Xullo 2013

Transcripción

Xullo 2013
Xullo de 2013. Ano XXI / Nº 248. 13.000 exemplares de distribución gratuíta.
www.comerciodebetanzos.com
ACEBE CCA pecha a Campaña “Un verán
de premios!” co sorteo de 2.000 euros
ACEBE CCA sorteou o pasado 8 de
xullo ante o notario Óscar López Doval
os 2.000 euros da Campaña “Un verán
de premios!” que se repartirán en oito
tarxetas de compra: unha de 1.000
euros, dúas de 250 euros cada unha e
cinco de 100 euros.
Betanzos prepárase para celebrar
os días 12, 13 e 14 de xullo a
XVI Feira Franca Medieval
Betanzos acollerá o 12, 13 e 14
de xullo a XVI Feira Franca
Medieval na que este ano, como
novidade, o Concello fixou os
prezos de venda dos produtos
gastronómicos
Páx. 5
DEPORTES
O Club Caimanes Betanzos Btt
prepara a Ruta da Auta con
actividades durante toda a xornada
Os posuidores dalgún dos boletos
gañadores terán ata o 24 de xullo de
O Club Caimanes Betanzos Btt
celebra o 20 de xullo a VI Ruta
da Auga organizando actividades infantís e concertos de rock
ao longo da xornada.
Páx. 23
2013 para comunicarse con ACEBE
CCA e reclamar o seu premio.
Os boletos premiados foron elixidos
polo notario de entre as 250.000
papeletas que se repartiron entre os
clientes dos comercios asociados
durante a campaña de verán que se
desenvolveu entre o 7 e o 22 de xuño.
A iniciativa promocional conta co
apoio da Xunta de Galicia, da
Deputación da Coruña, do Concello de
Betanzos e de Gadis.
Páx. 2 e 3
FEIRA MEDIEVAL
ENTREVISTA
Xabier López López gaña a XXX
edición do Premio Xerais de Novela
coa obra “Cadeas”
A Presidenta de ACEBE CCA, Antonia Anido, e o notario Óscar López Doval durante o sorteo na sede de ACEBE CCA/ ARUME
O escritor bergondés afincado
en Betanzos, Xabier López
López, ven de gañar o premio
máis prestixioso da literatura
galega.
Páx. 10
E D I TO R I A L
2 BC
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
IMAXES
Un verán de premios... e de festa!
A campaña “Un verán de premios!”
chegou ao seu fin co sorteo dos 2.000
euros en premios que realizamos o
pasado 8 de xullo. Agora, toca agardar a
que aparezan os premiados para que
poidan gastar as súas tarxetas nos nosos
comercios e empresas asociadas.
Porque esta campaña ten a dobre
finalidade de incentivar as compras
ofrecendo o aliciente dos premios e, ao
mesmo tempo, facer que os car tos
destinados a premiar a fidelidade dos
nosos clientes revir tan de novo no
comercio e nas empresas locais
contribuindo á reactivación económica.
Satisfeitos de ter mos conseguido
ilusionar de novo aos nosos clientes e
tamén aos nosos socios e socias con
esta campaña, só nos queda agradecer
aos nosos clientes a súa fidelidade; aos
comerciantes a súa colaboración e ás
CAL...
institucións e patrocinadores o seu apoio
sen o que non poderiamos levar adiante
as nosas accións promocionais.
E a poucos días de que comece a Feira
Franca Medieval de Betanzos,
animamos a todos e a todas a asistir á
cidade a fin de semana do 12, 13 e 14
de xullo para gozar destes días de
troula e ledicia cos que nos agasalla
ano tras ano esta emblemática
celebración.
Aos nosos comerciantes e
Reparación da Fonte de Diana. O Concello acaba de realizar labores
empresarios,
animámolos
a
de reparación e mantemento da fonte de Diana Cazadora na céntrica
compar tir cos betanceiros e cos
Praza do Campo que se atopaba en notable estado de deterioro, con
varias fendas polas que verquía auga.
visitantes estes días de festa, a
implicarse na celebración, a decorar
os seus establecementos e a
vestirse cos traxes medievais para
axudar a crear o ambiente idóneo
para gozar da nosa Feira Franca
Medieval.
... AREA
Betanzos
e a súa comarca
Publicación mensual de distribución gratuíta. 15.000 exemplares. DEPOSITO LEGAL ◗ C-1555 / 92
EDITA ◗ Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos Centro Comercial Abierto (ACEBE CCA).
DIRECTOR ◗ Mariano García DIRECCION ◗ Praza Mestre José Dapena, 1 baixo CONTACTO ◗ Telf./Fax: 981 77 45 74
[email protected] PUBLICIDADE ◗ José Luis Pariente, Carmen Miragaya REDACCION ◗ Isabel Souto Medín.
COLABORADORES neste número ◗ Mercedes Casanova, Jesús Ramos, Gloria Mª Carrasco García, Mª Luisa Pérez, Adrián Maceiras,
Marco Basteiro, Alejandro López Sánchez. COLABORADORES GRAFICOS ◗ Arume.
REPARTO ◗ Unipost (Tlf. 981775753)
Betanzos e a súa comarca non se responsabiliza das opinións manifestadas polos seus colaboradores
Enderezos electrónicos:
Redacción: [email protected]
Publicidade: [email protected]
Falta de civismo. Un lector remitiunos esta imaxe tomada o 9 de xuño na que se
aprecian caixas de cartón tiradas ao lado do colector de papel (en lugar de pregalas e depositalas no interior) e bolsas de lixo tamén tiradas fóra dos seus colectores
situados a poucos metros. Unha falta de civismo que non só afecta á imaxe da cidade senón tamén á hixiene e salubridade.
20xullo
13
AC E B E C C A
BETANZOS e a súa comarca
ACEBE CCA remata a Campaña
de Verán co sorteo ante notario
Os posuidores dos boletos gañadores terán ata o vindeiro 24 de xullo deste ano
para contactar con ACEBE CCA e reclamar o seu premio
REDACCIÓN / Betanzos
A Campaña de Verán de
ACEBE CCA chegou ao seu fin
co sorteo ante notario dos
2.000 euros en forma de tarxeta de compra coas que a asociación quixo premiar a fidelidade dos seus clientes.
O sorteo realizouse o pasado
8 de xullo nas oficinas de
ACEBE CCA e foi o notario
Óscar López Doval o encargado de elexir os oito boletos premiados
[
[ 250.000 rifas
En total, repartíronse ao redor
de 250.000 rifas entre os clientes que realizaron as súas compras nos comercios e empresas
asociadas a ACEBE CCA entre
o periodo de duración da
Campaña, do 7 ao 22 de
xuño.
Os posuidores dos boletos
premiados deberán contactar
con ACEBE CCA no teléfono
981774574 ou persoalmente
nas oficinas da asociación
(Praza Mestre José Dapena
número 1 baixo) en horario de
luns a venres de 10:00 a 14:00
horas para poder reclamar o
seu premio. A data límite será
o 24 de xullo de 2013.
A Campaña de Verán de
ACEBE CCA conta coa colaboración da Xunta de Galicia, da
Deputación da Coruña, do
Concello de Betanzos de Gadisa.
1º PREMIO: 1.000 €
057655
Entregado en: FOTO ARUME
2º PREMIO: 250 €
084399
Entregado en: ISI
206934
Entregado en: PULIDOS PRADO
3º PREMIO: 100 €
127507
Entregado en: VICENTE DE LA FUENTE
048553
Entregado en: FROIZ
056352
Entregado en: GADIS
018577
Entregado en: DOPAZO Y CORRAL
004831
Entregado en: EROSKI
Pza. Alfonso IX, Nº 10
Telf. 981 77 09 52 - BETANZOS
BC 3
OPINIÓN
4 BC
BETANZOS e a súa comarca
Tiempo de fiestas
L legadas estas fechas, volvemos
con un análisis habitual y reiterativo en
Cidadáns por Betanzos, las fiestas
patronales.
Quien se ocupe de leer algún artículo,
publicado en esta columna y en este
medio, de años pasados por estas
fechas, se dará perfecta cuenta de la
posición inequívoca que mantenemos
con respecto al costo de las fiestas
patronales y a la duración de las mismas.
Por si no quedó suficientemente claro,
pasaremos de nuevo a trasladar a la
ciudadanía nuestra posición en este
· XUNTA DIRECTIVA DE CXB
tema.
Más allá de recurrir al tópico de “con
la que está cayendo”, creemos firmemente que el esfuerzo económico, por
parte del Ayuntamiento, debe centrarse
en otras partidas mas urgentes como
puede ser el gasto social ya que seguir
la máxima de “pan y circo” no soluciona
situaciones gravísimas que están
soportando muchos de nuestros convecinos.
Pensamos también que la duración de
las fiestas, aunque sea de una forma
nominal es excesiva, y no pasaría nada
por reducir su duración; cuando nos
referimos a duración nominal lo hace-
mos por la situación de todos conocida
que muchos días que figuran en el programa festivo no tienen apenas actividad.
Si bien es cierto que en los últimos
años se ha reducido el presupuesto
para fiestas, pensamos que todavía
hay margen suficiente para, ejerciendo
la responsabilidad para la que fuimos
elegidos los representantes de los ciudadanos, entre otras la gestión de los
recursos públicos, reducir la partida
económica dedicada a las mismas.
Habrá argumentos en contra de nuestra posición, como puede ser que las
fiestas dinamizan la economía local,
As entidades betanceiras entre as peor tratadas pola señora Faraldo na súa etapa na Deputación
A s entidades
betanceiras foron
das peor trastadas na concesión de
subvencións concedidas pola Deputación correspondentes ao ano 2012,
curiosamente outorgadas pola ex
alcaldesa, entón Vicepresidente e responsable da área de Cultura e Deportes, María Faraldo, quen nalgúns
casos reduciu a achega provincial entre
o 80 e 90% en relación ao exercicio de
2011.
Casualmente, as subvencións concedidas en 2012 pola Deputación foron as
primeiras outorgadas polo Partido
Popular nesta institución (as de 2011
correspondían ao goberno do PSOE).
20xullo
13
Aínda que en liñas xerais se produciu
unha redución nas cantidades que a
Deputación concedeu ás entidades de
toda a provincia, no caso de Betanzos
esta reducción está moi por enriba da
media. Ademais, trátase de entidades
moi vinculadas á sociedade betanceira
que moven centos de persoas coas
súas actividades tanto culturais, coma
deportivas ou de promoción económica.
Así, nas subvencións deportivas, con
clubs que moven centos de nenos nos
seus equipos base, a axuda para o
Betanzos Club de Fútbol pasou de
15.484 euros a 1.440 euros; ao club de
AGRUPACIÓN MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE · (www.psoebetanzos.es)
BTTCaimanes, que pasou de 7.488
euros a 1.445,52 euros; o club Ría de
Betanzos de Piragüismo de 7.497
euros a 1.450 ou para o club de
Baloncesto Santo Domingo que viu
reducida a achega de 8.000 euros a
1.445,40 euros. O Troula Fútbol Sala
foi outro dos equipos que con actividades para os nenos e cunha base importante de equipos como no caso do
baloncesto, viu reducida a achega provincial nas subvencións de 4.997,46 a
1.441,84 euros.
En canto ás culturais, na relación de
axudas concedidas destaca tamén a
reducción que tivo a Coral Polifónica
Este año, el doble de nada
cuestión que nosotros entendemos no
es del todo cierta, pues, por desgracia,
la afluencia de visitantes se circunscribe a una parte determinada de la ciudad, sin apenas influencia económica,
ya no en el resto del ayuntamiento, sino
en muchos barrios de la zona urbana.
Y un razonamiento más simple, si la
dinamización económica pasa por las
fiestas, tenemos una fácil solución a la
economía local, “fiestas todo el año”.
Para finalizar, pensamos que la participación ciudadana, incluso en la organización de las fiestas patronales tendrá que plantearse más pronto que
tarde.
de Betanzos, que pasou de 8.485,60
a 2.299,08 euros. Nas de Promoción
económica, a Asociación de Comerciantes e Empresarios recibiu con
cargo a 2012: 894,27 euros polos
9.487,40 euros que recibira en 2011.
Tamén sorprende os 998,24 euros para
adquisición de roupa para Voluntarios
de Protección Civil que en 2011 fora de
4.096.
Se non fose polo goberno local do
PSOE que mantivo ás axudas aos
clubs e entidades betanceiras moitas
delas quedarían totalmente indefensas
e non poderían manter as súas
actividades.
JUNTA DIRECTIVA PP DE BETANZOS · (ww.betanzos.com)
Durante el gobierno del Parti-
NADA. Ni un solo comentario, ni
qué?, el año pasado no se hizo
cios, etc… en Betanzos, que
do Popular, se generaron diversas
una sola polémica. No hay de que
nada, y este año hemos mejorado
deberíamos de liderar la comarca,
hablar.
mucho, vamos por el doble de
estamos perdiendo el pulso.
polémicas, sobre diversas actua-
nada.
ciones y obras llevadas a cabo.
La dinámica instalada en el equiSe criticaba si el pavimento era
el más adecuado, si ésta u otra
actuación era cara, si era estéticamente adecuada o no.¿Y ahora
qué?
A rentabilizar inauguraciones de
po de gobierno es “no hacer
Mientras otros alcaldes de nues-
iniciativas de la etapa anterior,
nada, para no pisar ningún callo”.
tro entorno toman iniciativas,
como la guardería, el albergue de
Ampararse en la crisis, y dejar
como la solicitud de Reserva de la
peregrinos o el club de piragüis-
pasar el tiempo sin generar polé-
Biosfera, mancomunarse con
mo…y que pasen cuatro años.
micas. Y mientras, ¿Betanzos
otros concellos para prestar servi-
¡Qué tristeza!
Amnistía fiscal: a crise como excusa para facer políticas de dereitas
Co pretexto da crise económica o PSOE
levou ao Pleno a amnistía fiscal para os
bares do Campo no mes de agosto. Non se
acordou o goberno municipal da crise cando
subiu a auga e o saneamento á veciñanzaun servizo esencial para a vida-, cando
subiu as taxas da piscina e polideportivo nin
cando pretenderon atracar á veciñanza
subindo as taxas da escola infantil de San
Francisco 50 euros- servizos todos que dan
maior calidade de vida á veciñanza.
Se o Concello vai desculpar parte dos tributos a alguén, terá que ser a quen realmente o precisa. Se hai que perdoar impostos, será a quen non poida pagalos, porque
reducir os ingresos significa ter menos car-
tos para servizos para quen realmente o
precisa.
O PSOE pretende facer ver que é ‘superprogre’ perdoar as taxas do mes de agosto
aos negocios de hostalaría do Campo. Practica a política da dereita, cando o verdadeiramente progresista sería desculpar impostos a quen realmente o precisa e buscar
políticas para beneficiar aos máis desfavorecidos.
Estamos a falar duns negocios que fan o
agosto grazas ao investimento de cartos de
todas e todos- máis de 87 000€ só en
orquestas, globo e pólvora- nunhas festas
centradas exclusivamente na praza do
Campo. Din PSOE e PP que gastar nas festas é dinamizar a economía de Betanzos,
HENRIQUE DEL RÍO OTERO, PORTAVOZ DO BNG (www.bng-galiza.org/betanzos)
pero ao que se ve da súa actuación, só hai
que dinamizar a economía do Campo e non
a dos barrios.
Esta amnistía fiscal supera os 7000 euros
só coas mesas que os locais teñen autorizadas (as que están actualmente instaladas).
Pero é maior aínda, xa que os técnicos
municipais aseguran que o goberno local
non cobrou as mesas que se instalan a
maiores durante o verán (por exemplo as
que se colocan entre a calzada e as estruturas fixas das terrazas). O goberno local do
PSOE nin puxo orde nas terrazas nin cobrou
o que correspondía para financiar servizos
para toda a poboación. O resultado son máis
de 10 000 euros que perde o Concello.
Con esta medida estamos subvencionando
con máis de 10 000 euros a 9 particulares
para que fagan negocio en lugar de procurar
atender os intereses de todas e todos. O
PSOE, co apoio do PP, pretende que pague
impostos quen chega apurado a fin de mes
e amnistiar aos negocios do Campo.
O BNG votou en contra da amnistía fiscal
que o goberno do PSOE propuxo para os
bares do Campo. Contou para sacala adiante co respaldo do PP, que xa fixera terrazas
para a maioría destes establecementos cos
fondos públicos dun plan anticrise. E coa
abstención cómplice de CxB, porque como
dicía o Nobel da Paz Desmond Tutu, “se es
neutral en situacións de inxustiza, escolliches o lado do opresor”. O BNG non vai ser
cómplice desta inxustiza.
20xullo
13
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
Betanzos ultima os preparativos
da XVI Feira Franca Medieval
REDACCIÓN / Betanzos
O Concello ultima os preparativos para a celebración da XVI
Feira Franca Medieval, os vindeiros días 12, 13 e 14 de xullo.
Nesta ocasión, as rúas do
casco histórico acollerán un total
de 125 postos, seleccionados de
entre as 340 solicitudes que
foron presentadas no Concello,
tal e como explicou o Alcalde,
Ramón García, durante a presentación do cartaz.
