Julio 2016 - El diario de Laracha

Comentarios

Transcripción

Julio 2016 - El diario de Laracha
Publicación
mensual gratuita
de información
general local
Os productos da horta son
os protagonistas na I Feira
de Horticultura
A primeira feira de Horticultura de A Larcaha ten lugar o
sábado 13 de agosto na praza
do Concello. Tras meses de preparación e de reunións con diferentes sectores da comarca, o
primeiro venres chegou a hora
de dar a coñecer o programa
desta primeira edición da Feira
de Horticultura.
A Feira coincide coas festas patronais de A Laracha e converti-
rase nunha xornada mais de festividade para poñer de relevo a
importancia da agricultura para
o concello de A Laracha. Durante todo o día haberá actividades
relacionadas cos productos da
horta que estarán expostos,
pero non á venda. Esta exposición estará acompañada dunha
exhibición de cociña (showcooking) para divulgar as diferentes
formas de elaborar os productos
da terra. Esta xornada está pensada para ser gozada por toda a
familia e os nenos e nenas contarán tamén co seu espazo e con
actividades infantís.
A Feira da Horticultura conta
coa colaboración das asociaicóns de productores da zona
e de asociacións como a Horta
do Noroeste, A Terriña e Xebre. Esta feira pretende tamén
fomentar un incentivo turís-
tico que beneficie a actividade
comercial da zona polo que
nas reunións previas tamén
estivo presente a Asociación
de comercio e Industria de A
Laracha e a asociación de hosteleiros. Nos locais de ocio e
hostelería da zona organizarase unha Ruta de pinchos onde
os protagonistas serás os productos da horta.
(+ info en pág. 3)
cirugía oral
periodoncia
ortodoncia
implantología
odontología general
odontopediatría
estética dental
T.A.C.
láser
Avda. Finisterre 46-50. 15145 LARACHA (A Coruña)
981 64 20 61
TODOS LOS DÍAS LA INFORMACIÓN DE
A LARACHA Y BERGANTIÑOS EN LA WEB
eldiariodealaracha.es
Julio-Agosto 2016
Nº 47 | año 4
También
puedes
seguirnos:
p.02 | sociedad
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
Nulidad de cláusula suelo
en hipoteca aunque se hayan
firmado anteriores hipotecas
con cláusula suelo
Irene Bonet | Abogada
El Juzgado de lo Mercantil nº 2
de A Coruña en la reciente Sentencia de 26 de junio de 2016
ha declarado la nulidad de una
cláusula suelo hipotecaria con
obligación de reintegro por la
entidad bancaria al demandante de los intereses cobrados en
exceso desde el 9 de mayo de
2013, sin que fuera impedimento para declarar la nulidad
de la cláusula suelo la circunstancia de que el demandante
hubiera firmado con anterioridad otras hipotecas en cuyas
estipulaciones se incluían la
cláusula suelo.
En el caso que resuelve la Sentencia citada el demandante
adquirió de una promotora una
vivienda ya gravada con préstamo hipotecario a favor del banco en el año 2001, concertando
para su adquisición un préstamo con garantía hipotecaria
que incluía una cláusula suelo
del 3,5%.
En el año 2006 se modificó la
escritura de hipoteca entre la
entidad bancaria y el demandante, manteniéndose una
cláusula suelo del 2,25%.
Y en el año 2009 se firma escri-
tura de subrogación hipotecaria con otra entidad bancaria
que incluye una cláusula suelo
del 3,5%, cláusula que es objeto
del pleito y que anula la Sentencia comentada.
Fundamenta la Sentencia la nulidad de la cláusula suelo en la
falta de transparencia pues se
ha probado que:
a).- Ha faltado por parte del
banco información suficiente y
clara de que la cláusula suelo es
un elemento que define el contrato de préstamo hipotecario.
b).- Se inserta la cláusula suelo
en la escritura de subrogación
hipotecaria conjuntamente con
la cláusula techo y como aparente contraprestación de la
misma.
c).- No existen por parte del
banco simulaciones de escenarios diversos relacionados con
el comportamiento previsible a
futuro del tipo de interés en el
momento de contratar.
d).- No hay información previa
clara y comprensible al demandante sobre el coste comparativo con otras modalidades de
préstamo, y
e).- Se ubica la cláusula suelo en
la escritura entre una abrumadora cantidad de datos entre los
que queda enmascarada y que
diluye o distrae la atención del
consumidor.
La dirección jurídica del pleito
y la defensa del demandante
contra la entidad bancaria ha
sido llevada por el abogado Julio Martínez Manteiga, socio
director del despacho Marbo
Abogados.
MARBO ABOGADOS
Avda. dos Bosques 5, 4º dcha.
15142 Arteixo
T/F. 981633158-M. 665558231
Mendaña de Neyra 20, 3ºA
15008 A Coruña
T. 881 897 507 - F. 881 897 510
www.marboabogados.com
RECLAMACIONES, CONTRATOS, DIVORCIOS,
HERENCIAS, DEFECTOS CONSTRUCTIVOS,
PROPIEDAD HORIZONTAL, MERCANTIL,
BANCARIO, ACCIDENTES, LABORAL, PENAL,
ADMINISTRATIVO
Oficinas A CORUÑA
C/ Mendaña de Neyra 20, 3ºA
(frente a Recinto Ferial). T. 881 897 507
Oficinas ARTEIXO
Avda. de los Bosques 5, 4º dcha.
T. 981 633 158
ASESORAMIENTO JURIDICO A EMPRESAS
Y PARTICULARES
www.marboabogados.com • Movil: 665 558 231/2 • [email protected]
Editora - Directora:
Isabel García Vázquez
Redacción
Tel. 881 100 675
[email protected]
Publicidad
Tel. 881 96 26 60
[email protected]
Fotografía: PhotoCool25
Depósito Legal: C 1987-2012
Admón: 881 100 675
698 146 473
La empresa editora no es responsable
de las opiniones firmadas por sus colaboradores. Se reserva el derecho a no
publicar informaciones que considere
no dignas de una práctica deontológica
de la profesión periodística.
