Divergentes - Disonancias

Transcripción

Divergentes - Disonancias
N
A
N
O
S
I
D
we are
Divergentes
gara
DISONANCIAS
Proyectos de investigación entre artistas
internacionales y unidades de I+D+i del País Vasco
Nazioarteko artisten eta Euskal Herriko I+G+b
unitateen arteko ikerketa-proiektuak
Joint research projects between international artists
and R&D units located in the BAsque Country
2006/07
DISONANCIAS. Arte e innovación
DISONANCIAS es un programa que pone en relación a unidades de I+D+i de
empresas o centros tecnológicos del País Vasco, con artistas internacionales,
para investigar de manera conjunta productos, servicios, materiales o
procedimientos y plasmar dicha investigación en prototipos que respondan a
las necesidades de la sociedad, y anticipen sus transformaciones.
Se presentan en este catálogo los 10 proyectos de colaboración que se han
desarrollado entre septiembre del 2006 y marzo del 2007.
r
a / Sponso
or / Babesle
Patrocinad
laborad
Entidades co
sors
ciated spon
unak / Asoc
unde lag
oras / Erak
Entid
es
st compani
aileak / Ho
akunde hartz
oras / Er
ades acoged
DISONANCIAS. Art and innovation
DISONANCIAS is a programme that brings R+D+i units from companies or technological
centres in the Basque Country into contact with international artists for the joint investigation
of products, services, materials or procedures and to give expression to this research in the
form of prototypes that respond to the needs of society and anticipate the transformations
it will undergo. In this catalogue, we present the 10 collaboration projects that have been
developed between September 2006 and March 2007.
pporters
zaileak / Su
es / Lagunt
Colaborador
pporters
zaileak / Su
es / Lagunt
Colaborador
Madrid
munikabide
iados / Ko
Medios asoc
Promotor /
omoter
Eragile / Pr
DISONANCIAS. Artea eta berrikuntza
DISONANCIAS, Euskal Herriko enpresa edo zentro teknologikoetako
I+G+b unitateak, nazioarteko artistekin harremanetan jartzen dituen
programa da, produktu, zerbitzu, materialak edo prozedurak elkarrekin
ikertzeko, eta ikerketa hori gizartearen beharrizanei erantzuten dien eta
beharrizanen eraldaketak aurreratzen dituzten prototipoetan agertzeko.
Katalogo honetan, 2006ko irailaren eta 2007ko martxoaren artean
garatu diren 10 kolaborazio proiektuak aurkezten dira.
s
edia partner
lagunak / M
ión /
colaborac
e
d
s
to
c
e
Proy
ak /
io proiektu
Kolaboraz
/
on projects
ti
ra
o
b
a
ll
o
C
n/
Introducció
Sarrera /
on /
Introducti
/6-7/ Eusko Jaurlaritza, Industria, Merkataritza eta Turismo Saila,
Berrikuntza berritu
/8-9/ Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento para la Innovación
y la Sociedad del Conocimiento, Nuevos escenarios para nuevas
dinámicas relacionales
/10/ Diputación Foral de Alava, Departamento para la Promoción
Económica y la Gestión de la Innovación, Buscando desde la óptica
artística soluciones a problemas comunes
/11/ Diputación Foral de Bizkaia, Departamento para la Innovación y la
Promoción Económica, Innovar en el arte y en la empresa
/12-17/ Roberto Gómez de la Iglesia, Nuevos territorios para el arte, nuevas
vías para la innovación empresarial
/18-21/ Cecilia Andersson, What is collaboration and how can we be there?
/22-25/ Ricardo Antón & Arantxa Mendiharat, Orekatuz
/46-57/ David Cuartielles & Björn Wahlström > DAISALUX
David Cuartielles, Mostrando lo invisible, 9 suecos, 1 empresa, muchos
modos de iluminar el camino
/58-69/ Yves Degoyon & Alejandra Pérez Nunez > EL CORREO
Matthew Fuller, The archive and the Map
/70-81/ Saoirse Higgins > EUVE
Saoirse Higgins, Urban playlist, new mobile cultural museum of Bilbao
/82-95/ Kadambari Baxi & Maureen Connor > FORMICA
Jorge Luis Marzo, Escenarios de predicción
K. Baxi & M. Connor, Scenarios for Hybrid Surfaces / 28-52
/96-105/ Birzikla > GAIKER
Enrique Portocarrero, 360
/106-117/ Stephanie Davidson > GRUPO ALFA LAN
Tonya Davidson, A Sensory conversation
/118-129/ Federica Matelli > KAIKU
Paula Perissinotto, Culinary “open source”
/130-139/ Olga Kisseleva > LEIA
Marie Lechner, Tutor
/140-149/ Paulo Correa da Silva > VICOMTech
Mariano Maturana, Realidad aumentada y entornos educacionales
/150-159/ Itxaso Díaz > EITB
Arturo “F ito” Rodríguez, Documentando DISONANCIAS
ma /
del progra
Desarrollo
a/
n
n garape
Programare of the programme /
ent
Developm
/28-29/ Procedencia de los artistas / Artisten jatorri lekuak / Origin of the artists
/30-31/ Participantes y conceptos investigados /Parte-hartzaileak eta ikertutako
kontzeptuak / Participants and researched concepts
/32-41/ Cronología / Kronologia / Cronology
/42-43/ Hacemos DISONANCIAS / DISONANCIAS egiten dugu /
Making DISONANCIAS
/
asociados
Programas
/
elkartuak
Programa
s/
d program
Associate
/162-165/
/166-169/
nes /
Traduccio
/
k
Itzulpena
ns /
Translatio
/172-188/ Traducciones castellano
/189-207/ Euskarazko itzulpenak
/208-223/ English translations
Artsactive.net
Divergentes 2005
/246/123/
6
7
itu
r
r
e
b
a
z
t
n
u
Berrik
Joseba Jauregizar Bilbaok idatzia
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo
Sailako Teknologia Zuzendaria
traducción al castellano /172/
english translation /208/
Gure enpresek, metal oso ezberdinen koloreen egiaztapen eta bereizteetatik haraindi
barneratuta kalitatearen kultura naturaltasunez onartu duten bezala, Euskadirentzako
hazkuntza orekatua eta jasangarria duen etorkizun bat eraikitzeko gure apustua
berrikuntzaren ildoan dago.
Bakarrik zientzia eta teknologian zentratzen den berrikuntza ordez, antolaketa ereduak,
merkatuekin erlazionatzeko erak, sare eta aliantzak lortzeko moduak, eta guzti horren
inplikazio eta onura sozialetan birpentsatzeko apustua ere egiten duen berrikuntza.
Horregatik Eusko Jaurlaritzatik gure berrikuntza apustuan, Zientzia, Teknologia
eta Gizartearen Sisteman, badakigu pentsamendu eredu ezberdinak,
errealitateari begirada berriak, irudimen, sormen eta aniztasun dosi handiak
behar direla gure enpresa eta gizartean salto kualitatibo nabarmenak
dakartzaten erantzun berriak aurkitzeko, kohesioaz, baina baita ausardia maila
handiarekin ere.
Eta modan jartzen diren joerekin gertatu ohi den moduan, gure erakunde eta gizartean ere,
berrikuntzaren mintzaira era masiboan sartzeko arriskua dugu, baina baita bere garapenerako
beharrezkoak diren jarrerak eta gaitasunak ez sustatzeko arriskua ere.
Gure esparru heldu edo berrien inguruko balio erantsien gure iturriak berrikusi behar ditugun
bezala, publiko eta gizarte anitza izanik gure eguneroko garapenean funtsezko pizgarri bezala
darabiltzagun atributuak identif ikatu behar ditugun bezala, gure nortasun irekia eta gure
esentziatik kanpoaldera irekitzearen arteko oreka landu behar dugun bezala, berritu egin behar
dugu, egunero, berritzeko era bera, hain zuzen ere, ez dadin bilakatu hutsik gera daitekeen
mintzaira eroso bat, baizik eta ñabardura eta ahalmenetan aberatsa den errealitatea.
DISONANCIAS
proiektuak pentsaera
eta jarrera ereduak,
apalki, asaldatu egin nahi
ditu, gure erakundeetan
berrikuntzari heltzeko
formak birpentsatu.
DISONANCIAS egun gure erakundeen arteko hedapen desiragarridun egikera bat
erakusten duen proiektu esperimentaletako bat da ia. Arte mundua eta gure enpresetako
edo teknologi zentroetako I+G+b sailen arteko elkarreragin horretatik, seguruenik oraindik
mugatu, zedarritu, etab, ezin dugun mundu bat sortzen delako.
DISONANCIAS proiektuak pentsaera eta jarrera ereduak, apalki, asaldatu egin nahi ditu, gure
erakundeetan berrikuntzari heltzeko formak birpentsatu. Eta bere sustatzaileek diotenez, ez
daude erantzun guztiak argi, jarraikako eraketan dabil. DISONANCIAS proiektua enpresa eta
gizarte errealitateari heltzeko dugun formaren artif izialtasunak sarritan aldenduta mundu bi
hurbiltzen dituen prozesu berritzaile bat ere bada.
DISONANCIAS proiektuak ate bat irekitzen die elkartruke sortzaileei, pentsamendu
dibergentetik ideien sormenari, espazio hutsetatik irudimenari, isiltasunetik edo
elkarrizketatik, adostasunetik edo kudeatu beharra dagoen gatazkatik...
DISONANCIAS proiektua neurriz esperientzia txikia da kontutan badugu gure enpresa
ehundura zabala, nahiz eta bakarra izan hemen eta munduan, Sail honek babesten duen eta
Euskadin egoitza duen Artsactive.net nazioarteko sareko kide izanik. Baina DISONANCIAS
kontzeptu eta apustu berritzaileetan proiektu handia da, eta gure herrian etorkizun sortzaile
batentzako Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saila eta SPRIaren
(Industri Sustapen eta Birmoldaketarako Sozietatea) dinamismo eta konpromisoaren beste
erakusgarri bat.
DISONANCIAS proiektuak berrikuntza berritzeko oraindik estu baina emozioz betea dagoen
arte bidezidor bat agertzen digu.
para
s
o
i
r
a
n
e
c
s
les
a
Nuevos e
n
o
i
c
a
l
e
r
icas
m
á
n
i
d
s
a
v
nue
por Joaquín Villa Martínez
Diputado Foral del Departamento para la Innovación
y la Sociedad del Conocimiento de Gipuzkoa
euskarazko itzulpena /189/
english translation /209/
Desde las instituciones en ocasiones nos empeñamos en generar dinámicas nuevas
empezando de cero, ya que efectivamente nos toca ir por delante o anticipar determinados
debates para que vayan calando en la sociedad. Pero en la mayor parte de los casos son los
agentes económicos, sociales y/o culturales los que con su labor diaria van desarrollando
iniciativas que hacen que nuestro territorio siga creciendo. En este segundo caso, las
instituciones se convierten en facilitadoras de las nuevas dinámicas relacionales para que
el trabajo que desarrollan los diferentes agentes se haga visible, y así, de estas nuevas
interacciones, emerjan iniciativas innovadoras que impulsen el desarrollo del territorio.
En el caso de la edición Divergentes 2005, el Departamento para la Innovación
de la Diputación Foral de Gipuzkoa asumió el papel de principal promotor
institucional del proyecto, provocando así la generación de un nuevo debate.
En esta nueva edición y bajo el título DISONANCIAS 2006, nuestra intención ha
sido dotar de la visibilidad necesaria a algunas de las capacidades de innovación
de nuestras organizaciones, para que relacionándolas con otras, trasciendan
de sus áreas específ icas en tecnología, industria, o cultura, y generen en ese
nuevo espacio campos de interacción que contribuyan al mutuo desarrollo de
los actores y al de la sociedad guipuzcoana.
Uno de los principales valores de nuestro territorio y por ende de sus personas ha sido y es
la capacidad de transformar ideas en proyectos y las necesidades en oportunidades. Y este
es un aspecto que me gustaría destacar de DISONANCIAS, su respuesta a:
- las necesidades de las empresas, que con respecto a la primera edición habían planteado
ciertas modif icaciones del proyecto;
- las necesidades de las instituciones, que hemos visto claro que este es un proyecto a
abordar desde la totalidad de la CAPV;
- las necesidades de los artistas, que tras su primera experiencia al igual que las empresas
plantearon también sus sugerencias;
/246/123/
8
9
DISONANCIAS está
comenzando un recorrido, y
con esta segunda edición nos
ha demostrado su capacidad
de ilusionar, perseverar, ser
f lexible y su ambición por
provocar nuevos escenarios.
Todos conocemos los valores que favorecen la competitividad en el escenario de la nueva
economía. La ilusión, la capacidad de afrontar nuevos retos, la perseverancia, la f lexibilidad
y la rapidez de las organizaciones y las personas a adaptarse a las nuevas circunstancias
son las claves de su éxito. DISONANCIAS está comenzando un recorrido, y con esta
segunda edición nos ha demostrado su capacidad de ilusionar, perseverar, ser f lexible y su
ambición por provocar nuevos escenarios. Y como ocurre siempre tras una nueva edición,
los diferentes agentes han vuelto a plantear sus propuestas creando nuevos retos para el
futuro de DISONANCIAS, a los que seguro se sabrá dar respuesta. Nada diferente a lo que
nuestras organizaciones están habituadas a hacer en cada uno de sus entornos.
Quiero felicitar expresamente a todas las organizaciones que han participado en el
proyecto y especialmente a las guipuzcoanas Alfa, EiTB (Miramón), Kaiku y VICOMTech,
por la apuesta que han realizado con un proyecto como DISONANCIAS, a pesar de que su
realidad diaria ya es suf icientemente exigente y compleja como para además apostar por
un proyecto experimental que siempre conlleva su dosis de riesgo. Pero el futuro es de los
que lo preparan, de los pioneros, de los que no se resignan solamente a sufrirlo. Y nosotros,
como Departamento para la Innovación y la Sociedad del Conocimiento, queremos seguir
contribuyendo mancomunadamente a construir el futuro de Gipuzkoa, con nuevas visiones
que nos permitan asumir nuevos retos que las empresas, ciudadanos y las instituciones
deben de afrontar para disfrutar con el progreso.
a
c
i
t
s
í
t
r
a
a
c
i
ópt
a
l
e
d
s
e
d
o
nes
u
m
Buscand
o
c
s
a
m
oble
r
p
a
s
e
n
o
i
soluc
por Carlos Samaniego Pérez
Diputado Foral de Promoción Económica y Gestión
de la Innovación de Álava
arte
l
e
n
e
r
a
v
o
Inn
a
s
e
r
p
m
e
a
l
y en
por Ricardo Barainka Barainka
/246/123/
10 11
Diputado Foral de Innovación y Promoción Económica
de Bizkaia
euskarazko itzulpena /189-190/
english translation /209-210/
euskarazko itzulpena /190/
english translation /210/
En muchas ocasiones convertimos la innovación en un lugar común de nuestros discursos. Un
espacio etéreo, sin concretar y al que sabemos que tenemos que dirigirnos, pero sin una idea
clara del cómo. En muchas ocasiones, se comete además el error de perder la referencia de la
realidad y pensar que la innovación requiere un mundo nuevo. Es entonces cuando vaciamos
el contenido de la palabra innovar, es cuando obtenemos unos resultados, tal vez vistosos
o llamativos, pero que no resuelven los problemas diarios de las personas, que solamente
contribuyen a engordar un discurso técnico, artificial, pero inútil.
La innovación es, desde nuestro punto de vista, la fuerza que hace crecer los negocios. Sé
que es complicado que una pequeña empresa dedique tiempo y dinero a pensar en cómo
innovar en su negocio, pues a menudo el día a día nos absorbe en demasía. Pero desde el
Departamento que dirijo, y a través de la Agencia de la Innovación de Bizkaia, BAI, tratamos
de ayudar a cualquier empresario a aprovechar la menor oportunidad para ayudarle a tomar
la senda de la innovación.
La innovación deber ser solución, ahí radica su valor. Con la innovación debemos
solucionar problemas que siempre han estado ahí o que aparecen como fruto
del nuevo tiempo, pero que, en cualquier caso, su superación se presenta como
un logro. Creo que la verdadera solución debe estar al servicio de la persona,
mejorando su asistencia, aumentando su calidad de vida, es decir, simplificando
sus problemas. DISONANCIAS da justo en este eje fundamental al saber conjugar
las soluciones que la empresa debe dar en sus productos y servicios confrontados
con la realidad cotidiana, pero desde un punto de vista distinto.
La audacia de DISONANCIAS está en buscar desde la óptica artística soluciones a problemas
comunes. Así Leia, en su colaboración con Olga Kisseleva, ha podido aglutinar la tecnología móvil
para ofrecer soluciones en el día a día de los discapacitados. Euve, junto a Saoirse Higgins, ha dado
respuesta a la demanda cada vez más creciente de una atención personalizada en los servicios
turísticos y una dimensión más humana de las ciudades con su “Lista de canciones urbanas”. Y, por
último, Daixalux, de la mano con Aeswad, ha planteado una reflexión de la evacuación de edificios
en un contexto social en el que la seguridad cada vez es más requerida, pero también debatida.
En definitiva considero audaz afrontar estos problemas desde el arte y creo que DISONANCIAS,
con esta propuesta, impulsa una innovación real, práctica y con productos de ese trabajo que
quedan como testigos fructíferos de una innovación bien comprendida.
Este proyecto, DISONANCIAS, que se resume en este catálogo, es un buen ejemplo
de que cosas innovadoras se pueden hacer de muchas formas. Tal vez las personas
que se dedican al arte, al ser más creativas, tengan una mayor facilidad para
encontrar el camino de la innovación. Es probable que eso sea así porque el arte, sobre
todo el más aclamado, debe ser per se innovador para que destaque sobre lo demás.
Pero en una empresa, sea del tamaño que sea, y sea del sector que sea, aunque sea de forma
tímida en un comienzo, se debe mirar más allá del día a día. Hay que pensar en nuevos
productos, en nuevos diseños, en nuevas formas de organización, en nuevas formas de
gestión, en nuevas formas de comercialización, en nuevos servicios post-venta.
En fin. Lo mismo que el arte busca siempre algo nuevo en donde hallar la inspiración, las
empresas deben buscar ese elemento innovador que les ayude a diferenciarse de las demás
para ser más competitivas y así progresar en su misión de generar riqueza para ellas mismas
y para la sociedad en la que trabaja. A veces hay un largo proceso intelectual en la búsqueda
de la innovación. Pero otras veces puede ser tan sencillo como vigilar lo que hacen otras
empresas y tratar de adaptar esas ideas a nuestro negocio, o tener en cuenta las aportaciones
de los empleados, clientes y proveedores.
Sea como sea, nuestra enhorabuena a los artífices de un proyecto como DISONANCIAS por
permitirnos apreciar una muestra de que no todo está inventado, ni en el arte, ni en la empresa.
ara
p
s
o
i
r
o
t
i
r
r
Nuevos te
a la
r
a
p
s
a
í
v
s
va
el arte, nue
ial
r
a
s
e
r
p
m
e
innovación
por Roberto Gómez de la Iglesia
euskarazko itzulpena /190-193/
english translation /211-213/
“La función creadora de la imaginación pertenece al hombre (sic) común,
al científico, al técnico; es esencial tanto para los descubrimientos
científicos como para el surgimiento de la obra de arte; es, en definitiva,
condición necesaria para la vida cotidiana”.
Gianni Rodari, en Gramática de la fantasía (1973)
DISONANCIAS es real. Sí, es una de esas extrañas e inusuales experiencias que ponen en
práctica los discursos de la postmodernidad cada vez más presentes en nuestra retórica
cotidiana. Hablamos de adaptación a la globalización, de promoción de la multiculturalidad, de
gestión del cambio, de integración de procesos, de transversalidad, de interdisciplinariedad, de
provocar sinergias (¡bendita palabra!), de búsqueda de nuevos valores, de aceleración de los
entornos, de terciarización de la economía, de nuevos modelos organizativos, de participación,
de liderazgo y desarrollo de las personas, de responsabilidad social empresarial... pero hacer, lo
que se dice hacer, no son tantos.
DISONANCIAS es un proyecto arriesgado, porque el espíritu de riesgo es un valor; es un
proyecto creativo, porque la creatividad es un valor (que no sólo tiene que ver con “gente loca”,
y que es hoy un factor económico-cultural central); es un proyecto flexible, porque la flexibilidad
es un valor; es un proyecto de mixturas, porque la hibridación, incluso la ambigüedad, pueden
ser un valor... ¡y una oportunidad!. DISONANCIAS es un discurso hecho realidad; es un proyecto
innovador que habla de innovación, en un mañana ya presente, híbrido y sostenible.
DISONANCIAS es un programa que pone en relación a unidades de I+D+i de empresas o
centros tecnológicos del País Vasco con artistas internacionales, para investigar, de manera
conjunta, productos, servicios, materiales, tecnologías o procedimientos, y plasmar dichas
investigaciones en prototipos que respondan a las necesidades de la sociedad, y anticipen sus
transformaciones, en un nuevo marco de valores y de generación de valor.
/246/123/
12 13
“La innovación no opera con las cosas mismas, sino con las jerarquías culturales y los valores.
La innovación no consiste en que comparezca algo que estaba escondido, sino en transmutar
el valor de algo visto y conocido desde siempre”... “La economía consiste en el tráfico con
valores dentro de una determinada jerarquía de valores. Ese tráfico es una exigencia de todos
los que quieran formar parte de la vida social. Y la cultura es una parte de ella”, escribe Boris
Groys en Sobre lo Nuevo. Ensayo de una economía cultural (2005).
Las artes, un elemento básico pero no exclusivo de la cultura, necesitan nuevos
espacios de contraste y desarrollo, y mostrarse ante la sociedad como un entorno
capaz de aportar creatividad y reflexión, trasgresión positiva y perturbación
proactiva, más allá de una función ornamental y esteticista. Las artes buscan
nuevos medios, nuevos discursos, nuevos espacios donde actuar para la
transformación social. Las artes precisan reflexionar también sobre su supuesta
capacidad innovadora, huyendo de predeterminaciones no siempre reales, y
es que la imaginación y la creatividad en determinados aspectos no pueden
presuponerse en otros. Se hace preciso, pues, explorar e innovar en los territorios
del arte y en sus modos organizativos, así como en sus capacidades relacionales
con agentes diversos y en su capacidad de generar aplicaciones cotidianas.
Por otro lado, las organizaciones empresariales necesitan responder, cada vez con mayor
velocidad, a un mayor grado de exigencia de la ciudadanía, a nuevas necesidades sociales,
o a viejas necesidades plasmadas en demandas diferentes y en marcos distintos, a la
transformación de sus productos y servicios en experiencias memorables -en una tendencia
cada vez más establecida de la necesidad de sentir y experimentar frente a poseer y acumular
que está generando una importante revolución en la manera que hasta ahora hemos tenido de
entender muchas de nuestras relaciones económicas, sociales y/o culturales-, a la búsqueda del
valor de lo auténtico, al proceso de intangibilización progresiva de la economía, al tratamiento
interno, y de mercado, de la diversidad cultural... También para ello las artes se convierten en
aliadas de los sectores empresariales.
La innovación incremental, evolutiva, aquella que se desarrolla sobre la base de hallazgos
anteriores, no requiere de la participación singular de capacidades creativas, pero éstas son
vitales si apostamos por una innovación radical, revolucionaria.
El mundo de las artes y el mundo de la empresa necesitan, por tanto, nuevos
nutrientes, en contenidos y formas, que les ayuden a crear entornos fértiles
/246/123/
14 15
Las organizaciones
empresariales necesitan
responder a nuevas
necesidades sociales, o a
viejas necesidades plasmadas
en demandas diferentes y en
marcos distintos.
donde generar nuevas respuestas sociales, nuevos significados compartidos con
la ciudadanía, nuevas historias que contar y nuevas formas de contarlas.
Según Bernard Stiegler, director de desarrollo del Centro Pompidou y autor de la serie La
Técnica y el Tiempo, se requiere hoy en el ámbito industrial una mayor integración de lo que
llama “el valor espíritu”. Para este filósofo francés, en este principio del siglo XXI los objetos
comunicadores persiguen los tiempos de cerebro disponibles a lo largo de todo el día. Estamos
ante un tipo de capitalismo que se aprovecha de todas las evoluciones tecnológicas para hacer
del espíritu un simple órgano de reflejo; un cerebro sin consciencia se ha impuesto.
En el año 2005, la organización de empresarios franceses (el MEDEF) se reunía en su
universidad de verano bajo el lema “El reencantamiento del mundo”. Stiegler hace suyo el
eslogan, y defiende que reencantar el mundo es necesariamente revisitar y reevaluar el
papel del espíritu en la organización de la economía. A su vez, son muchos los pensadores y
profesionales que abogan por construir desde las personas las transformaciones sociales y
los nuevos modelos económicos, que aunque parezca obvio no lo es tanto en los tiempos que
corren. En estos nuevos entornos las artes, como la ciencia y la tecnología, van a ser ámbitos
que van a generar cierto efecto integrador sobre el cual constituir las nuevas bases de las
organizaciones del futuro.
La diversidad es perturbadora, pero es necesaria para poder reflejar la complejidad social y
responder, desde los diferentes ámbitos profesionales y organizaciones, al nuevo conjunto de
necesidades sociales; y sin diversidad no hay creatividad. Y ésta es necesaria para pasar de la
calidad a la excelencia, y de la excelencia a la diferencia. La imaginación es la base de la creatividad
y ésta es el caldo de cultivo de la innovación; y sin innovación es difícil la diferenciación.
“El negocio del futuro consistirá en generar valor para el cliente (o ciudadano) multiplicando
la imaginación por la tecnología. No será una economía de la eficiencia (cuyo motor es la
productividad: más output con menos input), sino una economía de la diferencia (construida
alrededor de la imaginación, de la innovación)”, reflexiona Alfons Cornella.
Cada vez más, el valor diferencial de las organizaciones se aleja del qué
(productos y servicios) para residir en el cómo (métodos, sistemas relacionales y
decomercialización, capacidad de respuesta social...), en el poder de un propósito
compartido, en la capacidad de conectar con las emociones de sus mercados. Y
es en esta búsqueda compartida entre artistas y empresarios donde enmarcamos
DISONANCIAS, en la necesidad de propiciar intercambios creativos -porque la
creatividad no sólo reside en uno de los lados- y en la búsqueda de un resultado
fruto de un trabajo conjunto entre profesionales que a menudo se han dado la
espalda.
Pero para que haya creatividad, y por tanto intercambio creativo, debe haber imaginación,
aplicada a todos y a cada uno de los aspectos de la organización y de sus entornos vitales.
Porque el recurso más escaso de nuestro sistema económico no es el dinero (parece que
los mercados tienen exceso de liquidez), es la imaginación. Es necesario por tanto provocar
espacios en blanco, profundizar en territorios inexplorados, generar relaciones irreverentes...,
tiempo y conflicto.
Si queremos hacer cosas diferentes, de manera diferente, ante necesidades diferentes,
necesitamos personas diferentes, que piensen de forma diferente y procedan, por tanto
de lugares y entornos diferentes. DISONANCIAS es un proyecto diferente que promueve
el encuentro entre diferentes, y el lógico conflicto, para encontrar respuestas diferentes.
A DISONANCIAS le gusta la diversidad, la mixtura, la sorpresa, la colaboración entre
profesionales de campos ¿incompatibles? La realidad demuestra que no, que es posible la
interactuación entre las artes, la ciencia, la técnica y el management; y de todas ellas con la
sociedad. La historia está llena de “Leonardos” que lo hicieron posible. Y es que parece que
precisamos de un nuevo Renacimiento para entender la cercanía y armonía entre las ciencias
y las artes.
La colaboración entre diferentes requiere, ante todo, reconocimiento mutuo, respeto
profesional, y confianza, mucha confianza... construyendo un proceso y un resultado a partir
de un objetivo /significado común. Y para ello lo primero es romper estereotipos y prejuicios,
/246/123/
16 17
más presentes a menudo en los entornos artísticos y empresariales, que en la propia sociedad,
ávida de nuevas experiencias innovadoras, de nuevas respuestas.
Como dicen los nuevos gurús del management J. Ridderstale y K. Noordström (2000):
“La innovación convierte a la empresa en una fábrica de sueños y de ideas que se basan en
la imaginación, la inspiración, la ingenuidad y la iniciativa”... “desde el punto de vista de la
innovación, los opuestos se atraen. La novedad es el resultado de las discordancias y la tensión
constructivas. Cacofonía S.A. sustituye la calamidad por la creatividad”.
No sólo artes y tecnología, no sólo artes y ciencia: bajo el prisma de arte e
innovación - marco al que responde DISONANCIAS -, traspasamos el intercambio
creativo entre artistas y el mundo empresarial en torno a productos, materiales o
procesos para abordar incluso los modelos organizativos y de gestión, así como su
proyección en innovación social.
Las artes nos ayudan a pasar de una innovación racional a una más emocional, clave en la
economía de intangibles, clave en la economía de la experiencia, en la nueva sociedad de
la imaginación. Para ello nuestro programa hace interactuar a artistas y profesionales de la
empresa en torno a un área de referencia o centro de interés para la investigación empresarial,
pero en un marco abierto.
DISONANCIAS introduce nuevos referentes a la hora de plantear la innovación en las
empresas y centros tecnológicos participantes, pone en cuestión el marco de agentes activos
de la innovación empresarial, los métodos de trabajo, las expectativas ante los resultados,
sus formas de socialización... es decir, DISONANCIAS, además de provocar intercambios
creativos y generar prototipos empresariales, pretende dinamizar las lógicas innovadoras
dentro de las organizaciones. Y por otro lado permite a los artistas, además de poder manejar
conocimientos, tecnologías y materiales habitualmente poco accesibles, encontrarse con
espacios de pensamiento convergente o divergente con sus marcos mentales, nuevas formas
de organización y gestión de recursos y una vertiente de orientación hacia la cobertura de
necesidades sociales de la empresa a menudo ignorada y esquilmada por la opinión pública.
Por ello, DISONANCIAS busca también trasladar a la ciudadanía algunas reflexiones. La
primera es que el mundo del arte está cambiando, como cambia la realidad, y se produce en
cada aquí y ahora. El arte siempre fue contemporáneo en el momento en que se creó, pero
la historia nos muestra que evolucionó y se adecuó en cada momento y lugar a los cambios
sociales, anticipando y provocando en muchas ocasiones esos cambios, siendo agente de
turbulencias y revoluciones. El artista actual no es el bohemio de la literatura mítica del arte.
Hoy muchos de los artistas, los que participan en DISONANCIAS son un buen ejemplo de ello,
poseen experiencias y formaciones técnicas diversas, trabajan en equipo y/o en organizaciones
estables, independientemente de su carácter flexible, poseen una clara sistemática de trabajo,
y exploran nuevos campos de expresión -que interseccionan y se vinculan, a menudo, con lo
científico, lo tecnológico o lo social-, nuevos materiales, nuevos modos de actuar y nuevas
dinámicas relacionales, nuevos escenarios de actuación, nuevos canales de comunicación,
nuevos lenguajes... como le gusta recordar a Ricardo Antón (2006).
En segundo lugar, el mundo de la empresa es tremendamente dinámico y observa, también
sistemáticamente, la evolución del día a día de la ciudadanía. Y lo hace con claves innovadoras y
con una gran asunción de riesgo, no siempre valorada en los entornos sociales e institucionales,
con cada vez mayores criterios de sostenibilidad (ligada no solamente a la eficiencia de sus
procesos sino también a la eficacia de los resultados), con respuestas creativas y flexibles,
contextualizadas en un entorno cultural determinado, con el que desea interactuar de manera
responsable.
Y, la tercera reflexión, que las miradas unívocas nos llevan al empobrecimiento. La
megaespecialización es importante si sabemos combinarla con visiones amplias de la realidad,
que como hemos remarcado es compleja, es híbrida, es caótica. Aprender a mirar de otra
manera, cuestionarse el “status quo”, a cambiar sin miedo (lo más paralizante que existe), es
fundamental para el desarrollo personal y colectivo.
El futuro no se adivina, se construye, y DISONANCIAS tiene vocación de construirlo desde
este aquí y ahora, desde la demostración de que es posible que artistas, ingenieros, químicos,
informáticos, biólogos, economistas, matemáticos, comunicólogos... se entiendan, se
escuchen, se apoyen, se sorprendan mutuamente y creen en conjunto.
DISONANCIAS es real, como la vida misma; de carne y hueso, pero también de espíritu, para
emocionar y reencantar el mundo, aunque sea un poquito.
Roberto Gómez de la Iglesia es economista y gestor cultural. Es socio fundador de Xabide, grupo empresarial
en el que ha compatibilizado la gerencia con la consultoría y la dirección de numerosos proyectos culturales, de
comunicación y de formación de agentes culturales. Es el director del proyecto DISONANCIAS.
www.grupoxabide.es
and
n
o
i
t
a
r
o
b
a
l
What is col
re?
e
h
t
e
b
e
w
how can
by Cecilia Andersson
traducción castellano /172-175/
euskarazko itzulpena /193-195/
From an open international call for participation, ten artists (or artist groups) were selected to
work in collaboration with ten companies based in the Basque region. The actual businesses of
the hosting companies varied, ranging from production to service oriented. Artist and company
worked to agree on a project they would like to collaborate upon and went as far as they could
to realise it within the given six month period. This catalogue carries evidences and outcomes
of the ten collaborations. It is worth pointing out that the premise for the collaborations was
not to make art but rather to come up with ideas for commercially viable products.
Let’s look at some ideas on collaboration. What constitutes this joint intellectual effort
between artist and company? A more ‘natural’ and perhaps spontaneous situation would
have been that the artist and company representative found each other over a mutual interest
and pursued their project based on that motivation. In the case of DISONANCIAS not much
time was set aside for a constellation of this type to take form. Alas, certain aspects of the
collaborations emerge from an imposed situation where both artist and company will have to
work quickly towards an agreement. Once agreement or mutual ground has been established,
this becomes the point of departure for the collaboration itself.
I am curious to know more about how the agreements and mutual grounds were reached and
also how the agreement per say evolved throughout the duration of the project. Was there
room for changes and adaptation? If so, who took charge and argued for such change? I can
only speculate, but given the limited time frame of the project I suppose that once a ‘goal’ had
been articulated and agreed upon by the artist and the hosting company (representative), the
collaboration consisted in reaching that goal in whichever way possible.
The language of collaboration is spoken everywhere today. Perhaps it is the
increased movement across borders; people, commodity, technology, culture
and politics (globalisation) which has brought ideas of collaboration to the
forefront. But it may also be the result of an increased need to integrate different
/246/123/
18 19
types of knowledge into various processes and chains of production as global
circumstances change. While collaboration is a given for most artists practicing
today, it represents a valuable asset that companies strive to acquire in order to
stay competitive.
An increased number of artists today possess masters of fine arts degrees which means they
are trained to collaborate, to negotiate and communicate. They are also trained in theory and
research rather than in manual skills and traditional techniques. Professor Howard Singerman,
who has studied arts education within its historical framework and ideological contexts, argues
that the shift in artists’ training makes a difference in the forms and meanings they produce.
While modernism emphasised organisation of knowledge and insisted on language, current
artistic practice looks to free itself from such constraints. Without any obvious formulas to
follow, artists are increasingly socially engaged and take on roles of collaborators in society.1
The initiative of DISONANCIAS to bring artists and companies together is a
timely and provides much welcomed reflection on the conditions under which
artists work today. At a time when art increasingly play instrumental roles in
political decisions and when funding for art is reserved for block buster museums
showing block buster exhibitions, the need to mix private experimentation
with public discussion becomes evident. DISONANCIAS shall by no means be
considered a formulaic. It is a project with integrity, placed within a set of site
specific circumstances that allows it to be what it is.
DISONANCIAS can be looked upon as an example of Bourriaud’s relational aesthetics in which
he argues for a “scaled-down model of communicational situations”2. The need to ask questions
and seek answers is universal, but how we reach agreement, how we communicate in order
to set such processes in motion depends on the collaborators’ understanding of the situation.
Further, it depends on their interests, what knowledge they bring to the collaboration and what
level of satisfaction they would get from possibly solving the task. But the gesture of providing
the setting and the opportunity for these questions to be asked is unique and promising.
In recent times we have seen laboratories and factories for art attracting investors and public
support. Associating to science and industry, these entities instil a somewhat stale idea of what
art is. Rather, they bring us back to ways of controlling and observing collaborative process.
Let us remind ourselves about this with the help of Bruno Latour when he writes; “Little groups
of gentlemen take testimony from natural forces, and they testify to each other that they are
/246/123/
20 21
not betraying but translating the silent behaviour of objects. With Boyle and his successors, we
begin to conceive of what a natural force is, an object that is mute but endowed or entrusted
with meaning.”3 If Boyle invented the laboratory, let DISONANCIAS lead the way and invent
ways of collaborating. In the process of that invention, let’s not fall back upon ideas about the
renaissance or about some kind of re-enchantment in society. Instead let’s talk about how we
can facilitate temporary collaborative models that are based on the specific circumstances
and conditions that shape our world today.
Artist Pavel Büchler writes “society undoubtedly needs creativity and vision more than it needs
works of art. It needs artists with their ways of doing things more than it needs the things they
make. It needs them for what they ‘are’, rather than for what they ‘do’ – and if it needs them
for what they do, then it is in the sense in which artists are producers of culture rather than of
discrete artefacts which characterise that culture.”4
Collaboration is one possible manner in which to find new ways of viewing certain problems,
new ways of thinking about and of solving problems. But how can we build further on such
accumulated experience? It is not necessarily the outcome of the collaboration but their
trajectory that is interesting. It is not the product but the process that is increasingly important.
In his much quoted book The rise of the creative class, Richard Florida writes about the
collaborative efforts behind open source and states: “Open source software development
provides an interesting model of how intrinsic motivation, horizontal structure and voluntary
membership can be used to motivate creative people and get the work done… At a first glance,
the production of open source software appears completely unstructured… Open source
projects are structured around a stable group of core contributors who perform key tasks and
play a key role in governance, while harnessing the temporary efforts of a much larger group
of volunteers… These core people provide the overall vision for the project and also serve as
gatekeepers.”5
Without leaving our positions of criticality and engagement; what takes place in
collaboration if we try to leave what we know behind? If instead of holding on
to knowledge based positions, we aim at facilitate a space for new knowledge
to emerge from within the parameters of the collaboration itself. Possibly, this is
where we find the true potential of collaboration.
When we no longer act as inter-, cross- or multi-disciplinary agents but work together, one
with another, in order to observe and try to come to terms with new relationships that emerge.
Collaboration is one possible
manner in which to f ind new
ways of viewing certain
problems, new ways of thinking
about and of solving problems.
But how can we build further on
such accumulated experience?
In his most recent book Zag, Marty Neumeier, president for a San Francisco based firm
specialising in brand collaboration writes; “Simple learning is learning how to do the same
thing better. Generative learning is learning how to do new things. Most of all it requires that
the organization do something different, value something more than it has in the past, acquire
skills it doesn’t have.”6 He continues, “Simple learning is about drawing the same box bigger.
Generative learning is about drawing a whole new shape.”7
As in the case of DISONANCIAS, where artists from different backgrounds, speaking different
languages and equipped with different skills and motivations arrive at the host company and
encounter a similar spreads of circumstances, each collaboration taking shape is a unique
constellation. Each collaboration activates unique associations and come up with unique
solutions. This is where we want to be.
Singerman, Howard. Art Subjects: Making Artists in the American University, University of California Press,
1
1999. 2Bourriaud, Nicolas. Relational aesthetics, Les presses du réel, 1998 p. 47. 3Latour, Bruno. We have never
been modern, Harvard University press, 1993 p. 29. 4Brind, Susan, ed. Curious, artist’s research within expert
culture, Visual art projects, 1999 p. 45. 5Florida, Richard. The rise of the creative class, Basic books, 2002 p. 136.
Neumeier, Marty. Zag, New riders, 2007 p.126. 7Ibid p. 127-128.
6
Cecilia Andersson is a curator and director of Werk Ltd, a curatorial agency in Stockholm. Werk collaborates
internationally to organise, produce, stage, publish and promote contemporary art. Recent projects include
SuperSocial, a series of events staged during the Liverpool biennial, and a residency with Cuban artist Carlos
Garaicoa and members of his studio. www.werkprojects.org
/246/123/
22 23
z
Orekatu
Ricardo Antón eta Arantxa Mendiharatek idatzia
traducción al castellano /175-177/
english translation /213-216/
Artista-enpresa erlazioa
Enpresek –artisten deialdia egin orduko– DISONANCIAS proiektuan garatu nahi zituzten ikerketa
kontzeptu eta proiektuak definitzeak, programan parte hartuko zuten artisten tipologiaren
hautaketa prozesu oso zehatza erraztu du. Epaimahaiak enpresa bakoitzarentzat hautagai bat
baino gehiago aukeratzeak, eta harrera entitateak azken erabakia hartu ahal izateak, modu
berean enpresarekin hobeen elkarreragin zezaketen artisten profila doitzea permititu izan du.
DISONANCIAS proiektua (DIVERGENTES, 2005ean) prozesu programa bat da. Prozesuari
dagokio bai artista eta enpresen artean ezartzen diren lankidetza erlazio motagatik zein,
batez ere, bere baitan programa garatzen deneko moduagatik, bere helburu, formatu eta
metodologietan.
Agian ikergaiaren definizioaz gain lankidetzaz espero zen azken formatua finkatzea falta izan da:
ideien katalogoa, prototipo bat, hitzaren zentzu klasikoan, komunikazio objektu bezala instalazio
bat, etab. Nahiz eta, aldi berean, ikergaiaren eremua definitzea eta espero den emaitzaren arteko
oreka oso aldagarria eta ezegonkorra den eta, kontutan izanik DISONANCIAS proiektua batez
ere muturreko esperimentazioaren erlazio prozesua dela, komenigarria da eta seguruenik epe
laburrera “errentagarria”, espero ez duguna sor dadin tarte nahikoa uztea.
Argitalpen honek esperientzia konpartitzeko prozesu hauetako batzuk sozializatu nahi ditu. Horrez
gain, DISONANCIAS-en garapen prozesuan lagunduko diguten erreferentzi puntuak ezarriz analisi
ez-formala egiteko modu bat da.
Formatua
DISONANCIAS proiektuaren edizio honetan aldaketa esanguratsuena lankidetzen emaitzak
stricto sensu arte proiektu-lan bezala hartu ordez, hau da, abiapuntu eta helburuak nagusiki
artistek definiturik izan ordez, enpresa bakoitzaren beharrizan eta helburuen arabera garatutako
proiektu bezala hartzea da.
Ondorioz, sozialki dagokion rola –artea sortzea- burutu ordez, artista, lantalde batean, kanpoko
laguntzaile bezala integratzen deneko funtzioa osatzera pasa da, “sormenean adituaren” rola
hartuz, hartara, hornitzaile berezitua bilakatuz. Honekin bai enpresek zein artistek argiago izan
dute hasieratik zer espero eta lor zezaketen DISONANCIAS proiektuaren esparruan.
Edonola ere, oraindik bada egitekorik partaide eragile ezberdinen arteko erlazioak errazagoak
eta aurreiritzi gabeak izan daitezen. Hori lortzeko, lehenengo oztopoetako bat denbora eta
agenda edo lan erritmoak adostearen zailtasuna gainditzean datza. Sei hilabetek benetako
lankidetza baten abiatzea permititzen dute, baina ikerketa proiektu bat bere fase guztietan
garatzeko denbora gutxi da oraindik ere. Hutsune hori leuntzeko moduetako bat DISONANCIAS
proiektuaren eremua gaindituz lankidetzarekin jarraitzea da, hori delarik hain zuzen ere zenbait
kasutan aurten gertatzen ari dena.
Emaitzak
DISONANCIAS proiektuaren edizio honetan zer gertatu den gauzatzeko maila
konkretuagora pasatuz, garatu diren lankidetza motak sailkatzen saiatu ezkero,
Samuelle Carlson-ek Arts Council England-ek antolatutako INTERACT1 egotaldi
programari buruzko bere txosteneko sailkapena berreskuratu genezake. Sailkapen
honek hiru ekintza maila bereizten ditu: artista “erabiltzaile” bezala, artista
“kritikari” bezala eta artista “komunikatzaile” bezala. Etiketak jartzea sinplifikatzea
da beti eta ñabardurak murriztea eta, seguruenik, garatutako proiektuetako asko
hiru sailkapen hauen eta beste batzuen nahasketa bat izango dira. Halere, aurton
garatutako proiektuak zehazteko saiakera bezala jarraitu egingo diegu.
Artista “erabiltzaile” bezala
Entitatearen hartzaileen baliabideak erabiltzeagatik besterik ez, artistek erabiltzaile funtzio
nabarmena garatzen dute. Jakina da enpresek erregularki jartzen dituztela beraien ideiak eta
produktuak erabiltzailearen frogapean. Halere, orain intereseko ditugun kasuetan, artista
nolabaiteko “muturreko erabiltzailea” da. Batzuek material, produktu edo zerbitzuen amaigabeko
aukerekin esperimentatzen dute; beste batzuek jatorrizko asmoa desbideratuz aplikazioen
potentzialtasuna hedatu egiten dute, beraien ikerketak arte esparruan hasiz eta funtzionaltasun
asmorik gabe, horrek zeharkako modu batean, batzuetan, erabilerekin zerikusia dituzten
tendentziak aurreratzen dituelarik.
/246/123/
24 25
Kategoria honetan Birziklak GAIKER-en edo Stephanie Davidson-ek ALFA LANen egindakoak
sar genitzake. Kasu bietan, materialen balizko erabilera eta egokitzeekin egin dira saiakerak,
normalean prozesuetarako eta ez azken produktuetarako erabilitako materialak sartuz -Alfa Lanen kasuan- eta ikuspuntu berritu batetik erabilerak asmatu dituzte: espazioari egokitzen zaion
altzaria (biratzen den bankua, Birziklaren kasuan) edo gorputzari egokitzen zaiona (erabiltzailearen
aztarnak integratzen dituzten butakak, Stephanie Davidson-en kasuan).
Artista “kritikari” bezala
Artistaren funtzio kritikoa teknologien edo materialen erabileraren kritikatik, enpresaren kultura
propioaren kritikarainokoa izan daiteke. Artistek testuinguruak modu oso zabalean hausnartzen
dituztelakoaren ondorioa izan daiteke funtzio hau, enpresa hartzailea bera ikergai eta langai
bezala erabiliz, sistematikoki dena ezbaian jarriz, antropologo, aholkulari edo pedagogo bitarteko
jarrera hartuz.
Federica Matellik KAIKUrako egindako proiektuak zalantzan jartzen du elikagai-industriek
kontsumo ohituretan eta, janaria komunikaziorako tresna pribilegiatua dela kontutan izanik,
pertsonen arteko erlazioan duten eginkizuna. DAISALUX-en kasuan, Aeswad suediar artista
taldeak larrialdietako ebakuazio mekanismoak kontutan izateko modua bera ezbaian jarri du,
beste gauza batzuen artean, erreskate taldeari argibideak ematea gailentzen duen mekanismoa
proposatzeko. Maureen Connor eta Kadambari Baxi-k FORMICArentzat garatutako proiektuak
jatorritik material laminatu honek izandako egitekoa eta garapenaren berrikuspen kritikoa eta
scenario planning-aren metodoa aplikatuz etorkizuneko proiekzio bat egiten du.
Artista “komunikatzaile” bezala
Lehenago aipatutako artistaren funtzio kritikoak enpresei beraietaz izaten den hautemana
ikustera lagun diezaiekete eta, hartara, ohiko guneaz haraindi beraien ekintzak nola komunikatu
jakin dezakete. Bestalde, artistaren lana garatzen deneko formak sarritan ikusizko inpaktu
garrantzitsua izateak, eta berez, hedapen publikora bideratuta egoteak, proiektuen komunikazio
funtzioari ere bidea ematen dio.
Itxaso Díaz-ek EiTBrekin lankidetzan burututako dokumentalaren kasua nabarmenena da,
partaideen ikuspuntutik DISONANCIAS osatzen duten proiektu multzoaz komunikatzeko bere
saiakera zuzenean. Yves Degoyon eta Alejandra Pérez-ek EL CORREOren medio ezberdinetako
fitxategiak konbinatu zituzten taldearen multimedia dimentsioa agertzen duen instalazioan, aldi
berean, emandako eremu baten eta komunikabideek hori nola transmititzen dutenaren informazioa
eta memoria eratzen duten artean. Olga Kisseleva-k LEIAn, pertsona ezinduek euren eguneroko lan
DISONANCIAS proiektuaren
hastapenetan gaude. Eta
hurrengo edizioetan garatzeko
asmoa dauka, birdef initze ireki
eta jarraiturako bere eredu
propioa ezbaian jarriko duen
I+G+b prozesua proposatuz.
eta ohiko bizitzan lagungarri bezala duten tutore informatiko batekin kontaktuan jartzeko telefono
mugikorrak nola erabiltzen dituzten islatzen duten argazkiak egin ditu. VICOMTech-en Paulo Correa
da Silva-k bideojoko baten grafika landu du bere publikoarengana egokien heltzeko saiakeran.
Azkenik, Saoirse Higgins-ek EUVErentzako garatutako proiektuak bisitariei hiriaz informazioa
emateko erabilitako mezuak birplanteatu egiten ditu, bertako biztanleekin lotura zuzena ezarriz.
Aurrera zuzendutako begirada
DISONANCIAS proiektuaren hastapenetan gaude. Eta hurrengo edizioetan garatzeko asmoa
dauka, birdefinitze ireki eta jarraiturako bere eredu propioa ezbaian jarriko duen I+G+b prozesua
proposatuz. Zalantzarik gabe ekintza kategoriak mugitu egingo dira edota parte hartuko duten
artista, enpresa eta ikerketa zentroak zein elkar erlazionatzeko beraien arteko metodoak zeharo
ezberdinak izango dira. Edonola ere garrantzitsua izango dena DISONANCIAS proiektuaren
helburu eta metodoak konpartitu eta ulertzen dituzten enpresa, ikerketa zentroak eta artista edo
artista talde berritzaile eta konprometituak egotea izango da.
Programak arte mundua eta enpresa munduaren arteko bitartekaritza plataforma egonkor
bezala eratu nahi duelako, “sormen aplikatua” izendatzaile komun bezala erlazio aukera anitzak
bideratzeko eta une oro bata eta bestearen beharrizanetara moldatuz, eta hortaz, gizarteak talde
bezala dituen beharrizanetara ere.
INTERACT, Artists in Industry placements, Evaluation report, january 2007, Dr. Samuelle Carlson, 27. or.
1
Ricardo Antón sormena, berrikuntza eta garapen sozial, ekonomiko edo/eta politikoa sustatzeko bitartekaritza
prozesu eta dispositiboak artikulatzean espezializatutako ideien bulegoa den AMASTÉren zuzendari-kidea da.
