
baños. Aseo. Impecable. 210.355 Eur.
REF.: B1141. GANDARIO.- Casa 191 m2 en
parcela cerrada de 1.300 m2. Cinco
dormitorios. Calefacción. Garaje independiente
para dos coches. 248.352 Eur.
REF.: B1189. IRIXOA.- Casa de piedra para
rehabilitar con parcela. A 2 Km del Ayuntamiento.
Farmacia. Gasolinera. 72.000 Eur.
REF.: B1220. VEIGUE.-Adosado 160 m2 con
parcela de 300 m2. A estrenar. Cocina
totalmente equipada. Carpintería interior de
roble, exterior PVC con climalit, oscilobatiente.
Calefacción y garaje. 252.425 Eur.
Ref.: B1183. CAMBRE.- Casa próxima al
centro 210 m2. Finca de 800 m2. Cocina
equipada. Magníficas vistas. 248.771 Eur.
Información e prezos válidos
agás erro tipográfico
34
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
■ MOTOR
FORD ESCORT turbo diesel, 8 años en muy buen
estado. 679965007
4 llantas de aluminio de 15 pulgadas de Seat Córdoba. 240 eur. 616293773
FORD ORION 1.6 quía, cc, da, ee, al, ll, año 91;
1000 eur.. Tlf.: 686705046
ROVER 620 LUX. Color verde. Tapicería cuero.
Techo solar. Excelente estado. Llantas de aleación.
Año 1996. 4.500 eur. Tlf.: 981774281-619955040
MOTO AZADA Agria de las primeras muy poco
uso. A toda prueba. 981771878
OPEL Astra GSI 2.0, 115 cv. llantas, lunas tintadas
y muelle. Buen estado. 619981077
RENAULT Super 5 diesel. ITV pasada, caja de
cambio, retenes motor y ruedas nuevas. 1000 eur.
negociables. 629810672
DERBI SENDA, 6 velocidades, 50 c.c. seminueva
y matriculada. DERBI VARIANT, última gama, seminueva, 50 c.c. matriculada. Precio negociable.
981772639 - 651606946
■ ENSINO
PIANO Betanceiro da clases de piano a principiantes, alumnas/os de grado elemental y primeros ciclos
de medio, 1ª clase gratuita. Presencial (Betanzos) o en
domicilio. 662224415. E-mail [email protected]
PROFESORA, imparte clases particulares a infantil, primaria y primer ciclo de E.S.O. Todas las asignaturas. 625747011
PROFESOR titulado de piano, imparte clases particulares y a domicilio. 677131690
PREPARADORA OPOSICIÓN: educación especial. 60% aprobados na convocatoria 2005. Grupos
reducidos. 607261402
VENDO CURSO Aux. Administración Xunta de
Galicia. Bibliografía oficial. Asesoramiento docente.
Muy buen precio. Tlf.: 981771641/615361447
CLASES DE MATEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMICA por licenciada con experiencia. 637074679
CLASES A DOMICILIO. Matemáticas y Física y
Química. Primaria y secundaria. 628563122
CLASES PARTICULARES de física, química,
matemáticas. Todos los niveles. Licenciada con experiencia. Tlf.: 637074679
CLASES PARTICULARES de inglés, titulada por
la Escuela Oficial de Idiomas. 617687540
ANUNCIOS BREVES
y noche, experiencia. Tlf. 981788199-606637440 (Juan)
SEÑORA responsable, limpieza y cuidar niños,
por horas o mensual. Tlf. 981780732
SE OFRECE chico (16 años) para trabajar de
aprendiz. Tlf. 981621620-645119028
ENFERMERA, 25 años, cuidado de enfermos (domicilio
y hospital), y canguro (cuidado de niños). Tlf. 605240161
SEÑORA, para cuidar niños, fines de semana.
Tlf. 600203550
SE HACEN trenzas. Tlf. 650279434-680584571
SR. RESPONSABLE. Trabaja por horas haciendo
labores hogar, cuidar niños o trabajos de costura. Con
experiencia. Tlf.:620981084
SE REALIZAN trabajos de electricidad y reparaciones eléctricas. Tlf.: 637320196
SE OFRECE Sra. para cuidar ancianos o para realizar tareas del hogar. 981 770241
SE OFRECE Sra. para cuidar personas mayores.
Con experiencia y cursos de gericultura. 659791563
SE CONFECCIONA ropa de niño y mujer. 610536141
AUX. GERIATRÍA cuida personas mayores y niños de
lunes a viernes, vehículo propio. 677412195
SRA. con referencias para limpieza y cuidado de niños.
Responsable (sólo por las mañanas). 981772939
SE OFRECE persona responsable para cuidar niños y
limpieza del hogar. 677758144
SRA. responsable trabajaría por horas, haciendo labores
del hogar, cuidar niños o haciendo trabajos de costura. Con
experiencia. 620981084
SE OFRECE señora para limpieza, cuidar ancianos u
otras tareas. Mañanas o noches. Buenos informes.
627730262
CHICA en 3º curso de enfermería se ofrece para trabajar con niños o ancianos. Con conocimientos y experiencia. 981772034 (preguntar por Ana Gómez)
Chica con titulación de ayuda a domicilio se ofrece a
cuidar enfermos. Disponibilidad horaria. 981774113 /
678882293
SE HACE todo tipo de confección y arreglos. Estefany
619549724.
CARPINTEROS: carpintería en general, puertas, suelos, armarios, muebles a medida. 981771312/665911543
ANALISTA de laboratorio químico. Trabajadora, responsable y con experiencia. 669571070
CHOFER particular joven para matrimonio o señora.
