February 21, 2016 - St. Joseph the Worker Parish

Comentarios

Transcripción

February 21, 2016 - St. Joseph the Worker Parish
St. Joseph the Worker Church
181 W. Dundee Road, Wheeling, IL 60090
Second Sunday
of Lent
Today’s Readings
Genesis 15:5-12, 17-18;
Psalm 27; Philippians
3:17 -- 4:1 [3:20 -- 4:1];
Luke 9:28b-36
February 21, 2016
Weekend Liturgy:
English:
Saturday - 5:00 p.m.; Sunday - 7:30 , 9:00 and 10:30 a.m.
Polish:
Saturday - 6:30 pm; Sunday - 5:15 pm
Spanish:
Sunday - 12:00 pm
Parish Office
847-537-2740
Fax: 847-537-7914;
E-mail: [email protected]
http://www.stjosephworker.com
Office Hours
Mon/Tues/Thurs/Fri 9:00 am - 5:00 pm
Wednesday
9:00 am - 7:00 pm
Saturday
9:00 am - 2:00 pm
Sunday
CLOSED
Religious Education
English: 847-537-4182;
[email protected]st.net
www.sjwreled.org
Spanish: 847-537-4181;
[email protected]
Polish School
847-912-4193
Weekday Liturgy:
English:
Monday - Saturday 8:30 a.m.
Spanish:
Thursday 7:00 pm
Holy Day of Obligation:
English:
7:00 pm (Vigil), 7:00 a.m., 8:30 am, and 12:00 Noon
Polish:
6:30 p.m.
Spanish:
8:00 p.m.
Civic Holidays
English:
First Fridays:
English:
Polish:
9:00 a.m. Mass
8:30 a.m. Mass
7:00 p.m. Reconciliation;
8:00 p.m. Mass
Reconciliation
English/Spanish: Saturday: 11:00 a.m.-12:00 noon
Polish:
30 minutes before Polish Mass on the weekend
Spanish:
30 minutes before Spanish Mass on Thursday
Fridays: 7:00—8:00 pm
Holy Hour:
Polish:
Spanish:
Tuesday – 8:00 p.m.
Friday – 7:00 p.m.
Adoration Chapel (Blessed Sacrament Exposed):
Monday—Friday:
7:00 a.m.-10:00 p.m.
Saturday—Sunday:
8:00 a.m.-10:00 p.m.
This Week at St. Joe’s
Mass Intentions
Saturday, February 20
8:30 — All the souls in purgatory (by the Dang
Family)
5:00 — In loving memory of Dolores Scanlon (by
Shirley Riddle)
6:30 — (Polish) Special intentions
Sunday, February 21
Second Sunday of Lent
7:30 — In memory of Antonio Cardenas † (by the
Family)
9:00 — In memory of Ernesto Vinegas † (by the
Family)
10:30 — Jean D. Simon † (by Patrick & Dianne
Wargo and Family)
12:00 — In memory of Baudelio Torres † (by
Marcia & Andy Rice)
5:15 — (Polish) Special intentions
7:00 — (Polish) Special intentions
Monday, February22
The Chair of St. Peter
Reynaldo Bheencamino—for health
Elsie Bratcher—for strength
Tuesday, February 23
St. Polycarp
In loving memory of Antonie Hietpas †
Wednesday, February 24
For the soul of Natty (by Jolanta)
Thursday, February 25
For the soul of Cezary Mosiewicz † (by Jolanta)
Friday, February 26
In memory of Maria and Andre Nguyen † (by the
Dang Family)
Saturday, February 27
8:30 — In memory of Maria and Joseph Dang † (by
the Dang Family)
Marcin Koziol—4th Death anniversary † (by the
Family)
5:00 — Jozef Swider—1st Death anniversary (by
the Family)
6:30 — (Polish) Special intentions
Sunday, February 28
Third Sunday of Lent
7:30 — Pat Sauer (by Elsie Bratcher)
9:00 — Florencio Moreno—Death anniversary †
(by Leticia Moreno)
10:30 — Brian Kawamura—for healing
12:00 — In loving memory of Marciano Gutierrez
2:00 — (Polish) Special intentions
5:15 — (Polish) Special intentions
Calendar of Events
Articles for the March 6th bulletin due in
office Saturday, February 27th at NOON.
