Jēkabpils un apkārtnes tūrisma karte 2012

Comentarios

Transcripción

Jēkabpils un apkārtnes tūrisma karte 2012
ation required
tika aicināti uz tās atjaunošanas
darbiem. Pašreizējais dievnams celts
1930. g., padomju režīma gados no­
ņemtais krusts atjaunots 1991. g.
gandrīz visu savu garo mūžu. Mājā
apskatāma darbnīca, keramikas
izstrādājumu ekspozīcija, unikāls
kamīns (jāpiesakās iepriekš).
Vissvētās Dievmātes
Patvēruma pareizticīgo baznīca
(Uniātu baznīca)
Brīvības iela 167, +371 65231486
Viens no lielākajiem Jēkabpils diev­
namiem, celts 1783. g. Kurzemes
hercogistes laikā. Valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis. Pašlaik to
par ziedojumiem atjauno pareizti­
cīgo draudze.
Jēkabpils 330 gadu jubilejas
piemiņas akmens un Trešdienas
tirgus laukums
Brīvības iela 214
Šajā vietā hercogs Jēkabs 1670. g.
12. februārī pasludināja pilsētu par
nodibinātu. Trešdienās te notika
aktīva tirgošanās, tas bija pilsētas
vecākais tirgus un agrākais vēsturis­
kais centrs.
10
11 Jēkabpils vecticībnieku baznīca
Viestura iela 15, +371 65233780
Skaistā koka baznīcas ēka – valsts
nozīmes kultūras piemineklis – ir
viena no vecākajām vecticībnieku
baznīcām Latvijā, celta 1888. g.,
atjaunota un pārbūvēta 1978. g.
17
18 Ērģelnieka P. Sīpolnieka nams
Brīvības iela 141
Pēteris Sīpolnieks bija mūzikas pe­
dagogs un viens no slavenākajiem
ērģelniekiem Latvijā. Viņa ģimenes
māja celta 1820. g.
kas turpinājās tālāk līdz Viesītei un
Neretai. Skaisto tiltu nopostīja Otrā
pasaules kara laikā. 1962. g. uzcelts
pašreizējas tilts, kas Krustpili un
Jēkabpili apvienoja vienā pilsētā.
24 Tunelis pie tilta pār Daugavu
Pļaviņu iela
Tunelis 43,04 m garumā ir viena no
retajām monolīta dzelzsbetona pa­
raboliskas formas būvēm Latvijā, kas
uzcelta 20. gs. 30. gados. Caurbrauk­
tuve joprojām glabā sākotnējo ceļa
segumu – bruģi.
25 19. gs. dzīvojamā ēkas
Pasta iela 77/79 un Pasta iela 81–87
Ēka Pasta ielā 77/79 ir pildrežģu kons­
trukcijā celta dzīvojamā māja, savukārt
ēkas Pasta ielā 81–87 ir tā sauktās šņo­
res mājas, Jēkabpils senā plānojuma
liecinieces. Zemes gabali, uz kuriem
būvētas mājas, ir vairākus simtus
metru gari un tikai dažus metrus plati.
Ēkas izvietotas ar mājas galu pret ielu.
PARKI
Strūves parks
Strūves iela
31
Pirmās brīvvalsts laikā saukts Kroņa
dārzs, tas bija bagāto jēkabpiliešu
iecienīta atpūtas un izpriecu vieta.
Parku slavenu padarīja akadēmiķa
Tartu universitātes profesora,
astronoma un ģeodēzista Vilhelma
Strūves (1793–1864) veikto ģeodē­
ziskā loka mērījumu punkts. Strūves
ģeodēziskais loks ir UNESCO pasau­
les kultūras mantojuma sarakstā.
Kena muiža un parks
Dambja iela 19
Bijusī muižas ēka ir vienīgā 19. gs.
neogotikas celtne Jēkabpilī. No
muižas apbūves saglabājusies kūts,
stallis un klēts. Muiža piederēja
rūpniekam Alfredam Kenam, kurš
ap muižu veidoja parku, kurā
stādīti tikai Latvijā sastopami koki.
Tagad ēkā izvietojusies Jēkabpils
Mākslas skola. Parku rotā arī valsts
nozīmes dižkoks – Eiropas lapegle.
32
Laivu noma, makšķerēšana un
zemūdens medības Radžu ūdens­
krātuvē, ziemā slēpošanas trase un
slidotava. Peldvieta, dabas takas,
skeitparks, stadions, volejbola un
strītbola laukumi, telšu vietas.
Peintbola klubs X3M
Zīriņu iela 5, +371 29231394,
www.x3m.lv
Peintbols aprīkotā peintbola lau­
kumā mazām un lielām grupām,
inventārs.
Muzikālais klubs “Kontrabass”
Pils rajons 44, +371 29188372,
www.kontrabass.tk
ĒDINĀŠANAS IESTĀDES
Kafejnīca “Lauku šiks”
Rīgas iela 111, +371 29992393
Kafejnīca “Uguntiņa”
Pasta iela 23, +371 65231907
Kafejnīca “Ceļavējš”
Nākotnes iela 2 (t/c Aura),
+371 22038886
Rīgas iela 213 ( t/c Sala),
+371 22308976
Ventas iela 13, +371 22308892
Picērija “Tomato pica”
Vienības iela 7 (t/c Jēkabpils), +371 8855
Jēkabpils daivinga centrs
Bebru iela 4, +371 65233811,
29173761, www.solo-diving.lv
Apmācība niršanā, zemūdens aprī­
kojuma tehniskā apkope.
Suši bārs “Sakura”
Brīvības iela 140/142, +371 20401616
Izjādes ar zirgiem
Artilērijas un Dzelzceļmalas ielas
rajons, +371 29669965
Individuālas nodarbības pamat­
iemaņu apgūšanai; pieredzējušiem
jātniekiem – izjāde apvidū.
Restorāns “Luiize”
Brīvības iela 190, +371 27705777,
www.luiize.lv
Picērija “Itālis”
Brīvības iela 146, +371 27733033
Restorāns „Hesburger”
Rīgas iela 247, +371 65223383
Restorāns “Oāze”
Rīgas iela 105a, +371 29108184,
26007347, www.oazetev.lv
Jēkabpils Sv. Miķeļa luterāņu
baznīca
Brīvības iela 125, +371 29234062
Baznīcas celtniecība uzsākta 1769. g.,
tā iesvētīta 1807. g. 15. decembrī.
Dievnamā atrodas valsts nozīmes
piemineklis – divmanuāļu ērģeles,
ko 1885. g. būvējis slavenais meis­
tars M. Krēsliņš.
