www.ajuntamentabrera.cat

Comentarios

Transcripción

www.ajuntamentabrera.cat
www.ajuntamentabrera.cat
Vivimos tiempos difíciles, pero las fiestas continúan siendo necesarias. Nos permiten olvidarnos por unos instantes de los problemas diarios
y fortalecernos juntos contra las adversidades.
Por eso nuestra Fiesta Mayor es más participativa y abierta que nunca, con las asociaciones
y entidades del pueblo como principales protagonistas.
Seran tres dies plens d’activitats. Hi haurà
concerts com el de la Coral Contrapunt o
l’Escola de Música; i balls d’envelat amb les
orquestres Maravella i Selvatana. El Toc de
matines, la Cercavila i el Correfoc hi posaran l’accent més tradicional. La Festa Major
Jove, organitzada per joves d’Abrera, vindrà
carregada de música i diversió. No hi faltaran
les competicions esportives, els espectacles
infantils, les exhibicions de ball, les exposicions i moltes altres activitats que faran gaudir a petits i grans; com el Pregó, que amb
la màgia del Mag Lari obrirà la nostra Festa
Major.
Serán tres días repletos de actividades. Habrá
conciertos como el de la Coral Contrapunt o la
Escuela de Música; y bailes de fiesta mayor
con las orquestas Maravella y Selvatana. El Toc
de matines, la Cercavila y el Correfoc pondrán
el acento más tradicional. La Fiesta Mayor Joven, organizada por jóvenes de Abrera, vendrá
cargada de música y diversión. No faltarán las
competiciones deportivas, los espectáculos infantiles, las exhibiciones de bailes, las exposiciones y muchas otras actividades que harán
disfrutar a pequeños y mayores; como el Pregón, que con la magia del Mag Lari dará inicio
a nuestra Fiesta Mayor.
Us convido a fer de la Festa de Sant Pere un
moment de retrobament. Tres dies per sortir
al carrer i disfrutar del nostre poble.
Os invito a hacer de la Fiesta de San Pedro un
momento de reencuentro. Tres días para salir a
la calle y disfrutar de nuestro pueblo.
Gràcies per la vostra participació.
Molt bona Festa Major.
Gracias por vuestra participación.
Muy buena Fiesta Mayor.
Maria Soler
Alcaldessa d’Abrera
Maria Soler
Alcaldesa de Abrera
PRESENTACIÓ
Vivim temps difícils, però les festes continuen essent necessàries. Permeten oblidarnos per uns instants dels problemes diaris
i enfortir-nos plegats contra les adversitats.
Per això la nostra Festa Major és més oberta
i participativa que mai, amb les associacions
i entitats del poble com a principals protagonistes.
2
Presentació 22 JUNY
•DILLUNS 23 JUNY
• DIMECRES 25 JUNY
• DIJOUS 26 JUNY
•DIVENDRES 27 JUNY
•DISSABTE 28 JUNY
•DIUMENGE 29 JUNY
•DIUMENGE
Exposicions
•
Correfoc amb precaució
•
Sopa de lletres de Festa Major
•
•
3
pàg.
7
pàg.
7
pàg.
9
pàg.
9
pàg. 11
•
pàg.
ÍNDEX
•
Notes generals
pàg.
21
pàg.
39
pàg.
53
pàg
55
pàg.
56
pàg.
57
pàg.
58
En cas de pluja les activitats poden variar, consulteu el web municipal www.ajuntamentabrera.cat
3
19.00 h
CONCERT D’ESTIU DE LA CORAL
CONTRAPUNT
19.00 h
CONCIERTO DE VERANO DE LA CORAL
CONTRAPUNT
Auditori Centre Polivalent
Auditorio Centro Polivalente
Dilluns, 23 de juny
Lunes, 23 de junio
23.00 h
REVETLLA DE SANT JOAN
Amb el grup De Gala
23.00 h
VERBENA DE SAN JUAN
Con el grupo De Gala
Plaça de Pau Casals
Plaza de Pau Casals
22, DILLUNS 23 DE JUNY
Domingo, 22 de junio
DIUMENGE
Diumenge, 22 de juny
4
19.00 h
FINALS DEL XXVI CAMPIONAT
DE FRONTÓ
19.00 h
FINALES DEL XXVI CAMPEONATO
DE FRONTÓN
Frontons Municipals
Frontones Municipales
Dijous, 26 de juny
Jueves, 26 de junio
22.00 h
CONCERT DE NIT AMB L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
D’ABRERA
22.00 h
CONCIERTO DE NOCHE CON LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE ABRERA
Plaça de Pau Casals
Plaza de Pau Casals
Els alumnes de la nostra Escola de Música
obriran la nit amb un concert que combina
perfectament els temes clàssics amb els
més moderns. Temes treballats a l’Escola
durant el curs, carregats d’emoció i ben
preparats perquè els puguem gaudir.
Los alumnos de nuestra Escuela de Música
abrirán la noche con un concierto que
combina perfectamente los temas clásicos
con los más modernos. Temas trabajados
en la Escuela durante el curso, llenos de
emoción y bien preparados para que los
podamos disfrutar.
25 , DIJOUS 26 DE JUNY
Miércoles, 25 de junio
DIMECRES
Dimecres, 25 de juny
5
12.00 h
FESTA DE L’ESCUMA:
FESTA SABONERA
A càrrec de la companyia XIP XAP
12.00 h
FIESTA DE LA ESPUMA:
FIESTA JABONERA
A cargo de la compañía XIP XAP
Plaça de Rafael Casanova
Plaza de Rafael Casanova
Avui és dia de festa, fa calor i cal passar
una bona estona. És clar! Cal fer una FESTA
SABONERA. Una bona estona de balls,
danses i cançons, i, per acabar, una bona
remullada amb escuma de colors, aigua i
moooooooooooooooooolta marxa.
Hoy es día de fiesta, hace calor y hay que
pasar un buen rato. ¡Claro! Hay que hacer
una FIESTA JABONERA. Un buen rato de
bailes, danzas y canciones, y, para finalizar,
una buena remojada con espuma de
colores, agua y muuuuuuuucha marcha.
