Activitat docent

Comentarios

Transcripción

Activitat docent
Acte inaugural
ACTE INAUGURAL
INEF de Catalunya
L’acte d’inauguració oficial del
curs acadèmic 2003-2004 ha
tingut lloc el dia 28 d’octubre
de 2003, a les 12 del matí, a la
sala d’actes del l’INEFC a
Barcelona.
La lliçó inaugural “El futur del
futbol professional”, ha anat a
càrrec del Sr. Joan Laporta,
President del Futbol Club Barcelona.
L’acte ha estat presidit pel conseller de Cultura, Hble. Sr. Jordi
Vilajoana i han format la presidència l’Excm. Dr. Joan Guàrdia, vicerector d’Estudiants de
la Universitat de Barcelona;
l’Excm. Dr. Carles Alsinet, vicerector de Docència i Estudiantat
de la Universitat de Lleida; el
Sr. Josep Maldonado, secretari
general de l’Esport i el Sr. Joan
Carles Burriel, director de
l’INEF de Catalunya.
ACTE INAUGURAL
Un aspecte de la Sala d’Actes de I’INEFC durant l’acte inaugural
El Director de l’INEF de Catalunya fa la lectura
de la Memòria Acadèmica del curs 2002-2003
El Sr. Joan Laporta dóna la lliçó inaugural
“El futur del futbol professional”
2
Un cop impartida la lliçó inaugural, el Sr. Joan Carles Burriel
ha fet lliurament al Sr. Joan
Laporta de l’escultura “Tors
Olímpic” de Rosa Serra, com a
obsequi en nom de la institució.
El Sr. Laporta rep l’escultura “Tors Olimpic”,
de Rosa Serra, de mans del director de l’INEFC
En primer lloc, el secretari
general de l’Esport, Sr. Josep
Maldonado, ha fet lliurament
d’un obsequi a nou alumnes de
l’INEFC que han aconseguit
classificar-se entre els tres primers llocs en competicions europees i mundials:
El grup d’esportistes guardonats
amb les “distincions INEFC”,
amb el secretari general
de l’Esport, Sr. Maldonado”
La alumna Xènia Ribó, millor expedient acadèmic
del Centre de Barcelona, amb el vicerector
Dr. Joan Guàrdia
ACTE INAUGURAL
A continuació, s’ha procedit al
lliurament de les “Distincions
INEFC”:
• Els Srs. Xavier Arnau i Jordi
Alastrue, alumnes del centre
de Barcelona, i jugadors
d’hoquei del Real Club de
Polo, per haver obtingut el
subcampionat d’Europa de
Clubs, el Campionat de la
Lliga i el Campionat de la
Copa del Rei de 2003.
• La Sra. Silvia Bonastre, alumna del centre de Barcelona,
3
per haver obtingut el subcampionat d’Europa de la
Selecció Espanyola d’Hoquei
de 2003.
• El Sr. Jordi Domenjó, alumne
del centre de Lleida, per
haver assolit el Primer lloc en
el Campionat d’Europa de
2002 en la modalitat Kayac
freestyle, en la categoria
Canoa; el Primer lloc en el
Campionat preeuropeu de
2003, modalitat kayac freestyle i el Sisè lloc en el Campionat del Món de 2003,
modalitat Kayac freestyle,
categoria canoa oberta.
• El Sr. Nacho Rodríguez, alumne del centre de Barcelona i
jugador de bàsquet del Futbol Club Barcelona, per haver
assolit el Campionat d’Europa
de Clubs; el Campionat de
Lliga i el Campionat de Copa
del Rei de 2003.
• El Sr. Roger Grimau, alumne
del centre de Lleida i jugador
de bàsquet del Futbol Club
Barcelona, per haver obtingut
el subcampionat d’Europa de
la Selecció Espanyola de
Bàsquet de 2003.
ACTE INAUGURAL
La alumna M. Angels Llena,
millor expedient acadèmic del Centre de Lleida,
amb el vicerector Dr. Carles Alsinet
El nou doctor Feliu Funollet Queixalós rep l’obsequi de mans del conseller de Cultura,
Sr. Vilajoana
• El Sr. Carles Marco, alumne
del centre de Lleida i jugador del Joventut de Badalona, per haver obtingut el
subcampionat d’Europa amb
la Selecció Espanyola en el
2003.
• La Sra. Mònica Piosa, alumna
del centre de Barcelona, per
haver assolit la medalla de
bronze per equips en el Cam-
pionat del Món d’Hoquei
Patins de 2002.
• Sra. Ana Montero, alumna del
centre de Barcelona, per
haver assolit la medalla de
plata en natació sincronitzada de “rutina combinada”;
medalla de bronze en “duo” i
el Quart lloc per equips, en
els Campionats del Món de
Natació de 2003.
4
A continuació, els respectius
vicerectors han lliurat els obsequis als millors expedients acadèmic de la 3ª promoció de
Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de cada
centre.
• La Sra. Xènia Ribó Rovira
(Alumna de l’INEFC Barcelona)
• La Sra. M. Angels Llena Carrera. (Alumna de l’NEFC
Lleida)
Seguidament, el conseller de
Cultura ha fet lliurament de
l’obsequi al professor del centre de Barcelona, Sr. Feliu
Funollet i Queixalós, que ha
assolit el grau de Doctor.
Enguany s’ha atorgat una distinció especial. El conseller de
Cultura, en nom de de l’INEFC,
ha fet lliurament d’una placa a
l’exrector de la Universitat de
Lleida, l’Excm. i Mgfc. Dr. Jaume
Porta, com a reconeixement pel
seu suport i col·laboració envers
ACTE INAUGURAL
El Sr. Jaume Porta Jr., saluda el conseller de Cultura
i s’adreça als assistents
5
l’INEFC. El seu fill, que ha recollit l’obsequi en el seu nom, ha
adreçat unes paraules d’agraïment a la institució.
Finalment, el Sr. Vilajoana ha
fet la cloenda de l’acte i ha
inaugurat oficialment el curs
acadèmic 2003-2004.
Els assistents han estat convidats a assistir a la representació de l’espectacle d’acroesport “La titella”, interpretat per Leticia Garcia i Julian
Gonzales, exalumnes de
l’INEFC.
ACTE INAUGURAL
El Sr. Laporta saluda l’escultora Rosa Serra i el pintor Jordi Alumà
La presidència i els guardonats
en una foto de grup
6
• Treballs de Recerca
Barcelona
Recerca
• Ajuts
Barcelona
Lleida
Index
AJUTS
Centre de Barcelona
COMISSIÓ DE RECERCA
MEMBRES
• DR. MARIO LLORET RIERA
Director del Centre de Barcelona
• DR. JAVIER OLIVERA BETRÁN
Sotsdirector de Recerca i Postgrau
• SR. EUSEBIO ESPARZA BARROSO
Cap del Departament de Ciències Biomèdiques
• SR. SANTOS BERROCAL DOMÍNGUEZ (fins a l’1 de juny de 2004)
• DR. DOMINGO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
Cap del Departament d’Educació Física
• SR. AGUSTÍ BOIXEDA DE MIQUEL
Cap del Departament d’Esports Individuals
• DR. JESÚS GONZÁLEZ CARBALLUDE
Cap del Departament de Gestió i Recreació
• SR. MARCEL·LÍ MASSAFRET MARIMON
Cap del Departament d’Esports Col·lectius
• DR. JOSEP ROCA BALASCH
Cap del Departament de Ciències Socials
RECERCA
88
AJUTS A LA RECERCA
Resolució CLT 3233/2003, de 13 d’octubre, per la qual en el marc dels plans de formació complementària,
formació en la recerca i formació en la docència d’alumnes i postgraduats, s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts en el camp de l’educació i l’esport
(DOGC núm. 3999, de 30 d’octubre de 2003)
• CODI B1. Ajuts per a la col·laboració en projectes institucionals d’investigació i recerca preferencials
POSTGRADUATS
Treball d’investigació
Investigador/a
Responsable
Import(€)
Anàlisis del aprendizaje de los balanceos
en gimnasia artística masculina
Busquets Faciaben, Albert
Michael Marina
4.808,00
Disseny d´un sistema per a mesurar la
potència i la força específica a la cursa a
peu i la natació
González Haro, Carlos
Josep Ma Padulles
4.808,00
Determinació i valoració d´indicadors de
rendiment en esports individuals d´oposició
González Llorens, Cesar
Xavier Iglesias
4.808,00
Factors de camp psicològics en el rendiment
humà: variabilitat i inhibició
Ignacio Herrera, Josep Antoni
Josep Roca
4.808,00
Exposició a la hipòxia hipobàrica intermitent per a la millora del rendiment a nivell
del mar en nedadors i corredors
Moreno Doutres, Daniel
Ferran A. Rodríguez
4.808,00
Entrenamiento de la fuerza muscular mediante la aplicación de vibraciones mecánicas
Muñoz Sáez, Cesar Juan
Gerard Moras
4.808,00
Estudio sobre la oferta empresarial en
Catalunya y el desarrollo pedagógico de
las actividades físicas en aventura en naturaleza en la ESO en la ciudad de Barcelona
Olivera Betrán, Alberto
Javier Olivera
4.808,00
RECERCA
89
Treball d’investigació
Investigador/a
Responsable
Import(€)
Bases pedagògiques per l´aprenentatge de
l´escalada
Oliveras Vicente, Jaume
Feliu Funollet
4.808,00
Aplicacions a l´entrenament de l´anàlisis de
les fluctuaciones en la resposta fisiològica i
biomecànica a l´exercici
Savell Sangenis, Paulina
Natàlia Balagué
4.808,00
Ensenyament d´habilitats bàsiques
Vila Solé, Ramon
Joan Riera
2.404,00
La qualitat de l´area d´educació física en
l´educació secundària obligatòria i el batxillerat als centres educatius de la ciutat de
Barcelona
Vilanova Soler, Anna
Carlos González
2.404,00
TOTAL EUROS 48.080,00
RECERCA
90
ALUMNES COL·LABORADORS
Treball d’investigació
Investigador/a
Responsable
Import (€)
Estudio sobre la oferta empresarial en
Catalunya y el desarrollo pedagógico de
las actividades físicas de aventura en naturaleza en ESO en la ciudad de Barcelona
Cordon March
Francisco Javier
Javier Olivera
1.402,00
Determinació i valoració d´indicadors de
rendiment en esports individuals d´oposició
Cortés Cortés, Alba
Xavier Iglesias
1.402,00
Factors de camp psicològics en el rendiment
humà: variabilitat i inhibició
Ferrando Fenoll, Juan
Josep Roca
1.402,00
Entrenamiento de la fuerza muscular mediante la aplicación de vibraciones mecánicas
Galilea Bordas, Xavier
Gerard Moras
1.402,00
Determinació i valoració d´indicadors de
rendiment en esports individuals d´oposició
García Gil, Juan José
Xavier Iglesias
1.402,00
Ensenyament d´habilitats bàsiques
Gitart Montserrat, Núria
Joan Riera
1.402,00
Bases pedagògiques per l´aprenentatge de
l´escalada
Julia Ibañez, Pere
Feliu Funollet
1.402,00
Bases pedagògiques per l´aprenentatge de
l´escalada
Masats Ordi, Jordi
Feliu Funollet
1.402,00
La qualitat de l´area d´educació física en
l´educació secundària obligatòria i el batxillerat als centres educatius de la ciutat de
Barcelona
Nohales Becerra, Silvia
Carlos González
1.402,00
TOTAL EUROS 12.618,00
• CODI C2. Ajuts per a la formació pràctica en treballs de laboratoris de recerca en el centre de
Barcelona de L'INEF
Nom
VALLEJO CUÉLLAR, Lisímaco
RECERCA
Ajut
Laboratoris de recerca
Responsable
Gerard Moras Feliu
Import (€))
5.999,00
91
ALTRES AJUTS
(Resolució d'1 de desembre de 2003)
• Codi A1. Formació pràctica complementària en la gestió i organització d'activitats formatives específiques en l'àmbit de l'educació física i l'esport.
Dedicació: 1350 hores
Import de la beca: 2 x 8.086 €
Postgraduades: Marta Fullana Noell. Tutora responsable: Cristina Vallecillo Molina
Ana Vilanova Sole. Tutora responsable: Núria Puig Barata
• Codi A2. Formació pràctica complementària en gestió informàtica i virtual en l'àmbit de l'activitat física
i l'esport
Dedicació: 675 hores
Import de la beca: 2 x 1.956 €
Tutor/Responsable: Àlex González Reguera
Alumnes: Barceló Bisquerra, Gabriel
Mateu Porras, Alejandra
• Codi A3. Estudi de la mobilitat interuniversitària en l'àmbit de l'activitat física i l'esport a nivell internacional
Dedicació: 675 hores
Import de la beca : 3.765 €
Tutora/Responsable: Núria Puig Barata
Postgradua: Tapiador López, Mireia
• Codi A4. Formació pràctica complementària en tècniques de gestió de la informació i documentació de
l'esport
Dedicació: 675 hores
Import de la beca : 1.956 €
Tutora/Responsable: Montserrat Barceló Bonada
Postgraduada: Hernández López, Ruth
RECERCA
92
• Codi E1. Formació en la docència en el centre de Barcelona
Dedicació: 80 hores
Import de la beca : 7 x 2.350 €
Nom
Departament d´adscripció
Tutor/Responsable
Morejon Torné, Sacra
Gestió y Recreació
Jesús Gonzalez-Cap del Departament
Benet Caubet, Imma
Esports Individuals
Agustí Boixeda-Cap del Departament
Fernández Puigbó, Làia
Esports Individuals
Agustí Boixeda-Cap del Departament
Ventura Vall-llovera, Carles
Ciències Socials
Josep Roca-Cap del Departament
González Haro, Carlos
Educació Física
Santos Berrocall-Cap del Departament
Gómez-Espinosa Vega, Susana
Esports Col·lectius
Marcel·li Massafret-Cap del Departament
Silla Cascales, Diego
Esports Col·lectius
Marcel·li Massafret-Cap del Departament
(Resolució de 26 de febrer de 2004)
• Codi F. Adaptació Curricular CAFE per a alumnes amb necessitats educatives especials permanents
associades a condicions personals de discapacitat
Import de la beca : 2.350 €
Tutor/Responsable: Fco. Javier Hernández Vázquez
Postgraduada: Cardona Torres, Marta
ACTIVITATS DE RECERCA
DIFUSIÓ DE LA RECERCA
• Elaboració i edició periòdica d'una relació de material per a la investigació de l'Institut Nacional
d'Educació Física de Catalunya –Centre de Barcelona–.
• Jornades de difusió de la recerca:
– Demostració pràctica del material de recerca
– Utilització pràctica del software aplicat a la investigació
RECERCA
93
Index
TREBALLS DE RECERCA
Centre de Barcelona
PREMIS A LA MILLOR EXPOSICIÓ
• POSTGRADUATS
1r. Premi: César Juan Muñoz Sáez
2n. Premi: Mireia Tapiador López
3r. Premi: Daniel Moreno Doutres
RECERCA
94
RESUM DELS TREBALLS PREMIATS
• 1r. Premi: César Juan Muñoz Sáez
Departament: Esports Col·lectius
Responsable: Dr. Gerard Moras Feliu
ACTIVIDAD ELECTROMIOGRÁFICA EN EL PRESS DE BANCA HORIZONTAL EN MOVIMIENTOS
ARMÓNICOS Y OSCILATORIOS PROGRESIVOS
RESUMEN:
Objetivo: La influencia de la stiffness del complejo músculo tendinoso sobre el ciclo estiramiento acortamiento nos ha sugerido comparar la actividad electromiográfica del press banca horizontal armónico con
la realización del press de banca horizontal oscilatorio, ambos a altas velocidades de ejecución y con
diferentes cargas.
Método: Diecisiete sujetos varones experimentados realizaron el press de banca armónico y press de banca
oscilatorio con cargas de 20, 30 y 40 Kg respectivamente. Se adquirieron registros de posición de la barra,
tiempo y EMG normalizada en las porciones clavicular y esternocostal del pectoral mayor, así como en la porción larga del tríceps.
Resultados: Se aprecian diferencias en el tiempo de realización de una repetición y desplazamiento de la
barra entre press de banca armónico y press de banca oscilatorio en la mayor parte de registros. El press
de banca oscilatorio presenta menor actividad electromiográfica aunque no se encuentran diferencias significativas para cada solicitación de carga ni entre ellas. En el total de los registros se aprecian diferencias
significativas entre las solicitaciones de la porción clavicular y porción esternocostal en el press de banca
armónico en el total de una repetición y al comparar las dos fases de cada movimiento (concéntrica y excéntrica). Sin embargo, en el press de Banca oscilatorio se encuentran diferencias significativas entre las solicitaciones de la fase excéntrica y concéntrica de la porción clavicular y porción esternocostal, pero no en el
total de una repetición.
Conclusiones: Los valores de desplazamiento, tiempo y EMG demuestran que el press de banca armónico y
press de banca oscilatorio son ejercicios que parecen requerir una diferente solicitación de las estructuras del
complejo músculo tendinoso con un posible mayor compromiso en el press de banca oscilatorio del tejido no
contráctil.
RECERCA
95
• 2n Premi: MireiaTapiador López
Departament: Ciències Socials
Responsable: Dra. Núria Puig Barata
ESPORT I ESTAT DEL BENESTAR A L’ÀMBIT LOCAL
RESUM:
L’estudi de l’esport a un àmbit local o municipal és un dels temes sociològics més importants de les últimes dues
dècades. És així, a causa de la gran contribució dels municipis al foment i desenvolupament de l’esport a
Espanya. Això no seria possible sense el protagonisme que varen tenir els ajuntaments democràtics en promoure l’esport per a tothom, des de començaments de la transició del franquisme fins al moment actual (García
Ferrando, 2001).
És per això que l’objectiu principal d’aquest projecte és crear un
model d’anàlisi de l’Estat del Benestar útil per a l’estudi de l’esport en un àmbit local. Per assolir aquest objectiu s’ha analitzat
quins varen ser els antecedents que donaren peu a les actuacions
polítiques municipals i socials necessàries per aconseguir aquest
fet, i quines han estat les actuacions d’aquests últims anys.
Exemple d’anàlisi de documents (ATLAS-TI)
El progrés metodològic de la recerca ha estat l’anàlisi de contingut
així com la realització d’entrevistes a persones amb una gran vinculació i trajectòria dins del món de l’esport municipal. Un dels
aspectes més importants d’aquesta recerca radica en el tractament
de la informació. Aquesta ha estat realitzada a través de l’innovador programa informàtic ATLAS-TI.
Paraules claus: esport, Estat del Benestar i sistema esportiu municipal.
– GARCÍA FERRANDO, M. (2001): “La gestión del deporte en el ámbito municipal: de la promoción a la
fidelización del cliente”. In LATIESA, M.; MARTOS, P.; PANIZA, J.L. (2001): “Deporte y cambio social en el
umbral del siglo XXI”, AEISAD, Esteban Sanz, Madrid, Investigación Social y Deporte, nº 5, Volumen 1,
pp. 295-317.
RECERCA
96
• 3r Premi: Daniel Moreno Doutres
Departament: Ciències Biomèdiques
Responsable: Dr. Ferran A. Rodríguez
ESTIMULACIÓN DE LA SECRECIÓN ENDÓGENA DE ERITROPOYETINA (EPO), EN CONDICIONES DE
HIPOXIA AGUDA Y RESPUESTA ESPECÍFICA A LA EXPOSICIÓN INTERMITENTE A LA HIPOXIA
HIPOBÁRICA
RESUMEN:
El entrenamiento en altitud ha sido se ha incorporado en las últimas décadas a los sistemas de preparación
de muchos deportistas, basándose en el supuesto básico de que las adaptaciones del organismo a las condiciones de hipoxia (aclimatación a la altitud) suponen ventajas para el rendimiento deportivo, especialmente en
las modalidades de resistencia.
Hoy día ofrece pocas dudas el beneficio obtenido con una preparación correcta con la finalidad de competir en altitud, aunque las ventajas de dicho entrenamiento para la preparación de competiciones a nivel del
mar no son tan evidentes. De hecho, en grupos de deportistas estudiados mediante diseños experimentales
adecuados y con grupos control, la estancia y el entrenamiento en altitud moderada no han demostrado
inequívocamente representar una ventaja respecto de un entrenamiento equivalente a nivel del mar.
En nuestro experimento se examinó el efecto de un modelo de entrenamiento en altitud sobre parámetros
fisiológicos y de rendimiento específico en triatletas entrenados. Dicho modelo constaba de una exposición a
la hipoxia hipobárica intermitente (HHI) y entrenamiento a nivel del mar.
En el experimento, participaron 12 sujetos (todos H), combinando el entrenamiento a nivel de mar con la
exposición a la HHI durante 4 semanas (a razón de 3 horas diarias), a una altitud simulada de 4000-5500
m. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente al grupo experimental o de control. Se realizaron dos tipos de
valoraciones: a) un test máximo de laboratorio en tapiz rodante incremental y progresivo de carrera hasta el
agotamiento (antes y después del periodo de exposición) y, b) un test máximo de campo incremental y progresivo hasta el agotamiento (antes y después de la exposición en dos ocasiones).
Con respecto al grupo control, los triatletas expuestos a la HHI mejoraron su VO2 relativo al umbral aeróbico (+4,35%, p<0,05) así como muy significativamente su VO2 relativo al umbral anaeróbico (+ 3,77%,
p<0,01). Dichos cambios se acompañan de cambios se acompañan de los encontrados en la EPO (+25,80%),
hematocrito (-11,29%, p<0,05) y hematíes (-8,79, p<0,01).