Este ano, por primeira vez, o
Concello regulará os prezos dos
produtos gastronómicos, establecendo os prezos máximos de
venda para que se manteñan na
liña das últimas dúas edicións e
evitar subas.
As paradas instalaranse nas
zonas habituais: Porta da Vila,
Rúa do Castro, Praza da Constitución, Santiago, Roldán, Pescadería, Praza de Fernán Pérez de
Imaxe do cartaz anunciador da Feira Franca
Medieval, deseño do betanceiro Luis Galán
Andrade, Santa María e San
Francisco.
Haberá postos de gastronomía
e de artesanía con especialidades en coiro, metal, orfebrería,
canteiría, herboristería, copistería, papelería, iluminación, etc.
Nos últimos días foron coloca-
dos nas rúas do casco histórico
os máis de seis kilómetros de
teas e 300 estandartes e banderolas que decorarán o recinto no que se desenvolve a
Feria.
Na programación deste ano
non faltarán as representacións
máis tradicionais da Feira
Franca Medieval de Betanzos:
as danzas medievais, a expulsión dos leprosos, o tributo das
cen doncelas, a Revolta Irmandiña, o torneo medieval a
cabalo ou o Aquelarre.
Os máis pequenos poderán
gozar do Recuncho Infantil no
Cantón Claudino Pita no que
haberá xogos populares, tío
vivo, a barca e a caravana de
burriños.
Haberá tamén exhibicións de
tiro con arco e cetraría, espectáculos de malabarismos, música,
danza, teatro, zancudos e
magos durante os tres días.
Venres 12 de xullo:
BC 5
PROGRAMA
18:00 h Apertura das paradas e do recuncho infantil no Cantón Claudino Pita. Comezan a
percorrer a Feira os pasarrúas de música, cómicos, malabares, magos e contacontos.
21:00 h Chegada do Señor de Andrade. Danzas Mouras e peticións dos nobres e campesiños ao
señor de Andrade a través do notario Xoan Blanco. Danza campesiña. Pregón a cargo de José
Manuel Vázquez Mosquera, profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.
23:45 h Praza da Constitución o grupo Troula Animación-Bruxo Queimán representará o
espectáculo “Galicia Terra Meiga” co Rito Ancestral da Queimada.
Sábado 13 de xullo:
10:30 h Apertura das paradas.
11:00 h Apertura do recuncho infantil no Cantón Claudino Pita ata as 14:00 h.
11:30 h Pasarrúas de músicos, cómicos, malabares, magos e contacontos, o grupo de Teatro La
Recua co espectáculo “Los Destemplarios en busca de... qué?
13:30 h Praza da Constitución. Chegada dos mouros e representación do tributo das doncelas.
17:30 h Pasarrúas de músicos, cómicos, malabares, magos e contacontos. O grupo La Recua cos
espectáculos “Las siamesas” e “La extraña familia”.
18:00 h Apertura do recuncho infantil ata as 22:00 h.
19:00 h Actuación do grupo Azougue da Escola Municipal de Folclore e danza campesiña polas
mozas colaboradoras da organización. Ao remate dará comezo a Revolución Irmandiña coa
proclama do mercader Afonso de Carballido
00:00 h Praza da Constitución. Espectáculo de pirotecnia, zancudos e lume por conta do grupo de
teatro LA RECUA co Aquelarre.
Domingo 14 de xullo:
10:30 h Apertura das paradas.
11:00 h Apertura do recuncho infantil no Cantón Claudino Pita ata as 14:00 h.
11:30 h Comezan a percorrer a Feira os pasarrúas de músicos, cómicos, malabares, magos e
contacontos, o grupo de Teatro La Recua co espectáculo “La visita de la marquesa”.
12:00 h Praza da Constitución, xogos populares e tradicionais por conta de Cruz Vermella.
13:30 h Escea da expulsión dos leprosos.
17:30 h Pasarrúas de músicos, cómicos, malabares, magos, contacontos, o grupo Teatro La Recua
cos espectáculos “Los espíritus de la tierra” e “La extraña familia”.
18:00 h Apertura do Recuncho infantil no Cantón Claudino Pita ata as 22:00 h
19:30 h Torneo medieval a cabalo na Praza do Campo con exhibicións de cetraría. Espectáculo de
danza
22:30 h Praza da Constitución, La Recua representa “La Santa Compaña”.
00:00 h Fogos artificiais no peche da XVI Feira Franca Medieval.
Nas tres tardes haberá malabares, música, teatro, xogos e exhibición de tiro con arco e cetraría na Praza
de Santa María. Actuarán por toda a Feira o grupo Acibreira, o malabarista Coté, o anima-rúas e
contacontos Fauno, os grupos de teatro La Recua e Volta e Dálle e o mago Gonzalvez. No Recuncho
Infantil do Cantón Claudino Pita haberá obradoiros e xogos populares. Co mesmo horario funcionará o tío
vivo, a barca e caravana de burriños.
6 BC
A Asociación “Amigos
do barrio da Pontevella
e comarca” organiza
unha xira a Os Caneiros
REDACCIÓN / Betanzos
A Asociación “Amigos do barrio da
Pontevella e comarca” está a preparar
unha xira a Os Caneiros o vindeiro 20
de xullo con saída ás 14:30 horas. As
persoas que desexen participar deben
ingresar o importe de 37 euros, no
que se inclúe o xantar e a merenda,
servidos por Restaurante Mesón Os
Arcos, na conta da asociación en
Nova Galicia Banco.
No prezo non está incluido o custe
da embarcación que será aboado no
momento do embarque. O prazo
máximo para inscribirse é o 16 de
xullo. Poden informarse dos detalles
no teléfono 639840885.
A xeración de 1973
celebrará o 3 de agosto
a súa cea de aniversario
REDACCIÓN / Betanzos
A xeración do 73 está a preparar a
súa cea de aniversario que se celebrará o 3 de agosto no Edificio do Matadoiro, servida por Restaurante Mesón
Os Arcos. O prezo é de 60 euros que
debe ingresarse na conta aberta ao
efecto no Banco Etcheverría. O prazo
remata o 19 de xullo. Poden informarse no teléfono 667511182.
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
A Academia Aula Nova
imparte cursos de
fotografía dixital
O reto solidario de
natación 24 horas
recada 583 quilos para
o banco de alimentos
REDACCIÓN / Betanzos
REDACCIÓN / Betanzos
O reto solidario de natación 24 horas
conseguiu recadar 583 quilos de produtos non perecedeiros para o banco de alimentos posto en marcha polo Concello en
colaboración con Cruz Vermella para
atender casos de familias en situación de
especial vulnerabilidade. O reto, organizado pola concesionaria da piscina,
Aquagest, e polo Concello de Betanzos
reuniu a un centenar de nadadores que
O Alcalde, Ramón García, no centro, xunto a Raimundo Montes e Luis Mourón, de Aquagest, a
Presidenta Comarcal de Cruz Vermella, Mercedes Casanova, e a edil de servizos sociais, María Barral
percorreron máis de 70.000 metros superando o reto inicialmente proposto.
O Alcalde, Ramón García, o representante de Aquagest, Luis Mourón, e a pre-
sidenta comarcal de Cruz Vermella, Mercedes Casanova, destacaron e agradeceron a alta participación e a solidariedade.
O Grupo de Danzas
Gremiais Xóvenes do
Pobo prepara unha
xuntanza de antigos
compoñentes
“Betanceiros en el
mundo” prepara a
cuarta Viñoquedada
para o 10 de agosto
REDACCIÓN / Betanzos
REDACCIÓN / Betanzos
O grupo “Betanceiros en el mundo”
está a ultimar os preparativos da celebración da cuarta Viñoquedada, un
acto festivo e cultural a través do que se
reunen os integrantes do colectivo, e
todas aquelas persoas que o desexen,
e realizan un percorrido por locais do
casco histórico betanceiro acompañados da música de Os Brigantinos.
O percorrido deste ano arranca no
Lanzós, o 10 de agosto a carón das
oito da tarde. A seguinte parada é a
adega Lastras, Bar O Músico, o Rincón
Imaxe dun dos logotipos da Viñoquedada
do Ronkón e por último Mesón Restaurante Os Arcos.
As persoas que o desexen poden
apuntarse a través do e mail: [email protected]. A información está dispoñible no perfil de facebook “Betanceiros en el mundo”.
O grupo de Danzas Gremiais de
Mariñeiros e Labradores “Xóvenes
do Pobo” prepara unha cea para
reunir aos antigos e actuais compoñentes desta agrupación que
ronda os corenta anos de vida.
A cea será no Edificio do Matadoiro o sábado 10 de agosto e
estará servida por Restaurante
Mesón Os Arcos. O teléfono para
informarse e inscribirse é o
618104202 (Tom).
A Academia Aula Nova ofrece
dende principios de xullo cursos de
fotografía dixital impartidos polo fotógrafo profesional Francisco Manigrasso (www.mannyfotografia.com).
Os diferentes cursos programados
abranguen todos os niveis, dende o
básico ao avanzado e constan dunha
parte teórica e outra de prácticas tuteladas, chegando nos niveis superiores
a contar coa presenza de modelos
profesionais, tal e como explicaron
fontes do centro. Tralo remate de cada
curso, os asistentes recibirán un diploma.
O ilustrador betanceiro
Xosé Tomás impartirá
obradoiros de ilustración
e banda deseñada
REDACCIÓN / Betanzos
O ilustrador betanceiro Xosé Tomás
impartirá no mes de setembro obradoiros de ilustración e banda deseñada
nas instalacións dunha nova libraría
que abrirá proximamente no casco histórico de Betanzos. A preinscrición xa
está aberta e a información pode consultarse na web: www.obradoirosxosetomas.weebly.com
20xullo
13
BETANZOS e a súa comarca
P U B L I C I DA D E
BC 7
8 BC
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
A Asociación de
pensionistas e xubilados
celebra a súa primeira
xira a Os Caneiros
Vegalsa-Eroski investiu
3,4 millóns de euros no
novo Eroski Center, o
máis grande de Galicia
REDACCIÓN / Betanzos
REDACCIÓN / Betanzos
Imaxe gañadora do concurso de fotografía de
escaparates convocado polo Concello
O concurso de fotos de
escaparates organizado
polo Concello xa ten
gañadores
REDACCIÓN / Betanzos
O xurado do concurso de fotografías de escaparates que organizou o Concello de Betanzos durante o pasado mes xa decidiu cales
son as tres mellores instantáneas
das que concorreron ao certame.
O primeiro premio, de 250
euros, foi para Laura Muíño Rivas
pola fotografía “Chocolat, el reflejo de una plaza”. O segundo, de
150 euros, foi para Francisco
Javier Domínguez Buela pola foto
“Ferretería el Caballo” e o terceiro,
de 100 euros, foi para José Togores Hernani pola fotografía “Chocolat”. Os premios entregaranse
en forma de tarxeta de compras.
A empresa Vegalsa-Eroski abriu na
zona do Pasatempo un novo Eroski
Center, o máis grande de Galicia, no
que a compañía investiu 3,4 millóns
de euros e que conleva a creación de
75 postos de traballo directos.
O supermercado ten unha supercie
de 1.930 metros cadrados e perfílase
como “o motor dun centro comercial
comarcal que alberga sete novos
locais, cunha superficie de 400
metros cadrados e que creará outros
15 novos postos de traballo”, explicou
o director de relacións institucionais
da compañía, Javier González,
O director de relacións institucionais da compañía, Javier González, o Alcalde, Ramón García, a xefa
de zona, Manoli Presas e a xefa de tenda, Sonia Gómez na presentación do novo centro
durante a presentación aos medios.
González engadiu que o grupo aposta pola promoción da produción alimentaria comarcal.
Tanto el como o Alcalde, Ramón
García, salientaron a importancia do
investimento, que permitiu, ademais,
recuperar un edificio que se atopaba
en estado de abandono. García
apuntou á posibilidade de que este
investimento da compañía en Betan-
zos “sirva de referencia a outras
empresas” e salientou a aposta forte
do grupo por Betanzos. Tamén destacou os acordos aos que o Concello
chegou co grupo para a recuperación
da zona peonil no entorno do río
Mendo e para a utilización, por parte
do Concello, da zona de aparcadoiro
en épocas determinadas do ano.
O proxecto “Carpe Diem
con o sin dinero”
prepara novos eventos
A Asociación de pensionistas e
xubilados brigantina celebrará o 20
de xullo a súa primeira xira a Os
Caneiros na embarcación municipal
“Diana Cazadora”. A saída será ao
redor das dúas da tarde dende a
Tolerancia. A xira estará amenizada
por música en vivo tanto na lancha
omo no campo de Os Caneiros.
O prezo por persoa é de 47 euros
e polo momento aínda quedan prazas libres. As persoas que desexen
asistir deben comunicalo aos directivos da asociación nos teléfonos
698191986, 646149502 ou
636262899
A xeración do 64
prepara o seu xantar de
aniversario
REDACCIÓN / Betanzos
REDACCIÓN / Betanzos
O proxecto “Carpe Diem con o sin dinero”
prepara xa novos eventos para finais de
xullo, logo da boa acollida do primeiro concerto celebrado no Mesón La Cazuela o
pasado mes de xuño.
Neste primeiro concerto participaron
“Luciano”, “Becky”, “Los Inesperados”,
“Blue coffee”, “Buluck” e pechou o evento Dj
Sebas.
20xullo
13
Montaxe de fotografías do primeiro evento organizado no proxecto “Carpe Diem con o sin dinero”
Os responsables do proxecto agradecen a
colaboración recibida neste primeiro evento, en especial a Mesón La Cazuela, e pro-
graman novas actividades que poden
seguirse en facebook, twitter, tuenti e tamén
no blog: carpediemcosd.blogspot.com.es
A xeración de 1964 residentes en
Betanzos e nos municipios do
entorno celebrarán o sábado 27
de xullo no Restaurante Mesón
Vega o seu xantar de aniversario.
A data límite para inscribirse será
o xoves 25 de xullo e poden informarse ou apuntarse no teléfono
629605016
20xullo
13
BETANZOS e a súa comarca
PRAZA DO CAMPO
¡Gracias!
O Festival “Porque todos tenemos música en el cuerpo” reuniu no Pasatempo a unha vintena de grupos. Flis tamén tocou no evento /ARUME
“Flis” renova as súas ilusións
tralo festival benéfico
A recadación conseguida rondou os 4.000 euros
REDACCIÓN / Betanzos
O tempo non axudou, pero a ilusión
era moita e tamén a onda de solidariedade con Alberto Castro “Flis”, que
fixo que centenares de persoas se
achegaran o 8 de xuño ao Pasatempo
a gozar da música en directo dunha
vintena de grupos que arrouparon ao
músico.
A recadación conseguida rondou os
4.000 euros ao que hai que sumar os
ao redor de 2.000 euros da conta que
aínda segue aberta no banco Etcheverría para conseguir fondos para a
prótese de Alberto. O músico, aínda
emocionado tralo evento, afronta un
verán “relaxado” antes de comezar a
estudar para preparar as probas de
acceso ao Conservatorio Superior de
Música de A Coruña, pola rama de
Jazz e cos instrumentos fliscornio e
trompeta.
A amputación da man nun accidente
laboral en setembro virou do revés a
vida de Alberto que, pouco a pouco,
busca adaptarse á nova situación co
apoio da familia e amigos que, como
se demostrou no festival, non lle faltan.
Os amigos, a música e o deporte,
Alberto Castro / FOTO ARUME
practica taekwondo desde hai dez
anos -actualmente no club Hans
Horang I-, son o que lle axudan a
manter o estado de ánimo “moi arriba”. Á espera de poder ter a prótese
definitiva, segue a realizar probas de
diferentes marcas e modelos con diferentes sistemas e funcionalidades para
ver cal delas se adapta mellor ás súas
condicións.
BC 9
[LUIS ALBERTO CASTRO RODRÍGUEZ “FLIS”]
Querría agradecer públicamente a todas
las personas que me han querido ayudar a
conseguir mi prótesis de mano, con la que
quizá podré volver a tocar el saxo como
antaño, aunque con unos cuantos años de
por medio (por el dificultoso aprendizaje).
En primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Iván Pérez Prieto,
dueño de “O Rincón do Roncón”, que fue de
quien salió la idea. A Dani Lopez, de “Mandeo Records”, cuya influencia fue de vital
importancia para la realización del evento
musical. De no ser por él no podríamos conseguir tan buen equipo de sonido ni tan buenos profesionales como nos ha conseguido él
y a tan “buen precio...” Gracias a todos los
grupos que se han unido a participar en el
festival así como a mi amigo Iago, el presentador, alias “Poli”, el “Speeker”! Gracias a
Iván (Roncón) por los carteles tan chulos que
han diseñado.
Gracias a la Peña Deportivista por la donación que han hecho en el evento. También
disculpas a los grupos que se apuntaron y no
han podido participar por haber muchos...
