Revista d`Informació Local Barberà. Núm. 198

Comentarios

Transcripción

Revista d`Informació Local Barberà. Núm. 198
`
BARBERA
R E V I S TA D ’ I N F O R M AC I Ó L O C A L
Núm. 198 ·2a quinzena ABRIL de 2003 · Edita Ajuntament de Barberà del Vallès
TELÈFONS §D’INTERÈS
BARBERA`
REVISTA D’INFORMACIÓ LOCAL
Núm. 198 ·2a quinzena ABRIL de 2003 · Edita Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament
93 729 71 71
Funeràries
93 580 97 10
Ràdio Barberà
93 729 44 71 (nuevo)
CAP Barberà
93 719 25 40
Aigua (SABEMSA)
93 729 46 02
Nodus Barberà
93 729 72 72
CAP Badia del Vallès
93 719 26 01
Gas
900 30 31 32
Fundació Barberà
Promoció
93 729 39 06
Fecsa- Enher (nuevo)
900 77 00 77
Creu Roja
93 726 66 66
Bombers (urgències)
93 726 00 80
Jutgat de Pau
93 729 20 35
Policia Local
93 719 00 90
Servei Local de
Català
93 729 34 64
Guàrdia Civil
93 719 36 10
2ª quinzena d’abril de 2003
Núm. 198
Revista d’Informació Local
11.000 Exemplars de distribució gratuïta
Edita:
Ajuntament de Barberà del Vallès
Direcció:
M. José Velázquez
Cap de Comunicació i Imatge
Col·laboren:
Josep M. Codina
Susana García
David Martín
Joan Muñoz
Marta Ortega
Lluís Ricart
Serveis Informatius de Ràdio Barberà
Servei Local de Català
Disseny :
Sergi Freixes - El Petit Estudi
Fotografia:
Joan Muñoz 54 Gallery
Impressió:
C. G. Canigó, s.l. tel 937210707
Dip Leg: B-9936-86
Policia Nacional
93 724 75 00 (nuevo)
Mossos d’esquadra
(emergències trànsit)
088
OTG (antic INEM)
93 718 85 11
Servei d’Informació
Juvenil Fil Directe
93 718 34 17
Parc Taulí
93 723 10 10
Ambulàncies
24 hores (nuevo)
904 106 106
Taxis
93 729 07 07
Patronat M. d’Esports
93 729 19 87
93 729 19 27
Recollida d’estris
vells i recollida de
poda
93 729 35 36
Tanatori
93 719 27 78
FARMÀCIES DE GUÀRDIA
MAYO DE 2003 DE 9 A 22 HORES
Budalles
Galcerán
Av. Burgos, 42 - Badia
Pg. Dr. Moragas, 184
dies: 1 - 10 - 19 i 28
dies: 2 - 11 - 20 i 29
Blanca
Palmes
Pagés
Serrallach
Casas
Ferrer
Perelló
Av. Tibidabo, 68
Av. Generalitat, 41
Av. Generalitat, 92
Av. Mediterrani, 26-Badia
Via Sant Oleguer, 2
Av. Burgos, 4 - Badia
Anselm Clavé, 8
dies: 8 - 17 i 26
dies: 4 - 13 - 22 i 31
dies: 5 - 14 i 23
dies: 6 - 15 i 24
dies: 7 - 16 i 25
dies: 3 - 12 - 21 i 30
dies: 9 - 18 i 27
+
FIBROMIÀLGIA I INVALIDESA
La subseu de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia de Barberà del
Vallès us convida a la xerrada Fibromiàlgia i invalidesa, a càrrec del magistrat
Jacobo Quintans García, que parlarà de la problemàtica que representa, des del
punt de vista dels jutjats, el fet que encara no es disposi de proves objectives
per diagnosticar la fibromiàlgia i de quins són els criteris que actualment s’estan utilitzant per declarar la invalidesa.
L’activitat tindrà lloc el proper dimecres 21 de maig a les 19 h, a l’ Auditori
Maria Feliu (Casal de Cultura, c/ Nemesi Valls, 35, 1a planta).
2
LA HISTÒRIA
dels Soley de la torre Nova(i Va part)
Durants els darrers capítols hem conegut la història d'una casa popular a Barberà del Vallès, la torre Nova dels Soley.
A la vivenda, que havia estat la casa dels masovers dels marquesos de la torre Estapé, hi continuen vivint de lloguer
la Ramona Soley i la seva cunyada, Núria Moncada. Avui coneixem com va arribar la Núria a la torre i recordem el seu
home, l'Esteve Soley.
Marta Ortega Lorenzo
Als anys cinquanta, l'Esteve
Soley disfrutava de la vida
del poble i participava activament en tot el que tenia
a veure amb la cultura i les
tradicions: ball de gitanes,
sardanes, Sant Antoni...
Amb la Ramona i la resta de
germanes solteres, l'Esteve
disfrutava de força llibertat, tot i les circumstàncies
de repressió històriques.
Segurament perquè el pare,
el Joan Soley, era una persona amiga de la festa, el
diàleg i el progrés.
L'any 1957 l'Esteve va contraure matrimoni amb la Núria,
esdeveniment que la va portar a viure a la torre Nova. Ella era
una jove de Sabadell, que sempre havia viscut en un pis i que
treballava en una fàbrica tèxtil: "Quan vaig arribar aquí no hi
havia res de res". Eren temps en què la gent anava a banyarse als banys públics de la Creu, perquè encara que algunes
cases tenien dutxa, com la torre Nova que la tenia darrere
d'on hi havia les vaques, no era d'aigua calenta.
Quant a la feina on treballava, la Núria explica que era cal
Molins: "Encara que jo era urdidora, vaig tenir una mala experiència professional i vaig preferir tornar a treballar amb la
meva mare, com abans de trobar la feina d'urdidora, a cal
Molins, en el torn de matí".
La Núria recorda que tenia molta complicitat amb la mare i
que, juntes, anaven també al cine los Campos i, també juntes,
anaven
al
ball, quelcom
que a la
Núria li havia
agradat sempre molt. "En
aquells
temps
no
estava ben
vist que una
noia jove sortís sola, o
t'acompanyava una mare d'una amiga o la teva pròpia, i jo hi
anava amb la meva, que s’asseia mentre jo ballava. De ens
aveníem molt, i com que el meu pare no sortia mai i els meus
germans eren més grans, doncs ens feien companyia mútua i
sortíem plegades".
