El Ple aprova convocar un concurs per instal·lar més

Comentarios

Transcripción

El Ple aprova convocar un concurs per instal·lar més
publicació gratuïta
de Montcada i Reixac
Núm. 243
1a quinzena
juny 2004
Època III
>> La Generalitat atorga
en el PUOSC 900.000
euros de subvenció als
projectes presentats per
l’Ajuntament P.4
>> Renfe anuncia la
construcció d’un pas
soterrat a l’estació de
Terra Nostra P.5
El Ple aprova convocar
un concurs per instal·lar
més escales mecàniques
ÀNGEL ACÍN
La primera actuació es farà entre els carrers Major i Domingo Fins. Pàgina 3
SÒNIA HERNÁNDEZ
Més places
a les escoles
bressol
>> Nissan pacta un nou
SÍLVIA ALQUÉZAR
conveni amb els treballadors P.8
>> El 13 de juny, comicis
al Parlament Europeu P.9
>> Milers de visitants a la
celebració del Rocío P. 11
COSME ORIOL
>> La demanda ha superat l’oferta
>> Comença el programa ‘És estiu’ amb activitats al juny i al juliol P. 26
>> Presentada la maqueta del nou estadi de
futbol P.30
viu l’esprt
>> Pàgines especials amb tota la
informació de la base i de l’IME P. 34-35
Pluja de globus i confeti després de la lectura del pregó P. 21 a 25
Festa Major variada i participativa
Del 27 al 31 de maig els carrers de la ciutat han estat escenari de bona part del programa de la
Festa Major 2004. A les pàgines de la secció de Cultura us oferim un ampli repàs dels actes que
s’han celebrat i que han comptat amb força participació.
Segons ha confirmat la Regidoria d’Educació, tots els preinscrits a les escoles bressol de
Montcada i Reixac tindran
plaça, tot i que l’elevada demanda impedirà respectar en
molt casos la primera opció sobre el centre escollit. Per absorbir l’excedent d’alumnat es
preveu l’obertura de més aules
a la llar d’infants de la Font
Freda i a la de Can Sant Joan.
P. 12
2
1a quinzena
juny 2004
publicitat
actualitat
1a quinzena
juny 2004
1a quinzena
juny 2004
33
PLE MUNICIPAL DE MAIG
El plenari aprova instal·lar més
escales mecàniques al municipi
La primera intervenció es farà entre els carrers Major i Domingo Fins, al passatge conegut com Cal Marxant
FOTOMUNTATGE: LLUÍS MALDONADO
pilar abián
montcada
El Ple va aprovar el passat 27
de maig la instal·lació de més
escales mecàniques al municipi,
un dels projectes inclosos al
programa d’actuació del govern
local (PSC, CiU i ICV-EUiA)
per a l’actual mandat. Tots els
grups, a excepció d’ERC, que
es va abstenir, van votar a favor
de la convocatòria d’un concurs
públic per adjudicar l’actuació.
La previsió que va apuntar el
president de l’Àrea Territorial, el
socialista Alfonso Romo, és que
abans d’acabar l’any ja es puguin
instal·lar les primeres escales en
el passatge de Cal Marxant que
hi ha entre el carrer Major i Domingo Fins, al costat del forn
de pa Gumí. A aquestes li seguiran les projectades a Can Sant
Joan i Can Cuiàs.
Debat. La regidora i portaveu
d’ERC, Marta Aguilar, va explicar la seva abstenció amb l’argument que el projecte no constava
en el pressupost del 2004 i que
això ha obligat a modificar
altres partides. “El govern està
improvisant i no es pot estirar més el braç que la
màniga”, va dir.
Per al president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, de CiU,
el plantejament d’ERC és erroni. L’edil va indicar en el Ple que
les escales, tot i no tenir
assignada una partida concreta,
estan projectades en el programa de govern i es faran progressivament d’acord amb la
disponibilitat econòmica del
consistori, “sense que això
afecti el pressupost ordinari”,
va puntualitzar. En aquest punt
l’alcalde va afegir que la installació d’escales mecàniques ha
estat inclosa en les subvencions
que atorga el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC).
El Ple es va iniciar amb un
minut de silenci en record de
l’extreballador del consistori
Álvaro Garcia, mort sobtadament el mateix 28 de maig, dia
en què també fou enterrat
l’extreballador Rafael Expósito,
conegut com a Nico.
Eleccions Generals | Resultats a Montcada i Reixac
altres punts
Aprovació inicial d’expedients de
modificació de crèdit dins del
pressupost de l’Ajuntament de
l’any 2004.
Aprovació del projecte d’establiment del servei públic d’escola
bressol de titularitat municipal a Can
Cuiàs.
Aprovació del plec de condicions
particulars, tècniques i administratives, reguladores del concurs
per a la contractació del servei
públic de l’escola bressol al barri
de Can Cuiàs i convocatòria del
concurs per a la seva adjudicació.
Modificació del nombre de regidors
amb dedicació exclusiva.
Abans del Ple es va celebrar una
sessió ordinària de la junta general de Montcada Societat Municipal en què es van aprovar els
comptes anuals a data del 31 de
desembre de 2003.
>> Reproducció virtual de com quedaran les escales de connexió del carrer Major amb Domingo Fins
El govern proposa la recollida de
residus domiciliària a Terra Nostra
ARXIU/PILAR ABIÁN
pilar abián
montcada
El govern municipal vol implementar la recollida de residus
porta a porta al barri de Terra
Nostra abans d’acabar l’any.
Aquesta és la previsió que va
anunciar el regidor de Serveis
Municipals, Juan García (PSC),
després de presentar davant del
Ple un ambiciós plec de
condicions per adjudicar el
servei de recollida selectiva de
deixalles i de la neteja viària del
municipi que va ser aprovat per
unanimitat per tots els grups.
“Hem fet un plec basat en la
practicitat i en l’eficàcia que
garanteixi el major grau de
rendiment de l’empresa”, va
explicar l’edil.
Les fir mes que optin a la
concessió hauran d’assumir, entre d’altres qüestions, la instal·lació de més contenidors
soterrats a la ciutat i la recollida
>> Juan García (PSC)
porta a porta al barri de Terra
Nostra. Aquesta experiència
pilot es vol posar en marxa en
els propers mesos. Primer caldrà
fer una campanya de sensibilització que, segons ha indicat
García, durà a terme el depar-
tament de Medi Ambient del
consistori: “L’Equip Verd
s’encarregarà de parlar amb
els veïns, informar-los sobre
el sistema i conscienciar-los
perquè hi participin”.
La recollida porta a porta dels
residus és una demanda que han
fet amb insistència el Grup de
Medi Ambient-Ecologistes en
Acció de la localitat i grups com
ERC, que va felicitar públicament en el Ple el regidor de Serveis Municipals i el govern local
per la iniciativa. Tot i que els
ecologistes aposten perquè el
model s’imposi a tots els barris,
de moment només s’aplicarà a
Terra Nostra perquè els responsables municipals consideren
que és un sistema de difícil implementació a zones d’edificis
alts i amb gran nombre de
residents. “Cal tenir en compte
la realitat sòcioeconòmica de
cada barri”, va assenyalar
García. La recollida domiciliària
de cartró també s’aplicarà en
breu als comerços, uns dels
màxims generadors d’aquests
tipus de residus.
Nou magatzem. Quant a
l’apartat de neteja viària, l’empresa que guanyi el concurs convocat per l’Ajuntament haurà de
garantir el servei tots els dies de
l’any, a més d’altres actuacions
com el rentat de voreres, la recollida d’animals morts i la
neteja de cartells de publicitat i
pancartes. A les condicions exigides també s’afegeix la construcció d’una nau de magatzem
i logística al terme municipal per
a l’empresa adjudicatària i l’adequació d’un espai en el mateix
lloc per als treballadors de la
brigada que actualment tenen la
seva seu al costat del cementiri i
que, en opinió del govern, ha
quedat obsoleta.
publicitat
4
notícies
4
notícies
1a quinzena
juny 2004
1a quinzena
juny 2004
PUOSC 2003-2007
Les subvencions per a obres
locals pugen a 900 mil euros
L’Ajuntament projecta l’arranjament de carrers i la instal·lació d’escales mecàniques
MARIO AZAÑEDO
pilar abián
redacció
La Generalitat subvencionarà
amb 900.000 euros diferents
projectes urbanístics presentats
per l’Ajuntament al Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) 2004-2007. El finançament es destinarà als arranjaments dels carrers Santiago,
Petúnies i Circumval·lació, la
plaça Nicaragua, la plaça Salvador Espriu, les voreres de la
Ribera i la remodelació de
l’entorn de l’escola La Salle; a la
instal·lació d’escales mecàniques
al carrer Major i a Can Cuiàs, i a
l’adequació de l’aparcament i els
accessos al complex Montcada
Aqua. El calendari en què es desenvoluparan els projectes el
marcarà la Generalitat: “A mesura que ens arribin els diners
anirem incorporant les actuacions als pressupostos municipals, ja que la subvenció
només cobreix una part del
cost i l’altra l’aporta l’Ajuntament”, ha explicat el president
de l’Àrea Territorial, Alfonso
Romo (PSC).
Quantificació. L’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), ha
manifestat la seva satisfacció per
la quantificació de les ajudes que
el consistori rebrà i que el situa
entre els tres primers de la província. El govern local havia demanat subvencions per valor
d’1.200.000 euros destinades a
sufragar projectes pressupostats
en més de 5 milions. Una de les
actuacions que finalment no ha
rebut finançament ha estat l’arranjament de la connexió entre
Can Pomada i Mas Rampinyo,
tot i que l’Ajuntament no descarta
aconseguir-lo amb la presentació
d’al·legacions.
Subvencions
del PUOSC (2004-2007)
Urbanització carrer Santiago Rusiñol
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
211.047
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Urbanització de la plaça Salvador Espriu
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
50.000
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Escales mecàniques Can Cuiàs
○
○
188.952
○
○
○
50.000
○
Escales mecàniques carrer Major
○
○
○
50.000
Remodelació entorn La Salle
○
○
○
Voreres del carrer Petúnies i Circumval·lació
○
○
50.000
○
Arranjament voreres a la Ribera
○
○
○
Arranjament plaça Nicaragua
○
○
50.000
○
○
○
50.000
○
○
○
○
○
Aparcament i accessos Montcada Aqua
TOTAL:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
200.000
900.000
entrevista
Alfons Romo, president de l’Àrea Territorial:
“AVIAT PODREM DECIDIR EL FUTUR URBANÍSTIC DE LA CIUTAT”
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) tindrà en breu competències urbanístiques. Això vol
dir que el Pla General Metropolità
(PGM) aprovat per la Generalitat
de Catalunya l’any 1976 deixarà
de tenir vigor i els ajuntaments
metropolitans recuperaran la
seva competència en l’àmbit de
planificació urbanística.
-Què és el que determina el
PGM?
-Estableix els percentatges que
hi ha al municipi quant a sòl urbanitzable, zones verdes, equipaments, zones industrials i
vials.
-Per què ha quedat obsolet?
-A l’Àrea Metropolitana hi ha una
problemàtica comuna: la manca de sòl residencial. A més, fer
qualsevol modificació del PGM
implica una llarga tramitació que
pot arribar a durar sis o set anys.
Com a exemple tenim Can Pomada o la zona 21 de Terra Nos-
tra que ara estan en la recta final
de la tramitació i són qüestions
amb les quals estem treballant
des que vam entrar al govern
l’any 1999.
-El fet que l’AMB tingui competències urbanístiques canviarà aquesta dinàmica?
-Aquest és l’objectiu. Es crearà
una subcomissió metropolitana
d’urbanisme amb representació
de l’AMB i la Generalitat que serà l’encarregada d’aprovar el Pla
Director d’Urbanisme de cada
municipi.
-Qui farà aquest Pla?
-Cada ajuntament, evidentment
amb el suport de l’AMB. Això significa que nosaltres podem decidir el futur urbanístic de la ciutat
d’acord amb els projectes que
tinguem.
-Amb absoluta llibertat?
-Sota les premises de l’AMB i
tenint en compte que el Pla Director l’aprovarà en última instància la Generalitat. Segurament el
LLUÍS MALDONADO
>>Alfons Romo (PSC)
tant per cent de les qualificacions que estableix el PGM no
variarà substancialment, el que
es facilitaran seran les permutes entre una zona i l’altra.
-Quan creu que entrarà en
funcionament la nova organització de l’AMB?
-Si tot va bé, l’any vinent ja estarà en marxa. PA
L’Incasòl farà
més habitatges
de lloguer a
Mas Duran
El govern municipal ha negociat
amb l’Institut Català del Sòl
(Incasòl) la construcció de més
habitatges de lloguer al futur
sector residencial de Mas Duran. Segons el conveni signat
entre ambdues administracions
l’estiu del 2002, el nombre de
pisos destinats principalment a
joves era de 99. En la darrera
trobada mantinguda entre les
autoritats locals i els responsables de l’Incasòl el passat 26 de
maig, es va acordar modificar
el projecte fet inicialment per
ampliar la quantitat d’habitatges.
Segons ha apuntat el president de
l’Àrea Territorial, Alfons Romo
(PSC), el compromís de l’Institut
Català del Sòl és refer els plànols
per possibilitar que es facin més
pisos sense haver de variar el
sostre d’edificabilitat. LR
El Consell
Comarcal i la
Generalitat
estudien el PDI
Representants dels ajuntaments
de la comarca, entre ells la presidenta de l’Àrea Interna, Carme Porro (PSC), es van entrevistar el passat 26 de maig amb el
secretari per a la mobilitat de la
Generalitat de Catalunya, Manuel Nadal, per parlar sobre l’esborrany del Pla d’Infraestructures Viàries i de Mobilitat del
Vallès Occidental (PDI) que ha
fet el Consell Comarcal i de les
inversions previstes pel govern
autonòmic en aquest àmbit.
Segons ha explicat Porro, a la
reunió Nadal va avançar alguns
aspectes sobre el pla de carreteres i de ferrocarrils. El PDI
encara s’ha d’acabar de consensuar entre els ajuntaments. LR
notícies
1a quinzena
juny 2004
>> Actuació a Terra Nostra
Renfe projecta construir
un pas soterrat a l’estació
PILAR ABIÁN
pilar abián
terra nostra
L’estació de tren de Santa Maria
tindrà un pas inferior que connectarà les dues andanes i, alhora, els carrers Alzina i Priorat. Renfe ha adjudicat a l’empresa Serdel la redacció del projecte. L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), i les presidentes de
l’Àrea Interna i de Presidència,
Carme Porro (PSC) i Ana Rivas
(PSC), respectivament, van presentar l’actuació als veïns el
passat 20 de maig a la mateixa
estació.
Característiques. El pas
soterrat a l’estació de Terra Nostra, una antiga reivindicació
veïnal, tindrà set metres d’amplada i estarà dividit en dues
zones independents entre sí que
permetran, d’una banda, la comunicació entre els veïns del
barri per sota de la línia 4 de
rodalies i, de l’altra, facilitarà el
pas entre les andanes als usuaris
dels trens. A més, garantirà la
funcionalitat de l’estació amb la
instal·lació de controls d’accessos, ja que serà l’únic pas possible a la zona d’andanes. El
>> Autoritats i veïns a l’estació durant la presentació del projecte
projecte estarà enllestit en quatre
mesos i la infraestructura la
finançaran el Ministeri de Foment, la Generalitat i l’Ajuntament. Arrizabalaga ha afirmat
que el consistori vetllarà perquè
l’obra es faci el més aviat possible. “Avui dia aquest pas és
un autèntic perill”, ha dit l’edil.
Els representants municipals i
de l’AV han coincidit a afirmar
que la construcció del pas
soterrat de Terra Nostra dóna
la raó a les seves tesis sobre la
necessitat de mantenir i potenciar l’estació, amb usuaris
suficients. L’any passat va tenir
1.523 viatgers diaris, una xifra
que representa un increment del
3’5% respecte el 2002. Els usuaris disposen de 145 combois de
rodalies en dies feiners –73 en
sentit Barcelona–, amb una
freqüència de 20 minuts aproximadament. Paralel·lament al
projecte de construcció del nou
pas, Renfe treurà a concurs la
concessió d’un bar i de la venda de tiquets a l’edifici de
l’estació. L’adjudicatari també
assumirà les tasques de neteja i
manteniment de l’espai.
5
en 2 minuts...
Anàlisi
de les fonts de Montcada
Les darreres analítiques fetes per la Regidoria de Salut Pública
demostren que tres de les cinc fonts naturals del municipi reuneixen
garanties sanitàries. Es tracta de la Font
SÍLVIA ALQUÉZAR
del Tort, la dels Avellaners i la de la
Mitja Costa. La Font Pudenta estava
seca en el moment de prendre les
mostres, el 12 de maig. La Font dels
Caçadors, ara per ara, no és apta per
al consum humà. El regidor de Medi
Ambient, Alfons Romo (PSC), ha
destacat que la canalització de l’aigua
de la torrentera de la Font del Tort,
arran de les obres d’adequació, evita que es contamini l’aigua de
la mina que abasteix aquesta font. Tot i així, la inspectora de Salut
Pública de l’Ajuntament, Conxi Basté, recomana precaució “ja
que aquestes fonts no estan sotmeses a control permanent
i les seves garanties sanitàries poden variar en qüestió de
dies, depenent de la temperatura i la humitat”. LG
Fins
al mar en bicicleta
El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs organitza
el 6 de juny una pedalejada popular sota el nom Camí del Fòrum,
una forma atractiva de
LLUÍS MALDONADO
conèixer el riu fent esport
i anant fins al mar en bicicleta. La marxa sortirà des
de Granollers pels camins
fluvials dels rius Congost
i Besòs, recorrerà Montornès i arribarà a la llera
del Besòs a Montcada a
les 10.30h, des d’on s’afegiran els ciclistes montcadencs que vulguin recórrer un passeig fins arribar al mar sobre
les 11h. Tots els participants tindran obsequis. L’organització
recomana pedalejar segur i circular amb el casc. LM
6
notícies
1a quinzena
juny 2004
>> Pla Local sobre Drogues
Campanya per evitar el
tabaquisme entre dones
L’Ajuntament edita un fulletó adreçat a dones i joves amb l’assessorament de l’ambulatori
LAURA GRAU
laura grau
montcada
Les regidories de Salut Pública i
Joventut i el Consell de la Dona
han editat un fulletó informatiu
per prevenir el consum de tabac
entre les dones i els joves, una
iniciativa que s’emmarca en el
Pla Local sobre Drogues. L’elaboració del material ha comptat
amb l’assessorament de l’Equip
d’Atenció Primària (EAP) de
l’ambulatori i la participació
d’una trentena de joves de
l’Espai Jove Can Tauler. La
presentació del fulletó es va fer
el passat 1 de juny a la Casa de
la Vila amb la presència a la taula
de la regidora de Salut Pública,
Eva Gonzalo (PSC), l’infermer
adjunt de l’EAP de Montcada,
Miquel Barbany, i la metgessa
especialista en l’abordatge del
tabaquisme, Carmen Cabezas,
que va fer una conferència sobre els riscos que comporta fumar per a la salut de les dones i
les causes que estan fent que
aquest col·lectiu s’incorpori al
consum de tabac de forma massiva en els darrers anys –mentre
hi ha una tendència a la baixa
entre els homes. Una de les causes que va apuntar és el màrqueting agressiu de les indústries
tabaqueres que han vist en les
dones un nou objectiu a conquerir. Barbany va parlar sobre
els programes per deixar de fumar i d’acollida a l’adolescent
que ofereix l’ambulatori.
en 2 minuts...
Cessió de l’estació Meteorològica
La Diputació de Barcelona va cedir a l’Ajuntament a final de
maig l’estació meteorològica del polígon de la Ferreria que
passarà a formar part del patrimoni municipal. Aquesta és
una de les cessions que la Diputació està fent a diversos municipis, ja que el Servei de Meteorologia passa a ser competència
exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Quan l’estació
meteorològica passi a ser propietat de l’Ajuntament, aquesta
es podria ubicar a la Casa de les Aigües, des d’on es podria
destinar a usos divulgatius i educatius. A part de permetre la
recollida de dades útils per prevenir possibles contaminacions
ambientals, com episodis d’ozó, el principal interès de l’estació
rau en les seves finalitats educatives, ja que l’estació
meteorològica de la Generalitat, ubicada actualment a la plaça
Lluís Companys, ja avisa dels riscos mediambientals. SH
Ampliació del parc mòbil municipal
>> D’esquerra a dreta, Barbany, Gonzalo i Cabezas durant la xerrada
el seguiment
DOS INTENTS PER DEIXAR DE FUMAR
Dionisio i Maria José, una parella que viu a Montcada, són dos
dels participants del programa
Deixa-ho i guanya, un concurs
de l’Institut Català de la Salut que
anima els fumadors a abandonar el tabac. Dionisio ho porta
fatal. No ha aconseguit estar
sense fumar cap dia, això sí només 3 o 4 cigarretes, un rècord
per a una persona que fumava
dos paquets diaris. Els primers
dies, fins i tot, es va trobar malament, amb marejos i sequetat de
boca. La infermera de l’ambulatori que fa el seguiment dels
participants li va recomanar trencar les rutines, beure molta aigua i passejar força. Treballar la
meitat del dia darrera la barra
d’un bar no l’ajuda gens a vèncer la seva addicció. “Dono el
concurs per perdut però no llenço la tovallola, ho seguiré intentant”, diu el jove. El cas de M.José
és una mica diferent. Ella fumava al voltant de 10 cigarretes al
dia i, des del passat 20 de maig,
ha aconseguit estar dies sencers sense fumar-ne cap. Només va caure en la temptació
durant una festa: “Per mi fumar
és sobretot un hàbit social, si
estic sola ho aguanto bé”. Una
de les motivacions de la parella
per deixar de fumar és tenir un fill.