Aunque los resultados demuestran que el entrenamiento a nivel del mar combinado con la exposición intermitente de corta duración a la hipoxia (equivalente a 4,000-5,500 m) mejoran la secreción endógena de EPO
y los valores relativos de VO2 comentados anteriormente, estos no se han traducido en un aumento significativo del rendimiento en carrera. Éstos arrojan más dudas sobre la controversia del entrenamiento en altura y
abren nuevas perspectivas a investigaciones futuras.
RECERCA
97
Index
AJUTS
Centre de Lleida
COMISSIÓ DE RECERCA
• DR. OLEGUER CAMERINO FOGUET
Sotsdirector de Recerca i Postgrau
• DR. SALVADOR OLASO CLIMENT/SR. FRANCESC REIG CAMPS
Cap Departament d’Esports Individuals i d’Adversari
• SR. CRISTÒFOL SALAS SANTANDREU/ SRA. NEUS PALOU TORRENTÓ
Cap Departament d’Esports Col.lectius
• DRA. MARTA CASTAÑER BALCELLS/DR. PERE LAVEGA BURGUÉS
Cap Departament Fonaments de la Motricitat i la Recreació
• SRA. ASSUMPTA ENSENYAT SOLÉ/ DR. XAVIER PEIRAU TERÉS
Cap Departament de Ciències de la Salut i la Condició Física
• DR. FRANCISCO LAGARDERA OTERO/ DR. CARLOS E. FALERONI TRUCCO
Cap Departament de Ciències Socials i la Gestió
• SR. ALEXANDRE GORDILLO MOLINA
Cap Departament d’Ensenyament de l’Educació Física
RECERCA
98
AJUTS
Resolució CLT/3233/2003, de 13 d’octubre, per la qual en el marc dels plans de formació complementària, formació en la recerca i formació en la docència d’alumnes i postgraduats, s’aproven les bases per
a la concessió d’ajuts en el camp de l’educació física i l’esport (codi Z33)
Projectes
Responsable
Nom i cognom
Import
Codi A1: Formació pràctica complementària en la gestió i organització d´activitats formatives específiques en l´ambite
de l´educació física i l´esport
Oleguer Camerino Foguet
Antonio Planas Anzano
Mireia Sosa Pérez
2.324 €
Codi A2: Formació pràctica complementària en gestió informàtica i virtual en
l’àmbit de l’activitat física i l’esport
Oleguer Camerino Foguet
Antonio Planas Anzano
Rubén Moracho
Fernandez
2.324 €
Codi A2: Formació pràctica complementària en gestió informàtica i virtual en
l’àmbit de l’activitat física i l’esport
Oleguer Camerino Foguet
Antonio Planas Anzano
Segi Matas García
2.324 €
Codi A2: Formació pràctica complementària en gestió informàtica i virtual en
l’àmbit de l’activitat física i l’esport
Oleguer Camerino Foguet
Antonio Planas Anzano
Pere Torradas Oliva
2.324 €
Codi A3: Estudi de la mobilitat interuniversitària en l’àmbit de l’activitat física i
l’esport a nivell internacional
Oleguer Camerino Foguet
Antonio Planas Anzano
Mireia Sosa Pérez
1.162 €
Codi A4: Formació complementària en
tècniques de gestió de la informació i
documentació de l’esport
Oleguer Camerino Foguet
Antonio Planas Anzano
Patricia Hernández
López
2.324 €
Codi B1: Projectes institucionals d’investigació i recerca preferencials. Projecte:
“Exercici físic: un projecte d’aproximació
de l’exercici físic saludable a la població”
Xavier Peirau Terés
Antoni Planas Anzano
Assumpta Ensenyat Solé
Marc Peraire
Centelles
2.328 €
RECERCA
99
Projectes
Responsable
Nom i cognom
Import
Codi B1: Projectes institucionals d’investigació i recerca preferencials. “Valoración
de la fuerza dinámica máxima relativa y
creación de un modelo de dinámica de
sistemas para la gestión de la eficacia
en el rendimiento deportivo. Grupo de
saltadores del ámbito territorial de
Lleida”
Salvador Olaso Climent
Marc Julià Bonmatí
2.328 €
Codi B1: Projectes institucionals d’investigació i recerca preferencials. “La inserció laboral del nous llicenciats en ciències
de l’activitat física i de l’esport”
Antoni Planas Anzano
Francesc Reig Camps
Jordi Ticó Camí
Elena Martí de la
Llave
2.328 €
Codi B2: Ajuts per a la participació en
tesis doctorals el Centre de Lleida.
Projecte: “Estudi tàctic de la defensa de
la 1ª línia en la fase final de la lliga
mundial 2003”
Cristòfol Salas Santandreu
Xavier Schelling del
Alcázar
2.328 €
Codi C1: Treballs en laboratoris de
recerca al centre de Lleida de l’INEFC.
LABORATORI DE PRAXIOLOGIA
MOTRIU
Francisco Lagardera Otero
Pere Lavega Burgués
Lucía Sagarra
Romero
3.005 €
Codi C1: Treballs en laboratoris de
recerca al centre de Lleida de l’INEFC.
LABORATORI DE COMPORTAMENT
MOTOR
Joan Palmi Guerrero
Fernando Aquila
Dumit
3.005 €
Codi C1: Treballs en laboratoris de
recerca al centre de Lleida de l’INEFC.
LABORATORI D’OBSERVACIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
Marta Castañer Balcells
Daniel Andrés López
Bielsa
3.005 €
Codi C1: Treballs en laboratoris de
recerca al centre de Lleida de l’INEFC.
LABORATORI DE VALORACIO FUNCIONAL
Assumpta Ensenyat Solé
Víctor Heras Pastor
3.005 €
RECERCA
100
Projectes
Responsable
Nom i cognom
Import
Codi C1: Treballs en laboratoris de
recerca al centre de Lleida de
l´INEFC.LABORATORI DE CIENCIES
SOCIALS I DE LA GESTIÓ ESPORTIVA
Carlos E. Faleroni Trucco
Jordi Seguí Urbaneja
3.005 €
Codi C1: Treballs en laboratoris de
recerca al centre de Lleida de l´INEFC
LABORATORI DE BIOMECÀNICA
Alberto García-Fojeda Herrera
Robert Usach
Minguillon
3.005 €
Codi D1: Treballs en grups de recerca
precompetitius al centre de Lleida. GRUP
D´INVESTIGACIÓ DE DOCENCIA VIRTUAL
Oleguer Camerino Foguet
Helena Frutos Salvia
3.005 €
Codi D2: Treballs en grups de recerca
competitius en el centre de Lleida. GRUP
D´INVESTIGACIÓ GESTIÓ ESPORTIVA
Andreu Camps Povill
Sandra Echeverry
Velásquez
3.005 €
Codi D2: Treballs en grups de recerca
competitius en el centre de Lleida. GRUPS
D’INVESTIGACIÓ DE PRAXIOLOGÍA
Francisco Lagardera Otero
Pere Lavega Burgués
Alvaro Terreros
Martínez
3.005 €
Codi D2: Treballs en grups de recerca
competitius en el centre de Lleida. GRUP
D´INVESTIGACIÓ DE BIOMECÁNICA
ESPORTIVA
Alberto García-Fojeda Herrera
Daniel Gregorio
Gabarre
3.005 €
Codi E2: Formació en la docència en el
centre de Lleida. Departament d´adscripció: Esports individuals i d´adversari
Salvador Olaso Climent
Francesc Reig Camps
David Martínez
Buisson
3.134 €
Codi E2: Formació en la docència en el
centre de Lleida. Departament d’adscripció: Esports col·lectius
Cristofol Salas Santandreu
Neus Palou Torrentó
Jorge Serna
Bardavio
3.134 €
Codi E2: Formació en la docència en el
centre de Lleida. Departament
d´adscripció. Fonaments de la motricitat
i la recreació
Pere Lavega Burgués
Juan Antonio
Andueza Azcona
3.134 €
RECERCA
101
Projectes
Responsable
Nom i cognom
Import
Codi E2: Formació en la docència en el
centre de Lleida. Departament d'adscripció: Ciències de la salut i la condició
física
Assumpta Ensenyat
Xavier Peirau Terés
Fernando Aquila
Dumit
3.134 €
Codi E2: Formació en la docència en el
centre de Lleida. Departament d'adscripció: Ciències socials i de la gestió
Francisco Lagardera Otero
Carlos E. Faleroni Trucco
Eva Vargas Sánchez
3.134 €
Codi E2: Formació en la docència en el
centre de Lleida. Departament d'adscripció: Ensenyament de l'activitat física
Alexandre Gordillo Molina
Enric Lacasa Claver
1.567,00 €
Codi E2: Formació en la docència en el
centre de Lleida. Departament d'adscripció: Ensenyament de l'activitat física
Alexandre Gordillo Molina
Divina Urbiola
Cortasa
1.567,00 €
RECERCA
102
Professorat
• Professorat
Barcelona
Lleida
Index
PROFESSORAT
Centre de Barcelona
Departament de Ciències Biomèdiques
Dra. Natàlia Balagué Serre, Dr. Joan Ramon Barbany Cairó, Albert Ciscar Martínez, Francesc Cos Morera,
Eusebio Esparza Barroso, Dr. Mario Lloret Riera, Dr. Ferrán A. Rodríguez Guisado
Departament de Ciències Socials
P. Anthony Boddy, Jaume Brandon Charlton, Jaume Casamort Ayats, Milagros García Bonafé, Dra. Núria
Puig Barata, Dr. Joan Riera Riera, Dr. Josep Roca Balasch, Susanna Soler Prat
Departament d’Educació Física
Emilio Alonso Río, Santos Berrocal Domínguez, Dr. Domènec Blàzquez Sánchez, Francesc Espar Moya, Carles
González Arévalo, Dr. Fco. Javier Hernández Vázquez, Mercè Mateu Serra, Dr. Javier Olivera Betran,
Dr. Jordi Porta Manzañido, Francisco Seirul-lo Vargas, Dr. Joan Solé Fortó
Departament d’Esports Individuals
Irena Bieniarz Rouba, Agustí Boixeda de Miquel, Manuel I. Caragol Urgellés, Dr. Xavier Iglesias Reig,
Alfredo Irúrtia Amigó, Albert Llorens Ibarz, Dr. Michel Marina Evrard, Dra. Herminia Mata Saumell, Josep
M. Padullés Riu, César Páez-Centella García-Diego, Dra. M. Luz Palomero Ródenas
Departament d’Esports Col·lectius
Vicent Artero Traver, Francesc Buscató Durlán, Domingo García Castañeda, Antoni Gras Forcada, Marcel·lí
Massafret Marimon, Dr. Gerard Moras Feliu, Sergi Petit Herrero, Hermipio Romero Largo, Ricard Serrés
Lara, Jordi Solà Grancha, Santiago Vázquez Folgueira
Departament de Gestió
Pedro Luis Blanco González, Joan Carles Burriel Paloma, Dr. Feliu Funollet Queixalós, Dr. Jesús González
Carballude, Pere Manuel Gutiérrez, Antonio Moreno Ruiz
ALTES I BAIXES CURS 2003-2004:
Baixes per jubilació: José Antonio Sancha de Prada, Pawel Rouba Billevicz.
Altes: Mercè Mateu Serra.
PROFESSORAT
13
Index
PROFESSORAT
Centre de Lleida
Departament d’Esports Individuals i d’Adversari
Enrique Ballestero, Josep Ll. Castarlenas, Conxita Duran, Dr. Alfredo Joven, Dra. Ma. José Montilla,
Dr. Salvador Olaso, Enric Ormo, Francesc Reig
Departament d’Esports Col·lectius
Dr. David Carreras, Josep Charco, Fernando de Andrés, Antoni Gomà, Gerard Lasierra, Rafael Marín, Neus
Palou, Critòfol Salas, Josep Segura, Jordi Ticó, Dr. Emili Vicente
Departament de Fonaments de la Motricitat i la Recreació
Dra. Marta Castañer, Dr. Joan Fuster, Gonzalo Gil, Dr. Pere Lavega, Carlota Torrents
Departament de Ciències Socials i de la Gestió aplicades a l’Activitat Física i l’Esport
Dr. Andreu Camps, Dr. Carlos Faleroni, Dr. Francisco Lagardera, Susana Monserrat
Departament de Ciències de la Salut i Condició Física
Francesc Biosca, Dr. Alfonso Blanco, Assumpta Ensenyat, Dr. Alberto García-Fogeda, Dr. Joan Palmi,
Dr. Xavier Peirau, Dr. Antoni Planas, Joan Anton Prat, Xavier Sanuy
Departament d’Ensenyament de l’Activitat Física i l’Esport
Dr. Oleguer Camerino, Dr. Antoni Costes (1r quadrimestre), Àlex Gordillo, Enric Lacasa (2n quadrimestre),
Eloísa Lorente, Dra. Rosa Rodríguez, Pedro Ruiz
ALTES I BAIXES CURS 2003-2004:
Baixes: Dr. Antoni Costes (excedència a partir del 2n quadrimestre), Mercè Mateu (canvi destinació a Centre
de Barcelona), Juan José Gómez
Altes: Enric Lacasa (a partir del 2n quadrimestre), Enric Ormo, Dra. Rosa Rodríguez, Carlota Torrents, Joan
Antoni Prat (incorporació excedència), Josep Segura (incorporació excedència).
PROFESSORAT
14
• Junta executiva - Caps de departament
Barcelona
Lleida
Òrgans de govern
• Consell Rector
Index
CONSELL RECTOR
(Fins al mes de desembre de 2003)
President:
Hble. Sr. Jordi Vilajoana Rovira
Conseller de Cultura
Vocals:
Josep Maldonado Gili
Secretari General de l’Esport
Joan Carles Burriel Paloma
Director de l’INEF de Catalunya
Ildefons Prat Alsina
Gerent de l’INEFC
Glòria Pallé Torres
Directora General del Consell Català de l’Esport
Claudi Alsina Català
Director General d’Universitats
Miquel Martínez Martín
Director de l’Institut de Ciències de l’Educació
Universitat de Barcelona
ÒRGANS DE GOVERN
Carles Alsinet Mora
Vicerector de Docència i Estudiantat
Universitat de Lleida
Albert Oriol Bosch
Director de l’Institut d’Estudis de la Salut
Francesc de Puig Viladrich
Director del Centre d’Alt Rendiment Esportiu
de Sant Cugat
Pere Lavega Burgués
Representant del professat
Milagros Martín Pascual
Representant del PAS
Adolfo Benitez Herrera
Representant de l’alumnat
Secretari:
Lluis Paluzie Mir
Secretari tècnic de l’Esport
8
CONSELL RECTOR
(A partir del mes de gener de 2004)
President:
Hble. Sr. Josep Bargalló Valls
Conseller en Cap
Vocals:
Rafel Niubó Baqué
Secretari General de l’Esport
Joan Carles Burriel Paloma (fins al 7 de juny 2004)
Andreu Camps Povill
Director INEF de Catalunya
Ildefons Prat Alsina (fins al 30 de juny 2004)
Montserrat Genescà Ferrer
Gerent de l’INEF de Catalunya
Ignasi Doñate Sanglas
Director del Consell Català de l’Esport
Albert Oriol Bosch
Director de l’Institut d’Estudis de la Salut
ÒRGANS DE GOVERN
Miquel Martínez Martín
Director de l’Institut de Ciències de l’Educació
Universitat de Barcelona
Francesc de Puig Viladrich
Director del Centre d’Alt Rendiment Esportiu
de Sant Cugat
Ramon Vilaseca Alavedra
Director general d’Universitats
Carles Alsinet Mora
Vicerector de docència i estudiantat
Universitat de Lleida
Pere Lavega Burguès
Representant del professorat
Milagros Martín Pascual
Representant del PAS
Adolfo Benítez Herrera
Representant de l’alumnat
Secretari:
Carles Trullols Clemente
Responsable de Suport Jurídic i Tècnic
Consell Català de l’Esport
9
Index
JUNTA EXECUTIVA - CAPS DE DEPARTAMENT
Centre de Barcelona
JUNTA EXECUTIVA
Director Acadèmic
Mario Lloret Riera (fins al 14 de juny de 2004)
Jordi Solà Grancha
Sotsdirector de Recerca i Postgrau
Javier Olivera Betrán (fins al 14 de juny de 2004)
Gerard Moras Feliu
Sotsdirector d'Estudis de Llicenciatura i Professorat
Xavier Iglesias Reig
Sotsdirector de Serveis i Instal.lacions
Jordi Solà Grancha (fins al 14 de juny de 2004)
Michel Marina Evrard
CAPS DE DEPARTAMENT
Ciències Biomèdiques
Eusebio Esparza Barroso (fins al 31 d'agost de 2004)
Ferran A. Rodríguez Guisado
Ciencies Socials
Josep Roca Balasch
Educació Física
Santos Berrocal Domínguez (fins al 31 de maig de 2004)
Domingo Blázquez Sánchez
ÒRGANS DE GOVERN
Esports Col·lectius
Marcel·lí Massafret Marimon
Esports Individuals
Agustí Boixeda de Miquel
Gestió i Recreació
Jesús González Carballude (fins al 31 d'agost de 2004)
Pere Manuel Guitérrez
10
Index
JUNTA EXECUTIVA - CAPS DE DEPARTAMENT
Centre de Lleida
JUNTA EXECUTIVA
Director Acadèmic
Joan Palmi Guerrero
Sotsdirector d'Estudis de Llicenciatura i Professorat
Antoni Planas Anzano (fins al 14 de juny de 2004)
Joan Antoni Prat Subirana
Sotsdirector de Recerca i Postgrau
Oleguer Camerino Foguet (fins al 14 de juny de 2004)
Antoni Planas Anzano
Sotsdirector d’Activitats Extraacadèmiques
Rafael Marín Sánchez (fins al 14 de juny de 2004)
Jordi Ticó Camí
CAPS DE DEPARTAMENT
Esports Individuals i d’Adversari
Salvador Olaso Climent (fins al 31 de desembre de
2003)
Francesc Reig Camps
Ciències Socials i de la Gestió
Francisco Lagardera Otero (fins al 31 de desembre
de 2003)
Carlos Faleroni Trucco
Esports Col.lectius
Cristòfol Salas Santandreu (fins al 31 de desembre
de 2003)
Neus Palou Torrentó
Ciències de la Salut i Condició Física
Assumpta Ensenyat Solé (fins al 29 de febrer de
2004)
Xavier Peirau Terés
Fonaments de la Motricitat i Recreació
Marta Castañer Balcells (fins al 30 de setembre de
2003)
Pere Lavega Burgués
Ensenyament de l’Activitat Física i l’Esport
Àlex Gordillo Molina
ÒRGANS DE GOVERN
11
• Promoció INEFC
• Congressos i esdeveniments
• Reconeixements al professorat
• Actes de comiat de promocions
Barcelona
Lleida
Activitat institucional
• Convenis
Index
CONVENIS
INEF Catalunya
RELACIÓ DE CONVENIS SIGNATS PER L’INEFC EN EL CURS 2003-04
• Conveni entre l’INEFC i la “Federació Aèria Catalana”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2003. Renovació tàcita.
• Conveni entre l’INEFC i el “C.E. Llars de l’Amistat Cheshire”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2003. Renovació tàcita
• Conveni entre l’INEFC i “Estudis d’Hosteleria i Turisme CETT, S.A.”
Contingut: Conveni marc de col.laboració
Durada: Fins el 30 de març de 2007. Renovable tàcitament.
• Conveni entre l’INEFC i “Estudis d’Hosteleria i Turisme CETT, S.A.”
Contingut: Acord per a la posta en marxa del títol “Graduat Superior en Esport i Turisme”.
Durada: Fins el 30 de març de 2007. Renovable tàcitament
• Conveni entre l’INEFC i el “Consell Català de l’Esport”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2003. Renovació tàcita
• Conveni entre l’INEFC i la “Unió de Federacions Esportives de Catalunya”
Contingut: Conveni marc de col.laboracó. Inclou possibilitat de realització de pràctiques per part dels
alumnes d’INEFC.
Durada: Fins el 30 de setembre de 2004. Renovació tàcita.
• Conveni entre l’INEFC i el “Consell de l’Esport Escolar”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2003. Renovació tàcita
• Conveni entre l’INEFC i la “Universitat Autònoma de Barcelona”
Contingut: Reconeixement de crèdits de lliure elecció.
Durada: Fins el 20 de juny de 2004.
• Conveni entre l’INEFC i “Summa Sports”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2004. Renovació tàcita
• Conveni entre l’INEFC i l “Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma de Mallorca”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2004. Renovació tàcita
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
104
• Conveni entre l’INEFC i el “Fòrum Universal de les Cultures-Barcelona 2004, S.A.”
Contingut: Realització del diàleg: “L’esport: diàleg universal”
Durada: Fins a la finalització del Fòrum.
• Conveni entre l’INEFC i “Reus Sport i Lleure, S.A.”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2004. Renovació tàcita
• Conveni entre l’INEFC i l “Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2004. Renovació tàcita
• Conveni entre l’INEFC i “Fundación Archipiélago”, d’Argentina
Contingut: Conveni marc de col.laboració.
Durada: Fins el 21 de novembre de 2005. Renovació tàcita.
• Conveni entre l’INEFC i “Duet Spa & Sports, S.L.”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2004. Renovació tàcita
• Conveni entre l’INEFC i “Piscines Picornell”
Contingut: Conveni de col·laboració per a la utilització d’espais
Durada: Fins el 31 de desembre de 2004.
• Conveni entre l’INEFC i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
Contingut: Pràctiques a l’INEFC d’alumnes de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Durada: Del 7 de gener al 30 d’abril de 2004
• Conveni entre l’INEFC i “Aigua, Esports i Salut, S.L.”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC.
Durada: Fins el 30 de setembre de 2004. Renovació tàcita.
• Conveni entre l’INEFC i “Complex Esportiu Les Corts, S.L.”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins el 30 de setembre de 2004. Renovació tàcita.