También quiero agradecer a Marcos Candal
de “Musical Betanzos”, quien donó la batería
del Sorteo; a Lola Puñales, que donó 80 jabones; a Pilar Barral, que hizo casi 200 saxos
para poner en la solapa; y a todos los que
han hecho donaciones para el festival.
Muchas gracias a los camareros/as que estuvieron dando el callo todo el tiempo. A Borja
Crespo quien elaboró una de las paellas más
deliciosas que haya saboreado, sin contar la
de mi madre, ¡por supuesto! Muchísimas gracias a todos los que asistieron, a pesar del
malísimo tiempo que hizo durante todo el día
y toda la noche. Mis amigos no faltaron, eso
le hace a uno sentirse querido...
Quiero pedir disculpas a las personas con
las que no he parado en ese día por la dispersión mental que tuve, tocando, de un lado
para otro, con los nervios a flor de piel, queriendo estar en todas partes y con todos a la
vez, y al final, me quedó alguno que ni he
saludado no era mi intención ofender a
nadie... Muchas gracias a todas las personas
que han hecho un donativo a la cuenta que
abrió la organización y que todavía sigue
abierta.
Espero no haber dejado a nadie sin agradecerle su colaboración y apoyo. También
agradezco a este periódico por permitir que
exprese mis agradecimientos de una manera
más completa, porque en el mismo día, entre
las emociones, los nervios, y las ganas de
continuar con la Música en el Cuerpo me he
trabado y quedado en blanco en el momento
que lo quise decir en directo.
E N T R E V I S TA
10 BC
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
FOTO ARUME
“Hoxe en día é unha sorte
poder seguir publicando.
Cada libro é unha conquista
que hai que celebrar”
XABIER LÓPEZ LÓPEZ,
Escritor, gañador do XXX Premio Xerais de novela
ISABEL SOUTO / Betanzos
Xabier López López acaba de gañar
o XXX Premio Xerais de novela por
“Cadeas”, unha obra que verá a luz
no mes de setembro e que fai a número doce do seu amplo currículo literario que iniciou en 1997 con “Biff,
Bang, pow!” Este galardón, o máis
importante da literatura galega, súmase ao Premio Risco de Literatura Fantástica (2001, “O caderno”); ao Lueiro
Rey de novela curta (2002, “O mono
no espello”); ao García Barros e ao
Premio da crítica española (2003, “A
vida que nos mata”).
-Que significa para vostede ter
gañado a XXX edición do Premio
Xerais de Novela?
-Precisamente o feito de que sexa a
trinta edición parece que dá máis
empaque ao premio, por ser unha edición senlleira... a verdade é que dá
satisfacción. No acto de entrega agasalláronnos, entre outras cousas, cun
marcapáxinas no que aparecen todos
os autores que gañaron o premio entre
os que figuran autores que marcaron
as miñas lecturas de mocidade, Carlos
Reigosa, Darío Xohán Cabana... e
tantos outros que me marcaron posteriormente como lector e tamén como
autor. E o feito de pensar que o vindei-
ro ano o meu nome figurará nesa seguen ritmos moi longos, coas novidades literarias e distorsiona, dá unha
lista... é satisfactorio.
-Fálenos de “Cadeas”, a súa última sensación apabullante. De todas
maneiras poida que agora estea máis
novela coa que gañou o certame.
-É un libro complexo, longo... e a centrado que antes.
-Con todo, pronto aparecerán no
diferenza doutras obras nas que o título é case o último que escribo, neste mercado outros dous títulos máis...
-Si, previsiblemente en setembro
caso tíveno claro xa dende o principio
e poida que sexa unha das obras
nas que o título lle ven máis acaído, xa que explica a forma e
tamén o fondo. É unha novela de
Cos anos descubrín
pequenas novelas encadeadas
que os escritores de
unhas a outras e nas que todas
literatura galega están moito
gardan relación coas cadeas,
máis sós do que xa habitualcomo símbolo de sumisión, de
mente está un escritor.
dominación. Unhas son historias
de “cadeas” colectivas, con trasfondos como as guerras, outras
falan das relacións de parella... ou
Aínda que son un
a que dá pé á historia principal
autor de adultos, os
que é a posición de sumisión do
primeiros lectores son un
propio escritor cos seus lectores.
público moi agradecido, a
-”Os libros prestados”, e a súa
experiencia coa literatura
tradución ao español, “Cando
infantil é moi gratificante.
Artur non era rei”, o libro infantil
“Son un can!” e agora “Cadeas”,
todo nos últimos dous ou tres
Tento escribir algo
anos... está nun dos seus mellores
completamente difemomentos?
rente cada vez, para divertir-Son casualidades. Os ritmos de
me e aprender.
creación non teñen que ver cos ritmos editoriais nin cos premios.
Xúntanse as traducións, que
“
“
“
Biblos editará “1989”, unha novela
breve con trasfondo betanceiro que
coido será divertida e tamén con Everest publicarei “O segredo da vella
libraría”, unha novela infantil, destinada a lectores de entre 8 e 12 anos.
-Novela, relato curto, libros infantís... a súa obra abarca diferentes
xéneros, hai algún no que se sinta
máis cómodo?
-Non especialmente, o que trato
de facer é escribir algo completamente diferente ao anterior, para
divertirme e aprender, gústame
probar experiencias diferentes...
aínda que son principalmente un
escritor de adultos, as incursións na
literatura infantil e xuvenil son interesantes. Os primeiros lectores son
un público moi agradecido, a
experiencia é gratificante, ademais
apréndese moito dos nenos, as lecturas que fan resultan ás veces
incribles.
-Dende “Biff, Bang, pow! en
1997 ata hoxe, como cambiou ou
evolucionou Xabier López como
escritor?
-O cambio debería ser a xente de
fóra, os lectores, os que mellor
poderían dicilo, desde a miña perspectiva literaria o que procuro é
sempre facer algo distinto, como
dixen, e mellorar. O que si é apre-
ciable nestes anos é o cambio no propio sistema literario que se agudiza
neste tempo de crise inducida nos que
os primeiros en pagar as consecuencias son os servizos públicos pero
tamén, e moito, a cultura. Desaparecen as axudas á edición por políticas
sustentadas nun equívoco... a industria
cultural move a numerosas persoas e
empresas que viven das producións
culturais. Actualmente as edicións
fanse máis conservadoras, as editoriais non arriscan como hai anos, as
tiraxes redúcense...non hai apoios á
difusión, á animación á lectura...
como noutros países europeos. E as
diferencias co resto do estado son
tamén importantes. Neste tempo, descubrín que os escritores de literatura
galega están moito máis sós do que xa
habitualmente está un escritor. Este é
quizáis un desengano que me levei
durante estes anos. Hoxe en día, é
unha sorte poder seguir publicando.
Cada libro é unha conquista que hai
que celebrar.
Inmerso na revisión das probas de
“Cadeas”, e pendente da próxima
publicación de dous novos libros máis
unha reedición da súa primeira novela
“Biff, Bang, pow!”, Xabier López agarda sorprender aos lectores con algunha novidade literaria en 2014.
20xullo
13
BETANZOS e a súa comarca
P U B L I C I DA D E
BC 11
12 BC
O Partido Popular
recoñece o labor do
párroco e transmítelle o
seu agradecemento
REDACCIÓN / Betanzos
O Partido Popular de Betanzos quixo recoñecer publicamente o traballo realizado polo
sacerdote Manuel Rodríguez
Rodríguez nos once anos que
se ocupou das parroquias
betanceiras: “queremos expresar o noso respeto á súa persoa e o noso agradecemento
ao traballo realizado a favor
da cidade de Betanzos”, dixeron responsables do partido.
Ademais do traballo pastoral,
salientaron o “empeño e tesón
que puxo ao longo de todo este
tempo en protexer o patrimonio histórico e arquitectónico
que supoñen as igrexas da
cidade”, e destacaron as
“innumerables obras levadas a
cabo, traballando sen descanso e chamando a todas as portas: Xunta de Galicia, Deputación, Concello...”.
Tamén recordaron a súa
“decisiva colaboración para o
rexurdimento da Semana
Santa Local que, a día de
hoxe, cunha Confraría organizada, converteuse nun referente non só relixioso senón tamén
turístico para a cidade”.
O PP quere mostrar o seu
“recoñecemento por todo o traballo realizado” e os seus
“mellores desexos para a tarefa que comezará na nova
parroquia de San Luis Gonzaga en A Coruña”.
PRAZA DO CAMPO
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
Manuel Rodríguez Rodríguez, párroco de Betanzos
“Marcho polo ben de Betanzos”
ISABEL SOUTO / Betanzos
Chegou a Betanzos o 16 de febreiro de
2002 dende Carballo, onde estivera
durante case tres décadas e onde deixou
unha fonda pegada. Agora, once anos
despois, e tras ocuparse dos nove templos das parroquias de Santa María do
Azougue, Santiago e San Martiño de
Tiobre, marcha para facerse cargo da
parroquia de San Luis Gonzaga, na
Coruña.
-Por que decidiu marchar?
-Marcho polo ben de Betanzos. Deixando a un lado o meu benestar persoal
ou o meu egoismo -que me levaría a
quedar xa que estou moi ben aquí- creo
que como persoa pública e con responsabilidades, pensando no ben de Betanzos creo que é bo que haxa unha alternancia. Hai que saber retirarse a tempo
aínda que para min sexa duro. Síntome
moi feliz en Betanzos e estou nun
momento de sentimentos encontrados,
por min non marcharía nunca pero pensando na responsabilidade e no ben de
Betanzos creo que é o momento.
-A súa xestión permitiu conseguir
investimentos importantes no patrimonio da cidade
-Intentei ser o que son, actuando e
vivindo con humildade, sempre do lado
da xente que é un principio básico na
miña vida. Quixera facer máis pero ao
final o tempo faise curto. A realización
destas obras que se conseguiron non
serían posible sen a colaboración e o
apoio das institucións, a Xunta, a Dirección Xeral de Patrimonio, a Deputación,
a Fundación Comarcal, o Concello...
O párroco Manuel Rodríguez no templo de Santiago en Betanzos / FOTO ARUME
pero tamén de moitas outras persoas a
nivel parroquial: o administrador económico, Cáritas, os xestores administrativos
da oficina, a Confraría de Semana
Santa, o Catecismo, Manos Unidas, o
Grupo de Reflexión, as persoas que se
ocupan da limpeza e adorno das igrexas... sin toda esta xente non se houbera
podido facer todo o que se fixo.
-Neste tempo, quedoulle algo pendente, algunha espiniña cravada?
-Fixen o que puiden, entregueime totalmente, desde que cheguei, ata o día de
hoxe, deixando de lado problemas familiares e pensando nos betanceiros e no
seu ben, pero quizais teño a espiniña de
que me houbera gustado adicarme máis
aos enfermos. Tamén debo dicir que, se
ben a conservación do patrimonio relixioso de Betanzos é moi importante, houbérame gustado ter conseguido un local
para reunir á mocidade, para realizar
actividades socio-culturais e relixiosas
complementarias ás actividades parro-
quiais. Penso que é unha gran necesidade que ten Betanzos.
-Vostede aportou, como di, o que
puido a Betanzos e á xente, e que lle
aportaron a vostede os betanceiros?
-No momento da chegada, que foi
para min moi difícil, sentinme moi apoiado, acollido e agradecido de que a xente
me sinta como un betanceiro máis. Botarei de menos Betanzos e a súa xente,
pero hai que ser valente e mirar para
adiante. Gardo moi bos recordos e sentinme moi apoiado por un grupo de
xente marabillosa á que transmito o meu
agradecemento e á que pido que sigan
co mesmo cariño e entrega.
Manuel Rodríguez, que aínda non
coñece a data da súa marcha definitiva,
despídese co desexo de que a Betanzos
veña “un sacerdote xoven, entusiasta,
que se entregue a Betanzos e que faga
da cidade un faro para toda a comarca”.
Homenaxe a un
“bo Pastor”
“Vaise un bo Pastor e un excelente xestor e é de xustiza deixar
constancia da gran herdanza espiritual e material que nos deixa aos
betanceiros”. Así se expresaba o
Presidente de Cáritas Interparroquial de Betanzos, Darío Amor,
quen destacou as obras que, grazas á intervención de Manuel
Rodríguez e á colaboración das
diferentes administracións, se levaron a cabo nos templos betanceiros e que ascenden a un millón de
euros, tal e como explicou.
Tamén salientou a posta en marcha da Aula de Teoloxía, a Confraría de Semana Santa, a dinamización de Cáritas, os encontros
coas familias nos grupos de reflexión ou os encontros coa xuventude, entre outras iniciativas.
Darío Amor expresou a súa gratitude e salientou que “Betanzos
contraeu unha importante débeda
con D. Manuel. Os beneficios
foron, de forma notoria para todos
e, na miña modesta opinión, ninguén debería ser insensible á realidade dos feitos”, dixo.
Un grupo de persoas está a preparar unha homenaxe que será,
previsiblemente o 2 ou o 4 de
agosto, aínda que a data está sen
confirmar. Trátase dunha Misa de
Acción de Gracias e un xantar no
Pazo de Santa Cruz ao que poden
sumarse cantas persoas o desexen. As entradas estarán á
venda nas farmacias de Betanzos,
no Banco Etcheverría e en Vicente
de la Fuente, tal e como explicaron
os organizadores da homenaxe.
COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIADA Nº: 1-898
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
TITULADOS MERCANTILES Y
EMPRESARIALES
COLEGIADA Nº: 825
C/ Venezuela, 20 bajo
15300 BETANZOS
Tlf./Fax: 981 77 44 79
20xullo
13
BETANZOS e a súa comarca
Un concurso para mocidade
promociona a Feira Medieval
e as Festas de San Roque
REDACCIÓN / Betanzos
O Concello convoca o certame “Betanzos Filming”, un concurso audiovisual
para a mocidade vencellado á promoción
da Feira Medieval e das Festas de San
Roque e que conxuga o aspecto lúdico e
formativo, tal e como explicou o concelleiro Diego Fernández na súa presentación.
Os participantes deben presentar unha
montaxe audiovisual sobre a Feira Medieval ou as festas patroais, previa inscrición
na Omix ou na aula Cemit antes do 12
de xullo, se o tema é a Feira Medieval, e
antes do 9 de agosto se a temática é o
San Roque.
Para quen precise axuda haberá titorías
na Aula Cemit.
PRAZA DO CAMPO
Cruz Vermella organiza un
campamento urbán e un
curso de informática para
maiores de 55 anos
Nace a Asociación de Músicos
de Betanzos, ASMUBE
Cruz Vermella Betanzos organiza un campamento urbán de verán para nenos e nenas de
entre 6 e 9 anos que se desenvolverá en tres
quendas entre o 2 de xullo e o 8 de agosto.
Tamén preparan un curso de informática para
maiores de 55 anos que se impartirá entre o 15
e o 24 de xullo (iniciación) e entre o 29 de xullo
e o 7 de agosto (avanzado).
Poden informarse ou inscribirse na oficina de
Cruz Vermella, Avenida Linares Rivas, ou no
teléfono 981771727.
Unha das finalidades é a de apoiar aos grupos musicais
locais e facilitar o seu acceso a todo tipo de eventos
A agrupación musical
Carlos Seijo pechou o
curso cunha actuación
no Matadoiro
REDACCIÓN / Betanzos
A agrupación musical Carlos Seijo
pechou o curso cunha actuación dos
alumnos e alumnas no Edificio do
Matadoiro. Este ano asistiron ás clases 34 alumnos de diferentes idades,
tanto nenos como adultos.
A matrícula para o vindeiro curso
nas clases de guitarra, bandurria,
Un momento da actuación de fin de curso da Agrupación Musical Carlos Seijo no Matadoiro
laúd ou mandolina será a finais de
setembro.
A rondalla participou en varios
concertos ao longo do ano en locali-
BC 13
dades como Cariño, Ferrol ou Oleiros. Actuarán o mes de agosto no
Concerto Cidade de Betanzos na
igrexa de San Francisco.
REDACCIÓN / Betanzos
O pasado mes de xuño botou a
andar na cidade a Asociación de
Músicos de Betanzos, ASMUBE, un
colectivo sen ánimo de lucro que
ten entre as súas finalidades promulgar a música como interese
cultural, asociar e apoiar os diferentes grupos musicais dentro da
localidade, facilitar o acceso dos
músicos da comarca a todo tipo de
eventos e obter os medios e
infraestruturas adaptadas ás necesidades dos músicos.
Entre as actividades previstas
para levar adiante os seus fins
están a celebración de xornadas
musicais de aprendizaxe, a organización de eventos culturais e
facilitar o acceso a eventos culturais fóra da comarca.
O colectivo está aberto á integración de diferentes estilos musicais.
Entre os seus principais obxectivos
está o de procurar a colaboración
e a implicación do Concello para
facilitar que os grupos locais poidan tocar en eventos organizados
dende o ente municipal como as
festas de agosto, por exemplo,
explicaron dende o colectivo, que
reclama tamén melloras nos equipamentos dos locais municipais de
ensaio, entre outras reivindicacións.