Un càncer de coll d’una persona
propera també els ha fet reflexionar sobre la necessitat d’abandonar aquesta addicció. LG
L’Ajuntament compta des del mes de juny amb nous vehicles
que s’afegeixen al parc mòbil municipal. La presentació de la
SÍLVIA ALQUÉZAR
flota es va fer el
dia 1 amb assistència de representants de l’equip de
govern encapçalats per l’alcalde,
César Arrizabalaga (PSC), i del
gerent d’Autos La
Ferreria-Nissan, Pedro García. En total els nous vehicles són
quatre i s’han adquirit amb les fórmules de lloguer i finançament
que permetran tenir sempre una flota de cotxes nous i en
perfecte estat. Un d’ells s’ha assignat a la Policia Local, un altre
a la brigada i dos a l’Àrea de Presidència. LR
Decomissen
dos quilos de hatxís
La Policia Local va decomissar a principi de maig 2.150 grams
de hatxís i 265 grams de cocaïna, trobats en el maleter d’un
cotxe robat que va aparèixer a
SÍLVIA ALQUÉZAR
l’interior d’un aparcament del
carrer Camèlies de Can Cuiàs. La
propietària de la plaça d’aparcament va alertar la Policia Local
de la presència del cotxe. Quan
els agents van procedir a revisar
el vehicle es van trobar amb la
droga. La Policia no ha fet encara
cap detenció, i investiga els autors
del robatori del vehicle i la
procedència de la droga. LR
taulell d’anuncis gratuïts
Vendo tresillo rinconera. Tres piezas y mesa
ovalada de cristal de salón seminuevos por
200 euros o precio a convenir. 93 564 60 74
Se ofrece chica para trabajar. De dependienta,auxiliar administrativa, camarera, limpieza y cualquier tipo de trabajo serio. Disponibilidad horaria total. Experiencia. Tel. 600
39 30 19. Preguntar por Tere.
Oferta laboral. Per treballar en un refugi
d’animals abandonats. Oferim sou, contracte
i possibilitat d’habitatge. Tel. 686 760 412).
Venta de dormitorio juvenil. Seminuevo.
Cama 1,35 y mesa comedor con 6 sillas. Nuevos. Precio a convenir. Tel. 600 39 30 19.
Clases de repaso. Diplomado en empresariales se ofrece para clases de repaso todos
niveles / gestión de empresas. Tel 649 747
038 ó [email protected] ( Gabriel).
Plaza de pár quing. En la calle Pasqual, para
vender o alquilar. Tel. 935 752 401.
Busco trabajo. Señora se ofrece para faenas
de limpieza. 650 502 143 o 627 653 917.
Buscamos piso/casa tranquilo para alquilar. En Montcada, (Cerca Renfe). Somos dos
estudiantes/trabajadores. No importa estado ni antigüedad si se puede arreglar. Mínimo
dos habitaciones. Tel: 600 893 772.
Alquiler de párquing en Pla d’en Coll. Grande. C/Girona. 70 euros/mes. 935 648 080.
només particulars
Informació:
93 572 64 91
Apartament de lloguer a Roses. Costa
Brava, per a 2 o 3 persones. Lloc tranquil. A
partir de maig, per setmanes, quinzenes o
mesos. Bon preu. 93 436 91 37.
Se necesita aprendiz de carpintero. Zona
Montcada. De 16 a 17 años. 625 569 938.
Venc habitació matrimoni. Armari, 2 tauletes
de nit, llit 1,60x 2,10, somier i matalás. Té 5
anys. 650 46 25 21. 1.300 euros.
Vendo Kawasaki. GPZ 500 cc. 29.000 Km.
Any 93. 1.800 euros. 93 564 38 37. Montse
Se alquila apartamento nuevo en Salou. A
cinco minutos de la playa i Port Aventura.
Para 6 o 8 personas. Aire acondicionado,
lavadora, TV, microondas, piscina y aparcamiento. Junio y septiembre. 350 euros semana. Fin de semana. 120 eur. Tel. 564 67 23.
Vendo comedor nuevo. Mesa y 4 sillas de
roble, mueble de baño blanco y dormitorio
de roble. Precio a convenir. 636 773 224.
Vendo coche. Renault Laguna 1600, 110 cv
matrícula: CKR. Tel. 659 589 292. Toni.
Pis en venda. A Pla d’en Coll. 4 habitacions,
2 banys, pàrquing. Tel. 935 753 385.
Se alquila apartamento en Blanes. Segunda línea de mar. Tel. 665 819 400.
Venc maquinària de fusteria. Serra de cinta
de 70, regruixadora de 35, esmoladora. Tels.
935 642 646 i 935 641 845.
publicitat
1a quinzena
juny 2004
7
8
notícies
1a quinzena
juny 2004
Els sindicats i Nissan arriben a
un acord sobre el nou conveni
SÍLVIA ALQUÉZAR
sílvia alquézar
pla d’en coll
Després de cinc mesos de negociacions, la direcció i els sindicats
de Nissan han arribat a un principi d’acord sobre el nou conveni col·lectiu. L’apropament de
posicions es va produir a final
de maig després d’una reunió
maratoniana on es van posar les
bases de l’acord. En conseqüència, la directiva ha retirat els expedients que suposaven l’acomiadament de 848 empleats, 45
dels quals eren de la planta de
Montcada. Per la seva banda, els
sindicats van retirar les aturades
d’una hora previstes el 25 i 27
de maig. En productivitat, s’ha
acceptat augmentar el temps de
treball en 27 minuts per torn,
reduint les pauses i el temps per
a l’esmorzar. A canvi, l’empresa
El servei edita el butlletí electrònic ‘Infopimes’
laura grau
redacció
>> Els treballadors de Nissan concentrats a l’entrada de la factoria
pagarà una prima que podria ser
d’uns 600 euros a l’any. En
matèria de flexibilitat, hi ha consens per treballar 10 dissabtes a
l’any, però en el moment de
tancar aquesta edició encara no
estava resolta la negociació sobre la compensació econòmica.
Respecte a l’apliació de la doble
escala salarial, els sindicats l’han
acceptada, però no de manera
indefinida. Els nous contractats
equipararan el sou a la resta de
la plantilla en un termini de cinc
anys. En contrapartida, l’empresa
ha acceptat reactivar el pla de
prejubilacions, suspès ara fa un
any en considerar-lo massa car.
LAURA GRAU
Daicolorchem
rep una visita
municipal
El regidor d’Indústria, Sergio
Hermoso (PSC), i tècnics municipals van visitar l’empresa
Daicolorchem, a la Ribera, el
passat 27 de maig en el marc de
la ronda de contactes que impulsa el govern municipal per
apropar l’administració a les
empreses locals. La delegació va
ser rebuda pel director,
Masahuro Sato, i el subdirector,
Matsuki Hayashi, que van fer
una visita guiada per les instal·lacions. Daicolorchem, amb més
L’SPE ofereix nous
serveis als empresaris
Les petites i mitjanes empreses
que s’acullin a la for mació
contínua per als seus treballadors
tindran una bonificació a final
d’any. Aquesta nova mesura,
aprovada el passat mes de
febrer, proposa un procediment
més senzill i flexible per planificar i desenvolupar els plans de
formació dels empleats, que
podran ajustar-se millor a les
necessitats de l’empresa.
El Servei de Promoció Econòmica (SPE), amb seu a Mas
Rampinyo, disposa de la informació sobre el nou sistema
al qual poden accedir totes les
empreses de Montcada que
estiguin interessades a portar a
terme accions formatives per als
seus treballadors. Durant aquest
any, l’SPE ha fet cursos d’anglès,
dos cursos d’informàtica bàsica
i un d’Acces, un de prevenció
de riscos laborals i un altre de
tècniques de venda i aparadorisme. Aquests cursos s’han dut
a terme conjuntament amb les
fundacions dels sindicats
CCOO i UGT. En total s’han
format 109 treballadors de diversos àmbits.
‘Infopimes’. L’SPE edita
cada setmana un butlletí
electrònic, amb el nom Infopimes, que fa arribar per correu electrònic a les empreses que
ho sol·liciten. Es tracta d’una
eina d’informació gratuïta per
als empresaris que informa sobre normatives, subvencions,
programes, fires, jornades, cursos, congressos, i concursos
públics del conjunt de les administracions. “Així els empresaris poden estar al dia sobre
tot allò que els interessa”, ha
explicat Jonathan Triviño, responsable de l’Àrea d’Empreses.
Les empreses locals també poden tenir assessorament sobre
totes les informacions que s’hi
publiquen i concertar altres
actuacions, com l’ús de la borsa
de treball i cursos de formació.
Al·legacions de la Llagosta
al trasllat de Valentine
>> Hermoso, a l’esquerra, amb el subdirector de la fàbrica Daicolorchem
de mig segle a Montcada, es
dedica a la fabricació de pigments i dona feina a 90 persones. El 60% de la plantilla viu al
municipi. L’empresa va reconèixer que viu un moment delicat
perquè ha de competir amb els
productes indis i xinesos. LG
L’Ajuntament, el partit PIBE i
veïns de La Llagosta a títol individual han presentat al·legacions en contra de la modificació
del Pla General Metropolità
(PGM) a una parcel·la de Can
Milans perquè passi de zona
verda a sòl industrial. L’operació
s’emmarca en el projecte de
traslladar fora del nucli urbà de
Montcada la fàbrica de pintures
Valentine, on porta més de 50
anys ubicada. Tant el consistori
de la Llagosta com els veïns consideren que la factoria quedaria
massa propera al nucli residencial del seu municipi. L’Ajuntament de Montcada i Reixac
donarà resposta a les al·legacions en sessió plenària. LR
notícies
1a quinzena
juny 2004
Les JERC, amb >> El 13 de juny, nova cita electoral
Montcada es prepara per
la selecció
de Catalunya
a les eleccions europees
JERC
laura grau
redacció
>> Senyera gegant al Camp Nou
Una quarantena de simpatitzants
de les Joventuts d’Esquerra Republicana (JERC) de Montcada
i Reixac va assistir el 25 de maig
al partit de la selecció de Catalunya que va disputar contra
Brasil. El col·lectiu va aprofitar
l’esdeveniment per desplegar
una gran senyera a la graderia
del Camp Nou.
D’altra banda, per tercer any
consecutiu, les JERC van impulsar la campanya Per Festa Major,
una senyera al teu balcó, animant la
ciutadania a engalanar les
façanes dels seus habitatges
durant les festes locals per contribuir – segons exposava en un
comunicat públic– d’una manera simpàtica i positiva a fer viure al municipi uns dies de
festivitat plena, treballant per
recuperar la tradició d’engalar
els balcons amb senyeres. LR
Un total de 24.002 montcadencs
estan cridats a les urnes en les eleccions europees que tindran lloc
el proper 13 de juny. Els col·legis
electorals on podran exercir el seu
dret a vot són: l’Espai Jove Can
Tauler, l’Auditori, el CEIP El
Turó, el local social de la Ribera
(Conca, 9), l’IES la Ribera, el
CEIP Reixac, el CEIP Elvira
Cuyàs, l’IES Montserrat Miró, el
CEIP Mitja Costa, el CEIP El
Viver, el Centre Cívic de Can
Cuiàs i el nou local de l’AV de
Font Pudenta, situat al passatge
Huc, 28 –que abans estava ubicat
al carrer Quarters. D’entre els
electors, hi ha 15 ciutadans de
diferents països de la Unió Europea que resideixen a Montcada
i han sol·licitat prendre part en
aquests comicis on s’escolliran els
54 diputats que representaran
Espanya dels 732 que composen
el Parlament Europeu.
Pocs actes. A Montcada la
campanya per les europees, que
va començar la matinada del 28
de maig, ha arrencat tímidament
amb la col·locació dels cartells
per part d’algunes formacions.
En el moment de tancar aquesta
edició, només tres partits han
confirmat l’organització d’actes
electorals a la localitat: l’agrupació local del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) portarà
al mercat ambulant dels dies 8 i
9 de juny algun membre de la
llista del PSOE; la coalició Iniciativa Verds-Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA) ha previst la visita de la número 2 de
la llista d’Izquierda Unida (IU),
Maria Àngels Martínez, també
al mercat ambulant del 8 i 9 de
juny i, per últim, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –
que es presenta dintre de la
coalició Europa de los Pueblos
(EdP)– ha organitzat una xerrada
el 9 de juny a la Casa de la Vila
(20h) a càrrec de Jesús Maestro,
secretari de política internacional
d’ERC amb el títol Una altra
Europa és possible. La regidora del
Partit Popular (PP) a Montcada i
diputada del grup popular al
Parlament català, Eva García, va
presentar el programa de la
formació a les europees el passat
27 de maig a Sabadell en roda
de premsa. Amb motiu
d’aquests comicis, Montcada
Ràdio farà un programa especial de la jornada electoral que
començarà a les 20.30h.
9
10
1a quinzena
juny 2004
publicitat
societat
1a quinzena
juny 2004
ROMERIA A MAS DURAN
El Rocío es desborda i supera
el mig milió de participants
Una intoxicació col·lectiva i una mobilització dels veïns de Can Pomada, incidents de la festa
FOTOS: COSME ORIOL
sònia hernández
mas duran
Més de mig milió de persones
va passar pel Rocío a Mas Duran, entre divendres 28 de maig
i dilluns 31. La participació de
21 hermandades de tot Catalunya
i l’afluència de visitants van assegurar un ambient festiu i de
devoció a l’antic polvorí militar
de Mas Duran. Segons el president de la FECAC, Francisco
García Prieto, qui ha agraït la
col·laboració de l’Ajuntament,
l’edició d’enguany s’ha desenvolupat amb tota normalitat i amb
més participació gràcies a la meteorologia favorable. Fins i tot,
diumenge es va “desbordar”, i
els Mossos d’Esquadra van haver de tallar l’accés de vehicles
al recinte. Segons Prieto, l’increment de participació de gent
jove assegura el futur d’aquesta
celebració: “S’han fet tots els
actes previstos, amb molta
gent, tanta que podem dir
que el Rocío s’ha desbordat.
També la resposta que hem
tingut de la gent jove d’arreu
ens fa pensar que la Romeria
durarà molts anys”.
Incidents. Però no tot ha estat
positiu a la celebració del Rocío, ja que la Hermandad de Pineda de Mar va patir una intoxicació col·lectiva per salmonel·losi que va afectar una
quarantena de persones. Un altre
moment de tensió es va viure
quan un grup de veïns de Can
Pomada va tancar la carretera
d’accés al recinte del Rocío diumenge a la tarda. Segons ha
explicat el president de l’AV,
Josep Vergès, els veïns van tallar
la carretera de Ripollet amb 9
vehicles per protestar perquè els
Mossos d’Esquadra havien res-
>> Un moment de la processó de la Verge del Rocío durant la Romería instal·lada a Mas Duran
l’apunt
EL ROCÍO, UNA FESTA TRADICIONALMENT RELIGIOSA
La Romería del Rocío és una
festa de caràcter religiós, la principal celebració dedicada a la
Verge del Rocío. Els qui hi participen insisteixen que és una celebració per compartir experiències i reflexions. La Romeria comença el dissabte anterior a la
festa de Pentecosta –50 dies
després de la festa pasqual,
celebra l’arribada de l’Esperit
Sant–, al migdia, amb la presentació que les Hermandades fan
de les seves carretes Simpecado i cantant cançons dedica-
des a la Verge. Els Romeros es
desplacen, ja des de dijous des
de les respectives Hermandades, a peu, amb carros o cavalls
fins a l’ermita de la Verge. Diumenge de Pentecosta se celebra la Misa Pontificial i diumenge a la nit es porta a terme el
Sant Rosari. La matinada de diumenge es fa l’alliberament de la
Verge i comença la processó.
Entre celebració i celebració, les
Hermandades conviuen, parlen,
canten i resen plegades, que és
on rau el sentit del Rocío. SH
tringir l’accès al pàrquing del
Rocío que, alhora, és actualment
l’única via d’accés a l’esmentada
urbanització. Una altra queixa
dels residents era que, per
accedir a les seves cases, se’ls
exigia que paguessin els 5 euros
que costava aparcar al recinte. El
conflicte es va resoldre amb la
intervenció de l’Ajuntament.
L’alcalde, César Arrizabalaga, ha
demanat disculpes per l’incident
i ha indicat que l’any vinent
s’adoptaran mesures perquè els
societat
11
notícies
11
1a quinzena
juny 2004
Serafín Marín
torna a triomfar
a la Feria de
San Isidro
sònia hernández
mas duran
La carrera cap a l’èxit del matador montcadenc Serafín Marín
continua a un ritme gairebé vertiginós. Marín va actuar a la Feria de San Isidro de Madrid els
dies 15, 25 i 27 de maig. Amb
una bona actuació a totes les corrides, el 25 va ser el millor de la
tarda en aconseguir una orella
del brau, mentre que el 27 va
rebre l’orella d’or en reconeixement d’haver estat el millor
torero de la tarda. Aquesta corrida va ser presidida pel Rei
Juan Carlos I, a qui Marín va
brindar el primer toro. Per la
seva actuació a San Isidro, Marín
ha entrat al cartell de la corrida
de la Beneficencia, la qual cosa
ha emocionat el montcadenc,
“perquè suposa el reconeixement com un torero de primera línia, és un somni fet
realitat”, com ell mateix explica. Aquesta cita tan especial serà
el 10 de juny a Madrid. Serafín
Marín també torejarà a Pamplona el 7 de juliol, a la Feria de
San Fermín. A Barcelona se’l podrà veure el proper 11 de juliol.
ARXIU
fets no es tornin a repetir. Malgrat
l’incident, Prieto ha afirmat que
la convivència pacífica i l’oració
han estat els trets dominants de
la celebració a la qual va assistir
una àmplia representació del
govern municipal.
>> Serafín Marín
12
societat
1a quinzena
juny 2004
Tots els inscrits tindran una
plaça a les escoles bressol
El centre de la Font Freda ampliarà una aula i el de Can Sant Joan estudia la proposta
SÍLVIA ALQUÉZAR
sílvia alquézar
redacció
Tots els preinscrits a les escoles
bressol de Montcada i Reixac
tindran plaça, tot i que l’elevada
demanda impedeix respectar la
primera opció sobre el centre
escollit. Així ho ha confirmat la
regidora d’Educació, Flora
López (PSC): “Les escoles i
l’Ajuntament estem treballant per cobrir les necessitats
dels usuaris”. En total, 366
nens i nenes de 0 a 3 anys han
fet la preinscripció a una de les
cinc llar d’infants de la ciutat subvencionades amb fons públics
o municipals. Els centres de la
Font Freda, al Pla d’en Coll, La
Salle –amb 41 inscrits cadascun–
i Can Cuiàs –la primera escola
bressol municipal que s’inaugurarà el pròxim mes de setembre,
amb 76 matriculats– han admés
totes les sol·licituds.
Molta demanda. L’excedent
d’alumnat s’ha produït a les escoles bressol de la plaça Lluís
Companys i Les tres bessones
de Can Sant Joan. En el cas de
la llar d’infants del centre, hi ha
hagut 64 inscrits, dels quals n’han
entrat 14 d’1 a 2 anys i 21 de 2 a
>> Alumnes al pati de l’escola bressol de la plaça Lluís Companys
3 anys. Per solucionar el problema de manca de places, la Cooperativa d’escoles bressol Montcada-Font Freda obrirà una aula
d’1 a 2 anys al centre del Pla d’en
Coll, que passarà a tenir dues
aules de P1 i P2. “Ensenyament ja ens ha donat el visti-plau per dividir una de les
aules que tenim, de 60 m2, en
dues”, ha explicat la directora
de la Cooperativa, Encarna
Fernández. Pel que fa a la llar
d’infants de Can Sant Joan, hi
ha hagut 46 inscrits, dels quals
28 tenen plaça. La resta –11 de
P2 i 6 de P1– no han estat admesos. L’objectiu de la direcció
i Educació és ampliar les ratios
–una solució viable– i reformar
el centre per obrir més línies, una
proposta en fase d’estudi que
podria ser una realitat. “Treballem a contrarellotge, però
intentarem construir una
nova aula per ampliar el curs
on més inscrits s’han quedat
sense lloc”, ha afirmat la directora de Les tres bessones,
Ester Guzmán.
Obert el termini per a
les beques escolars
sònia hernández
redacció
Fins al 18 de juny és obert el termini per sol·licitar els ajuts municipals per a llibres, material
escolar i activitats per a nens i
nenes des de P3 fins a 4t d’ESO
empadronats a Montcada i
Reixac. La família sol·licitant ha
de demostrar documentalment
la necessitat dels ajuts i tenir uns
ingressos inferiors a 1.150 euros
mensuals, el que suposa dues
vegades i mitja el salari mínim
interprofessional corresponent a
l’any 2004.