Sunday, February 21
10:30 am (Spanish) Religious Classes—School
7:00 pm (Polish) Youth Mass—Church
7:30 pm
AA Group—Hall/Kitchen
Monday, February 22
6:00 pm Sacramental preparation—School
6:30 pm
Religious Ed Classes—School/Hall
8:00 pm Disciples of Emmaus—Rm 9
8:15 pm
(Spanish) Cross School—Rm 5
Tuesday, February 23
5:15 pm
(Polish) Dance—Rm 9
5:30 pm
(Spanish) Youth Choir Mensajeros de la
Paz—Rm 3
6:00 pm (Polish) Music Practice—Rm 7
6:00 pm (Spanish) Alegria Mexicana Dance—Rm 11
7:00 pm
(English) Choir—Rm 10
7:00 pm
(Spanish) Group Disciples of Emmaus
(Men)—Rm 5
8:00 pm (Polish) Holy Hour/Stations of the Cross—
Church
Wednesday, February 24
6:00 pm (Spanish) Confirmation Classes—Rm 9
6:00 pm (Spanish) Choir Angeles de Dios—Rm 12
6:30 pm
(Spanish) 1st Communion Parent meeting—
Hall
7:00 pm Bible Study—with Deacon Steve/Donald
Brayer—Rm 5 & 7
7:00 pm (Spanish) Group Disciples of Emmaus
(Women)—Rm 10
8:00 pm Bible Study—with Fr. Krzysztof —Rm 9
Thursday, February 25
5:30 pm
(Spanish) Youth Choir Mensajeros de la
Paz—Rm 3
6:00 pm (Spanish) Alegria Mexicana Dance—Rm 11
7:00 pm
KC Officers’ Meeting—Social Hall
7:00 pm (Polish) Choir—Rm 10
8:00 pm (Spanish) Divine Mercy—Rm 9
Friday, February 26—Fish Fry
Abstinence
8:30 am
(English) Morning mass/Stations of the
Cross—Church
4:45 pm
(Polish) School
6:30 pm (English) Stations of the Cross—Church
7:00 pm
(Spanish) Holy Hour—Church
8:00 pm Guadalupanos—Rm 5
Saturday, February 27
8:00 am (Polish) School—School & Hall
9:15 am
(Spanish) Baptisms—Church
7:00 pm
(Spanish) Marriage Prep Classes—Rm 5
Sunday, February 28
10:30 am (Spanish) Religious Classes—School
2:00 pm (Polish) Children Mass—Church
4:00 pm (Polish) Baptisms—Church
Pastor’s Corner
Transfiguration
A
great Indian mystic says this about himself: “I was a revolutionary when I was
young and all my prayer to God was: ‘Lord, give me the energy to change the
world.’ As I approached middle age and realized that half my life was gone
without changing a single soul, I changed my prayer to: ‘Lord, give me the grace to
change all those who come into contact with me. Just my family and friends and I shall be
satisfied.’ Now that I am an old man and my days are numbered, I have begun to see how
foolish I have been. My one prayer now is: ‘Lord, give me the grace to change myself.’ If
I had prayed for this right from the start, I should not have wasted my life.”
During the season of Lent there is a great deal of talk about change and transformation.
Often we think of this life-long process as a private affair between God and the
individual. We come to think of conversion as a highly personal experience which is kept
in the secret chambers of our hearts. Such is not the case. Transformation and the
following of Jesus is a deeply social and community experience. Others are influenced
by what we say, do and feel. This is especially true for those who are entrusted with moral
leadership in the home and in the faith community. Lent is a good time for healthy
introspection and an examination of conscience and lifestyle. We live at such a fast pace
and often without the time for silent reflection. We find ourselves living the unexamined
life. The modern pace can easily carry us along with many other important things.
However, we can often overlook the one thing that is essential —- life with Jesus.
Today is the Second Sunday of Lent. This period in the Church’s liturgical calendar is a
time given to all followers of Christ to pause, reflect, and examine our relationship with
the Lord and with one another.
Our faith has peak and low moments. It too has mountaintop moments as well as valley
moments. To use an analogy, our faith is like the sun. Sometimes it is bright and clear in
the sky. At other times we can’t see it due to the thick layer of clouds. It seems to have
vanished from the sky, for instance, when a loved one passes away unexpectedly or when
successive crises befall us. We know, however, that the sun is always somewhere in the
sky. Here is a beautiful prayer to inspire us:
“May I come to understand that blessings are everywhere, that my attitude will
affect outcomes, that challenges are often gifts in disguise. May I come to trust
that most things can get better, with time, that my instincts and gut feelings have
value, that a positive attitude makes things go smoother. May I come to see that I
have many skills and talents I can use, that I am a positive influence on many
people, that there are those around me who wish me well. May I come to value
that today is a blessing to be enjoyed, that each person is unique and important,
that each moment of my life has meaning.”
Rev. Jerzy Gawlik, SVD
Z Biurka Ojca Jerzego
K
Na drodze do Boga
ażdy bywa przynaglony przez własne serce do szukania Boga. Aby to
poszukiwanie było owocne, należy spełnić kilka warunków.
Pierwszym z nich jest intensywne pragnienie Boga. Znane jest
powiedzenie pewnego mistrza duchowego skierowane do jego ucznia, który
pragnął doświadczyć Boga. Znajdziesz Boga, odpowidział mistrz, dopiero
wtedy, gdy będziesz Go pragnął tak bardzo, jak haustu powietrza pod wodą.
Pragnienie, to pierwszy krok na drodze poszukiwania Boga. A ponieważ odnosi
się ono do Boga, nie może być połowiczne, lecz musi być tak intensywne, żeby
człowiek mógł powiedzieć o sobie: ”Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch
mój poszukuje Ciebie w mym wnętrzu” (Iz 26,9).
Drugim nieodzownym warunkiem jest pokora. Gdy pewien uczony skarżył się
swojemu przyjacielowi, że po przeczytaniu tylu książek jeszcze nie spotkał
Boga, ten odpowiedział mu bez ogródek: „ To znaczy żeś się jeszcze
wystarczająco nisko nie pochylił.” Nie znaczy to bynajmniej, że należy
przekreślać wartość nauki o Bogu lub konieczności poszerzania i pogłębiania
wiedzy teologicznej. Chodzi tutaj o to, aby wysiłkowi umysłu towarzszyła
wewnętrzna postawa uniżenia i pokory. Zbliżenie się do Boga, znalezienie
Boga, poznanie Boga, wszystko to jest ostatecznie darem łaski, a „strumień
łaski, uczy św. Augustyn, nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w dolinę
pokory”.
