Revista 2013

Comentarios

Transcripción

Revista 2013
Num. 23
Entrevista
Junta
Directiva
Pag. 5
Inversions
Pàdel Indoor
i Nou Gimnàs
Pag. 9
Campions de
Catalunya +50
Pag. 27
Any 2013
sumari
4
Editorial
Entrevista a Junta Directiva
Edició i Publicitat:
Vall Parc Esports
Ctra. de l’Arrabassada, 107-127
08035 Barcelona
Tel. 93 212 6789
Fax 93 212 6491
[email protected]
vallparc.com
Direcció Editorial:
Roser Vilaregut
Cap de Redacció:
Oriol Molina i Gelabert
Col·laboradors:
Sergi Corretja
Antonio Pollo
Anna Pérez
Ignasi Cabezón
José Luis Sanz
Marc Vilaregut
Fotografia:
Arxius personals
Vall Parc Esports
Disseny i Maquetació:
BCN Innovació Gràfica, S.L.
Impressió:
BCN Innovació Gràfica, S.L.
Dipòsit legal: B-52662-2003
Tiratge d’aquesta edició:
10.000 exemplars
El contingut dels articles
publicats reflecteix únicament
l’opinió dels seus autors.
Queda prohibida la reproducció
total o parcial d’aquests articles,
excepte amb l’autorització de
l’empresa editora.
Inversions El Vall Parc del futur
5
9
11
Festa Social 13
Inauguració Pàdel Indoor 16
Excursió a la Serra del Montnegre 17
Penya Blaugrana Xavi 18
Vall Parc Salut 20
Vall Parc Calendari d’activitats 22
Benvinguts a Vall Parc 24
Resultats Campionats Socials 26
Competicions per Equips de veterans 27
Tornejos Socials de Pàdel 28
Colònies d'estiu 30
Escola de Tennis i Stage 32
Equips Juvenils Campions de Catalunya 34
Èxits Esportius 35
Torneig Àlex Corretja 36
Trofeu Peugeot Barcelonesa “VII Torneig Juvenil de Nadal “ 38
Escoles i Classes 40
Servei a les Empreses 42
Vall Parc Restaurant: Qualitat i Servei 44
Vall Parc Restaurant: Celebracions de tota mena 46
Noves Tecnologies
EDITORIAL
Tenim nou gimnàs...
Tal i com vam prometre en editorials
anteriors, per fi tenim nou gimnàs. A
diferència de la majoria de gimnasos, el
nostre no és un tipus de magatzem,
sinó que hem volgut donar-li un aire
més de “boutique”, amb un tracte
personal i molt qualificat, amb les
màquines més modernes del mercat i...
amb les millors vistes de Barcelona! El
gimnàs, que està dirigit pel gran
professional i ja ben conegut Antonio
Pollo, no us el podeu perdre. Només
heu de dir què és el que voleu
aconseguir i us farem una rutina a
mida.
Ha estat un any d’obres i volem
demanar-vos disculpes per tots els
inconvenients que us haguem pogut
ocasionar. El mes de setembre vam
inaugurar les primeres pistes de Pàdel
Indoor de la ciutat de Barcelona, les
quals han tingut una gran acollida per
tots els amants d’aquest esport,
permetent jugar malgrat plogui, nevi o
faci vent. Alhora, hem organitzat el
primer sopar social per a la gent del
pàdel amb gran èxit.
Molts de vosaltres ja haureu fitxat la
vostra empremta dactilar, la qual és
imprescindible per a l’accés al nou
gimnàs de Vall Parc i activitats
dirigides. Un gimnàs com el que tenim
necessitava d’un tracte personalitzat
com aquest.
Però no tot està fet, encara tenim més
projectes en ment, entre els quals es
troba la renovació de la pàgina web de
Vall Parc. Esperem tenir-la al llarg del
primer semestre de l’any, tot i que no es
fàcil trobar un disseny atractiu que a la
vegada sigui fàcil d’interactuar. També
tenim en ment la creació d’una
aplicació per a Smartphones que
permeti la reserva de pistes i activitats
dirigides. A nivell d’obres, la millora
dels vestuaris, recepció i crear una zona
wellness estaran en els pròxims
projectes. Tot un conjunt de canvis en
els quals necessitarem la vostra opinió:
què us agradaria en els vestuaris i a la
zona wellness? Us consultarem per a
que ens ajudeu a dissenyar els nous
espais de Vall Parc.
Finalment, ja sabeu que ens toca viure
un temps de canvis i grans dificultats,
marcats per una taxa d’atur
elevadíssima. Aquest passat Nadal tot
junts vam aconseguir reunir molts
quilos d’aliments per a que Càritas els
distribuís entre els més necessitats,
acte que repetirem de nou a la
primavera. És una època similar a la
viscuda durant la Gran Depressió i que
marquen un canvi de cicle, com van
pronosticar els Maies pel 21 de
desembre del 2012. Per això, l’esport
ens ha d’ajudar a superar aquesta
etapa per allò de “mens sana in corpore
sano”. Som-hi!
A nivell d’hosteleria, el mes d’agost
vam fer la cuina completament nova,
on cal destacar l’estació refrigeradora
permetent una millor conservació dels
productes i un estalvi energètic. Amb
aquesta nova instal•lació esperem
poder oferir-vos nous plats.
En l’àmbit de les noves tecnologies,
hem posat en marxa el sistema de
reserves de pistes i d’activitats
dirigides a través d’internet. Alhora,
hem instaurat ja un sistema de
validació i cancel•lació de les reserves.
Editorial
4
ACTUALITAT
Entrevista a
Junta Directiva
El nou Vall Parc
Un dels trets diferencials de la revista
del club ha estat gairebé en totes les
seves edicions, l’entrevista. Unes
quantes pàgines per conèixer millor
alguna de les personalitats de la
societat civil, periodistes, actors, i
sobretot, esportistes.
VP: Roser, quins objectius et vas
marcar a l’arribar?
RV: El primer objectiu que ens vam
marcar va ser la millora i renovació de
les instal·lacions, i des del 2009 tenim
un pla estratègic anual encaminat en
aquesta direcció.
VP: Però, en els pitjors moments,
decidiu moure fitxa.
LLC: I tant, hem de ser positius, volem
que la gent s’ho passi bé. Sincerament,
crec que val la pena poder gaudir per
un preu molt atractiu d’un club com el
Vall Parc.
En els darrers anys hem anat
desgranant mica en mica al Xavi
Hernàndez, Gemma Mengual, Albert
Costa, Carles Puyol, Andy Murray,
Tommy Robredo, Toni Elías o Albert Om
entre d’altres.
Aquest any, volem que conegueu a les
persones que han fet possible un nou
club, un nou Vall Parc.
VP: De totes formes, els esforços
inicials els vas destinar en el
Restaurant oi?
RV: Si, en aquest projecte, la primera
peça que calia canviar era tota la zona
del bar i del restaurant, per acollir els
moments que no s’està fent esport.
Tenim unes vistes fabuloses que la
gent valora i un restaurant privilegiat.
VP: El Vall Parc és del 1975, i el seu
origen és el tennis. Quin canvi Lluís.
LLC: Les modes canvien, i en el cas de
l’esport també. Mica en mica vam anar
introduint el pàdel en el club. Podem
assegurar que amb les 4 pistes noves,
les úniques cobertes de Barcelona
ciutat, som també un club de pàdel.
Roser Vilaregut va agafar el testimoni
familiar farà ara 4 anys per dur les regnes
del Vall Parc, tant en la seva vessant
esportiva com també la restauració. Junt
a m b e n L l u í s Co r re t j a e n l a
vicepresidència i l’Oriol Molina en la
gestió del dia a dia, són els artífexs d’un
gran canvi, del nou Vall Parc.
VP: Els temps no són fàcils. Què els hi
diries a la gent?
RV: Doncs que l’esport és una bona
forma de tenir una vida saludable tant
físicament com psicològicament.
Animo a tothom a gaudir de les nostres
instal·lacions.
Vista panoràmica de les noves pistes de Pàdel
5
L’altra gran aposta ha estat el fitness
per a totes les persones que no els hi
agraden els esports de raqueta, que
volen estar en forma en especial les
dones .
Però deixem dir-te una cosa, el tennis
és apassionant.
ACTUALITAT
Sala de "Cycling indoor”
i activitats dirigides
VP: Oriol, quins han estat els motius
per fer pàdel indoor i un gimnàs nou?
OM: Com molt bé ha comentat el Lluís,
el nostre objectiu no és un altre que
oferir esport per a tota la família i per a
totes les edats. Especial atenció li hem
dedicat a les dones que sabem que el
pàdel i el fitness els hi encanta.
VP: Creus que l’èxit del pàdel serà de
llarga durada?
OM: Segur que si. Moltes persones
estan provant el pàdel per primera
vegada i continuen, i moltes altres
s’estan preocupant per millorar el seu
nivell. Al cap i a la fi, és un joc molt
divertit per a tothom, i això no passa en
moltíssims esports.
VP: En el cas del gimnàs, heu apostat
per un gimnàs diferent. Que
destacaries d’aquesta nova àrea
del club?
OM: La seva ubicació. Tenim les millors
màquines, un tracte personalitzat i
amable, però la sensació que tens en el
gimnàs de Vall Parc, no el trobaràs
enlloc. És la millor teràpia que pots
tenir per mantenir-te en forma.
V P : Ta m b é o f e r i u a c t i v i t a t s
dirigides: pilates, spinning, TBC...
