Moe News - Museu Olímpic i de l`Esport

Comentarios

Transcripción

Moe News - Museu Olímpic i de l`Esport
Moe News
nº 11 / 2013
Novembre Noviembre November
µ Notícies
Noticias News
DESTACAT
DESTACADO
HIGHLIGHTS
‘PURA VIDA’, Guanyadora
de la 4a edició del BCN
SPORTS FILM FESTIVAL
‘PURA VIDA’ Ganadora
de la 4ª edición del BCN
SPORTS FILM FESTIVAL
Maite Fandos, presidenta de la
Fundació Barcelona Olímpica, va
ser l’encarregada de lliurar l’Àmfora
Ciutat de Barcelona a la millor
pel·lícula en la 4a edició del BCN
Sports Film a PURA VIDA, documental produït per Pablo Iraburu
i Igor Otxoa. Aquest documental
reconstrueix amb detall l’operació
d’intent de rescat d’Iñaki Ochoa que
va reunir a l’Anapurna alguns dels
millors alpinistes de l’actualitat.
Maite Fandos, presidenta de la
Fundación Barcelona Olímpica, fue
la encargada de entregar la Ánfora
Ciudad de Barcelona a la mejor
película en la 4a edición del BCN
Sports Film a PURA VIDA, documental producido por Pablo Iraburu e Igor
Otxoa. Este documental reconstruye
con detalle la operación de intento
de rescate de Iñaki Ochoa que reunió
al Anapurna algunos de los mejores
alpinistas de la actualidad.
‘PURA VIDA’ Winner
of the 4th edition of
the BCN SPORTS FILM
FESTIVAL
Maite Fandos, president of the Fundació Barcelona Olímpica, was the
person that gave the Ánfora Ciudad
de Barcelona to the best film in the
4th edition of the BCN Sports Film
Festival to PURA VIDA, a production
by Pablo Iraburu and Igor Otxoa. This
documentary reconstructs in detail
the attempted rescue operation of
Iñaki Ochoa met at Anapurna some
of the best climbers of the world.
Lliurament de l’Ànfora Ciutat de Barcelona
Premi especial del Jurat Premio especial del Jurado The special award of the jury
02
VIDEO
µ
Notícies Noticias News
El premi especial del jurat -format per Isabel Bosch, periodista
i membre del Gabinet de Direcció de TV3 Televisió de Catalunya;
Mayuko Fujiki, medalla de bronze a
l’American Cup i als JJOO d’Atlanta
96, Head coach de l’equip dels Estats
Units als JJOO de Londres 2012 i
actual entrenadora de l’equip espanyol de natació sincronitzada; José
M. Montero, exjugador de bàsquet
de la Penya, del FC Barcelona, del
Limoges i de l’Atlanta Hawks; Roland
Nguyen, consultor de cinema, el millor especialista mundial de curtmetratges, vinculat durant més de 20
anys al grup France Télevisions i
membre de l’Acadèmia dels premis
Cèsar- i Fernando Trullols, director de cinema, ha treballat amb Luis
Garcia Berlanga, JA Bayona, Isabel
Coixet o José Luis Cuerda entre
d’altres. Guanyador del premi Goya
2012 al millor curtmetratge de ficció
amb EL BARCO PIRATA- va recaure
en la pel·lícula francoespanyola A
FINE LINE, de Seb Montaz i Kilian
Jornet. Recull el premi Oriol Cortacans, distribuïdor.
El premio especial del jurado - formado por Isabel Bosch -periodista y
miembro del Gabinete de Dirección de
Tv3 Televisión de Cataluña-; Mayuko
Fujiki - medalla de bronce al American Cup y a los JJ.OO. de Atlanta 96,
Head coach del equipo de los Estados
Unidos a los JJ.OO. de Londres 2012
y actual entrenadora del equipo español de natación sincronizada-; José
M. Montero -exjugador de baloncesto
de la Peña, del FC Barcelona, del
Limoges y del Atlanta Hawks; Roland
Nguyen -consultor de cine, el mejor
especialista mundial de cortometrajes,
vinculado durante más de 20 años al
grupo France Télevisions y miembro
de la Academia de los premios Cèsary Fernando Trullols -director de cine,
ha trabajado con Luis Garcia Berlanga,
JA Bayona, Isabel Coixet o José
Luis Cuerda entre otros. Ganador del
premio Goya 2012 al mejor cortometraje de ficción con BARCO PIRATA
- recayó en la película francoespañola
A FINE LINE, de Seb Montaz y Kilian
Jornet. Recoge el premio Oriol Cortacans, distribuidor.
