TURISME ESPORTIU - Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Comentarios

Transcripción

TURISME ESPORTIU - Consorci de Turisme del Baix Llobregat
EL BAIX LLOBREGAT
TURISME
ESPORTIU
TURISMO DEPORTIVO
SPORTS TOURISM
AL COSTAT DE / AL LADO DE / NEXT TO
BARCELONA
INSTAL·LACIONS
D’ALTA QUALITAT
INSTAL·LACIONS D’ALTA QUALITAT
INSTALACIONES DE ALTA CALIDAD
HIGH QUALITY FACILITIES
INSTALACIONES
DE ALTA CALIDAD /
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER MUNICIPIS
INSTALACIONES DEPORTIVAS POR MUNICIPIOS
SPORTS FACILITIES BY MUNICIPALITY
HIGH QUALITY
FACILITIES
IMPORTANTS EQUIPS LOCALS
IMPORTANTES EQUIPOS LOCALES
IMPORTANT LOCAL TEAMS
ALLOTJAMENT
ALOJAMIENTO
ACCOMMODATION
Football
Handball
Basketball
Baseball
and softball
Tennis
Rugby
Hockey
Water
sports
Athletics
Golf
UNA DESTINACIÓ
DE TURISME ESPORTIU
UN DESTINO DE
TURISMO DEPORTIVO
A DESTINATION
FOR SPORTS TOURISM
La comarca del Baix Llobregat, amb l’aeroport internacional Barcelona-El Prat en el
seu territori i situada a tan sols 15 minuts
del centre de Barcelona, s’envolta d’un entorn natural privilegiat, entre la muntanya
de Montserrat, els espais naturals del Delta
del Llobregat i els més de 20 km de platges
des del Prat fins a Castelldefels. La seva
climatologia és idònia tant per a la pràctica
de l’esport, amb un agradable clima mediterrani, com per fer turisme.
La comarca del Baix Llobregat, con el aeropuerto internacional Barcelona-El Prat en
su territorio y situada a tan sólo 15 minutos
del centro de Barcelona, se rodea de un entorno natural privilegiado, entre la montaña
de Montserrat, los espacios naturales del
Delta del Llobregat y los más de 20 km de
playas desde El Prat hasta Castelldefels. Su
climatología es idónea tanto para la práctica
del deporte, con un agradable clima mediterráneo, como para hacer turismo.
The county of the Baix Llobregat, with Barcelona-El Prat international airport and just
15 minutes from the centre of Barcelona,
is set in wonderful natural surroundings
between the mountain of Montserrat, the
natural areas of the Llobregat Delta and
more than 20 km of beaches from El Prat to
Castelldefels. Its pleasant Mediterranean
climate is perfect both for sport and tourism.
La pràctica d’activitats esportives en dife­
rents disciplines està molt arrelada a la
comarca. Prova d’això és el gran nombre
d’instal·lacions esportives d’alta qualitat
que concentra i el gran nombre d’esportistes amb reconeixement internacional, com
ara Juan Carlos Navarro, Marc i Pau Gasol o
Victor Valdés, entre altres.
La práctica de actividades deportivas en
diferentes disciplinas está muy arraigada
en la comarca. Prueba de ello es el gran
número de instalaciones deportivas de alta
calidad que concentra y el gran número de
deportistas con reconocimiento internacional, como Juan Carlos Navarro, Marc y Pau
Gasol o Victor Valdés, entre otros.
A més de les instal·lacions esportives, el
Baix Llobregat ofereix als equips i esportistes un ampli ventall d’allotjaments totalment adaptats, així com recursos i serveis
professionals complementaris.
Además de las instalaciones deportivas, el
Baix Llobregat ofrece a los equipos y deportistas un amplio abanico de alojamientos
totalmente adaptados, así como recursos y
servicios profesionales complementarios.
Cal destacar també que el municipi de Castelldefels està certificat amb el distintiu de
Destinació de Turisme Esportiu.
Cabe destacar también que el municipio de
Castelldefels está certificado con el distintivo de Destino de Turismo Deportivo.
This county has a long tradition in a wide
range of sports of different disciplines.
Proof of this is the large number of high
quality sports facilities and also the numerous internationally famous sports people
who come from the area, such as Juan
Carlos Navarro, Marc and Pau Gasol and
Victor Valdés, among others.
In addition to its sports facilities, the Baix
Llobregat also offers teams and sports
people a wide range of fully equipped
accommodation, as well as complementary
professional resources and services.
Also of note is that fact that the town of
Castelldefels has been officially certified as
a Sports Tourism Destination.
EL BAIX LLOBREGAT
ACADÈMIA
SÁNCHEZ-CASAL
EL PRAT DE LLOBREGAT
Reconeguda com la millor acadèmia de tennis
d’Europa, i amb agents per tot el món, és un
centre d’entrenament d’alt rendiment que disposa d’un sistema únic de formació establert
per coaches de reputació mundial, amb l’objectiu de formar joves amb èxit.
Serveis i espais de la instal·lació
- Masia
- Recepció
- Vestidors
- Serveis mèdics
- Sala TV i lectura
- Bar-restaurant
- Àrea Internet
- Zona bungalows
- Piscines
- Pista de pàdel
- Fitness center
- Vòlei platja
- Minitennis
- Zona hípica
- Zona esdeveniments
- Guarderia
- Parc infantil
- Pistes Green Set
- Pistes Rebouns Ace
- Pistes Decoturf
- Pistes Astroturf
- Camp de futbol
- Residència
- Aules d’ensenyament
- Circuit de jogging
- Tennis lab
- Gimnàs
- Pistes de terra batuda
- Energy point
- Pàrquing
Esports
- Tennis
- Futbol
- Pàdel
Reconocida como la mejor academia de tenis
de Europa, y con agentes por todo el mundo, es
un centro de entrenamiento de alto rendimiento
que dispone de un sistema único de formación
establecido por coaches de reputación mundial,
con el objetivo de formar jóvenes con éxito.
Servicios y espacios de la instalación
- Masía
- Recepción
- Vestuarios
- Servicios médicos
- Sala TV y lectura
- Bar-restaurante
- Área Internet
- Zona bungalows
- Piscinas
- Pista de pádel
- Fitness center
- Voley playa
- Minitenis
- Zona hípica
- Zona eventos
- Guardería
- Parque infantil
- Pistas Green Set
- Pistas Rebouns Ace
- Pistas Decoturf
- Pistas Astroturf
- Campo de fútbol
- Residencia
- Aulas de enseñanza
- Circuito de jogging
- Tenis lab
- Gimnasio
- Pistas de tierra batida
- Energy point
- Parking
Deportes
- Natació
- Voleibol
- Hípica
- Tenis
- Fútbol
- Pádel
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
T. +34 93 479 16 16 – www.sanchez-casal.com
Recognised as the best tennis academy in
Europe and with agents all over the world, this
is a high performance training centre with a
unique system established by internationally
renowned coaches to successfully train young
talent.
Services and facilities
- Country house
- Reception
- Changing rooms
- Medical services
- TV and reading room
- Bar-restaurant
- Internet area
- Bungalow zone
- Swimming pools
- Padel tennis court
- Fitness centre
- Beach volleyball
- Mini tennis
- Horse riding zone
- Events zone
- Nursery
- Children's park
- GreenSet courts
- Rebound Ace courts
- Decoturf courts
- Astroturf courts
- Football pitch
- Home
- Classrooms
- Jogging circuit
- Tennis lab
- Gym
- Clay tennis courts
- Energy point
- Car park
Sports
- Natación
- Voleibol
- Hípica
- Tennis
- Football
- Padel tennis
- Swimming
- Volleyball
- Horse riding
5
ACCENTENNIS SANT JOAN DESPÍ
(FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS)
(FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS)
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
SANT JOAN DESPÍ
És la seu del Centre Internacional de Tennis,
on es formen les millors promeses del tennis
català. També acull el centre d’educació DecoaSports Academy, que ofereix cursos a distància de High School i de 1r i 2n de College
del sistema dels EUA, català i espanyol.
Serveis i espais de la instal·lació
- 14 pistes de terra batuda
- 13 pistes de Green Set
- 4 pistes cobertes
- 7 pistes de pàdel
- 4 pistes de minitennis
- Piscina coberta amb sostre retràctil
- Zona Spa
- Banys de vapor
- Sala de musculació de 300 m2 totalment equipada
- Zona cardiovascular
- Servei de cafeteria i restauració
- Aparcament exclusiu per a abonats
- Botiga de material esportiu
Esports
- Tennis
- Pàdel
Es la sede del Centro Internacional de Tenis,
donde se forman las mejores promesas del tenis catalán. También acoge el centro de educación DecoaSports Academy, que ofrece cursos
a distancia de High School y de 1º y 2º de College del sistema de EEUU, catalán y español.
Servicios y espacios de la instalación
- 14 pistas de tierra batida
- 13 pistas de Green Set
- 4 pistas cubiertas
- 7 pistas de pádel
- 4 pistas de minitenis
- Piscina cubierta con techo retráctil
- Zona Spa
- Baños de vapor
- Sala de musculación de 300 m2 totalmente equipada
- Zona cardiovascular
- Servicio de cafetería y restauración
- Aparcamiento exclusivo para abonados
- Tienda de material deportivo
Deportes
- Tenis
- Pádel
This is the headquarters for the International
Tennis Centre where the best talents in Catalan
tennis are trained. It also holds the Decoasports
Academy which provides distance learning
courses for the US High School and 1st and 2nd
year College systems, Catalan and Spanish.
Services and facilities
- 14 clay tennis courts
- 13 GreenSet courts
- 4 indoor courts
- 7 padel tennis courts
- 4 mini tennis courts
- Indoor swimming pool with retractable roof
- Spa zone
- Steam baths
- Weights room of 300 m2, fully equipped
- Cardio zone
- Cafe and restaurant service
- Exclusive member parking
- Sports shop
Sports
- Tennis
- Padel tennis
Gestionada per la Federació Catalana de Tennis, és una instal·lació especialitzada en tennis,
pàdel i minitennis. La seva ubicació perfecta fa
que sigui un focus d’atracció per a la realització
d’estades i competicions, com ara campionats
d’Espanya i de Catalunya de màxim nivell.
Serveis i espais de la instal·lació
- 10 pistes de Green Set
- 5 pistes de pàdel
- 4 pistes de minitennis
- Sala de fitness de 150 m2
- Power Plate
- 2 piscines d’estiu de 25 x 12 m
- Saunes (vestidor masculí i femení)
- 2 sales d’activitats dirigides
- Servei de restaurant-cafeteria
Esports
- Tennis
- Minitennis
- Pàdel
- Natació
- Activitats físiques
Gestionada por la Federación Catalana de Tenis,
es una instalación especializada en tenis, pádel
y minitenis. Su ubicación perfecta hace que sea
un foco de atracción para la realización de estancias y competiciones, como campeonatos de
España y de Cataluña de máximo nivel.
Servicios y espacios de la instalación
- 10 pistas de Green Set
- 5 pistas de pádel
- 4 pistas de minitenis
- Sala de fitness de 150 m2
- Power Plate
- 2 piscinas de verano de 25 x 12 m
- Saunas (vestuario masculino y femenino)
- 2 salas de actividades dirigidas
- Servicio de restaurante-cafetería
Deportes
- Tenis
- Minitenis
- Pádel
- Natación
- Actividades físicas
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
ACCENTENNIS CORNELLÀ
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
6
T. +34 93 477 12 00 – www.fctennis.cat/act/act_sjd
T. +34 93 567 75 00 – www.fctennis.cat/cit
Managed by the Catalan Tennis Federation, this
centre specialises in tennis, padel tennis and
mini tennis. It is perfectly situated, attracting
people to both its tennis camps and competitions, such as the top level championships of
Spain and Catalonia.
Services and facilities
- 10 GreenSet courts
- 5 padel tennis courts
- 4 mini tennis courts
- Workout area of 150 m2
- Power Plate
- 2 summer swimming pools of 25 x 12 m
- Saunas (male and female changing rooms)
- 2 rooms for exercise classes
- Restaurant-cafeteria service
Sports
- Tennis
- Mini tennis
- Padel tennis
- Swimming
- Physical activities
7
BRUGUERA TENNIS
ACADEMY TOP TEAM
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Escola privada pertanyent al grup NACE Centres Educatius, ubicada a uns 25 quilòmetres
de Barcelona i en un entorn natural. Disposa
de noves instal·lacions ideals per a la pràctica
d’esdeveniments i stages esportius.
Serveis i espais de la instal·lació
- Piscina climatitzada de 25 x 12,50 m (6 carrils)
- Camp de futbol de 98 x 68 m
- Pista de tennis
- Pista de pàdel
- Pavelló poliesportiu
- Circuit de cros
- Sala polivalent
- Pistes exteriors de futbol sala, bàsquet,
voleibol, handbol, etc.
- Pista de vòlei platja
- Cafeteria
Esports
- Bàsquet
- Handbol
- Pàdel
- Futbol
- Natació
- Atletisme
Escuela privada perteneciente al grupo NACE
Centros Educativos, ubicada a unos 25 kilómetros de Barcelona y en un entorno natural.
Dispone de nuevas instalaciones ideales para
la práctica de eventos y stages deportivos.
Servicios y espacios de la instalación
- Piscina climatizada de 25 x 12,50 m (6 carriles)
- Campo de fútbol de 98 x 68 m
- Pista de tenis
- Pista de pádel
- Pabellón polideportivo
- Circuito de cross
- Sala polivalente
- Pistas exteriores de fútbol sala, baloncesto,
voleibol, balonmano, etc.
- Pista de voley playa
- Cafetería
Deportes
- Voleibol
- Patinatge
- Dansa
- Gimnàstica
- Tennis
- Baloncesto
- Balonmano
- Pádel
- Fútbol
- Natación
- Atletismo
Private school belonging to the NACE Centres
Educatius group, located 25 kilometres from
Barcelona in the countryside. It has new facilities that are perfect for sports events and
camps.
