Dinosaur Play Pool - Aqua

Comentarios

Transcripción

Dinosaur Play Pool - Aqua
PL
Μέγεθος:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Ύψος σκίαστρου πτερόσαυρου: 33,5" (85cm)
Χωρητικότητα νερού (75%): 54 Gal( 205 L)
Γιγάντια πισίνα για παιχνίδια 2-5 παιδιών
Ο ψεκαστήρας νερού συνδέεται με λάστιχο κήπου
Πολλές λειτουργίες: Τσουλήθρα στεγόσαυρου, ψεκαστήρας νερού
τυραννόσαυρος, σκίαστρο πτερόσαυρου, ρήψη κρίκων και μπαλών
Περιεχόμενα: 1τεμ βάση πισίνας, 1 τεμ. τσουλήθρα, 1 τεμ. σκίαστρο,
1 τεμ. φιγούρα ψεκαστήρα, 1 τεμ. φιγούρα ανχίσαυρου, 2 τεμ. κρίκοι ρήψης,
5 τεμ, μπαλάκια, 1 τεμ. εγχειρίδιο, επίραμμα επιδιόρθωσης
Κατασκευασμένο στην Κίνα
GR
NL
Size: ±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Height of Pterosaurs Canopy:33.5"(85cm)
Water Capacity(75%): 54 Gal( 205 L)
giant pool for 2-5 children play
Water sprayer link to garden hose
Multi-functions of : Stegosaurus slide, tyrannosaurus
spray water, pterosaurs canopy, toss ring and ball
Contents: 1pc base pool, 1pc slide, 1pc canopy, 1pc spray figure,
1pc anchisaurus figure, 2pc toss ring, 5pcs pit ball, 1pc manual, repair patch
Made in China
GB
E
Maat:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Hoogte van pterosauruskap 85 cm
Watercapaciteit (75%): 205 liter
Reuzenzwembad voor 2-5 kinderen
Watersproeier aan tuinslang bevestigd
Meerdere functies: Stegosaurus glijbaan, tyrannosaurus spuitwater,
pterosauruskap, werpring en bal
Inhoud: 1 standaardzwembad, 1 glijbaan, 1 kap, 1 spuitende figuur,
1 anchisaurusfiguur, 2 werpring, 5 balletjes, 1 handleiding, reparatiepleister
Gemaakt in China
Rozmiar:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Wysokość daszka pterozaur: 33,5" (85cm)
Pojemność wody (75%): 54 galonów ( 205 L)
Olbrzymi basen do zabawy dla 2-5 dzieci
Złącze ze zraszaczem wodnym do podłączania węża ogrodowego
Wielofunkcyjność: Zjeżdżalnia stegozaur, spryskiwacz tyranozaur, daszek
pterozaur, pierścień do rzucania i piłka
Zawartość: Podstawowy basen 1 szt., zjeżdżalnia 1 szt., daszek 1 szt., f
igura spryskiwacza 1 szt., figura anichizaur 1 szt., pierścień do rzucania 2 szt.,
kosz na piłki 5 szt., podręcznik 1 szt., łatka naprawcza
Wyprodukowano w Chinach
Dimensioni:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Altezza del parasole a forma di pterosauro: 33,5"(85 cm)
Capacità di acqua (75%): 54 galloni ( 205 L)
Piscina gigante in grado di contenere da 2 a 5 bambini
Lo spruzzatore si collega al tubo della canna per innaffiare il giardino
Molteplici funzioni: scivolo a forma di stegosauro, tirannosauro spruzza
acqua, pterosauro parasole, tiro degli anelli e palla
Contenuto: 1pz. piscina base, 1pz. scivolo, 1 pz. parasole, 1 pz sagoma
spruzza acqua, 1 pz. sagoma di anchisauro, 2 pz. anelli da tirare, 5 pz. palline,
1 pz. manuale, toppa per riparazioni
Fabbricato in Cina
F
P
TR
Taille:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Hauteur de l’arche ptérosaure : 33,5" (85 cm)
Capacité d’eau (75 %) :54 Gal( 205 L)
Piscine géante pour l’amusement de 2 à 5 enfants
Le pulvérisateur d’eau se raccorde à un tuyau de jardin
