DCS-363 DCS-370 - service.pioneer

Comentarios

Transcripción

DCS-363 DCS-370 - service.pioneer
DCS-363-Du.book
Page 1
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
DCS-363
XV-DV363
DVD/CD Receiver
Receptor con DVD/CD
S-DV363
Luidsprekersysteem
Sistema de altavoces
DCS-370
XV-DV370
DVD/CD Receiver
Receptor con DVD/CD
S-DV370T
S-DV370SW
Luidsprekersysteem
Sistema de altavoces
Ontdek nu de voordelen van online registratie!
Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl http://www.pioneer.be (of www.pioneer.eu).
Registre su producto en http://www.pioneer.es
(o en http://www.pioneer.eu) Descubra los beneficios de
registrarse on-line:
Handleiding
Manual de instrucciones
DCS-363-Du.book
Page 2
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Plaats: Achterkant van apparaat
BELANGRIJK
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
De lichtflash met pijlpuntsymbool in een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de
aandacht van de gebruikers te trekken op
een niet geïsoleerde “gevaarlijke spanning”
in het toestel, welke voldoende kan zijn om
bij aanraking een elektrische shock te
veroorzaken.
WAARSCHUWING:
OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE
SHOCK TE VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG)
NIET VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE
BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE
DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND
WORDEN. ENKEL DOOR GEKWALIFICEERD
PERSONEEL TE BEDIENEN.
WAARSCHUWING
Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een
elektrische schok te voorkomen, mag u geen
voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het
apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of
het apparaat op andere wijze blootstellen aan
waterdruppels, opspattend water, regen of vocht.
D3-4-2-1-3_A_Du
WAARSCHUWING
Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de
stekker de eerste maal in het stopcontact steekt.
De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt
afhankelijk van het land waar het apparaat wordt
verkocht. Zorg dat de netspanning in het land waar
het apparaat wordt gebruikt overeenkomt met de
bedrijfsspanning (bijv. 230 V of 120 V) aangegeven
D3-4-2-1-4_A_Du
op de achterkant van het apparaat.
Bij dit product zijn batterijen
geleverd. Wanneer deze leeg zijn,
moet u ze niet weggooien maar
inleveren als KCA.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de aandacht van de
gebruiker te trekken op de aanwezigheid van
belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de handleiding bij
dit toestel.
D3-4-2-1-1_Du
BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE
DE VENTILATIE
Let er bij het installeren van het apparaat op dat er
voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om
een goede doorstroming van lucht te waarborgen
(tenminste 10 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan
de zijkanten van het apparaat).
WAARSCHUWING
De gleuven en openingen in de behuizing van het
apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat
een betrouwbare werking van het apparaat wordt
verkregen en oververhitting wordt voorkomen. Om
brand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat
deze openingen nooit geblokkeerd worden of dat
ze afgedekt worden door voorwerpen (kranten,
tafelkleed, gordijn e.d.) of door gebruik van het
apparaat op een dik tapijt of een bed. D3-4-2-1-7b_A_Du
Gebruiksomgeving
Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
gebruik:
+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)
Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats
en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge
vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige
D3-4-2-1-7c_A_Du
verlichting).
WAARSCHUWING
D3-4-2-4-2_Du
Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur
(zoals een brandende kaars) op de apparatuur
D3-4-2-1-7a_A_Du
zetten.
Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk
voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte
elektronische producten.
In de 25 lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor
bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren.
Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste
verwijdering van het product.
Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, t gerecycleerd en het
niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.
K058_Du
DCS-363-Du.book
Page 3
Tuesday, February 13, 2007
LET OP
Dit apparaat is een klasse 1 laserproduct, maar het
bevat een laserdiode van een hogere klasse dan 1.
Om veiligheidsredenen mogen geen panelen worden
verwijderd of de ombouw van het apparaat op andere
wijze worden geopend.
Laat alle reparaties over aan bevoegd
onderhoudspersoneel.
Op uw apparaat is het onderstaande
waarschuwingslabel aangebracht.
Plaats : bovenkant van apparaat
11:05 AM
CLASS 1
LASER PRODUCT
D3-4-2-1-8_B_Du
Dit product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn
(73/23/EEG, gewijzigd bij 93/68/EEG), EMCrichtlijnen (89/336/EEG, gewijzigd bij 92/31/EEG en
D3-4-2-1-9a_Du
93/68/EEG).
WAARSCHUWING NETSNOER
Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er
niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan
het netsnoer met natte handen aangezien dit
kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan
hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het
netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een
knoop in en en verbind het evenmin met andere
snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat
er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een
beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische
schok veroorzaken. Kontroleer het netsnoer af en toe.
Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient
u bij uw dichtstbijzijnde erkende PIONEER
onderhoudscentrum of uw dealer een nieuw snoer te
S002_Du
kopen.
Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk
gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden
of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld
langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke
doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als
gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties
in rekening gebracht worden, ook als het apparaat
K041_Du
nog in de garantieperiode is.
LET OP
De STANDBY/ON schakelaar van dit apparaat
koppelt het apparaat niet volledig los van het
lichtnet. Aangezien er na het uitschakelen van het
apparaat nog een kleine hoeveelheid stroom blijft
lopen, moet u de stekker uit het stopcontact halen
om het apparaat volledig van het lichtnet los te
koppelen. Plaats het apparaat zodanig dat de stekker
in een noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact
kan worden gehaald. Om brand te voorkomen, moet
u de stekker uit het stopcontact halen wanneer u het
apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken (bijv.
wanneer u op vakantie gaat).
D3-4-2-2-2a_A_Du
Als de netstekker van dit apparaat niet geschikt is
voor het stopcontact dat u wilt gebruiken, moet u de
stekker verwijderen en een geschikte stekker
aanbrengen. Laat het vervangen en aanbrengen van
een nieuwe netstekker over aan vakkundig
onderhoudspersoneel. Als de verwijderde stekker
per ongeluk in een stopcontact zou worden
gestoken, kan dit resulteren in een ernstige
elektrische schok. Zorg er daarom voor dat de oude
stekker na het verwijderen op de juiste wijze wordt
weggegooid.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te
gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie gaat).
D3-4-2-2-1a_A_Du
DCS-363-Du.book
Page 4
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Dank u wel dat u dit Pioneer-product hebt gekocht.
Lees alstublieft deze gebruiksaanwijzing goed door zodat u weet hoe u uw apparaat correct kunt
gebruiken. Als u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen, bergt u hem op een veilige plaats op voor
later gebruik naslag.
Inhoud
01 Toetsen en displays
04 Afspelen van schijven
Voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Snel een schijf doorzoeken . . . . . . . . . . . . . . 16
Vertraagde weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Beeld voor beeld vooruitgaan/teruggaan . . . . 16
Een JPEG-diavoorstelling bekijken. . . . . . . . . 16
Door DVD’s en Video-CD/Super VCD-schijven
bladeren met de disc navigator . . . . . . . . . . . 17
Bladeren door WMA-, MP3-, MPEG-4 AAC,
DivX-video- en JPEG-bestanden met de disc
navigator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gebruik van Playlists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Programmeren van playlist . . . . . . . . . . . . . 18
Luisteren naar playlist. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bestanden wissen uit een playlist . . . . . . . . 19
Instellen van een A-B-herhaling. . . . . . . . . . . 19
Herhaalde weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Willekeurige weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Samenstellen van een programmalijst . . . . . 20
Andere functies die beschikbaar zijn in het
programmamenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zoeken van een gewenst punt . . . . . . . . . . . . 21
Ondertitels kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Taal-/geluidskanalen kiezen. . . . . . . . . . . . . . 21
Het scherm inzoomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Een camerapositie kiezen . . . . . . . . . . . . . . . 22
Schijfinformatie weergeven . . . . . . . . . . . . . . 22
02 Aan de slag
Installatie van het home cinema systeem . . .
De kanaalniveaus instellen. . . . . . . . . . . . .
Aanwijzingen op het beeldscherm (OSD)
gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schijven afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaamste afspeeltoetsen . . . . . . . . . . .
Hervattingsfunctie en laatste
geheugenpunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu’s van DVD-Video-schijven . . . . . . . . .
Video-CD/Super VCD PBC-menu’s . . . . . . .
Naar de radio luisteren . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slechte FM-ontvangst verbeteren . . . . . . . .
Stations opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorkeursstations kiezen . . . . . . . . . . . . . .
Andere bronnen beluisteren . . . . . . . . . . . . .
De sleep timer instellen . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
03 Luisteren naar uw systeem
Automatische luistermodus . . . . . . . . . . . . .
Met surround-geluid luisteren. . . . . . . . . . . .
Gebruiken van de Extra Power modus. . . . . .
In stereo luisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luisteren met hoofdtelefoon. . . . . . . . . . . .
SFC-modi gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lage en hoge tonen aanpassen . . . . . . . . . .
Lage tonen versterken. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Du
14
14
14
15
15
15
15
15
05 USB-weergave
De USB-verbinding gebruiken . . . . . . . . . . . . 23
Voornaamste afspeeltoetsen . . . . . . . . . . . . . 23
Snelspoelen door bestanden . . . . . . . . . . . . . 24
Een JPEG-diavoorstelling bekijken. . . . . . . . . 24
Door bestanden bladeren met de
navigator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DCS-363-Du.book
Page 5
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
07 Menu’s voor de audio- en videoinstellingen
Gebruik van het menu Audio Settings . . . . . . 26
Audio DRC (Dynamic Range Control –
beheer van volumebereik) . . . . . . . . . . . . . . 26
Gebruik van het menu Video Adjust
(beeld aanpassen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
08 Het menu Initial Settings
(begininstellingen)
09 Overige aansluitingen
Nederlands
Een externe antenne aansluiten . . . . . . . . . . 32
Extra geluidscomponenten aansluiten . . . . . 32
De SCART AV-uitgang gebruiken. . . . . . . . . . 32
Line Out opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Aansluitingen maken met HDMI . . . . . . . . . . 33
De HDMI-audioinstelling wijzigen . . . . . . . . 34
De HDMI-verbinding herstellen. . . . . . . . . . 34
Over HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Over de CONTROL OUT verbindingen . . . . . . 35
Italiano
Gebruik van het menu Initial Settings . . . . . . 27
Instellingen voor Video Output
(beelduitvoer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instellingen voor Language (taal) . . . . . . . . . 28
Instellingen voor Display (weergave) . . . . . . . 29
Instellingen voor Options (opties) . . . . . . . . . 29
Instellingen voor Speakers (luidsprekers) . . . 29
Parental Lock (kinderslot) . . . . . . . . . . . . . . 29
DivX® VOD-inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Speaker Distance (luidsprekerafstand) . . . . 31
Français
Deutsch
Compatibiliteit van schijven en inhoud . . . . . 36
Compatibiliteitstabel voor schijven . . . . . . . 36
Compatibiliteit van DVD+R/DVD+RW . . . . 37
Over DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Over MPEG-4 AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Over WMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Gebruik en behandeling van schijven. . . . . . . 38
DVD Videoregio’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Installatie en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Aanwijzingen voor de installatie van
de speler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Reinigen van de lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Problemen met condensatie . . . . . . . . . . . . 39
Het apparaat verplaatsen . . . . . . . . . . . . . . 39
Beeldverhoudingen en schijfindelingen . . . . . 39
Instellen van het TV-systeem . . . . . . . . . . . . . 40
De demo uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Het display minder fel maken . . . . . . . . . . . . 40
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DVD-/CD-/Video-CD-speler . . . . . . . . . . . . . 42
Tuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
USB-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
HDMI-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Foutberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Terugstellen van het systeem. . . . . . . . . . . . . 44
Key Lock (toetsvergrendeling) instellen . . . . . 44
De taalcodelijst gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . 44
Taalcodelijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Land-/streekcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Français
10 Overige informatie
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
RDS-informatie weergeven . . . . . . . . . . . . . 25
Naar RDS-programma’s zoeken . . . . . . . . . 25
English
06 Extra tunerfuncties: RDS
Español
5
Du
DCS-363-Du.book
Page 6
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Hoofdstuk 1
Toetsen en displays
Voorpaneel
OPEN/CLOSE
3
DVD/CD
4
USB
5
VOLUME
6
7
STANDBY/ON
PLAY LIST 1
1
PLAY LIST 2
PLAY LIST 3
2
10
8
11
12
9
1  STANDBY/ON
Hiermee zet u het systeem aan of in standby.
2 PLAY LIST toetsen
Tracks toevoegen (tijdens afspelen) of een
playlist selecteren (bij stopgezet) (pagina 18).
3  OPEN/CLOSE
Hiermee opent en sluit u de schijflade.
4  DVD/CD
Hiermee selecteert u de DVD/CD-functie en
kunt u het afspelen starten/stilzetten/
hervatten.
5 
Hiermee stopt u het afspelen.
6  USB
Hiermee selecteert u de USB-functie en kunt u
het afspelen starten/pauzeren.
6
Du
7 VOLUME +/– -toetsen
8 USB-aansluiting
Hier kunt u een USB-geluidsapparaat
aansluiten om af te spelen (zie USB-weergave
op pagina 23).
9 PHONES-aansluiting
Hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
10 Indicator
lampen blauw als de stroom aanstaat (tenzij
als de dimmer/sleep timer actief is).
11 Afstandsbedieningssensor
12 Display
Zie Weergave op de volgende pagina.
DCS-363-Du.book
Page 7
Tuesday, February 13, 2007
SHIFT+SLEEP
Hiermee stelt u de sluimerfunctie in
(pagina 13).
Afstandsbediening
DVD/CD
TUNER
(FM/AM)
USB
LINE
2
3
AUDIO
SUBTITLE
SHIFT+AUDIO
Hiermee selecteert u het geluidskanaal en
–taal (pagina 21).
OPEN/CLOSE
SHIFT+SUBTITLE
Hiermee kunt u ondertitels weergeven of
wijzigen (pagina 21).
3
4
7
5
6
ANGLE
ZOOM
8
9
SLEEP
12
CLEAR
SHIFT+ANGLE
Hiermee kiest u een camerastandpunt in
DVD-scènes die deze functie bieden
(pagina 22).
1
2
3
DISPLAY EXTRA PWR
0
TOP MENU
4
5
13
MENU
TUNE
14
ST
ENTER
HOME
MENU
ST
RETURN
15
6
TUNE
SETUP
TEST TONE
SURROUND
SOUND
8
TV CONTROL
9
INPUT
SHIFT
LINE OUT
VOLUME
VOLUME
MUTE
16
17
18
ST +/–
Hiermee kiest u een voorkeurradiostation.
6 HOME MENU
Hiermee geeft u het schermmenu weer voor
begininstellingen, afspeelmodi enz., of verlaat
u dit.
7 Setup en overige geluidstoetsen
SETUP
Hiermee wijzigt u verschillende systeemen surround-geluidinstellingen (pagina 10,
13, 34 en 40).
Español
DISPLAY
Hiermee kunt u schijfinformatie zien/
wijzigen die in het scherm wordt getoond
(pagina 22) of RDS-informatie weergeven
(pagina 25).
TUNE +/–
Hiermee stemt u de radio af.
Nederlands
1  STANDBY/ON
Hiermee zet u het systeem aan of in standby.
2 Functieselectietoetsen
Hiermee kiest u de bron waarnaar u wilt
luisteren (DVD/CD, TUNER, USB, LINE).
3 Cijfertoetsen, CLEAR, DISPLAY, SLEEP en
DVD toetsen
CLEAR
Hiermee wist u een element.
ENTER
Hiermee selecteert u een optie of voert u
een opdracht uit.
Italiano
10
CHANNEL
4 TOP MENU
Hiermee geeft u het hoofdmenu van een DVD
weer in afspeelpositie — dit kan hetzelfde zijn
als wanneer u op MENU (pagina 12) drukt.
5 Cursortoetsen, ENTER en afstemtoetsen
Cursortoetsen
Met de cursortoetsen (///)
navigeert u door het scherm en door de
menu’s.
Français
Deutsch
7
SHIFT+ZOOM
Hiermee wijzigt u het zoom-niveau
(pagina 21).
Français
11
PLAYLIST
1
English
1
2
STANDBY
/ON
11:05 AM
TEST TONE
Hiermee geeft u de testtoon voor de
luidsprekerinstelling weer (pagina 10).
7
Du
DCS-363-Du.book
Page 8
Tuesday, February 13, 2007
SURROUND
Hiermee selecteert u een surround-modus
(pagina 14) of schakelt u over naar stereo
afspelen (pagina 15).
SOUND
Hiermee opent u het geluidsmenu om het
SFC-geluidsniveau, lage en hoge tonen,
enz. af te stellen (pagina 15).
8 Afspeeltoetsen
Deze toetsen worden uitgelegd onder
Voornaamste afspeeltoetsen op pagina 11,
Afspelen van schijven op pagina 16 en USBweergave op pagina 23.
9 TV CONTROL toetsen
Hiermee kunt u Pioneer plasma-TV’s bedienen.
10 SHIFT
Druk om toegang te krijgen tot de toetsen in
het groen.
11  OPEN/CLOSE
Hiermee opent en sluit u de schijflade.
12 PLAYLIST toetsen
Tracks toevoegen (tijdens afspelen) of een
playlist selecteren (bij stopgezet) (pagina 18).
13 EXTRA PWR
Toetsen in de Extra Power modus (pagina 14).
14 MENU
Hiermee geeft u het DVD- of USB-menu weer,
of de Verkenner (pagina 12, 17 en 24).
15 RETURN
Hiermee keert u naar een vorig menu terug.
16 LINE OUT
Bepaal of u een downmixed signaal wenst uit
voeren van de LINE OUT aansluiting/
AV CONNECTOR (pagina 33).
17 MUTE
Hiermee zet u het geluid uit (of weer aan).
18 VOLUME +/–
Hiermee stelt u het geluidsniveau in.
8
Du
11:05 AM
DCS-363-Du.book
Page 9
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Weergave
1
4 5
2 3
SOUND
DTS F.SURR.
10
8 RDM
Brandt tijdens willekeurige weergave
(pagina 19).
9 kHz/MHz
Geeft de eenheid aan waarin de frequentie op
het scherm wordt weergegeven (kHz voor AM,
MHz voor FM).
10 Alfanumeriek gedeelte
Italiano
Nederlands
11
Brandt wanneer de sleep timer actief is
(pagina 13).
12 
Brandt tijdens afspelen.
13 2 PL II
Brandt als Dolby Pro Logic II-decodering
gebruikt wordt (pagina 14).
14 2 D
Brandt als een Dolby Digital-bron wordt
afgespeeld (pagina 14).
Français
Deutsch
Español
– Brandt als er een FMstereouitzending ontvangen wordt in
automatische stereomodus.
7
Français
1 DTS
Brandt als een DTS-bron wordt afgespeeld
(pagina 14).
2 SOUND
Brandt als het SFC-geluidsniveau- of de
geluidsweergavetoetsen (hoge tonen, lage
tonen of versterkte bas) geactiveerd zijn
(pagina 15).
3 F.SURR.
Brandt als de Extra Power modus geselecteerd
is (pagina 14).
4 RPT en RPT-1
RPT brandt als de herhaalfunctie gebruikt
wordt. RPT-1 brandt op bij repeat-weergave van
één track (pagina 19).
5 REC MODE
Brandt als de Line out modus aan staat
(pagina 33).
6 PGM
Brandt bij het afspelen van een programma of
playlist (pagina 18 en 20).
7 Tuner-indicatoren
– Brandt als er een signaal ontvangen
wordt.
9 8
English
REC MODE
RPT -1
kHz PGM
MHz RDM
2D
2PL
14 13 12 11
6
– Brandt als FM-mono-ontvangst is
geselecteerd.
– Brandt als er een RDS-weergave- of
zoekmodus gebruikt wordt.
9
Du
DCS-363-Du.book
Page 10
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Hoofdstuk 2
Aan de slag
Installatie van het home cinema
systeem
Plaats uw luidsprekers zoals hieronder
weergegeven voor optimaal surroundgeluid
(zie de Installatiehandleiding voor de
luidsprekers voor meer tips voor plaatsing).
• Standaard surround-opstelling – Dit is
een standaard meerkanaals surroundluidsprekeropstelling voor optimaal 5.1kanaals home cinema geluid.
Linksvoor
Midden
Rechtsvoor
Basluidspreker
Luisterpositie
Surround
links
Surround
rechts
Als uw luidsprekers opgesteld staan, voltooi
dan De kanaalniveaus instellen op de volgende
pagina en lees Instellingen voor Speakers
(luidsprekers) op pagina 29 om uw surroundgeluidsinstellingen af te kunnen maken.
De kanaalniveaus instellen
Stel de onderlinge verhoudingen tussen de
geluidskanalen vanaf uw luisterpositie in.1
1 Druk op TEST TONE.
De testtoon wordt in de onderstaande volgorde
weergegeven (vanaf de luidsprekers die in de
huidige luistermodus actief zijn):
• L – Luidspreker links voor
• C – Middenluidspreker
• R – Luidspreker rechts voor
• SR – Surround luidspreker rechts
• SL – Surround luidspreker links
• SW – Basluidspreker (subwoofer)2
2 Regel met de VOLUME +/– toets het
volume op een geschikt niveau.
3 Pas de luidsprekerniveaus één voor één
aan met /.
U moet in de luisterpositie de testtoon even
hard uit alle luidsprekers horen komen. Het
bereik voor de kanaalniveaus is ±10 dB.
4 Als u klaar bent drukt u op ENTER om de
testtooninstelling af te sluiten.
Aanwijzingen op het
beeldscherm (OSD) gebruiken
Voor het gemak maakt deze speler veelvuldig
gebruik van grafische aanwijzingen op het
beeldscherm (OSD’s).
De navigatie is op alle schermen min of meer
hetzelfde: met ,,  en  selecteert u een
onderdeel en door op ENTER te drukken
bevestigt u de selectie.3
Belangrijk
• In deze handleiding wordt met ‘Selecteren’
bedoeld dat u met de cursortoetsen een
onderdeel op het scherm selecteert, en
dan op ENTER drukt.
Toets
Functie
HOME
MENU
Toont/sluit de beeldschermweergave

Verandert het gemarkeerde menuonderdeel
ENTER
Selecteert het geselecteerde menuonderdeel
RETURN Gaat naar het vorige menu terug
zonder de wijzigingen op te slaan
Opmerking
1 • Dit kan alleen als u DVD/CD hebt geselecteerd en het afspelen is gestopt. Verwijder ook de stekker van de hoofdtelefoon.
• Als u de algehele balans wilt aanpassen terwijl u naar een willekeurige geluidsbron luistert drukt u op SETUP, selecteert u
CH LEVEL met / en drukt u vervolgens op ENTER. U wisselt van kanaal met / en past het volume van de kanalen aan
met /. Als u klaar bent, drukt u op ENTER.
2 Aangezien de basluidspreker ultralage frequenties produceert kan hij zachter lijken dan hij eigenlijk is.
3 De schermbeveiliging verschijnt na vijf minuten niets doen.
10
Du
DCS-363-Du.book
Page 11
Tuesday, February 13, 2007
Tip
• Onderaan elk OSD-scherm vindt u een
overzicht van de toetsen die u in dat
scherm kunt gebruiken.
Functie

Start/vervolgt normaal afspelen.
• Als RESUME of LAST MEM op het
scherm wordt aangegeven, zal het
afspelen beginnen bij het hervattingspunt
of het laatste geheugenpunt (zie ook
Hervattingsfunctie en laatste
geheugenpunt op de volgende pagina).

Een schijf stilzetten of hervatten.

Stopt het afspelen of annuleert de
hervattingsfunctie (als RESUME op het
scherm wordt weergegeven).

Druk hierop voor versnelde weergave in
achterwaartse richting.

Druk hierop voor versnelde weergave in
voorwaartse richting.

Springt naar het begin van de huidige
track of hoofdstuk en vervolgens naar
eerdere tracks/hoofdstukken.

Springt naar de volgende track of
hoofdstuk.
Nederlands
Español
Cijfertoetsen Hiermee kunt u het nummer van een titel/
hoofdstuk/track invoeren. Druk op
ENTER om de selectie te bevestigen.
• Als de schijf gestopt is, begint het
afspelen vanaf de geselecteerde titel (voor
DVD) of track (voor CD/Video-CD/Super
VCD).
• Als de schijf wordt afgespeeld, start het
afspelen bij het begin van de
geselecteerde titel (VR-functie voor
DVD-R/-RW), hoofdstuk (DVD-Video) of
track (CD/Video-CD/Super VCD).
Italiano
Toets
Français
Deutsch
3 Druk op  (afspelen) om te beginnen met
afspelen.
Als u een DVD of Video-CD/Super VCD
afspeelt, kan er een menu verschijnen.
Aanwijzingen voor het gebruik hiervan vindt u
onder Menu’s van DVD-Video-schijven en VideoCD/Super VCD PBC-menu’s op pagina 12.
Als u een schijf met JPEG’s invoert wordt er
een diavoorstelling gestart. Zie Een JPEGdiavoorstelling bekijken op pagina 16 voor
verdere informatie.
• Als een schijf zowel DivX-video’s als andere
mediabestanden (bijv. MP3’s) bevat, moet
u eerst op het beeldscherm selecteren of u
de DivX-video’s wilt afspelen (DivX) of de
andere mediabestandstypen (MP3/WMA/
JPEG/MPEG-4 AAC).
4 Stel het geluidsniveau in.
Gebruik de VOLUME knop.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste
toetsen op de afstandsbediening voor het
afspelen van schijven1. De overige
afspeelopties vindt u in hoofdstuk 4.
Français
In dit hoofdstuk worden de voornaamste
handelingen voor het afspelen van DVD’s,
CD’s, Video-CD’s/Super VCD’s, DivXvideoschijven en WMA/MP3/MPEG-4 AACschijven besproken. De overige functies
worden besproken in hoofdstuk 4.
1 Als de speler nog niet ingeschakeld is, zet
u die nu aan.
Als u een schijf met video afspeelt, schakel dan
ook de TV in en zorg ervoor dat deze op de juiste
video-ingang is ingesteld.
2 Druk op  OPEN/CLOSE en voer een
schijf in.
Leg de schijf met de labelkant naar boven in de
lade en gebruik de uitsparing in de lade om de
schijf er goed in te leggen (als u een
dubbelzijdige DVD plaatst, moet u deze met de
kant die u wilt afspelen naar beneden in de
lade leggen).
Voornaamste afspeeltoetsen
English
Schijven afspelen
11:05 AM
Opmerking
1 Het is mogelijk dat bij sommige DVD’s bepaalde afspeeltoetsen niet werken op sommige stukken van de schijf.
11
Du
DCS-363-Du.book
Page 12
Tuesday, February 13, 2007
Hervattingsfunctie en laatste
geheugenpunt
Als u het afspelen van een schijf stopt,
verschijnt RESUME op het scherm; hiermee
wordt aangegeven dat u het afspelen weer
vanaf dit punt kunt hervatten.
De afspeelpositie van DVD’s en Video-CD’s/
Super VCD’s wordt in het geheugen
opgeslagen, zelfs als u ze uit de speler haalt.1
De volgende keer dat u de schijf laadt,
verschijnt LAST MEM op het scherm en kunt u
het afspelen voortzetten.
Als u het hervattingspunt wilt wissen, drukt u
op  (stoppen) terwijl RESUME in het scherm
wordt weergegeven.
Menu’s van DVD-Video-schijven
Veel DVD-Video’s beschikken over menu’s
waarin u kunt selecteren wat u wilt bekijken.
Sommige DVD-Video-menu’s verschijnen
automatisch wanneer u begint met afspelen;
andere verschijnen pas wanneer u op MENU of
TOP MENU drukt.
Toets
Functie
TOP MENU Toont het ‘hoofdmenu’ van een DVD
— dit varieert van schijf tot schijf.
MENU
Geeft het menu op de DVD weer —
dit verschilt van schijf tot schijf en
kan hetzelfde zijn als het ‘top menu’.

Hiermee verplaatst u de cursor over
het scherm.
ENTER
Selecteert de huidige menu-optie.
RETURN
Brengt u terug naar het vorige
menuscherm.
Cijfertoetsen Selecteert een genummerde menuoptie (alleen op sommige schijven).
Druk op ENTER om de selectie te
bevestigen.
Video-CD/Super VCD PBC-menu’s
Sommige Video-CD/Super VCD’s hebben een
menu waarin u kunt kiezen wat u wilt bekijken.
Zo’n menu wordt een PBC-menu (PlayBack
Control - afspeelbesturing) genoemd.
U kunt een PBC Video-CD/Super VCD afspelen
zonder gebruik van het PBC-menu door de
11:05 AM
weergave te starten door het indrukken van een
cijfertoets voor het selecteren van een track, in
plaats van op de toets  (afspelen) te drukken.
Toets
Functie
RETURN
Toont het PBC-menu.
Cijfertoetsen Selecteert genummerde menu-opties.
Druk op ENTER om de selectie te
bevestigen.

Toont de vorige menupagina (als die er is).

