Ruta de les Mines - Càmping Vall de Ribes

Comentarios

Transcripción

Ruta de les Mines - Càmping Vall de Ribes
Senyalització de la Ruta de les Mines / Señalización de la Ruta de les Mines
GR 11
Ruta 1: Queralbs-Mines de la Solana-Via de
les Vagonetes-Mina Zaragoza-Mines de
Vilamanya-Queralbs
Ruta 2: Queralbs-Via de les Vagonetes-Estret
del Forn-Queralbs
Ruta 3: Queralbs-Mines de la Solana-Mines
de Vilamanya-Queralbs
Ruta 4: La Farga-Mines del Torrent del Forn
i de la Plana-Fina Aeri-La Farga
Ruta 5: Batet-Mines del Torrent de les FitesVilamanya-Batet
Ruta 6: Batet-Mines del Torrent de les FitesMines de Can Possons-Batet
Ruta 7: Sant Cristòfol-Mines de Can PossonsMines de Can Paloca-Roquesblanques-Sant
Cristòfol
Ruta 8: Ventolà-Mines de Can Paloca-Mines
de Can Possons-Batet-Mines del Torrent de
les Fites-Ventolà
Ruta 9: Pardines-Mines de la Vila-BoixeteraCollada Verda-Mines de la Collada-Camí RalPardines
Ruta 10: Planoles-Mines de l’EstremeraPlanoles
Ruta 11: Rcorregut per les Mines d’Espinosa
(Toses)
R8: VENTOLÀ – MINES DE CAN PALOCA – MINES DE CAN POSSONS
– BATET – MINES DEL TORRENT DE LES FITES – VENTOLÀ (3h40’)
• Es parteix de Ventolà per la carretera fins a un revolt molt tancat; des d’aquí s’ agafa l’antic camí
miner que porta fins a la casa de can Paloca. Per arribar a les Ferreres de Ventolà s’ agafa un
corriol que surt del costat de la casa, que passa pel costat d’una font i creua la pista. Es segueix
pel corriol que porta a les primeres explotacions de les Ferreres de Ventolà. Continuant pel camí
miner es pot observar, a banda i banda, diverses boques de mines. Al final del camí, a l’alçada
del pou, es continua per la ruta 6 que passa pel collet Segura, per les mines de can Possons i
arriba a Batet. Es reprèn la ruta 6 passant pel desviament de la mina Gerona, la mina Fernanda i
es deixa la ruta 6 en una cruïlla de camins en plena baixada del serrat del Castell.
Vistes des del Castell Segura
Vistes des de Collet Segura al Torrent Neules
S’ agafa la pista que surt a la dreta i no es deixa fins que no arribem a Ventolà.
1.600
• Se parte de Ventolà por la carretera hasta una curva muy cerrada. Desde aquí se coge el antiguo
camino minero que conduce hasta la casa de can Paloca. Para llegar a les Ferreres de Ventolà se
coge un sendero que sale cerca de la casa, que pasa por el lado de una fuente y cruza la pista.
Se sigue por el sendero que lleva a las primeras explotaciones de les Ferreres de Ventolà. Continuando
por el camino minero se pueden observar, en ambos lados, varias bocas de minas. Al final del
camino, cerca del pozo, se continua con la ruta 6 que pasa por el puerto Segura, por las minas
de can Possons y llega a Batet. Se vuelve a coger la ruta 6 pasando por el desvío de la mina Gerona,
la mina Fernanda y se deja la ruta 6 en un cruce de caminos en la bajada de la sierra del Castell.
1.500
altitud (m)
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
0
1.000
2.000
Se coge la pista que sale a la derecha y no la se deja hasta que no se llega a Ventolà.