• Conveni entre l’INEFC i la Federació Catalana de Futbol.
Contingut: Conveni marc de col·laboració
Durada: Fins 19 de febrer de 2006. Renovació tàcita.
• Conveni entre l’INEFC i “Club Natació Reus Ploms”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
Durada: Fins 30 de setembre de 2004. Renovació tàcita.
• Conveni entre l’INEFC i “Fitness and Wellness Serveis, S.L.”
Contingut: Pràctiques dels alumnes de l’INEFC
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
105
Index
PROMOCIÓ INEFC
INEF de Catalunya
SALÓ DE L'ENSENYAMENT 2004
Els dies 24 a 28 de març s'ha celebrat el Saló de l'Ensenyament i la Formació Contínua que té com a objectiu
informar i orientar al públic sobre l'oferta educativa i ocupacional a Catalunya i arreu del món.
El Saló ha estat inaugurat per l'Hble. Sra. Marta Cid, Consellera d'Ensenyament, i per l'Hble. Sr. Carles Solà,
Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
L'INEFC de Catalunya ha instal·lat un estand per posar a l'abast dels nombrosos visitants la seva oferta formativa.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
106
Index
CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS
INEF de Catalunya
3 d’octubre de 2003
Presentació del llibre “1976-2001. L’INEFC de Barcelona. Relats Testimonials”
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
El dia 3 d’octubre, a les 20 hores, ha tingut lloc la presentació del Llibre “1976-2001. L’INEFC de Barcelona.
Relats Testimonials”. El director general de l’INEFC, Sr. Joan Carles Burriel i Paloma ha donat la benvinguda al
assistents i seguidament, la professora Núria Puig, coordinadora general de la publicació, ha explicat el concepte bàsic del llibre i ha presentat els coordinadors i autors dels capítols: Marta Carranza, Teresa Calverol i
Maria Prat (Capitol I); Gabriel Daza, Isabel Gelabert, Carles González, Jordi Plana i Montse Subirana (Capitol
II); Ivet Parera i Marta Moragas (Capitol III); Gemma Tarragó, Cristina Vallecillo i Anna Vilanova (Capitol IV).
La presentació del llibre ha anat a càrrec del Sr. Josep Lluís Vilaseca i ha presidit l’acte la directora general
del Consell Català de l’Esport, Sra. Glòria Pallé.
Els autors del llibre amb el director de l’INEFC
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
107
27 d’octubre 2003
Signatura d’un conveni entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i l’INEFC
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
A les 13 h. del matí, a la Sala d’Actes de l’INEFC, s’ha signat d’un conveni entre la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC) i l’INEFC. S’ha comptat amb la presència del conseller de Cultura i president
del Consell Rector de l’INEFC.
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre l’INEFC i la UFEC en l’àmbit de la
formació, la recerca i l’intercanvi d’informació en matèria d’esports.
28 d’octubre de 2003
Acte inaugural del curs acadèmic 2003-2004
Ha presidit l’acte el Conseller de Cultura, Hble. Sr. Jordi Vilajoana.
Ha impartit la lliço inaugural el Sr. JOAN LAPORTA, president del Futbol club Barcelona.
30 d’octubre de 2003
Acte de presentació del llibre “150 ANYS D’ESPORT A LES TERRES DE LLEIDA (1850-2000)”
Lloc de celebració: Seu de la Representació Territorial de l’Esport a Lleida.
Han assistit el secretari general de l’Esport, Sr. Josep Maldonado, la directora del Consell Català de
l’Esport, Sra. Glòria Pallé, el coordinador del departament de Cultura a Lleida, Sr. Francesc Vidal, el representant territorial de l’Esport a Lleida, Sr.Josep M. Roy i d’altres representants de diverses institucions lleidatanes.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
108
Per part de l’INEFC han estat presents el Dr.Joan Palmi, director del Centre de Lleida de l’INEFC, així com les
Sres. Susanna Monserrat i Montse Arbós membres de la comissió científica de l’INEFC de la recerca realitzada. Els objectius del llibre han estat: Oferir una aproximació als esdeveniments de la història de l’esport contemporani protagonitzats a la ciutat de Lleida i comarques i servir de fonament a d’altres iniciatives com la
galeria de l’esport de les terres de Lleida.
És una Iniciativa pionera a Catalunya en aquest plantejament d’anar, en primer lloc, a cercar la informació
sobre els fets esportius més rellevants i, després, pensar en incorporar-los en futurs projectes (exposicions, galeria, etc.) És també un homenatge a les persones que han protagonitzat algun paper en la història de l’esport
en les terres lleidatanes; sovint persones tan anònimes com entusiastes i dedicades amb molta energia a la promoció i a la projecció de l’esport lleidatà.
En aquest treball han intervingut: el Grup de recerca de l’INEFC constituït per Pere Lavega, Susanna Monserrat,
Xavier Torrebadella, Montse Arbós i Montse Tamarit. Alumnes d’INEFC que han participat com a col·laboradors en la identificació d’alguns fets esportius lleidatans. i una Comissió tècnica constituïda per les diferents institucions de les terres de Lleida.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
109
30 d’octubre de 2003
Presentació de la Lliga Nacional de Waterpolo per a la temporada 2003-2004
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
A l’Aula Magna 3 del centre de Barcelona de l’INEFC, s’ha durt a terme la presentació de la Lliga Nacional
de Waterpolo per a la temporada 2003-2004 a càrrec de la Real Federación Española de Natación.
La taula presidencial ha estat formada pels Srs:
Angel Andreo, capità de l’equip de waterpolo del Club Natació Atlètic Barceloneta
Santi Fernandez, entrenador del Club Natació Atlètic Barceloneta
Lluis Bestit, president de la Federació Catalana de Natació
Rafael Blanco, president de la Real Federación Española de Natación
Pere Robert, president de la comissió de waterpolo de la RFEN
Mario Lloret, director del centre de Barcelona de l’INEFC
Ivan Pérez, capità de l’equip de waterpolo del Club Natació Barcelona
Abans de cloure l’acte, el Sr. Rafael Blanco ha donat les gràcies a l’INEFC per la seva col·laboració.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
110
7 de novembre de 2003
Xerrada col·loqui sobre “El passat, present i futur de la Comunitat Nueva Esperanza de El Salvador”
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona.
A la sala d’actes de l’INEFC-Barcelona, a les 13 hores, ha tingut lloc una Xerrada col·loqui sobre “·El passat,
present i futur de la Comunitat Nueva Esperanza de El Salvador”.
Aquesta xerrada ha anat a càrrec de Ángel Arnaiz Quintana, dominic de l’Ordre de Predicadors, que l’any
1980 va marxar a Centroamèrica on es va integrar als canvis ràpids i profunds promoguts per la Revolució
Sandinista a Nicaragua. El 1986 es va traslladar a Managua i allà va iniciar una forta relació amb salvadorenys refugiats. L’any 1991, juntament amb aquest refugiats, se’n va anar a El Salvador i es va instal·lar
al Bajo Lempa on van fundar la Comunitat “Nueva Esperanza”.
Aprofitant la xerrada, s’ha presentat el seu llibre “Cartas desde la esperaza, recull de cartes que han estat
escrites al llarg dels darrers 10 anys i que són el fidel testimoni de les vivències de la Comunitat de Nueva
Esperanza.
Aquest acte ha estat organitzat per l’ASICALL.
11 de novembre de 2003
Debat “El futur de l’esport a Catalunya: propostes de política esportiva”
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
Dins del marc de la campanya per les properes eleccions al Parlament de Catalunya s’ha celebrat un debat
sobre El futur de l’esport a Catalunya: propostes de política esportiva amb la participació de:
Emili Civis - CiU
Albert Batlle - PSC – CpC
Àngels Esteller - PP
Rafel Niubó - ERC
Frederic Prieto - IC-V
Moderador: Dagoberto Escorcia, redactor en cap d’esports de La Vanguardia.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
111
12 de novembre de 2004
Conferències sobre “Dopping i esport de rendiment” i “Valors educatius de l’esport i olimpisme”
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
En el marc del conveni de col.laboració amb l’INEF de Catalunya de la Càtedra Internacional d’Olimpisme Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport - Universitat Autònoma de Barcelona s’han celebrat dues conferències
sobre “Dopping i esport de rendiment” i “Valors educatius de l’esport i olimpisme” a càrrec de Jim PARRY, catedràtic a la Universitat de Leeds (Anglaterra)
26 de novembre de 2003
“IV Jornades científiques”
Lloc de celebració: INEFC Lleida
L'INEFC de Lleida ha acollit la quarta edició de les Jornades Científiques, certamen bianual que té com a
objectiu fomentar la recerca en l'àmbit de l'esport i l'activitat física, i alhora difondre els resultats dels treballs
de recerca que han dut a terme alumnes del centre de Lleida. Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a la formació dels futurs professionals de l'educació física i l'esport, estimulant tant alumnes com professors cap al repte de la investigació científica
En l'edició d'enguany s'han presentat els resultats i les conclusions de les recerques becades al llarg del curs
2002-2003, amb un total de 13 comunicacions. Les Jornades han estat organitzades per la sotsdirecció de
Recerca i Postgrau de l'INEFC de Lleida. En l'acte d'inauguració han participat el Dr. Ramon Canela, Vicerector
de Recerca i 3er. Cicle de la Universitat de Lleida, i el Dr. Joan Palmi, Director del Centre de Lleida de l'INEFC
28 de gener de 2004
Conferència “Exercici i entrenament en ambients extrems: de l´entrenament en altitud a les missions
espacials tripulades”
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
El dia 28 de gener, a les 16.00 h, a la Sala d’Actes de l’INEFC de Barcelona, ha tingut lloc la conferència
“Exercici i entrenament en ambients extrems: de l´entrenament en altitud a les missions espacials tripulades”
a càrrec del Dr. Benjamin D. Levine.
El Dr. Levine és codirector, amb el Dr. Ferran Rodríguez Guisado d’un estudi internacional sobre entrenament i
altitud simulada en cambra hipobàrica finançat pel Comitè Olímpic dels EUA, l’Institut Australià de l’Esport,
l’American College of Sports Medicine, l’INEFC i el DURSI. Els motius principals de la seva visita a Barcelona
són el contacte institucional directe amb l’INEFC i la comunitat científica catalana.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
112
30 de gener de 2004
Xerrades “Introducció a la genètica” i “Genètica i Esport”.
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
Dins del curs “Resistencia en l’Esport”, els professors Josep M. Padullés i Carles González Haro han organitzat
dues xerrades sobre genètica:”Introducció a la genètica”, a càrrec del Prof. Narcís Campos Martínez, professor investigador de la U.B. investigador de l’Institut Europeu de Biologia Molecular de Heidelberg i investigador de l’Institut Max Planck de Colònia i “Genètica i Esport” a càrrec del Dr. Gil Rodas, metge del F.C.
Barcelona, Federació Espanyola d’Hoquei, Excelent Center i Clínica Teknon de Barcelona.
3 i 4 de març de 2004
Xerrades de Bàsquet
Lloc de celebració: INEFC-Lleida
Organitzat en col·laboració amb la Delegació a Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol, el 3 i 4 de
març ha estat entre nosaltres el preparador físic de la selecció argentina de Basquetbol, el prof. Mario Mouche.
Els actes organitzats han causat molta expectació ja que s'han fet poc després que la selecció Argentina quedés en segon lloc en els Mundials de Bàsquet celebrats a Indianapolis, i on va demostrar ser l'equip amb millor
estat de forma del campionat.
El prof. Mario Mouche, amb un ampli currículum, ha fet una xerrada el primer dia per la tarda al pavelló Barris
Nord obert a tots els tècnics de la província sobre com treballar la preparació física en pista amb equips de
base, aportant idees senzilles però efectives per incidir en la condició física durant els nostres exercicis habituals.
El segon dia pel matí, en un ambient més acadèmic, ha realitzat una exposició magistral sobre com preparar
una fase de concentració amb un equip de competició, i la integració dins la planificació general de l'equip.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
113
5 de març de 2004
Conferència “L’ENTRENAMENT DE LA FORÇA I LA RESISTÈNCIA EN ELS ESPORTS D’EQUIP”
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
Dins del curs “Resistència en l’Esport”, els professors Josep M. Padullés i Carles González Haro han organitzat
una conferència a càrrec del Professor MARIO MOUCHE, preparador físic de la Selecció Argentina de
Bàsquet, campiona del món.
Col.loqui sobre polítiques públiques esportives
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
Dins de l’assignatura “Planificació i Gestió de Sistemes Esportius” impartida pel professor Antonio Moreno, un
equip de treball d’alumnes ha organitzat un col·loqui polític sobre les polítiques públiques esportives (Llei de
qualitat de l’ensenyament, regulació del mercat laboral, Universitat de l’Esport, discriminació de gènere, seleccions autonòmiques, etc.).
12 de març de 2004
Jornada de Portes obertes
Lloc de celebració: INEFC-Lleida
Com cada any, l'INEFC de Lleida conjuntament amb la UdL ha celebrat la Jornada de Campus Oberts.
L'objectiu és que els alumnes que aviat tindran accés a la universitat coneguin de primera mà el centre i els
estudis que aquí es fan.
Després de la recepció, s'ha fet una xerrada informativa on s'ha explicat el programa docent del centre, les
sortides professionals, els serveis que té l'alumnat, així com els requisits per poder accedir a fer els nostres
estudis. Posteriorment s'ha fet una visita guiada per les instal·lacions realitzada per alumnes del centre que
resolen els dubtes aconseguint un tracte més directe amb els actuals usuaris.
Posteriorment tots aquells que ho han desitjat, han pogut fer un simulacre de les proves d'ingrés, conjuntament
a l'organització per part d'alumnes de 2n. Cicle, d'unes pràctiques de caràcter recreatiu.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
114
19 de març de 20004
Curs CIO
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
Recepció de benvinguda als alumnes de la
XII edició del curs "Formación general en
ciencias aplicadas al deporte para entrenadores" organizat conjuntament per
Solidaritat Olímpica, el Centre d'Alt
Rendiment de Sant Cugat del Vallès i el
centre de Barcelona de l'Institut Nacional
d'Educació Física de Catalunya. Aquest curs
s'organitza sota els auspicis del programa
de beques per a entrenadors de Solidaritat
Olímpica del Comitè Olímpic Internacional.
26-29 d’abril de 2004
Conferències sobre “Modelització no-convencional i aplicació de les xarxes neuronals a la recerca en l’esport”.
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
Organitzat per la professora Natàlia Balagué, hem rebut la visita del Professor JÜRGEN PERL, de la
Universitat de Mainz (Alemanya), director de l’Institut de Ciència Informàtica i president de l’Associació
Internacional sobre Ciència Informàtica i Esport.
Durant la seva estada a l’INEFC de Barcelona, ha impartit conferències sobre “Modelització no-convencional i
aplicació de les xarxes neuronals a la recerca en l’esport”.
14 de maig de 2004
Actuacions coreogràfiques de la secció d’Activitats gimnàstiques
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
La secció d’Activitats Gimnàstiques ha ofert una sèrie d’actuacions coreogràfiques entre les que destaca la
realitzada a la GIMNASTRADA de València el dia 8 de maig de 2004. Les actuacions varen ser:
1. Grup d’alumnes Universitat París XII
2. Parella d’Acrosport “Two Play Trip” (Elisabeth Torres i Òscar Santamaría)
3. Grup Gimnastrada INEFC Barcelona: “Els 5 elements” (Terra + Aigua + Foc + Aire + Ànima)
4. Parella d’Acrosport (Rosa Mª Peláez i José Luis Murillo)
5. Parella d’Acrosport “Two Play” (Julian i Leti)
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
115
18 de maig de 2004
Conferència “Els Programes informàtics de localització muscular en 3-D i de Creació de rutines de sala”
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
Dins de de l’assignatura “Tecnologia de la informació”, el professor Josep M. Padullés ha organitzat una
conferència-presentació a càrrec del Sr. FUL PÉREZ, de l’empresa Antares, en la qual s’han mostrat “Els programes informàtics de localització muscular en 3-D i de Creació de rutines de sala”.
19 de maig de 2004
Jornades tècniques de Bàsquet
Lloc de celebració: INEFC-LLeida
Organitzat per la Representació territorial de l'Esport a Lleida, amb la col·laboració de l'INEFC de Lleida i
la Delegació de Lleida de la Federació Catalana de Bàsquet, s'han realitzat unes Jornades tècniques de
Bàsquet, al voltant del Bàsquet com a esport educatiu en edat escolar.
L'acte, presidit pel representant territorial de l'Esport a Lleida, el Sr. Antoni Costes, ha constat de tres conferències a càrrec de Gonzalo Gil, Enric Lacasa i Richi Serrés, que han donat tres nivells de concreció diferents sobre
el que hauria de ser l'esport escolar i els valors que ha de desenvolupar, així com aspectes d'organització de
l'esport extraescolar. Al finalitzar ha tingut lloc una taula rodona amb representants de diferents àmbits relacionats amb l'esport escolar: la perspectiva dels clubs esportius i la realitat dels equips masculins i femenins, la
perspectiva dels centres educatius públics i privats, el Consell esportiu i la Federació. Aquesta taula rodona ha
servit per identificar problemàtiques actuals, i ha provocat una calorosa participació dels assistents a l'acte.
21 de maig de 2004
Conferència “FISIOLOGIA APLICADA A L’ENTRENAMENT DE RESISTÈNCIA”
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
Dins del Curs d’extensió universitària “La resistència en l’esport”, els professors Josep M. Padullés i Carles
González Haro han organitzat una conferència a càrrec del Dr. NICOLAS TERRADOS, professor de la
Universitat d’Oviedo, director de la Unitat de Medicina Esportiva d’Alt Rendiment del Principat d’Astúries
i antic director mèdic de l’equip ciclista ONCE, sobre “FISIOLOGIA APLICADA A L’ENTRENAMENT DE
RESISTÈNCIA”.
Acte de comiat de la 4a promoció de llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
116
24-28 de maig de 2004
Conferències teòricopràctiques sobre “Aprenentatge diferencial i aplicacions de sistemes dinàmics a l’entrenament esportiu”
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
Organitzat per la professora Natàlia Balagué, hem rebut la visita del professor Wolfgang Schöllhorn, catedràtic d’entrenament de l’universitat de Münster a Alemanya, fisic, psicòleg i diplomat en ciencies de l’esport.
Durant la seva estada ha impartit conferències teòricopràctiques sobre aprenentatge diferencial i aplicacions
de sistemes dinàmics a l’entrenament esportiu a l’INEFC de Barcelona.
26 de maig de 2004
Acte de comiat de la 4a promoció de llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Lloc de celebració: INEFC-Lleida
10-11-12 juny 2004
Col.laboració amb el Fòrum Universal de les Cultures. Barcelona 2004
Lloc de celebració: Fòrum de les Cultures. Barcelona
l’INEF de Catalunya ha signat un conveni de col·laboració amb el Fòrum Universal
de les Cultures Barcelona 2004 per encarregar-se del programa científic del
Congrés Esport: Diàleg Universal durant els dies 10, 11 i 12 de juny de 2004 a l’entorn dels temes “Esport i diversitat cultural”, “Esport i sostenibilitat” i “Esport i les
condicions per a la pau”.
http://www.barcelona2004.org/cat/eventos/dialogos/ficha.cfm?IdEvento=163
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
117
23 de juny de 2004
Ofrena floral al monument a la memòria del primer olímpic hispànic, el barceloní Luci Minici Natal.
Lloc de celebració: INEFC-Barcelona
El dia 23 de juny, a les 12 hores, s'ha fet una ofrena floral al monument situat davant de l'edifici de l'INEFC,
a la memòria de Luci Minici Natal, el nostre primer campió olímpic. L'acte ha estat presentat pel Sr. Pere
Alcober, Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i pel Sr. Andreu Camps, Director de l'INEF de
Catalunya.
El Dr. Pau Verrié, historiador i arqueòleg, que va descobrir l'origen barceloní del protagonista, ha fet una
breu explicació sobre la història del monument.
Aquest monument reprodueix les pedres conservades
a Olímpia amb la inscripció que recorda la victòria
del barceloní Luci Minici Natal, que l'any 129 de la
nostra era participà en els 227ns Jocs i guanyà la
carrera de quàdrigues. És el primer olímpic hispànic
conegut.
Damunt del basament que es reprodueix, s'aixecaven
juntament amb el carro, les escultures en bronze de la
quadriga i dels cavalls.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
118
Index
RECONEIXEMENTS AL PROFESSORAT
INEF de Catalunya
27 de setembre de 2003
Els alumnes i ex-alumnes de l’INEFC-Barcelona, Gabriel Barceló, Marta Cardona, Teresa Fullana, Aina
Hernando, Victoria Herrera i Ana Palmero, han estat guardonats amb el Premi a la millor comunicació lliure en
el “1r. Congrés Internacional d’Activitats Aquàtiques”, organitzat per la Universidad de Murcia i SEAE a Murcia,
els dies 26, 27 i 28 de setembre. La comunicació premiada s’ha presentat sota el títol “Capbussat a la piscina. Llençat a l’aigua”, i en ella s’exposa el treball que, al llarg de quasi bé dos anys, ha desenvolupat l’alumnat esmentat per tal d’elaborar una proposta d’unitat de programació per a la darrera etapa d’Ensenyament
Primari i un crèdit variable per a primer cicle d’ESO.
Aquest treball ha estat coordinat pels professors Agustí Boixeda i Carles González, i prèviament havia estat
editat en dos volums per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.