Toont de volgende menupagina (als die
er is).
Naar de radio luisteren
De tuner kan zowel FM- als AM-uitzendingen
ontvangen. Ook kunt u uw favoriete
radiostations opslaan zodat u ze niet elke keer
handmatig hoeft op te zoeken. Zie ook Extra
tunerfuncties: RDS op pagina 25.
1 Druk op TUNER om de tuner in te
schakelen, en selecteer vervolgens AM of FM
door herhaaldelijk te drukken.
Op het scherm ziet u band en frequentie.
2 Stem op een frequentie af.
Er zijn drie manieren van afstemmen —
handmatig, automatisch en snel:
• Handmatige afstemming: Druk enkele
malen op TUNE +/– om de aangegeven
frequentie te wijzigen.
• Automatische afstemming: Houd
TUNE +/– ingedrukt totdat de frequentie
begint te veranderen en laat de toets dan
los. De tuner stopt op het volgende station
dat gevonden wordt. Herhaal
bovenstaande handelingen om verder te
zoeken.
• Automatische afstemming met hoge
snelheid: Houd TUNE +/– ingedrukt totdat
de frequentie snel verandert. Houd de toets
ingedrukt totdat u de gewenste frequentie
hebt gevonden. Zonodig kunt u de
frequentie handmatig preciezer
afstemmen.
Opmerking
1 • De functie Laatste Geheugenpunt werkt bij sommige schijven niet.
• Bij DVD-Video-schijven (behalve VR-modus DVD-R/-RW) kan de speler de afspeelpositie van de laatste vijf afgespeelde
schijven vastleggen.
12
Du
DCS-363-Du.book
Page 13
Tuesday, February 13, 2007
Slechte FM-ontvangst verbeteren
Andere bronnen beluisteren
Voorkeursstations kiezen
SLP - - - - -
Español
1 Zorg ervoor dat u de TUNER-functie hebt
geselecteerd.
2 Selecteer een voorkeursstation met de
ST +/– toetsen.
• U kunt hiervoor ook de cijfertoetsen
gebruiken.
Nederlands
De sleep timer zet het systeem na ongeveer
een uur uit zodat u zonder zorgen in slaap kunt
vallen.1
• Druk SHIFT + SLEEP herhaaldelijk om een
optie te selecteren en druk dan op ENTER.
Kies uit de volgende opties:
• SLP ON – Schakelt uit na ongeveer een uur
• SLP OFF – Schakelt de sleep timer uit
Na het selecteren van SLP ON, kunt u terug
drukken op SHIFT+SLEEP om te kijken hoeveel
tijd er nog over is. Elk streepje komt overeen
met ongeveer 12 minuten (overgebleven
speeltijd):
Italiano
De sleep timer instellen
U kunt maximaal 30 stations opslaan zodat u
niet telkens opnieuw handmatig hoeft af te
stemmen.
1 Stem af op een AM- of FM-station.
In geval van een FM-station selecteert u
zonodig mono of automatische stereoontvangst. Deze instelling wordt ook
opgeslagen.
2 Druk op SETUP en selecteer ‘ST.MEM.’
met / en druk vervolgens op ENTER.
3 Selecteer de gewenste geheugenpositie
met / en druk vervolgens op ENTER.
Français
Deutsch
Stations opslaan
Français
U kunt extra bronnen (TV, satellietontvanger
e.d.) op dit apparaat aansluiten zodat u het
geluid over het luidsprekersysteem kunt
afspelen. Zie Extra geluidscomponenten
aansluiten op pagina 32 voor verdere
informatie.
• Wilt u een USB-apparaat aansluiten op de
USB-aansluiting, raadpleeg dan USBweergave op pagina 23.
1 Zorg ervoor dat de externe bron
(televisie, satellietontvanger) aanstaat.
2 Kies de bron door op LINE te drukken.
Druk meerdere malen op de toets om te
schakelen tussen LINE1 en LINE2.
3 Start zonodig het afspelen van de bron.
English
Als u naar een stereo FM-station luistert maar
de ontvangst is zwak, dan kunt u de
geluidskwaliteit verbeteren door naar mono
over te schakelen.
1 Stem af op een FM-station en druk dan op
SETUP.
2 Ga naar FM MODE met / en druk dan
op ENTER.
3 Selecteer / met FM MONO en druk op
ENTER.
De mono-indicator ( ) gaat branden als de
tuner in mono-modus staat.
Selecteer FM AUTO hierboven als u terug wilt
keren naar automatische stereomodus (de
stereo-indicator ( ) gaat branden als u een
stereo-uitzending ontvangt).
11:05 AM
Opmerking
1 Als de sleep timer is ingesteld, zal de display-verlichting zwakker worden, ongeacht de hier gemaakte instelling.
13
Du
DCS-363-Du.book
Page 14
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Hoofdstuk 3
Luisteren naar uw systeem
Automatische luistermodus
De automatische luistermodus is de
eenvoudigste manier om naar bronmateriaal te
luisteren zoals dat bedoeld is: het geluid uit de
luidsprekers komt overeen met de kanalen in
het bronmateriaal.
• Druk op SURROUND om de AUTO
luistermodus in te schakelen.1
Met surround-geluid luisteren
U kunt naar stereo- en meerkanaalsbronnen
luisteren in surround-geluid.2 Surround-geluid
wordt gegenereerd vanuit stereobronnen door
een van de Dolby Pro Logic-decoderingsmodi
te gebruiken.
• Selecteer een luistermodus door
herhaaldelijk te drukken op SURROUND.1
De keuzes die op het scherm verschijnen,
hangen af van het type bron dat u afspeelt.
• AUTO – Automatische luistermodus
(zie boven)
• DOLBY PL (Dolby Pro Logic) – 4.1-kanaal
surround-geluid (te gebruiken bij
tweekanaals geluidsbronnen)
• MOVIE (Dolby Pro Logic II Movie) – Pro
Logic II 5.1-kanaals surround-geluid, vooral
geschikt voor films (te gebruiken bij
tweekanaals geluidsbronnen)
• MUSIC (Dolby Pro Logic II Music) – Pro
Logic II 5.1-kanaals surround-geluid, vooral
geschikt voor muziek (te gebruiken bij
tweekanaals geluidsbronnen)
• STEREO – Zie In stereo luisteren op de
volgende pagina
Gebruiken van de Extra Power
modus
De extra power modus geeft de mogelijkheid
om een rijker en voller geluid uit de stereo
(2.1 ch) te halen.3 Extra Power modus is
beschikbaar bij het beluisteren van DVD/CD of
USB bronnen.
• Druk op EXTRA PWR om MODE ON of
MODE OFF te selecteren.4
Na het selecteren van MODE ON, zullen de
indicatorlampjes voor F.SURR. op de display
van het voorpaneel gaan branden.
Opmerking
1 Als de geluidsbron een Dolby Digital- of DTS-bron is gaat het desbetreffende lampje branden op het voorpaneelscherm.
2 N.B.: als u meerkanaalsweergave wilt gebruiken moet de invoerbron worden ingesteld op DVD/CD of op USB voor multi-kanaal
afspelen.
3 Als de Extra Power modus aanstaat, zijn de meeste geluidsopties niet beschikbaar. Op het scherm verschijnt kort en
knipperend EXTRAPWR als u probeert een functie te gebruiken die niet beschikbaar is wanneer de Extra Power modus aanstaat.
4 • Merk op dat u de Extra Power modus niet kunt gebruiken terwijl u een hoofdtelefoon gebruikt. Als u op EXTRA PWR drukt
terwijl u een hoofdtelefoon hebt aangesloten, verschijnt er een ‘CANNOT’ foutbericht op het voorpaneelscherm.
• Wanneer u MODE ON, hebt ingesteld, let dan op de aanwijzingen in de Installatiehandleiding voor het beste
surround-geluid.
• Bij het instellen van MODE OFF, zal de luistermodus automatisch op AUTO worden gezet.
14
Du
DCS-363-Du.book
Page 15
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
In stereo luisteren
Lage en hoge tonen aanpassen
U kunt alle bronnen — stereo of meerkanaals
— in stereo beluisteren. Speelt u een
meerkanaals bron af, dan worden alle kanalen
samengevoegd naar de linker- en
rechterluidsprekers en de basluidspreker
(subwoofer).
• Druk zo vaak op SURROUND tot STEREO
op het scherm verschijnt.
Met de lage- en hogetonentoetsen kunt u het
geluidsbeeld aanpassen.
SFC-modi gebruiken
3 Pas het geluid aan met / en druk
vervolgens op ENTER om uw keuze te
bevestigen.
Lage tonen versterken
Italiano
U kunt het niveau van de bassen van een bron
op twee manieren versterken.
1 Druk op SOUND.
2 Selecteer BASSMODE (basmodus) met
/ en druk op ENTER.
3 Pas het geluid aan met / en druk
vervolgens op ENTER om uw keuze te
bevestigen.
Kies uit OFF (uit), MUSIC (muziek) of CINEMA
(film).
Français
Deutsch
Nederlands
U kunt de SFC-modi (Sound Field Control –
geluidsveldbeheer) gebruiken bij meerkanaals
of stereobronnen voor allerlei extra surroundgeluidseffecten.
1 Druk op SOUND.
2 Ga naar SFC MODE met / en druk dan
op ENTER.
3 Selecteer een SFC geluidsmodus door op
/ en vervolgens op ENTER te drukken.
Kies uit OFF, ACTION, DRAMA, ROCK, POP,
HALL of LIVE.
2 Selecteer BASS (laag) of TREBLE (hoog)
met / en druk op ENTER.
Français
Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt is
alleen de STEREO-modus beschikbaar.
Druk op SOUND.
English
Luisteren met hoofdtelefoon
1
Español
15
Du
DCS-363-Du.book
Page 16
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
toetsHoofdstuk 4
Afspelen van schijven
Belangrijk
• Veel van de functies die in dit hoofdstuk
worden beschreven zijn van toepassing op
DVD’s, Video-CD’s/Super VCD’s, CD’s,
DivX-videoschijven en WMA/MP3/MPEG-4
AAC/JPEG-schijven, maar er zijn kleine
verschillen afhankelijk van het type schijf
dat u invoert.
• Bij sommige DVD’s is het gebruik van
bepaalde functies (zoals willekeurige of
herhaalde weergave) op sommige of alle
delen van de schijf niet toegestaan. Het
gaat hier niet om een defect.
• Wanneer u een Video-CD/Super VCD
afspeelt, zijn sommige functies tijdens
PBC-weergave niet beschikbaar. Wilt u ze
toch gebruiken, start dan de schijf door
een track met een cijfertoets te selecteren.
Snel een schijf doorzoeken
U kunt schijven versneld weergeven in voor- of
achterwaartse richting, met verschillende
snelheden.1
• Druk tijdens het afspelen op  of 
om te beginnen met versnelde weergave.
Elke keer dat u op de toets drukt wordt de
snelheid hoger (weergegeven op het scherm).
• Druk op  (afspelen) om terug te keren
naar normale weergave.2
Vertraagde weergave
U kunt DVD’s, Video-CD’s/Super VCD’s en
DivX-videoschijven met vier verschillende
snelheden vertraagd vooruit spelen. DVD’s
kunt u bovendien achterwaarts vertraagd
weergeven.
1 Druk tijdens het afspelen op  (pauzeren).
2 Houd / of / ingedrukt totdat
de vertraagde weergave begint.
Elke keer dat u op de toets drukt wijzigt de
snelheid (weergegeven op het scherm).
• Druk op  (afspelen) om terug te keren
naar normale weergave.2
Beeld voor beeld vooruitgaan/
teruggaan
U kunt DVD’s beeld voor beeld in voorwaartse
of achterwaartse richting weergeven. Bij VideoCD’s/Super VCD’s en DivX-video is er alleen
beeld-voor-beeld-weergave in voorwaartse
richting.
1 Druk tijdens het afspelen op  (pauzeren).
2 Druk op / of / om steeds een
beeld vooruit of terug te gaan.
• Druk op  (afspelen) om terug te keren
naar normale weergave.2
Een JPEG-diavoorstelling
bekijken
Nadat u een schijf met JPEG-afbeeldingen
hebt geladen, start u een diavoorstelling vanaf
de eerste map/afbeelding op de schijf door op
 te drukken.3 De speler geeft de afbeeldingen
in elke map op alfabetische volgorde weer.
• Als de schijf WMA/MP3/MPEG-4 AAC
bestanden bevat, zal het afspelen van de
diavoorstelling en audiobestanden
herhaald worden. Tijdens het afspelen van
geluid kunt u nog altijd overslaan
(/), scannen (/) en
pauzeren ().
De afbeeldingen worden automatisch
aangepast aan de ruimte op het scherm.
Opmerking
1 Voor DivX-videoschijven is slechts één snelheid beschikbaar.
2 • Bij DVD’s kan het gebeuren dat de normale weergave automatisch hervat wordt wanneer een nieuw hoofdstuk op de schijf
wordt bereikt.
• Tijdens versnelde weergave van een Video-CD/Super VCD in PBC-modus of een WMA/MP3/MPEG-4 AAC-track wordt de
normale weergave automatisch hervat wanneer het einde of begin van de track wordt bereikt.
3 • Grotere bestanden doen er langer over om te laden.
• Schijven kunnen maximaal 299 mappen bevatten en maximaal 648 mappen en bestanden tezamen.
16
Du
DCS-363-Du.book
Page 17
Tuesday, February 13, 2007
Tijdens het afspelen van de diavoorstelling:
Zet de diavoorstelling (of het
geluid) stil; druk nog een keer op
de toets om verder te gaan.

Springt naar de vorige afbeelding
(of het vorige geluidsbestand als er
geluid wordt afgespeeld).

Springt naar de volgende
afbeelding (of het volgende
geluidsbestand als er geluid wordt
afgespeeld).
///
Zet de diavoorstelling stil en
roteert/spiegelt de weergegeven
afbeelding (druk op  (afspelen)
om de diavoorstelling te vervolgen).
SHIFT+ZOOM Zet de diavoorstelling stil en zoomt
het beeld in. Druk nogmaals op de
toets om te wisselen tussen 1x, 2x
en 4x zoomen (Druk  (afspelen)
om de diavoorstelling te vervolgen).
Geeft de disc navigator weer (zie
hieronder).
Disc Navigator
2
Selecteer een weergave-optie.
Disc Navigator
Title
Chapter
02
03
04
05
06
Disc Navigator: Title
01- 49: - -
U kunt een miniatuurafbeelding selecteren
met de cursortoetsen (///) en ENTER,
of met de cijfertoetsen.
Wilt u uw selectie maken met de cijfertoetsen,
dan voert u een tweecijferig getal in en drukt u
vervolgens op ENTER.
Español
Met de disc navigator kunt u door de inhoud
van een DVD of Video-CD/Super VCD-schijf
bladeren tot u het gewenste onderdeel vindt.
1 Druk tijdens het afspelen op HOME
MENU en selecteer ‘Disc Navigator’ op het
scherm.
01
Nederlands
Door DVD’s en Video-CD/Super
VCD-schijven bladeren met de
disc navigator
Italiano
MENU
Français
Deutsch

Français
Functie
Welke opties beschikbaar zijn hangt af van de
schijf die geplaatst is en van de vraag of de
schijf wel of niet wordt afgespeeld, maar dit zijn
de mogelijkheden:
• Title – De titels van een DVD.
• Chapter – De hoofdstukken van de huidige
titel van een DVD.
• Track – De tracks van een Video-CD/Super
VCD-schijf.
• Time – De miniatuurafbeeldingen van een
Video-CD/Super VCD-schijf met
tussenpozen van 10 minuten.
• Original: Title – De originele titels van een
DVD-R/-RW-schijf in VR-modus.
• Playlist: Title – De titels van de
afspeellijsten op een DVD-R/-RW-schijf in
VR-modus.
• Original: Time – De miniatuurafbeeldingen
van de originele inhoud met tussenpozen
van 10 minuten.
• Playlist: Time – De miniatuurafbeeldingen
van de afspeellijst met tussenpozen van 10
minuten.
Het scherm toont tot zes bewegende
miniatuurafbeeldingen achter elkaar. Wilt u de
volgende/vorige zes miniaturen weergeven,
druk dan op /.
3 Selecteer de miniatuurafbeelding die u
wilt weergeven.
English
Toets
11:05 AM
17
Du
DCS-363-Du.book
Page 18
Tuesday, February 13, 2007
Bladeren door WMA-, MP3-,
MPEG-4 AAC, DivX-video- en
JPEG-bestanden met de disc
navigator
Gebruik de disc navigator om een bepaald
bestand of map via de bestandsnaam te
vinden.
1 Druk op HOME MENU en selecteer ‘Disc
Navigator’ in het schermmenu.
00:00/ 00:00
0kbps
Folder1
Folder2
Folder3
Folder4
2 Gebruik /// en ENTER om door
het scherm te navigeren.
U bladert omhoog en omlaag door de
mappen-/bestandenlijst met /.
U keert terug naar de bovenliggende map
met .1
U opent een geselecteerde map met ENTER
of .
• Wanneer een JPEG-bestand geselecteerd
is, wordt er rechts een miniatuurafbeelding
getoond.
00:00/ 00:00
0kbps
Folder2
11:05 AM
• Wanneer een JPEG-bestand geselecteerd
is, wordt een diavoorstelling gestart vanaf
het betreffende bestand en gaat deze door
tot het einde van de map.
Tip
• U kunt ook een JPEG-diavoorstelling
afspelen terwijl u naar WMA’s/MP3’s/
MPEG-4 AAC’s luistert. Selecteer gewoon
het geluidsbestand dat u wilt horen
gevolgd door de JPEG vanwaar u de
diavoorstelling wilt starten. Afspelen van
zowel diavoorstellingen en de
audiobestanden beschikken over een
herhaalfunctie. De afspeeltoetsen zijn
enkel van toepassing op diavoorstellingen
van JPEG.
• Om de inhoud van de volledige schijf weer
te geven en niet enkel de huidige map,
moet u de disc navigator verlaten en het
afspelen beginnen met de toets
 (afspelen).
Gebruik van Playlists
Met deze functie kunt u tot drie playlists maken
met elk tot 30 bestanden voor schijven die
WMA, MP3, MPEG-4 AAC en JPEG bestanden
bevatten. Aangezien dit apparaat alle playlists
zal herinneren voor de laatste tien schijven die
u heeft geladen is dit handig als u een groot
aantal bestanden snel en eenvoudig wenst te
organiseren2.
File1
File2
File3
File4
File5
3 Druk op ENTER om de geselecteerde
track of DivX-video af te spelen of om het
geselecteerde JPEG-bestand weer te geven.
• Wanneer een WMA-/MP3/MPEG-4 AACbestand of DivX-video geselecteerd is,
wordt het afspelen gestart bij het
geselecteerde bestand en gaat het
afspelen door tot het einde van de map.
Programmeren van playlist
1 Zet de schijf stop en druk op HOME
MENU en selecteer ‘Disc Navigator’ op het
scherm.
2 Selecteer het bestand dat u wenst toe te
voegen aan de playlist.
Hoe u dit doet leest u onder Bladeren door
WMA-, MP3-, MPEG-4 AAC, DivX-video- en JPEGbestanden met de disc navigator op de
volgende pagina.
3 Druk PLAY LIST 1, 2 of 3.
Het bestand is toegevoegd aan de playlist.
4 Herhaal de stappen 2 en 3 tot u klaar
bent.
Opmerking
1 Dat kan ook door naar de map ‘..’ bovenin te gaan en op ENTER te drukken.
2 De schijf moet geladen worden om de bestanden in uw playlist af te spelen.
18
Du
DCS-363-Du.book
Page 19
Tuesday, February 13, 2007
Tip
Luisteren naar playlist
Instellen van een A-B-herhaling
2 Selecteer ‘A-B Repeat’ (A-B-herhaling).
3 Druk op ENTER bij ‘A (Start Point)’ om het
beginpunt van de lus in te stellen.
Met deze functie kunt u titels of hoofdstukken
(DVD-Video) of tracks (CD en Video-CD/Super
VCD) in een willekeurige volgorde af laten
spelen.2
1 Druk tijdens het afspelen op HOME
MENU en selecteer ‘Play Mode’.
Español
Play Mode
Willekeurige weergave
Nederlands
Met de A-B-herhaalfunctie kunt u twee punten
(A en B) binnen een track (CD, Video-CD/Super
VCD) of titel (DVD) opgeven. Het gedeelte
tussen A en B wordt dan steeds opnieuw
afgespeeld.
1 Druk tijdens het afspelen op HOME
MENU en selecteer ‘Play Mode’.
Italiano
1 Start het afspelen van uw playlist.
2 Van het scherm ‘Disc Navigator’ selecteer
het bestand dat u wenst te verwijderen van
de playlist en druk op CLEAR.
Niet alleen kunt u verschillende
herhaalfuncties instellen, u kunt ook
herhaalde weergave combineren met
geprogrammeerde weergave (zie Samenstellen
van een programmalijst op pagina 20).
1 Druk tijdens het afspelen op HOME
MENU en selecteer ‘Play Mode’.
2 Selecteer ‘Repeat’ (herhalen) en kies een
herhalingsoptie.1
Als programmaweergave is ingeschakeld,
selecteert u Program Repeat (programma
herhalen) als u de programmalijst wilt
herhalen of Repeat Off (herhalen uit) om te
annuleren.
• Bij DVD’s selecteert u Title Repeat (titel
herhalen) of Chapter Repeat (hoofdstuk
herhalen).
• Bij CD’s en Video-CD’s/Super VCD’s
selecteert u Disc Repeat (schijf herhalen)
of Track Repeat (track herhalen).
• Bij DivX-videoschijven selecteert u Title
Repeat (titel herhalen) (of Repeat Off
(herhalen uit)).
Français
Deutsch
Bestanden wissen uit een playlist
Herhaalde weergave
Français
• Stop het afspelen en druk op PLAY LIST
1, 2 of 3.
Tijdens het afspelen, zal PGM branden op de
display van het voorpaneel. Als er geen playlist
werd geprogrammeerd zal er NO LIST op de
display verschijnen.
• Als de playlist JPEG en audiobestanden
bevat zal de diavoorstelling en de audio
worden gestart.
4 Druk op ENTER bij ‘B (End Point)’ om het
eindpunt van de lus in te stellen.
Nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt er
teruggegaan naar het beginpunt en wordt de
lus afgespeeld.
5 Selecteer ‘Off’ in het menu als u terug wilt
keren naar normale weergave.
English
• U moet enkel op PLAY LIST 1, 2 of 3
drukken tijdens het afspelen om bestanden
toe te voegen zonder het schermmenu te
gebruiken (tenzij er een JPEG
diavoorstelling op hetzelfde moment bezig
is als de geluidsweergave).
11:05 AM
Opmerking
1 U kunt de herhaalfunctie niet gebruiken bij WMA/MP3/MPEG-4 AAC-schijven.
2 • U kunt de willekeurige weergavefunctie instellen wanneer de schijf afgespeeld wordt of stopgezet is. U kunt willekeurige
weergave echter niet tegelijk met programmaweergave gebruiken.
• U kunt willekeurige weergave niet gebruiken met DVD-R/-RW-schijven in VR-formaat, WMA/MP3/MPEG-4 AAC-schijven,
DivX-videoschijven of wanneer een DVD-schijfmenu wordt weergegeven.
19
Du
DCS-363-Du.book
Page 20
Tuesday, February 13, 2007
2 Selecteer ‘Random’ (willekeurig) en kies
een optie.
• Bij DVD’s selecteert u Random Title
(willekeurige titel) of Random Chapter
(willekeurig hoofdstuk).
• Bij CD’s en Video-CD’s/Super VCD’s
selecteert u On (aan) of Off (uit) om de
willekeurige weergavefunctie in of uit te
schakelen.
Tip
• Gebruik de volgende toetsen tijdens
willekeurige weergave:
Toets
Functie

Selecteert een nieuwe willekeurige
track/titel/hoofdstuk.

Gaat terug naar het begin van de
huidige track/titel/hoofdstuk; bij
meermaals indrukken wordt een
willekeurige andere track/titel/
hoofdstuk geselecteerd.
• De willekeurige weergavefunctie blijft
actief totdat u Random Off (willekeurige
weergave uit) selecteert in de opties van
het menu willekeurige weergave.
Samenstellen van een
programmalijst
Met deze functie kunt u de afspeelvolgorde van
titels/hoofdstukken/tracks op een schijf
programmeren.1
1 Druk tijdens het afspelen op HOME
MENU en selecteer ‘Play Mode’.
2 Selecteer ‘Program’ (programma) en kies
vervolgens ‘Create/Edit’ (maken/bewerken)
in de lijst met programma-opties.
3 Selecteer een titel, hoofdstuk of track
voor de huidige stap in de programmalijst
met /// en ENTER .
Bij DVD’s kunt u een titel of een hoofdstuk aan
de programmalijst toevoegen.
• Bij CD’s of Video-CD’s/Super VCD’s moet u
een track selecteren om aan de
programmalijst toe te voegen.
11:05 AM
Nadat u een titel/hoofdstuk/track hebt
geselecteerd door op ENTER te drukken, wordt
automatisch het volgende stapnummer
geselecteerd.
4 Herhaal stap 3 zo vaak als nodig is om uw
programmalijst samen te stellen.
Een programmalijst kan maximaal 24 stappen
bevatten.
• U voegt een stap in het midden van een
programmalijst in door de plaats te
selecteren waar de nieuwe stap moet
verschijnen en dan een titel/hoofdstuk/
track in te voeren.
• U wist een stap door de stap te selecteren
en dan op CLEAR te drukken.
5 Druk op  (afspelen) om de
programmalijst af te spelen.
De programmaweergave blijft actief totdat u
deze uitschakelt (zie hierna), de
programmalijst wist (zie hierna), de schijf uit
de speler neemt of de speler uitschakelt.
Tip
• Gebruik de volgende toetsen tijdens
programmaweergave:
Toets
Functie
HOME
MENU
De programmalijst opslaan en
stoppen met programmeren
zonder afspelen te starten.

Doorgaan naar de volgende stap in
de programmalijst.
Andere functies die beschikbaar zijn
in het programmamenu
Behalve Create/Edit (maken/bewerken) zijn er
nog een aantal andere opties beschikbaar in
het programmamenu.
• Playback Start – Start de weergave van
een opgeslagen programmalijst
• Playback Stop – Zet programmaweergave
uit zonder de programmalijst te wissen
• Program Delete – Wist de programmalijst
en zet programmaweergave uit
Opmerking
1 U kunt programmaweergave niet gebruiken met DVD-R/-RW-schijven in VR-formaat, WMA/MP3/MPEG-4 AAC-schijven, DivXvideoschijven of wanneer een DVD-schijfmenu wordt weergegeven.
20
Du
DCS-363-Du.book
Page 21
Tuesday, February 13, 2007
Zoeken van een gewenst punt
Bij schijven die in meerdere talen zijn
opgenomen of die twee monokanalen hebben2
kunt u tijdens het afspelen van kanaal
wisselen.3
• U selecteert een taal-/geluidskanaal door
herhaaldelijk op SHIFT+AUDIO te drukken.
• Wilt u uw voorkeur voor taal/geluid
instellen, dan raadpleegt u Instellingen
voor Language (taal) op pagina 28.
Français
Deutsch
Het scherm inzoomen
Nederlands
Español
Met de zoomfunctie kunt u tijdens het kijken
naar een DVD, een DivX-video, of Video-CD/
Super VCD of het afspelen van een JPEG-schijf
een gedeelte van het scherm 2 of 4 maal
vergroten.
1 Gebruik tijdens weergave de toets
SHIFT+ZOOM om de zoomfactor te
selecteren (Normal, 2x of 4x).
2 U wijzigt het vergrote gebied met //
/.
U kunt de zoomfactor en het ingezoomde
gebied naar wens tijdens weergave wijzigen.4
Italiano
Sommige DVD- en DivX-videoschijven hebben
ondertiteling in een of meer talen; op het
doosje staat meestal in welke talen
ondertiteling beschikbaar is. U kunt tijdens het
afspelen de ondertitelingstaal veranderen.1
Taal-/geluidskanalen kiezen
Français
Ondertitels kiezen
• Selecteer een ondertitelingsoptie door
herhaaldelijk op SHIFT+SUBTITLE te drukken.
• Wilt u uw voorkeur voor ondertiteling
instellen, dan raadpleegt u Instellingen
voor Language (taal) op pagina 28.
• Zie Het weergeven van DivXondertitelingsbestanden op pagina 37 voor
meer informatie over ondertiteling van
DivX.
English
U kunt DVD’s op titel- of hoofdstuknummer of
op tijdstip doorzoeken; CD’s en Video-CD’s/
Super VCD’s kunnen op tracknummer of
tijdstip doorzocht worden; DivX-videoschijven
alleen op tijdstip.
1 Druk op HOME MENU en selecteer ‘Play
Mode’.
2 Selecteer ‘Search Mode’ (zoekmodus).
Welke opties beschikbaar zijn hangt af van het
soort schijf dat geplaatst is.
3 Selecteer een zoekfunctie.
• Tijdzoekopdrachten kunnen alleen tijdens
het afspelen van de schijf worden
uitgevoerd.
4 Gebruik de cijfertoetsen om een titel-,
hoofdstuk- of tracknummer of een tijdstip in
te voeren.
• Voor een tijdzoekopdracht voert u het tijdstip
in minuten en seconden in van waaraf u de
weergave van de huidig spelende titel (DVD/
DivX-video) of track (CD/Video-CD/Super
VCD) wilt laten verdergaan. Druk bijvoorbeeld
op 4, 5, 0, 0 om de weergave 45 minuten na
het begin van de schijf te laten starten. Voor
1 uur, 20 minuten en 30 seconden drukt u op
8, 0, 3, 0.
5 Druk op ENTER om de weergave te
starten.
11:05 AM
Opmerking
1 Bij sommige schijven kan de ondertitelingstaal alleen in het schijfmenu worden geselecteerd. Druk op TOP MENU of MENU
voor toegang tot dit menu.
2 Sommige Super VCD’s hebben twee geluidssporen. Bij dit soort schijven kunt u tussen beide geluidssporen kiezen of tussen
individuele kanalen binnen elk geluidsspoor.
3 Bij sommige schijven kan de taal alleen in het schijfmenu worden geselecteerd. Druk op TOP MENU of MENU voor toegang
tot dit menu.
4 • Aangezien DVD’s, Video-CD’s/Super VCD’s, DivX-video’s en JPEG-beelden een vaste resolutie hebben, zal de beeldkwaliteit
achteruitgaan, vooral bij 4x zoom. Het gaat hier niet om een defect.
• Als het navigatiekadertje boven in het scherm verdwijnt, drukt u nogmaals op SHIFT+ZOOM om het weer op te roepen.
21
Du
DCS-363-Du.book
Page 22
Tuesday, February 13, 2007
Een camerapositie kiezen
Op sommige DVD’s staan scènes die vanuit
twee of meer cameraposities zijn opgenomen
(kijk op het doosje voor informatie).
Tijdens het afspelen van zo’n scène verschijnt
het pictogram
op het scherm (dit kunt u
desgewenst ook uitschakelen — zie
Instellingen voor Display (weergave) op
pagina 29).
• Tijdens weergave (of wanneer de schijf is
stilgezet) kunt u een andere camerapositie
kiezen door op SHIFT+ANGLE te drukken.
Schijfinformatie weergeven
Tijdens het afspelen kunt u allerlei track-,
hoofdstuk- en titelinformatie op het scherm
weergeven.
• Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
informatie te tonen/wijzigen/verbergen.
Op het voorpaneelschermpje verschijnt ook
enige informatie over de schijf. Druk op
DISPLAY om de weergegeven informatie te
wijzigen.
22
Du
11:05 AM
DCS-363-Du.book
Page 23
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Hoofdstuk 5
USB-weergave
Belangrijk
1
Functie

Start normaal afspelen.

Pauzeren of hervatten.

Hiermee stopt u het afspelen.

Druk hierop voor versnelde weergave in
achterwaartse richting.

Druk hierop voor versnelde weergave in
voorwaartse richting.

Springt naar het begin van het huidige
bestand, en vervolgens naar eerdere
bestanden.

Springt naar het volgende bestand.
Español
Toets
Nederlands
3 Druk op  (afspelen) om te beginnen met
afspelen.
Als uw USB-apparaat JPEG’s bevat wordt er
een diavoorstelling gestart. Zie Een JPEGdiavoorstelling bekijken op pagina 24 voor
verdere informatie.
• Controleer of USB DATA wordt
weergegeven op het voorpaneelscherm (of
dat het systeem stand-by staat) voordat u
de verbinding verbreekt.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste
toetsen op de afstandsbediening voor het
afspelen via USB.
Italiano
USB-massaopslagapparaat
Voornaamste afspeeltoetsen
Français
Deutsch
USB
(Type A)
Als op het scherm het bericht USB ERR
verschijnt wil dat zeggen dat het USB-apparaat
meer stroom nodig heeft dan deze speler kan
leveren, of dat het apparaat incompatibel is.
Probeer het volgende:
• Zet het apparaat uit en weer aan.
• Sluit het USB-apparaat nogmaals aan
terwijl de speler uit staat.
• Selecteer een andere invoerbron (bijv.
DVD/CD) en schakel dan terug naar USB.
• Een speciale wisselstroomadapter
(meegeleverd met het apparaat) gebruiken
voor het USB-apparaat.
Als dat niet werkt, dan is uw USB-apparaat
waarschijnlijk incompatibel.
Français
U kunt naar tweekanaals geluid luisteren en
JPEG-bestanden bekijken met de USBaansluiting voor op het apparaat. Sluit een
USB-opslagmedium2 aan zoals hieronder
weergegeven.
1 Terwijl de speler aan staat drukt u op
USB.
Let erop dat uw tv aanstaat en is ingesteld op
de juiste video-ingang.
2 Sluit uw USB-apparaat aan.
U vindt de USB-aansluiting op het voorpaneel.
English
De USB-verbinding gebruiken
Opmerking
1 Ook WMA/MP3/MPEG-4 AAC-bestanden kunt u weergeven (tenzij er sprake is van kopieerbeveiliging of beperkte
afspeelmogelijkheden). U kunt geen DivX-bestanden afspelen over de USB-aansluiting.
2 • Compatibele USB-apparaten zijn bijvoorbeeld externe magnetische harde schijven, draagbaar flashgeheugen (m.n. USBsticks) en digitale geluidsspelers (MP3-spelers) die geformatteerd zijn met FAT16 of FAT32. Het is niet mogelijk om deze eenheid
te verbinden met een PC voor het afspelen van USB.
• Pioneer kan de compatibiliteit (werking en/of stroomvoorziening) niet garanderen voor alle USB-massaopslagapparaten en
is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van gegevens wanneer u een USB-apparaat op dit apparaat aansluit.
• Wanneer er grote hoeveelheden gegevens op staan kan het even duren voordat het systeem de inhoud van een USB-apparaat
helemaal heeft ingelezen.
23
Du
DCS-363-Du.book
Page 24
Tuesday, February 13, 2007
Snelspoelen door bestanden
U kunt bestanden versneld weergeven in voorof achterwaartse richting, met verschillende
snelheden.
• Druk tijdens het afspelen op  of 
om te beginnen met versnelde weergave.
Elke keer dat u op de toets drukt wordt de
snelheid hoger (weergegeven op het scherm).
• Druk op  (afspelen) om terug te keren
naar normale weergave.1
Een JPEG-diavoorstelling
bekijken
Druk op  als u een diavoorstelling wilt starten
vanaf de eerste map/afbeelding.2 De afbeeldingen
in elke map worden op volgorde weergegeven.
• Als de apparaat WMA/MP3/MPEG-4 AAC
bestanden bevat, zal het afspelen van de
diavoorstelling en audiobestanden
herhaald worden. Tijdens het afspelen van
geluid kunt u nog altijd overslaan
(/), scannen (/) en
pauzeren ().
De afbeeldingen worden automatisch
aangepast aan de ruimte op het scherm.
Tijdens het afspelen van de diavoorstelling:
Toets
Functie

Zet de diavoorstelling (of het geluid)
stil; druk nog een keer op de toets om
verder te gaan.

Springt naar de vorige afbeelding (of
het vorige geluidsbestand als er
geluid wordt afgespeeld).