RV: Si, hem pensat amb les dones i les
persones grans. Moltes mares que
porten els seus fills a l’escola poden
aprofitar el seu temps d’espera fent
esport amb els nostres monitors.
Nova façana del gimnàs orientada a Barcelona
6
VP: Pel que ens dius, l’oferta del club
aglutina públic de totes les edats.
LLC: Des dels 4 anyets fins els jubilats
tenen el seu espai entre nosaltres amb
diferents esports i activitats.
VP: Roser, sabem que a tu t’agrada el
pilates, al Lluís el tennis i a l’Oriol el
pàdel. T’ha ajudat el teu equip
alhora de prendre decisions?
RV: Sense cap mena de dubte. Formem
un autèntic equip d’idees que posem
en comú, i que després posem en
marxa amb tot el personal de Vall Parc,
que a la fi i al cap, fan que els nostres
socis es trobin a gust.
ACTUALITAT
La direcció del Club
VP: Les noves instal·lacions no són
la única novetat, que me’n dius de
la gestió?
OM: La gestió també ha estat durant
l’any passat i en els propers anys, una
part molt important a potenciar. Anem
cap a un club on les noves tecnologies
prenen un paper clau.
VP: Explica'ns quines novetats hi
haurà?
OM: Una nova web, amb una nova zona
de socis encara més operativa, la nostra
pàgina de facebook, les comunicacions
via email o sms, i tot un nou sistema de
reserva tant de pistes com d’activitats.
A més, tenim previst més aviat o més
tard tenir una aplicació per a mòbils per
poder fer les reserves online.
VP: Parlem de futur, encara que sigui
a curt, quins projectes teniu al cap?
RV: Estem treballant des de fa mesos
en com millorar i ampliar els vestuaris,
amb una zona de spa i termal. La
demanda en el pàdel potser ens anima
a fer més pistes, i lògicament,
l’ampliació del pàrquing. Hem iniciat
converses amb els diferents agents i ja
estem fent els estudis tècnics.
VP: Lluís, de totes formes, el tennis
sempre serà el tennis...
LLC: Si, som uns enamorats del tennis.
Penso que és un esport fantàstic que el
podem practicar a l’aire lliure. Que així
sigui per molts anys.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
Des de la revista de Vall Parc volíem
donar veu a les persones que estan
darrera de tots aquests canvis, en
especial a la Directora General, que tot i
que li agrada estar a l’ombra, no passa
un dia sense pensar en com millorar el
Vall Parc. Podem assegurar que el Club
ha fet un pas endavant i estem segurs
que tots els socis i sòcies estan
orgullosos del seu club, ara més que mai.
Les millors màquines de càrdio amb les millors vistes
Sala · Teatre · Club
Muntaner, 246. 08021 Barcelona. Telèfons 93 209 77 11 - 93 209 73 85. Fax 93 414 17 59
ACTUALITAT
El Vall Parc del futur
Inversions
En els darrers anys hem destinat bona
part dels nostres esforços en millorar
les instal•lacions de la restauració amb
reformes dels espais i del mobiliari, i
amb l’adequació de la zona de la
terrassa chill-out amb la instal•lació
enguany d’un tendal per gaudir del
bon temps.
Pistes de pàdel indoor
Podem dir amb la veu ben alta que
tenim les úniques pistes de pàdel
cobertes de la ciutat de Barcelona. En
total 4 pistes construïdes en temps
record durant el mes d’agost de l’any
passat i amb les millors qualitats del
circuit Pro-Tour.
La darrera actuació va ser la reforma
integral de la cuina, que tot i que no es
veu als ulls, esperem que es palpi en els
vostres àpats.
L’èxit en la pràctica d’aquest esport ens
ha fet decidir-nos per l’eliminació de la
pista de futbol sala per més pistes de
pàdel. Dotem el club de 8 pistes en
total i de tota una secció que estem
segurs que de mica en mica anirà
agafant protagonisme dins el Vall Parc.
Però el 2012 va ser el gran any dels
esports. Molts de vosaltres esperàveu
en candeletes moltes de les obres que
hem fet, i els vostres desitjos s’han fet
realitat.
molts socis i sòcies nous que veniu amb
la pala a la mà per gaudir d’un esport
per a tothom.
Sou molts els que hi jugueu, els que us
heu passat del tennis al pàdel, o bé,
Pistes de Pàdel fetes amb les qualitats de les pistes Pro Tour
9
ACTUALITAT
Maquines dotades de
la millor tecnología:
TDT, Internet i Ràdio
Un gran gimnàs per unes grans
vistes
Però si hi havia algun espai que s’estava
quedant antic, tant pel lloc com pels
serveis, aquest no era un altra que el
gimnàs. Doncs bé, hem creat un dels
millors gimnasos de Barcelona. I diem
això per molts motius:
- Perquè segurament hi haurà pocs
espais esportius on fer esport sigui tan
agradable.
- Oferim un sistema d’entrenador
personal anomenat Wellness System
que consisteix en introduïr una clau
(tipus pendrive) a cada una de les
màquines i us dirà quina rutina us ha
marcat el vostre entrenador.
- I sobretot, perquè tenim un equip
professional d’un nivell altíssim sota la
supervisió de l’Antonio Pollo.
Ens omple de satisfacció poder
explicar tot això, perquè al cap i a la
fi, és una satisfacció que gaudiu tot
l’any de fer esport en un indret
privilegiat, en unes instal•lacions
envejables i amb el millor tracte
humà de la mà de totes les persones
que treballem a Vall Parc.
- S’han posat les màquines més
modernes del mercat amb pantalles de
1 7 ” a m b T DT, i n t e r n e t , r à d i o,
connexions amb IPhone i jocs de
braintrainning.
- Les activitats dirigides en una sala
única, amb vistes al mar i amb un equip
d’audio i imatge per estar més en forma
que mai.
Totes les màquines incorporen sitema d'entrenament personalitzat
10
ACTUALITAT
Noves
Tecnologies
Però el nou Vall Parc no només són
reformes i millores en els espais físics,
també són millores, i moltes, en la gestió.
És una evidència que vivim en les
noves tecnologies, en especial, el
jovent. Però, qui de nosaltres no fa
servir internet, o qui no fa servir un
telèfon smartphone per a qualsevol
tasca quotidiana?
En aquesta línia fa temps que estem
treballant en implantar novetats amb
l’objectiu d’oferir eines de fàcil maneig
pel vostre dia a dia al club.
Reserva de pistes i activitats
A partir d’aquest any, la reserva de les
pistes només es pot fer amb el vostre
número de soci i cal que doneu els
números de soci dels vostres
contrincants.
Us recomanem que utilitzeu l’opció de
reserves per internet ja que hi trobareu
un cercador del número dels altres
socis amb qui jugueu.
A banda de les pistes, també hem
aplicat el sistema de reserves de les
activitats a través d’un sistema on-line
des de la zona de socis de la web o des
de la pantalla tàctil de recepció i de la
sala d’activitats.
És imprescindible inscriure’s a les
activitats dirigides mitjançant aquests
canals. No s’accepten reserves per
telèfon.
Reserva de pistes
Reserva d'activitats dirigides
Nova web 2013
11
ACTUALITAT
Properament:
Nova aplicació per a mòbil
Validació i cancel•lació de les
reserves
Lligat amb el nou sistema de reserves
tant de pistes com d’activitats,
instaurem també un sistema de
validació de l’assistència en les vostres
reserves. És molt fàcil fer-ho, només
heu de passar el vostre dit per les
màquines de validació.
Per aquelles reserves que feu i
finalment no us sigui factible assistir-hi,
caldrà que entreu a la zona de socis per
cancel•lar-les perquè no quedi en la
vostra fitxa l’absència.
Nova web i aplicació per mòbil
Durant el 2013 estrenarem la nova web
de Vall Parc. Modernitzem el disseny i
esperem dotar-la de la informació
suficient per tal que feu les consultes
que requeriu. Especial importància
agafarà la zona de socis de la web, que
passarem a anomenar El Racó del Soci.
Control d'accés i validació
Jardins
I per rematar els projectes a curt
termini que tenim en noves
tecnologies, estem treballant en una
aplicació de Vall Parc per a mòbils, que
només us haureu de descarregar
gratuïtament i fer-la servir de forma
senzilla i ràpida.
· Construcció · Manteniment · Modificació · Comunitats
· Tractaments fitosanitaris · Regs · Podes i tales
Tel.: 93 590 04 16 · www.ecucat.com · [email protected]
SOCIAL
Festa Social
Pista Josep Mª Flotats “Floti”. Sempre el
recordarem com un apassionat del
tennis i del Vall Parc. Sempre et
recordarem “Floti”.
Trofeus, sorteig i ball
Més trofeus, en aquest cas per tots els
campions i finalistes que durant el
2012 van anar participant de les
diferents competicions esportives i
socials, tant adults com nens.
Actuació del grup lleidatà
Un any més, festa social, i ja en van 37.
Pels vols del mes de novembre la diada
més senyalada del club va tenir lloc
amb un ple fins a la bandera de socis,
sòcies i amics per gaudir d’una nit molt
especial.
Tot a punt amb l’arribada dels
convidats, que de mica en mica,
anaven desfilant per la recepció per
recollir el número pel sorteig.
El grup Montse&Joe Transfer (vinguts
de la terra ferma) anaven amenitzant
l’entrada de la gent amb unes notes
musicals de fons molt elegant. L’inici del
sopar va fer un punt i a part a la música.