A asociación, constituida o pasado 25 de xuño está presidida por
Daisy Sánchez Santos; o Vicepresidente é David Fidalgo Fraguío; o
Secretario, Marcos Candal lópez;
o Tesoureiro, Diego Fidalgo Fraguío; e os vogais Lucas Blanco
Álvarez e José Ángel Paz Quintana.
As persoas que desexen formar
parte da asociación poden informarse no teléfono 881986976.
ESPECIAL REBAIXAS
14 BC
ANA
BETANZOS e a súa comarca
CARACOL
LA MODISTA DE LOS PEQUES
En Ana, la modista de los peques podemos
atopar rebaixas en roupa de tempada para
neno e nena (dende a talla 0 ata as tallas 14 ou
16 -segundo a marca) con descontos de entre
o 15 e o 20 %. Ademais tamén destacan as
rebaixas en sacos e complementos para silliñas
cun 15% de desconto.
Nesta tenda de recente apertura en Betanzos
realizan diferentes traballos de costura a
medida, sobre todo sacos e complementos
para sillas, se ben os descontos e rebaixas só
se aplican en artículos xa confeccionados, non
nos realizados a medida.
DBEBES
En Caracol, os descontos destas
rebaixas chegan ata o 50% en
toda a roupa de tempada. En
prendas das marcas LioLio, Karpi,
Mcgregor, Theo y Olivia, Polo
Ralph Lauren, Hackett, Pepe
Jeans, etc. Como exemplo, o
vestido da imaxe Antes: 94,60 €.
Agora: 56,90 €. Ademais, dispón
dunha zona Outlet, con prendas da
pasada tempada, calzado e tallas soltas
con descontos de ata o 60%.
DBebes ofrece descontos en roupa de tempada de neno
e nena (tallas dende 0 a 4 anos) e en toda a colección
infantil de baño.
Ademais, nos artículos das seccións de puericultura e
complementos ofrecen un 10% de desconto.
No exemplo que vemos na imaxe: Duo Vintage 3 de Casualplay
Antes: 648 € Agora: 555 €.
Ademais, DBebes dispón dunha zona outlet na que dispoñen de
roupa tanto de verán como de inverno na que os descontos oscilan
entre o 30 e o 60%
20xullo
13
20xullo
13
BETANZOS e a súa comarca
P U B L I C I DA D E
BC 15
ESPECIAL REBAIXAS
16 BC
FREESIA
En Freesia, ademais de dispoñer
dunha zona outlet con prendas de
interior, lencería e baño con
importantes descontos, ofrece
Rebaixas de ata o 50% en artígos de
tempada. Ademais dos descontos en roupa
interior, lencería e baño, dispón de rebaixas de
ata o 40% en exterior e vaqueiros.
En Freesia podemos atopar marcas como
TCN, Focus, Black Orchid, Camerucci, Sweet
Matilda, Calvin Klein, Polo Ralph Laurent,
Guillermina Baeza, Andrés Sardá, Ana Durán,
Save the Queen, Freya, Chantelle, La Perla,
Princesse tam tam, Twist Prima Donna, etc.
BETANZOS e a súa comarca
EL CANTÓN
En El Cantón Ropa Interior
destacan os Descontos de
entre o 20 e o 40% en
prendas da tempada de verán
bañadores, bikinis, batas,
camisolas, pixamas, etc.
Ademais El Cantón tamén ofrece
descontos de entre o 10 e o 20 %
en roupa interior de cabaleiro da marca
Dim ou en marcas de roupa interior de
muller como Selmark, Dim, SK, Promise,
Playtex ou Triumph entre outras.
En Bicos destacan as súas rebaixas en roupa,
complementos, bisutería e pel. En bolsos de pel
os descontos chegan ao 30% e en billeteiras ao
20%. Na imaxe vemos algúns exemplos:
# 1 Bolso: Antes 139€. Agora: 111 €.
BICOS
#2
#3
Billetera: Antes 88€. Agora: 70 €
colares, reloxos, bisutería 10% de desconto
Ademais, en toda a roupa de tempada os descontos
chegan ata o 50% con camisetas dende 29 euros e
pantalóns a partir de 39 euros
#1
#2
#3
20xullo
13
20xullo
13
ESPECIAL REBAIXAS
BETANZOS e a súa comarca
DO CASTRO
PELETEROS
Do Castro Peleteros ofrece descontos
do 50 % en todas as prendas de
tempada. Nas fotografías vemos dous
exemplos.
Chaqueta cabaleiro Camel
Antes: 446 € Agora: 219 €.
Chaqueta vermella
Antes: 378€, Agora 189€
Ademais, dispón de zona outlet con
prendas de inverno con descontos do 60 ou 70%.
CUPLÉ
Cuplé ofrece descontos en calzado,
complementos e roupa de ata o 50%
Ademais das rebaixas de tempada, dispón de
zona outlet con
artígos que chegan ata o
70% de desconto.
A tendencia este verán
pasa por cores pastel e
fluor para combinacións
moi contrastadas.
Tamén se leva a
sandalia de pedrería e
a bota de verán.
BC 17
ELI FERNANDEZ
Eli Fernández ten rebaixas en toda a roupa de
tempada que oscilan entre o 30 e o 50%. Na
imaxe:
Vestido Miguel de Luna
Antes: 274 € Agora: 89 €.
Ademais, dispón de vestidos de tallas soltas con
descontos que chegan ao 70% de marcas como
Miguel de Luna, Kina Fernández, Nuribel ou Escolá.
Tamén camisetas en tallas soltas a 19 e a 29 €.
En Dans teñen rebaixas en perfumes e
complementos: bolsos, pashminas,
carteiras, cintos, reloxos, colares, pendentes, etc..
DANS
Con descontos que oscilan entre o 30 e o
50% dependendo das marcas
Dans traballa con firmas
como Calvin Klein, Tommy,
Tous, Pertegaz, Ágatha
Ruiz de la Prada ou
Victorio & Lucchino.
En perfumes, os descontos
son do 20%
COMARCA
18 BC
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
PADERNE
A piscina municipal
estará aberta ata
o 31 de agosto
REDACCIÓN / Paderne
A piscina municipal de Paderne,
que abriu o pasado 1 de xullo,
permanecerá aberta ata o vindeiro
31 de agosto en horario de 12:00
a 20:00 horas. Para facer uso das
instalacións, os usuarios pódense
acoller a varias modalidades:
abono familiar, abono individual
ou pagando a entrada cada día
que se acuda á piscina. Os abonos
individuais e familiares dan dereito
a asistir aos cursos de natación que
se imparten todos os anos.
Os usuarios dos talleres
de memoria e os
escolares de Paderne
visitan Chelo
Paderne e Bergondo
asinan sendos convenios
para prestar servizos
conxuntos
REDACCIÓN / Paderne
Os usuarios dos talleres de memoria que o Concello desenvolveu nas
parroquias de Viñas e Paderne
remataron o curso cunha visita ao
novo Centro de Interpretación da
Natureza de Chelo, acompañados
polo Alcalde, César Longo.
Tras visitar as instalacións e escoitar as explicacións da monitora, o
grupo realizou unha andaina polo
entorno, cruzando a ponte cara á
marxe de Paderne.
REDACCIÓN / Paderne
Imaxe de grupo dos asistentes aos talleres de memoria na súa visita á Aula da Natureza de Chelo
Ademais, o 12 de xuño, o Concello organizou tamén unha actividade no mesmo entorno cos nenos e
nenas das tres escolas de Educación Infantil que visitaron o centro
de interpretación acompañados
das mestras, do Alcalde e da concelleira de educación. Xa no lugar,
unha monitora contoulles un conto
sobre o nacemento do Mandeo, os
seus afluentes, a fauna e a flora do
seu entorno.
COIRÓS
CURIOSIDADES
Uns 400 veciños
participan na festa dos
pensionistas de Coirós
Un veciño de Abegondo
cultiva unha col de máis
de tres metros
REDACCIÓN / Abegondo
REDACCIÓN / Coirós
Ao redor de 400 veciños participaron nos actos da IX Festa dos
pensionistas, que se celebrou o
pasado 11 de xuño no polideportivo municipal organizada polo
Concello. A xornada comezou coa
recepción do Alcalde e da Corporación aos asistentes ao que seguíu
a comida e o baile.
Os Concellos de Paderne e de
Bergondo acaban de asinar sendos convenios de colaboración
para prestaren servizos de forma
conxunta mediante a solicitude
dunha subvención da Consellería
de Traballo e Benestar.
En concreto, os acordos afectan
aos servizos de desenvolvemento
cultural e local e innovación tecnolóxica e ao desbroce de camiños
rurais.
Imaxe dalgúns dos asistentes á IX Festa dos pensionistas do Concello de Coirós
Félix Barros, veciño do
lugar de Presedo, no concello de Abegondo, cultivou na súa horta unha col
que acadou os 3,6 metros
de altura.
Esta non é a primeira vez
que recolecta na súa horta
produtos de gran tamaño.
Félix Barros amosa a col xigante da súa horta
20xullo
13
COMARCA
BETANZOS e a súa comarca
COMARCA
ABEGONDO
Abegondo descubre en
Promabetanzos ultima a
sinatura dun novo contrato Polonia novas estratexias
para o reciclado do lixo
para a corta de varias
variedades de eucalipto
REDACCIÓN / Abegondo
REDACCIÓN / Comarca
A Asociación de produtores de
madeira de Betanzos e comarca,
Promabetanzos, anunciou que está
a ultimar a sinatura dun novo contrato para a corta de eucaliptus
peludo e nitins a uns precios similares como para o eucaliptus glóbulos, aínda que nos dous primeiros
casos deberán ser descortezados.
Coa chegada do verán agardan
poder incrementar ata catro as
procesadoras que están a traballar
nos montes da comarca para
poder cumpliren cos contratos asinados con Ence e cunha empresa
portuguesa.
Por outro lado, dispoñen dos
impresos para poder certificar os
montes dos asociados, o que supón
un diferencial de 5 ou 6 euros no
prezo da madeira á hora da
venda.
A asociación, que se reune os primeiros venres de cada mes ás oito
da tarde no Liceo, dispón dunha
oficina na Planta alta do Mercado,
aberta ao público os martes e
xoves. As persoas que desexen
informarse ou asociarse poden
contactar no teléfono 603677503
ou por email: [email protected]
O Concello de Abegondo coordina ata o ano 2015 o proxecto Ecowas, que ten como obxectivo principal a mellora do tratamento do
lixo. Trátase dunha iniciativa financiada pola Unión Europea e que se
leva a cabo entre Abegondo e
outros cinco municipios europeos
de Polonia, Suecia, Italia e Bélxica.
O proxecto, que botou a andar
no mes de febreiro cun encontro en
Abegondo, continuou o pasado
mes cunha xuntanza no municipio
de Lublin, en Polonia, a onde se
desprazou o Alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, xunto a
un enxeñeiro municipal.
Nesta visita, as diferentes delegacións coñeceron unha planta privada de tratamento de lixo e unha
cementeira. A peculiaridade desta
última residía en que emprega o
lixo como combustible.
Santiso salientou que os seis
municipios que integran o proxecto
teñen como interese común “impulsar o aproveitamento do lixo”,
comentou, e engadiu que “temos o
reto de revalorizar as toneladas de
residuos que se xeran e poder
empregalas noutros ámbitos evitando os vertedoiros”.
BC 19
OZA-CESURAS
O Consello da Xunta aproba
a fusión de Oza e Cesuras
O novo Concello está dirixido por unha comisión xestora. O Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia admitiu a trámite un recurso de Independentes por Cesuras
REDACCIÓN / Oza-Cesuras
O Consello da Xunta aprobou o
pasado 6 de xuño a fusión dos concellos de Oza dos Ríos e Cesuras que,
estará rexido por unha comisión xestora ata as vindeiras eleccións municipais.
O Presidente da Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, recalcou que “estamos
diante dun proceso pioneiro en España
e que en Galicia non ocorría desde fai
45 anos”, dixo.
Os Alcaldes de Oza dos Ríos, Pablo
González Cacheiro, e de Cesuras, José
Sánchez mostraron a súa satisfacción
ante a decisión da Xunta e agradeceron os apoios recibidos durante o ano
transcurrido desde o inicio do proceso
de integración.
A Comisión Xestora que administrará
o municipio ata as eleccións está integrada por 13 membros designados
pola Consellería de Presidencia,
seguindo criterios de proporción segundo os resultados das anteriores municipais, dos que 9 pertencen ao PP, 2 ao
Pablo González Cacheiro e José Sánchez, no transcurso dunha rolda de prensa
PSdeG-PSOE e 2 aos Independentes
por Cesuras, que foran elexidos nas
pasadas eleccións nas listas do BNG.
Neste sentido, o BNG denunciou o que
calificaron como “golpe de estado institucional” ao seren excluidos da comisión xestora, explicaron.
Ademais, a voceira do grupo nacionalista de Oza, Estefanía Busto, cuestionou o aforro que suporá a fusión
“cunha xestora na que se duplican
todos os cargos e na que se segue a
manter a mesma estrutura nos dous
concellos”, dixo. O BNG presentou no
Parlamento a paralización dun proceso
“repleto de ilegalidades” e presentou
unha Proposición Non de Lei solicitando a anulación do decreto de fusión”.
Os dous membros de Independentes
por Cesuras renunciaron a formaren
parte da comisión “non así ás actas de
concelleiros no caso de que a xustiza
dictamine en contra deste proceso
como así esperamos”, explicaron.
Neste sentido, o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia admitiu a trámite o
recurso contencioso-administrativo que
os edís de Independentes por Cesuras
presentaron o pasado 13 de xuño:
“estamos ante a derradeira oportunidade que temos de paralizar este proceso inxusto e ilegal”, manifestaron.
COMARCA
20 BC
Dr. Garimba tocará xunto a
Barón Rojo no Teixeiro Rock
REDACCIÓN / Betanzos
Bergondo saca a licitación o
Plan Xeral por 170.000 euros
O Concello de Bergondo sacou
a licitación a redacción do Plan
Xeral de Ordeación Municipal
(PXOM) por un importe que
ronda os 170.000 euros.
A maior parte do custe será
Manolito Buyo, Alejandro Navarro, David Novo e Marcos Candal/FOTO JUAN LUIS RÚA
no que colgan os video clips dos
seus temas.
[ Editar un disco
Con todo, entre as actuacións en
festivais (acaban de participar no
Rock in Nós e en setembro tocarán
no Sobrado Rock) e locais, as gravacións dos vídeo clips manteñen
a ilusión de poder editar un disco
para o vindeiro verán.
De momento, dispoñen dun CD
con oito temas novos cos que agasallan de balde a quen os vai
escoitar aos diferentes locais nos
que ofrecen concertos.
O grupo está formado por
e a súa comarca
BETANZOS
981 774574
20 anos no mercado
avalan a nosa
profesionalidade
]
BC
[email protected]
[email protected]
www.comerciodebetanzos.com
Manolito Buyo (guitarra e voz),
David Novo (baixo), Alejandro
Navarro (batería) e Marcos Candal (guitarra e voz). Os seus integrantes levan anos adicados á
música, cada un procedente de
diferentes formacións pero cunha
ampla bagaxe musical vencellada
ao Rock & Roll. A alma do grupo,
Manolito Buyo, leva máis de 30
anos neste mundiño.
Agora, mentres en internet sonan
os seus últimos temas “Perro
flaco”, “Entre unos y otros “ ou
“Momento”, preparan un novo
vídeo clip con importantes sorpresas de cara a setembro ou outubro.
20xullo
13
BERGONDO
REDACCIÓN / Bergondo
[
O grupo betanceiro Dr. Garimba
actuará o vindeiro 19 de xullo no
Teixeiro Rock compartindo cartel
con Barón Rojo, Boikot, Carta de
Ajuste, Trastorna2 e Four Strikes.
Unha cita que para os betanceiros
ten un significado especial, tal e
como explica Manolito Buyo:
“para nós é moi importante xa que
son os nosos ídolos de xuventude e
que, no meu caso, marcaron a
miña traxectoria rockeira”, dixo.
O grupo, antes “Metelasácala”,
cambiou de nome en agosto do
ano pasado, coincidindo tamén
coa marcha do anterior cantante e
coa incorporación de Marcos
Candal. Estes cambios non afectaron á filosofía do grupo que atopan no rock duro e urbán unha
forma de expresión, de desafogo,
que lles reporta a satisfacción de
expresarse facendo o que máis lles
gusta.
Vivir da música é complicado.
Eso téñeno moi claro: “hai moitos
grupos, as actuacións en festivais
ás veces non se cobran, non hai
mecenazgo...”. A súa principal
forma de promoción é internet:
facebook e o seu canal en youtube
BETANZOS e a súa comarca
aportado polo Concello que contará tamén cunha aportación de
case 47.000 euros da Xunta.
A Alcaldesa, Alejandra Pérez,
mostrou a súa satisfacción porque o proceso de tramitación
administrativa está chegando ao
seu fin.