12
13 Jēkabpils Romas katoļu baznīca
Brīvības iela 105, +371 65233174
19. gs. vidū celtā, 1933. g. atjaunotā
baznīca aicina ar 14 m augsto torni,
272 kg smagā baznīcas zvana ska­
ņām, 1907. g. gatavotiem soliem,
ērģeļu skaņām, Fatimas Dievmātes
statuju, kas pārvesta no Portugāles.
19 Skulmju māja
Brīvības iela 26
Skulmju dzimta Latvijai devusi
vairākus izcilus un pazīstamus glez­
notājus – Oto Skulmi (1889–1967),
Ugu Skulmi (1895–1963) un Džemmu
Skulmi. Māju 1895. g. uzcēla Jēkabs
Skulme, kurš darbojās Jēkabpils
domē un bija pirmais drošsirdīgais,
kas ieteica domes sēdēs lietot latviešu
valodu. Aplūkojama no ārpuses.
20 Jēkabpils robežakmens
Neretas un Brīvības ielas krustojums
Vienīgais zināmais Jēkabpils pilsētas
robežakmens. Akmenī iekalta robež­
zīme – aplis ar krustu vidū.
Dinamo Rīga fanu klubs
Viestura iela 10b, +371 65231227
26 Dzīvojamo ēku ansamblis
Brīvības iela 178–184
Celtas 19. gs. 70. gados, tām raksturīga
garenbūve. Tā kā pagalms atrodas
starp divām dzīvojamām mājām, tad
parasti viena gala siena (tā, kas iziet uz
kaimiņu pagalmu) ir bez logiem.
27 Bijusī apriņķa skola
Pasta iela 1
Pilsētas centra veidolu lepnāku
padara ar masīvām kolonnām gal­
venajā fasādē rotātā bijusī apriņķa
skola, kas celta 1820. g. klasicisma
stilā. Tagad šajā ēkā atrodas Jēkab­
pils Agrobiznesa koledža.
AKTĪVĀ ATPŪTA UN IZKLAIDE
Atpūtas komplekss “Radži”
Zīriņu iela 5, +371 29471447,
www.radzi.demvar.lv
Makšķerēšana Radžu ūdenskrātuvē,
sporta laukumi, katamarānu, laivu
un velosipēdu noma.
ARHITEKTŪRA
Vecpilsētas laukums
laukums.jekabpils.lv
21
JĒKABPILS PILSĒTA
Jēkabpils – novadu krustceles un
nerimstošu pārmaiņu pilsēta. Pilsēta
ir veidojusies kā seno plostnieku un
strūdzinieku apmetne. Ar Kurzemes
hercoga Jēkaba aktu 1670. g. tai
tika piešķirtas pilsētas tiesības un
nosaukums Jakobstadt, Jēkaba
miests, Jēkabpils. Pašreizējā pilsētas
teritorija izveidota 1962. g., apvie­
nojot Jēkabpili Daugavas kreisajā
krastā ar Krustpili labajā krastā.
MUZEJI UN KOLEKCIJAS
Krustpils pils un Jēkabpils
vēstures muzejs
Rīgas iela 216 b, +371 65221042,
26597463, [email protected],
www.jekabpilsmuzejs.lv
Pirmo reizi dokumentos pils minēta
1237. g., vairāku gadsimtu garumā
tajā saimniekoja Korfu dzimta. Tagad
šeit var aplūkot pilsētas vēstures mu­
zeju, padomju armijas istabu, vidus­
laiku pils pagrabus ar krusta velvēm.
Pils tornī tiek rīkotas izstādes. Tema­
tiskās ekskursijas un nodarbības.
1
Sēļu sēta – Jēkabpils vēstures
muzeja brīvdabas nodaļa
Filozofu iela 6, +371 65221042,
26598507, [email protected],
www.jekabpilsmuzejs.lv
19. gs. Sēlijas novada vidēji turīga
zemnieka sēta. Te apskatāmas
vējdzirnavas, klēts, dzīvojamā māja,
darbarīki un sadzīves priekšmeti.
Ir iespēja iesaistīties praktiskās
2
aktivitātēs – siet sieru, vērt un šķe­
terēt, izgrebt koka karoti u.c. Atvērts
no 01.05. līdz 31.10.
Mākslas galerija “Mans’s”
Brīvības iela 154, +371 65231953,
29470597, [email protected],
www.manss.lv
Viena no pirmajām privātajām
mākslas galerijām Latvijā. Galerijas
plašajās telpās apskatāmas latviešu
un ārvalstu meistaru gleznas, kera­
mika, rotaslietas, lietišķās mākslas
priekšmeti, suvenīri.
BAZNĪCAS
Krustpils luterāņu baznīca
Rīgas iela 211a, +371 26415635,
www.krustpilsbaznica.lv
Celta 17. gs., vairākas reizes pēc bo­
jājumiem pārbūvēta. Pirmo baznīcu
Krustpils pils tuvumā cēla pārlieci­
nāts luterānis barons N. Korfs. Virs
durvīm Korfu dzimtas ģerbonis.
1999. g. baznīcai pasniegts Eiropas
kultūras mantojuma Zilais karogs.
5
Mūra baznīca celta bizantiešu stilā
par godu Sv. Nikolajam, iesvētīta
1910. g., Pirmā pasaules karā laikā
no tās palika tikai sienas, pēc Otrā
pasaules kara baznīca piedzīvoja
atdzimšanu.
8 Sv. Gara pareizticīgo baznīca
un vīriešu klosteris
Brīvības iela 200, +371 65231486,
29554391, [email protected],
www.klosteris.lv
3
4 Mākslas salonveikals “Sakta”
Pasta iela 21, +371 26324884,
[email protected]
Apskatāmi mākslas priekšmeti, tiek
rīkotas izstādes, radošās darbnīcas –
gleznošana, apgleznošana, rotu
gatavošana, u.c. nodarbības profe­
sionālu meistaru vadībā. Suvenīri.
6 Krustpils Vissvētās Trīsvienības
Romas katoļu baznīca
Kalna iela 33, +371 65230322
Vienīgais dievnams Jēkabpilī, kas
paceļas tik augstu, – 2004. g. to at­
klāja pilsētas augstākajā daļā. Tas ir
pirmais katoļu dievnams Daugavas
labajā krastā.
Dievnams celts 19. gs. otrajā pusē
bizantiešu stilā. Tā piecu kupolu
siluets ir neatņemama pilsētas
panorāmas sastāvdaļa. Klostera sētā
atrodas arī Sv. Nikolaja Brīnumdarī­
tāja baznīca, kas ir unikāla ar saviem
miniatūriem izmēriem – 17x19,5 m.