Amb motiu d'una excursió a la Mola, la Núria va conèixer l'Esteve Soley: "a partir de llavors vam començar a quedar". Després d'un any de promesos es van casar a la Romànica el 24
d'octubre de 1957; "l'Esteve s'havia batejat allà, i també hi
havia fet la comunió col·lectiva que es va celebrar després de
la guerra, així que vam decidir casar-nos a la Romànica".
Després de casats, el matrimoni es va instal·lar a viure amb
els sogres. La Núria va deixar de treballar i de seguida es va
quedar embarassada de la seva filla gran, la Maria Concepció
Soley Moncada, que va néixer el 13 d'agost de 1958.
L'Esteve encara treballava als camps o anava a buscar sorra al
riu per a les construccions amb un carro de la família, però
quan va nèixer el segon fill, el Jordi, l'11 d'octubre de 1962,
va començar
a treballar
en
un
garatge de
Barcelona,
perquè amb
el
que
donava
el
camp no era
suficient per
sortir endavant.
La
Núria explica
que primer
havia d'anar en tren, però després, el Joan Soley va comprar
un Sis-cents que portava l'Esteve per anar fins al garatge.
Abans, la família havia tingut tartranes que es feien servir en
els bateigs, comunions i casaments del poble.
La Núria explica altres aspectes del seu marit, que molts
recorden sempre vestit de negre: "a més de fer obres de teatre tot l'any, feia cada any els pastorets i ballava gitanes.
Però no només s'implicava culturalment, també era molt bon
massatgista i molta gent venia perquè els curés, des de Sabadell, de la Creu... Fins i tot anava a curar amb el doctor Moragas, que era l'amo de l'Ensanche [sic],bé, per part de la dona,
i vivia a la torre de can Gorgs".
Durant un temps, l'Esteve es va quedar sense feina i més tard
va començar a fer suplències com a conserge de col·legis.
Així s'hi va estar nou anys, i després va estar fix durant nou
anys més com a conserge del col·legi Can Llobet. Als dos
anys de jubilar-se es va posar malalt i va morir.
Actualment, els fills continuen molt vinculats a la cultura de
Barberà i amb la vida quotidiana de la ciutat: la Maria treballa
al menjador del col·legi Pau Picasso i el Jordi és conserge del
Casal de Cultura.
La família continua participant de les sardanes, el ball de
gitanes i els gegants, entre d'altres, fent que la cultura popular i les tradicions no morin. Mentrestant, el temps sembla
haver-se detingut a la casa de la Ramona Soley i la Núria
Moncada.
Encara
avui viuen en les
dues cases unides
per un estret passadís, amb llar de foc,
cuina econòmica i
envoltades de gossos, gats i bèsties
com gallines, conills i ànecs.
3
S a n t J o rd i a B a
L’any 1456 les Corts Catalanes van instituir Sant Jordi com
a patró de Catalunya, però ara, a més d’això, també és el
dia en què les roses i els llibres prenen un total protagonisme. La diada de Sant Jordi sempre ha estat molt important a Barberà del Vallès i els ciutadans acudim a la plaça
de la Vila a participar-hi, ja que aquest indret és el centre
de la vida comunicativa en aquesta diada. Les paradetes
de roses i llibres, amb la participació de comerços, entitats i centres docents, són el punt de trobada d’uns i
altres. Però hi ha un moment que s’espera amb certa emoció: el lliurament del premi Estevet, que s’ha transformat
en tot un clàssic i que ni el propi guardonat ho sap fins el
moment en què se li atorga. Aquest any s’ha lliurat el
vuitè i el guardonat ha estat l’actual president del Club
d’Escacs de Barberà, Victor Pont i María.
4
r b e r à d e l Va l l è s
L’altre punt de protagonisme en la diada de Sant Jordi són
les escoles i els instituts de la ciutat. Alguns aprofiten per
celebrar la setmana cultural o els jocs florals però tots
dediquen la jornada a celebrar de forma especial la diada.
En aquest aspecte cal destacar que la majoria d’activitats
són molt participatives, ja sigui a través de tallers de
manualitats, com de tallers relacionats amb la literatura.
Destaquem enguany el CEIP de Can Serra que ha dedicat
les jornades culturals a Riure i Viure; el CEIP Can Llobet, a
les representacions teatrals; el CEIP del Bosc, amb un festival especial el mateix dia de Sant Jordi; el CEIP Pau
Picasso, també amb una festa especial i a elaborar roses i
punts de llibre i el CEIP Elisa Badia, amb una representació
teatral i l’intercanvi de llibres, entre els alumnes entre
altres activitats.
5
APLEC
DEL PA
La ja tradicional trobada a La Romànica el dilluns de Pasqua a la nostra ciutat va tornar a ser un èxit de participació.
Un total de 4.000 pans beneïts es van repartir el dilluns 21 d’abril en la plaça del Mil·lenari de la nostra ciutat pels
membres de l’Associació de Veïns del barri de La Romànica. Les activitats, però, no es van concentrar a la pròpia
plaça, també hi van haver tallers i jocs en el parc de Ca n’Amiguet, a l’alçada de la Via Sant Oleguer. De tots, cal destacar-ne el de mones, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants que hi van aportar els ingredients, els
jocs inflables, les caramelles de la colla del Tronxo i la ballada de sardanes, que van completar les activitats d’una
diada totalment consolidada a la nostra ciutat.
6
MEDI
AMBIENT
L’aprofitament de l’energia solar
L'aprofitament de l'energia solar bàsicament es pot realitzar de dues formes diferents: per a produir electricitat (energia solar
fotovoltaica) i per a obtenir calor (energia solar tèrmica).
L'energia solar tèrmica consisteix en l'aprofitament de la radiació que prové del sol per produir aigua calenta sanitària, escalfar
l'aigua de les piscines, calefacció, climatització i aplicacions industrials. Les instal·lacions solars tèrmiques consten d'un sistema de captació (el captador solar), un sistema d'emmagatzematge de l'energia tèrmica obtinguda (el dipòsit acumulador) i un
sistema de distribució de la calor i del consum.
Les aplicacions més esteses i conegudes són les de baixa temperatura, és a dir, les que proporcionen calor a una temperatura
inferior a 100ºC. El captador pla de coberta vidrada és el tipus de captador que, fins ara, ha tingut més difusió. El seu funcionament està basat en l'efecte hivernacle, és a dir, capta la radiació solar al seu interior, la transforma en energia tèrmica i n’evita la sortida a l’exterior.
