MALLORCA

Comentarios

Transcripción

MALLORCA
#THECITY#
#DOANDSEE#
Do you want to reach
everyone from the US and
Canada that travels abroad?
Our unique media can help!
Contact: [email protected]
Make your trip start at home | www.arrivalguides.com
#EATING#
Make your trip start at home | www.arrivalguides.com
#CAFES#
Make your trip start at home | www.arrivalguides.com
#BARSANDNIGHTLIFE#
#SHOPPING#
Make your trip start at home | www.arrivalguides.com
#SLEEPING#
Make your trip start at home | www.arrivalguides.com
Make your trip start at home | www.arrivalguides.com
Ciutadella
de Menorca
721
Cap de Formentor
Pollenca
710
Ba
Fornells
723
714
nca
olle
eP
Santa Galdana
Cap d’ Artrutx
721
Mao
Son Bou
702
Alcudia
220
Port de Soller
d
hia
Menorca
S’Algar
Bahia d’ Alcudia
213
713
Sa Pobla
712
710
112
111
Palma de
Mallorca
711
27
343
715
Mallorca
Cala Ratjada
Costa de
Canyamel
715
Manacor
719
602
714
Llucmajor
de
P
alm
a
717
hia
512
Ba
Cap de
Cala Figuera
404
403
332
Andratx
Port d’Andratx
Artá
Inca
604
401
I s l a s
B a l e a r e s
Felanitx
717
Santanyi
Colonia de
Sant Jordi
Cabrera
M a r
M e d i t e r r á n e o
0
30 km
112
Urbanitzacio
Sa Coma
Cases de
Sa Font Seca
Esporles
202
Palmanyola
112
204
203
711
Santa Maria
del Cami
111
Son
Daviu
713
27
104
es
Garrovers
sa Cabaneta
Son
Sardina
Urbanitzacio
Sant Marcal
Portol
Cas Capita
es Secar
La Real
101
27
Son Roca
Son Vida
Vileta
Son Xigala
30
Pont D’Inca
713
301
20
Son Ferriol
Bellver
715
Palma
Genova
sa Casa Blanca
19
30
Sant Agusti
1
Costa D’En
Blanes
Aeropuerto de
Palma
de Mallorca
Cas Canar
717
Illetes
Can Pastilla
Portals Nous
Bahia de Palma
Sometimes
las Maravillas
ses Cadenes
602
Arenal
0
3 km
Mar Mediterraneo
San Veri Nou
ad
or
on
s
CV
al l
alv
Llu
is
S
CJ
i Fr
Ca
rr e
rP
era
ont
au
me
B
pa
r
Plaza de
Toros
iG
al l
es
p
Be
nn
az
ar
a rz
a
ir
Ca
rre
rJ
au
me
es
ia
s
el
G
rre
rP
ab
lo
I gl
ng
Ca
Fe
rra
n
D Av. Gas
ulm
er
a
lo m
C Ca
p Sa
rre
rA
n
nto
Ca
CA
Carrer 31
de Dece
mb r e
M
C
Tr
ob
ad
a
Ca ont
C rr
L
Se er
no
r
Carrer Ticia
eu Pou
artom
Pare B
Carrer
ssot
m Ma
Guille
r
e
r
r
Ca
artell
re M
ler
er Pe
C Tau
s
Carr