Kopš 2008. g. dievnamā ir atgriezu­
sies Dievmātes Marijas brīnumdaro­
šās Jakobštates ikonas kopija, kas ik
gadu pulcē lielu skaitu svētceļnieku.
9 Jēkabpils baptistu baznīca
Zaļā iela 5, +371 65232535
7 Krustpils Sv. Nikolaja pareizticīgo
baznīca
Zīlānu iela 57, +371 65223886
Baptistu draudze izveidojusies
1880. g., kad pēc liela ugunsgrēka
pilsētā cilvēki no tālākām vietām
PIEMIŅAS VIETAS
14 Piemineklis “Kritušiem par
Tēviju”
Rīgas iela, pretī Krustpils pilij
Pieminekli Latvijas Brīvības cīņās
kritušo krustpiliešu piemiņai veidoja
A. Birznieks, celts par ziedojumiem.
Atklāts 1925. g., padomju laikā no­
postīts, atjaunots 1992. g. 20. gs. sākums ir laiks, kad izveidojās
pašreizējais Vecpilsētas laukums kā
pilsētas laukums. 2010. g. tas pār­
būvēts. Šeit viesus sagaida pilsētas
simbols – lūsis un ir apskatāmi tādi
objekti kā pilsētas pulkstenis, nau­
das maks, aka un svari – atgādinā­
jums par kādreizējo tirgus laukumu.
Krustpils parks un Otrā pasaules kara memoriāls
Rīgas iela, pretī Krustpils kultūras
namam
Veidots 20. gs. sākumā starp pilsētas
apbūvi un Ādamsona gruntsgabalu.
Otrā pasaules kara memoriāls
atklāts 1976. g., to veidoja tēlnieks
Ļ. Bukovskis un arhitekts G. Asaris.
Tas veltīts deviņu Padomju Savienī­
bas varoņu piemiņai, kas krituši,
atbrīvojot Jēkabpils rajonu no
Vācijas karaspēka.
15
16 Keramiķa A. Pormaļa muzejmāja
A. Pormaļa iela 119, +371 65232933
Starptautiski pazīstamais keramiķis
Andrejs Pormalis Jēkabpilī nodzīvoja
Daugavas aizsargdambis –
promenāde
Daugavas abi krasti
22
Aizsargdambi sāka būvēt pēc
1981. g. lielajiem plūdiem, 2011. g.
vasarā notika dambja rekonstrukci­
jas un labiekārtošanas darbi. Tagad
šeit, pastaigājoties pa gājēju prome­
nādi, var baudīt Daugavas rāmo
tecējumu, vērot pilsētas ēku siluetus
un atspulgus likteņupes ūdeņos.
23
Tilts pār Daugavu
Pirmais tilts pāri Daugavai uzcelts
1936. g., Krustpili ar Jēkabpili sa­
vienoja šaursliežu dzelzceļa līnija,
33 Meža parks un Radžu
dižakmens
Mežaparka iela
Parks stādīts 1966. g., lai pasargātu
pilsētu no dolomītu karjera izstrādes
putekļiem. Kad 1987. g. izmantotos
karjerus 158 ha platībā appludi­
nāja, pilsētas tuvumā izveidojās
atpūtas vieta. Meža parks atrodas
Radžu ūdenskrātuves krastos, kam
ir piešķirts Zilais karogs. Uz vienas
no ūdenskrātuves saliņām atrodas
dižakmens, kura augstums ir 3,1 m
un apkārtmērs 19,5 m.
28 Bijušais Jēkabpils apriņķa
tiesas nams
Brīvības iela 120
Ēka celta kā Jēkabpils apriņķa tiesas
nams krievu klasicisma stilā. Te ir
bijis padomju varas sēdeklis, apriņķa
valdes nams, tehnikuma kopmītnes,
slimnīcas nodaļa. Tagad šeit atrodas
Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Tenisa korti “Noras”
Pie pilsētas robežas, +371 29265707
Tenisa korta īre, pieejams inventārs.
Duša.
Ūdens relaksācijas centrs “Citrus”
Kurzemes iela 8,
+371 65221737, 26825940
Pirtis, baseins ar kaskādi, trenažieru
zāle, solārijs, spa procedūras.
Izklaides centrs “Oāze”
Rīgas iela 105a, +371 29108184,
26007347, www.oazetev.lv
Dzīvā mūzika, karaoke, sporta
bārā – biljards, šautriņu mešana,
galda spēles, čempionāti, turnīri
vietējā un valsts mērogā.
Suvenīri
Jēkabpils Tūrisma informācijas
centrs
Brīvības iela 140/142, +371 65233822
Krustpils pils
Rīgas iela 216 b, +371 65221042
Sēļu sēta
Filozofu iela 6, +371 26598507
Mākslas salonveikals “Sakta”
Pasta iela 21, +371 26324884
Naktsklubs “Kargo”
Bebru iela 92, +371 26449500,
www.kargo.lv
Naktsklubs “M3”
Brīvības iela 45b, +371 29455508
30 Brīvdabas estrāde uz Krustpils
(Ādamsona) saliņas
Rīgas iela, pretī Krustpils kultūras
namam
No agra pavasara līdz pat vasaras
norietam te notiek dažādi kultūras
un izklaides pasākumi, kas pulcē
tūkstošiem jēkabpiliešu un pilsētas
viesu. Te lepni zaļo arī liepa, kas ir
valsts nozīmes dižkoks.
NODERĪGA INFORMĀCIJA
Jēkabpils autoosta
Vienības iela 1, +371 65231473
Mākslas salons “Mans’s”
Brīvības iela 154, +371 65231953
Naktsklubs “Luiize”
Brīvības iela 190,
+371 65233433, 27705777,
www.luiize.lv
29 Bijusī Valsts bankas ēka
A. Pormaļa iela 11
Celta 1931. g. klasicisma stilā. Fasādes
centru izceļ četri kolonnām līdzīgi
izvirzījumi, ko vainago kapiteļi. Ēkā ir
saglabāts oriģinālais bankas interjers.
Vasaras terase “Teātra bārs”
Vecpilsētas laukums, +371 29401110
Darbojas 1.05.– 20.09.
Krustpils dzelzceļa stacija
Stacijas laukums, +371 65216264
Dinamo Rīga fanu klubs
Viestura iela 10b, +371 65231227
Galda un gaisa hokejs, biljards,
sporta bārs, hokeja atribūtika, kā arī
garšīgs šašliks.