L'energia solar fotovoltaica permet transformar en electricitat la radiació solar per tal de cobrir una part important de la
demanda elèctrica sense emetre gasos contaminants. L'energia solar fotovoltaica es fonamenta en l'efecte fotoelèctric descobert per Hertz el 1887 i descrit per Einstein el 1905. La radiació solar es converteix en electricitat quan incideix en una cèl·lula
fotovoltaica o placa solar, que és un semiconductor constituït normalment de silici. Aquesta energia elèctrica sostenible té
nombrosos usos i aplicacions: des del funcionament d'aparells de consum petits (rellotges, calculadores...) fins a l'electrificació
d'habitatges o nuclis de població aïllats; les senyalitzacions terrestres i marítimes; les comunicacions o l'enllumenat públic.
Podem diferenciar dos tipus de sistemes fotovoltaics:
- Els sistemes autònoms, que generen energia en el mateix punt de consum i no estan connectats a la xarxa elèctrica.
- Els sistemes connectats a xarxa, que permeten cedir o vendre a la xarxa elèctrica tota o una part de l'electricitat produïda.
L'ICAEN ha posat en marxa un servei gratuït de Diagnòstic solar domèstic, on podrà avaluar el cost d'instal·lar un sistema solar
per a aigua calenta sanitària i el rendiment d'una instal·lació fotovoltaica a casa seva. Més informació a http://www.icaen.es
Per a saber quant estalviem instal·lant plaques solars
Diagnòstic solar domèstic per a ACS:
http://www.icaen.es/icaen/JSPWeb_html/diagsolar/indexdomestictermic.htm
Diagnòstic solar domèstic fotovoltaic:
http://www.icaen.es/icaen/JSPWeb_html/diagsolarfot/IndexDomesticFotovoltic.htm
Informació de subvencions i ajudes
Institut Català d’Energia: tel. 93-6220500 http://www.icaen.es
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía:
tel. 93-4564900
http://www.idae.es
Línia de finançament ICO-IDAE per a projectes d'Energies Renovables i Eficiència Energètica - Any 2003:
http://www.idae.es/subvenciones/ficherosSubvenciones/subvenciones_ico-idae-2003.asp
Empreses
Llistat d’empreses d’instal·lació i/o venda de productes relacionats amb l'energia solar a Catalunya:
http://www.solarweb.net/empresas/cataluna.htm
7
COSES
DE LA CIUTAT
Presentació al Casal de Cultura del llibre
La ambición del amor. Historia del matrimonio en Europa
Des de la Regidoria del Programa per a la Igualtat de la Dona es va organitzar la presentació del llibre La ambición del
amor. Historia del matrimonio en Europa, del Sr. José Enrique Ruiz Domènec.
El Sr. José Enrique Ruiz Domènec és catedràtic d’Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de
l’Institut d’Estudis Medievals. És autor d’articles i llibres entre els quals destaquen El despertar de las mujeres, La mujer
que mira i Siete mujeres para Tirant.
En aquesta presentació ens va fer un brillant passeig per la vida matrimonial des de la Roma d’Adriano a l’Europa dels nostres dies, on es presenten, amb infinitat de proves, els arguments a favor i en contra d’aquesta cèl.lula de convivència
social i afectiva. Ens va presentar innombrables testimonis per aprofundir en els motius que durant segles han conduït
les dones i els homes a desitjar casar-se.
Grup Terapèutic de dol per la pèrdua d’un ésser estimat
No hi ha dolor més gran que la mort d’un ésser estimat. Aquesta afirmació és compartida per la immensa majoria de persones. Viure la mort dels avis i les àvies, els pares i les mares s’ha de convertir en un episodi normal dins les nostres
vides. En el moment de la mort d’un ésser estimat, s’inicia un procés de dol la intensitat del qual dependrà del vincle que
ens unia amb aquesta persona.
Si ens toca viure la mort de la nostra parella, un germà o germana o una amistat íntima, creurem que la pèrdua no té res
a veure amb la renovació generacional. A part del gran dolor que sentirem, viurem aquestes morts com un pas molt proper a la nostra pròpia caducitat.
De totes les morts, la d’un fill o filla és, sens dubte, la que pot conduir una persona pel camí de la total desesperació. És
té la sensació que tot queda aturat, res té sentit, l’absència és el company diari i la inèrcia és l’únic que fa tirar endavant.
De bon començament, les persones del voltant s’interessen pel nostre estat anínim, però no passarà gaire temps abans no
ho deixaran de fer. El nostre dolor els serà incòmode, una reacció socialment normal que fins aleshores també havíem
tingut nosaltres. Si el dolor emocional no es pot expressar poden aparèixer complicacions físiques o psíquiques. Si un
dol no segueix un procés saludable, les repercussions poden produir, fins i tot, conflictes familiars.
És per això que s’ha posat en marxa a la nostra ciutat un Grup de dol per mort que ofereix un espai per a la reflexió, respectant la individualitat i la confidencialitat de tots els seus components. Aquest grup funcionarà durant tot el curs, amb
una sessió de dues hora setmanals, i anirà a càrrec d’una terapeuta especialitzada en dol i mort.
Aquest grup s’ofereix a través d’un conveni de col.laboració entre l’Associació per a la Igualtat Dones.com i l’Ajuntament
de Barberà del Vallès.
Per tal de tenir-ne més informació cal adreçar-se al Servei d’Atenció a la Dona personalment (Plaça de la Vila, 1, baixos
dreta) o trucant al 93 729 71 71
Servei d’atenció a dones lesbianes
L’homosexualitat segueix sent un tema no acceptat o normalitzat a la nostra societat, la qual cosa fa que aquesta orientació sexual es visqui amb culpa per part de la persona homosexual i amb incomprensió per part de la societat. Aquesta
realitat s’accentua en el cas de les dones.
Per aquest motiu, des de la Regidoria del Programa per a la Igualtat de la Dona, s’ha posat en marxa un Servei d’Atenció a
Dones Lesbianes que va començar a funcionar en el mes d’abril.
Aquest és un servei especialitzat d’atenció individual que té com a finalitat assessorar i informar a les dones que no
accepten la seva orientació sexual, així com els familiars, les amistats de l’entorn o qualsevol persona que vulgui tenir
una informació rigorosa sobre l’homosexualitat.
L’horari d’atenció és el segon dimecres de cada mes, de 16 a 19 h, a l’Aula de la Dona (Casal de Cultura), c/ Nemesi Valls, 35, 2n.
Per a més informació cal trucar a la Regidoria del Programa per a la Igualtat de la Dona, al telèfon 93 729 71 71.