The special award of the jury – composed by Isabel Bosch -journalist
and member of the Office of Management TV3 Television of Catalonia-;
Mayuko Fujiki -bronze medal at
the American Cup and the Olympic
Games in Atlanta’96 head coach of
the U.S. team at the 2012 London
Olympics and current coach of the
Spanish synchronized swimming
team-; José M. Montero -ex-basketball player of the Peña, FC Barcelona,​​
the Limoges and the Atlanta Hawks-;
Roland Nguyen -consultant-movie,
best world specialist short, linked for
more than 20 years the group France
Televisions and member of the Academy Awards - Cesar-; and Fernando
Trullols -filmmaker, has worked with
Luis Garcia Berlanga, J.A. Bayona,
Isabel Coixet and Jose Luis Cuerda
among others. Winner of the 2012
Goya for best short fiction with “EL
BARCO PIRATA”- went to the movie
A FINE LINE Franco, Seb Montaza
and Kilian Jornet. Pick award Oriol
Cortacans, distributor.
‘El BCN Sports Film
es caracteritza per la
diversitat de guardons,
que van recaure en:
El BCN Sports Film
se caracteriza por la
diversidad de galardones
que recayeron en:
BCN Sports Film is
characterized by the
diversity of the awards
that went to:
Premio a la mejor producción
de Cataluña
CAMINO En ALASKA, de Gerard Molins,
Cataluña. JORDI SANS, director deportivo
y relaciones públicas de la UFEC, entregó
el premio Gerard Molins, Tanit Fernández
y Àlvaro Bayona
Premio a la mejor producción
de Cataluña
CAMINO En ALASKA, de Gerard Molins,
Cataluña. JORDI SANS, director deportivo
y relaciones públicas de la UFEC, entregó
el premio Gerard Molins, Tanit Fernández
y Àlvaro Bayona
Award for best production of
Catalonia
“CAMÍ A ALASKA” by Gerard Mills,
Catalonia. JORDI SANS athletic
director and public relations UFEC,
gave the award to Gerard Mills, Tanit
Fernandez and Alvaro Bayona.
03
µ Notícies
Noticias News
Premi a la millor producció
documental
PLAY, de Manuel Herrero, França.
Premio a la mejor
producción documental
PLAY de Manuel Herrero, Francia.
Award for best
documentary production
“PLAY” by Manuel Herrero, France.
Premi a la millor pel·lícula
de ficció
BALANCE, de Mark Ram, dels Països Baixos.
Teresa Agulló, de la Fundació Barcelona
Olímpica, va donar el premi a Mark Ram.
Premio a la mejor película
de ficción
BALANCE, de Mark Ramo,
de los Países Bajos.
Teresa Agulló, de la Fundación Barcelona
Olímpica dio el premio a Mark Ramo.
Award for best fiction film
“BALANCE” by Mark Ram, the Netherlands.
Teresa Agulló the Barcelona Olympic Foundation gave the award to Mark Ram.
Premi al millor curtmetratgE
FREESTILE LIFE, d’Adam Palenta, Polònia.
Esther Marquès, directora de producció de
FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL, va
lliurar el premi a Bibiana Schönhöffer, actriu,
i directora de MÈDIT Festival de cinema de
Ciutadella de Menorca
Premio al mejor cortometraje
FREESTILE LIFE, de Adam Palenta, Polonia.
Esther Marqués, directora de producción
de FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL,
entregó el premio a Bibiana Schönhöffer,
actriz, y directora de MEDIT Festival de cine
de Ciutadella de Menorca
Award for best short film
“FREESTILE LIFE”
by Adam Palencia, Poland.
Esther Marquès, director of production
FILMETS Badalona Film Festival, gave the
award to Bibiana Schönhöffer, actress,
director and meditate Film Festival Ciutadella
de Menorca.
04
µ
Notícies Noticias News
Premi a la millor pel·lícula
d’animació
OBEN, de Bah Thuierno, Pierre Ledain, David
Martins i Noé Giuliani, França.
Microgestió, empresa col·laboradora del festival, va lliurar el premi a ÁLVARO YEBRA,
distribuïdor de continguts audiovisuals
Premio a la mejor película de
animación
OBEN, de Bah Thuierno, Pierre Ledain, David
Martins y Noé Giuliani, Francia.
Microgestió, empresa colaboradora del
festival, entregó el premio a ÁLVARO YEBRA,
distribuidor de contenidos audiovisuales
Award for best animated film
“OBEN” by Bah Thuierno, Pierre Leda Martins and Noah David Giuliani, France.
Microgestió, business partner of the festival,
gave the award to ALVARO YEBRA, distributor of audiovisuals contents.
Premi a la millor pel·lícula
d’Esports d’Aventura
NEXT STOP GREENLAND, de Lara Izaguirre,
del País Basc.