Preguntar por Abel 981196393
PERITO CALIGRAFO JUDICIAL. Se realizan
informes periciales. Tlf.: 981771729
SEÑORA para limpiezas y cuidado de ancianos. Con
coche. Tlf.: 696111949
SE DESBROZAN montes y fincas, con tractor o
manualmente. Presupuesto sin compromiso. 667023463
ARREGLOS de prendas, cortinas, etc. Ana 616885520
■ BUSCAN TRABALLO
■ OFRECEN TRABALLO
SE HACEN trabajos de electricidad, mantenimiento automoción y jardinería. Tlf. 616055569
REFORMAS e interiorismo. Presupuesto sin
compromiso, trabajos impecables. Tlf. 676557598
CHICA, canguro fines de semana. Tlf. 646839864
SEÑORA para cuidar niños, personas mayores o como empleada de hogar. Disponibilidad de horario y coche. Tlf. 981788142
SEÑORA para limpieza, cuidar enfermos y
ancianos. Por horas. Tlf. 981790218
TÉCNICO instalador. Colocación y reparación de persianas. Tlf. 607426308
AUXILIAR de geriatría cuidaría enfermos y
ancianos. Experiencia. Tlf. 981774007-636244012
ADMINISTRATIVA para trabajo en Betanzos.
Experiencia. Tlf. 646643691
JARDINERO, mantenimiento de jardines
y poda. Tlf. 677229649
AUXILIAR enfermería y geriatría, cuida personas día
EDITORIAL ofrece en Galicia trabajos desde casa, reserva plaza e información gratuita. Apdo. 371. CP. 06800 Mérida
ALTOS ingresos, venta directa de artículos de joyería, lencería y regalo. Enviamos catálogo, sin compromiso Tlf. 915510221
SE NECESITA personal para atención al público en Betanzos y Polígono. Buena presencia entre 18 y 25 años. Interesados enviar currículum al apart. correos 106 AP
CAMAREROS/AS de barra y sala para nueva Cervecería
café-bar. 600827190
PROFESOR/A nativo para dar clases de inglés. Tiempo
parcial. 626588576
Multinacional Norteamericana selecciona personal para
ocupar diversos puestos ( desde casa con ordenador o en oficinas) telf. 659686868 [email protected]
SE NECESITAN comerciales para empresa de Betanzos.
678851372
CHICA para peluquería. 981770716
TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN selecciona costurera. Excelentes condiciones. Betanzos. 981772155
AUTOEMPLEO. Conviértete en tu propio jefe y marca tu
propio sueldo. Infórmate en: www. dineroextrax2.com
MILLONARIO EN 2 DÍAS. no no es posible pero en un
año si puede ser. http:/www.dely.sistemacoastal.net
■ VARIOS
TRASPASO bar en Betanzos, con vivienda. Buena renta.
Tlf. 639976799
ALQUILO coches antiguos para bodas. Tlf. 647971720
COMPRO lagareta prensar uva, con catraca. Buen estado. 626420100
SE VENDE local 75 m2. C/ los Ángeles, Betanzos,
antes escuela de dibujo y pintura M. Anido. 617400950.
VENDO semisótano, usos comerciales o industriales,
110 m2. Bellavista. 130 m2. Tlf.: 610849562
COMPRO máquina de coser eléctrica portátil.
606878569
SE TRASPASA “Ideas Moda”. Plaza García Hermanos. 981770619
SE ALQUILA en Betanzos, peluquería, salón de belleza, 110 m2. Totalmente equipada. Zona comercial.
680370241
SE OFRECE comercio en funcionamiento, dejando la
mercancía a precio de casto y sin IVA (con marcas en
exclusiva y clientela hecha). 981771908 de 14,30 h. a
16,00 y de 22 a 23. Móvil 606008232 de 7 a 8,30 tarde.
SE VENDE O ALQUILA piso en C/Rollo 29-31, 3º
con algunos muebles. Todas las ventanas con luz directa.
100 m2. Trastero y ascensor. (alquiler barato con aval bancario) 981771878
SE COMPRAN OVEJAS. 696111949
SE COMPRAN MONTES para plantación.
617014292
SE BUSCA persona que tenga caballos o quiera
tenerlos para compartir terreno. 617846026
VENDO O CAMBIO por piso en Coruña, casa
de piedra, hórreo y frutales. 981798620
SE ALQUILA Café-Bar equipado. Abegondo.981673491
■ VENDAS VARIAS
CACHORRO ROTTWAILER. Excelente
carácter y estructura. Ver padres. 659127583
SE VENDEN PERROS. 659127583
SOLARIUM VERTICAL, camilla con 3
cuerpos, vaporal y sillón etética. 646217817
OCASION IVERSORES Y EMPRESAS,
70000 m2, Polígono de Teixeiro. 676970503
FAETON 551 FB CALIMA, eslora, 5,51,
calado, 1,14.- 18.000 eur. negociables. Rafa:
678515586. Incluye remolque y bote auxiliar.
COMERCIO de sanitarios, mamparas, griferías, cocinas, etc. Con material. 609984069
BAJO comercial. Muy buena situación. 150
m2. 609984067
CACHORROS Husky. 637506559
MONTE de 20 ferrados na beira da estrada,
con madeira 607746975
MADERA de cerezo. 30 tablones 11 cm. cortada 18 años. 617400950
LOCAL 75 m2 Plaza los Ángeles. Betanzos.
981782750. 617400950
TANQUE de frío de 330 litros. Alfa-Laval en
perfecto estado. 981796590
COLMENAS con abejas y enjambres.
667023463
ESTANTERIAS y mostradores en buen uso.
610238152
MOTOCULTOR Agria 7700-M con arado y
fresa. 981773665
RADIO CD y RADIO-CASETTE de coche.
606007707
TELEVISORES, Grundig 21”, Sony 28” y 2
videos de 4 cabezales. 606007707
MOBILIARIO DE PELUQUERIA.
981771111-630078189
FINCA llana de 18 ferrados, a 100 m. de la
ctra. Nac. Coruña-Melide. Acceso rodado. Oza
dos Ríos (Parada). 981254491
PANTEONES en Sta. Cruz de Mondoi. 3
nichos y 1 cenicero, recién construidos.
655057268
MESA COMEDOR antigua de castaño con
molduras. 679785654 - 981772930
CARRO de caballo de castaño, con ruedas de
goma, seminuevo. 679785654 - 981772930
CALENTADOR Fagor, Mod. FL-10, 10 L.