8
COMERCIO
DE LA CIUDAD
N u eva p re s i d e n c i a e n l a As o c i a c i ó n d e
C o m e rc i a n t e s d e B a r b e r à d e l Va l l è s
El pasado 24 de abril la Junta de la Asociación de
Comerciantes de Barberà del Vallès nombró por unanimidad al Sr. Ferran Gómez Vázquez como nuevo presidente
de la entidad, en sustitución del Sr. Alfonso Alharilla
Ortega. Así mismo se nombraron nuevos Vicepresidentes
al Sr. Manel López Ortiz y al Sr. José Antonio Arenas
Guarch, manteniéndose igual el resto de cargos y miembros de la Junta.
En el acto se hizo entrega de una placa de agradecimiento a la gran labor realizada por el Sr. Alharilla como
presidente desde los inicios de la Asociación. Por su
parte el nuevo presidente, Sr. Ferran Gómez, explicó que
pondrá en marcha unas novedades basadas en el nombramiento de delegados de zonas y de comisiones de
trabajo especializadas, a fin de profesionalizar la labor
de la organización, y manifestó su voluntad de mantener una línea de trabajo en pro del servicio al comercio,
a la cultura y a la ciudad.
Por un comercio de calidad en Barberà
F I C H A n º 4 . Ta t u a j e y P i e rc i n g
( D e c re t o 2 8 / 2 0 0 1 d e 2 3 d e e n e ro )
Tatuaje: Decoración del cuerpo humano con dibujos donde se introducen pigmentos de colores en la piel, por medio de
punciones.
Piercing: Decorar el cuerpo humano mediante la sujeción de joyas en el cuerpo atravesando la piel mucosas y/o otros
tejidos corporales.
Normas Básicas de Higiene:
· Los locales donde se realicen las actividades de piercing y
· Los aplicadores deben utilizar ropa limpia que deberán camtatuaje deben estar limpios, desinfectados y en buen
biar siempre que se manche de sangre y/o fluidos corporales.
estado.
· En caso de que los instrumentos caigan al suelo deben
· El área de trabajo debe disponer de un lavamanos de
esterilizarse o desinfectarse según proceda, antes de
accionamiento no manual, equipado de agua corriente,
usarlo nuevamente.
dispensador de jabón y toallas de un solo uso.
· Antes de tatuar se ha de limpiar y desinfectar la piel.
· Está prohibida la entrada de animales y personas ajenas
· Si el material no es desechable, no esta esterilizado y
a la actividad.
los productos que entran en contacto con la piel y con
· Los materiales que penetren o atraviesen la piel, mucosas
la sangre no son los adecuados, se pueden producir irriu otros tejidos deben estar estériles y ser de un solo uso.
taciones, infecciones e incluso el contagio de enferme· Los establecimientos deben disponer de un botiquín
dades como la hepatitis o el sida.
equipado con material suficiente para garantizar asis· Los aplicadores deben disponer de un nivel de conocitencia en caso de primeros auxilios.
mientos suficientes para realizar una prevención efec· Los aplicadores de tatuaje y/o piercing deben lavarse
tiva de los riesgos para la salud, para ello deben superar
las manos con agua y jabón antes y después de la activiel correspondiente curso de formación homologado por
dad, como también cada vez que se reemprenda si hay
el Instituto de Estudios de la Salud.
interrupciones.
· En cada aplicación el personal debe utilizar guantes de
Los establecimientos deben disponer de hojas de reclamatipo quirúrgico de un solo uso.
ciones.
OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor Ps. Doctor Moragas, 224 Tel. 93 729 71 71.
Horario de visitas: martes de 9 a 12 h y de 16 a 18 h. Y jueves de 9 a 12 h. Llamar para concertar visita.
COSAS DE
LA CIUDAD
C o m p l e j o R e s i d e n c i a l C a n Pe d ra g o s a
C o l o c a c i ó n d e l a P r i m e ra P i e d ra
El pasado 25 de abril se realizó el acto de colocación de la primera piedra, un cubo de mármol en el que se introdujeron monedas de curso legal y periódicos locales, comarcales y
nacionales del día de la fecha, para la construcción del complejo residencial Pedragosa para
las personas mayores.
El complejo residencial tendrá una superficie de 5.400 m2 entre edificaciones y zona de jardines y constará de 18 apartamentos adaptados, 24 habitaciones individuales, 52 habitaciones dobles y 100 plazas de centro de día, lo que supone un capacidad total para 164 personas.
El acto estuvo presidido por el Alcalde de Barberà del Vallès, José Antonio Robles, al que
acompañaron varios regidores del consistorio, el presidente de la empresa concesionaria,
Juan Antonio Gómez y representantes de entidades y medios de comunicación.
Después de realizar todos los trámites legalmente establecidos y con el apoyo de todos los
grupos políticos, a excepción del único representante del grupo de IC-V que se abstuvo, se
adjudicó la construcción y gestión a 50 años del complejo Pedragosa, a la empresa Intercentros Barberà SL de reconocida experiencia en el sector, tanto a nivel privado como en
colaboración con diferentes administraciones públicas en todo el estado español.
El Ayuntamiento de Barberà del Vallès ha creado una comisión de seguimiento que velará por la buena gestión del complejo
residencial.
Entre los acuerdos alcanzados existen dos premisas incuestionables:
1. Prioridad absoluta y total en la concesión de plazas a las personas mayores de Barberà del Vallès y siempre a precio de coste.
2. Ningún ciudadano o ciudadana de Barberà del Vallès se quedará sin plaza por causas económicas, atendiendo siempre a los
criterios socio – sanitarios previstos.
Otro de los aspectos destacables del complejo es que el proyecto se ha elaborado pensando en dotar a la instalación de los
mejores y más modernos servicios posibles, entre los que destaca la utilización de energías limpias y materiales aislantes térmicos y sonoros.
El coste de construcción y gestión del complejo correrá a cargo de la empresa concesionaria y la aportación municipal, propietaria del terreno y la instalación, se circunscribirá a las aportaciones necesarias que cada caso requiera, de forma individual,
para los ciudadanos y ciudadanas de Barberà del Vallès.
Está previsto que se ponga en funcionamiento en un máximo de dos años a partir de esta fecha y según los expertos éste será
uno de los mejores complejos para gente mayor del país.