Concello e propietarios do O Goberno local mellora
a rede viaria de Cortiñán
polígono de Bergondo
piden melloras nos accesos de Abaixo a petición dos
veciños
REDACCIÓN / Bergondo
REDACCIÓN / Bergondo
A Alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, e representantes da
comunidade de propietarios do
Polígono Industrial reuníronse co
Subdirector Xeral de Industria,
Ricardo Baños, para solicitar ao
goberno autonómico o apoio ao
proxecto de mellora do parque
empresarial.
En concreto, piden o asfaltado
dos accesos, desde a N-VI á
depuradora e á estrada de
Armuño.
O proxecto ten un custe de
122.000 euros que foron solicitados á Xunta de Galicia.
O Concello de Bergondo está a
executar traballos de mellora da
rede viaria na zona de Cortiñán
de Abaixo, en resposta ás demandas veciñais que reclamaban o
acondicionamento das vías neste
punto no que o deterioro do firme
estaba a causar molestias e inseguridade. Os traballos incluen a
reparación do firme e a limpeza
de cunetas co que se mellorará
sensiblemente a seguridade viaria
na zona, tal e como explicou o
primeiro tenente de alcalde,
Manuel Fafián.
20xullo
13
D E P O RT E S
BETANZOS e a súa comarca
BC 21
FÚTBOL
FÚTBOL
O Troula F.S. pecha a tempada
REDACCIÓN / Deportes
REDACCIÓN / Deportes
Nun feito sen precedentes o Betanzos CF
conseguiu colocar a tres equipos das categorías base, infantil, cadete e xuvenil, na
disputa da fase de ascenso á Liga Galega. E
si xa este feito de por si resulta un éxito máis
aínda o é cando dous deles acadan brilantemente o premio do ascenso. Os infantís
caeron ante o todopoderoso Bertamiráns CF
que viña de rematar a tempada sen coñecer
a derrota nen o empate.
Os xuvenís impuxéronse na ida por un
contundente 6 a 0 que deixou a eliminatoria
vista para sentenza. A SRD Portuarios, rival
da derradeira eliminatoria, nada puido
facer ante un Betanzos moi superior que
partía como favorito e que non dou opción
á sorpresa.
Na volta, en Ferrol, os betanceiros volveron a gañar grazas a un solitario gol. O
ascenso é unha recompensa merecida a
unha xeración de xóvenes futbolistas que
medran a cada paso que dan e pola que,
sen dúbida, pasa parte do futuro futbolístico
da primeira plantilla do Betanzos.
Non o tiveron tan fácil os cadetes. Despois
de empatar na casa a dous goles tocou o
desprazamento á Mariña lucense, concretamente a Foz. Os locais non o puxeron fácil e
nun partido con moita emoción no que os
dous equipos amosaron os nervos propios
dunha auténtica final. O CD Foz amosouse
como un rival moi conxuntado e competitivo
que quixo facer valer o factor campo para
inclinar a balanza ao seu favor. Pero si un
obxectivo tiñan claro os rapaces que adestra
Kata era que estaban ante unha oportunidade que non querían deixar escapar. E amosou o que é, un equipo ambicioso, combinativo e con moito fútbol para seguir progresando. O resultado final de empate a un,
que facía valer a renda dos de Betanzos,
fixo estalar a euforia de xogadores e familiares que acompañaron ao equipo a Foz.
Satisfacción no seo do clube por este éxito
e agora toca planificar a vindeira tempada
na esixente Liga Galega para saír có obxectivo inicial de manter a categoría que tanto
costou conseguir.
Na mesma texitura se encontra o primeiro
equipo do Betanzos CF. Planificando plantilla e corpo técnico nunha temporada 13-14
marcada, sen dúbida, polas estreiteces económicas, situación que están a vivir tódolos
clubes da Terceira División. Pendentes de
pechar a renovación de Pose unha vez que
quede definido quen adestrará ao equipo
será o momento de falar de plantilla e fichaxes.
Cidade
[ VIIIdeTorneo
Betanzos
[
Éxito dos cadetes e dos
infantís do Betanzos C.F.
E na mesma fin de semana na que o equipo
sénior se desprazou a León, o pavillón municipal de Betanzos acollía a oitava edición do
Imaxe de grupo dos integrantes do Troula F.S. que participaron no torneo Cidade de Betanzos
torneo de base “Cidade de Betanzos” coa
participación de dezaseis equipos de categoría alevín e benxamín. Equipos como o Santiago Futsal, Azkar Lugo, Parrulo de Ferrol,
5Coruña ou Burela se diron cita na nosa
[Novos proxectos
[
Os cadetes do Betanzos C.F. celebran a consecución do ascenso
Coa participación no Campionato de España de clubes que se disputou en León do 21
ao 23 de xuño, o Troula FS puxo punto e final
a unha tempada brilante. Por primeira vez na
súa historia o clube accedeu á desputa deste
campionato tras rematar a liga cunha superioridade absoluta. Sen dúbida, un premio
para o equipo de Peque que se encontrou en
terras leonesas fronte a dous potentes rivais, o
Salesianos de Córdoba, campión andaluz, e
o Moncofa de Castellón, campión valenciano.
Dúas derrotas por 7 a 3 e 9 a 4, respectivamente, truncaron as esperanzas de alcanzar
a final. Aínda así plantilla e corpo técnico voltaron satisfeitos por ter vivido esta experiencia e por poder competir con algúns dos
mellores equipos de España na súa categoría.
Sen dúbida unha temporada inesquecible.
Agora toca planificar a próxima campaña
na que por fin sariase a competir na Terceira
División non tendo que renunciar a ela por
motivos económicos como sucedía a tempada
pasada. Será un salto de calidade e un impulso para o clube que xa está a deseñar a plantilla, na que volverán a ter protagonismo os
xogadores da casa. Desde o clube recordan
que “somos unha entidade no que o primeiro
é formar e sacar xogadores da canteira”.
Confirmada a continuidade de Peque ao frente da dirección técnica, a combinación de
experiencia e xuventude será unha das súas
premisas á hora de confeccionar o plantel.
A partir da próxima tempada o clube
comenzará dous novos proxectos coa
finalidade de que nenos e nenas se
acheguen máis ao deporte e ao clube e
deste xeito seguir medrando. Por unha
parte está a creación dun equipo feminino, que xa está empezando a tomar
forma. Por outra banda foi presentada
a colaboración co Concello de Coirós
para desenvolver a actividade de fútbol
8 nas categorías prebenxamín, benxamín e alevín, presentación que tivo
lugar no Centro social de Coirós coa
presenza do concelleiro de Deportes,
Carlos García e o psicólogo do RC
Deportivo de La Coruña, Macario
Bravo. Pódese obter máis información
sobre este proxecto poñéndose en contacto co Concello de Coirós ou no blog
das escolas de fútbol: http://futbolbasecoiros.blogspot.com.es.
cidade dando cos seus mellores equipos nestas categorías. O Santiago Futsal impúxose
na final alevín ao Parrulo de Ferrol mentres
que a final benxamín chegou á tanda de
penaltis onde o Troula se impuxo ao Santiago
Futsal despois dunha reñida final. O outro
participante betanceiro na categoría alevín
caeu na semifinal ante o que despois sería o
campión. Moita presenza de afecionados
locais e visitantes no municipal de Betanzos
que diron color e ánimo a todos os equipos
participantes e que tiveron, como broche
final, a disputa dun partido de veteranos do
Troula fronte aos veteranos do RC Deportivo
de La Coruña.
O colofón da tempada para as categorías
base estivo no II Torneo Indecum 2013
“Memorial Rodrigo Maseda Lozano”. Benxamíns, alevíns, infantís e xuvenís desprazáronse tres días a Burela e voltaron cun balance
moi satisfactorio: victoria para os alevíns que
se impuxeron a unha das mellores escolas de
fútbol sala de España, a UD Las Rozas Boadilla de Madrid e subcampionato para os infantís que caeron ante os madrileños na tanda
de penaltis. Os xuvenís perderon en semifinais e os benxamíns en cuartos. A partir de
aquí vacacións e un bo merecido descanso
para xogadores e adestradores para coller
forzas de cara á tempada 2013-2014.
D E P O RT E S
22 BC
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
PIRAGÜISMO
TAEKWONDO
Carlos Arévalo foi sexto
e Tono Campos quinto
no Campionato de
Europa Absoluto
REDACCIÓN / Deportes
Integrantes do Clube Kwon ao remate dunha das exhibicións coas que o clube pechou o curso escolar
Nova remesa de
medallas para o Clube
Kwon nos últimos
campionatos da tempada
Os padexeiros do clube Ría de
Betanzos, Carlos Arévalo e Tono
Campos, veñen de lograr o sexto e
quinto posto, respectivamente, no
Campionato de Europa Absoluto
disputado na localidade portugesa
de Montemor - O Velho.
Carlos Arévalo logrou o sexto
posto na modalidade de K2 200 m
Carlos Arévalo durante o Campionato Europeo
facendo parella co lucense Isaac
Toro, nunha proba moi apretada
na que chegaron a menos dun
segundo da primeira embarcación.
Tono Campos conseguiu o quinto
posto no C1 5000 m, nunha proba
moi dura na que as condicións climatolóxicas foron as protagonistas.
REDACCIÓN / Deportes
Coas miras postas na vindeira tempada, varios integrantes do Clube Kwon
participaron na fase rexional do campionato escolar de combate e exhibición
infantil en Arteixo. En combate houbo
varias baixas por estar en datas de exames pero dos cinco desprazados, o
clube acadou catro medallas de Bronce.
Os betanceiros que lograron os metais
foron Anahí Schmidt, Andrea Cortés,
Izan Prego e Franz Carro. Destacou
tamén a actuación de Juan Schmidt, que
quedou ás portas das semifinais.
Rubén Taboada (adestrador); Adrián Maceiras (Presidente); Alba López e Laura Centoira (deportistas),
Diego Fernández (concelleiro de deportes); e Manuel Díaz (Presidente de Honra do clube Kwon)
Por outro lado, Alba López foi convocada de novo pola selección galega
xunior de Taekwondo para o Open de
Ourense, onde logrou a medalla de
bronce, rematando así esta longa tempada.
No Clube Kwon están xa inmersos na
planificación da vindeira tempada
cunha renovada xunta directiva que ven
con grandes proxectos e con moita ilusión. Parte dos integrantes da xunta
directiva foron recibidos polo Concellei-
ro de Deportes, Diego Fernández. Na
reunión estiveron presentes o adestrador
do clube, Rubén Taboada, o Presidente,
Adrián Maceiras, o Presidente de
Honra, Manuel Díaz e as deportistas
Alba López e Laura Centoira, que acadaron este ano, entre outros bos resultados, as medallas de bronce nos campionatos de España Xunior e Sub-21, respectivamente.
TENIS
O equipo feminino de “O
Salgueiro” proclamouse
Campión Galego por equipos
de segunda categoría
REDACCIÓN / Deportes
O equipo feminino do clube de
tenis “O Salgueiro” acaba de proclamarse Campión Galego por
equipos absoluto de segunda categoría, logo de derrotar na semifinal á Universidade de Vigo e na
final, disputada o pasado 9 de
xuño no Club de Tenis Coruña, ao
As xogadoras do equipo feminino de O Salgueiro Adriana Subias, Claudia Subias, Raquel Vara, Sara
Prieto, Marta Prieto e Paula Arias xunto aos adestradores Jaime Sánchez e Pancho Taboada
Sporting Club Casino de A Coruña
por un contundente 4-0.
O equipo está adestrado por
Jaime Sánchez e Pancho Taboada
e integrado por Adriana Subias,
Claudia Subias, Raquel Vara, Sara
Prieto, Marta Prieto e Paula Arias.
Na fase previa quedaron campionas invictas do seu grupo, composto por USC Santiago, R.C. a Estrada, C. Tenis Punta Salera e C.T. Boiromar.
XADREZ
O Clube Xadrez
Betanzos prepara o VII
Torneo San Roque que se
disputará o 11 de agosto
REDACCIÓN / Deportes
O Clube Xadrez Betanzos está a preparar o VII torneo San Roque Cidade
de Betanzos que se celebrará o domingo 11 de agosto nas instalacións do
Edificio do Matadoiro. A competición
comezará ás catro da tarde e contará
con 500 euros en premios na categoría
absoluto e trofeos para as categorías
Sub 16 e Sub 12.
As bases poden consultarse no blog
“xadrezbetanzos.blogspot.com”. As
inscricións poden realizarse por e-mail:
[email protected] ou no teléfono 647852201. No campionato
colaboran o Concello de Betanzos, “la
Caixa”, Supermercado FROIZ e Lugami
Artes Gráficas.
Por outro lado, o equipo integrado
por Jorge Muñoz e Lucas Feijoo da
escola do clube Xadrez Betanzos e por
Diego Bugliot e Alberto Suárez, do C.
Xadrez Sigrás, logrou o terceiro posto
no Campionato galego infantil de
xadrez por equipos organizado pola
O equipo formado por Jorge Muñoz, Lucas Feijoo
(C.X. Betanzos), Diego Bugliot e Alberto Suárez
(C. X. Sigrás), foron terceiros no Campionato
Galego infantil de xadrez por equipos
Nicolás Domínguez Souto foi Campión Sub-8 no
III Torneo de Xadrez Escolar de Arteixo
Xunta de Galicia e que se disputou o
pasado 9 de xuño na localidade de
Sober, en Lugo.
Ademais, o 15 de xuño varios xogadores das escolas do clube betanceiro
participaron no III Toreno Concello de
Arteixo, integrado no VIII circuito galego xadrez promoción 2013 organizado pola Federación Galega de Xadrez
e no que Nicolás Domínguez Souto, do
clube Xadrez Betanzos, foi Campión
na categoría Sub-8.
20xullo
13
D E P O RT E S
BETANZOS e a súa comarca
BC 23
CICLISMO
ATLETISMO
Os corredores preparándose para a saída nas inmediacións da Praza do Campo / Foto Campo IV
A praza do Campo ateigada de ciclistas participantes na Ruta da Auga da edición do pasado ano
Éxito de participación no
I Trail do Mandeo Comercio
de Betanzos Caneiros Sostible
REDACCIÓN / Deportes
A primeira edición do Trail do Mandeo Comercio de Betanzos Caneiros
Sostible organizado por ACEBE CCA e
coordinado por Campo IV, resultou
todo un éxito de participación, superando as duascentas inscricións.
A participación estaba limitada a
douscentos corredores e medio centenar de persoas tiveron que quedar en
reserva ao superarse o límite de inscritos. A proba tiña un percorrido de 14
km. por sendeiros e pistas forestais do
entorno do río Mandeo nun entorno
natural que mesmo sorprendeu a moitos dos participantes.
Clasificación
[
[
Unha vez rematada a carreira, de
regreso na Praza do Campo, entregáronse os premios aos tres primeiros de
cada categoría:
En Senior Femenina: 1ª Karina Callon
Treus; 2ª Andrea Prado Espiñeira e 3ª
Maryem Sali Duque.
En senior Masculina: 1º Pablo López
Calaza; 2º Guillermo López Hernandez
e 3º Pablo Barrio Vilar.
O club Caimanes Betanzos
agarda chegar ás 700
inscricións na Ruta da Auga
O programa de actividades paralelas converte esta cita deportiva
do 20 de xullo nunha festa que se prolongará ata a noite
REDACCIÓN / Deportes
Imaxe dun dos tramos do percorrido / Campo IV
En Veterana Femenina: 1ª Fátima Paz
Gago; 2ª Patricia García González e
3ª Mª Luisa López García.
En Veterano Masculino: 1º José Antonio Abuin Treus; 2º Jesús Álvarez Chinchilla e 3º David Brun Pintor.
En Absoluta Femenina:1ª Fátima Paz
Gago; 2ª Patricia García González e
3ª Mª Luisa López García.
En absoluto Masculino: 1º José Antonio Abuin Treus; 2º Pablo López Calaza e 3º Jesús Álvarez Chinchilla.
O video, as fotografías e outros detalles da proba poden consultarse na
páxina web: www.trailmandeo.wordpress.com
A Ruta da Auga organizada polo
clube Caimanes Betanzos Btt chega
este ano á súa sexta edición e vai
camiño de bater un novo record de
participación. Se na anterior edición
foron 578 os participantes, nesta ocasión, a organización ampliou a inscrición ata 700 dada a alta demanda
de solicitudes.
E ao atractivo que de por si ten a
ruta, que percorre os entornos naturais dos concellos de Betanzos, Paderne, Irixoa, Aranga e Coirós, únese
este ano un aliciente máis: a programación de actividades paralelas que
se prolongarán durante toda a xornada do sábado 20 de xullo.
Unha carpa con exposicións, unha
ximcana infantil e concertos de rock,
converten esta cita deportiva nunha
festa: “cambiamos o día para un
sábado, en lugar do domingo como
faciamos antes, e decidimos prolon-
gar a xornada con actividades na
procura de que a xente non só veña a
participar na ruta, senón que tanto os
ciclistas como os acompañantes e
todos cantos se acheguen a Betanzos
poidan gozar dun día de actividades
e festa e se poida fomentar o consumo de ocio na cidade”, explicaron os
organizadores.
Neste sentido, apuntaron que contan coa colaboración de establecementos de hostalería que ofrecen
menús especiais para os participantes.