Arantxa Mendiharat XABIDE Taldeko DISONANCIAS proiektuaren koordinatzailea da.
ión /
colaborac
e
d
s
to
c
e
Proy
ak /
io proiektu
Kolaboraz
/
on projects
ti
ra
o
b
a
ll
o
C
n/
Introducció
Sarrera /
on /
Introducti
/6-7/ Eusko Jaurlaritza, Industria, Merkataritza eta Turismo Saila,
Berrikuntza berritu
/8-9/ Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento para la Innovación
y la Sociedad del Conocimiento, Nuevos escenarios para nuevas
dinámicas relacionales
/10/ Diputación Foral de Alava, Departamento para la Promoción
Económica y la Gestión de la Innovación, Buscando desde la óptica
artística soluciones a problemas comunes
/11/ Diputación Foral de Bizkaia, Departamento para la Innovación y la
Promoción Económica, Innovar en el arte y en la empresa
/12-17/ Roberto Gómez de la Iglesia, Nuevos territorios para el arte, nuevas
vías para la innovación empresarial
/18-21/ Cecilia Andersson, What is collaboration and how can we be there?
/22-25/ Ricardo Antón & Arantxa Mendiharat, Orekatuz
/46-57/ David Cuartielles & Björn Wahlström > DAISALUX
David Cuartielles, Mostrando lo invisible, 9 suecos, 1 empresa, muchos
modos de iluminar el camino
/58-69/ Yves Degoyon & Alejandra Pérez Nunez > EL CORREO
Matthew Fuller, The archive and the Map
/70-81/ Saoirse Higgins > EUVE
Saoirse Higgins, Urban playlist, new mobile cultural museum of Bilbao
/82-95/ Kadambari Baxi & Maureen Connor > FORMICA
Jorge Luis Marzo, Escenarios de predicción
K. Baxi & M. Connor, Scenarios for Hybrid Surfaces / 28-52
/96-105/ Birzikla > GAIKER
Enrique Portocarrero, 360
/106-117/ Stephanie Davidson > GRUPO ALFA LAN
Tonya Davidson, A Sensory conversation
/118-129/ Federica Matelli > KAIKU
Paula Perissinotto, Culinary “open source”
/130-139/ Olga Kisseleva > LEIA
Marie Lechner, Tutor
/140-149/ Paulo Correa da Silva > VICOMTech
Mariano Maturana, Realidad aumentada y entornos educacionales
/150-159/ Itxaso Díaz > EITB
Arturo “F ito” Rodríguez, Documentando DISONANCIAS
ma /
del progra
Desarrollo
a/
n
n garape
Programare of the programme /
ent
Developm
/28-29/ Procedencia de los artistas / Artisten jatorri lekuak / Origin of the artists
/30-31/ Participantes y conceptos investigados /Parte-hartzaileak eta ikertutako
kontzeptuak / Participants and researched concepts
/32-41/ Cronología / Kronologia / Cronology
/42-43/ Hacemos DISONANCIAS / DISONANCIAS egiten dugu /
Making DISONANCIAS
/
asociados
Programas
/
elkartuak
Programa
s/
d program
Associate
/162-165/
/166-169/
nes /
Traduccio
/
k
Itzulpena
ns /
Translatio
/172-188/ Traducciones castellano
/189-207/ Euskarazko itzulpenak
/208-223/ English translations
Artsactive.net
Divergentes 2005
ielles
David Cuart
tröm
Björn Wahls
érez
Alejandra P
on
Yves Degoy
s
in
g
ig
H
Saoirse
i
x
a
B
Kadambari
r
o
n
on
Maureen C
Birzikla
Davidson
Stéphanie
atelli
Federica M
va
Olga Kissele
a da Silva
Paulo Corre
Itxaso Díaz
Stockholm (Sweden)
Malmö (Sweden)
Belfast (UK)
San Petersburgo (Russia)
Dublin (Ireland)
Berlin (Germany)
Epinay Sur Seine (France)
Paris (France)
Daisalux
El Correo
Euve
Formica
Gaiker
Alfa
Kaiku
Leia
Vicomtech
Eitb
Pietrasanta (Italy)
Zaragoza (Spain)
Barcelona (Spain)
Ontario (Canada)
New York (USA)
New Delhi (India)
Porto Alegre (Brazil)
Santiago de Chile (Chile)
PROCEDENCIA DE LOS ARTISTAS >
ARTISTEN JATORRI LEKUAK >
ORIGIN OF THE ARTISTS >
Alejandra Pérez
Yves Degoyon
Integración multimedia
Multimedia integrazioa
Multimedia integration
Birzikla
Bilbo
Zamudio
Galdakao
Contenidos multimedia para aplicaciones de realidad aumentada
Handitutako errealitate aplikazioetarako multimedia edukiak
Multimedia content for augmented reality
Donostia
Maureen Connor
Kadambari Baxi
Aplicaciones para el laminado
Ijezketarako aplikazioak
Applications for laminate
Paulo Correa da Silva
Aplicaciones para el plástico reciclado
Birziklatutako plastikorako aplikazioak
Applications for recycled plastic
Iurreta
Itxaso Díaz
Eibar
Formato documental
Formatu dokumentala
Documentary format
Federica Matelli
Presentación de productos alimenticios
Janari-produktuen aurkezpena
Presentation of food products
Stéphanie Davidson
David Cuartielles
Björn Wahltröm
Nuevos conceptos de mobiliario urbano
Hiri-altzarien kontzeptu berriak
New concepts in street furniture
Evacuación multi-sensorial de edificios
Eraikinen ebakuazio multisentsoriala
Multi-sensorial building evacuation
Gasteiz
Saoirse Higgins
Envío de información a dispositivos móviles
Telefono mugikorretara informazioa bidaltzea
Data transfer to mobile devices
Olga Kisseleva
Entornos seguros para discapacitados
Ezgaituentzako ingurune seguruak
Safe environments for the disabled
PARTICIPANTES Y CONCEPTOS INVESTIGADOS >
PARTE-HARTZAILEAK ETA IKERTUTAKO KONTZEPTUAK >
PARTICIPANTS AND RESEARCHED CONCEPTS >
/ 32 / 33 /
/1/
/2/
/3/
/4/
/11/
/12/
/14/
/5/
/6/
/8/
/13/
/15/
/7/
/9/
/17/
/18/
/10/
/19/
/20/
/16/
/21/
/21/
/23/
/22/
/24/
/30/
/25/
/26/
/27/
/28/
/29/
/31/
/32/
/33/
/34/
/35/
/36/
/37/
/38/
/39/
/40/
/41/
/42/
2006
/Febrero/
/Otsaila/
/February/
2007
/Marzo/
/Martxoa/
/March/
/Abril/
/Apirila/
/April/
/Mayo/
/Maiatza/
/May/
/Junio/
/Ekaina/
/June/
/Julio/
/Uztaila/
/July/
/Agosto/
/Abuztua/
/August/
/Septiembre/
/Iraila/
/September/
/Octubre/
/Urria/
/October/
/Noviembre/
/Azaroa/
/November/
/Diciembre/
/Abendua/
/December/
/Enero/
/Urtarrila/
/January/
/Febrero/
/Otsaila/
/February/
/Marzo/
/Martxoa/
/March/
Marzo – mayo 2006
Julio de 2006
Septiembre 2006 – marzo 2007
Marzo de 2007 (2 y 3)
Selección de empresas innovadoras y centros
Selección de los artistas. Después de una convocatoria internacional y de
Colaboración artista – empresa. Durante este periodo, artistas y empresas
Presentación de los resultados en Donostia - San Sebastián,
tecnológicos para participar en la edición 2006/07
recibir unas 270 propuestas que incluyen un anteproyecto pensado para una
alternan reuniones presenciales [imágenes 11 a 21] y virtuales. Además, en dos
tanto a profesionales como al gran público. Además
de DISONANCIAS. Las 10 entidades que deciden
de las empresas, se reúne el jurado. Roger Malina, astrofísico en el Laboratorio
ocasiones se organizan reuniones entre los participantes:
de presentar los prototipos creados en el futuro Centro
participar en el proyecto def inen sobre qué concepto,
de Astronomía Espacial del CNRS de Marsella (Francia) y editor ejecutivo
- al principio de la colaboración, para f ijar metodologías de trabajo, en Arteleku
Internacional de Cultural Contemporánea [imágenes 35 a 42],
material, tecnología o proceso deberá el artista basar su
de las publicaciones Leonardo sobre artes y ciencias; Jill Scott, directora de
(Donostia - San Sebastián) [imágenes 8 a 10], después de presentar los artistas
se organiza la segunda edición de los encuentros El artista, el
investigación.
Artistsinlabs y profesora y vicedirectora de la Academia de Arte y Diseño de
seleccionados en la Diputación Foral de Gipuzkoa [imágenes 2 a 7];
ingeniero, la innovación y su gestión [imágenes 27 a 34].
Zurich (Suiza); y Santi Eraso, director de Arteleku, Donostia - San Sebastián,
- en noviembre, para evaluar con las empresas participantes los primeros
2006ko martxoa – maiatza
eligen entre 2 y 4 propuestas para cada empresa [imagen 2]. Después de
meses de colaboración e intercambiar posibles orientaciones y maneras de
2007ko martxoa (2an eta 3an)
DISONANCIAS 2006/07 proiektuan parte
estudiar las trayectorias de los artistas y los anteproyectos presentados, las
hacer [imágenes 24 a 26].
Emaitzen aurkezpena Donostian, bai profesionalentzat
hartzeko enpresa berritzaile eta teknologi
empresas toman la decisión f inal.
Durante este periodo se presenta también el proyecto en diversos foros, como
zein publiko zabalarentzat. Donostiako Kultura
en Pekín (China), Bilbao o Barcelona [imágenes 21 a 23].
Garaikiderako Nazioarteko Zentroan sortutako prototipoak
zentroen hautaketa. Artistak zein kontzeptu,
material, teknologia edo prozesutan oinarrituko
2006ko uztaila
duten beraien ikerketa def initzen dute proiektuan
Artisten hautaketa. Nazioarteko deialdi baten ondoren, eta enpresa
2006ko iraila – 2007ko martxoa
berrikuntza eta bere kudeaketa Topaketen bigarren edizioa
parte hartzea erabaki duten 10 erakundeek.
batentzako pentsatutako 270 aurreproiektu jaso eta gero, epaimahaia
Artista – enpresa lankidetza. Epe honetan zehar artistek eta enpresek batzar
antolatzen da [27-34. irudiak].
biltzen da. Roger Malina, astrof isikaria (CNRS Marseilla, Frantzia), eta
f isikoak eta internet bidezkoak tartekatzen dituzte. Horrez gain, bitan biltzen
March - May 2006
Leonardo aldizkariaren editore exekutiboa; Jill Scott, Artistsinlabs-en
dira partaide guztiak:
Selection of innovative companies and technology
zuzendaria, eta Arte eta Diseinu Akademiaren zuzendariordea (Zurich,
- lankidetzaren hasieran, lanaren metodologiak f inkatzeko, Artelekun
Presentation of the results both to professionals and the public at
centres to participate in the 2006/07 round of
Suitza); eta Santi Eraso-k (Arteleku, Donostia) enpresa bakoitzarentzat
(Donostian) [8-10. irudiak], hautatutako artistak Gipuzkoako Foru
large. In addition to presenting the created prototypes in the future
DISONANCIAS. The 10 entities that decide to participate
2tik 4ra proposamen aukeratzen ditu [2. irudia]. Aurkeztutakoen ibilbideak
Aldundian aurkeztu ondoren [2-7. irudiak];
Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donostia
in the project def ine the concept, material, technology or
eta aurreproiektuak aztertu eta gero, enpresek hartzen dute azken erabakia.
- azaroan, enpresa parte-hartzaileekin lankidetzaren lehenengo hilabeteak
- Sebastián (International Centre for Contemporary Culture)
ebaluatzeko eta orientazio eta egikera posibleak elkarri azaltzeko [24-26.
[images 35 to 42], a second round of the encounters The artist,
July 2006
irudiak].
the engineer, innovation and its management is being organised.
Selection of the artists. After organizing an international call for artists and receiving
Denboraldi berean, proiektua foro desberdinetan aurkeztu da ere, Pekinen
[images 27 to 34].
more than 270 proposals that include a preliminary project conceived for one of the
(Txina), Bilbon eta Bartzelonan bezala [21-23. irudiak].
process on which the artist must base their research.
aurkezteaz gain [35-42. irudiak], Artista, ingeniaria,
participating companies, the jury meets.
Roger Malina, an astrophysicist (CNRS, Marseille, France), and executive editor of
September 2006 – March 2007
Leonardo publications, Jill Scott, director of Artists-in-labs and vice-director of the
Collaboration artist - company. During this period the artists and companies have
Art and Design Academy (Zürich, Switzerland), and Santi Eraso (Arteleku, Donostia
physical meetings as well as virtual ones over the web. Furthermore, all the participants
- San Sebastian, Spain) choose between 2 and 4 proposals for each company [image
meet up on two occasions:
2]. After studying the artists’ trajectory and the preliminary projects proposed, the
- at the beginning of the collaborations, to decide the work methodology, in Arteleku
companies make the f inal decision.
(Donostia - San Sebastián) [images 8 to 10];
- in November, to evaluate the f irst months of collaboration with the companies and
exchange possible working methods and directions.
During this period, the project has also been presented at different conferences in
Beijing (China), Bilbao or Barcelona [images 21 to 23].
Marzo de 2007 (2 y 3)
/ 42 / 43 /
u
d
n
e
t
i
g
e
S
IA
DISONANC
gu
traducción al castellano /177-178/
english translation /216-217/
Babeslea /
Erakunde elkartuak /
Erakunde laguntzaileak /
Eragilea/
> SPRI - GOBIERNO VASCO
>Araba Garapen Agentzia S.A. (A.A.D.)
> American Center Foundation
> XABIDE Taldea
Industri Sustapenerako eta Birmoldaketarako Elkartea, SPRI,
1991n fundatu zen eta beronen akziodun bakarra Arabako
American Centre Foundation-ak arte garaikidearen promozioan
Xabide taldea kultura, artea eta komunikazioaren bitartez,
Eusko Jaurlaritzak Euskadiko enpresen sareari laguntza eta
Foru Aldundia da. Diputatuen Kontseiluak, Promoción de
lan egiten du. Bereziki, ezagunak ez diren artistak laguntzen
egungo ikuspuntu batetik,erakunde eta lurraldeen eraldaketa
zerbitzua emateko 1981ean sortutako enpresa garatzeko
Infraestructuras Industriales Alavesas SA (PRINIA) sozietatea
ditu eta pentsamendu esperimentala eta proiektu ausartak
eta garapena sustatzeko egitekoa duen enpresa taldea da.
agentzia da. Enpresa proiektu batek dituen beharrizanei
sortzea erabaki zuen, eta horixe izan zen gaur egungo AADren
babesten ditu. Fundazio honek sormena, garapena, ekoizpena eta
Bere ekintzen artean erakundeen (batez ere erakunde
erantzuna emateko sozietate taldearen buru da SPRI,
sorrera.
proiektuen aurkezpenak bultzatzen ditu, diru-laguntzak emanez
publikoak, unibertsitateak eta hezkuntza zentroak, arte eta
proiektua asmoa denetik berau ezartzen den arte. Gainera,
www.aad.es
eta lan berriak enkargatuz, eremu geografikoa aintzat hartu gabe.
kultura erakundeak), proiektu eta sareentzako aholkularitza/
tresnak ditu gure enpresa txiki eta ertainen alde: informazio
> Bai Berrikuntza Agentzia Bizkaia
> Arteleku
hiru dimentsiotan: aholkularitza, kudeaketa kulturala eta
teknologiak sartzea, internazionalizazio proiektuekin atzerrira
BAIren ezaugarri nagusia zerbitzua emateko gogoa da.
Arteleku egungo artearen eta kulturaren zentro bat da, eta
sozializazioa.
irtetea, sektore bakoitzarentzako beharrizan berezietara
Horretarako zenbait tresna eta metodologia garatuko ditu
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiaren
Hogei urtetan zehar garatutako ekintza hau kultura
egokitutako enpresa inguruneetan kokatzea enpresa eta
Bizkaiko enpresek proiektu berritzaileak egin ditzaten eta
mende dago. Zentroak diziplinarteko proposamen teoriko
esparruaren jarraikako ikerketan, geure proiektuen garapenean
proiektu berritzaile eta estrategikoetarako arrisku kapitalaren
beren kudeaketan berrikuntza erabil dezaten. Heldu nahi zaion
eta praktikoak sortzen eta sustatzen ditu, eta Estatuko nahiz
eta ezagutza eta garapen sare kontzeptualekin interakzioan
bidezko f inantzazioa.
erronkaren norainokoa aintzat harturik, BAIren jardueraren
nazioarteko artista guztien zein egungo artean eta sormenean
oinarritzen da.
www.spri.es
ezaugarrietariko bat ekin-ekinean aritzea izango da. Hau da,
ezagutza gehiago izan nahi duten pertsona guztien eskura dago.
www.grupoxabide.es
enpresetara hurbiltzeko baliagarriak diren ekintza guztien
www.arteleku.net
SPRIk honakoak egitea ahalbidetzen eta errazten dituzten
hezkuntza, diseinua eta kudeaketa daude, osagarriak diren
aldeko apustua egingo du.
www.baibizkaia.net
> Kultura Ministerioa
Kultura Ministerioaren ekintzarako eta sustapen kulturalerako
> Gipuzkoako Foru Aldundia
politikak Autonomia Erkidegoen arteko kultura-komunikazioa
Berrikuntzarako eta Jakintzaren Gizarterako
hobetzea du helburutzat. Halaber, Espainiako kultura
Departamentua
nazioartean ezagutarazi nahi du, bai eta Espainiaren eta beste
Departamentu horrek Gipuzkoan berrikuntza ezar dadin
herrialde batzuen arteko harreman kulturala sustatu ere. Horrez
sustatu eta lagundu behar du, berrikuntza bertako jarduera
gain, Estatuko edo nazioarteko oroipen historikoak edota
ekonomikoaren nahiz ezagutzaren eta informazioaren
bestelako ekintza historiko eta kultural garrantzitsu batzuk
gizartearen elementu estrategikoa izan dadin.
egiten laguntzea ere bada haren helburuetako bat, Espainiako
www.gipuzkoa.net/DFG/index.html
ondare kulturala ezagutarazteko eta turismo kulturala nahiz
Beste laguntzaile eta komunikabide lagunak: APD, Suediar
borondatezko lan kulturala sustatzeko helburuekin batera.
Enbaxada, Bilboko Institut Français, ARCE, El Diario Vasco,
www.mcu.es
Estrategia Empresarial.
ión /
colaborac
e
d
s
to
c
e
Proy
ak /
io proiektu
Kolaboraz
/
on projects
ti
ra
o
b
a
ll
o
C
n/
Introducció
Sarrera /
on /
Introducti
/6-7/ Eusko Jaurlaritza, Industria, Merkataritza eta Turismo Saila,
Berrikuntza berritu
/8-9/ Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento para la Innovación
y la Sociedad del Conocimiento, Nuevos escenarios para nuevas
dinámicas relacionales
/10/ Diputación Foral de Alava, Departamento para la Promoción
Económica y la Gestión de la Innovación, Buscando desde la óptica
artística soluciones a problemas comunes
/11/ Diputación Foral de Bizkaia, Departamento para la Innovación y la
Promoción Económica, Innovar en el arte y en la empresa
/12-17/ Roberto Gómez de la Iglesia, Nuevos territorios para el arte, nuevas
vías para la innovación empresarial
/18-21/ Cecilia Andersson, What is collaboration and how can we be there?
/22-25/ Ricardo Antón & Arantxa Mendiharat, Orekatuz
/46-57/ David Cuartielles & Björn Wahlström > DAISALUX
David Cuartielles, Mostrando lo invisible, 9 suecos, 1 empresa, muchos
modos de iluminar el camino
/58-69/ Yves Degoyon & Alejandra Pérez Nunez > EL CORREO
Matthew Fuller, The archive and the Map
/70-81/ Saoirse Higgins > EUVE
Saoirse Higgins, Urban playlist, new mobile cultural museum of Bilbao
/82-95/ Kadambari Baxi & Maureen Connor > FORMICA
Jorge Luis Marzo, Escenarios de predicción
K. Baxi & M. Connor, Scenarios for Hybrid Surfaces / 28-52
/96-105/ Birzikla > GAIKER
Enrique Portocarrero, 360
/106-117/ Stephanie Davidson > GRUPO ALFA LAN
Tonya Davidson, A Sensory conversation
/118-129/ Federica Matelli > KAIKU
Paula Perissinotto, Culinary “open source”
/130-139/ Olga Kisseleva > LEIA
Marie Lechner, Tutor
/140-149/ Paulo Correa da Silva > VICOMTech
Mariano Maturana, Realidad aumentada y entornos educacionales
/150-159/ Itxaso Díaz > EITB
Arturo “F ito” Rodríguez, Documentando DISONANCIAS
ma /
del progra
Desarrollo
a/
n
n garape
Programare of the programme /
ent
Developm
/28-29/ Procedencia de los artistas / Artisten jatorri lekuak / Origin of the artists
/30-31/ Participantes y conceptos investigados /Parte-hartzaileak eta ikertutako
kontzeptuak / Participants and researched concepts
/32-41/ Cronología / Kronologia / Cronology
/42-43/ Hacemos DISONANCIAS / DISONANCIAS egiten dugu /
Making DISONANCIAS
/
asociados
Programas
/
elkartuak
Programa
s/
d program
Associate
/162-165/
/166-169/
nes /
Traduccio
/
k
Itzulpena
ns /
Translatio
/172-188/ Traducciones castellano
/189-207/ Euskarazko itzulpenak
/208-223/ English translations
Artsactive.net
Divergentes 2005
DAISALUX
Investigación encargada > Evacuación multi-sensorial
de edif icios. Proyecto desarrollado > Código rojo.
Sistemas de evacuación de edif icios y visiones para
salvar vidas. Formato > Catálogo de ideas (conf idencial).
Eskatutako ikerketa > Eraikinen zentzumen
anitzetarako ebakuazioa. Garatutako proiektua >
Kode gorria. Eraikinen ebakuazio sistemak eta biziak
salbatzeko ikuspegiak. Formatua > Ideia zerrenda
(konf identziala).
Research commissioned > Multi-sensorial evacuation of
buildings. Project developed > Red alert. Evacuation systems
and visions for saving lives. Format > Catalogue of ideas
(conf idential).
David Cuartielles & Björn Wahlström
/ 46 / 47 /
/ 48 / 49 /
DAISALUX >
DAISALUX se dedica al diseño, fabricación y comercialización de alumbrado de emergencia, equipos centralizados,
alumbrado portátil, sistemas de balizamiento, kits de emergencia, luminarias de señalización y desarrollo de
proyectos. Se creó en 1988 en Álava y cuenta con 98 empleados. Los artistas han trabajado en el Centro de
Investigación y Desarrollo Laintec A.I.E que cuenta con 26 investigadores.
DAVID CUARTIELLES + BJÖRN WAHLSTRÖM >
www.daisalux.com
David Cuartielles (Zaragoza, 1974), y Björn Wahlström (Suecia, 1976) forman parte del colectivo Aeswad con
base en Malmö, Suecia. David es comisario especializado en arte electrónico. Su proyecto más reciente es la
programación del nuevo Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza (www.gohan.cc). Forma parte de la Fundación
Arduino (www.arduino.cc), dedicada a la difusión del uso de la tecnología. Björn es músico y performer. Explora
vías para llevar la expresión performativa artística a procesos de diseño industrial.
www.1scale1.com / www.aslongasthereislife.com
DAISALUX >
Daisalux larrialdietarako argiak, ekipo zentralizatuak, argiztapen garraiagarria,
balizatze sistemak, larrialdietarako kitak, seinaleztatze luminarien diseinua,
ekoizpena eta komertzializatzean, eta proiektu garapenean ari da lanean. 1988an
sortu zen Araban eta 98 langile ditu. Artistek, 26 ikerlari dituen Laintec A.I.E.
Ikerketa eta Garapen Zentroan egin dute lan.
DAVID CUARTIELLES + BJÖRN WAHLSTRÖM >
www.daisalux.com
David Cuartielles (Zaragoza, 1974) eta Björn Wahlström (Suedia, 1976) Malmö-n,
Suedian, egoitza duen Aeswad taldeko kideak dira. David arte elektronikoan diharduen komisarioa da.
Bere azkenengo proiektua Zaragozako Arte eta Teknologia Zentro (www.gohan.cc) berriko programazioa
da. Teknologiaren erabileraren hedapenerako Arduino Fundazioko (www.arduino.cc) kidea da.
Björn Wahlström musikari eta performer-a da. Arte adierazpen performakorra diseinu industrialaren
DAISALUX >
DAISALUX is engaged in the design, manufacture and commercialisation of emergency lighting, centralised
equipment, portable lighting, beacon systems, emergency kits, signalling luminaires and project development.
prozesuetara eramateko bideak hausnartzen ditu.
It was set up in 1988 in Alava and has 98 employees. The artists have worked in Laintec A.I.E. Research and
www.1scale1.com / www.aslongasthereislife.com
Development Centre, which has a team of 26 researchers.
www.daisalux.com
DAVID CUARTIELLES + BJÖRN WAHLSTRÖM >
David Cuartielles (Zaragoza, 1974), and Björn Wahlström (Sweden, 1976) are part of the Aeswad group, based in
Malmö, Sweden. David is a curator whose specialisation is electronic art. His most recent project is the scheduling for
Zaragoza’s new Centre of Art and Technology (www.gohan.cc). He belongs to the Arduino Foundation (www.arduino.cc),
which is dedicated to disseminating the use of technology. Björn is a musician and performer. He explores ways of taking
performative artistic expression into industrial design processes.
www.1scale1.com / www.aslongasthereislife.com
ANY BETTER IDEA?
Solutions for personal safety.
ANY BETTER IDEA?
Simple solutions incase of emergency.
ANY BETTER IDEA?
Solutions for safe evacuations.
ANY BETTER IDEA?
Solutions for protecting material interests.
ible
s
i
v
n
i
o
l
o
d
hos
Mostran
c
u
m
,
a
s
e
r
emp
1
,
s
o
c
e
u
s
no
i
9
m
a
c
l
e
r
a
min
u
l
i
e
d
s
o
d
por David Cuartielles
mo
euskarazko itzulpena /196/
english translation /217-218/
Aeswad surgió en el año 2002 como un grupo de acción dedicado a realizar intervenciones
en diferentes instituciones públicas y privadas. Desde su creación, los nueve miembros
del grupo han dinamizado proyectos para la Fundación Bauhaus-Dessau en Alemania, la
Fundación del Diseño Industrial (SvID) en Suecia, museos en Suecia y Alemania, la Bienal
de arte contemporáneo de Estambul y una larga lista de empresas que incluye a Volvo y SKF,
entre otras.
Este grupo ha migrado sus actividades de lo puramente estético hacia lo práctico, buscando
formatos que permitan a empresas e instituciones públicas probar un método de trabajo
distinto por unos días. Las intervenciones se caracterizan por su carácter auto-educativo; es
decir, Aeswad no busca la utópica idea de educar a los implicados, sino abrir una ventana
de ref lexión dentro de su rutina.
Hay dos sentencias que def inen las actuaciones de Aeswad. La primera
proclama que su método de trabajo pasa por dejar que los participantes se
estudien a sí mismos. Las acciones no traerán como resultado una estadística
o un documento escrito. Se intenta forzar la ref lexión, mediante el debate
con terceros. La segunda es el uso del dilema como conf licto generador de la
comunicación. Se trae a debate una situación, real o no, que pueda generar
algún tipo de tensión entre los participantes.
Estos métodos fueron empleados, por ejemplo, en un proyecto de la oficina de planificación
urbana de Gotemburgo, en Suecia. En ese caso, Aeswad generó un juego de mesa con unas
herramientas que permitían reordenar un nuevo barrio de la ciudad con un tejido social
inesperado. Esto generó una discusión en torno a cómo de f lexibles deberían ser los espacios
para albergar actividades sociales y comerciales. Como resultado, la geometría del proyecto
se transformó por completo, pasando a proponerse distintos espacios multimodales que
pudieran albergar usos no previstos. Durante la evaluación, los 10 arquitectos implicados
/246/123/
56 57
en el proyecto reconocieron lo impredecible de la ocupación y uso del espacio. Es más,
como quiera que Aeswad generó esta herramienta como un juego, se plantearon volver a
utilizarlo en el desarrollo de futuros proyectos.
En el caso particular de la empresa de instalaciones de seguridad Daisalux, Aeswad
ha tomado un rol de mediación en los procesos de generación de conceptos y nuevos
productos. Es una empresa que hace uso de tecnología generada por su propio departamento
de investigación para competir en mercados muy difíciles. Por ello, Daisalux necesita una
constante revisión de sus planes de futuro, generación de nuevas ideas, análisis de proyectos
de la competencia, etc.
La seguridad en caso de emergencias dentro de edificios es una necesidad, pero también
supone toda una serie de tareas de máxima responsabilidad para los propietarios de los
inmuebles. Acciones como el mantenimiento de las iluminaciones de emergencia, los
posibles modelos de negocio asociados o las mejoras técnicas, entre otros aspectos, son
parte del estudio llevado a cabo como colaboración entre la empresa española y el grupo
de origen sueco.
Resulta imposible no tomar en serio la misión de “salvar vidas” que supone la premisa de
trabajo de esta empresa. Es también difícil buscar formas apropiadas para representar la
seriedad y trayectoria de Daisalux, así como el trabajo que Aeswad desarrolló para ellos.
La tecnología manufacturada por este grupo empresarial de Vitoria es ubicua y, por tanto,
debe permanecer invisible a los ojos y muda los oídos hasta ser realmente necesaria.
Bajo estos parámetros, empresarios y artistas han decidido dar una visión diferente del
concepto de emergencia, buscando la ref lexión en el público acerca de la importancia
real de los productos de evacuación en caso de incidencias. Mediante una colección de
impresiones de gran formato que representan situaciones inventadas, se pretende invitar
a pensar sobre métodos para evitar situaciones de pánico, intentando resaltar –desde la
ironía– que la misión de salvar vidas no es precisamente sencilla.
Además, se ha elaborado un libreto explicativo que reúne las conclusiones del proceso de
trabajo, diagramas y esquemas de las ideas principales generadas durante las sesiones
de trabajo, por lo que el resultado es una visión de cómo serán los futuros sistemas de
evacuación inteligentes.
/ 58 / 59 /
EL CORREO
Investigación encargada > Integración multimedia. Proyecto
desarrollado > Nooscopia. Una investigación sobre el
nivel de ruido de la información. Formato > Instalación
multimedia.
Eskatutako ikerketa > Multimedia integrazioa.
Garatutako proiektua > Nooscopia. Informazio eta zarata
mailetan ikerketa. Formatua > Instalazio multimedia.
Research commissioned > Multimedia integration. Project
developed > Nooscopia. Research on information noise level.
Format > Multimedia installation.
Yves Degoyon & Alejandra Pérez Nunez
/ 60 / 61 /
EL CORREO >
EL CORREO es un grupo multimedia que comenzó su expansión hace 10 años con la creación de El Correo Digital (la
edición en Internet del periódico El Correo), El Nervión (periódico gratuito), Punto Radio, y Bilbovisión (televisión local).
Los artistas han trabajado junto al departamento de marketing. Este departamento está conformado por 11 personas,
YVES DEGOYON + ALEJANDRA PÉREZ NUNEZ >
Yves Degoyon (Francia, 1965), desarrolla programas en open source como herramientas de colaboración
distribuidas en tres áreas: patrocinios y relaciones externas, comunicación multimedia y difusión.
www.elcorreodigital.com
para redes sociales. Parte de su trabajo se centra en el desarrollo de herramientas para elaborar
cartografías colaborativas.
Alejandra Pérez Nunez (Chile, 1972), es artista sonora y diseñadora multimedia. Es colaboradora del
Instituto de los Medios Inestables V2_ de Rotterdam. Trabaja por ejemplo con el reciclaje de contenidos
de radio en Internet. Los dos viven en Barcelona.
http://ydegoyon.free.fr
EL CORREO >
EL CORREO, duela 10 urte, El Correo Digital (El Correo egunkariaren Internet-eko
edizioa), El Nervión (debaldeko egunkaria), Punto Radio eta Bilbovisión-en (bertako
telebista) sorrerarekin hedatzen hasi zen multimedia taldea da.
Artistek marketin sailarekin batera egin dute lan.
www.elcorreodigital.com
YVES DEGOYON + ALEJANDRA PÉREZ NUNEZ >
Yves Degoyon-ek (Frantzia, 1965) sare sozialentzako lankidetza tresna bezala open
source-n programak garatzen ditu. Bere lanaren parte bat lankidetza kartograf iarako
tresnen garapenean zentratzen da.
Alejandra Pérez Nunez (Chile, 1972) soinu artista eta multimedia diseinatzailea da.
Rotterdam-eko V2_ Komunikabide Ezegonkorren Institutuko lankidea da. Interneteko
irratietako edukien birziklatzearekin egiten du lan esaterako. Biak bizi dira Bartzelonan.
http://ydegoyon.free.fr
YVES DEGOYON + ALEJANDRA PÉREZ NUNEZ >
Yves Degoyon (France, 1965) develops open source programmes as instruments of collaboration for social
networks. Part of his work centres on the production of tools for making collaborative cartographies.
Alejandra Pérez Nunez (Chile, 1972) is a sound artist and a multimedia designer. She collaborates with the
Rotterdam V2_ Institute for the Unstable Media, working, for instance, on the recycling of radio content via
the Internet. They both live in Barcelona.
http://ydegoyon.free.fr
EL CORREO >
EL CORREO is a multimedia group whose expansion began 10 years ago with the
creation of El Correo Digital (the internet edition of the El Correo newspaper), El Nervion
(a free newspaper), Punto Radio, and Bilbovision (local television). The artists have worked
with the marketing department.
www.elcorreodigital.com
/246/123/
68 69
ap
M
e
h
t
d
n
a
e
The Archiv
by Matthew Fuller
traducción al castellano /178-180/
euskarazko itzulpena /196-198/
Today, software provides much of the hidden infrastructure of everyday life: it courses
through cities as much as the pipes carrying water, gas and sewage. Software tells its stories
about you and sets you to dance in the grids it weaves into the spaces of the city. In doing so
it makes new kinds of arrangements possible and loosens or reinforces old ones.
Just as software makes new kinds of shapes of buildings possible software also opens up
the parameters of life to modeling and reinvention. In this is its potential for massive abuse
and its capacity to inspire dreams, and for learning. One of these dreams is perhaps that
software itself becomes open to the city, takes on its forms, asks itself, “How does a city
speak, what are its memories?”
The collaborations arranged by DISONANCIAS happen at a sprint. Whereas the
model of situating artists in institutions, stemming from the work of the Artists
Placement Group in the early 1970s, has generally sought to establish contexts
in which artists operate at a slight tangent to the perceived, often routinised,
interests of the organizations in which they are placed, to do much that is meaningful
often requires time. What can be brought together in such a period however are
combinations of existing systems and materials. In this case, part of what we f ind
is the creative remobilisation of text and image archives held by El Correo.
Map-O-Matix is a novel set of computing tools developed as Free Software in an initiative
established by Yves Degoyon. It allows the development of maps as vector graphics,
pictures made up of lines, that allow them to be zoomed in and out of, and for other pieces of
data to be attached to points in these graphics. Text, sound f iles, images, video, geographic
information can all be tagged to places on a map.
The proudest, most courageous and generous moments of Bilbao’s history, as well as those
of its darkest moments, can be traced by what is said and pictured and what remains unsaid,
existing only in outline, in the resources made accessible in this installation. Amongst them
thread the f igures of the everyday: news that, like a walk down a street, happens with a
certain rhythm but passes by almost unnoticed. Throughout there also runs another complex
logic, that of the editorial position of El Correo, as it changes over time: the articles that are
written; the pictures that are taken. This is not simply a transparent map of a city with all of
its life made equally visible, but one that draws upon that which is thought newsworthy or
sayable within this context.
What this installation allows, is for what counts as news to be traveled through in space and
in time. What did El Correo say happened on this street sixty years ago? Why are some parts
of the town empty of news? Is it possible to f ind murder or boredom or dancing happening
in the same places decade after decade? What are the words used to describe the moments
when people really live to the full, do they change with the times? Can they even be reported?
What an archive allows is the tracing of movements in the city that are not conf igured for a
short attention span, slow movements, like so called “modernisation” that may condense in
a particular incident but that are ultimately more subterranean and diff icult to f igure.
Coupling the software with sound devices, the Theremin sensor, radio transmitters, textto-speech voices, thickens the experience, makes it more like the bustle of a city, or the
overlayering and multiplication familiar from our own memories. Existing between and
amongst media systems is a crucial experience of contemporary life. Installations such as
this allow those who take part in them to experiment with how they are composed, what
their qualities are, and the ways in which media are organized and can be reinvented to
shape our relation to the places we live.
The archive and the map are two f igures and mechanisms of knowledge that have been
worked on for hundreds of years. They have both inspired countless stories and ideas and
lead people to change the world. We live in an era, a fast moving one, where for the f irst time
the archive and the map are becoming interlinked. The archive allows people to f ind a place
in history. The map allows people to f ind history in space. As Alejandra Pérez Nunez says,
“If the map is an archive we may become aware of the different temporalities and rhythms
contained in a situation through time.”
Matthew Fuller is David Gee Reader in Digital Media at the Centre for Cultural Studies, Goldsmiths College,
University of London. He is author of Behind the Blip, essays on the culture of software; Media Ecologies,
materialist energies in art and technoculture; and editor of the forthcoming Software Studies: a lexicon.
EUVE
/ 70 / 71 /
Investigación encargada > Envío de información
a dispositivos móviles. Proyecto desarrollado >
Lista de canciones urbanas. Museo cultural móvil,
Bilbao. Formato > Prototipo de aplicación.
Eskatutako ikerketa > Dispositibo
mugikorretara informazioa bidaltzea.
Garatutako proiektua > Hiri kantuen zerrenda.
Kultura museo mugikorra, Bilbo. Formatua >
Aplikazio baten prototipoa.
Research commissioned > Sending information to
mobile devices. Project developed > Urban playlist.
Mobile cultural museum, Bilbao. Format > Prototype
of application.
Saoirse Higgins
/ 72 / 73 /
SAOIRSE HIGGINS >
Saoirse Higgins (Irlanda, 1966) es una artista digital multimedia. Se formó con un master en Interactive Media
del Royal College of Art de Londres, y un master en Media Art and Sciences del Medialab del MIT de Boston.
Se considera tanto artista como diseñadora, y utiliza tecnologías que se adaptan constantemente a su entorno
cultural y económico. Es profesora en Interface, centro de investigación de arte y tecnología de la Universidad
del Ulster, en Belfast, donde reside.
http://alumni.media.mit.edu/~saoirse/
FUNDACIÓN EUROPEAN VIRTUAL ENGINEERING (EUVE) >
La Fundación European Virtual Engineering (EUVE) es un Centro Tecnológico de Realidad
Virtual e Hidrometeorología cuyo objetivo es la generación de conocimiento y su transferencia
SAOIRSE HIGGINS >
Saoirse Higgins (Irlanda, 1966) multimedia artista digitala da. Londoneko Royal College of Art-en
Interactive Media masterra egin zuen, eta Bostoneko MIT-eko Medialab-eko Media Art and Sciences
masterra. Bere burua artista zein diseinatzailetzat dauka, eta ingurugiro kultural eta ekonomikoan jarraiki
a las empresas de su entorno. Tiene of icinas en Vitoria-Gasteiz y Madrid, y dispone de un equipo
de 60 personas. Los principales ejes de las actividades de EUVE son la capacidad de cálculo y
las prestaciones en visualización. La artista ha trabajado principalmente en el área de televisión.
www.euve.org
moldatzen diren teknologiak darabiltza. Ulsterreko Unibertsitateko Interface Arte eta teknologia ikerketa
zentroko irakaslea da Belfasten, eta bertan bizi da.
http://alumni.media.mit.edu/~saoirse/
EUROPEAN VIRTUAL ENGINEERING FUNDAZIOA (EUVE) >
European Virtual Engineering Fundazioa (EUVE) Errealitate Birtual eta Hidrometeorologia
Teknologia Zentro bat da, ezagutza sortu eta bere inguruko enpresei transferitzea du
SAOIRSE HIGGINS >
Saoirse Higgins (Ireland, 1966) is a multimedia digital artist. She mastered in Interactive Media at the London
Royal College of Art, and in Media Art and Sciences at the MIT Medialab in Boston. She considered herself
to be both an artist and a designer, and uses technologies that are continually being adapted to their cultural
xedetzat. Gasteiz eta Madrilen ditu bulegoak eta 60 pertsonek osatutako lan taldea.
EUVEren ekintzen ardatz nagusiak kalkulu gaitasuna eta irudikatze zerbitzuak dira. Artistak
nagusiki telebistaren arloan egin du lan.
www.euve.org
and economic environment. She teaches at Interface, an art and technology research centre attached to the
University of Ulster, in Belfast, which is where she lives
http://alumni.media.mit.edu/~saoirse/
EUROPEAN VIRTUAL ENGINEERING FOUNDATION (EUVE) >
The European Virtual Engineering Foundation (EUVE) is a Virtual Reality and Hydrometeorology Technology
Centre, whose aim is to generate knowledge for transference to companies within its reach.
It has off ices in Vitoria-Gasteiz and Madrid, and operates with a team of 60 workers. Its main axes of activity
are calculation capacity and display features. The artist principally worked within the area of television.
www.euve.org
Letras de dos de las canciones realizadas en el taller del Museo de Bellas Artes.
Arte Ederretako Museoko tailerrean egindako bi kantuen hitzak.
Lyrics of two of the songs written during the workshop at the F ine Arts Museum.
Oier Etxeberria
Ricardo Amasté
bilbainada/bertso. history.
had worked in the museum before.
contacts with hip hop band
and museum of fine art.
Saioa - participatory artist - from Bilbao
Museos y adolescentes ¿una relación imposible?
En la actualidad, una constante en muchos museos es la falta de identif icación de gran parte de su público de
referencia con lo que el propio museo representa. Si esto es más o menos intenso en el caso de los adultos, con
los adolescentes podemos decir que, prácticamente en su totalidad, ven los museos como lugares distantes,
ex-disonancias artist
local artists
TGV
HipHop band from Bilbao
Alex
Itxaso-
Iker
Gonzalo
artist+documentary makerfrom Bilbao
Museum of Fine Arts
dept. education and culture
Maribi Cesar
ARTEBI
Escuela de Musica,
Artes Escenicas
y Visuales de Bilbao
Asier-funky projects
poco creíbles y completamente fuera de su realidad. Rascando un poco en la superf icie de este problema,
Xabide
enseguida notamos que, en la mayoría de los casos, lo que los museos ofrecen es lo que ellos entienden que es
importante que la sociedad consuma para su desarrollo intelectual, pero lo cierto es que muy pocas veces se
ha escuchado previamente las voces y las opiniones de las personas a las que va dirigida su oferta cultural.
Unido a esto, habitualmente las propuestas culturales presentadas por los museos suelen ir revestidas de
Disonancias artist-Saoirse
Radiation
organises hip hop concerts
Area de Juventud.
GETXO city council
Participants
16-18 year old kids
from Bilbao
and suburbs.
research collaborator
Miren
EUVE
Yahcov
Mobile phone companies
collaborative company
webmaster for future
urbanplaylist website
I+D engineer-Erlantz
una pátina de alto nivel cultural que suele chocar frontalmente con las otras prácticas culturales más locales
TeleBilbao
o particulares. Como resultado, nos encontramos con unos adolescentes que no visitan los museos porque
interviewed at workshop
Guggenheim
estos tampoco se interesan realmente por lo que a ellos les pueda preocupar, interesar o motivar.
Radio Nervion
dept. education and culture
Marta Arzak
have a long history of a bilbainada
competition for older people.
Interested in younger competition.
Cuando fuimos invitados a colaborar en el programa de DISONANCIAS, justo en ese momento estábamos
comenzando en el Museo de Bellas Artes de Bilbao a desarrollar un proyecto de actividades orientadas al
público adolescente y vimos, en el Urban Playlist de Saoirse Higgins, la posibilidad de adentrarnos en un
terreno virgen para nosotros pero al que hacía tiempo que queríamos prestar nuestra atención. Consideramos
que tomar parte en un proyecto que nos ayudara a conocer mejor la visión de los jóvenes adolescentes
en torno a su ciudad, con todo lo que conlleva de identidad o de rechazo, nos podría ayudar en el futuro
a responder mejor a sus necesidades con relación a nuestro museo. Nos interesó mucho el planteamiento
del taller de intentar ver cómo los adolescentes construyen su identidad a partir de su propia visión de la
ciudad como un todo. También estábamos muy interesados en comprobar qué idea o concepto tenían sobre
el Museo de Bellas Artes y cómo poder establecer relaciones entre una institución cultural como la nuestra
y otro tipo de prácticas culturales locales vinculadas a los adolescentes. El resultado, más que gratif icante,
fue motivador ya que entre todas las partes implicadas (artista, músicos, personal del museo y los propios
participantes) se estableció un coloquio vivo y enriquecedor para todos. Quizás, ésta fue la parte más positiva
del taller, entender que la actividad no estaba establecida en un único sentido (museo/artista
público
adolescente) sino que las ideas fluyeron en todas las direcciones aportando a todos por igual. Es desde este
punto de partida de la igualdad y el respeto a las opiniones de los demás desde donde mejor se puede entender
una actividad de estas características que propone un juego intelectual potencialmente muy rico.
Si queremos que los museos se conviertan en verdaderos lugares de encuentro, debemos actuar como
interlocutores para que se establezca un verdadero coloquio entre el público, adolescente o no, y el propio
museo. Como en la mayoría de las relaciones personales, sin coloquio no hay diálogo, y sin diálogo no se
desarrolla pensamiento ni comunicación, que es la base para que nos entendamos y construyamos algo en
común que nos benef icie a todos, y los adolescentes no son una excepción. De lo contrario, es probable que
únicamente sigamos estableciendo un monólogo que sólo benef icie a unos pocos.
César Ochoa Larrauri es técnico del Departamento de Educación y
Acción Cultural del Museo de Bellas Artes de Bilbao. www.museobilbao.com
director-Enrique
Bilbo Gaua
Jorge
possible future workshop
Map of direct contacts and connections to local networks and people
for the urbanplaylist project workshop. feb 2007.
bile
o
m
w
e
N
.
t
lis
Urban Play
ao
b
l
i
B
f
o
m
u
se
cultural mu
by Saoirse Higgins
traducción al castellano /180-181/
euskarazko itzulpena /198-199/
Part 1: Bilbainadas - Bilbao mapped in songlines.
Urban Playlist proposes to capture some of the cultural artifacts of Bilbao. It takes a cultural
‘time-stamp’ or ‘foot print’ of the participants of the city. To open this new mobile museum
collection, we have started to collect the next generation version of the bilbainada from the
younger people in the city. This is a type of song specif ic only to Bilbao and its surroundings,
observing the character and curiosities of the local community. In collaboration with
technology company EUVE in Vitoria, we are designing a mobile application that collects
and maps the location-sensitive songs. The idea is that these new bilbainadas are offered as
a free download to the visitors and people of the city as an urban playlist and/or a selection
of city ring tones. The locative songs will be available for download onto mobile phones and
new songs may be added building up a young musical perspective of the city.
Several local ‘interfaces’ were carefully chosen to encourage and nurture the new song
collection. One of these was a workshop within the Museo de las Bellas Artes. This was
aimed specif ically at 16-18 year olds. This was run with the help of Cesar Ochua Larrauri
and Maribi Antonanzas, from the education and cultural action at the museum, local artist
and bilbainada expert Oier Etxeberria, and Bilbao hip hop band TGV. Young participants got
the chance to watch and listen to TGV perform their songs and learn to improvise their own
songs about their city/street/home. They got to perform and record their songs for mobile
phones and send them via Bluetooth to the Urban playlist website.
This workshop formed the f irst of several engagements with the audience as ‘cultural
providers’ for the project. I was interested in the relationship between the institution of the
museum and local cultural practises. I was aware that being an artist from ‘outside’, coming
over to another country for a short residency to explore local cultural identity, meant that I
needed to be conscious of the assumptions I made about the place, and consult carefully
with local networks and local artists. For me, this was another challenging and crucial
/246/123/
80 81
aspect of the project. ”…the more globalization the more deeply embedded the local. The
signs that were visible are now becoming invisible and more diff icult to decipher” (Bruno
Latour, 2005).
The design of creative mechanisms, such as the workshop, and innovative
approaches within the development of the project, should enable EUVE to
continue to explore content and ideas for more mobile cultural applications. The
notion of emergence for innovation; providing the conditions for this to happen
is an important aspect of the design development. The ‘clever discovering of
people’ is the key to innovation, according to Josephine Green who is the head
of Futures at Philips. When the parameters are right it sets up a basis for truly
interesting software applications that take into consideration local people’s
real behaviours and characters e.g. applications similar to YouTube.
For me as an artist, I was also interested in using mobile technologies to reveal the layers
in a city such as Bilbao. I was interested in exploring the ‘essence’ of Bilbao or, at least, one
of the unique characteristics of the city that distinguishes it from somewhere else. Mobile
technology allows for a private space within a public space. They exist as two spaces
dynamically subtracting and adding to each other at the same time. Mobile phones are
an easily accessible interface to use, opening up multi-worlds, possibly escaping local
surroundings e.g. at the bus-stop, supermarket etc. The technology can be used as a means
to open up the debates and issues surrounding public space in the city. I see mobile locative
media as a possible way of co-opting the ‘of icial’ control over public space. It can open up
ways to engage people with their local cultural identity and enhance the experience of
urban spaces.
On the other hand, some of the challenges and contradictions of this type of mobile application
are posed in the questions by Gerardo Mosquera in his essay Spheres, Cities, Transitions.
International Perspectives on art and culture (2003): “Is the situation being enhanced and
enriched by these types of applications or is it being simplif ied by the necessary degree
of standardization that a transcultural, international communication requires? Is difference
being communicated and negotiated or just converted into a self-complacent taxonomy?
Who exerts the cultural decisions, and in whose benef it are they taken?”
Gerardo Mosquera, http://artefact.mi2.hr/_a04/lang_en/theory_mosquera_en.htm#_edn2
Bruno Latour, www.bruno-latour.fr
/ 82 / 83 /
FORMICA
Investigación encargada > Aplicaciones para el
laminado. Proyecto desarrollado > Formica Falso
Real. Escenarios para superf icies híbridas. Formato >
Película (6 min.).
Eskatutako ikerketa > Laminaturako aplikazioak.
Garatutako proiektua > Formica Faltsu Erreala.
Azalera hibridoentzako eszenatokiak. Formatua >
F ilma (6 min.).
