Programa

Comentarios

Transcripción

Programa
VIIIè Fòrum Olímpic
La Fundació Barcelona Olímpica organitza els pròxims 18 i
VIIIè Fòrum Olímpic
Barcelona, 18 i 19 de novembre 2009
19 de novembre la VIIIena edició del Fòrum Olímpic sobre
Esport i Immigració a l'Auditori de l'Institut Nacional
d’ Educació Física de Catalunya (INEFC).
El Fòrum, dirigit al sector esportiu en general, té especial
interès per als gestors de la política esportiva municipal,
així com per als estudiants universitaris d'educació física.
INSCRIPCIÓ: http://77.240.112.28/fbolimpica/Index.aspx
INFORMACIÓ: www.coe.info
C OMITE
I NTERNATIO
O LYMPIQUE
N A L
Esport i Immigració
Deporte e Inmigración
Sport and Inmigration
PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO
Consejo
Superior de
Deportes
VIIIè Fòrum Olímpic
Esport i immigració
VIII Forum Olímpico
Deporte e Inmigración
Programa
Programa
18 de novembre
Sessió matinal
09:30h. Acte Inaugural
10:15h. Pla Integral per l’Activitat Física i l’Esport. Pla
A+E
Sr. Albert Soler Sicilia, director general d’Esport del
Consejo Superior de Deportes
11:00h. Pausa
11:30h. Estat de la situació dels immigrants a Catalunya
Sr. Oriol Amorós, Secretari d’immigració de la Generalitat de Catalunya
12:15h. La dimensió integradora de l’esport per als
immigrants
Sr. Chris Kennett, Centre d’Estudis Olímpics de
18 de Noviembre
Sessió de tarda
16:00h.
Taula
Rodona
Sesión matinal
“El
marc
legal
immigració/esport”
Sr. Ramon Barba, subdirector gral de Règim Jurídic
de l’Esport del Consejo Superior de Deportes
Sr. Carles Trullols, cap de l’Assessoria Jurídica del
Consell Català de l’Esport
Sr. Pedro Velázquez, director de la Unitat d’Esports
de la UE
Moderador: Sr. Joan Manuel Surroca, periodista
17:30h. “Balonmano Colores”
Sr. Miguel Mendo, tècnic de l’Ajuntament de
Saragossa
17:50h. L’ús de les instal·lacions esportives munici-
09:30h. Acto Inaugural
16:00h.
10:15h. Plan Integral para la Actividad Física y el
inmigración/deporte”
Deporte. Plan A+D
Sr. Albert Soler Sicilia, Director General de Deportes
del Consejo Superior de Deportes
11:00h. Pausa
11:30h. Estado de la situación de los inmigrantes en
Cataluña
Sr. Oriol Amorós, Secretario de Inmigración de la
Generalitat de Cataluña
12:15h. La dimensión integradora del deporte para los
inmigrantes
Sr. Chris Kennett, Centro de Estudios Olímpicos de
Bellaterra
pals: el cas del Beisbol i el col·lectiu llatinoamericà a
Bellaterra
13:00h. Torn de preguntes als ponents
Barcelona i L’Hospitalet
13:00h. Turno de preguntas a los ponentes
13:30h. Fi de la sessió
19 de novembre
09:30h. Programa “Bellugant-nos”
Sra. Consuelo Asins, tècnica de Benestar Social de
l’Ajuntament de L’Hospitalet
09:50h. Programa “L’Esport ens fa iguals”
Sr. J. Luís Velasco, director Fundació L’Esport Escolar
de Barcelona
10:10h. Pausa
10:40h. Esport i Immigració a Reus
Sr. Sergi Parés, tècnic de “Reus, esport i lleure”
11:20h. Esport integra: esport i immigració a Còrdova
Sr. Josep Mª Prieto, cap del departament d’esports de
la Diputació de Còrdova
Sr. Àlex Cisneros, Club Hércules de Beisbol i Softbol
de L’Hospitalet
18:10h. Pausa
18:30h. XICS Santa Coloma i la Fundació Futbol Club
Barcelona
Sra. Marta Segú, directora de la Fundació Futbol Club
Barcelona
18:50h. Programa “Falta personal”
Sr. Joan Carles Mitjana, de la Federació Catalana de
Basquetbol
19:10h. Torn de preguntes als ponents
19:40h. Fi de la sessió
Sesión de tarde
13:30h. Fin de la sesión
19 de Noviembre
09:30h. Programa “Bellugant-nos” (“Moviéndonos”)
Sra. Consuelo Asins, técnica de Bienestar Social del
Ayuntamiento de L’Hospitalet
09:50h. Programa “El deporte nos hace iguales”
Sr. J. Luís Velasco, director Fundació L’Esport Escolar
de Barcelona
10:10h. Pausa
10:40h. Deporte e Inmigración en Reus
Sr. Sergi Parés, técnico de “Reus, deporte y ocio”
11:20h. Deporte integra: deporte e inmigración en
Córdoba
Sr. Josep Mª Prieto, jefe del departamento de
11:40h. Torn de preguntes als ponents
deportes de la Diputaciónde Córdoba
12:10h. Conclusions del VIII Fòrum Olímpic, a càrrec de
11:40h. Turno de preguntas a los ponentes
la Dra. Susanna Soler, professora de l’INEFC
12:10h. Conclusiones del VIII Forum Olímpico, a cargo
12:30h. Acte de Clausura
de la Dra. Susanna Soler, profesora del INEFC
12:30h. Acto de Clausura
Mesa
Redonda
“El
marco
legal
Sr. Ramon Barba, subdirector general de Régimen
Jurídico de Deportes del Consejo Superior de Deportes
Sr. Carles Trullols, jefe de la Asesoría Jurídica del
Consell Català de l’Esport
Sr. Pedro Velázquez, director de la Unidad de
Deportes de la UE
Moderador: Sr. Joan Manuel Surroca, periodista
17:30h. “Balonmano Colores”
Sr. Miguel Mendo, técnico del Ayuntamiento de
Zaragoza
17:50h. El uso de las instalaciones deportivas municipales: el caso del Béisbol y el colectivo latinoamericano en Barcelona y L’Hospitalet
Sr. Àlex Cisneros, Club Hércules de Béisbol y Softbol
de L’Hospitalet
18:10h. Pausa
18:30h. XICS Santa Coloma y la Fundación Fútbol Club
Barcelona
Sra. Marta Segú, directora de la Fundación Fútbol
Club Barcelona
18:50h. Programa “Falta personal”
Sr. Joan Carles Mitjana, de la Federación Catalana de
Baloncesto
19:10h. Turno de preguntas a los ponentes
19:40h. Fin de la sesión

Documentos relacionados