En la concessió del premi, el jurat ha destacat l’originalitat en la presentació, la bona estructuració dels continguts i l’exposició d’una proposta de treball diferent, alhora que fàcilment aplicable, per a la introducció i la
iniciació dels esports aquàtics dins l’àmbit escolar.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
119
Desembre 2003
L’Instituto Andaluz del Deporte de la Junta de Andalucía ha editat, coincidint amb el 20è aniversari de la mort
d’en Jose M. Cagigal, l’obra “JOSE MARIA CAGIGAL. El humanismo deportivo: Una teoria sobre el hombre”
(2 volums), del professor de l’INEFC-Barcelona, Javier Olivera Betrán. El llibre ha estat prologat pel Dr. Antoni
Petrus Rotger.
Gener 2004
En el III Congrés de la Societat Espanyola de Medicina de l’Educació Física i l’Esport ha obtingut el Premi
l’Aliança a la millor comunicació, el treball “Aplicació d’un test de camp específic de valoració de la resistència en tennis: anàlisi de la freqüència cardíaca i l’efectivitat tècnica en jugadors de competició” presentat per
Ernest Baiget, alumne de doctorat de l’INEFC i pel professor Dr. Ferran A. Rodríguez Guisado
Març 2004
El professor Javier Olivera Betrán ha publicat el capítol “Rumo a um novo conceito de ócio ativo e turismo na
Espanha: As atividades físicas de aventura na natureza” (pp. 157-202). Aquest estudi està inclòs en l’obra
Turismo, Lazer e Natureza editada en 2003 per l’editorial Manole de Sâo Paulo (Brasil). Aquesta publicació
ha estat coordinada per Alcyane Marinho i Heloisa Bruhns, professores de la Universidad Unicamp (Brasil) i
compta amb l’aportació de set estudis sobre la temàtica de l’obra.
Juny 2004
El professor Xavier Iglesias, ha estat guardonat com el “Millor Esportista Català Universitari 2004, en la
modalitat d’Esgrima” del Campionats de Catalunya Universitaris 2004.
L’equip de Gimnàstica Rítmica de l’INEFC de Barcelona, ha quedat Campió de Catalunya en les competicions
finals de la Copa Catalana de Gimnàstica.
L’equip de Rugby Femeni de l’INEFC de Barcelona ha quedat Campió de Catalunya i 3er.al Campionat
d’Espanya.
La selecció d’alumnes de Gimnàstica Rítmica de l’INEFC-Barcelona, ha participat en el “`V Campionat del Món
de Gimnàstica Estètica” (nova modalitat esportiva), celebrat a Sòfia (Bulgaria) i ha estat guardonat amb el
trofeig a l’Equip Revelació.
S’inicia la col.lecció “Motriu” amb l’edició del vol. 1 . “La ciència de la acció motriu”, a càrrec dels professors
de l’INEFC-Lleida, Pere Lavega i Francisco Lagardera (Edicions de la Universitat de Lleida).
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
120
Index
ACTE DE COMIAT DE PROMOCIONS
Centre de Barcelona
ACTE DE COMIAT DE LA 4a PROMOCIÓ DE LLICENCIATS EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I
L’ESPORT DE L’INEFC-BARCELONA
El dia 21 de maig de 2004 s’ha celebrat, a les instal·lacions del
Centre, l’acte de comiat de la 4a Promoció de Llicenciats en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de l’INEFC-Barcelona, que
ha tingut una nombrosa assistència de professorat, PAS i familiars de l’alumnat.
L’acte ha estat presidit pel secretari general de l’Esport i vicepresident del Consell Rector de l’INEFC, Sr. Rafel Niubò i Baqué,
el vicerector d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, Dr. Joan
Guàrdia Olmos i el director suplent de l’INEF de Catalunya,
Dr. Mario Lloret Riera.
S’ha donat la benvinguda als assistents amb una exhibició gimnàstica titulada “L’ÀNIMA”, executada per un grup d’alumnes i
exalumnes del centre de Barcelona.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
121
Durant l’acte s’han alternat el parlaments institucionals amb el del representant de la 4ª promoció, Sr. Daniel
Roura. Després, els nous llicenciats han saludat personalment els membres de la taula, els quals els han obsequiat amb un record institucional. Per al lliurament de les orles s’ha comptat amb la col·laboració d’un gran
nombre de professors que han volgut acomiadar-se, d’una manera més directa i personal, de l’alumnat.
Seguint la tradició, els alumnes han fet a mans del director del centre un exemplar emmarcat de l’orla de la
seva promoció.
Com a cloenda de l’acte s’ha servit un refrigeri per a tots els presents.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
122
Index
ACTE DE COMIAT DE PROMOCIONS
Centre de Lleida
ACTE DE COMIAT DE LA 4ª PROMOCIÓ DE LLICENCIATS EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I
L'ESPORT DE L'INEFC-LLEIDA
El dia 26 de maig, tota la comunitat de l'INEFC de
Lleida ha celebrat l'acte de final de curs de la promoció 2000-2004. L'acte institucional ha estat presidit pel Director General de l'INEFC, Dr. Andreu
Camps, acompanyat del Vicerector de Docència i
Estudiantat, Dr. Carles Alsinet; el Director del
Centre de Lleida, Dr. Joan Palmi; el Representant
territorial de l'Esport a Lleida, Dr. Antoni Costes i la
Regidora d'Esports de l'Ajuntament de Lleida, Dra.
Montse Parra.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
123
L'assistència dels alumnes d'aquesta darrera
promoció, els familiars, així com un gran
nombre de professors i personal d'administració i serveis, ha creat un context emotiu i
multitudinari.
A partir de les 10 h. s'han anat rebent els
familiars, als quals se'ls ha ofert una visita
lliure per les instal·lacions del centre. A partir de les 11 h. la secció d'activitats expresivo gimnàstiques del Club INEF Lleida han
ofert diverses representacions combinant la
dansa, l'expressió i l'acrobàcia.
L'acte acadèmic i formal ha inclòs els parlaments del membres de la taula conjuntament
amb els dels propis alumnes i els seus pares,
donant cadascun la seva peculiar visió de com han viscut els quatre anys de carrera universitària. Després
dels lliuraments de les orles i un obsequi institucional, s'ha ofert un refrigeri.
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
124
• Tercer cicle
Barcelona
Lleida
• Formació permanent
INEF de Catalunya
Barcelona
• Cursos d’estiu
Barcelona
Lleida
• INEFC Mèdia
INEF de Catalunya
• Intercanvis internacionals
Barcelona
Lleida
Activitat docent
• Estudis de llicenciatura
Barcelona
Lleida
Index
ESTUDIS DE LLICENCIATURA
INEF de Catalunya
PROVA D’APTITUD PERSONAL
Presentats a les proves per a l’ingrés a l’INEF de Catalunya: 791
Proves realitzades al centre de Barcelona
PROCEDENCIA DELS ASPIRANTS
INEFC LLEIDA 174
INEFC BARCELONA 617
ACTIVITAT DOCENT
16
Index
ESTUDIS DE LLICENCIATURA
Centre de Barcelona
Matriculació del curs 2003-2004
Curs
Homes
Dones
Total
Primer
97
61
158
Segon
120
48
168
Tercer
90
43
133
Quart
253
119
372
Total alumnat matriculat
Alumnes que han demanat beques del MEC
Alumnes que han tramitat el títol
Alumnes estrangers (que han convalidat el títol)
Alumnes matriculats de crèdits lliure elecció
831
340
120 (pla nou)
20 (pla vell)
15 (convalidació total)
7 (convalidació parcial)
375
Itineraris específics curriculars
Especialitat
Alumnat
Activitats en el medi natural
13
Activitat física i salut
35
Ensenyament de l'activitat física
53
Genèric
53
Gestió
22
Rendiment esportiu
Total
ACTIVITAT DOCENT
39
215
17
Index
ESTUDIS DE LLICENCIATURA
Centre de Lleida
Matriculació del curs 2003-2004
PLA NOU
Curs
Homes
Dones
Total
Primer
84
42
126
Segon
127
37
164
Segon cicle
270
128
398
Total alumnat matriculat
688
PLA VELL
Curs
Homes
Dones
14
2
Cinquè
Total alumnat matriculat
TOTAL PLA NOU + PLA VELL
16
704
Itineraris específics curriculars
Especialitat
Alumnat
Pràcticum Rendiment
53
Pràcticum Ensenyament
46
Pràcticum Salut
10
Pràcticum Gestió
14
Pràcticum Oci i Recreació
Pràcticum Ensenyament generalista
Total alumnat matriculat
ACTIVITAT DOCENT
2
14
139
18
Cursos de Lliure Elecció 1r quadrimestre
Codi
Curs
Director
Durada
Rec.Crèd.
Ll.Elecció UdL
8658
Les qualitats motores en els castells. Aproximació a
una didàctica dels castellers
Dr. Antoni Costes
30 h
3
8659
Ju Jutsu: Defensa personal estil tradicional
Dr. Carlos Faleroni
20 h
2
8661
Electroneuromioestimulació
Dr. Xavier Peirau
20 h
2
8662
Anatomia de superfície i estiraments
Dr. Xavier Peirau
30 h
3
8663
Massatge esportiu II
Dr. Xavier Peirau
30 h
3
8664
Massatge esportiu I
Dr. Xavier Peirau
30 h
3
8665
Shorin ryu: Karate tradicional
Dr. Carlos Faleroni
20 h
2
8666
Disseny i anàlisi d'exercicis esportius segons
criteris kinesiològics
Dr. Alberto García-Fojeda
30 h
3
8667
Manteniment d'instal·lacions esportives
Dr. Carlos Faleroni
30 h
3
8668
Tècniques de circ aplicades a l'educació física
Sra. Mercè Mateu
30 h
3
8669
Elecció del material personal per a l'activitat física
Dr. Carlos Faleroni
25 h
2
8670
Personal trainer
Dr. Alberto García-Fojeda
30 h
3
8671
Condició física i fitness en gimnassos
Dr. Alberto García-Fojeda
30 h
3
8672
Bàdminton, perfeccionament (Bloc I)
Sr. Fernando De Andrés
45 h
4'5
ACTIVITAT DOCENT
19
Cursos de Lliure Elecció 2n quadrimestre
Codi
Curs
Director
Durada
Rec.Crèd.
Ll.Elecció UdL
8673
Peu i Esport
Sr. F. Biosca / Dr. X. Peirau
20 h
2
8674
Readaptació Esportiva
Dr. X. Peirau
30 h
3
8675
Anatomia de superfície i estiraments
Dr. X. Peirau
30 h
3
8676
Massatge esportiu III
Dr. X. Peirau
30 h
3
8677
Mediació de conflictes a l'ensenyament. El joc com
intervenció didàctica
Dr. Antoni Costes
30 h
3
8678
Entrenament en alçada
Dr. Alfonso Blanco
45 h
4,5
8679
Planificació de l'entrenament de resistència
Dr. Alfonso Blanco
45 h
4,5
8680
Entrenament de competicions de resistència
Dr. Alfonso Blanco
45 h
4,5
8681
Piragüisme turístic i recreatiu
Dr. J. Fuster / Sr. J. Charco
30 h
3
8682
Piragüisme: Desenvolupament tècnic
Dr. J. Fuster / Sr. J. Charco
40 h
4
8683
Descens de barrancs, nivell I
Dr. Joan Fuster
30 h
3
8684
Descens de barrancs, nivell II
Dr. Joan Fuster
30 h
3
8685
L'escalada, des de l'escola a la roca
Dr. C. Faleroni / Dr. J. Fuster
30 h
3
8686
Vela III
Dr. A. Camps / Dr. J. Fuster
45 h
4,5
ACTIVITAT DOCENT
20
Cursos de Lliure Elecció 2n quadrimestre
(Continuació)
Codi
Curs
Director
Durada
Rec.Crèd.
Ll.Elecció UdL
8687
Esquí de fons III
Dr. J. Fuster / Sr. E. Ballestero
45 h
4,5
8688
Piragüisme nivell III
Sr. J. Charco / Dr. J. Fuster
45 h
4,5
8689
Coneixement del Centre Tècnic de Formació de futbolistes
de Clairfontaine (França)
Dr. E. Vicente
30 h
3
8690
Coordinació d'escoles de futbol
Dr. E. Vicente / Sr. A. Gomà
30 h
3
8691
Entrenador de base de korfball
Jordi Ticó
30 h
3
8692
Bàdminton, perfeccionament 2 (bloc pràctic)
Sr. Fernando de Andrés
45 h
4,5
8693
Espalda sana
Dr. Francisco Lagardera
30 h
3
8694
Iniciació a la meditació
Dr. Francisco Lagardera
30 h
3
8695
Reflexologia podal
Dr. Francisco Lagardera
35 h
3,5
8696
Iniciació a la modalitat gimnàstica de Roda Alemana
(Rhönrad)
Sra. Mercè Mateu
30 h
3
8697
El funky, una dansa urbana aplicable a l'educació física
Sra. Carlota Torrents
40 h
4
8698
Creació d'una coreografia gimnàstica: Granada 2004
Sra. Carlota Torrents
45 h
4,5
8699
La gestió esportiva: casos pràctics
Sra. Susana Monserrat
45 h
4'5
8700
Nova empresa i fiscalitat bàsica de clubs i entitats
esportives
Sra. Susana Monserat
40 h
4
8701
Les activitats aquàtiques adaptades des de la pràctica
Sr. A. Joven / Sr. P. Ruiz
25 h
2'5
8702
La nàutica d'esbarjo
Sra. Eloïsa Lorente
30 h
3
ACTIVITAT DOCENT
21
Index
TERCER CICLE
Centre de Barcelona
DOCTORAT
Els programes de doctorat han estat aprovats per la Universitat de Barcelona a través del departament de
Teoria i Història de l’Educació. La gestió acadèmica es fa al centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya,
d’acord amb el conveni de col·laboració signat per ambdues institucions.
COMISSIÓ PARITÀRIA DE PROGRAMES DE DOCTORAT
Centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya
• Dr. Joan Ramon Barbany Cairó
• Dr. Javier Olivera Betrán
Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona
• Dr. Miquel Martínez Martín
• Dr. Antoni Petrus Rotger
TESIS DOCTORALS LLEGIDES I APROVADES (CURS 2003-2004)
Doctorand
Gerard
Moras Feliu
Tesi
Directors
Amplitud de moviment articular
i la seva valoració: el test
Dra. Natàlia Balagué Serre
flexomètric
Valoración, entrenamiento
Michel
y evolución de la capacidad
Marina Evrard de salto en gimnasia artística
de competición
ACTIVITAT DOCENT
Data lectura
Qualificació
15-9-2003
Excel·lent
cum laude
Dr. Ferran A. Rodríguez Guisado
15-12-2003
Dr. Xavier Iglesias Reig
Excel·lent
cum laude
22
ALUMNES QUE HAN OBTINGUT EL DIPLOMA D’ESTUDIS AVANÇATS (DEA) PER LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA
Programa de Doctorat: “ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT” Bienni 1999/2001
Aguilo Sabater, Joan Gabriel
Davila Rovelo, Claudia Alícia
Gelabert Escuder, Marc
Programa de Doctorat: “ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT” Bienni 2001/2003
Abadia Naudi, Sixte
Arriscado Garcia, Esmeralda
Baella Boixadera, Oscar
Baiget Vidal, Ernest
Carol Gres, Neus
Coll Vintro, Joan
Daza Sobrino, Gabriel
De Vega Casassas, Mònica
Diaz Burrull, Jordi
Dominguez Cuadros, Lluís
Esparza Pérez, Gabriel
Espinosa Angulo, Víctor
Fanega Macias, Laureà
Gil Galve, Alberto
Gómez Lecumberri, Catalina
González De Prado, Cristina
ACTIVITAT DOCENT
Irurtia Amigo, Alfredo
Marsal Vicente, Alegría
Olivares Arancibia, Christian
Olivera Betran, Alberto
Planells Garces, Encarna
Plaza Montero, Daniel
Reverter Masia, Joaquim
Riverola Sabaté, Ramon
Rodríguez Bellón, Mª Del Carmen
Saad Hassn Ahamed, Hazem
Sanz Guzman, José Luis
Tapiador López, Mireia
Tarragó Sabat, August
Verdaguer Jimeno, Tània
Vila Solé, Ramon
23
Programa de Doctorat
“ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT” Bienni 2003-2005
PERÍODE DOCENT
Curs acadèmic 2003-2004 • Programa i professorat
Assignatura
Professorat
Caràcter
Tipus
Crèdits
Anàlisi de l’acció educativa formal i no
formal
Dra. Rosa M. Buxarrais. UB
Dr. Miquel Martínez. UB
Dr. Jaume Trilla. UB
Opt.
A
3.0
Bases metodològiques per a la recerca en l'àmbit professional de l'economia i la gestió de l'esport.
Dr. Andreu Camps. INEFC-Ll
Dr. Feliu Funollet. INEFC-B
Opt.
M
3.0
Ciències del moviment i psicologia.
Dr. Josep Roca. INEFC-B
Opt.
F
3.0
Com endegar una tesi doctoral en
ciències socials aplicades a l'esport.
Dra. Núria Puig. INEFC-B
Dr. Gaspar Maza-Ajuntament de
Barcelona.
Opt.
F
4.0
Dispacitat i esport. Innovació i investigació.
Dr. F. Javier Hernández. INEFC-B
Opt.
F
3.0
Dissenys d'investigació.
Dra. Natàlia Balagué. INEFC-B
Opt
M
3.0
Ergogènia, fatiga i dopatge: noves
perspectives.
Dr. Joan Ramon Barbany. UB i
INEFC-B
Dr. Casimiro Javierre. UB
Dr. Jordi Segura. UB
Opt.
F
3.0
El/la doctorand/da fa 20 crèdits d’entre les assignatures ofertes.
Tipus: F (continguts fonamentals), M (continguts metodològics), A (continguts afins)
ACTIVITAT DOCENT
24
Assignatura
Professorat
Caràcter
Tipus
Crèdits
Esport escolar, iniciació esportiva,
organització i intervenció psicològica.
Dr. Jaume Cruz. UAB
Dr. Jesús González. INEFC-B
Opt
F
4.0
Fonaments de la investigació.
Dr. Ramon Bayés. UAB
Dr. Antoni Petrus. UB
Dra. Carme Viladrich. UAB
Obl
F
4.0
Habilitats en l'educació física i l'esport.
Dr. Joan Riera. INEFC-B
Opt.
F
3.0
Història i ciències de l'activitat física i
l'esport.
Dr. Javier Olivera. INEFC-B
Opt.
F
3.0
Mètodes d'anàlisi funcional dels
esports d'equip.
Dr. Mario LLoret. INEFC-B
Dr. Lisímaco Vallejo.
Opt.
F
3.0
Mètodes de recerca en valoració funcional i bioenergètica.
Dr. Ferran A. Rodríguez. INEFC-B
Dr. Xavier Iglesias. INEFC-B
Opt.
F
4.0
Modificacions de l'estructura de la
composició corporal degudes a l'exercici físic i a la nutrició.
Dr. Francesc Drobnic. CAR
Dr. Jordi Porta. INEFC-B
Dr. Ramon Segura. UB
Opt.
F
4.0
Noves tendències d'entrenament
esportiu.
Dr. Joan Solé. INEFC-B
Dr. Julio Tous. URL
Opt.
F
3.0
El/la doctorand/da fa 20 crèdits d’entre les assignatures ofertes.
Tipus: F (continguts fonamentals), M (continguts metodològics), A (continguts afins)
ALUMNAT MATRICULAT 30
ACTIVITAT DOCENT
25
ACTIVITAT DOCENT
26
PROGRAMES DE POSTGRAU
Els programes de Postgrau i d’Extensió Universitària han estat aprovats per la Divisió V –Ciències de l’Educació–
de la Universitat de Barcelona i la seva gestió acadèmica es fa al centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya,
d’acord amb el conveni de col·laboració signat per ambdues institucions.
CURS DE POSTGRAU
Activitats físiques adaptades: Educació Física i Esport Adaptat
DIRECCIÓ
DR. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
Professor titular del centre de Barcelona de l’INEFC
COORDINACIÓ
SRA. CRISTINA VALLECILLO MOLINA
Llicenciada en Educació Física
PRESENTACIÓ
La preparació òptima dels docents i tècnics facilita la inclusió de les persones amb necessitats educatives especials. Per aquest motiu aquest curs de postgrau pretén donar unes primeres solucions als professors en el tractament de les persones amb necessitats educatives especials.
El programa que presentem dona un especial èmfasi al pràcticum i a la participació dels alumnes de postgrau.
Aquesta participació pretén a partir d’unes bases de planificació de l’ensenyament, elaborar les pròpies
estratègies curriculars per donar possibles solucions particulars als problemes que puguin sorgir en l’àmbit de
l’ensenyament i de l’esport en persones amb necessitats especials.
OBJECTIUS
• Elaborar tècniques de intervenció renovadores per a una informació docent més completa en l’àrea
d’Educació Física.
• Utilitzar l’esport com un instrument més de integració i desenvolupament de les persones amb necessitats
educatives especials.
ACTIVITAT DOCENT
27
PROGRAMA
18 crèdits (180 hores teoricopràctiques)
• Bloc A. Aspectes contextuals (biològics, psicològics, socials....)
• Bloc B. Alteracions, necessitats i deficiències:
B1. Físiques
B2. Psíquiques
B3. Socioeconòmiques.
B4. Ètnoculturals.
B5. Rendiment acadèmic.
• Bloc C. Ensenyament de les activitats físiques adaptades.
C1. Centres específics.
C2. Centres d’integració.
• Bloc D. Bases i fonaments tècnics de l’esport Adaptat.
D1. Esport per a persones amb discapacitat sensorial.
D2. Esport per a persones amb discapacitat física.
D3. Esport per a persones amb discapacitat psíquica.
D4. Esport per a persones amb paràlisi cerebral.
D5. Esport per a persones amb alteracions fisiològiques.
• Pràcticum
Centres específics, centres d’integració, centres d’esport adaptat
(Cada índex de centres implica un grup d’associacions, institucions i organismes on l’alumne podrà
triar en funció de les seves preferències).