Urano va lliurar el premi a la seva directora,
Lara Izaguirre, i Álvaro Bultó
Premio a mejor película de Deportes de Aventura
NEXT STOP GREENLAND, de Lara Izaguirre,
del País Vasco.
Urano entregó el premio su directora,
Lara Izaguirre, y Álvaro Bultó
Award for best film of Adventure
Sports
“NEXT STOP GREENLAND”
by Lara Izaguirre, Basque Country.
Antonio Urano gave the award to the director
Izaguirre Lara and Alvaro Bultó
Premi a la millor pel·lícula sobre Esport i Solidaritat
LES REBELLES DU FOOT, codirigida per Gill Perez i Gill Rof, una producció de Canto Bross, Jean-Marie Cantona, Joel Cantona i Eric Cantona, una
coproducció de Bòsnia, Brasil, França, Costa d’Ivori, Xile i Tunísia
Barbara Destefanis, va lliurar el premi a Gill Pérz i Gill Rof
Premio a la mejor película sobre Deporte y Solidaridad
LAS REBELLES LLEVA FOOT, codirigida por Gill Perez y Gill Rof, una
producción de Canto Bross, Jean-Marie Cantona, Joel Cantona y Eric
Cantona, una coproducción de Bosnia, Brasil, Francia, Costa de Marfil,
Chile y Túnez
Barbara Destefanis, entregó el premio a Gill Pérz y Gill Rof
Awrad for the best film about Solidarity and Sport
“LES REBELLES DU FOOT” by Gill Perez and co-directed by Gill Rof,
produced by Canto Bross, Jean-Marie Cantona, Eric Cantona and Joel
Cantona, a coproduction of Bosnia, Brazil, France, Ivory Coast, Tunisia
and Chile. Barbara Destefanis gave the award to Gill Pérez and Gill Roff.
05
µ Notícies
Noticias News
Premi al millor reportatge
TOWN OF RUNNERS, de Jerry Rothwell,
Regne Unit.
Juli Pernas, director de la Fundació
Barcelona Olímpica, va lliurar el premi
al seu director
Premio al mejor reportaje
TOWN OF RUNNERS, de Jerry Rothwell,
Reino Unido.
Juli *Pernas, director de la Fundación Barcelona Olímpica, entregó el premio
a su director
Award for the best Report
“TOWN OF RUNNERS” by Jerry Rothwell, UK.
Julio Pernas, director of the Barcelona
Olympic Foundation, gave the award
to the director Jerry Rothwell.
Premi a la millor fotografia
Casanova Foto
THE SUNSHINE OLYMPICS 2012, de Jens
Lind, Suècia.
Recull el premi ESTHER CALATAYUD,
responsable d’adquisicions d’ESPN Classic
EMEA
Premio a la mejor fotografía
Casanova Foto
THE SUNSHINE OLYMPICS 2012, de Jens
Lind, Suecia.
Recoge el premio ESTHER CALATAYUD,
responsable de adquisiciones de ESPN Classic EMEA
Award for the best picture
Casanova Photo
“SUNSHINE THE OLYMPICS 2012”
by Jens Lind, Sweden.
The award was gaven to ESTHER Calatayud
responsible procurement ESPN Classic EMEA
Premi FILMETS Badalona Film
Festival als valors humans i esportius
DREAM RACER, coproducció d’Austràlia, Xile i l’Argentina.
Jordi Viladoms va recollir el premi, en representació del seu autor,
de les mans de JUAN FERNÁNDEZ, tinent d’alcalde de Badalona
Premio FILMETS Badalona Film Festival a los valores
humanos y deportivos
DREAM RACER, coproducción de Australia, Chile y Argentina.
Jordi Viladoms, recogió el premio, en representación de su autor, de
las manos de JUAN FERNÁNDEZ, teniente de alcalde de Badalona
Award FILMETS Badalona Film Festival for human
values ​​and Sports
“DREAM RACER”, coproduction of Australia, Chile and Argentina.
Jordi Viladoms gave the award to Juan Fernandez, deputy mayor
of Badalona, in representation of the author.
06
µ
Notícies Noticias News
Eduard Admetlla, de 89 anys, un dels pioners
i un referent del món de la filmació submarina, ha rebut el Premi d’Honor de la quarta
edició del BCN Sports Film.
Eduard Admetlla, de 89 años, uno de los
pioneros y un referente del mundo de la
filmación submarina, ha recibido el premio
de Honor de la cuarta edición del BCN Sports
Film.
Eduard Admetlla, 89 years old, a pioneers of
the diving has received the honorary prize of
the 4th editing of the BCN Sports Film.
+ NOTÍCIES
+ NOTICIAS
+ NEWS
Resolució del Premi
Internacional Fundació
Barcelona Olímpica Art sobre Paper.