Services and facilities
Serveis i espais de la instal·lació
- Heated swimming pool 25 x 12.50 m (6 lanes)
- Football pitch 98 x 68 m
- Tennis court
- Padel tennis court
- Multipurpose sports hall
- Cross-country circuit
- Multipurpose room
- Outdoor courts for 5-a-side football, basketball,
volleyball, handball, etc.
- Beach volleyball court
- Cafeteria
Sports
- Voleibol
- Patinaje
- Danza
- Gimnasia
- Tenis
- Basketball
- Handball
- Padel tennis
- Football
- Swimming
- Athletics
Fundat el 1986, és un centre d’alt rendiment de
tennis de referència mundial pels seus resultats i pel prestigi del seu staff tècnic. Alumnes
de més de 20 nacionalitats s’entrenen i cursen
els estudis a les seves instal·lacions.
- Volleyball
- Skating
- Dancing
- Gymnastics
- Tennis
- 9 pistes ràpides Green Set
- 7 pistes de terra
- Gimnàs totalment equipat, sales de musculació
i estiraments
- Circuit de muntanya
- Infermeria, sala de fisioteràpia i massatge
- Sala per a anàlisi de joc amb vídeo
- Col·legi oficial en el mateix centre
- Estudi d’idiomes anglès-espanyol
- Residència per a 90 alumnes
- Wifi a tot el centre
- Sales d’estar, TV
- Piscina de 25 x 12 m
- Camp de futbol amb superfície de sauló
- Cafeteria-restaurant
- Pàrquing
Esports
- Tennis
- Futbol
- Natació
Fundado en 1986, es un centro de alto rendimiento de tenis de referencia mundial por sus
resultados y por el prestigio de su staff técnico.
Alumnos de más de 20 nacionalidades entrenan y cursan los estudios en sus instalaciones.
Servicios y espacios de la instalación
- 9 pistas rápidas Green Set
- 7 pistas de tierra
- Gimnasio totalmente equipado, salas de musculación
y estiramientos
- Circuito de montaña
- Infermería, sala de fisioterapia y masaje
- Sala para análisis de juego con vídeo
- Colegio oficial en el mismo centro
- Estudio de idiomas inglés-español
- Residencia para 90 alumnos
- Wifi en todo el centro
- Salas de estar, TV
- Piscina de 25 x 12 m
- Campo de fútbol con superficie de tierra
- Cafetería-restaurante
- Parking
Deportes
- Tenis
- Fútbol
- Natación
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
ÀGORA INTERNATIONAL
SCHOOL BARCELONA
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
8
T. +34 93 634 12 84 / +34 93 634 03 30 – www.brugueratennis.com
T. +34 93 779 89 28 – www.nace.edu.es/agoraisbarcelona
Founded in 1986, this is an internationally renowned, high performance academy thanks to
its results and the prestige of its expert team.
Students from more than 20 different countries
train and study at its facilities.
Services and facilities
- 9 GreenSet hard courts
- 7 clay courts
- Fully equipped gym, weights and
stretching rooms
- Mountain circuit
- Medical facility, physiotherapy and massage room
- Room for game analysis using video
- Official school at the same centre
- Language studies English – Spanish
- Accommodation for 90 students
- Wi-Fi throughout the centre
- Lounges, TV room
- Swimming pool 25 x 12 m
- Coarse sand football pitch
- Cafeteria-restaurant
- Car park
Sports
- Tennis
- Football
- Swimming
9
CENTRE MUNICIPAL
DE VELA EL PRAT
CASTELLDEFELS
EL PRAT DE LLOBREGAT
Construït l’any 1990 amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, com a seu per la celebració de les
competicions olímpiques de piragüisme, és un
centre especialitzat en activitats ludicoesportives i competitives per a empreses i grups des
de 15 fins a 1.000 persones.
Serveis i espais de la instal·lació
- Instal·lacions de 450.000 m2
- Canal 1.200 x 130 x 4 m
- Carretera que envolta el canal de 2.700 m
- Camp de tir a l’aire lliure amb dianes a 18, 30, 50 i 90 m
- Gimnàs
- Sala de fitness
- 6 vestidors per a abonats
- 4 vestidors per a grups
- Piscina
- 3 camps de futbol sala
- Ping-pong
- Pàrquing
- Restaurant-bar-cafeteria
- Saunes
Esports
- Piragüisme
- Esquí nàutic
- Rem
- Windsurf
- Caiac
- Optimist
- Barca de passeig
- Esports amb gossos
- Cable ski
- Patinatge
- Ciclisme
Construido en 1990 con motivo de los Juegos
Olímpicos de 1992, como sede para la celebración de las competiciones olímpicas de
piragüismo, es un centro especializado en actividades lúdicas y competitivas para empresas y
grupos desde 15 hasta 1.000 personas.
Servicios y espacios de la instalación
- Instalaciones de 450.000 m2
- Canal 1.200 x 130 x 4 m
- Carretera que rodea el canal de 2.700 m
- Campo de tiro al aire libre con dianas a 18, 30, 50 y 90 m
- Gimnasio
- Sala de fitness
- 6 vestuarios para abonados
- 4 vestuarios para grupos
- Piscina
- 3 campos de fútbol sala
- Ping-pong
- Parking
- Restaurante-bar-cafetería
- Saunas
- Piragüismo
- Esquí náutico
- Remo
- Windsurf
- Kayak
- Optimist
- Barca de paseo
- Deportes con perros
- Cable sky
- Patinaje
- Ciclismo
Services and facilities
- Tiro con arco
- Golf
- Natación recreativa
- Fútbol sala
- Running
- Triatlón
- Canoa
- Pádel surf
- Handbike
- Natación aguas abiertas
- Canoeing and kayaking
- Waterskiing
- Rowing
- Windsurfing
- Kayaking
- Optimist sailing
- Recreational boating
- Sports with dogs
- Cable skiing
- Skating
- Cycling
Ubicat al costat dels espais naturals del Delta
del Llobregat, disposa d’una oferta especialitzada en activitats nàutiques per a tots els públics i que es poden combinar amb activitats de
sorra, reunions i formació, entre d’altres.
Serveis i espais de la instal·lació
- Facilities covering 450,000 m2
- Canal 1,200 x 130 x 4 m
- Road around the canal, covering 2,700 m
- Open air archery field with targets at 18, 30, 50 and 90 m
- Gym
- Workout area
- 6 changing rooms for members
- 4 changing rooms for groups
- Swimming pool
- 3 indoor football pitches
- Table tennis
- Car park
- Restaurant-bar-cafeteria
- Saunas
Sports
Deportes
- Tir amb arc
- Golf
- Natació recreativa
- Futbol sala
- Running
- Triatló
- Canoa
- Pàdel surf
- Handbike
- Natació en aigües obertes
Built in 1990 for the 1992 Olympic Games,
this was the site for the Olympic canoeing
competitions and is now a centre specialising
in leisure and sports activities and competitions
for companies and groups ranging from 15 to
1,000 people.
- Archery
- Golf
- Recreational swimming
- Indoor football
- Running
- Triathlon
- Canadian canoeing
- Stand up paddle surfing
- Handbiking
- Open water swimming
Ubicado junto a los espacios naturales del Delta
del Llobregat, dispone de una oferta especializada en actividades náuticas para todos los públicos y que se pueden combinar con actividades
de arena, reuniones y formación, entre otros.
Servicios y espacios de la instalación
Located next to the natural area of the Llobregat
Delta, this centre specialises in nautical activities for all kinds of public which can also be
combined with beach activities, meetings and
training, among other options.
Services and facilities
- Zona d'avarada de vela i motor
- Zona de botadura de vela y motor
- Launch area for sail and motor boats
- Magatzem per a altres embarcacions nàutiques:
pàdel surf, windsurf, caiacs, etc.
- Almacén para otras embarcaciones náuticas:
pádel surf, windsurf, kayaks, etc.
- Store for other water sport equipment:
paddle surfs, windsurfs, kayaks, etc.
- Dues sales de conferències
- Dos salas de conferencias
- Two conference rooms
Esports
- Vela lleugera
- Windsurf
- Caiac
- Catamarà
- Patí català
- Pàdel surf
Deportes
- Vela ligera
- Windsurf
- Kayak
- Catamarán
- Patín catalán
- Pádel surf
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
CANAL OLÍMPIC
DE CATALUNYA
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
10
T. +34 93 379 00 50 – www.velaelprat.com
T. +34 93 636 28 96 – www.canalolimpic.com
Sports
- Light sail
- Windsurfing
- Kayaking
- Catamarans
- Patí català (catamaran)
- Stand up paddle surfing
11
CLUB DE GOLF
BARCELONA
CLUB DE TENNIS
ANDRÉS GIMENO
SANT ESTEVE SESROVIRES
CASTELLDEFELS
Inaugurat l’any 1989 sota la denominació
“Club de Golf Masia Bach”, el camp es divideix
en dos recorreguts homologats per la RFEG,
ambdós disenyats per José María Olazábal: el
recorregut de 18 forats, par 72 i 6.271 metres;
i el de 9 forats, par 31 i 1.780 metres.
Serveis i espais de la instal·lació
- Camp de 18 forats
- Camp de 9 forats
- Camp de pràctiques
- Piscina exterior
- Piscina interior climatitzada
- Camp de futbol d’herba
- Esquàix
- Saunes
- Cafeteria-restaurant
- Terrasses
- Pàrquing
- Guarderia infantil
- Botiga
- Sala de TV
- Sales per a reunions i esdeveniments
- Vestidors
Esports
- Golf
- Futbol
- Natació
- Esquàix
Inaugurado en el año 1989 bajo la denominación
“Club de Golf Masia Bach”, el campo se divide
en dos recorridos homologados por la RFEG,
ambos diseñados por José María Olazábal: el
recorrido de 18 hoyos, par 72 y 6.271 metros; y
el de 9 hoyos, par 31 y 1.780 metros.
Servicios y espacios de la instalación
- Campo de 18 hoyos
- Campo de 9 hoyos
- Campo de prácticas
- Piscina exterior
- Piscina interior climatizada
- Campo de fútbol de césped
- Squash
- Saunas
- Cafetería-restaurante
- Terrazas
- Parking
- Guardería infantil
- Tienda
- Sala de TV
- Salas para reuniones y eventos
- Vestuarios
Deportes
- Golf
- Fútbol
- Natación
- Squash
Inaugurated in 1989 under the name of “Club
de Golf Masia Bach”, the area is divided into
two courses officially approved by the RFEG,
both designed by José María Olazábal: a par 72
18-hole course covering 6,271 metres and a
par 31 9-hole course covering 1,780 metres.
Services and facilities
- 18-hole course
- 9-hole course
- Practice course
- Outdoor swimming pool
- Heated indoor swimming pool
- Grass football pitch
- Squash
- Saunas
- Cafeteria-restaurant
- Terraces
- Car park
- Nursery
- Shop
- TV lounge
- Rooms for meetings and events
- Changing rooms
Sports
- Golf
- Football
- Swimming
- Squash
Fundat el 1974, disposa d’unes còmodes i
modernes instal·lacions, avalades per un gran
equip de professionals que imparteixen clínics
de tennis, pàdel i condicionament físic per a
empreses i grups. La seva il·luminació permet
l’ús nocturn.
Serveis i espais de la instal·lació
- 24 pistes de tennis de 20 x 18 m
- 5 pistes de pàdel de moqueta
- 2 pistes de minitennis
- Pista de bàsica poliesportiva de 36 x 18 m
- Espai esportiu en sala de 127 m2
- Piscina a l’aire lliure de 17 x 9 m
- 2 saunes
- 2 vestidors col·lectius complets
- 2 salons socials
- Parc infantil
- Sala de joventut, amb ludoteca i sala d’estudi
- Botiga d’esports Julià
- Bar-cafeteria-restaurant
- Pàrquing
Esports
- Tennis
- Pàdel
- Natació
- Activitats dirigides
Fundado en 1974, dispone de unas cómodas
y modernas instalaciones, avaladas por un
gran equipo de profesionales que imparten
clínicos de tenis, pádel y fitness para empresas y grupos. Su iluminación permite el uso
nocturno.
Servicios y espacios de la instalación
- 24 pistas de tenis de 20 x 18 m
- 5 pistas de pádel de moqueta
- 2 pistas de minitenis
- Pista de básica polideportiva de 36 x 18 m
- Espacio deportivo en sala de 127 m2
- Piscina al aire libre de 17 x 9 m
- 2 saunas
- 2 vestuarios colectivos completos
- 2 salones sociales
- Parque infantil
- Sala de juventud, con ludoteca y sala de estudio
- Tienda de deportes Julià
- Bar-cafetería-restaurante
- Parking
Deportes
- Tenis
- Pádel
- Natación
- Actividades dirigidas
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
T. +34 93 665 24 54 / +34 93 665 23 00 – www.tenisgimeno.com
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
12
T. +34 93 772 88 00 – www.golfdebarcelona.com
Founded in 1974, it has modern, comfortable facilities backed by a large team of professionals
who provide clinics on tennis, padel tennis and
physical conditioning for companies and groups.
Thanks to its lighting system, it can also be used
at night.
Services and facilities
- 24 tennis courts of 20 x 18 m
- 5 carpet padel tennis courts
- 2 mini tennis courts
- 1 basic multipurpose court of 36 x 18 m
- 1 sports room of 127 m2
- 1 open air swimming pool of 17 x 9 m
- 2 saunas
- 2 fully equipped group changing rooms
- 2 social rooms
- 1 children's park
- 1 youth room with entertainment and study area
- Julià sports shop
- Bar-cafeteria-restaurant
- Car park
Sports
- Tennis
- Padel tennis
- Swimming
- Exercise classes
13
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
14
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
PER MUNICIPIS
T. +34 93 292 77 00 – www.rcdespanyol.com
RCD
ESPANYOL
CORNELLÀ-EL PRAT
Amb més de cent anys d’història i instal·lat en
l’elit del futbol, posa a la seva disposició tota la
seva professionalitat per oferir futbol a través
del RCD STAGE, una àmplia gamma de serveis
a totes aquelles persones que volen gaudir del
futbol al més alt nivell esportiu.