Trzeci warunek zawarty jest w zdaniu: Ten tylko naprawdę poznaje Boga, kto
usiłuje upodobnić się do Niego. Prawdę tę przedstawił Lew Tołstoj w
opowiadaniu o królu, który pragnął pod koniec życia zobaczyć Boga. Gdy ani
uczeni, ani kapłani nie potrafili mu w tym pomóc, podjął się tego zadania
zwykły pasterz. Ów pasterz zażądał, aby król zamienił się z nim ubiorem. Król
powstał z tronu, zszedł w dół i dokonał zamiany. „Widzisz, powiedział pasterz,
to samo, coś ty uczynił, czyni sam Bóg. Ubiera się w szaty prostych ludzi,
zstępuje z tronu, staje z ludźmi na tym samym stopniu i traktuje ich jak królów,
jak ty mnie”. Wówczas król powiedział: „Teraz rozumiem, teraz widzę Boga”.
Człowiek może znależć Boga, zobaczyć Jego oblicze, doświadczyć Jego bliskości
i rozumieć Go trochę więcej, jeśli zacznie postepować tak samo jak Bóg.
Z tego względu ważne jest to do czego zachęca brat Roger z Taize:”Żyj tym coś
pojął z Ewangelii, choćby to nawet było niewiele, ale żyj tym”.
Polskie Wiadomości
Ogłoszenia
Msze święte w języku polskim:
Sobota 6:30 wieczorem, 6:15 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego
Spowiedź święta: pół godziny przed Mszą świętą o 6:00.
Niedziela 5:15 po południu
1, 3 i 5 Niedziela 5:15 i 7:00 wieczorem (młodzieżowa).
Spowiedź święta: pół godziny przed Mszą świętą o 4:45.
2 i 4 Niedziela 2:00 i 5:15 po połu dn iu .
Pierwszy Wtorek Miesiąca: o go dzin ie 8:00 w ieczor em Msza św ięta pr zez
wstawiennctwo św. Jana Pawła II. Po Mszy świętej odprawiamy drogę krzyżową.
Pierwszy Piątek Miesiąca: 7:00 w ieczor em w ystaw ien ie Najśw iętszego
Sakramentu i adoracja. O 7:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W
tym czasie od 7:00 do 8:00 jest spowiedź święta. O godzienie 8:00 Msza święta ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Pierwsza Sobota Miesiąca: Po Mszy świętej wieczornej o 7:30 odmawiamy różaniec
wynagradzający za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.
Drugi Wtorek Miesiąca: o godzin ie 8:00 w ieczor em Msza św ięta o
Miłosierdziu Bożym.
Po Mszy świętej odprawiamy drogę krzyżową.
Trzeci Wtorek Miesiąca: o godzinie 8:00 wieczorem Msza święta o Duchu Świętym
w intencji osób samotnych, małżonków i kapłanów. Po Mszy świętej odprawiamy drogę
krzyżową.
Ostatni wtorek miesiąca: o godzin ie 8:00 w ieczor em Msza święta ku czci
świętego Ojca Pio. Po Mszy świętej odprawiamy drogę krzyżową.
Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu (pr zy pleban ii):
Otwarta od 7:00 rano do 10:00 wieczorem każdego dnia tygodnia.
Sakrament Chrztu Swiętego: w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 10:30
rano oraz w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 4:00 po południu.
Sakrament Małżeństwa : należy zgłosić się co najmniej cztery miesiące wcześniej.
Biuro Parafialne: od 9:00 rano do 7:00 wieczorem
od 9:00 rano do 4:00 po południu – sobota
od 9:00 rano do 1:00 po południu - niedziela
Parafialna strona internetowa: www.stjosephworker.com
Del escritorio de Padre Krzysztof (Kristof)
E
n este segundo Domingo de Cuaresma el Evangelio nos dice lo que sucedió. Pero
sentimos, que lo que sucedió fue algo grande, nuestra intuición nos dice de lo
extraordinario, excepcional y insólito que tenía que ser. Nos da la impresión que el
autor quiso decir mucho más de lo que ha dicho pero le faltaron las palabras para describirlo
usando nuestro limitado lenguaje humano. El relato de los tres Apóstoles que Jesús lleva al
monte o sea de Pedro, Santiago y Juan contiene frases y palabras cortadas que testifican su
asombro y sorpresa que les hizo Señor. Algo que podemos describir como la experiencia de
Dios y de la eternidad. Dios que es 3 veces Santo - pues decimos Santo, Santo, Santo es el
Señor Dios de universo... - y el hombre (no 3 veces sino) muchas veces pecador.
Los apóstoles conocieron por fin a su Maestro. No ven nada más que el Señor. Fijan su
mirada en él y solo él. A nosotros nos sucede algo totalmente opuesto. Vemos todo pero no al
Señor. Vemos en primer lugar nuestro provecho, beneficio, utilidad en el oficio que ejerzo y
muchas veces pasamos de largo otra persona que lleva en si la imagen del mismo Señor a
quien debería servir.
•
Hermano/a tú que sirves en un hospital una casa de los ancianos pregunta a ti mismo
como tratas a tus pacientes y cuál es el servicio que les prestas. Trata de descubrir el
rostro de Jesús en los que sufren en estos lugares. TRANSFIGURA O SEA CAMBIA TU
VIDA.
•
Tú que eres empleado/a público o trabajas en la casa de una familia, en un restaurante
sea honesto y entregado en tu trabajo que siempre debe dignificarnos como personas.