Jēkabpils sporta centrs
Brīvības iela 289, +371 65232573,
26320116, www.jekabpilssc.lv
Kafejnīca “Gaļas nams”
Viestura iela 35, +371 65231075
Interneta pieejas punkti
Jēkabpils Tūrisma informācijas
centrs
Brīvības iela 140/142, +371 65233822
Jēkabpils galvenā bibliotēka
Rīgas iela 210/212, +371 65232275
Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Vecpilsētas laukums 3, +371 65237392
DUS “Latvija Statoil”
Rīgas iela 218g, +371 65223676
Autonoma
Viesnīca “Luiize”
Brīvības iela 182, +371 27705777
kultūrvēsturisko mantojumu,
slavenāko pagasta dzimtu vēsture,
materiāli par sporta dzīvi pagastā.
Ekspozīcija novadniekam dzejniekam
Jānim Akurateram.
25 Zasas luterāņu baznīca
Zasa, Zasas pag., +371 26337227
Celta 18. gs., interjers veidots luterāņu
dievnamiem raksturīgā vienkāršībā.
Altāra centrā glezna “Kristus debessbraukšana”. Grīda klāta ar oriģinālām
māla flīzēm. Ieejas durvīm ir mākslas
darba vērtība. Ērģeles būvējis Jēkab­
pils ērģeļmeistars A. Sūnāklis. Valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis.
26 Zasas parks
Zasa, Zasas pag., +371 26337227
Sākts veidot barona Zasa (17. gs.)
un pabeigts barona Greja laikā.
Cauri plūst Zasas upe. Parkā atrodas
seno sēļu svētvieta – svētavots.
Dzirnupītes kreisajā krastā paceļas
simtgadīga ozolu birzs. Iespējas ak­
tīvai atpūtai, ugunskura vietas, deju
laukums, peldvieta.
Amatniecības centrs “Rūme”
Zasa, +371 26239304, [email protected],
www.rume.lv
Vieta, kur vienmēr kāds rosās, kur
top māla trauki, dekori vai plastikas,
tiek uzausta sedziņa, izgrebts kāds
koka rīks. Šī ir vieta, kur laiku pa laikam
satiekas amatnieki – gan vietējie no
Latvijas, gan kaimiņi no Lietuvas.
27
28 Ekspozīcija par mežsaimniecības un mežizstrādes vēsturi “Mežu
muzejs “Liepas””
“Liepas”, Zasas pag., +371 20371522,
[email protected]
Mežizstrādes instrumenti un aprīko­
jums, vēstures materiāli par apkārt­
nes mežiem un mežiniekiem.
A. Grīna piemiņas vieta un istaba
Kalna pag., +371 65229587, 29939759
Piemiņas vieta latviešu rakstniekam
A. Grīnam (1895–1941). Doktorātā iz­
veidota piemiņas istaba – grāmatas,
fotogrāfijas, dzīves fakti.
29
KRUSTPILS NOVADS
www.krustpils.lv
Krustpils novads atrodas Austrum­
latvijas zemienē, Daugavas labajā
krastā. Novada teritorijā ietilpst
Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres,
Variešu un Vīpes pagasts.
Endžeļu vecticībnieku draudzes
lūgšanu nams
Mežāres pag.
Baznīca celta 19. gs. otrajā pusē.
Dievnams ir krāšņs, tomēr daudzkārt
apzagts, tāpēc aplūkojams tikai no
ārpuses.
5
1 Asotes pilskalns
Kūku pag.
Pilskalnu cilvēki apdzīvoja no 1. ga­
­du tūkstoša p.m.ē. līdz mūsu ēras
13. gs.
Rogāļu dižakmens un dabas
taka
Kūku pag., +371 6523382, 26557315,
[email protected]
Ainaviska meža taciņa gar strautu
un Mīlestības avotiņu līdz Rogāļu
dižakmenim (apkārtmērs 18,5 metri,
tilpums 40 m3).
2
6 Retro motocikli un seni
formastērpi
Atašienes pag., +371 26470730
Iespēja iepazīties ar retro motocik­
liem, atsevišķus arī iedarbināt un
braukt, pārģērbties oriģinālos bijušo
armiju formastērpos, fotografēties
ar retro foto tehniku.
Atašienes Sāpju Dievmātes
Romas katoļu baznīca
Atašienes pag., +371 65228407
Divtorņu laukakmeņu baznīca celta
1931.–1938. g., iesvētīta 1939. g.,
altārī atrodas Sāpju Dievmātes
svētbilde.
7
3 Laukezera dabas parks
Kūku pag., +371 29186958
Laukezers – viens no tīrākajiem
ezeriem Latvijā. Nelielām, dabai
draudzī­gām kompānijām ir
iekārto­tas atpūtas vietas parka
gleznainākajās vietās. Pieejamas arī
ekskursijas gida pavadībā.
8 Marinzejas muižas apbūve
ar parku
Atašienes pag., +371 29508043,
65228355, 65228357
19. gs. vidū grāfa Jozefa fon der
Borha būvētā muiža ar daļēji
saglabā­tām saimniecības ēkām ir
vienīgais klasicisma stilā būvētais
muižas ansamblis Krustpils novadā.
Blakus angļu un franču jauktā stila
parks un ezers.
Teiču purva skatu tornis
Atašienes pag., +371 26441007,
[email protected]
Atrodas Teiču purva malā. Purvu
ieteicams apmeklēt pavadoņa
klātbūtnē.
10
Keramikas darbnīca
“Zaļbirzes”
Atašienes pag., +371 65228131,
26559420
Piedāvā piedalīties keramikas
izstrādājumu tapšanas procesā un
uzmeistarot arī kaut patstāvīgi.
Grupām līdz 10 cilvēkiem.
11
Gidi:
Oļģerts Stalidzāns, +371 26441007,
[email protected] (kultūrvēsture)
Spodris Bērziņš, +371 29186958,
[email protected] (daba)
Vizma Lejiņa, +371 26557315,
[email protected] (daba, kultūrvēsture)
Sēlpils luterāņu baznīca
Sēlpils pag., +371 29156210
No 1769. līdz 1796. g. Sēlpils drau­
dzē par mācītāju strādāja Gothards
Frīdrihs Stenders (Vecais Stenders),
vēlāk arī viņa dēls Aleksandrs Jānis
(Jaunais Stenders). 1846.–1850. g.
celtajam dievnamam saglabājušās
tikai ārsienas, atjaunots baznīcas
torņa jumts.
14
Sēlpils pilskalns ar viduslaiku
pils drupām
Sēlpils pag., +371 29156210
Apdzīvots no 1. gadu tūkstoša
p.m.ē., 1208. g. pili ieņēma krustneši
un uzcēla mūra pili, 6.–12. gs. tas
bija Sēlijas politiskais un militārais
centrs. Pilskalns atrodas uz salas
Daugavā, pretī Sēlpils luterāņu
baznīcai.