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000 11.000
hasta las antiguas minas del Serrat de la Guilla. Una vez vistas estas pequeñas prospecciones
mineras hay dos opciones: dar vuelta atrás y volver al pueblo, finalizando la excursión ( de una hora
a una hora y media) o bien completar el recorrido entero de las minas de Pardines: tanto en un
caso como en otro, se tiene que retomar el camino principal por el mismo sendero de ascensión
a las minas y una vez allí, si la elección fue hacer la ruta entera, hace falta continuar subiendo,
alejándose del pueblo que queda detrás. La ruta hasta las minas de antimonio, o de la Collada
Verda, sigue el conocido como camino de la Rovira, que lleva hasta Boixatera y enlaza con el Camí
Ral, en dirección a la Collada Verda, dejando detrás el pueblo de Pardines. Un tramo antes de
llegar al puerto de montaña que separa Pardines con el municipio de Vilallonga de Ter, se encuentra
un panel informativo que conduce directamente, subiendo, hacia las minas. A las minas también
se llega por un camino, ahora no utilizado, que se puede encontrar arriba del puerto de la Collada
Verda, usado para llegar a las minas y para bajar el mineral que se extraía.
1.650
1.600
1.550
1.500
altitud (m)
• Las primeras mina, se encuentran casi al inicio del itinerario. A unos 500 metros de la salida del
pueblo, y después de un rellano que sirve de mirador sobre las umbrías del termino, el camino se
tuerce de repente y se adentra en el hoyo verde y húmedo que forma el torrente de la Pietat. Una
vez pasado el torrente, y unos metros más arriba, un sendero a la izquierda del camino lleva
4.000
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
R9: PARDINES – MINES DE PARDINES – BOIXATERA – COLLADA
VERDA – PARDINES (4h20’)
• Les primeres mines, es troben quasi a l’ inici de l’ itinerari. A uns 500 m de la sortida del poble,
i després d’un replà que serveix de mirador sobre l’obaga del terme, el camí gira de cop i s’endinsa
envers el clot verd i humit que forma el Torrent de la Pietat; un cop passat el torrent, i uns metres
més amunt, quan el camí ja planeja, un corriol a l’esquerra del camí condueix fins a les antigues
mines del Serrat de la Guilla. Un cop visitades aquestes petites prospeccions mineres hi ha dues
opcions: donar la volta i retornar al poble, donant per finalitzada l’excursió (d’una hora a una hora
i mitja de durada) o bé completar el recorregut sencer de les mines de Pardines; tant en un cas
com en l’altre, cal que es recuperi el camí principal pel mateix corriol de l’ascens a les mines i un
cop allí, si la tria ha estat fer la ruta sencera, cal seguir amunt, allunyant-se del poble, que va
quedant enrere. La ruta fins a les mines d’antimoni, o de la Collada Verda, segueix l’ anomenat
camí de la Rovira, que porta fins a Boixatera i enllaça amb el Camí Ral, en direcció a la Collada
Verda, deixant a la nostra esquena el poble de Pardines; un tram abans d’ arribar al coll que fa
de partió amb el terme de Vilallonga de Ter, trobarem un indicador informatiu que ens condueix
directament, costa amunt, cap a les mines. A les mines també s’ hi arribava per un camí, ara en
desús, que es pot trobar dalt del coll de la Collada Verda, utilitzat tant per accedir a les mines com
per baixar-ne el mineral extret.
3.000
1.450
1.400
1.350
1.300
1.250
1.200
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
P
R10: PLANOLES – MINES DE L’ ESTREMERA - PLANOLES (2h)
• Des del la carretera N-152 s’ agafa el GR-11 que va en direcció al collet de les Barraques.
S’observa, primer, bosc de pi roig i a mesura que es va ascendint és substituït pel pi negre. Es
passa pel costat del refugi del Corral Blanc i es segueix fins a arribar al Collet de les Barraques.
Al collet, sota la pista, es troben les mines a cel obert del grup Víctor, Lídia i San Francisco,
juntament amb restes de barraques minaires.