Multifonctions : toboggan stégosaure, pulvérisateur d’eau
tyrannosaure, arche ptérosaure, anneaux et balles
Contenu : 1 piscine de base, 1 toboggan, 1 arche, 1 figure pulvérisateur,
1 figure anchisaure, 2 anneaux, 5 balles, 1 manuel, rustine de réparation
Fabriqué en Chine
Tamanho:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Altura do pterossauro elevado: 85 cm
Capacidade de água (75%): 205 L
Piscina gigante para 2-5 crianças
Pulverizador ligado à mangueira do jardim
Multifunções: Escorrega estegossauro, pulverizador tiranossauro,
pterossauro elevado, argolas para atirar e bolas
Conteúdo: 1 piscina, 1 escorrega, 1 figura elevada, 1 figura pulverizadora,1 figura
de anquissauro, 2 argolas para atirar, 5 bolas, 1 manual, remendo de reparação
Fabricado na China
Boyut:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Uçan Sürüngenler Gölgeliğin Yüksekliği: 85 cm
Su Kapasitesi (%75): 205 L
2-5 çocuğun oynayabileceği dev havuz
Bahçe hortumuna bağlanan su püskürtücü
Çoklu işlev: Stegozor kaydırak, tiranozor su püskürtme,
uçan sürüngenler gölgelik, kürek halkası ve top
İçerik: 1 adet taban havuz, 1 adet kaydırak, 1 adet gölgelik,
1 adet püskürtme süsü, 1 adet ankiroz süsü, 2 adet kürek halkası,
5 adet top, 1 adet kılavuz, tamir yaması
Çin malı
WARNING!\ATTENTION!\
WARNUNG!\UWAGA!\
ATTENZIONE!\AVISO!\
ВНИМАНИЕ!\ΠΡΟΣΟΧΗ!\
WAARSCHUWING!\
¡ADVERTENCIA!\DIKKAT!
D
彩盒尺寸:41x8x33cm
条码尺寸:4.5x3cm
Dinosaur Play Pool
IT
Tamaño:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Altura de la cubierta del pterosaurio: 85 cm (33,5")
Capacidad de agua (75%): 205 litros ( 54 galones)
Piscina gigante para 2 a 5 niños
Conexión del rociador de agua a manguera de jardín
Multifunción: tobogán estegosaurio, tiranosaurio rociador de agua,
cubierta de pterosaurio, anillo y pelota para lanzar
Contenido: 1 piscina base, 1 tobogán, 1 cubierta, 1 figura rociador,
1 figura de anchisaurus, 2 anillos para lanzar, 5 bolas para lanzar,
1 manual, parche de reparación
Fabricado en China
2-6
Größe:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Höhe des Pterosaurier-Dachs: 85 cm
Wasserkapazität (75 %): 205 L
Riesiger Spielpool für 2 bis 5 Kinder
Wasserregen durch Anschluss an Gartenschlauch
Mehrere Spielmöglichkeiten: Stegosaurus-Rutsche,
Wasserspritzer-Tyrannosaurus, Pterosaurier-Dach, Wurfringe und Bälle
Lieferumfang: 1 x Basispool, 1 x Rutsche, 1 x Dach, 1 x Spritzfigur,
1 x Anchisaurus-Figur, 2 x Wurfring, 5 x Ball, 1 x Anleitung, Reparaturflicken
Hergestellt in China
RUS Размер:±84.5"x67"x6"(215cm x171cm x 16cm)
Навес высотой с птерозавра: 85 см
Вместимость воды (75%): 205 л ( 54 гал)
Огромный бассейн для 2-5 детей
Разбрызгиватель воды соединяется с садовым шлангом
Многофункциональный: Горка в форме стегозавра, фонтанчик в форме
тираннозавра, навес в форме птерозавра, кольцо для метания и мяч
Комплектность: 1 базовый бассейн, 1 горка, 1 навес, 1 фигурный
фонтанчик, 1 фигура анхизавра, 2 кольца для метания, 5 надувных
мячиков, 1 инструкция, ремонтная заплата
Сделано в Китае
CN
尺寸: ±215厘米 x171厘米 x 16厘米