Usado en buen estado. 616531915
■ ALUGUERES
BAJO RÚSTICO de piedra en Curtis. Centro del
pueblo. 981287578·687183186
CASA amueblada con terreno alrededor de 15 ferrados en Abegondo. 981 77 02 44
BAJO en Curtis de 200 m2 o 100 m2. 963344307679650307- 981786653
APARTAMENTO soleado, cómodo y tranquilo en
casa de campo, zona Abegondo. 981780309
LOCAL de 12m2 en 115 eur. con sala de espera y
portero automático gratis. Rúa Rollo 5, Betanzos.
981774022.
BAJO en Betanzos. Rúa do Pozo, Zona Cañota. 110
m2. Patio interior. Ideal para hostelería. 550 eur. Tlf.:
981792560
CASA amueblada c/terreno alrededor de 15 ferrados
en Abegondo 981770244
LOCAL para alquiler o venta. 159 m2 Betanzos zona
Rollo directamente propiedad. 646301763
PLAZAS DE GARAJE. 646301763
PISO en la Rua Nueva. 981772201. Llamar en horario
comercial
PISO amueblado en la Ribera. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblado, baño y trastero. 981 791340-679613215
CASA RURAL en Irixoa-Ambroa-Valmarín.
981798509-636256131
APARTAMENTOS de 1 y 2 habitaciones, baño y cocina.
Calefacción. Totalmente equipados 981771459
APARTAMENTO soleado y tranquilo en Bergondo-Guísamo. 981780309
LOCAL Rúa do Frade. Bajo para despacho 639771221
HOSPEDAJE Queirís- Coirós, nº 60 en N-VI - Km
570. Casa Maruja. 619331512
PISO en el centro de Sada. 3 hatitaciones, plaza de
garaje. 606179417
PLAZA DE GARAJE en Alcalde Beccaría, 3.
981774188
2 APARTAMENTOS y bajo a estrenar. Completamente amueblados. C/Ribera, 63. 981773147
PISO exterior amueblado C/Ribera-Alfolí. 200 eur.
comunidad incluida. 981234283
PISO en Oza, 3 habitaciones, comedor, cocina y terraza. Llamar mediodía o noche. 981785561
PISO en Guísamo totalmente amueblado y amplia
terraza. Céntrico. 676143319
APARTAMENTOS amueblados a estrenar en Calle
La Ribera, 63. 981773147
APARTAMENTO amueblado en el centro de Betanzos. 606179417
PISO 3º en Calle Ribera, 56. 981772380
PISO sin amueblar. 180 eur. 981780778
■ VIVENDAS VENDAS
CASA de piedra habitable, todos los servicios, cocina, baño, 4 hab., trastero, finca. Fiobre-Betanzos.
36.000 eur. Tlf. 981796460
CASA de piedra, Bergondo, palleira, hórreo, pozo,
finca de 1700m. Tlf. 658904442
CASA de piedra, Abegondo, ideal turismo rural, 130m. y
2000m. de terreno, 108.000 eur.. Tlf. 656604015-981770025
CASA de piedra para restaurar, con 2.500m. de terreno,
al lado de carretera y a 2 km. de Teixeiro. Tlf. 981254491
CASA, Aranga, 6 hab., 3 baños, 4360m. de terreno, garaje. Tlf. 696541247
CASA Irixoa para restaurar frente al Ayuntamiento.
27.000 eur. 666789710
CASA de piedra en Meango (Abegondo) para restaurar.
981771377
CASA de piedra con hórreo, frutales, traída propia, pozo
artesano y alpendre. A 5 minutos de Betanzos. AdragontePaderne. 981798620
PISO a estrenar. Urbaniz. final C/Rollo. 3 dormitorios
con armarios empotrados, salón comedor, 2 baños, cocina
amueblada con tendedero, calefacción individual, trastero,
plaza de garaje, ascensor. 699137186
ARANGA, casa de piedra, 150m2, 2 plantas. Habitable
100% con finca. 699111425
SE VENDEN O ALQUILAN PISOS. 630788920
ÁTICO en prolongación Rosalía de Castro. 72 m2,
2 habitaciones, 2 baños, cocina. Amueblado. Trastero
acondicionado, 9m2. 666918498
ÁTICO con vistas en Sada, 77 m2, 2 habit, 2 baños,
salón comed., terraza, trastero, plaza garaje. 646307314
VIVIENDA con plaza de garaje y terreno en Guísamo-Raxás-Bergondo. 981780122
CASAANTIGUA para reformar, con finca de 5 ferrados, a 9 km. de Betanzos. Tlf.: 690759450
VIVIENDA en Guísamo, Raxás, con plaza de garaje y
terreno. Tlf.: 981780122
PISO en el centro de Sada. 3 hatitaciones, plaza de
garaje. 606179417
CASA en Mariñán, huerta, 2 plantas, bajo cubierta,
alcantarillado y 2 traídas. 124.183 eur. 981772514 llamar
a partir de las 22 h.
CASA 44 m2 por planta. Bajo, 2 plantas y bajo
cubierta. Casco histórico. 981771459
CASA para restaurar, 40 m2 por planta. 3 alturas y
bajo cubierta. Casco histórico. 981771459
PISO seminuevo, centro de Betanzos. 2 baños, 2 habitaciones. 609947155
CALLE VALDONCEL nº 45, apartamento a estrenar
75 m2. Salón 24 m2. Cocina independiente, 2 dormitorios 2 baños, garaje y trastero. Soleado con vistas. Entrega primavera-verano 2006. 19.300.000 ptas. 686433605
CALLE VALDONCEL nº 45, luminosísimo ático a
estrenar. 60 m2 más terraza 11 m2. Cocina independiente, 2 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Grandes vistas. Entrega primavera-verano 2006. 20.300.000 ptas.
686433605
CÉNTRICO DÚPLEX en planta baja. Próxima
entrega. 110 m2 más soleada terraza de 34 m2. 2 dormitorios, garaje y trastero. 19.800.000 ptas. 675286367
■ TERREOS VENDA
FINCA, Corbeiras de Talai, San Xiao, 2
Ferrados y 20 cuartillos. Tlf. 981770570606818438
PARCELAS urbanizables. Coirós, bien situadas. 610002127·619285508
FINCA EDIFICABLE en Cesuras, a 12 Km
de Betanzos. 3 ferrados. 981287578·687183186.