Research commissioned > Lamination applications.
Project developed > Formica Faux Real. Scenarios for
Hybrid Surfaces. Format > F ilm (6 min.).
Kadambari Baxi & Maureen Connor
/ 84 / 85 /
FORMICA >
Formica es líder mundial en fabricación y venta de revestimientos decorativos para soluciones
constructivas en arquitectura, interiorismo, diseño industrial de mobiliario y otras aplicaciones. La
corporación fue creada en 1913 en Cincinnati (EE.UU.). La f ilial en España, con sede en Galdakao, fue
KADAMBARI BAXI + MAUREEN CONNOR >
implantada hace más de 50 años y cuenta con un total de 500 empleados. Las artistas han trabajado
Kadambari Baxi (India, 1962) trabaja en la intersección entre la arquitectura y las tecnologías interactivas. Es una de
principalmente con el departamento técnico y con el departamento de marketing.
los integrantes del gabinete de arquitectura Martin/Baxi Architects y forma parte de imageMachine, una estructura
www.formica.es
especializada en diseñar proyectos interactivos para organizaciones sin ánimo de lucro.
Maureen Connor (EE.UU.) utiliza vídeos e instalaciones para mostrar las relaciones entre el diseño y las dinámicas sociales.
En 2000, fundó Occupation, una asociación que explora cómo esas cuestiones se ref lejan en el lugar de trabajo.
Las dos viven en Nueva York (EE.UU.).
www.martinbaxi.com / www.maureenconnor.com
FORMICA >
Mundu mailan, arkitektura, interiorismo, altzarien diseinu industriala eta beste
aplikazio batzuetarako irtenbide konstruktiboetarako estalgarri apaingarriak
ekoizten eta saltzen liderra den enpresa globala da Formica.
Korporazioa 1913an sortu zen Cincinnati-n (A.E.B.). Espainiako f iliala, Galdakaon
KADAMBARI BAXI + MAUREEN CONNOR >
egoitza duena, duela 50 urte baino gehiago ezarri zen eta 500 langile ditu orotara.
Kadambari Baxi-k (India, 1962) arkitektura eta teknologia elkarreragileen arteko lotunean
Artistek nagusiki departamendu teknikoarekin eta marketin departamenduarekin
egiten du lan. Martin/Baxi Architects (M/BA) arkitektura kabineteko kideetako bat da
ere egin dute lan.
eta irabazi-asmorik ez duten erakundeentzat elkarreraginerako proiektuak diseinatzen
www.formica.es
espezializatutako egitura den imageMachine taldekideetako bat da.
Maureen Connor-ek (A.E.B.) diseinua eta dinamika sozialen arteko erlazioak erakusteko bideo
eta instalazioak erabiltzen ditu. 2000n, Occupation sortu zuen, kontu horiek lantokian nola
islatzen diren aztertzen duen elkarte bat. Biak bizi dira New York-en (A.E.B.)
www.martinbaxi.com / www.maureenconnor.com
FORMICA >
Formica is a global company and world leader in the manufacture and sale of decorative coverings for
building solutions in architecture, interior design, industrial furniture design and other applications. The
company was founded in Cincinnati, Ohio (USA) in 1913. The Spanish subsidiary, whose main off ice is
in Galdakao, was set up over 50 years ago and has a total workforce in Spain of 500. The artists have
KADAMBARI BAXI + MAUREEN CONNOR >
Kadambari Baxi (India, 1962) works at the intersection between architecture and interactive technologies. She is one of the
team members of the architectural practice Martin/Baxi Architects (M/BA) and forms part of imageMachine, a structure
specialised in designing interactive projects for non-prof it making organisations.
Maureen Connor (USA) uses videos and installations to highlight the relation between design and social dynamics. In the year
2000, she set up Occupation, an association that explores how these questions are ref lected in the workplace.
They both live in New York (USA).
www.martinbaxi.com / www.maureenconnor.com
worked in the main with the technical department and the marketing department.
www.formica.es
/246/123/
92 93
ón
i
c
c
i
d
e
r
p
e
d
Escenarios
por Jorge Luis Marzo
euskarazko itzulpena /199-200/
english translation /218-219/
La aproximación que Maureen Connor y Kadambari Baxi han planteado en el marco de su colaboración
creativa con la empresa Formica supone una inteligente reflexión sobre los modelos psicosociales que la
cultura del interfaz lleva planteando durante los últimos años.
La cultura del interfaz se define, principalmente, por haber colocado en el centro de la teoría y de la
práctica comunicativa la noción de predicción, de estrategia. Cuando Galileo anotaba sobre un papel las
abstracciones que observaba en el telescopio, cuando Leibniz y Pascal configuraron las primeras máquinas
calculadoras, o desde que los militares comenzaron a desplegar sobre grandes mesas las tropas en
miniatura durante una batalla, se inició un nuevo orden en la relación que los europeos tenían con el mundo
que les rodeaba. Se trataba de “adelantarse” a los acontecimientos de manera que fuera posible preverlos y
actuar en consecuencia. Las tecnologías mentales y materiales desarrolladas por el capitalismo moderno
durante el último siglo son la evolución lógica de aquellas necesidades de simulación creadas para sustentar
a una sociedad que depositaba su garantía de supervivencia en el control de un entorno cada vez más
interconectado. Curiosamente, o no tanto, esa interdependencia de fenómenos y circunstancias se produjo
por un imperativo fundamental en la ley de los interfaces: su estandarización. Los interfaces, los lenguajes
con los que realidades distintas se comunican (personas con lenguas o culturas diferentes, máquinas y seres
humanos, o máquinas entre sí) deben responder todas a los mismos patrones, a los mismos códigos. O, por
decirlo con una terminología actual, deben usar el mismo software, idéntico protocolo.
Formica, gracias a un proceso industrial de laminado a alta presión compuesto de resinas tratadas
químicamente con el que se obtienen superficies pulidas, resistentes y ligeras, y sobre las que se puede
imprimir diseños decorativos que simulan cualquier material, ha ayudado en gran medida a concebir el
mobiliario habitual en términos de modernidad. Las nuevas superficies plastificadas ya no responden a los
materiales “auráticos” tradicionales, sino que representan valores visuales externos al material en sí. Esa
simulación de entornos ha comportado a su vez una similar proyección de valores sociales y expectativas
de clase (media), como fácilmente puede percibirse en la publicidad que la empresa ha desplegado durante
años. El nuevo material y su capacidad de generar entornos “no reales” ha llevado incluso a nuevas formas de
proyección interiorista y doméstica, casi de la misma forma en que la fotografía se convirtió en sus orígenes
en un recipiente de deseos sociales homogeneizados cuando comenzaron a colgarse retratos sobre las
chimeneas de las casas.
Formica representa una metáfora de interfaz social en la medida en que canaliza previsiones
y expectativas y deshace fronteras entre lo real y lo virtual. Connor y Baxi –que, como
ya es habitual en sus conocidos trabajos, sondean en profundidad las implicaciones
sociales y políticas de las cosas– han apostado por introducirse en esa metáfora a través
de la aplicación crítica de dos procesos distintos en su naturaleza, pero similares en su
capacidad para encapsular las importantes cuestiones que el interfaz conlleva: el programa
Semacode y el método de predicción económica llamado Scenario Planning.
Semacode es un sistema de computación “ubicuo”. Colocando una especie de código de barras, un interfaz
con forma de crucigrama, en un contexto o en un objeto determinado, un teléfono móvil con cámara puede
detectar su presencia y activar el acceso a una web específica en el navegador del teléfono. Scenario
Planning, por su parte, es un sistema empleado por economistas y ejecutivos para imaginar diferentes
acontecimientos que cambiarían el mundo y, por tanto, la naturaleza de los productos que serían necesarios
y deseables. Consecuentemente, los negocios consideran cómo deben adaptarse a esos posibles cambios.
Las artistas plantean el uso del sistema Semacode introduciéndolo en la superficie de los nuevos materiales
fabricados por Formica tanto para el espacio público como para el privado, con la intención de dialogar con el
público potencial. De esa forma, prestan atención a dos aspectos esenciales. Por un lado, analizan el interfaz
como comunicación “customized”, personalizada, en el marco de una realidad personal “virtualizada”, ubicua:
“Yo no soy más que una suposición de mí mismo, alguien presumible”, nos recuerda Connor que decía Lacan.
Por otro lado, se sumergen en las nuevas dinámicas económicas basadas en la predicción de escenarios
mercantiles pero teniendo en cuenta el potencial desplegado por las interacciones de los usuarios.
En el trasfondo de todo ello se encuentra un tema de capital importancia: cómo f ijar las previsiones
respecto a las relaciones entre máquinas y usuarios cuando la historia misma de la tecnología nos señala
reiteradamente que son muy a menudo los usuarios quienes imprimen en las máquinas funciones algo
distintas de aquellas para las que originalmente fueron diseñadas. A partir de la certeza de que los límites
entre productores y consumidores están siendo enormemente transformados, es fácil derivar que el
lenguaje determinista y mecanicista de buena parte de la industria actual debe ser cuestionado.
Jorge Luis Marzo es historiador del arte. Comisario de Hem pres la radio! www.hempreslaradio.net (2006/07) y
Tour-ismos. La derrota de la disensión (2004). Autor de Fotografía y activismo social (Gustavo Gili, 2006), y
Me, Mycell and I. Tecnología, movilidad y vida social (F. Tàpies, 2003).
eal:
R
x
u
a
F
a
c
i
ces
Form
a
f
r
u
S
d
i
r
b
r Hy
o
f
s
o
i
r
a
n
e
Sc
by Kadambari Baxi and Maureen Connor
traducción al castellano /181/
euskarazko itzulpena /200-201/
After World War 2 Formica was a pioneer in producing artificial, imitation, and faux materials
that were brilliantly marketed as modern, durable alternatives to the vulnerability and high
maintenance of the “real thing”. This “new” material replicated valued “wood, stone, and
metal” surfaces and made the Formica brand a symbol of its time. It was also promoted with
a “Formica for Lifestyles” campaign that included modern living and work scenarios, making
Formica a household name. These advertisements not only showcased new materials, they
also captured a cultural imagination remixing faux/real conditions and presenting them as
coveted products and environments.
We begin this century with the so-called digital age, where information/data are raw materials
that are often valued more than natural materials, and we inhabit physical as well as virtual
worlds seamlessly. While living in the present our culture is obsessed with imagining the future,
and thus methods such as Scenario Planning (used by economists and business executives to
consider events that could radically change the world and consequently the needs and desires
of its population) become important strategies for product development. These strategies
show an accelerated version of some of the techniques used in the old advertisements.
Formica Faux Real uses these new raw materials -information/data and virtual spaceas realities that may be imitated to invent new products for Formica. Considering the
important role that Formica products have played in the development of modern design, it
seems necessary now, before the company makes (possibly) irrevocable choices about its
future, to better understand its impact on our culture today. By reworking some of Formica’s
advertisements from postwar to the present/future in the form of digital animations, we
explore how their products have shaped our contemporary expectations and desires as well
as our anxieties. We employ the process of Scenario Planning to consider how Formica could
prepare for and adapt to these imagined changes as we pose questions about how they might
influence, and be influenced by, future events. We propose three scenarios - Future Natural,
Future Individual, and Future Illusion that are excerpted here with a few images and in a film.
The f ilm is available on www.disonancias.com
/ 96 / 97 /
GAIKER
Investigación encargada > Aplicaciones para el plástico
reciclado. Proyecto desarrollado > 360. Mobiliario
urbano para una ciudad en movimiento. Formato >
Prototipo de banco público.
Eskatutako ikerketa > Plastiko birziklatuarentzako
aplikazioak. Garatutako proiektua > 360.
Hiri-altzariak, komunikazioa eta birziklapena.
Formatua > Banku publiko baten prototipoa.
Research commissioned > Recycled plastic applications.
Project developed > 360. Urban furniture for a moving city.
Format > Prototype of a public bench.
Birzikla
/ 98 / 99 /
GAIKER CENTRO TECNOLÓGICO >
La Fundación GAIKER es un centro tecnológico cuya razón de ser es la
investigación y la prestación de servicios tecnológicos e innovadores a
las empresas. Gaiker fue creado en 1985 y emplea a 107 personas y 24
BIRZIKLA >
La empresa Birzikla, creada a principios de 2006, nació para cubrir la necesidad
de una práctica que combinara la utilización de material reciclado, un diseño
becarios. Tiene su sede en el Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia).
Los artistas han trabajado principalmente en el área de Reciclado y
Valorización y el área de Materiales Plásticos, que cuentan con unas 35
vanguardista y una fabricación sostenible. Sus componentes (Oihana Lasuen,
personas, en su mayor parte ingenieros y químicos.
Ainara Letona, Gorka Litago y Jone Retolaza) centran su trabajo en el plástico
www.gaiker.es
reciclado. Sus trayectorias les permiten una práctica multidisciplinar, desde la
arquitectura, la ingeniería, la decoración y el diseño.
GAIKER ZENTRO TEKNOLOGIKOA >
GAIKER Fundazioa enpresei zerbitzu teknologiko eta berritzaileen ikerketa eta prestazioak
BIRZIKLA >
emateko sortutako teknologi zentro bat da. Gaiker 1985ean sortu zen eta 107 ikertzaile
Birzikla enpresa, 2006ko hasieran sortua, material birziklatua, abangoardia
eta 24 bekadun ditu lanean. Bere Egoitza Zamudioko (Bizkaia) teknologi parkean dauka.
diseinua eta ekoizpen jasangarria konbinatzen dituen beharrizan praktikoa
Artistek, 35 pertsona inguru dituzten Birziklatze eta Balorizazio saila eta Material plastikoen
betetzeko jaio zen. Bere kideek (Oihana Lasuen, Ainara Letona, Gorka Litago eta
Jone Retolaza) euren lana plastiko birziklatuan zentratzen dute. Euren ibiliek,
sailarekin egin dute lan batez ere, gehienak bertan, ingeniari eta kimikoak izanik.
www.gaiker.es
arkitektura, ingeniaritza, dekorazioa eta diseinuak, praktika diziplina anitza
permititzen die.
GAIKER TECHNOLOGICAL CENTRE >
The GAIKER Foundation is a technology centre whose mission is to research and provide
BIRZIKLA >
Birzikla, a company founded in early 2006, came into being to satisfy the need
for a practice combining the use of recycled material, vanguard design and
sustainable manufacturing. The work of Oihana Lasuen, Ainara Letona, Gorka
Litago and Jone Retolaza, who constitute Birzikla, revolves around recycled
plastic. Their different backgrounds enable them to function at a multidisciplinary level, involving architecture, engineering, decoration and design.
technological and innovative services to companies. GAIKER was set up in 1985 and employs
a workforce of 107 with 24 trainees. It is situated in Zamudio Technology Park (Bizkaia). The
artists have principally worked with the Recycling and Valuing department and the Plastic
Materials department, with a staff of 35, comprised mainly of engineers and chemists.
www.gaiker.es
/246/123/
104 105
360
Enrique Portocarrerok idatzia
traducción al castellano /181-182/
english translation /219-220/
Argi dago diseinu industrial modernoa ez dela horrenbeste euren ikusizko forma hutsean
preziagarriak diren objektuak sortzen dituen ariketa sortzaile indibiduala, baizik eta bere
garaiko eta gizartearen zerbitzuan dagoen giza beharrizan baten isla azkenik errealitate
f isikoa –estetikoa eta funtzionala– bilakatzen duena.
Testuinguru honetan, estetika eta funtzionalitatea hiritarren beharrizan modernoen erantzun
bezala konbinatzen dituen diseinuaren testuinguruan, hor kokatu daiteke, DISONANCIAS
programan dagoen, 360 izenarekin gaurdaino egindako lana.
Bere egileek diotenez, lantzen dabiltzan hiri altzaria den bankuak 360 gradutako
bere ibiliarekin birziklatzearen ziklo borobila sinbolizatzeko aspirazioa dauka,
horrez gain espazioak sortzearen bitartez komunikazio tresna bilakatu ere.
Argi dago proiektuaren formulazio teorikoa zein f ilosof ikoa interesgarriak
jarraitzen dutela izaten, asko baitira euren lanarekin, gizakiari planteatutako
jasangarritasun derrigortasunaren eta ingurugiro arloko erronka zailduen
aurrean, erantzun koherentea eta etikoa eskaini duten industria-diseinatzaile
gazte eta modernoak.
Horrez gain, berreskuratze prozesu garestiak inplikatzen ez dituzten kontsumoosteko materialen ikerketa eta manipulazioaren bitartez proiektua garatzeak, egileen
planteamenduari balio erantsia ere ematen dio, badira izan ere, beste proposamen batzuk
inbertsio handiak eskatzen dituztenak eta ingurugiroa kaltetzen duten prozesu kimikoak
darabiltzatenak.
Baina ingurugiro asmoaz haraindi, 360 proiektuak bere egileek planteatutako komunikazio
pertsonala eta espazialaren borondate horrekin nolabaiteko erakargarritasun kontzeptuala
ere bizten du. Zalantzarik gabe, hirien planeamenduan eta hirigintzaren eremuan hiri
altzarien arloan elkarrizketarako eta komunikaziorako espazioak sortzeko beharra ukitzen
duten proposamenak ez dira berriak. Halere, 360ren originaltasuna agian, bere xumetasun
ironikoa eta bere mugimenduagatik komunikazio dinamikoa espazio aldagarrian inplikatzen
duen “airearen errotazio suspentsio” horretan datza. Hala ere, oraindik ez dakigu egiturari
aplikatutako ikerketaren emaitza, beraz, kontzeptuaren egokitasuna eta proiektuaren
f ilosof ia, errealitate funtzionalari egokitzen zaiola frogatzen duen prototipo bati itxaron
beharko zaio. Oraingoz, material eta konposizio kromatikoen ikerketari dagokionez
egindakoa ezagutzen dugu, dentsitate handidun polietileno ontziak berreskuratu dira,
koloreak banandu dira, zuntz optikoarentzako hodi plastikoekin txirikordak egin dira eta hiri
altzarien diseinuan termo-konformatzeko ereduak hartu dira.
Zentzu osoz, eta behin proiektuaren garapen honetara helduta, egokiena materialen
mihiztadura jada esperimentatuta egotea zitekeen, f lexio anitzen eraginpeko euren
jarrera eta barne-diseinu ariketa batean beste pieza batzuekin konbinatuta egotea. Aldi
berean, beharrezkoa zitekeen ere kanpoaldeko erresistentzia eta propietate ergonomikoak
esperimentatzea ere. Ikuspuntu zeharo estetikotik, erabiltzaile bakoitzak hasieran baloratzen
den ikusiko kalitateaz berdinki gogoeta egin behar du.
Idatzi honen hasieran beharrizan sozialen zerbitzuko funtzionalitatea aipatzen zen arren, egia
da horrenbestean kalitate estetikoak kontsumo gizarte modernoan funtsezko erakargarri
bezala funtzionatzen duela. Ikuspuntu horretatik, 360ren sinpletasun formala eta edozein
apaingarri gehigarrietatik askatzeak ez luke inplikatu beharko ingurugiro sinbologia eta bere
espazio eta komunikazio metaforari bakarrik erantzuten dion minimalismo feista.
Azkenik, Gaiker-en eguneroko ekintzekin materialei buruzko ikerketa eta proiektuaren
garapen bikain bat datorrela nabarmendu beharra dago, horrek norabide bitan mugimendu
itzel positiboa islatzen baitu. Alde batetik, arte aplikatua enpresa aktibitate hutsarekin lotzen
duen proiektu batentzako medio eta irtenbide teknikoak enpresa batean aurkitzen dituen
gazte batzuen unibertso sortzailearen bitartez sortutakoa. Eta, bestetik, aktibitate sortzaile
baten ekimen freskoarekin hornitzen den enpresa batek eragindakoa, azkenik, kasurik
onenean, ekoizpenerako eta merkatuak onartzeko bikaina den produktuaren edizioarekin.
Enrique Portocarrero Zuzenbidean lizentziatua da eta, egun, Euskal Enpresarien Zirkuluko zuzendaria da.
El Correo egunkariaren kultura sailean zutabegilea, Vocento edizio komitearen kide da.
GRUPO AL
/106 /107/
FA LAN
Investigación encargada > Nuevos conceptos de
mobiliario urbano. Proyecto desarrollado > Almohadas
urbanas. Huellas de cuerpos en espacios públicos.
Formato > Prototipo de mobiliario urbano.
Eskatutako ikerketa > Hiri altzarigintzan kontzeptu
berriak. Garatutako proiektua > Hiri burkoak.
Gorputzen aztarnak espazio publikoetan. Formatua
>Hiri altzari baten prototipoa.
Research commissioned > New concepts of urban furniture.
Project developed > Urban cushions. Making bodies into
public spaces. Format > Prototype of urban furniture.
Stephanie Davidson
/108 /109/
GRUPO ALFA LAN >
ALFA LAN es uno de los principales grupos industriales del País Vasco, además de una
marca comercial. Se asienta en dos grandes áreas de actividad: ALFA INDUSTRIAL,
y ALFA HOGAR. Además, dispone de otra línea de actuación orientada a la creación,
diseño y fabricación de esculturas fundidas en bronce y otros materiales (ALFA ARTE).
STEPHANIE DAVIDSON >
Stephanie Davidson (Canadá, 1977) trabaja a caballo entre el arte y la arquitectura ya que posee formación
en ambas disciplinas. Tras f inalizar su tesis de Máster de Arquitectura, Topografías íntimas, obtuvo una beca
de investigación de la Power Corporation of Canada para trabajar en el Centro Canadiense de Arquitectura
Se creó hace más de 80 años y emplea a un millar de personas.
La artista ha trabajado en colaboración con ALFA IDEI, la unidad de I+D+i del Grupo
ALFA LAN, y con ALFA ARTE.
www.alfalan.es
de Montreal. Le interesa especialmente la relación entre el cuerpo humano y la arquitectura. Busca maneras
de crear experiencias sensoriales aumentadas y diálogos más íntimos entre los cuerpos humanos y las
superf icies construidas. Vive en Berlín.
www.touchy-feely.net
ALFA LAN TALDEA >
ALFA LAN Euskal Herriko talde industrial nagusienetako bat da, marka komertzial bat izateaz
gain. Ekintza esparru nagusi bitan f inkatzen da: ALFA INDUSTRIAL eta ALFA HOGAR. Horrez gain,
altzairu eta beste material batzuetan galdatutako eskulturen sormena, diseinua eta ekoizpenera
STEPHANIE DAVIDSON >
bideratutako beste jarduera eremu bat jorratzen du (ALFA ARTE). Duela 80 urte baino gehiago sortu
Stephanie Davidson-ek (Kanada, 1977) artea eta arkitektura bitartean egiten du lan, bietarako
zen eta milaka pertsonei ematen die lana. Artista ALFA IDEIrekin, hau da ALFA LAN Taldearen I+G+b
hezkuntza baitu. Arkitekturan bere masterra, Topografia intimoak, amaitu ostean Power
Corporation of Canada-ren ikerketa beka jaso zuen Montrealeko Kanadar Arkitektura Zentroan
unitatearekin eta ALFA ARTErekin izan da lankidetzan.
www.alfalan.es
lan egiteko. Giza gorputza eta arkitekturaren arteko erlazioan interes berezia du. Zentzumen
esperientzia areagotuak eta giza gorputzak eta eraikitako gainazalen artean elkarrizketa
intimoagoak sortzeko erak bilatzen ditu. Berlinen bizi da.
www.touchy-feely.net
ALFA LAN GROUP >
ALFA LAN is one of the Basque Country’s main industrial groups, as well as being a commercial trademark. It is
involved in two big areas of activity: ALFA INDUSTRIAL and ALFA HOGAR. In addition to these, the Group has yet
another line of action geared to creating, designing and casting bronze sculptures and other materials (ALFA ARTE).
STEPHANIE DAVIDSON >
The work of Stephanie Davidson (Canada, 1977) straddles the f ields of art and architecture because she
has been trained in both disciplines. After f inishing her Master of Architecture thesis, Intimate topographies,
she was awarded a Power Corporation of Canada research fellowship to work in the Canadian Centre for
Architecture in Montreal. She is particularly interested in the relationship between the human body and
architecture, and seeks ways of creating augmented sensorial experiences and more intimate dialogues
between human bodies and constructed surfaces. She lives in Berlin.
www.touchy-feely.net
ALFA was founded more than 80 years ago and employs a thousand people.
The artist has worked in collaboration with ALFA IDEI, which is the ALFA LAN Group’s R+D+i, and with ALFA ARTE.
www.alfalan.es
concepto base / oinarrizko kontzeptua/base concept
test de materiales / materialen analisiak / material testing
poliuretano expandido /poliuretano hedatua / expandable polyurethane
barniz - laca / berniz-laka / lacquer
pruebas con diferentes materiales / material ezberdinekin frogak /tests with different materials
cera caliente / argizari beroa / hot wax
fabricación del molde de silicona / silikonazko moldearen fabrikazioa / fabrication of the silicone mould
diversos prototipos / prototipo desberdinak / diverse prototypes
proceso /prozesua/ process
/246/123/
116 117
on
i
t
a
s
r
e
v
n
o
C
A Sensory
by Tonya Davidson
traducción al castellano /183-184/
euskarazko itzulpena /201-202/
For Juhani Pallasmaa, the role of architecture is “to make visible how the world touches
us” (1996: 1). Stephanie Davidson’s body of architectural works so far, extends this role by
making visible how we touch the world, specifically the effects of bodies and movement on
the built environment. For Davidson, bodies are the objects of her works, to which architecture
is subject. As a result, present in her work are the absent-presences of the bodies to which
her works respond. Forefront in all of her work is the desire to create a “sensory conversation”
(InterArts app.). Davidson’s architectural ontology is: making visible the two-way relationship
between bodies and buildings. This ontology is ever present in her project-collaboration with
Alfa Industries, Urban Cushions.
Davidson’s collection of works highlights the everyday interactions between bodies and
built spaces and the invisibilities of everyday life. These invisibilities are memories: of shared
beds, lost homes, moments of sitting, moments of dancing. In her M. Arch thesis: Intimate
Topographies, Davidson makes casts of the spaces between two bodies in bed and uses
these models to guide an interior architecture of bodies-touching-buildings.
In Painkiller Architecture, a project from her time at the Architectural Association, London,
UK, she makes an architectural form from internal needs of the body. Sore spots of the body
were identified and became externalized as sites for the architectural project. In A Theater for
Two, a collaborative public installation in Halifax, Davidson took the space of a bus shelter and
transformed this generic public space into an intimate movie “theater for two”. In Citizen No
Place, Davidson creates a wearable sculpture which makes material the relationship between
place, bodies and memories. Tracing from video-stills of a relative’s trip to her grandparent’s
village, Davidson uses these drawings to create a “memory sculpture” (Huyssen: 2003) that,
felt weightily when worn, connotes the absent-presence of places lost.
In Urban Cushions, Davidson continues to make visible the relationships
between bodies and buildings through casting human impressions in cushions.
Urban Cushions provokes city people to consider their engaged, embodied
relationship to their built environment. The cushions are hard while appearing
soft. They are common domestic objects displaced and materially transformed
for the urban environment. In this sense, Urban Cushions challenge what it
means to be in the city and in the home. They ask you to notice and to feel where
you are. At the same time, in her tradition of working with negative presences,
Urban Cushions largely articulates the presence of bodies in the urban. While
traditional urban sculpture situates bodies as vessels for looking at or viewing,
this work acknowledges that human bodies in the city do more than look- they
feel, touch and are touched, they are highly specif ic and variable.
In collaborating with Alfa Group in Eibar, Davidson has been immersed in a factory-production
environment, rich with the materials and expertise from various fabrication processes. Alfa
Arte is a segment of Alfa Industries dedicated to art fabrication, specifically bronze and
aluminum sculpture, ranging from series of small scale objects to one-off large scale public
works. Although Alfa Arte specialized in the lost-wax techniques of bronze pouring, in this
process Davidson used the entire factory as a kind of material palette, making tests and
experiments with materials usually reserved for very specific phases of the bronze process.
With the technical guidance and access to new materials and fabrication processes at Alfa
Arte, Davidson was given the opportunity to manipulate a variety of materials in different and
interesting new ways.
In all of her work, Davidson illuminates traces- fleeting moments, intangible memories, are frozen
in sculpture or structure. Davidson, with double training in fine arts and architecture, often uses
freehand drawing as a methodology of making manifest the relationships between buildings
and bodies. This style provides the liminal conjoiner between bodies (her hand) and the forms
she creates. In making visible traces of movement and presence through her use of negative
space, Davidson has continually created salient fodder for “sensory conversations”. Working with
Alfa Arts has allowed Davidson to continue in this tradition in Urban Cushions. In this dialogue
bodies and buildings are equally subject and object; they both touch and are touched.
Pallasmaa, J. (1996). The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses London, Academy Editions.
Huyssen, A. (2003). Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory.
Stanford, Stanford UniversityPress.
Tonya Davidson is a freelance writer and PhD student in Sociology at the University of Alberta (Canada).
/118 /119/
KAIKU
Investigación encargada > Nueva presentación de
productos alimentarios. Proyecto desarrollado >
Comiendo se habla. Instalación participativa basada en
productos de Kaiku. Formato > Instalación + elemento
para puntos de venta (conf idencial).
Eskatutako ikerketa > Jakien aurkezpen berria.
Garatutako proiektua > Jatean hitz egiten da.
Kaikuren produktuetan oinarritutako parte hartzeko
instalazioa. Formatua > Instalazioa + salmenta
puntuetarako elementua (konf identziala).
Research commissioned > New presentation of food
products. Project developed > Eating leads to talk.
Participatory installation based on Kaiku products. Format >
Installation + element for selling points (conf idential).
Federica Matelli
/120 /121/
KAIKU >
KAIKU Corporación Alimentaria (Iparlat) comercializa desde 2004 productos de alimentación. Está
localizada en el parque tecnológico de Miramón (Donostia - San Sebastián). Los artistas han trabajado
con un equipo conformado por responsables de Kaiku, entre ellos la dirección de innovación, que se
FEDERICA MATELLI >
Federica Matelli (Italia, 1977). Es licenciada en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo con una tesis
interdisciplinar entre los departamentos de F ilosofía y de Historia de las Artes de la Universidad de
encarga de la concepción de los productos en su conjunto. Han colaborado también con las unidades
de I+D de fabricación de los productos y las unidades de I+D de fabricación de los envases.
www.kaiku.es
Pisa. Trabaja principalmente en investigación y comisariado. Sus intereses se centran en la estética de
la performance, y las relaciones entre arte, tecnología y sociedad. Es miembro fundador de LiminalB,
asociación para el arte interdisciplinar y el intercambio internacional. Vive en Barcelona.
www.liminalb.org.
KAIKU >
Kaiku Elikagaien Korporazioak (Iparlat) 2004tik jakiak komertzializatzen
ditu. Miramoneko teknologi parkean kokatuta dago (Donostian). Artistek
Kaikuko arduradunek osatutako taldean egin dute lan, beraien artean
FEDERICA MATELLI >
Federica Matelli-k (Italia, 1977). Estetika eta Arte Garaikidearen Teorian lizentziatua da, eta diziplina
arteko tesia egin zuen Pisako Unibertsitateko F ilosof ia eta Arteen Historia Sailen artean. Batez
ere ikerketan eta komisariotzan egiten du lan. Bere interesek, alde batetik arte performancearen
berrikuntza zuzendaritza, produktuak euren osotasunean sortzeaz arduratzen
dena. Produktuen ekoizpeneko I+G unitateekin eta ontzien ekoizpeneko I+G
unitatearekin ere izan dira lankidetzan.
www.kaiku.es
estetikarekin, eta bestetik arte, teknologia eta gizartearen arteko harremanekin zerikusia dute.
Diziplinarteko artea eta nazioarteko elkartrukerako elkartea den LiminalB-ren kide sortzailea da.
Bartzelonan bizi da.
www.liminalb.org
KAIKU >
KAIKU Food Corporation (Iparlat) has marketed food products since 2004. It is
located in the Miramon Technology Park (Donostia - San Sebastian). The artists have
worked with a team of Kaiku experts, including the innovation management team, in
FEDERICA MATELLI >
Federica Matelli (Italy, 1977). She has a degree in Aesthetics and Theory of Contemporary Art,
and completed a cross-disciplinary thesis in collaboration with the Philosophy and History of Art
Departments at Pisa University. Her interests lie in areas relating to the aesthetics of performance, and
to the relationships between arte, technology and society. She is a founding member of LiminalB, an
association for interdisciplinary art and international exchanges. She lives in Barcelona.
www.liminalb.org
charge of overall product design. They also collaborated with R+D units for product
manufacturing and R+D package manufacturing units.
www.kaiku.es
/246/123/
128 129
rce”
u
o
s
n
e
p
o
“
Culinary
by Paula Perissinotto
traducción al castellano /184-185/
euskarazko itzulpena /202-203/
As a collaborative project We speak eating was selected by DISONANCIAS 2006 which is
conceived as a joint investigation between artists and companies to develop a prototype for
the company. “We speak eating” concept was directed towards a new way of presenting,
selling, and using or consuming food products and might therefore f it well into the
commercialization of food products by the KAIKU Food Corporation. The strategy of the artist
was to develop two projects in parallel: one about the “new communal dining”, and another
one about using new technologies to give information in supermarkets integrating in the
system the f igure of the consumer.
Who, nowadays, is really committed to perform a creative, empirical, interdisciplinary
experiment? Federica Matelli, from Italy, graduated in Philosophy from the University of Pisa
who believes that the creative outlet for contemporary society occurs through communication
and the building of conceptual bridges among different environments. She also thinks that
a multidisciplinary approach, as a process of reciprocal integration among different areas of
knowledge to evaluate different contexts, old and new, assures effective results and effectively
mirrors the present world.
Matelli has a theoretical background in contemporary philosophy, focusing the relations between
Man and Machine, with a special interest when the subject is art and technology and the new
communication mediums in contemporary society. Art and technology or new media is a
discipline that defines and manifests an aesthetic creation from technical organizational systems
which use the new tools offered by computers. One feature of this discipline is interactivity.
Evaluating different, old and new contexts, that involve interaction, the project We speak eating
rescues the old “communal dining” concept, which focus the participation in the food preparation
processes that demand collective work, such as: fondue, raclette, couscous, Iranian friendship
soup - in this case, besides interaction in the production process there is also a level of interaction
among guests during the meal.
Group meetings around food have long made part of humankind’s history, since prehistoric
hunters who shared their catch with their followers until today, when we seat together at a table
to eat, we recognize a group interconnectivity. The ritual of eating together and the behavior that
accompanies this event makes us to connect with each other.
The artist relates that ancient concept to the similar properties of a game’s
interactive design. From that relation, she created a new concept: “new communal
dining”. Her proposition is to create a system that stimulates social interaction
and participation among users and visitors to the installation in a system in which
the main focus is social interaction, and from there something new is created. The
potential of a collective creative process, in this case, may generate a completely
new dish, a new recipe, an unprecedented way of preparation, new utensils and
new ingredients.
“New communal dining” is a type of culinary “open source” in which the rules of etiquette are
commanded by an unlimited possibility of collective creation. It is not the case of pursuing the
precision of the final product, since, as Italo Calvino reminds: “The absence of precision is not
only in language and in images: it is in the world itself. The virus attacks people’s lives and nations’
histories, makes all histories amorphous, confused, without a beginning or an end”. What does
matter is the power of the collective creative process.
The power of a free software lies exactly in the potential of cooperation for collective
enhancement, able to neutralize market and political pressures and to control complexities.
Besides questioning these economic values, the model of intellectual collective production
offers a new benchmark to the authorship issue.
The proposal of dialogue between two contexts, old and new, launched by the work We speak
eating, may represent a stimulating and original recipe, allowing us to enjoy cooperation for
the enhancement of a collective production, to savor the intrinsic power of creative collectivity,
and, finally, to naturally digest a co-authorial creation.
Paula Perissinotto is a multimedia artist. She is co-founder and organizer of FILE, Electronic Language
International Festival (Sao Paulo, Brazil). www.file.org.br
LEIA
Investigación encargada > Entornos laborales para
personas con discapacidad. Proyecto desarrollado >Tutor.
El teléfono móvil como herramienta de apoyo a personas
con discapacidad. Formato > Instalación interactiva sobre
personas con discapacidad que utilizan el TUTOR.
Eskatutako ikerketa > Ezinduentzako lan ingurune
seguruak. Garatutako proiektua > Tutor. Mugikorraren
bitartezko ezinduentzako laguntza programa.
Formatua > Instalazio interaktiboa TUTOR erabiltzen
duten ezinduei buruz.
Research commissioned > Safe work settings for disabled
people. Project developed > Tutor. Mobile phone support
programme for the disabled. Format > Interactive installation
about disabled people who use TUTOR.
Olga Kisseleva
/130 /131/
/132 /133/
OLGA KISSELEVA >
Olga Kisseleva (Rusia, 1965) obtuvo un doctorado en Computer Art en 1996 en la Universidad de
San Petersburgo, y recibió una invitación para enseñar nuevas tecnologías y arte contemporáneo
en la Universidad de la Sorbona (París).
Busca los límites improbables entre la verdad y la falsedad. En todos sus proyectos el público
tiene un papel clave y se tiene que enfrentar a la capacidad de las nuevas tecnologías para crear
una nueva realidad. Vive entre París y San Petersburgo.
www.kisseleva.org
OLGA KISSELEVA >
Olga Kisseleva-k (Errusia, 1965) San Petersburgo-ko Unibertsitatean 1996an Computer Arten doktoregoa eskuratu eta Sorboneko Unibertsitatean (Paris) teknologia berriak eta arte
garaikidea irakasteko gonbidapena jaso zuen.
FUNDACIÓN LEIA, CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO >
LEIA Centro de Desarrollo Tecnológico es una fundación que promueve la mejora
ambiental y la transformación tecnológica de las empresas.
La artista ha trabajado en la Unidad de Seguridad Integrada (UDS). La UDS focaliza sus
actividades en la mejora de las condiciones de seguridad de las empresas (seguridad
laboral, industrial y ambiental), incorporando la tecnología social al ámbito laboral, y
exportando los resultados a la vida diaria de las personas con discapacidad.
www.leia.es
LEIA FUNDAZIOA, GARAPEN TEKNOLOGIKORAKO ZENTROA >
LEIA Garapen Teknologikorako Zentroa, ingurugiroa hobetu eta enpresen
bilakaera teknologikoa sustatzen duen fundazioa da.
Artistak segurtasun unitate integratuan (SUI) egin du lan. SUIk enpresetako
Egia eta faltsutasunaren arteko muga frogaezinak bilatzen ditu. Bere proiektu guztietan
segurtasun baldintzen hobekuntzara (lan, industria eta ingurugiro segurtasuna)
publikoak funtsezko papera du eta teknologia berriek duten errealitate berriak sortzeko
bideratzen ditu bere ekintzak, teknologia soziala lan eremuan txertatuz, eta
gaitasunari aurre egin behar dio. Paris eta San Petersburgon bizi da.
www.kisseleva.org
OLGA KISSELEVA >
Olga Kisseleva (Russia, 1965) obtained a doctorate in Computer Art in 1996 at the University of Saint Petersburg, and
received an invitation to teach new technologies and contemporary art at the Sorbonne University (Paris).
She tests out the improbable limits between truth and falsehood. In all her projects the public play a key role and have to
confront the power of new technologies to create a new reality. Her homes are Paris and Saint Petersburg.
www.kisseleva.org
emaitzak ezinduen eguneroko bizitzara esportatuz.
www.leia.es
LEIA FOUNDATION, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTRE >
LEIA Technological Development Centre is a foundation that promotes environmental
improvement and the technological transformation of companies.
The artist has worked in the Integrated Safety Unit (UDS). The UDS concentrates
its activities on improving the safety conditions of companies (work, industrial and
environmental safety), incorporating social technology into the work sphere, and
exporting the results to the daily life of disabled people.
www.leia.es
/246/123/
138 139
Tutor
by Marie Lechner
traducción al castellano /185-186/
euskarazko itzulpena /203-204/
Olga Kisseleva f inished her F ine Arts degree in Saint Petersburg when perestroika was in
full swing, and decided to devote her time to photography and new technology instead of
starting a career as an off icial painter. She was convinced from that point on that the most
comprehensible language for the audience at large was associated with the screen. At
the beginning of the 1990s she travelled to New York and California, where she worked in
various laboratories specialising in digital technology research and development. Kisseleva
participated in the f irst stirrings of Silicon Valley, collaborating as a graphic designer and
artistic director, before giving herself over in full to her artistic work through which she
explores the impacts of the digital world on our lives.
That is how her latest project, Landstream, came into being. It was f irst presented at the
Léon Bonnat Museum in Bayonne, and was shown at the ZeroOne San Jose Festival of
digital art. Landstream visualises the f lows produced by communication technologies,
invisible signals that inform us and run through us, most of the time without our knowledge.
A programme analyses the f lows that cross a space, data that are transformed into visual
information and generate a new kind of abstract landscape. Landstream makes us perceive
the electromagnetic pollution caused by the proliferation of microwaves around us (mobile
phones, WIF i, bluetooth, etc.).
Within DISONANCIAS, Olga Kisseleva once more hones in on the mobile
phone -the contemporary prosthesis that accompanies us on all our journeyscollaborating with the Tutor project of the non-prof it making Leia Foundation in
Vitoria. The project consists of accompanying people who suffer from cognitive
disability, via the information they receive on their mobiles (IT tutor), both during
the working day and during their daily activities. The initiative stems from the
company GUREAK ALABA S.L., which has developed a series of tutors which
can be consulted via the telephone screen, in order to help this collective to
carry out their jobs or daily tasks, step by step.
Kisseleva is participating in the development of a Distributed Support System for people
with intellectual disability, in which the knowledge necessary for performing a task is
shared out between the disabled person, a work trainer and an intelligent support system.
Users can solicit information by reading 2D codes, via the mobile phone, that indicate to
the system what information it must supply the phone, as well as the identity of the user
making the request.
In her previous works, the Russian artist delved deeply into the growing importance of these
tools and the way they have inf luenced our behaviour and our relationships with others,
sounding out a warning about technological dependence in her labyrinthine exhibition,
Navigation with instruments, in Brest, in 2004. As the result of a job commissioned by
the Louvre Museum, concerning the way in which young people perceive exhibited work,
Kisseleva discovered that most do not even look La Gioconda directly in the eyes, but focus
on her via the screen of their mobile phones, before moving on and perhaps looking at the
digital photo at home. The artist establishes this by means of a series of photographs in which
she suggests that the younger generations only access pieces of work by manipulating
them, or when they are already integrated within a game or f ilm or suchlike.
This technological dependency is what gave life to another project, with the ironic title of
World Wide VIP. To form part of this planetary elite, one must possess three indispensable
accessories: a three-band telephone, a credit card and a passport (quite soon a chip will
prove suff icient), small electronic objects through which we are always connected to the
world and that can open any door for us. The problems start when one of these items is not
at hand. That is when we feel panic, become vulnerable, sense that something important is
missing on the day we forget our mobile or the code for our credit card.
Within her collaboration with Leia and Gureak, the photographs, made by
Kisselva, of disabled people using the Tutor in their job or daily tasks, is also a
way of raising the public’s awareness, through a mirror effect, regarding their
own situation of dependency, in the degree to which they lose their ref lexes
and depend increasingly on electronic apparatuses.
Marie Lechner, journalist with Libération (www.liberation.fr) and the internet site www.ecrans.fr,
which specialises in digital culture.
h
VICOMTec
Investigación encargada > Contenidos multimedia
para aplicaciones de realidad aumentada. Proyecto
desarrollado > La Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas en la Ruta del Cacao. Edutainment y Realidad
Aumentada. Formato > Animaciones en 3D.
Eskatutako ikerketa > Errealitate areagotuaren
aplikazioetarako multimedia edukiak. Garatutako
proiektua > Caracaseko Errege Konpainia
Gipuzkoarra Kakaoaren ibilbidean. Edutainment
eta Errealitate Areagotua. Formatua > 3Dtako
animazioak.
Research commissioned > Multimedia contents for
augmented reality applications. Project developed > The
Royal Company of Guipuzcoa in Caracas on the Cocoa
Route. Edutainment and Augmented Reality. Format > 3D
animations.
Paulo Correa da Silva
/140 /141/
/142 /143/
VICOMTech CENTRO TECNOLÓGICO >
VICOMTech es un centro de investigación aplicada que trabaja en el área de gráf icos por
ordenador interactivos y tecnología multimedia, y que tiene por objeto responder a las
PAULO CORREA DA SILVA >
Arquitecto de formación, Paulo Correa da Silva (Brasil, 1955) fue pionero en el uso de la
necesidades de innovación de empresas e instituciones. Consta de un personal de 40
investigadores y becarios. Paulo Correa da Silva ha trabajado en la unidad de reconstrucción
animación en 3D por ordenador para la televisión en Brasil, y ha trabajado desde entonces
virtual de patrimonio arqueológico, histórico, SIG y turismo.
en numerosos proyectos tanto para la televisión como para Internet, con reconstrucciones
www.vicomtech.es
arquitectónicas virtuales, diseño de sets, postproducción de vídeo o animaciones en 3D.
VICOMTech TEKNOLOGI ZENTROA >
PAULO CORREA DA SILVA >
Hezkuntzaz arkitektoa, Paulo Correa da Silva (Brasil, 1955) Brasilgo telebistarako ordenagailuz
egindako 3Dtako animazioa erabiltzen aitzindaria izan zen, eta ordutik, bai telebista zein Interneterako proiektu anitzetan egin du lan, eraikin arkitektoniko birtualekin, set diseinuak, bideo
ekoizpen-ostekoa edo 3Dtako animazioak.
VICOMTech ordenagailu bidezko graf iko interaktibo eta multimedia
teknologien eremuan ikerketa aplikaturako zentroa da eta enpresa eta
erakundeen berrikuntza beharrizanei erantzutea du xedetzat.
Langileria 40 ikerlari eta bekadunek osatzen dute.
Paulo Correa da Silva-k ondare arkeologiko-historikoaren, GIS-aren eta
turismoaren berregite birtualerako unitatean egin du lan.
www.vicomtech.es
PAULO CORREA DA SILVA >
An architect by training, Paulo Correa da Silva (Brazil, 1955) pioneered the use of computerdriven 3D-animation for television in Brazil, and since then has worked on numerous projects
both for television and for the internet, involving virtual architectural reconstructions, set design,
video postproduction and 3D animations.
VICOMTech TECHNOLOGICAL CENTRE >
VICOMTech is an applied research centre working in the area of interactive IT graphics and
multimedia technology, and its mission is to respond to the innovation requirements of
companies and institutions. It is staffed by 40 researchers and trainees.
Paolo Correa da Silva has worked in the unit for the virtual reconstruction of archaeologicalhistorical heritage, and in the area of SIG and tourism.
www.vicomtech.es
da y
a
t
n
e
m
u
A
Realidad
s
e
l
a
n
o
i
c
a
c
du
entornos e
por Mariano Maturana
euskarazko itzulpena /204-205/
english translation /220-221/
La investigación en el desarrollo de herramientas que ayudan al aprendizaje ha tenido,
gracias a la Realidad Aumentada (Augmented Reality), un signif icativo avance. La capacidad
de superponer al entorno real la información que nos interesa visualizar brinda inesperadas
posibilidades didácticas a los entornos educacionales y culturales. Las primeras aplicaciones
de esta tecnología se han venido desarrollando en el ámbito de la medicina y la mecánica y
ahora le ha llegado el turno a la enseñanza. Su carácter lúdico propicia el aprendizaje porque
relega métodos convencionales que someten la mente a la memorización de datos y da
paso a la interacción; además, deja atrás la concepción superf icial de la realidad virtual,
pues la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real, sino que lo complementa.
El proyecto de VICOMTech, en el cual participa el arquitecto y diseñador Paulo Correa,
tiene como objetivo el aprendizaje de la historia de un saqueo, �el desigual comercio del
cacao entre Europa y las colonias españolas en América durante el siglo XVIII�, utilizando
el dispositivo de transparentes de vídeo: una pantalla muestra imágenes reales en directo
captadas con una cámara y el sistema las fusiona con imágenes virtuales, permitiendo así
una participación lúdica interactiva.
Para este proceso de recreación de la historia comercial que gira en torno a
la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, el puerto de Pasajes y la Casa de la
Guaira en Venezuela (desaparecida ésta última hace unos años a causa de un
deslizamiento de tierras)�, es necesario el diseño en 3D de los objetos materiales
que constituyeron los elementos de esta historia: los edificios, los galeones, las
vituallas, las armas, los artefactos y herramientas de navegación y los diferentes
utensilios cotidianos propios de la actividad comercial de aquella época. Esta
reconstrucción es esencial para la puesta en escena de aquel mundo colonial;
puesta en escena que nos guiará por este ejercicio de memoria en Realidad
Aumentada, ya que será el nexo que permitirá hacer viajar en el tiempo la imaginación
de los participantes para visualizar e interactuar con el pasado desde el presente.
/246/123/
148 149
La experiencia multidisciplinar de Paulo Correa aporta los conocimientos técnicos
primordiales para la fase de diseño y creación de modelos gráf icos que harán posible
�a partir de dibujos y grabados en 2D del siglo XVIII� visualizar en tres dimensiones esos
objetos. Además de haber colaborado con diversos artistas y trabajar para la televisión
de Brasil en postproducción de vídeo y en Internet para empresas de telecomunicaciones
y productoras de publicidad, Correa ha sido pionero en el uso de la animación 3D por
ordenador en Brasil. Es experto en reconstrucciones arquitectónicas virtuales por su
conocimiento técnico de Maya, 3D MAX y otros softwares 3D y 2D, capacidades que ha
combinado en proyectos de vídeo, juegos para telefonía móvil y CD-ROM destinados a la
educación y la información institucional.
Y es que las complicidades entre los creadores visuales y la experimentación tecnológica
han tenido en la actualidad una trayectoria desigual y combinada. Desigual, porque las
motivaciones de los contenidos artísticos y la visión crítica de los creadores visuales
durante el siglo XX han transitado muchas veces por caminos diversos al de las empresas
de la industria tecnológica, preocupadas éstas últimas a menudo por el rendimiento
económico de las invenciones. Y combinada, porque los creadores visuales han aportado
con su experimentación técnica la fuerza del riesgo creativo y la innovación a los procesos
de desarrollo tecnológico, ampliando de esta manera los horizontes formales de las
aplicaciones tecnológicas a otros ámbitos de la cultura.
La colaboración entre VICOMTech y Paulo Correa se enmarca dentro de este desarrollo
combinado que, por medio de la tecnología de Realidad Aumentada aplicada a los
entornos educacionales de contenidos históricos y culturales, integra a una empresa
dedicada a la investigación y el desarrollo tecnológico en estrecha colaboración con un
creador que aportará su capacidad técnica y su visión innovadora.