Beques de menjador. Fins
al 18 de juny també es poden
sol·licitar els ajuts per al menjador, per a nens i nenes des de
P3 fins a 6è de primària. Els
alumnes han de complir els
requisits d’estar empadronats a
Montcada, assistir a l’escola pública i demostrar la necessitat de
l’ajut. La documentació que s’ha
de presentar en els dos casos és
l’habitual: llibre de família, certificat de convivència a nom de
l’alumne on constin les dades de
tota la unitat familiar, justificant
dels ingressos de tots els majors
de 16 anys o el certificat de
l’INEM en cas d’atur, el resguard de la sol·licitud de la beca
de llibres del Ministeri si s’ha
demanat –en el cas de la beca
de material escolar i llibres– i el
rebut del lloguer o la hipoteca.
La quantitat d’ajuts possibles
queda supeditada a la partida
corresponent dels pressupostos
del 2004 i, tal com ha explicat
Albert Arévalo, de Serveis Socials, “primer s’atendran els
casos de més necessitat”. Les
sol·licituds s’han de presentar
tots els dimarts i divendres fins
al 18 de juny, d’11 a 13h, al Departament de Serveis Socials, al
carrer Doctor Buxó número 14.
ARXIU/LAURA GRAU
>> Alumnes de primària
societat
1a quinzena
juny 2004
13
PILAR ABIÁN
>> Trobada de l’alcalde i regidors amb estudiants
Interès dels joves
pels transports i
els equipaments
pilar abián
montcada
La millora dels transports públics i la construcció de nous
equipaments van ser dues de les
qüestions més sol·licitades pels
joves de tercer d’ESO de l’IES
La Ferreria i de l’IES Montserrat
Miró que els dies 25 i 27 de maig
respectivament es van entrevistar durant més d’una hora amb
l’alcalde, César Arrizabalaga
(PSC), i amb altres membres del
govern municipal. La trobada,
organitzada per la Regidoria
d’Educació, es va fer a la Casa
de la Vila i va comptar amb la
presència de la responsable del
departament, Flora López, la
regidora de Joventut, Eva Gonzalo, i el president de l’Àrea Territorial, Alfonso Romo, tots tres
representants del PSC.
Moltes preguntes. Els joves
es van mostrar en ambdues
sessions força participatius i van
preguntar a l’alcalde i als regidors sobre moltes qüestions que
els interessen com a veïns del
municipi, per exemple, com es
decideix l’espai on ubicar els
equipaments de la ciutat i com
es financien les obres. Moltes de
les preguntes també tenien un
caire reivindicatiu, com ara la
necessitat de millorar la freqüència de pas del transport
públic. “Trobo que ha estat
una experiència molt positiva i m’ha agradat comprovar
que, com a ciutadans, els
joves també tenen la seva
visió del municipi i saben fer
les seves aportacions per
millorar-lo”, va dir Arrizabalaga. Els edils van prendre bona
nota dels suggeriments i es van
comprometre a posar fil a l’agulla en algunes de les reivindicacions fetes, com habilitar
espais per a la pràctica d’esport
als parcs públics o ampliar l’horari dels autobusos interurbans.
La valoració de l’activitat també
va ser força positiva pel professorat i els alumnes en general. Segons va indicar la regidora
d’Educació, Flora López, “el
pas següent és organitzar un
Ple protagonitzat exclusivament per escolars”.
>> Alumnes de l’IES La Ferreria atenen les explicacions de l’alcalde
ÀNGEL ACÍN
recta final
ÚLTIM CONSELL
ESCOLAR DEL CURS
>> Alumnes de l’IES Montserrat Miró, a la fi de la trobada
El 9 de juny, a les 18h, es farà
a la Casa de la Vila l’última
reunió ordinària del Consell
Escolar Municipal (CEM) corresponent al curs 2003-2004.
L’ordre del dia inclou fer balanç
del curs i informar sobre com
s’ha desenvolupat el procés
de matriculació per al proper.
El CEM també presentarà les
aportacions que fa a l’esborrany del nou reglament de participació ciutadana i tractarà
la seva adhesió al Fòrum Social de l’Educació. LR
14
societat
1a quinzena
juny 2004
Proide recapta 3.000
euros per a una escola
sònia hernández
montcada nova
L’ong PROIDE va organitzar
el 21 de maig la III encesa solidària a La Salle, on es van recaptar 3.000 euros per a la construcció d’una escola a Togoville,
al nord de Togo (Àfrica). La jornada festiva va comptar amb la
presència d’altres ongs, com
Tazumal Catalunya-El Salvador,
les Germanes Dominiques o el
Comitè de Solidaritat. També
van actuar les escoles de dansa
d’Eva Nieto i la de Marta i Susanna, a més dels espectacles preparats pels alumnes i l’AMPA de
La Salle. Carles Guijarro, presi-
dent de l’Àrea Social i regidor de
Cooperació pel PSC, va felicitar
els organitzadors per la seva tasca i va recordar els projectes de
solidaritat que es desenvolupen
des de l’Ajuntament, com l’agermanament amb Nahulingo.
Per la seva banda, un dels organitzadors, Miquel Àngel Mur,
professor de La Salle i membre
de PROIDE, va mostrar la seva
satisfacció pel desenvolupament
de la jornada, tot i que no van
aconseguir arribar a l’objectiu
proposat inicialment: arribar als
5.000 euros. “Farem més campanyes conjuntament amb
l’AMPA”, va dir Mur.
EL CEIP Elvira Cuyàs clou la
celebració del 25è aniversari
sònia hernández
redacció
El CEIP Elvira Cuyàs finalitza
els actes de celebració del 25è
aniversari del centre amb una
jornada festiva el 12 de juny, que
inclourà exhibicions i partides
d’escacs, futbol sala, bàsquet,
psicomotricitat, jocs diversos,
inflables, toro mecànic, piscina
de boles, llits elàstics, festa de
l’escuma i una exposició fotogràfica que recull la trajectòria
del centre, organitzada per
l’AMPA. Per posar el punt final
a la festa, a les 21h es farà el
sopar de cloenda, una cita especial per als organitzadors, ja
que reunirà exalumnes, exprofessors, pares, mares, treballa-
dors i totes les persones que al
llarg d’aquests 25 anys han tingut
alguna relació amb l’escola.
Abans, però, es descobrirà una
placa commemorativa de
l’efemèride. Després del sopar
començarà el ball amb música
en directe. L’Ajuntament
col·labora en l’organització dels
actes.
SÍLVIA ALQUÉZAR
SÒNIA HERNÁNDEZ
Reconeixement als millors treballs de recerca de batxillerat
>>Una partida del parxís solidari, presentat a la III Encesa
El Centre de Recursos Pedagògics va atorgar el 20 de maig els premis als millors treballs de recerca
elaborats pels alumnes de batxillerat dels nou instituts de secundària de Montcada, Santa Perpètua i
Ripollet. A instàncies del centre de recursos, els alumnes dels IES van fer diversos treballs de recerca,
dels quals els professors van seleccionar els dos millors. L’objectiu de l’activitat és, a més d’introduir els
estudiants en les tècniques de recerca, promoure el seu interès per l’entorn social i geogràfic. A l’acte, que
es va fer a l’Auditori, van assistir les regidores d’Educació dels tres municipis, l’inspector d’Ensenyament,
Joan Lluís Forcada, i la directora del Centre de Recursos Pedagògics, Maria Vide. SA
bicicletada
societat
El Casal d’Avis
la Mina ja té
pàgina web
El proper 7 de juny el Casal
d’Avis la Mina Can Sant Joan-la
Ribera presenta la seva pàgina
web casalminamontcada.info que
han elaborat els socis Julián
Guardia, Joaquín Díaz i José
María Rubio, amb el suport de
l’informàtic Rafael Ruiz. La web
inclou informació de tots els
serveis que el Casal ofereix als
seus socis i totes les activitats que
s’hi desenvolupen. Les bones
relacions del Casal i les noves
tecnologies van començar el
2002 quan tres membres de la
junta, el president Jesús Heredia,
el tresorer Julián Guardia i José
María Rubio, van prendre part
en un curs sobre Internet i
correu electrònic que va impartir la Diputació de Barcelona al
Patronat Flor de Maig per gent
gran amb el títol I tu per què no?
El curs va ser un èxit i els tres
participants van esdevenir els
millors professors per a la resta
d’avis del Casal. Gràcies als seus
coneixements i a la seva dedicació com a docents, ja han après
a fer servir Internet una seixantena de socis. Els cursos, que
s’imparteixen a l’aula d’informàtica del casal, es fan durant
tot l’any. LG
1a quinzena
juny 2004
>> Festa Solidària el 5 de juny
Montcada i Reixac pren part
a la Festa del Comerç Just
ARXIU
laura grau
redacció
Montcada i Reixac viurà el 5 de
juny la Festa del Comerç Just
que se celebrarà simultàniament
a diferents municipis de Catalunya com Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa, entre d’altres. La festa, que coordina l’ong Setem, ha estat promoguda a Montcada per la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, que ha implicat en la seva
organització diferents entitats
locals com Setem-Montcada,
l’associació Tazumal CatalunyaEl Salvador, el Comitè de Solidaritat, l’Acaps-Montcada,
Taarof bi Salam, Andròmines i
l’assemblea Creu Roja.
Parades solidaries. Cada
entitat tindrà una paradeta de
venda de productes de comerç
just –principalment tèxtils i
d’alimentació– des de les 10 a
les 14h a la plaça de l’Església.
Al llarg del matí també s’ha
programat una xocolatada amb
cacao de Comerç Just, un taller
del Setem amb el lema Neteja la
roba d’injustícies i l’actuació de
Pallassos sense fronteres. Segons
>>Cada dia són més els productes de comerç just que es poden adquirir
Jordi Prior, de la Regidoria de
Solidaritat, “l’objectiu és doble: d’una banda promoure
els productes de comerç just
i de l’altra donar a conèixer
les entitats que treballen en
l’àmbit de la cooperació a
Montcada”. L’Ajuntament
penjarà una gran pancarta a la
façana de l’Auditori i es repartiran fulletons sobre el Comerç
Just, una forma alternativa de
comerç que busca unes relacions
comercials més efectives entre
els països rics del Nord i els
països pobres del Sud. El Comerç Just té en compte valors
ètics i mediambientals, enfront
dels criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional i
es basa en un preu just que cobreix el cost de producció dels
articles, una retribució digna,
respectes dels Drets Humans i
laborals i l’eradicació de l’explotació infantil, entre d’altres.
15
L’Acaps busca
famílies per
acollir nens
aquest estiu
La secció local de l’Associació
Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí, Acaps-Montcada,
necessita famílies disposades a
acollir un nen o nena saharauí
durant els mesos de juliol i agost.
Els nens provenen dels campaments de refugiats sahrauís
que hi ha al sud d’Algèria –al
desert de la hamada– on viuen
més de cent mil persones en
situació precària. Les colònies
sahrauís, amb una llarga tradició
a Catalunya, permeten als nens
ser sotmesos a revisions mèdiques, evitar les altes temperatures que es registren a l’estiu al
desert i conèixer una realitat diferent de la seva. Les famílies
interessades a acollir un dels
nens –amb edats compreses
entre els 6 i els 14 anys– poden
posar-se en contacte amb la
Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament, que
col·labora en l’organització de
les colònies. Durant els mesos
que estan a Montcada, els nens
participen a les activitats del
Casal d’Estiu i tenen en tot moment el suport de l’AcapsMontcada. LG
16
societat
1a quinzena
juny 2004
taarof
societat
1a quinzena
juny 2004
>> Debat virtual
gent que es mou
Associació Catalana de la Síndrome de Rett
En lluita contra la malaltia
L’entitat treballa per millorar la qualitat de vida dels afectats i els familiars
SÒNIA HERNÁNDEZ
sònia hernández
redacció
La síndrome de Rett és un
transtorn neurològic que afecta
les nenes i que va ser descobert
pel metge austríac Andreas Rett
l’any 1986. Alguns dels símptomes són convulsions, retard
mental, debilitat muscular i
rigidesa. Els estudis indiquen que
la freqüència és d’1 cas entre
12.000 naixements de nenes vives. L’Associació Catalana de la
Síndrome de Rett (ACSR) treballa perquè els afectats i els
familiars tinguin millor qualitat
de vida. El passat 21 de maig
l’entitat va fer un sopar en un
restaurant de Montcada per
recaptar fons per la investigació
sobre aquesta malaltia. Aquest
acte és anual i se celebra alternativament a Girona i la província
de Barcelona. El president,
Albert Falgueras, es va mostrar
molt satisfet davant l’assistència
–300 persones–“ja que aquestes trobades són importants
perquè ens reunim les famílies afectades, la gent que ens
dóna suport i els amics; però,
sobretot, perquè gràcies a les
>> Membres de l’ACSR amb representants de l’Ajuntament al sopar
aportacions econòmiques
podem contribuir a la investigació i mantenir l’Associació”. Els màxims representants d’ACSR a Montcada són
els veïns de Mas Rampinyo
Rosa Ferrer i Joaquim Escrigas,
pares de la Marta, una jove afectada per la síndrome, que es van
mostrar molt satisfets de la
resposta que va tenir l’acte. Al
sopar van assistir el President de
l’Àrea Social, Carles Guijarro
(PSC), i el regidor de Relacions
17
Institucionals, José Francisco
Márquez (ICV-EUiA). Els edils
van afirmar que la seva assistència era una manera de mostrar
el seu suport i solidaritat amb
un col·lectiu que treballa de manera encomiable per millorar la
qualitat de vida dels afectats.
més informació
Associació Catalana de la
Sìndrome de Rett
Tel. 629 808 800
www.rett.es
Montcada participarà
al Fòrum de les Dones
PILAR ABIÁN
pilar abián
montcada
La Regidoria de Participació
Ciutadana i l’Oficina de la Dona
organitzen un taller d’Internet
per participar en els debats
virtuals del Fòrum de les Dones, que se celebra en el marc
del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. El taller es farà els
dies 8, 10, 15, 17 i 22 de juny a
la sala d’informàtica de la Casa
de la Vila (Domingo Fins, 15)
amb horari de 17.30 a 19.30h.
Les places són limitades i les
inscripcions gratuïtes. Les persones interessades poden informar-se a l’Oficina de la Dona
(93 565 11 22) o a la Regidoria
de Participació (93 572 64 74).
Novel·la de dones. Una
segona oportunitat és el títol de la
primera novel·la de l’advocada
i psicòloga Begoña Serra que explica la vida d’una dona, l’Anna,
des de la seva infantesa fins a
l’etapa adulta. Davant d’una
situació límit, enfrontada cara a
cara amb la mort, la protagonista es qüestiona les seves
vivències i es planteja la possibilitat de recuperar el temps
perdut. L’autora, que vol donar
>> Serra, a la dreta, amb Delgado
un missatge d’optimisme als
seus lectors, reconeix que per fer
l’obra s’ha inspirat en la seva
experiència personal com a responsable de tallers de creixement personal amb dones. Serra
va presentar la novel·la a Montcada i Reixac el passat 24 de
maig, en un acte organitzat pel
Consell Municipal de la Dona,
presidit per la regidora Enriqueta Delgado (PSC), que inicialment estava emmarcat en el programa del Dia de la Dona però
que va ser ajornat l’11 de març
en coincidir amb els atemptats
de Madrid.
18
opinió
1a quinzena
juny 2004
la bústia del lector
Editorial
Trobada
d’exalumnes
L’àmplia participació als actes de Festa Major constata les ganes
amb què la ciutadania ha rebut la celebració, especialment els petits,
però també gent de totes les edats, perquè el programa ha estat
força variat. Els concurs de focs artificials és, sens dubte, un dels
esdeveniments que més públic aplega any rere any per la seva espectacularitat i és innegable que el nivell de les pirotècnies que hi
participen és força alt i que això ha contribuït a la consolidació del
certamen. També va camí de consolidar-se la lectura del pregó,
tradició que es va recuperar fa tres anys i que, en aquesta ocasió, ha
protagonitzat l’actor Joan Dalmau, nascut a Can Sant Joan tot i
que actualment resideix a Sevilla. Per a l’il·lustre pregoner –nominat
al Goya com a millor actor secundari pel seu paper d’exsoldat
republicà a Soldados de Salamina– va ser una jornada especial de
retrobament amb velles amistats i també amb la ciutat. Dalmau
recordava una Montcada grisa i es va sorprendre gratament de
redescobrir-la amb una nova visió, ara en colors, amb un tarannà
alegre i obert, el que ha tingut la ciutadania al llarg d’aquests dies.
Cal felicitar els organitzadors per la varietat del programa i per
haver inclòs en el mateix una nodrida representació d’entitats i també
de grups locals –Pentina el gat, l’Espingari, Pegatina Sound System
i Unoma– que han servit per constatar que aquest és un municipi
viu, amb força activitat social i artistes amb talent i amb molta
projecció.
Núria Cunill
Mas Rampinyo
>>Som un grup d’exalumnes
que ens agradaria posar-nos en
contacte amb les companyes que
van acabar els estudis primaris
l’any 1974 a la “Escuela Nacional Graduada de Niñas” on actualment es troba la Comissaria
de la Policia Nacional, al carrer
Major. Aquest any en farà 30 que
vam deixar l’escola i, amb aquest
motiu, voldríem retrobar-nos i
celebrar-ho amb un sopar. Potser alguna de vosaltres no residiu
a Montcada, però si un familiar
o amic llegeix aquesta carta, li
agraïríem que us fés arribar el
missatge.Telèfons de contacte:
656 343 409 ó 609 148 470.
Història recent
Miquel Capella i Arenas
Montcada
>>En resposta a la carta publicada en La Veu 241 sobre la
guerra civil, no vull entrar en el
debat perquè, tant un bàndol
com l’altre va cometre salvatjades semblants. El que sí crec
que és el meu deure és treure els
signats de la confusió en què es
troben, segurament fruit del
funcionament d’alguna ONG
com la de Lleó, de la informació
partidista de la televisió o d’algun diari. Per desgràcia, Montcada va ser dels pobles que va
agafar més mal nom durant la
guerra civil. Des del 19 de juliol
del 1936 fins al 2 de març del
1937, a les parets del nostre cementiri van ser assassinats, sense cap mena de judici, centenars
de persones, entre elles cinc hermanos de La Salle. Els altres 24
assassinats foren a la Rabassada,
Santa Perpétua, Santa Coloma i
Cerdanyola. Se el nom de tots
els que anaven a matar al cementiri, però de mi no en sortirà cap,
perquè els seus descendents no
tenen cap culpa. També és veritat que un cop acabada la guerra, van ser detingudes vàries
persones que res tenien a veure
amb el que va passar durant
aquells anys. Els culpables havien
marxat cap a França, la major
part dels denunciants van marxar en començar la guerra. Dels
detinguts, uns van tornar aviat a
casa pels avals signats per persones d’ordre, altres van haver
d’esperar al judici i del resultat
d’aquest no en tinc prou amb cent
línies per explicar-ho. És una pena
que després de tants anys, quan
ja teníem mig oblidades les penes que vam viure els uns i els
altres, ara es tornin a remoure. Si
amb això creieu que feu democràcia, esteu ben equivocats.
Concurso de carteles
Alberto Fernández
Montcada
>>Quiero expresar mi disgusto ante los resultados del concurso. En la entrega de premios
se dijo: “los participantes sois
los futuros artistas de Montcada”. Y mi duda es: ¿cómo vamos a ser los futuros artistas del
pueblo si, aún teniendo más nivel y más participación que autores de otras localidades, no
conseguimos ser clasificados? En
segundo lugar: ¿cómo puede ser
que de 31 participantes (creo recordar) de los cuales sólo 9 eran
de fuera, 5 de ellos hayan sido
premiados? La verdad, creo que
ya que las fiestas son de Montcada i Reixac, el cartel encargado de promocionarlas debería
ser obra de un autor local. Sólo
espero que con esto se den cuenta de que lo único que consiguen
es que la gente del pueblo pierda interés y ganas de participar.
Protagonistes
dels 25 anys
Manel Borrell
Can Sant Joan
>>Celebrar la democràcia vol
dir celebrar la participació dels
ciutadans en escollir els edils i
dialogar amb ells dia a dia. El
motor de la transformació en
positiu de Montcada durant
aquests 25 anys són les propostes cíviques acompanyades d’accions de suport públic. Entrevistes, recollida de signatures,
assemblees, manifestacions, talls
de carretera i de la via de tren,
far màcies
Dilluns
7
Guix
14
Pardo
Dimarts
Dimecres
Puntualitzación
Àngels Puntas y 5 firmas más
Montcada
>>Respecto a la noticia errónea de la pasada Veu titulada El
Turó recupera les jornades esportives
tenemos que aclarar que jamás
hemos dejado de hacer jornadas lúdicoesportives que no esportives
y, por lo tanto, no las hemos recuperado sino que nos hemos
sumado un año más a consolidarlas. Quisieramos hacer llegar
desde éste medio nuestra más
sincera felicitación y agradecimiento a la junta anterior del
AMPA por todo el esfuerzo, trabajo desinteresado, ilusión y
empeño que han dedicado durante tantos años.
Cartes al director
Les cartes no han d'excedir de 25 línies. És
imprescindible que els autors indiquin el seu
nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI.
juny 2004
Dijous
Divendres
Dissabte Diumenge
4
5
Duran
J. Vila
J. Vila
13
6 Localitzacions
8
9
10
11
12
E.Relat
V.Nieto
J. Relat
Marín
Duran
15
16
17
18
19
20
E. Relat
V.Nieto
Marín
Marín
Guix
vagues, actes lúdics... han estat
promogudes per tot tipus d’entitats: AV, Grup de Medi Ambient, AMPAS, professorat i
alumnat, grups culturals i juvenils, sindicats.. Unes coses s’han
aconseguit i d’altres encara estan
pendents. El més positiu ha estat
la unió per fer força. Uns units
constituint plataformes i en altres
moments des dels consells
d’educació i de medi ambient.