Serveis i espais de la instal·lació
Con más de cien años de historia e instalado en
la élite del fútbol, pone a su disposición toda
su profesionalidad para ofrecer fútbol a través
del RCD STAGE, una amplia gama de servicios
a todas aquellas personas que desean disfrutar
del fútbol al más alto nivel deportivo.
Servicios y espacios de la instalación
With over a hundred years of history and forming part of the elite of football, RCD Espanyol
provides all its professionalism to offer football
through the RCD CAMP, plus a wide range of
services for all kinds of people who want to
enjoy football of the highest sporting level.
Services and facilities
- 60.000 m2 de superfície.
- 60.000 m2 de superficie.
- Total area 60,000 m2
- 2 parcel·les buides de futbol de gespa natural
(107 x 68 m).
- 2 parcel·les buides de futbol de gespa artificial
(90 x 63,5 m).
- 7 parcel·les buides de futbol de gespa artificial
(60 x 33 m).
- 2 parcelas vacías de futbol de césped natural
(107 x 68 m).
- 2 parcelas vacías de futbol de césped natural
(90 x 63,5 m).
- 7 parcelas vacías de futbol de césped natural
(60 x 33 m).
- 2 real grass football pitches
(107 x 68 m)
- 2 artificial grass football pitches
(90 x 63.5 m)
- 1 artificial grass 7-a-side football pitch
(60 x 33 m)
- Porters camp d'entrenament de gespa natural
- Porteros campo de entrenamiento de césped natural
- Training pitch for goalkeepers, real grass
- Multiactivitats Sportive camp de gespa artificial
- Multiactividades Sportive camp de césped artificial
- Multi-sport field of artificial grass
- Paret d’entrenament tècnic
- Pared de entreno técnico
- Technical training wall
- Inici Camp Tribune (1.200 places)
- Inicio Camp Tribune (1.200 plazas)
- Main pitch grandstand (1,200 places)
- Principals passos de camp (320 places)
- Passos dels camps de gespa artificial
(320 places)
- Principales pasos de campo (320 plazas)
- Pasos de los campos de césped artificial
(320 plazas)
- Main pitch terraces (320 places)
- Terraces of the artificial grass pitches
(320 places)
Esports
- Futbol
Deportes
- Fútbol
Sports
- Football
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
POR MUNICIPIOS /
SPORTS FACILITIES
BY MUNICIPALITY
Municipal football pitch
Campo de Fútbol Municipal
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
3 camps de futbol
de gespa artificial
de 100 x 63 m
Futbol 7 (2) i 11 (1)
3 campos de fútbol
de césped artificial
de 100 x 63 m
Fútbol 7 (2) y 11 (1)
3 artificial grass football
pitches 100 x 63 m
7-a-side (2) and
11-a-side (1) football
BEGUES
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista poliesportiva
Frontó, tennis,
bàsquet, handbol,
bàdminton
Pista polideportiva
Frontón, tenis,
baloncesto, balonmano, bádminton
Multipurpose court
Frontenis, tennis,
basketball, handball,
badminton
Camp de futbol
de gespa artificial
Piscina coberta
de 25 x 12,5 m
Piscina descoberta
de 10 x 8 m
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol
de césped artificial
Piscina cubierta
de 25 x 12,5 m
Piscina al aire libre
de 10 x 8 m
Fútbol 7 y 11
Artificial grass football pitch
Natación
Indoor swimming pool
25 x 12.5 m
Open air swimming pool
10 x 8 m
7 and 11-a-side
football
Swimming
Sala de musculació, sala
d’activitats dirigides
Hoquei i futbol
Campo de fútbol y
hockey de césped artificial
Hockey y fútbol
Artificial grass football
and hockey pitch
Canal Olímpic de Catalunya*
Canal Olímpic de Catalunya*
Canal Olímpic de Catalunya*
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Canal artificial
Caiac, canoa,
rem, cable ski,
pàdel surf, ciclisme,
handbike, patinatge,
tir amb arc,
natació en aigües
obertes
Canal artificial
Kayak, canoa,
remo, cable sky,
pádel surf, ciclismo,
handbike, patinaje,
tiro con arco,
natación en aguas
abiertas
Artificial canal
Kayaking, Canadian
canoeing, rowing,
cable skiing, stand up
paddle surfing, cycling,
handbiking, skating,
archery, open water
swimming
Camp de Pitch&Putt
Sala de musculació
Golf Par3
Campo de Pitch&Putt
Sala de musculación
Golf Par3
Pitch & Putt
Weights room
Par 3 Golf
* Más información en la página 10
* Més informació a la pàgina 10
SPORTS
* More information on page 10
COLLBATÓ
COLLBATÓ
Club Tenis Collbató
Collbató Tennis Club
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
3 pistes de tennis
de terra batuda
Tennis
3 pistas de tenis
de tierra batida
Tenis
3 clay tennis courts
Tennis
Piscina de Verano Municipal
Summer municipal swimming pool
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina de 25 m
Natació
Piscina de 25 m
Natación
25 m swimming pool
Swimming
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Climbing
Pistes de 11.723 m2
Bàsquet,
futbol
Pistas de 11.723 m2
Baloncesto,
fútbol
Courts totalling 11,723 m2
Basketball,
football
Piscina d’Estiu Municipal
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol i rugbi
de gespa artificial
2 pistes poliesportives
exteriors
Sala d’usos esportius
amb rocòdrom
Futbol, rugbi
Campo de fútbol y rugby
de césped artificial
2 pistas polideportivas
exteriores
Sala de usos deportivos
con rocódromo
Fútbol, rugby
Football and rugby pitch
of artificial grass
2 multipurpose outdoor
courts
Room available for sports
with climbing wall
Football, rugby
Baloncesto,
balonmano
Escalada
SPORTS
Hockey and football
ESPORTS
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Escalada
Camp de futbol i
hoquei de gespa artificial
Club Tennis Collbató
Can Vinader
Can Vinader
Bàsquet, handbol
FACILITIES
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
CASTELLDEFELS
CASTELLDEFELS
Can Vinader
DEPORTES
COLLBATÓ
Weights room, room
for exercise classes
Sala de musculación, sala
de actividades dirigidas
CASTELLDEFELS
Via Fèrria Municipal Sports Field
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
Municipal Sports Zone
Zona Deportiva Municipal
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Natació
Campo Deportivo Municipal Via Fèrria
ESPORTS
BEGUES
BEGUES
Zona Esportiva Municipal
Camp Esportiu Municipal Via Fèrria
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Basketball, handball
Campo de Fútbol Municipal
Camp de Futbol Municipal
Municipal football pitch
Zona Esportiva Can Dalmases
Zona Deportiva Can Dalmases
Can Dalmases Sports Zone
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
8 pistes de tennis de terra
batuda
6 pistes de pàdel gespa
Piscina de 20 m
(coberta i descoberta)
Sala de cardiovascular,
sala de musculació, sala
d’spinning, sala d’activitats
dirigides
Tennis
8 pistas de tenis de tierra
batida
6 pistas de pádel cesped
Piscina de 20 m
(cubierta y al aire libre)
Sala de cardiovascular, sala
de musculación, sala de
spinning, sala de actividades
dirigidas
Tenis
8 clay tennis courts
Tennis
Pistes de 4.667 m2
Futbol sala
Pistas de 4.667 m2
Fútbol sala
Courts covering 4,667 m2
Indoor football
Pádel
Natación
6 grass padel tennis courts Padel tennis
20 m swimming pool
Swimming
(in- and outdoor)
Cardio room, weights room,
spinning (cycling) room,
room for exercise classes
Wellnes Club 1962
Wellnes Club 1962
Pàdel
Natació
Els Canyars
Els Canyars
Els Canyars
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Camp de futbol
de gespa artificial
Futbol
Campo de fútbol
de césped artificial
Fútbol
Artificial grass football pitch Football
SPORTS
Zona Esportiva Can Dalmases II
Zona Deportiva Can Dalmases II
Can Dalmases II Sports Zone
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pistes de 6.790 m2
Futbol sala
Pistas de 6.790 m2
Fútbol sala
Courts covering 6,790 m2
Indoor football
Pista Poliesportiva Les Illes
Pista Polideportiva Les Illes
Les Illes Multipurpose Courts
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pistes de 2.146 m2, futbol
sala, pista de bàsquet,
pista de minibàsquet;
tot transversal
Futbol sala,
bàsquet
Pistas de 2.146 m2, fútbol
sala, pista de baloncesto,
pista de minibasket;
todo transversal
Fútbol sala,
baloncesto
Courts covering 2,146 m2,
indoor football, basketball
court, mini basketball court;
all multipurpose
Indoor football,
basketball
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pàdel
7 pistas
Sala de fitness
Pádel
7 courts
Workout area
Padel tennis
Slam Padel
Slam Padel
Complex Turístic Municipal
Complejo Turístico Municipal
Municipal Tourism Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
SPORTS
Swimming
Indoor 5-a-side
football, basketball,
table tennis, handball,
artistic skating
7 pistes
Sala de fitness
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Piscina coberta
Pista triple en pavelló
Natació
Futbol sala, bàsquet,
tennis taula,
handbol, patinatge
artístic
Piscina cubierta
Pista triple en pabellón
Natación
Fútbol sala,
baloncesto, tenis de
mesa, balonmano,
patinaje artístico
Indoor swimming pool
Triple court in sports hall
Sala d’spinning, sala
de musculació, sala
d’activitats dirigides
Slam Padel
Vies d’escalada esportiva i tradicional
Vías de escalada deportiva y tradicional
Sports and traditional climbing routes
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Sala de spinning, sala
de musculación, sala
de actividades dirigidas
Spinning (cycling) room,
weights room, room for
exercise classes
Diverses vies
de diferents nivells
Escalada
Varias vías de
de diferentes niveles
Escalada
Various routes
of different levels
Climbing
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Diverses vies
de diferents nivells
Escalada
Varias vías de
de diferentes niveles
Escalada
Different routes
of different levels
Climbing
Vías ferratas y barrancos
Vies ferrades i barrancs
Club Nàutic de Castelldefels
Club Náutico de Castelldefels
Club Náutico de Castelldefels
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Sala de musculació, sala
d’activitats dirigides
Optimism windsurfing, catamarà,
caiac, surf, vela,
kitesurf
Sala de musculación, sala
de actividades dirigidas
Optimism windsurfing, catamarán,
kayak, surf, vela,
kitesurf
Weights room, room
for exercise classes
Optimism windsurfing,
catamarans, kayaking,
surfing, sailing,
kitesurfing
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
Camp de Futbol Municipal
Wellnes Club 1962
16
ABRERA
ABRERA
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
ABRERA
Via ferrata and ravines
17
Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader
Complejo Acuático y Deportivo Can Mercader
Can Mercader Aquatic and Sports Complex
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
SPORTS
Piscina exterior olímpica
de 50 m
Piscina interior de 25 m
(8 carrils)
Natació
Piscina exterior olímpica
Natación
de 50 m
Piscina interior de 25 m
(8 carriles)
Sala de actividades dirigidas
Sala de musculación
Outdoor Olympic 50-metre
swimming pool
Indoor 25-metre swimming
pool (8 lanes)
Room for exercise classes
Weights room
Swimming
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista coberta interior
Pista coberta exterior
Pista descoberta
Sala de musculació
Bàsquet
Minibàsquet
Voleibol
Pista cubierta interior
Pista cubierta exterior
Pista al aire libre
Sala de musculación
Baloncesto
Minibasket
Voleibol
Indoor court
Outdoor covered court
Uncovered court
Weights room
Basketball
Mini basketball
Volleyball
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista coberta
Bàsquet,
minibàsquet
Pista cubierta
Baloncesto,
minibasket
Covered court
Basketball,
mini basketball
Sala d’activitats dirigides
Sala de musculació
DEPORTES
Pabellón de Can Carbonell
Pavelló de Can Carbonell
Can Carbonell Pavilion
Pabellón Centre
Pavelló Centre
Centre Pavilion
Sala de musculación
Sala de musculació
Weights room
Pabellón Polideportivo Riera
Riera Multipurpose Pavilion
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pavelló poliesportiu
Bàsquet,
minibàsquet,
futbol sala
Pabellón polideportivo
Baloncesto,
minibasket,
fútbol sala
Multipurpose sports hall
Basketball,
mini basketball,
indoor football
Pavelló Poliesportiu Riera
Pavelló Esportiu Sant Ildefons
Pabellón Deportivo Sant Ildefons
Sant Ildefons Sports Pavilion
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista triple poliesportiva,
2 nivells
Bàsquet, hoquei
pista, futbol sala,
voleibol, handbol
Pista triple polideportiva,
2 niveles
Baloncesto, hockey
pista, fútbol sala,
voleibol, balonmano
Triple multipurpose court,
2 levels
Basketball, indoor
hockey, indoor football,
volleyball, handball
Sala de actividades dirigidas
Sala de musculación
Parc Esportiu Llobregat
Parque Deportivo Llobregat
Llobregat Sports Park
Collbató
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pavelló interior
Pavelló exterior
Pista triple poliesportiva
Bàsquet
Voleibol
Handbol,
futbol sala
Natació
Pabellón interior
Pabellón exterior
Pista triple polideportiva
Baloncesto
Voleibol
Balonmano,
fútbol sala
Natación
Indoor pavilion
Outdoor pavilion
Triple multipurpose court
Basketball
Volleyball
Handball,
indoor football
Swimming
Piscina interior de 25 m
(5 carriles)
Piscina exterior
Sala de actividades dirigidas
Indoor 25-metre swimming
pool (5 lanes)
Outdoor swimming pool
Room for exercise classes
Accentennis Cornellà.