Mariano Maturana es media artist nacido en Santiago de Chile. Vive actualmente en Barcelona donde fue
fundador en 2001 del Colectivo Turismo Táctico (www.tacticaltourism.org) cuyo objetivo es la realización de
obras de intervención del espacio público. Actualmente desarrolla proyectos educacionales relacionados con el
Software Libre y el Código Abierto aplicados a modelos de educación semi presenciales (Blended Learning).
/150 /151/
EiTB
Investigación encargada > Formato documental. Proyecto
desarrollado > Documentando Disonancias. Un documento
audiovisual sobre colaboraciones disonantes entre 15
artistas y 10 empresas. Formato > Documental audiovisual
(45 min.).
Eskatutako ikerketa > Formatu dokumentala. Garatutako
proiektua > Disonancias dokumentatzen. 15 artista eta
10 enpresen arteko lankidetza disonanteei buruzko ikusentzunezko dokumentua. Formatua > ikus-entzunezko
dokumentala (45 min.).
Research commissioned > Documentary format. Project
developed > Documenting Disonancias. An audiovisual
document of dissonant collaborations between 15 artists and
10 companies. Format > audiovisual documentary (45 min.).
Itxaso Díaz
/152 /153/
ITXASO DÍAZ>
Itxaso Díaz (Bizkaia, 1974) es videoista, documentalista, vj y organizadora de ciclos de cine y vídeo.
Vive en Bilbao. Trabaja sobre todo con el soporte audiovisual a través del cual realiza documentales
en los que recoge la memoria colectiva de pueblos, comunidades o colectivos. Trabaja en la
dirección de arte y producción de proyectos en una agencia de comunicación, y coorganiza un ciclo
EiTB>
EiTB (Euskal Irrati Telebista) es el primer grupo de comunicación de Euskadi, con
cuatro cadenas de televisión y cinco emisoras de radio. Conecta diariamente con más
dentro de ZINEBI (Festival Internacional de Cortometrajes y Documentales de Bilbao).
de un millón de ciudadanos, a quienes ofrece, principalmente, información cercana
www.amaste.com / www.zinebi.com/eba
y entretenimiento. La artista ha colaborado con un grupo de trabajo compuesto por
profesionales procedentes de distintas áreas.
www.eitb.com
ITXASO DÍAZ>
Itxaso Díaz (Bizkaia, 1974) bideoista, dokumental-egilea, vj eta zinema eta bideo sailen antolatzailea
da. Bilbon bizi da. Batez ere ikus-entzunezko euskarriarekin egiten du lan, horren bitartez herri,
EiTB>
komunitate edo taldeen memoria kolektiboa biltzen duen proiektu dokumentalak eginez. Komunikazio
EiTB (Euskal Irrati Telebista) Euskadiko lehenengo komunikazio taldea da, lau
agentzia batean arte zuzendaritza eta proiektu ekoizpenean egiten du lan, eta Bilboko ZINEBI,
telebista kate eta bost irrati ditu. Egunero milioi bat hiritar baino gehiagorekin
Laburmetrai eta Dokumentalen Nazioarteko Festibalaren barruan sail bateko antolatzaile-kidea da.
konektatzen du, nagusiki, informazio hurbila eta entretenimendua eskainiz.
www.amaste.com / www.zinebi.com/eba
Artista arlo ezberdinetatik datozen profesionalez osatutako lantaldearekin
elkarlanean izan da .
www.eitb.com
ITXASO DÍAZ>
Itxaso Díaz (Bizkaia, 1974) is a maker of videos and documentaries, a VJ and organiser of f ilm and video
cycles. She lives in Bilbao. She works in particular with the audiovisual medium, with which she makes
documentaries that ref lect the collective memory of peoples, communities or collectives. She is involved in
art direction and project production in a communication agency, and co-organises a cycle within ZINEBI, the
Bilbao International Festival of Documentary and Short f ilms.
www.amaste.com / www.zinebi.com/eba
EiTB>
EiTB (Euskal Irrati Telebista) is Euskadi’s leading communication group, with
four television channels and f ive radio broadcasting stations. On a daily
basis it connects with more than a million people, offering, in the main, local
information and entertainment. The artist has collaborated with a working
group comprised of professionals from different f ields.
www.eitb.com
S
NCIA
A
N
O
S
I
D
o
nd
z)
Documenta
e Itxaso Día
tal d
cumen
o
d
l
e
e
r
b
o
(S
por Arturo “F ito” Rodríguez
euskarazko itzulpena /205-206/
english translation /221-222/
En 1895 tuvo lugar la primera proyección de pago organizada por los hermanos Lumière,
que pasa por ser el momento inaugural del cinematógrafo. Quizá no sea casual que aquellas
primeras imágenes animadas que pudieron verse fueran las de la salida de los obreros de
una fábrica. La segunda casualidad, que no lo es tanto, es que aquella fábrica no era sino
la empresa familiar Lumière y la película por tanto: Sortie des usines Lumière. Estas dos
circunstancias, de cuya incierta casualidad nos servimos en esta introducción, podrían
explicar algunos de los aspectos que sitúan el cine (y en especial el cine documental) en
relación al mundo del trabajo y de la empresa.
La industria del cine se ha visto ref lejada en muchas ocasiones en la industria de su tiempo
y viceversa, dándose de este modo intercambios tanto en los sistemas de producción como
en los planteamientos comerciales y construyendo juntos una idea igualmente “industrial”
del progreso. El formato documental y el mundo del trabajo han encontrado asimismo
momentos de sintonía y recorridos paralelos al reconocerse el uno en el otro y utilizarse
mutuamente para diversos f ines.
Desde la organización científ ica del trabajo propugnada por el taylorismo hasta la
reconf iguración del modelo industrial en el fordismo, el dispositivo cinematográf ico funcionó
siempre como vigilante de los procesos laborales y sociales en el mundo capitalista. Por otro
lado, el documental propagandístico permitió dar a conocer las grandezas de la revolución
gracias al desarrollo del montaje que llevaron a cabo los cineastas rusos. No es tampoco
desdeñable el uso que del documental llevan a cabo las grandes f irmas americanas en los
decenios de 1960 y 1970 con una factura semi institucional o el auge del vídeo industrial
que en la década de 1980 adquiere estatus de género estilístico, llegándose a realizar en
nuestro contexto inmediato festivales de esta especialidad durante el decenio de 1990.
Probablemente sea el de Itxaso Díaz uno de los proyectos más difíciles de abordar dentro del
marco general de DISONANCIAS, ya que su carácter transversal atraviesa todas las demás
/246/123/
158 159
propuestas precisamente por aquellos puntos (fuertes y débiles) que vendrían a componer
un “informe general”, con todo lo que ello tiene de “balance” en términos empresariales.
Su participación desde Euskal Telebista dará visibilidad y cohesión a este proyecto
fragmentado y de una complejidad acorde con el mundo del arte y de la empresa. Pero como
sin veracidad no hay documental, del mismo modo que no hay f icción sin verosimilitud, el
trabajo de Itxaso Díaz recoge los testimonios de los y las artistas participantes y de los
responsables del proyecto de cada empresa antes y después de la experiencia, permitiendo
valorar los objetivos y los resultados de las colaboraciones con sus respectivas f irmas
“de acogida”.
De una forma directa, sin que la mediación audiovisual venga a idealizar estas situaciones
de cooperación o de conf licto, el documento transmite escuetamente y de forma sincera el
encuentro de dos mundos a veces muy distantes. Y es precisamente al retratar esa fricción
entre el proyecto artístico y el proyecto empresarial cuando la facultad documental del
trabajo de Itxaso Díaz permite una panorámica libre, independiente, capaz de arrojar luz
sobre el desarrollo de los trabajos, de sus derivaciones conceptuales, de sus problemáticas,
hilvanando contextos y experiencias y permitiéndonos el acceso a todo este cúmulo de
relaciones. La colaboración con Euskal Telebista (ETB) para la realización de este trabajo
se antoja fundamental por cuanto pone en relación el formato televisivo con el documental
creativo en la intersección misma en la que este ambicioso proyecto que es DISONANCIAS
se encuentra con el concepto de “emisión”. De este modo, el documento atiende a muy
diferentes ámbitos, entendiendo desde una perspectiva contemporánea la def initiva
vinculación entre la producción y el ámbito de la difusión.
Más allá de ser un resultado enmarcado en un proyecto global, este documental
se sitúa por sí solo como ensayo y como reporte de la confrontación del ámbito
especulativo del arte con la realidad de la economía productiva, convirtiéndose
de este modo en un lúcido análisis de estos nuevos escenarios de la actividad
creativa. El documento es aquí un elemento de consulta y a la vez una obra “en
sí”, más que un simple álbum de cromos.
Los hermanos Lumière f ilmaron la salida de los obreros de la fábrica. Este documental da
cuenta de la llegada de nuevos trabajadores a las empresas de hoy en día.
Arturo “F ito” Rodríguez es artista, escribe y trabaja en diversas áreas de producción cultural.
Forma parte de la Fundación Rodríguez (www.fundacionrdz.com).
ión /
colaborac
e
d
s
to
c
e
Proy
ak /
io proiektu
Kolaboraz
/
on projects
ti
ra
o
b
a
ll
o
C
n/
Introducció
Sarrera /
on /
Introducti
/6-7/ Eusko Jaurlaritza, Industria, Merkataritza eta Turismo Saila,
Berrikuntza berritu
/8-9/ Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento para la Innovación
y la Sociedad del Conocimiento, Nuevos escenarios para nuevas
dinámicas relacionales
/10/ Diputación Foral de Alava, Departamento para la Promoción
Económica y la Gestión de la Innovación, Buscando desde la óptica
artística soluciones a problemas comunes
/11/ Diputación Foral de Bizkaia, Departamento para la Innovación y la
Promoción Económica, Innovar en el arte y en la empresa
/12-17/ Roberto Gómez de la Iglesia, Nuevos territorios para el arte, nuevas
vías para la innovación empresarial
/18-21/ Cecilia Andersson, What is collaboration and how can we be there?
/22-25/ Ricardo Antón & Arantxa Mendiharat, Orekatuz
/46-57/ David Cuartielles & Björn Wahlström > DAISALUX
David Cuartielles, Mostrando lo invisible, 9 suecos, 1 empresa, muchos
modos de iluminar el camino
/58-69/ Yves Degoyon & Alejandra Pérez Nunez > EL CORREO
Matthew Fuller, The archive and the Map
/70-81/ Saoirse Higgins > EUVE
Saoirse Higgins, Urban playlist, new mobile cultural museum of Bilbao
/82-95/ Kadambari Baxi & Maureen Connor > FORMICA
Jorge Luis Marzo, Escenarios de predicción
K. Baxi & M. Connor, Scenarios for Hybrid Surfaces / 28-52
/96-105/ Birzikla > GAIKER
Enrique Portocarrero, 360
/106-117/ Stephanie Davidson > GRUPO ALFA LAN
Tonya Davidson, A Sensory conversation
/118-129/ Federica Matelli > KAIKU
Paula Perissinotto, Culinary “open source”
/130-139/ Olga Kisseleva > LEIA
Marie Lechner, Tutor
/140-149/ Paulo Correa da Silva > VICOMTech
Mariano Maturana, Realidad aumentada y entornos educacionales
/150-159/ Itxaso Díaz > EITB
Arturo “F ito” Rodríguez, Documentando DISONANCIAS
ma /
del progra
Desarrollo
a/
n
n garape
Programare of the programme /
ent
Developm
/28-29/ Procedencia de los artistas / Artisten jatorri lekuak / Origin of the artists
/30-31/ Participantes y conceptos investigados /Parte-hartzaileak eta ikertutako
kontzeptuak / Participants and researched concepts
/32-41/ Cronología / Kronologia / Cronology
/42-43/ Hacemos DISONANCIAS / DISONANCIAS egiten dugu /
Making DISONANCIAS
/
asociados
Programas
/
elkartuak
Programa
s/
d program
Associate
/162-165/
/166-169/
nes /
Traduccio
/
k
Itzulpena
ns /
Translatio
/172-188/ Traducciones castellano
/189-207/ Euskarazko itzulpenak
/208-223/ English translations
Artsactive.net
Divergentes 2005
/162 /163/
ARTSACTIVE.NET >
Artsactive es una red internacional, con sede en Euskadi, de proyectos, organizaciones o particulares que fomentan o
apoyan programas de colaboración entre artistas y centros de investigación de ciencia e industria.
Los miembros de la red quieren promover la presencia de artistas en contextos científ icos y empresariales y la presencia
de científ icos y empresarios en contextos artísticos para:
- desarrollar nuevas fuentes de innovación y creatividad dentro de la ciencia y la tecnología,
- actuar sobre el contexto y la orientación social de la ciencia y la tecnología,
- sociabilizar los frutos de la ciencia a nivel general,
- promover la transferencia de conocimiento y el desarrollo profesional.
La red, actualmente con nodos en Europa, EE.UU. y Australia, incluye proyectos de referencia que organizan programas
de colaboración (8), organizaciones que los apoyan (2), e investigadores y observadores (3).
ARTSACTIVE.NET >
Artsactive artista eta zientzia edo industria ikerketaren arteko lankidetza programak sustatu edo babesten
dituzten proiektu, erakunde eta partikularren nazioarteko sare bat da. Sarearen egoitza Euskadin dago.
Sareko kideek zientzia eta enpresa testuinguruetan artisten presentzia eta arte testuinguruetan zientzialari eta
enpresarien presentzia sustatu nahi dute, hurrengo asmoekin:
- zientzia eta teknologiaren barruan berrikuntza eta sormen iturri berriak garatzeko,
- zientzia eta teknologiaren testuingurua eta norabidea aldatzeko,
- zientziaren lorpenak gizartean orokorrean zabaltzeko,
- ezagutza eta garapen profesionalaren transferentzia sustatzeko.
Sareak lankidetza programak antolatzen dituzten erreferentzia proiektuak (8), babesten dituzten erakundeak (2),
eta ikerlari eta begiraleak (3) ditu hiru kontinentetan (Europa, Estatu Batuak, Australia).
ARTSACTIVE.NET >
Artsactive is an international network of projects, organisations and individuals involved in collaboration
programmes between artists, and science or industry research labs.
Members of the network wish to promote the presence of artists in scientif ic and business projects and the
presence of scientists and business people in artistic contexts to:
- develop new sources of innovation and creativity within science and technology,
- change the context and direction of science and technology (social embedding),
- disseminate the fruits of science into society at large,
- encourage knowledge transfer and professional development.
The network includes reference projects that organise collaboration programmes (8), organisations that
support them (2), and researchers and observers (3), from three continents (Europe, United States, Australia).
The network’s headquarters are in the Basque Country.
Antoni Muntadas, On Translation: Social Networks, produced in residence at Montalvo Arts Center (California).
Antoni Muntadas, On Translation: Social Networks, producido en residencia en el Montalvo Arts Center (California).
Antoni Muntadas,On Translation: Social Networks, Montalvo Arts Center-en (Kalifornia) ekoiztua.
Programas de colaboración artista/empresa
Kolaborazio programak artista eta enpresen artean
Collaboration programs between artists and labs
Organizaciones de apoyo
Erakunde sustatzaileak
Enablers
Investigadores / observadores
Ikertzaileak / begiraleak
Researchers / observers
ITEM
Liverpool (Great Britain)
Organised by the FACT
(Foundation for Art and
Creative Technology) with
support from the Arts Council
of England and Nesta, ITEM is a
pilot research and development
programme that promotes
collaboration between artists
and technologists in order to
create prototypes for creative
exhibition concepts.
www.fact.co.uk
LEONARDO / ISAST
(INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE
ARTS, SCIENCES AND TECHNOLOGY)
San Francisco (USA)
International Society for the Arts, Sciences
and Technology, San Francisco (USA).
Journal published by the MIT publishing
house. It disseminates the work of multimedia
artists and creators, and of implementers of
technological developments, and generates
experimental and radical aesthetics.
www.leonardo.info
ANAT
Adelaide (Australia)
The Australian Network for Art and Technology
creates connections and collaborations across
art, culture, science and technology. It is
Australia’s peak network and advocacy body
for artists working with science and technology,
creating opportunities for innovation, research
and development both nationally and
internationally. One of ANAT’s most innovative
programs is the Synapse Arts and Science
Residencies (www.synapse.net.au). ANAT also
manages the Arts Innovation Residencies.
www.anat.org.au
artsactive.net //////
ARTS COUNCIL ENGLAND
London (Great Britain)
The Arts and Science Research
Fellowships supported by Arts Council
England and Arts and Humanities
Research Council allow artists to work
closely with leading scientists over
the course of a year. The fellowships
support innovative research that
must be of benef it to both science
and arts communities. Twenty-seven
fellowships have been awarded so far.
www.artscouncil.org.uk
DISONANCIAS
Donostia - San Sebastián (Basque Country)
www.disonancias.com
MONTALVO ARTS CENTER
California (USA)
The centre’s programme includes collaboration
from artists working in Silicon Valley laboratories
on scientific and industrial research programmes.
www.villamontalvo.org/artistresidency.html
traducción al castellano /186-187/
euskarazko itzulpena /206-207/
ARTS CATALYST
THE SCIENCE ARTS AGENCY
London (Great Britain)
Arts Catalyst is an organisation that
promotes connections between art
and science through commissions
and strategic projects. It starts out
from the idea that a repositioning
of the different specialised areas
of research is a necessity for an
innovative, progressive and ethical
society. It promotes collaboration
between scientists and artists and
seeks the commitment of scientists
in artistic and interdisciplinary
projects.
www.artscatalyst.org
THE ARTS AND GENOMIC CENTER
Amsterdam (Holland)
Centre based at the Swammerdam
Institute of Biology, situated in Science
Park Amsterdam. Launched to support
the research programme “Spaces of
new representation”, the Centre gets
artists, genome investigators and art
historians involved in joint research
into the interactions and intersections
between the arts and genome
sciences.
www.artsgenomics.org
ARTISTSINLABS
Zürich (Switzerland)
Organised by the Institute of Art, Media and
Design, attached to the Zürich Academy of Art
and Design (Switzerland). Important biology,
physics and IT laboratories receive artists
and international designers, to stimulate
the transfer of knowledge and produce new
levels of dialogue with scientists.
www.artistsinlab.com
OLATS
Leonardo Observatory for the Arts and
Techno-sciences
Paris (France)
OLATS is an association for research and
publications on the net within the arts and
techno-sciences f ield.
www.olats.org
/// Red internacional de programas de colaboración entre artistas y
unidades de investigación en ciencia e industria//////////////////
/// Artisten eta zientzia ala industria ikerketa laborategien arteko
kolaborazio programen nazioarteko sarea ///////////////////////
/// International network of artists’ programs in science and industry
research labs ///////////////////////////////////////////////
/166 /167/
DIVERGENTES >
Divergentes 2005 consistió en organizar residencias de artistas internacionales en
centros tecnológicos y empresas innovadoras del País Vasco para realizar obras
destinadas a ubicaciones específ icas en Zumaia (Gipuzkoa), a partir de tecnologías,
materiales, procesos o conceptos desarrollados por las entidades acogedoras. Fue
la primera experiencia de vinculación de artistas y equipos de investigación, que dio
lugar un año más tarde a DISONANCIAS.
DIVERGENTES >
Nazioarteko artisten egonaldiak Euskal Herriko teknologia zentroetan
eta enpresa berritzaileetan, Zumaian kokapen espezif ikoak izango
zituzten obrak sortzeko Divergentes 2005 egitasmoa antolatu zen.
Obrak horiek, enpresek garatzen zituzten teknologia, material, prozesu
ala kontzeptuekin zerikusia zuten. Artistak eta ikerketa taldeak
harremanetan jartzeko lehen esperientzia izan zen, eta hortik urte bat
berantago DISONANCIAS sortuko zen.
DIVERGENTES >
Divergentes 2005 organized international artists’ residencies in research centres and
innovating companies in the Basque Country, to create works of arts for specif ic locations in
Zumaia, relating to the technologies, materials, processes or concepts which the companies
or centres developed. This was the f irst experience of putting in relation artists and research
teams, that lead one year later to DISONANCIAS.
Sukarrieta
Hasan Elahi
A merced de las olas obraren bidez Hasan
Elahik zientzia-komunitatearen eta gizartearen
artean zubiak eraikitzeko ahaleginak egiten
ditu, horretarako, Bizkaiko itsasoaren inguruko
ikerketa ozeanograf lkoan oinarritutako bi
zatiko lan bat aurkeztu du. AZTIk egindako
kalkuluetatik abiatuta, botilak bota ditu itsasoko
leku jakin batean, korronteek eramanda
aurretik f lnkatutako Zumaiako hondartzako
leku eta une zehatz batera iritsi daitezen. Gero,
olatuei esker itsasoan ibili diren botila horiek
erakusgai daude, ozeanoen gazitasun-mailak
aipagai dituen instalazio batean.
Zamudio
Bruce Shapiro
Bruce Shapirok eskultura algoritmikoa
sortu du (haren forma artistak
idatzitako programa informatiko
baten araberakoa da) Quercus-a, eta
horretarako zenbakizko kontrolez
gobernatutako
karbono-dioxidozko
gas-laserra erabili du. Marrazkiaren
formak haritzaren hostoa adierazten
du, zuhaitz hori sinbolikoa delako bai
Euskal Herrian baita Minessotan ere,
artistaren sorterrian.
Pasaia
Donostia - San Sebastián
Saioa Olmo
Zer da Zumaia zuretzat? Saioa Olmok
Irizarren korporazio-eredu batetik hartu
du inspirazioa Zumaia gizarte-erakunde
gisa ikertzeko. Herriko taldeekin eta
pertsonekin egindako elkarrizketetan
oinarriturik, Zumaiako gizarte-mapak
marraztu ditu eta existitzen diren egoeren
mapekin batera erakusgai daude.
Oñati
Miren Arenzana
Sorgin-Zubi,
Miren
Arenzanak
Zumaiako bi ertzak lotzen dituen
oinezkoen zubia eraldatu du, material
astun eta sendoa arin eta etereo
bihurtu, zerumugan argi-marra bat
marrazteko. Magia-joko horretan
bisitariek ere parte hartzen dute,
igarotzen direnean mekanismoari
eraginez.
Juan Carlos Robles
Foro-a Zumaiari elkargune gisa eskaintzen
zaion eraikuntza da. Juan Carlos Roblesek
trenbideko materiala erabili du (bagoi bateko
altzariak), garraio publikoetan egunero
gertatzen den bizikidetza irudikatzeko.
Bilboko Metroaren anagramaren eraztunekin
jokatzen du, diametro aldakorreko egitura
bat jasotzeko, eta, bertan, atseden hartu,
elkarrizketan
jardun
eta
irakurtzeko
eskainitako aulki-multzoa dago.
Potencial no2. El espejo de Santa Lucía.
Proposatutako instalazioa VICOMTECH errealitate
birtualari buruzko ikerketa-zentroan eginda dago.
Proiektu honetan, unibertso birtuala ispilu baten islari
dagokio. Bi unibertsoek hasiera batean berdin-berdinak
dirudite, baina bisitari baten agerpenak errealitatean
ikusezina den osagarri bat ispiluan agertzea eragiten du.
Horrela irudikatutako espazio birtualak ez garamatza
alegiazko unibertsora, baizik eta erakusten dizkigu
bizi garen munduaren ezin susmatuzko ezaugarriak
eta, horrekin batera, potentzialtasunen inf lnitua. Beste
mundu bat posible da, baldin eta...
Beasain
Antón
Cabaleiro
Ensayos
Divergentes Divergentes
dokumentalaren eta bideo-kreazioaren
arteko formatu hibridoko ikus-entzunezko
pieza bat da. Egunkari-bideo kolektiboa
da eta haren protagonistak artistak,
enpresak eta teknologia-zentroak dira,
baita Divergentes prozesua bera ere,
haien arteko espazio- eta denbora-lokarri
gisa. Sortzeko prozesutik bertatik sortzeko
prozesuari buruz hitz egitea da kontua.
Ewen Chardronnet
Divergentes
on
rt innovati
A
ikuntzara w/.artesdivergentes.com5
ww
Blind date (hitzordu itsua) izeneko instalazioak
ospatu egiten du bisitariarekin aurkitzeko unea:
ur-hartune batetik ur-zorrotada bat jaurtitzen
du airera, ia farol baten argia miazkatzeraino
iristen dena.
Hiri-altzarietako
bi
osagarri
horietatik
abiatuta, natura ezberdinen arteko kontaktua
goraipatzen du, argi elektrikoa eta itsas ura
elkartuz. Izenburuak zer aurkituko duten
ez dakiten ezezagunen arteko elkartzea du
aipagai.
Boris Nordmannek hiri-paisaia berria
eratu du industria-berotegietan
erabili ohi diren nekazaritzako
teknologietatik abiatuta. Emaitza
landare-sare bat da eta jendea
horretan zehar ibili daiteke; labirinto
bat elkarrekin nahastu eta aurkitzeko
edo etzan eta landare-hodei batzuk
begiratzeko. Horretarako, TecnaliaInasmetek metalari eta material
konposatu eta biologikoari buruz
duen ezagutzaz baliatu da.
Flavien Théry
Ormaiztegi
Artetik berr
Luis Bibe
Boris Nordmann
200
traducción al castellano /187-188/
english translation /222-223/
Info-structure
eraiki
du,
hots,
komunikaziorako
eta
zaintzarako
teknologiei eskainitako totema, espazioorbitari lotua. Zaintzeko pantailez,
telebista-pantailez eta argibideen pantailez
osatutako zuhaitzak ikusleari dagoen
lekuari buruzko informazio ugaria ematen
dio eta, aldi berean, gainerako planetarekin
lotzen du, telebista-kanalen eta satelitez
bidalitako adierazleren bidez.
ión /
colaborac
e
d
s
to
c
e
Proy
ak /
io proiektu
Kolaboraz
/
on projects
ti
ra
o
b
a
ll
o
C
n/
Introducció
Sarrera /
on /
Introducti
/6-7/ Eusko Jaurlaritza, Industria, Merkataritza eta Turismo Saila,
Berrikuntza berritu
/8-9/ Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento para la Innovación
y la Sociedad del Conocimiento, Nuevos escenarios para nuevas
dinámicas relacionales
/10/ Diputación Foral de Alava, Departamento para la Promoción
Económica y la Gestión de la Innovación, Buscando desde la óptica
artística soluciones a problemas comunes
/11/ Diputación Foral de Bizkaia, Departamento para la Innovación y la
Promoción Económica, Innovar en el arte y en la empresa
/12-17/ Roberto Gómez de la Iglesia, Nuevos territorios para el arte, nuevas
vías para la innovación empresarial
/18-21/ Cecilia Andersson, What is collaboration and how can we be there?
/22-25/ Ricardo Antón & Arantxa Mendiharat, Orekatuz
/46-57/ David Cuartielles & Björn Wahlström > DAISALUX
David Cuartielles, Mostrando lo invisible, 9 suecos, 1 empresa, muchos
modos de iluminar el camino
/58-69/ Yves Degoyon & Alejandra Pérez Nunez > EL CORREO
Matthew Fuller, The archive and the Map
/70-81/ Saoirse Higgins > EUVE
Saoirse Higgins, Urban playlist, new mobile cultural museum of Bilbao
/82-95/ Kadambari Baxi & Maureen Connor > FORMICA
Jorge Luis Marzo, Escenarios de predicción
K. Baxi & M. Connor, Scenarios for Hybrid Surfaces / 28-52
/96-105/ Birzikla > GAIKER
Enrique Portocarrero, 360
/106-117/ Stephanie Davidson > GRUPO ALFA LAN
Tonya Davidson, A Sensory conversation
/118-129/ Federica Matelli > KAIKU
Paula Perissinotto, Culinary “open source”
/130-139/ Olga Kisseleva > LEIA
Marie Lechner, Tutor
/140-149/ Paulo Correa da Silva > VICOMTech
Mariano Maturana, Realidad aumentada y entornos educacionales
/150-159/ Itxaso Díaz > EITB
Arturo “F ito” Rodríguez, Documentando DISONANCIAS
ma /
del progra
Desarrollo
a/
n
n garape
Programare of the programme /
ent
Developm
/28-29/ Procedencia de los artistas / Artisten jatorri lekuak / Origin of the artists
/30-31/ Participantes y conceptos investigados /Parte-hartzaileak eta ikertutako
kontzeptuak / Participants and researched concepts
/32-41/ Cronología / Kronologia / Cronology
/42-43/ Hacemos DISONANCIAS / DISONANCIAS egiten dugu /
Making DISONANCIAS
/
asociados
Programas
/
elkartuak
Programa
s/
d program
Associate
/162-165/
/166-169/
nes /
Traduccio
/
k
Itzulpena
ns /
Translatio
/172-188/ Traducciones castellano
/189-207/ Euskarazko itzulpenak
/208-223/ English translations
Artsactive.net
Divergentes 2005
Traducciones castellano
INTRODUCCIÓN /
/172 /173/
precisamente para no hacer de ésta un discurso cómodo que pueda
quedarse vacío, sino una realidad rica en matices y potencialidades.
¿Qué signif ica colaborar,
y cómo llegar a ello?
Cecilia Andersson /18-21/
diferentes tipos de conocimiento a varios procesos y cadenas de
producción, dentro del cambio de circunstancias globales. Aunque
la colaboración es algo usual para muchos artistas contemporáneos,
Innovar la innovación
DISONANCIAS es uno de esos proyectos, hoy casi experimentales,
Joseba Jauregizar Bilbao.
que denotan un modo de actuar de deseable expansión entre
A partir de una convocatoria internacional abierta, se seleccionaron
Director de Tecnología del Gobierno Vasco /6-7/
nuestras organizaciones. Porque de esa interacción entre el mundo
diez artistas (o grupos de artistas) para trabajar en colaboración con
del arte y los departamentos de I+D+i de nuestras empresas o de
diez empresas ubicadas en el País Vasco. Los campos de actuación
En la actualidad, hay muchos artistas con postgrados en Bellas Artes,
Al igual que nuestras organizaciones empresariales han asumido
nuestros importantes centros tecnológicos surge un mundo al que
de las empresas acogedoras eran diversos e iban de la producción
lo cual signif ica que han sido formados para colaborar, negociar
con naturalidad la cultura de la calidad, interiorizándola más allá de
seguramente hoy no podemos, todavía, poner límites, fronteras....
a los servicios. Artistas y empresas acordaron el proyecto que iba a
y comunicar. Están también más preparados en la teoría y la
servir de base para la colaboración y trabajaron lo más rápidamente
investigación que en habilidades manuales y técnicas tradicionales.
las certif icaciones y distinciones del color de muy diversos metales,
para las empresas representa un valioso activo que se esfuerzan en
adquirir para seguir siendo competitivas.
nuestra apuesta en la construcción de un futuro de crecimiento
DISONANCIAS pretende convulsionar, humildemente, los modelos
posible para llevarlo a cabo en seis meses. Este catálogo aporta
El profesor Howard Singerman, que estudió la educación artística
equilibrado y sostenible para Euskadi pasa por la innovación.
de pensamiento y comportamiento, repensar las formas en que
pruebas y resultados de estas diez colaboraciones. Cabe decir, ante
dentro de su marco histórico y de sus contextos ideológicos,
abordamos la innovación en nuestras organizaciones. Y como
todo, que la premisa para dichas colaboraciones no era hacer arte
argumenta que el cambio en la formación de los artistas inf luye
Pero una innovación que no sólo se centra en la ciencia y en la
dicen sus promotores, no están todas las respuestas claras, está en
sino formular ideas de productos comercialmente viables.
en las formas y signif icados de su producción. Mientras que el
tecnología, sino que apuesta además por repensar los modelos
construcción permanente. DISONANCIAS es también un proceso
organizativos, las formas de relacionarse con los mercados, de
innovador que acerca dos mundos alejados a menudo por la
Examinemos algunas ideas en torno al concepto de colaboración.
el lenguaje, la práctica artística contemporánea lucha por liberarse
establecer redes y alianzas... y por supuesto en las implicaciones y
artif icialidad en nuestra forma de abordar la compleja realidad social
¿En qué consiste este esfuerzo intelectual conjunto entre artista y
de esos condicionantes. Sin ninguna fórmula obvia que seguir, los
benef icios sociales de todo ello.
y empresarial.
empresa? Una situación más “natural”, y quizás más espontánea,
artistas están cada vez más comprometidos socialmente y cumplen
habría sido encontrar un interés mutuo entre artista y empresa
su rol de colaboradores de la sociedad.1
modernismo enfatizó la organización del conocimiento e insistió en
Por eso desde el Gobierno Vasco en nuestra apuesta por la
DISONANCIAS abre una puerta a los intercambios creativos, a
basado en una motivación común. En el caso de DISONANCIAS, no
innovación, en el Sistema Ciencia, Tecnología y Sociedad, sabemos
la generación de ideas desde el pensamiento divergente, a la
se disponía de mucho tiempo para abordar las cosas de esa manera.
Esta iniciativa de DISONANCIAS de poner en contacto a artistas y
de la necesidad de incorporar nuevos modelos de pensamiento,
imaginación desde los espacios en blanco, desde el silencio o desde
Desgraciadamente, algunos aspectos de las colaboraciones surgen
empresas es muy oportuna y nos permite una muy sana ref lexión
nuevas miradas sobre la realidad, altas dosis de imaginación,
el diálogo, desde el acuerdo o desde el conf licto que es necesario
de una situación impuesta en la que ambos, artista y empresa,
sobre las condiciones en las que trabajan los artistas hoy en día. En
creatividad y diversidad para encontrar nuevas respuestas que
gestionar...
tendrán que trabajar rápidamente para conseguir un acuerdo. Una
un momento en el que el arte desempeña un papel cada vez más
vez establecido este acuerdo o ámbito de trabajo común, éste es el
instrumental en las decisiones políticas y en el que el dinero está
punto de partida de la colaboración en sí.
reservado a museos de gran éxito, que exhiben exposiciones para el
supongan saltos cualitativos de importancia en nuestra proyección
empresarial y social, con cohesión, pero también con un alto
DISONANCIAS es una experiencia pequeña en tamaño si
componente de atrevimiento.
consideramos nuestro gran tejido empresarial, pero singular aquí
gran público, la necesidad de mezclar la experimentación privada con
y en el mundo, formando parte de la red internacional Artsactive.
Siento curiosidad por saber más sobre cómo se alcanzaron esos
la discusión pública se hace cada vez más evidente. DISONANCIAS
Y como con todas las tendencias que se ponen de moda también
net, patrocinada por este Departamento y con sede en Euskadi. Pero
acuerdos y ámbitos de trabajo, y también cómo evolucionaron a lo
tampoco pretende crear fórmulas. Se trata de un proyecto íntegro,
podemos caer en el riesgo de incorporar el lenguaje de la innovación
DISONANCIAS es un proyecto grande en conceptos y en propuestas
largo del proceso. ¿Hubo margen para los cambios y la adaptación?
asentado en una serie de circunstancias específ icas que le permiten
de una manera masiva en nuestras organizaciones y en nuestra
innovadoras, y es una muestra más del dinamismo y compromiso
Si lo hubo, ¿quién se encargó y lideró estos cambios? Sólo puedo
ser lo que es.
sociedad y, sin embargo, no potenciar las actitudes y aptitudes
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
especular, pero dada las limitaciones de tiempo del proyecto,
precisas para su desarrollo.
Vasco y de la SPRI, para con un futuro creativo en nuestro país.
supongo que una vez que el artista y la empresa acogedora (su
DISONANCIAS puede verse como un ejemplo de la estética
responsable) articularon y acordaron un “objetivo”, la colaboración
relacional de Bourriaud, en la que apuesta por un “modelo a pequeña
consistió en llevarlo a cabo de la mejor manera posible.
escala de las situaciones comunicacionales”2. La necesidad de
Igual que necesitamos revisar nuestras fuentes de valor añadido
DISONANCIAS nos muestra un aún estrecho pero emocionante
en torno a nuestros sectores maduros o a los emergentes,
sendero del arte de innovar la innovación.
hacer preguntas y buscar respuestas es universal, pero cómo nos
igual que hemos de identif icar los atributos que como público y
Hoy en día, hablar de colaboración es algo muy común. Quizás es
ponemos de acuerdo y cómo comunicamos para poner dichos
sociedad diversa nos sirven de combustible básico en nuestro
gracias al creciente movimiento entre fronteras. Las personas, la
procesos en movimiento depende del entendimiento de la situación
desarrollo cotidiano, igual que hemos de trabajar en equilibrio entre
comodidad, la tecnología, la cultura y la política (globalización)
por parte de los colaboradores. Depende también de sus intereses,
nuestra identidad abierta y la apertura al exterior desde nuestra
han trasladado la idea de colaboración a un primer plano. Quizás
del conocimiento que aportan a la colaboración y del nivel de
esencia, hemos de innovar, día a día, la propia manera de innovar,
es también el resultado de una creciente necesidad de integrar los
satisfacción que consigan al cumplir con su cometido. Pero la acción
/ 174 /175/
Castellano
de proporcionar el escenario y la oportunidad para formular estas
la producción de software de código libre parece completamente
1993 p. 29. 4Brind, Susan, ed. Curious, artist’s research within
permitido que empresas y artistas hayan tenido más claro, desde un
preguntas es única y prometedora.
desestructurada.... Los proyectos de código libre se establecen
expert culture, Visual art projects, 1999, p. 45. 5F lorida, Richard.
principio, qué podían esperar y conseguir en su relación en el marco
alrededor de un núcleo estable de contribuidores que lleva a cabo
The rise of the creative class, Basic books, 2002 p. 136. Neumeier,
Últimamente, hemos estado viendo laboratorios y fábricas de arte
tareas claves y desempeña un papel decisivo en su supervisión, a
Marty. Zag, New riders, 2007 p. 126. 7Ibid p. 127-128.
que atraen inversores y apoyo público. Asociadas a la ciencia y la
la vez que explotan los esfuerzos temporales de otros grupos más
industria, estas entidades infunden un idea un tanto rancia de lo
grandes de voluntarios... Este núcleo proporciona una visión global
que es el arte. O mejor dicho, vuelven a utilizar antiguas formas
del proyecto y actúa también de guardián.”5
de controlar y observar el proceso colaborador. En relación a ello,
6
de DISONANCIAS.
De todas formas, aún se puede progresar para conseguir que
Cecilia Andersson es comisaria y directora de Werk Ltd, agencia
las relaciones entre los distintos agentes participantes sean más
de comisariado de Estocolmo. Werk colabora a nivel internacional
f luidas y libres de prejuicios. Para lograrlo, una de las barreras a
para organizar, producir, publicar y promover arte contemporáneo.
superar es probablemente la del tiempo y la de la dif icultad de
recordemos a Bruno Latour cuando escribió: “Reducidos grupos
Sin dejar de lado nuestras posiciones de crítica y compromiso,
Entre sus últimos proyectos destaca SuperSocial, una serie de
ajustar las agendas y los ritmos de trabajo. Seis meses permiten el
de personas sacan sus conclusiones de las fuerzas naturales y se
¿qué ocurre en la colaboración si intentamos dejar atrás lo que
eventos que se desarrollan dentro de la bienal de Liverpool, y una
arranque de una verdadera colaboración, pero sigue siendo poco
juran unos a otros que no están traicionando, sino que están
sabemos? ¿Si en lugar de agarrarnos a posiciones basadas en el
residencia con el artista cubano Carlos Garaicoa y miembros de su
tiempo para desarrollar un proyecto de investigación en todas sus
traduciendo el comportamiento silencioso de los objetos. Con
conocimiento intentamos facilitar un espacio para que surja un
estudio. www.werkprojects.org
fases. Una de las maneras de paliar esa def iciencia es continuar la
Boyle y sus sucesores, empezamos a imaginar qué es una fuerza
nuevo conocimiento dentro de los parámetros de la colaboración
natural, un objeto mudo al cual se le dota de signif icado.”3 Si Boyle
propiamente dicha? Posiblemente, ahí se encuentre el verdadero
inventó el laboratorio, dejemos a DISONANCIAS liderar el camino e
potencial de la colaboración; es decir, cuando dejamos de actuar
Haciendo equilibrios
inventar formas de colaboración. En el desarrollo de esta invención,
como agentes inter o multidisciplinares y trabajamos juntos, unos
Ricardo Antón & Arantxa Mendiharat /22-25/
no debemos volver a caer en esas ideas sobre renacimiento o
con otros, para observar e intentar asimilar las nuevas relaciones
sobre otro tipo de “re-encantamiento” de la sociedad. En su lugar,
que surgen.
hablemos de cómo podemos facilitar modelos de colaboración
colaboración superando el marco de DISONANCIAS, cosa que está
ocurriendo en varios de los casos de esta edición.
La relación artista-empresa
La def inición por parte de las empresas de los conceptos y proyectos
DISONANCIAS (DIVERGENTES durante el 2005) es un programa
de investigación que querían desarrollar en DISONANCIAS -incluso
procesual. Es procesual tanto por el tipo de relaciones de
antes de organizar la convocatoria de artistas- ha facilitado un proceso
temporal basados en circunstancias específ icas y condiciones que
En su último libro, Zag, Marty Neumeier, presidente de una
colaboración que se establecen entre los artistas y las empresas,
de selección conciso de la tipología de los artistas participantes en
dan forma a nuestro mundo actual.
compañía de San Francisco especializada en colaboraciones entre
como sobre todo, por cómo evoluciona el programa en sí mismo, en
el programa, así como centrar desde el principio el objetivo de la
marcas, escribe lo siguiente: “El aprendizaje simple es aprender
sus objetivos, formatos y metodologías.
colaboración. El hecho de que el jurado haya preseleccionado varias
El artista Pavel Büchler escribe: “Sin duda, la sociedad necesita más
cómo hacer mejor las mismas cosas. El aprendizaje generativo
creatividad y visión que obras de arte. Necesita más las maneras de
es aprender cómo hacer cosas nuevas. Ello requiere que la
Esta publicación pretende socializar parte de estos procesos para
podido tomar la decisión f inal, ha permitido ajustar al máximo el perf il
hacer de los artistas que las cosas que producen. Los necesita por
organización haga algo diferente, sepa valorar mucho más lo que
compartir la experiencia. Además, es una manera de realizar un
de los artistas que mejor podían interactuar con cada empresa.
lo que “son” más que por lo que “hacen”; y si los necesita por lo que
hizo en el pasado y adquiera cualidades que no posee.”6 Y sigue:
análisis no-formal con el que marcar puntos de referencia que nos
hacen, es como productores de cultura más que por los artefactos
“El aprendizaje simple trata de dibujar la misma caja pero más
ayuden en el proceso de evolución de DISONANCIAS.
específ icos que caracterizan esa cultura.”4
grande. El aprendizaje generativo dibuja una nueva forma.”7
El formato
el formato f inal que se esperaba de la colaboración: un catálogo de
La colaboración permite abordar las posibles maneras de encontrar
Esto es lo que ocurre en DISONANCIAS. Artistas de diversos
El cambio más signif icativo en esta edición de DISONANCIAS
ideas, un prototipo en el sentido clásico de la palabra, una
nuevas formas de ver ciertos problemas y nuevas formas de pensar
ámbitos, que hablan lenguas distintas y poseen diferentes
ha sido considerar el resultado de las colaboraciones no como
instalación como objeto de comunicación, etc. Aunque, al mismo
y de resolver esos problemas. Pero, ¿cómo se puede ir más allá con
habilidades y motivaciones, llegan a la empresa acogedora
un proyecto-obra de arte stricto sensu, cuyos puntos de partida y
tiempo, el equilibrio entre la def inición del ámbito de investigación
la experiencia acumulada? Lo interesante de la colaboración no es
y encuentran un abanico de circunstancias similares. Cada
f inalidades estuviesen def inidas principalmente por los artistas,
y el resultado esperado es muy variable e inestable y, teniendo en
necesariamente el resultado, sino su desarrollo. Lo que cuenta cada
colaboración que se forma es una constelación única. Cada una
sino al contrario, como un proyecto desarrollado en función de las
cuenta que DISONANCIAS es ante todo un proceso relacional de
vez más es el proceso, no el producto. En su más que citado libro, The
de estas colaboraciones activa asociaciones únicas y produce
necesidades y objetivos de cada empresa.
experimentación radical, es conveniente y probablemente más
rise of the creative class (El ascenso de la clase creativa), Richard
soluciones únicas. Aquí es donde queremos estar.
candidaturas para cada empresa, y que la entidad acogedora haya
Quizás, aparte de la def inición del objeto de la investigación -ni
excesivamente concreto, ni excesivamente vago-, haya faltado f ijar
“rentable” a medio plazo, dejar un margen suf iciente para que surja
F lorida describe los esfuerzos de colaboración que hay detrás del
En consecuencia, el artista ha pasado de desempeñar el rol que
lo inesperado.
código libre: “El desarrollo del software de código libre proporciona
1
Singerman, Howard. Art Subjects: Making Artists in the American
habitualmente se le atribuye socialmente –crear arte-, a cumplir
un modelo interesante de cómo la motivación intrínseca, la
University, University of California Press, 1999. 2Bourriaud, Nicolas.
más bien la función de un colaborador externo que se incorpora a
Los resultados
estructura horizontal y el voluntariado pueden ser utilizados para
Relational aesthetics, Les presses du réel, 1998, p. 47. Latour,
un equipo de trabajo, cumpliendo el rol de “experto en creatividad”,
Pasando a un nivel más concreto, a intentar desarrollar una
motivar a gente creativa y desarrollar un trabajo... A primera vista,
Bruno. We have never been modern, Harvard University Press,
convirtiéndose así en un profesional externo especializado. Esto ha
categorización del tipo de colaboraciones que se han desarrollado
3
/176 /177/
Castellano
DESARROLLO DEL PROGRAMA /
en esta edición de DISONANCIAS, podríamos retomar la
El proyecto desarrollado por Federica Matelli en KAIKU tiene que
Una mirada hacia adelante
clasif icación de Samuelle Carslon, en su informe sobre el programa
ver con un cuestionamiento del papel de las industrias alimentarias
Estamos en los principios de DISONANCIAS. El programa pretende
de residencias INTERACT organizadas por el Arts Council England1.
en los hábitos de consumo, y por extensión, en los modos de
seguir evolucionando de cara a próximas ediciones, proponiendo
Esta clasif icación distingue tres tipologías de actuaciones: el
interrelación entre las personas considerando la comida como
un proceso de I+D+i para una redef inición abierta y continuada,
Hacemos DISONANCIAS
artista como “usuario”, el artista como “crítico” y el artista como
un factor privilegiado de comunicación. En el caso de DAISALUX,
que ponga en cuestión su propio modelo. Sin duda las categorías
/42-43/
“comunicador”. Poner etiquetas siempre simplif ica y reduce matices
el colectivo sueco Aeswad ha puesto en cuestión el propio modo
de actuación se moverán, e incluso el tipo de artistas, empresas y
y probablemente, muchos de los proyectos desarrollados sean una
de considerar los mecanismos de evacuación en situaciones de
centros de investigación que participarán en los próximos años será
mezcla de estas y otras categorías, sin embargo, las seguiremos
emergencia, para proponer entre otras cosas, un mecanismo que
de una naturaleza distinta, así como sus modos de relacionarse.
> SPRI - GOBIERNO VASCO
como intento de explicitar los proyectos que se han desarrollado en
priorice la información al equipo de rescate. El proyecto desarrollado
Lo importante será en todo caso seguir contando con empresas,
SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial) es
esta edición 2006/2007 de DISONANCIAS.
por Maureen Connor y Kadambari Baxi para FORMICA hace una
centros de investigación, artistas o colectivos de artistas innovadores
cabecera de un grupo de sociedades que dan respuesta a las
revisión crítica del papel y del desarrollo de este material laminado
y comprometidos, que compartan y entiendan los objetivos y
necesidades que un proyecto empresarial requiere desde su
El artista como “usuario”
desde sus inicios y una proyección en el futuro aplicándole el método
métodos de DISONANCIAS.
nacimiento en idea hasta su implantación. La agencia de desarrollo
Por el simple hecho de hacer uso de los recursos de la entidad
del scenario planning.
acogedora, los artistas desarrollan una importante función de
Patrocinador/
empresarial es una sociedad adscrita al Departamento de
Porque el programa quiere constituirse como una plataforma
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, ubicada en los
usuario. Se sabe que las empresas someten regularmente sus
El artista como “comunicador”
estable de mediación entre el mundo del arte y el mundo de la
tres territorios históricos. La estructura operativa de la Sociedad se
ideas y productos a pruebas de usuario. En los casos que nos
La función crítica antes mencionada por parte del artista puede
empresa, para propiciar múltiples posibilidades relacionales, con la
def�ine en función de las necesidades que la Política Industrial que
interesan, el artista es un “usuario extremo”. Algunos experimentan
servir para que las empresas acogedoras entiendan de otra manera
“creatividad aplicada” como denominador común, adaptándose en
en cada momento se establecen como prioritarias. Actualmente,
las posibilidades inf initas de los materiales, productos o servicios;
cómo se las percibe y cómo comunicar sus actividades más allá
cada momento a las necesidades de unos y otros, y por extensión, a
SPRI basa su trabajo en cuatro líneas de actuación estratégicas:
otros expanden el potencial de aplicaciones, desviando su propósito
de su círculo habitual. Por otra parte, el hecho de que la forma
las necesidades de la sociedad en su conjunto.
Innovación, Internacionalización, Desarrollo Industrial y Sociedad
inicial, empezando sus investigaciones sin ánimo de funcionalidad,
en la que se desarrolla el trabajo del artista tenga a menudo un
lo que de un modo indirecto, a veces anticipa tendencias que tienen
impacto visual importante, y que de por sí, esté destinado a una
que ver con los usos.
distribución pública, propicia también la función comunicativa de
los proyectos.
de la Información.
INTERACT, Artists in Industry placements, Evaluation report,
1
www.spri.es
january 2007, Dr. Samuelle Carlson, p.27. h.
www.artsactive.net/informes.html
Dentro de esta categoría podríamos insertar los trabajos de Birzikla
Entidades asociadas/
> Álava Agencia de Desarrollo, S.A. (A.A.D.)
en GAIKER o de Stephanie Davidson en ALFA LAN. En los dos
El caso del documental realizado por Itxaso Díaz en colaboración
Ricardo Antón, es co-director de AMASTÉ, una of icina de ideas
Fundada con la Diputación Foral de Álava como accionista. Su
casos, se han experimentado posibles usos y acondicionamientos
con EiTB es el más evidente, en su acertado intento de comunicar
especializada en articular procesos y dispositivos de mediación,
fundación viene precedida por una larga actividad realizada por
de materiales, incluyendo materiales normalmente utilizados para
el conjunto de los proyectos que han conformado DISONANCIAS
para fomentar la creatividad, la innovación y el desarrollo social,
la propia D.F.A. en colaboración con la entonces denominada
procesos y no para productos f inales -en el caso de Alfa Lan-, y han
desde la perspectiva de sus participantes. Yves Degoyon y Alejandra
económico y/o político.