Las cartas al director no deben exceder
los 680 caracteres. El autor debe identificarse indicando su nombre, DNI,
domicilio y número de teléfono.
Distribución mensual gratuita
Difusión diaria en:
www.eldiariodealaracha.es
Salvador de Madariaga 29. 1ºD
15008 A Coruña
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
actualidade | p.03
Agricultura, gastronomía e
actividades infantís na Feira
da Horticultura
Miriam Cancela | Arteixo
Os productos da horta sementados e colleitados polos productores do Concello de Laracha
son os protagonistas o sábado día 13 nunha
xornada festiva que coincide coas festas patronais. Esta novedosa inciativa, coordinada
polo Goberno local, pretende poñer en valor a
agricultura ecolóxica e os productos de proximidade. Ademais, busca crear un incentivo turístico que beneficie a actividade comercial da
zona. Na presentación desta primeira edición
da Feira da Horticultura celebrada na Casa
da Cultura da Laracha estiveron presentes representantes de diversos concellos limítrofes
a Laracha. Asistiron, entre outros, os alcaldes
de A Laracha, José Manuel López, Malpica,
Eduardo Parga e Arteixo, Carlos Calvelo. Tamén houbo representación da Deputación da
Coruña da man de Xosé Regueira, responsable
da área de Turismo.
A praza do Concello acolle unha exposición
dos productos da horta da Costa da Morte.
Serán moitos os productores que acudan a dar
mostra da boa saúde da que goza a agricultura ecolóxica e sostible. Moitos e moitas destes
productores forman parte dalgunha das asociacións que agrupan á xente do campo, como
a Horta do Noroeste, A Terriña ou Xebre.
A feira será o lugar para amosar ao público en
xeral a diversidade de productos da terra que
se cultivan nesta zona. Entre froitas, verduras e
hortalizas sumarán máis de vinte productos en
exposición, xa que nesta primeira edición non
será posible a súa venda.
Na Laracha, coma na maioría dos concellos galegos, son moi habituais as feiras de productos
da terra locais, mais nesta ocasión, intentarase
dar unha volta de folla para facer desta feira un
día de festa. Ademais de poder apreciar de preto a calidade dos productos da horta, os asistentes poderán gozar doutro tipo de actividades.
Ese mesmo día realizarase unha exhibición de
cociña para amosar as diferentes formas de cociñado e as receitas, tradicionais e modernas,
feitas con estes alimentos saídos da terra.
Na actualidade estamos afeitos a escoitar palabras como agricultura ecolóxica, productos de
proximidade ou slow food. Todos estes termos
teñen en común a importancia que se lle da
aos productos cultivados de forma saúdable,
de calidade e de temporada. En Galicia temos
a gran sorte de poder gozar de productos naturais cultivados preto da casa, mais, en moitas
ocasións hai unha certa dificultade de mercar
froitas, verduras ou hortalizas dos nosos campos pola competencia de grandes productores.
Pero sembra que nos últimos anos, coa posta
en valor do ecolóxico, o interese da xente pola
cociña e a nosa importancia como consumidores, cada vez mais persoas reparan na etiqueta dos productos en busca da súa orixe, poñendo en valor os productos da horta galega.
Unha maneira de consumir que favorece aos
productores que temos mais cercanos.
Tórnase necesario perpetuar esta forma de
consumir para garantir a supervivencia dos
nosos agricultores e a calidade dos nosos productos. Precisamente por isto, os nenos serán
tamén protagonistas nesta Feira da Horticultura. Haberá actividades infantís para que
os mais pequenos da casa poidan aprender
e tamén valorar a agricultura e horticultura.
Como actividade complementaria celebrarase
tamén unha exhibición de artesanía.
A gastronomía terá, por suposto, un papel
destacado o próximo sábado. Ademais da exhibición de cociña, os locais de hostelería da
zona prepararán unha Ruta de pinchos onde
os protagonistas serán os productos da horta.
Esta I Feira da Horticultura nace coa intención de prolongarse no tempo e servir
de expositor para os productos da horta e
poñer en valor o traballo dos traballadoras
e traballadores que enchen de productos de
calidade as nosas cociñas.
p.04 | actualidade
Servizo 4G
na Laracha
Redacción.- As principais operadoras de telefonía móbil comezaron a ofrecer no termo municipal da Laracha as conexións de alta velocidade
sobre tecnoloxía LTE (4G), un avance que permite mellorar a cobertura da banda larga de internet e alcanzar unha maior extensión xeográfica.
O despregue 4G enmárcase no establecido no
Real Decreto 805/2014, de 19 de setembro, con
data 1 de abril de 2015 no que se procedeu á liberación das frecuencias entre 790 y 862 MHz
(canles 61 ao 69 de UHF) que ata entón se empregaban para a recepción da TDT (procedemento
tamén coñecido como Dividendo Dixital). A
partir diso, ditas frecuencias foron asignadas ás
operadoras de telefonía móbil para prestar o servizo 4G.
Para garantir a compatibilidade desta nova tecnoloxía coa televisión dixital terrestre (TDT),
ditas operadoras puxeron en marcha Llega800,
entidade encargada de solucionar de xeito gratuíto calquera afectación na recepción do sinal
de televisión.
En primeiro lugar, todas as vivendas situadas nas
zonas de maior afectación recibirán unha comunicación a través da que se lle informará de que
a partir dese momento poderán solicitar –sen
custe algún para eles- a adaptación da antena
do seu edificio para evitar posibles incidencias.
Ademais, tralo acendido das estacións a propia
entidade Llega800 encargarase de atender aos
posibles usuarios afectados, xestionando e resolvendo as afectacións rexistradas tamén gratuitamente. Neste caso os servizos serán xestionados
a través do teléfono de atención 900 833 999 e da
web www.llega800.es.