•Desde la carretera N-152 se coge la GR-11 en dirección al Collet de las Barraques. Se observan,
primero bosque de pino rojo que, a medida que subimos, es substituido por pino negro. Pasando
al lado del refugio del Corral Blanc, se sigue hasta llegar al cuello de les Barraques. En el puerto
de montaña, bajo la pista, se encuentran las explotaciones a cielo abierto del grupo Víctor, Lídia
y San Francisco, junto con los restos de las barracas de los mineros.
2.000
1.900
1.800
1.700
altitud (m)
1.600
1.500
Planoles
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
0
140
560
680
830
1695
1905
2860
2960
3080
3130
Planoles
3880
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
R11: RECORREGUT DE LES MINES D’ ESPINOSA (45’)
• Des de la carretera GIV-4096 de Planés a Fornells de la Muntanya, es puja pels antics rentadors
i es recupera el vell camí miner. Es travessa la via del tren per sota el pont del tren. És una pujada
bastant pronunciada. Al començament es troben una seguit d’ explotacions a cel obert; un cop
passat el torrent, hi ha les mines La Fe i Providencia amb diverses entrades.
• De la carretera GIV-4096 de Planés a Fornells de la Muntanya, se sube por los antiguos lavaderos,
recuperando el antiguo camino minero. Se atraviesa la vía del tren por debajo del puente del tren.
Es una subida bastante pronunciada. Al inicio se encuentran una serie de explotaciones a cielo
abierto; una vez cruzado el torrente se localizan las minas La Fe y Providencia con diversas bocas.
1.350
1.300
altitud (m)
1.250
1.200
1.150
1.100
0
250
500
750
1.000 1.250 1.500 1.750
Vall del Rigat
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
CAT / ESP
TELÈFONS D’ INTERÈS / TELEFONOS DE INTERÉS /
AVAILABLE TELEPHONES / TÉLÉPHONES D’ INTÉRÊT
• El patrimoni miner forma part de la memòria
històrica de la comarca; és un testimoni del
desenvolupament tècnic i industrial d’èpoques
passades i indispensable per entendre la realitat
present del nostre territori.
• El patrimonio minero pertenece a la memoria
histórica de la comarca; es un testimonio del
desarrollo técnico e industrial del pasado e
indispensable para comprender la realidad actual
de nuestro territorio.
Els anys d’explotació minera van marcar el
territori i la vida social dels habitants i van deixar
un patrimoni que us convidem a conèixer amb
la Ruta de les Mines que us presentem a
continuació.
Los años de explotación minera marcaron el
territorio y la vida social de los habitantes y
dejaron un patrimonio que os invitamos a
conocer a partir de la Ruta de las Minas que
os presentamos a continuación.
La majoria de rutes són circulars i tenen diferents
nivells de dificultat. Recorren els municipis de
Queralbs, Pardines, Planoles, Toses i Ribes de
Freser.
Aquests cinc municipis es troben a la vall de
Ribes, en un entorn paisatgístic de gran valor
i que conserven l’autenticitat dels vells burgs
de muntanya.
La mayoría de rutas son circulares y tienen
distintos niveles de dificultad. Recorren los
municipios de Queralbs, Pardines, Planoles,
Toses y Ribes de Freser. Estos cinco municipios
se encuentran en el valle de Ribes, en un entorno
paisajístico de gran valor y que conservan aún
la auten-ticidad de los viejos pueblos de
montaña.