Qui no recorda la “plataforma
per un riu viu”? I les manifestacions pel desballestament de
la incineradora hospitalària i la
de residus municipals. La primera aconseguida i la segona,
aviat. En el suport van participar
també veïns de Ripollet i de
Cerdanyola i entitats ecologistes
com Greenpeace. Recordem
també la fermesa en la construcció de l’escola Reixac i del CAP.
I la plataforma per un “Turó
com parc forestal”. Un llistat
molt llarg que darrerament ha
afegit la moguda per millorar
l’actual xarxa de trens de la “plataforma contra el túnel del
Turó”. Tots es mereixen el públic reconeixement. Milers de
persones conegudes i altres
d’anònimes. Aquest es el camí per
mantenir viva la democràcia.
J. Relat
Duran
Marín, c. Conca, 10
Duran, av. de Terra Nostra, 37
E. Relat, av. Catalunya, 65
Guix, c/ Major, 25
Miró, c/ Orquidea, 8
J. Relat, c/ Major, 89
Pardo, c/ Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
Vila, pg. Jaume I, 26
Edita: Montcada Comunicació av. de la Unitat, núm.6. Tel. 935 726 491. Direcció: Pilar Abián. Redacció: Sílvia Alquézar, Mario Azañedo,
Laura Grau, Sònia Hernández i Rubén Sierra. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel.
932 174 410. Composició: DEBARRIS SCCL. Impressió: CREACIONS GRÀFIQUES CANIGÓ. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge:
8.000 exemplars. Director Montcada Comunicació: Lluís Maldonado. President: Juan José Perona. Consell d'Administració: Jaume Alcázar, Enriqueta
Gómez, Cosme Oriol, Pere Oliva. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor Ajuntament: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88.
E-mail: [email protected] web:http://www.montcada.org.
Ganes de festa
>>Fil directe amb l’Ajuntament
Sóc un veí de Montcada en tràmit de separació, un procés traumàtic
per a qualsevol pare i enmig del qual un es troba perdut i desamparat. Vaig trucar a l’Ajuntament per saber si hi ha algun tipus
d’assessorament al respecte i la meva sorpresa va ser que sí que
existeix però només per a dones. Em sento discriminat perquè
crec que els pares també tenim dret al suport de l’administració.
Salvador Muñoz. Terra Nostra.
Les dones, encara avui dia, es troben en situació de desigualtat
respecte els homes i és per pal·liar aquestes desigualtats que des de
les administracions es posen en marxa polítiques per promoure la
igualtat d’oportunitat entre dones i homes. Una de les accions que
va posar en marxa l’Ajuntament de Montcada amb la col·laboració
de l’Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de la Diputació de Barcelna
és la creació d’un Punt d’Assessorament i d’Informació a les Dones. L’assessorament jurídic i la consultoria sobre violència domèstica
estan emmarcadades dintre d’aquest projecte. Enriqueta Delgado,
regidora de Serveis Socials i responsable dels Programes
d’Igualtat (PSC).
935 726 491
935 726 494
[email protected]
Telèfons d’interès
Ajuntament-OMIC
935 726 474
Ambulàncies
061
Andròmines
935 641 574
Ambulatori (concertar visites)
935 754 094
(servei d’urgències)
935 750 544
Auditori
935 751 289
Casa de la Vila (Cultura)
935 651 122
Biblioteca de M. Centre
935 750 999
Biblioteca Can Sant Joan
935 751 901
Deixalleria
935 644 157
Jutjat
935 753 925
Montcada Comunicació
935 726 491
Montcada Aqua
935 650 996
OAC
935 726 474
Of. de Desenv. Local
935 648 505
Policia Local
092 -935 726 474
Policia Nacional
091-935 642 450-935 642 654
Protecció Civil
935 751 717
Punt de Servei FECSA
935 641 137
Recollida de mobles vells
935 641 247
Institut Municipal d’Esports (IME)
935 650 999
Servei de Recaptació OALGT
935 647 743
Servei Local de Català
935 751 644
Servei de Promoció d’Ocupació
935 648 505
Serveis Socials
935 753 430
SIJ A Prop (Can Tauler)
935 64 1741
Taxis
935 802 727
més informació:
El proper número, el 18 de juny
opinió
1a quinzena
juny 2004
Portaveus municipals
Solucions locals als
problemes més propers
Els ajuntaments
metropolitans tindran
competències en
planificació urbanística
Espai cedit per La Veu a tots els grups municipals amb
representació en el Ple perquè expressin la seva opinió respecte la qüestió que els planteja el Consell de Redacció.
Una administració
simple, ràpida i eficaç
Carles Guijarro
Portaveu del PSC
Quan l’anterior govern de la Generalitat,
degut a la desconfiança que tenia del món
local i, per poder controlar millor un espai
a on no tenia majoria, va treure als
ajuntaments, les competències que en
l’àmbit de la planificació urbanística,
exercien mitjançant la Corporació Metropolitana, van perdre una part important
de la capacitat de gestió, en una matèria
tant important com és l’urbanisme.
L’Ajuntament és l’administració més
propera al ciutadà i, per tant, la que millor
coneix les seves necessitats l’urbanisme ja
no s’entén com a un element independent
de la tasca pública, si no com una eina
més que pot facilitar la integració, la
convivència i el civisme. Com s’ha
demostrat en el procés d’elaboració del
Pla Estratègic, quan pensem en el disseny
de la Montcada del futur, és imprescindible i fonamental visualitzar l’espai on
s’han de desenvolupar les diferents accions
per tal de cercar solucions encertades.
Barcelona i la seva Àrea Metropolitana
és una realitat. Tots els que formem part
d’aquesta gran conurbació, compartim
els mateixos problemes i hem de compartir també les afectacions i els
avantatges. És per això que pensem que
han de ser els representants de les ciutats
metropolitanes els que, des del diàleg i
el consens, han de dissenyar les solucions
als problemes.
Si creixem junts, si compartim, si ens
ajudem ho podrem fer en millors
condicions.
Apropar competències
al món local
Joan Maresma
José F. Márquez
Portaveu de CiU
Portaveu d’ICV EUiA
El fet metropolità és una realitat.
Montcada i Reixac conjuntament amb
altres 35 municipis situats a l’entorn de Barcelona, capital de Catalunya, tenen
problemàtiques semblants : de transport,
de vialitat, de comunicacions, de medi
ambient, de residus.., que calia resoldre.
El conjunt d’aquests municipis de l’entorn
de Barcelona, amb més de 3 milions
d’habitants varen crear la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea metropolitana de
Barcelona, entitat política que vol donar
resposta a les necessitats comuns dels
ciutadans i ciutadanes que viuen a l’entorn
de Barcelona.
Ara aquesta eina sembla que ha quedat
obsoleta, si més no, cal unificar criteris.
Tenim els ciutadans molts nivells
d’administracions, que sovint ens dificul-
ten saber quina administració és la
competent per resoldre un problema
concret.
L’Ajuntament, el Consell Comarcal, la
Mancomunitat de Municipis, l’Entitat de
Medi ambient, l’Entitat del Transport, la
Diputació de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, el govern de l’Estat, la Unió
Europea són administracions actuants
sobre qualsevol ciutadà de Montcada.
Cal simplificar les administracions
actuants, perquè en definitiva tots els
ciutadans volem una administració simple, ràpida i eficaç.
Nota aclaridora del Consell
d’Administració
El Consell d’Administració de
Montcada Comunicació ha decidit
no publicar l’article del portaveu
del PPC, Teodoro Garcia, perquè
no s’ajusta a la normativa del
Llibre d’estil de La Veu segons la
qual “els grups municipals amb
representació a l’Ajuntament
disposen d’un espai per tractar
les qüestions d’àmbit municipal que els proposi el Consell
de redacció”.
En aquesta ocasió es demanava
l’opinió sobre les afectacions que
pot tenir a la localitat, des d’un
19
punt de vista urbanístic, la nova
organització metropolitana. El
representant del PPC, que en el seu
escrit feia referència exclusiva a les
eleccions europees, ha declinat
parlar de la qüestió proposada.
El Consell d’Administració fa
constar que quan es va aprovar el
Llibre d’estil es va decidir fixar els
continguts dels escrits de
portaveus per garantir que les
qüestions a tractar fossin d’àmbit
local i entenent que són espais
destinats als grups municipals i no
pas als aparells de cada partit.
La proposta de reorganització de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona hauria de representar la cessió de més protagonisme
als Ajuntaments, ja que s’ha demostrat que
per resoldre de forma eficaç molts del problemes de la ciutadania, cal un govern metropolità i unes institucions metropolitanes
de base local, amb una simplificació de
l’esquema administratiu, i amb competències sobre l’urbanisme, el planejament
territorial, els transports, el medi ambient,
la gestió i tractament dels residus, el cicle
de l’aigua, etc. Ara que les forces d’esquerres han configurat una nova majoria, no
podem esperar que es resolgui la proposta
de la nova organització política de
Catalunya en set vegueries. Portem un retard de molts anys, perquè al govern de
CiU no li ha interessat mai dotar de poder
polític als ajuntaments, ja que l’única reforma que han impulsat ha estat precisament una de signe contrari, com va ser
desmontar la Corporació Metropolitana
de Barcelona; per tant, la nova AMB hauria de ser un àmbit de descentralització
de la Generalitat, però sobretot de cooperació i coordinació dels ajuntaments, i
hauria d’inventar fórmules originals per
fer possible la participació dels actors
socials i econòmics d’un àmbit territorial
no organitzat encara en aquest nivell. El
Pla Estratègic Metropolità podria ser un
bon exemple. La nova administració metropolitana haurà d’estar dotada d’un
finançament suficient que asseguri la correcta prestació dels serveis, a partir
d’aportacions de les administracions central i autonòmica, a més de la local.
La Generalitat ha de
tenir l’última paraula
Marta Aguilar
Portaveu d’ERC
El debat sobre el retorn de les competències urbanístiques al món local metropolità no està pas tancat encara. Hi ha
un fet previ cert: el pla general metropolità
es va dissenyar des del govern de l’Estat a
l’any 1976 i no s’adequa a les necessitats
dels governs locals actuals ni a una visió
de desenvolupament urbanístic sostenible
socialment i ambiental. En aquest moment
el Govern de la Generalitat s’ha proposat
abordar d’una vegada el tema de
l’ordenació territorial de Catalunya.
Aquesta és una qüestió mal resolta des de
les lleis d’ordenació territorial de l’any 1987.
La lògica ens marca que en aquest moment
s’ha de seguir un protocol d’actuació. En
primera instància una ordenació territorial que s’adigui amb els interessos i
necessitats dels diferents municipis que
conformen Catalunya. Dins d’aquest
paràmetre i pel que ens pertoca com
s’articulen els municipis dins l’àrea metropolitana en un debat on tots hi hem
d’estar representats i posteriorment definir-ne les competències de cadascuna
de les parts. En aquest sentit, ERC té una
idea clara: sí al reconeixement de l’Àrea
Metropolitana com a conjunt però ha de
ser el Govern del país qui ha de tenir
l’última paraula en planejament urbanístic
perquè és qui assegura la visió global.
L’urbanisme no és questió de pedaços
sinó de polítiques integrades. Prou
significatiu, no trobeu?
20
agenda
1a quinzena
juny 2004
Diumenge, 6 de JUNY
XXIX FIRA
D’ARTESANIA
Divendres
4
homenatge. Als avis i àvies alumnes
del col·legi La Salle. Hora: De 17 a 20h.
Lloc: La Salle.
lliurament. De plaques i diplomes de
la Marxa a peu a Montserrat . Hora: 19.30h.
Lloc: Col·legi La Salle. Organitza: El Cim.
presentació. Del llibre Contra la monarquía, de Matthew Tree. Hora: 19.30h. Lloc:
Cafè de Montcada. Organitza: El Cercle.
sopar. Cloenda de la temporada del CB
Montcada a Can Piqué. Hora: 21.30h. Lloc:
Can Piqué. Organitza: CB Montcada.
Dissabte
5
festa centro aguileño. Festivitat
del soci. Hora: Tot el dia. Lloc: Antics
Parvularis El Viver (Viver, s/n). Organitza:
Centro Aguileño de Montcada i Reixac.
torneig. Segona edició del trofeu Francisco Baena. 5, 6 i 12 de juny. Hora: 19.30h.
Lloc: Camp de futbol Can Sant Joan. Organitza: Escola de Futbol Can Sant Joan.
volta ciclista al vallès. Etapa
Montcada-Montornès. Sortida: 10h. Lloc:
Pavelló Miquel Poblet. Organitza: CC
Montcada i AC Parets. Col·labora: l’IME.
cloenda jocs escolars. Hora:
10.30h. Lloc: Parc de les Aigües.
cloenda. Fi de temporada del CB Elvira
Cuyàs. Lloc: CEIP Elvira Cuyàs.
festa comerç just. Hora: Matí.
Lloc: Pl .Església.
sortida. Cap de setmana de la Penya
Barcelonista de Montcada a la Vall d’Aran.
Diumenge
6
sortida. Al Pic de la Dona (Ripollès).
Informació: 935 751 783. Organitza: Centre excursionista El Cim.
fira artesania. Hora: Tot el dia. Lloc:
carrer Reixagó/Pl. Bosc. Organitza: Grup
Fira d’Artesania.
pedalejada popular. Camí del
Fòrum, en bicicleta fins al mar pel riu Besòs.
Sortida: De Montcada, a les 10.30h.
sortida. Visita al Monestir de Pedralbes.
Organitza: Fundació Cultural.
volta ciclista al vallès. Final
etapa Parets-Montcada. Arribada: 11.30h.
Lloc: Pavelló Miquel Poblet.
cinema. Días de futbol. Hora: 17.30h.
Lloc: Casino de Terra Nostra. Organitza:
AV Terra Nostra.
teatre. La dona incompleta, a càrrec del
grup de teatre de l’ABI Teatrac2. Hora: 18h.
Lloc: ABI-Ateneu Domingo Fins.
Dilluns
Matí
i tarda
Al carrer Reixagó i la plaça del Bosc
Vegeu els actes al repàs dels dies
7
Dissabte
8
taller fòrum de les dones.
Debats virtuals del Fòrum de les Dones. Es
farà el 8, 10, 15, 17 i 22 de juny. Hora: De
17.30 a 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.
Places limitades. Inscripcions gratuïtes. Més
informació: Oficina de la Dona, 935 651
122 i Regidoria de Participació Ciutadana.
conveni. Acte de signatura de convenis
amb entitats. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de
la Vila. Organitza: Ajuntament de Montcada.
exposició. Mostra dels treballs de
manualitats de l’Espai de la Dona. Fins al
18 de juny. Lloc: Casa de la Vila.
9
Dimecres
presentació. De les activitats i de la
revista Estiu 2004. Hora: 13h. Lloc: Casa
de la Vila. Organitza: Ajuntament.
eleccions. Xerrada d’ERC Una altra
Europa és possible, a càrrec de Jesús
Maestro, secretari de política internacional.
Hora: 20h. Lloc: Casa de la Vila.
Dijous
A partir de les 20h.
Parc de les Aigües
Amb el lema contra el racisme
i la intolerància.
Organitza: Coordinadora
de grups de Rock
exposició. Mostra fotogràfica dels 25
anys d’ajuntaments democràtics. Fins al 18
de juny. Lloc: Casal d’Avis Casa de la Mina.
presentació. De la nova pàgina web
del Casal d’Avis Casa de la Mina. Hora:
17h. Lloc: Casal d’Avis Casa de la Mina.
Dimarts
12 de JUNY
8 HORES
DE ROCK
10
exposició. Inauguració de la mostra
de pintures de Sergio Rocha, guanyador
del darrer Premi Nacional de Pintura Juan
Ramon Masoliver. Fins al 4 de juliol. Hora:
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.
cinema. Pel·lícules guanyadores del
Festival Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló: Le Defi de Jamie,
de Ian Taylor i The Big White, de Havard
Jenssen. Hora: 21h. Lloc: Auditori. Organitza: El Cim, Ajuntament i Caixa Sabadell.
11
Divendres
conferència. Serveis financers per
al col·lectiu immigrant. Hora: 19h. Lloc:
Casa de la Vila. Organitza: Taarof bi Salam.
sopar. Amb ball fi de curs. Hora: 20h.
Lloc: CEIP El Turó. Organitza: AMPA.
cinefòrum. Hay motivo. Hora:
20.30h. Lloc: ABI.
cinema a la fresca. Hora:
22.30h. Lloc: Pl. Joanot Martorell.
12
festa gurugú. Vegeu programa a
la pàgina 12.
aniversari. Actes de celebració del 25è
aniversari del CEIP Elvira Cuyàs. Hora:
Tot el dia. A la nit sopar de germanor. Lloc:
CEIP Elvira Cuyàs.
festa. Cloenda de temporada de l’Escola
de futbol Can Sant Joan Blaugrana. Hora: A
partir de les 10h. Lloc: CEIP El Viver.
torneig. Fi de temporada del CD
Montcada. Fins diumenge. Hora: Matí.
Lloc: Camp Municipal Font Freda.
clínic de bàsquet. Amb l’entrenador del Manresa d’ACB, Ricard Casas. Acte del 25è aniversari del CB
Montcada. Hora: 10.30h. Lloc: Pista
Coberta.
teatre. Cómo cambian los tiempos, a
càrrec del taller de teatre Yascu, del Grup de
Dones de Can Cuiàs, i projecció del DVD
Carnaval 2004. Hora: 18h. Lloc: Gran Casino de Terra Nostra. Organitza: AV.
jornada de portes obertes.
A la fàbrica Asland. Hora: 19h.
8 hores de rock. Amb els grups
Mama Ladilla, Txapel Punk, Rabia Positiva,
Síndrome de Abstinencia, Peyo, Delinke i el
Pez del Tío Simon. Hora: 20h. Lloc: Parc
de les Aigües. Organitza: Coordinadora de
Grups de Rock. Col·labora: Ajuntament.
festa primavera. Ball amb l’orquestra
Pokers en la festa de l’AV de Montcada Nova.
Hora: 22.30h. Lloc: IES Montserrat Miró.
Diumenge
13
festa gurugú. Vegeu programa a
la pàgina 12.
festa a reixac. 12h.Sardanes amb
la Cobla Principal de Tarragona. 14h . Arrossada popular i 16.30h.ball. Lloc: Reixac.
Organitza: Amics de Reixac.
festival de gimnàstica. Grup de
Gimnàstica de La Unió de Mas Rampinyo.
Hora: 17h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet.
Dilluns
14
homenatge. Als taxistes que es van
retirar l’any 2003. Hora: 12h. Lloc: Casino
de Terra Nostra. Organitza: AMB.
música. Colors del món, de la sal dels
mars, dins del cicle És Estiu. Hora: 19h.
Lloc: Pl. Església. Organitza: Ajuntament.
Dimarts
15
NOU HORARI
De dimarts a dissabte : de 17 a 21h
diumenge: d’11 a 14h
EXPOSICIONS
Fins al 6 de juny
CONCURS DE PINTURES
DE FESTA MAJOR
Del 10 de juny al 4 de juliol
PREMI DE PINTURA
J. RAMON
MASOLIVER,
de Sergio Rocha
Casa de la Vila
EXPOSICIONS
Fins al 6 de juny
CONCURS DE CARTELLS
DE FESTA MAJOR
EXPOSICIÓ
Del 8 al 20 de juny
TREBALLS DE MANUALITATS
DE L’ESPLAI DE LA DONA
Mostra dels treballs realitzats
per les sòcies de l’entitat
SALA PRINCIPAL
Horaris: de dimarts a dissabte, de 17 a 20h diumenge, d’11 a 14h
cina del carrer Bonavista, fins al 15 de setembre. Horari: de dilluns a diumenge de 10.30
a 19h. Organitza: l’IME
Dimecres
16
presentació fòrum. Montcada i
Reixac amb el Fòrum. La ciutat del demà,
Montcada: Els rius, l’aigua i el medi ambient,
Dona i Moviment obrer i Músiques del món.
Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.
música. Utòpic Lands, d’Odracir Lavid,
dins del cicle És Estiu. Hora: 22h. Lloc:
Pl. Església. Organitza: Àjuntament.
Dijous
17
donació de sang. Jornada de
donació. Hora: 17h. Lloc: Casa de la Vila.
tertúlia. Amb el grup Tertúlia. Hora:
19.30h. Lloc: ABI. Organitza: El Cercle.
Divendres
18
festa. Festa de l’escuma. Hora: 17h.
Lloc: CEIP El Turó. Organitza: AMPA El
Turó.
mostra de turisme juvenil.
Inauguració de la Mostra de Turisme Juvenil, i exhibició del Taller de percussió. Hora:
20h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
concert. Cortocircuit, amb els grups
Pegatina Sound System i Irakunda. Hora:
22h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.
cinema a la fresca. Hora: 22.30h.