FINCA EDIFICABLE en Abelares (Betanzos). Buenas Vistas. 630788920
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
35
COLABORACIÓNS
Agricultura ecológica
Pasa cuidadosamente a través de estos
campos. Libélulas y mariposas salen
volando confundidas. Las abejas recolectan su néctar de flor en flor. Aparta
las hojas y verás pequeños animales
bullir entre la fresca sombra. Es un ecosistema equilibrado, en el que insectos y
plantas mantienen un equilibrio estable.
Y ahora mira el campo del vecino por
un momento. Las malas hierbas han sido
exterminadas mediante herbicidas y
laboreo. Los animales del suelo y los
insectos han sido exterminados con
venenos. El suelo ha sido desposeído de
materia orgánica y microorganismos
por la utilización de abonos químicos.
Durante el verano ves a los agricultores
trabajando en los campos, llevando
máscaras antigás y largos guantes de
goma... (Masanobu Fukuoka)
Fertilización
Es fundamental para mantener la fertilidad del suelo prescindir de productos
químicos solubles, porque inhiben la
actividad de los microorganismos del
suelo. La correcta fertilización basada en
la materia orgánica proporciona el
medio en que éstos se desarrollan. Los
microorganismos del suelo son fundamentales para que se liberen los nutrientes que la planta necesita, descomponiendo la materia orgánica o solubilizando los que estuvieran en forma mineral.
La fertilidad y la actividad biológica del
suelo se mantienen o incrementan,
mediante las prácticas siguientes:
1.-El cultivo de leguminosas, abono
verde o plantas de enraizamiento profundo, con arreglo a un programa de
rotación plurianual adecuado. Las rotaciones son fundamentales para mantener
la fertilidad a lo largo del tiempo. Se
procura alternar cultivos de familias
diferentes, cultivos con raíz superficial y
En el Día del Padre
ECOTENDA ARKA
BETANZOS
cultivos con raíz profunda, y cultivos de
los que se aprovecha el fruto o la flor
con cultivos de los que se aprovecha la
raíz. Así se alternan cultivos con necesidades nutritivas complementarias. Dentro de la rotación se hacen abonos verdes
o cultivos a los que no se deja echar
semilla, sino que se siegan y entierran
antes. Se emplean como abono verde
plantas leguminosas por su capacidad
para fijar nitrógeno de la atmósfera: chochos, chícharos, etc.; de las crucíferas,
por su raíz profunda que le permite
movilizar nutrientes de las capas profundas del suelo: coles, rábanos, etc; y de
las gramíneas, por la cantidad de masa
vegetal que producen: centeno, cebada,
maíz, etc. Se emplea también el girasol o
el trigo sarraceno. No conviene enterrar
la masa vegetal en fresco ni demasiado
profundo, porque se ha de descomponer
en presencia de aire. Hemos de dejarla
secar en superficie y luego incorporarla
con una labor superficial. En cultivos
perennes no se hacen rotaciones, pero sí,
dependiendo de las lluvias o de las posibilidades de regadío, abonos verdes o
cultivos intercalados.
2.-La incorporación de estiércol de
producción ganadera ecológica sin exceder 170 kg. de nitrógeno por hectárea de
superficie agrícola utilizada y año. Lo
ideal es emplear estiércol de ganado
ecológico, a ser posible de la propia
explotación, alimentado con lo que ésta
produce: pastos, forrajes o restos de cultivo. La cantidad de estiércol u otras
materias que se puede usar es limitada
para evitar contaminación por nitratos
en las aguas subterráneas, o excesivo
contenido de nitratos en las cosechas,
especialmente las de hoja.
3.-La incorporación de cualquier otro
material orgánico, compostado o no,
procedente de explotaciones cuya producción se atenga a las normas de AE.
MERCEDES
Pueden emplearse como fertilizante restos vegetales ecológicos, a ser posible
procedentes de la propia explotación. En
climas cálidos y húmedos los restos
vegetales en superficie se descomponen
pronto, pero frecuentemente es necesario hacer compost con ellos para acelerar
el proceso. El compostaje acelera la formación de humus que ocurre naturalmente en todos los suelos pero lentamente. Para hacer compost se deben
mezclar materias que tengan abundancia
de nitrógeno y/o hidratos de carbono
(estiércol, purín, restos de leguminosas),
materias que tengan abundancia de carbono (serrín, restos de poda, paja, vegetales secos), materias que tengan abundancia de hidratos de carbono (hierba,
vegetales verdes) y agua, formando una
pila de 1,5 metros de altura. Otro elemento imprescindible es el oxígeno que
se obtiene no compactando la pila y dándole la vuelta con frecuencia (volver a
hacer la pila). Conviene añadir tierra. En
un compost hecho correctamente se
alcanzan temperaturas de 70ºC con el
beneficio adicional de eliminar semillas
de malas hierbas que hubiera en el
estiércol o restos vegetales con que se
hizo. Hay otras técnicas para hacer fermentar la materia orgánica de forma
anaeróbica (en ausencia de oxígeno y sin
necesidad de voltear) basadas en la
incorporación, en el momento de formar
la pila, de ciertos microorganismos o de
ciertos activadores de otro tipo.
4.-El tratamiento del suelo o la activación del compost con preparados apropiados a base de microorganismos no
OGM o con preparados biodinámcios.
Ciertos métodos de agricultura ecológica se basan en el empleo de compost
que ha sido activado mediante siembra
con los microorganismos adecuados o
mediante ciertos preparados que no tienen efecto químico, sino energético.
E
l padre, la madre y los hijos forman la familia; ésta
necesita apoyo, respeto, defensa, fidelidad a los principios que la forman porque es la base de la sociedad. La
familia ha de ser como una fortaleza, amurallada por la
entrega, paciencia, fidelidad y el cariño.
El 19 de marzo es la fiesta de San José; es modelo de padre, que
acogió al hijo de Dios hecho hombre, trabajando y velando por su
crecimiento humano. En esta fecha se celebra el “Día del Padre”.
