En el restaurante: bruk disse uttrykkene i dialogen ( jeg form, du

Comentarios

Transcripción

En el restaurante: bruk disse uttrykkene i dialogen ( jeg form, du
Plan de español
semanas 47-48-49 9 TR.
Tema: tengo hambre...... restaurante..
-
Dette skal du jobbe med:
1. Kommunikasjon:
Du skal lære litt om mat: spansk og latinamerikansk
Du skal kunne bestille mat på en restaurant.
Du skal lære noen praktiske uttrykk
2. Grammatikk
Uttrykk med verbet Tener.
Presens av Ir verb
Verbet querer ( å ville)
Miércoles
Semana 47
I timen: Tema: tengo hambre! Jeg er sulten
Expresiones con el verbo tener p.point.
Uttrykk med verbet tener
Tarea 1: juego de mímica ( mimelek)
Tarea 2: Les teksten på side 24, finn alle uttrykkene med
verbet tener.
tarea 3 A pág 28,29
Lekse til torsdag: Tarea 1,pag 27
Tarea 2, pág 28
jueves -
semana 47
Vi hører lekse
I timen: tarea A pág 29 Ir verb ,( escribir, vivir)
Tarea B pág 30
Verbo: Querer= ui ( å ville) quiero, quieres,quiere
Queremos,queréis,quieren.




Les teksten. En el restaurante pág 26.
Skriv palabras i boka di. Pág 26,27
En un restaurante: palabras y expresiones
(ord og uttrykk)
Lekse: tarea 5 A. pág 30
Los artículos repetición ( ark)
Les og skriv eiendomsord s 94 tekstbok.
Miércoles Semana 48
Jueves semana 48
Hører lekse!
Hører lekse!
I timen
Comida! Mat
Gruppearbeid: én meny per bord.
1. desayuno ( frokost)
2. almuerzo (lunch)
3. cena ( middag)
4. postre ( dessert)
I timen: « en el restaurante» (ark)
Actividad en clase


Lag en dialog (restaurant)
Øv til framføring ( vurdering)
Lekse: arbeider med dialogen
Lekse:Tarea 6 pág 31 oversett setninger i rødt fra norsk til
spansk.
Miercoles semana 49
Jueves semana 49
I timen: øv til framføring ( restaurant)
( 5 minutt per gruppe)
I timen: framføring ( med vurdering)
Lekse: arbeider med hefte Repaso1 ( kapittel 1-4)



Tareas pág 34-35-36-37
Tareas: pag 38,39,40 ( tarea12, A,B) 13 /
Pág 41,42.
En el restaurante: bruk disse uttrykkene i dialogen ( jeg form, du form, han- hun form)
Tengo hambre………..tengo sed………..tienes ganas de comer….(jeg har lyst til å spise….. )
No tengo tiempo……. Tienes frío………..tengo calor........ ella tiene tiempo..... Carlos no tiene
tiempo...

Documentos relacionados

Jeg kan formulere spørsmål. Jeg kan fargene Jeg

Jeg kan formulere spørsmål. Jeg kan fargene Jeg Oppgave: artiklene, skriv ordene i riktig kolon Ark.

Más detalles