15
SALAS NOVADS
www.salasnovads.lv
Salas novads atrodas kultūrvēsturiskā
Sēlijas novada ziemeļos. Novadā
apvienots bijušā Jēkabpils rajona
Sēlpils un Salas pagasts. Novada centrs
atrodas Salas ciemā.
12 Zvejnieklīcis, sporta un atpūtas komplekss, piemiņas akmens
“Sēlpils 800”
Sēlpils pag., +371 29156210, 27839598
Estrāde, sporta laukumi, autostāv­
vietas, pieeja pie Daugavas, uguns­
kura vietas ar galdiem.
Privātkolekcija “Dzimtas klēts”
“Ābeļu-Putniņi”, Sēlpils pag.,
+371 27879107, [email protected]
Klētiņa iekārtota kā saimes istaba
ar saimnieka galu. Kolekcijā daudz
pašaustu un izšūtu dvieļu, galdautu
un apģērbu, kas saglabājušies
mantojumā. Kāzinieku uzņemšana.
16
17 Apskates saimniecība “Boļāni”
“Boļāni”, Sēlpils pag., +371 26496601,
[email protected], www.bolani.lv
“Dainu skapis” – izstāde par sēlpiliešu
devumu K. Barona Dainu skapim.
Dabas takas, sēļu ēdienu degustācija.
Baltiņu Velna akmens un
Baltiņu Svētavots
Baltiņi, Sēlpils pag., +371 29156210
Arheoloģisks piemineklis, akmeni
uzskata par primitīvu elktēlu.
19
Boķu dzirnavas
Salas pag., +371 29487187
Celtas 1936. g., saglabājušās darba
kārtībā. Miltu teknes un pārējās
iekār­tu daļas ir no koka, graudu valči
un dzirnakmeņi – no metāla. Dzirna­
vas ir savdabīga brīvdabas muzeja
filiāle.
20
Sv. Annas
Biržu luterāņu
baznīca ar
skatu torni
Birži, Salas pag.,
+371 29366742
No baznīcas
skatu torņa
ir iespējams
vērot apkārtni.
Tornī izstādīti
materiāli par
baznīcas celt­
niecību, būvmeistaru J. Heldu, pirmo
latviešu dzejnieku un rakstnieku
A. Līventālu, kā arī vēstures materiāli
par Biržiem.
21
Peintbols, biedrība
“Biržu mednieki”
Birži, Salas pag., +371 29231394,
29710044
Laukumi ar aprīkojumu, atpūtas vietas
dabā, jauno mednieku apmācības.
22
23 Apskates saimniecība
“Radiņu ogas”
Birži, Salas pag., +371 26432994
Sezonas laikā piedāvā apmeklētājiem
pašiem lasīt ogas savam patēriņam.
Gide:
Vika Vanaga, +371 29156210,
[email protected] (kultūrvēsture)
4 Krustpils apkaimes kauju vietu
atradumu izstāde
Variešu pag., +371 28379842
Iepazīšanās ar vietējo vēstures
entuziastu savāktu dažādu armiju
ieroču un ekipējuma kolekciju.
13 Raiņa kluba muzejs
“Rūtas”, Sēlpils pag., +371 29156210,
29523347, [email protected]
Atspoguļo Sēlpils pagasta kultūrvēs­
turi, atrodas Vecsēlpilī, apmēram 4 km
no Sēlijas centra. Gida pakalpojumi.
Bioloģiskā saimniecība
“Martaskalns”
Atašienes pag., +371 28709990,
[email protected]
Iepazīstina ar bioloģisko saimniecību,
piedāvā ārstniecības tējas un atpūtu
dabā.
9
30 Dignājas luterāņu baznīca
Vandāni, Dignājas pag.,
+371 26348252
Draudze dibināta un pirmā koka
baznīca celta 1567. g., tā atradās
līdzās pašreizējai baznīcai, kas celta
1811. g. Sakristejā iemūrēti kapak­
meņi – Dignājas pēdējās muižnieces
A. Hahnoveras un Zasas muižnieka
A. Velinka piemiņas zīmes, datētas
1575. un 1599. g. Valsts nozīmes
kultūras piemineklis.
Dunavas katoļu baznīca
Dunava, Dunavas pag.,
+371 65229385
Būvēta 1898.–1900. g. ziemeļgotikas
stilā no sarkaniem ķieģeļiem ar bal­
tām nišām, griesti veidoti no mūra
velvēm. Dievnamam ir 35 m augsts
tornis. Vietējas nozīmes arhitektūras
piemineklis.
31
32 Rubenes dabas parks
Rubeņi, Rubenes pag., +371 29125129,
[email protected]
Taborkalns vai Daborkalns
Pretī Boļānu mājām, Sēlpils pag.,
+371 29156210, 26496601
Augstākais paugurs Sēlijas pau­
guraines ziemeļu galā, absolūtais
augstums 157,8 m vjl. V. Strūves
meridiāna loka punkts.
18
24 Ābeļu pagasta muzejs
Brodi, Ābeļu pagasta pārvalde,
+371 65233111, [email protected]
Atrodas Ābeļu pagasta pārvaldes tel­
pās. Apkopoti materiāli par pagasta
34 Červonkas luterāņu baznīca
Červonka, Rubenes pag.
Celta 1850.–1852. g. par grāfa
Plātera-Zīberga līdzekļiem. Baznīcā
kristīts dzejnieks Rainis. Kristāmais
trauks tagad atrodas Tadenavas
Raiņa muzejā. Dievnama iekštelpas
nav apskatāmas.
35 Sēļu lauku sēta “Gulbji”
“Gulbji”, Rubenes pag., +371 26416231
Klasiska Sēlijas sētas uzbūve un
etnogrāfiskās ēkas. Saimniecības
apskate, senlietu kolekcija, ziemciešu
puķu, dekoratīvo un ārstniecības
augu kolekcija, zāļu tējas. Melnā pirts
ar zāļu slotiņām, dabiskie skrubji.
Siera siešana, pīrāgu cepšana.
Dekoratīvi stādījumi un retas koku
sugas. Aizsprostojot Dzirnavupīti,
izveidots Rubeņu dīķis, ierīkotas
atpūtas un ugunskura vietas,
šūpoles, atraktīvs rūķu ciems. Parkā
atrodas brīvdabas estrāde, tēlnieka
K. Baumaņa veidots dzejnieka
Raiņa piemineklis.