AJUNTAMENT/AYUNTAMIENTO/
CITY HALL/ MAIRIE DE RIBES DE FRESER
AJUNTAMENT DE QUERALBS
AJUNTAMENT DE PARDINES
AJUNTAMENT DE PLANOLES
AJUNTAMENT DE TOSES
BOMBERS/BOMBEROS / FIREMEN / POMPIERS
MOSSOS D’ ESQUADRA/POLÍCIA / POLICE / POLICE
SERVEI DE METEOROLOGIA DE CATALUNYA/
SERVICIO DE METEOROLOGÍA/
WEATHER FORECASTING/
PRÉVISION MÉTÉROLOGIQUE
OFICINA DE TURISME VALL DE RIBES/
OFICINA DE TURISMO/
TOURIST BOARD / OFFICE DE TOURISME
972 72 71 84
972 72 73 61
972 72 70 27
972 72 60 00
972 73 63 92
972 70 11 63
972 54 17 50
Unió Europea
Fons Social Europeu
Pacte Territorial
per a l’Ocupació de les
comarques de Girona
93 567 60 90
972 72 77 28
RUTA DE LES
Generalitat de Catalunya
Departament de Comerç,
Turisme i Consum
CONSELLS / CONSEJOS / RECOMMENDATIONS / RECOMMANDATIONS
Porteu roba i calçat adequat, i cantimplora amb aigua.
No embruteu i ni deixeu deixalles al medi natural.
Està prohibit entrar a les mines i respecteu els animals i l’entorn.
Generalitat de Catalunya
Servei d’Ocupació de Catalunya
Llevad ropa y calzado adecuado y cantimplora con agua.
No ensuciar ni dejar basura en medio de la naturaleza.
Se prohíbe entrar en las minas y respectad los animales y el entorno.
Utilisez des vêtements et des chaussures adéquats, et une gourde contenant de l’eau.
Ne jetez pas d’ordures dans la nature.
C’est interdit d’entrer aux mines.
Respectez l’enceinte et les animaux.
Use suitable clothes and shoes and a full water bottle.
Do not throw rubbish on the ground.
It is not allowed to enter the mines.
Respect the environment and the animals.
* Mapes cedits per Alpina
Bausili - Dep.Legal B-17.276/06
INTRODUCCIÓ · INTRODUCCIÓN
MINES
LES
MINES
DE LA VALL DEL
FRESER
• La ruta empieza en Queralbs siguiendo el camino que conduce a Núria (GR-11).
Cuando se llega a la pista de Fontalba se halla el lugar donde había el inicio del cable aéreo que
bajaba el material de las minas hacía la Farga. Se continua por la misma pista hasta la mina Teodora.
Aquí empieza la vía de las vagonetas, que sigue hasta la casa de can Puig. Para llegar a la mina
Centella, se sube por un sendero que sale de la derecha de la casa, se pasa al lado de la primera
prospección y se sigue por la derecha a pie de barranco hasta la mina y la barraca.
R1 : QUERALBS – MINES DE LA SOLANA – VIA DE LES VAGONETES
– MINA ZARAGOZA – MINES DE VILAMANYA – QUERALBS (5h20’)
• La ruta comença a Queralbs seguint el camí de Núria (GR-11).
Quan s’arriba a la pista de Fontalba trobem on hi havia l’inici del cable aeri que baixava el material
de les mines a la Farga. Es continua per la mateixa pista fins a la mina Teodora.
Aquí comença la via de les vagonetes, la qual es segueix fins a Can Puig. Per arribar a la mina
Centella es puja pel corriol a la dreta de la casa, es passa pel costat de la primera prospecció
i es segueix per la dreta a peu de cingle fins a la mina i la barraca.
Recuperando la vía de las vagonetas, se pasa por delante de la mina a cielo abierto de la Pepita
y 2ª Pepita. La ruta continua retomando el estrecho del Forn, donde se reduce entre la pared y el
cerro. El camino termina en el lugar donde se encontraba el final del cable aéreo que bajaba de
la mina Saragossa (Zaragoza). Debajo de una gruta hay restos de antiguas barracas de mineros.
Se cruza el torrente por un pequeño puente metálico y se sube por el camino de los mineros, de
fuerte pendiente y serpenteando. Arriba, se encuentra la pista de Vilamanya, desde donde se puede
disfrutar de las vistas panorámicas del Balandrau y de Queralbs. En Vilamanya continúa el sendero
local que pasa al lado de la mina la Réplica y lleva hasta Queralbs. La ruta termina en la iglésia
románica de Queralbs.