17.30 h
ESPECTACLE DE DANSA AMB ELS
ALUMNES DE L’ESCOLA JUAN ANTONIO
GARCÍA
17.30 h
ESPECTÁCULO DE DANZA CON LOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA JUAN
ANTONIO GARCÍA
Plaça del Doctor Trueta
Plaza del Doctor Trueta
Les diferents modalitats de ball que
treballen els alumnes de l’Escola Juan
Antonio García seran representades amb
professionalitat i amb molt d’estil al llarg de
l’espectacle.
Las diferentes modalidades de baile que
trabajan los alumnos de la Escuela Juan
Antonio García serán representadas con
profesionalidad y con mucho estilo a lo largo
del espectáculo.
27 DE JUNY
Viernes, 27 de junio
DIVENDRES
Divendres, 27 de juny
6
Casal d’Avis
Casal d’Avis
El treball de tot l’any veu la llum i ens
l’ensenyen per tal que el puguem conèixer.
Apropeu-vos a veure l’exposició i us
sorprendreu.
El trabajo de todo el año ve la luz y nos lo
enseñan para que lo podamos conocer.
Acercaros a ver la exposición y os
sorprenderéis.
18.30 h
SARDANES
Amb la Cobla Vila d’Olesa
18.30 h
SARDANAS
Con la Cobla Vila d’Olesa
Plaça de Rafael Casanova
Plaza de Rafael Casanova
Les sardanes formen part de la nostra
tradició, i la tradició sempre és present a
la nostra Festa Major. Anem tots a ballar
sardanes i fem poble!
Las sardanas forman parte de nuestra
tradición, y la tradición siempre está
presente en nuestra Fiesta Mayor. ¡Vamos
todos a bailar sardanas y hagamos pueblo!
27 DE JUNY
18.00 h
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE
TRABAJOS DE COSTURA, PATCHWORK Y
MANUALIDADES DEL CASAL D’AVIS
DIVENDRES
18.00 h
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE
TREBALLS DE COSTURA, PATCHWORK I
MANUALITATS DEL CASAL D’AVIS
7
Inici al Parc de Can Morral fins a la Plaça de la
Inicio en el Parque de Can Morral hasta la Plaza de la
Constitució
Constitución
Per a fer ambient i per esclafar motors per
al correfoc, res millor que una tabalada d’alt
nivell. Endavant tambors!
Para crear ambiente y calentar motores
para el correfoc, nada mejor que una
tamborinada de alto nivel. ¡Adelante
tambores!
20.30 h
CONCERT DE TARDA
Amb l’Orquestra Maravella
20.30 h
CONCIERTO DE TARDE
Con la Orquesta Maravella
Plaça de Pau Casals
Plaza de Pau Casals
Els concerts són un ingredient essencial
de la personalitat artística de l’orquestra
Maravella. Hi podrem sentir des de música
tradicional catalana fins a grans hits de la
música lírica.
Los conciertos son un ingrediente esencial
de la personalidad artística de la orquesta
Maravella. Podremos escuchar desde
música tradicional catalana hasta grandes
hits de la música lírica.
27 DE JUNY
19.30 h
GRAN TAMBORINADA DE FIESTA MAYOR
DIVENDRES
19.30 h
GRAN TABALADA DE FESTA MAJOR
8
Balcó de l’Ajuntament
Balcón del Ayuntamiento
Aquest pregó promet ser ben màgic. De
la mà d’un dels il·lusionistes més populars
i divertits del nostre país donarem el
tret de sortida oficial a la nostra Festa.
Abracadabra…
Este pregón promete ser muy mágico. De
la mano de uno de los ilusionistas más
populares y divertidos de nuestro país
daremos el pistoletazo de salida oficial a
nuestra Fiesta. Abracadabra…
22.45 h
CORREFOC DE FESTA MAJOR
A càrrec de la Colla de Diables Bram de Foc
d’Abrera
22.45 h
CORREFOC DE FIESTA MAYOR
A cargo de la Colla de Diables Bram de Foc
de Abrera
Inici al carrer Major i fins al parc de
Inicio en la calle Mayor y hasta el parque de
Can Morral
Can Morral
La nit de divendres és la nit del foc per
definició i va de la mà de la nostra colla
de diables Bram de Foc. Un tros d’infern
arriba als carrers del nostre poble i com
sempre s’aturarà a l’església per fer-hi un
bon espectacle de soroll i foc. Gaudiu de
l’espectacle amb seny!
La noche del viernes es la noche del fuego
por definición a cargo de nuestra colla de
diables Bram de Foc. Un trozo de infierno
llega a las calles de nuestro pueblo y
como siempre se detendrá en la iglesia
para hacer un buen espectáculo de ruido
y fuego. ¡Disfrutad del espectáculo con
conocimiento!
* Per conèixer el recorregut i gaudir del foc amb
seguretat, vegeu les recomanacions de la pàg. 55
* Para conocer el recorrido y disfrutar del correfoc con
seguridad, consultad las recomendaciones de la pág. 55
27 DE JUNY
22.00 h
PREGÓN DE FIESTA MAYOR
A cargo del Mag Lari
DIVENDRES
22.00 h
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec del Mag Lari
9
Plaça de Pau Casals
Plaza de Pau Casals
Els alumnes de salsa cubana i batuca de
l’Ateneu Magarola ens donen l’oportunitat
de conèixer els secrets dels balls més
caribenys. Si us atreviu els podeu
acompanyar.
Los alumnos de salsa cubana y batuca del
Ateneo Magarola nos dan la oportunidad
de conocer los secretos de los bailes
más caribeños. Si os atrevéis los podéis
acompañar.
23.30 h
BALL DE NIT
Amb l’Orquestra Maravella
23.30 h
BAILE DE NOCHE
Con la Orquesta Maravella
Plaça de Pau Casals
Plaza de Pau Casals
Mantenint la filosofia de les grans orquestres
de ball, l’orquestra Maravella ens ofereix
els millors estàndards americans, tots els
ritmes dels balls de saló i les músiques més
actuals i festives del moment.