Èxit en les havaneres, èxit amb la
música de Titanic i èxit amb el Boig per
tu de Sau. El públic d’en peus
demanant una altra, una altra...
Homenatge a l’estimat “Floti”
L’altra moment especial de la nit va ser
l’homenatge que el Club li va dedicar a
l’estimat Josep Mª Flotats “Floti”, que
ens va deixar recentment.
La seva filla Ruth i el seu net Àlex van
recollir de la Directora del Club, Roser
Vilaregut, i el Vicepresident Lluís
Corretja, la placa amb que se li dona el
nom a la pista 7 de tennis, a partir d’ara
I per rematar la nit abans del ball, el
gran sorteig de regals, on més de 40
entitats col·laboren per posar encara
més alegria i emoció a la nit. Nits
d ’ h o te l, t r a c t a m e n t s, m a te r i a l
esportiu... bé, de tot i gairebé per a
tothom. Des d’aquestes línies volem
agraïr la vostra participació.
Montse&Joe Transfer van tornar a
l’escenari per moure els esquelets dels
assistents, i deu nido, quina marxa.
El testimoni el recollia el nostre amic
Fede Sardà amb el seu repertori
discotequero de tots els temps i també
dels actuals fins a altes hores de la
matinada.
Gràcies a tots. Una nit...fantàstica.
Fins l’any vinent!!
Mil fulles d’albergínies amb formatge
de cabra i filet d’ibèric al Oporto,
preparat pel personal del Restaurant
Vall Parc, sempre molt bo.
El Liceu a Vall Parc
El pastís de mascarpone i el cafè van obrir
de nou l’actuació del grup lleidatà amb
una primera actuació estel·lar de violí i
piano, com si fòssim al mateix Liceu.
Concert en directe del quartet durant
mitja hora, amb peces de tots els estils.
Homenatge a l’estimat “Floti”
13
SOCIAL
Guanyadores del ranking de Tennis
Guanyadors de categories juvenils
Regals que vam sortejar a la Festa Social 2012
SORTEIG ADULTS:
· 1 estada d’una setmana per a dues persones al Siatami Lodge de Costa Rica
cortesia de Viatges Tarannà
· 1 nit en règim d’allotjament en habitació doble amb esmorzar-buffet, circuit termal
natatorium i templarium (2 hores de durada) i pack cosmètica Paola&Olivia al
Gran Hotel Balneario Blancafort
· 1 nit en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble al Hotel Rey Juan Carlos I
· 1 nit en règim d’allotjament i esmorzar en habitació doble al Hotel La Florida
· 1 màquina de cafè cortesia de Saimaza
· 1 samarreta del FCBarcelona cortesia de la Penya Blaugrana Xavi
· 1 xandall d’home i 1 xandall de dona Lacoste
· 2 sopars per a dues persones al Restaurant mexicà La Trajinera
· 2 entrades per anar a veure el Regal FCBarcelona el 20/12/12
cortesia de Regal Assegurances
· 2 raquetes de tennis Tecnifibre
· 2 vales de 35 €uros pel centre Rafel Pages Crawyinckel
· 2 tractaments de depilació al Centre Etern Wellness
· 2 raquetes de padel BLACKCROWN cortesia del Grup de Treballadors del BBVA
· 1 pack cortesia de DemeOptics amb ulleres de sol, alfombreta ordinador i gorra
· 1 màquina de cafè Nespresso cortesia de Cobega
· 2 raspalls dentals recargables cortesia de Cobega
· 3 maletins portadocuments cortesia de Sanitas Ofic.Horta
· 1 transmissor USB pel cotxe cortesia de Regal Assegurances
· 1 lot d’embotits cortesia de Can Sunyé
· 1 cistella de fruita cortesia de Sergifruit
· 1 lot de carn argentina cortesia de Cecarn
· 1 lot de productes snack/aperitiu cortesia de Frit Ravich
· 2 lots de vi cortesia d’Aribau
SORTEIG NENS:
· 2 raquetes de tennis Tecnifibre
· 1 val de 150 € a gastar a la botiga de tennis Match Ball
· 1 lot de productes snack/bolleria cortesia de Frit Ravich
· 3 bidons d’aigua cortesia de Sanitas Ofic.Horta
· 2 pack cortesia de DemeOptics amb ulleres de sol, alfombreta ordinador i gorra
Guanyadora de l'estada a Costa Rica
Condicions especials per
als socis de Vall Parc
C/ 4 nº 72 Pol. Ind. Zona Franca
08040-Barcelona
Contacte: José Ruiz Villagarcía
606 432 566
[email protected]
SOCIAL
Inauguració
Pàdel Indoor
La Sra. Roser Vilaregut, el Sr. Jaume Vilaregut i el Sr. Iván Tibau
Després de mesos de treball, el passat
27 de setembre vam celebrar la
inauguració del Pàdel Indoor de Vall
Parc. Aquestes quatre noves pistes se
sumen a les quatre exteriors que ja
teníem, fent del nostre un club més
complet. Les primeres pistes de Pàdel
Indoor de la ciutat de Barcelona ja són
una realitat, i estan a Vall Parc.
El fundador i President del club, Sr.
Jaume Vilaregut, acompanyat de la
Directora General la Sra. Roser
Vilaregut i del Secretari General
d’Esports, el Sr. Iván Tibau, van tallar la
cinta de les noves instal·lacions. Tot
seguit, vam poder gaudir de quatre
meravellosos partits amb jugadors tan
coneguts com l’Àlex Corretja, Alberto
Berasategui, Victor Muñoz, Pichi
Alonso, David Barrufet, Toni Freixa,
Javier Bordas i el mateix Iván Tibau,
entre d’altres.
Va ser un vespre molt especial, donant
pas a aquesta nova etapa de renovació
de les instal·lacions.
Esperem que tots les estigueu
gaudint, perquè Vall Parc creix amb tu.
Serveis Complementaris
Vallcarca · Sant Gervasi
Odontologia
Medicina Esportiva
Podologia
Psicoteràpia
932 594 429 Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Pedraforca 3a planta. Av. Vallcarca, 169 - www.aprimariavsg.com
Preus especials als Socis de Vall Parc
SOCIAL
Excursió a la
Serra del Montnegre
Aquest any la tradicional excursió de
Vall Parc va portar-nos a conèixer la
Serra del Montnegre, entre el Maresme
i el Vallès Occidental, una contrada que
ha conservat al llarg dels segles el seu
caràcter forestal, i en que l’acció de
l’home ha estat present de molt antic,
conservant una notable diversitat
biològica, amb rouredes, castanyers,
avellaners i algun faig, i una destacable
vida animal.
En aquest punt, vinga nois que ve
baixada. Una empenta suau que ens va
retornar al nucli de Sant Martí del
Montnegre, on vam visitar-ne el
santuari. I tot seguit el divertit dinar al
restaurant que allí mateix hi ha, un dels
moments més esperats de la diada.
Com cada any, va ser una sortida
familiar accessible a tots els nivells, on
el millor va ser la companyia, la gresca i
les ganes de tornar-hi el proper any.
El recorregut triat era circular, començant
i acabant a Sant Martí del Montnegre. La
major part del desnivell acumulat, d’uns
550 m, el trobàrem al primer terç de la
caminada, fins que s’arribà al punt més
alt de la serralada, el Turó Gros, on hi ha
situada una torre de guaita d’incendis.
Vam tenir la sort de poder pujar-hi, en
petits grups, disposant d’una esplèndida
vista de 360º.
A mig camí vam trobar-nos l’ermita de
Santa Maria del Montnegre, al costat
de les restes d’un enorme roure que
fou declarat arbre monumental per la
Generalitat l’any 1990, i que va ser
abatut per la nevada i les ventades del
7 de gener del 2010.
Grup d'excursió de Vall Parc
“QUALITAT EN CARNS”
CECARN
®
CENTRE CÀRNIC ROSELL
Pol. Ind. Vilanoveta, 1 - C/ Rabassaires, 18. 08812 Sant Pere de Ribes.
Tel.: 93 893 34 54 · Fax: 93 814 07 50
e-mail: [email protected] · www.cecarn.com
ials per
Preus espec
ll Parc
a socis de Va
SOCIAL
3a Temporada
Penya Blaugrana Xavi
La tercera temporada de la Penya es va
tancar amb l’entrega del III Premi
Micròfon de Xocolata que se li va
entregar a tota la redacció d’esports de
RAC1. Raúl Llimós, cap d’esports de
l’emissora, va recollir l’original guardó
que consisteix en un micròfon antic de
xocolata fet per la pastisseria Escribà.
La Gran Porra on-line
A banda del tradicional premi que
clausura la temporada i que arranca
amb la següent, per la 2012-2013 hi ha
una nova activitat important per als
socis penyistes, activitat on-line i que
és la Gran Porra.
És un joc a través de la web on els
membres de la Penya poden participar
gratuïtament en encertar els resultats i
golejadors del Barça en tots els partits
oficials. Està tenint un èxit brutal de
participació i tothom està frisós per
posar el proper resultat i sumar punts.
Totes les persones que vulguin fer-se
socis/es només han de posar-se en
contacte per mail a [email protected],
o bé trucant al telèfon 93.212.6789 i
demanar per Oriol Molina (secretari).
Temporada 2012-2013
La penya compta amb més de 150 socis
amb ganes de gaudir d’un dels millors
equips de futbol de la història, i de
compartir aquesta alegria a les
instal•lacions del Vall Parc, seu de la
penya.