Recuperant la via de les vagonetes, es passa per davant de la mina a cel obert de la Pepita i
2a. Pepita. La ruta continua resseguint l’estret del Forn, on s’estreny entre la paret i la cinglera.
El camí acaba al final del cable aeri que baixava de la mina Saragossa (Zaragoza). Sota una
balma hi ha restes de barraques de miners. Creuant el torrent per un petit pont metàl·lic, s’enfila
fort pel camí dels miners, que serpenteja. A dalt, es troba la pista de Vilamanya, i, seguint uns
metres més amunt, s’arriba a la mina Sargagossa (Zaragoza). Per baixar, es continua per la pista
de Vilamanya, des d’ on es gaudeix de les vistes panoràmiques del Balandrau i de Queralbs.A
Vilamanya es continua pel sender local que passa per la mina la Réplica i porta a Queralbs. La
ruta acaba a l’església romànica de Queralbs.
1.700
1.600
altitud (m)
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000 11.000 12.000
13.000 14.000 15.000
16.000
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
R2 : QUERALBS – VIA DE LES VAGONETES – FONT DEL CORONEL
- QUERALBS (4h)
R2
1.600
1.500
altitud (m)
1.400
• Es segueix la ruta 1 fins a la mina Centella. Una mica més endavant de la casa de can Puig,
s’abandona la via de les vagonetes per agafar el camí de baixada que porta fins a la font del
Coronel. Des de la font es pot arribar fins a l’ estret del Forn. La tornada es realitza seguint el camí
que condueix a l’església de Queralbs. És una sortida senzilla, ideal per a famílies.
1.300
1.200
Carduus crispus
1.100
1.000
0
• Se continua la ruta 1 hasta la mina Centella. Pasada la casa de can Puig, se abandona la vía de
las vagonetas para coger el camino de bajada que lleva hasta la fuente del Coronel. Desde la fuente
se puede llegar hasta el estrecho del Forn. La vuelta se hace siguiendo el camino que conduce a
la iglesia de Queralbs. Es una salida fácil, ideal para familias.
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
1.600
1.550
R3 : QUERALBS – MINES DE LA SOLANA – MINES DE VILAMANYA QUERALBS (2h30’)
1.450
1.400
altitud (m)
• Es segueix la ruta 2 fins a la font del Coronel. S’ agafa el camí que travessa el torrent del Boscàs.
Passat el torrent, el camí s’enfila pel mig del bosc fins a trobar una pista forestal. Es segueix fins
a trobar la pista de Vilamanya, pràcticament al costat del nucli rural, on s’ uneix a la ruta 1 per
acabar a Queralbs.
1.500
1.350
1.300
1.250
1.200
• Continúa la ruta 2 hasta la fuente del Coronel. Se coge el camino que cruza el torrente del Boscàs.
Pasado el torrente, el camino sube en medio del bosque hasta una pista forestal. Se sigue la pista
forestal hasta encontrar la pista de Vilamanya, prácticamente al lado del núcleo rural, donde se une
a la ruta 1 para llegar a Queralbs.
1.150
1.100
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000 11.000
12.000 13.000
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
R4 : LA FARGA – MINES DEL TORRENT DEL FORN – MINA GAETAN
– FINAL AERI – LA FARGA (1h30’)
• Aquesta ruta es comença a l’alberg de la Farga, on antigament hi havia la baixada de l’aeri
provinent de la mina Juana Amelia i la resta d’explotacions.
• Esta ruta comienza en el alberge de la Farga, donde antiguamente había la bajada del cable aéreo
que procedía de la mina Juana Amelia y el resto de explotaciones mineras.
