Coneix El Puig de Santa Maria Jaume II El Puig

Transcripción

Coneix El Puig de Santa Maria Jaume II El Puig
Coneix El Puig de Santa Maria
Reial Monestir de Santa Maria del Puig
Horari de les visites guiades: de dimarts a dissabte,a les 10,11,12,16 i 17 h.
Tel:96.1470022
Museu de la Imprenta i les Arts Gràfiques
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 18 h.
Diumenge de 10 a 14 h. - Telf: 961206490.
Refugis i Trinxeres
Horari de visita: 9 de novembre, a les 11 i a les 12,30 h.
Preu: 2 euros
Visites guiades prèvia reserva. - Tel:961959029
Cartoixa d’Aracristi
Visites guiades prèvia reserva. Tourist Info El Puig - Tel:96.1959029
Torre de Guaita
Visita lliure. Situada a la platja de PlayPuig-PuigVal
TOURIST INFO EL PUIG: 96 1959029 / [email protected]/www.elpuigturistico.es
Jaume I I El Puig de Santa Maria:
La Clau De La Conquesta
L’any 2009 es va promoure la celebració, al Puig de Santa Maria, de la primera Recreació històrica: Jaume
I i El Puig, basada en els plans de conquesta de la ciutat de València pel Rei Jaume I. En la segona edició,
en 2011, es va dedicar a la reconstrucció del castell pel Rei Conqueridor i en el 2012 es va commemorar la
troballa de la imatge de la Mare de Déu del Puig
Tal com narren les cròniques de Jaume I, entre els anys 1237 i 1238, el valor que va infondre la Mare de Déu
del Puig a l’exèrcit de Jaume I va ser crucial per a guanyar la batalla del Puig i per a imbuir les forces ne-
cessàries i consumar la conquesta de valència i el seu regne. La seua troballa va ser el senyal que anunciava
la conquesta i la causa que Jaume I batejara este poble com El Puig de Santa Maria.
En esta quarta edició, que se celebra els dies 7, 8 i 9 de novembre, se conmemorarà l’oferiment de les claus
de la ciutat de València a la Mare de Déu del Puig i el naixement i baptisme del poble del Puig de Santa
Maria. Per això, la host de Jaume I recorrerà els seus carrers, celebrant la conquesta de València.
Programa
Durant totes les hores que estiga obert el Mercat Medieval hi haurà espectacles itinerants amb músics,
bufons i joglars, passejos de cavalls i combats d’honor.
DIVENDRES 7
17 h.- Obertura del Mercat Medieval i d’Oficis.
19 h.-Exhibició de falconeria a l’esplanada.
19:15 h.- Pregó de la IVª Recreació a les escales del Monestir, precedit d’un seguici que passejarà pel
mercat i la zona de tornejos.
19:30 h.- Investidura dels xiquets cavallers i les xiquetes princeses pel Capità de la Guàrdia i Herald del
rei, a les escales del Monestir.
19,45 h.-Xerrada al Centre Cultural La Marina: “El Puig de Santa Maria: la clau de la conquesta de València”
a càrrec de Julio S.Badenes Almenara, Cronista oficial.
A partir de les 20 h.- Exhibició d’arquers i falconeria a l’esplanada.
DISSABTE 8
11 h.- Obertura del Mercat Medieval i d’Oficis.
A partir de les 11,30 h- Exhibició d’arquers i falconeria a l’esplanada.
12 h.- Ruta teatralitzada: “Jaume 1r al Puig” Punt de trobada: Escales del Monestir.
12,45 h.- Exhibició d’arquers a l’esplanada.
13 h.- Actuació a l’escales del Monestir: “El corró boig del bufó amb trellat”
13,30 h.- Demostració lúdica a l’esplanada: “El cavall a l’època medieval”
13,45 h.-Exhibició de falconeria a l’esplanada.
14,15 h.- Espectacle a les escales: “El gran Teuladí i la seua màgia”
***
A partir de les 17,30.- Exhibició d’arquers i falconeria a l’esplanada.
17,45 h.- Espectacle a les escales: “Guerra d’encisams”
18,45 h.-Actuació de contorsionisme a l’escalinata.
19 h.- Espectacle a l’esplanada: “El seguici de Jaume 1r arriba al Puig amb les claus de la ciutat de
València”
19,30 h.- Exhibició de falconeria a l’esplanada.
20,45 h.- Espectacle de faquirisme a les escales del Monestir.
21 h.- Exhibició d’arquers a l’esplanada.
DIUMENGE 9
11 h.- Obertura del Mercat Medieval i d’Oficis.
11,30 h- Exhibició de falconeria a l’esplanada.
12 h.- Gran desfilada d’entrada al Puig de Santa Maria de Jaume I i el seu seguici amb “La clau de la
ciutat de València”, des del carrers de Puçol, passant per la Plaça de la Constitució, Pintor Peiró, Lo Rat
Penat i Glorieta del Monestir, per finalitzar a l’escenari de l’esplanada.
13,45 h.- Espectacle dels Bufons de la cort del Rei i els seus malabars a les escales del Monestir.
14,15 h.- Exhibició d’arquers a l’esplanada.
***
A partir de les 17,30.- Exhibició d’arquers i falconeria a l’esplanada.
18,30 h.- Gran Torneig Medieval a l’esplanada: “Aus rapinyaires, cavalls, mercenaris i arquers”
19 h.- Espectacle d’espases en equilibri a les escales.
19,45 h.- Exhibició de falconeria a l’esplanada.
20 h.- Actuació a l’escales del Monestir: “El corró boig del bufó amb trellat”
A partir de les 20,15 h.- Exhibició d’arquers i falconeria a l’esplanada.
CONCURS DE FOTOGRAFIA “ Jaume 1r i El Puig”. Bases i informació a www.elpuig.es.