Desde o Concello mostran “a nosa satisfacción
pola chegada da rede 4G ao noso municipio, coa
que se proporcionarán significativas melloras na
velocidade de navegación, descarga e subida de
documentos, resolveranse certos problemas de
cobertura en determinadas zonas por cuestións
relacionadas principalmente coa orografía do
terreo e facilitarase a penetración do servizo en
zonas interiores dos edificios”.
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
O Pleno acordou por unanimidade os festivos
locais do 2017: Martes de Entroido o 28 de febreiro
e Día dos Milagres de Caión o 8 de setembro
O Goberno reforza as
partidas de emprego,
formación e servizos
sociais
Redacción.- No Pleno ordinario
do mes de xullo o Goberno acordou, coa abstención do PSOE e
do grupo mixto (TeGa), aprobar
unha transferencia de crédito
que permite reforzar nun total
de 88.912,26 euros determinadas partidas orzamentarias relacionadas co apoio ao emprego
xuvenil, formación e prestación
de servizos sociais: o proxecto
de formación profesional para a
mocidade Deseñando o teu futuro, os servizos de axuda no fogar
e xantar na casa, programas de
atención á terceira idade, iniciativas e cursos formativos e achegas para as Comisións de Festas.
Tamén na sesión plenaria, coa
abstención do BNG, aprobouse
a nova ordenanza que regulará
a concesión de axudas económicas municipais por concepto de
emerxencia social.
Sí houbo unanimidade dos catro grupos con representación
na Corporación na adhesión do
Concello da Laracha ao proxecto
An european bridge to promote rights and citizenship (Unha
NTO DE
AISLAMIE ADAS
FACH
ponte europea para promover
dereitos e cidadanía), organizado no marco do programa Europe for the citizens (Europa para
os cidadáns), a través de que se
establecerá a cooperación de A
Laracha con catro municipios
de Italia, Alemania, Eslovaquia e
Hungría.
A finalidade é abrir vías para levar a cabo, entre outras iniciativas, intercambios, actividades de
voluntariado e prácticas profesionais para a xuventude. O convenio será asinado no municipio
italiano Forza D’Agrò (rexión de
Sicilia) o día 13 de setembro e a
comitiva larachesa que se desprazará para asistir ao evento
estará formada por nove persoas,
si aceptan a convida do Alcalde,
tamén un representante de cada
grupo político.
O Pleno también aprobou o
novo convenio con Augas de
Galicia , que complementa o xa
autorizado no pasado mes de
maio-,e no que se establecen os
compromisos de investimento
por anualidades ata 2019 para o
ION
ABILIZAC S
E
M
R
E
P
IM
CUBIERTA
Avda. Platas Varela 18. VILLARRODIS. ARTEIXO (A Coruña) T. 981 602 634 - M. 630 646 901 www.construccionescancela.com
financiamento da obra de ampliación da estación depuradora
de augas residuais de O Formigueiro, proxecto valorado en
dous millóns de euros.
Moción do BNG
O grupo político do BNG presentou unha moción na que
pedía a adopción dos seguintes
acordos en materia de sanidade:
1- Instar ao Servizo Galego de
Saúde a dotar de consultas en horario de tarde o Centro de Saúde
da Laracha, de medicina xeral e
enfermería, ademáis de cita previa, de xeito que funcione ininterrumpidamente de 8 da mañá a
9 da noite, tal e como xa sucede
hoxe (e desde hai anos) en todos
os concellos de máis de 10.000
habitantes da Área Sanitaria da
Coruña.
2- Instar ao Servizo Galego de
Saúde a que dote o Centro de
Saúde da Laracha dunha consulta de odontoloxía, cunha
dotación mínima de un/unha
odontólogo/a e un/unha hixienista dental.
S
VIVIENDA
IARES
UNIFAMIL
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
publicidade | p.05
p.06 | fotoperiodismo
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
publicidad | p.07
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
Cubito 40g
Cubito 60g
Cubito Tubular 60g
Cubito Redondo
Hielo Picado
Vasos de plástico
I Carreira Popular do Apóstolo, que se celebrou en Vilaño
•COMISIONES DE FIESTAS
•FUNCIONISTAS
•BODAS
•CUMPLEAÑOS…
Fábrica en VILAÑO
15145 LARACHA
T. 677 407 515 - 677 407 516
www.artefogo.com
Abierto 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00h.
Sábados por la mañana de 10:00 a 14:00h.
Campionato Municipal de Peñas
Traballos de colocación dos bloques de reforzamento do porto de Caión
Segunda quenda do campamento urbano da Laracha
Campus de baloncesto
O Programa Deseñando o teu futuro comezou cunha visita á planta
de Celsa Atlantic
• Odontología general
• Odontología infantil
• Cirugía oral, implantología
• Ortodoncia, blanqueamiento
• Estética dental
• Prótesis fija
• Prótesis removible
• Endodoncia
• Periodoncia
Tu sonrisa,
nuestro
compromiso
Consultas y revisiones gratuítas
Financiacíon hasta
12 meses sin intereses
T. 981 900 280
Avda. finisterre 123 bajo B.
15145 A Laracha - A Coruña
www.dentalsanroman.com
[email protected]
• Odontología general • Cirugía e Implantes
• Ortodoncia • Prótesis • Periodoncia • Odontopediatría
• Estética • Radiografía panorámica digital
Odontóloga: Paula Ruiz
Ortodoncista: María Carneiro
Implantóloga-Cirujana:
María Gómez
Higienista dental:
Esther Porteiro
•Instalación, iluminación y reparación
•Venta de material eléctrico
•Realizamos estudio de ahorro
energético para sustitución a LED
[email protected]
Tel/Fax: 981 642 516 Móvil: 696 005 195
C/José M.Ferreira Penedo 5. LARACHA
Campus de fútbol organizado polo Concello da Laracha
Reunión do Comité de Irmandamento
Clínica Dental
T. 981 642 038
Avda. Fisterra 14, 1º Esq. A Laracha (A Coruña) [email protected]
p.08 | felices
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
Estas fechas, diviértete sin salir de A Laracha
¡Felices Fiestas!
fiestas | p.09
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
peluqueríaperfumeríaestéticapeluqueríaperfumeríaestética
peluqueríaperfumeríaestéticapeluqueríaperfumeríaestética
La imagen que das al mundo es lo que
los demás verán en tí,
cuídala !!