Es creua el riu Freser per un pont i es segueix la pista de ciment entre el riu i la central hidroelèctrica
de les Yellas. Més amunt, s’ agafa la pista que condueix al canal d’aigua; sobre la dreta de la
pista es troba la mina Yellas i, una mica més endavant, passat el canal d’aigua, es puja a mà
dreta per un corriol que passa pel costat d’ una font i arriba a la mina Humildad.
Se cruza el río Freser por un puente, y se sigue por la pista de cemento que hay entre el río y la
central hidroeléctrica de las Yellas. Más arriba, se coge la pista que conduce al canal de agua; a
la derecha de la pista se encuentra la mina Yellas y, un poco más arriba, pasando el canal de agua,
se sube por un sendero a la derecha que permite pasar al lado de una fuente y conduce a la mina
Humildad. Se retoma el sendero que sube cruzando un bosque de pino rojo. El sendero termina
en una pista forestal. Se sigue por la pista a mano derecha hasta encontrar la mina Gaetan, que
se encuentra bajando el pequeño sendero, en una finca privada. Esta mina se puede visitar siempre
que se tenga cuidado con el entorno y los animales que pastan.
Es reprèn el corriol que puja travessant una pineda de pi roig. El final del corriol desemboca a
una pista forestal. Es segueix per la pista a mà dreta fins a trobar la mina Gaetan, que es troba
baixant el corriol, a sota, en terrenys privats. Aquesta mina es pot visitar sempre que es tingui
cura de l’entorn i dels animals que hi pasturen.
Se vuelve a La Farga por el camino de Fustanyà.
Es retorna a la Farga pel camí de Fustanyà.
1.300
altitud (m)
1.250
1.200
1.150
1.100
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
R5 : BATET – MINES DEL TORRENT DE LES FITES – VILAMANYA
– BATET (3h40’)
• Es parteix de dalt de tot de Batet per una pista forestal que passa pel costat d’unes cases i
d’un abeurador. Es passa pel costat d’un dipòsit d’aigua. Més endavant, en un revolt, s’ abandona
la pista i s’ agafa un corriol. Aquest corriol és l’antic camí miner. Al final d’una forta pujada el
camí gira a la dreta. Si s’agafa el camí que surt cap a l’esquerra, s’anirà a parar a la mina Gerona;
si no, es continua pel camí miner fins al Pla de l’Era. Es travessa el prat seguint la tanca, el prat
al final es converteix en un camí fins a arribar al torrent de les Fites. Es creua i, uns metres més
amunt, a la dreta, s’enfila un corriol que porta directament a la barraca i a les mines Fernanda.
La Fernanda és un conjunt de mines que es distribueixen a banda i banda del torrent. Des de
la segona mina, s’ agafa un corriol que travessa una pineda de pi roig i que va a trobar la pista
de Vilamanya. Es ressegueix la pista fins a arribar a Vilamanya i, a continuació, s’ agafa el sender
local que retorna cap a Batet.
• Se empieza desde lo alto de Batet cogiendo una pista forestal que pasa al lado de unas casas y
un abrevadero. Se pasa al lado de un depósito de agua. Más adelante, en una curva, se abandona
la pista y se coge un sendero. Este sendero es el antiguo camino minero. Al final de una fuerte
subida, el camino gira a la derecha. Si se coge el camino que sale hacia la izquierda, se va a parar
a la mina Gerona; si no, se continua por el camino minero hasta el Pla de l’Era. Se cruza el prado
siguiendo una valla, al final el prado se convierte en un camino hasta llegar al torrente de las Fites.
Se cruza y, unos metros más arriba, a la derecha, sigue un sendero que lleva directamente a la
barraca y a las minas Fernanda. La Fernanda es un conjunto de minas que se encuentran a ambos
lados del torrente. Desde la segunda mina se coge un sendero que cruza un bosque de pino rojo
y que lleva a la pista de Vilamanya. Se continua por la pista hasta llegar a Vilamanya y, a continuación,
se coge el sendero local que vuelve hacia Batet.