Springt naar de volgende afbeelding
(of het volgende geluidsbestand als
er geluid wordt afgespeeld).
/// Zet de diavoorstelling stil en roteert/
spiegelt de huidige afbeelding (Druk
op  om met de diavoorstelling
verder te gaan).
SHIFT+ZOOM Zet de diavoorstelling stil en zoomt
het beeld in. Door vaker op de toets
te drukken schakelt u tussen 1x, 2x
en 4x vergroten (Druk op  om met
de diavoorstelling verder te gaan).
11:05 AM
Toets
Functie
MENU
Geeft de Navigator weer (zie hieronder).
Door bestanden bladeren met de
navigator
Met de navigator kunt u op naam zoeken naar
WMA-, MP3-, MPEG-4 AAC- en JPEGbestanden of -mappen.3
1 Druk op MENU.
2 Gebruik /// en ENTER om door
het scherm te navigeren.
U bladert omhoog en omlaag door de mappen/bestandenlijst met /.
U keert terug naar de bovenliggende map met .4
U opent een geselecteerde map met ENTER of .
• Wanneer een JPEG-bestand geselecteerd
is, wordt er rechts een miniatuurafbeelding
getoond.
3 Druk op ENTER om de geselecteerde
track af te spelen of om het geselecteerde
JPEG-bestand weer te geven.
• Wanneer een WMA-/MP3/MPEG-4 AACbestand geselecteerd is, wordt het
afspelen gestart bij het geselecteerde
bestand en gaat het afspelen door tot het
einde van de map.
• Wanneer een JPEG-bestand geselecteerd
is, wordt een diavoorstelling gestart vanaf
het betreffende bestand en gaat deze door
tot het einde van de map.
Tip
• U kunt ook een JPEG-diavoorstelling afspelen
terwijl u naar WMA’s/MP3’s/MPEG-4 AAC’s
luistert. Selecteer gewoon het geluidsbestand
dat u wilt horen gevolgd door de JPEG vanwaar
u de diavoorstelling wilt starten. Afspelen van
zowel diavoorstellingen en de audiobestanden
beschikken over een herhaalfunctie. De
afspeeltoetsen zijn enkel van toepassing op
diavoorstellingen van JPEG.
• Om alle inhoud weer te geven en niet enkel
de huidige map, moet u de navigator
verlaten en het afspelen beginnen met de
toets  (afspelen).
Opmerking
1 Bij WMA/MP3/MPEG-4 AAC-tracks gaat het afspelen automatisch verder aan het einde of begin van de track.
2 • Grotere bestanden doen er langer over om te laden.
• USB-apparaten kunnen maximaal 299 mappen bevatten en maximaal 648 mappen en bestanden gecombineerd.
3 Bij sommige digitale geluidsspelers worden de bestandsnamen niet correct weergegeven.
4 Dat kan ook door naar de map ‘..’ bovenin te gaan en op ENTER te drukken.
24
Du
DCS-363-Du.book
Page 25
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Hoofdstuk 6
Extra tunerfuncties: RDS
RDS-informatie weergeven
Inleiding
Nederlands
Español
U kunt naar één van de bovenstaande
programmatypen zoeken.
1 Selecteer de FM-band door op TUNER te
drukken.3
2 Druk zo vaak op DISPLAY tot SEARCH op
het scherm verschijnt.
3 Selecteer het type programma dat u
zoekt met /.
4 Start het zoeken door op ENTER te
drukken.
Het systeem zoekt de voorkeurstations af naar
het gezochte type. Zodra er één wordt
gevonden, stopt het zoeken voor vijf seconden.
5 Als u het betreffende station wilt
beluisteren, druk dan binnen die vijf
seconden op ENTER.
Drukt u niet op ENTER, dan gaat het zoeken
verder.
Italiano
Naar RDS-programma’s zoeken
Français
Deutsch
FINANCE –
Beursberichten, zakelijk
nieuws, handel e.d.
CHILDREN –
Kinderprogramma’s
SOCIAL – Programma’s
over sociale
aangelegenheden
RELIGION – Religieuze
programma’s
PHONE IN – Programma’s
waarin mensen telefonisch
hun mening kunnen geven
TRAVEL – Programma’s
over reizen (maar geen
verkeersinformatie)
LEISURE – Vrije tijd en
hobby
JAZZ – Jazz
COUNTRY –
Countrymuziek
NATION M – Populaire
muziek in andere talen dan
Engels
OLDIES – Populaire muziek
uit de jaren ’50 en ’60
FOLK M – Volksmuziek
DOCUMENT –
Documentaires
Français
NEWS – Nieuws
AFFAIRS – Actualiteiten
INFO – Algemene
informatie
SPORT – Sport
EDUCATE – Educatief
DRAMA – Hoorspelen e.d.
CULTURE – Nationale of
regionale cultuur, theater
e.d.
SCIENCE – Wetenschap en
technologie
VARIED – Over het
algemeen gesproken
woord, zoals quizzen of
interviews
POP M – Popmuziek
ROCK M – Rockmuziek
EASY M – Easy listening ,
rustige populaire muziek
LIGHT M – ‘Licht’ klassieke
muziek
CLASSICS – ‘Serieuze’
klassieke muziek
OTHER M – Muziek die niet
in bovenstaande
categorieën past
WEATHER –
Weerberichten
Met de toets DISPLAY kunt u de verschillende
soorten RDS-informatie weergeven.2
• Wilt u RDS-informatie zien, druk dan op
DISPLAY.
Elke keer dat u op deze toets drukt schakelt de
weergave als volgt:
• RadioTekst (RT) – Berichten die door het
radiostation worden uitgezonden. Een
praatprogramma kan bijvoorbeeld een
telefoonnummer dat u kunt bellen
verzenden als RadioTekst.
• Stationsnaam (PS, voor Program Service) –
De naam van het radiostation.
• Programmatype (PTY) – Het type
programma dat het station op dat moment
uitzendt.
• SEARCH – Zoeken naar PTY
(zie hieronder).
• De huidige tunerfrequentie.
English
Radio Data System (RDS,
radiogegevenssysteem) is een systeem dat
door de meeste FM-radiostations wordt
gebruikt om luisteraars van informatie te
voorzien, zoals de naam van het station of het
soort programma dat ze uitzenden.
RDS biedt o.a. de mogelijkheid om te zoeken
op soort programma. U kunt bijvoorbeeld een
station zoeken dat JAZZ uitzendt.
U kunt naar de volgende soorten programma’s
zoeken:1
Opmerking
1 Daarnaast zijn er nog drie andere soorten programma’s: TEST, ALARM en NONE. ALARM en TEST worden gebruikt voor
noodsituaties. U kunt niet naar dergelijke programma’s zoeken, maar de tuner schakelt automatisch over naar dit RDS-signaal
als het wordt uitgezonden. NONE verschijnt wanneer een soort programma niet wordt gevonden.
2 • Als er ruis in het signaal is tijdens het weergeven van RadioTekst kunnen zommige letters verkeerd worden weergegeven.
• Als u NO RADIO TEXT DATA weergegeven ziet op het RadioTekst-scherm, dan zendt het betreffende station geen
RadioTekst uit. Het scherm schakelt automatisch over naar de stationsnaam (PS), en als dat ook niet kan, naar de frequentie.
• Het programmatype kan NO DATA of NONE weergeven. In dat geval wordt na een paar seconden de stationsnaam
weergegeven.
3 RDS is alleen mogelijk op de FM-band.
25
Du
DCS-363-Du.book
Page 26
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Hoofdstuk 7
Menu’s voor de audio- en videoinstellingen
Gebruik van het menu Audio
Settings
Gebruik van het menu Video
Adjust (beeld aanpassen)
Met het menu Audio Settings
(geluidsinstellingen) kunt u het geluid van
schijven naar wens bijregelen.
1 Druk op HOME MENU en selecteer ‘Audio
Settings’ op het beeldscherm.
In het menu Video Adjust (beeld aanpassen)
kunt u instellingen aanpassen die de weergave
van het beeld beïnvloeden.
1 Druk op HOME MENU en selecteer ‘Video
Adjust’ op het beeldscherm.
Audio Settings
2 Selecteer en wijzig de instellingen met
/// en ENTER.
Audio Settings
Audio DRC
Video Adjust
2 Wijzig de instellingen met /// en
ENTER.
Video Adjust
High
Medium
Low
Off
Audio DRC (Dynamic Range Control –
beheer van volumebereik)
• Instellingen: High (hoog), Medium
(middel), Low (laag), Off (uit, standaard)
Wanneer u Dolby Digital DVD’s met een laag
volume bekijkt, gaan de zachtere geluiden
gemakkelijk verloren (bijv. delen van de
dialoog). Als u Audio DRC (Dynamic Range
Control – beheer van volumebereik) op On
(aan) zet, worden de zachtere geluiden
omhooggehaald, terwijl harde geluidspieken
gedempt worden.
Hoeveel verschil u hoort, hangt af van het
materiaal dat u beluistert. Als het materiaal
weinig variaties in volume bevat, merkt u
misschien weinig verschil.1
Sharpness
Brightness
Contrast
Gamma
Hue
Chroma Level
Standard
0
0
Off
0
0
U kunt de volgende beeldinstellingen kiezen:
• Sharpness – Hiermee stelt u de scherpte
van de randen van het beeld in (Fine (fijn),
Standard (standaard), Soft (zacht))
• Brightness – Hiermee stelt u de
gemiddelde helderheid in (–20 t/m +20)
• Contrast – Hiermee stelt u het contrast
tussen licht en donker in (–16 t/m +16)
• Gamma – Hiermee stelt u de ‘warmte’ van
het beeld in (High (hoog), Medium
(middel), Low (laag), Off (uit))
• Hue – Hiermee stelt u de rood-/
groenbalans in (Green 9 (groen 9) t/m
Red 9 (rood 9))
• Chroma Level – Hiermee stelt u de
kleurverzadiging in (–9 t/m +9)
U stelt helderheid, contrast, tint en kleurniveau
in met /.
Brightness
min
max
0
3 Druk op ENTER om terug te keren naar
het menu Video Adjust, of op HOME MENU
om het menu te verlaten.
Opmerking
1 Audio DRC werkt alleen met Dolby Digital-geluidsbronnen.
26
Du
DCS-363-Du.book
Page 27
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Hoofdstuk 8
Het menu Initial Settings
(begininstellingen)
Initial Settings
3 Gebruik /// en ENTER om de
instelling en de optie te selecteren die u wilt
instellen.
Alle instellingen en opties worden hierna
beschreven.1
TV Screen
(Zie ook
Beeldverhoudingen en
schijfindelingen op
pagina 39.)
4:3 (Letter Box)
Selecteer deze instelling als u een conventionele TV hebt met
beeldverhouding 4:3. Breedbeeldfilms worden weergegeven met
een zwarte balk boven en onder op het scherm.
4:3 (Pan & Scan)
Selecteer deze instelling als u een conventionele TV hebt met
beeldverhouding 4:3. Breedbeeldfilms worden weergegeven met
de zijkanten afgesneden zodat het beeld het volledige scherm vult.
16:9 (Breed)
Selecteer deze instelling als u een breedbeeld-TV hebt.
16:9 (Samengedrukt)
Selecteer deze instelling als u een breedbeeld-TV hebt. 4:3
materiaal wordt weergegeven met zwarte balken aan elke zijde van
het scherm.2
Video
Standaard-video, compatibel met alle televisietoestellen.
S-Video
Hogere kwaliteit, controleer echter uw televisietoestel voor
compatibiliteit.
RGB
Optimale kwaliteit, controleer echter uw televisietoestel voor
compatibiliteit.
AV Connector Out
(Zie Extra
geluidscomponenten
aansluiten op
pagina 32.)
Español
Betekenis
Nederlands
Optie
Italiano
Instelling
Français
Deutsch
Instellingen voor Video Output (beelduitvoer)
Français
In het menu Initial Settings kunt u de
instellingen voor de audio- en video-uitgangen,
het kinderslot, de menu’s e.d. wijzigen.
Als een optie in het grijs wordt weergegeven,
betekent dit dat deze nu niet gewijzigd kan
worden. Dit is meestal omdat er een schijf
wordt afgespeeld. Stop de schijf en wijzig dan
de instelling.
English
1 Druk op DVD/CD.
2 Stop het afspelen, druk op HOME MENU
en selecteer ‘Initial Settings’.
Gebruik van het menu Initial
Settings
Opmerking
1 • In de tabel wordt de standaardinstelling vet weergegeven: de overige instellingen zijn cursief.
• Sommige instellingen, zoals TV Screen, Audio Language en Subtitle Language worden door sommige DVD’s genegeerd.
Deze instellingen kunnen ook vaak vanaf het DVD-menu worden uitgevoerd.
• De optie AV Connector Out hoeft u alleen in te stellen als u deze speler met een SCART-kabel hebt aangesloten op uw
televisie.
• U hoeft de HDMI Resolution- en HDMI Color-instellingen alleen in te stellen als u deze speler op een HDMI-compatibele
component heeft aangesloten via de HDMI-aansluiting.
2 Deze instelling kan enkel gewijzigd worden als u via HDMI aangesloten bent en de HDMI resolutie ingesteld heeft op
1920x1080i of 1280x720p. Bij deze instelling is alleen de HDMI aansluiting beschikbaar.
27
Du
DCS-363-Du.book
Page 28
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Instelling
Optie
Betekenis
HDMI Resolution*
(Zie Aansluitingen
maken met HDMI op
pagina 33.)
1920x1080i
Gebruik deze instelling als uw TV 1920 x 1080 pixels interlaced
beeld ondersteunt.
1280x720p
Gebruik deze instelling als uw TV 1280 x 720 pixels progressive
scan-beeld ondersteunt.
* De standaardinstelling
720x480p (NTSC)/
hangt af van het TV720x576p (PAL)
systeem (PAL/NTSC).
720x480i (NTSC)/
720x576i (PAL)
HDMI Color
Full range RGB
(Zie Aansluitingen
maken met HDMI op
pagina 33.)
RGB
* De standaardinstelling
hangt af van het apparaat
dat is aangesloten.
Component
Gebruik deze instelling als uw TV 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL)
pixels progressive scan-beeld ondersteunt.
Gebruik deze instelling als uw TV 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL)
pixels interlaced beeld ondersteunt.
Als de kleuren zwak zijn geeft deze instelling heldere kleuren en
dieper zwart (standaardinstelling voor HDMI-compatibele DVIapparaten).
Gebruik deze instelling als de kleuren extreem rijk ogen bij de
instelling Full Range RGB.
De uitvoer is 8-bits componentvideo (standaardinstelling voor
HDMI-compatibele apparaten).
Instellingen voor Language (taal)
Instelling
Optie
Betekenis
Audio Language
English
Als er een Engelstalig geluidsspoor op de schijf staat zal dit
gebruikt worden.
Aangegeven talen
Als de geselecteerde taal op de schijf staat zal deze gebruikt
worden.
Other Language
Selecteer deze instelling om een andere taal dan de
aangegeven talen te kiezen (zie De taalcodelijst gebruiken op
pagina 44).
English
Als er Engelse ondertitels op de schijf staan worden deze
weergegeven.
Aangegeven talen
De gekozen ondertiteltaal wordt weergegeven.
Other Language
Selecteer deze instelling om een andere taal dan de
aangegeven talen te kiezen (zie De taalcodelijst gebruiken op
pagina 44).
w/Subtitle Lang.
De DVD-menu’s worden indien mogelijk in dezelfde taal
getoond als de geselecteerde ondertitelingstaal.
Aangegeven talen
De DVD-menu’s worden indien mogelijk in de geselecteerde
taal getoond.
Other Language
Selecteer deze instelling om een andere taal dan de
aangegeven talen te kiezen (zie De taalcodelijst gebruiken op
pagina 44).
Subtitle Language
DVD Menu
Language
Subtitle Display
28
Du
On
De ondertitels worden weergegeven in de gekozen taal.
Off
Als u een DVD afspeelt staan de ondertitels standaard uit.
DCS-363-Du.book
Page 29
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Instellingen voor Display (weergave)
Optie
Betekenis
OSD Language
English
De teksten op het beeldscherm van de speler zijn in het Engels.
Aangegeven talen
De teksten op het beeldscherm van de speler worden in de
geselecteerde taal getoond.
On
Een camera-pictogram wordt op het scherm aangegeven bij
scènes op een DVD die meerdere camerastandpunten bevatten.
Off
Er wordt geen aanduiding voor meerdere camerastandpunten
getoond.
Angle Indicator
Français
Instellingen voor Options (opties)
Optie
Betekenis
Parental Lock
–
Zie Parental Lock (kinderslot) op de volgende pagina.
DivX(R) VOD
Display
Zie DivX® VOD-inhoud op de volgende pagina.
Instellingen voor Speakers (luidsprekers)
Optie
Betekenis
Speaker Distance
–
Geef hier de afstand van uw luidsprekers tot uw luisterplaats
op (zie Speaker Distance (luidsprekerafstand) op pagina 31).
Stel een wachtwoord in om het
kinderslotniveau of de Land-/streekcode te
wijzigen.1
Selecteer ‘Password’ (wachtwoord).
Initial Settings
Video Output
Language
Display
Options
Speakers
Parental Lock
DivX (R) VOD
Password
Level Change
Country Code
2 Voer met de cijfertoetsen een
wachtwoord van vier cijfers in en druk op
ENTER.
Español
Instellen van een nieuw wachtwoord
1
Nederlands
• Standaardinstelling: Off; Standaard
wachtwoord: none; Standaard land/
streekcode: us (2119)
Sommige DVD’s zijn voorzien van een
kinderslotfunctie waarmee u een bepaald
censuurniveau kunt instellen, zodat u enige
controle hebt over wat uw kinderen op uw DVDspeler kunnen zien. Als uw speler op een lager
niveau is ingesteld dan dat van de schijf, wordt
de schijf niet afgespeeld.
Sommige schijven ondersteunen ook de
functie Country/Area Code (Land-/streekcode).
Op deze schijven worden bepaalde scènes niet
afgespeeld, afhankelijk van de door u
ingestelde Land-/streekcode.
Italiano
Instelling
Français
Deutsch
Instelling
Parental Lock (kinderslot)
English
Instelling
Uw wachtwoord wijzigen
U wijzigt uw wachtwoord door uw bestaande
wachtwoord in te voeren en vervolgens een
nieuw wachtwoord in te voeren.
1 Selecteer ‘Password Change’, voer uw
huidige wachtwoord in en druk op ENTER.
2 Voer een nieuw wachtwoord in en druk
op ENTER.
Opmerking
1 • Niet alle schijven zijn voorzien van een Parental Lock (kinderslot) en deze schijven kunnen dan ook altijd worden afgespeeld
zonder dat het wachtwoord is ingevoerd.
• Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de speler terugstellen op de fabrieksinstellingen en daarna een nieuw wachtwoord
instellen (zie Terugstellen van het systeem op pagina 44).
29
Du
DCS-363-Du.book
Page 30
Tuesday, February 13, 2007
Instellen/wijzigen van het
kinderslotniveau
1 Selecteer ‘Level Change’ (niveau
wijzigen).
2 Voer uw wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk op ENTER.
3 Selecteer een nieuw niveau en druk op
ENTER.
• Druk meerdere malen op  om meer
niveaus te vergrendelen (dit wil zeggen,
meer schijven vereisen een wachtwoord);
druk op  om niveaus te ontgrendelen.
Niveau 1 kan niet vergrendeld worden.
11:05 AM
• Als u een schijf laadt met DivX VOD-inhoud
die niet bedoeld is voor uw speler, dan
verschijnt het bericht Authorization Error
(toestemmingsfout) en de inhoud wordt
niet afgespeeld.
Uw DivX VOD-registratiecode weergeven
1 Druk op HOME MENU en selecteer
‘Initial Settings’ (begininstellingen).
2 Selecteer ‘Options’ (opties) en
vervolgens ‘DivX (R) VOD’.
Initial Settings
Video Output
Language
Instellen/wijzigen van de Land-/
streekcode
Zie de Land-/streekcodelijst op pagina 45.
1 Selecteer ‘Country Code’, voer uw
huidige wachtwoord in en druk op ENTER.
2 Selecteer een Land-/streekcode en druk
op ENTER.
U kunt dit op twee manieren doen:
• Selecteer op codeletter: Gebruik / om
de Land-/streekcode te wijzigen.
• Selecteer op codenummer: Druk op  en
voer dan de vier cijfers van de Land-/
streekcode in met de cijfertoetsen.
De nieuwe Land-/streekcode gaat in nadat u de
schijf uit de speler hebt genomen.
DivX® VOD-inhoud
Als u DivX VOD (Video On Demand –
betaalfilms) op deze speler wilt afspelen dan
moet u zich eerst aanmelden bij een aanbieder
van DivX VOD. U kunt dit doen door een DivX
VOD-registratiecode te genereren en deze naar
uw aanbieder te sturen.1
Belangrijk
Parental Lock
DivX (R) VOD
Display
Display
Options
Speakers
3 Selecteer ‘Display’ (weergeven).
Uw acht-cijferige registratiecode wordt
weergegeven.
Schrijf deze code op; u hebt hem nodig als u
zich aanmeldt bij een DivX VOD-aanbieder.
DivX® VOD-inhoud afspelen
Sommige DivX VOD-films kunnen slechts een
bepaald aantal keren worden afgespeeld. Als u
een DivX VOD laadt, verschijnt het aantal keren
dat u nog tegoed hebt op het scherm. U kunt
nu kiezen of u de schijf wilt afspelen (waarbij u
een van de resterende keren opmaakt) of dat u
wilt stoppen. Als u een schijf laadt met DivX
VOD-films die is opgebruikt (die bijvoorbeeld
nul overgebleven afspeelkeren over heeft) dan
wordt het bericht Rental Expired (huur
verlopen) weergegeven.
Als uw DivX VOD-film onbeperkt afgespeeld
kan worden, dan kunt u de schijf zo vaak als u
maar wilt in uw speler laden en afspelen; u
krijgt geen berichten te zien.
• DivX VOD-films worden beveiligd door een
DRM-systeem (Digital Rights Management
– beheer van digitale rechten). Hiermee
wordt het afspelen tot bepaalde,
geregistreerde apparaten beperkt.
Opmerking
1 Bij het terugstellen van de speler op de fabrieksinstellingen (zoals beschreven onder Terugstellen van het systeem op
pagina 44) gaat deze registratiecode niet verloren.
30
Du
DCS-363-Du.book
Page 31
Tuesday, February 13, 2007
Speaker Distance
(luidsprekerafstand)
• Standaardinstelling: 3.0m
Voor optimaal surround-geluid van uw systeem
dient u de luidsprekers op gelijke afstanden
van uw luisterplaats op te stellen.
11:05 AM
6 Druk op  om terug te gaan naar de
luidsprekerlijst wanneer u nog een andere
luidspreker wilt wijzigen of druk op ENTER
om het menu Speaker Distance te verlaten.
2 Selecteer ‘Speakers’, dan ‘Speaker
Distance’.
Speaker Distance
Display
Options
Speakers
Selecteer een luidspreker met / .
Initial Settings
Video Output
Language
Display
Options
Speakers
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
SW
3.0m
Nederlands
Español
4 Verander de luidsprekerafstand voor de
geselecteerde luidspreker met de toets  .
5 Wijzig de afstand met / .
• Wanneer u de afstandinstelling voor de
linker voorluidspreker (L) of de rechter
voorluidspreker (R) verandert, worden alle
andere luidsprekerafstanden
verhoudingsgewijs aangepast.
• De luidsprekerafstand voor de linker en
rechter voorluidsprekers (L/R) kan worden
ingesteld van 30 cm t/m 9 m in stappen van
30 cm verhogingen.1
• De middenluidspreker (C) kan worden
ingesteld tussen –2,1 m t/m 0 m ten
opzichte van de voorste luidsprekers links/
rechts.
• De achterluidsprekers links/rechts (SL/SR)
kunnen worden ingesteld van –6,0 m t/m
0 m ten opzichte van de linker en rechter
voorluidsprekers.2
• De basluidspreker (SW) kan worden
ingesteld tussen –2,1 m en 0 m ten
opzichte van de linker/rechter
voorluidspreker.
Italiano
L
C
R
SR
SL
Français
Deutsch
3
Français
Initial Settings
Video Output
Language
English
1 Druk op HOME MENU en selecteer
‘Initial Settings’ (begininstellingen).
Opmerking
1 De L en R luidsprekers horen bij elkaar; u kunt ze niet verschillend instellen.
2 Zorg ervoor dat u ze op dezelfde afstand zet als u Extra Power modus gebruikt (pagina 14).
31
Du
DCS-363-Du.book
Page 32
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Hoofdstuk 9
Overige aansluitingen
Een externe antenne aansluiten
Wilt u een externe AM-antenne aansluiten,
gebruik dan 5 m t/m 6 m met vinyl geïsoleerde
kabel en installeer die binnen of buiten. Laat de
kringantenne aangesloten. Gebruik enkel de
bijgeleverde AM-raamantenne.
Cassettespeler e.d.
Naar
audio-uitgang
LINE 2
IN
Buitenantenne
LINE
OUT
R
VIDEO
Binnenantenne
(draad met
vinylafscherming)
5 m t/m 6 m
AM LOOP
Wilt u een externe FM-antenne aansluiten,
gebruik dan een antenne met PAL-aansluiting.
R
CENTER
R
R SURROUND L
SPEAKERS
AUDIO
OUT
L
FRONT
L CONTROL
OUT
L
LINE 1
AV CONNECTOR
SUB
WOOFER
(4 - 6 )
• Verbind de (LINE 2) AUDIO INaansluitingen met de analoge uitgangen van
een extern component.
Gebruik hiervoor stereokabels met
tulppluggen.
De SCART AV-uitgang gebruiken
ANTENNA
PAL-aansluiting
Extra geluidscomponenten
aansluiten
U kunt externe componenten, zoals een
cassettespeler of minidiscspeler, aansluiten
op de analoge stereo-aansluitingen zodat u ze
over dit systeem kunt weergeven.
De SCART-uitgang geeft meestal een beter
beeld dan de standaard composiet
videouitgang. De SCART AV-aansluiting is
tegelijkertijd video- en audio-uitgang.1
• Sluit uw televisie aan op de (LINE 1) AV
CONNECTOR met een in de winkel
verkrijgbare SCART-kabel.
Naar
SCART-ingang
Televisies
LINE 2
IN
LINE
OUT
L CONTROL
OUT
L
LINE 1
AV CONNECTOR
75
R
VIDEO
OUT
R
AUDIO
Opmerking
1 SCART-kabels zijn er in verschillende soorten. Let erop dat u het type koopt dat past bij dit systeem en bij uw Televisies of
monitor (zie SCART-pintoewijzing op de volgende pagina).
32
Du
DCS-363-Du.book
Page 33
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
1
Audio R OUT
12
2
Audio R IN
13
GND (video)
3
Audio L OUT
14
GND (video)
4
GND (audio)
15
R of C OUT
5
GND (video)
16
BLANK OUT
Aansluitingen maken met HDMI
6
Audio L IN
17
GND (video)
7
B OUT
18
GND (video)
8
Status
19
Video of Y OUT
9
GND (video)
20
Niet gebruikt
10
Niet gebruikt
21
GND (video)
Als u een monitor of beeldscherm hebt dat
beschikt over HDMI of DVI (met HDCP) dan
kunt u dit aansluiten op de speler met een in de
winkel verkrijgbare HDMI-kabel. U krijgt dan
digitale video van hoge kwaliteit.2
Zie Over HDMI op de volgende pagina voor
meer informatie over de HDMI-aansluiting.
11
G OUT
Niet gebruikt
Nederlands
PIN-nr. Toewijzing
Italiano
PIN-nr. Toewijzing
Français
Deutsch
De line out functie biedt de mogelijkheid om te
bepalen hoe het geluid van LINE OUT en AV
CONNECTOR aansluitingen wordt uitgevoerd.1
• Druk op LINE OUT om door de LINE ON en
LINE OFF opties te gaan, druk dan op ENTER
om uw selectie te bevestigen.
• LINE ON – Multikanaalbronnen worden
gedownmixed tot 2.1 ch (stereo). Voor
zowel LINE OUT als AV CONNECTOR
aansluitingen wordt er een tweekanaals
downmix signaal geproduceerd.
• LINE OFF – Voor normaal meerkanaals
afspelen via uw luidsprekersysteem. Merk
op dat er geen signaal wordt geproduceerd
vanaf de LINE OUT aansluiting: AV
CONNECTOR geluid wordt alleen
uitgevoerd in Links/Rechts kanalen.
Français
Line Out opties
De afbeelding hieronder geeft de toewijzing
van de SCART 21-pinsaansluiting weer. Deze
aansluiting levert de video- en audiosignalen
voor verbinding met een compatibele kleurenTV of -monitor.
English
SCART-pintoewijzing
Español
Opmerking
1 • Als de line out modus aanstaat kunnen de meeste geluidsfuncties niet gebruikt worden. Op het scherm verschijnt kort en
knipperend LINE ON als u probeert een functie te gebruiken die niet beschikbaar is wanneer de line out modus aanstaat.
• De line out modus wordt uitgeschakeld als u de invoerfunctie wijzigt (DVD/CD, TUNER, enz.) of als u de speler uitzet.
• Deze optie is niet beschikbaar bij het beluisteren van een bron van LINE2.
2 • U kunt alleen een HDMI-verbinding maken met componenten die beschikken over DVI en compatibel zijn met zowel DVI als
het High Bandwidth Digital Content Protocol (HDCP - protocol voor digitale inhoud met hoge bandbreedte). Als u een DVI-stekker
wilt gebruiken moet u een aparte adapter (DVIHDMI) gebruiken. Een DVI-verbinding ondersteunt echter geen geluidssignalen.
Raadpleeg uw audioleverancier voor meer informatie.
• Dit apparaat voldoet aan de standaard HDMI (High Definition Multimedia Interface - multimediaverbinding met hoge
resolutie), versie 1.1. Afhankelijk van de component die u hebt aangesloten kan een DVI-verbinding leiden tot onbetrouwbare
signaaloverdracht.
• Wanneer u een andere component op de HDMI-ingang aansluit dient u ook de HDMI-instellingen aan te passen aan de
nieuwe component (hoe dat moet leest u onder Instellingen voor Video Output (beelduitvoer) op pagina 27).
33
Du
DCS-363-Du.book
Page 34
Tuesday, February 13, 2007
• Verbind de HDMI OUT-aansluiting op de
speler met een HDMI-kabel met de HDMIaansluiting op een HDMI-compatibel
beeldscherm.
Naar de
HDMI-ingang
HDMI-compatibel beeldscherm
ANTENNA
LINE 2
IN
AM LOOP
FM
UNBAL 75
LINE
OUT
R
L
L CONTROL
OUT
R
R
LINE 1
AV CONNECTOR
FRONT
L
CENTER
SUB
HDMI OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
WOOFER
R SURROUND L
SPEAKERS (4 - 6 )
• De pijl op de stekker van de kabel moet
bovenop zitten zodat de stekker correct op
de aansluiting op de speler past.
U kunt ook de HDMI-instellingen voor resolutie
en kleur aanpassen. Meer over deze
instellingen leest u onder Instellingen voor
Video Output (beelduitvoer) op pagina 27.
De HDMI-audioinstelling wijzigen
Als u naar geluid vanaf de HDMI-aansluiting
wilt luisteren dan moet u de HDMIgeluidsinvoerinstelling opgeven.
1 Zet het systeem in standby.
2 Druk op SETUP en selecteer HDMI OUT
met / en druk vervolgens op ENTER.
3 Kies met / de instelling die u wilt
wijzigen en druk vervolgens op ENTER.
• AUDIO ON – Geluid wordt uitgevoerd over
de HDMI-aansluiting
• AUDIO OFF – HDMI-geluid staat uit
34
Du
11:05 AM
De HDMI-verbinding herstellen
Als u een foutmelding krijgt (op het scherm
verschijnt HDMI ERR) of als het scherm zwart
wordt (nadat u bijvoorbeeld de resolutie hebt
gewijzigd) raadpleegt u het gedeelte over
problemen oplossen op pagina 44. Als u zo het
probleem niet kunt oplossen dan volgt u
onderstaande stappen en herstelt u HDMIverbinding.
1 Zet het systeem in standby.
2 Druk op SETUP en selecteer HDMI INI met
/ en druk vervolgens op ENTER.
Het systeem start opnieuw op en de HDMIinstellingen worden teruggesteld op de
fabriekswaarden. Zie Instellingen voor Video
Output (beelduitvoer) op pagina 27 voor meer
informatie over deze instellingen.
Over HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface multimediaverbinding met hoge resolutie)
ondersteunt zowel beeld als geluid over een
enkele verbinding en wordt gebruikt bij DVDspelers, DTV, decoders en andere audiovisuele
apparaten. HDMI is bedoeld als combinatie
van de technologieën High Bandwidth Digital
Content Protection (HDCP - protocol voor
digitale inhoud met hoge bandbreedte) en
Digital Visual Interface (DVI - digitale
beeldverbinding). Met HDCP wordt digitale
inhoud beveiligd die door beeldschermen die
aan DVI voldoen wordt verzonden en
ontvangen.
HDMI kan standaard, verbeterde en
hogedefinitie video ondersteunen, alsmede
standaard tot meerkanaals surround-geluid.
HDMI kent o.a. ongecomprimeerde digitale
video, een bandbreedte van maximaal 2,2 GB
per seconde (bij HDTV-signaal), één
aansluiting i.p.v. meerdere kabels en stekkers,
en communicatie tussen de audiovisuele bron
en audiovisuele apparaten zoals DTV’s.
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMIlicentieuitgevende LLC’s.
DCS-363-Du.book
Page 35
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Over de CONTROL OUT
verbindingen
English
Français
Français
Deutsch
Italiano
Veel Pioneer apparatuur ondersteunt SR
CONTROL-verbindingen, waarmee u de
afstandsbediening van ieder willekeurig
component kunt gebruiken door te wijzen op
de afstandsbedieningssensor van slechts één
apparaat. Bij gebruik van een
afstandsbediening, wordt het
bedieningssignaal doorgestuurd door de keten
tot de gewenste apparatuur. Dit is nuttig als
een entertainment-center bestaat uit meerdere
apparaten.
Als u deze optie gebruikt, moet u zich ervan
verzekeren dat u minimaal één paar analoge
audio-aansluitingen hebt aangesloten op een
ander component als aarding.
• Verbind de CONTROL IN-aansluiting op
een ander apparaat met de CONTROL OUTaansluiting van dit apparaat met behulp
van een kabel met mono mini-plugs op
ieder uiteinde (niet bijgeleverd).
Dit stelt u in staat om het andere apparaat te
bedienen door zijn afstandsbediening op deze
eenheid te richten.
Nederlands
Español
35
Du
DCS-363-Du.book
Page 36
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Hoofdstuk 10
Overige informatie
Compatibiliteit van schijven en
inhoud
Deze speler is compatibel met een groot aantal
soorten schijven (media) en indelingen.
Schijven die afgespeeld kunnen worden zijn
gewoonlijk voorzien van één van de volgende
logo’s op de schijf en/of de verpakking van de
schijf. Het is mogelijk dat sommige typen
schijven, zoals opneembare CD’s en DVD’s, in
een indeling zijn opgenomen die niet
afgespeeld kan worden.
Zie Compatibiliteitstabel voor schijven op de
volgende pagina voor verdere informatie.
DVD-Video
CD-Audio
DVD-R
Video-CD
DVD-RW
CD-R
Over het afspelen van DualDisc
Een DualDisc is een nieuwe, tweezijdige schijf,
waarvan één zijde de DVD-gegevens bevat,
zoals video, audio, enz., terwijl de andere zijde
gegevens bevat die niet tot de DVD behoren,
zoals digitaal audiomateriaal.
Deze zijde, de audiozijde van de schijf, voldoet
niet aan de CD Audio-specificatie en kan
daarom wellicht niet worden afgespeeld.
De DVD-zijde van een DualDisc kan in dit
product worden afgespeeld. De DVD-Audiogegevens worden niet afgespeeld.
Voor meer gedetailleerde informatie over de
DualDisc-specificatie dient u contact op te
nemen met de schijffabrikant of de verkoper
van de schijf.
Compatibiliteitstabel voor schijven
Schijf
Compatibele indelingen
CD-R/-RW
• CD-Audio, Video-CD/Super VCD,
ISO 9660 CD-ROM*
* Voldoet aan ISO 9660 niveau 1 of 2.
Fysiek formaat CD: Mode1, Mode2 XA
Form1. Deze speler ondersteunt zowel
het Romeo- als het Jolietbestandssysteem.
• Afspelen van multi-sessie: Nee
• Afspelen van niet afgesloten
schijven: Nee
DVD-R/-RW
• DVD-Video (videomodus), Video
Recording (VR)*, UDF-bridge-DVD-ROM
* Het is mogelijk dat bewerkingspunten
niet exact worden afgespeeld; het beeld
kan even wegvallen bij bewerkingspunten.
• Afspelen van multi border: Nee
• Afspelen van niet afgesloten
schijven: Nee
Compatibiliteit
met schijven
gemaakt op een
pc
• Schijven die op een pc opgenomen
zijn kunnen soms niet afgespeeld
worden, afhankelijk van de
instellingen van de gebruikte software.
Lees in dit geval de
softwarehandleiding van de
DVD-R/-RW of CD-R/-RW of de
verpakking van de schijf voor meer
informatie over de compatibiliteit.
• Schijven opgenomen in de packetwrite-modus zijn niet compatibel.
CD-RW
Fujicolor CD
• Met dit apparaat kunt u DVD+R/+RWschijven afspelen.
•
is een handelsmerk van FUJIFILM
Corporation.
•
is een handelsmerk van DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Tevens compatibel met KODAK Picture
CD.
Deze speler ondersteunt de IEC Super VCDstandaard voor superieure beeldkwaliteit,
dubbele geluidssporen en
breedbeeldondersteuning.
Super Video CD (Super VCD)
36
Du
DCS-363-Du.book
Schijf
Page 37
Tuesday, February 13, 2007
Compatibele indelingen
Het weergeven van DivXondertitelingsbestanden
Español
De onderstaande lettertypen zijn voor externe
DivX-ondertitelingsbestanden beschikbaar. U
kunt het ingestelde lettertype op het scherm
zien door de Subtitle Language in te stellen
(in Instellingen voor Language (taal) op
pagina 28) om deze te laten overeenkomen met
het ondertitelingsbestand.2
Nederlands
Alleen afgesloten DVD+R-/DVD+RW-schijven
die in ‘videomodus (DVD-videomodus)’ zijn
opgenomen kunnen worden afgespeeld. Niet
alle bewerkingen die tijdens de opname zijn
gedaan kunnen correct worden weergegeven.
• Officieel DivX® Certified-product.
• Alle versies van DivX®-video afspelen
(waaronder DivX® 6), met
standaardafspeelmogelijkheden voor
DivX®-mediabestanden.1
• Bestandstypes: .avi en .divx (de speler kan
alleen DivX-videobestanden afspelen met
deze bestandsuitgangen). N.B.: alle
bestanden met de uitgang .avi worden
herkend als MPEG4, maar niet al deze
bestanden zijn noodzakelijkerwijs DivXvideobestanden, zodat ze misschien niet
kunnen worden afgespeeld op deze speler.
Italiano
Compatibiliteit van DVD+R/DVD+RW
DivX-compatibiliteit
Français
Deutsch
• Baseline JPEG en EXIF 2.2*
afbeeldingsbestanden met een
resolutie tot 3072 x 2048
*Bestandsindeling voor digitale
fotocamera’s
• Progressief JPEG-compatibel: Nee
• Bestandstypes: .jpg (de speler
herkent alleen JPEG-bestanden met
deze uitgang)
• Bestandstructuur (kan verschillen):
Tot 299 mappen op een schijf; tot 648
mappen en bestanden
(gecombineerd) in elke map
DivX is een gecomprimeerde digitale videoindeling gemaakt met de DivX®-videocodec
van DivX, Inc. Deze speler kan DivX-bestanden
afspelen die op CD-R/-RW- en DVD-R/-RW/
-ROM-schijven zijn gebrand. Net als bij DVD’s
worden de individuele DivX-bestanden ‘Titels’
genoemd. Wanneer u bestanden/titels op
CD-R/-RW of DVD-R/-RW gaat branden, moet u
er rekening mee houden dat ze in alfabetische
volgorde zullen worden afgespeeld.
Français
JPEGbestand
Over DivX
English
Gecomprimeerde • MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3),
audio
Windows Media Audio (WMA),
MPEG-4 AAC
• Sample-verhoudingen: 32 kHz/
44,1 kHz/48 kHz
• Bitrates: Alle (128 kbps of hoger
aanbevolen)
• VBR (variabele bitrate) MP3/WMA/
MPEG-4 AAC afspelen: Nee
• Codering van WMA’s zonder verlies:
Nee
• Compatibel met DRM (Digital Rights
Management): Ja (Door DRM
beveiligde geluidsbestanden kunnen
niet worden afgespeeld.)
• Bestandstypes: .mp3, .wma, .m4a
(de speler herkent MP3-/WMA-/MPEG-4
AAC-bestanden alleen met deze
uitgangen)
• Bestandstructuur (kan verschillen):
Tot 299 mappen op een schijf; tot 648
mappen en bestanden
(gecombineerd) in elke map
11:05 AM
Groep 1: Albanees (sq), Baskisch (eu), Catalaans (ca),
Deens (da), Nederlands (nl), Engels (en), Faroë (fo),
Fins (fi), Frans (fr), Duits (de), Ijslands (is), Iers (ga),
Italiaans (it), Noors (no), Portugees (pt),
Rhaeto-Roemeens (rm), Schots (gd), Spaans (es),
en Zweeds (sv)
Opmerking
1 U kunt geen .avi-videobestanden afspelen die groter zijn dan 4 GB.
2 • Voor externe ondertitelingsbestanden worden de volgende bestandstypes ondersteund (merk op dat deze bestanden niet
worden getoond in het navigatiemenu): .srt, .sub, .ssa, .smi
• Sommige externe ondertitelingsbestanden kunnen verkeerd of in het geheel niet worden getoond.
• De bestandsnaam van het filmbestand moet aan het begin van de bestandsnaam voor het externe ondertitelingsbestand
worden herhaald.
• Het aantal externe ondertitelingsbestanden voor hetzelfde filmbestand waartussen kan worden geschakeld is maximaal 10.
37
Du
DCS-363-Du.book
Page 38
Tuesday, February 13, 2007
Groep 2: Albanees (sq), Croatisch (hr), Tsjechisch (cs),
Hongaars (hu), Pools (pl), Roemeens (ro), Slovaaks (sk),
Sloveens (sl)
Groep 3: Bulgaars (bg), Wit-Russisch (be),
Macedonisch (mk), Russisch (ru), Servisch (sr),
Oekraïens (uk)
Groep 4: Hebreeuws (iw), Jiddisch (ji)
Groep 5: Turks (tr)
DivX, DivX Certified en daarmee
samenhangende logo’s zijn handelsmerken van
DivX, Inc., en worden onder licentie gebruikt.
Over MPEG-4 AAC
Advanced Audio Coding (AAC - geavanceerde
geluidscodering) ligt aan de basis van de
MPEG-4 AAC-standaard, die MPEG-2 AAC
omvat, en de basis vormt van de MPEG-4geluidscompressietechnologie. De
bestandsopmaak en -uitgang hangen af van de
toepassing waarmee het AAC-bestand is
gecodeerd. Met dit apparaat kunt u AACbestanden afspelen die zijn gecodeerd met
iTunes® met de uitgang ‘.m4a’. Met DRM
beveiligde bestanden worden niet afgespeeld.
Bestanden die met sommige andere versies
van iTunes® zijn gecodeerd kunnen mogelijk
niet afgespeeld worden; ook worden de
bestandsnamen soms niet correct
weergegeven.
Apple en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de V.S. en andere landen.
Over WMA
Deze speler kan Windows Media Audio inhoud
afspelen.
WMA is een afkorting van Windows Media
Audio; dit is een audiocompressietechnologie
die ontwikkeld is door Microsoft Corporation.
WMA-gegevens kunnen gecodeerd worden
met Windows Media® Player versie 7 en 7.1,
Windows Media® Player voor Windows® XP of
de Windows Media® Player 9-reeks.
Windows Media is een handelsmerk of
gedeponeerd handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of in
andere landen.
Dit product omvat technologie die eigendom is
van de Microsoft Corporation en kan niet
gebruikt worden of gedistribueerd zonder een
vergunning van Microsoft Licensing, Inc.
38
Du
11:05 AM
Gebruik en behandeling van
schijven
Schijven behandelen
Pak de schijf bij de rand vast zodat u geen
vingerafdrukken, vuil of krassen achterlaat op
voor- of achterzijde van de schijf. Beschadigde
of vuile schijven kunnen minder goed worden
afgespeeld.
Als er vingerafdrukken, stof e.d. op de schijf
zitten, maak deze dan schoon met een zachte,
droge doek.
Wrijf licht met rechte bewegingen vanaf het
midden van de schijf naar de buitenkant. Maak
geen cirkelvormige bewegingen over de
oppervlakte van de schijf.
Gebruik, indien nodig, een met alcohol
bevochtigde doek of een in de winkel
verkrijgbare CD/DVD-reinigingskit als een
schijf grondig schoongemaakt moet worden.
Gebruik nooit benzine, spiritus of andere
schoonmaakmiddelen, dus ook geen
reinigingsproducten voor grammofoonplaten.
Schijven opbergen
Laat schijven niet liggen op plaatsen waar het
erg koud, vochtig of heet is (ook niet in direct
zonlicht). Plak geen papier of stickers op de
schijf, en gebruik geen potlood, balpen of
ander schrijfmateriaal met scherpe punt.
Hierdoor kan de schijf beschadigd raken.
Schijven die u niet moet gebruiken
Schijven draaien met hoge snelheid rond in de
speler. Als een schijf gebarsten, geschilferd,
verbogen of anderszins beschadigd is, doe
hem dan niet in de speler — u loopt kans dat u
uw speler beschadigt.
Deze speler is uitsluitend ontworpen voor
gebruik met conventionele, geheel ronde
schijven. Pioneer kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele defecten als
gevolg van het gebruik van schijven met een
afwijkende vorm.
DCS-363-Du.book
Page 39
Tuesday, February 13, 2007
DVD Videoregio’s
Aanwijzingen voor de installatie van
de speler
U mag de speler niet…
Het apparaat verplaatsen
Als u de speler moet verplaatsen, haal dan
eerst de schijf uit de speler als die er nog inzit,
en druk daarna op  STANDBY/ON op het
voorpaneel om het systeem uit te zetten.
Wacht totdat GOOD BYE (tot ziens) van het
scherm verdwijnt en trek dan de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact.1 Tijdens
afspelen mag u het apparaat nooit optillen of
verplaatsen — de schijf draait zeer snel rond
en kan beschadigd raken.
Español
 Gebruiken op een plaats waar deze wordt
blootgesteld aan hoge temperaturen of vocht,
dus niet bij radiatoren of andere apparaten die
warmte afgeven.
 Op de vensterbank of op een andere plaats zetten
waar deze aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
 In een extreem stoffige of vochtige omgeving
gebruiken.
 Direct boven op een versterker plaatsen, of op
andere componenten van uw stereo-installatie
die warm worden tijdens gebruik.
 Vlakbij een televisie of monitor gebruiken, omdat
dit storing kan veroorzaken, vooral wanneer de
televisie een binnenantenne heeft.
 In een keuken of andere kamer gebruiken waar
deze misschien wordt blootgesteld aan rook of
stoom.
Er kan zich condensvocht in de speler vormen
wanneer deze vanuit de kou in een warme
ruimte wordt gebracht of als de temperatuur in
de kamer snel oploopt. Hoewel condensvocht
de speler niet zal beschadigen, kunnen de
prestaties van de speler tijdelijk minder goed
zijn. Laat de speler daarom ongeveer een uur
wennen aan de hogere temperatuur voordat u
hem aanzet.
Nederlands
 In een goed geventileerde kamer gebruiken;
 Op een stevige, vlakke ondergrond, zoals een
tafel, plank of stereomeubel, zetten.
Problemen met condensatie
Italiano
Wij willen graag dat u jarenlang plezier zult
hebben van dit apparaat. Let daarom op het
volgende wanneer u een geschikte plaats voor
het apparaat uitzoekt:
U moet de speler…
Bij normaal gebruik van de DVD-speler zal de
lens niet vuil worden, maar mocht de lens om
de een of andere reden door stof of vuil niet
goed werken, raadpleeg dan uw
dichtstbijzijnde officiële Pioneerservicecentrum. Er zijn weliswaar
lensschoonmaakmiddelen in de handel, maar
wij adviseren om deze niet te gebruiken, omdat
ze soms de lens beschadigen.
Français
Deutsch
Installatie en onderhoud
Reinigen van de lens
Français
Incompatible disc region number
(Onbekend schijfregionummer)
Can’t play disc
(Kan schijf niet afspelen)
 Op een dik kleed of tapijt zetten en ook niet met
een doek bedekken, omdat dit een goede
ventilatie van het apparaat verhindert.
 Op een onstabiel oppervlak plaatsen of op een
oppervlak dat niet groot genoeg is voor alle vier
de voetjes van het apparaat.
English
Op alle DVD’s staat aangegeven voor welke
wereldregio (s) de schijf geschikt is. Ook op uw
DVD-systeem staat een regio-aanduiding (op
het achterpaneel). Schijven uit incompatibele
regio’s kunnen niet op deze speler afgespeeld
worden. Schijven met de markering ALL
kunnen op elke speler afgespeeld worden.
Als u een schijf invoert die niet op deze speler
afgespeeld kan worden, dan zal één van de
volgende berichten worden weergegeven:
11:05 AM
Beeldverhoudingen en
schijfindelingen
DVD’s kunnen verschillende
beeldverhoudingen hebben, van TVprogramma’s (meestal 4:3) tot CinemaScope
breedbeeldfilms2 met een beeldverhouding tot
ongeveer 7:3.
Opmerking
1 Als u de stekker uit het stopcontact trekt voordat GOOD BYE van het scherm is verdwenen, kan dat tot gevolg hebben dat de
speler zichzelf terugstelt op de fabrieksinstellingen.
2 Veel breedbeeldschijven onderdrukken echter de spelerinstellingen, zodat de schijf ongeacht de instelling in letterboxformaat
wordt weergegeven.
39
Du
DCS-363-Du.book
Page 40
Tuesday, February 13, 2007
Televisies zijn er ook in verschillende
beeldverhoudingen; ‘standaard’ 4:3 en
breedbeeld 16:9.1
Wanneer u 4:3 (Letter Box) instelt,
worden breedbeeldschijven met
zwarte balken boven en onder op het
scherm weergegeven.
Als u 4:3 (Pan&Scan) instelt, worden
bij breedbeeldschijven de zijkanten
van het beeld afgesneden. Hoewel
het beeld groter lijkt, ziet u in feite niet
het volledige beeld.
Instellen van het TV-systeem
De standaardinstelling van deze speler is
AUTO, en u moet dit onderdeel op AUTO laten
staan tenzij u merkt dat het beeld tijdens het
afspelen van bepaalde schijven vervormd is.
Gebeurt dit, stel het TV-systeem dan zo in dat
het bij het systeem van uw land of regio past.
Dit kan er echter toe leiden dat u minder
soorten schijven kunt bekijken. Onderstaande
tabel toont welk soort schijven compatibel is
met de diverse instellingen (AUTO, PAL en
NTSC).2
1 Zet het apparaat in wachtstand (standby)
en druk op SETUP.
2 Ga naar TV SYS met / en druk dan op
ENTER.
Het TV-systeem wordt als volgt gewijzigd:
• AUTO  NTSC
• NTSC  PAL
• PAL  AUTO
11:05 AM
Het systeem schakelt zichzelf automatisch in
en het nieuwe TV-systeem verschijnt op het
scherm nadat WELCOME (welkom) op het
beeld is verschenen.3
Spelerinstelling
Mediatype
Formaat NTSC
PAL
AUTO
DVD/Super VCD/
Video-CD/DivXvideo
NTSC
NTSC
PAL
NTSC
PAL
NTSC
PAL
PAL
CD/MP3/WMA/
MPEG-4 AAC/
JPEG/geen schijf
—
NTSC
PAL
NTSC of
PAL
De demo uitzetten
Op de volgende manier kunt u de
automatische demo uitzetten (deze start als u
het apparaat voor de eerste keer aanzet):
1 Terwijl het apparaat in standby staat
drukt u op SETUP.
2 Ga naar DEMO met / en druk dan op
ENTER.
3 Selecteer DEMO OFF met / en druk
op ENTER.
Het display minder fel maken
U kunt de helderheid van de tekst binnen het
voorpaneelscherm aanpassen. Zodra het
scherm wordt ingesteld op een donkerdere
kleur, schakelt de Power-indicator uit.
1 Druk op SETUP en selecteer DIMMER met
/; druk vervolgens op ENTER.
Dit wordt in het display van het voorpaneel
getoond.
2 Selecteer LIGHT of DARK met / en
druk op ENTER.
Opmerking
1 • Wanneer u de 16:9 (Wide) instelling met een standaard 4:3 TV gebruikt, of een van de 4:3 instellingen met een breedbeeldTV, dan leidt dit tot een vervormd beeld.
• Wanneer u schijven bekijkt die in het 4:3 formaat zijn opgenomen, kunt u met de bedieningstoetsen op de TV bepalen hoe
het beeld weergegeven wordt. Uw TV kan verschillende opties voor zoomen en uitrekken hebben. Zie de gebruiksaanwijzing van
uw TV voor verdere informatie.
• Sommige films hebben een beeldverhouding van breder dan 16:9, zodat zelfs een breedbeeld-TV ze in ‘letterbox’-stijl
weergeeft.
2 De meeste modellen met het nieuwe Countdown PAL TV-systeem kunnen de verticale amplitude (50 Hz voor PAL of 60 Hz voor
NTSC) automatisch detecteren en inschakelen zodat het beeld niet verticaal wordt ingekrompen. In sommige gevallen verschijnt
het beeld echter zonder kleur. Als uw PAL-TV geen V-Hold-toets heeft, kunt u NTSC-schijven waarschijnlijk niet bekijken, omdat
het beeld gaat rollen. Als de TV wel een V-Hold-toets heeft, dan gebruikt u die om het rollen te stoppen. Op sommige TV’s kan
het beeld verticaal samengedrukt worden, waarbij lege banden boven en onder in het scherm overblijven.
3 Zet de speler vóór elke wijziging op standby (druk op  STANDBY/ON).
40
Du
DCS-363-Du.book
Page 41
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Verhelpen van storingen
Er is geen geluid als u