T. 981 60 60 42
Epifanio Campo Núñez 18
15145 Laracha - A Coruña
peluqueríaperfumeríaestéticapeluqueríaperfumeríaestética
Bodegón
FRAGA
Ricardo Rey Cotelo
José Manuel Ferreira Penedo 7, Bajo 2 Bis
A Laracha (enfrente del centro de salud)
Especialidad en
Tapas de Orella
T. 679 518 578. Laracha
T. 881 965 169
DROGUERÍA - LIBRERÍA - ARTÍCULOS DE REGALO
o seus
( Reserve
libros de texto )
Cortinas a medida y
Edredones a juego
T. 981 60 50 19
2ª Travesía López Astray 3. T 981 60 56 02
Avda. Caión 8 | 15145 Laracha
reparacion
del
automovil
¡Felices Fiestas de Verano!
Avda. Finisterre 143 - 15145 LARACHA (A Coruña)
Tel. 981 64 22 04
Oferta especial Verano!
Depilación láser de diodo LightSheer
Sólo Julio y Agosto
y planifica tu sesión de láser
después del verano
AUTOSERVICIO-CARNICERIA
CLAUDIO
LARACHA
Avda. Doctor López Astray, 25
T. 981 64 20 39. 15145 Laracha (A Coruña)
claudio
ARTEIXO
ARTEIXO: Trav. de Arteixo 310. T 981 602 004
[email protected]
MALPICA: Plaza Fontevella 9. T 981 721 028
ENVIOS A DOMICILIO
SIN COSTE
p.10 | mujer
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
Un lugar donde cada mes las mujeres de la
comarca son las protagonistas
Un altavoz para dar a conocer sus acciones
y opiniones
Concha Iglesias es la presidenta de la Asociación de
Comercio Servicios e Industria de A Laracha desde hace
casi cuatro años. Esta es una
entrevista que se convierte en
una larga conversación sobre
la mujer tanto en el entorno
laboral como su papel en la
sociedad y la familia. Concha
tiene detrás una dilatada trayectoria profesional en la que
asegura que “lo haya hecho
bien o mal, yo lo he luchado”.
P- ¿Por qué decidiste entrar
en la asociación de comercio?
R- Soy comercial y tengo una
página de artesanía gallega.
Decidí ir a escuchar y ver
cómo hacían los empresarios,
grandes y pequeños y durante unos años seguí la trayectoria. El presidente lo dejaba
por motivos de trabajo y me
animaron a mí a seguir. No
me parecía buena idea pero
soy una persona que procura
hacerlo lo mejor posible. Tuve
que aprender mucho y la verdad es que es muy interesante.
P- ¿Cuáles son las funciones
de la asociación?
R- Está compuesta y pensada
para abarcar todos los sectores porque es muy interesante
para hacer fuerza y no ir por
separado, por ejemplo, a pedir algo en el Concello. Todos
en femenino
juntos es más fácil para hacer
publicidad y todos unidos hacer fuerza y aprender cosas.
La asociación está preparada
para solucionar mejor todo.
Hay personas que no están
de acuerdo con la asociación
y cada uno es libre. Cuantos
más socios más posibilidades
para pedir ayudas para nuestros negocios. A mí me encantaría que la gente se involucrara más en la asociación
para poder solucionar más
cosas de lo que es el comercio. Debieran estar más involucrados para que A Laracha
fuese un pueblo unido y conocido y se distinguiera por
algo. Algo por lo que siempre
tuvimos ilusión. Un pueblo
Teléfonos contra el dolor
P- En asociaciones civiles
vemos a muchas mujeres
que llevan la voz cantante pero en las empresas en
puestos de presidencia todavía hay pocas mujeres,
¿por qué crees que sucede?
R- Por la misma cultura. Si
yo no puedo ser presidenta
en una empresa por lo menos llevo las cosas que sí puedo llevar. Nosotras no queremos escondernos debajo de
la mesa. Somos muy luchadoras y fuertes. Eso del sexo
débil quedó muy anticuado.
Puede haber caracteres de
una manera u otra. Si la educación fuese para todos igual
esta situación sería distinta.
palabras
“La conciliación es algo que aún está
pendiente y es una de las desilusiones
más grandes de la democracia”
Miriam Cancela | Arteixo
mujer | p.11
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
pequeño pero un punto de
encuentro, un núcleo al que
vienen muchas personas de
alrededor. No es un pueblo
dormitorio. El comercio y los
servicios son algo muy arraigado e importante para los
alrededores.
P- ¿Cuál era tu objetivo
cuando llegaste a la asociación?
R- Mi ilusión era hacer un
bloque. Le gustara o no a la
gente la asociación o yo personalmente que participaran porque la asociación de
comercio somos todos. Un
bloque para trabajar todos
juntos. Es difícil pero no imposible. Y yo creo que si fue-
se más joven lo conseguiría.
Dentro de poco entrará otra
persona como presidente y
yo puedo asegurar que haya
salido bien o mal, yo lo he
luchado.
P- ¿Te has encontrado alguna traba en tu profesión o la
asociación por ser mujer?
R- En el trabajo como comercial no lo encontré y si lo encontré pasó totalmente desapercibido. En mi profesión
no he encontrado ningún
obstáculo. En la directiva de
la asociación tampoco. Tengo
un carácter muy seguro y yo
creo que pueden despreciar
tanto el trabajo de un hombre como el de una mujer. Si
Foto Archivo Concha Iglesias. Photocool25
lo han hecho no lo he notado.
Al contrario, me encuentro
con mucha gente que me da
ánimos y fuerzas, también
dentro de los propios socios.
recen o no merecen un sueldo da igual que sea hombre o
mujer. No puedo entenderlo
pero tampoco se entienden
muchas otras cosas.
P- ¿Ha aumentado el número de mujeres empresarias?
