Caminos Ecuestres IE-008

Comentarios

Transcripción

Caminos Ecuestres IE-008
IE-008
DERACI
FE
HIPICA
ON
ar
Oll
Ultzama Zaldi Bideak
Caminos Ecuestres
IE-008
oe
ang
ko
ka
zu
rre
ata
rb
Na
Ultzamako
behortegia
Yeguada de
Ultzama
ea
Alkotz
re
/R
ka
Tufarreta
ío
kil
Ar
Auza
Iraizotz
ea
er
bid
o
Ultzama Zaldi Bideak - Caminos Ecuestres IE-008 Orgiko
basoan (bertan dira Nafarroako ipar parteko haritzik
zaharrenak) hasi eta amaitzen da. 1996an, basoa
'Aisiarako Natura Eremua' izendatu zuten. Bertatik
abiatuta, bideak herri-lurretan barrena egiten du aurrera,
belardiz eta hariztiz inguraturik, eta aukera ematen du
paisaiaren ederraz gozatzeko eta ibar honetako herrien
nortasunaz jabetzeko.
in
Zabildegialdea
ok
Iru
nd
ea
ald
Ug
so
Ibilbide zirkularra da, 25 km-koa, eta Ultzama Ibarra
zeharkatzen du, Lizaso, Iraizotz, Eltzaburu, Ilarregi,
Suarbe, Auza eta Larraintzar kontzejuetan barrena.
kil
Sa
Ultzama Zaldi Bideak - Caminos Ecuestres IE-008, zaldiz
egiteko seinaleztatutako eta egokitutako ibilbidea da.
Zaldi-turismoko ibilbide hori Espainiako Zaldi Errege
Federazioak (RFHE) homologatua da.
bid
Amezti
Ar
Ilarregi
Suarbe
Ultzamako udala, Auza, Eltzaburu, Ilarregi, Iraizotz,
Larraintzar, Lizaso eta Suarbeko kontzejuen lankidetzarekin
Colabora el Ayuntamiento de Ultzama y los concejos de:
Auza, Eltzaburu, Ilarregi, Iraizotz, Larraintzar, Lizaso y Suarbe
Gurbil
o bidea
ka
erre
Eltzaburu
PAÑOL
ES
lko
ubi
Zazpiturrietak
z
Ant
Añalde
Ecuestre
ZALDI BIDEAK
CAMINOS ECUESTRES
A
IE
ULTZAMA
Itinerario
Amati
Zimizti
INFORMAZIO GUNEA
Ultzama Zaldi Bideak
Caminos Ecuestres
IE-008
Ultzama Zaldi Bideak - Caminos Ecuestres IE-008, es un
trazado señalizado y adecuado para su realización a
caballo. Esta ruta de turismo ecuestre se encuentra
homologada por la Real Federación Hípica Española
(RFHE). Cuenta con un trazado circular de 25 km de
longitud que recorre el Valle de Ultzama por los concejos
de Lizaso, Iraizotz, Eltzaburu, Ilarregi, Suarbe, Auza, y
Larraintzar.
Ultzama Zaldi Bideak - Caminos Ecuestres IE-008 tiene
su punto de inicio y finalización en el Bosque de Orgi
donde se conservan los robles más viejos del norte de
Navarra. En el año 1996 este bosque se declaró Área
Natural Recreativa. Desde aquí el trazado discurre por
caminos comunales, rodeados de prados y robledales,
permitiendo apreciar la belleza del paisaje y personalidad
de los pueblos de este valle.
PUNTO DE INFORMACIÓN
INFORMATION POINT
POINT D'INFORMATION
Intereseko telefonoak / Teléfonos de interés
Udaletxea / Ayuntamiento
Turismo-bulegoa / Oficina de Turismo
Osasun-zentroa / Centro de salud
Nafarroako Foruzaingoa / Policía Foral de Navarra
112
Larrialdiak / Emergencias
Hipika zentroak / Zaldi haztegiak
Centros de hípica / Criaderos
Doble A: Zalditegia / Centro Ecuestre
Robledales de Ulzama: Zalditegia / Centro Ecuestre
Mokordi
Arañotz
Larraintzar
a
am
tz
Ul
Zenotz
Eltso
Gerendiain
a
ai
Ib
Udoz
Auza eta Eltzaburu: Zaldiak / Yeguada
Ultzama Zaldi Bideak
Caminos Ecuestres
IE-008
ío
/R
Lizaso
a
am
tz
Ul
ULTZAMA
Zu hemen zaude
Usted está aquí
NAFARROA
NAVARRA
Gorrontz-Olano
Orgiko Oihana
Bosque de Orgi
948 305 115
948 305 300
620 955 454
948 309 350
948 581 864
649 102 204
948 305 333
948 372 100
687 990 125
948 305 009
Ultzama Zaldi Bideak
Caminos Ecuestres