TRANSFIGURA TU VIDA
•
Tú que después de una larga preparación llegaste a ser juez o abogado ¿Eres justo con la
justicia que aplicas? Pregunta a ti mismo donde dejaste estos ideales de los primeros años
de estudio. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tú conciencia? ¡Será que la vendiste y ya perdiste tu
autonomía e independencia! TRANSFIGURA TU VIDA
•
Si eres un vendedor o comerciante sea justo en sus ganancias. ¿Cómo te sientes haciendo
tu trampa? No es trampita como tú la sueles llamar, para tranquilizar tu conciencia,
buscando un bonito empaque para tus cosas. TRANSFIGURA TU VIDA
•
Si eres profesor, maestro ¿qué tienes tú de maestro? Un guía que tal vez da mal ejemplo a
sus alumnos. TRANSFIGURA TU VIDA
•
Tú que eres electricista, carpintero, plomero, albañil, mecánico, ingeniero, arquitecto,
jardinero, chofer deja de hacer las trampas en tu trabajo y sea responsable con lo que
haces porque de ti depende el bien de los demás y a veces la vida de los demás.
TRANSFIGURA TU VIDA
Todos tenemos que cambiar. Ya en la antigüedad decía el filósofo Platón: Vida no
reflexionada y no pensada no tiene sentido. Da el sentido a tu vida. El hombre cambia cerca
de Dios. El hombre transforma sus pensamientos, su conducta cuando está en la presencia
del Señor. Los Apóstoles se sienten bien. Exclaman: ¡Qué bueno que estamos aquí! Vamos a
quedarnos. Vamos a hacer las enramadas. Nos simplemente invitan de que hagamos también
nuestras enramadas o sea encontremos nuestro lugar cerca de Dios.
Finalmente se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy querido.
Escuchadlo. Hermano y hermana escúchalo que te quiere decir a ti en esta
Cuaresma.
Rincón Parroquial
PROGRAMACIÓN DE LA PARROQUIA EN ESPAÑOL
Misas en español:
Los domingos a las 12:00 pm. Todos los jueves a las 7 de la noche. Cada primer jueves
del mes se celebra la misa para los enfermos donde pedimos la sanación física y espiritual
para los participantes.
Hora Santa:
Un momento de adoración al Santísimo Sacramento todos los viernes a las 7:00 p.m. en la
Iglesia. Cada segundo viernes del mes tenemos la Hora Santa de Sanación pidiendo a Jesús
sacramentado sanación espiritual y corporal. Únicamente los primeros viernes del mes la
adoración tiene lugar en la Capilla de la Adoración al lado de la Casa parroquial.
Confesiones:
Tienen lugar siempre media hora antes de la misa los jueves en el horario de 6:30- 7:00 pm.
Además el viernes durante la adoración del Santísimo Sacramento de 7:00-8:00 p.m.
Despacho Parroquial:
Suministra toda la información relacionada con los sacramentos, celebraciones y todas las
actividades que se realizan en la Parroquia San José Obrero.
Bautizos de los niños:
Inscripciones para Bautizos son de lunes a viernes en el horario de la oficina de 9:00 am.4:45 pm
Presentación de los niños:
Se pide a los padres anunciar con anticipación en el despacho parroquial (oficina) o antes de
la misa el deseo de presentar sus hijos/as en la misa de domingo. Todo eso para tomar los
datos del niño o la niña ponerlo en la oración y mencionarlo en la misa.
___________________________________________
PRIMER RETIRO DE EMAUS PARA MUJERES - Abril 8, 9 y 10 de 2016
La parroquia San José Obrero Wheeling te está invitando a un retiro que te libera de las
distracciones de la rutina diaria. Con todo su ser relajado, te va hacer posible que abras tu
corazón y puedas escuchar a Jesús y al Espíritu Santo. Esto te dará una gran satisfacción y
vas a poder encontrar paz, y gozo interior. Para más información, llamar a Adriana Flores
(847) 867-6877 o Nilda Matute (847) 875-5411
__________________________________________
CONOZCA SUS DERECHOS
TALLER INFORMATIVO DE PASTORAL MIGRATORIA
Taller se dictara en la Parroquia San José Obrero, el 21 de Febrero de 2016 de 1:30 pm. a
3:00 pm. (Habrá una abogada para toda clase de preguntas)
Conoce tus derechos como inmigrante y aprende que hacer en caso de una detención.
Para más información contacte a William Becerra: (312) 534-8111 /
[email protected]
Please Pray For ...
Pablo Albavera
John Becker
The Benz Family
Regina Berman
Winifred Boyack
Dave Bunda
Yolanda Burch
Martha Castanos
Bob Chikos
Chuck Connolly
Baby Wesly Covey
Catherine Cross
Isabella Cusin
Rosemary Davis
Avery DeLuca
Hilda Deliz
Juan Diaz
Richard Dorban
William Downs
Len Dudas
Dario Eusse
Andrea Fanella
Stephen Field
Joseph Flanagan
Marge Fluder
Gabriel Garcia
Dolores Gluzynski
Michelangelo Gondolfi
Ernie Hackett
Dena Hackl
Kellar Harris
Karen Horcher
Cheri Johnson
Elizabeth Jusak
Joe Juvan
Brian Kawamura
Sara Kesterke
Mary Ketchum
Ruth Lance
Helena Leudo
Violet Lewandowski
Bill Limperes
Edie Limperes
Joan Lutz
William T. Lyman
Angeline Mabeley
Blanche Majkowski
Olga Mancilla
Millie Mastriann
Bonnie Miley
Kristi Mogley
Javier Monroy & Family
Brian Moore
Ethan Moore
Thomas Mueller
The Navarro Family
Fabian Negron
Cuong Nguyen
Catherine O’Connor
Step into
eternity ...
Visit Jesus in
the Adoration
Chapel.