Caja de Ahorros Provincial de Álava (C.A.P.A.). Constituyeron la
imaginado usos desde una perspectiva renovada: un mobiliario que
Pérez combinaron archivos de los distintos medios de EL CORREO
se adapta a su espacio (un banco que gira, en caso de Birzikla) o un
en una instalación que hace visible la dimensión multimedia
Arantxa Mendiharat es coordinadora de DISONANCIAS desde el
mobiliario que se adapta al cuerpo (unas butacas que integran la
del grupo, a la vez que es una lectura de un territorio dado y de
Grupo XABIDE, Gestión Cultural y Comunicación Global.
huella de su utilizador, en el caso de Stephanie Davidson).
cómo los medios de comunicación construyen la información y
Sociedad Promoción de Infraestructuras Industriales Alavesas, S.A.
(P.R.I.N.I.A.), génesis de la actual A.A.D.
www.aad.es
la memoria. Olga Kisseleva, en LEIA, ha realizado fotografías que
> Bai Agencia de Innovación de Bizkaia
El artista como “crítico”
ref lejan el uso por parte de personas discapacitadas de teléfonos
La principal seña de identidad de BAI es su vocación de servicio.
La función crítica del artista puede ir desde la crítica del uso de
móviles, mediante los cuales acceden a un tutor informático que les
Desarrolla herramientas y metodologías que facilitan que las
tecnologías o materiales hasta una crítica de la propia cultura de
ayuda en su vida laboral y cotidiana. En VICOMTech, Paulo Correa
empresas de Bizkaia puedan llevar a cabo proyectos innovadores, así
la empresa. Esta función es una consecuencia del hecho de que
da Silva ha desarrollado la gráf ica de un videojuego en un intento
como la integración en su gestión de la innovación. La misión de la
los artistas suelen explorar los contextos de un modo muy amplio,
de llegar de la manera más adecuada a su público. F inalmente, el
agencia es hacer que las empresas tomen conciencia de la necesidad
utilizando la empresa acogedora como material de su observación y
proyecto desarrollado por Saoirse Higgins para EUVE replantea los
de innovar como estrategia de futuro y apuestan por todo tipo de
trabajo, cuestionándolo todo sistemáticamente, actuando, a menudo,
tradicionales mensajes utilizados para informar a los visitantes de
actividades que supongan un mayor acercamiento a las empresas.
a medio camino entre antropólogos, consultores o pedagogos.
una ciudad, estableciendo un vínculo directo con sus habitantes.
www.baibizkaia.net
/178 /179/
Castellano
> Diputación Foral de Gipuzkoa
Promotor/
inspirar sueños y para educar. Quizás uno de esos sueños es que,
fotografías que se toman. No se trata simplemente de un plano
Departamento para la Innovación y la Sociedad del Conocimiento
> Grupo XABIDE
en sí mismo, el software se muestre abierto a la ciudad, se adapte
transparente de la ciudad con su vida visible a partes iguales, sino
Este departamento tiene asignado la promoción y el apoyo para la
Xabide es un grupo empresarial cuya misión es apoyar la
a sus formas y se pregunte: “¿Cómo habla una ciudad? ¿Cuáles son
de un mapa que muestra lo que se cree que merece ser noticia o que
implantación de la innovación como un elemento estratégico en
transformación y desarrollo de organizaciones y territorios a
sus recuerdos?”.
puede ser dicho en ese contexto.
la actividad económica, de la sociedad del conocimiento y de la
través de la cultura, las artes y la comunicación, en clave de
información en Gipuzkoa.
contemporaneidad. Su actividad abarca el asesoramiento/
Las colaboraciones organizadas por DISONANCIAS se desarrollan
Esta instalación permite que lo que es noticia viaje por el espacio
www.gipuzkoa.net/DFG/innovacion-c.html
formación, diseño, y gestión de organizaciones (principalmente
en un tiempo muy corto. El modelo de residencias de artistas en
y el tiempo. ¿Qué dijo El Correo que ocurrió en esta calle hace
instituciones públicas, universidades y centros educativos,
instituciones, planteado por el “Artists Placement Group” a principios
sesenta años? ¿Por qué en algunas zonas de la ciudad no hay
organizaciones artísticas y culturales), proyectos, y redes, en tres
de la década de 1970, busca establecer contextos en los cuales los
noticias? ¿Es posible que alguien haya sido asesinado, o alguien
> American Center Foundation
dimensiones complementarias: consultoría, gestión cultural y
artistas trabajen de manera tangencial a los intereses percibidos,
haya bailado, o no haya ocurrido nada en un mismo sitio una década
La American Centre Foundation se dedica a la promoción del arte
socialización. Esta actividad, desarrollada a lo largo de 20 años, se
y a menudo rutinarios, de las organizaciones. Para trabajar de esa
tras otra? ¿Qué palabras describen los momentos en que la gente
contemporáneo. Principalmente, ayuda a los artistas emergentes y
sustenta en la investigación permanente, el desarrollo de proyectos
manera, y hacer algo que tenga sentido, se requiere tiempo. Sin
vive al máximo? ¿Cambian con el tiempo estas palabras? ¿Pueden
respalda los proyectos arriesgados y el pensamiento experimental.
propios y la interacción con las principales redes de conocimiento y
embargo, lo que sí puede obtenerse en un periodo tan breve son
incluso ser descritas? Un archivo permite trazar los movimientos
La American Centre Foundation pretende fomentar la creación,
desarrollo conceptual en el mundo de la cultura.
combinaciones de sistemas y materiales existentes. En ese caso, lo
de la ciudad que han pasado inadvertidos, los movimientos lentos,
desarrollo, producción y presentación de proyectos otorgando
www.grupoxabide.es
que encontramos es la remodelación creativa del texto y los archivos
como la llamada “modernización”, que pueden estar condensados
de texto e imagen de El Correo.
en un incidente en particular pero que habitualmente son más
Entidades colaboradoras/
subvenciones y encargando nuevos trabajos, independientemente
de su origen geográf�ico.
> Arteleku
Otros colaboradores y medios asociados: APD, Embajada de
subterráneos y difíciles de entender.
Suecia, Institut Français de Bilbao, ARCE, El Diario Vasco,
Map-O-Matix es un conjunto de herramientas informáticas
Estrategia Empresarial.
desarrolladas como software libre gracias a una iniciativa
Combinar el software con dispositivos de sonido, -el Theremin,
Arteleku es un centro público de arte y cultura contemporánea
establecida por Yves Degoyon. El software libre puede ser utilizado,
radio transmisores, una aplicación que lee texto- intensif ica la
que depende de la Dirección General de Cultura de la Diputación
compartido, desarrollado, modif icado e incluso decriptado y
experiencia, la sitúa en el bullicio de la ciudad, en la superposición
Foral de Gipuzkoa. El centro genera e impulsa propuestas
ser usado por otro usuario con posterioridad (el software libre
y multiplicidad familiar de nuestros propios recuerdos. Existir entre
ha sido esencial en el desarrollo de muchas de la tecnologías
los sistemas de comunicación es una experiencia crucial de nuestra
nacionales e internacionales y a toda persona interesada en ampliar
de la información actual, como es el caso de Internet). Permite
vida contemporánea. Instalaciones como ésta permiten a quienes
sus conocimientos en arte y creación contemporánea.
el desarrollo de mapas como gráf icos de vectores, imágenes
participan experimentar con la forma en que están compuestas,
compuestas de líneas que podemos aumentar o reducir a criterio,
conocer sus cualidades, ver cómo los medios de comunicación se
y añadir otros datos a los nodos de estas gráf icas. Texto, archivos de
organizan y se pueden reinventar, modela nuestras relaciones con
sonido, imágenes, vídeo o información geográf ica: todo ello puede
el lugar en el que vivimos.
interdisciplinares teóricas y prácticas y está abierto a artistas
www.arteleku.net
PROYECTOS DE COLABORACIÓN /
El archivo y el mapa
Matthew Fuller /68-69/
> Ministerio de Cultura
La política de acción y promoción cultural del Ministerio de Cultura
Hoy en día, el software nos proporciona mucha de la infraestructura
tiene como objetivo favorecer la comunicación cultural entre las
escondida de nuestra vida cotidiana, extendiéndose por nuestras
Comunidades Autónomas, difundir la cultura española en el exterior
ciudades como los conductos de agua, el gas o las redes de
Esta instalación nos da recursos para acceder a los momentos más
que han sido investigados durante cientos de años. Cada uno
y fomentar las relaciones culturales entre España y otros países,
alcantarillado. El software manipula los archivos que nos
gloriosos, valientes y generosos de la historia de Bilbao, y también
de ellos ha inspirado un sinfín de historias e ideas y ha llevado a
contribuir a celebrar las conmemoraciones históricas de carácter
descargamos y las llamadas telefónicas de nuestros teléfonos
a los más oscuros, mediante textos, imágenes e incluso mediante
la gente a cambiar el mundo. Vivimos en una era en la que todo
nacional o internacional y otros acontecimientos históricos y
móviles por todo el paisaje urbano. Cuenta historias sobre nosotros
aquello que permanecerá sin nombrarse, quedando sólo delineado
f luye rápidamente y en la que por primera vez el archivo y el mapa
culturales de relevancia, favorecer la preservación, el conocimiento
y nos hace movernos dentro del tejido urbano. De esta manera,
en los recursos que ofrece esta instalación multimedia.
interactúan. El archivo permite a la gente encontrar un lugar en la
y la difusión del patrimonio cultural común de España, y promover el
crea nuevas asociaciones y libera o refuerza las ya existentes.
turismo cultural y el voluntariado cultural.
www.mcu.ea
identif icarse en un mapa.
El archivo y el mapa son dos f iguras y mecanismos de conocimiento
historia. El mapa permite, a su vez, que la gente sitúe la historia en
Gracias a esos momentos, surgen las f iguras de lo cotidiano: las
el espacio. Como dice Alejandra Pérez Nunez: “Si el mapa es un
A la vez que genera nuevas formas posibles de construcciones y
noticias que, como pasear por la calle, ocurren con un cierto ritmo
archivo podemos darnos cuenta de las diferentes temporalidades y
establece miles de parámetros de diseño para producir otras formas
pero que pasan inadvertidas para la mayoría. En este acontecer
ritmos que están contenidos en una situación en el tiempo”.
extraordinarias, también concibe los dispositivos para modelarlos y
discurre también una lógica compleja que, desde el editorial de
reinventarlos. Ahí reside su máximo potencial y su capacidad para
El Correo, cambia con el tiempo: los artículos que se escriben; las
/180 /181/
Castellano
Matthew Fuller es profesor adjunto de medios de comunicación
digitales en el Centre for Cultural Studies, Goldsmiths College,
con teléfonos móviles y se enviaron mediante Bluetooth a la página
la ciudad. Veo los dispositivos móviles como una posible forma de
valor
web de la lista de canciones urbanas.
co-optar al control “of icial” sobre el espacio público. Puede ayudar a
indiferentemente mundos físicos y virtuales. Nuestra cultura se
la gente a comprometerse con su identidad cultural y potenciar su
obsesiona con imaginar el futuro, y métodos como el Scenario
propia experiencia de los espacios urbanos.
Planning (término utilizado por los economistas y ejecutivos para
University of London. Es autor de Behind the Blip, essays on the
que
los
materiales
naturales
y
donde
habitamos
culture of software y de Media Ecologies, materialist energies in
El taller supuso el primero de varios compromisos con el público en
art and technoculture; además de editor de Software Studies: a
calidad de “proveedor cultural” para el proyecto. Lo que realmente
lexicon, de próxima publicación.
me interesaba era la relación entre la institución y las prácticas
Por otro lado, algunos de los retos y contradicciones de este tipo
de una manera radical, y consecuentemente las necesidades y
culturales locales. Sabía de antemano que el hecho de disfrutar
de aplicación móvil son cuestionados por Gerardo Mosquera
deseos de su población) se convierten en importantes estrategias
de una corta residencia en un país que no era el mío para explorar
en su ensayo Esferas, ciudades, transiciones. Perspectivas
encaminadas a producir desarrollo. Estas estrategias son una
una identidad cultural local, signif icaba aceptar y entender la
internacionales del arte y la cultura: “¿Estas aplicaciones
versión acelerada de algunas de las técnicas que se usaban
idiosincrasia del lugar, y tenía por tanto la obligación de apoyarme
mejoran y enriquecen la situación o la simplif ican por la
antiguamente en publicidad.
en los circuitos y artistas locales. Éste fue otro de los retos más
necesaria estandarización que toda comunicación transcultural
importantes del proyecto “...cuanto más fuerte es la globalización,
e internacional requiere? ¿La diferencia se comunica y se negocia
Formica Faux Real utiliza estos nuevos materiales –información o
Parte 1: Bilbainadas-Bilbao cartograf iado representado en
más importancia tiene lo local. Los signos que antes eran visibles,
o se convierte solamente en una taxonomía autocomplaciente?
datos y espacio virtual- como realidades que pueden ser imitadas
canciones.
se convierten en invisibles y, por tanto, más difíciles de descifrar”
¿Quiénes ejercen las decisiones culturales y a quiénes benef ician?”
para inventar nuevos productos para Formica. Considerando el
Bruno Latour, 2005.
Gerardo Mosquera,2003.
papel importante que han desempeñado los productos de Formica
Lista de canciones urbanas.
Museo cultural móvil de Bilbao
Saoirse Higgins /80-81/
dar nombre a los acontecimientos que podrían cambiar el mundo
Este proyecto propone captar los artefactos culturales de
para el desarrollo del diseño moderno, parece necesario hacer
Bilbao al recoger la huella en el espacio y en el tiempo de sus
El diseño de mecanismos creativos, como el taller, y las
Gerardo Mosquera, http://artefact.mi2.hr/_a04/lang_en/
una ref lexión para entender su impacto en la cultura de nuestros
participantes. El nuevo museo móvil de la capital vizcaína abre su
aproximaciones innovadoras en el desarrollo del proyecto debería
theory_mosquera_en.htm#_edn2
días, antes de que posiblemente la empresa tome decisiones
colección con una nueva versión de la “bilbainada” creada por la
permitir a EUVE continuar explorando contenidos e ideas para
Bruno Latour, http://www.bruno-latour.fr
irrevocables sobre su futuro. Si tomamos algunos de los anuncios
generación más joven de la ciudad. Se trata de un tipo de canción
llevar a cabo más aplicaciones culturales móviles. La noción de
relacionada, específ icamente, con Bilbao, que habla del carácter y
cómo surge la innovación; las condiciones que se tienen que dar
la idiosincrasia de la comunidad local. En colaboración con EUVE,
para que esto ocurra es un aspecto importante del desarrollo del
un centro tecnológico con sede en Vitoria, hemos diseñado una
diseño. El “descubrimiento inteligente del público” es la clave para
Formica Falso Real: escenarios
para superf icies híbridas
aplicación móvil que recoge y sitúa en un mapa canciones ligadas
la innovación según Josephine Green, directora de Tendencias
Kadambari Baxi & Maureen Connor /94/
a determinadas localizaciones. La idea es ofrecer las “bilbainadas”
y Estrategias de Philips. Cuando los parámetros son correctos
como descargas libres a los visitantes y a la gente de la ciudad en
permiten llevar a cabo interesantes aplicaciones informáticas que
Después de la Segunda Guerra Mundial, FORMICA fue pionera
adaptarse a esos cambios imaginados, mientras nos preguntamos
un formato de listas de canciones urbanas y/o tonos de teléfono
se basan en los comportamientos y caracteres “reales” de un grupo
en la producción de materiales artif iciales, falsos y de imitación,
de qué manera podrían inf luenciar y ser inf luenciados por los
móvil. Estos temas locales podrán descargarse desde los teléfonos
determinado de gente, sin ir más lejos, lo que sucede con YouTube.
alternativas que se comercializaron como modernas y duraderas
acontecimientos futuros. Proponemos tres escenarios a través de
frente a la vulnerabilidad y difícil mantenimiento de los materiales
imágenes: Futuro Natural, Futuro Individual e Ilusión Futura.
móviles, y también habrá la posibilidad de añadir otros nuevos para
ampliar aún más la joven perspectiva musical de la ciudad.
publicitarios de FORMICA de la posguerra y los trasladamos a
nuestro presente y futuro en forma de animaciones digitales,
veremos cómo sus productos han dado forma a nuestras
expectativas contemporáneas y deseos, y también a nuestras
inquietudes. Aprovechamos el proceso del Scenario Planning
para ref lexionar sobre cómo FORMICA ha podido prepararse y
Como artista, estaba también interesada en utilizar la tecnología
“reales”. Este “nuevo” material reproducía las características
móvil para mostrar los distintos estratos o capas de una ciudad
de las superf icies de la madera, la piedra y el metal e hizo de
Con el f in de impulsar y nutrir esta nueva colección de canciones, se
como Bilbao. Me interesaba explorar la “esencia” de Bilbao, o al
la marca un símbolo de su tiempo. Asimismo, fue promovida
La película está disponible en www.disonancias.com
decidió seleccionar diferentes “interfaces” locales. Una de ellas fue
menos una de las características exclusivas de la ciudad que la
por la campaña “Formica para estilos de vida” que incluía la
un taller en el Museo de Bellas Artes, destinado específ icamente a
hiciese diferente a cualquier otra. La tecnología móvil permite crear
vida moderna y escenarios de trabajo, haciendo de Formica un
360
chicos y chicas de entre 16 y 18 años. Para ello se contó con la ayuda
un espacio privado dentro de un espacio público. Existen, como dos
nombre conocido. Esta publicidad no mostraba únicamente los
Enrique Portocarrero /104-105/
de César Ochua Larrauri y de Maribi Antonanzas, del departamento
espacios que sustraen y añaden dinámicamente el uno del otro al
nuevos materiales, sino que capturó toda una realidad cultural,
educativo y cultural del centro, el artista local y experto en
mismo tiempo. Los teléfonos móviles son unos dispositivos muy
uniendo las características de lo falso con lo real y presentándolos
Está claro que el moderno diseño industrial no es tanto un ejercicio
“bilbainadas” Oier Etxeberria, y la banda de hip hop local TGV. Los
fáciles de utilizar que abren múltiples mundos que nos permiten
como ambientes y productos codiciados.
creativo individual que genera objetos apreciables en su mera forma
jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de ver y escuchar a los
escapar de nuestro entorno local, como por ejemplo, la parada del
TGV interpretar sus canciones y aprender a improvisar sus propias
autobús, el supermercado, etc. La tecnología puede utilizarse como
El siglo empieza con la llamada era digital, en la que los datos -
se acaba convirtiendo en una realidad física -estética y funcional- de
canciones sobre su ciudad, calle o casa. Estos temas se grabaron
medio para iniciar debates y temas entorno al espacio público de
la información- son un material bruto que a menudo tiene más
su tiempo y al servicio de la sociedad.
visual, como el ref lejo también creativo de una necesidad social que
/182 /183/
Castellano
Es en ese contexto, en el de un diseño que combina la estética
y hasta se han obtenido muestras para termo-conformarlas con el
Una Conversación Sensorial
En esta obra, se percibe de manera evidente la ausencia-presencia
y la funcionalidad como respuesta a las modernas necesidades
diseño de mobiliario urbano.
Tonya Davidson /116-117/
de los lugares perdidos.
hasta la fecha bajo la rúbrica 360, incluido en el programa
En buena lógica, y llegados a este grado de desarrollo del proyecto,
Para Juhani Pallasmaa, el papel de la arquitectura es “hacer visible
En Almohadas urbanas, su proyecto de colaboración para
DISONANCIAS.
lo conveniente habría sido que ya se hubiera experimentado con
cómo el mundo nos toca” (1996:1). Los proyectos arquitectónicos
DISONANCIAS 2006, Davidson continúa mostrando las relaciones
el ensamblaje de materiales, con su comportamiento al someterlas
de Stephanie Davidson desarrollan este paradigma haciendo
entre cuerpos y arquitectura realizando moldes de huellas
Según declaran sus autores, el banco de mobiliario urbano sobre
a diversas f lexiones y su combinación con otras piezas en un
visible cómo “nosotros tocamos el mundo”, en concreto, los
humanas sobre cojines. Este proyecto de mobiliario urbano crea un
el que trabajan en su diseño aspira a simbolizar con su trayectoria
ejercicio de interiorismo. Al mismo tiempo, también hubiera sido
efectos de los cuerpos en movimiento sobre nuestro entorno
espacio intermedio entre la ciudad y la esfera íntima. Como ya realizó
de 360 grados el ciclo cerrado del reciclaje, convirtiéndose
necesario experimentar con su resistencia en el exterior y con sus
arquitectónico. Para Davidson, el cuerpo humano es el objeto de
en Analgésico arquitectónico y en Un teatro para dos, esta pieza
además en un instrumento comunicador mediante la creación de
propiedades ergonómicas. Desde un punto de vista estrictamente
su trabajo mientras que la arquitectura es el sujeto. Por esta razón,
plantea una implicación a los ciudadanos, ya que estos construyen
espacios. Obviamente, no deja de ser interesante la formulación
estético, debe de ref lexionarse igualmente en esa calidad visual
en sus proyectos, el presente es la ausencia/presencia de los
con sus cuerpos la rquitectura que los rodea. Aunque los cojines
teórica y f ilosóf ica del proyecto, por cuanto ya son muchos los
que se valora de manera inicial por cada usuario, al margen de la
cuerpos a los que sus obras dan respuesta. El motivo de todos sus
son rígidos, su apariencia es suave. Son objetos muy comunes en
jóvenes y modernos diseñadores industriales que plantean con su
estricta funcionalidad del diseño.
trabajos es el deseo de crear una “conversación sensorial” (InterArts
el ámbito doméstico que se han desplazado y transformado para
app). La ontología arquitectónica de la artista es hacer visible la
su utilización en el ámbito público. En este sentido, Almohadas
de los ciudadanos, donde se puede situar el trabajo realizado
trabajo una respuesta de coherencia y ética ante la obligación de la
sostenibilidad y los complejos retos medioambientales planteados
A pesar de que al principio del presente escrito se mencionaba la
interrelación bidireccional entre cuerpos y edif icios. Esta ontología
urbanas cuestiona el signif icado de lo doméstico y lo urbano y nos
a la humanidad.
importancia de una funcionalidad al servicio de las necesidades
se hace evidente en su pieza Almohadas urbanas, su proyecto de
hace percibir y sentir el lugar donde nos encontramos. Asimismo,
sociales, no es menos cierto que la calidad estética funciona
colaboración con la empresa Alfa para DISONANCIAS’06 .
esta obra muestra explícitamente la presencia del cuerpo humano
Además, el hecho de que el proyecto se esté desarrollando
como un reclamo fundamental en la moderna sociedad de
mediante la investigación y la manipulación de materiales reciclados
consumo. Desde ese punto de vista, la simplicidad formal y el
En sus anteriores trabajos, Davidson destaca las interacciones
presencias en negativo. Mientras la escultura pública tradicional
postconsumo que no implican costosos procesos de recuperación
despojo de cualquier aditamento decorativo en 360 no debería
cotidianas entre cuerpos y espacios construidos, y las cosas
presenta al cuerpo humano como un objeto para mirar y admirar,
también añade valor al planteamiento de los autores, puesto que no
implicar un minimalismo feísta que sólo atienda a su simbología
invisibles de nuestro acontecer cotidiano. Estos detalles invisibles
el presente trabajo reconoce que el cuerpo humano en la ciudad
son infrecuentes otras propuestas que generan grandes inversiones
medioambiental y a su metáfora espacial y comunicacional.
son recuerdos de camas compartidas, hogares perdidos, momentos
puede hacer muchas otras cosas además de observar. Puede sentir,
de descanso o de baile. En su tesis de arquitectura, Topografías
tocar y ser tocado, acciones muy concretas o muy diversas.
y procesos químicos que también dañan al medioambiente.
en la ciudad, siguiendo la tendencia de la artista a trabajar con
F inalmente, es necesario destacar el perfecto encaje de la
íntimas, Davidson moldea el espacio existente entre dos cuerpos
Pero más allá de su intención medioambiental, el proyecto
investigación sobre materiales y del desarrollo completo del
en una cama y usa estos moldes para investigar una arquitectura
En colaboración con la empresa Alfa de Eibar, Stephanie Davidson
360 suscita igualmente un cierto atractivo conceptual por esa
proyecto con las actividades diarias de Gaiker, lo cual ref leja un
interior de cuerpos-tocando-edif icios.
se ha sumergido en el mundo de la producción industrial,
voluntad de comunicación personal y espacial planteada por sus
movimiento enormemente positivo en dos direcciones. Por un
autores. Obviamente, no son nuevas las propuestas que aluden
lado, el generado a través del universo creativo de unos jóvenes
En su proyecto Analgésico arquitectónico, realizado durante su
los diferentes procesos de fabricación. Alfa Arte es una f ilial de
a la necesidad de crear espacios de diálogo y comunicación en el
que encuentran en una empresa los medios y las soluciones
estancia en la Architectural Association, de Londres, Reino Unido,
la empresa Alfa que se dedica a la fabricación de obras de arte,
dominio del mobiliario urbano o en el ámbito de la planif icación de
técnicas para un proyecto que enlaza el arte aplicado con la pura
realizó una forma arquitectónica fruto de las necesidades internas
sobre todo esculturas en bronce y aluminio, produciendo series
las ciudades y el urbanismo. Sin embargo, la originalidad de 360 tal
actividad empresarial. Y, por otro, el ocasionado en una empresa
del cuerpo. En esta pieza se muestran manchas corporales que se
de esculturas de pequeño formato y grandes piezas de escultura
vez se encuentre en esa “suspensión rotatoria en el aire” que implica
que se nutre con la fresca iniciativa de una actividad creativa que
van transformando en escenarios de su proyecto arquitectónico.
pública. Aunque Alfa Arte está especializada en el procedimiento
por su irónica sencillez y su movimiento una comunicación dinámica
podría concluir, en el mejor de los casos, con la edición de un
En Un teatro para dos, una instalación pública presentada en
de la fundición del bronce a la cera perdida, Davidson ha utilizado la
con un espacio cambiante. Eso sí, no sabemos todavía el resultado
producto perfectamente comercializable y asumible por el
Halifax (EE.UU.), utiliza el espacio público de una parada de
fundición como laboratorio experimental, haciendo tests y pruebas
de la investigación aplicada a la estructura, por lo que habrá que
mercado.
autobús y lo transforma en un íntimo “teatro para dos”. En este
diversas con materiales normalmente reservados para procesos
proceso, la artista crea un espacio limítrofe entre lo genérico y
muy específ icos de la fundición del bronce. Contando con el
esperar a un prototipo que demuestre la adecuación del concepto
aprovechando sus ricos y diversos materiales y experiencias sobre
y la f ilosofía del proyecto a la realidad funcional. Por el momento,
Enrique Portocarrero es licenciado en Derecho y, actualmente,
público y lo específ ico y privado. En Ciudadano sin lugar, Davidson
asesoramiento técnico y teniendo acceso a estos nuevos materiales
conocemos lo realizado en relación con la investigación de
director del Círculo de Empresarios Vascos. Columnista en la
crea una escultura-vestido en la que plasma la relación entre lugar,
en Alfa Arte, la artista ha tenido la oportunidad de manipular una
materiales y composiciones cromáticas, donde se han recuperado
sección de cultura del diario El Correo, forma parte del comité
cuerpo y recuerdos. Realizada con fragmentos de películas de
gran variedad de materiales, dándoles nuevos e interesantes usos.
envases de polietileno de alta densidad, se han separado los colores,
editorial de Vocento.
viajes familiares al pueblo de sus abuelos, la artista reutiliza estos
se han realizado trenzados con tubos plásticos para la f ibra óptica
dibujos para crear una “escultura de la memoria” (Huyssen: 2003).
/184 /185/
Castellano
En todo su trabajo, Davidson señala rastros -momentos efímeros,
Quien se ha atrevido a llevar a cabo, hoy en día, un experimento tan
La artista relaciona este antiguo concepto con las propiedades del
Tutor
recuerdos intangibles- que se f ijan en sus esculturas o estructuras.
creativo, empírico e interdisciplinar es la italiana Federica Matelli,
diseño interactivo de un juego. Desde esta relación, crea un nuevo
Marie Lechner /138-139/
Teniendo en cuenta su doble formación en Bellas Artes y en
licenciada en F ilosofía por la Universidad de Pisa.
concepto: “El nuevo comedor comunitario”. Propone un sistema
arquitectura, esta creadora utiliza a menudo el dibujo a mano como
que estimule la interacción social y la participación de usuarios y
Al terminar sus estudios de Bellas Artes en San Petersburgo, en
método para destacar las relaciones entre los edif icios y los cuerpos.
Federica Matelli piensa que la salida creativa de nuestra sociedad
asistentes a la instalación dentro de otro sistema en el que el tema
plena perestroika, Olga Kisseleva decide dedicarse a la fotografía
Su metodología -dibujo a mano- se puede observar a lo largo de
contemporánea debe pasar por la comunicación y la construcción
principal sea la interacción social, para desde allí poder crear algo
y a las nuevas tecnologías en lugar de iniciar una carrera oficial
toda su producción artística. Este estilo facilita la conjunción entre
de puentes conceptuales en diferentes entornos, y que una
nuevo. El potencial de un proceso creativo colectivo, en este caso,
como pintora. Kisseleva está convencida de que, a partir de ahora,
el cuerpo (su mano) y las formas que ésta crea. Haciendo visibles
aproximación multidisciplinar, como proceso de integración
puede generar un plato completamente nuevo, una nueva receta,
el lenguaje más comprensible para el público está ligado a la
los trazos del movimiento y su presencia gracias al uso del espacio
recíproca entre diferentes áreas de conocimiento que sirva para
una manera de preparación sin precedentes, nuevos utensilios y
pantalla. A principios de la década de 1990, viaja a Nueva York y
negativo, ha ido creando continuamente suf iciente material para
evaluar nuevos y antiguos contextos, puede asegurar resultados
nuevos ingredientes.
California, donde trabaja en diversos laboratorios de investigación
“conversaciones sensoriales”. Su colaboración con Alfa Arte le ha
efectivos que ref lejen nuestro mundo presente.
permitido continuar con su línea de investigación. En Almohadas
y desarrollo de las tecnologías digitales. Participa en los primeros
“El nuevo comedor comunitario” es una especie de “código
balbuceos de Silicon Valley, colaborando como diseñadora gráf ica
urbanas, cuerpos y edif icios dialogan, actuando a la vez como objeto
Matelli posee conocimientos teóricos de f ilosofía contemporánea,
abierto” culinario en el que las reglas del protocolo son dirigidas
y directora artística, antes de dedicarse plenamente a su trabajo
y sujeto, tocando y siendo tocados.
más concretamente de las relaciones entre el hombre y la máquina;
por una posibilidad ilimitada de creación colectiva. No se trata de
artístico en el que explora incansablemente las incidencias del
se interesa especialmente por la tecnología y los nuevos medios de
perseguir la precisión del producto f inal, porque, como decía Italo
mundo digital en nuestra vida.
comunicación en la sociedad contemporánea.
Calvino, “la ausencia de precisión no es algo propio solamente
Pallasmaa, J.: The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses,
Londres, Academy Editions, 1996.
del lenguaje y de las imágenes, sino también del mundo entero.
De esta manera nace su último proyecto, titulado Landstream,
Huyssen, A.:. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of
El arte unido a la tecnología o los nuevos medios audiovisuales
El virus ataca las vidas de la gente y las historias de las naciones,
presentado en el Museo Léon Bonnat de Bayona, y en el verano
Memory. Stanford, Stanford University Press, 2003.
es una disciplina que def ine y manif iesta una creación estética de
convirtiéndolas en amorfas, desconcertantes, sin principio ni f in”. Lo
de 2006 en el Festival de arte digital ZeroOne en San José.
los sistemas técnicos de organización que se sirven de las nuevas
que importa es el poder del proceso creativo colectivo.
Landstream visualiza los f lujos producidos por las tecnologías de la
Tonya Davidson es escritora y actualmente cursa un doctorado en
Sociología en la Universidad de Alberta, Edmonton (Canadá).
“Código abierto” culinario
Paula Perissinotto /128-129/
herramientas que ofrecen los ordenadores. Una característica de
esta disciplina es la interactividad.
comunicación, señales invisibles que nos informan y nos
El poder del software libre reside exactamente en el potencial
atraviesan, la mayor parte del tiempo sin que nos apercibamos. Un
de cooperación para la mejora colectiva, capaz de neutralizar las
programa analiza los f lujos que recorren un espacio, datos que se
Evaluando los diferentes contextos, nuevos y antiguos, que implica
presiones políticas y de mercado, y controlar las complejidades.
transforman en información visual y que generan un nuevo tipo
la interacción, el proyecto Comiendo se habla rescata el antiguo
Además de cuestionarse estos valores económicos, el modelo de
de paisaje abstracto. Landstream nos hace percibir la polución
concepto de “comedor comunitario”, que se centra en la preparación
producción colectiva intelectual ofrece un nuevo punto de referencia
electromagnética causada por la proliferación de las microondas en
de comida que necesita de un trabajo colectivo, como por ejemplo
en el tema de la autoría.
nuestro entorno (teléfonos móviles, WIF i, bluetooth, etc.)
la fondue, la raclette, el couscous o la sopa de la amistad iraní; en
We speak eating (Comiendo se habla) se concibió dentro del
este caso, además de la interacción en el proceso de producción
La propuesta de diálogo entre dos contextos, nuevo y antiguo,
Para el marco de DISONANCIAS, Olga Kisseleva se acerca de nuevo
marco de DISONANCIAS como una investigación conjunta entre
existe también un nivel de interacción entre los invitados durante
planteada por Comiendo se habla, puede representar una
al teléfono móvil -prótesis contemporánea que nos acompaña en
artista y empresa con el f in de desarrollar un prototipo para esta
la comida.
receta original y estimulante que nos permita disfrutar con la
todos nuestros desplazamientos- colaborando con el proyecto Tutor,
colaboración para la mejora de una producción colectiva y saborear
y apoyado por la Fundación sin ánimo de lucro Leia en Vitoria. Este
última. El concepto “we speak eating” se basa en una nueva manera
de presentar, vender y utilizar o consumir productos alimenticios
Las reuniones de grupos alrededor de la comida forman parte de
el poder intrínseco de la colectividad creativa y, f inalmente, digerir
proyecto consiste en estar en contacto con personas con alguna
y en cómo estos pueden ser comercializados después por Kaiku
la historia de la humanidad. Desde la época en que los cazadores
naturalmente una creación de doble autoría.
discapacidad mediante informaciones que reciben en su móvil.
Corporación Alimentaria. La estrategia de la artista consistió en
prehistóricos compartían su presa con sus congéneres hasta la
el desarrollo de dos proyectos en paralelo: uno sobre “el nuevo
actualidad, cuando nos sentamos juntos en la mesa para comer,
Paula Perissinotto. Artista multimedia y co-fundadora del F ILE
vida cotidiana, cuando dejan el espacio protegido del entorno en
comedor comunitario”, y otro sobre el uso de las nuevas tecnologías
reconocemos una interconexión de grupo. El ritual de comer juntos
(Festival Internacional de Lenguage Electrónico, Brasil,
el que trabajan. La iniciativa parte de la empresa Gureak, que ha
para proporcionar información a los supermercados, integrando en
y el comportamiento que acompaña a este acto hacen que nos
www.f ile.org.br), una organización cultural independiente y sin
desarrollado una serie de tutores especializados a los que se puede
el sistema la f igura del consumidor.
conectemos entre nosotros.
ánimo de lucro que promueve e implementa la cultura digital a
consultar desde la pantalla del teléfono, para ayudar al personal a
Éstas les llegan tanto durante su jornada laboral como durante su
nivel nacional e internacional.
cumplir paso a paso con sus tareas.
/186 /187/
Castellano
En sus trabajos anteriores, la artista rusa se sumergía en la
La instalación presenta varios códigos en 2D con contenidos sobre
el programa de investigación “Espacios de nueva representación”, su
LEONARDO / ISAST (International Society for the Arts, Sciences
importancia creciente de estas herramientas, la manera en que
el día a día de las personas con discapacidad, fotografías de estas
función es poner a trabajar conjuntamente a artistas, investigadores
and Technology) > San Francisco (EE.UU.)
éstas inf luenciaban nuestro comportamiento y nuestra relación
personas utilizando el sistema de apoyo en sus tareas laborales
en genoma e historiadores del arte, para investigar las interacciones e
Revista publicada por la editorial del MIT. Da a conocer el trabajo de
con los demás, previniéndonos de la dependencia tecnológica
o cotidianas junto con un ejemplo de tutor para este colectivo
intersecciones entre las artes y las ciencias del genoma.
artistas, creadores multimedia e implementadores de desarrollos
en su exposición laberíntica de Brest en 2004, Navegación con
explicando la instalación. Es también una manera de sensibilizar
www.artsgenomics.org
tecnológicos y difunde la estética experimental y radical.
instrumentos. Como resultado de un encargo del Museo del Louvre
al público, a través del efecto espejo, sobre su propia situación de
sobre la manera en que los jóvenes perciben las obras expuestas,
dependencia, a medida que pierden sus ref lejos y dependen cada
ARTS COUNCIL ENGLAND > Londres (Gran Bretaña)
Kisseleva constata que la mayoría de ellos no miran siquiera La
vez más de los aparatos electrónicos.
Las becas de investigación sobre arte y ciencia promovidas por
OLATS Observatorio Leonardo de las Artes y Tecnociencias >
Arts Council England y Humanities Research Council permiten a los
Paris (Francia)
Gioconda directamente a los ojos, sino que la f ijan en la pantalla
www.leonardo.info
de su teléfono móvil, antes de largarse y quizá mirar la foto digital
Marie Lechner es periodista de Libération (www.liberation.fr)
artistas trabajar conjuntamente con científ icos durante un año. Las
Una asociación para la investigación y la realización de publicaciones
en casa. La artista constata este hecho mediante una serie de
y de la web www.ecrans.fr, especializada en cultura digital.
becas apoyan investigaciones innovadoras que benef icien tanto a la
en la red, en el campo de las artes y la tecnociencia.
fotografías en las que sugiere que las jóvenes generaciones sólo
comunidad de las artes como a la de las ciencias. Se han otorgado
www.olats.org
acceden a las obras manipulándolas, o cuando éstas se encuentran
un total de 27 becas por el momento.
integradas en un juego, una película, etc.
PROGRAMAS ASOCIADOS /
Esta dependencia tecnológica es la que origina otro proyecto
www.artscouncil.org.uk
DISONANCIAS > Donostia - San Sebastián (País Vasco).
Divergentes 2005
www.disonancias.com
/168-169/
titulado irónicamente World Wide VIP. Para formar parte de esta
Artsactive.net
ITEM > Liverpool (Gran Bretaña)
Hasan Elahi / AZTI
élite
/164-165/
Organizado por el FACT (Foundation for Art and Creative
A través de A merced de las olas Hasan Elahi intenta establecer
Technology), con el apoyo del Arts Council of England y Nesta. ITEM
puentes entre la comunidad científ ica y la sociedad presentando
planetaria,
es
necesario
poseer
tres
accesorios
indispensables: un teléfono tribanda, una tarjeta de crédito y un
pasaporte (dentro de poco un chip será suf iciente), pequeños
ARTISTSINLABS > Zurich (Suiza)
es un programa piloto de investigación y desarrollo que promueve la
un trabajo en dos partes que se basa en un estudio oceanográf ico
objetos electrónicos gracias a los cuales estamos siempre
Organizado por el Instituto de Arte, Medios y Diseño de la Academia
colaboración entre artistas y tecnólogos para elaborar prototipos de
del Cantábrico. A partir de cálculos hechos por AZTI, se han lanzado
conectados al mundo y que nos abren cualquier puerta. El problema
de Arte y Diseño de Zurich (Suiza). Importantes laboratorios de
conceptos de exposiciones creativas.
botellas en un punto concreto del mar para que en función de las
es cuando nos quedamos sin uno de ellos. El día que nos olvidamos
biología, física e informática acogen a artistas y diseñadores
www.fact.co.uk
corrientes estudiadas, lleguen a la playa de Zumaia en un lugar y
el móvil o el código de nuestra tarjeta de crédito sentimos pánico,
internacionales, para estimular la transferencia de conocimientos y
nos volvemos vulnerables, tenemos la sensación de que nos falta
generar nuevos niveles de diálogo con los científ icos.
MONTALVO ARTS CENTER > California (EEUU)
viajado gracias a las olas, se exponen dentro de una instalación que
alguna cosa importante...
www.artistsinlabs.ch.
El programa del centro incluye artistas colaborando en laboratorios
hace referencia a los grados de salinidad de los océanos.
momento previamente concertados. Esas mismas botellas, que han
de Silicon Valley en programas de investigación científ icos e
“Gracias a los tutores a los que tienen acceso en todo momento
ARTSCATALYST The Science Art Agency > Londres (Gran Bretaña)
industriales.
Juan Carlos Robles / CAF
mediante su móvil, las personas con alguna discapacidad se acercan
Una organización que promueve las conexiones entre el arte y
www.villamontalvo.org/artistresidency.html
Foro es una construcción que se ofrece a Zumaia como lugar de
a las gentes normales, pero las personas normales se transforman
la ciencia a través de encargos y de proyectos estratégicos. Parte
en disminuidos a medida que pierden sus ref lejos y dependen más
de la idea de que un reposicionamiento de las distintas áreas
ANAT > Adelaide (Australia)
(mobiliario de un vagón) para reproducir la situación cotidiana de
de los aparatos electrónicos”, constata la artista rusa.
especializadas de investigación es necesario para una sociedad
ANAT (Australian Network for Art and Technology) crea conexiones
convivencia que se da en los transportes públicos. Juega con los
innovadora, progresista y ética. Promueve la colaboración entre
y colaboraciones entre arte, cultura, ciencia y tecnología. Es el
anillos del anagrama del metro de Bilbao para elevar una estructura
Kisseleva participa en el desarrollo de un Sistema de Apoyo Distribuido
científ icos y artistas y busca el compromiso de científ icos en
promotor y la red más importante de Australia para los artistas
de diámetros variables que alberga un grupo de asientos ofrecidos
para el colectivo de personas con discapacidad intelectual, en el que
proyectos artísticos e interdisciplinares.
que trabajan con ciencia y tecnología, para crear oportunidades
al público para el descanso, la conversación y la lectura.
el conocimiento necesario para desempeñar una tarea se encuentra
www.artscatalyst.org
para la innovación e investigaciones y desarrollo a nivel nacional e
repartido entre la persona con discapacidad, un preparador laboral y
encuentro. Juan Carlos Robles ha utilizado material ferroviario
internacional. El programa más innovador del ANAT es el Synapse
Antón Cabaleiro / EiTB
un sistema inteligente de apoyo. El usuario puede solicitar información
THE ARTS AND GENOMICS CENTRE > Amsterdam (Holanda)
Arts and Science Residencies (www.synapse.net.au) y también
Ensayos Divergentes consiste en una pieza audiovisual de formato
leyendo con su móvil unos códigos en 2D que indican al sistema qué
Centro basado en el Instituto Swammerdam de Biología, localizado
dirige el Arts Innovation Residencies.
híbrido entre documental y videocreación. Un vídeo diario colectivo
información debe suministrar a través del móvil y quién la solicita.
en el parque de la Ciencia de Ámsterdam. Puesto en marcha para apoyar
www.anat.org.au
protagonizado al mismo tiempo por los artistas, por las empresas
Castellano
y los centros tecnológicos, y por el propio proceso de Divergentes
Boris Nordmann / Tecnalia
como nexo espacial y temporal entre ellos. Se trata de hablar del
Nube, Boris Nordmann ha creado un nuevo paisaje a partir de
proceso creativo desde el propio proceso creativo.
agro-tecnologías
habitualmente
utilizadas
en
invernaderos
industriales. El resultado es una red vegetal a través de la cual
Luis Bisbe / IK4
la gente puede ir paseando, un laberinto donde mezclarse,
La instalación de Luis Bisbe, Blind date (Cita a ciegas), celebra su
encontrarse, o echarse para contemplar un techo vegetal. Para ello,
propio encuentro con el visitante, lanzando desde una boca de riego
se ha benef iciado del conocimiento de Tecnalia / Inasmet en temas
un chorro de agua al aire que aspira a lamer la luz de una farola.
de metal y material compuesto y biológico.
A partir de dos elementos habituales del mobiliario urbano, celebra
el contacto entre distintas naturalezas juntando la luz eléctrica
Miren Arenzana / ULMA
y el agua del mar. El título hace referencia al encuentro entre
Sorgin-Zubi, Miren Arenzana ha transformado el puente peatonal
desconocidos que no saben lo que pueden esperar.
de Zumaia, que une las dos orillas del pueblo, convirtiendo y
transformando un material pesado y sólido en etéreo y liviano,
dibujando en el horizonte una línea de luz. Un juego de magia en el
Ewen Chardronnet / IKUSI
que participan los visitantes al activar el mecanismo con su paso.
Ewen Chardronnet ha construido una Info-structure, que cuestiona
los sistemas de información de masa, los procesos de integración
F lavien Théry / VICOMTech
y la importancia de las info-estructuras de comunicaciones cortas y
Potencial nº 2. El espejo de Santa Lucía. La instalación propuesta ha
de largas distancias puestas en marcha para la obtención de datos
sido realizada dentro de VICOMTECH, centro de investigación sobre
locales e internacionales simples. La Info-structure transmite al
la realidad virtual. En este proyecto, el universo virtual corresponde al
espectador una multiplicidad de informaciones sobre el lugar donde
ref lejo de un espejo. Los dos universos parecen en primera instancia
se encuentra, a la vez que le conecta a resto del planeta a través de
idénticos, pero la aparición de un visitante provoca la aparición
informaciones satélite.
en el espejo de un componente invisible de la realidad. El espacio
virtual así representado no nos lleva entonces hacia un universo
Saioa Olmo / Irizar
imaginario, sino que nos da a ver las cualidades insospechadas del
Zer da zumaia zuretzat? Saioa Olmo se ha inspirado en el modelo
mundo en el que vivimos, y con ello, el inf inito de potencialidades.
organizativo de IRIZAR para estudiar Zumaia como organización
Otro mundo es posible, si...
social. A partir de entrevistas con colectivos y personas del pueblo,
ha dibujado mapas sociales de Zumaia, que se exponen junto a
mapas de situación existentes.
Bruce Shapiro / Robotiker
Bruce Shapiro ha creado una escultura algorítmica (cuya forma
depende de un programa informático escrito por el artista), Quercus,
utilizando un láser gaseoso de dióxido de carbono gobernado por
un control numérico. La forma del dibujo hace referencia a hojas de
roble, árbol simbólico tanto en el País Vasco como en Minnesota, el
lugar de procedencia del artista.
Euskarazko itzulpenak
/188 /189/
SARRERA /
Denok ezagutzen ditugu ekonomia berriaren jokalekuan lehia sustatzen
duten baloreak. Egoera berrien aurrean erakundeen eta pertsonen ilusioa,
erronka berriei aurre egiteko gaitasuna, ekimena, malgutasuna eta
Eszenatoki berriak dinamika berrientzat
azkartasuna dira euren arrakastaren gakoak. DISONANCIAS proiektua
Joaquín Villa Martínez
bide bat hasten dabil eta bigarren edizio honekin ilusionatzeko, irauteko,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikuntzarako eta Jakintzaren
malgua izateko bere gaitasuna eta jokaleku berriak eragiteagatik,
Gizarterako Departamentuko Diputatua /8-9/
anbizioa agertu digu. Eta edizio berri baten ostean beti gertatzen
denez, agente ezberdinek euren proposamenak planteatu dituzte
Erakundeetatik batzuetan ekin eta ekin egiten dugu dinamika berriak
berriz, DISONANCIAS proiektuaren etorkizunerako, zalantzarik gabe,
hutsetik tratatzen hasteko, izan ere, aurretik joateko beharra dugu edo,
erantzuten jakingo dituen erronka berriak sortuz. Ez da gure erakundeek
gizartean tartekatu daitezen, aurreikusi egin behar ditugu eztabaida
euren inguruetan egitera ohituta dauden beste munduko ezer.
batzuk. Baina gehienetan, bertoko agente ekonomiko, sozial edo/eta
kulturalak dira euren eguneroko lanarekin gure lurraldeak hazten
Proiektuan parte hartu duten erakunde guztiei espres eskertu nahi diet
jarraitu dezan ekimenak garatzen dituztenak. Bigarren kasu honetan,
eta bereziki gipuzkoarrei, Alfa, EiTB (Miramon) Kaiku, eta Vicomtech-i,
erakundeen zeregina lurraldeko agente ezberdinek garatzen duten
DISONANCIAS bezalako proiektu batekin egin duten apustuagatik,
lana ikusgarri egon dadin erlazio dinamika berriak erraztearena da,
jakinik euren eguneroko errealitatea nahikoa dela zorrotza eta
hartara, elkarreragin berri hauetatik, lurraldearen garapena bultzatuko
konplexua, horrez gain beti bere arrisku dosia duen proiektu
duten ekimen berritzaileak sortuko direlako.
esperimental batean sartu izanagatik. Baina etorkizuna prestatzen
dutenena da, aurrelariena eta sufritze hutsaren aurrean etsi ez
Divergentes
2005
edizioaren
kasuan,
Berrikuntzarako
eta
dutenena. Eta guk, Berrikuntzarako eta Jakintzaren Gizarterako
Jakintzaren Gizarterako Departamentuak proiektuaren erakunde
Departamentu bezala, Gipuzkoako enpresek, herritarrek eta erakundeek
sustatzaile nagusiaren egitekoa hartu zuen, eztabaida berri bat
aurrerapenarekin gozatzeko jorratu behar dituzten erronka berriei
piztuz lurraldean. Hortik aurrera, DISONANCIAS proiektuaren
aurre egitea permitituko diguten ikuspuntu berriekin, Gipuzkoaren
edizio berri honetan gure asmoa argia izan da, gure erakundeen
etorkizuna mankomunitatean eraikitzen lagunduz jarraitu nahi dugu.
berrikuntza gaitasunetako batzuei beharrezko ikusgarritasuna
ematea, beste batzuekin erlazionatzeko, teknologia, industria
gipuzkoar gizarte eta eragileen arteko elkar garapenean lagunduko
Artearen ikuspuntutik arazo arruntei
emaitzak bilatu
duten interakzio eremuak sor ditzaten.