Cuando un padre da todo por hacer de su hijo una persona de bien, es
de justicia que le dediquemos un “Día” para agradecerle lo que por
sus hijos hace. Un proverbio chino enseña: “Si haces planes para un
año, siembra arroz. Si los haces para dos lustros, planta árboles. Si
los haces para toda la vida, educa a una persona”. Èste último es lo
que desea un padre. El padre une la ternura con la seriedad, la comprensión con el rigor, la camaradería con la autoridad.
Cariño, admiración, agradecimiento son sentimientos que brotan
constantemente del corazón de cualquier hijo hacia esa persona que
tanto hizo por él. Si repasamos la vida de cualquier padre, vemos
que, en la mayoría de los casos ha sido una vida de fortaleza, entrega,
servicio, generosidad desbordante, gran responsabilidad…¡de mucho
cariño!.
Recientemente falleció un padre de once hijos; éstos entregaron a
sus amigos un recordatorio en el que pusieron un escrito que él llevaba siempre en su cartera: “Y así fue como un hombre sencillo, trabajador, paciente, sufrido, servicial, callado, humilde, obediente, e
ignorado, fue alabado como un hombre justo, leal, fiel, prudente y
bueno; como un hombre eficaz, que supo sacar adelante en circunstancias difíciles a la familia que Dios puso a su cuidado, protegiéndola de los peligros o librándola de ellos”. Y, posiblemente, de muchos
de nuestros padres podría decirse lo mismo.
La vida de un padre es de ejemplo total: el ejemplo de su trabajo, y
bien hecho, para sacar adelante a su familia queda plasmado en el
esfuerzo que ponía en hacer todo lo mejor que sabía y podía para
satisfacer las necesidades familiares, para salir con sus hijos, para
conseguir tener aquello que uno de los suyos necesitaba, para procurarles aquel libro que les convenía, para ser modelo de sus hijos y así
poder ser imitado.
Todos vamos a mayores. Entonces, también, hemos de darle nuestra ayuda, nuestra presencia, nuestra sonrisa, nuestra compañía,
nuestro cariño. A veces parece que los ancianos dificultan la convivencia familiar por su modo de ser o de estar; pero siguen siendo
padres y para ellos hay que buscar la mejor forma de ser atendidos,
siendo cuidados con generosidad y cariño. Los hijos tenemos un
deber grave: amar, honrar, ayudar y atender siempre a los padres
ancianos.
La clínica para sus pies
En la Plaza de
los Ángeles
TU DIETA
PERSONALIZADA
Podología General
Asistencia a domicilio
Asistencia asegurados Sanitas
Visítanos, estudiaremos
tu caso y te daremos la
NOVA LINE TE OFRECE: solución que necesitas
ASESORAMIENTO
CUALIFICADO.
BIÓLOGA-DIETISTA
CON DIETAS PERSONALES
Manuel Romero Soto. Podólogo coleg. nº 728
Fátima Santalla Borreiros. Podóloga coleg. nº 691
MEDICIÓN DE SU GRASA
CORPORAL CON NUEVAS
Rúa da Cañota (Plaza de los Ángeles) 33 · Entlo. Izq. · 15300 BETANZOS
TÉCNICAS INFORMÁTICAS
Tlf. 981 77 64 09 / 618 30 51 55
Talleres
Campañó
Avda. Fraga Iribarne, 29-31
BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 11 07
e-mail:
[email protected]
Rúa Nova - 33 Bajo · 15300
BETANZOS · tLF. 981 77 41 10
36
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
VETERINARIA
Animales geriátricos
Clínica Veterinaria
Peluquería Canina y Felina
Tienda Especializada
Tlf. 981 77 32 79 · 630 993 870
Tlf. 981 77 15 77 · Urgencias: 629 55 68 77
Avda. de Castilla, 30-32 bajo · BETANZOS
CLÍNICA PODOLÓGICA
Raquel Vicente Fernández · Nº Coleg.: 0677
· Especialista en Diagnóstico Micológico (Hongos)
· Experta en Ortopedia y Biomecánica del pie (Plantillas)
Tratamiento de:
· Realización de plantillas a
medida y ortesis de silicona
· Asistencia domiciliaria
·Cirugía ungueal
Hongos · Helomas (callos)
Pie diabético · Papilomas
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis
(uña encarnada)
Onicogrifosis
(engrosamiento de uñas)
Avda. de Castilla, 51-53 · Entresuelo A · BETANZOS
Hoy en día la esperanza de vida de las personas ha aumentado gracias a los avances
de la medicina, la mejora de la alimentación y de la calidad de vida. De forma paralela todos estos avances han contribuido a un aumento de la esperanza de vida
media de nuestras mascotas, de modo que no es extraño encontrarnos con animales
de diez, doce o más años.
Son estos los animales que
conocemos como geriátricos, ya
que la geriatría se define como la
rama de la medicina que estudia
los trastornos que amenazan real
o potencialmente al animal de
edad avanzada.
Pero, ¿cuándo consideramos
que un animal es geriátrico?. Es
una pregunta con respuesta simple y compleja, depende de la
raza del animal, pero como término medio podemos decir que
todos nuestros perros mayores de
siete años se consideran geriátricos, es decir, a la hora de sus
revisiones anuales los veterinarios debemos tener en cuenta una
serie de factores especiales que
hacen que nuestros chequeos
sean un poco más intensos.
Enfermedades
asociadas a la vejez
· Odontología general
· Laboratorio propio
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
Horario: 10:00 a 14:00h.
16:00 a 20:00h.
LES OFRECE SUS SERVICIOS
DE IMPLANTOLOGÍA Y
ORTODONCIA ATENDIDO
POR ESPECIALISTA
Consistorio, 16 - 1º (enfrente ó Concello)
Tlf.: 981 79 70 28 - PADERNE
La vejez no es una enfermedad
en si misma, pero representa un
proceso que se inicia al nacer y
que solamente acaba con la
muerte, en el cual se produce un
progresivo e irreversible cambio
de los sistemas del organismo.