een functie selecteert.
• Als u de line-ingang gebruikt, controleer dan of de component goed is
aangesloten (zie Extra geluidscomponenten aansluiten op pagina 32).
• Druk op MUTE op de afstandsbediening om het geluid aan te zetten.
• Verhoog het volume.
Geen geluid uit achterof middenluidsprekers.
• Lees De kanaalniveaus instellen op pagina 10 en controleer de
luidsprekerniveaus.
• Wanneer u TUNER of LINE hebt geselecteerd, dan kunt u alleen stereogeluid
horen. Stel de invoerbron in op DVD/CD of USB als u meerkanaalsgeluid wilt
horen.
• Controleer of de Line Out modus niet per ongeluk aanstaat (zie Line Out opties op
pagina 33).
• Controleer of u niet’ per ongeluk STEREO hebt aangezet (zie Met surround-geluid
luisteren op pagina 14).
• Sluit de luidsprekers correct aan (lees de Installatiehandleiding).
De afstandsbediening
doet het niet.
• Vervang de batterijen (lees de Installatiehandleiding).
• Blijf binnen de 7 m, 30° van de afstandsbedieningssensor (lees de
Installatiehandleiding).
• Verwijder obstakels of ga ergens anders staan of zitten.
• Zorg dat er geen direct licht valt op de sensor op het voorpaneel.
• Om de andere Pioneer-componenten te bedienen, zorg ervoor dat de
bedieningsignaalkabel en de analoge audiokabel aangesloten zijn.
Español
• Wacht een minuut voordat u het apparaat weer aanzet.
• Zorg dat er geen losse eindjes kabel zijn die met het apparaat in aanraking
komen. Hierdoor kan het apparaat zichzelf uitschakelen.
• Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.
• Controleer of de netspanning klopt met de benodigde spanning voor het model.
• Probeer het volume omlaag te regelen.
• Als het probleem blijft bestaan, breng dan het apparaat naar het dichtstbijzijnde
officiële Pioneer-servicecentrum of vakhandelaar voor reparatie.
Nederlands
Het apparaat schakelt
niet in of schakelt
plotseling weer uit (bij
het starten wordt
mogelijk een foutbericht
getoond).
Italiano
Oplossing
Français
Deutsch
Probleem
Français
Algemeen
English
Veel mensen denken dat er iets mis is met hun speler terwijl ze in feite zelf iets fout hebben
gedaan. Als u denkt dat het apparaat niet juist functioneert, doorloop dan eerst de onderstaande
lijst. Soms kan de storing veroorzaakt worden door een andere component. Controleer daarom ook
de andere componenten en elektrische apparatuur die gebruikt wordt. Als u het probleem aan de
hand van de gegeven maatregelen niet kunt verhelpen, dient u contact op te nemen met uw
dichtstbijzijnde officiële Pioneer-servicecentrum of met uw vakhandelaar om het apparaat te laten
repareren.
• Als het systeem niet goed werkt door externe oorzaken zoals statische elektriciteit, haal dan de
stekker even uit het stopcontact. Het apparaat zal daarna vaak weer normaal functioneren.
In het display wordt
• Houd  OPEN/CLOSE op het voorpaneel ongeveer acht seconden ingedrukt.
TRAYLOCK getoond en Daarna kunt u de lade openen of sluiten met  OPEN/CLOSE.
de lade kan niet worden
geopend.
SND. DEMO wordt
• Houd ongeveer vijf seconden op het voorpaneel  (stoppen) ingedrukt. De
getoond in het display
schijflade wordt automatisch geopend om aan te geven dat de geluidsdemo
en het apparaat kan niet onderbroken is.
worden bediend.
41
Du
DCS-363-Du.book
Page 42
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
DVD-/CD-/Video-CD-speler
Probleem
Oplossing
De schijf wordt direct na • Maak de schijf schoon en leg de schijf goed midden in de lade.
het laden weer
• Als het regionummer van een DVD niet overeenkomt met het nummer op de speler, kan
uitgeworpen.
de schijf niet worden afgespeeld (zie DVD Videoregio’s op pagina 39). In dit geval zal één
van de volgende berichten verschijnen op het scherm: Incompatible disc region
number/Can’t play disc.
• Wacht totdat eventuele condensatie in de speler is verdampt. Gebruik het apparaat niet in
de buurt van een airconditioning-apparaat.
Afspelen niet mogelijk.
• Kijk of de schijf niet ondersteboven in de lade zit; het label moet zich aan de bovenzijde bevinden.
De beeldweergave stopt • Druk op  (stoppen) en begin daarna opnieuw met afspelen  (afspelen).
en de bedieningstoetsen • Schakel het apparaat uit en weer aan met de toets  STANDBY/ON op het voorpaneel.
werken niet meer.
De instellingen zijn
kwijtgeraakt.
• Als de stroom uitvalt, raakt het apparaat zijn instellingen kwijt.
Geen beeld/geen kleur.
• Controleer of alle aansluitingen correct zijn en de stekkers volledig in de aansluitingen
zitten.
• Lees de handleiding van de TV/monitor en controleer de instellingen.
Het beeld is uitgerekt of • De instelling TV Screen is onjuist. Stel de optie TV Screen zo in dat hij past bij de TV/
de beeldverhouding
monitor die u gebruikt (zie Instellingen voor Video Output (beelduitvoer) op pagina 27).
verandert niet.
Er is storing in het
afgespeelde beeld
wanneer u videoopnames of opnames
vanaf de AV-aansluiting
afspeelt.
• Dit systeem gebruikt kopieerbeveiligingstechnologie waardoor opnemen wordt verhinderd
of problemen met beeldweergave worden vermeden wanneer een VCR of AV-aansluiting
wordt gebruikt. Het gaat hier niet om een defect.
Vervormingen of zwart
beeld tijdens afspelen.
• Deze speler is compatibel met de kopieerbeveiliging van Macro-Vision System. Sommige
schijven bevatten een kopieerpreventiesignaal en wanneer dit soort schijven wordt
afgespeeld kunnen er, afhankelijk van de gebruikte TV, strepen enz. op bepaalde delen van
het beeld verschijnen. Het gaat hier niet om een defect.
• Schijven reageren verschillend op bepaalde spelerfuncties. Hierdoor wordt het scherm
even zwart of trilt even wanneer de functie wordt uitgevoerd. Deze problemen komen door
verschillen tussen schijven en schijfinhoud; het zijn geen defecten van de speler.
Er is een merkbaar verschil • DVDs en CDs worden op verschillende manieren opgenomen. Het gaat hier niet om een
in volume bij het afspelen defect.
van een DVD en een CD.
CD-ROM-schijf wordt
niet herkend.
• Controleer of de CD-ROM is opgenomen in ISO 9660-indeling. Zie Compatibiliteitstabel
voor schijven op pagina 36 voor verdere informatie over compatibele schijven.
DVD-ROM-schijf wordt
niet herkend.
• Controleer of de DVD-ROM werd opgenomen in UDF-bridge formaat. Zie
Compatibiliteitstabel voor schijven op pagina 36 voor verdere informatie over
compatibele schijven.
Bestanden worden niet
weergegeven in de
Schijfverkenner of het
foto-overzicht.
• De bestanden op de schijf moeten de juiste bestandsuitgang hebben: .mp3 voor MP3bestanden, .wma voor WMA-bestanden, .m4a voor MPEG-4 AAC-bestanden en .jpg voor
JPEG-bestanden (hoofdletters of kleine letters maakt niet uit). Zie Compatibiliteitstabel
voor schijven op pagina 36.
Kan geen WMA- of
• De bestanden zijn opgenomen met DRM (Digital Rights Management – beheer
MPEG-4 AAC-bestanden van digitale rechten). Het gaat hier niet om een defect.
afspelen.
42
Du
DCS-363-Du.book
Page 43
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Tuner
Oplossing
Ernstige ruis in radiouitzendingen.
• Sluit de AM-antenne aan (zie de Installatiehandleiding) en pas richting en positie
aan om de ontvangst zo goed mogelijk te maken. U kunt ook een extra interne of
externe AM-antenne aansluiten (zie Een externe antenne aansluiten op pagina 32).
• Rol de FM-draadantenne helemaal uit, richt hem voor een zo goed mogelijke
ontvangst en zet hem vast op een muur. U kunt ook een FM-buitenantenne
aansluiten (zie Een externe antenne aansluiten op pagina 32).
• Zet andere apparaten die storing kunnen veroorzaken uit of zet ze verder weg.
English
Probleem
Automatisch afstemmen • Het radiosignaal is zwak. Met automatisch afstemmen vindt u alleen stations
mist bepaalde stations. met een goed signaal. Wilt u betere ontvangst, sluit dan een buitenantenne aan.
Oplossing
Het USBopslagapparaat wordt
niet door het systeem
herkend.
• Controleer of u het USB-apparaat goed in de speler hebt gestoken.
• Controleer of het geheugen is geformatteerd als FAT16 of FAT32.
• USB-apparaten met een interne USB-hub worden niet ondersteund.
Bestanden worden niet
weergegeven in de
Verkenner of het fotooverzicht.
• De bestanden moeten de correcte uitgang hebben: .mp3 voor MP3-bestanden,
.wma voor WMA-bestanden, .m4a voor MPEG-4 AAC-bestanden en .jpg voor JPEGbestanden (hoofdletters of kleine letters maakt niet uit).
• Controleer of de bestanden niet beveiligd zijn (met een wachtwoord o.i.d.).
Italiano
Kan geen WMA- of
• De bestanden zijn opgenomen met DRM (Digital Rights Management – beheer
MPEG-4 AAC-bestanden van digitale rechten). Het gaat hier niet om een defect.
afspelen.
Français
Deutsch
Probleem
Français
USB-aansluiting
HDMI-aansluiting
• Raadpleeg De HDMI-audioinstelling wijzigen op pagina 34 en controleer of
AUDIO ON is geselecteerd.
Geen HDMI-video
output.
• Controleer of u de speler hebt geselecteerd als HDMI-input in de instellingen van
de component die u gebruikt (zie de handleiding van de component).
• Controleer of de HDMI-kabel goed is aangesloten en niet is beschadigd.
• Controleer of de componenten die via HDMI zijn aangesloten aanstaan en HDMIcompatibel zijn (De componenten moeten compatibel zijn met zowel DVI als met
High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP)).
• Dit apparaat werd ontworpen conform HDMI versie 1.1. Afhankelijk van de
component die u hebt aangesloten kan een DVI-verbinding leiden tot
onbetrouwbare signaaloverdracht.
• Zorg ervoor dat de resolutie op deze speler klopt met die op de component die u
hebt aangesloten via HDMI. Voor informatie over hoe u de HDMI-resolutie wijzigt
raadpleegt u Instellingen voor Video Output (beelduitvoer) op pagina 27.
• Als het scherm zwart wordt nadat u de resolutie hebt gewijzigd, betekent dat dat
u een resolutie hebt gekozen die niet compatibel is met uw beeldscherm. U
herstelt dan de fabrieksinstellingen volgens de aanwijzingen onder De HDMIverbinding herstellen op pagina 34.
Er zijn problemen met de
kleuren op uw
beeldscherm nadat u de
instelling HDMI Color
hebt gewijzigd (pagina 27).
• Afhankelijk van de aangesloten component kunnen sommige HDMI Color
instellingen soms leiden tot incorrecte weergave van het beeld. In dat geval
selecteert u zo mogelijk RGB met de eigen invoerinstellingen van de TV. Ook kunt u
terugkeren naar de vorige HDMI Color instelling.
Español
Oplossing
Geen HDMI-audio
output.
Nederlands
Probleem
43
Du
DCS-363-Du.book
Page 44
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Foutberichten
Bericht
Beschrijving
LINE ON
• De handeling die u probeert uit te voeren kan niet in Line out modus worden uitgevoerd
(pagina 33).
EXTRAPWR
• U kunt de SFC-Modes- of de geluidsweergavetoetsen (hoge tonen, lage tonen of versterkte
bas) niet afstellen als u de EXTRA PWR modus gebruikt.
SND. DEMO • De geluidsdemo staat aan. Zie Algemeen in Verhelpen van storingen op pagina 41.
CANNOT
• U kunt bepaalde handelingen niet uitvoeren omdat u DVD/CD of USB niet hebt
geselecteerd, een hoofdtelefoon hebt aangesloten of op TEST TONE hebt gedrukt terwijl u een
schijf aan het afspelen was.
MUTING
• De handeling die u probeert uit te voeren kan niet uitgevoerd worden omdat het geluid uit
staat (druk op MUTE).
STEREO
• Een handeling is niet mogelijk doordat de DVD/CD- of USB-functie niet is geselecteerd.
TRAYLOCK
• De ladevergrendeling is ingeschakeld. Zie Algemeen in Verhelpen van storingen op pagina 41.
KEYLOCK
• De key lock (toetsvergrendeling) is ingeschakeld. Zie Key Lock (toetsvergrendeling) instellen
op de volgende pagina.
USB ERR
• Zie voor verdere informatie Belangrijk onder De USB-verbinding gebruiken op pagina 23.
HDMI ERR
• Zie HDMI-aansluiting hierboven voor aanwijzingen voor het oplossen van problemen. Als het
probleem blijft bestaan raadpleegt u De HDMI-verbinding herstellen op pagina 34.
EEP ERR
• Neem voor reparatie contact op met uw officiële Pioneer-servicecentrum of uw
vakhandelaar.
EXIT
• Verschijnt wanneer een menu automatisch word afgesloten na een bepaalde tijd waarin
niets wordt gedaan.
Terugstellen van het systeem
De taalcodelijst gebruiken
Gebruik het voorpaneel om alle
fabrieksinstellingen van het systeem te herstellen.
• Terwijl het systeem aan staat drukt u op
 STANDBY/ON terwijl u  USB ingedrukt
houdt.
De volgende keer dat u het apparaat aanzet zijn alle
instellingen teruggesteld op de fabriekswaarden.
Bij sommige taalopties (zie Instellingen voor
Language (taal) op pagina 28) kunt u de
gewenste taal kiezen uit de 136 talen uit de
Taalcodelijst op de volgende pagina.
1 Selecteer ‘Other Language’ (andere taal).
2 Selecteer een codeletter of codenummer
met /.
Key Lock (toetsvergrendeling)
instellen
3 Selecteer een codeletter of codenummer
met /.
Zie Taalcodelijst op de volgende pagina voor
een complete lijst van de talen en de codes.
U kunt de toetsen op het voorpaneel
vergrendelen door de functie Key Lock
(toetsvergrendeling) te gebruiken.
1 Druk met het systeem in standby, op SETUP en
gebruik / om de KEYLOCK (toetsvergrendeling)
te selecteren en druk dan op ENTER.
Dit wordt in het display van het voorpaneel getoond.
2 Selecteer LOCK ON (vergrendeling aan) of
LOCK OFF (vergrendeling uit) met / en
druk dan op ENTER.
44
Du
DCS-363-Du.book
Page 45
Tuesday, February 13, 2007
11:05 AM
Taalcodelijst
Taal (Taalcodeletter), Taalcode
Italiano
Nederlands
Slovak (sk), 1911
Slovenian (sl), 1912
Samoan (sm), 1913
Shona (sn), 1914
Somali (so), 1915
Albanian (sq), 1917
Serbian (sr), 1918
Siswati (ss), 1919
Sesotho (st), 1920
Sundanese (su), 1921
Swedish (sv), 1922
Swahili (sw), 1923
Tamil (ta), 2001
Telugu (te), 2005
Tajik (tg), 2007
Thai (th), 2008
Tigrinya (ti), 2009
Turkmen (tk), 2011
Tagalog (tl), 2012
Setswana (tn), 2014
Tonga (to), 2015
Turkish (tr), 2018
Tsonga (ts), 2019
Tatar (tt), 2020
Twi (tw), 2023
Ukrainian (uk), 2111
Urdu (ur), 2118
Uzbek (uz), 2126
Vietnamese (vi), 2209
Volapük (vo), 2215
Wolof (wo), 2315
Xhosa (xh), 2408
Yoruba (yo), 2515
Zulu (zu), 2621
Français
Deutsch
Lingala (ln), 1214
Laothian (lo), 1215
Lithuanian (lt), 1220
Latvian (lv), 1222
Malagasy (mg), 1307
Maori (mi), 1309
Macedonian (mk), 1311
Malayalam (ml), 1312
Mongolian (mn), 1314
Moldavian (mo), 1315
Marathi (mr), 1318
Malay (ms), 1319
Maltese (mt), 1320
Burmese (my), 1325
Nauru (na), 1401
Nepali (ne), 1405
Norwegian (no), 1415
Occitan (oc), 1503
Oromo (om), 1513
Oriya (or), 1518
Panjabi (pa), 1601
Polish (pl), 1612
Pashto, Pushto (ps), 1619
Portuguese (pt), 1620
Quechua (qu), 1721
Rhaeto-Romance (rm), 1813
Kirundi (rn), 1814
Romanian (ro), 1815
Kinyarwanda (rw), 1823
Sanskrit (sa), 1901
Sindhi (sd), 1904
Sangho (sg), 1907
Serbo-Croatian (sh), 1908
Sinhalese (si), 1909
Français
Esperanto (eo), 0515
Estonian (et), 0520
Basque (eu), 0521
Persian (fa), 0601
Finnish (fi), 0609
Fiji (fj), 0610
Faroese (fo), 0615
Frisian (fy), 0625
Irish (ga), 0701
Scots-Gaelic (gd), 0704
Galician (gl), 0712
Guarani (gn), 0714
Gujarati (gu), 0721
Hausa (ha), 0801
Hindi (hi), 0809
Croatian (hr), 0818
Hungarian (hu), 0821
Armenian (hy), 0825
Interlingua (ia), 0901
Interlingue (ie), 0905
Inupiak (ik), 0911
Indonesian (in), 0914
Icelandic (is), 0919
Hebrew (iw), 0923
Yiddish (ji), 1009
Javanese (jw), 1023
Georgian (ka), 1101
Kazakh (kk), 1111
Greenlandic (kl), 1112
Cambodian (km), 1113
Kannada (kn), 1114
Kashmiri (ks), 1119
Kurdish (ku), 1121
Kirghiz (ky), 1125
Latin (la), 1201
English
Japanese (ja), 1001
English (en), 0514
French (fr), 0618
German (de), 0405
Italian (it), 0920
Spanish (es), 0519
Dutch (nl), 1412
Russian (ru), 1821
Chinese (zh), 2608
Korean (ko), 1115
Greek (el), 0512
Afar (aa), 0101
Abkhazian (ab), 0102
Afrikaans (af), 0106
Amharic (am), 0113
Arabic (ar), 0118
Assamese (as), 0119
Aymara (ay), 0125
Azerbaijani (az), 0126
Bashkir (ba), 0201
Byelorussian (be), 0205
Bulgarian (bg), 0207
Bihari (bh), 0208
Bislama (bi), 0209
Bengali (bn), 0214
Tibetan (bo), 0215
Breton (br), 0218
Catalan (ca), 0301
Corsican (co), 0315
Czech (cs), 0319
Welsh (cy), 0325
Danish (da), 0401
Bhutani (dz), 0426
Land-/streekcodelijst
Argentinië, 0118, ar
Australië, 0121, au
Oostenrijk, 0120, at
België, 0205 be
Brazilië, 0218, br
Canada, 0301, ca
Chili, 0312, cl
China, 0314, cn
Denemarken, 0411, dk
Finland, 0609, fi
Frankrijk, 0618, fr
Duitsland, 0405, de
Hongkong, 0811, hk
India, 0914, in
Indonesië, 0904, id
Italië, 0920, it
Japan, 1016, jp
Korea (Republiek), 1118, kr
Maleisië, 1325, my
Mexico, 1324, mx
Nederland, 1412, nl
Nieuw-Zeeland, 1426, nz
Noorwegen, 1415, no
Pakistan, 1611, pk
Filippijnen, 1608, ph
Portugal, 1620, pt
Russische Federatie, 1821, ru
Singapore, 1907, sg
Spanje, 0519, es
Zwitserland, 0308, ch
Zweden, 1905, se
Taiwan, 2023, tw
Thailand, 2008, th
Groot-Brittannië, 0702, gb
Verenigde Staten van Amerika, 2119, us
Español
Land/streek, Land-/streekcode, Land-/streekcodeletter
45
Du
DCS-363-Du.book
Page 46
Tuesday, February 13, 2007
Luidsprekersysteem S-DV363
Technische gegevens
•
•
Versterkergedeelte
RMS-uitgangsvermogen:
Voor, midden, achter . . . . . . .60 W per kanaal
(1 kHz, 10 % T.H.D., 4 Ω)
Basluidspreker
. . . . . . . . . . . .60 W (100 Hz, 10 % T.H.D., 4 Ω)
•
Spelergedeelte
Digitale audio Kenmerken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DVD fs: 96 kHz, 24-bit
Type . . . . . DVD-systeem, video-CD-/Super-VCDsysteem en digitaal-compactdisc-audiosysteem
Frequentie respons
. . . . . . . . . . .4 Hz t/m 44 kHz (96 kHz sampling)/
4 Hz t/m 22 kHz (48 kHz sampling)
Wow en flutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meetgrens
(±0,001 % W.PEAK) of minder (JEITA)
•
FM-tunergedeelte
Frequentiebereik . . . . . . . 87,5 MHz t/m 108 MHz
Antenne . . . . . . . . . . . . . . .75 Ω, ongebalanceerd
•
AM-tunergedeelte
Frequentiebereik . . . . . . . . 531 kHz t/m 1602 kHz
Antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lusantenne
•
Overig
Spanningsvereisten
. . . . . . . . . . . . . AC 220 V t/m 240 V, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 W
Stroomverbruik in standby . . . . . . . . . . . .0,42 W
Afmetingen
. . . . . . . .420 mm (B) x 60 mm (H) x 332 mm (D)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 kg
•
Accessoires (DVD/CD-ontvanger)
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AA/R6 drogecelbatterijen
(ter bevestiging van de werking) . . . . . . . . . . . .
Videokabel (gele stekers) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AM-lusantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FM-antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netsnoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantiebewijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installatiehandleiding
Deze handleiding
46
Du
11:05 AM
1
2
1
1
1
1
1
Voor-/achterluidsprekers
Behuizing . . . . . . . . . . .Gesloten boekenkasttype
(magnetisch afgeschermd)
Systeem . . . . . . . . . . . . . . .7,7 cm 1-wegsysteem
Luidsprekers. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 cm conisch
Nominale impedantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Frequentiebereik . . . . . . . . . . . .80 Hz t/m 20 kHz
Maximum invoervermogen . . . . . . . . . . . . . .60 W
Afmetingen
. . . . . . . 100 mm (B) x 100 mm (H) x 100 mm (D)
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 kg
•
Middenluidspreker
Behuizing . . . . . . . . . . .Gesloten boekenkasttype
(magnetisch afgeschermd)
Systeem . . . . . . . . . . . . . . .7,7 cm 1-wegsysteem
Luidsprekers. . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 cm conisch
Nominale impedantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Frequentiebereik . . . . . . . . . . . .75 Hz t/m 20 kHz
Maximum invoervermogen . . . . . . . . . . . . . .60 W
Afmetingen
. . . . . . . . 220 mm (B) x 90 mm (H) x 100 mm (D)
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 kg
•
Basluidspreker
Behuizing . . . . . . . . . . . . . . . . Basreflex-vloertype
Systeem . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm 1-wegsysteem
Luidspreker. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm conisch
Nominale impedantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Frequentiebereik . . . . . . . . . . . 30 Hz t/m 2,5 kHz
Maximum invoervermogen . . . . . . . . . . . . . .60 W
Afmetingen
. . . . . .221 mm (B) x 401,5 mm (H) x 390 mm (D)
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 kg
•
Toebehoren
Luidsprekerkabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Beugels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Schroeven (voor beugels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Antislipschijfjes (klein) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Antislipschijfjes (groot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DCS-363-Du.book
Page 47
Tuesday, February 13, 2007
Luidsprekersysteem S-DV370T
•
Voor-/achterluidsprekers
Toebehoren
Luidsprekerkabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Antislipschijfjes (groot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Voeten voor luidsprekerstandaards . . . . . . . . . . 4
Schroeven (voor voeten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
•
Basluidspreker
Toebehoren
Luidsprekerkabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Antislipschijfjes (groot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opmerking
Uitgegeven door Pioneer Corporation.
Copyright © 2007 Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Español
•
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. ‘Dolby’, ‘Pro Logic’ en het symbool
double-D zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
“DTS” en “DTS Digital Surround” zijn
geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc.
Nederlands
Behuizing . . . . . . . . . . . . . . . . Basreflex-vloertype
Systeem . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm 1-wegsysteem
Luidspreker. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cm conisch
Nominale impedantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Frequentiebereik . . . . . . . . . . . 30 Hz t/m 2,5 kHz
Maximum invoervermogen . . . . . . . . . . . . . .60 W
Afmetingen
. . . . . . . 190 mm (B) x 360 mm (H) x 320 mm (D)
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 kg
Italiano
Luidsprekersysteem S-DV370SW
De DRM (Digital Rights Management)
kopieerbeveiliging is een technologie die
ontwikkeld is om
ongeoorloofd kopiëren te voorkomen
door beperking van weergave enz. van
gecomprimeerde geluidsbestanden
op andere apparaten dan de PC (of
andere opnameapparatuur) die gebruikt
werd om het materiaal op te nemen.
Zie voor nadere bijzonderheden de
handleidingen of helpbestanden van uw
PC en/of software.
Français
Deutsch
•
Dit toestel maakt gebruik van een techniek ter
bescherming van auteursrechten die op zijn
beurt weer is beschermd door methodeclaims
onder bepaalde Amerikaanse patenten en andere
intellectuele eigendommen in het bezit van
Macrovision Corporation en andere rechtmatige
eigenaars. Gebruik van deze techniek ter
bescherming van auteursrechten vereist de
autorisatie van Macrovision Corporation en is
uitsluitend bedoeld voor privégebruik en
weergave voor een gelimiteerd publiek tenzij
anderzijds toestemming van Macrovision
Corporation is verkregen. Het demonteren van
het toestel of uitelkaar halen en weer inelkaar
zetten is verboden.
Français
• Middenluidspreker
Identiek aan S-DV363 middenluidspreker
(zie hierboven).
Dit product bevat FontAvenue®-lettertypen
gelicentieerd door NEC Corporation.
FontAvenue is een gedeponeerd
handelsmerk van NEC Corporation.
English
Behuizing . . . . . . . . . . . . . Gesloten vloerkasttype
(magnetisch afgeschermd)
Systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-wegsysteem
Luidsprekers:
Woofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7 cm conisch x2
Tweeter . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 cm halfbol type
Nominale impedantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Frequentiebereik . . . . . . . . . . . .70 Hz t/m 20 kHz
Maximum invoervermogen . . . . . . . . . . . . . .60 W
Afmetingen
. . . . . 260 mm (B) x 1096,3 mm (H) x 260 mm (D)
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 kg
11:05 AM
• Specificaties en ontwerp kunnen zonder
voorafgaande aankondiging gewijzigd
worden, dit vanwege verbeteringen.
47
Du
DCS-363-Sp.book
Page 2
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Gracias por comprar un producto Pioneer.
Le sugerimos que lea atentamente estas instrucciones de uso a fin de que aprenda a utilizar su
equipo de manera adecuada. Después de leer las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro
para futuras referencias.
Ubicación : Parte posterior del aparato
IMPORTANTE
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
La luz intermitente con el símbolo de punta
de flecha dentro un triángulo equilátero.
Está convenido para avisar el usuario de la
presencia de “voltaje peligrosa” no aislada
dentro el producto que podría constituir un
peligro de choque eléctrico para las
personas.
ATENCIÓN:
PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE
ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS
PARTES DENTRO NO UTILIZADAS,
LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA
Este producto cumple con la Directiva de Bajo
Voltaje (73/23/ CE, correcto por la 93/68/CE),
Directivas EMC (89/336/CE, correcto por la 92/31/CE
D3-4-2-1-9a_Sp
y la 93/68/CE) .
ADVERTENCIA
Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada
con fuego encendido (como pueda ser una vela)
D3-4-2-1-7a_A_Sp
encima del aparato.
PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA
MANIPULACIÓN DEL CABLE DE
ALIMENTACIÓN
Tome el cable de alimentación por la clavija. No
extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el
cable de alimentación cuando sus manos estén
mojadas, ya que esto podría causar cortocircuitos o
descargas eléctricas. No coloque la unidad, algún
mueble, etc., sobre el cable de alimentación. Asegúrese
de no hacer nudos en el cable ni de unirlo a otros
cables. Los cables de alimentación deberán ser
dispuestos de tal forma que la probabilidad de que
sean pisados sea mínima. Una cable de alimentación
dañado podrá causar incendios o descargas eléctricas.
Revise el cable de alimentación está dañado, solicite el
reemplazo del mismo al centro de servicio autorizado
S002_Sp
PIONEER más cercano, o a su distribuidor.
El punto exclamativo dentro un triángulo
equilátero convenido para avisar el usuário
de la presencia de importantes
instrucciones sobre el funcionamiento y la
manutención en la libreta que acompaña el
aparato.
D3-4-2-1-1_Sp
PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN
Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar
espacio en torno al mismo para la ventilación con el
fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos
10 cm encima, 10 cm detrás, y 10 cm en cada lado).
ADVERTENCIA
Las ranuras y aberturas de la caja del aparato sirven
para su ventilación para poder asegurar un
funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo
contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de
incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni
cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos,
manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el
aparato sobre una alfombra gruesas o una cama.
D3-4-2-1-7b_A_Sp
ADVERTENCIA
Antes de enchufar el aparato a la corriente, lea la
sección siguiente con mucha atención.
La tensión de la red eléctrica es distinta según el
país o región. Asegúrese de que la tensión de la
alimentación de la localidad donde se proponga
utilizar este aparato corresponda a la tensión
necesaria (es decir, 230 V ó 120 V) indicada en el
D3-4-2-1-4_A_Sp
panel posterior.
Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación
vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de
tratamiento, recuperación y reciclado.
Las viviendas privadas en los 25 estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrónicos
usados en las instalaciones de recolección previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo).
En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el
método de eliminación correcto.
Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperación y
reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.
K058_Sp
DCS-363-Sp.book
Page 3
Tuesday, February 13, 2007
PRECAUCIÓN
Este aparato es un producto de láser de clase 1, pero
contiene un diodo de láser de clase superior a 1.
Para mantener la seguridad en todo momento, no
quite ninguna cubierta ni intente acceder al interior
del aparato.
Solicite todo el servicio técnico a personal cualificado.
En su aparato encontrará la siguiente etiqueta de
precaución.
Ubicación : parte superior de la unidad
11:33 AM
CLASS 1
LASER PRODUCT
D3-4-2-1-8_B_Sp
ADVERTENCIA
Este aparato no es impermeable. Para evitar el
riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no
ponga ningún recipiente lleno de líquido (como
pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni
lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o
D3-4-2-1-3_A_Sp
humedad.
Este producto es para tareas domésticas generales.
Cualquiera avería debida a otra utilización que
tareas domésticas (tales como el uso a largo plazo
para motivos de negocios en un restaurante o el uso
en un coche o un barco) y que necesita una
reparación hará que cobrarla incluso durante el
K041_Sp
período de garantía.
Si la clavija del cable de alimentación de CA de este
aparato no se adapta a la toma de corriente de CA
que usted desea utilizar, deberá cambiar la clavija
por otra que se adapte apropiadamente. El
reemplazo y montaje de una clavija del cable de
alimentación de CA sólo deberá realizarlos personal
de servicio técnico cualificado. Si se enchufa la
clavija cortada a una toma de corriente de CA,
puede causar fuertes descargas eléctricas.
Asegúrese de que se tira de la forma apropiada
después de haberla extraído.
El aparato deberá desconectarse desenchufando la
clavija de la alimentación de la toma de corriente
cuando no se proponga utilizarlo durante mucho
tiempo (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).
D3-4-2-2-1a_A_Sp
PRECAUCIÓN
El interruptor de la alimentación STANDBY/ON de
este aparato no corta por completo toda la
alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto
que el cable de alimentación hace las funciones de
dispositivo de desconexión de la corriente para el
aparato, para desconectar toda la alimentación del
aparato deberá desenchufar el cable de la toma de
corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar
el aparato de modo que el cable de alimentación
pueda desenchufarse con facilidad de la toma de
corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar
correr el peligro de incendio, el cable de
alimentación también deberá desenchufarse de la
toma de corriente de CA cuando no se tenga la
intención de utilizarlo durante mucho tiempo
seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).
D3-4-2-2-2a_A_Sp
Entorno de funcionamiento
Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento
+5 °C a +35 °C ; menos del 85 % de humedad relativa
(rejillas de refrigeración no obstruidas)
No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en
lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del
D3-4-2-1-7c_A_Sp
sol (o de otra luz artificial potente).
DCS-363-Sp.book
Page 4
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Contenido
01 Controles y pantallas
Panel frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mando a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pantalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
02 Primeros pasos
Distribución del sonido del equipo home
cinema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajuste de los niveles de canal . . . . . . . . . .
Uso de la información en pantalla . . . . . . . .
Reproducción de discos . . . . . . . . . . . . . . . .
Controles de reproducción básicos . . . . . .
Punto de reanudación y último punto
memorizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menús de disco DVD-Vídeo . . . . . . . . . . . .
Menús PBC de Vídeo CD/Súper VCD . . . . .
Escucha de la radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mejora de la recepción FM . . . . . . . . . . . . .
Memorización de emisoras . . . . . . . . . . . .
Escucha de presintonías . . . . . . . . . . . . . .
Escucha de otras fuentes . . . . . . . . . . . . . . .
Ajuste del temporizador de apagado. . . . . . .
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
03 Escucha del sistema
Modo de escucha Auto . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escucha con sonido envolvente . . . . . . . . . .
Uso del modo Extra Power . . . . . . . . . . . . . .
Escucha en estéreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escucha con cascos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uso de los modos SFC . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajuste de los graves y agudos. . . . . . . . . . . .
Refuerzo del nivel de graves . . . . . . . . . . . . .
4
Sp
14
14
14
15
15
15
15
15
04 Características de reproducción de
disco
Exploración de discos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Reproducción a velocidad lenta . . . . . . . . . . 16
Avance de cuadro/retroceso de cuadro . . . . . 16
Reproducción de una presentación de
diapositivas JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Examen de discos DVD y Vídeo CD/
Súper VCD con Disc Navigator . . . . . . . . . . . 17
Examen de archivos WMA, MP3,
MPEG-4 AAC, vídeo DivX y JPEG con
Disc Navigator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uso de las listas de reproducción . . . . . . . . . 18
Programación de listas de
reproducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Cómo escuchar las listas de
reproducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cómo borrar archivos de una lista de
reproducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Reproducción en bucle de una sección de un
disco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uso de la reproducción de repetición . . . . . . 19
Uso de la reproducción aleatoria. . . . . . . . . . 19
Creación de una lista de programa . . . . . . . . 20
Otras funciones disponibles desde el
menú de programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Búsqueda en un disco . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Cambio de subtítulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Cambio del idioma/canales de sonido. . . . . . 21
Ampliación de la imagen en pantalla . . . . . . 21
Cambio de ángulos de cámara . . . . . . . . . . . 22
Visualización de la información de disco. . . . 22
DCS-363-Sp.book
Page 5
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
06 Otras características del sintonizador:
RDS
Una introducción a RDS . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Visualización de información RDS . . . . . . . 25
Búsqueda de programas RDS . . . . . . . . . . 25
07 Menús Audio Settings y Video Adjust
Menú Audio Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Audio DRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Menú Video Adjust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
08 Menú Initial Settings
Español
Conexión de antenas externas. . . . . . . . . . . . 32
Conexión de componentes auxiliares . . . . . . 32
Uso de la salida SCART AV . . . . . . . . . . . . . . 32
Opciones de la salida de línea
(Line Out) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Conexión mediante HDMI . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ajuste del sonido HDMI . . . . . . . . . . . . . . . 34
Restauración de la conexión HDMI. . . . . . . 34
Acerca de HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Acerca de las conexiones de control
de salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Nederlands
09 Otras conexiones
Italiano
Uso del menú Initial Settings . . . . . . . . . . . . 27
Configuración “Video Output”
(Salida de Vídeo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Configuración de “Language” (Idioma) . . . . . 28
Configuración de “Display” (Pantalla) . . . . . . 29
Configuración de “Options” (Opciones) . . . . . 29
Configuración de Speakers . . . . . . . . . . . . . . 29
Parental Lock (Bloqueo paterno). . . . . . . . . 29
Acerca de los contenidos DivX® VOD . . . . 30
Speaker Distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Français
Deutsch
Compatibilidad de reproducción de
formatos de disco/contenidos . . . . . . . . . . . . 36
Tabla de compatibilidad de discos . . . . . . . 36
Acerca de la compatibilidad con DVD+R/
DVD+RW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Acerca de DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Acerca de MPEG-4 AAC . . . . . . . . . . . . . . . 38
Acerca de WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Uso y cuidado de los discos. . . . . . . . . . . . . . 38
Regiones de DVD-Vídeo. . . . . . . . . . . . . . . . 39
Instalación y mantenimiento . . . . . . . . . . . . . 39
Sugerencias de instalación . . . . . . . . . . . . . 39
Limpieza de la lente lectora . . . . . . . . . . . . . 39
Problemas de condensación . . . . . . . . . . . . 39
Desplazamiento de la unidad . . . . . . . . . . . 39
Tamaños de pantalla y formatos de disco . . . 39
Configuración del sistema de TV . . . . . . . . . . 40
Cancelación de la demo . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Debilitamiento de la luz de la pantalla . . . . . . 40
Solución de problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Reproductor de DVD/CD/Vídeo CD . . . . . . . 42
Sintonizador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Conexión USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Conexión HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Mensajes de error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Restablecimiento del sistema . . . . . . . . . . . . 44
Ajuste de la función Key Lock . . . . . . . . . . . . 44
Uso de la lista de códigos de idioma . . . . . . . 44
Lista de códigos de idioma . . . . . . . . . . . . . . 45
Lista de códigos del país/zona . . . . . . . . . . . . 45
Especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Français
10 Información adicional
Uso de la interfaz USB . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Controles de reproducción básicos . . . . . . . . 23
Exploración de archivos. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Reproducción de una presentación de
diapositivas JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Examen de archivos con el Navigator . . . . . . 24
English
05 Reproducción USB
5
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 6
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 1
Controles y pantallas
Panel frontal
OPEN/CLOSE
3
DVD/CD
4
USB
5
VOLUME
6
7
STANDBY/ON
PLAY LIST 1
1
PLAY LIST 2
PLAY LIST 3
2
10
8
11
12
9
1  STANDBY/ON
Enciende el sistema o lo pone en espera.
2 Botones PLAY LIST
Agrega pistas (durante la reproducción) o
selecciona una lista de reproducción (mientras
está detenida) (página 18).
3  OPEN/CLOSE
Abre/cierra la bandeja de disco.
4  DVD/CD
Selecciona la función DVD/CD e inicia/hace
una pausa/reanuda la reproducción.
5 
Detiene la reproducción.
6  USB
Selecciona la función USB e inicia/hace una
pausa en la reproducción.
6
Sp
7 Botones VOLUME +/–
8 Interfaz USB
Conecte un dispositivo de sonido USB para su
reproducción (consulte Reproducción USB en
la página 23).
9 Toma PHONES
Conecte los cascos.
10 Indicador
Se ilumina en azul cuando el aparato está
encendido (excepto cuando el atenuador/
temporizador de apagado está activo).
11 Sensor del control remoto
12 Pantalla
Consulte Pantalla más adelante.
DCS-363-Sp.book
Page 7
Tuesday, February 13, 2007
SHIFT+ANGLE
Cambia el ángulo de la cámara durante la
reproducción de escenas multiángulo en
DVD (página 22).
Mando a distancia
STANDBY
/ON
DVD/CD
TUNER
(FM/AM)
USB
LINE
2
3
AUDIO
SUBTITLE
5
6
ANGLE
ZOOM
8
9
OPEN/CLOSE
11
PLAYLIST
1
3
4
7
SLEEP
CLEAR
1
2
0
4
5
13
MENU
TUNE
14
ST
ENTER
HOME
MENU
ST
RETURN
15
6
TUNE
SETUP
TEST TONE
SURROUND
SOUND
8
TV CONTROL
9
INPUT
SHIFT
LINE OUT
VOLUME
VOLUME
MUTE
16
17
18
ST +/–
Selecciona presintonías mientras se
escucha la radio.
TEST TONE
Emite el tono de prueba (para los ajustes
de altavoces) (página 10).
DISPLAY
Muestra y cambia la información del disco
en pantalla (página 22) o para visualizar la
información RDS (página 25).
SURROUND
Selecciona un modo surround (página 14)
o pasa a la reproducción estéreo
(página 15).
SHIFT+SLEEP
Pulse para ajustar el temporizador de
apagado (página 13).
SOUND
Accede al menú de sonido para ajustar el
modo de sonido SFC, los graves y agudos,
etc. (página 15).
SHIFT+AUDIO
Selecciona el canal/idioma de sonido
(página 21).
Español
6 HOME MENU
Muestra (o sale de) los menús en pantalla para
Initial Settings, funciones de Play Mode, etc.
7 Configuración y otros controles de sonido
SETUP
Utilícelo para realizar diversos ajustes del
sistema y del sonido envolvente
(página 10, 13, 34 y 40).
Nederlands
1  STANDBY/ON
Enciende el sistema o lo pone en espera.
2 Botones de selección de función
Selecciona la fuente que desea escuchar
(DVD/CD, TUNER, USB, LINE).
3 Botones numéricos, CLEAR, DISPLAY,
SLEEP y controles del DVD
CLEAR
Borra una entrada.
TUNE +/–
Sintoniza la radio.
Italiano
10
CHANNEL
ENTER
Selecciona una opción o ejecuta una
orden.
Français
Deutsch
7
4 TOP MENU
Muestra el menú principal de un disco DVD en
la posición de reproducción; puede ser lo
mismo que pulsar MENU (página 12).
5 Botones de flecha, ENTER y botones de
sintonización
Botones de flecha
Utilice los botones de flecha (///)
para desplazarse por la información y los
menús en pantalla.
Français
TOP MENU
12
3
DISPLAY EXTRA PWR
SHIFT+ZOOM
Cambia el nivel de ampliación de la
pantalla (página 21).
English
1
2
11:33 AM
SHIFT+SUBTITLE
Muestra/cambia los subtítulos (página 21).
7
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 8
Tuesday, February 13, 2007
8 Controles de reproducción
Para obtener más información sobre estos
controles, consulte Controles de reproducción
básicos en la página 11, Características de
reproducción de disco en la página 16 y
Reproducción USB en la página 23.
9 Botones TV CONTROL
Controlan los televisores de plasma Pioneer.
10 SHIFT
Pulse para acceder a los controles que
aparecen resaltados en verde.
11  OPEN/CLOSE
Abre/cierra la bandeja de disco.
12 Botones PLAYLIST
Agrega pistas (durante la reproducción) o
selecciona una lista de reproducción (mientras
está detenida) (página 18).
13 EXTRA PWR
Activa el modo Extra Power (página 14).
14 MENU
Pulse para mostrar el menú de un DVD o USB,
o el Navigator (página 12, 17 y 24).
15 RETURN
Vuelve a una pantalla de menú anterior.
16 LINE OUT
Decida si emitir una señal mixta del terminal
LINE OUT/AV CONNECTOR (página 33).
17 MUTE
Silencia el sonido (vuelva a pulsarlo para
cancelar).
18 VOLUME +/–
Ajustan el volumen.
8
Sp
11:33 AM
DCS-363-Sp.book
Page 9
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Pantalla
1
4 5
2 3
SOUND
DTS F.SURR.
10
8 RDM
Se ilumina durante la reproducción en modo
aleatorio (página 19).
9 kHz/MHz
Indica la unidad de frecuencia (kHz para AM,
MHz para FM).
10 Caracteres en pantalla
Italiano
Nederlands
11
Se ilumina cuando el temporizador de
apagado está activado (página 13).
12 
Se enciende durante la reproducción.
13 2 PL II
Se ilumina durante la decodificación Dolby Pro
Logic II (página 14).
14 2 D
Se ilumina durante la reproducción de una
fuente Dolby Digital (página 14).
Français
Deutsch
Español
– Se ilumina durante la recepción de
una emisión FM en modo auto-estéreo.
7
Français
1 DTS
Se ilumina durante la reproducción de una
fuente DTS (página 14).
2 SOUND
Se ilumina cuando están activados los modos
de sonido SFC o los controles de tono (agudos,
bajos o refuerzo de bajos) (página 15).
3 F.SURR.
Se ilumina cuando se ha seleccionado el modo
Extra Power (página 14).
4 RPT y RPT-1
RPT se ilumina durante la reproducción en
modo de repetición. RPT-1 se ilumina durante
la reproducción en modo de repetición de una
sola pista (página 19).
5 REC MODE
Se ilumina cuando el modo Line Out está
activado (página 33).
6 PGM
Se ilumina durante la reproducción de un
programa o de la lista de reproducción
(página 18 y 20).
7 Indicadores del sintonizador
– Se ilumina durante la recepción de
una radiodifusión.
9 8
English
REC MODE
RPT -1
kHz PGM
MHz RDM
2D
2PL
14 13 12 11
6
– Se ilumina cuando se selecciona la
recepción monoaural FM.
– Se ilumina cuando el sintonizador
está en uno de los modos de visualización
o búsqueda RDS.
9
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 10
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 2
Primeros pasos
Distribución del sonido del
equipo home cinema
Para obtener un sonido surround óptimo, sitúe
los altavoces tal como se muestra abajo (para
obtener consejos adicionales sobre la
disposición de los altavoces, consulte la Guía
de distribución de los altavoces).
• Disposición estándar de sonido
envolvente – Disposición estándar
multicanal para un sonido envolvente
home theater óptimo de 5.1 canales.
Frontal izquierdo Central
Frontal derecho
Subwoofer
Posición de escucha
Sonido
envolvente
izquierdo
Sonido
envolvente
derecho
Después de colocar los altavoces, complete la
Ajuste de los niveles de canal abajo siguiente y
consulte Configuración de Speakers en la
página 29 para finalizar la configuración del
sonido envolvente.
Ajuste de los niveles de canal
Ajuste los niveles de canal relativos desde la
posición principal de escucha.1
1 Pulse TEST TONE.
El tono de prueba se emite en el siguiente
orden (desde los altavoces activos en el modo
de escucha actual):
• L – Altavoz frontal izquierdo
• C – Altavoz central
• R – Altavoz frontal derecho
• SR – Altavoz de sonido envolvente derecho
• SL – Altavoz de sonido envolvente izquierdo
• SW – Subwoofer2
2 Utilice el botón VOLUME +/– para
ajustar el volumen a un nivel adecuado.
3 Utilice / para ajustar los niveles de
cada altavoz.
Desde la posición principal de escucha debe
escuchar el tono de prueba en el mismo
volumen para cada altavoz. El intervalo de nivel
de canal es ±10 dB.
4 Cuando haya finalizado, pulse ENTER
para salir de la configuración del tono de
prueba.
Uso de la información en pantalla
Para facilitar su uso, el sistema utiliza la
información gráfica que aparece en pantalla
(OSD).
La forma de navegación es prácticamente la
misma en todas las pantallas: use , , , 
para resaltar otro elemento y pulse ENTER para
seleccionarlo.3
Importante
• A lo largo de este manual, ‘Seleccionar’
significa utilizar los botones de flecha para
resaltar un elemento en pantalla y, a
continuación, pulsar ENTER.
Botón
Función
HOME
MENU
Muestra/abandona la información en
pantalla