Lloc: Pl. Bosc de Can Sant Joan.
xerrada. Arrels, ajuda a persones sense
llar. Hora: 20.30h. Lloc: ABI.
piscina d’estiu. Obertura de la pis-
:: Centres Cívics
activitats
juny
2004
|Antigues Escoles de Mas Rampinyo
|L’Alzina de Terra Nostra
|Can Cuiàs
* Andrés Ferriz a La Galeria
*Costums i Tradicions al Rebost
*Concurs mensual: Ramaderia a Clic 60
exposicions
*Costums i Tradicions a La Cantonada
juny
*Anna S. Mir a El racó del Fotògraf I. Lloc: Planta baixa Agrupació.
*S.Segura a El Racó del fotògraf II. Lloc: Planta alta Agrupació.
*C. Oriol. Lloc: El Cafè de Montcada (Major, 100)
*M. Almagro. Lloc: Cafè bar Peña (Mas Rampinyo)
més informació a www.afmontcada.org
Tallers. Guitarra, puntaires, slot, pintures, sardanes i tall
i confecció. Més informació: 93 564 0862
Tallers: d’Aeròbic, teatre, ioga, hip-hop... Informació: 935 758 705.
|Casal d’Avis Casa de la Mina
Presentació web. 7 de juny. 18h
Exposició. 25 anys d’ajuntaments democràtics.
Noves activitats. Taller de lectura, dijous de 18 a 19h.
Taller de sardanes, dilluns de 18 a 19h.
Tallers i serveis d’atenció
Informació: 935 644 418.
|Gran Casino de Terra Nostra
Cinema. 6 de juny. Días de fútbol. 17.30h. Gratuït.
Teatre.12 de juny. Cómo cambian los tiempos. 18h. Gratuït.
Exposició. 25 anys ajuntaments democràtics. Fins al 4 de juny
Tallers. Aeròbic, balls de saló, sevillanes, scalèxtric i teatre. Informació: 935 640 862.
més informació: www.montcada.org
10
Anys
cultura
monogràfic
FESTA MAJOR 2004
1a quinzena
juny 2004
1a quinzena
juny 2004
21
21
Fotos: Manuel Almagro, Òscar Barcons, Pedro Caballero, Jordi Expósito, Manuel Gallart,
Ángel Henares, Sònia Hernández, Mónica Joaquín, Cosme Oriol i Sandra Segura.
>> Milers de persones s’apleguen cada nit de festa a la confluència dels rius Ripoll i Besòs per veure els focs artificials
Els castells de focs, un dels principals
focus d’atracció del programa
L
a pirotècnia valenciana Turís, amb un
espectacular castell de focs, va cloure el
31 de maig el programa de la Festa Major de
Montcada i Reixac que es va iniciar quatre
dies abans. A la fi de l’exhibició, desenes de
veïns es van acostar a l’Auditori Municipal per
dipositar el seu vot en el quart concurs de focs
artificials de la ciutat que decidirà quina de
les quatre pirotècnies que han participat en el
certamen: Igual, Pablo, Zaragozana i Turís és
la guanyadora del premi d’enguany dotat
amb més de 7.000 euros. Si bé el concurs de
focs ha estat un dels actes més participatius
de la Festa, la resta del programa també ha
comptat amb força acceptació. Novetats com
la Mostra culinària, l’exhibició d’esport rural
d’Euskadi o el taller de circ per a infants han
aplegat força públic. Un altre dels fets
destacats ha estat el trasllat al pavelló Miquel
Poblet d’esdeveniments com els concerts
>> Els Diables de Can Sant Joan, protagonistes del Correfoc
>> L’actor Joan Dalamau amb les autoritats municipals durant la lectura del pregó
musicals o el ball de la primavera, mentre
que la pista coberta ha continuat sent l’escenari
dels balls de Festa Major. En l’organització
del programa han participat tant l’Ajuntament
com entitats de la localitat i grups com
l’Espingari, Pentina el gat, Pegatina Sound
System i Unoma també han tingut un merescut
protagonisme, sense oblidar qui ha estat un
pregoner de luxe: l’actor montcadenc Joan
Dalmau.
22
cultura
1a quinzena
juny 2004
FESTA MAJOR 2004
>> Taller per aprendre a reciclar
>> Premis del concurs ’A tot drap’
>> El pregoner, Joan Dalmau, va rebre un obsequi de mans de l’alcalde
Que soni la música!
>> Espectacle Posa color a la Festa Major de Pentina el gat
>> Havaneres de l’Espingari a la plaça de l’Església
>> Dissabte, un altre dels grups locals va ser Unoma
>> 1.800 persones al concert de la Beth
>> Dover va fer vibrar les 1.500 persones aplegades al pavelló
>> Pegatina Sound System no va decebre els fans
>> Concert de l’orquestra Meravella
>> Espectacle de sarzuela al pavelló Miquel Poblet
>> Nino Galissa, a l’Auditori
cultura
1a quinzena
juny 2004
Els petits, protagonistes
FESTA MAJOR 2004
>> L’escuma, que no falti
>> Els nens, força participatius
>> Inflables al carrer Major
Participar i concursar
>> Pentina el gat
>> 4t torneig de petanca Vila de Montcada
>> Guanyadors del premi de pintura
>> Espectacle de circ amb taller inclòs
>> Concurs de partides ràpides d’escacs
>> Torneig escolar d’escacs
>> Participants al recorregut de tir amb arc
>> Concurs de paelles d’arròs
23
>> Lliurament de premis de la gran tirada social al plat fossa
24
cultura
1a quinzena
juny 2004
Un programa ben variat
FESTA MAJOR 2004
>> Trobada de puntaires
>> Diumenge al matí, els carrers del centre Llevant es van omplir de gegants i capgrossos
>> Sardanes al carrer Generalitat
>> Degustació a la Fira Gastronòmica
>> Ampliació del mural de fotos del Museu Municipal
>> Sardinada a la Font Pudenta
>> La Colla Mitjana dels Gegants de Montcada i Reixac
>> Exhibició d’esports rurals del País Basc al carrer Major
>> Actuació de claqué a la plaça de l’Església
>> Ball de primavera amb l’Orquestra Mandolina
>> Jocs per amenitzar la Cursa Popular
>> Tennis al carrer
cultura
FESTA MAJOR 2004
1a quinzena
juny 2004
25
Un mirada al cel per veure els focs
de les pirotècnies Igual, Pablo, Zaragozana i Turís
26
cultura
1a quinzena
juny 2004
Festes de les
AV del Gurugú
i Montcada
Nova
>>ÉS ESTIU. Activitats organitzades per Joventut, Educació, Cultura, Esports i Medi Ambient
Un ampli programa cultural,
lúdic i esportiu per a l’estiu
Durant els mesos de juny i juliol es faran espectacles musicals i teatrals de reconegut prestigi al carrer
SÍLVIA OLIVA
sònia hernández
montcada
Sota l’etiqueta Montcada és estiu
s’aglutina un amplíssim programa d’activitats per a aquest estiu,
organitzat per les regidories de
Joventut, Educació, Cultura,
Esports i Medi Ambient. A
grans trets, el cicle inclou tallers
per a totes les edats, iniciatives
com les aules d’estudi (de l’1 de
juny a l’1 de juliol i del 3 al 17
de setembre) o el cinema a la
fresca, els casals d’estiu o diversos espectacles musicals i teatrals
de reconegut prestigi.
Unificar
iniciatives.
L’objectiu d’aquesta ambiciosa
programació és, segons el director de l’Àrea Social, Juan Cañete,
“aglutinar totes les activitats
que es feien tradicionalment
a l’estiu amb altres de noves
perquè els montcadencs
tinguin moltes possibilitats
per desenvolupar al seu
municipi i que aprenguin a
gaudir del carrer a l’estiu”. La
principal novetat es troba al
conjunt de representacions que es
faran a la plaça de l’Església
durant els mesos de juny i juliol, i
que s’inaugura el proper dia 14
amb l’espectacle multiètnic Colors
del Món. El dia 16 actuarà la
formació Utopic Lands, que
proposa un viatge musical per
països desconeguts. Després
d’aquestes dues actuacions, hi
haurà també teatre per a nens,
màgia i molta fusió musical amb
les formacions Companyia
Alexia, Eduard Iniesta, Xumet i
Xinxeta, Jirafas de la India, Mag
Magoo, Umbigada, Companyia
Pep C Teatres, Avenida Brasil i
Companyia Corrandes.
En l’apartat dels tallers es troben
alguns que ja s’han fet durant el
curs o que es van fer l’estiu passat: cuina, àrab, percussió, graffittis, riure –un dels més exitosos… i novetats, com el taller
de marroquineria, balls llatins o
el de tècniques bioenergètiques.
Tampoc no faltaran els festivals
que van irrompre al panorama
associatiu del municipi fa uns
anys i que es consoliden any rere
any, com les 8 hores de rock, el
12 de juny; l’Openmind Festival,
el 3 de juliol, el Montcada
MigTempo el 10 de juliol o
l’estrenat aquesta temporada a
Montcada, el Cortocircuit.
Més activitats. Una altra de
les activitats previstes és la mostra de turisme, del 18 de juny al
23 de juliol, que dedicarà jornades especials a diferents països, com Malí, Jamaica, el Magrib o l’Índia. També s’han organitzat sortides per recórrer la
Vall dels Voltors, el 19 de juny, i
per fer esports d’aventura, el 17
de juliol. El programa compta
amb un pressupost que oscil·la
entre els 45.000 i 50.000 euros.
>> El taller del riure va ser un dels més exitosos l’estiu 2003
ARXIU
>> Els Xumet i Xinxeta actuen el 5 de juliol a la plaça de l’Església
sònia hernández
redacció
Les associacions de veïns del
Gurugú i de Montcada Nova
han organitzat sengles celebracions per al cap de setmana del
12 i 13 de juny. La IV melé de
petanca (17h), el IV campionat
de parxís (17h), el ball popular
amb l’orquestra Futura amb el
tradicional ball del fanalet
(23.30h) i una xocolatada popular de matinada amb melindros
(3.30h), són els actes previstos
per al dissabte 12 de juny per
l’AV del Gurugú. Les cites continuaran diumenge 13 amb una
botifarrada (10h), un parc infantil per a petits i grans (d’11 a 14h
i de 17 a 19h), la paella popular
(14h) i la mostra de les activitats
realitzades als tallers i cursos de
l’AV, el IV Campionat de Dòmino i la Cantada d’Havaneres
amb la formació Marinada.
Ball a Montcada Nova. Per
la seva banda, l’Associació de
Veïns de Montcada Nova ha
organitzat el tradicional Ball de
Primavera per al proper dissabte
12 de juny. Aquesta revetlla es
farà a la pista de l’IES Montserrat Miró, a partir de les
22.30h, amb la participació de
l’orquestra Pokers. Segons els
organitzadors de la revetlla,
aquesta celebració és una festa
per als socis de l’associació, però
oberta a tots els veïns. Durant la
vetllada es repartirà cava i
beguda entre els assistents,
l’entrada és gratuïta.
cultura
27
1a quinzena
juny 2004
Luis Barbosa
dissenya
el talismà per
al Fòrum
Presentació del llibre
de Maria Pilar Isern
>>Parades i exposicions, el 6 de juny
XXIX edició de la
Fira d’Artesania
L’obra explica les aventures d’un adolescent
ARXIU
Qui ha estat professora al CEIP
El Viver durant més de 17 anys,
Maria Pilar Isern, va presentar
el seu llibre Un correu molt especial, publicat per Grup Promotor Alfaguara, el passat 25 de
maig a la biblioteca de Can Sant
Joan, amb l’assistència d’una
sònia hernández
redacció
El cel dels desitjos és una xarxa que
representa la unió dels oceans,
instal·lada al Fòrum, on els
visitants pengen diversos talismans tot expressant desitjos per
millorar el món al voltant del
desenvolupament sostenible, la
diversitat cultural i la pau. El
proper 23 de juny, dia de
Montcada i Reixac al Fòrum, els
representants polítics del municipi penjaran el seu talismà,
dissenyat especialment per a
l’ocasió per l’escultor montcadenc Luis Barbosa. Els penjolls
i altres símbols es col·loquen cada dia a les 13.30h. Aquest
projecte també es desenvolupa
a Sarajevo, Delhi, l’Havana,
Alger, Xangai, Maputo, Montevideo i Shefaram.
seixantena de persones. El llibre
explica les experiències d’un jove
que es troba en el pas de
primària a secundària, en una
època de gran problemes i
incògnites per a ell, que superarà
gràcies a una descoberta gairebé
màgica. SH
LLUÍS MALDONADO
>> Parada d’escultors en fusta
Diumenge 6 de juny se celebra
la XXIX edició de la Fira d’Artesania. Durant tot el dia s’establiran al carrer Reixagó i la Plaça
Bosc parades d’artesans, que
s’acompanyaran d’exposicions
al Casalet de treballs manuals,
fotografia, ceràmica i vidre. Al
migdia es farà un dinar popular,
i a les 18h actuarà el grup
d’animació Pentina el gat. La Fira
està organitzada per l’Escola
d’Adults, l’AMPA El Viver, La
Traka i el Grup Fira. SH
>> Isern –a la taula del fons, al mig– és mestra al CEIP El Viver
Exposició de
Sergio Rocha,
guanyador del
Masoliver
El 10 de juny s’inaugura a
l’Auditori Municipal una exposició de l’artista d’origen brasiler
Sergio Rocha, el guanyador de
l’edició 2003 del Premi Nacional de Pintura Juan Ramón
Masoliver. La mostra, que es
podrà visitar fins el 4 de juliol,
forma part del premi que
estableixen la bases. Rocha va
presentar a la convocatòria
l’obra Cantera mórfica, que
s’emmarca en un projecte que
l’artista està desenvolupant sobre quadres sonors. SH
SÒNIA HERNÁNDEZ
>> Rocha i l’obra guanyadora
>>Convocatòria de la Medalla Ciutat de Montcada
2 minuts...
Fi de Photomontcada en
EnDansa, a Palafrugell
i inici de la Biennal
sònia hernández
redacció
Una demostració de fotografia
creativa per ordinador va cloure
diumenge 23 de maig la primera edició del festival Photomontcada, organitzat per
l’Agrupació Fotogràfica i l’Ajuntament de Montcada. Des del 6
de maig, quan es va inaugurar,
es van poder veure a tot el
municipi 16 exposicions fotogràfiques d’autors locals, catalans, espanyols i estranjers a diferents locals del municipi, com
l’Auditori, la Casa de la Vila, la
Fundació Cultural o diversos
locals de restauració del municipi. A més, es van dur a teme
activitats paral·leles en què
l’entitat mostrava la seva feina
habitual, com un taller de ratllat
de polaroid o de fotografia
creativa per ordinador. Segons
Cosme Oriol, president de
l’Agrupació Fotogràfic, el
seguiment del programa
d’activitats ha estat desigual, ja
que activitats en què havien
dipositat moltes expectatives, no
van tenir la resposta esperada,
com ara la matinal fotogràfica
infantil o el dinar de germanor.
La millor resposta l’han tingut
les activitats en què l’entitat ha
sortit al carrer, a la plaça de
l’Església. “Hem comès
alguns errors, però ja hem
tret conclusions i tenim idees
per millorar-ho, aquesta primera edició ens ha ajudat per
perfeccionar la de l’any que
ve”, explica Oriol. Tot i així, la
valoració ha estat “molt positiva”.
La Biennal, a punt. L’Agru-
pació Fotogràfica també ha fet
públiques les bases de la Biennal
Medalla Ciudad de Montcada,
que arriba a la quarta edició. Els
autors residents a l’Estat espanyol poden presentar un màxim
de 4 obres de tema i procediment lliures. El termini expira el proper 30 de setembre
de 2004. S’atorgaran 6 primers
premis de 150 euros, a més de
tres premis locals de 90, 60 i 30
euros. Cosme Oriol ha afirmat
que l’Agrupació està il·lusionada
amb una nova convocatòria del
premi: “estem convençuts
que tindrà molta participació
i de molta qualitat”, com
l’edició anterior.
La Comparsa del Grup de Carnaval de l’escola de dansa d’Eva
Nieto va participar al Gran Carroussel Costa Brava del Carnaval de carnavals de
AFMiR
Palafrugell el passat
30 de maig. La
companyia va ser
convidada a participar-hi després que
guanyés el primer
premi de la Ran Rua
de Carnaval de Platja d’Aro, el passat
mes de febrer. LR
Nou
film produït per Albert Espel
Johan Cruyff. En un momento dado és la darrera pel·lícula, en format
documental presentada per La Productora i estrenada el passat
28 de maig amb força èxit. El montcadenc Albert Espel ha
estat el director de producció en aquest film que fa un seguiment
dels anys que Cruyff va passar a Barcelona, primer com a
jugador i després com a entrenador al FC Barcelona. El documental, dirigit per Ramón Gieling, es va estrenar al gener a
Holanda, on ha tingut
SÒNIA HERNÁNDEZ
una gran resposta de
públic. “El resultat
m’ha sorprès molt,
perquè no és una pellícula de futbol, parla de moltes altres
coses”, explica Espel,
a l’esquerra a la foto,
amb el productor i el
director del film. SH
28
Les 8 hores de
rock arriben
enguany a la
13a edició
sònia hernández
montcada
Les 8 hores de rock, organitzades per la Coordinadora de
grups de rock de Montcada i
Reixac amb la col·laboració de
la Regidoria de Joventut, arriben enguany a la seva 13a edició,
que se celebra el proper 12 de
juny al parc de les Aigües. Els
grups que hi prendran part són
Mama Ladilla, Txapel Punk,
Rabia Positiva, Síndrome de
Abstinencia, Peyo, Peyo, Delinke
i el Pez del Tío Simón –els dos
últims formen part de la coordinadora. Les actuacions començaran a les 20h. Durant els
concerts hi haurà servei de bar,
a càrrec d ela coordinadora de
rock.
En l’edició de l’any passat van
participar unes 4.000 persones,
el que va suposar un increment
respecte els 3.000 assistents que
la mostra de rock tenia els anys
anteriors. Els organitzadors esperen que enguany es puguin
igualar les xifres de l’any passat.
Com ja és habitual, el cicle de
concerts també es defineix com
un Festival contra el feixisme i
la intolerància.
cultura
1a quinzena
juny 2004
>>Cortocircuit 2004
Nit de bona música
i millor química
El Cercle Cultural
es presenta a l’Abi
El periodista Martxelo Otamendi participa en un debat
LAURA GRAU
El proper concert serà el 18 de juny a Can Tauler
sònia hernández
montcada
El grup montcadenc MkFly i el
colomenc El Faro de Virginia
van protagonitzar el primer concert del programa Cortocircuit
a Montcada el passat 22 de maig,
a l’Espai Jove Can Tauler. Les
dues formacions van oferir una
mostra de la seva producció
musical en un concert “de molta
qualitat, amb molt d’humor i
enmig d’un ambient fantàstic”, va explicar la regidora de
Joventut, Eva Gonzalo (PSC).
Segons els calculs dels organitza-
dors, una mitjana de 40 joves
va assistir i gaudir del concert,
que va ser el segon dels 12 previstos pel circuit. El següent a
Montcada serà el 18 de juny,
amb els montcadencs de Pegatina Sound System i Irakunda,
de Santa Coloma de Gramenet.
El 25 de juny actuaran a Montcada Mk Fly i Ron de Caña (de
Ripollet) i el 23 de juliol, l’últim
concert al municipi, Pegatina
Sound System i Son Canalla (de
Ripollet). També s’enregistrarà
un CD amb tots els grups
participants al circuit.
DAVID RUIZ
>> Un moment d el’actuació dels MkFly a l’Espai Jove Can Tauler
laura grau
montcada
El Cercle Cultural Amics de les
Arts i la Cultura es va presentar
públicament el 27 de maig a la
seu de l’Abi amb convidats de
luxe: l’exdirector del diari basc
Egunkaria, Martxelo Otamendi,
el periodista Eduard Voltes i el
professor de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Humbert
Roma. L’acte va atraure al voltant de 70 persones i va consistir en una anàlisi del tractament
informatiu de l’atemptat de Madrid als mitjans de comunicació.
Otamendi va relatar com va viure l’11-M i els dies posteriors
des del diari Berria –del qual n’és
director. En la seva opinió, “els
grans mitjans, amb lligams
amb el poder, van donar com
a bona l’autoria d’ETA només per la trucada que va fer
Aznar, mentre els mitjans
petits van qüestionar la versió oficial, buscant fonts
d’informació alternatives”.
Voltes i Roma van assenyalar
alguns dels problemes del periodisme com l’ús descarat dels
>> Martxelo Otamendi, a l’Abi
mitjans públics com a transmissors de les veritats oficials, la
carrera en competir per la quantitat d’informació i no la qualitat,
l’ús morbòs de les imatges del
dolor i la falta d’humilitat en
reconèixer els errors. Voltes també va criticar l’acceptació de les
rodes de premsa com a formes
de relació amb el poder –que
marquen de què s’ha de parlar–
i el paper dels periodistes com
a reproductors de declaracions
i contradeclaracions, “mostrant
la incapacitat de generar
informació pròpia”. El 4 de
juny el Cercle portarà al Cafè de
Montcada el canadenc Matheu
Tree que presentarà l’assaig Contra la monarquia (19.30h).
cultura
el retro-visor
ricard ramos
Fundació Cultural Montcada
Treblinka, la necessitat de recordar
Joaquim García Ribes, veí de Montcada, va poder escapar d’aquest camp d’extermini nazi
ARXIU RICARD RAMOS
Joaquim García Ribes va viure
els seus darrers anys entre nosaltres com veí, amic i testimoni
d’una experiència esfereïdora.