Manteniendo la filosofía de las grandes
orquestas de baile, la Orquesta Maravella
nos ofrece los mejores estándares
americanos, todos los ritmos de los bailes
de salón y las músicas más actuales y
festivas del momento.
00.00 h
FESTA JOVE 2014
Amb #B1G FR1DAY
00.00 h
FIESTA JOVEN 2014
Con #B1G FR1DAY
Parc de Can Morral
Parque de Can Morral
#BIG FRIDAY’14 és una combinació de
música, efectes visuals, coreografies i una
gran participació de públic. Tots formem
part de l’elaboració d’aquesta festa. Amb la
presència de “Josmar” RA-RA-RA-GATZZA.
No ho dubtis, vine i passa-t’ho genial. I com
a final de festa, xocolatada.
#BIG FRIDAY’14 es una combinación de
música, efectos visuales, coreografías y
una gran participación de público. Todos
formamos parte de la elaboración de
esta fiesta. Con la presencia de “Josmar”
RA-RA-RA-GATZZA. No lo dudes, ven y
pásatelo genial. Y como final de fiesta,
chocolatada.
Fi de festa amb xocolatada matinera.
Fin de fiesta con chocolatada matutina.
27 DE JUNY
23.00 h
EXHIBICIÓN DE BAILE DE LOS
ALUMNOS DE SALSA CUBANA Y BATUCA
DEL ATENEO MAGAROLA
DIVENDRES
23.00 h
EXHIBICIÓ DE BALL DELS ALUMNES DE
SALSA CUBANA I BATUCA DE L’ATENEU
MAGAROLA
10
9.30 h
X TROBADA D’INTERCANVI
DE PLAQUES DE CAVA
9.30 h
X ENCUENTRO DE INTERCAMBIO
DE CHAPAS DE CAVA
Centre Polivalent
Centro Polivalente
Desena trobada d’intercanvi de plaques
de cava per Festa Major, i l’acte continua
gaudint de bona salut. Els aficionats
d’aquest món poden tornar a compartir
plaques amb tots els col·leccionistes. I, els
que encara no coneixeu, podeu aproparvos al Centre Polivalent per observar-ho de
primera mà.
Décimo encuentro de intercambio de
chapas de cava por Fiesta Mayor, y el
acto continua gozando de buena salud.
Los aficionados pueden volver a compartir
chapas con todos los coleccionistas. Y,
los que aún no conocéis este mundo,
podéis acercaros al Centro Polivalente para
observarlo de primera mano.
11.00 h
INICI DE LA II FESTA DE
L’ADOPCIÓ D’ABRERA
11.00 h
INICIO DE LA II FIESTA DE
LA ADOPCIÓN DE ABRERA
Plaça del Doctor Trueta
Plaza del Doctor Trueta
Els Amics Acollidors dels Animals d’Abrera
ens preparen una jornada dedicada als
nostres animals de companyia. Durant
tot el dia s’exposaran productes solidaris,
tallers infantils i animacions, desfilades
d’animals en adopció, concurs de mascotes,
exhibicions, i diferents sortejos a favor
dels animals abandonats d’Abrera. Amb la
finalitat de promoure els valors de respecte
als animals i afavorir l’adopció aquest acte
omplirà la plaça del Doctor Trueta. També
hi haurà un punt de recollida de material
solidari a favor dels animals abandonats.
Los Amics Acollidors dels Animals de
Abrera nos preparan una jornada dedicada
a nuestros animales de compañía. Durante
todo el día se expondrán productos
solidarios, talleres infantiles y animaciones,
desfiles de animales en adopción,
concurso de mascotas, exhibiciones, y
diferentes sorteos a favor de los animales
abandonados de Abrera. Con la finalidad
de promover los valores de respeto a los
animales y favorecer la adopción este
acto llenará la plaza del Doctor Trueta.
También habrá un punto de recogida de
material solidario a favor de los animales
abandonados.
28 DE JUNY
Sábado, 28 de junio
DISSABTE
Dissabte, 28 de juny
11
Plaça de Rafael Casanova
Plaza de Rafael Casanova
Els escacs també s’han convertit en un joc
de Festa Major. Les partides llampec són un
bon format per participar de la nostra Festa
fent afició i apropar-se al joc d’una forma
festiva. Participeu-hi!
El ajedrez también se ha convertido en
un juego de Fiesta Mayor. Las partidas
relámpago son un buen formato para
participar de nuestra Fiesta haciendo afición
y acercarse al juego de manera festiva.
¡Participad!
INSCRIPCIONS: A la Casa de Cultura, per
correu electrònic [email protected]
o per telèfon 93 770 42 87 a les 16.45h del
dia 29. Places limitades fins a un total de 50
jugadors.
INSCRIPCIONES: A la Casa de Cultura, por
correo electrónico [email protected]
o por teléfono 93 770 42 87 a las 16.45h
del día 29. Plazas limitadas hasta un total
de 50 jugadores.
CATEGORIES: Dues categories (Sub-12 i
general)
CATEGORÍAS: Dos categorías (Sub-12 y
general)
28 DE JUNY
17.00 h
TORNEO DE AJEDREZ “PERE PALAU”
Partidas relámpago simultáneas
DISSABTE
17.00 h
TORNEIG D’ESCACS “PERE PALAU”
Partides llampec simultànies
12
Parc de Can Morral
Parque de Can Morral
Tercera Olimpíada Jove a càrrec de
l’Associació de Joves d’Abrera. Si els
anys anteriors us va agradar... aquest
any serà brutal! Supera totes les proves
per a ser el guanyador! Les inscripcions
es recolliran al Casal de Joves fins el 20
de juny.
Tercera Olimpíada Joven a cargo de la
Associació de Joves d’Abrera. ¡Si en
los anteriores años os gustó... este año
será brutal! ¡Supera todas las pruebas
para ser el ganador! Las inscripciones se
recogerán en el Casal de Joves hasta el
20 de junio.
28 DE JUNY
18.00 h
GIMCAMA JOVEN
DISSABTE
18.00 h
GIMCANA JOVE
13
Plaça del Doctor Trueta
Plaza del Doctor Trueta
Les Juventudes Rocieras porten tot un any
treballant i practicant per poder realitzar un
espectacle de qualitat i convertir-se en l’acte
folklòric de més color de la nostra Festa. No
us el perdeu!