Cambia el elemento de menú resaltado
ENTER
Selecciona el elemento de menú
resaltado
RETURN Vuelve al menú principal sin guardar
los cambios
Nota
1 • Esta opción sólo está disponible cuando está seleccionado DVD/CD y está detenida la reproducción. Asegúrese también de
que los cascos estén desconectados.
• Para ajustar el balance general mientras escucha la fuente de sonido que desea, pulse SETUP, utilice / para seleccionar
CH LEVEL y, a continuación, pulse ENTER. Utilice / para desplazarse por los canales, y / para ajustar los niveles de los
canales. Pulse ENTER cuando haya terminado.
2 Puesto que el subwoofer produce frecuencias ultra bajas, su sonido puede parecer más bajo de lo que es.
3 El protector de pantalla aparece después de cinco minutos de inactividad.
10
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 11
Tuesday, February 13, 2007
Sugerencia
• La guía de botones que aparece en la parte
inferior de todas las pantallas de
información muestra qué botones hay que
usar para esa pantalla.
Función

Inicia/reanuda la reproducción normal.
• Si en la pantalla aparece RESUME o
LAST MEM, la reproducción empieza a
partir del punto de reanudación o del que
se memorizó por última vez (consulte
Punto de reanudación y último punto
memorizado abajo).

Hace una pausa/cancela la pausa en la
reproducción de un disco.

Detiene la reproducción o cancela la
función de reanudación (si en la pantalla
aparece RESUME).

Púlselo para iniciar la exploración en
retroceso rápido.

Púlselo para iniciar la exploración en
avance rápido.

Salta al principio de la pista o el capítulo
actual y, después, a pistas o capítulos
anteriores.

Salta a la siguiente pista o capítulo.
Nederlands
Español
Números Úselos para introducir un número de
título, capítulo o pista. Pulse ENTER para
seleccionar.
• Si el disco está detenido, la
reproducción se inicia desde el título
(para DVD) o pista (para CD/Vídeo CD/
Súper VCD) seleccionados.
• Si se está reproduciendo el disco, la
reproducción salta al principio del título
(DVD-R/-RW en modo VR), capítulo (DVDVídeo) o pista (CD/Vídeo CD/Súper VCD)
seleccionados.
Italiano
Botón
Français
Deutsch
3 Pulse  (reproducir) para empezar la
reproducción.
Si está reproduciendo un DVD o Vídeo CD/
Súper VCD, puede aparecer un menú en
pantalla. Para desplazarse por este menú,
consulte Menús de disco DVD-Vídeo y Menús
PBC de Vídeo CD/Súper VCD en la página 12.
Si introduce un disco con imágenes JPEG, se
inicia una presentación de diapositivas. Para
obtener más información, consulte
Reproducción de una presentación de
diapositivas JPEG en la página 16.
• Si el disco contiene una mezcla de vídeo
DivX y archivos de otros formatos (por
ejemplo, MP3), seleccione primero en el
menú en pantalla si desea reproducir los
archivos de vídeo DivX (DivX) o los de otros
formatos (MP3/WMA/JPEG/MPEG-4 AAC).
4 Ajuste el volumen.
Utilice el control VOLUME.
La siguiente tabla muestra los controles
básicos para reproducir discos del mando a
distancia1. Encontrará otras funciones de
reproducción en el capítulo 4.
Français
En esta sección se explican los controles
básicos para reproducir discos DVD, CD, Vídeo
CD/Súper VCD, vídeo DivX y WMA/MP3/
MPEG-4 AAC. En el capítulo 4 se tratan las
funciones más avanzadas.
1 Si el reproductor no está encendido,
enciéndalo.
Si va a reproducir un disco de vídeo, encienda
también el televisor y asegúrese de que tiene
ajustada la entrada de vídeo correspondiente.
2 Pulse  OPEN/CLOSE para cargar un
disco.
Cargue los discos con la cara de la etiqueta
hacia arriba, usando la guía de la bandeja del
disco para alinear el disco (si va a cargar un
disco DVD de doble cara, colóquelo con la
parte que desee reproducir hacia abajo).
Controles de reproducción básicos
English
Reproducción de discos
11:33 AM
Nota
1 Es posible que algunos controles de reproducción no funcionen en ciertas partes de algunos discos DVD.
11
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 12
Tuesday, February 13, 2007
Punto de reanudación y último
punto memorizado
Cuando detiene la reproducción de un disco,
RESUME le indica en pantalla que puede
reanudar la reproducción desde ese punto.
Con los DVD y Vídeo CD/Súper VCD, la
posición de reproducción se almacena en
memoria, incluso si se expulsa el disco.1 La
próxima vez que cargue el disco, en la pantalla
verá LAST MEM y podrá reanudar la
reproducción.
Si quiere borrar el punto de reanudación, pulse
 (detener) mientras se visualiza RESUME.
Menús de disco DVD-Vídeo
Muchos discos DVD-Vídeo disponen de menús
en los que puede seleccionar lo que desea ver.
A veces, los menús DVD-Vídeo aparecen
automáticamente al iniciar la reproducción;
otros aparecen sólo al pulsar MENU o TOP
MENU.
Botón
Función
TOP MENU Muestra el ‘menú principal’ de un
disco DVD, según el disco.
MENU
Muestra un menú de disco DVD;
depende del disco y puede ser igual
al ‘menú principal’.

Desplaza el puntero por la pantalla.
ENTER
Selecciona la opción de menú
actual.
RETURN
Vuelve a la pantalla de menú
anterior.
Números
Resalta una opción de menú
numerada (sólo algunos discos).
Pulse ENTER para seleccionar.
11:33 AM
Menús PBC de Vídeo CD/Súper VCD
Algunos Vídeo CD/Súper VCD tienen menús
desde los que puede elegir lo que desea ver. Se
denominan menús PBC (Control de
reproducción).
Con el PBC, puede reproducir un Vídeo CD/
Súper VCD sin tener que desplazarse por el
menú PBC; se inicia la reproducción utilizando
un botón de número, en lugar del botón
 (reproducción), para seleccionar la pista.
Botón
Función
RETURN
Muestra el menú PBC.
Números
Seleccionan las opciones de menú
numeradas. Pulse ENTER para
seleccionar.

Muestra la página anterior del
menú (si la hay).