A proba parte da Praza do Campo
e ten tres percorridos: o nivel de iniciación, de 25 km; o medio/alto, de
45 km.; e o nivel Pro, o máis esixente
e ambicioso, con 83 km. Os ciclistas
sairán da Praza do Campo ás 15:33
da tarde e as chegadas están previstas entre as 19:00 e as 24:00 horas.
As inscricións poden realizarse na
web: www.desafiorutadelagua.es
O percorrido transcorre por entornos naturais
“Bike & Rock”
As actividades que o club Caimanes Betanzos Btt ten preparadas
para a xornada do 20 de xullo
comezan ás once da mañá coa
apertura das carpas que acollerán
varias exposicións.
Trala saída da proba, prevista
para as 15:33 horas, ao redor das
16:00 horas comezará unha gimkana infantil ata as 19:00 horas.
Haberá tamén unha exhibición de
Bmx por “la banda del patio”.
A chegada dos ciclistas está prevista a partir das 19:00. Ás 21:00
horas comezará o concerto do
grupo “Swak”. Ás 22:30 entregaranse os premios e sortearanse
agasallos e ás 23:00 horas comezará o concerto de “Los claretes
banda de rock”.
O club conta coa colaboración da
Deputación e do Concello e co
patrocinio, entre outros, de Coca
Cola, Gadis e Tocho.
24 BC
D E P O RT E S
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
BALONCESTO
CICLISMO
Fran Costoya, campión de
España de orientación
REDACCIÓN / Deportes
Fran Costoya, veciño de Paderne e membro do equipo de competición do Club Ciclista Betanzos, logrou o pasado mes un
campionato e un subcampionato
de España en ciclismo de orientación.
Na proba, organizada pola
Federación Española de Orientación, Costoya defendía as cores
de Adventures Buff e conseguiu
subir ao máis alto do podio na
especialidade de media distancia
e quedou segundo en longa distancia.
O Alcalde, Ramón García, e os membros da Corporación ofreceron unha recepción noLiceo aos equipos do Santo Domingo / FOTO ARUME
Fran Costoya nun momento do Campionato de
España de ciclismo de orientación
O ciclista xa conseguira en
2010 proclamarse campión do
mundo de raid.
O Club Ciclista Betanzos segue
a xeira de bos resultados
REDACCIÓN / Deportes
O Club Ciclista Betanzos mantén a boa xeira de resultados nas
diferentes competicións nas que
participou durante o pasado mes.
Xuño comezou cunha competición btt-rallie en Cambre, onde o
cadete Marcos Roca subiu ao
podio na terceira posición.
No desprazamento a Paraños
(Covelo) para disputar a última
proba da Transgalaica, o circuito
galego de btt-maratón, o clube
quedou terceiro por equipos.
Logo de tres probas, acabaron
segundos na xeral por equipos.
Ademais, Damián Ramos quedou segundo en senior malia que
tivo que abandoar na última
proba por mor dunha lesión.
Daniel Gómez rozou o podio,
quedando cuarto en master 30 a
escasos puntos do terceiro.
Na seguinte competición, en
Rianxo, Marcos Roza quedou
cuarto e na proba disputada en
Oleiros quedou quinto, mentres
que David Teijo conseguiu a oitava plaza nunha das categorías
máis disputada, a master 30.
Ademais das competicións en
btt, o clube competiu na que considera a súa especialidade, a
Ramón Roel e David Teijo, primeiro e segundo
na exhibición de Palas de Rei
estrada. E os resultados non puideron ser mellores.
Primeiro na exhibición en Palas
de Rei na que tres membros do
clube acababan entre os dez primeiros da carreira, destacando o
doblete en master 30, onde
Ramón Roel gañou e David Teijo
logrou a segunda posición na súa
primeira competición deste ano
nesta modalidade.
Tamén Roel chegou primeiro na
marcha “Desafío Fragas do
Eume” celebrada en As Pontes,
onde malia que non se trataba
estrictamente dunha cita competitiva, as súas características, con
110 km. de percorrido, unha
subida final con rampas de ata o
20% de desnivel e uns participantes cada vez máis preparados fan
que este primeiro posto teña
moito mérito, tal e como expresaron membros do clube.
O Santo Domingo culmina unha
tempada histórica no seu 30 aniversario
MARCO BASTEIRO / Deportes
O Santo Domingo rematou esta tempada 2012-2013 desbordando todas as
súas previsións. O clube logrou, no ano
no que conmemora o seu 30 aniversario,
o ascenso do equipo de primeira división autonómica á Liga E.B.A. tras quedar subcampións de liga; o subcampionato galego para o equipo infantil masculino e a súa participación no Campionato de España; o título de liga e o pase
para a primeira división autonómica do
equipo cadete masculino, entre outros
logros.
O Alcalde, Ramón García, e os membros da Corporación recibiron no Concello aos integrantes dos diferentes equipos do clube para felicitalos polos éxitos
logrados.
Equipo de 1ª división masculina autonómica que logrou o ascenso á Liga E.B.A
Tempada histórica
O equipo de primeira división masculina autonómica, dirixido por Óscar Fernández, logrou o ascenso á liga EBA,
tras quedar subcampión por tan só unha
victoria de diferencia. Por primeira vez
na súa historia, xogará nunha categoría
de ámbito estatal cun equipo integrado
por canteranos e xogadores locais.
Hai menos dunha década, o clube
rozaba a desaparición e, tras lograr
catro ascensos en dez anos está entre os
mellores de Galicia, con 200 licencias,
escolas en Betanzos, Miño, Sada e colaboracións con municipios como o de
Abegondo.
A canteira deu numerosas alegrías este
ano ao clube. O equipo infantil masculino quedou subcampión galego e disputou o Campionato de España de clubes
onde se mediu con clubes de gran nivel e
“escribiron con letras de ouro un capítulo
Equipo Cadete que se fixo co título de liga e co pase a primeira división autonómica
imborrable na historia de Betanzos”,
dixeron membros do clube, que salientaron a colaboración das familias e do
Concello e fixeron unha mención especial ao equipo infantil zonal.
O cadete masculino realizou unha tempada tamén para enmarcar, tras máis
dunha vintena de partidos invicto e de
dominar a competición de inicio a fin,
lograron o título de liga e o pasaporte
para a primeira división autonómica na
vindeira tempada.
O éxito do xunior masculino resúmese
en poucos números: catro xogadores do
equipo dirixido por Fran Valeiro realizarán a tempada co EBA.
Tamén os equipos infantil e xunior
feminino realizaron unha boa tempada
así como o senior zonal que logrou o
ascenso á segunda división autonómica.
As escolas que se desenvolven tanto en
Betanzos como en Sada, Bergondo ou
Miño son prioritarias para o clube e este
ano, no marco do 30 aniversario, organizaron o torneo “Consorcio As Mariñas” que reuníu a máis de 220 xogadores da zona.
Por último, o clube organizou o campus de verán que na súa sexta edición
contou con máis dun centenar de inscritos e cuxas actividades culminaon cun
torneo 3x3 na Praza do Campo.
20xullo
13
BETANZOS e a súa comarca
P U B L I C I DA D E
BC 25
C O L A B O R AC I Ó N S
26 BC
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
ASESORÍA XURÍDICA
Las cláusulas suelo
[ ALEJANDRO LÓPEZ-SÁNCHEZ]
LÓPEZ SÁNCHEZ Y CORTIZO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS
D
otación de agua a la
zona rural. En xullo de
1993, Betanzos y su comarca , recollía a noticia da
construcción de dúas redes
de abastecemento de auga
potable para a zona rural
do municipio. O custe total
de ámbalas dúas redes estaba estimado en 140 millóns
de pesetas e as previsións de
entrada en funcionamento do servizo apuntaban ao verán de 1994.
A información ilustrábase cunha imaxe dun dos depósitos que estaban elaborando os alumnos da Escola Taller. A obra estaba financiada polo Concello e polo Ministerio de Trabajo, a través da Escola
Taller e pendente da colaboración da Deputación.
É
xito en la Feria de
Perros de Caza. O
número 8 do periódico recollía o éxito da
primeira edición da
Feira de cans de
caza de Abegondo,
organizada pola
Asociación
de
Cazadores, presidida por Manuel
Moar, e que contou cunha numerosa participación. Nesta feira
entregáronse varios premios repartidos en categorías.
E
l Club Náutico “Ría de
Betanzos” necesita jóvenes.
O periódico recollía unha
información na que se reflectía o difícil momento polo
que atravesaba o clube de
piragüismo que, “después de
10 años de actividades, sólo
son 10 los miembros que
componen este club”. Os
poucos recursos económicos e a falta de atención dos organismos
deportivos non afectaba aos bos resultados dos seus integrantes,
entre os que destacaba Roberto Medín que foi Campión de España
en K-1 500 m. A noticia recolle o comezo dos cursos de iniciación
ao piragüismo co que o clube intentaba achegar este deporte aos
máis novos.
Hace algunos días un conocido
medio de comunicación alentaba
a los consumidores a tirar de calculadora, verificar lo que les costaría presentar una reclamación
judicial, y valorar si compensa o
no pelear por eliminar el límite
inferior de interés de su préstamo
hipotecario, lo que se conoce
como “cláusulas suelo”.
Durante años las entidades
daban a estas cláusulas un tratamiento impropiamente secundario, de forma que su importancia
no era percibida por el consumidor pese a que suponía no beneficiarse de las bajadas que pudiera registrar el euribor y mantener
un mínimo del cual el interés
nunca descendía, normalmente
en torno a un 3,25%. Para camuflarlas, generalmente iban aparejadas a cláusulas techo, limite de
interés que el banco no podía
superar.
Y es que es cierto, merece la
pena estudiar el caso y valorar la
posibilidad de demandar a la
entidad financiera, solicitando la
nulidad de la cláusula y, por qué
no, la devolución de las cantidades abonadas de más en concepto de intereses.
Hace un mes el Tribunal Supremo abrió las puertas de par en
par para anular estas cláusulas,
obligando a determinadas entidades financieras a retirarlas por
entenderlas abusivas. Los bancos
solicitaron una aclaración y la
jugada no les salió demasiado
bien; lo que hizo el Tribunal
Supremo hace unos días no fue
aclarar el fallo a favor de éstos,
sino a favor del consumidor, aligerando mucho más si cabe, los
requisitos para que se pueda
declarar la nulidad.
A partir del último Auto del Tribunal Supremo, bancos como
BBVA, Cajamar o NCG están
reconsiderando muchos contratos
y renegociando las cláusulas, si
bien, aunque la Sentencia no
obliga directamente al resto de
entidades financieras, comienza
a haber Sentencias condenatorias, que no sólo obligan a anular
el “suelo” sino a devolver las cantidades percibidas de más durante los últimos años (NCG ha presentado recientemente un recurso
contra la devolución de esas cantidades, no contra la nulidad de
la cláusula, que ya ha asumido).
Solicitar la nulidad
Podemos decir que, las dos resoluciones del Tribunal Supremo
han abierto la posibilidad de que
cualquier ciudadano pueda presentar una demanda judicial en
defensa de sus derechos, solicitando la nulidad, ¿en todos los
casos?
El Tribunal establece una serie
de requisitos entendiendo que
éstas solo serán válidas si se
advierte expresamente de sus
riesgos, siendo nulas cuando se
produzca falta de transparencia o
no sean suficientemente comprensibles, esto es:
a) La creación de la apariencia
de un contrato de préstamo a
interés variable en el que las
oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán
en una disminución del precio
del dinero.
b) La falta de información suficiente de que se trata de un
elemento definitorio del objeto
principal del contrato.
c) Si se inserta la cláusula junto
con un “techo”.
d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos
entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.
e) La ausencia de simulaciones
de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el
momento de contratar, en fase
precontractual.
f) Inexistencia de advertencia
previa clara y comprensible
sobre el coste comparativo con
otros productos de la propia
entidad.
Por lo tanto, que sea una cláusula clara y comprensible no supone
que sea equilibrada y que beneficie al consumidor. Para que sea
valida se exige que la información que se ha proporcionado
previamente a la firma, al consumidor, sea clara y comprensible,
cuestión que ha de probar la entidad financiera.
En resumen, lo ideal sería que
cada ciudadano revise su escritura, se asesore sobre su redacción
y condiciones generales de contratación y actúe del siguiente
modo: 1) reclamación en fase de
negociación previa al banco para
anular la cláusula; 2) analizar
jurídicamente el contrato y plantear una demanda solicitando la
nulidad de la cláusula.
No nos cansamos de repetir que
lo importante es la nulidad de ese
limite inferior, pero ya hay Sentencias que están condenando a
los bancos a devolver las cantidades cobradas de más, como ha
ocurrido recientemente con un
Juzgado de Bilbao y frente al que
ya ha recurrido NCG.
Las recientes Sentencias y las
órdenes del Banco de España instando a una auditoria interna de
cada entidad para el análisis de
los contratos de préstamo contratados con consumidores, han
abierto una interesante posibilidad para evitar este tipo de abusos financieros, los requisitos
señalados y la doctrina del Tribunal Supremo nos dan la base
para ejercitar nuestros derechos
ante los Tribunales con una cierta
garantía de ahora en adelante.
Poden realizar consultas breves aos asesores a través do e-mail: [email protected]. Os socios de ACEBE CCA dispoñen dun
servizo de asesoría gratuito con López Sánchez y Cortizo. Abogados y Asesores Tributarios ao que poden acceder a través do teléfono 981774574.
20xullo
13
E S P E C I A L I S TA S
BETANZOS e a súa comarca
BC 27
Y más sobre las flores de Bach
La importancia de la sencillez
El Dr. Bach terminó su trabajo e hizo que su método fuera lo más fácil
posible de utilizar. Por ello no dedicó sus últimos años a recopilar en
tomos la obra de su vida, sino que condensó todo lo que había conseguido en 32 páginas del libro “Los doce curadores y otros remedios”.
Su sencillez hace que cualquiera pueda utilizar éste sistema para tratar sus emociones. Si se utiliza correctamente, no es necesaria la intervención de un especialista en
flores de Bach. Resulta muy entretenido hacer casos prácticos para problemas cotidianos.
Por ejemplo :
*Vemos a un niño de 2 años en pleno berrinche y ni siquiera recuerda porque
está enfadado.
Podríamos solucionarlo con unas gotas de Cherry Plum.
*Una conversación :
A-“A veces cuándo miro atrás, pienso que podría haber pasado más tiempo
con mis padres. Recuerdo las comidas de los domingos, cuando mi madre
cocinaba y estaba tan contenta de que fuera a comer a su casa. Creo que
nunca volveré a comer tan bien como entonces. No sé, tengo la impresión de
que la vida ha dejado de ser tan maravillosa como en aquellos tiempos”
B-“Perdona ¿qué decías? Es que estaba en las nubes…”
“A” necesita Honeysuckle (Madresalva) porque no hace más que recrearse
en momentos agradables del pasado y lamentarse de cosas que podía haber
hecho, con lo que no es capaz de disfrutar plenamente del presente.
“B” necesita Clematis porque está en su mundo y le iría bien centrar su atención en algo más.
*Otra conversación:
Soy contable. Cada año por estas fechas tengo que hacer las cuentas para
cerrar el ejercicio, y cada año me pasa lo mismo: no puedo desconectar
cuando llego a casa. Cada vez que como, veo la tele o intento dormir, me doy
cuenta de que sigo haciendo cuentas, como si volviera a revisar lo que ya he
hecho en el trabajo. Me cuesta horrores conseguir dormirme y al día siguiente, claro, estoy muy cansada. Cuando termino estoy agotada, es culpa mía,
porque empiezo el trabajo en el último momento. Siempre me ocurre igual,
nunca aprenderé”.
Podría tomar White Chestnut (Castaño blanco) para los pensamientos repetitivos que no la dejan en paz; Olive (Olivo) para el cansancio debido a un
gran esfuerzo y Chestnut Bud (brote de Castaño de indias) para aprender del
mismo error que repite año tras año, y así el próximo empezará antes a hacer
las cuentas. Se podría hacer un preparado con las tres flores.
*Otra conversación:
La mayor parte del tiempo soy una persona bastante tranquila. Me gusta
dejarme llevar por la vida, y si las cosas no van bien, lo cierto es que no me
preocupa. Lo curioso es que en las últimas dos semanas he estado deprimido,
cuando en realidad no tendría por que, al menos que yo sepa.”
Necesita Wild Rose (Rosa silvestre) para vencer la apatía por todo lo que le
rodea y Mustard (Mostaza) para la tristeza y la depresión sin causas conocidas. Se haría un preparado con las dos.
RAMON SANTOS ROMERO
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL - AFECCIONES DE
COLUMNA - LESIONES DEPORTIVAS
C/ROLLO, 30-1º D - TELEFONO 981 770829 - BETANZOS
Mª Luisa Pérez Iglesias
· Óptica-ParafarmaciaHerboristería Selgas
Situaciones
cotidianas
de emergencia
El REMEDIO DE RESCATE (RESCUE
REMEDY) es seguramente la más conocida de las flores del Dr. Bach, aunque, de
hecho no es una flor, sino una mezcla de
5 flores formulada especialmente para
tratar los efectos inmediatos de una crisis
inesperada y situaciones de emergencia.