PROFESSORAT
PROFESSORAT EXTERN
Ana M. Bofill Ródenas • Juan Andrés Cambeiro Martínez • Miguel Angel Cartes García • Juan Carlos
Castañé Martínez • Miquel Chalé Gómez • Francisco Drobnic Martínez • Miriam Elisa Guerra Bali • Ivan
Hompanera Alvárez • Daniel Llambrich Gabriel • Alegria Marsal Vicente • Joseph Oriol Martínez Ferrer
• José Martínez Marín • Montserrat Mila Recasens • Jannick Niort • Isabel Maria Paula Pérez • Beatriz
Mena (Fundació ADANA) • Eva Reventós Carmona • Antonio Sánchez Asín • Santiago Sanz López • José
Ricardo Serra Grima • Maria Angels Solà Miret • August Tarragó Sabat • Joan Valldepera Genis •
Esther Vilalta Casas • Maria Zapata Vila
PROFESSORAT INTERN
Joan Ramon Barbany Cairó • Fco. Javier Hernández Vázquez • Xavier Iglesias Reig • Javier Olivera
Betrán • Joan Riera Riera
ALUMNAT MATRICULAT: 16
ACTIVITAT DOCENT
28
ACTIVITAT DOCENT
29
CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
La Universitat de Barcelona ha reconegut amb 6 crèdits de lliure elecció tots els cursos d’Extensió Universitària
aprovats.
NUTRICIÓ I DIETÈTICA ESPORTIVA
DIRECCIÓ
DR. JOAN RAMON BARBANY CAIRÓ
Professor titular del centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya i de la Facultat de Medicina (UB)
SRA. PILAR CERVERA RAL
Directora del CESNID (UB)
DR. RAMON SEGURA CARDONA
Catedràtic de Fisiologia de la Universitat de Barcelona
PRESENTACIÓ
Aquest curs vol posar a disposició dels estudiants i els professionals de l’activitat física, l’esport i ciències de la salut, coneixements teòrics i pràctics útils per a una bona conducta dietètica dels esportistes,
evitant transgressions alimentàries i millorant el seu rendiment esportiu.
OBJECTIUS
• Donar a conèixer les necessitats i els requeriments nutricionals de l’esportista.
• Proporcionar les bases científiques i el procediment d’elaboració de dietes en relació a la pràctica física de lleure i de competició.
• Aportar els coneixements útils cara a una bona planificació dietètica adaptada a diverses modalitats
i especialitats físiques i esportives.
ACTIVITAT DOCENT
30
PROGRAMA
6 crèdits (60 hores teoricopràctiques)
• Ajudes ergogèniques.
• Bases anatomofisiològiques.
• Dietètica esportiva.
• Necessitats nutricionals de l’esportista.
• Trastorns i patologies de l’alimentació de l’esportista.
• Valoració de la composició corporal.
• Pràcticum dietètica esportiva.
PROFESSORAT
PROFESSORAT EXTERN
Joan Aureli Cadefau Surroca • Pilar Cervera Ral • Montse Illán Villanueva • Casimiro Fco. Javierre
Garcés • M. Antònia Lizárraga Dallo • Martina Miserachs Blasco • Immaculada Palma • Linares • Victòria
Pons Sala • Rita Rigolfas Torras • Ramón Segura Cardona
PROFESSORAT INTERN
Joan Ramon Barbany Cairó • Mario Lloret Riera
ALUMNAT MATRICULAT: 26
ACTIVITAT DOCENT
31
ACTIVITAT DOCENT
32
ENTRENADOR PERSONAL
DIRECCIÓ
SR. MARCEL·LÍ MASSAFRET MARIMON
Professor titular del centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya
SR. PABLO LÓPEZ DE VIÑASPRE GARCÍA
Màster en Fisiologia de l’Exercici i en Alt Rendiment Esportiu. Gerent de GEDO
COORDINACIÓ
SR. FRANCESC COS MORERA
Professor titular del centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya
PRESENTACIÓ
Aquest curs pretén posar a disposició dels alumnes i els professionals de l’activitat física els coneixements
teòrics i pràctics que els hi permetin donar resposta a les noves demandes del sector de l’esport i la
salut. Aquest sector demanda cada vegada més una atenció més personalitzada que ajudi a aconseguir
amb més eficàcia els objectius de cada individu.
OBJECTIUS
• Assolir els coneixements teòrics i pràctics per poder desenvolupar correctament les tasques com entrenador Personal i així poder ser competitius dins de les demandes actuals del mercat.
• Familiaritzar-se amb eines actuals per a la valoració, control i feed-back de l’entrenament personalitzat.
• Tenir la possibilitat d’accedir a una certificació reconeguda internacionalment per l’ACE (American
Council on Exercise)
ACTIVITAT DOCENT
33
PROGRAMA
7 crèdits (70 hores teoricopràctiques)
• Ciències de l’exercici (fisiologia, anatomia, biomecànica i nutrició)
• Valoració de la condició física i la salut
• Principis i mètodes d’entrenament
• Poblacions amb necessitats especials (valoració i tractament de les patologies
• Tècniques d’adherència i motivació
• Marketing i venta del servei de PT
PROFESSORAT
PROFESSORAT EXTERN
Marta Andreu Sierra • Pedro Andreu • Daniel Brotons • Josep Comellas Humet • Joaquim Forteza Soler
• Lucas Leal Manzano • Pablo López de Viñaspre García • Raquel Miravet • Josep Pinsach Ametller •
Mireia Porta Oliva • Ricard Saura Gómez • Julio Tous Fajardo • Josep Viladot Voegeli
PROFESSORAT INTERN
Francesc Cos Morera • Francesc Espar Moya • Mario Lloret Riera • Gerard Moras Feliu • Josep M. Padullés
Riu • Jordi Porta Manzañido
ALUMNAT MATRICULAT: 34
ACTIVITAT DOCENT
34
ACTIVITAT DOCENT
35
ENTRENAMENT DE LA RESISTÈNCIA EN L’ESPORT
DIRECCIÓ
SR. JOSEP MARIA PADULLÉS RIU
Professor titular del centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya
COORDINACIÓ
SR. CARLOS GONZÁLEZ HARO
Llicenciat en Educació Física. Màster Universitari en Alt Rendiment Esportiu
PRESENTACIÓ
Aquest curs pretén sistematitzar quines manifestacions de la resistència són les determinants a diferents
especialitats esportives tant individuals com col·lectives. En el primer grup d’especialitats normalment
aquesta qualitat té que desenvolupar-se en la seva màxima expressió, mentre que al segon s’ha de
desenvolupar de forma òptima com a base d’altres qualitats que determinen molt més el rendiment
esportiu.
OBJECTIUS
•
•
•
•
Entendre les bases de l’entrenament de la resistència.
Conèixer les metodologies especifiques d’entrenament de les diferents especialitats.
Conèixer com potenciar l’entrenament de la resistència mitjançant els ajuts Ergonutricionals.
Conèixer les proves de valoració funcional més idònies per a cadascuna de les especialitats esportives.
ACTIVITAT DOCENT
36
PROGRAMA
6 crèdits (60 hores teoricopràctiques)
• Antropometria i rendiment esportiu.
• Bases fisiològiques de l’entrenament de la resistència.
• Nutrició i ajuts ergogènics.
• Aplicacions específiques de l’entrenament als esports individuals.
• Aplicacions específiques de l’entrenament als esports col·lectius.
• Rehabilitació i readaptació a l’entrenament.
• Planificació de l’entrenament de la resistència.
• Valoració funcional.
• Entrenament en condicions especials.
PROFESSORAT
PROFESSORAT EXTERN
Armando Álvarez • Montse Banquells • Narciso Campos • Francesc Drobnic • Miquel Escalona • Piero
Galilea • Carlos González Haro • José Luis López • Juan Rius • Gil Rodas • Nicolás Terrados • Lisímaco
Vallejo
PROFESSORAT INTERN
Natàlia Balagué • Joan Ramon Barbany • Francesc Cos • Francesc Espar • Gerard Moras • Josep Maria
Padullés • Ferran A. Rodríguez
ALUMNAT MATRICULAT: 17
ACTIVITAT DOCENT
37
ACTIVITAT DOCENT
38
EXPERT EN MOTRICITAT INFANTIL
DIRECCIÓ
DR. JAVIER OLIVERA BETRÁN
Professor titular del Centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya
PRESENTACIÓ
Davant la creixent importància del desenvolupament motriu del nen i la nena en les primeres edats de
la seva formació, justificada per moltes recerques d’autors de reconegut prestigi. Presentem aquest curs
amb l’objecte de donar resposta a la demanda formativa de professionals per que puguin intervenir
adientment a nivell preventiu i educatiu en els nens de 0 a 12 anys.
OBJECTIUS
• Introduir a l’estudiant en l’àmbit de la motricitat infantil (0-12 anys) i en les seves formes d’intervenció psicològica.
• Donar a conèixer les bases del desenvolupament psicomotor i les seves alteracions
• Desenvolupar actituds i habilitats professionals que ens permetin ajustar-nos a la demanda motriu del nen.
• Proporcionar recursos i mètodes que facilitin la introducció en noves vies d’investigació.
PROGRAMA
10 crèdits (100 hores teoricopràctiques)
• Antropofilosofía de l’activitat corporal
• Desenvolupament sensomotor
• Els continguts psicomotrius
• Motricitat (0-3 anys)
• Motricitat (3-7 anys)
• Motricitat (7-12 anys)
• Llenguatges expressius
• La motricitat dels nens amb dificultats educatives especials
PROFESSORAT
PROFESSORAT EXTERN
José Mombiela Sanz • Marta Rabadán Martínez • José Joaquín Serrabona Mas
PROFESSORAT INTERN
Javier Olivera Betrán • Francisco Seirul·lo Vargas
ALUMNAT MATRICULAT: 13
ACTIVITAT DOCENT
39
ACTIVITAT DOCENT
40
PROGRAMES EN COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Programa en col·laboració amb el Departament de Psicologia de l’Educació de la UAB.
MÀSTER: PSICOLOGIA DE L’ESPORT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA. (2n curs)
DIRECCIÓ
DR. JAUME CRUZ I FELIU
Catedràtic de Psicologia de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona
DR. JOSEP ROCA I BALASCH
Professor titular del centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya
OBJECTIUS
Preparar al psicòleg i al llicenciat en l’Activitat Física i l’Esport per a l’actuació professional en l’assessorament a entrenadors i tècnics d’esport de base, en la preparació psicopedagògica de l’esportista per a l’alt
rendiment i en l’assessorament als professionals de la salut per tal de millorar les pautes d’activitat física
en la població adulta.
PROGRAMA
26 crèdits (260 hores teoricopràctiques)
• Bases fisiològiques en l’entrenament esportiu.
• Aspectes psicològics bàsics i socials del rendiment esportiu.
• Psicologia aplicada al’esport.
• Tècniques d’entrenament psicològic per a la competició.
• Entrenament psicològic en esports específics.
• Pràctiques de psicologia de l’esport i de l’activitat física (II).
• Treball d’investigació.
PROFESSORAT
Universitat Autònoma de Barcelona
Ramon Bayes • Tomas Blasco • Mercè Boixadós • Lluís Capdevila • Mònica Pintanel • Rosa M. Raich • M.
Rosa Solé • Lourdes Valiente • Francisco Villamarín
Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona
M. Teresa Anguera • Antonio del Cerro • Federico Javaloy • Concepción Menéndez • Frederic Munné •
Jordi Renóm • Carmina Saldaña
INEF De Catalunya
Joan Ramon Barbany • Domènec Blázquez • Alex Gordillo • Josep Maria Padullés • Joan Palmi • Núria
Puig • Joan Riera • Josep Roca
ALUMNAT MATRICULAT: 33
ACTIVITAT DOCENT
41
ACTIVITAT DOCENT
42
PROGRAMA EN COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DE BAGES (FUB)
POSTGRAU: READAPTACIÓ A L’ESFORÇ
DIRECCIÓ
SR. FRANCESC COS MORERA
Professor titular del centre de Barcelona de l’INEF de Catalunya
SR. JOAN RAMON TARRAGÓ COSTA
Professor titular de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa
OBJECTIUS
Oferir als professionals de la recuperació i l’entrenament recursos i eines que els permetin planificar
amb criteri la readaptació a l’esforç, considerant el tipus de lesió, el moment de la temporada i l’especialitat de l’esportista, per assegurar-li la recuperació integral.
PROGRAMA
21 crèdits (210 hores teoricopràctiques)
• Anàlisi de la postura i el moviment.
• Mecanismes fisiològics de fatiga.
• Mecanismes i protocols d’intervenció.
• Programa al reentrenament.
• Reeducació funcional esportiva.
• Tendències i tecnologies en la valoració de l’esforç.
• Tècniques ergogèniques.
• Pràcticum.
PROFESSORAT
Andreu Arqué Porcel • Ramon Balius Matas • Lorenzo Buenaventura Ugia • Carme Comellas Berenguer •
Clara Corbella Virós • Francesc Cos Morera • Miquel Àngel Cos Morera • Ramon Cugat Bartomeu • Toni
Fernández Morral • Marc García Elies • Alex Gordillo Molina • Casimiro Javierre Garcés • Carlos Lalín
Novoa • Maria Antònia Lizárraga Dallo • Gonzalo Lorza Blasco • Josep Marí Cortés • Michel Marina
Evrard • Rafael Martín Acero • Alfons Mascaró Vilella • Patrick Middleton • Patricia Morales Alonso •
Gerard Moras Feliu • Josep M. Padullés Riu • Jordi Porta Manceñido • Emili Ricart Aguirre • Gil Rodes
Font • Ferran A. Rodríguez Guisado • Martín Rueda Sánchez • Angel Ruiz Cotorro • Ramon Segura
Cardona • Francisco Seirul·lo Vargas • José Ricardo Serra Grima • Joan Solé Forto • Joan Ramon Tarragó
Costa • Julio Tous Fajardo • Jaume Vilaró Angulo
ALUMNAT MATRICULAT: 29
ACTIVITAT DOCENT
43
ACTIVITAT DOCENT
44
Index
TERCER CICLE
Centre de Lleida
DOCTORAT
Tesis doctorals llegides i aprovades. Curs 2003-2004
PROGRAMA DE DOCTORAT 1994-1996
“Activitats físiques i esportives en el medi natural”
Doctorand
Tesi
Directors
Data lectura
Qualificació
Agnès Riera Farran
Análisis comparado del uso del
deporte en la publicidad televisiva
en España.477
Dr. Andreu
Camps Povill
17-11-2003
Excel·lent cum
laude
David Carreras
Villanova
Rugby: estudio de las reglas del
juego7
Dr. Pere
Lavega Burgués
31-3-2004
Excel.lent cum
laude
PROGRAMA DE DOCTORAT 1998-2000
“La recerca en el rendiment i en l’educació envers les activitats físiques i esportives en el medi natural”
Doctorand
Fernando Javier
Aquila Dumit
Tesi
Parámetros fisiológicos, antropométricos y psicológicos en la ascención al
monte Aconcagua (6962 m.)
ACTIVITAT DOCENT
Directors
Dr. Joan Palmi
Guerrero/
Dr. Manel
Portero Otin
Data lectura
Qualificació
12-7-2004
Excel·lent cum
laude
45
PROGRAMA DE DOCTORAT
“Fonaments metodològics de la recerca de l’activitat física i l’esport” (2n curs)
DEPARTAMENT RESPONSABLE
INEFC-Lleida
DIRECCIÓ
Dr. Oleguer Camerino Foguet
ÀREES D’INVESTIGACIÓ (12 crèdits)
• Entrenament i fisiologia en els esports de rendiment
Dr. A. Blanco
• Investigació biomecànica del moviment humà
Dr. A. García-Fojeda
• Estudi i avaluació psicològica en l’activitat física i l’esport
Dr. J. Palmi/Dr. A. Planas
• Investigar la motricitat i les activitats físiques i esportives mitjançant la metodologia observacional
Dra. M. Castañer/Dr. O. Camerino/Dr. A. Costes
• La investigació del joc i la recreació en els contextos educatius.
Dr. A. Costes/Dr. P. Lavega/Dr. O. Camerino
• Recerca sobre l’esport
Dr. S.Olaso/Dr.X.Peirau/Dr.E.Vicente
• Estudi dels sistemes praxiològics i de les conductes motrius emergents
Dr. F.Lagardera/Dr.P.Lavega
• Dissenys per a l’estudi de les activitats fisicoesportives en el medi natural
Dr. C.E. Faleroni/Dr. J. Fuster
NOMBRE DE MATRICULATS: 24
ACTIVITAT DOCENT
46
PROGRAMA DE DOCTORAT
“La recerca en l’activitat física i l’esport: aspectes interdisciplinars i aplicacions al medi natural”
CRÈDITS D’INVESTIGACIÓ
Nombre de matriculats: 2
DIPLOMA D’ESTUDIS AVANÇATS
Nombre de matriculats: 2
PROGRAMA DE DOCTORAT
“Dret Esportiu”
CRÈDITS D’INVESTIGACIÓ
Nombre de matriculats: 1
DIPLOMA D’ESTUDIS AVANÇATS
Nombre de matriculats: 1
PROGRAMA DE MÀSTER 2003-2005
Dret esportiu (5è Programa-1r curs)
DIRECCIÓ
Dr. José Luis Carretero Lestón (U. de Málaga)
COORDINACIÓ
Dr. Andreu Camps Povill (INEFC-Lleida)
OBJECTIUS
• Ofertar un programa de formació especialitzada en dret esportiu
• Cobrir una demanda de formació que actualment no té el nostre país
• Articular, a partir d’un programa de formació, un conjunt d’especialistes que puguin produir treballs
científics en aquest camp.
• Col.laborar amb l’AEDD amb les seves tasques de difusió i perfeccionament en el camp del dret esportiu
• Preparar una documentació exhaustiva que serveixi de suport material per als alumnes i de banc d’informació per a altres especialistes nacionals o internacionals
• Dinamitzar la participació en congressos i jornades nacionals o internacionals específiques del dret esportiu
per mitjà de la incentivació d’equips o grups de treball que presentin comunicacions, ponències. etc.
• Dinamitzar grups de treball que puguin presentar articles en revistes especialitzades d’àmbit nacional
o internacional
ACTIVITAT DOCENT
47
CRÈDITS: 51,6
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
Llicenciat universitari, Enginyer superior o equivalent.
CONTINGUTS
Els continguts de tot el programa de Master en Dret Esportiu són:
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
1: Bases i principis del dret de l’esport
2: Història del dret esportiu espanyol
3: Fonts normatives de l’esport
4: Anàlisi de l’organització i estructura de l’esport
5: Constitució i esport
6: Naturalesa i règim jurídic de les entitats en l’esport aficionat
7: Naturalesa i règim jurídic de les entitats en l’esport professional
8: Els models de gestió dels serveis públics d’esports
9: El règim sancionador en l’esport
10: El règim de responsabilitat en l’esport
11: Els procediments en l’esport
12: Les relacions laborals en l’esport
13: El règim jurídic de l’esportista d’elit
14: Reglamentació de les activitat esportives
15: El dret mercantil i la seva incidència en l’esport
16: La fiscalitat de l’esport
PROFESSORAT
J. Bermejo • J. Bertomeu • E. Blanco • J. M. Cabrera • C. del Campo • A. Camps • M. Cardenal •
J. L. Carretero • L. M. Cazorla • M. Díaz • A • Flórez • L. Foncillas • C. Gambero • R. García • S. Gomar •
R. Hernanz • K. Irurzun • V. M. Javaloyes • J. A. Landaberea • D. Malo de Molina • A. Millán • A. Palomar •
E. Queralto • G. Real • J. de Senespleda • R. Terol • M. Vicens • J. Ll. Vilaseca Guasch • J. Ll. Vilaseca Requena.
ALUMNAT MATRICULAT: 27
ACTIVITAT DOCENT
48
PROGRAMA DE MÀSTER EUROPEU 2003-2004
ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA
DIRECCIÓ
Pedro Ruiz Sánchez (INEFC-Lleida)
OBJECTIUS
• Intercanviar coneixements i experiències sobre la intervenció en sector específics de la població, entre
els responsables de les activitatas físiques adaptades de les diferents universitats participants.
• Afavorir la cooperació interdisciplinar entre institucions acadèmiques europees.
• Homogeneïtzar la formació acadèmica dels llicenciats en E.F. que es dediquin a la educació especial.
• Completar l’oferta universitària europea en el camp de les activitats físiques.
• Donar resposta a les necessitats actuals que planteja el mercat laboral.
• Oferir la possibilitat als llicenciats d’aprofondir en el coneixement de les activitats físiques adaptades.
• Conèixer les caracterísitiques dels diferents sectors de la població amb deficiències.
• Iniciar als professionals de les activitats físiques adpatades en la recerca científica com a element que
afavoreix el desenvolupament del coneixement.
• Introduir en el nostre àmbit geográfic els ultims avenços científics i coneixements de les activitats físiques
adaptades, per posteriorment difondre aquesta informació.