Federació Catalana de Tennis*
Accentennis Cornellà.
Federación Catalana de Tenis*
Accentennis Cornellà.
Catalan Tennis Federation*
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
14 pistes de tennis de terra
8 pistes de tennis
de fibra de vidre i polièster
4 pistes de tennis cobertes
4 pistes de minitennis
7 pistes de pàdel
Pista petita de minibàsquet
(fibra de vidre i polièster)
Piscina coberta de 25 m2
Sala d’activitats
cardiovasculars
Tennis
Tennis
14 pistas de tenis de tierra
8 pistas de tenis
de fibra de vidrio y poliéster
4 pistas de tenis cubiertas
4 pistas de minitenis
7 pistas de pádel
Pista pequeña de minibasket
(fibra de vidrio y poliéster)
Piscina cubierta de 25 m2
Sala de actividades
cardiovasculares
Tenis
Tenis
14 clay tennis courts
8 fibreglass and polyester
tennis courts
4 covered tennis courts
4 mini tennis courts
7 padel tennis courts
Small court for mini basketball (fibreglass and polyester)
Indoor swimming pool 25 m2
Cardio room
Tennis
Tennis
* Més informació a la pàgina 6
Tennis
Minitennis
Pàdel
Minibàsquet
Natació
* Más información en la página 6
Abrera
Room for exercise classes
Weights room
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Piscina interior de 25 m
(5 carrils)
Piscina exterior
Sala d’activitats dirigides
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Sala d’activitats dirigides
Sala de musculació
18
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tenis
Minitenis
Pádel
Minibasket
Natación
Castelldefels
19
Tennis
Mini tennis
Padel tennis
Mini basketball
Swimming
* More information on page 6
Begues
Centre Esportiu Municipal Estruch
Centro Deportivo Municipal Estruch
Estruch Municipal Sports Centre
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
Futbol
Campo de fútbol
Fútbol
Football pitch
Football
Piscina de 20 x 10 m
Piscina de 10 x 10 m
Pistes poliesportives
Natació
Piscina de 20 x 10 m
Piscina de 10 x 10 m
Pistas polideportivas
Natación
Swimming pool 20 x 10 m
Swimming pool 10 x 10 m
Multipurpose courts
Swimming
Camp de Futbol Fontsanta-Fatjó
Campo de Fútbol Fontsanta-Fatjó
Fontsanta-Fatjó Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
Futbol
Campo de fútbol
Fútbol
Football pitch
Football
Camp de Futbol Sant Ildefons
Campo de Fútbol Sant Ildefons
Sant Ildefons Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
Futbol
Campo de fútbol
Fútbol
Football pitch
Football
Campo de Fútbol Cornellà
Camp de Futbol Cornellà
Cornellà Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
Camp de futbol 4 x 4
Camp de futbol 7
Sala de musculació
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol
Campo de fútbol 4 x 4
Campo de fútbol 7
Sala de musculación
Fútbol 7 y 11
Football pitch
4 x 4 football pitch
7-a-side football pitch
Weights room
7 and 11-a-side
football
Escola de Muntanya i Esports Natura
Escuela de Montaña y Deportes Natura
Natura School of Mountains and Sports
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Rocòdrom
Escalada, curses
d’orientació
Rocódromo
Escalada, carreras
de orientación
Climbing wall
Climbing,
orienteering courses
Estadi Municipal d’Atletisme
Estadio Municipal de Atletismo
Municipal Athletics Stadium
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
SPORTS
Pista d’atletisme, recta de
salts, zona de llançaments
d’atletisme
Camp de rugbi
de gespa natural
Sala de musculació
16 pistes de petanca
Atletisme
Pista de atletismo, recta de Atletismo
saltos, zona de lanzamientos
de atletismo
Campo de rugby
Rugby
de césped natural
Sala de musculación
16 pistas de petanca
Petanca
Athletics running track,
jumps track and throwing
zone
Real grass rugby pitch
Athletics
Rugbi
Petanca
DEPORTES
Weights room
16 petanque alleys
Rugby
Camp de futbol de
gespa artificial
Rocòdrom
Patinòdrom
Bàsquet, futbol sala,
handbol
Futbol 7 i 11
Escalada
i espeleologia
Patinatge
de velocitat
2 sales de fitness, 2 sales
d’activitats dirigides, sala
d’spinning
Piscina Can Millars
Can Millars Swimming Pool
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Piscina coberta de 25 m
Natació
Piscina cubierta de 25 m
Natación
Indoor 25-metre swimming pool Swimming
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista d’skate
Patí,
monopatí
Pista de skate
Patín,
monopatín
Skateboard park
Skating, inline
skating
Pista de skate
SPORTS
Skateboard park
EL PRAT DE LLOBREGAT
Centre Esportiu Municipal Sagnier
Centro Deportivo Municipal Sagnier
Centro Deportivo Municipal Sagnier
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Pista d’atletisme (8 carrers)
gespa natural a la part
central de la pista
Pista Poliesportiva.
Pavelló cobert
Atletisme
Pista de atletismo (8 calles)
césped natural en la parte
central de la pista
Pista Polideportiva.
Pabellón cubierto
Atletismo
Athletics track (8 lanes)
Athletics
with real grass in the central
part of the track
Multipurpose court.
Handball, basketball,
Covered pavilion
indoor football,
hockey and artistic
skating
Camp de futbol 11 gespa
artificial
Camp de futbol 7 gespa
artificial
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol 11 césped
artificial
Campo de fútbol 7 césped
artificial
Fútbol 7 y 11
Piscina de 25 x 17,75 m
(8 carrers)
Piscina de 7,5 x 17,75 m
Piscina de 7,5 x 7,5 m
2 sales de fitness, 2 sales
d’activitats dirigides, sala
d’spinning
Natació
Handbol, bàsquet,
futbol sala, hoquei
i patinatge artístic
Futbol 7
Balonmano,
baloncesto, fútbol
sala, hockey
y patinaje artístico.
Fútbol 7
Piscina de 25 x 17,75 m
Natación
(8 carriles)
Piscina de 7,5 x 17,75 m
Piscina de 7,5 x 7,5 m
2 salas de fitness, 2 salas de
actividades dirigidas, sala de
spinning
Artificial grass 11-a-side
football pitch
Artificial grass 7-a-side
football pitch
Football pitch of
artificial grass
Climbing wall
Skating rink
Basketball, indoor
football, handball
7 and 11-a-side football
Climbing and potholing
Speed skating
2 workout rooms, 2 rooms
for exercise classes,
spinning (cycling) room
Centre Esportiu Municipal Fondo d’en Peixo
Centro Deportivo Municipal Fondo d’en Peixo
Fondo d’en Peixo Municipal Sports Centre
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina de 25 x 12,5 m
(6 carrils)
Natació
Piscina de 25 x 12,5 m
(6 carriles)
Natación
Swimming pool
25 x 12.5 m (6 lanes)
Swimming
Pista poliesportiva coberta
Sala de fitness
Bàsquet
Pista polideportiva cubierta
Sala de fitness
Baloncesto
Multipurpose indoor court
Workout area
Basketball
Centre Esportiu Municipal Julio Méndez
Centro Deportivo Municipal Julio Méndez
Julio Méndez Municipal Sports Centre
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
de gespa artificial
Pavelló cobert
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol
de césped artificial
Pabellón cubierto
Fútbol 7 y 11
Football pitch of artificial
grass
Indoor sports hall
7 and 11-a-side football
Pistes poliesportives
exteriors
Sala polivalent
amb tatami
Voleibol, bàsquet,
futbol sala
Bàsquet,
futbol sala
Arts marcials
Pistas polideportivas
exteriores
Sala polivalente
con tatami
Voleibol, baloncesto,
fútbol sala
Baloncesto,
fútbol sala
Artes marciales
Multipurpose outdoor
courts
Multipurpose room with
tatami flooring
Volleyball, basketball,
indoor football
Basketball, Indoor
football
Martial arts
Petanque
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Pista d’skate
20
Patinódromo
Escalada
y espeleología
Patinaje
de velocidad
2 salas de fitness, 2 salas de
actividades dirigidas, sala de
spinning
Centro Municipal de Vela*
Centre Municipal de Vela*
Piscina Can Millars
Campo de futbol de
césped artificial
Rocódromo
Baloncesto, fútbol
sala, balonmano
Futbol 7 y 11
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
Almeda Football Ground
ESPORTS
Camp de Futbol d’Almeda
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
Campo de Fútbol de Almeda
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
SPORTS
7 and 11-a-side
7-a-side football
Swimming pool 25 x 17.75 m Swimming
(8 lanes)
Swimming pool 7.5 x 17.75 m
Swimming pool 7.5 x 7.5 m
2 workout rooms, 2 rooms
for exercise classes, spinning
(cycling) room
Municipal Sailing Centre*
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Zona d’avarada de vela
i motor
Pàdel surf,
windsurf, canoa,
caiac, catamarà,
patí català
Zona de botadura de vela
y motor
Pádel surf,
windsurf, canoa,
kayak, catamarán,
patín catalán
Launch zone for sail
and motor
Stand up paddle
surfing, windsurfing,
Canadian canoeing,
kayaking
Magatzem per a altres
embarcacions nàutiques
Almacén para otras
embarcaciones náuticas
Store for other
water craft
* Més informació a la pàgina 11
* Más información en la página 11
* More information on page 11
21
Camp de Futbol de l’Espanyol Cornellà-El Prat*
Campo de Fútbol del Espanyol Cornellà-El Prat*
Cornellà-El Prat Espanyol Football Ground*
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
2 parcel·les buides de futbol
de gespa natural (107 x 68 m)
Futbol
2 parcelas vacías de fútbol
de césped natural (107 x 68 m)
Fútbol
2 real grass football pitches
(107 x 68 m)
Football
2 parcel·les buides de futbol
de gespa artificial (90 x 63,5 m)
2 parcelas vacías de fútbol
de césped artificial (90 x 63,5 m)
2 artificial grass football pitches
(90 x 63.5 m)
7 parcel·les buides de futbol
de gespa artificial (60 x 33 m)
7 parcelas vacías de fútbol
de césped artificial (60 x 33 m)
1 artificial grass 7-a-side football
pitch (60 x 33 m)
Porters camp d’entrenament
de gespa natural
Porteros campo de entrenamiento
de césped natural
Training pitch for
goalkeepers
Multiactivitats Sportive a camp
de gespa artificial
Multiactividades Sportive en campo
de césped artificial
Multi-sport field of
artificial grass
Paret d’entrenament tècnic
Inici Camp Tribune
(1.200 places)
Pared de entrenamiento técnico
Inicio Camp Tribune
(1.200 plazas)
Principals passos de
Camp Tribune (320 places)
Principales pasos de Camp Tribune
(320 plazas)
Technical training wall
Main pitch grandstand
(1,200 places)
Main pitch terraces
(320 places)
Passos dels camps de
gespa artificial (320 places)
Pasos de los campos de césped
artificial (320 plazas)
Terraces of the artificial grass
pitches (320 places)
* Més informació a la pàgina 14
* Más información en la página 14
* More information on page 14
CEM El Papiol
GAVÀ
CEM El Papiol
GAVÀ
Zona Esportiva de Can Torelló
Zona Deportiva de Can Torelló
Can Torelló Spots Zone
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
2 pistes de tennis
2 pistes de pàdel
Piscina interior
i exterior
Sala cardiovascular
i musculació, sala
d’activitats dirigides
Tennis
Pàdel
Natació
2 pistas de tenis
2 pistas de pádel
Piscina interior
y exterior
Sala cardiovascular
y musculación, sala de
actividades dirigidas
Tenis
Pádel
Natación
2 tennis courts
2 padel tennis courts
Indoor and outdoor
swimming pool
Cardio and weights room,
room for exercise
classes
Tennis
Padel tennis
Swimming
Camp de futbol
de gespa artificial
Camp de beisbol
Camp de softbol
de gespa natural
Pistes poliesportives
Futbol
Campo de fútbol
de césped artificial
Campo de béisbol
Campo de softbol
de césped natural
Pistas polideportivas
Fútbol
Artificial grass
football pitch
Baseball pitch
Real grass
softball pitch
Multipurpose courts
Football
Pavelló Poliesportiu Municipal
Pabellón Polideportivo Municipal
Municipal multipurpose sports hall
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
Pista interior
ESPORTS
Bàsquet, futbol sala,
handbol
Rocòdrom
Camp Municipal de Futbol
Camp de futbol
de gespa artificial
Baloncesto, fútbol
sala, balonmano
Rocódromo
ESPORTS
Cabuda màxima 10 persones Escalada
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Pista interior
DEPORTES
Futbol 7 i 11
Basketball, indoor
football, handball
Climbing wall
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Capacidad máx. 10 personas
Escalada
Maximum capacity 10 people Climbing
DEPORTES
FACILITIES
Campo Municipal de Fútbol
ESPORTS
Indoor court
SPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
Campo de futbol
de césped artificial
SPORTS
Fútbol 7 y 11
Artificial grass football pitch
SPORTS
7 and 11-a-side
football
Complex Esportiu Municipal Les Moreres
Complejo Deportivo Municipal Les Moreres
Les Moreres Municipal Sports Complex
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
Pavelló triple
Pavelló doble
Sala de gimnàstica
artística femenina
Futbol, handbol,
bàsquet,
minifutbol
Bàsquet, voleibol,
handbol, patinatge
artístic, futbol sala,
escacs
Pabellón triple
Gimnàstica artística
femenina
Sala de gimnasia
artística femenina
Pabellón doble
Béisbol
Softbol
Fútbol, balonmano,
baloncesto,
minifútbol
Baseball
Softball
Football, handball,
basketball, mini
football
Ciclo Indoor Zona Esportiva Can Tintorer