Todos los días nuestras emociones nos
ponen a prueba: exámenes, trabajo, ir al
médico al dentista, viajes en avión, los
preparativos de la boda, un atasco, un
despido o una ruptura sentimental…
El remedio Rescate puede entenderse
como un botiquín de primeros auxilios,
pero no es un sanalotodo, y si se descubre
recurriendo demasiado a menudo a él,
puede empezar a plantearse porque
siempre tiene una crisis…
Las 5 flores que contiene son:
-Star of Bethlehem (Estrella de
Belén, para el shock y el dolor
provocados por una pérdida)
-Rock Rose (Helianatemi, para el
terror y el miedo extremo)
-Clematis (Clemátide, para la
ensoñación, para personas que
viven en un futuro idealizado más
que en la realidad presente)
-Impatiens (Para la impaciencia)
-Cherry Plum (Cerasifera, para la
pérdida de control y el miedo a
hacerse daño a uno mismo o a los
demás)
Para tomarlas, aplicar 4 gotas en la lengua (2 pulverizaciones en caso del spray)
tantas veces al día como sea necesario.
También pueden ponerse las 4 gotas en
un vaso de agua y tomarlo a intervalos.
La piel a menudo actúa como indicador
del estado de salud del cuerpo. El estrés
diario puede incrementar la pérdida de
hidratación, aumentar la sensibilidad de
la piel y provocar irritación y descamación. En estos casos se recomienda el uso
de Rescue Remedy Cream, una excelente
crema hidratante sin perfume, sin lanolina
y sin parabenos, adecuada a toda la
familia. Contiene las 5 flores del Remedio
Rescate y además Crab Apple (manzano
silvestre) por sus cualidades limpiadoras
de cuerpo y mente.
Es ideal para usar también en chichones, hematomas, cortes y quemaduras
poco graves.
Tratar animales
y plantas
Los animales suelen ser menos propensos a estar a la defensiva y no suelen
esconder sus emociones,de modo que responden bastante bien a las flores de
Bach. También se conocen buenos resultados obtenidos con las plantas.
En ambos casos lo que suele emplearse
es el Remedio Rescate. Ello se debe a la
dificultad de saber que siente un animal
exactamente, y no digamos una planta.
Pero en parte hay también una razón
psicológica, pues los animales y las plantas pueden tener su propia forma de reaccionar ante situaciones de pánico, terror,
estados de shock y pérdida de control tras
accidentes y situaciones traumáticas de
todo tipo.
Además, entre las flores que más se
emplean para animales están:
-Mimulus, para la timidez y miedos
específicos (cohetes, extraños…)
-Walnut, para ayudarles a acostumbrarse a nuevos entornos, como por ejemplo
una casa nueva.
-Crab Apple, que a menudo se aplica
en las heridas por sus propiedades limpiadoras, o se da en casos de infestación
parasitaria.
-Chicory, para mascotas que siempre
quieren ser el centro de atención.
-Los gatos, en general, tienen un carácter que responde a Water violet, pues
muchas veces se muestran distantes.
Para plantas las más usadas son:
-Walnut y Star of Bethlehem al ser trasplantadas o cambiadas de maceta.
-Crab Apple, puede pulverizarse diluido
sobre las hojas que pueden haber sido
atacadas por algún parásito.
-Willow y Gorse, cuando las plantas no
encuentran las condiciones adecuadas en
su entorno para crecer.
En cuanto a la dosificación :
-Para animales
*Si son de tamaño pequeño o mediano,
2 gotas de cada flor (4 de Rescue
Remedy) en el cuenco del agua cada
vez que se lo llene.
*También puede preparar un frasco de
tratamiento y verter las gotas directamente en la boca del animal. Esto suele
ser bastante efectivo si el animal no
bebe lo bastante para ingerir la dosis
mínima del cuenco con agua.
*En caso de animales de mayor tamaño,
como una vaca o un caballo, añadir
aproximadamente el doble de una
dosis normal, es decir, entre 8 y 10
gotas de remedio de rescate (entre 4 y
5 de cada flor) por cada cubo de agua.
-Para plantas
*Añadir 2 gotas de cada flor (4 de
remedio de rescate) en una botella con
atomizar, y pulverice la mezcla sobre la
planta.
*O añadir la misma cantidad a la regadera y regar la planta en su base y
alrededor de la misma.
*Puede aplicarse la crema remedio rescate en el tronco dañado de un árbol
joven.
CLINICA DENTAL
Dr. Enrique Núñez Núñez
MEDICO ESTOMATOLOGO
Pza. Hnos. García Naveira, 7-2º - Telf. 981 774281-BETANZOS
Telf. 981 673008 - SAN TIRSO - Abegondo
E S P E C I A L I S TA S
28 BC
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
FISIOTERAPIA
Adrián Maceiras · Centro de Fisioterapia Adrián Maceiras
CENTRO DE
FISIOTERAPIA - SPA
Policlínica Betanzos Salud
Esguinces de tobillo
Pablo Fernández Barros
Compañías de seguros y privados
Coleg. nº 746
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Hidroterapia
Recuperación Funcional
Afecciones Espalda
Traumas Deportivos
Acupuntura
Osteopatía
Tratamiento a Domicilio
Dr. Francisco Vázquez
de la Iglesia
DERMATOLOGÍA
Dr. Oscar Mosquera Paz
GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA
Servicio de Traumatología
Rúa Travesa, 24-1º · Betanzos
Tlf. 981 775 246
670 739 855
Dra. Liliana Vázquez Bol
C/Doctor Fariña · Bajo
Tlf.: 981 77 05 00
BETANZOS (A Coruña)
Generalmente el esguince
de tobillo es una lesión
que se produce de manera
fortuita por un mal
movimiento o un
accidente a la hora de
hacer la pisada en el
suelo.
Síntomas y tratamiento
Los síntomas suelen ser muy claros y su intensidad dependerá de la gravedad del mismo:
·Dolor con limitación de los moviEsta mala pisada va a provocar una distensión, desgarro o rotura de los ligamentos afectados, dependiendo de la violencia de la
acción.
Factores como un terreno irregular, un calzado inadecuado, debilidad de las estructuras
encargadas de proteger la articulación (muy
típico de pacientes con esguinces anteriores).
Grados según
su gravedad
Hay tres grados dependiendo de la gravedad
de la lesión:
· Odontología general
· Laboratorio propio
SERVICIOS DE ORTODONCIA.
Atendemos asegurados IMPLANTOLOGÍA ATENDIDO POR EL Dr.
MANUEL PEÑAMARÍA MALLÓN.
de UNIÓN MADRILEÑA
Colegiado nº 1067
HORARIO VERANO DE JUNIO A SEPTIEMBRE
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES CERRADO POR LA TARDE
Consistorio, 16 - 1º (enfrente ó Concello)
Tlf.: 981 79 70 28 - PADERNE
PARDELLAS
- coa confianza de sempre ÚNICO CENTRO EN BETANZOS CON ESCÁNER DENTAL
PROMOCIÓN EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS
DIXITALES ¡40 EUROS!
Todas as especialidades ó seu alcance, especialmente implantoloxía.
Colaboración con laboratorio dental Pardellas: arreglamos a rotura
da súa prótesis nunha hora.
Financiación inmediata ata seis anos.
Grandes descontos para maiores de 65 anos, anpa brigantium
e carnet xoven.
Pida a súa cita no
ou en
981 77 13 26
www.clinicapardellas.com
Rúa Pérez salas nº 3 baixo dereita, Betanzos.
Grado 2: desgarro parcial del ligamento.
Hinchazón inmediata del área afectada.
De tres a seis semanas.
Grado 3: ruptura total del ligamento.
Ocho semanas.
BC
]
CLÍNICA DENTAL
Grado 1: estiramiento del ligamento que
no llega a romper. Leve hinchazón. De
dos a tres semanas de recuperación.
981 77 45 74
mientos del pie, dificultando o
incluso impidiendo la marcha.
Inflamación del área afectada.
Calor local
Hematoma en los casos que se
rompe algún vaso sanguíneo.
·
·
·
Es muy importante que en los esguinces siempre se realice un tratamiento. La idea de que
con reposo, calmantes y hielo se nos va el problema es incorrecta, puesto que el mayor objetivo en los esguinces es evitar la recaída.
Por eso tampoco es buena una inmovilización
excesiva (férulas de yeso durante 15 días) puesto que no nos va a ayudar a reducir los síntomas, ya que es frecuente que se mantengan
después de los 15 días y lo que va a conseguir
es que se debilite toda la musculatura implicada.
Es tan importante el tratamiento habitual de
los esguinces (reposo, elevación, hielo y compresión) como el tratamiento fisioterápico que
se dividirá en varias áreas en las que nos centraremos con más calma en el siguiente artículo.
Recordad, que siempre que sufráis un esguince es recomendable acudir al médico (para el
diagnóstico) y después al fisioterapeuta para
tratar los distintos problemas derivados del
esguince (de los que hablaremos en el próximo
artículo).
20xullo
13
E S P E C I A L I S TA S
BETANZOS e a súa comarca
MEDICINA
BC 29
CLINICA DENTAL
Mª. del Pilar Viqueira Amor
Dra. Gloria Mª Carrasco García · Médico de Familia del C.S. de Betanzos
Médico Estomatólogo - Dentista
Coleg. nº 372
C/Dr. José Fariña, 2 - 2º B - Telf. 981 77 31 08 · BETANZOS
Todo lo que debe saber
sobre la celulitis
No existe un tratamiento
médico definitivo que erradique la celulitis. Pero podemos
reducirla y prevenir su aparición a través de los cambios
en los hábitos de vida; debemos ser constantes y marcarnos objetivos realistas:
- Debemos evitar las grasas
saturadas y las grasas
trans, la comida rápida y el
exceso de cafeína.
-Restringir el alcohol, el tabaco y las bebidas azucaradas.
- Las dietas con alto contenido
en fibra, en ácidos grasos
esenciales y omega 3 ayudan
en la prevención y tratamiento
de este problema común.
- Una hidratación adecuada, al
menos litro y medio de agua
al día si no existe contraindicación médica.
- Verduras, frutas y frutos secos
crudos.
- Ejercicio físico.
[
¿Qué tipo de
ejercicio físico?
[
[
[Como combatirla
El ejercicio físico aeróbico (caminar a paso ligero, correr, natación,
bicicleta) es esencial para conse-
ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA
CERTIFICADO EUROPEO EUROPSY
NIÑOS
guir y mantener nuestro estado
de salud.
Pero, además, para reducir
la celulitis, podemos realizar
ejercicios de resistencia sencillos como las sentadillas y ejercicios cardiovasculares de
baja intensidad como caminar
cuesta arriba o subir escaleras,
siempre que no exista contraindicación médica por alguna patología intercurrente.
Nunca olvidarse de la hidratación.
- ADOLESCENTES - ADULTOS
-Ansiedad, angustia, depresión
-Dificultades de aprendizaje
-Sexualidad, trastornos alimentarios -Técnicas de estudio
-Inseguridad, miedos y obsesiones -Problemas de conducta
www.gabinetedepsicologiaavances.es
Telf. 981 773 470 / 670 099 700
Avda. J. García Naveira 54-56, 1º A • BETANZOS
[El factor hormonal
Los estrógenos y el cortisol (la
hormona del estrés) juegan un
papel importante en la formación de la celulitis pero también podemos combatir su
exceso con buenos hábitos:
comidas pequeñas a intervalos
regulares, nunca saltarse una
comida (aumenta la secreción
de cortisol), dormir lo suficiente y evitar el estrés en lo posible así como el tabaco, el alcohol y el café.
Medidas
[ coadyuvantes
[
A su formación contribuyen
factores agravantes que enumero:
- Factores hereditarios
- El estrés
- Vida sedentaria
- Dietas inadecuadas
- Estreñimiento
- Exceso de consumo de
café y sal
- Alcohol y tabaco
- Factores hormonales:
estrógenos y cortisol
La celulitis o “piel de
naranja” es la expresión
coloquial para denominar
el aspecto irregular de la
piel, sobre todo en muslos
y glúteos, por acúmulo
localizado de grasa.
Me gustaría diferenciarlo
del término médico CELULITIS o inflamación aguda
de la dermis y tejido celular subcutáeno generalmente producido por
agentes infecciosos bacterianos y que precisa tratamiento antibiótico adecuado sin demora y bajo
supervisión médica.
Hecha esta aclaración,
nos enfrentamos a un problema estético tan común
como de difícil solución.
Alrededor del 90% de las
mujeres a partir de la
pubertad padecen cierto
grado de celulitis, sin
embargo, es un trastorno
poco frecuente entre los
varones.
AVA N C E S
[
[
[
Factores
agravantes
GABINETE DE PSICOLOGIA
Los tratamientos tópicos, masajes
e incluso la cirugía y el láser nos
pueden ayudar temporalmente en
el tratamiento de la celulitis, pero
sin el mantenimiento de los buenos
hábitos diarios, la celulitis reaparecerá.
Todo es beneficio. Persevera.
CLINICA PODOLÓXICA
BETANPE
Tratamento do pé
Mª Vanessa Vara Fernández
Podólogo · Colegiado nº 0701
Helomas (callos)
Hiperqueratosis (durezas)
Onicocriptosis (uñas encarnadas)
Podoloxía deportiva,
infantil e xeriátrica
Tratamento do Pé Diabético
C/Rollo, 9 - 1º · Betanzos
(Encima de Galicien)
Tlf. 981 77 49 26
CENTRO FISIOTERAPIA
ESPERANZA LOPEZ FREIJOMIL
FISIOTERAPEUTA
RECUPERACION FUNCIONAL
Avda. Ctra. de Castilla, 45-53, bajo - Telf. 981 770766
LECER
30 BC
BETANZOS e a súa comarca
20xullo
13
de
LECTURAS VERÁN
OBRADOIROS E CURSOS
Ata ao 14 de xullo. Sala de Exposicións do Edificio
Liceo. Exposición de ilustracións titulada “Betanzos:
dibujo urbano” da que é autor Julián Ardura.
AULA CEMIT BETANZOS
Edición de audio e vídeo (Betanzos Filming)
Do 17 ao 31 de xullo. Luns, mércores e xoves en horario
de 10:00 a 12:00 h
Para mozos/as de entre 18 e 35 anos (con prioridade
para as/os que participen no certame Betanzos Filming)
Do 17 ao 31 de xullo. Sala de Exposicións do Edificio
Liceo. Exposición titulada “Remando ata os Caneiros”,
organizada polo Concello de Betanzos.
Horario Liceo:
laborables: de 19:00 a 21:00 h
sábados, domingos e festivos de 12:00 a 14:00h
Ata o 31 de xullo. Sala de Exposicións Temporais da
Sede da Fundación CIEC, Exposición colectiva de obra
gráfica titulada “Alumnos del X Máster de la Obra
Gráfica 2013” .
Horario Fundación CIEC: de martes a sábado de 10:00 a
14:00 h e de 17:00 a 21:00 h
VISITAS GUIADAS
Venres 12 de xullo. 11:30 h Visita guiada: “Roteiro
Irmáns García Naveira”. Punto de reunión para a saída:
estatua dos irmáns Gacía Naveira.
Venres 19 de xullo. 11:30 h Visita guiada: “Roteiro do
casco histórico”. Punto de reunión para a saída: estatua
dos irmáns García Naveira.
Organiza: Oficina de Turismo de Betanzos. Información e
inscricións na oficina, no teléfono: 981776666 ou por email: [email protected]
CONCERTOS
Sábado 20 de xullo. A partir das 12:00 h Praza de
Pintor Seijo Rubio desenvolverase “Ola Betanzos!”,
concerto acústico e sinatura de discos de Heredeiros da
Crus, monólogos, música... organiza: Airapro Producións.
Sábado 27 de xullo. 21:00 h Praza dos Irmáns García
Naveira (en caso de choiva trasladarase á Aula de
Cultura Xulio Cuns do Edificio Liceo). XVII Festival de
Folclore Día de Galicia. Organizado pola Escola
Municipal de Folclore do Concello de Betanzos.
Domingo 28 de xullo. 21:00 h Praza da Constitución
En caso de choiva ou mal tempo trasladarase ao Cine
Alfonsetti) Concerto de Pedro Lamas e Jacobo de Miguel
Grupo, dentro do programa de actuacións do II Festival
BetanJazz.
CINE
XIII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE BETANZOS
Do 22 ao 24 de xullo no Edificio Liceo desenvolveranse
as actividades da XIII Semana Internacional de Cine de
Betanzos, adicada ao director Jorge Algora e á
produtora Adivina Producciones
Información e inscricións: Aula CeMIT (Centros para a
Modernización e Inclusión Tecnolóxica). R/ Emilio
Romay, 1 (a carón do Museo). Tlf. 981770011 ext. 2401
[email protected]
CRUZ VERMELLA BETANZOS
Curso gratuito de iniciación á informatica para maiores
Nivel básico: do 15 ao 24 de xullo. De luns a venres en
horario de 10:30 a 13:00 h
Nivel avanzado: do 29 de xullo ao 7 de agosto. De luns
a venres en horario de 10:30 a 13:00 h
Para persoas maiores de 55 anos.