Las Juventudes Rocieras llevan todo un
año trabajando y practicando para poder
realizar un espectáculo de calidad y
convertirse en el acto folklórico de más color
de nuestra Fiesta. ¡No os lo perdáis!
28 DE JUNY
18.30 h
ESPECTÁCULO DE FLAMENCO CON LAS
JUVENTUDES ROCIERAS
DISSABTE
18.30 h
ESPECTACLE FLAMENC AMB LES
JUVENTUDES ROCIERAS
14
Inici al carrer Rebato i final a la
Inicio en la calle Rebato y final
Plaça de la Constitució
en la plaza de la Constitución
La cultura tradicional i el folklor més
popular presideixen la tarda de dissabte
amb un cercavila de gegants que ompliran
els nostres carrers de gresca i disbauxa.
Hi participaran les colles geganteres
d’Esparreguera, Olesa de Montserrat,
La Beguda, Sant Esteve de Sesrovires i
l’amfitriona, la nostra Colla de Gegants
d’Abrera amb les dues parelles de gegants.
També hi participaran la Colla de Grallers
Els Cosmets, l’Escola de Grallers d’Abrera
i com a convidats especials, el Ball de
Panderos de Vilafranca. Sortiu tots al carrer!
La cultura tradicional y el folklore más
popular presiden la tarde del sábado
con una cercavila de gegants que llenará
nuestras calles de fiesta y animación.
Participarán las collas geganteres de
Esparreguera, Olesa de Montserrat, La
Beguda, Sant Esteve de Sesrovires y la
anfitriona, nuestra Colla de Gegants de
Abrera con las dos parejas de gigantes.
También participará la Colla de Grallers Els
Cosmets, la Escola de Grallers de Abrera
y como invitados especiales, el Ball de
Panderos de Vilafranca. ¡Salid todos a la
calle!
28 DE JUNY
19.00 h
CERCAVILA TRADICIONAL
DISSABTE
19.00 h
CERCAVILA TRADICIONAL
15
Plaça de les Escoles Velles, davant de l’Hotel
Plaza de les Escoles Velles, delante del Hotel
d’Entitats
d’Entitats
Atès que és una exposició diferent i a l’aire
lliure, només teniu una oportunitat per a
veure la bona feina que durant l’any fan
els d’Il·lusions, Grup d’Art i els alumnes
de pintura i dibuix de l’Associació La Riera
d’Abrera. Convertiran la plaça de les Escoles
Velles en una galeria d’art.
Dado que es una exposición diferente y
al aire libre, sólo tenéis una oportunidad
para ver el buen trabajo que durante el
año hacen los de Il·lusions, Grup d’Art
y los alumnos de pintura y dibujo de la
Asociación La Riera de Abrera. Convertirán
la plaza de les Escoles Velles en una galería
de arte.
20.00 h
INICI DE LES 12 HORES NOCTURNES
DE FRONTÓ
20.00 h
INICIO DE LAS 12 HORAS NOCTURNAS
DE FRONTÓN
Frontons municipals
Frontones municipales
28 DE JUNY
19.00 h
EXPOSICIÓN DE PINTURA
AL AIRE LIBRE
A cargo del grupo Il·lusions, Grup d’Art y de
los alumnos del curso de pintura y dibujo de
la Asociación de Vecinos la Riera de Abrera
DISSABTE
19.00 h
EXPOSICIÓ DE PINTURA
A L’AIRE LLIURE
A càrrec del grup Il·lusions,Grup d’Art i dels
alumnes del curs de pintura i dibuix de
l’Associació de Veïns la Riera d’Abrera
16
Plaça de Pau Casals
Plaza de Pau Casals
Un dels actes més esperats pels amants
de la música és el concert de Festa Major.
L’Orquestra Selvatana torna a oferir-nos
un repertori de luxe amb els temes més
populars i coneguts de la història de la
música i el cinema i els grans clàssics de la
música catalana.
Uno de los actos más esperados por los
amantes de la música es el concierto de
Fiesta Mayor. La Orquesta Selvatana vuelve
a ofrecernos un repertorio de lujo con los
temas más populares y conocidos de la
historia de la música y el cine y los grandes
clásicos de la música catalana.
23.30 h
EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ
A càrrec de BallAbrera
23.30 h
EXHIBICIÓN DE BAILES DE SALÓN
A cargo de BallAbrera
Plaça de Pau Casals
Plaza de Pau Casals
L’entitat BallAbrera ens presenta una
mostra dels balls que practiquen i treballen
durant tot l’any. Si voleu conèixer els seus
progressos aneu-los a veure i gaudireu
d’uns balls força espectaculars.
La entidad BallAbrera nos presenta una
muestra de los bailes que practican y
trabajan durante todo el año. Si queréis
conocer sus progresos id a verlos y
disfrutaréis de bailes muy espectaculares.
28 DE JUNY
20.00 h
CONCIERTO DE FIESTA MAYOR
A cargo de la Orquesta Selvatana
DISSABTE
20.00 h
CONCERT DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’Orquestra Selvatana
17
Plaça de Pau Casals
Plaza de Pau Casals
No tenim excusa per a no anar a ballar. Una
bona orquestra i una plaça ben guarnida
per a l’ocasió. Anem tots a passar-ho bé!
No tenemos excusa para no ir a bailar. Una
buena orquesta y una plaza bien decorada
para la ocasión. ¡Vamos todos a pasarlo
bien!
A la mitja part del ball tindrem l’oportunitat
de veure l’exhibició de balls de saló i
competició a càrrec dels alumnes de l’entitat
PAS a PAS. Comptarem amb la presència
de Julio Carretero i Núria Rovira, Campions
d’Espanya en la modalitat Wheelchair. No us
ho perdeu!
En la media parte del baile tendremos
la oportunidad de ver la exhibición de
bailes de salón y competición a cargo
de los alumnos de la entidad PAS a PAS.
Contaremos con la presencia de Julio
Carretero y Núria Rovira, Campeones de
España en la modalidad Wheelchair. ¡No os
lo perdáis!