Resolución del Premio
Internacional Fundació
Barcelona Olímpica - Art
sobre Paper.
The Results of the
International Barcelona
Olympic Foundation
Prize - Art on Paper.
La granadina Leonor Solans, amb
la seva obra ‘Amazona’, ha estat la
guanyadora.
‘Boxa’, d’Ana Belén Hernández, ha
resultat en segona posición, i ‘La
triatlò” del barceloní Daniel Fuster,
s’ha fet amb el tercer lloc.
La granadina Leonor Solans, con su
obra ‘Amazona’ ha sido la ganadora.
‘Boxeo’, de Ana Belén Hernández, ha
resultado en segunda posición y ‘La
triatlò” del barcelonés Daniel Fuster
se ha hecho con el tercer puesto.
Granada native Leonor Solans won
with her work entitled “Amazona”.
‘Boxeo’ by Ana Belén Hernández
came in second and ‘La triatlò” by
Barcelona native Daniel Fuster came
in third place.
07
µ Notícies
Noticias News
Les tres obres guanyadores,
acompanyades de les finalistes, són
exposades a la sala d’exposicions
temporals del Museu Olímpic i de
l’Esport Joan Antoni Samaranch fins
al 10 de novembre. L’accés a la sala
és gratuït. Si vols saber més dels
nostres finalistes tens tota la
informació al facebook
www.facebook.com/museuolimpicbcn
El jurat, format per, Esther Medina,
docent i crítica d’art; Romà Arranz,
professor de l’Escola Massana;
Antoni Benages, pintor, i Juli Pernas,
director de la Fundació Barcelona
Olímpica, van dictaminar que:
‘Amazona’ - tècnica mixta –
es fa amb el diploma acreditatiu
de guanyador de l’edició 2013 i rep
una dotació econòmica de 2.500€.
‘Boxeo’ – aquarel·la, carbonet i pa
d’or –, ha estat l’obra premiada en
segona posició amb una dotació
econòmica de 1.800€.
‘La *Triatlò’ – llapis de colors -,
ha obtingut 1.200€ pel tercer lloc
08
Las tres obras ganadoras, acompañadas de las finalistas, están expuestas
hasta el 10 de noviembre en la sala
de exposiciones temporales del
Museu Olímpic i de l’Esport Joan
Antoni Samaranch. El acceso a la
sala será gratuito. Si quieres saber
más de nuestros finalistas tienes
toda la información en el facebook
www.facebook.com/museuolimpicbcn
El jurado compuesto por, Esther
Medina, docente y crítica de arte;
Romà Arranz, profesor de l’Escola
Massana; Antoni Benages, pintor y
Juli Pernas, director de la Fundació
Barcelona Olímpica dictaminaron
que:
The three winning pieces in addition to the finalist entries are on
display until 10 of november in the
temporary exhibit room of the Joan
Antoni Samarach Museu Olímpic i
de l’Esport (Olympics and Sports
Museum). Access to the room will
be free. If you’d like more information on our finalists, you can find it all
on the Facebook page https://www.
facebook.com/museuolimpicbcn
The panel of judges formed by Esther
Medina, art teacher and critic; Romà
Arranz, professor at l’Escola Massana; Antoni Benages, painter and Juli
Pernas, Director of the Barcelona
Olympic Foundation decided:
‘Amazona’ - técnica mixta – se hace
con el diploma acreditativo de ganador de la edición 2013 y una dotación
económica de 2500€.
‘Amazona’ - mixed technique – was
awarded the 2013 winner’s diploma
and a financial prize of €2500.
‘Boxeo’ – acuarela, carboncillo y pan
de oro –, ha sido la obra premiada en
segunda posición con una dotación
económica de 1800€.
‘La Triatlò’ – lápiz de colores -, ha
obtenido 1200€ por el tercer puesto.
‘Boxeo’ – watercolour, charcoal and
gold leaf - was awarded with second
place and a financial prize of €1800.
‘La Triatlò’ – coloured pencil–, received €1200 for third place.
Notícies Noticias News
Com cada any, els campus
i casal d’estiu d’estiu
arriben a Barcelona.
Una de les activitats
preferides de Montjuïc
és la visita al Museu
Olímpic i de l’Esport.
Els últims anys, les visites dels
campus d’estiu s’han vist incrementades notablement. Entitats i organitzacions de gestió esportiva com
el UE Sant Andreu, CN Barceloneta,
Tennis Barcino, Lleuresport,
Maddock Sports o el DiR, entre
d’altres, gaudeixen de la visita al
Museu Olímpic i de la sessió de
cinema amb la selecció dels millors
produccions infantils del BCN Sports
Film Festival, el festival de cinema i
televisió esportiva de Barcelona, que
cada any compta amb més adeptes
µ
Just like every year, summer camp has arrived in
Barcelona.