10
COSES DE
LA CIUTAT
I n a u g u ra c i ó d e l a To r re d ’ e n G o rg s
En un acte entranyable que va comptar amb l’assistència d’un gran nombre de barberencs i barberenques, l’alcalde
de la nostra ciutat, José Antonio Robles, va inaugurar les noves instal·lacions de la Torre d’en Gorgs. El nou espai
serà la seu de la Fundació Barberà Promoció i el centre de les activitats econòmiques que des de la Fundació s’ofereixen als ciutadans i ciutadanes de Barberà. També s’hi ubicaran les entitats de la nostra ciutat on podran gaudir
d’un espai per la seva tasca administrativa i uns espais comuns per a desenvolupar les seves activitats. La Torre d’en
Gorgs es converteix en el centre més important de la nostra ciutat pel que fa a les activitats socials, econòmiques i
culturals. Pel que fa a l’obra, cal destacar la cura que s’ha tingut en mantenir l’aspecte històric i tradicional conjuntament amb la funcionalitat i modernitat que l’ús de la instal·lació requereix.
11
NOUS ESPAIS: P
PARC D’EUROPA
COSAS DE
LA CIUDAD
P r i m e ra p i e d ra d e l Te a t ro M u n i c i p a l
El pasado lunes 5 de mayo se procedió a la ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra del que será el nuevo teatro
de Barberà del Vallès. El acto fue presidido por el Alcalde de la ciudad, José Antonio Robles, acompañado por otros miembros
del consistorio de los diferentes grupos políticos y de numerosos barberenses y representantes de las entidades de la ciudad. El
nuevo teatro Cooperativa, ubicado en el entorno de las calles Batlle Comas, pasaje Cooperativa y Nemesi Valls, tendrá una
superficie de 1.350 metros cuadrados repartidos en dos plantas, con una sala principal dedicada a las artes escénicas con un
aforo de 450 butacas y diversas salas polivalentes para el desarrollo de otras actividades de carácter cultural. El edificio estará
dotado de las últimas tecnologías y comodidades tanto para el público como para los que realicen las actividades. En la parte
frontal del edificio se construirá una nueva plaza de 1.289 metros cuadrados que dado el diseño abierto del nuevo teatro formará parte del complejo cultural. En su parlamento, José Antonio Robles, ha recordado a todos los presentes como hace bastantes años los responsables de la asociación que regentaba el antiguo teatro lo cedieron al Ayuntamiento para uso y disfrute
de todos los ciudadanos y ciudadanas de Barberà del Vallès y lo ha significado agradeciendo a Joan Colomé, descendiente de
uno de ellos, su presencia en el acto. Como ya es tradicional en el interior de la piedra se han incluido monedas de curso legal,
un documento firmado y periódicos locales, comarcales y nacionales del día de la fecha.
14
COSES DE
LA CIUTAT
Jornadas de orientación, formación e intermediación laboral
El pasado 10 de abril en las instalaciones de la Fundació Barberà Promoció se procedió a la entrega de los diplomas
de los cursos de formación 2001-2003 a cargo del Alcalde de Barberà del Vallès, José Antonio Robles, acompañado
por la teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica Anna del Frago.
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a Barberà del Vallès
La UOC és la primera i més moderna Universitat Virtual, i també està present a Barberà del Vallès amb
un Punt d’enllaç a Nodus Barberà.
El Punt d’enllaç dóna servei a tots els interessats
sobre els estudis i tràmits a la UOC i és un punt de
connexió gratuïta a Internet per als estudiants de
la Universitat, que també disposen de sales de reunions i assessorament per a les feines relacionades
amb els seus estudis.
Està obert de dilluns a divendres de dos quarts de
nou del matí a dos quarts de set de la tarda, al Centre de Trobades del Nodus, al local de l’empresa
ALDECOM.
Si véns des de Barberà del Vallès, ho pots fer amb
l’autobús número tres que surt cada hora de la
Plaça Espanya, al costat de l’estació de RENFE i et
deixa al davant de Nodus Barberà.
Pots accedir al punt d’enllaç UOC, de manera virtual, a través de www.nodusbarbera.com o a través
de www.uoc.edu
15
INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
passeig del Dr. Moragas, 224, de Barberà del Vallès
Telèfon 93 729 30 30
www.bdv.es
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: del 19 al 31 de maig de 2003
Horaris: de dilluns a divendres de 8 a 19 hores i dissabtes de 9 a
13 hores
DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ:
De l’alumne/a:
• Impressos de sol·licitud d’inscripció (a la mateixa oficina)
• Només alumnes de nou ingrés: Fotocòpia del llibre de família (full on consti la seva inscripció) o DNI
PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’ADMESOS: a partir del dia 10 juny als taulers d’anuncis de l’Escola Municipal de Música, c. Nemesi Valls, 35
MATRICULACIÓ: del 16 al 30 de juny de 2003. Horari de dilluns a
divendres de 8 a 19 hores i dissabtes de 9 a 13 hores
DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA:
De l’alumne/a:
• Dades dels titulars, pare i mare o tutors ( fotocòpies del DNI)
• Domiciliació bancària (fotocòpia de la llibreta o compte corrent)
(per a la renovació de matrícula només serà necessària
aquesta documentació quan s’hagin registrat canvis)
Alumnes de nou ingrés:
• 1 fotografia tipus carnet.
• Fotocòpia de la llibreta de la Seguretat Social o tarjeta
sanitària de l’alumne
* títol original i fotocòpia de família nombrosa (per a aquells
que sol·licitin la reducció de quota)
Places limitades
Durant el mes de setembre (de l’1 al 12) si quedessin places
vacants s’obriria un nou període d’inscripció.
COSAS DE
LA CIUDAD
17
COSAS DE
LA CIUDAD
C e l e b ra c i ó n d e l a C r u z d e M a yo
El Centro Cultural Andaluz Casa de Granada de Barberà del Vallès organizó y celebró los
actos conmemorativos de las fiestas de la Cruz de Mayo los pasados días 2, 3 y 4 de
mayo.
En la presente edición las actividades tuvieron lugar en la recientemente estrenada Torre
d’en Gorgs y nueva sede de las entidades de la ciudad.
El viernes 2 de mayo se precedió a la inauguración de la exposición de objetos andaluces, entre los que destaca la cerámica granadina, la cruz cubierta de claveles blancos y
ribeteada en morado y la exposición “Blas Infante, Ànima d’Andalusia” en la que se
muestra el proceso histórico seguido por los andaluces para su autogobierno. El acto fue
presidio por el Alcalde de Barberà del Vallès, José Antonio Robles, que en su parlamento
felicitó a la entidad por la muestra histórico-cultural.
El sábado se celebró el festival de canto y baile, con la participación del coro de la propia entidad y de entidades invitadas así como de artistas de primera línea y el domingo
se clausuró con el ya tradicional pasacalles desde la plaza de la Vila y los talleres y actividades pensadas para los más jóvenes.