Esto hace que el animal geriátrico manifieste una serie de cambios normales como la aparición
de pelos blancos en el hocico,
Dr. Enrique Núñez Núñez
Mejorar su
calidad de vida
Por ello los veterinarios en
nuestras revisiones anuales a
estos animales “ancianos”, ponemos especial interés en intentar
descubrir el inicio de cualquiera
de estos problemas, ya que
muchos de ellos pueden ser tratados de forma continua logrando
que la enfermedad avance muy
lentamente, mejorando así la calidad de vida de nuestras mascotas
en sus últimos años.
Uno de los factores sobre los
que podemos trabajar con mayor
facilidad y comodidad es la alimentación. En general a estos
animales geriátricos los podemos
en clasificar en dos grupos:
1) los que tienden a ganar peso
2) los que tienden a perder peso.
Los primeros son animales que
han disminuido su actividad,
duermen más tiempo, y muchos
han desacelerado su tasa metabólica, por lo general se encuentran
entre ocho y diez años.
Para estos animales nos interesan alimentos que aporten todas
las proteínas, vitaminas y minerales necesarios, pero que sean
bajos en calorías.
Por el contrario los animales del
segundo grupo, normalmente de
diez a doce años, pueden tener
menos apetito por molestias en la
boca (caries, encías dañadas, etc.)
o porque han perdido el sentido
del olfato y el gusto, o problemas
gastrointestinales. A estos animales debemos darles dietas que
concentren la energía en muy
poca cantidad de alimento, es
decir, dietas hipercalóricas.
Resumiendo, para que un animal lleve una vejez digna debemos cumplir una condición:
implantar un programa geriátrico
de salud, que debe incluir revisiones acordes a las enfermedades
propias de la edad, y una buena
planificación dietética, ya que
una alimentación correcta facilita
una vida sana.
Enfermedades de la piel
Dermatología Cosmética
MEDICO ESTOMATOLOGO
Nueva dirección: C/Valdoncel, 32-2º · BETANZOS
Tlfs.: 981 77 49 80 · 608 38 36 67 (PREVIA CITA)
Pza. Hnos. García Naveira, 7-2º - Telf. 981 774281-BETANZOS
Telf. 981 673008 - SAN TIRSO - Abegondo
MASAXES
:
CLÍNICA DENTAL
BALNEOTERAPIA
Psicóloga - Colegiada 0958
(chorro a presión)
Psicoterapeuta de orientación psicoanalitica:
Depresión, Ansiedad, Problemas de pareja, Anorexia, Mediación en caso de separación, etc.
Gerontóloga:
Valoración en la detención precoz del deterioro cognitivo y el inicio de la demencia.
· HERBARIO:
Tlf. 981 77 51 10
disminución de la actividad, se
cansa antes en los paseos, está
menos juguetón. Y la aparición
de toda una serie de enfermedades asociadas, algunas sin riesgo
vital como la perdida de agudeza
visual (con desarrollo de cataratas en muchas ocasiones) o la
perdida de agudeza auditiva, pero
otras más graves que afectan a
órganos importantes como el
corazón, el hígado o el riñón,
apareciendo problemas de insuficiencia cardiaca, insuficiencia
renal, trastornos gastrointestinales e incluso cáncer.
Consulta Médica
Dra. Omaira Tuirán Ruiz
CLINICA DENTAL
ROSA GARCÍA IGLESIAS
CENTRO VETERINARIO CLÍNICA LHASA
BETANZOS
PARDELLAS
(fitoterapia, dietas de adelgazamento)
Rúa Cal das Barras, 5-7 baixo
BETANZOS· Tlf. 981 774 593
CITA PREVIA
Telf.
981 77 13 26
Rúa Pérez Salas, 3, baixo dereita · BETANZOS
PEDIATRÍA
INFANTIL · ADULTOS
3ª EDAD
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN:
Retrasos en la adquisición y desarrollo del lenguaje
Trastornos del habla · Alteraciones de la voz
· Trastornos de deglución · Dificultades de aprendizaje escolar
Deficiencia auditiva · Trastornos de la comunicación
Otras alteraciones: Parkinson, Alzheimer, ACV, Parálisis cerebral,...
Rosalía de Castro, 16-4º · Betanzos · Tlf. 981 77 22 70
Móvil: 619 03 38 48 · [email protected]
Dra. BADRAN
CIRUGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA
Y REPARADORA
POLICLÍNICA
BETANZOS SALUD
C/Doctor Fariña · Bajo
Tlf.: 981 77 05 00
Fax: 981 77 00 94
BETANZOS (A Coruña)
• PROTESIS
• ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
• BLANQUEAMIENTOS Y ESTÉTICA DENTAL
• ENDODONCIAS
• PERIODONCIA
• EXODONCIAS
• ORTODONCIA
• ODONTOPEDIATRÍA
• RAYOS X
• ARREGLAMOS LA ROTURA DE SU PRÓTESIS
EN 1 HORA
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ESPECIALISTAS
CLINICA DENTAL
Mª. del Pilar Viqueira Amor
P S I C O L OX Í A
El papel del padre en el
desarrollo de su hijo/a
Por fortuna han pasado los días en
que se ignoraba o minimizaba la
contribución del padre al desarrollo
de sus hijos. Hoy en día, observamos como esos lazos han ido evolucionando hasta ver como las figuras del padre y de la madre se
encuentran y se ayudan recíprocamente en el cuidado y en la atención al niño, creando un equilibrio
que se refleja de forma positiva en
cada uno de sus protagonistas.
Cada vez es más común ver a
padres paseando carritos con niños
en los parques, padres que participan en las reuniones escolares, que
se atreven a hablar de educación y
sentimientos. Esto se debe principalmente a las modificaciones en el
grado de conciencia de muchos
hombres, y al cambio de comportamiento de las mujeres, también al
gran desafío que es hoy en día tener
un hijo, lo que impone más inversión de tiempo y de dinero para
conseguir que sean personas de
éxito, involucrando para ello por
igual a ambos padres.
En todas las etapas por las que
pasa el niño es muy importante la
participación activa del padre. La
Psicología subraya que el padre no
es un elemento pasivo en el desarrollo del niño, sino que desempeña un papel específico y esencial en
el proceso educativo de los hijos.