40 Viesītes Brīvības baznīca
Vaļņu iela 14, Viesīte,
+371 29378762, 29116334
Baznīca atrodas Valeskalniņā. Tas ir
pēdējais Latvijā uzceltais luterāņu
dievnams pirms
Otrā pasaules
kara. Baznīca
celta par pilsē­
tas iedzīvotāju
ziedojumiem,
zemi dāvinā­
jusi Viesītes
pagasta valde,
prof. Pauls
Stradiņš dāvājis
būvplānu, kuru
izstrādājis
P. Kundziņš.
41 Mīlestības saliņa
Viesīte, +371 29116334,
[email protected]
Īpaši romantiska vieta Viesītē.
2004. g. te uzcelta brīvdabas
estrāde, uz ko ved no koka dēlīšiem
būvēta Mīlestības taka 330 m
garumā.
42 Sunākstes luterāņu baznīca
Vārnava, +371 29116334
Baznīca uzcelta Baznīckalnā,
iesvētīta 1829. g., tās altārgleznu
“Kristus debesbraukšana” gleznojis
ievērojamais baltvācu mākslinieks
J. L. Eginks 1844. g.
36 Raiņa muzejs Tadenavā
Tadenava, Dunavas pag.,
+371 28685188,
[email protected],
www.memorialiemuzeji.lv
1865. g. 11. septembrī šeit dzimis
tautas dzejnieks Rainis. Stāsts par
Raini, ekspozīciju apskate, pastaiga
pa apkārtni. Atvērts no 15. maija līdz
31. oktobrim.
Stenderu kapu kalniņš
Vārnava (Vecie Sunākstes kapi),
+371 29116334
Sunākstes pusē dzīvojis un dar­
bojies viens no ievērojamākajiem
apgaismības nesējiem Kurzemes un
Zemgales hercogistē 18. gs. Sēlpils
un Sunākstes luterāņu draudzes mā­
cītājs un prāvests Gothards Frīdrihs
Stenders (1714–1796), tautā saukts
Vecais Stenders. Sunākstes mācītāj­
muižā vadījis dzīves pēdējos gadus.
Apbedīts Stenderu kapu kalniņā. Jau
dzīves laikā uz sava kapakmens licis
iekalt vārdu – Latvis.
43
Ēvalda Pūpola vīna kalns
“Rudzīši”, Vārnava, Viesītes pag.,
+371 65229114, 29468141
Vīnogu kolekcija. Rudenī iespējams
nogaršot Latvijas vīnogas, nopirkt
vīnogulāju stādus.
44
Gidi:
Aigars Pērkons, +371 65229587,
29939759 (kultūrvēsture, daba, putnu
vērošana)
Līvija Štolniece, +371 29869104,
[email protected] (ekskursijas pa
Latgali, Zemgali)
www.viesite.lv
Viesītes novads ir neliela teritorija,
kas atrodas kultūrvēsturiskajā Sēlijas
novadā. Novadu veido Viesītes pilsēta,
Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes
pagasts. Viesīte – mazpilsēta Sēlijas
novada sirdī, savdabīga, klusa, viesiem
draudzīga.
37 Viesītes muzejs “Sēlija” un
Mākslas un amatniecības centrs
A. Brodeles iela 7, Viesīte,
+371 29116334, 65245549, 29627123,
[email protected],
www.muzejsselija.lv
Muzeja pamatekspozīcija izvietota
bijušajā vagonu remontdarbnīcas
ēkā, kas sadalīta divās zālēs. Pirmā
zāle veltīta Sēlijas kultūrvēsturiskā
novada vēsturei. Otrā zāle, kuras
centrā atrodas
Mazais bānītis,
vēsta par
Augšzemes
šaursliežu
dzelzceļu kā
20. gs.
teh­nis­ko
brīnu­mu.
Amat­niecības
centrā darbo­
jas tekstila un
kokapstrādes
darbnīca.
Muzeja “Sēlija” nodaļa –
P. Stradiņa skola
Peldu iela 2, Viesīte,
+371 29116334, 65245549,
[email protected],
www.muzejsselija.lv
Prof. Paula Stradiņa (1896–1958)
piemiņas ekspozīcija ierīkota P. Stra­
diņa pirmajā skolā. Ekspozīcijas:
skolu vēsture Viesītē, ievērojamas
personības Sēlijas novadā, Sēlijas
mākslinieku gleznu galerija, sporta
vēsture novadā. Ekskursija muzejā,
suvenīru tirdzniecība.
38
Viesītes kultūras pils
Smilšu ielā 2, Viesīte,
+371 65245258, 26513349,
[email protected]
Viens no lielākajiem kultūras
namiem Latvijas laukos, piedāvā
pastāvīgas ekspozīcijas divās izstāžu
zālēs. Telpas pasākumu rīkošanai.
51 A. Žlinska dzimtās mājas
“Lejas Arendzāni”
“Lejas Arendzāni’’, Saukas pag.,
+371 26283490,
www.saukasdabasparks.lv
Prof. Arvīds Žilinskis (1905–1993)
bija tautā iemīļots komponists, pia­
nists, Latvijas Valsts konservatorijas
pedagogs. Ap pusotra tūkstoša vis­
dažādākā apjoma skaņdarbu autors.
Muzeja “Sēlija” nodaļa –
M. Buclera kabinets
Lone, Saukas pag., +371 26441743,
29116334, [email protected],
www.saukasdabasparks.lv
Latviešu fotogrāfijas pamatlicēju
Mārtiņu Bucleru (1866–1944) uz­
skata par nepārspētu fotoliteratūras
rakstnieku un fotogrāfu skolotāju
visā Baltijā.
45 Ormaņkalns, skatu tornis un
Līgo kalniņš
Elkšņi, Elkšņu pag., +371 29428226,
29116334, www.saukasdabasparks.lv
Ormaņkalns ir Sēlijas paugurvaļņa
augstākā virsotne (167 m v.j.l.), viena
no gleznainākajām vietām Sēlijas
novadā. Līgo kalniņš – Ormaņkalna
skaistākā virsotne ar plašu skatu uz
Saukas ezeru.
46 Kafejas ražotne “Dzelmītes”
“Dzelmītes”, Elkšņu pag.,
+371 65229957, 28365744,
[email protected], www.kafejaalida.lv
Pēc vecmāmiņu receptēm gatavotas
kafejas (cigoriņi, ozolzīles, burkāni)
ražotnes apskate un degustācija.
Tālivalža grava
“Mazormaņi”, Elkšņu pag.,
+371 29273475, 29116334,
www.saukasdabasparks.lv
600 m garš apļveida maršruts ar
dabas izziņas un šķēršļu pārvarēša­
nas elementiem.
47
48 Zemnieku saimniecība “Ošāni’’
“Ošāni”, Elkšņu pag., +371 29721977
Ekskursijas piena un gaļas ražošanas
saimniecībā.