Abeltzaintza (Aziendarentzako pentsuak eta bazka)
Ganadería (Piensos y forraje para ganado)
IE-008
Elikagai Gunea Saioa SL (Saioa Pentsuak) / Piensos
Angel Mari Larrainzar
Ultzama Zaldi Bideak-Caminos Ecuestres IE-008, is a
signposted path suitable for doing it by horse. This
touristic horse riding route was approved by the Royal
Spanish Equestrian Federation (RFHE). It consists of a
circular route of 25 km in length which runs through the
Valley of Ultzama and by the following councils: Lizaso,
Iraizotz, Eltzaburu, Ilarregi, Suarbe, Auza, and
Larraintzar.
Ultzama Zaldi Bideak-Caminos Ecuestres IE-008, dont le
tracé est signalé et adapté pour être parcouru à cheval.
Route de tourisme équestre homologuée par la
Fédération Royale d’Hippisme d’Espagne (RFHE).
Parcours circulaire de 25 km qui traverse la Vallée
d’Ultzama et les communes de Lizaso, Iraizotz,
Eltzaburu, Ilarregi, Suarbe, Auza et Larraintzar.
Ultzama Zaldi Bideak-Caminos Ecuestres IE-008 has its
start and end point in the Forest of Orgi where we can find
the oldest oaks in northern Navarra. In 1996 this forest
was declared Natural Recreation Area. From here the
route runs along communal roads, surrounded by
meadows and oak woods, allowing the visitor to
appreciate the beauty of the landscape and the
personality of the people and towns of this valley.
Ultzama Zaldi Bideak-Caminos Ecuestres IE-008
démarre et finit dans la forêt d’Orgi qui conserve les
chênes les plus vieux du nord de la Navarre. Depuis
1996, cette forêt est déclarée Aire Naturelle de Loisirs. Le
parcours se fait sur des chemins vicinaux, bordés de prés
et de chênaies, ce qui permet d’apprécier le beauté du
paysage et la personnalité des peuples de cette vallée.
948 306 656
608 977 682
Albaitariak / Veterinario
948 306 709
608 825066
657 869 666
Ultzamako Nekazari Denda SL
Nafarroako Zaldi Ospitalea / Hospital Equino
Zaldientzako materialak / Materiales ecuestres
948 500 343
Albaitaritza
Garraioa / Transporte
608 977 682
Angel Mari Larrainzar
Ferratzailea / Herrador
608 679 107
Antonio Gonzalez
Piktogramak / Pictogramas
Ultzama Zaldi Bideak-Caminos Ecuestres IE-008 ibilbidearen profila
Altuera (m)
Altura (m)
Perfil del trazado Ultzama Zaldi Bideak - Caminos Ecuestres IE-008
Kanpoaldean lotzeko puntua Barnealdean lotzeko puntua
Punto de amarre exterior
Punto de amarre interior
Zaldientzako harrera gunea
Punto de acogida ecuestre
Uraskak
Abrevaderos
Janlekuak
Comederos
Larreak
Pradera
Zaldiak alokatzea
Alquiler de caballos
Dutxak
Duchas
Aisiarako eremua
Área recreativa
Zaldia oinez gidatzea
Conducción pie a tierra
Kanpalekua
Zona de acampada
Aparkalekua
Parking
Debekatuta dago sua egitea
Prohibido hacer fuego
Ukuiluak
Cuadras
550
Orgiko Oihana
Bosque de Orgi
Larraintzar
Suarbe
Ilarregi
Auza
Zu hemen zaude
Usted está aquí
Eltzaburu
600
Iraizotz
650
Lizaso
700
Larraintzar
Orgiko Oihana
Bosque de Orgi
750
Zu hemen zaude
Usted está aquí
IE-008 seinaleztapena / Señalización IE-008
500
0
1
distantzia (Km)
distancia (Km)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Zalgurdia
Carruaje
Ibilbidearen jarraipena
Continuidad del itinerario
Norabide okerra
Direccion equivocada
Norabide aldaketa
Cambio de dirección
Zaldientzako ostatua
Alojamiento ecuestre
Zaldiak garraiatzea
Transporte de caballos

Documentos relacionados