R- Sí, antes ni lo imaginaríamos. Ahora mismo de hecho
se va a celebrar una exposición de productos de campo
en la plaza del Concello con
la asociación de productos
del campo y casi todas las
que llevan la voz cantante
son mujeres. A lo mejor también soy muy optimista porque también hablamos distinto a la hora de cobrar. En
los casos de nuestro alrededor no pero sí existe. Si me-
P- Y en temas como conciliación, derechos laborales
y mujer ¿cómo estamos?
R- Yo tuve el caso de mi hija,
que en cuanto se enteraron
de que estaba embarazada
la echaron y tuvo que luchar
por sus derechos. A nivel de
gobierno hay muy poca preocupación y es una desilusión
muy grande que tenemos
personas como yo para llevar
mejor empresa y familia. Llevan muchos años prometiéndolo pero la mujer tiene que
seguir corriendo de un lado
para otro. La conciliación es
algo que aún está pendiente y
es una de las desilusiones más
grandes de la democracia.
P- ¿Se comparte realmente
al 50% la responsabilidad
de la familia?
R- Aún falta un poco para que
sea el 50%. No sé si llegaremos algún día a tener ese sueño de compartir realmente.
Tenemos que seguir luchando
entre todos, madres, hermanas, mujeres… no podemos
permitir al hombre que vive
como un adorno en la casa.
No te tengo que poner la copa
cuando llegas a casa. Es algo
que se puede conseguir pero
llevará tiempo porque es algo
que viene de muy atrás.
P- ¿Falta educación económica o empresarial?
R- Ahora ha cambiado. Hay
mujeres que montan empresas y que se agrupan en sociedades. La ilusión la tenemos la mayoría pero hay que
luchar. No digo que nos lo
tengan que poner en bandeja
pero aún no es algo que está
al 100% reconocido como
normal. Antes la mujer estaba en casa y también dirigía
pero al estar siempre en casa
y no salir del entorno formó
algo especial, la supervivencia y la inteligencia llevaron a
crear una coraza. Era el caparazón de toda la familia. Pero
hay más que una casa y una
familia, se puede organizar
trabajo y familia.
P- ¿Se ha notado alguna
mejoría de la crisis?
R- A mí personalmente me
da la sensación de que sí
pero como presidenta de la
asociación, los comercios
lo han pasado muy mal este
año. El comercio se ha que-
jado. Están contentos con el
verano pero la primavera fue
muy dura. En Laracha hay
mucha gente que viene al
concello, al banco,… pero no
había compras en el comercio. Aunque se va mejorando
se va muy lento y no es de
extrañar porque no sabemos
cómo van a responder a esto
los de arriba…
P- Las grandes empresas
han recibido algunos incentivos para contratación, ¿se
ayuda también a pequeñas
empresas y autónomos?
R- El autónomo tiene una
pequeñísima ayuda al principio pero después ya no.
El pequeño empresario está
muy olvidado y es verdad eso
que siempre se dice de que
los autónomos no nos podemos permitir ni estar enfermos. Aquí en Laracha las pequeñas empresas tienen más
gente que la empresa grande
y eso es valorable pero desde
allá arriba ni caso.
P- ¿Cuál es tu ilusión para
un futuro?
R- Mi lucha es conseguir que
en A Laracha todos fueran
socios de la asociación y que
fuera también más participativa. Y a nivel mujer tengo
en mente ese mundo perfecto en el que da igual que
quien lo diga sea una mujer
o un hombre, que pueda
mandar uno u otro. Que no
somos perfectos ni mujeres ni hombres. Que manía
de querer ser perfectos, eso
sería horrible. Y que lo más
importante es la ilusión, el
amor y la alegría. La ilusión
que no me la quiten, la alegría ya la busco yo y que el
amor me lo den.
981 113 030 - 981 175 030
Doctor Enrique Freire
www.mgarciaycia.com
Edificio Coruña Sport Center
Matogrande, A Coruña. T 881 888 873
Edificio Multiusos Esvida
Matogrande, A Coruña. T 881 175 030
U.D.I.P. & DOLOR CRÓNICO
sea cual sea tu dolor, podemos evitar tu sufrimiento
Avda. de Nostián s/n. Pol. La Artística
nave 19 E. (Meicende) 15008 A Coruña
T 981 20 17 22
p.12 | motor
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
ENTREVISTA: DANY CASTRO
SOBRE
RUEDAS
“Si este año quedo
campeón, me paso a
la categoría superior”
Oscar Romero | Laracha
Después de lograr en dos ocasiones el subcampeonato gallego de
autocross en la categoría de menos de 1.600, el piloto de Cances
intentará ahora subir ese último
escalón del podio y hacerse con el
título absoluto. Lo cierto es que no
lo va a tener nada fácil porque Tino
Iglesias también compite esta temporada en la cilindrada pequeña y
actualmente lidera la clasificación
general, eso sí, con una exigua diferencia de puntos con respecto al
de Peugeot.
P: ¿Cómo fueron tus inicios en
el mundo de la competición?
R: Oficialmente comencé en el
2007 pero ya llevaba tres o cuatro
años corriendo en gymkanas con
un Opel Corsa. Mi primera carrera
del campeonato gallego de autocross fue en Santa Comba, precisamente, con ese mismo coche.
Estaba algo nervioso pero como
ya llevaba tiempo compitiendo
(aunque no estuviera federado)
tampoco lo pasé tan mal pues ya
sabía que iba a ser muy complicado llegar a la final. Los tiempos no
eran buenos y ni conseguí pasar
de la repesca (risas). Había más
de treinta coches en la categoría
de menos de 1.600 cc y, con tanta
competencia y en un coche de serie, acceder a la última manga era
casi imposible.
P: ¿De dónde te viene la afición
a los coches en general y al autocross en particular?
R: A mi padre siempre le gustaron
y, además, aquí en Cances había
carreras en un circuito que ahora
está abandonado pero en el que
llegaron a correr Sergio Cancela,
Marcos Lista y otros pilotos de la
zona. Todo eso hace que vayas
aprendiendo y que al final te acabe
por enganchar. A mí lo que me gusta es el autocross pero nunca probé en asfalto, aunque no creo que
me apasione tanto porque se coge
demasiada velocidad y es más peligroso. Además, en los rallyes corres contra el crono y yo prefiero
salir en grupo y luchar de tú a tú
con otros pilotos.