49 Elkšņu luterāņu baznīca un
Piemiņas birzs
Elkšņi, +371 29273475
Celta un iesvētīta 1834. g., ievēro­
jama ar J. J. Dēringa (1818–1898)
gleznotu altārgleznu “Jēzus pie
krusta”. Pie baznīcas puslokā stādī­
tas septiņas liepas ar dzīvības koku
vidū, pieminot septiņas elksniešu
ģimenes, kas 1941. g. 14. jūnijā
izvestas uz Sibīriju.
50 Saukas dabas parks
Lone, Saukas pag., +371 29428226,
[email protected],
www.saukasdabasparks.lv
Īpaši aizsargājama dabas teritorija,
kas izveidota 1987. g. Parkam ir
piešķirts Natura 2000 – Eiropas nozī­
mes aizsargājamās dabas teritorijas
statuss. Kopējā platība 53,77 km2.
57 Aknīstes Svētavots
Aknīste, +371 29141412, 26436978,
[email protected]
Sena kulta vieta. Ekskursijas.
Sēļu parks
Aknīste, +371 29141412, 26436978,
[email protected]
Vēsturiska vieta. Atpūtas vieta.
58
52
Zirgaudzētava “Muitnieki”
“Muitnieki”, Rites pag., +371 26133784,
26908538, [email protected]
Zirgu apskate un izjādes, sacensību
organizēšana, zirgu demonstrācijas
izbraukumos.
53
54 Senlietu kolekcija – izstāde
“Pumpuri”, Rites pag., +371 26156242
Kolekcijā seni lauksaimniecības
priekšmeti, spēkrati, droškas, kama­
nas, kara lietas, apbalvojumi, 20. gs.
sākumā izdotas grāmatas.
VIESĪTES NOVADS
39
JĒKABPILS NOVADS
www.jekabpilsnovads.lv
Jēkabpils novads atrodas Austrum­
latvijas zemienē, Daugavas ielejas
kreisajā krastā. Cauri novadam
63 kilometru garumā tek Daugava.
Teritorijā ietilpst Ābeļu, Dignājas,
Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes
un Zasas pagasts.
33 Rubenes katoļu baznīca un
Rubenes kapsētas kapu vārti
Rubeņi, Rubenes pag., +371 28303238
Baznīca celta 1893. g., tā ir 30 m gara
un 17 m plata. Slavenais kokgriezējs
A. Rimovičs (1865–1933) darinājis
koka tēlus, svētbilžu rāmjus, altāri
un stūra kapelas, arī kapsētas vārtus.
Tie veidoti neoklasicisma stilā, tos
rotā divu apustuļu figūras.
Gidi:
Sarmīte Milakne, +371 65245549,
29116334,
[email protected]
(kultūrvēsture, Viesīte, Viesītes pag.,
Sunākste)
Rudīte Urbacāne, +371 29273475,
[email protected] (kultūrvēsture,
daba Elkšņu pag.)
Gunārs Spīdainis, +371 26441743,
[email protected] (kultūrvēsture,
daba, M. Buclera fotogrāfijas kabinets,
Saukas pag.)
Jānis Kolpaks, +371 28711044
(kultūrvēsture, Rites pag.)
Valentīna Sarkane, +371 28763426
(kultūrvēsture, Rites pag.)
Gita Kļaviņa, +371 29428226,
[email protected] (kultūrvēsture, Saukas dabas parks, Saukas pag.)
AKNĪSTES NOVADS
www.akniste.lv
Aknīste rakstiskos avotos pirmo reizi
minēta 1298. g., taču mūsu senči –
sēļi – novadu apdzīvojuši jau otrajā
gadu tūkstotī pirms Kristus dzimšanas.
Šodien novadā apvienota Aknīstes
pilsēta, Aknīstes, Asares un Gārsenes
pagasts.
55 Aknīstes novadpētniecības
muzejs
Miera iela 1, Aknīste, +371 29141412,
26436978, [email protected]
Informācija par Aknīstes novadu,
iedzīvotājiem un Sēlijas vēsture.
Izglītojošas programmas.
MOTEĻI
5 Ceļinieks, Rīgas iela 33, Jēkabpils,
www.celinieks.viss.lv
6 Sapnis, Krustpils pag., Krustpils nov., A6 141. km, www.sapnis.viss.lv
59 Velna ala
Radžupe, Aknīstes pag., +371 29141412,
26436978, [email protected]
Visgarākā dolomīta ala Zemgales
reģionā.
Gārsenes luterāņu baznīca un
kapliča
Gārsenes pag., +371 65229643,
29490656, [email protected]
Baznīca celta barona Budberga
valdīšanas laikā, tajā atrodas
“Walker” firmas ērģeles. Kapliča celta
par godu barona pirmajai sievai
baronesei Vorsai.
60
Gārsenes pils
“Labieši”, Gārsenes pag.,
+371 65229643, 29490656,
[email protected]
Barons Budbergs pili cēla 1856.–
1860. g. no vietējiem materiāliem,
mūsdienās šeit atrodas skola.
Ekskursijas gida pavadībā,
naktsmītnes, banketi.
61
Gārsenes dabas takas
Gārsenes pag., +371 65229643,
29490656, [email protected]
Takās atrodas dažādi dabas objekti –
barona krēsls, ošu aleja, mīlestības
saliņa, altāra akmens, Dainu akmens,
atpūtas vieta “Lutauši”. Taku garums
3,7 km. Ekskursijas gida pavadībā.
62
Asares luterāņu baznīca
“Vecmuiža”, Asares pag.,
+371 26401153, 65229503
Baznīcas pamatakmens likts
1820. g., to cēlis Asares muižas
īpašnieks E. K. fon Holtejs.
63
64 Asares muižas drupas
“Vecmuiža”, Asares pag.,
+371 26401153, 65229503,
[email protected]
Asares muižas parks ar pilsdrupām.
Gidi:
Irēna Butkus, +371 26102493,
[email protected]
(kultūrvēsture, tradīcijas)
Andris Punculis, +371 29490656,
[email protected]
(Gārsene, kultūrvēsture, vēsture)
56 Sēļu nams
Skolas iela 15a, Aknīste,
+371 29141412, 26436978,
[email protected]
Atpūtas vieta, iepazīšanās ar Sēļu
tradīcijām, ēdienu degustācija.
NAKTSMĪTNES
VIESNĪCAS
1 Daugavkrasti, Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils, www.daugavkrasti.lv, [email protected]
2 Luiize, Brīvības iela 182, Jēkabpils,
www.luiize.lv, [email protected]
3 Citrus, Ūdens relaksācijas centra viesnīca, Kurzemes iela 8, Jēkabpils,
www.citrusspa.lv, [email protected]
4 Vārpa, Sporta centrs, Brīvības iela 289, Jēkabpils, www.jekabpilssc.lv,
[email protected]
PĀRCELTUVES PĀRI DAUGAVAI
Dunava, Jēkabpils nov.