Ell va ser uns dels pocs presoners espanyols que van poder
escapar-se d’una mort ben segura d’un dels camps d’extermini més terribles de la maquinària del règim nazi: Treblinka.
Aquest home menut, nascut al
poble valencià de Sumacàrcel el
1901, de professió redactor i corrector tipogràfic, va estar al
costat de Lluís Companys quan
aquest va proclamar la República des de la balconada de
l’Ajuntament de Barcelona el 14
d’abril de 1931. En aquells
moments feliços no es podria
imaginar l’horror que li deparava el destí.
La fugida. Garcia Ribes va ser
deportat a Treblinka (Polònia) el
setembre de 1942. Allà va retrobar un vell conegut, de sobrenom el Maño, que va ser vital per
la seva supervivència al camp.
Ell li va recomanar que es
declarés fuster d’ofici per evitar
així que el portessin a la càmara
de gas. Mentre estaven treballant
29
1a quinzena
juny 2004
al refugi es van adonar de
l’existència d’un forat, entre els
encofrats laterals i un fred dia
de març de 1943 van decidir
organitzar la fugida amb una
vintena de presoners més que
van formar petits grups. García
Ribes i el Maño van recòrrer més
de 500 km per terres poloneses,
esquivant patrulles enemigues i
gossos famèlics, únics habitants
dels pobles arrassats per l’exèrcit
alemany. Van sentir fred, gana,
por i desesperació, però les ganes de viure els van permetre
arribar a França. Un cop a Catalunya, García Ribes no va tornar a ser el mateix. Les terribles
vivències de Treblinka el van
marcar per sempre més. La seva
obssessió: explicar el que havia
vist, recordar per no oblidar i
evitar que allò es tornés a repetir. Delicat de salut, el 1955 es
va traslladar a viure a Reixac on
va intentar “fer fora dels meus
al·lucinants insomnis els
fantasmes de l’Holocaust
nazi”, tal com explica a la
publicació que l’Ajuntament de
Montcada va editar el 1988 com
homenatge a aquest supervivent.
Eren moltes les nits que es
Projeccions de
cinema de
muntanya a
l’Auditori
sònia hernández
redacció
>> García Ribes, a l’edat de 42 anys, després de fugir de Treblinka
despertava amb l’angoixa de
tornar a viure en somnis aquelles
terribles experiències. Ell sempre
deia: “No podem oblidar mai,
hem de ser per sempre fidels
testimonis de tot allò que ha
Eren moltes les nits que
es despertava amb
l’angoixa de tornar a viure
l’horror de Treblinka
estat un genocidi de l’home
contra l’home”. Aquest republicà “escarlata”, com ell mateix
es definia, descansa en pau des
de 1992 en un nínxol del
cementiri de Reixac. La seva
tomba desperta la curiositat de
qualsevol observador pel curt
epitafi que figura en una placa
de marbre on podem llegir la
paraula Treblinka. Les estimacions actuals diuen que 850.000
persones hi van ser assassinades.
El proper 10 de juny l’Auditori
Municipal acollirà la projecció de
les pel·lícules que van resultar
guanyadores del Festival Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló, una
de les convocatòries internacionals més important en aquesta
temàtica, creat al 1983. La darrera edició es va celebrar el passat
mes de novembre, on van resultar premiades les cintes Le defi
de Jamie, de nacionalitat francesa
i dirigida pel cineasta Ian Taylor
i la noruega The big white, de
Havard Jenssen. Enguany, el
Centre Excursionista de Montcada, el Cim, torna a organitzar
aquest acte, en resposta a la bona
acollida que la iniciativa va tenir
l’any passat.
Un dels objectius de la convocatòria és aconseguir la
implementació d’un festival de
cinema de muntanya al municipi,
que esdevingui una cita rellevant
en el calendari anual, segons han
explicat membres del Cim. La
resposta aconseguida l’any passat
els fa pensar que aquest és un
objectiu fàcil d’assolir.
esports
esports
30
1a quinzena
juny 2004
1a quinzena
juny 2004
30
FOTOS: SÍLVIA ALQUÉZAR
NOU EQUIPAMENT ESPORTIU
El futur estadi de
futbol il·lusiona
clubs i aficionats
PRESSUPOST: 2.499.522,25 euros
CAMP DE FUTBOL
- Terreny de joc: 100x60m
- Ample de bandes: 2m
- Ample de fons: 2,50m
CAMP DE FUTBOL SET
Terreny de joc: 57X30m
- Ample de bandes: 1,50m
- Ample de fons: 1,50m
-
L’IME va presentar l’avantprojecte el 26 de maig
sílvia alquézar
montcada
Il·lusió i esperança. Aquests eren
els sentiments principals del centenar de persones que va assistir
el passat 26 de maig a la Casa
de la Vila a la presentació de la
maqueta del nou estadi de futbol, projectat als terrenys firals
de la Ferreria. L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) va
convocar les entitats i aficionats
per explicar l’avantprojecte de
l’equipament, en l’última fase de
la seva redacció, i recollir les seves suggerències.
Qualitat i confort. El futur
estadi de futbol serà una instal·lació “moderna i sostenible” –afirma el regidor d’Esports, Juan Parra (PSC)– situada en un espai cèntric del municipi, en equilibri amb el seu entorn. L’estadi constarà de dos
terrenys de joc de gespa: el de
futbol farà 100x60 metres i el
de futbol 7 medirà 57x30. El
camp gran comptarà amb graderies als dos costats: la principal tindrà una capacitat per a 821
persones i l’altra per a 486. Entre els dos camps hi haurà l’espai
per als sis vestidors, el magatzem de material, els lavabos per
a espectadors i les oficines de
les entitats. A sobre, es construirà
el bar i una gran terrassa. La
tanca exterior serà calada i transparent perquè l’objectiu de l’arquitecte que ha dissenyat l’equipament, Moisès Gallego, és
“que la ciutat tingui una
imatge agradable de l’estadi”. Per aconseguir aquest efecte,
es farà una zona de dunes d’uns
2 metres d’alçada amb arbres al
voltant dels terrenys de joc. A
l’estadi també es construirà un
petit parc infantil. “El projecte
és ambiciós i necessari per
donar resposta a una reivindicació històrica de les entitats
de tenir un camp digne”, va
explicar l’alcalde de Montcada,
César Arrizabalaga (PSC), qui va
aprofitar l’ocasió per demanar
a les associacions que treballin
en un projecte comú que unifiqui el futbol entorn el futur estadi. Les entitats, que van recollir
la proposta municipal, van fer
algunes apreciacions a l’avantprojecte, com l’ampliació del terreny de joc que consideren massa petit per aspirar a estar en
categories importants.
L’opinió dels clubs. El
vicepresident del CD Montcada, Gonzalo Frasnedo, opina
que el futbol amateur i de base
pot donar un salt qualitatiu i
quantitatiu important amb la
construcció del nou estadi: “No
és el mateix aprendre a jugar
en terra que en gespa”. Per la
seva banda, el recentment escollit president del Sant Joan Atlètic, Pepe González, creu que
“Montcada es mereix un
equipament així, perquè el
futbol ha quedat en un segon
pla al municipi fa molts
anys”. L’estadi té un pressupost
de 2’5 milions d’euros.
>> L’alcalde va explicar als assistents l’avantprojecte. A la foto de la dreta, l’arquitecte mostra els tipus de gespa
les frases
L’ALCALDE
“El projecte dóna resposta
a una reivindicació històrica
dels clubs de tenir un camp
de futbol digne ”
EL REGIDOR
“Tindrem un estadi modern
i sostenible, ubicat en un
lloc cèntric, que estarà en
equilibri amb el seu entorn”
L’ARQUITECTE
“Serà un equipament de
qualitat pel que fa al confort
i materials”
>> Els assistents van poder comprovar com serà la gespa dels camps
>> FUTBOL. CD Montcada
sant joan atlètic
Toni Carrillo és el nou tècnic
CANVI DE PRESIDENT I ENTRENADOR
LLUÍS MALDONADO
SÒNIA HERNÀNDEZ
sílvia alquézar
redacció
El CD Montcada ha fitxat el
nou entrenador per a la pròxima
temporada. Toni Carrillo, del
Júpiter, substituirà Pitu González
a la banqueta. Carrillo, de 34
anys, ha entrenat diverses categories del Júpiter fins arribar al
primer equip, a Tercera Divisió.
També va pujar el juvenil de la
Ferran Martorell a Divisió d’Honor. Respecte a la resta de la
plantilla, el Montcada vol fer una
renovació total. Per ara, només
compta amb quatre jugadors: el
capità i golejador Sergio, el defensa montcadenc Raúl Castillo,
el migcampista Juanele i el jove
>> Toni Carrillo prové del Júpiter
davanter Córdoba. En converses de renovació es troben el
defensa Ilzarbe i el migcampista
Javi Ventas. “Farem un equip
competitiu per tornar a lluitar
per l’ascens a Primera Catalana”, afirma el vicepresident
del club, Gonzalo Frasnedo, qui
afirma que han aprés dels errors
de les temporades anteriors.
“Era necessari fer una renovació àmplia perquè hi havia
jugadors que portaven molts
anys i s’havien acomodat”,
diu el directiu, qui afegeix que
espera que no s’hagin equivocat
en l’elecció de l’entrenador. El
Montcada iniciarà la pretemporada a principi d’agost, unes sis
setmanes abans que comenci la
lliga perquè l’equip estigui acoplat des del primer dia.
El Sant Joan Atlètic ha fet
molts canvis per a la pròxima
temporada. El nou president
és Pepe González i el nou
tècnic Rafa González. Aquesta parella de germans –a la
foto amb el regidor d’Esports,
Juan Parra, i el president
sortint, Eugenio Sánchez– són
veïns de Can Sant Joan i porten el club del barri a la sang.
“Volem dur el Sant Joan al
més alt nivell possible”, ha
comentat el president. SA
esports
>> FUTBOL SALA. Mercat de fitxatges de la propera temporada
>> BÀSQUET
El Vitel tanca una plantilla de luxe
amb Silami i José Rodríguez
El vuitè projecte a Divisió de Plata pretén crear un bloc compacte identificat amb el club i la ciutat
LLUÍS MALDONADO
lluís maldonado
pla d’en coll
Els fitxatges del golejador
brasiler Marcelo Silami i de José
Rodríguez, que durant 10 anys
ha estat a Divisió d’Honor, posen fi, de moment, al mercat de
fitxatges del Vitelcom Montcada
per a la propera temporada. El
club també ha arribat a un acord
per a la renovació de Dani Mateo, i està a l’espera de confirmar la repesca del jugador del
Vitel Raúl Serrano, aquest any a
les files del FC Barcelona.
Però sens dubte, la satisfacció
per a la directiva i el cos tècnic
és la incorporació de Silami, un
jugador de 25 anys que té una
mitjana d’entre 50 i 60 gols per
temporada, amb un gran olfacte de gol que podria fer parella en l’atac amb el capità Jefferson. El club va presentar
oficialment Silami en un acte
adreçat a la premsa que va tenir
lloc el passat 22 de maig al
pavelló Miquel Poblet.
Talent i compromís. El cos
tècnic del Vitel ha intentat fer
un equip competitiu, on s’ha
apostat per la joventut, el talent
i la implicació en el projecte.
L’entrenador afirma que el seu
objectiu és “crear un bloc
compacte amb dos cracks –
Silami i Jeff– que se senti
identificat amb el club, l’afició i la ciutat”, explica Magallahes, qui espera tenir tancada
la plantilla en els propers dies.
Precisament un dels motius que
ha decidit a Silami venir a
Montcada és el bon treball de
la directiva i el cos tècnic. “S’està fent un gran esforç per
fitxar bons jugadors i fer un
equip vencedor”, comenta Silami, qui assegura que és conscient de la responsabilitat que
assumeix, tot i que es mostra
31
1a quinzena
juny 2004
>> El golejador Silami –al centre– el dia de la seva presentació amb el president i l’entrenador
El Valentine
femení puja
cinc jugadores
del Júnior
sílvia alquézar
redacció
La interior Marta Sánchez, l’aler
Marta Santiago, la pivot Raquel
Escruela i les escoltes Sara Cruz
i Sheila Garcia són les cinc jugadores del conjunt júnior que han
donat el salt al primer equip
femení del CB Montcada, dirigit
per Lorenzo Ortiz. “Hem de
fer una aposta per les joves
esportistes del municipi que
s’han format al club”, indica
el tècnic, qui espera en els propers dies poder tancar la plantilla. Són baixa quatre jugadores:
la pivot Núria Mercadal –que
torna a Menorca després d’haver acabat els estudis a Catalunya; la pivot Vanessa Alférez i
la base Cris Ximenis, que no
poden continuar per motius
laborals; i la pivot Vanessa Arjona. Continuen Alicia Sánchez,
Marta Oliva, les germanes Carol
i Susana Jurado, Marta Mira,
Montse Roca i Ester Rodríguez.
LNFS
tranquil, amb ganes d’ajudar els
seus companys i arribar a aconseguir l’esperat ascens a Divisió
d’Honor. Qui no ha perdut la
il·lusió després de set intents
d’estar entre els millors és el
president del Vitel, Eusebio
Carrero, qui demana a l’afició
que segueixi venint al pavelló
“perquè gaudirà d’un bon
espectacle de futbol sala.
Entenc que estigui una mica
decepcionada, però confiem
novament en el seu suport”.
L’últim fitxatge del Vitel, José
Rodríguez, s’ha mostrat molt
il·lusionat amb el nou projecte
dirigit per Magallahes. L’exjugador del Marfil Alella de Santa
Coloma de Gramenet, de 28
anys, juga d’ala pivot i pot aportar a l’equip molta experiència.
Afirma que està acostumat a
jugar amb pressió. “He jugat
10 anys a Divisió d’Honor i
les frases
EL TÈCNIC
“Farem un bloc compacte,
amb dos cracks com Silami
i Jeff, que se senti idenfiticat
amb el club, la ciutat i l’afició”
EL PRESIDENT
>> José Rodríguez prové del Marfil
sé el que és estar sota la pressió d’obtenir bons resultats”,
comenta la recent incorporació
a la plantilla local, qui confia en
el bon joc de l’equip per retornar la il·lusió als aficionats. El
Vitel començarà a entrenar el 13
d’agost i el primer partit de lliga
serà l’11 de setembre. Fins a
mitjan juliol no es conexeiran els
rivals de l’equip per a la pròxima
temporada.
“Entec que l’afició estigui
decepcionada, però hem
fet de nou un equip per
gaudir del futbol”
Fitxatges. L’entrenador, que
s’ha fet càrrec de l’equip fa unes
setmanes, vol completar la plantilla amb la incorporació d’una
interior i una base, “uns fitxatges que es podrien confirmar
aviat”, diu Ortiz. L’objectiu serà
intentar novament l’ascens a la
Copa Catalunya, una fita que
enguany no s’ha complert.
LLUÍS MALDONADO
SILAMI
“Vinc amb la il·lusió de ferho bé i pujar a Divisió
d’Honor”
JOSÉ RODRÍGUEZ
“He estat 10 anys a Divisió
d’Honor i estic acostumat a
jugar amb pressió”
>> Ester Rodríguez segueix al club
32
esports
1a quinzena
juny 2004
>> HANDBOL. Canvis a la directiva
>> ATLETISME
Cera, primer
a Collserola
Josep Maresma és el nou
president del CH La Salle
SUSANA ÁLVAREZ
El tècnic Jaume Puig seguirà una temporada més a la banqueta del primer equip del sènior masculí
SÍLVIA ALQUÉZAR
sílvia alquézar
montcada
El CH La Salle Montcada ja té
nou president. Es tracta d’un
home de la casa de tota la vida.
Josep Maresma, de 47 anys, ha
estat jugador, entrenador i directiu i ara, després de gairebé 40
anys al club, arriba a la presidència en substitució de Joan Asbert,
el president dels últims 18 anys.
“Per a mi significa molt, però
no deixa de ser una continuació del que estava fent fins
ara, amb les mateixes ganes
i il·lusions”, explica Maresma,
qui treballarà amb els mateixos
membres de la junta amb algunes incorporacions, a excepció
d’Asbert que abandona els càrrecs directius.
Objectius. La primera fita
per a Maresma és assegurar la
continuïtat i sostenibilitat econòmica de l’entitat. En l’aspecte
esportiu, el nou president afirma que serà fidel a la filosofia
del club de potenciar el planter
per nodrir els equips sèniors.
“Som l’equip de Primera Catalana que més jugadors té
femení
SEMIFINAL DE COPA
>> Josep Maresma és el nou president del CH La Salle Montcada
formats a la pròpia entitat”,
indica el nou responsable de La
Salle.
Un dels primers temes que ha
tancat la nova directiva és la
continuïtat de Jaume Puig a la
banqueta del primer equip
sènior masculí. Per a Maresma,
és una garantia que el tècnic
segueixi dirigint la plantilla una
temporada més. Fins i tot, el
president ha parlat de pujar el
llistó de l’objectiu inicial: “Te-
>> CICLISME
nint en compte l’excel·lent
lliga que ha fet enguany, La
Salle pot aspirar a jugar la
fase d’ascens a Primera Estatal”. La Salle A mantindrà la
columna vertebral de l’equip
actual, tot i que no podrà comptar amb dos jugadors històrics
a l’entitat com són el capità Xavi
Soto i el porter Evángel, que es
retiren després de moltes temporades defensant la samarreta
montcadenca.
El sènior femení de La Salle
Montcada jugarà la semifinal
de la Copa Catalana de Segona contra l’Arrahona de Sabadell. El matx es disputarà
al pavelló Miquel Poblet el
pròxim 6 de juny a les 12h.
El conjunt sabadellenc és
l’actual campió de lliga de SHI-KAN
Segona Catalana, un títol que
l’ha donat l’ascens de categoria. “És un rival complicat, però crec que tenim
opcions de guanyar”, afirma el tècnic, José Antonio
Quirós, qui segurament no
podrà comptar amb Azucena
per lesió. La Salle ha quedat
primera de la fase prèvia, amb
tres victòries en tres partits.
A l’últim matx es va imposar
al Calella per 16 a 29. L’altra
semifinal la disputaran el
Cardedeu i la Roca. La final
tindrà lloc el 13 de juny a la
pista del millor equip de les
semifinals. SA
>> KARATE. Campionat de Catalunya al ko
Arriben les etapes locals
El Shi-kan guanya 4
de la Volta al Vallès
medalles d’or i 4 de plata
MANUEL ALMAGRO
sílvia alquézar
redacció
>> L’any passat, Montcada va ser escenari de dues sortides de la Volta
El Club Shi-kan Montcada ha
obtingut uns excel·lents resultats
al Campionat de Catalunya de
karate al ko, disputat a Sant Joan
Despí el passat 29 de maig. En
total, va guanyar quatre medalles
d’or i quatre de plata. Els
medallistes han estat preseleccionats per als entrenaments al
Centre d’Alt Rendiment de
Catalunya d’on sortirà el futur
equip català que competirà a
nivell estatal i internacional.
D’altra banda, el Shi Kan també
va participar el mateix dia 29 a
la Lliga del Vallès, amb bons
resultats per als competidors
locals, que van guanyar dues
medalles d’or, dues de plata i una
de bronze. El torneig es va disputar al pavelló municipal de
Sabadell.
els resultats
CAMPIONAT CATALÀ
-Cadet -70 kg
2 Ruben Estella
-Cadet -75 kg
1 Joel Pérez
-Cadet +75 kg
2 David Bermejo
-Sènior fem. fins 60 kg
1 Marta Garcia
2 Àngeles Castillo
-Sènior fem. +60 kg
1 Núria Ayala
-Sènior mas. fins 80 kg
La tercera etapa de la Volta Ciclista al Vallès en categoria cadet
sortirà a les 10h davant del pavelló Miquel Poblet el 5 de juny
i, després de 49’3 quilòmetres,
finalitzarà a Montornès. El dia
següent, la cinquena i última etapa començarà a Parets i acabarà
davant del pavelló Miquel
Poblet. En total seran 60 quilòmetres. En acabar la cursa tindrà
lloc el lliurament de premis als
guanyadors de la vint-i-quatrena
edició, organitzada pels clubs ci-
clistes de Montcada i Parets amb
el suport de diversos ajuntaments com el de Montcada a
través de l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure.
Els dies 29 i 30 de maig van tenir
lloc les dues primeres etapes.
Dissabte es va fer la contrarellotge individual, que va guanyar
Lluís Mas, del CC Eurociclo.
D’altra banda, la primera cursa
en línia –de 56 quilòmetres amb
sortida i arribada a Polinyà– va
ser per a Omar Marcet, del
Nicky’s. El primer a la general
és Lluís Mas.
sílvia alquézar
redacció
El montcadenc Carles Cera, de
la Joventut Atlètica Montcada,
va quedar a la primera posició
de la categoria M-2 –nascuts entre el 74 i el 83– de la Cursa Parc
de Collserola, que va tenir lloc
el passat 23 de maig. L’alteta va
recórrer els 13.600 metres de la
cursa en un temps de 48 minuts
i 17 segons. D’altra banda, els
alevins Aida Ariza i Aitor Martín van ser primers a la cursa de
2.000 metres llisos als controls
de pista a l’aire lliure que es van
fer a Castellar el 22 de maig. La
infantil Andrea Martín també va
quedar en primer lloc a la prova
de 150 metres llisos.