Carlos Samaniego Pérez
edo kulturan euren arlo zehatzak gainditu, eta espazio berri horretan,
Arabako Foru Aldundiaren Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko
Gure lurraldearen balore nagusienetako bat eta hortaz bere pertsonena
Diputatua /10/
ere, ideiak eta proiektuak eraldatzeko gaitasunarena izan da eta
bada egun ere, eta hori DISONANCIAS proiektuan nabarmendu nahi
Sarritan berrikuntza gure arrazoibideen leku komun bilakatzen dugu.
nukeen alderdietako bat da, hurrengo kasuetan izandako erantzuteko
Espazio etereoa, zehaztu gabea eta helmugatzat izan behar duguna,
gaitasuna:
baina bidea nola egin behar den argiegi izan gabe. Hainbatetan,
- Lehenengo edizioko proiektuan moldaketa batzuk planteatu zituzten
errealitatearekiko lotura galdu eta berrikuntzak mundu berri bat
enpresen beharrizanekiko
behar duela pentsatzeko akatsean erortzen gara. Orduantxe husten
- EAE osoak heldu beharreko proiektua dela argi ikusi dugun erakundeen
dugu berritu hitzaren edukia, emaitzak lortzen ditugu, agian ikusgarri
beharrizanekiko
edo deigarriak, baina ez dituztenak pertsonen eguneroko arazoak
- Euren lehenengo esperientziaren ostean, enpresek bezala,
konpontzen, mintzaira tekniko, artif izial, baina hutsala sendotzen
proposamenak planteatu zituzten artisten beharrizanekiko
baino ez dutenak laguntzen.
/190 /191/
Euskara
Berrikuntzak irtenbidea izan behar du, horretan datza bere balioa.
da. Agian artean diharduten pertsonek, sortzaileagoak izatean,
sustatzeaz,
Berrikuntzarekin beti bertan izan diren zein garai berrien ondorio
berrikuntzaren bidea aurkitzeko erraztasun gehiago dute. Litekeena
zeharkakotasunaz,
integrazioaz,
eginez, izan ere alderdi batzuetako irudimena eta sormena ez da
(zorioneko
zertan aintzat hartu behar beste batzuetan. Beharrezkoa da, beraz,
bezala agertzen direnak konpondu behar ditugu, baina, edozelan
ere, lorpen bezala agertuz gainditze hori. Benetako irtenbideak
da hori horrela izatea, arteak, batez ere txalotuenak, per se izan behar
hitza!) eragiteaz, balore berrien bilaketaz, inguruneen azelerazioaz,
artearen eremuetan eta bere antolaketa moduetan hausnartu eta
duelako berritzailea beste guztiaren gainetik nabarmentzeko.
ekonomiaren tertziarizazioaz, antolaketa, zuzendaritza eta pertsonen
berritzea, baita eragile ezberdinekin erlazio gaitasunean eta ohiko
garapen eredu berriez..., baina egin, egitea dena, ez da horrenbeste.
aplikazioak sortzeko bere ahalmenean ere.
pertsonen mende izan behar duela uste dut, bere laguntasun
gaitasuna
hobetuz,
bizi
kalitatea,
hau
da,
bere
aldaketaren
kudeaketaz,
prozesuen
diziplinartekotasunaz,
sinergiak
arazoak
Baina enpresa batean, duen neurria izanda ere, den sektorekoa
sinplif ikatuz. Enpresak ikuspuntu berrietatik errealitatearekin
izanda, hasieran ahalkez bada ere, egunerokotasunaz haraindi
DISONANCIAS proiektua arriskutsua da, arriskurako jarrera berez
Bestalde, enpresa antolaketek gero eta azkarrago erantzun behar
bateratutako bere eguneroko produktu eta zerbitzuetan eman
begiratu beharra dago. Produktu berriak pentsatu behar dira,
balioa delako; proiektu sortzailea da, sormena balioa baita (ez
diote hiritargoaren exijentzia maila handiagoari, beharrizan sozial
behar dituen emaitzei dagokienez, DISONANCIAS proiektuak
diseinu berriak, antolaketa modu berriak, kudeaketa forma berriak,
duena bakarrik “jota dauden pertsonekin” zerikusia, eta gaur egun
berriei, edo beharrizan zaharrei eskakizun eta marko ezberdinetan,
funtsezko ardatz horretan bete betean eman du.
komertzializazio forma berriak, saldu osteko zerbitzu berriak.
faktore ekonomiko-kultural garrantzitsua dena); proiektu malgua
bere produktu eta zerbitzuak esperientzia gogoangarria bilakatzeari
da, malgutasuna balioa delako; nahasteen proiektua da, hibridazioa,
-gure erlazio ekonomiko, sozial eta/edo kulturaletako asko ulertzeko
DISONANCIAS proiektuaren ausardia artearen ikuspuntutik arazo
Tira ba. Arteak inspirazioa aurkitzeko beti berria den zerbait bilatzen
edota anbiguotasuna, balioa izan daitezkelako... eta aukera bikaina!
orain arte izan dugun eran iraultza nabaria sortarazten ari den gero
arruntei emaitzak bilatzean datza. Horrela, Leia-k Olga Kisseleva-
duen bezala, enpresek besteen artetik bereizten lagunduko dien
DISONANCIAS proiektua errealitate bilakatutako mintzaira bat da;
eta ezarriago dagoen sentitu eta bizitzeko beharrizanean, eduki eta
rekin bere lankidetzan ezinduen egunerokotasunean emaitzak
elementu berritzaile hori bilatu behar dute eta hartara, eurentzat
berritzeaz ari den proiektu berritzaile bat da, etorkizun presente,
pilatzearen aldean-, ekonomiaren nabarmen eza progresiboaren
eskaintzeko teknologia mugikorra lotu ahal izan du. Euve-k, Saoirse
aberastasuna sortzeko prozesu intelektual luzean aurrera egin.
hibrido eta jasangarrian.
prozesuari,
Higgins-ekin, zerbitzu turistikoetan arreta pertsonalizatuagoaren
Batzuetan berrikuntzaren bilaketan prozesu intelektual luzea dago.
eskari gero eta hazkorragoari erantzuna eman dio eta bere “Hiri
Baina beste batzuetan beste enpresek zer egiten duten begiratzea eta
DISONANCIAS proiektua Euskal Herriko enpresa edo teknologi
kantuen zerrenda”rekin dimentsio gizatiarragoa eman ere. Eta,
ideia horiek gure negoziorako moldatzea bezain erraza izan daiteke,
zentroetako I+G+b unitateak nazioarteko artistekin harremanetan
azkenik, Daisalux-ek Aeswad-ekin batera, gero eta beharrezkoagoa
edo langile, bezero eta hornitzaileen ekarpenak kontutan izatea.
jartzen dituen programa bat da, produktu, material, teknologia
Berrikuntza inkrementala, ebolutiboa, aurreko aurkikuntzen oinarrian
edo prozedurak batera ikertzeko, eta ikerketa horiek gizartearen
garatzen den horrek, ez du behar gaitasun sortzaileen partaidetza
Dena dela ere, gure aldetik zorionak DISONANCIAS proiektuaren
beharrizanei erantzun eta bere eraldaketei aurrea hartzen dieten
berezirik, baina ezinbestekoak dira ordea errotiko berrikuntza,
egileei, ez artean, ez enpresan, dena asmatuta ez dagoelako eredu
prototipoetan gauzatzeko, balore eta balio sortzaile eremu
iraultzailearen alde egiten badugu.
bat balioesten permititzeagatik.
berri batean.
den, baina baita eztabaidatuagoa ere, segurtasuna, testuinguru
sozialean eraikinen ebakuazioaren inguruko gogoetan planteatu du.
Azken f inean, adoretsua deritzot arazo hauek artetik jorratzeari eta
berrikuntza erreala eta praktikoa bultzatzen duela.
Artean eta enpresan berrikuntza sartu
aniztasunaren
barne
tratamendua
eta
aliatu izatera.
Hortaz, arte mundua eta enpresa munduak erantzun sozial berriak
proposamen honekin DISONANCIAS proiektuak, ondo ulertutako
berrikuntzaren lekuko emankor bezala gelditzen diren produktuekin,
kultura
merkatuari... Horretarako ere jotzen dute arteek enpresa sektoreen
DISONANCIAS: artearentzako lurralde
berriak, enpresa berrikuntzarako bide
berriak
“Berrikuntzak ez du egiten lan gauzekin, baizik eta hierarkia kultural
sortzeko eremu emankorrak sortzen lagunduko dieten pizgarri
eta baloreekin. Berrikuntza ez datza ezkutatuta zegoen zerbait
berriak behar dituzte, hiritargoarekin konpartitutako esanahi berriak,
agertzean, baizik eta betidanik ikusi eta ezagututako zerbaiten
kontatzeko istorio berriak eta beroriek kontatzeko modu berriak.
balorea transmutatzean. [...] Ekonomia, baloreen hierarkia zehatz
baten barruan baloreekin traf ikatzean datza. Zirkulazio hori gizarte
Bernard Stiegler-en ustez, Pompidou Zentroko garapen zuzendaria
bizitzan parte hartzeko prest dauden guztien exijentzia bat da. Eta
eta La Technique et le Temps sailaren egilea, gaur egun industria
“Irudimenaren funtzio sortzailea gizon (sic) arruntari
kultura horren parte bat da”, dio Boris Groys-ek Sobre lo Nuevo.
esparruan “izpiritu balioa”ren integrazio gehiago behar da. F ilosofo
dagokio, zientzialariari, teknikariari; funtsezkoa da
Ensayo de una economía cultural-en (Berriaz. Kultura ekonomia bati
frantses honentzat, XXI. mende honen hasieran komunikazio
Berrikuntza gure ikuspuntutik negozioak hazi arazten dituen indarra
bai aurkikuntza zientif ikoetarako zein arte lanaren
buruzko entsegua, 2005).
objektuek egun osoan zehar eskuragarri dauden burmuinaren
da. Badakit zaila dela enpresa txiki batek denbora ematea bere
sormenerako ere; azken f inean, ohiko bizitzarako
negozioan nola berritu pentsatzen, sarritan egunerokotasunak gehiegi
derrigorrezko baldintza da”. Gianni Rodari, La Grammática
Arteak kontraste eta garapen eremu berriak behar ditu, eta
garapen teknologiko guztiak darabiltzan kapitalismoaren aurrean
zurgatzen gaitu eta. Baina zuzentzen dudan Sailetik, eta Bizkaiko
della Fantasia (Fantasiaren gramatika, 1973)
gizartearen aurrean sormena eta gogoeta, haustura positiboa eta
gaude; kontzientziarik gabeko burmuina.
Roberto Gómez de la Iglesia /12-17/
Ricardo Barainka Barainka
Bizkaiko Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Diputatua /11/
une guztiak bilatzen dituzte. Izpiritua isla organo huts bilakatzeko
perturbazio proaktiboa emateko gai den eremu bezala agertu,
Berrikuntza Agentziaren bitartez, BAI, edozein enpresari berrikuntzaren
DISONANCIAS proiektua erreala da. Bai, gure ohiko erretorikan
apaingarri edo funtzio estetizistaz haraindi. Arteak eraldaketa
2005.
gero eta presentzia gehiago duten postmodernitatearen mintzairak
sozialerako medio berriak, mintzaira berriak, ekiteko esparru berriak
“Munduaren birliluratzea” lemapean udako unibertsitatean bildu
Proiektu hau, DISONANCIAS, katalogo honetan laburbildurik, era
praktikan jartzen dituzten esperientzia xelebre eta ezohizko horietako
behar ditu. Arteak bere balizko gaitasun berritzaileaz ere gogoeta
izan zen, Stiegler-ek beretzat hartu zuen leloa, eta mundua
askotan egin daitezken zenbait gauza berritzaileen adibide on bat
bat da. Globalizaziorako moldaketaz ari gara, kultura aniztasunaren
egin behar du, beti errealak ez diren predeterminazioengandik ihes
birliluratzea ekonomiaren antolaketan izpirituaren zeregina berrikusi
bidea hartzeko aukera txikiena aprobetxatzen laguntzen saiatzen gara.
urtean,
MEDEFa
(enpresari
frantsesen
erakundea)
/192 /193/
Euskara
eta berrebaluatzea dela derrigorrez defendatzen du. Aldi berean,
Gauza ezberdinak egin nahi baditugu, era ezberdinean, beharrizan
DISONANCIAS proiektuak parte hartzen duten enpresa eta teknologi
Eta azkenik, adiera bakarreko begiradek pobretzera garamatzate.
asko dira pertsonengandik giza eraldaketak eta ekonomia eredu
ezberdinen aurrean, pertsona ezberdinak behar ditugu, era
zentroetan berrikuntza planteatzean erreferente berriak sartzen ditu,
Mega-espezializazioa garrantzitsua da errealitatearen ikuspegi
berriak sortzearen alde dauden pentsalari eta profesionalak, nahiz
ezberdinean pentsatu eta egiten dutenak, beraz, leku eta ingurune
ezbaian jartzen ditu enpresa berrikuntzaren agente eragileak, lan
zabalekin konbinatzen badakigu, azpimarratu dugunez konplexua
eta egun horrela izateak bistakoa dirudien, ez da horrenbeste. Eremu
ezberdinetakoak. DISONANCIAS erantzun ezberdinak lortzeko
metodoak, emaitzekiko irudikapenak, eurekiko sozializazio formak...
baita, hibridoa, kaotikoa. Beste era batean begiratzen ikasi, statu
berri hauetan etorkizuneko antolaketen oinarri berriak eratzeko,
ezberdinen arteko topaketa eta gatazka logikoa sustatzen duen
hau da, DISONANCIAS proiektuak, elkartruke sortzaileak eta
quoaz gogoeta egin, beldurrik (guztietan beldurgarriena) gabe
artea, zientzia eta teknologia, nolabaiteko efektu integratzailea
proiektua da. DISONANCIAS-ek aniztasuna du gustuko, nahastea,
enpresa prototipoak sortzeaz gain, erakundeetan logika berritzaileak
aldatzea funtsezkoa da garapen pertsonal eta kolektiborako.
sortuko duten esparruak izango dira.
eremu
lankidetza.
dinamizatzeko asmoa dauka. Eta bestalde artistei, normalean eskura
bateragaitzetako?
profesionalen
arteko
Errealitateak ezetz frogatzen du, artea, zientzia, teknika eta
ezinak diren ezagutza, teknologia eta materialak erabili ahal izateaz
Etorkizuna ez da asmatzen, eraiki egiten da, eta DISONANCIAS
Aniztasunak artegatu egiten du, baina beharrezkoa da giza
kudeaketaren artean, eta guztiek gizartearekin elkarreragitea
gain, euren marko mentalekiko konbergente edo dibergenteak diren
proiektuak orain eta hemen honetatik eraikitzeko asmoa dauka,
beharrizan multzo berriari eremu profesional eta erakunde
posiblea dela. Historia, hori posible egin zuten Leonardoz josita dago.
pentsamendu espazioekin topo egitea permititzen die, antolaketa
artistak,
eta baliabide kudeaketa eta sarritan iritzi publikoak ezagutzen ez
ekonomialariak, matematikariak, komunikologoak... elkar ulertu,
ezberdinetatik, giza konplexutasuna islatu eta erantzuteko; eta
ingeniariak,
kimikariak,
informatikoak,
biologoak,
aniztasunik gabe ez dago sormenik. Eta beharrezkoa da kalitatetik
Eta izan ere, badirudi zientzia eta arteen arteko hurbiltasuna
duen eta agortu egiten duen enpresaren beharrizan sozialaren
entzun, lagundu, harritu eta batera sortzea posible delako
bikaintasunera pasatzeko. Irudimena sormenaren oinarria da, eta
eta armonia ulertzeko Errenazimendu berri bat behar dugula.
asetzerako orientazio alderdia ere.
agerpenetik.
berori berrikuntzaren haztegia eta berrikuntzarik gabe zaila da
Ezberdinen arteko lankidetzak batez ere, elkarren arteko onarpena,
bereiztea.
errespetu profesionala, eta konf iantza, konf iantza handia eskatzen
Horregatik ere, DISONANCIAS proiektuak hiritarrei gogoeta batzuk
DISONANCIAS proiektua erreala da, bizitza bera bezain beste;
du... helburu/esanahi komunetik prozesu eta emaitza bat eraikiz. Eta
luzatu nahi dizkio. Lehenengoa, arte mundua aldatzen dabilela da,
haragi eta hezurrezkoa, baina baita izpirituzkoa, mundua hunkitu eta
“Etorkizuneko negozioa irudimena teknologiarekin biderkatuz
hori lortzeko garrantzitsuena estereotipo eta aurreiritziak apurtzea
errealitatea aldatzen den bezala, eta orain eta hemen guztietan
birliluratzeko, nahiz eta apur bat besterik ez izan.
bezeroarentzat (edo hiritarrarentzat) balorea sortzea izango da.
da, gizartean bertan baino nabariago daudelarik sarritan arte eta
ematen da aldaketa hori. Artea beti izan da garaikidea sortu den
Ez da izango eraginkortasunaren ekonomia bat (bere motorra
enpresa giroetan, esperientzia berritzaile, emaitza berrien egarri.
unean, baina historiak une eta leku bakoitzeko aldaketa sozialekiko
Roberto Gómez de la Iglesia ekonomialaria eta kultura
eboluzioa eta egokitzea izan zuela erakusten digu, sarritan aldaketa
kudeatzailea da. XABIDE Taldearen kide fundatzailea da eta bertan
ekoizpena baita; output gehiago input gutxiagorekin), baizik eta
ezberdintasunaren ekonomia bat (irudimenaren, berrikuntzaren
Zuzendaritzaren guru berriak diren J. Ridderstale eta K. Noordström-
horiek aurreikusiz eta eraginez, zurrunbilo eta iraultzen eragile izanik
gerentzia, aholkularitza, eta proiektu kulturalen, komunikazio
inguruan eraikia)”, gogoeta egiten du Alfons Cornella-k.
ek (2000) diotenez, “berrikuntzak irudimena, inspirazioa, lañotasuna
ere. Egungo artista ez da artearen literatura mitikoaren buhamea.
eta agente kulturaletako formazio zuzendaritza tartekatu ditu.
eta ekimenean oinarritzen diren amets eta ideien fabrika bilakatzen
Orain artistetako askok, DISONANCIAS proiektuan parte hartzen
DISONANCIAS proiektuko zuzendaria da.
Gero eta gehiago aldentzen da erakundeen balio bereizlea zer
du enpresa (...) berrikuntzaren ikuspuntutik, kontrakoek elkar
dutenak horrexen adibide bikaina dira, esperientzia eta hezkuntza
www.grupoxabide.es
denetik (produktuak eta zerbitzuak) nola denera pasatzeko
erakartzen dute. Berritasuna desadostasun eta tentsio sortzaileen
tekniko ezberdinak dituzte, taldean edo/eta erakunde egonkorretan
(metodoak, erlazio eta komertzializazio sistemak, giza erantzunerako
emaitza da. Cacofonía S.A.-n kalamitatea sormenak ordezkatzen du”.
egiten dute lan, euren izaera malgua dela ere, lan sistematika argia
merkatuen emozioekin konektatzeko gaitasunean. Eta artistak
Ez bakarrik artea eta teknologia, ez bakarrik artea eta zientzia,
dituzte -moztu eta elkar lotzen dira, sarritan, zientif ikoarekin,
Zer esan nahi du lankidetzak eta nola heldu
horretara?
eta enpresarien arteko bilaketa konpartitu honetan kokatzen
artea eta berrikuntzaren ikuspuntutik, hori baita DISONANCIAS
teknologikoarekin edo sozialarekin- material berriak, jokabide
Cecilia Andersson /18-21/
dugu DISONANCIAS proiektua, elkartruke sortzaileak bideratzeko
proiektuaren eremua, sormen elkartrukea produktu, material edo
berriak eta erlazio dinamika berriak, ekintza eszenatoki berriak,
bizkarra emanda izan diren profesionalen arteko lankidetzaren
prozesuen inguruko enpresa munduarekin aldatzen dugu antolaketa
komunikaziorako bide berriak, lengoaia berria... Ricardo Antón-ek
Nazioarteko deialdi ireki batetatik hamar artista (edo artista
emaitzaren bilaketan ere.
eta kudeaketa ereduei ere heltzeko, edota berrikuntza sozialean bere
atseginez gogorarazten duenez (2006).
talde) hautatu ziren Euskal Herrian kokatutako hamar enpresetan
dute, eta adierazpide eta gizartearekin lotura eremu berriak jorratzen
gaitasuna...) konpartitutako asmo baten boterean eta euren
lankidetzan jarduteko. Enpresa hartzaileen ekintza eremuak anitzak
proiekzioa ere.
Baina sormena egon dadin, eta hortaz, sormen elkartrukea,
Bigarrena, enpresa mundua zeharo dinamikoa dela eta, sistematikoki
ziren eta ekoizpenetik zerbitzuetarainokoak. Artistek eta enpresek
irudimena behar da, antolaketa eta bere bizi-inguruen alderdi
Arteak
pasatzen
ere, gizateriaren egunerokotasuneko eboluzioa aztertzen duela.
lankidetzarako oinarria izango zen proiektua hitzartu zuten, eta
guztietan aplikatuta. Gure ekonomia sistemaren baliabiderik
laguntzen digu, ukiezinen ekonomian gakoa izanik, esperientzia
Kode berritzaileekin egiten du eta arriskuaren onarpen handiarekin,
ahalik eta azkarren egin zuten lan sei hilabetetan burutu ahal izateko.
urriena ez baita dirua (badirudi merkatuek likidezia gehiegi dutela),
ekonomian ere, irudimenaren gizarte berrian baita. Horretarako
nahiz eta beti ez den baloratzen giza eta erakunde arloetan,
Katalogo honek hamar lankidetza hauen froga eta emaitzak ematen
irudimena da. Beraz, beharrezkoa da hutsuneak eragitea, esploratu
gure programak artistak eta enpresa profesionalak enpresa
gero
(prozesuen
ditu. Batez ere, lankidetza horietarako premisa artea egin beharrean,
gabeko eremuetan sakontzea, erlazio lotsagabeak sortzea, denbora
ikerketarako erreferentzia eremu edo interes gune baten inguruan,
eraginkortasunarekin lotuta ez ezik emaitzen ef ikaziarekin ere),
komertzialki bideragarriak diren produktuen ideiak formulatzea zela
eta gatazka.
baina marko ireki batean, elkarreraginean jartzen ditu.
erantzun sortzaile eta malguekin, ingurune kultural zehatzean
esan beharra dago.
berrikuntza
arrazionaletik
emozionalagora
eta
jasangarritasun
irizpide
handiagoekin
kokatuta, berarekin era arduratsuan elkar eragin nahi duena.
/194 /195/
Euskara
Azter ditzagun lankidetza kontzeptuaren inguruko ideia batzuk.
Artistak
DISONANCIAS
Pavel Büchler artistak idazten duenez: “Zalantzarik gabe, gizarteak
ikastea da. Biek behar dute erakundeak ezberdina den zerbait egin
Zertan datza artista eta enpresaren arteko talde ahalegin intelektual
proiektuaren ekimen hau oso aproposa da eta gaur egungo artistek
gehiago behar du, sormena eta ikusmena, artelanak baino. Artisten
dezan, iraganean egin zuena askoz gehiago baloratu dezan eta ez
hori? Egoera “naturalagoa” eta, agian espontaneoagoa, izan zitekeen
lan egiten duten baldintzez gogoeta oso osasungarria permititzen
egiteko modu gehiago behar ditu, ekoizten dutenaren kopuru
dituen gaitasunak har ditzan.”6 Eta gero: “Ikasketa sinplea kutxa
artista eta enpresaren arteko motibazio komunean oinarritutako
digu. Arteak erabaki politikoetan gero eta zeregin instrumentalagoa
gehiagoren ordez. “Direna”gatik behar ditu, “egiten dutena”gatik
berbera handiago marrazten saiatzen da. Ikasketa sortzaileak forma
elkarrenganako interesa aurkitzea. DISONANCIAS proiektuaren
jorratzen duen unean eta dirua publiko handiarentzako erakusketak
baino gehiago – eta egiten dutenagatik beharko balitu, kultura
berri bat marrazten du.”7
kasuan ez zegoen horrenbeste denbora gauzak hartara jorratzeko.
dituzten arrakasta handiko museoentzat erreserbatuta dagoenean,
ekoizle bezala da, kultura hori karakterizatzen duten artefaktu
Hori ez da DISONANCIAS proiektuan gertatzen dena. Eremu
Zoritxarrez,
esperimentazio
zehatzegatik baino gehiago.”4
anitzetako artistak, hizkuntza ezberdinak darabiltzatenak eta
lankidetzaren
alderdietako
batzuk
inposatutako
eta
enpresak
pribatua
kontaktuan
eztabaida
jartzeko
publikoarekin
nahasteko
gaitasun eta motibazio ezberdinak dituztenak, harrera enpresara
egoeratik sortzen dira, non biek, artistak eta enpresak, akordio
beharrizana gero eta nabariagoa bilakatzen da. DISONANCIAS
bat lortzeko azkar lan egin beharko duten. Behin akordio hori edo
proiektuak ez du formulak sortzeko asmoa ere. Goitik beherako
Lankidetza, arazo batzuk eta pentsatzeko forma berriak ikusi
heldu eta antzeko baldintza aukera aurkitzen dute; sortzen den
lankidetza eremua ezarririk, hori da lankidetzaren abiapuntua.
proiektua da, izatez bera, dena, izatea permititzen dioten baldintza
eta arazo horientzako irtenbideak aurkitzeko forma berriak
lankidetza bakoitza konstelazio bakarra da. Lankidetza bakoitzak
zehatz batzuetan f inkatua.
aurkitzeko modu bat da. Baina, nola gainditu hori pilatutako
asoziazio bakarrak pizten ditu eta irtenbide bakarrak ekoizten ditu.
esperientziarekin? Lankidetzak interesgarria duena ez da
Hortxe egon nahi dugu guk.
Akordio horiek eta lan eremuak nola lortu ziren jakitearren jakin-mina
sentitzen dut, eta baita prozesuan zehar nola garatu ziren jakiteko.
DISONANCIAS proiektua Bourriaud-en erlazio estetikaren adibide
derrigorrez emaitza, baizik eta bere garapena. Gero eta
Izan al zen aldaketetarako eta moldatzeko tarterik? Espekulatu
bezala uler daiteke, zeinak “komunikazio egoeren eskala txikiko
garrantzitsuagoa dena prozesua da eta ez produktua. Hainbat
1
da egin dezakedan bakarra, baina proiektuaren denbora mugak
ereduaren” alde egiten duen . Galderak egin eta erantzunak
aiputan agertzen den Richard F lorida-ren liburuan, “The rise of
University, University of California Press, 1999. 2Bourriaud, Nicolas.
jakinda, suposatzen dut behin artistak eta enpresa hartzaileak (bere
bilatzeko beharrizana unibertsala da, baina prozesu horiek mugitu
the creative class” (Klase sortzailearen goraldia), kode irekiaren
Relational aesthetics, Les presses du réel, 1998 p. 47. 3Latour, Bruno.
arduradunak) “asmoa” artikulatu eta bateratuta, lankidetza berori
arazteko adostasunera heldu eta komunikatzeko era, taldekideek
atzetik dauden lankidetza ahaleginak azaltzen dira: “kode
We have never been modern, Harvard University press, 1993 p. 29.
ahalik eta erarik onenean garatzean zetzala.
egoera ulertzeko duten moduaren araberakoa da. Euren interesen
irekidun software librearen garapenak, jende sortzailea motibatu
menpe ere badago, lankidetzan ematen duten ezagutza eta euren
eta lan bat garatzeko, berezko motibazioa, egitura horizontala eta
Visual art projects, 1999 p. 45. 5Florida, Richard. The rise of the
Gaur egun, lankidetzaz aritzea oso ohikoa da. Agian mugen arteko
egitekoa betetzean lortzen duten poztasun mailaren menpe ere.
boluntariotza erabiltzeko moduaren eredu interesgarria agertzen
creative class, Basic books, 2002 p. 136. 6Neumeier, Marty. Zag,
mugimendu hazkorrari esker da; pertsonak, erosotasuna, teknologia,
Baina galdera horiek egiteko eszenatokia eta aukera emateko
du. Hasieran kode irekidun software librearen ekoizpenak zeharo
New riders, 2007 p.126. 7Ibid p. 127-128.
kultura eta politikak (globalizazioa), guzti horrek, lankidetzaren
ekintza bakarra eta oparoa da.
desegituratua dirudi... Kode irekidun proiektuak, funtsezkoak
2
diren zereginak eta erabakitzaileak direnen gainbegiratzea
ideia aurreko planora ekarri du. Baliteke ere, baldintza globalen
Singerman, Howard. Art Subjects: Making Artists in the American
Brind, Susan, ed. Curious, artist’s research within expert culture,
4
Cecilia Andersson Werk LTd Stockholm-go agentziako komisarioa
aldaketaren barruan, ezagutza prozesu mota ezberdinak emaitza
Azkenaldian inbertitzaileak eta laguntza publikoa erakartzen
garatzen duen lankide muin egonkorraren inguruan kokatzen
eta zuzendaria da. Werk nazioarte mailan elkarlanean aritzen da
ekoizpen prozesu eta kate anitzetan integratzeko beharrizan
duten arte laborategi eta fabrikak ikusten ibili gara. Zientzia eta
dira eta aldi berean beste talde boluntario handiagoen aldi
arte garaikidea sustatu, ekoiztu, antolatu eta argitaratzeko. Bere
hazkorraren emaitza izatea. Nahiz eta lankidetza artista garaikide
industriarekin loturik, entitate hauek artea denaren ideia nolabait
baterako ahaleginak darabiltzate... Muin honek proiektuaren
azken proiektuen artean SuperSocial aurkitzen da, Liverpool-eko
askorentzat ohikoa izan, enpresentzat lehiakorrak izaten jarraitzeko
zaharkitua ematen dute. Edo hobeto esatearren, lankidetza prozesua
ikuspegi orokorra eman eta zaindariarena ere egiten du.”5
lortu nahian dabiltzan aktibo baliotsua da.
kontrolatu eta behatzeko forma zaharrak berreskuratzen dituzte. Ildo
bienalaren barruan antolatzen diren ekintza seriea eta Carlos
Garaicoa artista kubatarra eta bere estudioko kideekin
horretan, gogoratu dezagun Bruno Latour-ek idatzitakoa: “Pertsona
Kritika eta konpromisoan ditugun jarrerak alboratu gabe, zer
Egun Arte Ederretan gradu-ondokoak dituzten artista asko dago eta
talde txikiek indar naturalen ondorio propioak ateratzen dituzte, eta
gertatzen da dakiguna atzean uzten saiatzen bagara? Ezagutzan
horrek lankidetzan jardun, negoziatu eta komunikatzeko prestatuta
zin egiten diote elkarri ez dabiltzala traizioan, baizik eta objektuen
oinarritutako jarrerei heldu ordez, lankidetzan bertan ezagutza berria
daudela esanahi du. Tradiziozko eta eskuzko tekniketan baino
jarrera isila itzultzen dabiltzala. Boyle eta bere ondorengoekin,
sortzeko parametroetan espazio bat bideratzen saiatzen bagara.
teorian eta ikerketan trebatuago ere badaude. Arte hezkuntza bere
indar natural bat zer den asmatzen hasten gara, esanahia eransten
Seguruenik, hor izango da lankidetzaren benetako potentziala, hau
eremu historiko eta ingurumari ideologikoetan ikasi zuen Howard
diogun objektu mutua.”3 Boyle-k laborategia asmatu bazuen, utz
da, diziplina anitzetako artistak izateari uzten diogunean batera
Singerman maisuak zera argudiatzen du, artisten hezkuntza
diezaiogun DISONANCIAS proiektuari buruzagi izaten eta lankidetza
lan egiteko, elkarrekin, sortzen diren erlazio berriei begiratu eta
aldaketak ekoizpen forma eta esanahietan eragiten duela.
formak asmatzen. Asmamen honen garapenean, ez gara gelditu
asimilatzen saiatzeko.
Modernismoak ezagutzaren antolaketa sendotu eta lengoaian
behar beste behin gizartearen berpizkundean edo beste edonolako
ekin zuen artean, arte praktika garaikideak baldintzapen horietatik
“ber-lilura”ren inguruko ideietan. Horren ordez, gure egungo
Zag deitzen den bere azken liburuan, marken arteko lankidetzatan
askatzeko borrokan dihardu. Jarraitu beharreko bistako formularik
mundua eratzen duten zirkunstantzia zehatzetan eta baldintzetan
espezializatutako San Francisco-ko konpainia bateko presidentea
gabe, artistak sozialki gero eta konprometituago daude eta
oinarritutako epe baterako lankidetza ereduak errazteko moduaz
den Marty Neumeier-ek zera dio: “Ikasketa sinplea gauza berdinak
gizartearekin lankidetza rola betetzen dute.1
eztabaida dezagun.
hobeto egiten ikastea da. Ikasketa sortzailea gauza berriak nola egin
erresidentzia ere. www.werkprojects.org
/196 /197/
Euskara
KOLABORAZIO PROIEKTUAK /
Ikusezina erakusten
9 suediar, enpresa 1, bidea argitzeko
era asko
David Cuartielles /56-57/
10 arkitektoek espazioaren okupazioa eta erabilera zeinen aurreikusi
Artxibategia eta mapa
Instalazio honek Bilboko historiaren une handienak, ausartenak
ezina den onartu zuten. Are gehiago, Aeswad-ek tresna hau joko
Matthew Fuller /68-69/
eta oparoenetara heltzeko baliabideak ematen dizkigu, eta baita
ilunenetara ere, testu, irudi eta aipatu gabe geldituko den horren
bezala sortu zuen arren, etorkizuneko proiektuen garapenean berriz
erabiltzea pentsatu zuten.
Gaur
egun,
softwareak
gure
ohiko
bizitzako
ezkutuko
azpiegituretako asko ematen digu, gure hirietatik hurbil, gas
bitartez ere, multimedia instalazio honek eskaintzen dituen
baliabideek bakarrik delineatuta geldituz.
Daisalux segurtasun instalazioen enpresaren kasu zehatzean,
hodiak edo estolderia sareak bezala hedatuz. Softwareak hiri
Aeswad-ek kontzeptu eta produktu berrien sormen prozesuetan
paisaia osoan zehar jaisten ditugun f itxategiak eta gure telefono
Une horiei esker, egunerokotasunaren f igurak sortzen dira:
bitartekari rola hartu du. Merkatu oso zailetan lehiatzeko bere
mugikorren deiak manipulatzen ditu. Guri buruzko istorioak
gehiengoarentzat oharkabean pasatuta, kaletik paseatzea bezala,
Aeswad 2002an sortu zen erakunde publiko eta pribatu anitzetan
ikerketa sail propioan sortutako teknologia erabiltzen duen enpresa
kontatzen ditu eta hiri ehunean mugiarazten gaitu. Hartara, kidetza
baina nolabaiteko erritmoarekin ematen diren berriak. Gertakari
interbentzioak egiten diharduen ekintza talde bezala. Sortu zenetik,
bat da. Hori dela eta, Daisalux-ek jarraika behar du bere etorkizuneko
berriak sortzen ditu eta daudenak askatu edo sendotu egiten ditu.
honetan ere ematen da logika konplexu bat, El Correo editorialetik,
taldea osatzen duten bederatzi kideek Alemaniako Bauhaus-
planen, ideia berrien sorrera, konpetentziaren proiektuen analisia,
Eraikin forma posible berriak sortu eta beste ezohizko formak
denborarekin aldatzen dena: idazten diren artikuluak; egiten diren
Dessau Fundazioa, Suediako Diseinu Industrialaren Fundazioa
eta abarren berrikusketa.
ekoizteko milaka diseinu parametro ezartzen dituen aldian,
argazkiak. Ez da hiriaren plano garden bat bere bizimodu ikusgarria
dispositiboak ere egiten ditu, modelatu eta berrasmatzeko. Horretan
berdintsu agertuta soilik, baizik eta berria izatea merezi duela edo
Bienala eta besteak beste Volvo eta SKF enpresak bezalako
Eraikin barruetan segurtasuna larrialdi kasuetan beharrizan bat da,
datza bere potentzial maximoa eta ametsak iradokitzeko bere
testuinguru horretan esan daitekela uste dena agertzen duen
zerrenda luze batentzako proiektuak dinamizatu dituzte.
baina higiezinen jabeentzako erantzukizun maximodun zeregin
gaitasuna. Agian amets horietako bat, izatez, softwarea hirian zabalik
mapa bat.
itzela ere suposatzen du. Larrialdietako argien mantenua bezalako
agertzea da, bere formetan moldatu dadila eta gogoeta egin dezan:
Talde honek estetikoa denetik praktikoa denera moldatu ditu bere
ekintzak, erlazionatutako negozio eredu posibleak edo hobekuntza
“Nola hitz egiten du hiri batek? Zeintzuk dira bere oroimenak?”.
ekintzak, enpresa eta erakunde publikoei egun batzuetan zehar
teknikoak, beste alderdi batzuen artean, espainiar enpresa eta
lan metodo berri bat probatzea permititzen dien formatuak bilatuz.
suediar jatorridun taldearen arteko lankidetza bezala garatutako
DISONANCIAS programak antolatutako lankidetzak epe labur
honetan duela hirurogei urte? Zergatik hiriko gune batzuetan ez
Interbentzioak euren izaera auto-hezigarriak karakterizatzen ditu;
azterketaren parte dira.
batean ematen dira. Artistak organizazioetan egoitza modeloan
dago berririk? Posible al da leku berean hamarkadaz hamarkada inor
izateak, 1970. hamarkadaren hasieran “Artists Placement Group”ek
erail izana, edo norbait dantzan ibili izana, edo ezer gertatu ez izana?
Ezinezkoa da enpresa honen “biziak salbatzeko” misioak suposatzen
planteatutakoa, artistek erakundeek hautemandako interesekiko
Zeintzuk dira jendea maximoan bizi deneko uneak deskribatzen
duen lan premisa zinez ez hartzea. Zaila da ere Daisalux-en
era tangentzialean lan egin dezaten testuinguruak ezarri nahi
dituzten hitzak? Denborarekin aldatu egiten dira hitz hauek?
Aeswad-en ekintzak def initzen dituzten esakune bi daude.
seriotasuna eta jarduera eta Aeswad-ek beraientzat egin zuen lana
ditu. Era honetan lan egin, eta zentzua duen zerbait egiteko,
Deskribatu ere egin daitezke? Oharkabean pasa diren hiriaren
Lehenengoak, euren lan metodoak, partaideek euren burua
adierazteko forma egokiak bilatzea. Gasteizko enpresa talde honek
denbora behar da. Halere, hain denbora gutxian lortu daitekena
mugimenduak, mugimendu geldoak, “modernizazioa” deritzona
aztertu dezaten uzten duela aditzera ematen du. Ekintzek ez dute
manufakturatutako teknologia nonahikoa da eta, hortaz, benetan
badauden sistema eta materialen konbinaketak dira. Kasu horretan,
bezalakoak azaltzea permititzen du f itxategi batek, gertakari zehatz
emaitza bezala estatistika bat edo dokumentu idatzi bat emango.
beharrezkoa izan arte begientzako ikusezin eta belarrientzako mutu
aurkitzen duguna El Correo-ren testua eta testu eta irudi f itxategien
batean kondentsaturik egon daitezke baina ohiki lurpekoagoak dira
Bitartekariekin eztabaidatuz gogoeta eragiten da. Bigarrena,
agertu behar du.
birmoldatze sortzailea da.
eta ulertzeko zailagoak.
Partaideen arteko nolabaiteko tentsioa sor dezaken egoera erreal
Parametro hauekin, enpresari eta artistek larrialdi kontzeptuari
Map-O-Matix Yves Degoyon-ek ezarritako ekimenari esker software
Software-a soinu dispositiboekin konbinatzeak -Theremin-a, radio
edo ez erreal bat eztabaidan jartzen da.
ikuspegi ezberdina ematea erabaki dute, ezbeharrik izan ezkero
libre bezala garatutako tresna informatikoen multzo bat da. Software
transmisoreak, testua irakurtzen duen aplikazio bat- esperientzia
ebakuazio ordenatu baten garrantzia errealaz publikoaren gogoetak
librea erabili, konpartitu, moldatu eta dekriptatu ere egin daiteke
areagotu egiten du, hiriaren iskanbilan kokatzen du, gure oroimen
Metodo hauek, esaterako, Suedian, Gotenburgoko hiri planifikazio
bilatuz. Asmatutako egoerak agertzen dituzten formatu handiko
eta baita gero beste erabiltzaile batek erabili ere (software librea
propioen ohiko gainjartzea eta aniztasunean.
bulegoko proiektu batean erabili ziren. Kasu hartan, Aeswad-ek
inprimaketen bilduma baten bitartez, paniko egoerak saihesteko
funtsezkoa izan da egungo informazio teknologietako askoren
hiriaren auzo berri bat ezusteko ehun sozial batez berrordenatzea
metodoei buruz pentsa arazteko gonbita egin nahi da, bizitzak salbatzeko
garapenean, Internet kasuko). Bektore grafikoak bezalako mapen
Komunikazio sistemen artean existitzea gure bizitza garaikideko
permititzen zuten tresnadun mahai joko bat sortu zuen. Horrek
misioa ez dela preseski erraza -ironiatik- nabarmentzen saiatuz.
garapena permititzen du, nahi bezala handitu edo txikitu ditzakegun
esperientzia erabakitzailea da. Honen moduko instalazioek parte-
lerroz konposatutako irudiak, eta grafiko horien nodoetan beste
hartzaileei konposatuta daudeneko formarekin esperimentatzea
(SvID), Suedia eta Alemaniako museoak, Istanbuleko Arte Garaikide
hau da, Aeswad-ek ez du inplikatuak hezteko ideia utopikoa bilatzen,
baizik eta euren errutinan gogoetarako leiho bat irekitzekoa.
Instalazio honek, berria denak, espazioan eta denboran bidaiatu
dezan permititzen du. Zer esan zuen El Correo-k gertatu zela kale
komunikazioaren gatazka sortzaile bezala dilema erabiltzea da.
ekintza sozialak eta komertzialak hartzeko espazioak zeinen
malguak izan behar zutenaren inguruan eztabaida sortu zuen.
Horrez gain, Aeswad eta Daisalux-ek euren lan prozesuaren
datu batzuk erantsi. Testua, soinu fitxategiak, irudiak, bideo edo
permititzen die, bere nolakotasunak ezagutu, komunikabideak
Emaitza bezala, proiektuaren geometria zeharo aldatu zen,
ondorioak, diagramak eta lan saioetan zehar sortutako ideia
informazio geografikoa: hori guztia identifikatu daiteke mapa batean.
nola antolatzen diren eta berrasmatu daitezken ikusi, bizi garen
ustekabeko erabilerak hartzeko gaitasundun espazio multimodal
nagusiak azalduz liburuxka bat aurkezten dute, emaitza ebakuazio
ezberdinak proposatuz. Ebaluazioan zehar, proiektuan inplikatutako
sistema inteligenteak nolakoak izango direnaren irudi bat.
lekuarekin ditugun erlazioak modelatzen ditu.
/198 /199/
Euskara
F itxategia eta mapa ehunka urtetan zehar ikertu diren ezagutza
Kantuen bilduma berri hau sustatu eta mantentzeko xedearekin,
pribatua sortzea permititzen du. Aldi berean elkarri dinamikoki
mendean zehar kapitalismo modernoak garatutako teknologia
f igura eta mekanismo bi dira. Bakoitzak hamaika istorio eta ideia
lekuko “interfaze” ezberdinak aukeratzea erabaki zen. Beraien arteko
kendu eta eransten dioten espazio bi bezala existitzen dira. Telefono
mental eta materialak, gero eta konektatuago zegoen ingurugiroaren
eman ditu eta jendea mundua aldaraztera bultzatu du. Dena oso
bat Arte Eder Museoko tailer bat izan zen, 16 eta 18 urte bitarteko
mugikorrak gure lekuko ingurutik, esate baterako, autobus geltokia,
kontrolean, bizirautearen bermea zuen gizarteak sortutako simulazio
azkar jalgitzen den garaian bizi gara eta lehenengo aldiz artxiboak
neska-mutilei bereziki zuzendua. Horretarako, zentroko hezkuntza
supermerkatua, etab, ihes egitea permititzen diguten mundu anitzak
beharrizan haien garapen logikoa dira.
eta mapak elkar eragiten dutenekoa ere. F itxategiak leku bat
eta kultura saileko César Ochoa Larrauri eta Maribi Antonanzas-en
zabaltzen dituzten dispositibo oso errazak dira. Teknologia, hiriko
historian kokatzea permititzen du. Mapak, bestalde, historia
laguntza izan genuen, bertako artista eta “bilbainadetan” aditua den
espazio publikoaren inguruan eztabaidak eta gaiak hasteko medio
Halabeharrez, edo ez horrenbeste, fenomeno eta zirkunstantzien
espazioan kokatzea. Alejandra Pérez Nunez-ek dioen bezala: “Mapa
Oier Etxeberriarena, eta TGV hemengo hip hop taldearena. Partaide
bezala erabili daiteke. Gailu mugikorrak espazio publikoaren kontrol
elkarmenpekotasuna interfazeen legean funtsezko inperatibo
f itxategi bat bada, denbora kokagune batean dauden denboratasun
gazteek TGV euren kantuak jotzen ikusi eta entzuteko aukera izan
“of izialean” sartzeko forma bezala ikusten ditut. Jendeari bere
batek eragin zuen: bere estandarizatzeak. Interfazeak, errealitate
eta erritmo ezberdinak suma ditzakegu”.
zuten eta beraien hiria, kalea edo etxeari buruzko abesti propioak
kultura nortasunarekin konprometitzen eta hiri espazioekin bere
ezberdinek (hizkuntza edo lengoaia ezberdindun pertsonak, makinak
bat-batean egiten ikastekoa ere. Abestiak telefono mugikorretan
esperientzia propioa sustatzen lagun dakioke.
eta gizakiak, makinak beraien artean) komunikatzeko darabiltzaten
lengoaiek, denek erantzun behar diete eredu berdinei, kode berdinei.
grabatu ziren eta Bluetooth bidez hiri kantuen zerrenda webgunera
Matthew Fuller Centre for Cultural Studies-en, Goldsmiths College,
bidali ziren.
Bestalde, Gerardo Mosquera-k Esferas, ciudades, transiciones.
Edo, egungo terminologiarekin esatearren, software berdina erabili
behar dute, protokolo berbera.
University of London, komunikabide digitalen irakasle laguna
Tailerra, proiekturako “kultura emaile” bezala, publikoarekiko
Perspectivas internacionales del arte y la cultura (Esferak, hiriak,
da. Behind the Blip, essays on the culture of software eta Media
konpromisoetako lehenengoa izan zen. Interes gehien pizten
trantsizioak. Artea eta kulturaren nazioarteko ikuspuntuak) bere
Ecologies, materialist energies in art and technoculture-en egilea
zidana erakundea eta lekuko kultura praktiken arteko erlazioa zen.
entseguan ezbaian jartzen ditu mota honetako aplikazio mugikordun
Formica-k, kimikoki tratatutako erretxinekin osatutako ijezte prozesu
da; eta laster argitaratuko den Software Studies: a lexicon-en
Banekien nirea ez den herrialde bateko kulturaren nortasuna
erronkak eta kontraesanak: “Aplikazio hauek hobetu eta aberastu
industrial bati esker, presio handian konposatutako gainazal leunak,
editorea ere bada.
aztertzeko egoitza programa labur bat burutzeak, lekuko
egiten dute egoera edo sinpletu egiten dute kulturen arteko eta
iraunkorrak eta arinak lortu eta edozein material simulatzen duten
idiosinkrasia onartu eta ulertzea esanahi zuela, eta beraz, bertako
nazioarteko komunikazio orok behar duen estandarizazioa dela eta?
diseinu apaingarriak estanpatuz, neurri handi batean egungo
zirkuitu eta artisten laguntza eskatzeko beharra nuela. Hori izan
Ezberdintasuna komunikatu eta negoziatu egiten da edo norbere
altzariak modernitate terminoetan ulertzen lagundu digu. Gainazal
zen proiektuaren erronka handienetakoa “...zenbat eta sendoagoa
buruarekiko adeitsua den taxonomia hutsa bakarrik bilakatzen da?
plastif ikatu berriek jada ez diete ohiko material “auratikoei”
izan globalizazioa, hainbat eta garrantzia gehiago hartzen du lokala
Nortzuk hartzen dituzte erabaki kulturalak eta noren mesederako?”
erantzuten, baizik eta berez materiala denetik ezberdinak diren
denak. Lehen ikusgarriak ziren zeinuak, ikusezinak bilakatzen dira
Gerardo Mosquera, 2003.
ikusizko baloreak adierazten dituztela. Ingurugiroen simulazio
Hiri kantuen zerrenda
Bilboko Kultura museo mugikorra
Saoise Higgins /80-81/
horrek aldi berean klase (ertainaren) balore sozial eta itxaropenen
orain eta, hortaz, deskodetzeko zailagoak” Bruno Latour, 2005.
1. atala: Bilbainadak-Bilboko kartograf ia kantutan agertuta.
antzeko proiekzioa ekarri du, enpresak urteetan zehar zabaldu
Tailerra eta proiektuaren garapenean hurbilketa berritzaileak
Iragarpen espazioak
Proiektu honek bere partaideen espazio eta denbora aztarna
bezalako mekanismo sortzaileen diseinuak EUVEri kultura aplikazio
Jorge Luis Marzo /92-93/
jasotzean Bilboko kultura artefaktuak hartzea proposatzen du.
mugikor gehiago gauzatzeko edukiak eta ideiak aztertzen jarraitzea
Bizkaiko hiriburuko museo mugikor berriak bertako belaunaldi
permititu beharko lioke. Berrikuntza sortzen deneko modua, gertatu
Maureen Connor eta Kadambari Baxi-k Formica enpresarekin
hastapenetan etxeetako tximinietan erretratuak zintzilikatzen hasi
gazteenak sortutako “bilbainada”ren bertsio berri batekin zabaltzen
dadin izan behar diren baldintzak, diseinuaren garapenean alderdi
izandako lankidetza sortzailearen eremuan planteatu dituzten
zirenean gurari sozialen edukiontzi bilakatu zen modu berean.
du bere bilduma. Bereziki, Bilborekin erlazionatutako kantu mota
garrantzitsua da. “Publikoaren aurkikuntza argia” berrikuntzarako
hurbilketak, azken urteotan interfazearen kulturak eredu psiko-
bat da, lekuko komunitatearen izaera eta idiosinkrasiaz ari dena.
gakoa da Philips-en Tendentzia eta Estrategia zuzendaria den
sozialen inguruan egindako gogoeta azkarra suposatzen du.