Michael O’Connor
Kathleen O’Rourke
Albert Peluso
Eileen Peluso
Michael Peluso
Patrick Peluso
Pedro Perez
Michael Perrela
Bernadette Picardi
Krystyna Popek
Kate Lo Presti
June Radford
Gregory Ramirez
Beth Ramos
Al Reif
Lucy Ripp
Ava Rodriguez
John Salinas
Chester Salzmann
Chris Scanlon
David Schimpf
Blake Skowron
Deana Skulemowski
Mary Sobczak
Carol Spiller
Steve Stecker
Rick Stolfa
Jean Storey
Melissa Stoutamire
James Swift
Penny Swift
Anna Marie Tarsitano
Fran Theriault
Melanie Thuet
Evelyn Torres
Rita Toussaint
Bill Trnka
Jerry Vanderberg
Pinky Wennerstrom
Ed Witecha
Matt Wzerick
Rose Mary Zambuto
Kathy Zeivel
Virginia Zink
A
re you listening to Jesus, the Chosen One? Be
open to what he reveals to you. Let his message
dwell in your heart.
DIVINE WORD MISSIONARIES and
SISTER SERVANTS OF THE HOLY SPIRIT
800-553-3321
Is God Calling You?
“My kingdom is not from this world.” Are you being
called to proclaim the glorious reign of Christ the King
as a priest, deacon or in the consecrated life? Call
Father Francis Bitterman at (312) 534-8298, or write:
[email protected]
English Ministry Schedule
February 27 & 28
5:00 p.m.
Lector:
E.M.:
Servers:
7:30 a.m.
Lector:
E.M.:
Servers:
9:00 a.m.
Lector:
E.M.:
Servers:
10:30 a.m.
Lector:
E.M.:
Servers:
B. Jacobsen
B. Jacobsen,
S. Banes, U. Urban
C. Modlin
D. Steve, N. Franz, S. Meintzer
L. Prindle
S. Zigmond, R. Waller, L. Prindle
A. Nguyen, B. Heydt
H. Hackney
D. Hackney, M. Adamicka, MJ Counley,
P. Kuzcek, A. Gwinn
The Mass Book for 2016 is available to schedule
mass intentions. Please stop in the office to fill a
date. It a wonderful way to remember someone
special, to celebrate an occasion or just to give
thanks to the Lord.
Social Hall Business Hours
Fridays 5:30—7:30 pm
Saturdays 2:00—6:00 pm
Sundays 2:00—6:00 pm
Please stop by and see Lupita for details about the
use of the hall.
Did you know that Butterfields
Restaurant in Nor th br o ok (the
SW corner of Dundee and Sanders)
rebates 10% of your purchase to our
Parish? Just mention St. Joe’s in
Wheeling when you pay your bill and
we will receive the 10%.
Thank you.
Dinner with Father
SATURDAY, APRIL 9, 2016
YOU AND YOUR GUEST CAN WIN A CHANCE TO DINE ON A
SIX COURSE MEAL WITH FATHER.
CHANCE FOR A DINNER FOR TWO IS $50.00
THERE WILL BE A TOTAL OF 5 LUCKY WINNING TICKETS
DRAWN BY FATHER APRIL 3RD, AFTER THE LAST MASS.
Please complete all information below. Drop off your raffle tickets at the parish office
or after the masses on Sunday.
******************************************************************************
Name_____________________
Name____________________
Telephone__________________
Telephone_________________
I wish to enter a chance to win
“Dinner with Father”
$50.00
I wish to enter a chance to win
“Dinner with Father”
$50.00
FRIDAY FISH FRY
ALL YOU CAN EAT FISH FRY DINNER
(includes Deep Fried Fish, Choice of Potato, Coleslaw, Rye Bread and Coffee)
Refreshments for adults & children
(at an additional cost)
$9.00 Adults
$10.00 with Salad Bar
$3 Children 12 & under
Kids Menu available
Salad Bar Only — $3.00
Salad Bar with Baked Potato — $5.00
Super Salad Bar available
1/2 lb Shrimp Dinner Special — $9.00
With Salad Bar — $10.00
Early Bird Senior Special (4:00 to 5:00 pm)
Please check for details at the door
February 26th — March 4th — March 11th
March 18th — March 25th
4:00 — 8:00 p.m.
St. Joseph the Worker Parish, the New Social Hall
185 W. Dundee Road, Wheeling, IL
SEASON OF LENT 2016
Lent is a time of renewal for the whole
Church, for each community and every
believer. Above all it is a “time of grace” (2
Cor 6:2). God does not ask of us anything
that he himself has not first given us. “We
love because he first has loved us” (1 Jn 4:19).
— Pope Francis —
Stations of the Cross
Looking to connect with other young Catholic
professionals in the Chicago area?
Want to be a part of a broader community of those
shaped by Jesuit and Ignatian teachings and
values?
Join us for the first session of the Jesuit
Connections speaker series: "[email protected]: a Jesuit
perspective on exploring the intersection of your
faith and work life" presented by Fr. Patrick
McGrath, SJ (president of Loyola
Academy). Monday, March 7 at the Hidden
Shamrock. For more info and to
register: charis.org/jesuitconnections.
PARISH WEEKLY FINANCIAL
SUMMARY
Sunday Collection — $ 7,450.00
Thank you for your support and
generosity!