Ciclo Indoor Zona Deportiva Can Tintorer
Can Tintorer Indoor Cycle Sports Zone
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Piscina coberta de 25 m
Pavelló poliesportiu
Natació
Bàsquet, futbol sala,
handbol
Futbol
Piscina cubierta de 25 m
Pabellón poliddeportivo
Natación
Baloncesto, fútbol
sala, balonmano
Fútbol
Indoor 25-metre swimming pool Swimming
Camp de futbol de gespa
artificial
Pistes exteriors
Handbol,
futbol sala
Campo de fútbol de césped
artificial
Pistas exteriores
Balonmano,
fútbol sala
SPORTS
Multipurpose sports hall
Basketball, indoor
football, handball
Football
Artificial grass
football pitch
Outdoor courts
Handball, 5-a-side
football
Zona Esportiva Diagonal
Zona Deportiva Diagonal
DEPORTES
Baloncesto, voleibol,
balonmano, patinaje
artístico, fútbol sala,
ajedrez
Triple pavilion
Gimnasia artística
femenina
Room for women's
artistic gymnastics
Double pavilion
SPORTS
Basketball, volleyball,
handball, artistic
skating, indoor
football, chess
Women's artistic
gymnastics
Diagonal Sports Zone
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Piscina coberta de 25 m
Sala amb rocòdrom
Natació
Escalada
en rocòdrom
Piscina cubierta de 25 m
Sala con rocódromo
Natación
Escalada
en rocódromo
Indoor 25-metre swimming pool Swimming
Room with climbing wall
Climbing
Sala d’activitats dirigides
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
Beisbol
Softbol
Municipal Football Ground
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
22
GAVÀ
Sala de actividades dirigidas
Estadi Municipal La Bòbila
SPORTS
Room for exercise classes
Estadio Municipal La Bòbila
La Bòbila Municipal Stadium
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol de gespa
natural, pista d’atletisme
Pavelló Jacme March:
pavelló poliesportiu
i pista exterior
Sala de musculació
Futbol,
atletisme
Futbol sala,
handbol,
bàsquet
Campo de fútbol de césped
natural, pista de atletismo
Pabellón Jacme March:
pabellón polideportivo y
pista exterior
Sala de musculación
Fútbol,
atletismo
Fútbol sala,
balonmano,
baloncesto
Real grass football pitch,
athletics track
Jacme March Pavilion:
Multipurpose sports hall
and outdoor pitch
Weights room
Football, athletics
Indoor football,
handball,
basketball
Complex Esportiu Municipal La Plana
Complejo Deportivo Municipal La Plana
La Plana Municipal Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Platja de Gavà
Piscina coberta interior
de 25 x 12,5 m
Piscina coberta interior
de 12,5 x 10 m
Natació, natació
sincronitzada
Piscina cubierta interior
de 25 x 12,5 m
Piscina cubierta interior
de 12,5 x 10 m
Natación, natación
sincronizada
Indoor swimming pool
of 25 x 12.5 m
Indoor swimming pool
of 12.5 x 10 m
Swimming,
synchronised
swimming
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Passeig marítim
amb carril bici
Base nàutica
Camp de vòlei platja
Camp d’handbol
Ciclisme
Paseo marítimo
con carril bici
Base náutica
Campo de voley playa
Campo de balonmano
Ciclismo
Seaside promenade
with bike lane
Nautical base
Beach volleyball court
Handball court
Cycling
Camp de Futbol Municipal Salt del Pi
Campo de Fútbol Municipal Salt del Pi
Salt del Pi Municipal Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol de gespa
artificial de 104 x 62 m
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol de césped
artificial de 104 x 62 m
Fútbol 7 y 11
Artificial grass football pitch
of 104 x 62 m
7 and 11-a-side
football
Camp de Futbol Municipal El Molí
Campo de Fútbol Municipal El Molí
El Molí Municipal Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol de gespa
artificial de 105 x 65 m
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol de césped
artificial de 105 x 65 m
Fútbol 7 y 11
Artificial grass football pitch
of 105 x 65 m
7 and 11-a-side
football
Playa de Gavà
Natació
Voleibol
Handbol
Gavà Beach
Natación
Voleibol
Balonmano
Swimming
Volleyball
Handball
Accura Gavà Mar Sport & Wellness Center
Accura Gavà Mar Sport & Wellness Center
Accura Gavà Mar Sport & Wellness Center
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Piscina interior de 25 m
8 pistes de pàdel
Sala de fitness,
sala d’spinning, sala
d’activitats dirigides
Natació
Pàdel
Piscina interior de 25 m
8 pistas de pádel
Sala de fitness,
sala de spinning, sala
de actividades dirigidas
Natación
Pádel
Indoor 25-metre swimming pool Swimming
8 padel tennis courts
Padel tennis
Workout area,
spinning (cycling) room,
room for exercise classes
SPORTS
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet
Polideportivo Municipal de Can Vidalet
Can Vidalet Municipal Sports Centre
Club de Tennis Pineda de Mar
Club de Tenis Pineda de Mar
Pineda de Mar Tennis Club
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pavelló de 42 x 22 m
Patinatge artístic,
hoquei patins,
bàsquet, futbol sala
Pabellón de 42 x 22 m
Patinaje artístico,
hockey patines, baloncesto, fútbol sala
Sports hall of 42 x 22 m
Artistic skating, roller
hockey, basketball,
indoor football
Pistes de tennis, pistes
de pàdel, pistes d’esquàix
Tennis, pàdel,
esquàix, frontennis
i softraquet
Pistas de tenis, pistas
de pádel, pistas de squash
Tenis, pádel,
squash, frontenis
y softraquet
Tennis, padel tennis
and squash courts
Tennis, padel
tennis, squash,
frontennis and soft
racquet
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Circuit asfaltado de 7 m de
ancho y 648 m de longitud
Circuito de 2 m de ancho
destinado a BTT
BTT
Asphalt circuit 7 m wide
and 648 m long
2 m wide BTT circuit
MTB
Parc Ciclista Llobregat
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Parque Ciclista Llobregat
Circuit asfaltat de 7 m
BTT
d’amplada i 648 m de longitud
Circuit de 2 m d’amplada
destinat a BTT
Llobregat Cyclist Park
LA PALMA DE CERVELLÓ
Camp de Futbol Municipal
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
CEM El Papiol
EL PAPIOL
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
EL BAIX LLOBREGAT
EL PAPIOL
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL PAPIOL
L
Campo de Fútbol Municipal
Municipal football pitch
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol de gespa
artificial
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol de césped
artificial
Fútbol 7 y 11
Artificial grass football pitch
7 and 11-a-side
football
23
Municipal Pavilion
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pavelló cobert
Bàsquet, futbol sala,
handbol, voleibol,
bàdminton
Natació
Pabellón cubierto
Baloncesto, fútbol
sala, balonmano,
voleibol, bádminton
Natación
Sports hall
Basketball, indoor
football, handball,
volleyball, badminton
Swimming
Piscina descoberta
de 25 x 12,5 m
Rocòdrom
Sala de musculació, sales
d’activitats dirigides
Escalada
MARTORELL
Piscina al aire libre
de 25 x 12,5 m
Rocódromo
Sala de musculación, salas
de actividades dirigidas
Escalada
MARTORELL
Complex Esportiu La Vila
Uncovered swimming pool
of 25 x 12.5 m
Climbing wall
Weights room, rooms
for exercise classes
Climbing
MARTORELL
Complejo Deportivo La Vila
La Vila Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina amb coberta
retràctil de 25 x 12,5 m
Piscina coberta
de 25 x 12,5 m
Piscina clapoteig
de 12,5 x 6 m
Natació, waterpolo
Piscina con cubierta
retráctil de 25 x 12,5 m
Piscina cubierta
de 25 x 12,5 m
Piscina chapoteo
de 12,5 x 6 m
Natación, waterpolo
Swimming,
water polo
Pistes de pàdel
Frontó
Sala cardiovascular
Pàdel
Frontó
Pistas de pádel
Frontón
Sala cardiovascular
Pádel
Frontón
Swimming pool with retractable roof of 25 x 12.5 m
Indoor swimming pool
25 x 12.5 m
Children's swimming pool
12.5 x 6 m
Padel tennis courts
Frontenis
Cardio area
Cornellà
Padel tennis
Frontenis
Complex Esportiu Torrent de Llops
Complejo Deportivo Torrent de Llops
Torrent de Llops Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
SPORTS
3 camps de futbol
(2 camps de gespa artificial)
Camp de rugbi
de gespa artificial
Pista d’atletisme
Futbol, futbol 7
3 campos de fútbol
Fútbol, fútbol 7
(2 campos de césped artificial)
Campo de rugby
Rugby
de césped artificial
Pista de atletismo
Atletismo
3 football pitches
(2 artificial grass pitches)
Artificial grass rugby pitch
Football, 7-a-side
football
Rugby
Athletics track
Athletics
Rugbi
Atletisme
DEPORTES
Centre Integral d’Esport i Salut
Centro Integral de Deporte y Salud
Complete Sport and Health Centre
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina coberta
de 25 x 12,5 m
3 pistes de pàdel
Sala de musculació,
sala de càrdio fitness,
sala de ciclo indoor, sala
d’activitats dirigides
Natació
Piscina cubierta
de 25 x 12,5 m
3 pistas de pádel
Sala de musculación, sala
de cardio fitness, sala de
ciclo indoor, sala de
actividades dirigidas
Natación
Indoor swimming pool
25 x 12.5 m
3 padel tennis courts
Weights room,
cardio/fitness room,
indoor cycling room,
room for exercise classes
Swimming
Pàdel
Pádel
Pabellón Deportivo Municipal de Martorell
Martorell Municipal Sports Pavilion
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
SPORTS
Pista triple poliesportiva
Bàsquet,
parquet de 45 x 26 m
futbol sala
Pista doble poliesportiva
exterior formigó de 42 x 22 m
Gimnàs de 12 x 10 m
Pista triple polideportiva
Baloncesto,
parquet de 45 x 26 m
fútbol sala
Pista doble polideportiva exterior hormigón de 42 x 22 m
Gimnasio de 12 x 10 m
Triple multipurpose parquet Basketball, indoor
court 45 x 26 m
football
Outdoor double concrete
multipurpose court 42 x 22 m
Gym 12 x 10 m
Instal·lacions esportives municipals
Instalaciones deportivas municipales
Municipal sports facilities
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista triple poliesportiva
parquet de 44 x 26 m
Gimnàs judo
Gimnàs artística
Bàsquet, handbol,
voleibol
Judo i jitsu
Gimnàstica
artística
Pista triple polideportiva
parquet de 44 x 26 m
Gimnasio judo
Gimnasio artística
Baloncesto, balonmano, voleibol
Judo y jitsu
Gimnasia
artística
Triple multipurpose parquet
court 44 x 26 m
Judo gym
Artistic gymnastics
Basketball, handball,
volleyball
Judo and jujitsu
Artistic gymnastics
Pista Esportiva d’Els Convents
Pista Deportiva d’Els Convents
Els Convents Sports Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
SPORTS
Concrete court 44 x 22 m
Hockey, basketball
ESPORTS
Pista de formigó de 44 x 22 m Hoquei, bàsquet
DEPORTES
Pista de hormigón de 44 x 22 m Hockey, baloncesto
Gavà
25
Pavelló Esportiu Municipal de Martorell
DEPORTES
Abrera
Padel tennis
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
Pabellón Municipal
ESPORTS
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
24
Pavelló Municipal
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Martorell
La Palma de Cervelló
El Prat
El Prat
PALLEJÀ
MOLINS DE REI
PALLEJÀ
PALLEJÀ
Centre Municipal Molins de Rei
Centro Municipal Molins de Rei
Molins de Rei Municipal Centre
La Reunió
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
SPORTS
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Swimming
Boulder de 550 m2
de superfície escalable
Escalada
Boulder de 550 m2
de superfície escalable
Escalada
Boulder of 550 m2
climbable area
Climbing
ESPORTS
DEPORTES
Piscina olímpica de 50 × 21 m Natació
amb coberta mòbil
Piscina de 10 x 1,40 m
de profunditat
Piscina olímpica de 50 × 21 m Natación
con cubierta móvil
Piscina de 10 x 1,40 m
de profundidad
Olympic swimming pool
of 50 × 21 m with moving
cover Swimming pool
10 x 1.40 m deep
Sala cardiovascular
i de musculació
Sala cardiovascular
y de musculación
Cardio and weights area
La Reunió
SANT ANDREU DE LA BARCA SANT ANDREU DE LA
Complex Esportiu L’11
OLESA DE MONTSERRAT
OLESA DE MONTSERRAT
La Reunió
OLESA DE MONTSERRAT
Pavelló de Les Planes. Salvador Boada
Pabellón de Les Planes. Salvador Boada
Les Planes Pavilion Salvador Boada
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista doble en pavelló
de 44 x 24 m (1.056 m2)
de paviment sintètic
Pista doble poliesportiva
de 40 x 20 m (800 m2)
Sala esportiva de 15 x 7 m
(105 m2)
Sala de musculació
Diverses modalitats
Pista doble en pabellón
de 44 x 24 m (1.056 m2)
de pavimento sintético
Pista doble polideportiva
de 40 x 20 m (800 m2)
Sala deportiva de 15 x 7 m
(105 m2)
Sala de musculación
Varias modalidades
Double pavilion court
of 44 x 24 m (1,056 m2),
synthetic flooring
Double multipurpose court
of 40 x 20 m (800 m2)
Sports room of 15 x 7 m
(105 m2)
Weights room
Various
Pista d’Atletisme de Les Planes
Pista de Atletismo de Les Planes
Les Planes Athletics Track
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista d’atletisme de
300 m. Amplada de corda
de 4 m. Paviment de sauló
Atletisme
Pista de atletismo de
300 m. Ancho de cuerda de
4 m. Pavimento de tierra
Atletismo
Athletics track of 300 m.
Rope width 4 m.