Muestra la página siguiente del
menú (si la hay).
Escucha de la radio
El sintonizador recibe señales FM y AM, y le
permite memorizar sus emisoras favoritas de
forma que no tenga que sintonizarlas
manualmente cada vez. Consulte también
Otras características del sintonizador: RDS en la
página 25.
1 Pulse TUNER para pasar al sintonizador y,
a continuación, pulse repetidamente para
pasar de AM a FM o viceversa.
La pantalla muestra la banda y la frecuencia.
2 Sintonice una frecuencia.
Hay tres modos de sintonización — manual,
automático y de alta velocidad:
• Sintonización manual: Pulse
repetidamente TUNE +/– para cambiar la
frecuencia que aparece en pantalla.
• Sintonización automática: Mantenga
pulsado TUNE +/– hasta que la
visualización de la frecuencia empiece a
moverse, y luego suéltelo. El sintonizador
parará en la primera emisora que
encuentre. Repita para seguir buscando.
Nota
1 • Es posible que la función Último punto memorizado no funcione con algunos discos.
• En el caso de los discos DVD-Vídeo (excepto los DVD-R/-RW en modo VR), el reproductor guarda la posición de reproducción
de los últimos cinco discos.
12
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 13
Tuesday, February 13, 2007
Mejora de la recepción FM
Nederlands
Español
El temporizador de apagado apaga el sistema
después de aproximadamente una hora a fin
de que usted se pueda dormir sin preocuparse
por él.1
• Pulse SHIFT+SLEEP repetidamente para
seleccionar una opción y, a continuación,
pulse ENTER.
Elija una de las siguientes opciones:
• SLP ON – Apaga el equipo después de una
hora, aproximadamente
• SLP OFF – Cancela el temporizador de
apagado
Después de seleccionar SLP ON, puede pulsar
SHIFT+SLEEP de nuevo para comprobar el
tiempo que resta. Cada línea indica 12 minutos
(restantes) aproximadamente:
Italiano
Puede guardar hasta un máximo de 30
presintonías a fin de acceder siempre de forma
fácil a sus emisoras favoritas sin tener que
sintonizarlas manualmente cada vez.
1 Sintonice una emisora AM o FM.
Para FM, seleccione la recepción monoaural o
auto-estéreo, según convenga. Este ajuste se
guardará junto con la presintonía.
2 Pulse SETUP y utilice / para
seleccionar ‘ST.MEM.’ y, a continuación, pulse
ENTER.
3 Utilice / para seleccionar la
presintonía que desea y pulse ENTER.
Ajuste del temporizador de
apagado
Français
Deutsch
Memorización de emisoras
Esta unidad admite la conexión de fuentes
auxiliares (TV, receptor de satélite, etc.) para su
reproducción a través del sistema de
altavoces. Para obtener más información,
consulte Conexión de componentes auxiliares
en la página 32.
• Para conectar un dispositivo USB al
terminal USB, consulte Reproducción USB
en la página 23.
1 Asegúrese de que la fuente externa
(televisor, receptor satélite, etc.) está
encendida.
2 Pulse LINE para seleccionar la fuente.
Cada vez que pulsa el botón, el equipo cambia
entre LINE1 y LINE2.
3 Si fuera necesario, inicie la reproducción
de la fuente.
Français
Si está oyendo una emisora FM en estéreo pero
la recepción es pobre, puede mejorar la
calidad del sonido pasando al modo
monoaural.
1 Sintonice una emisora FM y, a
continuación, pulse SETUP.
2 Utilice / para elegir el FM MODE y
pulse ENTER.
3 Utilice / para seleccionar FM MONO y
pulse ENTER.
El indicador del modo monoaural ( ) se
ilumina cuando el sintonizador está en modo
de recepción monoaural.
Seleccione FM AUTO encima para volver al
modo auto-estéreo (el indicador de estéreo
( ) se ilumina al recibir la señal en estéreo).
Escucha de otras fuentes
English
• Sintonización a alta velocidad:
Mantenga pulsado TUNE +/– hasta que la
visualización de la frecuencia empiece a
moverse con rapidez. Mantenga pulsado el
botón hasta que aparezca la frecuencia
que busca. Si es necesario, ajuste la
frecuencia con el método de sintonización
manual.
11:33 AM
SLP - - - - -
Escucha de presintonías
1 Asegúrese de que la función TUNER está
seleccionada.
2 Utilice los botones ST +/– para seleccionar
una presintonía.
• También puede hacerlo con los botones de
número.
Nota
1 La pantalla se oscurece cuando el temporizador de apagado está ajustado y el indicador de potencia se apaga.
13
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 14
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 3
Escucha del sistema
Modo de escucha Auto
Uso del modo Extra Power
El modo de escucha Automático es la forma
más sencilla de escuchar cualquier fuente tal
como se masterizó: la salida de los altavoces
es un reflejo de los canales del material de
origen.
• Pulse SURROUND para seleccionar el
modo de escucha AUTO.1
El modo Extra Power le permite disfrutar de un
sonido más rico y pleno proveniente de fuentes
estéreo de 2.1 canales.3 El modo Extra Power
está disponible al escuchar fuentes DVD/CD o
USB.
• Pulse EXTRA PWR para seleccionar
MODE ON o MODE OFF.4
Una vez seleccionado MODE ON, el indicador
F.SURR. se enciende en la pantalla del panel
delantero.
Escucha con sonido envolvente
Puede escuchar fuentes estéreo o multicanal
con sonido envolvente.2 El sonido envolvente
se genera a partir de fuentes estéreo que usan
uno de los modos de decodificación de Dolby
Pro Logic.
• Pulse repetidamente SURROUND para
seleccionar un modo de escucha.1
Las opciones que aparezcan en pantalla
dependerán del tipo de fuente reproducida.
• AUTO – Modo de escucha automático
(véase arriba)
• DOLBY PL (Dolby Pro Logic) – Sonido
surround de 4.1 canales (para ser utilizado
con cualquier fuente de dos canales)
• MOVIE (Dolby Pro Logic II Movie) – Sonido
envolvente Pro Logic II de 5.1 canales, ideal
para el visionado de películas (utilícelo con
cualquier fuente de dos canales)
• MUSIC (Dolby Pro Logic II Music) – Sonido
envolvente Pro Logic II de 5.1 canales, ideal
para la audición de música (para ser
utilizado con cualquier fuente de dos
canales)
• STEREO – Consulte Escucha en estéreo
abajo
Nota
1 Si la fuente es Dolby Digital o DTS, se enciende el indicador correspondiente en la pantalla del panel frontal.
2 Tenga en cuenta que para la reproducción multicanal se debe pasar la fuente de entrada a DVD/CD o USB.
3 Cuando el modo Extra Power está activado, no se pueden utilizar la mayoría de funciones de sonido. EXTRAPWR parpadea
brevemente en la pantalla si intenta utilizar una función no permitida cuando el modo Extra Power está activado.
4 • Tenga en cuenta que no puede usar el modo Extra Power si utiliza los cascos. Si pulsa EXTRA PWR cuando los cascos están
conectados, aparece un mensaje de error ‘CANNOT’ en la pantalla del panel delantero.
• Si selecciona MODE ON, asegúrese de seguir la Guía de configuración para obtener el mejor sonido surround.
• Cuando seleccione MODE OFF, el modo de audición cambiará automáticamente a AUTO.
14
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 15
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Escucha en estéreo
Ajuste de los graves y agudos
Se puede escuchar cualquier fuente — estéreo
o multicanal — en estéreo. Al reproducir una
fuente multicanal, todos los canales se
mezclan en los altavoces frontales izquierdo y
derecho, y en el subwoofer.
• Pulse repetidamente SURROUND hasta
que aparezca STEREO en la pantalla.
Utilice los controles de graves y agudos para
ajustar el tono general.
Uso de los modos SFC
3 Utilice / para ajustar el sonido y pulse
ENTER para confirmar.
Refuerzo del nivel de graves
Dispone de dos modos de graves para reforzar
los graves de una fuente.
1 Pulse SOUND.
2 Utilice / para seleccionar BASSMODE
y pulse ENTER.
3 Utilice / para ajustar el sonido y pulse
ENTER para confirmar.
Elija entre OFF, MUSIC y CINEMA.
Français
Deutsch
Italiano
Los modos SFC (Control del campo de sonido)
se pueden usar con cualquier fuente
multicanal o estéreo para crear una variedad
de sonidos envolventes adicionales.
1 Pulse SOUND.
2 Utilice / para seleccionar SFC MODE
y, a continuación, pulse ENTER.
3 Pulse / y, a continuación, ENTER, para
seleccionar un modo de sonido SFC.
Elija entre OFF, ACTION, DRAMA, ROCK,
POP, HALL o LIVE.
2 Utilice / para seleccionar BASS
(graves) o TREBLE (agudos) y pulse ENTER.
Français
Cuando se conectan los cascos, sólo se puede
usar el modo STEREO.
Pulse SOUND.
English
Escucha con cascos
1
Nederlands
Español
15
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 16
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 4
Características de reproducción de
disco
Importante
• Muchas de las funciones de este capítulo
corresponden a los discos DVD, Vídeo CD/
Súper VCD, CD, vídeo DivX y WMA/MP3/
MPEG-4 AAC/JPEG, aunque la operación
exacta de algunos de ellos varía
ligeramente según la clase de disco que se
inserte.
• Algunos DVD restringen el uso de algunas
funciones (reproducción aleatoria o de
repetición, por ejemplo) en todo el disco o
en partes de él. Este no es un fallo de
funcionamiento.
• Al reproducir Vídeo CD/Súper VCD,
algunas de las funciones no están
disponibles durante la reproducción PBC.
Si desea usarlas, inicie la reproducción del
disco mediante un botón de número para
seleccionar una pista.
Exploración de discos
Puede explorar discos hacia delante o hacia
atrás a distintas velocidades.1
• Durante la reproducción, pulse  o 
para iniciar la exploración.
Pulse repetidamente para aumentar la
velocidad de exploración (indicada en
pantalla).
• Para reanudar la reproducción, pulse
 (reproducción).2
Reproducción a velocidad lenta
Los discos DVD, Vídeo CD/Súper VCD y vídeo
DivX se pueden reproducir a cuatro
velocidades lentas de avance distintas. Los
discos DVD también se pueden reproducir a
velocidad lenta en retroceso.
1 Durante la reproducción, pulse  (pausa).
2 Mantenga pulsado / o / hasta
que comience la reproducción a velocidad
lenta.
Pulse repetidamente para cambiar la
velocidad lenta (indicada en pantalla).
• Para reanudar la reproducción, pulse
 (reproducción).2
Avance de cuadro/retroceso de
cuadro
Puede hacer avanzar o retroceder un disco
DVD cuadro a cuadro. Con Vídeo CD/Súper
VCD y vídeo DivX sólo se puede usar el avance
de cuadro.
1 Durante la reproducción, pulse  (pausa).
2 Pulse / o / para avanzar o
retroceder cuadro a cuadro.
• Para reanudar la reproducción, pulse
 (reproducción).2
Reproducción de una
presentación de diapositivas
JPEG
Después de insertar un disco con imágenes
JPEG, pulse  para iniciar una presentación
de diapositivas de la primera carpeta/imagen
del disco.3 El equipo reproduce las imágenes
de cada carpeta en orden alfabético.
• Si el disco contiene archivos WMA/MP3/
MPEG-4 AAC, la reproducción de las
imágenes y los archivos de audio se repite.
Durante la reproducción de audio, puede
usar las funciones saltar (/),
barrido (/) y pausa ().
Las imágenes se ajustan automáticamente al
tamaño de la pantalla.
Nota
1 Los discos de vídeo DivX sólo disponen de una velocidad.
2 • Según el disco, la reproducción normal puede reanudarse automáticamente cuando se alcanza un nuevo capítulo en un
DVD.
• Con Vídeo CD/Súper VCD en modo PBC o una pista WMA/MP3/MPEG-4 AAC, la reproducción se reanuda automáticamente
al final o al principio de la pista.
3 • Cuanto más grande sea el archivo, más tiempo empleará el reproductor en cargarlo.
• Los discos pueden contener un máximo de 299 carpetas, y de 648 carpetas y archivos combinados.
16
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 17
Tuesday, February 13, 2007
Durante la presentación de diapositivas:
Interrumpe la presentación de
diapositivas (o la reproducción del
archivo de sonido); vuelva a
pulsarlo para reanudar la
reproducción.

Salta a la imagen anterior (o al
archivo de sonido con
reproducción de sonido).

Salta a la siguiente imagen (o al
archivo de sonido con
reproducción de sonido).
///
Interrumpe la presentación de
diapositivas y rota la imagen que
aparece en pantalla (pulse
 (reproducir) para reanudar la
reproducción de diapositivas).
Muestra la pantalla Disc Navigator
(véase abajo).
Examen de discos DVD y Vídeo
CD/Súper VCD con Disc Navigator
02
03
04
05
06
Disc Navigator: Title
01- 49: - -
Para seleccionar una imagen en miniatura,
puede usar /// y ENTER, o los botones
numerados.
Para seleccionarla mediante los botones de
número, introduzca un número de dos dígitos
y pulse ENTER.
Español
Utilice Disc Navigator para examinar el
contenido de un DVD o Vídeo CD/Súper VCD y
localizar la parte que desea reproducir.
1 Durante la reproducción, pulse HOME
MENU y seleccione ‘Disc Navigator’ en el
menú que aparece en pantalla.
01
Nederlands
MENU
Italiano
SHIFT+ZOOM Detiene momentáneamente la
presentación de imágenes y amplía
la imagen. Púlselo de nuevo para
cambiar entre zoom 1x, 2x y 4x
(pulse  (reproducir) para
reanudar la reproducción de
diapositivas).
Français
Deutsch

Français
Función
Las opciones disponibles dependen del disco
introducido y de si el disco se reproduce o no,
pero incluyen:
• Title – Títulos de un disco DVD-Vídeo.
• Chapter – Capítulos del título actual de un
DVD-Vídeo.
• Track – Pistas de un Vídeo CD/Súper VCD.
• Time – Imágenes en miniatura de un Vídeo
CD/Súper VCD a intervalos de 10 minutos.
• Original: Title – Títulos originales de un
DVD-R/-RW en modo VR.
• Playlist: Title – Títulos de la lista de
reproducción de un DVD-R/-RW en modo
VR.
• Original: Time – Imágenes en miniatura
del contenido original a intervalos de 10
minutos.
• Playlist: Time – Imágenes en miniatura de
la lista de reproducción a intervalos de 10
minutos.
La pantalla muestra, una tras otra, hasta seis
imágenes en miniatura en movimiento. Para
mostrar las imágenes en miniatura previas/
siguientes, pulse /.
3 Seleccione la imagen en miniatura a
partir de la cual quiere empezar la
reproducción.
English
Botón
11:33 AM
Disc Navigator
2
Seleccione una opción de vista.
Disc Navigator
Title
Chapter
17
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 18
Tuesday, February 13, 2007
Examen de archivos WMA, MP3,
MPEG-4 AAC, vídeo DivX y JPEG
con Disc Navigator
Use Disc Navigator para encontrar un archivo
o carpeta específicos mediante el nombre de
archivo.
1 Pulse HOME MENU y seleccione ‘Disc
Navigator’ en el menú que aparece en
pantalla.
00:00/ 00:00
0kbps
Folder1
Folder2
Folder3
Folder4
2 Utilice /// y ENTER para
desplazarse.
Utilice / para desplazarse hacia arriba o
abajo por la lista de carpetas/archivos.
Utilice  para volver a la carpeta original.1
Utilice ENTER o  para abrir una carpeta
resaltada.
• Cuando un archivo JPEG está resaltado, a
la derecha aparece una imagen en
miniatura.
00:00/ 00:00
0kbps
Folder2
File1
File2
File3
File4
File5
3 Para reproducir una pista o un archivo
de vídeo DivX resaltado, o mostrar un
archivo JPEG resaltado, pulse ENTER.
• Cuando se selecciona un archivo WMA/
MP3/MPEG-4 AAC o de vídeo DivX, la
reproducción empieza a partir del archivo y
continúa hasta el final de la carpeta.
• Cundo se selecciona un archivo JPEG,
empieza una presentación de diapositivas
a partir del archivo y hasta el final de la
carpeta.
11:33 AM
Sugerencia
• También puede reproducir una
presentación de diapositivas JPEG
mientras escucha archivos WMA/MP3/
MPEG-4 AAC. Sencillamente seleccione el
archivo de sonido que quiere escuchar
seguido del JPEG desde el que desea
iniciar la presentación de diapositivas. La
representación de diapositivas y de los
archivos de audio se repite. Los controles
de reproducción sólo funcionan para la
representación de diapositivas JPEG.
• Para reproducir todo el contenido del disco
en lugar de la carpeta actual, salga de Disc
Navigator e inicie la reproducción
mediante el botón  (reproducción).
Uso de las listas de reproducción
Usando esta función, puede hacer hasta tres
listas de reproducción de 30 archivos cada una
para discos que contengan archivos WMA,
MP3, MPEG-4 AAC y JPEG. Debido a que esta
unidad recordará todas las listas de
reproducción de los últimos diez discos
cargados, es útil si usted tiene una gran
cantidad de archivos que desea organizar fácil
y rápidamente.2
Programación de listas de
reproducción
1 Con el disco detenido, pulse HOME
MENU y seleccione ‘Disc Navigator’ del
menú de la pantalla.
2 Seleccione el archivo que desea agregar a
la lista de reproducción.
Vaya a Examen de archivos WMA, MP3, MPEG-4
AAC, vídeo DivX y JPEG con Disc Navigator
arriba si no sabe cómo hacerlo.
3 Pulse PLAY LIST 1, 2 ó 3.
El archivo se agrega a la lista de reproducción
que seleccione.
4 Repita los pasos 2 y 3 hasta que termine.
Sugerencia
• Para agregar archivos sin el menú en
pantalla, sólo pulse PLAY LIST 1, 2 ó 3
Nota
1 También puede desplazarse hasta ‘..’ la carpeta de arriba y pulsar ENTER.
2 El disco debe cargarse para que los archivos de la lista se reproduzcan.
18
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 19
Tuesday, February 13, 2007
durante la reproducción normal del
archivo que desee (excepto cuando se está
reproduciendo una presentación JPEG al
mismo tiempo que el audio).
Reproducción en bucle de una
sección de un disco
Utilice esta función para reproducir títulos o
capítulos (DVD-Vídeo), o pistas (CD y Vídeo
CD/Súper VCD) en orden aleatorio.2
1 Durante la reproducción, pulse HOME
MENU y seleccione ‘Play Mode’.
2 Seleccione ‘A-B Repeat’.
3 Pulse ENTER en ‘A (Start Point)’ para
establecer el punto de inicio del bucle.
4 Pulse ENTER en ‘B (End Point)’ para
establecer el punto final del bucle.
Después de pulsar ENTER, el equipo salta al
punto de inicio y reproduce el bucle.
5 Para reanudar la reproducción normal,
seleccione ‘Off’.
Español
Play Mode
Nederlands
La función A-B Repeat permite definir dos
puntos (A y B) en una pista (CD, Vídeo CD/
Súper VCD) o título (DVD) que forman un bucle
que se reproduce una y otra vez.
1 Durante la reproducción, pulse HOME
MENU y seleccione ‘Play Mode’.
Uso de la reproducción aleatoria
Italiano
1 Inicie la reproducción de su lista.
2 De la pantalla ‘Disc Navigator’, seleccione
el archivo que desea eliminar de la lista de
reproducción y pulse CLEAR.
Français
Deutsch
Cómo borrar archivos de una lista de
reproducción
Además de las distintas opciones de
reproducción de repetición, también es posible
utilizar la reproducción de repetición con la
reproducción de programa (consulte Creación
de una lista de programa en la página 20).
1 Durante la reproducción, pulse HOME
MENU y seleccione ‘Play Mode’.
2 Seleccione ‘Repeat’ y, a continuación, una
opción de reproducción de repetición.1
Si la reproducción de programa está activa,
seleccione Program Repeat para repetir la
lista de programa o Repeat Off para cancelar.
• Para discos DVD, seleccione Title Repeat
o Chapter Repeat.
• Para CD y Vídeo CD/Súper VCD,
seleccione Disc Repeat o Track Repeat.
• Para discos de vídeo DivX, seleccione Title
Repeat (o Repeat Off).
Français
• Con la reproducción detenida, pulse
PLAY LIST 1, 2 ó 3.
Durante la reproducción, PGM se ilumina en la
pantalla del panel frontal. Si no se ha
programado una lista de reproducción, las
palabras NO LIST aparecen en la pantalla.
• Si la lista de reproducción contiene
archivos JPEG y de audio, se reproducen
las diapositivas y los archivos de audio.
Uso de la reproducción de
repetición
English
Cómo escuchar las listas de
reproducción
11:33 AM
Nota
1 No se puede usar la función de reproducción repetida con discos WMA/MP3/MPEG-4 AAC.
2 • Puede ajustar la opción de reproducción aleatoria tanto si el disco está siendo reproducido como si está detenido. Sin
embargo, no se puede utilizar la reproducción aleatoria junto con la reproducción de programa o de repetición.
• No se puede utilizar la reproducción aleatoria con discos DVD-R/-RW en modo VR, WMA/MP3/MPEG-4 AAC, vídeo DivX, o
mientras aparece en pantalla el menú de un disco DVD.
19
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 20
Tuesday, February 13, 2007
2 Seleccione ‘Random’ y, a continuación,
una opción.
• Para discos DVD, seleccione Random
Title o Random Chapter.
• Para CD y Vídeo CD/Súper VCD, seleccione
On u Off para activar o desactivar la
reproducción aleatoria.
Sugerencia
• Use los siguientes controles durante la
reproducción aleatoria:
Botón
Función

Selecciona aleatoriamente una
nueva pista/título/capítulo.

Vuelve al principio de la pista/
título/capítulo actual; siga
pulsándolo para seleccionar
aleatoriamente otra pista/título/
capítulo.
• La reproducción aleatoria permanece
activada hasta que se selecciona Random
Off desde las opciones del menú de
reproducción aleatoria.
Creación de una lista de
programa
Esta función permite programar el orden de
reproducción de títulos/capítulos/pistas de un
disco.1
1 Durante la reproducción, pulse HOME
MENU y seleccione ‘Play Mode’.
2 Seleccione ‘Program’ y, a continuación,
‘Create/Edit’ en la lista de opciones de
programa.
3 Utilice /// y ENTER para
seleccionar un título, capítulo o pista para el
paso actual de la lista de programas.
Para un disco DVD, puede añadir un título o
capítulo.
• Para un CD o Vídeo CD/Súper VCD,
seleccione una pista para añadir a la lista
de programa.
Después de pulsar ENTER para seleccionar el
título/capítulo/pista, el número del paso
disminuye automáticamente una unidad.
11:33 AM
4 Repita el paso 3 para crear una lista de
programa.
Una lista de programa puede contener hasta
24 pasos.
• Para introducir pasos, basta con resaltar la
posición donde desea que aparezca el
nuevo paso e introducir un número de
título/capítulo/pista.
• Para eliminar un paso, resáltelo y pulse
CLEAR.
5 Para reproducir la lista de programa,
pulse  (reproducir).
La reproducción de programa permanecerá
activa hasta que se desactive (véase a
continuación), borre la lista de programa
(véase a continuación), expulse el disco o
apague el equipo.
Sugerencia
• Use los siguientes controles durante la
reproducción de programa:
Botón
Función
HOME
MENU
Guarda la lista de programa y sale
sin iniciar la reproducción.

Va al siguiente paso de la lista de
programa.
Otras funciones disponibles desde el
menú de programa
En el menú de programa existe una serie de
opciones adicionales además de Create/Edit.
• Playback Start – Inicia la reproducción de
una lista de programa guardada
• Playback Stop – Desactiva la
reproducción de programa, pero no borra
la lista de programa
• Program Delete – Borra la lista de
programa y desactiva la reproducción de
programa
Nota
1 No se puede utilizar la reproducción de programa con discos DVD-R/-RW en modo VR, WMA/MP3/MPEG-4 AAC, vídeo DivX,
o mientras aparece en pantalla el menú de un disco DVD.
20
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 21
Tuesday, February 13, 2007
Búsqueda en un disco
Al reproducir discos con diálogos en dos o
más idiomas, o con sonido monoaural doble 2,
se pueden realizar cambios durante la
reproducción.3
• Pulse SHIFT+AUDIO repetidamente para
seleccionar una opción de idioma.
• Para ajustar las preferencias del idioma de
sonido, consulte Configuración de
“Language” (Idioma) en la página 28.
Nederlands
Español
Mediante la función zoom, puede ampliar una
parte de la pantalla por 2 ó 4 mientras ve un
DVD, un título de vídeo DivX o un Vídeo CD/
Súper VCD, o reproduce un disco JPEG.
1 Durante la reproducción, use el botón
SHIFT+ZOOM para seleccionar el factor de
ampliación (Normal, 2x o 4x).
2 Utilice /// para cambiar la zona
ampliada.
Puede cambiar el factor de ampliación y la
zona ampliada durante la reproducción.4
Italiano
Ampliación de la imagen en
pantalla
Français
Deutsch
Algunos discos DVD y de vídeo DivX tienen
subtítulos en uno o más idiomas; en la caja del
disco se suelen indicar los idiomas disponibles
para los subtítulos. Puede cambiar el idioma
de los subtítulos durante la reproducción.1
Cambio del idioma/canales de
sonido
Français
Cambio de subtítulos
• Pulse SHIFT+SUBTITLE repetidamente
para seleccionar una opción de subtitulación.
• Para definir las preferencias de
subtitulación, consulte Configuración de
“Language” (Idioma) en la página 28.
• Consulte Visualización de archivos de
subtítulos DivX en la página 37 para
obtener más información sobre los
subtítulos DivX.
English
Puede buscar discos DVD por número de título
o capítulo, o por tiempo; en CD y Vídeo CD/
Súper VCD por número de pista o por tiempo,
y en vídeo DivX por tiempo.
1 Pulse HOME MENU y seleccione ‘Play
Mode’.
2 Seleccione ‘Search Mode’.
Las opciones de búsqueda que aparecen en
pantalla dependen del tipo de disco cargado.
3 Seleccione un modo de búsqueda.
• El disco debe estar en reproducción para
poder utilizar la búsqueda de tiempo.
4 Utilice los botones de número para
introducir un título, capítulo o número de
pista o un tiempo.
• Para realizar una búsqueda por tiempo,
introduzca el número de minutos y
segundos en el título (DVD/vídeo DivX) o
pista (CD/Vídeo CD/Súper VCD) que se
está reproduciendo; la reproducción se
reanudará a partir del punto elegido. Por
ejemplo, pulse 4, 5, 0, 0 para hacer que la
reproducción empiece en el minuto 45 del
disco. Para hacerlo a partir de 1 hora, 20
minutos y 30 segundos, pulse 8, 0, 3, 0.
5 Pulse ENTER para iniciar la reproducción.
11:33 AM
Nota
1 Algunos discos sólo le permiten cambiar el idioma de los subtítulos desde el menú del disco. Pulse TOP MENU o MENU para
acceder a él.
2 Algunos Súper VCD tienen dos pistas de sonido. En estos discos se puede cambiar la pista de sonido, así como los canales
individuales de cada una.
3 Algunos discos sólo le permiten cambiar el idioma de sonido desde el menú del disco. Pulse TOP MENU o MENU para
acceder a él.
4 • Puesto que las imágenes de los DVD, Vídeo CD/Súper VCD, vídeo DivX y JPEG tienen una resolución fija, la calidad de la
imagen se deteriorará, especialmente con el factor 4x. No es un fallo de funcionamiento.
• Si desaparece el cuadro de navegación en la parte superior de la pantalla, vuelva a pulsar SHIFT+ZOOM para que aparezca.
21
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 22
Tuesday, February 13, 2007
Cambio de ángulos de cámara
Algunos discos DVD ofrecen escenas rodadas
desde dos o más ángulos (lea las
especificaciones en la caja del disco para
obtener más detalles).
Cuando se reproduce una escena rodada
desde varios ángulos, en pantalla aparece el
icono
(que se puede desactivar; consulte
Configuración de “Display” (Pantalla) en la
página 29).
• Durante la reproducción (o en modo de
pausa), pulse SHIFT+ANGLE para cambiar el
ángulo.
Visualización de la información
de disco
Durante la reproducción se pueden ver
diversos datos de pista, capítulo y título.
• Para mostrar/cambiar/ocultar la
información en pantalla, pulse repetidamente
DISPLAY.
La pantalla del panel frontal también ofrece
información limitada sobre el disco. Pulse
DISPLAY para cambiar la información
ofrecida.
22
Sp
11:33 AM
DCS-363-Sp.book
Page 23
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 5
Reproducción USB
Importante
canales1
Función

Inicia la reproducción normal.

Interrumpe/reanuda la reproducción.

Detiene la reproducción.

Púlselo para iniciar la exploración en
retroceso rápido.

Púlselo para iniciar la exploración en
avance rápido.

Salta al principio del archivo actual, y
después al principio de los archivos
anteriores.

Salta al siguiente archivo.
Español
Botón
Nederlands
3 Pulse  (reproducir) para empezar la
reproducción.
Si su dispositivo USB contiene imágenes
JPEG, se iniciará una presentación de
diapositivas. Para obtener más información,
consulte Reproducción de una presentación de
diapositivas JPEG en la página 24.
• Al desconectar el equipo, asegúrese de
que en la pantalla del panel frontal aparece
USB DATA o que el sistema está en modo
de espera.
La siguiente tabla muestra los controles
básicos del mando a distancia para la
reproducción USB.
Italiano
Dispositivo de
almacenamiento masivo USB
Controles de reproducción
básicos
Français
Deutsch
USB
(Tipo A)
Si en la pantalla aparece el mensaje USB ERR,
es posible que los requisitos de alimentación
del dispositivo USB sean demasiado altos para
el reproductor, o que el dispositivo sea
incompatible. Intente lo siguiente:
• Apague el reproductor y vuelva a
encenderlo.
• Vuelva a conectar el dispositivo USB con el
reproductor apagado.
• Seleccione otra fuente de entrada (como,
por ejemplo, DVD/CD), y vuelva a USB.
• Uso de un adaptador de CA adaptado
(suministrado con el equipo) para la
alimentación USB.
Si esto no soluciona el problema, lo más
probable es que su dispositivo USB sea
incompatible.
Français
Se puede escuchar sonido de dos
y
mirar archivos JPEG mediante la interfaz USB
de la parte frontal de esta unidad. Conecte un
dispositivo de almacenamiento masivo USB2
tal como se muestra abajo.
1 Con el reproductor encendido, pulse USB.
Asegúrese de que el televisor está encendido y
ajustado a la entrada de vídeo correcta.
2 Conecte el dispositivo USB.
El puerto USB está situado en el panel frontal.
English
Uso de la interfaz USB
Nota
1 Esto incluye la reproducción de archivos WMA/MP3/MPEG-4 AAC (excepto archivos protegidos contra copia o con
reproducción restringida). No se pueden reproducir archivos DivX a través del terminal USB.
2 • Algunos de los dispositivos USB compatibles son los discos rígidos magnéticos externos, los dispositivos de memoria flash
portátiles (especialmente las tarjetas de memoria) y los reproductores de sonido digital (reproductores MP3) de formato
FAT16/32. Esta unidad no se puede conectar a un ordenador personal para la reproducción USB.
• Pioneer no puede garantizar la compatibilidad (funcionamiento y/o potencia de bus) con todos los dispositivos de
almacenamiento masivo USB y, por tanto, no se hace responsable de pérdidas de datos durante su conexión a esta unidad.
• En el caso de grandes volúmenes de datos, el sistema puede tardar más en leer el contenido del dispositivo USB.
23
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 24
Tuesday, February 13, 2007
Exploración de archivos
Puede explorar discos hacia delante o atrás a
distintas velocidades.
• Durante la reproducción, pulse  o 
para iniciar la exploración.
Pulse repetidamente para aumentar la velocidad
de exploración (indicada en pantalla).
• Para reanudar la reproducción, pulse
 (reproducción).1
Reproducción de una presentación
de diapositivas JPEG
Pulse  para iniciar una presentación de
diapositivas desde la primera carpeta/imagen.2 Se
muestran en orden las imágenes de cada carpeta.
• Si el dispositivo contiene archivos WMA/
MP3/MPEG-4 AAC, la reproducción de las
diapositivas y de los archivos de audio se
repite. Durante la reproducción de audio,
puede usar las funciones saltar (/),
barrido (/) y pausa ().
Las imágenes se ajustan automáticamente al
tamaño de la pantalla.
Durante la presentación de diapositivas:
Botón
Función

Interrumpe la presentación de
diapositivas (o la reproducción del
archivo de sonido); vuelva a pulsarlo
para reanudar la reproducción.

Salta a la imagen anterior (o al archivo
de sonido con reproducción de
sonido).