qu e
Mar
n et
oni
t
n
C Bo
A
rer
II I
Car
uer
eng
r
a
e
y
A CB
Carrer
reu
And
rer
Car
u
ns
rre
To
C Pare Franc. Molina
Carrer Ausias March
Vich
al R
ner
Carrer Ge
Je C J Ale
su
s
e
C
Carrer
C F Sua
d
er
rr
Ca
r
ve
a
Alco
ria
gud
a
n
i
iM
ora
Av
ton
Zam
B
C Joa
t
San
ran
Fer
n Dameto
Ma
ro
esc
ranc
er F
Carr
C
ls
cel
e llo
oss
asca
ua
l
t
bo
Ri
o
ne
Bo
1Ca
as
q
O
rer
C ar
er
rr
Ca
nc
ice
CV
JR
at
cip ny
in
a
Pr Bon
a
e
str
Sa
be
Bis
n
ue
MM
r
Ca
A
re
rP
Ga
lm
es
Ca
rre
rG
uil
lem
Cr
ist
ina
uc
a
M
ar
ia
Ar
xi d
Ca
rr
er
Re
in
rre
r
Ca
co
ni
M
ar
Ar
ag
o
D’
Ca
ng
Vilallo a
C Mistral
C C ap
uch
ina
s
fo
Al
Alo
ma
r
C ar
rer
Aving
Jo a
uda
o
ns
nA
lco
ver
C
Gabriel
o
nric
rs
Llad
na
ai
Ca rr
er M
ateu
E
rs
ne
Fo
ulo
Ba
CA
C
ud
MiCar
ra rer
ma
r
rr
er
Carrer
Sant M
iguel
CJ
ard
iB
ota
nic
rg e n
de L’a
ou
gud
a
Ca
rre
rS
an
tJ
CS
epu
lcr
de
o
Ma
llor
Carr
ca
er B
onair
e
u e ra
alang
tina B
ch
An
ti
Av
in
Pass
eig
i
Car
rer
P
aum
e
Pla
ter
ia
av
ssei
g de
s Bo
rn
Tr
lm
CA
ra
re
Pa
u
la
co
Ni
CL
o
B a renz
rc o
el
o
at
an
CS
er
lm
Pa
Bahia de Palma
4
Mar Mediterraneo
0
250 m
de Pacs
tam
Ue
a
Clave
on
atr
CP
r
rre
Ca
llo
Alex Ross e
a lm
eP
CJA
d
cs
Du
CS
ole
r
es
qu
ar
ie
Av
ur
b la
n
Mo
3
Carrer Nicolau
M
el
i gu
rM
rre
h
C
rie
Ma
rc
Ma
C
m
Ra
a
ordi
Carrer Conceptio
M
C ar
rer
Ca
o an
AJ
ma
Ro
Via
Cre
sp
I
a
tri
us
oan
Carles
nd
Car
rer
J
iera
Carrer
us
de Jes
ants Oliver
sS
Del
uel
Mig
ethe
Go
r
rre
Ca
ora
rI
rre
Ca
C
2
M
rti i
alm
CJ
es
oa
An
la
n
er
lca
r
A
r
Pl Cardenal
r ns
e
o
r
Ca
t
r
M
e
Ca ni Po
Reig Franc
un
er
Nic
ag
esc
a
ta
Anto
er
az a
Sanc r
t
arr
atle
M ian ti
B
C
ho
r
e
l
r
rd
a
e
e Tr tes
D
l
r
il
r r
rc
er E m
Cd
g en t
an
C
Ca rre Con l Po
Carr
t
lldar
m
R
eS
e
lv e
C Llorenc Ce
e r Va
s
e
a
Ca rer
r
u
r
ie
l
C
R
a
n
a ll
C
e
rda
g
D
Estacio
m
r
i
A
e
F
M
en
r
M
e
r
l
r
a
r
Ca
e
r
a
e
a
u
d’Autobusos
r
t
Car
C
G
er n Am
re ette
ud
C Parallades
rer
arr
d
arrer
r
C
C
g
e
Fer
z
a
at
liana
Ca ntp
in
lva
ro
nt
C Ga
Car
ern
o
C Sa
A de Portugal
elrich
Av
CB
M
rer
tsa
C J L Est
l
a ch
n
i
b
r
a
s
o
C
j
C
e
b
e
olu
arr
a
e
CD
los
i Metel
iv
aF
bi
er
er A
la
yC