Coarse sand surface
Athletics
Complejo Deportivo L’11
SANT ANDREU DE LA
L’11 Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina de 25 x 16,50 m
Piscina de 9 x 16,50 m
Pavelló cobert, pista
poliesportiva coberta,
pista poliesportiva
Camp de futbol
Pista d’atletisme de sauló
Sala de fitness, 2 sales
d’activitats dirigides,
sala d’spinning
Natació
Piscina de 25 x 16,50 m
Piscina de 9 x 16,50 m
Pabellón cubierto, pista
polideportiva cubierta,
pista polideportiva
Campo de fútbol
Pista de atletismo de tierra
Sala de fitness, 2 salas de
actividades dirigidas,
sala de spinning
Natación
Swimming pool 25 x 16.5 m
Swimming pool 9 x 16.5 m
Multipurpose sports hall:
multipurpose court
Swimming
Bàsquet, futbol sala,
handbol, patinatge
Futbol 7
Atletisme
Baloncesto, fútbol
sala, balonmano,
patinaje
Fútbol 7
Atletismo
Football pitch
Coarse sand athletics track
Workout area, 2 rooms
for exercise classes,
spinning (cycling) room
Basketball, indoor
football, handball,
skating
7-a-side football
Athletics
Complex Esportiu Can Salvi
Complejo Deportivo Can Salvi
Can Salvi Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de gespa artificial F11,
camp de gespa artificial F7
3 pistes de tennis de terra
6 pistes de tennis ràpides
2 frontons
5 pistes de pàdel
Piscina d’estiu de
25 m x 12,5 m
Sala de fitness
Circuit de natura
Futbol, hoquei herba
Campo de césped artificial F11,
campo de césped artificial F7
3 pistas de tenis de tierra
6 pistas de tenis rápidas
2 frontones
5 pistas de pádel
Piscina de verano
de 5 m x 12,5 m
Sala de fitness
Circuito de naturaleza
Fútbol, hockey hierba
Artificial grass F11 pitch,
artificial grass F7 pitch
3 clay tennis courts
6 hard tennis courts
2 frontenis courts
5 padel tennis courts
Summer swimming pool
of 25 m x 12.5 m
Workout area
Nature circuit
Football, grass
hockey
Tennis
Tennis
Frontó
Pàdel
Natació
Tenis
Frontón
Pádel
Natación
Frontenis
Padel tennis
Swimming
Recta de salts: longitud,
triple i perxa. Amplada de
corda 2 m.
Recta de saltos: longitud,
triple y pértiga. Ancho de
cuerda 2 m.
Jump track: long jump,
triple jump and pole vaulting.
Rope width 2 m.
Zona de salts
Zona de llançaments
Zona coberta
d’escalfament/estiraments
Zona de saltos
Zona de lanzamientos
Zona cubierta de
calentamiento/estiramentos
Jumps zone
Throwing zone
Covered warm-up/stretching
zone
Piscina d’Estiu Les Planes
Piscina de Verano Les Planes
Circuito de BMX Can Preses
Les Planes Summer swimming pool
Can Preses BMX Track
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
FACILITIES
SPORTS
Circuit BMX
BMX, DH
Circuito BMX
BMX, DH
Swimming
BMX track
BMX, DH
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista poliesportiva coberta
Bàsquet, futbol sala,
handbol, patinatge
Pista polideportiva cubierta
Baloncesto, fútbol
sala, balonmano,
patinaje
Multipurpose indoor court
Basketball, indoor
football, handball,
skating
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
Piscina recreativa a l’aire
lliure de 1.500 m2
Natació
Piscina recreativa al aire libre Natación
de 1.500 m2
Recreational open air
swimming pool of 1,500 m2
Piscina al aire libre
de 300 m2
Open air swimming pool
of 300 m2
Piscina a l’aire lliure
de 300 m2
Piscina Les Planes
DEPORTES
Circuit de BMX Can Preses
Piscina Les Planes
Poliesportiu Josep Pla
Les Planes Swimming Pool
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Piscina polivalent
coberta de 25 x 12,5 m
(312,5 m2)
Natació
Piscina polivalente
cubierta de 25 x 12,5 m
(312,5 m2)
Natación
Multipurpose covered
Swimming
swimming pool of 25 x 12.5 m
(312.5 m2)
Piscina coberta
de 12,5 x 8 m (100 m2)
Piscina cubierta
de 12,5 x 8 m (100 m2)
Camp de Futbol Municipal
Municipal football pitch
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Camp de futbol de 89,30
x 62,20 m (5.554,46 m2)
Paviment de gespa
artificial (Inclou 2 camps
de futbol 7)
Futbol
Campo de fútbol de 89,30
x 62,20 m (5.554,46 m2)
Pavimento de césped
artificial (Incluye 2 campos
de fútbol 7)
Fútbol
Football pitch of 89.30 x
Football
62.20 m (5,554.46 m2)
Artificial grass surface
7-a-side football
(including 2 x 7-a-side football
pitches)
Futbol 7
Fútbol 7
Josep Pla Sports Centre
27
SPORTS
Indoor swimming pool
of 12,5 x 8 m (100 m2)
Campo de Fútbol Municipal
Polideportivo Josep Pla
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT BOI DE LLOBREGAT
Camp Municipal de Futbol La Parellada
Campo Municipal de Fútbol La Parellada
La Parellada Municipal Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
de gespa artificial
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol
de césped artificial
Fútbol 7 y 11
Artificial grass
football pitch
7 and 11-a-side
football
SPORTS
Zona d’escalfament de
23 x 3 m de gespa artificial
Zona de calentamiento de
23 x 3 m de césped artificial
23 x 3 m artificial grass
arm-up zone
Camp Municipal de tir amb arc Agustí Valls
Campo Municipal de tiro con arco Agustí Valls
Agustí Valls Municipal Archery Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de tir amb arc
de 2.880 m2
Tir amb arc
Campo de tiro con arco
de 2,880 m2
Tiro con arco
Archery field of 2,880 m2
Archery
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
MOLINS DE REI
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
26
MOLINS DE REI
Camp Municipal de Futbol Casablanca
Campo Municipal de Fútbol Casablanca
Casablanca Municipal Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
de gespa artificial
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol
de césped artificial
Fútbol 7 y 11
Artificial grass
football pitch
7 and 11-a-side
football
Camp Municipal de Futbol Dani Jarque
(Ciutat Cooperativa)
Campo Municipal de Fútbol Dani Jarque
(Ciutat Cooperativa)
Dani Jarque Municipal Football Ground
(Cooperative City)
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
de gespa artificial
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol
de césped artificial
Fútbol 7 y 11
Artificial grass
football pitch
7 and 11-a-side
football
Marianao Municipal Football Ground
Complex Esportiu Pau Gasol
Complejo Deportivo Pau Gasol
Pau Gasol Sports Complex
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
de gespa artificial
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol
de césped artificial
Fútbol 7 y 11
Artificial grass football pitch
7 and 11-a-side
football
Pistes de pàdel
Pavelló cobert
Pàdel
Handbol, bàsquet,
futbol sala
Natació
Pistas de pádel
Pabellón cubierto
Pádel
Balonmano, baloncesto, fútbol sala
Natación
Padel tennis courts
Sports hall
Padel tennis
Handball, basketball,
indoor football
Swimming
Estadi Municipal de Futbol Joan Baptista Milà
Estadio Municipal Fútbol Joan Baptista Milà
Joan Baptista Milà Municipal Football Stadium
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol de gespa
artificial
Sala de gimnàs
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol de césped
artificial
Sala de gimnasio
Fútbol 7 y 11
Artificial grass football pitch
7 and 11-a-side
football
Estadi Municipal d’Atletisme Costantí Miranda
Estadio Municipal Atletismo Costantí Miranda
Costantí Miranda Municipal Athletics Stadium
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista d’atletisme 400 m,
8 carrers, zones de salts
i llançaments
Atletisme
Pista de atletismo 400 m,
8 calles, zonas de saltos
y lanzamientos
Atletismo
Athletics track 400 m,
8 lanes, jumps and throwing
zones
Athletics
Camp de gespa natural
2 camps de futbol 7 de
gespa artificial
Rugbi, futbol 7 i 11
Campo de césped natural
2 campos de fútbol 7 de
césped artificial
Rugby, fútbol 7 y 11
Real grass pitch
2 x 7-a-side artificial grass
football pitches
Rugby, football
7- and 11-a-side
Estadi Municipal de Beisbol
Estadio Municipal de Béisbol
Municipal Baseball Stadium
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de beisbol de
gespa natural
Beisbol
Campo de béisbol de
césped natural
Béisbol
Real grass baseball pitch
Baseball
Camp de softbol de
gespa artificial
Softbol
Campo de softbol de
césped artificial
Softbol
Artificial grass softball pitch
Softball
Túnel de bateig
Sala de gimnàs
Túnel de bautizo
Sala de gimnasio
Estadi Baldiri Aleu
28
Weights room
Batting tunnel
Weights room
Estadio Baldiri Aleu
Baldiri Aleu Stadium
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de rugbi de
gespa natural
Rugbi
Campo de rugby de
césped natural
Rugby
Real grass rugby pitch
Rugby
Pistes de tennis i frontó
Pistes de pàdel
Pista poliesportiva de
gespa artificial
Tennis, frontó
Pàdel
Futbol sala
Pistas de tenis y frontón
Pistas de pádel
Pista polideportiva de
césped artificial
Tenis, frontón
Pádel
Fútbol sala
Tennis and frontenis courts
Padel tennis courts
Artificial grass multipurpose
pitch
Tennis, frontenis
Padel tennis
5-a-side football
Piscines cobertes
Piscines descobertes
Sales d’activitats dirigides,
sala d’spinning, sala de
fitness
Natació
Piscinas cubiertas
Piscinas al aire libre
Salas de actividades
dirigidas, sala de spinning,
sala de fitness
Natación
Covered swimming pools
Uncovered swimming pools
Rooms for exercise classes,
spinning (cycling) room,
workout room
Swimming
Complex Esportiu Baldiri Aleu
Complejo Deportivo Baldiri Aleu
Baldiri Aleu Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina interior
de 25 x 16,6 m
Piscina interior
de 16,5 x 8 m
Piscina exterior
de 25 x 8 m
Piscina exterior
de 8 x 8 m
Natació
Piscina interior
de 25 x 16,6 m
Piscina interior
de 16,5 x 8 m
Piscina exterior
de 25 x 8 m
Piscina exterior
de 8 x 8 m
Natación
Indoor swimming pool
of 25 x 16.6 m
Indoor swimming pool
of 16.5 x 8 m
Outdoor swimming
pool of 25 x 8 m
Outdoor swimming pool
of 8 x 8 m
Swimming
3 pistes de pàdel
4 pistes de tennis
Pista poliesportiva de
gespa artificial
Pàdel
Tennis
Qualsevol esport que
es pugui practicar en
gespa artificial
3 pistas de pádel
4 pistas de tenis
Pista polideportiva de
césped artificial
Pádel
Tenis
Qualquier deporte que
se pueda practicar
en césped artificial
3 padel tennis courts
4 tennis courts
Multipurpose court
of artificial grass
Padel tennis
Tennis
Any sport that can be
played on artificial
grass
Frontó
Sala de fitness, 2 sales
d’activitats dirigides, sala
d’spinning
Frontó
Frontón
Sala de fitness, 2 salas de
actividades dirigidas, sala
de spinning
Frontón
Frontenis
Workout area, 2 rooms for
exercise classes, spinning
(cycling) room
Frontenis
Piscines cobertes de
25 x 12,5 m i de 12,5 x 6 m
Sales d’activitats dirigides
Sala d’spinning,
sala de fitness
Activitats físiques
Piscinas cubiertas de
25 x 12,5 m y de 12,5 x 6 m
Salas de actividades dirigidas Actividades físicas
Sala de spinning,
sala de fitness
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina coberta
de 25 x 12,5 m
Pavelló cobert
Natació
Piscina cubierta
de 25 x 12,5 m
Pabellón cubierto
Natación
Indoor swimming pool
25 x 12.5 m
Sports hall
Swimming
Poliesportiu La Parellada
Polideportivo La Parellada
Handbol,
voleibol, bàsquet,
futbol sala
Sales d’activitats dirigides,
sala de fitness
Covered swimming pools of
25 x 12.5 m and of 12.5 x 6 m
Rooms for exercise classes
Physical activities
Spinning (cycling) room,
workout area
La Parellada Sports Centre
Balonmano,
voleibol, baloncesto,
fútbol sala
Salas de actividades
dirigidas, sala de fitness
Handball, volleyball,
basketball, indoor
football
Rooms for exercise classes,
workout area
Poliesportiu Can Massallera
Polideportivo Can Massallera
Can Massallera Sports Centre
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pavelló cobert
Sala de gimnàstica artística
amb aparells
Sala amb tatami
Sales d’activitats dirigides,
sala d’spinning, sala de
fitness
Bàsquet
Gimnàstica artística
Pabellón cubierto
Sala de gimnasia artística
con aparatos
Sala con tatami
Salas de actividades
dirigidas, sala de spinning,
sala de fitness
Baloncesto
Gimnasia artística
Sports hall
Room for artistic gymnastics
with equipment
Room with tatami flooring
Rooms for exercise classes,
spinning (cycling) room,
workout area
Basketball
Artistic gymnastics
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Poliesportiu L’Olivera
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Polideportivo L’Olivera
Sales d’activitats dirigides,
sala d’spinning, sala de
fitness, solàrium
L’Olivera Sports Centre
Salas de actividades
dirigidas, sala de spinning,
sala de fitness, solárium
SPORTS
Rooms for exercise classes,
spinning (cycling) room,
workout room, sun room
Club de Tennis Accura Sant Boi