English
(2/26, 3/4, 3/11, 3/18)
Fridays after 8:30 am Mass
and at 6:30 pm
Spanish
(2/25, 3/3, 3/10, 3/17)
Thursdays at 7:00 pm
Polish
(2/23, 3/1, 3/8, 3/15, 3/22)
Tuesdays at 8:00 pm
Catholic Charities St. Patrick’s Day Celebration- March 10
The West Region of Catholic Charities will be holding the 13th Annual St. Patrick’s Day Fundraiser on Thursday, March 10, from 6:30 p.m. to 9:30 p.m. at
FitzGerald’s Restaurant and Bar in Berwyn. Th e evening w ill featu r e a
dinner of hearty Irish fare, beer, wine and soft drinks, a silent auction, prize
raffle, and live entertainment by the McNulty Irish Dancers and the Irish Musicians Association- Chicago. The evening benefits Catholic Charities New Hope
Housing Program. Reservations are $50 per person by March 7 or $60 after
March 7 or at the door. For more information, please visit: www.catholiccharities.net/stpats or call (708) 329-4022.
Catholic Charities Helping Hands Dinner and Silent Auction
March 12
Catholic Charities Southwest Regional Advisory Board presents the 18th Annual Helping Hands Dinner and Silent Auction starts at 6 p.m. on Saturday,
March 12, at the Silver Lake Country Club in Orland Park. Th is year ’s theme
is “Spring Fling” and features dance music by Outcast Jazz Band. Proceeds will
benefit Catholic Charities Programs which provide comprehensive assistance to
the poor and disadvantaged in the Southwest suburbs. Tickets are $75 per person or $750 per table of 10. Reservations can be made by calling Teresa Rodriguez or Anel Navarro at (708) 430-0428; or on our event website at:http://
www.catholiccharities.net/Events/RegionalEvents/
HelpingHandsDinnerAuction
Catholic Charities Mary’s
Closet in need of
Professional Clothing and
Designer Clothing
Donations
Catholic Charities professional
clothing center, Mary’s Closet, is in
need of career-ready clothing,
accessories and shoes for men and
women, especially in larger sizes.
Mary’s Closet, is a program that helps
Catholic Charities clients who are in
need of assistance preparing for job
interviews or seeking employment, by
providing them with work-ready
clothes and interview coaching. We
are also looking for high end designer
clothing donations to support the
program’s annual Spring fundraiser,
Encore! Designer clothes are sold at
the May resale event with all proceeds
benefiting the Catholic Charities
Mary’s Closet program. All donated
items can be dropped off at Catholic
Charities, 721 N. LaSalle Street,
Chicago on Monday through Friday
from 8 a.m. – 7 p.m. or on Saturday
from 9 a.m. – 5 p.m. or at our other
drop-off location Relevant Radio, 145
S. Northwest Highway, Park Ridge
Monday through Friday 9 a.m. – 5
p.m. For more information or for pick
-up service please visit,
www.catholiccharities.net/
maryscloset or
email [email protected]
net.
Retreat/ workshop
For widowed men/women
March 5 & 6 at Our Lady
of the Angels House of Prayer
in Lemont.
An additional program will be held
April 9 & 10 at H oly Fam ily Medical Center
(now Presence/Resurrection)
at Golf Rd. & River Rd., Des Plaines.
(Sponsored by Rainbow Hospice.)
Space limited – register early.
Ph: Joyful Again Widowed Ministry
1-708-354-7211
Email: [email protected]
WE ARE TO BE TRANSFORMED
Today's showing forth of God's glory is filled with a light that astonishes and reveals. Jesus transfigured on Mount Tabor
energizes even the sleepy apostles, who see but cannot get hold of it. They can be forgiven for not apprehending the full
meaning of this extraordinary vision of a transfigured Jesus with Elijah and Moses. The whole of the Law and prophets is
summed up here on this mountain.
The transfiguration on Mount Tabor is handed over to us this Sunday. As Paul reminds us, it is we who are to be transformed. The light and life of the Resurrection are set forth here so we do not lose heart and fall entirely asleep. This Sunday looks to Easter. It looks to transformation. It asks us to lift up our heads and acknowledge the risen Lord as our light
and our salvation.
Copyright (c) J. S. Paluch Co.
READINGS FOR THE WEEK
Monday: 1 Pt 5:1-4; Ps 23:1-3a, 4-6; Mt 16:13-19
Tuesday: Is 1:10, 16-20; Ps 50:8-9, 16bc-17, 21, 23; Mt 23:1-12
Wednesday: Jer 18:18-20; Ps 31:5-6, 14-16; Mt 20:17-28
Thursday: Jer 17:5-10; Ps 1:1-4, 6; Lk 16:19-31
Friday: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Ps 105:16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Saturday: Mi 7:14-15, 18-20; Ps 103:1-4, 9-12; Lk 15:1-3, 11-32
Sunday: Ex 3:1-8a, 13-15; Ps 103:1-4, 6-8, 11; 1 Cor 10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9
Alternate readings (Year A): Ex 17:3-7; Ps 95:1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42]
TREASURES FROM OUR TRADITION
The treasures of our tradition can often be traced to one source, but like the waters of a river branching out on its way to
the sea, are received differently as they filter through various cultures and customs. Long ago, mostly because of the
preparation of candidates for baptism, the annual feast of the Lord's death and resurrection was preceded by a period of
preparation. In the West that comes to us as Lent, a word drawn from the Old English word for springtime, referring to
the lengthening hours of sunlight in this hemisphere.
In the East, the tradition of preparing for Easter is received as "Great Lent," to distinguish it from a secondary "Lent"
preceding Christmas, and a two-week period, a kind of "pre-Lent," that gradually introduces the faithful to the austerities
of Great Lent. One of the major differences between East and West is in the vigor of the Lenten fast. In Great Lent the
customs of fast and abstinence are far more strict than we are accustomed to. For us, meat is off our Lenten tables on
Friday, but in the East, meat disappears from the diet completely, along with dairy products.
--Rev. James Field, Copyright (c) J. S. Paluch Co.