Salta a la siguiente imagen (o al
archivo de sonido con reproducción de
sonido).
///
Interrumpe la presentación de diapositivas
y rota la imagen actual (pulse  para
reiniciar la presentación de diapositivas).
SHIFT+ZOOM Detiene momentáneamente la
presentación de imágenes y amplía la
imagen. Púlselo de nuevo para cambiar
entre zoom 1x, 2x y 4x (pulse  para
reiniciar la presentación de diapositivas).
11:33 AM
Botón
Función
MENU
Muestra la pantalla Navigator (véase
abajo).
Examen de archivos con el
Navigator
Utilice el Navigator para buscar archivos
WMA, MP3, MPEG-4 AAC y JPEG, o carpetas,
por su nombre.3
1 Pulse MENU.
2 Utilice /// y ENTER para
desplazarse.
Utilice / para desplazarse hacia arriba o
abajo por la lista de carpetas/archivos.
Utilice  para volver a la carpeta original.4
Utilice ENTER o  para abrir una carpeta
resaltada.
• Cuando un archivo JPEG está resaltado, a la
derecha aparece una imagen en miniatura.
3 Para reproducir una pista resaltada o
visualizar el archivo JPEG resaltado, pulse
ENTER.
• Cuando se selecciona un archivo WMA/MP3/
MPEG-4 ACC, la reproducción empieza a partir
del archivo y continúa hasta el final de la carpeta.
• Cundo se selecciona un archivo JPEG, empieza
una presentación de diapositivas a partir del
archivo y hasta el final de la carpeta.
Sugerencia
• También puede reproducir una presentación de
diapositivas JPEG mientras escucha archivos
WMA/MP3/MPEG-4 AAC. Sencillamente
seleccione el archivo de sonido que quiere
escuchar seguido del JPEG desde el que desea
iniciar la presentación de diapositivas. La
representación de diapositivas y de los archivos
de audio se repite. Los controles de
reproducción sólo funcionan para la
representación de diapositivas JPEG.
• Para reproducir todo el contenido, y no
únicamente la carpeta actual, salga del
Navigator y empiece la reproducción con el
botón  (reproducir).
Nota
1 En el caso de las pistas WMA/MP3/MPEG-4 AAC, la reproducción se reanuda automáticamente al final o al principio de la
pista.
2 • Cuanto más grande sea el archivo, más tiempo empleará el reproductor en cargarlo.
• Los dispositivos USB pueden contener hasta 299 carpetas y hasta 648 carpetas e imágenes.
3 Los nombres de archivo pueden leerse incorrectamente con algunos reproductores de sonido digital.
4 También puede desplazarse hasta ‘..’ la carpeta de arriba y pulsar ENTER.
24
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 25
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 6
Otras características del sintonizador:
RDS
Búsqueda de programas RDS
Puede buscar cualquiera de los tipos de
programa que aparecen arriba.
Nederlands
Español
1 Pulse el botón TUNER para FM.3
2 Pulse varias veces DISPLAY hasta que vea
SEARCH en la pantalla.
3 Use / para seleccionar el tipo de
programa que desea escuchar.
4 Pulse ENTER para iniciar la búsqueda.
El sistema busca una coincidencia entre las
presintonías. Si encuentra una, la búsqueda se
detiene durante cinco segundos.
5 Si desea seguir escuchando la emisora
encontrada, pulse ENTER antes de que
transcurran los cinco segundos.
Si no pulsa ENTER, la búsqueda se reanuda.
Italiano
FINANCE – Informes
financieros, de bolsa,
empresas, etc.
CHILDREN – Programas
infantiles
SOCIAL – Asuntos sociales
RELIGION – Programas de
contenido religioso
PHONE IN – Oyentes que
expresan sus puntos de
vista por teléfono
TRAVEL – Información
sobre vacaciones, no
anuncios de tráfico
LEISURE – Ocio y aficiones
JAZZ – Jazz
COUNTRY – Música
country
NATION M – Música
popular en idiomas que no
sean inglés
OLDIES – Música popular
de los años 50 y 60
FOLK M – Música folk
DOCUMENT – Documental
Français
Deutsch
NEWS – Noticias
AFFAIRS – Actualidad
INFO – Información
general
SPORT – Deportes
EDUCATE – Educativos
DRAMA – Radionovelas,
etc.
CULTURE – Cultura
nacional o internacional,
teatro, etc.
SCIENCE – Ciencia y
tecnología
VARIED – Generalmente
programas hablados, tales
como concursos o
entrevistas.
POP M – Música pop
ROCK M – Música rock
EASY M – Música ligera
LIGHT M – Música clásica
‘ligera’
CLASSICS – Música clásica
‘seria’
OTHER M – Música que no
corresponde a las
categorías antes citadas
WEATHER – Pronósticos
del tiempo
Utilice el botón DISPLAY para ver los distintos
tipos de información RDS disponibles.2
• Pulse DISPLAY para ver información de
RDS.
Cada vez que pulsa el botón, la pantalla
cambia de la siguiente manera:
• Radio Text (RT) – Mensajes enviados por la
emisora. Por ejemplo, una emisora que
recibe llamadas telefónicas de los oyentes
podría proporcionar un número de
teléfono como RT.
• Program Service Name (PS) – El nombre
de la emisora.
• Program Type (PTY) – Indica el tipo de
programa que se está emitiendo.
• SEARCH – Búsqueda de PTY (véase abajo)
• Frecuencia actual del sintonizador
Français
Radio Data System (RDS) es un sistema
utilizado por la mayoría de emisoras FM para
ofrecer distintos tipos de información a sus
oyentes: el nombre de la emisora y el tipo de
programa que están emitiendo, por ejemplo.
Una de las ventajas de RDS es que permite
buscar emisoras por tipo de programa. Por
ejemplo, se puede buscar una emisora que
esté emitiendo un programa de JAZZ.
Se pueden buscar los siguientes tipos de
programa:1
Visualización de información RDS
English
Una introducción a RDS
Nota
1 Además, hay otros tres tipos de programa: TEST, ALARM y NONE. ALARM y TEST se usan para anuncios de emergencia. No
se pueden buscar; el sintonizador pasa automáticamente a esta señal RDS. NONE aparece en pantalla cuando el equipo no
puede encontrar un tipo de programa.
2 • Si se produce alguna interferencia durante la transmisión del RT, es posible que algunos caracteres no se vean
correctamente.
• Si ve NO RADIO TEXT DATA en la pantalla RT, quiere decir que la emisora no está enviando datos RT. La pantalla mostrará
automáticamente los datos de PS (si no hay datos de PS, mostrará la frecuencia).
• La información de PTY puede ser NO DATA o NONE. En este caso, después de unos segundos aparecerá la información de
PS.
3 RDS sólo funciona en FM.
25
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 26
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 7
Menús Audio Settings y Video Adjust
Menú Audio Settings
Menú Video Adjust
El menú Audio Settings le ofrece funciones
para ajustar el sonido de los discos.
1 Pulse HOME MENU y seleccione ‘Audio
Settings’ en la información en pantalla.
Desde la pantalla Video Adjust puede hacer
ajustes que afectan a la presentación de
imágenes.
1 Pulse HOME MENU y seleccione ‘Video
Adjust’ desde la información en pantalla.
Audio Settings
Video Adjust
2 Seleccione ajustes y modifíquelos
mediante /// y ENTER.
2 Realice ajustes mediante /// y
ENTER.
Audio Settings
Audio DRC
High
Medium
Low
Off
Video Adjust
Sharpness
Brightness
Contrast
Gamma
Hue
Chroma Level
Standard
0
0
Off
0
0
Audio DRC
• Ajustes: High, Medium, Low,
Off (predeterminada)
Cuando se ven discos DVD Dolby Digital a bajo
volumen, es fácil perder por completo los
sonidos de volumen más bajo, incluso parte
del diálogo. La activación de Audio DRC
(Dynamic Range Control) puede ayudar a
recuperar los sonidos de volumen más bajo, al
mismo tiempo que controla picos de volumen
alto.
Las diferencias en el sonido dependen del
material que está escuchando. Si el material
no tiene grandes variaciones de volumen, no
notará mucho cambio.1
Puede realizar los siguientes ajustes:
• Sharpness – Ajusta la nitidez de los bordes
de la imagen (Fine, Standard, Soft)
• Brightness – Ajusta el brillo general (–20 a
+20)
• Contrast – Ajusta el contraste entre claro y
oscuro (–16 a +16)
• Gamma – Ajusta la ‘calidez’ de la imagen
(High, Medium, Low, Off)
• Hue – Ajusta el equilibrio entre rojo y verde
(Green 9 a Red 9)
• Chroma Level – Ajusta la presentación de
los colores saturados (–9 a +9)
Realice los ajustes de Brightness, Contrast,
Hue y Chroma Level con /.
Brightness
min
max
0
3 Pulse ENTER para volver a la pantalla
Video Adjust o HOME MENU para salir.
Nota
1 Audio DRC sólo es eficaz con fuentes de sonido Dolby Digital.
26
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 27
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 8
Menú Initial Settings
Uso del menú Initial Settings
Initial Settings
Configuración “Video Output” (Salida de Vídeo)
4:3 (Letter Box)
Use este ajuste si tiene un televisor convencional de 4:3. Las
películas en formato Widescreen se reproducen con bandas
negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
4:3 (Pan & Scan)
Use este ajuste si tiene un televisor convencional de 4:3. Las
películas en formato Widescreen se reproducen cortando
parte de la imagen por los lados.
16:9 (Wide)
Úselo si tiene un televisor panorámico.
16:9 (Comprimido)
Úselo si tiene un televisor panorámico. El material 4:3 aparece
con barras negras a cada lado de la pantalla.2
AV Connector Out
(Consulte Conexión de
componentes auxiliares
en la página 32.)
Video
Vídeo estándar, compatible con todas las TV.
S-Video
Mayor calidad, pero compruebe la compatibilidad con su TV.
RGB
La mejor calidad, pero compruebe la compatibilidad con su TV.
HDMI Resolution*
(Consulte Conexión
mediante HDMI en la
página 33.)
* El valor predeterminado
cambia según el formato
de TV (PAL/NTSC).
1920x1080i
Selecciónelo si su televisor soporta vídeo entrelazado de
1920 x 1080 píxeles.
1280x720p
Selecciónelo si su televisor soporta vídeo de barrido progresivo
de 1280 x 720 píxeles.
720x480p (NTSC)/
720x576p (PAL)
Selecciónelo si su televisor soporta vídeo de barrido progresivo
de 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL) píxeles.
720x480i (NTSC)/
720x576i (PAL)
Selecciónelo si su televisor soporta vídeo entrelazado de
720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL) píxeles.
Español
TV Screen
(Consulte también
Tamaños de pantalla y
formatos de disco en la
página 39.)
Nederlands
Significado
Italiano
Opción
Français
Deutsch
Ajuste
Français
3 Utilice /// y ENTER para
seleccionar el ajuste y la opción deseados.
En las siguientes páginas se explican todos los
ajustes y opciones.1
English
El menú Initial Settings permite realizar
ajustes de sonido y vídeo, de bloqueo para
padres y de visualización, entre otros.
Si una opción aparece en color gris, significa
que no puede cambiarse en ese momento.
Esto es debido a que se está reproduciendo un
disco. Detenga el disco y cambie el ajuste.
1 Pulse DVD/CD.
2 Con la reproducción detenida, pulse
HOME MENU y seleccione ‘Initial Settings’.
Nota
1 • En la tabla, el ajuste por defecto aparece en negrita: y otros ajustes aparecen en cursiva.
• Algunos ajustes, como TV Screen, Audio Language y Subtitle Language, puede anularlos el disco de DVD. A menudo,
estos ajustes también se pueden realizar desde el menú del disco de DVD.
• Sólo hace falta realizar el ajuste AV Connector Out si se ha conectado este reproductor al televisor mediante un cable
SCART.
• Sólo tiene que ajustar las opciones HDMI Resolution y HDMI Color si ha conectado este reproductor a un componente
compatible con HDMI mediante el conector HDMI.
2 Este ajuste sólo puede utilizarse cuando está conectado a través de una HDMI y la resolución del HDMI es de 1920x1080i o
1280x720p. Al utilizar este ajuste, sólo dispondrá de conexión HDMI.
27
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 28
Ajuste
Tuesday, February 13, 2007
Opción
HDMI Color
Full range RGB
(Consulte Conexión
mediante HDMI en la
página 33.)
RGB
* El valor predeterminado
cambia en función del
dispositivo conectado.
Component
11:33 AM
Significado
Si los colores son flojos, esta opción proporciona colores más
luminosos y un negro más profundo (ajuste predeterminado
para dispositivos DVI compatibles con HDMI).
Utilice este ajuste si los colores se ven demasiado intensos en
el ajuste Full Range RGB.
Salida en formato de vídeo de componentes de 8 bits (ajuste
predeterminado para dispositivos compatibles con HDMI).
Configuración de “Language” (Idioma)
Ajuste
Opción
Significado
Audio Language
English
Si existe una pista sonora en inglés en el disco, se reproducirá.
Subtitle Language
DVD Menu
Language
Subtitle Display
28
Sp
Se visualizan imágenes
Si existe un idioma seleccionado en el disco, se reproducirá.
Other Language
Selecciónela para elegir un idioma distinto a los que aparecen
en pantalla (consulte Uso de la lista de códigos de idioma en la
página 44).
English
Si el disco tiene subtítulos en inglés, se visualizarán.
Se visualizan imágenes
Se visualiza el idioma de subtítulos seleccionado en el disco.
Other Language
Selecciónela para elegir un idioma distinto a los que aparecen
en pantalla (consulte Uso de la lista de códigos de idioma en la
página 44).
w/Subtitle Lang.
Siempre que sea posible, el menú del disco DVD aparecerá en
pantalla en el idioma de subtítulos seleccionado.
Se visualizan imágenes
Siempre que sea posible, el menú del disco DVD aparecerá en
pantalla en el idioma seleccionado.
Other Language
Selecciónela para elegir un idioma distinto a los que aparecen
en pantalla (consulte Uso de la lista de códigos de idioma en la
página 44).
On
Los subtítulos se visualizan en el idioma de subtítulos
seleccionado.
Off
Los subtítulos están desactivados de forma predeterminada al
reproducir un DVD.
DCS-363-Sp.book
Page 29
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Configuración de “Display” (Pantalla)
Opción
Significado
OSD Language
English
La información en pantalla del reproductor aparece en
inglés.
Se visualizan imágenes
La información en pantalla aparece en el idioma
seleccionado.
On
Se muestra un icono de cámara en pantalla durante las
escenas multiángulo de un disco DVD.
Off
No se muestra ninguna indicación multiángulo.
Angle Indicator
Français
Configuración de “Options” (Opciones)
Opción
Significado
Parental Lock
(Bloqueo paterno)
–
Consulte Parental Lock (Bloqueo paterno) abajo.
DivX(R) VOD
Display
Consulte Acerca de los contenidos DivX® VOD abajo.
Configuración de Speakers
Opción
Significado
Speaker Distance
–
Especifique la distancia entre los altavoces y la posición de
escucha (consulte Speaker Distance en la página 31).
Registre una contraseña para cambiar el nivel
de bloqueo paterno (Parental Lock) o
introduzca un código de país/zona.1
Seleccione ‘Password’.
Initial Settings
Video Output
Language
Display
Options
Speakers
Parental Lock
DivX (R) VOD
Password
Level Change
Country Code
2 Use los botones de número para
introducir una contraseña de cuatro dígitos
y, a continuación, pulse ENTER.
Español
Registro de una contraseña nueva
1
Nederlands
• Nivel por defecto: Off; Contraseña por
defecto: ninguno; País por defecto/Código
de zona: us (2119)
Para proporcionarle cierto nivel de control
sobre lo que ven sus hijos en el reproductor de
DVD, algunos discos DVD-Vídeo incorporan un
nivel de bloqueo padres (Parental Lock). Si el
reproductor se configura a un nivel más bajo
que el disco, el disco no se reproduce.
Algunos discos admiten la función código del
país/zona. El reproductor no reproduce ciertas
escenas de esos discos, según el código de
país/zona ajustado.
Italiano
Ajuste
Français
Deutsch
Ajuste
Parental Lock (Bloqueo paterno)
English
Ajuste
Cambio de contraseña
Para cambiar la contraseña, confirme la
contraseña existente y, a continuación,
introduzca una nueva.
1 Seleccione ‘Password Change’, introduzca
su contraseña actual y pulse ENTER.
2 Introduzca una contraseña nueva ENTER.
Nota
1 • No todos los discos incorporan el bloqueo paterno (Parental Lock); cuando no lo tienen, reproducen su contenido sin pedir
la introducción de una contraseña.
• Si olvida su contraseña, deberá reconfigurar el reproductor para registrar una contraseña nueva (consulte Restablecimiento
del sistema en la página 44).
29
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 30
Tuesday, February 13, 2007
Ajuste/cambio del bloqueo paterno
(Parental Lock)
1 Seleccione ‘Level Change’.
2 Use los botones de número para
introducir la contraseña y, a continuación,
pulse ENTER.
3 Seleccione un nivel nuevo y pulse ENTER.
• Presione  repetidamente para bloquear
más niveles (más discos requerirán la
contraseña); pulse  para desbloquear
niveles. No puede bloquear el nivel 1.
11:33 AM
• Si introduce un disco con contenidos DivX
VOD no autorizados para su reproductor,
aparecerá el mensaje Authorization
Error en pantalla y no se reproducirán los
contenidos.
Visualización del código de registro DivX
VOD
1 Pulse HOME MENU y seleccione ‘Initial
Settings’.
2 Seleccione ‘Options’ y, a continuación,
‘DivX (R) VOD’.
Ajuste/cambio de código de país/zona
Encontrará la Lista de códigos del país/zona en
la página 45.
1 Seleccione ‘Country Code’, introduzca su
contraseña y pulse ENTER.
2 Seleccione un código de país/zona y pulse
ENTER.
Existen dos maneras de hacerlo:
• Seleccione por letra de código: Use /
para cambiar el código de país/zona.
• Selecciónelo por el número del código:
pulse  y utilice los botones de número
para introducir el código de país/zona de
cuatro dígitos.
El nuevo código de país/zona entrará en efecto
después de expulsar el disco una vez.
Acerca de los contenidos DivX® VOD
Para poder reproducir contenidos DivX VOD
(vídeo bajo demanda) en este equipo, primero
tiene que registrar el reproductor con su
proveedor de contenidos DivX VOD. Para ello,
hay que generar un código de registro DivX
VOD y enviarlo al proveedor.1
Importante
• Los contenidos DivX VOD están protegidos
por el sistema DRM (Digital Rights
Management). Esto quiere decir que los
contenidos sólo se pueden reproducir en
dispositivos específicos y registrados.
Initial Settings
Video Output
Language
Parental Lock
DivX (R) VOD
Display
Display
Options
Speakers
3 Seleccione ‘Display’.
Verá su código de registro de ocho dígitos.
Anote el código, ya que lo necesitará para
registrarse con un proveedor de DivX VOD.
Reproducción de contenidos DivX® VOD
Algunos contenidos DivX VOD sólo se pueden
reproducir un número determinado de veces.
Cuando inserte un disco con este tipo de
contenidos DivX VOD, verá el número de
reproducciones restante en pantalla y tendrá la
oportunidad de reproducir el disco (y, por
tanto, reducir el número de reproducciones
restante) o expulsarlo. Si inserta un disco cuyo
contenido DivX VOD ha expirado (por ejemplo,
el contenido no tiene reproducciones
restantes), aparecerá el mensaje Rental
Expired.
Si el contenido DivX VOD se puede reproducir
ilimitadamente, podrá usarlo en el reproductor
cuantas veces desee, y no aparecerá ningún
mensaje.
Nota
1 El restablecimiento del reproductor (tal como se describe en Restablecimiento del sistema en la página 44) no produce la
pérdida del código de registro.
30
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 31
Tuesday, February 13, 2007
Speaker Distance
• Ajuste predeterminado: 3.0m
Para obtener el mejor sonido surround de su
sistema, deberá ajustar las distancias
idénticas entre los altavoces y la posición de
escucha.
11:33 AM
6 Pulse  para volver a la lista de altavoces
si desea realizar algún otro ajuste, o pulse
ENTER para salir de la pantalla Speaker
Distance.
2 Seleccione ‘Speakers’ y, a continuación,
‘Speaker Distance’.
Speaker Distance
Display
Options
Speakers
Utilice / para seleccionar un altavoz.
Initial Settings
Video Output
Language
Display
Options
Speakers
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
SW
3.0m
Nederlands
Español
4 Pulse  para cambiar la distancia del
altavoz resaltado.
5 Utilice / para modificar la distancia.
• Cuando modifique la distancia de los
altavoces frontales izquierdo (L) o derecho
(R), las distancias de todos los demás
altavoces cambiarán en relación con este
ajuste.
• La distancia de los altavoces frontales
izquierdo/derecho (L/R) se puede fijar entre
30 cm y 9 m, en incrementos de 30 cm.1
• El altavoz central (C) se puede ajustar
desde –2,1 m a 0 m con relación a los
altavoces frontales izquierdo y derecho.
• La distancia de los altavoces de sonido
envolvente izquierdo/derecho (SL/SR) se
puede fijar entre –6,0 m y 0 m en relación
con los altavoces frontales izquierdo/
derecho.2
• La distancia del subwoofer (SW) se puede
fijar entre –2,1 m y 0 m en relación con los
altavoces frontales izquierdo/derecho.
Italiano
L
C
R
SR
SL
Français
Deutsch
3
Français
Initial Settings
Video Output
Language
English
1 Pulse HOME MENU y seleccione ‘Initial
Settings’.
Nota
1 Los altavoces L y R están emparejados; no se pueden ajustar por separado.
2 Asegúrese de ajustarlos a la misma distancia al utilizar el modo Extra Power (página 14).
31
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 32
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 9
Otras conexiones
Conexión de antenas externas
Para una antena externa AM, utilice un cable
con aislamiento vinílico de 5 m a 6 m e
instálela dentro o fuera de casa. Deje
conectada la antena de cuadro. Utilice
solamente la antena de cuadro de AM incluida.
Antena exterior
Antena interior
(cable con
aislamiento
vinílico)
Conexión de componentes
auxiliares
Gracias a las entradas analógicas estéreo,
puede conectar un componente externo, tal
como una pletina o reproductor de MD para su
reproducción a través de este equipo.
Platina, etc.
A la salida
de audio
5ma6m
LINE 2
IN
Para una antena FM externa, utilice un
conector PAL para conectarla.
LINE
OUT
R
FRONT
L
CENTER
L CONTROL
OUT
L
LINE 1
AV CONNECTOR
R
R
SUB
VIDEO
ANTENNA
Conector PAL
WOOFER
R SURROUND L
SPEAKERS (4 - 6 )
AUDIO
OUT
• Conecte las clavijas AUDIO IN (LINE 2) a
las salidas analógicas de un componente de
reproducción externo.
Realice la conexión mediante cables estéreo
de contactos RCA.
Uso de la salida SCART AV
La salida SCART debería darle una mejor
calidad de imagen que la salida de vídeo
compuesto estándar. El conector SCART AV
funciona como salida de vídeo y sonido.1
• Use un cable SCART de venta en
comercios para conectar el AV CONNECTOR
(LINE 1) a su televisor.
A la entrada
SCART
Televisor
LINE 2
IN
LINE
OUT
L CONTROL
OUT
L
LINE 1
AV CONNECTOR
75
R
VIDEO
OUT
R
AUDIO
Nota
1 Existen distintos tipos de cables SCART. Asegúrese de comprar el indicado para su sistema y su televisor/monitor (consulte
Asignación de clavijas del conector SCART en la página siguiente).
32
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 33
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
La función de salida de línea le permite
determinar cómo se emitirá el sonido
proveniente de LINE OUT y de los terminales
AV CONNECTOR.1
• Pulse LINE OUT para desplazarse por las
opciones LINE ON y LINE OFF y, a
continuación, pulse ENTER para confirmar su
selección.
• LINE ON – Las fuentes multicanal se
emiten en 2.1 canales (estéreo). Se
produce una salida de 2 canales tanto para
el terminal LINE OUT como para AV
CONNECTOR.
• LINE OFF – Para una reproducción
multicanal a través de su sistema de
altavoces. Recuerde que no se emitirá
ninguna señal del terminal LINE OUT: El
sonido AV CONNECTOR sólo se emite en
los canales izquierdo/derecho.
Nº de
pin
1
Audio R OUT
12
Sin conexión
2
Audio R IN
13
GND (vídeo)
3
Audio L OUT
14
GND (vídeo)
4
GND (sonido)
15
R o C OUT
5
GND (vídeo)
16
BLANK OUT
6
Audio L IN
17
GND (vídeo)
Conexión mediante HDMI
7
B OUT
18
GND (vídeo)
8
Estado
19
Vídeo o Y OUT
9
GND (vídeo)
20
Sin conexión
10
Sin conexión
21
GND (vídeo)
11
G OUT
Si dispone de un monitor o pantalla dotado de
HDMI o DVI (con HDCP), puede conectarlo a
este reproductor mediante un cable HDMI de
venta en comercios para obtener vídeo digital
de alta calidad.2
Para obtener más información sobre la
conexión HDMI, consulte Acerca de HDMI
abajo.
Asignación
Nederlands
Asignación
Italiano
Nº de
pin
Français
Deutsch
El siguiente diagrama muestra las
asignaciones del conector SCART de 21 pines.
Este conector proporciona las señales de vídeo
y sonido para la conexión a un televisor o
monitor en color compatible.
Français
Opciones de la salida de línea
(Line Out)
English
Asignación de clavijas del conector
SCART
Español
Nota
1 • Cuando el modo salida de línea está activado, no se puede utilizar la mayoría de funciones de sonido. Observará que
LINE ON parpadea brevemente en la pantalla si intenta utilizar una función no permitida cuando la función de modo de salida
de línea está activada.
• El modo de salida de línea se desactiva si cambia la función de entrada (DVD/CD, TUNER, etc.) o apaga el equipo.
• Esta opción no es eficaz cuando se escucha una fuente desde LINE2.
2 • Sólo se puede establecer una conexión HDMI con componentes dotados de DVI compatibles tanto con DVI como con la
norma High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Si decide conectar la unidad a un conector DVI, necesitará un
adaptador específico (DVIHDMI). Sin embargo, la conexión DVI no admite señales de sonido. Para obtener más información,
consulte al representante de su equipo de sonido.
• Esta unidad ha sido diseñada para cumplir con la norma HDMI (High Definition Multimedia Interface) Versión 1.1. Según el
componente que haya conectado, el uso de una conexión DVI puede traducirse en transferencias de señales inestables.
• Cuando cambie el componente conectado a la salida HDMI, también deberá cambiar los ajustes HDMI en función del nuevo
componente (para hacerlo, consulte Configuración “Video Output” (Salida de Vídeo) en la página 27).
33
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 34
Tuesday, February 13, 2007
• Utilice un cable HDMI para realizar la
conexión entre la salida HDMI OUT de este
reproductor y la toma HDMI de un monitor
compatible con HDMI.
A la entrada
HDMI
Pantalla compatible con HDMI
ANTENNA
LINE 2
IN
AM LOOP
FM
UNBAL 75
LINE
OUT
R
L
L CONTROL
OUT
R
R
LINE 1
AV CONNECTOR
FRONT
L
CENTER
SUB
HDMI OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
WOOFER
R SURROUND L
SPEAKERS (4 - 6 )
• La flecha de la clavija debe mirar hacia
arriba para una correcta alineación con la
toma del reproductor.
11:33 AM
Restauración de la conexión HDMI
Si recibe un mensaje de error (verá aparecer en
pantalla HDMI ERR) o si la pantalla se pone en
blanco (por ejemplo, después de cambiar la
resolución), consulte la guía de solución de
problemas en la página 44. Si no consigue
resolver el problema, siga los pasos que se
enumeran a continuación para restaurar la
conexión HDMI.
1 Ponga el equipo en espera.
2 Pulse SETUP y utilice / para
seleccionar HDMI INI y, a continuación, pulse
ENTER.
El sistema se reiniciará y restaurará los valores
de fábrica de HDMI. Para obtener más
información sobre estos ajustes, consulte
Configuración “Video Output” (Salida de Vídeo)
en la página 27.
Acerca de HDMI
También puede modificar los ajustes de HDMI
para resolución y color. Para obtener más
información sobre estos ajustes, consulte
Configuración “Video Output” (Salida de Vídeo)
en la página 27.
Ajuste del sonido HDMI
Para escuchar sonido a través del conector
HDMI, asegúrese de especificar el ajuste de
salida de sonido HDMI.
1 Ponga el equipo en espera.
2 Pulse SETUP y utilice / para
seleccionar HDMI OUT y, a continuación,
pulse ENTER.
3 Utilice / para elegir el ajuste deseado
y, a continuación, pulse ENTER.
• AUDIO ON – Las señales de vídeo se
emiten a través del conector HDMI
• AUDIO OFF – Cancela el sonido HDMI
34
Sp
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
soporta tanto vídeo como sonido en una sola
conexión digital para reproductores de DVD y
DTV, descodificadores, y otros dispositivos AV.
HDMI se desarrolló para proporcionar las
tecnologías de High Bandwidth Digital
Content Protection (HDCP) así como Digital
Visual Interface (DVI) en una sola
especificación. HDCP se utiliza para proteger
contenidos digitales transmitidos y recibidos
por pantallas compatibles con DVI.
HDMI tiene la capacidad de soportar vídeo
estándar, mejorado o de alta definición más
sonido surround estándar o multicanal. Entre
las características de HDMI destacan el vídeo
digital sin comprimir, un ancho de banda de
hasta 2,2 gigabites por segundo (con señales
HDTV), un solo conector (en lugar de varios
cables y conectores), y la comunicación entre
la fuente AV y dispositivos AV tales como la
DTV.
HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition
Multimedia Interface son marcas comerciales o
marcas registradas de HDMI bajo licencia LLC.
DCS-363-Sp.book
Page 35
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Acerca de las conexiones de
control de salida
English
Français
Français
Deutsch
Italiano
La mayoría de los componentes Pioneer
admiten las conexiones SR CONTROL, gracias
a las cuales pueden utilizarse los mandos a
distancia de cualquier componente conectado
simplemente dirigiéndolos hacia el sensor de
un único componente. Cuando se utiliza un
mando a distancia, la señal de control pasa por
una cadena hasta alcanzar el componente
apropiado. Esto puede resultar muy útil
cuando existen múltiples componentes en un
centro de entretenimiento.
Si utiliza esta prestación, debe asegurarse de
que tiene al menos un conjunto de tomas de
audio analógico conectadas a otro
componente para la toma a tierra.
• Mediante un cable con mono miniclavijas
en cualquiera de los dos lados (que se venden
por separado), conecte la toma CONTROL IN
de otro componente Pioneer a la toma
CONTROL OUT de esta unidad.
Esto le permitirá controlar el otro componente
al dirigir su mando a distancia hacia esta
unidad.
Nederlands
Español
35
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 36
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Capítulo 10
Información adicional
Compatibilidad de reproducción
de formatos de disco/contenidos
Este reproductor es compatible con una
amplia gama de tipos de disco (soportes) y
formatos. Los discos compatibles suelen llevar
uno de los siguientes logotipos en el disco y/o
en el envoltorio del disco. Sin embargo, tenga
en cuenta que algunos tipos de disco, como
los CD y DVD regrabables, pueden tener un
formato no reproducible.
Para obtener más información, consulte la
Tabla de compatibilidad de discos en la página
siguiente.
DVD-Vídeo
CD-Audio
DVD-R
Vídeo CD
DVD-RW
CD-R
Acerca de la reproducción DualDisc
Un DualDisc es un nuevo disco de dos caras,
una de las cuales incluye contenido de vídeo,
audio, etc., de DVD, mientras que la otra
recoge contenido que no es propio de DVD,
como material de audio digital.
La cara de audio no propio de DVD no cumple
la especificación de CD Audio y, por lo tanto,
no puede reproducirse.
La cara de DVD de un DualDisc sí se reproduce
en este producto. El contenido de DVD-Audio
no.
Para obtener más información sobre las
características de DualDisc, consulte al
fabricante o al distribuidor del disco.
Tabla de compatibilidad de discos
Soporte
Formatos compatibles
CD-R/-RW
• CD-Audio, Vídeo CD/Súper VCD,
CD-ROM ISO 9660*
* Compatible con la norma ISO 9660
Nivel 1 ó 2. Formato físico del CD:
Mode1, Mode2 XA Form1. Los sistemas
de archivo Romeo y Joliet son ambos
compatibles con este reproductor.
• Reproducción multisesión: No
• Reproducción de sesión abierta: No
DVD-R/-RW
• DVD-Vídeo (modo Vídeo), Vídeo
Recording (VR)*, UDF Bridge DVD-ROM
* Es posible que los puntos de edición
no se reproduzcan exactamente como
fueron editados; la pantalla se podría
poner en blanco en los puntos
editados.
• Reproducción multiformato: No
• Reproducción de sesión abierta: No
Discos
creados en
PC
• Es posible que los discos grabados
en un PC no se puedan reproducir
debido a la configuración del software
empleado. En estos casos, lea la
información sobre compatibilidad del
manual del software para creación de
DVD-R/-RW o CD-R/-RW o en las cajas
de discos.
• Los discos grabados en el modo
Packet Write no son compatibles con
este reproductor.
CD-RW
Fujicolor CD
• Esta unidad reproduce discos DVD+R/
+RW.
•
es una marca registrada de FUJIFILM
Corporation.
•
es una marca registrada de DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• También compatible con KODAK Picture
CD.
Este reproductor es compatible con la norma
Súper VCD de IEC, que ofrece una calidad de
imagen superior, permite la grabación de dos
bandas sonoras estéreo y es compatible con el
formato de pantalla ancha.
Súper Vídeo CD (Súper VCD)
36
Sp
DCS-363-Sp.book
Soporte
Page 37
Tuesday, February 13, 2007
Formatos compatibles
Los grupos de fuentes que se indican a
continuación están disponibles para archivos
de subtítulos externos DivX. Puede ver en
pantalla el grupo de fuentes apropiado el
Subtitle Language (en Configuración de
“Language” (Idioma) en la página 28) para que
coincida con el archivo de subtítulos.2
Español
Visualización de archivos de subtítulos
DivX
Nederlands
Sólo se pueden reproducir discos DVD+R/
DVD+RW grabados en ‘Modo Vídeo (DVD
Video Mode)’ con la sesión cerrada. Sin
embargo, es posible que algunos fragmentos
editados durante la grabación no se
reproduzcan con exactitud.
• Producto con certificación DivX® Certified
oficial.
• Reproduce todas las versiones de vídeo
DivX® (incluida la versión DivX® 6) y ofrece
reproducción estándar de archivos
multimedia DivX®.1
• Extensiones de archivo: .avi y .divx (deben
usarse a fin de que el reproductor
reconozca los archivos de vídeo DivX).
Tenga en cuenta que todos los archivos con
la extensión .avi son reconocidos como
MPEG4, pero no todos ellos son
necesariamente archivos de vídeo DivX y,
por lo tanto, es posible que no se puedan
reproducir en este equipo.
Italiano
Acerca de la compatibilidad con
DVD+R/DVD+RW
Compatibilidad con vídeo DivX
Français
Deutsch
• Archivos de imágenes fijas Baseline
JPEG y EXIF 2.2* hasta una resolución
de 3072 x 2048
*Formato de archivos para cámaras de
fotografía digitales
• Compatibilidad con Progressive JPEG:
No
• Extensiones de archivo: .jpg (se debe
utilizar a fin de que el reproductor
reconozca los archivos JPEG)
• Estructura de los archivos (puede
variar): Hasta 299 carpetas en un disco;
hasta 648 carpetas y archivos
(combinados) dentro de cada carpeta
DivX es un formato de vídeo digital
comprimido creado por códec de vídeo DivX®
de DivX, Inc. Este equipo puede reproducir
archivos de vídeo DivX grabados en discos
CD-R/-RW y DVD-R/-RW/-ROM. En la
terminología de DVD-Vídeo, cada archivo de
vídeo DivX se llama ‘Título’. Al nombrar
archivos/títulos en un disco CD-R/-RW o
DVD-R/-RW antes de la grabación, tenga en
cuenta que, de forma predeterminada, se
reproducirán en orden alfabético.
Français
Archivo
JPEG
Acerca de DivX
English
Sonido
• MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3),
comprimido Windows Media Audio (WMA), MPEG-4
AAC
• Frecuencias de muestreo: 32 kHz/
44,1 kHz/48 kHz
• Tasa de bits: Cualquiera (128 kbps o
más recomendado)
• Reproducción de archivos MP3/WMA/
MPEG-4 AAC en tasa de bits variable
(VBR o variable bit rate): No
• Codificación sin pérdida WMA: No
• Compatible con DRM (gestión de los
derechos digitales): Sí (en este
reproductor no se reproducirán archivos
de audio protegidos con DRM.)
• Extensiones de archivo: .mp3, .wma,
.m4a (deben utilizarse para que el
reproductor pueda reconocer archivos
MP3/WMA/MPEG-4 AAC)
• Estructura de archivo (puede variar):
Hasta 299 carpetas en un disco; hasta
648 carpetas y archivos (combinados)
dentro de cada carpeta
11:33 AM
Grupo 1: Albanés (sq), Euskera (eu), Catalán (ca),
Danés (da), Holandés (nl), Inglés (en), Faroés (fo),
Finlandés (fi), Francés (fr), Alemán (de), Islandés (is),
Irlandés (ga), Italiano (it), Noruego (no), Portugués (pt),
Retorromano (rm), Gaélico escocés (gd), Español (es),
Sueco (sv)
Nota
1 No se pueden reproducción archivos de vídeo .avi de más de 4 GB.
2 • Para los archivos de subtítulos externos, pueden utilizarse las extensiones siguientes de nombres de archivo en formato de
subtítulos (observe que estos archivos no se muestran en el menú de navegación del disco): .srt, .sub, .ssa, .smi
• Algunos archivos de subtítulos externos pueden mostrarse incorrectamente o de forma incompleta.
• El nombre del archivo de la película ha de repetirse al comienzo del nombre del archivo de los subtítulos externos.