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ
•
•
•
•
Llicenciat en Ciències de l’AF, Medicina, Psicología, Pedagogia
Diplomat en Fisioterapia, Magisteri
Coneixement de l’anglès escrit i parlat
Coneixement bàsic de les activitats fìsiques adaptades
CONTINGUTS I PROFESSORAT
Fase 1: Preparatòria
Formació en la universitat d’origen, depenent dels seus conèixements inicials i dels estudis raelitzats
ACTIVITAT DOCENT
49
Fase 2: Aproximació multidisciplinar a les AFA
•
•
•
•
•
•
•
•
Introducció
Activitat Física Adaptada
Aspectes sociológics de les AFA
Perspectiva internacional de l’AFA
Estudi comparatiu de les AFA a Europa
Gestió i integració social
Metodología básica de recerca
Recerca aplicada a les AFA
– Alteracions sensoriomotrius
– Alteracions fisiológiques
– Alteracions psicosocials
– Aproximació no categorial
Fase 3: Aprofundiment en les APA
Opció A
Actividad Física Adaptada i alteracions sensoriomotrius
• Deficiéncia discapacitat i minusvàlua
• Técniques d’intervenció i avaluació
• Introducció al camp de la práctica
• Metodologia de la recerca aplicada
Opció B
Actividad Física Adaptada i alteracions fisiològiques
• Deficiéncia discapacitat i minusvàlua
• Técniques d’intervenció i avaluació
• Introducció al camp de la práctica
• Metodologia de la recerca aplicada
Opció C
Actividad Física Adaptada i alteracions psicosocials
• Deficiéncia discapacitat i minusvàlua
• Técniques d’intervenció i avaluació
• Introducció al camp de la práctica
• Metodologia de la recerca aplicada
Fase 4: Recerca
Estada de pràctica i desenvolupamet del projecte de recerca
• Elaboració i redacció de la tesina
NOMBRE DE MATRICULATS: 4
ACTIVITAT DOCENT
50
Index
FORMACIÓ PERMANENT
INEF de Catalunya
IV edició Cursos d’EDUCACIÓ FÍSICA INTEGRAL
DIRECTOR DEL PROGRAMA
Dr. Francisco Lagardera
PROGRAMA
1. COS I CONSCIÈNCIA (1a PART)
Presentació
Aquest mètode forma part de les vies d’equilibri de l’ésser en la seva globalitat. Consisteix en una síntesi de
diverses tècniques i dóna respostes eficaces a cadascuna de les quatre direccions en que treballa: presa de
consciència, ajustament corporal, ajustament energètic i ajustament emocional.
Professor
Georges Courchinoux
•
•
•
•
•
Creador del mètode Cos i Consciència
Acupuntor
Màster en sofrologia
Fisioterapeuta
Professor de la Universitat Internacional de Teràpia Manual de Saint-Mont (França)
Professor col·laborador (Barcelona)
Antoni Alomar
• Llicenciat en Educació Física
• Diplomat en Reeducació Postural Global
• Diplomat en Cos i Consciència
FORMACIÓ PERMANENT
51
Descripció dels continguts
•
•
•
•
•
•
•
Introducció a la metodologia Cos i Consciència
Estudi de les quatre direccions de treball: presa de consciència, postural, emocions i energia
Les emocions i la cadena muscular anterior
La postura i la cadena muscular posterior
Ritmologia estacionària
Les lleis de circulació energètica
Situacions pràctiques
Durada del curs: 40 hores
2. COS I CONSCIÈNCIA (2a part)
Presentació
Aquest mètode forma part de les vies d’equilibri de l’ésser en la seva globalitat. Consisteix en una síntesi de
diverses tècniques i dóna respostes eficaces a cadascuna de les quatre direccions en que treballa: presa de
consciència, ajustament corporal, ajustament energètic i ajustament emocional.
Tanca la formació de la primera part, completant els continguts del treball en les quatre direccions del mètode i desenvolupant l’estratègia emocional per a l’aplicació pràctica.
Professor
Georges Courchinoux
•
•
•
•
•
Creador del mètode Cos i Consciència
Acupuntor
Màster en sofrologia
Fisioterapeuta
Professor de la Universitat Internacional de Teràpia Manual de Saint-Mont (França)
Professor col·laborador (Barcelona)
Antoni Alomar
• Llicenciat en Educació Física
• Diplomat en Reeducació Postural Global
• Diplomat en Cos i Consciència
FORMACIÓ PERMANENT
52
Descripció dels continguts
• Desenvolupament de l’estratègia aplicada del mètode:
– les quatre direccions de treball
– les quatre estacions de l’any i les dues interestacions
– les sis sèries de sensacions
• Aplicació a curt, mig i llarg termini
• Les interestacions
• Completar les quatre sèries A, B, C i D de sis sessions cada una, amb les diferents tècniques
• Desenvolupament pràctic d’una sessió per a cada estació de l’any en grups de treball
• Aplicació del mètode en diferents àmbits de treball
Durada del curs: 40 hores
3. MÈTODE PILATES
Presentació
Consisteix en un sistema d’exercicis dissenyats per treballar el cos de forma global. Concentració, fluïdesa, respiració, precisió i control postural en l’execució dels exercicis que permeten assolir l’harmonia del cos i la ment.
Conegut i utilitzat des dels anys 20, promet ésser en la propera dècada una de les eines de referència pels
entrenadors personals d’arreu del món.
Professora
Rocío Cárceles
• Llicenciada en Ciències de l’Activitat Físicai l’Esport a Madrid
• Professora master trainer Peak Pilates.
• Directora de formació a Espanya
• Especialista en formació en noves tendències del Fitness
• Entrenadora personal
Professora col·laboradora
Carmen Cárceles
• Professora màster trainer Peak Pilates
• Ballarina professional i coreògrafa
Descripció dels continguts
• Principis del mètode Pilates: control, concentració, precisió, respiració...
• Bases de la postura i estabilitat
• Terminologia adaptada al mètode
• Protocol d’exercicis bàsics i progressions
• “Mat work” i “reformer”
Durada del curs: 20 hores
FORMACIÓ PERMANENT
53
4. MICROGIMNÀSTICA
Presentació
Mètode de Restauració Corporal per arribar a les estructures corporals –els fonaments del cos–, i les entranyes
emocionals –el dipòsit dels traumes–, en un recorregut profund a través dels teixits musculars, les articulacions, les
vísceres, els sistemes vitals i les carències o excessos d’amor primigeni. Estem parlant de Pedagogia corporal.
La premissa fonamental en Microgimnàstica és: “la forma fa la funció”. Un cos equilibrat, construeix i assenta
una persona equilibrada a quatre nivells –l’energètic, el mental, l’emocional i l’espiritual–.
La suma d’equilibri corporal + consciència corporal + autoestima = SALUT I BENESTAR.
Professora
Dra. Roser Munné Codorniu
• Doctora en medicina
• Directora del Centre de Correcció i Condicionament Físic de Barcelona
Descripció dels continguts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Las cadenes musculars
L’espinadaMètode Pilates
L’estàtica
La dinàmica
Gravetat i equilibri
Les hiperlordosis
Les compensacions
Deslordosar
Respiració normal
L’Internet corporal
Consciència corporal
Las postures Prínceps
•
•
•
•
Las postures nocives
Preparatoris Condicionadors
Els bons costums corporals
Desenvolupant l’autoestima
Durada del curs: 20 hores
INSCRIPCIONS
CENTRE DE BARCELONA
Curs
CENTRE DE LLEIDA
Alumnat
Curs
Alumnat
Cos i consciència
17
Cos i consciència
16
Cos i consciència (2a part)
22
Mètode Pilates
21
Microgimnàstica
13
Subtotal
37
Mètode Pilates
28
Subtotal
80
FORMACIÓ PERMANENT
54
Index
FORMACIÓ PERMANENT
Centre de Barcelona
CURSOS MONOGRÀFICS 2003-2004
Àrees Temàtiques
Cursos
Activitat física i hàbits de salut
Rendiment esportiu
Organització i gestió esportiva
Iniciació esportiva
Expressió corporal
Educació postural per al benestar
4
4
2
3
1
2
Total cursos
16
Àrea temàtica
ACTIVITAT FÍSICA I HÀBITS DE SALUT
Curs
Director
Professorat
Alumnat
Fonaments de massatge esportiu.
Eusebio Esparza
Mònica de Vega
30
Tècniques posturals: les seves aplicacions a l’entrenament per
a la salut i el rendiment esportiu.
Natàlia Balagué
Carlota Torrents
17
Activitat física i salut per a la prevenció de riscos laborals.
Francesc Cos
Francesc Cos
Ferran Trinidad
12
Prevenció i tractament de les lesions en l’esport.
Joan Ramón
Barbany
Xavier Yanguas
31
ACTIVITAT DOCENT
55
Àrea temàtica
RENDIMENT ESPORTIU
Curs
Director
Professorat
Alumnat
Determinació i avaluació dels factors determinants del
rendiment esportiu
Josep Maria Padullés
Josep Maria Padullés
Gerard Moras
Carles González
Juan Luis García
Gabi Esparza
19
El full de càlcul, la solució integral per programar
l’entrenament esportiu
Joan Solé
José Manuel Vela
22
El treball de les cadenes musculars i la reeducació postural
com a eines clau per a l’eficiència i seguretat de l’entrenament esportiu
Francesc Cos
Francesc Cos
Ferran Trinidad
25
Eines per a la programació de la temporada en els esports
d’equip.
Xesco Espar
Ramon Riverola
Xesco Espar
18
Àrea temàtica
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA
Curs
Director
Professorat
Alumnat
Gestió dels serveis esportius municipals
August Tarragó
August Tarragó
13
L’atenció al client i la qualitat en els serveis esportius
Pere Manuel
Eduard Kirchner
15
ACTIVITAT DOCENT
56
Àrea temàtica
INICIACIÓ ESPORTIVA
Curs
Director
Professorat
Alumnat
Iniciació a l’aeròbic esportiu
Natàlia Balague
Carlota Torrents
Mònica Riba
17
Patinatge en línia. Hoquei i velocitat
Jesús González
Jordi Díaz
18
Iniciació al tennis
Agustí Boixeda
Sacra Morejón
Josep Campos
15
Àrea temàtica
EXPRESSIÓ CORPORAL
Curs
Director
Capoeira i maculelé
Xavier Iglesias
Professorat
Carme Solé
Rogerio Araujo
Alumnat
40
Àrea temàtica
EDUCACIÓ POSTURAL PER AL BENESTAR
Curs
Director
Professorat
Alumnat
Tècniques de respiració per a la recuperació de l’equilibri i
el benestar personal
Mario Lloret
Olga González
21
L’equilibri postural i la reharmonització energètica en
l’esportista: des de la pràctica en grup fins a l’assistència
individual en les lesions
Mario Lloret
Antoni Alomar
7
TOTAL D’INSCRIPCIONS ALS CURSOS MONOGRÀFICS: 320
ACTIVITAT DOCENT
57
DADES INSCRIPCIONS CURSOS MONOGRÀFICS 2003-2004
Distribució per àrees temàtiques
Alumnat
%
Activitat física i hàbits de salut
90
27
Iniciació esportiva
50
16
Organització i gestió esportiva
28
9
Rendiment esportiu
84
26
Expressió corporal
40
13
Educació postural per al benestar
28
9
Total
320
100
Procedència acadèmica
ACTIVITAT DOCENT
Alumnat
%
Estudiants INEFC 1r curs
47
15
Estudiants INEFC 2n curs
75
22
Estudiants INEFC 3r curs
32
10
Estudiants INEFC 4t curs
73
23
Estudiants INEFC 5è curs (Pla vell)
2
1
Curs Pont (MEF-INEFC)
11
3
Erasmus (INEFC)
21
7
Llicenciats en EF
12
4
Tècnics esportius
2
1
Estudiants Universitat de Barcelona
15
5
Estudiants de MEF
7
2
Altres
23
7
58
Index
XII CURSOS D´ESTIU DE L´EDUCACIÓ FÍSICA I L´ESPORT
Barcelona, del 28 de juny al 2 de juliol de 2004
PROGRAMACIÓ
Formació básica
ÀREA TEMÀTICA: Formació bàsica
Curs
Professorat
Alumnat
Idioma
Ciclisme “indoor” una activitat dirigida al ritme de la música.
(LeMond RevMaster Foundation Cycling Training)
Paco González
31
Castellà
Introducció al tennis en l’àmbit escolar
Sarcra Morejón
Josep Campos
16
Català
Deixa’t d’estrès
Olga González
Cristina López
21
Català
Esport i activitat física adaptada: iniciació i pràctica
Javier Hernández
Santiago Sanz
Miquel Àngel Cartes
Jannick Niort
18
Castellà
Introducció al Funky-Hip-Hop
Oliver Perales
41
Castellà
Bàdminton: recursos bàsics per a la formació, la competició i
la recreació
Jaume Casamort
Albert Ramírez
Carles Torrent
21
Català
ACTIVITAT DOCENT
59
ÀREA TEMÀTICA: Ensenyament primari
Curs
Professorat
Alumnat
Idioma
Anima’t a ensenyar actituds en Educació Física: muntatges
finals amb cordes i acrobàcies)
Ángel Pérez
25
Castellà
El treball de les Capacitats Físiques Bàsiques a l’escola i a la
iniciació esportiva
Daniel Moreno
Javier Peña
28
Català
Anima’t a ensenyar actituds en Educació Física: la base de l’esport col·lectiu
Lluís Domínguez
17
Castellà
Jocs i esports d’arreu del món
Juan Ortí
Susanna Soler
28
Català
Formes recreatives per l’aprenentatge del voleibol: una opció
pedagògica per l’escola
Domingo García
21
Castellà
Alumnat
Idioma
ÀREA TEMÀTICA: Ensenyament secundari
Curs
Professorat
Propostes pràctiques per a les activitats d’avaluació en
secundària
Javier Sanz
Raúl Calle
18
Català
Aplicacions educatives dels balls caribenys: salsa, bachata,
merengue, txa-txa-txa i roda cubana
Pep Torres
38
Castellà
Les activitats de circ aplicades a l’Educació Física
Mercè Mateu
Xavier de Blas
Joel Serra
Marco Bortoleto
Mònica Riba
30
Català
Iniciació a l’esgrima en l’àmbit escolar mitjançant materials
alternatius
Xavier Iglesias
14
Castellà
El massatge a l’escola com a eina social i educativa
Mònica de Vega
30
Català
ACTIVITAT DOCENT
60
ÀREA TEMÀTICA: Recursos i experiències
Curs
Professorat
Alumnat
Idioma
Dinàmica del riure
Gemma Arija
19
Català
Aeròbic a l’escola
Gisela Baraldés
39
Català
L’escalfament. Aplicació en l’àmbit educatiu, lúdic i esportiu
Michel Marina
Alfredo Irurtia
Albert Busquets
23
Castellà
Danses populars de mig món
Txema Vela
31
Català
ÀREA TEMÀTICA: Activitat física i hàbits de salut
Curs
Professorat
Alumnat
Idioma
L’electroestimulació en el fitness, en la recuperació i en els entrenaments personalitzats
Joan Rodríguez
Xavier Brunet
Eloi Julià
29
Català
Introducció al Taiji Quan
Gerard Espina
27
Castellà
Control abdominal en l’entrenament personal: prevenció de lesions
Xavier-Laurent Elain
35
Castellà
Taller de fitness: entrenador personal
Piti Pinsach
Lucas Leal
36
Català
ACTIVITAT DOCENT
61
ÀREA TEMÀTICA: Entrenament esportiu
Curs
Professorat
Alumnat
Idioma
Propiocepció i entrenament funcional
Francesc Cos
37
Català
Estructura per a la programació de l’entrenament dels esports d’equip
Ramon Riverola
19
Català
Equips d’alt rendiment: quan allò que és bo no és suficient
Manel Caragol
Ximo Soler
19
Castellà
La programació de l’entrenament esportiu mitjançant l’ordinador
José Manuel Vela
27
Castellà
Professorat
Alumnat
Idioma
ÀREA TEMÀTICA: Gestió esportiva
Curs
Eines per a la gestió esportiva de qualitat en una organització
esportiva
Jordi Viñas
27
Català
Bases per reflotar un club esportiu
Jordi Gibert
Joan Sans
31
Català
Organització d’esdeveniments esportius
Pere Manuel
Isidre Rigau
43
Català
Alumnat
Idioma
PROGRAMES ESPECÍFICS: Programa en el medi aquàtic
Curs
Professorat
Jocs aquàtics: introducció als esports d’aigua
Albert Fernández
Jordi Garcia
28
Català
Fitness aquàtic
Eva Vargas
32
Castellà
ACTIVITAT DOCENT
62
ESTIU A L’ESTANY: Banyoles
Curs
La BTT de l’aprenentatge en les escoles al rendiment en la competició
Professorat
Toni Masferrer
Pau Bartoló
Alumnat
Idioma
12
Català
Alumnat
Idioma
PROGRAMA EN EL MEDI NATURAL: Centre d’Alt Rendiment (CAR)
Curs
Professorat
El tir amb arc i la seva aplicació a l’ESO i els cicles formatius
d’Activitats al Medi Natural
Àngels Moncho
Josep Oset
13
Català
Les curses d’orientació: una activitat formativa
Toni Muné
Lluís Ferrer
15
Català
Dades inscripcions
INSCRIPCIONS PER ÀREES TEMÀTIQUES
Àrees temàtiques
Nombre de cursos
Nombre d’inscripcions
Ensenyament primari
5
119
Ensenyament secundari
5
130
Recursos i experiències
4
112
Entrenament esportiu
4
102
Activitat física i hàbits de salut
4
127
Organització i gestió esportiva
3
101
Formació bàsica
6
148
Programa medi aquàtic
2
60
Programa medi natural: CAR
2
28
Estiu a l’Estany
1
12
Altres
4
80
Total
40
1.019
ACTIVITAT DOCENT
63
EVOLUCIÓ I NOMBRE D’INSCRIPCIONS I ASSISTENTS ALS CURSOS D’ESTIU
Any
Assistents
Inscripcions
Cursos d’Estiu 1993
312
700
Cursos d’Estiu 1994
487
1.110
Cursos d’Estiu 1995
627
1.296
Cursos d’Estiu 1996
719
1.501
Cursos d’Estiu 1997
802
1.613
Cursos d’Estiu 1998
745
1.394
Cursos d’Estiu 1999
652
1.088
Cursos d’Estiu 2000
611
1.023
Cursos d’Estiu 2001
667
1.140
Cursos d’Estiu 2002
661
1.044
Cursos d’Estiu 2003
712
1.038
Cursos d’Estiu 2004
665
1.019
Mitjana
638
1.164
ACTIVITAT DOCENT
64
PERFIL DE L’ALUMNAT Àrees temàtiques
Nombre
Llicenciat EF
275
Mestre especialitat EF
126
Alumnat INEF
101
Alumnat MEF
28
Tècnics esportius
35
TAFAE o est. TAFAE
18
Llic./Dipl./Est. d’altres àmbits
51
Altres
Sense determinar
Total
ACTIVITAT DOCENT
9
22
665
65
DISTRIBUCIÓ DELS ASSISTENTS PER GRUPS D’EDAT
Franja edat
Nùm.
Menors de 20 anys
23
Entre 20 i 24 anys
109
Entre 25 i 29 anys
109
Entre 30 i 34 anys
121
Entre 35 i 39 anys
62
Entre 40 i 44 anys
47
Entre 45 i 49 anys
22
Majors de 50 anys
12
Total
505
Sense determinar
160
TOTAL
665
ACTIVITAT DOCENT
66
Index
VII CURSOS D´ESTIU DE L´EDUCACIÓ FÍSICA I L´ESPORT
Lleida, 18 de juny a 11 de juliol de 2004
PROGRAMACIÓ
ÁREA DE EDUCACIÓ
Codi
M6
Curs
Educació del moviment i del joc.
Professorat
Xavier Eritja
Alumnat
16
ÀREA D’ACTIVITATS LÚDIQUES I EXPRESSIVES
Codi
Curs
Professorat
Alumnat
T1
Aplicació pedagògica dels balls caribenys: Salsa, Bachata,
Merengue, Cha-cha-chà i Roda cubana.
Pep Torres
14
I1
Dansa contemporània: Tècnica corporal, dansa contact i taller
coreogràfic.
Emili Gutiérrez
13
ÀREA D’ESPORTS: NOVES PROPOSTES
Codi
Curs
Professorat
Alumnat
M3
Tennis educatiu.
Raúl Iñiguez.
11
I6
Eines informàtiques aplicades a l’entrenament del futbol.
Antoni Gomà i
Emili Vicente.
9
ACTIVITAT DOCENT
67
ÀREA D’ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
Codi
Curs
Professorat
Alumnat
M2
Entrenament personalitzat aplicat a la salut i estètica corporal.
Fernando Aquila
17
M7
Serveis de salut, fitness i musculació en gimnasos i centres d’estètica.
Fernando Aquila
8
I4
Schwinn Cycling: Ciclisme d’interiors per millorar la salut
Llúcia Bañeres i
Jesús Carrascal
12
I7
Aquafitness terapèutic.
Clara Pellicer i
Irene Pellicer
26
ÀREA D’EDUCACIÓ INTEGRAL
Codi
I9
Curs
Professorat
Alumnat
Deixa’t d’estrès
Cristina López i Olga
González
23
I10
Cos, postura i salut
Cristina López i Olga
González
23
I11
Mètode Pilates
Juan Bosco i Rocio
Cárceles
21
I13
Cos i consciència
Georges Courchinoux
16
NOMBRE ALUMNAT: 170
NOMBRE DE MATRICULACIONS DELS 170 ALUMNES A DIFERENTS CURSOS: 209
ACTIVITAT DOCENT
68
Perfil de l’alumnat
%
ACTIVITAT DOCENT
Estudiants de la llicenciatura CAFE
20
Estudiants de diplomatura-magisteri d´E.F.
35
Estudiants d´altres carreres
35
Persones no universitàries
10
69
Index
INEFC MÈDIA
INEF de Catalunya
CAMPUS VIRTUAL DE L’ESPORT
Aquest curs hem començat a diversificar la formació dintre del Campus Virtual de l'Esport.
D'una banda tenim la formació en obert, adreçada com en ocasions anteriors a tots els professionals de l'activitat física i l'esport i per un altre la formació corporativa adreçada a entitats, empreses o associacions que
vulguin desenvolupar programes específics de formació.
Quant a la formació corporativa a data d'avui estem desenvolupant tres projectes en diferents fases de
realització:
Formació de voluntaris COJMA 2005
Col·laborem amb el Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis Almería 2005 en la formació de voluntaris.