Buena asistencia de público en todos los actos y magnífica organización de los tres días.
Ar a a Barberà,
pots implicar-te
en la solidaritat
internacional.
18
COSAS DE
LA CIUDAD
Presentación del Programa de la IV Feria del Caballo
La IV edición de la Feria del Caballo del Parc Central del Vallès ha presentado su programa de actividades. La presentación contó con la presencia del presidente del Consorcio del Parc Central y Alcalde de Barberà del Vallès, José
Antonio Robles, del vicepresidente del Consorcio y alcalde de Sabadell, Manuel Bustos y del presidente de la Unió de
Criadors de Cavalls de Raça de Catalunya, Emili González, acompañados de los representantes de las entidades y de
los feriantes. Las actividades para la presente edición que dará comienzo el 9 de mayo muestran el gran esfuerzo de
los organizadores en ofrecer a los visitantes un amplio abanico de posibilidades y sobre todo encaminadas en consolidar el concepto de feria para las familias que desde un principio se pretendía. La belleza de los equinos, en la
presente edición se podrá disfrutar del “guarà cátala”, se combinará nuevamente con la espectacularidad de las
atracciones y la oferta musical, gastronómica y cultural de las entidades.
19
10.00 h
- Concurso Morfológico del Pura Raza Español
(PRE)
- Puntuable para el Campeonato de España Oficial
16.00 h
- Concurso Morfológico del Pura Raza Español
(PRE)
- Puntuable para el Campeonato de España Oficial
20.00 h
- Subasta
Gran feria de atracciones a partir de las 18 h.
Feria comercial y ganadera de las 18 hasta las 21 h.
18.30 H CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA IV FIRA DEL CAVALL
Gran feria de atracciones durante todo el día.
Feria comercial y ganadera de las 10 hasta las 21 h.
Paseos en ponis y caballos para niños y adultos de 10 a 15 y de 16 a 20 h.
Concurso de dibujo infantil: “Un día en la Fira del Cavall”.
10.00 h
- Concurso de Doma Clásica - Nivel I
Puntuable para la Copa EQUUS
12.00 h
- Horse-Ball 1ª Clasificatoria
13.00 h
- Concurso de Doma Clásica - Nivel II
Puntuable para la Copa EQUUS
15.00 h
- Horse-Ball 2ª Clasificatoria
16.00 h
- Concurso de Doma Clásica - Nivel III
Puntuable para la Copa EQUUS
17.00 h
- Concurso de Doma Clásica - Nivel IV
Puntuable para la Copa EQUUS
18.30 h
- Entrega de premios Copa EQUUS
19.00 h
- Final Horse-Ball
19.45 h
- Entrega de premios Horse-Ball
PISTA EXTERIOR
10.00 h
- Actuación de la Banda de Música de Cornetas
y Tambores Virgen de Gracia
10.30 h
- Degustación de migas
11.00 h
- Talleres y juegos para los más pequeños
13.00 h
- Degustación de Manzanilla, por cortesía de “La Guita”
14.00 h
- Menú típico andaluz en el stand de:
Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros
Casa de Andalucía de Barberà del Vallès
Centro Cultural Andaluz Casa de Granada
Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia
Centro Cultural Recreativo Andaluz La Alhambra
18.45 h
- Actuación de la Banda de Cornetas y Tambores
de La Cofradía Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de los Dolores
19.15 h
- Actuación de los cuadros de baile de la Agrupación
Andaluza San Sebastián de los Ballesteros, de la
Casa de Andalucía de Barberà del Vallès y del
Centro Cultural Recreativo Andaluz La Alhambra
21.15 h
- Actuación de chirigotas en las terrazas, a cargo de
Los Pingüinos del Círculo Flamenco de Mataró
22.15 h
- Glosa a Andalucía a cargo de JUSTO MOLINERO
22.30 h
- Actuación del grupo Viejas Raíces
23.00 h
- Actuación de ANA REVERTE con la presentación
del disco Ay el corazón
00.00 h
- Actuación del Coro Rociero, a cargo del Centro
Cultural Andaluz Casa de Granada
De 10 a 20 h Exposición y venta de productos de Andalucía
10.00 h
- Concurso Morfológico del Pura Raza Español
(PRE)
Puntuable para el Campeonato de España Oficial
16.00 h
- Concurso Morfológico del Pura Raza Español
(PRE)
Puntuable para el Campeonato de España Oficial
PISTA CUBIERTA
DÍA DE ANDALUCÍA
PISTA CUBIERTA
20.00 h
- Animación en las terrazas,
a cargo de Xip Xap
23.00 h
- Actuación en el escenario, a cargo del grupo
HOTEL COCHAMBRE
ACTIVIDADES ECUESTRES
ZONA ENTIDADES
ACTIVIDADES ECUESTRES
Programa de actividades
Sábado 10 de mayo
ZONA ENTIDADES
Programa de actividades
Viernes 9 de mayo
10.00 h
- Prueba de Salto amateur
12.00 h
- El Cavall, un amic Brillant
Jornada abierta a todos los niños y niñas que
quieran conocer el mundo del caballo de cerca
17.00 h
Competición de Trail
Puntuable para la Copa Catalana
PISTA EXTERIOR
Gran feria de atracciones durante todo el día.
Feria comercial y ganadera de las 10 hasta las 21 h.
Paseos en ponis y caballos para niños y adultos de 10 a 15 y de 16 a 20 h.
Concurso de dibujo infantil: “Un día en la Fira del Cavall”.
De 10 a 20 h Exposición y venta de productos
de Extremadura
11.00 h
- Talleres y juegos para los más pequeños
14.00 h
- Menú típico extremeño en el stand de:
Casa Regional Extremeña de Barberà del Vallès
18.00 h
- Actuación de los grupos de coros y danzas
del Hogar Extremeño de Canovelles
20.00 h
- Actuación en las terrazas de una charanga
a cargo del Hogar Extremeño de Canovelles
22.00 h
- Música folk con XAROP DE CANYA
12.00 h
- Exhibición de Manejabilidad de enganches
Puntuable para la liguilla catalana de manejabilidad
Organizado por el Club d’Enganxes del Vallès
17.00 h
- Competición de Pole Bending de enganches
Puntuable para la Copa Catalana
PISTA EXTERIOR
11.00 h
- Exhibición de:
Doma vaquera
Monta inglesa
Doma western
A cargo de la Entidad Cultural Recreativa Colla Vella
11.30 h
- Exhibición de:
Doma alta escuela
Riendas largas
Doma clásica
Doma vaquera
A cargo de la Joventut Sant Antoni Abat
(Colla Nova)
18.00 h
- Exhibición de:
Doma vaquera
Monta inglesa
Doma western
A cargo de la Entidad Cultural Recreativa Colla Vella
18.30 h
- Exhibición de:
Doma alta escuela
Riendas largas
Doma clásica
Doma vaquera
A cargo de la Joventut Sant Antoni Abat
(Colla Nova)
PISTA CUBIERTA
ACTIVIDADES ECUESTRES
Gran feria de atracciones durante todo el día.