翼龙遮阳伞高度: 85厘米
装水量(75%): 205 升
超大型游戏池可同时容纳2-5个孩子玩耍
方便连接水龙头实现喷水功能
多种游戏功能:剑龙滑梯,喷水暴龙,翼龙遮阳伞,安琪龙套圈,投球等
内装: 1个水池, 1个 滑梯, 1个遮阳伞,1个喷水龙,1个套圈龙,2个 套圈,
5个海洋球, 1份 说明书, 修补贴
中国制造
6 920388 616171
JL097225NPF
±215cm x171cm x 16cm(±84.5"x67"x6")
AU
警告:仅供家庭户外使用。需要家长全程监护,防止儿童溺水或滑倒。请不要在水泥地、沥青等硬地面使用。不用时请清空水盆。推荐使用者重量:15-30kg.
Producto destinado exclusivamente al uso doméstico en entornos exteriores. Los niños sufren peligro de ahogamiento incluso a poca profundidad. Mantenga la piscina vacía si no se encuentra en uso.
No instale esta piscina para niños sobre una superficie de hormigón, asfalto u otro material rígido. Peso del usuario recomendado:15-30kg. Mantener estas advertencias para referencias en el futuro.Se utilizará exclusivamente bajo la vigilancia
directa de una persona adulta.Este juguete está diseñado para ser instalado por un adulto.
Sadece ev içi kullanımı içindir. Sadece dış mekan kullanımı içindir. Çocuklar çok az miktarda suda boğulabilirler.Kullanmadığınızda havuzu boşaltın. Çocuk havuzunu beton, asfalt veya diğer sert yüzeyler üzerine monte etmeyin.
Önerilen kullanıcı ağırlığı:15-30kg. Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın.Bir yetişkinin doğrudan gözetimi altında kullanılmalıdır.Oyuncak bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
Только для бытового использования. Только для использования вне помещений. Дети могут утонуть в очень небольшом количестве воды.Опорожняйте бассейн, когда он не используется. Не
устанавливайте детский бассейн на бетонную, асфальтовую или другую твердую поверхность. Рекомендуемый вес пользователя:15-30kg.Оставьте это внимание, пожалуйста, чтобы соответствовать в будущем.Использовать
только под постоянным наблюдением взрослых.Игрушку должен собирать взрослый.
请保留此信息以便日后参考。仅供在成人直接监护下使用!此玩具应由成人组装!
Μόνο για οικιακή χρήση. Μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Τα παιδιά μπορεί να πνιγούν ακόμη και σε πολύ μικρές ποσότητες νερού.Αδειάζετε την πισίνα όταν δε χρησιμοποιείται. Μην εγκαθιστάτε την πισίνα
παιχνιδιού πάνω σε τσιμέντο, άσφαλτο ή οποιαδήποτε άλλη σκληρή επιφάνεια. Συνιστώμενο βάρος χρήστη:15-30kg. Κρατάτε τούτη προειδοποίηση για μελλοντική χρήση.Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα.Η συναρμολόγηση του
παιχνιδιού πρέπει να πραγματοποιείται από κάποιον ενήλικο.
Solo per uso domestico. Solo per esterno. I bambini possono annegare in poca acqua.Svuotare la piscina quando non è in uso. Non installare la piscina su cemento, asfalto o altre superfici dure.
Peso consigliato per chi fa uso del prodotto:15-30kg. Mantenere queste informazioni per futuro riferimento.Utilizzare sotto la sorveglianza diretta di un adulto.Giocattolo progettato per essere montato da un adulto.
Alleen voor huishoudelijk gebruik. Alleen voor buitenshuis. Kinderen kunnen in een kleine hoeveelheid water al verdrinken.Maak het bad leeg als het niet in gebruik is. Zet het speelbad niet op beton, asfalt of
een andere harde ondergrond.Aanbevolen gewicht gebruiker:15-30kg. Bewaart u deze handleiding goed voor verdere referentie.Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.Het speelgoed moet door een volwassene worden gemonteerd.