El embarazo
Hay muchas cosas en las que un
padre puede participar en forma
activa en el embarazo.
-Informarse respecto al proceso
del embarazo y el parto
-Proteger y garantizar que la futura madre tenga todo lo necesario
para que el embarazo transcurra de
la mejor manera posible, porque en
esta etapa los trastornos alimenticios, nerviosos o emocionales
repercuten en el feto.
-La importancia de la estimulación. Al quinto mes de gestación el
feto se mueve y reacciona ante los
estímulos auditivos y táctiles, por
lo tanto, es muy importante que el
padre le hable a su hijo, le cante, le
haga oír música y lo acaricie constantemente, de manera que establezca una relación cercana y esti-
mule su crecimiento y desarrollo.
-Estar presente en el momento del
parto. El nacimiento del hijo suele
ser para muchos padres uno de los
momentos más especiales de su
vida y su presencia representa un
apoyo fundamental para la madre.
Asimismo, permite al hombre establecer una relación de apego inmediato con el recién nacido.
Los hombres dispuestos a asumir
su papel de padres desde el proceso
de gestación de su hijo, garantizan
en gran medida su desarrollo futuro
y su presencia y participación activa en todas las etapas del embarazo, contribuye a hacer que un proceso culturalmente definido como
propio de la mujer, pueda compartirse y vivirse plenamente entre
dos.
Primeros meses de vida
A partir del primer semestre, el
pequeño empieza a separarse gradualmente de la madre y busca una
autonomía propia. En esta fase, a
diferencia del período inmediatamente posterior al nacimiento, el
vínculo con la madre se redefine, y
el niño deja de tener una relación
exclusiva con ella.
Los dos padres se convierten en
punto de referencia fundamental
para el crecimiento físico y el desarrollo psíquico del niño.
Además, los niños que han tenido
los cuidados del padre en los primeros 18 a 24 meses de vida son
más seguros en la exploración del
mundo que les rodea, son más
curiosos y menos dubitativos frente
a los nuevos estímulos.
Estos niños están más preparados
para la escuela, tienen mayor tolerancia a la tensión y a la frustración. El autocontrol, la postura
ética y el desarrollo físico parecen
estar muy determinados por el
compromiso del padre en la crianza
de los hijos.
Calidad y cantidad de
tiempo dedicado
Hay padres que realizan dos y
hasta tres trabajos para que a sus
hijos no les falte nada, sin darse
37
ANA L. CORTÓN
PSICÓLOGA DE GABINETE DE
PSICOLOGÍA AVANCES
Médico Estomatólogo - Dentista
Coleg. nº 372
C/Dr. José Fariña, 2 - 2º B - Telf. 981 77 31 08 · BETANZOS
GABINETE DE PSICOLOGIA
cuenta de que tantas horas de trabajo implican menos tiempo y
energía para los niños.
Algunos padres a menudo piensan que es más importante proveer
dinero para los pañales de los hijos
que tener tiempo para ayudar a
cambiárselos.
No hacen falta grandes cosas,
pequeños momentos justifican el
vínculo: leerles un cuento, salir
juntos en bicicleta, salir a pescar.
Incluso los padres que trabajan
durante largas horas pueden tomarse unos pocos minutos para abrazar
o besar a su hijo y preguntarle
como le fue el día.
Cuanto más crezca el niño sin
que el padre haya creado un vínculo con él, más incómodos se sentirán los dos cuando estén juntos, y
cuanto más incómodos se sientan,
menos deseos tendrán de pasar
tiempo juntos.
Para conseguir la confianza entre
padre e hijos, es muy importante
reforzarles verbalmente; recordar
la inutilidad de los largos sermones; abrirse a los hijos contándoles
las cosas que nos ocupan, siempre
adecuándolo a su edad y entendimiento.
Cuando más participe el padre en
actividades con sus hijos, habrá
menos problemas de conducta y
más altos niveles de sociabilidad y
de rendimiento escolar, ya que el
apoyo que le presta al niño está
relacionado con su desarrollo cognoscitivo, su rendimiento escolar y
su conducta.
CLINICA PODOLÓXICA
BETANPE
Tratamento do pé
Mª Vanessa Vara Fernández
Podólogo · Colegiado nº 0701
Helomas (callos)
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis (uñas encarnadas)
Podoloxía deportiva,
infantil e xeriátrica
Tratamento do Pé Diabético
Asistencia domiciliaria
C/Rollo, 9 - 1º · Betanzos
(Encima de Galicien)
Tlf. 981 77 49 26
CENTRO MEDICO
SANTA MARIA
ESPECIALIDADES
PSICOLOGÍA · GINECOLOGÍA · PODOLOGÍA · MEDICINA INTERNA
· PSIQUIATRÍA · TRAUMATOLOGÍA · DERMATOLOGÍA · OTORRINOLARINGOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA: ENFERMEDADES DE LOS HUESOS Y ARTICULACIONES. FRACTURAS. ESGUINCES.
PREVIA CITA
INFORMES MÉDICOS PARA:
*VALORACIÓN DE INVALIDEZ *ACCIDENTES DE TRÁFICO *PENSIONES
AVA N C E S
MASTER EN VALORACIÓN PSÍQUICA
NIÑOS
- ADOLESCENTES - ADULTOS
-Problemas familiares
-Dificultades de aprendizaje
-Ansiedad, angustia, depresión
-Fracaso escolar
-Sexualidad, trastornos alimentarios -Técnicas de estudio
-Inseguridad, miedos y obsesiones
-Problemas de conducta
Telf. 981 773 470 / 670 099 700
Avda. J. García Naveira 54-56, 1º A • BETANZOS
CENTRO FISIOTERAPIA
ESPERANZA LOPEZ FREIJOMIL
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL
Avda. Ctra. de Castilla, 45-53, bajo - Telf. 981 770766
DR. FERNANDO MASA VAZQUEZ
GINECÓLOGO
C/ AVDA. DE A CORUÑA, Nº 5, PORTAL 3, 1º IZQ.