SEREMOS TRANSFORMADOS
La manifestación de la Gloria de Dios en el Evangelio de hoy está llena de una luz que a la vez asombra y revela. Jesús,
transfigurado en el Monte Tabor, llena de su energía a los apóstoles adormecidos, que ven la visión, pero no la saben captar. Es perdonable que no capten del todo el significado de esta extraordinaria visión de Jesús transfigurado, entre Moisés y Elías. Aquí, en el monte santo, se resumen la Ley y los profetas.
Hoy esa transfiguración se nos ofrece y se nos entrega. Como nos recuerda san Pablo, somos nosotros los que vamos a ser
transformados. Hoy se nos presentan la luz y la vida de la Resurrección, para que no nos descorazonemos, no sea que nos
quedemos del todo dormidos. Este domingo ya mira hacia la Pascua. Mira hacia la transformación. Nos pide que levantemos la cabeza, y reconozcamos al Señor Resucitado como nuestra luz y salvación.
Copyright (c) J. S. Paluch Co.
LECTURAS DE HOY
Primera lectura -- El Señor hizo una alianza con su siervo fiel Abram, diciendo: "A tu descendencia daré esta tierra" (Génesis 15:5-12, 17-18).
Salmo -- El Señor es mi luz y mi salvación (Salmo 27 [26]).
Segunda lectura -- Esperamos al Señor Jesús, quien nos cambiará para conformarnos con su cuerpo glorificado
(Filipenses 3:17 -- 4:1 [3:20 -- 4:1]).
Evangelio -- Pedro, Santiago y Juan presencian la transfiguración de Jesús en el monte (Lucas 9:28b-36).
Salmo responsorial: Leccionario I (c) 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Pe 5:1-4; Sal 23 (22):1-3a, 4-6; Mt 16:13-19
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 23; Mt 23:1-12
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16; Mt 20:17-28
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46
Sábado: Mi 7:14-15, 18-20; Sal 103 (102):1-4, 9-12; Lc 15:1-3, 11-32
Domingo: Ex 3:1-8a, 13-15; Sal 103 (102):1-4, 6-8, 11; 1 Cor 10:1-6, 10-12; Lc 13:1-9
Lecturas alternativas (Año A): Ex 17:3-7; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42]
Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Heating & Cooling Inc.
Touch Free
Deluxe Exterior
Car Wash
For all your Heating and
Air Conditioning needs!
24 Hr. Emergency Service
Express Detailing
11 E. Dundee Road
Wheeling, IL
Wheeling 847-309-1375
847-537-8492
Parishioner
Jim Malloy
Free professional ad design & my help!
Call Maggie Lang
Specializing in USDA
Choice Meats, Variety
of Hispanic Products
and Mexican Pastries
800.566.6170
550 W. Dundee
(847) 229-9295
email: [email protected]
www.jspaluch.com
Open 7 Days 8 AM till 9 PM
PROTECTING SENIORS
NATIONWIDE
PUSH
TALK
...........
✂
Please Cut Out This “Thank You Ad” and Present It
The Next Time You Patronize One of Our Advertisers
24/7 HELP
...........
$19.95*/Mo. +
1 FREE MONTH
➢ No Long-Term Contracts
➢ Price Guarantee
➢ American Made
TOLL FREE:
1-877-801-8608
*First Three Months
Thank you for advertising in our church bulletin.
I am patronizing your business because of it!
Michal Szczupak, MD
GINEKOLOG - POLOZNIK
Porody w Lutheran Hospital
Nowy Gabinet w Lutheran Hospital
The Most Complete Online National
Directory of Catholic Parishes
847-593-6600
CHECK IT OUT TODAY!
i Alexian Brothers
Come Sail Away on a 7-night Catholic Exotic Cruise.
Prices begin at $1045 per couple which includes all port fees
and taxes. Daily Mass and Rosary offered. Deposit of
only $100 per person will reserve your cabin.
Space is limited. Thanks and God Bless,
Brian or Sally, coordinators
000405 St Joseph the Worker Church (B)
860.399.1785
www.jspaluch.com
an Official
Travel Agency
of AOS-USA
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170
Saint Margaret
Sunday Missal
Relax. You’re at Great Clips.®
Easy on the eyes.
Easy on the wallet.
An ideal companion
for personal prayer.
Renata Koziara
Broker
CHICAGO BAGEL & BIALY II
BAKERY • DELI • RESTAURANT
Phone: 847-630-2947 260 S. MILWAUKEE, WHEELING
Email: [email protected]
5151 N. Harlem Ave. Suite 201 • Chicago, IL
847.459.9009
FAX 847.459.3632
www.chicagobagel.com
In Stock & Ready to Order Today.
CALL OR ORDER ONLINE. $39.95
10%
OFFir
a
All H cts
u
Prod
7
$ .99
kids haircut
One Coupon Per Customer
Expires 12/31/2016
9
$ .99
Adult
haircut
263 E. DUNDEE RD. • WHEELING
(Wheeling Fresh Farms Plaza)
847-947-7220
800-566-6150 • www.wlpmusic.com
OPEN 7 DAYS A WEEK
Your Preferred Finance Company!
Personal Loans and Financing for
Automobile, Furniture, Appliances,
Electronics, Computers, etc.
✴ Shop Well
HABLAMOS ESPAÑOL • MóWIMY PO POLSKU✴
Lynn Plaza • 530 W Dundee Road • Wheeling, IL 60090 • Phone (847)403-0040 • Fax (847)403-0045
Eat Well
Live Well
2323 Capitol Dr.
Following Jesus Every Day:
Northbrook
GOSPEL MEDITATIONS FOR DAILY LIVING
847.513.0202
Ninety days’ worth of Gospel verses and reflections including
a meditation, a prayer, a simple activity for the day and
a related verse from the Old Testament. Ideal for Lent
and Eastertime, or for any time of year!