Warning. Only for domestic use. Only for outdoor. Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool when not in use. Do not install the paddling pool over concrete,
asphalt or any other hard surface.Recommend user weight:15-30kg. Keep this information for future reference.To be used under the direct supervision of an adult.Toy intended to be assembled by an adult.
Attention. Réservé à un usage familial. Utilisation à l'extérieur. Les enfants peuvent se noyer dans une très faible quantité d'eau. Vider la pataugette lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne pas installer la pataugette sur du
béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur.Poids recommandé de l’utilisateur :15-30kg. Veuillez garder cette information pour référence ultérieure.À utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte.Jouet à assembler par un adulte.
Nur zum Hausgebrauch. Nur im Freien verwenden. Kinder können auch bei geringen Wassermengen ertrinken.Leeren Sie den Pool, wenn Sie ihn nicht nutzen. Stellen Sie den Pool nicht auf Beton, Asphalt und nicht auf
anderen harten Untergründen auf.Empfohlenes Benutzergewicht:15-30kg. Bitte bewahren diese Warnung für den Nachschlag.Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen montiert werden.
Wyłącznie do użytku domowego. Wyłącznie do używania na zewnątrz. Dzieci mogą się utopić w bardzo małej ilości wody.Z nieużywanego basenu należy spuścić wodę. Nie należy instalować brodzika dla dzieci na betonie, asfalcie
lub na innej twardej powierzchni. Zalecana waga użytkownika:15-30kg. Zachowaj tę informację do wykorzystania w przyszłości.Zabawkę można użytkować pod bezpośrednim nadzorem osób dorosłych.Zabawka może zostać złożona przez dorosłą osobę.
Apenas para utilização doméstica. Apenas para utilização no exterior. As crianças podem afogar-se em pequenas quantidades de água.Esvazie a piscina quando não estiver a utilizá-la. Não instale a piscina em cima de
cimento, asfalto ou outra superfície rígida.Não use na água. Peso recomendado do utilizador:15-30kg.Guarde esta informação para referência.Usar sob vigilância de um adulto.O brinquedo deverá ser montado por um adulto.
± 215cm(84.5")
± 171cm(67")
·Dinosaur Play Pool
NL ·Dinosaurusplonsbad
F ·Piscine de jeu dinosaure
D ·Dinosaurier-Spielpool
GR ·Πισίνα παιχνιδιών δεινόσαυρος
PL ·Basen do zabawy - dinozaur
GB
CN
TR
IT
E
RUS
P
·Piscina dinossauro
·Игровой бассейн в виде динозавра
·Piscina dinosaurio para jugar
·Piscina a forma di dinosauro
·Dinozor Oyun Havuzu
·恐龙游戏水池
± 97cm
(Ø38")

Documentos relacionados

2343gal.8870L - Aqua

2343gal.8870L - Aqua bezpieczeństwa opisanych w instrukcji konserwacji i obsługi. Basen należy umieścić na ziemi. Gwarancja: 90 dni / 365 dni (piasek filtr pompy) Zachowaj tę informację do wykorzystania w przyszłości. ...

Más detalles

JL017451N 49x35x133cm - Aqua

JL017451N 49x35x133cm - Aqua Garantie: 90 Tage Bitte bewahren diese Warnung für den Nachschlag. Hergestellt in China

Más detalles