P: Desde entonces, ¿has corrido
ininterrumpidamente y siempre
en autocross?
R: Si, desde que empecé no paré
ninguna temporada. Sólo, cuando
compré el 106 en el año 2008, me
perdí una carrera que se hizo en
Cerceda y creo que otra en Arteixo
porque el coche no iba bien y no encontrábamos el fallo. En 2010, cuan-
La mecánica del 106 es muy fiable y lo que más sufre es la carrocería a
nivel de chapa (aletas, puertas…)
do hubo la polémica con los neumáticos obligatorios, fui a León a correr
varios rallysprint (con Daniel Señarís) y participé en la carrera estatal
que se organizó en Carballo. Ese
año también acudimos a Alcañiz y
a Burgos, aunque no me fue nada
bien ya que cada vez que salía a la
pista se rompía algo (risas). También corrí el primer rallymix que se
hizo en Cerceda pero no me gustó
la combinación de tierra y asfalto
porque no sabes qué ruedas montar; además me pareció bastante
peligroso y la inscripción muy cara.
P: Y, al fin, tu primera victoria
absoluta llegaba en 2014 y en
Carballo
R: En esa prueba había varios pilotos que se estaban jugando el campeonato, Manuel Osorio y Daniel
Gorín, que hicieron una salida falsa
y fueron penalizados. Ganó Manuel
y yo quedé segundo pero, como lo
sancionaron, subí una posición y
así conseguí mi primera victoria;
llevaba varios segundos puestos
y ya tardaba en llegar ese triunfo.
Ganar siempre es bonito y en casa
aún más. Realmente no creo que
fuera mi mejor carrera, hubo otras
mejores como por ejemplo una del
Nacional disputada en Arteixo en la
que hice el récord del circuito pero
quedé segundo por detrás de Gabriel Serrano; él salió mejor que yo
y no conseguí adelantarle.
P: Compites en el campeonato
gallego con un Peugeot 106,
¿por qué elegiste este modelo?
R: Esa unidad se la compré en Carballo a Moncho, de Más Evolución,
pero venía de Almeria y llevaba el
motor de origen de un 106 Rallye;
tenía grupo corto, autoblocante… y
poco más. A partir de ahí, lo hemos
ido evolucionando poco a poco y
primero le montamos una electrónica y un motor 1.6 de 16 válvulas que
debe dar unos 167 CV. Como empezó a romper palieres, decidimos
ponerle una caja buena y, este año,
le instalamos una suspensión nueva
(Proflex) para que traccionara mejor. La verdad es que la diferencia
se nota una barbaridad, ahora agarra mucho más y va de maravilla.
Es cara pero… ¡cambió un mundo!
Escogí el 106 porque es un modelo
que siempre me gustó y, en aquella época, era uno de los más competitivos y punteros que se podían
comprar junto con el AX; el Citroën
no me atraía tanto y, además, para el
Peugeot había muchas evoluciones.
Aunque estoy seguro de que los hay
mejores, a la hora de prepararlo es
de los más económicos. De hecho,
Tino está corriendo con un Ford
Fiesta mucho más moderno y, en
determinadas circunstancias, pienso que el Peugeot es superior.
P: Tras haber sido dos veces
subcampeón en menos de 1.600
cc, ¿esta temporada te marcabas como objetivo el título absoluto?
R: En estos momentos, Tino y yo
estamos manteniendo una bonita
pelea y aunque ganarle va a ser
bastante difícil, lo vamos a intentar. Teníamos el campeonato bien
encarrilado pero se nos rompió un
palier en Rianxo cuando íbamos
primeros y eso nos ha complicado la temporada. Aún no se sabe
cuántas carreras quedan pero me
temo que sólo se va a organizar la
de Carballo. Si es así, como ahora
mismo él me lleva seis puntos de
ventaja (descontando un resultado) le bastaría con quedar segundo aunque yo ganara. Pero bueno,
nunca se sabe y aún puede tener
una avería, que todavía no sufrió
ninguna este año. Nosotros, con el
paso de los años, hemos mejorado
mucho y nuestro equipo tiene hasta estrategias para elegir el mejor
momento para salir a pista durante
los entrenos y las clasificatorias.
No tenemos el despliegue de medios de Tino pero hemos aprendido
y lo tenemos todo muy estudiado.
P: Pero antes de que finalice el
certamen autonómico, a mediados de agosto, disputarás la
carrera del Nacional que tendrá
lugar en Arteixo
R: Sí, correremos otra vez con el
Peugeot 206 GTI en la categoría Off
Road Series. El año pasado finalizamos terceros en Carballo y en
Arteixo se nos rompió el grupo, lo
que nos obligó a salir desde atrás, y
acabamos quintos. Esta temporada decidimos repetir y en Carballo
marchábamos bastante cómodos
(terceros) detrás de Daniel Señarís pero pinchamos una rueda y
tuvimos que abandonar. El coche
es completamente de serie pero
como conocemos bien el circuito
intentaremos hacerlo bien en Morás y, por lo menos, subir al podio;
ganar es difícil ya que hay coches
muy buenos.
P: Y de cara al futuro, ¿tienes
pensado cambiar de coche o de
categoría?
R: Si quedo campeón en menos de
1.600 cc, la idea es pasar a la cilindrada superior y, en principio, con
el mismo coche. También tengo
la opción de venderlo y mejorar el
206 para correr con el motor 2.0 en
la categoría grande pero… no sé, ya
veremos. También me andaba en
la cabeza la idea de poner toda la
mecánica en una carrocería de
Citroën C2 pero la gente dice que
no acaba de ir bien en autocross.
Aparte de eso, me gustaría probar
un Car Cross pero lo veo difícil porque la conducción es muy distinta
a la de un turismo, mientras que un
tracción total ya se va demasiado
de presupuesto.