Club de Tenis Accura Sant Boi
Club de Tenis Accura Sant Boi
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina interior
de 20 x 10,5 m Piscina
exterior
6 pistes de pàdel de vidre
amb gespa artificial
7 pistes de tennis
de terra batuda
Pista poliesportiva
amb gespa artificial
Pista de bàsquet
Frontó
2 sales de fitness, 3 sales
d’activitats dirigides
Natació
Piscina interior
de 20 x 10,5 m Piscina
exterior
6 pistas de pádel de cristal
con césped artificial
7 pistas de tenis
de tierra batida
Pista polideportiva
con césped artificial
Pista de baloncesto
Frontón
2 salas de fitness, 3 salas de
actividades dirigidas
Natación
Indoor swimming pool
20 x 10.5 m
Outdoor swimming pool
6 glass padel tennis courts
with artificial grass
7 clay tennis courts
Swimming
Football
Baloncesto
Frontón
Multipurpose court
with artificial grass
Basketball court
Frontenis
2 workout rooms, 3 rooms
for exercise classes
Pàdel
Tennis
Futbol
Bàsquet
Frontó
Escola Esportiva Llor
Pádel
Tenis
Fútbol
Escuela Deportiva Llor
Padel tennis
Tennis
Basketball
Frontenis
Llor Sports School
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina gran
de 25 x 12,5 m
Piscina petita
de 12,5 x 6 m
Natació
Piscina grande
de 25 x 12,5 m
Piscina pequeña
de 12,5 x 6 m
Natación
Large swimming pool
of 25 x 12.5 m
Small swimming pool
of 12.5 x 6 m
Swimming
Camp de futbol de
gespa artificial
Poliesportiu
Futbol 7
Campo de fútbol de
césped artificial
Polideportivo
Fútbol 7
Artificial grass
football pitch
Multipurpose sports hall
7-a-side football
Futbol sala,
handbol, voleibol,
bàsquet,
bàdminton
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
Campo Municipal de Fútbol Marianao
ESPORTS
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
Camp Municipal de Futbol Marianao
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Fútbol sala,
balonmano, voleibol,
baloncesto,
bádminton
Indoor football,
handball, volleyball,
basketball,
badminton
29
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Circuit de 960 m amb
calçada de 5 m d’ample
Ciclisme, patinatge
Circuito de 960 m con
calzada de 5 m de ancho
Ciclismo, patinaje
Circuit of 960 m with
5-metre wide track
Cycling, skating
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
5 instal·lacions
amb 80 pistes de joc
Petanca
5 instalaciones
con 80 pistas de juego
Petanca
5 facilities with 80 alleys
Petanque
Pistas de bochas
SANT ESTEVE SESROVIRES
Botxes
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT ESTEVE SESROVIRES
Complex Esportiu Municipal
Complejo Deportivo Municipal
Municipal Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina interior i exterior
Natació
Piscina interior y exterior
Natación
Swimming
2 pistes de pàdel
Pavelló poliesportiu
2 camps de futbol
Pista de vòlei platja
Sala de fitness
i cardiovascular
Pàdel
Handbol, bàsquet
Futbol
Vòlei platja
2 pistas de pádel
Pabellón polideportivo
2 campos de fútbol
Pista de voley playa
Sala de fitness
y cardiovascular
Pádel
Balonmano, baloncesto
Fútbol
Voley playa
Indoor and outdoor
swimming pool
2 padel tennis courts
Multipurpose sports hall
2 football pitches
Beach volleyball court
Workout and cardio area
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de golf
Piscina
Golf
Natació
Campo de golf
Piscina
Golf
Natación
Golf course
Swimming pool
Golf
Swimming
Club de Golf Barcelona*
* More information on page 12
* Más información en la página 12
Pàdel Indoor Ca N’Amat
Pallejà
Padel tennis
Handball, basketball
Football
Beach volleyball
Barcelona Golf Club*
Club de Golf Barcelona*
* Més informació a la pàgina 12
Ca N’Amat Indoor Padel Tennis
Pádel Indoor Ca N’Amat
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
5 pistes de pàdel indoor
Pàdel
5 pistas de pádel indoor
Pádel
5 indoor padel tennis courts Padel tennis
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
2 pistes de pàdel indoor
Pàdel
2 pistas de pádel indoor
Pádel
2 indoor padel tennis courts Padel tennis
Campo de Fútbol Municipal
Municipal football pitch
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
de gespa artificial
3 Pistes de vòlei platja
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol
de césped artificial
3 Pistas de voley playa
Fútbol 7 y 11
Artificial grass
football pitch
3 beach volleyball courts
7 and 11-a-side
football
Beach volleyball,
volleyball
Club Pàdel Sesrovires
Vòlei platja,
voleibol
SPORTS
Sesrovires Padel Tennis Club
Club Pádel Sesrovires
Camp de Futbol Municipal
30
Can Dubler Cycling Park
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
Pistes de botxes
Voley playa,
voleibol
SPORTS
Àgora International School Barcelona*
Àgora International School Barcelona*
Agora International School Barcelona*
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina de 25 x 12,50 m
Camp de futbol
de 98 x 68 m
Pista de tennis
Pista de pàdel
Pavelló poliesportiu
Circuit de cros
Sala polivalent
Pistes exteriors
Pista de vòlei platja
Natació
Futbol
Piscina de 25 x 12,50 m
Campo de fútbol
de 98 x 68 m
Pista de tenis
Pista de pádel
Pabellón polideportivo
Circuito de cross
Sala polivalente
Pistas exteriores
Pista de voley playa
Natación
Fútbol
Swimming pool 25 x 12.5 m
Football pitch
98 x 68 m
Tennis court
Padel tennis court
Multipurpose sports hall
Cross-country circuit
Multipurpose room
Outdoor courts
Beach volleyball court
Swimming
Football
* Més informació a la pàgina 8
Tennis
Pàdel
Bàsquet, handbol
Atletisme
Dansa, gimnàstica
Futbol
Voleibol
* Más información en la página 8
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
Parque Ciclista Can Dubler
ESPORTS
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
Parc Ciclista Can Dubler
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Tenis
Pádel
Baloncesto, balonmano
Atletismo
Danza, gimnasia
Fútbol
Voleibol
Sant Andreu de la Barca
Sant Feliu de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Sant Boi de Llobregat
Tennis
Padel tennis
Basketball, handball
Athletics
Dancing, gymnastics
Football
Volleyball
* More information on page 8
31
Pabellón Municipal de Deportes Andrey Xepkin
Andrey Xepkin Municipal Sports Pavilion
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista d’handbol
Pista de futbol sala
Handbol
Futbol sala
Pista de balonmano
Pista de fútbol sala
Balonmano
Fútbol sala
Handball court
Indoor 5-a-side football court
Handball
Indoor football
Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro
Palacio Municipal de Deportes J. Carlos Navarro
Juan Carlos Navarro Municipal Sports Hall
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista de bàsquet
Pista d’handbol
Pista de futbol sala
Bàsquet
Handbol
Futbol sala
Pista de baloncesto
Pista de balonmano
Pista de fútbol sala
Baloncesto
Balonmano
Fútbol sala
Basketball court
Handball court
Indoor 5-a-side football court
Basketball
Handball
Indoor football
Camp de Futbol Les Grases + Estadi Municipal
Campo Fútbol Les Grases + Estadio Municipal
Les Grases Football Ground + Municipal Stadium
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol 7 i 11
de gespa artificial
Pista d’atletisme
Futbol
Campo de fútbol 7 y 11
de césped artificial
Pista de atletismo
Fútbol
7 and 11-a-side artificial grass
football pitch
Athletics track
Football
Atletisme
Atletismo
Athletics
Complex Municipal de Piscines
Complejo Municipal de Piscinas
Municipal Complex of Swimming Pools
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscina de 25 m
Piscina polivalent de 20 m
Piscina de 12,5 m
Natació, waterpolo
Piscina de 25 m
Piscina polivalente de 20 m
Piscina de 12,5 m
Natación, waterpolo
25 m swimming pool
Multipurpose swimming pool
of 20 m 12.5 m swimming pool
Swimming,
water polo
Sala de fitness, 2 sales
polivalents, sala d’spinning
Sala de fitness, 2 salas
polivalentes, sala de spinning
Workout area, 2 multipurpose
rooms, spinning (cycling) room
SANT JOAN DESPÍ
Complex Poliesportiu Salvador Gimeno
Complejo Polideportivo Salvador Gimeno
Salvador Gimeno Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
2 piscines de 25 x 16 m
Pista poliesportiva
de 50 x 28 m
Sala de fitness, sales
polivalents, sala d’spinning
Natació
Handbol, bàsquet
2 piscinas de 25 x 16 m
Pista polideportiva
de 50 x 28 m
Sala de fitness, salas
polivalentes, sala de spinning
Natación
Balonmano,
baloncesto
2 swimming pools 25 x 16 m
Multipurpose court 50 x 28 m
Swimming
Handball,
basketball
Workout area, multipurpose
rooms, spinning (cycling) room
Complex Poliesportiu Francesc Calvet
Complejo Polideportivo Francesc Calvet
Francesc Calvet Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
SPORTS
Indoor swimming pool of
25 x 12.5 m and of 12.5 x 6 m
3 padel tennis courts
Multipurpose court 48 x 27 m
Rooms for exercise classes
Room for indoor walking
Swimming
ESPORTS
Piscina interior de 25 x 12,5 m Natació
i de 12,5 x 6 m
3 pistes de pàdel
Pàdel
Pista poliesportiva de 48 x 27 m
Sales d’activitats dirigides
Sala per a indoor walking
DEPORTES
Piscina interior de 25 x 12,5 m
Natación
y de 12,5 x 6 m
3 pistas de pádel
Pádel
Pista polideportiva de 48 x 27 m
Salas de actividades dirigidas
Sala para indoor walking
Padel tennis
Camp de Futbol Municipal Les Planes
Campo de Fútbol Municipal Les Planes
Les Planes Municipal Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de gespa artificial
de 110 x 60 m
Camp de gespa artificial
de 500 m2
Futbol 7 i 11
Campo de césped artificial
de 110 x 60 m
Campo de césped artificial
de 500 m2
Fútbol 7 y 11
Artificial grass pitch
of 110 x 60 m
Artificial grass pitch
of 500 m2
7 and 11-a-side
football
SANT VICENÇ DELS HORTS
Pavelló de Sant Josep
SANT VICENÇ DELS HORTS
SANT VICENÇ DELS HORTS
Campo de Fútbol de La Barruana
La Barruana Football Ground
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
de gespa artificial
Camp de futbol 5
de gespa artificial
Futbol
Campo de futbol
de césped artificial
Campo de fútbol 5
de césped artificial
Fútbol
Artificial grass football pitch
Football
Fútbol 5
Artificial grass 5-a-side
football pitch
5-a-side football
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pavelló poliesportiu
Pista annexa coberta
Bàsquet
Handbol, futbol
sala, korfbal
Pabellón polideportivo
Pista anexa cubierta
Baloncesto
Balonmano, fútbol
sala, korfball
Multipurpose sports hall
Covered annexed court
Basketball
Handball, indoor
football, korfball
Camp de Futbol de La Guàrdia
Campo de Fútbol de La Guàrdia
La Guàrdia Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
de gespa artificial
Futbol
Campo de fútbol
de césped artificial
Fútbol
Artificial grass
football pitch
Football
Futbol 5
Complex Esportiu Municipal Sant Vicenç
dels Horts. Piscina Montserrat Canals
Complejo Deportivo Municipal Sant Vicenç
dels Horts. Piscina Montserrat Canals
Sant Vicenç dels Horts Municipal Sports
Complex. Montserrat Canals Swimming Pool
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
Piscines de 25 x 16 m
i de 16 x 8 m
2 pistes de pàdel
Sala de ciclisme
2 sales d’activitats dirigides,
sala de musculació i
cardiovascular
Natació
Piscinas de 25 x 16 m
y de 16 x 8 m
2 pistas de pádel
Sala de ciclismo
2 salas de actividades
dirigidas, sala de musculación y cardiovascular
Natación
Pádel
Ciclismo
Swimming pools of 25 x 16 m Swimming
and of 16 x 8 m
2 padel tennis courts
Padel tennis
Cycling room
Cycling
2 rooms for exercise classes,
weights and cardio room
Pàdel
Ciclisme
Llera del riu Llobregat
Cauce del río Llobregat
SPORTS
Llobregat river bank
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
8 km arranjats per fer
activitats a l’aire lliure
Caminades, running,
pedalades
8 km adecuados para hacer
actividades al aire libre
Caminatas, running,
pedaladas
8 km track for open air
activities
Walking, running,
pedalling
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Pavelló Poliesportiu Municipal
Pabellón Polideportivo Municipal
Municipal Multipurpose Sports Hall
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista poliesportiva
de 20 x 40 m
Sala polivalent
Sala de musculació
Bàsquet, futbol
sala, handbol
Tir amb arc
Pista polideportiva
de 20 x 40 m
Sala polivalente
Sala de musculación
Baloncesto, fútbol
sala, balonmano
Tir con arco
Multipurpose
court 20 x 40 m
Multipurpose room
Weights room
Basketball, indoor
football, handball
Archery
Camp de Futbol Municipal Eusebi Güell
Campo de Futbol Municipal Eusebi Güell
Eusebi Güell Municipal Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol
de gespa artificial
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol
de césped artificial
Fútbol 7 y 11
Artificial grass football pitch
7 and 11-a-side
football
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Senders
Senderisme i BTT
Senderos
Senderismo y BTT
Trails
Hiking and BTT
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de pràctiques
2 zones de putting green
Zona de búnquer
Golf
Campo de prácticas
2 zonas de putting green
Zona de búnker
Golf
Practice course 2 putting
greens Bunker zone
Golf
Itineraris de natura
Itinerarios de naturaleza
Roc 3 Pitch & Putt
Nature routes
Roc 3 Pitch & Putt
Roc 3 Pitch & Putt
Bruguera Tennis Academy Top Team*
Bruguera Tennis Academy Top Team*
Bruguera International Tennis Academy*
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
9 pistes ràpides Green set
7 pistes de terra
Sala de fitness
Circuit de muntanya
Camp de futbol de sauló
Piscina de 25 x 12 m
Tennis
9 pistas rápidas Green set
7 pistas de tierra
Sala de fitness
Circuito de montaña
Campo de fútbol de tierra
Piscina de 25 x 12 m
Tenis
9 GreenSet hard courts
7 clay courts
Workout area
Mountain circuit
Coarse sand football pitch
Swimming pool 25 x 12 m
Tennis
* Més informació a la pàgina 9
Sant Josep Pavilion
Pabellón de Sant Josep
Camp de Futbol de La Barruana
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
Futbol
Natació
* Más información en la página 9
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Pavelló Municipal d’Esports Andrey Xepkin
SANT JOAN DESPÍ
32
SANT FELIU DE LLOBREGAT
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
EL BAIX LLOBREGAT
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Fútbol
Natación
* More information on page 9
Football
Swimming
33
34
VALLIRANA
Complex Esportiu Municipal de Vallirana
Complejo Deportivo Municipal de Vallirana
Vallirana Municipal Sports Complex
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
FACILITIES
ESPORTS
DEPORTES
SPORTS
Piscina olímpica de 50 x 20 m Natació
Piscina coberta de 25 x12,5 m
Piscina coberta de 12,5 x 6 m
2 pistes de tennis
Tennis
Piscina olímpica de 50 x 20 m Natación
Piscina cubierta de 25 x 12,5 m
Piscina cubierta de 12,5 x 6 m
2 pistas de tenis
Tenis
Olympic swimming pool 50 x 20 m Swimming
Indoor swimming pool 25 x 12.5 m
Covered swimming pool 12.5 x 6
2 tennis courts
Tennis
Pista poliesportiva coberta
Pista polideportiva cubierta
Multipurpose indoor court
Futbol sala,
bàsquet, handbol
2 sales d’activitats dirigides,
sala de fitness i musculació
Fútbol sala,
baloncesto,
balonmano
Indoor football,
basketball,
handball
2 rooms for exercise classes,
workout and weights room
2 salas actividades dirigi­­­das,
sala de fitness y musculación
Camp de Futbol Municipal de Vallirana
Campo de Fútbol Municipal de Vallirana
Vallirana Municipal Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol de gespa
artificial
Futbol 7 i 11
Campo de fútbol de césped
artificial
Fútbol 7 y 11
Artificial grass football pitch
7 and 11-a-side
football
Cornellà
Atrium Viladecans Sport
Atrium Viladecans Esport
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Piscines
Pista de futbol sala
Pistes de pàdel
Pistes poliesportives
Sala d’activitats dirigides,
sala de fitness,
sala d’spinning
Natació
Futbol
Pàdel
Bàsquet
Piscinas
Pista de fútbol sala
Pistas de pádel
Pistas polideportivas
Sala de actividades dirigidas,
sala de fitness,
sala de spinning
Natación
Fútbol
Pádel
Baloncesto
Swimming pools
Indoor football court
Padel tennis courts
Multipurpose courts
Room for exercise classes,
workout room, spinning (cycling)
room
Swimming
Football
Padel tennis
Basketball
Camp de Futbol de Torre-Roja
Campo de Fútbol de Torre-Roja
Torre-Roja Football Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de futbol 7 i 11
Futbol i futbol sala
Campo de fútbol 7 y 11
Fútbol y fútbol sala
7 and 11-a-side football pitch
Football and
indoor football
Pavelló Municipal del Centre
Pabellón Municipal del Centro
Pabellón Municipal del Centro
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista poliesportiva
Diverses modalitats
Pista polideportiva
Varias modalidades
Multipurpose court
Various
Sant Joan Despí
35
Camp Municipal de Beisbol
Campo Municipal de Béisbol
Municipal Baseball Ground
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Camp de beisbol
Camp de softbol
Beisbol
Softbol
Campo de béisbol
Campo de softbol
Béisbol
Softbol
Baseball pitch
Softball pitch
Baseball
Softball
ESPAIS DE LA INSTAL·LACIÓ
ESPORTS
ESPACIOS DE LA INSTALACIÓN
DEPORTES
FACILITIES
SPORTS
Pista d’atletisme
Piscina interior
de 25 x 12,5 m
Atletisme
Natació
Pista de atletismo
Piscina interior
de 25 x 12,5 m
Atletismo
Natación
Athletics track
Indoor swimming pool
25 x 12.5 m
Athletics
Swimming
3 pistes de pàdel
Camp de futbol
Sala de fitness, 2 sales
d’activitats dirigides,
sala d’spinning
Pàdel
Futbol 7
3 pistas de pádel
Campo de fútbol
Sala de fitness, 2 salas
de actividades dirigidas,
sala de spinning
Pádel
Fútbol 7
3 padel tennis courts
Football pitch
Workout area, 2 rooms for exercise classes, spinning (cycling)
room
Padel tennis
7-a-side football
Accura Viladecans
Sant Joan Despí
VILADECANS
VILADECANS
Atrium Viladecans Esport
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sport tourism
EL BAIX LLOBREGAT
VILADECANS
VALLIRANA
EL BAIX LLOBREGAT
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
VALLIRANA
Accura Viladecans
Accura Viladecans
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Vallirana
Martorell
HOQUEI EN LÍNIA / HOCKEY EN LÍNEA /
INLINE ROLLER HOCKEY
Club Hoquei en Línia Jujol Sant Joan Despí Femení i Masculí
IMPORTANT
LOCAL TEAMS
HOQUEI HERBA / HOCKEY HIERBA /
GRASS HOCKEY
Castelldefels Hockey Club - Femení i Masculí
NATACIÓ / NATACIÓN / SWIMMING
Club Natació Sant Boi
FUTBOL / FÚTBOL / FOOTBALL
FC Barcelona - Ciutat Esportiva Sant Joan Despí
FC Levante Las Planas Sant Joan Despí - Femení
RCD Espanyol de Cornellà - El Prat
Unión Deportiva Cornellà
UD Castelldefels
Club de Futbol Gavà
Escola de Futbol Gavà
Associació Esportiva Prat (AE Prat)
Santboià FC
Santfeliuenc FC
36
BÀSQUET / BALONCESTO / BASKETBALL
FUTBOL SALA / FÚTBOL SALA /
INDOOR FOOTBALL
Bàsquet Cornellà
Club Bàsquet Prat (CB Prat)
Bàsquet cadira de rodes UNES Barça - Sant Feliu
de Llobregat
Bàsquet FC Barcelona Femení (BARÇA CBS) Sant Feliu de Llobregat
Club Gimnàstic Sant Boi
BEISBOL / BÉISBOL / BASEBALL
HANDBOL / BALONMANO / HANDBALL
Club Beisbol i Softbol Gavà
Club Beisbol Viladecans
Club de Beisbol i Softbol Sant Boi
Club Softbol Viladecans - Femení
Club de Beisbol Sant Boi - Femení
Esportiu Castelldefels Handbol - Femení
Club Handbol Gavà - Masculí
Sant Joan Despí Lliga Catalana
Club Handbol Sant Boi
Handbol Sant Joan Despí
CICLISME / CICLISMO / CYCLING
Club Ciclista Sant Boi
Associació Esportiva Vallirana - Femení sènior
Futbol Sala Sant Boi
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / GIMNASIA ARTÍSTICA /
ARTISTIC GYMNASTICS
PATINATGE ARTÍSTIC / PATINAJE ARTÍSTICO /
ARTISTIC SKATING
SOFTBOL / SOFTBOL / SOFTBALL
Club Projecte Softball Gavanenc
TENNIS TAULA / TENIS DE MESA /
TABLE TENNIS
Tennis Taula Ateneu 1882 Sant Joan Despí
VOLEIBOL / VOLEIBOL /
VOLEIBOL
Club Voleibol Sant Boi - Femení
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
IMPORTANTES
EQUIPOS LOCALES /
EL BAIX LLOBREGAT
IMPORTANTS
EQUIPS LOCALS
Club de Patinatge Artístic Sant Joan Despí
PENTATLÓ MODERN / PENTATLÓN MODERNO /
MODERN PENTATHLON
Escola Esportiva Llor
RUGBI / RUGBY / RUGBY
Unió Esportiva Santboiana
37
Turisme esportiu / Turismo deportivo / Sports tourism
ALLOTJAMENT
ALOJAMIENTO / ACCOMMODATION
El alojamiento del Baix Llobregat le acompaña en sus necesidades específicas, ofreciéndole condiciones especiales y un trato
personalizado.
The accommodation in the Baix Llobregat
region strives to meet your specific requirements and offers special conditions and a
personalised service.
SERVEIS A LA SEVA MIDA
• Sala de reunions amb TV i vídeo per
a concentracions, formacions, reunions
d’equip, premsa esportiva, etc.
• Late check out
•Migdiada
• Pàrquing i wifi gratuïts
• Menú per a esportistes
• Flexibilitat horària del menjador
• Pícnic i/o berenar
• Gimnàs (es valora)
• Preus especials per a grups
• Opció pensió complerta (es valora)
• Habitacions dobles amb llits separats
SERVICIOS A SU MEDIDA
• Sala de reuniones con TV y vídeo para
concentraciones, formaciones, reuniones
de equipo, prensa deportiva, etc.
• Late Check out
•Siesta
• Parking y wifi gratuitos
• Menú para deportistas
• Flexibilidad horaria del comedor
• Picnic y/o merienda
• Gimnasio (se valora)
• Precios especiales para grupos
• Opción pensión completa (se valora)
• Habitaciones dobles con camas separadas
TAILOR-MADE SERVICES
• Meeting room with TV and video for
gatherings, training, team meetings,
sports media, etc.
• Late check-out
•Siesta
• Free parking and Wi-Fi
• Sports menu
• Flexible catering timetable
• Picnics and/or snacks
• Gym (varies)
• Special price for groups
• Optional full board (varies)
• Twin rooms
Aquests serveis estan subjectes a disponibilitat
i reserva anticipada, no aplicables a reserves
individuals.
Estos servicios están sujetos a disponibilidad y reserva anticipada, no aplicables a reservas individuales.
These services are subject to availability and
need to be arranged in advanced. Not applicable
to individual bookings.
10
EL BAIX LLOBREGAT
L’allotjament del Baix Llobregat l’acompanya en les seves necessitats específiques,
li ofereix condicions especials i un tracte
personalizat.
24
20
ALLOTJAMENTS PER A ESPORTISTES
ALOJAMIENTO PARA DEPORTISTAS / ACCOMMODATION FOR SPORTS PEOPLE
CASTELLDEFELS
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
2
COLLBATÓ
CORBERA DE LLOBREGAT
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EL PRAT DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
GAVÀ
MARTORELL
MOLINS DE REI
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN
VILADECANS
Bel Air (Grup Soteras) 4* – T. +34 93 665 16 00 – www.grup-soteras.com
Best Western Mediterrani 4* – T. +34 93 665 21 00 – www.bestwestern.es
Campus UPC – Tel. +34 93 552 35 00 – www. cbl.upc.edu
Canal Olímpic 3* – T. +34 93 636 06 08 – www.hotelcanalolimpic.com
Ciudad de Castelldefels (Grup Soteras) 3* – T. +34 93 665 19 00 – www.grup-soteras.com
Gran Hotel Rey Don Jaime (Grup Soteras) 4* – T. +34 93 665 13 00 – www.grup-soteras.com
Ibis Castelldefels 2* – T. + 34 93 634 21 75 – www.ibis.com
Playafels (Grup Soteras) 4* – T. +34 93 665 12 50 – www.grup-soteras.com
SB Bcn Hotels 4* – T. +34 93 664 62 30 – www.hotel-bcneventscastelldefels.com
Montserrat Hotel & Training Center 3* – T. +34 93 777 01 25 – www.htcmontserrat.com
Can Fisa 2* – T. +34 93 650 00 00 – www.canfisa.com
Campanile Barcelona Sud Cornellà 3* – T. +34 93 377 21 01 – www.campanile.com
NH Cornellà 4* – T. +34 93 475 08 95 – www.nh-hoteles.es
Novotel Barcelona Cornellà 4* – T. +34 93 474 70 – www.novotel.com
Alberg de Centre Esplai – T. +34 93 474 46 78 / +34 93 474 74 74 – www.albergueesplaibarcelona.com
Barcelona Airport Hotel 4*/5* – T. +34 93 378 32 00 – www.barcelonairporthotel.com
Sallés Hotel Ciutat del Prat 4* – T. +34 93 378 83 33 – www.salleshotels.com
Abba Garden 4* – T. +34 93 503 54 54 – www.abbagardenhotel.com
AC Gavà Mar 4* – T. +34 93 645 15 10 – www.ac-hotels.com
Manel 2* – T. +34 93 775 23 87 – www.hotelmanel.net
Ibis Molins de Rei 2* – T. +34 93 680 44 14 – www.ibis.com
Frontair Congress Barcelona 4* – T. +34 93 636 94 80 – www.hotelfrontaircongressbarcelona.com
NH Sant Boi 4* – T. +34 93 635 81 85 – www.nh-hoteles.es
Barcelona Golf & Resort 4* Sup – T. +34 93 775 68 00 – www.hotelbarcelonagolf.com
Hesperia Sant Joan Suites 3* – T. +34 93 477 30 03 – www.nh-hoteles.es
Novotel Barcelona Sant Joan Despí 4* – T. +34 93 475 58 00 – www.novotel.com
NH Hesperia Sant Just 4* – T. +34 93 473 25 17 – www.nh-hoteles.es
NH Porta Barcelona 4* – T. +34 93 480 25 01 – www.nh-hoteles.es
Sidorme Viladecans 3* – T. +34 93 299 36 58 – www.sidorme.com
11
39
21
27 28
18
25 26
22 23
29
19
1
6
2
7
3
4
8
5
9
Espais Naturals
del Delta del Llobregat
12 13 14
15 16 17
CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
[email protected]
www.turismebaixllobregat.com
@TurismeBaixLlob
www.facebook.com/TurismeBaixLlobregat
Turisme Baix Llobregat
Turisme Baix Llobregat

Documentos relacionados