S'han creat 40 hores de formació en 5 cursos diferents i una comunitat virtual pròpia per a la realització de
la formació. Dintre d'aquesta comunitat hi ha en aquests moments 6.808 voluntaris inscrits.
Projecte FORMESPORT
És un projecte Leonardo que realitzem en col·laboració amb la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de
Barcelona, el CREUFOP de la Universitat de Montpellier i la Universitat de Iasi (Romania). La idea del projecte
és realitzar una anàlisi de necessitats de formació entre els esportistes d'elit per a la seva inserció en el mercat laboral. En aquests moments estem desenvolupant una comunitat trilingüe i diferents cursos de formació.
Transmissió de valors a través d'esport escolar
Curs i formació a mida per a l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un curs d'unes
30 hores de formació dirigit als tècnics esportius de base. Es pretén fomentar la cooperació, la integració i el
joc net, enfront de l'agressivitat i la violència en l'esport. Està previst començar amb un grup de 50 alumnes en
l'últim trimestre de 2004.
En formació en obert hem passat de les 207 matrícules del curs passat a les 244 de l'actual, és a dir, hem
incrementat un 15% la matriculació, passant de les 22.740 hores de formació a les 26.020.
La matriculació durant el 2003-2004 ha evolucionat de la següent manera:
ACTIVITAT DOCENT
70
ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN
Destinataris: Llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport, mestres especialistes en educació física,
fisioterapeutes, psicòlegs, pedagogs, gerontòlegs, treballadors socials, animadors socioculturals.
Directora: Àngels Soler
Postgrau en activitats físiques per a gent gran
• Hores: 180
• Inici: Novembre 2003
• Titulació: Postgrau Universitat de Barcelona
• Matriculats: 12 alumnes
Envelliment i activitat física
• Hores: 80
• Inici: Novembre 2003
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats: 15 alumnes
Programes sociomotrius per a gent gran
• Hores: 80
• Inici: Març 2004
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats: 17 alumnes
Projecte Activitats físiques per a gent gran
• Hores: 20
• Inici: Juny 2004
• Titulació: Postgrau Universitat de Barcelona
• Matriculats: 15 alumnes
ACTIVITAT DOCENT
71
DISSENY I DESENVOLUPAMENT CURRICULAR DE L’EDUCACIÓ FÍSICA
Destinataris: Professionals de l’ensenyament de l’educació física, mestres i llicenciats.
Directora: Marta Capllonch
Postgrau en disseny i desenvolupament curricular de l’educació física
• Hores: 170
• Inici: Novembre 2003
• Titulació: Postgrau Universitat de Barcelona
• Matriculats: 17 alumnes
Del currículum a la programació d’aula en educació física
• Hores: 50
• Inici: Novembre 2003
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats: 9 alumnes
Avaluació de l’educació física
• Hores: 50
• Inici: Febrer 2004
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats: 5 alumnes
Recursos per a la innovació didàctica i pedagògica en educació física
• Hores: 50
• Inici: Abril 2004
• Titulació: Postgrau Universitat de Barcelona
• Matriculats: 5 alumnes
Projecte - Disseny i desenvolupament curricular de l’educació física
• Hores: 20
• Inici: Juliol 2004
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats: 2 alumnes
ACTIVITAT DOCENT
72
GESTIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
Destinataris: Llicenciats, mestres, responsables polítics, tècnics municipals, gestors esportius, professionals del
sector i interessats en iniciar, desenvolupar o millorar la seva actuació en el sector públic i, en especial, en la
gestió esportiva municipal.
Directors: Joan Celma, Susana Closa.
Postgrau en gestió esportiva municipal
• Hores: 170
• Inici: Novembre 2003
• Titulació: Postgrau Universitat de Barcelona
• Matriculats: 66 alumnes
Gestió esportiva municipal I
• Hores: 80
• Inici: Novembre 2003
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats: 8 alumnes
Gestió esportiva municipal II
• Hores: 90
• Inici: Març 2004
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats:10 alumnes
Projecte - Gestió esportiva municipal
• Hores: 20
• Inici: Juliol 2004
• Titulació: Postgrau Universitat de Barcelona
• Matriculats: 8 alumnes
ACTIVITAT DOCENT
73
LES ORGANITZACIONS ESPORTIVES:
UN REPTE PER A LA GESTIÓ
Destinataris: Llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport. Professionals que tenen o volen tenir responsabilitats en gestió d’organitzacions esportives. Professionals vinculats a les estructures educatives i que s’enfronten amb tasques de gestió relacionades amb l’educació física i l’esport.
Directors: Núria Puig, Klaus Heinemann.
• Hores: 80
• Inici: Gener 2004
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats: 23 alumnes
NOVES TENDÈNCIES EN L’ENTRENAMENT DE LA FORÇA
I TÈCNIQUES DE MUSCULACIÓ
Destinataris: Llicenciats i estudiants de ciències de l’activitat física i l’esport, entrenadors, fisioterapeutes, tècnics esportius, monitors de fitness, entrenadors personals i tots aquells professionals amb coneixements bàsics
sobre el tema que estiguin interessats en l’entrenament de la força i la musculació.
Directora: Natàlia Balagué, Carlota Torrents
• Hores: 80
• Inici: Novembre 2003
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats: 19 alumnes
ACTIVITAT FÍSICA, SALUT I FITNESS
Destinataris: Llicenciats i estudiants de ciències de l’activitat física i l’esport, ciències de la salut i ciències de
l’educació. Professionals interessats en els continguts del curs.
ACTIVITAT DOCENT
74
Director: Ferran A. Rodríguez.
• Hores: 80
• Inici: Gener 2004
• Titulació: Diploma Fundació UB virtual / INEFC
• Matriculats: 13 alumnes
Metodologia
Formació on line. Aquests cursos es realitzen a través d’un campus virtual a Internet. El seu codi d’accés li
permetrà d’accedir al nostre campus virtual des del seu domicili, el seu lloc de treball o des del lloc on li
resulti més còmode. L’esmentat espai disposa de múltiples recursos comunicatius que afavoreixen el procés
d’estudi i l’aprenentatge. Així mateix, tindrà a la seva disposició un equip de tutors que l’atendrà individualment i l’ajudarà a resoldre possibles dubtes.
http://www.esport.ubvirtual.com
ACTIVITAT DOCENT
75
DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES PER PAÏSOS I COMUNITATS AUTÒNOMES
Comunitat Autònoma
Alumnat
Galícia
Castella Lleó
Cantàbria
País Basc
Navarra
La Rioja
Aragó
Catalunya
País Valencià
Balears
Castella la Manxa
Madrid
Extremadura
Andalusia
Múrcia
Canàries
Melilla
Mèxic
Xile
Colòmbia
Alemanya
21
3
1
7
4
2
6
90
17
9
7
12
3
52
3
2
1
1
1
1
1
ACTIVITAT DOCENT
76
Index
INTERCANVIS INTERNACIONALS
Centre de Barcelona
PROGRAMES DE MOBILITAT D’ESTUDIANTS
Programa Sèneca/SICUE
Organització i gestió de l’estada de:
Estudiants
Universitat de procedència
Santiago Veiga Fernández
Ivan Trijueque del Pozo
Víctor Herrera Morales
Joan Mira Sarrió
Tomás Alegre Yañez
Belén Donoso Pérez
Javier Barragán Moreno
A Coruña
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
València
Granada
Granada
Extremadura
Programa Sócrates/Erasmus
Mobilitat de l’alumnat
Organització i gestió de l’estada de 23 estudiants de l’INEFC Barcelona a 11 universitats europees:
Estudiants
Destí
Anna Palmero Molina
Climent Rossell Xicola
Roger Esquerda Graugés
Núria Alcalde Garcia
Raquel Erro Font
Xènia Ribó Rovira
Meritxell Segura Fort
Manuel Fernández Remesal
Vera Escalas Laakso
Álvaro González-Moro González
Xavier Sánchez Pereira
Brighton (Regne Unit)
Brighton (Regne Unit)
Brighton (Regne Unit)
Leicester (Regne Unit)
Leicester (Regne Unit)
Jyväskyla (Finlandia)
Jyväskyla (Finlandia)
Jyväskyla (Finlandia)
Jyväskyla (Finlandia)
Cassino (Itàlia)
Roma (Itàlia)
ACTIVITAT DOCENT
77
Estudiants
Destí
Oriol Balaña Dotti
Raúl Romero Garcia
Miguel Mora Alonso
Agustin Santos Miñarro
Xavier Rojas Alcaraz
Antoni Murillo
Mercè Miquel Tonietti
Anna Masdevall Palomo
David Villalonga Torrent
Marc Bibiloni Ramis
Cristian Oliete Hornero
Hugo Alvarez González
Roma (Itàlia)
Roma (Itàlia)
Roma (Itàlia)
Roma (Itàlia)
Roma (Itàlia)
Roma (Itàlia)
Copenhagen (Dinamarca)
Copenhagen (Dinamarca)
Budapest (Hungria)
Zürich (Suïssa)
Montpellier (França)
Köln (Alemanya)
Organització i gestió de l’estada de 35 estudiants provinents de 14 universitats europees:
Estudiants
Destí
Christian Baunach
Christoph Jordan
Daniel Mainka
Kirstin Schaaf
Markus Rüdt
Roland Mehltretter
Stefan Klieber
Tobias Ruppert
Amandine Caldefie
Julio Fonseca
Lóic Santos Pedras
Bárbara Leal
Pedro Da Silva
Francesco Martino
Nicolo Novelli
Joanna Twarowska
Ina Gundermann
Miriam Ahmad
Matthias Guett
Benedetta Silveri
Jessica Di Giovanni
Bayreuth (Alemanya)
Bayreuth (Alemanya)
Bayreuth (Alemanya)
Bayreuth (Alemanya)
Bayreuth (Alemanya)
Bayreuth (Alemanya)
Bayreuth (Alemanya)
Bayreuth (Alemanya)
Blaise Pascal (França)
Coimbra (Portugal)
Coimbra (Portugal)
Coimbra (Portugal)
Coimbra (Portugal)
Florència (Itàlia)
Florència (Itàlia)
Hamburg (Alemanya)
Hamburg (Alemanya)
Hamburg (Alemanya)
Köln (Alemanya)
L'Aquila (Itàlia)
L'Aquila (Itàlia)
ACTIVITAT DOCENT
78
Estudiants
Destí
Franziska Michel
Janin Lange
Aurélie Pey
Mathis Pottebaum
Amato Eleonora
Benvenga Ernando
Gallo Luca
Giacani Sasha
Tullii Mark
Katrien Verheeke
Kaat Van Cauwwenbergh
Mari Kuronen
Katia Arpalo
Valdas Babravicius
Leipzig (Alemanya)
Leipzig (Alemanya)
Montpellier (França)
Munster (Alemanya)
Roma (Itàlia)
Roma (Itàlia)
Roma (Itàlia)
Roma (Itàlia)
Roma (Itàlia)
VUB Brussel·les (Bélgica)
VUB Brussel·les (Bélgica)
Jyväskylä (Finlàndia)
Jyväskylä (Finlàndia)
Kaunas (Lituània)
Organització i gestió de l’estada de Alexandre Santos, estudiant free-mover provinent de Lisboa (Portugal)
Organització de l’estada d’un grup d’alumnes i professorat de la Université Paris XII Val de Marne.
•
•
•
•
Dates: del 10 al 14 de maig de 2004
Professorat: Jean-François Robin, Nathalie Bernard Duroux, Corinne Bugeja, Alain Mouchet i Salmon Marc.
Alumnat: 50 estudiants de diferents especialitats esportives.
Activitats realitzades: sessions pràctiques de diversos esports, xerrades sobre projectes de recerca i
accions actuals de l’INEFC així com activitats socio-culturals.
• Persones que han donat suport a la seva visita: Michel Marina, Jordi Solà, Xavier Iglesias, Mireia
Tapiador i caps de departaments.
Mobilitat professorat
Professorat del centre
• Prof. Natalia Balagué
– Dates: del 18 al 22 de gener de 2004
– Universitat de destinació: Westfalische Wilhelms-Universität de Münster
– Persona que ha donat suport a la seva visita: Wolfgang Schöllhorn
– Tema de treball: Physiological adaptations of children to exercise.
ACTIVITAT DOCENT
79
Professorat estranger
• Prof. Dr. Yamandú Gillman
– Data: 26 de març 2004
– Universitat d’orígen: Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes (IUACJ) de la República
Oriental del Uruguay
– Persones que han donat suport a la seva visita: Francesc Cos i Mireia Tapiador
– Temes de treball: Gimnasia Correctiva y/o Prevención de Lesiones Deportivas
Prof. Dr. Jürgen Perl
– Dates: del 26 al 29 d’abril de 2004
– Universitat d’orígen: Universität Mainz
– Persona que ha donat suport a la seva visita: Natàlia Balagué
– Tema de treball: Introduction to modelling in sport (Performance Potential Metamodel)
Reunions preparatòries d’intercanvis futurs amb:
• Piia Löppönen/Dorothee Alfermann
– Data: 2 de febrer de 2004
– Universitat d’orígen: University of Jyväskylä/ University of Leipzig
– Persones que han donat suport a la seva visita: Núria Puig i Mireia Tapiador
Cursos intensius
A més dels intercanvis de llarga durada l’INEFC Barcelona també ha participat en el Curs Intensiu següent:
• “Sport Culture/Sport cultures”
– Lloc: Cassino, del 11 al 15 de març 2004
– Professora: Susanna Soler
– Alumnes: Laia Muñoz, Gemma Sans, Jana García i Marta Grau
• European Sport Management Student Seminar”
– Lloc: Brusel·les, del 17 al 26 de setembre 2004
– Alumnes: Jana García i Marta Grau
Altres activitats
Acollida de Héctor Hugo Castro Pérez, de la Universidad de Guadalajara (Méjico) durant el semestre d’hivern en el marc del conveni de col.laboració i d’intercanvis entre la Universitat de Barcelona amb l’esmentada universitat
ACTIVITAT DOCENT
80
Index
INTERCANVIS INTERNACIONALS
Centre de Lleida
PROGRAMES DE MOBILITAT D’ESTUDIANTS
L’INEFC de Lleida ha mantingut durant el curs 2003-2004 convenis bilaterals de cooperació amb 16 universitats europees i amb 7 universitats nacionals. Aquest acords preveuen un flux de mobilitat màxim de 32 alumnes.
Universitats Europees
País
Universitat
Codi
Places
Mesos
BÈLGICA
Université Libre de Bruxelles
B BRUXEL04
1
4
BÈLGICA
Katholieke Universiteit Leuven
B LEUVEN01
1
4
BULGÀRIA
National Sports Academy v. Levsky
BG SOFIA17
1
3
REPÚBLICA TXECA
Ceska Zemedelska Universzita v Praze
CZ PRAHA07
1
9
ALEMANYA
Universität Bayreuth
D BAYREUT01
1
5
FRANÇA
Université de Picardie Jules Verne
F AMIENS01
2
9
FRANÇA
Université Victor Segalen Bourdeaux 2
F BORDEAU02
2
6
FRANÇA
Université du Littoral Côte d´Opale
F DUNKERQ09
1
6
FRANÇA
Université Joseph Fourier
F GRENOBL01
1
4
FRANÇA
Université Du Droit et de la Santé de Lille
F LILLE02
1
6
FRANÇA
Université Claude Bernard Lyon I
F LYON 01
1
4
ACTIVITAT DOCENT
81
País
Universitat
Codi
Places
Mesos
FRANÇA
Université de Montpellier I
F MONTPEL01
1
6
FRANÇA
Université René Descartes
FPARIS005
2
6
FRANÇA
Université Paris X- Nanterre
F PARIS010
1
9
PORTUGAL
Instituto Politécnico de Santarém
P SANTAR01
1
6
ESLOVÀQUIA
Comenius University in Bratislava
SK BRATISL02
1
6
Universitats nacionals
Universitat
Places
Mesos
Universidad de Castilla-La Mancha
1
9
Universidad de Extremadura
2
9
Universidad de Granada
2
9
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
2
4
Universidad Politécnica de Madrid
2
9
Universidade da Coruña
2
9
Universidat de València
2
9
ACTIVITAT DOCENT
82
TASQUES REALITZADES
PROGRAMA SÓCRATES/ERASMUS - SÈNECA/SICUE
El centre de Lleida ha coordinat i/o participat en:
Programes intensius (IP)
DEUAPA, Diploma Europeu Universitari en Activitat Física Adaptada, participant el professor Sr. Pedro Ruiz
com a membre de la Direcció d’Estudis.
Desenvolupament de currículum conjunt
1r i 2n cicle (prioritàriament 2n cicle)
• Organització de reunions informatives interessats amb els programes de mobilitat d’estudiants:
Sócrates/Erasmus i Sicue/Sèneca.
• Seguiment i formalització dels contractes institucionals amb les diferents universitats europees
(Sócrates/Erasmus) i nacionals (Sicue/Sèneca).
• Proposta de nous convenis.
• Orientació i seguiment de les propostes de convalidació per part dels alumnes.
• Convalidació i regularització dels crèdits ECTS a crèdits locals en els diferents currículums.
ACTIVITAT DOCENT
83
MOBILITAT PROGRAMA ERASMUS/SÓCRATES (Alumnat)
Curs 2003-2004
Erasmus fora de Lleida (21 alumnes)
Quadrimestre
Universitat d´origen
Durada estada (mesos)
Nom i Cognoms
1r
1r
Universität Bayreuth
Universität Bayreuth
4
4
Henning Beck
Christian Durchholz
1r
Universität Bayreuth
4
Felix Imaschewski
1r
Universität Bayreuth
4
Judy Jahn
2n
NSA Academy Levsky
4
Teodora Bozhinova
2n
I. Politécnico Santarem
4
Ricardo Jorge Correia
2n
I. Politécnico Santarem
4
Mario A. Ferreira
1r
IS Ciências Educativa-Isce
4
Luis P. Rodrigues
1r
IS Ciências Educativa-Isce
4
Raul Semedo Borrega
1r
Università degli Studi Torino
4
Marco Fabbro
1r i 2n
IU di Scienze Motorie Roma
9
Christian Lo Presti
2n
Università Studi di L`Aquila
4
Oriana Iannette
2n
Università Studi di L`Aquila
4
Iosé Carbone
2n
Université de Poitiers
4
Vicent Le Minor
2n
Université René Descartes Paris
4
Daniel Reyssat
1r i 2n
Université Calude Bernard Lyon
9
Sophie Bert
1r i 2n
Université du Droit et de la Santé Lille
9
Clement Megret
2n
Université du Droit et de la Santé Lille
4
Hellen Molleti
1r i 2n
Université Jules Verne Amiens
9
Rémi Moreuil
1r i 2n
Université Jules Verne Amiens
9
Boudrisse Ben Salem
1r
Université Jules Verne Amiens
4
Amélie Lemaire
ACTIVITAT DOCENT
84
Erasmus de Lleida a fora (10 alumnes)
Quadrimestre
Universitat de destí
1r
BG Sofia 17
2n
F Grenoble 01
1r
Durada estada (mesos)
Nom i Cognoms
3+3
Xavier Cambrodí Masip
4
Laura Herrero Ferrando
F Paris 005
4+5
Tony Casanova Marande
1r
I Milano 01
4
Javier Rosell Madrid
1r
I Roma 05
4
Javier Traver Esteruelas
1r
I Torino 01
4
Javier López Dicastillo Gil
1r
NL Amsterdam 05
6+5
Jordi Fernandez Torres
1r i 2n
SF Jyvaskyla 01
9
Anna Gilbert Cruz
1r i 2n
SF Jyvaskyla 01
9
Silvia Martínez Ramos
UK Leeds 04
4
Gerard Arpí Larrayoz
1er
MOBILITAT DEL PROFESSORAT
Erasmus de Lleida a fora
Nom del professor
Universitat de destí
Pedro Ruiz Sánchez
Universitat de Boudeaux (França)
Alfonso Blanco Nespereira
Universitat de L´Aquila (Itàlia)
Andreu Camps Povill
Universitat de Sofia (Bulgària)
Xavier Sanuy Bescos
Universitat de Torino (Itàlia)
ACTIVITAT DOCENT
85
PROGRAMA SICUE/SÈNECA (Alumnat)
CURS 2003-2004
SICUE a Lleida (3 alumnes)
Quadrimestre
Universitat d´origen
Durada estada (mesos)
Nom i Cognoms
1r i 2n
Universidad de Extremadura
9
Cristina Salas Fernandez
1r i 2n
Universidad de Extremadura
9
Javier Esteban Cabanillas
1r i 2n
Universidad A Coruña
9
Eduardo López Lazcano
Universitat de destí
Durada estada (mesos)
Nom i Cognoms
Universitat de València
9
Ignasi Espanyol Salvador
De Lleida a fora (1 alumnes)
Quadrimestre
1r i 2n
ACTIVITAT DOCENT
86
• Publicacions
INEF de Catalunya
Lleida
Serveis de suport acadèmic
• Biblioteca
Barcelona
Lleida
Index
BIBLIOTECA
Centre de Barcelona
SERVEIS BIBLIOTECARIS
• Servei d’obtenció de documents
485 articles fotocopiats servits per la biblioteca a altres centres.
(La majoria de peticions es reben per correu electrònic.)
• Servei de préstecs:
Total número de documents prestats 9.527 documents
FONS I INFORMATITZACIÓ DEL CATÀLEG
• L’increment del nombre de monografies ha estat de 325 exemplars.
• L’increment del nombre de vídeos ha estat de 30 exemplars.
• S’ha prosseguit el procès de reconversió dels antics catàlegs manuals al catàleg en línia, s’han entrat 2.236
registres en el periode de febrer a juny.