Gasteizen egoitza duen EUVE teknologi zentroarekin lankidetzan,
Josephine Green-en ustez. Parametroak egokiak direnean pertsona
leku zehatzekin lotutako kantuak bildu eta kokatu egiten dituen
kopuru zehatz baten jarrera eta izaera “errealetan” oinarritutako
Interfazearen kultura, nagusiki, iragarpenaren ideia, estrategiarena,
sozialaren metafora baten irudia da. Connor eta Baxi-k -euren
aplikazio mugikorra diseinatu dugu. Bisitariei eta bertakoei hiri kantu
aplikazio informatikoak burutu daitezke, hain zuzen ere, YouTube-
komunikazio teoria eta praktikaren zentroan kokatzeak def initzen
lan ezagunetan jada ohikoa den bezala, gauzen inplikazio sozial
erako zerrendetan deskarga libre edo/eta telefono mugikorrerako
rekin gertatzen dena.
du. Galileok teleskopioan behatzen zituen abstrakzioak paper
eta politikoak sakontasunean aztertzen dituzte- euren izaeran
batean idazten zituenean, Leibniz eta Pascal-ek lehenengo makina
ezberdinak diren prozesu ezberdin biren aplikazio kritikoaren
tonu bezala “bilbainadak” eskaintzea da ideia. Bertako gai hauek
duen publizitatean argi ikus daitekenez. Material berria eta inguru
“ez errealak” sortarazteko bere gaitasunak, interiorismo eta etxeko
proiekzio forma berriak ere ekarri ditu, ia argazkigintza bere
Formica, aurreikuspenak eta itxaropenak bideratu eta erreala eta
birtualaren arteko mugak desegiten dituen neurrian, interfaze
telefono mugikorretatik jaitsi ahal izango dira, eta hiriaren musika
Artista bezala, Bilbo bezalako hiri baten estratu edo geruza
kalkulagailuak konf iguratu zituztenean, edo militarrak gudu batetan
bitartez metafora horretan sartzeko apustua egin dute. Prozesuok
perspektiba gaztea are gehiago zabaltzeko, berriak eransteko
ezberdinak erakusteko teknologia mugikorra erabiltzean interesa
zehar gudarosteen miniaturak mahai handietan zabaltzen hasi
interfazeak dakartzan kontu garrantzitsuak kapsulatzeko bere
aukera ere izango da.
nuen. Bilboko “esentzia” hausnartu nahi nuen, edo behintzat beste
zirenean, europarrek inguruan zuten munduarekin zuten erlazioan
gaitasunean antzekoak dira: Semacode programa eta Scenario
edozein hirirengandik bereizten duen ezaugarri esklusiboetako
ordena berria hasi zen. Gertakariei “aurrea hartzea” zen kontua,
Planning deituriko aurreikuspen ekonomikorako metodoa.
bat. Teknologia mugikorrak espazio publikoaren barruan espazio
hartara aurreikusi eta horren arabera jokatzea posible izatea. Azken
/200 /201/
Euskara
Formica Faltsu Erreala: azalera
hibridoentzako eszenatokiak
aprobetxatuko dugu, etorkizuneko gertakariek zein eratan eragin
intimoa bilakatzen du. Prozesu honetan artistak generikoa eta
bat jarriz, gurutzegrama formako interfaze bat, testuinguru edo
lezaketen eta eragin litekezan gogoeta egiten dugun artean. Imajina
publikoa eta espezif ikoa eta pribatuaren arteko mugako espazio
objektu zehatz batean, kameradun telefono mugikor batek bere
Kadambari Baxi & Maureen Connor /94/
bitartez aurkezten ditugun hiru eszenario proposatzen ditugu:
bat sortzen du. Ciudadano sin lugar-en (Lekurik gabeko hiritarra)
Etorkizun Naturala, Bakarkako Etorkizuna eta Etorkizuneko Ilusioa.
Davidson-ek lekua, gorputza eta oroimenen arteko erlazioa
Semacode konputazio sistema “ubikuo” bat da. Barra-kode antzeko
presentzia detektatu dezake eta telefonoaren nabigatzailean
webgune zehatz baterako sarrera aktibatu. Scenario Planning,
Bigarren Mundu Gerra ostean FORMICA material artif izial, faltsu
bestalde, ekonomialari eta exekutiboek mundua alda lezaketen
eta imitaziozkoetan aitzindaria izan zen, material “errealen”
agertzen duen eskultura-jantzia sortzen du. Bere aitona-amonen
gertakari ezberdinak asmatzeko erabilitako sistema bat da eta,
kaltegarritasun eta mantentze zailaren aldean moderno eta
horretarako, beharrezkoak eta nahigarriak liratekeen produktuen
iraunkortzat moduan merkaturatu ziren. Material “berri” honek,
izaera aurreratzen. Ondorioz, negozioek aldaketa horiekiko zelan
egur, harri eta metalezko gainazalen ezaugarriak imitatzen zituen
Elkarrizketa sentsoriala
moldatu erabakitzen dute.
eta marka, bere garaiko ikur bilakatu zuen. Gainera, bizitza
Tonya Davidson /116-117/
Filma www.disonancias.com webgunean dago ikusgai.
herrira egindako familia bidaietako pelikulen atalekin egina, artistak
marrazki hauek “memoriaren eskultura” (Huyssen: 2003) bat
sortzeko berrerabiltzen ditu. Lan honetan era agerian hautematen da
galdutako lekuen gabezia-presentzia.
Almohadas urbanas-en, DISONANCIAS 2006-rentzat egindako
modernoa eta lanarekin loturako lekuak barne hartzen zituen
Artistek Semacode sistemaren erabilera, bai espazio publikorako
“Formica bizitza estiloentzat” kanpainak Formica izen ezagun
Juhani Pallasmaa-rentzat, arkitekturaren papera “munduak zelan
lankidetza proiektuan, kuxinetako giza aztarnen moldeak eginez
zein pribaturako Formica-k ekoizten dituen material berrien azaletan
bilakatu zuen. Publizitate honek ez zituen material berriak soilik
ukitzen gaituen ikusgarri egitea” (1996:1) da. Stephanie Davidson-
gorputzak eta arkitekturaren arteko erlazioak agertuz jarraitzen
sartzea planteatzen dute, ikuslego potentzialarekin elkarrizketa
erakusten, errealitate kultural oso bat eskaintzen zuen, faltsu eta
en arkitektura proiektuek paradigma hau garatzen dute, zelan “guk
du. Hiri altzarien proiektu honek hiria eta eremu intimoaren tarteko
izateko asmoz. Hartara, funtsezko alderdi biri jartzen diote arreta.
errealaren ezaugarriak batuz eta ingurune eta produktu desiratu
mundua ukitzen dugun” ikusgarri eginez; zehazki, mugimendudun
espazio bat sortzen du. Analgésico arquitectónico-n eta Un teatro
Batetik, interfazea komunikazio “customized”, pertsonif ikatua,
moduan erakutsiz.
gorputzen efektuak gure ingurugiro arkitektonikoan. Davidson-
para dos-en egin zuen bezala, pieza honek hiritarren inplikazioa
entzat, giza gorputza bere lan objektua da, arkitektura subjektua
planteatzen du, izan ere beraiek dira euren gorputzekin inguruan
bezala aztertzen dute, ubikuoa: “Ni ez naiz nire buruaren suposizioa
besterik, igargarria den norbait”, Connor-ek Lacan-ek esaten
Mendea garai digitala deritzonarekin hasten da, non datuak
delarik. Horregatik, bere proiektuetan, oraina, bere lanei erantzuna
duten arkitektura eratzen dutenak. Kuxinak zurrunak diren arren,
zuela gogorarazten digu. Bestalde, merkataritza eszenatokien
-informazioa- material naturalak baino balio gehiago duen material
ematen dieten gorputzen ausentzia/presentzia da. “Elkarrizketa
euren itxura gozoa da. Etxeko eremuan ohikoak diren objektuak dira,
aurreikuspenean oinarritutako dinamika ekonomiko berrietan
landugabeak diren, aldi berean bizi garelarik mundu f isiko eta
sentsorial” bat (InterArts app) sortzeko nahia da bere lan guztien
eremu publikoan erabiltzeko mugitu eta eraldatu direnak. Zentzu
murgiltzen dira, baina erabiltzaileen elkarreraginek zabaldutako
birtualetan. Gure kultura etorkizuna asmatzearekin obsesionatzen
arrazoia. Artistaren ontologia arkitektonikoa gorputz eta eraikinen
honetan, Almohadas urbanas-ek etxetiarra eta hiritarraren arteko
potentziala kontutan izanik.
da eta Scenario Planning-a (ekonomialariek eta exekutiboek
arteko zentzu-biko elkarreragina ikusgarri egitea da. Ontologia hau
esanahiaz gogoeta egiten du eta gauden lekua hauteman eta senti
mundua erabat alda lezaketen gertakariak, eta ondorioz bere
Almohadas urbanas (Hiriko burkoak) bere piezan nabaritzen da, Alfa
arazten digu. Halaber, lan honek hirian giza gorputzaren presentzia
Guzti horren atzean garrantzi nagusidun gaia datza: zelan
biztanleriaren beharrizan eta nahiak izendatzeko darabilten hitza)
enpresarekin DISONANCIAS’06-entzako lankidetza proiektuan.
esplizituki agertzen du, presentziak negatiboan lantzeko artistaren
zehaztu makinak eta gizakien arteko erlazioen aurreikuspenekin,
bezalako metodoak garapena ekoiztera bideratutako estrategia
teknologiaren historiak berak, sarritan, makinetan jatorriz diseinatu
garrantzitsuak bilakatzen dira. Estrategia hauek lehen publizitatean
Bere aurreko lanetan, Davidson-ek gorputzak eta eraikitako espazioen
eta miresteko objektu bezala agertzen duen bitartean, lan honek
ziren funtzioekiko ezberdinak inprimatzen dituztenak gizakiak direla
erabiltzen ziren tekniken bertsio eguneratuak dira.
arteko ohiko elkarreraginak, eta gure eguneroko gertaeretako gauza
giza gorputzak hirian begiratzeaz gain beste hainbat gauza egin
ikusezinak nabarmentzen ditu. Detaile ikusezin hauek konpartitutako
ditzaketela onartzen du. Sentitu dezake, ukitu eta ukigai izan, ekintza
oso zehatzak edo oso anitzak.
behin eta berriro adierazten badigu?
joera jarraituz. Ohiko eskultura publikoak giza gorputza begiratu
Formica Faux Real-ek material berri hauek -informazio edo datuak
oheen oroimenak dira, galdutako etxeak, atsedenaldirako uneak edo
Ekoizle eta kontsumitzaileen arteko mugak zeharo aldatzen
eta espazio birtuala- Formica-rentzat produktu berriak asmatzeko
dantzarako. Bere arkitektura tesian, Topografías íntimas (Topografia
dabiltzala jakinik, erraza da egungo industriaren parte handi baten
imitatu daitezken errealitate bezala erabiltzen ditu. Formica
kutunak), Davidson-ek ohe batean gorputz biren arteko espazioa
Eibarreko Alfa enpresarekin lankidetzan, Stephanie Davidson
lengoaia determinista eta mekanizista ezbaian jarri behar dela
produktuek diseinu modernoan izan duten rol garrantzitsua ikusita,
moldeatzen du eta molde horiek, gorputzak-eraikinak-ukitzen barne
ekoizpen industrialaren munduan murgildu da, bere material
ondorioztatzea.
beharrezkoa egiten zaigu hausnarketa bat egitea inpaktu honek
arkitektura bat ikertzeko darabiltza.
aberatsak eta ekoizpen prozesu ezberdinetako esperientziak
aprobetxatuz. Alfa Arte, artelanen fabrikazioan dabilen Alfa
gure eguneko kulturan izan duen garrantziaz jabetzeko, enpresak
Jorge Luis Marzo. Arte historialaria. Hem pres la radio!
bere etorkizunari buruz ziur hartuko dituen erabakiak gauzatu
Bere
arkitektoniko)
enpresaren filial bat da, batez ere brontze eta aluminiozko eskulturak,
www.hempreslaradio.net (2006/07) eta Tour-ismos. La derrota de
baino lehen. Gerra osteko FORMICAren publizitate iragarkietako
proiektuan, Londonen, Erresuma Batua, gorputzaren barne beharren
Analgésico
arquitectónico
(Analgesiko
formatu txikiko eta eskultura publikoko pieza handien sailak
la disensión (2004)-eko komisarioa. Fotografía y activismo social
batzuk hartu eta gure orainaldi eta etorkizunera animazio digital
eraginez forma arkitektoniko bat egin zuen. Pieza honetan bere
ekoiztuz. Alfa Arte brontzezko argizari galduzko galdaketaren
(Gustavo Gili, 2006), eta Me, Mycell and I. Tecnología, movilidad
eran ekarri ezkero, bere produktuek gure itxaropen garaikideei eta
proiektu arkitektonikoaren eszenatoki bilakatzen diren gorputz
prozeduran espezializatuta dagoen arren, Davidson-ek, galdaketa,
y vida social (F. Tàpies, 2003) lanen egilea. Orain momentuan
nahiei, eta baita gure kezkei ere, forma eman dietela ikusiko dugu.
mantxak erakusten dira. Un teatro para dos (Birentzako antzokia)
laborategi esperimental moduan erabili du, normalean brontzezko
barroko eta hispanitatearen inguruko proiektu batean lanean dabil.
Scenario Planning-aren prozesua FORMICA irudikatutako aldaketa
Halifax-en (A.E.B.) aurkeztutako instalazio publikoan, autobus geltoki
galdaketan
horietarako nola prestatu eta moldatu ahal izan den gogoeta egiteko
bateko espazio publikoa erabiltzen du eta “birentzako antzoki”
materialekin testak eta saioak eginez. Alfa Arteko aholkularitza
prozesu
oso
zehatzetarako
erreserbatutako
/202 /203/
Euskara
teknikoa eta material berrietarako bidea izanik, artistak material
Federica Matelli, Pisako Unibertsitatean F ilosof ian lizentziatua,
errezeta berri bat, aitzindaririk ez duen prestaketa modu bat, tresna
parte hartzen du, diseinatzaile graf iko eta zuzendari artistiko
anitz ugari manipulatzeko aukera izan du, erabilera berri eta
esperimentu hain sortzaile, enpiriko eta diziplinartekoa garatzen
berriak eta osagai berriak.
bezala, gure bizitzako mundu digitalaren intzidentziak etengabeki
interesgarriak emanaz.
ausartu dena da. F ilosof ia garaikide ezagutza teorikoak ditu,
hausnartzen dituen lan artistikoari erabat ekin orduko.
zehazki gizakia eta makinaren arteko erlazioenak. Artistak uste
“Jantoki komunitario berria” sukaldaritza “kode ireki” antzeko bat
Bere lan guztian, aztarnak markatzen ditu Davidson-ek -une
duenez, ingurugiro desberdinetan zubi kontzeptualak sortzetik eta
da, non protokolo arauak talde sormenaren gaitasun mugaezinak
Hontara sortzen da bere azken proiektua, Landstream izenburuduna,
iragankorrak,oroimenukiezinak-bereeskulturaedoegituretanfinkatzen
komunikaziotik izan behar du gure gizarte garaikidearen irtenbide
zuzentzen dituen. Ez datza produktu bukatuaren doitasuna
Baionako Léon Bonnat Museoan, eta 2006ko udan San José-ko
direnak. Arte Ederretan eta arkitekturan bere hezkuntza bikoitza
sortzaileak; eta hurbilketa diziplina anitz horrek, testuinguru ez
lortzean, izan ere, Italo Calvino-k esan zuenez, “doitasun eza ez
ZeroOne arte digital festibalean aurkeztutakoa. Landstream-ek
kontutan izanik, sortzaile honek sarritan eraikin eta gorputzen arteko
berdinak, zaharrak eta berriak aztertzeko ezagutza esparru
dagokie lengoaia eta irudiei bakarrik, baizik eta mundu osoari ere.
komunikazio teknologiek ekoiztutako f luxuak ikustarazten ditu,
erlazioak nabarmentzeko metodo bezala eskuz egindako marrazkia
ezberdinen arteko elkar integrazio prozesu bezala, emaitza
Birusak jendearen biziei eta nazioen historiei erasotzen die, amorfo
ia uneoro, gu konturatu gabe, informatu eta zeharkatu egiten
darabil. Bere metodologia –eskuz egindako marrazkia- bere ekoizpen
eraginkorrak ziurtatzen ditu eta eraginkorki islatzen du egungo
bilakatuz, ustekabekoak, hasiera zein amaiera gabeak”. Sormen
gaituzten seinale ikusezinak. Programa batek espazio batetik
artistiko guztian zehar erreparatu daiteke. Estilo honek gorputza (bere
mundua.
prozesu sortzailearen boterea da garrantzitsua dena.
dabiltzan f luxuak aztertzen ditu, ikusizko informazio bilakatzen
eskua) eta berorrek sortzen dituen formen arteko biltzea errazten
diren datuak eta paisaia abstraktu mota berri bat sortzen dutenak.
du. Espazio negatiboaren erabilerari esker mugimenduaren trazuak
Artea teknologiarekin edo ikus-entzunezko medio berriekin loturik,
Software librearen boterea hobekuntza kolektiborako potentzialean
Landstream-ek gure ingurunean dauden mikrouhin ugalketak
eta bere presentzia ikusgarri eginez, “elkarrizketa sentsorial”etarako
ordenagailuek eskaintzen dituzten tresna berriez baliatzen diren
datza zehazki, politika eta merkatu presioak kontrolatzeko eta
(telefono mugikorrak, WIF ia, bluetooth-a, etab.) eragindako
nahikoa material sortu du jarraiki. Alfa Arterekin bere lankidetzak bere
antolaketa sistema teknikoen sormen estetikoa def initu eta
konplexutasunak neutralizatzeko gai dena. Balio ekonomiko hauek
kutsadura elektromagnetikoak sumatu arazi egiten digu.
ikerketa ildoarekin jarraitzea permititu dio. Almohadas urbanas-en
agertzen duen diziplina bat da. Elkarreragina da diziplina honen
ezbaian jartzeaz gain, ekoizpen intelektual kolektiboaren ereduak
gorputz eta eraikinak elkarrizketan daude, aldi berean subjektu eta
ezaugarrietako bat.
autoretzaren gaian erreferentzi puntu berri bat eskaintzen du.
objektu bezala jokatuz, ukituz eta ukigai izanik.
DISONANCIAS-en arloan, Olga Kisseleva telefono mugikor
berrira hurbiltzen da -gure mugimendu guztietan laguntzen digun
Interakzioak dakartzan testuinguru ezberdinak aztertuz, berriak eta
Jatean hitz egiten da lanak planteatutako testuinguru biren
protesi garaikidea- Tutor proiektuarekin lankidetzan, eta Gasteizko
Pallasmaa, J.: The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses,
zaharrak, Jatean hitz egiten da proiektuak “jantoki komunitarioa”ren
arteko, berria eta zaharraren arteko, elkarrizketa proposamena,
irabazi asmorik gabeko Leia Fundazioaren laguntzaz. Proiektu
London, Academy Editions, 1996.
kontzeptu zaharra berreskuratzen du, talde lana eskatzen duen
ekoizpen kolektiboaren hobekuntzarako lankidetzarekin gozatzea,
hau, nolabaiteko ezintasuna dutenek mugikorrean hartzen duten
Huyssen, A.: Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of
otorduaren prestaketan zentratzen dena, fondue, raclettea,
kolektibotasun sortzailearen berezko boterea dastatzea eta,
informazioaren bitartez kontaktuan egotean datza. Lan orduetan
Memory. Stanford, Stanford University Press, 2003.
kuskusa edo iraniar adiskidetasun zopa esate baterako –kasu
azkenik, autoretza bikoitza duen sormen bat naturalki digeritzea
zein ohiko bizitzan zehar, lan egiten duteneko giro babestutik at
honetan gainera, produkzio prozesuan zehar dagoen elkar eraginaz
permitituko digun errezeta berritzaile eta bizigarria izan daiteke.
daudela, hel dakieke. Ekimena Gureak enpresan sortzen da, bertan
Tonya Davidson idazlea da eta egun Alberta Unibertsitatean
Soziologian doktoregoa egiten dihardu, Edmonton-en (Kanada).
langile guztiek, zuzendariak ezik, nolabaiteko ezintasun f isiko
gain bazkarian zehar gonbidatuen artean ere interakzio maila
nabarmena dago.
Artista multimedia. F ILE (Electronic Language International
edo mentala dute. Enpresak telefonoaren pantailatik kontsultatu
Festival, Sao Paulo, Brasil) Festibalaren sortzaile eta
daiteken espezializatutako tutore batzuk garatu ditu, langileriari
antolatzaile bat da.
euren zereginak pausuz pausu betetzen laguntzeko. Hortik hasiz,
Bazkariaren inguruan taldeak biltzearena gizatasunaren historiaren
Sukaldaritzako “kode irekia”
Gureak-ek ohiko zereginetan (higiene pertsonala, jantzi, joan-
parte da. Historiaurreko ehiztariek kideekin harrapakina konpartitzen
zuten garaitik gaurdaino, izan ere otorduetan mahaian batera jartzen
Paula Perissinotto /128-129/
etorriak, etab.) lagundu nahi die.
garenean, talde interkonexioa aintzat dugu. Elkarrekin jatearen
Tutor
We speak eating (Jatean hitz egiten da), enpresek prototipo bat
errituala eta ekintza honekin datorren jarrerak gure artean konektatu
Maria Lechner /138-139/
garatzeko xedez artistak eta berauen arteko ikerketa lantalde bezala
gaitezen eragiten du.
sortu zen DISONANCIAS 2006k hautatutako lankidetza proiektua
Bere aurreko lanetan, errusiar artista lantresna hauen garrantzia
hazkorrean murgiltzen zen, gure jarreran eta besteekin erlazioan
San Petersburgon Arte Ederretako bere ikasketak amaitzean,
eragiten zuten moduan, 2004ko Brest-eko labirinto erakusketan
da. “We speak eating” kontzeptua jangaiak aurkeztu, saldu eta
Artistak joko batek dituen elkar eragiteko diseinuaren propietateekin
perestroikaren muinean, Olga Kisseleva-k argazkigintza eta
teknologiarekiko
erabili edo kontsumitzeko, eta Kaiku Corporación Alimentariak
lotzen du kontzeptu zahar hau. Erlazio horretatik kontzeptu berri
teknologia berriei ekiten die, pintore of izial bezala karrera hasi ordez.
con instrumentos (Tresnekin nabigatzea). Louvre Museoaren
gero komertzializatzeko era berri batean oinarritzen da. Artistaren
bat sortzen du: “jantoki komunitario berria”. Giza interakzioa gai
Kisseleva-k uste osoa dauka, ordutik aurrera, ikuslegoarentzako
enkargu baten ondorio bezala, gazteek nola hautematen dituzten
estrategia proiektu biren garapen paraleloan zetzan: bata, “jantoki
nagusitzat duen sistema baten barruan, instalazioko erabiltzaileak
lengoaiarik ulergarriena pantailarekin loturik dagoela. 1990.
erakutsitako lanei buruzkoa, Kisseleva-k zera egiaztatzen du,
komunitario berria”, eta bestea, supermerkatuetan informazioa
eta bertaratutakoen partaidetza bizituko duen sistema proposatzen
hamarkadaren hasieran, New York eta Kaliforniara doa, bertan
gehienek Gioconda zuzenki begietara begiratu ere egin gabe, euren
eskaintzeko
du, hortik berria den zerbait sortu ahal izateko. Talde prozesu sortzaile
teknologia
laborategi
mugikorraren pantailetan f inkatzen dutela, alde egin eta agian
baten potentzialak, kasu honetan, plater guztiz berri bat sor dezake,
ezberdinetan lan eginez. Silicon Valley-ren lehenengo urratsetan
etxean begiratu argazki digitala. Artistak gertakizun hau argazki
kontsumitzailearen
f igura
teknologia berrien erabilerari buruzkoa.
sisteman
integratuz
digitalen
ikerketa
eta
garapenerako
menpekotasunaz
ohartaraziz,
Navegación
/204 /205/
Euskara
Errealitate Areagotua eta
hezkuntza eremuak
eta Interneten telekomunikazio eta publizitate produktoreentzat
manipulatuz bakarrik iristen direla, edo joko, pelikula batean
lan egin izanaz gain, Correa Brasilgo ordenagailuzko 3Dtako
DISONANCIAS proiektua dokumentatzen
(Itxaso Díaz-en dokumentalari buruz)
integratuta daudenean, etab.
Mariano Maturana /148-149/
animazioaren erabileran aitzindaria izan da. Maya, 3D MAX eta
Arturo “F ito” Rodríguez /158-159/
sail baten bitartez agertzen du, bertan belaunaldi gazteak lanetara,
beste 3D eta 2Dtako softwareetan duen ezagutza teknikoa dela eta
Menpekotasun teknologiko hau da ironikoki World Wide VIP
Ikaskuntzan laguntzen duten tresnen garapenaren ikerketak,
berreraikitze arkitektoniko birtualetan aditua da, hori bideo proiektu,
1895ean Lumière anaiek antolatutako lehenengo ordainezko
deituriko beste proiektu bat sortzen duena. Elite planetario
Errealitate Areagotuari (Augmented Reality) esker, aurrerapen
telefonia mugikorrerako jokoak eta hezkuntzara bideratutako
proiekzioa zinematografoaren inaugurazio unetzat dugu. Agian
honen parte izateko, ezinbesteko hiru osagai eduki behar dira:
esanguratsua izan du. Bistaratu nahi dugun informazioa eremu
CD-ROMak eta erakunde informazioarekin konbinatuta.
ez da kasuala Pariseko Grand Café-n ikusgarri izan ziren lehenengo
tribanda, telefono bat, kreditu txartela eta pasaportea (laster txip
errealean gainjartzeko gaitasunak hezkuntza eta kultura eremuetan
bat nahikoa izango da), objektu elektroniko txiki hauei esker beti
ustekabeko aukerak zabaltzen ditu. Teknologia honen lehenengo
Izan ere, ikusizko sortzaileak eta esperimentazio teknologikoaren
izatea. Bigarren kasualitatea, ez da horrenbestekoa, fabrika hura
gaude munduarekin konektatuta eta edozein ate zabaltzen digute.
aplikazioak medikuntza eta mekanikaren eremuetan garatu izan dira
arteko konplizitateek egun ibili desorekatu eta konbinatua izan dute.
Lumière familia fabrika zela eta hortaz pelikula: “Sortie des usines
Arazoa euretariko bat falta zaigunean dator. Mugikorra ahazten
eta egun hezkuntzari heldu zaio txanda. Bere joko izaerak ikasketa
Desorekatua, eduki artistikoak eta XX. mendean zehar ikusizko
Lumière”. Bi zirkunstantzia hauek, sarrera honetan darabiltzagunek,
zaigunean edo gure kreditu txartelaren gakoa, izua sentitzen dugu,
erraztu egiten du, buruak datuak memorizatuz ohiko metodo
sortzaileen ikuspegi kritikoaren motibazioak industria teknologikoko
zinema (eta bereziki zinema dokumentala) lan eta enpresa
ahulak bilakatzen gara, garrantzitsua den zerbait ahazten zaigulako
menderatzaileak alboratzen dituelako eta elkarreraginari atea
enpresenetatik ezberdinak diren bideetatik ibili izan baitira sarritan,
munduarekin erlazioan jartzen dituen alderdietako batzuk azal ditzakete.
sentsazioa dugu...
irekitzen diolako.
enpresa hauek askotan asmaketen etekin ekonomikoengatik
arduratuta baitzeuden. Eta konbinatua, ikusizko sortzaileek euren
Zinema industriak sarritan izan du isla bere garaiko industrian
“Mugikorrari esker beti dute tutoreekin kontaktua, nolabaiteko
Arkitektoa eta diseinatzailea den Paulo Correa-k parte hartzen
esperimentazio teknikoarekin sormen arriskuaren indarra eta
eta alderantziz, bai ekoizpen sistemetan zein planteamendu
ezintasundun pertsonak jende normalarengana hurbiltzen dira,
dueneko VICOMTech-en proiektuak, arpilatze baten historiaren
garapen teknologikoaren prozesuetarako berrikuntza eman baitute,
industrialetan elkartrukeak emanaz eta batera sortuz aurrerapenaren
baina pertsona normalak ezindu bilakatzen dira euren erref lexuak
ikasketa du helburutzat –Europa eta XVIII. mendeko Ameriketako
hartara aplikazio teknologikoen helburu formalak kulturaren beste
ideia berdinki “industriala”. Formatu dokumentalak eta lan munduak,
galdu eta aparatu elektronikoen menpeko diren heinean” egiaztatzen
espainiar kolonien arteko kakaoaren bidegabeko komertzioa� bideo
eremu batzuetara hedatuz.
batak bestea onartuz eta helburu anitzetarako elkar erabiltzeaz
du artista errusiarrak.
garden dispositiboa erabiliz: pantaila batek kamera batek zuzenean
Kisseleva-k ezintasun intelektuala duten pertsonentzat garatutako
irudi animatu haiek langile batzuk fabrikatik ateratzen zebiltzanekoak
sintonia uneak aurkitu dituzte.
hartutako irudiak agertzen ditu eta sistemak irudi birtualekin
VICOMTech eta Paulo Correa-ren arteko lankidetza garapen
nahasten ditu, hartara partaidetza ludiko elkarreragilea permitituz.
konbinatu honen barruan kokatzen da, Errealitate Areagotuaren
Taylorismoak defendatutako lanaren antolaketa zientif ikotik,
teknologia eduki historiko eta kulturaldun hezkuntza ingurugiroetan
fordismoan eredu industrialaren birkonf iguratzeraino, dispositibo
Banatutako Laguntza Sistema baten garapenean hartzen du parte,
hartara eginkizun bat burutzeko beharrezko ezagutza, ezintasuna
Historia komertzialaren birsortze prozesu honetarako –Caracasko
aplikatuz, ikerketa eta garapen teknologikoan diharduen enpresa
zinematograf ikoak mundu kapitalistan lan prozesu eta prozesu
duen pertsona, lan prestatzaile bat eta laguntza sistema inteligente
Erret Konpainia Gipuzkoarra, Pasaiako portua eta Venezuelako Casa
bat, bere gaitasun teknikoa eta bere ikuspegi berritzailea ekarriko
sozialen zaindari bezala funtzionatu zuen. Bestalde, propaganda
baten artean banandurik dago. Erabiltzaileak 2Dtako kode batzuk
de la Guaira-ren inguruan dabilena (lur mugimendu batzuk direla eta
dituen sortzaile batekin lankidetza estua integratzen ditu.
dokumentalak iraultzaren lorpenak ezagutzera ematea permititu
bere mugikorrarekin irakurriz informazioa eska dezake eta horrek,
azken urteotan desagertutakoa)�, istorio hau eratu zuten elementuen
mugikorraren bitartez zein informazio eman behar duen eta nork
3Dtako objektu materialen diseinua beharrezkoa da: eraikinak,
Mariano Maturana Santiago de Txilen jaiotako media artista da.
esker. 1960 eta 1970. hamarkadetan amerikar enpresa handiek,
eskatuta adierazten dio sistemari.
galeoiak, elikagaiak, armak, artefaktuak eta nabigazio erremintak
Orain Bartzelonan bizi da eta bertan Turismo Tactico Taldea sortu
ordainketa erdi instituzionalaz, dokumentalaz egindako erabilera ere
eta garai hartako aktibitate komertzialari zegozkion ohiko lanabes
zuen 2001ean (www.tacticaltourism.org). Talde honen helburua
ez da mesprezagarria, edo 1980. hamarkadan estilo genero estatusa
Instalazioak ezintasuna duten pertsonen eguneroko bizitzaren
ezberdinak. Berreraikitzea funtsezkoa da mundu kolonial haren
espazio publikoan esku-hartzeko lanak bultzatzea da. Orain
lortzen duen bideo industrialaren gorakada, gure testuinguru
edukidun 2Dtako kode ezberdinak aurkezten ditu, pertsona hauek
eszenaratzerako; Errealitate Areagotuan memoria ariketa honetatik
momentuan, Software Librearekin eta Kode Irekiarekin zerikusia
hurbilean berezitasun honetako festibalak egin zirelarik 1990.
euren lantokiko edo ohiko zereginak egiten daudeneko argazkiak,
gidatuko gaituen eszenaratzea, izan ere, partaideen irudimena
duten hezkuntza-proiektuak garatzen ditu, beti ere hezkuntza
instalazioa azaltzen duen beraientzako tutore adibide batekin
denboran bidaiaraziko duen lotura izango baita, orainetik iragana
eredu erdi-presentzialetan oinarrituta (Blended Learning).
batera. Ispilu efektuaren bitartez, publikoa sentsibilizatzeko era bat
ikusi eta eragiteko.
zuen errusiar zinegileek burutu zuten muntaiaren garapenari
hamarkadan.
Seguruenik Itxaso Díaz da DISONANCIAS proiektuaren eremu
orokorrean heltzeko proiektu zailenetako bat, bere zeharkako izaerak
ere bada, euren dependentzia egoera propioaz, euren erref lexuak
Paulo Correa-ren esperientzia diziplina anitzak objektu hauek hiru
“informe orokorra” osatuko luketen une zehatz haietatik (sendoak
dimentsiotan –XVIII. mendeko marrazki eta grabatuetatik� ikusi
eta ahulak) preseski zeharkatzen dituelako beste proposamen
Marie Lechner, Libération-en kazetaria (www.liberation.fr)
ahal izatea posible egiten duten modelo graf ikoen diseinu eta
guztiak, horrek enpresa hitzetan duen “balantze” izaerarekin.
eta internet-eko www.ecrans.fr webgunean, kultura digitalean
sortzearen fasean funtsezko ezagutza teknikoak eskaintzen ditu.
Euskal Telebistatik bere partaidetzak proiektu zatikatu eta arte
espezialista.
Artista anitzekin eta Brasilgo telebistarentzat bideo ekoizpenetarako
eta enpresa munduarekin bat datorren konplexutasuna duenari
galtzen dituzten heinean, gero eta aparatu elektronikoen menpeago.
/206 /207/
Euskara
ikusgarritasuna eta kohesioa emango dio. Baina egiatasunik gabe
PROGRAMA ELKARTUAK /
bezala, Itxaso Díaz-en lanak, esperientzia aurretik eta ostean, artista
DISONANCIAS > Donostia (Euskal Herria)
www.disonancias.com
ez dago dokumentalik, sinesgarritasunik gabe f ikziorik ez dagoen
parte hartzaileak eta proiektu arduradunen testimonioak biltzen
Artsactive.net
ITEM > Liverpool (Britainia Handia)
ditu, lankidetzak euren enpresa hartzaileekin izandako helburuak eta
/164-165/
FACT-ek (Foundation for Art and Creative Technology) Arts Council
of England eta Nesta-ren laguntzaz antolatuta. ITEM erakusketa
emaitzak baloratzea permitituz.
ARTISTSINLABS > Zurich (Suitza)
sortzaileen kontzeptu prototipoak eratzeko artista eta teknologoen
Era zuzen batean, ikus-entzunezkoaren bitartekaritzak lankidetza
Zurich-eko Arte eta Diseinu Akademiako Arte, Medio eta Diseinu
arteko lankidetza eragiten duen ikerketa eta garapen programa
eta gatazka egoera hauek idealizatu gabe, dokumentuak batzuetan
Institutuak antolaturik (Suitza). Biologia, f isika eta informatika
pilotua da.
hain urruti dauden mundu biren arteko topaketa laburki eta era
laborategi garrantzitsuek nazioarteko artista eta diseinatzaileak
www.fact.co.uk
zintzoan transmititzen du. Eta proiektu artistikoa eta enpresa
hartzen dituzte, ezagutzen transferentzia bizitu eta zientzialariekin
proiektuaren arteko desadostasuna erretratatzean da preseski
elkarrizketa maila berriak sortzeko.
MONTALVO ARTS CENTER > Kalifornia (AEB)
Itxaso Díaz-en lanaren gaitasun dokumentalak panoramika askea
www.artistsinlabs.ch
Zentroko programak ikerketa zientif iko eta industrialetan Silicon
Valley-ko laborategietan lankidetzan dabiltzan artistak hartzen ditu.
permititzen duenean, independentea, lanen garapena, bere deribazio
www.villamontalvo.org/artistresidency.html
kontzeptualak, problematikak argitzeko gai dena, testuinguruak eta
ARTSCATALYST The Science Art Agency > Londres
esperientziak elkartuz eta erlazio mukuru guzti honetarako sarrera
(Britainia Handia)
emanaz. Lan honetan errealizaziorako Euskal Telebistarekin (ETB)
Artea eta zientziaren arteko loturak enkargu eta proiektu
ANAT > Adelaide (Australia)
lankidetza funtsezkoa da, asmo handikoa den DISONANCIAS
estrategikoen bitartez sustatzen dituen erakundea da. Gizarte
ANAT-ek (Australian Network for Art and Technology) arte, kultura,
proiektuak “emisio” kontzeptuarekin topo egiten duen elkargune
berritzaile, progresista eta etiko batentzako ikerketa eremu
zientzia eta teknologiaren artean loturak eta elkarlanak sortzen
berean telebista formatua dokumental sortzailearekin erlazioan
espezializatuen birkokapena beharrezkoa delako ideiatik abiatzen
ditu. Australiako sare eta eragile garrantzitsuena da zientzia eta
jartzen du. Hontara, dokumentuak esparru oso ezberdinei erantzuten
da. Zientzialari eta artisten arteko lankidetza sustatzen du eta
teknologiarekin lan egiten duten artistentzat, aukerak sortzeko
die, ekoizpena eta hedapen eremuaren arteko behin betiko lotura,
proiektu artistiko eta diziplina anitzetan zientzialarien konpromisoa
berrikuntzarentzat eta ikerkuntzak eta garapenak nazio eta nazioarte
ikuspuntu garaikidetik ulertuz.
bilatzen du.
mailan. ANAT-en programarik berritzaileena Synapse Arts and
www.artscatalyst.org
Science Residencies (www.synapse.net.au) da eta Arts Innovation
Residencies ere zuzentzen du.
Proiektu global batean kokatutako emaitza bat izateaz haraindi,
www.anat.org.au
dokumental hau bere kabuz entsegu moduan eta artearen eremu
THE ARTS AND GENOMICS CENTRE > Amsterdam (Holanda)
espekulatzailea, ekonomia ekoizlearen errealitatearekin erkatzearen
Amsterdam-eko Zientzia parkean kokaturik dagoen Biologia
erreportaje bezala kokatzen da, hontara ekintza sortzailearen
Swammerdam Institutuan f inkatutako zentroa. “Adierazpen berriko
LEONARDO / ISAST (International Society for the Arts, Sciences
eszenatoki berri hauen analisi argia bilakatuz. Dokumentua hemen
espazioak” ikerketa programan laguntzeko jarri zen martxan, artistak
and Technology) > San Francisco (AEB)
kontsulta elementu bat da eta aldi berean lan bat “berez”, kromo
eta ikerlariak genomaren inguruan lanean jartzen ditu eta arte
MIT-aren argitaletxeak zabaldutako aldizkaria. Artista eta multimedia
album xume bat baino gehiago.
historialariak, arteak eta genomaren zientzien arteko elkar eragin eta
sortzaileen, garapen teknologikoak gauzatzen dituztenen lana
elkarguneak ikertzeko.
ezagutzera ematen du eta esperimentazio eta muturreko estetika
www.artsgenomics.org
hedatzen du.
Lumière anaiek langileen fabrikako irteera f ilmatu zuten. Dokumental
www.leonardo.info
honek langile berrien gaur egungo enpresetara iristea kontatzen du.
ARTS COUNCIL ENGLAND > Londres (Britainia Handia)
Arturo “F ito” Rodríguez artista da, kultura ekoizpen arlo
Arts Council England eta Humanities Research Council-ek
OLATS Arte eta Teknozientzien Leonardo Behalekua > Paris
ezberdinetan idatzi eta lan egiten du. Rodríguez Fundazioaren
sustatutako artea eta zientziaren arteko ikerkuntza bekek, urte baten
(Frantzia)
partaidea da (www.fundacionrdz.com).
buruan artistei zientzialariekin lan egiteko aukera ematen diete. Beka
OLATS arte eta teknozientzien eremuko sarean ikerketa eta
hauek arte eta zientzia munduentzat onuragarriak diren ikerkuntza
argitalpenerako erakundea da.
berritzaileak bultzatzen dituzte. Dagoeneko 27 beka eman dira.
www.olats.org
www.artscouncil.org.uk
English translations
INTRODUCTION /
Innovating innovation
/208 /209/
DISONANCIAS is one of those almost experimental projects in
News stages for new dynamics
challenges, perseverance, f lexibility and speed: these are key qualities
today’s world that point to a way of acting that we would hope
Joaquín Villa Martínez
for success that enable organisations and individuals to adapt to
might spread between our organisations. Because, from that
Head of Gipuzkoa Council Department for Innovation and the
new circumstances. DISONANCIAS is starting out on a journey
interaction between the art world and the R&D&I departments
Knowledge Society /8-9/
and, this time, has demonstrated that it is geared up to excite and
Joseba Jauregizar Bilbao
of our companies or of our important technological centres, there
Basque Government Director of Technology /6-7/
surely springs a world today on which we cannot yet place limits or
At an institutional level there are times when we strive to produce
to create new scenarios. And, as always happens second time round,
boundaries…
new dynamics and must start out from zero, as we actually have to
the different agents have come up with proposals that create new
In the same way that our business organisations have taken on
enthuse, to persevere, to show it has f lexibility and also the ambition
take the lead and be ahead in certain areas of debate so that they can
challenges for the future of DISONANCIAS. But I am conf ident it
quality culture as a natural step, integrating the principle beyond the
We are experiencing something that goes way beyond industrial
take root in society. But in most cases it is the economic, social and/
will be able to meet them, as this is just what our organisations are
certif ications and colour distinctions of highly diverse metals, our
design, the advance of known technologies, the development
or cultural agents who, in their day to day work, put their energies
accustomed to doing in all the ambits in which they operate.
commitment to the construction of a future of balanced sustainable
of product models or the search for new markets for goods or
into initiatives that help to sustain growth within our territory. In
growth for the Basque Country involves innovation.
services.
such cases, the role of the institutions is to facilitate new relational
I expressly wish to thank all the organisations that have taken
dynamics so that the work of the different territorial agents can be
part in the project, in particular Alfa, EiTB (Miramon), Kaiku and
But it must be innovation that not only centres on science and
In a modest way, DISONANCIAS aims to shake up models of thought
seen and so that, from these new interactions, innovative initiatives
Vicomtech, all from Gipuzkoa, for the commitment they have made
on technology, but also calls for a rethinking of organisational
and behaviour, to rethink the ways in which we tackle innovation in
emerge to drive development in the region.
to the DISONANCIAS project, knowing that their daily reality is
models,of ways of relating to markets, of establishing networks
our organisations. And, as its promoters say, not all the answers are
and alliances... and it must, of course, focus on the implications and
clear, they are under permanent construction. DISONANCIAS is also
With Divergentes 2005, the Innovation Department of the Regional
experimental project that is bound to be accompanied by risks. But
social benef its stemming from this.
an innovative process that draws together two worlds that are often
Council of Gipuzkoa took responsibility as the main off icial promoter
the future belongs to those who make it, the pioneers, those who
artif icially distanced from one another in the way we deal with the
of the project, to stimulate debate around these new ideas. Now it
do not merely resign themselves to endure what is to come. The
complexity of social and business reality.
is the turn of DISONANCIAS 2006, and we have set out to bring
Department for Innovation and the Knowledge Society wants to
some of the innovation skills of our organisations into the public light
continue contributing to construct the future of Gipuzkoa with new
Due to the Basque Government’s support for innovation, in the
shape of our Science, Technology and Society System, we too are
suff iciently demanding and complex without embarking on an
aware of the need to incorporate new models of thinking, new takes
DISONANCIAS opens a door onto creative exchange, the generation
in order for them to transcend their specif ic areas of technology,
visions that provide us with the joint knowledge that is a prerequisite
on reality, and strong doses of imagination, creativity and diversity
of ideas through divergent thought, imagination from blank spaces,
industry or culture, through interrelation with other bodies, and
so that the companies, citizens and institutions of Gipuzkoa may
in order to discover new responses that can constitute qualitative
from silence or from dialogue, from agreement or from conf lict that
set off new f ields of interaction, within this new space, capable
enjoy the fruits of their progress.
leaps forward in their implications for our business and social projection,
must be managed...
of contributing to the mutual development of the actors and of
with cohesion, but also with a strong component of daring.
Gipuzkoan society.
As with all tendencies that come into fashion we can also fall into the
our vast entrepreneurial fabric, but it is singular both here and in
One of the main assets of this territory and, consequently, of its
Seeking solutions to common problems from
an artistic perspective
temptation of incorporating the language of innovation to a massive
the world, forming part of the international network Artsactive.
people has been and is an ability to transform ideas into projects and
Carlos Samaniego Pérez
degree in our organisations and in our society, and, nevertheless, not
net, which is sponsored by this Department and has headquarters
needs into opportunities. And one positive feature of DISONANCIAS
Head of Araba Council Department for Economic Promotion and
encourage the attitudes and aptitudes vital for its development.
in the Basque Country. But the DISONANCIAS project is big in
that I should like to point to is their response to:
Innovation Management /10/
concepts and innovative proposals, and is yet another example of
- The needs of the companies, which had suggested certain project
Just as we need to review our sources of value added where our
the dynamism and the commitment of the Basque Government’s
modif ications vis-à-vis the previous year.
Very often in our discourses innovation becomes a cliché, a non-
mature or emerging sectors are concerned; just as we have to
Department of Industry, Commerce and Tourism, and of the SPRI, to
- The needs of the institutions, which had clearly seen that this
specific ethereal space that we know we must address, though
identify the attributes that serve us, as the diverse society we are,
a creative future for our country.
project had to be tackled from the three provinces of the Basque
with no clear idea as to how to do so. Moreover, we frequently
Autonomous Community.
make the mistake of losing contact with reality and thinking that
DISONANCIAS as an experience is small in size, if we consider
as basic fuel in our daily development; just as we must work by
maintaining a balance between our open identity and opening up
DISONANCIAS reveals to us a still narrow but already powerfully
- The needs of the artists, who, just as the companies had done, came
innovation requires a new world. That is when we empty the
our essence to the outside world; so we must introduce innovations,
exciting road upon which the art of innovating innovation unfolds.
up with their suggestions as a result of their f irst experience.
word of its contact, when we obtain results, colourful and striking
day by day, into the actual way we innovate, precisely so as not to
maybe, but that do not resolve people’s daily problems, and whose
make this a comfortable discourse that may be void of content, but a
We all know which values favour competitiveness within the
only contribution is to swell an artificial, but useless, technical
reality rich in nuance and potential.
scenario of the new economy. Enthusiasm, an ability to confront new
discourse.
/210 /211/
English
Innovation must mean solution, and that is where its value lies.
The DISONANCIAS project, which is summarised in this catalogue,
DISONANCIAS is real. Yes, it is one of those strange and unusual
search for new means, new discourses, new spaces in which
With innovation we must solve problems that have always been
is a good example of what sort of innovative things can be done
experiences that put into practice the discourses on postmodernity
they can act to transform society. The arts also need to ref lect
there or that appear as the product of new times, but that, whatever
in many ways. Perhaps, people who dedicate themselves to art,
that are increasingly present in our daily rhetoric. We talk about
on their supposed capacity for innovation, avoiding often unreal
the case may be, are seen as an achievement when surmounted. I
by being more creative, have a greater facility for f inding the road
adapting to globalisation, promoting multiculturalism, managing
predeterminations, because imagination and creativity in specif ic
believe the real solution must be at the service of people, improving
to innovation. This is probably so because art, especially the most
change, integrating processes, transversality, interdisciplinarity,
aspects cannot presuppose others. Exploration and innovation are
the service they receive, increasing their quality of life, in other
praised art, must be innovative per se so that it can stand out from
provoking synergies (what a word!), searching for new values,
therefore necessary in the world of art and in its organisational
words simplifying their problems. DISONANCIAS project precisely
the crowd.
accelerating environments, developing the tertiary economy,
methods, as well as in its capacity to relate to diverse agents
new organisational models, participation, leadership and the
and its ability to develop everyday applications.
hits this fundamental axis, in knowing how to combine the
solutions a company must provide for its products and services in
But a company, whatever its size and whatever sector it comes
development of people, social responsibility of the business sector....
confrontation with daily reality, but from a different point of view.
from, must look beyond the day-to-day, even if it does so timidly at
But what has been done, in terms of really done, is very little.
f irst. It has to think about new products, new designs, new ways of
Conversely, business organisations need to respond ever more
rapidly to an increasingly demanding public, to new social needs,
The audacity of DISONANCIAS lies in seeking solutions to common
organising, new management forms, new ways of commercialising
DISONANCIAS is a risky project, because the spirit of risk is a value.
or to old ones expressed by different demands and within different
problems from an artistic perspective. Leia, in its collaboration with
and new post-sale services.
It is a creative project, because creativity is a value (one that not only
frameworks, to the transformation of its products and services into
has to do with “crazy people” but is today a key cultural-economic
memorable experiences -in an increasingly established tendency for
Olga Kisseleva, was able to come up with the right elements in mobile
phone technology to offer day to day solutions for the disabled.
In short, in the same way that art is always searching for something
factor). It is a f lexible project, because f lexibility is a value. It is a
the need to feel and experiment rather than possess and accumulate,
Euve, with Saoirse Higgins, provided a response to the increasing
new in which to f ind inspiration, companies must search for the
project of combinations, because hybridisation, even ambiguity, can
thus generating an important revolution in the way that we have
demand for personalised service in tourist services and for a more
innovative element that will help them to differentiate themselves
be a value....and an opportunity! DISONANCIAS is a discourse made
until now had to understand many of our economic, social and/or
human dimension at city level with its “Urban playlist”. And, f inally,
from other companies in order to be more competitive and thus
real, an innovative project that talks of innovation in a future that is
cultural relationships-to a search for the value of the authentic, to the
Daisalux, working with Aeswad, placed an investigation into the
move forward on their mission to generate wealth for themselves
already present, hybrid and sustainable.
progressive intangibilisation of the economy, to an internal, market
evacuation of buildings within a social context in which security is in
and for the society they operate in. Sometimes, the intellectual
increasing demand, but also the subject of debate.
process is long in the search for innovation. But at other times, it
DISONANCIAS is a programme that puts the R&D&I departments of
can be as simple as watching what other companies are doing and
companies and technology centres in the Basque Country in touch
The fact is that I consider it to be an audacious initiative to tackle these
attempting to adapt these ideas to your business, or taking into
with international artists to investigate products, services, materials,
Incremental, evolving innovation -that which develops on the basis
problems through art and that DISONANCIAS, with this proposal,
account the contributions of your employees, clients and suppliers.
technologies or procedures together and to give expression to this
of earlier discoveries- does not require the unique participation of
research in prototypes that respond to the needs of society and
creative capabilities, but they are vital if we are hoping for radical,
revolutionary innovation.
is putting its weight behind real, practical innovation, the results of
treatment of cultural diversity… The arts become allies to business
which have created products that stand as fruitful evidence that this
Whatever the case, we would like to congratulate the creators of a
anticipate its changes, within a new value and value generation
process has been well understood.
project like DISONANCIAS for allowing us to appreciate an example
framework.
that not everything has been invented yet, neither in art nor in
Innovating in art and business
Ricardo Barainka Barainka, Head of Bizkaia Council Department for
Innovation and Economic Promotion /11/
Innovation is, from our point of view, the force that makes businesses
business.