Conoce El Puig de Santa Maria
REAL MONASTERIO DE SANTA MARIA DEL PUIG
Horario visitas guiadas: de martes a sábado a las 10h, 11h, 12h, 16h y 17h. - Tel: 961470200
MUSEO DE LA IMPRENTA Y LAS ARTES GRÁFICAS
Horario: de martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 18 h.
Domingo de 10 a 14 h. Telf: 961206490.
REFUGIOS Y TRINCHERAS
Horario de visita: 9 de noviembre, a las 11h y a las 12:30h.
Precio: 2 euros. Visita guiada previa reserva. - Telf: 961959029.
CARTUJA DE ARA CHRISTI:
Visitas guiadas previa reserva. Tourist Info El Puig. - Telf: 961959029
TORRE VIGÍA
Visita libre. Situada en la playa de PlayPuig-PuigVal.
TOURIST INFO EL PUIG: 96.1959029 / [email protected]/www.elpuigturistico.es
Jaume I y El Puig de Santa Maria:
La Llave de La Conquista
En el año 2009 se promovió la celebración, en El Puig de Santa Maria, de la primera Recreación histórica:
Jaume I y El Puig, basada en los planes de conquista de la ciudad de Valencia por el Rey Jaume I. En la
segunda edición,en 2011, se dedicó a la reconstrucción del castillo por el Rey Conquistador y en 2012, se
conmemoró el hallazgo de la imagen de la Mare de Déu del Puig de Santa Maria.
Tal como narran las crónicas de Jaime I, entre los años 1237 y 1238, el valor que infundió la Mare de Déu del
Puig de Santa Maria en el ejército de Jaime I fue crucial para ganar la batalla de El Puig y para infundir las
fuerzas necesarias y consumar la conquista de valencia y su reino. Su hallazgo fue la señal que anunciaba
la conquista y la causa de que Jaime I bautizase este pueblo como El Puig de Santa Maria.
En esta cuarta edición, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre, se conmemorará el ofrecimiento de
las llaves de la ciudad de Valencia a la Mare de Déu del Puig y el nacimiento y bautismo del pueblo de El
Puig de Santa Maria. Por ello, la hueste de Jaume I recorrerá sus calles, celebrando la conquista de Valencia.
Programa
Durante todas las horas que esté abierto el mercado medieval habrá espectáculos itinerantes con músicos,
bufones y juglares, paseo de caballos y combates de honor.
VIERNES 7
17 h.- Apertura del Mercado Medieval y de Oficios.
19 h.- Exhibición de cetrería en la explanada.
19:15 h. - Pregón de la IV Recreació en la escalinata del Monasterio, precedido de un cortejo que paseará
por el mercado y la zona de torneos.
19:30 h.- Nombramiento de los niños caballeros y las niñas damas, por el Capitán de la Guardia y Heraldo
Real, en la escalinata del Monasterio.
19:45h.- Charla en el Centro Cultural La Marina: “El Puig de Santa Maria: la clau de la conquesta de
València”, por Julio S. Badenes Almenara. Cronista oficial.
A partir de las 20 h.- Exhibición de arqueros y cetrería en la explanada.
SÁBADO 8
11 h.- Apertura del Mercado Medieval y de Oficios
A partir de les 11,30 h.- Exhibición de arqueros y cetrería en la explanada.
12 h.- Ruta teatralizada “Jaume I al Puig”. Punto de encuentro: escalinata del Monasterio.
12:45h.- Exhibición de arqueros en la explanada.
13 h.- Actuación en la escalinata: “El rulo loco del bufón cuerdo”
13:30h.- Demostración lúdica en la explanada“El caballo en la época medieval”
13:45h.- Exhibición de cetrería en la esplanada.
14:15h.- Espectáculo en la escalinata: “El gran Gorrión y su magia”
***
A partir de las 17:30h.- Exhibición de arqueros y cetrería en la explanada.
17:45h.- Espectáculo en la escalinata: “Guerra de lechugas”.
18:45h.- Actuación de contorsionismo en la escalinata.
19:00h.- Representación en la explanada: “El séquito de Jaume I llega al Puig con la llave de la ciudad
de Valencia”.
19:30h.- Exhibición de cetrería en la explanada.
20:45h.- Espectáculo de faquirismo en la escalinata.
21 h.- Exhibición de arqueros en la explanada.
DOMINGO 9
11h.- Apertura del Mercado Medieval y de Oficios.
11:30h.- Exhibición de cetrería en la explanada.
12 h.- Gran desfile de entrada en El Puig de Santa Maria de Jaume I y su séquito con “La llave de la
ciudad de Valencia”por las calles Puçol, Plaça Constitució, Pintor Peiró, Lo Rat Penat y Glorieta Monestir,
hasta la esplanada del Monasterio.
13:45h.- Espectáculo de los Bufones de la corte del Rey y sus malabares en la escalinata.
14:15h.- Exhibición de arqueros en la explanada.
***
A partir de las 17:30h.- Exhibición de cetrería y arqueros en la explanada.
18:30h.- Gran Torneo medieval en la esplanada: “ Aves rapaces, caballos, mercenarios y arqueros”
19 h.- Espectáculo de espadas en equilibrio en la escalinata.
19:45h.- Exhibición de cetrería en la explanada.
20 h.- Actuación en la escalinata: “El rulo loco del bufón cuerdo”
A partir de las 20:15h.- Exhibición de arqueros y cetreria en la explanada
Concurso de Fotografía “Jaume I i el Puig”. Bases e información en www.elpuig.es.

Documentos relacionados