Feria comercial y ganadera de las 10 hasta las 21 h.
Paseos en ponis y caballos para niños y adultos de 10 a 15 y de 16 a 20 h.
Concurso de dibujo infantil: “Un día en la Fira del Cavall”.
De 10 a 20 h Exposición y venta de productos
de Murcia
11.00 h
- Talleres y juegos para los más pequeños
11.30 h
- Demostración del caliche, juego tradicional
de Murcia
A cargo del campeón de la Comunidad de Murcia
12.30 h
- Degustación de tapas típicas murcianas
14.00 h
- Menú típico murciano en el stand de:
Agrupación Folklórica de Murcia en el Vallès
Centro Regional de Murcia
18.30 h
- Rondalla y coro, a cargo del
Centro Regional de Murcia
20.30 h
- Actuación de los grupos de coros y danzas de la
Agrupación Folklórica de Murcia en el Vallès
21.00 h
- Muestra de Trovos en las terrazas, a cargo de la
Agrupación Folklórica de Murcia en el Vallès
21.30 h
- Recital de cante de las minas de La Unión,
presentado por Antonio Guardia y con los cantaores
Manolo Linares y Ricardo Peñuela, acompañados
a la guitarra por José Gabriel Calderón
DÍA DE MURCIA
10.00 h
- Prueba de funcionalidad del
Pura Raza Español (PRE)
Puntuable para el Campeonato de España Oficial
13.00 h
- Premios especiales del morfológico del
Pura Raza Español (PRE)
16.00 h
- Entrega de trofeos del Concurso Morfológico
del Pura Raza Español (PRE)
18.00 h
- Exhibición de Ganaderías (PRE)
19.00 h
- Carrusel de Enganches
A cargo del Club d’Enganxes del Vallès
DÍA DE EXTREMADURA
ZONA ENTIDADES
ACTIVIDADES ECUESTRES
Programa de actividades
Lunes 12 de mayo
ZONA ENTIDADES
Programa de actividades
Domingo 11 de mayo
10.00 h
- Proyección de vídeo de paisajes y vistas
de Galicia en el stand del Centro Galego Nós
11.00 h
- Talleres y juegos para los más pequeños
12.00 h
- Actuación a cargo del Grupo de Baile y
Gaitas de La Casa Galega de
L´Hospitalet de Llobregat
14.00 h
- Menú típico gallego en el stand del:
Centro Galego Nós
17.00 h
- Presentación del libro del padre Jacinto Cueto,
con motivo del día de las Letras Galegas
En el Auditorio del Parc Central del Vallès
19.00 h
- Actuación del Grupo de Baile y Gaitas,
a cargo de la Asociación Cultural Rosalía
de Castro de Cornellà
21.00 h
- Animación en las terrazas, a cargo de
The Mackensy’s Lian
22.00 h
- Queimada con Conxuro
22.30 h
- FESTIVAL DE LAS CULTURAS
Presentado por Carlos Fuentes y Montse Tejera
Servicio de menús y tapas en los stands de las entidades.
Gran feria de atracciones durante todo el día.
Feria comercial y ganadera de las 11 hasta las 14 y de las 17 hasta las 21 h.
18.00 h
- Exhibición de domas y carruseles
A cargo de diferentes hípicas del Vallès
PISTA CUBIERTA
20.00 h
- Animación en las terrazas, a cargo de
La Dixie Factory
23.00 h
- Actuación de LA SALSETA DEL POBLE SEC
ACTIVIDADES ECUESTRES
ZONA ENTIDADES
Programa de actividades
Viernes 16 de mayo
Servicio de menús y tapas en los stands de las entidades.
Gran feria de atracciones durante todo el día.
Feria comercial y ganadera de las 11 hasta las 14 y de las 17 hasta las 20 h.
10.30 h
- Concurso de Doma Vaquera
Trofeo Federación Hípica Catalana
17.00 h
- Concurso de Doma Vaquera
Trofeo Federación Hípica Catalana
18.30 h
- Concurso de Salto –Nivel A
II Copa Fira del Cavall
PISTA EXTERIOR
10.00 h
- Concurso Morfológico del Pura Raza Árabe
(PRá)
12.00 h
- Exhibición de doma del Pura Raza Árabe
(PRá)
16.00 h
- Concurso Morfológico del Pura Raza Árabe
(PRá)
19.30 h
- Exhibición de doma del Pura Raza Árabe
(PRá)
PISTA CUBIERTA
ACTIVIDADES ECUESTRES
Gran feria de atracciones durante todo el día.
Feria comercial y ganadera de las 10 hasta las 21 h.
Paseos en ponis y caballos para niños y adultos de 10 a 15 y de 16 a 20 h.
Concurso de dibujo infantil: “Un día en la Fira del Cavall”.
De 10 a 20 h Exposición y venta de productos
de Galicia
18.00 h
- Exhibición de domas y carruseles
A cargo de diferentes hípicas del Vallès
DÍA DE GALICIA
PISTA CUBIERTA
09.30 h
- Talleres educativos para escuelas
“Conocimiento del mundo del caballo”
- Visitas guiadas para los casales de la gente mayor
“La memoria viaja a caballo”
15.30 h
- Talleres educativos para escuelas
“Conocimiento del mundo del caballo”
- Visitas guiadas para los casales de la gente mayor
“La memoria viaja a caballo”
ZONA ENTIDADES
ACTIVIDADES ECUESTRES
Programa de actividades
Sábado 17 de mayo
AUDITORI
Del martes 13 al viernes 16 de mayo
Programa de actividades
10.00 h
- Concurso Morfológico del Pura Raza Árabe
(PRá)
15.00 h
- Concurso Morfológico del Pura Raza Árabe
(PRá)
16.00 h
- Concurso Morfológico del Pura Raza Árabe
(PRá)
Prueba de libertad (PRá)
17.30 h
- Entrega de trofeos del Concurso Morfológico
del Pura Raza Árabe (PRá)
10.00 h
- Juegos infantiles tradicionales de Cataluña
- Taller de modelar barro
- Taller de sardanas
11.00 h
- Talleres y juegos para los más pequeños
- Chocolatada popular
12.00 h
- Audición popular de sardanas
- “Galejada de Trabucaires”, a cargo de los
Trabucaires de Sabadell
14.00 h
- Menú típico catalán en el stand de:
Sabadell Cultura
17.00 h
- Actuación de danzas tradicionales catalanas,
a cargo del Esbart Sabadell Dansaire
17.30 h
- Sardanas de concurso, a cargo de la
Colla Sardanista Mirant al Cel
18.00 h
- Actuación castellera,
a cargo de los Castellers de Sabadell
18.30 h
- Recorrido de caramelles en las terrazas,
a cargo de la Coral Estrella Daurada
19.30 h
- Actuación de los Diables de Sabadell
Gran feria de atracciones durante todo el día.