One of the preferred activities at Montjuïc is to visit
the Museu Olímpic i de l’Esport (Olympics and Sports
Museum).
Visits from summer camps have significantly increased in recent years.
Sports management entities and organisations like UE Sant Andreu, CN
Barceloneta, Tennis Barcino, Lleuresport, Maddock Sports and DiR, among
others, enjoy visiting the Olympic Museum and the film session with a selection of the best child productions from the BCN Sports Film Festival, Barcelona’s sports film and television festival which has been attracting more and
more fans every year
Como cada año los campus y casals de verano
llegan a Barcelona. Una
de las actividades preferidas de Montjuïc es la
visita al Museu Olímpic i
de l’Esport.
Los últimos años, las visitas de los
campus de verano se han visto incrementadas notablemente. Entidades y
organizaciones de gestión deportiva
como el UE Sant Andreu, CN
Barceloneta, Tennis Barcino, Lleuresport, Maddock Sports o el DiR, entre
otras, disfrutan de la visita al Museo
Olímpico y de la sesión de cine con
la selección de los mejores producciones infantiles del BCN Sports Film
Festival, el festival de cine y televisión
deportiva de Barcelona, que cada año
cuenta con más adeptos
Casal d’estiu del diari SPORT amb el FC Barcelona
09
µ Notícies
Noticias News
L’Associació Espanyola
contra la Mort Sobtada
Amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, va celebrar la primera
Jornada Cardioesportiva en el Museu
Olímpic i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch de Barcelona
La Asociación Española
contra la Muerte
Repentina
Ivan Tibau
Maite Fandos
Con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona, celebró la primera
Jornada Cardio-deportiva en el Museo
Olímpico y del Deporte Joan Antoni
Samaranch de Barcelona
The Spanish Association
against Sudden Death
With the support of the City of
Barcelona, held the first CardioSports Conference at the Joan
Antoni Samaranch Olympics and
Sports Museum in Barcelona
Què cerca Cinema 3 en el
Museu Olímpic i de l’Esport
Joan Antoni Samaranch?
Jaume Figueras, presentador de @
cinema3, s’ha apropat al Museu
Olímpic per contextualitzar la
presentació de la pel·lícula “Fill de
Cain”, una coproducció de Televisió
de Catalunya
010
Xavier Amador
¿Qué busca Cinema 3
en el Museu Olímpic i
de l’Esport Joan Antoni
Samaranch? Jaume Figueras, presentador de
@cinema3, se ha acercado al Museu
Olímpic para contextualizar la presentación de la película “Hijo de Cain”, coproducción de Televisió de Catalunya
What is Cinema 3 looking
for with the Joan Antoni
Samaranch Museu
Olímpic i de l’Esport
(Olympics and Sports
Museum)? Jaume Figueras, the host of @cinema3, visited the Olympic Museum to
get some context for the presentation
of the film Hijo de Cain, a co-production of Televisió de Catalunya
Notícies Noticias News
Paolo Badano ha presentat
la seva cadira amb un
innovador sistema de
desplaçament per a
persones amb discapacitat
física.
Paolo Badano ha
presentado su silla con
un innovador sistema
de desplazamiento
para personas con
discapacidad física.
De la mà d’Àrea Adaptada, Badano
ha presentat una cadira revolucionària que permet als seus
usuaris, persones amb discapacitat
física, l’accés i la mobilitat a espais
recòndits com les platges o els
camins de muntanya
De la mano de Área Adaptada, Badano
ha presentado una silla revolucionaria
que permite a sus usuarios, personas
con discapacidad física, el acceso y la
movilidad a espacios recónditos como
las playas o los caminos de montaña
µ
Paolo Badano presented
his chair which features
an innovative movement
system for the physically
handicapped.
With help from the Badano Adapted
Area, he presented his GENNY chair
at the Olympic Museum of Barcelona.
A revolutionary chair that allows
users (people with physical disabilities), access and mobility to remote
areas such as beaches or mountain
paths
011
µ Notícies
Noticias News
“L’Olimp del Motor”, el nou
espai del Museu Olímpic
i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch, ret homenatge
a la Família de MotoGP.