28 DE JUNY
00.00 h
BAILE DE NOCHE
Con la Orquesta Selvatana
DISSABTE
00.00 h
BALL DE NIT
Amb l’Orquestra Selvatana
18
Parc de Can Morral
Parque de Can Morral
The Papa’s & The Popo’s és una banda de
versions amb més de 10 anys d’experiència
als escenaris. Aquest grup proposa un
espectacle enèrgic i flexible, que sempre
manté l’esperit del directe a través de “hits
singles” de totes les èpoques del rock, pop,
soul, ska, punk i d’altres músiques de ball
que no poden faltar a cap festa popular.
El concepte principal del repertori proposat
és la festa. Sempre, però, fent un repàs
de les diferents cares del prisma festiu
dels darrers 50 anys. Una oferta poliglota,
preeminentment ballable, dedicada als
joves d’ahir i d’avui, amb l’humil objectiu
de connectar generacions a través de les
cançons més cantades als concerts d’arreu
del planeta.
The Papa’s & The Popo’s es una banda
de versiones con más de 10 años de
experiencia en los escenarios. Este grupo
propone un espectáculo enérgico y flexible,
que siempre mantiene el espíritu del
directo a través de “hits singles” de todas
las épocas del rock, pop, soul, ska, punk y
otras músicas de baile que no pueden faltar
en ninguna fiesta popular.
El principal concepto del repertorio
propuesto es la fiesta. Aunque siempre,
repasando las diferentes caras del prisma
festivo de los últimos 50 años. Una oferta
políglota, preeminentemente bailable,
dedicada a los jóvenes de ayer y de hoy,
con el humilde objetivo de conectar
generaciones a través de las canciones
más cantadas en los conciertos de todo el
planeta.
L’essència de Ràdio Flaixbac feta
espectacle!
Els assistents podran gaudir d’un xou
diferent, divertit i radiofònic que no deixarà
a ningú indiferent!
Començarem la festa escalfant motors amb
bona música a càrrec d’Andreu Presas i
seguirem amb Carles Pérez i Dídac Tomàs.
Tot això, amenitzat amb llançament de
samarretes, pirotècnia i amb en Germán...
No us ho podeu perdre!
¡La esencia de Ràdio Flaixbac hecha
espectáculo!
¡Los asistentes podrán disfrutar de un show
diferente, divertido y radiofónico que no
dejará a nadie indiferente!
Empezaremos la fiesta calentando motores
con buena música a cargo de Andreu
Presas y seguiremos con Carles Pérez y
Dídac Tomàs. Todo esto, amenizado con el
lanzamiento de camisetas, pirotecnia y con
Germán... ¡No os lo podéis perder!
28 DE JUNY
00.0 h
FIESTA JOVEN 2014
Con The Papa’s & The Popo’s y Va parir tour
2014 - Ràdio Flaixbac
DISSABTE
00.0 h
FESTA JOVE 2014
Amb The Papa’s & The Popo’s i Va parir
tour 2014 - Ràdio Flaixbac
19
6.30 h
INICI DEL CONCURS EXTRAORDINARI
DE PESCA
6.30 h
INICIO DEL CONCURSO
EXTRAORDINARIO DE PESCA
Concentració al Casal Social del Rebato
Concentración en el Casal Social del Rebato
8.00 h
TOC DE MATINES
8.00 h
TOC DE MATINES
Carrers de la vila
Calles del municipio
Avui és Sant Pere i tothom ho ha de
saber, desperteu-vos tots al toc de gralles i
tambors!
¡Hoy es San Pedro y todos lo tienen que
saber, despertaros al toque de grallas i
tambors!
12.00 h
MISSA MAJOR DE SANT PERE
12.00 h
MISA MAYOR DE SAN PEDRO
Església de Sant Pere
Iglesia de San Pedro
Per Sant Pere, festa a Abrera, i a la
Parròquia, avui, és festa grossa!
¡Por San Pedro, fiesta en Abrera, y en la
Parroquia, hoy, es fiesta grande!
29 DE JUNY
Domingo, 29 de junio
DIUMENGE
Diumenge, 29 de juny
20
Plaça de Rafael Casanova
Plaza de Rafael Casanova
Si algun cotxe va deixar petjada aquest va
ser el Seat 600. L’Associació de Vikingos
del 600 d’Abrera torna a retre homenatge
a aquest popular vehicle. Cotxes plens
d’històries i història ben viva de l’automòbil.
Si algún coche dejó huella, fue el Seat
600. La Asociación de Vikingos del 600
de Abrera vuelve a rendir homenaje a este
popular vehículo. Coches llenos de historias
e historia muy viva del automóvil.
12.00 h
CINE CLUB FAMILIAR DE FESTA MAJOR
Amb la pel·lícula “Los niños lobo”
12.00 h
CINE CLUB FAMILIAR DE FIESTA MAYOR
Con la película “Los niños lobo”
Centre Polivalent
Centro Polivalente
Considerada com la millor pel·lícula
d’animació del Festival de Sitges 2012,
la història del japonès Manoru Hosoda
commourà no tant sols els més petits sinó
també els pares i avis. Una pel·lícula per a
tota la família. Molt recomanable.
Considerada como la mejor película de
animación del Festival de Sitges 2012,
la historia del japonés Manoru Hosoda
conmoverá no sólo a los más pequeños
sinó también a los padres y abuelos.
Una película para toda la familia. Muy
recomendable.
29 DE JUNY
12.00 h
XIV ENCUENTRO DE SEAT 600
DIUMENGE
12.00 h
XIV TROBADA DE SEAT 600
21
Hort de la parròquia
Huerto de la parroquia
I desprès de missa: vermut. Un vermut ben
amenitzat per un grup format per professors
i alumnes de l’Escola de Música. Aprofitem
el dia, xerrem amb els veïns i gaudim de la
nostra Festa Major amb un petit aperitiu.
Y después de misa: vermú. Un vermú
bien amenizado por un grupo formado
por profesores y alumnos de la Escuela de
Música. Aprovechemos el día, conversemos
con los vecinos y disfrutemos de nuestra
Fiesta Mayor con un pequeño aperitivo.