1.600
1.500
1.400
altitud (m)
1.300
1.200
1.100
1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000 11.000
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
R6 : BATET – MINES DEL TORRENT DE LES FITES –
MINES DE CAN POSSONS - BATET (3h)
• Es segueix l’ itinerari 5 fins a arribar a la mina Fernanda. Des de la segona mina, s’ agafa un
corriol que travessa la pineda de pi roig, però en sentit diagonal fins a trobar una petita pista.
Aquesta enllaça amb el camí de la serra del Castell que descendeix fins al collet Segura. Pel camí
de baixada es passa per un pou que pertany al complex miner de can Paloca.
Des del collet s’ agafa la pista de l’ esquerra que passa per can Segura i can Possons. D’un revolt
després de la segona casa surt el sender local que condueix de nou a Batet. Les mines de can
Possons es troben a peu d’aquest sender.
Vistes pineda des de Mina Fernanda
• Se sigue el itinerario 5 hasta llegar a la mina Fernanda. Desde la segunda mina, se coge el sendero
que cruza el bosque de pino rojo pero en sentido diagonal hasta una pequeña pista. Esta enlaza
con el camino de la sierra del Castell que desciende hasta el Collet Segura. Por el camino de bajada
se pasa por un pozo que pertenece al complejo minero de can Paloca.
1.600
1.500
1.400
altitud (m)
Desde el Collet Segura, se coge la pista a la izquierda que pasa por can Segura y can Possons. En
la curva siguiente a la segunda casa sale el camino local que conduce de nuevo a Batet. Las minas
de can Possons se encuentran a pie de este sendero.
1.300
1.200
1.100
1.000
1.000
0
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
R7 : RIBES DE FRESER ( ST. CRISTÒFOL) – MINES DE CAN PALOCA
– MINES DE CAN POSSONS - RIBES DE FRESER (ST. CRISTÒFOL)
(2h30’)
• Es surt des de Ribes de Freser pel carrer Cerdanya en direcció a l’oratori de Sant Cristòfol i es
continua per un sender local que condueix al Collet Segura.
Passat els estiradors, per un corriol, s’arriba a la cisterna, a prop del Turó de Segura. Des del Collet
Segura, s’agafa la pista que baixa en direcció a Roques Blanques.
• Se sale desde Ribes de Freser por la calle Cerdanya en dirección al oratorio de San Cristòfol y
se continua por un sendero local que conduce al Collet Segura.
Pasada la zona llamada estiradors, por un sendero, se llega a la cisterna, cerca del Turó de Segura.
Desde el Collet Segura, se coge la pista que baja en dirección a Roques Blanques.
S’ abonda la pista i s’ agafa un corriol que puja fent ziga-zaga, superant les antigues feixes. Pel
camí es troba les primeres mines d’arsènic. Més amunt, el corriol es troba amb el camí miner
procedent de can Paloca. En aquest punt, o bé es pot seguir-lo i visitar les mines de ferro,
anomenades Ferreres de Ventolà, o bé es pot retornar cap al Collet Segura seguint el camí miner
que, una mica més endavant, s’ajunta a l’alçada del pou amb el tram de la ruta 6. Per tornar a
Ribes es fa el camí de pujada a la inversa.
Se abandona la pista y se coge el sendero que sube serpenteando, superando antiguos bancales.
En el camino se encuentran las primeras minas de arsénico. Más arriba, el sendero se junta con
el camino minero procedente de can Paloca. En este punto, o bien se puede seguir y visitar las
minas de hierro, llamadas Ferreres de Ventoà; o bien se puede volver hacia el Collet Segura siguiendo
el camino minero que, más adelante, se junta con el tramo de la ruta 6 donde se encuentra el pozo.
Para volver a Ribes de Freser se baja el camino que hemos subido al empezar la ruta.
1.300
1.250
altitud (m)
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000
950
900
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
recorregut itinerari / recorrido itinerario (m)
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
R3

Documentos relacionados