+371 29509417, 25905051
Darba laiks vasarā – 24 h
Vandāni, Jēkabpils nov.
+371 26182315
Darba laiks vasarā 7.00–21.00,
rudenī 7.00–19.00
Sēlpils pag., Salas nov.
(laivu pārceltuve)
Bāreņu nama “Līkumi” teritorijā,
pretī Pļaviņām, +371 26524074
+371
65231232,
29480662
I–XII
60 50/200 +
65233433,
27705777
65221737,
26825940
I–XII
70
300
+
+
I–XII
14
35
–
+
65236924,
26353006
I–XII
55
30
+
–
65221708,
26247807
65234944
BRĪVDIENU, VIESU UN LAUKU MĀJAS
7 Ūdensdzirnas, Birži, Salas pag.,
26139719
www.udensdzirnas.lv,
[email protected]
8 Vizbuļi, Sēlpils pag., Salas nov.
26807384,
26544728
9 Plūdi, Viesītes nov.
26418457,
65229210
10 Dzelmes, Klauce, Viesītes nov.
65229202,
29103930,
29275994
11 Ielejas, Sauka, Viesītes nov., 26313739,
[email protected]
29190659
12 Ceļinieki, Rites pag., Viesītes nov.
28605526,
65228024
13 Bincāni, Viesītes nov., 29428226,
www.saukasdabasparks.lv,
26071809
[email protected]
14 Kazāki, Rites pag., Viesītes nov., 26358723
[email protected]
15 Namiķis, Kūku pag., Krustpils nov., 29267769,
[email protected]
29143425
16 Kalnsētas, Krustpils pag., Krustpils nov. 26757996
17 Avotiņi, Kūku pag. Krustpils nov.,
28782279
[email protected]
18 Ķieģelmājas, Atašienes pag., 29199159
Krustpils nov., [email protected]
19 Kalnieši, Atašienes pag., Krustpils nov. 26003805
20 Liepas, Vīpes pag., Krustpils nov.
65228078
21 Celmiņi, Kūku pag. Krustpils nov., 29124049
[email protected]
22 Susēja, Aknīstes pag., Aknīstes nov. 28757477,
22000725
23 Sila strauti, Asares pag., Aknīstes nov. 29115491,
29289570
24 Priednieki, Rubenes pag., Jēkabpils nov., 29125129
[email protected]
25 Mežābele, Dunavas pag., 29453975,
Jēkabpils nov., [email protected]
26434587
26 Bērzzemnieki, Zasas pag.,
Jēkabpils nov., [email protected]
28728916
+
I–XII
24 20/100 +
+
I–XII
20
30
+
–
I–XII
16
80
+
+
I–XII
7
20
+
+
I–XII
10
–
–
–
IV–XI
6
–
–
+
IV–XI
6
–
–
–
I–XII
6
12
–
+
I–XII
33
35
+
+
IV–XI
5
–
–
+
I–XII 10+25 35
+
+
III–X
I–XII
–
+
+
+
I–XII 4+30 30
–
+
I–XII 10+4 25
I–XII 3+4 –
I–XII 15 30
+
–
–
+
–
+
I–XII 13+20 70
+
+
I–XII
16
+
+
VI–IX
2
–
–
–
I–XII
8
60
+
+
VI–IX
20
20
–
–
10
20
HOSTEĻI
27 Gārsenes pagasta DV, dzīvoklis,
65229643,
I–XII 11
Dimanti-11, Gārsenes pag., Aknīstes nov.29490656
28 Gārsenes pils – jauniešu mītne, 65229643, VI–VIII 40
Gārsenes pamatskola, Gārsenes pag., 29490656
Aknīstes nov., [email protected]
29 Aizkraukles prof. vid. nodaļa Viesītē – DV, 6
5245262 I–XII 50
Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes nov.
30 Krogs pie Viktora, Lone, Viesītes nov., 65229254,
I–XII 22
www.assi.lv [email protected]
29453166
31 Atašienes vidusskola, Marinzeja,
65228357, VI–IX 15
Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov. 29189726
32 Zasas vidusskolas internāts,
Zasas pag., Jēkabpils nov., 26338365, VI–IX 40
[email protected]
65231061
KEMPINGI
33 Radži, Zīriņu iela 1, Jēkabpils, www.radzi.demvar.lv, [email protected]
34 Pērlīte, Viesītes nov., www.perlite.lv, [email protected]
35 Dzirnavas, Sauka, Viesītes nov., [email protected]
36 Ezera Gravāni, kempings, telšu vieta,
Sauka, Viesītes nov.,
www.saukasdabasparks.lv
37 Kalnāres, kempings, telšu vieta, Leimaņu pag., Jēkabpils nov.,
[email protected]
10
25
20
–
–
–
70
+
–
–
+
–
80
+
+
–
–
–
–
–
–
29471447
I–XII
53 16/40-
+
29452358
I–XII
40 20/150 +
+
26385991
V–X
21
–
–
+
26300463
IV–X
14
20
–
+
29657216
IV–IX 10+4
–
–
–
TELŠU VIETAS
38 Pie pils, Gārsenes pamatskola, 65229643,
Gārsenes pag., Aknīstes nov., 29490656
[email protected]
39 Marija, Atašienes pag., Krustpils nov. 65277194,
29508043
40 Paeglīši, Salas pag., Salas. nov., 29255219
[email protected]
41 Bitāni, Sēlpils pag., Salas. nov., 26319479,
[email protected]
26318589
42 Meža lielgalvji, Sēlpils pag., Salas. nov. 26830571
43 Bāreņu nams “Līkumi” telšu vietas, 29244247
Sēlpils pag., Salas. nov.
44 Jāņa Tāļa atpūtas vieta, 26308120
Viesīte, Viesītes nov.
45 Zīlāni, Sauka, Viesītes nov.
28394070
46 Rubenes dabas parks, Rubenes pag., 29125129
Jēkabpils nov.
47 Grantsbedres, Dunavas pag., 26208125
Jēkabpils nov.
48 Zasas parks, Zasas pag., Jēkabpils nov., 22335439
[email protected]
49 Pūpoli, Rubenes pag., Jēkabpils nov., 29869104
Telšu vietas pieejamas arī pie brīvdienu un lauku mājām.
telefons
sezona
vietu skaits
konferenču
telpu vietu sk.
ēdināšana
sauna / pirts

Documentos relacionados