La redacció d'esports de RAC 1 va guanyar el “III Premi Micròfon de Xocolata”
18
SOCIAL
Vall Parc: Salut
Document cedit per Clínica Eugin.
Soy joven, deportista, actual e
independiente... pero ¿y mis óvulos?
¿Pueden seguir mi ritmo?
La incorporación de la mujer al mundo
laboral en las últimas décadas ha
condicionado un cambio sustancial de la
sociedad y ha influido sobremanera en la
escala de valores personales, además de
modificar el prototipo de vida familiar.
La igualdad de oportunidades hombremujer, el acceso de la mujer a los puestos de
responsabilidad y la independencia
económica han contribuido, entre otras
cosas, al retraso de la maternidad. En
España, la edad media de la mujer en el
momento de tener su primer embarazo se
sitúa en un punto álgido de más 31 años.
Tanto nosotras mismas como la sociedad
esperamos cada día más de la mujer.
Trabajamos duro para llegar al desarrollo
profesional óptimo, somos exigentes con
nuestra imagen y, por qué no decirlo,
nuestra independencia económica nos
hace poder disfrutar de cosas que, hasta
hace muy pocos años, eran impensables
para nosotras. Viajes, deportes y el poder
decidir qué hacer con nuestro tiempo libre
nos abre nuevas posibilidades personales y
toma un lugar importante en nuestra
escala de valores. Somos más
demandantes a la hora de buscar pareja y,
por lo tanto, el proyecto de maternidad y
familiar pueden quedar aplazados en el
tiempo sin llegar a convertirse en nuestra
prioridad.
Sin embargo, nuestra naturaleza no está
programada para este tipo de “delay”
reproductivo. Edad y fer tilidad se
encuentran estrechamente relacionadas.
Biológicamente estamos preparadas para
concebir fundamentalmente entre los 18 y
los 30 años. Se estima que, en España, la
cantidad de parejas que recurrirán a un
tratamiento de Reproducción Asistida para
llegar a ser padres es de aproximadamente
un 15-20% y esto viene condicionado
mayormente por la edad de la mujer en el
momento de buscar embarazo.
Si bien los tratamientos de reproducción
son altamente efectivos y resuelven el
problema en gran cantidad de casos, sus
resultados se encuentran fuertemente
influenciados por la edad de la mujer que
se somete al tratamiento. Por lo tanto, parte
de estas parejas recurrirán finalmente a la
donación de ovocitoscomo método para
solucionar su problema de fertilidad.
¿Tenemos entonces que renunciar a
nuestro proyecto laboral y de
realización personal para ser madres?
¿Debemos emparejarnos a toda prisa
con alguien que no pensamos que sea
adecuado para nosotras? ¿O recurrimos
al semen de un donante? La respuesta es
NO SI TÚ NO QUIERES.
En los últimos años una técnica de
congelación ultrarrápida, llamada
vitrificación, ha revolucionado los
laboratorios de reproducción asistida. Esta
técnica, aplicada a óvulos, consigue tasas
de super vivencia ovocitariatras la
descongelación que eran inimaginables
con los antiguos métodos de congelación.
La buena noticia es que la tasa de
embarazo obtenida con estos óvulos es
equiparable a la de los óvulos en fresco. Por
lo tanto, la tasa de éxito vendrá
determinada sobretodo por la edad de la
mujer en el momento en el que congela sus
óvulos.
La preservación de la fertilidad se erige
actualmente como un método eficaz para
paliar el eventual futuro problema de
fertilidad en el caso de retrasar la
maternidad. El proceso de obtención de
óvulos pasa por una estimulación ovárica
convencional, sin que afecte al ritmo de
vida normal de una mujer y con mínimos
efectos secundarios que, en caso de
a p a r e c e r, s e r í a n t r a n s i t o r i o s y
autolimitados. Tras la obtención de los
óvulos, éstos serán vitrificados para su
eventual uso posterior. Será la mujer quien
decida en todo caso el destino de sus
óvulos congelados siempre y cuando éste
se encuentre dentro de los supuestos
legales que contempla la ley española.
20
Contamos con una de las leyes de
reproducción asistida más avanzadas y
abiertas de todo el panorama internacional
de modo que este tratamiento puede ser
aplicado dentro de nuestro marco legal.
Es cierto que ningún tratamiento ni la
naturaleza misma garantizan un 100% de
éxito. Con la vitrificación de nuestros
óvulos “congelamos una oportunidad
razonable de embarazo”. Esta oportunidad
vendrá determinada por la edad de la
mujer en el momento de congelar sus
óvulos y del número de ovocitos
congelados. De este modo, si el embarazo
no llega por vía natural, tendremos la
posibilidad de recurrir a estos óvulos con
alto valor biológico para nosotras y,
probablemente, reducir en gran número de
casosel número de mujeres que tendrán
que recurrir a una donación de óvulos
como solución a su problema de fertilidad.
Como mujeres actuales, debemos ser
conscientes de que la ciencia nos ofrece
alternativas y nos permite el poder disfrutar
de la maternidad sin tener que renunciar a
otros proyectos personales importantes.
Haz deporte, trabaja, viaja, vive la
vida pero… VITRIFICA TUS ÓVULOS!
SOCIAL
Vall Parc
Calendari d'activitats
Benvolguts socis i sòcies de Vall Parc,
posem en marxa un any més tota la
maquinaria per fer-vos passar estones
divertides, esportives i solidàries, amb
l’objectiu que tingueu en el vostre club
un lloc de trobada amb familiars i amics.
Activitats de raqueta:
El torneig estrella del Club, el ranking
de tennis i de pàdel, es manté amb la
mateixa dinàmica com fins ara. També
tindrem el torneig de tennis primavera i
aniversari.
La gran novetat amb les noves pistes de
pàdel indoor són el calendari de
tornejos de pàdel indoor dels dissabtes
tarda, i que seran el mes de març, juny i
octubre. I la 2a edició del torneig de
pàdel RAC1-Vall Parc.
Pel que fa als més petits, els nostres fills
tenen com és habitual durant el curs
escolar, l’escola de tennis amb diverses
activitats com la sortida al cinema, la
festa de carnestoltes, les olimpíades o
els campionats socials de tennis
platinium.
I quan acabi el curs començaran les
colònies i stage intensiu de tennis de
Vall Parc.
Activitats Solidàries:
Vall Parc participa activament en posar
el nostre granet de sorra en ajudar els
més desfavorits. Col•laboracions amb
Cáritas, Tarannà Solidaris i la Marató de
TV3 seguiran presents en les nostres
ments i desitjos.
I per rematar, per a totes les vostres
festes i cel•lebracions, us posem a la
vostra disposició tots els nostres serveis
de restauració perquè cap festivitat us
quedi enlaire i la gaudiu amb la nostra
companyia.
Felicitats a tots els que formeu la
família de Vall Parc!!
Pel que fa els nens, el campionat juvenil
just abans de la festa social pels nostres
nois i noies, i ens mantindrem en la
primera línia mediàtica pel que fa a
campionats oberts amb el Trofeu Àlex
Corretja i el Trofeu de Nadal.
Activitats socials:
La festa social, el campionat de dominó
o la festa amics d’en Lluís continuen
com no podia ser d’una altra manera en
el calendari.
Vall Parc: lloc de trobada amb familiars i amics
ANNA DE CODORNIU
SOCIAL
Vall Parc
Calendari d'activitats
ACTIVITATS ANY 2013
1ª Prova del Circuit Social de Pàdel Indoor
Març
Campionat de Dòmino
Març
Prova Amateur de Pàdel del Circuit PàdelCAT
Abril
Torneig Social Primavera de Tennis individual i dobles
Abril
Festa d'Amics d'en Lluís
Abril
Excursió
Maig
III Edició Torneig de Pàdel Mercedes-Benz
Juny
2ª Prova del Circuit Social de Pàdel Indoor
Juny
Festa Final de Curs Escola de Tennis
Juny
Colònies i Stage d'Estiu 2013
Juliol
XVIII Edició Torneig Juvenil d'Estiu Àlex Corretja
Juliol
Prova del Circuit Absolut de la FCT
Agost
Inici Escola de Tennis (Curs 2013-2014)
Setembre
Inici Escola de Tennis i de Pàdel d'Adults (Curs 2013-2014)
Octubre
Torneig Social Aniversari de Tennis individual i dobles
Octubre
III Torneig de Pàdel BMW Barcelona
Octubre
3ª Prova del Circuit Social de Pàdel Indoor
Novembre
Festa Social
Novembre
II Edició Torneig Pàdel Indoor RAC1 (especial Marató TV3)
Desembre
Sortida al cinema de l'Escola de Tennis
Desembre
VIII Edició del Torneig Juvenil de Tennis de Nadal
Desembre
Festa de Cap d'any
Desembre
10%
LA FARMÀCIA
descompte
en
Parafarmàcia
als socis de
Vall Parc
AL TEU SERVEI
HORARI TOT L'ANY: de 9.00h a 22.00h
365 DIES
e-mail: [email protected]
· web: www.farmaciagemmahernandez.com
INFORMATIU
Benvinguts a Vall Parc
Vall Parc esports, situat al peu de la
carretera de l’Arrabassada, t’ofereix la
possibilitat de practicar esport a l’aire lliure
sense sortir de Barcelona ciutat. En un
entorn privilegiat, en plena natura i amb
unes vistes sensacionals de la Ciutat
Comtal, Vall Parc posa a la teva disposició
unes instal·lacions de primera línia, moltes
d’elles renovades recentment. Hi pots
trobar 13 pistes de tennis, 8 pistes de pàdel
(4 d’elles són de pàdel indoor, úniques a la
ciutat de Barcelona), squash frontó i pingpong; acompanyat d’un nou gimnàs amb
activitats dirigides. A part d’esport, oferim un
servei d’hostaleria, amb restaurant i salons
per a casaments i convencions. Tot això, amb
un servei d’aparcament gratuït per a que no
trobis cap entrebanc a l’hora de gaudir del
millor esport. També disposem d’escoles de
tennis i de pàdel, i t’oferim tota una sèrie
d’activitats que van des de les activitats
dirigides de Cycling, Pilates, GAC, TBC, Vital
Tono i Stretching, fins als ja habituals clínics
de tennis i pàdel. Vall Parc és un club on
l’activitat social hi és molt present, celebrant
cada any campionats de tota mena i festes tant per a grans com
per a petits. A Vall Parc fem més que esport, benvinguts al
vostre club.