14.00 h
LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS
EXTRAORDINARI DE PESCA
14.00 h
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO
EXTRAORDINARIO DE PESCA
Escola Ernest Lluch
Escuela Ernest Lluch
29 DE JUNY
13.00 h
CONCIERTO VERMUT
Con David Monné Quintet
DIUMENGE
13.00 h
CONCERT VERMUT
Amb David Monné Quintet
22
Pavelló Esportiu Municipal
Pabellón Deportivo Municipal
Les gimnastes del club La Vinya assagen
durament al llarg de tota la temporada per
assolir grans fites esportives. De les més
petites a les més grans, a Abrera tenim unes
extraordinàries atletes.
Las gimnastas del club La Vinya ensayan
duramente a lo largo de toda la temporada
para conseguir grandes logros deportivos.
De las más pequeñas a las mayores, en
Abrera tenemos unas extraordinarias atletas.
18.30 h
XOCOLATADA POPULAR
18.30 h
CHOCOLATADA POPULAR
Parc de Can Morral
Parque de Can Morral
Les AMPA preparen el toc dolç de la Festa
Major i abans de l’espectacle de circ ens
oferiran xocolata i coca per a tots els nens i
nenes.
Las AMPA preparan el toque dulce de la
Fiesta Mayor y antes del espectáculo de
circo nos ofrecerán chocolatada y coca para
todos los niños y niñas.
29 DE JUNY
18.00 h
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA ARTÍSTICA
A CARGO DE LAS GIMNASTAS DE “LA
VINYA GIMNÀSTIC CLUB”
DIUMENGE
18.00 h
EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
A CÀRREC DE LES GIMNASTES DE “LA
VINYA GIMNÀSTIC CLUB”
23
Plaça de l’Església
Plaza de la Iglesia
Amb la Cobla Contemporània obrirem la
tanda de sardanes de diumenge. Però la
Contemporània no és una cobla qualsevol,
ens atrevim a dir que és una de les més
festives del país, digna i especial per a un
dia de Sant Pere, com avui.
Con la Cobla Contemporània abriremos la
tanda de sardanas del domingo. Pero la
Contemporània no es una cobla cualquiera,
nos atrevemos a decir que es una de las
más festivas del país, digna y especial para
un día de San Pedro, como hoy.
19.30 h
ESPECTACLE DE CIRC
Amb la companyia Passabarret i
l’espectacle Tandarica Circus
19.30 h
ESPECTÁCULO DE CIRCO
Con la compañía Passabarret y el
espectáculo Tandarica Circus
Parc de Can Morral
Parque de Can Morral
Aquesta troupe d’artistes fa molts anys
que recorre el món oferint el seu excèntric
espectacle de circ, amb un regust clàssic,
zíngar i farcit d’elements sorpresa. Per
això es desplacen amb el seu cotxe, que
es converteix en l’escenari de les seves
bogeries. Un espectacle per a tots els
públics, grans i petits!
Esta troupe de artistas hace muchos
años que recorre el mundo ofreciendo su
excéntrico espectáculo de circo, con un
regusto clásico, zíngaro y lleno de elementos
sorpresa. Por eso se desplazan con su
coche, que se convierte en el escenario de
sus locuras. ¡Un espectáculo para todos los
públicos, mayores y pequeños!
29 DE JUNY
19.00 h
SARDANAS
Con la Cobla Contemporània
DIUMENGE
19.00 h
SARDANES
Amb la Cobla Contemporània
24
Avinguda de Sant Hilari
Avenida de Sant Hilari
Des de les zones properes al Centre Aquàtic
és podrà gaudir de l’espectacle amb
seguretat. Seguiu sempre les indicacions
i les recomanacions del personal de
Protecció Civil i de la Policia Local.
Desde las zonas próximas al Centro
Acuático se podrá disfrutar del espectáculo
con seguridad. Seguid siempre las
indicaciones y las recomendaciones del
personal de Protección Civil y de la Policía
Local.
29 DE JUNY
23.00 h
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
DIUMENGE
23.00 h
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
25
Plaça de Pau Casals
Plaza de Pau Casals
I per tancar la festa, us esperem a tots:
petits, joves i grans! Tindrem un grup de
luxe, amb molt de ritme i humor. Amb els
seus 8 peculiars i entranyables personatges
la Loca Histèria desplegarà un espectacle
esbojarrat on interpretaran amb gran estil
els hits més trencadors de tots els temps.
I com qui no ho vol, direm adéu i fins l’any
que ve!
Y para cerrar la fiesta, ¡os esperamos
a todos: pequeños, jóvenes y mayores!
Tendremos un grupo de lujo, con mucho
ritmo y humor. Con sus 8 peculiares y
entrañables personajes la Loca Histeria
desplegará un espectáculo loco donde
interpretarán con gran estilo los hits más
rompedores de todos los tiempos. Y como
quien no lo quiere, diremos adiós y ¡hasta el
próximo año!
29 DE JUNY
23.30 h
FIESTA DE CLAUSURA CON LA LOCA
HISTERIA
DIUMENGE
23.30 h
FESTA DE CLAUSURA AMB LA LOCA
HISTÈRIA
26
EXPOSICIONS
•Exposició de manualitats,
Patchwork i tallers de
costura
•Mostra XVIII Concurs de
Cartells de Festa Major
2014
Casa de Cultura
Inauguració:
Divendres 27 de juny, a les 18 h
Dissabte 28 de juny, d’11 a 13 h
i de 18 a 20 h
Diumenge 29 de juny, d’11 a 13 h
i de 18 a 20 h
Fins al 27 de juny, de 17 a 22 h
(de dilluns a dissabte)
Divendres 27 de juny, de 18 a 20 h
Dissabte 28 de juny, de 18 a 20 h
Diumenge 29 de juny, de 18 a 20 h
•Exposició de pintura a
l’aire lliure
•XXXVII Concurs de
Pintura Ràpida d’Abrera
Casal d’Avis
Plaça de les Escoles Velles, davant de l’Hotel
d’Entitats
A càrrec dels alumnes del Curs de Pintura
i dibuix de l’Associació La Riera d’Abrera i
d’Il·lusions, Grup d’Art
Només dissabte 28 de juny,
a partir de les 19 h
Casa de Cultura
Fins al 27 de juny, de 17 a 22 h
(de dilluns a dissabte)
Divendres 27 de juny, de 18 a 20 h
Dissabte 28 de juny, de 18 a 20 h
Diumenge 29 de juny, de 18 a 20 h
27
Viernes, 27 de junio, a partir de las
22.45h, el correfoc pasará por las calles
del municipio. Inicio a la avenida de Lluís
Companys (delante del Ayuntamiento) y
passará por el paseo de la Iglesia, la avenida de la Generalitat, la calle de Josep Tarradellas, la plaza de Rafael Casanova, el
paseo de la Estación y la calle de Antonio
Machado hasta el parque de Can Morral.