Información e inscricións: Cruz Vermella Betanzos (Avda.
Linares Rivas, 1 - Tlf. 981771727)
Obradoiro de expresividade “A arte de contar”
Do 15 de xullo ao 9 de agosto. Centro Cultural San
Francisco. Luns, mércores e venres de 11:00 a 12:30 h.
15 prazas para nenos e nenas de 4 a 7 anos. Prezo: 15
euros. Inscricións ata o 12 de xullo no Servizo de
Normalización Lingüística (Tlf. 981770011 ext. 2108)
Obradoiro “As mañás e verán”
Do 1 ao 13 de agosto. CEIP Francisco Vales Villamarín.
De luns a venres de 10:00 a 13:00 h. Para nenos e
nenas de 3 a 12 anos. 30 prazas. Inscricións ata o 26
de xullo nas oficinas xerais do Concello do Liceo.
Cursos de iniciación ao piragüismo
2ª quenda: do 15 ao 26 de xullo.
3ª quenda: do 29 de xullo ao 9 de agosto
Idade: de 8 a 14 anos. Horario: de 10:00 a 11:30 e de
11:30 a 13:00 h, de luns a venres. Inscricións no
teléfono 618042053, ou por e-mail:
[email protected]
CAMPAMENTOS URBÁNS
Do 15 ao 31 de xullo. 09:00-14:00 h
CEIP Francisco Vales Villamarín. Para idades de entre 3
a 12 anos. 50 prazas, mínimo 15 participantes.
Inscricións ata o 10 de xullo nas Oficinas Xerais do
Concello no Edificio Liceo. Prezo: 80 euros (descontos
do 20% en cada participante para familias numerosas)
CRUZ VERMELLA BETANZOS
Do 16 ao 24 de xullo e do 30 de xullo ao 8 de agosto
os martes, mércores e xoves de 10:00 a13:00 h
Para idades de entre 6 a 9 anos. Actividades orientadas
á saúde, seguridade viaria, hábitos de hixiene,
alimentación saudable, e saídas ao aire libre.
Información e inscricións na sede de Cruz Vermella
(Avda Linares Rivas, 1) no teléfono 981771727 ou por
email: [email protected]
As actividades programadas poden sufrir modificacións de última hora.
Poden consultar a axenda na web municipal: www.betanzos.net
“Una corona para Vicky”
Prunella Bat. Ed. Susaeta.
“Trata de una niña que va a un colegio de princesas, allí encontrará tres amigas: Sunny, Lin y Nell.
Una chica se cree la mejor y Vicky jura darle una
lección. Y por ser la “princesa del mes” es invitada
al ballet del Cascanueces de Tchaikovsky.
Me gustó mucho porque no todo es ganar, lo
importante es participar.”
Iria Valeiro, alumna de 3º E do CEIP Vales Villamarín
“El diario de Greg”
Jeff Kinney. Ed. Molino.
“Trata de un niño que se llama Greg y cuenta su
vida en Secundaria, con su amigo Rowly y su
hermano Rodrick.
Me gustó porque a mi me agradan los libros en
los que la gente cuenta la vida que hace. Os lo
recomiendo”.
Julia Montes Hernández, alumna de 5º A do CEIP Vales Villamarín
“Tres princesas namoradas”
Ánxeles Ferrer. Ed. Galaxia.
“O cabaleiro Bernal casará coa princesa que
teza o xibón máis fermoso. Entre elas empeza a
haber envexas e deciden que sexa el o que teza
tres capas. Bernal casa con Aldonza porque a
capa que fixo tiña os mesmos debuxos que o
xibón dela.
Gustoume moito porque é de princesas e ten un
final feliz”.
Valentina Silva, alumna de 3º E do CEIP Vales Villamarín
CINE VERÁN
de
EXPOSICIÓNS
Lobezno: inmortal
Lobezno, uno de los X-Men regresa con película propia (spin off) en la que tendrá que
viajar a Japón para enfrentarse a su peor
enemigo: Silver Samurai, en una lucha a vida
o muerte que le cambiará para siempre.
Hugh Jackman es su protagonista, acompañado de Will Yun Lee, Famke Janssen y Svetlana Khodchenkova. Dirige, James Mangold. Para los fans de los superhéroes.
Ahora me ves...
El director fancés afincado en Hollywood,
Louis Leterrier (“Furia de titanes”) dirige este
sorprendente thriller donde un equipo del FBI
deberá capturar a los “cuatro jinetes”, cuatro
magos que se dedican a robar bancos mientras realizan su espectáculo, repartiendo sus
botines entre el público asistente. Reparto de
lujo encabezado por Michael Caine y Morgan
Freeman, a los que acompañan Woody Harrelson, Mark Ruffalo y Jesse
Eisemberg.
Tres 60
El joven Alejandro Ezcurdia dirige este thriller donde un entusiasta del mar y
del surf encuentra un carrete de fotos en el que descubre unas instantáneas
muy comprometedoras de alguien muy cercano a él. A partir de ese momento, se verá envuelto en una peligrosa trama. Raúl Mérida, Joaquim de Almeida y Adam Jezierski son sus protagonistas
recomendado por Jesús Ramos.
20xullo
13
BETANZOS e a súa comarca
ANUNCIOS BREVES
■ FONTELA 2000
981773710
981774900
BETANZOS PISOS Y CASAS:
■
ENSINO
CLASES a domicilio en Betanzos. Ciencias y Letras. Secundaria y Bachillerato.
Tlf. 628563122
LICENCIADA en Filología Francesa
imparte clases de Francés (conversación,
apoyo escolar, gramática) para todos los
niveles. Tlf. 680696564
LICENCIADA en Psicología ofrece clases
de apoyo escolar a domicilio en Betanzos
y comarca para Primaria y secundaria.
Motivación al estudio. Técnicas de aprendizaje. Tlf. 686319559
■
OFRECEN TRABALLO
BUSCAMOS personas para trabajar en su
domicilio. Buenos ingresos. Escribir para
información al Apartado de correos nº 52,
CP 15630 Miño (A Coruña). Adjuntando
sello de 0,25 euros para respuesta.
■
BUSCAN TRABALLO
SE OFRECE señora para tareas del hogar,
por horas, en Betanzos. Tlf. 660815420
SE CUIDAN niños por las tardes y en
vacaciones escolares (hasta los seis años).
Tlf. 981772737
■
VARIOS
TAROT. María. También CARTAS
ASTRALES. Aclara tus dudas: pasado,
presente, futuro. Se responde cualquier
pregunta. Seriedad. Claridad. Tlf.:
638625976
■
VENDAS VARIAS
GRAN INVERSIÓN: vendo naves
industriales de reciente construcción en
mejor zona de Betanzos. 500m2 y 700m2
Buen precio. Magnífica oportunidad! Tlf.:
678220344
VENDO bajo comercial en Rosalía de
Castro. 208 m2. 2 baños, almacén. Apto
para todo tipo de negocio. Urge vender.
Tlf. 617464805
VENDO dormitorio matrimonio (1,35)
seminuevo, color caoba, primera calidad.
Buen precio. Tlf. 981772846
VENDO cachorros cruce Husky con Pastor Alemán, desparasitados y vacunados.
Últimos ejemplares. Tlf. 627687486
VENDO finca de 1.719 m 2 en TorresVilarmaior. Buena situación y bien comu-
nicada. Linda con camino asfaltado. Tlf.
686733086
■
ALUGUERES
SE ALQUILA CRUZ VERDE pisos de 1, 2 y
3 habitaciones amueblados y sin
amueblar. Y pisos temporalmente. Bajos y
garajes. Tel.: 616975249 - 981770541
SE ALQUILAN plazas de garaje en
paseo de la Galera y Rosalía de Castro.
Tlf. 630077562
SE ALQUILAN plazas de garaje en C/
Castelao. Precio 35 euros/mes. Tlf.
981773159
SE ALQUILA o vende apartamento céntrico, buen estado. Amueblado. Cocina,
dormitorio, salón, baño, terraza cubierta.
Precio: 70.000 euros negociables. Alquiler: 250 euros. Tlf. 626756054
SE ALQUILA bajo de 23m2 en La Condesa. Muy bien situado y apto para cualquier actividad comercial. Tiene aseo. Tlf.
619826551- 981770831
ALQUILO apartamentos totalmente equipados, con televisión, calefacción, etc. De
una y dos habitaciones, por días, semanas, meses. Tlf. 629291440
SE ALQUILAN apartamentos, local
comercial en el casco antiguo, local
comercial en Avda. Jesús García Naveira
y plaza de garaje en Saavedra Meneses,
21. Tlf. 605456504
SE ALQUILA apartamento en Avda. Castilla, cocina-comedor, 1 habitación, cuarto de baño, pequeño trastero. Totalmente
amueblado. Tlf. 619271908
SE ALQUILA en Betanzos apartamento
amueblado. Tlf. 981772445
SE ALQUILA bajo en Avda. Castilla-43
(enfrente de Claudio). Arreglado. Tlf.
619271908
ALQUILO bajo en La Ribera nº 56. Económico. Tlf. 981772380
ALQUILO café bar en zona rural, carretera Oza de los Ríos Ameas, buen aparcamiento, posibilidad de residencia. Tlf.
630501573
SE ALQUILA entresuelo de 30 m2 acondicionado para oficina. Buena situación,
con ventanales a la calle. C/Alexandre
Bóveda. Tlf. 981773159
SE ALQUILA plaza de garaje en Pintor
Seijo Rubio, Betanzos. Tlf. 981775215
SE ALQUILA piso en Betanzos, C/ Rollo,
nº 62. Amueblado. Tlf. 981771377 686043366
SE ALQUILA alquila bajo comercial en
C/Venezuela 60 m2 . Muy bien situado y
apto para todo tipo de negocio. Tlfo.
981773159
SE ALQUILAN: 2 apartamentos, con o
sin muebles. -3 habitaciones, baño, cocina y salón. -2 habitaciones, baño, cocina
y salón. - Bajo de 50 m2 . Tlf. 647990778
Casa para restaurar, con la cubierta ya
reformada, en Xan Rozo. 190 m2, 2 plantas,
lareira, horno, 2 pozos, hórreo y finca con
árboles de 2.500 m2. Bien comunicada y a
escasos minutos de la autovía. 125.000 eur. - Tel.
981- 77.37.10.
ALQUILO piso Dr.Fariña, Betanzos,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
calefacción y ascensor. Tel.: 981783322
Atico en calle Prolongación Rosalía de Castro.
70 m2, dos habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. 93.000 eur. -Tel. 981-77.37.10.
SE ALQUILAN apartamentos nuevos,
amueblados, con ascensor y calefacción.
245 euros más comunidad. Y se alquilan o
venden plazas de garaje en Avda. García
Naveira. Tlf. 981773147 - 658189469
SE ALQUILA piso amueblado en Oza dos
Ríos, céntrico, 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón grande, ascensor, terraza
cubierta y garaje. Tlf. 981792128 664130328
Piso de 90 m2, ascensor, garaje y trastero. Dos
dormitorios amplios, dos baños uno con bañera y
otro con cabina hidromasaje, cocina, cuarto de
lavadora y salón de 35 m2. Armarios
empotrados en dormitorios y otro en zona de
distribución. Puertas ancho especial, acabados
en plaqueta porcelánica y tarima de roble.
Amueblado. 125.000 eur. - Tel. 981-77.37.10.
■ VIVENDAS VENDAS
VENDO CASA de 2 plantas y bajo
cubierta en Paderne. Habitable aunque
precisa reforma. Cocina, 5 habitaciones,
baño y aseo. Horno de piedra, bodega,
alpendres, hórreo, huerta cerrada, eira y
finca anexa. Tlf.: 660815420
VENDO vivienda en Alexandre Bóveda.
Cocina amueblada, salón, 2 dormitorios, 3
armarios empotrados, baño, plaza de
garaje con trastero. Calefacción gas. Tlf.
650373729
VENDO CASA rústica, habitable. Planta
baja y piso (200 m 2 ) en Bergondo
(Mariñán). Vistas a la Ría. Y otra casa
para restaurar co nherta de 600 m2 al
lado de ésta. Se venden juntas o
separadas. Tlf.: 646161443
VENDO piso 1º, cocina americana, 2
habitaciones y 1 baño. Calefacción, reformado y completamente amueblado. Precio:
65.000 euros, negociables. Tlf.
646528129 - 650241961
VENDO en Rosalía de Castro piso de 135
m2 , 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños.
Calefacción, terraza cubierta, trastero,
plaza de garaje, buena oportunidad. Urge
vender. Tlf. 617464805
VENDO piso muy céntrico, 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina equipada, cuarto
lavadora, garaje y trastero. Nuevo. Tlf.
635300372
Se alquila bajo de 94 m2 en Avda. de la
Coruña, zona colegios, con todo el frente de
cristalera y haciendo esquina. Precio negociable
.- Tel. 981-77.37.10.
Casa de piedra para reformar en Betanzos O
Vello. Dos plantas de 90 m2 y bajo cubierta.
Bodegas, hórreo y terreno. 80.000 eur. - Tel.
620 518 588.
Se vende solar de 400 m2, en el centro de
Betanzos con vistas hacia el río Mandeo. Edif.:
40 %. Ocupación: 30 %. 99.000 eur. - 98177.37.10.
Alquiler plaza de garaje en C/As Cascas: 36
eur.; C/Rollo: 45 eur.; C/ Rosalía de Castro: 50
eur.; C/Castelao: 35 eur.; C/Cal das Barras: 35
eur.; Avda. de la Coruña 40 eur.; Avda. Jesús
García Naveira: 40 eur. y una plaza doble: 75
eur.- Tel. 981-77.37.10.
Casa de planta baja, 1º, 2º y bajo cubierta
para restaurar con la fachada ya reformada en
mortero monocapa. 50.000 eur.- Tel. 98177.37.10.
Piso de 120 m2 todo exterior, cuatro
dormitorios, dos baños, cocina y salón-comedor.
Estudio de dos dormitorios y un baño. Armarios
empotrados, calefacción, hilo musical y plaza de
garaje. 160.000 eur. - Tel. 981-77.37.10.
Información e prezos
válidos agás erro
tipográfico
BC 31
CASAS, CHALETS, FINCAS Y PISOS
EN AFUERAS
Aranga. Casa de piedra restaurada, 293 m2,
siete dormitorios, dos baños, cocina con lareira y
salón. Finca de 2.190 m2. 90.000 eur. - Tel:
981-77.37.10.Cesuras. Fin de semana, 3 habitaciones, baño
con ducha hidromasaje, cocina amueblada, y
salón-comedor con chimenea. Calefacción de
gas-oil, barbacoa, leñera, dos galpones pintados
y acondicionados, uno de ellos destinado a
maquinaria de jardín, piscina de 6x4 y pozo de
barrena, todo ello en una finca de 3.500 m2.
Bien comunicada. 85.000 eur. - Tel: 98177.37.10.
Irixoa. Casa-pazo de 460 m2. Finca de 1.385
m2 con cierre de piedra, 16.568 m2 sin cerrar.
425.000 eur. - Tel. 981-77.37.10.
Paderne-Villozás.- Casa de 180 m2 útiles ,
con cuatro habitaciones, dos baños, dos cocinas
una de ellas con bilbaína, trastero y galería.
Finca cerrada de 1.000 m2 con árboles frutales
y piscina de 4.50 m. de diámetro. 139.000 eur.
- Tel. 981-77.37.10.
Irixoa. Casa de piedra restaurada de 194 m2.
3 habitaciones, 2 baños, cocina con horno y
bilbaína, salón. 170.000 eur. Tel: 626073469
Oza dos Ríos. Casa de piedra restaurada de
194 m2, distribuída en dos plantas con tres
dormitorios, dos baños, cocina, salón y dos
porches. Finca cerrada de 385 m2 con
barbacoa, dos leñeras, hórreo y pozo. 160.000
eur. - Tel. 981-77.37.10.Souto. Se vende fin de semana de 60 m2,
cocina-salón, dos dormitorios y un baño. Finca
urbana de 1.324 m2, con garaje independiente
de 45 m2, trastero y pozo. 105.000 eur. - Tel.
981-77.37.10.
Cines. Se vende casa de planta baja de 70 m2,
dos dormitorios, baño, cocina con chimenea,
salón y porche. Armarios empotrados y
calefacción de tarifa nocturna. Finca cerrada de
1.744 m2 urbana, con garaje, caseta de
herramientas, barbacoa y pozo artesano.
115.000 eur. - Tel. 981-77.37.10.
Teixeiro. Se vende piso de tres dormitorios, dos
baños, cocina, salón-comedor y trastero.
Céntrico. 55.000 eur. Tel. 981-77.37.10.Curtis. Se alquilan pisos de dos y tres
dormitorios, locales comerciales, distintos
tamaños y bodegón. Céntricos.- Tel. 98177.37.10.-
e a súa comarca
BETANZOS

Documentos relacionados