Pistes de Tennis
Piscina d’Estiu
Ping Pong
Gimnàs
24
INSTAL·LACIONS
CAMPIONATS
· 13 pistes de tennis de terra batuda
SOCIALS
· Tennis i Pàdel
· Totes les categories
· Individual, dobles i mixtes
· 4 pistes de pàdel indoor
· 4 pistes de pàdel outdoor
· 1 squash
· Gimnàs Fitness d’última generació
· Piscina d’adults i infantil
· Mini-Tennis (cobert)
Escoles per a tota la familia
PER EQUIPS
· Equips juvenils federats
· Equips de veterans federats
· Solàrium
· Gimnàs
ESCOLES DE TENNIS I PÀDEL
· Sala d'activitats
· Escola infantil
· Escola d’alta competició
· Escola d’adults
· Classes individuals
· Hidromassatge
· Sauna
· Snack-Bar
· Restaurant amb cuina pròpia
· Salons per a banquets i convencions
· Aparcament gratuït
OCI
(descomptes i promocions)
Luz de Gas
ACTIVITATS
· Clínics de Tennis
· Clínics de Pàdel
Pistes de Pàdel
· Activitats dirigides al gimnàs
Museu
(Cycling, TBC, Pilates, Vital Tono,
Stetching i GAC)
· Sortides per a nens i grans
Viatges
· Servei de nutrició
· Quiromassatgista
i molts més...
Fitness
esports
Club de Tennis Vall Parc Tennis
Carretera de l’Arrabassada, 107 · 08035 Barcelona
Restaurant
Tel.: 93 212 6789 · Fax: 93 212 6491 · [email protected] · vallparc.com
ESPORTIU
Resultats
Campionats Socials
QUADRE DE CAMPIONS 2012
TORNEIG ANIVERSARI
COPA DAVIS EMPRESES
TENNIS INDIVIDUAL MASC. "A”
Campió
RUBEN SOLIS
Sots-campió
RAFAEL LLORENS
TENNIS CONSOLACIÓ INDIVIDUAL MASC. "A”
Campió
Sots-campió
XAVIER HERNANDEZ MIQUEL
ALEXIS SALVADOR
TENNIS INDIVIDUAL MASC. "B”
Campió
Sots-campió
RAMON OLLÉ
CARLES CARDELÚS
TENNIS CONSOLACIÓ INDIVIDUAL MASC. "B”
Campió
Sots-campió
JOAN CARLES SALINAS
PABLO SYLVESTRE
DOBLES
Campió
RAFAEL LLORENS / CARLES LLORENS
Sots-campió
SANTI CROUS / ORIOL HOSTA
TORNEIG PRIMAVERA
TENNIS INDIVIDUAL MASC. "A”
Campió
RAFAEL LLORENS
TENNIS INDIVIDUAL MASC. "B”
Campió
OSCAR FONT
Sots-campió
MARC LLOSES
TENNIS CONSOLACIÓ INDIVIDUAL MASC. "B”
Campió
Sots-campió
JOSEP SABATER
CARLES CARDELÚS
DOBLES
Campió
FCO. MARTINEZ / STEPHANE MARTINEZ
Sots-campió
RAFA LLORENS / CARLES LLORENS
CAMPIONAT DÒMINO 2011
Campions
LLUIS VIDAL i FERRAN RAPOSO
TENNIS CONSOLACIÓ
Campions
JOSEP MONTERO - JOSEP DURAN
ORIOL MOLINA - GREGORI ARTAL
Sots-campió
METGES
PADEL
Campió
PENDENT
Sots-campió
PENDENT
PADEL CONSOLACIÓ
Campió
VITROTEC "A”
Sots-campió
L'AGRUPACIÓ
RANKING TENNIS
FEMENÍ
Campió
ISABEL SABATER
Sots-campió
IMMA URUÑUELA
MASCULÍ
Campións
JORDI AMIGÓ
ALEXIS SALVADOR
Sots-campió
JOSÉ LUIS MARCOS
TENNIS CONSOLACIÓ INDIVIDUAL MASC. "A”
Campió
Sots-campió
GABRIEL ESCOLÀ
MIQUEL OCARIZ
Sots-campió
LABORATORIS ESTEVE
Campió
BBVA
Sots-campió
J.SABATÉ / MARC LLOSES
DOBLES CONSOLACIÓ
Campió
ALFONS CERNUDA / FRANCESC FIGUERAS
TENNIS
Campió
ADVOCATS
XAVIER BEL
RANKING PADEL
ABSOLUT
Campió
MANUEL AZUARA / J.FERNANDEZ
Sots-campió
F. GALLEGO / J. GALLEGO
TORNEIG SOCIAL JUVENIL
JUVENIL 1
Campió
ALEIX MARTINEZ
Sots-campió
AINA CORDO
JUVENIL CONSOLACIÓ 1
Campió
ALBERT RIVERO
Sots-campió
DIANA CALPE
JUVENIL 2
Campió
JAVIER ROIG
Sots-campió
EDER ESCRIBA
JUVENIL CONSOLACIÓ 2
Campió
TONI GALAN
Sots-campió
NICOLAS TOUS
P a t r o c i n a d o r o f i c i a l d e Va l l P a r c Te n n i s
ESPORTIU
Competicions per
Equips de veterans
Campions Catalunya veterans +50
El 2012 ens va donar un gran trofeu, ni
més ni menys, que Campions de
Catalunya de +50 en homes, i ascens a
la màxima categoria masculina de cara
el 2013.
Equip masculí de veterans +50
L’Hispano Francès, el Gimnàstic de
Tarragona i el CT Tarragona van ser
“víctimes” dels nostres grans jugadors.
Ens vam plantar en la final arrasant i el
CT Platja d’Aro ens esperava a casa seva
amb les espases ben altes.
Una final d’infart, per 3 a 2, en el darrer
enfrontament de l’eliminatòria i en un
partit ajustadíssim però que es va
decantar a favor nostre, campions!!
Els nostres campions són: Li Qi, Vicenç
Gonzàlez, Damián Grima, Ramon Sánchez,
Ramon Hita i Jordi Verdeny (Capità)
Lliga Baix Llobregat
Dels tres equips que disputen la lliga de
veterans del Baix Llobregat que són el
Equip masculí Baix Llobregat +50
+40, +50 i +65, cal destacar aquest
últim que està al capdavant en la nova
temporada amb les noves
incorporacions del Damián Grima,
Jesús Alonso i Francisco Buenestado, i
en especial, del lideratge d’en Carles
Rosset que no va perdre cap partit la
temporada anterior.
Esperem millorar la quarta posició de
l’any anterior, i estem segurs que
podem quedar campions.
Equip femení
En dones, les nostres jugadores que
participen de la lliga SetBall van tancar
la 8a temporada amb un gust agredolç.
El somni de l’ascens es va quedar ben
bé a les portes, fet que ens omple
d’alegria però sobretot d’ànims per
seguir lluitant en les properes edicions.
Equip femení
D’altra banda, tanquem un cicle dient
“fins aviat” a la Capitana Veronique
Pomaret, que en aquest dos anys ha
assolit un lideratge sòlid e l’equip,
organitzant els partits amb molta
competitivitat i lluita per mirar de
portar a l’equip el més alt possible.
Des d’aquestes línies, tant el club com
les jugadores et donem les gràcies i et
diem “fins aviat”.
Equips de Pàdel
En les proves de pàdel, els nostres
equips “A” i “B” d’homes comencen una
27
Equip de Pàdel
nova temporada renovats i amb tota la
il·lusió del món, amb noves
incorporacions i sobretot, per poder
gaudir d ’unes pistes cober tes
fantàstiques per defensar els colors del
club.
Molta sort a tots i que us ho passeu bé!!
Per cert, les nostres promeses del pingpong van tornar a guanyar el
campionat d’Espanya +40 que es va
jugar a Almería, en una final
plenament catalana contra el Vic. En
Pep Palès, Li Qi, Fede Sardà (Luz de Gas)
i Ramon Fonollà (Titus) formen un
quartet letal i de la mà del Vall Parc i
d’Estrella Damm, miraran de convertirse en tricampions enguany de nou a
terres andaluses.
Campions Espanya Ping-pong 2012
ESPORTIU
Tornejos
Social de Pàdel
I Festa estiu Pàdel i Tennis juny 2012
Els guanyadors de les places van poder
disputar els seus partits contra en Pou,
Llimós, Costa, Salinas, Morales o Sònia
Gelmà.