MarianosFreshMarket.com
800-566-6150 • www.wlp.jspaluch.com/13182.htm
Divine Word
Gift Shop
If You Live Alone You Need LIFEWatch!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police
✔Fire
FREE Shipping
✔Friends/Family FREE Activation
$1a Day!
ntracts
NO Long Term Co
The Sponsors Who Appear On This Bulletin. It Is Through
Their Support That This Bulletin Is Made Possible.
Business Owners Interested In Advertising Please Call
Baptismal, Communion & Confirmation
Dresses, Outfits & Gifts
Rosaries, Missals, Music,
Saints Medals & Crucifixes
CALL
NOW!
800.393.9954
J.S. Paluch
1-800-621-5197
WE HAVE JOBS!
Memorial Gifts & Garden Statues
1835 Waukegan Rd., Techny
847-412-7237
Looking For a
Part-Time Job?
Or A Way
To Supplement Your Family
SEEKING CANDIDATES FOR:
ASSEMBLY, LOADING/UNLOADING, FORKLIFT AND
GENERAL LABOR in 1st, 2nd and 3rd shifts.
쑲 쑲 쑲 쑲 쑲 쑲 쑲 쑲 쑲 847-459-4400 쑯 쑯 쑯 쑯 쑯 쑯 쑯 쑯 쑯
822 S. Buffalo Grove Rd.
Buffalo Grove, IL 60089
000405 St Joseph the Worker Church (A)
APPLY TODAY!
www.jspaluch.com
Income During The Day?
82 E. Dundee Rd.
Immediate Part-Time
Wheeling, IL
Work Available
188 E. Dundee
Wheeling
Phone 847-541-8487
60090
847-465-1616
For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170
Parish Information
Pastor:
Rev. Jerzy (George) Gawlik, SVD
(Society of the Divine Word-Techny, IL)
Associate Pastor:
Rev. Krzysztof Pipa, SVD
Rev. Francis Rayappan, SVD
Deacons:
Mr. Stephan Stecker
Mr. Martin Carrillo
Directors of Religious Education:
Sr. Barbara Sledziewska, CSFN
English
Mrs. Silvia Arce
Spanish
Polish School:
Mrs. Renata Rudnicki
Principal
Music Ministry:
Mrs. Maria Bialkowski
Mr. Jesus Vinas
Mr. Zbigniew Blicharz
English/Polish Mass
Spanish Mass
Polish Mass
Administrative Staff:
Mrs. Mercedes Gwinn
Mrs. Van Nguyen
Mr. Augustine Albavera
Parish Secretary
Bulletin Editor
Building Maintenance
Support Divine Word Missionaries
N
eed gifts for Christmas, Holy Communion,
Confirmation, Wedding, Baptism, or something
unique? Visit the Divine Word’s main Gift Shop on
Waukegan Road (north of Willow Road), Techny, IL.
Proceeds from your purchase help support the
mission of serving the needy around the world.
Shop online @ www.svdmissions.org/giftshop.
For more info: 847-272-7605.
YES, I WOULD LIKE TO REGISTER AT
ST. JOSEPH THE WORKER
Sacramental Celebration
Baptism Preparation:
English:
First Wednesdays: 7:00 p.m. in the
Conference Room
Spanish:
First Wednesdays: 6:30 p.m. in the Hall
Sacrament of Baptism:
Parents and Godparents play an important role in the
faith life of your child. Please be aware that
godparents must also be practicing Catholics. You
must attend the preparation class and register your
child for the sacrament.
English:
First, third & fifth Sundays: 2:30 p.m.
Spanish:
First & third Saturdays: 9:15 a.m.
Polish:
First Saturday: 10:30 a.m.;
First & third Sundays: 4:00 p.m.
Sacrament of Matrimony:
Congratulations on your Engagement! A minimum of
four months advanced preparation is required.
Please call the parish office for an appointment.
RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults):
Anyone interested in becoming a Catholic or learning
more about the Catholic faith is invited to call the
office to contact Deacon Steve Stecker.
Religious Education:
A child must be in the religious education program for
TWO YEARS prior to receiving the Sacrament of Holy
Eucharist or Confirmation. Must present a Baptismal
Certificate at time of registration.
Office Hours: Monday—Thursday, 9:00 am—1:00 pm
English Classes: Mondays, 6:30—7:45 pm All Grades
Spanish Classes: Sundays, 10:30 am
Communion for the Sick/Homebound:
Ministries of Care visit and bring the Eucharist to the
sick, homebound or hospitalized. Please call the
parish office to arrange a visit.
NAME: ____________________________
Welcome New Parish Members:
All are welcome to worship at St. Joseph the Worker.
To become an active member of the parish, please fill
out the registration form or stop by the office.
STREET: ____________________________
Bulletin articles: Submission deadline is Sunday, 12
noon for the upcoming Sunday bulletin. Deliver copy
to the parish office or email articles, comments or
suggestions to [email protected]
CITY & ZIP: _________________________
PHONE: ___________________________
Please tear this off and place in the collection basket
Or drop it off in the Parish Office!
Food Pantry:
Food parcels collected are distributed to needy families in
the area. The Parish Council has designated the FOOD
SHARING SUNDAY is the first Weekend of each month.
Donate Clothes & Miscellaneous Household Items to
AMVETS: Drop off behind Amvets building at 700 McHenry
Road in Wheeling: M-Sat 8 am - 5 pm

Documentos relacionados