Feria comercial y ganadera de las 10 hasta las 21 h.
Paseos en ponis y caballos para niños y adultos de 10 a 15 y de 16 a 20 h.
Concurso de dibujo infantil: “Un día en la Fira del Cavall”.
20 H CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA IV FIRA DEL CAVALL
De 10 a 20 h Exposición y venta de
productos de Cataluña
10.00 h
- Morfológico AFRAC – Guará Catalán
Puntuable para el Campeonato de Cataluña
13.00 h
- Concurso de Doma Alta Escuela
III Copa Fira del Cavall
18.00 h
- Competición de Pole Bending de Caballos
Puntuable para la Copa Catalana
PISTA EXTERIOR
PISTA CUBIERTA
DÍA DE CATALUÑA
ACTIVIDADES ECUESTRES
ZONA ENTIDADES
Programa de actividades
Domingo 18 de mayo
Jornada abierta a todos los niños y niñas que quieran conocer de cerca a Brillant, el
caballo de los niños de Cataluña. Qué come, qué atenciones precisa, sus principales reacciones... Juan Araquistain, su profesor, nos contará algunos trucos para
comunicarnos con los caballos.
EL CAVALL, UN AMIC BRILLANT:
“Un día en la Fira del Cavall” es el tema para inspirar a los pintores y a las pintoras
más jóvenes que nos visiten. Pueden participar todos los niños y niñas que estén
cursando entre 1º y 6º de Primaria. Sobre una hoja tamaño A4, se pueden utilizar
lápices de colores, ceras, rotuladores, acuarelas, pinturas o similares. Acércate al
punto de información, dibuja tu feria y gana magníficos premios.
CONCURSO DE DIBUJO:
Para entrar en contacto con los auténticos protagonistas de la Feria, hemos habilitado un espacio cerrado donde, desde los más pequeños hasta los más mayores,
tenéis la oportunidad de montar a caballo.
PASEOS CON PONIS Y CABALLOS:
Alumnos de primaria participan, entre semana, en talleres divulgativos para conocer
el mundo del caballo: características, utilidades y cuidados. La sesión tiene una
parte teórica y una práctica, en la que los niños entran en contacto con los animales, guiados por profesionales.
TALLERES EDUCATIVOS PARA ESCUELAS:
Actividades dirigidas por monitores. Talleres de modelaje de barro, llaveros de madera,
texturas, caballos con pinzas, juegos gigantes como el tres en ralla, carreras de caballos, juego de memoria, juegos tradicionales y muchos más, te esperan en la Feria.
TALLERES Y JUEGOS INFANTILES:
Durante estos días los niños toman la Feria.
La Feria de los niños
COSAS DE
LA CIUDAD
Romería de la Virgen del Puerto en la Casa Regional Extremeña
La Casa Regional Extremeña de Barberà del Vallès celebró el
pasado 27 de abril la tradicional festividad de la Virgen del
Puerto. En esta ocasión el escenario de la celebración, fueron
los locales de la entidad, en nuestra ciudad.
Para dar inicio a los actos los asistentes asistieron a la celebración de una misa extremeña cantada para seguir con la
actuación del grupo de coros y danzas de la propia entidad, se
repartieron dulces y aguardiente a todos los presentes y acabaron con una comida de hermandad, en esta ocasión cada
uno se trajo la comida de casa.
Teatro para recaudar fondos
El grupo amateur de teatro Perquè Si de Barberà del Vallès se
ofreció, de forma desinteresada, a la Junta Local de la Lucha
contra el Cáncer para realizar dos representaciones en el Auditorio Maria Feliu de nuestra ciudad de la obra Pisito de Solteras
de Jaime de Armiñán adaptada y dirigida por Eva Maestro. Los
dos pases se realizaron el pasado domingo 27 de abril, uno a
las cinco de la tarde y el otro a las ocho con una muy buena
entrada en la primera sesión y un magnífico lleno en la
segunda. Incluso se han contabilizado entradas de ciudadanos
y ciudadanas que quisieron colaborar aunque no pudiesen asistir a ninguna de las representaciones.
APLEC DE LA SARDANA
P UBLICIDA D
Ràdio Barberà
Emissora Municipal
98.1 FM
EL SOL Centro
Danza árabe
Yoga,
Sevillanas, Flamenco,
Niños a partir 4 años
Funky, Hip Hop,
EN BARBERÀ
Avenida Generalitat, 87, Galerías
Telf.: 93 729 21 55
25
P UBLICIDA D
26
P UBLICIDA D
27
XV Diada de la Bicicleta
18 de maig
de 2003
Sortida 11.00 hores
des de la plaça
de la vila
ar
2001 945 p
ticipants
cipants
ti
r
a
p
0
5
0
1
2002
serem?)
ts
n
a
u
(q
?
2003
Si no vols
perdre el cap
posa’t el casc!
A les 07:00 hores la Penya Ciclista Barberà organitza, pels seus esportistes federats
o amb llicència, una sortida al Tibidabo
Organitza:
Inscripcions:
Amb el suport de:
- Patronat Municipal
d’Esports
- Policia Local
- Peña Ciclista Barberà
- Ràdio Barberà 98.1
- F.A.V.B.
- Associació de Veïns
Can Gorgs II
- Fil Directe
- Cicles Nil-Bike
- Voluntaris per Barberà
Col·laboren:

Documentos relacionados

REVISTA 208 - Ajuntament de Barberà del Vallès

REVISTA 208 - Ajuntament de Barberà del Vallès M. José Velázquez Cap de Comunicació i Imatge Col·laboren: Josep M. Codina Susana García David Martín Joan Muñoz Marta Ortega Lluís Ricart Serveis Informatius de Ràdio Barberà Servei Local de Catal...

Más detalles