L a data va coincidir amb la
celebració de la Marató de TV3, i
vam fer la nostra aportació per una
causa tant especial per a tots
nosaltres. L’any que ve, repetirem!!
Sopar fi de festa del torneig de Pàdel Indoor (Novembre)
I Festa d’estiu de Pàdel
Just abans de l’estiu, pels volts de Sant
Joan, es va organitzar la I Edició de la
Festa d’Estiu en les proves de tennis, i
especialment, en pàdel.
Obert a tots els socis/es i alumnes
d’escoles d’adults, més d’un centenar
de participants es van organitzar per
equips per tal coronar a un d’ells com a
guanyador.
Esport, amistat i bon rotllo van
transcórrer durant tota la tarda del
dissabte. El més divertit de tot va ser
que es va oferir un cocktail-aperitiu a la
piscina on es podia degustar
lògicament, els tant anhelats
GinTonics. Repetirem!!
I Torneig de Pàdel Indoor
Una nova competició vam estrenar el
2012, el torneig de pàdel indoor per
estrenar les noves pistes.
40 parelles, homes i dones, de tots els
nivells en un tarda van competir entre
elles per veure qui s’emportava la 1a
edició.
Després de les finals, un sopar informal
en el saló mediterrani amb molt bon
ambient i discoteca final. Entre els
assistents es va sortejar un TV de 32”
cor tesia d ’Adeslas S egurCaixa,
obsequis de Centre Etern Wellness i
copes per anar al Luz de Gas aquella
mateixa nit. No es pot demanar res
més. Us esperem a la propera.
I Torneig de Pàdel Indoor RAC1-VALL
PARC
L’altra gran novetat en el pàdel va ser la
primera edició del torneig de nadal de
pàdel indoor RAC1.
Un total de 16 parelles, 8 de les quals
eren de RAC1, 6 parelles dels oients i 2
parelles de Vall Parc.
28
Descomptes pels Socis
BARCELONESA
Serveis Complementaris
Vallcarca · Sant Gervasi
Psicologia
Medicina Esportiva
Podologia
Odontologia
El teu concessionari Peugeot a Barcelona
Condicions especials per
als socis de Vall Parc
Projectes i sistemes informàtics
Contacte: José Ruiz Villagarcía
606 432 566 · [email protected]
www.barcelonesa.peugeot.es
www.foresight.cat
Condicions
Especials
932 594 429
Preus especials als Socis de Vall Parc
www.aprimariavsg.com
Preus Especials
Vallespir, 174. 08029 Barcelona
Tel. 93 411 83 73
15%
Entrada Gratuïta
Comte Urgell, 109 · Tel. 93 323 43 37
Muntaner, 246.
25 clíniques dentals al teu servei
El teu somriure
és el més important
Condicions especials per als socis
del Club de Tenis Vall Parc
902 119 321
www.ioa.es | [email protected]
10% de descompte
en Parafarmàcia
als Socis de Vall Parc
Major de Sarrià, 70.
08017 Barcelona
[email protected]
www.farmaciagemmahernandez.com
ESPORTIU
Activitats infantils
Colònies d'estiu
Es demostra any rere any, i ja en són
més de 20, que les colònies d'estiu a
Vall Parc són un referent d’esport i
esbarjo inoblidable entre els més petits
i joves. Envoltats de natura, procurem
transmetre els valors de l’esport, el
companyerisme i el respecte.
Lògicament, el tennis és la activitat per
excel•lència, però poc a poc el pàdel ha
anat agafant força entre els
adolescents i de cara el 2013 hi haurà
novetats molt interessants en aquest
esport. Petits tornejos en equip durant
tota la setmana són una motivació pels
més grans, que també inclouen
partidets de futbol i bàsquet.
Pels més petits, adaptem les activitats
segons l’edat. Les manualitats són un
pilar important, i l’activitat de tennis es
realitza en una mini-pista amb pilotes
d’escuma. La piscina d’estiu és habitual
tant al matí com a la tarda.
Al Casal fem activitats per a nens i nenes de 4 a 16 anys
Vall Parc, i en especial els divendres que anem d’excursió a llocs molt especials pels nens
30
ESPORTIU
Naturpark
Activitats diverses i grups segons
edats
La jornada de les colònies està
clarament distribuïda. Dividim els
alumnes en tres grups d'edats:
de 4 a 7 anys
de 8 a 11 anys
de 12 a 16 anys
Els nois i noies comencen amb un
escalfament previ a les diverses activitats
i esports, que aniran realitzant al llarg del
matí durant els diferents dies de la
setmana: tennis, pàdel, piscina, frontó,
bàsquet, futbol, o manualitats.
El dinar és conjunt, i tot seguit s’emet una
pel•lícula en pantalla de cine, tot un
clàssic pels més petits. Mentrestant, els
grans i mitjans continuen cremant
energies.
Els dimarts inflables, i els divendres
excursió
La dinàmica durant la setmana es
trenca els dimarts al matí amb el parc
d’inflables i atraccions que muntem a
Vall Parc, i en especial els divendres que
anem d’excursió a llocs molt especials
pels nens: Tibidabo, Illa Fantasia,
NaturPark, o la pista de gel del
FCBarcelona (amb tour per l'estadi i el
museu inclòs).
La jornada finalitza a les cinc de la tarda
amb un petit berenar i la tornada dels
nens cap a casa, que els venen a buscar
INSCRIPCIONS COLÒNIES 2013
Del 25 de juny al 2 d’agost de 2013
Per a nens i nenes de 4 a 16 anys
Inscripcions obertes a partir de març a
Patinatge sobre gel
els pares o tutors, o bé els porten els
diversos autocars fins a casa. Posem a
RUTES DE TRANSPORT OPCIONAL
Ruta 1: Pl.Sarrià, Pl.Bonanova i Pl.Kennedy
Ruta 2: Pl.Molina, Pl.Gal•la Placídia, Lesseps i Vallcarca
www.vallparc.com
Ruta 3: Sagrada Família i Horta
Transport opcional
esports
ESPORTIU
Escola de
Tennis i Stage d'estiu
Alguns dels integrants de l'equip de competició de Vall Parc
Després de les vacances d’estiu s’inicia
un nou curs esportiu de les Escoles
Juvenils, tant de tennis com de pàdel,
que s’allarguen fins el mes de juny.
Mini-Tennis:
Per a nens i nenes de 4 a 6 anys.
Activitat adaptada per a la iniciació
de l’esport de raqueta.
Horari: de dilluns a divendres de 18 a
19h i dissabtes de 10 a 11h.
Iniciació
Per a totes les edats a partir dels 7 anys.
Activitat de tennis en pista per a
nivell inicial.
Horari: de dilluns a divendres de 18 a
20h i dissabtes matí.
Perfeccionament
Per a tots els nens i nenes que ja han
fet algun curs.
Activitat en pista amb un mínim de 2
dies setmanals.
Horari: de dilluns a divendres de
18:30 a 21h.
32
Competició
Per a tots els nens i nenes que volen
competir.
Entrenaments personalitzats
compaginats amb seguiment a la
competició.
Horari: de dilluns a divendres de 15:30
a 19:30h.
Servei de transport
Disposem d’un servei de transport
entre setmana per portar els vostres
fills a fer les classes. Aquest servei
disposa de diverses parades tant de
pujada com de baixada.
ESPORTIU
Luca Martínez de Chiara
Stage d’estiu
Amb la finalització dels curs escolar
s’inicia el stage intensiu de tennis
durant tot el mes de juliol.
Entrenaments de matí i tarda amb
competicions internes o tornejos del
circuit de la FCT. La última setmana
coincideix amb el torneig juvenil
d’estiu Àlex Corretja com a colofó d’un
estiu molt intens i esportiu. El darrer
divendres de stage, nens i entrenadors
van a celebrar-ho plegats al Tibidabo.
Edu López
Des d’aquestes línies volem agraïr
al patrocinador de l’escola de
tennis, Peugeot Barcelonesa, que
ens obsequia amb una furgoneta
Peugeot un any més.
Arnau Brosa
Cadaico
Capdevila Daico, s.a.
Distribuïdora de congelats,
aviram, ous i caça.
Longitudinal, 6
Bloc 3, Mòdul 4, Mercabarna
08040 Barcelona
http://www.cadaico.com
Comercial
Tel. 93 263 42 42
Fax 93 263 41 00
Administració
Tel. 93 263 45 45
Fax 93 262 89 30
ESPORTIU
Equips Juvenils
Campions de Catalunya
Ascens a OR de l'infantil masculí
damunt dels jugadors del CE Vallès,
L’equip de nois infantils de Vall Parc va
CDT Belulla i del CT Reus Monterols.
assolir l’ascens a la màxima categoria
Des d’aquestes línies volem felicitar als
Lleida, i que es va escapar per un
nostres jugadors Àlex Ayguavives,
Després de pujar a argent al 2011, hi
Torelló i al CN Sant Andreu per un
apretat 3-2 en ambdues eliminatòries.
arribant a la gran final disputada a
ajustat 4 a 3.
aquest cas a argent, al derrotar al CT
Aquestes victòries ens va donar
Jordi Morey, Eric Comes, Pol Reinante i
l’ascens tot i perdre en semifinals del
Eduard Lopez, i lògicament a tot
quadre contra el CE Valldoreix.
l’equip tècnic que hi ha al darrera.