Per poder gaudir de tota la màgia de
l’espectacle sense riscos ni perills:
Para poder disfrutar de toda la magia del
espectáculo sin riesgos ni peligros:
• No aparqueu el vostre vehicle en cap
zona per on hagi de passar el correfoc.
• No aparquéis el vehículo en ninguna zona
por donde tenga que pasar el correfoc.
• Tanqueu les portes, les finestres, els
balcons i protegiu les obertures per
evitar l’entrada d’espurnes i coets.
• Cerrad las puertas, las ventanas, los balcones y proteged las aberturas para evitar la entrada de chispas y cohetes.
• La millor roba és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs i un barret de
roba o palla. Cal portar calçat flexible,
lleuger i tancat, que agafi fort el peu.
• La mejor ropa es la de algodón, con mangas y pantalones largos y un sombrero de
tela o paja. Hay que llevar calzado flexible,
ligero y cerrado, que recoja fuerte el pie.
• Si per qualsevol circumstància se us
encenen els vestits, tireu-vos al terra i
rodoleu per apagar les flames. No correu, les flames s’estendrien i serien
més virulentes.
• Si por cualquier circunstancia se os enciende la ropa, tiraos al suelo y rodad
para apagar las llamas. No corráis, las
llamas se extenderían y serían más virulentas.
• Per a la vostra protecció i la dels vostres companys, no demaneu aigua als
veïns, ja que provocaríeu taps i relliscades.
• Para vuestra protección y la de vuestros
compañeros, no pidáis agua a los vecinos, ya que provocaríais tapones y resbalones.
• No llanceu aigua des de les finestres.
• No tiréis agua desde las ventanas.
• No porteu els vostres infants més petits
a la primera línia de foc.
• No llevéis a los niños más pequeños a la
primera línea de fuego.
Gaudiu-lo amb seguretat!
¡Disfrutadlo con seguridad!
CORREFOC AMB PRECAUCIÓ
Divendres, 27 de juny, a partir de les
22.45 h, el correfoc passarà pels carrers
de la vila. Inici a l’avinguda de Lluís
Companys (davant de l’Ajuntament)
i passarà pel passeig de l’Església,
l’avinguda de la Generalitat, el carrer
de Josep Tarradellas, la plaça de Rafael
Casanova, el passeig de l’Estació i el
carrer d’Antonio Machado fins al parc de
Can Morral.
28
SOPA DE LLETRES
Sopa de lletres de Festa Major
Busqueu les 8 paraules relacionades amb la Festa Major:
COR QUE ST RAH I MNX
OTD PSWKJ IQSTU LO
R I R JVKOBAL LKS UC
AWE ATD T I YM J U I PO
L A Ç J LWAKGQML C I L
TPV U I SQY I UTNANA
GHU GEBNBEBRADHT
FEE SPECTACLESPA
DT L DSTK I FDÇLGRD
I P A EOVGD SP T I S MA
AAB BKL DA TODGN S F
BÇ F ZDS ARDANE S I Y
L BT ETWRHTY I GWOE
EUD R I LCONCURSOS
SX I AMDUOETCVF E I
Trobareu la solució a la propera agenda
d’activitats i al web www.ajuntamentabrera.cat
29
A LA
FESTA
MAJOR
Concursa i participa del reportatge
fotogràfic més festiu de 2014
Bases:
1. PARTICIPANTS: Tothom que ho desitgi.
2. TEMA: Festa Major Abrera 2014. Destacar
qualsevol aspecte dels actes que tindran lloc
a Abrera, durant els dies de Festa Major: 26,
27, 28 i 29 de juny.
3. OBRES: Un màxim de dues per autor.
4. MIDES: Fotos muntades en cartolina blanca
o negre rígida de 30x40 cm sense inscripcions ni senyals al davant.
5. IDENTIFICACIÓ: Al dors figurarà títol de la
foto, nom i cognoms de l’autor, núm. de DNI,
adreça postal i electrònica (si en té) i telèfon.
6.TRAMESES: Les fotografies, protegides i lliures de qualsevol despesa de tramesa, han de
ser enviades o entregades personalment a:
CONCURS DE “FESTA MAJOR ABRERA
2014” Casa de Cultura d’Abrera
Federico Garcia Lorca, 17 08630 ABRERA
(BARCELONA)
Horari de lliurament presencial:
de 17 a 21 h (consergeria)
7. JURAT: El Jurat estarà format per dues persones de reconegut criteri fotogràfic i una
persona representant del Departament de
Cultura de l’Ajuntament d´Abrera.
8. NOTES: Les obres premiades passaran a formar part del fons fotogràfic de l’Ajuntament
d’Abrera, els quals es reserven el dret de
publicar-les, reproduir-les i difondre-les sense afany de lucre, i els participants es comprometen a no demanar els drets d’autor per
la reproducció de les fotografies.
9. CALENDARI: Termini d’admissió: 11 de juliol
de 2014, fins a les 21 h
Exposició: Del 14 al 30 de juliol de 2014 a la
Sala d’Exposicions a la Casa Cultura d’Abrera
(de dilluns a divendres).
Comunicació veredicte: Per telèfon o e-mail
als guardonats. Devolució de les obres: Un
cop clausurada l’exposició, excepte totes les
premiades, es poden anar a recollir a la Casa
de Cultura.