Sota l’atenta mirada de Paolo i
Rossella Simoncelli, pares del difunt
pilot Marco Simoncelli; Carmelo
Ezpeleta, conseller delegat de Dorna;
Marc Martín, periodista esportiu propulsor de la iniciativa; Juli Pernas,
director de la Fundació Barcelona
Olímpica, i dels pilots -Marc Marquez, Alex Marquez, Toni Elías, Pol
Espargaró, Julián Simón, Nico Terol,
Emilio Alzamora, Albert Llovera, Alex
Rins, Salvador Cañelles, Jordi Torres, Jacub Kornfeil i Joan Lascorz–,
equips, premsa i altres persones vinculades a la família de MotoGP, s’ha
inaugurat l’espai “L’Olimp del Motor” amb un especial tribut a Marco
Simoncelli.
Amb una primera engegada dedicada al món de les motos, “L’Olimp
del Motor” vol homenatjar el gran
bagatge cultural d’aquest esport al
nostre país.
“L’Olimp del Motor” està caracteritzat per les granotes de Salvador
Cañellas, Àlex Crivillé, Emili Alzamora, Jorge Lorenzo, Julián Simón,
Toni Elias, Marc Márquez i Marco
Simoncelli. A aquest últim se li fa un
especial i càlid homenatge amb una
mostra dels seus objectes personals
que la família Simoncelli ha cedit per
a la seva exposició durant els propers anys.
Marc Martin
012
“El Olimpo del Motor”, el
nuevo espacio del Museu
Olímpic i de l’Esport Joan
Antoni Samaranch, rinde
homenaje a la Familia de
MotoGP.
Bajo la atenta mirada de Paolo y
Rossella Simoncelli, padres del
difunto piloto Marco Simoncelli; Carmelo Ezpeleta, consejero delegado
de Dorna; Marc Martín, periodista
deportivo propulsor de la iniciativa;
Juli Pernas, director de la Fundació
Barcelona Olímpica y de los pilotos
- Marc Marquez, Alex Marquez, Toni
Elías, Pol Espargaró, Julián Simón,
Nico Terol, Emilio Alzamora, Albert
Llovera, Alex Rins, Salvador Cañelles,
Jordi Torres, Jacub Kornfeil y Joan
Lascorz – equipos, prensa y demás
personas vinculadas a la familia de
MotoGP, se ha inaugurado el espacio
“El Olimpo del Motor” con un especial tributo a Marco Simoncelli.
Con una primera puesta en marcha
dedicada al mundo de las motos, “El
Olímpo del Motor” quiere homenajear
el gran bagaje cultural de este deporte en nuestro país.
“El Olimpo del Motor” está caracterizado por los monos de Salvador
Cañellas, Àlex Crivillé, Emili Alzamora, Jorge Lorenzo, Julián Simón, Toni
Elias, Marc Márquez y Marco Simoncelli. A este último se le hace un
especial y cálido homenaje con una
muestra de sus objetos personales
que la familia Simoncelli ha cedido
para su exposición durante los próximos años.
Paolo Simoncelli
“El Olimpo del Motor”,
the new area at the Joan
Antoni Samaranch Museu
Olímpic i de l’Esport
(Olympics and Sports
Museum) pays homage to
the MotoGP family.
Under the watchful eyes of Paolo
and Rossella Simoncelli, the parents
of the late driver Marco Simoncelli;
Carmelo Ezpeleta, Managing Director of Dorna; Marc Martín, the sports
journalist who came up with the idea
for the initiative; Juli Pernas, Director of the Barcelona Olympic Foundation and riders Marc Marquez, Alex
Marquez, Toni Elías, Pol Espargaró,
Julián Simón, Nico Terol, Emilio
Alzamora, Albert Llovera, Alex Rins,
Salvador Cañelles, Jordi Torres,
Jacub Kornfeil and Joan Lascorz –
teams, the press and other people
linked to the MotoGP family inaugurated the “El Olimpo del Motor”
space with a special tribute to Marco
Simoncelli.
With an initial exhibit dedicated to
the motorcycle world, “El Olímpo del
Motor” wishes to pay homage to the
great cultural baggage of this sport
in our country.
“El Olimpo del Motor” features the
coveralls of Salvador Cañellas,
Àlex Crivillé, Emili Alzamora, Jorge
Lorenzo, Julián Simón, Toni Elias,
Marc Márquez and Marco Simoncelli.
A special place was made for the latter and a warm homage is paid with
a display of some of his personal
objects the Simoncelli family has
Notícies Noticias News
L’equip de natació
sincronitzada
El equipo de natación
sincronizada
Synchronous Swimming
Team
Ha donat el banyador “Samsara”,
pertanyent a la rutina lliure d’equip
amb el qual s’ha aconseguit la
medalla de plata en els mundials
BCN2013.