Campionat català. Quatre
corredors de la JAM participaran els dies 12 i 13 de juny al
Campionat de Catalunya en pista a l’aire lliure al Prat de Llobregat. Els alevins Aida Ariza, Aitor
Martín i Adrià Serrano correran
la prova dels 2.000 metres llisos,
mentre que el cadet Francisco
Castro prendrà part a la cursa
de 3.000 metres llisos. Martín va
quedar primer a la fase prèvia,
que va tenir lloc a Reus el 29 de
maig amb un temps de 6 minuts, 55 segons i 16 centèsimes.
D’altra banda, a la Milla Urbana Sagrada Família, el 15 de
maig, els millors classificats van
ser els alevins Aida Ariza i Aitor
Martín, que van ser tercers de
les seves respectives proves.
1 José Castillo
-Sènior mas. +80 kg
2 Joaquín Carmona
LLIGA DEL VALLÈS
-Aleví masculí
2 Víctor Heredia
-Aleví femení
3 Leire Pérez
-Benjamí masculí
1 Francesc Carvajal
-Cadet femení
2 Judit Oliva
SHI-KAN
sílvia alquézar
redacció
>> Carles Cera durant la cursa
les classificacions
FUTBOL SALA
1a Nacional B. Grup 1
Jornades 28 i 29
Vitel B-Companys 5-4
Gimnàstic-Vitel B 5-7
Equip
Pj. Pt.
1 Vidreres
28 68
2 Vitel B
29 66
3 Alella
28 64
4 Pavisa
28 51
2a Divisió A. Grup 3
Jornades 28 i 29
C. Cuiàs-Bonaire 10-3
Vallalta-C. Cuiàs 4-5
Equip
Pj. Pt.
1 Catalònia
28 68
2 Bonaire
28 58
3 At. Català 29 57
9 Can Cuiàs 29 43
FUTBOL
Preferent. Grup 1
Jornada 34
Montc-Andorra
1-2
Equip
Pj. Pt.
1 Sant Celoni 34 63
2 L’Escala
34 62
3 Taradell
34 58
5 Montcada
34 53
2a Regional. Grup
Jornada 34
Montgat-St. Joan
Equip
Pj.
1 Llefià
34
2 La Llagosta 34
3 Montmeló
34
13 Sant Joan 34
9
3-3
Pt.
73
70
69
39
HANDBOL
>> Els karateques del Shi-kan van guanyar un total de 8 medalles
Masculí. Copa Cat.
Jornada 6
La Salle-St. 26-16
Equip
Pj. Pt.
1 St. Esteve 6 12
2 Gràcia
6
6
3 La Salle
6
3
4 La Roca B 6
1
Femení. Copa Cat.
Jornades 2 i 3
Salle-St. Cugat 32-18
Calella-La Salle16-29
Equip
Pj. Pt.
1 La Salle
22 4 0
2 La Roca
21 40
3 Sant Cugat 22 34
4 Calella
21 25
ATLETISME
Cursa Collserola
5 Carles Cera (48’17’’)
43 Josep Gil (54’46’’)
69 José Muñoz (56’36’’)
88 X. Maldonado (57’38’’)
94 E. Rdez. (58’)
146 J. Flores (1h00’14’’)
287 E. Sánchez (1h05’)
351 Enric Maya (1h07’)
522 A. Rdez. (1h14’)
Controls pista
Aleví femení. 600m
2 Irina Casado
6 Sara Zamarreño
Aleví femení. 2.000m
1 Aida Ariza
6 Cristina Ortiz
Aleví femení. Llargada
2 Sara Zamarreño
3 Irina Casado
8 Clara Garcia
Aleví masculí. 2.000m
1 Aitor Martín
4 Adrià Serrano
Infantil femení. 150m
1 Andrea Martín
Cadet mas. 1.000m
3 Basili Alcázar
5 Toni Alcázar
Cadet masc. 3.000m
2 Francisco Castro
esports
33
1a quinzena
juny 2004
>> ATLETISME. Cursa Popular de Festa Major
Alberto Ramírez i Núria Puig
guanyen la dinovena edició
La prova va comptar amb la participació de 223 corredors
FOTOS: MANUEL GALLART i MANUEL ALMAGRO
>> Els sis primers classificats de la general amb les autoritats municipals
les classificacions
PREBENJAMÍ FEMENÍ
>> La
>> Moment de la sortida de la cursa de 5.500 metres, que va comptar amb un total de 123 participants
sílvia alquézar
pla d’en coll
Alberto Ramírez, del Ripollet
Unió Atlètica, va guanyar la
dinovena edició de la Cursa
Popular de la Festa Major 2004,
que va tenir lloc el 30 de maig.
En categoria femení, la primera
classificada va ser la júnior Núria Puig, del Ripollet Unió Atlètica. La prova va comptar
amb la participació de 223 corredors, repartits en tres curses.
A la primera, de 800 metres i
adreçada a prebenjamins i benjamins, el guanyador absolut va
ser el benjamí Roger Sarrà, de
Montcada. A la segona cursa, de
3.000 metres per a alevins i
infantils, el primer a travessar la
meta va ser l’infantil Musin
Azdaou, de la Unió Colomenca
d’Atletisme. La tercera cursa va
ser la més llarga, de 5.500 metres, per a cadets, júniors, sèniors
i veterans.
El canvi d’ubicació de la sortida
i l’arribada, davant del pavelló
Miquel Poblet, va agradar als
corredors i als espectadors. Els
1 Alba Amaya
JAM
2 Marina Hdez.
Montcada
3 Alba Molina
JAM
4 Mireia Prats
Montcada
5 Shauny Comino
Montcada
6 Paula Abián
Montcada
7 Clara Gómez
Montcada
8 Alba Utrera
Montcada
9 Paula Gómez
La Llagosta
10 Cristina Candalia Montcada
11 Laura Sánchez
Montcada
12 Núria Estirado
Montcada
13 Laura Cano
Montcada
14 Laia Castiela
Montcada
15 Elisenda Castellet St. Feliu
16 Carla Ortega
Montcada
17 Núria Torquet
Barcelona.
18 Marta Abián
Montcada
19 Michelle Peñafiel Montcada
20 Marta Utrera
Montcada
21 M. Castellet
St. Feliu
22 Laia Torruela
Montcada
PREBENJAMÍ MASCULÍ
>> El podi amb les sis primeres classificades en categoria femenína
organitzadors de la cursa –l’Institut Municipal d’Esports i Lleure i la Joventut Atlètica Montcada– coincideixen a afirmar
que el nou espai és idoni per acollir esdeveniments d’aquest tipus.
Una altra de les novetats d’enguany va ser la instal·lació
d’inflables a la zona verda situada davant l’equipament, que van
tenir motl bona acollida entre els
més petits. La matinal d’atletisme, amb molt de sol i calor,
va cloure amb el lliurament de
premis als guanyadors.
1 Alejandro Ariza
JAM
2 Carlos Sánchez
Montcada
3 M. El Geloui
U. Colomenca
4 Marc Plaza
Montcada
5 Marc Garcia
Montcada
6 Gerard Sardeny
Montcada
7 Joan Riera
Montcada
8 Marcos MolinaMontcada
9 Cristian Montserrat Montcada
10 Àlex Gaona
Montcada
11 Carles Ribera
Montcada
12 Alberto Sánchez Montcada
13 Òscar Escolano Montcada
14 Marc Gaona
Barcelona
15 Arnau González Montcada
16 Víctor Hdez.
Montcada
17 Xavier Manzano Montcada
18 Manel Montserrat Montcada
19 Alejandro CarrascoMontcada
20 Joan Lasús
Montcada
21 Gerard Castellet Sant Feliu
22 Jan Gálvez
Cornellà
23 Jordi Torruella
Montcada
24 Peter Peñafiel
Montcada
25 Dustin Peñafiel Montcada
26 Pau Herrero
Montcada
27 Adrián Peñafiel Montcada
BENJAMÍ MASCULÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Roger Sarrà
Albert Ruiz
Daniel Vico
Héctor Font
Joan Montserrat
Àlex Albadalejo
Àlex Quintana
Adrián Sánchez
Daniel Garcia
Montcada
Montcada
Badalona
Montcada
Montcada
Ripollet
Montcada
Montcada
JAM
BENJAMÍ FEMENÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
Rocío Hernández Ripollet UA
Anna Fuentes
Íntegra 2
Paula Teruel
JAM
Marina GómezMontcada
Elisabeth
Montcada
Lledó González
Montcada
Estela Valdivia
Montcada
Sheila Valdivia
Montcada
ALEVÍ FEMENÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
>> El guanyador, Alberto Ramírez
Aniria Mata
Jénifer de Pablo
Aida Ariza
Irina Casado
Sara Zamarreño
Cristina Valdivia
Cristina Ortiz
Mireia Sánchez
Integra 2
Barça
JAM
JAM
JAM
Montcada
JAM
Montcada
1 Musin AzdaouU. Colomenca
2 Oriol Cludans
CN Caldes
3 Javier Tinoco
Barça
4 Jordi Pérez
Barça
5 Sergi Zache
Montcada
6 Cristian Lledó
Ripollet UA
7 Víctor Ruiz
Montcada
8 Gabriel Estirado
Montcada
9 Adil Khella
Montcada
10 Sergi Vallespinós Montcada
3 Ivan Zarco
Ripollet UA
4 Joaquín Carlús
Ripollet UA
5 Albert Caballero California Sp.
6 Carles Cera
JAM
7 Jaume Aragonès California Sp.
8 Ismael Subirà
Barça
9 Carlos Herreras
Barça
10 Víctor Delgado Ripollet UA
11 Toni Garcia
Caldes
12 José Gil
JAM
13 Àlex Cerdà
JAM
14 Julio Rebuti
Montcada
15 Juan Díaz
CA Mollet
16 Raúl Consentino
Barça
17 Daoud Oubour
Montcada
18 Javier Maldonado
JAM
19 Peter Peñafiel
Montcada
20 Ferran Badell
CA Mollet
21 Ángel Fraile
JAM
22 José Velasco Fondistes Llag.
23 José Ruiz
Montcada
24 Emilio Rodríguez
JAM
25 José R. Pérez
Montcada
26 Jordi Flores
JAM
27 Josep Oriol
Parets
28 Antonio Munera
Vilanova
29 Diego Vera
CN Caldes
30 David Vergés
Barcelona
31 Luis Arriaga
Barcelona
32 Javier González Montcada
33 José Pérez
El Masnou
34 Manuel Peñafiel Montcada
35 Jorge Martín
Independent
36 Luis Zamarreño Sta. Coloma
37 Eric Teruel
JAM
38 Dustin Peñafiel Montcada
39 José Fernández Montcada
40 Joan Ranchal
Montcada
41 Francisco Cardó Ripollet UA
42 David Garcia
Montcada
43 Francesc Prats
Polinyà
44 Antonio Flores La Llagosta
45 Jordi Noya
Montcada
46 Miguel Garcia
Badalona
47 Manuel Garcia
Mollet
48 Eduardo Mestres Sta. Coloma
JÚNIOR FEMENÍ
VETERÀ FEMENÍ
9 Clara Garcia
10 Mireia Soler
11 G. Sanvictoriano
JAM
Montcada
Montcada
ALEVÍ MASCULÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aitor Martín
Oriol Morgui
Adrián Serrano
Lluís Naval
Erik del Río
Rubén López
Àlex Navarro
Miquel Bermejo
Manel Candalija
JAM
Barça
JAM
JAM
Montcada
Montcada
Montcada
Montcada
Montcada
CADET MASCULÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
Félix Acero
Albert Herrero
Basili Alcázar
Antoni Alcázar
Eloi Fabián
Joan Riera
Víctor Navarro
Marc Nieto
Ripollet UA
JAM
JAM
JAM
Montcada
JAM
Montcada
Montcada
INFANTIL FEMENÍ
1
2
3
4
Hasna Azdaou U. Colomenca
Silvia San Nicolás Montcada
Sonia Ortega
JAM
Marina Garcia
JAM
INFANTIL MASCULÍ
1
2
3
4
5
Núria Puig
Wafaa Azdaou
Liliana Sanz
Natalia Arriaga
Vicky Petrova
Ripollet UA
Barça
Barça
Barcelona
Montcada
JÚNIOR MASCULÍ
1
2
3
4
5
6
Jesús Cardós
Joan Domingo
Cristian Alonso
Marir Abdel
Albert Bainac
Miguel Rodrigo
Ripollet UA
Ripollet UA
Barça
Montcada
Montcada
Montcada
SÈNIOR FEMENÍ
1 Ainoha Infantes
Integra 2
2 Llívia Puig
Ripollet UA
3 Ana Garcia
Montcada
4 M. Dolores Meta Independent
5 Sandra Gay
CN Caldes
6 Zaida Rodríguez Independent
7 Antonia Fdez.
Independent
8 Amanda Peñafiel Montcada
9 Virginia Faro
Fondistes Llag.
10 Esperenza Iruela
Parets
11 Carol Jurado
Montcada
12 Susana Jurado
Montcada
13 Montse RocaMontcada
14 Emma Soto
Cerdanyola
15 Núria González
Montcada
16 M. Carmen Ruiz Montcada
17 Sílvia Alquézar
Montcada
18 Teresa Martín
Montcada
SÈNIOR MASCULÍ
1 Alberto Ramírez
2 Ivan Limia
Ripollet UA
Laietània
1
2
3
4
5
6
7
8
Lourdes Gurrera
JAS
Àngela Valero
JAM
Ángeles Vaquero Barcelona
Alicia Recio Fondistes Llagosta
M. Albadalejo
Montcada
Anna Umbert
Cerdanyola
Maria de la Calle Independent
Mercedes Mesalles
JAM
VETERÀ MASCULÍ
1 Josep M. Cardiel Independent
2 Manolo Romero
CN Caldes
3 José Ripoll
CN Caldes
4 José Muñoz
JAM
5 Emilio Sánchez
JAM
6 Javier ArrondoRipollet UA
7 Antonio Ortiz
JAM
8 Antonio MaldonadoLa Llagosta
9 Ramon Castellet Sant Feliu
10 Antonio Roda
Ripollet UA
11 José de Aro
Independent
12 Enric Mayà
JAM
13 Antonio Garcia
JAM
14 Benjamín Casado
JAM
15 B. Rodrigo
Barcelona
16 José Munera
Lliçà
17 Pedro Gómez
Montcada
18 Manuel Galván
Montcada
19 Josep Gaya
Barcelona
20 Miguel LópezSta. Perpètua
21 Juan Abellán
Montcada
23 Jordi Munera
El Masnou
24 Antoni Roca
Montcada
25 Francesc Cinca Montcada
26 Josep AvellanedaIndependent
27 Antonio Irlandés Montcada
28 Lluís Bainac
Montcada
29 Lluís Rue
Independent
34
esports
1a quinzena
juny 2004
viu l’esprt
institut municipal d’esports i lleure
>> FUTBOL AL CARRER
>> ACTIVITATS D’ESTIU
L’IME manté obertes les
inscripcions al Trofeu Marca
Encara hi ha places lliures
al curs d’iniciació al taichi
PILAR ABIÁN
El torneig es disputarà del 26 al 28 de juny davant del pavelló Miquel Poblet
LLUÍS MALDONADO
>> xxx
El taichi permet equilibrar l’activitat fisica amb la mental
>> Tots els jugadors que ho desitgin poden participar al Trofeu Marca
silvia díaz
redacció
Falta menys d’un mes perquè
Montcada celebri per primer cop
una fase local i comarcal del
Trofeu Marca. Serà del 26 al 28
de juny davant el pavelló Miquel
Poblet. El període d’inscripció
encara romandrà obert uns dies,
fins l’11 de juny. Els interessats
han d’adreçar-se a l’IME de 9 a
13h i de 17 a 19h. La inscripció
és gratuïta i està oberta a tots els
jugadors de les categories
benjamí i aleví que hi vulguin
participar, federats o no. Per
poder formar part del torneig,
cada equip que s’inscrigui ha de
tenir un mínim de 5 jugadors i un
màxim de 10. El Trofeu Marca
se celebrarà a Montcada a través
d’un conveni signat per l’IME i
els organitzadors del torneig del
rotatiu esportiu estatal. Tot i això,
l’event serà possible gràcies a
l’aportació econòmica de l’empresari montcadenc Jorge Comas, que s’encarregarà de finançar-lo. Els equips de Montcada
que quedin millor classificats
passaran a la fase autonòmica,
que tindrà lloc el 29 i 30 de juny
a Sabadell. La final nacional serà
el 3 i 4 de juliol a Madrid. El
Trofeu Marca repartirà 40.000
premis en material esportiu i
21.000 trofeus i medalles i arreu
de l’Estat Espanyol es disputaran 6.000 partits. L’objectiu del
torneig és promocionar l’esport
de base i fomentar el joc en
equip en els més petits.
Torneig de futbol sala
Dotze equips participaran al
Torneig de Futbol Sala 2004,
que organitza l’IME. El període
d’inscripcions va finalitzar el
21 de maig. El campionat ha
tingut una gran expectació i
alguns equips s’han quedat en
llista d’espera. Els partits es
disputaran entre el 14 de juny i
el 9 de juliol a la pista municipal
coberta, a les 19.30h. El playoff i la final seran del 12 al 15
de juliol, al pavelló Miquel
Poblet. El campionat està dins
les activitats esportives de l’Estiu
2004.
Els interessats en començar a
conèixer el taichi encara tenen
temps per inscriure’s als curset
d’iniciació a aquesta pràctica, que
organitza l’IME. El curs es farà
del 28 de juny al 22 de juliol de
21 a 22h al gimnàs municipal.
Les inscripcions s’han de formalitzar a les oficines de l’IME, de
9h a 13 i de 17 a 19h, de dilluns
a divendres. La quota és de 20
euros. El taichi és una modalitat
de les arts marcials que té com a
finalitat que qui ho practiqui
aconsegueixi un equilibri físic i
mental, a través de tècniques de
respiració, relaxació i de moviment del cos. SD
>> ACTIVITATS D’ESTIU
Torneig 3x3 de bàsquet
a Can Sant Joan
JULIO COLLADO
inscripcions
SEGONA EDICIÓ DEL CAMPUS DE FUTBOL
El programa de l’Estiu 2004
inclou activitats de lleure, però
també educatives i formatives.
És el cas del Campus de
Futbol, que organitza l’IME i
arriba a la seva segona edició.
La inscripció té un preu de 45
euros i s’ha de formalitzar a
les oficines de l’IME fins al 4
de juny, de 9 a 13h i de 17 a
19 h. El Campus de Futbol se
celebrarà del 28 de juny al 16
de juliol al camp de futbol de
Can Sant Joan. L’activitat
tindrà lloc dilluns, dimecres i
divendres de 18 a 21h.
L’objectiu del Campus de
Futbol és que els joves
esportistes aprofitin algunes
tardes de l’estiu perquè els
joves esportistes perfeccionin
la seva tècnica i passin una
bona estona amb els seus
companys. SD
>> El CEB Can Sant Joan torna a organitzar el torneig 3x3
Les Festes de Can Sant Joan
d’aquest any inclouran el 22 de
juny un campionat de bàsquet
3x3, organitzat per l’IME, amb
la col·laboració del CEB Can
Sant Joan. Durant tota la tarda,
el carrer Reixagó acollirà partits
de bàsquet de totes les cate-
gories, des de benjamins fins a
veterans. Els equips que estiguin
interessats en assistir-hi al campionat s’han d’inscriure, de manera gratuïta, a les oficines de
l’IME. L’horari és, de dilluns a
divendres, de 9 a 13h i de 17 a
19h. SD
PILAR ABIÁN
>> FESTA DE L’ESPORT BASE
Uns 700 nens participaran a
la cloenda dels Jocs Escolars
silvia díaz
redacció
Els 700 infants que han participat
a la lliga escolar del CDEM
viuran el 5 de juny la 24a edició
dels Jocs Escolars, la festa de
cloenda de la temporada. Com
cada any, els alumnes faran la
seva entrada junts al Parc de les
Aigües, però vindran de dues
bandes. Els centres i entitats que
hi participaran seran el Mitja
Costa, Font Freda, La Salle, Elvira
Cuyàs, Reixac, Sagrat Cor, El
Turó, El Viver, IES Montserrat
Miró, AE Can Cuiàs, JAM,
UEM, CB Elvira Cuyàs, La Unió
de Mas Rampinyo, l’Escola de
Natació i el CB Montcada. A les
10.35h està previst que es faci el
lliurament de trofeus als
esportistes més destacats de cada
categoria i modalitat esportiva.
D’11 a 14h hi haurà diversos
jocs, com el rocòdrom, la
tirolina, el pont de mico i castells
inflables, alhora que també es
faran esports alternatius i
pràctiques en terreny d’aventura.
A les 14h començarà el dinar de
germanor. D’altra banda, el 12
de juny coincidiran moltes
jornades esportives. L’AE Can
Cuiàs celebrarà la seva festa anual,
l’IES La Ribera organitzarà
partits de futbol sala i de bàsquet
i el CEIP Elvira Cuyàs tancarà,
amb una festa de fi de curs, els
actes del 25è aniversari del centre.