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
publicidade | p.13
p.14 | saúde
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
Matrícula de honra para
os laracheses en doazón
de sangue en Bergantiños
Redacción | A Laracha
O alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, e a directora da Axencia
Galega de Sangue, Órganos e Tecidos,
Marisa López, presentaron na Laracha a
campaña de verán de doazón de sangue
que se desenvolverá co impulso e a colaboración municipal.
Por segundo ano consecutivo, os datos
do Centro de Transfusión de Galicia indican que o Concello presentou en 2015
a taxa máis alta da comarca de Bergantiños, alcanzando as 49 doazóns por cada
mil habitantes (por encima da media
provincial, que se sitúa en 46). En total,
no exercicio pasado alcanzáronse no
noso municipio as 562 doazóns, rexistrándose un incremento do 7,5% con
respecto ao ano anterior.
José Manuel López Varela considera que
“os datos son moi positivos” e agarda
que sirvan de “estímulo e implicación
para que os nosos veciños continúen
mostrando a súa solidariedade”.
O rexedor municipal lembrou que o
Goberno colocou bandos nas instalacións públicas, ofrece información nas
pantallas luminosas e nas redes sociais
e que puso en marcha unha campaña de
buzoneo no casco urbano da Laracha,
Paiosaco, Caión e a determinadas urbanizacións doutras parroquias.
Marisa López comezou a súa intervención cun agradecemento ao Concello
“pola colaboración que presta durante
todo o ano” e tamén aos veciños “polo
seu compromiso e solidariedade” que
levou á Laracha a obter a “matrícula
de honra na comarca de Bergantiños”,
axustándose “moi folgadamente ás
taxas de doazón recomendadas pola
O alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, e os edís José Ramón Martínez Barbeito e Jesús
Souto, acudiron á unidade móbil do Centro de Transfusión de Galicia para doar sangue, dar exemplo e mostrar a súa implicación co propósito de animar aos veciños a realizar este xesto solidario
e concienciar da importancia de facelo para axudar a manter as reservas nos hospitais. Photocool25
Organización Mundial da Saúde”.
A directora da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos considera “unha
honra” contar no Concello da Laracha
con 1.500 doantes censados, aínda que
mostrou a súa preocupación polo aumento da súa idade media, que se sitúa
en torno aos 46 anos. É por iso que fixo
un chamamento aos mozos e anunciou
campañas de divulgación dirixidas á xuventude.
Tamén lembrou que o verán é unha
“época complicada” ao combinarse o
descenso no número de doazóns e o
aumento da demanda de sangue nos
centros sanitarios para atender as urxencias.
Referiuse especialmente aos grupos 0- e
A+ como os que contan con menos reservas durante o último mes.
Co propósito de facilitar e promover a
doazón de sangue no municipio, todos
os meses do ano desprázase ata a Praza do Concello da Laracha unha unidade móbil do Centro de Transfusión
de Galicia.
O procedemento de doazón é rápido,
sinxelo e non supón prexuízo algún
para o doante, que en todo momento
está atendido por profesionais.
Titularidade
do centro
de saúde
suporá un
aforro de
60.000 euros
anuais para
o concello
O 27 de xullo, o alcalde José Manuel López Varela, acudiu a Santiago de Compostela para asistir
ao acto de sinatura do acordo entre
a Consellería de Sanidade e a Federación Galega de Municipios e
Provincias (Fegamp) para a cesión
da titularidade do centro de saúde
e punto de atención continuada
(PAC) da Laracha.
A Xunta de Galicia, ademais da
competencia plena en materia de
sanidade, asume tamén desde agora a totalidade dos gastos xerados
polas instalacións. Actualmente o
Concello faise cargo dos custes derivados da limpeza, do mantemento, da enerxía eléctrica e da calefacción do centro médico da Laracha.
Segundo a estimación do departamento de intervención, o aforro
anual situarase en torno aos 60.000
euros, cantidade que se poderá dispoñer en próximos exercicios para
reforzar e aumentar outras partidas
orzamentarias.
Desde o Concello da Laracha están a mostrar “a nosa satisfacción
coa decisión da Xunta de Galicia,
que suporá un importante alivio
para as arcas municipais ao deixar
de asumir con recursos propios o
importante gasto no mantemento
dunha instalación na que se presta
un servizo esencial, pero que non é
de competencia municipal”.
cultura | p.15
eldiariodealaracha.es | julio-agosto de 2016
Miriam Cancela | A Laracha
Talesien
asegura o
futuro da
música Metal
Talesien levan 14 anos xuntos
e neste novo traballo homónimo Talesien renóvanse
no estilo e tamén con novos
componentes. Aínda que non
viven da música dedícanse a
ela con moita “paixón e coma
se fosen profesionais” o que
da como resultado este cuarto
disco e mais de 200 concertos
as súas costas.
P- Que define este novo
traballo?
R- Demoslle unha volta de
torca ás novas composicións
pero sen apartarnos do estilo
que nos caracteriza: temas
con moita presencia de melodías tanto nas voces como nas
guitarras e teclados e unha
batería moito mais técnica dan
como resultado uns temas moi
redondos, intensos, e que, de
seguro, sorprenderán tanto os
que nos siguen como a quen
nos escoite por primeira vez.
P- Para este novo
disco optáchedes polo
crowdfunding, como foi
o apoio da xente?
R- Estamos moi contentos,
levabamos catro anos sen
grabar, dous anos sen tocar
en directo, e en 13 días conseguimos o obxectivo, superandoo incluso. Agradecidos
a xente que confiou en nós,
unha inxección de enerxía que
nos facía falta para encarar
todo o proxecto.
P- Cal é a cara bonita e
a cara fea do mundo da
música?
R- A bonita o rodearte de
xente que podes chamar amigos, con un obxectivo común,
ensaiar, compoñer, saír a
tocar e viaxar. Nos concertos, compartir escenario con
outras bandas, coñecer xente
de todas as partes cun interés
común que é a música Metal.