New Territories for Art,
New Paths for Business Innovation
Roberto Gómez de la Iglesia /12-17/
grow. I know that is it diff icult for a small company to dedicate time
sectors for this also.
The business and arts worlds therefore need fresh nutrients to help
“Innovation does not operate with things themselves but with
them to create fertile environments in which to develop new social
cultural hierarchies and values. Innovation does not consist of
solutions, new meanings shared with citizens, new stories to tell and
something that was hidden appearing, but transmuting the value of
new ways of telling them.
something that has always been seen and known [...]. The economy
consists of the traff ic of values within a specif ic hierarchy of values.
According to Bernard Stiegler, development director at the
This traff ic is a demand from all those who want to be a part of social
Pompidou Centre and author of the series “Technics and Time”,
life. And culture is a part of that,” writes Boris Groys in On the New:
what is needed in the industrial sector today is a greater integration
Essay on Cultural Economy (1992)
of what he calls “spiritual values”. This French philosopher believes
and money into thinking how to be innovative, because the day-to-
“The creative function of the imagination belongs to the common
day running of a company often takes up too much time. However,
man (sic), the scientist, the technician; it is essential for both
we here in the Department that I lead, and through the Bizkaia
scientif ic discoveries and the emergence of a work of art. It is, in
The arts need new spaces for contrast and development and to
available brain time during the entire day. We are faced with a form
Innovation Agency (BAI), aim to help all business people into making
short, a necessary condition for daily life.” Gianni Rodari in The
display themselves to society as a setting capable of providing
of capitalism that is taking advantage of all technological changes
the most of the slightest opportunity to help them get started on the
Grammar of Fantasy (1973)
creativity and thought, positive transgression and proactive
to transform the spirit into a purely ref lexive organ, imposing a brain
unease, beyond that of a decorative, aesthetic function. The arts
without a conscience.
path to innovation.
that, at the beginning of the 21st century, communicators pursue
/212 /213/
English
In 2005, the Movement of French Enterprises (MEDEF) met at its
aspects of an organisation and its vital surroundings. Because the
The arts help us to move from rational to more emotional innovation,
risk, something often not valued in social and institutional circles,
summer university under the banner “The Reenchantment of the
scarcest resource in our economic system is not money (it seems
which is essential in an economy of intangibles, essential in an
with ever greater sustainability criteria (not connected solely to
World”. Stiegler made this slogan his own and defended the idea
that markets have an excess of liquidity), but rather imagination. It is
economy of experience, in a new society of imagination. To do so,
the eff iciency of its processes, but also the effectiveness of its
that in order to reenchant the world, it is necessary to review and
thus necessary to provoke blank spaces, go deeper into unexplored
our programme makes artists and business professionals interact
results), with creative, f lexible solutions contextualised in a
reevualate the role that the spirit plays in organising the economy.
territory, generate irreverent relationships, time and conf lict.
around a point of reference or centre of interest for business
specif ic cultural environment with which it desires to interact
research, but within an open framework.
in a responsible manner.
At the same time, there were many thinkers and professionals who
championed the idea that social transformation and new economic
If we want to do different things, in different ways, faced with different
models must be developed from people, which although it seems
needs, we need different people who think differently and who thus
DISONANCIAS introduces new references when considering
Third,
obvious is not really that much so in today’s world. In these new
come from different places and environments. DISONANCIAS is a
innovation in participating companies and technological centres,
Megaspecialisation is important if we know how to combine it with
environments, the arts, like science and technology, are going to be
different project that promotes encounters between different things
questioning the framework of active agents in business innovation,
wide-ranging views of reality, which, as we have already remarked, is
f ields that will generate a certain integrating effect upon which to lay
or people, and their logical conf licts, in order to discover different
working methods, result expectations, ways of collectivisation,
complex, hybrid and chaotic. To learn to see in a new light, to question
the new foundations of future organisations.
solutions. DISONANCIAS likes diversity, combinations, surprises
etc. In short, DISONANCIAS, in addition to provoking creative
the status quo, to change without fear (the most paralysing thing of
all), are essential for both personal and collective development.
a
blinkered
viewpoint
leads
to
impoverishment.
and the collaboration between professionals from different
exchanges and generating business prototypes, wishes to boost
Diversity is disturbing, but it is necessary in order to be able to
(incompatible?) f ields. Reality shows that this is not so, that the arts,
innovative logic within organisations. Conversely, it allows artists to
ref lect social complexity and to respond to a new series of social
sciences, technology and management can interact, and that they
handle knowledge, technologies and materials normally unavailable
The future cannot be predicted; it is constructed. And DISONANCIAS
needs from different professional and organisational f ields. Without
are all able to do so with society. History is full of “Leonardos” who
to them, to discover convergent or divergent areas of thinking
was born to construct it from the here and now, by showing it
diversity, there is no creativity. And creativity is necessary in order
were able to do this. And it seems that we need a new Renaissance
within their mental framework, with new forms of organisation
is possible that artists, engineers, chemists, systems analysts,
to progress from quality to excellence, and from excellence to
in order to understand the proximity and harmony between the
and resource management and an aspect of orientation towards
biologists, economists, mathematicians and communicators, etc,
difference. Imagination is the basis of creativity, which is the essence
sciences and the arts.
covering the social needs of a company that is usually ignored and
are able to understand each other, listen to each other, support each
wasted by public opinion.
other, give each other mutual support and believe together.
of the growth of innovation. And without innovation, differentiation
is diff icult.
Collaboration between different things or people, above all, requires
mutual professional respect and conf idence -a lot of conf idence-
It is for this reason that DISONANCIAS also seeks to pass on some
DISONANCIAS is real, like life itself, of f lesh and blood, but also
“Business in the future will consist of generating value for clients
building a process and result from the basis of a shared objective
thoughts to the public. The f irst is that the art world is changing, just
of spirit, to emotionally move and reenchant the world, even if
(or citizens) by multiplying imagination by technology. It will not be
and meaning. The f irst thing that needs to be done in order to do this
as reality changes, and it is happening in the here and now. Art was
just a little.
an economy of eff iciency (whose driving force is productivity: more
is to shatter stereotypes and prejudices, normally more present in
always contemporary at the moment of its creation, but history shows
output with less input), but an economy of difference, built around
artistic and business environments than in society itself, keen as it is
us that it evolved and adapted itself to social change at all times and
Roberto Gómez de la Iglesia is an economist and cultural manager.
imagination and innovation”, ref lects Alfons Cornella.
on new, innovative experiences and new solutions.
in all places, on many occasions anticipating and provoking that
He is a founding associate of Xabide, a business group in which
change as an agent of tumult and revolutions. The current artist is
he has combined management and consultancy work with
the running of a whole number of cultural and communication
The differential value of organisations is increasingly distancing itself
As the new management gurus J. Ridderstrale and K. Nordström
not the bohemian of art literature mythology. Many of the artists who
from the “what” (products and services) and settling into the “how”
state: “Innovation converts the company into a dream factory where
participate in DISONANCIAS today are a good example of this. They
projects, as well as the training of cultural agents. He is the
(methods, relationship and marketing systems, social reply capacity,
ideas are based upon the imagination, inspiration, ingenuity and
have diverse experience and technical training and work in teams
director of the DISONANCIAS project. www.grupoxabide.es
etc), into the power of a shared idea, into the ability to connect
initiative [...] from the point of view of innovation, opposites attract.
and/or stable organisations. Despite their f lexible nature, they have
with the emotions of their markets. And it is in this shared search
Novelty is the result of constructive discordance and tension.
a clear system of working, exploring new f ields of expression that
between artists and business people that we have positioned
Cacophony Ltd substitutes calm for creativity.” (2000)
often intersect and connect to the scientif ic, technological or social,
Balancing act
such as new materials, new forms of actions, new relationship
Ricardo Antón & Arantxa Mendiharat /22-25/
DISONANCIAS, in the need of promoting creative exchanges,
because creativity resides not only in one of these groups of
Not only from the viewpoint of the arts and technology, not only from
dynamics, new settings for actions, new communication channels
people, and in the search for a result arising from the joint labour
the viewpoint of the arts and sciences, DISONANCIAS is from the
and new languages, as Ricardo Antón liked to recall (2006).
of professionals who have often turned their backs on each other.
viewpoint of art and innovation. It also transcends creative exchange
DISONANCIAS (DIVERGENTES during 2005) is a process-based
programme. It is rooted in process both because of the kind of
with the business world in terms of products, materials or processes
Second, the business world is tremendously dynamic and also
collaborative relations that are established between artists and
But in order for there to be creativity, and thus creative exchange,
to even cover organisational, management models, as well as their
systematically observes the daily evolution of people. And it does
companies, and, above all, because of the way the programme itself
there must also be imagination applied to each and every one of the
projection in social innovation.
so in an innovative manner, assuming a considerable amount of
evolves, in its objectives, formats and methodologies.
/214 /215/
English
With this publication we wish to socialise a part of these processes
with a good degree of precision, the artists whose prof ile would best
including those normally utilised for processes and not for final
at communicating the entirety of the DISONANCIAS projects
in order to share experience. Furthermore, it is a way of making a
be able to interact with each company.
products -in the case of Alfa Lan-, and uses have been imagined from
from the viewpoint of those who participated. Yves Degoyon
non-formal analysis that identif ies points of reference that can help
us in the process of development of DISONANCIAS.
a renewed perspective: furniture that adapts to its space (a bench that
and Alejandra Pérez combined archives from EL CORREO’s
Perhaps, as well as the def inition of research objectives, the f inal
turns, in the case of Birzikla) or to the body (seats that incorporate the
various media in an installation that brings to light the multimedia
format expected from collaboration should have been established:
print of their user, which was what Stephanie Davidson came up with).
dimension of the group, whilst at the same time it constitutes
The format
a catalogue of ideas, a prototype, in the classic sense of the word,
The most signif icant change in DISONANCIAS this time round has
an installation as an object of communication, etc. Although, at
The artist as “critic”
media construct information and memory. Olga Kisseleva, in her
been to consider the result of the collaborations not as a project-
the same time, the balance between the def inition of the research
The critical function of the artist may range from a critique of the
work at LEIA, took photographs that show disabled people using
cum-work of art stricto sensu, whose points of departure and aims
sphere and the result expected is highly variable and unstable
use of technologies or materials to an actual critique of a particular
mobile phones, via which they access an IT tutor that helps them
are def ined in the main by the artists, but, on the contrary, as a
and, bearing in mind that DISONANCIAS is, above all, a relational
company’s culture. This function is a consequence of the fact
in their working and ordinary lives. At VICOMTech, Paulo Correa da
project developed in accordance with the needs and objectives of
process of radical experimentation, it is advisable and probably more
that artists tend to explore contexts in a very broad sense, using
Silva developed the graphics for a videogame with the aim of
each company.
“prof itable” in the medium term to leave suff icient margin for the
the hosting company as material for their observation and work,
f inding a more suitable way of reaching his audience. F inally,
emergence of the unexpected.
systematically questioning everything, often performing a role
the project developed by Saoirse Higgins for EUVE rethinks the
somewhere between that of an anthropologist, a consultant or a
traditional messages used to inform visitors to a city, establishing a
pedagogue.
direct link with those who live there.
In consequence, the artist, instead of playing the role s/he is
a reading of a given territory and of how the communications
customarily assigned in society -that is to say, creating art-, goes on
The results
to fulf il the functions of an outside collaborator who joins a work
Moving on to more tangible specif ics with regard to how this
team, performing as an “expert in creativity”, thus becoming an
year’s DISONANCIAS unfolded, if we try to classify the kind of
The project developed by Federica Matelli with KAIKU is concerned
A look ahead
external collaborator. This has enabled the companies and artists
collaborations that took place, we might return to the classif ication
with a questioning of the role played by food industries in habits
DISONANCIAS is still in its early stages. The intention is for the
to be clearer right from the start about what they might expect and
made by Samuelle Carlson, in her report about the INTERACT
of consumption and, by extension, in modes of interrelationship
programme to continue evolving over future editions of the project,
achieve from their experience with DISONANCIAS.
placement/residency programme organised by the Arts Council
between people, considering food to be a privileged factor in
involving an R&D&I process for open and continuous redef inition,
England1. This classif ication differentiates three categories of
communication. With regard to DAISALUX, the Swedish collective
so that the model itself is actually called into question. Inevitably the
Nevertheless, there is still room for progress aimed at encouraging
activities: the artist as “user”, the artist as “critic” and the artist as
Aeswad actually challenged the way in which evacuation
categories of activity will be subject to change, and even the kinds
more f luid, prejudice-free relationships between the different agents
“communicator”. Labelling always simplif ies and reduces nuances
mechanisms are perceived in emergency situations, and proposed,
of artists, companies and research centres participating in coming
taking part. For that to happen, one of the barriers that probably has
and, probably, many of the projects developed have been a mixture
amongst other things, a mechanism that prioritises getting
years will be of a different nature, as well as the types of relationship.
to be overcome is the time factor and problems in adapting people’s
of these (and other) categories. However, we will use them as a way
information to the rescue team. The project devised by Maureen
Whatever the case, it will be important to continue relying on
schedules to rhythms of work. A six month time period is suff icient
of specifying this year’s projects.
Connor and Kadambari Baxi for FORMICA critically reviews the role
companies, research centres, artists or groups of innovative
and development of this laminated material since its beginnings
committed artists who are willing to share and understand the aims
and methods of DISONANCIAS.
for a process of genuine collaboration to get moving, but is still not
long enough for a research project to develop in all its phases. One
The artist as “user”
and carries out a projection into the future, applying the scenario
way of mitigating this def iciency is for collaboration to continue
Simply by making use of the resources of the hosting body, the
planning method.
beyond and outside the framework of DISONANCIAS, which is
artists perform an important user’s function. It is a known fact that
actually happening in some instances this year.
companies regularly submit their ideas and products to user testing.
The artist as “communicator”
mediation between the art world and the company world, in order to
In the cases that interest us, the artist is an “extreme user”. Some
This critical function of the artist that we have referred to, can serve
encourage multiple relational possibilities, with “applied creativity”
The artist-company relationship
try out the inf inite possibilities of materials, products or services;
to help the hosting companies understand, in a different way, how
as the common denominator, where both ambits constantly adapt
The fact that the companies def ined the research concepts and
others expand the potential of applications, branching off from their
they are perceived and how to communicate their activities beyond
to the other’s needs and, by extension, to the needs of society as
projects they wished to develop in DISONANCIAS -even before the
initial purpose and beginning their investigations with no specif ic
their usual circle. In addition, the fact that the manner in which the
a whole.
call to the artists was organised- permitted the specif ication of a
functionality in mind, which, indirectly, sometimes anticipates
artist’s work develops often produces a signif icant visual impact
concise selection process in terms of the typology required for artists
tendencies associated with uses.
and is, in itself, destined for public distribution, also fosters the
participating in the programme, as well as giving a clear focus of the
Because we wish to establish the programme as a stable platform of
communicative function of the projects.
objectives of their collaboration from the word go. Since the jury pre-
Within this category we could place Birzikla’s work in GAIKER,
selected various candidatures for each company, and the hosting
or Stephanie Davidson’s in ALFA LAN. Both cases have involved
The clearest example of this is the documentary made by
body was able to adopt the f inal decision, it was possible to select,
experimentation with possible uses and conditioning of materials,
Itxaso Díaz in collaboration with EiTB, in its successful attempt
INTERACT, Artists in Industry placements, Evaluation report,
1
january 2007, Dr. Samuelle Carlson, p.27. h.
www.artsactive.net/informes.html
/216 /217/
English
Ricardo Antón is co-director of AMASTÉ, an ideas off ice that
methodologies enabling the companies in the Bizkaia area to carry out
Spain’s common cultural heritage and promoting cultural tourism and
aesthetic towards the practical, in a search for formats that enable
specialises in the articulation of processes and mechanisms for
innovating projects and to include innovation in their management.
culture-related voluntary work.
companies and public institutions to try out a different method of
mediation, to stimulate creativity, innovation and social, economic
The agency’s aim is for the companies to become aware of the need
www.mcu.es
work for a few days. The interventions are characterised by their self-
and/or political development.
for innovation as a future strategy, and they advocate all types of
Arantxa Mendiharat is the coordinator of DISONANCIAS in
representation of the XABIDE Group.
educational approach; Aeswad does not hold to a utopian idea of
activities for a greater approximation to the companies.
Promoter/
www.baibizkaia.net
> XABIDE Group
educating the people involved, but instead opens up a window for
ref lection within their routine.
Xabide is a business group whose mission is to support the
DEVELOPMENT OF THE PROGRAMME /
Making DISONANCIAS
> Regional Government of Gipuzkoa
transformation and development of organisations and territories
Two maxims def ine Aeswad’s work. The f irst is that their working
Department for Innovation and the Knowledge Society
through culture, the arts, and communication, in contemporary
method is based on letting participants study themselves. The result
This department is involved in promoting and providing support for the
terms. The range of its activities covers functions of advice/
of the actions will not come in the shape of a statistic or of a written
implementation of innovation as a strategic element in the economic
training, design, and management, for organisations (mainly public
document. They set out to stimulate a journey of exploration, through
activity of the knowledge and information society in Gipuzkoa.
institutions, universities and educational centres, artistic and cultural
debate with others. The second is their use of dilemma as conf lict
www.gipuzkoa.net/DFG/innovacion-c.html
organisations), projects, and networks, in three complementary
capable of generating communication. A situation, perhaps real,
dimensions: consultancy, cultural management and socialisation.
perhaps not, is used to get discussion going, possibly generating
All this activity, developed over the course of 20 years, is fuelled by
some kind of tension amongst those taking part.
/42-43/
Supporters /
Sponsor /
> American Center Foundation
permanent research, the development of the group’s own projects and
> SPRI - Basque Government
The American Center Foundation is dedicated to the promotion
interaction, as the principal networks of knowledge and conceptual
These methods were used, for instance, in a project for the urban
This is the leader of a group of companies that respond to the needs of
of contemporary arts. It primarily supports emerging and
development in the world of culture.
planning off ice in Gotemburg, Sweden. Aeswad created a table
a business project, from the original idea until its implementation. The
under-recognized artists and underwrites risk-taking work and
www.grupoxabide.es
game with tools with which a new city neighbourhood could be
business development agency works for the Basque Government’s
experimental thinking. The Foundation supports the creation,
Industry, Trade and Tourism Department, and is located in the three
development, production, and presentation of projects by giving
Other supporters and media partners: APD, Embassy of Sweden,
about the degree of f lexibility that would be recommendable for the
historical territories. The company’s operative structure is def�ined
grants and commissioning new work, without regard to geographic
Institut Français of Bilbao, ARCE, El Diario Vasco, Estrategia
spaces that would house social and commercial activities. As a result,
according to the priority requirements established at each particular
boundaries.
Empresarial.
the geometry of the project was utterly transformed, and eventually
restructured with an unexpected social fabric. This led to discussion
time by the Industrial Policy. At present, SPRI’s work is based on 4
different multimodal spaces were proposed to accommodate uses
strategic lines of action: Innovation, Internationalisation, Industrial
> Arteleku
Development and the Information Society.
Arteleku is a public centre of art and contemporary culture depending
www.spri.es
on the General Directorate of Culture of the Regional Government of
Gipuzkoa. The centre generates and promotes theoretical and practical
that had not previously been foreseen. During the evaluation, the
COLLABORATION PROJECTS /
10 architects involved in the project recognised that the occupation
and use of space was something that could not be predicted. What
is more, though Aeswad produced this instrument as a game, they
> Álava Agencia de Desarrollo, S.A. (A.A.D.)
artists and anybody interested in broadening their knowledge of art
Founded with the Álava Regional Government as a shareholder.
and contemporary creation.
Showing the invisible
9 Swedes, 1 company, many ways
to light the way
Its creation was preceded by a long-standing activity carried out
www.arteleku.net
David Cuartielles /56-57/
entity known at the time as the Caja de Ahorros Provincial de Álava
> Ministry of Culture
Aeswad made its appearance in 2002 as an action group devoted
concepts and new products. The company makes use of technology
(C.A.P.A.). Together they constituted the company Promoción de
The Ministry of Culture’s policy regarding cultural promotion
to intervening in different public and private institutions. Since its
devised by its own research department and designed to compete
Infraestructuras Industriales Alavesas, S.A. (P.R.I.N.I.A.), the forerunner
and action aims at favouring cultural communication between
foundation, the group’s nine members have given life to projects
within really diff icult markets, which means that Daisalux requires
of the present A.A.D.
Autonomous Communities, spreading Spanish culture abroad and
for the Bauhaus-Dessau Foundation in Germany, the Industrial
ongoing revision of its plans for the future, a continuous f low of new
www.aad.es
fomenting cultural relations between Spain and other countries,
Design Foundation (SvID) in Sweden, museums in Sweden and
ideas, constant analysis of its competitors’ projects, and so forth.
contributing to the organisation of historical commemorations of a
Germany, the contemporary art Biennial in Istanbul and a long list of
> Bai Innovation Agency of Bizkaia
national or international nature and other major historical and cultural
companies, including Volvo and SKF.
Security to cover emergencies in buildings is a necessity, but it also
BAI’s main characteristic is its service vocation. It develops tools and
events, encouraging conservation, knowledge of and diffusion of
This group has shifted the focus of its activities from the purely
brings with it a series of tasks for property owners that involve a
Associated sponsors /
interdisciplinary proposals and is open to national and international
by the Álava Regional Government itself in collaboration with the
considered the possibility of using it again in the development of
future projects.
In the specif ic case of security installations company Daisalux,
Aeswad took on the role of mediator in processes for the generation of
/218 /219/
English
great deal of responsibility. Actions such as the maintenance of
conf igured the f irst calculating machines; or when military men
social and political implications of things- have plumped for entering
(Gustavo Gili, 2006) and Me, Mycell and I. Tecnología, movilidad y
emergency lighting, possible associated business models or technical
began to deploy miniature troops on great tables during the course
that metaphor through the critical application of two processes
vida social (F. Tàpies, 2003). He is currently working on a project
improvements, amongst others, form part of the collaborative study
of a battle, a new order was initiated in terms of the relationship that
of different natures, but which are similar in their capacity to
concerning the Baroque period and the Hispanic world.
undertaken by the Spanish company and the Swedish group.
bound the Europeans to the world around them, in the sense that
encapsulate the important questions that are part and parcel of the
they were attempting to be one step ahead of events so that it would
interface: the Semacode programme and the economic prediction
It is actually impossible not to take seriously the “life-saving” mission
be possible to foresee them and act in consequence. The mental
method called Scenario Planning.
that lies at the heart of this company’s work. It is also diff icult to
and material technologies developed by modern capitalism over the
light on appropriate ways of representing the seriousness and track
last century are a logical evolution of the needs for simulation that
Semacode is a “ubiquitous” computing system. By placing a kind of
record of Daisalux, as well as the project that Aeswad developed for
were created in order to support a society that banked on controlling
bar code, a crossword-style interface, within a context or a specif ic
It is evident that modern industrial design is not so much a creative
them. The technology manufactured by this Vitoria-based business
an increasingly interconnected environment as its guarantee for
object, a mobile phone with a camera can detect its presence and
individual exercise that produces objects to be appreciated simply
group is everywhere and, consequently, must remain invisible to the
survival. Strangely enough, though perhaps not so surprising, that
trigger access to a specif ic web in the telephone browser.
for the visual form they take, as the ref lection, which is creative
eyes and undetected by the ear until it is really needed.
interdependence of phenomena and circumstances was brought
360
Enrique Portocarrero /104-105/
too, of a social necessity that eventually becomes a physical reality
about by a fundamental imperative in the law of interfaces: their
Scenario Planning, meanwhile, is a system utilised by economists
Within these parameters, the entrepreneurs and artists decided to
standardisation. Interfaces, languages with which different realities
and executives to imagine different events that would change the
f ind a different view of the concept of emergency, inviting the public
communicate with each other (people with different languages or
world and, therefore, the nature of those products that would be
In this context, a design that combines aesthetics and functionality
to dwell on the real importance of there being an orderly evacuation
cultures, machines and human beings, or machine to machine),
necessary and desirable. Consequently, businesses consider how
as a response to the modern needs of citizens, we can situate
in the event of incidents occurring. Via a collection of big format
must all respond to the same patterns, to the same codes, or, to put
they must adapt to such possible changes.
the work performed to date under the rubric 360, included in the
impressions representing invented situations, we are encouraged to
it within contemporary terminology, must use the same software, an
give some thought to methods for preventing panic situations, while
identical protocol.
it becomes clear, through the use of irony, that the task of saving
lives is not exactly simple.
–aesthetic and functional– of its time and at the service of society.
DISONANCIAS programme.
These artists propose to use the Semacode system, incorporating
it at the surface of new materials manufactured by Formica both
As its authors declare, the bench of urban furniture upon which
Formica, a high pressure industrial laminate process composed
for public and private spaces, with the aim of dialoguing with the
they craft their designs hopes to symbolise, with its 360o
of chemically treated resins with which polished, resistant, light
potential audience. Accordingly, their attention focuses on two
trajectory, closed-loop recycling, transforming itself in the bargain
In addition, Aeswad and Daisalux are presenting an explanatory
surfaces were obtained, and onto which decorative designs capable
essential aspects: on the one hand, they analyse the interface as
into a communicative instrument through the creation of spaces.
booklet showing conclusions reached in the collaborative process,
of simulating any material could be printed, to a great extent helped
customised, personalised communication, within the framework
Obviously, the theoretical and philosophical formulation of the
and diagrams and charts with the main ideas that emerged from
to conceive everyday furniture in terms of modernity. The new
of a ubiquitous “virtualised” personal reality: “I am no more than
project is bound to be of interest, as today there are many young
the work sessions, the result providing a picture of the intelligent
plasticated surfaces were no longer a matter of traditional “auratic”
a supposition of myself, someone to be presumed”, said Lacan,
modern industrial designers whose work sets out to f ind coherent
evacuation systems of the future.
materials, but represented visual values that were external to the
as Connor reminds us. On the other hand, they take on the new
ethical answers to the obligations of sustainability and the complex
material itself. The simulation of environments involved at the same time
economic dynamics based on the prediction of commercial
environmental challenges that face humanity.
a similar projection of social values and (middle) class expectations, as
scenarios, taking into account, however, the potential unleashed
may easily be perceived in the advertising the company has engaged
by user interactions. Behind all this one f inds an issue of capital
Moreover, the fact that the project is being developed by means of
in over the years. The new material and its ability to produce “non-real”
importance: how to establish forecasts when the actual history of
investigating and handling post-consumption recycled materials that
settings/environments even led to new forms of projection in terms
technology so insistently shows us that very often it is the users who
do not involve costly processes of recovery, adds extra value to the
The approach adopted by Maureen Connor and Kadambari Baxi
of domestic interior design, echoing photography, which, based on
imprint upon machines functions somewhat different from those
approach adopted by the authors, since other proposals requiring
towards their creative collaboration with the company Formica
its origins as simulacra of painting, became a receptacle for
for which they were originally designed? From the certainty that
large scale investment and the use of chemical processes that also
involves an intelligent exploration of the psychosocial models that
homogenized social desires, as when people began to hang
the limits between producers and consumers are being drastically
harm the environment are not infrequent.
interface culture has been projecting over recent years.
photographic portraits above the fireplace in their homes.
transformed, it is easy to deduce that the determinist, mechanistic
The main def inition of interface culture is that it placed the notion of
Formica represents a social interface metaphor in the sense that it
prediction, of strategy, at the centre of theory and communicative
channels projections and expectations, thus unmaking boundaries
Jorge Luis Marzo. Art historian. Curator of Hem pres la radio!
establish personal and spatial communication. Obviously, there
practice. When Galileo jotted onto paper the abstractions that
between the real and the virtual. Connor and Baxi -who, as is
www.hempreslaradio.net (2006/07) and Tour-ismos. La derrota
is nothing new in ideas that point to the need to create spaces of
he observed through the telescope; when Leibniz and Pascal
customary in their widely known work, sound out in depth the
de la disensión (2004). Author of Fotografía y activismo social
dialogue and communication in the sphere of urban furniture or within
Prediction scenarios
Jorge Luis Marzo /92-93/
language of a good part of industry today must be questioned.
But, beyond its environmental aims, the 360 project similarly has
a certain conceptual appeal because of the desire of its authors to
/220 /221/
English
the ambit of town planning and urban development. However, the
nourishment from the freshness of an initiative based on creative
the trading activities of that period. This reconstruction is essential
Mariano Maturana. Media artist born in Santiago de Chile.
originality of 360 is perhaps to be found in its “rotary suspension in
activity that might, if things go really smoothly, lead to the creation
for staging that colonial world; and it will guide us through this
Presently living in Barcelona, where he founded the Group
the air”, which, through its ironic simplicity and its movement, implies
of a perfectly marketable product for which there is room in the
Augmented Reality memory exercise, for it will provide the link to
Tactical Tourism (www.tacticaltourism.org), in 2001, dedicated to
dynamic communication with a changing space. Of course, we do
commercial world.
make the imagination of the participants travel in time in order to
making interventions into public space. He is currently developing
not yet know the results of the research applied to the structure,
visualise and interact with the past from the present day.
so we will have to await the prototype that demonstrates how the
Enrique Portocarrero is a Law graduate and current director of the Basque
concept and philosophy of the project adapts to functional reality.
Business Circle. As columnist for the cultural section of the newspaper El
For the moment, we are aware of what has been done as regards the
Correo, he forms part of the editorial committee of Vocento.
educational projects associated with Free Software and Open
Code applied to Blended Learning models.
Paulo
Correa’s
multidisciplinary
experience
provides
the
fundamental technical knowledge for the design phase and creation
three dimensions. Not only has Correa collaborated with various
Documenting Disonancias
(Concerning to the documentary of
Itxaso Díaz)
artists, worked for television in Brazil in video postproduction and
Arturo “F ito” Rodríguez /158-159/
investigation of materials and chromatic compositions, where high
of graphic models that will make it possible, via 2D drawings and
density polyethylene containers have been recovered, the colours
engravings from the 18th century, to visualise these objects in
have been separated, f ibre optic plaiting has been made with plastic
Augmented Reality and educational settings
tubes and samples have even been obtained for thermoforming with
Mariano Maturana /148-149/
urban furniture design.
in the Internet for telecommunications companies and advertising
Research into the development of learning support tools has seen
production companies, but he has also pioneered the use of
The Lumière brothers’ first projection before a paying audience took
Logically speaking, having once reached this level of project
signif icant advances, thanks to Augmented Reality. The capacity
computerised 3D animation in Brazil. He is an expert in the area of
place in 1895, and this happened to be the filmmaker’s inaugural
development, it would have been useful for experimentation to
to superimpose onto the real environment the information we are
virtual architectural reconstructions due to his technical knowledge
moment. Perhaps it was not by chance that the first moving images
have already taken place with the assembly of materials, with
interested in visualising, offers unexpected didactic possibilities for
in Maya, 3D MAX and other 3D and 2D software skills, which he
to be seen in the Grand Café were of workers leaving a factory. The
their behaviour when subjected to different kinds of buckling and
educational and cultural environments. The f irst applications of this
has combined in video projects, mobile phone and CD-ROM games
second coincidence, though not quite so surprising, is that the factory
their combination with other pieces in interior design exercises. It
technology occurred within the f ield of medicine and mechanics,
designed for educational use and institutional information.
was none other than the Lumière family’s company and the film
would, at the same time, have been necessary to experiment with
and now this has extended to education. Its inherent possibilities
their outdoor resistance and with their ergonomic properties. From
for play are conducive to learning because it displaces conventional
One might say that until now relations of aff inity between visual
circumstances, whose uncertain happenstance we use by way of
a strictly aesthetic point of view, thought should equally be given to
methods that subject the mind to a process of memorising data and
creators and technological experimentation have been of an
introduction, might explain some of the aspects that place cinema (and
the visual quality that will initially be judged by all users, aside from
opens up the f ield to interaction; what is more, it leaves behind the
uneven and combined nature. Uneven, because the motivating
particularly documentary cinema) in relation to the world of work and
the strict functionality of the design.
superf icial concept of virtual reality, because Augmented Reality
forces behind artistic content and the critical perspective of visual
of companies.
does not replace but complements the real world.
creators during the 20th century have often adopted routes
Although functionality at the service of social needs was mentioned
consequently bore the title: “Sortie des usines Lumière”. These two
other than those taken by companies from the world of industrial
The cinema industry has often seen its reflection in the industry of
at the beginning of this contribution, it is no less true that aesthetic
The objective of the VICOMTech project, in which architect and
technology, whose concern has frequently centred on the economic
its times, and the reverse has also happened, with exchanges taking
quality functions as a fundamental requirement in modern consumer
designer Paulo Correa is participating, is learning from a history of
performance of their inventions; and combined, because, with their
place both in production systems and within commercial strategies, as
society. From that perspective, the formal simplicity and removal of
plunder �the unevenly-matched cocoa trade between Europe and the
technical experimentation, visual creators have contributed a drive
together they build an equally “industrial” idea of progress. Likewise,
any decorative accessories in the 360 project ought not to imply an
Spanish colonies in America during the 18th century� using a video
fuelled by creative risk-taking as well as innovation in processes of
the documentary format and the world of work have at times shared
ugly minimalism attentive only to its environmental symbology and
see-through display: a screen shows real images captured live with
technological development, thus widening the formal horizons of
the same wavelength and parallel journeys of mutual recognition and
its spatial and communicational metaphor.
a camera and the system fuses them with virtual images, facilitating
technological applications towards other cultural spheres.
use for diverse purposes.
The joint mission of VICOMTech and Paulo Correa must be situated
From the scientific organisation of work championed by Taylorism
playful interactive participation.
F inally, one must remark on the perfect match between the research
into materials and overall development of the project, and day-to-day
For this process that re-creates commercial history �which revolves
within this combined development which, through the application of
to the reshaping of the industrial model under Fordism, the
activities at Gaiker, which ref lects an enormously positive movement
around the Royal Company of Guipuzcoa in Caracas, the port
Augmented Reality technology within educational settings of historical
cinematographic apparatus always managed to keep a watching
in two directions. On the one hand, in what has been set in motion
of Pasajes and the Casa de la Guaira in Venezuela (the latter
and cultural content, draws a company dedicated to research and
brief on labour and social processes in the capitalist world. The
through the creative universe of young creators who discover in a
disappeared some years ago due to a landslide)�, the material objects
technological development into close collaboration with a creator
propagandistic documentary in turn publicised the glories of revolution
company the resources and technical solutions for a project that
that constituted the elements of this history have to be designed
whose contribution will lie in his technical skill and innovative vision.
thanks to the progress in editing that was achieved by Russian
links up applied art with pure entrepreneurial activity. And, on the
in 3D: buildings, galleons, provisions, weapons, artefacts and
filmmakers. Significant too is the use made of the documentary
other, in the repercussions experienced by a company that receives
navigation instruments and the different daily utensils proper to
form by big American companies in the 1960s and 1970s, with
/222 /223/
English
semi-institutional backing, and the boom in industrial video, which
scenarios of creative activity. The document here is an element of
Antón Cabaleiro / EiTB
Bruce Shapiro / Robotiker
acquired the status of a stylistic genre in the 1980s, with festivals
reference and, at the same time, a work “in itself”, rather than a simple
Divergent Essays consists of an audiovisual piece in a hybrid format
Quercus is an algorhythmic structure (whose shape depends on an
around this special field being organised during the 1990s, almost
picture card album.
between documentary and video-creation; a collective video diary
IT programme written by the artist), Quercus, using a carbon dioxide
whose subjects are, at the same time, the artists, companies and
gas laser governed by numerical control. The form of the design
The Lumière brothers f ilmed the exit of the workers from the
technological centres, and the actual Divergentes process acting as
alludes to the leaves of the oak, a tree that is symbolical both in the
One of the most difficult projects to tackle within the general framework
factory. This documentary records the arrival of new workers at the
a space and time nexus between them. It is an attempt to talk about
Basque Country and in Minnesota, the artist’s hometown.
of DISONANCIAS is probably that facing Itxaso Díaz, as its cross-
companies of here and now.
the creative process from within the creative process itself. Nine of
within our present context.
disciplinary nature traverses all the other proposals precisely at the
the creators exhibit and talk in front of Antón Cabaleiro’s camera;
(strong and weak) points that would comprise a “general report”, with
Arturo “F ito” Rodríguez is an artist who writes and works in various
their processes make up the tenth contribution, which is his; and
Boris Nordmann / Tecnalia
all the “balance-sheet” implications that expression carries in business
areas of cultural production. He forms part of the Fundación
since it is in documentary form, it is completed as the others come
Cloud is a new landscape using agro-technologies that are normally
terms. Her participation in Basque Television (Euskal Telebista) will
Rodríguez / Rodríguez Foundation (www.fundacionrdz.com).
to an end.
used in industrial greenhouses. The result is a vegetable web through
help this fragmented project to become visible and cohesive, and of
which people can stroll, a labyrinth in which to socialise, meet up
a complexity commensurate with the worlds of art and business. But
Luis Bisbe / Ik4
or lie and contemplate the vegetable ceiling. To bring this about, he
as there is no documentary without veracity, just as there is no fiction
Blind date celebrates its own encounter with the visitor, shooting
was able to benef it from the knowledge of Tecnalia / Inasmet in the
from a hydrant a jet of water into the air which tries to lick the light of
areas of metal and composite and biological material.
without plausibility, the work of Itxaso Díaz shows us what each of the
ASSOCIATED PROGRAMS /
artists and company project organisers who took part had to say before
and after the experience, so that we can assess the objectives and the
results of the collaborations with the respective “fostering” firms.
a streetlamp that has folded over to reach it and has lit up so as to get
Divergentes 2005
/168-169/
In a direct fashion, without the audiovisual mediation being tempted
wet. It celebrates the contact between different natures by offering
Miren Arenzana / ULMA
the visitor the coming together of electric light and seawater. It is
The Witch Bridge is the transformation of the pedestrian bridge that
the coincidence of two elements that can be dangerous when they
links the two shores at Zumaia, converting its heavy solid material
join company, which means we must take care that we keep them
into something ethereal and light, and sketching a line of light on the
to idealise these situations of cooperation or of conflict, the document
Hasan Elahi / AZTI
separate, as a safeguard for our own safety and for that of the actual
horizon. It is a trick of magic in which visitors can join in by activating
succinctly and sincerely transmits the encounter between two worlds
At the mercy of the waves tries to establish bridges between the
mechanism.
the mechanism as they tread.
that are at times almost poles apart. And it is exactly through the
scientif ic community and society with the presentation of a work in
portrayal of the friction between the artistic project and the business
two pieces based on an oceanographic study of the Bay of Biscay.
Ewen Chardronnet / IKUSI
F lavien Théry / VICOMTech
project that the documentary mechanics of Itxaso Díaz’s contribution
Using calculations furnished by AZTI, Hasan threw bottles at a
Info-structure questions mass information systems, integration
Potential (nº 2). The mirror of Santa Lucía, the installation proposed
creates a free, independent panoramic capable of shedding light on the
specif ic point into the sea so that, due to the currents, they would
processes and the importance of short communication and long
by F lavien Théry, was executed in Vicomtech, a virtual reality
development of all the different work, of their conceptual derivations,
arrive at Zumaia beach at a previously determined place and time.
distance info-structures set up to obtain simple local and international
research centre. In this project, the virtual universe corresponds to
their problematics, weaving together contexts and experiences and
The same bottles that made their journey with the help of the waves
data. It transmits multiple information to spectators about the place
ref lections in a mirror. The two universes appear at f irst glance to be
offering us a chance to perceive this complex cluster of relations from
are exhibited within an installation that alludes to the saline levels
they are in, whilst connecting them up with the rest of the planet
identical, but when a visitor shows up this generates the appearance
close up. The collaboration with Euskal Telebista (Basque Television)
of the oceans.
via satellite information (satellite digital TV and spatial images, GPS,
in the mirror of an invisible component of reality. So the virtual space
meteorological systems).
represented here does not take us to an imaginary universe, but lets
in the production of this work seems to have been fundamental in the
way it relates the television format to creative documentary at the
Juan Carlos Robles / CAF
very junction where the ambitious DISONANCIAS project meets the
Forum is a construction offered to Zumaia as a meeting point. With
Saioa Olmo / Irizar
concept of “broadcasting”. Accordingly, the document concentrates on
technological development, the concept of place is being substituted
What is Zumaia for you?, Saioa Olmo was inspired by the
very different ambits, understanding from a contemporary perspective
in practice by that of circulation, and each individual’s identity now
organisational model of Irizar to study Zumaia as a social organisation.
the definitive links that unite production and the field of diffusion.
owes more to a culture in transit than to the territory s/he inhabits.
Through interviews with groups and individuals from the town, she
Juan Carlos Robles has used railway equipment (carriage f ittings) to
has drawn social maps of Zumaia, which will be shown alongside
More than constituting a result framed within a global project, this
reproduce the daily situation of shared living space experienced in
already existing maps. In addition, contributions by the people
documentary makes a place for itself as an essay and a report on the
the context of public transport. He plays with the rings in the Bilbao
interviewed will be displayed.
confrontation between the speculative sphere of art and the reality
Metro logo to raise a structure of variable diameters housing a group
of productive economy, thus becoming a lucid analysis of these new
of seats provided for resting, conversation and reading.
us see unsuspected qualities in the world we inhabit and, by doing
so, the inf inity of potentialities too. Another world is possible, if...
DISONANCIAS
Grupo XABIDE
Centro Kursaal Elkargunea, Av. Zurriola Etorbidea 1
20002 Donostia - San Sebastián. Spain
T: +34 943 27 85 01
[email protected]
www.disonancias.com
DISONANCIAS 2006/07
AGRADECIMIENTOS / ESKERRAK / THANKS
Promotor y gestor / Eragilea eta kudeatzailea / Promoter and manager: Grupo XABIDE
Iñaki Aceña, Ana Aguirre, Philippe Aigrain, Virginia Aira, Carlos Alberdi, Cecilia Andersson, Nausica Angelotti, Ricardo
Dirección general / Zuzendaritza orokorra / General direction: Roberto Gómez de la Iglesia
Antón, Marivi Antonanzas, Leire Arana, Jasone Aretxabaleta, Elías Argote, Xabier Aristi, Jabier Arizkorreta, Txelu Balboa,
Coordinación / Koordinazioa / Coordination: Arantxa Mendiharat
Ricardo Barainka, Joseba Barbarias, Natalia Barberia, Iñigo Barrenechea, Paul Bauer, Kadambari Baxi, Carlos Bengoa,
Comunicación / Komunikazioa / Communication: Naiara Azpeitia
Begoña Beobide, Oihana Bonilla, Manu Castilla, Alberto Céniga, Xabier Churruca, Françoise Cochaud, Maureen Connor,
Patrocinio / Babesle bilatzailea / Sponsoring: Josemari Armentia
Alfons Cornella, Paulo Correa da Silva, Aitzane Cortajarena, David Cuartielles, Stephanie Davidson, Tonya Davidson, Yves
Asesoría de contenidos / Eduki aholkularitza / Content consultancy: AMASTÉ, Miren Vives
Degoyon, Ramón Delgado, Itxaso Díaz, Luis Emaldi, Santi Eraso, Angel María Erkoreka, Javier Escobal, Iñigo Espinosa,
Seguimiento de proyectos / Proiektuen jarraipena / Projects monitoring: Santi Eraso (Arteleku), Onofre Vicente
Oier Etxeberria, José Antonio Fernández de Arróyabe, Bronac Ferran, Julián Florez-Esnal, Matthew Fuller, Eusebio
Control de gestión / Kudeaketa kontrola / Management control : Izaskun Albizu
Gaintza, Jon Ander Garate, Lorena García, Gonzalo Garrido, Eukene Gil, José María Goenaga, José Ramón Guridi, Iratxe
Administración / Administrazioa / Administration: Yolanda Marquínez, Ana Martínez de Aguirre, Inma Gómez
Hernández, Pedro Hernández, Saoirse Higgins, Santiago Ipiñazar, Angel Irastorza, Lucas Irigoyen de Mendizabal, Joseba
Diseño / Diseinua / Design: AMASTÉ
Jaureguizar, Raphaëlle Jeune, Ralph Kenke, Olga Kisseleva, Oihana Lasuen, Mauri Lazkano, Marie Lechner, Ainara Letona,
Iñaki Letona, María Teresa Linaza, Gorka Litago, Erlantz Loizaga, Jesús María López de Ipiña, Samuele Lucarini, Mikel
ACTOS DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS (2-3 marzo 2007) / EMAITZEN AURKEZPENA (2007ko
Madariaga, Emmanuel Mahé, Roger Malina, Carmen Manrique, Jorge Luis Marzo, Federica Matelli, Mariano Maturana,
martxoaren 2 eta 3a) / PRESENTATION OF THE RESULTS (2-3 March 2007)
Joxean Muñoz, María Mur, Txema Nogales, César Ochoa, Saioa Olmo, Leticia Orúe, Jabier Otermin, Marco Pavia, Begoña
Diseño y dirección montaje del espacio expositivo / Erakusketaren diseinua eta muntaiaren zuzendaritza / Design
Peña, Alejandra Pérez, Paula Perissinotto, Enrique Portocarrero, Jone Retolaza, Fito Rodríguez, Jokin Rubio, Roberto Ruiz,
and mounting of the exhibition space: Pascal Lecailletel, Ibai Hernandorena
Carlos Samaniego, Tiziana Saporito, Antoine Schweitzer, Jill Scott, Catharina Skoog, Johan Sundell, TGV, Cristina Ugarte,
Producción / Ekoizpena / Production: Leticia Orúe Domínguez (Suelen)
Manuel Uriarte, Roberto Urkitza, Celina Vaquero, Alfonso Vázquez, Joaquín Villa, Björn Wahlström, Luis Zamakona, Iñigo
Secretaría de invitados / Gonbidatuen idazkaritza / Guests’ secretary: Judit Mariezkurrena
Zubizarreta.
Ayudante de montaje / Muntaia laguntzailea / Mounting assistant: Tomás Pinedo
Música y audiovisuales / Musika eta ikus-entzunezkoak / Music and audiovisuals: Fiumfoto + Héctor Sandoval
Cena-buffet / Buffet-afaria / Buffet supper: Restaurante El Frontón
© 2007, DISONANCIAS 2006/07
CATÁLOGO / KATALOGOA / CATALOGUE
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 España de Creative Commons. Para
Editor / Argitaratzailea / Editing: Grupo XABIDE
ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/ o envie una carta a Creative Commons,
Diseño / Diseinua / Design: AMASTÉ
171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Imágenes / Irudiak / Pictures: Clemente Bernad, Mikel Antero, Jaime Pandolfo y artistas
DISONANCIAS 2006/07
© 2007, DISONANCIAS 2006/07
Edición de textos / Testuen zuzenketa / Texts’ edition: Víctor Iriarte
Lan hau Creative Commons-en Aitortu-Ez merkataritzarako-Partekatu baimen beraren arabera 2.5 Espainia baimenaren mende dago.
Traducciones / Itzulpenak / Translations: Eider Zubiaur (euskara), David Passingham y Peter Sotirakis (inglés),
Baimenaren kopia bat ikusi nahi izanez gero, jo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.eu gunera edo bidali
David Jornet (castellano)
gutun bat helbide honetara: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Impresión / Imprimaketa / Printing: MCC Graphics
Distribución / Banaketa / Distribution: Actar D
© 2007, DISONANCIAS 2006/07
Edición / Argitalpena / Publication: Mayo 2007 / 2007ko Maiatza / May 2007
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Spain License. To view a copy of this
ISBN: 978-84-935693-1-0
license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.en or send a letter to Creative Commons, 171 Second
Depósito legal / Lege-gordailua / Legal deposit: BI-2068-07
Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
“Guretzako interesgarria izang
“Con este acercamiento que
entseatzen baldin baditu hizkuntz
“Hasta ahora quizás hemos ido
ya se está dando entre los artistas y nosotros,
berriak edo ikus-entzunezko sis
trayendo la innovación de fuera, y este
sobre todo, lo interesante está siendo el vehículo:
proyecto de alguna forma trata de intentar
es un desarrollo en el que vamos a trabajar juntos dos
buscar las cosas también desde dentro.”
formas de pensar distintas, dos formas de ver el mundo
Eukene Gil / KAIKU
erabiliz,
hizkuntza
edo
tran
sistema berriak...”
Jabier Arizkorreta /
totalmente diferentes.”
Iñigo Zubizarreta / EL CORREO
“This
is
actually
the f irst time I have had
the opportunity to work with
a non-specif ically-art related
“Con
EiTB
realmente
workplace.”
espero que se den disonancias,
“Y esperamos que nos de ese
Maureen Connor
plus que nosotros no tenemos”.
porque si no se dan, probablemente el
“El
Maria Teresa Linaza. VICOMTECH
proyecto sea menos enriquecedor.”
proyecto
presentaron Maureen
añadía una funcionalidad
Itxaso Díaz
nunca lo hemos tenido. E
con el usuario.”
Alberto Céniga
“What
I
f ind
really
interesting is the workshop and
the variety of processes that they
have to produce.”
“Mi impresión es que realmente
“El introducir un elemento
hay una gran incomunicación y claro,
discordante, como puede ser un
el fruto que da el artista, yo creo que no lo
artista, dentro una empresa realmente
vemos, somos ciegos de alguna forma. No creo
Stephanie Davidson
tiene su interés.”
que les lleguemos a captar y probablemente ellos
“Hasta ahora nunca habíamos trabajado con
Iñaki Aceña / ALFA LAN
artistas, y hemos visto que hay un camino ahí, que no
tampoco comprendan nuestra situación de cara a la
hemos hecho más que asomarnos un poco, pero por el que se
supervivencia en el mercado.”
puede circular y conseguir cosas nuevas”.
Carlos Bengoa / DAISALUX
José Antonio Fernández de Arróyabe. DAISALUX
“You
are
trying
to
collaborate with different kind of
people who normally you wouldn’t, have
a dialogue with, which is what is interesting,
but also which is interesting is all the kind of
“El
proceso
no
ha
sido
fácil,
principalmente, yo creo, por un problema
“Ellos buscaban quedarse
de comunicación y de concepción en la
sorprendidos, en realidad. Eso
organización de las cosas.”
era lo que más buscaban.”
Alejandra Pérez Nunez
Federica Matelli
problematics that come from that kind of
collaboration.”
Kadambari Baxi
“My plan now is that I am
going to continue with the project
afterwards, but I am not sure whether that
will be with the company or without the
company”el artístico y el tecnológico”.
Saoirse Higgins
S
A
I
C
N
Artea eta berrikuntza
Art for innovation
www.disonancias.com
INDUSTRIA, MERKATARITZA
ETA TURISMO SAILA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

Documentos relacionados