10. PREMIS:
1r: 180 € , 2n: 120 € i 3r: 70 €
30
NOTES GENERALS
ESPECTACLES GRATUÏTS
ESPECTÁCULOS GRATUITOS
Tots els espectacles de la Festa Major són gratuïts.
Todos los espectáculos de la Fiesta Mayor son
gratuitos.
SERVEIS SANITARIS
SERVICIOS SANITARIOS
S’instal·laran lavabos químics a l’espai reservat
a la Festa Jove 2014, al Parc de Can Morral.
Se instalaran lavabos químicos en el espacio
reservado a la Fiesta Joven 2014, en el parque
de Can Morral.
SERVEI D’AMBULÀNCIA PREVENTIU
SERVICIO DE AMBULANCIA PREVENTIVO
Disposarem de servei preventiu d’ambulància
en les activitats següents: Correfoc, Castell de
Focs i Festa Major Jove.
Dispondremos de servicio preventivo de ambulancia en las actividades siguientes: Correfoc,
Castillo de Fuegos y Fiesta Mayor Joven.
ILLA DE VIANANTS
ZONA PEATONAL
Des del dia 26 de juny fins al dia 2 de juliol
es tancaran al trànsit de vehicles els carrers
Rosers, carrer Martorell i Rambla del Torrentet. Així mateix, es tancarà al trànsit qualsevol
carrer on es desenvolupi algun acte o activitat
de festa. Seguiu en tot moment les indicacions
de la Policia Local i/o del personal de Protecció
Civil i utilitzeu els recorreguts alternatius als carrers que romandran tancats.
Desde el día 26 de junio hasta el día 2 de julio,
se cerrará el tráfico de vehículos en la calle Rosales, calle Martorell y en la rambla del Torrentet. Asimismo, se cerrará al tráfico cualquier
calle donde se desarrolle algún acto o actividad
de la Fiesta. Seguid en todo momento las indicaciones de la Policía Local y/o del personal de
Protección Civil y utilizad los recorridos alternativos en las calles que permanezcan cerradas.
CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
L’espectacle pirotècnic es farà diumenge 29 de
juny, a les 23.00 h, a l’avinguda de Sant Hilari.
Des de l’entorn del Centre Aquàtic Municipal
es podrà gaudir de l’espectacle amb seguretat.
Respecteu les zones de seguretat.
El espectáculo pirotécnico se realizará el domingo, 29 de junio a las 23.00 h, en la avenida de Sant Hilari. Desde el entorno del Centro
Acuático Municipal se podrá disfrutar del espectáculo con seguridad. Respetad las zonas
de seguridad.
ATRACCIONS INFANTILS
ATRACCIONES INFANTILES
Estaran situades a la rambla del Torrentet i al
carrer Rosers.
Estarán situadas en la rambla del Torrentet y en
la calle Rosales
ACTIVITATS ESPECIALS
ACTIVIDADES ESPECIALES
Dissabte 28 de juny, els voluntaris i les voluntàries de l’Associació Espanyola contra el Càncer – Secció Local d’Abrera recolliran donatius
per al desenvolupament de projectes i serveis
de l’AECC.
Sábado, 28 de junio, los voluntarios y las voluntarias la Asociación Española contra el Cáncer
- Sección Local de Abrera recogerán donativos
para el desarrollo de proyectos y servicios de
la AECC.
POLICIA LOCAL
POLICÍA LOCAL
Per a qualsevol incidència podeu posar-vos en
contacte amb la Policia Local:
tel. 93 770 09 81
Para cualquier incidencia podéis poneros en
contacto con la Policía Local:
tel. 93 770 09 81
En cas de pluja les activitats poden variar, consulteu el web municipal www.ajuntamentabrera.cat
31
COMISSIÓ FESTA MAJOR JOVE 2014:
La Comissió de la Festa Major Jove ja porta uns anys organitzant la Festa
Major Jove amb el suport del Departament de Joventut. Aquesta comissió és
l’espai on els joves d’Abrera poden participar activament en l’organització dels
concerts i activitats adreçades al públic juvenil a la Festa Major. Com en anys
anteriors, la Comissió es reuneix per primera vegada a finals del mes de gener
i en el seguit de trobades s’ha anat configurant el que serà el programa de
festes. La Comissió continua apostant pels artistes locals i per totes aquelles
formes d’expressió que interessen els joves, tant els concerts nocturns, com
les activitats diürnes i participatives entre els/les joves. Esperem que us agradi
molt tot el que hem preparat! Des de l’Ajuntament d’Abrera volem agrair molt
la participació i implicació dels/les joves que formen la Comissió i desitgem
que continuïn col·laborant en les properes festes majors amb tant entusiasme.
En cas de pluja les activitats poden variar, consulteu el web municipal www.ajuntamentabrera.cat
El cartell guanyador del CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR 2014 correspon a SARA LORITE
L’Ajuntament d’Abrera agraeix a totes les entitats col·laboradores el seu esforç
i suport per a la realització de la Festa Major 2014: Coral Contrapunt, Club
Frontenis Abrera, Juventudes Rocieras d’Abrera, Escola de Ball Juan Antonio
García, Escola Municipal de Música, Casal d’Avis d’Abrera, Associació Cultural
Ball de Saló Pas a Pas, Associació Juvenil Arritmi-k, Colla de Diables Bram de
Foc, Ateneu Magarola, Amics Xapes d’Abrera, Parròquia de St. Pere d’Abrera,
Associació de Joves d’Abrera, La Vinya Gimnàstic Club, Associació d’Escacs
d’Abrera, Il·lusions grup d’Art, Associació de Veïns La Riera d’Abrera, Gegants
d’Abrera, Grallers d’Abrera (Cosmets i Escola de Grallers d’Abrera), Associació
Cultural BallAbrera, Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera, Amics Acollidors
dels Animals d’Abrera, Cine Club Emmetcinats d’Abrera, Associació clàssics
Baix Llobregat “Vikingos del 600” d’Abrera, Abrera Sardanista, Ampes Escoles
d’Abrera, Associació Espanyola Contra el Càncer - secció local d’Abrera,
Voluntaris de Protecció Civil d’Abrera i a tots els veïns i veïnes que participen i
col·laboren en els actes de Festa Major.

Documentos relacionados