A fea, nótase un interés
menor nestes momentos pola
música, por coñecer novas
bandas, ir a concertos… Moito
debido a que aquí chamaselle
cultura a matar un toro nunha
plaza e retransmíteno na TV
pola tarde, e en tantas canles
que hai hoxe en día apenas
un programa de música como
houbo nos 80/90. Pero creo
que cambiará a mellor. Tamén
nas cousas feas, esa xente
que se aproveita das ganas e
ilusión dos grupos, algunhas
veces xa non pagando se non
incluso estafando.
P- Tivechedes a posibilidade de tocar con bandas
internacionais e nacionais
como Los Suaves, que
supuxo ese momento, musical e persoalmente?
R- Musicalmente un honor
compartir escenario, ver como
traballan antes do concerto
para que todo saia ben, e
personalmente un soño feito
realidade como fan da música
e da maioría de ses grupos.
P- Cal foi o mellor público
ou o voso mellor concerto?
R- Son moitos anos e moitos
concertos tanto es salas como
festivais, imposible quedarse
con un, e o mellor espero que
este por vir, ainda asi desta-
caría telonear a DIO (d.e.p)
en Vigo, e a presentación do
anterior disco en Coruña, con
unha sala chea de xente xa
cantando alguns dos temas
que presentabamos esa noite
pero escoitaran no facebook
ou youtube.
P- E un típico tópico para
rematar, cal é o ritual pre
e post concerto?
R- O pre, reunirnos no camerino todos. falar de como vemos
o ambiente, sonido, set-list e
darnos ánimos para salir e dar
todo sobre o escenario.
O post saír a falar coa xente,
que lles pareceu o concerto,
firmar discos, sacar fotos, en
xeral estar coa xente que te
apoia que despois de tantos
anos, moitos xa consideramos
amigos.
p.16 | vecinos
Publicación mensual gratuita
de información general local
Julio-Agosto 2016
Nº 47 | año 4
Voluntarios de todo el
mundo limpian el entorno
de los ríos laracheses
Miriam Cancela | A Laracha
El Concello da Laracha organiza un campo de trabajo internacional en colaboración con la
Dirección Xeral de Xuventude,
Participación Social e Voluntariado. Se encargarán de la limpieza y habilitar senderos en
las cuencas de los ríos Bradoso
y Acheiro. Una iniciativa para
poner en valor el entorno ambiental y la riqueza etnográfica.
Guadalupe Neira es la directora
del campo de trabajo.
P- ¿Cómo comenzó esta experiencia?
R- Este campo de trabajo ya lleva tres años. El proyecto fue una
idea municipal para dinamizar
el camino entorno al río y mantener el patrimonio que hay. A
lo largo del río hay más de 14
molinos. Si se saca la maleza
de camino de tránsito marcado
por pescadores la gente puede
ver los molinos que hay. Si no
queda todo cubierto por maleza
y nadie lo descubre.
P- Estáis trabajando por las
cuencas de varios ríos, ¿qué
llama más la atención a los
participantes?
R- Ellos ya saben a lo que vienen, es un campo de trabajo de
medioambiente y la información se les manda antes de que
se inscriban. Vienen a limpiar
Un día en el campo de trabajo. Photocool25
de maleza del río y van aprendiendo también a diferenciar
qué especies son invasoras y
cuáles hay que dejar. No se
desbroza sin más. Se retira la
maleza o los arboles caído que
impiden el tránsito. Pero no se
abren 5 metros, sino un sendero
agradable para caminar.
P- ¿Hay gente que ya ha estado
en campos de trabajo?
R- Hay un poco de todo pero la
mayoría ya ha estado en otros y
ya conocen el funcionamiento
y los objetivos. En horario la-
boral, de lunes a viernes por las
mañanas trabajan y luego por
las tardes y fines de semana son
actividades complementarias.
También hay gente que viene
por primera vez y están encantadas porque no sabían la cantidad de posibilidades que ofrece
un campo de trabajo tanto para
conocer gente como experien-
En este campo están Méjico,
Francia, Italia, Comunidad
Valenciana, Logroño, Castilla
león, Segovia, Palencia
cias. Aprenden mucho en idiomas y ha cuadrado que es un
grupo muy majo porque están
muy implicados en cumplir objetivos y todo fluye de una manera muy buena y en equilibrio.
P- ¿Cuántas nacionalidades
tenéis?
R- En este campo están Méjico, Francia, Italia, Comunidad
Valenciana, Logroño, Castilla
león, Segovia, Palencia…
P- Además de las actividades
de limpieza ¿qué otras actividades pueden disfrutar?
R- Las complementarias son
de carácter lúdico. Han hecho
surf, vamos a hacer paintball,
visitamos el curtidoiro, molinos de agua para que sepan
cómo funcionan los molinos
que se están encontrando. Vamos a visitar también el centro
de interpretación de los molinos de Laracha. Fuimos a Fisterra, zona del Ézaro, Vimianzo
donde vieron algunos oficios
tradicionales. Fuimos también
a Santiago y visitarán Coruña.
Se intenta que todo lo cercano
al campo puedan conocerlo.
Estuvimos también en la feria
de Paiosaco, iremos a montar
a caballo… No paramos. Ayer
incluso fuimos a la verbena, no
estamos hasta que termina la
fiesta pero escuchamos la primera orquesta.
P- ¿Qué tal la convivencia?
R- Es muy buena, este grupo es
muy bueno. Al segundo día ya
estaban cohesionados. Al ser
adultos, el más joven tiene 19
y el mayor 28, no hacemos las
cosas por imposición, se dan
varias posibilidades y siempre
están contentos. Cansados sí
porque no paramos pero funciona muy bien y es muy divertido. Están encantados, sólo me
piden dormir un poquito más.
DECATHLON MARINEDA
Centro Comercial Marineda City
Carretera Baños de Arteixo
A CORUÑA 15008
DECATHLON OLEIROS
Carretera NVI Km 585. Parque Comercial
Oleiros, Avenida das Mariñas 53
OLEIROS 15171

Documentos relacionados