• El número de archivos de subtítulos externos que puede activarse para la misma película está limitado a un máximo de 10.
37
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 38
Tuesday, February 13, 2007
Grupo 2: Albanés (sq), Croata (hr), Checo (cs),
Húngaro (hu), Polaco (pl), Rumano (ro), Eslovaco (sk),
Esloveno (sl)
Grupo 3: Búlgaro (bg), Bielorruso (be), Macedonio (mk),
Ruso (ru), Serbio (sr), Ucraniano (uk)
Grupo 4: Hebreo (iw), Yiddish (ji)
Grupo 5: Turco (tr)
DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son
marcas comerciales de DivX, Inc. y deben
utilizarse en virtud de una licencia.
11:33 AM
Uso y cuidado de los discos
Manipulación de discos
Sujete el disco por los bordes a fin de no dejar
huellas, ensuciarlo o rayarlo en cualquiera de
los dos lados. Un disco sucio o rayado puede
afectar la calidad de su reproducción.
Si un disco se llena de huellas digitales, polvo,
etc., límpielo con un paño suave y seco.
Acerca de MPEG-4 AAC
Advanced Audio Coding (AAC) forma parte
sustancial de la norma MPEG-4 AAC, que
incorpora MPEG-2 AAC, formando la base de la
tecnología de compresión de sonido MPEG-4.
El formato de archivo y la extensión dependen
de la aplicación utilizada para codificar el
archivo AAC. Esta unidad reproduce archivos
AAC codificados por iTunes® con la extensión
‘.m4a’. No se reproducirán los archivos
protegidos por DRM; asimismo, es posible que
tampoco se reproduzcan los archivos
codificados con algunas versiones de iTunes ®, o
que los nombres de archivos no se muestren
correctamente.
Apple e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en Estados Unidos y en otros países.
Acerca de WMA
Este reproductor puede reproducir contenido
de tipo Windows Media Audio.
WMA es la sigla de Windows Media Audio y
corresponde a una tecnología de compresión
de sonido desarrollada por Microsoft
Corporation. El contenido WMA se puede
codificar con el reproductor Windows Media®
versión 7. 7.1, el reproductor Windows Media®
para Windows® XP o el reproductor Windows
Media® serie 9.
Windows Media es una marca registrada de la
Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/
u otros países.
Este producto incluye tecnología propiedad de
Microsoft Corporation y no puede ser utilizada ni
distribuida sin licencia de Microsoft Licensing,
Inc.
38
Sp
Frote suavemente desde el centro del disco con
movimientos rectos. No limpie la superficie del
disco con movimientos circulares.
Si necesita limpiar el disco más a fondo, use
un trapo con alcohol o un equipo de limpieza
para CD/DVD disponible en tiendas. No use
nunca bencina, disolvente u otros agentes de
limpieza, tales como los productos diseñados
para la limpieza de discos de vinilo.
Almacenamiento de discos
Evite dejar los discos en ambientes demasiado
fríos, húmedos o calientes (y bajo la luz directa
del sol). No pegue papeles ni adhesivos al
disco, ni utilice lápices, bolígrafos u otros
instrumentos de punta afilada. Podría dañar el
disco.
Discos no recomendables
Los discos giran a alta velocidad dentro del
reproductor. Si un disco está agrietado,
picado, doblado o dañado de alguna otra
forma, no lo inserte en el reproductor: podría
dañar el equipo.
Este reproductor ha sido diseñado para usar
sólo discos convencionales, circulares.
Pioneer no asume ninguna responsabilidad
relacionada con el uso de discos con otras
formas.
DCS-363-Sp.book
Page 39
Tuesday, February 13, 2007
Regiones de DVD-Vídeo
Recomendamos que no…
Desplazamiento de la unidad
Si tiene que mover la unidad principal, retire
cualquier disco de su interior y pulse
 STANDBY/ON en el panel frontal para
apagar el sistema. Espere a que desaparezca
de la pantalla la palabra GOOD BYE y, a
continuación, desenchufe el cable de
alimentación.1 Nunca levante o mueva la
unidad durante la reproducción, ya que los
discos giran a una velocidad alta y pueden
dañarse.
Español
 Use la unidad en lugares expuestos a
temperaturas o humedad altas, como cerca de
radiadores y otros aparatos eléctricos
generadores de calor.
 Coloque la unidad en el alféizar de la ventana o
en un lugar en el que el sistema esté expuesto a
la luz directa del sol.
 Use la unidad en ambientes con exceso de
humedad o polvo.
 Coloque la unidad encima de un amplificador u
otro componente del equipo estéreo que se
caliente con el uso.
 Utilice la unidad cerca de un televisor o monitor
puesto que podría sufrir interferencias,
especialmente si el televisor emplea una antena
interna.
 Use la unidad en la cocina u otra habitación en
la que el sistema esté expuesto a humo o vapor.
Se puede formar condensación dentro del
reproductor si se trae del exterior a una
habitación caliente o si la temperatura de la
habitación aumenta con rapidez. Aunque la
condensación no dañará el reproductor, es
posible que afecte su rendimiento. Deje que se
aclimate a una temperatura más elevada
durante una hora aproximadamente antes de
encenderlo.
Nederlands
 Use la unidad en una habitación con buena
ventilación.
 Coloque la unidad sobre una superficie sólida,
plana y nivelada, como una mesa, estantería o
estante para aparatos estéreo.
Problemas de condensación
Italiano
Queremos que disfrute de este sistema el
mayor tiempo posible, así que tenga en cuenta
los siguientes consejos cuando elija una
ubicación:
Recomendamos que…
La lente del reproductor de DVD no debería
ensuciarse en su uso normal, pero si por
alguna razón se produjese un fallo en el
funcionamiento debido a la presencia de polvo
o suciedad, contacte con el centro de servicio
autorizado por Pioneer más cercano. Si bien
en las tiendas se pueden comprar productos
de limpieza para lentes, no recomendamos su
uso ya que algunos de ellos pueden dañarla.
Français
Deutsch
Sugerencias de instalación
Limpieza de la lente lectora
Français
Instalación y mantenimiento
 Use la unidad encima de una alfombra gruesa ni
la cubra con un trapo, ya que impedirá la
adecuada ventilación del sistema.
 Coloque la unidad sobre una superficie inestable
o demasiado reducida para sostener las cuatro
patas del sistema.
English
Todos los discos DVD-Vídeo tienen una señal
de región en la funda que indica las regiones
del mundo con las que el disco es compatible.
Su sistema de DVD también tiene una señal de
región (en el panel posterior). Los discos de
regiones no compatibles no se reproducirán
en este reproductor. Los discos con la señal
ALL se reproducirán en cualquier reproductor.
Cuando se inserta un disco que no puede ser
reproducido en este reproductor, verá
aparecer uno de los siguientes mensajes:
Incompatible disc region number
(Código de región del disco incompatible)
Can’t play disc
(No se puede reproducir el disco)
11:33 AM
Tamaños de pantalla y formatos
de disco
Existen discos DVD-Vídeo para distintos
formatos de pantalla, desde programas de
televisión, que normalmente son de 4:3, hasta
películas de pantalla ancha CinemaScope2,
con una dimensión proporcional de hasta 7:3.
Nota
1 Si desenchufa la unidad antes de que el mensaje GOOD BYE desaparezca de la pantalla, los ajustes del sistema podrían
restablecerse.
2 Muchos discos para pantalla ancha anulan los valores del reproductor, por lo que el disco aparece en formato tipo buzón a
pesar del valor ajustado.
39
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 40
Tuesday, February 13, 2007
Los televisores también poseen dimensiones
diferentes: formato ‘estándar’ 4:3 y pantalla
ancha 16:9.1
Si lo configura en 4:3 (Letter Box),
los discos para pantalla ancha
aparecen con franjas negras en la
parte superior e inferior.
Si lo configura en 4:3 (Pan&Scan),
los discos para pantalla ancha
aparecen con los laterales izquierdo y
derecho recortados. Aunque la
imagen aparece más grande, en
realidad no la ve entera.
11:33 AM
El sistema se encenderá automáticamente y
verá el nuevo ajuste en pantalla después de
que aparezca el mensaje WELCOME.3
Ajuste de reproductor
Tipo de soporte Formato NTSC
PAL
AUTO
DVD/Súper VCD/
Vídeo CD/Vídeo
DivX
NTSC
NTSC
PAL
NTSC
PAL
NTSC
PAL
PAL
CD/MP3/WMA/
MPEG-4 AAC/
JPEG/sin disco
—
NTSC
PAL
NTSC o
PAL
Cancelación de la demo
Configuración del sistema de TV
El ajuste predeterminado de este sistema es
AUTO y, a menos que note que la imagen
aparece distorsionada, le recomendamos
dejarlo en AUTO. Si la imagen aparece
distorsionada con algunos discos, configure el
televisor para que coincida con la región o país
del sistema. Sin embargo, esto puede
restringir los tipos de discos que puede ver.
Consulte la tabla para conocer la
compatibilidad entre los discos y los ajustes
(AUTO, PAL y NTSC).2
1 Ponga la unidad en espera y pulse SETUP.
2 Utilice / para elegir TV SYS y pulse
ENTER.
El televisor cambia de la siguiente manera:
• AUTO  NTSC
• NTSC  PAL
• PAL  AUTO
Siga los pasos que se enumeran a
continuación para cancelar la demo
automática (que se inicia al conectar el equipo
por primera vez):
1 Ponga la unidad en modo de espera y
pulse SETUP.
2 Utilice / para seleccionar DEMO y
pulse ENTER.
3 Utilice / para seleccionar DEMO OFF
y pulse ENTER.
Debilitamiento de la luz de la
pantalla
Puede ajustar el brillo del texto en la pantalla
del panel delantero. Cuando la pantalla está
ajustada a un color oscuro, el indicador de
alimentación se apaga.
1 Pulse SETUP y utilice / para
seleccionar DIMMER y, a continuación, pulse
ENTER.
Se muestra en la pantalla del panel frontal.
2 Utilice / para seleccionar LIGHT u
DARK y después pulse ENTER.
Nota
1 • El uso del valor 16:9 (Wide) con un televisor estándar con formato 4:3, o el valor 4:3 con un televisor de pantalla ancha, dará
como resultado una imagen distorsionada.
• Cuando ve discos grabados en formato 4:3, puede usar los controles del televisor para seleccionar la presentación de la
imagen. El televisor puede ofrecer varias opciones de zoom y ampliación; para más información, lea las instrucciones del
televisor.
• Algunos formatos de cine son más amplios que 16:9, así que los discos se verán en formato ‘buzón’ incluso en televisores
de pantalla ancha.
2 La mayoría de modelos del recientemente desarrollado sistema PAL TV detectan 50 Hz (PAL)/60 Hz (NTSC) y cambian
automáticamente la amplitud vertical, lo que resulta en una reproducción sin pérdida vertical. Sin embargo, en algunos casos
la imagen podría reproducirse sin color. Si su televisor PAL no posee un control de visualización vertical, es posible que no pueda
ver imágenes NTSC debido al movimiento de las imagen. Si el televisor tiene un control de visualización vertical, ajústelo hasta
que la imagen deje de moverse. En algunos televisores, la imagen podría encogerse verticalmente, dejando franjas blancas en
las partes superior e inferior de la pantalla.
3 Debe conmutar el reproductor al modo de espera (pulse  STANDBY/ON) antes de cada cambio.
40
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 41
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Solución de problemas
Solución
La unidad no se
enciende o se apaga
repentinamente (puede
mostrarse un mensaje
de error al arrancarlo).
• Espere un minuto antes de volver a encender la unidad.
• Asegúrese de que no haya filamentos sueltos en contacto con la unidad. Esto
podría hacer que la unidad se apague automáticamente.
• Compruebe que los altavoces están correctamente conectados.
• Asegúrese de que el voltaje de la unidad corresponde al de la red.
• Pruebe bajando el volumen.
• Si el problema persiste, lleve la unidad al servicio autorizado por Pioneer más
cercano.
El mando a distancia no • Cambie las pilas (consulte la Guía de configuración).
funciona.
• Úselo a una distancia máxima de 7 m, 30° del sensor de la unidad (consulte la
Guía de configuración).
• Retire cualquier obstáculo o úselo desde otra posición.
• Evite exponer el sensor del panel frontal de la unidad a la luz directa del sol.
• Para utilizar otros componentes de Pioneer, asegúrese de que el cable de
control y cable de audio analógico están conectados.
En la pantalla aparece
TRAYLOCK y no se
puede expulsar la
bandeja.
Español
• Consulte Ajuste de los niveles de canal en la página 10 para comprobar los
niveles de los altavoces.
• Cuando se selecciona TUNER o LINE, la fuente sólo se oye en estéreo. Para
obtener un sonido multicanal, cambie la fuente de entrada a DVD/CD o USB.
• Asegúrese de que no está activado el modo de Grabación (consulte Opciones de
la salida de línea (Line Out) en la página 33).
• Asegúrese de que no ha seleccionado el modo de sonido STEREO (consulte
Escucha con sonido envolvente en la página 14).
• Conecte los altavoces de forma adecuada (consulte la Guía de configuración).
Nederlands
Los altavoces de sonido
envolvente o el altavoz
central no producen
ningún sonido.
Italiano
Al seleccionar una
• Si está utilizando la entrada de línea, asegúrese de que el componente esté
función, no se oye nada. correctamente conectado (consulte Conexión de componentes auxiliares en la
página 32).
• Pulse MUTE en el mando a distancia para desactivar la función de desactivación
del sonido.
• Aumente el volumen.
Français
Deutsch
Problema
Français
General
English
Algunas operaciones incorrectas se suelen confundir con problemas o fallos de funcionamiento.
Si piensa que algo funciona mal con este componente, compruebe los puntos siguiente. Algunas
veces, el problema puede estar en otro componente. Inspeccione los otros componentes y los
aparatos eléctricos que esté utilizando. Si el problema no se puede solucionar después de
comprobar los puntos indicados abajo, solicite al centro de servicio autorizado por Pioneer o a su
concesionario que le haga los trabajos de reparación necesarios.
• Si el sistema no funciona con normalidad debido a efectos externos tales como la electricidad
estática, desenchufe la unidad de la red y vuelva a enchufarla para restablecer las condiciones
normales de funcionamiento.
• Pulse sin soltar durante unos ocho segundos  OPEN/CLOSE en el panel
frontal. A continuación, se puede abrir/cerrar la bandeja de discos pulsando
 OPEN/CLOSE.
SND. DEMO aparece en • Mantenga pulsado  (detener) en el panel frontal durante cinco segundos
pantalla y no se puede
aproximadamente. La bandeja del disco se expulsa automáticamente para indicar
manejar la unidad.
que está desactivado el modo de Demostración de sonido.
41
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 42
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Reproductor de DVD/CD/Vídeo CD
Problema
Solución
La unidad expulsa el
disco automáticamente
después de insertarlo.
• Limpie el disco y alinéelo adecuadamente en la guía de la bandeja.
• Si el número de la región en el disco DVD-Vídeo no corresponde al de la unidad, el disco
no se podrá usar (consulte Regiones de DVD-Vídeo en la página 39). En este caso, uno de
los siguientes mensajes aparece a continuación en la pantalla: Incompatible disc region
number/Can’t play disc.
• Aguarde a que cualquier posible condensación del interior del reproductor se evapore.
Evite utilizar el reproductor cerca de un acondicionador de aire.
La unidad no reproduce. • Si se ha introducido el disco boca abajo, vuelva a introducirlo con la cara de la etiqueta hacia arriba.
La reproducción de
• Pulse  (detener) y, a continuación,  (reproducción) para volver a iniciar la
imágenes se detiene y
reproducción.
no se pueden utilizar los • Apague la unidad y vuelva a encenderla con el botón del panel  STANDBY/ON frontal.
botones.
Los ajustes se cancelan. • Si se va la electricidad, se cancelan los ajustes.
No hay imagen ni color. • Compruebe que las conexiones estén bien hechas y las clavijas introducidas
completamente.
• Consulte el manual del televisor/monitor para ver si los ajustes son los correctos.
La imagen en pantalla se • El ajuste de TV Screen no es el correcto. Modifique la opción TV Screen para que
alarga o el formato no
corresponda con el televisor/monitor que está usando (consulte Configuración “Video
cambia.
Output” (Salida de Vídeo) en la página 27).
Si la imagen ha sido
• Este sistema utiliza una tecnología de protección contra copias que puede impedir la
grabada en un equipo de grabación o producir problema de imagen a través de un equipo de vídeo o un selector AV.
vídeo o se pasa a través No es un fallo de funcionamiento.
de un selector AV, se
producen distorsiones
en la reproducción.
Durante la
reproducción, la imagen
se ve distorsionada u
oscura.
• Este reproductor es compatible con la protección contra copias Macro-Vision System.
Algunos discos incluyen una señal para impedir el copiado, y cuando se introduce este tipo
de discos y se reproduce, en algunas secciones de la imagen pueden aparecer franjas, etc.
dependiendo del televisor. No es un fallo de funcionamiento.
• Los discos responden de forma distinta a ciertas funciones del reproductor. Esto puede
hacer que la imagen se vuelva negra durante un instante o que tiemble ligeramente cuando
se ejecuta la función. Estos problemas se deben en gran medida a las diferencias entre los
discos y los contenidos de los discos y no son fallos de funcionamiento del reproductor.
Hay una diferencia
• Los DVD y CD utilizan métodos distintos de grabación. No es un fallo de funcionamiento.
notable entre el volumen
de DVD y CD.
El equipo no reconoce el • Compruebe que el CD-ROM ha sido grabado con el formato de disco ISO 9660. Para
disco CD-ROM.
obtener más información sobre la compatibilidad de los discos, consulte Tabla de
compatibilidad de discos en la página 36.
El equipo no reconoce el • Compruebe que el DVD-ROM ha sido grabado con el formato puente UDF. Para obtener
disco DVD-ROM.
más información sobre la compatibilidad de los discos, consulte Tabla de compatibilidad
de discos en la página 36.
No aparecen los
archivos en el Disc
Navigator/Photo
Browser.
• Los archivos del disco deben tener la extensión correcta: .mp3 para archivos MP3; .wma
para archivos WMA, .m4a para archivos MPEG-4 AAC y .jpg para archivos JPEG (en
mayúsculas o en minúsculas). Consulte Tabla de compatibilidad de discos en la
página 36.
No se reproducen los archivos • Los archivos fueron grabados con DRM (gestión de derechos digitales). No es un
WMA o MPEG-4 AAC.
fallo de funcionamiento.
42
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 43
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Sintonizador
Problema
Solución
• La señal de radio es débil. La sintonización automática sólo detecta emisoras con una
buena señal. Para una sintonización más sensible, conecte una antena exterior.
Conexión USB
Los archivos no
aparecen en el
Navigator/Photo
Browser.
• Los archivos deben tener la extensión correcta: .mp3 para archivos MP3; .wma
para archivos WMA, .m4a para archivos MPEG-4 AAC y .jpg para archivos JPEG
(en mayúsculas o en minúsculas).
• Compruebe que la autorización de archivos no ha sido restringida (con una
contraseña, etc.).
No se reproducen los
archivos WMA o
MPEG-4 AAC.
• Los archivos fueron grabados con DRM (gestión de derechos digitales). No es un
fallo de funcionamiento.
Conexión HDMI
Problema
Solución
No hay salida de vídeo
HDMI.
• Compruebe que en la configuración del componente que está utilizando ha
elegido este reproductor como entrada HDMI (consulte el manual de
instrucciones del componente).
• Compruebe que el cable HDMI está conectado correctamente y no está dañado.
• Compruebe que los componentes conectados mediante la interfaz HDMI están
encendidos y son compatibles con HDMI (los componentes deben ser
compatibles tanto con DVI como con la norma High Bandwidth Digital Content
Protection (HDCP)).
• Esta unidad ha sido diseñada para cumplir con la norma HDMI Versión 1.1.
Según el componente que haya conectado, el uso de una conexión DVI puede
traducirse en transferencias de señales inestables.
• Asegúrese de que la resolución de este reproductor corresponde a la del
componente conectado mediante HDMI. Para cambiar la resolución HDMI,
consulte Configuración “Video Output” (Salida de Vídeo) en la página 27.
• Si la pantalla se pone en blanco después de cambiar la resolución, quiere decir
que ha seleccionado una resolución no compatible con el monitor. Para restaurar
los valores de fábrica, consulte Restauración de la conexión HDMI en la página 34.
Español
No hay salida de sonido • Consulte Ajuste del sonido HDMI en la página 34 para asegurarse de que AUDIO
HDMI.
ON está seleccionado.
Nederlands
• Compruebe que ha insertado correctamente el conector USB a la unidad.
• Compruebe que el formato de memoria es FAT16 o FAT32.
• El equipo no es compatible con dispositivos USB con concentradores USB
internos.
Italiano
Solución
El sistema no reconoce
el dispositivo de
almacenamiento masivo
USB.
Français
Deutsch
Problema
Français
La sintonización
automática no capta
algunas emisoras.
English
Hay demasiado ruido en • Conecte la antena AM (consulte la Guía de configuración) y ajuste la dirección y la
las emisiones.
posición para una mejor recepción. También puede conectar una antena AM interna o
externa adicional (consulte Conexión de antenas externas en la página 32).
• Extienda al máximo la antena de cable FM, oriéntela correctamente y fíjela a una pared.
También puede conectar una antena FM externa (consulte Conexión de antenas externas
en la página 32).
• Apague los otros aparatos que podrían estar causando el ruido o aléjelos de la unidad.
43
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 44
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Problema
Solución
El monitor sufre problemas
de color después de
cambiar el ajuste de HDMI
Color (página 27).
• Según el equipo conectado, algunos ajustes HDMI Color pueden hacer que la
imagen se reproduzca de forma incorrecta. En este caso, y siempre que sea
posible, utilice los propios ajustes de entrada de vídeo del televisor para
seleccionar RGB. De lo contrario, utilice el ajuste HDMI Color previo.
Mensajes de error
Mensaje
Descripción
LINE ON
• El sistema no permite una operación porque el modo de grabación está activado
(página 33).
EXTRAPWR
• No puede ajustar modos de sonido SFC o los controles de tono (agudos, bajos o
refuerzo de bajos) al usar el modo EXTRA PWR.
SND. DEMO
• Está activada la demostración de sonido. Consulte General en Solución de
problemas en la página 41.
CANNOT
• El sistema no permite una operación porque no se ha seleccionado DVD/CD o
USB, los cascos están conectados o se ha pulsado TEST TONE durante la
reproducción del disco.
MUTING
• El sistema prohíbe una operación porque el sonido está desactivado (pulse MUTE).
STEREO
• El sistema no permite una operación porque la función DVD/CD o USB no está
seleccionada.
TRAYLOCK
• Está activado el bloqueo de la bandeja. Consulte General en Solución de
problemas en la página 41.
KEYLOCK
• El bloqueo del teclado está activado. Consulte Ajuste de la función Key Lock en la
página siguiente.
USB ERR
• Para obtener más información, consulte Importante en Uso de la interfaz USB en
la página 23.
HDMI ERR
• Si desea obtener sugerencias para resolver este problema, consulte Conexión
HDMI arriba. Si el problema persiste, consulte también Restauración de la conexión
HDMI en la página 34.
EEP ERR
• Para recibir asistencia, póngase en contacto con su centro de asistencia
autorizado de Pioneer o con su distribuidor.
EXIT
• Aparece cuando se sale automáticamente de un menú después de un periodo
de inactividad previamente establecido.
Restablecimiento del sistema
Utilice los controles del panel frontal para
restablecer todos los valores del sistema a los
predeterminados de fábrica.
• Encienda el equipo y pulse  STANDBY/
ON mientras mantiene pulsado  USB.
La próxima vez que encienda la unidad, los
valores estarán restablecidos.
Ajuste de la función Key Lock
Para desactivar los botones del panel frontal,
active la función Key Lock.
1 Con el equipo en modo de espera, pulse
SETUP y utilice / para seleccionar
KEYLOCK; a continuación, pulse ENTER.
Se muestra en la pantalla del panel frontal.
44
Sp
2 Utilice / para seleccionar LOCK ON o
LOCK OFF y, a continuación, pulse ENTER.
Uso de la lista de códigos de idioma
Algunas opciones de idioma (consulte
Configuración de “Language” (Idioma) en la
página 28) le permiten elegir su idioma favorito
entre los 136 de la Lista de códigos de idioma en
la página siguiente.
1 Seleccione ‘Other Language’.
2 Use / para seleccionar una letra o un
número de código.
3 Use / para seleccionar una letra o un
número de código.
Para obtener la lista completa de idiomas y
códigos, consulte Lista de códigos de idioma en
la página siguiente.
DCS-363-Sp.book
Page 45
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
Lista de códigos de idioma
Idioma (letra de código de idioma), Código de idioma
Argentina, 0118, ar
Australia, 0121, au
Austria, 0120, at
Bélgica, 0205, be
Brasil, 0218, br
Canadá, 0301, ca
Chile, 0312, cl
China, 0314, cn
Dinamarca, 0411, dk
Finlandia, 0609, fi
Francia, 0618, fr
Alemania, 0405, de
Hong Kong, 0811, hk
India, 0914, in
Indonesia, 0904, id
Italia, 0920, it
Japón, 1016, jp
Corea, República de, 1118, kr
Malasia, 1325, my
México, 1324, mx
Países Bajos, 1412, nl
Nueva Zelanda, 1426, nz
Noruega, 1415, no
Pakistán, 1611, pk
Filipinas, 1608, ph
Portugal, 1620, pt
Federación Rusa, 1821, ru
Singapur, 1907, sg
España, 0519, es
Suiza, 0308, ch
Suecia, 1905, se
Taiwán, 2023, tw
Tailandia, 2008, th
Reino Unido, 0702, gb
Estados Unidos de América, 2119, us
Español
País/zona, código del país/zona, letra de código del país/zona
Nederlands
Lista de códigos del país/zona
Italiano
Slovak (sk), 1911
Slovenian (sl), 1912
Samoan (sm), 1913
Shona (sn), 1914
Somali (so), 1915
Albanian (sq), 1917
Serbian (sr), 1918
Siswati (ss), 1919
Sesotho (st), 1920
Sundanese (su), 1921
Swedish (sv), 1922
Swahili (sw), 1923
Tamil (ta), 2001
Telugu (te), 2005
Tajik (tg), 2007
Thai (th), 2008
Tigrinya (ti), 2009
Turkmen (tk), 2011
Tagalog (tl), 2012
Setswana (tn), 2014
Tonga (to), 2015
Turkish (tr), 2018
Tsonga (ts), 2019
Tatar (tt), 2020
Twi (tw), 2023
Ukrainian (uk), 2111
Urdu (ur), 2118
Uzbek (uz), 2126
Vietnamese (vi), 2209
Volapük (vo), 2215
Wolof (wo), 2315
Xhosa (xh), 2408
Yoruba (yo), 2515
Zulu (zu), 2621
Français
Deutsch
Lingala (ln), 1214
Laothian (lo), 1215
Lithuanian (lt), 1220
Latvian (lv), 1222
Malagasy (mg), 1307
Maori (mi), 1309
Macedonian (mk), 1311
Malayalam (ml), 1312
Mongolian (mn), 1314
Moldavian (mo), 1315
Marathi (mr), 1318
Malay (ms), 1319
Maltese (mt), 1320
Burmese (my), 1325
Nauru (na), 1401
Nepali (ne), 1405
Norwegian (no), 1415
Occitan (oc), 1503
Oromo (om), 1513
Oriya (or), 1518
Panjabi (pa), 1601
Polish (pl), 1612
Pashto, Pushto (ps), 1619
Portuguese (pt), 1620
Quechua (qu), 1721
Rhaeto-Romance (rm), 1813
Kirundi (rn), 1814
Romanian (ro), 1815
Kinyarwanda (rw), 1823
Sanskrit (sa), 1901
Sindhi (sd), 1904
Sangho (sg), 1907
Serbo-Croatian (sh), 1908
Sinhalese (si), 1909
Français
Esperanto (eo), 0515
Estonian (et), 0520
Basque (eu), 0521
Persian (fa), 0601
Finnish (fi), 0609
Fiji (fj), 0610
Faroese (fo), 0615
Frisian (fy), 0625
Irish (ga), 0701
Scots-Gaelic (gd), 0704
Galician (gl), 0712
Guarani (gn), 0714
Gujarati (gu), 0721
Hausa (ha), 0801
Hindi (hi), 0809
Croatian (hr), 0818
Hungarian (hu), 0821
Armenian (hy), 0825
Interlingua (ia), 0901
Interlingue (ie), 0905
Inupiak (ik), 0911
Indonesian (in), 0914
Icelandic (is), 0919
Hebrew (iw), 0923
Yiddish (ji), 1009
Javanese (jw), 1023
Georgian (ka), 1101
Kazakh (kk), 1111
Greenlandic (kl), 1112
Cambodian (km), 1113
Kannada (kn), 1114
Kashmiri (ks), 1119
Kurdish (ku), 1121
Kirghiz (ky), 1125
Latin (la), 1201
English
Japanese (ja), 1001
English (en), 0514
French (fr), 0618
German (de), 0405
Italian (it), 0920
Spanish (es), 0519
Dutch (nl), 1412
Russian (ru), 1821
Chinese (zh), 2608
Korean (ko), 1115
Greek (el), 0512
Afar (aa), 0101
Abkhazian (ab), 0102
Afrikaans (af), 0106
Amharic (am), 0113
Arabic (ar), 0118
Assamese (as), 0119
Aymara (ay), 0125
Azerbaijani (az), 0126
Bashkir (ba), 0201
Byelorussian (be), 0205
Bulgarian (bg), 0207
Bihari (bh), 0208
Bislama (bi), 0209
Bengali (bn), 0214
Tibetan (bo), 0215
Breton (br), 0218
Catalan (ca), 0301
Corsican (co), 0315
Czech (cs), 0319
Welsh (cy), 0325
Danish (da), 0401
Bhutani (dz), 0426
45
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 46
Tuesday, February 13, 2007
Especificaciones
•
Características del amplificador
Potencia de salida RMS:
Frontal, Central, Sonido envolvente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 W por canal
(1 kHz, 10 % D.A.T., 4 Ω)
Subwoofer
. . . . . . . . . . . . 60 W (100 Hz, 10 % D.A.T., 4 Ω)
•
Sección de disco
Características del sonido digital
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DVD fs: 96 kHz, 24-bit
Tipo
. . . . . Sistema de DVD, de Vídeo CD/Súper VCD
y de sonido digital disco compacto
Frecuencia de respuesta
. . . . . . . . . . . . 4 Hz a 44 kHz (muestreo 96 kHz)/
4 Hz a 22 kHz (muestreo 48 kHz)
Distorsiones de velocidad . . . .Límite de medida
(±0,001 % W.PEAK) o menos (JEITA)
•
Características del sintonizador FM
Banda de frecuencias . . . . 87,5 MHz a 108 MHz
Antena . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Ω, desequilibrado
•
Características del sintonizador AM
Banda de frecuencias . . . . . 531 kHz a 1602 kHz
Antena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antena de cuadro
•
Otros
Requisitos de potencia
. . . . . . . . . . . . . . . CA 220 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consumo de energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 W
Consumo de energía (modo de espera). . . .0,42 W
Dimensiones
. . . . . . . 420 mm (An) x 60 mm (Al) x 332 mm (Pr)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 kg
•
Accesorios (receptor DVD/CD)
Mando a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pilas secas AA/R6
(para confirmar el funcionamiento del sistema)
....................................... 2
Cable de vídeo (clavijas amarillas) . . . . . . . . . . 1
Antena de cuadro AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Antena FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cable de alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tarjeta de garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Guía de configuración
Este manual de instrucciones
46
Sp
11:33 AM
Sistema de altavoces S-DV363
•
Altavoces frontales/surround
Caja . . . . . . . . . . . . . Caja cerrada tipo estantería
(con protección magnética)
Sistema
. . . . . . . . . Sistema 7,7 cm de una sola dirección
Altavoces . . . . . . . . . . . . . Tipo cónico de 7,7 cm
Impedancia nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Banda de frecuencias . . . . . . . . 80 Hz a 20 kHz
Potencia máxima de entrada . . . . . . . . . . . .60 W
Dimensiones
. . . . . . 100 mm (An) x 100 mm (Al) x 100 mm (Pr)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 kg
•
Altavoz central
Caja . . . . . . . . . . . . . Caja cerrada tipo estantería
(con protección magnética)
Sistema
. . . . . . . . . Sistema 7,7 cm de una sola dirección
Altavoces . . . . . . . . . . . . . Tipo cónico de 7,7 cm
Impedancia nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Banda de frecuencias . . . . . . . . 75 Hz a 20 kHz
Potencia máxima de entrada . . . . . . . . . . . .60 W
Dimensiones
. . . . . . 220 mm (An) x 90 mm (Al) x 100 mm (Pr)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 kg
•
Subwoofer
Caja . . . . . . . . . . . . . . . . Bass-reflex para el suelo
Sistema
. . . . . . . . . Sistema 16 cm de una sola dirección
Altavoz. . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo cónico de 16 cm
Impedancia nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Banda de frecuencias . . . . . . . . 30 Hz a 2,5 kHz
Potencia máxima de entrada . . . . . . . . . . . .60 W
Dimensiones
. . . .221 mm (An) x 401,5 mm (Al) x 390 mm (Pr)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 kg
•
Accesorios
Cables de los altavoces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Escuadras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tornillos (para las escuadras). . . . . . . . . . . . . . . 4
Pastillas antideslizantes (pequeñas) . . . . . . . . 16
Pastillas antideslizantes (grandes) . . . . . . . . . . 4
DCS-363-Sp.book
Page 47
Tuesday, February 13, 2007
Sistema de altavoces S-DV370T
•
Altavoces frontales/surround
Accesorios
Cables de los altavoces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pastillas antideslizantes (grandes) . . . . . . . . . 16
Bases de apoyo para altavoces . . . . . . . . . . . . . 4
Tornillos (para las bases) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
•
Subwoofer
Accesorios
Cables de los altavoces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pastillas antideslizantes (grandes) . . . . . . . . . . 4
Publicado por Pioneer Corporation.
Copyright © 2007 Pioneer Corporation.
Todos los derechos reservados.
Español
•
Fabricado bajo licencia de Dolby
Laboratories.“Dolby”, “Pro Logic” y el símbolo de
la doble D son marcas comerciales de Dolby
Laboratories.
“DTS” y “DTS Digital Surround” son marcas
registradas de DTS, Inc.
Nederlands
Caja . . . . . . . . . . . . . . . . Bass-reflex para el suelo
Sistema
. . . . . . . . . Sistema 16 cm de una sola dirección
Altavoz . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo cónico de 16 cm
Impedancia nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Banda de frecuencias . . . . . . . . 30 Hz a 2,5 kHz
Potencia máxima de entrada . . . . . . . . . . . .60 W
Dimensiones
. . . . . 190 mm (An) x 360 mm (Al) x 320 mm (Pr)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 kg
Italiano
Sistema de altavoces S-DV370SW
La protección contra el copiado DRM
(gestión de derechos digitales) es una
tecnología diseñada para impedir la copia
sin autorización mediante la restricción de
la reproducción, etc., de archivos de sonido
comprimidos en dispositivos que no sean
un ordenador (o en otros equipos de
grabación) utilizados para grabarlos. Para
obtener más información, consulte los
manuales de instrucciones o los archivos
de ayuda de su ordenador o sus programas.
y/o el software.
Français
Deutsch
•
Este producto incorpora tecnología de protección
a los derechos de autor que es protegido por los
reclamos de método de ciertas patentes de los
EE.UU., y otros derechos de propiedades
intelectuales por Macrovision Corporation y otros
propietarios de los derechos. El uso de esta
tecnología de protección de derechos del autor
debe ser autorizada por Macrovision Corporation,
y su finalidad es ser utilizada en el hogar y en
otros lugares limitados, a menos que sea
autorizado por Macrovision Corporation. El
desarmado o ingeniería inversa está prohibida.
Français
• Altavoz central
Igual que el altavoz central S-DV363
(consulte arriba).
Este producto incluye fuentes
FontAvenue® con autorización de NEC
Corporation. FontAvenue es una marca
comercial registrada de NEC Corporation.
English
Caja . . . . . . . . . . . . . . .Caja cerrada para el suelo
(con protección magnética)
Sistema. . . . . . . . . . Sistema de dos direcciones
Altavoces:
Woofer . . . . . . . . . . . . . Tipo cónico de 7,7 cm x2
Tweeter . . . . . . . . . . .Tipo semi-domo de 2,6 cm
Impedancia nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ω
Banda de frecuencias . . . . . . . . 70 Hz a 20 kHz
Potencia máxima de entrada . . . . . . . . . . . .60 W
Dimensiones
. . . 260 mm (An) x 1096,3 mm (Al) x 260 mm (Pr)
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 kg
11:33 AM
Nota
• Las especificaciones y el diseño están
sujetos a posibles modificaciones sin
previo aviso, debido a mejoras.
47
Sp
DCS-363-Sp.book
Page 50
Tuesday, February 13, 2007
11:33 AM
http://www.pioneer.nl
http://www.pioneer.be
http://www.pioneer.es
http://www.pioneer.eu
Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2007 Pioneer Corporation.
All rights reserved.
PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90810-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
K002_B_En
Printed in
<XRC3315-A>

Documentos relacionados