Ha entregado el bañador “Samsara”
perteneciente a la rutina libre de
equipo con el que se ha conseguido
la medalla de plata en los mundiales
BCN2013
Has given the bathing suit “Samsara”. “Samsara” is to the free routine with which Team has obtained
the silver medal in the World Championship BCN2013
µ
La waterpolista
Roser Tarragó,
Joel González, únic or
Joel González, único oro
masculí en els Jocs Olímpics masculino en los Juegos
de Londres 2012
Olímpicos de Londres 2012
Cedeix al Museu Olímpic el dobok
amb el qual va aconseguir el major
èxit del taekwondo fins al moment.
Joel es va alçar amb el títol després
d’un contundent 17-8 al representant
de Corea del Sud
Cede al Museu Olímpic el dobok con
el que alcanzó el mayor éxito del
taekwondo hasta el momento.
Joel se alzó con la título tras un
contundente 17-8 al representante
de Corea del Sur
Joel González, the only
male gold medallist at
the London 2012 Olympic
Games
Has assigned to the Olympic
Museum the dobok with which he
achieved his greatest success in
taekwondo to date. Joel won the
title after a stunning 17-8 win over
the South Korean representative
Subcampiona olímpica de Londres
2012, ens ha cedit el seu banyador
olímpic amb què va competir a les
olimpíades.
La waterpolista Roser
Tarragó
Subcampeón olímpico de Londres
2012, nos ha cedido su equipación
olímpica con la que compitió en las
olimpiadas
Water polo player Roser
Tarragó,
A London 2012 Olympic runner-up,
has assigned us the Olympic uniform
she used to compete in the
Olympics.
013
µ Notícies
Noticias News
SKELETON
SKELETON
SKELETON
Ander Mirambell assigns her
competition material from the
Vancouver 2010 Olympic Games to
the Joan Antoni Samaranch Museu
Olímpic i de l’Esport (Olympics and
Sports Museum) until the Sochi 2014
Games.
Ander Mirambell cedeix el seu
material de competició en els JJOO
de Vancouver 2010 al Museu Olímpic
i de l’Esport Joan Antoni Samaranch
fins als Jocs de Sotxi 2014
Ander Mirambell cede su
material de competición en los JJOO
de Vancouver 2010 al Museu Olímpic
i de l’Esport Joan Antoni Samaranch
hasta los Juegos de Sochi 2014
El tirador Joan Seguí
Picornell (Palma, 1947)
El tirador Joan Seguí
Picornell (Palma, 1947)
Marksman Joan Seguí
Picornell (Palma, 1947)
Cinc vegades olímpic, ha cedit una de
les seves pistoles al Museu Olímpic i
de l’Esport Joan Antoni Samaranch.
Juntament amb la pistola marca
“LLAMA” cal. 22 curt núm. de sèrie
XXX859, (degudament inutilitzada
per la intervenció d’armes de la
Guàrdia Civil), Seguí també ha cedit
un blanc reduït per a la distància de
25 m., corresponent a la modalitat
olímpica de Pistola Lliure.
Cinco veces olímpico, ha cedido una
de sus pistolas al Museu Olímpic i de
l’Esport Joan Antoni Samaranch
Junto con la pistola marca “LLAMA”
cal. 22 corto núm. de serie XXX859,
(debidamente inutilizada por la
intervención de armas de la Guardia
Civil), Seguí también ha cedido un
blanco reducido para la distancia de
25 m., correspondiente a la modalidad olímpica de Pistola Libre
A five-time Olympian, has assigned
one of his pistols to the Joan Antoni Samarach Museu Olímpic i
de l’Esport (Olympics and Sports
Museum).
Along with the .22 calibre “LLAMA”
brand short range pistol with serial
number XXX859, (properly disabled
by the Spanish Civil Guard), Seguí
also assigned a 25 m distance target
which is used for the Olympic rapid
fire event
014
Notícies Noticias News
La delegació de Nanjing,
seu dels propers Jocs
Olímpics de la Joventut
2014
Visita les instal·lacions del Museu
Olímpic i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch.
La delegació xinesa, que va assistir
a la reunió de San Marino per lliurar
l’informe de progrés dels 2ns YOG
2014, va voler visitar antigues seus i
ciutats olímpiques.
µ
The delegation from Nanjing, the site of the upcoming
2014 Youth Olympic Games
Visited the Joan Antoni Samaranch Museu Olímpic i de l’Esport (Olympics
and Sports Museum).
The Chinese delegation that attended the San Marino meeting to deliver the
progress report on the 2nd YOG 2014, wanted to visit the former Olympic
sites and cities
La delegación de Nanjing,
sede de los próximos
Juegos Olímpicos de la
Juventud 2014
Visita las instalaciones del Museu
Olímpic i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch.
La delegación china, que acudió a la
reunión de San Marino para entregar
el informe de progreso de los 2º
YOG 2014, quiso visitar antiguas
sedes y ciudades olímpicas.