us
Carrer CeCcil
Ol
el
Vill
Carr
or
Reina
C
on
al o
sd
a
CE
Rusinol
C
M
C
e
im
m
Escla
C
n
ramu
ura
a
nda
u
ga
rre
er
Ra
er
rq
Ma
Tren
rM
Carr
rr
Placa Bisbe
an
Ma
uri
C ar
ins
o
Camp
R
r
Bisbe
Cerd
Ca
u
J
llo
iz de
Berenguer Paldu
rer
Mi
rre
Alda
Car
se
Ca
e
C ar
Carrer Oms
o
ric
isb
rer
a
C
c
rB
C ar
F ab
Le
lor ig
rre
a
l
r
a
r
e
a
i
o
ca
C
rC
Arn
er
n
M
a
C
se
erv
au
ob
M
de
on
as
ant
l
e
Ll
Ro
P
rm
e
a
a
i
C
es
sso
C
gd
rc
Car
a
nol
ale
s
st
Ba
rer
Placa
Carrer Hort
na
Qu
Co
de Carr
Olivar
rer
r
r
e tg
e
e
t
e
e
F
rP
las om
rr
Avin
us i
urs
C
C Placa
Ca
gud
i an
f To
Mo arrer
ro Progres Carre
a
ose
a
n
e
J
t
t
J
c
r
C
C
r
a
An
ua
Ber
pa C Bay
Car
n ib
me des
de T
Es
al
art
rer
orna
e
e
Da m
mira III
Museu
Pl Francesc
Placa Sa
erc
eto
Carrer
Faxina
de Arte Espanol
Carrer Nuredduna Garcia i
la M
Sant
e
Orell
C
Mag
Contemporaneo
d
Placa Porta
Sa
i
lta
las
Fundacio
de Santa Catalina
Sa
Vo
Pl Sant
Casal
Carre
la
Caxia
r
Lluis
Marti
C
nt Solleric
Placa
Anton
cat
Placa
Fe
Rentadors
i nd i
Major
er S
liu
Carr s
I
C
I
Passeig de Avi nguda Gabriel Roca
Carrer Man
Pa d e S
l
e
C H os ta
acor
sse
aum
an G C
tP
CJ
ig
ApC Gloria
Ca
Pl
S
e
u
rre
Carrer
a
Llotja del Peix
dr
es
nt
g
Cort
C
r
Montaner
S
i a Balles
o
ad
an
ors
ter
Ajuntament
C Z av c
C
e ll
Carrer
Pl de la Parlament
C Ge
a
J
C.
nera
Reina
Port
Placa Gerreria
La Llotja Fer
ell
Balear
l Ric
Quadrad
re
ardo
Placa
Sant
r
Orte
Reial Club Nautic
Car
Francesc
g
a
r
Placa
er A
CR
nton
Port de
Almoina
am
i Rib
Palacio de
Carr
o
as
e
Pescador
C Carre n Llu
o
r
la Almudaina
J
c
eron
r So
M
CP
i Po
La Seu
on
l ll r S o
u re
Pas
u
Car
e
sa
r
te
seig
r
r
er R
sio
Ca
i c ar
Port de Palma
Car
d An
Junta
n
re r
Museu de
ke m
M ig
del Port
Da
an
lt
uel
Mallorca
Mu
San
a
C
r
ra
tan
Museu
lle
ar
d re
da
Esco llera
re
Diocesano
u
Ca
Cdl
r
o
rre
Parc de la Mar
Esc
P
i
rJ
er
Cam
ez
os
Placa Llorenc
A ut
ep
Ga
Vilallonga
o pi
Ca
ldo
s ta
Ro Carr
rre
s
ver er
de L
r
Mo
l
e
J
v
a
t
Ca
ant
ib
ta
o
R
r
a
rer
n
e la
Pa
Ma
gd
re
sei
Ve
ra
Pas
ntu
ga
ra
ll
rre
rL
a n lib
Make your trip start at home | www.arrivalguides.com

Documentos relacionados