Per tant, moltes felicitats a la Carlota
havia com a objectiu mantenir la
categoria. Els resultats van superar
Ascens a OR de l’aleví femení
Gascón, Aina Cordó, Alba Diaz i Laura
totes les expectatives fins arribar a la
Les nostres jugadores alevins també
Guix.
final, els nostres nois van passar per
van pujar de categoria l’any passat, en
ESPORTIU
Èxits Esportius
ELS RESULTATS DELS NOSTRES JUGADORS/ES
Aina Cordo Santiago
· Campiona Aleví Badalona, Cercle Sabadellès, Monty Tour Vall Parc
· Finalista Aleví al CT Girona, Canet de Mar i Pineda de Mar
· Semifinalista Aleví CE Laietà, CN Sant Cugat, Ciutat Diagonal, TopTen Tennis i Cornellà
Pablo Garcia Del Val
· Campió Aleví CT Andrés Gimeno, CT Guíxols, Torneig Àlex Corretja de Vall Parc, TopTen Tennis, CT Cabrils, Els Gorchs i Lliçà d'Amunt
· Finalista Aleví al CT Blanes i Torneig Babolat CT Mollet
· Semifinalista Aleví Torneig Monty Tour, CE Sanchez-Casal
Carlota Gascon
· Campiona Aleví Circtui Juvenil d'Hivern FCT de Cornellà
Alba Diaz Palleiro
· Finalista Aleví CE Laietà (circuit d'hivern FCT)
David Ayguavives
· Campió Aleví CT Vilanova, CT Barà, CT Vilafranca, CT Vilanova (estiu) i CE Valldoreix
· Finalista Aleví CT Cubelles i CT Andrés Gimeno
· Semifinalista Aleví circuit hivern BTO
Pablo Garcia Del Val
Roger Romero
Luca Martinez de Chiara
· Quarfinalista al Open cadet del CE Mollet
· Campió Infantil Obert Juvenil Babolat CT Mollet, CT La Bisbal, CT Guíxols i CT Aerodrom
· Finalista Infantil CT Pineda
· Semifinalista Cadet CT Aerodrom, Infantil CT Roses, TC Badalona i CE Mas-Ram
· Campio Torneig Monty Tour del CE Valldoreix
· Finalista del Torneig Pere Masip del RCPolo
· Semifinalista cadet al CE L'Hospitalet i CD Belulla
Alex Ayguavives
· Campió Infantil Monty Tour Vall Parc i TC Badalona
· Finalista Infantil Circuit Juvenil d'Estiu CT Vilafranca i CT Cubelles
· Semifinalista Infantil circuit d'hivern Cornellà
Ferran Romero
· Campió Cadet Monty Tour Vall Parc i Juvenil d'Estiu Alt Empordà
· Finalista Cadet Accentennis St.Joan Despí i TC Badalona
· Semifinalista Cadet Accentennis Cornellà Setmana Santa
Jordi Morey
· Campió Open Primavera CD Terrassa Hockey i Ciutat Diagonal
· Sotscampió Circuit Juvenil d'Estiu Olesa de Montserrat
· Quartfinalista Open Express Pere Masip RC Polo
35
ESPORTIU
XVII Torneig
Àlex Corretja
La dissetena edició del Torneig
Juvenil d’Estiu ÀLEX CORRETJA, a
banda de la gran acollida pel gran
volum d’inscrits com és habitual, va
tenir com a protagonistes dos jugadors
de Vall Parc, Arnau Brosa i Eduard
López.
Arnau Brosa, triomfa en alevins
En la prova de nois alevins, el jugador
de l’escola de Vall Parc, Arnau Brosa, va
escombrar literalment un per un a tots
els seus rivals, inclòs el màxim favorit
en la gran final.
Només 10 jocs va cedir en tota la
competició, i es va desfer del tercer i
primer favorit amb moltíssima facilitat.
Eduard López, finalista infantil
En infantils, l’Eduard López, de l’equip
infantil de Vall Parc, va estar molt a punt
de donar la gran sorpresa ja que sense
sortir com un dels principals favorits, es
va plantar a la final, i només la major
experiència del seu rival en el darrer
escull (Ieremia Crisan) van poder
desbancar-lo del títol.
Gran setmana de l’Eduard que va dur al
primer cap de sèrie fins el tercer set de
la finalíssima.
Els guanyadors i finalistes en el lliurament de premis
Felicitats a l’Arnau i l’Eduard pel bon
tennis demostrat durant tota la
setmana.
Altres resultats destacats
Pel que fa a les altres proves, en Roger
Garcia va guanyar en benjamins fent
bo el pronòstic, l’Alícia Andrés va
guanyar en noies contrapronòstic a
priori.
Cristina Flaquer va ser la guanyadora
en alevins desfent-se de les màximes
favorites en semifinals i la final. Mentre
que en infantils, l’Andrea Ribalta va
necessitar el tercer set per emportar-se
la prova.
ESPORTIU
Durant el torneig
es va veure molt bon nivell
Resultats
BENJAMINS
Masculí quadre 1: R.Garcia (1) vs P.Meca (4)
Femení quadre 1: A.Andrés (3) vs M.Verdu
7 5 6 2
6 3 6 2
ALEVINS
Masculí quadre 1: A.Brosa (2) vs D.Puigdemasa (1)
Femení quadre 1: C.Flaquer (3) vs C.Burjats (1)
6 3
4 6
6 1
7 5 63
INFANTILS
Masculí quadre 1: I.Crisan (1) vs E.Lopez
Femení quadre 1: A.Ribalta (3) vs E.Andreu
Edu López (finalista infantil)
6 4 5 7 60
6 2 3 6 61
Arnau Brosa (campió aleví)
HIGIENE INDUSTRIAL & SERVICIOS ASOCIADOS
Tel.: 902 93 06 20
e-mail: [email protected] · www.gsf-espana.com
ESPORTIU
Trofeu Peugeot Barcelonesa
VII Torneig de Nadal
La setena edició del prestigiós torneig
juvenil de Nadal, trofeu Peugeot
Barcelonesa, es va saldar amb un ple
absolut en les inscripcions en les
quatre categories. Un any més, les
millors raquetes alevins i infantils de
Catalunya es van dotar cita a les
instal•lacions del Vall Parc.
Gran final aleví femení
Marta del Pino es va alçar amb la
victòria en alevins després d’un
disputadíssim par tit contra la
tarragonina Mariona Perez. Després
d’un primer set dominat per Del Pino,
Pérez es va refer, es va posar per davant
en el marcador per acabar guanyant
per 7 jocs a 5. En el tercer, Del Pino va
haver d’aplicar-se de valent per endurse la preuada bicicleta.
En nois, domini dels jugadors del
RCTBarcelona. Nil Giraldez no va donar
cap opció al seu company de club
Ramon Martínez, i amb un joc molt sòlid
de fons de pista va vèncer còmodament.
Mala sort va tenir en el quadre, l’actual
campió de Catalunya Alejandro Serret,
que va haver d’abandonar en segona
ronda per malaltia.
Pallarès marxa en bicicleta
Jan Pallarès va marxar en bicicleta, i
no pel resultat sinó perquè va ser el
guanyador en infantils. Una final de
molt nivell davant del seu company del
CT La Salut i campió de Catalunya sub13, Marc Roura, que va controlar en tot
moment Pallarès davant els intents
fallits de Roura d’entrar definitivament
al partit.
En noies, la sotscampiona de
Catalunya sub-13 i infantil, Esther
López, va demostrar el perquè dels
seus grans resultats en el 2012 i per fi va
triomfar a les pistes del Vall Parc
després de perdre la final de l’edició
anterior. Cap opció per la seva rival,
Júlia Logtenberg, amb un doble 6 a 1.
David Ayguavives, millor jugador
local
Molt bona actuació d’en David
Ayguavives en alevins que va arribar
fins els quarts de final. Després de
passar la primera ronda sense
problemes, el destí va fer que es creuès
amb l’altra puntal del Club, l’Arnau
Brosa. Ayguavives va imposar-se en
dos sets clars tot i els esforços de Brosa
per dur el partit al tercer set. Ja en
quarts, un fantàstic partit contra el que
Joan Pallarés (campió infantil)
seria el finalista, Ramon Martínez, no
va tenir la recompensa final i
Ayguavives va cedir per 6 a 4 en el
tercer i definitiu set.
Des d’aquestes línies agraïm i felicitem
a tots els participants pel seu joc i pel
fairplay demostrat durant els cinc dies
de competició, també especial menció
pel jutge àrbitre Marc Cavallé, i
finalment i com no podia ser d’una
altra forma, als nostres sponsors ja que
sense ells no seria possible un torneig
tant especial (Peugeot Barcelonesa,
Lacoste, Tecnifibre i Powerade).
Marta del Pino (campiona aleví)
QUADRE D’HONOR
Aleví Femení:
Campiona: Marta del Pino
Finalista: Mariona Pérez
656
372
Aleví Masculí:
Campió: Nil Giraldez
Finalista: Ramon Martinez
6 6
1 1
Infantil Femení:
Campiona: Esther López
Finalista: Júlia Logtenberg
6 6
11
Infantil Masculí:
Campió: Jan Pallarés
Finalista: Marc Roura
Els guanyadors del torneig amb la bicicleta
38
6 6
4 3
ESPORTIU
Tennis i Pàdel
Escoles i classes
Tennis
Pàdel:
Escola infantil de tennis
Escola Juvenil
Mini-tennis:
Classes en grups de 3 ó 4
nois/noies, segons nivells. Per socis
i no socis. A partir de 8 anys.
per els més petits (a partir dels 4 anys fins els 7).