Jornades esportives del CEIP Mitja Costa
El bon temps va acompanyar la festa del CEIP Mitja Costa, que
es va celebrar el 22 de maig. Els alumnes del centre van poder
gaudir d’activitats lúdiques i esportives, com partits de futbol sala
i bàsquet, al matí i a la tarda, a més d’una xocolatada. Els pares
i mares de l’escola també van participar activament a la festa i van
disputar un partit entre ells. SD
esports
35
1a quinzena
juny 2004
viu l’esprt
institut municipal d’esports i lleure
actualitatdels clubs
CB ELVIRA CUYÀS. BÀSQUET> Festa
CH LA SALLE. HANDBOL> Cadet A
CHLSM
SILVIA DÍAZ
VITELCOM. FÚTBOL SALA> Cadet i benjamí
El cadet A es proclama campió de
Catalunya i el benjamí sotscampió
El cadet A del Vitelcom es va convertir en el campió de
Catalunya el 22 de maig a Santa Coloma. Els montcadencs van guanyar la semifinal per 2 a 8 davant un
difícil Peña Ortega. Sorprenentment, el segon finalista va
ser el Club Natació Sabadell, que després d’empatar a 3
davant el Marfil Santa Coloma, va guanyar-lo als penals.
El resultat de la final va ser de 3 a 2 a favor del Vitelcom.
D’altra banda, els benjamins van quedar sotscampions
de Catalunya a la final que es va celebrar al pavelló Miquel
Poblet el 23 de maig. Els més petits del club no van
poder superar l’Esparraguera a la final, que va guanyar
per 6 a 4. El Vitelcom va guanyar la primera semifinal a
l’Arenys de Munt (6-2), mentre l’Esparraguera va eliminar
en el primer partit el Teià (7-2). SD
MARIO AZAÑEDO
>> Imatge de l’any passat de la festa del CB Elvira Cuyàs
Esport i espectacle a la fi de curs
La celebració de la fi de curs del CB Elvira Cuyàs és una
de les més originals perquè combina l’activitat purament
esportiva amb els espectacles. La festa de final de
temporada del CB Elvira Cuyàs començarà de bon
matí, amb concursos de 3x3. A les 13h, els dos equips de
l’escola i el premini s’enfrontaran al Safa. A les 16h es
reprendran els partits, que enfrontaran els dos sèniors
masculins i el sènior femení contra el sots 21 femení. A
les 18.30h es lliuraran els premis esportius i a les 22h, els
equips faran actuacions. SD
CEB CAN SANT JOAN. BÀSQUET> Torneig
SÒNIA HERNÀNDEZ
El cadet A es proclama sotscampió
El cadet A del CH La Salle ha assolit la segona posició
de la lliga de Segona Catalana després de perdre el partit
de tornada de la final contra el Vilanova per
22 a 20. Al partit d’anada, els montcadencs van guanyar
a casa als del Garraf per 35 a 33. SD
CD MONTCADA. FUTBOL> Torneig
Nova edició del Vila de Montcada
Tots els equips de la base del CD Montcada ja s’estan
preparant per disputar el Trofeu Vila de Montcada, el 12
i 13 de juny, al camp de la Font Freda. Els alevins seran
els primers en disputar un triangular, a les 10h. Els
prebenjamins A i B jugaran fins les 14h. A la tarda,
l’infantil B jugarà un partit únic contra el Mollet, a les 16h,
i a les 17.30h serà el torn de l’infantil A, contra el San
Cristóbal. El juvenil jugarà contra el San Cristóbal. El 13
de maig, la jornada l’obrirà el cadet, a les 10h, també
contra el San Cristóbal. El triangular del benjamí posarà
punt i final al Trofeu Vila de Montcada. SD
>> Els benjamins van aconseguir la segona posició
EF CAN SANT JOAN. FUTBOL> Memorial
VITELCOM MONTCADA
SILVIA DÍAZ
Festa fi de temporada
El CEB Can Sant Joan va celebrar el 22 de maig la seva
festa de final de temporada, amb concursos de 3x3 i
partits de bàsquet. Jugadors alevins del CEIP El Viver
també van participar a la jornada. SD
>> Equip cadet A del Vitelcom Montcada
CD MONTCADA. FUTBOL SALA>
Torneig de futbol sala fi de temporada
El CD Montcada ha ajornat la celebració del seu torneig
al 19 de juny, per motius de calendari dels convidats. El
futbol sala tenia previst celebrar el torneig el mateix cap
de setmana que els equips de futbol del club, que aquest
any jugaran el 12 i 13 de juny. Ja està confirmat que
l’infantil i el cadet s’enfrontaran al Cet 10 i els rivals del
juvenil seran el Miró Martorell i el Sant Cugat. SD
CB MONTCADA. BÀSQUET> Torneig
>> El dinar de l’any passat va reunir centenars de persones
El júnior A sorprén a Saragossa
En record a Francisco Baena
El júnior A va guanyar un campionat de bàsquet,
celebrat a Saragossa el 22 i 23 de maig. Els montcadencs
van vèncer als Corazonitas de Saragossa en el primer
partit (31-69). La final va ser contra el San José madrileny
i a qui van vèncer (28-57). D’altra banda, el júnior B ja
està eliminat de les fases finals de la lliga. Tot i que va
guanyar el partit de tornada, els homes d’Ismael Systrachs
no van aconseguir una victòria suficient davant el Laietà
per mantenir-los a la final. SD
L’Escola de Futbol Can Sant Joan Blaugrana celebrarà
el 5 i 6 i el 12 de juny, per segon any, el memorial
Francisco Baena. A diferència de la primera edició, s’ha
organitzat un torneig per cada categoria, a més d’un
partit que disputaran els pares i simpatitzants contra els
entrenadors i els membres de la junta. D’altra banda, el
memorial comptarà també amb activitats lúdiques i un
dinar de germanor, el 12 de juny, que es celebrarà a la
pista del CEIP El Viver. SD
les classificacions
FUTBOL SALA
VITELCOM MONTCADA
Benjamí A. Preferent. Grup 1
Classificació definitiva
Equip
Partits Pt.
1 Vitelcom
13
39
2 Esparraguera
14
36
3 Teià
13
22
4 Finques Olesa 13
22
Benjamí B. 1a Divisió. Grup 2
Classificació definitiva
Equip
Partits Pt.
1 Teià
21
54
2 Arenys Munt
22
53
3 Llinars
20
46
8 Vitelcom
22
27
Aleví A. 1a Divisió. Grup 1
Classificació definitiva
Equip
Partits Pt.
1 Marfil S. Colo.
18
54
2 Vilassar Mar
18
42
3 Vitelcom
18
42
4 Canet
18
37
Aleví B. 2a Divisió. Grup 3
Classificació definitiva
Equip
Partits Pt.
1 Vilassar Mar
25
68
2 Ferran Sagarra 27
63
3 Aut. Gresol
25
63
8 Vitelcom
25
39
Infantil A. 1a D. Barcelona.
Classificació definitva
Equip
Partits Pt.
1 Marfil S. Colo.
25
73
2 Cervelló
24
60
3 Vitelcom
25
58
4 Rapid S. Colo. 25
51
Infantil B. 2a Divisió. Grup 1
Classificació definitiva
Equip
Partits Pt.
1 Canet
19
51
2 Cardedeu
19
50
3 Pineda Mar
20
44
4 Vitelcom
21
40
8 Montcada
21
25
Cadet A. 1a D. Barcelona.
Classificació definitiva
Equip
Partits
1 Vitelcom
22
2 Marfil S. Colo.
21
3 FC Barcelona
22
4 Arqué Manresa 21
G 1.
Cadet B. 2a Divisió. Grup
Classificació definitiva
Equip
Partits
1 Mediterrani
25
2 Natació Caldes 25
3 Eurogramanet
25
6 Vitelcom
26
2
Pt.
56
57
52
43
Pt.
65
62
61
41
Juvenil A. 1a Nacional. Grup 6
Classificació definitiva
Equip
Partits Pt.
1 Marfil S. Col.
25
67
2 Sant Julià
25
59
3 Vitelcom
25
48
4 Canet
25
48
Juvenil B. 1a Divisió.
Classificació definitiva
Equip
Partits
1 Miró Martorell
24
2 DMS Sarria
23
3 L’Hospitalet
23
14 Vitelcom
23
Pt.
63
51
51
12
Cadet. 2a Divisió. Grup 1
Classificació definitiva
Equip
Partits
1 Miró Martorell
25
2 Vilassar Mar
26
3 Rapid S. Colo. 26
10 Montcada
26
Pt.
70
68
26
21
Juvenil. 2a Divisió. Grup 2
Classificació definitiva
Equip
Partits Pt.
1 IES Montserrat 19
53
2 Sant Martí
21
50
3 Sant Joan Vil.
21
44
4 Vitelcom
20
35
BÀSQUET
CB MONTCADA
Premini mixte. PB. 2a Fase.
Nivell D. G1. Jornades 17 i 18
Montcada-Torelló
s.r.
St Nicolau-Montcada
55-34
Equip
Partits Pt.
1 CB Torelló
14
28
2 Canovelles
16
26
3 Sant Nicolau
13
25
4 Montcada
15
22
Montcada-Sant Quirze
54-69
Equip
Partits Pt.
1 Lliçà d’Amunt
18
36
2 Albert Disseny 18
32
3 CB Granollers
18
32
9 Montcada
17
21
Mini femení. PB. 2a Fase. Nivell
B2. G2. Jornades 17 i 18
Montcada-Corazonistas
s.r.
Gramanet-Montcada
82-49
Equip
Partits Pt.
1 Draft Gramanet 18
34
2 CB Manyanet
18
34
3 Montcada
17
29
4 D. Corazonistas 16
28
Preinfantil masc. PB. 2a Fase.
Nivell A. G1. Jornades 17 i 18
St Gervasi-Montcada
68-18
Montcada-Calella
31-77
Equip
Partits Pt.
1 Sant Josep
18
34
2 Jov. Badalona
17
33
3 Calella
18
32
10 Montcada
18
19
Júnior A. Copa Federació.
Preferent. Jornades 4 i 5
Tarragona-Montcada
80-59
Montcada-Cornellà
97-102
Equip
Partits Pt.
1 Cornellà
3
6
2 Montcada
4
5
3 Tarragona
3
4
Premini masculí. PB. 2a Fase.
Nivell B1. G1. Jornades 17 i 18
Montcada-St Adrià
s.r.
Llinars-Montcada
46-82
Equip
Partits Pt.
1 Montcada
15
29
2 M. Ademar
16
28
3 Sant Adrià
15
25
4 Argentona
16
24
Júnior B. CC no sènior.
Fase final. Eliminatòries 1 i 2
Montcada-Laietà
66-73
Laietà-Montcada
54-59
(Eliminat de la fase final)
Mini masculí. PB. 2a Fase.
Nivell A2. G2. Jornades 17 i 18
Castellbisbal-Montcada 94-70
CB ELVIRA CUYAS
Premini masculí. PB. 2a Fase.
Nivell C1. G1. Jornades 17 i 18
CD MONTCADA
Infantil. 2a Divisió. Grup 1
(Vegeu classif. Vitelcom)
Descansa:Elvira Cuyas
ADE Fuster-E Cuyas
34-73
Equip
Partits Pt.
1 Montmeló
15
30
2 Sant Adrià
16
26
3 Elvira Cuyàs
15
26
4 Montgat
16
25
Preinfantil femení. PB. 2a Fase.
Nivell B. G1. Jornades 17 i 18
Mataró-Elvira Cuyas
70-18
Descansa:Elvira Cuyas
Equip
Partits Pt.
1 D. Gramanet
16
30
2 CB Torelló
16
29
3 Ferrer vic
16
26
8 Elvira Cuyas
16
18
Equip
Partits
1 St Pere Sirena 17
2 Tabor
18
3 Ferrer Vic
17
4 Can Sant Joan 18
10 La Salle
18
Pt.
34
31
30
29
20
Infantil femení. PB. 2a Fase.
Nivell C. G2. Jornades 17 i 18
Can St Joan-Cardedeu 42-38
CEM-Can Sant Joan
28-34
(Veure classificació E.Cuyas)
Equip
Partits
1 Montmeló
16
2 CEB St Jordi
16
3 V. de les Neus 15
7 La Salle
15
Pt.
31
28
24
21
HANDBOL
CD MONTCADA
Aleví. 2a Divisió. Grup 16.
Jornada 30
Montcada-M. Valldemia
5-2
Equip
Partits Pt.
1 Vilassanes
28
80
2 Premià
28
69
3 Masnou
28
69
4 Montcada
28
67
Preinfantil femení. PB. 2a Fase.
Nivell C1. G2. Jornades 17 i 18
La Salle-La Salle Horta 46-31
S. Cor Apada-La Salle 63-51
Equip
Partits Pt.
1 Ripollet
16
30
2 Sagr. Cor Apada 16
29
3 SEK BCN
16
28
5 La Salle
15
22
Infantil B. 2a Divisió. Grup 27.
Jornada 30
Descansa:Montcada
Equip
Partits Pt.
1 Bellavista Milán 26
76
2 Palautordera
26
71
3 Molletense
26
42
5 EF C St Joan
26
42
9 Montcada
25
34
CEB CANT SANT JOAN
Cadet femení B. PB. 2a Fase.
Nivell B1. G1. Jornades 17 i 18
AB Premià-La Salle
75-69
La Salle-Sant Fost
75-47
Equip
Partits Pt.
1 Premià
18
33
2 Llinars
18
32
3 La Salle
18
31
4 Mataró
18
28
Juvenil. 2a Divisió. Grup 20.
Jornada 30
Montcada-Andalucía
1-0
Equip
Partits Pt.
1 E. Cerdanyola
24
63
2 EF C St Joan
24
54
3 Barberà
23
53
4 Andalucía
24
47
7 Montcada
23
32
Preinfantil
masc.
PB.
2a
Fase.Nivell B2. G2. Jorn. 17 i 18
Can Sant Joan-St Pere 29-51
Maristes Rubí-C St Joan 46-64
Cadet masculí. PB. 2a Fase.
Nivell B1. G4. Jornades 17 i 18
Descansa:La Salle
Verge Neus- La Salle
70-47
EF CAN SANT JOAN
Infantil femení. PB. 2a Fase. Nivell
C. G2. Jornades 17 i 18
Elvira Cuyas-S Gervasi 53-55
Cerdanyola-E Cuyas
63-48
Equip
Partits Pt.
1 D. Corazonistas 17
33
2 Cerdanyola
17
33
3 Safa Horta
16
27
4 Can Sant Joan 18
27
9 Elvira Cuyas
17
21
Cadet masculí. PB. 2a Fase.
Nivell B2. G6. Jornades 17 i 18
Elvira Cuyas-S. Nonat
71-43
Claror-Elvira Cuyas
s.r.
Equip
Partits Pt.
1 Sarrià
15
28
2 Bosco-Horta
16
28
3 V. de les Neus 15
24
9 Elvira Cuyas
14
17
Juvenil. 2a Divisió. Grup 20.
JornadA 30
EF C St Joan-Sant Quirze 3-0
(Veure classif. CD Montcada)
FUTBOL
Preinfantil masc. PB. 2a Fase.
Nivell B2. G2. Jornades 17 i 18
St Joan Mata-La Salle 93-32
La Salle-Jesús Maria
89-57
(Vegeu classif. C St Joan)
LA SALLE MONTCADA
Descansa: EF C St Joan
(Veure classif. CD Montcada)
Infantil. 2a Divisió. Grup 27.
Jornada 30
CH LA SALLE MONTCADA
Cadet masculí A. 2a Catalana.
Grup B.Fase Final.
La Salle-Vilanova
35-33
Vilanova-La Salle
22-20
Cadet masculí B. Copa Federació
GD. (No s’ha classificat per la fase
final)
Cadet femení. Copa Federació.
Jornades 17 i 18
La Salle-Gavà
18-26
Amposta-La Salle
s.r.
Equip
Partits Pt.
1 H Cooperativa 14
28
2 Jov. Mataró
14
20
3 Amposta
14
16
8 La Salle
14
7
Juvenil. 2a Catalana. Fase Final.
Grup A. Classificació definitiva
Palautordera-La Salle
30-27
Equip
Partits Pt.
1 Palautordera
9
6
2 La Roca
5
6
3 Safa Gavà
5
4
4 La Salle
6
3
36
1a quinzena
juny 2004
PILAR ABIÁN
“Als clients els tracto com
si fossin a casa seva”
Quin és el secret d’un bon
restaurant?
Per a mi el més important és la
matèria prima. Els productes
han de ser de primera qualitat,
d’aquesta manera el client surt
satisfet i sempre torna. Nosaltres
som molt exigents en aquest
sentit. Com a exemple et diré
que fa més de quaranta anys que
comprem el peix fresc al mateix
lloc. Ens porten el gènere acabat
de pescar.
Ara els productes vénen
de fora, als inicis, però, tot
sortia de casa.
això que ara s’ha posat tan de
moda.
La mare cuinava i vostè
atenia al públic.
A casa erem tres germans. El
gran va estudiar i el petit va
morir. Jo era l’única filla i ajudava en tot el que calia.
Mica en mica el negoci va
anar creixent.
Els primers anys vam treballar
a un nivell molt casolà. A partir
dels seixanta ja vam començar a
funcionar com a restaurant.
Un restaurant amb el nom
Així és. Els meus El secret d’un bon
pares eren pagesos;
llauraven els camps restaurant és tenir
i tenien animals de matèria prima de
granja. Tot el que
oferíem al públic primera qualitat
era del rebost de
casa.
I com van ser
que s’hi van coAl client se l’ha
de la mestressa.
De fet, van ser els
mateixos clients els
que el van batejar.
Com que era jo la
que els atenia, quan
venien aquí venien a
ca la Roser i aquest
és el nom que va
quedar.
En
aquells
mençar a dedicar
temps no era molt
al negoci de l’hos- d’escoltar, perquè habitual que les
taleria?
així aprens moltes dones lideressin
Quan vam arribar a
cap negoci.
coses
Terra Nostra, l’any
És cert, però el meu
1939, als voltants
marit –Santiago
només hi havia
Vilaplana– sempre
l’Hostal i la Masia de Sants. Casa m’ha donat suport. De fet, em
nostra estava en una zona de pas, va conèixer al front de l’establitocant a la carretera, molt fre- ment. Ell era camioner i parava
qüentada per carreters i camio- aquí a dinar.
ners. La meva mare tenia molt Tan suport li va donar que
bona traça a la cuina i li van va acabar deixant la seva
començar a encarregar dinars. professió per dedicar-se al
Aleshores els clients menjaven a restaurant.
la mateixa taula que nosaltres. La Doncs sí. Deu anys després de
nostra era una casa de pagès, casar-nos va aparcar el camió i
fins avui, que encara venim tots
dos cada dia a fer un cop de
mà al nostre fill, el Santi.
La nissaga continua.
El Santi es va criar entre menjadors, cassoles i les festes que li
feien els clients. L’ambient li
devia agradar perquè després s’hi
va voler dedicar i avui dia n’és
el responsable. Al seu pare i a
mi ens satisfà molt que ell hagi
decidit continuar perquè, entre
d’altres coses, això ens permet
també a nosaltres poder venir
cada dia i gaudir d’una professió
que ens omple molt. A més, la
meva néta gran s’està preparant
per seguir el negoci i molts caps
de setmana ja hi treballa.
Per què li agrada tant se-
Roser Pladevall
Hostalera
guir al restaurant?
Perquè em permet mantenir el
contacte amb els clients. Per aquí
han passat diferents generacions
de famílies i mantenim una
relació molt estreta. De la meva
professió sempre m’ha agradat
molt la vessant humana i per
això tracto als clients com si
fossin a casa seva.
El client sempre té la raó?
El client el que vol és que l’escoltis i és una cosa que jo
sempre faig perquè aprenc
moltes coses.
La familiaritat del negoci
també es transmet als àpats?
Sí. Aquí no fem una cuina
sotisficada, sinó més aviat tradicional i casolana. D’altra banda, la majoria del personal porta molt anys treballant amb
nosaltres.
La vida entre plats i olles. Amb 79 anys Roser
Pladevall s’està cada dia des de les vuit del matí i fins a les sis de la
tarda al restaurant que porta el seu nom. “Vaig a fer un cop de mà
i a saludar els clients”, explica. El contacte amb el públic és la vessant
que més li agrada de la seva professió que va començar l’any 1939,
quan els seus pares van arribar a Terra Nostra i es van establir a la
casa que anys després esdevindria un dels establiments hostalers
amb més renom del municipi i la comarca. Aquesta família de
pagesos, originària de Castellterçol, es dedicava al conreu dels
camps i a la criança d’aus i conills. Amb matèria prima de primera
qualitat i la bona traça a la cuina de la mare va arrencar el negoci
que la filla del matrimoni, la Roser, va saber fer crèixer amb
intel·ligència i habilitat. Avui dia el seu fill, Santi Vilaplana, és al
front del restaurant i la seva filla gran sembla disposada a
prendre-li el relleu en el futur garantint la continuïtat d’una
nissaga dedicada a l’hostaleria.
Al llarg d’aquest temps ha
rebut algun reconeixement
a tants anys de professió?
El 1997 el Gremi d’Hostaleria
ens va fer un homenatge a mi i
al meu marit i al 1999 la Gene-
ralitat ens va concedir el Diploma turístic de Catalunya.
També apareixem a la Guia del
Gourmet, però per a mi el
premi més gran és seguir venint
aquí cada dia.

Documentos relacionados