La 18a edició del
‘Congresss of the European
College of Sport Science’
Va comptar amb la col·laboració de
la Fundació Barcelona Olímpica.
Aproximadament 400 convidats es
van apropar al Museu Olímpic i de
l’Esport Joan Antoni Samaranch.
L’exposició d’‘Els banyadors dels
èxits de la sincro espanyola’ ha estat
un dels espais qué més ha agradat
als visitants.
The 18th edition of the ‘Congress of the European
College of Sport Science’
Featured the collaboration of the Barcelona Olympic Foundation. Approximately 400 guests turned up at the Joan Antoni Samarach Museu Olímpic i
de l’Esport (Olympics and Sports Museum). The exhibit “The Swimmers of
the Spanish Synchronised Success” was one of the areas most well-received
by the visitors.
La 18ª edición del
‘Congresss of the European
College of Sport Science’
Contó con la colaboración de la Fundació Barcelona Olímpica. Aproximadamente 400 invitados se acercaron
al Museu Olímpic i de l’Esport Joan
Antoni Samaranch. La exposición
de ‘Los Bañadores de los éxitos de
la sincro española’ ha sido uno de
los espacios más alagados por los
visitantes.
015
µ Notícies
Noticias News
La Fundació Barcelona
Olímpica dóna suport a les
“Jornades Prevenció en
l’esport: Trails i Ultratrails”
Les trails i ultratralis estan de moda,
i així ho han demostrat unes jornades amb una afluència massiva de
públic i una llarga llista d’espera
La Fundació Barcelona
Olímpica da soporte a
las “Jornadas Prevención
en el deporte: Trails y
Ultratrails”
Las trails y ultratralis están de moda,
así lo han demostrado unas jornadas
con una afluencia masiva de público
y una larga lista de espera.
The Barcelona Olympic
Foundation is supporting
the “Prevention in Sports
Conferences: Trails and
Ultratrails”
Trails and ultratrails are in as proven
by the conferences which saw excellent turnout and a long waiting list
016
Notícies Noticias News
Els alumnes de primer
de CAFE –Ciències del
l’Activitat Física i de
l’Esport- de la Universitat
Blanquerna
Los alumnos de primero
de CAFE – Ciències del
l’Activitat Física i de
l’Esport - de la Universidad
Blanquerna
Han estat estudiants d’excepció
en una classe magistral sobre els
orígens del bàsquet a Catalunya a
càrrec de la Fundació del Basquet
Catalá.
Pere Sust, vicepresident de la
Federació Catalana de Bàsquet;
Jaume Bantulà, director de CAFE a
la Blanquerna; Juli Pernas, director
de la Fundació Barcelona Olímpica, i
Toti Munbrú, gerent de la Federació
Catalana del Bàsquet, han estat els
encarregats de donar la benvinguda
als estudiants.
Xavier Rodríguez i Joan Guiu han
estat els encarregats d’impartir la
classe magistral sobre els orígens
i el desenvolupament del bàsquet a
Catalunya.
Han sido estudiantes de excepción
en una clase magistral sobre los
orígenes del Baloncesto en Cataluña
a cargo de la Fundació del Basquet
Catalá.
Pere Sust, vicepresident de la
Federació Catalana de Bàsquet;
Jaume Bantulà, director de CAFE a
la Blanquerna; Juli Pernas, director
de la Fundació Barcelona Olímpica i
Toti Munbrú, gerent de la Federació
Catalana del Bàsquet han sido los
encargados de dar la bienvenida a
los estudiantes.
Xavier Rodríguez y Joan Guiu han
sido los encargados de impartir la
clase magistral sobre orígenes y desarrollo del baloncesto en Cataluña
µ
First year CAFE – Ciències
del l’Activitat Física i de
l’Esport - students from the
Universitat Blanquerna
Were special guests in a master
class on the origins of basketball in
Catalonia taught by the Fundació del
Basquet Català.
Pere Sust, Vice-President of the
Federació Catalana de Bàsquet;
Jaume Bantulà, Director of CAFE
at Blanquerna; Juli Pernas, Director of Fundació Barcelona Olímpica i
Toti Munbrú, Manager of the Federació Catalana del Bàsquet were
all responsible for welcoming the
students.
Xavier Rodríguez and Joan Guiu
were in charge of teaching the master class on the origins and developments of basketball in Catalonia.
017
Vine i
disfruta
Veny
disfruta
Come and
enjoy
Edició
Edición
Edition
©Fundació Barcelona Olímpica
Redacció
Redacción
Redaction
Ibone Lallana del Rio
Disseny
Diseño
Design
Nela Lozano Tarriño
Col·laboradors Colaboradores Collaborators
Estadi Olímpic de Montjuïc
Lluís Companys

Documentos relacionados