(Aquest procès ha comportat un control i correcció de les catalogacions, a part s’han anat canvian a mida
que es catalogaven els teixells de tots el llibres, per anar unificant tots els topogràfics de la biblioteca)
• Publicacions periódiques: 175 títols de subscripcions corrents.
• L’increment de volums enquadernats tan de llibres com de publicacions periódiques ha estat de 410
PUBLICACIONS
• Butlletí de sumaris de les publicacions periòdiques rebudes cada mes.
(Es fan edicions personalitzades selectives per als professors que ho sol·liciten.)
• Seguiment i manteniment de la pàgina web de la biblioteca.
(integrada a les pàgines de les biblioteques de la Universitat de Barcelona.)
• InfoINEFC: full informatiu mensual on es recull l’actualitat de la biblioteca i un calendari de convocatòries
de tot tipus d’activitats relacionades amb la educació física i l’esport.
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
126
ALTRES
• S’ha adquirit material bibliogràfic gràcies a una subvenció de la “Secretaría de Estado de Educación y
Universidades” , dues adquisicions destacades són:
– Interactive spine, Interactive Hand 2000, Interactive hip, Interactive shoulder,
– Interacive foot and anke, and Interactive Knee 1.1. Champaign (Ill.) : Human Kinetics, 2002. 6 CD-ROM.
ISBN 1-902470-66-4.
– 2002 Encyclopaedia Britannica print set suite. Chicago ètc. Encyclopaedia Britannica, 2002. 32 vol. ISBN
0-85229-473-5.
• Durant el curs s’ha reorganitzat el magatzem de la biblioteca.
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
127
Index
BIBLIOTECA
Centre de Lleida
Curs 2003-2004
SERVEIS BIBLIOTECARIS
SERVEI DE PRÉSTEC
Total nombre d’usuaris: 5345
Total número de documents prestats: 10976
SERVEI D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS
Sod Catàleg UdL
Juliol/Desembre 2003
Gener/Juny 2004
Totals
Sol·licituds monografies
34
27
61
Sol·licituds d’articles
46
47
93
Total sol·licituds
80
74
154
259
218
477
Juliol/Desembre 2003
Gener/Juny 2004
Préstecs Monografies
2
2
Sol·licituds Monografies
1
1
Total fotocòpies
Sod Interinefs
SERVEI DE REPROGRAFIA
Lectura màquina des de juliol 2003/juny 2004 40755 fotocòpies
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
128
SERVEI DE DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
A pricipis de curs varem imprimir un futlletó informatiu sobre la normativa del Servei de Biblioteca per als
usuaris.
Recentment, també hem publicat l’actualització del nostre fons de publicacions periòdiques i revistes.
Mantenim el nostre taulell de novetats mensuals, tant de fons de monografies, com de CD Rom’s, com de publicacions periòdiques.
Estem treballant sobre la publicació d’un opuscle informatiu sobre la Biblioteca: localització, horari, serveis que
ofereix i un mapa sobre la localització del diferents fons.
FONS I NORMATITZACIÓ DEL CATÀLEG
En aquest moment, el nostre fons de monografies introduït al catàleg en línia és de 13360 exemplars.
L’increment del nombre de monografies durant el període de juliol del 2003 al juny del 2004, ha estat de
694 exemplars.
L’increment de volums enquadernats de publicacions periòdiques ha estat de 187 volums
Quant a la informatització del catàleg s’ha procedit a continuar introduint en línia el nostre fons de publicacions periòdiques (nous títols i títols procedents de donacions i enmagatzemats). Actualment, el volum total de
títols introduïts és de 381, dels quals 221 són títols del fons històric(de baixa) i, 160 són títols vius (d’alta).
Aquest any s’ha introduit a l’intranet una base de dades dels treballs de recerca, beques i postgrau que
pertanyen al nostre fons però que per raons tècniques no poden formar part del catàleg. La cerca es pot fer
per paraula clau i abarca el títol, els descriptors o matèries. Actualment, s’està procedint a introduir, també a l’intranet, la base de dades de les publicacions periòdiques perquè malgrat estan introduides al catàleg, el tenir la llista de titols de la nostra localització ens permet una cerca més acurada per descriptors o
matèries i, també per facilitar la realització de projectes futurs dins aquesta àrea.
ALTRES REALITZACIONS
Aquest curs hem de destacar la tasca de classificació, ordenació tria i avaluació dels fons enmagatzemats des
de fa molts anys. Això ha permès la inclusió al catàleg de títols d’hemeroteca de fons històric, com la constatació de fons especials pendents de ser catalogats, el que ens permetrà establir el programari de projectes
futurs.
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
129
Index
PUBLICACIONS
INEF de Catalunya
Núm. 74. 4r trimestre de 2003
EDITORIAL: Reiniciamos el Foro Cagigal Josep Roca Balasch (3) • CIÈNCIES
APLICADES A L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT: Avaluació i tractament interdisciplinari de trastorns fòbics en el context de l’activitat física i de l’esport:
presentació d’un cas de fòbia a l’estrès físic Fernando Gimeno
Marco/Francisco José Sarasa Oliván (6) • ACTIVITAT FÍSICA I SALUT:
Programació dels exercicis físics en infants amb excés de percentatge de greix
corporal Óswaldo Escobar Montoya (14) • EDUCACIÓ FÍSICA: Un model
d’autogestió de les activitats extraescolars en un centre d’educació secundària
Carles González Arévalo (24) • RECREACIÓ, OCI ACTIU I TURISME:
Estimació de cabals òptims i mínims per a l’ús del ràftinga l’Alt Tajo Luis Ruiz
Jiménez / Diego García de Jalón (34) • ENTRENAMENT ESPORTIU: Anàlisi
de la conducta visual dels porters d’handbol davant de llançaments realitzats
des de 6 i 9 metres de la porteria Juan Antonio García Herrero / Francisco
Javier Moreno Hernández /Vicente Luis del Campo / Raúl Reina Vaíllo (40)
- Avaluació del servei i restada en el tennis d’individuals sobre pista ràpida
Juan Carlos Caballero García / Francisco Argudo Iturriaga / Presentación
Caballero García (48) • ESPORT, CIÈNCIA I CULTURA Fòrum J. M. Cagigal
Ciències i professions en l’activitat física i l’esport Josep Roca I Balasch (60)
• Professions i coneixement a l’entrenament esportiu Guillermo Pérez Recio
(67) • Dos discursos (Comentari a l’article de Guillermo Pérez Recio) Josep
Roca I Balasch (73) Al meu entendre (Comentari als textos de Josep Roca)
Guillermo Pérez Recio (74) • ART I ESPORT La nostra portada. L’aventura de
l’atleta còsmic Ramon Balius I Juli (77) Imatges metropolitanes Joan Crexells
descriu un partit de futbol jugat a Londres per l’Arsenal (1924) Conrad
Vilanou (86) • OPINIÓ Reflexions sobre les prioritats actuals de l’Educació
Física Emilio J Martínez López (94) • TESIS DOCTORALS Estructura organitzativa dels serveis d’esports de les universitats espanyoles Otilio Gómez Parro
(96) - Biomecànica de l’embenat funcional preventiu de turmell en esports de
col·laboració-oposició Marta Meana Riera (97) - Anàlisi dels programes d’activitat física i el seu efecteen la condició física saludable dels subjectes drogodependents ingressats en les comunitats terapèutiques de Galícia Manuel
Pimentel González (97) - La innovació educativa en la docència universitària
mitjançant la investigació col·laborativa i la interrelació de continguts d’educació física Roberto Guillén Correas (97)
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
130
Núm. 75. 1r trimestre de 2004
EDITORIAL: Coneixement al servei de l´esportista Josep Roca Balasch (3) •
CIÈNCIES APLICADESA L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT: Un estudi etnogràfic
sobre el voleibol de platja David Mata Verdejo (5) - La cursa raràmuri com a
metàfora de resistència cultural Ángel Acuña Delgado (20) • ACTIVITAT FÍSICA
I SALUT: Desenvolupament evolutiu i paràmetres determinants del patró motorde marxa humana M.ª Luisa Rivadeneyra (25) - Esport, estil de vida actiu i
població: consideracions a través del judo Guillermo Torres Casadó/ Josep
Lluis Castarlenas Llorens (32) • EDUCACIÓ FÍSICA: L’escola, l’institut, la raó i la
passióUn món escolar objectivat pel nen, la nena i l’adolescent d’avui, al voltantde la classe d’Educació Física. Un procés de formació Luis Guillermo Jaramillo
Echeverry (39) • RECREACIÓ, OCI ACTIU I TURISME: Gestió del risc a les
empreses de turisme actiu Pedro Jesús Jiménez Martín/Vicente Gómez Encinas
(45) • ENTRENAMENT ESPORTIU: Un model de formació permanent de l’entrenador de futbol José María Yagüe Cabezón/Antonio Fraile Aranda / Martín
Rodríguez Rojo (50) - Percepció dels entrenadors espanyols de tennis d’alta
competició sobre la seva formació permanent: situació actual i perspectives de
futur Juan Pedro Fuentes García/David Sanz Rivas/Luis A. Ramos
Mondéjar/Damián Iglesias Gallego/Fernando del Villar Álvarez (55) •
DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA: Conducta empresarial en màteria de patrocini
i esponsorització esportiva Otilio Gómez Parro (64) • ESPORT, CIÈNCIA I CULTURA Fòrum J. M. Cagigal La doble cara del doping Jesús Galilea Muñoz (76)
- Importància del control del dopatge Jordi Segura Noguera (77) - Sense voler
entrar en una polèmica… (Comentari a l’article del Dr. Segura) Jesús Galilea
Muñoz (79) • ART I ESPORT: La nostra portada. Erik Satie: Vexations Gymnopèdies - Sports et Divertissements Ramon Balius I Juli (80) • OPINIÓ:
Problemes i problemàtiques en el camp disciplinari de l’Educació Física Óscar
Minkévich (88) - L’esport per a M. Vázquez Montalbán Joan Rius I Sant (92)
• TESIS DOCTORALS: Disseny i estudi científic per a la validació d’un test motor
original, que mesuri la coordinació motriu en nois i noies alumnes d’Educació
Secundària Obligatòria Flaviano Lorenzo Caminero (98) - La competició en
l’àmbit escolar: un programa d’intervenció social José Antonio Pérez Turpín (98)
- Respostes de b-endorfina, adrenocorticotropina i prolactina a l’estrès, psíquic i
somàtic, induït per diferents esforços en natació Luis Carrasco Páez (99) - Els
alumnes amb Espina Bífida en el context escolar: un Programa d’Intervenció
Psicopedagògica en l’àrea d’Educació FísicaConcepción Suárez Llorca (99)
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
131
Núm. 76. 2n trimestre de 2004
EDITORIAL: Notes sobre ètica del coneixement Josep Roca Balasch (3) •
CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT: Mesurament del ritme mitjançant un programa informàtic. Aplicació en músics i gimnastes María
José Montilla Reina (5) - Motius de pràctica fisicoesportiva segons l'edat i el
gènere en una mostra d'universitaris Ana Pavón Lores / Juan Antonio
Moreno Murcia / Melchor Gutiérrez Sanmartín / Álvaro Sicilia Camacho
(13) • ACTIVITAT FÍSICA I SALUT: Valoració de la condició física funcional,
mitjançant el Senior Fitness Test, d'un grup de persones grans que realitzen un
programa d'activitat física Nuria Garatachea Vallejo / Raquel Val Ferrer /
Itziar Calvo Jimena / José Antonio De Paz Fernández (22) • PREPARACIÓ
FÍSICA: El control de l'entrenament de la resistència: importància de la freqüència crítica de fusió ocular Joan Solé Fortó / Lluïsa Quevedo Junyent /
Montserrat Augé Serra / José Morales Aznar (28) - Variació de la potència
del tren inferior en jugadores d'handbol d'alta competició Salvador Olaso
Climent / Jordi Martínez Pardo / Antoni Planas Anzano (35) - Tiretes nasals
i entrenament de la força-resistència en triatló Alfonso Blanco Nespereira /
Assumpta Ensenyat Solé / Ignacio Polo Martínez / Antonio Romero
Soriano (43) - Planificació i quantificació de l'entrenament en una temporada
regular de futbol sala Javier Álvarez Medina / Pedro Manonelles Marqueta
/ Pedro Corona Virón (48) • ENTRENAMENT ESPORTIU: Anàlisi de l'estructura de l'atac en equips d'alt nivell d'handbol Tomás García Calvo / Juan
Antonio García Herrero / Ignacio Aniz Legarra (53) - Servir atacant en voleibol: servei amb salt sobre un peu Zoran Nikolovski / Xavier Balius Matas /
Branko Draganic (59) • DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA: Els programes
aquàtics a les piscines públiques cobertes: rendibilitat social i econòmica
Antonio M. Serrano Zafra / M.ª Elena García Montes / Aurelio Sánchez
Vinuesa (64) • DONA I ESPORT: Dona i esport a Espanya: estat de la qüestió
i proposta interpretativa Núria Puig Barata / Susanna Soler Prat (71) • ART
I ESPORT: L'esport també pot inspirar música (II) D'Antonio Caldara (segle
XVIII) a Spiros Samaras (segle XIX) Ramon Balius I Juli (79) - La Nostra
Portada El monument que no va ser inaugurat Ramon Balius I Juli (82) - El
barceloní Lucius Minicius Natalis, primer olímpic hispànic Frederic-Pau Verrié
(82) • OPINIÓ: "La mar d'amics". Una expèriencia pedagògica per tal d'atendre les necessitats educatives especials (nee) de caire social Esther Vilalta
Casas (89) • TESIS DOCTORALS: Valoració multidimensional i rendiment en
nedadors joves de nivell nacional José Miguel Saavedra García (100) - Una
aportació a l'evolució de la pilota basca en l'àmbit de l'estratègia, tàctica i
tècnica: mà individual en trinquet vs en frontó de paret esquerra Mikel Bringas
Diez (101) - Hàbits fisicoesportius a la regió de Múrcia: implicacions per a l'elaboració del currículum en el cicle formatiu d'Activitats Fisicoesportives Pedro
Hellín Gómez (101) - Mesurament del ritme basat en la sincronització mitjançant un programa informàtic Mª José Montilla Reina (101)
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
130
Núm. 77. 3r trimestre de 2004
EDITORIAL: Esport i educació Josep Roca Balasch • CIÈNCIES APLICADES A
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT: Adolescència i esport al Principat d'Andorra a l'inici del segle XXI. Perspectiva des d´una triangulació de fonts d´informació José A.
Edo Hernández - Excursionisme i canvi social. Elements per a un programa d´investigació en sociologia de l´esport Manuel González Fernández - Esport i autoconcepte físic en la preadolescència Alfredo Goñi / Sonia Ruiz / Arantza
Rodríguez - Proposta d'un programa per a educar en valors mitjançant l'activitat
física i l'esport Pedro J. Jiménez Martín / Luis Javier Durán González - El factor variabilitat en una tasca perceptivomotriu Carles Ventura Vall-llovera Relació entre el desenvolupament motor i el desenvolupament intel·lectual. Un
estudi empíric Josep Morales Aznar - L'esport com a eina d´intervenció pedagògica-social en l´àmbit de l´exclusió social José Manuel Rodríguez Rodríguez •
ACTIVITAT FÍSICA I SALUT: L'exercici físic com a eina terapèutica en la rehabilitació de toxicòmans M. Pimentel / M. Giráldez / Carlos Lalín / M. Dolores
Pedrades / Dina Asensio / Alejandra Pérez / Fco. González /Miguel A.
Saavedra - La identificació dels sectors de població més sedentaris com a estratègia inicial per establir programes eficaços de promoció de l´activitat física
Javier Zaragoza Casterar / Enrique Serrano Ostariz / Eduardo Generelo
Lanaspa • RECREACIÓ, OCI ACTIU I TURISME: Demanda d'activitats fisicoesportives de temps lliure. Estudi comparatiu entre l'alumnat d'Ensenyament Secundari
Postobligatori de segon cicle de la Universitat d'Almeria Fco. Ruiz Juan / M.
Elena García Montes • PREPARACIÓ FÍSICA: Anàlisi de la freqüència cardíaca
durant la competició en jugadors professionals de futbol sala José Carlos
Barbero / Juan Granda / Víctor Manuel Soto • DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA: El perfil del voluntari dels X FINA Campionats del Món de Natació Barcelona
03 Sixte Abadia • ESPORT, CIÈNCIA I CULTURA FÒRUM J. M. CAGIGAL:
Genètica i esport Josep M. Padullés Riu • ART I ESPORT: La nostra portada:
Auguste Rodin i la dansa R. Balius i Juli - L'esport també pot inspirar música (i III)
De Claude Debussy (s. XX) a la música electrònica (s. XXI) R. Balius i Juli •
OPINIÓ: L´esport una potencial eina formativa Carles González Arévalo • TESIS
DOCTORALS: Motivacions i interesos dels universitaris murcians envers a la pràctica fisico-esportiva Ana Isabel Pavón Lores - Canvis en la arquitectura i la biomecànica del muscle esquelètic després d´un entrenament de força esplosiva Luis
M. Alegre Durán - Anàlisi dels sistemas de superació dels recursos humans de
l´esport. Una proposta de model per la millora continua de la seva qualitat
Alberto Bautista Sánchez Oms - Evaluació de la eficacia del programa d´intervenció psicomotriu per vells (PIPSMA) sobre el benestar de la gent gran Àngels
Soler Vila
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
131
ARTICLES DEL PROFESSORAT DE L´INEFC APAREGUTS A LA REVISTA “APUNTS. EDUCACIÓ
FÍSICA I ESPORTS” DURANT EL CURS 2003-2004
• NÚMERO 74 - 4rt. trimestre de 2003
Editorial: “Reiniciem el Fòrum Cagigal”
JOSEP ROCA BALASCH
“Un model d’autogestió de les activitats extraescolars en un centre d’educació secundària”
CARLES GONZÁLEZ ARÉVALO
“Ciencies i professions en l’activitat física i l’esport”
JOSEP ROCA BALASCH
• NÚMERO 75 - 1r. Trimestre de 2004
Editorial: “Coneixement al servei de l’esportista”
JOSEP ROCA
“Esport, estil de vida actiu i població: consideracions a través del judo”
GUILLERMO TORRES CASADÓ/JOSEP LLUÍS CASTARLENAS LLORENS
• NÚMERO 76 - 2n. Trimestre de 2004
Editorial: “Notes sobre ètica del coneixement”
JOSEP ROCA
“Medició del ritme mitjançant un programa informàtic: aplicació en músics i gimnastes”
M. JOSÉ MONTILLA
“El control de l’entrenament de la resistència: importància de la frequència crítica de fusió ocular”
JOAN SOLÉ / LL. QUEVEDO/ M. AUGÉ / J.MORALES
“Variació de la potència del tren inferior en jugadores d’handbol d’alta competició”
SALVADOR OLASO/J. MARTÍNEZ/ANTONI PLANAS
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
132
“Tirites nasals i entrenament de la força-resistencia en triatló”
ALFONSO BLANCO/ASSUMPTA ENSENYAT/POLO/ROMERO
“Dona i Esport a Espanya: estat de la questió i proposta interpretativa”
NÚRIA PUIG/SUSANNA SOLER
• NÚMERO 77 - 3r. Trimestre de 2003
Editorial: “Esport i educació”
JOSEP ROCA
“L´esport, una potencial eina formativa”
CARLES GONZÁLEZ ARÉVALO
“El factor variabilitat en una tasca perceptivo-motriu”
CARLES VENTURA VALL-LLOVERA
“Fòrum Cagigal: Genètica i Esport”
JOSEP M. PADULLÉS RIU
http://www.inefc.net/apunts/index.html
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
133
CURS ACADÈMIC 2002-2003
•
•
•
•
•
•
•
•
Inauguració del curs acadèmic
Memòria Acadèmica
Òrgans de Govern
Professorat
Activitat docent
Recerca
Activitat institucional
Serveis de suport acadèmic
LLIÇÓ INAUGURAL DEL CURS 2002-2003
“Dominis d’acció motriu i selecció
d’activitats en Educació Física”
Prof. Dr. PIERRE PARLEBAS
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
134
Index
PUBLICACIONS
Centre de Lleida en col·laboració amb la Universitat de Lleida
COL·LECCIÓ “MOTRIU” (Universitat de Lleida-INEFC-Lleida)
VOL. 1
“LA CIENCIA DE LA ACCIÓN MOTRIZ”
Pere Lavega / Francisco Lagardera
Des de l’any 1995, se celebren anualment seminaris internacionals sobre la ciència de l’acció motriu. Cada dia són mes nombrosos
els científics de l’àmbit de les pràctiques físiques i esportives que fan els seus estudis amb l’ajut dels fonaments i avenços d’aquesta
disciplina. Tanmateix, la presència de la praxiologia motriu en les aules dels universitaris en ciències de l’activitat física i l’esport
encara és molt minsa.
Des de les pàgines d’aquest llibre volem advocar a favor de la urgent necessitat d’aprofundir en allò específic, l’acció motriu, tot
contribuint des de la pertinença de la nostra àrea disciplinar a la millora substancial de la societat actual, aplicant una autèntica
pedagogia de les conductes motrius.
Aquesta obra inclou els darrers estudis dels principals investigadors, bàsicament d’Espanya i França, en la ciència de l’acció motriu.
El contingut es divideix en quatre parts, la primera recull els discursos acadèmics relatius a la investidura de Pierre Parlebas, catedràtic emèrit de la Sorbona de París, com a doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida. En la segona es mostren contribucions que se serveixen dels conceptes i principis de la praxiologia motriu. En la tercera, els treballs apliquen la noció de conducta
motriu a diferents camps de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu. Finalment, en la darrera part, es fa un repàs de les obres i
investigacions més recents realitzades en aquest àmbit disciplinar.
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC
135

Documentos relacionados