TELF. 981 774610 - BETANZOS
CONSULTA PREVIA CITA DE LUNES A VIERNES
RAMON SANTOS ROMERO
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL - AFECCIONES DE
COLUMNA - LESIONES DEPORTIVAS
C/ROLLO, 30-1º D - TELEFONO 981 770829 - BETANZOS
ORTOPEDIA
BETANZOS
· CAMAS · ANDADORES (con o sin ruedas)
· SILLAS DE RUEDAS (plegables, eléctricas, fijas con inodoro ...)
· CALZADO (pie diabético, dedos en martillo, juanetes)
· FAJAS Y PLANTILLAS A MEDIDA
· PROTESIS DE MAMA (Sujetadores y bañadores para la prótesis)
·BRAGUEROS ETC.
PRODUCTOS CONVENIADOS CON EL SERGAS
Horario de 9.30 a 13.30 h. - 16.30 a 19.30 h. Sábado de 9.30 a 14.00 h.
C/Trav. Dr. José Fariña, 2 · Betanzos · Telf./Fax: 981 77 20 39
38
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
ENTROIDO
Os escolares brigantinos gozan do
entroido con imaxinativos disfraces
Os alumnos de Infantil e
Primaria do Vales
Villamarín protagonizaron
un vistoso desfile con
orixinais disfraces.
Traballados disfraces de músicos luciron
os nenos e nenas de 2º de infantil
Os pequenos de
1º de infantil
foron
disfrazados de
Caperulobas
Os rapaces e rapazas do
grupo de 3º de infantil
desfilaron disfrazados
de polos
O grupo de
primaria tamén
desfilou con
orixinais vestidos
Os nenos e
nenas da
Gardería
Municipal
desfilaron polas
rúas de
Betanzos
disfrazados de
anxos
Marzo de 2006
BETANZOS e a súa comarca
39
COUSAS
Apelidos Brigantinos
MÓNICA MARTÍNEZ BALEIRÓN
SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Con esta colaboración comeza a serie de apelidos brigantinos que o Servizo de Normalización Lingüística ofrecerá mensualmente en Betanzos e a súa comarca. A
riqueza e variedade de formas que presentan os apelidos galegos daranos a posibilidade de coñecer, a través de distintos exemplos, como se constituíron os nomes de
familia en galego.
FAFIÁN
Fafián é apelido galego e ten orixe toponímica. A súa orixe pode
estar en calquera dos lugares chamados Fafián
que hai no territorio galego (nomea entidades de
poboación nos concellos da Estrada, Lugo,
Oroso, Ribeira e Rodeiro; ademais é nome de
parroquia en Rodeiro e Sarria). Así pois, os primeiros Fafián procedían necesariamente dalgún
destes lugares. Por isto, o seu significado é “orixinario dun lugar chamado Fafián”. Este procedemento para chamarlle a alguén aínda funciona
ben na actualidade.
Os topónimos que conteñen a forma Fafián proceden do xenitivo do nome galego medieval de
orixe xermánica Fáfila, Fafilanis. Do mesmo
nome persoal derivan outros topónimos: Fafia
(lugar da parroquia de Freixeiro, en Santa
Comba), Fafiás (en Toiriz, Vila de Cruces) e o
zamorano Villafáfila.
¿
Sabías que...
¿
Sabías que...
No Arquivo Municipal se conservan
Apropósitos Carnavaleiros de
diferentes datas, o máis antigo de
1890, con títulos como “Desde el
Mendo hasta el Mandeo pasando
por el Liceo”, “En Betanzos para criticar
todos se pueden tutear”.
?
FARALDO
Fronte ao caso de
Fafián, parece ser que
o apelido galego
Faraldo ten a súa orixe na antroponimia. Posúe dúas
posibles vías de constitución: a) pode ser un nome persoal, isto é, un patronímico, de orixe xermánica (Faraldus); b) pode ser un sobrenome, derivado dun substantivo común (que estaría emparentado coa forma castelá heraldo).
A documentación máis antiga na que o rexistramos
como apelido é un foro de San Clodio no Ribeiro (s.
XV), onde aparece un tal Fernán Faraldo; isto non significa que o apelido Faraldo non exista con anterioridade. O máis coñecido dos seus posuidores foi o político galeguista e betanceiro Antolín Faraldo Asorey
(1822-1853). Como nome de lugar ten pouca presenza
e só se rexistra na microtoponimia: O Faraldo, lugar da
parroquia de Castañeda, en Arzúa.
A maior concentración do apelido Faraldo rexístrase
nas Mariñas; os seus posuidores concentranse en 23
concellos, pero fundamentalmente en Irixoa, Paderne,
Coirós e Betanzos. Faraldo rexístrase xa no padrón da
vila de Betanzos en 1840. No padrón de 2006 dá conta
de 164 veciños con este apelido.
Como todos os que trataremos, presenta unha
forte presenza na comarca brigantina: rexístrase
principalmente, e por orde, en Bergondo, Abegondo e Betanzos. Se temos en conta todo o territorio galego, a maior concentración de Fafián
dáse na comarca de Deza, principalmente no Os lectores poden dirixir as súas consultas ao Servizo de
concello de Rodeiro. No que toca a Betanzos, e Normalización Lingüística.
segundo o padrón de habitantes da cidade, ata Rúa Emilio Romay s/n. 15300 Betanzos. Tlf. 981771300
1920 non se rexistra o apelido Fafián. Mesmo Correo electrónico: [email protected]
hoxe a súa instalación é escasa: segundo o O SNL agradece a colaboración e a documentación achegapadrón de 2006, só 22 persoas teñen este apelido da por Xosé Afonso Álvarez, Xulio Cuns, Alfredo Erias,
Antón Santamarina, Xulio Sousa e, moi especialmente, Gonen todo o concello.
zalo Navaza.
No Anuario Brigantino nº 27 hai un artígo
de Vicente de la Fuente que saca á luz a
estadía en Betanzos de Vicente Ferrer
(considerado como o pai dos máis
pobres), como prisioneiro no
campo de concentración da fábrica de
curtidos da Magdalena na posguerra
?
Betanzos
e a súa comarca

Documentos relacionados