9/10 fins 20/12/2013 de 15 a 20.30h

Transcripción

9/10 fins 20/12/2013 de 15 a 20.30h
Coaching i lideratge educatiu amb nens i adolescents (semipresencial)
9/10 fins 20/12/2013
de 15 a 20.30h (30h = 15h e-learning + 15h presencials)
195e
FCiE | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
Maneig de crisis d’agressivitat: taller de contenció emocional
8 i 15/11/2013
de 15.30 a 20.30h
90e
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
10h
Maneig de crisis d’agressivitat: taller de contenció física
22 i 29/11/2013
de 15.30 a 20.30h
90e
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
10h
Intervenció socioeducativa amb joves en risc social
12, 17, 19 i 24/2/2014
de 17.30 a 20.30h
135e
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
15h
Interpretación dibujo infantil, segundo nivel | 3a edición
18/9/2013
15h
60e
30h
108e
30h
108e
30h
108e
30h
108e
30h
108e
Adolescentes y jóvenes en situación de riesgo | 8a edición
25/9/2013
Introducción a la psicopatología en la infancia y la adolescencia | 3a edición
23/10/2013
Trastornos alimentarios | 5a edición
6/11/2013
Interpretación dibujo infantil, primer nivel | 5a y 6a edición
5a edición: 3/11 hasta 3/12/2013 (15h) y 6a edición: 27/2 hasta 27/3/2014 (15h)
Jóvenes y violencia. El fenómeno de las bandas en nuestra casa | 4a edición
30/1/2014
Víctimas y agresores. Herramientas básicas de intervención | 3a edición
13/2/2014
Introducció a l’equinoteràpia
25 i 26/10/2013
dv 15.30 a 20.30h i ds 10 a 14 i 16 a 19h
108e
divendres a FCiE i dissabte al centre Cal Graells (a Calaf)
12h
Disseny de programes d’intervenció: PCP, la planificació centrada en la persona
11, 13, 18, 20 i 25/11/2013 de 17.30 a 20.30h
135e
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
15h
Suport conductual positiu: discapacitat i trastorn de conducta
27/1 i 3, 10, 17 i 24/2/2014
de 17.30 a 20.30h
135e
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
15h
Intervención educativa en autismo: desarrollo y escolarización | 3a edición
12/9/2013
15h
60e
15h
60
30h
108e
Síndrome d’Asperger: inclusión educativa | 3a edición
13/9/2013
Discapacidad y transtornos de conducta | 7a y 8a edición
7a edición: 16/10 hasta 16/12/2013 (30h) y 8a edición: 27/2 hasta 27/4/2014 (30h)
Inserción laboral de personas con discapacidad | 4a edición
2/4 hasta 2/6/2014
Rehabilitació psicosocial en salut mental
17, 20 i 27/9 i 1 i 4/10/2013
de 17 a 20h
135e
FCiE | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
15h
Psicopatologia infantil per a no psicòlegs
20 i 27/2 i 6, 13 i 20/3/2014
de 17.30 a 20.30h
135e
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
15h
Intervención educativa en autismo: desarrollo y escolarización | 3a edición
12/9/2013
15h
60e
15h
60e
30h
108e
Síndrome de Asperger: inclusión educativa
13/11/2013
Introducción a las enfermedades mentales | 7a edición
23/1/2014
Participació ciutadana
14/10 fins 12/11/2013
de 15.30 a 20.30h
238e
Facultat | c. Santaló, 37.08021 Barcelona
90h
Metodologia de la dinamització comunitària
18/11 fins 17/12/2013
de 15.30 a 20.30h
238e
Facultat | c. Santaló, 37.08021 Barcelona
90h
Foment i suport associatiu
27/01 fins 11/02/2014
dl a dj 15.30 a 20.30h
132e
Facultat | c. Santaló, 37.08021 Barcelona
50h
Gestió de conflictes i mediació (semipresencial)
29/1 fins 7/3/2014
de 15 a 20h
150e
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
25h
Mediación y resolución de conflictos | 7a y 8a edición
7a edición: 9/10 hasta 9/12/2013 (30h) y 8a edición: 7/5 hasta 7/7/2014 (30h)
108e (cada edición)
Inserció laboral de persones en risc d’exclusió social
4, 6, 11, 13 i 18/2/2014
de 17.30 a 20.30h
135e
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
15h
Inserción laboral de personas con discapacidad
2/4 hasta 2/6/2014
30h
108e
Contenció emocional i física amb demències
15 i 22/10/2013
de 15.30 a 20.30h
90i
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
10h
Activitats de dinamització per a gerocultors
5 i 12/11/2013
de 15.30 a 20.30h
90i
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
10h
La música com a eina d’intervenció
9 i 16/11/2013
de 9 a 14h
90i
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
10h
L’hort com a recurs d’estimulació dins les activitats de la vida diària
12, 14, 19 i 21/11/2013
15.30 a 20.30h (30h = 20h teòriques + 10h pràctiques)
180i
Facultat | c. Santaló, 37.08021 Barcelona
Psicomotricitat amb gent gran
11,18,25/1 i 1/2/2014
de 9 a 14h
180i
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
20h
Un model d’atenció centrada en la persona
4, 7 i 11/2/2014
de 15.30 a 20.30h
135i
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
15h
Arterapia aplicada a la gent gran
15 i 22/2/2014
de 9 a 14h
90i
Escola de l’Esplai | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
10h
Acompañamiento en la muerte
9/10 hasta 9/12/2013
30h
108i
Entrenamiento de la memoria en personas con envejecimiento sano | 3a edición
6/11 hasta 06/12/2013
15h
60i
Coaching per organitzacions. Eines per facilitar el desenvolupament i les relacions
18 i 25/10 i 8/11/2013
dv 15.30 a 20.30h
FCiE | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
135i
15h
Creixement personal: com gestionar les emocions
5, 12 i 19/11/2013
9 a 14h
FCiE | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
135i
15h
Eines de PNL per potenciar habilitats comunicatives i relacionals
21 i 28/3 i 4/4/2014
FCiE | c. Carolines,10. 08012 Barcelona
dv 15.30 a 20.30h
135i
15h