Horari:
De dilluns a divendres de 18 a 19h
Dissabtes de 10 a 11h i 11 a 12h
Iniciació:
per els nens a partir dels 7 anys que es volen iniciar en la pràctica del tennis.
Horari:
De dilluns a divendres de 18 a 20h
Dissabtes de 10 a 13h
Pre-Competició:
els que ja tenen alguns coneixements i desitgin perfeccionar el seu nivell.
Horari:
De dilluns a divendres de 18:30 a 21h
Competició:
per a joves jugadors/es que vulguin introduir-se en el món de la competició
juvenil i absoluta, i més endavant donar el pas a les competicions
internacionals.
Horari:
De dilluns a divendres de 15:30-19:30h
Escola d’Adults
Classes en grups de 3, 4 ó 5 persones amb els nostres monitors.
Els grups es fan segons nivell. Per socis i no socis. Consultar horaris i preus.
Classes particulars
Si vols perfeccionar el teu nivell tècnic o tàctic, o simplement vols millorar
puntualment algun aspecte del teu tennis, no dubtis en contactar amb nosaltres
perquè t’assessorem. Comptem amb una plantilla de monitors molt professional
i que s’adaptarà a les teves necessitats. Informa’t a les oficines del club.
Escola d’Adults
Classes en grups de 3 ó 4 persones
amb els nostres monitors.
Els grups es fan segons nivells. Per
socis i no socis.
Classes particulars
Si vols perfeccionar el teu nivell
tècnic o tàctic, o simplement vols
millorar puntualment algun
aspecte del teu joc, no dubtis en
contactar amb nosaltres perquè
t’assessorem.
EMPRESES
Serveis a les Empreses
Vall Parc events
A Vall Parc Events oferim tot tipus de
serveis a les empreses en l’àmbit de
l’esport i la restauració. Gràcies a la
nostra ubicació estratègica a
Barcelona, amb facilitat d’accés des de
tots els punts de la ciutat i àrea
metropolitana i l’aparcament gratuït
pels clients, poden estar convençuts
que les nostres variades i creatives
propostes seran exitoses.
L'objectiu és cobrir les necessitats
empresarials en 4 línies ben clares:
1. Jornades esportives, campionats,
jornades de team building,
incentius, beneficis socials.
2. Reunions de treball, convencions,
presentacions de producte,
formacions, jornades de brain
storming, rodes de premsa.
3. Dinars i sopars d'empresa, festes,
jornades gastronòmiques.
4. Publicitat i patrocini del Club
Esportiu amb l'objectiu d'arribar
a la nostra massa social.
Esport per a les empreses
Tenim unes instal·lacions esportives
fantàstiques amb pistes de tennis,
pàdel, squash i frontó, gimnàs i piscina
d’estiu, amb unes quotes d’empresa
molt interessants per gaudir d’esport a
l’aire lliure.
També oferim a les empreses la
possibilitat d'organitzar tornejos de
Sales de reunions
tennis o de pàdel amb formats d'un dia
o lligues mensuals. Us assessorarem
perquè aquestes activitats siguin tot
un èxit de participació.
Salons per a reunions
A banda de la nostra oferta esportiva,
tenim diferents espais per a tot tipus de
reunió de feina, formacions,
presentacions.
Salons reformats i equipats per treure
el màxim profit de les reunions
d'empresa, i amb la possibilitat de
completar aquestes jornades amb els
nostres serveis d'hostaleria (coffee
breaks, esmorzars, aperitius, cocktails,
dinars o sopars).
Coffee breaks
42
Els nostres espais:
- Saló Barcelona amb TV (fins a 25
persones)
- Terrassa chill-out amb coberta
retràctil (fins a 60 persones)
- Saló Mirador (fins a 100 persones)
- Saló Mediterrani (fins a 180 persones)
D e m a n i ’n s i n f o r m a c i ó s e n s e
compromís i el nostre equip
d’esdeveniments li passarà una
proposta feta a la seva mida. Tot una
pluja de propostes lúdiques i de
treball que tindrem el gust de durles a terme, amb el segell personal
de Vall Parc Events. Molts clients ens
avalen com un dels centres més
prestigiosos en els ser veis a
l’empresa a Barcelona des de 1975.
Serveis de restauració
Vine a Vall Parc a celebrar un gran dia
R E S TA U R A N T
5
7
9
1
e
d
s
De
Comunions
Comunions
Bateigs
Aniversaris
Bateigs
Festes Temàtiques
Aniversaris
Festes Temàtiques
celebracions
plenes de somriures
Ctra. de l’Arrabassada, 107-127 · 08035 Barcelona
Tel. 93 212 6789
vallparc.com/restaurant · [email protected]
RESTAURANT
Qualitat i Servei
Vall Parc Restaurant
Des del Restaurant Vall Parc seguim
apostant per una cuina pròpia i de
primera línia, amb producte fresc fet
pels nostres professionals. Amb la
reforma integral de la cuina, hem
finalitzat amb el projecte de renovació
de la instal·lació endegat ara fa 4 anys.
Esperem comptar amb tots vosaltres i
veure’s sovint fent els vostres dinars o
sopars a Vall Parc.
Obert tots els migdies de l’any, tenim
una oferta variada amb l’objectiu
d’adaptar-nos a tots els paladars:
- Menú de migdia
de dilluns a divendres
- Carta renovada cada temporada
- Especialitat en menús d’arrossos
- Menús de temporada (calçotades)
Especialitat en arrossos
Tots els nostres plats són de qualitat i
elaborats pel nostre equip de cuina. Al
Restaurant Vall Parc trobarà una cuina
típicament catalana i mediterrània.
Una de les nostres especialitats és el
menú d’arrossos, conegut per molts de
vosaltres. Fins a 7 tipus d’arrossos i
fideuejats us esperen a un preu tancat
irresistible. Pels inicis del mes de gener,
us proposem les calçotades Vall’s Parc,
amb graellada de carn i crema
catalana inclosa.
Obert a les nits per a grups
Obrim les nostres portes totes les nits
de l’any per a sopars d’empresa,
d’amics o per qualsevol motiu per
reunir-se amb familiars i amics, amb un
mínim de 20 persones. Tindrà un local
en exclusiva per gaudir d’un bon àpat
amb les nostres propostes de menús
tancats per a grups.
També li oferim la possibilitat de
continuar els seus dinars o sopars amb
tot tipus de serveis de música,
actuacions i la possibilitat de projectar
vídeos.
Diferents espais a la vostra disposició
Espais exclusius de tota mena des de
20 a 180 persones us estan esperant
amb els nostres salons, o taules
familiars i d’amics en el nostre Saló
Mirador. Tota una garantia d’èxit.
No dubteu en demanar-nos més
informació. Us farem un dinar o
sopar a mida.
Telèfon d’informació i reserves:
93 212 6789
e-mail: [email protected]
Avda. Virgen de Montserrat, 202 - 1º 1ª
08041 BARCELONA
Tel. (+34) 933 811 214
Fax: (+34) 933 815 909
Movil: 667 460 404
Alquiler de microbuses
y autocares con conductor.
Servicio discrecional:
Nacional e Internacional.
Salidas o llegadas a muelle,
Aeropuertos, Estación de Tren
y Hoteles.
Traslados: Aeropuerto, Excursiones, Visitas
turísticas, Convenciones, Colegios, Empresas,
Grupos culturales y deportivos, Congresos,
Agencias de viajes, Bodas.
Ofrecemos un departamento especializado en recepciones masivas, grupos reducidos o individualizados.
RESTAURANT
Celebracions de tota mena
Vall Parc Restaurant
Des de Vall Parc Restaurant hem vist
passar tot tipus de celebracions durant
més de 35 anys. I ens adonem que la
finalitat d'aquests esdeveniments com
els aniversaris, les noces d'or i d'argent,
les festes infantils i els dinars familiars o
amb amics, no és altra que la de reunirse amb la gent que de veritat valorem i
estimem, a més de passar una estona
agradable amb ells.
És per això que des de Vall Parc
Restaurant volem ajudar-vos a
organitzar les vostres celebracions, i
que gaudiu d’un dia inoblidable amb
els vostres familiars i amics.
Cuina pròpia i espais exclusius
Animeu-vos a fer d'un dinar o sopar en
un dia memorable, amb una oferta
àmplia i variada de menús. Disposem
de cuina pròpia i espais diversos i
exclusius fins a 180 convidats.
També us oferim la possibilitat de
projectar vídeos i fotos, de contractar
46
espectacles, actuacions de tota mena,
ball o música en directe. Deixeu que el
nostre equip de professionals us ajudi
a l'hora d'organitzar l'esdeveniment
que desitgeu en aspectes tant diversos
com fotògrafs, ornamentació o
transport col·lectiu entre d'altres coses.
Les festes de Nadal a Vall Parc
I com és costum amb l'arribada del
Nadal, arriba una onada de dinars i
sopars familiars, empresarials o amb
amics. Us proposem menús originals i
també els tradicionals per aquestes
dates. Són dies especials i treballem
perquè així ho siguin a Vall Parc.
Però no us quedeu només amb les festes
de Nadal; aprofiteu a descobrir la nostra
carta renovada cada temporada i gaudiu
dels bons moments amb els menús
d’arrossos i les nostres calçotades.
Sense sortir de Barcelona ciutat,
cuina mediterrania, unes vistes
fabuloses i aparcament gratuït.

Documentos relacionados